Garmin | dēzl™ 570LMT-D | User manual | Garmin dēzl™ 570LMT-D Brugervejledning

Garmin dēzl™ 570LMT-D Brugervejledning
dēzl™ 570 serien
Brugervejledning
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
®
BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Ordmærket Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare er et varemærke tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA
og andre lande. microSD™ og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista og Windows XP er registrerede varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc. HD Radio™ og logoet for HD er varemærker tilhørende iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology
fremstilles under licens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og udenlandske patenter.
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen ................................. 1
Opfangning af GPS-signaler ....................................................... 1
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 1
Brug af skærmknapper ............................................................... 1
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand ................................. 1
Slukning af enheden .............................................................. 1
Justering af lydstyrken ................................................................ 1
Aktivering af Automatisk lydstyrke ......................................... 1
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 1
Køretøjsprofiler.............................................................. 2
Tilføjelse af en køretøjsprofil ....................................................... 2
Aktivering af en køretøjsprofil ..................................................... 2
Ændring af oplysningerne om din anhænger ............................. 2
Redigering af en køretøjsprofil .................................................... 2
Navigation til din destination........................................ 2
Ruter ........................................................................................... 2
Start en rute ................................................................................ 2
Sådan kører du hjem ............................................................. 2
Din rute på kortet ........................................................................ 2
Aktiv vognbaneanvisning ....................................................... 3
Visning af en liste over sving ................................................. 3
Visning af hele ruten på kortet ............................................... 3
Tilføjelse af en position til din rute .............................................. 3
Udformning af din rute ................................................................ 3
Valg af en omvej ......................................................................... 3
Afbrydelse af en rute ................................................................... 3
Ændring af ruteberegningstilstand .............................................. 3
Start af en rute ved hjælp af kortet ............................................. 3
Visning af flere ruter .................................................................... 4
Turplanlægning ........................................................................... 4
Planlægning af en tur ............................................................. 4
Navigation til en gemt tur ....................................................... 4
Optimering af rækkefølgen af stop på en tur ......................... 4
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur ...... 4
Redigering og lagring af din aktive rute ................................. 4
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning .......................... 4
Tidsplan for en tur .................................................................. 4
Brug af Foreslåede ruter ............................................................. 4
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder .................................... 5
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten .......................... 5
Undgåelse af betalingsveje .................................................... 5
Undgåelse af betalingsklistermærker ..................................... 5
Undgåelse af vejegenskaber ................................................. 5
Undgå miljøzoner ................................................................... 5
Brugerdefinerede undgåelser ................................................ 5
Navigation i direkte linje .............................................................. 5
Søgning efter positioner................................................ 5
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen .............. 6
Ændring af søgeområdet ............................................................ 6
Interessepunkter ......................................................................... 6
Søgning efter en position efter kategori ................................. 6
Søgning i en kategori ............................................................. 6
Navigation til interessepunkter inden for et sted .................... 6
Søgning efter interessepunkter for lastbiler ........................... 6
Søgning efter TruckDown interessepunkter ........................... 6
Foursquare® .......................................................................... 6
Brugerdefinerede interessepunkter ....................................... 7
Søgeværktøjer ............................................................................ 7
Søgning efter en adresse ....................................................... 7
Søgning efter et vejkryds ....................................................... 7
Søgning efter en by ................................................................ 7
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater ............... 7
Indholdsfortegnelse
Søgning efter nyligt fundne destinationer ................................... 7
Rydning af listen over nyligt fundne positioner ...................... 7
Søgning efter din seneste parkeringsplads ................................ 7
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 7
Finde nødtjenester og brændstof ........................................... 7
Få retningsanvisninger til din aktuelle position ...................... 8
Sådan tilføjer du en genvej ......................................................... 8
Fjernelse af en genvej ............................................................ 8
Gemme positioner ...................................................................... 8
Sådan gemmer du en position ............................................... 8
Lagring af din aktuelle position .............................................. 8
Lagring af en startposition ...................................................... 8
Redigering af en gemt position .............................................. 8
Tildeling af kategorier til en gemt position ............................. 8
Sletning af en gemt position .................................................. 8
Brug af kortet.................................................................. 8
Kortværktøjer .............................................................................. 8
Visning af et kortværktøj ........................................................ 8
Aktivering af kortværktøjer ..................................................... 9
Forude ........................................................................................ 9
Søgning efter kommende interessepunkter ........................... 9
Sådan tilpasses Forude-kategorierne .................................... 9
Rejseoplysninger ........................................................................ 9
Visning af tripdata på kortet ................................................... 9
Visning af siden Rejseoplysninger ......................................... 9
Visning af turloggen ............................................................... 9
Nulstilling af rejseoplysninger ................................................ 9
Visning af kommende trafikhændelser ....................................... 9
Visning af trafik på kortet ....................................................... 9
Søgning efter trafikhændelser ................................................ 9
Visning af lastbilkortet ................................................................. 9
Advarsels- og alarmsymboler ..................................................... 9
Begrænsningsadvarsler ......................................................... 9
Advarsler om vejforhold ....................................................... 10
Alarmer ................................................................................ 10
Sikkerhedskameraer ................................................................. 10
Tilpasning af kortet ................................................................... 10
Tilpasning af kortlagene ....................................................... 10
Ændring af feltet til kortdata ................................................. 10
Ændring af kortperspektiv .................................................... 10
Trafik.............................................................................. 10
Modtagelse af trafikdata med en trafikmodtager ...................... 10
Modtagelse af trafikdata med Smartphone Link ....................... 10
Om trafikabonnementer ............................................................ 11
Aktivering af abonnement .................................................... 11
Visning af trafikabonnementer ............................................. 11
Tilføjelse af et abonnement .................................................. 11
Aktivering af trafik ..................................................................... 11
Køretøjs- og chaufførværktøjer .................................. 11
IFTA .......................................................................................... 11
Indtastning af brændstofdata ............................................... 11
Redigering af brændstofdata ............................................... 11
Visning og eksport af en sammenfatning i retskredse ......... 11
Redigering og eksport af triprapporter ................................. 11
Visning af eksporterede sammenfatninger i retskredse og
triprapporter ......................................................................... 11
Om køre-/hviletid ...................................................................... 11
Registrering af din vagtstatus .............................................. 12
Om chauffører ...................................................................... 12
Visning og redigering af chaufførjournaler ........................... 12
Tilføjelse af forsendelser ...................................................... 12
Eksporterer en chaufførjournal ............................................ 12
Garmin eLog ............................................................................. 13
Opsætning af Garmin eLog funktioner på dēzl enheden ..... 13
Visning af Garmin eLog oplysninger på din dēzl enhed ...... 13
i
Visning af Garmin eLog diagnostik- og fejlhændelser ......... 13
Logning af servicehistorik ......................................................... 13
Tilføjelse af servicekategorier .............................................. 13
Sletning af servicekategorier ................................................ 13
Omdøbning af servicekategorier .......................................... 13
Sletning af serviceposter ...................................................... 13
Redigering af en servicepost ............................................... 13
Håndfri opkald.............................................................. 13
Sådan parrer du din telefon ...................................................... 13
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi ............................. 14
Tip efter parring af enheder ................................................. 14
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed ................. 14
Sletning af en parret telefon ................................................. 14
Foretagelse af et opkald ........................................................... 14
Opkald til et nummer ............................................................ 14
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog ........................ 14
Opkald til en position ............................................................ 14
Modtagelse af et opkald ........................................................... 14
Brug af opkaldshistorikken ........................................................ 14
Brug af indstillinger for indgående opkald ................................ 14
Lagring af et hjemmetelefonnummer ........................................ 14
Opkald til hjemmet ............................................................... 14
Brug af programmerne ................................................ 14
Brug af Hjælp ............................................................................ 14
Søgning efter emner i Hjælp ................................................ 14
Smartphone Link ....................................................................... 14
Sådan downloader du Smartphone Link .............................. 14
Tilslutning til Smartphone Link ............................................. 14
Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed .... 15
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til Smartphone
Link ...................................................................................... 15
GarminLive-tjenester ................................................................ 15
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester .................... 15
Om trafikkameraer ............................................................... 15
Om ecoRoute ............................................................................ 15
ecoRoute HD-tilbehør .......................................................... 15
Opsætning af køretøj ........................................................... 15
Ændring af brændstofprisen ................................................ 15
Kalibrering af brændstoføkonomi ......................................... 15
Om ecoChallenge ................................................................ 16
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi ..................... 16
Kørerapporter ....................................................................... 16
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne .................................. 16
Køretip ................................................................................. 16
Visning af myGarmin-meddelelser ............................................ 16
Visning af vejrudsigten .............................................................. 16
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by ............. 16
Visning af vejrradaren .......................................................... 16
Visning af vejrvarsler ............................................................ 16
Kontrol af vejforholdene ....................................................... 16
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 17
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 18
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 18
Enhedsoplysninger...................................................... 18
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 18
Rengøring af yderside .......................................................... 18
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 18
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 18
Nulstilling af enheden ............................................................... 18
Specifikationer .......................................................................... 18
Appendiks..................................................................... 18
Support og opdateringer ........................................................... 18
Konfigurering af Garmin Express ......................................... 18
nüMaps Guarantee™ ........................................................... 18
Livslange abonnementer ..................................................... 18
Opdatering af kort og software med Garmin Express .......... 19
Datahåndtering ......................................................................... 19
Filtyper ................................................................................. 19
Om hukommelseskort .......................................................... 19
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 19
Overførsel af data fra computeren ....................................... 19
Visning af GPS-signalstatus ..................................................... 20
Strømkabler .............................................................................. 20
Opladning af enheden ......................................................... 20
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel .................. 20
Montering på instrumentbrættet ................................................ 20
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 20
Sådan fjerner du enheden fra holderen ............................... 20
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 20
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 20
Køb af flere kort ........................................................................ 20
Køb af tilbehør .......................................................................... 20
Fejlfinding..................................................................... 20
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 20
Enheden opfanger ingen satellitsignaler .................................. 20
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 20
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 21
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ..... 21
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min
computer ................................................................................... 21
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer ................................................... 21
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 21
Indeks............................................................................ 22
Tilpasning af enheden................................................. 17
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 17
Aktivering af kort .................................................................. 17
Navigationsindstillinger ............................................................. 17
Indstillinger for beregningstilstand ....................................... 17
Indstilling af en simuleret position ........................................ 17
Bluetooth indstillinger ................................................................ 17
Deaktivering af Bluetooth ..................................................... 17
Skærmindstillinger .................................................................... 17
Trafikindstillinger ....................................................................... 17
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 17
Indstilling af tid ..................................................................... 17
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 18
Indstillinger for alarmpunkter .................................................... 18
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
• Monter enheden i dit køretøj, og forbind den til strøm
(Tilslutning af enheden til strømmen i bilen, side 1).
• Modtag GPS-signaler (Opfangning af GPS-signaler,
side 1).
• Juster lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 1) og
displayets lysstyrke (Justering af skærmens lysstyrke,
side 1).
• Konfigurer en køretøjsprofil for din lastbil (Tilføjelse af en
køretøjsprofil, side 2).
• Naviger til din destination (Start en rute, side 2).
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.
1 Tilslut bilstrømkablet À til USB-stikket på enheden.
2 Tryk monteringen Á fast på sugekoppen Â, så den klikker på
3
4
5
6
plads.
Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen à tilbage
mod forruden.
Sæt tappen øverst på monteringen ind i stikket på bagsiden
af enheden.
Tryk bunden af monteringen ind i enheden, indtil den klikker
på plads.
Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.
Opfangning af GPS-signaler
For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Det kan tage flere
minutter at opfange satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller se
yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus
Indikator for køretøjsprofil
K/H
Genvej til status for køre-/hviletid
Garmin eLog™ status. Vælg dette for at få vist de aktuelle
ELD-oplysninger. Når ikonet er blåt, er enheden tilsluttet til
Garmin eLog appen.
Aktuel tid
Batteristatus
Tilsluttet til Smartphone Link
Temperatur
Ulæste myGarmin™ meddelelser
Brug af skærmknapper
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige
menuskærmbillede.
• Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
• Vælg eller for at se flere valgmuligheder.
• Hold eller inde for at rulle hurtigere.
• Vælg
for at se en menu med valgmuligheder for den
aktuelle skærm.
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke
bruger enheden. Når enheden er i dvaletilstand, bruger den
meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til brug.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
dvaletilstand, mens batteriet oplader.
Tryk på tænd/sluk-knappen À.
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse
på skærmen.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
dvaletilstand.
2 Vælg Fra.
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.
Aktivering af Automatisk lydstyrke
Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken automatisk baseret
på niveauet af baggrundsstøj.
1 Vælg Lydstyrke > .
2 Vælg Automatisk lydstyrke.
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Bluetooth teknologistatus (vises, når Bluetooth er aktiveret)
®
Sådan kommer du i gang
1
Køretøjsprofiler
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på
vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af
din køretøjsprofil. Den aktiverede køretøjsprofil er angivet med
et ikon i statuslinjen. Indstillingerne for navigation og kort på din
enhed kan tilpasses særskilt for hver køretøjstype.
Når du aktiverer en køretøjsprofil for en lastvogn, undgår
enheden at medtage områder med begrænset adgang eller
ufremkommelige områder i ruterne ud fra dimensionerne,
vægten og andre egenskaber, du har indtastet for dit køretøj.
• Hvis du vil indtaste en ny anhængerkonfiguration, skal du
vælge Ny konfiguration og indtaste oplysningerne om
anhængeren.
Redigering af en køretøjsprofil
Du kan redigere en køretøjsprofil for at ændre
lastbiloplysningerne eller for at tilføje detaljerede oplysninger til
en ny køretøjsprofil, f.eks. køretøjets identifikationsnummer,
anhængernummer eller kilometerstand. Du kan også omdøbe
eller slette en køretøjsprofil.
1 Vælg Indstillinger > Køretøjsprofil.
2 Vælg den køretøjsprofil, du vil redigere.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere oplysningerne om køretøjsprofilen,
skal du vælge og vælge et felt, du vil redigere.
• Hvis du vil omdøbe en køretøjsprofil, skal du vælge >
Omdøb profil.
• Hvis du vil slette en køretøjsprofil, skal du vælge > Slet.
Tilføjelse af en køretøjsprofil
Du skal tilføje en køretøjsprofil for hver lastbil, hvor du vil bruge
din dēzl enhed.
1 Vælg Indstillinger > Køretøjsprofil > .
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje en lastbil med et permanent tilsluttet
lastareal, skal du vælge Lastbil.
• Hvis du vil tilføje en sættevognstrækker eller en
kombination af trækker og anhænger, skal du vælge
Sættevognstrækker.
3 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
egenskaber for køretøjet.
Når du har tilføjet en køretøjsprofil, kan du redigere profilen ved
at indtaste yderligere detaljerede oplysninger, f.eks. køretøjets
identifikationsnummer eller anhængernummeret (Redigering af
en køretøjsprofil, side 2).
Aktivering af en køretøjsprofil
Før du kan aktivere en køretøjsprofil, skal du tilføje profilen
(Tilføjelse af en køretøjsprofil, side 2).
1 Vælg Indstillinger > Køretøjsprofil.
2 Vælg en køretøjsprofil.
Køretøjets profiloplysninger vises, herunder mål, totalvægt og
farlige materialer.
3 Vælg Ok.
Ændring af oplysningerne om din anhænger
Før du kan ændre oplysningerne om din anhænger, skal du
indtaste en køretøjsprofil for en sættevognstrækker (Tilføjelse af
en køretøjsprofil, side 2).
Når du ændrer anhængeren på din sættevognstrækker, kan du
ændre oplysningerne om anhængeren i køretøjsprofilen uden at
ændre oplysningerne om sættevognstrækkeren. Du kan hurtigt
skifte mellem hyppigt anvendte anhængere.
1 Vælg Indstillinger > Køretøjsprofil.
2 Vælg den profil for sættevognstrækkeren, der skal bruges
sammen med anhængeren.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil bruge en anhængerkonfiguration, der er brugt
for nylig, skal du vælge en anhængerkonfiguration på
listen.
2
Navigation til din destination
Ruter
En rute er en vej fra din aktuelle placering til en destination. En
rute kan omfatte flere steder, eller stop, på vejen til
destinationen (Tilføjelse af en position til din rute, side 3).
Enheden beregner ruten til din destination på basis af de
præferencer, du vælger i navigationsindstillingerne, f.eks.
ruteberegningstilstanden (Ændring af ruteberegningstilstand,
side 3) og undgåelser (Undgå forsinkelser, gebyrer og
områder, side 5). Enheden kan også undgå veje, der ikke
passer til den aktive køretøjsprofil (Køretøjsprofiler, side 2).
Start en rute
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgning, indtast et søgeord, og vælg
(Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen,
side 6).
TIP: Du kan også søge efter positioner ved brug af
kategorier, søgeværktøjer eller andre metoder (Søgning efter
positioner, side 5).
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved
hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (Din rute
på kortet, side 2).
Hvis du har behov for at standse på yderligere steder, kan du
tilføje positionerne til din rute (Tilføjelse af en position til din rute,
side 3). Du kan også tilpasse ruten ved at justere dens forløb
(Udformning af din rute, side 3).
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Gemte > Hjem.
2 Vælg .
3 Vælg > Rediger.
4 Indtast ændringerne.
5 Vælg Udført.
Din rute på kortet
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
Køretøjsprofiler
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
®
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer og oplysninger på kortet.
• Hvis du vil tilføje stedet som næste stop på din rute, skal
du vælge Tilføj som næste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du
vælge Tilføj som sidste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet og justere rækkefølgen af
stederne på din rute, skal du vælge Tilføj til aktiv rute.
Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede
sted, og guider dig til stederne i rækkefølge.
Udformning af din rute
Vejledninger til det næste sving eller den næste afkørsel vises
på tværs af den øverste del af kortet. Symbolet À viser typen af
handling og den eller de vognbaner, du skal køre i, hvis det et
muligt. Enheden viser også afstanden til næste handling Á og
navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den
pågældende handling Â.
En farvet linje à fremhæver forløbet af din rute på kortet. Pile på
kortet Ä angiver kommende sving. Når du nærmer dig
destinationen, angiver et ternet flag placeringen af din
destination.
Køretøjets hastighed Å, den vej, du kører på Æ, og dit
forventede ankomsttidspunkt Ç vises nederst på kortet. Du kan
tilpasse datafeltet med ankomsttiden til at vise andre
oplysninger (Ændring af feltet til kortdata, side 10).
Et datafelt med hastighedsgrænsen kan blive vist, når du kører
på større veje. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig et sving under navigation på en rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis
tilgængeligt. En farvet streg angiver den rigtige vognbane til
svinget.
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på
hele ruten og afstanden mellem svingene.
1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen
øverst på kortet.
2 Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.
Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (Start en
rute, side 2).
Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det
giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej
eller gå gennem et bestemt område, uden at du tilføjer et stop
eller en destination til ruten.
1 Vælg et sted på kortet.
2 Vælg .
Enheden skifter til ruteudformningstilstand.
3 Vælg en position på kortet.
TIP: Du kan vælge for at zoome ind på kortet og vælge et
mere præcist sted.
Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte
sted.
4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du
vælge flere steder på kortet.
• Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .
5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge Start!.
Valg af en omvej
Du skal navigere ad en rute, før du kan vælge en omvej, og du
skal tilføje ruteændringsværktøjet på menuen med kortværktøjer
(Aktivering af kortværktøjer, side 9).
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 Vælg fra kortet > Skift rute.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej baseret på strækning.
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej baseret på vej.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.
2 Vælg .
Afbrydelse af en rute
Tilføjelse af en position til din rute
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute
(Start en rute, side 2).
Du kan navigere til yderligere steder på vej til din destination. Du
kan f.eks. tilføje en tankstation som næste stop på din rute. Du
kan også tilføje et sted til afslutningen af din rute.
TIP: Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere steder eller
planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at planlægge,
redigere og gemme din rute (Planlægning af en tur, side 4).
> Find.
1 På kortet vælges
2 Søg efter en position (Søgning efter positioner, side 5).
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
5 Vælg en funktion:
Navigation til din destination
På kortet skal du vælge
> Stop.
Ændring af ruteberegningstilstand
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
• Vælg Mindre brændstof for at beregne ruter, der er mere
brændstoføkonomiske.
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Start af en rute ved hjælp af kortet
Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.
1 Vælg Vis kort.
3
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Vælg om nødvendigt for at filtrere de viste
interessepunkter efter kategori.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
Vælg
Start!.
5
Visning af flere ruter
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
side 6).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg Ruter.
4 Vælg en rute.
Turplanlægning
Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur,
som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af
en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en
gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre
rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje
planlægningsoplysninger og tilføje udformningspunkter.
Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme
din aktive rute.
Planlægning af en tur
En tur kan omfatte mange steder, og den skal omfatte mindst et
startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted, du
planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet sted,
giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit
startpunkt. Destinationen er det endelige sted for turen. På en
rundtur kan startpunktet og destinationen være samme sted. Du
kan også inkludere yderligere steder, eller stop, mellem dit
startpunkt og din destination.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > > Opret rute.
2 Vælg Vælg startposition.
3 Find en placering for startpunktet, og vælg Ok.
4 Vælg Vælg destination.
5 Vælg en placering for din destination, og vælg Ok.
6 Vælg, hvis det er nødvendigt, Tilføj position for at tilføje
yderligere positioner.
7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du
vælge Næste > Gem.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Vælg din næste destination, og vælg Start.
Optimering af rækkefølgen af stop på en tur
Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af steder på din
tur, så du får en kortere og mere effektiv rute. Startpunkt og
destination ændres ikke, når du optimerer rækkefølgen.
Mens du redigerer en tur, skal du vælge
> Optimer
rækkefølge.
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en
tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
4
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge , og
trække stedet til en ny placering i turen.
• Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du
vælge .
• Du fjerner stedet ved at vælge .
Redigering og lagring af din aktive rute
Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at
redigere og gemme din rute som en tur.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Min aktive rute.
2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens
funktioner.
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
3 Vælg Gem for at gemme din rute som en tur, som du senere
kan navigere (valgfri).
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning
Du kan ændre ruteindstillingerne for at ændre, hvordan ruter for
din tur beregnes.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Hvis du vil ændre køretøjsprofilen for turen, skal du vælge
ikonet for køretøjsprofilen (Køretøjsprofiler, side 2).
• Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du
vælge
> Turindstillinger > Udform rute, og følge
vejledningen på skærmen (Udformning af din rute, side 3).
• Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du
vælge
> Turindstillinger > Rutepræference (Ændring
af ruteberegningstilstand, side 3).
Tidsplan for en tur
Du kan tilføje planlægningsoplysninger til hvert sted i din tur,
herunder den ønskede ankomsttid og varigheden af ventetiden
på hvert sted. Dette kan hjælpe dig med at planlægge din
afrejse, så du kan nå stederne på din tur til tiden.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg > Turindstillinger > Rediger oversigt.
4 Vælg et sted, og følg vejledningen på skærmen for at
indtaste planlægningsoplysningerne.
TIP: Hvis du har brug for at planlægge flere steder på turen,
bør du starte ved begyndelsen af turen og arbejde hen mod
slutningen.
5 Gentag trin 4 for at indtaste oplysninger om yderligere steder.
6 Når du er færdig, skal du vælge Gem.
Når du kører turen, skal du tage afsted på det tidspunkt, der er
vist under startpunktet for at nå dine stop og destinationer til den
planlagte tid. Tidsplanen er kun et skøn. Trafikforhold,
vejarbejde og andre forsinkelser kan påvirke dine faktiske
ankomsttider.
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 18).
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
Navigation til din destination
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder
3 Vælg Gem.
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten
Brugerdefinerede undgåelser
Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage
trafikoplysninger (Modtagelse af trafikdata med en
trafikmodtager, side 10).
Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at
undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling
i trafikindstillingerne (Trafikindstillinger, side 17), kan du få vist
og undgå trafikforsinkelser manuelt.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute, hvis det er muligt.
3 Vælg Start!.
Undgåelse af betalingsveje
Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver
vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder
med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et
betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige
fornuftige ruter.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og
kortdataene på din enhed.
• Vælg Betalingsveje.
• Vælg Betalingsveje > Betalingsveje.
Vælg
en funktion:
3
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af betalingsklistermærker
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Kortdataene på din enhed indeholder muligvis detaljerede
oplysninger om betalingsklistermærker for nogle lande. Du kan
undgå eller tillade betalingsklistermærker for hvert land.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Betalingsveje >
Betalingsklistermærker.
2 Vælg et land.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.
Undgå miljøzoner
Enheden kan undgå områder med miljømæssige eller
udledningsmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.
Denne indstilling gælder for køretøjstypen i den aktive
køretøjsprofil (Køretøjsprofiler, side 2).
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Miljøzoner.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem en
miljøzone, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå miljøzoner, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade miljøzoner, skal du vælge Tillad.
Søgning efter positioner
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
2
3
4
5
undgåelser.
Vælg Tilføj Undgå vej.
Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
Vælg Udført.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
2
3
4
5
6
undgåelser.
Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
Vælg Tilføj Undgå område.
Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Søgning efter positioner
De kort, der er indlæst på enheden, indeholder steder, f.eks.
restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede
gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din
destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse,
søge og gemme disse oplysninger.
• Indtast søgeord for hurtigt at søge i alle oplysninger om
steder (Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen, side 6).
• Gennemse og søg i præinstalllerede interessepunkter efter
kategori (Interessepunkter, side 6).
• Søg efter lastbilstop og -tjenester, herunder detaljerede
oplysninger i TruckDown biblioteket, hvor det er tilgængeligt
(Søgning efter interessepunkter for lastbiler, side 6).
®
5
• Søg på og gå ind på Foursquare interessepunkter (Søgning i
Foursquare interessepunkter, side 7).
• Brug søgeværktøjer til at finde bestemte steder, f.eks.
adresser, vejkryds og geografiske koordinater
(Søgeværktøjer, side 7).
• Søg i nærheden af en anden by eller et andet område
(Ændring af søgeområdet, side 6).
• Gem dine foretrukne steder, så du hurtigt kan finde dem i
fremtiden (Gemme positioner, side 8).
• Gå tilbage til nyligt fundne steder (Søgning efter nyligt fundne
destinationer, side 7).
4 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Navigation til interessepunkter inden for et sted
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgning i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.
2 Vælg Søgning nær:.
3 Vælg en funktion.
Interessepunkter
Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller
interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og
kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer,
restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en kategori.
6
på listen.
5 Vælg evt. den rigtige destination.
Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et
større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt
terminal i en lufthavn.
1 Vælg Find > Indtast søgning.
2 Vælg en funktion:
• For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller
adressen på stedet, vælge , og gå til trin 3.
• For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet
på interessepunktet, vælge , og gå til trin 5.
3 Vælg stedet.
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks.
restauranter, biludlejning eller terminaler.
4 Vælg en kategori.
5 Vælg interessepunktet, og vælg Start!.
Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den
indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du
ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede
parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af
interessepunktet inden for stedet.
Udforskning af et sted
Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.
1 Vælg et sted.
2 Vælg > Udforsk dette sted.
Søgning efter interessepunkter for lastbiler
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
interessepunkter, f.eks. lastbilstop, rastepladser og
vejestationer.
Vælg Find > Kategorier > Lastbiler.
Søgning efter TruckDown interessepunkter
Fortegnelsen TruckDown indeholder virksomheder inden for
lastbilbranchen, f.eks. lastbilreparation og dækforhandlere.
Fortegnelsen TruckDown er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg en funktion:
• Vælg Truck Locations for at finde interessepunkter, der
er kompatible med lastbiler.
• Vælg Truck Services for at finde servicesteder til din
lastbil.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg evt. Filtrer efter faciliteter og mærker, vælg en eller
flere faciliteter, og vælg Gem.
BEMÆRK: Den indstilling er kun tilgængelig for lastbilstop.
4 Vælg en destination.
Foursquare
®
Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed
indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er
angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.
Hvis du vil have yderligere funktioner, kan du oprette forbindelse
til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link på din
Søgning efter positioner
kompatible smartphone. Når du opretter forbindelse til din
Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link, kan du få vist
oplysninger om Foursquare stedet, gå ind på et sted og søge
efter interessepunkter i Foursquare onlinedatabasen.
Søgning i Foursquare interessepunkter
Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst
på din enhed. Når du opretter forbindelse til din Foursquare
konto ved hjælp af Smartphone Link, giver søgningen de mest
opdaterede resultater fra Foursquare onlinedatabasen og
tilpassede resultater fra din Foursquare brugerkonto.
Vælg Find > Kategorier > Foursquare®.
Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto
1 Slut enheden til Smartphone Link (Tilslutning til Smartphone
Link, side 14).
Åbn
programmet Smartphone Link på din smartphone.
2
3 Åbn indstillingerne i programmet Smartphone Link, og vælg
Foursquare® > Log på.
4 Indtast dine Foursquare logonoplysninger.
Visning af Foursquare oplysninger om et sted
Før du kan få vist Foursquare oplysninger om et sted, skal du
oprette forbindelse til en understøttet telefon, der kører
Smartphone Link, og logge på din Foursquare konto.
Du kan få vist detaljerede oplysninger om et Foursquare sted,
f.eks. brugervurderinger, oplysninger om restaurantpriser og
åbningstider.
1 Fra søgeresultaterne for et sted kan du vælge et Foursquare
interessepunkt.
2 Vælg .
Sådan tjekker du ind med Foursquare
Før du kan tjekke ind med Foursquare, skal du oprette
forbindelse til en understøttet telefon, der kører Smartphone
Link, og logge på din Foursquare konto.
1 Vælg Programmer > Foursquare® > Indtjek.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg > Indtjek.
Brugerdefinerede interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede
punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere
end en angivet hastighed.
Installation af POI Loader
Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din
computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren
POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Søgning efter brugerdefinerede POI'er
Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse
brugerdefinerede POI'er på enheden vha. softwaren POI Loader
(Installation af POI Loader, side 7).
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find.
Søgning efter positioner
2 Vælg om nødvendigt Søgning nær: for at ændre
søgeområdet (Ændring af søgeområdet, side 6).
3 Vælg Adresse.
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
5 Vælg adressen.
Søgning efter et vejkryds
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
3 Vælg vejkrydset.
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en by på listen over byer i nærheden.
• Hvis du vil søge i nærheden af et andet sted, skal du
vælge Søgning nær: (Ændring af søgeområdet, side 6).
• Hvis du vil søge efter en bynavn, skal du vælge Indtast
søgning, indtaste et bynavn og vælge .
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
4 Vælg Vis på kort.
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.
1 Vælg Find > Nylige.
2 Vælg en position.
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg Programmer > Seneste plads.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Finde nødtjenester og brændstof
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste
hospitaler, politistationer og tankstationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg Skadestuer, Politi stationer eller Brændstof.
BEMÆRK: Når en køretøjsprofil for en lastbil er aktiv, vises
der en valgmulighed for lastbilstop i stedet for brændstof.
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste
steder øverst.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge Start!
7
• Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre
oplysninger om stedet, skal du vælge .
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Ok.
Sådan tilføjer du en genvej
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
Rediger
oplysningerne.
7
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
4 Vælg Gem.
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Gemme positioner
Sletning af en gemt position
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
2
3
4
5
kategori, side 6).
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg .
Vælg Gem.
Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjem position for den position, som du
hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Vælg Indtast min adresse, Brug aktuel placering eller
Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Gemte > Hjem.
2 Vælg .
3 Vælg > Rediger.
4 Indtast ændringerne.
5 Vælg Udført.
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
8
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Brug af kortet
Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (Din rute på
kortet, side 2) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der
ikke er nogen aktiv rute.
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et sted på kortet.
3 Vælg en funktion:
• Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
• Vælg eller for at zoome ind eller ud.
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
• Vælg for at filtrere de viste interessepunkter efter
kategori.
• Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og
derefter vælge Start! (Start af en rute ved hjælp af kortet,
side 3).
Kortværktøjer
Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og
enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Du kan f.eks. se på
trafikoplysninger, tage en omvej eller justere skærmens
lysstyrke uden at forlade kortet. Når du aktiverer et kortværktøj,
vises det i et panel i kanten af kortet.
Visning af et kortværktøj
1 Vælg fra kortet.
2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge
.
Brug af kortet
Aktivering af kortværktøjer
Som standard aktiveres kun de mest anvendte kortværktøjer i
menuen for kortværktøjer. Du kan aktivere yderligere værktøjer.
1 På kortet vælges > .
2 Afkryds feltet ud for hvert værktøj for at tilføje det.
3 Vælg Gem.
Forude
Du kan få vist kommende virksomheder og tjenester langs ruten
eller på den vej, du kører på. Tjenesterne er filtreret efter
kategori.
Søgning efter kommende interessepunkter
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg et interessepunkt på kortet.
Sådan tilpasses Forude-kategorierne
Du kan ændre de kategorier, du søger efter, ændre rækkefølgen
af kategorierne og søge efter specifikke virksomheder eller
kategorier.
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg et tjenesteikon.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefineret søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
5 Vælg Udført.
Rejseoplysninger
Visning af tripdata på kortet
Før du kan få vist tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer (Aktivering af kortværktøjer, side 9).
På kortet vælges
> Tripdata.
Sådan tilpasses tripdatafelterne
Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdatafelterne på kortet,
skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med kortværktøjer
(Aktivering af kortværktøjer, side 9).
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg > Tripdata.
3 Vælg et tripdatafelt.
4 Vælg en funktion.
Det nye tripdatafelt vises på tripdatalisten.
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
Brug af kortet
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Visning af kommende trafikhændelser
Du kan få vist kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Visning af lastbilkortet
Lastbilkortet fremhæver anerkendte lastbilruter på kortet, f.eks.
fortrukne STAA-ruter (Surface Transportation Assistance Act),
TruckDown TD-ruter og ruter for ikke-radioaktive farlige
materialer (NRHM). De genkendte ruter varierer ud fra området
og de kortdata, der er indlæst i enheden.
Vælg Programmer > Lastbilkort.
Advarsels- og alarmsymboler
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på
vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
Der kan vises advarsels- og alarmsymboler på kortet eller i
rutevejledningen for at advare dig om potentielle farer, vejforhold
og kommende vægtstationer.
Begrænsningsadvarsler
Højde
Vægt
Akselvægt
Længde
Bredde
9
Lastbiler forbudt
Anhængervogne forbudt
Farlige stoffer ikke tilladt
Brændbare stoffer ikke tilladt
Vandforurenende stoffer ikke tilladt
Venstresving forbudt
Højresving forbudt
U-vending forbudt
Advarsler om vejforhold
Risiko for at køre fast
Sidevind
Smal vej
Skarpt sving
Stejl nedadgående bakke
Udhængende træer
Alarmer
Vejestation
Vej ikke evalueret for lastbilkørsel
Sikkerhedskameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller
konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om sikkerhedskameraplaceringer og
hastighedsbegrænsninger er tilgængelige i visse områder på
visse modeller. Gå til www.garmin.com/safetycameras for at
kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et
abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid
købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer.
Du kan opdatere sikkerhedskameraer til et eksisterende
abonnement på sikkerhedskamera ved at gå til
http://my.garmin.com. Du bør opdatere din enhed ofte for at
modtage de nyeste sikkerhedskameraoplysninger.
Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende
sikkerhedskameradata sammen med enheden. Data, der
inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnement.
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
Vælg
Gem.
3
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande. Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
En trafikmodtager følger med i nogle pakker, indbygget i enten
bilstrømkablet eller enheden, og den fås som ekstraudstyr til alle
modeller.
• Der vises trafikmelding på kortet, når der er trafikhændelser
langs ruten eller i dit område.
• Du kan modtage trafikoplysninger via en trafikmodtager eller
som en abonnementstjeneste via Smartphone Link
(GarminLive-tjenester, side 15).
• Enheden skal være sluttet til Smartphone Link med et aktivt
trafikabonnement for at modtage trafikoplysninger via
Smartphone Link.
• Enheden skal være sluttet til strøm til køretøj for at modtage
trafikoplysninger via en trafikmodtager.
• Den strømforsynede trafikmodtager og din enhed skal
muligvis være inden for dataområdet af en station, der
sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger.
• Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
enheden eller trafikmodtageren.
• Hvis enheden indeholder en ekstern trafikantenne, bør du
altid lade den eksterne trafikantenne være tilsluttet for at
opnå den bedste trafikmodtagelse.
Modtagelse af trafikdata med en
trafikmodtager
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
Før du kan modtage trafikdata, skal du have et trafik-kompatibelt
strømkabel. Hvis din enhedsmodel indeholder trafik i hele
enhedens levetid, skal du bruge det strømkabel til køretøjet,
som fulgte med enheden. Hvis enhedsmodellen ikke indeholder
trafik, skal du købe Garmin trafikmodtagertilbehør. Gå til
www.garmin.com/traffic for at få yderligere oplysninger.
Din enhed kan modtage trafikoplysninger fra en station, der
udsender trafikoplysninger.
BEMÆRK: I visse områder kan der modtages trafikoplysninger
fra FM-radiostationer ved hjælp af HD Radio™ teknologi.
1 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til en ekstern
strømkilde.
2 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til enheden.
Når du er inden for trafikdækningsområdet, viser enheden
trafikoplysninger.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
Modtagelse af trafikdata med Smartphone
Link
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
Tjenesten Live trafik leverer trafikdata i realtid.
1 Download Smartphone Link til din kompatible telefon (Sådan
downloader du Smartphone Link, side 14).
kørende.
10
Trafik
2 Abonner på tjenesten Live trafik (Sådan abonnerer du på
Garmin Live-tjenester, side 15).
3 Tilslut enheden til den telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 14).
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne,
når de udløber. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, når
enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.
1 Vælg Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
5 Vælg Næste på enheden.
6 Indtast koden.
7 Vælg Udført.
Aktivering af trafik
Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Marker afkrydsningsfeltet Trafik.
Køretøjs- og chaufførværktøjer
IFTA
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Før du kan bruge denne funktion, skal en der være en aktiv
køretøjsprofil for en lastbil.
Du kan registrere de data, der kræves til International Fuel Tax
Agreement-dokumentation (IFTA), herunder data om køb af
brændstof og kørte miles.
Indtastning af brændstofdata
1 Vælg Programmer > IFTA > Ved pumpen.
2 Indtast brændstofprisen pr. liter.
3 Vælg Anvendt brændstof-feltet.
4 Indtast den købte mængde brændstof.
5 Vælg evt. brændstoftypen:
• Hvis du vil registrere mængden i liter, skal du vælge
Gallons > Liter > Gem.
• Hvis du vil registrere mængden i gallons, skal du vælge
Liter > Gallons > Gem.
6 Marker om nødvendigt afkrydsningsfeltet Inklusive skat.
7 Vælg Næste.
8 Vælg en indstilling for at registrere den tankstation, hvor du
tankede op:
• Vælg en tankstation i nærheden på listen.
Køretøjs- og chaufførværktøjer
• Vælg tekstfeltet, og indtast tankstationens navn og
adresse.
9 Vælg køberen af brændstof.
Redigering af brændstofdata
1 Vælg Programmer > IFTA > Brændstoflogs.
2 Vælg om nødvendigt en køretøjsprofil.
3 Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en brændstoflog.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et felt for at redigere oplysningerne.
• Vælg > Ja for at slette posten.
Visning og eksport af en sammenfatning i retskredse
Sammenfatningen i retskredse viser data om hver stat eller
provins, hvor dit køretøj er anvendt i hvert kvartal.
Sammenfatningen i retskredse er tilgængelig for nogle områder.
1 Vælg Programmer > IFTA > Sammenfatning i retskredse.
2 Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg > Eksporter > OK for at eksportere en
sammenfatning af retskredse.
Enheden eksporterer sammenfatningen til en CSV-fil og
gemmer den i mappen Reports på enheden.
Redigering og eksport af triprapporter
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Programmer > IFTA >
2
3
4
5
Triprapporter.
Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
Vælg en rapport.
Vælg en funktion:
• Vælg
> Slet, og markér afkrydsningsfeltet for at slette
en rapport.
• Vælg
> Kombiner, og markér afkrydsningsfeltet for at
kombinere rapporter.
• Vælg
> Eksporter > OK. Enheden eksporterer
rapporten til en CSV-fil og gemmer den i mappen
Rapporter på enheden.
Visning af eksporterede sammenfatninger i
retskredse og triprapporter
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Brug programmet til filsøgning på din computer til at søge på
enhedens interne lager, og åbn mappen Rapporter.
3 Åbn mappen IFTA.
4 Åbn CSV-filen.
Om køre-/hviletid
BEMÆRK
Selvom enheden er aktiveret, så oplysninger om køre-/hviletid
bliver registreret, er denne enhed i sig selv IKKE nogen
godkendt erstatning for kravene om logbogsføring i henhold til
gældende lovgivning.
Chauffører skal overholde alle relevante føderale og statslige
krav om køre-/hviletid.
Automatisk On-Board Optageenhed (AOBRD)
Når den er integreret med en telematisk datatransponder
fremstillet af en Garmin autoriseret partner og anvendt til
11
optagelse af chaufførens køre-/hviletid, gør denne enhed det
muligt for et kommercielt køretøj at overholde AOBRD-kravene.
Garmin er ikke udtryk for, at anvendelsen af en autoriseret
partners løsning sikrer overholdelse af §395.15 specifikationen.
Sådanne påstande kan kun fremsættes af partneren, og
overholdelse af §395 forbliver slutbrugerens ansvar, herunder
overholdelse af eventuelle ændringer i disse love. Et certifikat
fremskaffet af en Garmin AOBRD-partner kan bruges til at
bekræfte, at de AOBRD-krav, som er angivet i afsnit §395,15, er
opfyldt.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Vis Journal.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Før du kan bruge Køre-/hviletid, skal du være i tilstanden
Lastbil, og du skal oprette en chaufførprofil (Tilføjelse af
chauffører, side 12).
Du kan bruge Køre-/hviletid til at registrere din arbejdstid, hvilket
kan være en hjælp til at overholde sikkerhedsregler.
En tidslinje vises for den aktuelle dato. Tidsforbruget i hver
status er fremhævet på tidslinjen.
4 Vælg en funktion:
• Vælg datoen øverst på skærmen, hvis du vil vise en
anden dato.
• Vælg en markeret status på tidslinjen, hvis du vil se
statusoplysninger.
• Vælg en tom blok på tidslinjen, og rediger status og
tidsoplysninger, hvis du vil registrere en ny status.
TIP: Blokkens placering på tidslinjen angiver
standardstatus og tidsoplysninger. Rækken angiver
status, og kolonnen bestemmer tiden.
• Vælg , hvis du vil vise oplysninger om overtrædelser.
Registrering af din vagtstatus
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Vagtstatus.
4 Vælg en funktion:
Tilføjelse af forsendelser
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Håndter forsendelser > .
4 Indtast referenceoplysninger, og vælg Udført.
• Vælg Fri for at registrere den tid, du har fri.
• Vælg Hviler for at registrere den tid, hvor du hviler i en
sovekabine.
• Vælg Kører for at registrere den tid, du kører et
erhvervskøretøj arbejdsmæssigt.
• Vælg Af-/pål. for at registrere den tid, du er på arbejde,
men ikke kører et kommercielt motorkøretøj.
• Vælg Passagersæde for at registrere den tid en anden
chauffør sidder på passagersædet men ikke er på
arbejde.
BEMÆRK: En chauffør kan have passagersædestatus i
op til to timer umiddelbart efter eller før otte timer i træk i
sovekabinen.
5 Vælg Gem.
TIP: Referencenummeret er nummeret på
forsendelsesdokumentet, eller navnet på den virksomhed og
koncern, du transporterer for.
5 Vælg om nødvendigt Startdag.
6 Vælg om nødvendigt Slutdag.
7 Vælg Gem.
Om chauffører
Hvis du arbejder for mere end én operatør inden for 24 timer,
skal du registrere hver operatør.
Du skal registrere din hjemmeterminals tidszone, selvom du
krydser tidszoner.
Tilføjelse af chauffører
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg .
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Håndtering af chaufføroplysninger
Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
Vælg en chauffør.
Vælg Føreropl..
Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere oplysningerne skal du vælge et felt.
• Hvis du vil slette en chauffør skal du vælge
> Slet
chauffør > Ja.
1
2
3
4
Visning og redigering af chaufførjournaler
Med chaufførjournalen er det muligt at se og redigere en tidslinje
over de køretimer, der er indtastet for hver enkelt chauffør.
BEMÆRK: Det er muligvis ikke muligt at redigere
chaufførjournaler for alle enhedskonfigurationer, f.eks. når
enheden er integreret i en automatisk on-board optageenhed
(AOBRD).
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
12
Håndtering af forsendelser
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Håndter forsendelser.
4 Vælg en forsendelse.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere forsendelsesoplysninger, skal du
vælge et felt.
• Hvis du vil slette forsendelserne skal du vælge
> Slet
forsendelse > OK.
Eksporterer en chaufførjournal
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Eksporter journal.
4 Indtast om nødvendigt køretøjsnummer, stelnummer på
køretøj og trailernummer.
5 Vælg om nødvendigt en journal, der skal eksporteres.
6 Vælg om nødvendigt en lagerplads til den eksporterede
journal.
Enheden eksporterer journalen til en .csv-fil og gemmer den i
mappen Rapporter i enhedens hukommelse.
Visning af eksporterede chaufførjournaler
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
computer, side 19).
2 Brug programmet til filsøgning på din computer til at søge på
enhedens interne lager eller hukommelseskort, og åbn
mappen Rapporter.
3 Åbn mappen HOSexports.
Køretøjs- og chaufførværktøjer
4 Åbn CSV-filen.
Garmin eLog
Garmin eLog adapteren gør det muligt for et fragtselskab at
overholde kravene til logføring af køretimer samt hvilepauser.
Når en Garmin eLog adapter er parret med en kompatibel mobil
enhed, kan du se oplysninger om køretimer på dēzl enheden.
Garmin eLog adapteren er ikke tilgængelig i alle områder. Hvis
du vil have yderligere oplysninger, eller hvis du ønsker at købe
en Garmin eLog adapter, skal du gå til garmin.com/elog.
BEMÆRK: Garmin eLog funktioner er ikke tilgængelige, når du
bruger køretøjsprofilen bil.
Opsætning af Garmin eLog funktioner på dēzl
enheden
1 Par Garmin eLog adapteren med Garmin eLog appen på din
mobilenhed (Konfigurering af din Garmin eLog enhed,
side 13).
2 Par din dēzl enhed med din kompatible mobile enhed
(Tilslutning til Smartphone Link, side 14).
3 Aktiver Garmin eLog appen til parring med en dēzl enhed
(Aktivering af Garmin eLog appen til parring med en dēzl
enhed, side 13).
4 Om nødvendigt skal du aktivere Garmin eLog forbindelsen på
dēzl enheden (Aktivering eller deaktivering af Garmin eLog
forbindelsen på din dēzl enhed, side 13)
Konfigurering af din Garmin eLog enhed
Du skal konfigurere og parre din Garmin eLog adapter med
Garmin eLog appen for at kunne bruge enheden.
1 Fra app-store på din mobile enhed kan du installere og åbne
Garmin eLog appen.
2 Følg vejledningen på skærmen på din mobile enhed for at
indstille og konfigurere Garmin eLog systemet.
BEMÆRK: Indtil du har fuldført konfigureringsprocessen, har
enheden begrænset funktionalitet.
Aktivering af Garmin eLog appen til parring med en dēzl
enhed
1 Log på en chaufførprofil fra Garmin eLog appen.
2 Vælg Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Aktivering eller deaktivering af Garmin eLog forbindelsen
på din dēzl enhed
1 På dēzl enheden skal du vælge Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg navnet på den parrede mobile enhed.
3 Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Garmin
eLog.
Visning af Garmin eLog oplysninger på din dēzl
enhed
Før du kan få vist Garmin eLog oplysninger på din dēzl enhed,
skal du fuldføre opsætningsprocessen (Opsætning af Garmin
eLog funktioner på dēzl enheden, side 13)
Mens du kører i dit køretøj, viser enheden din vagtstatus og
samlede køretimer i Garmin eLog kortværktøjet.
Vælg et felt for at få vist en oversigt over resterende
køretimer.
Visning af Garmin eLog diagnostik- og fejlhændelser
Når Garmin eLog enheden registrerer en diagnostik- eller
fejlhændelse, vises der en meddelelse på enhedens skærm.
Vælg diagnostik- eller fejlmeddelelse for at få vist oplysninger
om hændelsen.
BEMÆRK: Der er flere oplysninger om diagnostik- og
fejlhændelser i Garmin eLog appen.
Håndfri opkald
Logning af servicehistorik
Du kan logge dato- og kilometertællerudlæsninger, når der
udføres service eller vedligeholdelse på dit køretøj. Enheden
indeholder flere forskellige servicekategorier, og du kan tilføje
tilpassede kategorier (Tilføjelse af servicekategorier, side 13).
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en servicekategori.
3 Vælg Tilføj post.
4 Indtast kilometertællerudlæsningen, og vælg Næste.
5 Indtast en kommentar (valgfrit).
6 Vælg Udført.
Tilføjelse af servicekategorier
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg > Tilføj kategori.
3 Indtast kategorinavnet, og vælg derefter Udført.
Sletning af servicekategorier
Når du sletter en servicekategori, slettes alle serviceposter i den
pågældende kategori også.
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg > Slet kategorier.
3 Vælg de servicekategorier, der skal slettes.
4 Vælg Slet.
Omdøbning af servicekategorier
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg den kategori, der skal omdøbes.
3 Vælg > Omdøb kategori
4 Indtast et navn, og vælg Udført.
Sletning af serviceposter
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en servicekategori.
3 Vælg > Slet post.
4 Vælg de serviceposter, der skal slettes.
5 Vælg Slet.
Redigering af en servicepost
Du kan redigere kommentaren, kilometertællerudlæsningen og
datoen for en servicepost.
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg et felt.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
Håndfri opkald
BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner understøttes, kan det ikke
garanteres, at en bestemt telefon kan benyttes. Muligvis er ikke
alle funktioner tilgængelige for din telefon.
Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette
forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en
håndfri enhed. Når der er forbindelse, kan du foretage og
modtage opkald fra din enhed.
Sådan parrer du din telefon
1 Placer telefonen og dēzl enheden inden for 10 m (33 fod) fra
hinanden.
2 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
telefonen til at kunne findes.
3 På din dēzl enhed skal du vælge Indstillinger > Bluetooth.
4 Følg vejledningen på telefonen og dēzl enheden.
13
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Tip efter parring af enheder
• Efter parring kan de to enheder automatisk oprette
forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.
• Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du modtage
stemmeopkald.
• Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette
forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.
• Du skal muligvis indstille telefonen til at oprette forbindelse
automatisk til enheden, når den tændes.
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed
Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed
uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth
enheden kan stadig oprette automatisk forbindelse til dēzl
enheden i fremtiden.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg den enhed, du vil afbryde forbindelse til.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for enheden.
Sletning af en parret telefon
Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg telefonen, og vælg Annuller parring af enhed.
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Programmer > Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der
oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til en position
1 Vælg Programmer > Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg Opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignorer.
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det
kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.
3 Vælg et opkald.
14
Brug af indstillinger for indgående opkald
Vælg en indstilling for indgående opkald fra kortet under et
opkald.
• Vælg for at viderestille lyden til telefonen
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke
for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du
har brug for at tale privat.
• Hvis du vil bruge nummeropanelet, skal du vælge .
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske
systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Vælg for at lukke mikrofonen.
• Hvis du vil lægge på, skal du vælge .
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte
positioner (Redigering af en gemt position, side 8).
1 Vælg Programmer > Telefon > > Indtast hjemmenr..
2 Indtast dit telefonnummer.
3 Vælg Udført.
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Brug af programmerne
Brug af Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist oplysninger om brug
af enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
.
Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram, der lader dig
synkronisere positionsdata med din telefon og lader dig få
adgang til live-oplysninger via din telefons dataforbindelse. Din
enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi. Live-oplysninger er tilgængelige via
gratis og abonnementsbaserede planer fra Garmin Livetjenester (GarminLive-tjenester, side 15).
Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med
din telefon, hver gang din enhed opretter forbindelse til
Smartphone Link.
Sådan downloader du Smartphone Link
Smartphone Link er tilgængeligt til nogle smartphones. Besøg
www.garmin.com/smartphonelink eller se app-butikken for at
finde kompatibilitets- og tilgængelighedsoplysninger for din
telefon.
Download Smartphone Link fra app-butikken på din
understøttede telefon.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få oplysninger om,
hvordan du downloader og installerer programmer.
Tilslutning til Smartphone Link
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link, skal du
downloade og installere Smartphone Link-programmet på din
telefon.
1 Start Smartphone Link-programmet på din telefon.
2 På enheden skal du vælge Indstillinger > Bluetooth.
3 Marker afkrydsningsfeltet Bluetooth.
Brug af programmerne
4 På din telefon skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og
scanne efter Bluetooth enheder i nærheden.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere
oplysninger.
På
din telefon skal du vælge din enhed på listen over
5
enheder i nærheden.
6 Følg instruktionerne på din telefons skærm og på din enhed
for at bekræfte anmodningen om parring.
vises på statuslinjen på din enhed, når Smartphone Link er
tilsluttet.
Sådan sender du en position fra din telefon til din
enhed
Smartphone Link er registreret som navigationsprogram på din
telefon.
1 Fra din telefon skal du vælge knappen for at gå i gang med at
navigere til en position (se i brugervejledningen til telefonen).
2 Fra programmenuen skal du vælge Smartphone Link.
Næste gang, du tilslutter enheden til din telefon, overføres
positionen til de nyligt fundne emner på enheden.
1
2
3
4
5
Vælg Programmer > photoLive.
Vælg Tryk for at tilføje.
Vælg en vej.
Vælg et vejkryds.
Vælg Gem.
Visning af trafikkameraer
Før du kan få vist et trafikkamera, skal du først gemme et
trafikkamera (Lagring af et trafikkamera, side 15).
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg et kamera.
Om ecoRoute
Når enheden er tilsluttet til telefonen og modtager Garmin Livetjenester, kan du deaktivere håndfri opkald.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg din telefon.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Telefonopkald.
I visse områder skal du, før du kan bruge ecoRoute™ funktioner,
købe en oplåsningskode eller ecoRoute HD-tilbehør. Gå til
www.garmin.com/ecoroute for yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Funktionen ecoRoute er kun tilgængelig, når
enheden er indstillet til at bruge biltransporttilstand.
Funktionen ecoRoute beregner din brændstoføkonomi og
brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder
værktøjer til forbedring af brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute funktionen leverer, er kun et skøn.
Dataene aflæses ikke direkte fra køretøjet, medmindre du
benytter ecoRoute HD-tilbehøret.
Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere
brændstoføkonomien (Kalibrering af brændstoføkonomi,
side 15).
GarminLive-tjenester
ecoRoute HD-tilbehør
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til
Smartphone Link
For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 14).
Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og
abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din
enhed, f.eks. trafikforhold og vejr.
Nogle tjenester, f.eks. Vejr, kan fås som separate programmer
på din enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de
eksisterende navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner,
der kræver adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone
Link-symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet
Smartphone Link.
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester
Før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester, skal du installere
programmet Smartphone Link på din telefon.
1 Start programmet Smartphone Link på din telefon (Tilslutning
til Smartphone Link, side 14).
2 Vælg Min konto.
Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.
3 Vælg en tjeneste.
4 Vælg prisen.
5 Vælg Abonner.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
Om trafikkameraer
Trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved
større hovedveje og i vejkryds. Du kan lagre de kameraer, som
du ønsker at se jævnligt.
Lagring af et trafikkamera
Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten
photoLive, og din enhed skal tilsluttes til en understøttet telefon,
som kører Smartphone Link (Smartphone Link, side 14).
Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Brug af programmerne
Når enheden er tilsluttet ecoRoute HD-tilbehøret, kan den
modtage oplysninger fra køretøjet i realtid, f.eks.
fejlmeddelelser, omdrejninger pr. minut og batterispænding.
Enheden benytter data, som ecoRoute HD-tilbehøret aflæser fra
køretøjet ved beregning af ecoRoute data.
ecoRoute HD-tilbehøret er kun kompatibelt med enheder, der
har Bluetooth trådløs teknologi.
Gå til www.garmin.com/ecoRoute.
Opsætning af køretøj
Første gang du bruger ecoRoute funktionerne, skal du indtaste
køretøjsoplysninger.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Ændring af brændstofprisen
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg Næste.
3 Vælg Ja.
Kalibrering af brændstoføkonomi
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere
nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine
kørevaner. Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har forbrugt siden
sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.
4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang,
brændstoftanken blev fyldt op.
5 Vælg Næste.
Enheden beregner din gennemsnitlige brændstoføkonomi.
6 Vælg Gem.
15
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at optimere din
brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner. Jo højere
dit ecoChallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du.
ecoChallenge indsamler data og beregner et resultat, når din
enhed er i bevægelse og i transportformen Bil.
Visning af ecoChallenge-resultater
Vælg Programmer > ecoRoute™ > Eco-Challenge.
Om ecoChallenge-resultatet
Acceleration: Viser resultat for jævn og gradvis acceleration.
Du mister point ved hurtig acceleration.
Bremsning: Viser resultat for jævn og gradvis bremsning. Du
mister point ved hård opbremsning.
Hastighed: Viser resultat for kørsel ved den mest
brændstofbesparende hastighed.
Total: Viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning.
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Eco-Challenge.
2 Vælg > Nulstil.
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Brændstoføkonomi.
2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige
brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører. Hvis du
stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.
TIP: Du kan tilslutte enheden til en computer og få adgang til
kørerapporter i mappen Rapporter på enheden.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Kørerapport.
2 Vælg en rapport.
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Køretøjsprofil.
2 Vælg Nulstil.
Køretip
• Kør med den tilladte hastighed. De fleste køretøjer opnår den
optimale brændstoføkonomi ved hastigheder mellem 70 og
95 km/t (45-60 mph).
• Kør med jævn hastighed.
• Brems og accelerer gradvist og jævnt.
• Undgå køkørsel og myldretid.
• Lad ikke din fod hvile på bremsepedalen.
• Brug fartpiloten.
• Sluk motoren i stedet for at lade den køre i tomgang ved
midlertidige standsninger.
• Kombiner flere ture til én længere tur med flere stop.
• Sluk for klimaanlægget, og åbn vinduerne, medmindre du
kører ved høj hastighed på motorvejen.
• Stram brændstofdækslet.
• Parker i skyggen eller i en garage.
• Tøm køretøjet for unødvendig last. Fjern unødvendige ting
fra dit køretøj.
• Undgå at køre med ting på taget. Fjern tagbagagebærere og
aftagelige stativer, når de ikke bruges.
16
• Hold det anbefalede dæktryk. Kontroller dæktrykket
regelmæssigt og inden lange ture.
• Hold dit køretøj i god stand, og følg producentens
anbefalinger mht. vedligeholdelsesintervaller.
• Skift olie, oliefiltre og luftfiltre regelmæssigt.
• Brug brændstof med det lavest mulige egnede oktantal. Brug
hvis muligt biobrændstof som f.eks. E85 og biodiesel.
Visning af myGarmin-meddelelser
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 14). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Du kan se meddelelser fra myGarmin, f.eks. beskeder om
opdateringer af software og kort.
1 Vælg Programmer > myGarmin™.
Hvis du har ulæste meddelelser, vises antallet af ulæste
meddelelser på myGarmin-ikonet.
2 Vælg et meddelelsesemne.
Hele meddelelsen vises.
Visning af vejrudsigten
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 14). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by
1 Vælg Programmer > Vejr > Aktuel position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge
en by på listen.
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge Tilføj
by indtaste et bynavn.
Visning af vejrradaren
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle
vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til
at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrradar.
Visning af vejrvarsler
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet.
Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din
aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrvarsler.
Kontrol af vejforholdene
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejforhold.
Brug af programmerne
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
funktionen rejsehistorik (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger, side 18).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
Tilpasning af enheden
Indstillinger for kort og køretøj
Vælg Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på
kortet. Gå til www.garmingarage.com for flere ikoner.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen
med kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 10).
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Du kan åbne siden med navigationsindstillinger fra
hovedmenuen ved at vælge Indstillinger > Navigation.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Miljøzoner: Indstiller undgåelsespræferencer for områder med
miljømæssige eller udledningsmæssige restriktioner, der kan
gælde for dit køretøj.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje og betalingsklistermærker.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal og sparer på batteriet.
Indstillinger for beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Mindre brændstof: Beregner ruter, der bruger mindre
brændstof end andre ruter.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
Tilpasning af enheden
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Bluetooth indstillinger
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
Deaktivering af Bluetooth
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Skærmindstillinger
Hvis du vil åbne siden Skærmindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Skærm.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge Auto for at tillade, at enheden automatisk
indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på
dagen.
Lysstyrke: Justerer displayets lysstyrke.
Skærmtimeout: Angiver ledig tid, før enheden går i
dvaletilstand.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik.
Trafik: Aktiverer trafik.
Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til
trafikdata. Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige
trafikdata.
Abonnementer: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.
Optimer rute: Vælger, om der automatisk skal bruges
optimerede alternative ruter eller efter forespørgsel (Sådan
undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 5).
Trafikmeldinger: Vælger, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal
være, før enheden viser en trafikmeddelelse.
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Indstilling af tid
1 Vælg tiden i hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
• Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPSoplysninger ved at vælge Automatisk.
17
• Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op
eller ned.
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.
Indstillinger for alarmpunkter
BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter
(POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.
Vælg Indstillinger > Alarmpunktalarm.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger, skal du vælge
Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Positionsrapportering: Deler dine positionsoplysninger med
Garmin for at forbedre indholdet.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Enhedsoplysninger
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
18
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Specifikationer
Driftstemperaturområde
-20 til 55°C (-4 til 131°F)
Temperatur ved
opladning
0 til 45°C (32 til 113°F).
Strømtilførsel
Jævnstrøm fra køretøj vha. det medfølgende
strømkabel. Vekselstrøm via valgfrit tilbehør
(kun til hjemme- eller kontorbrug).
Batterilevetid
Op til 1 time, afhængigt af brug og indstillinger
Batteritype
Genopladeligt litiumion
Appendiks
Support og opdateringer
Garmin Express™ giver hurtig adgang til disse tjenester til
Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
nüMaps Guarantee™
Din enhed kan være berettiget til en gratis kortopdatering senest
90 dage efter den første gang, du henter satellitsignaler under
kørsel. Gå til www.garmin.com/numaps for at se vilkår og
betingelser.
Livslange abonnementer
Nogle modeller leveres med abonnementer, der gælder i hele
produktets levetid. Der er flere oplysninger på www.garmin.com
/lmt.
LT: Denne model indeholder et livslangt trafikabonnement og en
trafikmodtager.
LM: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime™ abonnement,
der leverer kvartalsvise opdateringer i hele enhedens levetid.
Du kan se betingelser og vilkår på www.garmin.com/us/maps
/numaps_lifetime.
LMT: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime abonnement,
et livslangt trafikabonnement og en trafikmodtager.
Enhedsoplysninger
LMTHD eller LMT-D: Denne model indeholder et abonnement
på nüMaps Lifetime, et livslangt trafikabonnement og en
trafikmodtager.
Aktivering af Lifetime Maps-abonnement på kort
BEMÆRK: Lifetime Maps gælder ikke for produkter, der ikke
har forudindlæste kort.
BEMÆRK: Livstidsabonnement på kort giver dig ret til
kortopdateringer, når sådanne opdateringer gøres tilgængelige
af Garmin i hele levetiden for et kompatibelt Garmin produkt,
eller så længe Garmin modtager kortdata fra en
tredjepartsleverandør (den korteste af disse perioder er
gældende). Betydningen af produktets “levetid” samt andre
vigtige vilkår og betingelser fremgår af www.garmin.com
/numapslifetime.
1 Gå til www.garmin.com/express.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du registrerer enheden, kan du modtage email-meddelelser, når en kortopdatering er tilgængelig.
Opdatering af kort og software med Garmin Express
Du kan bruge Garmin Express software til at downloade og
installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.
Kortopdateringer giver de nyeste tilgængelige kortdata, der
sikrer, at din enhed fortsat beregner nøjagtige og hurtige ruter til
dine destinationer. Garmin Express er tilgængelig til Windows
og Mac computere.
1 På din computer skal du gå til www.garmin.com/express.
®
®
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du klikke på Installer alle.
• Hvis du vil installere en enkelt opdatering, skal du klikke
på Vis detaljer og vælge en opdatering.
Softwaren Garmin Express downloader og installerer
opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store,
og denne proces kan tage lang tid på langsomme
internetforbindelser.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.
• Kort- og GPX-waypoint-filer fra myGarmin
kortlægningssoftware, herunder MapSource , BaseCamp™ og
HomePort™ (Brugerdefinerede interessepunkter, side 7).
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader
(Installation af POI Loader, side 7).
®
Om hukommelseskort
2 Vælg en funktion:
• For at installere på en Windows computer, skal du vælge
Download til Windows.
• For at installere på en Mac computer, skal du vælge
Download til Mac.
Åbn
den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen
3
for at gennemføre installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Tilslut din Garmin enhed til din computer med et USB-kabel.
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter hukommelseskort af typen microSD™ og
microSDHC.
1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
6 Klik på Tilføj en enhed.
Softwaren Garmin Express registrerer din enhed.
7 Klik på Tilføj enhed.
8 Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere din enhed til
Garmin Express softwaren.
Når opdateringen er fuldført, softwaren søger Garmin
Express efter kort- og software-opdateringer til din enhed.
9 Vælg en funktion:
Appendiks
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
computer, side 19).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
3 Vælg en fil.
4 Vælg Rediger > Kopier.
19
5 Vælg en mappe på enheden.
Montering på instrumentbrættet
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
6 Vælg Rediger > Indsæt.
BEMÆRK
Den permanente monteringstape er yderst vanskelig at fjerne,
når først den er påført.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
Tag
kablet ud af computeren.
2
Brug en monteringsplade (ekstraudstyr) til at montere din enhed
på instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen. Se
www.garmin.com for at få flere oplysninger.
1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have
pladen.
2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
3 Placer pladen på instrumentbrættet.
4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.
5 Anbring sugekopholderen oven på pladen.
6 Skub armen ned (imod pladen).
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.
• Bilstrømkabel
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Opladning af enheden
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Forbind enheden til bilens strømforsyning.
• Slut enheden til din computer med et USB-kabel.
Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en
computer. Visse bærbare computere kan måske ikke oplade
enheden.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
Sådan fjerner du enheden fra holderen
1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
2 Vip enheden fremad.
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på (www.garmin.com).
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Fejlfinding
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Tilslutning af enheden til strømmen i
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Drej endestykket À 90 grader mod uret for at låse op.
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
bilen, side 1).
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger, side 17).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
Enheden oplades ikke i bilen
2
3
4
5
20
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
Placer sølvspidsen i endestykket.
Skub endestykket ind, og drej det 90 grader med uret for at
låse det fast på køretøjets strømkabel à igen.
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel, side 20).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontrollér, at den indvendige temperatur i køretøjet er i
følgende temperaturområde: fra 0° til 45° C (fra 32° til 113°
F).
Fejlfinding
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
• Reducer skærmens lysstyrke (Skærmindstillinger, side 17).
• Afkort længden af skærm-timeout (Skærmindstillinger,
side 17).
• Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 1).
• Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (Deaktivering af
Bluetooth, side 17).
• Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug
(Aktivering og deaktivering af dvaletilstand, side 1).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media
Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en
bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand
understøttes af Windows 7, Windows Vista og Windows XP
Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
2 Sluk enheden.
3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
enheden.
TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din
computer og ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth skal indstilles til Aktiveret.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
• Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Fejlfinding
21
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 10
3D-kortvisning 10
A
abonnementer
Garmin Live-tjenester 15
nüMaps Lifetime 18
trafik 18
adresser, finde 7
advarselsikoner 9, 10
aktiv vognbaneanvisning 3
aktuel position 7, 8
alarmpunktalarmer, indstillinger 18
anvisninger 3
automatisk lydstyrke, aktivere 1
B
batteri
maksimere 21
oplade 1, 20
problemer 21
begrænsninger, køretøj 2
besvare opkald 14
betaling, undgå 5
bilstrømkabel 1
Bluetooth teknologi 13, 21
afbrydelse af forbindelse til en enhed 14
aktivere 14
deaktivere 17
indstillinger 17
Bluetooth-teknologi 13
brugerdefinerede interessepunkter 7
brændstof
priser 15
stationer 7
brændstofdata 11
brændstofpriser, ændre 15
brændstoføkonomi. 15, 16 Se også ecoRoute
C
chauffører
lastbil 12
tilføje 12
chaufførjournal 12
computer, tilslutte 19, 21
D
destinationer. Se positioner
diagnostik 13
drejliste 3
dvaletilstand 1
E
ecoChallenge 16
ecoChallenge-resultat 16
nulstille 16
ecoRoute 15, 16
ecoChallenge-resultat 16
kalibrering af brændstoføkonomi 15
kørerapport 16
kørerapporter 16
køretøjsprofil 15
ecoRoute HD, tilbehør 15
eksportere
chaufførjournaler 12
sammenfatninger i retskredse 11
triprapporter 11
ekstraudstyr, brugerdefinerede
interessepunkter 7
enheds-ID 18
F
fejl 13
fejlfinding 20, 21
filer
overføre 19
understøttede typer 19
22
finde tjenester, forude 9
fjerne holderen 20
foretage opkald 14
forsendelser 12
køre-/hviletid 12
tilføje 12
fortegnelse til hjælp ved motorstop 6
forude
finde tjenester 9
tilpasse 9
Foursquare 6, 7
frakoble, Bluetooth enhed 14
første opsætning 13
G
Garmin Express 18
opdatering af software 18, 19
registrering af enheden 18
Garmin Live-tjenester 15
abonnere på 15
gemme, aktuel position 8
gemte positioner 4
kategorier 8
redigere 8
slette 8
gendanne indstillinger 18
genveje
slette 8
tilføje 8
geocaching 7
GPS 1, 20
H
hjem
angive positioner 8
køre 2, 8
opkald 14
redigering af position 2, 8
telefonnummer 14
hjælp. 14 Se også produktsupport
holder, fjerne 20
holder til instrumentbræt 20
hukommelseskort 19
Hurtig søgning 6
Hvor er jeg? 7, 8
I
ID-nummer 18
ikoner, statuslinje 1
indstillinger 17, 18
interessepunkter, brugerdefineret 7
interessepunkter (POI) 6, 7
brugerdefineret 7
ekstraudstyr 7
lastbiler 6
POI Loader 7
steder 6
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 11
brændstofdata 11
eksporterede sammenfatninger og
rapporter 11
sammenfatning i retskreds 11
triprapporter 11
K
kabler, strøm 20
kalibrering af brændstoføkonomi 15
kameraer, sikkerhed 10
knapper på skærmen 1
koordinater 7
kort 3, 8, 9, 17
datafelt 2, 9, 10
detaljeniveau 17
hele produktets levetid 19
købe 20
lag 10
lastbil 9
nüMaps Guarantee 18
nüMaps Lifetime 18
opdatere 18, 19
symboler 2
tema 17
vise ruter 2, 3
værktøjer 8, 9
kortlag, tilpasse 10
kortvisning
2D 10
3D 10
køre hjem 2, 8
køre-/hviletid 11–13
chauffører 12
forsendelser 12
vagtstatus 12
kørerapporter 16
køretøjsprofil 15
lastbil 2
L
lastbil
anhænger 2
chauffører 12
forsendelser 12
interessepunkter 6
kort 9
profiler 2
livstidsabonnement på kort 19
lyd, nærhedspunkter 18
lydstyrke, tilpasse 1
lysstyrke 1
længde-/breddegrad 7
M
meddelelser 13
microSD-kort, installere 19
montere enhed
bil 1
fjerne fra montering 20
instrumentbræt 20
sugekop 1, 20
myGarmin, meddelelser 16
myTrends, ruter 4
N
navigation 2, 6
direkte linje 5
indstillinger 17
visning af ruter 4
navigation i direkte linje 5
nulstille
enhed 18
tripdata 9
nyligt fundne positioner 7
nüMaps Guarantee 18
nüMaps Lifetime 18
næste sving 2
nødtjenester 7
O
omveje 3
opdatere
kort 19
software 19
opkald 13, 14
besvare 14
deaktivere 15
foretage 14
foretage opkald 14
historik 14
hjem 14
kontakter 14
opladning af enheden 1, 20
P
parkering, seneste plads 7
parre 13, 14
frakoble 14
telefon 13, 21
POI Loader 7
positioner 7, 17
aktuel 7, 8
gemme 8
indstille hjemmeposition 8
Indeks
nyligt fundne 7
opkald 14
simulerede 17
steder 6
søger efter 5, 7
produktregistrering 18
produktsupport 14
profiler
aktivere 2
lastbil 2
R
rapporter
afstand 16
trip 11
redigere, gemte ture 4
registrering af enheden 18
regler, køre-/hviletid 11
rejsehistorik 18
rejseoplysninger 9
nulstille 9
vise 9
rengøre berøringsskærmen 18
rengøring af enheden 18
retningsanvisninger 3
ruteplanlægning 4
redigering af en tur 4
udformningspunkter 4
ruter 2
beregne 3
beregningstilstand 4, 17
foreslåede 4
myTrends 4
starte 2, 3
stoppe 3
tilføje et punkt 3, 4
udformning 3
vise 4
vise på kortet 2, 3
S
sammenfatning i retskreds 11
satellitsignaler
opfange 1
vise 20
screenshots 17
servicehistorik
kategorier 13
poster 13
redigere 13
slette 13
sikkerhedskameraer, abonnementer 10
sikring, ændre 20
simulerede positioner 17
skærm, lysstyrke 1
skærmindstillinger 17
slette
parret Bluetooth-enhed 14
servicekategorier 13
serviceposter 13
ture 4
Slutbrugerlicensaftaler 18
Smartphone Link 14
deaktivere opkald 15
Garmin Live-tjenester 14
tilslutte 14
software
opdatere 18, 19
version 18
specifikationer 18
sprog
stemme 18
tastatur 18
steder 6
strømkabler 20
køretøj 1
udskifte sikringen 20
sugekop 20
søge efter positioner. 5 Se også positioner
adresser 7
Indeks
byer 7
kategorier 6
koordinater 7
vejkryds 7
søgelinje 6
T
tastatur
layout 18
sprog 18
telefon
frakoble 14
parre 13, 21
telefonbog 14
telefonopkald 13
besvare 14
dæmpe 14
foretage opkald 14
stemmeopkald 14
tidsindstillinger 17
tilbehør 20
tilpasse enhed 17
trafik 9–11, 17
aktivere et abonnement 11
alternativ rute 5
hændelser 9
kameraer 15
kort 9
livslange abonnementer 18
modtager 10
søger efter forsinkelser 9
tilføje abonnementer 11
trafikkameraer 15
vise 15
turlog, vise 9
tyveri, undgå 18
tænd/sluk-knap 1
U
udformning af en rute 3
undgå 5
betaling 5
deaktivere 5
område 5
slette 5
vej 5
vejegenskaber 5
USB, frakoble 20
V
vagtstatus 12
vedligeholdelse af enheden 18
vejforhold, vejr 16
vejkryds, finde 7
vejr 16
radar 16
vejforhold 16
værktøjer, kort 8, 9
Æ
ændre søgeområdet 6
23
support.garmin.com
Oktober 2017
190-01804-36_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising