Garmin | dēzlCam™ 785 LMT-S | User guide | Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Podręcznik użytkownika

Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Podręcznik użytkownika
DĒZLCAM 785
™
Podręcznik użytkownika
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
BC™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ oraz myTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin
jest zabronione.
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple oraz Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo
Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Foursquare jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs, Inc.
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. microSD oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. TripAdvisor jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy TripAdvisor LLC. TruckDown jest znakiem towarowym firmy TruckDown Info International, Inc. Windows oraz Windows XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wi‑Fi oraz Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ są znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy ......................................................... 1
dēzlCam — informacje ogólne .................................................... 1
Montowanie i zasilanie urządzenia dēzlCam w pojeździe .......... 1
Włączanie i wyłączanie urządzenia ............................................ 1
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 2
Ekran główny .............................................................................. 2
Otwieranie aplikacji ................................................................ 2
Dodawanie skrótu do ekranu głównego ................................. 2
Wyświetlanie powiadomień .................................................... 2
Ikony na pasku stanu ............................................................. 2
Korzystanie z ekranu dotykowego .............................................. 2
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 2
Profile pojazdów............................................................. 3
Profil samochodu ........................................................................ 3
Dodawanie profilu pojazdu ......................................................... 3
Przełączanie profilu pojazdu ....................................................... 3
Zmiana informacji o przyczepie .................................................. 3
Edycja profilu pojazdu ................................................................. 3
Kamera samochodowa .................................................. 3
Dostosowywanie kąta widzenia kamery ..................................... 3
Elementy sterujące kamery samochodowej ............................... 3
Rejestrowanie za pomocą kamery samochodowej ................ 4
Zapisywanie nagrania z kamery samochodowej ................... 4
Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku ...................... 4
Korzystanie z galerii kamery samochodowej .............................. 4
Aplikacja Garmin VIRB® ............................................................ 4
Przeglądanie filmów i zdjęć w aplikacji Garmin VIRB ............ 4
Filmy i zdjęcia na komputerze .................................................... 4
Wymienianie pamięci kamery samochodowej ............................ 4
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy....................... 5
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych dla kierowcy ....... 5
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym
świetle ......................................................................................... 5
Zaawansowany system wspomagania kierowcy ........................ 5
System ostrzegania przed kolizją .......................................... 5
System ostrzegania o opuszczeniu pasa .............................. 6
Nawigacja do celu.......................................................... 7
Trasy ........................................................................................... 7
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 7
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy .............................. 7
Jazda do domu ...................................................................... 7
Trasa na mapie ........................................................................... 7
Aktywny asystent pasa ruchu ................................................ 7
Wyświetlanie skrętów i wskazówek ....................................... 7
Wyświetlanie całej trasy na mapie ......................................... 8
Przybycie do celu ........................................................................ 8
Parkingu w pobliżu celu podróży ........................................... 8
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ...................... 8
Zmiana aktywnej trasy ................................................................ 8
Dodawanie pozycji do trasy ................................................... 8
Kształtowanie trasy ................................................................ 8
Korzystanie z objazdu ............................................................ 8
Zmiana trybu obliczania trasy ................................................ 8
Zatrzymywanie trasy ................................................................... 8
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................... 9
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów .................................................................................... 9
Unikanie opóźnień przez korki na trasie ................................ 9
Unikanie dróg płatnych .......................................................... 9
Unikanie dróg wymagających winiet ...................................... 9
Unikanie określonych cech dróg ............................................ 9
Unikanie stref środowiskowych .............................................. 9
Własne unikane ..................................................................... 9
Spis treści
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji.......................... 10
Punkty szczególne .................................................................... 10
Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek ............. 10
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TruckDown ........................................................................... 10
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania .......... 10
Wyszukiwanie adresu ............................................................... 10
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ........................................... 10
Wyszukiwanie w ramach kategorii ....................................... 10
Wyniki wyszukiwania pozycji .................................................... 11
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie ................................ 11
Zmiana przeszukiwanego obszaru ........................................... 11
Własne POI ............................................................................... 11
Instalacja programu POI Loader .......................................... 11
Wyszukiwanie własnych punktów POI ................................. 11
Parking ......................................................................................11
Wyszukiwanie parkingów dla ciężarówek ............................ 11
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji ............. 11
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów ............................ 11
Narzędzia wyszukiwania ........................................................... 12
Wyszukiwanie skrzyżowania ................................................ 12
Wyszukiwanie miasta ........................................................... 12
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych .............. 12
Foursquare ............................................................................... 12
Łączenie z kontem Foursquare ............................................ 12
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare .............. 12
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare .................. 12
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare ........................... 12
TripAdvisor ................................................................................ 12
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TripAdvisor ........................................................................... 12
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji ............................. 12
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc ................... 12
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji .............................. 12
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw ................... 12
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................. 13
Dodawanie skrótu ..................................................................... 13
Usuwanie skrótu .................................................................. 13
Zapisywanie pozycji .................................................................. 13
Zapisywanie pozycji ............................................................. 13
Zapisywanie aktualnej pozycji .............................................. 13
Edycja zapisanych pozycji ................................................... 13
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ...................... 13
Usuwanie zapisanych pozycji .............................................. 13
Korzystanie z mapy...................................................... 13
Narzędzia mapy ........................................................................ 13
Wyświetlanie narzędzi mapy ................................................ 14
Włączanie narzędzi mapy .................................................... 14
Przed tobą ................................................................................ 14
Wyświetlanie zbliżających się pozycji .................................. 14
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ...... 14
Symbole ostrzeżeń i alertów ..................................................... 14
Ostrzeżenia o ograniczeniach .............................................. 14
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych ..................... 14
Alerty .................................................................................... 14
Informacje o podróży ................................................................ 15
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................. 15
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ........................... 15
Wyświetlanie dziennika podróży .......................................... 15
Resetowanie informacji o podróży ....................................... 15
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ................ 15
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 15
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 15
Dostosowywanie mapy ............................................................. 15
Dostosowywanie warstw mapy ............................................ 15
i
Zmiana pola danych mapy ................................................... 15
Zmiana perspektywy mapy .................................................. 15
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje
smartfonu...................................................................... 15
Parowanie telefonu ................................................................... 16
Po sparowaniu urządzeń — porady ..................................... 16
Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth ...................... 16
Usługi Garmin Live ................................................................... 16
Subskrypcja usług Garmin Live ........................................... 16
Wysyłanie pozycji ze smartfonu do urządzenia ........................ 16
Powiadomienia z telefonu ......................................................... 16
Odbieranie powiadomień z telefonu .................................... 17
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący .................................. 17
Nawiązywanie połączenia .................................................... 17
Odbieranie połączenia ......................................................... 17
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy ............. 17
Zapamiętywanie numeru telefonu ........................................ 17
Informacje o bezprzewodowym zestawie słuchawkowym ........ 17
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth ................................. 17
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień dla smartfonu
z systemem Android™ ......................................................... 17
Wyświetlanie i ukrywanie kategorii powiadomień dla
urządzenia Apple®. ............................................................. 17
Odłączanie urządzenia Bluetooth ............................................. 17
Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth ........................ 18
Usuwanie sparowanego telefonu ............................................. 18
Utrudnienia drogowe....................................................18
Odbieranie danych o ruchu drogowym za pomocą Smartphone
Link ........................................................................................... 18
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..................... 18
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie .......................... 18
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 18
Kamery monitorujące photoLive ............................................... 18
Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych
photoLive Traffic Cameras ................................................... 18
Wyświetlanie kamer drogowych photoLive na mapie .......... 18
Zapisywanie kamery drogowej ............................................. 18
Narzędzia pojazdu i kierowcy ...................................... 19
Planowanie przerw ................................................................... 19
Robienie sugerowanej przerwy ............................................ 19
Włączanie licznika przerw .................................................... 19
Wstrzymywanie i resetowanie licznika przerw ..................... 19
Dostosowywanie godzin jazdy ............................................. 19
Dostosowywanie dziennego limitu jazdy ............................. 19
Wyślij i monitoruj ....................................................................... 19
Konfigurowanie udostępniania w sesji Wyślij i monitoruj ..... 19
Rozpoczynanie sesji Wyślij i monitoruj ................................ 19
Wysyłanie wiadomości o przydzielonym zadaniu do
urządzenia dēzl .................................................................... 20
Rejestrowanie historii usług ...................................................... 20
Dodawanie kategorii usług ................................................... 20
Usuwanie kategorii usług ..................................................... 20
Zmiana nazw kategorii usług ............................................... 20
Usuwanie zapisów usług ...................................................... 20
Edycja zapisu usług ............................................................. 20
Polecenia głosowe....................................................... 20
Ustawianie frazy aktywacji ........................................................ 20
Włączenie funkcji poleceń głosowych ...................................... 20
Polecenia głosowe — porady ................................................... 20
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń
głosowych ................................................................................. 21
Wyciszanie instrukcji ................................................................. 21
Sterowanie głosem ................................................................... 21
Konfigurowanie sterowania głosem ..................................... 21
Korzystanie ze sterowania głosem ...................................... 21
ii
Sterowanie głosem — porady .............................................. 21
Korzystanie z aplikacji................................................. 21
Wyświetlanie podręcznika użytkownika urządzenia ................. 21
Wyświetlanie mapy ciężarówek ................................................ 21
Funkcja planowania podróży .................................................... 21
Planowanie podróży ............................................................. 21
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży .. 21
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży ................................. 22
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży ............................ 22
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................. 22
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy ............................ 22
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 22
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 22
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 22
dēzlCamUstawienia ...................................................... 22
Ustawienia nawigacji ................................................................ 22
Ustawienia mapy i pojazdu .................................................. 22
Ustawienia preferencji trasy ................................................. 23
Ustawienia asystenta kierowcy ............................................ 23
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ........................ 23
Ustawienia kamery samochodowej .......................................... 23
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth ................... 23
Łączenie z siecią bezprzewodową ........................................... 23
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 23
Ustawienia dźwięku i powiadomień .......................................... 24
Regulacja dźwięku i głośności powiadomień ....................... 24
Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji ................................... 24
Ustawianie języka tekstu .......................................................... 24
Dodawanie kont ........................................................................ 24
Ustawienia dotyczące daty i czasu ........................................... 24
Ustawienia urządzenia .............................................................. 24
Przywracanie ustawień ............................................................. 24
Informacje o urządzeniu.............................................. 24
Wyświetlanie informacji prawnych i dotyczących zgodności .... 24
Dane techniczne ....................................................................... 24
Ładowanie urządzenia .............................................................. 24
Konserwacja urządzenia.............................................. 24
Centrum obsługi klienta firmy Garmin ....................................... 24
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci Wi‑Fi ..... 24
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 25
Czyszczenie obiektywu aparatu ........................................... 25
Czyszczenie obudowy ......................................................... 25
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 25
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 25
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ................................................................................ 25
Resetowanie urządzenia .......................................................... 26
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 26
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 26
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 26
Rozwiązywanie problemów......................................... 26
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 26
Uchwyt nie utrzymuje urządzenia na swoim miejscu podczas
jazdy. ........................................................................................ 26
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 26
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 26
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 26
Moje nagrania wideo są rozmazane ......................................... 26
Zapis danych na karcie pamięci staje się coraz mniej pewny
i należy wymienić kartę ............................................................. 26
Moje nagrania są poprzerywane lub niekompletne .................. 26
Urządzenie nie może połączyć się z telefonem lub Smartphone
Link ........................................................................................... 27
Załącznik....................................................................... 27
Spis treści
Kamery cofania ......................................................................... 27
Podłączanie przewodowej kamery cofania .......................... 27
Parowanie kamery cofania BC™ 35 z urządzeniem
nawigacyjnym Garmin .......................................................... 27
Podgląd z kamery cofania .................................................... 27
Łączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym .......................... 27
Zarządzanie danymi ................................................................. 27
Informacje o kartach pamięci ............................................... 27
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane ................. 28
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 28
Przesyłanie danych z komputera ......................................... 28
Zakup dodatkowych map .......................................................... 28
Zakup akcesoriów ..................................................................... 28
Indeks............................................................................ 29
Spis treści
iii
Rozpoczęcie pracy
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
• Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia (Aktualizacja
map i oprogramowania za pomocą sieci Wi‑Fi, strona 24).
• Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania
(Montowanie i zasilanie urządzenia dēzlCam w pojeździe,
strona 1).
• Dostosuj kąt zamontowanej kamery (Dostosowywanie kąta
widzenia kamery, strona 3).
• Odbierz sygnały GPS z satelitów (Odbiór sygnałów GPS,
strona 2).
• Wyreguluj głośność (Regulacja dźwięku i głośności
powiadomień, strona 24) i jasność wyświetlacza
(Regulowanie jasności ekranu, strona 2).
• Skonfiguruj profil pojazdu (Dodawanie profilu pojazdu,
strona 3).
• Rozpocznij nawigację do celu podróży (Rozpoczynanie
podróży trasą, strona 7).
dēzlCam — informacje ogólne
Montowanie i zasilanie urządzenia dēzlCam
w pojeździe
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych
okolicznościach magnesy te mogą powodować zakłócenia
w pracy niektórych urządzeń medycznych, np. stymulatorów
serca czy pomp insulinowych. Dlatego urządzenie i jego uchwyt
należy trzymać z daleka od takich urządzeń.
NOTYFIKACJA
Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych
okolicznościach magnesy te mogą powodować uszkodzenie
niektórych urządzeń elektronicznych, np. dysków twardych
w laptopach. Należy zachować ostrożność podczas korzystania
z takich urządzeń elektronicznych w pobliżu urządzenia i jego
uchwytu.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki À do portu
mini-USB w uchwycie.
2 Umieść uchwyt Á na ramieniu przyssawki Â, tak aby
zatrzasnął się na swoim miejscu.
UWAGA: Uchwyt i przyssawka mogą być już złożone
w opakowaniu.
Logo firmy Garmin na uchwycie powinno być zwrócone
prawą stroną do góry. Najłatwiej jest zmontować uchwyt
i przyssawkę, kiedy ruchome ramię przyssawki jest
zamknięte. Uchwyt i przyssawka są ściśle dopasowane
i konieczne może okazać się silne dociśnięcie w celu ich
połączenia.
3 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię Ã
do tyłu, w kierunku szyby.
4 Umieść urządzenie tyłem w uchwycie magnetycznym.
5 Wybierz opcję:
• Jeśli przewód zasilający jest wyposażony w końcówkę
samochodową, podłącz go do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
• Jeśli przewód zasilający posiada nieizolowane końcówki,
aby podłączyć przewód do zasilania w samochodzie,
zastosuj się do dołączonego do przewodu zasilającego
schematu podłączania.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Mikrofon do prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący
Mikrofon kamery samochodowej
Regulacja głośności
Kamera
Przycisk zasilania
Gniazdo micro-USB do zasilania i przesyłu danych
Gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
Gniazdo audio typu jack 3,5 mm
Interfejs uchwytu magnetycznego z 14-stykowym złączem
Głośnik
Karta pamięci kamery schowana pod panelem (Wymienianie
pamięci kamery samochodowej, strona 4)
Rozpoczęcie pracy
Włączanie i wyłączanie urządzenia
• Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania À lub
podłącz urządzenie do źródła zasilania.
1
Otwieranie aplikacji
Ekran główny zawiera skróty do często używanych aplikacji.
Schowek aplikacji zawiera wszystkie aplikacje zainstalowane
w urządzeniu, zorganizowane w dwóch zakładkach. Zakładka
Nawigacja zawiera aplikacje Garmin przydatne do nawigacji,
wysyłania pojazdów i rejestrowania godzin pracy. Zakładka
Produktywność zawiera aplikacje przydatne do komunikacji,
przeglądania dokumentów i innych zadań.
Wybierz jedną z opcji, aby uruchomić aplikację:
• Wybierz skrót aplikacji na ekranie głównym.
• Wybierz , a następnie zakładkę i aplikację.
• Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk
zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.
W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc
urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać
z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie
można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas
ładowania baterii.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk
zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu,
a następnie wybierz opcję Wyłącz.
Odbiór sygnałów GPS
Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas
wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się
w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod
gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie
było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka
minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Opcja Sprawdź pojawi się na pasku stanu. Jeśli tak się nie
stanie, włącz usługi lokalizacyjne (Włączanie i wyłączanie
usług lokalizacji, strona 24).
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z nieprzesłoniętym
widokiem nieba, z dala od wysokich budynków i drzew.
Akwizycja satelitów wyświetli się u góry mapy nawigacyjnej,
dopóki urządzenie nie ustali Twojej pozycji.
Ekran główny
UWAGA: Układ ekranu głównego może się różnić, jeśli został
dostosowany.
Dodawanie skrótu do ekranu głównego
1 Wybierz .
2 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby wyświetlić dodatkowe
aplikacje.
3 Przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij przytrzymany
element do wybranej lokalizacji na ekranie głównym.
Wyświetlanie powiadomień
1 Przesuń palcem od góry w dół ekranu.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień.
2 Wybierz opcję:
• Aby uruchomić czynność lub aplikację, o której mowa jest
w powiadomieniu, wybierz to powiadomienie.
• Aby odrzucić powiadomienie, przesuń palcem w prawo na
powiadomieniu.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Usługi lokalizacji są włączone (Włączanie i wyłączanie usług
lokalizacji, strona 24).
Technologia Bluetooth jest włączona.
®
Połącz z urządzeniem Bluetooth.
Połączono z siecią Wi‑Fi (Łączenie z siecią bezprzewodową,
strona 23).
®
Aktywny profil pojazdu. Przesuń dwukrotnie palcem w dół ekranu
i wybierz profil, aby otworzyć ustawienia profilu pojazdu (Profile
pojazdów, strona 3).
Poziom naładowania baterii.
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Dotknij ekranu, aby wybrać element.
• Przeciągnij lub przesuń palcem po ekranie, aby przesunąć
lub przewinąć zawartość ekranu.
• Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć obraz.
• Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć obraz.
Regulowanie jasności ekranu
À
Á
Â
2
Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić powiadomienia.
Przesuń palcem w dół dwa razy, aby szybko zmienić ustawienia
i jasność podświetlenia.
Przytrzymaj, aby dostosować tapetę lub dodać widżety do ekranu
głównego.
Wybierz, aby otworzyć szufladę aplikacji. Szuflada aplikacji zawiera
skróty klawiaturowe do wszystkich aplikacji zainstalowanych
w urządzeniu.
Czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje jasność
ekranu do warunków panujących w pojeździe. Ustawienia
jasności można zmienić ręcznie w panelu powiadomień lub
menu ustawień.
1 Wybierz opcję:
• Przesuń dwukrotnie palcem od góry w dół ekranu, aby
rozwinąć Szybką konfigurację w panelu powiadomień.
• Wybierz kolejno > Wyświetlanie > Poziom jasności.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Rozpoczęcie pracy
Profile pojazdów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach w zależności od ustawionego profilu pojazdu. Ikona
na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu pojazdu.
Ustawienia nawigacji i map w urządzeniu można dostosować
oddzielnie dla każdego typu pojazdu.
Po aktywacji profilu dla ciężarówek urządzenie wyznacza trasy,
które omijają obszary o ograniczonym dostępie i obszary
nieprzejezdne w oparciu o wymiary, masę i inne cechy pojazdu
określone przez użytkownika.
Profil samochodu
Profil samochodu jest fabrycznie załadowanym profilem
przeznaczonym do użytku w samochodzie. Podczas korzystania
z profilu samochodu, urządzenie oblicza standardowe trasy
samochodowe, a trasy dla ciężarówek nie są dostępne. Niektóre
funkcje specjalne dla ciężarówek są niedostępne w przypadku
używania profilu samochodu.
Dodawanie profilu pojazdu
Możliwe jest dodanie profilu pojazdu z informacjami o masie,
wymiarach i innych cechach pojazdu.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Profil pojazdu > .
2 Wybierz opcję:
• Aby dodać samochód ciężarowy z integralną częścią
ładunkową, wybierz kolejno Samochód ciężarowy.
• Aby dodać sam ciągnik lub ciągnik z przyczepą, wybierz
Ciągnik.
• Aby dodać autobus, wybierzAutobus.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje o pojeździe.
Po dodaniu profilu pojazdu można dokonać jego edycji w celu
wprowadzenia dodatkowych szczegółowych informacji, takich
jak numer identyfikacyjny pojazdu lub numer przyczepy (Edycja
profilu pojazdu, strona 3).
Przełączanie profilu pojazdu
Przy każdym uruchomieniu urządzenia pojawi się monit
o wybranie profilu pojazdu. Możesz ręcznie przełączyć profil
pojazdu na inny w dowolnym momencie.
1 Wybierz opcję:
• Przesuń dwukrotnie palcem od góry w dół ekranu
i wybierz ikonę profilu pojazdu, np. lub
.
• Wybierz kolejno > Nawigacja > Profil pojazdu.
2 Wybierz profil pojazdu.
Zostaną wyświetlone informacje o profilu pojazdu, w tym jego
wymiary i masa.
3 Wybierz Wybierz.
Zmiana informacji o przyczepie
Aby móc zmodyfikować informacje o przyczepie, należy
najpierw wprowadzić profil pojazdu dla ciągnika (Dodawanie
profilu pojazdu, strona 3).
W przypadku zmiany przyczepy ciągnika informacje o niej
można zmodyfikować w profilu pojazdu, nie zmieniając danych
Profile pojazdów
samego ciągnika. Istnieje możliwość szybkiego przełączania się
między często używanymi przyczepami.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Profil pojazdu.
2 Wybierz profil ciągnika, którego chcesz użyć z przyczepą.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby użyć wykorzystanej ostatnio konfiguracji przyczepy,
wybierz konfigurację przyczepy z listy.
• Aby wprowadzić nową konfigurację przyczepy, wybierz
kolejno Nowa konfiguracja, a następnie wprowadź dane
przyczepy.
Edycja profilu pojazdu
Profil pojazdu można edytować w celu zmiany danych pojazdu
lub w celu dodania do nowego profilu pojazdu szczegółowych
informacji, takich jak numer identyfikacyjny pojazdu, numer
przyczepy czy stan licznika. Istnieje także możliwość zmiany
nazwy i usunięcia profilu pojazdu.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Profil pojazdu.
2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
3 Wybierz opcję:
• Aby dokonać edycji informacji o profilu pojazdu, wybierz
, a następnie pole, które chcesz zmienić.
• Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno >
> Zmień nazwę profilu.
• Aby usunąć profil pojazdu, wybierz kolejno opcje >
>
Usuń.
Kamera samochodowa
Dostosowywanie kąta widzenia kamery
OSTRZEŻENIE
Nie dostosowuj kąta widzenia kamery podczas jazdy.
Kąt widzenia kamery zainstalowanej na desce rozdzielczej
należy dostosować podczas jej montażu oraz przy każdej
zmianie miejsca jej instalacji.
1 Wybierz Kamera samochodowa.
2 Przechyl urządzenie, aby dostosować kąt widzenia kamery.
Celowniki powinny być zwrócone na wprost, a linia horyzontu
powinna znajdować się dokładnie pomiędzy górną a dolną
częścią ekranu.
PORADA: Jeśli przyssawka pojawia się w polu widzenia
kamery samochodowej, przesuń ramię uchylne w stronę
przyssawki.
Elementy sterujące kamery samochodowej
NOTYFIKACJA
W niektórych regionach używanie tego urządzenia jest prawnie
regulowane lub zabronione. Używanie go w danym regionie
wymaga znajomości i przestrzegania prawa i przepisów
dotyczących ochrony prywatności.
Możesz sterować kamerą, używając dedykowanej aplikacji lub
panelu powiadomień.
Wybierz kolejno > Kamera samochodowa lub przesuń
palcem z dołu do góry ekranu.
Wybierz, aby zapisać nagranie.
Wybierz, aby zakończyć rejestrowanie.
Wybierz, aby rozpocząć rejestrowanie.
3
• Aby usunąć nagranie, wybierz .
Wybierz, aby aktywować rejestrowanie dźwięku.
Wybierz, aby zakończyć rejestrowanie dźwięku.
Rejestrowanie za pomocą kamery samochodowej
• Gdy kamera samochodowa jest włączona, rejestruje ona
nagrania w sposób ciągły, nadpisując najstarsze,
niezapisane nagrania.
• Można automatycznie uruchomić i zatrzymać kamerę za
pomocą elementów sterujących kamery samochodowej
(Elementy sterujące kamery samochodowej, strona 3).
• Kamera samochodowa rejestruje tylko wtedy, gdy urządzenie
jest przymocowane do zasilanego uchwytu. W przypadku gdy
urządzenie zostanie wyjęte z uchwytu lub uchwyt montażowy
straci zasilanie, kamera samochodowa automatycznie
zatrzyma nagrywanie po upływie 15 sekund.
• Włączenie opcji Autonagrywanie (Ustawienia kamery
samochodowej, strona 23) powoduje, że kamera zaczyna
nagrywać automatycznie po zamontowaniu jej w zasilanym
uchwycie. Jest to przydatne w przypadku, gdy uchwyt jest
podłączony do źródła zasilania włączanego wraz z zapłonem.
Zapisywanie nagrania z kamery samochodowej
Można zapisać fragment nagrania, aby uniknąć nadpisania go
przez nowe nagranie.
1 Podczas pracy kamery samochodowej wybierz kolejno >
Kamera samochodowa > .
Urządzenie zapisze materiał wideo zarejestrowany podczas,
przed i po wybraniu .
2 Wybierz ponownie, aby wydłużyć czas zapisywanego
nagrania (opcjonalnie).
W komunikacie podana zostanie wielkość materiału wideo do
zapisania.
Pojemność karty pamięci jest ograniczona. Po zapisaniu
nagrania wideo należy przenieść je na komputer lub inny nośnik
zewnętrzny służący do długoterminowego przechowywania
plików (Filmy i zdjęcia na komputerze, strona 4).
Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku
NOTYFIKACJA
W niektórych regionach nagrywanie dźwięku za pomocą tego
urządzenia jest prawnie regulowane lub zabronione. Używanie
go w danym regionie wymaga znajomości i przestrzegania
prawa i przepisów dotyczących ochrony prywatności.
Aplikacja Garmin VIRB
®
Bezpłatna aplikacja Garmin VIRB umożliwia przeglądanie
i udostępnianie filmów i zdjęć zarejestrowanych kamerą
samochodową za pomocą smartfonu. Aby pobrać aplikację
Garmin VIRB lub uzyskać więcej informacji na jej temat,
odwiedź stronę garmin.com/virbapp.
Przeglądanie filmów i zdjęć w aplikacji Garmin VIRB
1 Ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu mobilnym zainstaluj
2
3
4
5
aplikację Garmin VIRB.
Więcej informacji znajduje się na stronie garmin.com/virbapp.
W urządzeniu dēzlCam wybierz kolejno > Galeria kamery
Dash Cam > .
W smartfonie otwórz aplikację Garmin VIRB.
Aplikacja wyszuka urządzenie dēzlCam i automatycznie się
z nim połączy.
W razie potrzeby podaj hasło do sieci Wi-Fi wyświetlone na
ekranie dēzlCam.
W smartfonie wybierz film lub zdjęcie, które chcesz wyświetlić
lub udostępnić.
Filmy i zdjęcia na komputerze
Filmy i zdjęcia przechowywane są w folderze DCIM na karcie
pamięci kamery. Filmy są zapisywane w formacie MP4,
a zdjęcia w formacie JPG. Zdjęcia i filmy można wyświetlać
i przenosić po podłączeniu karty pamięci lub urządzenia do
komputera (Podłączanie urządzenia do komputera, strona 28).
Filmy i zdjęcia są umieszczone w kliku folderach.
100EVENT: Zawiera filmy zapisywane automatycznie, gdy
urządzenie wykryje zdarzenie.
101SAVED: Zawiera filmy zapisane ręcznie przez użytkownika.
102PHOTO: Zawiera zdjęcia.
104UNSVD: Zawiera niezapisane nagrania wideo. Gdy skończy
się miejsce przeznaczone na niezapisane nagrania wideo,
urządzenie zacznie nadpisywać najstarsze niezapisane
nagrania wideo.
Wymienianie pamięci kamery samochodowej
Kartę pamięci kamery samochodowej można wymienić w celu
zwiększenia pojemności pamięci lub z powodu wygaśnięcia jej
zużycia. Kamera samochodowa obsługuje karty pamięci
microSD o pojemności od 4 do 64 GB i klasie szybkości 10 lub
wyższej.
1 Naciśnij dwa zaznaczone obszary i przesuń tylny panel À
w dół, aby go otworzyć.
®
Urządzenie może rejestrować dźwięk wraz z obrazem wideo za
pomocą wbudowanego mikrofonu. Rejestrowanie dźwięku
można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć.
1 Wybierz kolejno > Kamera samochodowa.
2 Wybierz lub .
Korzystanie z galerii kamery samochodowej
Można korzystać z galerii kamery samochodowej, aby
przeglądać zarejestrowany materiał, usuwać niepotrzebne
nagrania i zapisywać fragmenty niezapisanych nagrań.
UWAGA: Podczas przeglądania nagrań urządzenie zatrzymuje
rejestrowanie obrazu.
1 Wybierz kolejno > Galeria kamery Dash Cam > OK.
2 Wybierz zapisane nagranie lub wybierz Niezapisane.
Nagranie zostanie odtworzone automatycznie.
3 Wybierz opcję:
• Aby zapisać fragment niezapisanego nagrania, zaznacz
żądany fragment za pomocą suwaka i wybierz .
Fragment nagrania znajdujący się pomiędzy
pomarańczowymi znacznikami na suwaku zostanie
zapisany.
4
2 Znajdź gniazdo karty pamięci Á.
3 Dociśnij kartę pamięci, aż się zatrzaśnie, a następnie puść ją.
Stara karta pamięci wysunie się z gniazda.
4 Wyjmij starą kartę z gniazda.
5 Włóż nową kartę pamięci do gniazda.
6 Dociskaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Kamera samochodowa
7 Nałóż panel i przesuń go w górę, aż zatrzaśnie się na swoim
miejscu.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla
kierowcy
NOTYFIKACJA
Alerty dla kierowcy i wskazania funkcji ograniczeń prędkości
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy
obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy
w każdych okolicznościach.Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące
konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.
W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do
bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz
dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty
dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz
włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych typów
alertów dla kierowcy. Nie wszystkie alerty są dostępne na
każdym obszarze.
Szkoły: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
dystans do zbliżającej się szkoły lub strefy wokół szkoły oraz
ograniczenie prędkości (jeśli takie dane są dostępne).
Zwiększenie ograniczenia: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
zwiększeniu ograniczenia prędkości, dając czas na
przygotowanie się do zmniejszenia prędkości.
Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia
prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie
ograniczenia prędkości.
Zmiana limitu prędkości: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
ograniczeniu prędkości, dając czas na przygotowanie się do
dostosowania prędkości.
Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się przejazdu
kolejowego.
Przejście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się obszaru
przechodzenia zwierząt przez drogę.
Zakręty: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
dystans do zbliżającego się zakrętu na drodze.
Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli
zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było
skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje
o ruchu drogowym (Utrudnienia drogowe, strona 18).
Zakaz ruchu ciężarówek: Urządzenie odtwarza dźwięk, gdy
zbliżasz się do drogi, gdzie ruch ciężarówek jest zabroniony.
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu: Urządzenie odtwarza
dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do drogi,
gdzie ciężarówka mogłaby utknąć na nierównościach
nawierzchni.
Boczny wiatr: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, gdzie istnieje
niebezpieczeństwo wystąpienia bocznego wiatru.
Zwężona droga: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, która może być zbyt
wąska dla prowadzonego pojazdu.
Stromy zjazd: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do stromego zjazdu.
Granice stanowe i krajowe: Urządzenie odtwarza dźwięk
i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do granicy stanu lub
kraju.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy
Ostrzeganie przed kolizją: Urządzenie wyświetla ostrzeżenia
w przypadku, gdy wykryje niebezpieczną odległość od
pojazdu jadącego z przodu (System ostrzegania przed
kolizją, strona 5).
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa: Urządzenie emituje
ostrzeżenie, gdy wykryje niezamierzone przekroczenie linii
oddzielającej pasy ruchu (System ostrzegania o opuszczeniu
pasa, strona 6).
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych
dla kierowcy
Możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych
typów alertów dla kierowcy. Alerty wizualne pojawiają się nawet
po wyłączeniu dźwięku.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Asystent kierowcy >
Alerty dźwiękowe dla kierowcy.
2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego
zaznaczenie.
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na
czerwonym świetle
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość
i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych
obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Urządzenie
ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer
na światłach.
• Dane w czasie rzeczywistym na temat fotoradarów i kamer
na światłach są dostępne w ramach subskrypcji usług
Garmin Live w aplikacji Smartphone Link (Usługi Garmin
Live, strona 16).
• Aby zachować aktualność bazy danych lokalizacji kamer na
światłach i fotoradarów, należy mieć aktywną subskrypcję,
która pozwoli pobierać i przechowywać dane o fotoradarach.
Odwiedź stronę garmin.com/speedcameras w celu
sprawdzenia dostępności i zgodności, a także zakupu
subskrypcji lub przeprowadzenia jednorazowej aktualizacji.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub
rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
UWAGA: W niektórych regionach wybrane zestawy
produktów mają fabrycznie wgrane dane o fotoradarach
i kamerach na światłach z możliwością bezpłatnej
i bezterminowej aktualizacji.
• Możesz użyć oprogramowania Garmin Express™
(garmin.com/express), aby zaktualizować bazę danych
kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
Zaawansowany system wspomagania
kierowcy
Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany system
wspomagania kierowcy (ADAS), który na podstawie informacji
ze zintegrowanej kamery samochodowej generuje ostrzeżenia
i alerty o sytuacji na drodze.
System ostrzegania przed kolizją
OSTRZEŻENIE
Działanie systemu ostrzegania przed kolizją (FCWS) ma
charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmuje z kierowcy
5
obowiązku zachowania ostrożności podczas niesprzyjających
warunków drogowych, przestrzegania wszelkich ograniczeń
podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad
bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. System FWCS
działa w oparciu o pracę kamery, emitując sygnał ostrzegawczy
w przypadku zbliżających się pojazdów. W związku z tym jego
funkcjonalność może być ograniczona w warunkach słabej
widoczności. Więcej informacji znajduje się na stronie
garmin.com/warnings.
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich obszarów
i nie dla wszystkich modeli produktów.
System FCWS wyświetla ostrzeżenia w przypadku, gdy
urządzenie wykryje niebezpieczną odległość od pojazdu
jadącego z przodu. Urządzenie określa prędkość pojazdu
w oparciu o sygnał GPS i na tej podstawie oblicza bezpieczną
odległość. System FCWS włącza się automatycznie, gdy pojazd
porusza się z prędkością większą niż 48 km/h (30 mil/h).
W przypadku wykrycia niebezpiecznej odległości od pojazdu
jadącego z przodu urządzenie emituje alert dźwiękowy oraz
wyświetla ostrzeżenie na ekranie.
widoczności. Więcej informacji znajduje się na stronie
garmin.com/warnings.
System LDWS wyświetla ostrzeżenie w przypadku, gdy
urządzenie wykryje niezamierzone przekroczenie linii
oddzielającej pas. Na przykład, urządzenie wyświetli ostrzeżenie
w przypadku przekroczenia linii ciągłej. System LDWS zapewnia
ostrzeżenia dopiero wtedy, gdy pojazd porusza się z prędkością
większą niż 64 km/h (40 mil/h). Ostrzeżenie pojawia się po lewej
lub prawej stronie ekranu, zależnie od tego, która linia (lewa czy
prawa) została przekroczona.
UWAGA: Aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki, należy
ustawić opcję Umiejscowienie kamery, która określa miejsce
montażu urządzenia w pojeździe.
Wskazówki dot. działania systemu ostrzegania przed kolizją
Na działanie systemu ostrzegania przed kolizją (FCWS) wpływ
ma kilka czynników. W niektórych warunkach system FCWS
może nie wykryć pojazdu jadącego z przodu.
• System FCWS włącza się dopiero, gdy pojazd porusza się
z prędkością większą niż 50 km/h (30 mil/h).
• System FCWS może nie wykryć pojazdu jadącego z przodu,
jeśli pole widzenia kamery jest ograniczone przez deszcz,
mgłę, śnieg, światło słoneczne, światła pojazdów lub słabe
warunki oświetleniowe.
• System FCWS może działać nieprawidłowo, jeśli kąt kamery
nie został odpowiednio dostosowany (Dostosowywanie kąta
widzenia kamery, strona 3).
• System FCWS może nie wykryć pojazdów jadących z przodu
w odległości większej niż 40 m (130 stóp) lub mniejszej niż
5 m (16 stóp).
• System FCWS może działać nieprawidłowo, jeśli ustawienia
dotyczące umiejscowienia kamery nie wskazują wysokości
pojazdu lub faktycznego umiejscowienia urządzenia
w pojeździe (Dostosowywanie kąta widzenia kamery,
strona 3).
System ostrzegania o opuszczeniu pasa
OSTRZEŻENIE
Działanie systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu
(LDWS) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmuje
z kierowcy obowiązku zachowania ostrożności podczas
niesprzyjających warunków drogowych, przestrzegania
wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych
i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. System LDWS działa w oparciu o pracę
kamery, emitując sygnał ostrzegawczy w przypadku
przekroczenia linii dzielącej pasy ruchu. W związku z tym jego
funkcjonalność może być ograniczona w warunkach słabej
6
Ustawianie umiejscowienia kamery
Urządzenie można zamontować po lewej lub prawej stronie
szyby lub deski rozdzielczej, a także na ich środku. Aby uzyskać
możliwie najlepsze wyniki, należy ustawić opcję Umiejscowienie
kamery, która określa miejsce montażu urządzenia w pojeździe.
1 Wybierz kolejno > Kamera samochodowa >
Umiejscowienie kamery > Pozycja pozioma.
2 Wybierz miejsce, w którym zamontowane jest urządzenie.
Wskazówki dot. działania systemu ostrzegania
o opuszczeniu pasa
Na działanie systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa (LDWS)
wpływ ma kilka czynników. W niektórych warunkach system
LDWS może nie wykryć opuszczenia pasa ruchu, którym się
poruszasz.
• System LDWS zapewnia ostrzeżenia dopiero wtedy, gdy
pojazd porusza się z prędkością większą niż 65 km/h (40 mil/
h).
• System LDWS może działać nieprawidłowo, jeśli kąt kamery
nie został odpowiednio dostosowany.
• System LDWS może działać nieprawidłowo, jeśli ustawienia
dotyczące umiejscowienia kamery nie wskazują wysokości
pojazdu lub faktycznego umiejscowienia urządzenia
w pojeździe (Dostosowywanie kąta widzenia kamery,
strona 3).
• Do prawidłowego działania systemu LDWS konieczny jest
przejrzysty, ciągły widok linii dzielących pasy ruchu.
◦ Opuszczenie pasa ruchu może nie zostać wykryte, jeśli
widok linii dzielących pasy ruchu jest ograniczony przez
deszcz, mgłę, duże zacienienie, światło słoneczne lub
światła pojazdów, roboty na drodze lub inne przeszkody
wizualne.
◦ Przypadki opuszczenia pasa ruchu mogą nie być
wykrywane, jeśli linie dzielące pasy ruchu są nierówne,
brakuje ich lub są mocno zniszczone.
• System LDWS może nie wykryć przypadków opuszczenia
pasa ruchu na bardzo szerokich, wąskich lub krętych
drogach.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy
Nawigacja do celu
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej
jednego celu podróży.
• Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu
w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy
(Zmiana trybu obliczania trasy, strona 8) i unikanie
(Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów, strona 9).
• Urządzenie może także unikać dróg, które nie są
odpowiednie do jazdy z punktu widzenia wybranego profilu
pojazdu.
• Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży,
wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę
(Rozpoczynanie podróży trasą, strona 7).
• Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których
chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy
(Kształtowanie trasy, strona 8).
• Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (Dodawanie
pozycji do trasy, strona 8).
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wybierz Dokąd? i wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie
i zapisywanie pozycji, strona 10).
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy,
wybierz opcję Jedź!.
• Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz , a następnie
wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie
mapy.
• Aby edytować przebieg trasy, wybierz kolejno > Edytuj
trasę i dodaj do trasy punkty kształtowania (Kształtowanie
trasy, strona 8).
Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie (Trasa na mapie, strona 7). Na kilka sekund na
krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.
W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych
miejscach, można dodać je do trasy (Dodawanie pozycji do
trasy, strona 8).
Edytowanie pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? >
2 Podaj pozycję domową.
> Ustal pozycję domową.
Trasa na mapie
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego
miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są
wyświetlane u góry mapy.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje
następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy
jechać (jeśli takie dane są dostępne).
Dystans do następnej czynności.
Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
Trasa podświetlona na mapie.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na
mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie
wykonać czynności.
Prędkość pojazdu.
Nazwa drogi, którą jedziesz.
Szacowany czas przybycia.
PORADA: Możesz dotknąć tego pola, aby zmienić informacje, jakie
są w nim wyświetlane (Zmiana pola danych mapy, strona 15).
Narzędzia mapy. Zawiera narzędzia wyświetlające dodatkowe
informacje dotyczące trasy lub okolicy.
Aktywny asystent pasa ruchu
W miarę zbliżania się do zakrętu, zjazdu lub rozjazdu obok
mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli
jest dostępna). Kolorowa linia À wskazuje prawidłowy pas do
skrętu.
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Jedź!.
Jazda do domu
W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy
urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.
Nawigacja do celu
Wyświetlanie skrętów i wskazówek
Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać
zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki
dotyczące tej trasy.
1 Na mapie wybierz opcję:
• Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty
i wskazówki, wybierz > Skręty.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy najbliższe cztery
skręty lub wskazówki. Podczas podróży wyznaczoną trasą
lista aktualizuje się automatycznie.
• Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla
całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
7
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
2 Wybierz .
Przybycie do celu
Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli
informacje pomocne w dotarciu na miejsce.
•
wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat
głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
• Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć
szukanie parkingu. Wybierz Tak, aby znaleźć pobliski parking
(Parkingu w pobliżu celu podróży, strona 8).
• Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie
automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje
przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać Stop, aby
zakończyć trasę.
Parkingu w pobliżu celu podróży
Urządzenie pomaga w znalezieniu parkingu w pobliżu celu
podróży. Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć szukanie
parkingu.
UWAGA: Ta funkcja powinna być wykorzystywana tylko
w przypadku korzystania z profilu samochodu. W przypadku
korzystania z profilu ciężarówki możesz wyszukać parking dla
ciężarówek w pobliżu miejsca docelowego (Wyszukiwanie
parkingów dla ciężarówek, strona 11).
1 Wybierz opcję:
• Kiedy urządzenie wyświetli monit, wybierz Tak, aby
rozpocząć wyszukiwanie pobliskiego parkingu.
• Jeśli urządzenie nie wyświetli monitu, wybierz kolejno
Dokąd? > Kategorie > Parking i wybierz > Celu
podróży.
2 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz parking, a następnie wybierz kolejno Jedź! > Dodaj
jako następny postój.
Urządzenie prowadzi Cię do parkingu.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno > Ostatnie miejsce.
Zmiana aktywnej trasy
Dodawanie pozycji do trasy
Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do
niej kolejne pozycje (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 7).
Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako
następny cel można dodać np. stację benzynową.
PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub
zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie
podróży, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu
i zapisywanie trasy (Planowanie podróży, strona 21).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji,
strona 10).
3 Wybierz pozycję.
8
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz
Dodaj jako następny postój.
• Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz Dodaj jako
ostatni postój.
• Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na
trasie, wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji
i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.
Kształtowanie trasy
Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu
podróży wyznaczoną trasą (Rozpoczynanie podróży trasą,
strona 7).
Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany
jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną
drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania
do trasy kolejnego celu.
1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
3 Wybierz pozycję na mapie.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać
dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej
pozycji.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz
na mapie dodatkowe pozycje.
• Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz Jedź!.
Korzystanie z objazdu
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Zmień trasę.
PORADA: Jeśli w menu narzędzi mapy nie ma narzędzia
Zmień trasę, możesz je tam dodać (Włączanie narzędzi
mapy, strona 14).
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
• Aby znaleźć nową trasę, wybierz Objazd.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz > Nawigacja > Preferencje trasy > Tryb
obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Zatrzymywanie trasy
• Na mapie wybierz kolejno
>
.
Nawigacja do celu
• Z poziomu paska powiadomień, przesuń palcem w dół,
a następnie wybierz w powiadomieniu funkcji Nawigacja
firmy Garmin.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia urządzenia, strona 24).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym
(Odbieranie danych o ruchu drogowym za pomocą Smartphone
Link, strona 18).
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych, strona 23), można wyświetlić miejsca,
w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je
omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz opcję Zmień trasę, jeśli jest dostępna.
3 Wybierz Jedź!.
Unikanie dróg płatnych
Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które
wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz
obszarów o większym natężeniem ruchu. W przypadku braku
rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko
uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie dróg wymagających winiet
Jeśli mapa w urządzeniu zawiera szczegółowe informacje
dotyczące winiet, możesz unikać dróg, które wymagają winiet
w poszczególnych krajach, lub zezwalać na przejazd nimi.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy >
Opłaty > Winiety.
Wybierz
państwo.
2
Nawigacja do celu
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami wymagającymi winiet, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg wymagających winiet, wybierz
Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami wymagającymi
winiet, wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy >
Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać na
wyznaczanych trasach, a następnie wybierz OK.
Unikanie stref środowiskowych
Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu. Opcja ta ma
zastosowanie do typu pojazdu ustawionego w aktywnym profilu
pojazdu (Profile pojazdów, strona 3).
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy >
Strefy środowiskowe.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez
strefy środowiskowe, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy
środowiskowe, wybierz Zezwól.
3 Wybierz Zapisz.
Własne unikane
Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych
obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika
tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy
przejazdu.
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy >
Własne unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
4 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
6 Wybierz Gotowe.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno
2
3
4
5
6
> Nawigacja > Preferencje trasy >
Własne unikane.
W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
Wybierz Dodaj unikany obszar.
Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
Wybierz Gotowe.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy >
Własne unikane.
9
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
2 Wybierz kategorię.
3 W razie potrzeby wybierz Filtruj wg udogodnień i marek,
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy >
Własne unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje
o nazwach ulic. Menu Dokąd? pomaga odszukać cel podróży,
zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu
informacji.
• Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie
informacje o danej pozycji (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania, strona 10).
• Przeglądnij lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty
szczególne według kategorii (Punkty szczególne,
strona 10).
• Wyszukaj miejsca postoju i usług dla ciężarówek, w tym
szczegółowe informacje z katalogu TruckDown (jeśli są
dostępne) (Wyszukiwanie punktów szczególnych dla
ciężarówek, strona 10).
• Wyszukaj punkty szczególne z serwisu Foursquare i zgłoś
w nich swoją pozycję (Wyszukiwanie punktów szczególnych
Foursquare, strona 12).
• Użyj narzędzi wyszukiwania do odszukania konkretnych
pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne
geograficzne (Narzędzia wyszukiwania, strona 12).
• Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (Zmiana
przeszukiwanego obszaru, strona 11).
• Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać
w przyszłości (Zapisywanie pozycji, strona 13).
• Wróć do ostatnio wyszukanych pozycji (Wyświetlanie ostatnio
znalezionych pozycji, strona 12).
®
®
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Wyszukiwanie punktów szczególnych dla
ciężarówek
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają punkty
szczególne dla samochodów ciężarowych, takie jak postoje dla
ciężarówek, parkingi przy autostradzie czy stacje ważenia.
Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Usługi ciężarowe.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TruckDown
W katalogu TruckDown znajdują się firmy świadczące usługi dla
transportu ciężarowego, takie jak warsztaty i sprzedawcy opon.
Katalog TruckDown nie jest dostępny na wszystkich obszarach.
1 Wybierz opcję:
• Wybierz Truck Locations, aby wyszukać punkty
szczególne odpowiednie dla ciężarówek.
• Wybierz Truck Services, aby wyszukać punkty usługowe
dla ciężarówek.
10
wybierz co najmniej jeden rodzaj udogodnień, a następnie
wybierz Zapisz.
UWAGA: Ta opcja ma zastosowanie jedynie do postojów dla
ciężarówek.
4 Wybierz cel podróży.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz Wyszukiwanie w pobliżu:, aby
zmienić przeszukiwany obszar (Zmiana przeszukiwanego
obszaru, strona 11).
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1
2
3
4
Wybierz Dokąd?.
Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
W razie potrzeby wybierz podkategorię.
Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Wybierz kategorię.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
3 Wybierz opcję:
• Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej
stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio
wyszukanych pozycji w wybranej kategorii.
• W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie
wybierz cel podróży.
Wyniki wyszukiwania pozycji
Domyślnie wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie
listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Przewiń w dół,
aby zobaczyć więcej wyników.
w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż
aktualnej trasy.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz .
3 Wybierz opcję.
Własne POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie
z większą niż określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze
i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/poiloader.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wyszukiwanie własnych punktów POI
À
Á
Â
Ã
Ä Jedź!
Å
Wybierz pozycję, aby wyświetlić menu opcji.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o wybranej pozycji.
Wybierz, aby znaleźć parkingi w pobliżu wybranej pozycji.
Wybierz, aby wyświetlić alternatywne trasy do wybranych
pozycji.
Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na mapie.
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie
Możesz wyświetlać wyniki wyszukiwania pozycji na mapie,
zamiast na liście.
Z wyników wyszukiwania pozycji wybierz . Najbliższa pozycja
wyświetla się na środku mapy, a na dole mapy wyświetlane są
podstawowe informacje na temat wybranej pozycji.
Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI
należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając
z oprogramowania POI Loader (Instalacja programu POI
Loader, strona 11).
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Przewiń do sekcji Inne kategorie, a następnie wybierz
kategorię.
Parking
Urządzenie dēzlCam zapewnia szczegółowe dane o parkingach
pomoce w znalezieniu pobliskiego parkingu w oparciu
o prawdopodobieństwo znalezienia wolnego miejsca, typ
parkingu, cenę lub metodę płatności.
W niektórych regionach aktualne dane o parkingach są
dostępne po połączeniu urządzenia dēzlCam z aplikacją
Smartphone Link. Kiedy urządzenie odbiera aktualne dane
o parkingach, możesz wyświetlać informacje dotyczące
parkingów w czasie rzeczywistym.
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani
aktualność danych o parkingach.
Wyszukiwanie parkingów dla ciężarówek
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Truck Locations > Parkingi.
2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
3 Wybierz Jedź!.
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
À
Przeciągnij mapę, aby wyświetlić dodatkowe wyniki wyszukiwania.
Á
Dodatkowe wyniki wyszukiwania. Wybierz, aby wyświetlić
inną pozycję.
Â
Podsumowanie wybranej pozycji. Wybierz, aby wyświetlić
więcej informacji o wybranej pozycji.
à Jedź!
Ä
Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na liście.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie wyszukuje w pobliżu aktualnej pozycji.
Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
4 Wybierz Jedź!.
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów
Parkingi, dla których dostępne są szczegółowe dane, są
oznaczone kolorami określającymi prawdopodobieństwo
znalezienia wolnego miejsca. Symbole oznaczają typ
dostępnych parkingów (przy ulicy czy na placu) oraz informacje
o opłatach i sposobach płatności.
Legendę kolorów i symboli można wyświetlić w urządzeniu.
Z wyników wyszukiwania parkingów wybierz .
11
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz miasto z listy pobliskich miast.
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz Wyszukiwanie w pobliżu: (Zmiana
przeszukiwanego obszaru, strona 11).
• Aby wyszukać miasto według nazwy, wybierz Wpisz
wyszukiwane, podaj nazwę miasta i wybierz .
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Foursquare
Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty
szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach
wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.
Aby korzystać z dodatkowych funkcji, można połączyć się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
zainstalowanej w zgodnym smartfonie. Po połączeniu się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące pozycji
Foursquare, zgłosić swoją obecność w tym miejscu oraz
przeprowadzić wyszukiwanie punktów szczególnych
w internetowej bazie danych Foursquare.
Łączenie z kontem Foursquare
1 Podłącz urządzenie do aplikacji Smartphone Link.
2 W smartfonie uruchom aplikację Smartphone Link.
3 Otwórz menu ustawień aplikacji Smartphone Link i wybierz
kolejno Foursquare > Logowanie.
4 Podaj dane logowania do konta Foursquare.
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych
z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu. Po
połączeniu się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji
Smartphone Link można uzyskać najbardziej aktualne wyniki
wyszukiwania z internetowej bazy danych Foursquare, jak
również dostosowane wyniki z konta użytkownika serwisu
Foursquare.
Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Foursquare.
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare
Aby wyświetlić szczegóły pozycji w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
12
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji
o pozycji z serwisu Foursquare, takich jak oceny użytkowników,
ceny dań w restauracjach oraz godziny otwarcia.
1 Na ekranie wyników wyszukiwania pozycji wybierz punkt
szczególny z serwisu Foursquare.
2 Wybierz .
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare
Aby zgłosić swoją pozycję w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
1 Wybierz kolejno > Foursquare > Zgłoś pozycję.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz kolejno > Zgłoś pozycję.
TripAdvisor
W urządzeniu TripAdvisor zapisane są punkty szczególne wraz
z ocenami.Oceny z serwisu TripAdvisor wyświetlają się
automatycznie na liście wyników wyszukiwania dla danych
punktów szczególnych. Możesz także wyszukiwać pobliskie
punkty szczególne z serwisu TripAdvisor i sortować je według
odległości lub popularności.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TripAdvisor
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > TripAdvisor.
2 Wybierz kategorię.
Zostanie wyświetlona lista pobliskich punktów szczególnych
z serwisu TripAdvisor dla tej kategorii.
3 Wybierz Wyniki sortowania, aby posortować wyniki
wyszukiwania według dystansu lub popularności
(opcjonalnie).
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji
W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50
znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych
szpitali, posterunków policji i stacji paliw.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz Szpitale, Policja, Paliwo lub Pomoc drogowa.
UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
UWAGA: Po aktywowaniu profilu ciężarówki wyświetlana jest
opcja „Postój dla ciężarówek” zamiast opcji „Paliwo”.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług,
z najbliżej położonymi pozycjami na górze.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz Jedź!.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
• Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji,
wybierz .
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Gotowe.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 10).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz kolejno > Zapisz.
4 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
Korzystanie z mapy
1
2
3
4
5
Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
Wybierz pozycję.
Wybierz .
Wybierz kolejno
> Edytuj > Kategorie.
Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Korzystanie z mapy
Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy
(Trasa na mapie, strona 7) lub otoczenia w przypadku, gdy
żadna trasa nie jest aktywna.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo,
w górę lub w dół.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według
kategorii, wybierz .
• Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie,
a na następnie Jedź! (Rozpoczynanie podróży z użyciem
mapy, strona 7).
Narzędzia mapy
Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji
o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po
aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na
krawędzi mapy.
Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.
Kamera: Umożliwia sterowanie kamerą samochodową
i wyświetla ostrzeżenia przed kolizją i opuszczeniem pasa
ruchu. Umożliwia także dostęp do wizjera kamery
samochodowej i ustawień asystenta kierowcy.
Zmień trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcie
pozycji na trasie.
Przed tobą: Wyświetla zbliżające się pozycje na trasie lub
drodze, którą podróżujesz (Przed tobą, strona 14).
Wysokość: Wyświetla zmiany w wysokości na drodze.
Skręty: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie
(Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 7).
Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie
jak prędkość czy pokonany dystans (Wyświetlanie danych
podróży z mapy, strona 15).
Głośność: Umożliwia regulację głośności ogólnej.
Telefon: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych
z połączonego telefonu i podczas rozmowy wyświetla opcje
dla trwającej rozmowy (Korzystanie z opcji dostępnych
w trakcie rozmowy, strona 17).
Wyślij i monitoruj: Umożliwia uruchomienie i zatrzymanie
udostępniania sesji Wyślij i monitoruj (Wyślij i monitoruj,
strona 19).
13
Utrudnienia drogowe: Wyświetla informacje o utrudnieniach
w ruchu drogowym na trasie podróży lub w obszarze,
w którym się znajdujesz (Wyświetlanie zbliżających się
utrudnień drogowych, strona 15).
Pogoda: Wyświetla warunki pogodowe w obszarze, w którym
się znajdujesz.
photoLive: Zapewnia obraz na żywo z kamer monitorujących po
uzyskaniu subskrypcji photoLive (Kamery monitorujące
photoLive, strona 18).
Zgłoś kamerę: Umożliwia zgłaszanie fotoradaru lub kamery
monitorującej przejazd na czerwonym świetle. To narzędzie
jest dostępne tylko wtedy, kiedy na Twoim urządzeniu
znajdują się dane o fotoradarach lub kamerach
monitorujących przejazd na czerwonym świetle oraz masz
aktywne połączenie z aplikacją Smartphone Link.
Planowanie przerw: Wyświetla przypomnienia o przerwach
i sugerowanych postojach.
Wyświetlanie narzędzi mapy
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz narzędzie mapy
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną
kategorię, a następnie Własne wyszukiwanie i pisz
nazwę firmy lub kategorii.
5 Wybierz Zapisz.
Symbole ostrzeżeń i alertów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz .
Symbole ostrzeżeń i alertów mogą pojawiać się na mapie lub we
wskazówkach dotyczących trasy, aby ostrzec przed
potencjalnym niebezpieczeństwem, warunkami drogowymi
i najbliższymi stacjami ważenia.
Włączanie narzędzi mapy
Ostrzeżenia o ograniczeniach
Domyślnie w menu narzędzi mapy włączone są tylko te
najczęściej używane. Do menu można dodać maksymalnie 12
narzędzi.
1 Na mapie wybierz > .
2 Aby dodać narzędzie, zaznacz pole wyboru znajdujące się
obok niego.
3 Wybierz Zapisz.
Wysokość
Masa
Waga osi
Długość
Szerokość
Przed tobą
Zakaz ruchu ciężarówek
Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub
drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się
punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub
miejsca obsługi podróżnych. Podróżując autostradą, możesz
wyświetlać informacje i dostępne usługi dla zbliżających się
zjazdów i miast, podobne do informacji prezentowanych na
znakach drogowych przy autostradach.
Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane
w narzędziu Przed tobą.
Zakaz ruchu pojazdów z przyczepami
Wyświetlanie zbliżających się pozycji
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz opcję:
Zakaz zawracania
• Aby wyświetlić następną zbliżającą się pozycję w każdej
kategorii, wybierz , jeśli jest taka potrzeba.
• Aby wyświetlić informacje i dostępne usługi dla
zbliżającego się zjazdu z autostrady lub miasta, wybierz
.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko podczas podróży
autostradą lub gdy wyznaczona trasa przewiduje przejazd
autostradą.
3 Wybierz element, aby wyświetlić listę pozycji dla danej
kategorii, zjazdu lub miasta.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu
Przed tobą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
14
Substancje niebezpieczne zabronione
Substancje łatwopalne zabronione
Substancje zanieczyszczające wodę zabronione
Zakaz skrętu w lewo
Zakaz skrętu w prawo
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu
Boczny wiatr
Zwężona droga
Ostry zakręt
Stromy zjazd
Nisko wiszące gałęzie
Alerty
Stacja ważenia
Brak potwierdzenia udostępnienia dla ruchu ciężarowego
Korzystanie z mapy
Informacje o podróży
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
tego narzędzia do menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi
mapy, strona 14).
Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w narzędziu mapy
z danymi podróży należy dodać narzędzie Dane podróży do
menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi mapy, strona 14).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
2 Wybierz pole danych podróży.
3 Wybierz opcję.
W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole
danych podróży.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia
dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane
dotyczące ruchu drogowego (Utrudnienia drogowe, strona 18).
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno > Utrudnienia
drogowe.
W
razie potrzeby wybierz kolejno
> Legenda, aby
2
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole wyboru obok warstwy, która ma być widoczna
na mapie.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Mapa i pojazd > Widok
mapy podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
Usługi Live, informacje drogowe
i funkcje smartfonu
Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia dēzlCam, sparuj
je ze smartfonem i połącz z aplikacją Smartphone Link.
Aplikacja Smartphone Link umożliwia odbieranie w urządzeniu
aktualnych informacji drogowych oraz informacji o parkingach,
fotoradarach, kamerach na światłach, a także innych usług
w czasie rzeczywistym. To ustawienie umożliwia korzystanie
z funkcji online, takich jak udostępnianie podróży w sesji Wyślij
i monitoruj i wysyłanie wiadomości.
Aktualne informacje drogowe: Umożliwia wysyłanie do
urządzenia informacji drogowych w czasie rzeczywistym,
takich jak informacje o zdarzeniach drogowych
i opóźnieniach, robotach drogowych i zamkniętych drogach
(Utrudnienia drogowe, strona 18).
Aktualne informacje o parkingach: Umożliwia wysyłanie do
urządzenia informacji o parkingach w czasie rzeczywistym,
jeśli są dostępne (Parking, strona 11).
Usługi Garmin Live: Zapewniają bezpłatne oraz wymagające
płatnej subskrypcji usługi przesyłu aktualnych danych do
urządzenia, takich jak informacje o fotoradarach i kamerach
na światłach (Usługi Garmin Live, strona 16).
Informacje o pogodzie: Umożliwia wysyłanie informacji
o aktualnych warunkach pogodowych i ostrzeżeń do
urządzenia (Wyświetlanie prognozy pogody, strona 22).
Wyślij i monitoruj: Umożliwia odbieranie dyspozycji
i udostępnianie trasy dyspozytorowi oraz wybranym
kontaktom w czasie rzeczywistym (Wyślij i monitoruj,
strona 19).
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia. Funkcja nie
jest dostępna dla wszystkich języków i typów wiadomości.
15
Tryb głośnomówiący: Umożliwia wybieranie i odbieranie
połączeń telefonicznych za pomocą urządzenia oraz
używanie go jako zestawu głośnomówiącego.
UWAGA: Ta funkcja nie wymaga dostępu do aplikacji
Smartphone Link.
Wyślij pozycje do urządzenia: Umożliwia wysłanie pozycji ze
smartfonu na urządzenie nawigacyjne.
Zgłoś pozycję w Foursquare: Umożliwia zgłaszanie pozycji w
Foursquare za pomocą urządzenia nawigacyjnego
(Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare, strona 12).
Parowanie telefonu
Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący,
należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem
komórkowym.
1 Umieść telefon w odległości do 3 m (10 stóp) od urządzenia
dēzlCam.
2 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
telefonu.
3 W urządzeniu dēzlCam wybierz kolejno > Bluetooth.
4 Użyj przełącznika, aby włączyć technologię Bluetooth.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
5 Wybierz telefon z listy.
6 W razie potrzeby potwierdź, że klucz wyświetlany w telefonie
pasuje do klucza wyświetlanego w urządzeniu dēzlCam.
7 Wybierz opcję Paruj.
UWAGA: Aby uzyskać dostęp do kontaktów i dziennika
połączeń w urządzeniu dēzlCam, konieczne może być przejście
do ustawień Bluetooth w telefonie i udzielenie zgody na
udostępnianie kontaktów dla sparowanego urządzenia dēzlCam.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
telefonu.
Po sparowaniu urządzeń — porady
• Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się
automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
• Po nawiązaniu połączenia między telefonem a urządzeniem
można odbierać połączenia głosowe.
• Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać
połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
• Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie
łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.
• Aby móc wybierać połączenia telefoniczne, należy wyrazić
zgodę na udostępnianie kontaktów dla urządzenia
nawigacyjnego w ustawieniach Bluetooth w telefonie.
• Należy zweryfikować, czy funkcje Bluetooth są włączone
(Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth, strona 17).
Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth
1 Umieść zestaw słuchawkowy lub telefon w odległości do
10 m (33 stóp) od urządzenia Bluetooth.
2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
3 W zestawie słuchawkowym lub telefonie włącz
bezprzewodową technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był
widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
4 W urządzeniu wybierz kolejno > Bluetooth > Wyszukaj
urządzenia.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
5 Wybierz zestaw słuchawkowy lub telefon z listy.
6 Wybierz OK.
16
Usługi Garmin Live
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone z aplikacją Smartphone Link.
Usługi Garmin Live zapewniają bezpłatne oraz wymagające
subskrypcji pakiety umożliwiające przesyłanie do urządzenia
aktualnych danych, takich jak informacje o warunkach
drogowych, pogodzie, fotoradarach i kamerach na światłach.
Niektóre usługi, takie jak prognoza pogody, są dostępne jako
osobne aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje
o ruchu drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia.
Funkcje, które wymagają dostępu do usług Garmin Live,
wyświetlają symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane
tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z aplikacją
Smartphone Link.
Subskrypcja usług Garmin Live
Niektóre usługi dēzlCam Live wymagają płatnej subskrypcji.
W aplikacji Smartphone Link możesz zakupić bezterminową
subskrypcję w ramach aplikacji. Subskrypcja jest przypisana do
konta sklepu z aplikacjami w smartfonie.
1 Otwórz aplikację Smartphone Link w smartfonie.
2 Wybierz Moje konto.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych usług i kosztów
subskrypcji.
3 Wybierz usługę.
4 Wybierz cenę.
5 Wybierz Subskrybuj.
6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokonać
zakupu.
Wysyłanie pozycji ze smartfonu do
urządzenia
Możesz szukać pozycji za pomocą aplikacji Smartphone Link na
telefonie i wysłać ją do urządzenia dēzlCam.
1 Otwórz aplikację Smartphone Link w smartfonie.
2 Wybierz opcję:
• Aby znaleźć pobliską pozycję, wybierz Znajdź miejsca
w pobliżu i wprowadź cały adres, część adresu lub nazwę
miejsca.
• Aby znaleźć pobliski punkt szczególny Foursquare,
wybierz Foursquare i wybierz punkt szczególny z listy.
• Aby wybrać pozycję na mapie, wybierz Wybierz pozycję
i dotknij pozycji na mapie.
• Aby znaleźć adres na liście kontaktów, wybierz Kontakty
i wybierz nazwę kontaktu.
Wybrana pozycja zostanie wyświetlona na mapie.
3 Wybierz Wyślij.
Aplikacja Smartphone Link wyśle pozycję do urządzenia
dēzlCam.
4 Na urządzeniu dēzlCam wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, wybierz
Jedź!.
• Aby wyświetlić szczegóły pozycji lub zapisać pozycję
w ulubionych, wybierz .
• Aby potwierdzić pozycję, nie rozpoczynając nawigacji,
wybierz OK.
Pozycja zostanie wyświetlona na liście ostatnio wyszukiwanych
pozycji w urządzeniu dēzlCam.
Powiadomienia z telefonu
Po połączeniu urządzenia dēzlCam z aplikacją Smartphone Link
można w nim przeglądać powiadomienia ze smartfonu
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
dotyczące SMS-ów, połączeń przychodzących i spotkań
zapisanych w kalendarzu.
Odbieranie powiadomień z telefonu
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby urządzenie dēzlCam mogło odbierać powiadomienia,
musisz połączyć je ze smartfonem i aplikacją Smartphone Link.
Gdy urządzenie dēzlCam odbiera powiadomienia ze smartfonu,
na pasku stanu pojawia się ikona dēzlCam.
• Aby odczytać pełną treść powiadomienia, wybierz
powiadomienie.
UWAGA: Odczytywanie powiadomień z telefonu jest
niemożliwe, gdy pojazd jest w ruchu.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz opcję Odtwórz.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
• Aby odrzucić powiadomienie, przesuń palcem w lewo lub
w prawo.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
UWAGA: Choć większość telefonów i zestawów słuchawkowych
jest obsługiwana i może być zastosowana, nie ma gwarancji, że
konkretny telefon lub zestaw słuchawkowy będzie działał
z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne
w każdym telefonie.
Dzięki technologii Bluetooth urządzenie może łączyć się
z telefonem komórkowym i bezprzewodowym zestawem
słuchawkowym lub kaskiem i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Aby ustalić, czy urządzenie z technologią
Bluetooth jest zgodne z posiadanym urządzeniem, odwiedź
stronę www.garmin.com/bluetooth.
Nawiązywanie połączenia
1 Wybierz .
2 Wybierz opcję:
• Aby wybrać numer, wybierz , podaj numer telefonu
i wybierz .
• Aby zadzwonić pod niedawno wybrany lub odebrany
numer telefonu, wybierz i wybierz numer.
• Aby zadzwonić do kontaktu ze spisu telefonów, wybierz
i wybierz kontakt.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Odrzuć.
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy
Po odebraniu połączenia wyświetlone zostaną opcje, z których
można korzystać w trakcie rozmowy. Niektóre opcje mogą nie
być obsługiwane przez różne telefony.
PORADA: W razie zamknięcia strony opcji dostępnych w trakcie
rozmowy można otworzyć ją ponownie, wybierając w menu
głównym.
• Aby skonfigurować połączenie konferencyjne, wybierz .
• Aby przekazać dźwięk do telefonu, wybierz .
PORADA: Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy
chcesz zerwać połączenie Bluetooth i dalej rozmawiać przez
telefon lub gdy potrzebujesz prywatności.
• Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
• Aby się rozłączyć, wybierz
.
Zapamiętywanie numeru telefonu
Można zapisać maksymalnie trzy kontakty do zapamiętania na
klawiaturze numerycznej. Umożliwia to szybkie wybranie
numeru domowego, numeru do przyjaciół lub często wybierane
kontakty.
1 Wybierz kolejno > .
2 Wybierz zaprogramowany numer, taki jak Zaprogramowany
numer 1, i wybierzOK.
3 Wybierz kontakt.
Informacje o bezprzewodowym zestawie
słuchawkowym
Dzięki technologii bezprzewodowej urządzenie może przesyłać
dźwiękowe komunikaty nawigacyjne do bezprzewodowego
zestawu słuchawkowego. Więcej informacji można znaleźć na
stronie http://www.garmin.com/bluetooth.
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth
Możesz włączyć lub wyłączyć rozmowę przez zestaw
głośnomówiący i funkcje Smartphone Link sparowanego
smartfonu.
1 Wybierz > Bluetooth.
2 Wybierz obok nazwy telefonu.
3 W karcie Używaj z wybierz opcję:
• Aby włączyć połączenie z aplikacją Smartphone Link,
wybierz Smartphone Link.
• Aby włączyć tryb głośnomówiący, wybierz Zestaw
głośnomówiący.
4 Wybierz OK.
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień dla smartfonu
z systemem Android™
Korzystając z aplikacji Smartphone Link, wybierz typy
powiadomień, które mają być wyświetlane na urządzeniu
dēzlCam.
1 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
2 Wybierz .
3 Sprawdź, czy pole wyboru Powiadomienia z telefonu jest
zaznaczone.
4 W sekcji Powiadomienia wybierz Ustawienia.
Zostanie wyświetlona lista kategorii powiadomień i aplikacji.
5 Wybierz opcję:
• Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienie, zmień
ustawienie przełącznika obok nazwy kategorii lub aplikacji.
• Aby dodać aplikację do listy, wybierz .
Wyświetlanie i ukrywanie kategorii powiadomień dla
urządzenia Apple .
®
Jeśli masz połączenie z urządzeniem Apple, możesz filtrować
powiadomienia na urządzeniu dēzlCam, wyświetlając lub
ukrywając kategorie.
1 Wybierz > Powiadomienia z telefonu > .
2 Zaznacz pola wyboru obok powiadomień, które chcesz
wyświetlić.
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem dēzlCam.
1 Wybierz kolejno > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
17
Usuwanie sparowanego urządzenia
Bluetooth
Można usunąć sparowane urządzenie Bluetooth, aby
uniemożliwić automatyczne łączenie się z dēzlCam
w przyszłości. Usunięcie sparowanego smartfona również
usuwa wszystkie zsynchronizowane kontakty ze spisu telefonów
i historię połączeń z dēzlCam.
1 Wybierz kolejno > Bluetooth.
2 Obok nazwy urządzenia Bluetooth wybierz > Zapomnij.
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się
tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.
1 Wybierz > Bluetooth.
2 Obok nazwy telefonu wybierz > Zapomnij.
Utrudnienia drogowe
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Urządzenie może dostarczać informacji o utrudnieniach
drogowych zarówno tuż przed Tobą, jak i na całej trasie.
Możesz ustawić urządzenie tak, aby unikało korków podczas
przeliczania tras i wyszukiwało nową trasę do punktu
docelowego w przypadku wystąpienia dużego opóźnienia przez
korki na aktywnej trasie (Ustawienia dotyczące utrudnień
drogowych, strona 23). Mapa utrudnień drogowych umożliwia
przeglądanie mapy z zaznaczonymi opóźnieniami w ruchu na
obszarze, w którym się znajdujesz.
Aby zapewnić informacje o utrudnieniach drogowych,
urządzenie musi odbierać dane o ruchu drogowym.
• Urządzenie odbiera bezpłatnie dane o ruchu drogowym za
pomocą aplikacji Smartphone Link (Odbieranie danych
o ruchu drogowym za pomocą Smartphone Link, strona 18).
• Wszystkie modele mogą otrzymywać bezpłatnie dane
o ruchu drogowym za pośrednictwem odbiornika sygnałów
bezprzewodowych (Odbieranie danych o ruchu drogowym za
pomocą Smartphone Link, strona 18). Odwiedź stronę
garmin.com, aby znaleźć i kupić zgodny, przewodowy
odbiornik informacji drogowych.
Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich
obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów
drogowych można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Odbieranie danych o ruchu drogowym za
pomocą Smartphone Link
To urządzenie może odbierać bezpłatne informacje drogowe za
pomocą aplikacji Smartphone Link.
1 Podłącz urządzenie do Smartphone Link.
2 W urządzeniu dēzlCam wybierz kolejno > Nawigacja >
Utrudnienia drogowe i sprawdź, czy pole wyboru
Utrudnienia drogowe jest zaznaczone.
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Utrudnienia drogowe.
2 Zaznacz pole opcji Utrudnienia drogowe.
18
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno > Utrudnienia
drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Kamery monitorujące photoLive
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji trzeba nawiązać
połączenie z aplikacją Smartphone Link i mieć wykupioną
subskrypcję usługi photoLive (Subskrypcja usług Garmin Live,
strona 16).
Kamery monitorujące photoLive zapewniają bieżący podgląd
warunków drogowych panujących na głównych drogach
i skrzyżowaniach.
Usługa photoLive nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych
photoLive Traffic Cameras
Możesz wyświetlać aktualny widok z pobliskich kamer
drogowych. Możesz także zapisywać kamery drogowe dla
obszarów, po których często podróżujesz.
1 Wybierz kolejno > photoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz lokalizację kamery drogowej.
Podgląd obrazu z kamery na żywo wyświetlany jest obok
mapy z pozycją kamery. Możesz wybrać podgląd obrazu, aby
wyświetlić obraz w pełnym rozmiarze.
5 Wybierz Zapisz, aby zapisać kamerę (opcjonalnie).
Miniatura podglądu kamery zostanie dodana do ekranu
głównego aplikacji photoLive.
Wyświetlanie kamer drogowych photoLive na mapie
Narzędzie mapy photoLive wyświetla kamery drogowe na
drodze przed Tobą.
1 Na mapie wybierz > photoLive.
Urządzenie wyświetla aktualny obraz z najbliższej kamery
drogowej na drodze przed Tobą wraz z odległością pozostałą
do kamery. Po minięciu kamery urządzenie wczytuje aktualny
widok z następnej kamery na trasie.
2 Jeśli na drodze nie znaleziono żadnej kamery, wybierz
Zlokalizuj kamerę, aby wyświetlić lub zapisać znajdujące się
w pobliżu kamery drogowe (opcjonalnie).
Zapisywanie kamery drogowej
1 Wybierz > photoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz skrzyżowanie.
5 Wybierz Zapisz.
Utrudnienia drogowe
Narzędzia pojazdu i kierowcy
3 Wybierz Zapisz.
Planowanie przerw
Wyślij i monitoruj
NOTYFIKACJA
To urządzenie NIE jest dopuszczane jako substytut karty
drogowej, której prowadzenie jest konieczne zgodnie
z przepisami amerykańskiej Krajowej Administracji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (FMCSA). Kierowcy powinni
stosować się do wszystkich obowiązujących federalnych
i stanowych wymogów dotyczących godzin pracy. Po
zintegrowaniu z urządzeniem elektronicznym do rejestrowania
(ELD) zgodnym z Garmin eLog™ urządzenie to umożliwia
przewoźnikowi spełnienie wymagań związanych z zapisem
godzin pracy i przerw. Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić
urządzenie Garmin eLog, odwiedź stronę garmin.com/elog.
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność, udostępniając informacje o swojej
pozycji innym osobom.
Jeśli funkcja planowania przerw jest włączona, urządzenie
wyświetli powiadomienie na godzinę przed sugerowanym
czasem przerwy oraz osiągnięciem limitu czasu jazdy, a także
zasugeruje miejsce na przerwę na trasie. Można używać tej
funkcji do śledzenia godzin pracy, co ułatwi przestrzeganie
przepisów bezpieczeństwa.
UWAGA: Funkcje planowania przerw są niedostępne
w przypadku używania profilu samochodu.
Robienie sugerowanej przerwy
Gdy nadejdzie czas na przerwę, urządzenie wyświetli
powiadomienie i sugerowane miejsca na przerwę na trasie.
Wybierz punkt POI z listy sugerowanych miejsc na przerwę.
Urządzenie doda miejsce na przerwę jako kolejny punkt
docelowy na trasie.
Włączanie licznika przerw
Licznik przerw uruchamia się automatycznie, gdy pojazd
porusza się z prędkością co najmniej 8 km/h (5 mph) przez 30
sekund. Możesz uruchomić minutnik ręcznie w dowolnym
momencie.
1 Na mapie wybierz kolejno > Planowanie przerw.
2 Wybierz Włącz czasomierz.
Wstrzymywanie i resetowanie licznika przerw
Licznika przerw zatrzymuje się automatycznie, gdy pojazd
zatrzyma się na co najmniej trzy minuty. Możesz zatrzymać
minutnik ręcznie w przypadku krótkich postojów, np. podczas
parkowania lub zatrzymywania się na postoju dla ciężarówek.
Po zakończeniu jazdy możesz ręcznie zresetować minutnik.
1 Wybierz opcję Zatrzymaj czasomierz.
2 Wybierz opcję:
• Aby wstrzymać minutnik, wybierz opcję Pauza.
• Aby zatrzymać i zresetować minutnik, wybierz opcję
Zeruj.
Dostosowywanie godzin jazdy
Możesz dostosować łączne godziny jazdy, aby lepiej
dopasować je do zapisów dotyczących godzin pracy.
1 Podczas korzystania z funkcji planowania przerw wybierz
opcję Całkowita liczba godzin jazdy.
2 Podaj całkowitą liczbę godzin jazdy.
3 Wybierz Zapisz.
Dostosowywanie dziennego limitu jazdy
Możesz dostosować dzienny limit jazdy, aby był zgodny
z lokalnymi wymogami prawnymi.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Podczas korzystania z funkcji planowania przerw wybierz
opcję Godziny jazdy w dniu.
2 Wybierz obowiązujący dzienny limit jazdy.
Narzędzia pojazdu i kierowcy
Funkcja Wyślij i monitoruj umożliwia udostępnianie trasy
dyspozytorowi lub kontaktom ze smartfona, a także przesyłanie
jej do kont w serwisach społecznościowych. Podczas
udostępniania obserwujący mogą śledzić Twoją aktualną
pozycję, następny cel i trasę podróży w czasie rzeczywistym.
Funkcja ta wymaga smartfona z aplikacją Smartphone Link.
UWAGA: Funkcja ta jest niedostępna w przypadku używania
profilu samochodu.
Konfigurowanie udostępniania w sesji Wyślij
i monitoruj
Przy pierwszym użyciu funkcji Wyślij i monitoruj trzeba
skonfigurować tę funkcję i zaprosić dyspozytora.
1 Połącz się z aplikacją Smartphone Link.
2 W urządzeniu dēzl™ wybierz kolejno > Wyślij i monitoruj.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na urządzeniu dēzl, aby
zakończyć konfigurowanie funkcji.
Rozpoczynanie sesji Wyślij i monitoruj
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność, udostępniając informacje o swojej
pozycji innym osobom.
Zanim rozpoczniesz udostępnianie, skonfiguruj funkcję Wyślij
i monitoruj (Konfigurowanie udostępniania w sesji Wyślij
i monitoruj, strona 19).
Możesz rozpocząć udostępnianie danych w sesji Wyślij
i monitoruj za pomocą urządzenia dēzlCam lub aplikacji
Smartphone Link.
• W urządzeniu dēzlCam wybierz kolejno > Wyślij
i monitoruj > Start.
• Z poziomu mapy w urządzeniu dēzlCam wybierz kolejno >
Wyślij i monitoruj > Start.
• W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
kolejno Wyślij i monitoruj > Rozpocznij sesję Wyślij
i monitoruj.
Łącze do Twoich danych sesji Wyślij i monitoruj jest wysyłane
do powiązanych kont w mediach społecznościowych,
a wiadomość e-mail z łączem wysyłany jest do zaproszonych
kontaktów. Podczas udostępniania obserwujący mogą klikać
łącze, aby śledzić Twoją aktualną pozycję i trasy ostatnich
podróży w czasie rzeczywistym.
Gdy udostępnianie sesji Wyślij i monitoruj jest aktywne, na
pasku stanu urządzenia dēzlCam wyświetlany jest symbol
.
Wyświetli się także liczba zaproszonych widzów.
PORADA: Domyślnie udostępniana sesja Wyślij i monitoruj
kończy się automatycznie po upływie 24 godzin. W aplikacji
Smartphone Link wybierz kolejno Wyślij i monitoruj > Dalej
udostępniaj aktywność, aby przedłużyć czas udostępniania
sesji Wyślij i monitoruj. Udostępnianie możesz przerwać
w dowolnym momencie.
Zatrzymywanie udostępniania sesji Wyślij i monitoruj
Możesz zakończyć udostępnianie sesji Wyślij i monitoruj
w dowolnym momencie za pomocą urządzenia dēzlCam lub
aplikacji Smartphone Link.
• W urządzeniu dēzlCam wybierz kolejno > Wyślij
i monitoruj > Stop.
19
• W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
kolejno Wyślij i monitoruj > Przerwij sesję Wyślij
i monitoruj.
Widzowie otrzymają wiadomość o zakończeniu sesji Wyślij
i monitoruj i nie będą już mogli śledzić Twojej pozycji.
Automatyczne rozpoczynanie sesji Wyślij i monitoruj
Można włączyć funkcję automatycznego rozpoczynania sesji
Wyślij i monitoruj, aby była uruchamiana za każdym razem przy
rozpoczęciu trasy.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy.
2 Wybierz Autostart sesji Wyślij i monitoruj.
Wysyłanie wiadomości o przydzielonym zadaniu do
urządzenia dēzl
Zanim będzie można wysłać wiadomość o przydzielonym
zadaniu, kierowca musi skonfigurować funkcję Wyślij i monitoruj
(Konfigurowanie udostępniania w sesji Wyślij i monitoruj,
strona 19).
Możesz wysłać wiadomość o przydzielonym zadaniu
bezpośrednio do urządzenia dēzl przy użyciu funkcji Wyślij
i monitoruj. Funkcja może być przydatna w przypadku
konieczności wysłania do kierowcy zaktualizowanych informacji.
UWAGA: Ta funkcja nie jest zgodna ze wszystkimi aplikacjami
obsługującymi wiadomości w smartfonach.
1 Przygotuj wiadomość e-mail lub wiadomość tekstową ze
zaktualizowanymi informacjami o przydzielonym zadaniu.
2 Dołącz frazę „dezl” w dowolnym miejscu w temacie lub
w treści wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej.
UWAGA: We frazie „dezl” nie jest rozróżniana wielkość liter.
3 Wyślij wiadomość e-mail lub wiadomość tekstową na
smartfon kierowcy.
Wiadomość pojawi się w urządzeniu dēzl kierowcy, który będzie
mógł odczytać ją podczas jazdy.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą wiadomości
o przydzielonym zadaniu
Gdy odbierzesz wiadomość od dyspozytora, możesz rozpocząć
nową trasę przy użyciu otrzymanych informacji, jeśli są
dostępne.
1 Wybierz powiadomienie o wiadomości.
2 Z treści wiadomości wybierz łącze z adresem.
Urządzenie wyszuka adres.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
Urządzenie obliczy trasę do celu i rozpocznie nową sesję Wyślij
i monitoruj.
Rejestrowanie historii usług
Można zarejestrować stan licznika oraz datę wykonania napraw
i konserwacji pojazdu. Urządzenie oferuje kilka kategorii usług.
Dodatkowo można też dodawać własne kategorie (Dodawanie
kategorii usług, strona 20).
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kategorię usług.
3 Wybierz Dodaj zapis.
4 Podaj stan licznika i wybierz Dalej.
5 Wpisz komentarz (opcjonalnie).
6 Wybierz Gotowe.
Dodawanie kategorii usług
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kolejno > Dodaj kategorię.
3 Wpisz nazwę kategorii i wybierz Gotowe.
20
Usuwanie kategorii usług
W przypadku usunięcia kategorii usług wszystkie zapisy usług
z tej kategorii również zostaną usunięte.
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kolejno > Usuń kategorie.
3 Wybierz kategorie usług do usunięcia.
4 Wybierz Usuń.
Zmiana nazw kategorii usług
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kategorię, której nazwa ma zostać zmieniona.
3 Wybierz kolejno > Zmień nazwę kategorii.
4 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisów usług
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kategorię usług.
3 Wybierz > Usuń zapisy.
4 Wybierz zapisy usług do usunięcia.
5 Wybierz Usuń.
Edycja zapisu usług
Można edytować komentarz, stan licznika i datę zapisu usług.
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pole.
4 Podaj nowe informacje i wybierz Gotowe.
Polecenia głosowe
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we
wszystkich modelach.
UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać
prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń
głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych
poleceń.
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której
wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.
Domyślną frazą aktywacji jest Polecenia głosowe (Polecenia
głosowe).
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.
1 Wybierz kolejno > Polecenia głosowe > > Fraza
aktywacji.
2 Podaj nową frazę aktywacji.
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej
siłę.
3 Wybierz Gotowe.
Włączenie funkcji poleceń głosowych
Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.
Polecenia głosowe — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
Polecenia głosowe
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do
sytuacji.
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
• Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą
poleceń głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
1 Wymów frazę aktywacji (Ustawianie frazy aktywacji,
2
3
4
5
strona 20).
Wymów Znajdź miejsce.
Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
Wymów numer linii.
Wymów Nawiguj.
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć
bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno > Polecenia głosowe > .
2 Wybierz kolejno Wycisz instrukcje > Włączone.
Sterowanie głosem
W regionach, w których funkcja poleceń głosowych nie jest
dostępna, włączona jest funkcja sterowania głosem. Sterowanie
głosem pozwala sterować urządzeniem poprzez wymawianie
komend. Aby móc korzystać z tej funkcji, trzeba najpierw
skonfigurować pod kątem własnego głosu.
Konfigurowanie sterowania głosem
Funkcja Sterowanie głosem musi zostać skonfigurowana dla
głosu jednego użytkownika i nie działa w przypadku innych
użytkowników.
1 Wybierz kolejno > Sterowanie głosem.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby nagrać polecenia dla każdej frazy sterowania głosowego.
UWAGA: Nie musisz odczytywać dokładnej treści frazy
wyświetlonej na ekranie. Możesz wymówić alternatywną,
preferowaną przez ciebie wersję polecenia o tym samym
znaczeniu.
Aby korzystać z funkcji sterowania głosowego, należy wymówić
polecenie nagrane na użytek tej funkcji.
Korzystanie ze sterowania głosem
1 Wymów polecenie nagrane dla odpowiedniej frazy
Sterowanie głosem.
Zostanie wyświetlone menu funkcji sterowania głosem.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Sterowanie głosem — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Poczekaj, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający odebranie
polecenia przez urządzenie.
Korzystanie z aplikacji
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie podręcznika użytkownika
urządzenia
Możesz wyświetlić kompletny podręcznik użytkownika na
ekranie urządzenia w wielu dostępnych językach.
1 Wybierz kolejno > Pomoc.
Podręcznik użytkownika wyświetla się w tym samym języku,
co oprogramowanie (Ustawianie języka tekstu, strona 24).
2 Wybierz , aby znaleźć podręcznik użytkownika
(opcjonalnie).
Wyświetlanie mapy ciężarówek
Na mapie ciężarówek zaznaczone są zatwierdzone trasy dla
ciężarówek, takie jak trasy rekomendowane przez Surface
Transportation Assistance Act (STAA) TruckDown, trasy
zalecane dla ciężarówek czy trasy odpowiednie do przewozu
niebezpiecznych substancji nieradioaktywnych (NRHM).
Zatwierdzone trasy mogą się różnić w zależności od otoczenia
i map załadowanych do urządzenia.
Wybierz kolejno > Mapa ciężarówek.
Funkcja planowania podróży
Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć
i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym
terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw
towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną
trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu
— na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu,
zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie proponowanych
atrakcji czy dodanie punktów kształtowania trasy.
Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować
i zapisać aktywną trasę.
Planowanie podróży
Podróż może uwzględniać wiele celów, w tym co najmniej jeden
punkt startowy i jeden cel podróży. Pozycja startowa to pozycja,
z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia
podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania
się najpierw do pozycji startowej. W przypadku podróży w obie
strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same.
1 Wybierz kolejno > Planowanie podróży > Nowa podróż.
2 Wybierz Wybierz pozycję startową.
3 Wybierz lokalizację punktu startowego, a następnie Wybierz.
4 Wybierz Wybierz cel.
5 Wybierz lokalizację celu podróży, a następnie Wybierz.
6 Wybierz Dodaj pozycję, aby dodać więcej pozycji
(opcjonalnie).
7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno
Dalej > Zapisz.
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży
1 Wybierz kolejno > Planowanie podróży > Zapisane
podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz
i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
• Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
• Aby usunąć tę pozycję, wybierz .
21
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży
Urządzenie może automatyczne optymalizować kolejność celów
na trasie podróży, aby wyznaczyć krótszą i wydajniejszą trasę.
Zoptymalizowanie kolejności nie powoduje zmiany pozycji
startowej ani celu podróży.
Podczas edycji podróży wybierz kolejno
> Optymalizuj
kolejność.
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży
Urządzenie może proponować interesujące lub popularne
atrakcje, które możesz dodać do swojej podróży.
1 Podczas edycji podróży wybierz kolejno > Ustawienia
podróży > Zasugeruj atrakcje.
2 Wybierz atrakcję, aby wyświetlić więcej informacji.
3 Wybierz opcję Wybierz, aby dodać atrakcję do wycieczki.
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży
Rozpoczynając podróż, można dostosować sposób obliczania
trasy.
1 Wybierz kolejno > Planowanie podróży > Zapisane
podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz ikonę profilu pojazdu, a następnie wybierz pojazd,
którym planujesz odbyć podróż (opcjonalnie).
4 Wybierz > Ustawienia podróży.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz
Kształtuj trasę, a następnie postępuj zgodnie
z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami (Kształtowanie
trasy, strona 8).
• Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz
Preferencje trasy (Zmiana trybu obliczania trasy,
strona 8).
Podróż wg zapisanego planu podróży
Przed rozpoczęciem nawigacji do zapisanego celu podróży,
aktywny profil pojazdu w urządzeniu musi pasować do pojazdu
wybranego dla tej podróży (Zmiana opcji wyznaczania trasy
podróży, strona 22). Jeśli nie jest zgodny, przed rozpoczęciem
podróży, urządzenie wyświetli monit o zmianę profilu pojazdu
(Przełączanie profilu pojazdu, strona 3).
1 Wybierz > Planowanie podróży > Zapisane podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę,
i wybierz Start.
Urządzenie wyznaczy trasę z aktualnej pozycji do wybranej
pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów podróży
w odpowiedniej kolejności.
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy
Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży,
aby dokonać w niej zmian oraz do aby ją zapisać jako podróż.
1 Wybierz kolejno > Planowanie podróży > Mojej aktywnej
trasy.
2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji
planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
3 Wybierz Zapisz, aby zapisać trasę jako podróż, w którą
będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka
potrzeba).
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia urządzenia,
strona 24).
22
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno > Gdzie byłem.
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane
dotyczące pogody. Aby odbierać dane dotyczące pogody,
połącz urządzenie z aplikacjąSmartphone Link.
1 Wybierz kolejno > Pogoda.
Urządzenie pokazuje aktualne warunki pogodowe i prognozę
na kilka kolejnych dni.
Wybierz
dzień.
2
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno > Pogoda > Aktualna pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
dēzlCamUstawienia
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno > Nawigacja.
Profil pojazdu: Umożliwia ustawienie profilu pojazdu dla każdej
ciężarówki, z którą będzie wykorzystywane urządzenie.
Mapa i pojazd: Ustawia stopień szczegółowości map i ikonę
pojazdu wyświetlaną na urządzeniu.
Preferencje trasy: Ustawia preferencje trasy podczas
nawigacji.
Asystent kierowcy: Pozwala ustawić alerty asystenta kierowcy.
Utrudnienia drogowe: Pozwala określić szczegółowe
informacje dotyczące utrudnień, które będą wykorzystywane
przez urządzenie. Możesz ustawić urządzenie tak, aby
unikało korków podczas przeliczania tras i wyszukiwało nową
trasę do punktu docelowego w przypadku wystąpienia
opóźnienia przez korki (Unikanie opóźnień przez korki na
trasie, strona 9).
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno > Nawigacja > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję
użytkownika na mapie.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 15).
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
dēzlCamUstawienia
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Mapa i pojazd > Moje
Mapy.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia preferencji trasy
Wybierz kolejno > Nawigacja > Preferencje trasy.
Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po
uruchomieniu nawigacji.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Autostart sesji Wyślij i monitoruj: Umożliwia włączenie
w urządzeniu sesji Wyślij i monitoruj, aby była uruchamiana
automatycznie po rozpoczęciu trasy.
Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie
preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.
Język głosu: Ustawia język komunikatów głosowych nawigacji.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennik
podróży.
Wyczyść historię podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennik podróży.
Ustawienia asystenta kierowcy
Wybierz kolejno > Nawigacja > Asystent kierowcy.
Alerty dźwiękowe dla kierowcy: Włącza alert dźwiękowy dla
każdego typu ostrzeżenia dla kierowcy (Funkcje ostrzeżeń
i alerty dla kierowcy, strona 5).
Alerty punktów alarmowych: Ostrzega o zbliżaniu się do
fotoradarów lub kamer na światłach.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
W menu głównym wybierz kolejno > Nawigacja >
Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach
drogowych.
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy
zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane
automatycznie czy na żądanie (Unikanie opóźnień przez
korki na trasie, strona 9).
Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu
mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
Ustawienia kamery samochodowej
Wybierz kolejno > Kamera samochodowa.
Umiejscowienie kamery: Umożliwia ustawienie wysokości
pojazdu i pozycji kamery oraz wyrównywanie kąta widzenia
kamery (Dostosowywanie kąta widzenia kamery, strona 3).
dēzlCamUstawienia
Autonagrywanie: Kamera zaczyna rejestrować obraz
automatycznie, po każdym jej włączeniu.
Ostrzeganie przed kolizją: Umożliwia włączenie
i dostosowanie czułości ostrzegania przed kolizją (System
ostrzegania przed kolizją, strona 5). Ustawienie wyższej
czułości generuje alert wcześniej, niż w przypadku niższej
czułości.
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa: Aktywuje alert, jeśli
urządzenie wykryje niezamierzone przekroczenie linii
oddzielającej pas (System ostrzegania o opuszczeniu pasa,
strona 6).
Rozdzielczość filmu: Umożliwia określenie rozdzielczości
i jakości nagrań z kamery.
Nagrywaj dźwięk: Umożliwia włączenie lub wyłączenie
nagrywania dźwięku podczas nagrywania przy pomocy
kamery samochodowej.
Nakładka danych: Dodaje datę, czas, pozycję i informację
o prędkości do rejestrowanego obrazu wideo.
Nagrywanie po utracie zasilania: Pozwala kontynuować pracę
do określonego momentu po utracie zasilania zewnętrznego.
Włączanie bezprzewodowej technologii
Bluetooth
Wybierz kolejno
> Bluetooth.
Łączenie z siecią bezprzewodową
1 Wybierz kolejno > Wi-Fi.
2 W razie potrzeby użyj przełącznika, aby włączyć obsługę
sieci bezprzewodowych.
3 Wybierz sieć bezprzewodową.
4 W razie potrzeby wprowadź klucz szyfrowania.
Urządzenie połączy się z siecią bezprzewodową. Urządzenie
zapamiętuje informacje o sieci i łączy się z nią automatycznie po
powrocie do danej lokalizacji w późniejszym terminie.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno > Wyświetlanie.
Poziom jasności: Umożliwia ustawienie poziomu jasności
wyświetlacza urządzenia.
Automatyczna jasność: Umożliwia automatyczne ustawianie
jasności w oparciu o oświetlenie otoczenia, gdy urządzenie
znajduje się poza uchwytem.
Motyw: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych lub nocnych.
Wybranie Automatycznie powoduje, że urządzenie
automatycznie przełącza się na kolory dzienne lub nocne
w oparciu o aktualny czas.
Tapeta: Pozwala ustawić tapetę tła w urządzeniu.
Uśpij: Pozwala ustawić czas bezczynności, po którym
urządzenie przełącza się w tryb uśpienia podczas
korzystania z zasilania bateryjnego.
Wygaszacz ekranu: Umożliwia włączenie lub wyłączenie
wygaszacza ekranu.
Rozmiar czcionki: Umożliwia zmniejszenie lub zwiększenie
rozmiaru czcionki na ekranie urządzenia.
Po obróceniu urządzenia: Umożliwia automatyczne obracanie
ekranu, przełączając między orientacją pionową a poziomą,
w oparciu o położenie urządzenia lub pozostanie w obecnej
orientacji.
UWAGA: Gdy urządzenie jest podłączone do uchwytu
samochodowego, obsługuje ono tylko tryb poziomy.
Przesyłaj: Umożliwia bezprzewodowe wyświetlanie zawartości
ekranu urządzenia na zgodnym wyświetlaczu zewnętrznym.
23
Ustawienia dźwięku i powiadomień
Wybierz kolejno > Dźwięki i powiadomienia.
Suwaki głośności: Pozwala określić poziomy głośności dla
nawigacji, plików multimedialnych, połączeń, alarmów
i powiadomień alertów.
Nie przeszkadzać: Pozwala określić zasady automatycznego
włączania funkcji „Nie przeszkadzać”. Funkcja ta umożliwia
wyłączenie alertów dźwiękowych w określonym czasie lub
podczas określonych wydarzeń.
Domyślny dzwonek powiadomień: Umożliwia ustawienie
domyślnego dźwięku dzwonka powiadomień w urządzeniu.
Regulacja dźwięku i głośności powiadomień
1 Wybierz kolejno > Dźwięki i powiadomienia.
2 Wyreguluj głośność ogólną i głośność powiadomień za
Informacje prawne: Umożliwia wgląd w umowę licencyjną
użytkownika i informacje o licencji na oprogramowanie.
Informacje prawne: Wyświetla informacje dotyczące zgodności
i przepisów wiązanych z e-etykietami.
Informacje o urządzeniu Garmin: Wyświetla informacje
o wersji urządzenia i oprogramowania.
Przywracanie ustawień
Kategorię ustawień można przywrócić do wartości fabrycznych.
1 Wybierz .
2 Wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Informacje o urządzeniu
pomocą suwaka.
Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji
Funkcja usługi lokalizacji musi być włączona na urządzeniu, aby
określić lokalizację, obliczyć trasę i zapewnić pomoc
nawigacyjną. Możesz wyłączyć usługi lokalizacji w celu
oszczędzania baterii lub zaplanować trasę, gdy urządzenie
znajduje się w pomieszczeniu poza zasięgiem sygnałów GPS.
Gdy usługi lokalizacji są wyłączone, urządzenie umożliwia
obliczanie i symulowanie tras przez symulator GPS.
1 Wybierz > Pozycja.
2 Użyj przełącznika w celu włączania i wyłączania usług
lokalizacji.
UWAGA: Dla większości aktywności nie powinno się zmieniać
ustawień Tryb z opcji domyślnych Tylko urządzenie. Urządzenie
jest wyposażone w antenę GPS o wysokiej wydajności, która
zapewnia najbardziej precyzyjne dane lokalizacyjne podczas
nawigacji.
Ustawianie języka tekstu
Istnieje możliwość wyboru języka tekstu w oprogramowaniu
urządzenia.
1 Wybierz kolejno > Język i sposób wprowadzania
danych > Język.
2 Wybierz jezyk.
Dodawanie kont
Możesz dodać konta do urządzenia, aby synchronizować pocztę
elektroniczną, spotkania i inne dane.
1 Wybierz kolejno > Konta > Dodaj konto.
2 Wybierz typ konta.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ustawienia dotyczące daty i czasu
Wybierz kolejno > Data i czas.
Automatyczna data i czas: Automatycznie ustawia czas na
podstawie informacji z sieci, z którą jest połączone.
Ustaw datę: Ustawia miesiąc, dzień i rok w urządzeniu.
Ustaw czas: Ustawia godzinę w urządzeniu.
Wybierz strefę czasową: Ustawia strefę czasową
w urządzeniu.
Użyj formatu 24-godzinnego: Włącza lub wyłącza format 24godzinny.
Ustawienia urządzenia
Wybierz kolejno > Informacje o urządzeniu.
Aktualizacje systemowe: Umożliwia zaktualizowanie map
i oprogramowania urządzenia.
Stan: Wyświetla stan baterii i informacje o sieci.
24
Wyświetlanie informacji prawnych
i dotyczących zgodności
1 W menu ustawień przesuń palcem do samego dołu menu.
2 Wybierz kolejno Informacje o urządzeniu > Informacje
prawne.
Dane techniczne
Zakres temperatury
roboczej
Od -10°C do 55°C (od 14°F do 131°F)
Zakres temperatury
ładowania (gniazdo
zapalniczki)
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Typ źródła zasilania
Gniazdo zapalniczki z użyciem opcjonalnego
akcesorium. Zasilanie sieciowe z użyciem
opcjonalnego akcesorium do użytku
domowego lub biurowego.
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Prąd wejściowy
Maksymalnie 5 V DC, 2 A
Częstotliwości/protokoły
bezprzewodowe
Wi‑Fi 2,4 GHz przy +3 dBm (nominalna)
Bluetooth 2,4 GHz
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Zainstaluj urządzenie w uchwycie, a następnie podłącz
uchwyt do źródła zasilania w pojeździe.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie
podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się
powoli.
Konserwacja urządzenia
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
Aktualizacja map i oprogramowania za
pomocą sieci Wi‑Fi
NOTYFIKACJA
Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania
przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają
Informacje o urządzeniu
typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc
urządzenie z siecią Wi‑Fi zapewniającą dostęp do Internetu.
Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do
komputera.
1 Podłącz urządzenie do sieci Wi‑Fi (Łączenie z siecią
bezprzewodową, strona 23).
Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi‑Fi urządzenie
automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i wyświetla
powiadomienie, jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna.
2 Wybierz opcję:
• Gdy zostanie wyświetlone powiadomienie o dostępności
aktualizacji oprogramowania, przesuń palcem od góry
w dół ekranu, a następnie wybierz pozycję Dostępna jest
aktualizacja..
• Aby sprawdzić dostępność aktualizacji ręcznie, wybierz
kolejno > Informacje o urządzeniu > Aktualizacje
systemowe.
Wyświetlona zostanie lista dostępnych aktualizacji map
i oprogramowania. Jeśli aktualizacja jest dostępna,
oznaczenie Dostępna aktualizacja zostanie wyświetlone
poniżej pozycji Mapa lub Oprogramowanie.
3 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz Pobierz.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz Mapa.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania,
wybierz Oprogramowanie.
4 Przeczytaj umowy licencyjne i wybierz opcję Akceptuj, aby je
zaakceptować.
UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów
licencyjnych, wybierz Odrzuć. Spowoduje to zatrzymanie
procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez
akceptacji umów licencyjnych.
5 Za pomocą przewodu USB podłącz urządzenie do
zewnętrznego źródła zasilania i wybierz Kontynuuj
(Ładowanie urządzenia, strona 24).
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ładowarka USB podłączana
do gniazdka elektrycznego powinna zapewniać co najmniej
1 A mocy wyjściowej. Kompatybilnych jest wiele ładowarek
USB do smartfonów, tabletów i innych przenośnych urządzeń
multimedialnych.
6 Do zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być
podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i znajdować się
w zasięgu sieci Wi‑Fi.
PORADA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana
przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do
niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane,
zaktualizuj mapy ponownie.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Konserwacja urządzenia
Czyszczenie obiektywu aparatu
NOTYFIKACJA
Obiektywu nie należy czyścić suchą ściereczką. Sucha
ściereczka może spowodować uszkodzenie obiektywu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
Aby poprawić jakość nagrań wideo, obiektyw kamery należy
regularnie czyścić.
1 Przetrzyj obiektyw miękką, nierysującą ściereczką zwilżoną
wodą lub alkoholem.
2 Pozostaw obiektyw do wyschnięcia.
Czyszczenie obudowy
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj swoje urządzenie za pomocą oprogramowania
Garmin Express (garmin.com/express).
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę À w lewą stronę, aby ją odkręcić.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
25
5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją w prawo, aby ją dokręcić
z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki
Ã.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Montowanie i zasilanie urządzenia
dēzlCam w pojeździe, strona 1).
Uchwyt nie utrzymuje urządzenia na swoim
miejscu podczas jazdy.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy dbać o czystość
uchwytu i umieścić urządzenie w pobliżu przyssawki.
W przypadku zmiany położenia urządzenia podczas jazdy
należy wykonać poniższe czynności.
• Wyjmij zasilany uchwyt z ramienia przyssawki, a następnie
wytrzyj przegub kulowy za pomocą szmatki.
Obecność kurzu i innych zanieczyszczeń może zmniejszyć
przyczepność przegubu kulowego, w związku z czym
przesuwa się on podczas jazdy.
• Przesuń ramię uchylne w stronę przyssawki tak daleko, jak
umożliwia to kąt nachylenia przedniej szyby.
Przybliżenie urządzenia do przedniej szyby ogranicza wpływ
wstrząsów i wibracji obecnych podczas jazdy.
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy usługi lokalizacji są włączone (Włączanie
i wyłączanie usług lokalizacji, strona 24).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 25).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się
w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
26
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 23).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 23).
• Zmniejsz głośność (Regulacja dźwięku i głośności
powiadomień, strona 24).
• Wyłącz radio Wi-Fi, jeśli nie jest używane (Łączenie z siecią
bezprzewodową, strona 23).
• Włączaj w urządzeniu w tryb energooszczędny, kiedy
urządzenie nie jest używane (Włączanie i wyłączanie
urządzenia, strona 1).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Moje nagrania wideo są rozmazane
• Wyczyść obiektyw kamery (Czyszczenie obiektywu aparatu,
strona 25).
• Wyczyść przednią szybę przed kamerą.
• Sprawdź, czy powierzchnia przedniej szyby znajdująca się
przed kamerą jest czyszczona przez wycieraczki. W razie
potrzeby przesuń urządzenie.
Zapis danych na karcie pamięci staje się
coraz mniej pewny i należy wymienić kartę
Po zapisaniu plików bardzo dużą liczbę razy wszystkie karty
pamięci microSD ulegają zużyciu. Ponieważ kamera
samochodowa rejestruje nagrania w sposób ciągły, należy co
jakiś czas wymieniać kartę pamięci (Wymienianie pamięci
kamery samochodowej, strona 4). Urządzenie automatycznie
wykrywa błędy karty pamięci i ostrzega użytkownika
o konieczności wymiany karty pamięci.
Następujące czynności pomogą wydłużyć okres użytkowania
karty pamięci.
• Wyłącz urządzenie, gdy nie korzystasz z pojazdu.
Jeśli urządzenie podłączono do gniazda zapalniczki
aktywowanego w momencie zapłonu, wyłącz urządzenie,
kiedy nie korzystasz z pojazdu, aby uniknąć zapisywania
zbędnego materiału przez kamerę samochodową.
• Przenoś zapisane nagrania na komputer.
Karta pamięci działa dłużej, gdy znajduje się na niej więcej
wolnego miejsca.
• Używaj karty pamięci wysokiej jakości o klasie szybkości 10
lub wyższej.
Zapasową kartę pamięci kup od zaufanych producentów
i sprzedawców.
Moje nagrania są poprzerywane lub
niekompletne
• Dla uzyskania jak najlepszej jakości obrazu oraz nagrań
używaj karty pamięci o klasie szybkości 10 lub wyższej.
Karty pamięci o niższej klasie mogą nie rejestrować nagrań
wystarczająco szybko.
• W przypadku, gdy urządzenie wyświetla ostrzeżenie
o błędzie karty pamięci, wymień kartę pamięci (Wymienianie
pamięci kamery samochodowej, strona 4).
• Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji
(Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci Wi‑Fi,
strona 24).
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie może połączyć się
z telefonem lub Smartphone Link
• Wybierz kolejno > Bluetooth.
Opcja Bluetooth musi być włączona.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
> , aby ponownie uruchomić usługi Smartphone Link
działające w tle.
• Sprawdź, czy telefon jest zgodny.
Przejdź do stronyhttp://www.garmin.com
/bluetoothwww.garmin.com/bluetooth, aby uzyskać więcej
informacji.
• Ponownie przeprowadź proces parowania.
Aby powtórzyć proces parowania, rozłącz telefon
i urządzenie (Usuwanie sparowanego telefonu, strona 18)
i przeprowadź proces parowania do końca.
Załącznik
Kamery cofania
Urządzenie może wyświetlać obraz wideo z jednej lub wielu
podłączonych kamer cofania.
Podłączanie przewodowej kamery cofania
Aby podłączyć przewodową kamerę cofania, należy zakupić
opcjonalny uchwyt do montażu kamery wyposażony
w kompozytowe wejście wideo 3,5 mm. Aby kupić opcjonalny
uchwyt, odwiedź stronę garmin.com.
Można podłączyć przewodową kamerę cofania i wyświetlać
obraz na ekranie urządzenia.
1 Oryginalny uchwyt do montażu urządzenia należy zastąpić
opcjonalnym uchwytem do montażu kamery.
2 Podłącz przewód wideo kamery do wejścia wideo À na
uchwycie do montażu.
4 Wybierz opcję:
• Jeśli łączysz pierwszą kamerę z urządzeniem
nawigacyjnym, wybierz Dodaj nową kamerę.
• Jeśli łączysz kolejną kamerę z urządzeniem
nawigacyjnym, wybierz kolejno > Wybierz kamerę >
Dodaj nową kamerę.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
UWAGA: Kod parowania lub hasło znajduje się na nadajniku
lub kamerze.
Po zakończeniu pierwszego parowania kamera będzie łączyć
się automatycznie z urządzeniem nawigacyjnym Garmin.
Podgląd z kamery cofania
Twoje urządzenie pokazuje obraz z podłączonych kamer
cofania w różny sposób, w zależności od sposobu podłączenia
kamery do zasilania.
1 Wybierz opcję, aby wyświetlić obraz:
• Jeśli kamerę podłączono do lampy świateł cofania
(zalecane), należy włączyć bieg wsteczny.
Urządzenie automatycznie pokaże obraz z kamery
cofania.
• Jeżeli kamerę podłączono do stałego źródła zasilania,
wybierz > Widok z tyłu, aby włączyć ręcznie jej widok.
Wybierz
opcję, aby powrócić do normalnej pracy urządzenia:
2
• Jeśli kamerę podłączono do lampy świateł cofania
(zalecane), należy wyłączyć bieg wsteczny.
Urządzenie automatycznie podejmie normalną pracę.
• Jeżeli podłączono nadajnik do stałego źródła zasilania,
wybierz , aby ręcznie ukryć kamerę.
Przełączanie kamer
Gdy wiele kamer cofania transmituje obraz do Twojego
urządzenia, możesz przełączać widok z kamer.
1 Wybierz > Widok z tyłu.
2 Wybierz > Wybierz kamerę.
3 Wybierz kamerę.
Wyświetli się obraz z kamery, a w górnej części ekranu
nazwa tej kamery.
Łączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym
Parowanie kamery cofania BC™ 35 z urządzeniem
nawigacyjnym Garmin
Przed połączeniem z kamerą należy włączyć ustawienie Wi‑Fi
w urządzeniu nawigacyjnym Garmin.
Bezprzewodowa kamera cofania BC 35 jest zgodna z niektórymi
urządzeniami nawigacyjnymi Android z systemem Garmin.
Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na stronie
garmin.com/bc35.
Można parować maksymalnie cztery kamery bezprzewodowe
BC 35 ze zgodnym urządzeniem Garmin.
1 Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia nawigacyjnego do
najnowszej wersji.
Posiadane urządzenie może nie współpracować z kamerą
BC 35 z nieaktualnym oprogramowaniem. Więcej informacji
na temat aktualizowania znajduje się w podręczniku
użytkownika urządzenia nawigacyjnego.
2 Włącz urządzenie nawigacyjne Garmin i umieść je
w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
Wybierz
> Widok z tyłu.
3
Załącznik
Możesz bezprzewodowo wyświetlać zawartość ekranu
urządzenia na zgodnym wyświetlaczu zewnętrznym.
1 Umieść urządzenie obok wyświetlacza bezprzewodowego.
2 Wybierz kolejno > Wyświetlanie > Przesyłaj.
3 Wybierz wyświetlacz bezprzewodowy.
4 W razie potrzeby wprowadź kod PIN.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
®
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
27
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane
Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca
do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty
pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych.
Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę
pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do
obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci
microSD o pojemności od 4 do 64 GB.
1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
w urządzeniu (dēzlCam — informacje ogólne, strona 1).
2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera, strona 28).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu garmin.com.
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę garmin.com/accessories.
28
Załącznik
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 10
akcesoria 28
aktualizowanie
mapy 24
oprogramowanie 24
aktualna pozycja 12, 13
aktywny asystent pasa ruchu 7
alerty 5
dźwięk 23
punkty alarmowe 23
alerty dla kierowcy 5
aplikacje 2
B
bateria
ładowanie 1, 24, 26
maksymalizowanie 26
problemy 26
bezpiecznik, wymiana 25
bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 17
C
cele 22. Patrz pozycje
przybycie 8
ciężarówka
mapa 21
profile 3
przyczepa 3
punkty szczególne 10
czyszczenie, urządzenie 25, 26
czyszczenie ekranu dotykowego 25
czyszczenie urządzenia 25
D
dane techniczne 24
długość i szerokość geograficzna 12
dodatki, własne punkty POI 11
dom
edytowanie pozycji 7
jazda do 7
dziennik podróży, wyświetlanie 15
dźwięk 24
punkty alarmowe 23
E
edytowanie, zapisane podróże 22
ekran, jasność 2
ekran dotykowy 2
ekran główny 2
dostosowywanie 2
F
Foursquare 12
G
Garmin Connect 15
Gdzie jestem? 12, 13
geocaching 12
głośność 24
głośność alarmu 24
głośność mediów 24
głośność powiadomień 24
GPS 2
symulacja 24
H
historia podróży 24
historia usług
edytowanie 20
kategorie 20
usuwanie 20
zapisy 20
I
identyfikator urządzenia 24
ikony, pasek stanu 2
ikony ostrzegawcze 14
Indeks
informacje o podróży 15
resetowanie 15
wyświetlanie 15
wersja 24
ostatnio znalezione pozycje 12
J
paliwo, stacje 12
parking 8, 11
ostatnie miejsce 8
parowanie, zestaw słuchawkowy 16
parowanie urządzenia 16
odłączanie 17
telefon 16, 27
usuwanie sparowanego urządzenia 18
pasek wyszukiwania 10
photoLive 18
planowanie podróży 21, 22
edytowanie podróży 21
punkty kształtowania 22
planowanie przerw 19
pliki, przesyłanie 28
Podręcznik użytkownika 21
pogoda 22
POI Loader 11
polecenia głosowe 20
aktywowanie 20
fraza aktywacji 20
nawigacja z użyciem 21
porady dot. korzystania 20
połączenia 17
odbieranie 17
pomoc techniczna 21
powiadomienia 2, 16, 17
pozycje 10, 22
aktualna 12, 13
ostatnio znalezione 12
symulowane 24
wyszukiwanie 10, 12
zapisywanie 13
profil pojazdu
ciężarówka 3
samochód 3
profile
aktywowanie 3
ciężarówka 3
Przed tobą 14
Przed Tobą, dostosowywanie 14
przewody zasilające 24
pojazd 1
wymiana bezpiecznika 25
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 1
przycisk zasilania 1
przyssawka 26
przywracanie ustawień 24
punkty szczególne (POI) 10, 12
dodatki 11
POI Loader 11
usługi ciężarowe 10
własne 11
jasność 2
jazda do domu 7
język 24
K
kamera, parowanie urządzenia 27
kamera bezprzewodowa. Patrz kamery
kamera cofania 27. Patrz kamery
kamera samochodowa 23, 26
dostosowywanie 3
nagrywanie dźwięku 3, 4
nagrywanie wideo 3, 4
odtwarzanie filmu 4
odtwarzanie wideo 4
zdjęcie 4
kamery 27
czerwone światło 5
kamera samochodowa 3, 23
kopia zapasowa 27
prędkość 5
przełączanie 27
kamery drogowe, wyświetlanie 18
kamery monitorujące prędkość 5
kamery monitorujące przejazd na czerwonym
świetle 5
karta microSD 1, 26, 28
instalacja 4
karta pamięci 1, 4, 26, 27
instalacja 28
katalog pomocy drogowej 10
komputer, łączenie 28
komunikat głosowy 17
konta 24
kradzież, unikanie 25
kształtowanie trasy 8
L
lista zwrotów 7
Ł
ładowanie urządzenia 1, 24, 26
M
mapy 7, 13, 15, 23
aktualizowanie 24
ciężarówka 21
motyw 22
narzędzia 13, 14
pole danych 7, 15
stopień szczegółowości 22
symbole 7
warstwy 15
wyświetlanie tras 7, 8
zakup 28
minutnik 19
montowanie, zdejmowanie 26
montowanie urządzenia 26
przyssawka 1, 26
samochód 1
myTrends, trasy 9
N
narzędzia, mapy 13, 14
następny zwrot 7
nawigacja 7, 8
ustawienia 22, 23
numer identyfikatora 24
O
objazdy 8
odbieranie połączeń 17
odłączanie, Urządzenie Bluetooth 17
ograniczenia, pojazd 3
opłaty, unikanie 9
oprogramowanie
aktualizowanie 24
P
R
resetowanie
dane podróży 15
urządzenie 26
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 17
rozmowy telefoniczne 17
odbieranie 17
wybieranie 17
wybieranie głosowe 17
wyciszanie 17
rozpoznawanie mowy 20
rozwiązywanie problemów 26, 27
S
skróty
dodawanie 2, 13
usuwanie 13
skrzyżowania, wyszukiwanie 12
służby ratownicze 12
Smartphone Link 16–18
sterowanie głosem 21
porady 21
29
subskrypcje, usługi Garmin Live 16
sygnały satelitarne, odbieranie 2, 24
symulowane pozycje 24
system ostrzegania o opuszczeniu pasa
(LDWS) 5, 6
system ostrzegania przed kolizją (FCWS) 5, 6
szybkie wyszukiwanie 10
T
technologia Bluetooth 15–17, 27
odłączanie urządzenia 17
usuwanie sparowanego urządzenia 18
włączanie 23
telefon
odłączanie 18
parowanie 16
parowanie urządzenia 16, 27
trasy 7
dodawanie punktu 8, 22
kształtowanie 8
myTrends 9
obliczanie 8
przerywanie 8
rozpoczynanie 7, 11, 20
sugerowane 9
tryb obliczania 22
wyświetlanie na mapie 7, 8
TripAdvisor 12
tryb uśpienia 1
wyciszanie, dźwięk 21
wyszukiwanie pozycji. 10–12, 16 Patrz też
pozycje
adresy 10
kategorie 10
miasta 12
skrzyżowania 12
współrzędne 12
Wyślij i monitoruj 19, 20
Z
zaawansowany system wspomagania kierowcy
(ADAS) 5, 6
zapisane pozycje 22
edytowanie 13
kategorie 13
usuwanie 13
zapisywanie, aktualna pozycja 13
zdejmowanie uchwytu 26
zdjęcie 4
wyświetlanie 4
zestaw słuchawkowy, parowanie 16
zmiana przeszukiwanego obszaru 11
U
udostępnianie, Wyślij i monitoruj 19, 20
Umowy licencyjne 24
unikane 9
cechy dróg 9
droga 9
obszar 9
opłaty 9
usuwanie 10
wyłączanie 9
usługi Garmin Live, subskrypcja 16
Usługi Garmin Live 16
usługi lokalizacji 24
ustawienia 22–24
ustawienia czasu 24
ustawienia wyświetlania 23
usuwanie
kategorie usług 20
podróże 21
sparowane urządzenie Bluetooth 18
Sparowane urządzenie Bluetooth 18
zapisy usług 20
utrudnienia drogowe 15, 18, 23
kamery 18
mapa 15, 18
wypadki 15, 18
wyszukiwanie opóźnień 15, 18
zmień trasę 9
W
warstwy mapy, dostosowywanie 15
Wi-Fi, łączenie 23, 27
Wi‑Fi 24
łączenie 4
wideo 4
jakość 26
odtwarzanie 4
rejestrowanie 3, 4
zapisywanie 4
widok mapy
2D 15
3D 15
widok mapy 2D 15
widok mapy 3D 15
własne punkty POI 11
wskazówki 7
wskazówki dojazdu 7
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 25
współrzędne 12
30
Indeks
support.garmin.com
Maj 2018
190-02376-40_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising