Garmin | dēzl™ 770LMT-D | User manual | Garmin dēzl™ 770LMT-D Kasutusjuhend

Garmin dēzl™ 770LMT-D Kasutusjuhend
dēzl™ 770 seeria
Kasutusjuhend
© 2015 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
Garmin ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin
selgesõnalise loata kasutada.
®
BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ on ettevõttele
Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
®
Sõnaelement Bluetooth ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s
ja teistes riikides. microSD™ ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid. Windows , Windows Vista ja Windows XP on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluvad kaubamärgid,
mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Mac on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk. HD Radio™ ja HD logo on iBiquity Digital Corporationi kaubamärgid. HD Radio tehnoloogia on toodetud
ettevõtte iBiquity Digital Corporation litsentsi alusel. USA ja välisriikide patendid.
®
®
®
®
®
®
Sisukord
Alustamine ...................................................................... 1
Seame ühendamine sõiduki toitega ........................................... 1
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 1
Olekuriba ikoonid ........................................................................ 1
Ekraaninuppude kasutamine ...................................................... 1
Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine ................................... 1
Seadme väljalülitamine .......................................................... 1
Helitugevuse reguleerimine ........................................................ 1
Automaatse helitugevuse lubamine ....................................... 1
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 1
Sõiduki profiilid.............................................................. 1
Sõiduki profiili lisamine ............................................................... 2
Sõiduki profiili aktiveerimine ....................................................... 2
Haagise teabe muutmine ............................................................ 2
Sõiduki profiili muutmine ............................................................. 2
Sihtkohta navigeerimine................................................ 2
Teekonnad .................................................................................. 2
Teekonna alustamine ................................................................. 2
Kojuminek .............................................................................. 2
Sinu teekond kaardil ................................................................... 2
Aktiivne sõidurea juhendamine .............................................. 3
Pöörete loendi vaatamine ...................................................... 3
Kogu teekonna vaatamine kaardil ......................................... 3
Asukoha lisamine teekonnale ..................................................... 3
Teekonna kujundamine .............................................................. 3
Ümbersõit ................................................................................... 3
Teekonna lõpetamine ................................................................. 3
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ............................................ 3
Teekonna alustamine kaardil ...................................................... 3
Mitmete teekondade eelvaade ................................................... 3
Reisiplaneerija ............................................................................ 3
Reisi planeerimine ................................................................. 4
Salvestatud reisini navigeerimine .......................................... 4
Reisi peatuste järjestuse optimeerimine ................................ 4
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine ................ 4
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine ........................ 4
Teekonnavalikute muutmine .................................................. 4
Reisi planeerimine ................................................................. 4
Soovitatud teekondade kasutamine ........................................... 4
Viivituste, tasude ja teatud piirkondade vältimine ....................... 4
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine ......................... 4
Maksuliste teede vältimine ..................................................... 4
Teemaksu vältimine ............................................................... 5
Tee tüüpide vältimine ............................................................. 5
Keskkonnavööndite vältimine ................................................ 5
Kohandatud vältimised ........................................................... 5
Maastikul navigeerimine ............................................................. 5
Asukohtade otsimine..................................................... 5
Asukoha otsimine otsinguriba abil .............................................. 5
Otsingupiirkonna muutmine ........................................................ 5
Huvipunktid ................................................................................. 6
Asukoha otsimine kategooria alusel ...................................... 6
Kategoorias otsimine ............................................................. 6
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni .......................... 6
Veokite huvipunktide leidmine ............................................... 6
Huvipunktide TruckDown leidmine ......................................... 6
Foursquare® .......................................................................... 6
Kohandatud huvipunktid ........................................................ 6
Otsinguvahendid ......................................................................... 7
Aadressi otsimine ................................................................... 7
Ristmiku otsimine ................................................................... 7
Asula otsimine ........................................................................ 7
Asukoha otsimine koordinaatide abil ..................................... 7
Sisukord
Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine ................................................ 7
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine ........................ 7
Viimase parkimiskoha otsimine .................................................. 7
Praeguse asukoha teave ............................................................ 7
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine .................................... 7
Juhiste saamine hetke asukohta ........................................... 7
Otsetee lisamine ......................................................................... 7
Otsetee eemaldamine ............................................................ 7
Asukohtade salvestamine ........................................................... 7
Asukoha salvestamine ........................................................... 7
Oma praeguse asukoha salvestamine .................................. 7
Kodu asukoha salvestamine .................................................. 7
Salvestatud asukoha muutmine ............................................. 8
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine .............. 8
Salvestatud asukoha kustutamine ......................................... 8
Kaardi kasutamine ......................................................... 8
Kaardi tööriistad .......................................................................... 8
Kaardi tööriista vaatamine ..................................................... 8
Kaardi tööriistade lubamine ................................................... 8
Eespool ....................................................................................... 8
Tulevaste huvipunktide leidmine ............................................ 8
Eespool kategooriate kohandamine ...................................... 8
Reisiinfo ...................................................................................... 8
Reisiandmete vaatamine kaardilt ........................................... 8
Reisiinfo lehe vaatamine ........................................................ 9
Reisilogi vaatamine ................................................................ 9
Reisiinfo kustutamine ............................................................. 9
Eesoleva liikluse vaatamine ........................................................ 9
Liikluse vaatamine kaardil ...................................................... 9
Liiklusummikute otsimine ....................................................... 9
Veokikaardi vaatamine ............................................................... 9
Hoiatussümbolid ......................................................................... 9
Piirangute hoiatused .............................................................. 9
Teeolude hoiatused ............................................................... 9
Hoiatused ............................................................................... 9
Kiiruskaamerad ........................................................................... 9
Kaardi kohandamine ................................................................. 10
Kaardikihtide kohandamine ................................................. 10
Kaardiandmete välja muutmine ........................................... 10
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................. 10
Liiklus............................................................................ 10
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil .............. 10
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduse Smartphone Link abil .... 10
Liiklusinfo vastuvõtja ................................................................. 10
Liiklusteabe vastuvõtja paigutamine .................................... 10
Liiklusinfo tellimisest ................................................................. 10
Tellimuse aktiveerimine ....................................................... 10
Liiklusteabe tellimuste vaatamine ........................................ 10
Tellimuse lisamine ............................................................... 10
Liiklusteabe lubamine ............................................................... 11
Sõiduki ja juhi tööriistad.............................................. 11
IFTA .......................................................................................... 11
Kütuseandmete sisestamine ................................................ 11
Kütuseandmete muutmine ................................................... 11
Jurisdiktsiooni kokkuvõtte vaatamine ja eksportimine ......... 11
Reisi aruannete muutmine ja eksportimine .......................... 11
Eksporditud jurisdiktsiooni kokkuvõtete ja reisi aruannete
vaatamine ............................................................................ 11
Töötundidest ............................................................................. 11
Tööoleku salvestamine ........................................................ 11
Juhtidest ............................................................................... 12
Juhilogide vaatamine ja redigeerimine ................................ 12
Saadetiste lisamine .............................................................. 12
Juhilogi eksportimine ........................................................... 12
Garmin eLog ............................................................................. 12
i
Seadme Garmin eLog funktsioonide häälestamine seadmes
dēzl ...................................................................................... 12
Seadme Garmin eLog teabe kuvamine seadmes dēzl ........ 13
Seadme Garmin eLog diagnostika ja tõrgete vaatamine ..... 13
Logimise hooldusajalugu .......................................................... 13
Hoolduskategooriate lisamine .............................................. 13
Hoolduskategooriate kustutamine ....................................... 13
Hoolduskategooriate ümbernimetamine .............................. 13
Hooldusandmete kustutamine ............................................. 13
Hooldusandmete redigeerimine ........................................... 13
Vabakäe funktsioonid.................................................. 13
Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine ................. 13
Teave traadita peatelefonide kohta .......................................... 13
Juhtmevaba kiivrikomplekti paaristamine ............................ 13
Käed-vabad helistamisest ......................................................... 13
Telefoni paaristamine ........................................................... 13
Helistamine .......................................................................... 13
Kõne vastuvõtmine .............................................................. 14
Kõnede loendi kasutamine .................................................. 14
Kõnesuvandid ...................................................................... 14
Kodu telefoninumbri salvestamine ....................................... 14
Täiendavate Bluetooth seadmete paaristamine ....................... 14
Bluetooth seadme lahtiühendamine ......................................... 14
Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine ............................. 14
Rakenduste kasutamine .............................................. 14
Abi kasutamine ......................................................................... 14
Abiteemades tuhnimine ....................................................... 14
Smartphone Link ....................................................................... 14
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine ........................ 14
Ühendamine rakendusega Smartphone Link ...................... 14
Asukoha saatmine telefonist seadmesse ............................ 14
Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud rakendusega
Smartphone Link .................................................................. 15
Garmin reaalajateenused ......................................................... 15
Garmin reaalajateenuste tellimine ....................................... 15
Teave liikluskaameratest ..................................................... 15
Teave ecoRoute kohta ............................................................. 15
ecoRoute HD tarvik .............................................................. 15
Sõiduki profiili seadistamine ................................................. 15
Kütuse hinna muutmine ....................................................... 15
Kütusekulu kalibreerimine .................................................... 15
Teave ecoChallenge'i kohta ................................................. 15
Kütusekulu teabe vaatamine ............................................... 16
Läbitud teekonna aruanded ................................................. 16
ecoRoute teabe lähtestamine .............................................. 16
Nõuanded sõitmiseks ........................................................... 16
myGarmin sõnumite vaatamine ................................................ 16
Ilmateate vaatamine ................................................................. 16
Ilmateade teise linna kohta .................................................. 16
Ilmaradari vaatamine ........................................................... 16
Ilmahoiatuste vaatamine ...................................................... 16
Teeolude kontrollimine ......................................................... 16
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 16
Keele ja klaviatuuri seaded ....................................................... 17
Lähedushoiatuste seaded ........................................................ 18
Seade ja privaatsusseaded ...................................................... 18
Seadete taastamine .................................................................. 18
Seadme teave ............................................................... 18
Seadme hooldamine ................................................................. 18
Korpuse puhastamine .......................................................... 18
Puuteekraani puhastamine .................................................. 18
Varguse vältimine ................................................................ 18
Seadme lähtestamine ............................................................... 18
Tehnilised andmed ................................................................... 18
Lisa................................................................................ 18
Tugi ja uuendused .................................................................... 18
Rakenduse Garmin Express seadistamine .......................... 18
nüMaps Guarantee™ ........................................................... 18
Seadme eluaegsed tellimused ............................................. 18
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin
Express ................................................................................ 19
Andmehaldus ............................................................................ 19
Faili tüübid ............................................................................ 19
Mälukaartidest ...................................................................... 19
Seadme ühendamine arvutiga ............................................. 19
Failide edastamine arvutist .................................................. 19
GPS-signaali olekute vaatamine .............................................. 19
ToitekaablidPower Cables ........................................................ 20
Seadme laadimine ............................................................... 20
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine ............................... 20
Armatuurlauale kinnitamine ...................................................... 20
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 20
Seadme eemaldamine hoidikust .......................................... 20
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 20
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 20
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 20
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 20
Tõrkeotsing................................................................... 20
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ....................................................... 20
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 20
Seade ei saa toidet ................................................................... 20
Aku tühjeneb kiiresti .................................................................. 20
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina ......................... 20
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ......................... 21
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava
draivi või mälumahuna .............................................................. 21
Telefon ei ühendu seadmega ................................................... 21
Indeks............................................................................ 22
Seadme kohandamine................................................. 16
Kaardi ja sõiduki seaded .......................................................... 16
Kaartide lubamine ................................................................ 17
Navigeerimisseaded ................................................................. 17
Arvutusrežiimi seaded .......................................................... 17
Simuleeritud asukoha seadmine .......................................... 17
Bluetooth i seaded .................................................................... 17
Bluetooth keelamine ............................................................ 17
Ekraaniseaded .......................................................................... 17
Liiklusseaded ............................................................................ 17
Ühikute ja aja seaded ............................................................... 17
Kellaaja määramine ............................................................. 17
ii
Sisukord
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
• Paigalda seade sõidukisse ja ühenda toitega (Seame
ühendamine sõiduki toitega, lehekülg 1).
• Võta vastu GPS-signaalid (GPS-signaalide vastuvõtt,
lehekülg 1).
• Reguleeri helitugevust (Helitugevuse reguleerimine,
lehekülg 1) ja ekraani heledust (Ekraani heleduse
reguleerimine, lehekülg 1).
• Seadista veoki jaoks sõiduki profiil (Sõiduki profiili lisamine,
lehekülg 2).
• Navigeeri sihtkohta (Teekonna alustamine, lehekülg 2).
Seame ühendamine sõiduki toitega
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.
Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.
1 Ühenda sõiduki toitejuhe À aluse USB-pessa.
Garmin eLog™ olek. Vali praeguse elektroonilise logimisseadme teabe vaatamiseks. Kui ikoon on sinine, siis on
seade rakendusega Garmin eLog ühendatud.
Praegune kellaaeg
Aku olek
Smartphone Link ühendatud
Temperatuur
Lugemata myGarmin™ sõnumid
Ekraaninuppude kasutamine
•
•
•
•
•
Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali
.
Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all
.
Veel valikute vaatamise vali või .
Kiiremini kerimiseks hoia nuppu või all.
Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali
.
Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine
Kasuta unerežiimi, et säästa akut, kui seade ei ole kasutuses.
Unerežiimis kasutab seade vähesel määral voolu ja selle saab
kasutamiseks viivitamatult äratada.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks vii seade unerežiimi.
Vajuta toitenuppu À.
Seadme väljalülitamine
1 Hoia toitenuppu all, kuni ekraanile ilmub viip.
2 Suru iminapa  kinnitust aluse Á külge, kuni kuuled
klõpsatust.
Aluse Garmin logoga parempoolne külg peaks olema üles
suunatud.
Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob à tahapoole
(tuuleklaasi suunas).
Sobita aluse ülaosas olev sakk seadme taga oleva piluga.
Vajuta aluse alumist osa, kuni seade klõpsatusega lukustub.
Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.
®
3
4
5
6
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu
enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.
2 Vali Väljas.
Helitugevuse reguleerimine
1 Vali Helitugevus.
2 Tee valik:
• Reguleeri helitugevust liugurribaga.
• Seadme vaigistamiseks vali .
• Lisavalikute kasutamiseks vali .
GPS-signaalide vastuvõtt
Automaatse helitugevuse lubamine
Seadmega navigeerimiseks pead võtma vastu satelliitsignaale.
märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Satelliitsignaalide
vastuvõtmisele võib kuluda mitu minutit.
1 Lülita seade sisse.
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest
eemale.
Seade suudab vastavalt taustamüra tasemele helitugevust
automaatselt suurendada või vähendada.
1 Vali Helitugevus > .
2 Vali Automaatne helitugevus.
Olekuriba ikoonid
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida
seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.
GPS-signaali olek
Bluetooth tehnoloogia olek (kuvatakse, kui Bluetooth on
sisse lülitatud).
®
Sõiduki profiili näidik
HOS
Töötundide oleku otsetee
Alustamine
Ekraani heleduse reguleerimine
1 Vali Seaded > Ekraan > Heledus.
2 Reguleeri heledust.
Sõiduki profiilid
HOIATUS
Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki
omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovituste tegemisel, või
et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib
esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi
teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult
kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.
1
Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt sõiduki profiilist
erinevalt. Valitud sõiduki profiili märgib olekuribal olev ikoon.
Seadme navigeerimis- ja kaardiseadeid saab iga sõidukitüübi
jaoks eraldi kohandada.
Kui aktiveerid veoki profiili, jätab seade teekonnal välja
piirangutega või läbipääsmatud piirkonnad. See funktsioon
põhineb sõiduki mõõtmetel, kaalul ja muude omaduste
andmetel, mille sisestasid.
Sõiduki profiili lisamine
Sõiduki profiili peab lisama iga veoki puhul, millega oma dēzlseadet kasutad.
1 Vali Seaded > Sõiduki profiil > .
2 Vali suvand:
• Jäiga kere ja fikseeritud kaubaruumiga veoki lisamiseks
vali Jäiga kerega veoauto.
• Traktori või traktori ja haagise kombinatsiooni lisamiseks
vali Traktor.
Sõiduki
andmete sisestamiseks järgi ekraanil kuvatavaid
3
juhiseid.
Pärast sõiduki profiili lisamist saad profiili muuta, et sisestada
täiendavaid andmeid, nagu sõiduki või haagise number (Sõiduki
profiili muutmine, lehekülg 2).
Sõiduki profiili aktiveerimine
Enne sõiduki profiili aktiveerimist pead lisama profiili (Sõiduki
profiili lisamine, lehekülg 2).
1 Vali Seaded > Sõiduki profiil.
2 Vali sõiduki profiil.
Kuvatakse sõiduki profiili teave, sealhulgas mõõtmed,
kogukaal ja ohtlikud veosed.
3 Vali Vali.
Haagise teabe muutmine
Enne haagise teabe muutmist pead sisestama traktori
sõidukiprofiili (Sõiduki profiili lisamine, lehekülg 2).
Kui vahetad traktoril haagise, saad sõiduki profiilis
haagiseteavet muuta, ilma et peaksid traktori teavet muutma.
Sageli kasutatavate haagiste vahel saad kiiresti vahetada.
1 Vali Seaded > Sõiduki profiil.
2 Vali traktori sõidukiprofiil, mida haagisega kasutada.
3 Vali .
4 Vali suvand:
• Viimase haagisekonfiguratsiooni kasutamiseks vali
haagisekonfiguratsioon loendist.
• Uue haagisekonfiguratsiooni sisestamiseks vali Uus
konfiguratsioon ja sisesta haagise andmed.
Sihtkohta navigeerimine
Teekonnad
Teekond on tee praegusest asukohast sihtkohta. Sihtkohta
kulgevale teekonnale võib lisada mitu asukohta või peatust
(Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 3). Seade arvutab
teekonna sihtkohta eelistuste, nagu teekonna arvutusrežiimi
(Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 3) ja vältimiste
(Viivituste, tasude ja teatud piirkondade vältimine, lehekülg 4)
põhjal, mille oled määranud navigatsiooniseadetes. Seade saab
eirata ka maanteid, mis ei ole aktiivse sõiduki profiili jaoks
sobivad (Sõiduki profiilid, lehekülg 1).
Teekonna alustamine
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing, sisesta otsisõna ja vali
(Asukoha
otsimine otsinguriba abil, lehekülg 5).
VIHJE: asukohti saab otsida ka kategooriate,
otsinguvahendite või muude meetodite abil (Asukohtade
otsimine, lehekülg 5).
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste
ning kaardil kuvatava teabe abil (Sinu teekond kaardil,
lehekülg 2).
Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad
teekonnale lisada (Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 3).
Teekonda saab ka kursi muutmiseks kujundada (Teekonna
kujundamine, lehekülg 3).
Kojuminek
Valige Kuhu? > Mine koju.
Kodu asukohateabe redigeerimine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud > Kodu.
2 Vali .
3 Vali > Redigeeri.
4 Sisesta muudatused.
5 Vali Valmis.
Sinu teekond kaardil
TEATIS
Kiiruspiirangufunktsioon on üksnes informatiivne ega vabasta
juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja
kasutada ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või
noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva
liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.
Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva
teabe abil.
Sõiduki profiili muutmine
Sõiduki profiilis saab muuta veoki andmeid või lisada uude
sõiduki profiili üksikasjalikku teavet, nagu sõiduki
valmistajatehase tähise, haagise numbri või teekonnamõõturi
näidu. Sõiduki profiili saab ka ümber nimetada või kustutada.
1 Vali Seaded > Sõiduki profiil.
2 Vali sõiduki profiil, mida soovid muuta.
3 Vali suvand:
• Sõiduki profiili andmete muutmiseks vali ja muudetav
väli.
• Sõiduki profiili ümbernimetamiseks vali > Nimeta profiil
ümber.
• Sõiduki profiili kustutamiseks vali > Kustuta.
2
Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised
kuvatakse kaardi ülaosas. Sümbol À tähistab tegevuse tüüpi ja
rada või radu (kui on saadaval), mille peaksid valima. Seade
kuvab ka vahemaa järgmise tegevuseni Á ning tegevusega
seotud tänava või väljasõidutee nime Â.
Värviline joon à tõstab esile teekonna kursi kaardil. Kaardil
olevad nooled Ä tähistavad lähenevaid pöördeid. Kui lähened
sihtpunktile, tähistab kirev lipp sihtkoha asukohta.
Sihtkohta navigeerimine
Sõiduki kiirus Å, maantee, millel sõidad Æ, ning hinnanguline
saabumisaeg Ç kuvatakse kaardi allosas. Saabumisaja väljal
olevaid andmeid saad muuta (Kaardiandmete välja muutmine,
lehekülg 10).
Põhiteedel sõites võidakse kaardil kuvada kiiruspiirangu
andmeväli. See funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Aktiivne sõidurea juhendamine
Marsruudil pöördele lähenedes ilmub kaardi kõrvale detailne tee
simulatsioon. Värvitud joon märgib õiget rida pöörde
sooritamiseks.
Pöörete loendi vaatamine
Teekonnal saad vaadata kõiki pöördeid ja manöövreid ning
pöörete vahelist kaugust.
1 Teekonnal navigeerides vali tekstiriba kaardi ülaosas.
2 Vali pöördepunkt.
Kuvatakse pöörde andmed. Võimalusel kuvatakse peateede
ristmike kujutis.
Kogu teekonna vaatamine kaardil
1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
2 Vali .
Asukoha lisamine teekonnale
Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima
(Teekonna alustamine, lehekülg 2).
Teel sihtkohta saad navigeerida täiendavatesse asukohtadesse.
Näiteks saad teekonna järgmise peatuspunktina lisada tankla.
Ka teekonna lõppu saab asukoha lisada.
VIHJE: paljude asukohtade või ajaliselt planeeritud peatustega
keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et kavandada ja
muuta teekonda ning see salvestada (Reisi planeerimine,
lehekülg 4).
> Kuhu?.
1 Vali kaardil
Otsi
asukohta
(Asukohtade
otsimine, lehekülg 5).
2
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
5 Vali suvand:
• Asukoha lisamiseks teekonna järgmise peatuspunktina
vali Lisa järgm. peatusena.
• Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali Lisa viimase
peatusena.
• Asukoha lisamiseks ja asukohtade järjestuse
määramiseks vali Lisa aktiiv. teekonnale.
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka lisatud
asukoht, ning annab juhiseid määratud järjestuse järgi.
Teekonna kujundamine
Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama
(Teekonna alustamine, lehekülg 2).
Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad
teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond
ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.
1 Puudutage suvalist kohta kaardil.
2 Vali .
Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
3 Vali kaardil asukoht.
VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha
valimiseks saad valida .
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud
asukoht.
4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
Sihtkohta navigeerimine
• Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil
täiendavaid asukohti.
• Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .
5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali Mine!.
Ümbersõit
Ümbersõiduks pead sõitma marsruudil ning kaardi tööriistade
menüüsse peab olema lisatud marsruudi muutmise tööriist
(Kaardi tööriistade lubamine, lehekülg 8).
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.
2 Vali:
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.
Teekonna lõpetamine
Vali kaardil
> Peata.
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
2 Vali suvand:
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).
• Vali Vähem kütust, et arvutada kütusesäästlikum
marsruut.
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
Teekonna alustamine kaardil
Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte
kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
4 Vali suvand:
• Vali asukohamarker.
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
5 Vali Mine!.
Mitmete teekondade eelvaade
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
lehekülg 6).
2 Vali otsingutest asukoht.
3 Vali Teekonnad.
4 Vali teekond.
Reisiplaneerija
Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida
tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda,
puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud
reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber
järjestada, peatuste järjestust optimeerida, ajakava täiustada ja
kujunduspunkte lisada.
Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle
salvestada.
3
Reisi planeerimine
Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti
olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid
reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest
muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond
alguspunkti. Sihtkoht on reisi lõppasukoht. Edasi-tagasireisi
puhul võivad algus- ja lõpp-punkt kattuda. Algus- ja lõpp-punkti
vahele võid lisada veel asukohti või peatusi.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > > Loo reis.
2 Vali Vali alguskoht.
3 Vali alguspunkti asukoht ja vali Vali.
4 Vali Vali sihtkoht.
5 Vali sihtkoha asukoht ja vali Vali.
6 Vajadusel vali täiendavate asukohtade lisamiseks Lisa
asukoht.
7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali Järgmine >
Salvesta.
8 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Salvestatud reisini navigeerimine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali Mine!.
4 Vali järgmine sihtkoht ja seejärel Algus.
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (Seade ja
privaatsusseaded, lehekülg 18).
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.
Seade saab automaatselt reisi asukohtade järjestust
optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse
optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.
Teekonna muutmisel vali
> Optimeeri järjestust.
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali asukoht.
4 Vali suvand:
Viivituste, tasude ja teatud piirkondade
vältimine
.
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine
Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda
muuta ja reisina salvestada.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Minu aktiivne
teekond.
2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
3 Teekonna salvestamiseks reisina vali Salvesta, nii saad
sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).
Teekonnavalikute muutmine
Teekonnavalikuid saab muuta, et muuta, kuidas reisi teekondi
arvutatakse.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Valige üks või rohkem:
• Sõiduki profiili muutmiseks reisi jaoks vali sõiduki profiili
ikoon (Sõiduki profiilid, lehekülg 1).
• Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali
> Reisiseaded
> Kujunda teekond ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid
(Teekonna kujundamine, lehekülg 3).
4
Reisi planeerimine
Ajakavateabe lisamiseks reisi igale asukohale märgi soovitud
saabumisaeg ja selles kohas viibimisaeg. Nii saad planeerida
oma lahkumist, et jõuda järgmisse asukohta õigel ajal.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Valige reis.
3 Vali > Reisiseaded > Muuda ajakava.
4 Ajakavateabe lisamiseks vali asukoht ja järgi ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
VIHJE: kui pead ajakava määrama paljudele asukohtadele,
siis alusta planeerimist algusest ja liigu järk-järgult lõpu
poole.
5 Täiendavate asukohtade ajakava sisestamiseks järgi uuesti
4. juhist.
6 Kui ajakava on valmis, vali Salvesta.
Kui alustad teekonnal navigeerimist, peaksid väljuma
alguspunktile lisatud ajal, et jõuda peatuspunktidesse ja
sihtkohta planeeritud ajal. Ajakava on ligikaudne. Saabumisajad
võivad muutuda liiklusolude, tee-ehitustööde ja muude viivituste
tõttu.
Soovitatud teekondade kasutamine
Reisi peatuste järjestuse optimeerimine
• Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ja
lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
• Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali
• Asukoha eemaldamiseks vali .
• Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali
> Reisiseaded >
Teekonna eelistused (Teekonna arvutusrežiimi
muutmine, lehekülg 3).
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine
Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma
liiklusteabe (Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja
abil, lehekülg 10).
Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid
automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud
(Liiklusseaded, lehekülg 17), saad liiklusseisakuid vaadata ja
vältida käsitsi.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
2 Vali Alternatiivne teekond, kui see on saadaval.
3 Vali Mine!.
Maksuliste teede vältimine
Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja
maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka
ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda
lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.
1 Vali Seaded > Navigeerimine.
2 Vali suvand:
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.
• Vali Maksulised teed.
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.
Vali
suvand:
3
• Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
Sihtkohta navigeerimine
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Teemaksu vältimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide
üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise
või vältimise.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud >
Teemaksud.
2 Vali riik.
3 Vali suvand:
• Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna
lisamist luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Tee tüüpide vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Väldi.
2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige
Salvesta.
Keskkonnavööndite vältimine
Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad
veokile kehtida. See valik rakendub aktiivse sõiduki profiili
veokitüübile (Sõiduki profiilid, lehekülg 1).
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Loodushoiualad.
2 Vali suvand:
• Kui soovid, et seade küsiks enne keskkonnavööndi
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Keskkonnavööndite alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Keskkonnavööndite alatiseks lubamiseks vali Luba.
3 Vali Salvesta.
Kohandatud vältimised
Tee vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Valige Lisa välditav tee.
3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige
Järgmine.
4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige Järgmine.
5 Valige Valmis.
Piirkonna vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vajadusel valige Lisa välditav objekt.
3 Valige Lisa välditav ala.
4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige
Järgmine.
5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige
Järgmine.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
6 Valige Valmis.
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vali välditavad objektid.
3 Vali > Keela.
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
Asukohtade otsimine
2 Tehke valik:
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad
objektid ja seejärel vali
> Kustuta.
Maastikul navigeerimine
Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.
1 Valige Seaded > Navigeerimine.
2 Valige Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.
Asukohtade otsimine
Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu
restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku
tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut
meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.
• Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad
(Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 5).
• Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel
(Huvipunktid, lehekülg 6).
• Otsi veokite peatus- ja teeninduskohti, sealhulgas
üksikasjalikku kataloogi TruckDown teavet, kus see on
saadaval (Veokite huvipunktide leidmine, lehekülg 6).
• Otsi ja vaata huvipunkte teenuses Foursquare (Huvipunktide
otsimine teenuses Foursquare, lehekülg 6).
• Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või
geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil
(Otsinguvahendid, lehekülg 7).
• Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest
(Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 5).
• Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida
(Asukohtade salvestamine, lehekülg 7).
• Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (Hiljuti leitud
sihtkohtade otsimine, lehekülg 7).
®
Asukoha otsimine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
4 Vali:
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
5 Vali:
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
6 Vajadusel vali asukoht.
Otsingupiirkonna muutmine
1 Vali peamenüüs Kuhu?.
2 Vali Otsing läheduses:.
5
3 Vali suvand.
Huvipunktid
Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla.
Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad
sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane,
hotelle ja meelelahutuskohti.
Asukoha otsimine kategooria alusel
1 Vali Kuhu?.
2 Vali kategooria või Kategooriad.
3 Vajadusel vali alamkategooria.
4 Vali asukoht.
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud
sihtkohta).
1 Vali Kuhu?
2 Vali kategooria või Kategooriad.
3 Vali kategooria.
4 Kui võimalik, vali sihtkoht kiirotsingu loendist.
5 Vajadusel vali vastav sihtkoht.
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni
Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste
huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või
lennujaama terminalini.
1 Vali Kuhu? > Sisesta otsing.
2 Tee valik:
• Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali ja järgi 3.
juhist.
• Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali ja
järgi 5. juhist.
Vali
hoone.
3
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks
restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
4 Vali kategooria.
5 Vali huvipunkt ja seejärel Mine!.
Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva
parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab
kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab
hoonesisese huvipunkti asukohta.
Hoonega tutvumine
Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.
1 Vali hoone.
2 Vali > Uuri seda paika.
Veokite huvipunktide leidmine
Sinu seadmesse laaditud üksikasjalikud kaardid sisaldavad
veokite huvipunkte, näiteks veokite peatuskohad, puhkealad ja
kaalujaamad.
Vali Kuhu? > Kategooriad > Veokid.
6
Huvipunktide TruckDown leidmine
Kataloogis TruckDown on kirjas veokitega tegelevad ettevõtted,
nagu veokite parandustöökojad ja rehvimüügipunktid.
Kataloog TruckDown ei ole kõigis piirkondades saadaval.
1 Vali suvand:
• Veokitega seotud huvipunktide leidmiseks vali Truck
Locations.
• Veokite teeninduskohtade leidmiseks vali Truck Services.
2 Vali kategooria.
3 Vajadusel vali Filtreeri mugavusteenuste ja kaubamärkide
alusel, vali vähemalt üks mugavusteenus ja seejärel
Salvesta.
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult veokite
peatuspunktide jaoks.
4 Vali sihtkoht.
Foursquare
®
Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on
eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu
asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.
Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitelefonis luua
ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust
Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil
ühenduse kontoga Foursquare, saad teenuses Foursquare
asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse
Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.
Huvipunktide otsimine teenuses Foursquare
Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse
laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga
rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige
ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare
võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse
Foursquare kasutajakontolt.
Vali Kuhu? > Kategooriad > Foursquare®.
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Ühendamine
rakendusega Smartphone Link, lehekülg 14).
2 Nutitelefonis ava rakendus Smartphone Link.
3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali
Foursquare® > Logi sisse.
4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.
Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare
Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead
ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus
Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse
logima.
Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate
hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.
1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare
huvipunkt.
2 Vali .
Teenuses Foursquare registreerumine
Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone
Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima
sisse teenuse Foursquare kontosse.
1 Vali Rakendused > Foursquare® > Registreeri.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali > Registreeri.
Kohandatud huvipunktid
Kohandatud huvipunktid on kaardile lisatud huvipunktid. Need
võivad sisaldada hoiatusi, mis annavad teada, kui oled
tähistatud punkti lähedal või kui ületad määratud sõidukiirust.
Asukohtade otsimine
Huvipunktide laadija installimine
Saad luua arvutis või laadida alla kohandatud huvipunktide
loendid ning need huvipunktide laadija tarkvara abil seadmesse
installida.
1 Külasta veebilehte www.garmin.com/poiloader.
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kohandatud huvipunktide leidmine
Enne kohandatud huvipunktide otsimist pead laadima
kohandatud huvipunktid seadmesse tarkvara POI Loader abil
(Huvipunktide laadija installimine, lehekülg 7).
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.
2 Liigu lõiku Muud kategooriad ja vali kategooria.
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.
Aadressi otsimine
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.
1 Vali Kuhu?.
2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks Otsing läheduses:
(Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 5).
3 Vali Aadress.
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
5 Vali aadress.
Ristmiku otsimine
Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede
vahelist ristmikku või ühendusteed.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.
2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
3 Vali ristmik.
Asula otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.
2 Tee valik:
• Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
• Asula leidmiseks mõne muu asukoha lähedalt vali Otsing
läheduses: (Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 5).
• Asula otsinguks nime järgi vali Sisesta otsing, sisesta
asula nimi ja vali .
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida. See on abiks geopeitusel.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.
3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
4 Valige Vaata kaardil.
Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine
Seade talletab kuni 50 leitud sihtkohta.
1 Valige Kuhu? > Hiljutine.
2 Valige asukoht.
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Valige Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.
Vali Rakendused > Viimatine koht.
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
Vali kaardil sõiduk.
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine
Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks
saad kasutada lehte Kus ma olen?.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali Haiglad, Politseijaosk. või Kütus.
MÄRKUS. kui veokiprofiil on aktiivne, kuvatakse kütuse
asemel veokite peatuskohtade valik.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad
asukohad paiknevad loendi ülaosas.
3 Vali asukoht.
4 Vali suvand:
• Asukohta navigeerimiseks vali Mine!
• Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks
vali .
Juhiste saamine hetke asukohta
Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda,
annab seade juhiste loendi.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali > Juhised minuni.
3 Vali alguskoht.
4 Vali Vali.
Otsetee lisamine
Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.
2 Vali element.
Otsetee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).
2 Vali eemaldatav otsetee.
3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
4 Vali Salvesta.
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
2
3
4
5
lehekülg 6).
Vali otsingutest asukoht.
Vali .
Vali Salvesta.
Vajadusel sisesta nimi ja vali Valmis.
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
2 Vali Salvesta.
3 Sisesta nimi ja vali Valmis.
4 Vali OK.
Viimase parkimiskoha otsimine
Kodu asukoha salvestamine
Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist,
salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.
Kodu asukohaks võid määrata koha, kuhu kõige sagedamini
sõidad.
Asukohtade otsimine
7
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.
2 Vali Sisesta Minu aadress, Kasuta praegust asukohta või
Hiljuti leitud.
Asukoht salvestatakse „Koduna” menüüs Salvestatud.
Kojuminek
Valige Kuhu? > Mine koju.
Kodu asukohateabe redigeerimine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud > Kodu.
2 Vali .
3 Vali > Redigeeri.
4 Sisesta muudatused.
5 Vali Valmis.
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Vali > Redigeeri.
6 Vali:
• Vali Nimi.
• Vali Telefoninumber.
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
7 Muuda teavet.
8 Vali Valmis.
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud
kategooriad määrata.
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali asukoht.
3 Vali .
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.
5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.
6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.
7 Vali Valmis.
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali > Kustuta salvest. kohad.
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.
Kaardi kasutamine
Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (Sinu teekond
kaardil, lehekülg 2) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis,
kui ükski teekond pole aktiivne.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
3 Vali suvand:
• Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista
kaarti.
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .
8
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
• Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks
vali .
• Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel
vali Mine! (Teekonna alustamine kaardil, lehekülg 3).
Kaardi tööriistad
Kaardi tööriistad tagavad kiire ligipääsu teabele ja seadme
funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Näiteks saad jälgida
liiklusteavet, valida ümbersõidu või reguleerida ekraani heledust
ilma kaardilt lahkumata. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub
see paneelina kaardi servas.
Kaardi tööriista vaatamine
1 Vali kaardil .
2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali
.
Kaardi tööriistade lubamine
Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult
enimkasutatavad kaardi tööriistad. Saad aktiveerida lisatööriistu.
1 Vali kaardil > .
2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
3 Vali Salvesta.
Eespool
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid ettevõtteid ja
teenuseid. Teenused on toodud kategooriatena.
Tulevaste huvipunktide leidmine
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali kategooria.
3 Vali kaardil huvipunkt.
Eespool kategooriate kohandamine
Saad muuta otsitavaid kategooriaid, korrastada kategooriate
järjekorda ja otsida kindlat ettevõtet või kategooriat.
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali teenuseikoon.
3 Vali .
4 Vali suvand:
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria,
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.
5 Vali Valmis.
Reisiinfo
Reisiandmete vaatamine kaardilt
Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade
menüüsse lisama tööriista (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 8).
Vali kaardil
> Reisiandmed.
Reisiandmete väljade kohandamine
Enne kaardi reisiandmete väljal kuvatavate andmete
kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama
reisiandmete tööriista (Kaardi tööriistade lubamine, lehekülg 8).
1 Vali Vaata kaarti.
2 Vali > Reisiandmed.
3 Vali reisiandmete väli.
Kaardi kasutamine
4 Vali suvand.
Reisiandmete loendisse ilmub uus reisiandmete väli.
Reisiinfo lehe vaatamine
Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub
reisistatistikat.
MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita
seadet välja,siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.
Vali kaardil Kiirus.
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märkige Reisipäevik märkeruut.
Reisiinfo kustutamine
1 Vali kaardil Kiirus.
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).
3 Vali:
• Teekonnal navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.
• Vali Kas lähtestada reisi andmed?, et lähtestada reisi
arvuti andmed.
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.
Kaardile või teekonna juhistesse võivad ilmuda hoiatussümbolid,
mis teavitavad teid võimalikest ohtudest, teeoludest ja
lähenevatest kaalujaamadest.
Piirangute hoiatused
Kõrgus
Kaal
Teljekoormus
Pikkus
Laius
Veokid keelatud
Haagised keelatud
Ohtlikud materjalid keelatud
Tuleohtlikud ained keelatud
Vee saasteained keelatud
Vasakule pööramine keelatud
Paremale pööramine keelatud
Tagasipööre keelatud
Teeolude hoiatused
Eesoleva liikluse vaatamine
Kinnijäämise oht
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.
Külgtuul
Liikluse vaatamine kaardil
Järsk langus
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Puuoksad tee kohal
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
Veokikaardi vaatamine
Veokikaart toob kaardil esile tuttavad teekonnad, nt
maismaatranspordi seaduses (STAA) eelistatud teekonnad,
TruckDown (TD) eelistatud teekonnad ning mitteradioaktiivsete
ohtlike materjalide (NRHM) teekonnad. Tuttavad teekonnad
võivad olenevalt piirkonnast ja seadmele laaditud
kaardiandmetest erineda.
Vali Rakendused > Veokikaart.
Hoiatussümbolid
HOIATUS
Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki
omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovituste tegemisel, või
et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib
esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi
teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult
kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.
Kaardi kasutamine
Kitsas tee
Järsk kurv
Hoiatused
Kaalujaam
Tee pole mõeldud veokitele
Kiiruskaamerad
TEATIS
Garmin ei vastuta kohandatud huvipunktide ja turvakaamerate
andmebaasi täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud regioonides ja
tootemudelites kasutatav.
Teatud piirkondades ja tootemudelites on saadaval
kiiruskaamerate asukohti ja kiiruspiiranguid puudutav teave.
Kättesaadavuse ja ühilduvuse kontrollimiseks või ühekordse
uuendamise tellimiseks ava veebiaadress www.garmin.com
/safetycameras. Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või
pikendada olemasolevat tellimust.
Olemasoleva kiiruskaamerate tellimuse kaamerate
uuendamiseks ava veebiaadress http://my.garmin.com.
Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet
regulaarselt uuendama.
Teatud seadmete ja piirkondade korral võib kiiruskaamerate
põhiteave olla seadmes juba olemas. Olemasolevad andmed ei
sisalda uuendusi ega tellimust.
9
Kaardi kohandamine
Kaardikihtide kohandamine
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel Salvesta.
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
2 Vali kuvatav andmetüüp.
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade.
2 Vali:
• Vali Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
• Vali Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.
• Vali 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
3 Vali Salvesta.
MÄRKUS. Teatud piirkondades saab liiklusteavet HD Radio™
tehnoloogia abil ka FM-raadiojaamadest vastu võtta.
1 Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel välise
toiteallikaga.
Ühenda
liiklusandmetega ühilduv toitekaabel seadmega.
2
Kui oled liiklusteabe levialas, hakkab seade liiklusteavet
kuvama.
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduse
Smartphone Link abil
Reaalajas liiklusteabe teenus pakub reaalajas liiklusandmeid.
1 Laadi ühilduvasse telefoni rakendus Smartphone Link
(Rakenduse Smartphone Link allalaadimine, lehekülg 14).
2 Telli reaalajas liiklusteabe teenus (Garmin reaalajateenuste
tellimine, lehekülg 15).
3 Ühenda seade telefoniga, milles töötab rakendus
Smartphone Link (Ühendamine rakendusega Smartphone
Link, lehekülg 14).
Liiklusinfo vastuvõtja
Liiklus
TEATIS
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.
Liiklusteave ei pruugi kõikides piirkondades või riikides
kättesaadav olla. Teavet liiklusteabe vastuvõtja ja levialade
kohta leiad aadressilt www.garmin.com/traffic.
Liiklusteabe vastuvõtja on kaasatud mõnedes pakettides,
sisseehitatud sõiduki toitekaablisse või seadmesse ja kuulub
kõikide mudelite puhul tasulise lisavarustuse hulka.
• Liiklushoiatused ilmuvad kaardile, kui marsruudile või
piirkonda jääb liiklusummikuid.
• Liiklusteavet saad vastuvõtja kaudu või tellitava teenusena
teenuse Smartphone Link kaudu (Garmin reaalajateenused,
lehekülg 15).
• Läbi teenuse Smartphone Link liiklusteabe saamiseks peab
seade peab olema ühendatud aktiivse liiklustellimusega
Smartphone Link.
• Liiklusteabe vastuvõtja kaudu liiklusteabe saamiseks peab
seda olema ühendatud sõiduki toitejuhtmega.
• Toitega liiklusteabe vastuvõtja ja seade peavad liiklusteabe
vastuvõtmiseks olema liiklusteavet edastava jaama levialas.
• Seadmes või liiklusteabe vastuvõtjas sisalduvat tellimust ei
pea aktiveerima.
• Kui seadmel on välimine liiklusantenn, kasuta seda.
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe
vastuvõtja abil
TEATIS
Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada
liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.
Enne liiklusandmete vastuvõtmist pead võtma kasutusele
liiklusandmetega ühilduva toitekaabli. Kui seadme mudelis
sisaldub eluaegne liiklusteabe tellimus, pead kasutama seadme
komplekti kuuluvat sõiduki toitekaablit. Kui seadme mudel ei
sisalda eluaegset liiklusteabe tellimust, pead ostma Garmin
liiklusteabe vastuvõtja tarviku. Lisateabe saamiseks külasta
veebisaiti www.garmin.com/traffic.
Seade võtab liiklusteavet vastu liiklusteavet edastavast jaamast.
10
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB ühendus
Välisantenni ühendus
Välisantenn
Toitetuli
Sõiduki vooluallikas
Liiklusteabe vastuvõtja paigutamine
Paiguta liiklusteabe vastuvõtja toitekaabel nii, et liiklusteabe
vastuvõtmine oleks optimaalne.
1 Keri kaabel lahti.
2 Aseta kaabli keskkoht paika, kus on vaba vaateväli, nagu
armatuurlaud.
MÄRKUS. ära aseta kaablit kaablipistikule, mis on
ühendatud sõiduki toiteallikaga.
Ära aseta kaablit põrandale ega teiste objektide alla.
Liiklusinfo tellimisest
Võid osta lisatellimusi või tellimuse aegumisel värskenduse.
Mine http://www.garmin.com/traffic.
Tellimuse aktiveerimine
FM-vastuvõtjas sisalduvad tellimust ei pea aktiveerima. Tellimus
aktiveerub automaatselt, kui sinu navigatsioonisüsteem võtab
vastu satelliidisignaale ja samal ajal teenusepakkujalt
liiklusteateid.
Liiklusteabe tellimuste vaatamine
Valige Seaded > Liiklus > Tellimused.
Tellimuse lisamine
Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.
1 Vali peamenüüst Liiklus.
2 Vali Tellimused > .
3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine
aadressile www.garmin.com/fmtraffic.
Liiklus
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra.
Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui
omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi
hankima igale vastuvõtjale.
5 Vali seadmel Järgmine.
6 Sisesta kood.
7 Vali Valmis.
Liiklusteabe lubamine
Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.
1 Vali Seaded > Liiklus.
2 Märgi ruut Liiklus.
Sõiduki ja juhi tööriistad
IFTA
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Enne funktsiooni kasutamist peab veoki sõidukiprofiil olema
aktiivne.
Saad salvestada andmeid (nagu kütuse ostmise andmed ja
läbitud vahemaad), mida on vaja International Fuel Tax
Agreement (IFTA) dokumentide jaoks.
Kütuseandmete sisestamine
1 Vali Rakendused > IFTA > Tankuri juures.
2 Sisesta kütuse hind galloni kohta.
3 Vali väli Kasutatud kütus.
4 Sisesta ostetud kütuse kogus.
5 Vajadusel valige kütuse tüüp:
6
7
8
9
• Koguste salvestamiseks liitrites vali Gallon > Liiter (liitrit)
> Salvesta.
• Koguste salvestamiseks gallonites valige Liiter (liitrit) >
Gallon > Salvesta.
Vajadusel vali märkeruut Maksud k.a..
Vali Järgmine.
Vali, kuidas salvestada tankla, kus sõidukit tankisid:
• Vali loendist lähedalasuv tankla.
• Vali tekstiväli ning sisesta tankla nimi ja aadress.
Vali kütuse ostja.
Kütuseandmete muutmine
1 Vali Rakendused > IFTA > Kütuselogid.
2 Vajadusel vali sõiduki profiil.
3 Vajadusel vali kvartal.
4 Vali kütuseandmed.
5 Tee valik:
• Teabe muutmiseks vali väli.
• Vali > Jah, et logi kustutada.
Jurisdiktsiooni kokkuvõtte vaatamine ja eksportimine
Jurisdiktsiooni kokkuvõttes on loetletud andmed iga osariigi või
maakonna kohta, kus sõiduk on töötanud iga kvartali ajal.
Jurisdiktsiooni kokkuvõte on saadaval osades piirkondades.
1 Vali Rakendused > IFTA > Jurisdiktsiooni kokkuvõte.
2 Vajadusel vali veok.
3 Vajadusel vali kvartal.
4 Vali > Ekspordi > OK, et jurisdiktsiooni kokkuvõte
eksportida.
Seade ekspordib kokkuvõtte .csv-faili ja salvestab selle
seadme kausta Aruanded.
Sõiduki ja juhi tööriistad
Reisi aruannete muutmine ja eksportimine
1 Vali põhimenüüst Rakendused > IFTA > Reisi aruanded.
2 Vajadusel vali veok.
3 Vajadusel vali kvartal.
4 Vali aruanne.
5 Tee valik:
• Vali
> Kustuta, seejärel vali aruande kustutamiseks
märkeruut.
• Vali
> Ühenda, seejärel vali aruannete ühendamiseks
märkeruudud.
• Vali
> Ekspordi > OK. Seade ekspordib aruande .csvfaili ja salvestab selle seadme kausta Aruanded.
Eksporditud jurisdiktsiooni kokkuvõtete ja reisi
aruannete vaatamine
TEATIS
Kui sa ei tea faili otstarvet, ära kustuta seda. Seadme mälus on
tähtsaid süsteemifaile, mida ei tohi kustutada.
1 Ühenda seade arvutiga.
2 Vali arvuti failisirvijast sisemine seadmemälu ja ava kaust
Aruanded.
3 Ava kaust IFTA.
4 Ava .csv-fail.
Töötundidest
TEATIS
Kuigi seade salvestab töötunde, EI ASENDA see riiklikult nõutud
paberlogi.
Juhid peavad täitma kõik rakenduvad riiklikud töötundidele
esitatud nõuded.
Automaatne parda salvestusseade (AOBRD)
Kui see on integreeritud telemaatika andmeedastusseadmega,
mille on tootnud Garmin volitatud partner ja seda kasutatakse
juhi töötundide salvestamiseks, võimaldab see seade juhil täita
AOBRD nõudeid.
Garmin ei tähenda, et volitatud partneri lahendus vastab
paragrahvi §395.15 nõuetele. Seda võib väita ainult partner ja
paragrahvi §395 nõuete täitmine jääb lõppkasutaja õlule, sh
regulatsiooni muudatuste täitmine. Ettevõtte Garmin AOBRD
partneri esitatud sertifikaati tuleb uurida, et kontrollida AOBRD
nõuetele vastamist, nagu need on esitatud paragrahvis §395.15.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Enne töötundide kasutamist pead olema veoki režiimis ja looma
juhi profiili (Juhtide lisamine, lehekülg 12).
Töötunde saad kasutada töötundide salvestamiseks, mis
aitavad pidada kinni ohutusnõuetest.
Tööoleku salvestamine
1 Vali Rakendused > Töötunnid.
2 Vali juht.
3 Vali Tööolek.
4 Vali:
•
•
•
•
Vali Ei tööta, et salvestada aeg, mil sa ei tööta.
Vali Magaja, et salvestada aeg, mille veedad voodis.
Vali Sõit, et salvestada aeg, mil kasutad mootorsõidukit.
Vali Tööl, et salvestada tööaeg, mitte mootorsõiduki
juhtimisaeg.
• Vali Kaasreisija iste, et salvestada aeg, mil teine juht
veedab reisija istmel, aga ei tööta.
MÄRKUS. juht võib olla reisija olekus kuni kaks tundi kohe
pärast või enne kaheksat tundi magamist.
5 Vali Salvesta.
11
Juhtidest
Kui töötad 24 tunni jooksul enam kui ühele veoettevõtte jaoks,
pead salvestama kõik veoettevõtted.
Pead salvestama oma koduterminali ajavööndi isegi siis, kui
lähed teistesse ajavöönditesse.
Juhtide lisamine
1 Vali Rakendused > Töötunnid.
2 Vali .
3 Järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Juhi teabe haldamine
Vali Rakendused > Töötunnid.
Vali juht.
Vali Juhi info.
Tee valik.
• Teabe muutmiseks vali väli.
• Juhi kustutamiseks vali
> Kustuta juht > Jah.
1
2
3
4
Juhilogide vaatamine ja redigeerimine
Juhilogi võimaldab vaadata ja redigeerida iga juhi jaoks
sisestatud töötundide ajajoont.
MÄRKUS. juhilogi muutmine ei pruugi iga
seadmekonfiguratsiooniga olla saadaval, nt kui seade on
integreeritud automaatse pardasalvestiga (AOBRD).
1 Vali Rakendused > Töötunnid.
2 Vali juht.
3 Vali Vaata logi.
Ilmub praeguse kuupäeva ajajoon. Ajajoonel tõstetakse esile
iga oleku aeg.
4 Tee valik:
• Muu kuupäeva vaatamiseks vali kuupäev ekraani ülaosas.
• Oleku üksikasjade nägemiseks vali ajajoonel esile
tõstetud olek.
• Uue oleku salvestamiseks vali ajajoonel tühi plokk ning
redigeeri oleku ja ajaga seotud teavet.
VIHJE: ploki asukoht ajajoonel määrab vaikimisi
kasutatava oleku- ja ajateabe. Rida määrab oleku ja tulp
määrab aja.
• Rikkumiste teabe vaatamiseks vali .
Saadetiste lisamine
1 Vali Rakendused > Töötunnid.
2 Vali juht.
3 Vali Halda saadetisi > .
4 Sisesta viiteteave ja valige Valmis.
VIHJE: viitenumber on saadetise dokumendinumber või
ettevõtte nimi ning rühm, mida transpordid.
5 Vajadusel vali Alguse päev.
6 Vajadusel vali Lõpu päev.
7 Vali Salvesta.
Halda saadetisi
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
1 Select Rakendused > Töötunnid.
2 Select a driver.
3 Puuduta Halda saadetisi > .Halda saadetisi
4 Vali saadetis.
5 Tehke valik:
• To edit the shipment information, select a field.
• To delete the shipments, select
> Kustuta saadetis >
OK.
12
Juhilogi eksportimine
1 Vali Rakendused > Töötunnid.
2 Vali juht.
3 Vali Ekspordi logi.
4 Vajadusel sisesta traktori number, traktori VIN-kood ja
haagise number.
5 Vajadusel vali logi, mida eksportida.
6 Vajadusel vali eksporditud logi salvestuskoht.
Seade ekspordib logi .csv-faili ja salvestab selle seadme mällu
aruannete kausta.
Eksporditud juhilogide vaatamine
TEATIS
Kui sa ei tea faili otstarvet, ära kustuta seda. Seadme mälus on
tähtsaid süsteemifaile, mida ei tohi kustutada.
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
lehekülg 19).
2 Vali arvuti failisirvijast seadmemälu või mälukaart ja ava
kaust Aruanded.
3 Ava kaust HOSexports.
4 Ava .csv-fail.
Garmin eLog
Adapter Garmin eLog võimaldab transpordiettevõttel järgida
töötundide ja sõidupauside logimisega seotud nõudeid. Kui
adapter Garmin eLog on seotud ühilduva mobiilseadmega, saab
seadmes dēzl kuvada töötundide teavet. Adapter Garmin eLog
ei ole kõigis piirkondades saadaval. Lisateabe saamiseks või
adapteri Garmin eLog ostmiseks külasta veebilehte garmin.com
/elog.
MÄRKUS. Garmin eLog funktsioone ei saa kasutada, kui
sõidukiprofiil on aktiivne.
Seadme Garmin eLog funktsioonide häälestamine
seadmes dēzl
1 Seo adapter Garmin eLog mobiilseadmes rakendusega
Garmin eLog (Seadme Garmin eLog seadistamine,
lehekülg 12).
2 Seo seade dēzl ühilduva mobiilseadmega (Ühendamine
rakendusega Smartphone Link, lehekülg 14).
3 Seadmega dēzl sidumiseks lülita rakendus Garmin eLog
sisse (Rakenduse Garmin eLog ja seadme dēzl sidumine,
lehekülg 12).
4 Vajadusel luba seadmes dēzl ühendus Garmin eLog
(Seadme Garmin eLog ühenduse sisse- või väljalülitamine
seadmes dēzl, lehekülg 12).
Seadme Garmin eLog seadistamine
Seadme kasutamiseks tuleb adapter Garmin eLog siduda
rakendusega Garmin eLog.
1 Installi rakendus Garmin eLog mobiilseadme rakenduste
poest ja ava rakendus.
2 Süsteemi Garmin eLog seadistamiseks järgi mobiilseadme
ekraanil olevaid juhiseid.
MÄRKUS. seadistusprotsessi lõpuleviimiseni on seadme
töövõime piiratud.
Rakenduse Garmin eLog ja seadme dēzl sidumine
1 Logi rakenduses Garmin eLog sisse oma juhiprofiili.
2 Vali Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Seadme Garmin eLog ühenduse sisse- või väljalülitamine
seadmes dēzl
1 Vali seadmes dēzl Seaded > Bluetooth.
2 Vali seotud mobiilseadme nimi.
3 Vali või tühjenda märkeruut Garmin eLog.
Sõiduki ja juhi tööriistad
Vabakäe funktsioonid
Seadme Garmin eLog teabe kuvamine seadmes dēzl
Enne seadme Garmin eLog teabe kuvamist seadmes dēzl tuleb
läbida seadistusprotsess (Seadme Garmin eLog funktsioonide
häälestamine seadmes dēzl, lehekülg 12).
Sõiduki juhtimise ajal kuvatakse seadme Garmin eLog
kaarditööriista abil tööülesande olek ja sõidutunnid.
Järelejäänud sõidutundide nägemiseks vali vastav väli.
Saad ühendada seadme traadita peakomplektiga ja kuulata
navigeerimise hääljuhiseid peakomplekti
vahendusel. Peakomplektiga ühendamisel saab ühendada ka
mobiiltelefoni ning helistada ja võtta kõnesid vastu seadme ja
peakomplekti vahendusel.
Seadme Garmin eLog diagnostika ja tõrgete
vaatamine
Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine
Kui seade Garmin eLog tuvastab diagnostika- või tõrkejuhtumi,
siis ilmub seadme ekraanile teavitus.
Juhtumi üksikasjade nägemiseks vali diagnostikat või tõrget
puudutav teavitus.
MÄRKUS. diagnostika- ja tõrkejuhtumite lisateavet vt
rakendusest Garmin eLog.
Logimise hooldusajalugu
Seadme hooldamise kuupäeva ja läbisõidu näidu andmeid saab
logida. Seade pakub mitmeid hoolduskategooriad, samuti saad
lisada kohandatud kategooriaid (Hoolduskategooriate lisamine,
lehekülg 13).
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali hoolduskategooria.
3 Vali Lisa kirje.
4 Sisesta läbisõidu näit ja vali Järgmine.
5 Sisesta kommentaar (valikuline).
6 Vali Valmis.
Hoolduskategooriate lisamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali > Lisa kategooria.
3 Sisesta kategooria nimi ja vali Valmis.
Hoolduskategooriate kustutamine
Hoolduskategooria kustutamisel kustutatakse ka vastava
kategooria kõik hooldusandmed.
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali > Kustuta kategooriaid.
3 Vali kustutatavad hoolduskategooriad.
4 Vali Kustuta.
Hoolduskategooriate ümbernimetamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali ümbernimetatav kategooria.
3 Vali > Muuda kategooria nime.
4 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Hooldusandmete kustutamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali hoolduskategooria.
3 Vali > Kustuta kirjeid.
4 Vali kustutatavad hooldusandmed.
5 Vali Kustuta.
Hooldusandmete redigeerimine
Hooldusandmete kommentaari ja kuupäeva ning läbisõidu näitu
saab redigeerida.
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali kategooria.
3 Vali väli.
4 Sisesta uued andmed ja vali Valmis.
Vabakäe funktsioonid
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali Bluetooth.
Teave traadita peatelefonide kohta
Seade saab juhtmevaba tehnoloogia abil häälega esitatavaid
navigeerimisjuhiseid traadita peatelefoni saata. Lisateabe
saamiseks mine http://www.garmin.com/bluetooth.
Juhtmevaba kiivrikomplekti paaristamine
MÄRKUS. navi juhiseid ja telefonikõnesid saab korraga vastu
võtta ainult üks kiivrikomplekt. Musa jaoks saab kasutada kuni
kahte kiivrikomplekti.
Selleks, et kiivri kaudu navi juhiseid vastu võtta, tuleb seade
siduda ühilduva kiivrikomplektiga.
1 Aseta peakomplekt ja Bluetooth seade teineteise suhtes kuni
10 m (33 jala) raadiusesse..
2 Luba seadmes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
3 Luba kiivris Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja muuda
kiivrikomplekt teistele Bluetooth seadmetele nähtavaks.
4 Vali Seaded > Bluetooth.
5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Teekonda läbides saadab seade juhised kiivrisse.
Käed-vabad helistamisest
MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ja
peakomplektide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni
või peakomplekti toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei
pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.
Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiat kasutades on võimalik
seade mobiiltelefoni ja peakomplekti või kiivriga ühendada ning
muuta see käed-vabad seadmeks. Et teada saada, kas sinu
Bluetooth tehnoloogiaga mobiiltelefon ühildub sinu seadmega,
külasta veebisaiti www.garmin.com/bluetooth.
Telefoni paaristamine
1 Aseta telefon ja dēzl seade teineteise suhtes 10 m (33 jala)
raadiusesse.
2 Luba telefonis Bluetooth traadita tehnoloogia ja määra telefon
leitavaks.
Vali
oma dēzl seadmes Seaded > Bluetooth.
3
4 Järgi telefoni ja dēzl seadme ekraanil näidatavaid juhiseid.
Vihjeid pärast seadmete paaristamist
• Peale esimest paaristamist ühendatakse kaks seadet igal
sisselülitamisel.
• Kui telefon on seadmega ühenduse loonud, saad
häälkõnesid vastu võtta.
• Kui seadme sisse lülitad, püüab see luua ühenduse
telefoniga, millega see viimati ühenduses oli.
• Vajadusel seadista telefon seadmega automaatselt ühendust
looma, kui seade sisse lülitatakse.
Helistamine
Numbri valimine
1 Vali Rakendused > Telefon > Vali nr.
13
2 Sisesta number.
3 Vali Vali nr.
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine
Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne
kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.
2 Vali kontaktkirje.
3 Vali Helista.
Asukohta helistamine
1 Vali Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali Helista.
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabumisel valige Vastan või Väldi.
Kõnede loendi kasutamine
Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui
kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.
2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimatine kõne.
3 Vali kõne.
Kõnesuvandid
Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.
• Heli telefoni suunamiseks vali .
VIHJE: kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme
välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad
privaatsust.
• Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide,
nagu kõneposti kasutamiseks.
• Mikrofoni vaigistamiseks vali .
• Kõne lõpetamiseks vali .
Kodu telefoninumbri salvestamine
VIHJE: pärast kodu telefoninumbri salvestamist saad kodu
telefoninumbrit muuta, kui muudad salvestatud asukohtade
loendist valikut “Kodu” (Salvestatud asukoha muutmine,
lehekülg 8).
1 Vali Rakendused > Telefon > > Määrake kodune tel nr.
2 Sisesta telefoninumber.
3 Vali Valmis.
Koju helistamine
Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.
Vali Rakendused > Telefon > Helista koju.
Täiendavate Bluetooth seadmete
paaristamine
1 Aseta peakomplekt või telefon ja Bluetooth seade teineteise
suhtes 10 m (33 jala) raadiusesse.
2 Luba seadmes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
3 Luba peakomplektis või telefonis Bluetooth juhtmevaba
tehnoloogia ja muuda peakomplekt teistele Bluetooth
seadmetele nähtavaks.
4 Vali oma seadmes Seaded > Bluetooth > Otsi seadmeid.
Kuvatakse läheduses olevate Bluetooth seadmete loend.
14
5 Vali loendist oma peakomplekt või telefon.
6 Vali OK.
Bluetooth seadme lahtiühendamine
Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda
paaristatud seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme
saab edaspidi automaatselt dēzl seadmega ühendada.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali seade, mida soovid lahti ühendada.
3 Tühjenda seadme märkeruut.
Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine
Saad paaristatud Bluetooth seadme kustutada, et vältida
edaspidi selle automaatset ühendamist dēzl seadmega.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali kustutatav seade.
3 Vali Ühenda seade lahti.
Rakenduste kasutamine
Abi kasutamine
Seadme kasutamisteabe saamiseks vali Rakendused > Abi.
Abiteemades tuhnimine
Valige Rakendused > Abi >
.
Smartphone Link
Smartphone Link on telefoni rakendus, mis võimaldab
andmesideühenduse kaudu asukohaandmeid telefoniga
sünkroonida ja pääseda juurde reaalajas andmetele. Seade
võtab vastu andmeid Smartphone Link kaudu, kasutades
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Reaalajaandmed on
saadaval Garmin reaalajateenuste tasuta ja tellimuspõhiste
plaanide kaudu (Garmin reaalajateenused, lehekülg 15).
Salvestatud asukohad ja viimati leitud asukohad sünkroonitakse
telefoniga iga kord, kui seade loob ühenduse Smartphone Link.
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine
Smartphone Link on kasutatav teatud nutitelefonides. Telefoni
ühilduvuse ja saadavuse teabe saamiseks ava aadress
www.garmin.com/smartphonelink või ava seadme
rakendustepood.
Laadi Smartphone Link rakenduste poest oma telefoni.
Teavet rakenduste allalaadimise ja installimise kohta vt oma
telefoni kasutusjuhendist.
Ühendamine rakendusega Smartphone Link
Enne ühendamist rakendusega Smartphone Link pead oma
telefoni alla laadima ja installima rakenduse Smartphone Link.
1 Käivita Smartphone Link oma telefonis.
2 Vali seadmes Seaded > Bluetooth.
3 Vali märkeruut Bluetooth.
4 Luba oma telefonis Bluetooth tehnoloogia ja otsi
lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.
5 Vali telefonis lähedalasuvate seadmete loendist oma seade.
6 Järgi telefonis ja seadmes kuvatavaid juhiseid ning kinnita
sidumispäring.
kuvatakse seadme olekuribal, kui Smartphone Link on
ühendatud.
Asukoha saatmine telefonist seadmesse
Smartphone Link on registreeritud kui teie telefoni
navigeerimisrakendus.
Rakenduste kasutamine
1 Oma telefonis valige nupp, et alustada navigeerimist
asukohta (vt telefoni kasutusjuhendit).
2 From the application menu, select Smartphone Link.
Kui ühendate oma seadme telefoniga järgmine kord,
edastatakse asukoht hiljutiste leidude hulka teie seadmes.
Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud
rakendusega Smartphone Link
Kui seade on telefoniga ühendatud ja võtab vastu Garmin
reaalajateenuseid, saab käed-vabad helistamise välja lülitada.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali oma telefon.
3 Tühjenda märkeruut Telefonikõned.
Garmin reaalajateenused
Enne funktsiooni Garmin reaalajateenused kasutamist peab
seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab
rakendus Smartphone Link (Ühendamine rakendusega
Smartphone Link, lehekülg 14).
Ühendamine rakendusega Smartphone Link annab juurdepääsu
Garmin reaalajateenustele. Garmin reaalajateenused pakuvad
tasuta ja tellimuspõhiseid plaane reaalajaandmete (nt liiklusolud
ja ilm) vaatamiseks sinu seadmes.
Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi
rakendustena. Teised teenused, nt Reaalajas liiklusteave,
täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu
seadmes. Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin
reaalajateenustele, on märgitud Smartphone Link sümboliga,
mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud rakendusega
Smartphone Link.
Garmin reaalajateenuste tellimine
Enne Garmin reaalajateenuste tellimist peate installima telefoni
rakenduse Smartphone Link.
1 Käivitage telefonis rakendus Smartphone Link (Ühendamine
rakendusega Smartphone Link, lehekülg 14).
2 Valige Minu konto
Kuvatakse teenuste ja tellimishindade loend.
3 Valige teenus.
4 Valige hind.
5 Valige Telli.
6 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Teave liikluskaameratest
Liikluskaamerad annavad reaalajas pilte liiklusoludest
põhimaanteedel ja ristmikel. Võite salvestada need kaamerad,
mida soovite regulaarselt jälgida.
Liikluskaamera salvestamine
Enne, kui saad seda funktsiooni kasutada, pead tellima
photoLive teenuse ning sinu seade peab olema ühenduses
Smartphone Link toetava telefoniga (Smartphone Link,
lehekülg 14).
See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
1 Vali Rakendused > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali ristmik.
5 Vali Salvesta.
Liikluskaamera vaatamine
Enne liikluskaamera vaatamist peate liikluskaamera salvestama
(Liikluskaamera salvestamine, lehekülg 15).
1 Valige Rakendused > photoLive.
2 Valige kaamera.
Rakenduste kasutamine
Teave ecoRoute kohta
Enne, kui saad ecoRoute™ funktsioone mõningates piirkondades
kasutada, tuleb sul osta avamiskood või ecoRoute tarvik.
Lisateavet leiate aadressil www.garmin.com/ecoroute.
MÄRKUS. funktsioon ecoRoute on saadaval vaid siis, kui seade
on autoga sõitmise režiimis.
ecoRoute funktsioon arvutab sihtkohta liikumise kütusekulu ja
hinna ning pakub tööriistasid kütusekulu vähendamiseks.
Funktsiooni ecoRoute pakutavad andmed on hinnangulised.
Andmeid ei loeta sõidukist, v.a juhul, kui kasutate ecoRoute HD
tarvikut.
Sõiduki ja sõiduharjumuste kohta täpsema kütuseteabe
saamiseks kalibreeri kütusekulu (Kütusekulu kalibreerimine,
lehekülg 15).
ecoRoute HD tarvik
Kui seade on ühendatud ecoRoute ecoRoute HD tarvikuga,
võtab seade vastu sõiduki andmeid reaalajas, nt veateated,
mootori pöörded ja akupinge. ecoRoute andmete arvutamisse
kaasab seade ka ecoRoute ecoRoute HD tarvikuga loetud
ecoRoute andmeid.
Tarvik ecoRoute HD ühildub vaid Bluetooth juhtmevaba
tehnoloogiaga seadmetega.
Külasta veebilehte www.garmin.com/ecoRoute.
Sõiduki profiili seadistamine
ecoRoute funktsioonide esmakordsel kasutamisel peate
sisestama sõiduki andmed.
1 Select Rakendused > ecoRoute™.
2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Kütuse hinna muutmine
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures.
2 Sisesta kütusehind ja vali Järgmine.
3 Vali Jah.
Kütusekulu kalibreerimine
Saate kalibreerida kütusekulu, et saada täpsemaid
kütusearuandeid, mis arvestavad konkreetse sõiduki omaduste
ja teie sõiduharjumustega. Kalibreerimine sooritage tankides.
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures.
2 Sisesta kütuse hind.
3 Sisesta kütuse kogus, mille sõiduk viimasest tankimisest on
kulutanud.
4 Sisestage vahemaa, mille pärast viimast tankimist olete
läbinud.
5 Vali Järgmine.
Seade arvutab keskmise kütusekulu.
6 Vali Salvesta.
Teave ecoChallenge'i kohta
ecoChallenge aitab sul säästa kütust, hinnates sinu
sõiduharjumusi. Mida suuremad on sinu ecoChallenge'i
tulemused, seda rohkem kütust säästad. ecoChallenge kogub
andmeid ja arvutab tulemuse alati, kui seade on liikumises ja
lülitatud auto kasutusrežiimile.
ecoChallenge'i tulemuste vaatamine
Valige Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge.
ecoChallenge'i tulemustest
Kiirendamine: kuvab sujuva kiirenduse tulemuse. Järsul
kiirendamisel kaotad punkte.
Kiirus: kuvab sinu sõiduki kütuse säästmiseks optimaalse
kiiruse tulemuse.
Kokku: kuvab keskmise kiiruse, kiirenduse ja pidurdamise
tulemuse.
15
Pidurdamine: kuvab sujuva pidurdamise tulemuse. Järsul
pidurdamisel kaotad punkte.
ecoChallenge'i tulemuste lähtestamine
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Vali > Lähtesta.
Kütusekulu teabe vaatamine
1 Valige Rakendused > ecoRoute™ > Kütusesääst.
2 Valige graafikul lõik, mida suumida.
Läbitud teekonna aruanded
Läbisõiduaruandes registreeritakse vahemaa, aeg, keskmine
kütusekulu ja kütuse maksumus sihtkohta jõudmiseks.
Läbisõiduaruanne luuakse iga läbitud teekonna kohta. Kui te
seadmel teekonna peatate, luuakse läbisõiduaruanne läbitud
vahemaa kohta.
Läbisõidu aruande vaatamine
Saad seadmes vaadata salvestatud läbisõitude aruandeid.
VIHJE: saad ühendada seadme arvutiga ja avada läbisõitude
aruanded seadme kaustas Aruanded.
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > Läb. teek. aruan..
2 Vali aruanne.
ecoRoute teabe lähtestamine
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > Sõiduki profiil.
2 Vali Lähtesta.
Nõuanded sõitmiseks
• Järgi kiirusepiiranguid. Enamiku sõidukite puhul saavutad
optimaalse kütusesäästu kiirusel 45–60 miili/h.
• Sõida ühtlase kiirusega.
• Pidurda ja kiirenda järkjärgult ja sujuvalt.
• Väldi liiklusummikuid ja tipptunde.
• Ära hoia jalga piduripedaalil.
• Kasuta kiirusehoidikut.
• Ajutise peatuse korral seiska mootor, ära lase töötada
tühikäigul.
• Ühenda lühisõidud üheks pikemaks, mitme peatusega
sõiduks.
• Lülita õhukonditsioneer välja ja ava aknad, kui sa just ei
sõida kiirteel.
• Sulge bensiinipaagi kork.
• Pargi varjus või garaažis.
• Laadi liigne koorem maha. Kõrvalda sõidukist tarbetud
esemed.
• Väldi koorma vedamist katusel. Kõrvalda katusekoorma
kandurid, kui neid ei kasutata.
• Hoia soovitatud rehvirõhku. Kontrolli rehvirõhku regulaarselt
ja enne pikki sõite.
• Hoia oma sõiduk heas korras ja järgi tootja soovitatud
hooldusintervalle.
• Vaheta õli ning õli- ja õhufiltreid regulaarselt.
• Kasuta madalaima klassi soovitatud kütust. Võimalusel
kasuta biokütuseid, nt E85 ja biodiislit.
myGarmin sõnumite vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link
(Ühendamine rakendusega Smartphone Link, lehekülg 14). See
funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Saad vaadata myGarmin sõnumeid, nt tarkvara- ja
kaardiuuenduste teavitusi.
1 Vali Rakendused > myGarmin™.
16
Kui sul on lugemata sõnumeid, kuvatakse lugemata sõnumite
arv myGarmin ikoonil.
2 Vali sõnumi teema.
Kuvatakse kogu sõnum.
Ilmateate vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link
(Ühendamine rakendusega Smartphone Link, lehekülg 14). See
funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
1 Valige Rakendused > Ilm.
2 Valige päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.
Ilmateade teise linna kohta
1 Valige Rakendused > Ilm > Hetke asukoht.
2 Tehke valik.
• Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
• Lemmiklinna lisamiseks valige Lisa linn ja sisestage linna
nimi.
Ilmaradari vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti
praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni.
Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm,
lumesadu, äikesetorm).
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmaradar.
Ilmahoiatuste vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused.
Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või
valitud linna ümbruses.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmateated.
Teeolude kontrollimine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Teeolud.
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete
kasutamise (Seade ja privaatsusseaded, lehekülg 18).
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.
Vali Rakendused > Kus ma olin.
Seadme kohandamine
Kaardi ja sõiduki seaded
Vali Seaded > Kaart ja sõiduk.
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni. Rohkem
ikoone leiad aadressilt www.garmingarage.com.
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.
Seadme kohandamine
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.
Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi
tööriistade menüüs.
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 10).
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.
Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel
seadet muudes Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiaga
seadmetes tuvastada.
Kaartide lubamine
Ekraaniseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Ekraan.
Värvirežiim: lülitab sisse seadme päeva- või öövärvid. Et seade
vastavalt kellaajale automaatselt päeva- või öövärvid valiks,
saad valida Auto.
Heledus: reguleerib ekraani heledust.
Ekraanivalgustuse väljalülitus: määrab aja, mille möödumisel
seade lülitub unerežiimile.
Ekraanipilt: lubab seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid
salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.
Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http://buy.garmin.com.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps.
2 Vali kaart.
Navigeerimisseaded
Navigeerimisseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Navigeerimine.
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.
Loodushoiualad: määrab vältimiseelistused sõidukile
rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega
aladele.
Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.
Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede
vältimise.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Piirangutega režiim: lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.
GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab
akut.
Arvutusrežiimi seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.
Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid
mis võivad olla pikemad.
Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille
läbimiseks võib kuluda rohkem aega.
Vähem kütust: arvutab teekonnad, mis võivad kulutada vähem
kütust kui teised teekonnad.
Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.
Simuleeritud asukoha seadmine
Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha
määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator.
2 Vali peamenüüs Vaata kaarti.
3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
4 Vali asukoha kirjeldus.
5 Vali Seadista asukoht.
Bluetooth i seaded
Vali Seaded > Bluetooth.
Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia.
Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Seadme kohandamine
Bluetooth keelamine
1 Valige Seaded > Bluetooth.
2 Valige Bluetooth.
Ekraaniseaded
Liiklusseaded
Liiklusseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Liiklus.
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.
Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks
teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad
liiklusandmed automaatselt.
Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.
Optimeeri marsruut: määrab, kas optimeeritud alternatiivseid
marsruute kasutatakse automaatselt või nõudmisel
(Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 4).
Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul
seade kuvab liiklushoiatuse.
Ühikute ja aja seaded
Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Ühikud ja aeg.
Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.
Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC
(universaalaja) kuva.
Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.
Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja
geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.
Kellaaja määramine
1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.
2 Vali:
• Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel
vali Automaatne.
• Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või
alla.
Keele ja klaviatuuri seaded
Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Keel ja klaviatuur.
Heli keel: määrab hääljuhiste keele.
Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.
MÄRKUS. teksti keele muutmine ei muuda kasutaja
sisestatud andmeid ega kaardi andmeid, nagu näiteks
tänavanimed.
Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.
17
Lähedushoiatuste seaded
Seadme lähtestamine
MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad
olema laaditud kohandatud huvipunktid.
Vali Seaded > Lähedushoiatus.
Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.
Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus
esitatakse.
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.
Seade ja privaatsusseaded
Seadme sätetega lehe avamiseks vali Seaded > Seade.
Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja
teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.
EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.
MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara
uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.
Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta
Garminiga.
Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide
myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete
vaikeväärtused.
1 Vali Seaded.
2 Vajadusel vali seadete kategooria.
3 Vali > Taasta.
Tehnilised andmed
Töötemperatuuri
vahemik
-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahemik
0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Toitesisend
Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga.
Toalaadijaga (ainult kodus või kontoris kasutamiseks).
Aku kasutusaeg
Kuni 1 tund, sõltuvalt seadistusest ja
kasutusest
Aku tüüp
Korduvlaetav liitium-ioonaku
Lisa
Tugi ja uuendused
Garmin Express™ tagab Garmin seadmete kaudu nendele
teenustele hõlpsa juurdepääsu.
• Toote registreerimine
• Toote kasutusjuhendid
Rakenduse Garmin Express seadistamine
1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
2 Külasta veebilehte www.garmin.com/express.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
nüMaps Guarantee™
Seadme teave
Seadme hooldamine
TEATIS
Ära pilla seadet maha.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
Väldi seadme märjaks saamist.
Korpuse puhastamine
TEATIS
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
puhastuslahusega immutatud lapiga.
2 Kuivata seade.
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisuta lappi veega.
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
toiteallikast.
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.
Varguse vältimine
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
• Ära hoia seadet kindalaekas.
• Registreeri seade aadressil http://my.garmin.com.
18
Seade võib saada tasuta kaardiuuenduse 90 päeva jooksul
alates satelliitide hankimisest sõidu ajal. Nõuded ja tingimused
leiad aadressilt www.garmin.com/numaps.
Seadme eluaegsed tellimused
Mõned mudelid sisaldavad seadme eluaegsete funktsioonide
tellimusi. Lisateabe saamiseks ava aadress www.garmin.com
/lmt.
LT: see mudel sisaldab eluaegset liiklusteabe tellimust ja
liiklusteabe vastuvõtjat.
LM: see mudel sisaldab nüMaps Lifetime™ tellimust, mis pakub
terve seadme kasutusea vältel igas kvartalis kaardiuuendusi.
Nõuded ja tingimused leiad aadressilt www.garmin.com/us
/maps/numaps_lifetime.
LMT: see mudel sisaldab nüMaps Lifetime tellimust, eluaegset
liiklusteabe tellimust ja liiklusteabe vastuvõtjat.
LMTHD või LMT-D: see mudel sisaldab nüMaps Lifetime
tellimust, eluaegset digitaalse liiklusteabe tellimust ja
digitaalse liiklusteabe vastuvõtjat.
Püsikaartide aktiveerimine
MÄRKUS. püsikaarte ei saa kasutada seadmetes, kuhu pole
kaarte eellaaditud.
MÄRKUS. püsikaardid tagavad kasutajale Garmin
kaardiuuendused kogu Garmin ühilduva toote kasutusea vältel
või nii kaua, kui Garmin saab kaardiandmeid kolmanda
osapoolena tegutsevalt tarnijalt (neist lühem). Toote “kasutusea”
definitsiooni ning muid olulisi sätteid ja tingimusi vt
veebiaadressilt www.garmin.com/numapslifetime.
1 Külasta veebilehte www.garmin.com/express.
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
MÄRKUS. seadme registreerimisel ja kui saadaval on
kaardiuuendus, saad e-kirjaga teavitusi.
Seadme teave
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin
Express
Võid kasutada tarkvara Garmin Express, et oma seadmesse
uusimaid kaarte ja tarkvaravärskendusi alla laadida ja installida.
Kaardiuuendused pakuvad värskeimaid kaardiandmeid, mis
aitavad su seadmel sihtpunkti viiva marsruudi täpselt ja tõhusalt
arvutada. Garmin Express on saadaval opsüsteemiga Windows
ja Mac arvutitele.
1 Ava arvutis aadress www.garmin.com/express.
®
®
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.
Andmehaldus
Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT ja
Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.
®
Faili tüübid
Seade toetab neid failitüüpe.
• Kaardid ja GPX-teekonnapunkti failid myGarmin
kaardistamistarkvarast, sh MapSource , BaseCamp™ ja
HomePort™ (Kohandatud huvipunktid, lehekülg 6).
• GPI kohandatud huvipunktide failid Garmini POI Loaderist
(Huvipunktide laadija installimine, lehekülg 7).
®
Mälukaartidest
2 Vali suvand:
• opsüsteemiga Windows arvutis vali Laadi Windowsi
jaoks alla (Laadi Windowsi jaoks).
• opsüsteemiga Mac arvutis vali Laadi Maci jaoks alla
(Laadi Maci jaoks).
3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
4 Käivita Garmin Express.
5 Ühenda seade GarminUSB-kaabli abil arvutiga.
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.
Mälukaardi installimine
Seade toetab microSD™ ja microSDHC mälukaarte.
1 Sisesta mälukaart seadme pesasse.
2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
6 Klõpsa Lisa seade.
Tarkvara Garmin Express tuvastab seadme.
7 Klõpsa Lisa seade.
8 Seadme lisamiseks Garmin Express tarkvarasse järgi
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui seadistamine on lõpetatud, otsib Garmin Express
tarkvara seadme jaoks kaardi- ja tarkvarauuendusi.
9 Tee valik:
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa
Installi kõik.
• Ühe uuenduse installimiseks klõpsa Vaata üksikasju ja
vali uuendus.
2
3
4
5
6
lehekülg 19).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Ava arvutis failibrauser.
Vali fail.
Vali Redigeeri > Kopeeri.
Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.
Vali Redigeeri > Kleebi.
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.
1 Lõpetage toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.
• Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.
GPS-signaali olekute vaatamine
Hoia nuppu
Lisa
all kolm sekundit.
19
ToitekaablidPower Cables
Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.
• Sõiduki toitekaabel
• USB-kaabel
• Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Ühenda seade sõiduki toitekaabliga.
• Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.
Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt. Mõned
kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com.
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEATIS
Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja
veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.
Kui seadet autos ei laeta, peate võib-olla vahetama välja sõiduki
adapteri otsas paikneva kaitsme.
1 Pöörake otsa À 90 kraadi vastupäeva, et see avada.
2
3
4
5
VIHJE: otsa eemaldamiseks peate kasutama münti.
Eemalda ots, hõbedane otsik Á ja kaitse Â.
Sisestage uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.
Asetage hõbedane otsik otsa sisse.
Lükake ots sisse ja pöörake seda 90 kraadi, et see uuesti
sõiduki toitekaabliga à lukustada.
Armatuurlauale kinnitamine
TEATIS
Kasutatavat liimainet on pärast paigaldamist äärmiselt raske
eemaldada.
Seadme kinnitamiseks armatuurlauale vastavalt teatud riikide
seadustikule, võib kasutada kinnitusketast. Lisateavet vt
www.garmin.com.
1 Puhasta ja kuivata armatuurlaua osa, mis jääb ketta
kinnituskoha alla.
2 Eemalda kettapõhja kleepuvalt osa kaitsev kattekile.
3 Aseta ketas armatuurlauale.
4 Eemalda plaadi ülaosalt läbipaistev plastmassist kaas.
5 Aseta iminapa kinnitus plaadi ülaosale.
6 Vajuta kang alla (ketta suunas).
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Vajuta hoidiku alumisel küljel olevat vabastusnuppu
2 Kalluta seadet ettepoole.
20
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
Täiendavate kaartide ostmine
1 Ava seadme tooteleht aadressil (www.garmin.com).
2 Klõpsa sakki Kaardid.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Lisavarustuse ostmine
Mine http://buy.garmin.com.
Tõrkeotsing
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
2 Kuivatage puhta ja kuiva lapiga.
3 Kinnitage iminapp (Seame ühendamine sõiduki toitega,
lehekülg 1).
Seade ei saa satelliidisignaale
• Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud
(Navigeerimisseaded, lehekülg 17).
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Seisa mitu minutit paigal.
Seade ei saa toidet
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine, lehekülg 20).
• Veendu,et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
• Veendu, et sõidki salongi temperatuur on vahemikus: -0 °
kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F).
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.
Aku tühjeneb kiiresti
• Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded, lehekülg 17).
• Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded,
lehekülg 17).
• Vähenda helitugevust (Helitugevuse reguleerimine,
lehekülg 1).
• Keela Bluetooth juhtmevabad rakendused (Bluetooth
keelamine, lehekülg 17).
• Lülita seade unerežiimile, kui sa seda ei kasuta (Unerežiimi
sisenemine ja sealt väljumine, lehekülg 1).
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina
Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTPprotokolli kaudu. MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme,
mitte eemaldatava draivina. MTP-režiimi toetavad opsüsteemid
Windows 7, Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3
koos rakendusega Windows Media Player 10.
®
Tõrkeotsing
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena
Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites
luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis. USBmassmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või
mälumahuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid
enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USBmassmälurežiimi.
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena ega eemaldatava draivi või
mälumahuna
1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
2 Lülita seade välja.
3 Ühenda USB-kaabel arvuti ja seadme USB-porti.
VIHJE: seade tuleb ühendada otse arvuti USB-porti, mitte
USB-jaoturisse.
Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või
USB-massmälurežiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga
ühendatud seadme pilt.
Telefon ei ühendu seadmega
• Vali Seaded > Bluetooth.
Välja Bluetooth seadeks peab olema Lubatud.
• Luba telefonis Bluetooth tehnoloogia ja hoia telefoni
seadmest 10 m raadiuses.
• Lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com/bluetooth.
Tõrkeotsing
21
Indeks
A
aadressid, otsimine 7
abi. 14 Vt samuti tootetugi
ajaseaded 17
aktiivne sõidurea juhendamine 3
aku
kestvuse pikendamine 20
laadimine 1, 20
probleemid 20
algseadistus 12
armatuurlaua kinnitus 20
aruanded, reis 11
arvuti, ühendamine 19–21
asukohad 7, 16
helistamine 14
hiljuti leitud 7
hooned 6
kodu määramine 7
otsimine 5, 7
praegune 7
salvestamine 7
simuleeritud 17
asukohtade otsimine. 5 Vt samuti asukohad
aadressid 7
asulad 7
kategooriad 6
koordinaadid 7
ristmikud 7
automaatne helitugevus, lubamine 1
B
Bluetooth tehnoloogia 12, 21
paaristatud seadme kustutamine 14
Bluetooth-tehnoloogia 13
keelamine 17
seaded 17
seadme lahtiühendamine 14
sisselülitamine 13
D
diagnostika 13
E
ecoChallenge 15
ecoChallenge'i tulemus 15
lähtestamine 16
ecoRoute 15, 16
ecoChallenge score 15
ecoChallenge'i tulemus 15, 16
kütusekulu kalibreerimine 15
läbitud teekonna aruanded 16
Läbitud teekonna aruanne 16
Sõiduki profiil 15
ecoRouteHD, tarvik 15
eespool
kohandamine 8
teenuste otsimine 8
ekraan, heledus 1
ekraaninupud 1
ekraanipildid 17
ekraaniseaded 17
eksportimine
juhilogid 12
jurisdiktsiooni kokkuvõtted 11
reisi aruanded 11
EULA-d 18
F
failid
edastamine 19
toetatud tüübid 19
Foursquare 6
G
Garmin Express 18
seadme registreerimine 18
tarkvara uuendamine 18, 19
Garmin reaalajateenused 15
22
Garmini reaalajateenused, tellimine 15
geopeitus 7
GPS 1, 19
H
heledus 1
heli, läheduspunktid 18
helistamine 13
helitugevus, reguleerimine 1
hiljuti leitud asukohad 7
hoiatusikoonid 9
hoidik, eemaldamine 20
hoidiku eemaldamine 20
hooldusajalugu
andmed 13
kategooriad 13
kustutamine 13
muutmine 13
hooned 6
huvipunktid (POI) 6
hooned 6
Huvipunktide laadija 7
kohandatud 6, 7
lisad 7
veokid 6
Huvipunktide laadija 7
hädaabiteenused 7
hääljuhis 13
I
ID-number 18
IFTA (International Fuel Tax
Agreement), jurisdiktsiooni kokkuvõte 11
ikoonid, olekuriba 1
ilm 16
radar 16
teeolud 16
Iminapp 20
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 11
eksporditud kokkuvõtted ja aruanded 11
kütuseandmed 11
reisi aruanded 11
J
juhid
lisamine 12
veok 12
juhilogi 12
jurisdiktsiooni kokkuvõte 11
järgmine pööre 2
K
kaablid, toide 20
kaamerad, ohutus 9
kaardi 2D-vaade 10
kaardi 3D-vaade 10
kaardi vaade
2D 10
3D 10
kaardid 3, 8, 17
andmeväli 2, 8, 10
detailsus 16
kihid 10
nüMaps Guarantee 18
nüMaps Lifetime 18
ostmine 20
püsi- 18
sümbolid 2
teekondade vaatamine 2, 3
teema 16
uuendamine 18, 19
veok 9
kaardikihid, kohandamine 10
kaart, tööriistad 8
kaitse, vahetamine 20
keel
hääl 17
klaviatuur 17
Kiirotsing 6
kiiruskaamerad, tellimused 9
klaviatuur
keel 17
paigutus 17
kodu
asukoha redigeerimine 2, 8
asukohtade määramine 7
helistamine 14
sõitmine 2, 8
telefoninumber 14
kohandatud huvipunktid 6, 7
Kojusõit 2, 8
koordinaadid 7
Kus ma olen? 7
kustutamine
hooldusandmed 13
hoolduskategooriad 13
paaristatud Bluetooth seade 14
reisid 4
kõned 13, 14
ajalugu 14
helistamine 13, 14
häälvalimine 14
keelamine 15
kodu 14
kontaktid 14
tegemine 13
vaigistamine 14
vastamine 14
vastuvõtmine 14
kõnedele vastamine 14
kütus, hinnad 15
kütuse hind, muutmine 15
kütuseandmed 11
kütusekulu kalibreerimine 15
kütusesääst 16
Kütusesääst. 15 Vt samuti ecoRoute
kütusetase, tanklad 7
L
lahtiühendamine, Bluetooth seade 14
laiuskraad ja pikkuskraad 7
liiklus 9–11, 17
alternatiivne teekond 4
eluaegsed tellimused 18
kaamerad 15
kaart 9
tellimuse aktiveerimine 10
tellimuste lisamine 10
ummikud 9
vastuvõtja 10
viivituste otsimine 9
liikluskaamerad 15
vaatamine 15
lisad, kohandatud huvipunktid 7
lisavarustus 20
Läbitud teekonna aruanded 16
läheduspunktide hoiatused, seaded 18
lähtestamine
reisiandmed 9
seade 18
M
maastikul navigeerimine 5
microSD kaart, installimine 19
muutmine, salvestatud reisid 4
mälukaart 19
myGarmin, sõnumid 16
myTrends, teekonnad 4
N
navigeerimine 2, 6
maastikul 5
seaded 17
teekondade eelvaade 3
nüMaps Guarantee 18
nüMaps Lifetime 18
O
otseteed
kustutamine 7
lisamine 7
Indeks
otsingupiirkonna muutmine 5
otsinguriba 5
P
paaristamine 13
lahtiühendamine 14
paaristatud seadme kustutamine 14
peakomplekt 13, 14
telefon 13, 21
parkimine, viimane koht 7
peakomplekt, paaristamine 13, 14
piirangud., sõiduk 1
praegune asukoht 7
profiilid
aktiveerimine 2
veok 1, 2
puuteekraani puhastamine 18
pöördepunktid 3
püsikaardid 18
R
regulatsioonid, töötunnid 11
reisiandmed 18
reisiinfo 8
lähtestamine 9
vaatamine 9
reisilogi, vaatamine 9
reisiplaneerija 3, 4
kujunduspunktid 4
reisi redigeerimine 4
remonditöökodade nimekiri 6
reports, Läbisõit 16
ristmikud, otsimine 7
S
saadetised
lisamine 12
töötunnid 12
salvestamine, praegune asukoht 7
salvestatud asukohad 4
kategooriad 8
kustutamine 8
muutmine 8
satelliitsignaalid
vaatamine 19
vastuvõtt 1
seaded 17, 18
seadete taastamine 18
seadme hooldamine 18
seadme ID 18
seadme kinnitamine
armatuurlaud 20
auto 1
eemaldamine hoidikust 20
iminapp 1
seadme kohandamine 16
seadme laadimine 1, 20
seadme paigaldamine, Iminapp 20
seadme puhastamine 18
seadme registreerimine 18
shipments 12
sidumine 12
sihtkohad. Vt asukohad
simuleeritud asukohad 17
Smartphone Link 14
Garmin reaalajateenused 14
kõnede keelamine 15
ühendamine 14
suunad 3
sõiduki profiil, veok 1, 2
Sõiduki profiil 15
sõiduki toitejuhe 1
sõidusuunad 3
teekonnad 2
alustamine 2, 3
arvutamine 3
arvutusrežiim 4, 17
eelvaade 3
kaardil vaatamine 2, 3
kujundamine 3
lõpetamine 3
myTrends 4
punkti lisamine 3, 4
soovitatud 4
teemaksud, vältimine 4
Teenindustunnid, shipments 12
teenuste otsimine, eespool 8
teeolud, ilm 16
tehnilised andmed 18
telefon, paaristamine 13, 14, 21
telefonikõned, vastuvõtmine 14
telefoniraamat 14
tellimused
Garmini reaalajateenused 15
liiklus 18
nüMaps Lifetime 18
toitejuhtmed, sõiduk 1
toitekaablid 20
kaitsme vahetamine 20
toitenupp 1
toote registreerimine 18
tootetugi 14
traadita peakomplekt 13
traadita peatelefon 13
tõrked 13
tõrkeotsing 20, 21
tööolek 11
tööriistad, kaart 8
töötunnid 11–13
juhid 12
saadetised 12
tööolek 11
U
unerežiim 1
USB, lahtiühendamine 19
uuendamine
kaardid 19
tarkvara 19
V
vabakäetelefoniga helistamine 13
vargus, vältimine 18
veok
haagis 2
huvipunktid 6
juhid 12
kaart 9
profiilid 1, 2
Veok, shipments 12
vältimised 5
keelamine 5
kustutamine 5
piirkond 5
tee 5
tee tüübid 5
teemaksud 4
T
tarkvara
uuendamine 18, 19
versioon 18
teavitused 12
teekonna kujundamine 3
Indeks
23
support.garmin.com
Oktoober 2017
190-01805-04_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising