Garmin | dēzlCam™ 785 LMT-S | User guide | Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Användarhandbok

Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Användarhandbok
DĒZLCAM 785
™
Användarhandbok
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd av Garmin.
®
BC™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™, och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av
Garmin.
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth och logotyperna ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. Foursquare är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra
länder.Logotyperna microSD och microSDHC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. TripAdvisor är ett varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. TruckDown är ett varumärke som tillhör
TruckDown Info International, Inc. Windows och Windows XP är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Wi‑Fi och Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ är registrerade
märken som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
dēzlCam Översikt ....................................................................... 1
Montera och strömförsörja dēzlCam enheten i fordonet ............ 1
Slå på och stänga av enheten .................................................... 1
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 2
Hemskärm .................................................................................. 2
Öppna en app ........................................................................ 2
Lägga till genvägar på hemskärmen ...................................... 2
Visa aviseringar ..................................................................... 2
Ikoner i statusfältet ................................................................. 2
Använda pekskärmen ................................................................. 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Fordonsprofiler............................................................... 2
Bilprofil ........................................................................................ 2
Lägga till en fordonsprofil ........................................................... 3
Slå på fordonsprofil ..................................................................... 3
Ändra släpvagnsinformationen ................................................... 3
Redigera en fordonsprofil ........................................................... 3
Färdkamera ..................................................................... 3
Justera kameran ......................................................................... 3
Färdkamerakontroller .................................................................. 3
Färdkamerainspelning ........................................................... 3
Spara en färdkamerainspelning ............................................. 3
Slå på och stänga av ljudinspelning ...................................... 4
Använda färdkameragalleriet ...................................................... 4
Garmin VIRB® app ..................................................................... 4
Visa videor och foton i Garmin VIRB appen .......................... 4
Videor och bilder på datorn ........................................................ 4
Byta ut minneskortet i färdkameran ............................................ 4
Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar......................................................................... 4
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar ......................... 5
Rödljus- och fartkameror ............................................................ 5
Avancerat körassistanssystem ................................................... 5
Varningssystem för frontalkrock ............................................. 5
Varningssystem för körfältsbyte ............................................. 5
Navigera till din destination.......................................... 6
Rutter .......................................................................................... 6
Påbörja en rutt ............................................................................ 6
Påbörja en rutt med hjälp av kartan ....................................... 6
Köra hem ............................................................................... 6
Din rutt på kartan ........................................................................ 6
Aktiv körfältsguidning ............................................................. 7
Visa svängar och vägbeskrivningar ....................................... 7
Visa hela rutten på kartan ...................................................... 7
Anländer till destinationen .......................................................... 7
Parkering nära destinationen ................................................. 7
Söka efter din senaste parkeringsplats .................................. 7
Ändra den aktiva rutten ............................................................... 7
Lägga till en plats i din rutt ..................................................... 7
Utforma din rutt ...................................................................... 7
Göra en avstickare ................................................................. 8
Ändra ruttberäkningsläget ...................................................... 8
Stoppa rutten .............................................................................. 8
Använda föreslagna rutter .......................................................... 8
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden ........... 8
Undvika trafikförseningar längs rutten ................................... 8
Undvika avgiftsvägar .............................................................. 8
Undvika vinjetter .................................................................... 8
Undvika vägfunktioner ........................................................... 8
Undvika miljözoner ................................................................. 8
Egna undvikanden ................................................................. 8
Innehållsförteckning
Söka efter och spara platser ......................................... 9
Intressanta platser ...................................................................... 9
Söka efter intressanta platser för lastbil ..................................... 9
Söka efter TruckDown intressanta platser ............................. 9
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet .................................. 9
Söka en adress ........................................................................... 9
Söka efter en plats efter kategori .............................................. 10
Söka inom en kategori ......................................................... 10
Platssökningsresultat ................................................................ 10
Platssökningsresultat på kartan ........................................... 10
Byta sökområde ........................................................................ 10
Egna intressanta platser ........................................................... 10
Installera POI Loader ........................................................... 10
Söka efter egna intressanta platser ..................................... 10
Parkering .................................................................................. 10
Hitta lastbilsparkering ........................................................... 10
Hitta parkering nära din aktuella plats ................................. 10
Förstå parkeringsfärger och symboler ................................. 11
Sökverktyg ................................................................................ 11
Söka efter en korsning ......................................................... 11
Söka efter en stad ................................................................ 11
Söka efter en plats med koordinater .................................... 11
Foursquare ............................................................................... 11
Ansluta till ditt Foursquare konto .......................................... 11
Söka efter intressanta platser från Foursquare ................... 11
Visa detaljer om Foursquare platser .................................... 11
Checka in med Foursquare .................................................. 11
TripAdvisor ................................................................................ 11
Söka efter TripAdvisor intressanta platser ........................... 11
Visa senast hittade platser ....................................................... 11
Rensa listan med senast hittade platser .............................. 11
Visa aktuell platsinformation ..................................................... 11
Söka efter nödtjänster och bränsle ...................................... 11
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. .............................. 12
Lägga till en genväg ................................................................. 12
Ta bort en genväg ................................................................ 12
Spara platser ............................................................................ 12
Spara en plats ...................................................................... 12
Spara den aktuella platsen .................................................. 12
Ändra en sparad plats .......................................................... 12
Tilldela kategorier till en sparad plats .................................. 12
Ta bort en sparad plats ........................................................ 12
Använda kartan ............................................................ 12
Kartverktyg ................................................................................ 12
Visa ett kartverktyg .............................................................. 13
Aktivera kartverktyg ............................................................. 13
Längre fram .............................................................................. 13
Visa kommande platser ....................................................... 13
Anpassa kategorierna Längre fram ..................................... 13
Varnings- och meddelandesymboler ........................................ 13
Begränsningsvarningar ........................................................ 13
Varningar om vägförhållanden ............................................. 13
Varningar ............................................................................. 13
Trippinformation ........................................................................ 13
Visa trippdata från kartan ..................................................... 13
Visa trippinformationssidan .................................................. 13
Visa tripploggen ................................................................... 14
Återställa trippinformationen ................................................ 14
Visa kommande trafik ............................................................... 14
Visa trafik på kartan ............................................................. 14
Söka efter trafikincidenter .................................................... 14
Anpassa kartan ......................................................................... 14
Anpassa kartlager ................................................................ 14
Ändra kartdatafältet .............................................................. 14
Ändra kartperspektiv ............................................................ 14
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner .. 14
i
Para ihop telefonen .................................................................. 14
Tips efter att du parat ihop enheterna .................................. 15
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter ............................... 15
Garmin realtidstjänster .............................................................. 15
Prenumerera på Garmin realtidstjänster .............................. 15
Skicka en position från din smartphone till enheten ................. 15
Smartaviseringar ....................................................................... 15
Ta emot smartaviseringar .................................................... 15
Ringa med handsfree ............................................................... 15
Ringa ett samtal ................................................................... 15
Ta emot ett samtal ............................................................... 15
Använda alternativ för samtal pågår .................................... 16
Spara ett telefonnummer som förinställt .............................. 16
Om trådlösa headset ................................................................ 16
Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner ........................... 16
Visa eller dölja aviseringar för din smartphone med
Android™ ............................................................................. 16
Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple® .... 16
Koppla bort en Bluetooth enhet ................................................ 16
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet ...................................... 16
Ta bort en ihopparad telefon .................................................... 16
Trafik.............................................................................. 16
Ta emot trafikdata med Smartphone Link ................................ 16
Aktivera trafik ............................................................................ 16
Visa trafik på kartan .................................................................. 16
Söka efter trafikincidenter .................................................... 17
photoLive Trafikkameror ........................................................... 17
Visa och spara photoLive trafikkameror .............................. 17
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan .......... 17
Spara en trafikövervakningskamera .................................... 17
Fordons- och förarverktyg.......................................... 17
Pausplanerare .......................................................................... 17
Förslag på rastplatser .......................................................... 17
Starta paustiduret ................................................................. 17
Pausa och nollställa paustiduret .......................................... 17
Justera körtimmar ................................................................ 17
Justera gräns för daglig körning .......................................... 17
Skicka och spåra ...................................................................... 17
Ställa in delning av Skicka och spåra .................................. 18
Starta en session i Skicka och spåra ................................... 18
Skicka ett meddelande via uppdragscentralen till en dēzl
enhet .................................................................................... 18
Logga servicehistorik ................................................................ 18
Lägga till servicekategorier .................................................. 18
Ta bort servicekategorier ..................................................... 18
Byta namn på servicekategori .............................................. 18
Ta bort serviceposter ........................................................... 18
Redigera en servicepost ...................................................... 18
Röstkommando............................................................ 19
Ange uppvakningsfrasen .......................................................... 19
Aktivera röstkommando ............................................................ 19
Tips för röstkommandon ........................................................... 19
Starta en rutt med röstkommando ............................................ 19
Stänga av ljudet till instruktionerna ........................................... 19
Röststyrning .............................................................................. 19
Konfigurera röststyrning ....................................................... 19
Använda röststyrning ........................................................... 19
Tips för röststyrning ............................................................. 19
Använda appar............................................................. 19
Visa användarhandboken på enheten ...................................... 19
Visa lastbilskartan ..................................................................... 19
Reseplanerare .......................................................................... 19
Planera en resa .................................................................... 19
Redigera och ändra ordning på platser för en resa ............. 20
Upptäcka sevärdheter längs resan ...................................... 20
ii
Ändra ruttalternativ för en resa ............................................ 20
Navigera till en sparad resa ................................................. 20
Redigera och spara den aktiva rutten .................................. 20
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 20
Visa väderprognosen ................................................................ 20
Visa vädret i närheten av en annan ort ................................ 20
dēzlCam inställningar.................................................. 20
Navigeringsinställningar ............................................................ 20
Kart- och fordonsinställningar .............................................. 20
Ruttpreferensinställningar .................................................... 21
Inställningar för förarassistans ............................................. 21
Trafikinställningar ................................................................. 21
Inställningar för färdkamera ...................................................... 21
Aktivera trådlös Bluetooth teknik .............................................. 21
Ansluta till ett trådlöst nätverk ................................................... 21
Skärminställningar .................................................................... 21
Ljud- och aviseringsinställningar .............................................. 21
Justera ljud och volym för meddelanden ............................. 22
Aktivera eller aktivera platstjänster ........................................... 22
Ställa in textspråk ..................................................................... 22
Lägga till konton ........................................................................22
Datum- och tidinställningar ....................................................... 22
Enhetsinställningar ................................................................... 22
Återställa inställningarna ........................................................... 22
Enhetsinformation........................................................ 22
Visa information om regler och efterlevnad .............................. 22
Specifikationer .......................................................................... 22
Ladda enheten .......................................................................... 22
Enhetsunderhåll ........................................................... 22
Garmin Supportcenter .............................................................. 22
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi‑Fi nätverk .......... 22
Skötsel av enheten ................................................................... 23
Rengöra kameralinsen ......................................................... 23
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 23
Rengöra pekskärmen ........................................................... 23
Förhindra stöld ..................................................................... 23
Byta säkring i 12 V-strömkabeln ............................................... 23
Återställa enheten ..................................................................... 23
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 23
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 23
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 23
Felsökning.................................................................... 23
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 23
Fästet håller inte enheten på plats medan jag kör .................... 23
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 24
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 24
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 24
Mina videoinspelningar är suddiga ........................................... 24
Mitt minneskort har försämrats och måste bytas ut .................. 24
Mina videoinspelningar är hackiga eller ofullständiga .............. 24
Min enhet ansluter inte till telefonen eller Smartphone Link ..... 24
Bilagor........................................................................... 24
Backkameror ............................................................................. 24
Ansluta en trådansluten backkamera .................................. 24
Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin
navigationsenhet .................................................................. 24
Visa bild från backkameran .................................................. 25
Ansluta till en trådlös skärm ...................................................... 25
Datahantering ........................................................................... 25
Om minneskort ..................................................................... 25
Sätta i ett minneskort för kartor och data ............................. 25
Ansluta enheten till en dator ................................................ 25
Överföra data från datorn ..................................................... 25
Köpa fler kartor ......................................................................... 25
Innehållsförteckning
Köpa tillbehör ............................................................................ 25
Index .............................................................................. 26
Innehållsförteckning
iii
Komma igång
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
• Uppdatera kartor och programvara på din enhet (Uppdatera
kartor och programvara via ett Wi‑Fi nätverk, sidan 22).
• Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan
(Montera och strömförsörja dēzlCam enheten i fordonet,
sidan 1).
• Justera färdkameran (Justera kameran, sidan 3).
• Söka efter GPS-signaler (Söka efter GPS-signaler,
sidan 2).
• Justera volymen (Justera ljud och volym för meddelanden,
sidan 22) och skärmens ljusstyrka (Justera skärmens
ljusstyrka, sidan 2).
• Ställa in en fordonsprofil (Lägga till en fordonsprofil,
sidan 3).
• Navigera till din destination (Påbörja en rutt, sidan 6).
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall
kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar
och insulinpumpar. Håll enheten och dess fäste borta från sådan
medicinsk utrustning.
OBS!
Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall
kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i
bärbara datorer. Var försiktig när du använder enheten eller
dess fäste i närheten av elektronisk utrustning.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Sätt i fordonets strömkabel À i mini-USB-porten på fästet.
dēzlCam Översikt
2 Tryck fästet Á mot sugkoppen  tills det snäpper på plats.
Obs! Fästet och sugkoppen kan redan vara monterade i
paketet.
Garmin logotypen på fästet ska vara riktad uppåt. Det är
enklast att ansluta fästet och sugkoppen när den ledade
armen på sugkoppen är stängd. Fästet och sugkoppen sluter
tätt och du kanske behöver trycka hårt för att ansluta dem.
Tryck
sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
3
mot vindrutan.
4 Sätt enhetens baksida mot magnetfästet.
5 Välj ett alternativ:
• Om strömkabeln har en fordonsströmkontakt ansluter du
den till ett strömuttag i fordonet.
• Om strömkabeln har blottade kontakter följer du
kopplingsschemat som medföljde din kabel för att ansluta
kabeln till fordonets eluttag.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Mikrofon för handsfree-samtal
Mikrofon för färdkamerainspelning
Slå på och stänga av enheten
• Slå på enheten genom att trycka på strömknappen À eller
ansluta enheten till en strömkälla.
Volymkontroll
Kamera
Strömknapp
Micro-USB-port för ström och data
Minneskortplats för kartor och data
3,5 mm ljuduttag
Magnetiskt fästgränssnitt med 14-stiftskontakt
Högtalare
Färdkamerans minneskort under åtkomstluckan (Byta ut minneskortet i färdkameran, sidan 4)
Montera och strömförsörja dēzlCam enheten
i fordonet
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
Komma igång
• Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill
starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och
enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och
använda den.
1
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
• Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen
nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj
Stäng av.
Söka efter GPS-signaler
När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren
samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur
lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer,
bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du
senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot
himlen samt hur länge sedan det var som du använde
navigeringsenheten senast. Första gången du startar
navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta
satellitsignaler.
1 Starta enheten.
2 Bekräfta visas i statusfältet och aktivera platstjänster om
det inte bekräftas (Aktivera eller aktivera platstjänster,
sidan 22).
3 Gå om nödvändigt till en öppen plats med en tydlig sikt mot
himlen, utan höga hus eller träd.
Söker satelliter visas högst upp på kartnavigering tills
enheten avgör dess plats.
Hemskärm
Obs! Hemskärmens layout kan se annorlunda ut om den har
anpassats.
À
Svep neråt om du vill visa aviseringar.
Svep nedåt två gånger för att snabbt ändra inställningar och
bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Á
Håll intryckt för att anpassa bakgrundsbild eller lägga till widgets på
hemskärmen.
Â
Välj för att öppna programlådan. Programlådan innehåller genvägar
till alla program installerade på din enhet.
Öppna en app
Hemskärmen har genvägar för appar som används ofta.
Programlådan innehåller alla de appar som installerats på din
enhet, ordnade under två flikar. Fliken Navigation innehåller
Garmin appar som är användbara för navigering, försändelse
och antal timmar för serviceinspelning. Fliken Produktivitet
innehåller appar som är användbara för kommunikation,
dokumentvisning och andra uppgifter.
Välj ett alternativ för att starta en app:
• Välj en appgenväg från hemskärmen.
• Välj , klicka på en flik och välj en app.
Lägga till genvägar på hemskärmen
1 Välj .
2 Dra upp eller ner för att visa fler appar.
3 Ta tag i en app och dra till önskad plats på hemskärmen.
Visa aviseringar
1 Svep neråt från den övre delen av skärmen.
Listan med aviseringar visas.
2 Välj ett alternativ:
2
• Om du vill starta den åtgärd eller app som nämns i
aviseringen så väljer du aviseringen.
• Svep aviseringen åt höger för att avfärda aviseringen.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner.
Platstjänster är aktiverade (Aktivera eller aktivera platstjänster,
sidan 22).
Bluetooth tekniken är aktiverad.
®
Ansluten till en Bluetooth enhet.
Ansluten till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett trådlöst nätverk,
sidan 21).
®
Aktiv fordonsprofil. Svep nedåt två gånger och välj att visa inställningar för fordonsprofil (Fordonsprofiler, sidan 2).
Batteriladdningsnivå
Använda pekskärmen
• Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
• Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera
eller bläddra.
• Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
• Dra isär två fingrar om du vill zooma in.
Justera skärmens ljusstyrka
Enheten använder sensorer för omgivande ljus för att
automatiskt justera ljusstyrkan på skärmen efter
fordonsförhållanden. Du kan också justera ljusstyrkan manuellt
genom att använda antingen meddelandepanelen eller
inställningsmenyn.
1 Välj ett alternativ:
• Svep nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för
att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
• Välj > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Fordonsprofiler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din
fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i
statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan
anpassas separat för varje fordonstyp.
När du aktiverar en fordonsprofil för en lastbil undviker enheten
att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter
baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för
fordonet.
Bilprofil
Bilprofilen är en förinstallerad fordonsprofil avsedd för
användning i en bil. När du använder bilprofilen beräknar
enheten vanliga personbilsrutter och lastbilsrutter är inte
tillgängliga. Vissa lastbilsspecifika funktioner och inställningar är
inte tillgängliga när du använder bilprofilen.
Fordonsprofiler
Lägga till en fordonsprofil
Du kan lägga till en fordonsprofil som inkluderar vikt, mått och
andra egenskaper för ditt fordon.
1 Välj > Navigation > Fordonsprofil > .
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till en rak lastbil med ett permanent
anslutet lastutrymme väljer du Rak lastbil.
• Om du vill lägga till en lastbil eller en kombination av
lastbil och släp väljer du Lastbil.
• Om du vill lägga till en buss väljer du Buss.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets
egenskaper.
När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för
att ange mer detaljerad information, t.ex. fordonets
identifieringsnummer och släpvagnsnummer (Redigera en
fordonsprofil, sidan 3).
Slå på fordonsprofil
Varje gång du slår på enheten uppmanas du att välja en
fordonsprofil. Du kan när som helst slå på en annan
fordonsprofil.
1 Välj ett alternativ:
• Svep nedåt två gånger uppifrån skärmen och välj ikonen
för fordonsprofilen, som eller
.
• Välj > Navigation > Fordonsprofil.
2 Välj en fordonsprofil.
Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
3 Välj Välj.
Färdkamera
Justera kameran
VARNING
Justera inte kameran medan du kör.
Justera färdkameran varje gång du monterar eller positionerar
om enheten.
1 Välj Färdkamera.
2 Luta enheten för att justera kameran.
Hårkorset ska peka rakt framåt och horisontalplanet ska vara
centrerat mellan den övre och nedre delen av skärmen.
TIPS: Om sugkoppen visas i färdkamerans visningsfält bör
du flytta den uppfällbara armen mot sugkoppen.
Färdkamerakontroller
OBS!
I vissa jurisdiktioner är användning av den här enheten reglerad
eller förbjuden. Det är ditt ansvar att känna till och följa gällande
lagar och sekretessrättigheter i jurisdiktioner där du planerar att
använda enheten.
Du kan styra färdkameran med antingen färdkameraappen eller
meddelandepanelen.
Välj > Färdkamera eller svep nedåt från övre delen av
skärmen.
Välj om du vill spara en färdkamerainspelning.
Välj för att stoppa färdkamerainspelning.
Ändra släpvagnsinformationen
Välj för att starta färdkamerainspelning.
Innan du kan ändra släpvagnsinformationen måste du ange en
fordonsprofil för en lastbil (Lägga till en fordonsprofil, sidan 3).
När du byter släp på din lastbil kan du ändra
släpvagnsinformationen i fordonsprofilen utan att ändra
lastbilsinformationen. Du kan snabbt växla mellan släpvagnar
som du ofta använder.
1 Välj > Navigation > Fordonsprofil.
2 Välj fordonsprofil för den lastbil som du vill använda ihop med
släpet.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill använda en nyligen använd släpkonfiguration
väljer du en släpkonfiguration i listan.
• Om du vill ange en ny släpkonfiguration väljer du Ny
konfiguration och anger information om släpet.
Välj för att aktivera ljudinspelning.
Redigera en fordonsprofil
Du kan redigera en fordonsprofil om du vill ändra
fordonsinformation eller lägga till detaljerad information för en ny
fordonsprofil, t.ex. fordonets identifieringsnummer,
släpvagnsnummer och total distans. Du kan även byta namn på
eller ta bort en fordonsprofil.
1 Välj > Navigation > Fordonsprofil.
2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil
väljer du och väljer ett fält som ska redigeras.
• Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du >
> Byt namn på profil.
• Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du >
> Ta
bort.
Färdkamera
Välj för att inaktivera ljudinspelning.
Färdkamerainspelning
• När färdkameran spelar in spelar den in kontinuerligt och
skriver över den äldsta, ej sparade videon.
• Du kan starta och stoppa färdkamerainspelning med
färdkamerakontrollerna (Färdkamerakontroller, sidan 3).
• Färdkameran spelar endast in när enheten är ansluten till
fästet. När enheten tas från fästet eller om fästet förlorar
strömförsörjning slutar färdkameran att spela in automatiskt
efter 15 sekunders fördröjning.
• Om du aktiverar Automatisk inspelning (Inställningar för
färdkamera, sidan 21) börjar färdkameran spela in
automatiskt när enheten tar emot ström via fästet. Det här är
användbart när fästet är anslutet till en tändningsstyrd elkälla.
Spara en färdkamerainspelning
Du kan spara en del av en inspelad video för att förhindra att
den skrivs över av nya videor.
1 Medan färdkameran spelar in väljer du > Färdkamera > .
Enheten sparar videomaterialet innan, under och efter att du
valt .
2 Välj igen för att utöka den sparade inspelningstiden
(valfritt).
Ett meddelande visar hur mycket videomaterial som ska
sparas.
Minneskortet har begränsat lagringsutrymme. När du har sparat
en videoinspelning ska du överföra inspelningen till datorn eller
en annan extern lagringsplats för permanent lagring (Videor och
bilder på datorn, sidan 4).
3
Slå på och stänga av ljudinspelning
Byta ut minneskortet i färdkameran
OBS!
Vissa jurisdiktioner kan reglera eller förbjuda ljudinspelning med
den här enheten. Det är ditt ansvar att känna till och följa
gällande lagar och sekretessrättigheter i jurisdiktioner där du
planerar att använda enheten.
Du kan byta ut minneskortet i färdkameran för att öka
lagringskapaciteten eller byta ut ett kort som är förbrukat. Till
färdkameran behövs ett minneskort för microSD på 4 till 64 GB
med en hastighetsklassning motsvarande Klass 10 eller högre.
1 Tryck på de två markerade områdena och öppna baksidan À
genom att skjuta luckan nedåt.
Enheten kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen under
videoinspelning. Du kan slå på eller stänga av ljudinspelning när
du vill.
1 Välj > Färdkamera.
2 Välj eller .
®
Använda färdkameragalleriet
Du kan använda färdkameragalleriet när du vill visa videor som
har spelats in med färdkameran, ta bort onödiga videor och
spara ett klipp från osparade videor.
Obs! Enheten stoppar inspelning av video när du visar videor.
1 Välj > Färdkameragalleri > OK.
2 Välj en sparad video eller Inte sparade.
Videon spelas upp automatiskt.
3 Välj ett alternativ:
• Du kan spara ett klipp i osparade videor genom att välja
videosegment med skjutreglaget och välja .
Enheten sparar videosegmentet mellan de oranga
pekarna på skjutreglaget.
• Ta bort en video genom att välja .
Garmin VIRB app
®
Med den kostnadsfria Garmin VIRB appen kan du på din
smartphone visa och dela videor och foton som du spelat in med
färdkameran. Om du vill hämta appen Garmin VIRB eller läsa
mer går du till garmin.com/virbapp.
Visa videor och foton i Garmin VIRB appen
1 Installera appen Garmin VIRB på din mobila enhet från
2
3
4
5
appbutiken.
Mer information finns på garmin.com/virbapp.
Välj > Färdkameragalleri > på dēzlCam enheten.
På din smartphone öppnar du Garmin VIRB appen.
Appen söker efter din dēzlCam enhet och ansluter
automatiskt.
Om det behövs anger du Wi-Fi lösenordet som visas på
dēzlCam skärmen.
Välj en video eller ett foto som du vill visa eller dela på din
smartphone.
Videor och bilder på datorn
Videor och foton lagras i katalogen DCIM på kamerans
minneskort. Videor lagras i filformatet MP4 och foton lagras i
formatet JPG. Du kan visa och överföra foton och videor genom
att ansluta minneskortet eller enheten till en dator (Ansluta
enheten till en dator, sidan 25).
Videor och foton sorteras i flera mappar.
100EVENT: Innehåller videor som sparas automatiskt när
enheten har upptäckt en olycka.
101SAVED: Innehåller videor som användaren sparat manuellt.
102PHOTO: Innehåller foton.
104UNSVD: Innehåller ej sparat videomaterial. Enheten skriver
över den äldsta osparade videon när lagringsutrymmet för
osparade videor är fullt.
4
2 Hitta minneskortplatsen Á.
3 Tryck på det befintliga minneskortet tills det klickar till och
4
5
6
7
släpp sedan.
Det befintliga minneskortet skjuts ut från kortplatsen.
Ta ut det befintliga kortet ur kortplatsen
Sätt i det nya minneskortet i kortplatsen.
Tryck in kortet tills du hör ett klick.
Byt ut luckan och skjut den uppåt tills den klickar på plats.
Funktioner för föraruppmärksamhet
samt varningar
OBS!
Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är
endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att
följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller
stämningar som du får genom att inte följa alla gällande
trafiklagar och skyltar.
Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare
körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant
område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande
och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller
avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa
varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.
Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till
och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande
skola eller skolzon.
Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du
kan förbereda dig på att minska hastigheten.
Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en
signal och visar en röd ram på hastighetsgränsikonen när du
överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella
vägen.
Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan
förbereda dig på att justera hastigheten.
Järnvägskorsning: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till en kommande järnvägskorsning.
Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet
till ett kommande område med viltövergång.
Kurvor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en
kurva på vägen.
Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till långsammare trafik när du närmar dig
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar
långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste
ta emot trafikinformation för att kunna använda den här
funktionen (Trafik, sidan 16).
Förbud mot tung trafik: Enheten spelar upp en signal när du
närmar dig en väg där tung trafik är förbjuden.
Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet
kan komma att stöta i marken.
Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för
sidovind.
Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal
för fordonet.
Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en brant backe.
Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller
landsgräns.
Varning för frontalkrock: Enheten varnar dig när den
upptäcker att du inte att håller ett säkert avstånd mellan ditt
fordon och fordonet framför dig (Varningssystem för
frontalkrock, sidan 5).
Varning för körfältsbyte: Enheten varnar dig när den
upptäcker att du kan vara på väg att köra över en körfältslinje
oavsiktligt (Varningssystem för körfältsbyte, sidan 5).
Avancerat körassistanssystem
Enheten innehåller ett avancerat körassistanssystem (ADAS)
som ger varningar och meddelanden via den integrerade
färdkameran om trafiksituationen.
Varningssystem för frontalkrock
VARNING
Funktionen med varningssystem för frontalkrock (forward
collision warning system – FCWS) är endast avsedd som
information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma
alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela
tiden köra på ett säkert sätt. FCWS förlitar sig på kameran när
det ger en varning för fordon som närmar sig och kan därför ha
begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt. Mer
information finns på garmin.com/warnings.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller
för alla produktmodeller.
FCWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du inte
att håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet
framför dig. Enheten fastställer din fordonshastighet med GPS
och beräknar ett uppskattat säkert avstånd till framförvarande
fordon utifrån din hastighet. FCWS aktiveras automatiskt när din
fordonshastighet överstiger 48 km/h (30 mph).
När enheten upptäcker att du befinner dig för nära det
framförvarande fordonet spelar enheten upp ett ljudlarm, och en
varning visas på skärmen.
Aktivera eller avaktivera hörbara
förarvarningar
Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av
förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen
är avaktiverad.
1 Välj > Navigation > Förarassistans > Hörbara
förarvarningar.
2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.
Rödljus- och fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för rödljus och fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av rödljus- och fartkameror är
tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten
varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller
rödljuskamera.
• Rödljus- och säkerhetskamerainformation finns tillgänglig i
realtid som ett abonnemang från Garmin Live Services via
Smartphone Link appen (Garmin realtidstjänster, sidan 15).
• För att upprätthålla en uppdaterad databas med rödljus- och
fartkameraplatser måste du ha ett aktivt abonnemang för att
hämta och lagra information om fartkameror på din enhet. Gå
till garmin.com/speedcameras för att kontrollera
tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett
abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som
helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt
abonnemang.
Obs! I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket
förinstallerad rödljus- och fartkamerainformation med
kostnadsfria livstidsuppdateringar.
• Du kan använda Garmin Express™ programvaran
(garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas
som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade
kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar
Prestandatips för varningssystem för frontalkrock
Flera faktorer påverkar prestanda hos varningssystemet för
frontalkrock (FCWS). I vissa förhållanden kan FCWS-funktionen
hindras från att upptäcka ett fordon framför dig.
• FCWS-funktionen aktiveras endast när din fordonshastighet
överstiger 50 km/h (30 mph).
• FCWS-funktionen upptäcker kanske inte ett fordon framför
dig när kameravisningen av fordonet skyms av regn, dimma,
snö, sol, bländande strålkastare eller mörker.
• Det är inte säkert att FCWS-funktionen fungerar på rätt sätt
om kameran är feljusterad (Justera kameran, sidan 3).
• FCWS-funktionen upptäcker kanske inte fordon längre bort
än 40 m (130 fot) eller närmare än 5 m (16 fot).
• FCWS-funktionen kanske inte fungerar som den ska om
kameraplaceringsinställningarna inte anger fordonets höjd
eller enhetens placering i fordonet korrekt (Justera kameran,
sidan 3).
Varningssystem för körfältsbyte
VARNING
Funktionen med varningssystem för körfältsbyte (lane departure
warning system – LDWS) är endast avsedd som information och
ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och
körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på
ett säkert sätt. LDWS förlitar sig på kameran när det ger
varningar för körfältslinjer och kan därför ha begränsad funktion
5
vid förhållanden med dålig sikt. Mer information finns på
garmin.com/warnings.
LDWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du kan
vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt. Till exempel
varnar enheten dig om du korsar en heldragen körfältslinje.
LDWS-funktionen ger endast varningar när din fordonshastighet
överstiger 64 km/h (40 mph). Varningen visas på vänster eller
höger sida av skärmen för att indikera vilken körfältslinje du
korsat.
•
•
•
•
och undvikanden (Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden, sidan 8).
Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga
för den aktiva fordonsprofilen.
Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den
rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt
(Påbörja en rutt, sidan 6).
Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller
undvika kan du anpassa rutten (Utforma din rutt, sidan 7).
Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (Lägga till en
plats i din rutt, sidan 7).
Påbörja en rutt
1 Välj Vart? och sök efter en plats (Söka efter och spara
platser, sidan 9).
2 Välj en plats.
3 Välj ett alternativ:
Obs! För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in
alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet
visas.
Ställa in kameraplaceringen
Du kan montera enheten i vänstra, mellersta eller högra delen
av vindrutan eller instrumentbrädan. För bästa möjliga
prestanda hos LDWS ska du ställa in alternativet
Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet visas.
1 Välj > Färdkamera > Kameraplacering > Horisontell
position.
2 Välj platsen för enheten.
Prestandatips för varningen för körfältsbyte
Flera faktorer påverkar prestandan hos varningssystemet för
körfältsbyte (LDWS). Vissa omständigheter kan förhindra
LDWS-funktionen från att upptäcka körfältsbyten.
• LDWS-funktionen ger endast varningar när din
fordonshastighet överstiger 65 km/h (40 mph).
• Det är inte säkert att LDWS-funktionen fungerar på rätt sätt
om kameran är feljusterad.
• LDWS-funktionen kanske inte fungerar som den ska om
kameraplaceringsinställningarna inte anger fordonets höjd
eller enhetens placering i fordonet korrekt (Justera kameran,
sidan 3).
• För LDWS-funktionen krävs en tydlig, kontinuerlig visning av
körfältslinjerna.
◦ Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om
körfältslinjerna skyms av regn, dimma, snö, djupa
skuggor, sol, bländande strålkastare, vägarbeten eller
andra visuella hinder.
◦ Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om
körfältslinjerna är feldragna, saknas eller är mycket slitna.
• LDWS-funktionen upptäcker kanske inte körfältsbyten på
mycket breda, smala eller vindlande vägar.
Navigera till din destination
Rutter
• Om du vill börja navigera med den rekommenderade
rutten väljer du Kör!.
• Om du vill välja en alternativ rutt väljer du och sedan en
rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
• Du kan ändra ruttens kurs genom att välja > Redigera
rutt och lägga till ruttpunkter (Utforma din rutt, sidan 7).
Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med
röstmeddelanden och information på kartan (Din rutt på kartan,
sidan 6). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i
kartans kant i flera sekunder.
Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till
platserna i rutten (Lägga till en plats i din rutt, sidan 7).
Påbörja en rutt med hjälp av kartan
Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Välj vid behov för att filtrera visade intressanta platser efter
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Välj Kör!.
Köra hem
Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din
hemposition.
1 Välj Vart? > Kör Hem.
2 Om det behövs anger du din hemposition.
Redigera din hemposition
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Ange din hemposition.
Din rutt på kartan
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med
röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för
nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på
kartan.
En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera
destinationer.
• Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen
baserat på de inställningar du angett, bland annat
ruttberäkningsläget (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 8)
6
Navigera till din destination
• När du stannar på destinationen avslutar enheten
automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst
automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.
Parkering nära destinationen
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd
och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
Avstånd till nästa åtgärd.
Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
Markerad rutt på kartan.
Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande
åtgärder.
Fordonets hastighet.
Namnet på vägen som du färdas på.
Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka på det här fältet och ändra informationen som
visas (Ändra kartdatafältet, sidan 14).
Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om
rutten och närliggande områden.
Aktiv körfältsguidning
Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig
visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar,
avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje À visas på det
rätta körfältet för svängen.
Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av
destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar
enheten dig automatiskt att söka efter parkering.
Obs! Det här alternativet ska endast användas när du använder
en fordonsprofil för bil. När du använder en fordonsprofil för
lastbil kan du söka efter en lastbilsparkering nära destinationen
(Hitta lastbilsparkering, sidan 10).
1 Välj ett alternativ:
• När enheten frågar dig väljer du Ja för att söka efter
närliggande parkeringsplatser.
• Om enheten inte frågar väljer du Vart? > Kategorier >
Parkering och väljer > Min destination.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats och välj Kör! > Lägg till som nästa
stopp.
Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj > Senaste platsen.
Ändra den aktiva rutten
Lägga till en plats i din rutt
Visa svängar och vägbeskrivningar
När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar,
filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.
1 Välj ett alternativ på kartan:
• Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar
när du navigerar väljer du > Svängar.
Kartverktyget visar nästa fyra svängar eller
vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras
automatiskt när du navigerar längs rutten.
• Om du vill se en komplett lista med svängar och
vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst
på kartan.
2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.
Visa hela rutten på kartan
1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på
kartan.
.
2 Välj
Anländer till destinationen
När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som
hjälper dig att slutföra din rutt.
•
anger platsen för din destination på kartan och ett
röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
• När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig
automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att
söka efter närliggande parkeringsplatser (Parkering nära
destinationen, sidan 7).
Navigera till din destination
Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs
en rutt (Påbörja en rutt, sidan 6).
Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan
t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.
TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer
eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att
planera, schemalägga och spara en resa (Planera en resa,
sidan 19).
1 Från kartan väljer du > Vart?.
2 Sök efter en plats (Söka efter och spara platser, sidan 9).
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till platsen som nästa destination på
rutten väljer du Lägg till som nästa stopp.
• Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du Lägg
till som sista stopp.
• Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på
destinationer längs rutten väljer du Lägg till i aktiv rutt.
Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och
vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.
Utforma din rutt
Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (Påbörja
en rutt, sidan 6).
Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör
att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett
visst område utan att lägga till en destination i rutten.
1 Tryck var som helst på kartan.
2 Välj .
7
Enheten går in i ruttutformningsläge.
3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en
mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda
platsen.
4 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du
fler platser på kartan.
• Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
5 När du är klar med ruttutformningen väljer du Kör!.
Göra en avstickare
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Ändra rutt.
TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på
kartverktygsmenyn kan du lägga till det (Aktivera kartverktyg,
sidan 13).
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
• Välj Avstickare om du vill hitta en ny rutt.
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan vara längre.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter
Terrängkörning (utan vägar).
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Stoppa rutten
• På kartan väljer du > .
• Från meddelandefältet sveper du nedåt och väljer
Garmin-navigering.
i
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhetsinställningar,
sidan 22).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden
Undvika trafikförseningar längs rutten
Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot
trafikinformation (Ta emot trafikdata med Smartphone Link,
sidan 16).
Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att
undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här
alternativet i trafikinställningarna (Trafikinställningar, sidan 21)
kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.
8
1 När du navigerar längs en rutt väljer du
2 Välj Alternativ rutt, om tillgängligt.
3 Välj Kör!
> Trafik.
Undvika avgiftsvägar
Enheten kan undvika att leda dig genom områden där
vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda
broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan
fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga
andra rimliga rutter är tillgängliga.
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vinjetter
Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation
kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje
land.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Tullar och
avgifter > Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
område som kräver vinjetter väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer
du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du
Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vägfunktioner
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
OK.
Undvika miljözoner
Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller
utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här
alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen
(Fordonsprofiler, sidan 2).
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Miljözoner.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en
miljözon väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du Tillåt.
3 Välj Spara.
Egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden
och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt
undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan
rimlig väg är tillgänglig.
Navigera till din destination
Undvika en väg
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
Om
det behövs väljer du Lägg till undvikande.
2
3 Välj Lägg till väg att undvika.
4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
6 Välj Klar.
Undvika ett område
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
Välj
ett alternativ:
2
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Söka efter och spara platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart?
får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder
för att bläddra, söka och spara informationen.
• Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation
(Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 9).
• Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser
efter kategori (Intressanta platser, sidan 9).
• Sök efter lastbilsstopp och -tjänster, inklusive detaljerad
TruckDown kataloginformation, där det är tillgängligt (Söka
efter intressanta platser för lastbil, sidan 9).
• Sök efter och checka in på intressanta platser från
Foursquare (Söka efter intressanta platser från Foursquare,
sidan 11).
• Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex.
adresser, korsningar eller geografiska koordinater
(Sökverktyg, sidan 11).
• Sök nära en annan ort eller ett område (Byta sökområde,
sidan 10).
• Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett
senare tillfälle (Spara platser, sidan 12).
• Återgå till senast hittade platser (Visa senast hittade platser,
sidan 11).
®
®
Söka efter och spara platser
Intressanta platser
En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk
eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och
kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger,
hotell och nöjen.
Söka efter intressanta platser för lastbil
De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser
för lastbil, t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och vägningsstationer.
Välj Vart? > Kategorier > Lastbil.
Söka efter TruckDown intressanta platser
TruckDown förteckningen listar företag inom lastbilsbranschen,
för t.ex. lastbilsreparation och däckförsäljning.
TruckDown förteckningen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj ett alternativ:
• Välj Truck Locations för att söka efter intressanta platser
som är kompatibla med lastbilar.
• Välj Truck Services för att söka efter platser med tjänster
för lastbil.
2 Välj en kategori.
3 Om det behövs väljer du Filtrera på bekvämligheter och
kedjor, väljer en eller flera bekvämligheter och väljer Spara.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för
lastbilsstopp.
4 Välj en destination.
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
Välj
ett alternativ:
5
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Söka en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata
som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Om det behövs väljer du Söker nära: för att ändra
sökområde (Byta sökområde, sidan 10).
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
9
Söka efter en plats efter kategori
1
2
3
4
Välj Vart?.
Välj en kategori eller välj Kategorier.
Välj vid behov en underkategori.
Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på
skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast
hittade platser i den valda kategorin.
• Välj en underkategori, om det behövs, och välj en
destination.
Platssökningsresultat
Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den
närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa
fler resultat.
À
Á
Â
à Kör!
Ä
Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad
information om den valda platsen.
Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten i en lista.
Byta sökområde
Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du
kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av
destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva
rutten.
1 Välj Vart?.
2 Välj .
3 Välj ett alternativ.
Egna intressanta platser
Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De
kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.
Installera POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på
datorn och installera dem på enheten med programvaran POI
Loader.
1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Söka efter egna intressanta platser
Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de
intressanta platserna på enheten med programvaran POI
Loader (Installera POI Loader, sidan 10).
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.
Parkering
À
Á
Â
Ã
Ä Kör!
Å
Välj en plats för att visa alternativmenyn.
Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten på kartan.
Platssökningsresultat på kartan
Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i
en lista.
Välj
i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i
mitten av kartan och grundläggande information om den valda
platsen visas längst ned på kartan.
dēzlCam enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation,
som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat
på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av
parkering, pris och betalningsmetoder.
I vissa områden är parkeringsinformation i realtid tillgänglig när
dēzlCam enheten är ansluten till Smartphone Link. När enheten
tar emot parkeringsinformation i realtid kan du visa
parkeringstrender i realtid.
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden
eller för alla parkeringsplatser. Garmin ansvarar inte för att
parkeringsinformationen i realtid är korrekt eller aktuell.
Hitta lastbilsparkering
1 Välj Vart? > Truck Locations > Parkeringsplatser.
2 Välj en parkeringsplats.
3 Välj Kör!.
Hitta parkering nära din aktuella plats
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats.
4 Välj Kör!.
10
Söka efter och spara platser
Förstå parkeringsfärger och symboler
Visa detaljer om Foursquare platser
Parkeringsplatser som innehåller detaljerad
parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten
för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av
parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ
prisinformation och betalningstyp.
Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på
enheten.
Välj i parkeringsökningsresultatet.
Innan du kan visa detaljer om Foursquare platser måste du
ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och
logga in på ditt Foursquare konto.
Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex.
användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.
1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare
intressant plats.
2 Välj .
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Städer/Orter.
2 Välj ett alternativ:
• Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
• Om du vill söka nära en annan plats väljer du Söker nära:
(Byta sökområde, sidan 10).
• Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du Ange
söktext, anger ett ortsnamn och väljer .
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Foursquare
Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten
innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som
anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.
Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare
konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När
du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan
du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och
söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.
Ansluta till ditt Foursquare konto
1 Anslut enheten till Smartphone Link.
2 På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen.
3 Öppna inställningarna för Smartphone Link appen och välj
Foursquare > Logga in.
4 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.
Söka efter intressanta platser från Foursquare
Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns
på din enhet. När du ansluter till ditt Foursquare konto via
Smartphone Link tillhandahåller sökningen de mest uppdaterade
resultaten från Foursquare onlinedatabasen och anpassade
resultat från ditt Foursquare användarkonto.
Välj Vart? > Kategorier > Foursquare.
Söka efter och spara platser
Checka in med Foursquare
Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en
kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt
Foursquare konto.
1 Välj > Foursquare > Check in.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj > Check in.
TripAdvisor
Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg.
TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för
tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter
närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter
avstånd eller popularitet.
Söka efter TripAdvisor intressanta platser
1 Välj Vart? > Kategorier > TripAdvisor.
2 Välj en kategori.
En lista över närliggandeTripAdvisor intressanta platser för
kategorin visas.
3 Välj Sortera resultat för att sortera sökresultaten efter
avstånd eller popularitet (tillval).
Visa senast hittade platser
Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du
hittat.
Välj Vart? > Senaste.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter nödtjänster och bränsle
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste
sjukhus, polisstationer och bensinstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polisstation, Bränsle eller Vägassistans.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla
områden.
Obs! När en fordonsprofil för lastbil är aktiv visas ett
alternativ för lastbilsstopp istället för bränsle.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de
närmaste platserna högst upp.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till platsen väljer du Kör!
• Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om
platsen väljer du .
11
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivningar till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Klar.
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 10).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj > Spara.
4 Ange ett namn och välj Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
12
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Använda kartan
Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (Din rutt på
kartan, sidan 6) eller för att visa en karta över omgivningen när
ingen rutt är aktiv.
1 Välj Visa kartan.
2 Tryck var som helst på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller
nedåt.
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori
väljer du .
• Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och
väljer Kör! (Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 6).
Kartverktyg
Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och
funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar
ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.
Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.
Kamera: Tillhandahåller kontroller till färdkameran och visar
varningar om kollision framåt och körfältsbyte. Du kan även
få åtkomst till inställningarna för färdkamerans sökare och
förarassistans.
Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över
platser på rutten.
Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen
som du färdas på (Längre fram, sidan 13).
Höjd: Visar höjdförändringar framåt.
Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (Visa
svängar och vägbeskrivningar, sidan 7).
Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller
körsträcka (Visa trippdata från kartan, sidan 13).
Volym: Justerar ljudets huvudvolym.
Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den
anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett
telefonsamtal är aktivt (Använda alternativ för samtal pågår,
sidan 16).
Skicka och spåra: Här kan du börja och sluta dela Skicka och
spåra (Skicka och spåra, sidan 17).
Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område
(Visa kommande trafik, sidan 14).
Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.
photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive
abonnemang (photoLive Trafikkameror, sidan 17).
Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighetseller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt
när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på
enheten och du har en aktiv anslutning till Smartphone Link
appen.
Använda kartan
Pausplanerare: Visar påminnelser om pauser samt föreslagna
stopp.
Visa ett kartverktyg
1 Välj på kartan.
2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
3 När du är klar med kartverktyget väljer du .
Aktivera kartverktyg
Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i
ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror,
vägförhållanden och annalkande vägningsstationer.
Begränsningsvarningar
Höjd
Vikt
Axelvikt
Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade
på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i
menyn.
1 Välj > på kartan.
2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
3 Välj Spara.
Längd
Längre fram
Inga brandfarliga ämnen är tillåtna
Verktyget Längre fram ger information om kommande platser
längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa
kommande intressanta platser, t.ex. restauranger,
bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg
kan du också visa information och tillgängliga tjänster för
kommande avfarter och städer, liknande informationen på
vägskyltar längs motorvägen.
Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre
fram.
Bredd
Förbud mot tung trafik
Släp ej tillåtna
Inga vådliga ämnen är tillåtna
Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
Ingen vänstersväng
Ingen högersväng
Ingen u-sväng
Varningar om vägförhållanden
Risk för att stöta i marken
Visa kommande platser
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori
väljer du om det behövs.
• Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga
för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du
färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en
motorväg.
3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin,
avfarten eller staden.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre
fram.
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj en kategori.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
Välj
Spara.
5
Varnings- och meddelandesymboler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Använda kartan
Sidovind
Smal väg
Skarp kurva
Brant nedförsbacke
Trädöverhäng
Varningar
Vägningsstation
Vägen har inte verifierats för lastbilar
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 13).
På kartan väljer du > Färddata.
Anpassa trippdatafälten
Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för
trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på
kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 13).
1 På kartan väljer du > Färddata.
2 Välj ett trippdatafält.
3 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om
resan.
Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så
att den kan mäta förfluten tid under resan.
Välj Hastighet på kartan.
13
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj > Navigation > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa kommande trafik
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta
emot trafikdata (Trafik, sidan 16).
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj > Navigation > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på
kartan.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
Ändra kartperspektiv
1 Välj > Navigation > Karta och fordon >
Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr högst
upp.
14
• Välj 3Dom du vill visa kartan i tre dimensioner.
Realtidstjänster, trafik och
smartphone-funktioner
För att få ut mesta möjliga av dēzlCam enheten bör du para ihop
den med din smartphone och ansluta till Smartphone Link
appen. Appen Smartphone Link gör att enheten kan ta emot
realtidsinformation, däribland trafikinformation,
parkeringstrender, rödljus och fartkameror och andra
realtidstjänster. Du kan även använda anslutna funktioner som
Skicka och spåra resedelning och meddelanden.
Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till
din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och
vägavstängningar (Trafik, sidan 16).
Parkeringsinformation i realtid: Skickar parkeringstrender i
realtid till enheten, om tillgängligt (Parkering, sidan 10).
Garmin realtidstjänster: Tillhandahåller kostnadsfria och
betalda tjänster för att skicka data i realtid till din enhet, t.ex.
rödljus- och fartkameror eller trafikkameror (Garmin
realtidstjänster, sidan 15).
Väderinformation: Skickar väderförhållanden och
meddelanden i realtid till enheten (Visa väderprognosen,
sidan 20).
Skicka och spåra: Du kan ta emot försändelser och dela resan
med ett fraktföretag och utvalda kontakter i realtid (Skicka
och spåra, sidan 17).
Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden
på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla
språk eller för alla meddelandetyper.
Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot
telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten
som en högtalartelefon med handsfree.
Obs! Med den här funktionen behövs inte anslutning till
appen Smartphone Link.
Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från
din smartphone till navigeringsenheten.
Incheckning med Foursquare: Gör att du kan checka in på
Foursquare platser med navigeringsenheten (Checka in med
Foursquare, sidan 11)
Para ihop telefonen
Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop
din enhet med en kompatibel mobiltelefon.
1 Placera telefonen och dēzlCam enheten inom ca 3 m (10 fot)
från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in
telefonen på synlig så att andra enheter kan upptäcka den.
Mer information finns i telefonens användarhandbok.
3 Välj > Bluetooth på din dēzlCam enhet.
4 Välj omkopplaren för att slå på Bluetooth teknik.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
5 Välj din telefon på listan.
6 Vid behov, bekräfta att lösenordet som visas på telefonen
överensstämmer med lösenordet som visas i dēzlCam
enheten.
7 Välj Parkoppling.
Obs! Om du vill visa kontakter och samtalsloggar på dēzlCam
enheten kan du behöva öppna Bluetooth inställningarna på
telefonen och aktivera delningsbehörigheten för kontakter för
den ihopparade dēzlCam enheten. Mer information finns i
telefonens användarhandbok.
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
Tips efter att du parat ihop enheterna
• När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång du slår på dem.
• När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot
röstsamtal.
• När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den
med den telefon den senast var ansluten till.
• Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt
till enheten när enheten slås på.
• Om du vill ringa samtal måste delningsbehörigheten för
kontakter vara aktiverad för navigeringsenheten i
inställningarna Bluetooth på din telefon.
• Du bör bekräfta att Bluetooth funktionerna du vill använda är
aktiverade (Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner,
sidan 16).
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter
1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten
högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen
och gör så att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
> Bluetooth > Sök efter enheter.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
5 Välj ditt headset eller din telefon i listan.
6 Välj OK.
4 På din enhet väljer du
Garmin realtidstjänster
Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten
anslutas till Smartphone Link.
Garmin realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och
abonnemangsbaserad realtidsinformation på din enhet, t.ex.
trafikförhållanden, väder och rödljus- och fartkameror.
Vissa tjänster, som väder, är tillgängliga som separata appar på
din enhet. Andra tjänster, som trafik, utökar de befintliga
navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver
åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Link
symbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till
Smartphone Link.
Prenumerera på Garmin realtidstjänster
Vissa dēzlCam realtidstjänster kräver ett betalt abonnemang. I
Smartphone Link appen kan du köpa ett livstidsabonnemang
som ett köp i appen. Abonnemanget är knutet till din
smartphones app-butik-konto.
1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
2 Välj Mitt konto.
En lista över tillgängliga tjänster och abonnemangspriser
visas.
3 Välj en tjänst.
4 Välj priset.
5 Välj Prenumerera.
6 Slutför köpet genom att följa instruktionerna på skärmen.
Skicka en position från din smartphone till
enheten
Du kan söka efter en plats med hjälp av Smartphone Link appen
i telefonen och skicka den till din dēzlCam enhet.
1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
2 Välj ett alternativ:
• För att hitta en närliggande plats väljer du Sök efter
närliggande platser och anger hela eller en del av en
adress eller namnet på en plats.
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
• För att hitta en närliggande Foursquare intressant plats
väljer du Foursquare och därefter en intressant plats i
listan.
• För att välja en plats på kartan väljer du Välj en plats och
trycker på den platsen på kartan.
• För att hitta en adress från kontaktlistan väljer du
Kontakter och därefter ett kontaktnamn.
Den valda platsen visas på kartan.
3 Välj Sänd.
Smartphone Link appen skickar platsen till din dēzlCam.
4 Välj ett alternativ på dēzlCam enheten:
• Om du vill börja navigera till platsen väljer du Kör!.
• Om du vill visa information om platsen eller spara platsen
som en favorit, väljer du .
• För att godkänna platsen utan att starta navigering väljer
du OK.
Platsen visas i senast hittade platser på dēzlCam enheten.
Smartaviseringar
När enheten är ansluten till appen Smartphone Link kan du visa
aviseringar från din smartphone på enheten dēzlCam, t.ex. sms,
inkommande samtal och möten i kalendern.
Ta emot smartaviseringar
VARNING
Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.
Innan enheten dēzlCam kan ta emot aviseringar måste du
ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link.
När din dēzlCam enhet tar emot aviseringar från din smartphone
visas en avisering dēzlCam statusfältet.
• Läs hela aviseringen genom att klicka på den.
Obs! Du kan inte läsa smartaviseringar när fordonet är i
rörelse.
• Lyssna på aviseringen genom att välja Spela.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
• Avfärda aviseringen genom att svepa till vänster eller höger.
Ringa med handsfree
Obs! Även om de flesta telefoner och headset kan användas
finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset
kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga
för din telefon.
Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten anslutas till
mobiltelefonen och det trådlösa headsetet eller hjälmen om du
vill ha händerna fria. Ta reda på om din enhet med Bluetooth
teknik är kompatibel med enheten genom att gå till
www.garmin.com/bluetooth.
Ringa ett samtal
1 Välj .
2 Välj ett alternativ:
• För att slå ett nummer väljer du , anger ett
telefonnummer och väljer .
• För att ringa ett nyligen uppringt eller mottaget
telefonnummer väljer du och väljer ett nummer.
• För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du och
väljer en kontakt.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Avslå.
15
Använda alternativ för samtal pågår
Alternativ för samtal pågår visas när du besvarar ett samtal.
Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.
TIPS: Om du stänger sidan alternativ för samtal pågår kan du
öppna den igen genom att välja i huvudmenyn.
• Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja .
• Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga
av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du
vill samtala privat.
• Använd knappsatsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska
system, som en röstbrevlåda.
• Stäng av mikrofonen, välj .
• Avsluta samtalet genom att välja
.
Spara ett telefonnummer som förinställt
Du kan spara upp till tre kontakter som förinställda på
knappsatsen. Det gör att du snabbt kan ringa ditt
hemtelefonnummer, familjemedlemmar eller kontakter du ringer
ofta.
1 Välj > .
2 Välj ett förinställt nummer, t.ex. Förinställning 1 och välj OK.
3 Välj en kontakt.
Om trådlösa headset
Med hjälp av trådlös teknik kan enheten skicka
ljudnavigeringsmeddelanden till ett trådlöst headset. För mer
information, gå till http://www.garmin.com/bluetooth.
Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner
Du kan aktivera eller inaktivera handsfree-samtal och
Smartphone Link funktioner för din ihopparade smartphone.
1 Välj > Bluetooth.
2 Välj bredvid din telefons namn.
3 I avsnittet Använd för väljer du alternativet:
• Aktivera anslutning till appen Smartphone Link genom att
välja Smartphone Link.
• Aktivera funktionen för handsfree-samtal genom att välja
Handsfree.
4 Välj OK.
Visa eller dölja aviseringar för din smartphone med
Android™
Du kan använda appen Smartphone Link för att välja vilka typer
av aviseringar som ska visas på enheten dēzlCam.
1 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.
2 Välj .
3 Kontrollera att kryssrutan Smartaviseringar är markerad.
4 I avsnittet Aviseringar väljer du Inställningar.
En lista över aviseringskategorier och appar visas.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill aktivera eller avaktivera en avisering väljer du
omkopplaren bredvid kategorin eller appnamnet.
• Om du vill lägga till en app till listan väljer du .
Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten
Apple
®
Om du är ansluten till en Apple enhet kan du filtrera
aviseringarna som visas på din dēzlCam enhet genom att visa
eller dölja kategorier.
1 Välj > Smartaviseringar > .
2 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.
16
Koppla bort en Bluetooth enhet
Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort
den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan
fortfarande ansluta automatiskt till din dēzlCam enhet i
framtiden.
1 Välj > Bluetooth.
2 Välj den enhet du vill koppla bort.
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet
Du kan ta bort en ihopparad Bluetooth enhet för att förhindra att
den ansluter automatiskt till dēzlCam enheten i framtiden. Om
du tar bort en ihopparad smartphone tas också alla
synkroniserade kontakter i telefonboken och samtalshistorik bort
från din dēzlCam enhet.
1 Välj > Bluetooth.
2 Bredvid enhetens namn Bluetooth väljer du > Glöm.
Ta bort en ihopparad telefon
Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den
ansluter automatiskt till enheten i framtiden.
1 Välj > Bluetooth.
2 Bredvid telefonens namn trycker du på > Glöm.
Trafik
OBS!
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller
längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när
du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om
en stor trafikförsening inträffar på den aktiva rutten
(Trafikinställningar, sidan 21). På trafikkartan kan du söka på
kartan efter förseningar i ditt område.
För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot
trafikdata.
• Enheten tar emot kostnadsfri trafikinformation via appen
Smartphone Link app (Ta emot trafikdata med Smartphone
Link, sidan 16).
• Alla produktmodeller kan ta emot trafikinformation via en
mottagarkabel för trådlös trafik (Ta emot trafikdata med
Smartphone Link, sidan 16). Gå till produktsidan på
garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel
trafikmottagarkabel.
Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om
trafiktäckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
Ta emot trafikdata med Smartphone Link
Enheten kan ta emot kostnadsfri trafikinformation via appen
Smartphone Link.
1 Anslut enheten till Smartphone Link.
2 På enheten dēzlCam väljer du > Navigation > Trafik och
kontrollerar att kryssrutan Trafik är markerad.
Aktivera trafik
Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.
1 Välj > Navigation > Trafik.
2 Markera kryssrutan Trafik.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du > Trafik.
Trafik
2 Om det behövs väljer du
trafikkartan.
> Trafiktext för att visa texten för
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
photoLive Trafikkameror
Innan du kan använda den här funktionen måste du vara
ansluten till Smartphone Linkoch du måste ha ett abonnemang
på photoLive (Prenumerera på Garmin realtidstjänster,
sidan 15).
photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av
trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.
Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.
Visa och spara photoLive trafikkameror
Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i
närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för
områden du reser i ofta.
1 Välj > photoLive.
2 Välj Tryck här för att lägga till
3 Välj en väg.
4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.
En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas
bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja
förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.
5 Välj Spara för att spara kameran (valfritt).
En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på
huvudskärmen i photoLive appen.
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan
photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från
vägen framför dig.
1 På kartan väljer du > photoLive.
Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på
vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När
du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från
nästa kamera på vägen.
2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du Hitta kameror
för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).
Spara en trafikövervakningskamera
1 Välj > photoLive.
2 Välj Tryck här för att lägga till.
3 Välj en väg.
4 Välj en korsning.
5 Välj Spara.
Fordons- och förarverktyg
Pausplanerare
OBS!
Enheten är i sig INTE en godkänd ersättning för
registreringskrav för en loggbok enligt lagen Federal Motor
Carrier Safety Administration. Förare ska följa alla krav på
körtidsinformation som finns på nationell nivå och delstatsnivå.
När enheten integreras med en Garmin eLog™ kompatibel
elektronisk loggningsenhet (ELD) ser den till att fordonet
uppfyller kraven om loggning av körtid och rast. För mer
Fordons- och förarverktyg
information, eller för att köpa en Garmin eLog enhet, gå till
garmin.com/elog.
När pausplaneraren är aktiverad meddelar enheten dig en
timma innan lämplig tidpunkt för rast och gränsen för körtimmar
och föreslår en rastplats längs rutten. Du kan använda
funktionen till att hålla koll på din arbetstid, vilket hjälper dig att
följa säkerhetsreglerna.
Obs! Funktionen pausplanerare är inte tillgänglig när du
använder en fordonsprofil för bil.
Förslag på rastplatser
Enheten meddelar dig när det är dags för paus och föreslår
intressanta rastplatser längs rutten.
Välj en intressant plats ur listan över föreslagna rastplatser.
Enheten lägger till rastplatsen som nästa destination på rutten.
Starta paustiduret
Paustiduret startar automatiskt när fordonet rör sig i minst
8 km/h (5 mph) i 30 sekunder. Du kan starta tiduret manuellt när
som helst.
1 På kartan väljer du > Pausplanerare.
2 Välj Starta timer.
Pausa och nollställa paustiduret
Paustiduret pausar automatiskt när fordonet står stilla i tre
minuter eller längre. Du kan pausa tiduret manuellt vid korta
stopp, som när du parkerar, eller när du stannar vid ett
lastbilsstopp. Vid slutet av resan kan du nollställa tiduret
manuellt.
1 Välj Stoppa timer.
2 Välj ett alternativ:
• För att pausa tiduret välj Pausa.
• För att stoppa och nollställa tiduret välj Nollställ.
Justera körtimmar
Du kan justera ditt totala antal körtimmar så att de mer exakt
stämmer överens med din registrerade körtid.
1 När du använder funktionen pausplanerare, välj Totalt antal
körtimmar.
2 Ange det totala antalet körtimmar.
3 Välj Spara.
Justera gräns för daglig körning
Du kan justera gränsen för daglig körning så den följer
lagkraven i ditt område.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 När du använder funktionen pausplanerare, välj Körtimmar
för dagen.
2 Välj gränsen för daglig körning för ditt område.
3 Välj Spara.
Skicka och spåra
OBS!
Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med
andra.
Med funktionen Skicka och spåra kan du dela din resa med ett
fraktföretag eller med kontakter via din smartphone eller sociala
nätverk. När du delar kan användarna spåra din aktuella plats,
nästa destination och sökvägen till de senaste resorna i realtid.
Den här funktionen kräver en smartphone med Smartphone Link
appen.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig när du använder en
fordonsprofil för bil.
17
Ställa in delning av Skicka och spåra
2 Infoga ordet ”dezl” någonstans i ämnesraden eller i
Första gången du använder funktionen Skicka och spåra måste
du konfigurera funktionen och bjuda in ett fraktföretag.
1 Anslut till Smartphone Link.
2 På dēzl™ enheten väljer du > Skicka och spåra.
3 Följ instruktionerna på dēzl enhetens skärm för att slutföra
konfigureringen av funktionen.
huvudtexten i meddelandet.
Obs! Ordet ”dezl” är inte skiftlägeskänsligt.
3 Skicka e-postmeddelandet eller textmeddelandet till förarens
smartphone.
Meddelandet visas på förarens dēzl enhet och kan ses så länge
fordonet är i rörelse.
Starta en session i Skicka och spåra
Påbörja en rutt med ett meddelande via uppdragscentralen
När du får ett meddelande från fraktföretaget kan du påbörja en
ny rutt med de adressuppgifter du fått, i förekommande fall.
1 Välj meddelandeaviseringar.
2 Välj adresslänken från meddelandet.
Enheten söker efter adressen.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
Enheten beräknar rutten till destinationen och startar en ny
session för Skicka och spåra.
OBS!
Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med
andra.
Innan du kan börja dela måste du konfigurera funktionen Skicka
och spåra (Ställa in delning av Skicka och spåra, sidan 18).
Du kan börja dela dina data från Skicka och spåra med din
dēzlCam enhet eller Smartphone Link app.
• På dēzlCam enheten väljer du > Skicka och spåra >
Start.
• Från kartan på din dēzlCam enhet väljer du > Skicka och
spåra > Start.
• På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och
väljer Skicka och spåra > Starta skicka och spåra.
En länk där du kan se data från Skicka och spåra läggs in på
dina aktiverade konton på sociala medier och ett epostmeddelande med länken skickas till dina inbjudna kontakter.
När du delar kan användarna klicka på länken och spåra din
aktuella plats och sökvägen till de senaste resorna i realtid.
visas i dēzlCam statusfältet när delningen av Skicka och
spåra är aktiv. Antal inbjudna användare visas också.
TIPS: Som standard avslutas delningssessionen av Skicka och
spåra automatiskt efter 24 timmar. I Smartphone Link appen kan
du välja Skicka och spåra > Låt aktiviteten vara tillgänglig
om du vill förlänga varaktigheten för delningssessionen av
Skicka och spåra eller så kan du sluta dela när som helst.
Avsluta delning av Skicka och spåra
Du kan när som helst avsluta delning av Skicka och spåra med
hjälp av dēzlCam enheten eller Smartphone Link appen.
• På dēzlCam enheten väljer du > Skicka och spåra >
Stoppa.
• På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och
väljer Skicka och spåra > Avsluta skicka och spåra.
Användarna får ett meddelande om att Skicka och spårasessionen har avslutats och att de kan inte längre spåra din
plats.
Starta automatiskt en session i Skicka och spåra
Du kan aktivera enheten så att den automatiskt startar en
session i Skicka och spåra varje gång du påbörjar en rutt.
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser.
2 Välj Skicka och spåra autostart.
Skicka ett meddelande via uppdragscentralen till en
dēzl enhet
Innan du kan skicka ett meddelande via uppdragscentralen
måste föraren konfigurera funktionen Skicka och spåra (Ställa in
delning av Skicka och spåra, sidan 18).
Du kan skicka ett meddelande via uppdragscentralen direkt till
en dēzl enhet med funktionen Skicka och spåra. Det här kan
vara användbart för att skicka uppdaterad information till en
förare.
Obs! Funktionen är inte kompatibel med meddelandeapparna
på alla smartphones.
1 Förbered ett e-postmeddelande eller textmeddelande med
uppdaterad fraktinformation.
18
Logga servicehistorik
Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller
underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier
och du kan lägga till egna kategorier (Lägga till
servicekategorier, sidan 18).
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj Lägg till post.
4 Ange trippmätaravläsningen och välj Nästa.
5 Ange en kommentar (tillval).
6 Välj Klar.
Lägga till servicekategorier
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj > Lägg till kategori.
3 Ange ett kategorinamn och tryck på Klar.
Ta bort servicekategorier
När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i
den kategorin bort.
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj > Ta bort kategorier.
3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
4 Välj Ta bort.
Byta namn på servicekategori
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj den kategori du vill byta namn på.
3 Välj > Byt namn på kategori.
4 Ange ett namn och tryck på Klar.
Ta bort serviceposter
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj > Ta bort poster.
4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
5 Välj Ta bort.
Redigera en servicepost
Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och
datum för serviceposten.
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett fält.
Fordons- och förarverktyg
4 Ange den nya informationen och välj Klar.
Röstkommando
Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och
inte nödvändigtvis på alla modeller.
Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en
bullrig miljö.
Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord
och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller
röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.
Ange uppvakningsfrasen
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för
att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen
inställd på Röstkommando.
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av
röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.
1 Välj > Röstkommando > > Uppvakningsfras.
2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger
frasen.
3 Välj Klar.
Konfigurera röststyrning
Funktionen Röststyrning måste konfigureras efter en enda
användares röst och fungerar inte för andra användare.
1 Välj > Röststyrning.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandon
för varje röststyrningsfras.
Obs! Du behöver inte läsa den exakta frasen på skärmen.
Du kanske säger ett annat kommando med samma innebörd
efter dina önskemål.
Om du vill använda en röststyrd funktion måste du säga
kommandot som du spelat in för funktionen.
Använda röststyrning
1 Säg kommandot som du spelade in som fras för
Röststyrning.
Röststyrningsmenyn visas.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Tips för röststyrning
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• En ton hörs när enheten tar emot ett kommando.
Aktivera röstkommando
Säg din uppvakningsfras.
Menyn Röstkommando visas.
Tips för röstkommandon
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
• Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för
att röstkommandon aktiveras av misstag.
• Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar
röstkommando.
Starta en rutt med röstkommando
Du kan säga namnen på populära välkända platser.
1 Säg din uppvakningsfras (Ange uppvakningsfrasen,
sidan 19).
2 Säg Sök efter plats.
3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
4 Säg radnummer.
5 Säg Navigera.
Stänga av ljudet till instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan
att stänga av ljudet till enheten.
1 Välj > Röstkommando > .
2 Välj Sekretessinstruktioner > Aktiverad.
Röststyrning
I områden där funktionen Röstkommando inte är tillgänglig är
funktionen Röststyrning aktiverad. Med Röststyrning kan du
använda rösten för att kontrollera enheten. Innan du kan
använda funktionen Röststyrning måste du konfigurera den efter
din röst.
Röstkommando
Använda appar
Visa användarhandboken på enheten
Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på
flera olika språk.
1 Välj > Hjälp.
Användarhandboken visas på samma språk som
programvarans text (Ställa in textspråk, sidan 22).
2 Välj för att söka i användarhandboken (tillval).
Visa lastbilskartan
På lastbilskartan markeras identifierade lastbilsrutter på kartan,
t.ex. STAA (Surface Transportation Assistance Act) föredragen
rutt, TruckDown (TD) föredragen rutt och rutter för ickeradioaktiva farliga ämnen (NRHM). De identifierade rutterna
varierar beroende på område och vilka kartdata som finns på
enheten.
Välj > Lastbilskarta.
Reseplanerare
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du
planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera
en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat
ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till
föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.
Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och
spara den aktiva rutten.
Planera en resa
En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla
minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats
där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen
av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka
till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och
slutdestination vara desamma.
1 Välj > Reseplanerare > Ny resa.
2 Välj Välj startplats.
3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj
Välj.
19
4 Välj Välj destination.
5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj
Välj.
6 Välj Lägg till plats för att lägga till fler platser (valfritt).
7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du Nästa >
Spara.
8 Ange ett namn och välj Klar.
Redigera och ändra ordning på platser för en resa
1 Välj > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du och
drar platsen till en ny position på resan.
• Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen
väljer du .
• Om du vill ta bort platsen väljer du .
Optimera destinationsordningen på en resa
Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer
på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt.
Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar
ordningen.
När du redigerar en resa väljer du
> Optimera
ordningen.
Upptäcka sevärdheter längs resan
Enheten kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som
du vill lägga till i resan.
1 När du redigerar en resa väljer du > Reseinställningar >
Föreslå sevärdheter.
2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
3 Välj Välj för att lägga till sevärdheten till resan.
Ändra ruttalternativ för en resa
Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din
resa.
1 Välj > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj fordonsprofilikonen och välj det fordon du tänker
använda när du navigerar på resan (valfritt).
4 Välj > Reseinställningar.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du Ändra
rutt och följer instruktionerna på skärmen (Utforma din
rutt, sidan 7).
• Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du
Ruttpreferenser (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 8).
Navigera till en sparad resa
Innan du kan börja navigera längs en sparad resa måste den
aktiva fordonsprofilen på enheten stämma överens med den
valda fordonsprofilen för resan (Ändra ruttalternativ för en resa,
sidan 20). Om den inte stämmer överens uppmanas du att
ändra fordonsprofil innan du kan starta resan (Slå på
fordonsprofil, sidan 3).
1 Välj > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj Start.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda
platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de
återstående destinationerna på resan.
20
Redigera och spara den aktiva rutten
Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att
redigera och spara rutten som en resa.
1 Välj > Reseplanerare > Min aktiva rutt.
2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
3 Välj Spara för att spara rutten som en resa, som du kan
navigera efter igen senare (valfritt).
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhetsinställningar, sidan 22).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
vid på kartan.
Välj > Platser jag besökt.
Visa väderprognosen
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta
emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Smartphone
Link för att ta emot väderdata.
1 Välj > Väder.
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för
de kommande dagarna.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj > Väder > Aktuell plats.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
dēzlCam inställningar
Navigeringsinställningar
Välj > Navigation.
Fordonsprofil: Lägger till en fordonsprofil för varje lastbil där du
kommer att använda enheten.
Karta och fordon: Ställer in kartans detaljnivå och vilken
fordonsikon som visas i enheten.
Ruttpreferenser: Ställer in ruttinställningar vid navigering.
Förarassistans: Ställer in förarassistansvarningar
Trafik: Ställer in vilken trafikinformation enheten använder. Du
kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar
rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en
trafikförsening inträffar på den aktiva rutten (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 8).
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Kart- och fordonsinställningar
Välj > Navigation > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på
kartan.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
dēzlCam inställningar
Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 14).
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj > Navigation > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Ruttpreferensinställningar
Välj > Navigation > Ruttpreferenser.
Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större
vägar i rutten när du börjar navigera.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Skicka och spåra autostart: Aktiverar enheten så att den
automatiskt startar en session i Skicka och spåra varje gång
du påbörjar en rutt.
Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med
miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.
Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet.
Röstspråk: Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensa färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Inställningar för förarassistans
Välj > Navigation > Förarassistans.
Hörbara förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ
av förarvarning (Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar, sidan 4).
Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller
rödljuskameror.
Trafikinställningar
På huvudmenyn väljer du > Navigation > Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst
trafikdata automatiskt.
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.
Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade
alternativa rutter automatiskt eller på begäran (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 8).
Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
Inställningar för färdkamera
Välj > Färdkamera.
Kameraplacering: Gör att du kan ställa in fordonets höjd och
kamerans placering samt justera färdkameran (Justera
kameran, sidan 3).
Automatisk inspelning: Gör så att färdkameran börjar spela in
video automatiskt när du slår på enheten.
dēzlCam inställningar
Frontalkrocksvarning: Här kan du ställa in känsligheten för
varningen för frontalkrock (Varningssystem för frontalkrock,
sidan 5). En högre känslighet varnar dig snabbare än en
lägre känslighet.
Varning för körfältsbyte: Varnar dig när enheten upptäcker att
du kan vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt
(Varningssystem för körfältsbyte, sidan 5).
Videoupplösning: Anger upplösning och kvalitet för
färdkamerainspelningar.
Spela in ljud: Aktiverar eller avaktiverar ljudinspelning när du
spelar in med färdkameran.
Dataöverlagring: Inkluderar information om datum, tid, plats
och hastighet i den inspelade videon.
Fortsätt efter extern ström stängts av: Fortsätter att spela in
video under en vald tidsperiod efter att den externa
strömförsörjningen bryts.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik
Välj
> Bluetooth.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
1 Välj > Wi-Fi.
2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös
nätverksteknik.
3 Välj ett trådlöst nätverk.
4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.
Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar
nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du
återvänder till den här platsen i framtiden.
Skärminställningar
Välj > Skärm.
Ljusstyrka: Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.
Anpassad ljusstyrka: Justerar bakgrundsbelysningen
automatiskt utifrån det omgivande ljuset när enheten inte
sitter i fästet.
Tema: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer
alternativet Automatiskt växlar enheten automatiskt mellan
dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.
Bakgrunder: Ställer in bakgrundsbild på din enhet.
Viloläge: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge när du använder batteri.
Dagdrömmar: Aktiverar eller inaktiverar skärmsläckaren.
Teckenstorlek: Ökar eller minskar teckenstorleken på din
enhet.
När enheten roterar: Skärmen roteras automatiskt mellan
stående och liggande lägen beroende på enhetens riktning
eller stannar kvar i aktuell riktning.
Obs! När enheten är ansluten till fordonsfästet har den
endast stöd för liggande läge.
Casta: Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en
kompatibel extern skärm.
Ljud- och aviseringsinställningar
Välj > Ljud och avisering.
Volymreglage: Ställ in volymnivåer för navigering, media,
samtal, alarm och aviseringar.
Stör ej: Ställer in regler för den automatiska stör ejfunktionen. Med den här funktionen kan du avaktivera
ljudvarningar vid specifika tider eller händelser.
Standardringsignal för avisering: Ställer in
standardringsignalen på din enhet.
21
Justera ljud och volym för meddelanden
1 Välj > Ljud och avisering.
2 Justera ljud- och meddelandevolymen med hjälp av
skjutreglagen.
Aktivera eller aktivera platstjänster
Platstjänstefunktionen måste vara aktiverad för att din enhet ska
kunna hitta din plats, beräkna rutter och ge navigeringshjälp. Du
kan inaktivera platstjänster för att spara batteri eller planera en
rutt när enheten är inomhus, på avstånd från GPS-signaler. När
platstjänster är inaktiverade aktiverar enheten en GPS-simulator
som beräknar och simulerar rutter.
1 Välj > Plats.
2 Aktivera eller inaktivera platstjänster med omkopplaren.
Obs! För de flesta användningsområden ska du inte ända
inställningarna för Läge från standardalternativet Endast enhet.
Enheten innefattar en GPS-antenn med höga prestanda som
ger de mest precisa platsdata under navigering.
Ställa in textspråk
Du kan välja textspråk i enhetens programvara.
1 Välj > Språk och inmatning > Språk.
2 Välj ett språk.
Lägga till konton
Du kan lägga till konton till enheten för att synkronisera e-post,
möten och andra data.
1 Välj > Konton > Lägg till konto.
2 Välj en kontotyp.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Datum- och tidinställningar
Välj > Datum och tid.
Automatiskt datum och tid: Ställer automatiskt in tiden baserat
på information från det anslutna nätverket.
Ange datum: Ställer in månad, dag och år på din enhet.
Ange tid: Ställer in tiden på din enhet.
Välj tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.
Använd 24-timmarsformat: Aktiverar eller inaktiverar 24timmarsformatet.
Enhetsinställningar
Välj > Om enheten.
Systemuppdateringar: Ger dig möjlighet att uppdatera kartan
och enhetens programvara.
Status: Visar batteristatus och nätverksinformation.
Juridisk information: Gör att du kan visa licensavtalet för
slutanvändare (EULA) och information om
programvarulicens.
Regler: Visar information om regler och efterlevnad för E-label.
Garmin-enhetsinformation: Visar information om maskinvaruoch programvaruversion.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar till
fabriksinställningarna.
1 Välj .
2 Välj en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
22
Enhetsinformation
Visa information om regler och efterlevnad
1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.
2 Välj Om enheten > Regler.
Specifikationer
Drifttemperaturområde
Från -10 till 55 °C (från 14 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde (fordonsström)
Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjningstyp
Fordonsström med tillbehör (tillval).
Nätadapter med tillbehör (tillval) för
användning endast i hemmet eller på
kontoret.
Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Ingång
Maximalt 5 V likström, 2 A
Trådlösa frekvenser/
protokoll
Wi‑Fi 2,4 GHz vid +3 dBm nominell
Bluetooth 2,4 GHz
Ladda enheten
Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Montera enheten på fästet och anslut fästet till
fordonsströmmen.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att
enheten laddas långsamt när den är ansluten till en
tredjepartsadapter.
Enhetsunderhåll
Garmin Supportcenter
Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel
produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.
Uppdatera kartor och programvara via ett
Wi‑Fi nätverk
OBS!
Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten
hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från
internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för
mer information om gränser eller avgifter.
Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta
enheten till ett Wi‑Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta
gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till
en dator.
1 Anslut enheten till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett trådlöst
nätverk, sidan 21).
När enheten är ansluten till ett Wi‑Fi nätverk söker enheten
söker efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett
meddelande när en uppdatering är tillgänglig.
Välj
ett alternativ:
2
• När en avisering om en programvaruuppdatering visas
sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer
Det finns en uppdatering..
• För att söka efter uppdateringar manuellt väljer du >
Om enheten > Systemuppdateringar.
Enhetsinformation
Enheten visar tillgängliga kart- och
programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig
visas Uppdatering tillgänglig nedanför Karta eller
Programvara.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer
du Hämta.
• Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du
Karta.
• Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer
du Programvara.
4 Läs licensavtalen och välj Godkänn allt för att godkänna
avtalet.
Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja
Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte
installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.
5 Med en USB-kabel ansluter du enheten till en extern
strömkälla och väljer Fortsätt (Ladda enheten, sidan 22).
För bästa resultat rekommenderas en USB-väggladdare som
ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones,
surfplattor eller bärbara medieenheter kan vara kompatibla.
6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom
räckvidden för Wi‑Fi nätverket tills uppdateringen är klar.
TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts
kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som
saknas måste du uppdatera kartorna igen.
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Utsätt inte enheten för vatten.
Rengöra kameralinsen
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera enheten med programvaran Garmin Express
(garmin.com/express).
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den
säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket À moturs för att låsa upp det.
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i
12 V-strömkabeln à igen.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
OBS!
Använd inte en torr duk för att rengöra linsen. Om du använder
en torr duk kan linsen skadas.
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Du bör rengöra kameralinsen regelbundet för att förbättra
kvaliteten på inspelningen.
1 Torka av linsen med en mjuk, repfri duk, lätt fuktad med
vatten eller alkohol.
Låt
linsen lufttorka.
2
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Rengöra ytterhöljet
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
Torka
enheten torr.
2
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Montera och strömförsörja dēzlCam
enheten i fordonet, sidan 1).
Fästet håller inte enheten på plats medan jag
kör
Du bör hålla fordonsfästet rent och placera enheten nära
sugkoppen för bästa resultat.
Om enheten flyttar på sig när du kör ska du utföra dessa
åtgärder.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Felsökning
23
• Ta bort fästet med strömförsörjning från sugkoppsfästet och
torka av kula och fäste med en trasa.
Damm och annat skräp kan minska friktionen i kula och att
fästet och göra att fästet flyttar på sig medan du kör.
• Rotera den ledade armen mot sugkoppen så långt vindrutans
vinkel tillåter.
Om du placerar enheten närmare vindrutan minskar effekten
av stötar och vibrationer från vägen.
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Kontrollera att platstjänster är aktiverade (Aktivera eller
aktivera platstjänster, sidan 22).
• Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln, sidan 23).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det
laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
• Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 21).
• Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 21).
• Minska volymen (Justera ljud och volym för meddelanden,
sidan 22).
• Stäng av trådlös radio när den inte används (Ansluta till ett
trådlöst nätverk, sidan 21).
• Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (Slå på
och stänga av enheten, sidan 1).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Mina videoinspelningar är suddiga
• Rengör kameralinsen (Rengöra kameralinsen, sidan 23).
• Rengör vindrutan framför kameran.
• Kontrollera att området på vindrutan framför kameran har
rengjorts av vindrutetorkarna och flytta enheten om det
behövs.
Mitt minneskort har försämrats och måste
bytas ut
Alla microSD minneskort blir obrukbara när de har skrivits över
ett stort antal gånger. Eftersom färdkameran spelar in
kontinuerligt bör du byta ut minneskortet med jämna mellanrum
(Byta ut minneskortet i färdkameran, sidan 4). Enheten håller
reda på minneskortets status automatiskt och meddelar dig när
det är dags att byta minneskort.
Gör så här för att förlänga minneskortets livslängd.
• Stäng av enheten när fordonet inte används.
Om enheten inte är ansluten till ett eluttag som aktiveras med
fordonets tändning bör du stänga av enheten när fordonet
inte används för att förhindra att färdkameran spelar in i
onödan.
• Överför sparat videomaterial till en dator.
Minneskortet räcker längre när det finns mer ledigt utrymme
på kortet.
24
• Använd ett minneskort av hög kvalitet med
hastighetsklassning 10 eller högre.
Köp extra minneskort från en högkvalitativ tillverkare och en
leverantör med gott rykte.
Mina videoinspelningar är hackiga eller
ofullständiga
• För bästa foto- och videoresultat bör du använda ett
minneskort av hög kvalitet med hastighetsklassning 10 eller
högre.
Ett långsammare minneskort kanske inte spelar in video
tillräckligt snabbt.
• Om enheten visar ett minneskortsfel ska du byta ut
minneskortet (Byta ut minneskortet i färdkameran, sidan 4).
• Uppdatera enheten till den senaste programvaran
(Uppdatera kartor och programvara via ett Wi‑Fi nätverk,
sidan 22).
Min enhet ansluter inte till telefonen eller
Smartphone Link
• Välj > Bluetooth.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den
inom 10 m (33 fot) från enheten.
• På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och
väljer > för att starta om Smartphone Link
bakgrundstjänsterna.
• Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
• Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån
telefonen och enheten (Ta bort en ihopparad telefon,
sidan 16) och genomföra parkopplingsprocessen.
Bilagor
Backkameror
Din enhet kan visa video från en eller flera anslutna
backkameror.
Ansluta en trådansluten backkamera
För att ansluta en trådansluten backkamera måste du köpa ett
extra fäste som tillval, med en 3,5 mm kompositvideoingång. Gå
till garmin.com om du vill köpa ett fäste.
Du kan ansluta en trådansluten backkamera och visa
kamerabilderna på enhetens skärm.
1 Byt ut det ursprungliga fästet mot fästet med videoingång.
2 Anslut kamerans videokabel till videoingången À på fästet.
Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin
navigationsenhet
Du måste aktivera inställningen Wi‑Fi på Garmin
navigationsenheten innan du kan ansluta till en kamera.
Bilagor
Den trådlösa backkameran BC 35 är kompatibel med vissa
Garmin navigationsenheter med Android. Gå in på garmin.com
/bc35 för mer information om enhetskompatibilitet.
Du kan para ihop upp till fyra trådlösa BC 35 backkameror med
din kompatibla Garmin navigationsenhet.
1 Uppdatera navigationsenheten till den senaste
programvaran.
Enheten kanske inte stöder BC 35 kameran utan den
senaste programvaran. Mer information om uppdatering finns
i navigationsenhetens användarhandbok.
2 Slå på Garmin navigationsenheten och placera den inom
3 meter (10 fot) från kameran.
3 Välj > Vy bakåt.
4 Välj ett alternativ:
• Om det här är den första kameran du ansluter till
navigationsenheten väljer du Lägg till ny kamera.
• Om du vill ansluta ytterligare en kamera till
navigationsenheten väljer du > Välj kamera > Lägg till
ny kamera.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Ihopparningskoden eller lösenordet sitter på sändaren
eller på kameran.
Har du en gång anslutit en kamera, ansluter den automatiskt till
Garmin navigationsenheten.
Visa bild från backkameran
Enheten visar video från den anslutna backkameran på olika
sätt beroende på hur kameran är ansluten till ström.
1 Välj ett alternativ för att visa video:
• Om kameran är ansluten till en backlampa
(rekommenderas) ska du lägga i fordonets backväxel.
Enheten visar automatiskt bilden från backkameran.
• Om kameran är ansluten till en konstant strömkälla väljer
du > Vy bakåt för att manuellt visa kameran.
Välj
ett alternativ för att återuppta normal enhetsdrift:
2
• Om kameran är ansluten till en backlampa
(rekommenderas) ska du lägga ur fordonets backväxel.
Enheten återgår automatiskt till normal drift.
• Om sändaren är ansluten till en konstant strömkälla
trycker du på för att manuellt dölja kameran.
Byta kamera
När flera backkameror sänder till enheten kan du växla mellan
vyerna från kamerorna.
1 Välj > Vy bakåt.
2 Välj > Välj kamera.
3 Välj en kamera.
Videon från kameran visas och kameranamnet visas längst
upp på skärmen.
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Sätta i ett minneskort för kartor och data
Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för
kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från
en elektronikleverantör, eller så kan du besöka
www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst
Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD
minneskort på 4 till 64 GB.
1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på
enheten (dēzlCam Översikt, sidan 1).
Sätt
i ett minneskort i facket.
2
3 Tryck ner det tills du hör ett klick.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en
extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
2
3
4
5
6
sidan 25).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga
några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Köpa tillbehör
Gå till garmin.com/accessories.
Ansluta till en trådlös skärm
Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en
kompatibel extern skärm.
1 Placera enheten i närheten av den trådlösa skärmen.
2 Välj > Skärm > Casta.
3 Välj en trådlös skärm.
4 Ange PIN-kod vid behov.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
Bilagor
®
25
Index
Symboler
12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 14
3D-kartvy 14
A
abonnemang, Garmin realtidstjänster 15
adresser, söka 9
aktiv körfältsguidning 7
aktuell plats 12
aktuell position 11
användarhandbok 19
appar 2
avancerat körassistanssystem (ADAS) 5, 6
aviseringar 2, 15, 16
avstickare 8
B
backkamera 24, 25. Se kameror
batteri
ladda 1, 22, 24
maximera 24
problem 24
begränsningar, fordon 2
besvara samtal 15
Bluetooth teknik 14, 15, 24
aktivera 21
koppla bort en enhet 16
ta bort en ihopparad enhet 16
bränsle, stationer 11
byta sökområde 10
D
dator, ansluta 25
dela, Skicka och spåra 17, 18
destinationer 20. Se platser
anländer 7
E
egna intressanta platser 10
enhets-ID 22
EULA 22
extrafunktioner, egna intressanta platser 10
F
fartkameror 5
felsökning 23, 24
filer, överföra 25
fordonsprofil
bil 2
lastbil 2, 3
foto 4
visa 4
Foursquare 11
färdhistorik 22
färdkamera 21, 24
foto 4
justera 3
spela in ljud 3, 4
spela in video 3
spela upp video 4
fäste, ta bort 23
förarvarningar 4, 5
G
Garmin Connect 14
Garmin realtidstjänster 15
abonnera 15
genvägar
lägga till 2, 12
ta bort 12
geocaching 11
GPS 2
simulator 22
H
haveriförteckning 9
headset, para ihop 15
26
hem
köra 6
ändra position 6
hemskärm 2
anpassa 2
I
ID-nummer 22
ikoner, statusfält 2
inställningar 20–22
intressanta platser (POI) 9, 11
egna 10
extrafunktioner 10
lastbil 9
POI Loader 10
K
kamera, para ihop 24
kameror 25
alternativ 25
byta 25
fart 5
färdkamera 3, 21
rödljus 5
kartbild
2D 14
3D 14
kartlager, anpassa 14
kartor 6, 12, 13, 21
datafält 6, 13, 14
detaljnivå 20
köpa 25
lager 14
lastbil 19
symboler 6
tema 20
uppdatera 22
verktyg 12, 13
visa rutter 6, 7
konton 22
koordinater 11
koppla bort, Bluetooth enhet 16
korsningar, söka 11
köra hem 6
P
para ihop 15
headset 15
koppla bort 16
ta bort en ihopparad enhet 16
telefon 14, 24
parkering 7, 10, 11
sista platsen 7
pausplanerare 17
pekskärm 2
photoLive 17
platser 9, 20
aktuell 11, 12
senaste sök 11
simulerad 22
spara 12
söka efter 9
platstjänster 22
POI Loader 10
positioner
aktuell 11
söka efter 11
produktsupport 19
profiler
aktivera 2, 3
lastbil 2, 3
programvara
uppdatera 22
version 22
R
ladda enheten 1, 22, 24
larmvolym 22
lastbil
intressanta platser 9
karta 19
profiler 2, 3
släp 3
latitud och longitud 11
ljud 22
larmade positioner 21
ljusstyrka 2
längre fram 13
anpassa 13
redigera, sparade resor 20
rengöra, enhet 23, 24
rengöra enheten 23
rengöra pekskärmen 23
reseplanerare 19, 20
redigera en resa 20
ruttpunkter 20
riktningar 7
rutter 6
avbryta 8
beräkning 8
beräkningsläge 20
föreslagna 8
lägga till en punkt 7, 20
myTrends 8
starta 6, 10, 18
utforma 7
visa på kartan 6, 7
rödljuskameror 5
röstkommando 19
aktivera 19
navigera med 19
tips för användning av 19
uppvakningsfras 19
röstmeddelande 16
röststyrning 19
tips 19
M
S
L
meddelandevolym 22
mediavolym 22
microSD kort 24, 25
microSD-kort 1
montera 4
minneskort 1, 4, 24, 25
installera 25
montera enheten 23
personbil 1
sugkopp 1, 23
myTrends, rutter 8
N
navigation 6, 7
inställningar 20, 21
nästa sväng 6
nödtjänster 11
samtal 15, 16
svara 15
satellitsignaler, söka 2, 22
senast hittade platser 11
servicehistorik
kategorier 18
poster 18
redigera 18
ta bort 18
sida, ljusstyrka 2
simulerade platser 22
Skicka och spåra 17, 18
skärminställningar 21
skötsel av enheten 23
Smartphone Link 15, 16
Snabbsökning 10
spara, aktuell position 12
sparade platser 20
kategorier 12
redigera 12
Index
ta bort 12
specifikationer 22
språk 22
strömkablar 22
byta säkringen 23
fordon 1
strömknapp 1
stänga av ljud, ljud 19
stöld, undvika 23
sugkopp 23
svänglista 7
säkring, byta 23
söka efter platser. 9–11, 15 Se även platser
adresser 9
kategorier 10
koordinater 11
korsningar 11
orter 11
sökfält 9
sömnläge 1
kvalitet 24
registrera 3
spara 3
spela 4
volym 22
väder 20
vägavgifter, undvika 8
vägbeskrivningar 7
W
Wi-Fi, ansluta 21, 25
Wi‑Fi 22
ansluta 4
Å
återställa
enhet 23
trippdata 14
återställa inställningar 22
T
ta bort
ihopparad Bluetooth enhet 16
ihopparad Bluetooth-enhet 16
resor 20
servicekategorier 18
serviceposter 18
ta bort fästet 23
telefon
koppla bort 16
para ihop 14, 15, 24
telefonsamtal 15, 16
ringa 16
röstuppringning 16
stänga av ljud 16
svara 15, 16
telefonsamtal med handsfree 16
tidsinställningar 22
tillbehör 25
timer 17
trafik 14, 16, 21
alternativ rutt 8
incidenter 14, 17
kameror 17
karta 14, 16
söka efter förseningar 14, 17
trafikövervakningskameror, visa 17
TripAdvisor 11
trippinformation 13
visa 13
återställa 14
tripplogg, visa 14
trådlös kamera. Se kameror
trådlöst headset 16
U
undvikanden 8
avaktivera 9
område 8, 9
ta bort 9
väg 8, 9
vägavgifter 8
vägegenskaper 8
uppdatera
kartor 22
programvara 22
utforma en rutt 7
V
Var är jag? 11, 12
varningar 4, 5
larmade positioner 21
ljud 21
varningsikoner 13
varningssystem för frontalkrock (FCWS) 4, 5
varningssystem för körfältsbyte (LDWS) 4–6
verktyg, kartor 12, 13
video 4
inspelning 3, 4
Index
27
support.garmin.com
Maj 2018
190-02376-39_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising