Garmin | dēzlCam™ 785 LMT-S | User manual | Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Brukerveiledning

Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Brukerveiledning
DĒZLCAM 785
™
Brukerveiledning
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
®
BC™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk
som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. microSD og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.
TripAdvisor er et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. TruckDown er varemerket for TruckDown Info International, Inc. Windows og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft
Corporation i USA og andre land. Wi‑Fi og Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ er registrerte merker for Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
dēzlCam Oversikt ....................................................................... 1
Feste og slå på dēzlCam enheten i kjøretøyet ........................... 1
Slå enheten av eller på ............................................................... 1
Innhente GPS-signaler ............................................................... 2
Startskjermbildet ......................................................................... 2
Åpne en app ...........................................................................2
Legge til snarveier på startskjermbildet ................................. 2
Vise varsler ............................................................................ 2
Ikoner på statuslinjen ............................................................. 2
Bruke berøringsskjermen ............................................................ 2
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 2
Kjøretøyprofiler .............................................................. 2
Bilprofil ........................................................................................ 2
Legge til en kjøretøyprofil ........................................................... 3
Bytte kjøretøyprofil ...................................................................... 3
Endre tilhengerinformasjon ......................................................... 3
Redigere en kjøretøyprofil .......................................................... 3
Dash Cam ........................................................................ 3
Justere kameraet ........................................................................ 3
Dashbordkamerakontroller ......................................................... 3
Dashbordkameraopptak ......................................................... 3
Lagre et dashbordkameraopptak ........................................... 3
Slå lydopptak av eller på ........................................................ 4
Bruke dashbordkameragalleriet .................................................. 4
Garmin VIRB® appen ................................................................. 4
Vise videoer og bilder i Garmin VIRB appen ......................... 4
Videoer og bilder på datamaskinen ............................................ 4
Bytte ut minnekort i dashbordkameraet ...................................... 4
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.................. 4
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler ............................ 5
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll ........................................ 5
Avansert system for kjørehjelp ................................................... 5
Varslingssystem for frontkollisjoner ....................................... 5
Varselssystem for kjørefelt ..................................................... 5
Navigere til destinasjonen............................................. 6
Ruter ........................................................................................... 6
Starte en rute .............................................................................. 6
Starte en rute ved hjelp av kartet ........................................... 6
Kjøre hjem .............................................................................. 6
Ruten på kartet ........................................................................... 6
Aktiv kjørefeltveiledning ......................................................... 7
Vise svinger og anvisninger ................................................... 7
Vise hele ruten på kartet ........................................................ 7
Ankomme destinasjonen ............................................................ 7
Parkere i nærheten av destinasjonen .................................... 7
Finne forrige parkeringsplass ................................................. 7
Endre den aktive ruten ................................................................ 7
Legge til en posisjon i ruten ................................................... 7
Tilpasse ruten ........................................................................ 7
Foreta en omkjøring ............................................................... 8
Endre modus for ruteberegning ............................................. 8
Stoppe ruten ............................................................................... 8
Bruke foreslåtte ruter .................................................................. 8
Unngå forsinkelser, bomveier og områder ................................. 8
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ......................................... 8
Unngå bomveier ..................................................................... 8
Unngå bomringmerker ........................................................... 8
Unngå veielementer ............................................................... 8
Unngå miljøsoner ................................................................... 8
Egendefinerte unngåelser ...................................................... 8
Finne og lagre posisjoner.............................................. 9
Innholdsfortegnelse
Punkter av interesse ................................................................... 9
Finne punkter av interesse for lastebiler ..................................... 9
Finne interessepunkter fra TruckDown .................................. 9
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen .................................. 9
Finne en adresse ........................................................................ 9
Finne en posisjon etter kategori ............................................... 10
Søke i en kategori ................................................................ 10
Posisjonssøkeresultater ............................................................ 10
Posisjonssøkeresultater på kartet ........................................ 10
Endre søkeområdet .................................................................. 10
Egendefinerte punkter av interesse .......................................... 10
Installere POI Loader ........................................................... 10
Finne egendefinerte POIer .................................................. 10
Parkering .................................................................................. 10
Finne parkering for lastebil ................................................... 10
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon .............. 11
Forstå parkeringsfarger og -symboler .................................. 11
Søkeverktøy .............................................................................. 11
Finne et veikryss .................................................................. 11
Finne en by .......................................................................... 11
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ......................... 11
Foursquare ............................................................................... 11
Koble deg til Foursquare kontoen din .................................. 11
Søke etter interessepunkter fra Foursquare ........................ 11
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare ............................. 11
Sjekke inn med Foursquare ................................................. 11
TripAdvisor ................................................................................ 11
Finne TripAdvisor interessepunkter ..................................... 11
Vise posisjoner som nylig er funnet .......................................... 11
Tømme listen over steder som nylig er funnet ..................... 11
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................. 11
Finne nødtjenester og drivstoff ............................................ 11
Få anvisninger til gjeldende posisjon ................................... 12
Legge til en snarvei ................................................................... 12
Fjerne en snarvei ................................................................. 12
Lagre posisjoner ....................................................................... 12
Lagre en posisjon ................................................................. 12
Lagre din gjeldende posisjon ............................................... 12
Redigere en lagret posisjon ................................................. 12
Tildele en lagret posisjon kategorier .................................... 12
Slette en lagret posisjon ....................................................... 12
Bruke kartet .................................................................. 12
Kartverktøy ............................................................................... 12
Vise et kartverktøy ............................................................... 13
Aktivere kartverktøy ............................................................. 13
Lenger fremme ......................................................................... 13
Vise kommende posisjoner .................................................. 13
Tilpasse kategorier for Lenger fremme ................................ 13
Advarsels- og varselsymboler ................................................... 13
Restriksjonsadvarsler ........................................................... 13
Advarsler om veiforhold ....................................................... 13
Varsler .................................................................................. 13
Tripinformasjon ......................................................................... 13
Vise tripdata på kartet .......................................................... 13
Vise tripinformasjonssiden ................................................... 14
Vise triploggen ..................................................................... 14
Nullstille tripinformasjon ....................................................... 14
Vise kommende trafikkhendelser .............................................. 14
Vise trafikk på kartet ............................................................ 14
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 14
Tilpasse kartet .......................................................................... 14
Tilpasse kartlagene .............................................................. 14
Endre kartdatafeltet .............................................................. 14
Endre perspektiv på kartet ................................................... 14
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner..... 14
Pare telefonen .......................................................................... 14
i
Tips når du har paret enhetene ........................................... 15
Parkoble ekstra Bluetooth enheter ...................................... 15
Garmin Live-tjenester ............................................................... 15
Abonnere på Garmin Live-tjenester ..................................... 15
Sende en posisjon fra smarttelefonen til enheten .................... 15
Smartvarsler ............................................................................. 15
Mottak av smart varsling ...................................................... 15
Ringe med håndfri .................................................................... 15
Foreta et anrop .................................................................... 16
Motta et anrop ...................................................................... 16
Bruke samtalealternativer .................................................... 16
Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt ...................... 16
Om trådløse hodetelefoner ....................................................... 16
Aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjoner ......................... 16
Vise eller skjule varsler for smarttelefonen med
Android™ ............................................................................. 16
Vise eller skjule varselkategorier for Apple® enheten ......... 16
Koble fra en Bluetooth enhet .................................................... 16
Slette en paret Bluetooth enhet ................................................ 16
Slette en parkoblet telefon ........................................................ 16
Trafikk ............................................................................ 16
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link ....................... 16
Aktivere trafikk .......................................................................... 17
Vise trafikk på kartet ................................................................. 17
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 17
photoLive-trafikkameraer .......................................................... 17
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer ............................... 17
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet .............................. 17
Lagre et trafikkamera ........................................................... 17
Verktøy for kjøretøy og fører ....................................... 17
Pauseplanlegging ..................................................................... 17
Ta en foreslått pause ........................................................... 17
Starte pausetidtakeren ......................................................... 17
Stanse pausetidakeren midlertidig og nullstille den ............. 17
Justere kjøretimer ................................................................ 17
Justere daglig maksimal kjøretid .......................................... 17
Send og spor ............................................................................ 18
Oppsett av Send og spor-deling .......................................... 18
Starte en Send og spor-økt .................................................. 18
Sende en sendemelding til en dēzl enhet ............................ 18
Registrere servicehistorikk ........................................................ 18
Legge til servicekategorier ................................................... 18
Slette servicekategorier ....................................................... 18
Gi servicekategoriene nytt navn ........................................... 18
Slette servicehistorikk .......................................................... 19
Redigere servicehistorikk ..................................................... 19
Talekommando ............................................................. 19
Angi aktiveringsfrasen .............................................................. 19
Aktivere talekommandoer ......................................................... 19
Tips for talekommandoer .......................................................... 19
Starte en rute ved bruk av talekommandoer ............................ 19
Dempe instruksjoner ................................................................. 19
Talekontroll ............................................................................... 19
Konfigurere talekontroll ........................................................ 19
Bruke talekontroll ................................................................. 19
Tips for talekontroll ............................................................... 19
Bruke programmene .................................................... 19
Vise brukerveiledningen på enheten ........................................ 19
Vise lastebilkartet ...................................................................... 19
Turplanlegger ............................................................................19
Planlegge en tur ................................................................... 20
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur ..................... 20
Oppdage severdigheter langs turen .................................... 20
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur ............... 20
Navigere til en lagret tur ....................................................... 20
ii
Redigere og lagre den aktive ruten ...................................... 20
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 20
Vise værmeldingen ................................................................... 20
Vise været nærme en annen by ........................................... 20
dēzlCam innstillinger................................................... 20
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 20
Innstillinger for kart og kjøretøy ............................................ 21
Innstillinger for rutepreferanser ............................................ 21
Innstillinger for kjørehjelp ..................................................... 21
Trafikkinnstillinger ................................................................ 21
Innstillinger for dashbordkamera .............................................. 21
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi ......................................... 21
Koble til et trådløst nettverk ...................................................... 21
Skjerminnstillinger ..................................................................... 21
Innstillinger for lyder og varsler ................................................. 22
Justere volumet for lyder og varsler ..................................... 22
Aktivere eller deaktivere stedstjenester .................................... 22
Angi tekstspråk ......................................................................... 22
Legge til kontoer ....................................................................... 22
Innstillinger for dato og klokkeslett ........................................... 22
Enhetsinnstillinger ..................................................................... 22
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 22
Informasjon om enheten.............................................. 22
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon ................................... 22
Spesifikasjoner ......................................................................... 22
Lade enheten ............................................................................ 22
Vedlikehold av enheten............................................... 22
Garmin støttesenter .................................................................. 22
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et
Wi‑Fi nettverk ............................................................................ 22
Ta vare på enheten .................................................................. 23
Rengjøre kameralinsen ........................................................ 23
Rengjøre enhetens utside .................................................... 23
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 23
Unngå tyveri ......................................................................... 23
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy .............................. 23
Nullstille enheten ...................................................................... 23
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 23
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 23
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 23
Feilsøking...................................................................... 23
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 23
Braketten holder ikke enheten min på plass når jeg kjører ...... 24
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 24
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 24
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 24
Opptakene er uklare ................................................................. 24
Minnekortet er forringet og må byttes ut ................................... 24
Opptakene hakker eller er ufullstendige ................................... 24
Enheten kobler seg ikke til telefonen eller Smartphone Link .... 24
Tillegg............................................................................ 24
Ryggekameraer ........................................................................ 24
Koble til et kablet ryggekamera ............................................ 24
Parkoble et BC™ 35 ryggekamera med en Garmin
navigasjonsenhet ................................................................. 25
Se video fra ryggekameraet ................................................. 25
Koble til en trådløs skjerm ........................................................ 25
Databehandling ........................................................................ 25
Om minnekort ...................................................................... 25
Sette inn minnekort for kart og data ..................................... 25
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 25
Overføre data fra datamaskinen .......................................... 25
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 25
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 25
Innholdsfortegnelse
Indeks............................................................................ 26
Innholdsfortegnelse
iii
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
• Oppdatere kart og programvare på enheten (Oppdatere kart
og programvare ved hjelp av et Wi‑Fi nettverk, side 22).
• Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (Feste og
slå på dēzlCam enheten i kjøretøyet, side 1).
• Justere dashbordkameraet (Justere kameraet, side 3).
• Innhente GPS-signaler (Innhente GPS-signaler, side 2).
• Justere volumet (Justere volumet for lyder og varsler,
side 22) og lysstyrken på skjermen (Justere lysstyrken på
skjermen, side 2).
• Konfigurere en kjøretøyprofil (Legge til en kjøretøyprofil,
side 3).
• Navigere til destinasjonen (Starte en rute, side 6).
Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse
omstendigheter kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte
interne medisinske enheter, deriblant pacemakere og
insulinpumper. Hold enheten og braketten unna slike
medisinske enheter.
LES DETTE
Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse
omstendigheter kan magneter forårsake skade på enkelte
elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbare
datamaskiner. Vær forsiktig når enheten eller braketten er i
nærheten av elektroniske enheter.
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
1 Koble strømkabelen for bil À til mini-USB-porten på
braketten.
dēzlCam Oversikt
2 Trykk braketten Á mot sugekoppen  til den klikker på plass.
MERK: Det kan hende braketten og sugekoppen allerede er
montert i pakken.
Garmin logoen på braketten skal vises riktig vei. Det er
enklest å koble braketten og sugekoppen til når den
hengslede armen på sugekoppen er lukket. Braketten og
sugekoppen passer tett sammen, og det kan hende du må
trykke hardt for å koble dem sammen.
3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken à bakover
mot frontruten.
4 Plasser baksiden av enheten inn på den magnetiske
braketten.
5 Velg et alternativ:
• Hvis strømkabelen har en strøm strømplugg for bil, kobler
du den til et strømuttak i bilen.
• Hvis strømkabelen har uisolerte kontakter, følger du
ledningsdiagrammet som følger med kabelen, for å koble
kabelen til strømuttaket i bilen.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Mikrofon for håndfri telefonering
Mikrofon for opptak med dashbordkamera
Volumkontroll
Kamera
Av/på-knapp
Slå enheten av eller på
• For å slå på enheten trykker du på av/på-tasten À eller
kobler enheten til strøm.
Mikro-USB-port til strøm og data
Minnekortspor til kart og data
3,5 mm lydkontakt
Magnetisk montering med 14-pinners kontakt
Høyttaler
Minnekort til dashbordkamera under tilgangspanel (Bytte ut
minnekort i dashbordkameraet, side 4)
Feste og slå på dēzlCam enheten i kjøretøyet
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten
slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår
du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Komme i gang
• Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på
av/på-tasten mens enheten er på.
1
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og
enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten
umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere
strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
• Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en
melding vises på skjermbildet og deretter velge Slå av.
Vise varsler
1 Dra nedover fra toppen av skjermen.
Innhente GPS-signaler
Ikoner på statuslinjen
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden
det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere
faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist
brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og
hvor lang tid det har gått siden du sist brukte
navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente
satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Kontroller at vises på statuslinjen, og aktiver stedstjenester
hvis det ikke gjør det (Aktivere eller deaktivere stedstjenester,
side 22).
3 Hvis det er nødvendig, går du ut til et åpent område med fri
sikt mot himmelen, borte fra høye bygninger og trær.
Innhenter satellitter vises øverst på navigasjonskartet til
enheten finner plasseringen din.
Startskjermbildet
MERK: Utseendet til hjemskjermbildet kan variere hvis det har
blitt tilpasset.
Listen over varsler vises.
Velg
et alternativ:
2
• Velg varselet hvis du vil starte handlingen eller
programmet som beskrives i varselet.
• Dra varselet til høyre hvis du vil skjule det.
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten.
Stedstjenester er aktivert (Aktivere eller deaktivere stedstjenester,
side 22).
Bluetooth teknologi er aktivert.
®
Koblet til en Bluetooth enhet
Koblet til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et trådløst nettverk,
side 21).
®
Aktiv kjøretøyprofil. Sveip nedover to ganger, og velg å vise
innstillinger for kjøretøyprofilen (Kjøretøyprofiler, side 2).
Batteriladenivå.
Bruke berøringsskjermen
•
•
•
•
Trykk på skjermen for å velge et element.
Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller bla.
Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.
Justere lysstyrken på skjermen
À
Á
Â
Skyv nedover for å vise varsler.
Sveip nedover to ganger raskt for å endre innstillinger og lysstyrke
for bakgrunnsbelysning.
Hold nede for å tilpasse bakgrunnsbildet eller legge til widgeter på
startskjermbildet.
Velg for å åpne rullegardinmenyen for apper. Rullegardinmenyen
for apper inneholder snarveier til alle appene som er installert på
enheten.
Åpne en app
Hjemskjermbildet inneholder snarveier til ofte brukte apper.
Rullegardinmenyen for apper inneholder alle appene som er
installert på enheten din, organisert i to faner. Navigasjon-fanen
inneholder Garmin apper til navigasjon, sending og timer med
serviceregistrering. Produktivitet-fanen inneholder apper som er
nyttige for kommunikasjon, dokumentvisning og andre
oppgaver.
Velg et alternativ for å starte en app:
• Velg en app-snarvei fra hjemskjermbildet.
• Velg , velg en fane, og velg en app.
Legge til snarveier på startskjermbildet
1 Velg .
2 Sveip oppover eller nedover for å se flere apper.
3 Hold nede en app, og dra den til en plassering på
startskjermbildet.
2
Enheten bruker en sensor for omgivelseslys til å justere
lysstyrken på skjermen til kjøretøyforholdene automatisk. Du kan
også justere lysstyrken manuelt via varselspanelet eller
innstillingsmenyen.
1 Velg et alternativ:
• Sveip nedover to ganger fra toppen av skjermbildet for å
utvide hurtiginnstillingene i varselspanelet.
• Velg > Skjerm > Lysstyrkenivå.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Kjøretøyprofiler
ADVARSEL
Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene
til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta
advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i
kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over
disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg
alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av
kjøretøyprofilen. Den aktiverte kjøretøyprofilen vises med et ikon
på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og
kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.
Når du aktiverer en kjøretøyprofil for lastebil, unngår enheten å
ta med begrensede eller ufremkommelige områder på ruten
basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har angitt
for kjøretøyet.
Bilprofil
Bilprofilen er en forhåndslastet kjøretøyprofil som er ment for
bruk i bil. Når du bruker bilprofilen, beregner enheten vanlige
bilruter, og lastebilruting er ikke tilgjengelig. Noen
Kjøretøyprofiler
lastebilspesifikke funksjoner og innstillinger er ikke tilgjengelig
ved bruk av bilprofilen.
Legge til en kjøretøyprofil
Du kan legge til en kjøretøyprofil som inkluderer vekt,
dimensjoner og andre egenskaper for kjøretøyet.
1 Velg > Navigasjon > Kjøretøyprofil > .
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til en lett lastebil med fastmontert
lasterom, velger du Lett lastebil.
• Hvis du vil legge til en trekkvogn eller trekkvogn/tilhengerkombinasjon, velger du Trekkvogn.
• Hvis du vil legge til en buss, velger du Buss.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å angi egenskapene for
kjøretøyet.
Når du har lagt til en kjøretøyprofil, kan du redigere profilen for å
legge til detaljert informasjon, for eksempel VIN-nummer eller
tilhengernummer (Redigere en kjøretøyprofil, side 3).
Bytte kjøretøyprofil
Hver gang du slår på enheten, blir du bedt om å velge en
kjøretøyprofil. Du kan manuelt velge til en annen kjøretøyprofil
når som helst.
1 Velg et alternativ:
• Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen, og velg
kjøretøyprofilikonet, for eksempel eller
.
• Velg > Navigasjon > Kjøretøyprofil.
2 Velg en kjøretøyprofil.
Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert mål og vekt.
3 Velg Velg.
Endre tilhengerinformasjon
Før du kan endre tilhengerinformasjonen, må du angi en
kjøretøyprofil for en trekkvogn (Legge til en kjøretøyprofil,
side 3).
Når du bytter tilhenger for trekkvognen, kan du endre
tilhengerinformasjonen i kjøretøyprofilen uten å endre
trekkvogninformasjonen. Du kan raskt bytte mellom tilhengere
du bruker ofte.
1 Velg > Navigasjon > Kjøretøyprofil.
2 Velg trekkvognprofilen du vil bruke med tilhengeren.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke en nylig tilhengerkonfigurasjon, velger du
en tilhengerkonfigurasjon fra listen.
• Hvis du vil registrere en ny tilhengerkonfigurasjon, velger
du Ny konfigurasjon og oppgir tilhengerinformasjonen.
Redigere en kjøretøyprofil
Du kan redigere en kjøretøyprofil for å endre
kjøretøyinformasjon, eller du kan legge til detaljert informasjon i
en ny kjøretøyprofil, for eksempel VIN-nummer,
tilhengernummer eller kilometertelleravlesning. Du kan også
slette en kjøretøyprofil eller gi den nytt navn.
1 Velg > Navigasjon > Kjøretøyprofil.
2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil redigere kjøretøyprofilinformasjonen, velger du
og deretter feltet du vil redigere.
• Hvis du vil gi en kjøretøyprofil nytt navn, velger du >
> Gi profilen nytt navn.
Dash Cam
• Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du
Slett.
>
>
Dash Cam
Justere kameraet
ADVARSEL
Ikke forsøk å justere kameraet mens du kjører.
Dashbordkameraet bør justeres hver gang du fester eller flytter
på enheten.
1 Velg Dash Cam.
2 Vipp enheten for å justere kameraet.
Trådkorset skal peke rett frem, og horisontlinjen skal være
sentrert mellom toppen og bunnen av skjermen.
TIPS: Hvis sugekoppen vises i synsfeltet til
dashbordkameraet, må du flytte den hengslede armen mot
sugekoppen.
Dashbordkamerakontroller
LES DETTE
Bruk av denne enheten kan være begrenset eller forbudt i
enkelte rettsområder. Det er ditt ansvar å kjenne til og handle i
tråd med gjeldende lover og regler for personvern i rettsområder
der du har planer om å bruke denne enheten.
Du kan kontrollere dashbordkameraet med
dashbordkameraappen eller varselspanelet.
Velg > Dash Cam, eller sveip nedover fra toppen av
skjermbildet.
Velg for å lagre et dashbordkameraopptak.
Velg for å stoppe dashbordkameraopptak.
Velg for å starte dashbordkameraopptak.
Velg for å aktivere lydopptak.
Velg for å deaktivere lydopptak.
Dashbordkameraopptak
• Når dashbordkameraet tar opp, tar det opp kontinuerlig og
overskriver den eldste videoen som ikke er lagret.
• Du kan starte og stoppe dashbordkameraopptak med
dashbordkamerakontrollene (Dashbordkamerakontroller,
side 3).
• Dashbordkameraet tar bare opp mens enheten er festet til
strømbraketten. Når enheten er fjernet fra braketten eller
braketten går tom for strøm, stopper dashbordkameraet
opptaket automatisk etter en 15 sekunders forsinkelse.
• Hvis du aktiverer du alternativet Automatisk opptak
(Innstillinger for dashbordkamera, side 21), starter
dashbordkameraet opptak automatisk når enheten forsynes
med strøm via braketten med strømforsyning. Dette er mest
nyttig når braketten er koblet til en tenningsbryter.
Lagre et dashbordkameraopptak
Du kan lagre en del av videoopptaket for å hindre at det blir
overskrevet av en ny video.
1 Mens dashbordkameraet tar opp, velger du > Dash Cam >
.
Enheten lagrer videoopptaket før, mens og etter at du velger
.
2 Velg en gang til for å utvide opptakstiden som lagres
(valgfritt).
En melding angir hvor mye video som lagres.
3
Det er begrenset lagringsplass på minnekortet. Når du har lagret
et videoopptak, bør du overføre opptaket til en datamaskin eller
annen ekstern lagringsenhet for permanent oppbevaring
(Videoer og bilder på datamaskinen, side 4).
Slå lydopptak av eller på
LES DETTE
Lydopptak med denne enheten kan være begrenset eller forbudt
i enkelte rettsområder. Det er ditt ansvar å kjenne til og handle i
tråd med gjeldende lover og regler for personvern i rettsområder
der du har planer om å bruke denne enheten.
104UNSVD: Inneholder ulagrede videoopptak. Enheten
overskriver den eldste ulagrede videoen når lagringsplassen
for ulagrede videoer er full.
Bytte ut minnekort i dashbordkameraet
Du kan bytte ut minnekortet i dashbordkameraet for å få mer
lagringskapasitet eller for å bytte ut et kort som ikke fungerer
lenger. Dashbordkameraet krever et microSD minnekort fra 4 til
64 GB og hastighetsklasse 10 eller høyere.
1 Trykk på de to markerte områdene, og skyv bakpanelet ned
À for å åpne det.
®
Enheten kan ta opp lyd ved hjelp av den integrerte mikrofonen
når video tas opp. Du kan slå av eller på lydopptak når du vil.
1 Velg > Dash Cam.
2 Velg eller .
Bruke dashbordkameragalleriet
Du kan bruke dashbordkameragalleriet til å vise
dashbordkameravideoer, slette videoer du ikke trenger, og lagre
et klipp fra videoopptak som ikke er lagret.
MERK: Enheten stopper videoopptaket mens du viser videoer.
1 Velg > Dashbordkameragalleri > OK.
2 Velg en lagret video, eller velg Ikke lagret.
Videoen spilles av automatisk.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre et opptaksklipp som ikke er lagret, kan du
bruke glidebryteren til å velge videosegmentet du vil lagre,
og deretter velge .
Enheten lagrer videosegmentet mellom de oransje
pekerne på glidebryteren.
• Hvis du vil slette en video, velger du .
Garmin VIRB appen
®
Med gratisappen Garmin VIRB kan du vise og dele videoer og
bilder du har tatt opp med dashbordkameraet, på
smarttelefonen. For å laste ned Garmin VIRB appen eller for
mer informasjon kan du gå til garmin.com/virbapp.
Vise videoer og bilder i Garmin VIRB appen
1 Installer Garmin VIRB appen fra appbutikken på
2
3
4
5
mobilenheten din.
Du finner mer informasjon på garmin.com/virbapp.
Velg > Dashbordkameragalleri > på dēzlCam enheten.
Åpne Garmin VIRB appen på smarttelefonen din.
Appen søker etter dēzlCam enheten og kobles til automatisk.
Om nødvendig angir du Wi-Fi-passordet som vises på
dēzlCam skjermbildet.
Velg en video eller et bilde som du vil vise eller dele, på
smarttelefonen.
Videoer og bilder på datamaskinen
Videoer og bilder lagres i DCIM-mappen på kameraets
minnekort. Videoer lagres i MP4-filformat, og bilder lagres i JPGformat. Du kan se og overføre bilder og videoer ved å koble
minnekortet eller enheten til datamaskinen (Koble enheten til
datamaskinen, side 25).
Videoene og bildene sorteres i flere mapper.
100EVENT: Inneholder videoer som ble lagret automatisk da
enheten registrerte en hendelse.
101SAVED: Inneholder videoer som er lagret manuelt av
brukeren.
102PHOTO: Inneholder bilder.
4
2 Velg minnekortspor Á.
3 Trykk inn det eksisterende minnekortet til det klikker på plass,
4
5
6
7
og slipp det.
Det eksisterende minnekortet løses ut fra sporet.
Ta det eksisterende kortet ut av kortsporet.
Sett det nye minnekortet inn i kortsporet.
Skyv inn kortet til du hører et klikk.
Legg på panelet igjen, og skyv det oppover til panelet klikker
på plass.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
LES DETTE
Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning
og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og
økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent.
Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser
informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den
hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er
tilgjengelige i alle områder.
Skoler: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den
kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense
(om tilgjengelig).
Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den
kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å
senke hastigheten.
Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød
kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende
fartsgrensen.
Endring i fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser den
kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre
hastigheten.
Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til en kommende jernbaneovergang.
Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden
til det kommende området der dyr krysser veien.
Svinger: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til
svingen.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg
dette området i høyere hastighet. Enheten må motta
trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen
(Trafikk, side 16).
Ingen lastebiler tillatt: Enheten spiller av en tone når du
nærmer deg en vei der lastebiler ikke er tillatt.
Fare for kontakt med bakken: Enheten spiller av en tone og
viser en melding når du nærmer deg en vei der kjøretøyet
kan komme i kontakt med bakken.
Sidevind: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du
nærmer deg en vei som kan ha sidevind.
Smal vei: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du
nærmer deg en vei som kan være for smal for kjøretøyet ditt.
Bratt bakke: Enheten spiller av en tone og viser en melding når
du nærmer deg en bratt bakke.
Delstats- og landegrenser: Enheten spiller av en tone og viser
en melding når du nærmer deg en delstatsgrense eller
landegrense.
Varsling om frontkollisjon: Enheten varsler deg når den
oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg
(Varslingssystem for frontkollisjoner, side 5).
Kjørefeltsadvarsel: Enheten varsler deg når den oppdager at
du kanskje krysser veistriper (Varselssystem for kjørefelt,
side 5).
Avansert system for kjørehjelp
Enheten din inneholder et avansert system for kjørehjelp (ASFK)
som bruker det integrerte dashbordkameraet til å varsle deg om
omgivelsene du kjører i.
Varslingssystem for frontkollisjoner
ADVARSEL
Varslingssystemet for frontkollisjoner (FCWS) er en funksjon
som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å
holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og
alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Varslingssystemet for
frontkollisjoner bruker kameraet for å kunne varsle deg om
møtende kjøretøy, og kan derfor ha begrenset funksjonalitet i
forhold med dårlig sikt. Du finner mer informasjon på
garmin.com/warnings.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
på alle enhetsmodeller.
Varslingssystemet for frontkollisjon varsler deg når enheten
oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg. Enheten
finner kjøretøyets hastighet ved hjelp av GPS og beregner trygg
avstand avhengig av hvor fort du kjører. VFF-funksjonen
aktiveres automatisk når hastigheten din er over 48 km/t
(30 mph).
Når enheten oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg,
spiller den av et lydvarsel og en advarsel vises på skjermen.
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler
Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen
typer førervarsler. Den visuelle varslingen vises selv om
varseltonen er deaktivert.
1 Velg > Navigasjon > Kjørehjelp > Hørbare førervarsler.
2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av
hvert varsel.
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt
lys eller hastighet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten
varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for fartseller rødlyskontroll.
• Sanntidsdata for fotobokser for farts- og rødlyskontroll er
tilgjengelig som et abonnement fra Garmin Live-tjenester via
Smartphone Link-appen (Garmin Live-tjenester, side 15).
• Hvis du vil opprettholde en oppdatert database over
plasseringen av fotobokser for farts- eller rødlyskontroll, må
du ha et aktivt abonnement for å laste ned og lagre
fotoboksdata. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke
tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et
abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som
helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende
abonnement.
MERK: I noen områder inkluderer noen produktpakker
forhåndslastede data om fotobokser for farts- og
rødlyskontroll med kostnadsfrie livstidsoppdateringer.
• Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com
/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på
enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta
oppdatert fotoboksinformasjon.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
Ytelsestips for varslingssystemet for frontkollisjon
Flere faktorer påvirker ytelsen til varslingssystemet for
frontkollisjon. Noen forhold kan hindre varslingssystemet for
frontkollisjon i å oppdage kjøretøyet foran deg.
• Varslingssystemet for frontkollisjon aktiveres bare når
hastigheten er over 50 km/t (30 mph).
• Varslingssystemet for frontkollisjon oppdager kanskje ikke
kjøretøyet foran deg når kameraets utsikt til kjøretøyet skjules
av regn, tåke, snø, sol, frontlys eller mørke.
• Varslingssystemet for frontkollisjon fungerer kanskje ikke på
riktig måte hvis kameraet ikke er justert riktig (Justere
kameraet, side 3).
• Varslingssystemet for frontkollisjon oppdager kanskje ikke
kjøretøy som er mer enn 40 m (130 fot) unna, eller som er
nærmere enn 5 m (16 fot).
• Varslingssystemet for frontkollisjon fungerer kanskje ikke hvis
innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige
høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i
kjøretøyet (Justere kameraet, side 3).
Varselssystem for kjørefelt
ADVARSEL
Varslingssystemet for kjørefelt (LDWS) er en funksjon som bare
er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å holde øye
med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. Varslingssystemet for kjørefelt
bruker kameraet for å kunne varsle deg om kjørefeltmarkeringer,
5
og kan derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig
sikt. Du finner mer informasjon på garmin.com/warnings.
Varselssystemet for kjørefelt varsler deg når enheten oppdager
at du kanskje krysser veistriper. Enheten varsler deg for
eksempel hvis du krysser kantlinjer. VFK-funksjonen varsler deg
bare når hastigheten er over 64 km/t (40 mph). Varselet vises på
venstre eller høyre på skjermen, avhengig av hvilken stripe du
krysset.
• Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for
den aktive kjøretøyprofilen.
• Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp
av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute
(Starte en rute, side 6).
• Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan
du tilpasse ruten (Tilpasse ruten, side 7).
• Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (Legge til en
posisjon i ruten, side 7).
Starte en rute
1 Velg Hvor skal du?, og søk etter en posisjon (Finne og lagre
MERK: Bruk alternativet Kameraplassering til å angi hvor
enheten er plassert i kjøretøyet, slik at varselssystemet for
kjørefelt skal fungere best mulig.
Plassere kameraet
Du kan montere enheten til venstre, midt på eller til høyre på
frontruten eller dashbordet. Bruk alternativet Kameraplassering
til å angi hvor enheten er plassert i kjøretøyet, slik at
varselssystemet for kjørefelt skal fungere best mulig.
1 Velg > Dash Cam > Kameraplassering > Horisontal
plassering.
2 Angi plasseringen til enheten.
Ytelsestips for varselssystemet for kjørefelt
Flere faktorer påvirker ytelsen til varslingssystemet for kjørefelt.
Noen forhold kan hindre varslingssystemet for kjørefelt i å
oppdage at du kjører utenfor kjørefeltet.
• Varslingssystemet for kjørefelt varsler deg bare når
hastigheten er over 65 km/t (40 mph).
• Varslingssystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke på riktig
måte hvis kameraet ikke er justert riktig.
• Varslingssystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke hvis
innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige
høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i
kjøretøyet (Justere kameraet, side 3).
• Varslingssystemet for kjørefelt krever en åpen og kontinuerlig
utsikt til veistripene.
◦ Kjøring utenfor kjørefeltet oppdages kanskje ikke hvis
veistripene skjules av regn, tåke, snø, store skygger, sol
eller frontlys, veiarbeider eller andre visuelle hindringer.
◦ Kjøring utenfor kjørefelt oppdages kanskje ikke hvis
veistripene er feiljustert, mangler eller er slitt.
• Varslingssystemet for kjørefelt oppdager kanskje ikke kjøring
utenfor kjørefelt på veldig brede, smale eller svingete veier.
Navigere til destinasjonen
Ruter
posisjoner, side 9).
2 Velg en posisjon.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere ved hjelp av den
anbefalte ruten.
• Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
• Hvis du vil endre ruten, velger du > Rediger rute og
legger til tilpasningspunkter på ruten (Tilpasse ruten,
side 7).
Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk
av talemeldinger og informasjon på kartet (Ruten på kartet,
side 6). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i
utkanten av kartet i flere sekunder.
Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til
posisjonene på ruten (Legge til en posisjon i ruten, side 7).
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg Kjør!.
Kjøre hjem
Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi
Hjem-posisjonen din.
1 Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.
Redigere Hjem-posisjon
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Angi Hjem-posisjonen din.
Ruten på kartet
Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp
av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for
neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på
kartet.
En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller
flere destinasjoner.
• Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på
innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (Endre
modus for ruteberegning, side 8) og unngåelser (Unngå
forsinkelser, bomveier og områder, side 8).
6
Navigere til destinasjonen
• Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten
automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten
automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.
Parkere i nærheten av destinasjonen
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen
handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
Avstand til neste handling.
Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
Ruten uthevet på kartet.
Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til
kommende handlinger.
Kjøretøyets hastighet.
Navnet på veien du kjører på.
Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som
vises (Endre kartdatafeltet, side 14).
Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og
omgivelsene.
Aktiv kjørefeltveiledning
Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på
ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av
kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje À viser hvilket
kjørefelt du skal ligge i for svingen.
Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i
nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte
destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter
parkering.
MERK: Denne funksjonen bør bare brukes sammen med
kjøretøyprofilen for bil. Når du bruker en kjøretøyprofil for
lastebiler, kan du søke etter parkering for lastebiler i nærheten
av destinasjonen din (Finne parkering for lastebil, side 10).
1 Velg et alternativ:
• Når enheten viser meldingen, velger du Ja for å søke etter
parkering i nærheten.
• Hvis det ikke vises noen melding, velger du Hvor skal
du? > Kategorier > Parkering og deretter > Mitt
bestemmelsessted.
2 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
3 Velg en parkeringsplass, og velg Kjør! > Legg til som neste
stopp.
Enheten veileder deg til parkeringsområdet.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg > Forrige plass.
Endre den aktive ruten
Legge til en posisjon i ruten
Vise svinger og anvisninger
Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter
eller andre anvisninger for ruten din.
1 Velg et alternativ fra kartet:
• Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du
navigerer, velger du > Svinger.
Kartvertøyet viser de neste fire svingene eller
anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres
automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
• Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger
for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).
Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises
for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
helst sted på kartet.
2 Velg .
Ankomme destinasjonen
Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å
hjelpe deg med å fullføre ruten.
•
angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en
talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
• Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten
automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja
for å finne parkeringsplasser i nærheten (Parkere i nærheten
av destinasjonen, side 7).
Navigere til destinasjonen
Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på
en rute (Starte en rute, side 6).
Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for
eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på
ruten.
TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner
eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av
turplanleggeren (Planlegge en tur, side 20).
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter en posisjon (Finne og lagre posisjoner, side 9).
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
5 Velg et alternativ:
• Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten
ved å velge Legg til som neste stopp.
• Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å
velge Legg til som siste stopp.
• Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen
destinasjonene på ruten ved å velge Legg til på aktiv
rute.
Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye
posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.
Tilpasse ruten
Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (Starte
en rute, side 6).
Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at
du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt
område uten å legge til en destinasjon på ruten.
1 Velg et sted på kartet.
7
2 Velg
.
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
3 Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge for å zoome inn på kartet og velge en
mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte
posisjonen.
4 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg flere posisjoner på kartet for å legge til
tilpasningspunkter på ruten.
• Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du Kjør!.
Foreta en omkjøring
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for
kartverktøy, kan du legge det til (Aktivere kartverktøy,
side 13).
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter distanse.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
• Velg Omkjøring hvis du vil finne en ny rute.
Endre modus for ruteberegning
1 Velg > Navigasjon > Rutepreferanser >
Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Stoppe ruten
• Gå til kartet, og velg > .
• Fra varsellinjen skyver du ned og velger
Garmin-navigasjon.
i varselet for
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen
(Enhetsinnstillinger, side 22).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Unngå forsinkelser, bomveier og områder
Unngå trafikkforsinkelser på ruten
Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå
trafikkforsinkelser (Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone
Link, side 16).
Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å
unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette
8
alternativet i trafikkinnstillingene (Trafikkinnstillinger, side 21),
kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute hvis tilgjengelig.
3 Velg Kjør!.
Unngå bomveier
Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som
krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder
med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt
område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.
1 Velg > Navigasjon > Rutepreferanser.
2 Velg et alternativ:
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
Velg
Lagre.
4
Unngå bomringmerker
Hvis kartdataene på enheten inneholder detaljert informasjon
om bomringmerker, kan du unngå eller tillate veier som krever
bomringmerker for hvert land.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg > Navigasjon > Rutepreferanser > Bomringer og
gebyrer > Bomringmerker.
2 Velg et land.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom et
område som krever bomringmerker, velger du Spør alltid.
• For å alltid unngå veier som krever bomringmerker, velger
du Unngå.
• For å alltid tillate veier som krever bomringmerker, velger
du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå veielementer
1 Velg > Navigasjon > Rutepreferanser > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
deretter OK.
Unngå miljøsoner
Enheten din kan unngå områder med miljømessige
begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde
kjøretøyet ditt. Dette alternativet gjelder for typen kjøretøy i den
aktive kjøretøyprofilen (Kjøretøyprofiler, side 2).
1 Velg > Navigasjon > Rutepreferanser > Miljøsoner.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en
miljøsone, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du Tillat.
3 Velg Lagre.
Egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte
områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten
beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant
ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.
Navigere til destinasjonen
Unngå en vei
> Navigasjon > Rutepreferanser > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 Velg Legg til veiunngåelse.
4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
5 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
6 Velg Ferdig.
1 Velg
Unngå et område
1 Velg > Navigasjon > Rutepreferanser > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 VelgLegg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6 Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg > Navigasjon > Rutepreferanser > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
> Navigasjon > Rutepreferanser > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
1 Velg
Finne og lagre posisjoner
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert
gateinformasjon. Menyen Hvor skal du? hjelper deg med å finne
destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom,
søke og lagre denne informasjonen.
• Angi søkeord for å søke raskt gjennom all
posisjonsinformasjonen (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen, side 9).
• Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter
kategori (Punkter av interesse, side 9).
• Søk etter stoppesteder og tjenester for lastebiler, inkludert
detaljert registerinformasjon fra TruckDown , der det er
tilgjengelig (Finne punkter av interesse for lastebiler,
side 9).
• Søk etter og sjekk inn på Foursquare interessepunkter
(Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 11).
• Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for
eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater
(Søkeverktøy, side 11).
• Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (Endre
søkeområdet, side 10).
• Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i
fremtiden (Lagre posisjoner, side 12).
®
®
Finne og lagre posisjoner
• Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (Vise posisjoner
som nylig er funnet, side 11).
Punkter av interesse
Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller
interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan
blant annet være populære destinasjoner, for eksempel
bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Finne punkter av interesse for lastebiler
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder
punkter av interesse for lastebiler, for eksempel trailerkafeer,
rasteplasser og veiestasjoner.
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Lastebil.
Finne interessepunkter fra TruckDown
Registeret TruckDown er et register over forretninger for
lastebilbransjen, for eksempel verksteder for lastebiler og
utsalgssteder for dekk.
Registeret TruckDown er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg et alternativ:
• Velg Truck Locations for å finne interessepunkter som
passer for lastebiler.
• Velg Truck Services for å finne posisjoner som har
tjenester for lastebiler.
Velg
en kategori.
2
3 Velg eventuelt Filtrer etter fasiliteter og varemerker, velg
en eller flere fasiliteter og deretter Lagre.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig for stoppesteder
for lastebiler.
4 Velg en destinasjon.
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
9
2 Velg eventuelt Søker i nærheten av: hvis du vil endre
søkeområde (Endre søkeområdet, side 10).
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne en posisjon etter kategori
1
2
3
4
Velg Hvor skal du?.
Velg en kategori, eller velg Kategorier.
Velg eventuelt en underkategori.
Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Velg en kategori.
3 Velg et alternativ:
• Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av
skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er
funnet i den valgte kategorien.
• Velg en underkategori om nødvendig, og velg en
destinasjon.
Posisjonssøkeresultater
Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med
den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise
flere resultater.
Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
À
Á
Â
Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert
informasjon om den valgte posisjonen.
à Kjør!
Ä
Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte
ruten.
Velg for å vise søkeresultatene i en liste.
Endre søkeområdet
Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du
kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av
destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg .
3 Velg et alternativ.
Egendefinerte punkter av interesse
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan
inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt,
eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.
Installere POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til
datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av
programvaren POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Finne egendefinerte POIer
À
Á
Â
Ã
Ä Kjør!
Å
Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte
ruten.
Velg for å vise søkeresultatene på kartet.
Posisjonssøkeresultater på kartet
Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i
en liste.
Velg
fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste
posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende
informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.
Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn
egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI
Loader (Installere POI Loader, side 10).
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.
Parkering
dēzlCam enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre
det enklere å finne parkering i nærheten, basert på
sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller
aksepterte betalingsmetoder.
I noen områder er parkeringsdata tilgjengelig i sanntid når
dēzlCam enheten er koblet til Smartphone Link. Når enheten
mottar parkeringsdata i sanntid, kan du vise parkeringstrender i
sanntid.
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser. Garmin er ikke
ansvarlig for at parkeringsdata i sanntid er korrekte.
Finne parkering for lastebil
1 Velg Hvor skal du? > Truck Locations >
Parkeringsplasser.
2 Velg en parkeringsplass.
3 Velg Kjør!.
10
Finne og lagre posisjoner
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.
2 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
3 Velg en parkeringsplass.
4 Velg Kjør!.
Forstå parkeringsfarger og -symboler
Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er
fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en
parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er
tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ
prisinformasjon og betalingstype.
Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på
enheten.
Velg fra parkeringssøkeresultatene.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Finne en by
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg et alternativ:
• Velg en by fra listen over byer i nærheten.
• Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger
du Søker i nærheten av: (Endre søkeområdet, side 10).
• Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du Angi
søk, angir et bynavn og velger .
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Foursquare
Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten
inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare
som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for
posisjoner.
Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone
Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner.
Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av
Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra
Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter
interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.
Koble deg til Foursquare kontoen din
1 Koble enheten til Smartphone Link.
2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen din.
3 Åpne innstillingene i Smartphone Link-appen, og velg
Foursquare > Logg på.
Finne og lagre posisjoner
4 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.
Søke etter interessepunkter fra Foursquare
Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger
på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved
hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene
fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater
fra Foursquare brukerkontoen din.
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Foursquare.
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare
Før du kan se posisjonsinformasjon fra Foursquare, må du
koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge
på Foursquare kontoen.
Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for
eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter
og åpningstider.
1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
2 Velg .
Sjekke inn med Foursquare
Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en
støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på
Foursquare kontoen.
1 Velg > Foursquare > Sjekk inn.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg > Sjekk inn.
TripAdvisor
Enheten omfatter TripAdvisor interessepunkter og vurderinger.
TripAdvisor vurderinger vises automatisk i listen over
søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke
etter TripAdvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem
etter avstand eller popularitet.
Finne TripAdvisor interessepunkter
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > TripAdvisor.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over TripAdvisor interessepunkter i
nærheten for kategorien.
3 Velg Sorter resultater for å sortere søkeresultatene etter
avstand eller popularitet (valgfritt).
Vise posisjoner som nylig er funnet
Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylig.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne nødtjenester og drivstoff
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste
sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff eller Bilberging.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle
områder.
MERK: Når kjøretøyprofilen for lastebil er aktiv, vises det et
alternativ for stoppesteder som er tilrettelagt for lastebiler i
stedet for bare bensin.
11
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte
tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du Kjør!.
• Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om
stedet, velger du .
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg en snarvei for å fjerne den.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Ferdig.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 10).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg > Lagre.
4 Angi et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
12
Tildele en lagret posisjon kategorier
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Bruke kartet
Du kan bruke kartet til å navigere en rute (Ruten på kartet,
side 6) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har
en aktiv rute.
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller
nedover.
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter
kategori, velger du .
• Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet
og deretter Kjør! (Starte en rute ved hjelp av kartet,
side 6).
Kartverktøy
Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og
enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et
kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.
Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.
Kamera: Gir kontroller for dashbordkameraet og viser varsler
når du er i fare for kollisjon med bilen foran eller i ferd med å
bevege deg over i feil kjørefelt. Gir deg også tilgang til
søkeren for dashbordkameraet og innstillingene for
kjørehjelp.
Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over
posisjoner på ruten.
Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller
veien du kjører (Lenger fremme, side 13).
Høyde: Viser høydeendringer lenger fremme.
Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (Vise
svinger og anvisninger, side 7).
Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet
eller kilometerstand (Vise tripdata på kartet, side 13).
Volum: Justerer hovedlydvolumet.
Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede
telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er
aktiv (Bruke samtalealternativer, side 16).
Bruke kartet
Send og spor: Lar deg starte og stoppe Send og spor-deling
(Send og spor, side 18).
Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (Vise
kommende trafikkhendelser, side 14).
Vær: Viser værforholdene i området.
photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLiveabonnementet ditt (photoLive-trafikkameraer, side 17).
Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for
rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig
når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på
enheten, og du har en aktiv tilkobling til Smartphone Linkappen.
Pauseplanlegger: Viser påminnelser om pauser og foreslåtte
stopp.
Vise et kartverktøy
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg et kartverktøy.
.
Advarsels- og varselsymboler
ADVARSEL
Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene
til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta
advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i
kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over
disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg
alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
Det kan vises advarsels- og varselsymboler på kartet eller i
ruteanvisningene for å varsle deg om potensielle farer,
veiforhold og kommende vektstasjoner.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, velger Tilpasset søk og angir navnet på en
forretning eller kategori.
5 Velg Lagre.
.
Restriksjonsadvarsler
Aktivere kartverktøy
Høyde
Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest,
som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til
opptil 12 verktøy på menyen.
1 Gå til kartet, og velg > .
2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil
legge til.
3 Velg Lagre.
Vekt
Lenger fremme
Ingen trailere tillatt
Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende
posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise
kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter,
bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien,
kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på
motorveiskilt.
Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger
fremme.
Farlige materialer er ikke tillatt
Vise kommende posisjoner
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg et alternativ:
Akselvekt
Lengde
Bredde
Ingen lastebiler tillatt
Brennbare materialer er ikke tillatt
Vannforurensende materialer er ikke tillatt
Sving til venstre ikke tillatt
Sving til høyre ikke tillatt
U-sving ikke tillatt
Advarsler om veiforhold
Fare for kontakt med bakken
• For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger
du om nødvendig.
• For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjørsler eller byer velger du .
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører
på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.
Velg
et element for å vise en liste over posisjoner for den
3
kategorien, avkjørselen eller byen.
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet
Lenger fremme.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
Bruke kartet
Sidevind
Smal vei
Skarp sving
Bratt nedoverbakke
Overhengende tre
Varsler
Veiingsstasjon
Veien er ikke bekreftet som egnet for lastebiler
Tripinformasjon
Vise tripdata på kartet
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy (Aktivere kartverktøy, side 13).
På kartet velger du > Tripdata.
13
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet,
må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy
(Aktivere kartverktøy, side 13).
1 På kartet velger du > Tripdata.
2 Velg et tripdatafelt.
3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg > Navigasjon > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Vise kommende trafikkhendelser
Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din motta
trafikkdata (Trafikk, side 16).
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg > Navigasjon > Kart & kjøretøy > Kartlag.
14
2 Merk av i boksen ved siden av hvert lag du vil vise på kartet.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
Velg
hvilken type data som skal vises.
2
Endre perspektiv på kartet
1 Velg > Navigasjon > Kart & kjøretøy > Kjøre –
kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet i 2D med nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
For at du skal kunne få mest mulig ut av dēzlCam enheten, bør
du parkoble den med smarttelefonen din og koble til
Smartphone Link-appen. Smartphone Link-appen gjør at
enheten kan motta sanntidsdata, inkludert trafikkdata i sanntid,
parkeringstrender, fotobokser for rødt lys og hastighet og andre
Live-tjenester. Det gjør dessuten at du kan bruke tilkoblede
funksjoner, som Send og spor-turdeling og meldinger.
Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten,
som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte
veier (Trafikk, side 16).
Parkeringsinformasjon i sanntid: Sender parkeringstrender i
sanntid til enheten, der det er tilgjengelig (Parkering, side 10).
Garmin Live-tjenester: Leverer kostnadsfrie og
betalingsbaserte tjenester for å sende sanntidsdata til
enheten, som fotobokser for rødt lys og hastighet eller
trafikkameraer (Garmin Live-tjenester, side 15).
Værinformasjon: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten (Vise værmeldingen, side 20).
Send og spor: Lar deg motta oppdrag og dele turen din med en
speditør og utvalgte kontakter i sanntid (Send og spor,
side 18).
Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk eller
meldingstyper.
Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via
enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri
høyttalertelefon.
MERK: Denne funksjonen krever ingen tilkobling til
Smartphone Link-appen.
Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner
fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.
Innsjekking av Foursquare: Gjør at du kan sjekke inn på
Foursquare posisjoner med navigasjonsenheten (Sjekke inn
med Foursquare, side 11).
Pare telefonen
Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare enheten med
en kompatibel mobiltelefon.
1 Plasser telefonen og dēzlCam enheten mindre enn 3 m (10
fot) fra hverandre.
2 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth teknologi og angir
at telefonen skal være synlig for andre enheter.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for telefonen.
3 På dēzlCam enheten velger du > Bluetooth.
4 Slå på trådløs Bluetooth teknologi ved hjelp av innstillingene.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
5 Velg telefonen din fra listen.
6 Kontroller eventuelt at koden som vises på telefonen,
samsvarer med koden som vises på dēzlCam enheten.
7 Velg Parkoble.
MERK: Hvis du vil vise kontakter og anropslogger på dēzlCam
enheten din, kan det hende du må gå til Bluetooth innstillingene
på telefonen og aktivere tillatelse for kontaktdeling for den
parkoblede dēzlCam enheten. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for telefonen.
Tips når du har paret enhetene
• Når du først har paret dem, kobles de to enhetene
automatisk sammen hver gang du slår dem på.
• Du er klar til å motta samtaler når telefonen er koblet til
enheten.
• Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen
den sist var tilkoblet.
• Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles
automatisk til enheten når enheten slås på.
• For å ringe må kontaktdelingstillatelsen aktiveres for
navigasjonsenheten i Bluetooth innstillingene på telefonen
din.
• Du må bekrefte at Bluetooth funksjonene du ønsker å bruke,
er aktivert (Aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjoner,
side 16).
Parkoble ekstra Bluetooth enheter
1 Plasser hodetelefonene eller telefonen og Bluetooth enheten
2
3
4
5
6
mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
Aktiver Bluetooth på enheten.
På hodetelefonene eller telefonen aktiverer du Bluetooth
trådløs teknologi og gjør dem synlige for andre Bluetooth
enheter.
På enheten velger du > Bluetooth > Søk etter enheter.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
Velg hodetelefonene eller telefonen fra listen.
Velg OK.
Garmin Live-tjenester
Enheten må være koblet til Smartphone Link før du kan bruke
Garmin Live-tjenester.
Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og betalingsbaserte
abonnementer som sender sanntidsdata til enheten, for
eksempel trafikkforhold, vær og fotobokser for rødt lys og
hastighet.
Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne
programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser
Smartphone Link symbolet og vises bare når enheten er koblet
til Smartphone Link.
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Noen dēzlCam Live-tjenester forutsetter et betalingsbasert
abonnement. I Smartphone Link-appen kan du kjøpe et
livstidsabonnement direkte i appen. Abonnementet er knyttet til
appbutikkontoen for smarttelefonen.
1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
2 Velg Min konto.
Det vises en liste over tilgjengelige tjenester og priser på
abonnementer.
3 Velg en tjeneste.
4 Velg prisen.
5 Velg Abonner.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
6 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpet.
Sende en posisjon fra smarttelefonen til
enheten
Du kan søke etter en posisjon ved hjelp av Smartphone Linkappen på telefonen og sende den til dēzlCam enheten.
1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil finne et sted i nærheten, velger du Finn steder
i nærheten og angir hele eller deler av en adresse eller et
stedsnavn.
• Hvis du vil finne et Foursquare interessepunkt i nærheten,
velger du Foursquare og deretter et interessepunkt fra
listen.
• Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Velg
posisjon, og trykk på posisjonen på kartet.
• Hvis du vil finne en adresse fra kontaktlisten, velger du
Kontakter og deretter et kontaktnavn.
Den valgte posisjonen vises på kartet.
3 Velg Send.
Smartphone Link-appen sender posisjonen til dēzlCam.
4 Velg et alternativ på dēzlCam enheten:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere til posisjonen.
• Hvis du vil vise detaljer om posisjonen eller lagre den som
favoritt, velger du .
• Hvis du vil godta posisjonen uten å starte navigasjon,
velger du OK.
Posisjonen vises under posisjoner som nylig er funnet, på
dēzlCam enheten.
Smartvarsler
Når enheten er koblet til Smartphone Link-appen, kan du vise
varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger,
innkommende anrop og kalenderavtaler, på dēzlCam enheten.
Mottak av smart varsling
ADVARSEL
Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.
Før dēzlCam enheten kan motta varsler, må du koble den til
smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.
Når dēzlCam enheten din mottar et varsel fra smarttelefonen
din, vises et varsel på dēzlCam statuslinjen.
• Velg varselet for å lese hele varselet.
MERK: Du kan ikke lese smartvarsler mens kjøretøyet er i
bevegelse.
• Velg Spill for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
• Hvis du vil avvise varselet, skyver du det til venstre eller
høyre.
Ringe med håndfri
MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og
kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt
telefon eller bestemte hodetelefoner kan brukes. Det er ikke
sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.
Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til
mobiltelefonen og det/den trådløse hodesettet eller hjelmen, slik
at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om enheten
med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
15
Foreta et anrop
1 Velg .
2 Velg et alternativ:
• Når du vil foreta et anrop, velger du , taster inn et
telefonnummer og velger .
• Hvis du vil ringe til et nummer du har ringt til, eller blitt ringt
opp av nylig, velger du og velger et nummer.
• Hvis du vil ringe til en kontakt fra telefonboken, velger du
og deretter en kontakt.
Motta et anrop
Velg Svar eller Avvis når du mottar et anrop.
Bruke samtalealternativer
Samtalealternativer vises når du svarer på et anrop. Det er ikke
sikkert at alle alternativene er kompatible med telefonen din.
TIPS: Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne
den igjen ved å velge på hovedmenyen.
• Hvis du vil konfigurere en konferansesamtale, velger du .
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra
Bluetooth tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil
fortsette samtalen i fortrolighet.
• Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
• Hvis du vil legge på, velger du
.
Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt
Du kan lagre opptil tre kontakter som forhåndsinnstilte på
nummertastaturet. Dette gjør at du raskt kan ringe hjem, til
familiemedlemmer eller kontakter du ringer ofte.
1 Velg > .
2 Velg et forhåndsinnstilt nummer, for eksempel Forh.innst. 1,
og velg OK.
3 Velg en kontakt.
Om trådløse hodetelefoner
Enheten kan sende navigasjonslydmeldinger til trådløse
hodetelefoner ved hjelp av trådløs teknologi. Du finner mer
informasjon på http://www.garmin.com/bluetooth.
Aktivere eller deaktivere Bluetoothfunksjoner
Du kan aktivere eller deaktivere håndfri telefonringing og
Smartphone Link funksjoner for den parkoblede smarttelefonen.
1 Velg > Bluetooth.
2 Velg ved siden av telefonnavnet.
3 I delen Bruk for velger du et alternativ:
• For å aktivere en tilkobling til Smartphone Link appen
velger du Smartphone Link.
• For å aktivere funksjoner for håndfri telefonringing velger
du Håndfri.
4 Velg OK.
Vise eller skjule varsler for smarttelefonen med
Android™
Du kan bruke Smartphone Link-appen til å velge hvilke typer
varsler som vises på dēzlCam enheten.
1 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
2 Velg .
3 Kontroller at det er merket av for Smartvarsler.
16
4 Velg Innstillinger fra Varsler-delen.
En liste med varselkategorier og apper vises.
Velg
et alternativ:
5
• Velg vekslebryteren ved siden av kategorien eller navnet
på appen for å aktivere eller deaktivere et varsel.
• Velg for å legge til en app på listen.
Vise eller skjule varselkategorier for Apple enheten
®
Hvis du er tilkoblet en Apple enhet, kan du filtrere varslingene
som vises på dēzlCam enheten din ved å vise eller skjule
kategorier.
1 Velg > Smartvarsler > .
2 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth Enheten kan ikke koble
til dēzlCam enheten automatisk i fremtiden.
1 Velg > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil koble fra.
Slette en paret Bluetooth enhet
Du kan slette en paret Bluetooth enhet for å unngå at den
automatisk kobler til dēzlCam-enheten i fremtiden. Hvis du
sletter en paret smarttelefon, slettes også alle synkroniserte
telefonbokkontakter og anropshistorikk fra dēzlCam-enheten.
1 Velg > Bluetooth.
2 Ved siden av Bluetooth enhetsnavnet velger du > Glem.
Slette en parkoblet telefon
Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til
enheten automatisk flere ganger.
1 Velg > Bluetooth.
2 Ved siden av telefonnavnet velger du > Glem.
Trafikk
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller
på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved
beregning av ruter og til å finne en ny rute til
bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i
trafikken på den aktive ruten (Trafikkinnstillinger, side 21). Med
trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i
området.
For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.
• Enheten mottar gratis trafikkdata via Smartphone Link-appen
(Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 16).
• Alle produktmodeller kan motta trafikkdata ved hjelp av en
OTA-trafikkmottakerkabel (Motta trafikkdata ved hjelp av
Smartphone Link, side 16). Gå til produktsiden på
garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel
trafikkmottakerkabel.
Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer
informasjon om områder med trafikkdekning på
www.garmin.com/traffic.
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone
Link
Enheten kan motta gratis trafikkdata via Smartphone Linkappen.
1 Koble enheten til Smartphone Link.
Trafikk
2 På dēzlCam enheten velger du
> Navigasjon > Trafikk og
sjekker at avmerkingsboksen Trafikk er valgt.
Aktivere trafikk
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.
1 Velg > Navigasjon > Trafikk.
2 Merk av for Trafikk.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
photoLive-trafikkameraer
Før du kan bruke denne funksjonen, må du være koblet til
Smartphone Link, og du må abonnere på photoLive-tjenesten
(Abonnere på Garmin Live-tjenester, side 15).
photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på
hovedveier og i veikryss.
photoLive-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder.
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer
Du kan vise sanntidsbilder fra trafikkameraer i nærheten. Du kan
også lagre trafikkameraer for områder der du kjører ofte.
1 Velg > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg en trafikkameraposisjon.
Det vises en forhåndsvisning av sanntidsbildet fra kameraet
ved siden av et kart over kameraets posisjon. Du kan velge
forhåndsvisningen av bildet for å vise bildet i full størrelse.
5 Velg Lagre for å lagre kameraet (valgfritt).
Det legges til et miniatyrbilde av kameraet i
hovedskjermbildet i photoLive-appen.
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet
Verktøy for kjøretøy og fører
Pauseplanlegging
LES DETTE
Denne enheten er i seg selv IKKE en godkjent erstatning for
krav til registrering i loggbok i henhold til forskrifter fra Federal
Motor Carrier Safety Administration (FMCSA i USA). Førere må
følge alle gjeldende nasjonale og lokale krav til tidsforbruk. Når
denne enheten er integrert med en Garmin eLog™ kompatibel
enhet for elektronisk registrering, kan den brukes til å overholde
krav for registrering av tidsforbruk og pauser. Gå til garmin.com
/elog hvis du vil ha mer informasjon eller kjøpe en Garmin eLog
enhet.
Når funksjonen for pauseplanlegging er aktivert, varsler enheten
deg én time før foreslått tid for pause og før grensen for
maksimal kjøretid er nådd. Den foreslår også steder der du kan
ta pause, på ruten din. Du kan bruke denne funksjonen til å
registrere arbeidstiden din. Dette kan gjøre det enklere å følge
sikkerhetsforskriftene.
MERK: Funksjonen for pauseplanlegging er ikke tilgjengelig når
du bruker kjøretøyprofilen.
Ta en foreslått pause
Enheten varsler deg når det er på tide med en pause, og viser
foreslåtte interessepunkter som er pausesteder, på ruten din.
Velg et interessepunkt fra listen over foreslåtte pausesteder.
Enheten legger til pausestedet som neste destinasjon på ruten
din.
Starte pausetidtakeren
Pausetidtakeren starter automatisk når kjøretøyet kjører i minst
8 km/t (5 mph) i 30 sekunder. Du kan starte tidtakeren manuelt
når som helst.
1 Fra kartet velger du > Pauseplanlegger.
2 Velg Start tidtaker.
Stanse pausetidakeren midlertidig og nullstille den
Pausetidtakeren stanser midlertidig automatisk når kjøretøyet
står stille i mer enn tre minutter. Du kan stanse tidtakeren
midlertidig manuelt for korte stopp, for eksempel ved parkering
eller stopp på en veikro. Du kan nullstille tidtakeren manuelt ved
kjøreturens slutt.
1 Velg Stopp tidtaker.
2 Velg et alternativ:
• Velg Pause for å stanse tidtakeren midlertidig.
• Velg Nullstill for å stoppe og nullstille tidtakeren.
1 Gå til kartet, og velg
photoLive-kartverktøyet viser trafikkameraer fra veien foran deg.
> photoLive.
Enheten viser sanntidsbildet fra det nærmeste trafikkameraet
på veien foran sammen med avstanden til kameraet. Når du
passerer kameraet, laster enheten inn sanntidsbildet fra det
neste kameraet på veien.
2 Hvis det ikke finnes noen kameraer for veien, velger du Finn
kameraer for å vise eller lagre trafikkameraer i nærheten
(valgfritt).
Du kan justere det totale antallet timer du har kjørt, slik at det
samsvarer bedre med det registrerte tidsforbruket.
1 Velg Totalt antall timer kjørt i
pauseplanleggingsfunksjonen.
2 Angi det totale antallet kjørte timer.
3 Velg Lagre.
Lagre et trafikkamera
1 Velg > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg et veikryss.
5 Velg Lagre.
Du kan justere daglig maksimal kjøretid slik at det overholder
juridiske krav i området ditt.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Timer kjørt per dag i funksjonen for pauseplanlegging.
2 Velg daglig maksimal kjøretid for området ditt.
3 Velg Lagre.
Verktøy for kjøretøy og fører
Justere kjøretimer
Justere daglig maksimal kjøretid
17
Send og spor
LES DETTE
Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.
Send og spor-funksjonen lar deg dele turen med en speditør
eller med kontakter fra smarttelefonen og kontoer for sosiale
nettverk. Mens du deler, kan de som ser på, spore den
gjeldende posisjonen din, den neste destinasjonen og veien til
de siste reisene i sanntid.
Denne funksjonen krever at smarttelefonen kjører Smartphone
Link-appen.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker
kjøretøyprofilen.
Oppsett av Send og spor-deling
Første gangen du bruker Send og spor-funksjonen, må du sette
opp funksjonen og invitere en speditør.
1 Koble til Smartphone Link.
2 Velg > Send og spor på dēzl™ enheten din.
3 Følg instruksjonene på skjermen på dēzl enheten din for å
fullføre konfigurasjonen av funksjonen.
Starte en Send og spor-økt
LES DETTE
Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.
Før du kan begynne å dele, må føreren konfigurere Send og
spor-funksjonen (Oppsett av Send og spor-deling, side 18).
Du kan begynne å dele Send og spor-data med dēzlCam
enheten din eller Smartphone Link appen.
• Velg > Send og spor > Start på dēzlCam enheten din.
• Velg > Send og spor > Start fra kartet på dēzlCam
enheten din.
• Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
Send og spor > Start Send og spor.
Det legges ut en kobling der du kan se Send og spor-dataene
dine på de aktiverte kontoene dine på sosiale nettverk, og det
sendes ut en e-post med koblingen til de inviterte kontaktene
dine. Mens du deler, kan de du deler med, klikke på koblingen
for å spore den gjeldende posisjonen din og nylige strekninger i
sanntid.
vises i dēzlCam statuslinjen mens deling av Send og spor er
aktivert. Antallet inviterte seere vises også.
TIPS: Som standard vil Send og spor-delingsøkten avsluttes
automatisk etter 24 timer. I Smartphone Link-appen kan du
velge Send og spor > Hold aktiviteten tilgjengelig for å
forlenge varigheten til Send og spor-delingsøkten, eller du kan
stoppe delingen når som helst.
Stoppe Send og spor-deling
Du kan stoppe Send og spor-deling når som helst ved å bruke
dēzlCam enheten eller Smartphone Link-appen.
• Velg > Send og spor > Stopp på dēzlCam enheten din.
• Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
Send og spor > Stopp Send og spor.
Seere mottar en melding om at Send og spor-økten er avsluttet,
og de kan ikke spore posisjonen din lenger.
Starte en Send og spor-økt automatisk
Du kan aktivere enheten til å starte en Send og spor-økt
automatisk hver gang du starter en rute.
1 Velg > Navigasjon > Rutepreferanser.
2 Velg Automatisk start for Send og spor
18
Sende en sendemelding til en dēzl enhet
Før du kan sende en oppdragsmelding, må føreren konfigurere
Send og spor funksjonen (Oppsett av Send og spor-deling,
side 18).
Du kan sende en oppdragsmelding direkte til en dēzl enhet ved
å bruke Send og spor funksjonen. Dette kan være nyttig for å
sende oppdatert informasjon til en fører.
MERK: Denne funksjonen er ikke kompatibel med alle
meldingsappene til smarttelefoner.
1 Forbered en e-post eller tekstmelding med oppdatert
oppdragsinformasjon.
2 Ta med ordet «dezl» i emnelinjen eller brødteksten til eposten eller tekstmeldingen.
MERK: Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i
ordet «dezl».
3 Send e-posten eller tekstmeldingen til førerens smarttelefon.
Meldingen vises på førerens dēzl enhet og kan vises mens
kjøretøyet er i bevegelse.
Starte en rute ved hjelp av en oppdragsmelding
Når du mottar en melding fra speditøren din, kan du starte en ny
rute ved hjelp av mottatt adresseinformasjon, hvis det er
tilgjengelig.
1 Velg meldingsvarselet.
2 Velg adressekoblingen fra meldingsteksten.
Enheten søker etter adressen.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
Enheten beregner en rute til destinasjonen og starter en ny
Send og spor-økt.
Registrere servicehistorikk
Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det
utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere
servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier
(Legge til servicekategorier, side 18).
1 Velg > Servicehistorikk.
2 Velg en servicekategori.
3 Velg Legg til oppføring.
4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg Neste.
5 Angi en kommentar (valgfritt).
6 Velg Ferdig.
Legge til servicekategorier
1 Velg > Servicehistorikk.
2 Velg > Legg til kategori.
3 Angi et kategorinavn, og velg Ferdig.
Slette servicekategorier
Når du sletter en servicekategori, slettes også all
servicehistorikken innenfor kategorien.
1 Velg > Servicehistorikk.
2 Velg > Slett kategorier.
3 Velg servicekategoriene som skal slettes.
4 Velg Slett.
Gi servicekategoriene nytt navn
1 Velg > Servicehistorikk.
2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
3 Velg > Gi kategori nytt navn.
4 Angi et navn, og velg Ferdig.
Verktøy for kjøretøy og fører
Slette servicehistorikk
1 Velg > Servicehistorikk.
2 Velg en servicekategori.
3 Velg > Slett oppføring.
4 Velg serviceoppføringene som skal slettes.
5 Velg Slett.
Redigere servicehistorikk
Du kan redigere kommentaren, kilometertelleravlesningen og
datoen for en serviceoppføring.
1 Velg > Servicehistorikk.
2 Velg en kategori.
3 Velg et felt.
4 Angi den nye informasjonen, og velg Ferdig.
Talekommando
MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller
områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.
MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke
optimalt under støyende forhold.
Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og
kommandoer. På menyen Talekommando finner du
talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å
aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er
Talekommando.
TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du
antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
1 Velg > Talekommando > > Aktiveringsfrase.
2 Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på
hvor sterk frasen er.
3 Velg Ferdig.
Aktivere talekommandoer
Si aktiveringsfrasen.
Menyen for talekommandoer vises.
Tips for talekommandoer
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
• Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du
muligheten for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.
• Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og
avslutter modusen for talekommando.
Starte en rute ved bruk av talekommandoer
Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.
Si aktivertingsfrasen (Angi aktiveringsfrasen, side 19).
Si Finn sted.
Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.
Si linjenummeret.
Si Naviger.
1
2
3
4
5
Talekommando
Dempe instruksjoner
Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å
dempe lyden på enheten.
1 Velg > Talekommando > .
2 Velg Lydløse instruksjoner > Aktivert.
Talekontroll
Talekontrollfunksjonen aktiveres for regioner der
Talekommandofunksjonen ikke er tilgjengelig. Med Talekontroll
kan du bruke stemmen til å kontrollere enheten. Du må
konfigurere funksjonen for stemmen din før du kan bruke
Talekontrollfunksjonen.
Konfigurere talekontroll
Funksjonen Talekontroll må konfigureres for en enkelt brukers
stemme. Funksjonen fungerer ikke for andre brukere.
1 Velg > Talekontroll.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å ta opp kommander for
hver talekontrollfrase.
MERK: Du trenger ikke å lese frasen nøyaktig slik den vises
på skjermen. Du kan lese opp en alternativ kommando med
samme betydning avhengig av hva du foretrekker.
Når du vil bruke en talekontrollfunksjon, må du si kommandoen
du tok opp for funksjonen.
Bruke talekontroll
1 Si kommandoen du tok opp for Talekontroll-frasen.
Menyen for talekontroll vises.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Tips for talekontroll
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Lytt etter en tone som bekrefter at enheten har hentet inn en
kommando.
Bruke programmene
Vise brukerveiledningen på enheten
Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på
mange språk.
1 Velg > Hjelp.
Brukerveiledningen vises på samme språk som
programvareteksten (Angi tekstspråk, side 22).
2 Velg for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).
Vise lastebilkartet
Lastebilkartet fremhever godkjente lastebilruter på kartet, for
eksempel STAA-foretrukne ruter (Surface Transportation
Assistance Act), TD-foretrukne ruter (TruckDown) og NRMHruter (Non-Radioactive Hazardous Materials). De godkjente
rutene endres basert på området ditt og kartdataene som er
lastet inn på enheten.
Velg > Lastebilkart.
Turplanlegger
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som
du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være
nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan
redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å
endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes
rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til
tilpasningspunkter.
19
Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den
aktive ruten.
Planlegge en tur
En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid
inneholde en startposisjon og minst én destinasjon.
Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen.
Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir
enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først.
På en rundtur kan startposisjonen og den endelige
destinasjonen være samme posisjon.
1 Velg > Turplanlegger > Ny tur.
2 Velg Velg startposisjon.
3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg Velg.
4 Velg Velg bestemmelsessted.
5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg Velg.
6 Trykk på Legg til posisjon for å legge til flere posisjoner
(valgfritt).
7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du
Neste > Lagre.
8 Angi et navn, og velg Ferdig.
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur
1 Velg > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på
og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
• Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte
posisjonen, velger du .
• Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du .
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur
Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen
automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon
og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer
rekkefølgen.
Når du redigerer en tur, velger du
> Optimaliser
rekkefølge.
Oppdage severdigheter langs turen
Enheten kan foreslå interessante eller populære severdigheter
du kan legge til på turen.
1 Når du redigerer en tur, velger du > Turinnstillinger >
Foreslå severdigheter.
2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
3 Velg Velg for å legge til severdigheten på turen.
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur
Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter
turen.
1 Velg > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg kjøretøyprofilikonet, og velg kjøretøyet du planlegger å
bruke mens du navigerer under turen (valgfritt).
4 Velg > Turinnstillinger.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du
Tilpass rute og følger instruksjonene på skjermen
(Tilpasse ruten, side 7).
• Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du
Rutepreferanse (Endre modus for ruteberegning, side 8).
20
Navigere til en lagret tur
Før du kan begynne å navigere en lagret tur, må den aktive
kjøretøyprofilen på enheten samsvare med den valgte
kjøretøyprofilen for turen (Endre alternativene for
ruteplanlegging for en tur, side 20). Hvis profilene ikke
samsvarer, blir du bedt om å endre kjøretøyprofilen før du kan
starte turen (Bytte kjøretøyprofil, side 3).
1 Velg > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Kjør!.
4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg Start.
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt
posisjon og viser deretter veien til de gjenværende
turdestinasjonene i riktig rekkefølge.
Redigere og lagre den aktive ruten
Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere
og lagre ruten som en tur.
1 Velg > Turplanlegger > Min aktive rute.
2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
3 Velg Lagre for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere
igjen senere (valgfritt).
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Enhetsinnstillinger, side 22).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg > Hvor jeg har vært.
Vise værmeldingen
Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen.
Du kan koble enheten til Smartphone Link-appen for å motta
værdata.
1 Velg > Vær.
Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose
for de neste dagene.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg > Vær > Gjeldende posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
dēzlCam innstillinger
Navigasjonsinnstillinger
Velg > Navigasjon.
Kjøretøyprofil: Angir kjøretøyprofil for hver lastebil du kommer
til å bruke enheten i.
Kart & kjøretøy: Angir detaljnivået for kartene og fartøyikonet
som skal vises på enheten.
Rutepreferanser: Angir rutepreferanser når du navigerer.
Kjørehjelp: Angir varsler for kjørehjelp.
Trafikk: Angir trafikkinformasjonen som enheten bruker. Du kan
konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter
og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det
dēzlCam innstillinger
oppstår forsinkelser i trafikken på den aktive ruten (Unngå
trafikkforsinkelser på ruten, side 8).
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg > Navigasjon > Kart & kjøretøy.
Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på
kartet.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 14).
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg > Navigasjon > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Innstillinger for rutepreferanser
Velg > Navigasjon > Rutepreferanser.
Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av
hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Automatisk start for Send og spor: Aktiverer enheten til å
starte en Send og spor-økt automatisk hver gang du starter
en rute.
Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med
miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som
kan gjelde kjøretøyet ditt.
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet fra føreren.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger for navigasjon.
Reisehistorikk: Gjør at enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Innstillinger for kjørehjelp
Velg > Navigasjon > Kjørehjelp.
Hørbare førervarsler: Aktiverer et hørbart varsel for alle typer
førervarsler (Funksjoner og varsler om førerbevissthet,
side 4).
Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg
fotobokser for farts- og rødlyskontroll.
Trafikkinnstillinger
Fra hovedmenyen velger du > Navigasjon > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet
Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene
automatisk.
dēzlCam innstillinger
Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.
Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte
alternative ruter automatisk eller på forespørsel (Unngå
trafikkforsinkelser på ruten, side 8).
Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som
enheten viser et trafikkvarsel for.
Innstillinger for dashbordkamera
Velg > Dash Cam.
Kameraplassering: Lar deg angi kjøretøyets høyde og
kameraets plassering og justere dashbordkameraet (Justere
kameraet, side 3).
Automatisk opptak: Dashbordkameraet kan begynne å ta opp
video automatisk når du slår på enheten.
Varsling om frontkollisjon: Gjør det mulig å aktivere og angi
sensitiviteten for frontkollisjonsvarselet (Varslingssystem for
frontkollisjoner, side 5). Høyere sensitivitet gjør at du blir
varslet tidligere enn ved lavere sensitivitet.
Kjørefeltsadvarsel: Varsler deg når enheten oppdager at du
kanskje krysser veistriper utilsiktet (Varselssystem for
kjørefelt, side 5).
Videooppløsning: Angir oppløsning og kvalitet for
dashbordkameraopptak.
Ta opp lyd: Aktiverer eller deaktiverer lydopptak ved opptak
med dashbordkameraet.
Dataoverlegg: Inkluderer informasjon om dato, tid, sted og
hastighet i videoopptaket.
Ta opp etter strømbrudd: Opptaket fortsetter i en angitt
tidsperiode etter tap av ekstern strøm.
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi
Velg
> Bluetooth.
Koble til et trådløst nettverk
1 Velg > Wi-Fi.
2 Velg eventuelt bryteren for å slå på trådløs
nettverksteknologi.
Velg
et trådløst nettverk.
3
4 Angi eventuelt krypteringskoden.
Enheten kobler til det trådløse nettverket. Enheten husker
nettverksinformasjonen og kobler til automatisk hvis du går
tilbake dette stedet senere.
Skjerminnstillinger
Velg > Skjerm.
Lysstyrkenivå: Stiller inn lysstyrken på enhetsskjermen.
Adaptiv lysstyrke: Justerer lysstyrken på
bakgrunnsbelysningen automatisk basert på omgivelseslyset,
når enheten ikke står i braketten.
Tema: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du
velger Automatisk, veksler enheten automatisk mellom dageller nattfarger basert på klokkeslettet.
Bakgrunnsbilde: Stiller inn bakgrunnsbildet på enheten.
Dvale: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går
inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.
Daydream: Aktiverer eller deaktiverer skjermsparer for
daydream.
Skriftstørrelse: Øker eller minsker skriftstørrelsen på enheten.
Når enheten roteres: Gjør at skjermen kan rotere automatisk
mellom stående og liggende visning basert på enhetens
retning, eller forbli i nåværende retning.
MERK: Når enheten er koblet til bilbraketten, støtter den bare
liggende modus.
21
Strømme: Gjør det mulig å vise innholdet trådløst på en
kompatibel ekstern skjerm.
Informasjon om Garmin-enheten: Viser informasjon om
maskinvare- og programvareversjon.
Innstillinger for lyder og varsler
Gjenopprette innstillinger
Velg > Lyd og varsel.
Volumglidebrytere: Angi volumet for navigering, medier, anrop,
alarmer og varsler.
Ikke forstyrr: Angir reglene for den automatiske Ikke forstyrrfunksjonen. Med denne funksjonen kan du deaktivere
lydalarmer under bestemte tider eller hendelser.
Standard varseltone: Angir standard varselstone på enheten.
Du kan gjenopprette en innstillingskategori til
fabrikkinnstillingene.
1 Velg .
2 Velg en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Justere volumet for lyder og varsler
1 Velg > Lyd og varsel.
2 Bruk glidebryterne til å justere volumet for lyder og varsler.
Aktivere eller deaktivere stedstjenester
Stedstjenesterfunksjonen må aktiveres for at enheten skal finne
plasseringen din, bekrefte ruter og gi navigasjonsassistanse. Du
kan deaktivere stedstjenester for å spare batteristrøm eller for å
planlegge en rute når enheten er innendørs, borte fra GPSsignaler. Når stedstjenester er deaktivert, aktiverer enheten en
GPS-simulator til å beregne og simulere ruter.
1 Velg > Posisjon.
2 Aktiver eller deaktiver stedstjenester med bryteren.
MERK: For de fleste bruksområder skal du ikke endre Modusinnstillingen fra standardalternativet Bare enhet. Enheten har en
høyytelses GPS-antenne som gir de mest nøyaktige
posisjonsdataene mens du navigerer.
Informasjon om enheten
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon
1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
2 Velg Om enheten > Forskrifter.
Spesifikasjoner
Driftstemperaturområde
Fra –10 til 55°C (fra 14 til 131°F)
Ladetemperaturområde
(strøm fra kjøretøy)
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntakstype
Strøm fra kjøretøy via ekstra tilbehør.
Vekselstrøm kun via ekstra tilbehør for hjem
eller kontor.
Batteritype
Oppladbart litiumion
Inngangseffekt
Maksimal likestrøm 5 V, 2 A
Trådløse frekvenser/
protokoller
Wi‑Fi 2,4 GHz ved +3 dBm nominell
Bluetooth 2,4 GHz
Angi tekstspråk
Lade enheten
Du kan velge språket som teksten i enhetsprogramvaren skal
vises på.
1 Velg > Språk og inndata > Språk.
2 Velg språk.
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket
i kjøretøyet.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når
den er koblet til en tredjepartsadapter.
Legge til kontoer
Du kan legge til kontoer på enheten for å synkronisere e-post,
avtaler og andre data.
1 Velg > Kontoer > Legg til konto.
2 Velg en kontotype.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Innstillinger for dato og klokkeslett
Velg > Dato og tid.
Automatisk dato og tid: Angir klokkeslett automatisk basert på
informasjon fra det tilkoblede nettverket.
Angi dato: Angir måned, dag og år på enheten.
Angi tid: Angir klokkeslettet på enheten.
Velg tidssone: Angir tidssonen for enheten.
Bruk 24-timers format: Aktiverer eller deaktiverer 24-timers
tidsformatet.
Enhetsinnstillinger
Velg > Om enheten.
Systemoppdateringer: Her kan du oppdatere kart og
programvare på enheten.
Status: Viser batteristatus og nettverksinformasjon.
Juridisk informasjon: Her kan du se lisensavtalen (EULA) og
lisensinformasjon for programvaren.
Forskrifter: Viser informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten.
22
Vedlikehold av enheten
Garmin støttesenter
Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av
et Wi‑Fi nettverk
LES DETTE
Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster
ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved
databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med
Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om
begrensninger eller kostnader ved databruk.
Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble
enheten til et Wi‑Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed
kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en
datamaskin.
1 Koble enheten til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et trådløst
nettverk, side 21).
Informasjon om enheten
Når enheten er koblet til et Wi‑Fi nettverk, ser enheten etter
tilgjengelige oppdateringer automatisk og viser et varsel når
en oppdatering er tilgjengelig.
2 Velg et alternativ:
• Når det vises et varsel om en oppdatering, sveiper du
nedover fra toppen av skjermbildet og velger En
oppdatering er tilgjengelig..
• Hvis du vil se etter oppdateringer manuelt, velger du >
Om enheten > Systemoppdateringer.
Enheten viser tilgjengelige kart- og
programvareoppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig
oppdatering, vises Det finnes en oppdatering under Kart
eller Programvare.
3 Velg et alternativ:
• Velg Last ned for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Velg Kart for å bare installere kartoppdateringer.
• Velg Programvare for å bare installere
programvareoppdateringer.
4 Les lisensavtalene, og velg Godta alle for å godta avtalene.
MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge
Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke
installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.
5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av en USBkabel, og velg Fortsett (Lade enheten, side 22).
Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en
utgangsspenning på minst 1 A. Mange USB-strømadaptere
for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan
være kompatible.
6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og
innenfor rekkevidde for Wi‑Fi nettverket til oppdateringen er
fullført.
TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan
enheten mangle kartdata. Du må oppdatere kartene igjen for å
reparere manglende kartdata.
Ta vare på enheten
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express
programvaren (garmin.com/express).
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket À mot klokken for å låse det opp.
2
3
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det
tilbake i strømkabelen for kjøretøy Ã.
LES DETTE
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Rengjøre kameralinsen
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
LES DETTE
Ikke bruk en tør klut for å rengjøre objektivet. Hvis du bruker en
tørr klut, kan du skade objektivet.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
Du bør rengjøre kameraets objektiv regelmessig for å
opprettholde kvaliteten på opptakene.
1 Tørk av objektivet med en myk klut fuktet med vann eller
alkohol som ikke skraper.
2 La objektivet lufttørke.
Rengjøre enhetens utside
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
Feilsøking
4
5
Nullstille enheten
sugekoppen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
23
3 Fest sugekoppen (Feste og slå på dēzlCam enheten i
kjøretøyet, side 1).
Braketten holder ikke enheten min på plass
når jeg kjører
Du bør holde kjøretøysbraketten ren og plassere enheten i
nærheten av sugekoppen for å få best mulige resultater.
Hvis enheten flytter på seg når du kjører, bør du utføre disse
handlingene.
• Fjern strømbraketten fra sugekopparmen, og tørk kulen og
kulefestet med en klut.
Støv og smuss kan redusere friksjonen i kulen og kulefestet
og gjøre at leddet beveger seg når du kjører.
• Drei den hengslende armen så lang du kan mot sugekoppen.
Når du plasserer enheten nærmere frontruten, reduseres
effekten av vibrasjonene fra veien.
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at funksjonen for stedstjenester er aktivert
(Aktivere eller deaktivere stedstjenester, side 22).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy, side 23).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor
temperaturområdet for lading som er angitt i
spesifikasjonene.
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 21).
• Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 21).
• Demp volumet (Justere volumet for lyder og varsler, side 22).
• Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (Koble til et
trådløst nettverk, side 21).
• Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk
(Slå enheten av eller på, side 1).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Opptakene er uklare
• Rengjør kameraobjektivet (Rengjøre kameralinsen, side 23).
• Rengjør frontruten foran kameraet.
• Kontroller at området på frontruten som er foran kameraet,
blir rengjort av vindusviskerne, og flytt enheten hvis det
kreves.
Minnekortet er forringet og må byttes ut
Alle microSD minnekort blir utslitt hvis de overskrives mange
ganger. Siden dashbordkameraet tar opp kontinuerlig, bør du
bytte ut minnekortet regelmessig (Bytte ut minnekort i
dashbordkameraet, side 4). Enheten oppdager feil på
minnekortet automatisk, og varsler deg når det er på tide å skifte
minnekort.
Du kan gjøre følgende for å forlenge minnekortets levetid.
• Slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet.
24
Hvis enheten ikke er koblet til et strømuttak med
tenningsbryter, bør du slå av enheten når du ikke bruker
kjøretøyet, slik at dashbordkameraet ikke tar opp
unødvendige opptak.
• Overfør lagrede videoopptak til en datamaskin.
Minnekortet varer lengre når det er mye ledig lagringsplass
på kortet.
• Bruk et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10
eller høyere.
Kjøp et ekstra minnekort fra en produsent kjent for høy
kvalitet og en forhandler med godt rykte.
Opptakene hakker eller er ufullstendige
• Du kan få det beste ut av kameraet og videoene ved å bruke
et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller
høyere.
Et tregere minnekort tar kanskje ikke opp video raskt nok.
• Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, må du
bytte ut minnekortet (Bytte ut minnekort i dashbordkameraet,
side 4).
• Oppdater til nyeste programvare på enheten (Oppdatere kart
og programvare ved hjelp av et Wi‑Fi nettverk, side 22).
Enheten kobler seg ikke til telefonen eller
Smartphone Link
• Velg > Bluetooth.
Bluetooth alternativet må være aktivert.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold
telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
• Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
> for å starte Smartphone Link-bakgrunnstjenestene på
nytt.
• Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer
informasjon.
• Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen, må du oppheve parkoblingen av
telefonen og enheten (Slette en parkoblet telefon, side 16) og
fullføre parkoblingen på nytt.
Tillegg
Ryggekameraer
Enheten din kan vise videofeeden fra ett eller flere tilkoblede
ryggekameraer.
Koble til et kablet ryggekamera
Du må kjøpe et valgfritt brakettilbehør for video, inkludert en
3,5 mm inngangskontakt for komposittvideo, for å koble til et
kablet ryggekamera. Gå til garmin.com for å kjøpe en
tilbehørskabel.
Du kan koble til et kablet ryggekamera og se utdataene på
skjermen til enheten.
1 Bytt ut den originale enhetsbraketten med brakettilbehøret for
video.
2 Koble kameravideokabelen til videoinngangskontakten À på
braketten.
Tillegg
Koble til en trådløs skjerm
Du kan vise innholdet trådløst på en kompatibel ekstern skjerm.
1 Plasser enheten nær den trådløse skjermen.
2 Velg > Skjerm > Strømme.
3 Velg en trådløs skjerm.
4 Angi om nødvendig PIN-koden.
Parkoble et BC™ 35 ryggekamera med en Garmin
navigasjonsenhet
Du må aktivere Wi‑Fi innstillingene på Garmin
navigasjonsenheten før du kan koble til et kamera.
BC 35 trådløst kamera er kompatibelt med enkelte Garmin
navigasjonsenheter med Android. Gå til garmin.com/bc35 for å
få mer informasjon om enhetskompatibilitet.
Du kan parkoble opptil fire BC 35 trådløse ryggekameraer med
den kompatible Garmin navigasjonsenheten.
1 Oppdater navigasjonsenheten til den nyeste programvaren.
Det kan hende enheten din ikke støtter BC 35 kameraet hvis
det ikke har den nyeste programvaren. Du finner mer
informasjon om oppdatering i brukerhåndboken til
navigasjonsenheten din.
2 Slå på Garmin navigasjonsenheten, og sørg for at enheten
ikke er mer enn 3 m (10 fot) unna kameraet.
3 Velg > Rear View.
4 Velg et alternativ:
• Hvis dette er det første kameraet du kobler til
navigasjonsenheten, velger du Legg til nytt kamera.
• Hvis dette er et ekstra kamera du kobler til
navigasjonsenheten, velger du > Velg kamera > Legg
til nytt kamera.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Du finner parkoblingskoden eller passordet på
senderen eller på kameraet.
Når parkobling med et kamera er fullført for første gang, kobler
kameraet til Garmin navigasjonsenheten automatisk.
Se video fra ryggekameraet
Enheten viser video fra det tilkoblede ryggekameraet på ulike
måter avhengig av hvordan kameraet er koblet til strøm.
1 Velg et alternativ for å se video:
• Hvis kameraet er koblet til et ryggelys (anbefalt), setter du
bilen i revers.
Enheten viser automatisk video fra ryggekameraet.
• Hvis kameraet er koblet til en stabil strømkilde, velger du
> Rear View for å vise kameraet manuelt.
2 Velg et alternativ for å gå tilbake til normal bruk:
• Hvis kameraet er koblet til et ryggelys (anbefalt), tar du
bilen ut av revers.
Enheten går automatisk tilbake til normal bruk.
• Hvis senderen er koblet til en stabil strømkilde, velger du
for å skjule kameraet manuelt.
Veksle mellom kameraer
Hvis du har flere ryggekameraer som sender signaler til
enheten, kan du bytte mellom visningene til de forskjellige
kameraene.
1 Velg > Rear View.
2 Velg > Velg kamera.
3 Velg et kamera.
Videostrømmen fra kameraet vises, og navnet på kameraet
vises øverst i skjermbildet.
Tillegg
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Sette inn minnekort for kart og data
Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart
og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å
kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare.
Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 64 GB.
1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (dēzlCam
Oversikt, side 1).
2 Sett inn et minnekort i sporet.
3 Skyv det inn til du hører et klikk.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten
enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart
volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
datamaskinen, side 25).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
25
Indeks
GPS 2
simulator 22
Symboler
H
2D-kartvisning 14
3D-kartvisning 14
hjem
kjøre 6
redigere posisjon 6
hodetelefoner, pare 15
Hurtigsøk 10
Hvor er jeg? 11, 12
håndfrie telefonsamtaler 16
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 15
adresser, finne 9
advarselsikoner 13
aktiv kjørefeltveiledning 7
alarmvolum 22
anrop 15, 16
svare 16
anvisninger 7
apper 2
av/på-knapp 1
avansert system for kjørehjelp 5
avansert system for kjørehjelp (ASFK) 5, 6
B
batteri
lade 1, 22, 24
maksimere 24
problemer 24
begrensninger, kjøretøy 2
berøringsskjerm 2
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
bilde 4
vise 4
Bluetooth teknologi 14, 15, 24
aktivere 21
koble fra en enhet 16
slette en paret enhet 16
bomstasjoner, unngå 8
brakett, fjerne 23
bredde- og lengdegrad 11
brukerveiledning 19
D
dashbordkamera 21, 24
bilde 4
justere 3
spille av video 4
ta opp lyd 3, 4
ta opp video 3
datamaskin, koble til 25
dele, Send og spor 18
dempe, lyd 19
destinasjoner, ankomme 7
drivstoff, stasjoner 11
E
egendefinerte POIer 10
endre søkeområdet 10
enhets-ID 22
F
feilsøking 23, 24
filer, overføre 25
finne posisjoner. 9–11, 15 Se også posisjoner
adresser 9
byer 11
kategorier 10
koordinater 11
veikryss 11
fjerne brakett 23
fotobokser for hastighet 5
fotobokser ved trafikklys 5
Foursquare 11
førervarsler 4, 5
G
Garmin Connect 14
Garmin Live-tjenester 15
abonnere 15
geocaching 11
gjeldende posisjon 11, 12
gjenopprette innstillinger 22
26
I
ID-nummer 22
ikoner, statuslinje 2
innstillinger 20–22
interessepunkter (POI) 11
K
kamera, parkobling 25
kameraer 25
bytte 25
dashbordkamera 3, 21
hastighet 5
rygge 25
rødt lys 5
kart 6, 12, 13, 21
datafelt 6, 14
detaljnivå 21
kjøpe 25
lag 14
lastebil 19
oppdatere 22
symboler 6
tema 21
verktøy 12, 13
vise ruter 6, 7
kartlag, tilpasse 14
kartvisning
2D 14
3D 14
kjøre hjem 6
kjøreanvisninger 7
kjøretøyprofil
bil 2
lastebil 2, 3
koble fra, Bluetooth enhet 16
kontoer 22
koordinater 11
L
lade enheten 1, 22, 24
lagre, gjeldende posisjon 12
lagrede posisjoner 20
kategorier 12
redigere 12
slette 12
lastebil
kart 19
profiler 2, 3
punkter av interesse 9
tilhenger 3
lenger fremme 13
tilpasse 13
Lisensavtaler for sluttbruker 22
lyd 22
nærhetspunkter 21
lysstyrke 2
M
manøverliste 7
medievolum 22
microSD-kort 1
sette inn 4
minnekort 1, 4, 24, 25
montere 25
minnekort, microSD 24, 25
montere enheten 24
bil 1
sugekopp 1, 23
myTrends, ruter 8
N
navigasjon 6, 7
innstillinger 20, 21
neste sving 6
nullstille
enhet 23
tripdata 14
nødtjenester 11
O
omkjøringer 8
oppdatere
kart 22
programvare 22
P
pare, hodetelefoner 15
parkering 7, 10, 11
forrige plass 7
parkobling 15
koble fra 16
slette en paret enhet 16
telefon 14, 24
pauseplanlegging 17
photoLive 17
POI Loader 10
posisjoner 9, 20
gjeldende 11, 12
lagre 12
nylige treff 11
simulerte 22
søke etter 9, 11
posisjoner som nylig er funnet 11
produktsupport 19
profiler
aktivere 2, 3
lastebil 2, 3
programvare
oppdatere 22
versjon 22
punkter av interesse (POI) 9, 11
egendefinert 10
lastebiler 9
POI Loader 10
tillegg 10
R
redigere, lagrede turer 20
reisehistorikk 22
rengjøre, enhet 23, 24
rengjøre berøringsskjermen 23
rengjøre enheten 23
reparasjonsregister 9
ruter 6
beregning 8
beregningsmodus 20
foreslåtte 8
legge til et punkt 7, 20
myTrends 8
starte 6, 10, 18
stoppe 8
tilpasse 7
vise på kartet 6, 7
ryggekamera 24, 25. Du finner mer
informasjon under kameraer
S
satellittsignaler, innhente 2, 22
Send og spor 18
servicehistorikk
kategorier 18
oppføringer 18, 19
redigere 19
slette 18, 19
sikring, skifte 23
simulerte posisjoner 22
skjermbilde, lysstyrke 2
skjerminnstillinger 21
slette
paret Bluetooth enhet 16
parkoblet Bluetooth-enhet 16
Indeks
servicekategorier 18
serviceoppføringer 19
turer 20
Smartphone Link 15, 16
snarveier
legge til 2, 12
slette 12
spesifikasjoner 22
språk 22
startskjermbildet 2
tilpasse 2
stedstjenester 22
strømkabel for bil 1
strømkabler 22
kjøretøy 1
skifte sikringen 23
sugekopp 23
svare på anrop 16
søkelinje 9
søvnmodus 1
nærhetspunkter 21
varslingssystem for frontkollisjoner 4, 5
varslingssystem for frontkollisjoner (VFF) 5
varslingssystemet for kjørefelt 4–6
veikryss, finne 11
verktøy, kart 12, 13
video 4
kvalitet 24
lagre 3
registrere 3, 4
spille 4
volum 22
vær 20
W
Wi-Fi, koble til 21, 25
Wi‑Fi 22
koble til 4
T
ta vare på enheten 23
talegjenkjenning 19
talekommando 19
aktivere 19
aktiveringsfrase 19
navigere med 19
tips om bruk 19
talekontroll 19
tips 19
talemelding 16
telefon
koble fra 16
pare 15
parkobling 14, 24
telefonsamtaler 15, 16
dempe 16
ringe 16
svare 16
taleoppringning 16
tidsinnstillinger 22
tidtaker 17
tilbehør 25
tillegg, egendefinerte punkter av interesse 10
tilpasse en rute 7
trafikk 14, 16, 17, 21
alternativ rute 8
hendelser 14, 17
kameraer 17
kart 14, 17
søke etter forsinkelser 14, 17
trafikkameraer, vise 17
TripAdvisor 11
tripinformasjon 13
nullstille 14
vise 14
triplogg, vise 14
trådløse hodetelefoner 16
trådløst kamera. Du finner mer informasjon
under kameraer
turplanlegger 19, 20
redigere en tur 20
tilpasningspunkter 20
tyveri, unngå 23
U
unngåelser 8
bomstasjoner 8
deaktivere 9
område 8, 9
slette 9
vei 8, 9
veielementer 8
V
varselsvolum 22
varselsystem for kjørefelt (VFK) 6
varsler 2, 4, 5, 15, 16
lyd 21
Indeks
27
support.garmin.com
Mai 2018
190-02376-38_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising