Garmin | dēzl™ 580 LMT-S | Garmin dēzl™ 580 LMT-S Eienaarshandleiding

Garmin dēzl™ 580 LMT-S Eienaarshandleiding
DĒZL 580
™
Gebruikershandleiding
© 2017 Garmin Bpk. of filliale
Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin
behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis
te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.
Garmin en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike
toestemming gebruik word nie.
®
dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, en nüMaps Lifetime™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie
sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.
Android™ is ’n handelsmerk van Google Inc. Apple en Mac is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die Bluetooth woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth
SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. Foursquare is ’n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. microSD en die
microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. TripAdvisor is ’n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. TruckDown is die handelsmerk van TruckDown Info International, Inc.
Windows , Windows Vista en Windows XP is geregistreerde handelsmerke van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Inhoudsopgawe
Spring weg...................................................................... 1
dēzl 580 Toesteloorsig ................................................................ 1
Monteer en Aandryf van die dēzl Toestel in jou Voertuig ........... 1
Aan- of Afskakel van die Toestel ................................................ 1
Verkry GPS-seine ....................................................................... 1
Statusbalk-ikone ......................................................................... 1
Gebruik die Op-skerm-knoppies ................................................. 2
Verstel tans die volume .............................................................. 2
Ontsper Outomatiese Volume ................................................ 2
Gebruik van die Oudiovermenger .......................................... 2
Verstelling van Skermhelderheid ................................................ 2
Voertuigprofiele.............................................................. 2
Voeg ’n Voertuigprofiel By .......................................................... 2
Aktiveer ’n Voertuigprofiel ........................................................... 2
Verander Jou Sleepwa-inligting .................................................. 2
Wysig ’n Voertuigprofiel .............................................................. 2
Bestuurderbewustheidskenmerke en Waarskuwings................................................................ 3
Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings ....... 3
Rooilig- en Spoedkameras ......................................................... 3
Navigeer na Jou Bestemming ....................................... 3
Roetes ........................................................................................ 3
Begin ’n Roete ............................................................................ 3
Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin ................................ 4
Gaan Huis toe ........................................................................ 4
Jou Roete op die Kaart ............................................................... 4
Aktiewe Baanleiding ............................................................... 4
Bekyk Draaie en Aanwysings ................................................ 4
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart .................. 4
Aankoms by Jou Bestemming .................................................... 4
Parkering Naby Jou Bestemming .......................................... 4
Vind Jou Laaste Parkeerplek ................................................. 5
Verander Jou Aktiewe Roete ...................................................... 5
Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete ..................................... 5
Vorm Jou Roete ..................................................................... 5
Gebruik ’n Ompad .................................................................. 5
Verander die Roeteberekeningsmodus ................................. 5
Stop Tans die Roete ................................................................... 5
Gebruik Voorgestelde Roetes .................................................... 5
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede .................................... 5
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete ............................. 5
Vermy Tolpaaie ...................................................................... 5
Vermy tolplakkers .................................................................. 6
Vermy Padkenmerke ............................................................. 6
Vermy Omgewingsones ......................................................... 6
Selfgekose Vermydings ......................................................... 6
Navigeer Veldlangs ..................................................................... 6
Vind en Berg Liggings................................................... 6
Belangepunte ..............................................................................6
Vind Vragmotorvervoer-belangepunte ........................................ 6
Vind Belangepunte van TruckDown ........................................... 6
Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk ............................. 7
Vind van ’n Ligging volgens Kategorie ....................................... 7
Soek binne ’n kategorie ......................................................... 7
Navigeer na Belangepunte Binne ’n Plek .............................. 7
Liggingsoekresultate ................................................................... 7
Liggingsoekresultate op die Kaart ......................................... 7
Wysig die Soekgebied ................................................................ 8
Parkering .................................................................................... 8
Vind Vragmotorparkering ....................................................... 8
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging ............................. 8
Vind Parkering Naby ’n Gespesifiseerde Ligging .................. 8
Inhoudsopgawe
Verstaan Parkeerkleure en -simbole ...................................... 8
Soeknutsmiddels ........................................................................ 8
Vind van ’n Adres ................................................................... 8
Vind ’n Kruising ...................................................................... 8
Vind ’n stad ............................................................................ 8
Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate .......................... 8
Foursquare ................................................................................. 8
Verbind aan Jou Foursquare rekening .................................. 8
Soek tans Belangepunte van Foursquare ............................. 9
Besigtig Foursquare liggingbesonderhede ............................ 9
Aanmeld met Foursquare ...................................................... 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Vind van Belangepunte van TripAdvisor ................................ 9
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is ................................... 9
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is ........................ 9
Sien die Huidige Ligginginligting ................................................. 9
Vind Nooddienste en Brandstof ............................................. 9
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging ................................. 9
Byvoeging van ’n Kortpad ........................................................... 9
Verwydering van ’n Kortpad ................................................... 9
Berg Liggings .............................................................................. 9
Berg ’n Ligging ....................................................................... 9
Berg Jou Huidige Ligging ....................................................... 9
Wysiging van ’n Gebergde Ligging ........................................ 9
Toeken van Kategorieë aan ’n Gebergde Ligging ............... 10
Skrap van 'n Gebergde Ligging ........................................... 10
Gebruik van die kaart ................................................... 10
Kaartnutsmiddels ...................................................................... 10
Besigtig ’n Kaartnutsmiddel ................................................. 10
Ontsper Kaartnutsmiddels ................................................... 10
Vorentoe ................................................................................... 10
Besigtig Opkomende Liggings ............................................. 10
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë .................... 10
Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole .................................. 11
Beperkingswaarskuwings .................................................... 11
Padtoestandwaarskuwings .................................................. 11
Waarskuwings ...................................................................... 11
Ritinligting ................................................................................. 11
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart .......................................... 11
Besigtig die ritinligtingblad ................................................... 11
Besigtig die Ritlog ................................................................ 11
Herstel van ritinligting ........................................................... 11
Besigtig Opkomende Verkeer ................................................... 11
Besigtig Verkeer op die Kaart .............................................. 11
Soek vir Verkeersvoorvalle .................................................. 11
Verpersoonliking van die Kaart ................................................. 11
Verpersoonliking van die Kaartlae ....................................... 11
Verander die Kaartdataveld ................................................. 12
Verander die kaartperspektief .............................................. 12
Regstreekse Dienste, Verkeer en
Slimfoonkenmerke ....................................................... 12
Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link ...... 12
Bluetooth Kenmerkstatusikone ................................................. 12
Garmin Regstreekse Dienste .................................................... 12
Teken in op Garmin Regstreekse Dienste ........................... 12
Stuur ’n Ligging vanaf Jou Slimfoon na Jou Toestel ................ 13
Slimkennisgewings ................................................................... 13
Ontvang Kennisgewings ...................................................... 13
Besigtig die Lys Kennisgewings .......................................... 13
Vryhandoproepe ....................................................................... 13
Maak van ’n Oproep ............................................................. 13
Ontvang van ’n Oproep ........................................................ 14
Gebruik die Oproepgeskiedenis .......................................... 14
Gebruik In-oproep-opsies .................................................... 14
Berg ’n Huisfoonnommer ..................................................... 14
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple ..... 14
i
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Toestel
van Apple ............................................................................. 14
Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple ........... 14
Versper Smartphone Link-data en Slimkennisgewings vir Jou
Apple Toestel ....................................................................... 14
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van
Android™ .................................................................................. 14
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou
Android-slimfoon .................................................................. 14
Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon met
Android ................................................................................. 14
Ontkoppel tans ’n Bluetooth toestel .......................................... 15
Skrap ’n gepaarde foon ............................................................ 15
Verkeer .......................................................................... 15
Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link ..... 15
Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n
verkeersontvanger .................................................................... 15
Verkeersontvanger-intekeninge ........................................... 15
Ontsper van Verkeer ................................................................. 15
Besigtig Verkeer op die Kaart ................................................... 16
Soek vir Verkeersvoorvalle .................................................. 16
Voertuig- en Bestuurdernutsmiddels......................... 16
Rustydbeplanning ..................................................................... 16
Neem Voorgestelde Rustyd ................................................. 16
Begin die Rustyd-tydhouer ................................................... 16
Onderbreek en Herstel van die Rustyd-tydhouer ................ 16
Aanpas van Bestuurure ....................................................... 16
Aanpas van die Daaglikse Bestuurlimiet ............................. 16
Garmin eLog ............................................................................. 16
Opstel van Garmin eLog se kenmerke op jou dēzl toestel .. 16
Besigtiging van Garmin eLog inligting op jou dēzl toestel ... 16
Besigtiging van Garmin eLog diagnostiese en onklaarheidgebeure ................................................................................ 17
Versend-en-Naspoor ................................................................ 17
Die Opstel van Versend-en-Naspoor-deling ........................ 17
Begin ’n Versend-en-Naspoor-sessie .................................. 17
Stuur ’n Versendboodskap na ’n dēzl Toestel ..................... 17
IFTA .......................................................................................... 17
Invoer van Brandstofdata ..................................................... 17
Wysiging van Brandstofdata ................................................ 18
Besigtig en Uitvoer van 'n Jurisdiksie-opsomming ............... 18
Wysiging en Uitvoer van Ritverslae ..................................... 18
Besigtig Uitgevoerde Jurisdiksie-opsommings en
Ritverslae ............................................................................. 18
Logdiensgeskiedenis ................................................................ 18
Voeg tans dienskategorieë by ............................................. 18
Skrap tans dienskategorieë ................................................. 18
Herbenoem tans dienskategorieë ........................................ 18
Skrap tans diensrekords ...................................................... 18
Wysig tans ’n diensrekord .................................................... 18
Stemopdrag .................................................................. 18
Instel van die ontwaakfrase ...................................................... 18
Aktivering van Stemopdrag ....................................................... 18
Stemopdragwenke .................................................................... 19
Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte ...................... 19
Dempinstruksies ....................................................................... 19
Stembeheer .............................................................................. 19
Konfigureer stembeheer ...................................................... 19
Gebruik van stembeheer ...................................................... 19
Stembeheerwenke ............................................................... 19
Gebruik van die Toepassings..................................... 19
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel ......... 19
Besigtig die vragmotorkaart ...................................................... 19
Besigtig die Weervoorspelling .................................................. 19
Sien Weer Naby ’n Ander Stad ............................................ 19
ii
Besigtig die weerradar ......................................................... 19
Besigtig weerwaarskuwings ................................................. 19
Nagaan van padtoestande ................................................... 19
Ritbeplanner ............................................................................. 20
Beplan ’n Rit ......................................................................... 20
Wysig en Herorden Liggings in ’n Rit ................................... 20
Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit ...................... 20
Verander Roete-opsies vir ’n Rit .......................................... 20
Navigeer na ’n Gebergde Rit ............................................... 20
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete ....................................... 20
photoLive-verkeerskameras ..................................................... 20
Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras ..................... 20
Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart .............. 20
Berg ’n verkeerskamera ....................................................... 20
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings ................................. 21
dēzl Instellings.............................................................. 21
Kaart- en Voertuiginstellings ..................................................... 21
Ontsper kaarte ..................................................................... 21
Navigasie-instellings ................................................................. 21
Berekeningsmodusinstellings .............................................. 21
Stel ’n Nagebootste Ligging in ............................................. 21
Instellings vir Koordlose Netwerke ............................................ 21
Bestuurderbystandinstellings .................................................... 21
Rugsteunkamera-instellings ..................................................... 21
Vertooninstellings ..................................................................... 22
Verkeersinstellings .................................................................... 22
Eenhede en tydinstellings ......................................................... 22
Instel van die Tyd ................................................................. 22
Taal- en Toetsbordinstellings .................................................... 22
Nabyheidwaarskuwing-instellings ............................................. 22
Toestel- en Privaatheidsinstellings ........................................... 22
Herstel van Instellings ............................................................... 22
Toestelinligting............................................................. 22
Besigtiging van Regulatoriese en Voldoeninginligting .............. 22
Spesifikasies ............................................................................. 22
Laai van die Toestel .................................................................. 23
Toestelonderhoud........................................................ 23
Garmin steunsentrum ............................................................... 23
Kaart- en Sagtewarebywerkings ............................................... 23
Verbind aan ’n Netwerk van Wi‑Fi ....................................... 23
Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik van ’n
Netwerk van Wi‑Fi ................................................................ 23
Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin
Express ................................................................................ 23
Toestelsorg ............................................................................... 24
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel ............................. 24
Skoonmaak van die aanraakskerm ..................................... 24
Vermyding van Diefstal ........................................................ 24
Herstel van die toestel .............................................................. 24
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie .......... 24
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk ................ 24
Verwyder die Montering van die Suigdoppie ....................... 24
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm ....... 24
Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel ................ 24
Foutopsporing.............................................................. 25
Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie ........................... 25
My toestel verkry nie satellietseine nie ..................................... 25
Die toestel laai nie in my voertuig nie ....................................... 25
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie ................................. 25
My toestel verbind nie aan my foon of Smartphone Link nie .... 25
Die Smartphone Link toepassing affekteer die batterylaaivlak op
my slimfoon. .............................................................................. 25
Bylaag............................................................................ 25
Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en Data ................... 25
Inhoudsopgawe
Databestuur .............................................................................. 25
Omtrent geheuekaarte ......................................................... 25
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar ............................... 25
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar ................................. 26
Ontkoppel die USB-kabel ..................................................... 26
Besigtig GPS-seinstatus ........................................................... 26
Die Aankoop van Bykomende Kaarte ....................................... 26
Aankoop van Bybehore ............................................................ 26
Indeks............................................................................ 27
Inhoudsopgawe
iii
Spring weg
2 Druk die montering Á in die suigdoppie  totdat dit in plek
WAARSKUWING
Sien die Belangrike Veiligheids- en Produkinligting-gids in die
produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike
inligting.
3
• Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (Kaart- en
Sagtewarebywerkings, bladsy 23).
• Monteer die toestel in jou voertuig en verbind dit aan krag
(Monteer en Aandryf van die dēzl Toestel in jou Voertuig,
bladsy 1).
• Verkry GPS-seine (Verkry GPS-seine, bladsy 1).
• Verstel die volume (Verstel tans die volume, bladsy 2) en
skermhelderheid (Verstelling van Skermhelderheid,
bladsy 2).
• Stel ’n voertuigprofiel op vir jou vragmotor.
• Navigeer na jou bestemming (Begin ’n Roete, bladsy 3).
5
dēzl 580 Toesteloorsig
4
6
knip.
Druk die suigdoppie teen die windskerm, en trek die hefboom
à terug na die windskerm.
Pas die strokie aan die bokant van die montering in die gleuf
op die agterkant van die toestel.
Druk die onderkant van die montering in die toestel in totdat
dit kliek.
Prop die ander kant van die voertuigkragkabel in ’n kragpunt
in jou voertuig.
Aan- of Afskakel van die Toestel
• Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets, of koppel
die toestel aan ’n kragpunt.
• Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die
kragtoets terwyl die toestel aan is.
Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik
die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik
aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in
kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
• Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in
totdat ’n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies Af.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die
kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan
die toestel kragspaarmodus binne.
Verkry GPS-seine
À
Á
Â
Ã
Kragtoets
USB-poort vir krag en data
Geheuekaartgleuf vir kaart en data
Mikrofoon vir stembegeleiding of vryhandoproepe
Monteer en Aandryf van die dēzl Toestel in
jou Voertuig
WAARSKUWING
Hierdie produk bevat ’n litiumioon-battery. Om die moontlikheid
van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat
veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan
uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.
Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.
1 Prop die voertuigkragkabel À in by die USB-poort op die
toestel.
Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPSontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel.
Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel
op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die
ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die
lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou
navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou
navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om
satellietseine op te spoor.
1 Skakel die toestel aan.
2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
3 Indien nodig, gaan na ’n oop area, weg van hoë geboue en
bome.
in die statusbalk dui die satellietseinsterkte aan. Wanneer
ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir
navigasie.
Statusbalk-ikone
Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone
vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige
ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting
te sien.
GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en
opgespoorde satellietinligting te sien (Besigtig GPSseinstatus, bladsy 26).
Bluetooth tegnologiestatus. Kies om die instellings van
Bluetooth te sien (Instellings vir Koordlose Netwerke,
bladsy 21).
®
Wi-Fi-seinsterkte. Kies om die Wi-Fi-instellings te verander
(Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 21).
Gekoppel aan vryhandoproepe. Kies om ’n oproep te maak
(Vryhandoproepe, bladsy 13).
Aktiewe voertuigprofiel. Kies om die voertuigprofielinstellings
te sien.
Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (Instel van die Tyd,
bladsy 22).
Battery-laaivlak.
Spring weg
1
Deel tans Versend-en-Naspoor-data. Die aantal uitgenooide
kykers verskyn op die ikoon. Kies om die Versend-enNaspoor-toepassing oop te maak (Versend-en-Naspoor,
bladsy 17).
Smartphone Link status. Kies om te verbind aan die
Smartphone Link-toepassing en regstreekse verkeersdata
en ander regstreekse dienste te ontvang (Paring met Jou
Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 12).
Wanneer die ikoon blou is, is die toestel verbind aan die
Smartphone Link-toepassing.
Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (Besigtig
die Weervoorspelling, bladsy 19).
Gebruik die Op-skerm-knoppies
Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste
en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.
• Kies
om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
• Hou
in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
• Kies of om deur lyste of kieslyste te rol.
• Hou of in om vinniger te rol.
• Kies
om ’n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die
huidige skerm te sien.
Verstel tans die volume
1 Kies Volume.
2 Kies ’n opsie:
• Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
• Kies om die toestel te demp.
• Kies vir bykomende opsies.
Ontsper Outomatiese Volume
Jou toestel kan die volume outomaties verhoog of verlaag op
grond van die vlak van agtergrondgeraas.
1 Kies Volume > .
2 Kies Outomatiese Volume.
Gebruik van die Oudiovermenger
Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir
verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of
oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is ’n persentasie van die
hoofvolume.
1 Kies Volume.
2 Kies > Oudiovermenger.
3 Gebruik die skuif-knoppies om die volume vir elke oudiotipe
te verander.
Verstelling van Skermhelderheid
1 Kies Instellings > Vertoon > Helderheid.
2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.
Voertuigprofiele
WAARSKUWING
Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat
jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening
gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone
sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat
veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of
padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd
alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer
bestuursbesluite gemaak word.
Roetebepaling en navigasie word verskillend bereken op grond
van jou voertuigprofiel. Die geaktiveerde voertuigprofiel word
deur ’n ikoon in die statusbalk aangedui. Die navigasie- en
2
kaartinstellings op jou toestel kan afsonderlik vir elke
voertuigsoort verpersoonlik word.
Wanneer jy ’n vragmotor-voertuigprofiel aktiveer, vermy die
toestel die insluiting van beperkte of onbegaanbare gebiede in
roetes op grond van die afmetings, gewig en ander eienskappe
wat jy vir jou voertuig ingevoer het.
Voeg ’n Voertuigprofiel By
Jy moet ’n voertuigprofiel byvoeg vir elke vragmotor of motor
waarmee jy jou dēzl toestel wil gebruik.
1 Kies Instellings > Voertuigprofiel > .
2 Kies ’n opsie:
• Om ’n vastebakvragmotor met ’n permanent-aangehegte
vragruimte by te voeg, kies Reguit Vragmotor.
• Om ’n trekker of ’n trekker-sleepwa-kombinasie by te
voeg, kies Trekker.
• Om ’n bus by te voeg, kies Bus.
3 Volg die instruksies op die skerm om die voertuig se
eienskappe in te voer.
Nadat jy ’n voertuigprofiel bygevoeg het, kan jy die profiel wysig
om aanvullende gedetailleerde inligting by te voeg, soos die
voertuigidentifiseringsnommer of sleepwanommer.
Aktiveer ’n Voertuigprofiel
Vóór jy ’n voertuigprofiel kan aktiveer, moet jy die profiel byvoeg.
1 Kies Instellings > Voertuigprofiel.
2 Kies ’n voertuigprofiel.
Die voertuigprofielinligting verskyn, insluitende afmetings en
gewig.
3 Kies Kies.
Verander Jou Sleepwa-inligting
Vóór jy jou sleepwa-inligting kan verander, moet jy ’n
voertuigprofiel vir ’n trekker invoer.
Wanneer jy die sleepwa by jou trekker verander, kan jy die
sleepwa-inligting in jou voertuigprofiel verander sonder om die
trekker-inligting te verander. Jy kan vinnig wissel tussen
sleepwaens wat dikwels gebruik word.
1 Kies Instellings > Voertuigprofiel.
2 Kies die trekker-voertuigprofiel om saam met die sleepwa te
gebruik.
3 Kies .
4 Kies ’n opsie:
• Kies ’n sleepwa-konfigurasie uit die lys om ’n onlangse
sleepwa-konfigurasie te gebruik.
• Om ’n nuwe sleepwa-konfigurasie in te voer, kies Nuwe
Konfigurasie, en voer die sleepwa-inligting in.
Wysig ’n Voertuigprofiel
Jy kan ’n voertuigprofiel wysig om voertuiginligting te verander
of om gedetailleerde inligting, soos die
voertuigidentifikasienommer, sleepwanommer of
afstandsmeterlesing, by ’n nuwe voertuigprofiel te voeg. Jy kan
ook ’n voertuigprofiel hernoem of skrap.
1 Kies Instellings > Voertuigprofiel.
2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.
3 Kies ’n opsie:
• Om die voertuigprofielinligting te wysig, kies , en kies ’n
veld om te wysig.
• Om ’n voertuigprofiel te wysig, kies >
> Herbenoem
Profiel.
• Om die voertuigprofiel te skrap, kies >
> Skrap.
Voertuigprofiele
Bestuurderbewustheidskenmerke en Waarskuwings
KENNISGEWING
Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs
ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle
gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige
bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik
vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir
versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom
nie.
®
Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan
te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in ’n
bekende area bestuur. Die toestel speel ’n hoorbare klank of
boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die
hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper
of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar
nie.
Skole: Die toestel speel ’n klank en vertoon die afstand na en
spoedgrens (indien beskikbaar) vir ’n naderende skool of
skoolterrein.
Spoedgrensvermindering: Die toestel speel ’n klank en
vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy
voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.
Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel ’n klank en
vertoon ’n rooi rand om die spoedgrensikoon wanneer jy die
gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.
Spoedgrensverandering: Die toestel speel ’n klank en vertoon
die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om
jou spoed aan te pas.
Verkeerde rigting in ’n eenrigtingstraat: Die toestel speel ’n
boodskap en vertoon ’n volskermwaarskuwing as jy in die
verkeerde rigting in ’n eenrigtingstraat reis. Die kante van die
skerm vertoon rooi en ’n waarskuwing bly wys bo aan die
skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte
rigting begin ry.
Spooroorgang: Die toestel speel ’n klank en vertoon die
afstand na ’n naderende spooroorgang.
Diereoorgang: Die toestel speel ’n klank en vertoon die afstand
na ’n naderende diereoorgang.
Draaie: Die toestel speel ’n klank en vertoon die afstand na ’n
draai in die pad.
Stadiger verkeer: Die toestel speel ’n klank en vertoon die
afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen ’n hoër spoed
stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting
ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik (Verkeer,
bladsy 15).
Uitputtingswaarskuwing: Die toestel speel ’n klank en stel
naderende stilhouplekke voor nadat jy vir meer as twee uur
bestuur het sonder om te stop.
Geen vragmotors toegelaat nie: Die toestel speel ’n klank
wanneer jy ’n pad nader waar vragmotors nie toegelaat word
nie.
Risiko van grondkontak: Die toestel speel ’n klank en
vertoon ’n boodskap wanneer jy ’n pad nader waar die
onderkant van jou voertuig met die grond kontak kan maak.
Laterale wind: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n
boodskap wanneer jy ’n pad nader waar daar ’n risiko van
laterale wind is.
Nou pad: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n boodskap
wanneer jy ’n pad nader wat dalk te nou vir jou voertuig is.
Steil heuwel: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n boodskap
wanneer jy ’n steil heuwel nader.
Staat- en landsgrense: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n
boodskap wanneer jy die grens van ’n staat of land nader.
Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings
Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings
Jy kan die hoorbare toon vir sekere soorte
bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Die visuele
waarskuwing verskyn selfs wanneer die toon versper is.
1 Kies Instellings > Bestuurderhulp > Hoorbare
bestuurderwaarskuwings.
2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.
Rooilig- en Spoedkameras
KENNISGEWING
Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge
van die gebruik van ’n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of
produkmodelle beskikbaar nie.
Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige
areas vir sekere produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku
jou wanneer jy ’n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.
• Regstreekse rooilig- en veiligheidskameradata is as
intekening beskikbaar vanaf Garmin se regstreekse dienste
met gebruik van die Smartphone Link-toepassing (Garmin
Regstreekse Dienste, bladsy 12).
• Jy moet ’n intekening koop om veiligheidskameradata op jou
toestel af te laai en te berg. Besoek garmin.com
/speedcameras om beskikbaarheid en versoenbaarheid na te
gaan, of om ’n intekening of eenmalige bywerking te koop. Jy
kan te eniger tyd ’n nuwe streek koop of ’n bestaande
intekening verleng.
• In sommige streke sluit sommige produkbondels
voorafgelaaide rooilig- en kameradata met lewenslange
bywerkings in.
• Jy kan Garmin Express™ se sagteware gebruik (garmin.com
/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg
word, by te werk. Jy moet jou toestel gereeld bywerk om die
jongste kamera-inligting te ontvang.
Navigeer na Jou Bestemming
Roetes
’n Roete is ’n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer
bestemmings.
• Die toestel bereken ’n aanbevole roete na jou bestemming op
grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die
roeteberekeningsmodus (Verander die
Roeteberekeningsmodus, bladsy 5) en vermydings (Vermy
Vertragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 5).
• Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met
die aanbevole roete, of jy kan ’n alternatiewe roete kies
(Begin ’n Roete, bladsy 3).
• Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy,
kan jy die roete pasmaak (Vorm Jou Roete, bladsy 5).
• Jy kan veelvuldige bestemmings by ’n roete voeg (Byvoeg
van ’n Ligging op Jou Roete, bladsy 5).
Begin ’n Roete
1 Kies Waarheen? en soek na ’n ligging (Vind en Berg
Liggings, bladsy 6).
2 Kies ’n ligging.
3 Kies ’n opsie:
• Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies
Gaan!.
• Om ’n alternatiewe roete te kies, kies en kies ’n roete.
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
3
• Om die roete te wysig, kies > Wysig roete en voeg
vormpunte by die roete (Vorm Jou Roete, bladsy 5).
Die toestel bereken ’n roete na die ligging en lei jou deur
stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (Jou
Roete op die Kaart, bladsy 4). ’n Voorskou van die hoofpaaie
op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die
kaart.
As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings
by jou roete voeg (Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete,
bladsy 5).
Aktiewe Baanleiding
Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou
roete nader, verskyn ’n gedetailleerde simulasie van die pad
langs die kaart, indien beskikbaar. ’n Gekleurde lyn À dui die
regte baan vir die draai aan.
Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin
Jy kan ’n roete begin deur ’n ligging vanaf die kaart te kies.
1 Kies Beskou Kaart.
2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
3 Indien nodig, kies om die belangepunte wat vertoon word,
volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers ( of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
4 Kies ’n opsie:
• Kies ’n liggingmerker.
• Kies ’n punt, soos ’n straat, kruising of adresligging.
5 Kies Gaan!.
Gaan Huis toe
Die eerste keer wat jy met ’n roete huis toe begin, por die toestel
jou aan om jou huisligging in te voer.
1 Kies Waarheen? > Gaan Huis toe.
2 Indien nodig, voer jou huisligging in.
Wysig Jou Huisligging
1 Kies Waarheen? > > Stel Huisligging.
2 Voer jou huisligging in.
Jou Roete op die Kaart
Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur
stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir
jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor
die breedte van die kaart se bokant.
Bekyk Draaie en Aanwysings
Terwyl jy op ’n roete navigeer, kan jy naderende draaie,
baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.
1 Vanaf die kaart, kies ’n opsie:
• Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy
navigeer, kies > Draaie.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of
aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op
soos jy op die roete navigeer.
• Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele
roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.
2 Kies ’n draai of aanwysing (opsioneel).
Gedetailleerde inligting verskyn. ’n Afbeelding van die
aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien
beskikbaar.
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart
1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.
2 Kies .
Aankoms by Jou Bestemming
Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting
om jou te help om jou roete te voltooi.
•
dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en ’n
stemporboodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
• Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou
outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan Ja kies om
nabygeleë parkeerareas te vind (Parkering Naby Jou
Bestemming, bladsy 4).
• Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die
roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie
outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te
beëindig.
Parkering Naby Jou Bestemming
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
4
Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of
ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien
beskikbaar.
Afstand na die volgende handeling.
Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling
geassosieer word.
Roete uitgelig op die kaart.
Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging
van naderende handelinge aan.
Voertuigspoed.
Naam van die pad waarop jy reis.
Verwagte aankomstyd.
WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting te verander wat
dit aandui (Verander die Kaartdataveld, bladsy 12).
Jou toestel kan jou help om ’n parkeerplek naby jou bestemming
te vind. Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die
toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek.
LET WEL: Hierdie kenmerk moet slegs gebruik word wanneer jy
die motor-voertuigprofiel gebruik. Terwyl jy ’n vragmotorvoertuigprofiel gebruik, kan jy vir vragmotorparkering naby jou
bestemming soek (Vind Vragmotorparkering, bladsy 8).
1 Kies ’n opsie:
• Wanneer die toestel jou por, kies Ja om vir nabygeleë
parkering te soek.
• Indien die toestel jou nie por nie, kies Waarheen? >
Kategorieë > Parkering, en kies > My Bestemming.
2 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
Navigeer na Jou Bestemming
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
3 Kies ’n parkeerligging, en kies Gaan! > Voeg as volgende
stop by.
Die toestel lei jou na die parkeerarea.
Vind Jou Laaste Parkeerplek
Wanneer jy die toestel van voertuigkrag ontkoppel terwyl die
toestel aan is, word jou huidige ligging as 'n parkeerplek geberg.
Kies Toepassings > Laaste Spasie.
Verander Jou Aktiewe Roete
Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete
Voordat jy ’n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op ’n roete
navigeer (Begin ’n Roete, bladsy 3).
Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy
kan byvoorbeeld ’n vulstasie as die volgende bestemming op jou
roete byvoeg.
WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of
geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik
om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (Beplan ’n Rit,
bladsy 20).
1 Vanaf die kaart, kies > Waarheen?.
2 Soek ’n ligging (Vind en Berg Liggings, bladsy 6).
3 Kies ’n ligging.
4 Kies Gaan!.
5 Kies ’n opsie:
• Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete
by te voeg, kies Voeg as volgende stop by.
• Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies
Voeg as laaste stop by.
• Om die ligging by te voeg en die volgorde van
bestemmings op jou roete te wysig, kies Voeg by Aktiewe
Roete.
Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in
te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.
Vorm Jou Roete
Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy ’n roete begin (Begin ’n
Roete, bladsy 3).
Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te
verander. Dít stel jou in staat om die roete ’n sekere pad te laat
gebruik of deur ’n sekere gebied te laat gaan, sonder om ’n
bestemming by die roete te voeg.
1 Raak aan enige plek op die kaart.
2 Kies .
Die toestel gaan in roetevormmodus in.
3 Kies ’n ligging op die kaart.
WENK: Jy kan kies om in te zoem op die kaart en ’n meer
presiese ligging kies.
Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging
te reis.
4 Indien nodig, kies ’n opsie:
• Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte
by die roete te voeg.
• Om ’n vormpunt te verwyder, kies .
5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies Gaan!.
Gebruik ’n Ompad
Jy kan ’n ompad vir ’n gespesifiseerde afstand op jou roete
neem of ’n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy
bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.
1 Vanaf die kaart, kies > Verander roete.
Navigeer na Jou Bestemming
WENK: Indien die Verander roete-hulpmiddel nie in die
kaarthulpmiddelkieslys is nie, kan jy dit byvoeg (Ontsper
Kaartnutsmiddels, bladsy 10).
2 Kies ’n opsie:
• Om vir ’n spesifieke afstand ’n ompad op jou roete te
neem, kies Ompad volgens afstand.
• Om ’n ompad rondom ’n spesifieke pad op die roete te
neem, kies Ompad volgens pad.
• Kies Ompad om ’n nuwe roete te kies.
Verander die Roeteberekeningsmodus
1 Kies Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus.
2 Kies ’n opsie:
• Kies Vinniger Tyd om roetes te bereken wat vinniger is
om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
• Kies Veldlangs om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te
bereken.
• Kies Korter Afstand om roetes te bereken wat
afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te
ry.
Stop Tans die Roete
Vanaf die kaart, kies
> Stop.
Gebruik Voorgestelde Roetes
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een
ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (Toestel- en
Privaatheidsinstellings, bladsy 22).
Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel
jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van
die week, en die tyd van die dag. Nadat jy ’n paar keer na ’n
gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die
navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde
reistyd en verkeersinligting.
Kies die navigasiebalk om ’n voorgestelde roete na die
ligging te sien.
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete
Vóór jy verkeersvertragings kan vermy, moet jy verkeersinligting
ontvang (Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone
Link, bladsy 15).
Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties
verkeersvertragings te vermy. As jy hierdie opsie versper het in
die verkeersinstellings (Verkeersinstellings, bladsy 22), kan jy
verkeersvertragings met die hand besigtig en vermy.
1 Terwyl jy ’n roete navigeer, kies > Verkeer.
2 Kies Alternatiewe Roete, indien beskikbaar.
3 Kies Gaan!.
Vermy Tolpaaie
Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermy wat
tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van
opeenhoping. Die toestel kan steeds ’n tolgebied by jou roete
insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.
1 Kies Instellings > Navigasie.
2 Kies ’n opsie:
LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die
kaartdata op jou toestel.
• Kies Tolpaaie.
• Kies Tolgeld en Fooie > Tolpaaie.
Kies
’n opsie:
3
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete deur ’n
tolgebied beplan word, kies Vra Altyd.
5
• Om altyd tolgelde te vermy, kies Vermy.
• Om altyd tolgelde toe te laat, kies Laat toe.
4 Kies Berg.
Vermy tolplakkers
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Die kaartdata op jou toestel kan moontlik gedetailleerde inligting
oor tolplakkers bevat vir sekere lande. Jy kan tolplakkers vir elke
land vermy of toelaat.
1 Kies Instellings > Navigasie > Tolgeld en Fooie > Tolplakkers.
2 Kies 'n land.
3 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat jou roete deur ’n
tolgebied beplan word, kies Vra Altyd.
• Om altyd tolgelde te vermy, kies Vermy.
• Om altyd tolgelde toe te laat, kies Laat toe.
4 Kies Berg.
Vermy Padkenmerke
1 Kies Instellings > Navigasie > Vermydings.
2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermy, en kies
Berg.
Vermy Omgewingsones
Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings
wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermy.
1 Kies Instellings > Navigasie > Omgewingsones.
2 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete deur ’n
omgewingsone beplan word, kies Vra Altyd.
• Om altyd omgewingsones te vermy, kies Vermy.
• Om altyd omgewingsones toe te laat, kies Laat toe.
3 Kies Berg.
Selfgekose Vermydings
Selfgekose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of
padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel ’n roete
bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander
redelike roete beskikbaar is nie.
Vermyding van ’n Pad
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies Voeg Vermy-pad by.
3 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies
Volgende.
4 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies Volgende.
5 Kies Gedoen.
Vermyding van ’n Area
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies, indien nodig, Voeg Vermyding by.
3 Kies Voeg Vermy-area by.
4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en
kies Volgende.
5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en
kies Volgende.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
Kies
Gedoen.
6
Versper van ’n Selfgekose Vermyding
Jy kan ’n selfgekose vermyding versper sonder om dit te skrap.
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies ’n vermyding.
6
3 Kies
> Versper.
Skrap van Selfgekose Vermydings
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies ’n opsie:
• Om alle selfgekose vermydings te skrap, kies .
• Om een selfgekose vermyding te skrap, kies die
vermyding, en kies
> Skrap.
Navigeer Veldlangs
As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, gebruik
Veldlangsmodus.
1 Kies Instellings > Navigasie.
2 Kies Berekeningsmodus > Veldlangs > Berg.
Die volgende roete sal as 'n reguit lyn na die ligging bereken
word.
Vind en Berg Liggings
Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos
restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde
straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te
vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting
te blaai, te soek en dit te berg.
• Voer soekterme in om vinnig deur alle ligginginligting te soek
(Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 7).
• Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaaide
belangepunte (Belangepunte, bladsy 6).
• Soek vir vragmotorhaltes en -dienste, waaronder
gedetailleerde gidsinligting vir TruckDown , waar beskikbaar.
• Soek en registreer by belangepunte van Foursquare (Soek
tans Belangepunte van Foursquare, bladsy 9).
• Gebruik soeknutsmiddels om spesifieke liggings soos
adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind
(Soeknutsmiddels, bladsy 8).
• Soek naby ’n ander stad of gebied (Wysig die Soekgebied,
bladsy 8).
• Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te
vind (Berg Liggings, bladsy 9).
• Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (Besigtig
Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 9).
®
®
Belangepunte
’n Belangepunt is ’n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan
vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en
kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante,
hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.
Vind Vragmotorvervoer-belangepunte
Die gedetailleerde kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat
vragmotorvervoer-belangepunte, soos padkafees, rusareas en
weegstasies.
Kies Waarheen? > Kategorieë > Vragmotorvervoer.
Vind Belangepunte van TruckDown
Die gids vir TruckDown lys besighede vir die vragmotorbedryf,
soos vragmotorherstel en bandverkope.
Die gids vir TruckDown is nie in alle gebiede beskikbaar nie.
1 Kies ’n opsie:
• Kies Truck Locations om belangepunte te vind wat
versoenbaar is met vragmotors.
• Kies Truck Services om diensliggings vir jou vragmotor te
vind.
2 Kies ’n kategorie.
Vind en Berg Liggings
3 Indien nodig, kies Filtrr vlg geriewe & handelsm., kies een
of meer geriewe, en kies Berg.
LET WEL: Hierdie opsie is net vir vragmotorhaltes
beskikbaar.
Kies
’n bestemming.
4
Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk
Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur ’n
kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.
1 Kies Waarheen?.
2 Kies Voer soektog in in die soekbalk.
3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
4 Kies ’n opsie:
• Om na ’n soort besigheid te soek, voer ’n kategorienaam
in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
• Om na ’n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam
of ’n deel van die naam in.
• Om na ’n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en
straatnaam in.
• Om na ’n adres in ’n ander stad te soek, voer die
huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
• Om na ’n stad te soek, voer die stad en staat in.
• Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en
lengtegraadkoördinate in.
5 Kies ’n opsie:
• Om te soek met gebruik van ’n voorgestelde soekterm,
kies die term.
• Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het,
kies .
6 Indien nodig, kies ’n ligging.
• Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies en
gaan na stap 5.
3 Kies die plek.
Onder die plek verskyn ’n lys kategorieë soos restaurante,
motorverhurings of terminale.
4 Kies ’n kategorie.
5 Kies die BP, en kies Gaan!.
Die toestel skep ’n roete na die parkeerterrein of plekingang
naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom,
dui ’n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. ’n
Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.
Verken ’n plek
LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir
alle produkmodelle beskikbaar nie.
Jy kan ’n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.
1 Kies ’n plek.
2 Kies > Verken hierdie plek.
Liggingsoekresultate
Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in ’n lys, met die
naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer
resultate te sien.
Vind van ’n Ligging volgens Kategorie
1
2
3
4
Kies Waarheen?.
Kies ’n kategorie of kies Kategorieë.
Indien nodig, kies ’n subkategorie.
Kies ’n ligging.
Soek binne ’n kategorie
Nadat jy na ’n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë ’n
Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings
aandui wat jy gekies het.
1 Kies Waarheen? > Kategorieë.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n opsie:
• Kies ’n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die
regterkant van die skerm.
Die vinnigiesoektoglys verskaf ’n lys in die gekose
kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
• Indien nodig, kies ’n subkategorie, en kies ’n bestemming.
À
Á
Â
Ã
Ä Gaan!
Å
Kies ’n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te
sien.
Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.
Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging
te begin navigeer.
Kies om die soekresultate op die kaart te sien.
Liggingsoekresultate op die Kaart
Jy kan die resultate van ’n liggingsoektog op die kaart bekyk in
plaas van in ’n lys.
Vanaf die liggingsoekresultate, kies . Die naaste ligging
verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die
gekose ligging verskyn onderaan die kaart.
Navigeer na Belangepunte Binne ’n Plek
LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir
alle produkmodelle beskikbaar nie.
Jy kan ’n roete skep na ’n belangepunt (BP) binne ’n groter plek,
soos ’n winkel binne ’n winkelsentrum of ’n spesifieke terminaal
binne ’n lughawe.
1 Kies Waarheen? > Voer soektog in.
2 Kies ’n opsie:
• Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in,
kies en gaan na stap 3.
Vind en Berg Liggings
7
À
Á
Â
à Gaan!
Ä
Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.
Verstaan Parkeerkleure en -simbole
Bykomende soekresultate Kies om ’n ander ligging te sien.
Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is
kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om ’n
parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parkering aan wat
beskikbaar is (straat of parkeerterrein), relatiewe prysinligting en
tipe betaling.
Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel
bekyk.
Vanuit die parkeersoekresultate, kies .
Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde
inligting oor die gekose ligging te sien.
Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging
te begin navigeer.
Kies om die soekresultate in ’n lys te sien.
Wysig die Soekgebied
Die toestel soek by verstek naby jou huidige ligging. Jy kan ook
ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby ’n ander
stad of op jou aktiewe roete.
1 Kies Waarheen?.
2 Kies .
3 Kies ’n opsie.
Parkering
Jou dēzl toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in. Gegrond op
die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke, tipe
parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit jou
help om nabygeleë parkering te vind.
In sommige areas is regstreekse parkeerdata beskikbaar terwyl
jou dēzl toestel verbind is aan Smartphone Link (Paring met Jou
Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 12). Terwyl
jou toestel regstreekse parkeerdata ontvang, kan jy na intydse
parkeertendense kyk.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir
alle parkeerliggings beskikbaar nie. Garmin is nie
verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van
regstreekse parkeerdata nie.
Vind Vragmotorparkering
1 Kies Waarheen? > Truck Locations > Parkering.
2 Indien nodig, kies Slegs hoë kapasiteit om liggings volgens
parkeerkapasiteit te filtreer.
3 Kies ’n parkeerligging.
4 Kies Gaan!.
Soeknutsmiddels
Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te
soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.
Vind van ’n Adres
LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang
van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.
1 Kies Waarheen?.
2 Indien nodig, kies Soek tans naby: Om die soekarea te
verander (Wysig die Soekgebied, bladsy 8).
3 Kies Adres.
4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
5 Kies die adres.
Vind ’n Kruising
Jy kan vir ’n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë
of ander paaie soek.
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Kruisings.
2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
3 Kies die kruising.
Vind ’n stad
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Stede.
2 Kies ’n opsie:
• Kies ’n stad van die lys met nabygeleë stede.
• Om naby ’n ander ligging te soek, kies Soek tans naby:
(Wysig die Soekgebied, bladsy 8).
• Om vir ’n stad volgens naam te soek, kies Voer soektog
in, voer ’n stadnaam in, en kies .
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Parkering.
2 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate
Vind Parkering Naby ’n Gespesifiseerde Ligging
Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengtekoördinate. Dit kan van hulp wees tydens geocaching.
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Koördinate.
2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of
datum.
3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
4 Kies Kyk op kaart.
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
Kies
’n parkeerligging.
3
4 Kies Gaan!.
LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs beskikbaar wanneer jy die
motor-voertuigprofiel gebruik.
1 Soek vir ’n ligging.
2 Kies ’n ligging vanuit die liggingsoekresultate.
3 Kies .
’n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.
4 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
5 Kies ’n parkeerligging.
6 Kies Gaan!.
Foursquare
Foursquare is ’n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel
sluit voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur
Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui
word.
Vir aanvullende kenmerke kan jy aan jou rekening van
Foursquare verbind deur Smartphone Link op jou versoenbare
slimfoon te gebruik. Wanneer jy aan jou rekening van
Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, kan jy
liggingbesonderhede van Foursquare besigtig, by ’n ligging
registreer, en vir belangepunte op Foursquare se aanlyn
databasis soek.
Verbind aan Jou Foursquare rekening
1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link (Paring met Jou
Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 12).
8
Vind en Berg Liggings
2 Maak Smartphone Link se toepassing op jou slimfoon oop.
3 Maak die Smartphone Link se toepassinginstellings oop, en
kies Foursquare® > Teken aan.
4 Voer jou aantekeninligting van Foursquare in.
Soek tans Belangepunte van Foursquare
Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel
gelaai is. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind
deur Smartphone Link te gebruik, verskaf die soektog die
nuutste bygewerkte resultate van Foursquare se aanlyn
databasis, sowel as verpersoonlikte resultate van jou
gebruikersrekening by Foursquare.
Kies Waarheen? > Kategorieë > Foursquare®.
Besigtig Foursquare liggingbesonderhede
Voordat jy Foursquare liggingbesonderhede kan besigtig, moet
jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop,
en aanteken by jou Foursquare rekening.
Jy kan gedetailleerde inligting besigtig oor Foursquare liggings,
soos gebruikersgraderings, inligting oor restaurantpryse en
bedryfsure.
1 Van die liggingsoekresultate, kies ’n Foursquare
belangepunt.
2 Kies .
Aanmeld met Foursquare
Voordat jy kan aanmeld met Foursquare, moet jy aan 'n
ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop en
aanteken by jou Foursquare rekening.
1 Kies Toepassings > Foursquare® > Aanmeld.
2 Kies ’n belangepunt.
3 Kies > Aanmeld.
TripAdvisor
Jou toestel sluit belangepunte en graderings van TripAdvisor
in.Graderings van TripAdvisor verskyn outomaties in die
soekresultaatlys vir toepaslike belangepunte. Jy kan ook vir
nabygeleë belangepunte van TripAdvisor soek, en volgens
afstand of gewildheid sorteer.
Vind van Belangepunte van TripAdvisor
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > TripAdvisor.
2 Kies ’n kategorie.
’n Lys nabygeleë belangepunte van TripAdvisor vir die
kategorie verskyn.
3 Kies Sorteer resultate om soekresultate volgens afstand of
gewildheid te sorteer (opsioneel).
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is
Jou toestel berg ’n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy
gevind het.
Kies Waarheen? > Onlangse.
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is
Kies Waarheen? > Onlangse >
> Wis > Ja.
Sien die Huidige Ligginginligting
Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige
ligging te sien. Hierdie is ’n nuttige eienskap as jy
noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.
Kies die voertuig vanaf die kaart.
Vind Nooddienste en Brandstof
Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale,
polisiestasies en vulstasies te vind.
1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
2 Kies Hospitale, Polisiestasies, Brandstof of Padbystand..
Vind en Berg Liggings
LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas
beskikbaar nie.
LET WEL: ’n Opsie vir vragmotorhaltes pleks van brandstof
verskyn wanneer ’n vragmotor-voertuigprofiel aktief is.
’n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste
liggings bo aan.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies ’n opsie:
• Om na die ligging te navigeer, kies Gaan!
• Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te
besigtig, kies .
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging
Indien jy ’n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige
ligging te kom, kan jou toestel ’n aanwysingslys gee.
1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
2 Kies > Aanwysings na My.
3 Kies ’n beginligging.
4 Kies Kies.
Byvoeging van ’n Kortpad
Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. ’n Kortpad kan
na ’n ligging, ’n kategorie of ’n soeknutsmiddel wys.
Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.
1 Kies Waarheen? > Voeg Kortpad by.
2 Kies ’n item.
Verwydering van ’n Kortpad
1 Kies Waarheen? > > Verwdr Kortpad(paaie).
2 Kies ’n kortpad om te verwyder.
3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
4 Kies Berg.
Berg Liggings
Berg ’n Ligging
1 Soek na ’n ligging (Vind van ’n Ligging volgens Kategorie,
bladsy 7).
2 Kies vanuit die soekresultate ’n ligging.
3 Kies > Berg.
4 Voer ’n naam in en kies Gedoen.
Berg Jou Huidige Ligging
1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
2 Kies Berg.
3 Voer ’n naam in en kies Gedoen.
4 Kies Goed.
Wysiging van ’n Gebergde Ligging
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Indien nodig, kies ’n kategorie.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies .
5 Kies > Wysig.
6 Kies ’n opsie:
• Kies Naam.
• Kies Telefoonnommer.
• Kies Kategorieë om kategorieë aan die gebergde ligging
toe te ken.
• Kies Verander Kaartsimbool om die simbool te verander
wat gebruik word om die gebergde ligging op ’n kaart te
merk.
9
7 Wysig die inligting.
8 Kies Gedoen.
Toeken van Kategorieë aan ’n Gebergde Ligging
Jy kan selfgekose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings
te organiseer.
LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys
nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Kies ’n ligging.
3 Kies .
4 Kies > Wysig > Kategorieë.
5 Voer een of meer kategoriename in, geskei deur kommas.
6 Indien nodig, kies ’n voorgestelde kategorie.
7 Kies Gedoen.
Skrap van 'n Gebergde Ligging
LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Kies > Skrp gebrg. plek.
3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en
kies Skrap.
Gebruik van die kaart
Jy kan die kaart gebruik om ’n roete te navigeer (Jou Roete op
die Kaart, bladsy 4) of om na ’n kaart van jou omgewing te kyk
wanneer geen roete aktief is nie.
1 Kies Beskou Kaart.
2 Raak aan enige plek op die kaart.
3 Kies ’n opsie:
• Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
• Kies of om in of uit te zoem.
• Kies om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
• Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie
te filtreer, kies .
• Om ’n roete te begin, kies ’n ligging op die kaart, en kies
Gaan! (Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin, bladsy 4).
Kaartnutsmiddels
Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en
toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy ’n
kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in ’n paneel op die kaart se
rand.
Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.
Verander roete: Stel jou in staat om ’n ompad te neem of
liggings op jou roete oor te slaan.
Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad
waarop jy reis (Vorentoe, bladsy 10).
Draaie: Vertoon ’n lys opkomende draaie op jou roete (Bekyk
Draaie en Aanwysings, bladsy 4).
Ritdata: Vertoon verpersoonlikte ritdata, bv. spoed of
kilometerlesing (Besigtig Ritdata vanaf die Kaart,
bladsy 11).
Volume: Verstel die meesteroudiovolume.
Helderheid: Verstel die skermhelderheid.
Telefoon: Vertoon ’n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou
gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens ’n aktiewe
oproep (Gebruik In-oproep-opsies, bladsy 14).
Versend-en-Naspoor: Stel jou in staat om Versend-enNaspoor-deling te begin en te stop (Versend-en-Naspoor,
bladsy 17).
10
Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou
gebied (Besigtig Opkomende Verkeer, bladsy 11).
Weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.
photoLive: Vertoon regstreekse verkeerskameras vanaf jou
photoLive-intekening (photoLive-verkeerskameras,
bladsy 20).
Rapporteer Kamera: Laat jou toe om ’n spoed- of rooiligkamera
te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar
wanneer jy spoed- of rooiligkamera-data op jou toestel en ’n
aktiewe verbinding aan die Smartphone Link-toepassing het
(Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link,
bladsy 12).
Hoogte: Vertoon elevasieveranderinge vorentoe.
Rustydbeplanner: Vertoon rustydherinnerings en voorgestelde
stoppe.
Besigtig ’n Kaartnutsmiddel
1 Vanaf die kaart, kies .
2 Kies ’n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in ’n paneel op die skerm se
rand.
3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .
Ontsper Kaartnutsmiddels
Net die kaartnutsmiddels wat die algemeenste gebruik word,
word by verstek op die kieslys vir kaartnutsmiddels ontsper. Jy
kan tot 12 nutsmiddels by die kieslys voeg.
1 Vanaf die kaart, kies > .
2 Kies die merkblokkie langs elke nutsmiddel om by te voeg.
3 Kies Berg.
Vorentoe
Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende
liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan
opkomende belangepunte, bv. restaurante, vulstasies of
rusareas, besigtig. Wanneer jy op ’n snelweg reis, kan jy ook
inligting oor en beskikbare dienste vir opkomende afritte en
stede besigtig, soortgelyk aan die inligting op
snelwegpadtekens.
Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoenutsmiddel te vertoon.
Besigtig Opkomende Liggings
1 Vanaf die kaart, kies > Vorentoe.
2 Kies ’n opsie:
• Indien nodig, kies om elke volgende opkomende ligging
in elke kategorie te besigtig.
• Kies om inligting en beskikbare dienste vir opkomende
snelwegafritte of stede te besigtig.
LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar terwyl jy op ’n
snelweg reis of wanneer jou roete ’n snelweg insluit.
3 Kies ’n item om ’n lys liggings vir daardie kategorie, afrit of
stad te besigtig.
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë
Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoenutsmiddel verskyn.
1 Vanaf die kaart, kies > Vorentoe.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies .
4 Kies ’n opsie:
• Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep
die pyltjie langs die kategorienaam.
• Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
Gebruik van die kaart
• Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie,
kies Pasgemaakte Soektog en voer die naam van 'n
besigheid of kategorie in.
5 Kies Gedoen.
Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole
WAARSKUWING
Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat
jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening
gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone
sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat
veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of
padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd
alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer
bestuursbesluite gemaak word.
Waarskuwing- en waarskuwenksimbole kan op die kaart of in
roete-aanwysings verskyn om jou in te lig oor potensiële gevare,
padtoestande en opkomende weegstasies.
Beperkingswaarskuwings
Hoogte
Gewig
Asgewig
Lengte
Wydte
Geen Vragmotors Toegelaat nie
Geen Sleepwaens Toegelaat nie
Geen Gevaarlike Materiaal Toegelaat nie
Geen Vlambare stowwe Toegelaat nie
Geen Waterbesoedelingstowwe Toegelaat nie
Geen Linksdraai nie
Geen Regsdraai nie
Geen U-draai nie
Padtoestandwaarskuwings
Risiko van grondkontak
Laterale wind
Nou pad
Skerp draai
Styl afdraand
Boomoorhang
Waarskuwings
Weegstasie
Pad is nie vir vragmotors bevestig nie
Ritinligting
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart
Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel
by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (Ontsper
Kaartnutsmiddels, bladsy 10).
Vanaf die kaart, kies > Ritdata.
Gebruik van die kaart
Verpersoonliking van die Ritdatavelde
Voordat jy die data kan verpersoonlik wat in die
ritdatakaartnutsmiddel verskyn, moet jy die ritdatanutsmiddel by
die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (Ontsper
Kaartnutsmiddels, bladsy 10).
1 Vanaf die kaart, kies > Ritdata.
2 Kies 'n ritdataveld.
3 Kies ’n opsie.
Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmidel.
Besigtig die ritinligtingblad
Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor
jou rit.
LET WEL: As jy gereeld stilhou, hou die toestel aangeskakel
sodat dit die tydsverloop tydens die rit akkuraat kan meet.
Vanaf die kaart, kies Spoed.
Besigtig die Ritlog
Jou toestel hou ’n ritlog by wat ’n rekord is van die roete wat jy
gereis het.
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae.
2 Kies die Ritlog-merkblokkie.
Herstel van ritinligting
1 Vanaf die kaart, kies Spoed.
2 Kies > Herstel Veld(e).
3 Kies ’n opsie:
• Wanneer jy nie ’n roete navigeer nie, kies Kies Alles om
alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die
snelheidsmeter.
• Kies Stel Ritdata terug om die inligting op die Ritrekenaar
te herstel.
• Kies Stel Maks. Spoed terug om die maksimum spoed te
herstel.
• Kies Stel Rit B terug om die afstandsmeter te herstel.
Besigtig Opkomende Verkeer
Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die
pad waarop jy reis.
1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies > Verkeer.
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel
aan die regterkant van die kaart.
2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te
sien.
Besigtig Verkeer op die Kaart
Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en vertragings op nabygeleë paaie.
1 Kies vanuit die hoofkieslys Toepassings > Verkeer.
2 Indien nodig, kies > Sleutel om die sleutel vir die
verkeerskaart te sien.
Soek vir Verkeersvoorvalle
1 Kies vanuit die hoofkieslys Toepassings > Verkeer.
2 Kies > Voorvalle.
3 Kies 'n item in die lys.
4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om
bykomende voorvalle te sien.
Verpersoonliking van die Kaart
Verpersoonliking van die Kaartlae
Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir
belangepunte en padtoestande.
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae.
11
2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies Berg.
Verander die Kaartdataveld
1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
2 Kies 'n soort data om te vertoon.
Verander die kaartperspektief
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Rykaartaansig.
2 Kies ’n opsie:
• Kies Roete Op om die kaart in twee dimensies te vertoon
(2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
• Kies Noord Op om die kaart in 2-D te vertoon met noord
aan die bokant.
• Kies 3-D om die kaart in drie dimensies te vertoon.
3 Kies Berg.
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
Om die meeste uit jou toestel van dēzl te kry, moet jy die toestel
met jou slimfoon paar en aan die Smartphone Link-toepassing
verbind. Die Smartphone Link-toepassing stel jou toestel in staat
om regstreekse data te ontvang, insluitend regstreekse
verkeersdata, parkeertendense, rooilig- en spoedkameras en
ander regstreekse dienste. Dit laat jou ook toe om gekoppelde
kenmerke te gebruik, soos Versend-en-Naspoor-ritdeling en boodskapversending.
Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou
toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings,
konstruksiesones en padsluitings (Verkeer, bladsy 15).
Regstreekse parkeerinligting: Stuur intydse parkeertendense
na jou toestel, waar beskikbaar (Parkering, bladsy 8).
Garmin Regstreekse Dienste: Verskaf gratis en betaalde
dienste om regstreekse data na jou toestel te stuur,
byvoorbeeld rooilig- en spoedkameras, of verkeerskameras
(Garmin Regstreekse Dienste, bladsy 12).
Weerinligting: Stuur intydse weersomstandighede en waarskuwings na jou toestel (Besigtig die Weervoorspelling,
bladsy 19).
Versend-en-Naspoor: Laat jou toe om versendings te ontvang
en jou rit intyds te deel met ’n versender en gekose kontakte
(Versend-en-Naspoor, bladsy 17).
Slimkennisgewings: Vertoon foonkennisgewings en boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale
of boodskapsoorte beskikbaar nie.
Vryhand-oproepe: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om
oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as ’n
vryhand-luidsprekerfoon te gebruik. Indien die gekose taal
die stemopdragfunksie ondersteun, kan jy stemopdragte
gebruik om oproepe te maak en te ontvang.
Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings
vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.
Foursquare aanmelding: Stel jou in staat om by liggings van
Foursquare aan te meld met die gebruik van jou
navigasietoestel (Aanmeld met Foursquare, bladsy 9).
Paring met Jou Foon en Verbinding aan
Smartphone Link
Jy moet jou toestel van dēzl met jou foon paar en verbind aan
Smartphone Link om sekere kenmerke te gebruik, byvoorbeeld
regstreekse verkeers- en parkeerinligting, vryhandoproepe en
ander gekoppelde kenmerke.
Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer
hulle aangeskakel en binne reikafstand is.
12
1 Installeer die Smartphone Link-toepassing vanuit die
toepassingwinkel op jou foon.
2 Plaas die toestel van dēzl en jou foon binne 3 m (10 vt.) van
mekaar.
3 Op die toestel van dēzl, kies Instellings > Koordlose
netwerke, en kies die Bluetooth-merkblokkie.
4 Kies Soek na toestelle.
5 Op jou foon, ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie en
stel die foon om ontdekbaar te wees.
Raadpleeg jou foon se gebruikershandleiding vir meer
inligting.
6 Op jou toestel van dēzl, kies Goed.
Die dēzl toestel begin na Bluetooth toestelle naby te soek,
en ’n lys van alle Bluetooth toestelle verskyn. Dit kan tot ’n
minuut neem vir jou foon om op die lys te verskyn.
7 Kies jou foon uit die lys en kies Goed.
8 Bevestig die paringversoek op jou foon.
9 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
Indien jy met ’n met ’n toestel van Apple paar, sal ’n
sekuriteitskode op die skerm van dēzl verskyn.
10 Indien nodig, voer die sekuriteitskode binne 30 sekondes op
jou foon in.
®
Bluetooth Kenmerkstatusikone
Statusikone verskyn in Bluetooth se instellings langs elke
gepaarde foon.
Kies Instellings > Koordlose netwerke.
• ’n Grys ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie foon versper
of nie daarvoor verbind nie.
• ’n Gekleurde ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie foon
aktief en is daarvoor verbind.
Vryhand-oproepe
Slimkennisgewings
Smartphone Link-kenmerke en -dienste
Garmin Regstreekse Dienste
Voordat jy Regstreekse Dienste van Garmin kan gebruik, moet
jou toestel verbind wees aan Smartphone Link (Paring met Jou
Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 12).
Regstreekse Dienste van Garmin verskaf gratis en intekeninggebaseerde planne wat regstreekse data na jou toestel stuur,
byvoorbeeld verkeersomstandighede, weer en rooilig- en
spoedkameras.
Sommige dienste, soos die weer, is as afsonderlike toepassings
op jou toestel beskikbaar. Ander dienste, soos verkeer, verbeter
die bestaande navigasie-kenmerke op jou toestel. Kenmerke
wat toegang tot Garmin Regstreekse Dienste benodig, vertoon
die Smartphone Link-simbool en verskyn slegs as die toestel
aan Smartphone Link verbind is.
Teken in op Garmin Regstreekse Dienste
Sommige Regstreekse Dienste van dēzl benodig ’n betaalde
intekening. In die Smartphone Link-toepassing kan jy ’n
lewenslange intekening as ’n aankoop binne die toepassing
koop. Die intekening is gekoppel aan die
toepassingwinkelrekening vir jou slimfoon.
1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.
2 Kies My rekening.
’n Lys beskikbare dienste en intekenpryse verskyn.
3 Kies ’n diens.
4 Kies die prys.
5 Kies Teken in.
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
6 Volg die instruksies op die skerm om die aankoop te voltooi.
Stuur ’n Ligging vanaf Jou Slimfoon na Jou
Toestel
Jy kan vir ’n ligging soek deur die Smartphone Link-toepassing
op jou foon te gebruik, en dit na jou toestel van dēzl stuur.
1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.
2 Kies ’n opsie:
• Kies Vind Nabygeleë Plekke om ’n nabygeleë ligging te
vind, en voer die hele adres of ’n gedeelte daarvan, of die
naam van ’n plek in.
• Om ’n nabygeleë belangepunt van Foursquare te vind,
kies Foursquare, en kies ’n belangepunt uit die lys.
• Om ’n ligging op die kaart te kies, kies Kies ligging, en
raak aan die ligging op die kaart.
• Om ’n adres vanuit jou kontaktelys te vind, kies Kontakte,
en kies ’n kontaknaam.
Die gekose ligging verskyn op die kaart.
3 Kies Stuur.
Die Smartphone Link-toepassing stuur die ligging na jou dēzl.
4 Kies op jou dēzl toestel 'n opsie:
• Om na die ligging te begin navigeer, kies Gaan!.
• Om besonderhede oor die ligging te sien, of om die ligging
na jou gunstelinge te berg, kies .
• Om die ligging te aanvaar sonder om navigasie te begin,
kies Goed.
Die ligging verskyn in jou onlangs opgespoorde liggings op jou
toestel van dēzl.
Slimkennisgewings
Terwyl jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind
is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou toestel van
dēzl besigtig, bv. SMS’e, inkomende oproepe en
kalenderafsprake.
LET WEL: Jy sal dalk ’n paar minute moet wag om
kennisgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan
die Smartphone Link-toepassing verbind het. vertoon gekleurd
in Bluetooth se instellings wanneer slimkennisgewings verbind
en aktief is (Bluetooth Kenmerkstatusikone, bladsy 12).
Ontvang Kennisgewings
WAARSKUWING
Moet nie kennisgewing lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur
nie.
Voordat jou toestel van dēzl kennisgewings kan ontvang, moet
jy dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing
verbind.
’n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer
die toestel ’n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die
toestel beweeg, moet jy bevestig jy is ’n passasier en nie die
bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.
LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings
in ’n kaartnutsmiddel.
• Om ’n kennisgewing te ignoreer, kies Goed.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly
aktief op jou foon.
• Om ’n kennisgewing te besigtig, kies Beskou.
• Om na die kennisgewing te luister, kies Beskou > Speel.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teksna-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale
beskikbaar nie.
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
• Om ekstra handelinge uit te voer, bv. om die kennisgewing
op jou foon toe te maak, kies Beskou, en kies ’n opsie.
LET WEL: Ekstra handelinge is slegs vir sekere soorte
kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur
die toepassing wat die kennisgewing genereer.
Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig
WAARSKUWING
Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur
nie.
Voordat jou dēzl toestel kennisgewings kan ontvang, moet jy dit
aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing verbind.
Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in ’n
kaartnutsmiddel op die skerm se rand. Jy kan nie kennisgewings
bekyk indien die toestel beweeg nie.
• Om ’n kennisgewing te ignoreer, kies , of wag vir die
opwipkennisgewing om te verstryk.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly
aktief op jou foon.
• Om ’n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
• Om na die kennisgewing te luister, kies Speel boodskap.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teksna-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale
beskikbaar nie.
• Om ’n stemopdrag te gebruik om na die kennisgewing te
luister, sê Speel boodskap.
LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar wanneer die
gekose taal die stemopdragkenmerk ondersteun, en in die
kaartnutsmiddel verskyn.
Besigtig die Lys Kennisgewings
Jy kan ’n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.
1 Kies Toepassings > Slimkennisgewings.
Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings
vertoon swart, en voorheen gelese kennisgewings vertoon
grys.
2 Kies ’n opsie:
• Om ’n kennisgewing te besigtig, kies die
kennisgewingbeskrywing.
• Om na ’n kennisgewing te luister, kies .
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van
teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle
tale beskikbaar nie.
Vryhandoproepe
LET WEL: Terwyl die meeste fone ondersteun en gebruik kan
word, kan die gebruik van 'n bepaalde foon nie gewaarborg
word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar
nie.
Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose
tegnologie met jou selfoon verbind om ’n vryhandtoestel te word.
Terwyl jou toestel verbind is, kan jy dit gebruik om oproepe te
maak of te ontvang.
Maak van ’n Oproep
Skakel ’n Nommer
1 Kies Toepassings > Telefoon > Skakel.
2 Voer die nommer in.
3 Kies Skakel.
Skakel ’n Kontak in Jou Telefoonboek
Jou foonboek word vanaf jou foon na die toestel gelaai elke keer
as jou foon en die toestel verbind. Dit kan ’n paar minute vir die
telefoonboek neem om beskikbaar te wees. Sommige fone
ondersteun nie hierdie kenmerk nie.
13
1 Kies Toepassings > Telefoon > Telefoonboek.
2 Kies 'n kontak.
3 Kies Skakel.
Skakel na ’n Ligging
1 Kies Toepassings > Telefoon > Blaai deur Kategorieë.
2 Kies ’n belangepunt.
3 Kies Skakel.
Ontvang van ’n Oproep
Wanneer jy ’n oproep ontvang, kies Antwoord of Ignoreer.
Gebruik die Oproepgeskiedenis
Jou oproepgeskiedenis word elke keer wat jou foon en die
toestel verbind, vanaf jou foon na die toestel gelaai. Dit kan ’n
paar minute vir die oproepgeskiedenis neem om beskikbaar te
wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.
1 Kies Toepassings > Telefoon > Oproepgesk..
2 Kies ’n kategorie.
’n Lys van oproepe verskyn, met die mees onlangse oproepe
bo-aan.
3 Kies ’n oproep.
Gebruik In-oproep-opsies
Terwyl jy met 'n oproep besig is, kan jy in-oproep-opsies vanaf
die kaart kies.
• Om oudio na jou foon oor te dra, kies .
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy jou toestel wil
afskakel en die oproep wil behou, of as jy privaatheid
benodig.
• Om die skakelblad te gebruik, kies .
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese
stelsels te gebruik, soos stempos.
• Om die mikrofoon te demp, kies .
• Om af te lui, kies .
Berg ’n Huisfoonnommer
WENK: Nadat jy ’n huisnommer geberg het, kan jy die
huisnommer wysig deur "Huis" in jou lys van gebergde liggings
te wysig (Wysiging van ’n Gebergde Ligging, bladsy 9).
1 Kies Toepassings > Telefoon > > Stel Huisnommer in.
2 Voer jou telefoonnommer in.
3 Kies Gedoen.
Skakel huis toe
Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou
huisligging invoer.
Kies Toepassings > Telefoon > Skakel die huis.
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou
Toestel van Apple
Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper
wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper,
versper of verpersoonlik.
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou
Toestel van Apple
Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind,
moet jy jou toestel van dēzl met jou foon paar en verbind.
Indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Linktoepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra
kenmerke van Bluetooth. Die Smartphone Link-toepassing
kommunikeer met jou foon van Bluetooth deur Slimtegnologie te
gebruik. Die eerste keer wat jy aan die Smartphone Linktoepassing op ’n toestel van Apple verbind, moet jy ’n
Slimsekuriteitskode van Bluetooth gebruik.
14
1 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer die
Smartphone Link-toepassing.
2 Maak die Smartphone Link-toepassing oop op jou foon.
’n Sekuriteitskode verskyn op die toestel van dēzl se skerm.
3 Voer die kode op jou foon in.
Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple
Jy kan vryhandoproepe versper en aan jou foon verbind bly vir
Smartphone Link-data en -kennisgewings.
1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.
2 Kies die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data
verbind deur twee verskillende name te gebruik. vertoon
gekleurd langs die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik
word.
3 Wis die Telefoonoproepe-merkblokkie.
Versper Smartphone Link-data en Slimkennisgewings
vir Jou Apple Toestel
Jy kan Smartphone Link-data en -slimkennisgewings versper en
aan jou foon verbind bly vir vryhandoproepe.
1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.
2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en kennisgewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data
verbind deur twee verskillende name te gebruik. en
vertoon gekleurd langs die foonnaam wat vir data en
kennisgewings gebruik word.
3 Wis die Slimfoondienste-merkblokkie.
Vertoon of Versteek Kennisgewingkategorieë vir Jou
Toestel van Apple
Jy kan die kennisgewings wat op jou toestel vertoon word,
filtreer deur kategorieë te vertoon of te versteek.
1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.
2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en kennisgewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data
verbind deur twee verskillende name te gebruik. en
vertoon gekleurd langs die foonnaam wat vir data en
kennisgewings gebruik word.
3 Kies Slimkennisgewings.
4 Kies die merkblokkie langs elke kennisgewing wat vertoon
moet word.
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou
Slimfoon van Android™
Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper
wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper,
versper of verpersoonlik.
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou
Android-slimfoon
Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind,
moet jy jou toestel van dēzl met jou foon paar.
indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Linktoepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra
kenmerke van Bluetooth.
1 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer die
Smartphone Link-toepassing.
2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon
met Android
Jy kan spesifieke kenmerke van Bluetooth versper en aan ander
kenmerke verbind bly.
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.
2 Kies die foonnaam.
3 Kies ’n opsie:
• Om vryhandoproepe te versper, moet jy die
Telefoonoproepe-merkblokkie wis.
• Om Smartphone Link-data en -slimkennisgewings te
versper, moet jy die Smartphone Link-merkblokkie wis.
• Om spesifieke toepassingkennisgewings te versper, moet
jy die instellings in die Smartphone Link-toepassing
gebruik.
Vertoon of Versteek Kennisgewings vir Jou Slimfoon met
Android
Jy kan die Smartphone Link-toepassing gebruik om te kies
watter soort kennisgewings op jou toestel van dēzl verskyn.
1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
2 Kies .
3 Bevestig die Slimkennisgewings-merkblokkie is gekies.
4 Van die Kennisgewings-afdeling, kies Instellings.
’n Lys kennisgewingkategorieë en toepassings verskyn.
5 Kies ’n opsie:
• Kies die wipskakelaar langs die kategorie- of
toepassingnaam om ’n kennisgewing te ontsper of
versper.
• Om ’n toepassing by die lys te voeg, kies .
Ontkoppel tans ’n Bluetooth toestel
Jy kan ’n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van
die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan in
die toekoms outomaties aan jou dēzl toestel verbind.
1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.
2 Kies die toestel om te ontkoppel.
3 Wis die merkblokkie langs die naam van jou gepaarde
toestel.
Skrap ’n gepaarde foon
Jy kan ’n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties
in die toekoms met jou toestel verbind.
1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.
2 Kies die foon en kies Ontpaar toestel.
Verkeer
KENNISGEWING
Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid
van die verkeersinligting nie.
Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe
of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die
berekening van roetes te vermy, en om ’n nuwe roete na jou
bestemming te vind indien ’n groot verkeersvertraging op jou
aktiewe roete voorkom (Verkeersinstellings, bladsy 22). Die
verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir
verkeersvertragings in jou area.
Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata
ontvang.
• Jou toestel ontvang gratis verkeersdata deur die Smartphone
Link-toepassing (Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van
Smartphone Link, bladsy 15).
• Alle produkmodelle kan gratis verkeersdata ontvang deur ’n
kabelbykomstigheid vir verkeersontvangers wat seine deur
die lug ontvang (Ontvang tans verkeersdata met gebruik van
'n verkeersontvanger, bladsy 15). Besoek jou
Verkeer
produktebladsy by garmin.com om ’n versoenbare
verkeersontvanger-kabelbykomstigheid te vind en te koop.
Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Vir inligting oor
verkeersdekkinggebiede, besoek www.garmin.com/traffic.
Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van
Smartphone Link
Jou toestel kan gratis verkeersdata deur die Smartphone Linktoepassing ontvang.
1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link (Paring met Jou
Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 12).
Op
jou dēzl toestel, kies Instellings > Verkeer, en bevestig
2
die Verkeer-merkblokkie is gekies.
Ontvang tans verkeersdata met gebruik van
'n verkeersontvanger
KENNISGEWING
Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting
van die verkeersontvanger verlaag.
’n Verkeersontvanger ontvang, waar beskikbaar, verkeersdata
vanaf ’n sein wat deur die lug uitgesaai word. ’n Kabel vir ’n
verkeersontvanger wat seine oor die lug ontvang, is ’n
bykomstigheid vir alle produkmodelle. Besoek jou
produktebladsy by garmin.com om ’n versoenbare
verkeersontvangerkabel-bykomstigheid te vind en te koop.
Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie.
Gebruik die verkeersontvangerkabel en koppel die toestel
aan voertuigkrag (Monteer en Aandryf van die dēzl Toestel in
jou Voertuig, bladsy 1).
Wanneer jy binne ’n verkeersdekkinggebied is, kan jou toestel
verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertragings te
vermy.
Verkeersontvanger-intekeninge
’n Streeksverkeersdata-intekening word by die meeste
verkeersontvangers ingesluit. Jy kan intekeninge vir ekstra
streke by jou verkeersontvanger voeg. Vir meer inligting, besoek
garmin.com/traffic.
Besigtig Verkeersintekeninge
Kies Instellings > Verkeer > Intekeninge.
Byvoeg van 'n Intekening
Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.
1 Kies vanuit die hoofkieslys Verkeer.
2 Kies Intekeninge > .
3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
4 Besoek www.garmin.com/fmtraffic om 'n intekening te koop
en kry 'n kode van 25 karakters.
Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy
moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu.
Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n
nuwe kode vir elke ontvanger kry.
5 Kies Volgende op die toestel.
6 Voer die kode in.
7 Kies Gedoen.
Ontsper van Verkeer
Jy kan verkeersdata ontsper of versper.
1 Kies Instellings > Verkeer.
2 Kies die Verkeer-merkblokkie.
15
Besigtig Verkeer op die Kaart
Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en vertragings op nabygeleë paaie.
1 Kies vanuit die hoofkieslys Toepassings > Verkeer.
2 Indien nodig, kies > Sleutel om die sleutel vir die
verkeerskaart te sien.
Soek vir Verkeersvoorvalle
1 Kies vanuit die hoofkieslys Toepassings > Verkeer.
2 Kies > Voorvalle.
3 Kies 'n item in die lys.
4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om
bykomende voorvalle te sien.
Voertuig- en Bestuurdernutsmiddels
Rustydbeplanning
KENNISGEWING
Hierdie toestel op sy eie is NIE ’n goedgekeurde plaasvervanger
vir logboek-opnamevereistes ingevolge Federal Motor Carrier
Safety Administration (FMCSA)-regulasies nie. Bestuurders
moet alle toepaslike federale en staatsvereistes vir diensure
nakom. Wanneer dit met ’n Garmin eLog™ voldoende
Elektroniese Loglêertoestel (ELD) geïntegreer word, stel hierdie
toestel ’n motordraer in staat om te voldoen aan die boekstaaf
van diensure en rustydvereistes. Vir meer inligting, of om ’n
Garmin eLog toestel te koop, gaan na garmin.com/elog.
Wanneer die rustydbeplanning-kenmerk ontsper is, stel die
toestel jou een uur voor voorgestelde rustye en
bestuururelimiete in kennis, en stel dit rusliggings op jou roete
voor. Jy kan hierdie kenmerk gebruik om jou werksure na te
spoor, wat jou dalk sal help om aan veiligheidsregulasies te
voldoen.
LET WEL: Rustydbeplanning-kenmerke is nie beskikbaar
wanneer die motor-voertuigprofiel gebruik word nie.
Neem Voorgestelde Rustyd
Wanneer dit tyd is om te rus, stel die toestel jou in kennis en
vertoon dit belangepunte op jou roete wat geskik is as
rusligging.
Kies ’n belangepunt uit die lys voorgestelde rusliggings.
Die toestel voeg die rusligging as die volgende bestemming op
jou roete by.
Begin die Rustyd-tydhouer
Die rustyd-tydhouer begin outomaties wanneer die voertuig teen
ten minste 8 km/h (5 m/h) vir 30 sekondes beweeg. Jy kan die
tydhouer enige tyd per hand begin.
1 Vanaf die kaart, kies > Rustydbeplanner.
2 Kies Begin tydhouer.
Onderbreek en Herstel van die Rustyd-tydhouer
Die rustyd-tydhouer word outomaties onderbreek wanneer die
voertuig vir drie minute of langer stop. Jy kan die tydhouer vir
kort stoppe per hand onderbreek, soos wanneer jy parkeer of
by ’n vragmotorhalte stop. Jy kan die tydhouer aan die einde
van jou rit per hand terugstel.
1 Kies Stop tydhouer.
2 Kies ’n opsie:
• Om die tydhouer te onderbreek, kies Onderbreek.
• Om die tydhouer te stop en terug te stel, kies Stel terug.
Aanpas van Bestuurure
Jy kan jou totale bestuurure aanpas om nader te wees aan jou
diensuur-aantekeninge.
16
1 Terwyl jy die rustydbeplannerkenmerk gebruik, kies Totale
ure bestuur.
2 Voer die totale bestuurure in.
3 Kies Berg.
Aanpas van die Daaglikse Bestuurlimiet
Jy kan die daaglikse bestuurlimiet aanpas om ooreen te stem
met wetlike vereistes in jou area.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
1 Terwyl jy die rustydbeplannerkenmerk gebruik, kies
Daaglikse ure bestuur.
2 Kies die daaglikse bestuurlimiet vir jou area.
3 Kies Berg.
Garmin eLog
Die Garmin eLog aansluitprop stel ’n motordraer in staat om aan
diensure-aantekeninge en rustydvereistes te voldoen.
Wanneer ’n Garmin eLog aansluitprop met jou versoenbare
mobiele toestel saamgebind word, kan jy diensure-inligting op
jou dēzl toestel besigtig. Die Garmin eLog aansluitprop is nie in
alle gebiede beskikbaar nie. Vir meer inligting, of om ’n Garmin
eLog aansluitprop te koop, gaan na garmin.com/elog.
LET WEL: Garmin eLog kenmerke is nie beskikbaar wanneer
die motor-voertuigprofiel gebruik word nie.
Opstel van Garmin eLog se kenmerke op jou dēzl
toestel
1 Bind jou Garmin eLog aansluitprop saam met die Garmin
eLog toepassing op jou mobiele toestel (Opstel van jou
Garmin eLog toestel, bladsy 16).
2 Bind jou dēzl toestel saam met jou versoenbare mobiele
toestel (Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone
Link, bladsy 12).
3 Ontsper die Garmin eLog toepassing om saam te bind met ’n
dēzl toestel (Ontsperring van die Garmin eLog toepassing om
met ’n dēzl toestel saam te bind, bladsy 16).
4 Indien nodig, ontsper die Garmin eLog verbinding op jou dēzl
toestel (Ontsper en versper van die Garmin eLog verbinding
van jou dēzl toestel, bladsy 16).
Opstel van jou Garmin eLog toestel
Jy moet jou Garmin eLog aansluitprop opstel en saambind met
die Garmin eLog toepassing om die toestel te kan gebruik.
1 Installeer die Garmin eLog toepassing vanuit die
toepassingwinkel op jou mobiele toestel en maak dit oop.
2 Volg die op-die-skerm-instruksies om die Garmin eLog stelsel
op te stel en te konfigureer op jou mobiele toestel.
LET WEL: Die toestel het beperkte funksionaliteit totdat jy
die opstelproses voltooi.
Ontsperring van die Garmin eLog toepassing om met ’n
dēzl toestel saam te bind
1 Teken aan by ’n bestuurderprofiel vanaf die Garmin eLog
toepassing.
2 Kies Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Ontsper en versper van die Garmin eLog verbinding van jou
dēzl toestel
1 Kies vanaf jou dēzl toestel Instellings > Koordlose
netwerke.
2 Kies die naam van jou saamgebinde mobiele toestel.
3 Kies of vee die Garmin eLog-merkblokkie uit.
Besigtiging van Garmin eLog inligting op jou dēzl
toestel
Voordat jy Garmin eLog inligting kan besigtig op jou dēzl toestel,
moet jy die opstelproses voltooi (Opstel van Garmin eLog se
kenmerke op jou dēzl toestel, bladsy 16).
Voertuig- en Bestuurdernutsmiddels
Terwyl jy jou voertuig bestuur, vertoon die toestel jou
diensstatus en totale bestuurure in die Garmin eLog
kaartnutsmiddel.
Kies ’n veld om ’n opsomming van oorblywende bestuurure
te sien.
Besigtiging van Garmin eLog diagnostiese en
onklaarheid-gebeure
Wanneer die Garmin eLog toestel ’n diagnostiese of
onklaarheid-gebeurtenis bespeur, vertoon dit ’n kennisgewing
op die toestelskerm.
Kies die diagnostiese of onklaarheid-kennisgewing om
besonderhede oor die gebeurtenis te sien.
LET WEL: Jy kan bykomende inligting oor diagnostiese en
onklaarheid-gebeure in die Garmin eLog toepassing sien.
Versend-en-Naspoor
KENNISGEWING
Wees versigtig wanneer jy jou ligginginligting met ander deel.
Die Versend-en-Naspoor-kenmerk laat jou toe om jou rit met ’n
versender of kontakte op jou slimfoon en
sosialenetwerkrekeninge te deel. Terwyl jy deel, kan kykers jou
huidige ligging, jou volgende bestemming en die pad van jou
onlangse reise intyds naspoor.
Hierdie kenmerk vereis ’n slimfoon wat die Smartphone Linktoepassing loop.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie beskikbaar wanneer die
motor-voertuigprofiel gebruik word nie.
Die Opstel van Versend-en-Naspoor-deling
Die eerste keer wat jy die Versend-en-Naspoor-kenmerk
gebruik, moet jy die kenmerk opstel en ’n versender uitnooi.
1 Verbind aan Smartphone Link (Paring met Jou Foon en
Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 12).
2 Kies op jou dēzl toestel Toepassings > Versend-enNaspoor.
3 Volg die instruksies op die skerm van jou dēzl toestel om
opstel van die kenmerk te voltooi.
Begin ’n Versend-en-Naspoor-sessie
KENNISGEWING
Wees versigtig wanneer jy jou ligginginligting met ander deel.
Voordat jy kan begin deel, moet jy die Versend-en-Naspoorkenmerk opstel (Die Opstel van Versend-en-Naspoor-deling,
bladsy 17).
Jy kan begin om jou Versend-en-Naspoor-data te deel met
gebruik van jou dēzl toestel of die Smartphone Link-toepassing.
• Kies op jou dēzl toestel Toepassings > Versend-enNaspoor > Wegspring.
• Kies vanaf die kaart op jou dēzl toestel > Versend-enNaspoor > Wegspring.
• Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop
en kies Versend-en-Naspoor > Begin Versend-enNaspoor.
’n Skakel om jou Versend-en-Naspoor-data te bekyk, word na
jou ontsperde sosialenetwerkrekeninge geplaas, en ’n e-pos met
die skakel word na jou uitgenooide kontakte gestuur. Terwyl jy
deel, kan kykers op die skakel kliek om jou huidige ligging en die
pad van jou onlangse reise intyds na te spoor.
verskyn in die dēzl statusbalk terwyl Versend-en-Naspoordeling aktief is. Die aantal uitgenooide kykers verskyn ook.
WENK: Die Versend-en-Naspoor-deelsessie eindig by verstek
outomaties ná 24 uur. In die Smartphone Link-toepassing kan jy
Versend-en-Naspoor > Hou aktiwiteit beskikbaar kies om die
Voertuig- en Bestuurdernutsmiddels
duur van die Versend-en-Naspoor-deelsessie te verleng, of jy
kan enige tyd ophou deel.
Stop Versend-en-Naspoor-deling
Jy kan Versend-en-Naspoor-deling enige tyd stop deur jou dēzl
toestel of die Smartphone Link-toepassing te gebruik.
• Kies op jou dēzl toestel Toepassings > Versend-enNaspoor > Stop.
• Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop
en kies Versend-en-Naspoor > Stop Versend-en-Naspoor.
Kykers ontvang ’n boodskap dat die Versend-en-Naspoor-sessie
beëindig is, en hulle jou ligging nie meer kan naspoor nie.
Stuur ’n Versendboodskap na ’n dēzl Toestel
Voordat jy ’n versendboodskap kan stuur, moet die bestuurder
die Versend-en-Naspoor-kenmerk opstel (Die Opstel van
Versend-en-Naspoor-deling, bladsy 17).
Jy kan ’n versendboodskap direk na ’n dēzl toestel stuur deur
die Versend-en-Naspoor-kenmerk te gebruik. Dit kan handig
wees om bygewerkte inligting aan ’n bestuurder te stuur.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie met alle toepassings vir
slimfooon-boodskapversending versoenbaar nie.
1 Berei ’n e-pos of teksboodskap met bygewerkte
versendinginligting voor.
2 Sluit die woord "dezl" enige plek in die onderwerpreël of lyf
van die e-pos of teksboodskap in.
LET WEL: Die woord "dezl" is nie kassensitief nie.
3 Stuur die e-pos of teksboodskap na die bestuurder se
slimfoon.
Die boodskap vertoon op die bestuurder se dēzl toestel en kan
besigtig word terwyl die voertuig beweeg.
Begin ’n Roete deur ’n Versendboodskap te Gebruik
Wanneer jy ’n boodskap vanaf jou versender ontvang, kan jy ’n
nuwe roete begin deur die adresinligting te gebruik wat jy
ontvang het, indien beskikbaar.
1 Kies die boodskapkennisgewing.
2 Kies die adresskakel uit die lyf van die boodskap.
Die toestel soek na die adres.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies Gaan!.
Die toestel bereken ’n roete na die bestemming en begin ’n
nuwe Versend-en-Naspoor-sessie.
IFTA
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
’n Vragmotor-voertuigprofiel moet aktief wees voordat jy hierdie
kenmerk kan gebruik.
Jy kan data aanteken wat nodig is vir dokumentasie vir die
Internasionale Brandstof-belastingooreenkoms (IFTA), soos
brandstofaankoopdata en myle gery.
Invoer van Brandstofdata
1 Kies Toepassings > IFTA > By die Vulstasie.
2 Voer die brandstofprys per gelling in.
3 Kies die Brandstofverbruik-veld.
4 Voer die hoeveelheid brandstof wat gekoop is in.
5 Indien nodig, kies die brandstoftipe:
• Om die hoeveelheid in liter aan te teken, kies Gelling >
Liter > Berg.
• Om die hoeveelheid in gelling aan te teken, kies Liter >
Gelling > Berg.
6 Indien nodig, kies die Belasting Ingesl.-merkblokkie.
7 Kies Volgende.
17
8 Kies ’n opsie om die vulstasie aan te teken waar jy weer
brandstof ingegooi het:
• Kies ’n nabygeleë vulstasie uit die lys.
• Kies die teksveld, en voer die vulstasienaam en -adres in.
9 Kies die brandstofaankoper
Wysiging van Brandstofdata
1 Kies Toepassings > IFTA > Brandstofjoernale.
2 Indien nodig, kies ’n voertuigprofiel.
3 Indien nodig, kies ’n kwartaal.
4 Kies ’n brandstofrekord.
5 Kies ’n opsie:
• Kies ’n veld om die inligting te wysig.
• Kies > Ja om die rekord te skrap.
Besigtig en Uitvoer van 'n Jurisdiksie-opsomming
Die jurisdiksie-opsomming lys data vir elke staat of provinsie
waarin jou voertuig gedurende elke kwartaal gewerk het. Die
jurisdiksie-opsomming is in sekere areas beskikbaar.
1 Kies Toepassings > IFTA > Jurisdiksie-opsomming.
2 Indien nodig, kies ’n vragmotor.
3 Indien nodig, kies ’n kwartaal.
4 Kies > Voer uit > Goed om ’n jurisdiksie-opsomming uit te
voer.
Die toestel voer die opsomming uit na 'n .csv-lêer en berg dit
in die Reports-lêergids op die toestel.
Wysiging en Uitvoer van Ritverslae
1 Kies vanaf die hoofkieslys Toepassings > IFTA >
2
3
4
5
Ritverslae.
Indien nodig, kies ’n vragmotor.
Indien nodig, kies ’n kwartaal.
Kies ’n verslag.
Kies ’n opsie:
• Kies
> Skrap, en kies die merkblokkie om ’n verslag te
skrap.
• Kies
> Kombineer, en kies die merkblokkies om
verslae te kombineer.
• Kies
> Voer uit > Goed. Die toestel voer die verslag uit
na 'n .csv-lêer en berg dit in die Reports-lêergids op die
toestel.
Besigtig Uitgevoerde Jurisdiksie-opsommings en
Ritverslae
KENNISGEWING
Indien jy nie weet wat die doel van ’n lêer is nie, moenie dit
skrap nie. Jou toestelgeheue bevat belangrike stelsellêers wat
nie geskrap moet word nie.
1 Verbind die toestel aan jou rekenaar.
2 Blaai vanaf die lêerblaaier op jou rekenaar na die interne
toestelberging en maak die Reports-lêergids oop.
3 Maak die IFTA-lêergids oop.
4 Maak die .csv-lêer oop.
Logdiensgeskiedenis
Jy kan die datum- en afstandsmeterlesing opteken wanneer
diens of instandhouding op jou voertuig gedoen word. Die
toestel verskaf verskeie dienskategorieë en jy kan selfgekose
kategorieë byvoeg (Voeg tans dienskategorieë by, bladsy 18).
1 Kies Toepassings > Diensgeskiedenis.
2 Kies 'n dienskategorie.
3 Kies Voeg Rekord by.
18
4 Voer die afstandsmeterlesing in en kies Volgende.
5 Voer kommentaar in (opsioneel).
6 Kies Gedoen.
Voeg tans dienskategorieë by
1 Kies Toepassings > Diensgeskiedenis.
2 Kies > Voeg Kategorie by.
3 Voer 'n kategorienaam in en kies Gedoen.
Skrap tans dienskategorieë
Wanneer jy ’n dienskategorie skrap, word alle diensrekords in
die kategorie ook geskrap.
1 Kies Toepassings > Diensgeskiedenis.
2 Kies > Skrap Kategorieë.
3 Kies die dienskategorieë om te skrap.
4 Kies Skrap.
Herbenoem tans dienskategorieë
1 Kies Toepassings > Diensgeskiedenis.
2 Kies die kategorie om te herbenoem.
3 Kies > Herbenoem Kategorie.
4 Voer ’n naam in en kies Gedoen.
Skrap tans diensrekords
1 Kies Toepassings > Diensgeskiedenis.
2 Kies 'n dienskategorie.
3 Kies > Skrap Rekords.
4 Kies die diensrekords om te skrap.
5 Kies Skrap.
Wysig tans ’n diensrekord
Jy kan die kommentaar, afstandsmeterlesing en datum van ’n
diensrekord wysig.
1 Kies Toepassings > Diensgeskiedenis.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n veld.
4 Voer die nuwe inligting in en kies Gedoen.
Stemopdrag
LET WEL: Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar
nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.
LET WEL: Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie
gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige
omgewing is nie.
Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde
en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf
stemaanporboodskappe en ’n lys van beskikbare opdragte.
Instel van die ontwaakfrase
Die ontwaakfrase is ’n woord of frase wat jy kan sê om
stemopdrag te aktiveer. Die verstekontwaakfrase is
Stemopdrag.
WENK: Jy kan die kans van toevallige stemopdrag-aktivering
verminder deur ’n sterk ontwaakfrase te gebruik.
1 Kies Toepassings > Stemopdrag > > Ontwaakfrase.
2 Voer ’n nuwe ontwaakfrase in.
Die toestel dui die sterkte van die ontwaakfrase aan soos wat
jy die frase invoer.
3 Kies Gedoen.
Aktivering van Stemopdrag
Sê jou ontwaakfrase.
Stemopdrag
Die stemopdragkieslys verskyn.
Stemopdragwenke
• Praat in ’n normale stem in die rigting van die toestel.
• Veminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om
die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
• Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
• Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die
toestel.
• Vermeerder die lengte van jou ontwaakfrase om die kans van
toevallige stemopdrag-aktivering te verminder.
• Luister vir twee tone om te bevestig wanneer die toestel
stemopdrag binnegaan of verlaat.
Begin 'n Roete deur Gebruik van
Stemopdragte
Jy kan die name van gewilde en bekende liggings sê.
1 Sê jou ontwaakfrase (Instel van die ontwaakfrase, bladsy 18).
2 Sê Vind Plek.
3 Luister na die stemaanporboodskap, en sê die naam van die
ligging.
4 Sê die lynnommer.
5 Sê Navigeer.
Dempinstruksies
Jy kan die stemporboodskappe vir stemopdragte versper sonder
om die toestel te demp.
1 Kies Toepassings > Stemopdrag > .
2 Kies Demp instruksies > Is ontsper.
Stembeheer
Vir streke waar die Stemopdrag-kenmerk onbeskikbaar is, is die
Stembeheer-kenmerk geaktiveer. Stembeheer laat jou toe om
jou stem te gebruik om die toestel te beheer. Voordat jy die
Stembeheer-kenmerk kan gebruik, moet jy dit vir jou stem
konfigureer.
Konfigureer stembeheer
Die Stembeheer-kenmerk moet vir ’n enkele gebruiker se stem
gekonfigureer word en werk nie vir ander gebruikers nie.
1 Kies Toepassings > Stembeheer.
2 Volg die instruksies op die skerm om opdragte vir elke
stembeheerfrase op te neem.
LET WEL: Jy hoef nie die presiese frase op die skerm te lees
nie. Jy kan 'n alternatiewe opdrag met dieselfde betekenis op
grond van jou voorkeur sê.
Om 'n stembeheer-kenmerk te gebruik, moet jy die opdrag sê
wat jy vir die kenmerk opgeneem het.
Gebruik van stembeheer
1 Sê die opdrag wat jy vir die Stembeheer-frase opgeneem
het.
Die stembeheerkieslys verskyn.
2 Volg die op-skerm-instruksies.
Stembeheerwenke
• Praat in ’n normale stem in die rigting van die toestel.
• Veminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om
die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
• Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
• Luister vir ’n toon om te bevestig wanneer die toestel
suksesvol ’n opdrag ontvang.
Gebruik van die Toepassings
Gebruik van die Toepassings
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op
Jou Toestel
Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op
die toestelskerm besigtig.
1 Kies Toepassings > Gebruikershandleiding.
Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die
sagtewareteks (Taal- en Toetsbordinstellings, bladsy 22).
Kies
om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).
2
Besigtig die vragmotorkaart
Die vragmotorkaart verhelder erkende vragmotorroetes op die
kaart, soos roetes wat die voorkeur geniet van die Amerikaanse
Wet op Bystand vir Oppervlakvervoer (STAA), TruckDown (TD)voorkeurroetes en roetes vir nie-radioaktiewe gevaarlike stowwe
(NRHM). Die erkende roetes wissel na gelang van jou gebied en
die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.
Kies Toepassings > Vragmotorkaart.
Besigtig die Weervoorspelling
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel
weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Smartphone Linktoepassing verbind om weerdata te ontvang (Paring met Jou
Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 12).
1 Kies Toepassings > Weer.
Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en ’n
voorspelling vir die volgende paar dae.
2 Kies ’n dag.
Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.
Sien Weer Naby ’n Ander Stad
1 Kies Toepassings > Weer > Huidige Ligging.
2 Kies ’n opsie:
• Om weer vir ’n gunstelingstad te sien, kies ’n stad in die
lys.
• Om ’n gunstelingstad by te voeg, kies Voeg Stad by, en
voer ’n stadnaam in.
Besigtig die weerradar
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde
Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.
Jy kan ’n geanimeerde, kleurgekodeerde radarkaart van huidige
weertoestande sien, sowel as ’n weerikoon op die kaart. Die
weerikoon verander om weer in die omtrek soos reën, sneeu en
donderstorms te toon.
1 Kies Toepassings > Weer.
2 Indien nodig, kies ’n stad.
3 Kies > Weerradar.
Besigtig weerwaarskuwings
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde
Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.
Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die
kaart verskyn. Jy kan ook ’n kaart van weerwaarskuwings naby
jou huidige ligging of naby ’n gekose stad sien.
1 Kies Toepassings > Weer.
2 Indien nodig, kies ’n stad.
3 Kies > Weerwaarskuwings.
Nagaan van padtoestande
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde
Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.
1 Kies Toepassings > Weer.
19
2 Indien nodig, kies ’n stad.
3 Kies > Padtoestande.
Ritbeplanner
Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging
van ’n rit, wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om ’n
afleweringsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan ’n
gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, insluitend die
herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en
die byvoeg van voorgestelde besienswaardighede en
vormpunte.
Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te
wysig en te berg.
Beplan ’n Rit
’n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste ’n
beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die
ligging waarvandaan jy beplan om met jou rit te begin. As jy die
rit vanaf ’n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die
opsie om eers ’n roete tot by jou beginligging te neem. Vir ’n
retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde
wees.
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Nuwe Rit.
2 Kies Kies beginligging.
3 Kies ’n ligging vir jou beginpunt en kies Kies.
4 Kies Kies Bestemming.
5 Kies ’n ligging vir ’n bestemming en kies Kies.
6 Kies Voeg Ligging by om meer liggings by te voeg
(opsioneel).
7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies Volgende
> Berg.
8 Voer ’n naam in en kies Gedoen.
Wysig en Herorden Liggings in ’n Rit
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies ’n opsie:
• Om die ligging op of af te beweeg, kies en sleep die
ligging na ’n nuwe posisie op die rit.
• Om ’n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies
• Om die ligging te verwyder, kies .
Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op ’n Rit
Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties
optimaliseer om ’n korter, doeltreffender roete te skep. Die
beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die
volgorde optimaliseer nie.
Terwyl jy ’n rit wysig, kies
> Optimaliseer roete.
Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit
Die toestel kan interessante of gewilde besienswaardighede
voorstel om by jou rit te voeg.
1 Terwyl jy die rit wysig, kies > Ritinstellings > Stel
trekpleisters voor.
2 Kies ’n besienswaardigheid om meer inligting te sien.
3 Kies Kies om die besienswaardigheid by jou rit te voeg.
Verander Roete-opsies vir ’n Rit
Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken,
pasmaak wanneer jy jou rit begin.
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies > Ritinstellings.
4 Kies ’n opsie:
20
• Om vormpunte by jou rit te voeg, kies Vorm Roete en volg
die instruksies op die skerm (Vorm Jou Roete, bladsy 5).
• Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies
Roetevoorkeur (Verander die Roeteberekeningsmodus,
bladsy 5).
Navigeer na ’n Gebergde Rit
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies Gaan!.
4 Kies die eerste ligging waarheen om te navigeer en kies
Wegspring.
Die toestel bereken ’n roete vanaf jou huidige ligging na die
gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die
oorblywende ritbestemmings.
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete
As ’n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete
as ’n rit te wysig en te berg.
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > My Aktiewe Roete.
2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te
gebruik.
Die roete herbereken elke keer wanneer jy ’n verandering
maak.
3 Kies Berg om jou roete te berg as ’n rit, wat jy later weer kan
navigeer (opsioneel).
photoLive-verkeerskameras
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy aan
Smartphone Link verbind wees, en jy moet op die photoLivediens (Teken in op Garmin Regstreekse Dienste, bladsy 12)
ingeteken wees.
photoLive-verkeerskameras verskaf regstreekse afbeeldings
van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings.
Die photoLive-diens is nie in alle areas beskikbaar nie.
Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras
.
Jy kan na regstreekse beelde van nabygeleë verkeerskameras
kyk. Jy kan ook verkeerskameras berg vir areas waar jy gereeld
reis.
1 Kies Toepassings > photoLive.
2 Kies Raak om By te voeg
3 Kies ’n pad.
4 Kies ’n verkeerskameraligging.
’n Voorskou van die regstreekse beeld van die kamera
verskyn langs ’n kaart van die kamera se ligging. Jy kan die
beeldvoorskou kies om die volgroottebeeld te sien.
5 Kies Berg om die kamera te berg (opsioneel).
’n Voorskou van die kleinkiekiebeeld van die kamera word by
die hoofskerm van die photoLive-toepassing gevoeg.
Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart
Die photoLive-kaartnutsmiddel wys verkeerskameras op die pad
voor jou.
1 Kies > photoLive vanaf die kaart.
Die toestel wys die regstreekse beeld van die naaste
verkeerskamera op die pad voor jou, sowel as die afstand na
die kamera. Wanneer jy verby die kamera ry, laai die toestel
die regstreekse beeld van die volgende kamera op die pad.
2 Indien geen kameras vir die pad gevind word nie, kies Vind
kameras om nabygeleë verkeerskameras te sien of te berg
(opsioneel).
Berg ’n verkeerskamera
1 Kies Toepassings > photoLive.
2 Kies Raak om By te voeg.
Gebruik van die Toepassings
3 Kies ’n pad.
4 Kies ’n kruising.
5 Kies Berg.
GPS-nabootser: Stop die toestel om ’n GPS-sein te ontvang en
bespaar batterykrag.
Berekeningsmodusinstellings
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die
reisgeskiedeniskenmerk ontsper (Toestel- en
Privaatheidsinstellings, bladsy 22).
Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die
kaart sien.
Kies Toepassings > Waar Ek Was.
dēzl Instellings
Kaart- en Voertuiginstellings
Kies Instellings > Kaart & Voertuig.
Voertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart
verteenwoordig.
Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.
Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan
veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.
Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.
Kaartnutsmiddels: Stel die kortpaaie wat in die kieslys vir
kaartnutsmiddels verskyn.
Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn
(Verpersoonliking van die Kaartlae, bladsy 11).
Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik
van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of
uitzoem.
myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.
Ontsper kaarte
Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.
WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek
http://buy.garmin.com.
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > myKaarte.
2 Kies 'n kaart.
Navigasie-instellings
Kies Instellings > Navigasie.
Roetevoorskou: Vertoon ’n voorskou van die hoofpaaie op jou
roete wanneer jy begin navigeer.
Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.
Rustydbeplanning: Vertoon voorgestelde rustye op grond van
jou bestuurtyd.
Vermydings: Stel padkenmerke om op ’n roete te vermy.
Selfgekose Vermydings: Laat jou toe om spesifieke paaie of
gebiede te vermy.
Outobegin Versend en Naspoor: Stel die Versend-enNaspoor-kenmerk om outomaties te begin wanneer jy ’n
roete begin.
Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.
Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te
vermy.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar
nie.
Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir areas met
omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van
toepassing kan wees.
Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende
operateursaandag benodig.
dēzl Instellings
Kies Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus.
Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en
voertuigversnellingsdata vir ’n gegewe roete.
Vinniger Tyd: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur,
maar langer in afstand is.
Korter Afstand: Bereken roetes wat korter in afstand is, maar
langer kan neem om te bestuur.
Veldlangs: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou
bestemming.
Stel ’n Nagebootste Ligging in
Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy
die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf ’n nagebootste
ligging te beplan.
1 Kies Instellings > Navigasie > GPS-nabootser.
2 Kies vanaf die hoofkieslys, Beskou Kaart.
3 Tik die kaart twee keer om ’n area te kies.
Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die
skerm.
4 Kies die liggingbeskrywing.
5 Kies Stel Ligging.
Instellings vir Koordlose Netwerke
Die instellings vir koordlose netwerke stel jou in staat om
netwerke van Wi‑Fi , gepaarde toestelle van Bluetooth en
kenmerke van Bluetooth te bestuur.
Kies Instellings > Koordlose netwerke.
Bluetooth: Ontsper Bluetooth koordlose tegnologie.
Naam van Gepaarde Toestel: Die name van gepaarde
Bluetooth toestelle verskyn in die kieslys. Jy kan ’n
toestelnaam kies om Bluetooth kenmerkinstellings vir daardie
toestel te verander.
Soek na toestelle: Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.
Vriendelike Naam: Laat jou toe om ’n vriendelike naam in te
voer wat jou toestel op ander toestelle met Bluetooth
koordlose tegnologie identifiseer.
Wi-Fi: Ontsper die Wi‑Fi radio.
Gebergde netwerke: Stel jou in staat om gebergde netwerke te
wysig of te verwyder.
Soek na netwerke: Soek na nabygeleë Wi‑Fi netwerke (Verbind
aan ’n Netwerk van Wi‑Fi, bladsy 23).
®
Bestuurderbystandinstellings
Kies Instellings > Bestuurderhulp.
Hoorbare bestuurderwaarskuwings: Ontsper ’n hoorbare
waarskuwing vir elke soort bestuurderwaarskuwing
(Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings,
bladsy 3).
Uitputtingswaarskuwing: Waarsku jou wanneer jy ’n lang
tydperk sonder verposing bestuur het.
Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy naby
selfgekose belangepunte of rooiligkameras is.
LET WEL: Jy moet selfgekose belangepunte (BP's) gelaai hê
voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.
Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Rugsteunkamera-instellings
Die rugsteunkamera-instellings stel jou in staat om gepaarde
rugsteunkameras en kamera-instellings van Garmin te bestuur.
Hierdie kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer
21
die toestel aan ’n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is.
Raadpleeg jou rugsteunkamera se gebruikershandleiding vir
gedetailleerde inligting oor die paring van kameras en kamerainstellings. Gaan na garmin.com/babycam om ’n
rugsteunkamera van Garmin te koop.
Kies Instellings > Trukamera, en kies ’n gepaarde kamera.
Verbreek paarkoppeling: Verwyder die gepaarde kamera. Jy
moet die kamera weer paar voordat jy dit met gebruik van
hierdie toestel en kabel kan sien.
Herbenoem: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te
herbenoem.
Gidslyne: Vertoon of versteek gidslyne, en stel jou in staat om
die posisie van die gidslyne te verstel.
Vertooninstellings
Kies Instellings > Vertoon.
Oriëntasie: Stel jou in staat om die skerm na portret (vertikaal)
of landskap (horisontaal) te stel.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle
beskikbaar nie.
Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te
stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel
outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die
dag.
Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.
Vertoon-afsnytyd: Stel jou in staat om die hoeveelheid
ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus
oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.
Skermskoot: Laat jou toe om ’n foto van die toestelskerm te
neem. Skermskote word in die Screenshot-lêergids van die
toestelberging geberg.
Verkeersinstellings
Vanuit die hoofkieslys, kies Instellings > Verkeer.
Verkeer: Ontsper verkeer.
Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer in om vir
verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste
beskikbare verkeersdata outomaties.
Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.
Optimaliseer Roete: Stel die toestel in staat om
geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op
versoek te gebruik (Vermy Verkeersvertragings op Jou
Roete, bladsy 5).
Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertragings
waarvoor die toestel ’n verkeerswaarskuwing vertoon.
Eenhede en tydinstellings
Om die eenhede en tydinstellingsblad oop te maak, kies vanuit
die hoofkieslys Instellings > Eenhede & Tyd.
Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.
Tydformaat: Laat jou toe om ’n 12-uur, 24-uur, of UTCvertoontyd te kies.
Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.
Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir
geografiese koördinate gebruik word.
Instel van die Tyd
1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.
2 Kies ’n opsie:
• Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPSinligting, kies Outomaties.
• Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of
af.
22
Taal- en Toetsbordinstellings
Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop
te maak, kies Instellings > Taal & Toetsbord.
Stemtaal: Stel die taal vir stemporboodskappe.
Tekstaal: Stel al die skermteks na die gekose taal.
LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal
van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname
nie.
Toetsbordtaal: Ontsper toetsbordtale.
Nabyheidwaarskuwing-instellings
LET WEL: Jy moet selfgekose belangepunte (BP's) gelaai hê
voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Kies Instellings > Nabyheid-waarskuwings.
Oudio: Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte
nader.
Waarskuwingswenke: Stel die soort nabyheidspunte waarvoor
waarskuwenke gespeel word.
Toestel- en Privaatheidsinstellings
Kies Instellings > Toestel.
Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die
eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander
sagteware-kenmerke.
Regulatories: Vertoon regulatoriese merke en inligting.
EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.
LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die
stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.
Toesteldatarapportering: Deel anonieme data om die toestel
te verbeter.
Posisierapportering: Deel jou posisie-inligting met Garmin om
inhoud te verbeter.
Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om inligting vir die
myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke op te neem.
Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die
myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke.
Herstel van Instellings
Jy kan ’n kategorie van instellings of alle instellings na die
fabrieksverstekwaardes herstel.
1 Kies Instellings.
2 Indien nodig, kies ’n instellingskategorie.
3 Kies > Herstel.
Toestelinligting
Besigtiging van Regulatoriese en Voldoeninginligting
1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die
kieslys.
2 Kies Toestel > Regulatories.
Spesifikasies
Bedryfstemperatuur- Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
reeks
Laaitemperatuurreeks
Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Toestelinligting
Kragtoevoer
Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n
opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en
kantoorgebruik).
Batterysoort
Herlaaibare litium-ioon
Laai van die Toestel
LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur ’n LPS-kragbron
ontvang.
Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende
maniere laai.
• Koppel die toestel aan voertuigkrag.
• Verbind die toestel aan ’n opsionele kragaansluitpropbybehoorsel, soos ’n muur-kragaansluitprop.
Jy kan ’n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir
tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by ’n Garmin
handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig
laai wanneer dit aan ’n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.
Toestelonderhoud
Garmin steunsentrum
Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos
produkhandleidings, gereelde vrae, video's en
kliëntsteundienste.
Kaart- en Sagtewarebywerkings
Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware
op jou toestel bygewerk hou. Kaartbywerkings verseker dat jou
toestel die nuutste beskikbare kaartdata het.
Sagtewarebywerkings verskaf verbeterings op kenmerke en
werkverrigting.
Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.
• Jy kan die toestel aan ’n netwerk van Wi‑Fi verbind om dit
direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel
jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit
aan ’n rekenaar te koppel.
• Jy kan die toestel aan ’n rekenaar koppel en dit bywerk deur
die Garmin Express toepassing te gebruik. Hierdie opsie stel
jou in staat om kaartdata op ’n geheuekaart te installeer
indien die bygewerkte kaarte te groot is om op die interne
geheue te pas.
Verbind aan ’n Netwerk van Wi‑Fi
Die eerste maal wat jy die toestel aanskakel, por dit jou om
aan ’n netwerk van Wi‑Fi te verbind en jou toestel te registreer.
Jy kan ook aan ’n netwerk van Wi‑Fi verbind deur die
instellingskieslys te gebruik.
1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.
2 Indien nodig, kies Wi-Fi om Wi‑Fi tegnologie te ontsper.
3 Kies Soek na netwerke.
Die toestel vertoon ’n lys nabygeleë netwerke van Wi‑Fi.
4 Kies ’n netwerk.
5 Indien nodig, voer die wagwoord vir die netwerk in, en kies
Gedoen.
Die toestel verbind aan die netwerk, en die netwerk word by die
lys gebergde netwerke gevoeg. Die toestel herverbind
outomaties met hierdie netwerk wanneer dit binne bereik is.
Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik
van ’n Netwerk van Wi‑Fi
KENNISGEWING
Vir kaart- en sagtewarebywerkings moet die toestel moontlik
groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou
internetdiensverskaffer is van toepassing. Kontak jou
Toestelonderhoud
internetdiensverskaffer vir verdere inligting oor datalimiete of heffings.
Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan ’n
netwerk van Wi‑Fi te verbind wat toegang tot die internet
verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou
sonder om dit aan ’n rekenaar te koppel.
1 Verbind die toestel aan ’n Wi‑Fi netwerk (Verbind aan ’n
Netwerk van Wi‑Fi, bladsy 23).
Terwyl dit aan ’n Wi‑Fi netwerk verbind is, kontroleer die
toestel vir beskikbare bywerkings. Wanneer ’n bywerking
beskikbaar is, verskyn op die Instellings-ikoon in die
hoofkieslys.
2 Kies Instellings > Bywerkings.
Die toestel kontroleer vir beskikbare bywerkings. Wanneer ’n
bywerking beskikbaar is, verskyn Bywerking beskikbaar
onder Kaart of Sagteware.
3 Kies ’n opsie:
• Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies
Installeer alles.
• Om net kaartbywerkings te installeer, kies Kaart >
Installeer alles.
• Om net sagtewarebywerkings te installeer, kies
Sagteware > Installeer alles.
4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies Aanvaar Almal om
die ooreenkomste te aanvaar.
LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem
nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy
kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensieooreenkomste aanvaar het nie.
5 Gebruik die USB-kabel wat ingesluit is en koppel die toestel
aan eksterne krag, en kies Gaan voort (Laai van die Toestel,
bladsy 23).
Vir die beste resultate word ’n USB-muurlaaier wat minstens
1 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-kragaansluitproppe
vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik
versoenbaar.
6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik
van Wi‑Fi se netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.
WENK: Indien ’n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer
word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata
ontbreek. Om ontbrekende kaartdata te herstel, moet jy die
kaarte weer bywerk deur óf Wi‑Fi óf Garmin Express te gebruik.
Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin
Express
Jy kan Garmin Express sagteware gebruik om die jongste kaarten sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.
Garmin Express is beskikbaar vir Windows en Mac rekenaars.
1 Op jou rekenaar, gaan na www.garmin.com/express.
®
®
2 Kies ’n opsie:
• Om op ’n Windows rekenaar te installeer, kies Laai af vir
Windows.
• Om op ’n Mac rekenaar te installeer, kies Laai af vir Mac.
3 Maak die afgelaaide lêer oop en volg die instruksies op die
skerm om die installasie te voltooi.
23
4 Begin Garmin Express.
5 Verbind jou dēzl toestel aan jou rekenaar met die gebruik
van ’n USB-kabel.
1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die
aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is
van 'n sagte skoonmaakmiddel.
2 Vee die toestel af dat dit droog is.
Skoonmaak van die aanraakskerm
1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluisvrye lap.
2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en
ontkoppel die toestel van krag.
4 Vee die skerm sagkens met die lap.
Vermyding van Diefstal
6 Wanneer jou dēzl toestel jou por om na lêeroordragmodus te
gaan, kies Ja.
7 Kliek Voeg ’n Toestel by op jou rekenaar.
Die Garmin Express sagteware bespeur jou toestel.
8 Kliek Voeg Toestel by.
9 Volg die instruksies op die skerm om jou toestel te registreer
en dit by die sagteware van Garmin Express te voeg.
Sodra die opstelling voltooi is, soek die Garmin Express
sagteware vir kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel.
10 Kies ’n opsie:
• Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kliek
Installeer alle.
• Om ’n enkele bywerking te installeer, kliek Beskou
besonderhede en kies ’n bywerking.
LET WEL: Indien ’n kaartbywerking te groot vir die toestel se
interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om ’n
microSD kaart in jou toestel te installeer om geheue by te
voeg (Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en Data,
bladsy 25).
®
• Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie
gebruik word nie.
• Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoppie op die
windskerm agtergelaat word.
• Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
• Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express
sagteware (garmin.com/express).
Herstel van die toestel
Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.
Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.
Verwydering van die Toestel, Montering en
Suigdoppie
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk
1 Druk die vrystel-oortjie of -knoppie op die montering.
2 Kantel die onderkant van die toestel boontoe, en lig die
toestel uit die montering.
Verwyder die Montering van die Suigdoppie
1 Draai die toestelmontering na regs of links.
2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die
suigdoppie vrylaat.
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm
1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.
Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel
Die Garmin Express sagteware laai die bywerkings af en
installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en
hierdie proses kan ’n lang tyd op stadiger internetverbindings
neem.
Toestelsorg
KENNISGEWING
Moenie jou toestel laat val nie.
Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste
temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente
skade kan veroorsaak.
Moet nooit ’n harde of skerp voorwerp gebruik om op die
aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.
Moenie die toestel aan water blootstel nie.
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel
KENNISGEWING
Vermy chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat
plastiese komponente kan beskadig.
24
KENNISGEWING
Wanneer jy die smeltdraadjie vervang, moenie enige van die
klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike
posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit
reg aanmekaar gesit is nie.
Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die
smeltdraadjie vervang wat aan die punt van die voertuigaansluitprop geleë is.
1 Roteer die eindstuk À antikloksgewys om dit te ontsluit.
WENK: Jy sal dalk ’n muntstuk moet gebruik om die eindstuk
te verwyder.
2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt Á, en die
smeltdraadjie Â.
Voeg
’n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadjie in wat dieselfde
3
stroom het, soos 1 A of 2 A.
Toestelonderhoud
4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
5 Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in
die voertuigkragkabel terug te sluit Ã.
Foutopsporing
Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie
1 Maak die suigdop en windskerm met ontsmettingsalkohol
skoon.
2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
3 Monteer die suigdop (Monteer en Aandryf van die dēzl
Toestel in jou Voertuig, bladsy 1).
My toestel verkry nie satellietseine nie
• Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (Navigasieinstellings, bladsy 21).
• Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en
bome.
• Bly vir 'n paar minute stilstaande.
Die toestel laai nie in my voertuig nie
• Gaan die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel na (Verander
die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel, bladsy 24).
• Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die
kragpunt verskaf.
• Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die
laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui
word.
• Bevestig dat die smeltdraadjie in die voertuigkragpunt nie
gebreek is nie.
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie
•
•
•
•
Verlaag die skermhelderheid (Vertooninstellings, bladsy 22).
Verkort die vertoon-afsnytyd (Vertooninstellings, bladsy 22).
Verlaag die volume (Verstel tans die volume, bladsy 2).
Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie
(Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 21).
• Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie
gebruik word nie (Aan- of Afskakel van die Toestel, bladsy 1).
• Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
• Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.
My toestel verbind nie aan my foon of
Smartphone Link nie
• Kies Instellings > Koordlose netwerke.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
• Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en
bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
• Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop,
en kies > om die Smartphone Link-agtergronddienste
weer te begin.
• Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
• Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel
(Skrap ’n gepaarde foon, bladsy 15) ontpaar, en die
paarproses voltooi (Paring met Jou Foon en Verbinding aan
Smartphone Link, bladsy 12).
Foutopsporing
Die Smartphone Link toepassing affekteer
die batterylaaivlak op my slimfoon.
Die Smartphone Link toepassing gebruik koordlose tegnologie
van Bluetooth om data van jou foon te stuur en daarop te
ontvang. Dit is normaal vir ’n aktiewe Bluetooth verbinding om ’n
bietjie batterykrag te verbruik. Die toepassing kontroleer ook
periodiek vir bywerkings aan beskikbare dienste, wat moontlik
ekstra batterykrag kan verbruik.
Jy kan die instellings vir batteryverbruik in die Smartphone Linktoepassing verander om die hoeveelheid batterykrag te
verminder wat die toepassing gebruik.
1 Vanuit die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon, kies
.
Rollees
na die Batterygebruik-afdeling, en kies Instellings.
2
3 Kies een of meer opsies:
• Wis die merkblokkie vir Bluetooth-outoverbinding.
Versperring van hierdie opsie kan moontlik ’n klein
hoeveelheid batterykrag bespaar, maar dit verhoed dat die
toepassing outomaties aan jou dēzl toestel verbind.
Terwyl hierdie opsie versper is, moet jy vanuit die
Smartphone Link-hoofkieslys kies elke keer wanneer jy
jou toestel aan Smartphone Link wil verbind.
• Wis die merkblokkie vir Regstreekse Dienste-kontrole.
Op sommige slimfone kan versperring van hierdie opsie
die batterykrag wat deur die toepassing gebruik word,
beduidend verminder. Terwyl hierdie opsie versper is,
moet jy self die Smartphone Link-kieslys verfris om
bygewerkte inligting oor beskikbare regstreekse dienste te
ontvang.
Bylaag
Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en
Data
Jy kan ’n geheuekaart installeer om die bergingspasie vir kaarte
en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte
by ’n elektronikaverskaffer koop, of gaan na www.garmin.com
/maps om ’n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin
karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD
geheuekaarte van 4 tot 64 GB.
1 Vind die kaart-en-data-geheuekaartgleuf op jou toestel (dēzl
580 Toesteloorsig, bladsy 1).
2 Plaas ’n geheuekaart in die gleuf.
3 Druk dit totdat dit klik.
Databestuur
Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n
geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.
LET WEL: Die toestel is nie versoenbaar met Windows 95, 98,
Me, Windows NT , en Mac OS 10.3 en vroeër nie.
®
Omtrent geheuekaarte
Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of
voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop
(www.garmin.com). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die
geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte,
afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekose BP's.
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar
Jy kan die toestel aan jou rekenaar verbind met gebruik van ’n
USB-kabel.
1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die
toestel in.
2 Prop die groter punt van die USB-kabel by ’n poort op jou
rekenaar in.
25
3 Wanneer jou dēzl toestel jou por om lêeroordragmodus in te
gaan, kies Ja.
’n Prent van jou toestel wat aan ’n rekenaar gekoppel is, verskyn
op die toestelskerm.
Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as
of ’n draagbare toestel, ’n verwyderbare skyf of ’n verwyderbare
volume.
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar
1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (Verbind die Toestel aan
2
3
4
5
6
Jou Rekenaar, bladsy 25).
Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel
as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n
verwyderbare volume.
Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
Kies 'n lêer.
Kies Wysig > Kopieer.
Blaai na 'n lêergids op die toestel.
LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie
lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
Kies Wysig > Plak.
Ontkoppel die USB-kabel
Indien jou toestel as ’n verwyderbare aandrywer of volume aan
jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van
jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as ’n
draagbare toestel aan jou Windows-rekenaar verbind is, is dit
nie nodig om dit veilig te ontkoppel nie.
1 Voltooi ’n aksie:
• Vir Windows-rekenaars, kies die Verwyder Hardeware
Veilig-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
• Vir Mac-rekenaars, sleep die volume-ikoon na die
Rommelbus.
Ontkoppel
die kabel van jou rekenaar.
2
Besigtig GPS-seinstatus
Hou
vir drie sekondes in.
Die Aankoop van Bykomende Kaarte
1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
2 Kliek die Kaart-oortjie.
3 Volg die op-skerm-instruksies.
Aankoop van Bybehore
Gaan na garmin.com/accessories.
26
Bylaag
Indeks
geocaching 8
GPS 1, 26
Symbolen
H
2-D-kaartaansig 12
3-D-kaartaansig 12
helderheid 2
herstel van
ritdata 11
toestel 24
herstel van instellings 22
huidige ligging 9
huis
gaan 4
skakel 14
telefoonnommer 14
wysig ligging 4
A
aanvanklike opstelling 16
aanwysings 4
adresse, vind 8
aktiewe baanleiding 4
B
battery
laaiing 1, 23, 25
maksimalisering 25
probleme 25
beantwoord oproepe 14
belangepunte (BP's) 6–9
plekke 7
vragmotorvervoer 6
beperkings, voertuig 2
berg van, huidige ligging 9
bestemmings 21. Raadpleeg liggings
aankoms 4
bestuuraanwysings 4
bestuurderwaarskuwings 3
Bluetooth tegnologie 12, 13, 25
instellings 21
ontkoppel tans ’n toestel 15
Bluetooth-tegnologie 12, 16
bestuur van fone 14
paar ’n foon 12
versper oproepe 14
brandstof, stasies 9
brandstofdata 17, 18
breedtegraad en lengtegraad 8
bybehore 26
bywerking
kaarte 23
sagteware 23
bywerking van
kaarte 23
sagteware 23
D
deling, Versend en Naspoor 17
demping, oudio 19
diagnostiek 17
diefstal, vermyding 24
diensgeskiedenis
kategorieë 18
rekords 18
skrap 18
skrap tans 18
wysig 18
diensure 16
draailys 4
E
eenheid-ID 22
EGLO’s 22
eienaarshandleiding 19
F
Foursquare 8, 9
foutopsporing 25
G
gaan huis toe 4
Garmin Connect 12
Garmin Express, bywerking van sagteware 23
Garmin Regstreekse Dienste 12
teken in op 12
gebergde liggings 20
kategorieë 10
skrap 10
wysig 9
geheuekaart 1, 25
installeer 25
Indeks
montering, verwydering 24
montering van die toestel
motorvoertuig 1
suigdoppie 1, 24
verwydering uit montering 24
myTrends, roetes 5
N
nabyheidspunte-waarskuwings, instellings 22
nagebootste liggings 21
navigasie 4, 7
instellings 21
veldlangs 6
nooddienste 9
nutsmiddels, kaarte 10
I
O
ID-nommer 22
ikone, statusbalk 1
insleepdiensgids 6
instellings 21, 22
intekenings, Garmin Regstreekse Dienste 12
Internasionale Brandstof-belastingooreenkoms
(IFTA) 17
brandstofdata 17, 18
jurisdiksie-opsomming 18
ritverslae 18
uitgevoerde opsommings en verslae 18
ompaaie 5
onklaarheid 17
ontkoppel, Bluetooth toestel 15
op-skerm-knoppies 2
oproepe 13, 14
antwoord 14
geskiedenis 14
huis 14
kontakte 13
plaas 13
skakel 13
oudio, nabyheidspunte 21, 22
outomatiese volume, ontsper 2
J
jurisdiksie-opsomming 18
K
kaartaansig
2-D 12
3-D 12
kaarte 4, 10, 11, 21
aankoop 26
besigtig roetes 4
bywerking 23
dataveld 4, 11, 12
detail-vlak 21
lae 11
nutsmiddels 10
simbole 4
tema 21
vragmotor 19
kaartlae, verpersoonliking 11
kameras
rooilig 3
rugsteun 21
spoed 3
kennisgewings 12–16
koördinate 8
koordlose kamera 21
kortpaaie
byvoeging 9
skrapping 9
kragkabels 23
verander die smeltdraadjie 24
voertuig 1
kragtoets 1
kruisings, vind 8
L
laai van die toestel 1, 23, 25
lêers, oordra 26
ligging 8
liggings 8, 21
berg van 9
huidige 9
nageboots 21
onlangs gevind 9
plekke 7
skakel 14
soek na 6, 8
liggings wat onlangs gevind is 9
M
microSD kaart 25
microSD-kaart 1
P
paar
ontkoppel 15
telefoon 12, 25
padtoestande, weer 19
parkering 4, 7, 8
laaste spasie 5
photoLive 20
plekke 7
produkondersteuning 19
profiele
aktivering 2
vragmotor 2
R
reisgeskiedenis 22
rekenaar, verbind 25
ritbeplanner 20
vormpunte 20
wysig ’n rit 20
ritinligting 11
besigtig 11
herstel van 11
ritlog, besigtig 11
roetes 3
begin 3, 7, 17
begin tans 4
bereken 5
berekeningsmodus 20, 21
besigtig op die kaart 4
byvoeg van 'n punt 5, 20
myTrends 5
stop tans 5
voorgestelde 5
vorming 5
rooiligkameras 3
rugsteunkamera 21
rustydbeplanning 16
S
saambind 16
sagteware
bywerking 23
weergawe 22
satellietseine
besigtig 26
verkry 1
skakel 13
skerm, helderheid 2
skermskote 22
27
skoonmaak van die aanraakskerm 24
skoonmaak van die toestel 24
skoonmak van die toestel 24
skrap, dienskategorieë 18
skrap tans, diensrekords 18
skrapping
gepaarde Bluetooth-toestel 15
ritte 20
slaapmodus 1
Smartphone Link 12–15
verbind 12, 14
versper oproepe 14
smeltdraadjie, verander 24
soekbalk 7
spesifikasies 22
spoedkameras 3
spraakherkenning 18
stembeheer 19
wenke 19
stemopdrag 18
aktivering 18
navigeer met 19
ontwaakfrase 18
wenke vir gebruik van 19
suigdoppie 24
T
taal
stem 22
toetsbord 22
telefoon
ontkoppel 15
paar 12, 25
telefoonboek 13
telefoonoproepe 13
antwoord 14
demping 14
skakel 14
stemskakel 14
toestelsorg 24
toetsbord
taal 22
uitleg 22
tolgelde, vermyding 5
TripAdvisor 9
tydhouer 16
tydinstellings 22
kategorieë 7
koördinate 8
kruisings 8
stede 8
Vinnige soektog 7
voertuigkragkabel 1
voertuigprofiel, vragmotor 2
volgende draai 4
volume, verstel tans 2
vorentoe 10
verpersoonliking 10
vorm ’n roete 5
vragmotor
belangepunte 6
kaart 19
profiele 2
sleepwa 2
vryhand-foonoproepe 12, 14
W
Waar Is Ek? 9
waarskuwings 3
nabyheidspunte 21
oudio 21
waarskuwingsikone 11
weer 19
padtoestande 19
radar 19
Wi‑Fi 21, 23
wysig, gebergde ritte 20
wysig die soekgebied 8
U
uitvoer van
jurisdiksie-opsommings 18
ritverslae 18
USB, ontkoppel 26
V
veldlangsnavigasie 6
verbind 23
verkeer 11, 15, 22
alternatiewe roete 5
byvoeg van intekeninge 15
kaart 11, 16
kameras 20
ontvanger 15
soek vir vertragings 11, 16
voorvalle 11, 16
verkeerskameras, besigtig 20
vermydings 6
area 6
pad 6
padkenmerke 6
skrapping 6
tolgelde 5
versper 6
Versend en Naspoor 17
verslae, rit 18
vertooninstellings 22
verwydering van montering 24
vind liggings. 6, 7, 9, 13 Raadpleeg ook
liggings
adresse 8
28
Indeks
support.garmin.com
Oktober 2018
190-02229-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising