Garmin | dēzl™ 580 LMT-S | User manual | Garmin dēzl™ 580 LMT-S Felhasználói kézikönyv

Garmin dēzl™ 580 LMT-S Felhasználói kézikönyv
DĒZL 580
™
Felhasználói kézikönyv
© 2017 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot
termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézkönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A
termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.
A Garmin és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye
nélkül nem használhatók.
®
A dēzl™, a Garmin eLog™, a Garmin Express™, a myTrends™, a nüMaps Guarantee™ és a nüMaps Lifetime™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin
kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.
Az Android™ a Google Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple és a Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Bluetooth kifejezésvédjegy és
emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. A Foursquare a Foursquare Labs, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.A
microSD és a microSDHC logó az SD-3C, LLC védjegyei. A TripAdvisor a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A TruckDown a TruckDown Info International, Inc. védjegye. A Windows , a
Windows Vista és a Windows XP a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Tartalomjegyzék
Első lépések.................................................................... 1
A dēzl 580 készülék áttekintése ................................................. 1
A dēzl eszköz beszerelése és töltése a járműben ...................... 1
A készülék be- és kikapcsolása .................................................. 1
GPS-jelek keresése .................................................................... 1
Az állapotsoron levő ikonok ........................................................ 1
A képernyőn megjelenő gombok használata .............................. 2
A hangerő beállítása ................................................................... 2
Automatikus hangerő engedélyezése .................................... 2
A hangkeverő használata ...................................................... 2
A képernyő fényerejének beállítása ........................................... 2
Járműprofilok................................................................. 2
Járműprofil hozzáadása .............................................................. 2
Járműprofil aktiválása ................................................................. 2
Pótkocsiadatok módosítása ........................................................ 2
Járműprofil szerkesztése ............................................................ 3
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és
figyelmeztetések ............................................................. 3
A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések engedélyezése és
letiltása ........................................................................................ 3
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák .................. 3
Navigálás az úti célhoz.................................................. 4
Útvonalak .................................................................................... 4
Útvonal indítása .......................................................................... 4
Útvonal indítása a térkép használatával ................................ 4
Kiindulási helyre utazás ......................................................... 4
Az útvonal a térképen ................................................................. 4
Aktív sávinformáció ................................................................ 4
Kanyarok és irányok megtekintése ........................................ 4
A teljes útvonal megjelenítése a térképen ............................. 5
Megérkezés az úti célhoz. .......................................................... 5
Parkolás az úti cél közelében ................................................ 5
Legutóbbi parkolóhely megkeresése ..................................... 5
Az aktív útvonal módosítása ....................................................... 5
Hely hozzáadása az útvonalhoz ............................................ 5
Az útvonal alakítása ............................................................... 5
Kerülőút tétele ........................................................................ 5
Az útvonal-tervezési mód módosítása ................................... 5
Útvonal leállítása ........................................................................ 6
Javasolt útvonalak használata .................................................... 6
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése ...................... 6
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon ......................... 6
Fizetős utak elkerülése .......................................................... 6
Útdíjmatricák elkerülése ......................................................... 6
Útjellemzők elkerülése ........................................................... 6
Környezetvédelmi zónák elkerülése ...................................... 6
Egyéni elkerülések ................................................................. 6
Navigálás légvonalban ............................................................... 7
Helyek keresése és mentése ......................................... 7
Érdekes helyek ........................................................................... 7
Teherszállítási érdekes helyek keresése .................................... 7
TruckDown Érdekes helyek keresése ........................................ 7
Hely keresése a keresősáv használatával ................................. 7
Hely keresése kategória szerint .................................................. 7
Kategórián belüli keresés ....................................................... 7
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül ................. 7
Helykeresési eredmények .......................................................... 8
Helykeresési eredmények a térképen .................................... 8
Keresési terület módosítása ....................................................... 8
Parkoló ........................................................................................ 8
Kamionparkolók keresése ...................................................... 8
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében ................. 8
Tartalomjegyzék
Parkoló keresése megadott hely közelében .......................... 9
Parkolási színek és parkolási szimbólumok ........................... 9
Keresési eszközök ...................................................................... 9
Cím keresése ......................................................................... 9
Útkereszteződés keresése ..................................................... 9
Város keresése ...................................................................... 9
Hely keresése koordináták használatával ............................. 9
Foursquare ................................................................................. 9
Csatlakozás Foursquare fiókjához ......................................... 9
Foursquare érdekes helyek keresése .................................... 9
Foursquare részletes helyadatok megtekintése .................... 9
Bejelentkezés ezzel Foursquare ............................................ 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
TripAdvisor Érdekes helyek keresése .................................... 9
Legutóbb talált helyek megkeresése ........................................ 10
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése .......................... 10
Az aktuális hely adatainak megtekintése .................................. 10
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás
keresése .............................................................................. 10
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez .................................. 10
Parancsikon hozzáadása ......................................................... 10
Parancsikon eltávolítása ...................................................... 10
Helyek mentése ........................................................................ 10
Hely mentése ....................................................................... 10
Az aktuális hely mentése ..................................................... 10
Mentett hely szerkesztése ................................................... 10
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez ............. 10
Mentett hely törlése .............................................................. 10
A térkép használata ...................................................... 10
Térképeszközök ........................................................................ 11
Térképeszköz megtekintése ................................................ 11
Térképeszközök engedélyezése ......................................... 11
Következik ................................................................................ 11
Közelgő helyek megtekintése .............................................. 11
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása .......... 11
Figyelmeztető és riasztási szimbólumok .................................. 11
Korlátozási figyelmeztetések ............................................... 11
Útállapot figyelmeztetések ................................................... 12
Riasztások ........................................................................... 12
Útadatok ................................................................................... 12
A térkép útadatainak megjelenítése .................................... 12
Útadatok oldal megjelenítése .............................................. 12
Az útnapló megjelenítése .................................................... 12
Útadatok nullázása .............................................................. 12
Soron következő forgalmi események megjelenítése .............. 12
Forgalom megtekintése a térképen ..................................... 12
Közlekedési események keresése ...................................... 12
A térkép testreszabása ............................................................. 12
A térképrétegek testre szabása ........................................... 12
Térkép-adatmezők módosítása ........................................... 12
A térkép perspektívájának módosítása ................................ 12
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos
funkciók......................................................................... 13
Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link ............ 13
Bluetooth funkció állapotjelző ikonok ........................................ 13
Garmin Élő szolgáltatások ........................................................ 13
Előfizetés a Garmin Élő szolgáltatásokra ............................ 13
Hely küldése okostelefonjáról a készülékre .............................. 13
Intelligens értesítések ............................................................... 14
Értesítések érkeztetése ....................................................... 14
Az értesítések listájának megtekintése ................................ 14
Kihangosított hívás ................................................................... 14
Hívás kezdeményezése ....................................................... 14
Hívás fogadása .................................................................... 15
A híváslista használata ........................................................ 15
Hívás közbeni opciók ........................................................... 15
i
Otthoni telefonszám elmentése ........................................... 15
Bluetooth funkciók beállításai Apple készüléken ...................... 15
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Apple
készülékkel .......................................................................... 15
Kihangosított hívások letiltása Apple készüléken ................ 15
A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések letiltása
Apple készüléken ................................................................. 15
Bluetooth funkciók beállítása Android™ okostelefonon ........... 16
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Android
okostelefonnal ...................................................................... 16
Bluetooth funkciók letiltása Android okostelefonon ............. 16
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása ...................................... 16
Párosított telefon törlése ........................................................... 16
Forgalom....................................................................... 16
Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link
segítségével ..............................................................................16
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel .......... 16
Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz ................................... 16
Közlekedés engedélyezése ...................................................... 17
Forgalom megtekintése a térképen .......................................... 17
Közlekedési események keresése ...................................... 17
Jármű- és vezetési eszközök ...................................... 17
Pihenőtervezés ......................................................................... 17
Javasolt pihenő beiktatása .................................................. 17
A pihenőidőzítő elindítása .................................................... 17
A pihenőidőzítő szüneteltetése és nullázása ....................... 17
A vezetési órák módosítása ................................................. 17
A napi vezetési korlátozás beállítása ................................... 17
Garmin eLog ............................................................................. 17
Garmin eLog funkciók beállítása a dēzl készüléken ............ 17
Garmin eLog adatok megtekintése a dēzl készüléken ........ 18
A Garmin eLog diagnosztikai és meghibásodási esetek
megtekintése ........................................................................ 18
Kiküldés és ny. követés ............................................................ 18
A Kiküldés és ny. követés megosztásának beállítása ......... 18
Kiküldés és ny. követés munkamenet indítása .................... 18
Kiküldési üzenet küldése egy dēzl készülékre ..................... 18
IFTA .......................................................................................... 19
Üzemanyagadatok megadása ............................................. 19
Üzemanyagadatok szerkesztése ......................................... 19
Törvénykezésösszegzés megtekintése és exportálása ....... 19
Útjelentések szerkesztése és exportálása ........................... 19
Exportált törvénykezésösszegzések és útjelentések
megtekintése ........................................................................ 19
A szervizelőzmények naplózása ............................................... 19
Szervizkategóriák hozzáadása ............................................ 19
Szervizkategóriák törlése ..................................................... 19
Szervizkategóriák átnevezése ............................................. 20
Szervizbejegyzések törlése ................................................. 20
Szervizbejegyzés szerkesztése ........................................... 20
Hangvezérlés ................................................................ 20
Aktiválószó beállítása ............................................................... 20
A hangvezérlés aktiválása ........................................................ 20
Hangvezérlési tippek ................................................................ 20
Útvonal megkezdése hangvezérléssel ..................................... 20
Utasítások némítása ................................................................. 20
Hangvezérlés ............................................................................ 20
A hangvezérlés beállítása .................................................... 20
A Hangvezérlés funkció használata ..................................... 20
Hangvezérlési tippek ............................................................ 20
Az alkalmazások használata ....................................... 20
A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken ............. 20
A kamionos térkép megtekintése ............................................. 21
Az időjárás-előrejelzés megtekintése ....................................... 21
Időjárás megtekintése egy másik város közelében ............. 21
ii
Az időjárási radarkép megtekintése ..................................... 21
Időjárási figyelmeztetések megtekintése ............................. 21
Útviszonyok ellenőrzése ...................................................... 21
Utazástervező ........................................................................... 21
Utazás tervezése ................................................................. 21
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás
során .................................................................................... 21
Látnivalók felfedezése az utazás során ............................... 21
Utazás útvonalopcióinak módosítása .................................. 21
Navigálás mentett úton ........................................................ 22
Aktív útvonal szerkesztése és mentése ............................... 22
photoLive forgalmi kamerák ...................................................... 22
photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése ....... 22
photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen ........ 22
Forgalmi kamera mentése ................................................... 22
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése ........................... 22
dēzl beállítások............................................................. 22
Térkép- és járműbeállítások ..................................................... 22
Térképek engedélyezése ..................................................... 22
Navigációs beállítások .............................................................. 22
Tervezési mód beállítások ................................................... 23
Szimulált hely beállítása ...................................................... 23
Vezeték nélküli hálózati beállítások .......................................... 23
Vezetői asszisztencia beállításai .............................................. 23
A tolatókamera beállításai ........................................................ 23
Megjelenítési beállítások .......................................................... 23
Forgalombeállítások ................................................................. 23
Mértékegység- és időbeállítások .............................................. 24
Az idő beállítása ................................................................... 24
Nyelvi és billentyűzetbeállítások ............................................... 24
Közeledési figyelmeztetések beállításai ................................... 24
Készülék- és adatvédelmi beállítások ...................................... 24
Beállítások visszaállítása .......................................................... 24
"Eszközadatok" ............................................................ 24
Szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése ........ 24
Specifikációk ............................................................................. 24
A készülék töltése ..................................................................... 24
A készülék karbantartása ............................................ 24
Garmin Támogatóközpont ........................................................ 24
Térkép- és szoftverfrissítések ................................................... 24
Csatlakozás Wi‑Fi-hálózathoz ............................................. 24
Térkép- és szoftverfrissítés Wi‑Fi-hálózaton ........................ 25
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel .. 25
A készülék karbantartása ......................................................... 26
A külső borítás tisztítása ...................................................... 26
Az érintőképernyő tisztítása ................................................. 26
A lopás elkerülése érdekében ............................................. 26
A készülék alaphelyzetbe állítása ............................................. 26
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása .................. 26
Az eszköz eltávolítása a tartóból ......................................... 26
A tartó eltávolítása a tapadókorongról ................................. 26
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről .......................... 26
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél ................................ 26
Hibaelhárítás ................................................................. 26
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn ......................... 26
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket ............................ 26
A készülék nem töltődik a járművemben .................................. 26
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül ............................... 27
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz vagy a Smartphone
Link alkalmazáshoz .................................................................. 27
A Smartphone Link hatással van az okostelefon
akkumulátorszintjére. ................................................................ 27
Függelék........................................................................ 27
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára ...... 27
Tartalomjegyzék
Adatkezelés .............................................................................. 27
A memóriakártyák ismertetése ............................................ 27
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása ............ 27
Adatok átvitele a számítógépről ........................................... 27
Az USB-kábel leválasztása .................................................. 27
A GPS-jel állapotának megjelenítése ....................................... 28
További térképek vásárlása ...................................................... 28
Kiegészítők vásárlása ............................................................... 28
Tárgymutató.................................................................. 29
Tartalomjegyzék
iii
Első lépések
FIGYELMEZTETÉS!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
• Frissítse a térképeket és szoftvereket a készüléken (Térképés szoftverfrissítések, 24. oldal).
• Szerelje fel a készüléket járművébe, és csatlakoztassa
tápellátáshoz (A dēzl eszköz beszerelése és töltése a
járműben, 1. oldal).
• Fogjon GPS-jeleket (GPS-jelek keresése, 1. oldal).
• Állítsa be a hangerőt (A hangerő beállítása, 2. oldal) és a
kijelző fényerejét (A képernyő fényerejének beállítása,
2. oldal).
• Állítson be egy járműprofilt a kamionjához.
• Indítsa el a navigációt az úti céljához (Útvonal indítása,
4. oldal).
A dēzl 580 készülék áttekintése
À
Á
Â
Ã
bekapcsológomb
USB táp- és adatcsatlakozó
Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz
Mikrofon a hangvezérléshez és a kihangosított telefonbeszélgetésekhez
A dēzl eszköz beszerelése és töltése a
járműben
FIGYELMEZTETÉS!
A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy
hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi
sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében
ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.
Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltse
fel az akkumulátort.
1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét À a készülék USBportjába.
2 Nyomja rá a tartót Á a tapadókorongra Â, hogy bepattanjon
a helyére.
3 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a
kart à a szélvédő irányába.
4 Illessze a tartó végén található fület a készülék hátulján lévő
nyílásba.
5 Nyomja meg a tartó alját, hogy a készülék a helyére
kattanjon.
6 A tápkábel másik végét csatlakoztassa a jármű tápaljzatához.
A készülék be- és kikapcsolása
• A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
bekapcsológombot, vagy csatlakoztassa a készüléket
hálózati áramforráshoz.
• A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a
készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a
bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva
és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll
az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba
kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
• Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva
a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem
jelenik egy üzenet, majd válassza a Kikapcsol lehetőséget.
Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a
bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék
energiatakarékos üzemmódra vált.
GPS-jelek keresése
A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze
kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az
aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek
befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy
milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb
használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül
tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs
készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe
vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt területre, magas
épületektől és fáktól távol.
Az állapotsávon lévő
ikon a műholdjel erősségét mutatja. Ha
legalább a csíkok fele beszíneződik, a készülék készen áll a
navigációra.
Az állapotsoron levő ikonok
Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a
készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg.
Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a
beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.
Első lépések
1
A GPS-jel állapota. Tartsa lenyomva a GPS-pontosság és a
begyűjtött műholdadatok megtekintéséhez (A GPS-jel
állapotának megjelenítése, 28. oldal).
A Bluetooth állapota. Érintse meg a Bluetooth beállításainak
megtekintéséhez (Vezeték nélküli hálózati beállítások,
23. oldal).
®
Wi-Fi-jel erőssége. Érintse meg a Wi-Fi beállításainak módosításához (Vezeték nélküli hálózati beállítások, 23. oldal).
Kihangosított hívás. Érintse meg egy új hívás kezdeményezéséhez (Kihangosított hívás, 14. oldal).
Aktív járműprofil. Érintse meg a járműprofil-beállítások
megtekintéséhez.
Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (Az idő
beállítása, 24. oldal).
Akkumulátor töltöttségi szintje.
Kiküldés és ny. követés adatok megosztása. A meghívott
nézők száma megjelenik az ikonon. Válassza ki a Kiküldés
és ny. követés alkalmazás megnyitásához (Kiküldés és ny.
követés, 18. oldal).
A Smartphone Link állapota. Érintse meg, ha csatlakozni
szeretne a Smartphone Link alkalmazáshoz, hogy élő
forgalmi adatokat és egyéb élő szolgáltatásokat érhessen el
(Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link,
13. oldal). Ha az ikon kék, a készülék csatlakozott a
Smartphone Link alkalmazáshoz.
Hőmérséklet. Érintse meg az időjárás-előrejelzés megtekintéséhez (Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 21. oldal).
A képernyőn megjelenő gombok használata
A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az
egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.
• Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a
gombot.
• A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa nyomva a
gombot.
• A / gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
• Gyorsabb görgetéshez tartsa nyomva a / gombot.
• Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi
menü megtekintéséhez érintse meg a
gombot.
A hangerő beállítása
1 Válassza a Hangerő elemet.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A hangerő beállításához használja a csúszkát.
• A készülék elnémításához válassza a lehetőséget.
• További opciókért válassza a lehetőséget.
Automatikus hangerő engedélyezése
A háttérzaj szintjének alapján a készülék képes automatikusan
növelni vagy csökkenteni a hangerőt.
1 Válassza a Hangerő > lehetőséget.
2 Válassza az Automatikus hangerő lehetőséget.
A hangkeverő használata
A hangkeverővel állíthatja be a különböző audiotípusok (pl.
navigációs utasítások vagy telefonhívások) hangszintjét. Az
egyes audiotípusok hangszintje a fő hangerő százaléka.
1 Válassza ki a Hangerő lehetőséget.
2 Válassza ki a > Hangkeverő lehetőséget.
3 A csúszkák segítségével állítsa be az egyes audiotípusok
hangerejét.
A képernyő fényerejének beállítása
1 Válassza a Beállítások > Kijelző > Fényerő elemet.
2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.
2
Járműprofilok
FIGYELMEZTETÉS!
A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek
a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek
véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető
ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a
készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a
hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések
meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat
és a vezetési feltételeket.
Az egyes járműprofilok esetében az útvonaltervezés és a
navigáció kiszámítása más-más módon történik. Az aktivált
járműprofilról egy ikon tájékoztat az állapotsávon. A készülék
navigációs és térképbeállításai mindegyik járműtípus esetében
külön testreszabhatók.
Kamion-járműprofil aktiválásakor a készülék kiiktatja a tiltott és
járhatatlan területeket az útvonalakból a járműre vonatkozóan
megadott méret- és tömegadatok, valamint egyéb jellemzők
alapján.
Járműprofil hozzáadása
Minden olyan kamionhoz vagy autóhoz hozzá kell adnia egy
járműprofilt, amellyel használni fogja dēzl készülékét.
1 Válassza a Beállítások > Járműprofil > lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha egy tartósan csatlakoztatott rakterű szóló
tehergépkocsit szeretne hozzáadni, válassza a Szóló
tehergépkocsi lehetőséget.
• Ha vontatót vagy vontató-pótkocsi kombinációt szeretne
hozzáadni, válassza a Vontató lehetőséget.
• Busz hozzáadásához válassza a Autóbusz lehetőséget.
3 A jármű jellemzőibe való belépéshez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Járműprofil hozzáadását követően szerkesztheti a profilt további
részletes adatok, pl. a járműazonosító vagy a szerelvényszám
hozzáadásához.
Járműprofil aktiválása
Járműprofil aktiválása előtt hozzá kell adnia a profilt.
1 Válassza a Beállítások > Járműprofil lehetőséget.
2 Válasszon ki egy járműprofilt.
Megjelennek a járműprofil adatai (pl. méretek és súly).
3 Válassza a Választ lehetőséget.
Pótkocsiadatok módosítása
Pótkocsiadatok módosítása előtt meg kell adnia egy vontatóra
vonatkozó járműprofilt.
Ha pótkocsit cserél a vontatóján, a vontató adatainak
módosítása nélkül módosíthatja a pótkocsiadatokat a
járműprofilban. A gyakran használt pótkocsik között gyorsan
átválthat.
1 Válassza a Beállítások > Járműprofil lehetőséget.
2 Válassza ki a pótkocsival használni kívánt vontatójárműprofilt.
3 Válassza a ikont.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha egy legutóbbi pótkocsi-konfigurációt kíván használni,
válasszon ki egy pótkocsi-konfigurációt a listából.
• Új pótkocsi-konfiguráció megadásához válassza az Új
konfiguráció lehetőséget, és adja meg a pótkocsi adatait.
Járműprofilok
Járműprofil szerkesztése
Szerkesztést végezhet egy járműprofilon a járműadatok
módosítása vagy részletes adatok – például járműazonosító,
szerelvényszám vagy kilométer-számláló – új járműprofilhoz
való hozzáadása érdekében. Emellett a járműprofil
átnevezésére vagy törlésére is lehetősége van.
1 Válassza a Beállítások > Járműprofil lehetőséget.
2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt járműprofilt.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Járműprofil-adatok szerkesztéséhez válassza a
lehetőséget, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt
mezőt.
• Járműprofil átnevezéséhez válassza a >
> Profil
átnevezése lehetőséget.
• A járműprofil törléséhez válassza a >
> Törlés
lehetőséget.
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és
figyelmeztetések
ÉRTESÍTÉS
A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességkorlátozási
funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik
a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden,
táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan
ítélőképességét használva vezessen.A Garmin nem tartozik
felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért,
amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és
jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.
®
A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az
ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban
vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy
üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti
vagy letilthatja egyes vezetőknek szóló figyelmeztetések
hangjelzéseit. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden
területen.
Iskolák: a készülék hangjelzéssel, valamint a távolság és
sebességkorlátozás (ha van) megjelenítésével jelzi, ha
iskolához vagy iskolai zónához közeledik.
Sebességhatár-csökkentés: a készülék hangjelzést ad és
megjeleníti a közelgő sebességhatár-csökkentést, így
felkészülhet a sebesség csökkentésére.
Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a
sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély
megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon
érvényes sebességkorlátozást.
Sebességkorlátozás-változtatás: a készülék hangjelzést ad és
megjeleníti a közelgő sebességkorlátozást, így felkészülhet a
sebesség beállítására.
Rossz irányban halad egy egyirányú utcában: a készülék egy
üzenet lejátszásával és egy teljes képernyős figyelmeztetés
megjelenítésével jelzi, ha rossz irányban halad egy egyirányú
utcában. A képernyő széle pirosra változik, és egy
figyelmeztetés mindaddig látható marad a képernyő tetején,
amíg el nem hagyja az egyirányú utcát, vagy meg nem
fordul.
Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel és a távolság
megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.
Állatveszély: a készülék hangjelzéssel és a távolság
megjelenítésével jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.
Kanyarok: a készülék hangjelzéssel és a távolság
megjelenítésével jelzi, ha kanyarodó úthoz közeledik.
Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel és a lassabb
forgalomig hátralévő távolság megjelenítésével jelzi, ha
nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések
funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell
fogadnia (Forgalom, 16. oldal).
Fáradtságra figyelmeztetés: a készülék hangjelzést ad és
pihenőhelyeket javasol, ha két óránál hosszabb ideje vezet
megállás nélkül.
Kamionok nem használhatják: a készülék hangjelzéssel jelzi,
amikor olyan út felé közelít, amelyre kamionok nem
hajthatnak fel.
Felakadás veszélye: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen a
jármű felakadhat.
Oldalszél: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen
oldalszél fordulhat elő.
Keskeny út: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amely
esetleg túl keskeny a járműhöz.
Meredek lejtő: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor meredek lejtő felé közelít.
Állam- és országhatárok: a készülék hangjelzéssel és egy
üzenet megjelenítésével jelzi, amikor egy állam vagy ország
határa felé közelít.
A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések
engedélyezése és letiltása
Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőknek szóló
figyelmeztetések hangjelzéseit. A vizuális figyelmeztetések
akkor is megjelennek, ha a hallható figyelmeztetéseket letiltotta.
1 Válassza a Beállítások > Vezetői asszisztencia > A
vezetőnek szóló, hallható riasztások lehetőséget.
2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti
jelölőnégyzeteket.
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő
kamerák
ÉRTESÍTÉS
A Garmin nem vállal felelősséget a piroslámpa-kamera és a
traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek
használatából eredő következményekért.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus
esetében elérhető.
Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre
állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra
vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett
sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.
• Az élő jelzőlámpa- és biztonságikamera-adatok a Garmin
Live Services előfizetésével érhetők el, a Smartphone Link
alkalmazáson keresztül (Garmin Élő szolgáltatások,
13. oldal).
• Ahhoz, hogy biztonságikamera-adatokat tölthessen le és
tárolhasson készülékén, előfizetést kell vásárolnia. Ezen
információk elérhetőségének és kompatibilitásának
ellenőrzésére, valamint előfizetést váltani vagy egyszeri
frissítést vásárolni a garmin.com/speedcameras oldalon van
lehetőség. Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat
vagy megújíthatja előfizetését.
• Egyes régiók egyes termékcsomagjai már sebességmérő és
jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokkal feltöltve
érkeznek, élettartamra szóló frissítési lehetőséggel.
• A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin
Express™ szoftvert (garmin.com/express) használhatja.
Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig
naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.
3
Navigálás az úti célhoz
2 Adja meg az otthoni címet.
Az útvonal a térképen
Útvonalak
Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy
vagy több úti célig vezet.
• A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési
mód (Az útvonal-tervezési mód módosítása, 5. oldal) és az
elkerülések (Forgalmi akadályok, díjak és területek
elkerülése, 6. oldal).
• Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a
navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat
(Útvonal indítása, 4. oldal).
• Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat
szeretne érinteni vagy el kíván kerülni (Az útvonal alakítása,
5. oldal).
• Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz (Hely hozzáadása
az útvonalhoz, 5. oldal).
Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a
térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A
legközelebbi kanyarodással vagy kijárattal kapcsolatos
utasítások a térkép felső részén jelennek meg.
Útvonal indítása
1 Válassza ki a Hova? lehetőséget, majd keresse meg az adott
helyet (Helyek keresése és mentése, 7. oldal).
2 Válasszon ki egy helyet.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció
elindításához válassza az Menj! lehetőséget.
• Alternatív útvonal használatához válassza a
lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek
meg.
• Az útirány szerkesztéséhez válassza az > Útvonal
szerkesztése lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat
az útvonalhoz (Az útvonal alakítása, 5. oldal).
A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos
figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal
vezeti Önt (Az útvonal a térképen, 4. oldal). Az útvonalon lévő
főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép
szélén.
Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a
helyeket az útvonalához (Hely hozzáadása az útvonalhoz,
5. oldal).
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot
vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben
haladnia kell (ha elérhető).
Távolság a következő műveletig.
A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
Útvonal kiemelve a térképen.
Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a
következő műveletek helyét jelzik.
Járműsebesség.
Az út neve, amelyen halad.
Érkezés várható időpontja.
TIPP: a mező megérintésével változtathat a kijelzett információkon
(Térkép-adatmezők módosítása, 12. oldal).
Aktív sávinformáció
Ha útvonala fordulóhoz, kijárathoz vagy kereszteződéshez
közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes
szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal À jelzi a
megfelelő sávot a kanyarodáshoz.
Útvonal indítása a térkép használatával
Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy
helyet a térképről.
1 Válassza a Térkép lehetőséget.
2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület
megjelenítéséhez.
3 Szükség esetén válassza a lehetőséget a megjelenített
érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
Megjelennek a térképen a helyek jelölői ( vagy kék pont).
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válasszon ki egy helyjelölőt.
• Válasszon ki egy pontot, például egy utcát,
útkereszteződés vagy helycímet.
5 Válassza az Menj! lehetőséget.
Kiindulási helyre utazás
A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni
cím megadására kéri.
1 Válassza a Hova? > Menjünk haza lehetőséget.
2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.
A lakcím szerkesztése
1 Válassza a Hova? >
4
> Otthon megadása lehetőséget.
Kanyarok és irányok megtekintése
Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat,
sávváltásokat és egyéb irányokat.
1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:
• A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni
megtekintéséhez válassza a > Fordulók lehetőséget.
A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart
vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül
az útvonalon való haladás során.
• Az útvonal összes kanyarjának és irányának
megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő
szövegsávot.
2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).
Megjelennek a részletes információk. Nagyobb
kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés
képe (ha elérhető).
Navigálás az úti célhoz
A teljes útvonal megjelenítése a térképen
1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges
pontját.
2 Válassza a
ikont.
Megérkezés az úti célhoz.
Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő
információkat jelenít meg.
• A térképen megjelenő ikon jelzi az úti célt, továbbá
hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
• Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan
felajánlja a parkolóhelyek keresését. Az Igen lehetőséget
választva megkeresheti a közeli parkolókat (Parkolás az úti
cél közelében, 5. oldal).
• Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az
útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az
érkezést, a Leállítás gombbal leállíthatja a navigációt.
Parkolás az úti cél közelében
Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának
közelében. Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék
automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor használható, ha az
autó járműprofilt használja. Kamionprofil használata esetén
rákereshet az úti célja közelében található kamionparkolókra
(Kamionparkolók keresése, 8. oldal).
1 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha ekkor az Igen lehetőséget választja, közeli
parkolóhelyeket kereshet.
• Ha készüléke nem ajánlja fel a keresést, lépjen a Hova? >
Kategóriák > Parkolók menübe, majd válassza a > Úti
célom elemet.
2 A Parkolás szűrése lehetőséget választva megadhat egy
vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód
szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden
helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
3 Válasszon parkolóhelyet, majd válassza az Menj! >
Hozzáadás következő megállóként elemet.
Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.
Legutóbbi parkolóhely megkeresése
Ha a készülék bekapcsolt állapotában lecsatlakoztatja a
járműről, a rendszer elmenti aktuális tartózkodási helyét
parkolóhelyként.
Válassza az Alkalmazások > Legutóbbi hely elemet.
Az aktív útvonal módosítása
Hely hozzáadása az útvonalhoz
Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie
az útvonalon való navigálást (Útvonal indítása, 4. oldal).
Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez.
Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti
céljaként.
TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is
magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás
megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az
utazástervezőt (Utazás tervezése, 21. oldal).
1 A térképen válassza a > Hova? lehetőséget.
2 Keressen egy helyet (Helyek keresése és mentése,
7. oldal).
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza az Menj! lehetőséget.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
Navigálás az úti célhoz
• A helynek az útvonal következő úti céljaként való
hozzáadásához válassza a Hozzáadás következő
megállóként lehetőséget.
• A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához
válassza a Hozzáadás utolsó megállóként lehetőséget.
• A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok
sorrendjének szerkesztéséhez válassza az Aktív
útvonalhoz adás lehetőséget.
A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet
is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.
Az útvonal alakítása
Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat (Útvonal
indítása, 4. oldal).
Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az
útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való
vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen,
anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.
1 Érintse meg a térkép bármely pontját.
2 Válassza ki a ikont.
A készülék útvonal-formázási módba lép.
3 Válassza ki a helyzetét a térképen.
TIPP: a elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat
egy pontosabb helyet.
A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott
helyen haladjon át.
4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
• Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az
útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
• Alakítási pont eltávolításához válassza a elemet.
5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az Menj!
lehetőséget.
Kerülőút tétele
Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy
elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos,
ha útépítési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz
útviszonyokkal találkozik.
1 Válassza ki a térképen az > Útvonal módosítása
lehetőséget.
TIPP: ha az Útvonal módosítása eszköz nem található meg a
térképeszközök menüben, lehetősége van hozzáadni
(Térképeszközök engedélyezése, 11. oldal).
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális
útvonalat, akkor válassza a Kerülőút távolság alapján
lehetőséget.
• Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon,
akkor válassza a Kerülőút út alapján lehetőséget.
• Új útvonal kereséséhez válassza a Kerülőút lehetőséget.
Az útvonal-tervezési mód módosítása
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a
Rövidebb idő lehetőséget.
• Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak
figyelembe vétele nélkül) válassza a Légvonalban
lehetőséget.
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás
5
tovább tart, akkor válassza a Kisebb távolság
lehetőséget.
Útvonal leállítása
A térképen válassza ki a
> Leállítás lehetőséget.
Javasolt útvonalak használata
A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet,
és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót
(Készülék- és adatvédelmi beállítások, 24. oldal).
A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási
előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti
célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat,
hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi
adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.
A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza
a navigációs sávot.
Forgalmi akadályok, díjak és területek
elkerülése
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon
Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia
kell a közlekedési adatokat (Közlekedési adatok fogadása
Smartphone Link segítségével, 16. oldal).
Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat,
hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha
kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban
(Forgalombeállítások, 23. oldal), manuálisan tekintheti meg és
kerülheti el a forgalmi akadályokat.
1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a >
Közlekedés lehetőséget.
2 Válassza a Lehetséges útvonalak lehetőséget, ha elérhető.
3 Válassza az Menj! lehetőséget.
Fizetős utak elkerülése
A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat,
pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A
készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős
területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken
található térképadatoktól függően változik.
• Válassza a Fizető utak lehetőséget.
• Válassza a Díjak > Fizető utak lehetőséget.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó
rákérdezéshez válassza a Mindig kérdezzen rá
lehetőséget.
• Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az Elkerülendő
lehetőséget.
• Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az
Engedélyezés lehetőséget.
4 Válassza a Eltárol lehetőséget.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó
rákérdezéshez válassza a Mindig kérdezzen rá
lehetőséget.
• Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az Elkerülendő
lehetőséget.
• Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az
Engedélyezés lehetőséget.
4 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Útjellemzők elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Elkerülések elemet.
2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd
válassza a/az Eltárol.
Környezetvédelmi zónák elkerülése
A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken
környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a
járművére.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Környezetvédelmi
zónák lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha szeretné, hogy a készülék minden alkalommal
rákérdezzen, ha környezetvédelmi területen tervez
útvonalat, válassza a Mindig kérdezzen rá lehetőséget.
• Ha mindig szeretné elkerülni a környezetvédelmi
területeket, válassza az Elkerülendő lehetőséget.
• Ha mindig engedélyezni kívánja a környezetvédelmi
területeket, válassza az Engedélyezés lehetőséget.
3 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Egyéni elkerülések
Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és
útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat,
elkerüli ezeket a területeket és utakat, hacsak nincs másik
rendelkezésre álló észszerű út.
Út elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
2
3
4
5
Terület elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
2
3
4
5
Útdíjmatricák elkerülése
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
A készüléken levő térképadatok részletes információkat
tartalmazhatnak az útdíjmatricákkal kapcsolatban néhány
ország vonatkozásában. Az útdíjmatricákat minden ország
esetében elkerülheti vagy engedélyezheti.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj matrica
lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő országot.
6
lehetőséget.
Válassza az Kerülendő út hozzáadása lehetőséget.
Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
Válassza a Kész lehetőséget.
6
lehetőséget.
Szükség szerint válassza az Elkerülés hozzáadása
lehetőséget.
Válassza az Kerülendő terület hozzáadása lehetőséget.
Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
Válassza a Kész lehetőséget.
Egyéni elkerülés letiltása
Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
3 Válassza a > Kikapcsol lehetőséget.
Navigálás az úti célhoz
Egyéni elkerülések törlése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
Válasszon
ki egy lehetőséget:
2
• Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a ikont.
• Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az
elkerülést, majd válassza a
> Törlés lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Szükség esetén válassza a Szűrés: kényelmi szolg./
márkák lehetőséget, válasszon egy vagy több kényelmi
lehetőséget, majd válassza a Eltárol elemet.
MEGJEGYZÉS: ez az opció csak kamionos pihenők
esetében áll rendelkezésre.
4 Válasszon úti célt.
Navigálás légvonalban
Hely keresése a keresősáv használatával
Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
2 Válassza a Tervezési mód > Légvonalban > Eltárol
lehetőséget.
A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes
vonalként tervezi.
A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg
kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válassza ki a Keresés megadása lehetőséget a
keresősávban,
3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy
kategórianevet (például: „mozik”).
• Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a
teljes nevét vagy annak egy részét.
• Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot
és utcanevet.
• Egy másik városban található cím megkereséséhez adja
meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
• Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
• Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és
hosszúsági koordinátákat.
5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki
a megfelelő kifejezést.
• Megadott szövegrész alapján történő kereséshez
válassza ki a lehetőséget.
6 Válasszon ki egy helyet.
Helyek keresése és mentése
A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például
éttermeket, szállodákat, illetve részletes útinfót. A Hova? menü
számos böngészési, keresési és adatmentési mód
biztosításával segít megtalálni az úti célt.
• Adjon meg keresési kulcsszavakat az összes helyadat gyors
kikereséséhez (Hely keresése a keresősáv használatával,
7. oldal).
• Böngésszen vagy keressen előre betöltött érdekes helyeket
kategóriánként (Érdekes helyek, 7. oldal).
• Keressen kamionos pihenőket és kamionszervizeket, többek
között részletes TruckDown könyvtáradatokat, ahol elérhető.
• Keressen és tekintsen meg Foursquare érdekes helyeket
(Foursquare érdekes helyek keresése, 9. oldal).
• Használjon keresési eszközöket az adott helyek, pl. címek,
útkereszteződések és földrajzi koordináták kikereséséhez
(Keresési eszközök, 9. oldal).
• Keressen egy másik város vagy terület közelében (Keresési
terület módosítása, 8. oldal).
• Mentse kedvenc helyeit, hogy a jövőben gyorsan megtalálja
őket (Helyek mentése, 10. oldal).
• Térjen vissza a legutóbbi keresési eredményekhez (Legutóbb
talált helyek megkeresése, 10. oldal).
®
®
Érdekes helyek
Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy
érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint
rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti
célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és
szórakozóhelyeket.
Teherszállítási érdekes helyek keresése
A készülékére töltött részletes térképek tartalmazzák a
teherszállítás szempontjából érdekes helyeket, mint például
kamionparkoló, pihenőhely és súlymérő állomás.
Válassza a Hova? > Kategóriák > Teherszállítás
lehetőséget.
TruckDown Érdekes helyek keresése
A TruckDown mappa járművekhez kapcsolódó szolgáltatásokat
tartalmaz, például szerviz, gumiabroncs-értékesítés stb.
A TruckDown mappa nem minden területen elérhető.
1 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza a Truck Locations lehetőséget a kamionokkal
kompatibilis érdekes helyek kereséséhez.
• Válassza a Truck Services lehetőséget a kamion
szervizelésére alkalmas helyek kereséséhez.
Helyek keresése és mentése
Hely keresése kategória szerint
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a Kategóriák
lehetőséget.
3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
4 Válassza ki az egyik helyet.
Kategórián belüli keresés
Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott
kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb
kiválasztott négy hellyel.
1 Válassza ki a Hova? > Kategóriák lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon
ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó,
legutóbb talált helyeket mutatja.
• Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti
célt.
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden
területen vagy minden terméktípusnál érhető el.
Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy
nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott
boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.
7
1 Válassza a Hova? > Keresés megadása lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helyszín kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy
címét, válassza a elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
• Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely
nevét, válassza a elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.
3 Válasszon ki egy helyet.
A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek,
autókölcsönzők vagy terminálok.
4 Válasszon kategóriát.
5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az Menj!
lehetőséget.
A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez
legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbejárathoz. Ha
megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt
parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen
belüli helyét.
Helyszín felfedezése
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden
területen vagy minden terméktípusnál érhető el.
Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek
listáját.
1 Válasszon ki egy helyszínt.
2 Válassza ki a > A helyszín felfedezése lehetőséget.
Helykeresési eredmények
Alapértelmezésként a helykeresési eredmények közelség
szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Lejjebb görgetve
további találatokat láthat.
À
A térképet elhúzva további keresési eredményeket tekinthet
meg.
Á
További keresési eredmények. Kiválasztással másik helyet
tekinthet meg.
Â
A kiválasztott hely összegzése. Válassza ki a helyszínre
vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
à Menj!
Ä
Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció
indításához.
Válassza ki a keresési eredmények listába rendezett megjelenítéséhez.
Keresési terület módosítása
Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója
közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van
arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban,
vagy az aktív útvonal mentén keressen.
1 Válassza a Hova? ikont.
2 Válassza a elemet.
3 Válasszon beállítást.
Parkoló
À
Á
A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
Válassza ki a helyszínre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
dēzl készüléke részletes parkolóadatokat tartalmaz, amelyek
segítségével a parkolás lehetőségének esélyei, a parkoló
típusa, a parkolás költsége vagy az elfogadott fizetési módok
alapján kereshet közeli parkolóhelyet.
Egyes helyeken a parkolóadatok akkor érhetők el, ha dēzl
készüléke csatlakozik a Smartphone Link alkalmazáshoz
(Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link,
13. oldal). Amíg készüléke élő parkolóadatokat fogad, valós
idejű parkolóadatokat tekinthet meg.
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen
és minden parkolóhoz érhetőek el.A Garmin nem vállal
felelősséget a parkolóadatok pontosságáért és időszerűségéért.
Â
Válassza ki az adott helyhez közeli parkolóhelyek megkereséséhez.
Kamionparkolók keresése
1 Válassza ki a Hova? > Truck Locations > Parkolók
Ã
Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak
megtekintéséhez.
2 Szükség esetén válassza ki a Csak nagy kapacitású
Ä Menj!
Å
Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció
indításához.
Válassza ki a keresési eredmények térképes megjelenítéséhez.
Helykeresési eredmények a térképen
Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista
nézet helyett.
Válasszon a helykeresési találatok közül: . A legközelebbi
hely a térkép közepén jelenik meg, a kiválasztott hely alapvető
információi pedig a térkép alsó részén láthatók.
8
lehetőséget.
lehetőséget a helyszínek parkolási kapacitás alapján történő
szűréséhez.
3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
4 Válassza az Menj! lehetőséget.
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Parkolók lehetőséget.
2 A Parkolás szűrése lehetőséget választva megadhat egy
vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód
szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden
helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
4 Válassza az Menj! lehetőséget.
Helyek keresése és mentése
Parkoló keresése megadott hely közelében
MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor érhető el, ha az autó
járműprofilt használja.
1 Egy hely keresése.
2 Válasszon egy helyet a keresési találatok közül.
3 Válassza a ikont.
Megjelennek a kiválasztott hely közelében elérhető parkolók.
4 A Parkolás szűrése lehetőséget választva megadhat egy
vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód
szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden
helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
5 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
6 Válassza az Menj! lehetőséget.
Parkolási színek és parkolási szimbólumok
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Koordináták lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza a ikont, és változtassa meg a
koordináták formátumát vagy a dátumot.
3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
4 Válassza a Térképen megnéz lehetőséget.
Foursquare
Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre
betöltött Foursquare érdekes helyeket tartalmaz, amelyeket a
Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.
További funkciókhoz csatlakozhat Foursquare fiókjához a
kompatibilis okostelefonján található Smartphone Link
segítségével. Ha a Smartphone Link segítségével csatlakozik
Foursquare fiókjához, megtekintheti a Foursquare részletes
helyadatokat, bejelentkezhet egy helyre, és érdekes helyeket
kereshet az online Foursquare adatbázisban.
A részletes parkolási adatokkal rendelkező parkolóhelyek
színkódolva jelzik annak valószínűségét, hogy szabad
parkolóhelyet talál. A szimbólumok jelzik a parkolóhely típusát
(utcai vagy elkülönített), a viszonylagos árakat, valamint a
fizetés módját.
A színek és szimbólumok magyarázatát megtekintheti
készülékén.
A parkolási keresés eredményeinek megtekintéséhez
válassza az ikont.
Csatlakozás Foursquare fiókjához
1 Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link
Keresési eszközök
Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes
helyeket keresni. Ha a Smartphone Link segítségével
csatlakozik Foursquare fiókjához, a keresés a legfrissebb
találatokat biztosítja az online Foursquare adatbázisból,
valamint testre szabott találatokat Foursquare felhasználói
fiókjából.
Válassza a Hova? > Kategóriák > Foursquare®
lehetőséget.
A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a
képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.
Cím keresése
MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött
térképadatoktól függ.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza a Keres. a közelben: lehetőséget
a keresési terület megváltoztatásához (Keresési terület
módosítása, 8. oldal).
3 Válassza ki a Cím lehetőséget.
4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg a címre vonatkozó adatokat.
5 Válassza ki a címet.
Útkereszteződés keresése
Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út
között.
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Útkereszteződések
lehetőséget.
2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg az utcára vonatkozó adatokat.
3 Válassza ki az útkereszteződést.
Város keresése
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Települések lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válasszon ki egy várost a közeli városok listájából.
• Ha másik hely közelében szeretne keresést végezni,
válassza a Keres. a közelben: (Keresési terület
módosítása, 8. oldal).
• Ha városnévre szeretne rákeresni, válassza a Keresés
megadása lehetőséget, adjon meg egy városnevet, majd
válassza a lehetőséget.
Hely keresése koordináták használatával
Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok
koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.
Helyek keresése és mentése
alkalmazáshoz (Párosítás telefonhoz és csatlakozás
Smartphone Link, 13. oldal).
2 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást okostelefonján.
3 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazás beállításait, és
válassza a Foursquare® > Login lehetőséget.
4 Adja meg Foursquare bejelentkezési adatait.
Foursquare érdekes helyek keresése
Foursquare részletes helyadatok megtekintése
Ahhoz, hogy meg tudja tekinteni a Foursquare részletes
helyadatokat, csatlakoztatnia kell egy kompatibilis okostelefont,
amelyen fut a Smartphone Link alkalmazás, és be kell
jelentkeznie Foursquare fiókjába.
Megtekintheti a részletes Foursquare helyadatokat, pl. a
felhasználói értékeléseket, az éttermi árinformációkat és a
nyitva tartási időt.
1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési
találatok közül.
2 Válassza ki a ikont.
Bejelentkezés ezzel Foursquare
Mielőtt bejelentkezne a Foursquare alkalmazásba, csatlakoznia
kell egy támogatott Smartphone Link alkalmazást támogató
telefonhoz, és be kell jelentkeznie Foursquare fiókjába.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Foursquare® >
Bejelentkezés elemet.
2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
3 Válassz ki a > Bejelentkezés elemet.
TripAdvisor
Készüléke TripAdvisor érdekes helyeket és értékeléseket
tartalmaz.A keresési találatok listája automatikusan megjeleníti
a TripAdvisor értékeléseket, ha azok rendelkezésre állnak az
adott érdekes helyekhez. Kereshet is közeli TripAdvisor érdekes
helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint
rendezheti.
TripAdvisor Érdekes helyek keresése
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > TripAdvisor lehetőséget.
9
2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a kiválasztott TripAdvisor kategória közeli érdekes
pontjainak egy listája.
3 Az Eredmények rendezése lehetőséget választva távolság
vagy népszerűség szerint rendezheti a találatokat (nem
kötelező).
Legutóbb talált helyek megkeresése
A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.
Válassza a Hova? > Legutóbbi lehetőséget.
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése
Válassza a Hova? > Legutóbbi >
lehetőséget.
> Törlés > Igen
Az aktuális hely adatainak megtekintése
A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére
vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha
segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.
A térképen válassza ki a járművet.
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás
keresése
A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat,
rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válassza a Kórházak, Rendőrőrsök, Üzemanyag vagy
Országúti mentés lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem
minden területen érhetők el.
MEGJEGYZÉS: ha a kamionprofil aktív, kamionos pihenők
lehetőség jelenik meg az üzemanyag-fogyasztás helyett.
A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik
meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A kívánt helyre navigáláshoz válassza az Menj!
lehetőséget.
• A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez
válassza a következő ikont: .
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez
Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön
jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válassza ki a > Jelenl. helyre vez. útv. lehetőséget.
3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
4 Válassza a Választ lehetőséget.
Parancsikon hozzáadása
Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon
mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.
A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.
1 Válassza a Hova? > Parancsikon hozzáadása lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő elemet.
Parancsikon eltávolítása
1 Válassza a Hova? > > Parancsikon(ok) eltáv.
lehetőséget.
2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
4 Válassza a Eltárol lehetőséget.
10
Helyek mentése
Hely mentése
1 Keresse meg az adott helyet (Hely keresése kategória
szerint, 7. oldal).
A
2 keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
3 Válassza a > Eltárol lehetőséget.
4 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Az aktuális hely mentése
1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
2 Válassza a/az Eltárol lehetőséget.
3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/az Kész lehetőséget.
4 Válassza a/az OK lehetőséget.
Mentett hely szerkesztése
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza a ikont.
5 Válassza a > Szerkeszt lehetőséget.
6 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza ki a Név lehetőséget.
• Válassza a Telefonszám lehetőséget.
• Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez
válassza ki a Kategóriák lehetőséget.
• Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt
szimbólum módosításához válassza ki a
Térképszimbólum módosítása lehetőséget.
Szerkessze
az adatokat.
7
8 Válassza a Kész lehetőséget.
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez
Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.
MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a
mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válasszon ki egy helyet.
3 Válassza a ikont.
4 Válassza a > Szerkeszt > Kategóriák elemet.
5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel
elválasztva.
6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
7 Válassza a Kész lehetőséget.
Mentett hely törlése
MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válassza a > M. helyek törlése lehetőséget.
3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet,
majd válassza a Törlés lehetőséget.
A térkép használata
A térképpel navigálhat az útvonalon (Az útvonal a térképen,
4. oldal), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen
aktív útvonal.
1 Válassza a Térkép lehetőséget.
2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő
pásztázáshoz.
A térkép használata
• Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a vagy
lehetőségek közül.
• Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a
lehetőséget.
• A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti
szűréséhez válassza a lehetőséget.
• Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és
válassza az Menj! (Útvonal indítása a térkép
használatával, 4. oldal).
Térképeszközök
A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az
információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése
során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek
meg a térkép szélén.
Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.
Útvonal módosítása: lehetővé teszi kerülőút kiválasztását vagy
az útvonal egyes pontjainak kihagyását.
Következik: megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy
az aktuális út mentén (Következik, 11. oldal).
Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén
(Kanyarok és irányok megtekintése, 4. oldal).
Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útadatokat, így
például a sebességet vagy a távolságot (A térkép
útadatainak megjelenítése, 12. oldal).
Hangerő: módosítja a fő hangerőt.
Fényerő: módosítja a képernyő fényerejét.
Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait,
illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető
opciókat (Hívás közbeni opciók, 15. oldal).
Kiküldés és ny. követés: lehetővé teszi a Kiküldés és ny.
követés megosztás (Kiküldés és ny. követés, 18. oldal).
Közlekedés: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal
mentén vagy az adott környéken (Soron következő forgalmi
események megjelenítése, 12. oldal).
Időjárás: megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott
környéken.
photoLive: megjeleníti a valós idejű forgalmi kamerákat a
photoLive előfizetés alapján (photoLive forgalmi kamerák,
22. oldal).
Kamera jelent.: a segítségével jelzőlámpába telepített vagy
sebességmérő kamerát jelenthet. Ez az eszköz csak akkor
elérhető, ha van a készülékén vannak jelzőlámpába telepített
és sebességmérő kamera adatok, és aktív a kapcsolat az
Smartphone Link alkalmazással (Párosítás telefonhoz és
csatlakozás Smartphone Link, 13. oldal).
Magasság: megjeleníti az út további részére érvényes
magasságváltozásokat.
Pihenőtervező: megjeleníti a pihenőemlékeztetőket és a
javasolt megállókat.
Térképeszköz megtekintése
1 A térképen érintse meg a ikont.
2 Válasszon ki egy térképeszközt.
2 A hozzáadáshoz jelölje be a hozzáadni kívánt eszköz melletti
jelölőnégyzetet.
3 Válassza a Eltárol parancsot.
Következik
A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén
található helyekről ad információt. Megtekintheti a közelgő
érdekes helyeket – éttermeket, benzinkutakat, pihenőket stb.
Autópályán haladva a közelgő kijáratoknál és városoknál
elérhető szolgáltatásokról is szerezhet információt, hasonlóan,
mint az út mentén kihelyezett táblákról.
A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet
megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.
Közelgő helyek megtekintése
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az egyes kategóriák között a gombbal lehet váltani.
• A közelgő autópálya-kijáratoknál vagy városoknál elérhető
szolgáltatások információinak megtekintéséhez válassza a
lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ez az opció csak akkor érhető el,
autópályán halad, illetve ha az útvonal autópályát is
tartalmaz.
3 Válasszon ki egy elemet az adott kategóriába, kijárathoz
vagy városhoz tartozó helyek listájának megtekintéséhez.
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása
Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek
meg a Következik eszközben.
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válassza ki a ikont.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához
válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategórianév
mellé.
• A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
• Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a
kategóriát, majd válassza ki az Egyéni keresés elemet,
és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
5 Válassza a Kész lehetőséget.
Figyelmeztető és riasztási szimbólumok
FIGYELMEZTETÉS!
A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek
a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek
véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető
ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a
készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a
hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések
meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat
és a vezetési feltételeket.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a
lehetőséget.
A figyelmeztető és riasztási szimbólumok a térképen vagy az
útvonalirányokon jelenhetnek meg, és potenciális veszélyekről,
útviszonyokról és a következő súlymérő állomásokról
tájékoztatnak.
Térképeszközök engedélyezése
Korlátozási figyelmeztetések
Alapértelmezés szerint csak a legelterjedtebb térképeszközök
vannak engedélyezve a térképeszközök menüben. Lehetőség
van azonban további eszközök hozzáadására is a menühöz, így
az akár 12 eszközt is tartalmazhat.
1 A térképen érintse meg a > ikont.
A térkép használata
Magasság
Súly
Tengelyterhelés
11
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
Hossz
Szélesség
Kamionok nem használhatják
Pótkocsival nem használható
Veszélyes anyagokkal nem használható
Gyúlékony anyaggal nem használható
Vízszennyező anyaggal nem használható
Balra kanyarodás tilos
Jobbra kanyarodás tilos
Soron következő forgalmi események
megjelenítése
Keskeny út
Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi
eseményeket.
1 Miközben az útvonalon navigál, válassza a > Közlekedés
lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán
található panelon jelenik meg.
2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni
kívánja.
Éles kanya
Forgalom megtekintése a térképen
Meredek lejtő
A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a
közeli utak esetleges közlekedési akadályait.
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Szükség esetén válassza a > Jelmagyarázat lehetőséget
a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.
Megfordulni tilos
Útállapot figyelmeztetések
Felakadás veszélye
Oldalszél
Út fölé nyúló fák
Riasztások
Mérlegház
Kamionok számára nem engedélyezett út
Útadatok
A térkép útadatainak megjelenítése
Mielőtt a térképen útadatokat jelenítene meg, hozzá kell adnia
az eszközt a térképeszközök menüjéhez (Térképeszközök
engedélyezése, 11. oldal).
A térképen válassza az > Fedélzeti adatok lehetőséget.
Útadatmezők testreszabása
Az útadattérkép eszközön megjelenő adatok testreszabásához
hozzá kell adnia az útadat eszközt a térkép eszközök
menüjéhez (Térképeszközök engedélyezése, 11. oldal).
1 A térképen válassza az > Fedélzeti adatok lehetőséget.
2 Válasszon egy útadatmezőt.
3 Válasszon beállítást.
Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.
Útadatok oldal megjelenítése
Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és
statisztikákkal szolgál az utazásról.
MEGJEGYZÉS: ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a
készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított
időt.
A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
Az útnapló megjelenítése
A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek
lehetőséget.
2 Jelölje be az Útnapló jelölőnégyzetet.
Útadatok nullázása
1 A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
2 Válassza a > Mező(k) visszaállítása lehetőséget.
12
• Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az Összes
kijelölése lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon
levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
• A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához
válasza az Útadatok nullázása lehetőséget.
• A maximális sebesség nullázásához válassza a Max.
sebesség visszaáll. lehetőséget.
• A kilométer-számláló visszaállításához válassza a „B” út
nullázása lehetőséget.
Közlekedési események keresése
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Válassza a > Események lehetőséget.
3 Válassza ki a lista egyik elemét.
4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével
tekintse meg a további közlekedési eseményeket.
A térkép testreszabása
A térképrétegek testre szabása
Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes
helyek és az útviszonyok ikonjait.
1 Válassza a/az Beállítások > Térkép és jármű >
Térképrétegek lehetőséget.
2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és
válassza a/az Eltárol lehetőséget.
Térkép-adatmezők módosítása
1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.
A térkép perspektívájának módosítása
1 Válassza a/az Beállítások > Térkép és jármű >
Térképnézet elemet.
Válasszon
ki egy lehetőséget:
2
• Válassza a/az Menetirányba lehetőséget az autóstérkép
2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási
irány fent legyen látható.
• Válassza ki a/az Észak felé lehetőséget a térkép
megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal
felfelé.
• Válassza a/az 3D lehetőséget a térkép három
dimenzióban történő megjelenítéséhez.
3 Válassza a/az Eltárol lehetőséget.
A térkép használata
Élő szolgáltatások, forgalom és
okostelefonos funkciók
Ha a legtöbbet szeretné kihozni dēzl készülékéből, párosítsa
okostelefonjával és csatlakoztassa a Smartphone Link
alkalmazáshoz. A Smartphone Link lehetővé teszi élő adatok
fogadását, ilyenek többek között az élő forgalmi adatok, a
parkolási információk, valamint a jelzőlámpába épített és a
sebességmérő kamerák helyzete. Emellett lehetővé teszi a
csatlakoztatott funkciók, például a Kiküldés és ny. követés
utazásmegosztás és üzenetküldés használatát.
Élő forgalmi adatok: valós idejű forgalmi adatokat fogadhat
készülékén, például baleseti információkat és
fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat
(Forgalom, 16. oldal).
Élő parkolóadatok: élő parkolási trendeket fogadhat
készülékén, ha azok elérhetők (Parkoló, 8. oldal).
Garmin Élő szolgáltatások: ingyenes és fizetős élő adatok,
például jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerákra
vagy forgalmi kamerákra vonatkozó adatok fogadását teszi
lehetővé készülékén (Garmin Élő szolgáltatások, 13. oldal).
Időjárási információk: valós idejű időjárási adatokat és
értesítéseket fogadhat készülékén (Az időjárás-előrejelzés
megtekintése, 21. oldal).
Kiküldés és ny. követés: lehetővé teszi a kiküldések
fogadását, illetve az útvonal diszpécserrel és kijelölt
ismerősökkel való megosztását, mindezt valós időben
(Kiküldés és ny. követés, 18. oldal).
Intelligens értesítések: a telefon értesítései és üzenetei
megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelv és
üzenettípus esetében elérhető.
Kihangosított telefonhívás: a készülék segítségével hívásokat
indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított
telefonhangszóróként is használhatja. Amennyiben a
kiválasztott nyelv támogatja a hangvezérlés funkciót, úgy
hívásait hangvezérlésekkel is indíthatja és fogadhatja.
Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról
helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.
Foursquare bejelentkezés: lehetővé teszi a bejelentkezést
Foursquare helyszíneken navigációs készülékének
segítségével (Bejelentkezés ezzel Foursquare, 9. oldal).
Párosítás telefonhoz és csatlakozás
Smartphone Link
Egyes kapcsolatot igénylő funkciókhoz, például az élő forgalmi
és parkolási adatok fogadásához és a kihangosított híváshoz
párosítania kell dēzl készülékét és telefonját, majd csatlakoznia
kell a Smartphone Link alkalmazáshoz.
Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak
kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak
kapcsolódni.
1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja
alkalmazásboltjából.
2 Helyezze el a dēzl készüléket és a telefonját egymáshoz
képest maximum 3 méteres (10 láb) távolságon belül.
3 dēzl készülékén lépjen a Beállítások > Vezeték nélküli
hálózatok menübe, majd jelölje be a Bluetooth
jelölőnégyzetet.
4 Válassza az Eszközök keresése lehetőséget.
5 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
technológiát, és állítsa a telefont felfedezhető módba.
További tudnivalókért tekintse át a telefonhoz tartozó
felhasználói kézikönyvet.
6 A dēzl készüléken válassza az OK lehetőséget.
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók
A dēzl készülék megkezdi a szomszédos Bluetooth eszközök
keresését és megjeleníti a Bluetooth eszközök listáját.
Eltarthat egy percig, míg telefonja megjelenik a listában.
7 Válassza ki a telefont a listából, majd válassza az OK
lehetőséget.
8 Erősítse meg telefonján a párosítási felkérést.
9 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
Amennyiben egy Apple készülékkel végez párosítást, egy
biztonsági kód fog megjelenni a dēzl képernyőjén.
10 Ha szükséges, adja meg a biztonsági kódot a telefonján 30
másodpercen belül.
®
Bluetooth funkció állapotjelző ikonok
Az állapotjelző ikonok a Bluetooth beállításoknál, az aktuális
párosított telefon mellett jelennek meg.
Válassza a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok
lehetőséget.
• Egy szürke ikon jelzi, ha a funkció az adott telefonnál tiltott
vagy szétkapcsolt.
• Egy színes ikon jelzi, ha a funkció az adott telefonnál
kapcsolódik és aktív.
Kihangosított hívás
Intelligens értesítések
Smartphone Link funkciók és szolgáltatások
Garmin Élő szolgáltatások
A Garmin Live Services használata előtt készülékét
csatlakoztatnia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz
(Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link,
13. oldal).
A Garmin Live Services ingyenes és előfizetéses
szolgáltatásokat nyújt élő adatok fogadásához, ilyenek például a
forgalmi információk, az időjárás, valamint a jelzőlámpába
épített és sebességmérő kamerák.
Egyes szolgáltatások, mint például az időjárás, külön
alkalmazásként érhetők el a készüléken. Más szolgáltatások,
mint például a forgalmi adatok, a készülék meglévő navigációs
funkcióit egészítik ki. A Garmin Élő szolgáltatást igénylő
funkcióknál megjelenik a Smartphone Link szimbólum, és ezek
a funkciók csak Smartphone Link-csatlakozás esetén láthatók.
Előfizetés a Garmin Élő szolgáltatásokra
Egyes dēzl Live Services funkciók előfizetést igényelnek. A
Smartphone Link alkalmazásban élettartamra szóló előfizetést
vásárolhat. Az előfizetés az okostelefonján használt
alkalmazásbolt-fiókhoz kötődik.
1 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást.
2 Válassza a My Account lehetőséget.
Megjelenik az elérhető szolgáltatások és előfizetési árak
listája.
3 Válasszon egy szolgáltatást.
4 Válassza ki az árat.
5 Válassza az Subscribe lehetőséget.
6 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze
be a vásárlás.
Hely küldése okostelefonjáról a készülékre
A Smartphone Link alkalmazás segítségével okostelefonján
helyekre kereshet, amelyeket továbbíthat dēzl készülékére.
1 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást.
13
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha egy közeli helyet keres, válassza a Find Nearby
Places lehetőséget, majd adja meg a hely címének vagy
nevének egy részét vagy egészét.
• Ha egy közeli Foursquare érdekes helyet keres, válassza
a Foursquare lehetőséget, majd válasszon egy érdekes
helyet a listáról.
• Ha térképről szeretne helyet választani, lépjen a Pick
Location menübe, majd a térképen koppintson a kívánt
helyre.
• Ha címet szeretne választani névjegyzékéből, lépjen a
Search Contacts menübe, majd válassza ki a kívánt
névjegyet.
A kiválasztott hely megjelenik a térképen.
Válassza
a Send lehetőséget.
3
A Smartphone Link alkalmazás továbbítja a helyet dēzl
készülékére.
4 A dēzl készüléken válasszon egy lehetőséget:
• Az Menj! lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott
helyre mutató navigációt.
• Ha meg szeretné tekinteni a hely részleteit, vagy
kedvencei közé szeretné mentetni a helyet, válassza az
ikont.
• Ha el szeretné fogadni a helyet, de nem szeretne
navigációt indítani, válassza az OK elemet.
A hely megjelenik dēzl készüléke legutóbbi helytalálatai között.
Intelligens értesítések
Míg készüléke a Smartphone Link alkalmazáshoz kapcsolódik,
okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a
bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a
dēzl készülék segítségével.
MEGJEGYZÉS: miután a navigációs készülék kapcsolódott a
Smartphone Link alkalmazáshoz, lehetséges, hogy néhány
percet várnia kell, hogy az értesítések megérkezzenek. Ha az
intelligens értesítések kapcsolódnak és aktívak, a színes
ikonja feltűnik a Bluetooth beállításoknál (Bluetooth funkció
állapotjelző ikonok, 13. oldal).
Értesítések érkeztetése
FIGYELMEZTETÉS!
Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre
vezetés közben.
Ahhoz, hogy dēzl készüléke értesítéseket kaphasson,
csatlakoznia kell az okostelefonjához és a Smartphone Link
alkalmazáshoz.
Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb
oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék
mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket,
először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a
vezető.
MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az értesítések a
térképeszközöknél jelennek meg.
• Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az OK
lehetőséget.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív
marad a telefonján.
• Az értesítés megtekintéséhez válassza a Megnéz
lehetőséget.
• Az értesítés meghallgatásához válassza a Megnéz >
Lejátszás lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
14
• További műveletek végrehajtásához, mint például az
értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a
Megnéz lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos
értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést
létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.
Értesítések érkeztetése térképnézet közben
FIGYELMEZTETÉS!
Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre
vezetés közben.
Ahhoz, hogy dēzl készüléke értesítéseket kaphasson,
csatlakoznia kell az okostelefonjához és a Smartphone Link
alkalmazáshoz.
Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a
térképeszközöknél jelennek meg. Ha a készülék mozgásban
van, nem tekintheti meg az értesítéseket.
• Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza a
elemet, vagy várja meg, hogy az értesítés lejárjon.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív
marad a telefonján.
• Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés
szövegét.
• Az értesítés meghallgatásához válassza az Üzenet
lejátszása lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
• Ha az értesítés meghallgatására hangvezérléssel kíván
utasítást adni, mondja ki azt, hogy Üzenet lejátszása.
MEGJEGYZÉS: ez az opció csak akkor érhető el,
amennyiben a kiválasztott nyelv támogatja a hangvezérlés
funkciót, és a ikon megjelenik a térképeszközöknél.
Az értesítések listájának megtekintése
Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.
1 Válassza az Alkalmazások > Intelligens értesítések
lehetőséget.
Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket
fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke
szín jelöli.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés
leírását.
• Az értesítés meghallgatásához válassza a ikont.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
Kihangosított hívás
MEGJEGYZÉS: jóllehet a telefonok többségét támogatja a
készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával is
együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden
funkció érhető el a telefonján.
A készülék a vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével
képes kapcsolódni a felhasználó mobiltelefonjára, így
kihangosítóként is használható. Miközben a készülék
csatlakoztatva van, kezdeményezhet vagy fogadhat
telefonbeszélgetéseket.
Hívás kezdeményezése
Szám tárcsázása
1 Válassza a következőket: Alkalmazások > Telefon > Hív.
2 Adja meg a telefonszámot.
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók
3 Válassza ki a Hív lehetőséget.
Névjegy hívása a telefonkönyvből
A telefonkönyv áttöltődik a telefonról a készülékre, valahányszor
a telefon kapcsolódik a készülékhez. A telefonkönyv néhány
perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a
funkciót.
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > Telefonkönyv
lehetőséget.
2 Jelöljön ki egy névjegyet.
3 Válassza ki a Hívás lehetőséget.
Hely hívása
1 Válassza ki: Alkalmazások > Telefon > Kategóriák
keresése.
2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
3 Válassza ki a Hívás lehetőséget.
Hívás fogadása
Hívás fogadásakor válassza ki a Elgogadom vagy Elvet
elemet.
A híváslista használata
A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre,
valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista
néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem
támogatják ezt a funkciót.
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > Híváslista
lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
Válasszon
ki egy hívást.
3
Hívás közbeni opciók
Hívás közben lehetőség van hívás közbeni opciók elérésére a
térképről.
• Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a
lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha ki szeretné
kapcsolni a készüléket, de hívásban szeretne maradni, vagy
ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
• A tárcsázó használatához válassza a lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket,
például hangpostát használhat.
• A mikrofon elnémításához válassza a lehetőséget.
• A hívás befejezéséhez válassza a lehetőséget.
Otthoni telefonszám elmentése
TIPP: miután kiválasztott egy otthoni számot, azt az elmentett
helyek listáján az „Otthon” szerkesztésével teheti meg (Mentett
hely szerkesztése, 10. oldal).
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > > Otth. tel.szám
beállítása lehetőséget.
2 Adja meg a telefonszámát.
3 Válassza a Kész lehetőséget.
Hazatelefonálás
Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a
kiindulási helyéhez.
Válassza ki az Alkalmazások > Telefon > Hazatelefonálás
elemet.
Bluetooth funkciók beállításai Apple
készüléken
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Apple
készülékkel
Mielőtt csatlakozna a Smartphone Link alkalmazáshoz, dēzl
készülékét párosítani kell a telefonjához.
Amennyiben a párosítási folyamat során nem csatlakozott a
Smartphone Link alkalmazáshoz, ezt még megteheti a további
Bluetooth funkciók eléréséhez. A Smartphone Link alkalmazás
Bluetooth Smart technológia segítségével kommunikál
telefonjával. Ha első alkalommal csatlakozik Apple készüléken a
Smartphone Link alkalmazáshoz, meg kell adnia egy Bluetooth
Smart biztonsági kódot.
1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja
alkalmazásboltjából.
2 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
Megjelenik egy biztonsági kód a dēzl eszköz képernyőjén.
3 Adja meg telefonján a kódot.
Kihangosított hívások letiltása Apple készüléken
A kihangosított hívásokat letilthatja, miközben továbbra is
kapcsolódik telefonjához Smartphone Link adatainak és
értesítéseinek eléréséhez.
1 Válassza a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok
lehetőséget.
2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amelyet a
kihangosított hívásokhoz használ.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az
adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat.Egy
színes ikon jelenik meg amellett a név mellet, amellyel a
készülék a kihangosított hívásokhoz kapcsolódik.
3 Szüntesse meg a Telefonhívások jelölőnégyzet kijelölését.
A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések
letiltása Apple készüléken
A Smartphone Link adatokat és intelligens értesítéseket
letilthatja, miközben továbbra is kapcsolódik telefonjához a
kihangosított hívások eléréséhez.
1 Lépjen a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok menübe.
2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amely a Smartphone
Link adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az
adatforgalomhoz két különböző név alatt
kapcsolódhat.Színes és ikonok jelennek meg amellett a
név mellet, amellyel a készülék az adatokhoz és
értesítésekhez kapcsolódik.
3 Szüntesse meg az Szolgáltatások okostelefonra
jelölőnégyzet kijelölését.
Értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése Apple
készüléken
A kategóriák megjelenítésével vagy elrejtésével szűrheti a
készüléken látható értesítéseket.
1 Válassza a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok
lehetőséget.
2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amely a Smartphone
Link adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az
adatforgalomhoz két különböző név alatt
kapcsolódhat.Színes és ikonok jelennek meg amellett a
név mellet, amellyel a készülék az adatokhoz és
értesítésekhez kapcsolódik.
3 Válassza az Intelligens értesítések lehetőséget.
4 A megjelenítéshez jelölje be az adott értesítés melletti
jelölőnégyzetet.
Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden
kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos
funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók
15
Bluetooth funkciók beállítása Android™
okostelefonon
Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden
kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos
funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz
Android okostelefonnal
Mielőtt csatlakozna a Smartphone Link alkalmazáshoz, dēzl
készülékét párosítani kell a telefonjához.
Amennyiben a párosítási folyamat során nem csatlakozott a
Smartphone Link alkalmazáshoz, ezt még megteheti a további
Bluetooth funkciók eléréséhez.
1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja
alkalmazásboltjából.
2 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
Bluetooth funkciók letiltása Android okostelefonon
Bizonyos Bluetooth funkciókat letilthat, miközben más funkciók
miatt továbbra is kapcsolódik telefonjához.
1 Válassza a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok
lehetőséget.
2 Válassza ki a telefon nevét.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A kihangosított hívások letiltásához szüntesse meg a
Telefonhívások jelölőnégyzet kijelölését.
• A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések
letiltásához szüntesse meg a Smartphone Link
jelölőnégyzet kijelölését.
• A speciális alkalmazások értesítéseit a Smartphone Link
alkalmazás beállításainál tilthatja le.
Értesítések megjelenítése vagy elrejtése Android
okostelefonon
A Smartphone Link alkalmazással kiválaszthatja a dēzl
készülékén megjeleníteni kívánt értesítéseket.
1 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
2 Válassza ki a ikont.
3 Ellenőrizze, hogy az Intelligens értesítések jelölőnégyzet be
van-e jelölve.
4 Az Értesítések részben válassza a Beállítások lehetőséget.
Az értesítési kategóriák és alkalmazások listája megjelenik.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az adott értesítés engedélyezéséhez vagy letiltásához
használja a kategória vagy az alkalmazás mellett található
választógombot.
• Ha egy alkalmazást szeretne a listához adni, nyomja meg
a gombot.
2 A telefon kiválasztását követően válassza ki az Eszköz
párosításának megszüntetése lehetőséget.
Forgalom
ÉRTESÍTÉS
A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok
pontosságáért és időszerűségéért.
Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az
aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke
elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új
útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális
útvonalon (Forgalombeállítások, 23. oldal). A forgalmi térképen
áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.
A további forgalmi információk nyújtásához készülékének
forgalmi adatokat kell fogadnia.
• Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogad a Smartphone
Link alkalmazástól (Közlekedési adatok fogadása
Smartphone Link segítségével, 16. oldal).
• Minden termékmodell fogadhat forgalmi adatokat a vezeték
nélküli forgalmi vevőkábel kiegészítővel (Közlekedési adatok
fogadása közlekedésiadat-vevővel, 16. oldal). A
készülékéhez kompatibilis forgalmi vevőkábel
megvásárlásához látogasson el terméke aloldalára a
garmin.com weboldalon.
A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A
forgalmi adatok lefedettségéről a www.garmin.com/traffic
weboldalon találhat információkat.
Közlekedési adatok fogadása Smartphone
Link segítségével
Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat a Smartphone
Link alkalmazáson keresztül.
1 Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link
alkalmazáshoz (Párosítás telefonhoz és csatlakozás
Smartphone Link, 13. oldal).
2 Lépjen dēzl készülékén a Beállítások > Közlekedés elemre,
és ellenőrizze, hogy a Közlekedés jelölőnégyzet be van-e
jelölve.
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel
ÉRTESÍTÉS
A fűtött (fémgőzöléssel kezelt) szélvédők csökkenthetik a
közlekedésiadat-vevő teljesítményét.
Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti
lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök
listájáról. A Bluetooth eszköz automatikusan csatlakoztatható
dēzl eszközéhez a jövőben is.
1 Válassza ki a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok
lehetőséget.
2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
3 Törölje a jelölést a párosított eszköz neve melletti négyzetből.
A forgalmi vevőegység vezeték nélküli jeleken keresztül fogadja
a forgalmi adatokat – amennyiben azok elérhetők. Minden
termékmodellhez elérhető kiegészítő tartozékként egy ilyen
vezeték nélküli forgalmi vevőkábel. A készülékéhez kompatibilis
forgalmi vevőkábel megvásárlásához látogasson el terméke
aloldalára a garmin.com weboldalon. A közlekedési adatok nem
minden területen érhetők el.
Csatlakoztassa a készüléket a járműves áramellátáshoz a
forgalmi vevőkábel segítségével (A dēzl eszköz beszerelése
és töltése a járműben, 1. oldal).
Amennyiben a lefedettségi területen belül tartózkodik, akkor
készüléke megjelenítheti a közlekedési adatokat és segíthet
elkerülni a forgalmi akadályokat.
Párosított telefon törlése
Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása
Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben
automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez,
kitörölheti azt.
1 Lépjen a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok menübe.
16
A legtöbb forgalmi vevőhöz regionális forgalmiadat-előfizetés
tartozik. Lehetősége van további régiók előfizetéseinek
hozzáadására. További információkért látogasson el a
garmin.com/traffic weboldalra.
Forgalom
Közlekedési előfizetések megtekintése
Válassza ki a Beállítások > Közlekedés > Előfizetések
lehetőséget.
Közlekedési előfizetés hozzáadása
Más régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési előfizetést
is vásárolhat.
1 Válassza a főmenü Közlekedés elemét.
2 Válassza ki az Előfizetések > elemet.
3 Írja le az FM közlekedésiadat-vevő egység azonosítóját.
4 Előfizetés vásárlásához keresse látogasson el a
www.garmin.com/fmtraffic webhelyre, és adjon meg egy 25
karakterből álló kódot.
Nem használhatja fel újra a közlekedési előfizetés kódját. A
szolgáltatás megújításához minden alkalommal új kódot kell
beszereznie. Ha több FM közlekedési adatvevővel
rendelkezik, mindegyikhez új kódot kell beszereznie.
5 A készüléken válassza ki a Tovább lehetőséget.
6 Adja meg a kódot.
7 Válassza a Kész lehetőséget.
Közlekedés engedélyezése
A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.
1 Válassza a Beállítások > Közlekedés lehetőséget.
2 Törölje a Közlekedés jelölőnégyzet kijelölését.
Forgalom megtekintése a térképen
A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a
közeli utak esetleges közlekedési akadályait.
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Szükség esetén válassza a > Jelmagyarázat lehetőséget
a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.
Közlekedési események keresése
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Válassza a > Események lehetőséget.
3 Válassza ki a lista egyik elemét.
4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével
tekintse meg a további közlekedési eseményeket.
Jármű- és vezetési eszközök
Pihenőtervezés
ÉRTESÍTÉS
A jelen készüléket NEM hagyták jóvá a napló Szövetségi
Áruszállítási Biztonsági Szervezet (FMCSA) rögzítési
követelményeinek helyettesítésére. A sofőröknek minden, a
munkaórákkal kapcsolatos hatályos szövetségi és állami
követelménynek meg kell felelniük. Garmin eLog™ kompatibilis
elektronikus naplóeszközzel (ELD) együtt az eszköz lehetővé
teszi a sofőr számára a szolgálati idő naplózásával és a
pihenőkkel kapcsolatos követelményeknek való megfelelőséget.
További információkért, illetve Garmin eLog készülék
vásárlásához látogasson el a garmin.com/elog weboldalra.
A pihenőtervezés funkció aktiválása esetén a készülék egy
órával a javasolt pihenők, illetve a vezetési órákra vonatkozó
korlátozás elérése előtt figyelmezteti Önt, és az útvonal mentén
található pihenőhelyeket javasol. A funkció használatával
nyomon követheti munkaidejét, így könnyebben megfelelhet a
biztonsági előírásoknak.
MEGJEGYZÉS: a pihenőtervezés funkciói az autó
járműprofiljának használata esetén nem elérhetőek.
Jármű- és vezetési eszközök
Javasolt pihenő beiktatása
Ha elérkezik a pihenő ideje, a készülék figyelmezteti Önt és
megjeleníti az útvonal mentén található javasolt pihenőhelyek
ÉH-it.
Válasszon egy ÉH-t a javasolt pihenőhelyek listájáról.
A készülék hozzáadja a pihenőhelyet az útvonalhoz következő
úti célként.
A pihenőidőzítő elindítása
A pihenőidőzítő automatikusan elindul, ha a jármű 30
másodpercig legalább 8 hm/h-val (5 m/h) halad. Az időzítőt
manuálisan bármikor elindíthatja.
1 A térképen válassza a > Pihenőtervező lehetőséget.
2 Válassza az Időzítő indítása lehetőséget.
A pihenőidőzítő szüneteltetése és nullázása
A pihenőidőzítő automatikusan szünetel, ha a jármű három
percnél hosszabb időtartamra áll meg. A rövidebb szünetek,
például parkolás vagy kamionos pihenőhelyeken való megállás
esetén manuálisan is szüneteltetheti az időzítőt. A vezetés
végén manuálisan nullázhatja le az időzítőt.
1 Válassza ki az Időzítő leállítása lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az időzítő szüneteltetéséhez válassza a Szünet
lehetőséget.
• Az időzítő megállításához és nullázásához válassza a
Visszaállítás lehetőséget.
A vezetési órák módosítása
A szolgálati idő naplózásával való pontosabb egyezés
érdekében módosíthatja az összes levezetett órát.
1 A pihenőtervezés funkció használata közben válassza az
Összes levezetett óra lehetőséget.
2 Adja meg a levezetett órák számát.
3 Válassza a Eltárol lehetőséget.
A napi vezetési korlátozás beállítása
A napi vezetési korlátozás beállításával eleget tehet a helyi jogi
előírásoknak.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
1 A pihenőtervezés funkció használata közben válassza az
Napi levezetett órák lehetőséget.
2 Válassza ki a térségére vonatkozó napi vezetési korlátozást.
3 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Garmin eLog
A Garmin eLog adapter lehetővé teszi, hogy a sofőr eleget
tehessen a szolgálati idő naplózásával ás a pihenőkkel
kapcsolatos követelményeknek. Egy Garmin eLog adapter
kompatibilis mobilkészülékhez való párosításával megtekintheti
a szolgálati idővel kapcsolatos adatokat dēzl készülékén. A
Garmin eLog adapter nem minden területen elérhető. További
információkért, illetve Garmin eLog adapter vásárlásához
látogasson el a garmin.com/elog weboldalra.
MEGJEGYZÉS: a Garmin eLog funkciók az autó
járműprofiljának használata esetén nem elérhetőek.
Garmin eLog funkciók beállítása a dēzl készüléken
1 Párosítsa Garmin eLog adapterét a mobilkészülékén
található Garmin eLog alkalmazással (A Garmin eLog
készülék beállítása, 18. oldal).
2 Párosítsa a dēzl készüléket kompatibilis mobilkészülékével
(Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link,
13. oldal).
3 Engedélyezze a Garmin eLog alkalmazás számára a dēzl
készülékhez történő párosítást (A Garmin eLog alkalmazás
17
dēzl készülékkel való párosításának engedélyezése,
18. oldal).
4 Szükség esetén engedélyezze a Garmin eLog kapcsolatot
dēzl készülékén (A Garmin eLog kapcsolat engedélyezése
vagy letiltása a dēzl készüléken, 18. oldal).
A Garmin eLog készülék beállítása
A készülék használatához be kell állítania és párosítania kell
Garmin eLog adapterét a Garmin eLog alkalmazással.
1 Mobilkészüléke alkalmazásboltjából telepítse, majd nyissa
meg a Garmin eLog alkalmazást.
2 A Garmin eLog rendszer beállításához és konfigurálásához
kövesse a mobilkészülék képernyőjén megjelenő
utasításokat.
MEGJEGYZÉS: a beállítási folyamat véglegesítéséig az
eszköz csak korlátozott funkciókészlettel használható.
A Garmin eLog alkalmazás dēzl készülékkel való
párosításának engedélyezése
1 A Garmin eLog alkalmazásban jelentkezzen be egy
sofőrprofilba.
2 Válassza ki a Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl
lehetőséget.
A Garmin eLog kapcsolat engedélyezése vagy letiltása a
dēzl készüléken
1 dēzl készülékén válassza a Beállítások > Vezeték nélküli
hálózatok lehetőséget.
Válassza
ki a párosított mobilkészülék nevét.
2
3 Jelölje be a Garmin eLog jelölőnégyzet, vagy törölje a
jelölést.
Garmin eLog adatok megtekintése a dēzl készüléken
A Garmin eLog adatok dēzl készüléken való megtekintése előtt
el kell végeznie a beállítást (Garmin eLog funkciók beállítása a
dēzl készüléken, 17. oldal).
A jármű vezetése során a készülék megjeleníti a szolgálat
állapotát és a levezetett órák számát a Garmin eLog
térképeszközben.
Válasszon ki egy mezőt a fennmaradó vezetési órák
összesítésének megtekintéséhez.
A Garmin eLog diagnosztikai és meghibásodási
esetek megtekintése
Ha a Garmin eLog készülék diagnosztikai vagy meghibásodási
esetet észlel, egy értesítés jelenik meg a készülék képernyőjén.
A részleteinek megtekintéséhez válassza ki a diagnosztikai
vagy meghibásodási esetre vonatkozó értesítést.
MEGJEGYZÉS: a Garmin eLog alkalmazásban további
információkat is megtekinthet a diagnosztikai vagy
meghibásodási esetekkel kapcsolatban.
A Kiküldés és ny. követés megosztásának beállítása
A Kiküldés és ny. követés funkció első használata előtt elsőként
be kell állítania a funkciót, és meg kell hívnia egy diszpécsert.
1 Csatlakozzon a Smartphone Link (Párosítás telefonhoz és
csatlakozás Smartphone Link, 13. oldal).
dēzl
készülékén válassza az Alkalmazások > Kiküldés és
2
ny. követés lehetőséget.
3 Kövesse a dēzl készüléke képernyőjén megjelenő
utasításokat a funkció beállításához.
Kiküldés és ny. követés munkamenet indítása
ÉRTESÍTÉS
Legyen elővigyázatos, amikor megosztja másokkal tartózkodási
helyét.
A megosztási munkamenet megkezdése előtt be kell állítania a
Kiküldés és ny. követés funkciót (A Kiküldés és ny. követés
megosztásának beállítása, 18. oldal).
Kiküldés és ny. követés adatainak megosztását dēzl készülékén
vagy a Smartphone Link alkalmazáson keresztül is
megkezdheti.
• dēzl készülékén válassza az Alkalmazások > Kiküldés és
ny. követés > Indítás lehetőséget.
• A dēzl készülékén található térképen válassza a >
Kiküldés és ny. követés > Indítás lehetőséget.
• Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást,
majd válassza a Kiküldés és ny. követés > Start Dispatch
and Track lehetőséget.
A készülék megosztja a Kiküldés és ny. követés adataira mutató
hivatkozást a csatlakoztatott közösségi oldalakon, valamint egy,
a hivatkozást tartalmazó e-mailt küld a meghívott ismerősöknek.
Amíg a tart a megosztási munkamenet, a nézők a hivatkozásra
kattintva valós időben láthatják jelenlegi helyzetét és követhetik
végig az elmúlt időszak útvonalait.
A
ikon jelenik meg a dēzl készülék állapotsorán, amíg a
Kiküldés és ny. követés megosztása aktív. Megjelenik a
meghívott nézők száma is.
TIPP: alapértelmezés szerint a Kiküldés és ny. követés
megosztása 24 óra elteltével automatikusan befejeződik. A
Smartphone Link alkalmazásban kiválaszthatja a Kiküldés és
ny. követés > Keep Activity Available lehetőséget a Kiküldés
és ny. követés megosztási munkamenet időtartamának
meghosszabbításához, illetve bármikor leállíthatja a megosztást.
ÉRTESÍTÉS
Legyen elővigyázatos, amikor megosztja másokkal tartózkodási
helyét.
A Kiküldés és ny. követés megosztásának leállítása
A Kiküldés és ny. követés megosztását bármikor leállíthatja dēzl
készülékével vagy a Smartphone Link alkalmazással.
• dēzl készülékén válassza az Alkalmazások > Kiküldés és
ny. követés > Leállítás lehetőséget.
• Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást,
majd válassza a Kiküldés és ny. követés > Stop Dispatch
and Track lehetőséget.
A nézők üzenetet kapnak arról, hogy a Kiküldés és ny. követés
megosztása véget ért, és már nem tudják követni az Ön
helyzetét.
A Kiküldés és ny. követés funkció lehetővé teszi, hogy
megoszthassa útvonalát egy diszpécserrel, illetve az
okostelefonján és a közösségi oldalakon megtalálható
ismerőseivel. Amíg a tart a megosztási munkamenet, a nézők
valós időben láthatják jelenlegi helyzetét, következő úti célját és
az elmúlt időszak útvonalait.
A funkcióhoz Smartphone Link alkalmazást futtató okostelefon
szükséges.
MEGJEGYZÉS: a funkció az autó járműprofiljának használata
esetén nem elérhető.
Kiküldési üzenet elküldése előtt a vezetőnek be kell állítania a
Kiküldés és ny. követés funkciót (A Kiküldés és ny. követés
megosztásának beállítása, 18. oldal).
Közvetlenül egy dēzl készülékre küldheti a kiküldési üzenetet a
Kiküldés és ny. követés funkció használatával. Ez rendkívül
hasznos lehet, ha frissített adatokat szeretne küldeni egy
vezetőnek.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden okostelefonos
üzenetküldő alkalmazással kompatibilis.
Kiküldés és ny. követés
18
Kiküldési üzenet küldése egy dēzl készülékre
Jármű- és vezetési eszközök
1 Írjon egy e-mailt vagy szöveges üzenetet a frissített kiküldési
egyes negyedévekben üzemelt. A törvénykezésösszegzés csak
bizonyos területeken áll rendelkezésre.
1 Válassza ki az Alkalmazások > IFTA > Közigazgatási
területek összegzése lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy kamiont.
3 Szükség esetén válasszon ki egy negyedévet.
4 Válassza az > Exportálás > OK lehetőséget a
törvénykezésösszegzés exportálásához.
A készülék exportálja az összegzést egy .csv fájlba, és
tárolja azt készüléken, a Reports mappában.
Útvonal megkezdése kiküldési üzenet használatával
Amikor üzenetet kap a diszpécsertől, az üzenetben foglalt
címadatok használatával (amennyiben elérhető) új útvonalat
kezdhet.
1 Válassza ki az üzenetre vonatkozó értesítést.
2 Válassza ki a cím hivatkozását az üzenet törzsszövegéből.
A készülék megkeresi a címet.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza az Menj! lehetőséget.
A készülék megtervezi az úti célhoz vezető útvonalat, és elindít
egy új Kiküldés és ny. követés munkamenetet.
Útjelentések szerkesztése és exportálása
1 A főmenüben válassza ki az Alkalmazások > IFTA >
információkkal.
2 Tüntesse fel a "dezl" szót a tárgysorban, illetve az e-mail
vagy a szöveges üzenet törzsszövegében.
MEGJEGYZÉS: a "dezl" szót kis- és nagybetűkkel is
megadhatja.
3 Küldje el az e-mailt vagy szöveges üzenetet a vezető
okostelefonjára.
Az üzenet megjelenik a vezető dēzl készülékén, és akkor is
megtekinthető, ha a jármű mozgásban van.
IFTA
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
A funkció használata előtt aktiválnia kell egy kamionprofilt.
Rögzítheti a nemzetközi üzemanyag-adózási megállapodási
dokumentumokhoz (IFTA) szükséges adatokat, mint például az
üzemanyag-vásárlási adatokat és a megtett távolságot.
Üzemanyagadatok megadása
1 Válassza az Alkalmazások > IFTA > Benzinkútnál
2
3
4
5
6
7
8
9
lehetőséget.
Adja meg az üzemanyag árát gallononként.
Válassza ki a Felhasznált üzemanyag lehetőséget.
Adja meg a vásárolt üzemanyag mennyiségét.
Szükség esetén válassza ki az üzemanyag típusát:
• Ha literben szeretné rögzíteni a mennyiséget, válassza ki
a Gallon > Liter > Eltárol lehetőséget.
• Ha gallonban szeretné rögzíteni a mennyiséget, válassza
ki a Liter > Gallon > Eltárol lehetőséget.
Szükség esetén jelölje be az Adó beleértve jelölőnégyzetet.
Válassza a Tovább lehetőséget.
Válasszon egy lehetőséget a benzinkút rögzítésére, ahol
tankolt:
• Válasszon egy közeli benzinkutat a listából.
• Válassza ki a szövegmezőt, majd adja meg a benzinkút
nevét és címét.
Válassza ki az üzemanyag megvásárlóját.
Üzemanyagadatok szerkesztése
1 Válassza ki az Alkalmazások > IFTA > Üzemanyagnaplók
2
3
4
5
lehetőséget.
Szükség esetén válasszon ki egy járműprofilt.
Szükség esetén válasszon ki egy negyedévet.
Válasszon ki egy üzemanyagnaplót.
Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válasszon ki egy mezőt az adatok szerkesztéséhez.
• A napló törléséhez válassza az > Igen lehetőséget.
Törvénykezésösszegzés megtekintése és exportálása
A törvénykezésösszegzés felsorolja az egyes államokra és
tartományokra vonatkozó adatokat, amelyekben járműve az
Jármű- és vezetési eszközök
2
3
4
5
Útjelentések lehetőséget.
Szükség esetén válasszon ki egy kamiont.
Szükség esetén válasszon ki egy negyedévet.
Válasszon jelentést.
Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza ki a
> Törlés, elemet, majd válassza ki a
törlendő jelentés jelölőnégyzetét.
• Válassza ki az
> Összevon elemet, majd válassza ki
az összevonandó jelentések jelölőnégyzeteit.
• Válassza az
> Exportálás > OK. A készülék exportálja
a jelentést egy .csv fájlba, és tárolja azt a készüléken, a
Reports mappában.
Exportált törvénykezésösszegzések és útjelentések
megtekintése
ÉRTESÍTÉS
Ismeretlen rendeltetésű fájlokat ne töröljön. A készülék
memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem
ajánlatos törölni.
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
2 Nyissa meg számítógépe fájlkezelőjét, keresse meg a belső
tárolóeszközt, majd nyissa meg a Jelentések mappát.
3 Nyissa meg az IFTA mappát.
4 Nyissa meg a .csv fájlt.
A szervizelőzmények naplózása
A jármű karbantartásakor és javításakor regisztrálhatja a
dátumot és a kilométerszámláló állását. A készülék számos
szervizkategóriát kínál fel, melyekhez egyéni kategóriákat is
hozzáadhat (lásd: Szervizkategóriák hozzáadása, 19. oldal).
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válasszon szervizkategóriát.
3 Válassza a Bejegyzés hozzáadása lehetőséget.
4 Írja be a kilométerszámláló állását, és válassza a Tovább
lehetőséget.
5 Fűzzön hozzá megjegyzést (opcionális).
6 Válassza a(z) Kész lehetőséget.
Szervizkategóriák hozzáadása
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válassza a > Kategória hozzáadása lehetőséget.
3 Írja be a kategória nevét, és válassza a Kész lehetőséget.
Szervizkategóriák törlése
Szervizkategória törlésekor a kategória minden
szervizbejegyzése is törlésre kerül.
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válassza a > Kategóriák törlése lehetőséget.
3 Válassza ki a törölni kívánt szervizkategóriákat.
19
4 Válassza a Törlés lehetőséget.
Útvonal megkezdése hangvezérléssel
Szervizkategóriák átnevezése
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válassza ki az átnevezni kívánt kategóriát.
3 Válassza a > Kategória átnevezése lehetőséget.
4 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Kimondhatja a népszerű, jól ismert helyek nevét.
1 Mondja ki az aktiválószót (Aktiválószó beállítása, 20. oldal).
2 Mondja ki a Hely keresése parancsot.
3 Várja meg a hangutasítást, majd mondja ki a hely nevét.
4 Mondja ki a sor számát.
5 Mondja ki a Navigálás parancsot.
Szervizbejegyzések törlése
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válasszon szervizkategóriát.
3 Válassza a > Bejegyzések törlése lehetőséget.
4 Válassza ki a törölni kívánt szervizbejegyzéseket.
5 Válassza a Törlés lehetőséget.
Szervizbejegyzés szerkesztése
A megjegyzést, kilométerszámláló-állást és a szervizbejegyzés
dátumát szerkesztheti.
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válassza ki az egyik mezőt.
4 Írja be az új információt, és válassza a Kész lehetőséget.
Hangvezérlés
MEGJEGYZÉS: a hangvezérlés nem érhető el minden nyelven,
illetve régióhoz, és lehetséges, hogy nem érhető el minden
modell esetében.
MEGJEGYZÉS: zajos környezetben előfordulhat, hogy a
Hangvezérelt navigáció nem a kívánt módon működik.
A Hangvezérlés segítségével a készüléket szavak és parancsok
kimondásával is használhatja. A Hangvezérlés menü
hangvezérlési parancsokat és az elérhető parancsok listáját
tartalmazza.
Aktiválószó beállítása
Az aktiválószó a hangvezérlés bekapcsolására használt szó
vagy kifejezés. Az alapértelmezett aktiválószó a Hangvezérlés.
TIPP: erősebb aktiválószó használatával csökkentheti a
Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélyét.
1 Válassza a Alkalmazások > Hangvezérlés > >
Ébresztőmondat lehetőséget.
2 Adjon meg új aktiválószót.
A készülék kijelzi az aktiválószó erejét a szó megadásakor.
3 Válassza a Kész lehetőséget.
A hangvezérlés aktiválása
Mondja ki az aktiválószót.
Ekkor megjelenik a hangvezérlés menüje.
Hangvezérlési tippek
• Szokásos hangon beszéljen, a készülék irányába.
• A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében
csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
• A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn
megjelennek.
• Szükség szerint válaszoljon a készülék hangutasításaira.
• A Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélye csökkentése
érdekében növelje az aktiválószó hosszát.
• Hallgasson meg két hangnemet, hogy meggyőződjön róla,
mikor vált a készülék Hangvezérlésre, illetve vissza.
20
Utasítások némítása
Kikapcsolhatja a hangvezérlés hangutasításai a készülék
lenémítása nélkül.
1 Válassza a Alkalmazások > Hangvezérlés > lehetőséget.
2 Válassza ki az Utasítások némítása > Bekapcsolva
lehetőséget.
Hangvezérlés
Azokon a területeken, ahol a Hangparancs funkció nem
elérhető, a Hangvezérlés funkció aktív. A Hangvezérlés funkció
segítségével hangutasításokkal vezérelheti a készüléket. A
funkció használatához előbb be kell azt állítania a saját
hangjához.
A hangvezérlés beállítása
A Hangvezérlés funkció csak egyetlen felhasználó hangját
képes felismerni.
1 Válassza az Alkalmazások > Hangvezérlés opciót.
2 A képernyőn megjelenő utasítások szerint vegye fel az egyes
hangvezérlési parancsok szövegét.
MEGJEGYZÉS: nem muszáj pontosan azt felolvasni, ami
megjelenik a képernyőn. Tetszőleges szöveget is rögzíthet
az egyes hangparancsokhoz.
A hangvezérlési parancsok használatához az adott funkcióhoz
felvett parancsot kell bemondani.
A Hangvezérlés funkció használata
1 Mondja be a Hangvezérlés szöveghez rögzített parancsot.
Ekkor megjelenik a hangvezérlés menüje.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Hangvezérlési tippek
• Beszéljen a készülék irányába a szokásos hangon.
• A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében
csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
• A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn
megjelennek.
• A parancs sikeres vételét hangjelzéssel jelzi a készülék.
Az alkalmazások használata
A Felhasználói kézikönyv megtekintése a
készüléken
Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a
teljes felhasználói kézikönyvet.
1 Válassza az Alkalmazások > Felhasználói kézikönyv
elemet.
A felhasználói kézikönyv azon a nyelven jelenik meg,
amelyen a készülékszoftver is (Nyelvi és
billentyűzetbeállítások, 24. oldal).
A
ikont választva kereshet a felhasználói kézikönyvben
2
(nem kötelező lépés).
Hangvezérlés
A kamionos térkép megtekintése
A kamionos térkép kiemeli a felismert kamionos utakat a
térképen, úgy mint a Surface Transportation Assistance Act
(STAA) által ajánlott útvonalakat, a TruckDown (TD) ajánlott
útvonalakat, és a nem radioaktív veszélyes anyagok (NRHM)
útvonalait. A felismert utak a környékétől és a készülékre
letöltött térképadatoktól függnek.
Válassza az Alkalmazások > Teherautó-térkép
lehetőséget.
Az időjárás-előrejelzés megtekintése
Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási
adatoknak kell érkezniük a készülékére. Ahhoz, hogy az
időjárási adatok megérkezzenek, készülékét csatlakoztatnia kell
a Smartphone Link alkalmazáshoz (Párosítás telefonhoz és
csatlakozás Smartphone Link, 13. oldal).
1 Válassza az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az
elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.
2 Válasszon ki egy napot.
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes
előrejelzés.
Időjárás megtekintése egy másik város közelében
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás > Jelenlegi
pozíció.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez
válassza ki az adott várost a listából.
• Kedvenc város hozzáadásához válassza a Település
hozzáadása, és adjon meg városnevet.
Az időjárási radarkép megtekintése
A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási
szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.
Megtekinthet egy animált, színkódokkal ellátott radartérképet az
aktuális időjárási helyzetről, valamint egy időjárási ikont a
térképen. Az időjárási ikon változik, így jelezve a közelben
tapasztalható időjárást, például esőt, havazást és zivatarokat.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Időjárás radar lehetőséget.
Időjárási figyelmeztetések megtekintése
A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási
szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.
Amikor a készülékkel utazik, időjárási figyelmeztetések
jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy
kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az
időjárási figyelmeztetések térképe.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Időjárás riasztások lehetőséget.
Útviszonyok ellenőrzése
A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási
szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Útviszonyok lehetőséget.
Utazástervező
Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és
mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet
szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további
Az alkalmazások használata
testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között
helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének
optimalizálásával, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok
hozzáadásával.
Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és
mentheti aktív útvonalát.
Utazás tervezése
Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy
kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye
az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás
navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék
lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez
tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és
a végső úti cél azonos lehet.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Új utazás
lehetőséget.
2 Válassza az Indulási pozíció kiválasztása lehetőséget.
3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a Választ
elemet.
4 Válassza az Úti cél kiválasztása lehetőséget.
5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a Választ
lehetőséget.
6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a Hely
hozzáadása lehetőséget (opcionális).
7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a
Tovább > Eltárol lehetőséget.
8 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás
során
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Mentett
útvonalak lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a ikont,
majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
• A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza
a következő ikont: .
• A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: .
Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban
A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban
szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat
hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a
sorrend optimalizálásakor.
Utazás szerkesztésekor válassza a
> Sorrend
optimalizálása elemet.
Látnivalók felfedezése az utazás során
Készüléke érdekes és népszerű látnivalókat ajánlhat
utazásához.
1 Utazás szerkesztése közben válassza az > Útvonalbeállítások > Ajánlott látványosságok elemet.
2 Egy-egy látnivalót kiválasztva további információkat tekinthet
meg.
3 A Választ elemet választva hozzáadhatja a látnivalót az
utazáshoz.
Utazás útvonalopcióinak módosítása
Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék
útvonalszámításának módját.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Mentett
útvonalak lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
21
3 Válassza ki az > Útvonal-beállítások lehetőséget.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz,
válassza az Útvonal alakítása lehetőséget, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat (Az útvonal alakítása,
5. oldal).
• Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját,
válassza az Útvonal-beállítás (Az útvonal-tervezési mód
módosítása, 5. oldal).
Navigálás mentett úton
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Mentett
útvonalak lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válassza az Menj! lehetőséget.
4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd
válassza ki az Indítás elemet.
A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez
vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az utazás
fennmaradó úti céljaihoz.
Mikor elhagyja a kamerákat, készüléke betölti a következő
kamera élő képét.
2 Ha az úton egyetlen kamera sincs a Kamerák keresése
elemet kiválasztva megtekintheti és elmentheti a közeli
forgalmi kamerákat (nem kötelező).
Forgalmi kamera mentése
1 Válassza az Alkalmazások > photoLive lehetőséget.
2 Válassza ki a Hozzáadáshoz érintse meg lehetőséget.
3 Út választása.
4 Válasszon egy kereszteződést.
5 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése
E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási
előzmények funkciót (Készülék- és adatvédelmi beállítások,
24. oldal).
A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a
helyeket, ahol megállt.
Válassza ki a/az Alkalmazások > Merre jártam lehetőséget.
Aktív útvonal szerkesztése és mentése
Ha egy útvonal aktív, az utazástervező segítségével
szerkesztheti és utazásként mentheti útvonalát.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Aktív
útvonalam elemet.
2 Végezze el útvonala szerkesztését az utazástervező
funkcióinak segítségével.
Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
3 Válassza a Eltárol elemet az útvonal utazásként való
mentéséhez, hogy később navigáljon rajta (opcionális).
photoLive forgalmi kamerák
Mielőtt használhatná ezt a funkciót, csatlakoznia kell a
Smartphone Link alkalmazáshoz, valamint elő kell fizetnie a
photoLive szolgáltatásra (Előfizetés a Garmin Élő
szolgáltatásokra, 13. oldal).
A photoLive forgalmi kamerák a nagyobb főútvonalak és
útkereszteződések közlekedési viszonyairól nyújtanak élő
képeket.
A photoLive szolgáltatás nem minden területen érhető el.
photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése
Lehetősége van megtekinteni a közeli forgalmi kamerák élő
képét. Emellett akár el is mentheti azokat a forgalmi kamerákat,
amelyek mellett gyakran elhalad.
1 Válassza az Alkalmazások > photoLive elemet.
2 Válassza a Hozzáadáshoz érintse meg elemet.
3 Válasszon utat.
4 Válasszon forgalmi kamerát.
A kamera helyzete mellett megjelenik a kamera élő képének
előnézete. Az előnézetet kiválasztva teljes méretben
tekintheti meg a képet.
5 A Eltárol lehetőséget választva elmentheti a kamerát (nem
kötelező).
A kamera miniatűr előnézeti képe felkerül a photoLive
alkalmazás főképernyőjére.
photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen
A photoLive térképeszköz megjeleníti a fennmaradó úton
elhelyezett forgalmi kamerákat.
1 Válassza ki a térkép > photoLive elemét.
Készüléke megjeleníti a fennmaradó út legközelebbi forgalmi
kameráinak élő képét, valamint a kamerák távolságát is.
22
dēzl beállítások
Térkép- és járműbeállítások
Válassza a Beállítások > Térkép és jármű lehetőséget.
Jármű: a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a
térképen.
Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.
Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének
beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép
megjelenését.
Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.
Térképeszközök: a térképeszközök menüjében megjelenő
parancsikonok beállítása.
Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (A
térképrétegek testre szabása, 12. oldal).
Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus
kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében.
Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/
kicsinyítenie a térképen.
myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.
Térképek engedélyezése
Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek
engedélyezésére.
TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a
http://buy.garmin.com webhelyre.
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > myMaps
lehetőséget.
2 Válasszon térképet.
Navigációs beállítások
Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az
útvonalon lévő főbb utak előnézetét.
Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.
Pihenőtervezés: megmutatja a vezetés időtartama alapján
javasolt pihenőidőket.
Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.
Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és
területeket elkerülhet.
dēzl beállítások
Kiküldés és nyomon köv. autom. indítása: beállítja, hogy egy
útvonal megkezdésekor a Kiküldés és ny. követés funkció
automatikusan elinduljon.
Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.
Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének
beállítása.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Környezetvédelmi zónák: beállítja a gépjárművét esetlegesen
érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal
rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.
Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely
jelentős kezelői figyelmet igényel.
GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket
fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.
Tervezési mód beállítások
Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.
Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű
gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.
Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig.
Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább
tart.
Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél
között.
Szimulált hely beállítása
Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad
műholdas jeleket, a GPS-szimulátor használatával útvonalat
tervezhet egy szimulált helyről.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor
lehetőséget.
2 A főmenüben válassza a Térkép lehetőséget.
3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet.
A hely címe megjelenik a képernyő alján.
4 Válassza ki a hely leírását.
5 Válassza a Kiindulóhely lehetőséget.
Vezeték nélküli hálózati beállítások
A vezeték nélküli hálózati beállításokkal kezelheti a Wi‑Fi hálózatokat, a párosított Bluetooth-eszközöket, valamint a
Bluetooth-funkciókat.
Lépjen a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok menübe.
Bluetooth: a Bluetooth vezeték nélküli technológia
bekapcsolása.
Párosított eszközök nevei: ebben a menüben a párosított
Bluetooth-eszközök nevei láthatók. Egy-egy nevet
kiválasztva módosíthatja a kiválasztott eszközhöz tartozó
Bluetooth-beállításokat.
Eszközök keresése: megkeresi a közelben levő Bluetooth
eszközöket.
Bluetooth név: segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet,
amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth
vezeték nélküli technológia használata során.
Wi-Fi: bekapcsolja a Wi‑Fi-vevőt.
Mentett hálózatok: lehetővé teszi a mentett hálózatok
szerkesztését és törlését.
Hálózatok keresése: közeli Wi‑Fi-hálózatok keresését teszi
lehetővé (Csatlakozás Wi‑Fi-hálózathoz, 24. oldal).
®
dēzl beállítások
Vezetői asszisztencia beállításai
Lépjen a Beállítások > Vezetői asszisztencia menübe.
A vezetőnek szóló, hallható riasztások: hallható
figyelmeztetések engedélyezése az egyes, vezetőnek szóló
figyelmeztetésekhez (A vezető figyelmét felkeltő funkciók és
figyelmeztetések, 3. oldal).
Fáradtságra figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha
túl hosszú ideje vezet pihenő nélkül.
Közeledési riasztások: értesítést küld, ha egyedi érdekes
pontok vagy jelzőlámpába épített kamerák közelébe ér.
MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be
kell tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH). Ez a funkció
nem érhető el minden területen.
A tolatókamera beállításai
A tolatókamera beállításaival kezelhetők a párosított Garmin
tolatókamerák és kamerabeállítások. A menü csak akkor jelenik
meg a navigációs készülékén, ha a készülék vezeték nélküli
kamera-vevőkábelhez csatlakozik. A kamerák párosításával és
a kamerabeállításokkal kapcsolatos részletes információkat lásd
a tolatókamera felhasználói kézikönyvében. Látogasson el a
www.garmin.com/backupcamera weboldalra, ha szeretne
vásárolni egy Garmin tolatókamerát.
Válassza a Beállítások > Tolatókamera lehetőséget, majd
válasszon ki egy párosított kamerát.
Párosítás megszüntetése: párosított kamera eltávolítása. A
használata előtt ismét párosítania kell a kamerát ezzel a
készülékkel és kábellel.
Átnevezés: párosított kamera átnevezése.
Segédvonalak: segédvonalak megjelenítése és elrejtése, illetve
a segédvonalak helyzetének beállítása.
Megjelenítési beállítások
Válassza a Beállítások > Kijelző lehetőséget.
Tájolás: a kijelző beállítása álló (függőleges) vagy fekvő
(vízszintes) helyzetbe.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden
terméktípus esetében.
Színösszeállítás: nappali vagy éjszakai színes üzemmód
kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a
készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be
a színeket.
Fényerő: a kijelző fényerejének beállítása.
Kijelző időtúllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével
az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.
Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a
rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába
menti.
Forgalombeállítások
Válassza a főmenü Beállítások > Közlekedés elemét.
Közlekedés: a forgalom engedélyezése.
Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a
forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség
esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok
kiválasztása történik.
Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális
előfizetések listázása.
Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi az optimalizált alternatív
útvonalak használatát, automatikusan vagy külön kérésre
(Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 6. oldal).
Közlekedési riasztások: beállítja a készülék által megjelenített
riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.
23
Mértékegység- és időbeállítások
Beállítások visszaállítása
A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához
válassza a/az Beállítások > Egységek és idő lehetőséget a
főmenüben.
Pontos idő: a készülék órájának beállítása.
Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás
formátumot, illetve az UTC időkijelzést.
Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek
beállítása.
Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt
koordináták és dátum formátumának beállítása.
Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az
összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.
1 Válassza a Beállítások elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válassza a következőt: > Visszaállítás.
Az idő beállítása
1 A főmenüben válassza ki az időt.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az idő GPS-információkat használó, automatikus
beállításához válassza az Automatikus lehetőséget.
• Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé
vagy lefelé.
Nyelvi és billentyűzetbeállítások
A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához
válassza ki a főmenüben a Beállítások > Nyelv és billentyűzet
lehetőséget.
Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.
Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott
nyelvre állítása.
MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja
a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt
adatok nyelvét.
Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.
Közeledési figyelmeztetések beállításai
MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell
tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH).
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Válassza a Beállítások > Közeledési riasztások lehetőséget.
Hangeszköz: a közeledési pontok felé haladva megszólaló
riasztás stílusának beállítása.
Riasztások: beállítja azt a közeledésipont-típust, amelyiknél a
riasztás beindul.
Készülék- és adatvédelmi beállítások
Válassza a Beállítások > Eszköz elemet.
Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék
azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó
információkat.
Szabályozó: szabályozási jelöléseket és információkat jelenít
meg
EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.
MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver
frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van
szükség.
Eszközadat-szolgáltatás: anonim adatokat oszt meg az eszköz
továbbfejlesztése érdekében.
Pozíciójelentés: pozíciójának megosztása a következővel:
Garmin a tartalom bővítéséhez.
Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék
információkat rögzítsen a myTrends, Merre jártam és az
Útnapló funkciók számára.
Összes útnapló törlése: törli az utazási előzményeket a
myTrends, Merre jártam és Útnapló funkcióknál.
24
"Eszközadatok"
Szabályozó és megfelelőségi információk
megjelenítése
1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
2 Lépjen a Eszköz > Szabályozó menübe.
Specifikációk
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)
Töltési hőmérséklet
0 és 45 °C (32 és 113 °F) között
Hálózati bemenet
Autós töltő (mellékelve). Hálózati adapter
(opcionális, kizárólag otthoni és irodai
használatra).
Akkumulátor-típus
Lítiumion-akkumulátor
A készülék töltése
MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS
tápegységről kell üzemeltetni.
A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti
fel.
• Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápellátásához.
• Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez,
például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC
adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin
márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com
oldalra. A készülék lassabban töltődhet, ha harmadik féltől
származó adapterhez csatlakoztatja.
A készülék karbantartása
Garmin Támogatóközpont
Ha segítségre vagy információkra van szüksége, látogasson el a
support.garmin.com oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a
gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet
meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.
Térkép- és szoftverfrissítések
A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék
térképeit és szoftverét. A térképfrissítések biztosítják, hogy
készüléke a legfrissebb térképadatokkal rendelkezzen. A
szoftverfrissítések javítják a készülék funkcióit és teljesítményét.
Készülékét két módszerrel frissítheti.
• Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi‑Fi-hálózathoz,
amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így
kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
• Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és
elvégezheti a frissítést a Garmin Express szoftverrel. Ezzel a
lehetőséggel memóriakártyára is telepítheti a térképadatokat,
ha a belső memórián nem áll rendelkezésre elegendő
tárterület a frissített térképekhez.
Csatlakozás Wi‑Fi-hálózathoz
Mikor először bekapcsolja készülékét, felkéri, hogy
csatlakoztassa egy Wi‑Fi-hálózathoz és végezze el a
"Eszközadatok"
készülékregisztrációt. A beállítások menün keresztül is
csatlakozhat Wi‑Fi-hálózathoz.
1 Lépjen a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok menübe.
2 Ha szükséges, válassza ki a Wi-Fi lehetőséget a Wi‑Fitechnológia engedélyezéséhez.
3 Válassza a Hálózatok keresése elemet.
A készülék megjeleníti a közeli Wi‑Fi-hálózatok listáját.
4 Válasszon egy hálózatot.
5 Ha szükséges, adja meg a hálózathoz tartozó jelszót, majd
válassza a Kész lehetőséget.
A készülék csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a
mentett hálózatok listájára. Készüléke minden alkalommal
csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express
szoftverrel
A Garmin Express szoftverrel letöltheti és telepítheti a legújabb
térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére. Garmin Express
Windows és Mac operációs rendszert futtató számítógépekre
elérhető.
1 A számítógépen látogasson el a www.garmin.com/express
weboldalra.
®
®
Térkép- és szoftverfrissítés Wi‑Fi-hálózaton
ÉRTESÍTÉS
A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével
járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó
esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az
adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre
vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.
A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék
internetkapcsolatot biztosító Wi‑Fi-hálózatra csatlakoztatásával.
Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.
1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi‑Fi-hálózathoz
(Csatlakozás Wi‑Fi-hálózathoz, 24. oldal).
Ha készüléke Wi‑Fi-hálózathoz csatlakozik, ellenőrzi, hogy
rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés,
egy ikon jelenik meg a főmenü Beállítások ikonján.
2 Válassza a Beállítások > Frissítések lehetőséget.
Készüléke ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések.
Ha van elérhető frissítés, a Frissítés érhető el felirat jelenik
meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha minden elérhető frissítést telepíteni szeretne, válassza
az Összes telepítése lehetőséget.
• Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza
a Térkép > Összes telepítése lehetőséget.
• Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni,
válassza a Szoftver > Összes telepítése lehetőséget.
4 Olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz
válassza az Összes elfogadása gombot.
MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel,
válassza az Elvet gombot. Ez megszakítja a frissítési
folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet
frissítéseket.
5 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa
készülékét külső áramforráshoz, majd válassza a Folytatás
lehetőséget (A készülék töltése, 24. oldal).
A legjobb, ha egy legalább 1 A energiát továbbító USB-s
töltőadapterhez csatlakoztatja készülékét. Számos
okostelefonhoz, táblagéphez vagy hordozható
médialejátszóhoz mellékelt USB-tápadapter lehet
inkompatibilis.
6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső
áramforráshoz és a Wi‑Fi-hálózathoz csatlakoztatva.
TIPP: ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai
hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához
be kell fejeznie a frissítést Wi‑Fi vagy a Garmin Express
segítségével.
A készülék karbantartása
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Windows operációs rendszer esetén válassza a Letöltés
Windowsra lehetőséget.
• Mac operációs rendszer esetén válassza a Letöltés Macre lehetőséget.
3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
4 Indítsa el a Garmin Express alkalmazást.
5 Az USB-kábellel csatlakoztassa a számítógéphez a dēzl
készüléket.
6 Ha dēzl készüléke a fájlátviteli mód engedélyezésére szólítja
fel, válassza az Igen lehetőséget.
7 Számítógépén kattintson az Eszköz hozzáadása
lehetőségre.
A Garmin Express szoftver felismeri a készüléket.
8 Kattintson az Eszköz hozzáadása elemre.
9 A képernyőn megjelenő utasítások szerint regisztrálja
készülékét és adja hozzá a Garmin Express szoftverhez.
Amikor a telepítés befejeződött, a Garmin Express szoftver
térkép- és szoftverfrissítéseket keres az eszközhöz.
10 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az
Összes telepítése lehetőségre.
• Ha csak egy frissítést szeretne telepíteni, akkor kattintson
a Részletek megtekintése lehetőségre, majd jelöljön ki
egy frissítést.
MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a
készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében
felajánlhatja, hogy helyezzen microSD -kártyát a készülékbe
(Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára,
27. oldal).
®
25
2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el
nem válik a tapadókorongon található golyótól.
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről
1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél
A Garmin Express szoftver letölti a frissítéseket és telepíti
azokat a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak,
ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.
A készülék karbantartása
ÉRTESÍTÉS
Óvja az eszközt a leeséstől.
Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek
kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.
Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel,
ellenkező esetben károsodás léphet fel.
Ne tegye ki víznek a készüléket.
ÉRTESÍTÉS
Biztosítékcsere alkalmával ügyeljen rá, hogy ne veszítse el az
apróbb darabokat, és hogy megfelelően visszahelyezze azokat
a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve
működik.
Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a
járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.
1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a
záróelemet À annak kinyitásához.
A külső borítás tisztítása
2
ÉRTESÍTÉS
A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a
műanyag részekben.
3
1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az
érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
2 Törölje tisztára az eszközt.
Az érintőképernyő tisztítása
1 Használjon egy puha, tiszta és szöszmentes ruhát.
2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és
válassza azt le az áramforrásról.
4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.
A lopás elkerülése érdekében
• Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek
használatban.
• Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a
szélvédőről.
• Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
• Regisztrálja készülékét a Garmin Express szoftver
segítségével (garmin.com/express).
A készülék alaphelyzetbe állítása
Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.
Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.
A készülék, a tartó és a tapadókorong
eltávolítása
Az eszköz eltávolítása a tartóból
1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
2 Döntse a készülék alsó részét felfelé, és emelje ki a
készüléket a tartóból.
A tartó eltávolítása a tapadókorongról
1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
26
4
5
TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségére lehet a
művelet során.
Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot Á, és a
biztosítékot Â.
Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot
(pl. 1 vagy 2 amperes).
Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató
járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére à való
visszazáráshoz.
Hibaelhárítás
A tapadókorong nem marad rajta a
szélvédőn
1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal
megdörzsölve.
2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
3 Szerelje fel a tapadókorongot (A dēzl eszköz beszerelése és
töltése a járműben, 1. oldal).
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket
• Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban
van-e (Navigációs beállítások, 22. oldal).
• Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől
és fáktól távol eső helyre.
• Néhány percig maradjon egyhelyben.
A készülék nem töltődik a járművemben
• Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (A biztosíték
cseréje a jármű tápkábelénél, 26. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja
árammal a tápaljzatot.
• Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a
specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon
belül van.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű
tápaljzatában.
Hibaelhárítás
Függelék
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül
• Csökkentse a kijelző fényerejét (Megjelenítési beállítások,
23. oldal).
• Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt
(Megjelenítési beállítások, 23. oldal).
• Csökkentse a hangerőt (A hangerő beállítása, 2. oldal).
• Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja (Vezeték nélküli
hálózati beállítások, 23. oldal).
• Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem
használja (A készülék be- és kikapcsolása, 1. oldal).
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti
hatásoknak.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz
vagy a Smartphone Link alkalmazáshoz
• Lépjen a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok menübe.
A Bluetooth lehetőséget engedélyezni kell.
• Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a
telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb)
körzetébe.
• Okostelefonján nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást,
majd válassza a > lehetőséget a Smartphone Link
háttérszolgáltatásainak újraindításához.
• Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com
/bluetooth weboldalt.
• Végezze el újra a párosítási folyamatot.
A párosítás megismétléséhez először törölnie kell a telefon
és a készülék már meglévő párosítását (Párosított telefon
törlése, 16. oldal), a párosítást ezt követően végezze el
(Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link,
13. oldal).
A Smartphone Link hatással van az
okostelefon akkumulátorszintjére.
A Smartphone Link Bluetooth vezeték nélküli technológiával
küld és fogad adatokat a készülékről. Nem rendellenes, hogy az
aktív Bluetooth-kapcsolat az akkumulátor merülésével jár.
Emellett az alkalmazás rendszeresen frissítéseket keres az
elérhető szolgáltatásokhoz, amely további merülést okozhat.
A Smartphone Link alkalmazás akkumulátorhasználati
beállításait módosítva csökkentheti az alkalmazás által
felhasznált töltöttséget.
1 Okostelefonja Smartphone Link alkalmazásában válassza a
elemet.
Görgessen
az Battery Usage szakaszhoz és válassza a
2
Beállítások lehetőséget.
3 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
• Törölje az Bluetooth Auto-Connect jelölőnégyzet
jelölését.
Ezt az opciót letiltva némi töltöttséget spórolhat, de
megakadályozza, hogy az alkalmazás automatikusan dēzl
készülékéhez csatlakozzon. Ha az opció le van tiltva, a
Smartphone Link főmenüjének ikonját kell kiválasztania
minden alkalommal, amikor csatlakoztatni szeretné
készülékét és a Smartphone Link alkalmazást.
• Törölje a Live Services Check jelölőnégyzetének
jelölését.
Bizonyos okostelefonokon jelentősen csökkenhet az
alkalmazás akkumulátorhasználata, ha ezt az opciót
letiltja. Ha az opció le van tiltva, kézzel frissítenie kell a
Smartphone Link főmenüjét az elérhető élő szolgáltatások
információinak letöltéséhez.
Függelék
Memóriakártya behelyezése térképek és
adatok számára
Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke
tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát
vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a
www.garmin.com/maps weboldalt, hogy egy előre telepített
Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. Az
eszköz microSD 4– 64 GB méretű memóriakártyával
használható.
1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot
készülékén (A dēzl 580 készülék áttekintése, 1. oldal).
2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
3 Nyomja meg kissé, amíg kattanást nem hall.
Adatkezelés
Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártyanyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.
MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows 95, 98,
Me, Windows NT és Mac 10.3 és korábbi verziójú operációs
rendszerekkel.
®
A memóriakártyák ismertetése
Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól,
illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat
(www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok
tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is
használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak,
útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása
A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a
számítógéphez.
1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken
található portba.
2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába
csatlakoztassa.
3 Ha dēzl készüléke a fájlátviteli mód engedélyezésére szólítja
fel, válassza az Igen lehetőséget.
A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja,
hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy
cserélhető kötetként jelenik meg.
Adatok átvitele a számítógépről
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a A
2
3
4
5
6
készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 27. oldal).
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy
kötetként jelenik meg.
A számítógépen nyissa meg a fájltallózót.
Válasszon ki egy fájlt.
Válassza a Szerkesztés > Másolás lehetőséget.
Keressen meg egy mappát a számítógépen.
MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként
vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin
mappába.
Válassza a Szerkesztés > Beillesztés lehetőséget.
Az USB-kábel leválasztása
Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként
csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése
érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a
számítógépről. Ha a készülék hordozható eszközként
27
csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs
szükség biztonságos leválasztásra.
1 Végezze el a következő műveletet:
• A Windows rendszert futtató számítógép esetében
válassza ki a tálcán levő Hardver biztonságos
eltávolítása ikont, majd válassza ki a készüléket.
• A Mac rendszerű számítógépeknél húzza az adathordozó
ikonját a lomtárba.
2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.
A GPS-jel állapotának megjelenítése
Tartsa három másodpercig lenyomva a
gombot.
További térképek vásárlása
1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a garmin.com
weboldalon.
2 Kattintson a Térképek lapra.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Kiegészítők vásárlása
Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.
28
Függelék
Tárgymutató
Szimbólumok
2D térképnézet 12
3D térképnézet 12
A
a jármű tápkábele 1
a készülék felszerelése, tapadókorong 26
akkumulátor
maximalizálás 27
problémák 27
töltés 1, 24, 26
aktív sávinformáció 4
alaphelyzetbe állítás
eszköz 26
útadatok 12
alvó üzemmód 1
automatikus hangerő, bekapcsolás 2
autómentő mappa 7
az eszköz tisztítása 26
azonosítószám 24
B
beállítások 22–24
beállítások visszaállítása 24
bekapcsológomb 1
beszédfelismerés 20
billentyűzet
kiosztás 24
nyelv 24
biztosíték, módosítás 26
Bluetooth technológia 13, 14, 18, 27
beállítások 23
eszköz lecsatlakoztatása 16
hívások letiltása 15, 16
telefon párosítása 13
telefonok kezelése 15, 16
C
címek, keresés 9
Cs
csatlakozás 24
D
diagnosztika 18
G
Garmin Connect 13
Garmin Élő szolgáltatások 13
előfizetés a következőre 13
Garmin Express, szoftver frissítése 25
geocaching 9
GPS 1, 28
Gy
Gyorskeresés 7
H
haladási irányok 4
hang, közeledési pontok 23, 24
hangerő, beállítás 2
hangparancs, használati tippek 20
hangvezérlés 20
aktiválás 20
aktiválószó 20
navigálás módja 20
tippek 20
hazautazás 4
helyek 9, 22
helyszínek 8
hívás 15
jelenlegi 10
keresés 7, 9
legutóbbi találatok 10
mentés 10
szimulált 23
helyek keresése. 7–9, 13 Lásd még: helyek
címek 9
kategóriák 7
koordináták 9
útkereszteződések 9
városok 9
helyszínek 8
hibaelhárítás 26, 27
hívások 14, 15
előzmények 15
fogadás 15
kezdeményezés 14
névjegyek 15
otthoni 15
tárcsázás 14
hívások fogadása 15
Hol vagyok? 10
E
I
elkerülések 6
kikapcsolás 6
terület 6
törlés 7
út 6
útdíjak 6
útjellemzők 6
előfizetések, Garmin Élő szolgáltatások 13
eszköz tisztítása 26
eszközök, térképek 11
EULA-k 24
exportálás
törvénykezésösszegzések 19
útjelentések 19
idő szolgálatban 17, 18
időbeállítások 24
időjárás 21
radar 21
útviszonyok 21
időzítő 17
ikonok, állapotsor 1
irányok 4
járműprofil, kamion 2, 3
jelenlegi hely 10
jelentések, utazás 19
jelzőlámpába telepített kamerák 3
F
K
fájlok, átvitel 27
felhasználói kézikönyv 20
fényerő 2
figyelmeztető ikonok 11, 12
fordulólista 4
forgalmi kamerák, megtekintés 22
forgalom 12, 17, 23
előfizetések hozzáadása 17
térkép 12, 17
további lehetséges útvonal 6
Foursquare 9
frissítés
szoftver 24, 25
térképek 24, 25
Tárgymutató
J
kamerák
biztonsági másolat 23
jelzőlámpa 3
sebesség 3
kamion
érdekes helyek 7
pótkocsi 2
profilok 2, 3
térkép 21
képernyő, fényerő 2
képernyőfotók 23
képernyőgombok 2
keresési terület módosítása 8
keresősáv 7
kerülőutak 5
készülék felszerelése
a készülék eltávolítása a tartóból 26
autó 1
tapadókorong 1
készülék karbantartása 26
készülék töltése 1, 24, 26
készülékazonosító 24
kezdeti beállítás 18
kiegészítők 28
kihangosított hívás 13, 15, 16
kiindulási hely
hely szerkesztése 4
telefonszám 15
utazás 4
Kiküldés és nyomon követés 18, 19
koordináták 9
korlátozások, jármű 2
következik 11
testreszabás 11
következő forduló 4
közeledési riasztások, beállítások 24
közlekedés 16
akadályok keresése 12, 17
események 12, 17
kamerák 22
vevő 16
L
lecsatlakoztatás, Bluetooth eszköz 16
legutóbb talált helyek 10
lopás, elkerülés 26
M
meghibásodások 18
megjelenítési beállítások 23
megosztás, Kiküldés és nyomon követés 18
memóriakártya 1, 27
behelyezés 27
mentés, jelenlegi hely 10
mentett helyek 22
kategóriák 10
szerkesztés 10
törlés 10
microSD kártya 1, 27
műholdas jelek
keresés 1
megjelenítés 28
myTrends, útvonalak 6
N
navigáció 4, 5, 7
beállítások 22
légvonalban 7
navigáció terepen 7
némítás, hang 20
Nemzetközi Üzemanyag-adózási
Megállapodás (IFTA) 19
exportált törvénykezésösszegzések és
útjelentések 19
törvénykezésösszegzés 19
útjelentések 19
üzemanyagadatok 19
Ny
nyelv
billentyűzet 24
hang 24
O
otthoni, hívás 15
P
parancsikonok
hozzáadás 10
törlés 10
parkolási 5, 8, 9
parkoló 8, 9
legutóbbi hely 5
párosítás 17, 18
lecsatlakoztatás 16
telefon 13, 27
29
photoLive 22
pihenőtervezés 17
Pihenőtervezés 17
pozíció 9
profilok
aktiválás 2
kamion 2, 3
utazástervező 21, 22
alakítási pontok 21
utazás szerkesztése 21
R
V
riasztások 3
hang 23
közeledési pontok 23
S
Ü
üzemanyag-fogyasztás, állomások 10
üzemanyagadatok 19
vezeték nélküli kamera 23
vezetőnek szóló figyelmeztetések 3
W
Wi‑Fi 23–25
sebességmérő kamerák 3
segélyszolgálatok 10
Smartphone Link 13, 15, 16
csatlakozás 13, 15, 16
hívások letiltása 15, 16
specifikációk 24
Sz
számítógép, csatlakozás 27
szélességi és hosszúsági fok 9
szerkesztés, mentett útvonalak 21
szervizelőzmények
bejegyzések 19, 20
kategóriák 19, 20
szerkesztés 20
törlés 19, 20
szimulált helyek 23
szoftver
frissítés 24, 25
verzió 24
T
tapadókorong 26
tápkábelek 24
biztosíték, csere 26
jármű 1
tárcsázás 14
tartó, eltávolítás 26
tartó eltávolítása 26
telefon
lecsatlakoztatás 16
párosítás 13, 27
telefonhívások 14
fogadás 15
hanghívás 15
némítás 15
tárcsázás 15
telefonkönyv 15
térkép nézete
2D 12
3D 12
térképek 4, 10, 12, 22
adatmező 4, 12
eszközök 11
frissítés 24, 25
kamion 21
részletesség szintje 22
rétegek 12
szimbólumok 4
téma 22
útvonalak megjelenítése 4, 5
vásárlás 28
térképrétegek, testreszabás 12
terméktámogatás 20
tolatókamera 23
törlés
Bluetooth eszköz párosítása 16
szervizbejegyzések 20
szervizkategóriák 19
utazások 21
törvénykezésösszegzés 19
TripAdvisor 9
U
USB, leválasztás 27
utazási előzmény 24
30
Tárgymutató
support.garmin.com
2018. Október
190-02229-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising