Garmin | dēzl™ 770LMT-D | Garmin dēzl™ 770LMT-D Priročnik za uporabo

Garmin dēzl™ 770LMT-D Priročnik za uporabo
dēzl™ Družina 770
Priročnik za uporabo
© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja
družbe Garmin.
®
BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne
znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in
drugih državah. microSD™ in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista in Windows XP so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft
Corporation v ZDA in drugih državah. Mac je blagovna znamka družbe Apple Inc. HD Radio™ in logotip HD sta blagovni znamki družbe iBiquity Digital Corporation. Tehnologija HD Radio je
izdelana pod licenco družbe iBiquity Digital Corporation. Patenti v ZDA in drugih državah.
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Priključitev naprave na napajanje vozila ..................................... 1
Iskanje signalov GPS .................................................................. 1
Ikone vrstice stanja ..................................................................... 1
Uporaba tipk na zaslonu ............................................................. 1
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega .................................. 1
Izklop naprave ........................................................................ 1
Nastavitev glasnosti .................................................................... 1
Omogočanje samodejne glasnosti ......................................... 1
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 1
Profili vozil...................................................................... 2
Dodajanje profila vozila ............................................................... 2
Aktiviranje profila vozila .............................................................. 2
Spreminjanje informacij o prikolici .............................................. 2
Urejanje profila vozila ................................................................. 2
Navigacija do cilja.......................................................... 2
Načrtovane poti ........................................................................... 2
Začetek načrtovane poti ............................................................. 2
Pot domov .............................................................................. 2
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 2
Aktivno usmerjanje po pasovih .............................................. 3
Ogled seznama zavojev ......................................................... 3
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu ........................ 3
Dodajanje lokacij v načrtovano pot ............................................. 3
Oblikovanje načrtovane poti ....................................................... 3
Izbira obvoza .............................................................................. 3
Ustavitev načrtovane poti ........................................................... 3
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ........................... 3
Začetek načrtovane poti z zemljevidom ...................................... 3
Predogled več načrtovanih poti .................................................. 4
Načrtovalnik potovanja ............................................................... 4
Načrtovanje potovanja ........................................................... 4
Navigacija po shranjenem potovanju ..................................... 4
Optimiranje vrstnega reda postankov na potovanju .............. 4
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju ............................................................................... 4
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti .................. 4
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja ...................... 4
Načrtovanje potovanja ........................................................... 4
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ........................................ 4
Izogibanja zastojem, kaznim in območjem ................................. 5
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti ................ 5
Izogibanje cest s cestnino ...................................................... 5
Izogibanje vinjetam ................................................................ 5
Izogibanje tipom cest in manevrom ....................................... 5
Izogibanja ekološkim območjem ............................................ 5
Izogibanja po meri .................................................................. 5
Navigacija izven cest .................................................................. 5
Iskanje lokacij................................................................. 5
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ............................................ 6
Spreminjanje območja iskanja .................................................... 6
Destinacije .................................................................................. 6
Iskanje lokacije po kategoriji .................................................. 6
Iskanje znotraj kategorije ....................................................... 6
Navigacija do destinacije znotraj kraja ................................... 6
Iskanje destinacij za tovornjake ............................................. 6
Iskanje destinacij TruckDown ................................................ 6
Foursquare® .......................................................................... 6
Uporabniške destinacije ......................................................... 7
Orodja za iskanje ........................................................................ 7
Iskanje naslova ...................................................................... 7
Iskanje križišča ....................................................................... 7
Iskanje mesta ......................................................................... 7
Kazalo vsebine
Iskanje lokacije z uporabo koordinat ...................................... 7
Iskanje nedavno najdenih lokacij ................................................ 7
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij .......................... 7
Iskanje zadnjega parkirnega mesta ............................................ 7
Ogled informacij o trenutni lokaciji .............................................. 7
Iskanje nujnih služb in goriva ................................................. 7
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .......................... 8
Dodajanje bližnjice ...................................................................... 8
Odstranjevanje bližnjice ......................................................... 8
Shranjevanje lokacij .................................................................... 8
Shranjevanje položaja ............................................................ 8
Shranjevanje trenutne lokacije ............................................... 8
Shranjevanje domače lokacije ............................................... 8
Urejanje shranjene lokacije .................................................... 8
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji ................................ 8
Brisanje shranjene lokacije .................................................... 8
Uporaba zemljevida........................................................ 8
Orodja zemljevida ....................................................................... 8
Ogled orodja zemljevida ........................................................ 8
Omogočanje orodij zemljevida ............................................... 9
Pred vami .................................................................................... 9
Iskanje destinacij pred vami ................................................... 9
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ............................. 9
Podatki o potovanju .................................................................... 9
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu ........................... 9
Ogled strani Informacije o potovanju ..................................... 9
Ogled dnevnika potovanja ..................................................... 9
Ponastavitev potovalnega računalnika .................................. 9
Ogled prihajajočega prometa ..................................................... 9
Ogled prometa na zemljevidu ................................................ 9
Iskanje prometnih dogodkov .................................................. 9
Ogled zemljevida za tovornjake .................................................. 9
Sporočilni in opozorilni simboli .................................................... 9
Opozorila o omejitvah .......................................................... 10
Opozorila o razmerah na cesti ............................................. 10
Opozorila .............................................................................. 10
Varnostne kamere .................................................................... 10
Prilagajanje zemljevida ............................................................. 10
Prilagajanje plasti zemljevida ............................................... 10
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ...................... 10
Spreminjanje perspektive zemljevida ................................... 10
Promet ........................................................................... 10
Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih
informacij .................................................................................. 10
Prejemanje prometnih informacij prek programa Smartphone
Link ........................................................................................... 11
Sprejemnik prometnih informacij .............................................. 11
Pravilna postavitev sprejemnika prometnih informacij ......... 11
O naročninah na prometne informacije .................................... 11
Aktivacija naročnine ............................................................. 11
Ogled naročnin na prometne informacije ............................. 11
Dodajanje naročnine ............................................................ 11
Omogočanje prometnih informacij ............................................ 11
Orodja za vozilo in voznika......................................... 11
IFTA .......................................................................................... 11
Vnašanje podatkov o gorivu ................................................ 11
Urejanje podatkov o gorivu .................................................. 11
Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti .............................. 11
Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih ............................ 12
Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o
potovanju ............................................................................. 12
O delovnem času ...................................................................... 12
Beleženje stanja dela ........................................................... 12
Vozniki ................................................................................. 12
Ogled in urejanje dnevnikov voznika ................................... 12
i
Dodajanje pošiljk .................................................................. 12
Izvoz dnevnika voznika ........................................................ 13
Garmin eLog ............................................................................. 13
Nastavitev funkcij Garmin eLog v napravi dēzl .................... 13
Ogled podatkov Garmin eLog v napravi dēzl ....................... 13
Ogled Garmin eLog diagnostičnih dogodkov ali dogodkov
okvar .................................................................................... 13
Beleženje zgodovine servisa .................................................... 13
Dodajanje kategorije storitev ................................................ 13
Brisanje kategorij storitev ..................................................... 13
Preimenovanje servisnih kategorij ....................................... 13
Brisanje servisnih zapisov .................................................... 13
Urejanje servisnega zapisa .................................................. 14
Prostoročne funkcije.................................................... 14
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth .......................... 14
O brezžičnih slušalkah .............................................................. 14
Povezovanje brezžičnih slušalk ........................................... 14
O prostoročnem klicanju ........................................................... 14
Združevanje s telefonom ...................................................... 14
Klicanje ................................................................................ 14
Sprejemanje klica ................................................................. 14
Uporaba zgodovine klicev .................................................... 14
Uporaba možnosti med klicem ............................................. 14
Shranjevanje domače telefonske številke ............................ 14
Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth ........................ 15
Odklop naprave Bluetooth ........................................................ 15
Brisanje združene naprave Bluetooth ....................................... 15
Uporaba programov..................................................... 15
Uporaba pomoči ....................................................................... 15
Iskanje tem pomoči .............................................................. 15
Smartphone Link ....................................................................... 15
Prenos programa Smartphone Link ..................................... 15
Povezovanje s programom Smartphone Link ...................... 15
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo .............................. 15
Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s
programom Smartphone Link .............................................. 15
Storitve Garmin Live ................................................................. 15
Naročanje na storitve Garmin Live ....................................... 15
O prometnih kamerah .......................................................... 16
ecoRoute .................................................................................. 16
ecoRoute Dodatek HD ......................................................... 16
Nastavitev vozila .................................................................. 16
Spreminjanje cene goriva .................................................... 16
Umerjanje porabe goriva ...................................................... 16
O izzivu ecoChallenge ......................................................... 16
Ogled informacij o porabi goriva .......................................... 16
Poročila o kilometrini ............................................................ 16
Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute ........................... 16
Nasveti za vožnjo ................................................................. 16
Ogled sporočil myGarmin ......................................................... 17
Ogled vremenske napovedi ...................................................... 17
Ogled vremena blizu drugega mesta ................................... 17
Ogled vremenske slike ......................................................... 17
Ogled vremenskih opozoril .................................................. 17
Ogled razmer na cesti .......................................................... 17
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 17
Nastavitve prometnih informacij ................................................ 18
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa ......................... 18
Nastavljanje časa ................................................................. 18
Nastavitve jezika in tipkovnice .................................................. 18
Nastavitve bližinskih opozoril .................................................... 18
Nastavitve naprave in zasebnosti ............................................. 18
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 18
Informacije o napravi................................................... 19
Nega naprave ........................................................................... 19
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 19
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 19
Preprečevanje kraje ............................................................. 19
Ponovni zagon naprave ............................................................ 19
Specifikacije .............................................................................. 19
Dodatek ......................................................................... 19
Podpora in posodobitve ............................................................ 19
Nastavitev programa Garmin Express ................................. 19
nüMaps Guarantee™ ........................................................... 19
Doživljenjske naročnine ....................................................... 19
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express ................................................ 19
Upravljanje podatkov ................................................................ 20
Vrste datotek ........................................................................ 20
O pomnilniških karticah ........................................................ 20
Priklop naprave na računalnik ............................................. 20
Prenašanje podatkov iz računalnika .................................... 20
Ogled stanja signala GPS ........................................................ 20
Napajalni kabli .......................................................................... 20
Polnjenje naprave ................................................................ 20
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ..................... 21
Namestitev na armaturno ploščo .............................................. 21
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 21
Odstranjevanje naprave z nosilca ........................................ 21
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 21
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 21
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 21
Nakup dodatne opreme ............................................................ 21
Odpravljanje težav........................................................ 21
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu ........... 21
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 21
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 21
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 21
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv
pogon ........................................................................................ 21
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna
naprava ..................................................................................... 21
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava
niti kot odstranljiv pogon ........................................................... 22
Telefon se noče povezati z napravo ......................................... 22
Kazalo............................................................................ 23
Prilagajanje naprave.................................................... 17
Nastavitve zemljevida in vozila ................................................. 17
Omogočanje zemljevidov ..................................................... 17
Nastavitve navigacije ................................................................ 17
Nastavitve načina izračuna .................................................. 18
Nastavitev simuliranega položaja ........................................ 18
BluetoothNastavitve za ............................................................. 18
Izključujem Bluetooth ........................................................... 18
Nastavitve zaslona .................................................................... 18
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
• Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje
(Priključitev naprave na napajanje vozila, stran 1).
• Pridobite signale GPS (Iskanje signalov GPS, stran 1).
• Nastavite glasnost (Nastavitev glasnosti, stran 1) in
svetlost zaslona (Nastavljanje svetlosti zaslona, stran 1).
• Nastavite profil vozila za tovornjak (Dodajanje profila vozila,
stran 2).
• Začnite navigacijo do cilja (Začetek načrtovane poti,
stran 2).
Stanje signala GPS
Stanje tehnologije Bluetooth (se prikaže, ko je omogočeno
Bluetooth)
®
Indikator profila vozila
Del. č.
Bližnjica do stanja delovnega časa
Stanje programa Garmin eLog™. Izberite za ogled trenutnih
podatkov elektronskega beleženja. Ko je ikona modra, je
naprava povezana s programom Garmin eLog.
Trenutni čas
Stanje baterije
Povezano s programom Smartphone Link
Temperatura
Neprebrana sporočila storitve myGarmin™
Priključitev naprave na napajanje vozila
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo
napolnite.
1 Napajalni kabel vozila À priključite v vrata USB na nosilcu.
Uporaba tipk na zaslonu
•
•
•
•
•
Izberite
, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite
.
Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .
Držite ali za hitrejše pomikanje.
Izberite
za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega
Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti
varčujete z energijo baterije. V načinu pripravljenosti naprava
porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za uporabo.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način mirovanja.
Pritisnite tipko za vklop/izklop À.
2 Nosilec Á potisnite na vakuumsko prijemalo Â, dokler se ne
zaskoči na ustrezno mesto.
Logotip Garmin na nosilcu mora biti z desno stranjo obrnjen
navzgor.
Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.
Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani
naprave.
Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.
Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico
vozila.
®
3
4
5
6
Iskanje signalov GPS
Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale
satelitov.
v vrstici stanja označuje moč signala. Iskanje
satelitskega signala lahko traja nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
Ikone vrstice stanja
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.
Uvod
Izklop naprave
1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže
poziv.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v
stanje pripravljenosti.
2 Izberite Izklop.
Nastavitev glasnosti
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.
• Za izklop zvoka naprave izberite
• Za dodatne možnosti izberite .
.
Omogočanje samodejne glasnosti
Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na
glasnost hrupa v ozadju.
1 Izberite Glasnost > .
2 Izberite Samodejna glasnost.
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
1
Profili vozil
OPOZORILO
Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo
karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih
poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone. V
podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more
upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri
odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in
razmere na cesti.
Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil
vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja.
Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite
ločeno za vsako vrsto vozila.
Ko aktivirate profil tovornjaka, se naprava glede na mere, težo in
druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali
neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.
Dodajanje profila vozila
Za vsak tovornjak, za katerega boste uporabljali napravo dēzl,
dodajte profil vozila.
1 Izberite Nastavitve > Profil vozila > .
2 Izberite možnost:
• Če želite dodati raven tovornjak s stalno priklopljenim
tovornim prostorom, izberite Nepregibni tovornjak.
• Če želite dodati vlačilec ali kombinacijo vlačilca in
prikolice, izberite Vlačilec.
3 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate
podrobnejše informacije, na primer identifikacijsko številko vozila
ali številko prikolice (Urejanje profila vozila, stran 2).
Aktiviranje profila vozila
Preden lahko aktivirate profil vozila, ga morate dodati
(Dodajanje profila vozila, stran 2).
1 Izberite Nastavitve > Profil vozila.
2 Izberite profil vozila.
Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami,
skupno težo in nevarnimi snovmi.
3 Izberite Izbira.
Spreminjanje informacij o prikolici
Preden lahko spremenite informacije o prikolici, morate vnesti
profil vozila za vlačilca (Dodajanje profila vozila, stran 2).
Ko zamenjate prikolico na vlačilcu, lahko v profilu vozila
spremenite informacije o prikolici, ne da bi spremenili informacije
o vlačilcu. Hitro lahko preklapljate med pogosto uporabljanimi
prikolicami.
1 Izberite Nastavitve > Profil vozila.
2 Izberite profil vozila vlačilca, ki ga želite uporabljati s
prikolico.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti nedavno konfiguracijo prikolice, jo
izberite na seznamu.
• Če želite vnesti novo konfiguracijo prikolice, izberite Nova
konfiguracija in vnesite informacije o prikolici.
z merilnika prevožene poti. Profil vozila lahko tudi preimenujete
ali izbrišete.
1 Izberite Nastavitve > Profil vozila.
2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
3 Izberite možnost:
• Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite in
nato še polje, ki ga želite urediti.
• Če želite preimenovati profil vozila, izberite > Preimenuj
profil.
• Če želite izbrisati profil vozila, izberite > Izbriši.
Navigacija do cilja
Načrtovane poti
Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do cilja. Načrtovana
pot lahko na poti do cilja vključuje več lokacij (Dodajanje lokacij
v načrtovano pot, stran 3). Naprava izračuna načrtovano pot
do cilja glede na možnosti, ki jih izberete v nastavitvah
navigacije, na primer način izračunavanja načrtovane poti
(Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 3) in
izogibanja (Izogibanja zastojem, kaznim in območjem,
stran 5). Naprava se lahko tudi izogiba cestam, ki niso
primerne za aktivni profil vozila (Profili vozil, stran 2).
Začetek načrtovane poti
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje, vnesite iskalni izraz in izberite
(Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 6).
NAMIG: lokacije lahko poiščete tudi s kategorijami, orodji za
iskanje in na druge načine (Iskanje lokacij, stran 5).
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z
glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (Načrtovana pot
na zemljevidu, stran 2).
Če se želite ustaviti na dodatnih lokacijah, lahko načrtovani poti
dodate lokacije (Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 3).
Potek načrtovane poti lahko spremenite tudi tako, da jo
oblikujete (Oblikovanje načrtovane poti, stran 3).
Pot domov
Izberite Kam? > Domov.
Urejanje informacij o domači lokaciji
1 Izberite Kam? > Shranjeno > Domov.
2 Izberite .
3 Izberite > Uredi.
4 Vnesite spremembe.
5 Izberite Končano.
Načrtovana pot na zemljevidu
OBVESTILO
Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje
odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za
omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ne bo odgovoren
za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in
informacijami na zemljevidu.
Urejanje profila vozila
Profil vozila lahko uredite, če želite spremeniti informacije o
tovornjaku ali profilu vozila dodati podrobne informacije, na
primer identifikacijsko številko vozila, številko prikolice ali odčitek
2
Profili vozil
Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi
dodano lokacijo in vas vodi do lokacij po vrstnem redu.
Oblikovanje načrtovane poti
Navodila za naslednji odcep ali izhod ali drugo dejanje se
pojavijo na vrhu zemljevida. Simbol À označuje vrsto dejanja in
vozni pas ali pasove, na katere se razvrstite, če je to mogoče.
Naprava prikazuje tudi razdaljo do naslednjega dejanja Á in ime
ulice ali izvoza, ki je povezan s tem dejanjem Â.
Barvna črta à označuje potek načrtovane poti na zemljevidu.
Puščice na zemljevidu Ä označujejo zavoje pred vami. Ko se
približate cilju, je ta označen s karirasto zastavo.
Na dnu zemljevida se prikažejo hitrost vozila Å, cesta, po kateri
vozite Æ, in predvideni čas prihoda Ç. Podatkovno polje s
časom prihoda lahko prilagodite tako, da prikazuje druge
informacije (Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu,
stran 10).
Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje,
ki prikazuje omejitev hitrosti. Ta funkcija ni na voljo na vseh
območjih.
Aktivno usmerjanje po pasovih
Ko se med navigacijo po načrtovani poti približate zavoju, se ob
zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo.
Obarvana črta prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.
Ogled seznama zavojev
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje
in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z besedilom
na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj.
Prikažejo se podrobnosti o zavoju. Če je na voljo, se na
večjih cestah prikaže slika odcepov.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na
Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti
(Začetek načrtovane poti, stran 2).
Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete
ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila
določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali
postanek ali cilj.
1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati
natančneje, lahko izberete .
Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka
skozi izbrano lokacijo.
4 Če je treba, izberite možnost:
• Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja,
izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
• Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite Pojdi!.
Izbira obvoza
Pred obvozom morate izvajati navigacijo po načrtovani poti, v
meni orodij zemljevida pa morate dodati orodje za spreminjanje
načrtovanih poti (Omogočanje orodij zemljevida, stran 9).
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Spreminjanje načrtovane poti.
2 Izberite možnost:
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.
zemljevidu.
2 Izberite .
Ustavitev načrtovane poti
Dodajanje lokacij v načrtovano pot
Spreminjanje načina izračuna načrtovane
poti
Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati
navigacijo po njej (Začetek načrtovane poti, stran 2).
Na poti do cilja lahko začnete navigacijo do drugih lokacij. Kot
naslednji postanek na načrtovani poti lahko na primer dodate
bencinsko črpalko. Lokacijo lahko dodate tudi na konec
načrtovane poti.
NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več
lokacijami ali načrtovanimi postanki, lahko z načrtovalnikom
potovanja pot načrtujete, uredite in shranite (Načrtovanje
potovanja, stran 4).
> Kam?.
1 Na zemljevidu izberite
2 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacij, stran 5).
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
5 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo dodati kot naslednji postanek na
načrtovani poti, izberite Dodaj kot nasl. post..
• Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti,
izberite Dodaj kot zad. post..
• Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red lokacij na
načrtovani poti, izberite Dodaj akt. načrt. poti.
Navigacija do cilja
Na zemljevidu izberite
> Stop.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Manj goriva za izračun poti, na katerih je poraba
goriva bolj učinkovita.
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Začetek načrtovane poti z zemljevidom
Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na
zemljevidu.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Če je treba, izberite , da prikazane destinacije filtrirate po
kategoriji.
3
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
5 Izberite Pojdi!.
Predogled več načrtovanih poti
1
2
3
4
Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 6).
Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
izberite Načrtov. poti;
Izberite načrtovano pot.
Načrtovalnik potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite
potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko
uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega
potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite
tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij,
optimirate vrstni red postankov, dodate informacije o urniku in
dodate točke oblikovanja.
Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno
načrtovano pot.
Načrtovanje potovanja
Potovanje lahko vključuje veliko število lokacij, mora pa
vključevati vsaj začetno točko in cilj. Začetna lokacija je mesto, s
katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z
druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne
lokacije. Cilj je končno mesto potovanja. Pri povratnem
potovanju sta začetna lokacija in cilj lahko enaka. Med začetno
lokacijo in cilj lahko dodate lokacije ali postanke.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > >
Ustvarjanje potovanje.
2 Izberite Izbor začetne lokacije.
3 Poiščite lokacijo za začetno točko in izberite Izbira.
4 Izberite Izberite cilj.
5 Izberite lokacijo cilja in izberite Izbira.
6 Če je treba, izberite Dodaj lokacijo in dodajte lokacije.
7 Ko dodate vse želene lokacije, izberite Naslednji > Shrani.
8 Vnesite ime in izberite Končano.
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi!.
4 Izberite naslednji cilj in nato še Začni.
Optimiranje vrstnega reda postankov na potovanju
Naprava lahko samodejno optimira vrstni red lokacij na
potovanju, da ustvari krajšo in bolj učinkovito načrtovano pot.
Začetna točka in cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne
spremenita.
Med urejanjem potovanja izberite
> Optimiranje vrst.
reda.
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite odstraniti lokacijo, izberite
.
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti
Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom
potovanja uredite in shranite kot potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne
načrtovane poti.
2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite
spremembo.
Izberite
Shrani, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po
3
katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja
Če želite spremeniti, kako se izračunavajo načrtovane poti za
potovanje, lahko spremenite možnosti načrtovanja.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite spremeniti profil vozila za potovanje, izberite
ikono profila vozila (Profili vozil, stran 2).
• Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite
>
Nastavitve potovanja > Oblikuj načrtovano pot in
sledite navodilom na zaslonu (Oblikovanje načrtovane
poti, stran 3).
• Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje,
izberite
> Nastavitve potovanja > Nastavitve
načrtovane poti (Spreminjanje načina izračuna
načrtovane poti, stran 3).
Načrtovanje potovanja
Vsaki lokaciji na potovanju lahko dodate informacije o urniku,
vključno z želenim časom prihoda in časom postanka na vsaki
lokaciji. S tem lahko načrtujete svoje odhode tako, da na vsako
lokacijo prispete pravočasno.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite potovanje.
3 Izberite > Nastavitve potovanja > Urejanje razporeda.
4 Če želite vnesite podatke za razpored, izberite lokacijo in
sledite navodilom na zaslonu.
NAMIG: če želite razporediti več lokacij na potovanju, začnite
na začetku potovanja in se premikajte proti koncu.
5 Če želite vnesti podatke za razpored dodatnih lokacij,
ponovite 4. korak.
6 Ko končate, izberite Shrani.
Ko začnete z navigacijo potovanja, se z začetne točke odpravite
ob času, ki je prikazan pod njo. Tako boste na postanke in cilje
prispeli ob načrtovanem času. Razpored je samo približen. Na
dejanske čase prihodov lahko vplivajo razmere in delo na cesti
ter drugi zastoji.
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave in
zasebnosti, stran 18).
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
• Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite
in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
• Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
4
Navigacija do cilja
Izogibanja zastojem, kaznim in območjem
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti
Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate
prejemati prometne informacije (Prejemanje prometnih
informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 10).
Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se
izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah
prometnih informacij onemogočiti (Nastavitve prometnih
informacij, stran 18), si lahko prometne zastoje ogledate in se
jim izognete ročno.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
2 Če je na voljo, izberite možnost Druga načrtovana pot.
3 Izberite Pojdi!.
Izogibanje cest s cestnino
Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za
katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s
cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot
vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge
primerne načrtovane poti.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke
zemljevidov v napravi.
• Izberite Plačljive ceste.
• Izberite Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje vinjetam
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne
informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali
dovolite vinjete v posamezni državi.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi
stroški > Vinjete.
2 Izberite državo.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja.
2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na
načrtovani poti, nato izberite Shrani.
Izogibanja ekološkim območjem
Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z
okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za
vaše vozilo. Ta možnost velja za vrsto vozila v aktivnem profilu
vozila (Profili vozil, stran 2).
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje.
2 Izberite možnost:
Iskanje lokacij
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite
Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite
Dovoli.
3 Izberite Shrani.
Izogibanja po meri
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite Dodaj izogibanje cesti.
3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naslednji.
4 Izberite končno točko dela ceste in nato Naslednji.
5 Izberite Končano.
Izogibanje območju
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
3 Izberite Dodaj izogibanje območju.
4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naslednji.
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naslednji.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
6 Izberite Končano.
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
3 Izberite > Onemogoči.
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.
Iskanje lokacij
V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete na
različne načine brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.
• Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije
o lokaciji (Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 6).
• Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po
kategoriji (Destinacije, stran 6).
• Poiščite postajališča in storitve za tovornjake, vključno s
podrobnimi informacijami v imeniku TruckDown , kjer je ta na
voljo (Iskanje destinacij za tovornjake, stran 6).
• Poiščite destinacije v storitvi Foursquare in se javite z njih
(Iskanje destinacij Foursquare, stran 7).
®
5
• Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer
naslove, križišča ali geografske koordinate (Orodja za
iskanje, stran 7).
• Iščite blizu drugega mesta ali območja (Spreminjanje
območja iskanja, stran 6).
• Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali
v prihodnje (Shranjevanje lokacij, stran 8).
• Vrnite se na nedavno najdene lokacije (Iskanje nedavno
najdenih lokacij, stran 7).
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Spreminjanje območja iskanja
1 V glavnem meniju izberite Kam?.
2 Izberite Iskanje blizu:.
3 Izberite možnost.
Destinacije
Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva.
Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo
priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke,
restavracije, hotele in razvedrilne kraje.
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Po potrebi izberite podkategorijo.
4 Izberite lokacijo.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Izberite kategorijo.
4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.
6
5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.
Navigacija do destinacije znotraj kraja
Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega
kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali
določenega terminala na letališču.
1 Izberite Kam? > Vnesite iskanje.
2 Izberite možnost:
• Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov,
izberite in nadaljujte s 3. korakom.
• Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite
in nadaljujte s 5. korakom.
3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov
ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
4 Izberite kategorijo.
5 Izberite destinacijo in nato še Pojdi!.
Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki
je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno
parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka
prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.
Raziskovanje kraja
Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega
kraja.
1 Izberite kraj.
2 Izberite > Razišči ta kraj.
Iskanje destinacij za tovornjake
V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo destinacije za
tovornjake, na primer postajališča, počivališča in postaje za
tehtanje.
Izberite Kam? > Kategorije > Tovornjaki.
Iskanje destinacij TruckDown
V imeniku TruckDown so storitve za tovornjake, na primer
mehanične delavnice in prodajalne gum.
Imenik TruckDown ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite možnost:
• Če želite poiskati destinacije, ki so primerne za tovornjake,
izberite Truck Locations.
• Če želite poiskati lokacije s storitvami za svoj tovornjak,
izberite Truck Services.
2 Izberite kategorijo.
3 Če je treba, izberite Filtriraj po zanimivostih in blagovnih
znamkah, izberite eno ali več zanimivosti in izberite Shrani.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo za postajališča za
tovornjake.
4 Izberite destinacijo.
Foursquare
®
Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje
vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v
rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom Foursquare.
Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom
Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s
svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone
Iskanje lokacij
Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate
podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete
destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
Iskanje destinacij Foursquare
Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v
napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s
svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše
rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene
rezultate iz vašega računa Foursquare.
Izberite Kam? > Kategorije > Foursquare®.
Iskanje križišča
Povezovanje z računom Foursquare
1 Napravo povežite s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 15).
2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite
Foursquare® > Prijava.
4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.
Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare
Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se
morate povezati s podprtim telefonom s programom
Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.
Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na
primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.
1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
2 Izberite .
Javljanje v storitev Foursquare
Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati
s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v
račun Foursquare.
1 Izberite Programi > Foursquare® > Javljanje.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite > Javljanje.
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite možnost:
• Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
• Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite Iskanje blizu:
(Spreminjanje območja iskanja, stran 6).
• Če želite mesto poiskati po imenu, izberite Vnesite
iskanje, vnesite ime mesta in izberite .
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Iskanje nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.
1 Izberite Kam? > Nedavno.
2 Izberite lokacijo.
Uporabniške destinacije
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu.
Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne
točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Nameščanje programa POI Loader
V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname
uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko
opremo Garmin POI Loader.
1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Iskanje uporabniških destinacij
Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te
naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader
(Nameščanje programa POI Loader, stran 7).
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite
kategorijo.
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Če je treba, izberite Iskanje blizu:, da spremenite območje
iskanja (Spreminjanje območja iskanja, stran 6).
3 Izberite Naslov.
Iskanje lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.
Izberite Programi > Zadnje parkirno mesto.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje nujnih služb in goriva
Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske
postaje ali bencinske črpalke.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite Bolnice, Policijske postaje ali Gorivo.
OPOMBA: ko je aktiven profil tovornjaka, so namesto goriva
prikazana postajališča za tovornjake.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na
vrhu seznama.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite začeti navigacijo do lokacije, izberite Pojdi!
• Če si želite ogledati telefonsko številko in druge
podrobnosti o lokaciji, izberite .
7
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite želeno bližnjico.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Shrani.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
7 Uredite podatke.
8 Izberite Končano.
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Uredi > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Končano.
Shranjevanje lokacij
Brisanje shranjene lokacije
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 6).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite .
4 Izberite Shrani.
5 Po potrebi vnesite ime in izberite Končano.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Končano.
4 Izberite V redu.
Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti
(Načrtovana pot na zemljevidu, stran 2), če pa ni aktivna nobena
načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno,
navzgor ali navzdol.
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji,
izberite .
• Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na
zemljevidu in izberite Pojdi! (Začetek načrtovane poti z
zemljevidom, stran 3).
Shranjevanje domače lokacije
Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo
lokacijo.
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.
2 Izberite Vnesite naslov, Uporabi trenutno lokacijo ali
Nedavno najdeno.
Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača
lokacija".
Pot domov
Izberite Kam? > Domov.
Urejanje informacij o domači lokaciji
1 Izberite Kam? > Shranjeno > Domov.
2 Izberite .
3 Izberite > Uredi.
4 Vnesite spremembe.
5 Izberite Končano.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
nato Izbriši.
Uporaba zemljevida
Orodja zemljevida
Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in
funkcij med ogledom zemljevida. Ne da bi zapustili zemljevid, si
lahko na primer ogledate prometne informacije, naredite obvoz
ali spremenite svetlost zaslona. Ko orodje aktivirate, se prikaže
na plošči na robu zemljevida.
Ogled orodja zemljevida
1 Na zemljevidu izberite .
2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .
• Izberite Ime.
8
Uporaba zemljevida
Omogočanje orodij zemljevida
Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le
najpogosteje uporabljana orodja. Omogočite lahko tudi druga
orodja.
1 Na zemljevidu izberite > .
2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite
dodati.
3 Izberite Shrani.
Pred vami
Ogledate si lahko prihajajoča podjetja in storitve na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete. Storitve so filtrirane po
kategorijah.
Iskanje destinacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite destinacijo na zemljevidu.
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami
Spremenite lahko kategorije, ki jih iščete, prerazporedite vrstni
red kategorij in poiščete določeno podjetje ali kategorijo.
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite ikono storitve.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu
kategorije.
• Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
• Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo,
nato Iskanje po meri in vnesite ime podjetja ali kategorije.
5 Izberite Končano.
Podatki o potovanju
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu
Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu,
morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (Omogočanje
orodij zemljevida, stran 9).
Na zemljevidu izberite
> Podatki o potovanju.
Prilagajanje polj podatkov o potovanju
Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v podatkovnih poljih
o potovanju na zemljevidu, morate v meni z orodji zemljevida
dodati orodje podatkov o potovanju (Omogočanje orodij
zemljevida, stran 9).
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Izberite možnost > Podatki o potovanju.
3 Izberite polje podatkov o potovanju.
4 Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano na seznamu
podatkov o potovanju.
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
Uporaba zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Ogled prihajajočega prometa
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Ogled zemljevida za tovornjake
Na zemljevidu za tovornjake so označene uveljavljene
načrtovane poti za tovornjake, na primer tiste, ki so določene v
dokumentu STAA (Surface Transportation Assistance Act) in
storitvi TruckDown (TD) ter načrtovane poti za prevoz
neradioaktivnih nevarnih snovi (NRHM). Uveljavljene načrtovane
poti so odvisne od območja in podatkov zemljevidov, naloženih
v napravi.
Izberite Programi > Zemljevid za tovornjake.
Sporočilni in opozorilni simboli
OPOZORILO
Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo
karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih
poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone. V
podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more
upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri
odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in
razmere na cesti.
Na zemljevidu ali v smeri načrtovane poti se lahko prikažejo
sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne
nevarnosti, razmere na cesti in tehtnice pred vami.
9
Opozorila o omejitvah
Višina
Teža
Teža na os
Dolžina
Širina
Tovornjaki niso dovoljeni
Prikolice niso dovoljene
Nevarne snovi niso dovoljene
Vnetljive snovi niso dovoljene
Onesnaževalci vode niso dovoljeni
Zavoj levo ni dovoljen
Zavoj desno ni dovoljen
Polkrožno obračanje ni dovoljeno
Opozorila o razmerah na cesti
Nevarnost nasedanja
Stranski veter
Ozka cesta
Oster ovinek
Strm hrib navzdol
Drevo nad cesto
Opozorila
Tehtnica
Cesta ni bila preverjena za tovornjake
Varnostne kamere
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe
destinacij po meri ali podatkovne zbirke varnostnih kamer.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah varnostnih kamer in omejitvah hitrosti so
na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka.
Razpoložljivost in združljivost preverite na www.garmin.com
/safetycameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno
posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije
ali podaljšate trenutno naročnino.
Varnostne kamere lahko z obstoječo naročnino na prometne
kamere posodobite tako, da obiščete http://my.garmin.com.
Napravo posodabljajte redno, da boste prejemali najnovejše
informacije o varnostnih kamerah.
Pri nekaterih napravah in območjih so lahko osnovni podatki o
varnostnih kamerah vključeni v napravo. Priloženi podatki ne
vključujejo posodobitev ali naročnine.
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato Shrani.
10
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
Izberite
vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
2
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled
zemljevida za vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
3 Izberite Shrani.
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali
državah. Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in
območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/traffic.
Sprejemnik prometnih informacij je priložen nekaterim izdelkom
in je vgrajen v napajalni kabel vozila ali napravo in je izbirna
dodatna oprema za vse modele.
• Če so na načrtovani poti na vašem območju prometni
dogodki, se na zemljevidu prikažejo prometna opozorila.
• Prometne informacije lahko prejemate s sprejemnikom
prometnih informacij ali kot naročniško storitev prek
programa Smartphone Link (Storitve Garmin Live, stran 15).
• Če želite prometne informacije prejemati prek programa
Smartphone Link, mora biti naprava povezana s programa
Smartphone Link z aktivno naročnino na prometne
informacije.
• Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom,
mora biti naprava priklopljena na napajanje vozila.
• Za prejemanje prometnih informacij morata morda biti
napajan sprejemnik prometnih informacij in naprava v dosegu
postaje, ki oddaja prometne informacije.
• Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena napravi ali
sprejemniku prometnih informacij.
• Če ste z napravo dobili zunanjo anteno za sprejem prometnih
informacij, jo vedno pustite priklopljeno za najboljši sprejem.
Prejemanje prometnih informacij prek
sprejemnika prometnih informacij
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.
Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom,
morate imeti napajalni kabel, ki je združljiv s prometnimi
informacijami. Če vaš model naprave vključuje doživljenjsko
prejemanje prometnih informacij, uporabite napajalni kabel
vozila, priložen napravi. Če vaš model naprave ne vključuje
prometnih informacij, morate kupiti Garmin dodatni sprejemnik
prometnih informacij. Za dodatne informacije obiščite
www.garmin.com/traffic.
Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje,
ki oddaja prometne informacije.
OPOMBA: v nekaterih območjih je mogoče prometne
informacije radijskih postaj FM prejemati s tehnologijo HD
Radio™.
Promet
1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na zunanji vir napajanja.
2 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na napravo.
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami,
naprava prikaže prometne informacije.
Prejemanje prometnih informacij prek
programa Smartphone Link
Storitev Live Traffic omogoča prometne informacije v realnem
času.
1 V združljivi telefon prenesite Smartphone Link (Prenos
programa Smartphone Link, stran 15).
2 Naročite se na storitev Live Traffic (Naročanje na storitve
Garmin Live, stran 15).
3 Napravo povežite s telefonom, v katerem je Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 15).
Sprejemnik prometnih informacij
À
Á
Â
Ã
Ä
Priključek Mini-USB
Priključek za zunanjo anteno
Notranja antena
kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM,
morate za vsakega pridobiti novo kodo.
5 V napravi izberite Naslednji.
6 Vnesite kodo.
7 Izberite Končano.
Omogočanje prometnih informacij
Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.
1 Izberite Nastavitve > Promet.
2 Izberite potrditveno polje Promet.
Orodja za vozilo in voznika
IFTA
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti profil tovornjaka
aktiven.
Beležite lahko podatke, ki so zahtevani za dokumentacijo
mednarodnega sporazuma o davku na goriva (IFTA), na primer
podatke o kupljenem gorivu in številu prevoženih kilometrov.
Vnašanje podatkov o gorivu
1 Izberite Programi > IFTA > Na črpalki.
2 Vnesite ceno za liter goriva.
3 Izberite polje Porabljeno gorivo.
4 Vnesite količino kupljenega goriva.
5 Po potrebi izberite vrsto goriva:
Indikator vklopa
Napajalni priključek vozila
Pravilna postavitev sprejemnika prometnih informacij
Napajalni kabel sprejemnika prometnih informacij lahko
postavite tako, da bo sprejem prometnih informacij najboljši.
1 Odvijte kabel.
2 Srednji del kabla postavite na mesto, kjer pogled na nebo ni
oviran, na primer na armaturno ploščo.
OPOMBA: kabel naj ne počiva na priključku, s katerim je
priklopljen na napajanje vozila.
Kabla ne postavite na tla ali pod druge predmete.
O naročninah na prometne informacije
Kupite lahko dodatne naročnine ali pa obnovite potekle. Oglejte
si http://www.garmin.com/traffic.
Aktivacija naročnine
Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku
prometnih informacij FM. Naročnina se samodejno aktivira ob
hkratnem prejemu signala ponudnika prometnih informacij in
signala GPS.
Ogled naročnin na prometne informacije
Izberite Nastavitve > Promet > Naročnine.
Dodajanje naročnine
Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge
regije ali države.
1 V glavnem meniju izberite Promet.
2 Izberite Naročnine > .
3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com
/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti
enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo
Orodja za vozilo in voznika
6
7
8
9
• Če želite količino meriti v litrih, izberite Galone > Litri >
Shrani.
• Če želite količino meriti v galonah, izberite Litri > Galone
> Shrani.
Če je treba, potrdite polje Vključen davek.
Izberite Naslednji.
Izberite možnost snemanja bencinske črpalke, kjer ste
natočili gorivo:
• S seznama izberite bližnjo bencinsko črpalko.
• Izberite besedilno polje in vnesite ime in naslov bencinske
črpalke.
Izberite kupca goriva.
Urejanje podatkov o gorivu
1 Izberite Programi > IFTA > Dnevniki porabe goriva.
2 Če je treba, izberite profil vozila.
3 Če je treba, izberite četrtletje.
4 Izberite zapis o porabi goriva.
5 Izberite možnost:
• Če želite urediti informacije, izberite polje.
• Izberite > Da, da izbrišete zapis.
Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti
V povzetku pristojnosti so podatki za vsako zvezno državo ali
provinco, v kateri je bilo vozilo uporabljano v vsakem četrtletju.
Povzetek pristojnosti je na voljo na nekaterih območjih.
1 Izberite Programi > IFTA > Povzetek pristojnosti.
2 Če je treba, izberite tovornjak.
3 Če je treba, izberite četrtletje.
4 Izberite > Izvoz > V redu, da izvozite povzetek
pristojnosti.
Naprava izvozi povzetek v datoteko .csv in ga shrani v mapo
Reports v napravi.
11
Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih
1 V glavnem meniju izberite Programi > IFTA > Poročila o
2
3
4
5
potovanjih.
Če je treba, izberite tovornjak.
Če je treba, izberite četrtletje.
Izberite poročilo.
Izberite možnost:
• Izberite
> Izbriši in izberite potrditveno polje, če želite
izbrisati poročilo.
• Izberite
> Združi in izberite potrditvena polja, če želite
združiti poročila.
• Izberite
> Izvoz > V redu. Naprava izvozi poročilo v
datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.
Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o
potovanju
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1 Napravo priključite na računalnik.
2 V raziskovalcu pojdite na notranji pomnilnik naprave in
odprite mapo Reports.
3 Odprite mapo IFTA.
4 Odprite datoteko .csv.
O delovnem času
OBVESTILO
Čeprav naprava omogoča beleženje informacij o delovnem
času, sama po sebi NI odobren nadomestek za beleženje v
dnevnik, ki ga zahtevajo predpisi organizacije Federal Motor
Carrier Safety Administration.
Vozniki morajo izpolnjevati vse veljavne mednarodne in državne
zahteve glede delovnega časa.
Naprava za samodejno beleženje v vozilu (AOBRD)
Če je ta naprava povezana s transponderjem za telematske
podatke, ki ga je izdelal Garmin pooblaščen partner in se
uporablja za beleženje delovnega časa voznika, lahko prevoznik
izpolnjuje zahteve AOBRD.
Garmin ne pomeni, da bo uporaba rešitve pooblaščenega
partnerja zagotovila skladnost s specifikacijo iz §395.15. Takšne
izjave lahko daje le partner, za izpolnjevanje §395, vključno z
izpolnjevanjem morebitnih sprememb takšnih predpisov, pa je
še vedno odgovoren končni uporabnik. Zahteva se lahko
potrdilo, ki ga predloži partner AOBRD Garmin, da se preveri, ali
so izpolnjene zahteve AOBRD, kot so določene v §395.15.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Preden lahko uporabljate možnost beleženja delovnega časa,
morate biti v načinu tovornjaka in morate ustvariti profil voznika
(Dodajanje voznikov, stran 12).
S to možnostjo lahko beležite delovni čas, kar vam lahko
pomaga upoštevati varnostne predpise.
Beleženje stanja dela
1 Izberite Programi > Delovni čas.
2 Izberite voznika.
3 Izberite Stanje dela.
4 Izberite možnost:
• Če želite beležiti čas, ko ste z dela, izberite Z dela.
• Če želite beležiti čas, ko počivate v kabini, izberite
Spanje.
• Če želite beležiti čas, ko vozite komercialno motorno
vozilo, izberite Vožnja.
12
• Če želite beležiti čas, ko ste na delu, vendar ne vozite
komercialnega motornega vozila, izberite Na delu.
• Za beleženje časa, ko je drugi voznik na sovoznikovem
sedežu, ni pa na delu, izberite Na sov. sedežu.
OPOMBA: voznik je lahko na sovoznikovem sedežu
največ dve uri takoj po osmih zaporednih urah v kabini ali
pred njimi.
5 Izberite Shrani.
Vozniki
Če v 24 urah delate za več kot enega prevoznika, morate
zabeležite vsakega prevoznika.
Beležiti morate časovni pas domače postaje, čeprav ste prečkali
druge časovne pasove.
Dodajanje voznikov
1 Izberite Programi > Delovni čas.
2 Izberite .
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Upravljanje informacij o vozniku
1 Izberite Programi > Delovni čas.
2 Izberite voznika.
3 Izberite Informacije o vozniku.
4 Izberite možnost:
• Če želite urejati informacije, izberite polje.
• Če želite izbrisati voznika, izberite
> Izbriši voznika >
Da.
Ogled in urejanje dnevnikov voznika
V dnevniku voznika si lahko ogledate in uredite časovno
premico z informacijami o delovnem času, ki so vnesene za
posameznega voznika.
OPOMBA: urejanje informacij dnevnika voznika morda ne bo na
voljo za vse konfiguracije naprave, kot na primer, ko je naprava
združena z napravo za samodejno beleženje v vozilu (AOBRD).
1 Izberite Programi > Delovni čas.
2 Izberite voznika.
3 Izberite Ogled dnevnika.
Prikaže se časovna premica za trenutni datum. Na časovni
premici je označen čas posameznega stanja.
4 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati drug datum, izberite datum na vrhu
zaslona.
• Če si želite ogledati podrobnosti o stanju, izberite
označeno stanje na časovni premici.
• Če želite zabeležiti novo stanje, izberite prazen predel na
časovni premici ter uredite informacije o stanju in času.
NAMIG: mesto predela na časovni premici določa privzete
informacije o stanju in času. Vrstica določa stanje, stolpec
pa določa čas.
• Če si želite ogledati informacije o kršitvah, izberite .
Dodajanje pošiljk
1 Izberite Programi > Delovni čas.
2 Izberite voznika.
3 Izberite Upravljanje pošiljk > .
4 Vnesite referenčne informacije in izberite Končano.
NAMIG: sklicna številka je številka dokumenta za odpremo
ali ime podjetja ali skupine, za katero izvajate prevoz.
5 Če je treba, izberite Začetni dan.
6 Če je treba, izberite Končni dan.
7 Izberite Shrani.
Orodja za vozilo in voznika
Upravljanje pošiljk
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > Delovni čas.
2 Izberite voznika.
3 Izberite Upravljanje pošiljk.
4 Izberite pošiljko.
5 Izberite možnost:
• Če želite urejati informacije o pošiljki, izberite polje.
• Če želite izbrisati pošiljke, izberite
> Izbriši pošiljko >
V redu.
Izvoz dnevnika voznika
1 Izberite Programi > Delovni čas.
2 Izberite voznika.
3 Izberite Izvozi dnevnik.
4 Če je treba, vnesite številko in VIN vlačilca ter številko
prikolice.
5 Po potrebi izberite dnevnik, ki ga želite izvoziti.
6 Po potrebi izberite lokacijo shranjevanja izvoženega
dnevnika.
Naprava izvozi dnevnik v datoteko .csv in ga shrani v mapo
Reports v pomnilniku naprave.
Ogled izvoženih dnevnikov voznika
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
računalnik, stran 20).
2 V računalniku v upravljalniku datotek pojdite na pomnilnik
naprave ali pomnilniško kartico in odprite mapo Reports.
3 Odprite mapo HOSexports.
4 Odprite datoteko .csv.
Garmin eLog
Vmesnik Garmin eLog prevozniku omogoča izpolnjevanje
zahtev glede odmorov in beleženja delovnega časa. Po združitvi
vmesnika Garmin eLog z združljivo mobilno napravo si lahko
podatke o delovnem času ogledate v napravi dēzl. Vmesnik
Garmin eLog ni na voljo na vseh območjih. Za več informacij ali
nakup vmesnika Garmin eLog obiščite garmin.com/elog.
OPOMBA: funkcije Garmin eLog niso na voljo, če uporabljate
profil avtomobila.
Nastavitev funkcij Garmin eLog v napravi dēzl
1 Združite vmesnik Garmin eLog s programom Garmin eLog v
mobilni napravi (Nastavitev naprave Garmin eLog,
stran 13).
2 Združite napravo dēzl z združljivo mobilno napravo
(Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 15).
3 Omogočite združitev programa Garmin eLog z napravo dēzl
(Omogočanje združitve programa Garmin eLog z napravo
dēzl, stran 13).
4 Po potrebi omogočite povezavo Garmin eLog v napravi dēzl
(Omogočanje ali onemogočanje povezave Garmin eLog v
napravi dēzl, stran 13).
Nastavitev naprave Garmin eLog
Če želite uporabljati napravo, morate vmesnik Garmin eLog
nastaviti in združiti s programom Garmin eLog.
1 V mobilni napravi namestite program Garmin eLog iz
trgovine s programi in ga zaženite.
2 V mobilni napravi sledite navodilom na zaslonu za nastavitev
in konfiguracijo sistema Garmin eLog.
Orodja za vozilo in voznika
OPOMBA: dokler ne dokončate nastavitve, lahko uporabljate
le nekatere funkcije naprave.
Omogočanje združitve programa Garmin eLog z napravo
dēzl
1 V programu Garmin eLog se prijavite v profil voznika.
2 Izberite Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Omogočanje ali onemogočanje povezave Garmin eLog v
napravi dēzl
1 V napravi dēzl izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime združene mobilne naprave.
3 Označite ali počistite potrditveno polje Garmin eLog.
Ogled podatkov Garmin eLog v napravi dēzl
Preden si lahko ogledate podatke Garmin eLog v napravi dēzl,
morate opraviti postopek nastavitve (Nastavitev funkcij Garmin
eLog v napravi dēzl, stran 13).
Ko vozite vozilo, naprava prikazuje stanje dela in skupni delovni
čas v orodju zemljevida Garmin eLog.
Izberite polje, če si želite ogledati povzetek preostalega
delovnega časa.
Ogled Garmin eLog diagnostičnih dogodkov ali
dogodkov okvar
Ko naprava Garmin eLog zazna diagnostični dogodek ali
dogodek okvare, na zaslonu prikaže obvestilo.
Izberite obvestilo o diagnostiki ali okvari, če si želite ogledati
podrobnosti o dogodku.
OPOMBA: dodatne informacije o diagnostičnih dogodkih in
dogodkih okvar si lahko ogledate v programu Garmin eLog.
Beleženje zgodovine servisa
Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite
datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja
več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje (Dodajanje
kategorije storitev, stran 13).
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite servisno kategorijo.
3 Izberite Dodaj zapis.
4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite
Naslednji.
5 Vnesite komentar (izbirno).
6 Izberite Končano.
Dodajanje kategorije storitev
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite > Dodajanje kategorij.
3 Vnesite ime kategorije in izberite Končano.
Brisanje kategorij storitev
Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni
zapisi v kategoriji.
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite > Izbriši kategorije.
3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
4 Izberite Izbriši.
Preimenovanje servisnih kategorij
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
3 Izberite > Preimenuj kategorijo.
4 Vnesite ime in izberite Končano.
Brisanje servisnih zapisov
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
13
2
3
4
5
Izberite servisno kategorijo.
Izberite
> Izbriši izpise.
Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
Izberite Izbriši.
Urejanje servisnega zapisa
Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in
datum servisnega zapisa.
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite polje.
4 Vnesite nove informacije in izberite Končano.
Prostoročne funkcije
Napravo lahko priklopite na brezžične slušalke in glasovno
usmerjanje poslušate na njih. Ko so povezane slušalke, lahko
priklopite mobilni telefon in kličete ter sprejemate klice z napravo
in slušalkami.
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
O brezžičnih slušalkah
Namigi po združevanju naprav
• Po začetnem združevanju se lahko dve napravi samodejno
povežeta ob vsakem vklopu.
• Glasovne pozive lahko sprejemate, ko je telefon povezan z
napravo.
• Ko vklopite napravo, poskuša vzpostaviti povezavo s
telefonom, s katerim je bil povezan nazadnje.
• Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo z
napravo, ko se ta vklopi, ga boste morda morali vklopiti.
Klicanje
Klicanje številke
1 Izberite Programi > Telefon > Kliči.
2 Vnesite številko.
3 Izberite Kliči.
Klicanje stika v telefonskem imeniku
Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Telefonski imenik.
2 Izberite stik.
3 Izberite Kliči.
Klicanje lokacije
Z brezžično tehnologijo lahko naprava pošilja zvočne
navigacijske pozive v brezžične slušalke. Za več informacij
obiščite http://www.garmin.com/bluetooth.
1 Izberite Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite Kliči.
Povezovanje brezžičnih slušalk
Sprejemanje klica
OPOMBA: navigacijske pozive in telefonske klice lahko
naenkrat prejemate le na ene slušalke. Večpredstavnostni zvok
lahko poslušate na največ dvojih slušalkah.
Preden lahko prejemate navigacijske pozive po slušalkah,
morate napravo povezati z združljivimi mobilnimi slušalkami.
1 Slušalke in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
3 Na slušalkah omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth,
naprava pa naj bo vidna drugim napravam Bluetooth.
4 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
5 sledite navodilom na zaslonu.
Naprava pošilja navigacijske pozive v vaše slušalke med
navigacijo po načrtovani poti.
O prostoročnem klicanju
OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko
uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko
uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona
morda ne bodo na voljo.
Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato
uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s
tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite
www.garmin.com/bluetooth.
Združevanje s telefonom
1 Telefon in napravo dēzl postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
2 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.
3 V napravi dēzl izberite Nastavitve > Bluetooth.
4 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave dēzl.
14
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Prezri.
Uporaba zgodovine klicev
Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Zgodovina klicev.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu
seznama.
3 Izberite klic.
Uporaba možnosti med klicem
Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.
• Za prenos klica v telefon izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo
in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
• Za uporabo številčnice izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme,
kot je glasovna pošta.
• Za izklop mikrofona izberite .
• Če želite prekiniti klic, izberite .
Shranjevanje domače telefonske številke
NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da
uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij (Urejanje
shranjene lokacije, stran 8).
1 Izberite Programi > Telefon > > Nastavitev domače št..
2 Vnesite svojo telefonsko številko.
3 Izberite Končano.
Klicanje domov
Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko
domače lokacije.
Prostoročne funkcije
Izberite Programi > Telefon > Kliči domov.
Združevanje z dodatnimi napravami
Bluetooth
1 Slušalke ali telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je
2
3
4
5
6
njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
Na slušalkah ali telefonu omogočite brezžično tehnologijo
Bluetooth, naprava pa naj bo vidna drugim napravam
Bluetooth.
V napravi izberite Nastavitve > Bluetooth > Iskanje naprav.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
Izberite slušalke ali telefon na seznamu.
Izberite V redu.
Odklop naprave Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali
s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v
prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo dēzl.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, s katero želite prekiniti povezavo.
3 Počistite potrditveno polje naprave.
Brisanje združene naprave Bluetooth
Združeno napravo Bluetooth lahko izbrišete, da ne bo mogla več
samodejno vzpostaviti povezave z napravo dēzl.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, ki jo želite izbrisati.
3 Izberite Prekliči združitev naprave.
Uporaba programov
Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite
Programi > Pomoč.
Iskanje tem pomoči
.
Smartphone Link
Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko
lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do
informacij v živo prek podatkovne povezave telefona. Naprava
podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično
tehnologijo Bluetooth. Informacije v živo so na voljo v
brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live (Storitve
Garmin Live, stran 15).
Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s
telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom
Smartphone Link.
Prenos programa Smartphone Link
Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone. Za
informacije o združljivosti in razpoložljivosti obiščite
www.garmin.com/smartphonelink ali si oglejte trgovino s
programi za svoj telefon.
Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na
podprtem telefonu.
Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si
oglejte navodila za uporabo telefona.
Uporaba programov
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate v telefon prenesti in namestiti program Smartphone
Link.
1 Zaženite Smartphone Link v telefonu.
2 V napravi izberite Nastavitve > Bluetooth.
3 Potrdite polje Bluetooth.
4 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
poiščite bližnje naprave Bluetooth.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
telefona.
5 V telefonu izberite napravo na seznamu bližnjih naprav.
6 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave ter potrdite
zahtevo po združitvi.
Ko je Smartphone Link povezan, se v vrstici stanja naprave
prikaže ikona .
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo
Smartphone Link je v telefonu registriran kot program za
navigacijo.
1 V telefonu izberite gumb za začetek navigacije do lokacije
(oglejte si navodila za uporabo telefona).
2 V meniju s programi izberite Smartphone Link.
Ko napravo povežete s telefonom, se lokacija prenese med
nedavno najdene elemente v napravi.
Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s
programom Smartphone Link
Ko je naprava povezana s telefonom in prejema storitve Garmin
Live, lahko onemogočite prostoročno klicanje.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite telefon.
3 Počistite potrditveno polje Telefonski klici.
Storitve Garmin Live
Uporaba pomoči
Izberite Programi > Pomoč >
Povezovanje s programom Smartphone Link
Pred uporabo Garmin storitev Live morate napravo povezati s
podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 15).
Vzpostavitev povezave s programom Smartphone Link
omogoča dostop do storitev Garmin Live. Storitve Garmin Live
zagotavljajo brezplačne in plačljive naročnine za ogled podatkov
v živo v napravi, na primer prometnih informacij in vremenskih
razmer.
Nekatere storitve, kot na primer vreme, so v napravi na voljo kot
ločene aplikacije. Druge storitve, kot na primer prometne
informacije, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave.
Funkcije, ki zahtevajo dostop do storitev Garmin Live,
prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane
samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.
Naročanje na storitve Garmin Live
Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v
telefon namestiti program Smartphone Link.
1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu (Povezovanje
s programom Smartphone Link, stran 15).
2 Izberite Moj račun.
Prikaže se seznam storitev in naročnin.
3 Izberite storitev.
4 Izberite ceno.
5 Izberite Naroči.
6 Sledite navodilom na zaslonu.
15
O prometnih kamerah
Prometne kamere posredujejo posnetke prometnih razmer na
večjih cestah in križiščih v živo. Kamere, ki jih želite pogosto
gledati, lahko shranite.
Shranjevanje prometne kamere
Preden lahko uporabljate to funkcijo, se morate naročiti na
storitev photoLive, naprava pa mora biti povezana s podprtim
telefonom s programom Smartphone Link (Smartphone Link,
stran 15).
Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite Pritisnite, če želite dodati.
3 Izberite cesto.
4 Izberite križišče.
5 Izberite Shrani.
Ogled prometne kamere
Preden si lahko prometno kamero ogledate, jo morate shraniti
(Shranjevanje prometne kamere, stran 16).
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite kamero.
ecoRoute
Preden lahko začnete uporabljati funkcije ecoRoute™, morate na
nekaterih območjih kupiti kodo za odklepanje ali dodatek
ecoRoute HD. Za več informacij obiščite www.garmin.com
/ecoroute.
OPOMBA: funkcija ecoRoute je na voljo le, ko je naprava v
avtomobilskem načinu prevoza.
Funkcija ecoRoute omogoča izračun porabe goriva in cene
goriva za pot do cilja ter ponuja orodja za zmanjšanje porabe
goriva.
Podatki, ki jih podaja funkcija ecoRoute, so samo približni.
Podatki niso odčitani iz vozila, razen če uporabljate dodatek
ecoRoute HD.
Če želite prejemati natančnejša poročila o porabi goriva za
določeno vozilo in vozne navade, umerite porabo goriva
(Umerjanje porabe goriva, stran 16).
ecoRoute Dodatek HD
Ko je naprava povezana z dodatkom ecoRoute HD, lahko
prejema informacije o vozilu v realnem času, na primer sporočila
o napakah ter informacije o številu vrtljajev/min in napetosti
akumulatorja. Podatke, ki jih dodatek ecoRoute HD odčita iz
vozila, naprava vključi v izračun podatkov funkcije ecoRoute.
Dodatna oprema ecoRoute HD je združljiva samo z napravami,
ki omogočajo Bluetooth brezžično povezavo.
Obiščite www.garmin.com/ecoRoute.
Nastavitev vozila
Ob prvi uporabi funkcij ecoRoute morate vnesti informacije o
vozilu.
1 Izberite Programi > ecoRoute™.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Spreminjanje cene goriva
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Na črpalki.
2 Vnesite trenutno ceno goriva in izberite Naslednji.
3 Izberite Da.
Umerjanje porabe goriva
Porabo goriva lahko umerite, da boste prejemali še natančnejša
poročila o porabi goriva za določeno vozilo in vozne navade.
Umerjanje opravite, ko napolnite rezervoar za gorivo.
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Na črpalki.
16
2 Vnesite trenutno ceno goriva.
3 Vnesite količino goriva, ki ga je vozilo porabilo od zadnjega
polnjenja rezervoarja za gorivo.
4 Vnesite razdaljo, ki ste jo prepotovali od zadnjega polnjenja
rezervoarja za gorivo.
5 Izberite Naslednji.
Naprava izračuna povprečno porabo goriva vozila.
6 Izberite Shrani.
O izzivu ecoChallenge
EcoChallenge vam pomaga zmanjšati porabo goriva vozila z
merjenjem vaših voznih navad. Višji kot so vaši rezultati pri
izzivu ecoChallenge, več goriva prihranite. Izziv ecoChallenge
zbira podatke in izračunava rezultate, ko se naprava premika in
je v načinu prevoza z avtomobilom.
Ogled rezultatov izziva ecoChallenge
Izberite Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Rezultat izziva ecoChallenge
Hitrost: prikazuje rezultat vožnje vozila z optimalno hitrostjo za
varčevanje z gorivom.
Pospeševanje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega
pospeševanja. S sunkovitim pospeševanjem izgubljate točke.
Skupaj: prikazuje povprečni rezultat hitrosti, pospeševanja in
zaviranja.
Zaviranje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega zaviranja.
S sunkovitim zaviranjem izgubljate točke.
Ponastavitev rezultatov izziva ecoChallenge
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Izberite > Ponastavi.
Ogled informacij o porabi goriva
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Poraba goriva.
2 Če želite povečati odsek grafa, ga izberite.
Poročila o kilometrini
V poročilu o kilometrini so zabeleženi razdalja, čas, povprečna
poraba goriva in cena goriva za navigacijo do cilja.
Poročilo o kilometrini se ustvari za vsako prevoženo načrtovano
pot. Če prenehate spremljati načrtovano pot v napravo, se
poročilo o kilometrini ustvari za prepotovano razdaljo.
Ogled poročila o kilometrini
Ogledate si lahko poročila o kilometrini, ki so shranjena v tej
napravi.
NAMIG: napravo lahko povežete z računalnikom in dostopate
do poročil o kilometrini v mapi Poročila v napravi.
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Por. o kilometrini.
2 Izberite poročilo.
Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Profil vozila.
2 Izberite Ponastavi.
Nasveti za vožnjo
• Vozite v skladu z omejitvijo hitrosti. Pri večini vozil dosežete
optimalno ekonomično porabo goriva med 70 in 100 kilometri
na uro.
• Vozite s stalno hitrostjo.
• Zavirajte in pospešujte postopoma in dosledno.
• Izogibajte se ustavljenemu prometu in prometnim konicam.
• Ne držite noge na stopalki zavore.
• Uporabljajte nadzor hitrosti.
• Pri začasnih postankih ugasnite vozilo, namesto da bi
uporabili prosti tek.
Uporaba programov
• Krajša potovanja združite v eno daljše potovanje z več
postanki.
• Izklopite klimatsko napravo in odprite okna, razen če potujete
pri visokih hitrostih po avtocesti.
• Privijte pokrovček za gorivo.
• Parkirajte v senci ali garaži.
• Raztovorite prekomerno obremenitev. Iz vozila odstranite
nepotrebne predmete.
• Izogibajte se prevažanju predmetov na strehi. Odstranite
strešne nosilce in odstranljive letve, ko jih ne uporabljate.
• Vzdržujte priporočen tlak v pnevmatikah. Redno in pred
daljšimi potovanji preverjajte tlak v pnevmatikah.
• Ohranjajte vozilo v dobrem stanju in upoštevajte intervale
vzdrževanja, ki jih priporoča proizvajalec vozila.
• Redno menjajte olje ter oljne in zračne filtre.
• Uporabite najnižjo priporočeno primerno gradacijo olja. Ko je
to smiselno, uporabljajte biogoriva, kot sta E85 in biodizel.
Ogled sporočil myGarmin
Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava
povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 15). Ta
funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Ogledate si lahko sporočila iz storitve myGarmin, na primer
obvestila o posodobitvah programske opreme in zemljevidov.
1 Izberite Programi > myGarmin™.
Če imate neprebrana sporočila, se njihovo število prikaže na
ikoni myGarmin.
2 Izberite zadevo sporočila.
Prikaže se celotno sporočilo.
Ogled vremenske napovedi
Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava
povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 15). Ta
funkcija ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.
Ogled vremenske slike
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano
radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko
ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v
bližini, na primer dež, sneg in nevihte.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenski radar.
Ogled vremenskih opozoril
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo
vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z
Prilagajanje naprave
vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega
mesta.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenska opozorila.
Ogled razmer na cesti
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Razmere na cesti.
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 18).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite Programi > Kje sem bil.
Prilagajanje naprave
Nastavitve zemljevida in vozila
Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu. Za več ikon obiščite www.garmingarage.com.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida, stran 10).
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Nastavitve navigacije
Če želite odpreti stran z nastavitvami navigacije, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Navigacija.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z
omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.
Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.
Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim
cestam in cestam z vinjetami.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
17
Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med
vožnjo moteče.
Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS
in varčuje z energijo.
Prometna opozorila: izbere velikost prometnega zastoja, za
katero naprava prikaže prometno opozorilo.
Nastavitve načina izračuna
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.
Trenutni čas: nastavi čas naprave.
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.
Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
Manj goriva: izračun poti, na kateri bo poraba goriva morda
manjša.
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.
Nastavitev simuliranega položaja
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega
signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS.
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemljevid.
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
4 Izberite opis položaja.
5 Izberite Nastavi položaj.
BluetoothNastavitve za
Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek
brezžične tehnologije Bluetooth.
Izključujem Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
Nastavitve zaslona
Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju
izberite Nastavitve > Zaslon.
Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva
ali noči. Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali
noči glede na čas dneva.
Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.
Trajanje osvetlitve zaslona: nastavi čas mirovanja, po katerem
se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.
Nastavitve prometnih informacij
Če želite odpreti stran z nastavitvami prometnih informacij, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki
naj bo uporabljen za prometne informacije. Samodejno izbere
najboljše razpoložljive prometne informacije.
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.
Optimiranje načrtovane poti: izbere, ali naj bodo optimizirane
druge načrtovane poti uporabljene samodejno ali na zahtevo
(Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 5).
18
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Nastavljanje časa
1 V glavnem meniju izberite uro.
2 Izberite možnost:
• Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS,
izberite Samodejno.
• Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali
navzdol.
Nastavitve jezika in tipkovnice
Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.
Nastavitve bližinskih opozoril
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije.
Izberite Nastavitve > Bližinska opozorila.
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.
Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.
Nastavitve naprave in zasebnosti
Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite Nastavitve >
Naprava.
O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.
Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe
za končnega uporabnika.
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.
Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z
Garmin, da izboljša vsebino.
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za
myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.
1 Izberite Nastavitve.
Prilagajanje naprave
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
Informacije o napravi
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Naprave ne izpostavljajte vodi.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Izdelek registrirajte na http://my.garmin.com.
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Specifikacije
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature
pri polnjenju
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost
Napajanje vozila s priloženim napajalnim
kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno
opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Življenjska doba
baterije
Največ do 1 ure, odvisno od uporabe in
nastavitev
Vrsta baterije
Akumulatorska litij-ionska baterija
Dodatek
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ omogoča napravam Garmin preprost dostop
do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Informacije o napravi
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
nüMaps Guarantee™
Naprava je v 90 dneh od prve pridobitve satelitov med vožnjo
morda upravičena do brezplačne posodobitve zemljevidov.
Pogoje in določila si oglejte na www.garmin.com/numaps.
Doživljenjske naročnine
Z nekaterimi modeli dobite doživljenjske naročnine na nekatere
funkcije. Za več informacij obiščite www.garmin.com/lmt.
LT: ta model vključuje doživljenjsko naročnino na prometne
informacije in sprejemnik prometnih informacij.
LM: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime™, ki
zagotavlja četrtletne posodobitve zemljevidov skozi celotno
življenjsko dobo naprave. Pogoje in določila si oglejte na
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LMT: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime,
doživljenjsko naročnino na prometne informacije in
sprejemnik prometnih informacij.
LMTHD ali LMT-D: ta model vključuje naročnino na nüMaps
Lifetime, doživljenjsko naročnino na digitalne prometne
informacije in sprejemnik digitalnih prometnih informacij.
Aktiviranje doživljenjskih zemljevidov
OPOMBA: doživljenjskih zemljevidov ni mogoče uporabljati v
izdelkih, ki nimajo prednaloženih zemljevidov.
OPOMBA: z doživljenjskimi zemljevidi ste upravičeni do
prejemanja posodobitev zemljevidov, ko in kakor jih zagotovi
Garmin, med uporabno življenjsko dobo 1 združljivega izdelka
Garmin ali dokler Garmin od drugega ponudnika prejema
podatke zemljevidov – kar predstavlja krajše obdobje. Pomen
"uporabne življenjske dobe" ter druge pogoje in določila si lahko
ogledate na www.garmin.com/numapslifetime.
1 Obiščite www.garmin.com/express.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: če registrirate napravo, lahko prejemate e-poštna
obvestila, ko je na voljo posodobitev zemljevidov.
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express
S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in
nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske
opreme za napravo. S posodobitvami zemljevidov vam bodo na
voljo najnovejši razpoložljivi kartografski podatki, s katerimi bo
naprava še naprej izračunavala natančne in učinkovite
načrtovane poti do cilja. Garmin Express je na voljo za
računalnike Windows in Mac .
1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.
®
®
2 Izberite možnost:
• Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite
Prenos za Windows.
• Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite
Prenos za Mac.
3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve
sledite navodilom na zaslonu.
4 Zaženite Garmin Express.
19
5 Napravo Garmin na računalnik priklopite s kablom USB.
Nameščanje pomnilniške kartice
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD™ in microSDHC.
1 Pomnilniško kartico vstavite v režo na napravi.
2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
6 Kliknite Dodaj napravo.
Programska oprema Garmin Express zazna napravo.
7 Kliknite Dodaj napravo.
8 Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v
programsko opremo Garmin Express.
Ko je nastavitev končana, programska oprema Garmin
Express poišče posodobitve zemljevidov in programske
opreme za napravo.
9 Izberite možnost:
• Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite
Namesti vse.
• Za namestitev ene posodobitve kliknite Prikaz
podrobnosti in izberite posodobitev.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
2
3
4
5
6
Programska oprema Garmin Express prenese in namesti
posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo
velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih
povezavah traja dolgo časa.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Ogled stanja signala GPS
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in starejšimi.
®
Vrste datotek
Naprava podpira te vrste datotek.
• Zemljevide in datoteke s točkami poti GPX iz programske
opreme za zemljevide myGarmin, vključno z MapSource ,
BaseCamp™ in HomePort™ (Uporabniške destinacije,
stran 7).
• Datoteke uporabniških destinacij GPI programa Garmin POI
Loader (Nameščanje programa POI Loader, stran 7).
®
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin
programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na
pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov
shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke
Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške
destinacije.
20
računalnik, stran 20).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Pritisnite in tri sekunde držite
.
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite na različne načine.
• z napajalnim kablom vozila
• s kablom USB
• z napajalnikom (dodatna oprema)
Polnjenje naprave
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• V napravo priključite napajalni kabel vozila.
• Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila
počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo
polnili.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Dodatek
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Odklenete jo tako, da končni del À zasukate za 90 stopinj v
nasprotni smeri urinega kazalca.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nakup dodatne opreme
Oglejte si http://buy.garmin.com.
Odpravljanje težav
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
3 Namestite vakuumski nosilec (Priključitev naprave na
napajanje vozila, stran 1).
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
2
3
4
5
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.
Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali
2 A.
Namestite srebrno konico v končni del.
Vstavite končni del in ga zasukajte za 90 stopinj v smeri
urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila
Ã.
Namestitev na armaturno ploščo
OBVESTILO
Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po
namestitvi diska.
Če želite napravo namestiti na armaturno ploščo v skladu s
predpisi določenih zveznih držav, lahko uporabite izbirni disk za
namestitev. Za več informacij si oglejte www.garmin.com.
1 Mesto na armaturni plošči, kamor želite namestiti disk,
očistite in posušite.
2 Odstranite zaščito z lepilne površine na spodnji strani diska.
3 Namestite disk na armaturno ploščo.
4 Odstranite zaščitni plastični pokrov z vrha diska.
5 Vakuumsko prijemalo namestite na vrh diska.
6 Ročico pomaknite navzdol (proti disku).
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
Odstranjevanje naprave z nosilca
1 Pritisnite gumb za sprostitev na dnu naprave.
2 Napravo nagnite naprej.
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
Nakup dodatnih zemljevidov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (Nastavitve
navigacije, stran 17).
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 21).
• Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Prepričajte se, ali je temperatura v notranjosti vozila v obsegu
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F).
• Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
• Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona, stran 18).
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona,
stran 18).
• Znižajte glasnost (Nastavitev glasnosti, stran 1).
• Onemogočite brezžično tehnologijo Bluetooth (Izključujem
Bluetooth, stran 18).
• Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja
(Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega, stran 1).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
odstranljiv pogon
Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek
protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je
naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv
pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista in
Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media
Player 10.
®
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
prenosna naprava
V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava
vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V
načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice
Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3,
uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.
1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
Odpravljanje težav
21
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
1 Izključite kabel USB iz računalnika.
2 Izklopite napravo.
3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na
napravi.
NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata
USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.
Telefon se noče povezati z napravo
• Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Polje Bluetooth mora biti nastavljeno na Omogočeno.
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
• Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.
22
Odpravljanje težav
Kazalo
Simboli
2D-pogled zemljevida 10
3D-pogled zemljevida 10
A
aktivno usmerjanje po pasovih 3
B
baterija
podaljševanje 21
polnjenje 1, 20, 21
težave 21
bližnjice
brisanje 8
dodajanje 8
brezžične slušalke 14
brisanje
potovanja 4
servisne kategorije 13
servisni zapisi 13
združena naprava Bluetooth 15
C
cena goriva, spreminjanje 16
cestnine, izogibanje 5
cilji. Za več informacij si oglejte lokacije
Č
časovne nastavitve 18
čiščenje naprave 19
čiščenje zaslona na dotik 19
D
datoteke
podprte vrste 20
prenašanje 20
delovni čas 12, 13
pošiljke 12, 13
stanje dela 12
vozniki 12
destinacija, po meri 7
destinacije 6, 7
dodatna oprema 7
kraji 6
po meri 7
POI Loader 7
storitve za tovornjake 6
diagnostika 13
dnevnik potovanja, ogled 9
dnevnik voznika 12, 13
dodatna oprema 21
uporabniške destinacije 7
dom
nastavitev položaja 8
telefonska številka 14
Doma
klicanje 14
urejanje lokacije 2, 8
domov, pot 2, 8
doživljenjski zemljevidi 19
E
ecoChallenge 16
ecoRoute 16
poročila o kilometrini 16
poročilo o kilometrini 16
profil vozila 16
rezultat izziva ecoChallenge 16
umerjanje porabe goriva 16
ecoRoute HD, dodatek 16
F
Foursquare 6, 7
G
Garmin Express 19
posodabljanje programske opreme 19
registracija naprave 19
glasnost, prilagajanje 1
Kazalo
glasovni poziv 14
gorivo
cene 16
postajališča 7
GPS 1, 20
H
Hitro iskanje 6
I
ID naprave 18
ikone, vrstica stanja 1
imenik 6
iskanje lokacij. 5 Oglejte si tudi lokacije
kategorije 6
koordinate 7
križišča 7
mesta 7
naslovi 7
iskanje storitev, pred vami 9
iskanje zbirk Geocache 7
izogibanja 5
brisanje 5
cesta 5
cestnine 5
območje 5
onemogočanje 5
značilnosti ceste 5
izvažanje
dnevniki voznika 13
poročila o potovanjih 12
povzetki pristojnosti 11
J
jezik
glas 18
tipkovnica 18
K
kabli, napajanje 20
kamere, varnost 10
kartica microSD, nameščanje 20
Kje sem? 7, 8
klicanje 14
klici 14
Doma 14
klicanje 14
odgovarjanje 14
onemogočanje 15
stiki 14
zgodovina 14
koordinate 7
kraja, izogibanje 19
kraji 6
križišča, iskanje 7
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 18
lokacije 7, 17
iskanje 5, 7
klicanje 14
kraji 6
nastavitev domače lokacije 8
nedavno najdene 7
shranjevanje 8
simulirano 18
trenutno 7, 8
M
Mednarodni sporazum o davku na goriva
(IFTA) 11
izvoženi povzetki in poročila 12
podatki o gorivu 11
poročila o potovanjih 12
povzetek pristojnosti 11
myGarmin, sporočila 17
myTrends, načrtovane poti 4
N
načrtovalnik potovanja 4
točke oblikovanja 4
urejanje potovanja 4
načrtovane poti 2
dodajanje točke 3, 4
myTrends 4
način izračuna 4, 18
oblikovanje 3
ogled na zemljevidu 2, 3
predlagane 4
predogled 4
računam 3
ustavljanje 3
začetek 2, 3
namestitev na armaturno ploščo 21
namestitev naprave
armaturna plošča 21
avtomobil 1
odstranjevanje z nosilca 21
vakuumsko prijemalo 1, 21
napajalni kabel vozila 1
napajalni kabli 20
menjava varovalke 21
vozilo 1
naročnine
nüMaps Lifetime 19
promet 19
Storitve Garmin Live 15
naslednji zavoj 2
naslovi, iskanje 7
nastavitve 17, 18
nastavitve zaslona 18
navigacija 2, 6
izven cest 5
nastavitve 17
predogled načrtovanih poti 4
navigacija izven cest 5
nedavno najdene lokacije 7
nega naprave 19
nosilec, odstranjevanje 21
nujne službe 7
nüMaps Guarantee 19
nüMaps Lifetime 19
O
oblikovanje načrtovane poti 3
obvestila 13
obvozi 3
odgovarjanje na klice 14
odpravljanje težav 21, 22
odstranjevanje nosilca 21
okvare 13
omejitve, vozilo 2
opozorila bližinskih točk, nastavitve 18
opozorilne ikone 9, 10
orodja, zemljevid 8, 9
P
parkirišča, zadnje mesto 7
plasti zemljevida, prilagajanje 10
podatki o gorivu 11
podatki o potovanju 9
ogled 9
ponovni zagon 9
podpora za izdelke 15
POI Loader 7
polnjenje naprave 1, 20, 21
pomnilniška kartica 20
pomoč. 15 Oglejte si tudi podpora za izdelke
ponovni zagon
naprava 19
podatki o potovanju 9
poraba goriva. 16 Oglejte si tudi ecoRoute
poročila
kilometrina 16
potovanje 12
poročila o kilometrini 16
posnetki zaslona 18
posodabljanje
programska oprema 19
zemljevidi 19
23
pošiljke 13
delovni čas 12
dodajanje 12
pot domov 2, 8
povrnitev tovarniških nastavitev 18
povzetek pristojnosti 11
pred vami
iskanje storitev 9
prilagajanje 9
predpisi, delovni čas 12
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 15
prikaz zemljevida
2D 10
3D 10
prilagajanje naprave 17
profil vozila 16
tovornjak 2
profili
aktiviranje 2
tovornjak 2
programska oprema
posodabljanje 19
različica 18
promet 9–11, 18
aktiviranje naročnine 11
dodajanje naročnin 11
dogodki 9
doživljenjske naročnine 19
druga načrtovana pot 5
iskanje zastojev 9
kamere 16
sprejemnik 10, 11
zemljevid 9
prometne kamere 16
ogled 16
prostoročni telefonski klici 14
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 20–22
razmere na cesti, vreme 17
registracija izdelka 19
registracija naprave 19
rezultat izziva ecoChallenge 16
ponastavljanje 16
S
samodejna glasnost, omogočanje 1
satelitski signali
iskanje 1
ogled 20
servisna zgodovina
brisanje 13
kategorije 13
urejanje 14
zapisi 13, 14
seznam odcepov 3
shranjene lokacije 4
brisanje 8
kategorije 8
urejanje 8
shranjevanje, trenutne lokacije 8
simulirani položaji 18
slušalka, združevanje 14, 15
Smartphone Link 15
onemogočanje klicev 15
Storitve Garmin Live 15
vzpostavljanje povezave 15
smeri 3
specifikacije 19
spreminjanje območja iskanja 6
stanje dela 12
stanje pripravljenosti 1
Storitve Garmin Live 15
naročanje na 15
svetlost 1
T
tehnologija Bluetooth 13, 14, 22
nastavitve 18
odklop naprave 15
omogočanje 14
onemogočanje 18
Tehnologija Bluetooth, brisanje združene
naprave 15
telefon, združevanje 14, 15, 22
telefonski imenik 14
telefonski klici 14
glasovno izbiranje 14
klicanje 14
odgovarjanje 14
utišanje 14
tipka za vklop/izklop 1
tipke na zaslonu 1
tipkovnica
jezik 18
postavitev 18
tovornjak
destinacije 6
pošiljke 13
prikolica 2
profili 2
vozniki 12
zemljevid 9
trenutna lokacija 7, 8
U
umerjanje porabe goriva 16
uporabniške destinacije 7
urejanje, shranjena potovanja 4
USB, prekinitev povezave 20
usmerjanje med vožnjo 3
V
vakuumsko prijemalo 21
varnostne kamere, naročnine 10
varovalka, menjava 21
vozniki
dodajanje 12
tovornjak 12
vreme 17
radar 17
razmere na cesti 17
vrstica za iskanje 6
Z
začetna nastavitev 13
zaslon, svetlost 1
združevanje 13, 14
brisanje združene naprave 15
prekinitev povezave 15
slušalka 14, 15
telefon 14, 22
zemljepisna širina in dolžina 7
zemljevid, orodja 8, 9
zemljevidi 3, 8, 9, 17
doživljenjski 19
nakup 21
nüMaps Guarantee 19
nüMaps Lifetime 19
ogled načrtovanih poti 2, 3
plasti 10
podatkovno polje 2, 9, 10
posodabljanje 19
raven podrobnosti 17
simboli 2
tema 17
tovornjak 9
zgodovina potovanja 18
zvok, bližinske točke 18
Š
številka ID 18
24
Kazalo
support.garmin.com
Oktober 2017
190-01805-43_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising