Garmin | dēzl™ 570LMT-D | User manual | Garmin dēzl™ 570LMT-D Brukerveiledning

Garmin dēzl™ 570LMT-D Brukerveiledning
dēzl™ 570-serien
Brukerveiledning
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
®
BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Bluetooth navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre
land. microSD™ og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac
er et varemerke for Apple Inc. HD Radio™ og HD logoen er varemerker for iBiquity Digital Corporation. HD Radio-teknologi produsert med lisens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og
utenlandske patenter.
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Koble enheten til bilstrøm ........................................................... 1
Innhente GPS-signaler ............................................................... 1
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 1
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 1
Gå inn i og ut av dvalemodus ..................................................... 1
Slå av enheten ....................................................................... 1
Justere volumet .......................................................................... 1
Aktivere automatisk volum ..................................................... 1
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 1
Kjøretøyprofiler .............................................................. 1
Legge til en kjøretøyprofil ........................................................... 2
Aktivere en kjøretøyprofil ............................................................ 2
Endre tilhengerinformasjon ......................................................... 2
Redigere en kjøretøyprofil .......................................................... 2
Navigere til destinasjonen............................................. 2
Ruter ........................................................................................... 2
Starte en rute .............................................................................. 2
Kjøre hjem .............................................................................. 2
Ruten på kartet ........................................................................... 2
Aktiv kjørefeltveiledning ......................................................... 3
Vise en liste med svinger ....................................................... 3
Vise hele ruten på kartet ........................................................ 3
Legge til en posisjon i ruten ........................................................ 3
Tilpasse ruten ............................................................................. 3
Foreta en omkjøring .................................................................... 3
Stoppe ruten ............................................................................... 3
Endre modus for ruteberegning .................................................. 3
Starte en rute ved hjelp av kartet ................................................ 3
Forhåndsvise flere ruter .............................................................. 3
Turplanlegger ..............................................................................4
Planlegge en tur ..................................................................... 4
Navigere til en lagret tur ......................................................... 4
Optimalisere rekkefølgen av stopp i en tur ............................ 4
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur ....................... 4
Redigere og lagre den aktive ruten ........................................ 4
Endre alternativene for ruteplanlegging ................................. 4
Planlegge en tur ..................................................................... 4
Bruke foreslåtte ruter .................................................................. 4
Unngå forsinkelser, avgifter og områder .................................... 4
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ......................................... 4
Unngå bomveier ..................................................................... 5
Unngå bomringmerker ........................................................... 5
Unngå veielementer ............................................................... 5
Unngå miljøsoner ................................................................... 5
Egendefinerte unngåelser ...................................................... 5
Navigere utenfor vei .................................................................... 5
Finne posisjoner............................................................. 5
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen .................................. 6
Endre søkeområdet .................................................................... 6
Punkter av interesse ................................................................... 6
Finne en posisjon etter kategori ............................................. 6
Søke i en kategori .................................................................. 6
Navigere til interessepunkter inne på et sted ......................... 6
Finne punkter av interesse for lastebiler ................................ 6
Finne interessepunkter fra TruckDown .................................. 6
Foursquare® .......................................................................... 6
Egendefinerte punkter av interesse ....................................... 7
Søkeverktøy ................................................................................ 7
Finne en adresse ................................................................... 7
Finne et veikryss .................................................................... 7
Finne en by ............................................................................ 7
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ........................... 7
Innholdsfortegnelse
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet ......................... 7
Tømme listen over steder som nylig er funnet ....................... 7
Finne forrige parkeringsplass ..................................................... 7
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................... 7
Finne nødtjenester og drivstoff .............................................. 7
Få anvisninger til gjeldende posisjon ..................................... 7
Legge til en snarvei ..................................................................... 8
Fjerne en snarvei ................................................................... 8
Lagre posisjoner ......................................................................... 8
Lagre en posisjon ................................................................... 8
Lagre din gjeldende posisjon ................................................. 8
Lagre en Hjem-posisjon ......................................................... 8
Redigere en lagret posisjon ................................................... 8
Tildele kategorier til en lagret posisjon .................................. 8
Slette en lagret posisjon ......................................................... 8
Bruke kartet .................................................................... 8
Kartverktøy ................................................................................. 8
Vise et kartverktøy ................................................................. 8
Aktivere kartverktøy ............................................................... 8
Lenger fremme ........................................................................... 8
Finne kommende punkter av interesse .................................. 9
Tilpasse kategorier for Lenger fremme .................................. 9
Tripinformasjon ........................................................................... 9
Vise tripdata på kartet ............................................................ 9
Vise tripinformasjonssiden ..................................................... 9
Vise triploggen ....................................................................... 9
Nullstille tripinformasjon ......................................................... 9
Vise kommende trafikkhendelser ................................................ 9
Vise trafikk på kartet .............................................................. 9
Søke etter trafikkhendelser .................................................... 9
Vise lastebilkartet ........................................................................ 9
Advarsels- og varselsymboler ..................................................... 9
Restriksjonsadvarsler ............................................................. 9
Advarsler om veiforhold ....................................................... 10
Varsler .................................................................................. 10
Fotobokser ................................................................................ 10
Tilpasse kartet .......................................................................... 10
Tilpasse kartlagene .............................................................. 10
Endre kartdatafeltet .............................................................. 10
Endre perspektiv på kartet ................................................... 10
Trafikk............................................................................ 10
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker ..................... 10
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link ....................... 10
Om trafikkabonnementer .......................................................... 10
Abonnementsaktivering ....................................................... 11
Vise trafikkabonnementer .................................................... 11
Legge til et abonnement ...................................................... 11
Aktivere trafikk .......................................................................... 11
Verktøy for kjøretøy og fører....................................... 11
IFTA .......................................................................................... 11
Angi drivstoffdata ................................................................. 11
Redigere drivstoffdata .......................................................... 11
Vise og eksportere et distriktsammendrag ........................... 11
Redigere og eksportere reiserapporter ................................ 11
Vise eksporterte distriktssammendrag og reiserapporter .... 11
Tidsforbruk ................................................................................ 11
Registrere tjenestestatusen ................................................. 12
Om førere ............................................................................. 12
Vise og redigere sjåførlogger ............................................... 12
Legge til forsendelser ........................................................... 12
Eksportere en sjåførlogg ...................................................... 12
Garmin eLog ............................................................................. 12
Oppsett av Garmin eLog funksjoner på dēzl enheten ......... 13
Vise Garmin eLog informasjon på dēzl enheten .................. 13
i
Vise hendelser for diagnostikk og funksjonsfeil på Garmin
eLog ..................................................................................... 13
Registrere servicehistorikk ........................................................ 13
Legge til servicekategorier ................................................... 13
Slette servicekategorier ....................................................... 13
Gi servicekategoriene nytt navn ........................................... 13
Slette servicehistorikk .......................................................... 13
Redigere servicehistorikk ..................................................... 13
Ringe med håndfri........................................................ 13
Pare telefonen .......................................................................... 13
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi .................................... 13
Tips når du har paret enhetene ........................................... 13
Koble fra en Bluetooth enhet ............................................... 14
Slette en paret telefon .......................................................... 14
Foreta et anrop ......................................................................... 14
Ringe et nummer ................................................................. 14
Ringe en kontakt i telefonboken .......................................... 14
Ringe en posisjon ................................................................ 14
Motta et anrop ........................................................................... 14
Bruke anropsloggen ................................................................. 14
Bruke samtalealternativer ......................................................... 14
Lagre et telefonnummer hjem ................................................... 14
Ringe hjem ........................................................................... 14
Bruke programmene .................................................... 14
Bruke Hjelp ............................................................................... 14
Søke i hjelpeemner .............................................................. 14
Smartphone Link ....................................................................... 14
Laste ned Smartphone Link ................................................. 14
Koble til Smartphone Link .................................................... 14
Sende en posisjon fra telefonen til enheten ......................... 14
Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone Link .... 15
Garmin Live-tjenester ............................................................... 15
Abonnere på Garmin Live-tjenester ..................................... 15
Om trafikkameraer ............................................................... 15
Om ecoRoute ............................................................................ 15
ecoRoute HD-tilbehør .......................................................... 15
Konfigurere kjøretøyet ......................................................... 15
Endre drivstoffprisen ............................................................ 15
Kalibrere drivstoffsparingen ................................................. 15
Om ecoChallenge ................................................................ 15
Vise informasjon om drivstoffsparingen ............................... 16
Kilometerrapporter ............................................................... 16
Nullstille ecoRoute informasjon ............................................ 16
Kjøretips ............................................................................... 16
Vise myGarmin-meldinger ........................................................ 16
Vise værmeldingen ................................................................... 16
Vise været nærme en annen by ........................................... 16
Vise værradaren .................................................................. 16
Vise værvarsler .................................................................... 16
Kontrollere veiforholdene ..................................................... 16
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 16
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 18
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 18
Informasjon om enheten.............................................. 18
Ta vare på enheten .................................................................. 18
Rengjøre enhetens utside .................................................... 18
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 18
Unngå tyveri ......................................................................... 18
Nullstille enheten ...................................................................... 18
Spesifikasjoner ......................................................................... 18
Tillegg............................................................................ 18
Støtte og oppdateringer ............................................................ 18
Konfigurere Garmin Express ................................................ 18
nüMaps Guarantee™ ........................................................... 18
Livstidsabonnement ............................................................. 18
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express ........ 19
Databehandling ........................................................................ 19
Filtyper ................................................................................. 19
Om minnekort ...................................................................... 19
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 19
Overføre data fra datamaskinen .......................................... 19
Vise status for GPS-signal ........................................................ 20
Strømkabler .............................................................................. 20
Lade enheten ....................................................................... 20
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy ......................... 20
Montere på dashbordet ............................................................ 20
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 20
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 20
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 20
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 20
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 20
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 20
Feilsøking...................................................................... 20
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 20
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 20
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 20
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 20
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen .. 21
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen .... 21
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 21
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 21
Indeks ............................................................................ 22
Tilpasse enheten.......................................................... 16
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 16
Aktivere kart ......................................................................... 17
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 17
Innstillinger for beregningsmodus ........................................ 17
Angi en simulert posisjon ..................................................... 17
Innstillinger for Bluetooth .......................................................... 17
Deaktivere Bluetooth ............................................................ 17
Skjerminnstillinger ..................................................................... 17
Trafikkinnstillinger ..................................................................... 17
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 17
Angi klokkeslett .................................................................... 17
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 17
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter .............................. 18
ii
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
• Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (Koble
enheten til bilstrøm, side 1).
• Innhente GPS-satellittsignaler (Innhente GPS-signaler,
side 1).
• Justere volumet (Justere volumet, side 1) og skjermens
lysstyrke (Justere lysstyrken på skjermen, side 1).
• Konfigurere en kjøretøyprofil for lastebilen din (Legge til en
kjøretøyprofil, side 2).
• Navigere til destinasjonen (Starte en rute, side 2).
Koble enheten til bilstrøm
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
HOS
Snarvei til tidsforbrukstatus
Status for Garmin eLog™. Velg for å vise gjeldende ELD
informasjon. Når ikonet er blått, er enheten koblet til Garmin
eLog appen.
Gjeldende klokkeslett
Batteristatus
Koblet til Smartphone Link
Temperatur
Uleste myGarmin™ meldinger
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
•
•
Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
Velg eller for å se flere valg.
Hold nede eller for å bla raskere.
Velg
for å vise en meny med alternativer for det gjeldende
skjermbildet.
Gå inn i og ut av dvalemodus
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
1 Koble strømkabelen for bil À til USB-porten på enheten.
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten
ikke er i bruk. Enheten bruker svært lite strøm når den er i
dvalemodus. Den kan vekkes fra dvalemodus og er klar til bruk
på et øyeblikk.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å sette den i
dvalemodus mens du lader batteriet.
Trykk på av/på-tasten À.
2 Trykk braketten Á mot sugekoppen  til den klikker på plass.
3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken à bakover
Slå av enheten
1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen.
4 Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.
2 Velg Av.
mot frontruten.
av enheten.
5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på
plass.
6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.
Innhente GPS-signaler
Du må innhente satellitter for å kunne navigere med enheten.
på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Det kan ta
flere minutter å innhente satellitter.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye
bygninger og trær.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Status for GPS-signal
Status for Bluetooth (vises når Bluetooth er aktivert)
Justere volumet
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg for å få flere alternativer.
Aktivere automatisk volum
Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter
støynivået i bakgrunnen.
1 Velg Volum > .
2 Velg Automatisk volum.
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Kjøretøyprofiler
®
Indikator for kjøretøyprofil
Komme i gang
ADVARSEL
Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene
1
til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta
advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i
kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over
disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg
alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av
kjøretøyprofilen. Den aktiverte kjøretøyprofilen vises med et ikon
på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og
kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.
Når du aktiverer en kjøretøyprofil for lastebil, unngår enheten å
ta med begrensede eller ufremkommelige områder på ruten
basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har angitt
for kjøretøyet.
Legge til en kjøretøyprofil
Du bør legge til en kjøretøyprofil for hver lastebil du kommer til å
bruke dēzl enheten i.
1 Velg Innstillinger > Kjøretøyprofil > .
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til en lett lastebil med fastmontert
lasterom, velger du Lett lastebil.
• Hvis du vil legge til en trekkvogn eller trekkvogn/tilhengerkombinasjon, velger du Trekkvogn.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å angi egenskapene for
kjøretøyet.
Når du har lagt til en kjøretøyprofil, kan du redigere profilen for å
legge til detaljert informasjon, for eksempel VIN-nummer eller
tilhengernummer (Redigere en kjøretøyprofil, side 2).
Aktivere en kjøretøyprofil
Du må legge til en kjøretøyprofil før du kan aktivere den (Legge
til en kjøretøyprofil, side 2).
1 Velg Innstillinger > Kjøretøyprofil.
2 Velg en kjøretøyprofil.
Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert dimensjoner,
totalvekt og farlige materialer.
3 Velg Velg.
Endre tilhengerinformasjon
Før du kan endre tilhengerinformasjonen, må du angi en
kjøretøyprofil for en trekkvogn (Legge til en kjøretøyprofil,
side 2).
Når du bytter tilhenger for trekkvognen, kan du endre
tilhengerinformasjonen i kjøretøyprofilen uten å endre
trekkvogninformasjonen. Du kan raskt bytte mellom tilhengere
du bruker ofte.
1 Velg Innstillinger > Kjøretøyprofil.
2 Velg trekkvognprofilen du vil bruke med tilhengeren.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke en nylig tilhengerkonfigurasjon, velger du
en tilhengerkonfigurasjon fra listen.
• Hvis du vil registrere en ny tilhengerkonfigurasjon, velger
du Ny konfigurasjon og oppgir tilhengerinformasjonen.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil redigere kjøretøyprofilinformasjonen, velger du
og deretter feltet du vil redigere.
• Hvis du vil gi en kjøretøyprofil nytt navn, velger du > Gi
profilen nytt navn.
• Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du > Slett.
Navigere til destinasjonen
Ruter
En rute er en bane fra gjeldende posisjon til en destinasjon. En
rute kan inkludere flere posisjoner, eller stopp, på veien til
destinasjonen (Legge til en posisjon i ruten, side 3). Enheten
beregner ruten til destinasjonen basert på innstillingene du
velger i navigasjonsinnstillingene, for eksempel
ruteberegningsmodus (Endre modus for ruteberegning,
side 3) og unngåelser (Unngå forsinkelser, avgifter og
områder, side 4). Enheten kan også unngå veier som ikke er
egnet for den aktive kjøretøyprofilen (Kjøretøyprofiler, side 1).
Starte en rute
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk, angi et søkeord og velg
(Finne en posisjon
ved hjelp av søkelinjen, side 6).
TIPS: Du kan også søke etter posisjoner ved hjelp av
kategorier, søkeverktøy eller andre metoder (Finne
posisjoner, side 5).
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk
av talemeldinger og informasjon på kartet (Ruten på kartet,
side 2).
Hvis du må stoppe ved flere posisjoner, kan du legge til
posisjonene på ruten (Legge til en posisjon i ruten, side 3). Du
kan også tilpasse ruten for å justere kursen (Tilpasse ruten,
side 3).
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.
Velg .
Velg
> Rediger.
Angi endringene.
Velg Ferdig.
1
2
3
4
5
Ruten på kartet
LES DETTE
Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
®
Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp
av talemeldinger og informasjon på kartet.
Redigere en kjøretøyprofil
Du kan redigere en kjøretøyprofil for å endre lastebilinformasjon,
eller du kan legge til detaljert informasjon i en ny kjøretøyprofil,
for eksempel VIN-nummer, tilhengernummer eller
kilometertelleravlesning. Du kan også slette en kjøretøyprofil
eller gi den nytt navn.
1 Velg Innstillinger > Kjøretøyprofil.
2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.
2
Navigere til destinasjonen
Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre
handlinger vises øverst på kartet. Symbolet À viser
handlingstypen og kjørefeltet eller kjørefeltene du bør ferdes i,
hvis informasjonen er tilgjengelig. Enheten viser også avstanden
til neste handling Á og gatenavnet eller avkjørselen knyttet til
den handlingen Â.
En farget linje à viser rutens kurs på kartet. Piler på kartet Ä
viser kommende svinger. Når du nærmer deg destinasjonen,
viser et rutete flagg destinasjonens posisjon.
Kjøretøyets hastighet Å, veien du kjører på Æ, og beregnet
ankomsttid Ç vises nederst på kartet. Du kan tilpasse datafeltet
for ankomsttid til å vise annen informasjon (Endre kartdatafeltet,
side 10).
Et datafelt som angir fartsgrensen, kan vises når du kjører på
hovedveier. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg et sted på kartet.
2 Velg .
Aktiv kjørefeltveiledning
Foreta en omkjøring
Når du nærmer deg en sving mens du navigerer en rute, vises
det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det
er tilgjengelig. En fargelagt linje viser hvilket kjørefelt du skal
ligge i for svingen.
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
3 Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge for å zoome inn på kartet og velge en
mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte
posisjonen.
4 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg flere posisjoner på kartet for å legge til
tilpasningspunkter på ruten.
• Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du Kjør!.
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og
manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.
1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på
kartet.
2 Velg en sving.
Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det
et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).
Før du kan foreta en omkjøring, må du navigere etter en rute, og
du må legge til verktøyet for endring av rute til
kartverktøymenyen (Aktivere kartverktøy, side 8).
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter distanse.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
Stoppe ruten
Vise en liste med svinger
helst sted på kartet.
2 Velg .
Legge til en posisjon i ruten
Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på
en rute (Starte en rute, side 2).
Du kan navigere til andre steder på vei til destinasjonen. Du kan
for eksempel legge til en bensinstasjon som neste stopp på
ruten. Du kan også legge til en posisjon på slutten av ruten.
TIPS: Du kan lage kompliserte ruter med flere posisjoner eller
planlagte stopp ved å planlegge, redigere og lagre ruten ved
hjelp av turplanleggeren (Planlegge en tur, side 4).
> Hvor skal du?.
1 Gå til kartet, og velg
2 Søk etter en posisjon (Finne posisjoner, side 5).
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
5 Velg et alternativ:
• Du kan legge til posisjonen som den neste stopp på ruten
ved å velge Legg til neste stopp.
• Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å
velge Legg til som siste stopp.
• Du kan legge til posisjonen og justere rekkefølgen til
posisjoner på ruten ved å velge Legg til på aktiv rute.
Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye
plasseringen, og viser veien til posisjonene i riktig rekkefølge.
Tilpasse ruten
Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (Starte
en rute, side 2).
Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at
du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt
område uten å legge til et stopp eller en destinasjon på ruten.
Navigere til destinasjonen
Gå til kartet, og velg
> Stopp.
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Mindre drivstoff for å beregne ruter som krever
mindre drivstoff.
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg Kjør!.
Forhåndsvise flere ruter
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 6).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg Ruter.
3
4 Velg en rute.
Turplanlegger
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som
du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være
nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan
redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å
endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes
rekkefølge, legge til kalenderinformasjon og legge til
tilpasningspunkter.
Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den
aktive ruten.
Planlegge en tur
En tur kan inneholde mange plasseringer, og den må minimum
inneholde et startpunkt og en destinasjon. Startposisjonen er
posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å
navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg
muligheten til å legge ruten til startposisjonen først.
Destinasjonen er den siste posisjonen på turen. På en rundtur
må startposisjonen og destinasjonen være samme posisjon. Du
kan også legge til flere posisjoner eller stopp mellom
startposisjonen og destinasjonen.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > > Opprett tur.
2 Velg Velg startposisjon.
3 Finn en posisjon som skal være startpunktet, og velg Velg.
4 Velg Velg bestemmelsessted.
5 Finn en posisjon som skal være destinasjonen, og velg Velg.
6 Hvis det kreves, velger du Legg til posisjon for å legge til
flere posisjoner.
7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du
Neste > Lagre.
8 Angi et navn, og velg Ferdig.
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Kjør!.
4 Velg neste destinasjon, og velg Start.
Optimalisere rekkefølgen av stopp i en tur
Enheten kan optimalisere posisjonenes rekkefølge i turen
automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startpunktet
og destinasjonen endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.
Når du redigerer en tur, velger du
> Optimaliser
rekkefølge.
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på
og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
• Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte
posisjonen, velger du .
• Hvis du vil fjerneplasseringen, velger du .
Redigere og lagre den aktive ruten
Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere
og lagre ruten som en tur.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute.
2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
4
3 Velg Lagre for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere
igjen senere (valgfritt).
Endre alternativene for ruteplanlegging
Du kan endre rutealternativene for å endre hvordan rutene for
turen beregnes.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg ett eller flere alternativer:
• Velg ikonet for kjøretøyprofilen for å endre kjøretøyprofilen
for turen (Kjøretøyprofiler, side 1).
• Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du
> Turinnstillinger > Tilpass rute og følger
instruksjonene på skjermen (Tilpasse ruten, side 3).
• Hvis du vil å endre beregningsmodus for turen, velger du
> Turinnstillinger > Rutepreferanse (Endre modus
for ruteberegning, side 3).
Planlegge en tur
Du kan legge til kalenderinformasjon for hver posisjon på turen,
inkludert ønsket ankomsttid og oppholdets varighet for hver
posisjon. Dette kan hjelpe deg med å planlegge avreisen for å
nå frem til posisjoner på turen til rett tid.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg > Turinnstillinger > Rediger tidsplan.
4 Velg en posisjon, og følg instruksjonene på skjermen for å
angi kalenderinformasjonen.
TIPS: Hvis du trenger å planlegge flere posisjoner på turen,
bør du starte fra begynnelsen av turen og fortsette mot
slutten.
5 Gjenta trinn 4 for å angi kalenderinformasjon for flere steder.
6 Når du er ferdig, velger du Lagre.
Når du navigerer på turen, bør du legge avreisen til tidspunktet
som vises under startpunktet, slik at du når stoppene og
destinasjonen på det planlagte tidspunktet. Tidsplanen er bare
en beregning. Trafikkforhold, veiarbeid og andre forsinkelser kan
påvirke den faktiske ankomsttiden.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern, side 18).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Unngå forsinkelser, avgifter og områder
Unngå trafikkforsinkelser på ruten
Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå
trafikkforsinkelser (Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker, side 10).
Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å
unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette
alternativet i trafikkinnstillingene (Trafikkinnstillinger, side 17),
kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute hvis tilgjengelig.
3 Velg Kjør!.
Navigere til destinasjonen
Unngå bomveier
Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som
krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder
med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt
område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
Velg
et alternativ:
3
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 Velg Legg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6 Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Unngå bomringmerker
Slette egendefinerte unngåelser
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om
bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate
bomringmerker for hvert land.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer >
Bomringmerker.
2 Velg et land.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Unngå miljøsoner
Enheten din kan unngå områder med miljømessige
begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde
kjøretøyet ditt. Dette alternativet gjelder for typen kjøretøy i den
aktive kjøretøyprofilen (Kjøretøyprofiler, side 1).
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en
miljøsone, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du Tillat.
3 Velg Lagre.
Egendefinerte unngåelser
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg Legg til veiunngåelse.
3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
4 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
5 Velg Ferdig.
Finne posisjoner
unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Finne posisjoner
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert
gateinformasjon. Menyen Hvor skal du? hjelper deg med å finne
destinasjonen din ved å tilby flere metoder til å bla gjennom,
søke og lagre denne informasjonen.
• Angi søkeord for å søke raskt gjennom all
posisjonsinformasjonen (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen, side 6).
• Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter
kategori (Punkter av interesse, side 6).
• Søk etter stoppesteder og tjenester for lastebiler, inkludert
detaljert registerinformasjon fra TruckDown , der det er
tilgjengelig (Finne punkter av interesse for lastebiler,
side 6).
• Søk etter og sjekk inn på interessepunkter fra Foursquare
(Søke etter punkter av interesse i Foursquare, side 6).
• Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for
eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater
(Søkeverktøy, side 7).
• Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (Endre
søkeområdet, side 6).
• Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i
fremtiden (Lagre posisjoner, side 8).
• Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (Finne
bestemmelsessteder som nylig er funnet, side 7).
®
5
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Endre søkeområdet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.
2 Velg Søker i nærheten av:.
3 Velg et alternativ.
Punkter av interesse
Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller
interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan
blant annet være populære destinasjoner, for eksempel
bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg en kategori.
4 Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten hvis det er aktuelt.
5 Velg eventuelt riktig destinasjon.
6
Navigere til interessepunkter inne på et sted
Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større
sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt
terminal på en flyplass.
1 Velg Hvor skal du? > Angi søk.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller
adressen til stedet, velger og går til trinn 3.
• Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på
interessepunktet, velger og går til trinn 5.
3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel
restauranter, billeie eller terminaler.
4 Velg en kategori.
5 Velg interessepunktet og deretter Kjør!.
Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen
nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte
parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket
punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.
Utforske et sted
Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor
hvert sted.
1 Velg et sted.
2 Velg > Utforsk dette stedet.
Finne punkter av interesse for lastebiler
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder
punkter av interesse for lastebiler, for eksempel trailerkafeer,
rasteplasser og veiestasjoner.
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Lastebil.
Finne interessepunkter fra TruckDown
Registeret TruckDown er et register over forretninger for
lastebilbransjen, for eksempel verksteder for lastebiler og
utsalgssteder for dekk.
Registeret TruckDown er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg et alternativ:
• Velg Truck Locations for å finne interessepunkter som
passer for lastebiler.
• Velg Truck Services for å finne posisjoner som har
tjenester for lastebiler.
Velg
en kategori.
2
3 Velg eventuelt Filtrer etter fasiliteter og varemerker, velg
en eller flere fasiliteter og deretter Lagre.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig for stoppesteder
for lastebiler.
4 Velg en destinasjon.
Foursquare
®
Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten
inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare
som angis av logoen Foursquare i søkeresultatene for
posisjoner.
Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone
Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner.
Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av
Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra
Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter
interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.
Søke etter punkter av interesse i Foursquare
Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger
på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved
hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene
fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater
fra Foursquare brukerkontoen din.
Finne posisjoner
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Foursquare®.
Koble deg til Foursquare kontoen din
1 Koble enheten til Smartphone Link (Koble til Smartphone
Link, side 14).
2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen din.
3 Åpne innstillingene i Smartphone Link-appen, og velg
Foursquare® > Logg på.
4 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare
Før du kan se posisjonsinformasjon fra Foursquare, må du
koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge
på Foursquare kontoen.
Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for
eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter
og åpningstider.
1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
2 Velg .
Sjekke inn med Foursquare
Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en
støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på
Foursquare kontoen.
1 Velg Programmer > Foursquare® > Sjekk inn.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg > Sjekk inn.
Egendefinerte punkter av interesse
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan
inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt,
eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.
Installere POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til
datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av
programvaren POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Finne egendefinerte POIer
Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn
egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI
Loader (Installere POI Loader, side 7).
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt Søker i nærheten av: hvis du vil endre
søkeområde (Endre søkeområdet, side 6).
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
Finne posisjoner
3 Velg veikrysset.
Finne en by
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg et alternativ:
• Velg en by fra listen over byer i nærheten.
• Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger
du Søker i nærheten av: (Endre søkeområdet, side 6).
• Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du Angi
søk, angir et bynavn og velger .
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Finne bestemmelsessteder som nylig er
funnet
Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.
1 Velg Hvor skal du? > Nylig.
2 Velg en posisjon.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne nødtjenester og drivstoff
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste
sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg Sykehus, Politistasjoner eller Drivstoff.
MERK: Når kjøretøyprofilen for lastebil er aktiv, vises det et
alternativ for stoppesteder som er tilrettelagt for lastebiler i
stedet for bare bensin.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte
tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
Velg
en posisjon.
3
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du Kjør!
• Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om
stedet, velger du .
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
7
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg snarveien du vil fjerne.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Lagre.
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Lagre posisjoner
Slette en lagret posisjon
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
2
3
4
5
side 6).
Velg en posisjon fra søkeresultatene.
Velg .
Velg Lagre.
Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller
Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
1 Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.
2 Velg .
3 Velg > Rediger.
4 Angi endringene.
5 Velg Ferdig.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
Bruke kartet
Du kan bruke kartet til å navigere en rute (Ruten på kartet,
side 2) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har
en aktiv rute.
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller
nedover.
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter
kategori, velger du .
• Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet
og deretter Kjør! (Starte en rute ved hjelp av kartet,
side 3).
Kartverktøy
Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og
enhetsfunksjoner mens du viser kartet. Du kan for eksempel
vise trafikkinformasjon, foreta en omkjøring eller justere
lysstyrken på skjermen uten å gå ut av kartet. Når du aktiverer
et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.
Vise et kartverktøy
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg et kartverktøy.
.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du
.
Aktivere kartverktøy
Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest,
som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan aktivere
flere verktøy.
1 Gå til kartet, og velg > .
2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil
legge til.
3 Velg Lagre.
Lenger fremme
Du kan se kommende forretninger og tjenester langs ruten eller
veien du reiser på. Tjenester er filtrert etter kategori.
8
Bruke kartet
Finne kommende punkter av interesse
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg et punkt av interesse på kartet.
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre kategoriene du søker etter, endre rekkefølgen på
kategoriene og søke etter en bestemt forretning eller kategori.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg et tjenesteikon.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, Tilpasset søk og angir navnet på forretningen
eller kategorien.
5 Velg Ferdig.
Tripinformasjon
Vise tripdata på kartet
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy (Aktivere kartverktøy, side 8).
På kartet velger du
> Tripdata.
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatafeltene på
kartet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy
(Aktivere kartverktøy, side 8).
1 Velg Se på kart.
2 Velg > Tripdata.
3 Velg et tripdatafelt.
4 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatalisten.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Bruke kartet
Vise kommende trafikkhendelser
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Vise lastebilkartet
Lastebilkartet fremhever godkjente lastebilruter på kartet, for
eksempel STAA-foretrukne ruter (Surface Transportation
Assistance Act), TD-foretrukne ruter (TruckDown) og NRMHruter (Non-Radioactive Hazardous Materials). De godkjente
rutene endres basert på området ditt og kartdataene som er
lastet inn på enheten.
Velg Programmer > Lastebilkart.
Advarsels- og varselsymboler
ADVARSEL
Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene
til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta
advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i
kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over
disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg
alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
Det kan vises advarsels- og varselsymboler på kartet eller i
ruteanvisningene for å varsle deg om potensielle farer,
veiforhold og kommende vektstasjoner.
Restriksjonsadvarsler
Høyde
Vekt
Akselvekt
Lengde
Bredde
Ingen lastebiler tillatt
Ingen trailere tillatt
Farlige materialer er ikke tillatt
Brennbare materialer er ikke tillatt
Vannforurensende materialer er ikke tillatt
Sving til venstre ikke tillatt
9
Sving til høyre ikke tillatt
U-sving ikke tillatt
Advarsler om veiforhold
Fare for kontakt med bakken
Sidevind
Smal vei
Skarp sving
Bratt nedoverbakke
Overhengende tre
Varsler
Veiingsstasjon
Veien er ikke bekreftet som egnet for lastebiler
Fotobokser
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse
eller en fotoboksdatabase.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotoboksplasseringer og fartsgrenser er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Gå til
www.garmin.com/safetycameras for å kontrollere tilgjengelighet
og kompatibilitet, eller for å kjøpe et abonnement eller en
éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område
eller forlenge et eksisterende abonnement.
Du kan oppdatere fotobokser for et eksisterende
fotoboksabonnement ved å gå til http://my.garmin.com. Du bør
oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert
fotoboksinformasjon.
Grunnleggende fotoboksdata kan følge med enheten for enkelte
enheter og regioner. Medfølgende data inkluderer ikke
oppdateringer eller et abonnement.
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
3 Velg Lagre.
10
Trafikk
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller
land. Du finner mer informasjon om trafikkmottakere og
dekningsområder på www.garmin.com/traffic.
Det følger med en trafikkmottaker i enkelte pakker, innebygd i
strømkabelen for bil eller i enheten, og den er et valgfritt tilbehør
for alle modeller.
• Trafikkvarsler vises på kartet når det er trafikkhendelser
langs ruten eller i området.
• Du kan motta trafikkinformasjon via en trafikkmottaker eller
som et abonnement med Smartphone Link (Garmin Livetjenester, side 15).
• Enheten må være koblet til Smartphone Link med et aktivt
trafikkabonnement for at du skal kunne motta
trafikkinformasjon via Smartphone Link.
• Enheten må være koblet til bilstrøm for at du skal kunne
motta trafikkinformasjon via en trafikkmottaker.
• Det kan hende at trafikkmottakeren og enheten må være
innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata, for
å kunne motta trafikkinformasjon.
• Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med
enheten eller trafikkmottakeren.
• Hvis enheten leveres med en ekstern trafikkantenne, bør du
alltid koble til den eksterne antennen for å få best mulig
mottak.
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker
LES DETTE
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
Du må ha en trafikkompatibel strømkabel før du kan motta
trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker. Hvis enhetsmodellen
inkluderer livstidsabonnement på trafikk, bør du bruke
strømkabelen for bil som følger med enheten. Hvis
enhetsmodellen ikke inkluderer trafikk, må du kjøpe et
trafikkmottakertilbehør fra Garmin. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/traffic.
Enheten kan motta trafikksignaler fra en stasjon som sender
trafikkdata.
MERK: I enkelte områder kan trafikkinformasjonen mottas fra
FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio™.
1 Koble den trafikkompatible strømkabelen til en ekstern
strømkilde.
2 Koble den trafikkompatible strømkabelen til enheten.
Når du er innenfor et dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten.
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone
Link
Tjenesten Oppdatert trafikk gir deg trafikkdata i sanntid.
1 Last ned Smartphone Link på en kompatibel telefon (Laste
ned Smartphone Link, side 14).
2 Abonner på tjeneste Oppdatert trafikk (Abonnere på Garmin
Live-tjenester, side 15).
3 Koble enheten til telefonen som kjører Smartphone Link
(Koble til Smartphone Link, side 14).
Om trafikkabonnementer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene
hvis de utløper. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Trafikk
Abonnementsaktivering
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FMtrafikkmottakeren. Abonnementet aktiveres automatisk etter at
enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Trafikk.
2 Velg Abonnementer > .
3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på
www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du
må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.
5 Velg Neste på enheten.
6 Angi koden.
7 Velg Ferdig.
Aktivere trafikk
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Merk av for Trafikk.
Verktøy for kjøretøy og fører
IFTA
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Du må aktivere en kjøretøyprofil for lastebil før du kan bruke
denne funksjonen.
Du kan registrere data som er nødvendige for IFTAdokumentasjon (International Fuel Tax Agreement), for
eksempel opplysninger om drivstoffkjøp og kjørelengde.
Angi drivstoffdata
1 Select Programmer > IFTA > Ved pumpen.
2 Angi drivstoffpris per liter.
3 Velg feltet Drivstofforbruk.
4 Angi hvor mye drivstoff du har kjøpt.
5 Velg eventuelt drivstofftypen:
6
7
8
9
• Hvis du vil registrere mengden i liter, velger du Gallons >
Liter > Lagre.
• Hvis du vil registrerer mengden i gallons, velger du Liter >
Gallons > Lagre.
Merk eventuelt av for Skatt inkludert.
Velg Neste.
Velg et alternativ for å registrere bensinstasjonen der du fylte
drivstoff:
• Velg en bensinstasjon i nærheten, fra listen.
• Velg tekstfeltet, og skriv inn navnet på og adressen til
bensinstasjonen.
Velg drivstoffkjøperen.
Redigere drivstoffdata
1 Velg Programmer > IFTA > Drivstofflogger.
2 Velg en kjøretøyprofil om nødvendig.
3 Velg eventuelt et kvartal.
Verktøy for kjøretøy og fører
4 Velg en drivstofflogg.
5 Velg et alternativ:
• Velg et felt for å redigere informasjonen.
• Velg > Ja for å slette loggen.
Vise og eksportere et distriktsammendrag
Distriktsammendraget viser data for hver delstat eller provins
der kjøretøyet har vært brukt, for hvert kvartal.
Distriktsammendraget er tilgjengelig i enkelte områder.
1 Velg Programmer > IFTA > Distriktsammendrag.
2 Velg eventuelt en lastebil.
3 Velg eventuelt et kvartal.
4 Velg > Eksporter > OK for å eksportere et
distriktsammendrag.
Enheten eksporterer sammendraget til en CSV-fil og lagrer
den i mappen Reports på enheten.
Redigere og eksportere reiserapporter
1 Fra hovedmenyen velger du Programmer > IFTA >
2
3
4
5
Reiserapporter.
Velg eventuelt en lastebil.
Velg eventuelt et kvartal.
Velg en logg.
Velg et alternativ:
• Velg
> Slett, og merk av for rapportene du vil slette.
• Velg
> Kombiner, og merk av for rapportene du vil
kombinere.
• Velg
> Eksporter > OK. Enheten eksporterer
rapporten til en CSV-fil og lagrer den i mappen Reports
på enheten.
Vise eksporterte distriktssammendrag og
reiserapporter
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Fra filleseren på datamaskinen går du til enhetslagring og
åpner mappen Rapporter.
3 Åpne mappen IFTA.
4 Åpne CSV-filen.
Tidsforbruk
LES DETTE
Selv om denne enheten kan registrere informasjon om
tidsforbruk, er den i seg selv IKKE en godkjent erstatning for
krav til registrering i loggbok i henhold til forskrifter fra Federal
Motor Carrier Safety Administration (USA).
Førere må følge alle gjeldende nasjonale og lokale krav til
tidsforbruk.
AOBRD (Automatisk On -Board opptaksenhet)
Når denne enheten integreres med en telematisk
datatransponder produsert av en Garmin autorisert partner og
brukes for å ta opp sjåførens tidsforbruk, kan transportfirmaer
overholde AOBRD-krav.
Garmin påstår ikke at bruk av løsningen til en autorisert partner
gir overholdelse med spesifikasjonen §395.15. Slike påstander
kan bare kunngjøres av partneren. Overholdelse av §395 er
sluttbrukerens ansvar, inkludert overholdelse av eventuelle
endringer i disse reglene. Du kan konsultere et sertifikat fra en
Garmin AOBRD-partner for å bekrefte at AOBRD-kravene slik
de er spesifisert i Del §395.15, overholdes.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
11
Før du kan bruke funksjonen Tidsforbruk, må du være i
lastebilmodus, og du må opprette en førerprofil (Legge til førere,
side 12).
Du kan bruke funksjonen Tidsforbruk til å registrere arbeidstiden
din. Dette kan gjøre det enklere å følge sikkerhetsreglene.
Registrere tjenestestatusen
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg en fører.
3 Velg Tjenestestatus.
4 Velg et alternativ:
• Velg Off Duty for å registrere tiden du ikke er i tjeneste.
• Velg Hviler for å registrere tiden du hviler på en
soveplass.
• Velg Kjører for å registrere tiden du kjører et nyttekjøretøy
som er i virksomhet.
• Velg On Duty for å registrere tiden du er i tjeneste, men
ikke kjører et nyttekjøretøy.
• Velg Passasjersete for å registrere tiden en annen fører
sitter i passasjersetet, uten å være i tjeneste.
MERK: En fører kan ha status Passasjersete i opptil to
timer rett før eller etter åtte sammenhengende timer på en
soveplass.
5 Velg Lagre.
Om førere
Hvis du jobber for mer enn én transportør i løpet av 24 timer, må
du registrere hver transportør.
Du må registrere tidssonen for hjemmeterminalen din, selv om
du krysser andre tidssoner.
Legge til førere
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg .
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Administrere førerinformasjon
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg en fører.
3 Velg Førerinfo.
4 Velg et alternativ:
• Velg et felt for å redigere informasjonen.
• Hvis du vil slette føreren, velger du
> Slett fører > Ja.
Vise og redigere sjåførlogger
Med sjåførloggen kan du vise og redigere en tidslinje for
tidsbrukinformasjonen som er angitt for hver sjåfør.
MERK: Redigering av sjåførlogginformasjon er kanskje ikke
tilgjengelig for alle enhetskonfigurasjoner, for eksempel ved
integrasjon med en AOBRD (Automatisk On-Board
opptaksenhet).
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg en sjåfør.
3 Velg Vis kjørebok.
En tidslinje vises for gjeldende dato. Tiden brukt i hver status
er uthevet på tidslinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise en annen dato, velger du datoen øverst i
skjermbildet.
• Velg en uthevet status på tidslinjen for å vise
statusdetaljer.
• Du registrerer en ny status ved å velge en tom blokk på
tidslinjen og redigere status- og tidsinformasjonen.
12
TIPS: Plasseringen av blokken på tidslinjen bestemmer
standard status- og tidsinformasjon. Raden bestemmer
statusen, og kolonnen bestemmer tiden.
• Hvis du vil vise informasjon om regelbrudd, velger du .
Legge til forsendelser
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg en fører.
3 Velg Administrer forsendelser > .
4 Angi referanseinformasjonen, og velg Ferdig.
TIPS: Referansenummeret er nummeret på
forsendelsesdokumentet eller navnet på selskapet og
gruppen du transporterer.
5 Velg eventuelt Startdag.
6 Velg eventuelt Sluttdag.
7 Velg Lagre.
Administrer forsendelser
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg en fører.
3 Velg Administrer forsendelser.
4 Velg en forsendelse.
5 Velg et alternativ:
• Velg et felt for å redigere forsendelsesinformasjonen.
• Hvis du vel slette forsendelsene, velger du
> Slett
forsendelse > OK.
Eksportere en sjåførlogg
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg en sjåfør.
3 Velg Eksporter kjørebok.
4 Angi eventuelt trekkvognnummer, VIN for trekkvognen og
tilhengernummer.
Velg
om nødvendig en logg som skal eksporteres.
5
6 Velg om nødvendig en lagringsplass for den eksporterte
loggen.
Enheten eksporterer loggen til en CSV-fil og lagrer den i
mappen Rapporter i enhetsminnet.
Vise eksporterte sjåførlogger
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
datamaskinen, side 19).
2 Fra filleseren på datamaskinen går du til enhetslagringen
eller minnekortet og åpner mappen Rapporter.
3 Åpne mappen HOSexports.
4 Åpne CSV-filen.
Garmin eLog
Garmin eLog adapteren kan brukes til å overholde krav for
registrering av tidsforbruk og pauser. Når en Garmin eLog
adapter er parkoblet med en kompatibel mobilenhet, kan du se
informasjon om tidsforbruk på dēzl enheten. Garmin eLog
adapteren er ikke tilgjengelig i alle områder. Gå til garmin.com
/elog hvis du vil ha mer informasjon eller kjøpe en Garmin eLog
adapter.
MERK: Garmin eLog funksjoner er ikke tilgjengelig når du
bruker kjøretøyprofilen for bil.
Verktøy for kjøretøy og fører
Oppsett av Garmin eLog funksjoner på dēzl enheten
1 Parkoble Garmin eLog adapteren med Garmin eLog appen
på mobilenheten din (Oppsett av Garmin eLog enheten,
side 13).
2 Parkoble dēzl enheten med en kompatibel mobilenhet (Koble
til Smartphone Link, side 14).
3 Gjør det mulig for Garmin eLog appen å parkoble med en
dēzl enhet (Gjøre det mulig for Garmin eLog appen å
parkoble med en dēzl enhet, side 13).
4 Aktiver eventuelt Garmin eLog tilkoblingen på dēzl enheten
(Aktivere eller deaktivere Garmin eLog tilkoblingen på dēzl
enheten, side 13).
Oppsett av Garmin eLog enheten
Du må sette opp og parkoble Garmin eLog adapteren med
Garmin eLog appen for å kunne bruke enheten.
1 Installer og åpne Garmin eLog appen fra appbutikken på
mobilenheten din.
2 Følg instruksjonene på skjermen på mobilenheten for å sette
opp og konfigurere Garmin eLog systemet.
MERK: Enheten har begrenset funksjonalitet frem til du
fullfører oppsettet.
Gjøre det mulig for Garmin eLog appen å parkoble med en
dēzl enhet
1 Logg på en førerprofil i Garmin eLog appen.
2 Velg Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Aktivere eller deaktivere Garmin eLog tilkoblingen på dēzl
enheten
1 På dēzl enheten velger du Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navnet på den parkoblede mobilenheten.
3 Merk av eller fjern avmerkingen for Garmin eLog.
Vise Garmin eLog informasjon på dēzl enheten
Du må fullføre oppsettet før du kan se Garmin eLog
informasjonen på dēzl enheten (Oppsett av Garmin eLog
funksjoner på dēzl enheten, side 13).
Når du kjører viser enheten viser tjenestestatusen din og det
totale antallet timer du har kjørt, i Garmin eLog kartverktøyet.
Velg et felt for å se et sammendrag av gjenværende kjøretid.
Vise hendelser for diagnostikk og funksjonsfeil på
Garmin eLog
3 Angi et kategorinavn, og velg Ferdig.
Slette servicekategorier
Når du sletter en servicekategori, slettes også all
servicehistorikken innenfor kategorien.
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg > Slett kategorier.
3 Velg servicekategoriene som skal slettes.
4 Velg Slett.
Gi servicekategoriene nytt navn
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
3 Velg > Gi kategori nytt navn.
4 Angi et navn, og velg Ferdig.
Slette servicehistorikk
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en servicekategori.
3 Velg > Slett oppføring.
4 Velg serviceoppføringene som skal slettes.
5 Velg Slett.
Redigere servicehistorikk
Du kan redigere kommentaren, kilometertelleravlesningen og
datoen for en serviceoppføring.
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en kategori.
3 Velg et felt.
4 Angi den nye informasjonen, og velg Ferdig.
Ringe med håndfri
MERK: Selv om de fleste telefoner støttes og kan brukes, er det
imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon kan brukes. Det
er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.
Ved hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen,
slik at du får en håndfri enhet. Du kan ringe eller motta samtaler
ved hjelp av enheten mens du er koblet til.
Pare telefonen
Når Garmin eLog enheten oppdager hendelser for diagnostikk
eller funksjonsfeil, vises en varsling på enhetsskjermen.
Velg varselet for å se detaljer om hendelsen for diagnostikk
eller funksjonsfeil.
MERK: Du kan se ytterligere informasjon om hendelser for
diagnostikk og funksjonsfeil i Garmin eLog appen.
1 Plasser telefonen og dēzl mindre enn 10 m (33 fot) fra
Registrere servicehistorikk
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det
utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere
servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier
(Legge til servicekategorier, side 13).
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en servicekategori.
3 Velg Legg til oppføring.
4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg Neste.
5 Angi en kommentar (valgfritt).
6 Velg Ferdig.
Legge til servicekategorier
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg > Legg til kategori.
Ringe med håndfri
hverandre.
2 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at
telefonen skal være synlig.
3 På dēzl enheten velger du Innstillinger > Bluetooth.
4 Følg instruksjonene på telefonen og dēzl.
Tips når du har paret enhetene
• Når du først har paret dem, kobles de to enhetene
automatisk sammen hver gang du slår dem på.
• Du er klar til å motta samtaler når telefonen er koblet til
enheten.
• Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen
den sist var tilkoblet.
• Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles
automatisk til enheten når enheten slås på.
13
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt
kobles til dēzl enheten automatisk senere.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil koble fra.
3 Fjern merket for enheten.
Lagre et telefonnummer hjem
Slette en paret telefon
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede
posisjoner (Redigere en lagret posisjon, side 8).
1 Velg Programmer > Telefon > > Angi
hjemmenummeret.
2 Angi telefonnummeret ditt.
3 Velg Ferdig.
Du kan slette en paret telefon for å unngå at den kobler til
enheten automatisk flere ganger.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg telefonen, og velg Opphev paring for enhet.
Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan
ringe hjem.
Velg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Foreta et anrop
Ringe et nummer
1 Velg Programmer > Telefon > Slå nummer.
2 Angi nummeret.
3 Velg Slå nummer.
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de
kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Telefonbok.
2 Velg en kontakt.
3 Velg Ring.
Ringe hjem
Bruke programmene
Bruke Hjelp
Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon om hvordan
du bruker enheten.
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Smartphone Link
Ringe en posisjon
1 Velg Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg Ring.
Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig å
synkronisere posisjonsdata med telefonen og få tilgang til
oppdatert informasjon via telefonens datatilkobling. Enheten
overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av Bluetooth.
Oppdatert informasjon er tilgjengelig via kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer fra Garmin Live-tjenester
(Garmin Live-tjenester, side 15).
Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet,
synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til
Smartphone Link.
Motta et anrop
Laste ned Smartphone Link
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter
før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som
støtter denne funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Anropslogg.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
3 Velg et anrop.
Bruke samtalealternativer
Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i
telefonen.
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette
samtalen i fortrolighet.
• Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
• Hvis du vil legge på, velger du .
Smartphone Link er tilgjengelig for enkelte smarttelefoner. Gå til
www.garmin.com/smartphonelink eller programbutikken for
telefonen din hvis du trenger informasjon om kompatibilitet og
tilgjengelighet.
Last ned Smartphone Link fra programbutikken på en telefon
som støttes.
Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om
hvordan du laster ned og installerer programmer.
Koble til Smartphone Link
Før du kan koble til Smartphone Link, må du laste ned og
installere programmet Smartphone Link på telefonen.
1 Start Smartphone Link på telefonen.
2 På enheten velger du Innstillinger > Bluetooth.
3 Merk av for Bluetooth.
4 Aktiver Bluetooth på telefonen, og søk etter enheter med
Bluetooth i nærheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
5 Velg enheten på listen over enheter i nærheten på telefonen.
6 Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og på enheten
for å bekrefte pareforespørselen.
vises på statuslinjen på enheten når Smartphone Link er
koblet til.
Sende en posisjon fra telefonen til enheten
Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på
telefonen.
14
Bruke programmene
1 Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til
en posisjon (se telefonens brukerveiledning).
2 Gå til programmenyen, og velg Smartphone Link.
Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres
posisjonen til nylige treff på enheten.
Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone
Link
Du kan deaktivere håndfri telefonering når enheten er koblet til
telefonen og mottar Garmin Live-tjenester.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg din telefon.
3 Fjern avmerkingen for Telefonsamtaler.
Garmin Live-tjenester
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester (Koble
til Smartphone Link, side 14).
Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdatert data
på enheten, for eksempel trafikkforhold og vær.
Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne
programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser
Smartphone Link-symbolet og vises bare når enheten er koblet
til Smartphone Link.
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Du må installere programmet Smartphone Link på telefonen før
du kan abonnere på Garmin Live-tjenester.
1 Start programmet Smartphone Link på telefonen (Koble til
Smartphone Link, side 14).
2 Velg Min konto.
Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.
3 Velg en tjeneste.
4 Velg prisen.
5 Velg Abonner.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Om trafikkameraer
Trafikkameraer gir direktebilder av veiforhold på hovedveier og i
veikryss. Du kan lagre kameraene du vil se på regelmessig.
Lagre et trafikkamera
Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan bruke denne
funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon
som kjører Smartphone Link (Smartphone Link, side 14).
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg et veikryss.
5 Velg Lagre.
Vise et trafikkamera
Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det (Lagre et
trafikkamera, side 15).
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg et kamera.
Om ecoRoute
I enkelte områder må du kjøpe en opplåsingskode eller et
tilbehør for ecoRoute™ HD før du kan bruke funksjonene for
Bruke programmene
ecoRoute. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/ecoroute.
MERK: Funksjonen ecoRoute er bare tilgjengelig når enheten er
konfigurert til å bruke transportmodus for bil.
Funksjonen ecoRoute beregner drivstoffsparing og
drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og
den tilbyr verktøy for effektivisering av drivstofforbruket.
Dataene du får fra funksjonen ecoRoute, er bare beregninger.
Dataene leses ikke av fra kjøretøyet, med mindre du bruker
tilbehøret for ecoRoute HD.
Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet
samt kjørevaner, må du kalibrere drivstoffsparingen (Kalibrere
drivstoffsparingen, side 15).
ecoRoute HD-tilbehør
Når du er koblet til ecoRoute HD-tilbehøret, kan enheten motta
informasjon om kjøretøyet i sanntid, for eksempel feilmeldinger,
turtall og batterispenning. Når det beregnes data for ecoRoute,
inkluderer enheten data som tilbehøret for ecoRoute HD leser
av fra kjøretøyet.
ecoRoute HD-tilbehøret er bare kompatibelt med enheter som
har Bluetooth.
Gå til www.garmin.com/ecoRoute.
Konfigurere kjøretøyet
Den første gangen du bruker funksjonene for ecoRoute, må du
angi informasjon om kjøretøyet.
1 Velg Programmer > ecoRoute™.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Endre drivstoffprisen
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Angi gjeldende drivstoffpris, og velg Neste.
3 Velg Ja.
Kalibrere drivstoffsparingen
Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige
drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør
kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Angi gjeldende drivstoffpris.
3 Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige
gang tanken ble fylt.
4 Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken
ble fylt.
5 Velg Neste.
Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.
6 Velg Lagre.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparing
ved å gi deg poeng for kjørevanene dine. Høyere ecoChallengepoengsum indikerer at du sparer mye drivstoff. ecoChallenge
samler data og regner ut en poengsum når enheten beveger
seg og er i transportmodus for bil.
Vise ecoChallenge-poengsummer
Velg Programmer > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Om poengsummen i ecoChallenge
Bremsing: Viser poengsummen din for jevn og rolig bremsing.
Du mister poeng for hard bremsing.
Fart: Viser poengsummen din for å kjøre i en optimal hastighet
som sparer drivstoff.
Fartsøkning: Viser poengsummen din for jevn og rolig
fartsøkning. Du mister poeng for rask fartsøkning.
15
Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart, fartsøkning og
bremsing.
Nullstille ecoChallenge-poengsummer
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Velg > Nullstill.
Vise informasjon om drivstoffsparingen
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Drivstofforbruk.
2 Trykk på en del av grafen for å zoome inn.
Kilometerrapporter
Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige
drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et
bestemmelsessted.
Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. Hvis
du stopper en rute på enheten, opprettes det en
kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.
Vise en kilometerrapport
Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.
TIPS: Du kan koble enheten til datamaskinen og få tilgang til
kilometerrapporter i mappen Reports på enheten.
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Kilometerrapport.
2 Velg en logg.
Nullstille ecoRoute informasjon
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Kjøretøyprofil.
2 Velg Nullstill.
Kjøretips
• Følg fartsgrensen. I de fleste kjøretøy får du den beste
drivstoffsparingen mellom 45 og 60 mph.
• Kjør med jevn fart.
• Brems og øk farten gradvis og jevnt.
• Unngå rushtid og trafikk som går i rykk og napp.
• Ikke hvil foten på bremsepedalen.
• Bruk automatisk fartsholder.
• Stopp kjøretøyet i stedet for å gå på tomgang ved
midlertidige stopp.
• Sett sammen korte turer til en lengre tur med flere stopp
underveis.
• Slå av klimaanlegget og åpne vinduene hvis du ikke kjører i
høy fart på motorveien.
• Skru til bensinlokket.
• Parker i skyggen eller i garasjen.
• Ta ut unødvendig vekt. Fjern unødvendige gjenstander fra
kjøretøyet.
• Unngå å frakte gjenstander på taket. Fjern skibokser og
avtakbare takstativ hvis de ikke er i bruk.
• Oppretthold anbefalt trykk i dekkene. Kontroller dekktrykket
regelmessig og før lengre turer.
• Hold kjøretøyet riktig justert, og følg kjøretøyprodusentens
anbefalte vedlikeholdsintervaller.
• Bytt olje, oljefiltre og luftfiltre regelmessig.
• Bruk den laveste anbefalte og anvendbare oktantypen. Bruk
biodrivstoff når det er mulig, for eksempel E85 og biodiesel.
Vise myGarmin-meldinger
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen (Koble til
Smartphone Link, side 14). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig
i alle områder.
Du kan vise meldinger fra myGarmin, for eksempel varsler om
programvare- og kartoppdateringer.
16
1 Velg Programmer > myGarmin™.
Hvis du har uleste meldinger, vises antallet uleste meldinger
på myGarmin-ikonet.
2 Velg et meldingsemne.
Hele meldingen vises.
Vise værmeldingen
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen (Koble til
Smartphone Link, side 14). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig
i alle områder.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
Vise værradaren
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende
værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for
å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værradar.
Vise værvarsler
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet.
Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten
av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værvarsler.
Kontrollere veiforholdene
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Veiforhold.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern,
side 18).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Tilpasse enheten
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
Tilpasse enheten
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet. Du
finner flere ikoner på www.garmingarage.com.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 10).
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Slik åpner du siden Navigasjonsinnstillinger: Gå til
hovedmenyen, velg Innstillinger > Navigasjon.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med
miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som
kan gjelde kjøretøyet ditt.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve mindre drivstoff
enn andre ruter.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Innstillinger for Bluetooth
Bluetooth: Aktiverer trådløs teknologi for Bluetooth.
Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.
Deaktivere Bluetooth
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Skjerminnstillinger
Slik åpner du siden Skjerminnstillinger: Gå til hovedmenyen,
velg Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslett.
Lysstyrke: Justerer skjermens lysstyrke.
Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i
dvalemodus.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Trafikkinnstillinger
Slik åpner du siden for trafikkinnstillinger: Gå til hovedmenyen,
og velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Automatisk
velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.
Abonnementer: Liste over gjeldende trafikkabonnementer.
Optimaliser rute: Velger om optimaliserte alternative ruter skal
brukes automatisk eller på forespørsel (Unngå
trafikkforsinkelser på ruten, side 4).
Trafikkvarsler: Velger alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som
enheten viser et trafikkvarsel for.
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Angi klokkeslett
1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-informasjon, velger du Automatisk.
• Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp
eller ned.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Velg Innstillinger > Bluetooth.
Tilpasse enheten
17
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Registrer enheten på http://my.garmin.com.
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
Velg Innstillinger > Varsling av nærhetspunkter.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Spesifikasjoner
Innstillinger for enhet og personvern
Driftstemperaturområde
-20 til 55 °C (-4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde
0 til 45 °C (32 til 113 °F)
Strøminntak
Strøm fra bil med strømkabel som følger med i
pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for
hjem eller kontor.
Batterilevetid
Opptil 1 time avhengig av bruk og innstillinger
Batteritype
Oppladbart lithiumion
Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du Innstillinger >
Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon
om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Informasjon om enheten
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Tillegg
Støtte og oppdateringer
Garmin Express™ gir enkel tilgang til disse tjenestene for Garmin
enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
nüMaps Guarantee™
Enheten kan være kvalifisert til en gratis kartoppdatering innen
90 dager etter at du har innhentet satellitter mens du kjører. Du
finner vilkår og betingelser på www.garmin.com/numaps.
Ta vare på enheten
Livstidsabonnement
LES DETTE
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse
funksjoner. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/lmt.
LT: Denne modellen inkluderer livstidsabonnement på trafikk og
en trafikkmottaker.
LM: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps
Lifetime™ som sørger for kartoppdateringer hvert kvartal
gjennom hele levetiden til enheten. Du finner vilkår og
betingelser på www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LMT: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps
Lifetime, livstidsabonnement på trafikk og en trafikkmottaker.
LMTHD eller LMT-D: Denne modellen inkluderer et
abonnement på nüMaps Lifetime, livstidsabonnement på
digital trafikk og en digital trafikkmottaker.
Rengjøre enhetens utside
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
• Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
• Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
18
Aktivere livstidskart
MERK: Livstidskart gjelder ikke for produkter som ikke har
forhåndslastede kart.
MERK: Med livstidskart får du kartdataoppdateringer når og hvis
slike oppdateringer gjøres tilgjengelige av Garmin, gjennom
levetiden til ett kompatibelt produkt fra Garmin eller til Garmin
ikke lenger mottar kartdata fra en tredjepartsleverandør,
avhengig av hva som inntreffer først. Du finner definisjonen av
et produkts "levetid" og andre viktige vilkår og betingelser på
www.garmin.com/numapslifetime.
1 Gå til www.garmin.com/express.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Hvis du registrerer enheten, kan du motta epostvarsler når det finnes tilgjengelige kartoppdateringer.
Informasjon om enheten
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten. Kartoppdateringer gir deg de nyeste kartdataene slik at
enheten fortsetter å beregne nøyaktige og effektive ruter til
destinasjonene dine. Garmin Express er tilgjengelig for
Windows og Mac .
1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.
®
®
og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internetttilkoblinger.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Filtyper
Enheten støtter disse filtypene.
• Kart og GPX-veipunktfiler fra myGarmin kartprogramvare,
inkludert MapSource , BaseCamp™ og HomePort™
(Egendefinerte punkter av interesse, side 7).
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader
(Installere POI Loader, side 7).
®
Om minnekort
2 Velg et alternativ:
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Last ned
for Windows.
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Last ned for
Mac.
3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre installeringen.
4 Start Garmin Express.
5 Koble Garmin enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
6 Klikk på Legg til en enhet.
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
7 Klikk på Legg til enhet.
8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge enheten din til i
Garmin Express programvaren.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express
programvaren etter kart- og programvareoppdateringer for
enheten.
9 Velg et alternativ:
• Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Klikk på Vis detaljer, og velg en oppdatering for å
installere en enkelt oppdatering.
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Installere et minnekort
Enheten støtter minnekort av typen microSD™ og microSDHC.
1 Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
2 Skyv det inn til du hører et klikk.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
Garmin Express programvaren laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass,
Tillegg
datamaskinen, side 19).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
19
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på flere måter.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Koble enheten til strømkabelen for bil.
• Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Enheten lader kanskje tregt når den er koblet til en
datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade
enheten.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket À 90 grader mot klokken for å låse det.
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det 90 grader med klokken for å
låse det tilbake i strømkabelen for bil Ã.
Montere på dashbordet
LES DETTE
Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne
etter at det er påført.
Du kan bruke en ekstra monteringsplate hvis du vil montere
enheten på dashbordet i henhold til gjeldende bestemmelser.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com.
1 Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere platen.
2 Fjern limbeskyttelsen under platen.
3 Plasser platen på dashbordet.
4 Fjern den gjennomsiktige plasten fra platens overside.
5 Plasser sugekoppbraketten på platen.
6 Skyv spaken ned (mot platen).
20
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne enheten fra braketten
1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
2 Vipp enheten fremover.
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Monter sugekoppen (Koble enheten til bilstrøm, side 1).
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger, side 17).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy, side 20).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er innenfor
følgende temperaturområde: fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F).
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 17).
• Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 17).
• Demp volumet (Justere volumet, side 1).
• Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (Deaktivere Bluetooth,
side 17).
• Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk (Gå inn i og
ut av dvalemodus, side 1).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Feilsøking
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises
enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista og Windows
XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
enheten.
TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Velg Innstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth må være angitt som Aktivert.
• Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og hold
telefonen innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
• Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Feilsøking
21
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 10
3D-kartvisning 10
A
abonnementer
Garmin Live-tjenester 15
nüMaps Lifetime 18
trafikk 18
adresser, finne 7
advarselsikoner 9, 10
aktiv kjørefeltveiledning 3
anrop 13, 14
deaktivere 15
foreta 14
hjem 14
kontakter 14
logg 14
ringe 14
svare 14
anvisninger 3
automatisk volum, aktivere 1
av/på-tast 1
B
batteri
lade 1, 20
maksimere 20
problemer 20
begrensninger, kjøretøy 1
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
Bluetooth teknologi 13, 21
aktivere 13
innstillinger 17
koble fra en enhet 14
Bluetooth-teknologi 13
deaktivere 17
bomstasjoner, unngå 5
brakett, fjerne 20
bredde- og lengdegrad 7
D
dashbordbrakett 20
datamaskin, koble til 19, 21
diagnostikk 13
distriktsammendrag 11
drivstoff
priser 15
stasjoner 7
drivstoffdata 11
drivstoffpris, endre 15
drivstoffsparing. 15, 16 Se også ecoRoute
dvalemodus 1
E
ecoChallenge 15
ecoChallenge-poengsum 15
nullstille 16
ecoRoute 15, 16
ecoChallenge-poengsum 15, 16
kalibrere drivstoffsparing 15
kilometerrapport 16
kilometerrapporter 16
kjøretøyprofil 15
ecoRoute HD, tilbehør 15
egendefinerte POIer 7
eksportere
distriktssammendrag 11
reiserapporter 11
sjåførlogger 12
endre søkeområdet 6
enhets-ID 18
F
feilsøking 20, 21
filer
overføre 19
22
støttede typer 19
finne posisjoner. 5 Se også posisjoner
adresser 7
byer 7
kategorier 6
koordinater 7
veikryss 7
finne tjenester, lenger fremme 9
fjerne brakett 20
forsendelser 12
legge til 12
tidsforbruk 12
forskrifter, tidsforbruk 11
fotobokser, abonnementer 10
Foursquare 6, 7
funksjonsfeil 13
førere
lastebil 12
legge til 12
første oppsett 13
G
Garmin Express 18
oppdatere programvare 18, 19
registrere enheten 18
Garmin Live-tjenester 15
abonnere på 15
geocaching 7
gjeldende posisjon 7
gjenopprette innstillinger 18
GPS 1, 20
H
hjelp. 14 Se også produktsupport
hjem
angi posisjoner 8
kjøre 2, 8
redigere posisjon 2, 8
ringe 14
telefonnummer 14
Hurtigsøk 6
Hvor er jeg? 7, 8
I
ID-nummer 18
ikoner, statuslinje 1
innstillinger 17, 18
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 11
distriktsammendrag 11
drivstoffdata 11
eksporterte sammendrag og rapporter 11
reiserapporter 11
K
kabler, strøm 20
kalibrere drivstoffsparing 15
kameraer, fotobokser 10
kart 3, 8, 9, 17
datafelt 2, 9, 10
detaljnivå 16
kjøpe 20
lag 10
lastebil 9
livstid 18
nüMaps Guarantee 18
nüMaps Lifetime 18
oppdatere 18, 19
symboler 2
tema 16
verktøy 8
vise ruter 2, 3
kartlag, tilpasse 10
kartvisning
2D 10
3D 10
kilometerrapporter 16
kjøre hjem 2, 8
kjøreanvisninger 3
kjøretøyprofil 15
lastebil 1, 2
knapper på skjermen 1
koble fra, enhet Bluetooth 14
koordinater 7
L
lade enheten 1, 20
lagre, gjeldende posisjon 8
lagrede posisjoner 4
kategorier 8
redigere 8
slette 8
lastebil
forsendelser 12
førere 12
kart 9
profiler 1, 2
punkter av interesse 6
tilhenger 2
lenger fremme
finne tjenester 8, 9
tilpasse 9
Lisensavtaler for sluttbruker 18
livstidskart 18
lyd, nærhetspunkter 18
lysstyrke 1
M
manøverliste 3
microSD-kort, installere 19
minnekort 19
montere enheten
bil 1
dashbord 20
fjerne fra braketten 20
sugekopp 1, 20
myGarmin, meldinger 16
myTrends, ruter 4
N
navigasjon 2, 6
forhåndsvise ruter 3
innstillinger 17
utenfor vei 5
navigere utenfor vei 5
neste sving 2
nullstille
enhet 18
tripdata 9
nüMaps Guarantee 18
nüMaps Lifetime 18
nødtjenester 7
O
omkjøringer 3
oppdatere
kart 19
programvare 19
P
pare 13
koble fra 14
telefon 13
parkering, forrige plass 7
parkobling 13
telefon 21
POI Loader 7
posisjoner 7, 16
angi hjem 8
gjeldende 7, 8
lagre 8
nylige treff 7
ringe 14
simulerte 17
steder 6
søke etter 5, 7
posisjoner som nylig er funnet 7
produktregistrering 18
produktsupport 14
profiler
aktivere 2
lastebil 1, 2
Indeks
programvare
oppdatere 18, 19
versjon 18
punkter av interesse (POI) 6, 7
egendefinert 7
lastebiler 6
POI Loader 7
steder 6
tillegg 7
R
rapporter
kilometer 16
tur 11
redigere, lagrede turer 4
registrere enheten 18
reisehistorikk 18
rengjøre berøringsskjermen 18
rengjøre enheten 18
reparasjonsregister 6
ringe 14
ruter 2
beregne 3
beregningsmodus 4, 17
foreslåtte 4
forhåndsvisning 3
legge til et punkt 3, 4
myTrends 4
starte 2, 3
stoppe 3
tilpasse 3
vise på kartet 2, 3
S
satellittsignaler
innhente 1
vise 20
servicehistorikk
kategorier 13
oppføringer 13
redigere 13
slette 13
sikring, skifte 20
simulerte posisjoner 17
sjåførlogg 12
skjerm, lysstyrke 1
skjermbilder 17
skjerminnstillinger 17
slette
paret Bluetooth-enhet 14
servicekategorier 13
serviceoppføringer 13
turer 4
Smartphone Link 14
deakivere anrop 15
Garmin Live-tjenester 14
koble til 14
snarveier
legge til 8
slette 8
spesifikasjoner 18
språk
stemme 17
tastatur 17
steder 6
strømkabel for bil 1
strømkabler 20
kjøretøy 1
skifte sikringen 20
sugekopp 20
svare på anrop 14
søkelinje 6
pare 13
parkobling 21
telefonbok 14
telefonsamtaler 13
dempe 14
ringe 14
svare 14
taleoppringning 14
tidsforbruk 11–13
forsendelser 12
førere 12
tjenestestatus 12
tidsinnstillinger 17
tilbehør 20
tillegg, egendefinerte punkter av interesse 7
tilpasse en rute 3
tilpasse enheten 16
tjenestestatus 12
trafikk 9–11, 17
aktivere et abonnement 11
alternativ rute 4
hendelser 9
kameraer 15
kart 9
legge til abonnementer 11
livstidsabonnement 18
mottaker 10
søke etter forsinkelser 9
trafikkameraer 15
vise 15
tripinformasjon 9
nullstille 9
vise 9
triplogg, vise 9
turplanlegger 4
redigere en tur 4
tilpasningspunkter 4
tyveri, unngå 18
U
unngåelser 5
bomstasjoner 5
deaktivere 5
område 5
slette 5
vei 5
veielementer 5
USB, koble fra 19
V
varsler 13
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 18
veiforhold, vær 16
veikryss, finne 7
verktøy, kart 8
volum, justere 1
vær 16
radar 16
veiforhold 16
T
ta vare på enheten 18
tastatur
layout 17
språk 17
telefon
koble fra 14
Indeks
23
support.garmin.com
Oktober 2017
190-01804-38_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising