Garmin | dēzl™ 580 LMT-S | Operating instructions | Garmin dēzl™ 580 LMT-S Návod k obsluze

Garmin dēzl™ 580 LMT-S Návod k obsluze
DĒZL 580
™
Návod k obsluze
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat
bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné
známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth a loga jsou
majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci. Foursquare je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA
a dalších zemích. microSD a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. TruckDown je
ochranná známka společnosti TruckDown Info International Inc. Windows , Windows Vista a Windows XP jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a
dalších zemích.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
dēzl 580 – přehled zařízení ........................................................ 1
Upevnění a napájení zařízení dēzl ve vozidle ............................ 1
Zapnutí nebo vypnutí zařízení .................................................... 1
Příjem signálů GPS .................................................................... 1
Ikony stavové lišty ....................................................................... 1
Používání tlačítek na displeji ...................................................... 2
Úprava hlasitosti ......................................................................... 2
Aktivace automatické hlasitosti .............................................. 2
Používání mixéru zvuku ......................................................... 2
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 2
Profily vozidla................................................................. 2
Přidání profilu vozidla ................................................................. 2
Aktivace profilu vozidla ............................................................... 2
Změna informací o přívěsu ......................................................... 2
Úprava profilu vozidla ................................................................. 2
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče.................. 3
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče ................................. 3
Kamery na semaforech a rychlostní radary ................................ 3
Navigace k cíli................................................................. 3
Trasy ........................................................................................... 3
Zahájení trasy ............................................................................. 3
Zahájení trasy s použitím mapy ............................................. 4
Cesta domů ............................................................................ 4
Vaše trasa na mapě .................................................................... 4
Navigace aktivními pruhy ....................................................... 4
Sledování odboček a změn směru jízdy ................................ 4
Zobrazení celé trasy na mapě ............................................... 4
Příjezd do cíle ............................................................................. 4
Parkování v blízkosti cíle ....................................................... 4
Nalezení posledního parkovacího místa ................................ 5
Změna aktivní trasy .................................................................... 5
Přidání pozice k trase ............................................................ 5
Tvarování trasy ...................................................................... 5
Použití objížďky ......................................................................5
Změna režimu pro výpočet trasy ............................................ 5
Zastavení trasy ........................................................................... 5
Používání navržených tras ......................................................... 5
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí ....................................... 5
Objížďka zpoždění na trase ................................................... 5
Vyhnout se placeným silnicím ................................................ 5
Vyhnout se použití dálniční známky ...................................... 6
Funkce vyhnutí se silnicím ..................................................... 6
Objížďka nízkoemisních zón .................................................. 6
Vlastní objížďky ......................................................................6
Navigace mimo silnice ................................................................ 6
Vyhledávání a ukládání poloh....................................... 6
Body zájmu ................................................................................. 6
Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy ...................................... 7
Hledání bodů zájmu TruckDown ................................................. 7
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání .............. 7
Hledání pozice podle kategorie .................................................. 7
Vyhledávání v kategorii .......................................................... 7
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy ................................ 7
Výsledky hledání polohy ............................................................. 7
Výsledky vyhledávání polohy na mapě .................................. 8
Změna oblasti vyhledávání ......................................................... 8
Parkoviště ................................................................................... 8
Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy ......................... 8
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy .................... 8
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy ...................... 8
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů ............................... 8
Nástroje pro hledání ................................................................... 8
Obsah
Hledání adresy ....................................................................... 8
Hledání křižovatky .................................................................. 8
Hledání města ........................................................................ 8
Hledání polohy pomocí souřadnic ......................................... 9
Foursquare ................................................................................. 9
Připojení k účtu Foursquare ................................................... 9
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare ................ 9
Zobrazení podrobností o poloze Foursquare ......................... 9
Registrace polohy v aplikaci Foursquare ............................... 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor ............................. 9
Zobrazení naposledy nalezených pozic ..................................... 9
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh ................. 9
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................... 9
Vyhledání záchranných složek a paliva ................................. 9
Získání popisu trasy do aktuální polohy ................................ 9
Přidání zkratky ............................................................................ 9
Odebrání zkratky .................................................................... 9
Ukládání poloh .......................................................................... 10
Uložení polohy ..................................................................... 10
Uložení aktuální polohy ........................................................ 10
Úprava uložené polohy ........................................................ 10
Přiřazení kategorií k uložené poloze .................................... 10
Odstranění oblíbené polohy ................................................. 10
Používání mapy............................................................ 10
Nástroje mapy ........................................................................... 10
Zobrazení nástroje mapy ..................................................... 10
Povolit nástroje mapy ........................................................... 10
Po cestě .................................................................................... 10
Zobrazení nadcházejících poloh .......................................... 11
Přizpůsobení kategorií Po cestě .......................................... 11
Symboly varování a upozornění ............................................... 11
Varování týkající se omezení ............................................... 11
Varování týkající se stavu silnice ......................................... 11
Upozornění .......................................................................... 11
Informace o cestě ..................................................................... 11
Zobrazení dat cesty na mapě .............................................. 11
Zobrazení stránky Informace o cestě ................................... 11
Zobrazení protokolu cesty .................................................... 11
Vynulování informací o cestě ............................................... 11
Zobrazení nadcházející dopravy .............................................. 12
Zobrazení dopravy na mapě ................................................ 12
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 12
Přizpůsobení mapy ................................................................... 12
Přizpůsobení vrstev mapy .................................................... 12
Změna datového pole mapy ................................................ 12
Změna perspektivy mapy ..................................................... 12
Služby Live, dopravní informace a funkce
Smartphone .................................................................. 12
Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link .. 12
Ikony stavu funkce Bluetooth .................................................... 12
Služby Garmin Live ................................................................... 13
Předplatné služeb Garmin Live ............................................ 13
Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení ............................ 13
Smart oznámení ....................................................................... 13
Přijímání oznámení .............................................................. 13
Zobrazení seznamu oznámení ............................................ 14
Volání pomocí sady handsfree ................................................. 14
Uskutečnění hovoru ............................................................. 14
Příjem hovoru ....................................................................... 14
Použití historie volání ........................................................... 14
Používání možností v průběhu hovoru ................................ 14
Uložení telefonního čísla domů ........................................... 14
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple ............................ 14
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple ...... 14
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple .................. 14
i
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone
Link na zařízení Apple ......................................................... 14
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem
Android™ .................................................................................. 15
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu se
systémem Android ............................................................... 15
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem
Android ................................................................................. 15
Odpojení zařízení Bluetooth ..................................................... 15
Odstranění spárovaného telefonu ............................................ 15
Doprava ......................................................................... 15
Příjem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link .......... 15
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací ................................................................................... 15
Předplatné přijímače dopravních informací ......................... 16
Zapnutí možnosti Doprava ........................................................ 16
Zobrazení dopravy na mapě ..................................................... 16
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 16
Nástroje pro vozidlo a řidiče....................................... 16
Plánování přestávek ................................................................. 16
Doporučená přestávka ......................................................... 16
Spuštění časovače přestávek .............................................. 16
Pozastavení a vynulování časovače přestávek ................... 16
Úprava hodin jízdy ............................................................... 16
Úprava denního limitu jízdy .................................................. 16
Garmin eLog ............................................................................. 16
Nastavení funkcí Garmin eLog v zařízení dēzl .................... 16
Zobrazení informací Garmin eLog ve vašem zařízení
dēzl ...................................................................................... 17
Zobrazení událostí diagnostiky a poruchy Garmin eLog ..... 17
Expedice a sledování ............................................................... 17
Nastavení sdílení ve službě Expedice a sledování .............. 17
Zahájení relace Expedice a sledování ................................. 17
Odeslání zprávy dispečera do zařízení dēzl ........................ 17
IFTA .......................................................................................... 18
Zadání údajů o palivu .......................................................... 18
Úprava údajů o palivu .......................................................... 18
Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí .................. 18
Úpravy a exportování zpráv o cestě .................................... 18
Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a zpráv o
cestě .................................................................................... 18
Zaznamenávání historie servisu ............................................... 18
Přidání kategorií servisu ...................................................... 18
Odstranění kategorií servisu ................................................ 18
Přejmenování kategorií servisu ............................................ 18
Odstranění záznamů servisu ............................................... 18
Úprava záznamu servisu ..................................................... 18
Hlasový příkaz .............................................................. 19
Nastavení fráze pro aktivaci ..................................................... 19
Aktivace funkce Hlasový příkaz ................................................ 19
Tipy pro funkci Hlasový příkaz .................................................. 19
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů ................................ 19
Ztlumení pokynů ....................................................................... 19
Hlasové ovládání ...................................................................... 19
Konfigurace hlasového ovládání .......................................... 19
Používání hlasového ovládání ............................................. 19
Tipy pro hlasové ovládání .................................................... 19
Používání aplikací........................................................ 19
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení .................................... 19
Zobrazení mapy pro nákladní vozidla ....................................... 19
Zobrazení předpovědi počasí ................................................... 19
Zobrazení počasí poblíž jiného města ................................. 19
Zobrazení meteorologického radaru .................................... 20
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí ....................... 20
Kontrola stavu vozovky ........................................................ 20
ii
Plánovač trasy .......................................................................... 20
Plánování cesty .................................................................... 20
Úprava a změna pořadí pozic na cestě ............................... 20
Objevování atrakcí na vaší cestě ......................................... 20
Změna možností trasování pro cestu ................................... 20
Navigace k uložené cestě .................................................... 20
Úprava a uložení aktivní trasy .............................................. 20
Dopravní kamery photoLive ...................................................... 20
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive ............... 21
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě ............... 21
Uložení dopravní kamery ..................................................... 21
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 21
Nastavení dēzl.............................................................. 21
Nastavení mapy a vozidla ......................................................... 21
Aktivace map ....................................................................... 21
Nastavení navigace .................................................................. 21
Nastavení režimu výpočtu .................................................... 21
Nastavení simulované polohy .............................................. 21
Nastavení bezdrátové sítě ........................................................ 21
Nastavení podpory řízení .......................................................... 22
Nastavení couvací kamery ....................................................... 22
Nastavení displeje .................................................................... 22
Nastavení dopravy .................................................................... 22
Nastavení jednotek a času ....................................................... 22
Nastavení času .................................................................... 22
Nastavení jazyka a klávesnice .................................................. 22
Nastavení varovných bodů ....................................................... 22
Nastavení zařízení a soukromí ................................................. 22
Obnovení nastavení ................................................................. 23
Informace o zařízení..................................................... 23
Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě ....... 23
Technické údaje ........................................................................ 23
Nabíjení zařízení ....................................................................... 23
Údržba zařízení ............................................................. 23
Centrum podpory Garmin ......................................................... 23
Aktualizace map a softwaru ...................................................... 23
Připojení k síti Wi‑Fi ............................................................. 23
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi ....... 23
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express ................................................................................ 24
Péče o zařízení ......................................................................... 24
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 24
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 24
Zabránění krádeži ................................................................ 24
Vynulování zařízení .................................................................. 24
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 24
Vyjmutí zařízení z kolébky ................................................... 24
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 25
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 25
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ...................... 25
Odstranění problémů................................................... 25
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 25
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ..................................... 25
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 25
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 25
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo aplikaci Smartphone
Link ........................................................................................... 25
Aplikace Smartphone Link má vliv na úroveň nabití baterie mého
smartphonu ............................................................................... 25
Dodatek ......................................................................... 25
Vložení paměťové karty s mapami a daty ................................ 25
Správa dat ................................................................................ 26
Informace o paměťových kartách ........................................ 26
Připojení zařízení k počítači ................................................. 26
Obsah
Přenos dat z počítače .......................................................... 26
Odpojení kabelu USB .......................................................... 26
Zobrazení stavu signálu GPS ................................................... 26
Nákup doplňkových map .......................................................... 26
Zakoupení příslušenství ............................................................ 26
Rejstřík .......................................................................... 27
Obsah
iii
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
• Aktualizujte software a mapy zařízení (Aktualizace map a
softwaru, strana 23).
• Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji
napájení (Upevnění a napájení zařízení dēzl ve vozidle,
strana 1).
• Vyhledejte signály GPS (Příjem signálů GPS, strana 1).
• Upravte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 2) a jas displeje
(Nastavení jasu obrazovky, strana 2).
• Nastavte profil vozidla pro dané nákladní vozidlo.
• Navigujte do cíle (Zahájení trasy, strana 3).
dēzl 580 – přehled zařízení
3 Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte
páčku à dozadu směrem k čelnímu sklu.
4 Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně
zařízení.
Zatlačte
spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.
5
6 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do
elektrické zásuvky ve vozidle.
Zapnutí nebo vypnutí zařízení
• Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo
připojením zařízení k napájení.
• Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na
zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá
pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno
k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení
přepnete do úsporného režimu.
• Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací
tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté
vyberte možnost Vypnout.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do
úsporného režimu.
Příjem signálů GPS
À
Á
Â
Ã
Zapínací tlačítko
Napájecí a datový port USB
Slot pro mapovou a paměťovou kartu
Mikrofon pro funkci Hlasový příkaz nebo volání handsfree
Upevnění a napájení zařízení dēzl ve vozidle
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste
je nabít.
1 Napájecí kabel do vozidla À zapojte do portu USB na
zařízení.
Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit
data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro
vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika
faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste
naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na
nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při
prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání
družicových signálů trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru,
dál od vysokých budov a stromů.
Ikona
na stavové liště udává sílu signálu. Když je síla
signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Stav signálu GPS. Přidržením si zobrazíte přesnost GPS
a informace o vyhledaných satelitech (Zobrazení stavu
signálu GPS, strana 26).
Stav technologie Bluetooth . Výběrem zobrazíte možnost
Nastavení Bluetooth (Nastavení bezdrátové sítě,
strana 21).
®
Síla signálu Wi-Fi. Vyberte, pokud chcete změnit nastavení
Wi-Fi (Nastavení bezdrátové sítě, strana 21).
Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečníte hovor
(Volání pomocí sady handsfree, strana 14).
Aktivní profil vozidla Výběrem zobrazíte nastavení profilu
vozidla.
Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas (Nastavení
času, strana 22).
Úroveň nabití baterie.
2 Zatlačte držák Á do úchytu na přísavném držáku Â, dokud
nezaklapne na místo.
Začínáme
Sdílení dat služby Expedice a sledování. Na ikoně se
zobrazuje počet lidí pozvaných ke sledování. Výběrem
otevřete aplikaci Expedice a sledování (Expedice a
sledování, strana 17).
1
Stav Smartphone Link. Stisknutím se připojíte k aplikaci
Smartphone Link, která vám umožní přijímat aktuální
dopravní informace a další služby Live (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 12). Když je ikona modrá, je zařízení připojeno
k aplikaci Smartphone Link.
Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí (Zobrazení
předpovědi počasí, strana 19).
Používání tlačítek na displeji
Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu
a možnostmi menu v zařízení.
• Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
• Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
• Volbou tlačítka nebo můžete procházet v seznamech
nebo menu.
• Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
• Volbou tlačítka
zobrazíte kontextové menu možností pro
aktuální obrazovku.
Úprava hlasitosti
1 Vyberte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost:
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
• Volbou možnosti zařízení ztlumíte.
• Volbou možnosti otevřete další možnosti.
Aktivace automatické hlasitosti
Zařízení může automaticky zvýšit nebo snížit hlasitost podle
úrovně šumu na pozadí.
1 Vyberte možnost Hlasitost > .
2 Vyberte možnost Automatická hlasitost.
Používání mixéru zvuku
Mixér zvuku můžete použít k nastavení úrovní hlasitosti pro
různé typy zvukových formátů, jako jsou navigační pokyny nebo
telefonní hovory. Úroveň každého typu zvukového formátu je
procentem hlavní hlasitosti.
1 Zvolte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost > Mixér zvuku.
3 Pomocí posuvníku nastavte hlasitost pro každý typ
zvukového formátu.
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
Profily vozidla
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech
případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková
omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat
s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě
se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu
silnice.
Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají
různým způsobem. Aktivovaný profil vozidla je označen ikonou
na stavové liště. Nastavení navigace a mapy na vašem zařízení
lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.
Když pro vozidlo aktivujete profil nákladního vozidla, bude
zařízení z tras vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti
2
na základě rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadaných
pro dané vozidlo.
Přidání profilu vozidla
Měli byste přidat profil vozidla pro každé nákladní či osobní
vozidlo, se kterým budete zařízení dēzl používat.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profil vozidla > .
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete přidat skříňové nákladní vozidlo s trvale
připojenou plochou pro náklad, vyberte možnost Skříňový
nákladní vůz.
• Pokud chcete přidat tahač nebo kombinaci tahače
s přívěsem, vyberte možnost Tahač.
• Chcete-li přidat autobus, vyberte možnost Autobus.
3 Zadejte vlastnosti vozidla podle pokynů na obrazovce.
Po přidání profilu vozidla můžete profil upravit a zadat podrobné
doplňkové informace, jako například identifikační číslo vozidla
nebo číslo přívěsu.
Aktivace profilu vozidla
Než budete moci profil vozidla aktivovat, musíte přidat profil .
1 Vyberte možnost Nastavení > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.
3 Vyberte možnost Vybrat.
Změna informací o přívěsu
Před změnou informací o přívěsu musíte zadat profil vozidla pro
tahač.
Když měníte přívěs na tahači, můžete změnit informace o
přívěsu v profilu vozidla, aniž byste změnili informace o tahači.
Můžete rychle přepínat mezi často používanými tahači.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla pro tahač, který použijete pro přívěs.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete použít nedávnou konfiguraci přívěsu,
vyberte konfiguraci přívěsu ze seznamu.
• Pokud chcete zadat novou konfiguraci přívěsu, vyberte
možnost Nová konfigurace a zadejte informace o
přívěsu.
Úprava profilu vozidla
Profil vozidla můžete upravit a změnit informace o vozidle nebo
přidat do nového profilu vozidla podrobné informace, například
poznávací značku vozidla, číslo přívěsu nebo stav počítadla
kilometrů. Profil vozidla můžete rovněž přejmenovat nebo
smazat.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte
ikonu a zvolte pole, které chcete upravit.
• Pokud chcete profil vozidla přejmenovat, vyberte možnost
>
> Přejmenovat profil.
• Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte možnost >
> Odstranit.
Profily vozidla
Asistenční funkce a upozornění pro
řidiče
OZNÁMENÍ
Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze
pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování
rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné
jízdy za každých okolností.Společnost Garmin nepřejímá
žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní
předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných
dopravních předpisů a značek.
®
Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější
jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení
přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro
každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují
aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění
nejsou dostupná ve všech oblastech.
Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní
limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se
pohybují děti školního věku.
Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí
snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na
snížení rychlosti jízdy.
Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí
červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud
překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.
Změna omezení rychlosti: Zařízení přehraje tón a zobrazí
blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu
rychlosti jízdy.
Špatný směr na jednosměrné ulici: Zařízení přehraje zprávu
a zobrazí varování přes celou obrazovku, pokud jedete
špatným směrem v jednosměrné ulici. Okraje obrazovky se
zobrazí červeně a výstraha zůstane v horní části obrazovky,
dokud neopustíte jednosměrnou ulici nebo nezměníte směr
jízdy.
Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k blížícímu se železničnímu přejezdu.
Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí
vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí
vozovku.
Zatáčky: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce
na silnici.
Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší
rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, zařízení musí
přijímat dopravní informace (Doprava, strana 15).
Varování před únavou: Zařízení přehraje tón a doporučí vám
zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli více než dvě hodiny
bez zastavení.
Nejsou povoleny nákladní vozy: Zařízení přehraje tón, když se
přiblížíte silnici, na kterou není povolen vjezd nákladních
vozidel.
Nebezpečí nárazu o silnici: Zařízení přehraje tón, když se
přiblížíte silnici, kde by mohlo vaše vozidlo zavadit
podvozkem o silnici.
Boční vítr: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte silnici, na které hrozí nebezpečí bočního větru.
Úzká silnice: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte silnici, která může být pro vaše vozidlo příliš úzká.
Prudký kopec: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte prudkému kopci.
Hranice státu a země: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu,
když se přiblížíte hranicím státu nebo země.
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče
Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo
deaktivovat zvukový tón. Vizuální upozornění se zobrazuje,
i když je zvukový tón deaktivován.
1 Vyberte možnost Nastavení > Podpora řízení > Zvuková
upozornění pro řidiče.
2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých
příjemců.
Kamery na semaforech a rychlostní radary
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky
používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních
kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních
radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech
produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému
rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.
• Aktuální údaje o kamerách na semaforech a bezpečnostních
kamerách jsou poskytována prostřednictvím předplatného
služeb Garmin Live v aplikaci Smartphone Link (Služby
Garmin Live, strana 13).
• Stahování a ukládání údajů o bezpečnostních kamerách na
vašem zařízení vyžaduje zakoupení předplatného. Přejděte
na webovou stránku garmin.com/speedcameras
a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo zakupte
předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si můžete
zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.
• V některých oblastech obsahují některé produktové balíčky
předem nahrané údaje o kamerách na semaforech a
rychlostních radarech s doživotní aktualizací.
• K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení
můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com
/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste
přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.
Navigace k cíli
Trasy
Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.
• Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na
základě nastavených preferencí, jako je například režim
výpočtu trasy (Změna režimu pro výpočet trasy, strana 5)
a objížděk (Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí,
strana 5).
• Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí
doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní
(Zahájení trasy, strana 3).
• Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli
použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit
(Tvarování trasy, strana 5).
• Na trase můžete přidat více cílů (Přidání pozice k trase,
strana 5).
Zahájení trasy
1 Vyberte možnost Kam vést? a vyhledejte polohu
(Vyhledávání a ukládání poloh, strana 6).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte
možnost Jet!.
3
• Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost
a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
• Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost > Upravit
trasu a přidejte tvarovací body na trase (Tvarování trasy,
strana 5).
Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí
hlasových výzev a informací na mapě (Vaše trasa na mapě,
strana 4). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat
náhled hlavních silnic.
Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy
přidat na trase (Přidání pozice k trase, strana 5).
Æ
Ç
Název silnice, po které jedete.
Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole
(Změna datového pole mapy, strana 12).
Navigace aktivními pruhy
Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase,
vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je
dostupná. Barevná čára À označuje správný pruh pro odbočení.
Zahájení trasy s použitím mapy
Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 V případě potřeby výběrem ikony filtrujte zobrazené body
zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu
adresy.
5 Vyberte možnost Jet!.
Cesta domů
Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste
zadali domovskou destinaci.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Domů.
2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.
Úprava domovské destinace
1 Vyberte možnost Kam vést? >
destinaci.
2 Zadejte domovskou destinaci.
> Nastavit dom.
Sledování odboček a změn směru jízdy
Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny
jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.
1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
• Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny
směru jízdy, vyberte možnost > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny
směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy
automaticky aktualizuje.
• Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru
jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části
mapy.
2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).
Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se
obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na
mapě.
Vaše trasa na mapě
2 Vyberte ikonu
Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím
hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu
odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části
mapy.
Příjezd do cíle
.
Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace,
které vám pomohou dokončit vaši trasu.
• Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová
výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
• Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování. Vyberte Ano, pokud chcete
vyhledat parkovací místo v blízkosti (Parkování v blízkosti
cíle, strana 4).
• Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu.
Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do
cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti Ukončit.
Parkování v blízkosti cíle
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
4
Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci
a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Vzdálenost k další akci.
Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
Zvýrazněná trasa na mapě
Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
Rychlost vozidla.
Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho
cíle. Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování.
POZNÁMKA: Tuto funkci lze používat pouze v případě, že máte
nastaven profil vozidla pro automobil. Pokud používáte profil
nákladního vozidla, můžete vyhledávat parkoviště pro nákladní
vozy v okolí cíle (Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy,
strana 8).
1 Vyberte možnost:
• Když vás zařízení vyzve, můžete vybráním možnosti Ano
vyhledat parkování v blízkosti.
Navigace k cíli
• Pokud vás zařízení nevyzve, vyberte Kam vést? >
Kategorie > Parkoviště a vyberte > Cíle.
2 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
3 Vyberte polohu parkoviště a zvolte možnost Jet! > Přidat
jako další zastávku.
Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.
Zvolte možnost Aplikace > Poslední místo.
Změna aktivní trasy
Přidání pozice k trase
Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po
trase (Zahájení trasy, strana 3).
Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec.
Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.
TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či
plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu
naplánovat, naprogramovat a uložit (Plánování cesty,
strana 20).
1 Na mapě vyberte možnost > Kam vést?.
2 Vyhledejte pozici (Vyhledávání a ukládání poloh, strana 6).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase,
vyberte možnost Přidat jako další zastávku.
• Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte
možnost Přidat jako poslední zastávku.
• Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na
trase, vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla
zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.
Tvarování trasy
Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit (Zahájení trasy,
strana 3).
Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost
vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa
procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.
1 Vyberte libovolné místo na mapě.
2 Vyberte ikonu .
Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.
3 Vyberte polohu na mapě.
TIP: Výběrem ikony můžete mapu přiblížit a vybrat
přesnější polohu.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
4 V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů,
vyberte na mapě další polohy.
• Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .
5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost Jet!.
Použití objížďky
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
Navigace k cíli
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě vyberte možnost > Změnit trasu.
TIP: Pokud není nástroj Změnit trasu v menu nástroje mapy,
je možné jej přidat (Povolit nástroje mapy, strana 10).
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.
• Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost
Objížďka.
Změna režimu pro výpočet trasy
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
> Ukončit.
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a povolit funkci historie cestování (Nastavení zařízení a
soukromí, strana 22).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí
Objížďka zpoždění na trase
Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte
přijímat dopravní informace (Příjem informací o dopravě
v zařízení Smartphone Link, strana 15).
Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se
zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto
možnost v dopravních nastaveních zakázali (Nastavení dopravy,
strana 22), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa, pokud je k dispozici.
3 Vyberte možnost Jet!.
Vyhnout se placeným silnicím
Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde
se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené
mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do
trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné
jiné přiměřené trasy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových
dat v zařízení.
• Vyberte možnost Placené silnice.
5
• Vyberte možnost Mýtné > Placené silnice.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
4 Vyberte možnost Uložit.
Vyhnout se použití dálniční známky
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace
o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se
vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky
v jednotlivých zemích.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční
známky.
Vyberte
zemi.
2
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
4 Vyberte možnost Uložit.
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vyhýbat se.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost Uložit.
Objížďka nízkoemisních zón
Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se
životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na
vaše vozidlo.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Nízkoemisní
zóny.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte
možnost Vyhnout se.
• Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte
možnost Povolit.
3 Vyberte možnost Uložit.
Vlastní objížďky
Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky
cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu,
vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná
přijatelná trasa.
Objížďka cesty
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
5 Vyberte možnost Hotovo.
6
Objížďka oblasti
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hotovo.
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost > Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Vyhledávání a ukládání poloh
Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou
restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích.
Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů
procházení, vyhledávání a ukládání informací.
• Zadáváním hledaných termínů můžete rychle vyhledat
veškeré informace o jednotlivých polohách (Hledání polohy
prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 7).
• Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu
podle kategorie (Body zájmu, strana 6).
• Vyhledávejte zastávky a služby pro nákladní vozy, včetně
podrobných informací z adresáře TruckDown .
• Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare (Vyhledání
bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 9).
• Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní
polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné
souřadnice (Nástroje pro hledání, strana 8).
• Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (Změna
oblasti vyhledávání, strana 8).
• Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle
našli (Ukládání poloh, strana 10).
• Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (Zobrazení
naposledy nalezených pozic, strana 9).
®
®
Body zájmu
Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo
zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou
zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice,
restaurace, hotely a zábavní centra.
Vyhledávání a ukládání poloh
Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy
Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují body
zájmu pro nákladní vozy, jako jsou zastávky a odpočívadla pro
nákladní vozy a vážící stanice.
Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Servisní služby
pro nákladní vozy.
Hledání bodů zájmu TruckDown
Adresář TruckDown obsahuje firmy poskytující služby pro
nákladní vozy, například opravny nákladních vozů a prodejny
pneumatik.
Adresář TruckDown není dostupný ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Truck Locations vyhledáte body
zájmu kompatibilní s nákladními vozy.
• Výběrem možnosti Truck Services vyhledáte místa
služeb pro nákladní vůz.
2 Vyberte kategorii.
3 V případě potřeby vyberte možnost Filtrovat podle
komfortu a značek, vyberte jednu či více položek komfortu a
zvolte možnost Uložit.
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze u zastávek
pro nákladní vozy.
4 Vyberte cíl.
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
6 V případě nutnosti vyberte polohu.
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři
vybrané destinace.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně
obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy
nalezených poloh ve vybrané kategorii.
• V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech
oblastech ani u všech modelů produktů.
Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší
budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo
konkrétní terminál na letišti.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Zadejte hledanou položku.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název
či adresu, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 3.
• Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho
název, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 5.
3 Vyberte budovu.
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou
například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
4 Vyberte kategorii.
5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost Jet!.
Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co
nejblíže danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude
doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou.
Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.
Prozkoumání budovy
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech
oblastech ani u všech modelů produktů.
Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých
budov.
1 Vyberte budovu.
2 Vyberte možnost > Prozkoumat toto místo konání.
Výsledky hledání polohy
Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují
v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete
posunout dolů a zobrazit si více výsledků.
Hledání pozice podle kategorie
1
2
3
4
Zvolte možnost Kam vést?.
Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
V případě potřeby vyberte podkategorii.
Vyberte pozici.
Vyhledávání a ukládání poloh
À
Á
Â
Ã
Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
Výběrem vyhledáte parkoviště v blízkosti příslušné polohy.
Výběrem si zobrazíte alternativní trasy do příslušné polohy.
7
Ä Jet!
Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím
doporučené trasy.
Výběrem si zobrazíte výsledky hledání na mapě.
Å
Výsledky vyhledávání polohy na mapě
Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky
vyhledávání poloh.
Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu . Nejbližší poloha
se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané
poloze se zobrazují ve spodní části mapy.
Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
À
Á
Â
à Jet!
Ä
2 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
3 Vyberte pozici parkoviště.
4 Vyberte možnost Jet!.
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, pokud
máte nastaven profil vozidla pro automobil.
1 Vyhledejte polohu.
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.
4 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
5 Vyberte pozici parkoviště.
6 Vyberte možnost Jet!.
Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů
Shrnutí vybrané polohy. Výběrem si zobrazíte detailní
informace o vybrané poloze.
Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou
barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného
parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování
(ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby.
Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.
Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu .
Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím
doporučené trasy.
Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.
Změna oblasti vyhledávání
Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší
aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech,
například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.
1 Vyberte ikonu Kam vést?.
2 Zvolte možnost .
3 Vyberte možnost.
Parkoviště
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Hledání adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V případě potřeby vyberte možnost Hledat v blízkosti: a
změňte oblast vyhledávání (Změna oblasti vyhledávání,
strana 8).
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Zařízení dēzl obsahuje podrobné informace o parkování, které
vám pomohou najít parkování v blízkosti na základě
pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu
parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.
V některých oblastech mohou být dostupné aktuální informace o
parkování, pokud je zařízení dēzl připojeno k aplikaci
Smartphone Link (Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link, strana 12). Když zařízení přijímá aktuální
informace o parkování, můžete si prohlížet parkovací trendy
v reálném čase.
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné
ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.Společnost
Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost
přijímaných informací o parkování.
Hledání křižovatky
Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Truck Locations >
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost:
Parkoviště.
2 V případě potřeby můžete výsledky filtrovat podle kapacity
volbou možnosti Pouze velká kapacita.
3 Vyberte pozici parkoviště.
4 Vyberte možnost Jet!.
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
8
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
• Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
• Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte
možnost Hledat v blízkosti: (Změna oblasti vyhledávání,
strana 8).
• Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost
Zadejte hledanou položku, zadejte název města a
vyberte možnost .
Vyhledávání a ukládání poloh
Hledání polohy pomocí souřadnic
2 Vyberte kategorii.
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
4 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Zobrazí se body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti pro
zvolenou kategorii.
3 Vyberte možnost Třídit výsledky, pokud chcete seřadit
výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity
(volitelné).
Foursquare
Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem
zařízení jsou předem nahrané body zájmu Foursquare, které
jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem
Foursquare.
Pokud chcete využívat doplňkové funkce, můžete se připojit
k účtu Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link na
kompatibilním smartphonu. Po připojení k účtu Foursquare
prostřednictvím aplikace Smartphone Link můžete zobrazit
detaily polohy Foursquare, zaregistrovat se v určité poloze
a vyhledávat body zájmu v databázi Foursquare online.
Připojení k účtu Foursquare
1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 12).
2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
3 Otevřete nastavení aplikace Smartphone Link a vyberte
možnost Foursquare® > Přihlášení.
4 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare
Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do
zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace
Smartphone Link nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější
výsledky z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky
z vašeho uživatelského účtu Foursquare.
Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Foursquare®.
Zobrazení podrobností o poloze Foursquare
Před zobrazením podrobností o poloze ve službě Foursquare se
musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone
Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.
Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě
Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o
cenách v restauracích a provozní doba.
1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod
zájmu Foursquare.
2 Vyberte ikonu .
Registrace polohy v aplikaci Foursquare
Před zaregistrováním polohy v aplikaci Foursquare se musíte
připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a
přihlásit se do svého účtu Foursquare.
1 Vyberte možnost Aplikace > Foursquare® > Přihlášení.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Vyberte možnost > Přihlášení.
TripAdvisor
Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace
TripAdvisor.Hodnocení aplikace TripAdvisor se zobrazují
automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body
zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace TripAdvisor
v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.
Zobrazení naposledy nalezených pozic
Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh,
které jste nalezli.
Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezená.
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední nalezená >
Vymazat > Ano.
>
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání záchranných složek a paliva
Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší
nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost Nemocnice, Policejní stanice, Palivo
nebo Asistenční služba.
POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve
všech oblastech.
POZNÁMKA: Pokud je aktivní profil vozidla pro nákladní vůz,
místo paliva se zobrazují možnosti zastávek pro nákladní
vozy.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž
nejbližší polohy budou nahoře.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost Jet!.
• Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti
polohy, vyberte ikonu .
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Přidání zkratky
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Uložit.
Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > TripAdvisor.
Vyhledávání a ukládání poloh
9
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 7).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost > Uložit.
4 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
Uložení aktuální polohy
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Vyberte možnost Uložit.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
4 Vyberte možnost OK.
Úprava uložené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte ikonu .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
Upravte
informace.
7
8 Vyberte možnost Hotovo.
Přiřazení kategorií k uložené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hotovo.
• Volbou ikony přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a
zobrazením 3-D.
• Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte
ikonu .
• Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a
zvolte možnost Jet! (Zahájení trasy s použitím mapy,
strana 4).
Nástroje mapy
Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím
zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se
tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.
Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.
Změnit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na
vaší trase.
Po cestě: Zobrazí blížící se polohy po trase nebo cestě, kterou
jedete (Po cestě, strana 10).
Odbočky: Zobrazí seznam blížících se odboček na vaší trase
(Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 4).
Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost
nebo vzdálenost (Zobrazení dat cesty na mapě, strana 11).
Hlasitost: Upraví hlasitost hlavního zvukového zařízení.
Jas: Upraví jas displeje.
Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů
z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu
hovoru, když je váš telefon aktivní (Používání možností
v průběhu hovoru, strana 14).
Expedice a sledování: Umožňuje zapnout a vypnout sdílení
Expedice a sledování (Expedice a sledování, strana 17).
Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané
oblasti (Zobrazení nadcházející dopravy, strana 12).
Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.
photoLive: Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby
photoLive (Dopravní kamery photoLive, strana 20).
Oznámit kameru: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo
kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze
v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních
radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení
k aplikaci Smartphone Link (Párování s telefonem a připojení
k aplikaci Smartphone Link, strana 12).
Nadmoř. výška: Zobrazí změny nadmořské výšky na trase.
Plánovač přestávek: Zobrazí upozornění na přestávky
a doporučená místa pro zastavení.
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
Zobrazení nástroje mapy
1 Na mapě zvolte možnost .
2 Vyberte nástroj mapy.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odst. ulož. místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
Až
s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost
3
.
Odstranění oblíbené polohy
zvolte možnost Odstranit.
Používání mapy
Mapu můžete používat k navigaci po trase (Vaše trasa na mapě,
strana 4) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo
dolů.
• Volbou ikony nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
10
Povolit nástroje mapy
Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny
pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Do nabídky můžete
přidat až 12 nástrojů.
1 Na mapě zvolte možnost > .
2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete
přidat.
3 Zvolte možnost Uložit.
Po cestě
Nástroj Po cestě poskytuje informace o blížících se polohách po
trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blížící se body
zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.
Používání mapy
Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné
služby pro blížící se výjezdy a města, podobně jako na
dálničních dopravních tabulích.
Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat
v nástroji Po cestě.
Zobrazení nadcházejících poloh
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit blížící se polohu v každé kategorii,
vyberte v případě potřeby ikonu .
• Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blížící
se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná, pouze pokud
jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.
Po
vybrání položky se zobrazí seznam poloh pro danou
3
kategorii, výjezd nebo město.
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.
Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
Vyberte kategorii.
Vyberte ikonu .
Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo
dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu
kategorie.
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Přizpůsobit hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.
5 Vyberte možnost Hotovo.
1
2
3
4
Symboly varování a upozornění
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech
případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková
omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat
s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě
se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu
silnice.
Symboly varování a upozornění se mohou zobrazovat na mapě
nebo v popisech trasy, aby vás upozornily na možné nebezpečí,
dopravní situace a blížící se vážicí stanice.
Varování týkající se omezení
Výška
Hmotnost
Hmotnost nápravy
Délka
Šířka
Nejsou povoleny nákladní vozy
Nejsou povoleny přívěsy
Nejsou povoleny nebezpečné materiály
Nejsou povoleny hořlavé materiály
Nejsou povoleny látky znečišťující vodu
Zákaz odbočení vlevo
Používání mapy
Zákaz odbočení vpravo
Zákaz otáčení
Varování týkající se stavu silnice
Nebezpečí nárazu o silnici
Boční vítr
Úzká silnice
Ostrá zatáčka
Prudký svah dolů
Omezená prostorová průchodnost
Upozornění
Vážicí stanice
Není ověřena použitelnost silnice pro nákladní vozidla
Informace o cestě
Zobrazení dat cesty na mapě
Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat
příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (Povolit nástroje
mapy, strana 10).
Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
Přizpůsobení datových polí trasy
Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy
Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj
Data cesty (Povolit nástroje mapy, strana 10).
1 Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
2 Vyberte datové pole trasy.
3 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data
cesty.
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje
statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
11
Zobrazení nadcházející dopravy
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
Změna perspektivy mapy
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
mapy jízdy.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti K severu zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
3 Vyberte možnost Uložit.
Služby Live, dopravní informace a
funkce Smartphone
Pokud chcete své zařízení dēzl využít na maximum, spárujte ho
se svým smartphonem a připojte k aplikaci Smartphone Link.
Aplikace Smartphone Link umožňuje vašemu zařízení přijímat
aktuální data v reálném čase, jako jsou dopravní informace,
parkovací trendy, informace o kamerách na semaforech a
radarech a další služby Live. Můžete také používat připojené
funkce, například sdílení cesty a zprávy služby Expedice a
sledování.
Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení
aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a
zdržení, staveniště a uzavírky (Doprava, strana 15).
12
Aktuální informace o parkování: Odesílá do vašeho zařízení
aktuální parkovací trendy, pokud jsou k dispozici (Parkoviště,
strana 8).
Služby Garmin Live: Zajišťuje bezplatné a placené služby
zasílání aktuálních informací do vašeho zařízení, jako jsou
údaje o kamerách na semaforech a radarech nebo
dopravních kamerách (Služby Garmin Live, strana 13).
Informace o počasí: Odesílá informace a upozornění o počasí
v reálném čase do vašeho zařízení (Zobrazení předpovědi
počasí, strana 19).
Expedice a sledování: Umožňuje přijímat zprávy dispečera a
v reálném čase cestu sdílet s dispečerem a vybranými
kontakty (Expedice a sledování, strana 17).
Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na
vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech
jazycích a u všech typů zpráv.
Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo
přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat
zařízení jako handsfree. Pokud vybraný jazyk podporuje
funkci Hlasový příkaz, můžete uskutečňovat a přijímat hovory
pomocí hlasových příkazů.
Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze
smartphonu do navigačního zařízení.
Registrace ve službě Foursquare: Umožňuje registraci
v polohách služby Foursquare pomocí navigačního zařízení
(Registrace polohy v aplikaci Foursquare, strana 9).
Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link
K používání některých funkcí, jako jsou aktuální informace o
dopravě a parkování, telefonování handsfree a další připojené
funkce, je potřeba spárovat zařízení dēzl s telefonem a připojit
ho k aplikaci Smartphone Link.
Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud
jsou v dosahu.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
2 Umístěte zařízení dēzl a telefon max. 3 m (10 stop) od sebe.
3 V zařízení dēzl vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové
sítě a zaškrtněte políčko Bluetooth.
4 Vyberte možnost Hledání zařízení.
5 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth
a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
6 Na zařízení dēzl vyberte možnost OK.
Zařízení dēzl začne hledat zařízení Bluetooth nacházející se
v blízkosti a zobrazí seznam zařízení Bluetooth. Může trvat
až jednu minutu než telefon zobrazí na seznamu.
7 Zvolte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko OK.
8 V telefonu potvrďte žádost o párování.
9 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Pokud provádíte párování se zařízením Apple , na obrazovce
dēzl se zobrazí bezpečnostní kód.
10 V případě potřeby během 30 sekund zadejte na telefonu
bezpečnostní kód.
®
Ikony stavu funkce Bluetooth
V nastavení Bluetooth se vedle každého spárovaného telefonu
zobrazují ikony stavu.
Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
• Šedá ikona ukazuje, že je u daného telefonu funkce
deaktivována nebo odpojena.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
• Barevné ikony ukazují, že je u daného telefonu funkce
připojena a aktivní.
Volání pomocí sady handsfree
Chytrá oznámení
Funkce a služby Smartphone Link
Služby Garmin Live
Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení
připojeno k aplikaci Smartphone Link (Párování s telefonem
a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12).
Služby Garmin Live poskytují bezplatné a předplacené plány,
které zasílají na zařízení aktuální data, např. dopravní
informace, informace o počasí a informace o kamerách na
semaforech a radarech.
Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení
dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, jako jsou
například dopravní informace, rozšiřují stávající navigační
funkce na zařízení. U funkcí, které vyžadují přístup ke službám
Garmin Live, se zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link.
Zobrazí se pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci
Smartphone Link.
Předplatné služeb Garmin Live
Některé služby dēzl Live vyžadují placené předplatné. V aplikaci
Smartphone Link můžete zakoupit celoživotní předplatné jako
nákup v aplikaci. Předplatné je svázané s účtem obchodu
s aplikacemi vašeho smartphonu.
1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte možnost Můj účet.
Zobrazí se seznam dostupných služeb a ceny předplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte možnost Předplatit.
6 Dokončete nákup podle pokynů na obrazovce.
Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení
S použitím aplikace Smartphone Link můžete vyhledat polohu a
odeslat ji do zařízení dēzl.
1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte možnost:
• Když chcete vyhledat polohu v blízkosti, vyberte možnost
Najít místa v blízkosti a zadejte celou adresu nebo
název místa nebo jejich část.
• Když chcete vyhledat bod zájmu služby Foursquare
v blízkosti, vyberte možnost Foursquare a pak vyberte
bod zájmu ze seznamu.
• Když chcete vybrat polohu na mapě, vyberte možnost
Vybrat polohu a stiskněte polohu na mapě.
• Když chcete vyhledat adresu ze seznamu kontaktů,
vyberte možnost Kontakty a vyberte jméno kontaktu.
Vybraná poloha se zobrazí na mapě.
3 Vyberte možnost Odeslat.
Aplikace Smartphone Link odešle polohu do vašeho zařízení
dēzl.
4 Na zařízení dēzl vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané pozice, vyberte možnost Jet!.
• Chcete-li zobrazit podrobnosti o poloze nebo uložit polohu
do oblíbených, vyberte možnost .
• Chcete-li přijmout polohu bez zahájení navigace, vyberte
možnost OK.
Poloha se zobrazuje v naposledy nalezených polohách
v zařízení dēzl.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
Smart oznámení
Když je zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link, můžete
na zařízení dēzl sledovat oznámení z vašeho smartphonu,
například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.
POZNÁMKA: Přijímání oznámení na navigačním zařízení může
po připojení k aplikaci Smartphone Link trvat několik minut. Když
jsou chytrá oznámení připojená a aktivní, ikona v nastavení
Bluetooth se zobrazí barevně (Ikony stavu funkce Bluetooth,
strana 12).
Přijímání oznámení
VAROVÁNÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Pokud chcete, aby vaše zařízení dēzl mohlo přijímat oznámení,
musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu a aplikaci
Smartphone Link.
Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na
většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení
zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli
řidič.
POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení
se zobrazují v nástroji mapy.
• Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost OK.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost Zobrazit.
• Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost
Zobrazit > Přehrát.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení
z vašeho telefonu, vyberte možnost Zobrazit a zvolte
příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých
typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která
generuje oznámení.
Příjem oznámení při sledování mapy
VAROVÁNÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Pokud chcete, aby vaše zařízení dēzl mohlo přijímat oznámení,
musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu a aplikaci
Smartphone Link.
Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí
v nástroji mapy na okraji stránky. Když se zařízení pohybuje,
nelze si oznámení zobrazit.
• Pokud chcete ignorovat upozornění, vyberte nebo
vyčkejte, až se místní okno samo zavře.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost Přehrát
zprávu.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Pokud si chcete poslechnout oznámení pomocí hlasového
příkazu, řekněte Přehrát zprávu.
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že
vybraný jazyk podporuje funkci Hlasový příkaz a v nástroji
mapy se zobrazuje ikona .
13
Zobrazení seznamu oznámení
Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Chytrá oznámení.
Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou
označená černou barvou a přečtená barvou šedou.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu .
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text
to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
Volání pomocí sady handsfree
POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních
telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého
konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet
všechny funkce.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit
k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree.
Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo
přijímat hovory.
Uskutečnění hovoru
Vytáčení čísla
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Vytočit.
2 Zadejte číslo.
3 Zvolte možnost Vytočit.
Volání kontaktu z telefonního seznamu
Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu
může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci
nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Telefonní seznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Zvolte možnost Hovor.
Volání na polohu
1 Zvolte možnost Aplikace > Telefon > Procházet kategorie.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Zvolte možnost Hovor.
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Ignorovat.
Použití historie volání
Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může
trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volaná čísla.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední
hovory.
3 Vyberte hovor.
Používání možností v průběhu hovoru
Během volání můžete na mapě zvolit možnosti v průběhu
hovoru.
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout
zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete
soukromí.
• Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
14
• Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
• Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .
Uložení telefonního čísla domů
TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou
položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (Úprava uložené
polohy, strana 10).
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > > Nastavit číslo
domů.
2 Zadejte své telefonní číslo.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Volání domů
Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo
domovské destinace.
Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volat domů.
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple
Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny
kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je
možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení
Apple
Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte
nejprve spárovat a připojit vaše zařízení dēzl k telefonu.
Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu
párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.
Aplikace Smartphone Link komunikuje s vaším telefonem
pomocí technologie Bluetooth Smart. Po prvním připojení
k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple musíte zadat
bezpečnostní kód Bluetooth Smart.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Na displeji zařízení dēzl se zobrazí bezpečnostní kód.
3 Tento kód zadejte do vašeho telefonu.
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple
Můžete deaktivovat volání handsfree a přitom zůstat připojení
k telefonu pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte název telefonu používaný pro volání handsfree.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikona se
zobrazuje barevně vedle názvu telefonu používaného pro
volání handsfree.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Telefonní hovory.
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat
Smartphone Link na zařízení Apple
Můžete deaktivovat přijímání chytrých oznámení a dat
Smartphone Link a přitom zůstat připojení pro volání handsfree.
1 Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení
a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikony
a se
zobrazují barevně vedle názvu telefonu používaného pro
přijímání dat a oznámení.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Služby chytrého telefonu.
Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple
Oznámení zobrazená na zařízení můžete filtrovat zobrazením
nebo skrytím kategorií.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení
a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikony
a se
zobrazují barevně vedle názvu telefonu používaného pro
přijímání dat a oznámení.
3 Vyberte možnost Chytrá oznámení.
4 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech
se systémem Android™
Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny
kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je
možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu
se systémem Android
Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte
nejprve spárovat a připojit vaše zařízení dēzl k telefonu.
Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu
párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se
systémem Android
Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat
připojeni k jiným funkcím.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte název telefonu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li deaktivovat volání handsfree, vymažte zaškrtnutí
políčka Telefonní hovory.
• Chcete-li deaktivovat chytrá oznámení a data Smartphone
Link, vymažte zaškrtnutí políčka Smartphone Link.
• Chcete-li deaktivovat specifická oznámení aplikace,
použijte nastavení v aplikaci Smartphone Link.
Zobrazení nebo skrytí oznámení ve smartphonech se
systémem Android
Aplikaci Smartphone Link můžete použít k výběru, které typy
oznámení se budou zobrazovat na vašem zařízení dēzl.
1 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte ikonu .
3 Ověřte, zda je vybráno zaškrtávací políčko Chytrá
oznámení.
4 V části Oznámení vyberte možnost Nastavení.
Zobrazí se seznam kategorií oznámení a aplikací.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li deaktivovat oznámení, vyberte přepínač vedle
kategorie nebo názvu aplikace.
• Chcete-li do seznamu přidat aplikaci, vyberte ikonu .
Odpojení zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli
odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth
se může v budoucnu automaticky připojit k vašemu zařízení
dēzl.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte zařízení k odpojení.
3 Zaškrtněte políčko vedle názvu spárovaného zařízení.
Doprava
Odstranění spárovaného telefonu
Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.
1 Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost Zrušit párování
zařízení.
Doprava
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na
silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak,
aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a
hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází
k velkým zpožděním (Nastavení dopravy, strana 22). Mapa
dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší
oblasti.
Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí
tyto informace přijímat.
• Vaše zařízení přijímá bezplatné informace o dopravě
prostřednictvím aplikace Smartphone Link (Příjem informací
o dopravě v zařízení Smartphone Link, strana 15).
• Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace
prostřednictvím kabelu přijímače dopravních informací, který
je dostupný jako příslušenství (Příjem dopravních informací
pomocí přijímače dopravních informací, strana 15). Přejděte
na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete
vyhledat a zakoupit kabel přijímače dopravních informací
jako příslušenství.
Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech.
Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi
naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.
Příjem informací o dopravě v zařízení
Smartphone Link
Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace
prostřednictvím aplikace Smartphone Link.
1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 12).
2 Na zařízení dēzl vyberte možnost Nastavení > Doprava a
ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Doprava.
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
OZNÁMENÍ
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Přijímač dopravních informací přijímá dopravní informace ze
signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Kabel
přijímače pozemních dopravních informací je dostupný jako
příslušenství pro všechny modely produktu. Přejděte na stránku
produktu na webu garmin.com, kde si můžete vyhledat a
zakoupit kabel přijímače dopravních informací jako
příslušenství. Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech
oblastech.
Připojte zařízení k napájení ve vozidle pomocí kabelu
přijímače dopravních informací (Upevnění a napájení
zařízení dēzl ve vozidle, strana 1).
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení
může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se
dopravním zácpám.
15
Předplatné přijímače dopravních informací
Součástí většiny přijímačů dopravních informací je předplatné
regionálních dopravních informací. K vašemu přijímači
dopravních informací můžete přidat předplatné pro další oblasti.
Další informace naleznete na webové stránce garmin.com
/traffic.
Zobrazení předplatných pro dopravní informace
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > Předplatné.
Přidání předplatného
Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné
oblasti nebo země.
1 V hlavním menu vyberte možnost Doprava.
2 Vyberte možnost Předplatné > .
3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte
předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít
opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový
kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních
informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý
přijímač.
5 V zařízení vyberte možnost Další.
6 Zadejte kód.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Zapnutí možnosti Doprava
Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.
1 Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
2 Zaškrtněte políčko Doprava.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Nástroje pro vozidlo a řidiče
Plánování přestávek
OZNÁMENÍ
Toto zařízení NENÍ schválenou náhradou záznamů do knihy jízd
podle požadavků uvedených v předpisech orgánu FMCSA
(Federální správa bezpečnosti přepravy motorovými vozidly).
Řidiči musejí dodržovat všechny platné federální a státní
požadavky na dobu jízdy. Pokud zařízení propojíte
s kompatibilním zařízením pro elektronický záznam (ELD)
Garmin eLog™, splňuje tímto autodopravce požadavky na
zaznamenávání doby směny a přestávek. Podrobnější
informace naleznete na webu garmin.com/elog kde si také
můžete zařízení Garmin eLog zakoupit.
Když je aktivní funkce plánování přestávek, zařízení vás
upozorní hodinu před doporučenou dobou přestávky nebo
dosažením denního limitu jízdy a doporučí podél trasy vhodná
místa pro zastavení. Pomocí této funkce můžete zaznamenávat
16
pracovní dobu, což může pomoci při dodržování bezpečnostních
předpisů.
POZNÁMKA: Funkce plánování přestávek není k dispozici
v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil.
Doporučená přestávka
Když je čas na přestávku, zařízení vás upozorní a zobrazí podél
trasy doporučená místa, kde je možné zastavit.
Ze seznamu doporučených lokalit vyberte požadovaný bod
zájmu.
Zařízení přidá místo přestávky na trasu jako další cíl.
Spuštění časovače přestávek
Časovač přestávek se spustí automaticky, když se vozidlo
pohybuje alespoň 30 sekund rychlostí 8 km/h (5 mil/h). Časovač
také můžete kdykoli zapnout ručně.
1 Na mapě vyberte možnost > Plánovač přestávek.
2 Vyberte možnost Spustit časovač.
Pozastavení a vynulování časovače přestávek
Když vozidlo zastaví na dobu alespoň tří minut, časovač
přestávek se automaticky zastaví. U krátkých zastávek můžete
časovač zastavit i ručně, například při pauze na parkovišti nebo
na zastávce pro nákladní vozy. Na konci jízdy můžete časovač
ručně vynulovat.
1 Vyberte možnost Zastavit časovač.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li časovač pozastavit, stiskněte tlačítko
Pozastavit.
• Chcete-li časovač ukončit a vynulovat, vyberte možnost
Vynulovat.
Úprava hodin jízdy
Můžete upravit celkový počet hodin jízdy, aby tento údaj
odpovídal vašim záznamům o době směny.
1 Otevřete si plánovač přestávek a vyberte možnost Celk.
počet hod. jízdy.
2 Zadejte celkový počet hodin jízdy.
3 Vyberte možnost Uložit.
Úprava denního limitu jízdy
Denní limit jízdy si můžete upravit tak, aby odpovídal zákonným
předpisům v dané oblasti.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
1 Otevřete si plánovač přestávek a vyberte možnost Počet
hod. jízdy / den.
2 Nastavte denní limit jízdy pro danou oblast.
3 Vyberte možnost Uložit.
Garmin eLog
Adaptér Garmin eLog umožňuje autodopravci plnit požadavky
na zaznamenávání doby směny a přestávek. Když je adaptér
Garmin eLog spárován s kompatibilním mobilním zařízením,
můžete ve svém zařízení dēzl zobrazit informace o době směny.
Adaptér Garmin eLog není dostupný ve všech oblastech.
Podrobnější informace naleznete na webu garmin.com/elog kde
si také můžete adaptér Garmin eLog zakoupit.
POZNÁMKA: Funkce Garmin eLog nejsou k dispozici v případě,
že máte nastaven profil vozidla pro automobil.
Nastavení funkcí Garmin eLog v zařízení dēzl
1 Spárujte adaptér Garmin eLog s aplikací Garmin eLog
v mobilním telefonu (Nastavení Garmin eLog zařízení,
strana 17).
2 Spárujte zařízení dēzl s kompatibilním mobilním zařízení
(Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 12).
Nástroje pro vozidlo a řidiče
3 Povolte aplikaci Garmin eLog spárování se zařízenímdēzl
(Povolení párování aplikace Garmin eLog se zařízením dēzl,
strana 17).
4 V případě potřeby povolte připojení Garmin eLog v zařízení
dēzl (Aktivace a deaktivace připojení Garmin eLog v zařízení
dēzl, strana 17).
Nastavení Garmin eLog zařízení
Chcete-li používat zařízení, je třeba adaptér Garmin eLog
spárovat s aplikací Garmin eLog.
1 V obchodě s aplikacemi na mobilním zařízení nainstalujte a
otevřete aplikaci Garmin eLog.
2 Podle pokynů na obrazovce svého mobilního zařízení
nastavte a nakonfigurujte systém Garmin eLog.
POZNÁMKA: Dokud nedokončíte proces nastavení, má
zařízení omezenou funkčnost.
Povolení párování aplikace Garmin eLog se zařízením dēzl
1 Z aplikace Garmin eLog se přihlaste do profilu řidiče.
2 Zvolte možnost Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Aktivace a deaktivace připojení Garmin eLog v zařízení dēzl
1 V zařízení dēzl vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové
sítě.
2 Vyberte název svého spárovaného mobilního zařízení.
3 Zaškrtněte políčko Garmin eLog nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
Zobrazení informací Garmin eLog ve vašem zařízení
dēzl
Než budete moci zobrazit informace Garmin eLog ve svém
zařízení dēzl, je třeba dokončit proces nastavení (Nastavení
funkcí Garmin eLog v zařízení dēzl, strana 16).
Při jízdě s vozidlem zařízení zobrazuje stav pracovní doby a
celkový počet hodin jízdy na nástroji mapy Garmin eLog.
Chcete-li zobrazit souhrn zbývajících hodin jízdy, vyberte
příslušné pole.
Zobrazení událostí diagnostiky a poruchy Garmin
eLog
Když zařízení Garmin eLog detekuje událost diagnostiky nebo
poruchy, zobrazí na obrazovce oznámení.
Výběrem oznámení o diagnostice nebo poruše zobrazíte
podrobnosti události.
POZNÁMKA: Další informace o událostech diagnostiky nebo
poruchy zobrazíte v aplikaci Garmin eLog.
Expedice a sledování
OZNÁMENÍ
Při sdílení informací o své poloze buďte opatrní.
Funkce Expedice a sledování umožňuje sdílet cestu
s dispečerem nebo s kontakty ze smartphonu nebo ze
sociálních sítí. Po dobu sdílení mohou diváci v reálném čase
sledovat vaši aktuální polohu, následující cíl a trasu vašich
posledních cest.
Tato funkce vyžaduje smartphone s aplikací Smartphone Link.
POZNÁMKA: Funkce není k dispozici v případě, že máte
nastaven profil vozidla pro automobil.
Nastavení sdílení ve službě Expedice a sledování
Při prvním použití funkce Expedice a sledování je potřeba tuto
funkci nastavit a pozvat dispečera.
1 Připojte se k aplikaci Smartphone Link (Párování s telefonem
a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12).
2 V zařízení dēzl vyberte možnost Aplikace > Expedice a
sledování.
3 Podle pokynů v zařízení dēzl proveďte nastavení funkce.
Nástroje pro vozidlo a řidiče
Zahájení relace Expedice a sledování
OZNÁMENÍ
Při sdílení informací o své poloze buďte opatrní.
Před aktivací sdílení je potřeba funkci Expedice a sledování
nastavit (Nastavení sdílení ve službě Expedice a sledování,
strana 17).
Sdílení dat ve službě Expedice a sledování můžete spustit ze
zařízení dēzl nebo aplikace Smartphone Link.
• V zařízení dēzl vyberte možnost Aplikace > Expedice a
sledování > Spustit.
• Na mapě v zařízení dēzl vyberte možnost > Expedice a
sledování > Spustit.
• Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost Expedice a sledování > Spustit službu Expedice
a sledování.
Odkaz na vaše data ze služby Expedice a sledování se odešle
na vaše povolené účty sociálních sítí a e-mail s odkazem se
odešle pozvaným kontaktům. Po dobu sdílení mohou sledující
kliknutím na odkaz sledovat v reálném čase vaši aktuální polohu
a trasu vašich posledních cest.
Když je sdílení Expedice a sledování aktivní, na stavové liště
dēzl se zobrazuje ikona
. Rovněž se zobrazuje počet
pozvaných sledujících.
TIP: Ve výchozím nastavení se relace sdílení Expedice a
sledování automaticky ukončí po uplynutí 24 hodin. V aplikaci
Smartphone Link můžete vybrat možnost Expedice a sledování
> Nechat aktivitu dostupnou a dobu trvání relace sdílení
Expedice a sledování prodloužit nebo můžete sdílení kdykoli
ukončit.
Ukončení sdílení ve službě Expedice a sledování
Sdílení ve službě Expedice a sledování můžete kdykoli ukončit
v zařízení dēzl nebo v aplikaci Smartphone Link.
• V zařízení dēzl vyberte možnost Aplikace > Expedice a
sledování > Ukončit.
• Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost Expedice a sledování > Ukončit službu Expedice
a sledování.
Sledující obdrží zprávu, že relace Expedice a sledování
skončila, a nebudou moci dále sledovat vaši polohu.
Odeslání zprávy dispečera do zařízení dēzl
Před odesláním zprávy dispečera je potřeba nastavit funkci
Expedice a sledování (Nastavení sdílení ve službě Expedice a
sledování, strana 17).
Zprávu dispečera můžete do zařízení dēzl odeslat přímo
prostřednictvím funkce Expedice a sledování. Tato funkce je
užitečná, pokud chcete řidiči odeslat aktuální informace.
POZNÁMKA: Funkce není kompatibilní se všemi aplikacemi
zpráv pro smartphony.
1 Připravte si e-mail nebo textovou zprávu s aktuálními
informacemi dispečera.
2 Do předmětu nebo textu e-mailu či zprávy vložte do
libovolného místa výraz dezl.
POZNÁMKA: Výraz dezl nerozlišuje velká a malá písmena.
3 E-mail nebo textovou zprávu odešlete do smartphonu řidiče.
Zpráva se zobrazí na zařízení dēzl řidiče a lze ji zobrazit, i když
je vozidlo v pohybu.
Zahájení trasy pomocí zprávy od dispečera
Když obdržíte zprávu od dispečera, můžete zahájit novou trasu
na základě adresy, která může být součástí zprávy.
1 Vyberte příslušné oznámení o zprávě.
2 Vyberte odkaz na adresu uvedený ve zprávě.
Zařízení adresu vyhledá.
17
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Zařízení vypočítá trasu do cíle a zahájí novou relaci Expedice a
sledování.
IFTA
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Tuto funkci lze používat pouze v případě, pokud je aktivní profil
nákladního vozidla.
Můžete zaznamenávat údaje potřebné pro dokumentaci
v souladu s mezinárodní smlouvou o danění pohonných hmot
(IFTA), například údaje o nákupech paliva a ujeté vzdálenosti.
Zadání údajů o palivu
1 Vyberte možnost Aplikace > IFTA > Na pumpě.
2 Zadejte cenu paliva za litr.
3 Stiskněte pole Spotřebované palivo.
4 Zadejte množství zakoupeného paliva.
5 V případě potřeby vyberte typ paliva:
6
7
8
9
• Pokud chcete množství zaznamenat v litrech, vyberte
možnost Galony > Litry > Uložit.
• Pokud chcete množství zaznamenat v galonech, vyberte
možnost Litry > Galony > Uložit.
V případě potřeby zaškrtněte políčko Včetně daně.
Vyberte možnost Další.
Vyberte možnost záznamu čerpací stanice, kde jste palivo
doplňovali:
• Vyberte ze seznamu stanici z okolí.
• Vyberte textové pole a zadejte název a adresu stanice.
Vyberte prodejce paliva.
Úprava údajů o palivu
1 Vyberte možnost Aplikace > IFTA > Deníky nákupu paliva.
2 V případě potřeby vyberte profil vozidla.
3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
4 Vyberte záznam paliva.
5 Vyberte možnost:
• Stisknutím pole můžete upravit informace.
• Výběrem možnosti > Ano záznam odstraníte.
Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí
Souhrn podle jurisdikcí obsahuje data pro jednotlivé státy a
provincie, ve kterých vaše vozidlo během jednotlivých čtvrtletí
operovalo. Souhrn podle jurisdikcí je k dispozici jen v některých
oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > IFTA > Souhrn podle
jurisdikcí.
2 V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
4 Výběrem možnosti > Export > OK provedete export
souhrnu podle jurisdikcí.
Zařízení provede export souhrnu do souboru .csv a uloží jej
do složky Zprávy v zařízení.
Úpravy a exportování zpráv o cestě
1 V hlavní nabídce vyberte možnost Aplikace > IFTA > Zprávy
2
3
4
5
18
o cestě.
V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
Vyberte protokol.
Vyberte možnost:
• Vyberte možnost
> Odstranit a zaškrtněte políčko pro
odstranění zprávy.
• Vyberte možnost
> Zkombinovat a zaškrtněte políčka
pro kombinování zpráv.
• Vyberte možnost
> Export > OK. Zařízení provede
export zprávy do souboru .csv a uloží jej do složky
Reports v zařízení.
Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a
zpráv o cestě
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1 Připojte zařízení k počítači.
2 V prohlížeči souborů na počítači vyhledejte vnitřní úložiště
zařízení a otevřete složku Zprávy.
3 Otevřete složku IFTA.
4 Otevřete soubor .csv.
Zaznamenávání historie servisu
Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat
datum nebo odečet počítače kilometrů. V zařízení je k dispozici
několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie
(Přidání kategorií servisu, strana 18).
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii servisu.
3 Vyberte možnost Přidat záznam.
4 Zadejte odečet počítače kilometrů a zvolte možnost Další.
5 Zadejte poznámku (volitelné).
6 Vyberte možnost Hotovo.
Přidání kategorií servisu
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte možnost > Přidat kategorii.
3 Zadejte název kategorie a vyberte možnost Hotovo.
Odstranění kategorií servisu
Odstraníte-li kategorii servisu, odstraní se rovněž všechny
záznamy servisu v dané kategorii.
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte možnost > Odstranit kategorie.
3 Vyberte kategorie služeb k odstranění.
4 Vyberte možnost Odstranit.
Přejmenování kategorií servisu
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii určenou k přejmenování.
3 Vyberte možnost > Přejmenovat kategorii.
4 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Odstranění záznamů servisu
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii servisu.
3 Vyberte možnost > Odstranit záznamy.
4 Vyberte záznamy servisu určené k odstranění.
5 Vyberte možnost Odstranit.
Úprava záznamu servisu
Můžete upravit poznámku, odečet počítače kilometrů a datum
záznamu služby.
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii.
Nástroje pro vozidlo a řidiče
3 Vyberte pole.
4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost Hotovo.
Hlasový příkaz
POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky
a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.
POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout
požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.
Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a
příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam
dostupných příkazů.
Nastavení fráze pro aktivaci
Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste
aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je
Hlasový příkaz.
TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit
použitím silné fráze pro aktivaci.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasový příkaz > > Fráze
pro aktivaci.
2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Aktivace funkce Hlasový příkaz
Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.
Objeví se nabídka funkce Hlasový příkaz.
Tipy pro funkci Hlasový příkaz
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
• Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili
možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
• Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a
opustilo hlasový příkaz.
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů
Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.
1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (Nastavení fráze pro aktivaci,
strana 19).
2 Vyslovte příkaz Najít místo.
3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
4 Vyslovte číslo řádku.
5 Vyslovte slovo Navigovat.
Ztlumení pokynů
Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili
celé zařízení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasový příkaz > .
2 Vyberte možnost Ztlumit pokyny > Zapnuto.
Hlasové ovládání
V oblastech, kde není k dispozici funkce Hlasový příkaz, je
aktivována funkce Hlasové ovládání. Hlasové ovládání
umožňuje použít hlas k ovládání zařízení. Předtím než můžete
funkci Hlasové ovládání použít, musíte ji nakonfigurovat na svůj
hlas.
Hlasový příkaz
Konfigurace hlasového ovládání
Funkce Hlasové ovládání musí být na nakonfigurována pro hlas
jednoho uživatele a pro jiné uživatele nefunguje.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasové ovládání.
2 Pokud chcete nahrát příkazy pro každou frázi hlasového
ovládání, postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Nemusíte přečíst přesnou frázi na obrazovce.
Můžete vyslovit alternativní příkaz se stejným významem na
základě vašich preferencí.
Abyste mohli funkci hlasového ovládání použít, musíte vyslovit
příkaz, který jste pro funkci nahráli.
Používání hlasového ovládání
1 Vyslovte příkaz, který jste nahráli pro frázi Hlasové ovládání.
Objeví se nabídka funkce Hlasové ovládání.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Tipy pro hlasové ovládání
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Počkejte na tón pro potvrzení, že zařízení úspěšně obdrželo
příkaz.
Používání aplikací
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení
Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod
k obsluze v mnoha jazykových verzích.
1 Vyberte možnost Aplikace > Návod k obsluze.
Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je
nastaven pro text softwaru (Nastavení jazyka a klávesnice,
strana 22).
2 Vybráním možnosti můžete v návodu k obsluze vyhledávat
(volitelné).
Zobrazení mapy pro nákladní vozidla
Na mapě pro nákladní vozidla jsou zvýrazněny rozpoznané
trasy pro nákladní vozidla, například trasy preferované na
základě výnosu o asistenci v povrchové dopravě (STAA), trasy
poreferované TruckDown (TD) a trasy pro neradioaktivní
nebezpečné materiály (NRHM). Rozpoznané trasy se mění
podle regionu a mapových dat nahraných v zařízení.
Vyberte možnost Aplikace > Mapy pro nákladní vozy.
Zobrazení předpovědi počasí
Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení
schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit
k aplikaci Smartphone Link, pokud chcete přijímat informace
o počasí (Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link, strana 12).
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na
příštích několik dní.
2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí > Aktuální poloha.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.
19
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.
Zobrazení meteorologického radaru
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou
radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu
počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém
okolí, například déšť, sněžení a bouřky.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Meteorologický radar.
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit
upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu
upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného
města.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola stavu vozovky
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Silniční podmínky.
Plánovač trasy
Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou
můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek,
dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a
dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace
pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání
tvarovacích bodů.
Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní
trasu.
Plánování cesty
Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být
nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které
plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné
pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí
pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako
cílová destinace.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Nová trasa.
2 Zvolte možnost Vybrat počáteční pozici.
3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost Vybrat.
4 Vyberte možnost Vybrat cíl.
5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost Vybrat.
6 Vyberte možnost Přidat polohu a přidejte další polohy
(volitelné).
7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost Další >
Uložit.
8 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
Úprava a změna pořadí pozic na cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené
trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte polohu.
20
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů,
vyberte ikonu a přetáhněte danou pozici na novou pozici
v rámci cesty.
• Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici,
vyberte ikonu .
• Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .
Optimalizace pořadí cílů na cestě
Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě
tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová
destinace se při optimalizaci pořadí nemění.
Při úpravě trasy vyberte možnost
> Optimalizovat
pořadí.
Objevování atrakcí na vaší cestě
Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce,
které můžete přidat k vaší cestě.
1 Při úpravě cesty vyberte > Nastavení trasy > Navrhnout
atrakce.
2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.
3 Vybráním možnosti Vybrat přidáte atrakci k vaší cestě.
Změna možností trasování pro cestu
Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat
trasu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené
trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost > Nastavení trasy.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte
možnost Vytvarovat trasu a postupujte podle pokynů na
obrazovce (Tvarování trasy, strana 5).
• Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte
možnost Režim výpočtu trasy (Změna režimu pro
výpočet trasy, strana 5).
Navigace k uložené cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené
trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte
možnost Spustit.
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané
polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném
pořadí.
Úprava a uložení aktivní trasy
Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače
cesty upravit a uložit jako cestu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Mojí aktivní
trasy.
2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
3 Výběrem možnosti Uložit uložíte trasu jako cestu, kterou
můžete později opět jet (volitelné).
Dopravní kamery photoLive
Abyste mohli používat tuto funkci, potřebujete být připojeni
k aplikaci Smartphone Link a mít předplatné služby photoLive
(Předplatné služeb Garmin Live, strana 13).
Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní
situace na hlavních silnicích a křižovatkách.
Služba photoLive není dostupná ve všech oblastech.
Používání aplikací
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive
Můžete si prohlížet živé záběry z dopravních kamer ve vaší
blízkosti. Můžete si také uložit dopravní kamery pro oblasti,
kterými často projíždíte.
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
3 Vyberte silnici.
4 Vyberte polohu dopravní kamery.
Vedle mapy polohy kamery se zobrazí náhled aktuálního
obrazu z příslušné kamery. Vybráním obrázku náhledu si
můžete zobrazit obraz v plné velikosti.
5 Vybráním možnosti Uložit uložíte kameru (volitelné).
Miniatura s náhledem kamery se přidá na hlavní obrazovku
aplikace photoLive.
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě
Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravní kamery ze silnice
před vámi.
1 Na mapě zvolte možnost > photoLive.
Zařízení zobrazuje aktuální obraz z nejbližší dopravní kamery
na silnici před vámi společně se vzdáleností k této kameře.
Když kameru minete, zařízení načte obraz z další kamery na
cestě.
2 Pokud se na silnici nenachází žádné kamery, vybráním
možnosti Najít kameru si můžete zobrazit nebo uložit
dopravní kamery v blízkosti (volitelné).
Uložení dopravní kamery
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
3 Vyberte silnici.
4 Vyberte křižovatku.
5 Vyberte možnost Uložit.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (Nastavení zařízení a soukromí, strana 22).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.
Nastavení dēzl
Nastavení mapy a vozidla
Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na
mapě.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 12).
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
Nastavení dēzl
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavení navigace
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po
spuštění navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Plánování přestávek: Zobrazuje doporučené časy přestávek
podle doby jízdy.
Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete
vyhnout.
Vlastní objížďky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem
nebo silnicím.
Aut. spuštění Expedice a sledování: Nastavuje funkci
Expedice a sledování na automatické spuštění při zahájení
cesty.
Placené silnice: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným
silnicím.
Mýtné: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a
dálničním známkám.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti
s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být
vyžadována pro vaše vozidlo.
Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby.
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
Nastavení režimu výpočtu
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.
Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.
Nastavení simulované polohy
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
plánování tras ze simulované polohy použít simulátor GPS.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.
4 Zvolte popis polohy.
5 Vyberte možnost Nastavit pozici.
Nastavení bezdrátové sítě
Nastavení bezdrátové sítě umožňují spravovat sítě Wi‑Fi ,
spárovaná zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Název spárovaného zařízení: Názvy spárovaných zařízení
Bluetooth se zobrazí v menu. Můžete vybrat název zařízení a
změnit nastavení funkce Bluetooth pro toto zařízení.
Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.
®
21
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na
jiných zařízeních.
Wi-Fi: Zapne bezdrátové zařízení Wi‑Fi.
Uložené sítě: Umožňuje upravit nebo odstranit uložené sítě.
Vyhledat sítě: Vyhledá sítě Wi‑Fi v blízkosti (Připojení k síti
Wi‑Fi, strana 23).
Nastavení podpory řízení
Vyberte možnost Nastavení > Podpora řízení.
Zvuková upozornění pro řidiče: Povolí zvukové alarmy pro
každý typ upozornění (Asistenční funkce a upozornění pro
řidiče, strana 3).
Varování před únavou: Upozorní vás, pokud jste řídili delší
časový úsek bez přestávky.
Varovné body: Upozorní vás, když jste v blízkosti vlastních
bodů zájmu nebo kamery na semaforu.
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu
(BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body. Tato
funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Nastavení couvací kamery
V nastavení couvací kamery můžete spravovat spárované
couvací kamery Garmin a nastavení kamer. Toto menu se na
vašem navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je
připojeno ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné
informace týkající se párování kamer a nastavení kamery
naleznete v návodu k obsluze couvací kamery. Couvací kameru
Garmin můžete zakoupit na webové stránce garmin.com
/backupcamera.
Vyberte možnost Nastavení > Couvací kamera a vyberte
spárovanou kameru.
Zrušit párování: Odebere spárovanou kameru. Než bude
možné sledovat obraz z kamery, je nutné ji znovu spárovat
prostřednictvím tohoto zařízení a kabelu.
Přejmenovat: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.
Linie navigace: Zobrazí nebo skryje linie navigace a umožňuje
vám upravit jejich polohu.
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Displej.
Orientace: Umožní nastavit displej na zobrazení na výšku
(vertikální) nebo na šířku (horizontální).
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů
produktů.
Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný
režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní
nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.
Jas: Umožní nastavit jas displeje.
Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení
čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu
spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
Nastavení dopravy
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních
informací pro použití dopravních informací. Možnost
Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní
informace.
22
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.
Optimalizovat trasu: Nastaví, zda má zařízení používat
optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na
vyžádání (Objížďka zpoždění na trase, strana 5).
Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Časový formát: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Nastavení času
1 V hlavním menu vyberte čas.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí
informací o systému GPS, vyberte možnost Automatické.
• Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru
nebo dolů.
Nastavení jazyka a klávesnice
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.
Nastavení varovných bodů
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ),
aby se zobrazila upozornění na varovné body.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Vyberte možnost Nastavení > Varovné body.
Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení
k varovným bodům.
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají
přehrávat upozornění.
Nastavení zařízení a soukromí
Vyberte možnost Nastavení > Zařízení.
Informace: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
Zákonné požadavky: Zobrazí zákonné značky a informace.
EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Odesílání dat ze zařízení: Sdílení anonymních dat za účelem
zlepšování zařízení.
Ohlašování pozice: Umožňuje sdílet údaje polohy se
společností Garmin za účelem zlepšování obsahu.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování a
Protokol trasy.
Nastavení dēzl
Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Informace o zařízení
Zobrazení informací o předpisech a údajů o
kompatibilitě
1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.
2 Vyberte možnost Zařízení > Zákonné požadavky.
Technické údaje
Rozsah provozních
teplot
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Rozsah nabíjecí
teploty
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vstup napájení
Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu
do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného
příslušenství (pouze při použití v domácnosti a
v kanceláři).
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení
připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet
pomalu.
Údržba zařízení
Centrum podpory Garmin
Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům,
často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete
na webové stránce support.garmin.com.
Aktualizace map a softwaru
Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy
a software vašeho zařízení. Aktualizace map zajistí, aby
zařízení mělo nejnovější dostupná mapová data. Aktualizace
softwaru zajišťují vylepšení funkcí a výkonu.
Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.
• Můžete zařízení připojit k síti Wi‑Fi a provést aktualizaci
přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje
pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení
k počítači.
• Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci
pomocí aplikace Garmin Express. Tento způsob umožňuje
instalovat mapová data na paměťovou kartu, pokud jsou
Informace o zařízení
aktualizované mapy příliš velké na to, aby se vešly do
interního úložiště.
Připojení k síti Wi‑Fi
Při prvním zapnutí vás zařízení vyzve k připojení k síti Wi‑Fi a
registrování vašeho zařízení. K síti Wi‑Fi se rovněž můžete
připojit z menu nastavení.
1 Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti Wi-Fi
technologii Wi‑Fi.
3 Vyberte možnost Vyhledat sítě.
Zařízení zobrazí seznam sítí Wi‑Fi v blízkosti.
4 Vyberte síť.
5 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť a vyberte
možnost Hotovo.
Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí.
Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi
OZNÁMENÍ
Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých
souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové
limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu.
Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne
váš poskytovatel připojení.
Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení
připojeno k síti Wi‑Fi poskytující přístup k internetu. Takto
můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení
k počítači.
1 Připojte zařízení k síti Wi‑Fi (Připojení k síti Wi‑Fi, strana 23).
Když je zařízení připojeno k síti Wi‑Fi, zjišťuje dostupné
aktualizace. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na
ikoně Nastavení v hlavní nabídce symbol .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aktualizace.
Zařízení vyhledá aktualizace, které jsou k dispozici Když je
dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software
K dispozici je aktualizace.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
vyberte možnost Instalovat vše.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte
možnost Mapa > Instalovat vše.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte
možnost Software > Instalovat vše.
4 Přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti Přijmout
vše je všechna přijměte.
POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte,
můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces
aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky,
nelze aktualizace nainstalovat.
5 S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení
k externímu napájení a vyberte možnost Pokračovat
(Nabíjení zařízení, strana 23).
Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka
USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 1 A. Se
zařízením bude pravděpodobně kompatibilní množství
napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo
přenosná multimediální zařízení.
6 Ponechejte zařízení připojené k externímu napájení a
v dosahu sítě Wi‑Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.
TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší
nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava
chybějících dat map bude vyžadovat opakovanou aktualizaci
23
map prostřednictvím připojení Wi‑Fi nebo aplikace Garmin
Express.
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express
Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
map a softwarů pro vaše zařízení, můžete použít software
Garmin Express.Služba Garmin Express je k dispozici pro
počítače Windows a Mac .
1 Na počítači přejděte na webové stránky www.garmin.com
/express.
®
®
Software Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do
vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento
proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení
k internetu.
Péče o zařízení
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows,
vyberte možnost Soubor ke stažení pro systém
Windows.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte
možnost Soubor ke stažení pro systém Mac.
3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na
obrazovce a dokončete instalaci.
4 Spusťte aplikaci Garmin Express.
5 Připojte zařízení dēzl k zařízení pomocí kabelu USB.
OZNÁMENÍ
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nevystavujte zařízení působení vody.
Čištění vnějšího krytu
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
6 Když vás zařízení dēzl vyzve k zapnutí režimu přenosu
souborů, vyberte Ano.
7 V počítači klikněte na možnost Přidat zařízení.
Software Garmin Express detekuje vaše zařízení.
8 Klikněte na možnost Přidat zařízení.
9 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro registraci zařízení
a přidání do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení vyhledá aplikace Garmin Express
mapy a aktualizace pro vaše zařízení.
10 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
klikněte na možnost Instalovat vše.
• Chcete-li nainstalovat pouze jednu aktualizaci, klikněte na
možnost Zobrazit podrobnosti a vyberte požadovanou
aktualizaci.
POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště
zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa
na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD do zařízení
(Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 25).
®
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin
Express (garmin.com/express).
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí zařízení z kolébky
1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
2 Nakloňte dolní část zařízení nahoru a nadzdvihněte zařízení
z držáku.
24
Údržba zařízení
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do
vozidla
OZNÁMENÍ
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr À proti směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
například 1 A nebo 2 A.
4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej
zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla Ã.
Odstranění problémů
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Upevněte přísavný držák (Upevnění a napájení zařízení dēzl
ve vozidle, strana 1).
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
• Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (Nastavení
navigace, strana 21).
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 25).
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí
nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje, strana 22).
• Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje,
strana 22).
Odstranění problémů
• Snižte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 2).
• Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho
(Nastavení bezdrátové sítě, strana 21).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného
režimu (Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 1).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo
aplikaci Smartphone Link
• Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
• Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost > pro restartování služeb Smartphone Link na
pozadí.
• Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/bluetooth.
• Znovu proveďte proces spárování.
Pro opakované spárovaní je nutné zrušit párování telefonu a
zařízení (Odstranění spárovaného telefonu, strana 15) a
znovu provést celý proces spárování (Párování s telefonem
a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12).
Aplikace Smartphone Link má vliv na úroveň
nabití baterie mého smartphonu
Aplikace Smartphone Link používá bezdrátovou technologii
Bluetooth k oboustranné komunikaci s vaším zařízením. Při
aktivním připojení Bluetooth je normální zvýšená spotřeba
baterie. Aplikace rovněž pravidelně zjišťuje aktualizace
dostupných služeb, což může znamenat další spotřebu energie.
V aplikaci Smartphone Link můžete změnit nastavení využití
baterie a snížit tak spotřebu aplikace.
1 V aplikaci Smartphone Link ve vašem smartphonu vyberte
možnost .
2 Přejděte do části Spotřeba baterie a vyberte možnost
Nastavení.
3 Vyberte jednu nebo více možností:
• Zrušte zaškrtnutí možnosti Automatické připojení
Bluetooth.
Když tuto možnost zakážete, můžete mírně ušetřit energii
baterie, ale zabráníte tím aplikaci v automatickém
připojení k zařízení dēzl. Pokud je tato možnost zakázána,
musíte v hlavní nabídce aplikace Smartphone Link
pokaždé vybrat , když chcete připojit vaše zařízení
k aplikaci Smartphone Link.
• Zrušte zaškrtnutí políčka Hledání služeb Live.
U některých smartphonů může zakázání této možnosti
výrazně snížit energetickou spotřebu aplikace. Když je
tato možnost zakázána, musíte ručně obnovit hlavní
nabídku aplikace Smartphone Link, abyste obdrželi
aktuální informace o dostupných službách Live.
Dodatek
Vložení paměťové karty s mapami a daty
Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map
a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců
elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com
/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným
25
mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové
karty microSD s kapacitou 4 až 64 GB.
1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami
a daty (dēzl 580 – přehled zařízení, strana 1).
Vložte
paměťovou kartu do slotu.
2
3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
garmin.com.
2 Klikněte na kartu Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zakoupení příslušenství
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
Přejděte na adresu garmin.com/accessories.
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
3 Když vás zařízení dēzl vyzve k zapnutí režimu přenosu
souborů, vyberte Ano.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví
jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný
disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
2
3
4
5
6
strana 26).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
Odpojte
kabel od svého počítače.
2
Zobrazení stavu signálu GPS
Na tři sekundy podržte tlačítko
26
.
Dodatek
Rejstřík
A
adresář servisních služeb 7
adresy, hledání 8
aktualizace
mapy 23, 24
software 23, 24
aktuální poloha 9
automatická hlasitost, zapnutí 2
B
baterie
maximalizace 25
nabíjení 1, 23, 25
problémy 25
bezdrátová kamera 22
body zájmu (BZ) 7, 9
budovy 7
body zájmu (POI) 6, 9
nákladní vozy 7
budovy 7
C
cesta domů 4
cíle 21. Viz polohy
příjezd 4
couvací kamera 22
Č
časovač 16
Číslo ID 22
čištění dotykové obrazovky 24
čištění zařízení 24
D
další odbočka 4
diagnostika 17
doba směny 16, 17
domů
cesta 4
telefonní číslo 14
volání 14
změna polohy 4
doprava 12, 15, 16, 22
dopravní nehody 12, 16
hledání zpoždění 12, 16
jiná trasa 5
kamery 20, 21
mapa 12, 16
přidání předplatného 16
přijímač 15
dopravní kamery, zobrazení 21
dopravní situace, počasí 20
E
EULA 22
Expedice a sledování 17
exportování
souhrny podle jurisdikcí 18
zprávy o cestě 18
F
Foursquare 9
G
Garmin Connect 12
Garmin Express, aktualizace softwaru 24
GPS 1, 26
H
historie cestování 22
historie servisu
kategorie 18
odstranění 18
úprava 18
záznamy 18
hlasitost, úprava 2
hlasové ovládání 19
tipy 19
Rejstřík
hlasový příkaz 19
aktivace 19
fráze pro aktivaci 19
navigování pomocí 19
tipy pro použití 19
hledání pokladu 9
hledání poloh. 6–9, 13 Viz také polohy
adresy 8
křižovatky 8
města 8
souřadnice 9
hledání pozic, kategorie 7
hovory 14
domů 14
historie 14
kontakty 14
přijetí 14
uskutečnění 14
vytáčení 14
I
ID zařízení 22
ikony, stavová lišta 1
informace o cestě 11
vynulování 11
zobrazení 11
instalace zařízení
automobil 1
přísavný držák 1, 25
vyjmutí z držáku 24
J
jas 2
jazyk
hlas 22
klávesnice 22
K
kamery
couvání 22
rychlost 3
semafor 3
kamery na semaforech 3
Karta microSD 25
Kde se nacházím? 9, 10
klávesnice
jazyk 22
rozložení 22
kolébka, vyjmutí 25
krádež, vyhnutí se 24
křižovatky, hledání 8
M
mapy 4, 10, 11, 21
aktualizace 23, 24
datové pole 4, 11, 12
nákladní vozidlo 19
nákup 26
nástroje 10
symboly 4
téma 21
úroveň detailů 21
vrstvy 12
zobrazení tras 4
Mezinárodní smlouva o danění pohonných
hmot (IFTA) 18
exportované souhrny a zprávy 18
souhrn podle jurisdikcí 18
údaje o palivu 18
zprávy o cestě 18
mýto, vyhnutí se 5
myTrends, trasy 5
N
nabíjení zařízení 1, 23, 25
nákladní vozidlo
mapa 19
profily 2
přívěs 2
nákladní vůz, body zájmu 7
napájecí kabel do vozidla 1
napájecí kabely 23
vozidlo 1
výměna pojistky 25
naposledy nalezené polohy 9
nastavení 21, 22
nastavení času 22
nastavení displeje 22
nástroje, mapy 10
navigace 4, 7
mimo silnice 6
nastavení 21
navigace aktivními pruhy 4
navigace mimo silnice 6
návod k obsluze 19
O
objížďky 5, 6
deaktivace 6
funkce pro silnice 6
mýto 5
oblast 6
odstranění 6
silnice 6
oblíbené polohy, odstranění 10
obnovení nastavení 23
obrazovka, jas 2
odpojení, zařízení Bluetooth 15
odstranění
cesty 20
kategorie servisu 18
spárované zařízení Bluetooth 15
záznamy servisu 18
odstranění problémů 25
omezení, vozidlo 2
oznámení 12–15, 17
P
palivo, stanice 9
paměťová karta 1, 26
instalace 25
paměťová karta microSD 1
parkoviště 4, 7, 8
poslední místo 5
párování 16, 17
odpojení 15
telefon 12, 25
péče o zařízení 24
photoLive 20, 21
plánovač cesty 20
plánovač trasy 20
tvarovací body 20
úprava cesty 20
plánování přestávek 16
po cestě 10, 11
přizpůsobení 11
počasí 19
dopravní situace 20
radar 20
počítač, připojení 26
pojistka, výměna 25
pokyny k řízení 4
poloha 8
polohy 8, 21
aktuální 9
budovy 7
naposledy nalezené 9
simulováno 21
uložení 10
volání 14
vyhledávání 6, 8
popis trasy 4
poruchy 17
pozice, aktuální 10
profil vozidla, nákladní vozidlo 2
profily
aktivace 2
nákladní vozidlo 2
protokol cesty, zobrazení 11
předplatné, služby Garmin Live 13
příjem hovorů 14
27
připojení 23
přísavný držák 25
příslušenství 26
R
režim spánku 1
rozpoznávání hlasu 19
Rychlé hledání 7
rychlostní radary 3
výchozí nastavení 17
vyjmutí kolébky 25
vynulování
data cesty 11
zařízení 24
vytáčení 14
W
Wi‑Fi 21, 23
Ř
Z
řádek pro vyhledávání 7
záchranné složky 9
zákaznická podpora 19
zapínací tlačítko 1
zeměpisná šířka a délka 9
zkratky
odstranění 9
přidání 9
změna oblasti vyhledávání 8
zobrazení mapy
2D 12
3D 12
zobrazení mapy 2D 12
zobrazení mapy 3D 12
zprávy, cesta 18
ztlumení, zvuk 19
zvuk, varovné body 22
S
satelitní signály
příjem 1
zobrazit 26
sdílení, Expedice a sledování 17
seznam odboček 4
simulované polohy 21
služby Garmin Live, předplatné 13
Služby Garmin Live 13
Smartphone Link 12–15
deaktivace hovorů 14, 15
připojení 12, 14, 15
snímky obrazovky 22
software
aktualizace 23, 24
verze 22
soubory, přenos 26
souhrn podle jurisdikcí 18
souřadnice 9
T
technické údaje 23
technologie Bluetooth 17
deaktivace hovorů 14, 15
párování s telefonem 12
správa telefonů 14, 15
Technologie Bluetooth 12, 14, 25
nastavení 21
odpojení zařízení 15
telefon
odpojení 15
párování 12, 25
telefonní hovory 14
hlasové vytáčení 14
přijetí 14
vytáčení 14
ztlumení 14
telefonní hovory handsfree 12, 14, 15
telefonní seznam 14
tlačítka na displeji 2
trasy 3
myTrends 5
navržené 5
přidání bodu 5, 20
režim výpočtu 20, 21
tvarování 5
výpočet 5
zahájení 3, 4, 7, 8, 17
zastavení 5
zobrazení na mapě 4
TripAdvisor 9
tvarování trasy 5
U
uložené polohy 20
kategorie 10
úprava 10
uložení, aktuální poloha 10
upozornění 3
varovné body 22
zvuk 22
upozornění pro řidiče 3
USB, odpojení 26
V
varovná upozornění, nastavení 22
varovné ikony 11
vrstvy mapy, přizpůsobení 12
28
Rejstřík
support.garmin.com
Říjen 2018
190-02229-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising