Garmin | dēzlCam™ 785 LMT-S | Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Kasutusjuhend (PDF-fail)

Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Kasutusjuhend (PDF-fail)
DĒZLCAM 785
™
Kasutusjuhend
© 2018 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
Garmin ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin
selgesõnalise loata kasutada.
®
BC™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ ja myTrends™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin
selgesõnalise loata kasutada.
Android™ on Google Inc.kaubamärk Apple ja Mac on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnaelement Bluetooth ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele
Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. microSD ja microSDHC logo on ettevõtte
SD-3C, LLC. kaubamärgid. TripAdvisor on ettevõtte TripAdvisor LLC. registreeritud kaubamärk. TruckDown on ettevõtte TruckDown Info International Inc. registreeritud kaubamärk. Windows
ja Windows XP on ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Wi‑Fi ja Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation
registreeritud märgid.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisukord
Alustamine ...................................................................... 1
Seadme dēzlCam ülevaade ....................................................... 1
Seadme dēzlCam paigaldamine ja toide .................................... 1
Seadme sisse- ja väljalülitamine ................................................. 1
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 2
Avakuva ...................................................................................... 2
Rakenduse avamine .............................................................. 2
Avakuvale otseteede lisamine ............................................... 2
Teavituste kuvamine .............................................................. 2
Olekuriba ikoonid ................................................................... 2
Puuteekraani kasutamine ........................................................... 2
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 2
Sõiduki profiilid.............................................................. 2
Auto profiil ................................................................................... 2
Sõiduki profiili lisamine ............................................................... 2
Sõiduki profiili vahetamine .......................................................... 3
Haagise teabe muutmine ............................................................ 3
Sõiduki profiili muutmine ............................................................. 3
Pardakaamera ................................................................. 3
Kaamera joondamine .................................................................. 3
Pardakaamera juhtnupud ........................................................... 3
Pardakaameraga salvestamine ............................................. 3
Pardakaameraga jäädvustatu salvestamine .......................... 3
Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine ............................. 3
Pardakaamera galerii kasutamine .............................................. 4
Garmin VIRB® rakendus ............................................................ 4
Videote ja fotode vaatamine Garmin VIRB rakenduses ........ 4
Videod ja fotod arvutis ................................................................ 4
Pardakaamera mälukaardi asendamine ..................................... 4
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused................. 4
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine .......................... 5
Foori- ja kiiruskaamerad ............................................................. 5
Juhiabisüsteem ........................................................................... 5
Tagant otsasõidu hoiatussüsteem ......................................... 5
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem .................................... 5
Sihtkohta navigeerimine................................................ 6
Teekonnad .................................................................................. 6
Teekonna alustamine ................................................................. 6
Teekonna alustamine kaardil ................................................. 6
Kojusõit .................................................................................. 6
Sinu teekond kaardil ................................................................... 6
Aktiivne sõiduraja juhendamine ............................................. 7
Pöörete ja suundade vaatamine ............................................ 7
Kogu teekonna vaatamine kaardil ......................................... 7
Sihtkohta saabumine .................................................................. 7
Parkimine sihtkoha lähedal .................................................... 7
Viimase parkimiskoha otsimine .............................................. 7
Aktiivse teekonna muutmine ....................................................... 7
Asukoha lisamine teekonnale ................................................ 7
Teekonna kujundamine .......................................................... 7
Ümbersõit ............................................................................... 7
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ....................................... 8
Teekonna lõpetamine ................................................................. 8
Soovitatud teekondade kasutamine ........................................... 8
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine .............. 8
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine ......................... 8
Maksuliste teede vältimine ..................................................... 8
Teemaksu vältimine ............................................................... 8
Tee tüüpide vältimine ............................................................. 8
Loodushoiualade vältimine .................................................... 8
Kohandatud vältimised ........................................................... 8
Asukohtade otsimine ja salvestamine......................... 9
Sisukord
Huvipunktid ................................................................................. 9
Veokite huvipunktide leidmine .................................................... 9
Huvipunktide TruckDown leidmine ......................................... 9
Asukoha otsimine otsinguriba abil .............................................. 9
Aadressi otsimine ....................................................................... 9
Asukoha otsimine kategooria alusel ........................................... 9
Kategoorias otsimine ............................................................. 9
Asukohaotsingu tulemused ........................................................ 9
Asukohaotsingu tulemused kaardil ...................................... 10
Otsingupiirkonna muutmine ...................................................... 10
Kohandatud huvipunktid ........................................................... 10
Huvipunktide laadija installimine .......................................... 10
Kohandatud huvipunktide leidmine ...................................... 10
Parkimine .................................................................................. 10
Veoki parkimiskoha leidmine ............................................... 10
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas ....................... 10
Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused ......................... 10
Otsinguvahendid ....................................................................... 10
Ristmiku otsimine ................................................................. 10
Asula otsimine ...................................................................... 10
Asukoha otsimine koordinaatide abil ................................... 10
Foursquare ............................................................................... 11
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga ................ 11
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine ........................ 11
Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare ................. 11
Teenuses Foursquare registreerumine ................................ 11
TripAdvisor ................................................................................ 11
Huvipunktide TripAdvisor leidmine ....................................... 11
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine .......................................... 11
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine ...................... 11
Praeguse asukoha teave .......................................................... 11
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine .................................. 11
Hetke asukohta juhendamine .............................................. 11
Otsetee lisamine ....................................................................... 11
Otsetee eemaldamine .......................................................... 11
Asukohtade salvestamine ......................................................... 11
Asukoha salvestamine ......................................................... 11
Oma praeguse asukoha salvestamine ................................ 11
Salvestatud asukoha muutmine ........................................... 12
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine ............ 12
Salvestatud asukoha kustutamine ....................................... 12
Kaardi kasutamine ....................................................... 12
Kaardi tööriistad ........................................................................ 12
Kaardi tööriista vaatamine ................................................... 12
Kaardi tööriistade lubamine ................................................. 12
Eespool ..................................................................................... 12
Eespool olevate asukohtade vaatamine .............................. 12
Eespool kategooriate kohandamine .................................... 13
Hoiatussümbolid ....................................................................... 13
Piirangute hoiatused ............................................................ 13
Teeolude hoiatused ............................................................. 13
Hoiatused ............................................................................. 13
Reisiinfo .................................................................................... 13
Reisiandmete vaatamine kaardil .......................................... 13
Reisiinfo lehe vaatamine ...................................................... 13
Reisilogi vaatamine .............................................................. 13
Reisiinfo kustutamine ........................................................... 13
Eesoleva liikluse vaatamine ...................................................... 13
Liikluse vaatamine kaardil .................................................... 13
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 13
Kaardi kohandamine ................................................................. 14
Kaardikihtide kohandamine ................................................. 14
Kaardiandmete välja muutmine ........................................... 14
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................. 14
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni
funktsioonid.................................................................. 14
i
Telefoni sidumine ...................................................................... 14
Vihjeid pärast seadmete sidumist ........................................ 14
Täiendavate Bluetooth seadmete paaristamine .................. 14
Garmin reaalajateenused ......................................................... 14
Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine ........................ 15
Asukoha saatmine nutitelefonist teise seadmesse ................... 15
Nutiteavitused ........................................................................... 15
Nutiteavituste vastuvõtmine ................................................. 15
Käed-vabad helistamine ........................................................... 15
Helistamine .......................................................................... 15
Kõne vastuvõtmine .............................................................. 15
Kõnesuvandid ...................................................................... 15
Numbri salvestamine kiirvalikuna ......................................... 15
Teave traadita peatelefonide kohta .......................................... 15
Bluetooth-funktsioonide aktiveerimine ja blokeerimine ............. 15
Teavituste kuvamine või peitmine nutitelefonis rakendusega
Android™ ............................................................................. 16
Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine seadmes
Apple® ................................................................................. 16
Bluetooth seadme lahtiühendamine ......................................... 16
Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine ............................. 16
Seotud telefoni kustutamine ..................................................... 16
Liiklus............................................................................ 16
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link ......... 16
Liiklusteabe lubamine ............................................................... 16
Liikluse vaatamine kaardil ......................................................... 16
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 16
photoLive liikluskaamerad ........................................................ 16
Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja
salvestamine ........................................................................ 16
Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil .. 16
Liikluskaamera salvestamine ............................................... 17
Sõiduki ja juhi tööriistad.............................................. 17
Puhkepauside planeerimine ..................................................... 17
Soovitatud puhkepausi tegemine ......................................... 17
Puhkepausi taimeri käivitamine ........................................... 17
Puhkepauside taimeri ajutine peatamine ja lähtestamine .... 17
Sõidutundide muutmine ....................................................... 17
Päevase sõidupiirangu muutmine ........................................ 17
Saatmine ja jälgimine ................................................................ 17
Valiku Saatmine ja jälgimine jagamise seadistamine .......... 17
Teenuse Saatmine ja jälgimine sessiooni alustamine ......... 17
Väljasaatmisteate saamine dēzl seadmesse ....................... 18
Logimise hooldusajalugu .......................................................... 18
Hoolduskategooriate lisamine .............................................. 18
Hoolduskategooriate kustutamine ....................................... 18
Hoolduskategooriate ümbernimetamine .............................. 18
Hooldusandmete kustutamine ............................................. 18
Hooldusandmete redigeerimine ........................................... 18
Häälkäsklus ................................................................... 18
Aktiveerimisfraasi seadmine ..................................................... 18
Häälkäskluse aktiveerimine ...................................................... 18
Häälkäskluste näpunäited ........................................................ 18
Teekonna alustamine häälkäsklusega ..................................... 18
Vaigistamisjuhised .................................................................... 19
Hääljuhtimine ............................................................................ 19
Hääljuhtimise konfigureerimine ............................................ 19
Hääljuhtimise kasutamine .................................................... 19
Hääljuhtimise näpunäited .................................................... 19
Rakenduste kasutamine .............................................. 19
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine ........................................ 19
Veokikaardi vaatamine ............................................................. 19
Reisiplaneerija .......................................................................... 19
Reisi planeerimine ............................................................... 19
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine .............. 19
ii
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal ............................... 19
Reisi teekonnavalikute muutmine ........................................ 19
Salvestatud reisini navigeerimine ........................................ 19
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine ...................... 20
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 20
Ilmateate vaatamine ................................................................. 20
Ilmateade teise linna kohta .................................................. 20
dēzlCam Seaded........................................................... 20
Navigatsiooniseaded ................................................................ 20
Kaardi ja sõiduki seaded ...................................................... 20
Teekonnaeelistuste seaded ................................................. 20
Juhiabisüsteemi seaded ...................................................... 20
Liiklusseaded ....................................................................... 20
Pardakaamera seaded ............................................................. 21
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine ................... 21
Ühendamine traadita võrku ...................................................... 21
Ekraaniseaded .......................................................................... 21
Heli ja teavituste seaded .......................................................... 21
Heli teavituste helitugevuse seadistamine ........................... 21
Asukohateenuste aktiveerimine ja blokeerimine ...................... 21
Tekstikeele seadistamine ......................................................... 21
Kontode lisamine ...................................................................... 21
Kuupäeva ja kellaaja seaded .................................................... 21
Seadmeseaded .........................................................................21
Seadete taastamine .................................................................. 22
Seadme teave ............................................................... 22
Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine ................................... 22
Tehnilised andmed ................................................................... 22
Seadme laadimine .................................................................... 22
Seadme hooldus........................................................... 22
Ettevõtte Garmin tugikeskus ..................................................... 22
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi‑Fi võrgu kaudu ............... 22
Seadme hooldamine ................................................................. 22
Kaamera objektiivi puhastamine .......................................... 22
Korpuse puhastamine .......................................................... 22
Puuteekraani puhastamine .................................................. 22
Varguse vältimine ................................................................ 23
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine .................................... 23
Seadme lähtestamine ............................................................... 23
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 23
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 23
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 23
Tõrkeotsing................................................................... 23
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ....................................................... 23
Hoidik ei suuda sõidu ajal seadet paigal hoida ......................... 23
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 23
Seade ei saa toidet ................................................................... 23
Aku tühjeneb kiiresti .................................................................. 23
Mu videosalvestised on hägused ............................................. 23
Minu mälukaart on iganenud ja see tuleb välja vahetada ......... 23
Mu videosalvestised on katkendlikud või poolikud ................... 23
Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega rakendusega
Smartphone Link ....................................................................... 24
Lisa................................................................................ 24
Tagurduskaamerad ................................................................... 24
Juhtmega tagurduskaamera ühendamine ........................... 24
BC™ 35 tagurduskaamera sidumine Garmin
navigatsiooniseadmega ....................................................... 24
Tagurduskaamera ................................................................ 24
Traadita ekraaniga ühendamine ............................................... 24
Andmehaldus ............................................................................ 24
Mälukaartidest ...................................................................... 24
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks ........... 24
Seadme ühendamine arvutiga ............................................. 25
Sisukord
Failide edastamine arvutist .................................................. 25
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 25
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 25
Indeks............................................................................ 26
Sisukord
iii
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
• Uuenda seadme kaarte ja tarkvara (Kaartide ja tarkvara
uuendamine Wi‑Fi võrgu kaudu, lehekülg 22).
• Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega
(Seadme dēzlCam paigaldamine ja toide, lehekülg 1).
• Joonda pardakaamera (Kaamera joondamine, lehekülg 3).
• Oota, kuni seade leiab GPS-signaali (GPS-signaalide
vastuvõtt, lehekülg 2).
• Muuda helitugevust (Heli teavituste helitugevuse
seadistamine, lehekülg 21) ja ekraani heledust (Ekraani
heleduse reguleerimine, lehekülg 2).
• Seadista sõiduki profiil (Sõiduki profiili lisamine,
lehekülg 2).
• Sihtkohta navigeerimine (Teekonna alustamine,
lehekülg 6).
Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud
oludes võivad magnetid põhjustada häireid sisemiste
meditsiiniseadmete töös, sh südamerütmurites ja
insuliinipumpades. Hoia seade ja selle kinnitus sellistest
meditsiiniseadmetest eemal.
TEATIS
Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud
oludes võivad magnetid põhjustada häireid
elektroonikaseadmete töös, sh sülearvutite kõvaketaste töös.
Kui seade või selle kinnitus paikneb elektroonikaseadme
läheduses, ole ettevaatlik.
Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.
1 Ühenda sõiduki toitejuhe À hoidiku mini-USB-pessa.
Seadme dēzlCam ülevaade
2 Suru iminapa  kinnitust hoidiku Á külge, kuni kuuled
klõpsatust.
MÄRKUS. pakendis olev hoidik ja iminapp võivad olla juba
eelnevalt kokku monteeritud.
Hoidiku Garmin logoga parempoolne külg peaks olema üles
suunatud. Hoidikut ja iminappa on lihtne ühendada, kui
liigendõlg on suletud. Hoidik ja iminapp kinnituvad tihedalt ja
ühendamiseks pead võib-olla kõvasti suruma.
3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob à tahapoole
(tuuleklaasi suunas).
Aseta
seadme tagakülg vastu magnetalust.
4
5 Tee valik:
• Kui toitejuhtmel on sõiduki jaoks sobiv pistik, ühenda see
sõiduki toitepessa.
• Kui toitejuhtmel pole pistikut, siis juhtme ühendamiseks
sõiduki elektrisüsteemiga järgi juhtmega kaasasolevat
ühendusskeemi.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Vabakäekõnede mikrofon
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Pardakaamera mikrofon
• Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu À või ühenda
seade toiteallikaga.
Helitugevuse muutmine
Kaamera
Toitenupp
Mikro USB toite- ja andmepesa
Kaardi- ja mälukaardipesa
3,5 mm helipesa
Magnetkinnitus ja 14 klemmiga pistmik
Kõlar
Pardakaamera mälukaart juurdepääsupaneeli all (Pardakaamera
mälukaardi asendamine, lehekülg 4)
Seadme dēzlCam paigaldamine ja toide
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.
Alustamine
• Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui
seade on sisse lülitatud.
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab
väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade
on kohe kasutamiseks valmis.
1
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade
unerežiimile.
• Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni
ekraanil kuvatakse viip, seejärel vali Lülita välja.
GPS-signaalide vastuvõtt
Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPSvastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse
asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub
mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled
sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid;
sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud
ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid.
Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib
satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.
1 Lülita seade sisse.
2 Veendu, et olekuribal kuvatakse . Vastasel korral lülita sisse
asukohateenused (Asukohateenuste aktiveerimine ja
blokeerimine, lehekülg 21).
3 Vajaduse korral liigu kõrghooneteta ja puudeta lagedasse
paika, kus puuduvad peakohal asuvad takistused.
Teade Seadistan satellite kuvatakse navigeerimiskaardi
ülaservas, kuni seade tuvastab su asukoha.
Avakuva
MÄRKUS. kui avakuva on kohandatud, siis võib selle välimus
olla erinev.
• Teavituses märgitud toimingu või rakenduse käivitamiseks
vali teavitus.
• Teavituse hülgamiseks nipsa teavitus paremale.
Olekuriba ikoonid
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta.
Asukohateenused on sisse lülitatud (Asukohateenuste aktiveerimine ja blokeerimine, lehekülg 21).
Bluetooth tehnoloogia on sisse lülitatud.
®
Ühendatud Bluetooth seadmega.
Ühendatud Wi‑Fi võrguga (Ühendamine traadita võrku,
lehekülg 21).
®
Aktiivse sõiduki profiil. Sõiduki profiili sätete nägemiseks nipsa
kaks korda alla ja vali suvand (Sõiduki profiilid, lehekülg 2).
Aku laetuse tase.
Puuteekraani kasutamine
• Üksuse valimiseks klõpsa ekraanil.
• Panoraamimiseks või sirvimiseks lohista või nipsa sõrmega
ekraanil.
• Vähendamiseks libista ekraanil kahte sõrme teineteise poole.
• Suurendamiseks libista sõrmi teineteisest eemale.
Ekraani heleduse reguleerimine
Ekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt
sõiduki tingimustele kasutab seade valgusandurit. Heleduse
käsitsi muutmiseks kasuta teavituspaneeli või sätete menüüd.
1 Tee valik:
• Teavituspaneeli kiirsätete laiendamiseks nipsa ekraani
ülaservast kaks korda allapoole.
• Vali > Ekraan > Heleduse tase.
2 Reguleeri heledust.
À
Á
Â
Teavituste nägemiseks nipsa alla.
Sätete ja taustvalguse heleduse kiireks muutmiseks nipsa kaks
korda alla.
Tausta kohandamiseks või avakuvale vidinate lisamiseks hoia all.
Vali rakenduste sahtli avamiseks. Rakenduste sahtel sisaldab
seadmesse installitud kõikide rakenduste otseteesid.
Rakenduse avamine
Avakuval on tihti kasutatavate rakenduste otseteed. Rakenduste
sahtel sisaldab seadmesse installitud kõiki rakendusi, mis on
jaotatud kahele vahekaardile. Vahekaardil Navigeerimine on
ettevõtte Garmin rakendused, mida saab kasutada
navigeerimiseks, sõidukipargi juhtimiseks ja töötundide
salvestamiseks. Vahekaardil Produktiivsus on rakendused, mida
saab kasutada teabevahetuseks, dokumentide vaatamiseks ja
muudeks toiminguteks.
Rakenduse käivitamiseks vali suvand.
• Vali rakenduse otsetee avakuvalt.
• Vali , seejärel vali vahekaart ja rakendus.
Avakuvale otseteede lisamine
1 Vali .
2 Lisarakenduste nägemiseks nipsa üles või alla.
3 Hoia rakendust all ja lohista see avakuvale.
Teavituste kuvamine
1 Nipsa ekraani ülaservast allapoole.
Kuvatakse teavituste loend.
2 Tee valik:
2
Sõiduki profiilid
HOIATUS
Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki
omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovituste tegemisel, või
et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib
esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi
teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult
kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.
Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt sõiduki profiilist
erinevalt. Valitud sõiduki profiili märgib olekuribal olev ikoon.
Seadme navigeerimis- ja kaardiseadeid saab iga sõidukitüübi
jaoks eraldi kohandada.
Kui aktiveerid veoki profiili, jätab seade teekonnal välja
piirangutega või läbipääsmatud piirkonnad. See funktsioon
põhineb sõiduki mõõtmetel, kaalul ja muude omaduste
andmetel, mille sisestasid.
Auto profiil
Auto profiil on eellaaditud sõidukiprofiil, mis on mõeldud autos
kasutamiseks. Auto profiili kasutamisel arvutab seade
tavapärase automarsruudi ja veokimarsruut pole saadaval. Auto
profiili kasutamisel pole mõned veokipõhised funktsioonid ja
sätted kasutatavad.
Sõiduki profiili lisamine
Võid lisada sõiduki profiili, mis sisaldab sõiduki kaalu, mõõtmeid
ja muid näitajaid.
Sõiduki profiilid
1 Vali > Navigeerimine > Sõiduki profiil >
2 Tee valik:
.
• Jäiga kere ja fikseeritud kaubaruumiga veoki lisamiseks
vali Jäiga kerega veoauto.
• Traktori või traktori ja haagise kombinatsiooni lisamiseks
vali Traktor.
• Bussi lisamiseks vali Buss.
3 Sõiduki andmete sisestamiseks järgi ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Pärast sõiduki profiili lisamist saad profiili muuta, et sisestada
täiendavaid andmeid, nagu sõiduki või haagise number (Sõiduki
profiili muutmine, lehekülg 3).
Sõiduki profiili vahetamine
Seadme igal sisselülitamisel palutakse valida sõiduki profiil. Võid
igal ajal käsitsi muu profiili valida.
1 Tee valik:
• Nipsa ekraani ülaservast kaks korda alla ja vali sõiduki
profiili ikoon, nt või
.
• Vali > Navigeerimine > Sõiduki profiil.
2 Vali sõiduki profiil.
Kuvatakse sõiduki profiili teave, sh mõõtmed ja kaal.
3 Vali Vali.
Haagise teabe muutmine
Enne haagise teabe muutmist pead sisestama traktori
sõidukiprofiili (Sõiduki profiili lisamine, lehekülg 2).
Kui vahetad traktoril haagise, saad sõiduki profiilis
haagiseteavet muuta, ilma et peaksid traktori teavet muutma.
Sageli kasutatavate haagiste vahel saad kiiresti vahetada.
1 Vali > Navigeerimine > Sõiduki profiil.
2 Vali traktori sõidukiprofiil, mida haagisega kasutada.
3 Vali .
4 Tee valik:
• Viimase haagisekonfiguratsiooni kasutamiseks vali
haagisekonfiguratsioon loendist.
• Uue haagisekonfiguratsiooni sisestamiseks vali Uus
konfiguratsioon ja sisesta haagise andmed.
Sõiduki profiili muutmine
Sõiduki profiilis saab muuta sõiduki andmeid või lisada uude
sõiduki profiili üksikasjalikku teavet, nagu sõiduki
valmistajatehase tähise, haagise numbri või teekonnamõõturi
näidu. Sõiduki profiili saab ka ümber nimetada või kustutada.
1 Vali > Navigeerimine > Sõiduki profiil.
2 Vali sõiduki profiil, mida soovid muuta.
3 Tee valik:
• Sõiduki profiili andmete muutmiseks vali ja muudetav
väli.
• Sõiduki profiili ümbernimetamiseks vali >
> Nimeta
profiil ümber.
• Sõiduki profiili kustutamiseks vali >
> Kustuta.
Pardakaamera
Kaamera joondamine
HOIATUS
Ära joonda kaamerat sõidu ajal.
Joonda pardakaamera iga kord, kui seadme paigaldad või selle
teise kohta asetad.
Pardakaamera
1 Vali Pardakaamera.
2 Kaamera joondamiseks kalluta seadet.
Sihikujoonestik peab olema suunatud otse ette ja
horisontaaljoon peab paiknema ekraani keskel.
VIHJE: kui iminapp jääb kaamera vaatevälja, peaksid
liigendõlga liigutama iminapa poole.
Pardakaamera juhtnupud
TEATIS
Osades riikides on seadme kasutamine seadustega reguleeritud
või keelatud. Kui plaanid mõnes riigis seda seadet kasutada,
vastutad selle eest, et oled kursis kehtivate seaduste ja
privaatsust puudutavate õigustega ning järgid neid.
Pardakaamerat võib juhtida pardakaamera rakenduse või
teavituspaneeli abil.
Vali > Pardakaamera või nipsa ekraani ülaservast alla.
Vali pardakaameraga jäädvustatu salvestamiseks.
Vali pardakaameraga jäädvustamise peatamiseks.
Vali pardakaameraga jäädvustamise alustamiseks.
Vali heli salvestamise lubamiseks.
Vali heli salvestamise keelamiseks.
Pardakaameraga salvestamine
• Pardakaamera jäädvustab videot pidevalt ja kirjutab üle
vanima salvestamata video.
• Pardakaameraga jäädvustamise alustamiseks või
katkestamiseks kasuta pardakaamera juhtnuppe
(Pardakaamera juhtnupud, lehekülg 3).
• Pardakaamera jäädvustab videot üksnes siis, kui see asub
toitega hoidikus. Kui seade eemaldatakse hoidikust või
hoidiku toide katkeb, siis lõpetab pardakaamera video
jäädvustamise 15 sekundi möödudes automaatselt.
• Kui lubad suvandi Automaatsalvestus (Pardakaamera
seaded, lehekülg 21), alustab pardakaamera hoidikult toite
saamisel video jäädvustamist automaatselt. See on kasulik
hoidiku ühendamisel sõiduki lülitatava elektrisüsteemiga.
Pardakaameraga jäädvustatu salvestamine
Võid salvestada salvestise osa ja vältida selle ülekirjutamist uue
videoga.
1 Pardakaameraga jäädvustamise ajal vali > Pardakaamera
> .
Seade salvestab video enne valimist, selle ajal ja pärast.
2 Video jäädvustamise aja pikendamiseks vali uuesti
(valikuline).
Kuvatavas teates on kirjas, kui pikk videolõik salvestatakse.
Mälukaardi maht on piiratud. Pärast video salvestamist peaksid
salvestise arvutisse või mõnda teise välisesse
salvestusseadmesse edastama, et videolõik alles jääks (Videod
ja fotod arvutis, lehekülg 4)
Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine
TEATIS
Teatud piirkondades võib seadmega heli salvestamine olla
piiratud või keelatud. Kui plaanid mõnes riigis seda seadet
kasutada, vastutad selle eest, et oled kursis kehtivate seaduste
ja privaatsust puudutavate õigustega ning järgid neid.
Seade saab video jäädvustamisel sisseehitatud mikrofoni abil
heli jäädvustada. Heli jäädvustamise saab igal ajal sisse või
välja lülitada.
1 Vali > Pardakaamera.
3
2 Vali
või
.
Pardakaamera galerii kasutamine
Pardakaameraga salvestatud video vaatamiseks, mittevajalike
videote kustutamiseks ja videoklipi salvestamiseks võid avada
pardakaamera galerii.
MÄRKUS. videote vaatamise ajal peatab seade video
jäädvustamise.
1 Vali > Kaamera Dash Cam galerii > OK.
2 Vali salvestatud video või Salvestamata.
Video esitamine algab automaatselt.
3 Tee valik:
• Videoklipi salvestamiseks vali salvestatav videoklipp
liuguriga ja vali .
Seade salvestab liuguri oranžide tähiste vahele jääva
videolõigu.
• Video kustutamiseks vali .
Garmin VIRB rakendus
®
Tasuta Garmin VIRB rakendus võimaldab vaadata ja jagada
pardakaameraga salvestatud videoid ja fotosid nutitelefoni
kaudu. Rakenduse Garmin VIRB allalaadimiseks ja lisateabe
saamiseks ava leht garmin.com/virbapp.
Videote ja fotode vaatamine Garmin VIRB rakenduses
1 Installi rakendus Garmin VIRB mobiilseadme rakenduste
2
3
4
5
poest.
Lisateabe saamiseks külasta aadressi garmin.com/virbapp.
Vali oma dēzlCam seadmes > Kaamera Dash Cam
galerii > .
Ava nutitelefonis Garmin VIRB rakendus.
Rakendus otsib dēzlCam seadet ja loob ühenduse
automaatselt.
Vajadusel sisesta wi-fi parool, mis ilmub dēzlCam ekraanile.
Vali nutitelefonis vaatamiseks või jagamiseks video või foto.
Videod ja fotod arvutis
Videod ja fotod salvestatakse kaamera mälukaardil asuvasse
kausta DCIM. Videod salvestatakse MP4-vormingus, fotod JPGvormingus. Fotosid ja videoid saad vaadata ja edastada, kui
ühendad mälukaardi või seadme arvutiga (Seadme ühendamine
arvutiga, lehekülg 25).
Videod ja fotod on sorditud mitmesse kausta.
100EVENT: sisaldab videoid, mis salvestatakse automaatselt,
kui seade tuvastab juhtumi.
101SAVED: sisaldab kasutaja poolt käsitsi salvestatud videoid.
102PHOTO: sisaldab fotosid.
104UNSVD: sisaldab salvestamata videolõike. Seade kirjutab
vanemad salvestamata videod ruumi täitumisel üle.
Pardakaamera mälukaardi asendamine
Mälumahu suurendamiseks või vana kaardi väljavahetamiseks
võid asendada pardakaamera mälukaardi. Pardakaamera vajab
4 - 64 GB mälumahu ja vähemalt 10. kiirusklassiga microSD
mälukaarti.
1 Vajuta kahele tähistatud alale ja libista tagapaneel À selle
avamiseks allapoole.
®
4
2 Leia üles mälukaardi pesa Á.
3 Vajuta olemasolevat mälukaarti, kuni kuuled klõpsatust,
4
5
6
7
seejärel vabasta mälukaart.
Olemasolev mälukaart väljutatakse pesast.
Eemalda pesast olemasolev mälukaart.
Sisesta uus mälukaart pessa.
Vajuta kaarti, kuni see paika klõpsatab.
Paigalda paneel: libista seda ülespoole, kuni see paika
klõpsatab.
Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused
TEATIS
Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes
informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki
kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid.
Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle
osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide
mittejärgimise tõttu.
Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks,
isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või
-teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Teatud tüüpi
hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja välja lülitada.
Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.
Koolid: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva
koolini või koolipiirkonnani ning kiiruspiirangu (kui see on
olemas).
Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab
eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks
valmistuda.
Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat
kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab
kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.
Kiiruspiirangu muutus: seade esitab signaali ja kuvab
eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks
valmistuda.
Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
eesoleva raudteeülesõiduni.
Loomade teeületuskoht: seade esitab signaali ja kuvab
vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.
Kurvid: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva
kurvini.
Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
aeglasema liikluseni, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse
alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade liiklusteavet
vastu võtma (Liiklus, lehekülg 16).
Veokid keelatud: seade esitab signaali, kui lähened teele, kus
veokid on keelatud.
Kinnijäämise oht: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui
lähened teele, kus sõiduk võib kinni jääda.
Külgtuul: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened
teele, kus on tugev külgtuul.
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused
Kitsas tee: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened
teele, mis on sõiduki jaoks liiga kitsas.
Järsk kallak: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened
järsule kallakule.
Osariigi- ja riigipiirid: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui
lähened osariigi- või riigipiirile.
Kokkupõrke hoiatus: kui seade tuvastab, et sa ei hoia
eesoleva sõidukiga ohutut vahemaad, kostab seadme
hoiatus (Tagant otsasõidu hoiatussüsteem, lehekülg 5).
Sõidurajalt väljumise hoiatus: kui seade tuvastab, et võid
tahtmatult sõiduraja eraldusjoone ületada, kostab seadme
hoiatus (Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem, lehekülg 5).
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine
lähenevatest sõidukitest teavitamiseks märguandeid; kehva
nähtavusega oludes võib süsteemi töö olla piiratud. Lisateabe
saamiseks külasta aadressi garmin.com/warnings.
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud
tootemudelite puhul kasutada.
FCWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et sinu
sõiduki ja eesoleva sõiduki vahemaa on liiga lühike. Seade
määrab sinu sõiduki kiiruse GPS-i abil ning arvutab selle põhjal
hinnangulise ohutu pikivahe eesoleva sõidukiga. FCWS käivitub
automaatselt, kui sõiduki kiirus on üle 48 km/h (30 miili/h).
Kui seade tuvastab, et oled eesolevale sõidukile liiga lähedal,
kostab seadmest hoiatussignaal ja ekraanil kuvatakse
hoiatustekst.
Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja
välja lülitada. Visuaalne hoiatus kuvatakse ka siis, kui
helihoiatus on välja lülitatud.
1 Vali > Navigeerimine > Juhiabisüsteem > Helilised
hoiatused juhile.
2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.
Foori- ja kiiruskaamerad
TEATIS
Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera
andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate
tagajärgede eest.
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja
tootemudelite puhul kasutatav.
Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha
teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui
lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule
kaamerale.
• Reaalajas punase fooritule kaamera ja turvakaamera
andmed on tellimusena saadaval teenuses Garmin Live
Services, kasutades rakendust Smartphone Link (Garmin
reaalajateenused, lehekülg 14).
• Punase valgusfoori ja kiiruskaamerate asukohtade
andmebaasi ajakohase hoidmiseks peab seadmes olema
aktiivne tellimus, kuhu kiiruskaamerate andmed laadida ja
kus neid talletada. Kättesaadavuse ja ühilduvuse
kontrollimiseks või tellimuse või ühekordse uuenduse
ostmiseks ava veebiaadress garmin.com/speedcameras.
Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada
olemasolevat tellimust.
MÄRKUS. mõnes piirkonnas sisaldavad mõned
tootekomplektid eelsalvestatud punase fooritule kaamera ja
kiiruskaamera andmeid ning ka nende andmete tähtajatut
tasuta uuendamist.
• Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab
uuendada tarkvara Garmin Express™ (garmin.com/express)
abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma
seadet regulaarselt uuendama.
Juhiabisüsteem
Seade sisaldab täiustatud juhiabisüsteemi (ADAS), mis annab
integreeritud pardakaamera abil sõidukeskkonna kohta teateid
ja hoiatusi.
Tagant otsasõidu hoiatussüsteem
Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi tööd puudutavad tegurid
Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi (FCWS) tööd mõjutavad
mitmesugused tegurid. Teatud oludes ei pruugi FCWSfunktsioon eesolevat sõidukit tuvastada.
• Kokkupõrke hoiatussüsteem aktiveerub üksnes kiirusel üle
50 km/h (30 mph).
• FCWS-funktsioonil võib olla keeruline eesolevat sõidukit
tuvastada, kui sõiduki kaamera vaateala takistavad vihm,
udu, lumi, päikesevalgus, ere esitulede valgus või pimedus.
• FCWS-funktsioon ei pruugi nõuetekohaselt töötada, kui
kaamera on valesti joondatud (Kaamera joondamine,
lehekülg 3).
• Süsteem ei pruugi tuvastada sõidukeid, mis asuvad
kaugemal kui 40 m (130 ft) või lähemal kui 5 m (16 ft).
• FCWS-funktsioon ei pruugi korralikult toimida, kui
kaamerapaigutuse seadetes pole toodud sõiduki kõrgust või
seadme asukohta sõidukis (Kaamera joondamine,
lehekülg 3).
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem
HOIATUS
Sõidureast lahkumissüsteem (LDWS) on kõigest informatiivne
ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida tee- ja
liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada
ohutuid sõiduvõtteid. LDWS tugineb kaameral ja annab märku
radade eraldusjoontest; kehva nähtavusega oludes võib
süsteemi töö olla piiratud. Lisateabe saamiseks külasta aadressi
garmin.com/warnings.
LDWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et võid
tahtmatult sõiduraja eraldusjoont ületada. Näiteks hoiatab
seade, kui ületad sõiduraja värvitud äärejoont. LDWS-funktsioon
annab märku ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle 64 km/h
(40 miili/h). Märguanne kuvatakse ekraani vasakul või paremal
pool vastavalt sellele, kust poolt sõiduraja eraldusjoont ületasite.
HOIATUS
Laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS) on kõigest
informatiivne ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida teeja liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada
ohutuid sõiduvõtteid. FCWS tugineb kaameral ja esitab
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused
5
• Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (Asukoha lisamine
teekonnale, lehekülg 7).
Teekonna alustamine
1 Vali Kuhu? ning otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja
MÄRKUS. lDWS-i parima töö tagamiseks pead määrama
suvandi Kaamera paigutus, et tähistada seadme asukoht
sõidukis.
Kaamera asukoha määramine
Seadme võib paigaldada tuuleklaasi või armatuuri vasakusse,
paremasse või keskossa. LDWS optimaalse töö tagamiseks
pead määrama seade Kaamera paigutus, et tähistada seadme
asukoht sõidukis.
1 Vali > Pardakaamera > Kaamera paigutus >
Horisontaalasend.
2 Vali seadme asukoht.
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi jõudlusalased
näpunäited
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi (LDWS) tööd mõjutavad
mitmesugused tegurid. Teatud juhtudel ei pruugi süsteem
sõidurajalt väljumist tuvastada.
• LDWS-funktsioon annab märku ainult siis, kui sõiduki kiirus
on üle 65 km/h (40 miili/h).
• Kui kaamera on valesti paigaldatud, ei pruugi süsteem
toimida.
• LDWS-funktsioon ei pruugi korralikult toimida, kui
kaamerapaigutuse seadetes pole toodud sõiduki kõrgust või
seadme asukohta sõidukis (Kaamera joondamine,
lehekülg 3).
• Süsteem peab sõiduraja eraldusjooni selgelt ja pidevalt
nägema.
◦ Sõiduraja eraldusjoonte tuvastamine võib osutuda
võimatuks, kui eraldusjoonte nägemist piirab vihm, udu,
lumi, varjud, päike, vastutulevate sõidukite esituled, teeehitus või muu visuaalne takistus.
◦ Süsteem ei pruugi sõidurealt väljumist tuvastada, kui
eraldusjooned on valesti joondatud, puudu või väga
kulunud.
• Süsteem ei pruugi toimida väga laial, kitsal või kurvilisel teel.
Sihtkohta navigeerimine
salvestamine, lehekülg 9).
2 Vali asukoht.
3 Tee valik:
• Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali
Mine!.
• Alternatiivse teekonna valimiseks vali ning vali teekond.
Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
• Teekonna muutmiseks vali > Redigeeri teekonda ning
lisa teekonnale kujunduspunkte (Teekonna kujundamine,
lehekülg 7).
Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste
ning kaardil kuvatava teabe abil (Sinu teekond kaardil,
lehekülg 6). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse
mõneks sekundiks kaardi servas.
Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad
teekonnale lisada (Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 7).
Teekonna alustamine kaardil
Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte
kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
4 Vali suvand:
• Vali asukohamarker.
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
5 Vali Mine!.
Kojusõit
Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada
kodu asukoha.
1 Vali Kuhu? > Mine koju.
2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.
Kodu asukohateabe muutmine
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.
2 Sisesta kodu asukoht.
Sinu teekond kaardil
Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva
teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse
juhised kuvatakse kaardi ülaosas.
Teekonnad
Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või
enamasse sihtkohta.
• Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud
eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist
(Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 8) ja
vältimistest (Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine, lehekülg 8).
• Seade saab automaatselt eirata ka maanteid, mis ei ole
aktiivse sõiduki profiili jaoks sobivad.
• Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava
teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi
(Teekonna alustamine, lehekülg 6).
• Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad
teekonda kohandada (Teekonna kujundamine, lehekülg 7).
6
À
Á
Â
Ã
Ä
Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või
muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
Kaugus järgmise tegevuseni.
Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
Kaardil esiletõstetud teekond.
Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad
järgmiste tegevuste asukohta.
Sihtkohta navigeerimine
Å
Æ
Ç
È
Sõiduki kiirus.
Maantee nimi, millel sõidad.
Hinnanguline saabumisaeg.
VIHJE: väljal kuvatava teabe muutmiseks puuduta välja (Kaardiandmete välja muutmine, lehekülg 14).
Kaardi tööriistad. Kuvab tööriistad marsruudi ja ümbruse kohta
lisateabe näitamiseks.
Aktiivne sõiduraja juhendamine
Ärapöördele, mahasõidule või ristmikule lähenedes näidatakse
kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval.
Värvitud joon À märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.
2 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
3 Vali parkla asukoht ja siis Mine! > Lisa järg. peatusena.
Seade juhatab sind parkimisalale.
Viimase parkimiskoha otsimine
Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist,
salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.
Vali > Viimatine koht.
Aktiivse teekonna muutmine
Asukoha lisamine teekonnale
Pöörete ja suundade vaatamine
Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid,
sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.
1 Vali kaardil valik:
• Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali >
Pöörded.
Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda
kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal
navigeerimisel automaatselt.
• Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi
vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.
2 Vali pööre või suund (valikuline).
Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike
puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.
Kogu teekonna vaatamine kaardil
1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
2 Vali .
Sihtkohta saabumine
Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise
kohta.
•
näitab sihtpunkti kaardil ning sihtpunkti jõudmisest
teavitatakse häälteateate abil.
• Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt
parkimisvõimaluste otsingut. Läheduses olevate
parkimiskohtade leidmiseks vali Jah (Parkimine sihtkoha
lähedal, lehekülg 7).
• Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna.
Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna
lõpetamiseks Peata.
Parkimine sihtkoha lähedal
Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta. Sihtkohale
lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste
otsingut.
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult siis, kui kasutad
auto sõidukiprofiili. Veoki sõidukiprofiili kasutamisel saab otsida
sihtkoha lähedal asuvaid veokite parkimiskohti (Veoki
parkimiskoha leidmine, lehekülg 10).
1 Tee valik:
• Kui seade pakub lähipiirkonnas olevate
parkimisvõimaluste otsimist, vali Jah.
• Kui seade seda ei paku, vali Kuhu? > Kategooriad >
Parkimine ja siis vali > Minu sihtkoht.
Sihtkohta navigeerimine
Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima
(Teekonna alustamine, lehekülg 6).
Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad
teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.
VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega
keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda
kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (Reisi
planeerimine, lehekülg 19).
1 Vali kaardil > Kuhu?.
2 Otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja salvestamine,
lehekülg 9).
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
5 Tee valik:
• Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali
Lisa järg. peatusena.
• Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali Lisa lõpppeatusena.
• Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse
määramiseks vali Lisa aktiiv. teekonnale.
Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna
uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.
Teekonna kujundamine
Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama
(Teekonna alustamine, lehekülg 6).
Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad
teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond
ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.
1 Puuduta suvalist kohta kaardil.
2 Vali .
Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
Vali
kaardil asukoht.
3
VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha
valimiseks saad valida .
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud
asukoht.
4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
• Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil
täiendavaid asukohti.
• Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .
5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali Mine!.
Ümbersõit
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.
7
VIHJE: kui tööriist Muuda teekonda puudub kaarditööriistade
menüüst, saad selle lisada (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 12).
2 Tee valik.
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.
• Uue marsruudi leidmiseks vali Ringi.
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
1 Vali > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Arvutusrežiim.
2 Tee valik:
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
Teekonna lõpetamine
• Vali kaardil > .
• Nipsa teavitusribal alla ja vali ettevõtte Garmini navigeerija
.
Soovitatud teekondade kasutamine
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni
(Seadmeseaded, lehekülg 21).
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine
Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma
liiklusteabe (Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone
Link, lehekülg 16).
Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid
automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud
(Liiklusseaded, lehekülg 20), saad liiklusseisakuid vaadata ja
vältida käsitsi.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
2 Vali Alternatiivne teekond, kui see on saadaval.
3 Vali Mine!.
Maksuliste teede vältimine
Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja
maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka
ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda
lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.
1 Vali > Navigeerimine > Marsruudieelistused.
2 Tee valik:
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.
• Vali Maksulised teed.
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.
Tee
valik:
3
8
• Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Teemaksu vältimine
Kui seadme kaardiandmed sisaldavad üksikasjalikku
teemaksuteavet, võid tasulisi teid vältida või lubada.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
1 Vali > Navigeerimine > Marsruudieelistused > Tollid ja
maksud > Teemaksud.
2 Vali riik.
3 Tee valik:
• Kui soovid, et seade küsiks iga kord enne tasulisele teele
juhendamist, vali Küsi alati.
• Tasuliste teede vältimiseks vali Väldi.
• Tasuliste teede lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Tee tüüpide vältimine
1 Vali > Navigeerimine > Marsruudieelistused > Väldi.
2 Vali teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel vali OK.
Loodushoiualade vältimine
Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad
veokile kehtida. See valik rakendub aktiivse sõidukiprofiili
sõidukitüübile (Sõiduki profiilid, lehekülg 2).
1 Vali > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Loodushoiualad.
2 Tee valik:
• Kui soovid, et seade küsiks enne loodushoiuala lisamist
alati luba, vali Küsi alati.
• Loodushoiualade alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Loodushoiualade alatiseks lubamiseks vali Luba.
3 Vali Salvesta.
Kohandatud vältimised
Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või
maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid
piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.
Tee vältimine
1 Vali > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Kohandatud vältimised.
2 Vajadusel vali Lisa välditav objekt.
3 Vali Lisa välditav tee.
4 Vali välditava tee osa alguspunkt ja seejärel vali Järgmine.
5 Vali teeosa lõpp-punkt ja seejärel vali Järgmine.
6 Vali Valmis.
Piirkonna vältimine
1 Vali > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Kohandatud vältimised.
2 Vajadusel vali Lisa välditav objekt.
3 Vali Lisa välditav ala.
4 Vali välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel vali
Järgmine.
5 Vali välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel vali
Järgmine.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
6 Vali Valmis.
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.
Sihtkohta navigeerimine
1 Vali
> Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Kohandatud vältimised.
2 Vali välditavad objektid.
3 Vali > Keela.
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Vali > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Kohandatud vältimised.
2 Tee valik:
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditav objekt ja
seejärel vali
> Kustuta.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu
restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku
tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut
meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.
• Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad
(Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 9).
• Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel
(Huvipunktid, lehekülg 9).
• Otsi veokite peatuskohti ja teenuseid, sh üksikasjalikku
TruckDown kataloogiteavet, kui see on saadaval (Veokite
huvipunktide leidmine, lehekülg 9).
• Otsi ja vaata Foursquare huvipunkte (Teenuse Foursquare
huvipunktide otsimine, lehekülg 11).
• Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või
geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil
(Otsinguvahendid, lehekülg 10).
• Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest
(Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 10).
• Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida
(Asukohtade salvestamine, lehekülg 11).
• Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (Hiljuti leitud
asukohtade vaatamine, lehekülg 11).
®
®
Huvipunktid
Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla.
Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad
sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane,
hotelle ja meelelahutuskohti.
Veokite huvipunktide leidmine
Sinu seadmesse laaditud üksikasjalikud kaardid sisaldavad
veokite huvipunkte, näiteks veokite peatuskohad, puhkealad ja
kaalujaamad.
Vali Kuhu? > Kategooriad > Veokid.
Huvipunktide TruckDown leidmine
Kataloogis TruckDown on kirjas veokitega tegelevad ettevõtted,
nagu veokite parandustöökojad ja rehvimüügipunktid.
Kataloog TruckDown ei ole kõigis piirkondades saadaval.
1 Vali suvand:
• Veokitega seotud huvipunktide leidmiseks vali Truck
Locations.
• Veokite teeninduskohtade leidmiseks vali Truck Services.
2 Vali kategooria.
3 Vajadusel vali Filtreeri mugavusteenuste ja kaubamärkide
alusel, vali vähemalt üks mugavusteenus ja seejärel
Salvesta.
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult veokite
peatuspunktide jaoks.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
4 Vali sihtkoht.
Asukoha otsimine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
4 Vali:
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
5 Vali:
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
6 Vajadusel vali asukoht.
Aadressi otsimine
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.
1 Vali Kuhu?.
2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks Otsing läheduses:
(Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 10).
3 Vali Aadress.
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
5 Vali aadress.
Asukoha otsimine kategooria alusel
1
2
3
4
Vali Kuhu?.
Vali kategooria või Kategooriad.
Vajadusel vali alamkategooria.
Vali asukoht.
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud
sihtkohta).
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.
2 Vali kategooria.
3 Tee valik:
• Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht.
Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti
leitud asukohtade loend.
• Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.
Asukohaotsingu tulemused
Vaikimisi kuvatakse asukohaotsingu tulemused loendis nii, et
lähim asukoht on kõige ülemine. Muude kohtade vaatamiseks
sirvi allapoole.
9
Kohandatud huvipunktide leidmine
Enne kohandatud huvipunktide otsimist pead laadima
kohandatud huvipunktid seadmesse tarkvara POI Loader abil
(Huvipunktide laadija installimine, lehekülg 10).
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.
2 Liigu lõiku Muud kategooriad ja vali kategooria.
Parkimine
À
Á
Â
Ã
Ä Mine!
Å
Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.
Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
Vali oma asukoha lähedal olevate parkimiskohtade
otsimiseks.
Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.
Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades
soovitatud teekonda.
Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil.
Asukohaotsingu tulemused kaardil
Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.
Vali asukohaotsingutulemustes . Lähim asukoht ilmub kaardi
keskosas ning valitud asukoha põhiteave kuvatakse kaardi all.
Seade dēzlCam sisaldab üksikasjalikku parkimise kohta käivat
teavet, mis võib aidata sul leida parkimiskohta su asukoha
lähipiirkonnas, samuti antakse infot parkimisala tüübi,
parkimistasu ja aktsepteeritavate maksevsiide kohta.
Mõnes piirkonnas on parkimisalane teave reaalajas saadaval,
kui dēzlCam seade on ühendatud teenusega Smartphone
Link. Seadmele saabub reaalajas parkimisteave ning sa saad
vaadata reaalajas parkimistrende.
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise
kohta saadaval olla. Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega
ajakohasuse eest.
Veoki parkimiskoha leidmine
1 Vali Kuhu? > Truck Locations > Parklad.
2 Vali parkimiskoht.
3 Vali Mine!.
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas
1 Vali Kuhu? > Kategooriad > Parkimine.
2 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
3 Vali parkimiskoht.
4 Vali Mine!.
Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused
À
Á
Â
à Mine!
Ä
Muude otsingutulemuste vaatamiseks lohista kaarti.
Muud otsingutulemused. Vali muu asukoha vaatamiseks.
Valitud asukoha kokkuvõte. Vali üksikasjalike andmete
vaatamine valitud asukoha kohta.
Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades
soovitatud teekonda.
Vali otsingutulemuste vaatamiseks loendis.
Otsingupiirkonna muutmine
Seade otsib vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida
saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise
linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.
1 Vali Kuhu?.
2 Vali .
3 Vali suvand.
Kohandatud huvipunktid
Kohandatud huvipunktid on kaardile lisatud huvipunktid. Need
võivad sisaldada hoiatusi, mis annavad teada, kui oled
tähistatud punkti lähedal või kui ületad määratud sõidukiirust.
Huvipunktide laadija installimine
Saad luua arvutis või laadida alla kohandatud huvipunktide
loendid ning need huvipunktide laadija tarkvara abil seadmesse
installida.
1 Külasta veebilehte www.garmin.com/poiloader.
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
10
Üksikasjalikke andmeid sisaldavad parkimisalad on tähistatud
eri värvidega, et sa näeks, kas parklas kohti on või mitte.
Tähistega on näidatud parkimisviis (parkimine tänaval või
parklas), ligikaudne parkimistasu ja makseviis.
Seadmes on näidatud nende värvitoonide ja tähiste seletused.
Vali parkimiskoha otsingutulemustes .
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.
Ristmiku otsimine
Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede
vahelist ristmikku või ühendusteed.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.
2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
3 Vali ristmik.
Asula otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.
2 Tee valik:
• Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
• Asula leidmiseks mõne muu asukoha lähedalt vali Otsing
läheduses: (Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 10).
• Asula otsinguks nime järgi vali Sisesta otsing, sisesta
asula nimi ja vali .
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida. See on abiks geopeitusel.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.
3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
4 Valige Vaata kaardil.
Foursquare
Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on
eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu
asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.
Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitelefonis luua
ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust
Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil
ühenduse kontoga Foursquare, saad teenusesFoursquare
asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse
Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link.
2 Nutitelefonis ava rakendus Smartphone Link.
3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali Foursquare
> Login.
4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine
Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse
laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga
rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige
ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare
võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse
Foursquare kasutajakontolt.
Vali Kuhu? > Kategooriad > Foursquare.
Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare
Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead
ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus
Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse
logima.
Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate
hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.
1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare
huvipunkt.
2 Vali .
Teenuses Foursquare registreerumine
Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone
Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima
sisse teenuse Foursquare kontosse.
1 Vali > Foursquare > Registreeri.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali > Registreeri.
TripAdvisor
Seadmes on ka teenuse TripAdvisor huvipunktid ja neile antud
hinnangud. TripAdvisor hinnangud ilmuvad automaatselt
vastavate huvipunktide otsingutulemuste loendisse. Samuti
saab lähedal olevaid TripAdvisor huvipunkte otsida ning sortida
neid kauguse või populaarsuse alusel.
Huvipunktide TripAdvisor leidmine
1 Vali Kuhu? > Kategooriad > TripAdvisor.
2 Vali kategooria.
Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate
TripAdvisorhuvipunktide loend.
3 Otsingutulemuste sortimiseks kauguse või populaarsuse
(valikuline) alusel vali Sordi tulemusi.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine
Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.
Vali Kuhu? > Hiljutine.
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Vali Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
Vali kaardil sõiduk.
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine
Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks
saad kasutada lehte Kus ma olen?.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali Haiglad, Politseijaosk., Kütus, või Autoabi.
MÄRKUS. teatud teenusekategooriad ei pruugi igal pool olla
saadaval.
MÄRKUS. kui veokiprofiil on aktiivne, kuvatakse kütuse
asemel veokite peatuskohtade valik.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad
asukohad paiknevad loendi ülaosas.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukohta navigeerimiseks vali Mine!
• Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks
vali .
Hetke asukohta juhendamine
Kui on vaja selgitada, kuidas teie asukohta jõuda, annab seade
juhiste loendi.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali > Juhised minuni.
3 Vali alguskoht.
4 Vali Vali.
Otsetee lisamine
Saad lühiteid lisada menüüsse Kuhu?. Lühitee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.
2 Vali element.
Otsetee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).
2 Vali eemaldatav otsetee.
3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
4 Vali Valmis.
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
lehekülg 9).
2 Vali otsingutulemuste seast asukoht.
3 Vali > Salvesta.
4 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
2 Vali Salvesta.
11
3 Sisesta nimi ja vali Valmis.
4 Vali OK.
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Select > Redigeeri.
6 Tee valik.
• Valige Nimi.
• Valige Telefoninumber.
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
7 Muutke teavet.
8 Vali Valmis.
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saate neile kohandatud
kategooriad määrata.
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali asukoht.
3 Vali .
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.
5 Sisesta üks või mitu kategooria nime, eraldades need
komaga.
6 Vajadusel valige soovituslik kategooria.
7 Vali Valmis.
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali > Kustuta salvest. kohad.
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.
Kaardi kasutamine
Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (Sinu teekond
kaardil, lehekülg 6) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis,
kui ükski teekond pole aktiivne.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
3 Vali suvand:
• Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista
kaarti.
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
• Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks
vali .
• Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel
vali Mine! (Teekonna alustamine kaardil, lehekülg 6).
Kaardi tööriistad
Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme
funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi
tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.
12
Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.
Kaamera: võimaldab armatuurlaua kaamera juhtimist ja kuvab
kokkupõrke ja sõidurealt väljumise hoiatusi. Samuti annab
juurdepääsu armatuurlaua kaamera pildinäidikule ja
juhiabisüsteemi seadetele.
Muuda teekonda: saad teekonnal ümbersõidu teha või asukohti
vahele jätta.
Eespool: kuvab eespool olevad teekonna asukohad või
maantee, millel liigud (Eespool, lehekülg 12).
Kõrgus: näitab eesolevaid kõrgusemuudatusi.
Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (Pöörete
ja suundade vaatamine, lehekülg 7).
Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või
läbisõidu (Reisiandmete vaatamine kaardil, lehekülg 13).
Helitugevus: reguleerib põhihelitugevust.
Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning
kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid
(Kõnesuvandid, lehekülg 15).
Saatmine ja jälgimine: võimaldab alustada või lõpetada
teenuse Saatmine ja jälgimine andmete jagamist (Saatmine
ja jälgimine, lehekülg 17).
Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud
(Eesoleva liikluse vaatamine, lehekülg 13).
Ilm: kõlab piirkonna ilmaolud.
photoLive: kuvab tellimusest photoLive liikluskaamerate
reaalajas pilte (photoLive liikluskaamerad, lehekülg 16).
Teata kaamerast: võimaldab anda teada kiiruskaamerast või
punase fooritule kaamerast. Seda tööriista saab kasutada
üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase
fooritule kaamera andmed ja rakendusega Smartphone Link
on loodud aktiivne ühendus.
Puhkepauside planeerija: kuvab puhkepauside meeldetuletusi
ja soovitatavaid peatusi.
Kaardi tööriista vaatamine
1 Vali kaardil .
2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali
.
Kaardi tööriistade lubamine
Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult
enimkasutatavad kaardi tööriistad. Menüüsse saab lisada kuni
12 tööriista.
1 Vali kaardil > .
2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
3 Vali Salvesta.
Eespool
Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade
või maantee kohta, millel liigud. Saad vaadata eesolevaid
huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi. Kiirteel
sõites saab vaadata ka eesolevate väljasõitude ja linnade teavet
ning saadaolevate teenuste teavet, mis kuvatakse sarnaselt
kiirtee liiklusmärkide teabele.
Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas
Eespool.
Eespool olevate asukohtade vaatamine
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Tee valik:
• Järgmise eesoleva asukoha vaatamiseks igas kategoorias
vali vajadusel .
• Eesolevate kiirtee väljasõitude või linnade teabe ja
saadaolevate teenuste vaatamiseks vali .
Kaardi kasutamine
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui sõidad
kiirteel või kui kiirtee kuulub teekonda.
3 Vali üksus, et vaadata selle kategooria, väljasõidu või linna
asukohtade loendit.
Eespool kategooriate kohandamine
Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse
tööriistas Eespool.
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali kategooria.
3 Vali .
4 Tee valik:
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.
5 Vali Salvesta.
Hoiatussümbolid
HOIATUS
Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki
omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovituste tegemisel, või
et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib
esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi
teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult
kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.
Kaardile või teekonna juhistesse võivad ilmuda hoiatussümbolid,
mis teavitavad teid võimalikest ohtudest, teeoludest ja
lähenevatest kaalujaamadest.
Piirangute hoiatused
Kõrgus
Kaal
Teljekoormus
Pikkus
Laius
Veokid keelatud
Haagised keelatud
Ohtlikud materjalid keelatud
Tuleohtlikud ained keelatud
Vee saasteained keelatud
Vasakule pööramine keelatud
Paremale pööramine keelatud
Tagasipööre keelatud
Teeolude hoiatused
Kinnijäämise oht
Külgtuul
Kitsas tee
Järsk kurv
Järsk langus
Puuoksad tee kohal
Kaardi kasutamine
Hoiatused
Kaalujaam
Tee pole mõeldud veokitele
Reisiinfo
Reisiandmete vaatamine kaardil
Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade
menüüsse lisama tööriista (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 12).
Vali kaardil > Reisiandmed.
Reisiandmete väljade kohandamine
Enne kaardi reisiandmete tööriistas kuvatavate andmete
kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama
reisiandmete tööriista (Kaardi tööriistade lubamine, lehekülg 12).
1 Vali kaardil > Reisiandmed.
2 Vali reisiandmete väli.
3 Vali suvand.
Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.
Reisiinfo lehe vaatamine
Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub
reisistatistikat.
MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita
seadet välja,siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.
Vali kaardil Kiirus.
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.
1 Vali > Navigeerimine > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märgi Reisipäevik märkeruut.
Reisiinfo kustutamine
1 Vali kaardil Kiirus.
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).
3 Vali:
• Teekonnal navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.
• Vali Kas lähtestada reisi andmed?, et lähtestada reisi
arvuti andmed.
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.
Eesoleva liikluse vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade liiklusteavet vastu
võtma (Liiklus, lehekülg 16).
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
13
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
Kaardi kohandamine
Kaardikihtide kohandamine
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.
1 Vali > Navigeerimine > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märgi ruut iga kaardil kuvatava kihi kõrval.
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
2 Vali kuvatav andmetüüp.
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Vali > Navigeerimine > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi
vaade.
2 Tee valik:
• Vali Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
• Vali Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.
• Vali 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
Reaalajas teenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid
Seadme dēzlCam kõigi võimaluste kasutamiseks tuleb seade
nutitelefoniga siduda ja rakendusega Smartphone Link
ühendada. Rakendusega Smartphone Link saab seade vastu
võtta reaalajas teavet, sh reaalajas liiklusteavet, parkimistrende,
punase fooritule kaamerate ja kiiruskaamerate teavet, ning
kasutada muid reaalajas teenuseid. Samuti saab kasutada
ühendatud funktsioone, nagu teenuse Saatmine ja jälgimine
sõidu jagamist ja sõnumsidet.
Reaalajas liiklusteave: saadab seadmele reaalaja liiklusteavet,
näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja
teesulgemiste kohta (Liiklus, lehekülg 16).
Reaalajas parkimisteave: saadab seadmele reaalajas
parkimisteavet, kus see on võimalik (Parkimine, lehekülg 10).
Garmin reaalajas teenused: pakub tasuta ja tasulisi teenuseid
reaalajas teabe saatmiseks seadmesse, näiteks punase
fooritule kaamerate, kiiruskaamerate ja liikluskaamerate
teave (Garmin reaalajateenused, lehekülg 14).
Ilmateave: saadab seadmele reaalajas ilmateateid ja
ilmahoiatusi (Ilmateate vaatamine, lehekülg 20).
Saatmine ja jälgimine: võimaldab saada lähetamisteateid ja
jagada oma sõiduandmeid dispetšeri ning valitud
kontaktidega reaalajas (Saatmine ja jälgimine, lehekülg 17).
Nutiteavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes ja teatud
sõnumitüüpide puhul.
Vabakäehelistamine: saad seadmega helistada ja
telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina
kasutada.
MÄRKUS. see funktsioon ei vaja ühendust rakendusega
Smartphone Link.
Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad
nutitelefonist navigatsiooniseadmesse saata.
Asukohad teenuses Foursquare: võimaldab
navigatsiooniseadmega registreerida end teenuse
14
Foursquare asukohtadesse (Teenuses Foursquare
registreerumine, lehekülg 11).
Telefoni sidumine
Enne vabakäekõnede kasutamist pead seadme paaristama
ühilduva mobiiltelefoniga.
1 Aseta telefon ja dēzlCam seade teineteisest kuni 3 m (10 ft)
kaugusele.
Luba
telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia kasutamine
2
ja lülita telefon teiste seadmete jaoks leitavaks.
Lisateavet leiad oma telefoni kasutusjuhendist.
Vali
oma dēzlCam seadmes > Bluetooth.
3
4 Lülita Bluetooth tehnoloogia sisse.
Kuvatakse läheduses olevate Bluetooth seadmete loend.
5 Vali loendist oma telefon.
6 Vajadusel veendu, et telefonis esitatav kood vastab seadmes
dēzlCam esitatavale koodile.
7 Vali Seo.
MÄRKUS. seadmes dēzlCam kontaktide ja kõnelogide
nägemiseks pead avama telefonis Bluetooth seaded ja lubama
paaristatud dēzlCam seadmega kontaktteabe jagamise.
Lisateavet leiad oma telefoni kasutusjuhendist.
Vihjeid pärast seadmete sidumist
• Pärast esimest sidumist ühendatakse kaks seadet igal
sisselülitamisel.
• Kui telefon on seadmega ühenduse loonud, saad
häälkõnesid vastu võtta.
• Kui seadme sisse lülitad, püüab see luua ühenduse
telefoniga, millega see viimati ühenduses oli.
• Vajadusel seadista telefon seadmega automaatselt ühendust
looma, kui seade sisse lülitatakse.
• Telefonikõnede tegemiseks peavad kontakti jagamise
õigused olema telefoni Bluetooth seadetes
navigatsiooniseadme jaoks lubatud olema.
• Veendu, et kasutatavad Bluetooth funktsioonid on
aktiveeritud (Bluetooth-funktsioonide aktiveerimine ja
blokeerimine, lehekülg 15).
Täiendavate Bluetooth seadmete paaristamine
1 Aseta peakomplekt või telefon ja Bluetooth seade teineteise
suhtes 10 m (33 jala) raadiusesse.
2 Luba seadmes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
3 Luba peakomplektis või telefonis Bluetooth juhtmevaba
tehnoloogia ja muuda peakomplekt teistele Bluetooth
seadmetele nähtavaks.
4 Vali oma seadmes > Bluetooth > Otsi seadmeid.
Kuvatakse läheduses olevate Bluetooth seadmete loend.
5 Vali loendist oma peakomplekt või telefon.
6 Vali OK.
Garmin reaalajateenused
Rakenduse Garmin reaalajateenuste kasutamiseks peab telefon
olema ühendatud teenusega Smartphone Link.
Garmin reaalajateenused sisaldavad tasuta tellimuspõhiseid
teenuseid reaalajas andmete edastamiseks su seadmesse,
näiteks liiklus- ja ilmaolusid puudutav teave ning punase
fooritule kaameraid ja kiiruskaameraid puudutav teave.
Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi
rakendustena. Teised teenused, nt liiklusteave, täiendavad
olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu seadmes.
Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin
reaalajateenustele, on märgitud rakenduse Smartphone Link
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
sümboliga, mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud
rakendusega Smartphone Link.
• Teavituse tähelepanuta jätmiseks nipsa vasakule või
paremale.
Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine
Käed-vabad helistamine
Mõned dēzlCam reaalajateenused on tasulised ja nõuavad
tellimust. Rakendusest Smartphone Link saab rakendusesisese
ostuna soetada tähtajatu tellimuse. Tellimus seotakse su
nutitelefoni App Store kontoga.
1 Ava oma nutitelefonis rakendus Smartphone Link.
2 Vali My Account.
Kuvatakse pakutavate teenuste ja tellimishindade loend.
3 Vali teenus.
4 Vali hind.
5 Vali Subscribe.
6 Ostu sooritamiseks järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Asukoha saatmine nutitelefonist teise
seadmesse
Võid otsida mingit asukohta telefoni rakendusega Smartphone
Link ja saata selle siis dēzlCam seadmesse.
1 Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link.
2 Tee valik.
• Lähedal olevate kohtade otsinguks vali Find Nearby
Places,seejärel sisesta osaline või täielik aadress või
koha nimetus.
• Lähedal oleva Foursquare huvipunkti leidmiseks vali
Foursquare, seejärel vali loendist huvipunkt.
• Asukoha leidmiseks kaardil vali Pick Location, seejärel
puuduta kaardil vajalikku kohta.
• Aadressi valimiseks kontaktide loendist vali Search
Contacts, seejärel vali kontakti nimi.
Valitud asukohta näidatakse kaardil.
3 Vali Send.
Rakendus Smartphone Link saadab asukoha su dēzlCam
seadmesse.
4 Vali oma dēzlCam seadmes suvand:
• Navigeerimise alustamiseks valitud asukohta vali Mine!.
• Asukoha täpsete andmete vaatamiseks või selle
salvestamiseks lemmikutesse vali .
• Asukoha kinnitamiseks ilma navigeerimist alustamata vali
OK.
Asukoht ilmub viimati leitud asukohtade nimistusse dēzlCam
seadmes.
Nutiteavitused
Kui seade on rakendusega Smartphone Link ühendatud, saad
vaadata nutitelefonist pärit teavitusi, nagu tekstsõnumeid,
sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes
dēzlCam.
Nutiteavituste vastuvõtmine
HOIATUS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Enne kui seade dēzlCam saab teavitusi vastu võtta, tuleb see
nutitelefoni ja rakendusega Smartphone Link ühendada.
Kui seade dēzlCam võtab nutitelefonist vastu teavituse, ilmub
teavitus dēzlCam olekuribale.
• Kogu teavituse lugemiseks vali teavitus.
MÄRKUS. nutiteavitusi sõitmise ajal lugeda ei saa.
• Teavituse kuulamiseks vali Mängi.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ja
peakomplektide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni
või peakomplekti toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei
pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat kasutades on võimalik seade
mobiiltelefoni ja peakomplekti või kiivriga ühendada ning muuta
see käed-vabad seadmeks. Et teada saada, kas sinuBluetoothtehnoloogiaga mobiiltelefon ühildub sinu seadmega, külasta
veebisaiti www.garmin.com/bluetooth.
Helistamine
1 Vali .
2 Tee valik:
• Numbri valimiseks vali , sisesta telefoninumber ja vali .
• Hiljuti valitud või vastuvõetud numbrile helistamiseks vali
ja vali number.
• Telefoniraamatu kontaktile helistamiseks vali ja vali
kontakt.
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabumisel valige Vastan või Lõpeta.
Kõnesuvandid
Kõnesuvandid ilmuvad kõne vastuvõtmisel. Kõik suvandid ei
ühildu telefoniga.
VIHJE: kui sulged kõnesuvandite lehe, saad selle uuesti avada,
kui valid põhimenüüs .
• Konverentskõne seadistamiseks vali .
• Heli telefoni suunamiseks vali .
VIHJE: kasuta seda funktsiooni, kui soovid Bluetooth
ühenduse välja lülitada ja telefonikõnet jätkata või kui vajad
privaatsust.
• Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide,
nagu kõneposti kasutamiseks.
• Mikrofoni vaigistamiseks vali .
• Lõpetamiseks vali
.
Numbri salvestamine kiirvalikuna
Klahvistikule saad salvestada kuni kolm kontakti kiirvalikuna. Nii
saad helistada kiiresti koju, pereliikmele või sagedasti
helistatavale kontaktile.
1 Vali > .
2 Vali kiirvalik, näiteks Eelsäte 1 ja seejärel OK.
3 Vali kontaktkirje.
Teave traadita peatelefonide kohta
Seade saab juhtmevaba tehnoloogia abil häälega esitatavaid
navigeerimisjuhiseid traadita peatelefoni saata. Lisateabe
saamiseks mine http://www.garmin.com/bluetooth.
Bluetooth-funktsioonide aktiveerimine ja
blokeerimine
Saad aktiveerida või blokeerida oma seotud nutitelefoni
vabakäekõned ja Smartphone Link funktsioonid.
1 Vali > Bluetooth.
2 Telefoninime kõrval vali .
3 Lõigus Kasuta milleks: tee valik:
• Rakendusega Smartphone Link ühenduse aktiveerimiseks
vali Smartphone Link.
15
• Vabakäekõne funktsioonide aktiveerimiseks vali
Vabakäeseade.
4 Vali OK.
Teavituste kuvamine või peitmine nutitelefonis
rakendusega Android™
Rakenduses Smartphone Link saad valida, millist tüüpi
teavitused seadmes dēzlCam kuvatakse.
1 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
2 Vali .
3 Kontrolli, kas märkeruut Smart Notifications on valitud.
4 Jaotises Notifications vali Settings.
Kuvatakse teavituste kategooriate ja rakenduste loend.
5 Tee valik:
• Teavituse lubamiseks või keelamiseks vali kategooria või
rakenduse nimel kõrvalt vahetusnupp.
• Rakenduse lisamiseks loendisse vali .
Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine
seadmes Apple
®
Kui oled loonud ühenduse Apple seadmega, saad kategooriate
kuvamise või varjamisega filtreerida dēzlCam seadmes
esitatavaid teavitusi.
1 Vali > Nutiteavitused > .
2 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.
Bluetooth seadme lahtiühendamine
Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud
seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab
edaspidi automaatselt seadmega dēzlCam ühendada.
1 Vali > Bluetooth.
2 Vali lahtiühendamiseks seade.
Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine
Saad paaristatud Bluetooth seadme kustutada, et vältida
edaspidi selle automaatset ühendamist dēzlCam seadmega.
Paaristatud nutitelefoni kustutamisel kustutatakse dēzlCam
seadmest ka kõik sünkroonitud telefonikontaktid ja kõnede
ajalugu.
1 Vali > Bluetooth.
2 Seadme Bluetooth nime kõrval vali > Unusta.
Seotud telefoni kustutamine
Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus
automaatselt seadmega ühenduse loomist.
1 Vali > Bluetooth.
2 Telefoninime kõrval vali > Unusta.
Liiklus
TEATIS
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.
Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad
määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma
sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem
liiklusseisak (Liiklusseaded, lehekülg 20). Liikluskaart
võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.
Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.
• Seade võtab tasuta liiklusandmeid vastu läbi rakenduse
Smartphone Link (Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses
Smartphone Link, lehekülg 16).
• Kõik tootemudelid saavad liiklusandmeid võrgupõhise
liiklusteabe kaablitarviku kaudu (Liiklusteabe vastuvõtmine
16
rakenduses Smartphone Link, lehekülg 16). Ava tooteleht
aadressil garmin.com ja leia ning osta ühilduv liiklusteabe
vastuvõtja kaablitarvik.
Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet
liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt www.garmin.com
/traffic.
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses
Smartphone Link
Seade võtab vastu tasuta liiklusteavet läbi rakenduse
Smartphone Link.
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link.
2 Vali oma dēzlCam seadmes > Navigeerimine > Liiklus ja
veendu, et ruut Liiklus on märgitud.
Liiklusteabe lubamine
Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.
1 Vali > Navigeerimine > Liiklus.
2 Märgi ruut Liiklus.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
photoLive liikluskaamerad
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
teenusega Smartphone Link ning sul peab olema tellitud teenus
photoLive (Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine,
lehekülg 15).
photoLive liikluskaamerad edastavad reaalajas pilte
liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel.
photoLive ei ole kõigis piirkondades saadaval.
Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja
salvestamine
Sul on võimalik vaadata läheduses olevate liikluskaamerate
kujutisi reaalajas. Samuti saad salvestada liikluskaamerad, mis
jäävad tihti su teele.
1 Vali > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali liikluskaamera asukoht.
Kaamera asukohakaardi kõrvale ilmub kaamera reaalajas
kujutise eelvaateaken. Täissuuruses pildi vaatamiseks vali
eelvaateaken.
5 Kaamera salvestamiseks vali Salvesta (valikuline).
Rakenduse photoLive avakuvale lisatakse selle kaamera
eelvaatekujutise pisipilt.
Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine
kaardil
Rakenduse photoLive kaarditööriist kuvab marsruudil eesolevad
liikluskaamerad.
1 Vali kaardil > photoLive.
Liiklus
Seade näitab lähima eesoleva liikluskaamera kujutist
reaalajas ning vahemaad selle kaamerani. Kui see kaamera
on seljataha jäänud, hakkab seade näitama järgmise teel
oleva kaamera kujutist reaalajas.
2 Kui valitud teelõigul ühtegi kaamerat ei leita, vali Otsi
kiiruskaameraid, et vaadata muid lähedal olevaid kaameraid
ja need salvestada (valikuline).
Liikluskaamera salvestamine
1 Vali > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali ristmik.
5 Vali Salvesta.
Sõiduki ja juhi tööriistad
Puhkepauside planeerimine
TEATIS
See seade EI ole heaks kiidetud asendusena töölogi
sissekannetele, mida nõuavad föderaalsed mootorsõiduki
ohutusnõuded (FMCSA). Juhid peavad täitma kõik rakenduvad
riiklikud töötundidele esitatud nõuded. Kui integreerida seade
rakendusega Garmin eLog™ ühilduva elektroonilise
logimisseadmega (ELD), saab transpordiettevõte selle seadme
abil täita töötundide registreerimise ja puhkepauside nõudeid.
Lisateabe saamiseks või Garmin eLog seadmest ostu
tegemiseks külasta veebilehte garmin.com/elog.
Kui puhkepauside planeerimise funktsioon on lubatud, annab
seade üks tund enne puhkeaja ja sõidutundide piirangute ning
marsruudile jäävate soovitatavate puhhealade saabumist
nendest märku. Selle funktsiooni abil saad töötundide kohta
arvet pidada ning seetõttu paremini ohutusnõudeid järgida.
MÄRKUS. puhkepauside planeerimise funktsiooni ei saa
kasutada, kui sõidukiprofiil on aktiivne.
Soovitatud puhkepausi tegemine
Seade annab märku, kui on aeg puhkepausiks, ning kuvab ka
marsruudile jäävad soovitatavad puhkealad huvipunktidena.
Vali soovitatavate puhkealade loendist huvipunkt.
Seade lisab puhkeala teekonna järgmiseks sihtkohaks.
2 Sisesta sõidutundide koguarv.
3 Vali Salvesta.
Päevase sõidupiirangu muutmine
Päevast sõidupiirangut saab muuta piirkonna juriidiliste nõuete
alusel.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
1 Vali puhkepauside planeerija funktsiooni abil Päevased
sõidutunnid.
2 Vali oma piirkonna päevane sõidupiirang.
3 Vali Salvesta.
Saatmine ja jälgimine
TEATIS
Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.
Funktsioon Saatmine ja jälgimine lubab teil jagada oma reisi
dispetšeri või oma nutitelefoni kontaktide ja sotsiaalvõrgustiku
kontodega. Samal ajal, kui sina jagad, saavad vaatajad jälgida
sinu praegust asukohta, sinu järgmist sihtkohta ning su hiljutisi
reise reaalajas.
Selle funktsiooni puhul on vajalik nutitelefon, milles töötab
rakendus Smartphone Link.
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kasutada, kui sõidukiprofiil on
aktiivne.
Valiku Saatmine ja jälgimine jagamise seadistamine
Funktsiooni Saatmine ja jälgimine esmakordsel kasutamisel
pead valiku seadistama ja dispetšeri kutsuma.
1 Ühenda teenusega Smartphone Link.
2 Vali seadmes dēzl™ > Saatmine ja jälgimine.
3 Funktsiooni seadistamiseks järgi seadme dēzl ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Teenuse Saatmine ja jälgimine sessiooni alustamine
TEATIS
Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.
Sõidutundide muutmine
Enne jagamist pead seadistama funktsiooni Saatmine ja
jälgimine (Valiku Saatmine ja jälgimine jagamise seadistamine,
lehekülg 17).
Teenuse Saatmine ja jälgimine andmete jagamise saab
käivitada seadmest dēzlCam või rakendusest Smartphone Link.
• Vali seadmes dēzlCam > Saatmine ja jälgimine > Algus.
• Vali seadme dēzlCam kaardil > Saatmine ja jälgimine >
Algus.
• Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link ja vali Saatmine
ja jälgimine > Start Dispatch and Track.
Sinu lubatud sotsiaalmeedia kontodele postitatakse link, kust
saab su teenuse Saatmine ja jälgimine andmeid vaadata. Lingi
saavad ka sinu kutsutud kontaktid. Samal ajal, kui sina jagad,
saavad vaatajad klõpsata linki, et näha su asukohta ja viimaseid
teekondi reaalajas.
Kui teenuse Saatmine ja jälgimine jagamine on aktiivne,
kuvatakse seadme dēzlCam olekuribal ikoon
. Kuvatakse ka
kutsutud vaatajate arv.
VIHJE: teenuse Saatmine ja jälgimine jagamissessioon lõpeb
vaikimisi automaatselt 24 tunni pärast. Rakenduses Smartphone
Link saad valida Saatmine ja jälgimine > Keep Activity
Available, et Saatmine ja jälgimine jagamissessiooni
pikendada. Jagamise saab ka igal ajal peatada.
Sõidutundide koguarvu saab muuta, et need vastaksid paremini
tööarvestustundidele.
1 Puhkepauside planeerika funktsiooni kasutades vali
Sõidutunnid kokku.
Saatmine ja jälgimine ühiskasutuse lõpetamine
Saatmine ja jälgimine ühiskasutuse võib igal ajal lõpetada,
kasutades dēzlCam-seadet või rakendust Smartphone Link.
• Vali dēzlCam-seadmes > Saatmine ja jälgimine > Peata.
Puhkepausi taimeri käivitamine
Puhkepausi taimer käivitub automaatselt, kui sõiduk liigub 30
sekundi jooksul vähemalt 8 km/h (5m/h). Taimeri saab käivitada
käsitsi ükskõik mis ajal.
1 Vali kaardirakenduses > Puhkepauside planeerija.
2 Vali Käivita taimer.
Puhkepauside taimeri ajutine peatamine ja
lähtestamine
Puhkepauside taimer peatub automaatselt, kui sõiduk peatub
kolmeks või enamaks minutiks. Taimeri saab käsitsi lühiajaliselt
peatada näiteks parkimise või veokipeatuse tegemiseks. Sõidu
lõpus lähtesta taimer käsitsi.
1 Vali Peata taimer.
2 Tee valik:
• Taimeri katkestamiseks vali Peata.
• Taimeri peatamiseks ja lähtestamiseks vali Lähtesta.
Sõiduki ja juhi tööriistad
17
• Nutitelefonis ava rakendus Smartphone Link ja vali Saatmine
ja jälgimine > Stop Dispatch and Track.
Vaatajad saavad teate rakenduse Saatmine ja jälgimine seansi
lõpetamise kohta ega saa enam su teekonda jälgida.
Dispetšerteenistuse ja jälgimisseansi automaatne
alustamine
Saad seadmes lubada Saatmine ja jälgimine seansi automaatse
käivitamise teekonna alustamisel.
1 Vali > Navigeerimine > Marsruudieelistused.
2 Vali Funktsiooni Läheta ja jälgi automaatkäivitus.
Väljasaatmisteate saamine dēzl seadmesse
Enne väljasaatmisteate saatmist peab juht seadistama
funktsiooni Saatmine ja jälgimine (Valiku Saatmine ja jälgimine
jagamise seadistamine, lehekülg 17).
Väljasaatmissõnumi saab saata otse seadmesse dēzl
funktsiooni Saatmine ja jälgimine abil. Nii saab juhile hõlpsalt
uusimat teavet saata.
MÄRKUS. see funktsioon kõigi nutitelefoni sõnumirakendustega
ei ühildu.
1 Koosta uuendatud väljasaatmisteabega e-kiri või tekstsõnum.
2 Lisa sõna "dezl" teema reale või e-kirja või tekstsõnumi
kehasse.
MÄRKUS. sõna "dezl" ei ole tõstutundlik.
3 Saada e-kiri või tekstsõnum juhi nutitelefoni.
Sõnum kuvatakse juhi dēzl seadmes, mida saab vaadata ka
sõidu ajal.
Teekonna alustamine väljasaatesõnumi alusel
Dispetšerilt teate saamisel saad alustada uut teekonda teates
oleva aadressiteabe (kui see on saadaval) alusel.
1 Vali sõnumiteade.
2 Vali sõnumi põhiosast aadressi veebilink.
Seade otsib aadressi.
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
Seade arvutab teekonna sihtpunktini ja alustab uut teenuse
Saatmine ja jälgimine sessiooni.
Logimise hooldusajalugu
Seadme hooldamise kuupäeva ja läbisõidu näidu andmeid saab
logida. Seade pakub mitmeid hoolduskategooriad, samuti saad
lisada kohandatud kategooriaid (Hoolduskategooriate lisamine,
lehekülg 18).
1 Vali > Hooldusajalugu.
2 Vali hoolduskategooria.
3 Vali Lisa kirje.
4 Sisesta läbisõidu näit ja vali Järgmine.
5 Sisesta kommentaar (valikuline).
6 Vali Valmis.
Hoolduskategooriate lisamine
1 Vali > Hooldusajalugu.
2 Vali > Lisa kategooria.
3 Sisesta kategooria nimi ja vali Valmis.
Hoolduskategooriate kustutamine
Hoolduskategooria kustutamisel kustutatakse ka vastava
kategooria kõik hooldusandmed.
1 Vali > Hooldusajalugu.
2 Vali > Kustuta kategooriaid.
3 Vali kustutatavad hoolduskategooriad.
4 Vali Kustuta.
18
Hoolduskategooriate ümbernimetamine
1 Vali > Hooldusajalugu.
2 Vali ümbernimetatav kategooria.
3 Vali > Muuda kategooria nime.
4 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Hooldusandmete kustutamine
1 Vali > Hooldusajalugu.
2 Vali hoolduskategooria.
3 Vali > Kustuta kirjeid.
4 Vali kustutatavad hooldusandmed.
5 Vali Kustuta.
Hooldusandmete redigeerimine
Hooldusandmete kommentaari ja kuupäeva ning läbisõidu näitu
saab redigeerida.
1 Vali > Hooldusajalugu.
2 Vali kategooria.
3 Vali väli.
4 Sisesta uued andmed ja vali Valmis.
Häälkäsklus
MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei prruugi
olla kõikides mudelites.
MÄRKUS. häälkäsklused ei tööta korralikult,kui taustamüra on
liiga tugev.
Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste
ütlemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja
häälkäskluseid.
Aktiveerimisfraasi seadmine
Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel
aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikimisi on
aktiveerimisfraasiks Hääljuhtimine.
VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid
määrata tugevama aktiveerimisfraasi.
1 Vali > Hääljuhtimine > > Aktiveerimisfraas.
2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
3 Valige Valmis.
Häälkäskluse aktiveerimine
Lausu aktiveerimisfraas.
Kuvatakse häälkäskluste menüü.
Häälkäskluste näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
• Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada
häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
• Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt,
kostab kinnituseks kaks helisignaali.
Teekonna alustamine häälkäsklusega
Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.
1 Lausu aktiveerimisfraas (Aktiveerimisfraasi seadmine,
lehekülg 18).
2 Lausu Leia koht.
Häälkäsklus
3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
4 Lausu reanumber.
5 Lausu Navigeeri.
järjestada, peatuste järjestust optimeerida, pakutud
vaatamisväärsusi ja kujunduspunkte lisada.
Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle
salvestada.
Vaigistamisjuhised
Reisi planeerimine
Saad häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.
1 Vali > Hääljuhtimine > .
2 Vali Vaigistamisjuhised > Lubatud.
Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti
olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid
reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest
muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond
alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt
kattuda.
1 Vali > Reisiplaneerija > Uus reis.
2 Vali Vali alguskoht.
3 Vali alguspunkti asukoht ja vali Vali.
4 Vali Vali sihtkoht.
5 Vali sihtkoha asukoht ja vali Vali.
6 Asukohtade lisamiseks vali Lisa asukoht (valikuline).
7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali Järgmine >
Salvesta.
8 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Hääljuhtimine
Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse
hääljuhtimise funktsioon. Hääljuhtimise võimaldab seadet
häälega juhtida. Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead
selle oma hääle jaoks konfigureerima.
Hääljuhtimise konfigureerimine
Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku
häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.
1 Vali > Hääljuhtimine.
2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid
juhiseid.
MÄRKUS. sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku. Võid
oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid
erineva sõnastusega käsu.
Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütlema salvestatud käsu.
Hääljuhtimise kasutamine
1 Ütle Hääljuhtimine jaoks salvestatud käsk.
Kuvatakse hääljuhtimise menüü.
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Hääljuhtimise näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse
vastu.
Rakenduste kasutamine
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine
Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes
keeles.
1 Vali > Abi.
Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud
tarkvarateksti jaoks (Tekstikeele seadistamine, lehekülg 21).
2 Kasutusjuhendi otsimiseks vali (valikuline).
Veokikaardi vaatamine
Veokikaart toob kaardil esile tuttavad teekonnad, nt
maismaatranspordi seaduses (STAA) eelistatud teekonnad,
TruckDown (TD) eelistatud teekonnad ning mitteradioaktiivsete
ohtlike materjalide (NRHM) teekonnad. Tuttavad teekonnad
võivad olenevalt piirkonnast ja seadmele laaditud
kaardiandmetest erineda.
Vali > Veokikaart.
Reisiplaneerija
Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida
tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda,
puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud
reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber
Rakenduste kasutamine
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine
1 Vali > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ja
lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
• Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali
• Asukoha eemaldamiseks vali .
.
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine
Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust
optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse
optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.
Teekonna muutmisel vali
> Optimeeri järjestust.
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal
Seade võib pakkuda marsruudile jäävaid huvitavaid kohti.
1 Vali reisi redigeerimise režiimis > Reisiseaded > Soovita
vaatamisväärsusi.
2 Täpsemate andmete vaatamiseks vali mingi
vaatamisväärsus.
3 Vaatamisväärsuse lisamiseks reisiplaani vali Vali.
Reisi teekonnavalikute muutmine
Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna
arvutab.
1 Vali > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali sõidukiprofiili ikoon ning sõiduk, millega kavatsed reisil
navigeerida (valikuline).
4 Vali > Reisiseaded.
5 Tee valik:
• Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali Kujunda teekond
ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (Teekonna
kujundamine, lehekülg 7).
• Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali Teekonna
eelistused (Teekonna arvutusrežiimi muutmine,
lehekülg 8).
Salvestatud reisini navigeerimine
Enne salvestatud reisi navigeerimise käivitamist peab seadme
aktiivne sõidukiprofiil vastama reisi jaoks valitud sõiduki profiiliga
19
(Reisi teekonnavalikute muutmine, lehekülg 19). Kui see ei sobi,
palub seade vahetada sõidukiprofiili enne reisi alustamist
(Sõiduki profiili vahetamine, lehekülg 3).
1 Vali > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali Mine!.
4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali Algus.
Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud
asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud
reisisihtkohtadesse.
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine
Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda
muuta ja reisina salvestada.
1 Vali > Reisiplaneerija > Minu aktiivne teekond.
2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
3 Teekonna salvestamiseks reisina vali Salvesta, nii saad
sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete
kasutamise (Seadmeseaded, lehekülg 21).
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.
Vali > Kus ma olin.
Ilmateate vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu
võtma. Ilmateadete vaatamiseks saad ühendada seadme
rakendusega Smartphone Link .
1 Vali > Ilm.
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
2 Vali päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.
Ilmateade teise linna kohta
1 Valige > Ilm > Hetke asukoht.
2 Tehke valik.
• Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
• Lemmiklinna lisamiseks valige Lisa linn ja sisestage linna
nimi.
dēzlCam Seaded
Navigatsiooniseaded
Vali > Navigeerimine.
Sõiduki profiil: määrab sõidukiprofiili igale veokile, kus seadet
kasutad.
Kaart ja sõiduk: määrab kaardiandmete taseme ja seadmes
kuvatava sõiduki ikooni.
Marsruudieelistused: Määrab navigeerimisel kasutatavad
teekonnaeelistused.
Juhiabisüsteem: määrab juhiabi hoiatused.
Liiklus: määrab seadmes kasutatavad liiklusandmed. Saad
määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja
leidma sihtkohta uue teekonna, kui aktiivsel teekonnal ootab
ees pikem liiklusseisak (Teekonnale jäävate liiklusviivituste
vältimine, lehekülg 8).
Ühikud: Määrab vahemaade mõõtühiku.
Kaardi ja sõiduki seaded
Vali
20
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava sõiduki ikooni.
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.
Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi
tööriistade menüüs.
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 14).
Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks
kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja
lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.
Kaartide lubamine
Saad lubada seadmesse paigaldatud kaartide kasutamise.
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http://buy.garmin.com.
1 Vali > Navigeerimine > Kaart ja sõiduk > myMaps.
2 Vali kaart.
Teekonnaeelistuste seaded
Vali > Navigeerimine > Marsruudieelistused.
Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel
marsruudi põhimaanteede eelvaate.
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.
Funktsiooni Läheta ja jälgi automaatkäivitus: lubab seadmel
käivitada Saatmine ja jälgimine seadnsi automaatselt iga
kord, kui teekonda alustad.
Loodushoiualad: määrab vältimiseelistused sõidukile
rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega
aladele.
Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.
Heli keel: määrab navigatsiooni hääljuhiste keele.
Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisipäevik jaoks.
Kustuta reisiandmed: kustutab funktsioonide myTrends, Kus
ma olin ja Reisipäevik reisiandmed.
Juhiabisüsteemi seaded
Vali > Navigeerimine > Juhiabisüsteem.
Helilised hoiatused juhile: lubab helilise hoiatuse igat tüüpi
juhihoiatuse puhul (Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused, lehekülg 4).
Lähedushoiatus: hoiatab, kui lähened kiiruskaamerale või
punase fooritule kaamerale.
Liiklusseaded
Vali peamenüüst > Navigeerimine > Liiklus.
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.
Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks
teenusepakkuja. Valik Autom. valib parimad kasutatavad
liiklusandmed automaatselt.
Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.
Optimeeri marsruut: lubab seadmes kasutada optimeeritud
alternatiivseid teekondi automaatselt või taotlemisel
(Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 8).
Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul
seade kuvab liiklushoiatuse.
> Navigeerimine > Kaart ja sõiduk.
dēzlCam Seaded
Pardakaamera seaded
Vali > Pardakaamera.
Kaamera paigutus: võimaldab määrata sõiduki kõrguse ja
kaamera asukoha ning pardakaamera joondada (Kaamera
joondamine, lehekülg 3).
Automaatsalvestus: võid seadme sisselülitamisel kohe video
jäädvustamist alustada.
Kokkupõrke hoiatus: võimaldab tagant otsasõidu
hoiatussüsteemi tundlikkuse seadistamist (Tagant otsasõidu
hoiatussüsteem, lehekülg 5). Suurema tundlikkuse korral
antakse hoiatus varem.
Sõidurealt väljumise hoiatus: annab teada, kui seade märkab,
et ületad tahtmatult sõiduraja eraldusjoone (Sõidurajalt
väljumise hoiatussüsteem, lehekülg 5).
Video eraldusvõime: määrab pardakaamera salvestiste
eraldusvõime ja kvaliteedi.
Jäädvusta heli: lubab või blokeerib heli salvestamise
pardakaameraga salvestamise ajal.
Andmete kiht: lisab jäädvustatud videole kuupäeva, kellaaja,
asukoha ja kiirusteabe.
Jäädvusta pärast toitekadu: pärast ühenduse katkemist välise
toiteallikaga jätkab valitud ajaperioodi jooksul video
jäädvustamist.
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine
Vali
> Bluetooth.
Ühendamine traadita võrku
1
2
3
4
Vali > Wi-Fi.
Kui vaja, lülita traadita võrguühenduse tehnoloogia sisse.
Vali traadita võrk.
Kui vaja, sisesta krüpteerimisvõti.
Seade loob traadita võrguga ühenduse. Seade jätab traadita
võrgu andmed meelde ja loob sellega automaatselt ühenduse,
kui te järgmine kord selle võrgu levisse satute.
Ekraaniseaded
Vali > Ekraan.
Heleduse tase: määrab seadme ekraaniheleduse taseme.
Kohanduv heledus: kohandab taustvalguse heledust
automaatselt vastavalt ümbritsevale valgusele, kui seade ei
asu hoidikus.
Teema: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed valiku
Automaatne, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt
päeva- või öövärvidele.
Taustapilt: määrab seadme taustapildi.
Unerežiim: saad määrata aja, mille möödumisel seade lülitub
unerežiimile (kui seade on akutoitel).
Unerežiim: aktiveerib või blokeerib päevaune ekraanisäästja.
Fondi suurus: suurendab või vähendab seadme kirjasuurust.
Kui seade on pööratud: aktiveerib seadme automaatse püst- ja
rõhtasendi vastavalt seadme paigutusele või säilitab valitud
paigutuse.
MÄRKUS. kui seade on hoidkusse paigutatud, toetatakse
ainult rõhtpaigutust.
Ülekandmine: aktiveerib seadme sisu ühilduval ekraanil
juhtmevabalt.
Heli ja teavituste seaded
Vali
> Heli ja märguanne.
dēzlCam Seaded
Helitugevuse liugurid: määravad navigatsiooni, meediumi,
kõnede, hoiatuste ja teavituste helitugevuse.
Mitte segada: määrab reeglid automaatsele
keeldumisfunktsioonile. See funktsioon võimaldab teatud
kellaaegadeks või sündmustesk helilised hoiatused
blokeerida.
Märguande vaikehelin: määrab seadme esitatava teavituse
vaikehelina.
Heli teavituste helitugevuse seadistamine
1 Vali > Heli ja märguanne.
2 Heli ja teavituste helitugevust reguleeri liuguriga.
Asukohateenuste aktiveerimine ja
blokeerimine
Asukoha leidmiseks, teekondade arvutamiseks ja
navigatsiooniabi saamiseks tulevad asukohateenused seadmes
aktiveerida. Asukohateenused saate aku säästmiseks,
siseruumides teekonna plaanimiseks või GPS-signaalide mitte
vastuvõtmisel blokeerida. Kui asukohateenused on blokeeritud,
aktiveerib seade teekondade arvutamiseks ja simuleerimiseks
GPS-simulaatori.
1 Vali > Asukoht.
2 Asukohateenuste aktiveerimiseks või blokeerimiseks vajuta
lülitit.
MÄRKUS. enamikel juhtudel ei tohiks valiku Režiim sätet
vaikevalikult Ainult seade ümber lülitada. Seade sisaldab suure
jõudlusega GPS-antenni, mis pakub navigeerimise ajal väga
täpseid asukohaandmeid.
Tekstikeele seadistamine
Saad valida seadme tarkvaratekstide keele.
1 Vali > Keel ja sisestus > Keel.
2 Vali keel.
Kontode lisamine
Saad lisada seadmesse kontosid e-posti, kohtumiste ja muude
andmete sünkroonimiseks.
1 Vali > Kontod > Lisa konto.
2 Vali konto tüüp.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kuupäeva ja kellaaja seaded
Vali > Kuupäev ja kellaaeg.
Automaatne kuupäev ja kellaaeg: määrab kellaaja ühendatud
võrgu alusel automaatselt.
Kuupäeva määramine: määrab seadmes kuu, päeva ja aasta.
Kellaaja määramine: määrab seadmes kellaaja.
Vali ajavöönd: määrab seadmes ajavööndi.
25-tunnise vormingu kasutamine: aktiveerib või blokeerib 24tunnise ajavormingu.
Seadmeseaded
Vali > Seadme teave.
Süsteemiuuendused: võimaldab uuendada kaarti ja seadme
tarkvara.
Olek: kuvab akuoleku ja võrguteabe.
Juriidiline teave: võimaldab vaadata lõppkasutaja
litsentsilepingur (EULA) ja tarkvara litsentsiteavet.
Regulatiivteave: kuvab e-sildi regulatiivse ja vastavuse teabe.
Garmini seadme teave: kuvab riist- ja tarkvara versiooniteabe.
21
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria vaikeväärtused.
1 Vali .
2 Vali seadete kategooria.
3 Vali > Taasta.
Seadme teave
Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine
1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.
2 Vali Seadme teave > Regulatiivteave.
Tehnilised andmed
Töötemperatuuri vahemik -10 ° kuni 55 °C (14 ° kuni 131 °F)
Laadimistemperatuuri
-0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
vahemik (sõiduki toiteallikast)
Toitesisendi tüüp
Sõiduki toiteallikas lisatarvikuga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil ainult
kodus või kontoris kasutamiseks.
Aku tüüp
Laetav liitium-ioonaku
Sisend
Maksimaalselt 5 V, 2 A alalisvool
Juhtmevabad
sagedusalad/protokollid
Wi‑Fi 2,4 GHz @ +3 dBm nominaalne
Bluetooth 2,4 GHz
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Paigalda seade hoidikusse ja ühenda hoidik sõiduki toitega.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme
laadimine kauem aega võtta.
Seadme hooldus
Ettevõtte Garmin tugikeskus
Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja
klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi‑Fi võrgu
kaudu
TEATIS
Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad
tavalised Interneti-teenusepakkuja andmesidelepinguga
määratud tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude
teadasaamiseks pöördu oma Interneti-teenusepakkuja poole.
Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Internetiühendust pakkuvasse Wi‑Fi võrku. Nii saad oma hoida oma
seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata.
1 Ühenda seade Wi‑Fi võrku (Ühendamine traadita võrku,
lehekülg 21).
Kui oled loonud ühenduse Wi‑Fi võrguga, otsib seade saada
olevaid uuendusi ja kuvab teavituse, kui uuendus on
saadaval.
2 Tee valik:
• Kui ilmub uuenduse teavitus, nipsa ekraani ülaservas alla
ja vali Uuendus on saadaval..
22
• Uuenduste käsitsi kontrollimiseks vali > Seadme teave
> Süsteemiuuendused.
Seade kuvab saada olevad kaardi- ja tarkvarauuendused.
Kui uuendus on olemas, ilmub valiku Kaart või Tarkvaravalik
Saadaval on uuendus.
3 Tee valik:
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks vali Laadi
alla.
• Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali Kaart.
• Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali Tarkvara.
Tutvu
litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks Nõustu
4
kõigiga .
MÄRKUS. keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu.
Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.
5 Ühenda seade USB-kaabli abil välise toiteallikaga ja vali
Jätka (Seadme laadimine, lehekülg 22).
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada
vähemalt 1 A voolutugevusega USB-pistikupesa.
Kasutamiseks sobivad paljud nutitelefonide, tahvelarvutite või
muude kaasas kantavate meediumiseadmete USB
vooluadapterid.
6 Kuni toimingu lõppemiseni hoida seade toiteallikaga
ühendatuna ja Wi‑Fi võrgu leviulatuses.
VIHJE: kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne
selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate
kaardiandmete lisamiseks pead kaarte uuesti uuendama.
Seadme hooldamine
TEATIS
Ära pilla seadet maha.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
Väldi seadme märjaks saamist.
Kaamera objektiivi puhastamine
TEATIS
Ära kasuta objektiivi puhastamiseks kuiva riiet. Kuiv riie võib
kahjustada objektiivi.
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
Jäädvustatava video kvaliteedi parandamiseks tuleks kaamera
objektiivi regulaarselt puhastada.
1 Pühi objektiivi vees või alkoholis niisutatud pehme riidega.
2 Lase objektiivil õhu käes kuivada.
Korpuse puhastamine
TEATIS
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
puhastuslahusega immutatud lapiga.
2 Kuivata seade.
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisuta lappi veega.
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
toiteallikast.
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.
Seadme teave
Varguse vältimine
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
• Ära hoia seadet kindalaekas.
• Registreeri seade Garmin Express tarkvara abil (garmin.com
/express).
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEATIS
Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja
veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.
Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama
sõidukiadapteri kaitsme.
1 Pööra otsa À vastupäeva, et see avada.
Mida lähemale seade esiklaasile paigutada, seda vähem
teeoludest tingitud vibratsioonid seda mõjutavad.
Seade ei saa satelliidisignaale
• Veendu, et asukohateenused on lubatud (Asukohateenuste
aktiveerimine ja blokeerimine, lehekülg 21).
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Seisa mitu minutit paigal.
Seade ei saa toidet
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine, lehekülg 23).
• Veendu,et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
• Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes
märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.
Aku tühjeneb kiiresti
VIHJE: otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.
2 Eemalda ots, metallist otsik Á ja kaitse Â.
3 Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.
4 Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
5 Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki
toitekaabliga à lukustada.
Seadme lähtestamine
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
Tõrkeotsing
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
3 Paigalda iminapp (Seadme dēzlCam paigaldamine ja toide,
lehekülg 1).
Hoidik ei suuda sõidu ajal seadet paigal
hoida
Parima tulemuse saavutamiseks hoia hoidik puhtana ja paiguta
seade iminapa lähedusse.
Kui seade sõidu ajal nihkub, peaksid toimima järgmiselt.
• Eemalda vooluga hoidik iminapa õla küljest ja puhasta kuul ja
pesa riidelapiga.
Tolm ja mustus võivad kuul- ja pesaühenduse hõõrdejõudu
vähendada ning ühendusel sõidu ajal liikuda.
• Pööra hingega õlga iminapa suunas nii palju kui võimalik.
Tõrkeotsing
• Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded, lehekülg 21).
• Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded,
lehekülg 21).
• Vähenda helitugevust (Heli teavituste helitugevuse
seadistamine, lehekülg 21).
• Lülita wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata (Ühendamine
traadita võrku, lehekülg 21).
• Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi (Seadme sisseja väljalülitamine, lehekülg 1).
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
Mu videosalvestised on hägused
• Puhasta kaamera objektiivi (Kaamera objektiivi puhastamine,
lehekülg 22).
• Tee kaamera ees olev tuuleklaas puhtaks.
• Veendu, et klaasipuhastid ei piira kaamera vaatevälja.
Vajadusel nihuta kaamerat.
Minu mälukaart on iganenud ja see tuleb
välja vahetada
Kõik microSD mälukaardid kuluvad lõpuks ära, kui neil olevaid
andmeid korduvalt üle kirjutada. Kuna pardakaamera salvestab
pidevalt, tuleks mälukaart teatud aja tagant välja vahetada
(Pardakaamera mälukaardi asendamine, lehekülg 4). Seade
tuvastab mälukaardi vead automaatselt ja annab mälukaardi
asendamise vajadusest teada.
Mälukaardi tööea pikendamiseks järgi alltoodud soovitusi.
• Kui sõidukit ei kasutata, lülita seade välja.
Kui seade pole ühendatud lülitatava toitega pessa, tuleks see
sõiduki parkimisel välja lülitada, et vältida tarbetu
videomaterjali jäädvustamist.
• Teisalda salvestatud videod arvutisse.
Mälukaart kestab kauem, kui sellel on palju vaba
salvestusruumi.
• Kasuta kvaliteetset mälukaarti, mille kiirusklass on vähemalt
10.
Osta tunnustatud tootja asenduskaart usaldusväärselt
edasimüüjalt.
Mu videosalvestised on katkendlikud või
poolikud
• Parima tulemuse saavutamiseks kasuta kvaliteetset
mälukaarti, mille kiirusklass on vähemalt 10.
23
Aeglasem mälukaart ei pruugi videot piisavalt kiiresti
salvestada.
• Kui seade kuvab mälukaardi vea, asenda mälukaart
(Pardakaamera mälukaardi asendamine, lehekülg 4).
• Installi seadmesse uusim tarkvara (Kaartide ja tarkvara
uuendamine Wi‑Fi võrgu kaudu, lehekülg 22).
Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega
rakendusega Smartphone Link
• Vali > Bluetooth.
Valik Bluetooth peab olema lubatud.
• Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hoia
telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.
• Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link ja vali >
ning käivita Smartphone Link taustteenused uuesti.
• Veendu, et telefon on ühilduv.
Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/bluetooth.
• Lõpeta paaristamine uuesti.
Paaristamise kordamiseks pead telefoni ja seadme (Seotud
telefoni kustutamine, lehekülg 16) paaristamise tühistama
ning paaristamise uuesti sooritama.
Lisa
Tagurduskaamerad
Seade võib esitada ühe või mitme ühendatud tagurduskaamera
pilti.
Juhtmega tagurduskaamera ühendamine
Juhtmega tagurduskaamera ühendamiseks pead ostma
täiendava videohoidiku, mis sisaldab 3,5 mm video liitpistmikku.
Hoidiku ostmiseks mine aadressile garmin.com.
Saad ühendada juhtmega tagurduskaamera ja vaadata videopilti
seadme ekraanilt.
1 Vaheta originaalne seadmehoidik videohoidiku vastu.
2 Ühenda kaamera videokaabel hoidiku sisendpessa À.
• Kui see on esimene navigatsiooniseadmega ühendatav
kaamera, vali Lisa uus kaamera.
• Kui see on täiendav navigatsiooniseadmega ühendatav
kaamera, vali > Vali kaamera > Lisa uus kaamera.
Järgi
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5
MÄRKUS. sidumiskood või parool asub saatjas või
kaameras.
Pärast esmakordset kaameraga sidumise lõpetamist luuakse
ühendus Garmin navigatsiooniseadmega automaatselt.
Tagurduskaamera
Olenevalt sellest, kuidas on lahendatud kaamera vooluühendus,
võib seade kuvada tagurduskaamera pilti erinevatel viisidel.
1 Vali suvand video esitamiseks
• Kui kaamera on ühendatud tagurdustulega (soovitatud),
lülita tagurduskäik sisse.
Seade kuvab automaatselt tagurduskaamera pildi.
• Kui kaamera on ühendatud püsivooluallikaga, vali
kaamerapildi nägemiseks käsitsi > Tahavaade.
2 Vali suvand seadme normaaltöö taastamiseks
• Kui kaamera on ühendatud tagurdustulega (soovitatud),
lülita tagurduskäik välja.
Seade taastab normaaltöö automaatselt.
• Kui saatja on ühendatud püsivooluallikaga, vali
kaamerapildi peitmiseks käsitsi .
Kaamerate vahetamine
Kui seadmesse edastavad pilti mitu kaamerat, saad
kaameravaateid vahetada.
1 Vali > Tahavaade.
2 Vali > Vali kaamera.
3 Vali kaamera.
Kuvatakse kaamera videopilt ning ekraani ülemisse serva
ilmub kaamera nimi.
Traadita ekraaniga ühendamine
Seadmes esitatava sisu saad traadita ühenduse kaudu kuvada
ka ühilduval välisekraanil.
1 Aseta seade traadita ühendusega ekraani lähedusse.
2 Vali > Ekraan > Ülekandmine.
3 Vali traadita ühendusega ekraan.
4 Vajadusel sisesta PIN-kood.
Andmehaldus
BC 35 tagurduskaamera sidumine Garmin navigatsiooniseadmega
™
Enne kaamera ühendamist pead oma Garmin seadmes
aktiveerima sätte Wi‑Fi.
BC 35 traadita tagurduskaamera ühildub teatud Garmin
navigatsiooniseadmetega, milles on Android. Ühilduvuse kohta
saad lisateavet aadressilt garmin.com/bc35.
Oma ühilduva Garmin navigatsiooniseadmega saad siduda kuni
neli BC 35 traadita tagurduskaamerat.
1 Installi navigatsiooniseadmesse kõige uuem tarkvara.
Uusima tarkvarata ei pruugi seade BC 35 kaamera
kasutamist toetada. Lisateavet uuendamise kohta leiad
navigatsiooniseadme kasutusjuhendist.
2 Lülita Garmin navigatsiooniseade sisse ja paiguta see
kaamerast 3 m (10 ft) kaugusele.
3 Vali > Tahavaade.
4 Tee valik:
24
Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT
ja Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.
®
®
®
Mälukaartidest
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks
Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja
andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad
osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps
ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud
kaardistustarkvaragaGarmin. Seade toetab 4 kuni 64 GB
microSD mälukaarte.
1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (Seadme
dēzlCam ülevaade, lehekülg 1).
Lisa
2 Sisesta mälukaart pessa.
3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
2
3
4
5
6
lehekülg 25).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Ava arvutis failibrauser.
Vali fail.
Vali Redigeeri > Kopeeri.
Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.
Vali Redigeeri > Kleebi.
Täiendavate kaartide ostmine
1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com.
2 Klõpsa sakil Kaardid.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Lisavarustuse ostmine
Ava garmin.com/accessories.
Lisa
25
Indeks
A
aadressid, otsimine 9
ajaseaded 21
aktiivne sõiduraja juhendamine 7
aku
kestvuse pikendamine 23
laadimine 1, 22, 23
probleemid 23
arvuti, ühendamine 25
asukohad 9, 20
hiljuti leitud 11
otsimine 9, 10
praegune 11
salvestamine 11
simuleeritud 21
asukohateenused 21
asukohtade otsimine. 9–11, 15 Vt samuti
asukohad
aadressid 9
asulad 10
kategooriad 9
koordinaadid 10
ristmikud 10
avakuva 2
kohandamine 2
B
Bluetooth tehnoloogia 24
D
Dispetšerteenistus ja jälgimine 17, 18
E
eespool 12
kohandamine 13
ekraan, heledus 2
ekraaniseaded 21
Ettevõtte Garmin reaalajateenused, tellimine
15
EULAd 21
F
failid, edastamine 25
foorikaamerad 5
foto 4
vaatamine 4
Foursquare 11
G
Garmin Connect 14
Garmin reaalajateenused 14
geopeitus 10
GPS 2
simulaator 21
H
heledus 2
heli 21
läheduspunktid 20
helitugevus 21
hiljuti leitud asukohad 11
hoiatuse helitugevus 21
hoiatused 4, 5
heli 20
läheduspunktid 20
hoiatusikoonid 13
hoidik, eemaldamine 23
hoidiku eemaldamine 23
hooldusajalugu
andmed 18
kategooriad 18
kustutamine 18
muutmine 18
huvipunktid (POI) 9, 11
Huvipunktide laadija 10
kohandatud 10
lisad 10
veokid 9
26
Huvipunktide laadija 10
hädaabiteenused 11
hääljuhis 15
hääljuhtimine 19
näpunäited 19
häälkäsklus
aktiveerimine 18
aktiveerimisfraas 18
navigeerimine koos 18
näpunäited kasutamiseks 18
Häälkäsklus 18
I
ID-number 21
ikoonid, olekuriba 2
ilm 20
Iminapp 23
liiklus 13, 16, 20
alternatiivne teekond 8
kaamerad 16, 17
kaart 13, 16
ummikud 13, 16
viivituste otsimine 13, 16
liikluskaamerad, vaatamine 16
lisad, kohandatud huvipunktid 10
lisavarustus 25
Läheta ja jälgi 17, 18
lähtestamine
reisiandmed 13
seade 23
M
jagamine
Dispetšerteenistus ja jälgimine 17, 18
Läheta ja jälgi 17, 18
juhiabisüsteem (ADAS) 5, 6
juhihoiatused 4, 5
juhtmevaba kaamera. Vt kaamerad
järgmine pööre 6
marsruudid
arvutamine 8
arvutusrežiim 19
kaardil vaatamine 6
lõpetamine 8
microSD kaart 1, 23, 24
paigaldamine 4
muutmine, salvestatud reisid 19
mälukaart 1, 4, 23, 24
paigaldamine 24
myTrends, teekonnad 8
K
N
J
kaamera, sidumine 24
kaamerad 24
kiirus 5
pardakaamera 3, 21
punane foorituli 5
vahetamine 24
varundamine 24
kaardi 2D-vaade 14
kaardi 3D-vaade 14
kaardi vaade
2D 14
3D 14
kaardid 6, 12, 13, 20
andmeväli 6, 13, 14
detailsuse tase 20
kihid 14
ostmine 25
sümbolid 6
teekondade vaatamine 6, 7
teema 20
tööriistad 12
uuendamine 22
veok 19
kaardikihid, kohandamine 14
kaitse, vahetamine 23
kandja helitugevus 21
kasutusjuhend 19
keel 21
Kiirotsing 9
kiiruskaamerad 5
kodu
asukoha muutmine 6
sõit 6
kohandatud huvipunktid 10
Kojusõit 6
kontod 21
koordinaadid 10
Kus ma olen? 11
kustutamine
hooldusandmed 18
hoolduskategooriad 18
paaristatud Bluetooth seade 16
reisid 19
seotud Bluetooth-seade 16
kõned 15
vastamine 15
kõnedele vastamine 15
Kõnetuvastus 18
kütusetase, tanklad 11
L
lahtiühendamine, Bluetooth seade 16
laiuskraad ja pikkuskraad 10
navigeerimine 6, 7
seaded 20
O
otseteed
kustutamine 11
lisamine 2, 11
otsinguala muutmine 10
otsinguriba 9
P
paaristamine, peakomplekt 14
pardakaamera 21, 23
foto 4
heli jäädvustamine 3
joondamine 3
video esitamine 4
video jäädvustamine 3
parkimine 7, 9, 10
viimane koht 7
peakomplekt, paaristamine 14
photoLive 16
piirangud., sõiduk 2
praegune asukoht 11
profiilid
aktiveerimine 2, 3
veok 2, 3
puhastamine, seade 22, 23
puhkepauside planeerimine 17
Puhkepauside planeerimine 17
puuteekraan 2
puuteekraani puhastamine 22
pöördepunktid 7
R
rakendused 2
reisiandmed 21
reisiinfo 13
lähtestamine 13
vaatamine 13
reisilogi, vaatamine 13
reisiplaneerija 19, 20
kujunduspunktid 19
reisi redigeerimine 19
remonditöökodade nimekiri 9
ristmikud, otsimine 10
S
salvestamine, praegune asukoht 11
salvestatud asukohad 19
kategooriad 12
kustutamine 12
muutmine 12
Indeks
satelliitsignaalid, vastuvõtt 2, 21
seaded 20, 21
seadete taastamine 22
seadme hooldamine 22
seadme ID 21
seadme laadimine 1, 22, 23
seadme paigaldamine 23
auto 1
iminapp 1
Iminapp 23
seadme puhastamine 22
sidumine 14
lahtiühendamine 16
paaristatud seadme kustutamine 16
telefon 14, 24
sihtkohad 20. Vt asukohad
saabumine 7
simuleeritud asukohad 21
Smartphone Link 15, 16
suunad 7
sõiduki profiil
auto 2
veok 2, 3
sõiduki toitejuhe 1
sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem (LDWS)
4–6
sõidusuunad 7
V
vabakäekõned 15
vaigistamine, heli 19
vargus, vältimine 23
veok
haagis 3
huvipunktid 9
kaart 19
profiilid 2, 3
video 4
esitamine 4
kvaliteet 23
salvestamine 3
vältimised 8
keelamine 8
kustutamine 9
piirkond 8
tee 8
tee tüübid 8
teemaksud 8
W
Wi-Fi, ühendamine 21, 24
Wi‑Fi 22
ühendamine 4
T
tagant otsasõidu hoiatussüsteem (FCWS) 4
tagant otsasõidu hoiatussüsteem (FCWS)) 5
tagurduskaamera 24. Vt kaamerad
taimer 17
tarkvara
uuendamine 22
versioon 21
teavituse helitugevus 21
teavitused 2, 15, 16
teekonna kujundamine 7
teekonnad 6
alustamine 6, 9, 10, 18
kaardil vaatamine 7
kujundamine 7
myTrends 8
punkti lisamine 7, 20
soovitatud 8
teemaksud, vältimine 8
tehnilised andmed 22
Tehnoloogia Bluetooth 14, 15
lubamine 21
paaristatud seadme kustutamine 16
seadme lahtiühendamine 16
telefon
lahtiühendamine 16
paaristamine 14
sidumine 14, 24
telefonikõned 15
helistamine 15
häälvalimine 15
vaigistamine 15
vastamine 15
tellimused, Ettevõtte Garmin
reaalajateenused 15
toitekaablid 22
kaitsme vahetamine 23
sõiduk 1
Toitenupp 1
tootetugi 19
traadita peatelefon 15
TripAdvisor 11
tõrkeotsing 23, 24
tööriistad, kaardid 12
U
unerežiim 1
uuendamine
kaardid 22
tarkvara 22
Indeks
27
support.garmin.com
Mai 2018
190-02376-11_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising