Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Naudotojo vadovas

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Naudotojo vadovas
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Naudotojo vadovas
© 2019 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo
gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl
šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra
draudžiama.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra
draudžiama.
ACSI™ yra „Auto Camper Service International Holding B.V.“ prekių ženklas. Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple , iPhone ir Mac yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir
kitose šalyse. Bluetooth žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare yra „Foursquare
Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. HISTORY ir „H“ logotipas yra „A+E Networks“ prekių ženklai ir yra saugomi JAV bei kitose pasaulio šalyse. Visos teisės saugomos. Naudojama
su leidimu. microSD ir „microSDHC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklai. PlanRV™ Yra registruotasis „TruckDown Info International, Inc.“ prekių ženklas TripAdvisor yra registruotasis
„TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Wi‑Fi yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas. Windows yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Turinys
Pradžia............................................................................. 1
Garmin® apžvalga ...................................................................... 1
Garmin įrenginio montavimas transporto priemonėje ir
prijungimas prie maitinimo šaltinio .............................................. 1
Įrenginio įjungimas ir išjungimas ................................................. 1
GPS signalų gavimas ................................................................. 2
Pradžios ekranas ........................................................................ 2
Programos atidarymas ........................................................... 2
Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane ..................................... 2
Pranešimų peržiūra ................................................................ 2
Būsenos juostos piktogramos ................................................ 2
Jutiklinio ekrano naudojimas ....................................................... 2
Ekrano ryškumo reguliavimas ..................................................... 2
Transporto priemonių profiliai...................................... 2
Transporto priemonės profilio pridėjimas .................................... 3
Automobilio profilis ...................................................................... 3
Transporto priemonės profilio perjungimas ................................ 3
Transporto priemonės profilio redagavimas ............................... 3
Propano balionų pridėjimas ................................................... 3
Prietaisų skydo kamera................................................. 3
Kameros sulygiavimas ................................................................ 3
Prietaisų skydo kameros valdikliai .............................................. 3
Įrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą ......................... 3
Prietaisų skydo kameros įrašo išsaugojimas ......................... 4
Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas .................................. 4
Prietaisų skydo kameros galerijos naudojimas ........................... 4
Prietaisų skydo kameros vaizdo įrašai kompiuteryje .................. 4
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra išmaniajame telefone ........... 4
Vaizdo įrašo arba nuotraukos šalinimas naudojant išmanųjį
telefoną .................................................................................. 4
Vaizdo įrašo apkirpimas ir eksportavimas .............................. 4
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės keitimas ................. 4
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės formatavimas .... 5
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai.................... 5
Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas ................................ 5
Šviesoforo ir greičio kameros ..................................................... 5
Pažangi pagalbos vairuotojui sistema ........................................ 5
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema ............... 5
Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema ......................... 6
Įspėjimo ir pavojaus simboliai ..................................................... 6
Įspėjimai apie apribojimus ...................................................... 6
Įspėjimai apie kelio sąlygas ................................................... 7
Įspėjimai ................................................................................. 7
Vietų paieška ir išsaugojimas....................................... 7
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą ............................. 7
Adreso paieška ........................................................................... 7
Vietos paieškos rezultatai ........................................................... 7
Paieškos zonos keitimas ........................................................ 7
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje ................................... 8
Paieškos zonos keitimas naudojant žemėlapį ....................... 8
Lankytinos vietos ........................................................................ 8
Vietos ieškojimas pagal kategoriją ......................................... 8
Kemperių aikštelių paieška .................................................... 8
Kemperių serviso paieška ...................................................... 8
Nacionalinių parkų paieška .................................................... 8
HISTORY lankytinų vietų paieška .......................................... 9
Foursquare ............................................................................. 9
TripAdvisor ............................................................................. 9
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas ..................... 9
Paieškos priemonės ................................................................... 9
Sankryžos paieška ................................................................. 9
Vietos paieška pagal koordinates ........................................ 10
Stovėjimo vietos ........................................................................ 10
Turinys
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos
paieška ................................................................................. 10
Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos ................ 10
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai ..................................... 10
Neseniai rastų vietų peržiūra .................................................... 10
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas ................................... 10
Esamos vietos informacijos peržiūra ........................................ 10
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška ................................... 10
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas ................... 10
Nuorodos pridėjimas ................................................................. 10
Nuorodos pašalinimas ......................................................... 10
Vietų įrašymas .......................................................................... 10
Vietos išsaugojimas ............................................................. 10
Jūsų dabartinės vietos įrašymas .......................................... 10
Išsaugotos vietos redagavimas ............................................ 10
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms ....................... 11
Įrašytos vietos trynimas ....................................................... 11
Maršruto sekimas ......................................................... 11
Maršrutai ................................................................................... 11
Maršruto pradėjimas ................................................................. 11
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu ....................... 11
Važiavimas namo ................................................................. 11
Jūsų maršrutas žemėlapyje ...................................................... 11
Aktyvios kelio juostų nuorodos ............................................. 12
Posūkių ir nurodymų peržiūra .............................................. 12
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra ...................................... 12
Atvykimas į kelionės tikslą ........................................................ 12
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo .................................. 12
Suaktyvinto maršruto keitimas .................................................. 12
Vietos pridėjimas prie maršruto ........................................... 12
Maršruto formavimas ........................................................... 12
Važiavimas aplinkkeliais ...................................................... 12
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas ................................. 13
Maršruto sustabdymas ............................................................. 13
Siūlomų maršrutų naudojimas .................................................. 13
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių .................................. 13
Eismo delsos vengimas maršrute ........................................ 13
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas ................... 13
Rinkliavos lipdukų vengimas ................................................ 13
Kelių savybių vengimas ....................................................... 13
Aplinkos apsaugos zonų vengimas ..................................... 13
Pasirinktiniai vengimai ......................................................... 13
Navigacija bekelėje ................................................................... 14
Naudojimasis žemėlapiu.............................................. 14
Žemėlapio įrankiai ..................................................................... 14
Žemėlapio įrankio peržiūra ................................................... 14
Priekyje ..................................................................................... 14
Būsimų vietų peržiūra .......................................................... 14
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas .................. 14
Miestai priekyje ......................................................................... 15
Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra ............... 15
Kelionės informacija .................................................................. 15
Tinkintos kelionės informacijos peržiūra žemėlapyje ........... 15
Kelionės informacijos puslapio peržiūra .............................. 15
Kelionės žurnalo peržiūra .................................................... 15
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo .......................... 15
Artėjančio eismo įvykio peržiūra ............................................... 15
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje .................................. 15
Eismo įvykių paieška ............................................................ 15
Žemėlapio pritaikymas .............................................................. 15
Žemėlapio sluoksnių tinkinimas ........................................... 15
Žemėlapio duomenų lauko keitimas .................................... 15
Žemėlapio perspektyvos keitimas ........................................ 15
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo
telefono funkcijos......................................................... 16
i
Susiejimas su išmaniuoju telefonu ........................................... 16
„Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir išjungimas ......................... 16
Papildomų Bluetooth įrenginių susiejimas ........................... 16
Išmanieji pranešimai ................................................................. 16
Pranešimų gavimas ............................................................. 16
Pranešimų sąrašo peržiūra .................................................. 17
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga ......................... 17
Skambinimas ....................................................................... 17
Skambučio priėmimas .......................................................... 17
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas ......................... 17
Telefono numerio kaip iš anksto nustatytojo išsaugojimas .. 17
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį ................................................. 17
Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas ....................................... 17
Eismas ........................................................................... 17
Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną ............ 18
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos
imtuvą ....................................................................................... 18
Funkcijos „Eismas“ įjungimas ................................................... 18
Balso komanda............................................................. 18
Pažadinimo frazės nustatymas ................................................. 18
Balso komandų aktyvinimas ..................................................... 18
Patarimai dėl balso komandų ................................................... 18
Maršruto pradėjimas balso komandomis .................................. 18
Instrukcijų nutildymas ............................................................... 19
Naudojimasis taikomosiomis programomis .............. 19
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje ...................................... 19
Orų prognozės peržiūra ............................................................ 19
Orų peržiūra šalia įvairių miestų ........................................... 19
Orų radaro peržiūra .............................................................. 19
Orų įspėjimų peržiūra ........................................................... 19
Kelio sąlygų tikrinimas ......................................................... 19
Techninės priežiūros įrašymas ................................................. 19
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas .......................... 19
Techninės priežiūros kategorijų šalinimas ........................... 19
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas ..................... 19
Techninės priežiūros įrašų šalinimas ................................... 19
Techninės priežiūros įrašo redagavimas ............................. 19
Kelionės planuoklis ................................................................... 19
Kelionės planavimas ............................................................ 20
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas ..................... 20
Traukos vietų radimas keliaujant ......................................... 20
Kelionės maršruto nustatymų keitimas ................................ 20
Išsaugotos kelionės navigacija ............................................ 20
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas ....................... 20
photoLive eismo kameros ......................................................... 20
photoLive eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas ............... 20
photoLive eismo kamerų peržiūra žemėlapyje .................... 20
Eismo kameros išsaugojimas .............................................. 20
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra ....................................... 21
Nustatymai .................................................................... 21
Navigacijos nustatymai ............................................................. 21
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai .................... 21
Maršruto nustatymai ............................................................ 21
Pagalbos vairuotojui nustatymai .......................................... 21
Eismo nustatymai ................................................................. 21
Prietaisų skydo kameros nustatymai ........................................ 21
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas ............................. 22
Prijungimas prie belaidžio tinklo ............................................... 22
Ekrano nustatymai .................................................................... 22
Garso ir pranešimų nustatymai ................................................. 22
Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas .................. 22
Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas ................. 22
Teksto kalbos nustatymas ........................................................ 22
Datos ir laiko nustatymai ........................................................... 22
Įrenginio nustatymai .................................................................. 22
ii
Nustatymų atkūrimas ................................................................ 22
Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo ............................. 22
Įrenginio informacija.................................................... 23
Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija. ... 23
Specifikacijos ............................................................................ 23
Įrenginio įkrovimas .................................................................... 23
Įrenginio techninė priežiūra........................................ 23
Garmin palaikymo centras ........................................................ 23
Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai ........................... 23
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi‑Fi
tinklą ..................................................................................... 23
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express ................................................................... 24
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 24
Kameros objektyvo valymas ................................................ 24
Išorinio korpuso valymas ..................................................... 24
Jutiklinio ekrano valymas ..................................................... 24
Apsisaugojimas nuo vagystės .............................................. 24
Įrenginio paleidimas iš naujo .................................................... 24
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas ............... 24
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko ..................... 24
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .......... 25
Priedas.......................................................................... 25
Galinio vaizdo kameros ............................................................ 25
Kaip prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą ......................... 25
Kaip susieti BC™ 35 galinio vaizdo kamerą su Garmin
navigacijos įrenginiu ............................................................. 25
Galinio vaizdo kameros peržiūra .......................................... 25
Prijungimas prie belaidžio ekrano ............................................. 25
Duomenų tvarkymas ................................................................. 25
Apie atminties korteles ......................................................... 25
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas ................................................................................ 25
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio ................................. 25
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio .................................... 26
Maitinimo laidai ......................................................................... 26
Įrenginio įkrovimas ............................................................... 26
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas ................................................................................ 26
Kemperio įkrovimo stotelės priedo montavimas ....................... 26
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas ............... 27
Įrenginio išėmimas iš laikiklio ............................................... 27
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko ..................... 27
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .......... 27
Papildomų žemėlapių įsigijimas ................................................ 27
Priedų įsigijimas ........................................................................ 27
Trikčių šalinimas.......................................................... 27
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo ...................... 27
Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi netinkamai ...................... 27
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų .......................... 27
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta .. 27
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas ......................... 27
Vaizdo įrašai neryškūs .............................................................. 27
Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti ....................... 27
Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni .................................... 28
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono .............................. 28
Kai kurios išmaniojo telefono funkcijos neveiks ........................ 28
Rodyklė ......................................................................... 29
Turinys
Pradžia
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
• Įdėkite kameros atminties kortelę (Prietaisų skydo kameros
atminties kortelės keitimas, 4 psl.).
• Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą
(Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai, 23 psl.).
• Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie
maitinimo šaltinio (Garmin įrenginio montavimas transporto
priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio, 1 psl.).
• Sulygiuokite ant prietaisų skydo montuojamą kamerą
(Kameros sulygiavimas, 3 psl.).
• Užfiksuokite GPS signalus (GPS signalų gavimas, 2 psl.).
• Pakoreguokite garsumą (Garmin apžvalga, 1 psl.) ir
ekrano ryškumą (Ekrano ryškumo reguliavimas, 2 psl.).
• Kemperiui nustatykite transporto priemonės profilį
(Transporto priemonės profilio pridėjimas, 3 psl.).
• Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (Maršruto
pradėjimas, 11 psl.).
®
Garmin apžvalga
®
Garmin įrenginio montavimas transporto
priemonėje ir prijungimas prie maitinimo
šaltinio
ĮSPĖJIMAS
Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte
sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją
paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių
saulės spindulių.
Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis
magnetai gali kliudyti tam tikrų į žmogaus kūną įstatomų
medicinos įrenginių, įskaitant širdies stimuliatorius ir insulino
pompas, darbui. Užtikrinkite, kad įrenginys ir jo laikiklis būtų toli
nuo šių medicinos įrenginių.
PRANEŠIMAS
Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis
magnetai gali pakenkti tam tikriems elektroniniams įrenginiams,
įskaitant nešiojamųjų kompiuterių standžiuosius diskus. Būkite
atsargūs, kai elektroniniai įrenginiai yra netoli įrenginio ar jo
laikiklio.
Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite
jį įkrauti.
1 Transporto priemonės maitinimo laidą įkiškite į laikiklyje
esantį mini USB prievadą.
2 Spausdami dėkite laikiklį
Mikrofonas skambinimui laisvomis rankomis
Prietaisų skydo kameros įrašymo mikrofonas
Garsumo valdiklis
Kamera
Maitinimo mygtukas
Maitinimo ir duomenų mažasis USB prievadas
Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių lizdas
3,5 mm garso lizdas
Magnetinio laikiklio sąsaja su 14 adatėlių jungtimi
ant vakuuminio siurbtuko , kol
jis įsitvirtins vietoje.
PASTABA: pakuotėje esantys laikiklis ir vakuuminis
siurbtukas jau gali būti surinkti.
Ant laikiklio esantis Garmin logotipas turi būti viršuje,
dešinėje pusėje. Laikiklį ir vakuuminį siurbtuką lengviausia
sujungti, kai siurbtuko šarnyrinė kojelė sulankstyta. Laikiklis ir
vakuuminis siurbtukas sujungiami glaudžiai, todėl norint juos
sujungti gali reikėti stipriai paspausti.
3 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą
nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
4 Įrenginio galinę dalį uždėkite ant magnetinio laikiklio.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maitinimo laide yra transporto priemonės maitinimo
kištukas, jį turite įkišti į transporto priemonės elektros lizdą.
• Jei maitinimo laide yra tik laidiniai jungikliai, laidą prie
transporto priemonės maitinimo šaltinio prijunkite pagal
laidų schemą, kuri pridėta prie maitinimo laido.
Įrenginio įjungimas ir išjungimas
• Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką
arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
Garsiakalbis
Prietaisų skydo kameros atminties kortelė yra po prieigos skydeliu
(Prietaisų skydo kameros atminties kortelės keitimas, 4 psl.)
Pradžia
1
pateiktos programos, naudojamos komunikacijai ir kitoms
užduotims.
Jei norite atidaryti programą, pasirinkite parinktį:
• Pradžios ekrane pasirinkite programos nuorodą.
• Pasirinkite , tada pasirinkite kortelę ir programą.
Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane
1 Pasirinkite .
2 Pasirinkite programos kortelę, kad peržiūrėtumėte
papildomas programas.
3 Laikykite paspaudę programą ir ją vilkite į norimą pradžios
• Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant
įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.
Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir
įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo
režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote
energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
• Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada
pasirinkite Išjungti.
GPS signalų gavimas
Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų
duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo
laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo
to, kokiu atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį
naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko
praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą
kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali
užtrukti kelias minutes.
1 Įjunkite įrenginį.
2 Patikrinkite, ar rodomas būsenos juostoje, ir įgalinkite
vietos nustatymo paslaugas, jei jos neįgalintos.
3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, kur aiškiai matyti dangus,
toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.
Kol įrenginys nustato vietą, navigacijos žemėlapio viršuje
rodoma Uztverošie satelīti.
ekrano vietą.
Pranešimų peržiūra
1 Braukite žemyn nuo ekrano viršaus.
Rodomas pranešimų sąrašas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite vykdyti pranešime nurodytą veiksmą ar paleisti
programą, pasirinkite pranešimą.
• Jei norite pašalinti pranešimą, braukite pranešimą į
dešinę.
Būsenos juostos piktogramos
Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos
piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.
Vietos nustatymo paslaugos įgalintos.
Bluetooth technologija yra įgalinta.
®
Prisijungta prie Bluetooth įrenginio.
Prisijungta prie Wi‑Fi tinklo (Prijungimas prie belaidžio tinklo,
22 psl.).
®
Aktyvus transporto priemonės profilis. Dukart perbraukite žemyn ir
pasirinkite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus.
Baterijos įkrovos lygis.
Jutiklinio ekrano naudojimas
Pradžios ekranas
• Jei norite pasirinkti elementą, palieskite ekraną.
• Vilkite arba braukite pirštu per ekraną norėdami pastumti ar
slinkti.
• Suglauskite du pirštus, kad sumažintumėte vaizdą.
• Išskleiskite du pirštus, kad padidintumėte vaizdą.
PASTABA: jei pradžios ekranas tinkintas, jo išvaizda gali būti
įvairi.
Ekrano ryškumo reguliavimas
Jei norite peržiūrėti pranešimus, braukite žemyn.
Jei norite greitai pakeisti nustatymus ir foninį apšvietimą, dukart
braukite žemyn.
Laikykite paspaudę, jei norite tinkinti ekrano foną arba prie pradžios
ekrano pridėti valdiklių.
Pasirinkite, jei norite atidaryti programų skydelį. Programų skydelyje
yra nuorodos į visas programas, įdiegtas įrenginyje.
Programos atidarymas
Pradžios ekrane pateikiamos dažnai naudojamų programų
nuorodos. Programų skydelyje yra visos įrenginyje įdiegtos
programos, suskirstytos į dvi korteles. Navigacija kortelėje yra
Garmin programos, naudojamos navigacijai, informacijos
perdavimui ir darbo valandų įrašymui. Kortelėje Įrankiai
2
Įrenginys naudoja aplinkos šviesos jutiklį, kad būtų galima
automatiškai reguliuoti ekrano ryškumą pagal transporto
priemonės sąlygas. Ryškumą galima reguliuoti ir rankiniu būdu,
naudojant pranešimų skydelį arba nustatymo meniu.
1 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite išplėsti sparčiuosius nustatymus pranešimų
skydelyje, dukart perbraukite nuo ekrano viršaus.
• Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Ryškumo lygis.
2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.
Transporto priemonių profiliai
ĮSPĖJIMAS
Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina,
kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto
pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo
piktogramos. Žemėlapio duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų
įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus
ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada
atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.
Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai,
atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas
Transporto priemonių profiliai
transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri
rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapio
nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės
tipui atskirai.
Kai suaktyvinate kemperio profilį, įrenginys maršrutuose
išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis,
svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.
Transporto priemonės profilio pridėjimas
Kiekvienam kemperiui, kuriame ketinate naudoti įrenginį, turite
pridėti transporto priemonės profilį.
1 Pasirinkite Transporto priemonė.
2 Pasirinkite transporto priemonės tipą:
• Jei norite pridėti gyvenamąjį autofurgoną su neatkabinamu
kemperiu, pasirinkite Kemperis.
• Jei norite pridėti gyvenamąjį autofurgoną su priekaba,
pasirinkite Autofurg. su priekaba.
• Jei norite pridėti keleivinės transporto priemonės velkamą
kemperį, pasirinkite Tr. pr. su priekaba.
3 Jei reikia, pasirinkite priekabos tipą:
• Jei norite pridėti kemperį, velkamą naudojant standartinį
kablį, pasirinkite Kelioninė priekaba.
• Jei norite pridėti kemperį, velkamą naudojant balninį
sukabintuvą, pasirinkite Balninė gyvenam. priekaba.
PASTABA: šis priekabos tipas galimas ne visuose
regionuose.
• Jei norite pridėti valties priekabą, velkamą naudojant
standartinį kablį, pasirinkite Priekaba valčiai.
• Jei norite pridėti priekabą, velkamą naudojant standartinį
kablį, pasirinkite Gyvenamoji priekaba.
4 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Pridėję transporto priemonės profilį galite jį redaguoti ir pridėti
papildomos informacijos (Transporto priemonės profilio
redagavimas, 3 psl.).
Automobilio profilis
Automobilio profilis yra iš anksto įkeltas transporto priemonės
profilis, skirtas naudoti automobilyje be priekabos. Naudojant
automobilio profilį įrenginys apskaičiuoja įprastus automobilių
maršrutus; didelių transporto priemonių maršrutai negalimi. Jei
naudojate automobilio profilį, didelėms transporto priemonėms
skirti nustatymai negalimi.
Transporto priemonės profilio perjungimas
Galite bet kada rankiniu būdu įjungti kitą transporto priemonės
profilį.
1 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Transporto priemonė.
• Dukart perbraukite nuo ekrano viršaus ir pasirinkite
transporto priemonės profilio piktogramą, pvz., arba .
2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.
Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant
matmenis ir svorį.
3 Pasirinkite Pasirinkite.
Transporto priemonės profilio redagavimas
Galite pakeisti pagrindinę transporto priemonės profilio
informaciją arba prie transporto priemonės profilio pridėti
išsamios informacijos, pvz, informacijos apie maksimalų greitį.
1 Pasirinkite Transporto priemonė.
2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.
3 Pasirinkite nustatymą:
Prietaisų skydo kamera
• Jei norite redaguoti transporto priemonės profilį,
pasirinkite ir laukelį, kurį norite redaguoti.
• Jei norite pervardyti transporto priemonės profilį,
pasirinkite >
> Pervardyti profilį.
• Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite
>
> Pašalinti.
Propano balionų pridėjimas
PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose produkto modeliuose.
Prie transporto priemonės profilio pridėjus propano balionus
įrenginys vengia maršrutų per vietoves, kuriose taikomi propano
talpyklų apribojimai, galintys paveikti jūsų maršrutą. Įrenginys
taip pat pateikia įspėjimą, kai artėjate prie vietovių, kuriose
reikalaujama išjungti propano balionus.
1 Transporto priemonės profilyje pasirinkite > Propano
talpyklos > Pridėti talpyklą.
2 Įveskite propano baliono svorį ir pasirinkite Įrašyti.
Prietaisų skydo kamera
Kameros sulygiavimas
ĮSPĖJIMAS
Nemėginkite sulygiuoti kameros vairuodami.
Sulygiuokite prietaisų skydo kamerą kiekvieną kartą, kai
montuojate įrenginį ar keičiate jo padėtį.
1 Pasirinkite Ant prietaisų skydo montuojama kamera.
2 Pakreipkite įrenginį, kad sulygiuotumėte kamerą.
Optinis centras turi būti nukreiptas tiesiai į priekį, o horizonto
linija turi būti ekrano centre.
PATARIMAS: jei prietaisų kameros matymo lauke matomas
vakuuminis siurbtukas, palenkite šarnyrinę kojelę link
vakuuminio siurbtuko.
Prietaisų skydo kameros valdikliai
PRANEŠIMAS
Kai kuriose šalyse šio įrenginio naudojimas yra teisiškai
reguliuojamas arba draudžiamas. Už šalies, kurioje ketinate
naudoti šį įrenginį, įstatymų ir teisių į privatumą žinojimą ir
laikymąsi atsakingas jūs pats.
Prietaisų skydo kamerą galite valdyti naudodami prietaisų skydo
programą arba pranešimų skydelį.
Pasirinkite > Ant prietaisų skydo montuojama kamera arba
braukite žemyn nuo ekrano viršaus.
Pasirinkite, kad išsaugotumėte prietaisų skydo kameros įrašą.
Pasirinkite, kad sustabdytumėte prietaisų skydo kameros įrašą.
Pasirinkite, kad pradėtumėte prietaisų skydo kameros įrašą.
Pasirinkite, kad įgalintumėte garso įrašymą.
Pasirinkite, kad išjungtumėte garso įrašymą.
Įrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą
• Prietaisų skydo kamera įrašo vaizdą nepertraukiamai,
perrašydama ankstesnį neišsaugotą vaizdo įrašą.
• Prietaisų skydo kameros vykdomą įrašymą galite paleisti ir
sustabdyti prietaisų skydo kameros valdikliais (Prietaisų
skydo kameros valdikliai, 3 psl.).
• Įgalinus Automatiškai įrašyti parinktį (Prietaisų skydo
kameros nustatymai, 21 psl.), prietaisų skydo kamera
pradeda įrašymą automatiškai, kai tik įrenginys per
maitinamą laikiklį gauna energijos. Tai naudingiausia, kai
laikiklis prijungtas prie uždegimu įjungiamo maitinimo šaltinio.
3
• Įrenginį išėmus iš laikiklio arba nutrūkus maitinimui, prietaisų
skydo kamera automatiškai sustabdo įrašymą po 15
sekundžių delsos.
Prietaisų skydo kameros įrašo išsaugojimas
Galite išsaugoti dalį vaizdo įrašo, kad jis nebūtų pašalintas
įrašant naują vaizdo įrašą.
1 Prietaisų skydo kamerai įrašant, pasirinkite > Ant
prietaisų skydo montuojama kamera > .
Įrenginys vaizdo įrašą išsaugo prieš pasirenkant, pasirenkant
ir pasirinkus .
2 Jei norite pailginti įrašo laiką, dar kartą pasirinkite
(pasirinktinė funkcija).
Pranešime nurodomas išsaugomo vaizdo įrašo dydis.
Atminties kortelės talpa ribota. Išsaugoję vaizdo įrašą, jį
turėtumėte perkelti į kompiuterį arba išorinę saugyklą
nuolatiniam saugojimui (Prietaisų skydo kameros vaizdo įrašai
kompiuteryje, 4 psl.).
Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas
PRANEŠIMAS
Kai kuriose šalyse garso įrašymas šiuo įrenginiu gali būti
teisiškai reguliuojamas arba draudžiamas. Už šalies, kurioje
ketinate naudoti šį įrenginį, įstatymų ir teisių į privatumą žinojimą
ir laikymąsi atsakingas jūs pats.
Įrenginys, įrašydamas vaizdą, integruotu mikrofonu gali įrašyti ir
garsą. Garso įrašymą galite bet kada įjungti ar išjungti.
1 Pasirinkite > Ant prietaisų skydo montuojama kamera.
2 Pasirinkite arba .
Prietaisų skydo kameros galerijos
naudojimas
Prietaisų skydo kameros galerijoje galite peržiūrėti šios kameros
vaizdo įrašus, pašalinti nereikalingus vaizdo įrašus ir išsaugoti
neišsaugotos vaizdo medžiagos atkarpą.
PASTABA: kai peržiūrite vaizdo įrašus, įrenginys neįrašinėja.
1 Pasirinkite > Prietaisų skydo kameros galerija > Gerai.
2 Pasirinkite išsaugotą vaizdo įrašą arba pasirinkite
Neišsaugota.
Vaizdo įrašas pradedamas leisti automatiškai.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite išsaugoti neišsaugotos vaizdo medžiagos
atkarpą, naudodami slankiklį pasirinkite norimą vaizdo
įrašo segmentą ir pasirinkite .
Įrenginys išsaugo vaizdo segmentą, esantį tarp oranžinių
slankiklio žymeklių.
• Jei norite pašalinti vaizdo įrašą, pasirinkite .
patalpina pašalindamas seniausius neišsaugotus vaizdo
įrašus.
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra
išmaniajame telefone
Kad galėtumėte peržiūrėti vaizdo įrašus ir nuotraukas
išmaniajame telefone, turite susieti Garmin įrenginį su Garmin
Drive™ programa (Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 16 psl.).
PASTABA: žiūrint vaizdo įrašus ir nuotraukas, įrenginys nustoja
įrašyti ir išjungiami įspėjimai.
1 Garmin Drive programoje išmaniajame telefone pasirinkite
Review Footage.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti išsaugotą nuotrauką ar vaizdo įrašą,
pasirinkite failą iš kategorijos Saved Footage.
• Jei norite peržiūrėti vaizdo medžiagą, kuri nebuvo
išsaugota, pasirinkite vaizdo įrašą iš kategorijos
Temporary Footage.
Vaizdo įrašo arba nuotraukos šalinimas naudojant
išmanųjį telefoną
1 Kai peržiūrite išsaugotų vaizdo įrašų ar nuotraukų sąrašą
išmaniajame telefone, pasirinkite Select.
Pasirinkite
vieną arba daugiau failų.
2
3 Pasirinkite .
Vaizdo įrašo apkirpimas ir eksportavimas
Galite apkirpti vaizdo įrašą (trukmę) prieš eksportuodami, kad
pašalintumėte nereikalingą medžiagą.
1 Programoje Garmin Drive pasirinkite Review Footage.
2 Pasirinkite vaizdo įrašą.
3 Nuvilkite vaizdo įrašo juostos rankenėles į kairę ar dešinę,
kad apkirptumėte vaizdo įrašą (trukmę).
4 Pasirinkite Export.
PASTABA: eksportuojant programa turi būti priekiniame
plane.
Programa eksportuoja apkirptą vaizdo įrašą į išmanųjį
telefoną.
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės
keitimas
Galite pakeisti prietaisų skydo atminties kortelę tam, kad
padidintumėte talpą, arba pasibaigus galiojimo laikui. Prietaisų
skydo kamerai tinka microSD atminties kortelė, kurios talpa –
nuo 4 iki 64 GB, o spartos klasė – 10 ar aukštesnė.
1 Paspauskite dvi pažymėtas vietas ir slinkite apatinį skydelį
žemyn, kad jį atidarytumėte.
®
Prietaisų skydo kameros vaizdo įrašai
kompiuteryje
Vaizdo įrašai ir nuotraukos saugomi kameros atminties kortelės
aplanke DCIM. Vaizdo įrašai saugomi MP4 failo formatu, o
nuotraukos – JPG formatu. Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite
peržiūrėti ir persiųsti, atminties kortelę ar įrenginį prijungę prie
kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 25 psl.).
Vaizdo įrašai ir nuotraukos dedami į kelis aplankus.
100EVENT: šiame aplanke laikomi vaizdo įrašai, kurie buvo
automatiškai išsaugoti įrenginiui aptikus įvykį.
101SAVED: šiame aplanke laikomi naudotojo išsaugoti vaizdo
įrašai.
104UNSVD: šiame aplanke laikoma neišsaugota vaizdo
medžiaga. Kai neišsaugotiems vaizdo įrašams skirta
laikmenos vieta visiškai užpildoma, įrenginys naujus įrašus
4
2 Raskite atminties kortelės lizdą .
3 Spauskite esamą atminties kortelę, kol ji užsifiksuos, tada ją
atleiskite.
Esama atminties kortelė išlįs iš lizdo.
4 Esamą atminties kortelę išimkite iš lizdo.
5 Į lizdą įdėkite naują atminties kortelę.
Prietaisų skydo kamera
6 Spauskite kortelę, kol ji užsifiksuos.
7 Vėl uždėkite skydelį ir slinkite jį aukštyn, kol jis užsifiksuos.
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės
formatavimas
Kad veiktų prietaisų skydo kamera, reikia atminties kortelės,
suformatuotos naudojant failų sistemą FAT32. Suformatuoti
kortelę naudodami šią failų sistemą galite pasitelkę įrenginį.
Jei norite pailginti atminties kortelės naudojimo laiką, atminties
kortelę turite formatuoti bent kartą per 6 mėnesius. Taip pat
turite suformatuoti visiškai naują atminties kortelę, jei ji
nesuformatuota naudojant failų sistemą FAT32.
PASTABA: formatuojant atmintis kortelę ištrinami visi kortelėje
esantys vaizdo įrašai, nuotraukos ir duomenys.
1 Pasirinkite > Navigacija > Prietaisų skydo kameros
galerija.
2 Pasirinkite > Formatuoti atminties kortelę.
Saugaus vairavimo funkcijos ir
įspėjimai
PERSPĖJIMAS
Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik
informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką
laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti.
Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į
teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir
ženklų pažeidimų.
Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų
vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate
pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys
leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą
informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti
arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose tam tikros
paslaugos neprieinamos.
Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo leistiną greitį (jei
nustatytas) važiuojant iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie
kurios artėjate.
Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam
keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo
raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.
Greičio apribojimo pakeitimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo
būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.
Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad
artėjate prie geležinkelio pervažos.
Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate
prie gyvūnų perėjos.
Vingiai: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį apie kelio vingį.
Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio
eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą. Kad būtų galima
naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją
(Eismas, 17 psl.).
Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus: kai artėjate prie
kelio, su kurio paviršiumi transporto priemonė gali susiliesti,
įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.
Šoninis vėjas: kai artėjate prie kelio, kuriame pučia pavojingas
šoninis vėjas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo
pranešimą.
Siauras kelias: kai artėjate prie kelio, kuris jūsų transporto
priemonei gali būti per siauras, įrenginys leidžia garsinį
signalą ir rodo pranešimą.
Stati kalva: kai artėjate prie stačios kalvos, įrenginys leidžia
garsinį signalą ir rodo pranešimą.
Valstijų ir šalių sienos: kai artėjate prie valstijos ar šalies
sienos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai
Propano bako išjungimas: kai artėjate prie regiono, kuriame
turėtų būti išjungtas propano bakas, įrenginys leidžia garsinį
signalą ir rodo pranešimą.
Įspėjimas dėl priekinio susidūrimo grėsmės: įrenginys
pateikia įspėjimą, kai nustato, kad atstumas nuo jūsų
transporto priemonės iki priekyje esančios transporto
priemonės tampa nesaugus (Įspėjimo dėl priekinio
susidūrimo grėsmės sistema, 5 psl.).
Įspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos: įrenginys
pateikia įspėjimą, kai nustato, kad netyčia pervažiavote
eismo juostos skiriamąją liniją (Įspėjimo apie išvažiavimą iš
juostos sistema, 6 psl.).
Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas
Galite įgalinti arba išjungti kelių tipų vairuotojo įspėjimus.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pagalba vairuotojui
> Vairuotojo įspėjimai.
Pažymėkite
arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį
2
žymės langelį.
Šviesoforo ir greičio kameros
PRANEŠIMAS
Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų
duomenimis tikslumą ar pasekmes.
PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši
funkcija negalima.
Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai
kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose.
Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros,
apie kurią buvo pranešta.
• Kai kuriose zonose įrenginys gali gauti tiesioginius šviesoforų
ir greičio kamerų duomenis, jei jis prijungtas prie išmaniojo
telefono naudojant Garmin Drive programą.
• Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų
bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą
(garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų
informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.
Pažangi pagalbos vairuotojui sistema
Įrenginyje įdiegta pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS),
kuri, naudodama integruotą prietaisų skydo kamerą, teikia
įspėjimus ir pranešimus apie vairavimo aplinką.
Bet kurią pažangios pagalbos vairuotojui sistemos funkciją galite
įjungti arba išjungti Pagalba vairuotojui nustatymuose (Pagalbos
vairuotojui nustatymai, 21 psl.).
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema (FCWS)
įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės
atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai
vairuoti. FCWS sistemoje įspėjimas apie artėjančią transporto
priemonę pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl
to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai.
Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com
/warnings.
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose.
FCWS funkcija pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad
atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios
transporto priemonės tampa nesaugus. Įrenginys, naudodamas
GPS, nustato transporto priemonės greitį ir pagal jį apskaičiuoja
saugų važiavimo iš paskos atstumą. FCWS automatiškai
įsijungia, kai transporto priemonės greitis viršija 48 km/val.
(30 myl./val.).
5
Jei įrenginys nustato, kad esate per arti prieš jus važiuojančios
transporto priemonės, paleidžiamas garsinis signalas, o ekrane
pasirodo įspėjimas.
Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo dėl priekinio
susidūrimo grėsmės sistema
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistemos veikimą
(FCWS) įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti
FCWS funkcijai aptikti prieš jus esančią transporto priemonę.
• FCWS funkcija įsijungia tik tada, kai transporto priemonės
greitis viršija 50 km/val. (30 myl./val.).
• FCWS funkcija gali neaptikti prieš jus važiuojančios
transporto priemonės, jei kameros fiksuojamas vaizdas
neaiškus dėl lietaus, sniego, saulės, ryškios priekinių žibintų
šviesos ar tamsos.
• FCWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai
sulygiuota (Kameros sulygiavimas, 3 psl.).
• FCWS funkcija gali neaptikti transporto priemonės, jei
atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės yra
didesnis kaip 40 m (130 pėdų) arba mažesnis kaip 5 m
(16 pėdų).
• Jei kameros vietos nustatymuose nurodytas neteisingas
transporto priemonės aukštis ar įrenginio vieta transporto
priemonėje, FCWS funkcija gali veikti netinkamai (Kameros
sulygiavimas, 3 psl.).
Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema (LDWS)
įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės
atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai
vairuoti. LDWS sistemoje įspėjimas apie eismo juostos
skiriamosios linijos kirtimą pateikiamas remiantis vaizdo
kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši
sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos pateikta
adresu www.garmin.com/warnings.
LDWS sistema pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad
netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją. Pavyzdžiui,
įrenginys pateikia įspėjimą, kai pervažiuojate ištisinę liniją.
LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto
priemonės greitis viršija 64 km/val. (40 myl./val.). Įspėjimas
rodomas ekrano kairėje arba dešinėje pusėje, kad žinotumėte,
kurioje pusėje pervažiavote liniją.
parinktį Kameros vieta, kad būtų nustatyta įrenginio vieta
transporto priemonėje.
1 Pasirinkite Nustatymai > Ant prietaisų skydo montuojama
kamera > Kameros vieta > Horizontali padėtis.
2 Pasirinkite įrenginio vietą.
Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo apie išvažiavimą iš
juostos sistema
Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistemos veikimą (LDWS)
įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti LDWS
funkcijai aptikti išvažiavimą iš juostos.
• LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto
priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.).
• LDWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai
sulygiuota.
• Jei kameros vietos nustatymuose nurodytas neteisingas
transporto priemonės aukštis ar įrenginio vieta transporto
priemonėje, LDWS funkcija gali veikti netinkamai (Kameros
sulygiavimas, 3 psl.).
• Kad LDWS funkcija veiktų, juostų skiriamųjų linijų vaizdas turi
būti aiškus ir nenutrūkstamas.
◦ Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei skiriamųjų
linijų vaizdas neaiškus dėl lietaus, rūko, sniego, didelių
šešėlių, ryškios saulės ar priekinių žibintų šviesos, kelio
darbų ar kitų kliūčių.
◦ Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei juostų
skiriamosios linijos nubrėžtos netinkamai, jų nėra arba jos
gerokai išblukusios.
• LDWS funkcija gali neaptikti išvažiavimo iš juostos ypač
plačiuose, siauruose ar vingiuotuose keliuose.
Įspėjimo ir pavojaus simboliai
ĮSPĖJIMAS
Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina,
kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto
pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo
piktogramos. Žemėlapio duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų
įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus
ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada
atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.
Žemėlapyje arba maršruto kryptyse gali būti rodomi įspėjimo ir
pavojaus simboliai, skirti perspėti apie galimus pavojus ir eismo
sąlygas.
Įspėjimai apie apribojimus
Aukštis
Svoris
Ilgis
Plotis
Priekabos aukštis
Priekabos svoris
Priekabos ilgis
Priekabos plotis
Eismas su priekabomis valtims draudžiamas
Kemperių eismas draudžiamas
Eismas su priekabomis draudžiamas
Propanas neleidžiamas
Posūkis į kairę draudžiamas
PASTABA: kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktį
Kameros vieta, kad būtų nurodyta įrenginio vieta transporto
priemonėje.
Posūkis į dešinę draudžiamas
Apsisukti draudžiama
Kameros padėties parinkimas
Įrenginį galite montuoti priekinio stiklo ar prietaisų skydo kairėje,
viduryje arba dešinėje. Kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite
6
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai
Įspėjimai apie kelio sąlygas
Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus
Šoninis vėjas
Siauras kelias
Staigus posūkis
Stati nuokalnė
Išlindęs medis
Įspėjimai
Svėrimo stotis
Nepatikrinta, ar kelias tinkamas gyvenamiesiems autofurgonams
Vietų paieška ir išsaugojimas
Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos,
pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių
informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes
jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo
būdai.
Pagrindiniame meniu pasirinkite Kur vyksite?.
• Jei norite sparčiai ieškoti tarp visų įrenginyje įrašytų vietų,
pasirinkite Įvesti paiešką (Vietos ieškojimas naudojant
paieškos juostą, 7 psl.).
• Jei norite rasti adresą, pasirinkite Adresas (Adreso paieška,
7 psl.).
• Jei norite naršyti arba ieškoti iš anksto įkeltų lankytinų vietų
pagal kategoriją, pasirinkite Kategorijos (Vietos ieškojimas
pagal kategoriją, 8 psl.).
• Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar srities, pasirinkite šalia
esamos paieškos srities (Paieškos zonos keitimas, 7 psl.).
• Jei norite peržiūrėti ir redaguoti įrašytas vietas, pasirinkite
Įrašyta (Vietų įrašymas, 10 psl.).
• Jei norite peržiūrėti vietas, kurias neseniai pasirinkote
paieškos rezultatuose, pasirinkite Pastarasis (Neseniai rastų
vietų peržiūra, 10 psl.).
• Jei norite ieškoti kemperių aikštelių, pasirinkite Visos
stovyklavietės(Kemperių aikštelių paieška, 8 psl.).
• Jei norite naršyti, ieškoti ir gauti informacijos apie
Foursquare lankytinas vietas, pasirinkite Foursquare (Kaip
ieškoti Foursquare lankytinų vietų, 9 psl.).
• Jei norite naršyti ir ieškoti TripAdvisor lankytinų vietų bei
apžvalgų, pasirinkite TripAdvisor (TripAdvisor, 9 psl.).
• Jei norite naršyti ir ieškoti HISTORY lankytinų vietų,
nuotraukų ir informacijos, pasirinkite History® (HISTORY
lankytinų vietų paieška, 9 psl.).
• Jei norite rasti nacionalinius parkus ir tyrinėti parkų
žemėlapius, pasirinkite Nacionaliniai parkai (Nacionalinių
parkų paieška, 8 psl.).
• Jei norite naviguoti į konkrečių geografinių koordinačių vietą,
pasirinkite Koordinatės (Vietos paieška pagal koordinates,
10 psl.).
• Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą
pavadinimą arba jo dalį.
• Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį
ir gatvės pavadinimą.
• Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo
numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite platumos ir ilgumos
koordinates.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą,
pasirinkite terminą.
• Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
6 Jei reikia, pasirinkite vietą.
Adreso paieška
PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo
žemėlapio duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite .
3 Pasirinkite Adresas.
4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
5 Pasirinkite adresą.
Vietos paieškos rezultatai
Pagal numatytąją nuostatą rodomas paieškos rezultatų sąrašas,
o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau
rezultatų, slinkite žemyn.
®
®
®
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą
Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės
ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite Įvesti paiešką paieškos juostoje.
3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos
apačioje.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos
pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
Vietų paieška ir išsaugojimas
Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.
Pasirinkite kitų maršrutų į vietas peržiūrą.
Vykti! Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.
Paieškos zonos keitimas
Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių
netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz.,
vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar
jūsų aktyviame maršrute.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite šalia esamos paieškos zonos .
7
3 Pasirinkite paieškos zoną.
4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais
pasirinkite konkrečią vietą.
Pasirinkta paieškos zona rodoma šalia . Kai ieškote vietos
naudodami kokią nors meniu Kur vyksite? parinktį, įrenginys
pirmiausia pasiūlys vietas šalia šios zonos.
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje
Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne
sąraše.
Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite . Žemėlapio viduryje
rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija
apie pasirinktą vietą.
Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite
žemėlapį.
Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti
kitą vietą.
Pasirinktos vietos apžvalga. Nustatykite pasirinktos vietos
išsamios informacijos peržiūrą.
Vykti! Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąraše.
Paieškos zonos keitimas naudojant žemėlapį
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
2 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.
3 Vilkite žemėlapį į naują paieškos vietą.
4 Pasirinkite Ieškoti čia.
Lankytinos vietos
Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi.
Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti
populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai
ir pramogų objektai.
Vietos ieškojimas pagal kategoriją
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.
3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
4 Pasirinkite vietą.
8
Paieška kategorijoje
Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti
greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai
jūsų pasirinkti kelionės tikslai.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos
sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai
kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
• Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės
tikslą.
Kemperių aikštelių paieška
Pasirinkite Kur vyksite? > Visos stovyklavietės.
Kemperių aikštelių su patogumais paieška
Kemperių aikštelių ir stovyklaviečių galite ieškoti pagal teikiamus
patogumus.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite kemperių aikštelių ir stovyklaviečių paieškos
teikėją, pvz., PlanRV™ Parks, The Caravan and
Motorhome Club arba ACSI™.
PASTABA: kai kurie paieškos teikėjai kai kuriuose produkto
modeliuose nepasiekiami.
3 Jei reikia, pasirinkite Filtruoti pagal viešąsias paslaugas,
tada pažymėkite vieną ar daugiau paslaugų ir pasirinkite
Įrašyti.
4 Pasirinkite vietą.
iOverlander™ lankytinų vietų paieška
Į įrenginį įtrauktos iOverlander lankytinos vietos, kurios leidžia
rasti lankytinas vietas, naudingas keliaujant, pvz.,
stovyklavietes, autoservisus ir nakvynės vietas.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > iOverlander.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite vietą.
Ultimate Campgrounds lankytinų vietų paieška
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.
Į įrenginį Ultimate Campgrounds įtrauktos lankytinos vietos,
kurios leidžia rasti viešas stovyklavietes netoliese jūsų vietos.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Ultimate Public Campgrounds.
2 Jei reikia, pasirinkite Paieškos filtrai, pasirinkite vieną ar
daugiau paieškos filtrų ir Ieškoti.
3 Pasirinkite vietą.
Kemperių serviso paieška
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Galite rasti artimiausias vietas, kuriose teikiamos kemperių
remonto, vilkimo ir kitos paslaugos.
Pasirinkite Kur vyksite? > PlanRV™ Services.
Nacionalinių parkų paieška
Įrenginio modeliuose, kuriuose yra Šiaurės Amerikos ar JAV
žemėlapių, taip pat yra išsamios informacijos apie JAV
nacionalinius parkus. Galite naviguoti į nacionalinį parką arba į
vietą nacionaliniame parke.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Nacionaliniai parkai.
Pasirodys nacionalinių parkų sąrašas, kurio viršuje pateiktas
artimiausias parkas.
2 Pasirinkite Įvesti paiešką ir įveskite visą arba dalį parko
pavadinimo, kad būtų pateikta mažiau rezultatų
(pasirenkama).
3 Pasirinkite nacionalinį parką.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Parko ypatybių ir paslaugų kategorijų sąrašas rodomas po
parko pavadinimu.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą parką, pasirinkite
Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti daugiau parko informacijos ar
patyrinėti jo ypatybes ir paslaugas, pasirinkite .
• Jei norite greitai rasti vietą parke, po parko pavadinimu
pateiktame sąraše pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite
vietą.
Nacionalinių parkų ypatybių ir paslaugų tyrinėjimas
Jei Šiaurės Amerikai skirtuose produkto modeliuose norite
daugiau sužinoti apie nacionalinio parko ypatybes bei paslaugas
ir naviguoti į konkrečias parko vietas, galite tyrinėti išsamią
informaciją apie ypatybes. Pvz., galite rasti stovyklaviečių, žymių
objektų, lankytojų centrų ir populiarių traukos vietų.
1 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite nacionalinį parką ir
pasirinkite .
2 Pasirinkite Ištyrinėti šį parką.
Rodomas parkų ypatybių ir paslaugų kategorijų sąrašas.
Pasirinkite
kategoriją.
3
4 Pasirinkite vietą ir Vykti!.
HISTORY lankytinų vietų paieška
PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose produkto modeliuose.
Jūsų įrenginyje yra HISTORY lankytinų vietų, todėl galite rasti ir
sužinoti apie istoriniu požiūriu svarbias vietas ir lankytinus
objektus visame pasaulyje, pvz., istorinius pastatus, paminklus,
muziejus ir žinomas istorinių įvykių vietas.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > History®.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite , jei norite peržiūrėti nuotrauką ir vietos istorijos
santrauką.
Foursquare
Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų
įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios
vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.
Prie Foursquare paskyros galite prisijungti naudodami Garmin
Drive programą suderinamame telefone. Tai atlikę galėsite
peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie
vietos ir ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare
duomenų bazėje.
Prisijungimas prie Foursquare paskyros
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas
prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą
(Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono
funkcijos, 16 psl.).
1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Garmin Drive.
2 Pasirinkite > Foursquare > Login.
3 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų
Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų
įrenginį. Nors įrenginys prijungtas prie Foursquare paskyros
naudojant Garmin Drive programą, paieškos funkcija teikia
naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų
bazės ir tinkintus rezultatus iš Foursquare naudotojo paskyros
(Prisijungimas prie Foursquare paskyros, 9 psl.).
Pasirinkite Kur vyksite? > Foursquare.
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jūsų įrenginys turi būti
prijungtas prie Foursquare paskyros naudojant Garmin Drive
programą (Prisijungimas prie Foursquare paskyros, 9 psl.).
Vietų paieška ir išsaugojimas
Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz.,
naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.
1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną
vietą.
2 Pasirinkite .
Registravimasis naudojantis Foursquare
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jūsų įrenginys turi būti
prijungtas prie Foursquare paskyros naudojant Garmin Drive
programą (Prisijungimas prie Foursquare paskyros, 9 psl.).
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Foursquare > Užsiregistruoti.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite > Užsiregistruoti.
TripAdvisor
Jūsų TripAdvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų
vertinimai.Atitinkamų lankytinų vietų TripAdvisor vertinimai
automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąraše. Taip pat galite
ieškoti netoliese TripAdvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti
pagal atstumą ar populiarumą.
TripAdvisor lankytinų vietų paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > TripAdvisor.
2 Pasirinkite kategoriją.
Rodomas netolieseTripAdvisor esančių atitinkamos
kategorijos lankytinų vietų sąrašas.
3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar
populiarumą, pasirinkite Rikiuoti rezultatus (pasirenkama).
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose.
Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią
didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam
tikrą terminalą oro uoste.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įvesti paiešką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba
adresą, pasirinkite ir vykdykite 3 veiksmą.
• Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite
ir vykdykite 5 veiksmą.
3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai,
automobilių nuomos punktai ar terminalai.
4 Pasirinkite kategoriją.
5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite Vykti!.
Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į
objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą
šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą.
Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.
Objekto tyrinėjimas
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose.
Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame
objekte, sąrašą.
1 Pasirinkite objektą.
2 Pasirinkite > Ištyrinėti šią vietą.
Paieškos priemonės
Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant
į ekrane pateikiamus raginimus.
Sankryžos paieška
Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar
sankirtos.
9
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Sankryžos.
2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane
pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo
vietą.
Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
3 Pasirinkite sankryžą.
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška
Vietos paieška pagal koordinates
Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas
ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite Ligoninės, Policijos nuovados, Degalai arba
Pakelės pagalba.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne
visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas;
artimiausios vietos rodomos viršuje.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite vykti į vietą, pasirinkite Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos
informaciją, pasirinkite .
pateikiamomis instrukcijomis.
Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates. Tai gali
padėti naudojant geologinių koordinačių funkciją.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Koordinatės.
2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinačių formatą arba
dydį.
3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
4 Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje.
Stovėjimo vietos
Į Garmin įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys,
kurie gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal
laisvų stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar
taikomus mokėjimo metodus.
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių
išsami informacija nepasiekiama.
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos
paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Automobilių aikštelė.
2 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos
1 Ieškokite vietos.
2 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
Rodomos šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo vietos.
4 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
5 Pasirinkite stovėjimo vietą.
6 Pasirinkite Vykti!.
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai
Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra
koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo
vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar
aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.
Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.
Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite .
Neseniai rastų vietų peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis.
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis >
> Išvalyti > Taip.
Esamos vietos informacijos peržiūra
Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite
naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei
10
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas
Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą
vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite > Nurodymai man.
3 Pasirinkite pradžios vietą.
4 Pasirinkite Pasirinkite.
Nuorodos pridėjimas
Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali
nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.
Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų
piktogramų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pridėti nuorodą.
2 Pasirinkite elementą.
Nuorodos pašalinimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Šalinti nuorodą (-as).
2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
4 Pasirinkite Baig..
Vietų įrašymas
Vietos išsaugojimas
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 8 psl.).
2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite > Įrašyti.
4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Jūsų dabartinės vietos įrašymas
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
2 Pasirinkite Įrašyti.
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
4 Pasirinkite Gerai.
Išsaugotos vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite .
5 Pasirinkite > Redaguoti.
Vietų paieška ir išsaugojimas
6 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pavadinimas.
• Pasirinkite Telefono numeris.
• Pasirinkite Kategorijos, kad kategorijas priskirtumėte
išsaugotai vietai.
• Pasirinkite Keisti žemėlapio simbolį, kad pakeistumėte
simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
7 Suredaguokite informaciją.
8 Pasirinkite Baig..
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms
Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti
pasirinktinių kategorijų.
PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai
įrašote bent 12 vietų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite > Redaguoti > Kategorijos.
5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų
kableliais.
6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
7 Pasirinkite Baig..
Įrašytos vietos trynimas
PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite > Šalin. išsaug. vietas.
3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite
panaikinti, ir pasirinkite Pašalinti.
Maršruto sekimas
Maršrutai
Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių
kelionės tikslų.
• Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys
apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant
maršruto apskaičiavimo režimą (Maršruto skaičiavimo režimo
keitimas, 13 psl.) ir vengimus (Kaip išvengti delsos, rinkliavų
ir vietovių, 13 psl.).
• Įrenginys gali automatiškai vengti kelių, kurie netinkami
atsižvelgiant į aktyvų transporto priemonės profilį.
• Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu
į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą
(Maršruto pradėjimas, 11 psl.).
• Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą
galite tinkinti (Maršruto formavimas, 12 psl.).
• Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (Vietos
pridėjimas prie maršruto, 12 psl.).
Maršruto pradėjimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? ir ieškokite vietos (Vietų paieška ir
išsaugojimas, 7 psl.).
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu,
pasirinkite Vykti!.
• Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite , tada
pasirinkite maršrutą.
Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapio dešinėje.
Maršruto sekimas
• Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite > Redaguoti
maršrutą ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų
(Maršruto formavimas, 12 psl.).
Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei
žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 11 psl.). Žemėlapio krašte kelias
sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.
Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti
prie maršruto (Vietos pridėjimas prie maršruto, 12 psl.).
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu
Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
2 Vilkdami keiskite žemėlapio mastelį, kad būtų rodomas
paieškos plotas.
3 Jei reikia, pasirinkite , kad rodomus taškus filtruotumėte
pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite vietos žymeklį.
• Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso
vietą.
5 Pasirinkite Vykti!.
Važiavimas namo
Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys
paragins įvesti namų vietą.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Vykti namo.
2 Jei reikia, įveskite namų vietą.
Namų vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? >
2 Įveskite namų vietą.
> Nustatyti namų vietovę.
Jūsų maršrutas žemėlapyje
Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje
pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai
apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi
žemėlapio viršuje.
Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą
veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
Atstumas iki kito veiksmo.
Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas.
Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia
būsimų veiksmų vietas.
Transporto priemonės greitis.
Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
11
Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite jį (Žemėlapio duomenų lauko keitimas, 15 psl.).
Žemėlapio įrankiai. Pateikiami įrankiai, kurie rodo daugiau informacijos apie maršrutą ir aplinką.
Aktyvios kelio juostų nuorodos
Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar
sankryžų, šalia žemėlapio rodomas išsamus kelio vaizdas (jei
įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota
linija .
2 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
3 Pasirinkite stovėjimo vietą, tada pasirinkite Vykti! > Pridėti
kitą sustojimą.
Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.
Suaktyvinto maršruto keitimas
Vietos pridėjimas prie maršruto
Posūkių ir nurodymų peržiūra
Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo
juostų keitimus ar kitus nurodymus.
1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:
• Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus
posūkius ir nurodymus, pasirinkite > Posūkiai.
Šalia žemėlapio jo įrankis rodo kelis būsimus posūkius ar
nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai
atnaujinamas.
• Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų
sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto
juostą.
2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).
Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių
kelių sankryžų vaizdas.
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra
1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
2 Pasirinkite .
Atvykimas į kelionės tikslą
Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją,
padedančią baigti maršrutą.
•
žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama,
kad artėjate prie kelionės tikslo.
• Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai
paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti Taip, jei
norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (Stovėjimo
vietos netoli kelionės tikslo, 12 psl.).
• Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai
baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai
neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo
Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės
tikslo. Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys
automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos.
1 Pasirinkite nustatymą:
• Kai įrenginys pateikia raginimą, pasirinkite Taip, kad
ieškotumėte netoliese esančios stovėjimo vietos.
• Jei įrenginys raginimo nepateikia, pasirinkite Kur vyksite?
> Kategorijos > Automobilių aikštelė, tada pasirinkite
> Mano tikslas.
12
Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 11 psl.).
Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietų. Pavyzdžiui,
kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.
PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais
kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti
ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (Kelionės planavimas,
20 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kur vyksite?.
2 Ieškoti vietos (Vietų paieška ir išsaugojimas, 7 psl.).
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės
tikslą, pasirinkite Pridėti kitą sustojimą.
• Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite
Pridėti kaip paskutinį sustojimą.
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti
kelionės tikslų seką, pasirinkite Įtraukti į aktyvų
maršrutą.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir
atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.
Maršruto formavimas
Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 11 psl.).
Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį
pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar
važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės
tikslo.
1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
2 Pasirinkite .
Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.
3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.
PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapį
ir tiksliau pasirinktumėte vietą.
Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per
pasirinktą vietą.
4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
• Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų,
žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
• Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .
5 Baigę formavimą, pasirinkite Vykti!.
Važiavimas aplinkkeliais
Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba
atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų
zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis
kelių sąlygomis.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Keisti maršrutą.
Maršruto sekimas
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu,
pasirinkite Apvažiuoti atstumu.
• Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite
Apvažiuoti keliu.
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Maršruto
nustatymai > Skaičiavimo režimas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Greičiausias laikas, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet
atstumas gali būti ilgesnis.
• Pasirinkite Bekelė, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo
vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
• Pasirinkite Trumpesnis kelias, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis,
bet kelionė gali trukti ilgiau.
Maršruto sustabdymas
• Žemėlapyje pasirinkite > Baigti.
• Pradžios ekrane pasirinkite Baigti.
Siūlomų maršrutų naudojimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną
vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (Įrenginio nustatymai,
22 psl.).
Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą
pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis
kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti
navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės
laiku ir eismo informacija.
Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite
navigacijos juostą.
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių
Eismo delsos vengimas maršrute
Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo
informaciją (Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį
telefoną, 18 psl.).
Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip,
kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo
nustatymuose šią parinktį išjungėte (Eismo nustatymai,
21 psl.), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti
neautomatiniu būdu.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
2 Pasirinkite Altern. maršr. (jei taikytina).
3 Pasirinkite Vykti!.
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos
rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose
dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į
maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Maršruto
nustatymai.
2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir
jūsų įrenginyje esančius žemėlapio duomenis.
• Pasirinkite Mokami keliai.
• Pasirinkite Rinkliavos ir mokesč. > Mokami keliai.
3 Pasirinkite nustatymą:
Maršruto sekimas
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Rinkliavos lipdukų vengimas
Jei įrenginio žemėlapyje yra išsamios informacijos apie
rinkliavos lipdukų taikymą, galite bet kurioje šalyje vengti ar leisti
važiuoti keliais, kuriuose naudojami rinkliavos lipdukai.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Maršruto
nustatymai > Rinkliavos ir mokesč. > Rinkliavos lipdukai.
2 Pasirinkite šalį.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per vietovę,
kurioje reikalaujama rinkliavos lipdukų, jūsų kiekvieną
kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada klausti.
• Jei norite visada vengti kelių, kuriuose reikalaujama
rinkliavos lipdukų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti kelius, kuriuose reikalaujama
rinkliavos lipdukų, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Kelių savybių vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Maršruto
nustatymai > Vengimai.
2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir Gerai.
Aplinkos apsaugos zonų vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos
apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų
transporto priemonei. Ši parinktis taikoma transporto priemonės
tipui, kuris nurodytas aktyviame transporto priemonės profilyje.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Maršruto
nustatymai > Ekologiškos zonos.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per aplinkos
apsaugos zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama,
pasirinkite Visada klausti.
• Jei norite visada vengti aplinkos apsaugos zonų,
pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti aplinkos apsaugos zonas,
pasirinkite Leisti.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Pasirinktiniai vengimai
Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietoves ar
kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus
maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus
atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.
Kelio vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Maršruto
2
3
4
5
6
nustatymai > Pasirinktiniai vengimai.
Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.
Pasirinkite Pridėti vengiamą kelią.
Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite
Kitas.
Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir
spauskite Kitas.
Pasirinkite Baig..
13
Teritorijos vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Maršruto
2
3
4
5
6
nustatymai > Pasirinktiniai vengimai.
Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.
Pasirinkite Pridėti vengiamą sritį.
Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
Pasirinkite Baig..
Pasirinktinių vengimų išjungimas
Pasirinktinį vengimą galite išjungti jo nepanaikindami.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Maršruto
nustatymai > Pasirinktiniai vengimai.
Pasirinkite
vengimą.
2
3 Pasirinkite > Išjungti.
Pasirinktinių vengimų šalinimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Maršruto
nustatymai > Pasirinktiniai vengimai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus,
pasirinkite .
• Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite
vengimą ir
> Pašalinti.
Navigacija bekelėje
Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite
naudotis bekelės režimu.
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Maršruto
nustatymai > Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti.
Įrenginys ignoruoja kelius ir apskaičiuoja maršrutus
naudodamas tiesias linijas tarp kelionės taškų.
Naudojimasis žemėlapiu
Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 11 psl.) arba peržiūrėti artimiausių vietų
žemėlapį (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Vilkite žemėlapį į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad
apžvelgtumėte vaizdą.
• Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba .
• Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų,
pasirinkite .
• Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal
kategoriją, pasirinkite .
• Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą,
tada pasirinkite Vykti! (Maršruto pradėjimas naudojantis
žemėlapiu, 11 psl.).
Žemėlapio įrankiai
Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir
įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapį. Kai suaktyvinate
žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.
Kamera: leidžiama naudoti prietaisų skydo kameros valdiklius ir
rodomi įspėjimai apie priekinio susidūrimo pavojų ir
išvažiavimą iš juostos. Taip pat leidžiama prisijungti prie prie
prietaisų skydo kameros vaizdo ieškiklio ir pagalbos
vairuotojui nustatymų.
14
Keisti maršrutą: leidžiama apvažiuoti ar praleisti vietas
maršrute (Suaktyvinto maršruto keitimas, 12 psl.).
Nutildyti: nutildomas pagrindinis garsas.
Miestai priekyje: rodomi būsimi miestai ir paslaugos prie
aktyvaus maršruto ar greitkelio (Miestai priekyje, 15 psl.).
Priekyje: rodomos būsimos vietos maršrute arba kelyje, kuriuo
važiuojate (Priekyje, 14 psl.).
Aukštis: rodomi priekyje esantys aukščio virš jūros lygio
pokyčiai.
Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų
vietovėje (Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 15 psl.). Ši
funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio
modeliuose.
Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys,
pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (Tinkintos
kelionės informacijos peržiūra žemėlapyje, 15 psl.).
Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (Posūkių ir
nurodymų peržiūra, 12 psl.).
Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto
telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį)
(Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 17 psl.).
Orai: rodoma jūsų vietovės orų informacija.
photoLive: rodo tiesioginio eismo kameras iš „photoLive“
prenumeratos (photoLive eismo kameros, 20 psl.).
Pranešti apie gr. mat.: leidžiama pranešti apie greičio ar
šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį
įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su
Garmin Drive programa (Tiesioginių paslaugų, eismo
informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 16 psl.).
Žemėlapio įrankio peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite .
2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite .
Priekyje
Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute
ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas
vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba
stovėjimo aikšteles.
Galite tinkinti tris rodytinas įrankio Priekyje kategorijas.
Būsimų vietų peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.
Važiuojant žemėlapio įrankis rodo kitą vietą kelyje arba
maršrute (kiekvienoje iš trijų kategorijų). Kai nevažiuojate,
žemėlapio įrankis rodo trijų kategorijų pavadinimus.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei žemėlapio įrankis rodo kategorijas, pasirinkite
kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias
atitinkamos kategorijos vietas.
• Jei žemėlapio įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite
vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti
važiuoti maršrutu į šią vietą.
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas
Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite .
Naudojimasis žemėlapiu
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią,
pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo
esančią rodyklę.
• Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
• Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją,
tada pasirinkite Pasirinktinė paieška ir įveskite įmonės
arba kategorijos pavadinimą.
5 Pasirinkite Įrašyti.
Miestai priekyje
Važiuojant greitkeliu ar maršrutu, kuriame yra greitkelis, įrankis
„Miestai priekyje“ rodo informaciją apie būsimus prie greitkelio
esančius miestus. Žemėlapio įrankis rodo atstumą iki greitkelio
nuovažos ir esamas paslaugas; ši informacija panaši į greitkelio
kelio ženklų informaciją.
Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite > Miestai priekyje.
Važiuojant greitkeliu arba aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo
informaciją apie būsimus miestus ir nuovažas.
2 Pasirinkite miestą.
Įrenginys rodo šalia nuovažos į pasirinktą miestą esančių
lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų,
sąrašą.
3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir Vykti!.
Kelionės informacija
Tinkintos kelionės informacijos peržiūra žemėlapyje
Naudodami kelionės duomenų žemėlapio įrankį, galite
žemėlapyje rodyti tinkintą kelionės informaciją.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
2 Pasirinkite nustatymą:
2 Pasirinkite > Iš naujo nust. lauką (-us).
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite Pasirinkti visus,
kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus
duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
• Pasirinkite Nustatyti iš naujo kelionės duomenis, kad
atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
• Pasirinkite Vėl nustatyti maksimalų greitį, kad iš naujo
nustatytumėte maksimalų greitį.
• Pasirinkite Iš naujo nust. B kelionę, kad iš naujo
nustatytumėte skaitiklį.
Artėjančio eismo įvykio peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo
informaciją (Eismas, 17 psl.).
Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar
kelyje, kuriuo važiuojate.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje
pusėje esančiame skydelyje.
2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą
informaciją.
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite > Navigacija > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius ženklus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite > Navigacija > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Žemėlapio pritaikymas
Žemėlapio sluoksnių tinkinimas
Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti
žemėlapyje, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Žemėlapis ir
transporto priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno sluoksnio, kurį
norite rodyti žemėlapyje.
• Kelionės duomenų įrankyje pasirinkite duomenų laukelį
ir informaciją, kurią norite rodyti laukelyje.
• Pasirinkite tinkinamą žemėlapio duomenų laukelį
ir
informaciją, kurią norite rodyti laukelyje.
Kelionės informacijos puslapio peržiūra
Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės
statistika.
Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
Kelionės žurnalo peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo kelionės žurnalą, kurį sudaro duomenys
apie nuvažiuotą kelią.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Žemėlapis ir
transporto priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pažymėkite žymimąjį langelį Kelionės žurnalas.
Žemėlapio duomenų lauko keitimas
1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.
Žemėlapio perspektyvos keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Žemėlapis ir
transporto priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pagal kryptį, kad būtų rodomas dvimatis
žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
• Pasirinkite Į šiaurę, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis
(2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
• Pasirinkite 3-D, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo
1 Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
Naudojimasis žemėlapiu
15
Tiesioginių paslaugų, eismo
informacijos ir išmaniojo telefono
funkcijos
Naudojant programą Garmin Drive, į įrenginį galima gauti
išmaniuosius pranešimus ir tiesioginę informaciją, pvz.,
tiesioginius eismo duomenis ir orų informaciją.
Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko
eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir
spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (Eismas,
17 psl.).
Orų informacija: į įrenginį realiuoju laiku siunčia orų prognozes,
informaciją apie sąlygas kelyje ir orų radaro duomenis (Orų
prognozės peržiūra, 19 psl.).
Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir
žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą: leidžia
skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį,
taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą. Jei
balso komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba,
naudodami balso komandas galite skambinti.
Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono
į navigacijos įrenginį.
Foursquare prisiregistravimas: leidžia prisiregistruoti prie
Foursquare vietų naudojant navigacijos įrenginį
(Registravimasis naudojantis Foursquare, 9 psl.).
Susiejimas su išmaniuoju telefonu
Galite susieti Garmin įrenginį su išmaniuoju telefonu ir Garmin
Drive programa, kad įgalintumėte papildomas funkcijas ir
pasiektumėte tiesioginę informaciją (Tiesioginių paslaugų, eismo
informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 16 psl.) .
1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės
įdiekite Garmin Drive programą.
2 Įjunkite Garmin įrenginį ir jį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu
nuo išmaniojo telefono.
3 Telefone atidarykite Garmin Drive taikomąją programą.
4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad
prisijungtumėte prie Garmin paskyros yra atlikite susiejimo ir
sąrankos procesą.
Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai
prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo
zoną.
„Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir išjungimas
Susietame telefone galite įgalinti arba išjungti skambinimą
laisvomis rankomis ir Garmin Drive funkcijas.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Šalia telefono pavadinimo pasirinkite .
3 Skiltyje Naudoti pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įgalinti ryšį su Garmin Drive programa,
pasirinkite Garmin Drive.
• Jei norite įgalinti skambinimą laisvomis rankomis,
pasirinkite Laisvų rankų įranga.
4 Pasirinkite Gerai.
®
Papildomų Bluetooth įrenginių susiejimas
1 Laikykite ausines arba telefoną ir Bluetooth įrenginį ne
didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
2 Įrenginyje įjunkite Bluetooth belaidę technologiją.
3 Ausinėse arba telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją
ir jį nustatykite taip, kad jį galėtų aptikti kiti Bluetooth
įrenginiai.
4 Įrenginyje pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
Pasirodys netoli esančių Bluetooth įrenginių sąrašas.
5 Sąraše pasirinkite savo ausines ar telefoną.
6 Pasirinkite Susieti.
Išmanieji pranešimai
Įrenginį prijungus prie Garmin Drive programos, Garmin
įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz.,
SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.
Pranešimų gavimas
ĮSPĖJIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas
prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą
(Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono
funkcijos, 16 psl.).
Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje
puslapių rodomas iškylantysis langas. Jei įrenginys juda,
pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne
vairuotojas.
PASTABA: kai peržiūrite žemėlapį, pranešimai rodomi
žemėlapio įrankyje.
• Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite Gerai.
Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus
telefone.
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite Rodyti.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite Rodyti > Groti.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
• Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono
pranešimą, pasirinkite Rodyti ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių
tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą
generuojanti taikomoji programa.
Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapį
Programos pranešimų rodymas arba slėpimas (Android )
Galite naudoti Garmin Drive taikomąją programą, kad Garmin
įrenginyje pasirinktumėte, kokių tipų išmaniojo pranešimus rodyti
jame.
1 Telefone atidarykite Garmin Drive taikomąją programą.
2 Pasirinkite > Smart Notifications.
Rodomas išmaniojo telefonų programų sąrašas.
3 Pasirinkite šalia programos esantį perjungiklį, kad
įgalintumėte ar išjungtumėte programos pranešimus.
™
16
Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple
įrenginyje
Jei esate prisijungę prie Apple įrenginio, galite filtruoti
pranešimus, rodomus Garmin įrenginyje, rodydami arba
slėpdami kategorijas.
1 Pasirinkite > Navigacija > Išmanieji pranešimai > .
2 Pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymės langelį,
jei norite, kad jie būtų rodomi.
ĮSPĖJIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas
prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą
(Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono
funkcijos, 16 psl.).
Kai peržiūrite žemėlapį, nauji pranešimai rodomi žemėlapio
įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda,
pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne
vairuotojas.
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos
• Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite arba laukite, kol
iškylantysis langas išnyks.
Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus
telefone.
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite Leisti pranešimą.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
• Jei norite išklausyti pranešimą naudodami balso komandą,
pasakykite Leisti pranešimą.
PASTABA: ši parinktis galima tik tuo atveju, jei balso
komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba ir žemėlapio
įrankyje rodoma piktograma.
• Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono
pranešimą, pasirinkite Rodyti ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių
tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą
generuojanti taikomoji programa.
Pranešimų sąrašo peržiūra
Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.
1 Pasirinkite > Navigacija > Išmanieji pranešimai.
Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai
rodomi juodai, perskaityti – pilkai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo
aprašymą.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite .
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
Skambinimas naudojantis laisvų rankų
įranga
PASTABA: nors palaikoma ir gali būti naudojama dauguma
telefonų ir ausinių, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną ar
ausines bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone
gali neveikti.
Naudojant Bluetooth belaidę technologiją jūsų įrenginį galima
prijungti prie mobiliojo telefono ir belaidžių ausinių ar šalmo ir
naudoti kaip laisvų rankų įrenginį. Norėdami nustatyti, ar jūsų
įrenginys su Bluetooth technologija yra suderinamas su jūsų
navigacijos įrenginiu, apsilankykite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
Skambinimas
1 Pasirinkite .
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite rinkti numerį, pasirinkite , įveskite telefono
numerį ir pasirinkite .
• Jei norite skambinti numeriu, kuriuo neseniai skambinote
ar gavote skambutį, pasirinkite , tada pasirinkite numerį.
• Jei norite skambinti telefonų knygos kontaktui, pasirinkite
, tada pasirinkite kontaktą.
Skambučio priėmimas
Kai jums skambina, pasirinkite Atsiliepti arba Atmesti.
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas
Priimamų skambučių parinktys rodomos, kai atsiliepiate į
skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su
telefonu.
PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį
galite jį vėl atidaryti pagrindiniame meniu pasirinkę .
• Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite .
• Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .
Eismas
PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti
Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia
privatumo.
• Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms
sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
• Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
• Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite
.
Telefono numerio kaip iš anksto nustatytojo
išsaugojimas
Rinkiklyje galite išsaugoti iki trijų kontaktų telefono numerius
kaip iš anksto nustatytuosius. Galėsite greitai paskambinti į
namus, šeimos nariams ar kontaktams, kuriems neseniai
skambinote.
1 Pasirinkite > .
2 Palaikykite iš anksto nustatytą numerį, pvz., 1 iš anksto
nustatytas numeris.
3 Pasirinkite kontaktą.
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį
Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš
susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti
prie jūsų Garmin įrenginio automatiškai.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas
Galite pašalinti susietą Bluetooth įrenginį, kad jis automatiškai
nesijungtų prie jūsų Garmin įrenginio. Pašalinus susietą išmanųjį
telefoną, iš Garmin įrenginio taip pat pašalinami visi telefono
kontaktai ir skambučių istorija.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Šalia Bluetooth įrenginio pavadinimo pasirinkite >
Pamiršti.
Eismas
PRANEŠIMAS
Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą
arba pateikimą laiku.
Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame
kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant
maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute
esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės
tikslą (Eismo nustatymai, 21 psl.). Naudodami eismo žemėlapį
galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.
Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo
duomenis.
• Produkto modeliai, kurių pavadinimai baigiasi raidėmis MT,
eismo duomenis gali gauti per radijo bangų signalą,
naudojant integruotą skaitmeninį eismo imtuvą ir pridėtą
maitinimo laidą (Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
informacijos imtuvą, 18 psl.).
• Visi produkto modeliai gali gauti eismo duomenis be
prenumeratos naudojant Garmin Drive programą (Eismo
duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 18 psl.).
• Visi produkto modeliai eismo duomenis gali gauti naudojant
radijo bangų imtuvo laidą (Eismo duomenų gavimas
naudojant eismo informacijos imtuvą, 18 psl.). Eikite į
produkto puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite
suderinamą eismo imtuvo laidą.
Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia
informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į
garmin.com/traffic.
17
Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį
telefoną
Eismo duomenis, kurių nereikia prenumeruoti, įrenginys gali
gauti būdamas prijungtas prie išmaniojo telefono, kuriame veikia
programa Garmin Drive.
1 Įrenginį prijunkite prie programos Garmin Drive (Tiesioginių
paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos,
16 psl.).
2 Garmin įrenginyje pasirinkite Nustatymai > Navigacija >
Eismas ir patikrinkite, ar pasirinktas žymės laukelis Eismas.
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate
frazę.
3 Pasirinkite Baig..
Balso komandų aktyvinimas
1 Pasakykite OK Garmin.
Pasirodys balso komandų meniu.
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
informacijos imtuvą
PRANEŠIMAS
Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo
imtuvo veikimą.
Kai įmanoma, eismo informacijos imtuvas duomenis gauna
radijo bangomis. Jei norite gauti radijo bangomis siunčiamus
eismo duomenis, įrenginį turite prijungti prie transporto
priemonės maitinimo šaltinio naudodami pateiktą maitinimo
laidą. Eismo informacijos imtuvas teikiamas su kai kuriais
produkto modeliais (Eismas, 17 psl.). Jei prie produkto modelio
neteikiamas eismo informacijos imtuvas, eikite į produkto
puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą
eismo informacijos imtuvo laidą.
Eismo duomenys teikiami ne visose vietovėse. Jei reikia
informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į
garmin.com/traffic.
Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio
naudodami suderinamą maitinimo laidą (Garmin įrenginio
montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie
maitinimo šaltinio, 1 psl.).
Jei įrenginio modeliui teikiami eismo duomenys, su įrenginiu
pateiktas transporto priemonės maitinimo laidas yra
suderinamas su eismo duomenimis. Jei eismo informacijos
imtuvo laidą atskirai įsigijote kaip priedą, turėtumėte juo
įrenginį prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
Kai atsidursite eismo informacijos aprėpties zonoje, įrenginys
rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo spūsčių.
Funkcijos „Eismas“ įjungimas
Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Eismas.
2 Pasirinkite žymės langelį Eismas.
2 Pasakykite komandą iš meniu.
3 Kad baigtumėte paiešką ar veiksmą, vykdykite raginimus
balsu.
Patarimai dėl balso komandų
• Kalbėkite įprastu balsu, atsisukę į įrenginį.
• Patildykite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
• Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.
• Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė
galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.
• Paklausykite dviejų tonų, kad patvirtintumėte, kada įrenginys
įjungia ir išjungia balso komandą.
Maršruto pradėjimas balso komandomis
Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.
1 Pasakykite OK Garmin.
2 Ištarkite Surasti vietą.
3 Išklausykite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.
Įrenginys rodo paieškos rezultatų sąrašą.
Balso komanda
PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir
prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinamos ne
visuose modeliuose.
PASTABA: Balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje
gali veikti netinkamai.
Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant
žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai
balsu ir galimų komandų sąrašas.
Pažadinimo frazės nustatymas
Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite ištarti norėdami
suaktyvinti balso komandas. Numatytoji pažadinimo frazė yra
OK Garmin.
PATARIMAS: kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda,
naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.
1 Pasirinkite > Balso komanda > > Pažadinimo frazė.
2 Įveskite naują pažadinimo frazę.
18
4 Pasakykite norimos vietos eilutės numerį.
Įrenginys rodo vietą žemėlapyje.
5 Pasakykite Rodyti kelią.
Balso komanda
Instrukcijų nutildymas
Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenutildydami
įrenginio.
1 Pasirinkite > Navigacija > Balso komanda > .
2 Pasirinkite Nutildyti instrukcijas > Įjungta.
Naudojimasis taikomosiomis
programomis
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje
Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane
(pateiktas daugeliu kalbų).
1 Pasirinkite > Naudotojo vadovas.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip
programinės įrangos tekstas (Teksto kalbos nustatymas,
22 psl.).
2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite
(pasirenkama).
Orų prognozės peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų
informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite
prijungti prie Garmin Drive taikomosios programos (Tiesioginių
paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos,
16 psl.).
1 Pasirinkite > Orai.
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų
prognozę.
2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.
Orų peržiūra šalia įvairių miestų
1 Pasirinkite > Orai > Dabartinė vieta.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite
miestą iš sąrašo.
• Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite Pridėti
miestą ir įveskite miesto pavadinimą.
Orų radaro peržiūra
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas
prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą
(Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono
funkcijos, 16 psl.).
1 Pasirinkite > Orų radaras.
2 Jei norite peržiūrėti judantį radaro žemėlapį, pasirinkite .
Orų įspėjimų peržiūra
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas
prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą
(Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono
funkcijos, 16 psl.).
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.
Kai keliaujate su įrenginiu, žemėlapyje gali būti rodomi orų
įspėjimai. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapį šalia
savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.
1 Pasirinkite > Orai.
2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Įspėjimai dėl oro.
Kelio sąlygų tikrinimas
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas
prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą
Naudojimasis taikomosiomis programomis
(Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono
funkcijos, 16 psl.).
Galite peržiūrėti jūsų vietovės, maršruto ar kito miesto su oru
susijusias važiavimo sąlygas.
1 Pasirinkite > Orai.
2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Kelio sąlygos.
Techninės priežiūros įrašymas
Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir
hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės
priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas
(Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas, 19 psl.).
1 Pasirinkite > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
3 Pasirinkite Pridėti įrašą.
4 Įveskite hodometro duomenis ir pasirinkite Kitas.
5 Įveskite komentarą (neprivaloma)
6 Pasirinkite Baig..
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas
1 Pasirinkite > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite > Pridėti kategoriją.
3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Techninės priežiūros kategorijų šalinimas
Kai pašalinate techninės priežiūros kategoriją, pašalinami visi
šioje kategorijoje esantys techninės priežiūros įrašai.
1 Pasirinkite > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite > Pašalinti kategorijas.
3 Pasirinkite paslaugų kategorijas, kurias norite pašalinti.
4 Pasirinkite Pašalinti.
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas
1 Pasirinkite > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite kategoriją, kurią norite pervardyti.
3 Pasirinkite > Pervardyti kategoriją.
4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Techninės priežiūros įrašų šalinimas
1 Pasirinkite > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
3 Pasirinkite > Pašalinti įrašus.
4 Pasirinkite techninės priežiūros įrašus, kuriuos norite
pašalinti.
5 Pasirinkite Pašalinti.
Techninės priežiūros įrašo redagavimas
Galite redaguoti komentarą, hodometro duomenis ir techninės
priežiūros įrašo datą.
1 Pasirinkite > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite lauką.
4 Įveskite naują informaciją ir pasirinkite Baig..
Kelionės planuoklis
Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią
galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių
pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu.
Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte
savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti
siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.
19
Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų
maršrutą.
Kelionės planavimas
Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina
įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta
– tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti
kelionės maršrutu pradedate kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo
važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.
1 Pasirinkite > Kelionės planas > Nauja kelionė.
2 Pasirinkite Pasirinkti pradžios vietą.
3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite
Pasirinkite.
4 Pasirinkite Pasirinkti kelionės tikslą.
5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite Pasirinkite.
6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite Pridėti vietą
(pasirenkama).
7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite Kitas > Įrašyti.
8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas
1 Pasirinkite > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite
vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
• Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą,
pasirinkite .
• Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .
ir
Kelionės tikslų sekos optimizavimas
Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad
maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.
Redaguodami kelionę pasirinkite > Optimizuoti tvarką.
Traukos vietų radimas keliaujant
Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių
traukos vietų.
1 Redaguodami kelionę pasirinkite > Siūlyti pramogas.
2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.
3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite
Pasirinkite.
Kelionės maršruto nustatymų keitimas
Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai
pradedate kelionę.
1 Pasirinkite > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą ir
transporto priemonę, kuria važiuosite maršrutu
(pasirenkama).
4 Pasirinkite .
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite
Formuoti maršrutą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas (Maršruto formavimas, 12 psl.).
• Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą,
pasirinkite Maršruto nustatymai (Maršruto skaičiavimo
režimo keitimas, 13 psl.).
Išsaugotos kelionės navigacija
Kad galėtumėte pradėti naviguoti išsaugotu maršrutu, aktyvus
transporto priemonės profilis turi atitikti kelionei pasirinktą
transporto priemonės profilį (Kelionės maršruto nustatymų
keitimas, 20 psl.). Jei profiliai nesutampa, įrenginys paragins
prieš kelionę pakeisti transporto priemonės profilį (Transporto
priemonės profilio perjungimas, 3 psl.).
1 Pasirinkite > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite Vykti!.
4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite
Pradėti.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki
pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki
likusių kelionės tikslų.
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas
Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir
įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.
1 Pasirinkite > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės >
Mano aktyvus maršrutas.
2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės
planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
3 Pasirinkite Įrašyti, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip
kelionę, į kurią vėliau galėtumėte leistis dar kartą (pasirinktinė
funkcija).
photoLive eismo kameros
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas
prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą
(Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono
funkcijos, 16 psl.).
photoLive eismo kameros rodo tiesioginius eismo sąlygų
pagrindiniuose keliuose ir sankryžose vaizdus.
Paslauga photoLive pasiekiama ne visuose regionuose.
photoLive eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas
Galite peržiūrėti tiesioginius vaizdus iš netoliese esančių eismo
kamerų. Taip pat galite išsaugoti eismo kamerų informaciją iš
regionų, kuriuose dažnai keliaujate.
1 Pasirinkite > photoLive.
2 Pasirinkite Paliesti norint pridėti
3 Pasirinkite kelią.
4 Pasirinkite eismo kameros vietą.
Šalia kameros vietos žemėlapio rodomas tiesioginis vaizdas
iš kameros. Galite pasirinkti žiūrėti viso vaizdo dydžio vaizdą.
5 Jei norite išsaugoti kamerą, pasirinkite Įrašyti (pasirenkama).
Prie pagrindinio programos photoLive ekrano pridedamas
kameros miniatiūros vaizdas.
photoLive eismo kamerų peržiūra žemėlapyje
photoLive žemėlapio įrankis rodo eismo kameras, esančias
priekyje esančiame kelyje.
1 Žemėlapyje pasirinkite > photoLive.
Įrenginys rodo tiesioginį vaizdą iš artimiausios priekyje
esančios eismo kameros ir atstumą iki kameros. Pravažiavus
kamerą įrenginys įkelia tiesioginį vaizdą iš kitos priekyje
esančios kameros.
2 Jei kelyje nėra kamerų, pasirinkite Rasti eismo kameras,
kad peržiūrėtumėte ar išsaugotumėte netoliese esančias
eismo kameras (pasirenkama).
Eismo kameros išsaugojimas
1 Pasirinkite > photoLive.
20
Naudojimasis taikomosiomis programomis
2
3
4
5
Pasirinkite Paliesti norint pridėti.
Pasirinkite kelią.
Pasirinkite sankryžą.
Pasirinkite Įrašyti.
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės
istorijos funkciją (Įrenginio nustatymai, 22 psl.).
Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite
peržiūrėti žemėlapyje.
Pasirinkite > Kur aš buvau.
Nustatymai
Navigacijos nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
Automobilio profil.: nustatomas transporto priemonės profilis
kiekvienai transporto priemonei, kuriai naudosite įrenginį.
Žemėlapis ir transporto priemonė: nustatomas žemėlapio
detalumo lygis ir transporto priemonės piktograma, kuri bus
rodoma įrenginyje.
Maršruto nustatymai: Parenkami maršruto nustatymai
naviguojant.
Pagalba vairuotojui: nustatomi pagalbos vairuotojui
perspėjimai.
Eismas: nustatoma įrenginio naudojama eismo informacija.
Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų
vengiama eismo ir kad, esant spūsčiai, būtų rastas naujas
maršrutas į kelionės tikslą (Eismo delsos vengimas maršrute,
13 psl.).
Vienetai: Nustatomi atstumo matavimo vienetai.
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Žemėlapis ir transporto
priemonė.
Transporto priemonė: nustatoma transporto priemonės
piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.
Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma
perspektyva.
Žemėlapio detalumas: žemėlapyje nustatomas išsamaus
pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti
braižomas žemėlapis.
Žemėlapio tema: pakeičiama žemėlapio duomenų spalva.
Žemėlapio sluoksniai: nustatomi duomenys, kurie rodomi
žemėlapio puslapyje (Žemėlapio sluoksnių tinkinimas,
15 psl.).
Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas
mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu.
Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.
Mano žemėlapiai: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius
įrenginys naudoja.
Žemėlapių įjungimas
Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.
PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapio produktų,
apsilankykite http://buy.garmin.com.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Žemėlapis ir
transporto priemonė > Mano žemėlapiai.
2 Pasirinkite žemėlapį.
Maršruto nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Maršruto nustatymai.
Maršruto peržiūra: kai pradedate važiuoti maršrutu, rodomi
maršrute esantys pagrindiniai keliai.
Nustatymai
Skaičiavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo
metodas.
Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti
maršrute.
Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar
vietų.
Ekologiškos zonos: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos
apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų
transporto priemonei, vengimo parinktys.
Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia
nemažo operatoriaus dėmesio.
Balso kalba: nustatoma navigacijos raginimų balsu kalba.
Kelionės istorija: įrenginiui leidžiama įrašyti informaciją,
reikalingą funkcijoms myTrends, Kur aš buvau ir Kelionės
žurnalas.
Išvalyti kelionės istoriją: išvaloma kelionių istorija, reikalinga
funkcijoms myTrends, Kur aš buvau ir Kelionės žurnalas.
Pagalbos vairuotojui nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pagalba vairuotojui.
Vairuotojo įspėjimai: leidžia įgalinti arba išjungti įspėjimus apie
būsimas zonas arba kelio sąlygas (Saugaus vairavimo
funkcijos ir įspėjimai, 5 psl.).
Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar
šviesoforo kameros.
Eismo nustatymai
Pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Navigacija >
Eismas.
Eismas: įgalinamas eismas.
Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas
nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija
Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo
duomenys.
Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.
Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas optimizuotus
alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai ar pateikus
užklausą (Eismo delsos vengimas maršrute, 13 psl.).
Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos
praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.
Prietaisų skydo kameros nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Ant prietaisų skydo montuojama
kamera.
Kameros vieta: leidžia nustatyti transporto priemonės aukštį ir
kameros padėtį bei sulygiuoti prietaisų skydo kamerą
(Kameros sulygiavimas, 3 psl.).
Automatiškai įrašyti: įjungus įrenginį prietaisų skydo kamera
automatiškai pradeda įrašyti vaizdą.
Vairuotojo pagalbos perspėjimų tonai: įrenginyje įgalinamas
garsinis signalas, leidžiamas, kai suaktyvinamas priekinio
susidūrimo arba išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas.
Išankstinis įspėjimas apie susidūrimą: leidžia įjungti įspėjimą
dėl priekinio susidūrimo grėsmės ir nustatyti grėsmės
aptikimo jautrumą (Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės
sistema, 5 psl.). Nustačius didesnį jautrumą įspėjimas apie
priekinį susidūrimą pateikiamas greičiau.
Perspėjimas apie išvažiavimą iš juostos: pateikiamas
įspėjimas, kai įrenginys nustato, kad netyčia pervažiavote
eismo juostos skiriamąją liniją (Įspėjimo apie išvažiavimą iš
juostos sistema, 6 psl.).
Vaizdo įrašo skiriamoji geba: nustatoma prietaisų skydo
kameros įrašų skiriamoji geba ir kokybė.
Neišsaugota vaizdo medžiaga: nustatoma, kai įrenginys
pašalina neišsaugotą vaizdo medžiagą. Jei pasirinkta
21
parinktis Pašalinti, kai bus pilna, įrenginys pašalina
seniausią neišsaugotą vaizdo įrašą, kai atminties kortelės
saugykla pilna. Jei pasirinktas parinktis Nedelsiant pašalinti,
įrenginys nuolat pašalina senesnius nei trijų minučių
neišsaugotus vaizdo įrašus ir pašalina visus neišsaugotus
vaizdo įrašus, kai yra išjungiamas. Tai naudinga siekiant
užtikrinti duomenų privatumą. Jei pasirinkta parinktis
Nedelsiant pašalinti, negalite įrašyti Travelapse™ vaizdo įrašų
ir peržiūrėti neišsaugotų vaizdo įrašų galerijoje.
Įrašyti garsą: įjungiamas arba išjungiamas garso įrašymas, kai
įrašote pasitelkę prietaisų skydo kamerą.
Duomenų perdanga: į vaizdo įrašą įtraukiama data, laikas,
vieta ir greičio informacija.
Įrašyti nutrūkus maitinimui: nutrūkus išoriniam maitinimui
vaizdas tam tikrą laiką įrašinėjamas.
paslaugas, jei norite planuoti maršrutą, kai GPS signalai
nepasiekiami. Kai vietos nustatymo paslaugos išjungtos,
įrenginys įgalina GPS modeliavimo įrenginį apskaičiuoti ir
modeliuoti maršrutus.
PATARIMAS: išjungus vietos nustatymo paslaugas galima
sutaupyti baterijos energijos.
1 Pasirinkite Nustatymai > Vieta.
2 Pasirinkite perjungiklį, kad įgalintumėte ar išjungtumėte vietos
nustatymo paslaugas.
PASTABA: dažniausiai Režimas parinkties Tik įrenginys keisti
nereikia. Įrenginyje yra aukštos kokybės GPS antena, kuri
naviguojant teikia ypač tikslius vietos duomenis.
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Kalba ir įvestis > Kalba.
2 Pasirinkite kalbą.
Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
Teksto kalbos nustatymas
Galite pasirinkite įrenginio programinės įrangos teksto kalbą.
Prijungimas prie belaidžio tinklo
Datos ir laiko nustatymai
1
2
3
4
Pasirinkite Nustatymai > Data ir laikas.
Automatinis datos ir laiko nustatymas: laikas nustatomas
automatiškai pagal prijungto tinklo informaciją.
Nustatyti datą: įrenginyje nustatomas mėnuo, diena ir metai.
Nustatyti laiką: įrenginyje nustatomas laikas.
Pasirinkti laiko juostą: įrenginyje nustatoma laiko juosta.
Naudoti 24 valandų formatą: įjungiamas arba išjungiamas 24
valandų formatas.
Pasirinkite Nustatymai > Wi-Fi.
Jei reikia, belaidžio tinklo technologiją įjunkite perjungikliu.
Pasirinkite belaidį tinklą.
Jei reikia, įveskite užšifravimo raktą.
Įrenginys prisijungia prie belaidžio tinklo. Įrenginys įsimena tinklo
informaciją ir prisijungs automatiškai, kai grįšite į šią vietą
ateityje.
Ekrano nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Ekranas.
Ryškumo lygis: nustatomas įrenginio ekrano ryškumo lygis.
Tema: įjungiamas dienai arba nakčiai pritaikytų spalvų režimas.
Jei pasirenkate Automatinis, įrenginys automatiškai nustato
dienai ar nakčiai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).
Ekrano fonas: nustatomas įrenginio ekrano fonas.
Miegas: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui
persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).
Daydream: įjungiamas arba išjungiamas „Daydream“ ekrano
užraktas.
Šrifto dydis: padidinamas arba sumažinamas įrenginyje
pateikiamas šriftas.
Atvaizdavimas: leidžiama įrenginio ekrano turinį rodyti
suderinamame išoriniame belaidžiame ekrane.
Garso ir pranešimų nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Garsas ir pranešimas.
Garsumo slankikliai: nustatomas navigacijos, medijos,
skambučių, pavojaus signalų ir pranešimų garsumo lygis.
Netrukdyti: nustatomos automatinės funkcijos „Netrukdyti“
taisyklės. Ši funkcija leidžia išjungti garsinius perspėjimus,
kurie turi skambėti konkrečiu metu ar per konkrečius įvykius.
Numatytasis pranešimo signalas: nustatomas numatytasis
įrenginio pranešimų signalas.
Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Garsas ir pranešimas.
2 Garsui ir pranešimo garsumo lygiui reguliuoti naudokite
slankiklio juostas.
Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir
išjungimas
Vietos nustatymo paslaugų funkcija turi būti įgalinta įrenginyje,
kad galėtumėte nustatyti savo vietą, apskaičiuoti maršrutus ir
gauti navigacijos patarimus. Galite išjungti vietos nustatymo
22
Įrenginio nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Apie įrenginį.
Sistemos naujiniai: leidžiama atnaujinti žemėlapį ir įrenginio
programinę įrangą.
Būsena: rodoma baterijos būsena ir tinklo informacija.
Teisinė informacija: leidžiama peržiūrėti galutinio vartotojo
licencijos sutarties (GVLS) ir programinės įrangos licencijos
informaciją.
Reguliavimas: rodoma E-LABEL įstatymo reikalavimų ir
atitikties informacija.
„Garmin“ įrenginio informacija: rodoma aparatūros ir
programinės įrangos versijos informacija.
Nustatymų atkūrimas
Galite atkurti nustatymų kategoriją pagal gamyklinius
nustatymus.
1 Pasirinkite Nustatymai.
2 Pasirinkite nustatymų kategoriją.
3 Pasirinkite > Atkurti.
Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo
Įrenginyje nustatyti keli būdai, kaip galite pašalinti naudotojo
duomenis ir atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus.
1 Pasirinkite Nustatymai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite išvalyti kelionių istoriją, pasirinkite Navigacija >
Maršruto nustatymai > Išvalyti kelionės istoriją.
Šiuo veiksmu pašalinami visi įrašai apie vietas, kurias
apkeliavote. Juo nepašalinamos išsaugotos vietos,
paskyros, programos ar įdiegti žemėlapiai.
• Jei norite perjungti visus navigacijos nustatymus į
numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite
Navigacija > > Atkurti.
Šiuo veiksmus nepašalinsite jokių naudotojo duomenų.
Nustatymai
• Jei norite pašalinti visus išsaugotus tinklus ir susietus
įrenginius, pasirinkite Įrenginio nustatymas iš naujo >
Tinklo nustatymų nustatymas iš naujo.
Šiuo veiksmu neištrinsite jokių kitų naudotojo duomenų.
• Jei norite pašalinti visus naudotojo duomenis ir atkurti
visus numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite
Įrenginio nustatymas iš naujo > Factory Data Reset.
Šiuo veiksmu pašalinama kelionės istorija, programos,
paskyros, nustatymai, išsaugoti tinklai, susieti įrenginiai ir
visi kiti naudotojo duomenys. Įdiegti žemėlapiai
nepašalinami. Naudotojo failai „Garmin“ aplanke gali
nebūti pašalti.
Įrenginio informacija
Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir
atitikties informacija.
1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
2 Pasirinkite Apie įrenginį > Reguliavimas.
Specifikacijos
Darbinės temperatūros
diapazonas
Nuo –10 iki 55 °C (nuo 14 iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros
diapazonas (naudojant
transporto priemonės
maitinimo šaltinį)
Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Maitinimo tipas
Transporto priemonės maitinimo šaltinis,
naudojant pasirinktinį priedą. Kintamosios
srovės maitinimo šaltinio energija, tiekiama
per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik
namie arba biure).
Baterijos tipas
Pakartotinai įkraunama, ličio jonų
Įvestis
Daugiausiai 5 V nuolatinės srovės, 2 A
Belaidžio ryšio dažniai
2,4 GHz @ 19,5 dBm nominalus
Įrenginio įkrovimas
PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina
LPS.
Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.
• Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite
prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
• Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio,
pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.
Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį,
tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin
atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie
trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.
Įrenginio techninė priežiūra
Garmin palaikymo centras
Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų,
dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams,
eikite adresu support.garmin.com.
Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai
Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir
programinė įranga turi būti naujausi.
Žemėlapio naujiniuose pateikti naujausi įrenginyje naudojamų
žemėlapių kelių ir vietų informacijos pakeitimai. Naujindami
žemėlapius įrenginiu galite rasti naujausias pridėtas vietas ir
tiksliau apskaičiuoti maršrutus. Žemėlapio naujiniai dideli ir
atsisiuntimas gali trukti kelias valandas.
Įrenginio informacija
Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų
pakeitimai ir patobulinimai. Programinės įrangos naujiniai
nedideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias minutes.
Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.
• Įrenginį galite prijungti prie Wi‑Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai
įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai
atnaujinti įrenginį, jo neprijungiant prie kompiuterio.
• Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir jį atnaujinti
naudodami Garmin Express programą (garmin.com/express).
Ši parinktis leidžia žemėlapio duomenis atnaujinti žemėlapio
kortelėje, jei atnaujinti žemėlapiai netelpa į vidinę atmintį.
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas
naudojant Wi‑Fi tinklą
PRANEŠIMAS
Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį
atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo
nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad
sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius,
susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.
Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį
prijungę prie Wi‑Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia
atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.
1 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio
maitinimo šaltinio.
PASTABA: uSB maitinimo adapteris nepridėtas. Eikite į
produkto puslapį garmin.com ir įsigykite maitinimo adapterį.
Prijunkite
įrenginį prie Wi‑Fi tinklo (Prijungimas prie belaidžio
2
tinklo, 22 psl.).
Prijungtas prie Wi‑Fi tinklo, įrenginys automatiškai tikrina, ar
yra naujinių ir rodo pranešimą, jei naujinys pasiekiamas.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kai rodomas pranešimas apie naujinį, perbraukite nuo
ekrano viršaus ir pasirinkite Galimas naujinimas..
• Jei norite rankiniu būdu patikrinti, ar yra naujinių,
pasirinkite Nustatymai > Apie įrenginį > Sistemos
naujiniai.
Įrenginys rodo galimus žemėlapių ir programinės įrangos
naujinius. Kai yra galimas naujinimas, tekstas Galimi
naujinimai rodomas žemiau skilties Žemėlapis arba
Programinė įranga.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, pasirinkite
Atsisiųsti.
• Jei norite įdiegti tik žemėlapio naujinius, pasirinkite
Žemėlapis.
• Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinius,
pasirinkite Programinė įranga.
Jei
reikia, perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite Priimti
5
visus, kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.
PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite
Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas.
Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių
sutarčių sąlygomis.
6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie
išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi‑Fi aprėpties zoną.
PATARIMAS: jei žemėlapio atnaujinimo procesas
pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali
nebūti žemėlapio duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus
žemėlapio duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius.
23
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas
naudojant Garmin Express
Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite
atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos
naujinius.
1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į
garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane
pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (Garmin Express
diegimas, 24 psl.).
2 Atidarykite programą Garmin Express.
3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio micro-USB laidu.
Laido mažąjį antgalį reikia jungti prie micro-USB prievado
jūsų Garmin įrenginyje, o didįjį antgalį reikia prijungti prie
kompiuterio USB prievado.
• Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar
programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu,
pasirinkite Sistemos reikalavimai.
• Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite
Atsisiųsti skirtą „Windows“.
• Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite Atsisiųsti
skirtą „Mac“.
3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.
Įrenginio priežiūra
PRANEŠIMAS
Stenkitės įrenginio nenumesti.
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.
Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes
galite jį sugadinti.
Saugokite įrenginį nuo vandens.
Kameros objektyvo valymas
PRANEŠIMAS
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.
4 Kai Garmin įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą,
pasirinkite Taip.
5 Programoje Garmin Express spustelėkite Pridėti įrenginį.
Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio
pavadinimą bei serijos numerį.
6 Spustelėkite Pridėti įrenginį ir vadovaudamiesi ekrane
teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos
Garmin Express.
Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus
įrenginiui skirtus naujinius.
Kameros objektyvą valykite reguliariai, kad vaizdo įrašo kokybė
būtų geresnė.
1 Išvalykite objektyvą nebraižančia objektyvo šluoste, kurią
galite sudrėkinti izopropilo alkoholiu.
2 Objektyvą išdžiovinkite ore.
Išorinio korpuso valymas
PRANEŠIMAS
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.
1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste,
sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
2 Nusausinkite įrenginį.
7 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, spustelėkite
Įdiegti viską.
• Kad įdiegtumėte naujinį, spustelėkite Peržiūrėti išsamią
informaciją ir spustelėkite Įdiegti šalia norimo naujinio.
Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinimus į
jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties,
todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta
nedidelė.
PASTABA: jei žemėlapio naujinimas netelpa į įrenginio
vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį
įdėti microSD kortelę, taip pridedant laisvos vietos
(Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas, 25 psl.).
8 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite
naujinimo procesą.
Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali
nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.
Garmin Express diegimas
Garmin Express programa pasiekiama Windows ir Mac
komputeriuose.
1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
2 Pasirinkite nustatymą:
®
24
®
Jutiklinio ekrano valymas
1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo šaltinio.
4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.
Apsisaugojimas nuo vagystės
• Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų
nesimatytų.
• Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
• Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
• Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę
įrangą (garmin.com/express).
Įrenginio paleidimas iš naujo
Galite iš naujo paleisti įrenginį, jei jis nustoja veikti.
Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundes.
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko
nuėmimas
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko
1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
Įrenginio techninė priežiūra
2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko
rutuliukas atsilaisvins.
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo
1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.
Priedas
Galinio vaizdo kameros
Įrenginys gali rodyti vienos ar daugiau prijungtų galinio vaizdo
kamerų vaizdą.
Kaip prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą
Įrenginio laikiklyje yra 3,5 mm sudėtinės vaizdo įvesties lizdas.
Galite prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą ir peržiūrėti vaizdą
įrenginio ekrane.
Kameros vaizdo laidą įstatykite į laikiklio vaizdo įvesties lizdą
.
Įrenginys automatiškai rodo galinio vaizdo kameros
vaizdą.
• Jei kamera prijungta prie nuolatinio maitinimo šaltinio,
pasirinkite > Galinis vaizdas, kad galėtumėte kamerą
peržiūrėti rankiniu būdu.
2 Pasirinkite šią parinktį, jei norite atnaujinti įprastinį įrenginio
veikimą:
• Jei kamera prijungta prie atbulinės eigos žibinto
(rekomenduojama), išjunkite atbulinę eigą.
Įrenginys automatiškai atnaujina įprastinį veikimą.
• Jei siųstuvas prijungtas prie nuolatinio maitinimo šaltinio,
pasirinkite , jei norite rankiniu būdu paslėpti kamerą.
Kamerų perjungimas
Jei į įrenginį vaizdą transliuoja kelios galinio vaizdo kameros,
galite perjungti jų vaizdus.
1 Pasirinkite > Galinis vaizdas.
2 Pasirinkite > Pasirinkite kamerą.
3 Pasirinkite kamerą.
Rodomas kameros vaizdas, o ekrano viršuje rodomas
kameros pavadinimas.
Prijungimas prie belaidžio ekrano
Kaip susieti BC™ 35 galinio vaizdo kamerą su Garmin
navigacijos įrenginiu
Kad galėtumėte prijungti kamerą, turite įgalinti Wi‑Fi nustatymą
Garmin navigacijos įrenginyje.
BC 35 belaidė galinio vaizdo kamera suderinama su kai kuriais
Garmin navigacijos įrenginiais, kuriuose įrengta Android.
Daugiau informacijos apie suderinamus įrenginius pateikta
garmin.com/bc35.
Galite susieti iki keturių BC 35 belaidžių galinio vaizdo kamerų
su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.
1 Įrenginyje programinę įrangą atnaujinkite į naujausią versiją.
Jei programinė yra bus ne naujausia, įrenginys gali
nepalaikyti BC 35 kameros. Daugiau informacijos apie
naujinimą rasite navigacijos įrenginio naudotojo vadove.
2 Įjunkite Garmin navigacijos įrenginį ir jį laikykite 3 m
(10 pėdų) atstumu nuo kameros.
3 Pasirinkite > Galinis vaizdas.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei tai pirmoji kamera, prijungiama prie navigacijos
įrenginio, pasirinkite Pridėti naują kamerą.
• Jei tai papildoma kamera, prijungiama prie navigacijos
įrenginio, pasirinkite > Pasirinkite kamerą > Pridėti
naują kamerą.
5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
PASTABA: susiejimo kodas arba slaptažodis nurodytas ant
siųstuvo ar kameros.
Pirmą kartą atlikus susiejimą su kamera, prie Garmin navigacijos
įrenginio ji prijungiama automatiškai.
Galinio vaizdo kameros peržiūra
Įrenginys gali įvairiai rodyti prijungtos galinio vaizdo kameros
vaizdą, priklausomai nuo to, kaip kamera prijungta prie
maitinimo šaltinio.
1 Pasirinkite vaizdo rodymo parinktį:
• Jei kamera prijungta prie atbulinės eigos žibinto
(rekomenduojama), įjunkite atbulinę eigą.
Priedas
Įrenginio ekrano turinį galite rodyti suderinamame išoriniame
belaidžiame ekrane.
1 Įrenginį laikykite šalia belaidžio ekrano.
2 Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Atvaizdavimas.
3 Pasirinkite belaidį ekraną.
4 Jei reikia, įveskite PIN kodą.
Duomenų tvarkymas
Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai
įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.
PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 7 ir
naujesnėmis versijomis bei Mac OS 10.4 ir naujesnėmis
versijomis. Mac Kompiuteriams gali reikėti papildomos trečiosios
šalies programinės įrangos, kad būtų galima perskaityti ir rašyti
failus Android įrenginiuose.
Apie atminties korteles
Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo
arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą
(www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos,
atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz.,
žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams,
kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas
Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir
kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties
kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į
www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš
anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje
galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4
iki 64 GB.
1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos
atminties kortelės lizdą (Garmin apžvalga, 1 psl.).
2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.
®
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio
Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB
laidą.
1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
25
3 Kai Garmin įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą,
pasirinkite Taip.
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie
2
3
4
5
6
kompiuterio, 25 psl.).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
Pasirinkite failą.
Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti.
Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų
nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
Pasirinkite Redaguoti > Įklijuoti.
USB laido atjungimas
Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis
kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad
neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows
kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai
atjungti įrenginį nebūtina.
1 Baikite veiksmą:
• Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite
piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą, esančią
sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
• Jei naudojate Apple kompiuterį, pasirinkite įrenginį ir
Failas > Pašalinti.
2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.
Maitinimo laidai
Jūsų įrenginiui energija gali būti tiekiama įvairiais būdais.
• Transporto priemonės maitinimo laidas
• USB laidas
• Kintamosios srovės adapteris (pasirinktinis priedas)
Įrenginio įkrovimas
PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina
LPS.
Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.
• Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite
prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
• Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio,
pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.
Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį,
tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin
atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie
trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.
2
3
4
5
PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti
monetos.
Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį
ir
saugiklį .
Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios
srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę
ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laide .
Kemperio įkrovimo stotelės priedo
montavimas
PRANEŠIMAS
Jei nesilaikysite šių montavimo reikalavimų, gali būti sugadintas
įrenginys arba transporto priemonė.
• Prieš gręždami angas transporto priemonės sienelėje
pasirinkite tinkamą įkrovimo stotelės montavimo vietą.
• Reikia patikrinti, ar laikiklį galima saugiai pritvirtinti prie
montavimo paviršiaus ir ar tvirtinimo varžtai nepažeis laidų
arba sienelėje sumontuotų įtaisų.
• Naudokite transporto priemonės sienelės medžiagoms
tinkamus tvirtinimo varžtus. Pateikti varžtai yra skirti
medinėms arba stiklo pluošto sienelėms. Prieš įsukdami
varžtus patikrinkite, ar jie yra tinkamo ilgio ir nesugadins
išorinių sienelių arba kitų komponentų.
Montuojant kemperio įkrovimo stotelės priedą reikės „Philips“
atsuktuvo ir grąžto su 1,5 mm (1/16 col.) antgaliu.
Kemperio įkrovimo stotelės priedas – tai nuolatinė prie sienelės
tvirtinama jūsų įrenginio įkrovimo stotelė. Ji suteikia galimybę
naudoti ir įkrauti įrenginį gyvenamojoje kemperio zonoje.
1 Pridėkite laikiklį prie sienelės ir naudodami šešias angas
varžtams pažymėkite numatomas angų vietas.
2 Patraukite laikiklį nuo paviršiaus.
3 Naudodami sienelės medžiagai tinkamą 1,5 mm (1/16 col.)
dydžio grąžto antgalį išgręžkite angas visose šešiose
pažymėtose vietose.
PRANEŠIMAS
Negręžkite pro laikiklį. Taip galite sugadinti laikiklį arba
sienelę.
4 Sulygiuokite sieninio laikiklio varžtų angas su angomis
sienelėje ir pritvirtinkite laikiklį prie sienelės šešiais varžtais.
Transporto priemonės maitinimo laide esančio
saugiklio keitimas
PRANEŠIMAS
Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir
įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės
maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.
5 Spauskite įrenginio laikiklyje esantį lizdą ant rutulio
sieniniame laikiklyje, kol užsifiksuos.
Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali
reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės
adapterio antgalyje.
1 Galinį elementą pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį
atlaisvintumėte.
26
Priedas
Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi
netinkamai
6 Prijunkite laidines jungtis prie kemperio akumuliatoriaus arba
12 V maitinimo šaltinio.
7 Prijunkite juodą laidą prie akumuliatoriaus neigiamo (–)
gnybto, o raudoną laidą prie akumuliatoriaus teigiamo (+)
gnybto.
Kad transporto priemonės laikiklis veiktų tinkamai, jis turi būti
švarus, o įrenginys turi būti šalia vakuuminio siurbtuko.
Jei vairuojant įrenginio padėtis pasikeičia, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
• Nuo vakuuminio siurbtuko kojelės nuimkite maitinamą laikiklį
ir šluoste nuvalykite rutuliuką ir lizdą.
Dulkės ir kiti nešvarumai pablogina trintį rutuliuko ir lizdo
lankste ir vairuojant lankstas pakeičia padėtį.
• Šarnyrinę kojelę pasukite link vakuuminio siurbtuko tiek, kiek
leidžia priekinio stiklo kampas.
Įrenginį laikant arčiau priekinio stiklo sumažėja kelio
sukeliamos vibracijos poveikis.
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų
• Patikrinkite, ar įgalinta vietos nustatymo paslaugų funkcija.
• Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
• Kelias minutes nejudėkite.
8 Prijunkite maitinimo kabelio „Mini USB“ galą prie maitinamo
įrenginio laikiklio.
9 Įdėkite navigacijos įrenginį į įrenginio laikiklį.
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko
nuėmimas
Įrenginio išėmimas iš laikiklio
1 Įrenginį paimkite už viršaus ir apačios.
2 Įrenginio apačią traukite į save, kol ji atsiskirs nuo magneto.
Jei įrenginį trauksite tiesiai į save, laikiklis gali atsiskirti nuo
vakuuminio siurbtuko.
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko
1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko
rutuliukas atsilaisvins.
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo
1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.
Papildomų žemėlapių įsigijimas
1 Eikite į savo įrenginio produktų puslapį svetainėje
(www.garmin.com).
2 Spustelėkite skirtuką Žemėlapiai.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Priedų įsigijimas
Eikite į garmin.com/accessories.
Trikčių šalinimas
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio
stiklo
1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu
spiritu.
Nuvalykite
švaria ir sausa šluoste.
2
3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (Garmin įrenginio montavimas
transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio,
1 psl.).
Trikčių šalinimas
Šio įrenginio mano transporto priemonėje
įkrauti nepavyksta
• Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide
(Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas, 26 psl.).
• Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į
maitinimo lizdą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra
patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo
temperatūros intervalą.
• Transporto priemonės saugiklių dėžėje patikrinkite, ar
transporto priemonės maitinimo išvesties saugiklis
nesulaužytas.
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai
ilgas
• Sumažinkite ekrano ryškumą (Ekrano nustatymai, 22 psl.).
• Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (Ekrano nustatymai,
22 psl.).
• Sumažinkite garsą (Garmin apžvalga, 1 psl.).
• Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (Prijungimas prie
belaidžio tinklo, 22 psl.).
• Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo
nenaudojate (Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 1 psl.).
• Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
• Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.
®
Vaizdo įrašai neryškūs
• Nuvalykite kameros objektyvą (Kameros objektyvo valymas,
24 psl.).
• Nuvalykite prieš kamerą esantį priekinį stiklą.
• Patikrinkite, ar prieš kamerą esantį priekinio stiklo plotą gerai
nuvalo valytuvai ir, jei reikia, kamerą perkelkite į kitą vietą.
Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia
pakeisti
Visos microSD atminties kortelės dėvisi, kai yra daug kartų
perrašomos. Periodiškai formatuojant kortelę galima prailginti
naudojimo laiką ir pagerinti našumą. Kadangi prietaisų skydo
kamera įrašo nuolat, atminties kortelę reikėtų reguliariai keisti
(Prietaisų skydo kameros atminties kortelės keitimas, 4 psl.).
27
Įrenginys automatiškai aptinka atminties kortelės klaidas ir
perspėja, jei ateina laikas ją suformatuoti ar pakeisti.
Jei norite pailginti atminties kortelės naudojimo laiką, galite
vykdyti toliau nurodytus veiksmus.
• Atminties kortelę formatuokite bent kartą per šešis mėnesius
(Prietaisų skydo kameros atminties kortelės formatavimas,
5 psl.).
• Jei įrenginyje rodomas įspėjimas dėl atminties kortelės
klaidos, pirmiausia pabandykite suformatuoti atminties kortelę
(Prietaisų skydo kameros atminties kortelės formatavimas,
5 psl.); jei reikia, pakeiskite atminties kortelę (Prietaisų skydo
kameros atminties kortelės keitimas, 4 psl.).
• Išjunkite įrenginį, kai nenaudojate transporto priemonės.
Jei įrenginys neprijungtas prie degimu įjungiamos transporto
priemonės maitinimo šaltinio, turite išjungti įrenginį, kai
transporto priemonės nenaudojate, kad prietaisų skydo
kamera neįrašytų nereikalingos medžiagos.
• Išsaugotus vaizdo įrašus perkelkite į kompiuterį.
Atminties kortelė tarnauja ilgiau, kai joje yra daugiau laisvos
vietos.
• Naudokite atminties kortelę su didesnės talpos saugykla.
Kadangi didesnės talpos atminties kortelės perrašomos
rečiau, paprastai jos naudojamos ilgiau.
• Naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio
klasė – 10 ar aukštesnė.
• Pakaitinę atminties kortelę pirkite iš aukštos kokybės
produktus gaminančio gamintojo ir patikimo pardavėjo.
Kai kurios išmaniojo telefono funkcijos
neveiks
Jei susiejote telefoną, bet kai kurios išmaniojo telefono funkcijos
neveikia, galite atlikti šiuos veiksmus, kad išspręstumėte
problemą.
• Išmaniojo telefono programų parduotuvėje atnaujinkite
Garmin Drive programą į naujausią versiją.
• Patikrinkite, ar norima naudoti funkcija įgalinta jūsų įrenginyje
ar išmaniajame telefone („Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir
išjungimas, 16 psl.).
Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni
• Kad kameros ir vaizdo įrašų kokybė būtų gera, naudokite
aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10
ar aukštesnė.
Lėtesnio veikimo atminties kortelė vaizdą gali įrašyti
nepakankamai greitai.
• Jei išmaniajame telefone peržiūrite vaizdo įrašus naudodami
belaidį ryšį su kamera, pabandykite peržiūrėti juos kitoje
vietoje, kurioje mažiau belaidžio ryšio trukdžių, arba
perkelkite juos į išmanųjį telefoną (Vaizdo įrašo apkirpimas ir
eksportavimas, 4 psl.).
• Perkelkite svarbius įrašus į kompiuterį ar išmanųjį telefoną ir
suformatuokite atminties kortelę (Prietaisų skydo kameros
atminties kortelės formatavimas, 5 psl.).
• Jei įrenginyje rodomas įspėjimas dėl atminties kortelės
klaidos, pirmiausia pabandykite suformatuoti atminties kortelę
(Prietaisų skydo kameros atminties kortelės formatavimas,
5 psl.); jei reikia, pakeiskite atminties kortelę (Prietaisų skydo
kameros atminties kortelės keitimas, 4 psl.).
• Atnaujinkite įrenginio programinę įrangą į naujausią versiją
(Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai, 23 psl.).
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono
• Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
• Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir
telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo
įrenginio.
• Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
• Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir
įrenginį (Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas, 17 psl.), ir
atlikti susiejimo procesą (Tiesioginių paslaugų, eismo
informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 16 psl.).
28
Trikčių šalinimas
Rodyklė
Simbolis
2D žemėlapio vaizdas 15
3D žemėlapio vaizdas 15
A
adresai, ieškojimas 7
aktyvios kelio juostų nuorodos 12
akumuliatorius, įkrovimas 26
aplinkkeliai 12
apribojimai, transporto priemonė 2
atjungimas, Bluetooth įrenginys 17
atminties kortelė 1, 4, 25, 27
formatavimas 5
įdėjimas 25
atsakymas į skambučius 17
ausinės, susiejimas 16
avarinės tarnybos 10
B
balso komanda 18
aktyvinimas 18
naudojimo patarimai 18
navigacija naudojant 18
pažadinimo frazė 18
baterija
įkrovimas 1, 23, 26, 27
prailginimas 27
problemos 27
belaidė kamera. Žr. kameros
Bluetooth technologija 16, 17, 28
įgalinimas 22
įrenginio atjungimas 17
susieto įrenginio šalinimas 17
D
degalai, stotys 10
E
eismas 15, 17, 18
alternatyvus maršrutas 13
eismo trukdžių paieška 15
imtuvas 18
įvykiai 15
kameros 20
eismo duomenys 21
žemėlapis 15
eismo kameros, peržiūra 20
ekranas, ryškumas 2
ekrano nustatymai 22
esama vieta 10
F
failai, perkėlimas 26
Foursquare 9
G
galinio vaizdo kamera 25. Žr. kameros
Galutinio vartotojo licencijos sutartys 22
Garmin Connect 16
Garmin Express 24
programinės įrangos naujinimas 24
garsas 22
artėjimo taškai 21
garsumas 22
geografinės koordinatės 10
GPS 2
modeliavimo įrenginys 22
greičio kameros 5
Greitoji paieška 8
I
ID numeris 22
išmaniojo telefono funkcijos 16
prijungimas 16
išsaugotos vietos 20
kategorijos 11
redagavimas 10
Rodyklė
J
jutiklinio ekrano valymas 24
jutiklinis ekranas 2
K
kalba 22
kalbos atpažinimas 18
kamera, susiejimas 25
kameros 25
galinio vaizdo 25
greitis 5
perjungimas 25
prietaisų skydo kamera 3, 21
raudona šviesa 5
kelio sąlygos, orai 19
kelionės informacija
nustatymas iš naujo 15
peržiūra 15
kelionės planuoklis 19, 20
formavimo taškai 20
kelionės redagavimas 20
kelionės tikslai 21. Žr. vietovės
atvykimas 12
kelionės žurnalas, peržiūra 15
kelionių istorija 22
kemperis, profiliai 2, 3
kitas posūkis 11
kompiuteris, prijungimas 25
koordinatės 10
Kur aš esu? 10
L
laidai, maitinimas 26
laikiklio nuėmimas 24, 27
laikiklis, nuėmimas 24, 27
laiko nustatymai 22
lankytinos vietos (LV) 8, 9
HISTORY 9
objektai 9
M
maitinimo laidai 23, 26
saugiklio keitimas 26
transporto priemonė 1
maitinimo mygtukas 1
maršrutai 11
atšaukimas 13
formavimas 12
myTrends 13
peržiūra žemėlapyje 11, 12
pradėjimas 11
pradžia 7, 8, 11
siūlomi 13
skaičiavimo režimas 20
skaičiuojama 13
taško pridėjimas 12, 20
maršruto formavimas 12
medijos garsumas 22
microSD kortelė 25, 27
miego režimas 1
myTrends, maršrutai 13
N
nacionaliniai parkai 8, 9
namai
važiavimas 11
vietos redagavimas 11
naudotojo vadovas 19
naujinimas
programinė įranga 23, 24
žemėlapiai 23, 24
navigacija 9, 11, 12
bekelė 14
nustatymai 21
navigacija bekelėje 14
neseniai rastos vietos 10
nuorodos
pašalinimas 10
pridėjimas 2, 10
nuotraukos 4
nurodymai 12
nustatymai 21, 22
nustatymas iš naujo
įrenginys 24
kelionės duomenys 15
nustatymų atkūrimas 22
nutildymas, garsas 19
O
objektai 9
orai 19
kelio sąlygos 19
radaras 19
P
paieškos juosta 7
paieškos zonos keitimas 7
palydovo signalai, gavimas 2, 22
paslaugos prie nuovažų 15
pašalinimas
kelionės 20
techninės priežiūros įrašai 19
techninės priežiūros kategorijos 19
pavojaus signalų garsumas 22
pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS)
5, 6
perspėjimas 5
photoLive 20
piktogramos, būsenos juosta 2
platuma ir ilguma 10
posūkių sąrašas 12
pradžios ekranas 2
tinkinimas 2
pranešimai 2, 16, 17
pranešimų garsumas 22
priedai 27
priekyje 14, 15
tinkinimas 14
prietaisų skydo kamera 21, 27
garso įrašymas 3, 4
sulygiavimas 3
vaizdo įrašymas 3
vaizdo įrašo leidimas 4
produkto palaikymas 19
profiliai, kemperis 2, 3
programinė įranga
naujinimas 23, 24
versija 22, 24
programos 2
R
redagavimas, išsaugotos kelionės 20
rinkliavos, vengimas 13
ryškumas 2
S
sankryžos, ieškojimas 9
saugiklis, keitimas 26
serviso paieška 8
skambinimas laisvomis rankomis 16
skambučiai 17
atsakymas 17
Smartphone Link 16
specifikacijos 23
stovėjimo vietos 7, 8, 10, 12
sumodeliuotos vietos 22
susiejimas
atjungimas 17
ausinės 16
susieto įrenginio šalinimas 17
telefonas 16, 28
T
techninės priežiūros istorija
įrašai 19
kategorijos 19
pašalinimas 19
redagavimas 19
telefonas 28
susiejimas 16, 28
telefono skambučiai 17
atsakymas 17
29
nutildymas 17
rinkimas 17
transporto priemonės maitinimo laidas 1
transporto priemonės profilis
automobilis 3
kemperis 2, 3
trikčių šalinimas 27, 28
TripAdvisor 9
U
USB, atjungimas 26
V
vagystė, vengimas 24
vairavimo nurodymai 12
vairuotojo įspėjimai 5
vaizdo įrašas 4
įrašymas 3, 4
išsaugojimas 4
kokybė 27, 28
leidimas 4
nuotraukos, peržiūra 4
šalinimas 4
žaidimas 4
vakuuminis siurbtukas 25, 27
valymas, įrenginys 24, 27
važiavimas namo 11
vengimai 13
išjungimas 14
kelias 13
kelių savybės 13
pašalinimas 14
rinkliavos 13
vietovė 13, 14
vieta 10
vietos 7
esamos 10
ieškoma 7
išsaugojimas 10
neseniai rasta 10
objektai 9
sumodeliuotas 22
vietos nustatymo paslaugos 22
vietovės 21
esamos 10
ieškoma 9
vietų ieškojimas, kategorijos 8
vietų paieška. 7–9 Taip pat žr. vietos
adresai 7
koordinatės 10
miestai 15
sankryžos 9
W
Wi-Fi, prijungimas 22, 25
Wi‑Fi 23
30
Rodyklė
support.garmin.com
Birželis 2019
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising