Garmin | dēzlCam™ 785 LMT-S | Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Naudotojo vadovas

Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Naudotojo vadovas
DĒZLCAM 785
™
Naudotojo vadovas
© 2018 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo
gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl
šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra
draudžiama.
®
BC™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus
naudoti yra draudžiama.
Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple ir Mac yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG,
Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. microSD ir
„microSDHC“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. TripAdvisor yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. TruckDown yra „Trademark of TruckDown Info International,
Inc.“ prekių ženklas Windows ir Windows XP yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Wi‑Fi ir Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ yra registruotieji „Wi-Fi Alliance
Corporation“ prekių ženklai.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Turinys
Pradžia............................................................................. 1
dēzlCam apžvalga ...................................................................... 1
dēzlCam įrenginio montavimas transporto priemonėje ir
prijungimas prie maitinimo šaltinio .............................................. 1
Įrenginio įjungimas ir išjungimas ................................................. 1
GPS signalų gavimas ................................................................. 2
Pradžios ekranas ........................................................................ 2
Programos atidarymas ........................................................... 2
Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane ..................................... 2
Pranešimų peržiūra ................................................................ 2
Būsenos juostos piktogramos ................................................ 2
Jutiklinio ekrano naudojimas ....................................................... 2
Ekrano ryškumo reguliavimas ..................................................... 2
Transporto priemonių profiliai...................................... 2
Automobilio profilis ...................................................................... 3
Transporto priemonės profilio pridėjimas .................................... 3
Transporto priemonės profilio perjungimas ................................ 3
Priekabos informacijos keitimas ................................................. 3
Transporto priemonės profilio redagavimas ............................... 3
Prietaisų skydo kamera................................................. 3
Kameros sulygiavimas ................................................................ 3
Prietaisų skydo kameros valdikliai .............................................. 3
Įrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą ......................... 3
Prietaisų skydo kameros įrašo išsaugojimas ......................... 4
Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas .................................. 4
Prietaisų skydo kameros galerijos naudojimas ........................... 4
Programa Garmin VIRB® ........................................................... 4
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra programoje Garmin
VIRB ....................................................................................... 4
Vaizdo įrašai ir nuotraukos kompiuteryje .................................... 4
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės keitimas ................. 4
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai.................... 4
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas .................. 5
Šviesoforo ir greičio kameros ..................................................... 5
Pažangi pagalbos vairuotojui sistema ........................................ 5
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema ............... 5
Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema ......................... 6
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą.......................... 6
Maršrutai ..................................................................................... 6
Maršruto pradėjimas ................................................................... 6
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu ......................... 7
Važiavimas namo ................................................................... 7
Jūsų maršrutas žemėlapyje ........................................................ 7
Aktyvios kelio juostų nuorodos ............................................... 7
Posūkių ir nurodymų peržiūra ................................................ 7
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra ........................................ 7
Atvykimas į kelionės tikslą .......................................................... 7
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo .................................... 7
Paskutinio stovėjimo taško paieška ....................................... 8
Suaktyvinto maršruto keitimas .................................................... 8
Vietos pridėjimas prie maršruto ............................................. 8
Maršruto formavimas ............................................................. 8
Važiavimas aplinkkeliais ........................................................ 8
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas ................................... 8
Maršruto atšaukimas .................................................................. 8
Siūlomų maršrutų naudojimas .................................................... 8
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių ..................................... 8
Eismo delsos vengimas maršrute .......................................... 8
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas ..................... 8
Rinkliavos lipdukų vengimas .................................................. 9
Kelių savybių vengimas ......................................................... 9
Aplinkos apsaugos zonų vengimas ....................................... 9
Pasirinktiniai vengimai ........................................................... 9
Turinys
Vietų paieška ir išsaugojimas....................................... 9
Lankytinos vietos ........................................................................ 9
Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų paieška ............................ 9
TruckDown lankytinų vietų paieška ...................................... 10
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą ........................... 10
Adreso paieška ......................................................................... 10
Vietos ieškojimas pagal kategoriją ........................................... 10
Paieška kategorijoje ............................................................. 10
Vietos paieškos rezultatai ......................................................... 10
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje ................................. 10
Paieškos zonos keitimas .......................................................... 11
Pasirinktinės lankytinos vietos .................................................. 11
„POI Loader“ diegimas ......................................................... 11
Pasirinktinių LV paieška ....................................................... 11
Stovėjimo vietos ........................................................................ 11
Sunkvežimių stovėjimo vietų paieška .................................. 11
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos
paieška ................................................................................. 11
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai ..................................... 11
Paieškos priemonės ................................................................. 11
Sankryžos paieška ............................................................... 11
Miesto paieška ..................................................................... 11
Vietos paieška pagal koordinates ........................................ 11
Foursquare ............................................................................... 11
Prisijungimas prie Foursquare paskyros .............................. 11
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų ............................... 11
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją ...................... 12
Registravimasis naudojantis Foursquare ............................. 12
TripAdvisor ................................................................................ 12
TripAdvisor lankytinų vietų paieška ...................................... 12
Neseniai rastų vietų peržiūra .................................................... 12
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas ................................... 12
Esamos vietos informacijos peržiūra ........................................ 12
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška ................................... 12
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas ................... 12
Nuorodos pridėjimas ................................................................. 12
Nuorodos pašalinimas ......................................................... 12
Vietų įrašymas .......................................................................... 12
Vietos išsaugojimas ............................................................. 12
Jūsų dabartinės vietos įrašymas .......................................... 12
Išsaugotos vietos redagavimas ............................................ 12
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms ....................... 12
Įrašytos vietos trynimas ....................................................... 13
Naudojimasis žemėlapiu.............................................. 13
Žemėlapio įrankiai ..................................................................... 13
Žemėlapio įrankio peržiūra ................................................... 13
Žemėlapio įrankių įgalinimas ................................................ 13
Priekyje ..................................................................................... 13
Būsimų vietų peržiūra .......................................................... 13
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas .................. 13
Įspėjimo ir pavojaus simboliai ................................................... 14
Įspėjimai apie apribojimus .................................................... 14
Įspėjimai apie kelio sąlygas ................................................. 14
Įspėjimai ............................................................................... 14
Kelionės informacija .................................................................. 14
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje .............................. 14
Kelionės informacijos puslapio peržiūra .............................. 14
Kelionės žurnalo peržiūra .................................................... 14
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo .......................... 14
Artėjančio eismo įvykio peržiūra ............................................... 14
Eismo peržiūra žemėlapyje .................................................. 14
Eismo įvykių paieška ............................................................ 14
Žemėlapio pritaikymas .............................................................. 14
Žemėlapio sluoksnių tinkinimas ........................................... 14
Žemėlapio duomenų lauko keitimas .................................... 15
Žemėlapio perspektyvos keitimas ........................................ 15
i
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo
telefono funkcijos......................................................... 15
Telefono susiejimas .................................................................. 15
Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo ........................... 15
Papildomų Bluetooth įrenginių susiejimas ........................... 15
Garmin tiesioginės paslaugos .................................................. 15
Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas ............... 16
Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į įrenginį ....................... 16
Išmanieji pranešimai ................................................................. 16
Išmaniųjų pranešimų gavimas ............................................. 16
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga ......................... 16
Skambinimas ....................................................................... 16
Skambučio priėmimas .......................................................... 16
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas ......................... 16
Telefono numerio kaip iš anksto nustatytojo išsaugojimas .. 16
Apie belaides ausines ............................................................... 16
„Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir išjungimas .............................. 16
Pranešimų rodymas arba slėpimas išmaniajame telefone su
Android™ ............................................................................. 17
Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple®
įrenginyje .............................................................................. 17
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį ................................................. 17
Susieto Bluetooth įrenginio pašalinimas ................................... 17
Susieto telefono pašalinimas .................................................... 17
Eismas........................................................................... 17
Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link ............ 17
Funkcijos „Eismas“ įjungimas ................................................... 17
Eismo peržiūra žemėlapyje ....................................................... 17
Eismo įvykių paieška ............................................................ 17
photoLive eismo kameros ......................................................... 17
photoLive eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas ............... 17
photoLive eismo kamerų peržiūra žemėlapyje .................... 18
Eismo kameros išsaugojimas .............................................. 18
Transporto priemonės ir vairuotojo įrankiai.............. 18
Pertraukų planavimas ............................................................... 18
Sustojimas, kai siūloma pertrauka ....................................... 18
Pertraukų laikmačio įjungimas ............................................. 18
Pertraukų laikmačio pristabdymas ir nustatymas iš naujo ... 18
Vairavimo valandų koregavimas .......................................... 18
Dienos vairavimo laiko koregavimas .................................... 18
Perdavimas ir stebėjimas .......................................................... 18
Bendrinimo funkcijos Perdavimas ir stebėjimas
nustatymas ........................................................................... 18
Perdavimas ir stebėjimas seanso pradžia ........................... 18
Dispečerio pranešimo išsiuntimas į dēzl įrenginį ................. 19
Techninės priežiūros įrašymas ................................................. 19
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas .......................... 19
Techninės priežiūros kategorijų šalinimas ........................... 19
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas ..................... 19
Techninės priežiūros įrašų šalinimas ................................... 19
Techninės priežiūros įrašo redagavimas ............................. 19
Balso komanda............................................................. 19
Pažadinimo frazės nustatymas ................................................. 19
Balso komandų aktyvinimas ..................................................... 20
Patarimai dėl balso komandų ................................................... 20
Maršruto pradėjimas balso komandomis .................................. 20
Instrukcijų nutildymas ............................................................... 20
Valdymas balsu ........................................................................ 20
Valdymo balsu konfigūravimas ............................................ 20
Valdymo balsu naudojimas .................................................. 20
Valdymo balsu patarimai ...................................................... 20
Naudojimasis taikomosiomis programomis.............. 20
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje ...................................... 20
Sunkvežimių žemėlapio peržiūra .............................................. 20
Kelionės planuoklis ................................................................... 20
ii
Kelionės planavimas ............................................................ 20
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas ..................... 20
Traukos vietų radimas keliaujant ......................................... 21
Kelionės maršruto nustatymų keitimas ................................ 21
Išsaugotos kelionės navigacija ............................................ 21
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas ....................... 21
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra ....................................... 21
Orų prognozės peržiūra ............................................................ 21
Orų peržiūra šalia įvairių miestų ........................................... 21
dēzlCam nustatymai ..................................................... 21
Navigacijos nustatymai ............................................................. 21
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai .................... 21
Maršruto nustatymai ............................................................ 22
Pagalbos vairuotojui nustatymai .......................................... 22
Eismo nustatymai ................................................................. 22
Prietaisų skydo kameros nustatymai ........................................ 22
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas ............................. 22
Prijungimas prie belaidžio tinklo ............................................... 22
Ekrano nustatymai .................................................................... 22
Garso ir pranešimų nustatymai ................................................. 22
Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas .................. 23
Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas ................. 23
Teksto kalbos nustatymas ........................................................ 23
Paskyrų pridėjimas ................................................................... 23
Datos ir laiko nustatymai ........................................................... 23
Įrenginio nustatymai .................................................................. 23
Nustatymų atkūrimas ................................................................ 23
Įrenginio informacija.................................................... 23
Priežiūros institucijų ir atitikties informacija ............................... 23
Specifikacijos ............................................................................ 23
Įrenginio įkrovimas .................................................................... 23
Įrenginio techninė priežiūra........................................ 23
Garmin palaikymo centras ........................................................ 23
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi‑Fi
tinklą ......................................................................................... 23
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 24
Kameros objektyvo valymas ................................................ 24
Išorinio korpuso valymas ..................................................... 24
Jutiklinio ekrano valymas ..................................................... 24
Apsisaugojimas nuo vagystės .............................................. 24
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas ..................................................................................... 24
Įrenginio nustatymas iš naujo ................................................... 24
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas ............... 24
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko ..................... 24
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .......... 24
Trikčių šalinimas.......................................................... 25
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo ...................... 25
Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi netinkamai ...................... 25
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų .......................... 25
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta .. 25
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas ......................... 25
Vaizdo įrašai neryškūs .............................................................. 25
Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti ....................... 25
Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni .................................... 25
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono arba Smartphone
Link ........................................................................................... 25
Priedas .......................................................................... 26
Galinio vaizdo kameros ............................................................ 26
Kaip prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą ......................... 26
Kaip susieti BC™ 35 galinio vaizdo kamerą su Garmin
navigacijos įrenginiu ............................................................. 26
Galinio vaizdo kameros peržiūra .......................................... 26
Prijungimas prie belaidžio ekrano ............................................. 26
Turinys
Duomenų tvarkymas ................................................................. 26
Apie atminties korteles ......................................................... 26
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas ................................................................................ 26
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio ................................. 26
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio .................................... 27
Papildomų žemėlapių įsigijimas ................................................ 27
Priedų įsigijimas ........................................................................ 27
Rodyklė......................................................................... 28
Turinys
iii
Pradžia
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
• Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą
(Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Wi‑Fi tinklą, 23 psl.).
• Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie
maitinimo šaltinio (dēzlCam įrenginio montavimas transporto
priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio, 1 psl.).
• Sulygiuokite prietaisų skydo kamerą (Kameros sulygiavimas,
3 psl.).
• Užfiksuokite GPS signalus (GPS signalų gavimas, 2 psl.).
• Pakoreguokite garsumą (Garso ir pranešimų garsumo lygio
reguliavimas, 23 psl.) and display brightness (Ekrano
ryškumo reguliavimas, 2 psl.).
• Nustatykite transporto priemonės profilį (Transporto
priemonės profilio pridėjimas, 3 psl.).
• Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (Maršruto
pradėjimas, 6 psl.).
dēzlCam apžvalga
dēzlCam įrenginio montavimas transporto
priemonėje ir prijungimas prie maitinimo
šaltinio
ĮSPĖJIMAS
Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte
sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją
paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių
saulės spindulių.
Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis
magnetai gali kliudyti tam tikrų į žmogaus kūną įstatomų
medicinos įrenginių, įskaitant širdies stimuliatorius ir insulino
pompas, darbui. Užtikrinkite, kad įrenginys ir jo laikiklis būtų toli
nuo šių medicinos įrenginių.
PRANEŠIMAS
Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis
magnetai gali pakenkti tam tikriems elektroniniams įrenginiams,
įskaitant nešiojamųjų kompiuterių standžiuosius diskus. Būkite
atsargūs, kai elektroniniai įrenginiai yra netoli įrenginio ar jo
laikiklio.
Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite
jį įkrauti.
1 Transporto priemonės maitinimo laidą À įkiškite į laikiklyje
esantį mini USB prievadą.
2 Spausdami dėkite laikiklį Á ant vakuuminio siurbtuko Â, kol
jis įsitvirtins vietoje.
PASTABA: pakuotėje esantys laikiklis ir vakuuminis
siurbtukas jau gali būti surinkti.
Ant laikiklio esantis Garmin logotipas turi būti viršuje,
dešinėje pusėje. Laikiklį ir vakuuminį siurbtuką lengviausia
sujungti, kai siurbtuko šarnyrinė kojelė sulankstyta. Laikiklis ir
vakuuminis siurbtukas sujungiami glaudžiai, todėl norint juos
sujungti gali reikėti stipriai paspausti.
3 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą
à nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
4 Įrenginio galinę dalį uždėkite ant magnetinio laikiklio.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maitinimo laide yra transporto priemonės maitinimo
kištukas, jį turite įkišti į transporto priemonės elektros lizdą.
• Jei maitinimo laide yra tik laidiniai jungikliai, laidą prie
transporto priemonės maitinimo šaltinio prijunkite pagal
laidų schemą, kuri pridėta prie maitinimo laido.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Mikrofonas skambinimui laisvomis rankomis
Prietaisų skydo kameros įrašymo mikrofonas
Garsumo valdiklis
Kamera
Maitinimo mygtukas
Maitinimo ir duomenų mažasis USB prievadas
Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių lizdas
3,5 mm garso lizdas
Magnetinio laikiklio sąsaja su 14 adatėlių jungtimi
Įrenginio įjungimas ir išjungimas
Garsiakalbis
• Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką À
arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
Prietaisų skydo kameros atminties kortelė yra po prieigos skydeliu
(Prietaisų skydo kameros atminties kortelės keitimas, 4 psl.)
Pradžia
1
perdavimui ir darbo valandų įrašymui. Našumas kortelėje yra
programos, naudojamos komunikacijai, dokumentų peržiūrai ir
kitoms užduotims.
Jei norite paleisti programą, pasirinkite parinktį:
• Pradžios ekrane pasirinkite programos nuorodą.
• Pasirinkite , tada pasirinkite kortelę ir programą.
Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane
1 Pasirinkite .
2 Jei norite peržiūrėti papildomas programas, braukite aukštyn
• Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant
įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.
Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir
įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo
režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote
energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
• Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada
pasirinkite Išjungti.
GPS signalų gavimas
Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų
duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo
laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo
to, kokiu atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį
naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko
praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą
kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali
užtrukti kelias minutes.
1 Įjunkite įrenginį.
2 Patikrinkite, ar rodomas būsenos juostoje, ir įgalinkite
vietos nustatymo paslaugas, jei jos neįgalintos (Vietos
nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas, 23 psl.).
3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, kur aiškiai matyti dangus,
toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.
Kol įrenginys nustato vietą, navigacijos žemėlapio viršuje
rodoma Uztverošie satelīti.
Pradžios ekranas
PASTABA: jei pradžios ekranas tinkintas, jo išvaizda gali būti
įvairi.
arba žemyn.
3 Laikykite paspaudę programą ir ją vilkite į norimą pradžios
ekrano vietą.
Pranešimų peržiūra
1 Braukite žemyn nuo ekrano viršaus.
Rodomas pranešimų sąrašas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite vykdyti pranešime nurodytą veiksmą ar paleisti
programą, pasirinkite pranešimą.
• Jei norite pašalinti pranešimą, braukite pranešimą į
dešinę.
Būsenos juostos piktogramos
Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos
piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.
Vietos nustatymo paslaugos įgalintos (Vietos nustatymo paslaugų
įjungimas ir išjungimas, 23 psl.).
Bluetooth technologija yra įgalinta.
®
Prisijungta prie Bluetooth įrenginio.
Prisijungta prie Wi‑Fi tinklo (Prijungimas prie belaidžio tinklo,
22 psl.).
®
Aktyvus transporto priemonės profilis. Dukart perbraukite žemyn
ir pasirinkite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus
(Transporto priemonių profiliai, 2 psl.).
Baterijos įkrovos lygis.
Jutiklinio ekrano naudojimas
• Jei norite pasirinkti elementą, palieskite ekraną.
• Vilkite arba braukite pirštu per ekraną norėdami pastumti ar
slinkti.
• Suglauskite du pirštus, kad sumažintumėte vaizdą.
• Išskleiskite du pirštus, kad padidintumėte vaizdą.
Ekrano ryškumo reguliavimas
À
Jei norite peržiūrėti pranešimus, braukite žemyn.
Jei norite greitai pakeisti nustatymus ir foninį apšvietimą, dukart
braukite žemyn.
Á
Laikykite paspaudę, jei norite tinkinti ekrano foną arba prie pradžios
ekrano pridėti valdiklių.
Â
Pasirinkite, jei norite atidaryti programų skydelį. Programų skydelyje
yra nuorodos į visas programas, įdiegtas įrenginyje.
Programos atidarymas
Pradžios ekrane pateikiamos dažnai naudojamų programų
nuorodos. Programų skydelyje yra visos įrenginyje įdiegtos
programos, suskirstytos į dvi korteles. Navigacija kortelėje yra
Garmin programos, naudojamos navigacijai, informacijos
2
Įrenginys naudoja aplinkos šviesos jutiklį, kad būtų galima
automatiškai reguliuoti ekrano ryškumą pagal transporto
priemonės sąlygas. Ryškumą galima reguliuoti ir rankiniu būdu,
naudojant pranešimų skydelį arba nustatymo meniu.
1 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite išplėsti sparčiuosius nustatymus pranešimų
skydelyje, dukart perbraukite nuo ekrano viršaus.
• Pasirinkite > Ekranas > Ryškumo lygis.
2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.
Transporto priemonių profiliai
ĮSPĖJIMAS
Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina,
kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto
pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo
piktogramos. Žemėlapio duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų
įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus
Transporto priemonių profiliai
ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada
atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.
Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai,
atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas
transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri
rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapio
nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės
tipui atskirai.
Kai suaktyvinate sunkvežimio profilį, įrenginys maršrutuose
išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis,
svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.
Automobilio profilis
Automobilio profilis yra iš anksto įkeltas transporto priemonės
profilis, skirtas naudoti automobilyje. Naudojant automobilio
profilį įrenginys apskaičiuoja įprastus automobilio maršrutus;
sunkvežimių maršrutai negalimi. Jei naudojate automobilio
profilį, kai kurie sunkvežimių nustatymai ir funkcijos
nepasiekiami.
Transporto priemonės profilio pridėjimas
Galite pridėti transporto priemonės profilį, kuriame galima
nurodyti transporto priemonės masę, matmenis ir kitas
charakteristikas.
1 Pasirinkite > Navigacija > Automobilio profil. > .
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pridėti sunkvežimį su vientisu kėbulu, pasirinkite
Sunkvežimis su vientisu kėbulu.
• Jei norite pridėti vilkiką arba vilkiką su priekaba, pasirinkite
Vilkikas.
• Jei norite pridėti autobusą, pasirinkite Autobusas.
3 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Pridėję transporto priemonės profilį galite jį redaguoti ir pridėti
papildomos informacijos, pvz., transporto priemonės
identifikavimo numerį ar priekabos numerį (Transporto
priemonės profilio redagavimas, 3 psl.).
Transporto priemonės profilio perjungimas
Kiekvieną kartą, kai įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas
pasirinkti transporto priemonės profilį. Galite bet kada rankiniu
būdu įjungti kitą transporto priemonės profilį.
1 Pasirinkite nustatymą:
• Dukart perbraukite nuo ekrano viršaus ir pasirinkite
transporto priemonės profilio piktogramą, pvz., arba
.
• Pasirinkite > Navigacija > Automobilio profil..
2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.
Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant
matmenis ir svorį.
3 Pasirinkite Pasirinkite.
Priekabos informacijos keitimas
Kad galėtumėte pakeisti priekabos informaciją, turite įvesti
vilkikui skirtą transporto priemonės profilį (Transporto priemonės
profilio pridėjimas, 3 psl.).
Kai keičiate vilkiko priekabą, galite pakeisti savo transporto
priemonės profilyje įrašytą priekabos informaciją nekeisdami
vilkiko informacijos. Galite greitai perjungti dažnai naudojamas
priekabas.
1 Pasirinkite > Navigacija > Automobilio profil..
2 Pasirinkite vilkiko, kurį ketinate naudoti su priekaba, profilį.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite nustatymą:
Prietaisų skydo kamera
• Jei norite naudoti paskutinę priekabos konfigūraciją,
sąraše pasirinkite priekabos konfigūraciją.
• Jei norite įvesti naują priekabos konfigūraciją, pasirinkite
Nauja konfigūracija ir įveskite priekabos informaciją.
Transporto priemonės profilio redagavimas
Transporto priemonės profilį galite redaguoti – pakeisti
transporto priemonės informaciją arba pridėti papildomos
informacijos prie naujo transporto priemonės profilio, pvz.,
transporto priemonės identifikavimo numerį ar odometro
rodmenis. Transporto priemonės profilį taip pat galite pervardyti
ar pašalinti.
1 Pasirinkite > Navigacija > Automobilio profil..
2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite redaguoti transporto priemonės profilį,
pasirinkite ir laukelį, kurį norite redaguoti.
• Jei norite pervardyti transporto priemonės profilį,
pasirinkite >
> Pervardyti profilį.
• Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite
>
> Pašalinti.
Prietaisų skydo kamera
Kameros sulygiavimas
ĮSPĖJIMAS
Nemėginkite sulygiuoti kameros vairuodami.
Sulygiuokite prietaisų skydo kamerą kiekvieną kartą, kai
montuojate įrenginį ar keičiate jo padėtį.
1 Pasirinkite Kamera ant prietais. skyd..
2 Pakreipkite įrenginį, kad sulygiuotumėte kamerą.
Optinis centras turi būti nukreiptas tiesiai į priekį, o horizonto
linija turi būti ekrano centre.
PATARIMAS: jei prietaisų kameros matymo lauke matomas
vakuuminis siurbtukas, palenkite šarnyrinę kojelę link
vakuuminio siurbtuko.
Prietaisų skydo kameros valdikliai
PRANEŠIMAS
Kai kuriose šalyse šio įrenginio naudojimas yra teisiškai
reguliuojamas arba draudžiamas. Už šalies, kurioje ketinate
naudoti šį įrenginį, įstatymų ir teisių į privatumą žinojimą ir
laikymąsi atsakingas jūs pats.
Prietaisų skydo kamerą galite valdyti naudodami prietaisų skydo
programą arba pranešimų skydelį.
Pasirinkite > Kamera ant prietais. skyd. arba braukite
žemyn nuo ekrano viršaus.
Pasirinkite, kad išsaugotumėte prietaisų skydo kameros įrašą.
Pasirinkite, kad sustabdytumėte prietaisų skydo kameros įrašą.
Pasirinkite, kad pradėtumėte prietaisų skydo kameros įrašą.
Pasirinkite, kad įgalintumėte garso įrašymą.
Pasirinkite, kad išjungtumėte garso įrašymą.
Įrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą
• Prietaisų skydo kamera įrašo vaizdą nepertraukiamai,
perrašydama ankstesnį neišsaugotą vaizdo įrašą.
• Prietaisų skydo kameros vykdomą įrašymą galite paleisti ir
sustabdyti prietaisų skydo kameros valdikliais (Prietaisų
skydo kameros valdikliai, 3 psl.).
3
2 Savo dēzlCam įrenginyje pasirinkite
• Prietaisų skydo kamera įrašo tik tuo metu, kai įrenginys yra
prijungtas prie maitinamo laikiklio. Įrenginį išėmus iš laikiklio
arba nutrūkus maitinimui, prietaisų skydo kamera
automatiškai sustabdo įrašymą po 15 sekundžių delsos.
• Įgalinus Automatiškai įrašyti parinktį (Prietaisų skydo
kameros nustatymai, 22 psl.), prietaisų skydo kamera
pradeda įrašymą automatiškai, kai tik įrenginys per
maitinamą laikiklį gauna energijos. Tai naudingiausia, kai
laikiklis prijungtas prie uždegimu įjungiamo maitinimo šaltinio.
> Prietaisų skydo
kameros galerija > .
3 Išmaniajame telefone atidarykite programą Garmin VIRB.
Programa ieško dēzlCam įrenginio ir prisijungia automatiškai.
4 Jei reikia, įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį, kuris rodomas dēzlCam
ekrane.
5 Išmaniajame telefone pasirinkite vaizdo įrašą ar nuotrauką,
kurią norite peržiūrėti ar bendrinti.
Prietaisų skydo kameros įrašo išsaugojimas
Vaizdo įrašai ir nuotraukos kompiuteryje
Galite išsaugoti dalį vaizdo įrašo, kad jis nebūtų pašalintas
įrašant naują vaizdo įrašą.
1 Prietaisų skydo kamerai įrašant, pasirinkite > Kamera ant
prietais. skyd. > .
Įrenginys vaizdo įrašą išsaugo prieš pasirenkant, pasirenkant
ir pasirinkus .
2 Jei norite pailginti įrašo laiką, dar kartą pasirinkite
(pasirinktinė funkcija).
Pranešime nurodomas išsaugomo vaizdo įrašo dydis.
Atminties kortelės talpa ribota. Išsaugoję vaizdo įrašą, jį
turėtumėte perkelti į kompiuterį arba išorinę saugyklą
nuolatiniam saugojimui (Vaizdo įrašai ir nuotraukos
kompiuteryje, 4 psl.).
Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas
PRANEŠIMAS
Kai kuriose šalyse garso įrašymas šiuo įrenginiu gali būti
teisiškai reguliuojamas arba draudžiamas. Už šalies, kurioje
ketinate naudoti šį įrenginį, įstatymų ir teisių į privatumą žinojimą
ir laikymąsi atsakingas jūs pats.
Įrenginys, įrašydamas vaizdą, integruotu mikrofonu gali įrašyti ir
garsą. Garso įrašymą galite bet kada įjungti ar išjungti.
1 Pasirinkite > Kamera ant prietais. skyd..
2 Pasirinkite arba .
Vaizdo įrašai ir nuotraukos saugomi kameros atminties kortelės
aplanke DCIM. Vaizdo įrašai saugomi MP4 failo formatu, o
nuotraukos – JPG formatu. Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite
peržiūrėti ir persiųsti, atminties kortelę ar įrenginį prijungę prie
kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 26 psl.).
Vaizdo įrašai ir nuotraukos dedami į kelis aplankus.
100EVENT: šiame aplanke laikomi vaizdo įrašai, kurie buvo
automatiškai išsaugoti įrenginiui aptikus įvykį.
101SAVED: šiame aplanke laikomi naudotojo išsaugoti vaizdo
įrašai.
102PHOTO: šiame aplanke laikomos nuotraukos.
104UNSVD: šiame aplanke laikoma neišsaugota vaizdo
medžiaga. Kai neišsaugotiems vaizdo įrašams skirta
laikmenos vieta visiškai užpildoma, įrenginys naujus įrašus
patalpina pašalindamas seniausius neišsaugotus vaizdo
įrašus.
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės
keitimas
Galite pakeisti prietaisų skydo atminties kortelę tam, kad
padidintumėte talpą, arba pasibaigus galiojimo laikui. Prietaisų
skydo kamerai tinka microSD atminties kortelė, kurios talpa –
nuo 4 iki 64 GB, o spartos klasė – 10 ar aukštesnė.
1 Paspauskite dvi pažymėtas vietas ir slinkite apatinį skydelį À
žemyn, kad jį atidarytumėte.
®
Prietaisų skydo kameros galerijos
naudojimas
Prietaisų skydo kameros galerijoje galite peržiūrėti šios kameros
vaizdo įrašus, pašalinti nereikalingus vaizdo įrašus ir išsaugoti
neišsaugotos vaizdo medžiagos atkarpą.
PASTABA: kai peržiūrite vaizdo įrašus, įrenginys neįrašinėja.
1 Pasirinkite > Prietaisų skydo kameros galerija > Gerai.
2 Pasirinkite išsaugotą vaizdo įrašą arba pasirinkite
Neišsaugota.
Vaizdo įrašas pradedamas leisti automatiškai.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite išsaugoti neišsaugotos vaizdo medžiagos
atkarpą, naudodami slankiklį pasirinkite norimą vaizdo
įrašo segmentą ir pasirinkite .
Įrenginys išsaugo vaizdo segmentą, esantį tarp oranžinių
slankiklio žymeklių.
• Jei norite pašalinti vaizdo įrašą, pasirinkite .
Programa Garmin VIRB
4
5
6
7
atleiskite.
Esama atminties kortelė išlįs iš lizdo.
Esamą atminties kortelę išimkite iš lizdo.
Į lizdą įdėkite naują atminties kortelę.
Spauskite kortelę, kol ji užsifiksuos.
Vėl uždėkite skydelį ir slinkite jį aukštyn, kol jis užsifiksuos.
®
Nemokama programa Garmin VIRB prietaisų skydų kameros
vaizdo įrašus ir nuotraukas leidžia peržiūrėti ir bendrinti
išmaniajame telefone. Jei norite atsisiųsti programą Garmin
VIRB arba sužinoti daugiau, eikite adresu garmin.com/virbapp.
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra programoje Garmin
VIRB
1 Iš mobiliajame įrenginyje esančios programų parduotuvės
įdiekite programą Garmin VIRB.
Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/virbapp.
4
2 Raskite atminties kortelės lizdą Á.
3 Spauskite esamą atminties kortelę, kol ji užsifiksuos, tada ją
Saugaus vairavimo funkcijos ir
įspėjimai
PRANEŠIMAS
Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik
informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką
laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti.
Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai
teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir
ženklų pažeidimų.
Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų
vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate
pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys
leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą
informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti
arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose tam tikros
paslaugos neprieinamos.
Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki mokyklos
ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną
greitį (jei nustatytas).
Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo
būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte
sumažinti greitį.
Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam
keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo
raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.
Greičio apribojimo pakeitimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo
būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.
Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą
iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.
Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.
Vingiai: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.
Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio
eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
lėtesnio eismo atkarpos. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją,
įrenginys turi gauti eismo informaciją (Eismas, 17 psl.).
Sunkvežimių eismas draudžiamas: kai artėjate prie kelio,
kuriame draudžiamas sunkvežimių eismas, įrenginys leidžia
garsinį signalą.
Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus: kai artėjate prie
kelio, su kurio paviršiumi transporto priemonė gali susiliesti,
įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.
Šoninis vėjas: kai artėjate prie kelio, kuriame pučia pavojingas
šoninis vėjas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo
pranešimą.
Siauras kelias: kai artėjate prie kelio, kuris jūsų transporto
priemonei gali būti per siauras, įrenginys leidžia garsinį
signalą ir rodo pranešimą.
Stati kalva: kai artėjate prie stačios kalvos, įrenginys leidžia
garsinį signalą ir rodo pranešimą.
Valstijų ir šalių sienos: kai artėjate prie valstijos ar šalies
sienos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.
Įspėjimas dėl priekinio susidūrimo grėsmės: įrenginys
pateikia įspėjimą, kai nustato, kad atstumas nuo jūsų
transporto priemonės iki priekyje esančios transporto
priemonės tampa nesaugus (Įspėjimo dėl priekinio
susidūrimo grėsmės sistema, 5 psl.).
Įspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos: įrenginys
pateikia įspėjimą, kai nustato, kad netyčia pervažiavote
eismo juostos skiriamąją liniją (Įspėjimo apie išvažiavimą iš
juostos sistema, 6 psl.).
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir
išjungimas
Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti
garsinį signalą. Išjungus garsą rodomas vaizdinis įspėjimas.
1 Pasirinkite > Navigacija > Pagalba vairuotojui >
Garsiniai vairuotojo perspėjimai.
2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį
žymės langelį.
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai
Šviesoforo ir greičio kameros
PRANEŠIMAS
Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų
duomenimis tikslumą ar pasekmes.
PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši
funkcija negalima.
Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai
kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose.
Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros,
apie kurią buvo pranešta.
• Tiesioginiai duomenys apie šviesoforo ir greičio kameras
teikiami įsigijus Garmin tiesioginių paslaugų prenumeratą,
naudojant Smartphone Link programą (Garmin tiesioginės
paslaugos, 15 psl.).
• Jei norite naujinti šviesoforo ir greičio kamerų duomenų bazę,
įrenginiui turi būti nustatyti veikianti prenumerata. Tada
galėsite atsisiųsti ir išsaugoti greičio kamerų duomenis. Eikite
į garmin.com/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši
informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite
abonementą ar vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite
įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą abonementą.
PASTABA: kai kuriuose regionuose į kai kuriuos produkto
komplektus iš anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų
duomenys su nemokamais visos naudojimo trukmės
naujinimais.
• Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų
bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą
(garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų
informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.
Pažangi pagalbos vairuotojui sistema
Įrenginyje įdiegta pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS),
kuri, naudodama integruotą ant prietaisų skydo montuojamą
kamerą, teikia perspėjimus ir pranešimus apie vairavimo
aplinką.
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema (FCWS)
įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės
atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai
vairuoti. FCWS sistemoje įspėjimas apie artėjančią transporto
priemonę pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl
to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai.
Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com
/warnings.
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose.
FCWS funkcija pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad
atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios
transporto priemonės tampa nesaugus. Įrenginys, naudodamas
GPS, nustato transporto priemonės greitį ir pagal jį apskaičiuoja
saugų važiavimo iš paskos atstumą. FCWS automatiškai
įsijungia, kai transporto priemonės greitis viršija 48 km/val.
(30 myl./val.).
Jei įrenginys nustato, kad esate per arti prieš jus važiuojančios
transporto priemonės, paleidžiamas garsinis signalas, o ekrane
pasirodo įspėjimas.
5
PASTABA: kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktį
Kameros vieta, kad būtų nurodyta įrenginio vieta transporto
priemonėje.
Kameros padėties parinkimas
Įrenginį galite montuoti priekinio stiklo ar prietaisų skydo kairėje,
viduryje arba dešinėje. Kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite
parinktį Kameros vieta, kad būtų nustatyta įrenginio vieta
transporto priemonėje.
1 Pasirinkite > Kamera ant prietais. skyd. > Kameros
vieta > Horizontali padėtis.
2 Pasirinkite įrenginio vietą.
Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo dėl priekinio
susidūrimo grėsmės sistema
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistemos veikimą
(FCWS) įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti
FCWS funkcijai aptikti prieš jus esančią transporto priemonę.
• FCWS funkcija įsijungia tik tada, kai transporto priemonės
greitis viršija 50 km/val. (30 myl./val.).
• FCWS funkcija gali neaptikti prieš jus važiuojančios
transporto priemonės, jei kameros fiksuojamas vaizdas
neaiškus dėl lietaus, sniego, saulės, ryškios priekinių žibintų
šviesos ar tamsos.
• FCWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai
sulygiuota (Kameros sulygiavimas, 3 psl.).
• FCWS funkcija gali neaptikti transporto priemonės, jei
atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės yra
didesnis kaip 40 m (130 pėdų) arba mažesnis kaip 5 m
(16 pėdų).
• Jei kameros vietos nustatymuose nurodytas neteisingas
transporto priemonės aukštis ar įrenginio vieta transporto
priemonėje, FCWS funkcija gali veikti netinkamai (Kameros
sulygiavimas, 3 psl.).
Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema (LDWS)
įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės
atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai
vairuoti. LDWS sistemoje įspėjimas apie eismo juostos
skiriamosios linijos kirtimą pateikiamas remiantis vaizdo
kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši
sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos pateikta
adresu www.garmin.com/warnings.
LDWS sistema pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad
netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją. Pavyzdžiui,
įrenginys pateikia įspėjimą, kai pervažiuojate ištisinę liniją.
LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto
priemonės greitis viršija 64 km/val. (40 myl./val.). Įspėjimas
rodomas ekrano kairėje arba dešinėje pusėje, kad žinotumėte,
kurioje pusėje pervažiavote liniją.
Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo apie išvažiavimą iš
juostos sistema
Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistemos veikimą (LDWS)
įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti LDWS
funkcijai aptikti išvažiavimą iš juostos.
• LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto
priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.).
• LDWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai
sulygiuota.
• Jei kameros vietos nustatymuose nurodytas neteisingas
transporto priemonės aukštis ar įrenginio vieta transporto
priemonėje, LDWS funkcija gali veikti netinkamai (Kameros
sulygiavimas, 3 psl.).
• Kad LDWS funkcija veiktų, juostų skiriamųjų linijų vaizdas turi
būti aiškus ir nenutrūkstamas.
◦ Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei skiriamųjų
linijų vaizdas neaiškus dėl lietaus, rūko, sniego, didelių
šešėlių, ryškios saulės ar priekinių žibintų šviesos, kelio
darbų ar kitų kliūčių.
◦ Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei juostų
skiriamosios linijos nubrėžtos netinkamai, jų nėra arba jos
gerokai išblukusios.
• LDWS funkcija gali neaptikti išvažiavimo iš juostos ypač
plačiuose, siauruose ar vingiuotuose keliuose.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Maršrutai
Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių
kelionės tikslų.
• Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys
apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant
maršruto apskaičiavimo režimą (Maršruto skaičiavimo režimo
keitimas, 8 psl.) ir vengimus (Kaip išvengti delsos, rinkliavų
ir vietovių, 8 psl.).
• Įrenginys gali automatiškai vengti kelių, kurie netinkami
atsižvelgiant į aktyvų transporto priemonės profilį.
• Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu
į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą
(Maršruto pradėjimas, 6 psl.).
• Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą
galite tinkinti (Maršruto formavimas, 8 psl.).
• Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (Vietos
pridėjimas prie maršruto, 8 psl.).
Maršruto pradėjimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? ir ieškokite vietos (Vietų paieška ir
išsaugojimas, 9 psl.).
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu,
pasirinkite Vykti!.
6
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
• Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite , tada
pasirinkite maršrutą.
Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapio dešinėje.
• Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite > Redaguoti
maršrutą ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų
(Maršruto formavimas, 8 psl.).
Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei
žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 7 psl.). Žemėlapio krašte kelias
sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.
Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti
prie maršruto (Vietos pridėjimas prie maršruto, 8 psl.).
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu
Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
2 Vilkdami keiskite žemėlapio mastelį, kad būtų rodomas
paieškos plotas.
3 Jei reikia, pasirinkite , kad rodomus taškus filtruotumėte
pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite vietos žymeklį.
• Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso
vietą.
5 Pasirinkite Vykti!.
Važiavimas namo
Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys
paragins įvesti namų vietą.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Vykti namo.
2 Jei reikia, įveskite namų vietą.
Namų vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? >
2 Įveskite namų vietą.
> Nustatyti namų vietovę.
Jūsų maršrutas žemėlapyje
Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje
pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai
apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi
žemėlapio viršuje.
Aktyvios kelio juostų nuorodos
Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar
sankryžų, šalia žemėlapio rodomas išsamus kelio vaizdas (jei
įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota
linija À.
Posūkių ir nurodymų peržiūra
Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo
juostų keitimus ar kitus nurodymus.
1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:
• Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus
posūkius ir nurodymus, pasirinkite > Posūkiai.
Šalia žemėlapio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius
ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai
atnaujinamas.
• Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų
sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto
juostą.
Pasirinkite
posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).
2
Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių
kelių sankryžų vaizdas.
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra
1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
2 Pasirinkite .
Atvykimas į kelionės tikslą
Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją,
padedančią baigti maršrutą.
•
žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama,
kad artėjate prie kelionės tikslo.
• Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai
paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti Taip, jei
norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (Stovėjimo
vietos netoli kelionės tikslo, 7 psl.).
• Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai
baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai
neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą
veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
Atstumas iki kito veiksmo.
Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas.
Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia
būsimų veiksmų vietas.
Transporto priemonės greitis.
Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją,
palieskite jį (Žemėlapio duomenų lauko keitimas, 15 psl.).
Žemėlapio įrankiai. Pateikiami įrankiai, kurie rodo daugiau informacijos apie maršrutą ir aplinką.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės
tikslo. Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys
automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos.
PASTABA: ši funkcija turėtų būti naudojama tik tuo atveju, jei
naudojate automobilio profilį. Jei naudojate sunkvežimio profilį,
galite ieškoti netoli kelionės tikslo esančios sunkvežimių
aikštelės (Sunkvežimių stovėjimo vietų paieška, 11 psl.).
1 Pasirinkite nustatymą:
• Kai įrenginys pateikia raginimą, pasirinkite Taip, kad
ieškotumėte netoliese esančios stovėjimo vietos.
• Jei įrenginys raginimo nepateikia, pasirinkite Kur vyksite?
> Kategorijos > Automobilių aikštelė, tada pasirinkite
> Mano tikslas.
2 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
3 Pasirinkite stovėjimo vietą, tada pasirinkite Vykti! > Pridėti
kitą sustojimą.
7
Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.
Paskutinio stovėjimo taško paieška
Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje
esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip
stovėjimo taškas.
Pasirinkite > Paskutinis taškas.
Suaktyvinto maršruto keitimas
Vietos pridėjimas prie maršruto
Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 6 psl.).
Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietų. Pavyzdžiui,
kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.
PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais
kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti
ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (Kelionės planavimas,
20 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kur vyksite?.
2 Ieškoti vietos (Vietų paieška ir išsaugojimas, 9 psl.).
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės
tikslą, pasirinkite Pridėti kitą sustojimą.
• Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite
Pridėti kaip paskutinį sustojimą.
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti
kelionės tikslų seką, pasirinkite Įtraukti į aktyvų
maršrutą.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir
atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.
Maršruto formavimas
Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 6 psl.).
Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį
pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar
važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės
tikslo.
1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
2 Pasirinkite .
Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.
3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.
PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapį
ir tiksliau pasirinktumėte vietą.
Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per
pasirinktą vietą.
4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
• Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų,
žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
• Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .
5 Baigę formavimą, pasirinkite Vykti!.
Važiavimas aplinkkeliais
Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba
atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų
zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis
kelių sąlygomis.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Keisti maršrutą.
PATARIMAS: jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapio įrankių
meniu nėra, galite jį pridėti (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
13 psl.).
8
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu,
pasirinkite Apvažiuoti atstumu.
• Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite
Apvažiuoti keliu.
• Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite Apylanka.
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas
1 Pasirinkite > Navigacija > Maršruto nustatymai >
Skaičiavimo režimas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Greičiausias laikas, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet
atstumas gali būti ilgesnis.
• Pasirinkite Bekelė, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo
vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
• Pasirinkite Trumpesnis kelias, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis,
bet kelionė gali trukti ilgiau.
Maršruto atšaukimas
• Žemėlapyje pasirinkite > .
• Pranešimų juostoje braukite žemyn ir pasirinkite
piktogramą, esančią „Garmin“ navigacija pranešime.
Siūlomų maršrutų naudojimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną
vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (Įrenginio nustatymai,
23 psl.).
Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą
pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis
kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti
navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės
laiku ir eismo informacija.
Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite
navigacijos juostą.
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių
Eismo delsos vengimas maršrute
Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo
informaciją (Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone
Link, 17 psl.).
Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip,
kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo
nustatymuose šią parinktį išjungėte (Eismo nustatymai,
22 psl.), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti
neautomatiniu būdu.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
2 Pasirinkite Alternatyvus maršrutas (jei taikytina).
3 Pasirinkite Vykti!.
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos
rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose
dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į
maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.
1 Pasirinkite > Navigacija > Maršruto nustatymai.
2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir
jūsų įrenginyje esančius žemėlapio duomenis.
• Pasirinkite Mokami keliai.
• Pasirinkite Rinkliavos ir mokesč. > Mokami keliai.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Rinkliavos lipdukų vengimas
Jei įrenginio žemėlapyje yra išsamios informacijos apie
rinkliavos lipdukų taikymą, galite bet kurioje šalyje vengti ar leisti
važiuoti keliais, kuriuose naudojami rinkliavos lipdukai.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.
1 Pasirinkite > Navigacija > Maršruto nustatymai >
Rinkliavos ir mokesč. > Rinkliavos lipdukai.
2 Pasirinkite šalį.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per vietovę,
kurioje reikalaujama rinkliavos lipdukų, jūsų kiekvieną
kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada klausti.
• Jei norite visada vengti kelių, kuriuose reikalaujama
rinkliavos lipdukų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti kelius, kuriuose reikalaujama
rinkliavos lipdukų, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Kelių savybių vengimas
1 Pasirinkite > Navigacija > Maršruto nustatymai >
Vengimai.
2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir Gerai.
Aplinkos apsaugos zonų vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos
apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų
transporto priemonei. Ši parinktis taikoma transporto priemonės
tipui, kuris nurodytas aktyviame transporto priemonės profilyje
(Transporto priemonių profiliai, 2 psl.).
1 Pasirinkite > Navigacija > Maršruto nustatymai >
Ekologiškos zonos.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per aplinkos
apsaugos zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama,
pasirinkite Visada klausti.
• Jei norite visada vengti aplinkos apsaugos zonų,
pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti aplinkos apsaugos zonas,
pasirinkite Leisti.
Pasirinkite
Įrašyti.
3
Pasirinktiniai vengimai
Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietoves ar
kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus
maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus
atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.
Kelio vengimas
1 Pasirinkite > Navigacija > Maršruto nustatymai >
Pasirinktiniai vengimai.
2 Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.
3 Pasirinkite Pridėti vengiamą kelią.
4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite
Kitas.
5 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir
spauskite Kitas.
6 Pasirinkite Baig..
Vietų paieška ir išsaugojimas
Teritorijos vengimas
> Navigacija > Maršruto nustatymai >
Pasirinktiniai vengimai.
2 Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.
3 Pasirinkite Pridėti vengiamą sritį.
4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
6 Pasirinkite Baig..
1 Pasirinkite
Pasirinktinių vengimų išjungimas
Pasirinktinį vengimą galite išjungti jo nepanaikindami.
1 Pasirinkite > Navigacija > Maršruto nustatymai >
Pasirinktiniai vengimai.
Pasirinkite
vengimą.
2
3 Pasirinkite > Išjungti.
Pasirinktinių vengimų šalinimas
1 Pasirinkite > Navigacija > Maršruto nustatymai >
Pasirinktiniai vengimai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus,
pasirinkite .
• Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite
vengimą ir
> Pašalinti.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos,
pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių
informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes
jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo
būdai.
• Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos
informaciją (Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą,
10 psl.).
• Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal
kategoriją (Lankytinos vietos, 9 psl.).
• Ieškokite sunkvežimių sustojimo vietų ir paslaugų, įskaitant
išsamią TruckDown katalogų informaciją (jei taikytina)
(Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų paieška, 9 psl.).
• Ieškokite Foursquare lankytinų vietų ir gaukite apie jas
informacijos (Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų,
11 psl.).
• Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz.,
adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti
(Paieškos priemonės, 11 psl.).
• Ieškokite netoli kito miesto ar srities (Paieškos zonos
keitimas, 11 psl.).
• Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje
(Vietų įrašymas, 12 psl.).
• Grįžkite į neseniai rastas vietas (Neseniai rastų vietų
peržiūra, 12 psl.).
®
®
Lankytinos vietos
Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi.
Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti
populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai
ir pramogų objektai.
Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų
paieška
Išsamiuose jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapiuose
pažymėtos lankytinos vietos, svarbios vairuojant sunkvežimį,
9
pvz., sunkvežimio sustojimo vietos, poilsio aikštelės ir svėrimo
stotys.
Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Sunkvežimių
paslaugos.
TruckDown lankytinų vietų paieška
Kataloge TruckDown pateikiama su sunkvežimių transportu
susijusių įmonių, pvz., sunkvežimių remonto ir padangų
prekybos įmonių, informacija.
TruckDown katalogas prieinamas ne visuose regionuose.
1 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Truck Locations, jei norite rasti su
sunkvežimiais susijusias lankytinas vietas.
• Pasirinkite Truck Services, jei norite rasti jūsų
sunkvežimiui tinkamus serviso punktus.
Pasirinkite
kategoriją.
2
3 Jei reikia, pasirinkite Filtruoti pagal viešąsias paslaugas ir
prekių ženklus, tada pažymėkite vieną ar daugiau viešųjų
paslaugų ir pasirinkite Įrašyti.
PASTABA: ši parinktis taikoma tik sunkvežimių sustojimams.
4 Pasirinkite kelionės tikslą.
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą
Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės
ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite Įvesti paiešką paieškos juostoje.
3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos
apačioje.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos
pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
• Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą
pavadinimą arba jo dalį.
• Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį
ir gatvės pavadinimą.
• Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo
numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite platumos ir ilgumos
koordinates.
Pasirinkite
nustatymą:
5
• Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą,
pasirinkite terminą.
• Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
6 Jei reikia, pasirinkite vietą.
2 Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.
3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
4 Pasirinkite vietą.
Paieška kategorijoje
Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti
greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai
jūsų pasirinkti kelionės tikslai.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos
sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai
kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
• Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės
tikslą.
Vietos paieškos rezultatai
Pagal numatytąją nuostatą rodomas paieškos rezultatų sąrašas,
o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau
rezultatų, slinkite žemyn.
À
Á
Â
Ã
Ä Vykti!
Å
Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.
Pasirinkite kitų maršrutų į vietas peržiūrą.
Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje
Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne
sąraše.
Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite . Žemėlapio viduryje
rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija
apie pasirinktą vietą.
Adreso paieška
PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo į jūsų
įrenginį įkelto žemėlapio duomenų.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Jei norite pakeisti paieškos plotą, pasirinkite Paieška netoli:
(Paieškos zonos keitimas, 11 psl.).
3 Pasirinkite Adresas.
4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
5 Pasirinkite adresą.
À
Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite
žemėlapį.
Á
Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti
kitą vietą.
Vietos ieškojimas pagal kategoriją
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
10
Vietų paieška ir išsaugojimas
Pasirinktos vietos apžvalga. Nustatykite pasirinktos vietos
išsamios informacijos peržiūrą.
Â
à Vykti!
Ä
Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąraše.
Paieškos zonos keitimas
Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių
netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz.,
vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar
jūsų aktyviame maršrute.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite .
3 Pasirinkite nustatymą.
Pasirinktinės lankytinos vietos
Pasirinktinės lankytinos vietos (POI) yra pritaikomos žemėlapio
vietos. Jose pateikiami perspėjimai, kuriais esate informuojami,
kad esate netoli nustatytos vietos arba keliaujate didesniu
greičiu nei nurodytas.
„POI Loader“ diegimas
Savo kompiuteryje galite sukurti pasirinktinių lankytinų vietų
sąrašus ar juos atsisiųsti, ir įdiegti juos savo įrenginyje,
naudojant „POI Loader“.
1 Eikite į www.garmin.com/poiloader.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Pasirinktinių LV paieška
Kad galėtumėte ieškoti pasirinktinių LV, jas, naudodami
programą „POI Loader“, turite įkelti į savo įrenginį („POI
Loader“ diegimas, 11 psl.).
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos.
2 Slinkite į skyrių „Kitos kategorijos“, tada pasirinkite kategoriją.
Stovėjimo vietos
Į dēzlCam įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys,
kurie gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal
laisvų stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar
taikomus mokėjimo metodus.
Kai kuriuose regionuose tiesioginiai stovėjimo aikštelių
duomenys teikiami dēzlCam įrenginį prijungus prie Smartphone
Link. Kai įrenginys gauna tiesioginius stovėjimo vietų duomenis,
galite peržiūrėti realiojo laiko stovėjimo aikštelių tendencijas.
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių
išsami informacija nepasiekiama. Garmin neprisiima
atsakomybės už tiesioginės stovėjimo vietų informacijos
tikslumą arba pateikimą laiku.
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai
Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra
koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo
vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar
aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.
Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.
Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite .
Paieškos priemonės
Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant
į ekrane pateikiamus raginimus.
Sankryžos paieška
Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar
sankirtos.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos.
2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
3 Pasirinkite sankryžą.
Miesto paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
• Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite Paieška
netoli: (Paieškos zonos keitimas, 11 psl.).
• Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite
Įvesti paiešką, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite
.
Vietos paieška pagal koordinates
Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates. Tai gali
padėti naudojant geologinių koordinačių funkciją.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės.
2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinačių formatą arba
dydį.
3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
4 Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje.
Foursquare
Sunkvežimių stovėjimo vietų paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Truck Locations > Automobilių
Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų
įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios
vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.
Jei norite papildomų funkcijų, suderinamame išmaniajame
telefone galite prisijungti prie Foursquare paskyros naudodami
„Smartphone Link“. Kai prisijungsite prie savo Foursquare
paskyros naudodami „Smartphone Link“, galėsite peržiūrėti
Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir
ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.
2 Pasirinkite stovėjimo vietą.
3 Pasirinkite Vykti!.
Prisijungimas prie Foursquare paskyros
1 Savo įrenginį prijunkite prie „Smartphone Link“.
2 Išmaniajame telefone atidarykite programą „Smartphone
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos
paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Automobilių
3 Atidarykite programos „Smartphone Link“ nustatymus ir
2 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų
aikštelės.
aikštelė.
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Link“.
pasirinkite Foursquare > Login.
4 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.
Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų
įrenginį. Kai prie savo Foursquare paskyros prisijungiate
naudodami „Smartphone Link“, paieškos funkcija pateikia
naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų
bazės ir pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo
paskyros.
Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Foursquare.
11
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas
Kad galėtumėte peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz.,
naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.
1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną
vietą.
2 Pasirinkite .
Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą
vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite > Nurodymai man.
3 Pasirinkite pradžios vietą.
4 Pasirinkite Pasirinkite.
Registravimasis naudojantis Foursquare
Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali
nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.
Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų
piktogramų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pridėti nuorodą.
2 Pasirinkite elementą.
Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
1 Pasirinkite > Foursquare > Užsiregistruoti.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite > Užsiregistruoti.
TripAdvisor
Jūsų TripAdvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų
vertinimai.Atitinkamų lankytinų vietų TripAdvisor vertinimai
automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąraše. Taip pat galite
ieškoti netoliese TripAdvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti
pagal atstumą ar populiarumą.
TripAdvisor lankytinų vietų paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > TripAdvisor.
2 Pasirinkite kategoriją.
Rodomas netolieseTripAdvisor esančių atitinkamos
kategorijos lankytinų vietų sąrašas.
3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar
populiarumą, pasirinkite Rikiuoti rezultatus (pasirenkama).
Neseniai rastų vietų peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis.
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis >
> Išvalyti > Taip.
Esamos vietos informacijos peržiūra
Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite
naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei
pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo
vietą.
Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška
Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas
ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite Ligoninės, Policijos nuovados, Degalai arba
Pakelės pagalba.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne
visuose regionuose.
PASTABA: jei suaktyvintas sunkvežimio profilis, vietoj
degalinių rodomos sunkvežimių sustojimo vietos.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas;
artimiausios vietos rodomos viršuje.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite vykti į vietą, pasirinkite Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos
informaciją, pasirinkite .
12
Nuorodos pridėjimas
Nuorodos pašalinimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Šalinti nuorodą (-as).
2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
4 Pasirinkite Baig..
Vietų įrašymas
Vietos išsaugojimas
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 10 psl.).
2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite > Įrašyti.
4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Jūsų dabartinės vietos įrašymas
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
2 Pasirinkite Įrašyti.
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
4 Pasirinkite Gerai.
Išsaugotos vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite .
5 Pasirinkite > Redaguoti.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pavadinimas.
• Pasirinkite Telefono numeris.
• Pasirinkite Kategorijos, kad kategorijas priskirtumėte
išsaugotai vietai.
• Pasirinkite Keisti žemėlapio simbolį, kad pakeistumėte
simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
7 Suredaguokite informaciją.
8 Pasirinkite Baig..
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms
Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti
pasirinktinių kategorijų.
PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai
įrašote bent 12 vietų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite > Redaguoti > Kategorijos.
Vietų paieška ir išsaugojimas
5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų
kableliais.
6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
7 Pasirinkite Baig..
Įrašytos vietos trynimas
PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite > Pašalinti išsaugotas vietas.
3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite
panaikinti, ir pasirinkite Pašalinti.
Naudojimasis žemėlapiu
Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 7 psl.) arba peržiūrėti artimiausių vietų
žemėlapį (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Vilkite žemėlapį į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad
apžvelgtumėte vaizdą.
• Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba .
• Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų,
pasirinkite .
• Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal
kategoriją, pasirinkite .
• Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą,
tada pasirinkite Vykti! (Maršruto pradėjimas naudojantis
žemėlapiu, 7 psl.).
Žemėlapio įrankiai
Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir
įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapį. Kai suaktyvinate
žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
Baigti: sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.
Kamera: leidžia naudoti prietaisų skydo kameros valdiklius ir
rodo įspėjimus apie priekinio susidūrimo pavojų ir išvažiavimą
iš juostos. Taip pat leidžia prisijungti prie prie prietaisų skydo
kameros vaizdo ieškiklio ir pagalbos vairuotojui nustatymų.
Keisti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.
Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo
važiuojate (Priekyje, 13 psl.).
Aukštis: rodo priekyje esančius aukščio virš jūros lygio
pokyčius.
Posūkiai: rodo būsimus posūkius maršrute (Posūkių ir
nurodymų peržiūra, 7 psl.).
Kelionės duomenys: rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz.,
greitį ar nuvažiuotą atstumą (Kelionės duomenų peržiūra
žemėlapyje, 14 psl.).
Garsas: reguliuoja pagrindinį garsumą.
Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto
telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį)
(Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 16 psl.).
Perdavimas ir stebėjimas: leidžia pradėti ir nutraukti
Perdavimas ir stebėjimas duomenų bendrinimą (Perdavimas
ir stebėjimas, 18 psl.).
Eismas: rodo eismo sąlygas visame maršrute arba jūsų
vietovėje (Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 14 psl.).
Orai: rodo jūsų vietovės orų informaciją.
Naudojimasis žemėlapiu
photoLive: rodo tiesioginio eismo kameras iš
„photoLive“ prenumeratos (photoLive eismo kameros,
17 psl.).
Pranešti apie greičio matuoklį: leidžia pranešti apie greičio ar
šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį
įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su
Smartphone Link programa.
Pertraukų planuoklis: rodomi pertraukų priminimai ir siūlomi
sustojimai.
Žemėlapio įrankio peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite .
2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite .
Žemėlapio įrankių įgalinimas
Pagal numatytąją nuostatą žemėlapio įrankių meniu įgalinami tik
dažniausiai naudojami žemėlapio įrankiai. Prie meniu galite
pridėti iki 12 įrankių.
1 Žemėlapyje pasirinkite > .
2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės
langelį.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Priekyje
Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute
ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas
vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei
važiuojate greitkeliu, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas
nuovažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši
informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose.
Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.
Būsimų vietų peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite
2 Pasirinkite nustatymą:
> Priekyje.
• Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą,
pasirinkite .
• Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio
nuovažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas
paslaugas, pasirinkite .
PASTABA: šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate
greitkeliu arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuovažų ar
miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas
Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią,
pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo
esančią rodyklę.
• Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
• Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją,
tada pasirinkite Pasirinktinė paieška ir įveskite įmonės
arba kategorijos pavadinimą.
Pasirinkite
Įrašyti.
5
13
Įspėjimo ir pavojaus simboliai
ĮSPĖJIMAS
Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina,
kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto
pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo
piktogramos. Žemėlapio duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų
įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus
ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada
atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.
Žemėlapyje arba maršruto kryptyse gali būti rodomi įspėjimo ir
pavojaus simboliai, skirti perspėti apie galimus pavojus, eismo
sąlygas ir svėrimo stotis, prie kurių artėjate.
Įspėjimai apie apribojimus
Aukštis
Svoris
Ašies svoris
Ilgis
Plotis
Sunkvežimių eismas draudžiamas
Priekabų eismas draudžiamas
Kenksmingos medžiagos draudžiamos
Degios medžiagos draudžiamos
Vandens teršalai draudžiami
Posūkis į kairę draudžiamas
Posūkis į dešinę draudžiamas
Apsisukti draudžiama
Įspėjimai apie kelio sąlygas
Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus
Šoninis vėjas
Siauras kelias
Staigus posūkis
Stati nuokalnė
Išlindęs medis
Įspėjimai
Svėrimo stotis
Nepatikrinta, ar kelias tinkamas sunkvežimiams
Kelionės informacija
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje
Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį
(Žemėlapio įrankių įgalinimas, 13 psl.).
Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
Kelionės duomenų laukų pritaikymas
Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapio įrankyje
rodomus duomenis, prie žemėlapio įrankių meniu turite pridėti
įrankį „Kelionės duomenys“ (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
13 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
14
3 Pasirinkite nustatymą.
Kelionės duomenų žemėlapio įrankyje rodomas naujas
kelionės duomenų laukas.
Kelionės informacijos puslapio peržiūra
Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės
statistika.
PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite
įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko
užtruko kelionė.
Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
Kelionės žurnalo peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo kelionės žurnalą, kurį sudaro duomenys
apie nuvažiuotą kelią.
1 Pasirinkite > Navigacija > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pažymėkite žymimąjį langelį Kelionės žurnalas.
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo
1 Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
2 Pasirinkite > Iš naujo nustatyti lauką (-us).
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite Pasirinkti visus,
kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus
duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
• Pasirinkite Nustatyti iš naujo kelionės duomenis, kad
atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
• Pasirinkite Vėl nustatyti maksimalų greitį, kad iš naujo
nustatytumėte maksimalų greitį.
• Pasirinkite Iš naujo nust. B kelionę, kad iš naujo
nustatytumėte skaitiklį.
Artėjančio eismo įvykio peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo
informaciją (Eismas, 17 psl.).
Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar
kelyje, kuriuo važiuojate.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje
pusėje esančiame skydelyje.
2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą
informaciją.
Eismo peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Žemėlapio pritaikymas
Žemėlapio sluoksnių tinkinimas
Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti
žemėlapyje, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.
1 Pasirinkite > Navigacija > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
Naudojimasis žemėlapiu
2 Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno sluoksnio, kurį
norite rodyti žemėlapyje.
Žemėlapio duomenų lauko keitimas
1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.
Žemėlapio perspektyvos keitimas
1 Pasirinkite > Navigacija > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pagal kryptį, kad būtų rodomas dvimatis
žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
• Pasirinkite Į šiaurę, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis
(2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
• Pasirinkite 3-D, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
Tiesioginių paslaugų, eismo
informacijos ir išmaniojo telefono
funkcijos
Kad kuo efektyviau naudotumėte dēzlCam įrenginį, jį susiekite
su išmaniuoju telefonu ir prijunkite prie Smartphone Link
programos. Programa Smartphone Link leidžia įrenginiui gauti
tiesioginius duomenis, įskaitant tiesioginius eismo duomenis,
stovėjimo vietų tendencijas, šviesoforo ir greičio kamerų
duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas. Ši programa taip pat
leidžia naudotis susietosiomis funkcijomis, pvz., kelionės
duomenų bendrinimo ir pranešimų funkcija Perdavimas ir
stebėjimas.
Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko
eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir
spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (Eismas,
17 psl.).
Tiesioginė stovėjimo vietų informacija: kai įmanoma, į įrenginį
siunčia stovėjimo vietų tendencijas (Stovėjimo vietos,
11 psl.).
Garmin tiesioginės paslaugos: nemokamai ir mokamai į
įrenginį siunčia tiesioginius duomenis, pvz., duomenis apie
šviesoforo ir greičio ar eismo kameras (Garmin tiesioginės
paslaugos, 15 psl.).
Orų informacija: į įrenginį siunčia tiesioginę orų informaciją ir
įspėjimus (Orų prognozės peržiūra, 21 psl.).
Perdavimas ir stebėjimas: leidžia realiuoju laiku gauti
nurodymus ir bendrinti kelionę su dispečeriu bei pasirinktais
kontaktais (Perdavimas ir stebėjimas, 18 psl.).
Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir
žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis ir ne visų tipų
pranešimuose.
Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą: leidžia
skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį,
taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą.
PASTABA: norint naudoti šią funkciją, nereikia prisijungti prie
Smartphone Link programos.
Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono
į navigacijos įrenginį.
Foursquare prisiregistravimas: leidžia prisiregistruoti prie
Foursquare vietų naudojant navigacijos įrenginį
(Registravimasis naudojantis Foursquare, 12 psl.).
Telefono susiejimas
Kad galėtumėte skambinti laisvomis rankomis, turite susieti savo
įrenginį su suderinamu mobiliuoju telefonu.
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos
1 Telefoną ir dēzlCam įrenginį laikykite ne didesniu kaip 3 m
(10 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
2 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite,
kad telefonas būtų matomas ar aptinkamas kituose
įrenginiuose.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
3 dēzlCam įrenginyje pasirinkite > „Bluetooth“.
4 Pasirinkite perjungiklį, kad įjungtumėte Bluetooth
technologiją.
Pasirodys netoli esančių Bluetooth įrenginių sąrašas.
5 Sąraše pasirinkite telefoną.
6 Jei reikia, patikrinkite, ar telefone rodomas kodas atitinka
dēzlCam įrenginyje rodomą kodą.
7 Pasirinkite Susieti.
PASTABA: jei norite peržiūrėti kontaktus ir skambučių žurnalą
dēzlCam įrenginyje, gali reikėti nueiti į Bluetooth nustatymus
telefone ir leisti bendrinti kontaktus su susietu dēzlCam
įrenginiu. Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo
vadove.
Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo
• Po pirmojo įrenginių susiejimo abu įrenginiai gali susijungti
automatiškai kiekvieną kartą, kai juos įjungiate.
• Kai jūsų telefonas prijungtas prie įrenginio, galite gauti balso
skambučius.
• Įjungus įrenginį, jis bando prisijungti prie paskutinio telefono
įrenginio, prie kurio jis buvo prijungtas.
• Gali reikėti nustatyti telefoną taip, kad jis automatiškai
prisijungtų prie įrenginio, kai įrenginys įjungiamas.
• Jei norite atlikti telefono skambučius, telefono Bluetooth
nustatymuose turi būti įgalintas leidimas bendrinti kontaktus
su navigacijos įrenginiu.
• Turėtumėte patikrinti, ar norimos Bluetooth funkcijos yra
įgalintos („Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir išjungimas,
16 psl.).
Papildomų Bluetooth įrenginių susiejimas
1 Laikykite ausines arba telefoną ir Bluetooth įrenginį ne
didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
2 Įrenginyje įjunkite Bluetoothbelaidę technologiją.
3 Ausinėse arba telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją
ir jį nustatykite taip, kad jį galėtų aptikti kiti Bluetooth
įrenginiai.
4 Savo įrenginyje pasirinkite > Bluetooth > Ieškoti
įrenginių.
Pasirodys netoli esančių Bluetooth įrenginių sąrašas.
5 Sąraše pasirinkite savo ausines ar telefoną.
6 Pasirinkite Gerai.
Garmin tiesioginės paslaugos
Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis,
jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie Smartphone Link.
Garmin tiesioginės paslaugos teikia nemokamus ir
prenumeruojamus planus, pagal kuriuos į įrenginį siunčiami
tiesioginiai duomenys, pvz., eismo sąlygos, orų informacija ir
duomenys apie šviesoforo bei greičio kameras.
Kai kurios paslaugos, pvz., orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip
atskiros programos. Kitos paslaugos, pvz., eismo informacija,
pagerina esamas įrenginio navigacijos funkcijas. Funkcijos,
kurioms reikalinga prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo
Smartphone Link simbolį ir jos yra rodomos tik tada, kai
įrenginys prijungtas prie Smartphone Link.
15
Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas
Norint naudotis tam tikromis dēzlCam tiesioginėmis paslaugomis
reikia įsigyti mokamą prenumeratą. Visos naudojimo trukmės
prenumeratą galite įsigyti programoje Smartphone Link.
Prenumerata susieta su išmaniojo telefono programų
parduotuvės paskyra.
1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
2 Pasirinkite My Account.
Rodomas galimų paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.
3 Pasirinkite paslaugą.
4 Pasirinkite kainą.
5 Pasirinkite Subscribe.
6 Kad atliktumėte pirkimą, vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus.
Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į
įrenginį
Naudodami telefone esančią Smartphone Link programą galite
ieškoti vietos ir nusiųsti ją į dēzlCam įrenginį.
1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite rasti netoliese esančią vietą, pasirinkite Find
Nearby Places ir įveskite visą adresą, jo dalį arba vietos
pavadinimą.
• Jei norite rasti netoliese Foursquare esančią lankytiną
vietą, pasirinkite Foursquare, tada sąraše pasirinkite
lankytiną vietą.
• Jei norite pasirinkti vietą žemėlapyje, spustelėkite Pick
Location ir žemėlapyje palieskite atitinkamą vietą.
• Jei kontaktų sąraše norite rasti adresą, pasirinkite Search
Contacts, tada pasirinkite kontakto vardą.
Pasirinkta vieta rodoma žemėlapyje.
3 Pasirinkite Send.
Programa Smartphone Link siunčia vietą į dēzlCam.
4 Savo dēzlCam įrenginyje pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą vietą, pasirinkite
Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba išsaugoti vietą
mėgstamų vietų sąraše, pasirinkite .
• Jei norite įtraukti vietą, bet nenorite naviguoti, pasirinkite
Gerai.
Vieta rodoma dēzlCam įrenginyje, neseniai rastų vietų sąraše.
Išmanieji pranešimai
Įrenginį prijungus prie Smartphone Link programos, dēzlCam
įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz.,
SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.
Išmaniųjų pranešimų gavimas
ĮSPĖJIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.
Kad dēzlCam įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie
išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.
Kai dēzlCam įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, jis
rodomas dēzlCam būsenos juostoje.
• Jei norite perskaityti visą pranešimą, pasirinkite pranešimą.
PASTABA: kai transporto priemonė juda, išmaniųjų
pranešimų skaityti negalėsite.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite Groti.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
16
• Jei norite pašalinti pranešimą, braukite jį į kairę ar dešinę.
Skambinimas naudojantis laisvų rankų
įranga
PASTABA: nors palaikoma ir gali būti naudojama dauguma
telefonų ir ausinių, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną ar
ausines bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone
gali neveikti.
Naudojant Bluetooth belaidę technologiją jūsų įrenginį galima
prijungti prie mobiliojo telefono ir belaidžių ausinių ar šalmo ir
naudoti kaip laisvų rankų įrenginį. Norėdami nustatyti, ar jūsų
įrenginys su Bluetooth technologija yra suderinamas su jūsų
navigacijos įrenginiu, apsilankykite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
Skambinimas
1 Pasirinkite .
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite rinkti numerį, pasirinkite , įveskite telefono
numerį ir pasirinkite .
• Jei norite skambinti numeriu, kuriuo neseniai skambinote
ar gavote skambutį, pasirinkite , tada pasirinkite numerį.
• Jei norite skambinti telefonų knygos kontaktui, pasirinkite
, tada pasirinkite kontaktą.
Skambučio priėmimas
Kai jums skambina, pasirinkite Atsiliepti arba Pašalinti.
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas
Priimamų skambučių parinktys rodomos, kai atsiliepiate į
skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su
telefonu.
PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį
galite jį vėl atidaryti pagrindiniame meniu pasirinkę .
• Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite .
• Norėdami perkelti garsą į telefoną, pasirinkite .
PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti
Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia
privatumo.
• Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms
sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
• Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
• Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite
.
Telefono numerio kaip iš anksto nustatytojo
išsaugojimas
Rinkiklyje galite išsaugoti iki trijų kontaktų telefono numerius
kaip iš anksto nustatytuosius. Galėsite greitai paskambinti į
namus, šeimos nariams ar kontaktams, kuriems neseniai
skambinote.
1 Pasirinkite > .
2 Pasirinkite iš anksto nustatytą numerį, pvz., 1 iš anksto
nustatytas numeris ir pasirinkite Gerai.
3 Pasirinkite kontaktą.
Apie belaides ausines
Naudojant belaidę technologiją, jūsų įrenginys gali siųsti
garsinius navigacijos raginimus į belaides ausines. Daugiau
informacijos rasite http://www.garmin.com/bluetooth.
„Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir išjungimas
Susietame telefone galite įgalinti arba išjungti skambinimą
laisvomis rankomis ir Smartphone Link funkcijas.
1 Pasirinkite > Bluetooth.
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos
2 Šalia telefono pavadinimo pasirinkite .
3 Skiltyje Naudoti pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įgalinti ryšį su Smartphone Link programa,
pasirinkite Smartphone Link.
• Jei norite įgalinti skambinimą laisvomis rankomis,
pasirinkite Laisvų rankų įranga.
4 Pasirinkite Gerai.
Pranešimų rodymas arba slėpimas išmaniajame
telefone su Android™
Galite naudoti Smartphone Link taikomąją programą, kad
pasirinktumėte, kokių tipų pranešimus rodyti dēzlCam įrenginyje.
1 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
2 Pasirinkite .
3 Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Smart
Notifications.
4 Skiltyje Notifications pasirinkite Settings.
Rodomas pranešimų kategorijų ir taikomųjų programų
sąrašas.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Kad įgalintumėte arba išjungtumėte pranešimus,
naudokite šalia kategorijos arba taikomosios programos
esantį perjungiklį.
• Jei prie sąrašo norite pridėti taikomąją programą,
pasirinkite .
Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple
įrenginyje
®
Jei esate prisijungę prie Apple įrenginio, galite filtruoti
pranešimus, rodomus dēzlCam įrenginyje, rodydami arba
slėpdami kategorijas.
1 Pasirinkite > Išmanieji pranešimai > .
2 Pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymės langelį,
jei norite, kad jie būtų rodomi.
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį
Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš
susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti
prie jūsų dēzlCam įrenginio automatiškai.
1 Pasirinkite > Bluetooth.
2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
Susieto Bluetooth įrenginio pašalinimas
Galite pašalinti susietą Bluetooth įrenginį, kad jis automatiškai
nebesijungtų prie dēzlCam įrenginio. Pašalinus susietą išmanųjį
telefoną, iš dēzlCam įrenginio taip pat pašalinami visi telefono
kontaktai ir skambučių istorija.
1 Pasirinkite > Bluetooth.
2 Šalia Bluetooth įrenginio pavadinimo pasirinkite >
Pamiršti.
Susieto telefono pašalinimas
Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai
nebesijungtų prie jūsų įrenginio.
1 Pasirinkite > Bluetooth.
2 Šalia telefono pavadinimo pasirinkite > Pamiršti.
Eismas
PRANEŠIMAS
Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą
arba pateikimą laiku.
Eismas
Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame
kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant
maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute
esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės
tikslą (Eismo nustatymai, 22 psl.). Naudodami eismo žemėlapį
galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.
Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo
duomenis.
• Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per
Smartphone Link programą (Eismo duomenų gavimas
naudojant Smartphone Link, 17 psl.).
• Visi produkto modeliai eismo duomenis gali gauti naudojant
radijo bangų imtuvo laidą (Eismo duomenų gavimas
naudojant Smartphone Link, 17 psl.). Eikite į produkto
puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą
eismo imtuvo laidą.
Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia
informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į
www.garmin.com/traffic.
Eismo duomenų gavimas naudojant
Smartphone Link
Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone
Link programą.
1 Prijunkite įrenginį prie Smartphone Link.
2 Savo dēzlCam įrenginyje pasirinkite > Navigacija >
Eismas ir patikrinkite, ar pasirinktas žymės langelis Eismas.
Funkcijos „Eismas“ įjungimas
Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.
1 Pasirinkite > Navigacija > Eismas.
2 Pasirinkite žymės langelį Eismas.
Eismo peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
photoLive eismo kameros
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite būti prisijungę prie
Smartphone Link ir turite būti užsiprenumeravę photoLive
paslaugą (Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas,
16 psl.).
photoLive eismo kameros rodo tiesioginius eismo sąlygų
pagrindiniuose keliuose ir sankryžose vaizdus.
Paslauga photoLive pasiekiama ne visuose regionuose.
photoLive eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas
Galite peržiūrėti tiesioginius vaizdus iš netoliese esančių eismo
kamerų. Taip pat galite išsaugoti eismo kamerų informaciją iš
regionų, kuriuose dažnai keliaujate.
1 Pasirinkite > photoLive.
2 Pasirinkite Paliesti norint pridėti
3 Pasirinkite kelią.
4 Pasirinkite eismo kameros vietą.
17
Šalia kameros vietos žemėlapio rodomas tiesioginis vaizdas
iš kameros. Galite pasirinkti žiūrėti viso vaizdo dydžio vaizdą.
5 Jei norite išsaugoti kamerą, pasirinkite Įrašyti (pasirenkama).
Prie pagrindinio programos photoLive ekrano pridedamas
kameros miniatiūros vaizdas.
photoLive eismo kamerų peržiūra žemėlapyje
photoLive žemėlapio įrankis rodo eismo kameras, esančias
priekyje esančiame kelyje.
1 Žemėlapyje pasirinkite > photoLive.
Įrenginys rodo tiesioginį vaizdą iš artimiausios priekyje
esančios eismo kameros ir atstumą iki kameros. Pravažiavus
kamerą įrenginys įkelia tiesioginį vaizdą iš kitos priekyje
esančios kameros.
2 Jei kelyje nėra kamerų, pasirinkite Rasti eismo kameras,
kad peržiūrėtumėte ar išsaugotumėte netoliese esančias
eismo kameras (pasirenkama).
Eismo kameros išsaugojimas
1 Pasirinkite > photoLive.
2 Pasirinkite Paliesti norint pridėti.
3 Pasirinkite kelią.
4 Pasirinkite sankryžą.
5 Pasirinkite Įrašyti.
Transporto priemonės ir vairuotojo
įrankiai
Pertraukų planavimas
PRANEŠIMAS
Šis įrenginys NĖRA patvirtintas įrašų popieriniame žurnale
pakaitalas pagal Federalinės vežėjų saugos administracijos
(angl. FMCSA) nuostatas. Vairuotojai turėtų laikytis visų
galiojančių federalinių ir valstijų darbo valandų reikalavimų. Šis
įrenginys, integruotas su Garmin eLog™ suderinamu elektroninio
prisijungimo įrenginiu (angl. ELD),vežėjui sudaro galimybę
laikytis darbo valandų, prisijungimo ir pertraukų reikalavimų. Jei
norite sužinoti daugiau arba įsigyti Garmin eLog įrenginį,
apsilankykite adresu garmin.com/elog.
Įgalinus pertraukų planavimo funkciją, iki siūlomų pertraukų
pradžios ir vairavimo laiko pabaigos likus vienai valandai
įrenginys apie tai praneša ir pasiūlo maršrute esančias
pertraukų vietas. Šią funkciją galite naudoti norėdami stebėti
darbo valandas; tai gali padėti laikytis saugumo taisyklių.
PASTABA: jei naudojate automobilio profilį, pertraukų
planavimo funkcijos nepasiekiamos.
Sustojimas, kai siūloma pertrauka
Kai ateina pertraukos laikas, įrenginys jus apie tai įspėja ir rodo
galimas pertraukų vietas maršrute.
Siūlomų pertraukų vietų sąraše pasirinkite vietą.
Įrenginys prideda pertraukos vietą kaip kitą kelionės tikslą
maršrute.
Pertraukų laikmačio įjungimas
Pertraukų laikmatis automatiškai įsijungia, kai transporto
priemonė 30 sekundžių juda bent 8 km/val. (5 km/myl.) greičiu.
Laikmatį bet kada galite įjungti rankiniu būdu.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Pertraukų planuoklis.
2 Pasirinkite Paleisti laikmatį.
Pertraukų laikmačio pristabdymas ir nustatymas iš
naujo
Laikmatis pristabdomas automatiškai, kai transporto priemonė
stovi tris minutes ar ilgiau. Kai sustojate trumpai, pvz., aikštelėje
18
ar sunkvežimių stotelėje, laikmatį galite pristabdyti rankiniu
būdu. Kelionės pabaigoje laikmatį galite nustatyti iš naujo
rankiniu būdu.
1 Pasirinkite Sustabdyti laikmatį.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pristabdyti laikmatį, pasirinkite Pristabdyti.
• Jei norite sustabdyti ir iš naujo nustatyti laikmatį,
pasirinkite Vėl nustatyti.
Vairavimo valandų koregavimas
Galite koreguoti visų vairavimo valandų skaičių, kad jis labiau
atitiktų darbo valandų įrašus.
1 Naudodami pertraukų planavimo funkciją pasirinkite Iš viso
važiuota valandų.
2 Įveskite visų vairavimo valandų skaičių.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Dienos vairavimo laiko koregavimas
Galite koreguoti dienos vairavimo laiką, kad jis atitiktų
atitinkamame regione taikomus teisinius reikalavimus.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.
1 Naudodami pertraukų planavimo funkciją pasirinkite Per
dieną važiuota valandų.
2 Pasirinkite regione taikomą dienos vairavimo laiką.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Perdavimas ir stebėjimas
PRANEŠIMAS
Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.
Funkcija Perdavimas ir stebėjimas leidžia bendrinti kelionę su
dispečeriu ar išmaniojo telefono ir socialinių tinklų kontaktais.
Kai bendrinate, žiūrintieji gali realiuoju laiku stebėti jūsų esamą
vietą, kitą kelionės tikslą ir paskutinių kelionių maršrutus.
Norint naudoti šią funkciją, reikia išmaniojo telefono su
Smartphone Link programa.
PASTABA: jei naudojate automobilio profilį, ši funkcija
negalima.
Bendrinimo funkcijos Perdavimas ir stebėjimas
nustatymas
Kai funkciją Perdavimas ir stebėjimas naudojate pirmą kartą,
turite ją nustatyti ir pakviesti dispečerį.
1 Prisijunkite prie Smartphone Link.
2 Savo dēzl™ įrenginyje pasirinkite > Perdavimas ir
stebėjimas.
3 Vadovaudamiesi dēzl įrenginio ekrane pateikiamomis
instrukcijomis baikite funkcijos nustatymą.
Perdavimas ir stebėjimas seanso pradžia
PRANEŠIMAS
Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.
Kad galėtumėte pradėti bendrinti, turite nustatyti Perdavimas ir
stebėjimas funkciją (Bendrinimo funkcijos Perdavimas ir
stebėjimas nustatymas, 18 psl.).
Galite pradėti bendrinti Perdavimas ir stebėjimas duomenis
naudodami dēzlCam įrenginį arba Smartphone Link programą.
• dēzlCam įrenginyje pasirinkite > Perdavimas ir
stebėjimas > Pradėti.
• dēzlCam įrenginyje esančiame žemėlapyje pasirinkite >
Perdavimas ir stebėjimas > Pradėti.
• Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą
ir pasirinkite Perdavimas ir stebėjimas > Start Dispatch
and Track.
Transporto priemonės ir vairuotojo įrankiai
Jūsų įgalintose socialinių tinklų paskyrose skelbiama nuoroda,
leidžianti peržiūrėti Perdavimas ir stebėjimas duomenis, o jūsų
pakviestiems kontaktams nusiunčiamas el. laiškas su nuoroda.
Kai bendrinate, žiūrintieji, spustelėję nuorodą, gali realiuoju laiku
stebėti jūsų esamą vietą ir paskutinių kelionių maršrutus.
rodoma dēzlCam būsenos juostoje, kol Perdavimas ir
stebėjimas duomenų bendrinimas suaktyvinamas. Taip pat
rodomas pakviestų žiūrinčiųjų skaičius.
PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą Perdavimas ir
stebėjimas duomenų bendrinimo seansas automatiškai baigiasi
po 24 valandų. Programoje Smartphone Link galite pasirinkti
Perdavimas ir stebėjimas > Keep Activity Available, jei norite
pratęsti Perdavimas ir stebėjimas duomenų bendrinimo seansą
arba galite bet kada nutraukti bendrinimą.
Perdavimas ir stebėjimas duomenų bendrinimo
sustabdymas
Perdavimas ir stebėjimas duomenų bendrinimą galite bet kada
sustabdyti naudodami dēzlCam įrenginį arba Smartphone Link
programą.
• dēzlCam įrenginyje pasirinkite > Perdavimas ir
stebėjimas > Baigti.
• Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą
ir pasirinkite Perdavimas ir stebėjimas > Stop Dispatch
and Track.
Žiūrintieji gaus pranešimą, kad Perdavimas ir stebėjimas
seansas baigėsi ir kad jie nebegalės stebėti jūsų vietos.
Automatinė perdavimo ir stebėjimo seanso pradžia
Galite įrenginį nustatyti, kad jis pradėtų Perdavimas ir
stebėjimas seansą automatiškai kiekvieną kartą, kai pradedate
važiuoti maršrutu.
1 Pasirinkite > Navigacija > Maršruto nustatymai.
2 Pasirinkite Perdavimo ir stebėjimo automatinis
paleidimas.
Dispečerio pranešimo išsiuntimas į dēzl įrenginį
Kad galėtumėte išsiųsti dispečerio pranešimą, vairuotojas turi
nustatyti Perdavimas ir stebėjimas funkciją (Bendrinimo
funkcijos Perdavimas ir stebėjimas nustatymas, 18 psl.).
Dispečerio pranešimą galite išsiųsti tiesiogiai į dēzl įrenginį
naudodami Perdavimas ir stebėjimas funkciją. Pasitelkus šią
priemonę vairuotojui galima nusiųsti naujausią informaciją.
PASTABA: ši funkcija nesuderinama su jokiomis išmaniojo
telefono pranešimų programomis.
1 Parašykite el. laišką ar teksto pranešimą į jį įtraukdami
naujausią dispečerio informaciją.
2 El. laiško ar teksto pranešimo pavadinime ar bet kur tekste
įveskite žodį „dezl“.
PASTABA: žodį „dezl“ galite įvesti didžiosiomis ar
mažosiomis raidėmis.
3 El. laišką ar teksto pranešimą išsiųskite į vairuotojo išmanųjį
telefoną.
Pranešimas rodomas vairuotojo dēzl įrenginyje ir gali būti
peržiūrėtas transporto priemonei važiuojant.
Kelionės maršrutu pagal dispečerio pranešimą pradžia
Gavę dispečerio pranešimą galite pradėti važiuoti nauju
maršrutu, nurodytu adresu (jei pateiktas).
1 Pasirinkite pranešimą.
2 Pranešimo tekste pasirinkite adreso nuorodą.
Įrenginys ieško adreso.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
Įrenginys apskaičiuoja maršrutą iki kelionės tikslo ir pradeda
naują Perdavimas ir stebėjimas seansą.
Balso komanda
Techninės priežiūros įrašymas
Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir
hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės
priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas
(Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas, 19 psl.).
1 Pasirinkite > Techninės priežiūros istorija.
2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
3 Pasirinkite Pridėti įrašą.
4 Įveskite hodometro duomenis ir pasirinkite Kitas.
5 Įveskite komentarą (neprivaloma)
6 Pasirinkite Baig..
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas
1 Pasirinkite > Techninės priežiūros istorija.
2 Pasirinkite > Pridėti kategoriją.
3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Techninės priežiūros kategorijų šalinimas
Kai pašalinate techninės priežiūros kategoriją, pašalinami visi
šioje kategorijoje esantys techninės priežiūros įrašai.
1 Pasirinkite > Techninės priežiūros istorija.
2 Pasirinkite > Pašalinti kategorijas.
3 Pasirinkite paslaugų kategorijas, kurias norite pašalinti.
4 Pasirinkite Pašalinti.
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas
1 Pasirinkite > Techninės priežiūros istorija.
2 Pasirinkite kategoriją, kurią norite pervardyti.
3 Pasirinkite > Pervardyti kategoriją.
4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Techninės priežiūros įrašų šalinimas
1 Pasirinkite > Techninės priežiūros istorija.
2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
3 Pasirinkite > Pašalinti įrašus.
4 Pasirinkite techninės priežiūros įrašus, kuriuos norite
pašalinti.
5 Pasirinkite Pašalinti.
Techninės priežiūros įrašo redagavimas
Galite redaguoti komentarą, hodometro duomenis ir techninės
priežiūros įrašo datą.
1 Pasirinkite > Techninės priežiūros istorija.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite lauką.
4 Įveskite naują informaciją ir pasirinkite Baig..
Balso komanda
PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir
prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinami ne visi
modeliai.
PASTABA: balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje
gali veikti netinkamai.
Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant
žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai
balsu ir galimų komandų sąrašas.
Pažadinimo frazės nustatymas
Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite ištarti norėdami
suaktyvinti balso komandas. Numatytoji pažadinimo frazė yra
Balso komanda.
19
PATARIMAS: kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda,
naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.
1 Pasirinkite > Balso komanda > > Pažadinimo frazė.
2 Įveskite naują pažadinimo frazę.
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate
frazę.
3 Pasirinkite Baig..
Balso komandų aktyvinimas
Ištarkite savo pažadinimo frazę.
Pasirodys balso komandų meniu.
Patarimai dėl balso komandų
• Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
• Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
• Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.
• Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė
galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.
• Paklausykite dviejų tonų, kad patvirtintumėte, kada įrenginys
įjungia ir išjungia balso komandą.
Maršruto pradėjimas balso komandomis
Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.
1 Ištarkite savo pažadinimo frazę (Pažadinimo frazės
nustatymas, 19 psl.).
2 Ištarkite Surasti vietą.
3 Išklausykite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.
4 Pasakykite linijos numerį.
5 Ištarkite Rodyti kelią.
Instrukcijų nutildymas
Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenutildydami
įrenginio.
1 Pasirinkite > Balso komanda > .
2 Pasirinkite Nutildyti instrukcijas > Įjungta.
Valdymas balsu
Regionuose, kuriuose negalima balso komandos funkcija,
suaktyvinama valdymo balsu funkcija. Valdymo balsu funkcija
leidžia balsu kontroliuoti įrenginį. Kad galėtumėte naudotis
valdymo balsu funkcija, turite ją konfigūruoti savo balsui.
Valdymo balsu konfigūravimas
Funkcija Valdymas balsu turi būti sukonfigūruota vieno
naudotojo balsui ir neveikia kalbant kitiems asmenims.
1 Pasirinkite > Valdymas balsu.
2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis
įrašykite komandas, kurios atitiktų valdymo balsu frazes.
PASTABA: neprivalote tiksliai perskaityti ekrane pateiktos
frazės. Galite ištarti kitą norimą komandą, kurios prasmė ta
pati.
Jei norite naudotis valdymo balsu funkcija, turite ištarti šiai
funkcijai skirtą komandą.
Valdymo balsu naudojimas
1 Ištarkite komandą, kurią įrašėte frazei Valdymas balsu.
Pasirodys valdymo balsu meniu.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Valdymo balsu patarimai
• Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
20
• Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
• Turite išgirsti specialų garsą, kuris patvirtina, kad įrenginys
sėkmingai priėmė komandą.
Naudojimasis taikomosiomis
programomis
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje
Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane
(pateiktas daugeliu kalbų).
1 Pasirinkite > Pagalba.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip
programinės įrangos tekstas (Teksto kalbos nustatymas,
23 psl.).
2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite
(pasirenkama).
Sunkvežimių žemėlapio peržiūra
Sunkvežimių žemėlapyje rodomi pripažinti sunkvežimių
maršrutai, pvz., Pagalbos antžeminiam transportui įstatyme
(angl. STAA) rekomenduojami maršrutai, TruckDown (TD)
rekomenduojami maršrutai ir neradioaktyvias pavojingąsias
medžiagas (angl. NRHM) vežantiems sunkvežimiams skirti
maršrutai. Pripažinti maršrutai skiriasi atsižvelgiant į jūsų regioną
ir į įrenginį įkeltus žemėlapio duomenis.
Pasirinkite > Sunkvežimių žemėlapis.
Kelionės planuoklis
Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią
galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių
pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu.
Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte
savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti
siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.
Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų
maršrutą.
Kelionės planavimas
Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina
įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta
– tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti
kelionės maršrutu pradedate kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo
važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.
1 Pasirinkite > Kelionės planas > Nauja kelionė.
2 Pasirinkite Pasirinkti pradžios vietą.
3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite
Pasirinkite.
4 Pasirinkite Pasirinkti kelionės tikslą.
5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite Pasirinkite.
6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite Pridėti vietą
(pasirenkama).
7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite Kitas > Įrašyti.
8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas
1 Pasirinkite > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite
vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
ir
Naudojimasis taikomosiomis programomis
• Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą,
pasirinkite .
• Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .
Kelionės tikslų sekos optimizavimas
Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad
maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.
Redaguodami kelionę pasirinkite
> Optimizuoti tvarką.
Traukos vietų radimas keliaujant
Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių
traukos vietų.
1 Redaguodami kelionę pasirinkite > Kelionės nustatymai
> Siūlyti pramogas.
2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.
3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite
Pasirinkite.
Kelionės maršruto nustatymų keitimas
Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai
pradedate kelionę.
1 Pasirinkite > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą ir
transporto priemonę, kuria važiuosite maršrutu
(pasirenkama).
4 Pasirinkite > Kelionės nustatymai.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite
Formuoti maršrutą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas (Maršruto formavimas, 8 psl.).
• Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą,
pasirinkite Maršruto nustatymai (Maršruto skaičiavimo
režimo keitimas, 8 psl.).
Išsaugotos kelionės navigacija
Kad galėtumėte pradėti naviguoti išsaugotu maršrutu, aktyvus
transporto priemonės profilis turi atitikti kelionei pasirinktą
transporto priemonės profilį (Kelionės maršruto nustatymų
keitimas, 21 psl.). Jei profiliai nesutampa, įrenginys paragins
prieš kelionę pakeisti transporto priemonės profilį (Transporto
priemonės profilio perjungimas, 3 psl.).
1 Pasirinkite > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite Vykti!.
4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite
Pradėti.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki
pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki
likusių kelionės tikslų.
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas
Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir
įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.
1 Pasirinkite > Kelionės planas > Mano aktyvus
maršrutas.
2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės
planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
3 Pasirinkite Įrašyti, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip
kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti
(pasirinktinė funkcija).
dēzlCam nustatymai
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės
istorijos funkciją (Įrenginio nustatymai, 23 psl.).
Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite
peržiūrėti žemėlapyje.
Pasirinkite > Kur aš buvau.
Orų prognozės peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų
informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite
prijungti prie Smartphone Link programos.
1 Pasirinkite > Orai.
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų
prognozę.
2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.
Orų peržiūra šalia įvairių miestų
1 Pasirinkite > Orai > Dabartinė vieta.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite
miestą iš sąrašo.
• Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite Pridėti
miestą ir įveskite miesto pavadinimą.
dēzlCam nustatymai
Navigacijos nustatymai
Pasirinkite > Navigacija.
Automobilio profil.: nustatomas transporto priemonės profilis
kiekvienam sunkvežimiui, kuriame naudosite įrenginį.
Žemėlapis ir transporto priemonė: nustatomas žemėlapio
detalumo lygis ir transporto priemonės piktograma, kuri bus
rodoma įrenginyje.
Maršruto nustatymai: Parenkami maršruto nustatymai
naviguojant.
Pagalba vairuotojui: nustatomi pagalbos vairuotojui
perspėjimai.
Eismas: nustatoma įrenginio naudojama eismo informacija.
Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų
vengiama eismo ir kad, esant spūsčiai, būtų rastas naujas
maršrutas į kelionės tikslą (Eismo delsos vengimas maršrute,
8 psl.).
Vienetai: Nustatomi atstumo matavimo vienetai.
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai
Pasirinkite > Navigacija > Žemėlapis ir transporto
priemonė.
Transporto priemonė: nustato transporto priemonės
piktogramą, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.
Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.
Žemėlapio detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo
lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas
žemėlapis.
Žemėlapio tema: pakeičia žemėlapio duomenų spalvą.
Žemėlapio įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos
žemėlapio įrankių meniu.
Žemėlapio sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi
žemėlapio puslapyje (Žemėlapio sluoksnių tinkinimas,
14 psl.).
Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenka mastelį,
kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši
funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.
21
Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius
įrenginys naudoja.
Žemėlapių įjungimas
Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.
PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapio produktų,
apsilankykite http://buy.garmin.com.
1 Pasirinkite > Navigacija > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Mano žemėlapiai.
2 Pasirinkite žemėlapį.
Maršruto nustatymai
Pasirinkite > Navigacija > Maršruto nustatymai.
Maršruto peržiūra: kai pradedate važiuoti maršrutu, rodomi
maršrute esantys pagrindiniai keliai.
Skaičiavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo
metodas.
Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti
maršrute.
Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar
vietų.
Perdavimo ir stebėjimo automatinis paleidimas: įrenginiui
leidžiama pradėti Perdavimas ir stebėjimas seansą
automatiškai kiekvieną kartą, kai pradedate važiuoti
maršrutu.
Ekologiškos zonos: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos
apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų
transporto priemonei, vengimo parinktys.
Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia
nemažo operatoriaus dėmesio.
Balso kalba: nustatoma navigacijos raginimų balsu kalba.
Kelionės istorija: įrenginiui leidžiama įrašyti informaciją,
reikalingą funkcijoms myTrends, Kur aš buvau ir Kelionės
žurnalas.
Išvalyti kelionės istoriją: išvaloma kelionių istorija, reikalinga
funkcijoms myTrends, Kur aš buvau ir Kelionės žurnalas.
Pagalbos vairuotojui nustatymai
Pasirinkite > Navigacija > Pagalba vairuotojui.
Garsiniai vairuotojo perspėjimai: įgalinami visų vairuotojo
perspėjimų garsiniai signalai (Saugaus vairavimo funkcijos ir
įspėjimai, 4 psl.).
Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar
šviesoforo kameros.
Eismo nustatymai
Pagrindiniame meniu pasirinkite > Navigacija > Eismas.
Eismas: įgalinamas eismas.
Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas
nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija
Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo
duomenys.
Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.
Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas optimizuotus
alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai ar pateikus
užklausą (Eismo delsos vengimas maršrute, 8 psl.).
Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos
praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.
Prietaisų skydo kameros nustatymai
Pasirinkite > Kamera ant prietais. skyd..
Kameros vieta: leidžia nustatyti transporto priemonės aukštį ir
kameros padėtį bei sulygiuoti prietaisų skydo kamerą
(Kameros sulygiavimas, 3 psl.).
Automatiškai įrašyti: įjungus įrenginį prietaisų skydo kamera
automatiškai pradeda įrašyti vaizdą.
22
Išankstinis įspėjimas apie susidūrimą: leidžia įgalinti ir
nustatyti įspėjimo apie priekinį susidūrimą jautrumą (Įspėjimo
dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema, 5 psl.). Nustačius
didesnį jautrumą įspėjimas apie priekinį susidūrimą
pateikiamas greičiau.
Perspėjimas apie išvažiavimą iš juostos: pateikiamas
įspėjimas, kai įrenginys nustato, kad netyčia pervažiavote
eismo juostos skiriamąją liniją (Įspėjimo apie išvažiavimą iš
juostos sistema, 6 psl.).
Vaizdo įrašo skiriamoji geba: nustatoma prietaisų skydo
kameros įrašų skiriamoji geba ir kokybė.
Įrašyti garsą: įjungiamas arba išjungiamas garso įrašymas, kai
įrašote pasitelkę prietaisų skydo kamerą.
Duomenų perdanga: į vaizdo įrašą įtraukiama data, laikas,
vieta ir greičio informacija.
Įrašyti nutrūkus maitinimui: nutrūkus išoriniam maitinimui
vaizdas tam tikrą laiką įrašinėjamas.
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas
Pasirinkite
> Bluetooth.
Prijungimas prie belaidžio tinklo
1
2
3
4
Pasirinkite > Wi-Fi.
Jei reikia, belaidžio tinklo technologiją įjunkite perjungikliu.
Pasirinkite belaidį tinklą.
Jei reikia, įveskite užšifravimo raktą.
Įrenginys prisijungia prie belaidžio tinklo. Įrenginys įsimena tinklo
informaciją ir prisijungs automatiškai, kai grįšite į šią vietą
ateityje.
Ekrano nustatymai
Pasirinkite > Ekranas.
Ryškumo lygis: nustatomas įrenginio ekrano ryškumo lygis.
Adaptyvusis ryškumas: automatiškai reguliuojamas foninio
apšvietimo ryškumas pagal aplinkos šviesą, kai įrenginys
išimtas iš laikiklio.
Tema: įjungiamas dienai arba nakčiai pritaikytų spalvų režimas.
Jei pasirenkate Automatinis, įrenginys automatiškai nustato
dienai ar nakčiai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).
Ekrano fonas: nustatomas įrenginio ekrano fonas.
Miegas: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui
persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).
Daydream: įjungiamas arba išjungiamas „Daydream“ ekrano
užraktas.
Šrifto dydis: padidinamas arba sumažinamas įrenginyje
pateikiamas šriftas.
Kai įrenginys pasukamas: įgalinamas automatinis ekrano
pasukimas keičiant stačiojo ir gulsčiojo vaizdo režimus pagal
įrenginio orientaciją arba paliekama esama orientacija.
PASTABA: kai įrenginys prijungtas prie transporto priemonės
laikiklio, palaikomas tik gulsčiojo vaizdo režimas.
Atvaizdavimas: leidžiama įrenginio ekrano turinį rodyti
suderinamame išoriniame belaidžiame ekrane.
Garso ir pranešimų nustatymai
Pasirinkite > Garsas ir pranešimai.
Garsumo slankikliai: nustatomas navigacijos, medijos,
skambučių, pavojaus signalų ir pranešimų garsumo lygis.
Netrukdyti: nustatomos automatinės funkcijos
„Netrukdyti“ taisyklės. Ši funkcija leidžia išjungti garsinius
perspėjimus, kurie turi skambėti konkrečiu metu ar per
konkrečius įvykius.
dēzlCam nustatymai
Numatytasis pranešimo signalas: nustatomas numatytasis
įrenginio pranešimų signalas.
2 Pasirinkite nustatymų kategoriją.
3 Pasirinkite > Atkurti.
Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas
1 Pasirinkite > Garsas ir pranešimai.
2 Garsui ir pranešimo garsumo lygiui reguliuoti naudokite
slankiklio juostas.
Įrenginio informacija
Priežiūros institucijų ir atitikties informacija
Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir
išjungimas
1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
2 Pasirinkite Apie įrenginį > Reguliavimas.
Vietos nustatymo paslaugų funkcija turi būti įgalinta įrenginyje,
kad galėtumėte nustatyti savo vietą, apskaičiuoti maršrutus ir
gauti navigacijos patarimus. Galite išjungti vietos nustatymo
paslaugas, jei norite taupyti baterijos energiją arba maršrutą
planuojate, kai įrenginys yra patalpoje ir negauna GPS signalų.
Kai vietos nustatymo paslaugos išjungtos, įrenginys įgalina GPS
modeliavimo įrenginį apskaičiuoti ir modeliuoti maršrutus.
1 Pasirinkite > Vieta.
2 Pasirinkite perjungiklį, kad įgalintumėte ar išjungtumėte vietos
nustatymo paslaugas.
PASTABA: dažniausiai Režimas parinkties Tik įrenginys keisti
nereikia. Įrenginyje yra aukštos kokybės GPS antena, kuri
naviguojant teikia ypač tikslius vietos duomenis.
Specifikacijos
Teksto kalbos nustatymas
Galite pasirinkite įrenginio programinės įrangos teksto kalbą.
1 Pasirinkite > Kalba ir įvestis > Kalba.
2 Pasirinkite kalbą.
Paskyrų pridėjimas
Prie įrenginio galite pridėti paskyrų, kad sinchronizuotumėte el.
pašto, susitikimų ir kitus duomenis.
1 Pasirinkite > Paskyros > Pridėti paskyrą.
2 Pasirinkite paskyros tipą.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Datos ir laiko nustatymai
Pasirinkite > Data ir laikas.
Automatinis datos ir laiko nustatymas: laikas nustatomas
automatiškai pagal prijungto tinklo informaciją.
Nustatyti datą: įrenginyje nustatomas mėnuo, diena ir metai.
Nustatyti laiką: įrenginyje nustatomas laikas.
Pasirinkti laiko juostą: įrenginyje nustatoma laiko juosta.
Naudoti 24 valandų formatą: įjungiamas arba išjungiamas 24
valandų formatas.
Įrenginio nustatymai
Pasirinkite > Apie įrenginį.
Sistemos naujiniai: leidžiama atnaujinti žemėlapį ir įrenginio
programinę įrangą.
Būsena: rodoma baterijos būsena ir tinklo informacija.
Teisinė informacija: leidžiama peržiūrėti galutinio vartotojo
licencijos sutarties (GVLS) ir programinės įrangos licencijos
informaciją.
Reguliavimas: rodoma E-LABEL įstatymo reikalavimų ir
atitikties informacija.
„Garmin“ įrenginio informacija: rodoma aparatūros ir
programinės įrangos versijos informacija.
Nustatymų atkūrimas
Galite atkurti nustatymų kategoriją pagal gamyklinius
nustatymus.
1 Pasirinkite .
Įrenginio informacija
Darbinės temperatūros
diapazonas
Nuo –10 iki 55 °C (nuo 14 iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros
diapazonas (naudojant
transporto priemonės
maitinimo šaltinį)
Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Maitinimo tipas
Transporto priemonės maitinimo šaltinis,
naudojant pasirinktinį priedą. Kintamosios
srovės maitinimo šaltinio energija, tiekiama
per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik
namie arba biure).
Baterijos tipas
Pakartotinai įkraunama, ličio jonų
Įvestis
Daugiausiai 5 V nuolatinės srovės, 2 A
Belaidžio ryšio dažniai / Wi‑Fi 2,4 GHz @ +3 dBm nominalus dydis
protokolai
Bluetooth 2,4 GHz
Įrenginio įkrovimas
PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina
LPS.
Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.
• Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite
prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
• Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio,
pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.
Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį,
tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin
atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie
trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.
Įrenginio techninė priežiūra
Garmin palaikymo centras
Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų,
dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams,
eikite adresu support.garmin.com.
Žemėlapių ir programinės įrangos
naujinimas naudojant Wi‑Fi tinklą
PRANEŠIMAS
Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį
atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo
nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad
sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius,
susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.
Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį
prijungę prie Wi‑Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia
atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.
1 Prijunkite įrenginį prie Wi‑Fi tinklo (Prijungimas prie belaidžio
tinklo, 22 psl.).
Prijungtas prie Wi‑Fi tinklo, įrenginys automatiškai tikrina, ar
yra naujinių ir rodo pranešimą, jei naujinys pasiekiamas.
23
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kai rodomas pranešimas apie naujinį, perbraukite nuo
ekrano viršaus ir pasirinkite Galimas naujinimas..
• Jei norite rankiniu būdu patikrinti, ar yra naujinių,
pasirinkite > Apie įrenginį > Sistemos naujiniai.
Įrenginys rodo galimus žemėlapių ir programinės įrangos
naujinius. Kai yra galimas naujinimas, tekstas Galimi
naujinimai rodomas žemiau skilties Žemėlapis arba
Programinė įranga.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, pasirinkite
Atsisiųsti.
• Jei norite įdiegti tik žemėlapio naujinius, pasirinkite
Žemėlapis.
• Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinius,
pasirinkite Programinė įranga.
4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite Priimti visus,
kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.
PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite
Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas.
Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių
sutarčių sąlygomis.
Naudodami
pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio
5
maitinimo šaltinio ir pasirinkite Tęsti (Įrenginio įkrovimas,
23 psl.).
Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti
USB sieninį įkroviklį, kurio išėjimo galia – mažiausiai 1 A. Gali
tikti dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems
telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems
medijos įrenginiams.
6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie
išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi‑Fi aprėpties zoną.
PATARIMAS: jei žemėlapio atnaujinimo procesas
pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali
nebūti žemėlapio duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus
žemėlapio duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius.
1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste,
sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
2 Nusausinkite įrenginį.
Jutiklinio ekrano valymas
1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo šaltinio.
4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.
Apsisaugojimas nuo vagystės
• Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų
nesimatytų.
• Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
• Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
• Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę
įrangą (garmin.com/express).
Transporto priemonės maitinimo laide
esančio saugiklio keitimas
PRANEŠIMAS
Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir
įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės
maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.
Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali
reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės
adapterio antgalyje.
1 Galinį elementą À pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį
atlaisvintumėte.
Įrenginio priežiūra
PRANEŠIMAS
Stenkitės įrenginio nenumesti.
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.
Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes
galite jį sugadinti.
Saugokite įrenginį nuo vandens.
2
3
4
5
PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti
monetos.
Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį Á ir
saugiklį Â.
Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios
srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę
ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laide Ã.
Kameros objektyvo valymas
Įrenginio nustatymas iš naujo
PRANEŠIMAS
Objektyvo nevalykite sausa šluoste. Sausa šluostė gali pažeisti
objektyvą.
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.
Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.
Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.
Kameros objektyvą valykite reguliariai, kad vaizdo įrašo kokybė
būtų geresnė.
1 Objektyvą valykite minkšta, nebraižančia šluoste, sudrėkinta
vandeniu ar spiritu.
2 Objektyvą išdžiovinkite ore.
Išorinio korpuso valymas
PRANEŠIMAS
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.
24
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko
nuėmimas
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko
1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko
rutuliukas atsilaisvins.
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo
1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.
Įrenginio techninė priežiūra
Trikčių šalinimas
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio
stiklo
1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu
spiritu.
Nuvalykite
švaria ir sausa šluoste.
2
3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (dēzlCam įrenginio montavimas
transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio,
1 psl.).
Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi
netinkamai
Kad transporto priemonės laikiklis veiktų tinkamai, jis turi būti
švarus, o įrenginys turi būti šalia vakuuminio siurbtuko.
Jei vairuojant įrenginio padėtis pasikeičia, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
• Nuo vakuuminio siurbtuko kojelės nuimkite maitinamą laikiklį
ir šluoste nuvalykite rutuliuką ir lizdą.
Dulkės ir kiti nešvarumai pablogina trintį rutuliuko ir lizdo
lankste ir vairuojant lankstas pakeičia padėtį.
• Šarnyrinę kojelę pasukite link vakuuminio siurbtuko tiek, kiek
leidžia priekinio stiklo kampas.
Įrenginį laikant arčiau priekinio stiklo sumažėja kelio
sukeliamos vibracijos poveikis.
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų
• Patikrinkite, ar įgalinta vietos nustatymo paslaugų funkcija
(Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas, 23 psl.).
• Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
• Kelias minutes nejudėkite.
Šio įrenginio mano transporto priemonėje
įkrauti nepavyksta
• Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide
(Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas, 24 psl.).
• Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į
maitinimo lizdą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra
patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo
temperatūros intervalą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde
nesulūžęs saugiklis.
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai
ilgas
• Sumažinkite ekrano ryškumą (Ekrano nustatymai, 22 psl.).
• Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (Ekrano nustatymai,
22 psl.).
• Sumažinkite garsą (Garso ir pranešimų garsumo lygio
reguliavimas, 23 psl.).
• Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (Prijungimas prie
belaidžio tinklo, 22 psl.).
• Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo
nenaudojate (Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 1 psl.).
• Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
• Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.
Trikčių šalinimas
Vaizdo įrašai neryškūs
• Nuvalykite kameros objektyvą (Kameros objektyvo valymas,
24 psl.).
• Nuvalykite prieš kamerą esantį priekinį stiklą.
• Patikrinkite, ar prieš kamerą esantį priekinio stiklo plotą gerai
nuvalo valytuvai ir, jei reikia, kamerą perkelkite į kitą vietą.
Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia
pakeisti
Visos microSD atminties kortelės dėvisi, kai yra daug kartų
perrašomos. Kadangi prietaisų skydo kamera įrašo nuolat,
atminties kortelę reikėtų reguliariai keisti (Prietaisų skydo
kameros atminties kortelės keitimas, 4 psl.). Įrenginys
automatiškai aptinka atminties kortelės klaidas ir perspėja, jei
ateina laikas ją pakeisti.
Jei norite pailginti atminties kortelės naudojimo laiką, galite
vykdyti toliau nurodytus veiksmus.
• Išjunkite įrenginį, kai nenaudojate transporto priemonės.
Jei įrenginys neprijungtas prie degimu įjungiamos transporto
priemonės maitinimo šaltinio, turite išjungti įrenginį, kai
transporto priemonės nenaudojate, kad prietaisų skydo
kamera neįrašytų nereikalingos medžiagos.
• Išsaugotus vaizdo įrašus perkelkite į kompiuterį.
Atminties kortelė tarnauja ilgiau, kai joje yra daugiau laisvos
vietos.
• Naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio
klasė – 10 ar aukštesnė.
Pakaitinę atminties kortelę pirkite iš aukštos kokybės
produktus gaminančio gamintojo ir patikimo pardavėjo.
Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni
• Kad kameros ir vaizdo įrašų kokybė būtų gera, naudokite
aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10
ar aukštesnė.
Lėtesnio veikimo atminties kortelė vaizdą gali įrašyti
nepakankamai greitai.
• Jei įrenginys rodo įspėjimą apie atminties kortelės klaidą,
pakeiskite atminties kortelę (Prietaisų skydo kameros
atminties kortelės keitimas, 4 psl.).
• Įrenginyje naudokite naujausią programinę įrangą (Žemėlapių
ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi‑Fi tinklą,
23 psl.).
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono
arba Smartphone Link
• Pasirinkite > Bluetooth.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
• Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir
telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo
įrenginio.
• Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link
ir pasirinkite > , kad iš naujo įjungtumėte Smartphone
Link fono paslaugas.
• Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
• Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir
įrenginį (Susieto telefono pašalinimas, 17 psl.) ir atlikti
susiejimo procesą.
25
Priedas
Galinio vaizdo kameros
Įrenginys gali rodyti vienos ar daugiau prijungtų galinio vaizdo
kamerų vaizdą.
Kaip prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą
Jei norite prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą, turite įsigyti
pasirinktinį vaizdo kameros laikiklį, kuriame įrengtas 3,5 mm
sudėtinės vaizdo įvesties lizdas. Eikite adresu garmin.com ir
įsigykite laikiklį.
Galite prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą ir peržiūrėti vaizdą
įrenginio ekrane.
1 Originalų įrenginio laikiklį pakeiskite vaizdo kameros laikikliu.
2 Kameros vaizdo laidą įstatykite į laikiklio vaizdo įvesties lizdą
À.
• Jei kamera prijungta prie nuolatinio maitinimo šaltinio,
pasirinkite > Galinis vaizdas, kad galėtumėte kamerą
peržiūrėti rankiniu būdu.
2 Pasirinkite šią parinktį, jei norite atnaujinti įprastinį įrenginio
veikimą:
• Jei kamera prijungta prie atbulinės eigos žibinto
(rekomenduojama), išjunkite atbulinę eigą.
Įrenginys automatiškai atnaujina įprastinį veikimą.
• Jei siųstuvas prijungtas prie nuolatinio maitinimo šaltinio,
pasirinkite , jei norite rankiniu būdu paslėpti kamerą.
Kamerų perjungimas
Jei į įrenginį vaizdą transliuoja kelios galinio vaizdo kameros,
galite perjungti jų vaizdus.
1 Pasirinkite > Galinis vaizdas.
2 Pasirinkite > Pasirinkite kamerą.
3 Pasirinkite kamerą.
Rodomas kameros vaizdas, o ekrano viršuje rodomas
kameros pavadinimas.
Prijungimas prie belaidžio ekrano
Kaip susieti BC™ 35 galinio vaizdo kamerą su Garmin
navigacijos įrenginiu
Kad galėtumėte prijungti kamerą, turite įgalinti Wi‑Fi nustatymą
Garmin navigacijos įrenginyje.
BC 35 belaidė galinio vaizdo kamera suderinama su kai kuriais
Garmin navigacijos įrenginiais, kuriuose įrengta Android.
Daugiau informacijos apie suderinamus įrenginius pateikta
garmin.com/bc35.
Galite susieti iki keturių BC 35 belaidžių galinio vaizdo kamerų
su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.
1 Įrenginyje programinę įrangą atnaujinkite į naujausią versiją.
Jei programinė yra bus ne naujausia, įrenginys gali
nepalaikyti BC 35 kameros. Daugiau informacijos apie
naujinimą rasite navigacijos įrenginio naudotojo vadove.
2 Įjunkite Garmin navigacijos įrenginį ir jį laikykite 3 m
(10 pėdų) atstumu nuo kameros.
3 Pasirinkite > Galinis vaizdas.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei tai pirmoji kamera, prijungiama prie navigacijos
įrenginio, pasirinkite Pridėti naują kamerą.
• Jei tai papildoma kamera, prijungiama prie navigacijos
įrenginio, pasirinkite > Pasirinkite kamerą > Pridėti
naują kamerą.
5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
PASTABA: susiejimo kodas arba slaptažodis nurodytas ant
siųstuvo ar kameros.
Pirmą kartą atlikus susiejimą su kamera, prie Garmin navigacijos
įrenginio ji prijungiama automatiškai.
Galinio vaizdo kameros peržiūra
Įrenginys gali įvairiai rodyti prijungtos galinio vaizdo kameros
vaizdą, priklausomai nuo to, kaip kamera prijungta prie
maitinimo šaltinio.
1 Pasirinkite vaizdo rodymo parinktį:
• Jei kamera prijungta prie atbulinės eigos žibinto
(rekomenduojama), įjunkite atbulinę eigą.
Įrenginys automatiškai rodo galinio vaizdo kameros
vaizdą.
26
Įrenginio ekrano turinį galite rodyti suderinamame išoriniame
belaidžiame ekrane.
1 Įrenginį laikykite šalia belaidžio ekrano.
2 Pasirinkite > Ekranas > Atvaizdavimas.
3 Pasirinkite belaidį ekraną.
4 Jei reikia, įveskite PIN kodą.
Duomenų tvarkymas
Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai
įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.
PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98,
Me, Windows NT ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.
®
®
®
Apie atminties korteles
Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo
arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą
(www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos,
atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz.,
žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams,
kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas
Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir
kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties
kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į
www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš
anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje
galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4
iki 64 GB.
1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos
atminties kortelės lizdą (dēzlCam apžvalga, 1 psl.).
2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio
Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB
laidą.
1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Priedas
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie
2
3
4
5
6
kompiuterio, 26 psl.).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
Pasirinkite failą.
Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti.
Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų
nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
Pasirinkite Redaguoti > Įklijuoti.
Papildomų žemėlapių įsigijimas
1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
2 Spustelėkite skirtuką Žemėlapiai.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Priedų įsigijimas
Eikite į garmin.com/accessories.
Priedas
27
Rodyklė
Simbolis
2D žemėlapio vaizdas 15
3D žemėlapio vaizdas 15
A
adresai, ieškojimas 10
aktyvios kelio juostų nuorodos 7
aplinkkeliai 8
apribojimai, transporto priemonė 2
atjungimas, Bluetooth įrenginys 17
atminties kortelė 1, 4, 25, 26
įdėjimas 26
atsakymas į skambučius 16
ausinės, susiejimas 15
automobilių aikštelė, paskutinis taškas 8
avarinės tarnybos 12
B
balso komanda 19
aktyvinimas 20
naudojimo patarimai 20
navigacija naudojant 20
pažadinimo frazė 19
baterija
įkrovimas 1, 23, 25
prailginimas 25
problemos 25
belaidė kamera. Žr. kameros
belaidės ausinės 16
bendrinimas, Perdavimas ir stebėjimas 18, 19
Bluetooth technologija 15, 16, 25
įgalinimas 22
įrenginio atjungimas 17
susieto įrenginio pašalinimas 17
D
degalai, stotys 12
E
eismas 14, 17, 22
alternatyvus maršrutas 8
eismo trukdžių paieška 14, 17
incidentai 14, 17
kameros 17, 18
žemėlapis 14, 17
eismo kameros, peržiūra 17, 18
ekranas, ryškumas 2
ekrano nustatymai 22
esama vieta 12
F
failai, perkėlimas 27
Foursquare 11, 12
G
galinio vaizdo kamera 26. Žr. kameros
Galutinio vartotojo licencijos sutartys 23
Garmin Connect 15
Garmin tiesioginės paslaugos 15
garsas 23
artėjimo taškai 22
garsumas 23
geologinės koordinatės 11
GPS 2
modeliavimo įrenginys 23
greičio kameros 5
Greitoji paieška 10
I
ID numeris 23
išsaugotos vietos 21
kategorijos 12
redagavimas 12
J
jutiklinio ekrano valymas 24
jutiklinis ekranas 2
28
K
kalba 23
kalbos atpažinimas 19
kamera, susiejimas 26
kameros 26
galinio vaizdo 26
greitis 5
perjungimas 26
prietaisų skydo kamera 3, 22
raudona šviesa 5
kelionės informacija 14
nustatymas iš naujo 14
peržiūra 14
kelionės planuoklis 20, 21
formavimo taškai 21
kelionės redagavimas 20
kelionės tikslai 21. Žr. vietovės
atvykimas 7
kelionės žurnalas, peržiūra 14
kelionių istorija 23
kitas posūkis 7
kompiuteris, prijungimas 26
koordinatės 11
Kur aš esu? 12
L
laikiklio nuėmimas 24
laikiklis, nuėmimas 24
laikmatis 18
laiko nustatymai 23
lankytinos vietos (LV) 9, 11, 12
„POI Loader“ 11
pasirinktinis 11
priedai 11
sunkvežimių paslaugos 9
lankytinos vietos (POI), pasirinktinis 11
M
maitinimo laidai 23
saugiklio keitimas 24
transporto priemonė 1
maitinimo mygtukas 1
maršrutai 6
atšaukimas 8
formavimas 8
myTrends 8
peržiūra žemėlapyje 7
pradėjimas 6, 7
pradžia 10, 19
siūlomi 8
skaičiavimo režimas 21
skaičiuojama 8
taško pridėjimas 8, 21
maršruto formavimas 8
medijos garsumas 23
microSD kortelė 25, 26
miego režimas 1
myTrends, maršrutai 8
N
namai
važiavimas 7
vietos redagavimas 7
naudotojo vadovas 20
naujinimas
programinė įranga 23
žemėlapiai 23
navigacija 7
nustatymai 21, 22
neseniai rastos vietos 12
nuorodos
pašalinimas 12
pridėjimas 2, 12
nuotraukos 4
peržiūra 4
nurodymai 7
nustatymai 21–23
nustatymas iš naujo
įrenginys 24
kelionės duomenys 14
nustatymų atkūrimas 23
nutildymas, garsas 20
O
orai 21
P
paieškos juosta 10
paieškos zonos keitimas 11
palydovo signalai, gavimas 2, 23
pasirinktinės lankytinos vietos (POI) 11
paskyros 23
pašalinimas
kelionės 20
susietas „Bluetooth“ įrenginys 17
susietas Bluetooth įrenginys 17
techninės priežiūros įrašai 19
techninės priežiūros kategorijos 19
pavojaus signalų garsumas 23
pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS)
5, 6
Perdavimas ir stebėjimas 18, 19
pertraukų planavimas 18
photoLive 17, 18
piktogramos, būsenos juosta 2
platuma ir ilguma 11
posūkių sąrašas 7
pradžios ekranas 2
tinkinimas 2
pranešimai 2, 16, 17
pranešimų garsumas 23
prenumeratos, „Garmin“ tiesioginės
paslaugos 16
priedai 27
pasirinktinės lankytinos vietos 11
priekyje 13
tinkinimas 13
prietaisų skydo kamera 22, 25
garso įrašymas 3, 4
nuotraukos 4
sulygiavimas 3
vaizdo įrašymas 3
vaizdo įrašo leidimas 4
produkto palaikymas 20
profiliai
aktyvinimas 2, 3
sunkvežimis 2, 3
programinė įranga
naujinimas 23
versija 23
programos 2
R
raginimas balsu 16
redagavimas, išsaugotos kelionės 21
rinkliavos, vengimas 8
ryškumas 2
S
sankryžos, ieškojimas 11
saugiklis, keitimas 24
skambinimas laisvomis rankomis 16
skambinti, susiejimas 15, 25
skambučiai 16
atsakymas 16
Smartphone Link 16, 17
specifikacijos 23
stovėjimo vietos 7, 10, 11
sumodeliuotos vietos 23
sunkvežimis
lankytinos vietos 9
priekaba 3
profiliai 2, 3
žemėlapis 20
susiejimas 15
atjungimas 17
ausinės 15
skambinti 25
susieto įrenginio pašalinimas 17
telefonas 15
Rodyklė
T
techninės pagalbos duomenų katalogas 10
techninės priežiūros istorija
įrašai 19
kategorijos 19
pašalinimas 19
redagavimas 19
telefonas
atjungimas 17
susiejimas 15
telefono skambučiai 16
atsakymas 16
nutildymas 16
rinkimas 16
rinkimas balsu 16
transporto priemonės maitinimo laidas 1
transporto priemonės profilis
automobilis 3
sunkvežimis 2, 3
trikčių šalinimas 25
TripAdvisor 12
V
vagystė, vengimas 24
vairuotojo įspėjimai 4, 5
vaizdo įrašas 4
įrašymas 3, 4
išsaugojimas 4
kokybė 25
leidimas 4
vakuuminis siurbtukas 24
valdymas balsu 20
patarimai 20
valymas, įrenginys 24, 25
važiavimas namo 7
važiavimo nurodymai 7
vengimai 9
išjungimas 9
kelias 9
kelių savybės 9
pašalinimas 9
rinkliavos 8, 9
vietovė 9
vietos
esamos 12
ieškoma 9
išsaugojimas 12
neseniai rasta 12
sumodeliuotas 23
vietos nustatymo paslaugos 23
vietovės 10, 21
esamos 12
ieškoma 11
vietų ieškojimas, kategorijos 10
vietų paieška. 9, 10, 12, 16 Taip pat žr.
vietovės
adresai 10
koordinatės 11
miestai 11
sankryžos 11
W
Wi-Fi, prijungimas 22, 26
Wi‑Fi 23
prijungimas 4
Rodyklė
29
support.garmin.com
Gegužė 2018
190-02376-12_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising