Garmin | dēzl™ 770LMT-D | User guide | Garmin dēzl™ 770LMT-D Kullanım Kılavuzu

Garmin dēzl™ 770LMT-D Kullanım Kılavuzu
dēzl™ 770 Serisi
Kullanma Kılavuzu
© 2015 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları
Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden
ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com
adresine gidin.
Garmin ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.
®
BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ve nüMaps Lifetime™; Garmin Ltd.
veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.
®
Bluetooth marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare ; Foursquare Labs, Inc.
şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. microSD™ ve microSDHC logosu; SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. Windows , Windows Vista ve Windows XP ; Microsoft
Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Mac , Apple Inc'in ticari markasıdır. HD Radio™ ve HD logosu iBiquity Digital Corporation'ın ticari markalarıdır. HD Radio
Teknolojisi, iBiquity Digital Corporation lisansı altında üretilmiştir. ABD patentleri ve yabancı patentler.
®
®
®
®
®
®
İçindekiler
Başlarken ........................................................................ 1
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama .................................................... 1
GPS Sinyallerini Alma ................................................................. 1
Durum Çubuğu Simgeleri ........................................................... 1
Ekran Düğmelerini Kullanma ...................................................... 1
Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma ....................... 1
Cihazı Kapatma ..................................................................... 1
Ses Düzeyini Ayarlama ............................................................... 1
Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme ..................................... 1
Ekran Parlaklığını Ayarlama ....................................................... 2
Taşıt Profilleri................................................................. 2
Taşıt Profili Ekleme ..................................................................... 2
Taşıt Profili Etkinleştirme ............................................................ 2
Römork Bilgilerinizi Değiştirme ................................................... 2
Taşıt Profili Düzenleme ............................................................... 2
Varış Noktanıza Gitme................................................... 2
Rotalar ........................................................................................ 2
Rota Başlatma ............................................................................ 2
Eve Gitme .............................................................................. 2
Haritadaki Rotanız ...................................................................... 2
Aktif Yol Rehberi .................................................................... 3
Dönüş Listesini Görüntüleme ................................................. 3
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme ............................. 3
Rotanıza Konum Ekleme ............................................................ 3
Rotanızı Şekillendirme ................................................................ 3
Sapma Alma ............................................................................... 3
Rotayı Durdurma ........................................................................ 3
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme ......................................... 3
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma ............................................. 3
Çoklu Rota Önizlemesi ............................................................... 4
Yolculuk Planlayıcı ...................................................................... 4
Yolculuk Planlama ................................................................. 4
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon ........................................... 4
Yolculuktaki Durakların Sıralamasını Düzeltme ..................... 4
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama ..... 4
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme ............................... 4
Yolculuk Rota Tespiti Seçeneklerini Değiştirme .................... 4
Yolculuk Programlama ........................................................... 4
Önerilen Rotaları Kullanma ......................................................... 5
Gecikmelerden, Geçiş Ücretlerinden ve Belirli Alanlardan
Sakınma ......................................................................................5
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Sakınma ....................... 5
Ücretli Yollardan Sakınma ..................................................... 5
Geçiş Kartlarından Sakınma .................................................. 5
Yoldan Sakınma Özellikleri .................................................... 5
Düşük Emisyon Bölgelerinden Sakınma ................................ 5
Özel Sakınmalar .................................................................... 5
Yol Dışı Navigasyon ................................................................... 5
Konumları Bulma............................................................ 6
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma .............................. 6
Arama Alanını Değiştirme ........................................................... 6
İlgileniln Noktalr .......................................................................... 6
Kategoriye Göre Konum Bulma ............................................. 6
Kategori İçinde Arama Yapma ............................................... 6
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme .......... 6
Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma ........................................ 6
TruckDown İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma ....................... 6
Foursquare® .......................................................................... 7
Özel Önemli Nokta ................................................................. 7
Arama Araçları ............................................................................ 7
Adres Bulma .......................................................................... 7
Kavşak Bulma ........................................................................ 7
İlçe Bulma .............................................................................. 7
İçindekiler
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma ................................. 7
Son Varış Noktalarını Bulma ...................................................... 7
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme ............................... 7
Son Otopark Yerinizi Bulma ........................................................ 7
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme ......................................... 7
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma ................................... 8
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma ................................. 8
Kısayol Ekleme ........................................................................... 8
Kısayolu Kaldırma .................................................................. 8
Konumları Kaydetme .................................................................. 8
Konum Kaydetme .................................................................. 8
Geçerli Konumunuzu Kaydetme ............................................ 8
Ev Konumu Kaydetme ........................................................... 8
Kaydedilmiş Konumu Düzenleme .......................................... 8
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama ................................... 8
Kaydedilmiş Konumu Silme ................................................... 8
Haritayı Kullanma........................................................... 8
Harita Araçları ............................................................................. 9
Harita Aracı Görüntüleme ...................................................... 9
Harita Araçlarını Etkinleştirme ............................................... 9
Yol üzerindekiler ......................................................................... 9
Yaklaşmakta Olan İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma .......... 9
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme ........................... 9
Yolculuk Bilgileri .......................................................................... 9
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme .................................... 9
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme .......................................... 9
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme ......................................... 9
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama ................................................... 9
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme .................................................... 9
Haritada Trafiği Görüntüleme ................................................. 9
Kazaları Arama ...................................................................... 9
Kamyon Haritasını Görüntüleme ................................................ 9
Uyarı ve İkaz Simgeleri ............................................................. 10
Kısıtlama Uyarıları ............................................................... 10
Yol Durumu Uyarıları ........................................................... 10
Uyarılar ................................................................................ 10
Radar Kameraları ..................................................................... 10
Haritayı Özelleştirme ................................................................ 10
Harita Katmanlarını Özelleştirme ......................................... 10
Harita Verileri Alanını Değiştirme ......................................... 10
Harita Perspektifini Değiştirme ............................................. 10
Trafik.............................................................................. 10
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma .......................... 10
Smartphone Link'i Kullanarak Trafik Verisi Alma ...................... 11
Trafik Alıcısı .............................................................................. 11
Trafik Alıcısını Konumlandırma ............................................ 11
Trafik Abonelikleri Hakkında ..................................................... 11
Aboneliği Etkinleştirme ......................................................... 11
Trafik Aboneliklerini Görüntüleme ........................................ 11
Trafik Aboneliği Ekleme ....................................................... 11
Trafiği Etkinleştirme .................................................................. 11
Taşıt ve Sürücü Araçları.............................................. 11
IFTA .......................................................................................... 11
Yakıt Verilerini Girme ........................................................... 11
Yakıt Verilerini Düzenleme ................................................... 11
Sınır Özetini Görüntüleme ve Verme ................................... 11
Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma .............. 12
Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını
Görüntüleme ........................................................................ 12
Hizmet Saatleri Hakkında ......................................................... 12
Görev Durumunuzu Kaydetme ............................................ 12
Sürücüler Hakkında ............................................................. 12
Sürücü Günlüklerini Görüntüleme ve Düzenleme ................ 12
Sevkiyat Ekleme .................................................................. 13
Sürücü Günlüğünü Dışa Aktarma ........................................ 13
i
Garmin eLog ............................................................................. 13
dēzl Cihazınızın Garmin eLog Özelliklerini Ayarlama .......... 13
dēzl Cihazınızda Garmin eLog Bilgilerini Görüntüleme ....... 13
Garmin eLog Tanılama Ve Arıza Etkinliklerini
Görüntüleme ........................................................................ 13
Servis Geçmişini Kaydetme ...................................................... 13
Servis Kategorisi Ekleme ..................................................... 13
Servis Kategorilerini Silme ................................................... 13
Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma ........................... 14
Servis Kayıtlarını Silme ........................................................ 14
Servis Kaydını Düzenleme ................................................... 14
Hands-Free Özellikleri.................................................. 14
Kablosuz Teknolojisini Bluetooth Etkinleştirme ........................ 14
Kablosuz Kulaklık Hakkında ..................................................... 14
Kablosuz Kulaklığı Eşleştirme .............................................. 14
Hands-Free Arama Hakkında ................................................... 14
Telefonunuzu Eşleştirme ..................................................... 14
Arama Yapma ...................................................................... 14
Arama Alma ......................................................................... 14
Arama Geçmişini Kullanma .................................................. 14
Aramada Seçeneklerini Kullanma ........................................ 14
Ev Telefon Numarasını Kaydetme ....................................... 15
Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme ............................................ 15
Bluetooth Cihazın Bağlantısını Kesme ..................................... 15
Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme ......................................... 15
Uygulamaları Kullanma................................................ 15
Yardımı Kullanma ..................................................................... 15
Yardım Konularını Arama .................................................... 15
Smartphone Link ....................................................................... 15
Smartphone Link Yükleme ................................................... 15
Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma ........................ 15
Bir Konumu Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme ........... 15
Smartphone Link Bağlıyken Aramaları Devre Dışı
Bırakma ................................................................................ 15
Garmin Canlı Hizmetleri ............................................................ 15
Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma .............................. 16
Trafik Kameraları Hakkında ................................................. 16
ecoRoute Hakkında .................................................................. 16
ecoRoute HD Aksesuarı ...................................................... 16
Taşıtı Ayarlama .................................................................... 16
Yakıt Fiyatını Değiştirme ...................................................... 16
Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme ........................................... 16
ecoChallenge Hakkında ....................................................... 16
Yakıt Tasarrufu Bilgilerini Görüntüleme ............................... 16
Yol Raporları ........................................................................ 16
ecoRoute Bilgilerini Sıfırlama ............................................... 16
Sürüş İpuçları ....................................................................... 17
myGarmin Mesajlarını Görüntüleme ......................................... 17
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme ..................................... 17
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme .................. 17
Hava Durumu Radarını Görüntüleme .................................. 17
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme ............................... 17
Yol Durumunu Görüntüleme ................................................ 17
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme .................. 17
Saati Ayarlama ..................................................................... 18
Dil ve Klavye Ayarları ................................................................ 18
Yakınlık Uyarıları Ayarları ......................................................... 18
Cihaz ve Gizlilik Ayarları ........................................................... 18
Ayarları Geri Yükleme ............................................................... 19
Cihaz Bilgileri................................................................ 19
Cihaz Bakımı ............................................................................ 19
Dış Kılıfı Temizleme ............................................................. 19
Dokunmatik Ekranı Temizleme ............................................ 19
Hırsızlıktan Kaçınma ............................................................ 19
Cihazı Sıfırlama ........................................................................ 19
Teknik Özellikler ....................................................................... 19
Ek................................................................................... 19
Destek ve Güncellemeler .......................................................... 19
Garmin Express Öğesini Ayarlama ...................................... 19
nüMaps Guarantee™ ........................................................... 19
Lifetime Abonelikleri ............................................................. 19
Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme ......... 19
Veri Yönetimi ............................................................................ 20
Dosya Türleri ........................................................................ 20
Bellek Kartları Hakkında ...................................................... 20
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama ........................................... 20
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma ............................................ 20
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme ....................................... 20
Güç Kabloları ............................................................................ 20
Cihazı Şarj Etme .................................................................. 20
Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme .............. 21
Gösterge Paneline Montaj ........................................................ 21
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma ...................................... 21
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma .......................................... 21
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma ............................................ 21
Suluğu Ön Camdan Çıkarma ............................................... 21
Ek Harita Satın Alma ................................................................ 21
Aksesuar Satın Alma ................................................................ 21
Sorun Giderme............................................................. 21
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor ............................. 21
Cihazım uydu sinyallerini almıyor ............................................. 21
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor .................................................... 21
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor ............................................ 21
Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak
görünmüyor ............................................................................... 21
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak
görünmüyor ............................................................................... 21
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir
sürücü ya da birim olarak görünmüyor ..................................... 22
Telefonum cihaza bağlanmıyor ................................................ 22
Dizin............................................................................... 23
Cihazı Özelleştirme...................................................... 17
Harita ve Taşıt Ayarları ............................................................. 17
Haritaları Etkinleştirme ......................................................... 17
Navigasyon Ayarları .................................................................. 17
Hesaplama Modu Ayarları ................................................... 18
Simülasyon Konumu Ayarlama ............................................ 18
Bluetooth Ayarları ..................................................................... 18
Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma ........................................... 18
Ekran Ayarları ........................................................................... 18
Trafik Ayarları ........................................................................... 18
Birim ve Saat Ayarları ............................................................... 18
ii
İçindekiler
Başlarken
UYARI
Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki
Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri kılavuzuna bakın.
• Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (Cihazı
Taşıt Gücüne Bağlama, sayfa 1).
• GPS sinyallerini alın (GPS Sinyallerini Alma, sayfa 1).
• Ses düzeyini (Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 1) ve ekran
parlaklığını (Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 2)
ayarlayın.
• Kamyonunuz için taşıt profilini ayarlayın (Taşıt Profili Ekleme,
sayfa 2).
• Varış noktanıza gidin (Rota Başlatma, sayfa 2).
GPS sinyali durumu
Bluetooth teknolojisi durumu (Bluetooth etkinleştirildiğinde
görünür)
®
Taşıt profili göstergesi
HOS
Garmin eLog™ durumu. Mevcut ELD bilgisini görüntülemek
için seçin. Simge mavi renkteyken cihaz Garmin eLog uygulamasına bağlıdır.
Günün saati
Pil durumu
Smartphone Link'e bağlı
Sıcaklık
Okunmamış myGarmin™ mesajlar
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama
UYARI
Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması
nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini
önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.
1 Taşıt güç kablosunu À montaj aparatındaki USB portuna
takın.
Servis saatleri durumu kısayolu
Ekran Düğmelerini Kullanma
•
•
•
•
•
Önceki menü ekranına dönmek için
öğesini seçin.
Ana menüye hızlıca dönmek için
öğesini basılı tutun.
Daha fazla seçenek görmek için veya öğesini seçin.
Daha hızlı kaydırmak için veya öğesini basılı tutun.
Geçerli ekrana ait seçenekler menüsünü görmek için
öğesini seçin.
Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan
Çıkma
2 Yerine oturuncaya kadar suluğun  üzerindeki montaj kitine
Á bastırın.
Montaj kitindeki Garmin logosunun sağ kısmı yukarı
bakmalıdır.
Suluğu ön cama bastırın ve kolu à tekrar ön cama doğru
döndürün.
Montaj kitinin üst kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki
yuvaya geçirin.
Montaj kitinin alt kısmını yerine oturuncaya kadar cihaza
bastırın.
Taşıt kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına
takın.
Cihazınız kullanılmadığında pil gücünden tasarruf etmek için
uyku modunu kullanabilirsiniz. Uyku modundayken cihazınız çok
az güç kullanır ve kullanılacağı zaman uyku modundan hızlıca
çıkabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı uyku moduna geçirerek daha
hızlı şarj edebilirsiniz.
Güç tuşuna À basın.
®
3
4
5
6
GPS Sinyallerini Alma
Cihazınızla navigasyon yapabilmek için uydu sinyallerini
alabilmeniz gerekir. Durum çubuğundaki
simgesi uydu
sinyal gücünü gösterir. Uydu sinyallerini almak birkaç dakika
sürebilir.
1 Cihazı açın.
2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
3 Gerekirse, yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık bir alana
çıkın.
Durum Çubuğu Simgeleri
Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum
çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri
görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi
görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.
Başlarken
Cihazı Kapatma
1 Ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu
basılı tutun.
Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu
komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz uyku
moduna girer.
2 Kapalı'yı seçin.
Ses Düzeyini Ayarlama
1 Ses'ni seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
• Cihazı sessize almak için öğesini seçin.
• İlave seçenekler için öğesini seçin.
Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme
Cihazınız arka plan gürültüsüne bağlı olarak ses düzeyini
otomatik olarak artırıp azaltabilir.
1 Ses > öğesini seçin.
2 Otomatik Ses Düzeyi öğesini seçin.
1
Ekran Parlaklığını Ayarlama
Taşıt Profili Düzenleme
1 Şunu seçin: Ayarlar > Ekran > Parlaklık öğesini.
2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
Kamyon bilgilerini değiştirmek ya da yeni taşıt profiline; taşıt
tanımlama numarası, römork numarası veya yolölçer okuması
gibi detaylı bilgiler eklemek için bir taşıt profilini
düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bir taşıt profilini silebilir ya da
yeniden adlandırabilirsiniz.
1 Ayarlar > Taşıt Profili şeçeneğini belirleyin.
2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.
3 Bir seçenek belirleyin:
• Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için simgesini seçin ve
düzenlemek için alanı seçin.
• Taşıt profilini yeniden adlandırmak için > Profili
Yeniden Adlandır seçeneğini belirleyin.
• Taşıt profilini silmek için > Sil seçeneğini belirleyin.
Taşıt Profilleri
UYARI
Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde
taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda
uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde,
cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz
önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş
kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat
edin.
Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı
şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda
bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları
her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.
Bir kamyon için taşıt profili etkinleştirdiğinizde, cihaz; taşıtınız
için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak
yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.
Taşıt Profili Ekleme
dēzl cihazınızı kullanacağınız her kamyon için bir taşıt profili
eklemelisiniz.
1 Ayarlar > Taşıt Profili > öğesini seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Kalıcı olarak kargo alanı bağlanmış bir kapalı kasa
kamyon eklemek için Kapalı Kasa Kamyon öğesini seçin.
• Traktör veya traktör römorku kombinasyonu eklemek için
Traktör öğesini seçin.
3 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
Taşıt profili ekledikten sonra, taşıt tanımlama numarası veya
römork numarası gibi ek bilgileri girmek için profili
düzenleyebilirsiniz (Taşıt Profili Düzenleme, sayfa 2).
Taşıt Profili Etkinleştirme
Taşıt profilini etkinleştirmeden önce, profil eklemeniz gerekir
(Taşıt Profili Ekleme, sayfa 2).
1 Ayarlar > Taşıt Profili seçin.
2 Taşıt profili seçin.
Ölçümleri, toplam ağırlığı ve tehlikeli maddeleri içeren taşıt
profili bilgileri görünür.
3 Seç'i seçin.
Römork Bilgilerinizi Değiştirme
Römork bilgilerinizi değiştirmeden önce, traktör için bir taşıt
profili girmeniz gerekir (Taşıt Profili Ekleme, sayfa 2).
Traktörünüzdeki römorku değiştirdiğinizde, traktör bilgilerinizi
değiştirmeden taşıt profilinizdeki römork bilgilerini
değiştirebilirsiniz. Sık kullanılan römorklar arasında hızlıca geçiş
yapabilirsiniz.
1 Ayarlar > Taşıt Profili seçin.
2 Römorkla birlikte kullanılacak traktör taşıt profilini seçin.
öğesini seçin.
3
4 Bir seçenek belirleyin:
• Geçmiş römork yapılandırmasını kullanmak için listeden
bir römork yapılandırması seçin.
• Yeni bir römork yapılandırması girmek için Yeni
Yapılandırma öğesini seçin ve römork bilgilerini girin.
2
Varış Noktanıza Gitme
Rotalar
Rota, şimdiki konumuzdan varış noktasına kadar olan yoldur.
Rota, varış noktasına giden yol üzerinde birden çok konum ve
durak içerebilir (Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 3). Cihaz,
rota hesaplama modu (Rota Hesaplama Modunu Değiştirme,
sayfa 3) ve sakınmalar (Gecikmelerden, Geçiş Ücretlerinden
ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 5) gibi navigasyon
ayarlarından seçebileceğiniz tercihlere bağlı olarak varış
noktanıza giden rotayı hesaplar. Ayrıca, cihaz etkin taşıt profili
için uygun olmayan yollardan sakınır (Taşıt Profilleri, sayfa 2).
Rota Başlatma
1 Nereye? öğesini seçin.
2 Arama Gir seçeneğini belirleyin, bir arama terimi girin ve
(Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 6).
İPUCU: Ayrıca, kategorileri, arama araçlarını veya diğer
yöntemleri kullanarak arama yapabilirsiniz (Konumları Bulma,
sayfa 6).
3 Bir konum seçin.
4 Git öğesini seçin.
Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki
bilgileri kullanarak sizi yönlendirir (Haritadaki Rotanız,
sayfa 2).
Ek konumlarda durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar
ekleyebilirsiniz (Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 3). Ayrıca,
izlenen yolu değiştirmek için rotayı şekillendirebilirsiniz (Rotanızı
Şekillendirme, sayfa 3).
Eve Gitme
Nereye? > Eve Git'i seçin.
Ev Konumu Bilgilerinizi Düzenleme
1 Şunu seçin: Nereye? > Kaydedildi > Ev.
seçimini yapın.
2
> Düzenle'yi seçin.
3
4 Değişikliklerinizi girin.
5 Bitti'yi seçin.
Haritadaki Rotanız
DUYURU
Hız limiti özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, yoldaki hız
limiti işaretlerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen
gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin
uygulamadaki tüm trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan
dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme
celbinden sorumlu olmayacaktır.
Taşıt Profilleri
Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri
kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir.
• Rotanızdaki konumların sırasını ayarlamak ve konum
eklemek için Aktif Rotaya Ekle seçeneğini belirleyin.
Cihazınız, eklenen konumu dahil etmek için rotayı yeniden
hesaplar ve konumları sıralamanız konusunda sizi yönlendirir.
Rotanızı Şekillendirme
Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemler için talimatlar haritanın
üst kısmında görünür. À sembolü, eylem tipini veya kullanılabilir
durumdaysa hangi şeritte seyahat ettiğinizi belirtir. Ayrıca, cihaz
sonraki eyleme olan mesafeyi Á, sokağın adını veya eylemle
ilişkili çıkışı Â görüntüler.
Renkli bir çizgi à rotanızda izlenen yolu harita üzerinde gösterir.
Harita üzerindeki oklar Ä yaklaşmakta olan dönüşleri belirtir.
Varış noktanıza yaklaştığınızda, damalı bir bayrak varış
noktanızın konumunu belirtir.
Taşıtınızın hızı Å, seyahat etmekte olduğunuz yol Æ ve tahmini
varış zamanınız Ç haritanın altında görünür. Diğer bilgileri
görüntülemek için varış zamanı veri alanını özelleştirebilirsiniz
(Harita Verileri Alanını Değiştirme, sayfa 10).
Siz ana yollarda seyahat ederken hız sınırını gösteren bir veri
alanı görünebilir. Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.
Aktif Yol Rehberi
Bir rotayı izlediğiniz sırada bir kavşağa yaklaşırken, varsa
haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir.
Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle gösterilir.
Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir
(Rota Başlatma, sayfa 2).
İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak
değiştirebilirsiniz. Bu, rotanıza varış noktası veya durak
eklemeden belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan
gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.
1 Haritanın herhangi bir yerine dokunun.
öğesini seçin.
2
Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.
3 Haritadan bir konum seçin.
İPUCU: Haritayı yakınlaştırmak ve daha doğru konum
seçmek için simgesini seçin.
Cihaz, seçilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden
hesaplar.
4 Gerekirse, bir seçenek belirleyin:
• Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için
haritadan ek konumlar seçin.
• Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için simgesini
seçin.
Rotayı
şekillendirmeyi bitirdiğinizde Git seçeneğini belirleyin.
5
Sapma Alma
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme
1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.
seçeneğini belirleyin.
2
Sapma almadan önce bir rotayı izliyor olmanız ve sapma aracını
harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir (Harita Araçlarını
Etkinleştirme, sayfa 9).
Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında
sapma alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı
yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda
faydalı olur.
1 Haritadan, > Rota Değiştir'i seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Belirli bir mesafe için rotanızda sapma almak istiyorsanız
Mesafeden Sapma'yı seçin.
• Rotanızda belirli bir yol yakınında sapma almak için
Yoldan Sapma'yı seçin.
Rotanıza Konum Ekleme
Rotayı Durdurma
Dönüş Listesini Görüntüleme
Bir rotada navigasyon halindeyken, rotanız boyunca mevcut tüm
dönüş, manevraları ve dönüşler arasındaki mesafeyi
görüntüleyebilirsiniz.
1 Bir rotada navigasyon halindeyken, haritanın üst kısmındaki
metin çubuğuna dokunun.
2 Bir dönüş seçin.
Dönüş detayları belirir. Varsa, ana yollardaki kavşakların
kavşak resmi belirir.
Rotanızı bir konum eklemeden önce, bir rotada seyretmeniz
gerekir (Rota Başlatma, sayfa 2).
Varış noktanıza giden yol üstündeki ek konumlara gidebilirsiniz.
Örneğin; rotanıza sonraki durak olarak bir benzin istasyonunu
ekleyebilirsiniz. Ayrıca, rotanızın sonuna bir konum
ekleyebilirsiniz.
İPUCU: Birden çok konum veya programlı duraklar içeren
kompleks rotalar oluşturmak üzere rotanızı planlamak,
düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı
kullanabilirsiniz (Yolculuk Planlama, sayfa 4).
> Nereye? öğesini seçin.
1 Haritadan,
2 Bir konum arayın (Konumları Bulma, sayfa 6).
3 Bir konum seçin.
4 Git öğesini seçin.
5 Bir seçenek belirleyin:
• Rotanızdaki sonraki durak olarak bir konum eklemek için
Snrki Durak Olarak Ekle seçeneğini belirleyin.
• Rotanızın sonuna bir konum eklemek için Son Durak
Olarak Ekle seçeneğini belirleyin.
Varış Noktanıza Gitme
Haritadan
> Dur seçeneğini belirleyin.
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme
1 Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun
olabilecek rotaları hesaplamak için Daha Kısa Süre'yi
seçin.
• İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan)
hesaplamak için Yol Dışı'nı seçin.
• Yakıt tasarrufu sağlayan yolları hesaplamak için Daha Az
Yakıt'ı seçin.
• Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun
sürebilecek rotaları hesaplamak için Daha Kısa Mesafe'yi
seçin.
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma
Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.
1 Haritaya Bak'yi seçin.
3
2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
3 Gerekiyorsa ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre
filtrelemek için simgesi seçin.
Konum işaretleri ( veya mavi nokta) haritada görünür.
4 Bir seçenek belirleyin:
• Bir konum işareti seçin.
• Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
5 Git öğesini seçin.
Çoklu Rota Önizlemesi
1 Bir konumu arayın (Kategoriye Göre Konum Bulma,
sayfa 6).
2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
3 Rotalar'ı seçin.
4 Bir rotayı seçin.
Yolculuk Planlayıcı
Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve
kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir
teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı
olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını
optimize etmeyi, programlama bilgilerini ve şekillendirme
noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı yolculuğu
düzenleyebilirsiniz.
Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk
planlayıcıyı kullanabilirsiniz.
Yolculuk Planlama
Yolculuk bir çok konum içerebilir; ancak en azından başlangıç
ve varış noktası içermesi gerekir. Başlangıç noktası,
yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa
farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rota seçeneğini öncelikle
başlangıç konumunuza göre verir. Varış noktası
yolculuğunuzdaki nihai konumdur. Gidiş dönüş yolculuğu için
başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir. Ayrıca, ek
konumlar veya başlangıç konumunuz ve varış noktanız arasında
duraklar ekleyebilirsiniz.
1 Uyglmlr > Yolculuk Planlayıcı > > Yolculuk Oluştur
seçeneğini belirleyin.
2 Başlangıç Konumunu Seç'yi seçin.
3 Başlangıç noktanız için bir konum seçin ve Seç seçeneğini
belirleyin.
4 Varış Noktasını Seç seçeneğini belirleyin.
5 Varış noktanız için bir konum seçin ve Seç seçeneğini
belirleyin.
6 Gerekiyorsa ek konumlar eklemek için Konum Ekle
seçeneğini belirleyin.
7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra, Sonraki > Kaydet
seçeneğini belirleyin.
8 Bir ad girin ve Bitti'yi seçin.
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon
1 Uyglmlr > Yolculuk Planlayıcı'yı seçin.
2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
3 Git öğesini seçin.
4 Sonraki varış noktanızı ve Başlat'ı seçin.
Yolculuktaki Durakların Sıralamasını Düzeltme
Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota
oluşturmak için yolculuğunuzdaki konumların sırasını otomatik
olarak optimize edebilir. Sıralama optimize edilirken başlangıç
ve varış notası değiştirilmez.
Yolculuğu düzenlerken
> Sıralamayı Düzelt seçeneğini
belirleyin.
4
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden
Sıralama
1 Uyglmlr > Yolculuk Planlayıcı'yı seçin.
2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
3 Bir konum seçin.
4 Bir seçenek belirleyin:
• Konumu yukarı veya aşağı taşımak için simgesini seçin
ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
• Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için
simgesini seçin.
• Konumu kaldırmak için simgesini seçin.
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme
Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek
için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.
1 Uyglmlr > Yolculuk Planlayıcı > Aktif Rotam seçeneğini
belirleyin.
2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak
rotanızı düzenleyin.
Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk
olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) Kaydet seçeneğini
belirleyin.
Yolculuk Rota Tespiti Seçeneklerini Değiştirme
Yolculuğunuz için rotaların hesaplanmasını değiştirmek için rota
tespiti seçeneklerini değiştirebilirsiniz.
1 Uyglmlr > Yolculuk Planlayıcı'yı seçin.
2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
3 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:
• Yolculuk için taşıt profilini değiştirmek üzere taşıt profili
simgesi seçin (Taşıt Profilleri, sayfa 2).
• Yolculuğunuz için şekillendirme noktaları eklemek üzere
> Yolculuk Ayarları > Rotayı Şekillendir seçeneğini
belirleyin ve ekrandaki bilgileri takip edin (Rotanızı
Şekillendirme, sayfa 3).
• Yolculuk için hesaplama modunu değiştirmek üzere
>
Yolculuk Ayarları > Rota Tercihi (Rota Hesaplama
Modunu Değiştirme, sayfa 3).
Yolculuk Programlama
İstenen varış zamanı ve her istasyondaki mola süresini içeren
programlama bilgilerini yolculuğunuzdaki her konuma
ekleyebilirsiniz. Bu, yolculuğunuzdaki konumlara zamanında
ulaşmanız için yola çıkışınızı planlamanıza yardımcı olabilir.
1 Uyglmlr > Yolculuk Planlayıcı'yı seçin.
2 Bir yolculuk seçin.
> Yolculuk Ayarları > Programı Düzenle seçeneğini
3
belirleyin.
4 Bir konum seçin ve program bilgilerini girmek için ekrandaki
bilgileri takip edin.
İPUCU: Yolculuğunuzda birden çok konumu programlamanız
gerekirse yolculuğun başından başlayıp sonuna doğru
çalışmalısınız.
5 Ek konumlar için program bilgileri girmek üzere adım 4'ü
yineleyin.
6 Daha sonra, Kaydet seçeneğini belirleyin.
Yolculuk yaparken duraklarınıza ve varış noktalarınıza
programlanan zamanda ulaşmak için başlangıç noktasının
altında gösterilen zamanda yola çıkmalısınız. Program yalnızca
bir tahmindir. Trafik durumu, yol çalışmaları ve diğer gecikmeler
gerçek varış zamanınızı etkileyebilir.
Varış Noktanıza Gitme
Önerilen Rotaları Kullanma
Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz
ve seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (Cihaz ve
Gizlilik Ayarları, sayfa 18).
Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat
geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin
eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum
tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte
haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.
Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için
navigasyon çubuğunu seçin.
Gecikmelerden, Geçiş Ücretlerinden ve
Belirli Alanlardan Sakınma
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Sakınma
Trafik gecikmelerinden sakınmadan önce, trafik bilgilerini
almanız gerekir (Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma,
sayfa 10).
Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak
kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik
ayarlarında devre dışı bırakırsanız (Trafik Ayarları, sayfa 18)
trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel
olarak sakınabilirsiniz.
1 Bir rotayı izlerken > Trafik'i seçin.
2 Varsa Alternatif Rota seçeneğini belirleyin.
3 Git öğesini seçin.
Ücretli Yollardan Sakınma
Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya
trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren alanlardan
sakınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız
için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.
1 Ayarlar > Navigasyon'u seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita
verilerine bağlı olarak değişir.
• Ücretli Yollar'ı seçin.
• Ücretli Yollar > Ücretli Yollar'ı seçin.
3 Bir seçenek belirleyin:
• Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeden önce her
seferinde sorulması için Her Zaman Sor seçeneğini
belirleyin.
• Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için
Sakın seçeneğini belirleyin.
• Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için İzin
Ver seçeneğini belirleyin.
4 Kaydet seçeneğini belirleyin.
Geçiş Kartlarından Sakınma
NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.
Cihazınızdaki harita verileri bazı ülkeler için ayrıntılı geçiş kartı
bilgileri içerebilir. Her ülke için geçiş kartlarından sakınabilir veya
onlara izin verebilirsiniz.
1 Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Geçiş Kartları'nı
seçin.
2 Ülke seçin.
3 Bir seçenek belirleyin:
• Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeden önce her
seferinde sorulması için Her Zaman Sor seçeneğini
belirleyin.
• Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için
Sakın seçeneğini belirleyin.
Varış Noktanıza Gitme
• Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için İzin
Ver seçeneğini belirleyin.
4 Kaydet'i seçin.
Yoldan Sakınma Özellikleri
1 Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar'ı seçin.
2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve Kaydet'i
seçin.
Düşük Emisyon Bölgelerinden Sakınma
Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon
kısıtlamaları bulunan alanlardan sakınabilir. Bu seçenek etkin
taşıt profilindeki taşıt tipine uygulanır (Taşıt Profilleri, sayfa 2).
1 Ayarlar > Navigasyon > Düşük Emisyon Bölgeleri.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeden önce her
seferinde sorulması için Her Zaman Sor seçeneğini
belirleyin.
• Düşük emisyon bölgelerinden her zaman sakınmak için
Sakın seçeneğini belirleyin.
• Düşük emisyon bölgelerine her zaman izin vermek için
İzin Ver seçeneğini belirleyin.
3 Kaydet seçeneğini belirleyin.
Özel Sakınmalar
Bir Yoldan Sakınma
1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.
2 Sakınılacak Yol Ekle'yi seçin.
3 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin
ve ardından Sonraki'yi seçin.
4 Yol kesitinin bitiş noktasını ve Sonraki'yi seçin.
5 Bitti'yi seçin.
Bir Bölgeden Sakınma
Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.
Gerekiyorsa, Sakınma Ekle'yi seçin.
Sakınılacak Bölge Ekle'yi seçin.
Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından Sonraki'yi
seçin.
5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından Sonraki'yi
seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
6 Bitti'yi seçin.
1
2
3
4
Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma
Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.
1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.
2 Bir sakınma seçin.
> Devre Dışı'ı seçin.
3
Özel Sakınmaları Silme
1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Tüm özel sakınmaları silmek için öğesini seçin.
• Bir özel sakınmayı silmek için, bu sakınmayı seçin ve
ardından
> Sil'i seçin.
Yol Dışı Navigasyon
Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu
kullanabilirsiniz.
1 Ayarlar > Navigasyon'u seçin.
2 Hesaplama Modu > Yol Dışı > Kaydet'i seçin.
Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.
5
Konumları Bulma
Cihazınızda yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil
servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır.
Nereye? menüsü, bu bilgilere gözatmak, bunları aramak ve
kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı
bulmanıza yardımcı olur.
• Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin
(Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 6).
• Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine
göre arayın ya da gözatın (İlgileniln Noktalr, sayfa 6).
• Mevcut olduğu durumlarda detaylı TruckDown rehber
bilgilerini içeren kamyon duraklarını ve servisleri arayın
(Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma, sayfa 6).
• İlgilenilen coğrafi noktaları Foursquare'den arayın ve kontrol
edin (Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama,
sayfa 7).
• Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli
konumları bulmak için arama araçlarını kullanın (Arama
Araçları, sayfa 7).
• Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın (Arama Alanını
Değiştirme, sayfa 6).
• Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı
kaydedin (Konumları Kaydetme, sayfa 8).
• Son bulunan konumlara dönün (Son Varış Noktalarını Bulma,
sayfa 7).
®
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma
Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum
aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.
1 Nereye? öğesini seçin.
2 Arama çubuğunda Arama Gir'i seçin.
3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
4 Bir seçenek belirleyin:
• Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin,
"sinema salonları" girin).
• Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir
kısmını girin.
• Yakınınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve
sokak adını girin.
• Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını,
sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
• Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
• Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını
girin.
5 Bir seçenek belirleyin:
• Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için
terimi seçin.
• Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için öğesini
seçin.
6 Gerekiyorsa konum seçin.
Arama Alanını Değiştirme
1 Ana menüden Nereye? öğesini seçin.
2 Yakınında aranıyor: öğesini seçin.
3 Seçeneklerden birini seçin.
İlgileniln Noktalr
İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz
yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre
düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence
mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.
6
Kategoriye Göre Konum Bulma
1 Nereye? öğesini seçin.
2 Bir kategori seçin veya Kategoriler'i seçin.
3 Gerekiyorsa, alt kategori seçin.
4 Bir konum seçin.
Kategori İçinde Arama Yapma
Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra,
bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren
bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.
1 Nereye? öğesini seçin.
2 Bir kategori seçin veya Kategoriler'i seçin.
3 Bir kategori seçin.
4 Varsa, Hızlı Arama listesinden bir varış noktası seçin.
5 Gerekiyorsa, uygun varış noktasını seçin.
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme
Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir
terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi
noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.
1 Nereye? > Arama Gir seçeneğini belirleyin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin,
simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
• İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin,
simgesini seçin ve adım 5 e gidin.
Mekanı
seçin.
3
Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller
gibi kategorilerin listesi görünür;
4 Bir kategori seçin.
5 POI'yı seçin ve Git seçeneğini belirleyin.
Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota
oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye
edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki
POI'nın konumunu belirtir.
Bir Mekanı Keşfetme
Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı
bir liste görüntüleyebilirsiniz.
1 Bir mekan seçin.
> Bu Mekanı Keşfet'i seçin.
2
Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma
Cihazınıza yüklü ayrıntılı haritalarda, kamyon durakları,
dinlenme alanları ve kantarlar gibi kamyon coğrafi noktaları
bulunur.
Nereye? > Kategoriler > Kamyon seçeneğini belirleyin.
TruckDown İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma
TruckDown rehberi, kamyonculuk sanayisiyle ilgili işletmeleri
listeler, örneğin kamyon tamirleri ve lastik satışları gibi.
TruckDown rehberi her bölgede mevcut değildir.
1 Bir seçenek belirleyin:
• Kamyonlara uygun ilgilenilen coğrafi noktaları bulmak için
Truck Locations seçeneğini belirleyin.
Konumları Bulma
• Kamyonunuz için servis konumlarını bulmak için Truck
Services seçeneğini belirleyin.
2 Bir kategori seçin.
3 Gerekirse Tesislere ve Markalara göre Filtrele seçeneğini
belirleyin, bir veya daha fazla tesis seçin ve Kaydet
seçeneğini belirleyin.
NOT: Bu seçenek yalnızca kamyon durakları için geçerlidir.
Bir
varış noktası seçin.
4
Foursquare
®
Foursquare konuma dayalı bir sosyal ağdır. Cihazınız, konum
arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen önceden
yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktalarını içerir.
Ek özellikler için uyumlu akıllı telefonunuzda Smartphone Link'i
kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Foursquare
hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda,
Foursquare konum detaylarını görüntüleyebilir, bir konuma giriş
yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanındaki ilgilenilen
coğrafi noktaları arayabilirsiniz.
Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama
Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları
arayabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i
kullanarak bağlandığınızda, arama, çevrimiçi Foursquare
veritabanındaki en güncel sonuçları ve Foursquare kullanıcı
hesabınızdaki özelleştirilmiş sonuçları verir.
Nereye? > Kategoriler > Foursquare® seçeneğini
belirleyin.
Özel POI'leri Bulma
Özel POI'ler bulabilmeniz için POI Loader yazılımını kullanarak
cihazınıza özel POI'ler yüklemeniz gerekir (POI Loader'ı Kurma,
sayfa 7).
1 Nereye? > Kategoriler'i seçin.
2 Diğer Kategoriler bölümüne gidin ve bir kategori seçin.
Arama Araçları
Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak
belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.
Adres Bulma
NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre
değişebilir.
1 Nereye? öğesini seçin.
2 Gerekirse arama alanını değiştirmek için Yakınında
aranıyor: Öğesini seçin (Arama Alanını Değiştirme, sayfa 6).
3 Adres öğesini seçin.
4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
5 Adresi seçin.
Kavşak Bulma
1 Cihazınızı Smartphone Link'e bağlayın (Smartphone Link
İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya
kesişme noktası arayabilirsiniz.
1 Nereye? > Kategoriler > Kavşaklar'ı seçin.
2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip
edin.
3 Kavşak seçin.
2 Akıllı telefonunuzdan Smartphone Link uygulamasını açın.
3 Smartphone Link uygulama ayarlarını açın ve Foursquare®
İlçe Bulma
1 Nereye? > Kategoriler > İlçeler'i seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
Foursquare Hesabınıza Bağlanma
Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15).
> Oturum Aç seçeneğini belirleyin.
4 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.
Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme
Foursquare konum detaylarını görüntülemeden önce,
Smartphone Link çalıştırmayı destekleyen bir telefona
bağlanmanız Foursquare ve hesabınızda oturum açmanız
gerekir.
Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve
çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerini
görüntüleyebilirsiniz.
1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen
coğrafi nokta seçin.
seçeneğini belirleyin.
2
Foursquare ile giriş yapma
Foursquare ile giriş yapabilmeniz için önce Smartphone Link
çalışan desteklenen bir telefona bağlanmanız ve Foursquare
hesabınıza giriş yapmanız gerekir.
1 Uyglmlr > Foursquare® > Giriş Yap'ı seçin.
2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.
> Giriş Yap'ı seçin.
3
• Yakındaki şehirlerin listesinden bir şehir seçin.
• Yakındaki başka bir konumu aramak için Yakınında
aranıyor: (Arama Alanını Değiştirme, sayfa 6).
• İsme göre şehir aramak için Arama Gir seçeneğini
belirleyin, bir şehir adı girin ve simgesini seçin.
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma
Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak
bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokaşe arama sırasında yardımcı
olabilir.
1 Nereye? > Kategoriler > Koordinatlar'ı seçin.
2 Gerekiyorsa öğesini seçin ve koordinat formatını veya
başlangıç noktasını değiştirin.
3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
4 Haritada Göster'i seçin.
Son Varış Noktalarını Bulma
Cihazınız en son bulduğunuz 50 varış noktasını saklar.
1 Nereye? > Geçmiş'ı seçin.
2 Bir konum seçin.
Özel Önemli Nokta
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme
Özel POI'ler haritada özelleştirilmiş noktalardır. Belirtilen bir
noktaya yaklaştığınızı veya belirtilen bir hızdan daha hızlı
hareket ettiğinizi bildiren uyarılar barındırabilirler.
Son Otopark Yerinizi Bulma
POI Loader'ı Kurma
Bilgisayarınıza özel POI listelerini indirebilir ve POI Loader
yazılımını kullanarak cihazınıza kurabilirsiniz.
1 www.garmin.com/poiloader adresine gidin.
2 Ekrandaki talimatları izleyin.
Konumları Bulma
Nereye? > Geçmiş >
> Temizle > Evet'i seçin.
Cihazınızı açık durumdayken cihaz montaj aparatından
çıkardığınızda, geçerli konumunuz bir park yeri olarak kaydedilir.
Uyglmlr > Son Mevki öğesini seçin.
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme
Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim?
sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline
7
konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde
faydalıdır.
Haritadan taşıt öğesini seçin.
Eve Gitme
Nereye? > Eve Git'i seçin.
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma
1 Şunu seçin: Nereye? > Kaydedildi > Ev.
seçimini yapın.
2
> Düzenle'yi seçin.
3
4 Değişikliklerinizi girin.
5 Bitti'yi seçin.
En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak
için ''Neredeyim?'' sayfasını kullanabilirsiniz.
1 Haritadan taşıt öğesini seçin.
2 Hastaneler, Karakollar veya Yakıt seçeneğini belirleyin.
NOT: Kamyon taşıt profili etkinse yakıt yerine kamyon
durakları için bir seçenek görünür.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların
bulunduğu bir konum listesi görünür.
3 Bir konum seçin.
4 Bir seçenek belirleyin:
• Konuma gitmek için Git seçeneğini belirleyin.
• Telefon numarası ve diğer konum detaylarını
görüntülemek için simgesini seçin.
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma
Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız
gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.
1 Haritadan taşıt öğesini seçin.
> Konumuma Doğru Ynlr öğesini seçin.
2
3 Bir başlangıç konumu seçin.
4 Seç'i seçin.
Ev Konumu Bilgilerinizi Düzenleme
Kaydedilmiş Konumu Düzenleme
1 Nereye? > Kaydedildi öğesini seçin.
2 Gerekiyorsa, bir kategori seçin.
3 Bir konum seçin.
öğesini seçin.
4
> Düzenle'yi seçin.
5
6 Bir seçenek belirleyin:
• Adı'ı seçin.
• Telefon Numarası'nı seçin.
• Kaydedilmiş konuma kategori atamak için Kategoriler'i
seçin.
• Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemede kullanılan
simgeyi değiştirmek için Harita Sembolünü Değiştir'i
seçin.
7 Bilgileri düzenle.
8 Bitti'yi seçin.
Kısayol Ekleme
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama
Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir
konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.
Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.
1 Nereye? > Kısayol Ekle. öğesini seçin.
2 Bir öğe seçin.
Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler
ekleyebilirsiniz.
NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler,
kaydedilen konumlar menüsünde görünür.
1 Nereye? > Kaydedildi öğesini seçin.
2 Bir konum seçin.
öğesini seçin.
3
> Düzenle > Kategoriler'i seçin.
4
5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
6 Gerekiyorsa, önerilen bir kategoriyi seçin.
7 Bitti'yi seçin.
Kısayolu Kaldırma
1 Nereye? > > Kısayol(ları)u kaldır'ı seçin.
2 Kaldırılacak kısayolu seçin.
3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
4 Kaydet'i seçin.
Konumları Kaydetme
Konum Kaydetme
1 Bir konumu arayın (Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 6).
2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
seçimini yapın.
3
4 Kaydet'i seçin.
5 Gerekiyorsa bir ad girin ve Bitti'yi seçin.
Geçerli Konumunuzu Kaydetme
1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
2 Kaydet'i seçin.
3 Bir ad girin ve Bitti'yi seçin.
4 Tamam'ı seçin.
Ev Konumu Kaydetme
En sık döndüğünüz konum için Ev Konumu ayarlayabilirsiniz.
1 Nereye? > > Ev Konumunu Ayarla'yı seçin.
2 Adresimi Gir, Geçerli Konumu Kullan veya Son
Bulunanlar seçeneğini belirleyin.
Konum, Kaydedildi menüsüne "Ev" olarak kaydedilir.
8
Kaydedilmiş Konumu Silme
NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.
1 Nereye? > Kaydedildi öğesini seçin.
> Kayıtlı Yerleri Sil'i seçin.
2
3 Silinecek kayıtlı öğelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve Sil'i
seçin.
Haritayı Kullanma
Rotanızda gitmek (Haritadaki Rotanız, sayfa 2) ya da etkin bir
yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı
kullanabilirsiniz.
1 Haritaya Bak'yi seçin.
2 Haritanın herhangi bir yerine dokunun.
3 Bir seçenek belirleyin:
• Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı
sürükleyin.
• Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için veya öğesini
seçin.
• Kuzey Yukarı ve 3B görünümleri arasında geçiş yapmak
için öğesini seçin.
Haritayı Kullanma
• İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek
için simgesini seçin.
• Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve Git
(Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 3).
Harita Araçları
Siz ekranı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine
hızlı erişim sağlar. Örneğin, haritadan çıkmadan trafik bilgilerini
inceleyebilir, sapma alabilir ya da ekran parlaklığını
ayarlayabilirsiniz. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın
köşesindeki panelde görünür.
Harita Aracı Görüntüleme
1 Haritadan nesnesini seçin.
2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
Harita
aracını kullanmayı bitirdiğinizde simgesini seçin.
3
Harita Araçlarını Etkinleştirme
Harita araçları menüsünde, varsayılan olarak yalnızca en yaygın
kullanılan harita araçları etkinleştirilir. Ek araçları
etkinleştirebilirsiniz.
1 Haritadan > öğesini seçin.
2 Eklemek için her aracın yanında bulunan onay kutusunu
seçin.
3 Kaydet'i seçin.
Yol üzerindekiler
Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki
yaklaşan işletmeleri ve hizmetleri görüntüleyebilirsiniz.
Hizmetler, kategorilerine göre filtrelenir.
Yaklaşmakta Olan İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma
1 Haritadan > Yol Üzerinde'i seçin.
2 Bir kategori seçin.
3 Haritadan bir ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme
Aradığınız kategorileri değiştirebilir, kategorilerin sıralamasını
yeniden düzenleyebilir ve belirli bir işletmeyi veya kategoriyi
arayabilirsiniz.
1 Haritadan > Yol Üzerinde'i seçin.
2 Bir hizmet simgesini seçin.
seçeneğini belirleyin.
3
4 Bir seçenek belirleyin:
• Bir kategoriyi listede yukarı veya aşağı taşımak için oku
kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
• Bir kategoriyi değiştirmek isterseniz kategoriyi seçin.
• Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, Özel
Arama'yı seçin ve bir işletmenin veya kategorinin adını
girin.
5 Bitti'yi seçin.
Yolculuk Bilgileri
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme
Yolculuk verilerini haritada görüntülemeden önce harita araçları
menüsüne araç eklemeniz gerekir (Harita Araçlarını
Etkinleştirme, sayfa 9).
Haritadan
> Seyahat Verileri'ni seçin.
Yol Bilgisi Alanlarını Özelleştirme
Haritadaki yolculuk veri alanlarında görünen verileri
özelleştirmeden önce, Yolculuk Verileri aracını harita araçları
menüsüne eklemeniz gerekir (Harita Araçlarını Etkinleştirme,
sayfa 9).
Haritayı Kullanma
1 Haritaya Bak'yi seçin.
> Seyahat Verileri'ni seçin.
2
3 Bir yol bilgisi alanı seçin.
4 Bir seçenek belirleyin.
Yeni yol bilgisi alanı, yol bilgisi listesinde görünür.
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme
Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla
ilgili istatistikler verir.
NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi
doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.
Haritadan Hız'ı seçin.
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme
Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk
günlüğü tutar.
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları'nı seçin.
2 Yolculuk Günlüğü onay kutusunu seçin.
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama
1 Haritadan Hız'ı seçin.
> Alan(lar)ı Sıfırla'yı seçin.
2
3 Bir seçenek belirleyin:
• Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki
takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için
Tümünü Seç'i seçin.
• Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için Yol Bilgisini
Sıfırla'yı seçin.
• Maksimum hızı sıfırlamak için Maks Hızı Sıfırla'yı seçin.
• Kilometre sayacını sıfırlamak için B Yolunu Sıfırla'yı
seçin.
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme
Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki
yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.
1 Bir rotayı izlerken > Trafik'i seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın yaklaşan kaza
görünür.
2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.
Haritada Trafiği Görüntüleme
Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli
olarak gösterir.
1 Ana menüden, Uyglmlr > Trafik'i seçin.
2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için
gerekiyorsa
> Gösterge'ni seçin.
Kazaları Arama
1 Ana menüden, Uyglmlr > Trafik'i seçin.
> Olaylar'nı seçin.
2
3 Listeden bir öğeyi seçin.
4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları
kullanın.
Kamyon Haritasını Görüntüleme
Kamyon haritası, tanımlı kamyon rotalarını harita üzerinde
gösterir; örn. Yüzey Ulaşım Yardımı Yasası (STAA) tercihli
rotalar, TruckDown (TD) tercihli rotalar ve radyoaktif olmayan
tehlikeli maddeler (NRHM) için tercih edilen rotalar. Tanımlı rota,
bulunduğunuz alana ve cihazınıza yüklü harita verilerine bağlı
olarak değişir.
Uyglmlr > Kamyon Haritası.
9
Uyarı ve İkaz Simgeleri
UYARI
Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde
taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda
uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde,
cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz
önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş
kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat
edin.
Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere, yol durumuna
ve yaklaşmakta olan kantarlara karşı uyarmak için harita
üzerinde veya rota yönünde görünebilir.
Kısıtlama Uyarıları
Yükseklik
Ağırlık
güncel radar kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık
güncellemelisiniz.
Bazı cihazlar ve bölgelerde, temel radar kamerası verileri
cihazınızla birlikte gelebilir. Birlikte gelen veriler herhangi bir
güncelleme veya abonelik içermez.
Haritayı Özelleştirme
Harita Katmanlarını Özelleştirme
Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi
verileri özelleştirebilirsiniz.
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları'nı seçin.
2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından Kaydet'i seçin.
Harita Verileri Alanını Değiştirme
1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
Dingil Ağırlığı
2 Görüntülenecek veri türünü seçin.
Uzunluk
Genişlik
Harita Perspektifini Değiştirme
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Sürüş Harita Görünümü'nü
Kamyon Giremez
2 Bir seçenek belirleyin:
Treyler Girişi Yasak
• Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu
(2-D) görüntülemek için İzlem Yukarı öğesini seçin.
• Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek
için Kuzey Yukarı öğesini seçin.
• Haritayı üç boyutlu görüntülemek için 3-D öğesini seçin.
3 Kaydet'i seçin.
Tehlikeli Madde Yasak
Yanıcı Madde Giremez
Su Kirletici Madde Giremez
seçin.
Sola Dönülmez
Sağa Dönülmez
U Dönüşü Yapılamaz
Yol Durumu Uyarıları
Zemine çarpma riski
Yan rüzgar
Dar yol
Keskin dönüş
Tepe aşağı dik iniş
Ağaç gölgesi
Uyarılar
Kantar
Yol kamyonlar için doğrulanmamış
Radar Kameraları
DUYURU
Garmin özel ilgilenilen coğrafi nokta veya güvenlik kamerası
veritabanlarının doğruluğundan veya bunları kullanmanın
sonuçlarından sorumlu değildir.
NOT: Bu özellik tüm bölgelerde veya ürün modellerinde
kullanılamaz.
Radar kamerası konumları ve hız limitleri ile ilgili bilgiler bazı
ürün modelleri için bazı alanlarda mevcuttur. Mevcut olup
olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya abonelik ya da
bir defalık güncelleme satın almak için www.garmin.com
/safetycameras adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve
mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman uzatabilirsiniz.
Mevcut bir radar kamerası aboneliği için radar kameralarını
http://my.garmin.com adresine giderek güncelleyebilirsiniz. En
10
Trafik
DUYURU
Garmin trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden
sorumlu değildir.
Trafik bilgisi bütün bölgelerde ve ülkelerde kullanılmayabilir.
Trafik alıcıları ve kapsama alanları hakkında bilgi için
www.garmin.com/traffic adresine gidin.
Trafik alıcısı aracın güç kablosuna veya cihaza entegre olarak
bazı paketlere dahildir ve bütün modeller için isteğe bağlı bir
aksesuardır.
• Rotanız üzerinde veya bölgenizde kaza olduğunda haritada
trafik uyarıları görüntülenir.
• Trafik bilgisini bir trafik alıcısı üzerinden veya bir abonelik
hizmeti olarak Smartphone Link aracılığıyla alabilirsiniz
(Garmin Canlı Hizmetleri, sayfa 15).
• Trafik bilgilerini Smartphone Link aracılığıyla almak için
cihazın etkin bir trafik aboneliği ile Smartphone Link'e bağlı
olması gerekir.
• Trafik bilgisini bir trafik alıcısı üzerinden almak için cihazın
araç güç kaynağına bağlı olması gerekir.
• Çalışan trafik alıcısı ve cihazın trafik bilgisini alması için trafik
verilerini veren bir istasyonun veri aralığında bulunması
gerekebilir.
• Cihazınızla veya trafik alıcınızla birlikte verilen aboneliği
etkinleştirmeniz gerekmez.
• Cihazınız harici bir trafik anteni içeriyorsa, en iyi trafik alımı
için harici anteni daima takılı bırakmalısınız.
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini
Alma
DUYURU
Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını
bozabilir.
Trafik
Trafik alıcısını kullanarak trafik verilerini alabilmeniz için trafik
uyumlu güç kablonuzun olması gerekir. Cihaz modeliniz yaşam
boyu trafik özelliğini içeriyorsa cihazınızla aynı pakette sağlanan
taşıt güç kablosunu kullanmanız gerekir. Cihaz modeliniz trafik
özelliğini içermiyorsa bir Garmin trafik alıcısı aksesuarı satın
almanız gerekir. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/traffic
adresine gidin.
Cihazınız trafik verilerini yayımlayan bir istasyondan trafik
sinyallerini alabilir.
NOT: Bazı alanlarda, trafik bilgileri HD Radio™ teknolojisi
kullanılarak FM radyo istasyonlarından alınabilir.
1 Trafik uyumlu güç kablosunu bir harici güç kaynağına
bağlayın.
Trafik
uyumlu güç kablosunu cihaza bağlayın.
2
Trafik kapsama alanında olduğunuzda, cihazınız trafik bilgilerini
görüntüler.
Smartphone Link'i Kullanarak Trafik Verisi
Alma
Canlı Trafik hizmeti gerçek zamanlı trafik verileri sağlar.
1 Smartphone Link'i uyumlu telefonunuza indirin (Smartphone
Trafik Aboneliği Ekleme
Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.
1 Ana menüden, Trafik'i seçin.
2 Şunu seçin: Abonelikler > .
3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için
www.garmin.com/fmtraffic adresine gidin.
Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her
yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM
trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız
gerekir.
5 Cihazınıda Sonraki'yi seçin.
6 Kodu girin.
7 Bitti'yi seçin.
Trafiği Etkinleştirme
Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
1 Şunu seçin: Ayarlar > Trafik.
2 Trafik onay kutusunu seçin.
Link Yükleme, sayfa 15).
Taşıt ve Sürücü Araçları
2 Canlı Trafik hizmetine abone olun (Garmin Canlı Hizmetlerine
Abone Olma, sayfa 16).
3 Cihazı Smartphone Link çalışan telefona bağlayın
(Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15).
Trafik Alıcısı
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB konektörü
Harici anten konektörü
Dahili anten
IFTA
NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.
Bu özelliği kullanmadan önce taşıt profili etkinleştirilmelidir.
Uluslararası Yakıt Vergisi Anlaşması (IFTA) belgeleri için
gereken yakıt alımı ve gidilen kilometre gibi verileri
kaydedebilirsiniz.
Yakıt Verilerini Girme
1 Uyglmlr > IFTA > Pompada öğesini seçin.
2 Galon başına yakıt fiyatını girin.
3 Toplam Yakıt Tüketimi alanını seçin.
4 Satın alınan yakıt miktarını girin.
5 Gerekiyorsa yakıt türünü seçin:
Güç LED'i
Araç güç adaptörü
Trafik Alıcısını Konumlandırma
Trafik alıcısı kablosunu bağlantıyı en iyi algılayacağı şekilde
konumlandırabilirsiniz.
1 Kabloyu çözün.
2 Kablonun ortası, ön panel gibi, gökyüzünü doğrudan göreceği
bir konuma yerleştirilmelidir.
NOT: Kabloyu, araç güç kaynağına takılan kablo fişi üzerine
koymayın.
Kabloyu yere veya başka nesnelerin altına koymayın.
Trafik Abonelikleri Hakkında
Ek abonelikler satın alabilir veya son kullanma tarihi dolmuş
aboneliklerinizi yenileyebilirsiniz. http://www.garmin.com/traffic
bölümüne gidin.
Aboneliği Etkinleştirme
FM trafik alıcınızla birlikte verilen aboneliği etkinleştirmeniz
gerekmez. Cihazınız uydu sinyallerini aldıktan sonra, ücretli
servis sağlayıcıdan trafik sinyallerini alırken abonelik otomatik
olarak etkinleşir.
Trafik Aboneliklerini Görüntüleme
Şunu seçin: Ayarlar > Trafik > Abonelikler.
Taşıt ve Sürücü Araçları
6
7
8
9
• Miktarı litre olarak kaydetmek için Galon > Litre >
Kaydet'i seçin.
• Miktarı galon olarak kaydetmek için Litre > Galon >
Kaydet'i seçin.
Gerekirse, Vergi Dahil onay kutusunu işaretleyin.
Sonraki seçeneğini belirleyin.
Yakıt aldığınız yakıt istasyonunu kaydetmek için bir seçenek
belirleyin:
• Listeden yakınlardaki bir istasyonunu seçin.
• Metin alanını seçin, yakıt istasyonunun adını ve adresini
girin.
Yakıt alıcısını seçin.
Yakıt Verilerini Düzenleme
1 Uyglmlr > IFTA > Yakıt Günlükleri öğesini seçin.
2 Gerekiyorsa bir taşıt profili seçin.
3 Gerekiyorsa, bir çeyrek seçin.
4 Bir yakıt kaydı seçin.
5 Bir seçenek belirleyin:
• Bilgileri düzenlemek için bir alanı seçin.
• Kaydı silmek için > Evet öğesini seçin.
Sınır Özetini Görüntüleme ve Verme
Yetki alanı özetinde, aracınızın bir çeyrekte faaliyet gösterdiği
her bir eyalet veya il listelenir. Yetki alanı özeti bazı bölgelerde
kullanılabilir.
11
1
2
3
4
Uyglmlr > IFTA > Sınır Özeti'ni seçin.
Gerekiyorsa, bir kamyon seçin.
Gerekiyorsa, bir çeyrek seçin.
Sınır özetini dışa aktarmak için
> Dışarı Aktar > Tamam'ı
seçin.
Cihaz, özeti bir .csv dosyasına verir ve cihazdaki Reports
klasöründe saklar.
Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma
1 Ana menüden Uyglmlr > IFTA > Seyahat Raporları öğesini
2
3
4
5
seçin.
Gerekiyorsa, bir kamyon seçin.
Gerekiyorsa, bir çeyrek seçin.
Bir rapor seçin.
Bir seçenek belirleyin:
•
> Sil öğesini seçin ve ardından bir raporu silmek için
ilgili onay kutusunu işaretleyin.
•
> Birleştir öğesini seçin ve ardından raporları
birleştirmek için ilgili onay kutularını işaretleyin.
•
> Dışarı Aktar > Tamam öğesini seçin. Cihaz, raporu
bir .csv dosyasına dışa aktarır ve cihazdaki Raporlar
klasöründe saklar.
Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını
Görüntüleme
DUYURU
Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız, dosyayı silmeyin.
Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem
dosyaları bulunur.
1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
2 Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcıdan dahili cihaz belleğine
gidin ve Raporlar klasörünü açın.
3 IFTA klasörünü açın.
4 .csv dosyasını açın.
Hizmet Saatleri Hakkında
DUYURU
Bu cihaz, hizmet saati bilgilerini kaydedebilse de cihaz Federal
Motorlu Taşıtlar Emniyet Düzenlemeleri kapsamında evrak
kayıtları gerekliliklerinin yerini TUTAMAZ.
Sürücüler geçerli tüm federal ve eyaletlere özgü hizmet saatleri
gerekliliklerini yerine getirmelidir.
Araca Yerleşik Otomatik Kayıt Cihazı (AOBRD)
Bu cihaz, bir Garmin yetkili iş ortağı tarafından üretilmiş bir
telematik veri aktarıcı ile birleştirildiğinde ve sürücünün Hizmet
Saatini kaydetmek için kullanıldığında motorlu bir taşıtın AOBRD
gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar.
Garmin yetkili bir iş ortağı çözümü kullanımının §395.15
şartname ile uyumluluk sağlayacağını beyan etmez. Bu tür
beyanları yalnızca iş ortağı yapar ve §395 şartnamesine ve bu
tür yönetmeliklerde yapılan tüm değişikliklere olan uyumluluk
son kullanıcının sorumluluğunda olur. Bölüm §395.15'te belirtilen
AOBRD gerekliliklerini doğrulamak üzere bir Garmin AOBRD iş
ortağı tarafından sağlanan bir sertifika için danışmanlık hizmeti
alınabilir.
NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.
Hizmet Saatleri'ni kullanmadan önce, Kamyon modunda olmanız
ve bir sürücü profili oluşturmanız gerekir (Sürücü Ekleme,
sayfa 12).
Çalışma saatlerinizi kaydetmek için, güvenlik düzenlemelerine
uymanıza yardımcı olacak Hizmet Saatleri'ni kullanabilirsiniz.
Görev Durumunuzu Kaydetme
1 Uyglmlr > Hizmet Saatleri'ni seçin.
12
2 Bir sürücü seçin.
3 Görev Durumu'nu seçin.
4 Bir seçenek belirleyin:
• Görev dışında olduğunuz süreyi kaydetmek için
Serbest'nı seçin.
• Yataklı kabinde dinlendiğiniz süreyi kaydetmek için
İstirahat'i seçin.
• Çalışmakta olan ticari bir motorlu aracı kullandığınız süreyi
kaydetmek için Sürüş'ü seçin.
• Görevde olduğunuz fakat ticari bir motorlu araç
kullanmadığınız süreyi kaydetmek için Görevde'yi seçin.
• İkinci bir sürücünün yolcu koltuğunda olduğu ama görevde
olmadığı zamanı kaydetmek için Yolcu Koltuğu öğesini
seçin.
NOT: Sürücü, yataklı kabinde aralıksız sekiz saat
istirahatten hemen önceki veya hemen sonraki iki saate
kadar yolcu koltuğunda olabilir.
5 Kaydet'i seçin.
Sürücüler Hakkında
24 saatte birden fazla taşıyıcı için çalışıyorsanız, her bir
taşıyıcıyı kaydetmelisiniz.
Diğer saat dilimlerine geçseniz bile başlangıç terminalinizin saat
dilimini kaydetmelisiniz.
Sürücü Ekleme
1 Uyglmlr > Hizmet Saatleri'ni seçin.
öğesini seçin.
2
3 Ekrandaki talimatları izleyin.
Sürücü Bilgilerini Yönetme
1 Uyglmlr > Hizmet Saatleri'ni seçin.
2 Bir sürücü seçin.
3 Sürücü Bilgisi'ni seçin.
4 Bir seçenek belirleyin:
• Bu bilgileri düzenlemek için, bir alan seçin.
• Sürücüyü silmek için,
> Sürücüyü Sil > Evet'i seçin.
Sürücü Günlüklerini Görüntüleme ve Düzenleme
Sürücü günlüğü, her bir sürücü için girilen hizmet saati
bilgilerinin yer aldığı zaman çizelgesini görüntülemenize ve
düzenlemenize olanak tanır.
NOT: Sürücü günlüğünü düzenleme işlemi tüm cihaz
yapılandırmalarında kullanılamayabilir. Örneğin, cihaz bir
yerleşik otomatik kayıt cihazı (AOBRD) ile entegre edildiğinde
kullanılamaz.
1 Uyglmlr > Hizmet Saatleri'ni seçin.
2 Bir sürücü seçin.
3 Günlüğü Görüntüle öğesini seçin.
Güncel tarih için bir zaman çizelgesi görüntülenir. Her bir
durumda harcanan süre, zaman çizelgesinde vurgulanmıştır.
4 Bir seçenek belirleyin:
• Farklı bir tarihi görüntülemek için, ekranın üst bölümünden
tarihi seçin.
• Durum ayrıntılarını görüntülemek için zaman çizelgesinde
vurgulanan durumu seçin.
• Yeni bir durum kaydetmek için zaman çizelgesinde boş bir
blok seçerek durum ve süre bilgilerini düzenleyin.
İPUCU: Bloğun zaman çizelgesindeki konumu, varsayılan
durum ve süre bilgilerini belirler. Sıra durumu, sütun ise
süreyi belirler.
• İhlal bilgilerini görüntülemek için öğesini seçin.
Taşıt ve Sürücü Araçları
Sevkiyat Ekleme
1 Uyglmlr > Hizmet Saatleri'ni seçin.
2 Bir sürücü seçin.
3 Sevkiyatları Yönet > seçeneğini belirleyin.
4 Başvuru bilgilerini girin ve Bitti'yi seçin.
İPUCU: Referans numarası, sevkiyat belgesi numarası veya
nakletmekte olduğunuz şirket ya da grubun adıdır.
5 Gerekiyorsa, Başlangıç Tarihi'ni seçin.
6 Gerekiyorsa, Bitiş Tarihi'ni seçin.
7 Kaydet'i seçin.
Sevkiyatları Yönetme
NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.
1 Uyglmlr > Hizmet Saatleri'ni seçin.
2 Bir sürücü seçin.
3 Sevkiyatları Yönet seçeneğini belirleyin.
4 Bir sevkiyat seçin.
5 Bir seçenek belirleyin:
• Sevkiyat bilgilerini düzenlemek için, bir alan seçin.
• Sevkiyatları silmek için,
> Sevkiyatı Sil > Tamam'ı
seçin.
Sürücü Günlüğünü Dışa Aktarma
1 Uyglmlr > Hizmet Saatleri'ni seçin.
2 Bir sürücü seçin.
3 Günlüğü Dışa Aktar öğesini seçin.
4 Gerekirse, kamyon numaranızı, kamyon VIN ve treyler
numaranızı girin.
5 Gerekirse, dışa aktarılacak bir günlük seçin.
6 Gerekirse, dışa aktarılan günlük için bir depolama konumu
seçin.
Cihaz, günlüğü bir .csv dosyasına dışa aktarır ve cihaz
belleğindeki Raporlar klasöründe saklar.
Dışa Aktarılan Sürücü Günlüklerini Görüntüleme
DUYURU
Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız, dosyayı silmeyin.
Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem
dosyaları bulunur.
1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (Cihazı Bilgisayarınıza
Bağlama, sayfa 20).
2 Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcıdan cihaz depolama alanına
veya bellek kartına gidin ve Raporlar klasörünü açın.
3 HOSexports klasörünü açın.
4 .csv dosyasını açın.
Garmin eLog
Garmin eLog adaptörü, motorlu taşıtın hizmet saati kaydı ve
mola gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar. Bir Garmin eLog
adaptörü uyumlu mobil cihazınızla eşleştirildiğinde, hizmet saati
bilgilerini dēzl cihazınızda görüntüleyebilirsiniz. Garmin eLog
adaptörü her bölgede mevcut değildir. Daha fazla bilgi edinmek
veya bir Garmin eLog adaptörü satın almak için garmin.com
/elog adresine gidin.
NOT: Garmin eLog özellikleri otomobil taşıt profili kullanılırken
mevcut değildir.
dēzl Cihazınızın Garmin eLog Özelliklerini Ayarlama
1 Garmin eLog adaptörünüzü, telefonunuzdaki Garmin eLog
uygulamasıyla eşleştirin (Garmin eLog Cihazınızı Ayarlama,
sayfa 13).
2 dēzl cihazınızı, uyumlu mobil cihazınızla eşleştirin
(Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15).
Taşıt ve Sürücü Araçları
3 Garmin eLog uygulamasını bir dēzl cihazı ile eşleştirmek için
etkinleştirin (Garmin eLog Uygulamasını bir dēzl Cihazı ile
Eşleştirmek için Etkinleştirme, sayfa 13).
4 Gerektiği takdirde dēzl cihazınızdaki Garmin eLog
bağlantısını etkinleştirin (dēzl Cihazınızda Garmin eLog
Bağlantısını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma,
sayfa 13).
Garmin eLog Cihazınızı Ayarlama
Cihazın kullanabilmek için Garmin eLog adaptörünüzü kurmanız
ve Garmin eLog uygulamasıyla eşleştirmeniz gerekir.
1 Mobil cihazınızda bulunan uygulama mağazasından
Garmin eLog uygulamasını yükleyin ve uygulamayı açın.
2 Garmin eLog sistemini kurmak ve yapılandırmak için mobil
cihazınızda ekrandaki talimatları izleyin.
NOT: Kurulum işlemini tamamlayana kadar cihazın işlevleri
kısıtlıdır.
Garmin eLog Uygulamasını bir dēzl Cihazı ile Eşleştirmek
için Etkinleştirme
1 Garmin eLog uygulamasından bir sürücü profiline giriş yapın.
2 Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl öğelerini seçin.
dēzl Cihazınızda Garmin eLog Bağlantısını Etkinleştirme
veya Devre Dışı Bırakma
1 dēzl cihazınızdan, Ayarlar > Bluetooth öğelerini seçin.
2 Eşleştirilmiş mobil cihazınızın adını seçin.
3 Garmin eLog onay kutusunu işaretleyin veya işaretini
kaldırın.
dēzl Cihazınızda Garmin eLog Bilgilerini Görüntüleme
dēzl cihazınızda Garmin eLog bilgilerini görüntüleyebilmeniz için
önce kurulum sürecini tamamlamanız gerekir (dēzl Cihazınızın
Garmin eLog Özelliklerini Ayarlama, sayfa 13).
Aracınızı kullandığınız süre boyunca cihaz, Garmin eLog harita
aracında görev durumunuzu ve toplam sürüş saatinizi gösterir.
Kalan sürüş saatinin özetini görüntülemek için bir alan seçin.
Garmin eLog Tanılama Ve Arıza Etkinliklerini
Görüntüleme
Garmin eLog cihazı bir tanılama veya arız etkinliği algıladığında
cihaz ekranında bir bildirim gösterir.
Etkinlikle ilgili ayrıntıları görüntülemek için tanılama veya
arıza bildirimini seçin.
NOT: Garmin eLog uygulamasında tanılama ve arıza
etkinlikleriyle ilgili ek bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
Servis Geçmişini Kaydetme
Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre
sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri
sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz (Servis Kategorisi
Ekleme, sayfa 13).
1 Uyglmlr > Servis Geçmişi'ni seçin.
2 Bir servis kategorisi seçin.
3 Kayıt Ekle'yi seçin.
4 Kilometre sayacı okumasını girin ve Sonraki'yi seçin.
5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).
6 Bitti öğesini seçin.
Servis Kategorisi Ekleme
1 Uyglmlr > Servis Geçmişi'ni seçin.
> Kategori Ekle'yi seçin.
2
3 Kategorinin adını girin ve Bitti'yi seçin.
Servis Kategorilerini Silme
Bir servis kategorisini sildiğinizde kategorideki bütün servis
kayıtları da silinir.
13
1 Uyglmlr > Servis Geçmişi'ni seçin.
> Kategorileri Sil'i seçin.
2
3 Silinecek servis kategorilerini seçin.
4 Sil'i seçin.
Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma
1 Uyglmlr > Servis Geçmişi'ni seçin.
2 Yeniden adlandırılacak kategoriyi seçin.
> Kategoriyi Yeniden Adl.'ı seçin.
3
4 Bir ad girin ve Bitti'yi seçin.
Servis Kayıtlarını Silme
1 Uyglmlr > Servis Geçmişi'ni seçin.
2 Bir servis kategorisi seçin.
> Kayıtları Sil'i seçin.
3
4 Silinecek servis kayıtlarını seçin.
5 Sil'i seçin.
Servis Kaydını Düzenleme
Yorum, kilometre sayacı okuması veya servis kaydı tarihini
düzenleyebilirsiniz.
1 Uyglmlr > Servis Geçmişi'ni seçin.
2 Bir kategori seçin.
3 Bir alan seçin.
4 Yeni bilgileri girin ve Bitti'yi seçin.
Hands-Free Özellikleri
Cihazınızı bir kablosuz kulaklığa bağlayıp navigasyon sesli
istemlerini kulaklıkla dinleyebilirsiniz. Kulaklık takılı
durumdayken cihazı ve kulaklığınızı kullanarak arama yapmak
ve gelen aramaları yanıtlamak için bir cep telefonuna
bağlayabilirsiniz.
Kablosuz Teknolojisini Bluetooth
Etkinleştirme
1 Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.
2 Bluetooth öğesini seçin.
Kablosuz Kulaklık Hakkında
Kablosuz teknoloji kullanarak cihazınız kablosuz kulaklığa sesli
navigasyon komutları gönderebilir. Daha fazla bilgi için,
http://www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
Kablosuz Kulaklığı Eşleştirme
NOT: Aynı anda yalnızca tek bir kulaklık navigasyon komutlarını
ve telefon aramalarını alabilir. Multimedya sesi için en fazla iki
kulaklık kullanılabilir.
Navigasyon istemlerini kulaklığınızdan alabilmeniz için öncelikle
cihazınızı uyumlu bir mobil kulaklıkla eşleştirmeniz gerekir.
1 Kulaklığınızı ve Bluetooth cihazınızı birbirinden 10 m (33 fit)
uzağa koyun.
2 Cihazınızda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.
3 Kulaklığınızda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin
ve diğer Bluetooth cihazlarca görünmesini sağlayın.
4 Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.
5 Ekrandaki talimatları izleyin.
Bir rotada navigasyon sırasında cihazınız navigasyon istemlerini
kulaklığınıza gönderir.
Hands-Free Arama Hakkında
NOT: Çoğu telefon ve kulaklık desteklendiği ve kullanılabildiği
için belirli bir telefonun ya da kulaklığın kullanılabileceği garanti
edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.
Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak
cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla
bağlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Bluetooth
teknolojili cihazınızın, cihazınızla uyumlu olup olmadığını
belirlemek için www.garmin.com/bluetooth adresini ziyaret edin.
Telefonunuzu Eşleştirme
1 Telefonunuzu ve dēzl cihazınızı birbirinden 10 m (33 fit)
uzağa koyun.
2 Telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin
ve telefonu bulunabilir olarak ayarlayın.
3 dēzl cihazınızda, Ayarlar > Bluetooth'u seçin.
4 Telefonunuzun ve dēzl cihazınızın ekranındaki talimatları
izleyin.
Cihazları Eşleştirdikten Sonraki İpuçları
• İlk eşleştirmeden sonra, iki cihaz, onları her açtığınızda
otomatik olarak bağlanabilir.
• Telefonunuz cihazınızla bağlantı kurduğunda, sesli aramaları
almaya artık hazırsınız demektir.
• Cihazı açtığınızda, cihaz bağlı olduğu son telefona yeniden
bağlanmaya çalışır.
• Telefonunuzu cihaz açık durumdayken cihaza otomatik
olarak bağlanacak şekilde ayarlamanız gerekebilir.
Arama Yapma
Numara Arama
1 Uyglmlr > Telefon > Ara'yı seçin.
2 Sayıyı girin.
3 Şunu seçin: Ara
Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama
Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz
telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin
kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar
bu özelliği desteklemez.
1 Uyglmlr > Telefon > Telefon Rehberi'ni seçin.
2 Bir kişi seçin.
3 Şunu seçin: Ara.
Konum Arama
1 Uyglmlr > Telefon > Kategorilere Gözat'ı seçin.
2 Bir önemli nokta seçin.
3 Şunu seçin: Ara.
Arama Alma
Arama aldığınızda, Yanıtla veya Reddet'ı seçin.
Arama Geçmişini Kullanma
Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında
telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale
gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği
desteklemez.
1 Uyglmlr > Telefon > Son Aramalar'ni seçin.
2 Bir kategori seçin.
En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi
açılır.
3 Bir arama seçin.
Aramada Seçeneklerini Kullanma
Arama sırasında, haritadan aramada kullanılacak seçenekleri
belirleyebilirsiniz.
• Telefonunuza ses aktarmak için öğesini seçin.
14
Hands-Free Özellikleri
İPUCU: Cihazınızı kapatarak aramaya devam etmek
istediğinizde veya gizliliğe ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği
kullanabilirsiniz.
• Sayısal tuş takımını kullanmak için öğesini seçin.
İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden
faydalanmak için kullanabilirsiniz.
• Mikrofonu susturmak için öğesini seçin.
• Kapatmak için öğesini seçin.
Cihazınız, Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak
Smartphone Link veri aktarır. Canlı bilgiler, Garmin Canlı
Hizmetleri tarafından sağlanan ücretsiz ve aboneliğe dayalı
planlar aracılığıyla edinilebilir (Garmin Canlı Hizmetleri,
sayfa 15).
Cihazınız Smartphone Link her bağlandığında, kayıtlı konumlar
ve son bulunan yerler telefonunuzla senkronize edilir.
Ev Telefon Numarasını Kaydetme
Smartphone Link bazı akıllı telefonlarda kullanılabilir.
Telefonunuza ilişkin uyumluluk ve kullanılabilirlik bilgilerini
öğrenmek için www.garmin.com/smartphonelink adresine gidin
veya uygulama mağazasına bakın.
Smartphone Link desteklenen telefonunuzdaki uygulama
mağazasından indirin.
Uygulama indirme ve yükleme ile ilgili bilgi için telefonunuzun
kullanım kılavuzuna bakın.
İPUCU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar
listenizden “Ev” girişini kullanarak ev numarasını
düzenleyebilirsiniz (Kaydedilmiş Konumu Düzenleme, sayfa 8).
1 Uyglmlr > Telefon > > Ev Numarasını Ayarla'yı seçin.
2 Telefon numaranızı girin.
3 Bitti'yi seçin.
Evi Arama
Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası
girmelisiniz.
Uyglmlr > Telefon > Evi Ara öğesini seçin.
Smartphone Link Yükleme
Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma
2 Cihazınızda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.
3 Kulaklığınızda veya telefonunuzda, Bluetooth kablosuz
Smartphone Link uygulamasına bağlanabilmeniz için
Smartphone Link uygulamasını indirip telefonunuza yüklemeniz
gerekir.
1 Smartphone Link uygulamasını telefonunuzda başlatın.
2 Cihazınızdan, Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.
3 Bluetooth onay kutusunu işaretleyin.
4 Telefonunuzdan, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin
ve yakındaki Bluetooth cihazlarını tarayın.
Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzunuza
bakın.
5 Telefonunuzdan, yakındaki cihazların listesinden cihazınızı
seçin.
6 Telefonunuzun ve cihazınızın ekranındaki talimatları
izleyerek eşleştirme isteğini onaylayın.
Smartphone Link bağlıyken cihazınızın durum çubuğunda
görünür.
Bluetooth Cihazın Bağlantısını Kesme
Bir Konumu Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme
Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme
1 Kulaklığınızı veya telefonunuzu ve Bluetooth cihazınızı
birbirinden 10 m (33 fit) uzağa koyun.
teknolojisini etkinleştirin ve diğer Bluetooth cihazlarca
görünmesini sağlayın.
4 Cihazınızda, Ayarlar > Bluetooth > Cihazları Ara'yı seçin.
Yakındaki Bluetooth cihazların listesi görünür.
5 Kulaklığınızı veya telefonunuzu listeden seçin.
6 Tamam seçeneğini belirleyin.
Bir Bluetooth cihazı eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden
geçici olarak bağlantısını kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı
gelecekte dēzl cihazınıza otomatik olarak bağlanmaya devam
edebilir.
1 Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.
2 Bağlantısını kesmek istediğiniz cihazı seçin.
3 Cihaz onay kutusunun işaretini kaldırın.
Smartphone Link, telefonunuzda bir navigasyon uygulaması
olarak kaydettirilir.
1 Telefonunuzdan, bir konuma navigasyon başlatma düğmesini
seçin (telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın).
2 Uygulama menüsünden Smartphone Link seçin.
Cihazınızı telefonunuza bir sonraki bağlayışınızda,bu konum
cihazınızdaki son bulunan öğelere aktarılır.
Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme
Smartphone Link Bağlıyken Aramaları Devre Dışı
Bırakma
Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazı gelecekte dēzl cihazınıza
otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.
1 Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.
2 Silinecek cihazı seçin.
3 Cihaz eşleştirmesini kaldır'i seçin.
Uygulamaları Kullanma
Yardımı Kullanma
Cihazın kullanımı ile ilgili bilgileri görüntülemek için Uyglmlr >
Yardım'ı seçin.
Yardım Konularını Arama
Şunu seçin: Uyglmlr > Yardım >
.
Smartphone Link
Smartphone Link, konum verilerini telefonunuzla senkronize
etmenize ve telefonunuzun veri bağlantısını kullanarak canlı
bilgilere erişmenize olanak veren bir telefon uygulamasıdır.
Uygulamaları Kullanma
Cihaz telefona bağlıyken ve Garmin Canlı Hizmetleri'ni alırken
hands-free arama özelliğini iptal edebilirsiniz.
1 Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.
2 Telefonunuzu seçin.
3 Telefon aramaları onay kutusunun işaretini kaldırın.
Garmin Canlı Hizmetleri
Garmin Canlı Hizmetleri'ni kullanabilmeniz için, cihazınızın
Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlı olması
gerekir (Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15).
Smartphone Link bağlanmak Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim
sağlar. Garmin Canlı Hizmetleri, trafik durumu veya hava
durumu gibi canlı verileri cihazınızda görüntülemek için
aboneliğe dayalı ücretsiz planlar sağlar.
Hava Durumu gibi bazı hizmetler cihazınızda ayrı uygulamalar
olarak kullanılabilir. Trafik gibi diğer hizmetler, cihazınızdaki
mevcut navigasyon özelliklerini geliştirir. Garmin Canlı
Hizmetleri'ne erişim gerektiren özellikler için Smartphone Link
15
simgesi görüntülenir ve bu simge yalnızca cihaz Smartphone
Link bağlıyken görünür.
1 Uyglmlr > ecoRoute™'u seçin.
2 Ekrandaki talimatları izleyin.
Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma
Yakıt Fiyatını Değiştirme
1 Uyglmlr > ecoRoute™ > Pompada öğesini seçin.
2 Geçerli yakıt fiyatını girip Sonraki'yi seçin.
3 Evet'i seçin.
Garmin Canlı Hizmetleri'ne abone olabilmeniz için, Smartphone
Link uygulamasını telefonunuza yüklemeniz gerekir.
1 Telefonunuzdaki Smartphone Link uygulamasını başlatın
(Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15).
2 Hesabım'ni seçin.
Hizmetlerin ve abonelik ücretlerinin yer aldığı bir liste
görüntülenir.
3 Bir servis seçin.
4 Ücreti seçin.
5 Abone Ol'u seçin.
6 Ekrandaki talimatları izleyin.
Trafik Kameraları Hakkında
Trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının
canlı görüntülerini sağlar. Düzenli olarak görüntülemek
istediğiniz kameraları kaydedebilirsiniz.
Trafik Kamerasını Kaydetme
Bu özelliği kullanabilmek için photoLive servisine abone olmanız
ve cihazınızın Smartphone Link özelliğine sahip, desteklenen bir
akıllı telefona bağlı olması gerekir (Smartphone Link, sayfa 15).
Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.
1 Uyglmlr > canlıFoto öğesini seçin.
2 Eklemek için Dokunun'u seçin.
3 Bir yol seçin.
4 Bir kavşak seçin.
5 Kaydet'i seçin.
Trafik Kamerasını Görüntüleme
Bir trafik kamerasını görüntüleyebilmeniz için onu önce
kaydetmeniz gerekir (Trafik Kamerasını Kaydetme, sayfa 16).
1 Uyglmlr > canlıFoto'ı seçin.
2 Bir kamera seçin.
ecoRoute Hakkında
Bazı bölgelerde ecoRoute™ özelliklerini kullanmadan önce,
açma kodu ya da bir ecoRoute HD aksesuarı almanız gerekir.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/ecoroute adresine gidin.
NOT: ecoRoute özelliği cihaz sadece toplu taşıma
modundayken kullanılabilir.
ecoRoute özelliği yakıt tasarrufunu ve belirli bir varış noktasına
ulaşmanın yakıt ücretini hesaplar ve yakıt verimliliğini artırmaya
yönelik araçlar sunar.
ecoRoute özelliği ile sağlanan veriler yalnızca bir tahmindir.
ecoRoute HD aksesuarını kullanmıyorsanız veriler gerçekten
taşıttan okunmaz.
Taşıtınıza ve sürüş alışkanlıklarınıza özel daha hassas yakıt
raporları almak için taşıt tasarrufunu kalibre edin (Yakıt
Tasarrufunu Kalibre Etme, sayfa 16).
ecoRoute HD Aksesuarı
Cihazınız, ecoRoute HD aksesuarına bağlandığında hata
iletileri, RPM ve pil voltajı gibi gerçek zamanlı taşıt bilgilerini
alabilirsiniz. Cihazınız ecoRoute verilerini hesaplarken ecoRoute
HD aksesuarından verileri okur.
ecoRoute HD aksesuarı yalnızca Bluetooth kablosuz teknolojisi
olan cihazlarla uyumludur.
www.garmin.com/ecoRoute adresine gidin.
Taşıtı Ayarlama
ecoRoute özelliklerini ilk kez kullanırken, taşıt bilgilerini girmeniz
gerekir.
16
Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme
Taşıtınız ve belirli sürüş alışkanlıklarınıza yönelik daha hassas
yakıt raporları almak için yakıt tasarrufunu kalibre edebilirsiniz.
Kalibrasyonu yakıt tankını doldurduğunuzda yapmalısınız.
1 Uyglmlr > ecoRoute™ > Pompada öğesini seçin.
2 Geçerli yakıt fiyatını girin.
3 Taşıtın son yakıt deposu dolumundan bu yana kullandığı
yakıt miktarını girin.
4 Yakıt deposunun son doldurulmasından bu yana kat ettiğiniz
mesafeyi girin.
5 Sonraki'yi seçin.
Cihaz taşıtın ortalama yakıt ekonomisini hesaplar.
6 Kaydet'i seçin.
ecoChallenge Hakkında
ecoChallenge, sürüş alışkanlıklarınızı puanlayarak taşıtınızın
yakıt tasarrufunu maksimum düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.
ecoChallenge skorlarınız ne kadar yüksek olursa, o kadar yakıt
tasarrufu yaparsınız. ecoChallenge™ cihazınız her hareket
ettiğinde ve Otomobil toplu taşıma modunda iken veri toplayarak
bir skor hesaplar.
ecoChallenge Puanlarını Görüntüleme
Uyglmlr > ecoRoute™ > ecoChallenge'ı seçin.
ecoChallenge Puanı Hakkında
Frenleme: Sorunsuz ve yavaş frenleme için puanınızı gösterir.
Sert fren yaptığınızda puan kaybedersiniz.
Hız: Taşıtınızı yakıt tasarrufuna en uygun hızda sürme puanınızı
gösterir.
Hızlanma: Sorunsuz ve yavaş hızlanma için puanınızı gösterir.
Hızlı hızlanma sonucunda puan kaybedersiniz.
Toplam: Hız, hızlanma ve frenleme puanının ortalamasını
gösterir.
ecoChallenge Puanlarını Sıfırlama
1 Uyglmlr > ecoRoute™ > ecoChallenge'ı seçin.
> Yeniden Ayarla'yı seçin.
2
Yakıt Tasarrufu Bilgilerini Görüntüleme
1 Uyglmlr > ecoRoute™ > Yakıt tüketimi seçeneğini
belirleyin.
2 Yakınlaştırmak için grafiğin bir kesitini seçin.
Yol Raporları
Yol raporları, bir varış noktasına navigasyon mesafesi, süre,
ortalama yakıt tasarrufu ve yakıt maliyetini verir.
Sürdüğünüz her rota için bir yol raporu oluşturulur. Cihazınızdaki
bir rotayı durdurursanız, seyahat ettiğiniz mesafe için bir yol
raporu oluşturulur.
Yol Raporunu Görüntüleme
Cihaza kaydedilmiş yol raporlarını görüntüleyebilirsiniz.
İPUCU: Cihazı bilgisayarınıza bağlayabilir ve cihazınızdaki
Raporlar klasöründen yol raporlarına erişebilirsiniz.
1 Uyglmlr > ecoRoute™ > Yol Raporu'nu seçin.
2 Bir rapor seçin.
ecoRoute Bilgilerini Sıfırlama
1 Uyglmlr > ecoRoute™ > Taşıt Profili'ni seçin.
Uygulamaları Kullanma
2 Yeniden Ayarla'yı seçin.
Hava Durumu Radarını Görüntüleme
Sürüş İpuçları
Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak
Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.
Harita üzerinde bir hava durumu simgesinin yanı sıra geçerli
hava durumunun animasyonlu ve renkli bir radar haritası
görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu simgesi yakın çevrenin hava
durumunu gösterecek şekilde yağmur, kar ve gök gürültülü
fırtına şeklini alır.
1 Uyglmlr > Hava Durumu'nu seçin.
2 Gerekiyorsa, bir şehir seçin.
> Hava Durumu Radarı'nı seçin.
3
• Hız limiti içinde sürün. Çoğu taşıtta, en iyi yakıt tasarrufunu
45 m/sa ve 60 m/sa arasında sağlarsınız.
• Sabit bir hızda sürün.
• Yavaş yavaş ve tutarlı şekilde fren yapın ve hızlanın.
• Dur kalk trafikten ve yoğun saatlerden kaçının.
• Ayağınızı fren pedalında tutmayın.
• Seyir kontrolünü kullanın.
• Geçici duraklamalarda taşıtı rölantiye almak yerine motoru
durdurun.
• Kısa yolculukları birden çok molalı tek bir uzun yolculukta
birleştirin.
• Otoyolda yüksek hızda yolculuk etmediğiniz sürece klimayı
kapatarak camlarınızı açın.
• Depo kapağını sıkıca kapatın.
• Gölgeye veya garaja park edin.
• Aşırı yükü azaltın. Gereksiz unsurları taşıtınızdan çıkarın.
• Taşıtınızın üst kısmında eşya taşımaktan kaçının.
Kullanmadığınız zaman portbagaj ve çıkarılabilir taşıyıcıları
çıkarın.
• Tavsiye edilen lastik basıncını koruyun. Lastik basıncını
düzenli olarak ve uzun yolculuklardan önce kontrol edin.
• Taşıtınızın ayarlarını doğru yapın ve bakım aralıkları için taşıt
üreticisinin tavsiyelerine uyun.
• Taşıtın yağını, yağ filtrelerini ve hava filtrelerini düzenli olarak
değiştirin.
• Tavsiye edilen uygun en düşük oktanlı yakıtı kullanın. Daha
uygun maliyetliyse E85 ve biyodizel gibi biyoyakıtları kullanın.
myGarmin Mesajlarını Görüntüleme
Bu özelliği kullanabilmeniz için, cihazınızın Smartphone Link
çalışan desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir
(Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15). Bu
özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.
Yazılım ve harita güncellemelerinin bildirimleri gibi myGarmin
mesajlarını görüntüleyebilirsiniz.
1 Uyglmlr > myGarmin™'i seçin.
Okunmamış mesajınız varsa okunmamış mesaj sayısı,
myGarmin simgesi üzerinde gösterilir.
2 Bir mesaj konusunu seçin.
Mesajın tamamı görüntülenir.
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme
Bu özelliği kullanabilmeniz için, cihazınızın Smartphone Link
çalışan desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir
(Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15). Bu
özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.
1 Uyglmlr > Hava Durumu'nu seçin.
2 Bir gün seçin.
Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme
1 Uyglmlr > Hava Durumu > Şimdiki Pozisyon'u seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu
şehri listeden seçin.
• Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, Şehir Ekle'yi
seçin ve şehir adını girin.
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme
Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak
Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.
Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada
görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de
hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.
1 Uyglmlr > Hava Durumu'nu seçin.
2 Gerekiyorsa, bir şehir seçin.
> Hava Uyarıları'nı seçin.
3
Yol Durumunu Görüntüleme
Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak
Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.
1 Uyglmlr > Hava Durumu'nu seçin.
2 Gerekiyorsa, bir şehir seçin.
> Yol Durumu'nu seçin.
3
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını
Görüntüleme
Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini
etkinleştirmeniz gerekir (Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 18).
Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada
görüntüleyebilirsiniz.
Şunu seçin: Uyglmlr > Bulunduğum Yerler.
Cihazı Özelleştirme
Harita ve Taşıt Ayarları
Ayarlar > Harita ve Araç'ı seçin.
Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden simgeyi ayarlar. Diğer
simgeler için www.garmingarage.com adresine gidin.
Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.
Harita Detayı: Harita üzerinde detay seviyesini ayarlar. Daha
fazla detay haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.
Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.
Harita Araçları: Harita araçları menüsünde görünen kısayolları
ayarlar.
Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar
(Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 10).
Haritalarım: Cihazın kullanacağı kurulu haritaları ayarlar.
Haritaları Etkinleştirme
Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.
İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için
http://buy.garmin.com adresine gidin.
1 Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım'ı seçin.
2 Bir harita seçin.
Navigasyon Ayarları
Navigasyon ayarları sayfasını açmak için ana menüden Ayarlar
> Navigasyon öğesini seçin.
Cihazı Özelleştirme
17
Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.
Sakınmalar: Rotada sakınılacak yol türlerini ayarlar.
Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden sakınılmasını sağlar.
Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek
çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda sakınma
tercihlerini ayarlar.
Ücretli Yollar: Ücretli yollardan sakınma tercihlerini ayarlar.
Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından sakınma
tercihlerini ayarlar.
NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.
Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren ve
sürüş esnasında dikkati dağıtabilecek olan tüm cihaz
işlevlerini devre dışı bırakır.
GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil
enerjisinden tasarruf eder.
Hesaplama Modu Ayarları
Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.
Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç
hızlanma verilerine dayanır.
Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından
daha uzun yolları hesaplar.
Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat
daha uzun sürecek rotaları hesaplar.
Daha Az Yakıt: Diğer rotalardan daha az yakıt kullanabilecek
rotaları hesaplar.
Yol Dışı: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan
bir hat hesaplar.
Simülasyon Konumu Ayarlama
Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız, bir
simülasyon konumu ayarlamak için GPS'i kullanabilirsiniz.
1 Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülatörü'nü seçin.
2 Ana menüden, Haritaya Bak öğesini seçin.
3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.
Konumun adresi, ekranın altında görünür.
4 Konum açıklamasını seçin.
5 Konum Ayarla'yı seçin.
Bluetooth Ayarları
Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.
Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.
Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.
Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer
cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad
girmenizi sağlar.
Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma
1 Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.
2 Bluetooth öğesini seçin.
Ekran Ayarları
Ekran ayarları sayfasını açmak için ana menüden Ayarlar >
Ekran'ı seçin.
Renk Modu: Cihazı gündüz veya gece renkleri görüntülenecek
şekilde ayarlar. Cihazın günün saatine göre gündüz veya
gece renklerini otomatik olarak belirlemesine izin vermek için
Otomatik'i seçebilirsiniz.
Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar.
Ekran kapanma süresi: Cihazınız uyku moduna girmeden
önceki boşta bekleme süresini ayarlar.
18
Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenize olanak
verir. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü
klasörüne kaydedilir.
Trafik Ayarları
Trafik ayarları sayfasını açmak için ana menüden Ayarlar >
Trafik'i seçin.
Trafik: Trafiği etkinleştirir.
Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik
sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi
trafik verilerini otomatik olarak seçer.
Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.
Rotayı Uygunlaştır: En iyi duruma getirilmiş alternatif rotaların
otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanılmasını seçer
(Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Sakınma, sayfa 5).
Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik
gecikmesinin önem düzeyini seçer.
Birim ve Saat Ayarları
Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden
Ayarlar > Birimler ve Saat'i seçin.
Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.
Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi
sağlar.
Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.
Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için
kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.
Saati Ayarlama
1 Ana menüden saati seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak
için Otomatik'i seçin.
• Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya
aşağı sürükleyin.
Dil ve Klavye Ayarları
Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden Ayarlar > Dil
ve Klavye'yi seçin.
Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.
Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.
NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini
ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.
Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.
Yakınlık Uyarıları Ayarları
NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel
ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.
Ayarlar > Yakınlık Uyarıları seçeneğini belirleyin.
Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini
ayarlar.
Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalındığını
belirler.
Cihaz ve Gizlilik Ayarları
Cihaz ayarlarını açmak için Ayarlar > Cihaz seçeneğini
belirleyin.
Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve
yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.
SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.
NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini
alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.
Cihazı Özelleştirme
Konum Bildirimi: İçeriği iyileştirmek için bulunduğunuz konumu
Garmin ile paylaşır.
Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulunduğum Yerler ve
Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini
sağlar.
Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve
Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.
Ayarları Geri Yükleme
Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri
yükleyebilirsiniz.
1 Ayarlar'ı seçin.
2 Gerekiyorsa, bir ayar kategorisi seçin.
3 Şunu seçin: > Sıfırla.
Cihaz Bilgileri
DUYURU
Cihazınızı düşürmeyin.
Kalıcı hasara yol açabileceğinden, cihazı aşırı sıcaklığa maruz
kalabileceği yerlerde depolamayın.
Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler
kullanmayın; ekran hasar görebilir.
Cihazı suya maruz bırakmayın.
Dış Kılıfı Temizleme
DUYURU
Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik
maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.
1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir
deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
2 Cihazı kurulayın.
Dokunmatik Ekranı Temizleme
1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç
bağlantısını kesin.
4 Ekranı bezle nazikçe silin.
Hırsızlıktan Kaçınma
Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
Cihazınızı http://my.garmin.com adresine giderek kaydettirin.
Cihazı Sıfırlama
Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.
Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.
Teknik Özellikler
Çalışma sıcaklığı
aralığı
-20° -55°C (-4° - 131°F)
Şarj etme sıcaklığı
aralığı
0° - 45°C (32° - 113°F)
Güç girişi
Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt
gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç
(yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil ömrü
Kullanıma ve ayarlara bağlı olarak 1 saat kadar
Pil türü
Şarj edilebilir Lityum-iyon pil
Cihaz Bilgileri
Destek ve Güncellemeler
Garmin Express™, Garmin cihazları için bu servislere kolay
erişim sağlar.
• Ürün kaydı
• Ürün kılavuzları
Garmin Express Öğesini Ayarlama
1 USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
2 www.garmin.com/express adresine gidin.
3 Ekrandaki talimatları izleyin.
nüMaps Guarantee™
Cihazınızın sürüş sırasında ilk kez uydu sinyali aldıktan sonraki
90 gün içinde ücretsiz harita güncelleme hakkı olabilir. Hüküm
ve koşullar için www.garmin.com/numaps adresine gidin.
Lifetime Abonelikleri
Cihaz Bakımı
•
•
•
•
Ek
Bazı modeller lifetime özelliklerine abonelikler içerir. Daha fazla
bilgi için, www.garmin.com/lmt adresine gidin.
LT: Bu model, lifetime trafik aboneliği ve bir trafik alıcısı içerir.
LM: Bu model, cihazınızın kullanılabilir ömrü boyunca üç ayda
bir harita güncellemesi yapılmasını gerektiren nüMaps
Lifetime™ aboneliği içerir. Hüküm ve koşullar için
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime adresine gidin.
LMT: Bu model, nüMaps Lifetime aboneliği, lifetime trafik
aboneliği ve bir trafik alıcısı içerir.
LMTHD veya LMT-D: Bu model, nüMaps Lifetime aboneliği,
lifetime dijital trafik aboneliği ve bir adet dijital trafik alıcısı
içerir.
Lifetime Haritalarını Etkinleştirme
NOT: Lifetime Haritaları önceden yüklenmiş haritalar
bulunmayan ürünlerde kullanılamaz.
NOT: Uyumlu bir Garmin ürününün kullanılabilir ömrü boyunca
bu tür güncellemeler Garmin tarafından kullanıma sunulduğunda
veya Garmin üçüncü taraf içerik sağlayıcısından harita verilerini
aldığı sürece (hangisi daha erken olursa) Lifetime Haritaları
güncellemelerini almaya hak kazanırsınız. Ürünün “kullanılabilir
ömrü” tanımı ve diğer önemli hüküm ve koşullar için
www.garmin.com/numapslifetime adresine gidin.
1 www.garmin.com/express adresine gidin.
2 Ekrandaki talimatları izleyin.
NOT: Cihazı kaydettirirseniz bir harita güncellemesi
kullanılabilir olduğunda e-posta bildirimleri alabilirsiniz.
Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme
Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip
yüklemek için Garmin Express yazılımını kullanabilirsiniz. Harita
güncellemeleri, cihazınızın varış noktalarınıza doğru ve verimli
rotalar hesaplamaya devam edebilmesi için mevcut en yeni
harita verilerini sağlar. Garmin Express, Windows ve Mac
bilgisayarlarda kullanılabilir.
1 Bilgisayarınızda www.garmin.com/express adresine gidin.
®
®
19
2 Bir seçenek belirleyin:
Bellek Kartları Hakkında
• Bir Windows bilgisayara yüklemek için Windows için
İndir seçeneğini belirleyin.
• Bir Mac bilgisayara yüklemek için Mac için İndir
seçeneğini belirleyin.
3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek
yüklemeyi tamamlayın.
Garmin
Express öğesini başlatın.
4
5 Garmin cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza
bağlayın.
Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden
yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz
(www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın
yanında harita, resim, jeokaşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler
gibi dosyaları depolamaya yarar.
Bellek Kartı Takma
Cihaz microSD™ ve microSDHC bellek kartını destekler.
1 Cihazınızdaki yuvaya bir hafıza kartı takın.
2 Yerine oturana kadar kartı itin.
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama
Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.
1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta
takın.
Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin
resmi görünür.
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir
taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir
birim olarak görünür.
6 Bir Cihaz Ekle seçeneğini belirleyin.
Garmin Express yazılımı cihazınızı algılar.
7 Cihaz Ekle seçeneğini belirleyin.
8 Cihazınızı Garmin Express yazılımına eklemek için ekrandaki
talimatları izleyin.
Kurulum tamamlandığında Garmin Express yazılımı haritaları
ve cihazınız için yazılım güncellemelerini arar.
9 Bir seçenek belirleyin:
• Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için Tümünü Yükle
seçeneğini belirleyin.
• Tek bir güncelleme yüklemek için Ayrıntıları Görüntüle
seçeneğini belirleyin ve bir güncellemeyi seçin.
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma
1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (Cihazı Bilgisayarınıza
2
3
4
5
6
Garmin Express yazılımı güncellemeleri indirip cihazınıza yükler.
Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş Internet
bağlantılarında bu işlemin tamamlanması uzun zaman alabilir.
Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama
için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.
NOT: Cihaz Windows 95, 98, Me, Windows NT ve Mac OS 10.3
ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.
®
Dosya Türleri
Cihaz bu dosya türlerini destekler.
• Haritalar ve GPX rota noktası dosyaları myGarmin, ve
MapSource , BaseCamp™ dahil olmak üzere harita
programından alınmıştır HomePort™ (Özel Önemli Nokta,
sayfa 7).
• Garmin POI Loader'dan GPI özel POI dosyaları (POI Loader'ı
Kurma, sayfa 7).
20
USB Kablosunu Sökme
Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak
bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı
bilgisayarınızdan güvenle kaldırmanız gerekir. Cihazınız
Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa,
bağlantının güvenle kesilmesine gerek yoktur.
1 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki Donanımı
Güvenle Kaldır simgesini ve cihazınızı seçin.
• Mac bilgisayarlarda birim simgesini çöpe sürükleyin.
2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme
Üç saniye boyunca
Veri Yönetimi
®
Bağlama, sayfa 20).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir
taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir
birim olarak görünür.
Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
Bir dosya seçin.
Düzenle > Kopyala'yı seçin.
Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin
klasörüne yerleştirmemelisiniz.
Düzenle > Yapıştır'ı seçin.
tuşunu basılı tutun.
Güç Kabloları
Cihazınız çeşitli yollarla güç alabilir.
• Araç Çakmak Adaptörü
• USB kablosu
• AC adaptörü (isteğe bağlı aksesuar)
Cihazı Şarj Etme
NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.
Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili
şarj edebilirsiniz.
• Cihazı taşıt güç kablosuna bağlayın.
• Cihazı bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
Ek
Cihaz bir bilgisayara bağlıyken yavaş şarj olabilir. Bazı
taşınabilir bilgisayarlar cihazı şarj etmeyebilir.
• Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne
bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı
için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com
adresinden satın alabilirsiniz.
2 Haritalar sekmesine tiklayin.
3 Ekrandaki talimatları izleyin.
Aksesuar Satın Alma
http://buy.garmin.com bölümüne gidin.
Sorun Giderme
Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme
DUYURU
Sigortayı değiştirirken, küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve
doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç
kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.
Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer
alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.
1 Uç parçasını À saat yönünün tersine 90 derece döndürüp
kilidini açın.
2
3
4
5
İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız
gerekebilir.
Uç parçasını, gümüş ucu Á ve sigortayı Â sökün.
Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
Uç parçasını içeri itin ve saat yönünde 90 derece döndürerek
yeniden taşıt güç kablosuna à kilitleyin.
Gösterge Paneline Montaj
DUYURU
Kalıcı tutturma yapışkanının yapıştırıldıktan sonra çıkarılması
son derece zordur.
Cihazınızı gösterge paneline monte etmek için isteğe bağlı bir
montaj diski kullanabilir ve belirli yerel yönetmeliklere
uyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.garmin.com adresine
bakın.
1 Gösterge panelinin diski yerleştirdiğiniz kısmını temizleyin ve
kurutun.
2 Diskin alt tarafındaki yapışkanın koruyucu bandını çıkarın.
3 Diski gösterge paneline yerleştirin.
4 Diskin üst tarafındaki şeffaf plastik kapağı çıkarın.
5 Suluk montaj kitini diskin üst tarafına yerleştirin.
6 Kolu aşağı (diske doğru) çevirin.
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma
1 Cihazın alt tarafındaki serbest bırakma düğmesine basın.
2 Cihazı öne doğru eğin.
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma
1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten
çıkarılana kadar basınç uygulayın.
Suluğu Ön Camdan Çıkarma
1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor
1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
3 Vantuzlu montaj kitini takın (Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama,
sayfa 1).
Cihazım uydu sinyallerini almıyor
• GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (Navigasyon
Ayarları, sayfa 17).
• Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve
ağaçların uzağına götürün.
• Birkaç dakika boyunca sabit kalın.
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor
• Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (Araç Çakmak
Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme, sayfa 21).
• Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına
güç sağladığını doğrulayın.
• Taşıt içi sıcaklığın şu şekilde olduğunu doğrulayın: 0° ila
45°C (32° ila 113°F).
• Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını
doğrulayın.
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor
• Ekran parlaklığını azaltın (Ekran Ayarları, sayfa 18).
• Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (Ekran Ayarları,
sayfa 18).
• Ses düzeyini azaltın (Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 1).
• Bluetooth kablosuz teknolojisini devre dışı bırakın
(Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma, sayfa 18).
• Cihazı kullanılmadığı zamanlarda uyku moduna alın (Uyku
Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma, sayfa 1).
• Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
• Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.
Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir
sürücü olarak görünmüyor
Çoğu Windows bilgisayarda, cihaz Medya Aktarım Protokolü
(MTP) kullanılarak bağlanır. MTP modunda, cihaz bir çıkarılabilir
sürücü olarak değil, bir taşınabilir cihaz olarak görünür. MTP
modu Windows 7, Windows Vista ve Windows XP Service Pack
3 ile birlikte Windows Media Player 10'da desteklenir.
®
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz
olarak görünmüyor
Mac bilgisayarlarda ve bazı Windows bilgisayarlarda, cihaz USB
yığın depolama modunu kullanarak bağlanır. USB yığın
depolama modunda cihaz bir taşınabilir cihaz olarak değil, bir
çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünür. Windows XP
Service Pack 3'ten önceki Windows XP Service Pack 3
sürümlerinde USB yığın depolama modu kullanılır.
Ek Harita Satın Alma
1 Cihaz ürün sayfanıza gidin (www.garmin.com).
Sorun Giderme
21
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz
veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak
görünmüyor
1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
2 Cihazı kapatın.
3 USB kablosunu bilgisayarınızdaki USB portuna ve cihazınıza
takın.
İPUCU: Cihazınız bir USB hub'ına değil, doğrudan
bilgisayarınızdaki bir USB portuna takılı olmalıdır.
Cihaz otomatik olarak açılır ve MTP moduna ya da USB yığın
depolama moduna geçer. Cihaz ekranında, cihazın bilgisayara
bağlanmış halinin resmi görünür.
Telefonum cihaza bağlanmıyor
• Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.
Bluetooth alanı da Etkin olarak ayarlanmış olmalıdır.
• Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin
ve telefonunuzu cihazın 33 ft. (10 m) kadar yakınına getirin.
• Daha fazla yardım içeriği için www.garmin.com/bluetooth
adresine gidin.
22
Sorun Giderme
Dizin
Simgeler
2-B harita görünümü 10
3B harita görünümü 10
A
abonelikler
Garmin Canlı Hizmetleri 16
nüMaps Lifetime 19
trafik 19
acil durum hizmetleri 8
adresler, bulma 7
aksesuarlar 21
aktif yol rehberi 3
araçlar, harita 9
arama 14
arama alanını değiştirme 6
arama çubuğu 6
aramalar 14
arama 14
devre dışı bırakma 15
ev 15
geçmiş 14
kişiler 14
yanıtlama 14
yapma 14
aramaları yanıtlama 14
arızalar 13
ayarlar 17, 18
ayarları geri yükleme 19
ayrıntılı rehber 6
B
bağlantı kesme, Bluetooth cihazı 15
bellek kartı 20
bildirimler 13
bilgisayar
bağlama 21, 22
bağlanma 20
birim numarası 18
Bluetooth teknoloji
devre dışı bırakma 18
eşleştirilmiş cihazı silme 15
Bluetooth teknolojisi 13, 14, 22
ayarlar 18
cihazın bağlantısını kesme 15
etkinleştirme 14
C
cihaz bakımı 19
cihazı kaydettirme 19
cihazı monte etme
gösterge paneli 21
montaj kitinden çıkarma 21
otomobil 1
suluk 1, 21
cihazı özelleştirme 17
cihazı şarj etme 1, 20, 21
cihazı temizleme 19
D
dışa aktarma
seyahat raporları 12
sınır özetleri 11
sürücü günlükleri 13
dil
klavye 18
ses 18
dokunmatik ekranı temizleme 19
dosyalar
aktarma 20
desteklenen türler 20
dönüş listesi 3
düzenleme, kayıtlı yolculuklar 4
E
ecoChallenge 16
ecoChallenge puanı 16
sıfırlama 16
Dizin
ecoRoute 16
ecoChallenge puanı 16
taşıt profili 16
yakıt tasarrufunu kalibre etme 16
yol raporları 16
yol raporu 16
ecoRoute HD, aksesuarı 16
ekran, parlaklık 2
ekran ayarları 18
ekran düğmeleri 1
ekran görüntüleri 18
ekstralar, özel önemli nokta 7
enlem ve boylam 7
eşleştirme 13, 14
bağlantı kesme 15
eşleştirilmiş cihazı silme 15
kulaklık 14, 15
telefon 14, 22
ev
arama yapma 15
gitme 2, 8
konumları ayarlama 8
konumu düzenleme 2, 8
telefon numarası 15
eve gitme 2, 8
F
Foursquare 7
G
Garmin Canlı Hizmetleri 15
abone olma 16
Garmin Express 19
cihazı kaydettirme 19
yazılımı güncelleme 19
geçerli konum 7, 8
geçiş ücreti, kaçınma 5
görev durumu 12
gösterge paneli montaj kiti 21
GPS 1, 20
güç kabloları 20
sigortayı değiştirme 21
taşıt 1
güç tuşu 1
güncelleme
haritalar 19
yazılım 19
güvenlik kameraları, abonelikler 10
H
hands-free telefon aramaları 14
harita, araçlar 9
harita görünümü
2B 10
3-D 10
harita katmanları, özelleştirme 10
haritalar 3, 8, 9, 17
detay düzeyi 17
güncelleme 19
kamyon 9
katmanlar 10
lifetime 19
nüMaps Guarantee 19
nüMaps Lifetime 19
rotaları görüntüleme 2, 3
satın alma 21
simgeler 2
tema 17
veri alanı 2, 9, 10
hava durumu 17
radar 17
yol durumu 17
hırsızlık, kaçınma 19
Hızlı Arama 6
hizmet saatleri 12, 13
görev durumu 12
sevkiyatlar 13
sürücüler 12
hizmetleri bulma, yol üzerindekiler 9
İ
ilgilenilen coğrafi noktalar (POI) 6, 7
kamyon 6
mekanlar 6
özel 7
POI Loader 7
ilk kurulum 13
J
jeokaşe 7
K
kablolar, güç 20
kablosuz kulaklık 14
kameralar, güvenlik 10
kamyon
harita 9
ilgilenilen coğrafi noktalar 6
profiller 2
römork 2
sevkiyatlar 13
sürücüler 12
kavşaklar, bulma 7
kaydedilen konumlar
düzenleme 8
kategoriler 8
silme 8
kaydetme, geçerli konum 8
kayıtlı konumlar 4
kısayollar
ekleme 8
silme 8
kısıtlamalar, taşıt 2
kimlik numarası 18
klavye
dil 18
düzen 18
konumlar 7, 17
arama 6, 7
arama yapma 14
ev konumunu ayarlama 8
geçerli 7, 8
kaydetme 8
mekanlar 6
simülasyon 18
son bulunan 7
konumları bulma. 6 Ayrıca bkz. konumlar
adresler 7
ilçeler 7
kategoriler 6
kavşaklar 7
koordinatlar 7
koordinatlar 7
kulaklık, eşleştirme 14, 15
L
lifetime haritaları 19
M
mekanlar 6
microSD kart, takma 20
montaj kiti, çıkarma 21
montaj kitini çıkarma 21
myGarmin, mesajlar 17
myTrends, rotalar 5
N
navigasyon 2, 6
ayarlar 17
rota önizlemesi 4
yol dışı 5
Neredeyim? 7, 8
nüMaps Guarantee 19
nüMaps Lifetime 19
O
otomatik ses düzeyi, etkinleştirme 1
otopark, son otopark yeri 7
23
Ö
önemli nokta (POI)
ekstralar 7
özel 7
özel POI'ler 7
Özel POI'ler 7
P
parlaklık 2
pil
artırma 21
sorunlar 21
şarj etme 1, 20, 21
POI Loader 7
profiller
etkinleştirme 2
kamyon 2
R
raporlar
yol 16
yolculuk 12
rotalar 2
başlatma 2, 3
bir nokta ekleme 3, 4
durdurma 3
haritada görüntüleme 2, 3
hesaplama 3
hesaplama modu 4, 18
myTrends 5
önerilen 5
önizleme 4
şekillendirme 3
rotayı şekillendirme 3
S
saat ayarları 18
sakınmalar 5
alan 5
devre dışı bırakma 5
geçiş ücreti 5
silme 5
yol 5
yol özellikleri 5
sapmalar 3
servis geçmişi
düzenleme 14
kategoriler 13, 14
kayıtlar 13, 14
silme 13, 14
ses, yakınlık noktaları 18
ses düzeyi, ayarlama 1
sesli uyarı 14
sevkiyatlar 13
ekleme 13
hizmet saatleri 13
seyahat geçmişi 18
sıfırlama
cihaz 19
yolculuk verileri 9
sınır özeti 11
sigorta, değiştirme 21
silme
eşleştirilmiş Bluetooth cihaz 15
servis kategorileri 13
servis kayıtları 14
yolculuklar 4
simgeler, durum çubuğu 1
simülasyon konumları 18
SKLS'ler 18
Smartphone Link 15
aramaları devre dışı bırakma 15
bağlanma 15
Garmin Canlı Hizmetleri 15
son varış noktaları 7
sonraki dönüş 2
sorun giderme 21, 22
suluk 21
sürücü günlüğü 12, 13
24
sürücüler
ekleme 12
kamyon 12
T
tanılama 13
taşıt güç kablosu 1
taşıt profili 16
kamyon 2
teknik özellikler 19
telefon, eşleştirme 14, 15, 22
telefon aramaları 14
arama 14
sesli arama 14
sessize alma 14
yanıtlama 14
telefon defteri 14
trafik 9–11, 18
aboneliği etkinleştirme 11
abonelik ekleme 11
alıcı 10, 11
alternatif rota 5
gecikmeleri arama 9
harita 9
kameralar 16
lifetime abonelikleri 19
olaylar 9
trafik kameraları 16
görüntüleme 16
U
Uluslararası Yakıt Vergisi Anlaşması (IFTA) 11
seyahat raporları 12
sınır özeti 11
verilen özetler ve raporlar 12
yakıt verileri 11
USB, bağlantı kesme 20
uyarı simgeleri 10
uydu sinyalleri
alma 1
görüntüleme 20
uyku modu 1
Ü
ürün desteği 15
ürün kaydı 19
V
varış noktaları. Daha fazla bilgi için konumlar
Y
yakınlık noktaları uyarıları, ayarlar 18
yakıt
fiyatlar 16
istasyonlar 8
yakıt fiyatı, değiştirme 16
yakıt tasarrufu. 16 Ayrıca bkz. ecoRoute
yakıt tasarrufunu kalibre etme 16
yakıt verileri 11
yardım. 15 Ayrıca bkz. ürün desteği
yazılım
güncelleme 19
sürüm 18
yol bilgisi 9
görüntüleme 9
sıfırlama 9
yol dışı navigasyon 5
yol durumu, hava durumu 17
yol raporları 16
yol üzerindekiler
hizmetleri bulma 9
özelleştirme 9
yolculuk günlüğü, görüntüleme 9
yolculuk planlayıcı 4
şekillendirme noktaları 4
yolculuk düzenleme 4
yön tarifleri 3
yönetmelikler, hizmet saatleri 12
yönler 3
Dizin
support.garmin.com
Ekim 2017
190-01805-48_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising