Garmin | dēzl™ 770LMT-D | User guide | Garmin dēzl™ 770LMT-D Användarhandbok

Garmin dēzl™ 770LMT-D Användarhandbok
dēzl™ 770 serien
Användarhandbok
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd av Garmin.
®
BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. Foursquare är ett varumärke som tillhör Foursquare
Labs, Inc. i USA och andra länder. microSD™ och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista och Windows XP är registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc. HD Radio™ och HD-logotypen är varumärken som tillhör iBiquity Digital Corporation. HD Radio
Technology tillverkas under licens från iBiquity Digital Corporation. Patent i USA och andra länder.
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Ansluta enheten till fordonsström ............................................... 1
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 1
Ikoner i statusfältet ...................................................................... 1
Använd skärmknappar ................................................................ 1
Aktivera och avsluta viloläget ..................................................... 1
Stänga av enheten ................................................................. 1
Ställa in volymen ......................................................................... 1
Aktivera automatisk volym ..................................................... 1
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 1
Fordonsprofiler............................................................... 2
Lägga till en fordonsprofil ........................................................... 2
Aktivera en fordonsprofil ............................................................. 2
Ändra släpvagnsinformationen ................................................... 2
Redigera en fordonsprofil ........................................................... 2
Navigera till din destination.......................................... 2
Rutter .......................................................................................... 2
Påbörja en rutt ............................................................................ 2
Köra hem ............................................................................... 2
Din rutt på kartan ........................................................................ 2
Active Lane Guidance ............................................................ 3
Visa en lista över svängar ...................................................... 3
Visa hela rutten på kartan ...................................................... 3
Lägga till en plats i din rutt .......................................................... 3
Utforma din rutt ........................................................................... 3
Göra en avstickare ...................................................................... 3
Stoppa rutten .............................................................................. 3
Ändra ruttberäkningsläget .......................................................... 3
Påbörja en rutt med hjälp av kartan ............................................ 3
Förhandsvisa flera rutter ............................................................. 4
Reseplanerare ............................................................................ 4
Planera en resa ...................................................................... 4
Navigera till en sparad resa ................................................... 4
Optimera stoppordningen på en resa .................................... 4
Redigera och ändra ordning på platser för en resa ............... 4
Redigera och spara den aktiva rutten .................................... 4
Ändra ruttdragningsalternativ ................................................. 4
Schemalägga en resa ............................................................ 4
Använda föreslagna rutter .......................................................... 4
Undvika förseningar, avgifter och särskilda områden ................. 4
Undvika trafikförseningar längs rutten ................................... 4
Undvika avgiftsvägar .............................................................. 5
Undvika vinjetter .................................................................... 5
Undvika vägfunktioner ........................................................... 5
Undvika miljözoner ................................................................. 5
Egna undvikanden ................................................................. 5
Terrängkörning ........................................................................... 5
Söka efter platser ........................................................... 5
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet .................................. 5
Byta sökområde .......................................................................... 6
Intressanta platser ...................................................................... 6
Söka efter en plats efter kategori ........................................... 6
Söka inom en kategori ........................................................... 6
Navigera till intressanta platser inom området för en plats .... 6
Söka efter intressanta platser för lastbil ................................. 6
Söka efter TruckDown intressanta platser ............................. 6
Foursquare® .......................................................................... 6
Egna intressanta platser ........................................................ 7
Sökverktyg .................................................................................. 7
Söka en adress ...................................................................... 7
Söka efter en korsning ........................................................... 7
Söka efter en stad .................................................................. 7
Söka efter en plats med koordinater ...................................... 7
Innehållsförteckning
Söka efter senast hittade destinationer ...................................... 7
Rensa listan med senast hittade platser ................................ 7
Söka efter din senaste parkeringsplats ...................................... 7
Visa aktuell platsinformation ....................................................... 7
Söka efter nödtjänster och bränsle ........................................ 7
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. ................................ 7
Lägga till en genväg ................................................................... 7
Ta bort en genväg .................................................................. 7
Spara platser .............................................................................. 8
Spara en plats ........................................................................ 8
Spara den aktuella platsen .................................................... 8
Spara en hemposition ............................................................ 8
Ändra en sparad plats ............................................................ 8
Tilldela kategorier till en sparad plats ..................................... 8
Ta bort en sparad plats .......................................................... 8
Använda kartan .............................................................. 8
Kartverktyg .................................................................................. 8
Visa ett kartverktyg ................................................................ 8
Aktivera kartverktyg ............................................................... 8
Längre fram ................................................................................ 8
Söka efter kommande intressanta platser ............................. 8
Anpassa kategorierna Längre fram ....................................... 8
Trippinformation .......................................................................... 9
Visa trippdata från kartan ....................................................... 9
Visa trippinformationssidan .................................................... 9
Visa tripploggen ..................................................................... 9
Återställa trippinformationen .................................................. 9
Visa kommande trafik ................................................................. 9
Visa trafik på kartan ............................................................... 9
Söka efter trafikincidenter ...................................................... 9
Visa lastbilskartan ....................................................................... 9
Varnings- och meddelandesymboler .......................................... 9
Begränsningsvarningar .......................................................... 9
Varningar om vägförhållanden ............................................... 9
Varningar ............................................................................. 10
Fartkameror .............................................................................. 10
Anpassa kartan ......................................................................... 10
Anpassa kartlager ................................................................ 10
Ändra kartdatafältet .............................................................. 10
Ändra kartperspektiv ............................................................ 10
Trafik.............................................................................. 10
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare ............................... 10
Ta emot trafikdata med Smartphone Link ................................ 10
Trafikinformationsmottagare ..................................................... 10
Placera trafikinformationsmottagaren .................................. 10
Om trafikprenumerationer ......................................................... 11
Abonnemangsaktivering ...................................................... 11
Visa trafikabonnemang ........................................................ 11
Lägg till ett abonnemang ..................................................... 11
Aktivera trafik ............................................................................ 11
Fordons- och förarverktyg.......................................... 11
IFTA .......................................................................................... 11
Ange bränsledata ................................................................. 11
Redigera bränsledata ........................................................... 11
Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt ......................... 11
Redigera och exportera tripploggar ..................................... 11
Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar ..... 11
Om Körtid .................................................................................. 11
Registrera din förarstatus ..................................................... 12
Om förare ............................................................................. 12
Visa och redigera förarloggar ............................................... 12
Lägga till försändelser .......................................................... 12
Exportera en förarlogg ......................................................... 12
Garmin eLog ............................................................................. 12
Ställa in Garmin eLog funktioner på din dēzl enhet ............. 13
i
Visa Garmin eLog information på enheten dēzl ................... 13
Visa Garmin eLog diagnostiska och
funktionsstörningshändelser ................................................ 13
Logga servicehistorik ................................................................ 13
Lägga till servicekategorier .................................................. 13
Ta bort servicekategorier ..................................................... 13
Byta namn på servicekategori .............................................. 13
Ta bort serviceposter ........................................................... 13
Redigera en servicepost ...................................................... 13
Handsfree-funktioner ................................................... 13
Aktivera trådlös Bluetooth teknik .............................................. 13
Om trådlösa headset ................................................................ 13
Para ihop med ett trådlöst headset ...................................... 13
Om handsfree-samtal ............................................................... 14
Para ihop telefonen .............................................................. 14
Ringa ett samtal ................................................................... 14
Ta emot ett samtal ............................................................... 14
Använda samtalshistoriken .................................................. 14
Använda alternativ för samtal pågår .................................... 14
Ange ett hemtelefonnummer ................................................ 14
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter .................................... 14
Koppla bort en Bluetooth enhet ................................................ 14
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet ...................................... 14
Använda appar............................................................. 14
Använda hjälpen ....................................................................... 14
Söka efter hjälpavsnitt .......................................................... 14
Smartphone Link ....................................................................... 15
Hämta Smartphone Link ...................................................... 15
Ansluta till Smartphone Link ................................................ 15
Skicka en position från telefonen till enheten ...................... 15
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone Link .... 15
Garmin realtidstjänster .............................................................. 15
Prenumerera på Garmins realtidstjänster ............................ 15
Om trafikövervakningskameror ............................................ 15
Om ecoRoute ............................................................................ 15
ecoRoute HD-tillbehör .......................................................... 15
Ställa in fordonet .................................................................. 16
Ändra bränslepriset .............................................................. 16
Kalibrera bränsleekonomin .................................................. 16
Om ecoChallenge ................................................................ 16
Visa information om bränsleekonomi ................................... 16
Avståndsrapporter ................................................................ 16
Nollställa ecoRoute information ........................................... 16
Körtips .................................................................................. 16
Visa myGarmin meddelanden .................................................. 16
Visa väderprognosen ................................................................ 16
Visa vädret i närheten av en annan ort ................................ 16
Visa väderradarn .................................................................. 17
Visa vädervarningar ............................................................. 17
Kontrollera vägförhållanden ................................................. 17
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 17
Enhets- och sekretessinställningar ........................................... 18
Återställa inställningarna ........................................................... 18
Enhetsinformation........................................................ 18
Skötsel av enheten ................................................................... 18
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 18
Rengöra pekskärmen ........................................................... 18
Förhindra stöld ..................................................................... 18
Återställa enheten ..................................................................... 18
Specifikationer .......................................................................... 18
Bilagor........................................................................... 19
Support och uppdateringar ....................................................... 19
Konfigurera Garmin Express ................................................ 19
nüMaps Guarantee™ ........................................................... 19
Livstidsabonnemang ............................................................ 19
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express ... 19
Datahantering ........................................................................... 19
Filtyper ................................................................................. 20
Om minneskort ..................................................................... 20
Ansluta enheten till en dator ................................................ 20
Överföra data från datorn ..................................................... 20
Visa status för GPS-signal ........................................................ 20
Strömkablar .............................................................................. 20
Ladda enheten ..................................................................... 20
Byta säkring i 12 V-strömkabeln .......................................... 20
Montera enheten på instrumentbrädan .................................... 20
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 20
Ta bort enheten från fästet .................................................. 20
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 21
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 21
Köpa fler kartor ......................................................................... 21
Köpa tillbehör ............................................................................ 21
Felsökning.................................................................... 21
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 21
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 21
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 21
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 21
Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn ...................... 21
Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn ....................... 21
Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym
på datorn ...................................................................................21
Telefonen ansluter inte till enheten ........................................... 21
Index.............................................................................. 22
Anpassa enheten.......................................................... 17
Kart- och fordonsinställningar ................................................... 17
Aktivera kartor ...................................................................... 17
Navigeringsinställningar ............................................................ 17
Inställningar för beräkningsläget .......................................... 17
Ange en simulerad plats ...................................................... 17
Bluetooth inställningar .............................................................. 17
Slå ifrån Bluetooth ................................................................ 17
Skärminställningar .................................................................... 17
Trafikinställningar ...................................................................... 18
Enhets- och tidsinställningar ..................................................... 18
Ställa in tiden ....................................................................... 18
Språk- och tangentbordsinställningar ....................................... 18
Inställningar för positionslarm ................................................... 18
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
• Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan
(Ansluta enheten till fordonsström, sidan 1).
• Sök efter GPS-signaler (Söka efter GPS-signaler, sidan 1).
• Justera volymen (Ställa in volymen, sidan 1) och skärmens
ljusstyrka (Justera skärmens ljusstyrka, sidan 1).
• Konfigurera en fordonsprofil för din lastbil (Lägga till en
fordonsprofil, sidan 2).
• Navigera till din destination (Påbörja en rutt, sidan 2).
Ansluta enheten till fordonsström
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Sätt i fordonets strömkabel À i USB-porten på fästet.
Fordonsprofilindikator
HOS
Genväg för körtidsstatus
Garmin eLog™ status. Välj för att visa aktuell ELDinformation. När ikonen är blå är enheten ansluten till Garmin
eLog appen.
Aktuell tid
Batteristatus
Ansluten till Smartphone Link
Temperatur
Olästa myGarmin™ meddelanden
Använd skärmknappar
•
•
•
•
•
Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
Välj eller för att visa fler alternativ.
Håll ned eller för att bläddra snabbare.
Välj
för att visa en meny med alternativ för den aktuella
skärmen.
Aktivera och avsluta viloläget
Du kan använda viloläget om du vill spara på batterierna när
enheten inte används. När enheten befinner sig i viloläge
förbrukar den mycket litet ström och kan väckas direkt och
användas.
TIPS: Du kan ladda enheten snabbare genom att ha den i
viloläge medan batteriet laddas.
Tryck på strömknappen À.
2 Tryck fästet Á mot sugkoppen  tills det snäpper på plats.
Garmin logotypen på fästet ska vara riktad uppåt.
Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
mot vindrutan.
Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av
enheten.
Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett
klick.
Anslut den andra änden av 12-voltsströmkabeln för fordon till
en strömkontakt i bilen.
®
3
4
5
6
Söka efter GPS-signaler
Innan du kan navigera med enheten måste du söka efter
satelliter.
i statusfältet visar satellitsignalens styrka. Det kan
ta flera minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.
1 Starta enheten.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
GPS-signalstatus
Stänga av enheten
1 Tryck ned strömknappen tills ett meddelande visas på
skärmen.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
upp strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten
i viloläge.
2 Välj Stäng av.
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
• Välj för att stänga av ljudet i enheten.
• Välj om du vill visa fler alternativ.
Aktivera automatisk volym
Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån
bakgrundsbullrets nivå.
1 Välj Volym > .
2 Välj Automatisk volym.
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Bluetooth teknikstatus (visas när Bluetooth är aktiverat)
®
Komma igång
1
Fordonsprofiler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din
fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i
statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan
anpassas separat för varje fordonstyp.
När du aktiverar en fordonsprofil för en lastbil undviker enheten
att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter
baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för
fordonet.
Lägga till en fordonsprofil
Du bör lägga till en fordonsprofil för varje lastbil där du kommer
att använda dēzl enheten.
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil > .
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till en rak lastbil med ett permanent
anslutet lastutrymme väljer du Rak lastbil.
• Om du vill lägga till en lastbil eller en kombination av
lastbil och släp väljer du Lastbil.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets
egenskaper.
När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för
att ange mer detaljerad information, t.ex. fordonets
identifieringsnummer och släpvagnsnummer (Redigera en
fordonsprofil, sidan 2).
Aktivera en fordonsprofil
Innan du kan aktivera en fordonsprofil måste du lägga till
profilen (Lägga till en fordonsprofil, sidan 2).
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil.
2 Välj en fordonsprofil.
Information om fordonsprofilen visas, inklusive mått, totalvikt
och farliga ämnen.
3 Välj Välj.
Ändra släpvagnsinformationen
Innan du kan ändra släpvagnsinformationen måste du ange en
fordonsprofil för en lastbil (Lägga till en fordonsprofil, sidan 2).
När du byter släp på din lastbil kan du ändra
släpvagnsinformationen i fordonsprofilen utan att ändra
lastbilsinformationen. Du kan snabbt växla mellan släpvagnar
som du ofta använder.
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil.
2 Välj fordonsprofil för den lastbil som du vill använda ihop med
släpet.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill använda en nyligen använd släpkonfiguration
väljer du en släpkonfiguration i listan.
• Om du vill ange en ny släpkonfiguration väljer du Ny
konfiguration och anger information om släpet.
Redigera en fordonsprofil
Du kan redigera en fordonsprofil för att ändra lastbilsinformation
eller lägga till detaljerad information för en ny fordonsprofil, t.ex.
2
fordonets identifieringsnummer, släpvagnsnummer och total
distans. Du kan även byta namn på eller ta bort en fordonsprofil.
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil.
2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil
väljer du och väljer ett fält som ska redigeras.
• Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du > Byt
namn på profil.
• Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du > Ta bort.
Navigera till din destination
Rutter
En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en destination. En
rutt kan innehålla flera olika platser eller stopp på väg till
destinationen (Lägga till en plats i din rutt, sidan 3). Enheten
beräknar rutten till destinationen baserat på de inställningar du
valt i inställningarna för navigering, t.ex. ruttberäkningsläget
(Ändra ruttberäkningsläget, sidan 3) och undvikanden
(Undvika förseningar, avgifter och särskilda områden,
sidan 4). Enheten kan dessutom undvika vägar som inte är
lämpliga för den aktiva fordonsprofilen (Fordonsprofiler,
sidan 2).
Påbörja en rutt
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext, ange ett sökord och välj
(Söka efter en
plats med hjälp av sökfältet, sidan 5).
TIPS: Du kan också söka efter platser med hjälp av
kategorier, sökverktyg och andra metoder (Söka efter platser,
sidan 5).
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med
röstmeddelanden och information på kartan (Din rutt på kartan,
sidan 2).
Om du behöver stanna vid fler platser kan du lägga till platser i
rutten (Lägga till en plats i din rutt, sidan 3). Du kan också
utforma rutten för att anpassa kursen (Utforma din rutt,
sidan 3).
Köra hem
Välj Vart? > Kör Hem.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
2 Välj .
3 Välj > Ändra.
4 Ange ändringarna.
5 Välj Klar.
Din rutt på kartan
OBS!
Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information
och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade
hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert
sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar
som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med
röstmeddelanden och information på kartan.
Fordonsprofiler
Utforma din rutt
Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder
visas överst på kartan. Om tillgängligt, visar symbolen À typ av
åtgärd och fil eller filer där du ska färdas. Enheten visar också
avståndet till nästa åtgärd Á och namnet på gatan eller avfarten
som är knuten till åtgärden Â.
En färgad linje à markerar ruttens kurs på kartan. Pilar på
kartan Ä anger kommande svängar. När du närmar dig
destinationen visar en målflagga platsen för destinationen.
Fordonets hastighet Å, vägen som du färdas på Æ och din
beräknade ankomsttid Ç visas längst ned på kartan. Du kan
anpassa datafältet med ankomsttiden till att visa annan
information (Ändra kartdatafältet, sidan 10).
Ett datafält som visar hastighetsbegränsningen kan visas när du
kör på huvudvägar. Den här funktionen är inte tillgänglig i alla
områden.
Active Lane Guidance
Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig
visas den bredvid kartan när du närmar dig en sväng i rutten. En
färgad linje visas på det rätta körfältet för svängen.
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och
manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
2 Välj en sväng.
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar.
Visa hela rutten på kartan
1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på
kartan.
2 Välj .
Lägga till en plats i din rutt
Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs
en rutt (Påbörja en rutt, sidan 2).
Du kan navigera till fler platser på väg till din destination. Du kan
t.ex. lägga till en bensinstation som nästa stopp på rutten. Du
kan även lägga till en plats i slutet av rutten.
TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera platser eller
planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera,
redigera och spara rutten (Planera en resa, sidan 4).
> Vart?.
1 Från kartan väljer du
2 Sök efter en plats (Söka efter platser, sidan 5).
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till platsen som nästa stopp på rutten
väljer du Lägg t som nästa stopp.
• Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du Lägg
t som sista stopp.
• Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på platser
längs rutten väljer du Lägg till i aktiv rutt.
Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och
vägleder dig till platserna i tur och ordning.
Navigera till din destination
Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (Påbörja
en rutt, sidan 2).
Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör
att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett
visst område utan att lägga till ett stopp eller en destination i
rutten.
1 Tryck var som helst på kartan.
2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en
mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda
platsen.
4 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du
fler platser på kartan.
• Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
5 När du är klar med ruttutformningen väljer du Kör!.
Göra en avstickare
Innan du kan göra en avstickare måste du navigera längs en
rutt, och du måste lägga till verktyget för ruttändringar på
kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 8).
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Ändra rutt.
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
Stoppa rutten
På kartan väljer du
> Stoppa.
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan ha längre sträcka.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
• Välj Mindre bränsle för att beräkna bränslesnålare rutter.
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Påbörja en rutt med hjälp av kartan
Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Välj vid behov för att filtrera visade intressanta platser efter
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Välj Kör!.
3
Förhandsvisa flera rutter
1
2
3
4
Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 6).
Välj en plats från sökresultaten.
Välj Rutter.
Välj en rutt.
Reseplanerare
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du
planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera
en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat
ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till
planeringsinformation och lägga till ruttpunkter.
Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och
spara den aktiva rutten.
Planera en resa
En resa kan bestå av många platser och måste innehålla minst
en startpunkt och en destination. Startplatsen är den plats där
du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av
resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till
startplatsen först. Destinationen är resans slutmål. För en tur
och returresa kan startplats och destination vara desamma. Du
kan också ta med fler platser eller stopp mellan startplatsen och
destinationen.
1 Välj Appar > Reseplanerare > > Skapa resa.
2 Välj Välj startplats.
3 Välj en plats du vill använda som startpunkt och välj Välj.
4 Välj Välj destination.
5 Välj en plats du vill använda som destination och välj Välj.
6 Om det behövs väljer du Lägg till plats för att lägga till fler
platser.
7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du Nästa >
Spara.
Ange
ett namn och tryck på Klar.
8
Navigera till en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Välj din nästa destination och välj Start.
Optimera stoppordningen på en resa
Enheten kan automatiskt optimera ordningen för platser på
resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startpunkten
och destinationen ändras inte när du optimerar ordningen.
När du redigerar en resa väljer du
> Optimera
ordningen.
Redigera och ändra ordning på platser för en resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du och
drar platsen till en ny position på resan.
• Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen
väljer du .
• Om du vill ta bort platsen väljer du .
Redigera och spara den aktiva rutten
Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att
redigera och spara rutten som en resa.
1 Välj Appar > Reseplanerare > Min aktiva rutt.
4
2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
Välj
Spara för att spara rutten som en resa, som du kan
3
navigera efter igen senare (valfritt).
Ändra ruttdragningsalternativ
Du kan ändra ruttdragningsalternativ för att ändra hur rutter för
resan beräknas.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj ett eller flera alternativ:
• Om du vill ändra fordonsprofil för resan väljer du
fordonsprofilikonen (Fordonsprofiler, sidan 2).
• Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du
>
Reseinställningar > Ändra rutt och följer instruktionerna
på skärmen (Utforma din rutt, sidan 3).
• Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du
>
Reseinställningar > Ruttpreferenser (Ändra
ruttberäkningsläget, sidan 3).
Schemalägga en resa
Du kan lägga till planeringsinformation för varje plats på resan,
bland annat önskad ankomsttid och uppehållstid på varje plats.
Det kan hjälpa dig att planera din avresa för att komma fram till
platser i tid.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj > Reseinställningar > Ändra schema.
4 Välj en plats och följ instruktionerna på skärmen för att ange
planeringsinformation.
TIPS: Om du behöver planera fler platser på resan bör du
börja från resans början och arbeta dig fram mot slutet.
5 Upprepa steg 4 för att ange planeringsinformation för fler
platser.
6 Välj Spara när du är klar.
När du navigerar längs resan bör du avresa den tid som visas
under startpunkten för att komma fram till dina stopp och
destinationer den tid du planerat. Planeringen är bara en
uppskattning. Trafikförhållanden, vägarbeten och andra
förseningar kan påverka den faktiska ankomsttiden.
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhets- och
sekretessinställningar, sidan 18).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Undvika förseningar, avgifter och särskilda
områden
Undvika trafikförseningar längs rutten
Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot
trafikinformation (Ta emot trafikdata med en trafikmottagare,
sidan 10).
Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att
undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här
alternativet i trafikinställningarna (Trafikinställningar, sidan 18)
kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt, om tillgängligt.
Navigera till din destination
3 Välj Kör!.
Undvika avgiftsvägar
Enheten kan undvika att leda dig genom områden där
vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda
broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan
fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga
andra rimliga rutter är tillgängliga.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vinjetter
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjettinformation
för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje
land.
1 Välj Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter >
Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
Spara.
Undvika miljözoner
Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller
utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här
alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen
(Fordonsprofiler, sidan 2).
1 Välj Inställningar > Navigation > Miljözoner.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en
miljözon väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du Tillåt.
3 Välj Spara.
Egna undvikanden
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj Lägg till väg som ska undvikas.
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj Klar.
Söka efter platser
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Söka efter platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart?
får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder
för att bläddra, söka och spara informationen.
• Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation
(Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 5).
• Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser
efter kategori (Intressanta platser, sidan 6).
• Sök efter lastbilsstopp och -tjänster, inklusive detaljerad
TruckDown kataloginformation, där det är tillgängligt (Söka
efter intressanta platser för lastbil, sidan 6).
• Sök efter och checka in på intressanta platser från
Foursquare (Söka efter Foursquare intressanta platser,
sidan 6).
• Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex.
adresser, korsningar eller geografiska koordinater
(Sökverktyg, sidan 7).
• Sök nära en annan ort eller ett område (Byta sökområde,
sidan 6).
• Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett
senare tillfälle (Spara platser, sidan 8).
• Återgå till senast hittade platser (Söka efter senast hittade
destinationer, sidan 7).
®
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
5
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
Välj
ett alternativ:
5
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Byta sökområde
1 På huvudmenyn väljer du Vart?.
2 Välj Söker nära:.
3 Välj ett alternativ.
Intressanta platser
En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk
eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och
kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger,
hotell och nöjen.
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj en kategori.
4 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.
5 Välj aktuell destination om det behövs.
Navigera till intressanta platser inom området för en
plats
Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området
för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik
terminal på en flygplats.
1 Välj Vart? > Ange söktext.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet
eller adressen för platsen, väljer och går till steg 3.
6
• Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du
namnet på den intressanta platsen, väljer och går till
steg 5.
3 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex.
restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
4 Välj en kategori.
5 Välj den intressanta platsen och välj Kör!.
Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till
platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram
till destinationen anger en målflagga den rekommenderade
parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den
intressanta platsen finns.
Utforska en plats
Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för
varje plats.
1 Välj en plats.
2 Välj > Utforska den här platsen.
Söka efter intressanta platser för lastbil
De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser
för lastbil, t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och vägningsstationer.
Välj Vart? > Kategorier > Lastbil.
Söka efter TruckDown intressanta platser
TruckDown förteckningen listar företag inom lastbilsbranschen,
för t.ex. lastbilsreparation och däckförsäljning.
TruckDown förteckningen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj ett alternativ:
• Välj Truck Locations för att söka efter intressanta platser
som är kompatibla med lastbilar.
• Välj Truck Services för att söka efter platser med tjänster
för lastbil.
2 Välj en kategori.
3 Om det behövs väljer du Filtrera på bekvämligheter och
kedjor, väljer en eller flera bekvämligheter och väljer Spara.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för
lastbilsstopp.
4 Välj en destination.
Foursquare
®
Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten
innehåller förinlästa Foursquare intressanta platser, som anges
med Foursquare logotypen i platssökresultatet.
Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare
konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När
du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan
du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och
söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.
Söka efter Foursquare intressanta platser
Du kan söka efter Foursquare intressanta platser som finns på
din enhet. När du ansluter till ditt Foursquare konto via
Smartphone Link tillhandahåller sökningen de mest uppdaterade
resultaten från Foursquare onlinedatabasen och anpassade
resultat från ditt Foursquare användarkonto.
Välj Vart? > Kategorier > Foursquare®.
Ansluta till ditt Foursquare konto
1 Anslut enheten till Smartphone Link (Ansluta till Smartphone
Link, sidan 15).
2 På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen.
3 Öppna inställningarna för Smartphone Link appen och välj
Foursquare® > Logga in.
4 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.
Söka efter platser
Visa detaljer om Foursquare platser
Innan du kan visa detaljer om Foursquare platser måste du
ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och
logga in på ditt Foursquare konto.
Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex.
användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.
1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare
intressant plats.
2 Välj .
Checka in med Foursquare
Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en
kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt
Foursquare konto.
1 Välj Appar > Foursquare® > Check In.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj > Check In.
Egna intressanta platser
Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De
kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.
Installera POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på
datorn och installera dem på enheten med programvaran POI
Loader.
1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Söka efter egna intressanta platser
Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de
intressanta platserna på enheten med programvaran POI
Loader (Installera POI Loader, sidan 7).
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata
som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Om det behövs väljer du Söker nära: för att ändra
sökområde (Byta sökområde, sidan 6).
Välj
Adress.
3
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Städer/Orter.
2 Välj ett alternativ:
• Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
• Om du vill söka nära en annan plats väljer du Söker nära:
(Byta sökområde, sidan 6).
Söka efter platser
• Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du Ange
söktext, anger ett ortsnamn och väljer .
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Söka efter senast hittade destinationer
Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.
1 Välj Vart? > Senaste.
2 Välj en plats.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj Appar > Senaste platsen.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter nödtjänster och bränsle
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste
sjukhus, polisstationer och bensinstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polisstation eller Bränsle.
Obs! När en fordonsprofil för lastbil är aktiv visas ett
alternativ för lastbilsstopp istället för bränsle.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de
närmaste platserna högst upp.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till platsen väljer du Kör!
• Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om
platsen väljer du .
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivning till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
7
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Spara.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Spara platser
Ta bort en sparad plats
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
2
3
4
5
sidan 6).
Välj en plats från sökresultaten.
Välj .
Välj Spara.
Om det behövs anger du ett namn och väljer Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka
till.
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Välj Ange min adress, Använd aktuell plats eller Senast
sökta.
Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.
Köra hem
Välj Vart? > Kör Hem.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
2 Välj .
3 Välj > Ändra.
4 Ange ändringarna.
5 Välj Klar.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
8
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Använda kartan
Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (Din rutt på
kartan, sidan 2) eller för att visa en karta över omgivningen när
ingen rutt är aktiv.
1 Välj Visa kartan.
2 Tryck var som helst på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller
nedåt.
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori
väljer du .
• Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och
väljer Kör! (Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 3).
Kartverktyg
Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och
funktioner på enheten medan du visar kartan. Du kan till
exempel visa trafikinformation, göra en avstickare eller justera
skärmens ljusstyrka utan att lämna kartan. När du aktiverar ett
kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.
Visa ett kartverktyg
1 Välj på kartan.
2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
3 När du är klar med kartverktyget väljer du .
Aktivera kartverktyg
Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade
på kartverktygsmenyn. Du kan själv aktivera fler verktyg.
1 På kartan väljer du > .
2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
3 Välj Spara.
Längre fram
Du kan visa kommande företag och serviceställen längs rutten
eller längs vägen du färdas på. Tjänsterna filtreras efter
kategori.
Söka efter kommande intressanta platser
1 Välj > Längre fram på kartan.
2 Välj en kategori.
3 Välj en intressant plats på kartan.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra vilka kategorier du söker efter, ändra ordning på
kategorierna och söka efter ett specifikt företag eller en specifik
kategori.
1 Välj > Längre fram på kartan.
2 Välj en tjänsteikon.
Använda kartan
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
2 Om det behövs väljer du
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
5 Välj Klar.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 8).
Välj
> Färddata på kartan.
Anpassa trippdatafälten
Innan du kan anpassa data som visas i trippdatafälten på kartan
måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn
(Aktivera kartverktyg, sidan 8).
1 Välj Visa kartan.
2 Välj > Färddata.
3 Välj ett trippdatafält.
4 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i trippdatalistan.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om
resan.
Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så
att den kan mäta förfluten tid under resan.
Välj Hastighet på kartan.
Visa tripploggen
trafikkartan.
övriga incidenter.
Visa lastbilskartan
På lastbilskartan markeras identifierade lastbilsrutter på kartan,
t.ex. STAA (Surface Transportation Assistance Act) föredragen
rutt, TruckDown (TD) föredragen rutt och rutter för ickeradioaktiva farliga ämnen (NRHM). De identifierade rutterna
varierar beroende på område och vilka kartdata som finns på
enheten.
Välj Appar > Lastbilskarta.
Varnings- och meddelandesymboler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i
ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror,
vägförhållanden och annalkande vägningsstationer.
Begränsningsvarningar
Höjd
Vikt
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Axelvikt
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
Förbud mot tung trafik
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa kommande trafik
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
Använda kartan
> Trafiktext för att visa texten för
Längd
Bredd
Släp ej tillåtna
Inga vådliga ämnen är tillåtna
Inga brandfarliga ämnen är tillåtna
Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
Ingen vänstersväng
Ingen högersväng
Ingen u-sväng
Varningar om vägförhållanden
Risk för att stöta i marken
Sidovind
Smal väg
Skarp kurva
Brant nedförsbacke
Trädöverhäng
9
Varningar
Vägningsstation
Vägen har inte verifierats för lastbilar
Fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en egen databas för intressanta platser eller
fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av fartkameror och
hastighetsbegränsningar är tillgängligt i vissa områden för vissa
produktmodeller. Gå till www.garmin.com/safetycameras för att
kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller köpa ett
abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som
helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Du kan uppdatera fartkameror för ett befintligt
fartkameraabonnemang genom att gå till http://my.garmin.com.
För att få den mest uppdaterade fartkamerainformationen bör du
uppdatera enheten ofta.
För vissa enheter och regioner kan grundläggande information
om fartkameror medfölja enheten. Medföljande information
innehåller inte uppdateringar eller abonnemang.
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj Spara.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
• För att kunna ta emot trafikinformation via Smartphone Link
måste enheten vara ansluten till Smartphone Link via en aktiv
trafikprenumeration.
• Enheten måste vara ansluten till fordonsströmmen för att
kunna ta emot trafikinformation via en trafikmottagare.
• Om den aktiva trafikmottagaren och enheten ska kunna ta
emot trafikinformation måste de eventuellt vara inom
dataräckhåll för en radiostation som sänder ut trafikdata.
• Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer din
enhet eller trafikmottagare.
• Om din enhet har en extern antenn bör du alltid ha den
externa antennen ansluten så att du får bästa möjliga
mottagning.
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare
OBS!
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
Innan du kan ta emot trafikdata med en trafikmottagare måste
du ha en trafikkompatibel strömkabel. Om enhetsmodellen
innehåller livstids trafikinformation ska du använda den
strömkabel för fordon som medföljde enheten. Om
enhetsmodellen inte innehåller trafikinformation måste du köpa
tillbehöret Garmin trafikmottagare. Gå till www.garmin.com/traffic
för mer information.
Din enhet kan ta emot trafiksignaler från stationer som sänder
trafikdata.
Obs! I vissa områden kan trafikinformation tas emot via FMradiostationer med hjälp av HD Radio™ teknologi.
1 Anslut den trafikkompatibla strömkabeln till en extern
strömkälla.
2 Anslut avslutningsvis den trafikkompatibla strömkabeln till
enheten.
Enheten visar trafikinformation när du befinner dig inom ett
trafiktäckningsområde.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
Ta emot trafikdata med Smartphone Link
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
1 Hämta Smartphone Link till en kompatibel telefon (Hämta
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.
3 Välj Spara.
Tjänsten Trafik i realtid tillhandahåller trafikdata i realtid.
Smartphone Link, sidan 15).
2 Prenumerera på tjänsten Trafik i realtid (Prenumerera på
Garmins realtidstjänster, sidan 15).
Anslut
enheten till telefonen som kör Smartphone Link
3
(Ansluta till Smartphone Link, sidan 15).
Trafikinformationsmottagare
Trafik
OBS!
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller
länder. Mer information om trafikmottagare och
täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
En trafikmottagare ingår i vissa paket, inbyggd i antingen 12 Vströmkabeln för fordonet eller i enheten, och finns som tillbehör
(tillval) till alla modeller.
• Trafikvarningar visas på kartan när det förekommer
trafikincidenter utmed rutten eller i ditt område.
• Du kan ta emot trafikinformation via en trafikmottagare eller
som en prenumerationstjänst via Smartphone Link (Garmin
realtidstjänster, sidan 15).
10
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-kontakt
Extern antennanslutning
Intern antenn
Strömlampa
Adapter för fordonsströmkabel
Placera trafikinformationsmottagaren
Placera strömkabeln till trafikinformationsmottagaren så att du
får bästa möjliga trafikmottagning.
1 Rulla ut kabeln.
Trafik
2 Placera kabelns mitt på en plats utan hinder mot himlen, t.ex.
på instrumentbrädan.
Obs! Låt inte kabeln vila på kabelkontakten som ansluter till
fordonets strömkälla.
Placera inte kabeln på golvet eller under andra föremål.
Om trafikprenumerationer
Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går
ut. Gå till http://www.garmin.com/traffic.
Abonnemangsaktivering
Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer med din
FM-trafikmottagare. Abonnemanget aktiveras automatiskt när
enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna
tas emot från leverantören av betaltjänsten.
Visa trafikabonnemang
Välj Inställningar > Trafik > Abonnemang.
Lägg till ett abonnemang
Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.
1 På huvudmenyn väljer du Trafik.
2 Välj Abonnemang > .
3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett
abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste
skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.
5 Välj Nästa på enheten.
6 Ange koden.
7 Välj Klar.
Aktivera trafik
Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Markera kryssrutan Trafik.
Fordons- och förarverktyg
IFTA
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Innan du kan använda funktionen måste en fordonsprofil för
lastbil vara aktiv.
Du kan registrera data som behövs för bränslejournalen, t.ex.
uppgifter om bränsleköp och antal körda kilometer.
Ange bränsledata
1 Välj Appar > IFTA > Vid pumpen.
2 Ange bränslepriset per liter.
3 Välj fältet Förbrukat bränsle.
4 Ange mängden köpt bränsle.
5 Om det behövs väljer du bränsletyp:
• Om du vill ange mängden i liter väljer du Gallon > Liter >
Spara.
• Om du vill ange mängden i gallon väljer du Liter > Gallon
> Spara.
Om
det behövs markerar du kryssrutan Inklusive skatt.
6
7 Nästa.
8 Välj ett alternativ för att ange vilken bränslestation du
tankade på:
• Välj en närbelägen bränslestation i listan.
Fordons- och förarverktyg
• Välj textfältet och ange bränslestationens namn och
adress.
9 Välj bränsleköpare.
Redigera bränsledata
1 Välj Appar > IFTA > Bränsleloggar.
2 Om det behövs väljer du en fordonsprofil.
3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
4 Välj en bränslelogg.
5 Välj ett alternativ:
• Välj ett fält för att redigera informationen.
• Välj > Ja om du vill ta bort loggen.
Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt
I jurisdiktionsöversikten visas data för varje område där fordonet
färdats under varje kvartal. Jurisdiktionsöversikten är tillgänglig i
vissa områden.
1 Välj Appar > IFTA > Jurisdiktionsöversikt.
2 Om det behövs väljer du en lastbil.
3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
4 Välj > Exportera > OK om du vill exportera en
jurisdiktionsöversikt.
Enheten exporterar översikten till en .csv-fil och lagrar den i
mappen Reports på enheten.
Redigera och exportera tripploggar
1 På huvudmenyn väljer du Appar > IFTA > Tripploggar.
2 Om det behövs väljer du en lastbil.
3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
4 Välj en rapport.
5 Välj ett alternativ:
• Välj
> Ta bort och markera kryssrutan för att ta bort en
logg.
• Välj
> Kombinera och markera kryssrutorna för att
kombinera loggar.
• Välj
> Exportera > OK. Enheten exporterar loggen till
en .csv-fil och lagrar den i mappen Reports på enheten.
Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och
tripploggar
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1 Anslut enheten till datorn.
2 Gå till utforskaren på datorn, gå till det interna enhetsminnet
och öppna mappen Reports.
3 Öppna mappen IFTA.
4 Öppna .csv-filen.
Om Körtid
OBS!
Den här enheten kan registrera information om körtid, men den
är i sig INTE en godkänd ersättning för registreringskrav för en
loggbok enligt lagen om Federal Motor Carrier Safety
Administration.
Förare ska följa alla krav på körtidsinformation som finns på
nationell nivå och delstatsnivå.
Enhet för automatisk registrering ombord (AOBRD)
När enheten integreras med en telematisk datatransponder,
tillverkad av en auktoriserad partner till Garmin, och används till
registrering av förarens körtid möjliggör enheten att fordonet
uppfyller kraven från AOBRD.
11
Garmin garanterar INTE att användningen av en auktoriserad
partners lösning innebär överensstämmelse med specifikationen
§ 395.15. Sådana framställningar kan endast göras av en
partner, och överensstämmelse med § 395 är även i
fortsättningen slutanvändarens ansvar. Det gäller även
överensstämmelse med alla ändringar i sådana bestämmelser.
Ett certifikat som tillhandahålls av en Garmin AOBRD partner
kan konsulteras för att bekräfta att kraven från AOBRD som
anges i § 395.15 har uppfyllts.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Innan du kan använda Körtid måste du vara i lastbilsläge och du
måste skapa en förarprofil (Lägga till förare, sidan 12).
Du kan använda Körtid till att registrera din arbetstid, vilket
hjälper dig att följa säkerhetsreglerna.
En tidslinje visar dagens datum. Tiden som tillbringas i varje
status markeras på tidslinjen.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa ett annat datum väljer du datumet överst
på skärmen.
• Om du vill visa statusinformation väljer du en markerad
status på tidslinjen.
• Om du vill registrera en ny status väljer du ett tomt fält på
tidslinjen och redigerar status- och tidsinformationen.
TIPS: Fältets plats på tidslinjen anger standardstatus- och
standardtidsinformationen. Raden anger statusen och
kolumnen anger tiden.
• Om du vill visa information om regelbrott väljer du .
Registrera din förarstatus
1 Välj Appar > Körtid.
2 Välj en förare.
3 Välj Förarstatus.
4 Välj ett alternativ:
Lägga till försändelser
1 Välj Appar > Körtid.
2 Välj en förare.
3 Välj Hantera försändelser > .
4 Ange referensinformationen och välj Klar.
• Välj Ej i tjnst för att registrera den tid då du inte är i tjänst.
• Välj Vila för att registrera den tid då du vilar på en
sovplats.
• Välj Kör för att registrera den tid då du kör ett
kommersiellt fordon.
• Välj I tjänst för att registrera den tid då du är i tjänst, men
inte kör ett kommersiellt fordon.
• Välj Passagerarsäte för att registrera den tid då en andra
förare sitter i passagerarsätet, men inte är i tjänst.
Obs! En förare kan ha statusen för passagerarsäte i upp
till två timmar omedelbart efter eller före åtta timmar i följd
på sovplatsen.
5 Välj Spara.
Om förare
Om du arbetar för mer än en leverantör under en 24timmarsperiod måste du spela in varje leverantör.
Du måste spela in tidszonen för din hemterminal även om du
korsar andra tidszoner.
Lägga till förare
1 Välj Appar > Körtid.
2 Välj .
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Hantera förarinformation
1 Välj Appar > Körtid.
2 Välj en förare.
3 Välj Förarinfo.
4 Välj ett alternativ:
• Välj ett fält om du vill redigera informationen.
• Om du vill ta bort föraren väljer du
> Ta bort förare >
Ja.
Visa och redigera förarloggar
Med förarloggen kan du visa och redigera en tidslinje över
körtidsinformationen som har angetts för varje förare.
Obs! Det kanske inte är möjligt att redigera
förarloggsinformationen för alla enhetskonfigurationer, t.ex. när
enheten är integrerad med en enhet för automatisk inspelning
ombord (AOBRD).
1 Välj Appar > Körtid.
2 Välj en förare.
3 Välj Visa logg.
12
TIPS: Referensnumret är fraktdokumentnumret eller namnet
på det företag och den grupp som du transporterar.
5 Om det behövs väljer du Startdag.
6 Om det behövs väljer du Slutdag.
7 Välj Spara.
Hantera försändelser
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Appar > Körtid.
2 Välj en förare.
3 Välj Hantera försändelser.
4 Välj en försändelse.
5 Välj ett alternativ:
• Välj ett fält om du vill redigera försändelseinformationen.
• Om du vill ta bort försändelserna väljer du
> Ta bort
försändelse > OK.
Exportera en förarlogg
1 Välj Appar > Körtid.
2 Välj en förare.
3 Välj Exportera logg.
4 Om det behövs anger du lastbilsnummer, lastbilens
chassinummer och släpvagnsnummer.
5 Om det behövs väljer du en logg som ska exporteras.
6 Om det behövs väljer du en lagringsplats för den exporterade
loggen.
Enheten exporterar loggen till en .csv-fil och lagrar den i
mappen Reports i enhetsminnet.
Visa exporterade förarloggar
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
sidan 20).
2 Gå till utforskaren på datorn, gå till enhetsminnet eller
minneskortet och öppna mappen Reports.
3 Öppna mappen HOSexports.
4 Öppna .csv-filen.
Garmin eLog
Adaptern Garmin eLog gör att transportföretag kan uppfylla
kraven på loggning av körtid och pauser. När en Garmin eLog
Fordons- och förarverktyg
adapter är ihopparad med en kompatibel mobil enhet kan du
visa information om körtid på din dēzl enhet. Adaptern Garmin
eLog är inte tillgänglig i alla områden. För mer information, eller
för att köpa en Garmin eLog adapter, gå till garmin.com/elog.
Obs! Funktioner hos Garmin eLog är inte tillgängliga när du
använder en fordonsprofil för bil.
Ställa in Garmin eLog funktioner på din dēzl enhet
1 Para ihop din Garmin eLog adapter med Garmin eLog appen
på din mobila enhet (Konfigurera enheten Garmin eLog,
sidan 13).
2 Para ihop din dēzl enhet med en kompatibel mobil enhet
(Ansluta till Smartphone Link, sidan 15).
3 Aktivera Garmin eLog appen för att para ihop den med en
dēzl enhet (Tillåt att Garmin eLog appen parar ihop till en
dēzl enhet, sidan 13).
4 Vid behov, aktivera Garmin eLog anslutningen på dēzl
enheten (Aktivera eller inaktivera Garmin eLog anslutningen
på enheten dēzl, sidan 13).
Konfigurera enheten Garmin eLog
Du måste ställa in och para ihop din Garmin eLog adapter med
Garmin eLog appen för att kunna använda enheten.
1 Installera och öppna Garmin eLog appen från appbutiken
på din mobila enhet.
2 På din mobila enhet följer du instruktionerna på skärmen för
att installera och konfigurera systemet Garmin eLog.
Obs! Innan inställningsprocessen har slutförts har enheten
begränsad funktionalitet.
Tillåt att Garmin eLog appen parar ihop till en dēzl enhet
1 Från Garmin eLog appen loggar du in på en förarprofil.
2 Välj Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Aktivera eller inaktivera Garmin eLog anslutningen på
enheten dēzl
1 Från enheten dēzl väljer du Inställningar > Bluetooth.
2 Välj namnet på den ihopparade mobila enheten.
3 Markera eller avmarkera kryssrutan Garmin eLog kryssruta.
5 Ange en kommentar (tillval).
6 Välj Klar.
Lägga till servicekategorier
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj > Lägg till kategori.
3 Ange ett kategorinamn och tryck på Klar.
Ta bort servicekategorier
När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i
den kategorin bort.
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj > Ta bort kategorier.
3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
4 Välj Ta bort.
Byta namn på servicekategori
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj den kategori du vill byta namn på.
3 Välj > Byt namn på kategori.
4 Ange ett namn och tryck på Klar.
Ta bort serviceposter
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj > Ta bort poster.
4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
5 Välj Ta bort.
Redigera en servicepost
Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och
datum för serviceposten.
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett fält.
4 Ange den nya informationen och välj Klar.
Visa Garmin eLog information på enheten dēzl
Innan du kan visa Garmin eLog information på din dēzl enhet
måste du slutföra installationsprocessen (Ställa in Garmin eLog
funktioner på din dēzl enhet, sidan 13).
När du kör ditt fordon visar enheten förarstatus och total
körtimmar i kartverktyget Garmin eLog.
Välj ett fält för att visa en sammanfattning av återstående
körtimmar.
Visa Garmin eLog diagnostiska och funktionsstörningshändelser
När Garmin eLog enheten upptäcker ett diagnostiskt fel eller ett
funktionsfel visas ett meddelande på enhetens skärm.
Välj aviseringen för diagnostiskt fel eller funktionsfel för att
visa information om händelsen.
Obs! Du kan visa ytterligare information om diagnostikfel och
funktionsfel i Garmin eLog appen.
Logga servicehistorik
Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller
underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier
och du kan lägga till egna kategorier (Lägga till
servicekategorier, sidan 13).
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj Lägg till post.
4 Ange trippmätaravläsningen och välj Nästa.
Handsfree-funktioner
Handsfree-funktioner
Du kan ansluta enheten till ett trådlöst headset och lyssna på
navigeringsröstmeddelanden via headsetet. När enheten är
ansluten till ett headset kan du ansluta till en mobiltelefon för att
ringa och ta emot samtal med enheten och headsetet.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Om trådlösa headset
Med hjälp av trådlös teknik kan enheten skicka
ljudnavigeringsmeddelanden till ett trådlöst headset. För mer
information, gå till http://www.garmin.com/bluetooth.
Para ihop med ett trådlöst headset
Obs! Endast ett headset i taget kan ta emot
navigeringsmeddelanden och telefonsamtal. Upp till två headset
kan användas för multimedieljud.
Innan du kan ta emot navigeringsmeddelanden via ditt headset
måste du para ihop din enhet med ett kompatibelt mobilheadset.
1 Placera ditt headset och din Bluetooth enhet inom 10 m
(33 fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet och gör det
synligt för andra Bluetooth enheter.
13
4 Välj Inställningar > Bluetooth.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Enheten skickar navigeringsmeddelanden till ditt headset när du
navigerar längs en rutt.
Om handsfree-samtal
Obs! Även om de flesta telefoner och headset kan användas
finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset
kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga
för din telefon.
Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten anslutas till
mobiltelefonen och det trådlösa headsetet eller hjälmen om du
vill ha händerna fria. Ta reda på om din enhet med Bluetooth
teknik är kompatibel med enheten genom att gå till
www.garmin.com/bluetooth.
Para ihop telefonen
1 Placera telefonen och dēzl enheten högst ca 10 m (33 fot)
från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in
telefonen på synlig.
3 Välj Inställningar > Bluetooth på dēzl enheten.
4 Följ instruktionerna på skärmen på din telefon och din dēzl
enhet.
Tips efter att du parat ihop enheterna
• När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.
• När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot
röstsamtal.
• När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den
med den telefon den senast var ansluten till.
• Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt
till enheten när enheten slås på.
3 Välj ett samtal.
Använda alternativ för samtal pågår
Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal
pågår från kartan.
• Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga
av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala
privat.
• Använd knappsatsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska
system, som en röstbrevlåda.
• Stäng av mikrofonen genom att välja .
• Lägg på genom att välja .
Ange ett hemtelefonnummer
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom att
redigera ”Hem” i listan över sparade platser (Ändra en sparad
plats, sidan 8).
1 Välj Appar > Telefon > > Ange hemnummer.
2 Ange ditt telefonnummer.
3 Välj Klar.
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för
din hemposition.
Välj Appar > Telefon > Ring hem.
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter
1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten
2
3
Ringa ett samtal
4
Ringa ett nummer
1 Välj Appar > Telefon > Ring.
2 Ange numret.
3 Välj Ring.
5
6
Ringa en kontakt i telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här
funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Telefonbok.
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
Ringa upp en plats
1 Välj Appar > Telefon > POI kategorier.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj Ring.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Ignorera.
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan
samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den
här funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Samtals-historik.
2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
14
högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen
och gör så att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
På din enhet väljer du Inställningar > Bluetooth > Sök efter
enheter.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
Välj ditt headset eller din telefon i listan.
Välj OK.
Koppla bort en Bluetooth enhet
Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort
den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan
fortfarande ansluta till dēzl enheten automatiskt i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj den enhet som du vill koppla bort.
3 Avmarkera kryssrutan för enheten.
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet
Du kan ta bort en ihopparad Bluetooth enhet för att förhindra att
den ansluter automatiskt till dēzl enheten i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj den enhet du vill ta bort.
3 Välj Ta bort ihopparning för enhet.
Använda appar
Använda hjälpen
Välj Appar > Hjälp om du vill visa information om hur du
använder enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Appar > Hjälp >
.
Använda appar
Smartphone Link
Med appen Smartphone Link kan du synkronisera platsdata
med din telefon och få åtkomst till realtidsinformation via
telefonens dataanslutning. Enheten överför data från
Smartphone Link via trådlös Bluetooth teknik.
Realtidsinformationen finns tillgänglig kostnadsfritt och
abonnemangsbaserat via Garmin realtidstjänster (Garmin
realtidstjänster, sidan 15).
Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med
din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.
Hämta Smartphone Link
Smartphone Link är tillgänglig för vissa smartphones. Gå till
www.garmin.com/smartphonelink eller läs i butiken med appar
för din telefon om kompatibilitet och tillgänglighet.
Hämta Smartphone Link från butiken med appar för din
telefon.
Information om hur du hämtar och installerar appar finns i
telefonens användarhandbok.
Ansluta till Smartphone Link
Innan du kan ansluta till Smartphone Link måste du hämta och
installera programmet Smartphone Link på din telefon.
1 Starta Smartphone Link på din telefon.
2 Välj Inställningar > Bluetooth på enheten.
3 Markera kryssrutan Bluetooth.
4 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och sök efter
närliggande Bluetooth enheter.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
5 På telefonen väljer du enheten i listan över närliggande
enheter.
6 Följ anvisningarna på skärmen och på enheten för att
bekräfta ihopparningen.
visas i statusfältet på enheten när Smartphone Link är
anslutet.
Skicka en position från telefonen till enheten
Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din
telefon.
1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en
plats (se telefonens användarhandbok).
2 På appmenyn väljer du Smartphone Link.
Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs positionen
till de senast hittade alternativen på din enhet.
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone
Link
När enheten är ansluten till telefonen och tar emot Garmin
realtidstjänster kan du avaktivera handsfree-samtal.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj din telefon.
3 Avmarkera kryssrutan Telefonsamtal.
Garmin realtidstjänster
Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten
vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone
Link (Ansluta till Smartphone Link, sidan 15).
Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmin
realtidstjänster. Garminrealtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri
och abonnemangsbaserad realtidsinformation på enheten, t.ex.
trafikdata och väder.
Vissa tjänster, t.ex. väder, är tillgängliga som separata appar på
din enhet. Andra tjänster, t.ex. trafik, utökar de befintliga
navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver
åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone LinkAnvända appar
symbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till
Smartphone Link.
Prenumerera på Garmins realtidstjänster
Innan du kan prenumerera på Garmins realtidstjänster måste du
installera Smartphone Link-appen på telefonen.
1 Starta Smartphone Link-appen på telefonen (Ansluta till
Smartphone Link, sidan 15).
2 Välj Mitt konto.
En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.
Välj
en tjänst.
3
4 Välj priset.
5 Välj Abonnera.
6 Följ instruktionerna på skärmen.
Om trafikövervakningskameror
Trafikövervakningskameror ger dig realtidsbilder av
trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Du kan spara
kameror som du vill visa regelbundet.
Spara en trafikövervakningskamera
Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett
abonnemang på tjänsten photoLive och enheten måste vara
ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link
(Smartphone Link, sidan 15).
Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj Tryck här för att lägga till.
3 Välj en väg.
4 Välj en korsning.
5 Välj Spara.
Visa en trafikövervakningskamera
Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste du spara
en trafikövervakningskamera (Spara en
trafikövervakningskamera, sidan 15).
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj en kamera.
Om ecoRoute
I vissa områden måste du köpa en upplåsningskod eller ett
ecoRoute™ HD-tillbehör innan du kan använda ecoRoute
funktioner. Mer information finns på www.garmin.com/ecoroute.
Obs! Funktionen ecoRoute är endast tillgänglig när enheten är
inställd på personbilsläge.
Funktionen ecoRoute beräknar bränsleekonomin och
bränslepriset för att navigera till en destination. Den har också
verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.
De data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en
uppskattning. Uppgifterna läses inte in från fordonet om du inte
använder ecoRoute HD-tillbehöret.
Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och
dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin (Kalibrera
bränsleekonomin, sidan 16).
ecoRoute HD-tillbehör
När du har anslutit tillbehöret ecoRoute HD kan din enhet ta
emot fordonsinformation i realtid, såsom felmeddelanden,
varv/min och batterispänning. Din enhet innehåller data som
lästs in från fordonet av tillbehöret ecoRoute HD vid beräkning
av ecoRoute data.
HD-tillbehöret ecoRoute fungerar bara ihop med enheter som
har trådlös Bluetooth teknik.
Gå till www.garmin.com/ecoRoute.
15
Ställa in fordonet
Första gången du använder ecoRoute funktionerna måste du
ange fordonsinformation.
1 Välj Appar > ecoRoute™.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Ändra bränslepriset
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Vid pumpen.
2 Ange det aktuella bränslepriset och välj Nästa.
3 Välj Ja.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta
bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Du
bör kalibrera när du tankar.
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Vid pumpen.
2 Ange aktuellt bränslepris.
3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt sedan
senaste fulltankning.
4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan senaste
fulltankning.
5 Välj Nästa.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.
6 Välj Spara.
Om ecoChallenge
Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom
att få poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du
får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data
och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i
transportläge för personbil.
Visa ecoChallenge-poäng
Välj Appar > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Om ecoChallenge-poäng
Acceleration: Visar poängen för jämn och gradvis acceleration.
Du mister poäng om du gasar snabbt.
Bromsning: Visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du
mister poäng om du bromsar hårt.
Hastighet: Visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla
hastigheten.
Total: Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet,
acceleration och bromsning.
Nollställa ecoChallenge-poängen
1 Välj Appar > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Välj > Nollställ.
Visa information om bränsleekonomi
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Bränsleekonomi.
2 Välj en del av diagrammet att zooma in.
Avståndsrapporter
Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den
genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att
navigera till ett mål.
En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du
avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerapport för den
sträcka du har kört.
Visa en körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.
TIPS: Du kan ansluta enheten till datorn och öppna
körsträckerapporter i mappen Rapporter på enheten.
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Körsträckerapport.
2 Välj en rapport.
16
Nollställa ecoRoute information
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Fordonsprofil.
2 Välj Nollställ.
Körtips
• Håll hastighetsbegränsningen. I de flesta fordon uppnår du
optimal bränsleekonomi mellan 70 och 100 km/h (mellan 45
och 60 mph).
• Håll jämn hastighet.
• Bromsa och gasa gradvis och konsekvent.
• Undvik stopp-och-kör-trafik och rusningstrafik.
• Vila inte foten på bromspedalen.
• Använd farthållaren.
• Stäng av fordonet istället för att låta det gå på tomgång vid
tillfälliga stopp.
• Kombinera korta resor till en enda längre resa med flera
stopp.
• Stäng av luftkonditioneringen och öppna fönstren, om du inte
kör i hög hastighet på motorväg.
• Dra åt tanklocket.
• Parkera i skuggan eller i ett garage.
• Lasta ur överflödig vikt. Ta ut onödiga föremål ur bilen.
• Undvik att frakta föremål på taket. Ta bort takhållare och
löstagbara räcken när de inte används.
• Bibehåll rekommenderat däcktryck. Kontrollera däcktrycket
regelbundet och före långa resor.
• Håll fordonet i bra skick och följ tillverkarens
rekommenderade underhållsintervall.
• Byt olja, oljefilter och luftfilter regelbundet.
• Använd den lägsta rekommenderade bränslekvaliteten.
Använd biobränsle när det är möjligt, t.ex. E85 eller biodiesel.
Visa myGarmin meddelanden
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link
(Ansluta till Smartphone Link, sidan 15). Den här funktionen är
inte tillgänglig i alla områden.
Du kan visa meddelanden från myGarmin, t.ex. meddelanden
om programvara och kartuppdateringar.
1 Välj Appar > myGarmin™.
Om det finns olästa meddelanden visas antalet på myGarmin
ikonen.
2 Välj ett meddelandeämne.
Hela meddelandet visas.
Visa väderprognosen
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link
(Ansluta till Smartphone Link, sidan 15). Den här funktionen är
inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Appar > Väder.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj Appar > Väder > Aktuell plats.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
Använda appar
Visa väderradarn
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella
väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen
ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Väderradar.
Visa vädervarningar
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på
kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i
närheten av din aktuella plats eller den valda orten.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vädervarningar.
Kontrollera vägförhållanden
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vägförhållanden.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhets- och sekretessinställningar,
sidan 18).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
vid på kartan.
Välj Appar > Platser jag besökt.
Anpassa enheten
Kart- och fordonsinställningar
Välj Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan. Gå
till www.garmingarage.com för fler ikoner.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 10).
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Navigeringsinställningar
Om du vill öppna sidan Navigeringsinställningar väljer du
Inställningar > Navigation på huvudmenyn.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Anpassa enheten
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med
miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.
Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.
Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika
avgiftsbelagda vägar och vinjetter.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamhet från körningen.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
Inställningar för beräkningsläget
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Mindre bränsle: Beräknar rutter som kan förbruka mindre
bränsle än de andra rutterna.
Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en
simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Välj plats.
Bluetooth inställningar
Välj Inställningar > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth
teknik.
Slå ifrån Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Skärminställningar
Om du vill öppna sidan Skärminställningar väljer du
Inställningar > Skärm.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger. Du kan välja Auto om du vill att enheten ställer
in dagsljus- eller nattljusfärger automatiskt beroende på
tidpunkt.
Ljusstyrka: Anpassar skärmens ljusstyrka.
Skärmtidsgräns: Anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Screenshot på enheten.
17
Trafikinställningar
Om du vill öppna sidan Trafikinställningar väljer du Inställningar
> Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata. Auto väljer bäst trafikdata
automatiskt.
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.
Optimera rutt: Väljer om optimerade alternativa rutter ska
användas automatiskt eller på begäran (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 4).
Trafikmeddelanden: Väljer allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
Enhets- och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.
Ställa in tiden
1 På huvudmenyn anger du tiden.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPSinformation väljer du Automatiskt.
• Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller
ned.
Språk- och tangentbordsinställningar
Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.
Inställningar för positionslarm
Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för
att larm för larmade positioner ska visas.
Välj Inställningar > Områdeslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som
varningar ska spelas upp för.
Enhets- och sekretessinställningar
Om du vill öppna enhetsinställningarna väljer du Inställningar >
Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.
Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med
Garmin för att förbättra innehållet.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
18
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Enhetsinformation
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Utsätt inte enheten för vatten.
Rengöra ytterhöljet
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Specifikationer
Drifttemperaturområde
-20 till 55 °C (-4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde
0 till 45 °C (32 till 113 °F)
Strömförsörjning
Ström från fordonet med den medföljande 12 Vströmkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för
användning endast i hemmet och på kontoret).
Batteritid
Upp till 1 timme, beroende på användning och
inställningar
Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Enhetsinformation
Bilagor
Support och uppdateringar
Garmin Express™ ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för
Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
nüMaps Guarantee™
Du får eventuellt hämta en kostnadsfri kartuppdatering inom 90
dagar efter att du mottagit satellitdata när du kör. Gå till
www.garmin.com/numaps för att ta del av villkoren.
Livstidsabonnemang
Vissa modeller har livstidsabonnemang på funktioner. Mer
information finns på www.garmin.com/lmt.
LT: Den här modellen har ett livstidsabonnemang på
trafikinformation och en trafikmottagare.
LM: För den här modellen ingår ett nüMaps Lifetime™
abonnemang, vilket ger kvartalsvisa kartuppdateringar under
enhetens livslängd. Villkor hittar du här: www.garmin.com/us
/maps/numaps_lifetime.
LMT: Den här modellen har ett nüMaps Lifetime abonnemang,
livstidsabonnemang på trafikinformation och en
trafikmottagare.
LMTHD eller LMT-D: Den här modellen har ett nüMaps Lifetime
abonnemang, livstidsabonnemang på digital trafikinformation
och en trafikmottagare.
Aktivera livstidskartor
Obs! Livstidskartor kan inte användas med produkter som inte
har förinlästa kartor.
Obs! Med livstidskartor har du rätt att få kartuppdateringar när
de blir tillgängliga från Garmin under livslängden för en
kompatibel Garmin produkt eller så länge som Garmin får
kartdata från en tredjepartsleverantör, beroende på vilket som
varar kortast tid. Innebörden av en produkts "livslängd" och
andra viktiga villkor hittar du på www.garmin.com
/numapslifetime.
1 Gå till www.garmin.com/express.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Om du registrerar enheten kan du få epostmeddelanden när en kartuppdatering är tillgänglig.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera på en Windows dator väljer du Hämta
för Windows.
• Om du vill installera på en Mac dator väljer du Hämta för
Mac.
3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen
för att slutföra installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Anslut Garmin enheten till datorn med en USB-kabel.
6 Klicka på Lägg till en enhet.
Programvaran Garmin Express upptäcker enheten.
7 Klicka på Lägg till enhet.
8 Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till enheten i
Garmin Express programmet.
När installationen är klar söker Garmin Express programmet
efter programvaruuppdateringar till enheten.
9 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar
du på Installera alla.
• Om du vill installera en enskild uppdatering klickar du på
Visa detaljer och väljer en uppdatering.
Uppdatera kartor och programvara med Garmin
Express
Du kan använda programvaran Garmin Express för att hämta
och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för
din enhet. Kartuppdateringar tillhandahåller de senaste kartdata
som finns tillgängliga så att enheten fortsätter att beräkna
exakta och effektiva rutter till dina destinationer. Garmin Express
finns för Windows och Mac datorer.
1 Gå in på www.garmin.com/express på datorn.
®
®
Programvaran Garmin Express hämtar och installerar
uppdateringarna på din enhet. Kartuppdateringar är mycket
stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är
långsam.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
Bilagor
19
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper.
• Kartor och GPX-waypointfiler från myGarmin
kartprogramvara, inklusive MapSource , BaseCamp™, och
HomePort™ (Egna intressanta platser, sidan 7).
• GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI
Loader (Installera POI Loader, sidan 7).
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Installera ett minneskort
Enheten har funktioner för microSD™ och microSDHCminneskort.
1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
2 Tryck ned det tills du hör ett klick.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Ladda enheten
Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Anslut enheten till fordonsströmkabeln.
• Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är
ansluten till en dator. Vissa bärbara datorer kan inte ladda
enheten.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12 V-strömkabeln fungerar inte om
den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta
den säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket À 90 grader moturs för att låsa upp det.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
2
3
4
5
6
sidan 20).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga
några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Visa status för GPS-signal
Håll ned
i tre sekunder.
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.
• Strömkabel för fordon
20
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det 90 grader medurs för att låsa
det i 12 V-strömkabeln à igen.
Montera enheten på instrumentbrädan
OBS!
Klistret på tejpen för permanent montering är extremt svårt att ta
bort efter att du har satt dit den.
Du kan använda monteringsplattan (tillval) till att fästa enheten
på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav. Mer
information finns på www.garmin.com.
1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera
plattan.
2 Ta bort skyddsarket från den permanenta fästtejpen på
plattans undersida.
3 Placera plattan på instrumentbrädan.
4 Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
5 Placera sugkoppsfästet på plattan.
6 För spaken nedåt (mot plattan).
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort enheten från fästet
1 Tryck på frigöringsfliken på enhetens undersida.
2 Luta enheten framåt.
Bilagor
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på (www.garmin.com).
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Köpa tillbehör
Enheten visas inte som bärbar enhet på
datorn
På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via
USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten
som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet.
I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3
används USB-masslagringsläge.
Min enhet visas inte som bärbar enhet,
flyttbar enhet eller volym på datorn
1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
2 Stäng av enheten.
3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
TIPS: Enheten ska anslutas direkt till en USB-port på datorn
och inte till en USB-hubb.
Enheten startas automatiskt och ställs i MTP-läge eller USBmasslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas
på enhetens skärm.
Gå till http://buy.garmin.com.
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Ansluta enheten till fordonsström,
sidan 1).
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
Telefonen ansluter inte till enheten
• Välj Inställningar > Bluetooth.
Fältet Bluetooth måste anges till Aktiverad.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och placera
den högst 10 m (33 fot) från enheten.
• Gå till www.garmin.com/bluetooth om du behöver mer hjälp.
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(Navigeringsinställningar, sidan 17).
• Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln, sidan 20).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen i fordonet är inom följande
temperaturintervall: från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F).
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
•
•
•
•
Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 17).
Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 17).
Minska volymen (Ställa in volymen, sidan 1).
Avaktivera trådlös Bluetooth teknik (Slå ifrån Bluetooth,
sidan 17).
• Försätt enheten i viloläge när den inte används (Aktivera och
avsluta viloläget, sidan 1).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Enheten visas inte som flyttbar enhet på
datorn
På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av
MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som
en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns
funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista och
Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Felsökning
21
Index
Symboler
12V strömkabel 1
2D-kartvy 10
3D-kartvy 10
A
active lane guidance 3
adresser, söka 7
aktuell position 7
anpassa enheten 17
automatisk volym, aktivera 1
aviseringar 13
avstickare 3
avståndsrapporter 16
B
batteri
ladda 1, 20, 21
maximerar 21
problem 21
begränsningar, fordon 2
besvara samtal 14
bildskärmsinställningar 17
Bluetooth 13
Bluetooth teknik 14, 21
aktivera 13
avaktivera 17
inställningar 17
koppla bort en enhet 14
ta bort en ihopparad enhet 14
bränsle
priser 16
stationer 7
bränsledata 11
bränsleekonomi. 16 Se även ecoRoute
bränslepris, ändra 16
byta sökområde 6
D
dator, ansluta 20, 21
destinationer. Se platser
diagnostik 13
drifttimmar 12, 13
E
ecoChallenge 16
ecoChallenge-poäng 16
återställa 16
ecoRoute 15, 16
avståndsrapporter 16
ecoChallenge-poäng 16
fordonsprofil 16
kalibrera bränsleekonomi 16
körsträckerapport 16
ecoRoute HD, tillbehör 15
egna intressanta platser 7
enhets-ID 18
EULA 18
exportera
förarloggar 12
jurisdiktionsöversikt 11
tripploggar 11
extrafunktioner, egna intressanta platser 7
F
fartkameror, abonnemang 10
felfunktioner 13
felsökning 21
filer
format som kan användas 20
överföra 20
fordonsprofil 16
lastbil 2
Foursquare 6, 7
fågelvägen, navigera 5
färdhistorik 18
fäste, ta bort 21
22
förare
lastbil 12
lägga till 12
förarlogg 12
förarstatus 12
första konfiguration 13
försändelser 12
körtid 12
lägga till 12
G
Garmin Express 19
registrera enheten 19
uppdatera programvaran 19
Garmin realtidstjänster 15
Garmins realtidstjänster, prenumerera på 15
genvägar
lägga till 7
ta bort 7
geocaching 7
GPS 1, 20
H
haveriförteckning 6
headset, para ihop 13, 14
hem
ange platser 8
köra 2, 8
ringa 14
telefonnummer 14
ändra position 2, 8
hjälp. 14 Se även produktsupport
I
ID-nummer 18
ihopparning 14
koppla bort 14
ikoner, statusfält 1
instrumentbrädans fäste 20
inställningar 17, 18
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 11
bränsledata 11
exporterade översikter och rapporter 11
jurisdiktionsöversikt 11
tripploggar 11
intressanta platser (POI) 6, 7
egna 7
extrafunktioner 7
lastbil 6
platser 6
POI Loader 7
J
jurisdiktionsöversikt 11
K
kablar, kraft 20
kalibrera bränsleekonomi 16
kameror, säkerhet 10
karta, verktyg 8
kartbild
2D 10
3D 10
kartlager, anpassa 10
kartor 3, 8, 9, 17
datafält 2, 9, 10
detaljnivå 17
köpa 21
lager 10
lastbil 9
livstid 19
nüMaps Guarantee 19
nüMaps Lifetime 19
symboler 2
tema 17
uppdatera 19
visa rutter 2, 3
koordinater 7
koppla bort, Bluetooth enhet 14
korsningar, söka 7
köra hem 2, 8
körtid 11, 12
förare 12
förarstatus 12
försändelser 12
L
ladda enheten 1, 20, 21
larm för larmade positioner, inställningar 18
lastbil
förare 12
försändelser 12
intressanta platser 6
karta 9
profiler 2
släp 2
latitud och longitud 7
livstidskartor 19
ljud, larmade positioner 18
ljusstyrka 1
längre fram
anpassa 8
söka efter tjänster 8
M
microSD-kort, installera 20
minneskort 20
montera enheten
instrumentbräda 20
personbil 1
sugkopp 1, 21
ta bort från fäste 20
myGarmin, meddelanden 16
myTrends, rutter 4
N
navigering 2, 6
fågelvägen 5
förhandsvisa rutter 4
inställningar 17
nüMaps Guarantee 19
nüMaps Lifetime 19
nästa sväng 2
nödtjänster 7
P
para ihop 13
headset 13, 14
ta bort en ihopparad enhet 14
telefon 14, 21
parkering, sista platsen 7
platser 6, 7, 17
aktuell 7
platser 6
söka efter 5
POI Loader 7
positioner
aktuell 7, 8
ange hem 8
ringa 14
senaste sök 7
simulerad 17
spara 8
söka efter 7
prenumerationer
Garmins realtidstjänster 15
nüMaps Lifetime 19
trafik 19
produktregistrering 19
produktsupport 14
profiler
aktivera 2
lastbil 2
programvara
uppdatera 19
version 18
R
rapporter
körsträcka 16
resa 11
redigera, sparade resor 4
Index
registrera enheten 19
regler, körtid 11
rengöra enheten 18
rengöra pekskärmen 18
reseplanerare 4
redigera en resa 4
ruttpunkter 4
riktningar 3
ringa 14
rutter 2
beräkna 3
beräkningsläge 4, 17
föreslagna 4
förhandsvisning 4
lägga till en punkt 3, 4
myTrends 4
starta 2, 3
stoppa 3
utforma 3
visa på kartan 2, 3
röstmeddelande 13
S
samtal 14
avaktivera 15
hem 14
historik 14
kontakter 14
ringa 14
ringa upp 14
svara 14
satellitsignaler
söka 1
visa 20
senast hittade platser 7
servicehistorik
kategorier 13
poster 13
redigera 13
ta bort 13
simulerade platser 17
skärm, ljusstyrka 1
skärmbilder 17
skärmknappsats 1
skötsel av enheten 18
Smartphone Link 15
ansluta 15
avaktivera samtal 15
Garmin realtidstjänster 15
Snabbsökning 6
spara, aktuell position 8
sparade platser 4
kategorier 8
redigera 8
ta bort 8
specifikationer 18
språk
röst 18
tangentbord 18
strömkablar 20
byta säkringen 20
fordon 1
strömknapp 1
stöld, undvika 18
sugkopp 21
svänglista 3
säkring, byta 20
söka efter platser. 5 Se även platser
adresser 7
kategorier 6
koordinater 7
korsningar 7
orter 7
söka efter tjänster, längre fram 8
sökfält 5
servicekategorier 13
serviceposter 13
ta bort fästet 21
tangentbord
layout 18
språk 18
telefon, para ihop 14, 21
telefonbok 14
telefonsamtal 14
ringa 14
röstuppringning 14
stänga av ljud 14
svara 14
telefonsamtal med handsfree 13
tidsinställningar 18
tillbehör 21
trafik 9–11, 18
aktivera ett abonnemang 11
alternativ rutt 4
incidenter 9
kameror 15
karta 9
livstidsabonnemang 19
lägg till abonnemang 11
mottagare 10
söka efter förseningar 9
trafikövervakningskameror 15
visa 15
trippinformation 9
visa 9
återställa 9
tripplogg, visa 9
trådlöst headset 13
U
undvikanden 5
avaktivera 5
område 5
ta bort 5
väg 5
vägavgifter 5
vägegenskaper 5
uppdatera
kartor 19
programvara 19
USB, koppla bort 20
utforma en rutt 3
V
Var är jag? 7, 8
varningsikoner 9, 10
verktyg, karta 8
viloläge 1
volym, justera 1
väder 16
radar 17
vägförhållanden 17
vägavgifter, undvika 5
vägbeskrivningar 3
vägförhållanden, väder 17
Å
återställa
enhet 18
trippdata 9
återställa inställningarna 18
T
ta bort
ihopparad Bluetooth enhet 14
resor 4
Index
23
support.garmin.com
Oktober 2017
190-01805-39_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising