Garmin | dēzlCam™ 785 LMT-S | User guide | Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Käyttöopas

Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Käyttöopas
DĒZLCAM 785
™
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
BC™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista
lupaa.
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth
SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD ja microSDHC-logo ovat
SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. TripAdvisor on TripAdvisor LLC:n rekisteröity tavaramerkki. TruckDown on TruckDown Info International Inc:n tavaramerkki. Windows ja Windows XP ovat
Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi‑Fi ja Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ ovat Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröityjä merkkejä.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
dēzlCam yleiskatsaus ................................................................. 1
dēzlCam laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen ........................................................................... 1
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ........................................... 1
GPS-signaalien hakeminen ........................................................ 2
Aloitusnäyttö ............................................................................... 2
Sovelluksen avaaminen ......................................................... 2
Pikavalintojen lisääminen aloitusnäyttöön ............................. 2
Ilmoitusten tarkasteleminen ................................................... 2
Tilarivin kuvakkeet ................................................................. 2
Kosketusnäytön käyttäminen ...................................................... 2
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 2
Autoprofiilit..................................................................... 2
Autoprofiili ................................................................................... 3
Autoprofiilin lisääminen ............................................................... 3
Autoprofiilin vaihtaminen ............................................................. 3
Perävaunun tietojen muuttaminen .............................................. 3
Autoprofiilin muokkaaminen ........................................................ 3
Kojelautakamera............................................................. 3
Kameran kohdistaminen ............................................................. 3
Kojelautakameran säätimet ........................................................ 3
Kojelautakameran tallennus .................................................. 3
Kojelautakameran tallenteen tallennus .................................. 3
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä .................................................................................. 4
Kojelautakameran gallerian käyttäminen .................................... 4
Garmin VIRB® sovellus .............................................................. 4
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen Garmin VIRB
sovelluksessa ......................................................................... 4
Tietokoneessa olevat videot ja valokuvat ................................... 4
Kojelautakameran muistikortin vaihtaminen ............................... 4
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja
hälytykset........................................................................ 4
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 5
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat ................................... 5
ADAS-ajoturvallisuusjärjestelmä ................................................. 5
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS, Forward
Collision Warning System) ..................................................... 5
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS, Lane Departure
Warning System) ................................................................... 6
Navigoiminen määränpäähän....................................... 6
Reitit ............................................................................................6
Reitin aloittaminen ...................................................................... 6
Reitin aloittaminen kartan avulla ............................................ 6
Palaaminen kotiin ................................................................... 6
Reittisi kartalla ............................................................................ 7
Aktiivinen kaistavahti .............................................................. 7
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen ......................... 7
Koko reitin näyttäminen kartassa ........................................... 7
Saapuminen määränpäähän ...................................................... 7
Pysäköiminen määränpään lähelle ........................................ 7
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ............................. 7
Aktiivisen reitin muuttaminen ...................................................... 7
Sijainnin lisääminen reitille ..................................................... 7
Reitin muodostaminen ........................................................... 7
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 8
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 8
Reitin pysäyttäminen .................................................................. 8
Suositeltujen reittien käyttäminen ............................................... 8
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen .......................... 8
Sisällysluettelo
Ruuhkien välttäminen reitillä .................................................. 8
Tietullien välttäminen ............................................................. 8
Tietullitarrojen välttäminen ..................................................... 8
Tien ominaisuuksien välttäminen ........................................... 8
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen ...................................... 8
Mukautettavat vältettävät reitit ............................................... 8
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen........................... 9
Kohdepisteet ............................................................................... 9
Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen ................................ 9
TruckDown kohdepisteiden etsiminen ................................... 9
Sijainnin etsiminen hakupalkilla .................................................. 9
Osoitteen etsiminen .................................................................... 9
Sijainnin etsiminen luokan mukaan .......................................... 10
Hakeminen luokasta ............................................................ 10
Sijaintihaun tulokset .................................................................. 10
Sijaintihaun tulokset kartassa .............................................. 10
Hakualueen muuttaminen ......................................................... 10
Mukautetut kohdepisteet .......................................................... 10
POI Loaderin asentaminen .................................................. 10
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen ................... 10
Pysäköinti ................................................................................. 10
Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen ................................... 10
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä .... 10
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys .............................. 11
Hakutyökalut ............................................................................. 11
Risteyksen etsiminen ........................................................... 11
Kaupungin etsiminen ........................................................... 11
Paikan etsiminen koordinaateilla ......................................... 11
Foursquare ............................................................................... 11
Yhdistäminen Foursquare tiliisi ............................................ 11
Foursquare kohdepisteiden hakeminen ............................... 11
Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen ..................... 11
Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare ..................................... 11
TripAdvisor ................................................................................ 11
TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen ................................. 11
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen ............................. 11
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen ....... 11
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen .............................. 11
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen ........................ 11
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ................................... 12
Pikakuvakkeen lisääminen ....................................................... 12
Pikakuvakkeen poistaminen ................................................ 12
Sijaintien tallentaminen ............................................................. 12
Sijainnin tallentaminen ......................................................... 12
Nykyisen sijainnin tallentaminen .......................................... 12
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ................................... 12
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin .......................... 12
Tallennetun sijainnin poistaminen ........................................ 12
Kartan käyttäminen ...................................................... 12
Karttatyökalut ............................................................................ 12
Karttatyökalun tarkasteleminen ............................................ 13
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön .................................... 13
Edessä olevat ........................................................................... 13
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen .......................... 13
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen ............................. 13
Varoitus- ja hälytyssymbolit ...................................................... 13
Rajoitusvaroitukset ............................................................... 13
Tieolosuhteiden varoitukset ................................................. 13
Hälytykset ............................................................................ 13
Matkan tiedot ............................................................................ 13
Matkatietojen näyttäminen kartassa .................................... 13
Matkan tietosivun tarkasteleminen ....................................... 13
Matkalokin näyttäminen ....................................................... 13
Matkan tietojen tyhjentäminen ............................................. 14
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen ......................... 14
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 14
i
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 14
Kartan mukauttaminen .............................................................. 14
Karttatasojen mukauttaminen .............................................. 14
Kartan tietokentän muuttaminen .......................................... 14
Kartan perspektiivin muuttaminen ........................................ 14
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet.............................................. 14
Puhelimen liittäminen ................................................................ 14
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen jälkeen ....... 15
Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos ................................... 15
Garmin reaaliaikaiset palvelut ................................................... 15
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen ...................... 15
Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta laitteeseen ................... 15
Älykkäät ilmoitukset .................................................................. 15
Älykkäiden ilmoitusten vastaanottaminen ............................ 15
Handsfree-puhelut .................................................................... 15
Soittaminen .......................................................................... 15
Puhelun vastaanottaminen .................................................. 16
Puheluasetusten käyttäminen .............................................. 16
Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan ............................. 16
Tietoja langattomista kuulokkeista ............................................ 16
Bluetooth-ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä .................................................................................... 16
Android™ älypuhelimen ilmoitusten näyttäminen ja
piilottaminen ......................................................................... 16
Apple® laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja
piilottaminen ......................................................................... 16
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta ........................... 16
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen ................................ 16
Pariliitetyn puhelimen poistaminen ........................................... 16
Liikenne......................................................................... 16
Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link
sovelluksella ............................................................................. 16
Liikenteen ottaminen käyttöön .................................................. 17
Liikenteen näyttäminen kartalla ................................................ 17
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 17
photoLive-liikennekamerat ........................................................ 17
photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja
tallentaminen ........................................................................ 17
photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa .......... 17
Liikennekameran tallentaminen ........................................... 17
Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut............................... 17
Taukojen suunnittelu ................................................................ 17
Ehdotetun tauon pitäminen .................................................. 17
Taukoajastimen käynnistäminen .......................................... 17
Taukoajastimen keskeyttäminen ja nollaaminen ................. 17
Ajotuntien muuttaminen ....................................................... 17
Päivittäisen ajorajoituksen muuttaminen ............................. 17
Lähetä ja seuraa ....................................................................... 18
Lähetä ja seuraa -jaon määrittäminen ................................. 18
Lähetä ja seuraa -istunnon aloittaminen .............................. 18
Lähetysviestin lähettäminen dēzl laitteeseen ...................... 18
Huoltohistorian kirjaaminen ...................................................... 18
Huoltoluokkien lisääminen ................................................... 18
Huoltoluokkien poistaminen ................................................. 18
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen ................................ 18
Huoltotietojen poistaminen .................................................. 18
Huoltotietojen muokkaaminen ............................................. 19
Äänikomento................................................................. 19
Herätysilmauksen asettaminen ................................................. 19
Äänikomentojen aktivoiminen ................................................... 19
Äänikomentovihjeitä .................................................................. 19
Reitin aloittaminen äänikomennoilla ......................................... 19
Ohjeiden mykistäminen ............................................................ 19
Ääniohjaus ................................................................................ 19
ii
Ääniohjauksen määrittäminen ............................................. 19
Ääniohjauksen käyttäminen ................................................. 19
Ääniohjausvinkkejä .............................................................. 19
Sovellusten käyttäminen............................................. 19
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa ................................. 19
Kuorma-autokartan tarkasteleminen ........................................ 19
Matkasuunnittelu ....................................................................... 19
Matkan suunnitteleminen ..................................................... 19
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen ............................................................................. 20
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen ................ 20
Matkan reititysasetusten muuttaminen ................................ 20
Tallennetun matkan navigoiminen ....................................... 20
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen ................. 20
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 20
Sääennusteen tarkasteleminen ................................................ 20
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä .... 20
dēzlCam asetukset ....................................................... 20
Navigointiasetukset ................................................................... 20
Kartta- ja ajoneuvoasetukset ............................................... 20
Reittiasetukset ..................................................................... 21
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset .................................. 21
Liikenneasetukset ................................................................ 21
Kojelautakameran asetukset .................................................... 21
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön .............. 21
Yhdistäminen langattomaan verkkoon ..................................... 21
Näyttöasetukset ........................................................................ 21
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten asetukset .......................... 22
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden
säätäminen .......................................................................... 22
Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä .................................................................................... 22
Tekstin kielen määrittäminen .................................................... 22
Tilien lisääminen ....................................................................... 22
Päiväys- ja aika-asetukset ........................................................ 22
Laiteasetukset ...........................................................................22
Asetusten palauttaminen .......................................................... 22
Laitteen tiedot............................................................... 22
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot ............................................ 22
Tekniset tiedot .......................................................................... 22
Laitteen lataaminen .................................................................. 22
Laitteen huolto.............................................................. 22
Garmin tukikeskus .................................................................... 22
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi verkon kautta ...... 22
Laitteen huoltaminen ................................................................ 23
Kameran linssin puhdistaminen ........................................... 23
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 23
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 23
Varkauksien välttäminen ...................................................... 23
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 23
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 23
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 23
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 23
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 23
Vianmääritys ................................................................. 23
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 23
Laite ei pysy paikallaan telineessä, kun ajan ............................ 24
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 24
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 24
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 24
Videotallenteet ovat sumeita .................................................... 24
Muistikortti on huono ja se on vaihdettava ............................... 24
Videotallenteet ovat epätasaisia tai vajaita ............................... 24
Sisällysluettelo
Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai Smartphone Link
sovellukseen ............................................................................. 24
Liite................................................................................ 24
Peruutuskamerat ...................................................................... 24
Kiinteän peruutuskameran liittäminen .................................. 24
BC™ 35 peruutuskameran pariliittäminen Garmin
navigaattoriin ........................................................................ 25
Peruutuskameran tarkasteleminen ...................................... 25
Yhdistäminen langattomaan näyttöön ...................................... 25
Tietojen hallinta .........................................................................25
Tietoja muistikorteista .......................................................... 25
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten ................ 25
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 25
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ....................................... 25
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 25
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 25
Hakemisto ..................................................................... 26
Sisällysluettelo
iii
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
• Laitteen karttojen ja ohjelmiston päivittäminen (Karttojen ja
ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi verkon kautta, sivu 22).
• Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen (dēzlCam laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon
ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
• Kojelautakameran kohdistaminen (Kameran kohdistaminen,
sivu 3).
• GPS-signaalien hakeminen (GPS-signaalien hakeminen,
sivu 2).
• Äänenvoimakkuuden (Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten
äänenvoimakkuuden säätäminen, sivu 22) ja näytön
kirkkauden (Näytön kirkkauden säätäminen, sivu 2)
säätäminen.
• Autoprofiilin määrittäminen (Autoprofiilin lisääminen,
sivu 3).
• Navigoiminen määränpäähän (Reitin aloittaminen, sivu 6).
dēzlCam laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon
ja liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä
olosuhteissa magneetit voivat häiritä joidenkin sisäisten
lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistajien ja
insuliinipumppujen) toimintaa. Pidä laite ja sen teline poissa
kyseisten lääketieteellisten laitteiden lähettyviltä.
HUOMAUTUS
Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä
olosuhteissa magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia
laitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole
varovainen, kun laite tai sen teline on elektronisten laitteiden
lähettyvillä.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto À telineen mini-USB-porttiin.
dēzlCam yleiskatsaus
2 Paina telinettä Á imukupin  päälle niin, että se napsahtaa
paikalleen.
HUOMAUTUS: teline ja imukuppi ovat ehkä jo koottuna
pakkauksessa.
Telineen Garmin logon pitäisi olla ylöspäin. Teline ja
imukuppi on helpointa liittää toisiinsa, kun imukupin
saranallinen varsi on suljetussa asennossa. Telineen ja
imukupin liitos on tiivis, joten niitä on painettava yhteen
voimakkaasti, jotta ne kiinnittyvät toiseensa.
3 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu à taaksepäin
tuulilasia kohti.
4 Aseta laite magneettiseen telineeseen taustapuoli edellä.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos virtajohdossa on auton virtaliitin, liitä se auton
virtapistokkeeseen.
• Jos virtajohdossa on paljasjohtimiset liittimet, liitä johto
auton virransyöttöön johdon mukana toimitetun
kytkentäkaavion mukaan.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Mikrofoni handsfree-puheluja varten
Mikrofoni kojelautakameran tallennusta varten
Äänenvoimakkuuden säätö
Kamera
Virtapainike
Micro-USB-virta- ja dataportti
Kartta- ja tietomuistikorttipaikka
3,5 mm:n ääniliitäntä
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
• Käynnistä laite painamalla virtapainiketta À tai liittämällä laite
virtalähteeseen.
Magneettisen telineen liitäntä, jossa 14-nastainen liitin
Kaiutin
Kojelautakameran muistikorttipaikan paneeli (Kojelautakameran
muistikortin vaihtaminen, sivu 4)
Aloitus
1
Avaa sovellus valitsemalla vaihtoehto:
• valitse sovelluksen pikakuvake aloitusnäytössä
• Valitse ja valitse välilehti ja sovellus.
Pikavalintojen lisääminen aloitusnäyttöön
1 Valitse .
2 Voit näyttää lisää sovelluksia pyyhkäisemällä ylös tai alas.
3 Pidä sovellusta painettuna ja vedä se haluamaasi kohtaan
aloitusnäyttöön.
Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta.
• Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun
laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin
vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
virransäästötilaan, kun lataat akkua.
• Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta,
kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla Sammuta.
Ilmoitusluettelo tulee näyttöön.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit käynnistää ilmoituksessa mainitun toimen tai
sovelluksen valitsemalla ilmoituksen.
• Voit ohittaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sen oikealle.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.
GPS-signaalien hakeminen
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Varmista, että näkyy tilarivillä. Jos se ei näy, ota
sijaintipalvelut käyttöön (Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön
tai poistaminen käytöstä, sivu 22).
3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, josta on hyvä näkyvyys
taivaalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
Navigointikartan yläreunassa näkyy teksti Hakee satelliitteja,
kunnes laite on määrittänyt sijaintisi.
Aloitusnäyttö
HUOMAUTUS: aloitusnäytön asettelu saattaa vaihdella, jos sitä
on mukautettu.
À
Á
Â
Voit näyttää ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin.
Voit muuttaa nopeasti asetuksia ja taustavalon kirkkautta pyyhkäisemällä alaspäin kaksi kertaa.
Voit mukauttaa taustakuvaa tai lisätä widgetejä aloitusnäyttöön.
Voit avata sovellusluettelon valitsemalla tämän. Sovellusluettelossa
on kaikkien laitteeseen asennettujen sovellusten pikavalinnat.
Sovelluksen avaaminen
Aloitusnäyttö sisältää usein käytettyjen sovellusten
pikakuvakkeet. Sovellusluettelo sisältää kaikki laitteeseen
asennetut sovellukset järjestettynä kahteen välilehteen.
Navigointi-välilehti sisältää Garmin sovelluksia, joita käytetään
navigointiin, lähetykseen ja palvelutuntien tallentamiseen.
Tuottavuus-välilehti sisältää sovelluksia, joita käytetään
esimerkiksi viestintään ja asiakirjojen katseluun.
2
Sijaintipalvelut ovat käytössä (Sijaintipalvelujen ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä, sivu 22).
Bluetooth tekniikka on käytössä.
®
Yhdistetty Bluetooth laitteeseen.
Yhdistetty Wi‑Fi verkkoon (Yhdistäminen langattomaan
verkkoon, sivu 21).
®
Aktiivinen autoprofiili. Näytä ajoneuvoprofiilin asetukset pyyhkäisemällä alas kahdesti ja valitsemalla tämä (Autoprofiilit, sivu 2).
Akun varaustaso.
Kosketusnäytön käyttäminen
•
•
•
•
Valitse kohde napauttamalla näyttöä.
Panoroi tai vieritä näyttöä vetämällä sormea näytöllä.
Loitonna nipistämällä kahta sormea yhteen.
Lähennä liu'uttamalla kahta sormea erilleen.
Näytön kirkkauden säätäminen
Laite säätää näytön kirkkauden automaattisesti ajoneuvon
olosuhteiden mukaan ympäristön valoisuusanturin avulla. Voit
säätää kirkkautta myös manuaalisesti ilmoituspaneelista tai
asetusvalikosta.
1 Valitse vaihtoehto:
• Laajenna ilmoituspaneelin pika-asetukset pyyhkäisemällä
näytön yläreunasta alaspäin kaksi kertaa.
• Valitse > Näyttö > Kirkkaustaso.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Autoprofiilit
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin
mukaan. Näet aktivoidun autoprofiilin tilarivin kuvakkeesta.
Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen
kullekin ajoneuvotyypille.
Autoprofiilit
Kun aktivoit kuorma-autoprofiilin, laite välttää reiteillä muun
muassa rajoitettuja tai suljettuja alueita ajoneuvoa varten
määrittämiesi mittojen, painon ja muiden ominaisuuksien
perusteella.
Autoprofiili
Autoprofiili on esiladattu ajoneuvoprofiili käytettäväksi autossa.
Autoprofiilia käytettäessä laite laskee vakioautoilureitit. Kuormaautojen reittien määritys ei ole käytettävissä. Kaikki kuormaautoille tarkoitetut toiminnot eivät ole käytettävissä autoprofiilin
käytön aikana.
Autoprofiilin lisääminen
Voit lisätä autoprofiilin, joka sisältää auton painon, mitat ja muut
ominaisuudet.
1 Valitse > Navigointi > Autoprofiili > .
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä suoran kuorma-auton, jossa on kiinteä
tavaratila, valitsemalla Konttikuorma-auto.
• Voit lisätä vetoauton tai vetoauton ja perävaunun
yhdistelmän valitsemalla Vetoauto.
• Voit lisätä bussin valitsemalla Bussi.
3 Määritä ajoneuvon ominaisuudet näytön ohjeiden mukaisesti.
Kun olet lisännyt autoprofiilin, voit muokata sitä lisäämällä
tietoja, kuten ajoneuvon tunnusnumeron tai perävaunun
numeron (Autoprofiilin muokkaaminen, sivu 3).
Autoprofiilin vaihtaminen
Kun käynnistät laitteen, se kehottaa valitsemaan
autoprofiilin. Voit vaihtaa autoprofiilia manuaalisesti milloin
tahansa.
1 Valitse vaihtoehto:
• Pyyhkäise näytössä kaksi kertaa ylhäältä alaspäin ja
valitse autoprofiilin kuvake, kuten tai
.
• Valitse > Navigointi > Autoprofiili.
2 Valitse autoprofiili.
Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.
3 Valitse Valitse.
Perävaunun tietojen muuttaminen
Ennen kuin voit muuttaa perävaunun tietoja, sinun on
määritettävä vetoauton autoprofiili (Autoprofiilin lisääminen,
sivu 3).
Kun vaihdat vetoauton perävaunua, voit muuttaa perävaunun
tietoja autoprofiilissa muuttamatta vetoauton tietoja. Voit siirtyä
usein käyttämiesi perävaunujen välillä nopeasti.
1 Valitse > Navigointi > Autoprofiili.
2 Valitse vetoauton autoprofiili, jota käytetään perävaunun
yhteydessä.
Valitse
.
3
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat käyttää hiljattain käytettyä
perävaunukokoonpanoa, valitse se luettelosta.
• Jos haluat määrittää uuden perävaunukokoonpanon,
valitse Uusi kokoonpano ja anna perävaunun tiedot.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla ja
valitsemalla muokattavan kentän.
• Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla >
>
Nimeä profiili uudelleen.
• Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla >
> Poista.
Kojelautakamera
Kameran kohdistaminen
VAROITUS
Älä yritä kohdistaa kameraa ajaessasi.
Kohdista kojelautakamera aina, kun kiinnität laitteen tai vaihdat
sen asentoa.
1 Valitse Kojelautakamera.
2 Kohdista kamera kallistamalla laitetta.
Hiusristikon on osoitettava suoraan eteenpäin, ja horisontin
on oltava vaakasuunnassa keskellä näyttöä.
VIHJE: jos imukuppi näkyy kojelautakameran näkökentässä,
siirrä saranoitua vartta kohti imukuppia.
Kojelautakameran säätimet
HUOMAUTUS
Laitteen käyttö on säädeltyä tai kielletty joillakin hallintoalueilla.
Vastaat siitä, että noudatat sovellettavia lakeja ja oikeutta
yksityisyyteen alueilla, joilla aiot käyttää laitetta.
Voit ohjata kojelautakameraa joko kojelautakamerasovelluksella
tai ilmoituspaneelin kautta.
Valitse > Kojelautakamera tai pyyhkäise näytössä ylhäältä
alaspäin.
Valitsemalla tämän voit tallentaa kojelautakameran tallenteen.
Valitsemalla tämän voit pysäyttää kojelautakameran tallennuksen.
Valitsemalla tämän voit käynnistää kojelautakameran tallennuksen.
Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön äänen tallennuksen.
Valitsemalla tämän voit poistaa käytöstä äänen tallennuksen.
Kojelautakameran tallennus
• Kun kojelautakamera tallentaa, se tallentaa jatkuvasti ja
korvaa vanhimman tallentamattoman videon.
• Kojelautakameran tallennuksen voi käynnistää ja pysäyttää
kojelautakameran säätimillä (Kojelautakameran säätimet,
sivu 3).
• Kojelautakamera tallentaa ainoastaan liitettynä
virtatelineeseen. Kun kojelautakamera irrotetaan telineestä
tai sen virransaanti katkeaa, se lopettaa tallennuksen
automaattisesti 15 sekunnin kuluttua.
• Jos otat käyttöön Automaattinen tallennus -asetuksen
(Kojelautakameran asetukset, sivu 21), kojelautakamera
aloittaa tallennuksen automaattisesti, kun laite alkaa saada
virtaa virtatelineestä. Tästä on eniten hyötyä, kun teline on
liitetty virtalähteeseen, joka käynnistyy virta-avaimesta.
Autoprofiilin muokkaaminen
Kojelautakameran tallenteen tallennus
Voit muokata autoprofiilia, kun haluat muuttaa ajoneuvon tietoja
tai lisätä uuteen autoprofiiliin tietoja, kuten ajoneuvon
tunnusnumeron, perävaunun numeron tai matkamittarin
lukeman. Autoprofiilin voi myös nimetä uudelleen tai poistaa.
1 Valitse > Navigointi > Autoprofiili.
2 Valitse muokattava autoprofiili.
Voit tallentaa osan videosta, ettei uusi videokuva korvaa sitä.
1 Valitse kojelautakameran tallennuksen aikana > Kojelauta
kamera > .
Laite tallentaa videomateriaalin, kun valitset , sekä ennen
sitä ja sen jälkeen.
Kojelautakamera
3
2 Voit jatkaa tallennusaikaa (valinnainen) valitsemalla
uudelleen.
Tallennetun videomateriaalin pituudesta tulee ilmoitus
näyttöön.
Muistikortin tallennustila on rajallinen. Kun olet tallentanut
videon, siirrä se tietokoneeseen tai muuhun ulkoiseen
tallennuspaikkaan pysyvää tallennusta varten (Tietokoneessa
olevat videot ja valokuvat, sivu 4).
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
HUOMAUTUS
Äänen tallentaminen tällä laitteella voi olla säädeltyä tai kielletty
joillakin hallintoalueilla. Vastaat siitä, että noudatat sovellettavia
lakeja ja oikeutta yksityisyyteen alueilla, joilla aiot käyttää
laitetta.
Laite voi tallentaa ääntä sisäisellä mikrofonilla tallentaessaan
videota. Voit ottaa äänitallennuksen käyttöön tai poistaa sen
käytöstä milloin tahansa.
1 Valitse > Kojelautakamera.
2 Valitse tai .
videoita liittämällä muistikortin tai laitteen tietokoneeseen
(Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 25).
Videot ja valokuvat lajitellaan kansioihin.
100EVENT: sisältää videot, jotka laite on tallentanut
automaattisesti havaittuaan tapahtuman.
101SAVED: sisältää käyttäjän manuaalisesti tallentamat videot.
102PHOTO: sisältää valokuvat.
104UNSVD: sisältää tallentamattoman videomateriaalin. Laite
korvaa vanhimman tallentamattoman videomateriaalin, kun
tallentamattoman videon tallennustila täyttyy.
Kojelautakameran muistikortin vaihtaminen
Vaihtamalla kojelautakameran muistikortin voit lisätä
tallennuskapasiteettia tai vaihtaa kortin, jonka käyttöikä on
lopussa. Kojelautakameraan tarvitaan microSD muistikortti,
jonka koko on 4–64 Gt ja nopeusluokka vähintään 10.
1 Paina kahta merkittyä kohtaa ja avaa taustapaneeli À
liu’uttamalla sitä alaspäin.
®
Kojelautakameran gallerian käyttäminen
Kojelautakameran galleriassa voit tarkastella kojelautakameralla
tallennettuja videoita, poistaa tarpeettomia videoita ja tallentaa
leikkeitä tallentamattomasta videomateriaalista.
HUOMAUTUS: laite lopettaa videotallennuksen videoiden
toiston ajaksi.
1 Valitse > Kojelautakameran galleria > OK.
2 Valitse tallennettu video tai valitse Tallentamattomat.
Videon toisto alkaa automaattisesti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tallentaa leikkeen tallentamattomasta
videomateriaalista, valitse tallennettava video-osuus
liukusäätimellä ja valitse .
Laite tallentaa liukusäätimen oranssien osoittimien välissä
olevan video-osuuden.
• Poista video valitsemalla .
Garmin VIRB sovellus
®
Maksuttomalla Garmin VIRB sovelluksella voit tarkastella ja
jakaa tallennettuja kojelautakameran videoita ja valokuvia
älypuhelimeen. Lataa Garmin VIRB sovellus ja katso lisätietoja
osoitteessa garmin.com/virbapp.
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen Garmin VIRB
sovelluksessa
1 Asenna Garmin VIRB sovellus mobiililaitteen
2
3
4
5
sovelluskaupasta.
Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/virbapp.
Valitse dēzlCam laitteessa > Kojelautakameran galleria
> .
Avaa älypuhelimessa Garmin VIRB sovellus.
Sovellus etsii dēzlCam laitteen ja muodostaa yhteyden
automaattisesti.
Anna tarvittaessa Wi-Fi-salasana, joka näkyy dēzlCam
näytössä.
Valitse älypuhelimessa video tai valokuva, jota haluat
tarkastella tai jonka haluat jakaa.
Tietokoneessa olevat videot ja valokuvat
Videot ja valokuvat tallennetaan kameran muistikortin DCIMkansioon. Videot tallennetaan MP4-tiedostomuotoon ja
valokuvat JPG-muotoon. Voit tarkastella ja siirtää valokuvia ja
4
2 Etsi muistikorttipaikka Á.
3 Paina nykyistä muistikorttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa
4
5
6
7
ja irtoaa.
Nykyinen muistikortti tulee ulos paikasta.
Irrota nykyinen kortti paikasta.
Aseta uusi muistikortti korttipaikkaan.
Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Aseta paneeli paikalleen ja liu’uta sitä ylöspäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset
HUOMAUTUS
Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä.
Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja
parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta
kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja
siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit.
Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Koulut: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys
edessäpäin olevaan kouluun tai koulualueeseen ja
nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).
Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit
valmistautua vähentämään nopeutta.
Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun
ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset
Nopeusrajoituksen muutos: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
siinä näkyy edessäpäin oleva nopeusrajoitus, jotta voit
valmistautua säätämään nopeutta.
Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.
Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.
Mutkat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys
tiessä olevaan mutkaan.
Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella
nopeudella. Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta
tätä ominaisuutta voi käyttää (Liikenne, sivu 16).
Ei kuorma-autoja: laitteesta kuuluu äänimerkki, kun lähestyt
tietä, jolla kuorma-autot eivät ole sallittuja.
Maakosketuksen vaara: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on maakosketuksen
vaara.
Sivutuuli: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus,
kun lähestyt tietä, jolla on sivutuulen vaara.
Kapea tie: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus,
kun lähestyt tietä, joka saattaa olla liian kapea ajoneuvolle.
Jyrkkä mäki: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
ilmoitus, kun lähestyt jyrkkää mäkeä.
Osavaltioiden ja maiden rajat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt osavaltion tai maan rajaa.
Etuosan törmäysvaroitus: laite hälyttää havaitessaan, että
turvaväli edessä olevaan ajoneuvoon on liian pieni (Etuosan
törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS, Forward Collision
Warning System), sivu 5).
Varoitus kaistanvaihdosta: laite hälyttää havaitessaan
mahdollisesti vahingossa tehdyn kaistanvaihdon
(Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS, Lane Departure
Warning System), sivu 6).
kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa
nykyistä tilausta milloin tahansa.
HUOMAUTUS: joillakin alueilla jotkin tuotepaketit sisältävät
esiladatut liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratiedot
maksuttomine elinikäisine päivityksineen.
• Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan
Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot
käyttöösi.
ADAS-ajoturvallisuusjärjestelmä
ADAS-ajoturvallisuusjärjestelmä antaa integroidun
kojelautakameran avulla varoituksia ja hälytyksiä liikenteessä.
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS, Forward
Collision Warning System)
VAROITUS
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS) on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa tie- ja ajo-olosuhteiden
tarkkailemisesta, liikennesääntöjen noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. FCWS seuraa kameran kuvaa ja varoittaa
vastaantulevista ajoneuvoista. Siksi sen toiminta saattaa olla
rajallinen, jos näkyvyys on heikko. Lisätietoja on osoitteessa
garmin.com/warnings.
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ole saatavilla kaikilla alueilla eikä
kaikkiin tuotemalleihin.
FCWS-toiminto hälyttää, kun laite havaitsee, että turvaväli
edessä olevaan ajoneuvoon on liian pieni. Laite määrittää
ajoneuvosi nopeuden GPS-toiminnolla ja laskee arvion
sopivasta turvavälistä nopeutesi perusteella. FCWS aktivoituu
automaattisesti, kun ajoneuvosi nopeus on yli 48 km/h (30 mph).
Kun laite havaitsee, että olet liian lähellä edessä olevaa
ajoneuvoa, laitteesta kuuluu hälytysääni ja näyttöön tulee
varoitus.
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan
hälytysten äänimerkit. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänimerkki
olisi poistettu käytöstä.
1 Valitse > Navigointi > Kuljettajan avustus > Kuljettajan
äänihälytykset.
2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennevalo- tai
nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on
saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää,
kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameraa.
• Reaaliaikaiset liikennevalo- ja valvontakameratiedot ovat
saatavissa tilattavana reaaliaikaisena Garmin palveluna
Smartphone Link sovelluksen kautta (Garmin reaaliaikaiset
palvelut, sivu 15).
• Laitteessasi on oltava aktiivinen tilaus, jotta voit ladata ja
tallentaa valvontakameratietoja ja käyttää ajantasaisia
liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijaintitietoja.
Osoitteesta garmin.com/speedcameras voit tarkistaa
saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmän (FCWS, Forward
Collision Warning System) suorituskykyvihjeitä
Monet tekijät vaikuttavat FCWS-järjestelmän suorituskykyyn.
Jotkin olosuhteet voivat estää FCWS-toimintoa havaitsemasta
ajoneuvoa edessäsi.
• FCWS-toiminto aktivoituu ainoastaan, kun ajoneuvon nopeus
ylittää 50 km/h (30 mph).
• FCWS-toiminto ei välttämättä havaitse edessä olevaa
ajoneuvoa, kun sade, sumu, lumi, auringon tai ajovalojen
aiheuttama häikäisy peittää kameran näkyvyyden
ajoneuvoon.
• FCWS ei välttämättä toimi oikein, jos kamera on kohdistettu
väärin (Kameran kohdistaminen, sivu 3).
• FCWS-toiminto ei välttämättä tunnista ajoneuvoja, jotka ovat
yli 40 metrin (130 jalan) tai alle 5 metrin (16 jalan) päässä.
• FCWS-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos ajoneuvon
korkeus tai laitteen sijainti ajoneuvossa ei ilmene oikein
kameran sijaintiasetuksista (Kameran kohdistaminen, sivu 3).
5
Navigoiminen määränpäähän
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS, Lane
Departure Warning System)
VAROITUS
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS) on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa tie- ja ajo-olosuhteiden
tarkkailemisesta, liikennesääntöjen noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. LDWS varoittaa kameran avulla
kaistaviivojen ylittämisestä. Siksi se saattaa toimia
puutteellisesti, kun näkyvyys on heikko. Lisätietoja on
osoitteessa garmin.com/warnings.
LDWS-toiminto hälyttää, kun laite havaitsee, että ylität
kaistanrajan ehkä vahingossa. Laite hälyttää esimerkiksi, kun
ylität kiinteällä viivalla maalatun kaistanrajan. LDWS hälyttää
ainoastaan, kun ajoneuvon nopeus on yli 64 km/h (40 mph).
Hälytys näkyy näytön vasemmassa tai oikeassa reunassa sen
mukaan, minkä kaistan rajan olet ylittänyt.
Reitit
Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen
määränpäähän.
• Laite laskee suositeltavan reitin määränpäähän määrittämiesi
asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (Reitin
laskentatilan vaihtaminen, sivu 8) ja vältettävien kohteiden
mukaan (Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen,
sivu 8).
• Laite voi välttää automaattisesti teitä, jotka eivät sovellu
aktiiviselle autoprofiilille.
• Voit aloittaa navigoinnin määränpäähän nopeasti käyttämällä
suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (Reitin
aloittaminen, sivu 6).
• Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa
reittiä (Reitin muodostaminen, sivu 7).
• Voit lisätä reitille useita määränpäitä (Sijainnin lisääminen
reitille, sivu 7).
Reitin aloittaminen
1 Valitse Minne? ja etsi sijainti (Sijaintien etsiminen ja
tallentaminen, sivu 9).
2 Valitse sijainti.
3 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: jotta LDWS toimii parhaiten, määritä Kameran
sijainti-asetuksella laitteen sijainti ajoneuvossa.
Kameran sijainnin määrittäminen
Voit kiinnittää laitteen tuulilasin tai kojelaudan vasempaan tai
oikeaan reunaan tai keskikohtaan. Jotta LDWS toimii parhaiten,
määritä Kameran sijainti -asetuksella laitteen sijainti
ajoneuvossa.
1 Valitse > Kojelautakamera > Kameran sijainti >
Vaakasijainti.
2 Valitse laitteen sijainti.
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmän (LDWS, Lane
Departure Warning System) suorituskykyvihjeitä
Monet tekijät vaikuttavat LDWS-järjestelmän suorituskykyyn.
Jotkin olosuhteet saattavat estää LDWS-toimintoa
havaitsemasta kaistanvaihtoja.
• LDWS hälyttää ainoastaan, kun ajoneuvon nopeus on yli
65 km/h (40 mph).
• LDWS-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos kameraa ei ole
kohdistettu oikein.
• LCWS-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos ajoneuvon
korkeus tai laitteen sijainti ajoneuvossa ei ilmene oikein
kameran sijaintiasetuksista (Kameran kohdistaminen, sivu 3).
• LDWS-toiminnon on nähtävä kaistaviivat selvästi ja
esteettömästi.
◦ Järjestelmä ei välttämättä havaitse kaistanvaihtoja, kun
sade, sumu, lumi, jyrkkä varjo, auringon tai ajovalojen
aiheuttama häikäisy, tietyömaa tai muu este peittää
näkyvyyden.
◦ Järjestelmä ei välttämättä havaitse kaistanvaihtoja, jos
kaistaviivat ovat virheellisiä tai pahasti kuluneita tai niitä
puuttuu.
• LDWS ei välttämättä havaitse kaistanvaihtoja erittäin leveillä,
kapeilla tai mutkaisilla teillä.
6
• Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla
Aja.
• Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla ja valitsemalla
reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
• Voit muokata reitin kulkua valitsemalla > Muokkaa
reittiä ja lisäämällä reitille muotopisteitä (Reitin
muodostaminen, sivu 7).
Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla (Reittisi kartalla, sivu 7). Reitillä olevien
pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin
ajan.
Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä
ne reitille (Sijainnin lisääminen reitille, sivu 7).
Reitin aloittaminen kartan avulla
Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.
1 Valitse Näytä kartta.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan
mukaan valitsemalla .
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Valitse Aja.
Palaaminen kotiin
Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa
antamaan kotisijainnin.
1 Valitse Minne? > Menen kotiin.
2 Anna kotisijainti tarvittaessa.
Kotisijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Anna kotisijainti.
Navigoiminen määränpäähän
Reittisi kartalla
Laite opastaa sinua ajaessasi määränpäähän ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla. Seuraavan käännöksen tai liittymän tai
muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.
olevia pysäköintialueita valitsemalla Kyllä (Pysäköiminen
määränpään lähelle, sivu 7).
• Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin
automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi
automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla Pysäytä.
Pysäköiminen määränpään lähelle
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännöksen, liittymän
tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
Etäisyys seuraavaan toimintoon.
Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
Reitti korostettuna kartassa.
Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien
toimintojen sijainnin.
Ajoneuvon nopeus.
Ajamasi tien nimi.
Arvioitu saapumisaika.
VIHJE: voit muuttaa kentän tietoja koskettamalla kenttää (Kartan
tietokentän muuttaminen, sivu 14).
Karttatyökalut. Työkaluilla voit näyttää lisätietoja reitistäsi tai ympäristöstä.
Aktiivinen kaistavahti
Kun lähestyt käännöstä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan
viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on
käytettävissä. Värillinen viiva À osoittaa oikean kaistan
käännöstä varten.
Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään
läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.
HUOMAUTUS: käytä tätä ominaisuutta ainoastaan, kun käytät
auton autoprofiilia. Kun käytät rekan autoprofiilia, voit hakea
rekkapysäköintipaikkoja määränpään läheltä
(Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen, sivu 10).
1 Valitse vaihtoehto:
• Etsi pysäköintitilaa läheltä valitsemalla kehotettaessa
Kyllä.
• Jos laite ei anna kehotetta, valitse Minne? > Kategoriat >
Pysäköinti ja valitse > Määränpää.
Valitse
Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
2
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
3 Valitse pysäköintipaikka ja Aja > Lisää seuraavaksi
pysähdykseksi.
Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse > Viimeisin paikka.
Aktiivisen reitin muuttaminen
Sijainnin lisääminen reitille
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen
Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia
käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.
1 Valitse kartassa vaihtoehto:
• Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet
navigoidessasi valitsemalla > Käännökset.
Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännöstä tai ajoohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti,
kun navigoit reittiä.
• Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet
valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.
Valitse
käännös tai ajo-ohje (valinnainen).
2
Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat
voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
2 Valitse .
Saapuminen määränpäähän
Kun lähestyt määränpäätä, laite opastaa sinut perille
näyttämällä tietoja.
•
osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus
ilmoittaa, että lähestyt määränpäätä.
• Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä
Navigoiminen määränpäähän
Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä
(Reitin aloittaminen, sivu 6).
Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä
esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.
VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät
useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit
suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla
(Matkan suunnitteleminen, sivu 19).
1 Valitse kartassa > Minne?.
2 Hae sijaintia (Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 9).
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille
valitsemalla Lisää seuraavaksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla Lisää
viimeiseksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden
järjestystä valitsemalla Lisää aktiiviselle reitille.
Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut
määränpäihin järjestyksessä.
Reitin muodostaminen
Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (Reitin
aloittaminen, sivu 6).
Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit
ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen
määränpäitä.
7
1 Valitse jokin kartan kohta.
2 Valitse .
Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
3 Valitse jokin sijainti kartalla.
VIHJE: valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita
tarkemman sijainnin.
Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun
sijainnin kautta.
4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää
sijainteja kartassa.
• Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse Aja.
Kiertotien käyttäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Vaihda reitti.
VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole karttatyökalujen
valikossa, voit lisätä sen (Karttatyökalujen ottaminen
käyttöön, sivu 13).
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.
• Voit etsiä uuden reitin valitsemalla Kiertotie.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Laskentatila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka -asetuksen voit laskea
reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
• Valitsemalla Lyhyempi matka -asetuksen voit laskea
reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika
ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
Reitin pysäyttäminen
• Valitse kartasta > .
• Pyyhkäise ilmoituspalkissa alaspäin ja valitse Garminnavigointi-ilmoituksessa .
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laiteasetukset, sivu 22).
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia
automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä
liikenneasetuksista (Liikenneasetukset, sivu 21), voit tarkastella
ja välttää ruuhkia manuaalisesti.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti, jos se on käytettävissä.
3 Valitse Aja.
Tietullien välttäminen
Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille,
maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti
sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä
ei ole käytettävissä.
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset.
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen
karttatietojen mukaan.
• Valitse Tietullit.
• Valitse Tietullit ja -maksut > Tietullit.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tietullitarrojen välttäminen
Jos laitteen karttatiedoissa on yksityiskohtaisia tietullitarratietoja,
voit välttää tai sallia tietullitarroja vaativat tiet kussakin maassa.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Tietullit ja maksut > Tietullitarrat.
2 Valitse maa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
tietullitarroja vaativalle alueelle, valitse Kysy aina.
• Jos haluat aina välttää tietullitarroja vaativat tiet, valitse
Vältä.
• Jos haluat aina sallia tietullitarroja vaativat tiet, valitse
Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse OK.
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden
välttäminen
Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia. Tämä asetus koskee aktiivisen
autoprofiilin ajoneuvotyyppiä (Autoprofiilit, sivu 2).
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset >
Ympäristövyöhykkeet.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
ympäristövyöhykkeelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla Salli.
3 Valitse Tallenna.
Ruuhkien välttäminen reitillä
Mukautettavat vältettävät reitit
Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava
liikennetietoja (Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone
Link sovelluksella, sivu 16).
8
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä
alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se
Navigoiminen määränpäähän
välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä
vaihtoehtoja on käytettävissä.
Tien välttäminen
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat
vältettävät reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä tie
4 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
5 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
6 Valitse Valmis.
Alueen välttäminen
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat
vältettävät reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä alue
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat
vältettävät reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat
vältettävät reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita,
hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista.
Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.
• Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista
nopeasti (Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 9).
• Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan
mukaan (Kohdepisteet, sivu 9).
• Voit hakea rekkaparkkeja ja -palveluja esimerkiksi
yksityiskohtaisesta TruckDown hakemistosta joillakin alueilla
(Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen, sivu 9).
• Hae Foursquare kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä
(Foursquare kohdepisteiden hakeminen, sivu 11).
• Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita,
risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (Hakutyökalut,
sivu 11).
• Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (Hakualueen
muuttaminen, sivu 10).
• Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin
nopeasti (Sijaintien tallentaminen, sivu 12).
• Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (Vasta löydettyjen
sijaintien tarkasteleminen, sivu 11).
®
®
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Kohdepisteet
Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka.
Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää
suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja
viihdeareenoita.
Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät rekoille
tarkoitettuja kohdepisteitä, kuten rekkojen pysähdyspaikkoja,
levähdysalueita ja punnitusasemia.
Valitse Minne? > Kategoriat > Kuorma-autoilu.
TruckDown kohdepisteiden etsiminen
TruckDown hakemisto sisältää kuorma-autoalan yrityksiä, kuten
korjaamoita ja rengasmyyjiä.
TruckDown hakemisto ei ole käytettävissä kaikkialla.
1 Valitse vaihtoehto:
• Voit etsiä kuorma-autoille sopivia kohdepisteitä
valitsemalla Truck Locations.
• Voit etsiä kuorma-auton huoltopaikkoja valitsemalla Truck
Services.
Valitse
luokka.
2
3 Valitse tarvittaessa Suodata palvelujen ja merkkien
mukaan ja valitse yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten
Tallenna.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan
rekkaparkkien yhteydessä.
4 Valitse määränpää.
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
Valitse
vaihtoehto:
5
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla Paikan
etsiminen läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 10).
3 Valitse Osoite.
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
9
5 Valitse osoite.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1
2
3
4
Valitse Minne?.
Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
Valitse tarvittaessa aliluokka.
Valitse sijainti.
À
Á
Â
à Aja
Ä
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse määränpää näytön oikean reunan
pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi
löydetyt sijainnit.
• Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.
Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia.
Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin
toisen sijainnin.
Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää
valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa.
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit
hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen
kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse .
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin
voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen
ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.
Sijaintihaun tulokset
POI Loaderin asentaminen
Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen
lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä
luetteloa alaspäin.
Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa
ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader ‑ohjelmistolla.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/poiloader.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen
Lataa laitteeseen mukautettuja kohdepisteitä POI Loader
‑ohjelmistolla, jotta voit etsiä mukautettuja kohdepisteitä (POI
Loaderin asentaminen, sivu 10).
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Vieritä Muut luokat -kohtaan ja valitse luokka.
Pysäköinti
À
Á
Â
Ã
Ä Aja
Å
Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset
tiedot.
Valitsemalla tämän voit etsiä pysäköintialueita sijainnin läheltä.
Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin.
Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa.
Sijaintihaun tulokset kartassa
Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.
Valitse sijaintihaun tuloksista . Lähin sijainti näkyy kartan
keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan
alareunassa.
dēzlCam laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja, joiden
avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden
pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyypin,
hinnan tai hyväksyttyjen maksutapojen perusteella.
Joillakin alueilla on käytettävissä reaaliaikaisia pysäköintitietoja,
kun dēzlCam laite on yhteydessä Smartphone Link. Kun laite
vastaanottaa reaaliaikaisia pysäköintitietoja, voit tarkastella
reaaliaikaisia pysäköintitrendejä.
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä. Garmin ei vastaa reaaliaikaisten pysäköintitietojen
tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.
Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen
1 Valitse Minne? > Truck Locations > Pysäköintialueet.
2 Valitse pysäköintipaikka.
3 Valitse Aja.
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin
läheltä
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Pysäköinti.
2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
3 Valitse pysäköintipaikka.
4 Valitse Aja.
10
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys
Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen
Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on
värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy
pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan
pysäköintitilan tyypin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja
maksun tyypin.
Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.
Valitse pysäköintihaun tuloksista .
Ennen kuin voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, sinun on
yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja
kirjauduttava Foursquare tilillesi.
Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja,
kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja
aukiolotietoja.
1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.
2 Valitse .
Hakutyökalut
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
• Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla Paikan
etsiminen läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 10).
• Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla Aloita haku,
kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla .
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Foursquare
Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää
esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa
hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.
Jos haluat käyttää lisäominaisuuksia, voit yhdistää Foursquare
tiliisi yhteensopivan älypuhelimen Smartphone Link sovelluksella. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link sovelluksella, voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja,
ilmoittaa sijaintisi ja hakea kohdepisteitä verkon Foursquare
tietokannasta.
Yhdistäminen Foursquare tiliisi
1 Yhdistä laite Smartphone Linkiin.
2 Avaa Smartphone Link -sovellus älypuhelimessa.
3 Avaa Smartphone Link -sovelluksen asetukset ja valitse
Foursquare > Kirjaudu.
4 Anna Foursquare kirjautumistietosi.
Foursquare kohdepisteiden hakeminen
Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun
yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, haku
näyttää uusimmat tulokset verkon Foursquare tietokannasta ja
mukautetut tulokset Foursquare käyttäjätililtäsi.
Valitse Minne? > Kategoriat > Foursquare.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare
Ennen kuin voit ilmoittaa sijaintisi Foursquare palvelulla, sinun
on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link,
ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.
1 Valitse > Foursquare > Ilmoita sijainti.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse > Ilmoita sijainti.
TripAdvisor
Laite sisältää TripAdvisor kohdepisteitä ja niiden luokituksia.
TripAdvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa
vastaavien kohdepisteiden kohdalla. Voit myös etsiä lähellä
olevia TripAdvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai
suosituimmuuden mukaan.
TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > TripAdvisor.
2 Valitse luokka.
Lähellä olevien luokan TripAdvisor kohdepisteiden luettelo
tulee näyttöön.
3 Voit lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan
valitsemalla Lajittele tulokset (valinnainen).
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen
Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.
Valitse Minne? > Viimeisimmät.
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen
Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia
tai huoltoasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse Sairaalat, Poliisiasemat, Polttoaine tai Tiepalvelut.
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
HUOMAUTUS: kun kuorma-autoprofiili on aktiivinen,
rekkaparkki näkyy polttoaineen sijasta.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät
sijainnit ylimpänä.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot
valitsemalla .
11
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Pikakuvakkeen lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
4 Valitse Valmis.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 10).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse > Tallenna.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
12
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Kartan käyttäminen
Kartan avulla voit navigoida reittejä (Reittisi kartalla, sivu 7) tai
näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.
1 Valitse Näytä kartta.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas
vetämällä.
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa North Up ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan
valitsemalla .
• Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla Aja
(Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 6).
Karttatyökalut
Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen
toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se
näkyy paneelissa kartan reunassa.
Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.
Kamera: näyttää kojelautakameran säätimet sekä etuosan
törmäys- ja kaistanvaihtohälytykset. Lisäksi voit käyttää
kojelautakameran etsintä ja ajoturvallisuusasetuksia.
Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.
Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat
sijainnit (Edessä olevat, sivu 13).
Korkeus: näyttää edessäpäin olevat korkeuden muutokset.
Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten
luettelon (Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen,
sivu 7).
Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten
nopeuden tai matkan (Matkatietojen näyttäminen kartassa,
sivu 13).
Volyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.
Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä
puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset
(Puheluasetusten käyttäminen, sivu 16).
Lähetä ja seuraa: voit aloittaa ja lopettaa Lähetä ja seuraa -jaon
(Lähetä ja seuraa, sivu 18).
Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet
(Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 14).
Sää: näyttää alueen sääolosuhteet.
photoLive: näyttää reaaliaikaiset liikennekamerat photoLivetilauksestasi (photoLive-liikennekamerat, sivu 17).
Ilmoita kamera: voit ilmoittaa valvonta- tai
liikennevalokamerasta. Työkalu on käytettävissä ainoastaan,
kun laitteessa on valvonta- tai liikennevalokameratietoja ja
olet yhteydessä Smartphone Link sovellukseen.
Taukojen suunnittelu: näyttää muistutukset tauoista ja
pysähtymisehdotukset.
Kartan käyttäminen
Karttatyökalun tarkasteleminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse
Rajoitusvaroitukset
Pituus
Paino
.
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön
Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti
käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä
enintään 12 työkalua.
1 Valitse kartasta > .
2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
3 Valitse Tallenna.
Edessä olevat
Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista
sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin
olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja
levähdysalueita. Kun ajat valtatietä, voit näyttää tietoja myös
edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden
palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatien varrella olevista
tienviitoista.
Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää
luokkaa.
Akselipaino
Pituus
Leveys
Ei kuorma-autoja
Ei perävaunuja
Vaaralliset materiaalit kielletty
Tulenarat aineet kielletty
Vesistöä saastuttavat materiaalit kielletty
Ei käännöstä vasemmalle
Ei käännöstä oikealle
Ei U-käännöstä
Tieolosuhteiden varoitukset
Maakosketuksen vaara
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan
sijainnin valitsemalla tarvittaessa .
• Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien
tiedot ja palvelut valitsemalla .
HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan,
kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatien.
3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän
tai kaupungin sijaintiluettelon.
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen
Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa
valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja
vetämällä sitä.
• Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
• Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan,
valitsemalla Mukautettu haku ja kirjoittamalla yrityksen tai
luokan nimen.
Valitse
Tallenna.
5
Varoitus- ja hälytyssymbolit
Sivutuuli
Kapea tie
Jyrkkä mutka
Jyrkkä alamäki
Roikkuvia oksia
Hälytykset
Punnitusasema
Tien kuorma-autokäyttötietoja ei ole vahvistettu
Matkan tiedot
Matkatietojen näyttäminen kartassa
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää
matkatiedot kartassa (Karttatyökalujen ottaminen käyttöön,
sivu 13).
Valitse kartassa > Matkatiedot.
Matkatietokenttien mukauttaminen
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit
mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja
(Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 13).
1 Valitse kartassa > Matkatiedot.
2 Valitse matkatietokenttä.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja
matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja
hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista,
tieolosuhteista ja edessäpäin olevista punnitusasemista.
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
Kartan käyttäminen
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Matkalokin näyttäminen
13
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen
Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä
toimintoa (Liikenne, sivu 16).
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse kunkin kartassa näytettävän tason valintaruutu.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo >
Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3Dvoit näyttää kartan kolmiulotteisena.
14
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet
Pariliitä dēzlCam laite älypuhelimeen ja muodosta yhteys
Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää kaikkia laitteen
ominaisuuksia. Smartphone Link sovelluksen avulla laite voi
vastaanottaa reaaliaikaisia tietoja, kuten reaaliaikaisia
liikennetietoja, pysäköintitrendejä, liikennevalo- ja
nopeusvalvontakameratietoja sekä muita reaaliaikaisia
palveluja. Sen avulla voit myös käyttää yhteysominaisuuksia,
kuten Lähetä ja seuraa -matkajakoa ja viestejä.
Reaaliaikaiset liikennetiedot: lähettää laitteeseen
reaaliaikaisia liikennetietoja esimerkiksi liikennetapahtumista
ja ruuhkista, tietöistä sekä suljetuista teistä (Liikenne,
sivu 16).
Reaaliaikaiset pysäköintitiedot: lähettää laitteeseen
reaaliaikaisia pysäköintitrenditietoja, kun niitä on
käytettävissä (Pysäköinti, sivu 10).
Garmin reaaliaikaiset palvelut: maksuttomia ja maksullisia
palveluja, jotka lähettävät laitteeseen reaaliaikaisia tietoja
esimerkiksi liikennevalo- ja nopeuskameroista sekä
liikennekameroista (Garmin reaaliaikaiset palvelut, sivu 15).
Säätiedot: lähettää reaaliaikaisia säätietoja ja -hälytyksiä
laitteeseen (Sääennusteen tarkasteleminen, sivu 20).
Lähetä ja seuraa: voit vastaanottaa lähetyksiä sekä jakaa
matkasi tavaranlähettäjän ja valitsemiesi yhteyshenkilöiden
kanssa reaaliaikaisesti (Lähetä ja seuraa, sivu 18).
Älykkäät ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
laitteessa. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
kielillä ja kaikkien viestityyppien yhteydessä.
Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita
laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimena.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei edellytä yhteyttä
Smartphone Link sovellukseen.
Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja
älypuhelimesta navigaattoriin.
Foursquare sijainnin ilmoittaminen: voit ilmoittaa Foursquare
sijainteja navigointilaitteella (Sijainnin ilmoittaminen:
Foursquare, sivu 11).
Puhelimen liittäminen
Handsfree-puheluiden käyttäminen edellyttää laitteen pariliitosta
yhteensopivan matkapuhelimen kanssa.
1 Aseta puhelin ja laite dēzlCam enintään 3 metrin (10 jalan)
etäisyydelle toisistaan.
2 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
3 Valitse dēzlCam laitteessa > Bluetooth.
4 Ota Bluetooth tekniikka käyttöön valitsemalla kytkin.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
5 Valitse puhelin luettelosta.
6 Vahvista tarvittaessa, että puhelimessa näkyvä koodi vastaa
dēzlCam laitteessa näkyvää koodia.
7 Valitse Muodosta laitepari.
HUOMAUTUS: jos haluat tarkastella yhteystietoja ja
puhelulokeja dēzlCam laitteessa, voi olla tarpeen avata
puhelimen Bluetooth asetukset ja ottaa käyttöön yhteystietojen
jakolupa pariliitetyssä dēzlCam laitteessa. Lisätietoja on
puhelimen käyttöoppaassa.
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen
jälkeen
• Kun laitteiden välille on kerran muodostettu pariliitos, ne
muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina
automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.
• Kun puhelin on yhdistetty laitteeseen, olet valmis
vastaanottamaan puheluja.
• Kun käynnistät laitteen, se yrittää muodostaa pariliitoksen
sen laitteen kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin viimeksi.
• Puhelin on ehkä määritettävä muodostamaan yhteys
automaattisesti, kun se käynnistetään.
• Jotta voit soittaa puheluita, yhteystietojen jakamisoikeus
navigointilaitteelle on otettava käyttöön puhelimen Bluetooth
asetuksista.
• Varmista, että Bluetooth ominaisuudet, joita haluat käyttää,
ovat käytössä (Bluetooth-ominaisuuksien ottaminen käyttöön
tai poistaminen käytöstä, sivu 16).
Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos
1 Aseta kuulokkeet tai puhelin ja laite Bluetooth enintään 10 m
(33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
2 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.
3 Ota kuulokkeissa tai puhelimessa käyttöön langaton
Bluetooth tekniikka ja määritä kuuloke näkyväksi muille
Bluetooth laitteille.
4 Valitse laitteessa > Bluetooth > Etsi laitteita.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
5 Valitse kuulokkeet tai puhelin luettelosta.
6 Valitse OK.
Garmin reaaliaikaiset palvelut
Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää, että
laite on yhteydessä Smartphone Link.
Garmin reaaliaikaiset palvelut ovat maksuttomia ja tilattavia
palveluja, joiden kautta saat laitteeseen reaaliaikaisia tietoja
esimerkiksi liikenneolosuhteista, säästä sekä liikennevalo- ja
nopeuskameroista.
Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä
sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, kuten
liikennetiedot, täydentävät laitteen nykyisiä
navigointiominaisuuksia. Garmin reaaliaikaisia palveluja
edellyttävien ominaisuuksien kohdalla näkyy Smartphone Link
symboli. Lisäksi kyseiset palvelut näkyvät ainoastaan, kun laite
on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen.
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen
Jotkin dēzlCam reaaliaikaiset palvelut edellyttävät maksullista
tilausta. Smartphone Link sovelluksessa voit ostaa elinikäisen
tilauksen. Tilaus on sidottu älypuhelimen sovelluskaupan tiliisi.
1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
2 Valitse Oma tili.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien palvelujen ja
tilaushintojen luettelo.
3 Valitse palvelu.
4 Valitse hinta.
5 Valitse Tilaa.
6 Tee ostos näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta
laitteeseen
Voit hakea sijaintia puhelimen Smartphone Link sovelluksessa
ja lähettää sen dēzlCam laitteeseen.
1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
2 Valitse vaihtoehto:
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet
• Etsi lähellä oleva sijainti valitsemalla Etsi läheisiä
paikkoja ja kirjoittamalla osoite tai paikan nimi tai
jommankumman osa.
• Voit etsiä lähellä olevan Foursquare kohdepisteen
valitsemalla Foursquare ja valitsemalla kohdepisteen
luettelosta.
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Valitse sijainti ja
koskettamalla sijaintia kartassa.
• Voit etsiä osoitteen yhteystietoluettelostasi valitsemalla
Yhteystiedot ja valitsemalla yhteyshenkilön nimen.
Valittu sijainti ilmestyy karttaan.
3 Valitse Lähetä.
Smartphone Link sovellus lähettää sijainnin dēzlCam
laitteeseen.
4 Valitse dēzlCam laitteessa vaihtoehto:
• Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää sijainnin tiedot tai tallentaa sijainnin suosikiksi
valitsemalla .
• Voit hyväksyä sijainnin aloittamatta navigointia
valitsemalla OK.
Sijainti ilmestyy dēzlCam laitteen hiljattain löytyneisiin
sijainteihin.
Älykkäät ilmoitukset
Kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen, voit
tarkastella dēzlCam laitteessa älypuhelimen ilmoituksia
esimerkiksi tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin
tapaamisista.
Älykkäiden ilmoitusten vastaanottaminen
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.
Jotta dēzlCam laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee
yhdistää se älypuhelimeen ja Smartphone Link sovellukseen.
Kun dēzlCam laite saa ilmoituksen älypuhelimesta, ilmoitus
näkyy dēzlCam tilarivillä.
• Voit lukea ilmoituksen kokonaan valitsemalla sen.
HUOMAUTUS: älykkäitä ilmoituksia ei voi lukea, kun
ajoneuvo on liikkeellä.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla Toista.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit ohittaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sen vasemmalle tai
oikealle.
Handsfree-puhelut
HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita
tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn
puhelin- tai kuulokemallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet
eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin tai
kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth laite
yhteensopiva laitteen kanssa.
Soittaminen
1 Valitse .
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse numero valitsemalla , näppäilemällä
puhelinnumero ja valitsemalla .
• Voit soittaa hiljattain käytettyyn numeroon valitsemalla
ja valitsemalla numeron.
15
• Voit soittaa puhelinmuistiossa olevalle yhteyshenkilölle
valitsemalla ja valitsemalla yhteyshenkilön.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Ohita.
Puheluasetusten käyttäminen
Puheluasetukset näytetään, kun vastaat puheluun. Kaikki
asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimessasi.
VIHJE: jos suljet puheluasetussivun, voit avata sen uudelleen
valitsemalla päävalikossa .
• Määritä neuvottelupuhelu valitsemalla .
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista Bluetooth
yhteyden ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
• Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
• Lopeta puhelu valitsemalla
.
Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan
Voit tallentaa valintanäppäimistöön pikavalinnoiksi enintään
kolme yhteystietoa. Näin voit soittaa nopeasti kotinumeroosi,
perheenjäsenille ja usein käyttämiisi numeroihin.
1 Valitse > .
2 Valitse esiasetuksen numero, kuten Esiasetus 1 ja valitse
OK.
3 Valitse yhteystieto.
Tietoja langattomista kuulokkeista
Laite voi lähettää navigoinnin ääniopastusta langattomiin
kuulokkeisiin langattomalla tekniikalla. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.garmin.com/bluetooth.
Bluetooth-ominaisuuksien ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pariliitetyn älypuhelimen
handsfree-puhelut ja Smartphone Link ominaisuudet.
1 Valitse > Bluetooth.
2 Valitse puhelimen nimen vierellä .
3 Valitse Käytä-osasta vaihtoehto:
• ota käyttöön yhteys Smartphone Link sovellukseen
valitsemalla Smartphone Link
• ota käyttöön handsfree-puheluominaisuudet valitsemalla
Handsfree.
4 Valitse OK.
Android™ älypuhelimen ilmoitusten näyttäminen ja
piilottaminen
Smartphone Link sovelluksessa voit valita, minkä tyyppisiä
ilmoituksia dēzlCam laitteessa näkyy.
1 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
2 Valitse .
3 Varmista, että Älykkäät ilmoitukset -valintaruutu on valittu.
4 Valitse Ilmoitukset-osasta Asetukset.
Näet luettelon ilmoitusluokista ja sovelluksista.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit ottaa ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
luokan tai sovelluksen nimen vierellä olevasta kytkimestä.
• Voit lisätä sovelluksen luetteloon valitsemalla .
16
Apple laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja
piilottaminen
®
Jos olet yhteydessä Apple laitteeseen, voit suodattaa dēzlCam
laitteessa näkyviä ilmoituksia näyttämällä tai piilottamalla
luokkia.
1 Valitse > Älykkäät ilmoitukset > .
2 Valitse kunkin näytettävän ilmoituksen valintaruutu.
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta
Voit katkaista Bluetooth laitteen yhteyden väliaikaisesti
poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth
laite voi muodostaa myöhemmin yhteyden dēzlCam laitteeseesi.
1 Valitse > Bluetooth.
2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn Bluetooth laitteen, jotta se ei enää
muodosta yhteyttä dēzlCam laitteeseen automaattisesti.
Pariliitetyn älypuhelimen poistaminen poistaa myös kaikki
synkronoidut puhelinmuistion yhteystiedot ja puheluhistorian
dēzlCam laitteesta.
1 Valitse > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth laitteen nimen vierellä > Unohda.
Pariliitetyn puhelimen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta
yhteyttä laitteeseen automaattisesti.
1 Valitse > Bluetooth.
2 Valitse puhelimen nimen vierellä > Unohda.
Liikenne
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin
liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä
laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos
aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (Liikenneasetukset,
sivu 21). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia
ruuhkia.
Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi
näyttää niitä.
• Laite vastaanottaa maksuttomia liikennetietoja Smartphone
Link sovelluksen kautta (Liikennetietojen vastaanottaminen
Smartphone Link sovelluksella, sivu 16).
• Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja
lisävarusteena hankittavan liikennevastaanotinkaapelin
kautta (Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link
sovelluksella, sivu 16). Jos haluat etsiä ja ostaa
yhteensopivan liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle
osoitteessa garmin.com.
Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja
liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Liikennetietojen vastaanottaminen
Smartphone Link sovelluksella
Laite voi vastaanottaa maksuttomia liikennetietoja Smartphone
Link sovelluksen kautta.
1 Yhdistä laite Smartphone Link sovellukseen.
2 Valitse dēzlCam laitteessa > Navigointi > Liikenne ja
varmista, että Liikenne-valintaruutu on valittu.
Liikenne
Liikenteen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.
1 Valitse > Navigointi > Liikenne.
2 Valitse Liikenne-valintaruutu.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
photoLive-liikennekamerat
Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut
Taukojen suunnittelu
HUOMAUTUS
Tämä laite EI ole yksistään hyväksyttävä FMCSA:n (Federal
Motor Carrier Safety Administrationin) säädöksissä määritettyjen
lokikirjatallennusten korvaaja. Kuljettajien on noudatettava
kaikkia sovellettavia lokikirjavaatimuksia. Integroituna Garmin
eLog™ yhteensopivaan ELD (Electronic Logging Device) laitteeseen tämä laite auttaa kuljetusyritystä noudattamaan
työtuntien kirjaamis- ja taukovaatimuksia. Voit katsoa lisätietoja
ja tarvittaessa ostaa Garmin eLog laitteen osoitteesta
garmin.com/elog.
Kun taukojen suunnittelutoiminto on käytössä, laite antaa
ilmoituksen tuntia ennen ehdotettua taukoa ja ajotuntirajaa ja
ehdottaa taukosijainteja reitin varrelta. Tällä toiminnolla voit
seurata työtuntejasi, mikä saattaa helpottaa
turvallisuussäädösten noudattamista.
HUOMAUTUS: taukojen suunnittelutoiminnot eivät ole
käytettävissä auton autoprofiilissa.
Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on oltava yhteydessä
Smartphone Link sovellukseen ja tarvitset photoLive-palvelun
tilauksen (Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen, sivu 15).
photoLive-liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista
liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä.
photoLive-palvelu ei ole käytettävissä kaikkialla.
Ehdotetun tauon pitäminen
photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja
tallentaminen
Taukoajastin käynnistyy automaattisesti, kun ajoneuvon
liikkumisnopeus on vähintään 8 km/h (5 mph) 30 sekunnin ajan.
Ajastimen voi käynnistää manuaalisesti milloin tahansa.
1 Valitse kartassa > Taukojen suunnittelu.
2 Valitse Käynnistä ajanotto.
Voit tarkastella lähellä olevien liikennekameroiden reaaliaikaista
kuvaa. Voit myös tallentaa liikennekameroita alueilta, joilla ajat
usein.
1 Valitse > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse liikennekameran sijainti.
Kameran reaaliaikaisen kuvan esikatselu ilmestyy kameran
sijainnin osoittavan kartan vierelle. Voit näyttää täysikokoisen
kuvan valitsemalla kuvan esikatselun.
5 Voit tallentaa kameran valitsemalla Tallenna (valinnainen).
Kameran esikatselun pikkukuva lisätään photoLivesovelluksen päänäyttöön.
photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa
photoLive-karttatyökalu näyttää edessäpäin tien varrella olevat
liikennekamerat.
1 Valitse kartassa > photoLive.
Laite näyttää reaaliaikaisen kuvan lähimmästä edessäpäin
tien varrella olevasta liikennekamerasta ja etäisyyden
kameraan. Kun ohitat kameran, laite lataa tien varrella olevan
seuraavan kameran reaaliaikaisen kuvan.
2 Jos tien varrelta ei löydy kameroita, voit tarkastella tai
tallentaa lähellä olevia liikennekameroita valitsemalla
Paikanna kamera (valinnainen).
Liikennekameran tallentaminen
1 Valitse > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse risteys.
5 Valitse Tallenna.
Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut
Kun on tauon aika, laite ilmoittaa siitä ja ehdottaa
taukopaikkakohdepisteitä reitin varrelta.
Valitse kohdepiste ehdotettujen taukopaikkojen luettelosta.
Laite lisää taukopaikan reitin seuraavaksi määränpääksi.
Taukoajastimen käynnistäminen
Taukoajastimen keskeyttäminen ja nollaaminen
Taukoajastin keskeytyy automaattisesti, kun ajoneuvo on
pysähdyksissä vähintään kolmen minuutin ajan. Voit keskeyttää
ajastimen manuaalisesti lyhyiden pysähdysten ajaksi, kun
esimerkiksi pysäköit tai pysähdyt rekkaparkissa. Voit nollata
ajastimen manuaalisesti ajon lopussa.
1 Valitse Pysäytä ajanotto.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit keskeyttää ajastimen valitsemalla Tauko.
• Voit pysäyttää ja nollata ajastimen valitsemalla Nollaa.
Ajotuntien muuttaminen
Voit muuttaa ajotuntiesi kokonaismäärää, jotta se vastaa
työtuntitietojasi paremmin.
1 Kun käytät taukojen suunnittelutoimintoa, valitse Ajotunnit
yhteensä.
2 Kirjoita ajotuntien yhteismäärä.
3 Valitse Tallenna.
Päivittäisen ajorajoituksen muuttaminen
Voit muuttaa päivittäistä ajorajoitusta, jotta se vastaa alueella
käytössä olevia vaatimuksia.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
1 Kun käytät taukojen suunnittelutoimintoa, valitse Päivän
ajotunnit.
2 Valitse aluekohtainen päivittäinen ajorajoitus.
3 Valitse Tallenna.
17
Lähetä ja seuraa
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.
Lähetä ja seuraa -toiminnolla voit jakaa matkasi
tavaranlähettäjän tai älypuhelimessasi olevien yhteyshenkilöiden
kanssa sekä yhteisöpalvelutileillesi. Kun jaat matkaasi, katselijat
voivat seurata nykyistä sijaintiasi, seuraavaa määränpäätäsi ja
viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.
Tämä toiminto edellyttää älypuhelinta, jossa on Smartphone
Link sovellus.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä auton
autoprofiilissa.
Lähetä ja seuraa -jaon määrittäminen
Kun käytät Lähetä ja seuraa -ominaisuutta ensimmäisen kerran,
sinun tarvitsee määrittää ominaisuus ja kutsua tavaranlähettäjä.
1 Yhdistä Smartphone Link.
2 Valitse dēzl™ laitteessa > Lähetä ja seuraa.
3 Viimeistele ominaisuuden määritys dēzl laitteen näytön
ohjeiden mukaan.
Lähetä ja seuraa -istunnon aloittaminen
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.
Määritä Lähetä ja seuraa -ominaisuus, jotta voit aloittaa tietojen
jakamisen (Lähetä ja seuraa -jaon määrittäminen, sivu 18).
Voit aloittaa Lähetä ja seuraa -tietojen jakamisen dēzlCam
laitteessa tai Smartphone Link sovelluksessa.
• Valitse dēzlCam laitteessa > Lähetä ja seuraa > Aloita.
• Valitse dēzlCam laitteen kartassa > Lähetä ja seuraa >
Aloita.
• Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja valitse
Lähetä ja seuraa > Aloita Lähetä ja seuraa.
Lähetä ja seuraa -tietojesi katselulinkki julkaistaan määrittämiesi
yhteisöpalvelujen tileillä, ja linkin sisältävä sähköpostiviesti
lähetetään kutsumillesi yhteyshenkilöille. Kun jaat tietojasi,
katselijat voivat seurata linkkiä napsauttamalla nykyistä
sijaintiasi ja viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.
näkyy dēzlCam tilarivillä, kun Lähetä ja seuraa -jako on
aktiivinen. Myös kutsuttujen katselijoiden määrä näkyy.
VIHJE: Lähetä ja seuraa -jakoistunto päättyy oletusarvoisesti
automaattisesti 24 tunnin kuluttua. Valitsemalla Smartphone
Link sovelluksessa Lähetä ja seuraa > Pidä suoritus
käytettävissä voit jatkaa Lähetä ja seuraa -jakoistunnon kestoa,
ja voit myös lopettaa jakamisen milloin tahansa.
Lähetä ja seuraa -jaon lopettaminen
Voit lopettaa Lähetä ja seuraa -jaon milloin tahansa dēzlCam
laitteessa tai Smartphone Link sovelluksessa.
• Valitse dēzlCam laitteessa > Lähetä ja seuraa > Pysäytä.
• Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja valitse
Lähetä ja seuraa > Pysäytä Lähetä ja seuraa.
Katselijat saavat ilmoituksen, että Lähetä ja seuraa -istunto on
päättynyt. He eivät voi enää seurata sijaintiasi.
Lähetä ja seuraa -istunnon aloittaminen automaattisesti
Voit määrittää laitteen aloittamaan Lähetä ja seuraa -istunnon
automaattisesti aina, kun aloitat reitin.
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset.
2 Valitse Lähetä ja seuraa -toiminnon automaattinen
aloitus.
18
Lähetysviestin lähettäminen dēzl laitteeseen
Kuljettajan on määritettävä Lähetä ja seuraa -ominaisuus, jotta
voit lähettää lähetysviestin (Lähetä ja seuraa -jaon
määrittäminen, sivu 18).
Lähetysviestin voi lähettää suoraan dēzl laitteeseen Lähetä ja
seuraa -toiminnolla. Tällä voi lähettää ajantasaiset tiedot
kuljettajalle kätevästi.
HUOMAUTUS: toiminto ei ole yhteensopiva kaikkien
älypuhelinten viestisovellusten kanssa.
1 Kirjoita sähköposti- tai tekstiviesti, joka sisältää ajantasaiset
lähetystiedot.
2 Lisää sana "dezl" viestin aiheriville tai tekstiin.
HUOMAUTUS: kirjainkoko ei ole merkitsevä sanassa "dezl".
3 Lähetä sähköposti- tai tekstiviesti kuljettajan älypuhelimeen.
Viesti näkyy kuljettajan dēzl laitteessa, ja sitä voi tarkastella, kun
ajoneuvo liikkuu.
Reitin aloittaminen lähetysviestin avulla
Kun saat viestin tavaranlähettäjältä, voit aloittaa uuden reitin
käyttämällä mahdollisesti saamiasi osoitetietoja.
1 Valitse viestin ilmoitus.
2 Valitse osoitelinkki viestin tekstistä.
Laite hakee osoitteen.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Laite laskee reitin määränpäähän ja aloittaa uuden Lähetä ja
seuraa -istunnon.
Huoltohistorian kirjaaminen
Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun
ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita
huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse (Huoltoluokkien
lisääminen, sivu 18).
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse Lisää tallenne.
4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse Seuraava.
5 Kirjoita kommentti (valinnainen).
6 Valitse Valmis.
Huoltoluokkien lisääminen
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse > Lisää luokka.
3 Kirjoita luokan nimi ja valitse Valmis.
Huoltoluokkien poistaminen
Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet
poistetaan.
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse > Poista luokat.
3 Valitse poistettavat huoltoluokat.
4 Valitse Poista.
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.
3 Valitse > Nimeä luokka uudelleen.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Huoltotietojen poistaminen
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse > Poista tallenteet.
Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut
4 Valitse poistettavat huoltotietueet.
5 Valitse Poista.
Huoltotietojen muokkaaminen
Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja
huoltopäivämäärän tietuetta.
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse luokka.
3 Valitse kenttä.
4 Anna uudet tiedot ja valitse Valmis.
Äänikomento
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla
kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.
HUOMAUTUS: ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi
odotetusti meluisassa ympäristössä.
Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja
komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja
käytettävissä olevien komentojen luettelon.
Herätysilmauksen asettaminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa
käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on
Äänikomento.
VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa
käyttämällä vahvaa herätysilmausta.
1 Valitse > Äänikomento > > Herätysilmaus.
2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat
ilmausta.
3 Valitse Valmis.
Äänikomentojen aktivoiminen
Sano herätysilmaus.
Äänikomento-valikko avautuu.
Äänikomentovihjeitä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
• Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa
pidentämällä herätysilmausta.
• Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite
siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.
Reitin aloittaminen äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.
1 Sano herätysilmaus (Herätysilmauksen asettaminen,
sivu 19).
2 Sano Etsi paikka.
3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
4 Sano rivinumero.
5 Sano Navigoi.
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä
laitetta.
1 Valitse > Äänikomento > .
Äänikomento
2 Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
Ääniohjaus
Ääniohjaus on käytettävissä alueilla, joilla äänikomento ei ole
käytettävissä. Ääniohjauksella voit ohjata laitetta puhumalla.
Määritä ääniohjaus ääntäsi varten, jotta voit käyttää toimintoa.
Ääniohjauksen määrittäminen
Toiminto Ääniohjaus on määritettävä yhden käyttäjän ääntä
varten. Muut käyttäjät eivät voi käyttää sitä.
1 Valitse > Ääniohjaus.
2 Noudata näytön ohjeita, kun tallennat ääniohjauskomentoja.
HUOMAUTUS: sinun ei tarvitse sanoa komentoja siinä
muodossa, jossa ne näkyvät näytössä. Voit halutessasi
sanoa jonkin muun komennon, jolla on sama merkitys.
Kun haluat käyttää ääniohjausta, sano tallentamasi
ääniohjauskomento.
Ääniohjauksen käyttäminen
1 Sano komento, jonka tallensit Ääniohjaus varten.
Ääniohjausvalikko avautuu.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Ääniohjausvinkkejä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Kuuntele merkkiääntä, josta tunnistat, milloin laite
vastaanottaa komennon onnistuneesti.
Sovellusten käyttäminen
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa
Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla
kielillä.
1 Valitse > Ohje.
Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (Tekstin
kielen määrittäminen, sivu 22).
2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla
(valinnainen).
Kuorma-autokartan tarkasteleminen
Kuorma-autokartta näyttää kartassa tunnistetut kuormaautoreitit, kuten STAA (Surface Transportation Assistance Act) reitit, TruckDown (TD) -reitit ja NRHM (non-radioactive
hazardous materials) -reitit. Tunnistetut reitit vaihtelevat alueen
ja laitteeseen ladatun kartan mukaan.
Valitse > Kuorma-autokartta.
Matkasuunnittelu
Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit
navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa
esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit
muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi
järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten
järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai
muodostuspisteitä.
Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja
tallentaa sen.
Matkan suunnitteleminen
Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä
vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti,
josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin
19
muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä
lähtöpisteeseen. Kiertomatkalla lähtöpiste voi olla sama kuin
lopullinen määränpää.
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Uusi matka.
2 Valitse Valitse lähtöpaikka.
3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse Valitse.
4 Valitse Valitse määränpää.
5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla Lisää sijainti.
7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse Seuraava
> Tallenna.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla ja
vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
• Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen
valitsemalla .
• Voit poistaa sijainnin valitsemalla .
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen
Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan
määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja
lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.
Kun muokkaat matkaa, valitse
> Optimoi järjestys.
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen
Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä
lisättäväksi matkaan.
1 Kun muokkaat matkaa, valitse > Matka-asetukset >
Ehdota nähtävyyksiä.
2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.
3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla Valitse.
Matkan reititysasetusten muuttaminen
Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse autoprofiilin kuvake ja ajoneuvo, jota aiot käyttää
matkalla (valinnainen).
4 Valitse > Matka-asetukset.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla
Muodosta reitti ja seuraamalla näytön ohjeita (Reitin
muodostaminen, sivu 7).
• Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla
Reittisuositus (Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 8).
Tallennetun matkan navigoiminen
Ennen tallennetun matkan navigoinnin aloittamista laitteen
aktiivisen autoprofiilin on vastattava matkaa varten valittua
autoprofiilia (Matkan reititysasetusten muuttaminen, sivu 20).
Jos profiilit eivät vastaa toisiaan, laite kehottaa muuttamaan
autoprofiilin, ennen kuin aloitat matkan (Autoprofiilin
vaihtaminen, sivu 3).
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
20
4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse
Aloita.
Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa
sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen
Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa
matkasuunnittelulla matkaksi.
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Oma aktiivinen reitti.
2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.
Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
3 Valitsemalla Tallenna voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit
navigoida myöhemmin uudelleen.
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön
(Laiteasetukset, sivu 22).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse > Käydyt paikat.
Sääennusteen tarkasteleminen
Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä
toimintoa. Voit vastaanottaa säätietoja yhdistämällä laitteen
Smartphone Link sovellukseen.
1 Valitse > Sää.
Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän
ennusteen.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin
läheltä
1 Valitse > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla
kaupungin luettelosta.
• Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla Lisää kaupunki
ja kirjoittamalla kaupungin nimen.
dēzlCam asetukset
Navigointiasetukset
Valitse > Navigointi.
Autoprofiili: määrittää autoprofiilin kullekin kuorma-autolle,
jonka kanssa käytät laitetta.
Kartta ja ajoneuvo: määrittää kartan yksityiskohtien tason ja
laitteessa näytettävän ajoneuvokuvakkeen.
Reittiasetukset: Määrittää navigoinninaikaiset reittiasetukset.
Kuljettajan avustus: määrittää ajoturvallisuushälytykset.
Liikenne: määrittää laitteen käyttämät liikennetiedot. Voit
määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä
ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos aktiivisella reitillä
on ruuhka (Ruuhkien välttäminen reitillä, sivu 8).
Yksikkö: Määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Valitse > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi
kartassa.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
dēzlCam asetukset
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät
pikavalinnat.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 14).
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
1 Valitse > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Reittiasetukset
Valitse > Navigointi > Reittiasetukset.
Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun
aloitat navigoinnin.
Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Lähetä ja seuraa -toiminnon automaattinen aloitus: määrittää
laitteen aloittamaan Lähetä ja seuraa -istunnon
automaattisesti aina, kun aloitat reitin.
Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset
alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia.
Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.
Puheen kieli: määrittää navigointiäänikehotteiden kielen.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki matkahistorian.
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset
Valitse > Navigointi > Kuljettajan avustus.
Kuljettajan äänihälytykset: ottaa käyttöön äänimerkin kussakin
kuljettajan hälytystyypissä (Kuljettajan tarkkaavaisuutta
edistävät toiminnot ja hälytykset, sivu 4).
Huomiohälytykset: hälyttää, kun lähestyt nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameroita.
Liikenneasetukset
Valitse päävalikosta > Navigointi > Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan.
Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat
liikennetiedot automaattisesti.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
Optimoi reitti: laite voi käyttää optimoituja vaihtoehtoisia reittejä
automaattisesti tai pyydettäessä (Ruuhkien välttäminen
reitillä, sivu 8).
Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka
yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.
dēzlCam asetukset
Kojelautakameran asetukset
Valitse > Kojelautakamera.
Kameran sijainti: voit määrittää auton korkeuden ja kameran
sijainnin sekä kohdistaa kojelautakameran (Kameran
kohdistaminen, sivu 3).
Automaattinen tallennus: määrittää kojelautakameran
aloittamaan videotallennuksen automaattisesti, kun laite
käynnistyy.
Etuosan törmäysvaroitus: voit ottaa käyttöön ja asettaa
etuosan törmäysvaroituksen herkkyyden (Etuosan
törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS, Forward Collision
Warning System), sivu 5). Saat hälytyksen sitä aiemmin, mitä
suurempi herkkyys on käytössä.
Varoitus kaistanvaihdosta: ottaa käyttöön hälytyksen, kun laite
havaitsee mahdollisesti vahingossa tehdyn kaistanvaihdon
(Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS, Lane Departure
Warning System), sivu 6).
Videotarkkuus: määrittää kojelautakameratallennuksen
tarkkuuden ja laadun.
Äänen tallennus: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänen
tallennuksen, kun tallennat kojelautakameralla.
Päällekkäistiedot: sisällyttää videoon päiväys-, aika-, sijainti- ja
nopeustietoja.
Tallenna virtakatkoksen jälkeen: jatkaa videotallennusta
valittuun ajankohtaan asti, kun ulkoinen virransaanti on
katkennut.
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen
käyttöön
Valitse
> Bluetooth.
Yhdistäminen langattomaan verkkoon
1 Valitse > Wi-Fi.
2 Ota tarvittaessa langaton verkkotekniikka käyttöön
valitsemalla kytkin.
3 Valitse langaton verkko.
4 Anna tarvittaessa salausavain.
Laite yhdistää langattomaan verkkoon. Laite muistaa verkon
tiedot ja muodostaa yhteyden automaattisesti, kun palaat
samaan paikkaan myöhemmin.
Näyttöasetukset
Valitse > Näyttö.
Kirkkaustaso: määrittää laitteen näytön kirkkaustason.
Kirkkauden säätö: säätää taustavalon kirkkauden
automaattisesti ympäristön valoisuuden perusteella, kun laite
on irti telineestä.
Teema: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Taustakuvat: määrittää laitteen taustakuvan.
Siirtyminen virransäästöön: voit määrittää, miten pian laite
siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.
Lepotila: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Daydreamnäytönsäästäjän.
Kirjasimen koko: muuttaa laitteen fonttikokoa.
Kun laite käännetään: näyttö kääntyy automaattisesti pysty- tai
vaakasuuntaiseen näyttötilaan laitteen suunnan mukaisesti
tai pysyy nykyisessä suunnassa.
HUOMAUTUS: kun laite on ajoneuvon telineessä, se tukee
ainoastaan vaakatilaa.
Lähetä: voit näyttää laitteen näytön sisällön yhteensopivassa
ulkoisessa näytössä langattomasti.
21
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten
asetukset
Valitse > Äänet ja ilmoitukset.
Äänenvoimakkuuden liukusäätimet: määritä navigoinnin,
mediatiedostojen, puhelujen, hälytysten ja ilmoitusten
äänenvoimakkuudet.
Älä häiritse: määrittää automaattisen Älä häiritse -toiminnon
säännöt. Tällä toiminnolla voit poistaa hälytysäänet käytöstä
tiettynä aikana tai tapahtumien aikana.
Ilmoitusten oletussoittoääni: määrittää laitteen ilmoitusten
oletussoittoäänen.
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse > Äänet ja ilmoitukset.
2 Säädä äänenvoimakkuutta ja ilmoitusten äänenvoimakkuutta
liukusäätimillä.
Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Oikeudelliset tiedot: voit tarkastella käyttöoikeussopimuksen
(EULA) ja ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen
tietojainformation.
Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset e-label-tiedot.
Garmin-laitteen tiedot: näyttää laitteisto- ja
ohjelmistoversioiden tiedot.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa asetusluokan oletusarvot.
1 Valitse .
2 Valitse asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Laitteen tiedot
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot
1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.
2 Valitse Tietoja laitteesta > Säädöstiedot.
Sijaintipalvelujen on oltava käytössä, jotta laite löytää sijaintisi ja
pystyy laskemaan reittejä sekä antamaan navigointiohjeita. Voit
poistaa sijaintipalvelut käytöstä, jos haluat säästää akkuvirtaa tai
suunnitella reittiä, kun laite on sisällä GPS-signaalien
ulottumattomissa. Kun sijaintipalvelut ovat poissa käytöstä, laite
laskee ja simuloi reittejä GPS-simulaattorin avulla.
1 Valitse > Sijainti.
2 Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä
kytkimellä.
HUOMAUTUS: useimmiten Tila-asetusta ei kannata vaihtaa
oletusarvoisesta Vain laite -asetuksesta. Laitteessa on tehokas
GPS-antenni, joka takaa tarkat sijaintitiedot navigoinnin aikana.
Tekniset tiedot
Tekstin kielen määrittäminen
Laitteen lataaminen
Voit valita laitteen ohjelmiston tekstin kielen.
1 Valitse > Kieli ja syöttötapa > Kieli.
2 Valitse kieli.
Tilien lisääminen
Voit lisätä tilejä laitteeseen sähköpostin, tapaamisten ja muiden
tietojen synkronointia varten.
1 Valitse > Tilit > Lisää tili.
2 Valitse tilin tyyppi.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Päiväys- ja aika-asetukset
Valitse > Päivämäärä ja aika.
Automaattinen päivä ja aika: asettaa ajan automaattisesti
liitetystä verkosta saatujen tietojen mukaan.
Aseta päivämäärä: asettaa laitteeseen kuukauden, päivän ja
vuoden.
Aseta aika: asettaa laitteeseen ajan.
Valitse aikavyöhyke: asettaa laitteeseen aikavyöhykkeen.
Käytä 24-tuntista kelloa: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
ajan 24 tunnin esitysmuodon.
Laiteasetukset
Valitse > Tietoja laitteesta.
Järjestelmäpäivitykset: voit päivittää kartan ja laitteen
ohjelmiston.
Tila: näyttää akun tilan ja verkon tiedot.
22
Käyttölämpötila
-10–55 °C (14–131 °F)
Latauslämpötila
(ajoneuvon virta)
0–45 °C (32–113 °F)
Tulotehon tyyppi
Ajoneuvon virta valinnaisen lisävarusteen
avulla. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen
avulla vain koti- tai toimistokäyttöön.
Akun tyyppi
Ladattava litiumioni
Tulo
Enintään DC 5 V, 2 A
Langattomat taajuudet/
yhteyskäytännöt
Wi‑Fi 2,4 GHz (nimellinen +3 dBm)
Bluetooth 2,4 GHz
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Aseta laite telineeseen ja liitä teline ajoneuvon
virtalähteeseen.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on
liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.
Laitteen huolto
Garmin tukikeskus
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi
verkon kautta
HUOMAUTUS
Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja
ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaalit
datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta
lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.
Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi‑Fiverkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla
liittämättä sitä tietokoneeseen.
1 Yhdistä laite Wi‑Fi-verkkoon (Yhdistäminen langattomaan
verkkoon, sivu 21).
Laitteen tiedot
Kun laite on yhdistetty Wi‑Fi-verkkoon, se tarkistaa saatavilla
olevat päivitykset automaattisesti ja näyttää ilmoituksen
saatavilla olevasta päivityksestä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Kun päivitysilmoitus tulee näyttöön, pyyhkäise näytön
yläreunasta alaspäin ja valitsePäivitys on saatavilla..
• Voit tarkistaa päivitykset manuaalisesti valitsemalla >
Tietoja laitteesta > Järjestelmäpäivitykset.
Laite näyttää saatavilla olevat kartta- ja ohjelmistopäivitykset.
Kun päivitys on saatavilla, Päivitys saatavilla -teksti ilmestyy
Kartta- tai Ohjelmisto-kohtaan.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Lataa.
• Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse
Kartta.
• Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset,
valitse Ohjelmisto.
4 Lue käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne valitsemalla
Hyväksy kaikki.
HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita
Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa
päivityksiä, ellet hyväksy käyttöoikeussopimuksia.
5 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen USB-kaapelilla ja valitse
Jatka (Laitteen lataaminen, sivu 22).
Saat parhaan tuloksen käyttämällä USB-seinälaturia, jonka
sähkövirta on vähintään 1 A. Monet älypuhelinten, tablettien
tai kannettavien medialaitteiden USB-verkkovirtalaturit
saattavat olla yhteensopivia.
6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi‑Fi verkon
käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.
VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen
kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Voit
korjata puuttuvat karttatiedot päivittämällä kartat uudelleen.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Älä altista laitetta vedelle.
Kameran linssin puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä puhdista linssiä kuivalla liinalla. Kuiva liina saattaa vioittaa
linssiä.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
Voit parantaa videokuvan laatua pyyhkimällä kameran linssin
säännöllisesti.
1 Pyyhi linssi pehmeällä, naarmuttamattomalla kankaalla, joka
on kostutettu vedellä tai alkoholilla.
2 Anna linssin kuivua itsekseen.
Kotelon puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com
/express).
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
HUOMAUTUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa À kiertämällä sitä vastapäivään.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon à kiertämällä sitä myötäpäivään.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Vianmääritys
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
3 Kiinnitä imukuppi (dēzlCam laitteen kiinnittäminen
ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
Vianmääritys
23
Laite ei pysy paikallaan telineessä, kun ajan
Saat parhaan tuloksen pitämällä autotelineen puhtaana ja
asettamalla laitteen lähelle imukuppia.
Jos laite siirtyy ajaessasi, toimi seuraavasti.
• Irrota virtateline imukupin varresta ja pyyhi pallo ja kanta
liinalla.
Pöly ja lika voivat heikentää pallokantaliitännän kitkaa siten,
että liitäntä pääsee liikkumaan ajon aikana.
• Käännä saranoitua vartta niin pitkälle imukuppia kohti kuin
tuulilasin kulma sallii.
Laitteen sijoittaminen mahdollisimman lähelle tuulilasia
vähentää tien aiheuttamaa tärinää.
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että sijaintipalvelut ovat käytössä (Sijaintipalvelujen
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä, sivu 22).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 23).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä
tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 21).
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 21).
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden ja
ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen, sivu 22).
• Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä (Yhdistäminen
langattomaan verkkoon, sivu 21).
• Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (Virran
kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 1).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Videotallenteet ovat sumeita
• Puhdista kameran linssi (Kameran linssin puhdistaminen,
sivu 23).
• Puhdista kameran edessä oleva tuulilasi.
• Varmista, että tuulilasinpyyhkimet eivät ole kameran edessä.
Siirrä laitetta tarvittaessa.
Muistikortti on huono ja se on vaihdettava
Kaikki microSD muistikortit kuluvat loppuun, kun niiden tiedot on
korvattu uusilla lukemattomia kertoja. Koska kojelautakamera
tallentaa materiaalia jatkuvasti, muistikortti tarvitsee vaihtaa
ajoittain (Kojelautakameran muistikortin vaihtaminen, sivu 4).
Laite tunnistaa muistikorttivirheet automaattisesti ja hälyttää, kun
muistikortti tarvitsee vaihtaa.
Voit pidentää muistikortin käyttöikää seuraavilla toimilla.
• Sammuta laite, kun ajoneuvoa ei käytetä.
Jos laitetta ei ole liitetty virtalukolliseen ajoneuvon
virtalähteeseen, sammuta laite, kun ajoneuvoa ei käytetä,
jotta kojelautakamera ei tallenna turhaan.
• Siirrä tallennettu videomateriaali tietokoneeseen.
24
Muistikortti kestää kauemmin, kun sillä on mahdollisimman
paljon vapaata tilaa.
• Käytä laadukasta muistikorttia, jonka nopeusluokka on
vähintään 10.
Varmista, että uusi muistikortti on laadukkaalta valmistajalta,
ja osta se luotettavalta myyjältä.
Videotallenteet ovat epätasaisia tai vajaita
• Saat parhaan kamera- ja videotuloksen käyttämällä
laadukasta muistikorttia, jonka nopeusluokka on vähintään
10.
Videokuva ei välttämättä tallennu hitaammalle kortille
riittävän nopeasti.
• Jos laitteessa näkyy ilmoitus muistikorttivirheestä, vaihda
muistikortti (Kojelautakameran muistikortin vaihtaminen,
sivu 4).
• Päivitä laitteeseen uusin ohjelmisto (Karttojen ja ohjelmiston
päivittäminen Wi‑Fi verkon kautta, sivu 22).
Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai
Smartphone Link sovellukseen
• Valitse > Bluetooth.
Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo
puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja käynnistä
Smartphone Link taustapalvelut uudelleen valitsemalla >
.
• Varmista, että puhelin on yhteensopiva.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
• Tee pariliitos uudelleen.
Jotta voit tehdä pariliitoksen uudelleen, sinun on ensin
purettava puhelimen ja laitteen pariliitos (Pariliitetyn
puhelimen poistaminen, sivu 16) ja tehtävä pariliitos
uudelleen.
Liite
Peruutuskamerat
Laite voi näyttää videosyötteen yhdestä tai useasta yhdistetystä
peruutuskamerasta.
Kiinteän peruutuskameran liittäminen
Kiinteän peruutuskameran liittämistä varten on hankittava
lisävarusteena saatava videoteline, jossa on 3,5 mm:n
komposiittivideotulo. Voit ostaa lisätelineen osoitteesta
garmin.com.
Voit liittää kiinteän peruutuskameran ja tarkastella sen kuvaa
laitteen näytössä.
1 Vaihda alkuperäinen laiteteline lisävarusteena saatavaan
videotelineeseen.
2 Liitä kameran videokaapeli telineen videotuloon À.
Liite
BC™ 35 peruutuskameran pariliittäminen Garmin
navigaattoriin
Ota Wi‑Fi käyttöön Garmin navigaattorissa, ennen kuin liität
kameran.
Langaton BC 35 peruutuskameran on yhteensopiva Garmin
navigaattoreiden kanssa, joissa on Android. Osoitteessa
garmin.com/bc35 on lisätietoja laitteiden yhteensopivuudesta.
Voit pariliittää enintään neljä langatonta BC 35 peruutuskameraa
yhteensopivaan Garmin navigaattoriin.
1 Päivitä navigaattori uusimpaan ohjelmistoversioon.
Laitteesi ei välttämä tue BC 35 kameraa, jos sen ohjelmisto
ei ole ajan tasalla. Lisätietoja päivittämisestä on navigaattorin
käyttöoppaassa.
2 Käynnistä yhteensopiva Garmin navigaattori ja tuo se
kameran lähelle. Etäisyys saa olla enintään 3 metriä
(10 jalkaa).
3 Valitse > Näkymä takaa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen kamera, jonka yhdistät
navigaattoriin, valitse Lisää uusi kamera.
• Jos tämä on lisäkamera, jonka yhdistät navigaattoriin,
valitse > Valitse kamera > Lisää uusi kamera.
5 Seuraa näytön ohjeita.
HUOMAUTUS: pariliitoskoodi tai salasana sijaitsee
lähettimessä tai kamerassa.
Kun olet kerran pariliittänyt kameran, se muodostaa jatkossa
yhteyden Garmin navigaattoriin automaattisesti.
Peruutuskameran tarkasteleminen
Laite näyttää liitetyn peruutuskameran videokuvaa eri tavoilla
sen mukaan, miten kamera on liitetty virtalähteeseen.
1 Valitse vaihtoehto videokuvan näyttämiseksi:
• Jos kamera on liitetty peruutusvaloon (suositus), aseta
ajoneuvo peruutusvaihteelle.
Laite näyttää peruutuskameran videokuvan
automaattisesti.
• Jos kamera on kytketty pysyvään virtalähteeseen,
tarkastele kameran kuvaa manuaalisesti valitsemalla >
Näkymä takaa.
Valitse
vaihtoehto laitteen normaalin toiminnan jatkamiseksi:
2
• Jos kamera on liitetty peruutusvaloon (suositus), aseta
ajoneuvo pois peruutusvaihteelta.
Laite jatkaa normaalia toimintaansa automaattisesti.
• Jos kamera on kytketty pysyvään virtalähteeseen, kätke
kamera manuaalisesti valitsemalla .
Kameran vaihtaminen
Kun laite vastaanottaa kuvaa useasta peruutuskamerasta, voit
vaihdella kameroiden välillä.
1 Valitse > Näkymä takaa.
2 Valitse > Valitse kamera.
3 Valitse kamera.
Kameran videosyöte tulee näyttöön, ja kameran nimi ilmestyy
näytön yläreunaan.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten
Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten
asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com
/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin
karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja,
joiden koko on 4 - 64 Gt.
1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (dēzlCam
yleiskatsaus, sivu 1).
2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
2
3
4
5
6
tietokoneeseen, sivu 25).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.
Yhdistäminen langattomaan näyttöön
Voit näyttää laitteen näytön sisällön yhteensopivassa ulkoisessa
näytössä langattomasti.
1 Vie laite lähelle langatonta näyttöä.
2 Valitse > Näyttö > Lähetä.
3 Valitse langaton näyttö.
4 Anna tarvittaessa PIN.
Liite
25
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 14
3D-karttanäkymä 14
A
ADAS-ajoturvallisuusjärjestelmä 5
aika-asetukset 22
ajastin 17
ajo-ohjeet 7
ajoneuvon virtajohto 1
akku
lataaminen 1, 22, 24
maksimoiminen 24
ongelmat 24
aktiivinen kaistavahti 7
aloitusnäyttö 2
mukauttaminen 2
asetukset 20–22
asetusten palauttaminen 22
autoprofiili
auto 3
kuorma-auto 2, 3
B
Bluetooth tekniikka 14, 15, 24
laitteen yhteyden katkaiseminen 16
ottaminen käyttöön 21
pariliitetyn laitteen poistaminen 16
E
edessä olevat 13
mukauttaminen 13
ekstrat, mukautetut kohdepisteet 10
etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS,
Forward Collision Warning System) 4, 5
F
Foursquare 11
G
Garmin Connect 14
Garmin reaaliaikaiset palvelut 15
geokätkentä 11
GPS 2
simulaattori 22
H
hakemisto 9
hakualueen muuttaminen 10
hakupalkki 9
handsfree-puhelut 16
huoltohistoria
luokat 18
muokkaaminen 19
poistaminen 18
tietueet 18, 19
hälytykset 4, 5
läheisyyspisteet 21
ääni 21
hälytysten äänenvoimakkuus 22
hätäpalvelut 11
I
ilmoitukset 2, 15, 16
ilmoitusten äänenvoimakkuus 22
imukuppi 23
J
jakaminen, Lähetä ja seuraa 18
K
kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS,
Lane Departure Warning System) 4, 6
kamera, pariliitos 25
kamerat 25
kojelautakamera 3, 21
nopeus 5
punainen valo 5
siirtyminen 25
26
varmuuskopio 25
kartat 6, 12, 13, 21
kuorma-auto 19
ostaminen 25
päivittäminen 22
reittien näyttäminen 7
symbolit 7
tasot 14
teema 20
tietokenttä 7, 13, 14
työkalut 12, 13
yksityiskohtien määrä 20
karttanäkymä
2D 14
3D 14
karttatasot, mukauttaminen 14
kieli 22
kiertotiet 8
kirkkaus 2
kohdepisteet 9, 11
ekstrat 10
kuorma-auto 9
mukautetut 10
POI Loader 10
kojelautakamera 21, 24
kohdistaminen 3
valokuvat 4
videon tallentaminen 3
videon toistaminen 4
äänen tallentaminen 3, 4
koordinaatit 11
kosketusnäyttö 2
kosketusnäytön puhdistaminen 23
koti
palaaminen 6
sijainnin muokkaaminen 6
kuljettajan hälytykset 4, 5
kuorma-auto
kartta 19
kohdepisteet 9
perävaunu 3
profiilit 2, 3
kuuloke, pariliitos 15
kuvakkeet, tilarivi 2
Käyttöoikeussopimukset 22
käyttöopas 19
käännösluettelo 7
L
laaja ajo-ohjausjärjestelmä (ADAS, Advanced
Driver Assistance System) 5, 6
laitteen huoltaminen 23
laitteen kiinnittäminen 24
autoilu 1
imukuppi 1, 23
laitteen lataaminen 1, 22, 24
laitteen puhdistaminen 23
laitteen tunnus 22
langaton kamera. Katso kamerat
langaton kuuloke 16
lepotila 1
leveys- ja pituuspiiri 11
liikenne 14, 16, 17, 21
kamerat 17
kartta 14, 17
ruuhkien etsiminen 14, 17
tapahtumat 14, 17
vaihtoehtoinen reitti 8
liikennekamerat, tarkasteleminen 17
liikennevalokamerat 5
lisävarusteet 25
Lähetä ja seuraa 18
M
matkahistoria 22
matkaloki, tarkasteleminen 13
matkan tiedot 13
nollaaminen 14
tarkasteleminen 13
matkasuunnittelu 19, 20
matkan muokkaaminen 20
muodostuspisteet 20
mediatiedostojen äänenvoimakkuus 22
microSD kortti 24, 25
microSD-kortti 1
asentaminen 4
muistikortti 1, 4, 24, 25
asentaminen 25
mukautetut kohdepisteet 10
muokkaaminen, tallennetut matkat 20
mykistäminen, ääni 19
myTrends, reitit 8
määränpäät 20. Katso sijainnit
saapuminen 7
N
navigointi 7
asetukset 20, 21
nollaaminen
laite 23
matkatiedot 14
nopeusvalvontakamerat 5
nykyinen sijainti 11, 12
Nykysijainti 11, 12
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 21
O
ohjelmisto
päivittäminen 22
versio 22
osoitteet, etsiminen 9
P
paikkojen etsiminen. 9–11, 15 Katso myös
sijainnit
kaupungit 11
koordinaatit 11
luokat 10
osoitteet 9
risteykset 11
palaaminen kotiin 6
pariliitos 15
kuuloke 15
pariliitetyn laitteen poistaminen 16
puhelin 14, 24
yhteyden katkaiseminen 16
peruutuskamera 24, 25. Katso kamerat
photoLive 17
Pikahaku 10
pikavalinnat
lisääminen 2, 12
poistaminen 12
POI Loader 10
poistaminen
huoltoluokat 18
huoltotietueet 18
matkat 20
pariliitetty Bluetooth laite 16
pariliitetty Bluetooth-laite 16
polttoaine, asemat 11
profiilit
aktivoiminen 2, 3
kuorma-auto 2, 3
puhdistaminen, laite 23, 24
puheentunnistus 19
puhelin
pariliitos 14, 15, 24
yhteyden katkaiseminen 16
puheluihin vastaaminen 16
puhelut 15, 16
mykistäminen 16
valitseminen 16
vastaaminen 16
äänivalinta 16
pysäköinti 7, 10, 11
viimeisin paikka 7
päivittäminen
kartat 22
Hakemisto
ohjelmisto 22
R
rajoitukset, ajoneuvo 2
reitin muodostaminen 7
reitit 6
aloittaminen 6, 10, 18
ehdotettu 8
laskeminen 8
laskentatila 20
lopettaminen 8
muodostaminen 7
myTrends 8
näyttäminen kartassa 7
pisteen lisääminen 7, 20
risteykset, etsiminen 11
S
satelliittisignaalit, etsiminen 2, 22
seuraava käännös 7
sijainnit 9, 20
haku 9, 11
nykyinen 11, 12
simuloitu 22
tallentaminen 12
vasta löydetyt 11
sijaintipalvelut 22
simuloidut sijainnit 22
Smartphone Link 15, 16
sovellukset 2
sulake, vaihtaminen 23
sää 20
Wi‑Fi 22
yhdistäminen 4
Y
yhteyden katkaiseminen, Bluetooth laite 16
Yhtiön Garmin reaaliaikaiset
palvelut, tilaaminen 15
Ä
ääni 22
läheisyyspisteet 21
äänikomento 19
aktivoiminen 19
herätysilmaus 19
käyttövihjeitä 19
navigoiminen 19
ääniohjaus 19
vihjeet 19
ääniopastus 16
T
tallennetut sijainnit 20
luokat 12
muokkaaminen 12
poistaminen 12
tallentaminen, nykyinen sijainti 12
taukojen suunnittelu 17
tekniset tiedot 22
teline, poistaminen 23
telineen irrottaminen 23
tiedostot, siirtäminen 25
tietokone, yhdistäminen 25
tietulli, välttäminen 8
tilaukset, Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut
15
tilit 22
TripAdvisor 11
tunnusnumero 22
tuotetuki 19
työkalut, kartat 12, 13
V
valokuvat 4
tarkasteleminen 4
varkaus, välttäminen 23
varoituskuvakkeet 13
vasta löydetyt sijainnit 11
vianmääritys 23, 24
video 4
laatu 24
tallentaminen 3, 4
toistaminen 4
virtajohdot 22
ajoneuvo 1
sulakkeen vaihtaminen 23
virtapainike 1
voimakkuus 22
vältettävät 8
alue 8, 9
poistaminen 9
poistaminen käytöstä 9
tie 8, 9
tien ominaisuudet 8
tietulli 8
W
Wi-Fi, yhdistäminen 21, 25
Hakemisto
27
support.garmin.com
Toukokuu 2018
190-02376-37_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising