Garmin | dēzl™ 580 LMT-S | User guide | Garmin dēzl™ 580 LMT-S Användarhandbok

Garmin dēzl™ 580 LMT-S Användarhandbok
DĒZL 580
™
Användarhandbok
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd från Garmin.
®
dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth och logotyperna ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. Foursquare är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder.
microSD och microSDHC logotyper är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. TripAdvisor är ett varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. TruckDown är ett varumärke som tillhör TruckDown Info
International, Inc. Windows , Windows Vista , och Windows XP registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
dēzl 580 – enhetsöversikt ........................................................... 1
Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet .................... 1
Slå på och stänga av enheten .................................................... 1
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 1
Ikoner i statusfältet ...................................................................... 1
Använda skärmknappsatsen ...................................................... 2
Ställa in volymen ......................................................................... 2
Aktivera automatisk volym ..................................................... 2
Använda ljudmixer ................................................................. 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Fordonsprofiler............................................................... 2
Lägga till en fordonsprofil ........................................................... 2
Aktivera en fordonsprofil ............................................................. 2
Ändra släpvagnsinformationen ................................................... 2
Redigera en fordonsprofil ........................................................... 2
Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar......................................................................... 2
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar ......................... 3
Rödljus- och fartkameror ............................................................ 3
Navigera till din destination.......................................... 3
Rutter .......................................................................................... 3
Påbörja en rutt ............................................................................ 3
Påbörja en rutt med hjälp av kartan ....................................... 4
Köra hem ............................................................................... 4
Din rutt på kartan ........................................................................ 4
Aktiv körfältsguidning ............................................................. 4
Visa svängar och vägbeskrivningar ....................................... 4
Visa hela rutten på kartan ...................................................... 4
Anländer till destinationen .......................................................... 4
Parkering nära destinationen ................................................. 4
Söka efter din senaste parkeringsplats .................................. 5
Ändra den aktiva rutten ............................................................... 5
Lägga till en plats i din rutt ..................................................... 5
Utforma din rutt ...................................................................... 5
Göra en avstickare ................................................................. 5
Ändra ruttberäkningsläget ...................................................... 5
Stoppa rutten .............................................................................. 5
Använda föreslagna rutter .......................................................... 5
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden ........... 5
Undvika trafikförseningar längs rutten ................................... 5
Undvika avgiftsvägar .............................................................. 5
Undvika vinjetter .................................................................... 5
Undvika vägfunktioner ........................................................... 6
Undvika miljözoner ................................................................. 6
Egna undvikanden ................................................................. 6
Terrängkörning ........................................................................... 6
Söka efter och spara platser ......................................... 6
Intressanta platser ...................................................................... 6
Söka efter intressanta platser för lastbil ..................................... 6
Söka efter TruckDown intressanta platser .................................. 6
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet .................................. 7
Söka efter en plats efter kategori ................................................ 7
Söka inom en kategori ........................................................... 7
Navigera till intressanta platser inom området för en plats .... 7
Platssökningsresultat .................................................................. 7
Platssökningsresultat på kartan ............................................. 7
Byta sökområde .......................................................................... 8
Parkering .................................................................................... 8
Hitta lastbilsparkering ............................................................. 8
Hitta parkering nära din aktuella plats ................................... 8
Hitta parkering i närheten av en angiven plats ...................... 8
Innehållsförteckning
Förstå parkeringsfärger och symboler ................................... 8
Sökverktyg .................................................................................. 8
Söka en adress ...................................................................... 8
Söka efter en korsning ........................................................... 8
Söka efter en stad .................................................................. 8
Söka efter en plats med koordinater ...................................... 8
Foursquare ................................................................................. 8
Ansluta till ditt Foursquare konto ............................................ 8
Söka efter intressanta platser från Foursquare ..................... 8
Visa detaljer om Foursquare platser ...................................... 9
Checka in med Foursquare .................................................... 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Söka efter TripAdvisor intressanta platser ............................. 9
Visa senast hittade platser .......................................................... 9
Rensa listan med senast hittade platser ................................ 9
Visa aktuell platsinformation ....................................................... 9
Söka efter nödtjänster och bränsle ........................................ 9
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. ................................ 9
Lägga till en genväg ................................................................... 9
Ta bort en genväg .................................................................. 9
Spara platser .............................................................................. 9
Spara en plats ........................................................................ 9
Spara den aktuella platsen .................................................... 9
Ändra en sparad plats ............................................................ 9
Tilldela kategorier till en sparad plats ..................................... 9
Ta bort en sparad plats ........................................................ 10
Använda kartan ............................................................ 10
Kartverktyg ................................................................................ 10
Visa ett kartverktyg .............................................................. 10
Aktivera kartverktyg ............................................................. 10
Längre fram .............................................................................. 10
Visa kommande platser ....................................................... 10
Anpassa kategorierna Längre fram ..................................... 10
Varnings- och meddelandesymboler ........................................ 10
Begränsningsvarningar ........................................................ 11
Varningar om vägförhållanden ............................................. 11
Varningar ............................................................................. 11
Trippinformation ........................................................................ 11
Visa trippdata från kartan ..................................................... 11
Visa trippinformationssidan .................................................. 11
Visa tripploggen ................................................................... 11
Återställa trippinformationen ................................................ 11
Visa kommande trafik ............................................................... 11
Visa trafik på kartan ............................................................. 11
Söka efter trafikincidenter .................................................... 11
Anpassa kartan ......................................................................... 11
Anpassa kartlager ................................................................ 11
Ändra kartdatafältet .............................................................. 11
Ändra kartperspektiv ............................................................ 11
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner .. 12
Ihopparning med telefonen och anslutning till Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Ikoner för Bluetooth funktionsstatus ......................................... 12
Garmin realtidstjänster .............................................................. 12
Prenumerera på Garmin realtidstjänster .............................. 12
Skicka en position från din smartphone till enheten ................. 12
Smartaviseringar ....................................................................... 13
Ta emot aviseringar ............................................................. 13
Visa listan med aviseringar .................................................. 13
Ringa med handsfree ............................................................... 13
Ringa ett samtal ................................................................... 13
Ta emot ett samtal ............................................................... 13
Använda samtalshistoriken .................................................. 13
Använda alternativ för samtal pågår .................................... 13
Ange ett hemtelefonnummer ................................................ 14
Ställa in Bluetooth funktioner på Apple enheten ....................... 14
i
Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple enhet ...... 14
Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten ................... 14
Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för
enheten Apple ...................................................................... 14
Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med
Android™ .................................................................................. 14
Ansluta till Smartphone Link appen på din Android
smartphone .......................................................................... 14
Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone med
Android ................................................................................. 14
Koppla bort en Bluetooth enhet ................................................ 14
Ta bort en ihopparad telefon .................................................... 15
Trafik.............................................................................. 15
Ta emot trafikdata med Smartphone Link ................................ 15
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare ............................... 15
Abonnemang för trafikinformationsmottagare ...................... 15
Aktivera trafik ............................................................................ 15
Visa trafik på kartan .................................................................. 15
Söka efter trafikincidenter .................................................... 15
Fordons- och förarverktyg.......................................... 15
Pausplanerare .......................................................................... 15
Förslag på rastplatser .......................................................... 15
Starta paustiduret ................................................................. 15
Pausa och nollställa paustiduret .......................................... 16
Justera körtimmar ................................................................ 16
Justera gräns för daglig körning .......................................... 16
Garmin eLog ............................................................................. 16
Ställa in Garmin eLog funktioner på din dēzl enhet ............. 16
Visa Garmin eLog information på enheten dēzl ................... 16
Visa Garmin eLog diagnostiska och
funktionsstörningshändelser ................................................ 16
Skicka och spåra ...................................................................... 16
Ställa in delning av Skicka och spåra .................................. 16
Starta en session i Skicka och spåra ................................... 16
Skicka ett meddelande via uppdragscentralen till en dēzl
enhet .................................................................................... 17
IFTA .......................................................................................... 17
Ange bränsledata ................................................................. 17
Redigera bränsledata ........................................................... 17
Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt ......................... 17
Redigera och exportera tripploggar ..................................... 17
Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar ..... 17
Logga servicehistorik ................................................................ 18
Lägga till servicekategorier .................................................. 18
Ta bort servicekategorier ..................................................... 18
Byta namn på servicekategori .............................................. 18
Ta bort serviceposter ........................................................... 18
Redigera en servicepost ...................................................... 18
Röstkommando............................................................ 18
Ange uppvakningsfrasen .......................................................... 18
Aktivera röstkommando ............................................................ 18
Tips för röstkommandon ........................................................... 18
Starta en rutt med röstkommando ............................................ 18
Stänga av ljudet till instruktionerna ........................................... 18
Röststyrning .............................................................................. 18
Konfigurera röststyrning ....................................................... 18
Använda röststyrning ........................................................... 18
Tips för röststyrning ............................................................. 18
Använda appar............................................................. 19
Visa användarhandboken på enheten ...................................... 19
Visa lastbilskartan ..................................................................... 19
Visa väderprognosen ................................................................ 19
Visa vädret i närheten av en annan ort ................................ 19
Visa väderradarn .................................................................. 19
Visa vädervarningar ............................................................. 19
ii
Kontrollera vägförhållanden ................................................. 19
Reseplanerare .......................................................................... 19
Planera en resa .................................................................... 19
Redigera och ändra ordning på platser för en resa ............. 19
Upptäcka sevärdheter längs resan ...................................... 19
Ändra ruttalternativ för en resa ............................................ 20
Navigera till en sparad resa ................................................. 20
Redigera och spara den aktiva rutten .................................. 20
photoLive Trafikkameror ........................................................... 20
Visa och spara photoLive trafikkameror .............................. 20
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan .......... 20
Spara en trafikövervakningskamera .................................... 20
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 20
dēzl inställningar.......................................................... 20
Kart- och fordonsinställningar ................................................... 20
Aktivera kartor ...................................................................... 20
Navigeringsinställningar ............................................................ 20
Inställningar för beräkningsläget .......................................... 21
Ange en simulerad plats ...................................................... 21
Inställningar för trådlöst nätverk ................................................ 21
Inställningar för förarassistans .................................................. 21
Inställningar för backkamera ..................................................... 21
Skärminställningar .................................................................... 21
Trafikinställningar ...................................................................... 21
Enhets- och tidsinställningar ..................................................... 21
Ställa in tiden ....................................................................... 21
Språk- och tangentbordsinställningar ....................................... 21
Inställningar för positionslarm ................................................... 22
Enhets- och sekretessinställningar ........................................... 22
Återställa inställningarna ........................................................... 22
Enhetsinformation........................................................ 22
Visa information om regler och efterlevnad .............................. 22
Specifikationer .......................................................................... 22
Ladda enheten .......................................................................... 22
Enhetsunderhåll ........................................................... 22
Garmin Supportcenter .............................................................. 22
Kart- och programvaruuppdateringar ....................................... 22
Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk ................................................. 22
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi‑Fi nätverk ..... 22
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express ... 23
Skötsel av enheten ................................................................... 23
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 23
Rengöra pekskärmen ........................................................... 23
Förhindra stöld ..................................................................... 23
Återställa enheten ..................................................................... 23
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 24
Ta bort enheten från fästet .................................................. 24
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 24
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 24
Byta säkring i 12 V-strömkabeln ............................................... 24
Felsökning.................................................................... 24
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 24
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 24
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 24
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 24
Min enhet ansluter inte till telefonen eller Smartphone Link ..... 24
Appen Smartphone Link påverkar batteriets laddningsnivå på
min smartphone ........................................................................ 24
Bilagor........................................................................... 25
Sätta i ett minneskort för kartor och data .................................. 25
Datahantering ........................................................................... 25
Om minneskort ..................................................................... 25
Ansluta enheten till en dator ................................................ 25
Överföra data från datorn ..................................................... 25
Innehållsförteckning
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 25
Visa status för GPS-signal ........................................................ 25
Köpa fler kartor ......................................................................... 25
Köpa tillbehör ............................................................................ 25
Index .............................................................................. 26
Innehållsförteckning
iii
Komma igång
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
• Uppdatera kartorna och programvaran på enheten (Kart- och
programvaruuppdateringar, sidan 22).
• Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan
(Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet,
sidan 1).
• Sök efter GPS-signaler (Söka efter GPS-signaler, sidan 1).
• Justera volymen (Ställa in volymen, sidan 2) och skärmens
ljusstyrka (Justera skärmens ljusstyrka, sidan 2).
• Konfigurera en fordonsprofil för din lastbil.
• Navigera till din destination (Påbörja en rutt, sidan 3).
dēzl 580 – enhetsöversikt
3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
mot vindrutan.
4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av
enheten.
5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett
klick.
6 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en
strömkontakt i bilen.
Slå på och stänga av enheten
• Slå på enheten genom att trycka på strömknappen eller
strömansluta enheten.
• Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill
starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och
enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och
använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
• Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen
nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj
Stäng av.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i
energisparläge.
Söka efter GPS-signaler
À
Á
Â
Ã
Strömknapp
USB-port för ström och data
Minneskortplats för kartor och data
Mikrofon för röstkommandon och handsfreesamtal
Montera och strömförsörja dēzl enheten i
fordonet
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Sätt i fordonets strömkabel À i USB-porten på enheten.
När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren
samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur
lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer,
bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du
senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot
himlen samt hur länge det är sedan du använde
navigeringsenheten senast. Första gången du startar
navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta
satellitsignaler.
1 Starta enheten.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
i statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften
av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPSnoggrannhet och information om hämtade satellitsignaler
(Visa status för GPS-signal, sidan 25).
Bluetooth teknikstatus. Tryck här för att visa Bluetooth
inställningar (Inställningar för trådlöst nätverk, sidan 21).
®
Wi-fi-signalstyrka. Tryck här för att ändra wi-fi-inställningarna
(Inställningar för trådlöst nätverk, sidan 21).
Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett
telefonsamtal (Ringa med handsfree, sidan 13).
Aktiv fordonsprofil. Tryck här om du vill visa inställningar för
fordonsprofil.
Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (Ställa in
tiden, sidan 21).
Batteriladdningsnivå.
2 Tryck fästet Á mot sugkoppen  tills det snäpper på plats.
Komma igång
Dela data från Skicka och spåra. Antal inbjudna användare
visas på ikonen. Välj för att öppna appen Skicka och spåra
(Skicka och spåra, sidan 16).
1
Smartphone Link status. Välj för att ansluta till Smartphone
Link appen och ta emot trafikdata i realtid och andra realtidstjänster (Ihopparning med telefonen och anslutning till
Smartphone Link, sidan 12). När ikonen är blå är enheten
ansluten till Smartphone Link appen.
Temperatur. Tryck här om du vill visa en väderprognos (Visa
väderprognosen, sidan 19).
Använda skärmknappsatsen
Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor,
menyer och menyalternativ på enheten.
• Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
• Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
• Välj eller om du vill bläddra i listor eller menyer.
• Håll ned eller för att bläddra snabbare.
• Tryck på
om du vill visa en kontextbaserad meny med
alternativ för den aktuella skärmen.
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
• Välj för att stänga av ljudet i enheten.
• Välj om du vill visa fler alternativ.
Aktivera automatisk volym
Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån
bakgrundsbullrets nivå.
1 Välj Volym > .
2 Välj Automatisk volym.
Använda ljudmixer
Du kan använda ljudmixern för att ställa in volymnivåer för olika
ljudtyper, t.ex. navigeringsmeddelanden eller telefonsamtal.
Nivån för varje ljudtyp är en procentandel av huvudvolymen.
1 Välj Volym
2 Välj > Ljudmixer.
3 Använd skjutreglagen för att justera volymen för varje ljudtyp.
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Fordonsprofiler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din
fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i
statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan
anpassas separat för varje fordonstyp.
När du aktiverar en fordonsprofil för en lastbil undviker enheten
att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter
baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för
fordonet.
Lägga till en fordonsprofil
Du bör lägga till en fordonsprofil för varje lastbil eller bil som du
kommer att använda dēzl enheten i.
2
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil >
2 Välj ett alternativ:
.
• Om du vill lägga till en rak lastbil med ett permanent
anslutet lastutrymme väljer du Rak lastbil.
• Om du vill lägga till en lastbil eller en kombination av
lastbil och släp väljer du Lastbil.
• Om du vill lägga till en buss väljer du Buss.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets
egenskaper.
När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för
att ange mer detaljerad information, t.ex. fordonets
identifieringsnummer och släpvagnsnummer.
Aktivera en fordonsprofil
Innan du kan aktivera en fordonsprofil måste du lägga till
profilen.
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil.
2 Välj en fordonsprofil.
Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
3 Välj Välj.
Ändra släpvagnsinformationen
Innan du kan ändra släpvagnsinformationen måste du ange en
fordonsprofil för en lastbil.
När du byter släp på din lastbil kan du ändra
släpvagnsinformationen i fordonsprofilen utan att ändra
lastbilsinformationen. Du kan snabbt växla mellan släpvagnar
som du ofta använder.
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil.
2 Välj fordonsprofil för den lastbil som du vill använda ihop med
släpet.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill använda en nyligen använd släpkonfiguration
väljer du en släpkonfiguration i listan.
• Om du vill ange en ny släpkonfiguration väljer du Ny
konfiguration och anger information om släpet.
Redigera en fordonsprofil
Du kan redigera en fordonsprofil om du vill ändra
fordonsinformation eller lägga till detaljerad information för en ny
fordonsprofil, t.ex. fordonets identifieringsnummer,
släpvagnsnummer och total distans. Du kan även byta namn på
eller ta bort en fordonsprofil.
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil.
2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil
väljer du och väljer ett fält som ska redigeras.
• Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du >
> Byt namn på profil.
• Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du >
> Ta
bort.
Funktioner för föraruppmärksamhet
samt varningar
OBS!
Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är
endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att
följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller
®
Fordonsprofiler
stämningar som du får genom att inte följa alla gällande
trafiklagar och skyltar.
Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare
körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant
område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande
och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller
avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa
varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.
Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till
och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande
skola eller skolzon.
Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du
kan förbereda dig på att minska hastigheten.
Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en
signal och visar en röd ram på hastighetsgränsikonen när du
överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella
vägen.
Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan
förbereda dig på att justera hastigheten.
Fel håll på en enkelriktad gata: Enheten spelar upp ett
meddelande och visar en varning över hela skärmen om du
färdas åt fel håll på en enkelriktad gata. Kanterna på
skärmen visas i rött och en varning finns kvar högst upp på
skärmen tills du lämnar den enkelriktade gatan eller
korrigerar färdriktningen.
Järnvägskorsning: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till en kommande järnvägskorsning.
Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet
till ett kommande område med viltövergång.
Kurvor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en
kurva på vägen.
Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till långsammare trafik när du närmar dig
långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste
ta emot trafikinformation för att kunna använda den här
funktionen (Trafik, sidan 15).
Trötthetsvarning: Enheten spelar upp en signal och föreslår
kommande vilopauser när du har kört i mer än två timmar
utan att stanna.
Förbud mot tung trafik: Enheten spelar upp en signal när du
närmar dig en väg där tung trafik är förbjuden.
Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet
kan komma att stöta i marken.
Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för
sidovind.
Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal
för fordonet.
Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en brant backe.
Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller
landsgräns.
Aktivera eller avaktivera hörbara
förarvarningar
Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av
förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen
är avaktiverad.
1 Välj Inställningar > Förarassistans > Hörbara
förarvarningar.
Navigera till din destination
2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.
Rödljus- och fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för rödljus och fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av rödljus- och fartkameror är
tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten
varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller
rödljuskamera.
• Rödljus- och säkerhetskamerainformation finns tillgänglig i
realtid som ett abonnemang från Garmin Live Services via
Smartphone Link appen (Garmin realtidstjänster, sidan 12).
• Du måste köpa ett abonnemang för att hämta och lagra
information om säkerhetskameror på din enhet. Gå till
garmin.com/speedcameras för att kontrollera tillgängligheten
och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller
en engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny
region eller förlänga ett befintligt abonnemang.
• I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket förinstallerade
rödljus- och fartkamerainformation med livstidsuppdateringar.
• Du kan använda Garmin Express™ programvaran
(garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas
som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade
kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.
Navigera till din destination
Rutter
En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera
destinationer.
• Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen
baserat på de inställningar du angett, bland annat
ruttberäkningsläget (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 5)
och undvikanden (Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden, sidan 5).
• Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den
rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt
(Påbörja en rutt, sidan 3).
• Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller
undvika kan du anpassa rutten (Utforma din rutt, sidan 5).
• Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (Lägga till en
plats i din rutt, sidan 5).
Påbörja en rutt
1 Välj Vart? och sök efter en plats (Söka efter och spara
platser, sidan 6).
2 Välj en plats.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill börja navigera med den rekommenderade
rutten väljer du Kör!.
• Om du vill välja en alternativ rutt väljer du och sedan en
rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
• Du kan ändra ruttens kurs genom att välja > Redigera
rutt och lägga till ruttpunkter (Utforma din rutt, sidan 5).
Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med
röstmeddelanden och information på kartan (Din rutt på kartan,
sidan 4). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i
kartans kant i flera sekunder.
3
Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till
platserna i rutten (Lägga till en plats i din rutt, sidan 5).
Påbörja en rutt med hjälp av kartan
Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Välj vid behov för att filtrera visade intressanta platser efter
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Välj Kör!.
Köra hem
Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din
hemposition.
1 Välj Vart? > Kör Hem.
2 Om det behövs anger du din hemposition.
Redigera din hemposition
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Ange din hemposition.
Din rutt på kartan
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med
röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för
nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på
kartan.
Visa svängar och vägbeskrivningar
När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar,
filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.
1 Välj ett alternativ på kartan:
• Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar
när du navigerar väljer du > Svängar.
Kartverktyget visar nästa fyra svängar eller
vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras
automatiskt när du navigerar längs rutten.
• Om du vill se en komplett lista med svängar och
vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst
på kartan.
2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.
Visa hela rutten på kartan
1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på
kartan.
Välj
.
2
Anländer till destinationen
När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som
hjälper dig att slutföra din rutt.
•
anger platsen för din destination på kartan och ett
röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
• När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig
automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att
söka efter närliggande parkeringsplatser (Parkering nära
destinationen, sidan 4).
• När du stannar på destinationen avslutar enheten
automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst
automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd
och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
Avstånd till nästa åtgärd.
Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
Markerad rutt på kartan.
Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande
åtgärder.
Fordonets hastighet.
Namnet på vägen som du färdas på.
Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som
visas (Ändra kartdatafältet, sidan 11).
Aktiv körfältsguidning
Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig
visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar,
avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje À visas på det
rätta körfältet för svängen.
4
Parkering nära destinationen
Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av
destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar
enheten dig automatiskt att söka efter parkering.
Obs! Det här alternativet ska endast användas när du använder
en fordonsprofil för bil. När du använder en fordonsprofil för
lastbil kan du söka efter en lastbilsparkering nära destinationen
(Hitta lastbilsparkering, sidan 8).
1 Välj ett alternativ:
• När enheten frågar dig väljer du Ja för att söka efter
närliggande parkeringsplatser.
• Om enheten inte frågar väljer du Vart? > Kategorier >
Parkering och väljer > Min destination.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats och välj Kör! > Lägg till som nästa
stopp.
Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.
Navigera till din destination
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj Appar > Senaste platsen.
Ändra den aktiva rutten
Lägga till en plats i din rutt
Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs
en rutt (Påbörja en rutt, sidan 3).
Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan
t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.
TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer
eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att
planera, schemalägga och spara en resa (Planera en resa,
sidan 19).
1 Från kartan väljer du > Vart?.
2 Sök efter en plats (Söka efter och spara platser, sidan 6).
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till platsen som nästa destination på
rutten väljer du Lägg till som nästa stopp.
• Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du Lägg
till som sista stopp.
• Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på
destinationer längs rutten väljer du Lägg till i aktiv rutt.
Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och
vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.
Utforma din rutt
Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (Påbörja
en rutt, sidan 3).
Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör
att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett
visst område utan att lägga till en destination i rutten.
1 Tryck var som helst på kartan.
2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en
mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda
platsen.
4 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du
fler platser på kartan.
• Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
5 När du är klar med ruttutformningen väljer du Kör!.
Göra en avstickare
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Ändra rutt.
TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på
kartverktygsmenyn kan du lägga till det (Aktivera kartverktyg,
sidan 10).
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
Navigera till din destination
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
• Välj Avstickare om du vill hitta en ny rutt.
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan ha längre sträcka.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Stoppa rutten
På kartan väljer du
> Stoppa.
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhets- och
sekretessinställningar, sidan 22).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden
Undvika trafikförseningar längs rutten
Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot
trafikinformation (Ta emot trafikdata med Smartphone Link,
sidan 15).
Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att
undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här
alternativet i trafikinställningarna (Trafikinställningar, sidan 21)
kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt, om tillgängligt.
3 Välj Kör!
Undvika avgiftsvägar
Enheten kan undvika att leda dig genom områden där
vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda
broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan
fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga
andra rimliga rutter är tillgängliga.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vinjetter
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
5
Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjettinformation
för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje
land.
1 Välj Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter >
Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
Spara.
Undvika miljözoner
Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller
utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon.
1 Välj Inställningar > Navigation > Miljözoner.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en
miljözon väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du Tillåt.
3 Välj Spara.
Egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden
och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt
undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan
rimlig väg är tillgänglig.
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj Lägg till väg att undvika.
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj Klar.
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
6
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Söka efter och spara platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart?
får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder
för att bläddra, söka och spara informationen.
• Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation
(Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 7).
• Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser
efter kategori (Intressanta platser, sidan 6).
• Sök efter lastbilsstopp och -tjänster, inklusive detaljerad
TruckDown kataloginformation, där det är tillgängligt.
• Sök efter och checka in på intressanta platser från
Foursquare (Söka efter intressanta platser från Foursquare,
sidan 8).
• Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex.
adresser, korsningar eller geografiska koordinater
(Sökverktyg, sidan 8).
• Sök nära en annan ort eller ett område (Byta sökområde,
sidan 8).
• Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett
senare tillfälle (Spara platser, sidan 9).
• Återgå till senast hittade platser (Visa senast hittade platser,
sidan 9).
®
®
Intressanta platser
En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk
eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och
kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger,
hotell och nöjen.
Söka efter intressanta platser för lastbil
De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser
för lastbil, t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och vägningsstationer.
Välj Vart? > Kategorier > Lastbil.
Söka efter TruckDown intressanta platser
TruckDown förteckningen listar företag inom lastbilsbranschen,
för t.ex. lastbilsreparation och däckförsäljning.
TruckDown förteckningen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj ett alternativ:
• Välj Truck Locations för att söka efter intressanta platser
som är kompatibla med lastbilar.
• Välj Truck Services för att söka efter platser med tjänster
för lastbil.
Välj
en kategori.
2
3 Om det behövs väljer du Filtrera på bekvämligheter och
kedjor, väljer en eller flera bekvämligheter och väljer Spara.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för
lastbilsstopp.
4 Välj en destination.
Söka efter och spara platser
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
4 Välj en kategori.
5 Välj den intressanta platsen och välj Kör!.
Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till
platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram
till destinationen anger en målflagga den rekommenderade
parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den
intressanta platsen finns.
Utforska en plats
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller
för alla produktmodeller.
Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för
varje plats.
1 Välj en plats.
2 Välj > Utforska den här platsen.
Platssökningsresultat
Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den
närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa
fler resultat.
Söka efter en plats efter kategori
1
2
3
4
Välj Vart?.
Välj en kategori eller välj Kategorier.
Välj vid behov en underkategori.
Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på
skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast
hittade platser i den valda kategorin.
• Välj en underkategori, om det behövs, och välj en
destination.
À
Á
Â
Ã
Ä Kör!
Å
Välj en plats för att visa alternativmenyn.
Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten på kartan.
Platssökningsresultat på kartan
Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i
en lista.
Välj
i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i
mitten av kartan och grundläggande information om den valda
platsen visas längst ned på kartan.
Navigera till intressanta platser inom området för en
plats
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller
för alla produktmodeller.
Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området
för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik
terminal på en flygplats.
1 Välj Vart? > Ange söktext.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet
eller adressen för platsen, väljer och går till steg 3.
• Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du
namnet på den intressanta platsen, väljer och går till
steg 5.
3 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex.
restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
Söka efter och spara platser
À
Á
Â
Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad
information om den valda platsen.
7
à Kör!
Ä
Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten i en lista.
Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på
enheten.
Välj i parkeringsökningsresultatet.
Byta sökområde
Sökverktyg
Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du
kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av
destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva
rutten.
1 Välj Vart?.
2 Välj .
3 Välj ett alternativ.
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Parkering
dēzl enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som
kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på
sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering,
pris och betalningsmetoder.
I vissa områden är parkeringsinformation i realtid tillgänglig när
dēzl enheten är ansluten till Smartphone Link (Ihopparning med
telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 12). När
enheten tar emot parkeringsinformation i realtid kan du visa
parkeringstrender i realtid.
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden
eller för alla parkeringsplatser. Garmin ansvarar inte för att
parkeringsinformationen i realtid är korrekt eller aktuell.
Hitta lastbilsparkering
1 Välj Vart? > Truck Locations > Parkering.
2 Om det behövs väljer du Endast hög kapacitet för att filtrera
platser efter parkeringskapacitet.
3 Välj en parkeringsplats.
4 Välj Kör!
Hitta parkering nära din aktuella plats
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats.
4 Välj Kör!.
Hitta parkering i närheten av en angiven plats
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du använder
en fordonsprofil för bil .
1 Sök efter en plats.
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
4 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
5 Välj en parkeringsplats.
6 Välj Kör!
Förstå parkeringsfärger och symboler
Parkeringsplatser som innehåller detaljerad
parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten
för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av
parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ
prisinformation och betalningstyp.
8
Söka en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata
som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Om det behövs väljer du Söker nära: för att ändra
sökområde (Byta sökområde, sidan 8).
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Städer/Orter.
2 Välj ett alternativ:
• Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
• Om du vill söka nära en annan plats väljer du Söker nära:
(Byta sökområde, sidan 8).
• Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du Ange
söktext, anger ett ortsnamn och väljer .
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Foursquare
Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten
innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som
anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.
Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare
konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När
du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan
du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och
söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.
Ansluta till ditt Foursquare konto
1 Anslut enheten till Smartphone Link (Ihopparning med
telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 12).
2 På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen.
3 Öppna inställningarna för Smartphone Link appen och välj
Foursquare® > Logga in.
4 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.
Söka efter intressanta platser från Foursquare
Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns
på din enhet. När du ansluter till ditt Foursquare konto via
Söka efter och spara platser
Smartphone Link tillhandahåller sökningen de mest uppdaterade
resultaten från Foursquare onlinedatabasen och anpassade
resultat från ditt Foursquare användarkonto.
Välj Vart? > Kategorier > Foursquare®.
Visa detaljer om Foursquare platser
Innan du kan visa detaljer om Foursquare platser måste du
ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och
logga in på ditt Foursquare konto.
Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex.
användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.
1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare
intressant plats.
2 Välj .
Checka in med Foursquare
Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en
kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt
Foursquare konto.
1 Välj Appar > Foursquare® > Check in.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj > Check in.
TripAdvisor
Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg.
TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för
tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter
närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter
avstånd eller popularitet.
Söka efter TripAdvisor intressanta platser
1 Välj Vart? > Kategorier > TripAdvisor.
2 Välj en kategori.
En lista över närliggandeTripAdvisor intressanta platser för
kategorin visas.
3 Välj Sortera resultat för att sortera sökresultaten efter
avstånd eller popularitet (tillval).
Visa senast hittade platser
Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du
hittat.
Välj Vart? > Senaste.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter nödtjänster och bränsle
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste
sjukhus, polisstationer och bensinstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polisstation, Bränsle eller Vägassistans.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla
områden.
Obs! När en fordonsprofil för lastbil är aktiv visas ett
alternativ för lastbilsstopp istället för bränsle.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de
närmaste platserna högst upp.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
Söka efter och spara platser
• Om du vill navigera till platsen väljer du Kör!
• Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om
platsen väljer du .
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivning till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Spara.
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 7).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj > Spara.
4 Ange ett namn och välj Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
9
2
3
4
5
6
7
Välj en plats.
Välj .
> Ändra > Kategorier.
Välj
Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
Välj Klar.
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Rensa spar. plats.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Använda kartan
Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (Din rutt på
kartan, sidan 4) eller för att visa en karta över omgivningen när
ingen rutt är aktiv.
1 Välj Visa kartan.
2 Tryck var som helst på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller
nedåt.
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori
väljer du .
• Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och
väljer Kör! (Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 4).
Kartverktyg
Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och
funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar
ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.
Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.
Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över
platser på rutten.
Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen
som du färdas på (Längre fram, sidan 10).
Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (Visa
svängar och vägbeskrivningar, sidan 4).
Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller
körsträcka (Visa trippdata från kartan, sidan 11).
Volym: Justerar ljudets huvudvolym.
Ljusstyrka: Justerar skärmens ljusstyrka.
Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den
anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett
telefonsamtal är aktivt (Använda alternativ för samtal pågår,
sidan 13).
Skicka och spåra: Här kan du börja och sluta dela Skicka och
spåra (Skicka och spåra, sidan 16).
Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område
(Visa kommande trafik, sidan 11).
Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.
photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive
abonnemang (photoLive Trafikkameror, sidan 20).
Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighetseller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt
när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på
enheten och du har en aktiv anslutning till Smartphone Link
10
appen (Ihopparning med telefonen och anslutning till
Smartphone Link, sidan 12).
Höjd: Visar höjdförändringar framåt.
Pausplanerare: Visar påminnelser om pauser samt föreslagna
stopp.
Visa ett kartverktyg
1 Välj på kartan.
2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
.
3 När du är klar med kartverktyget väljer du
Aktivera kartverktyg
Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade
på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i
menyn.
1 Välj > på kartan.
2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
3 Välj Spara.
Längre fram
Verktyget Längre fram ger information om kommande platser
längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa
kommande intressanta platser, t.ex. restauranger,
bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg
kan du också visa information och tillgängliga tjänster för
kommande avfarter och städer, liknande informationen på
vägskyltar längs motorvägen.
Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre
fram.
Visa kommande platser
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori
väljer du om det behövs.
• Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga
för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du
färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en
motorväg.
3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin,
avfarten eller staden.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre
fram.
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj en kategori.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
Välj
Klar.
5
Varnings- och meddelandesymboler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
Använda kartan
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i
ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror,
vägförhållanden och annalkande vägningsstationer.
Begränsningsvarningar
Höjd
Vikt
Axelvikt
Längd
Bredd
Förbud mot tung trafik
Släp ej tillåtna
Inga vådliga ämnen är tillåtna
Inga brandfarliga ämnen är tillåtna
Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
Ingen vänstersväng
Ingen högersväng
Ingen u-sväng
Varningar om vägförhållanden
Risk för att stöta i marken
Sidovind
Smal väg
Skarp kurva
Brant nedförsbacke
Trädöverhäng
Varningar
Vägningsstation
Vägen har inte verifierats för lastbilar
Välj Hastighet på kartan.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa kommande trafik
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 10).
På kartan väljer du > Färddata.
Anpassa trippdatafälten
Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för
trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på
kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 10).
1 På kartan väljer du > Färddata.
2 Välj ett trippdatafält.
3 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om
resan.
Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så
att den kan mäta förfluten tid under resan.
Använda kartan
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj Spara.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.
3 Välj Spara.
11
Realtidstjänster, trafik och
smartphone-funktioner
För att få ut mesta möjliga av dēzl enheten bör du para ihop den
med din smartphone och ansluta till Smartphone Link appen.
Appen Smartphone Link gör att enheten kan ta emot
realtidsinformation, däribland trafikinformation,
parkeringstrender, rödljus och fartkameror och andra
realtidstjänster. Du kan även använda anslutna funktioner som
Skicka och spåra resedelning och meddelanden.
Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till
din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och
vägavstängningar (Trafik, sidan 15).
Parkeringsinformation i realtid: Skickar parkeringstrender i
realtid till enheten, om tillgängligt (Parkering, sidan 8).
Garmin realtidstjänster: Tillhandahåller kostnadsfria och
betalda tjänster för att skicka data i realtid till din enhet, t.ex.
rödljus- och fartkameror eller trafikkameror (Garmin
realtidstjänster, sidan 12).
Väderinformation: Skickar väderförhållanden och
meddelanden i realtid till enheten (Visa väderprognosen,
sidan 19).
Skicka och spåra: Du kan ta emot försändelser och dela resan
med ett fraktföretag och utvalda kontakter i realtid (Skicka
och spåra, sidan 16).
Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden
på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla
språk eller för alla meddelandetyper.
Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot
telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten
som en högtalartelefon med handsfree. Om det valda språket
hanterar funktionen för röstkommando kan du ringa och
besvara samtal med röstkommandon.
Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från
din smartphone till navigeringsenheten.
Incheckning med Foursquare: Gör att du kan checka in på
Foursquare platser med navigeringsenheten (Checka in med
Foursquare, sidan 9).
Ihopparning med telefonen och anslutning
till Smartphone Link
Du måste para ihop dēzl enheten med telefonen och ansluta till
Smartphone Link för att använda vissa funktioner, som
trafikinformation i realtid och parkeringsinformation,
handsfreesamtal och andra anslutna funktioner.
När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är
påslagna och inom räckhåll.
1 Installera Smartphone Link appen från appbutiken på din
telefon.
2 Placera dēzl enheten och din telefon inom 3 m (10 fot) från
varandra.
3 På dēzl enheten väljer du Inställningar > Trådlösa nätverk
och markerar kryssrutan Bluetooth.
Välj
Sök efter enheter.
4
5 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in
telefonen på synlig.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
6 Välj OK på dēzl enheten.
dēzl enheten börjar söka efter närliggande Bluetooth enheter
och en lista med Bluetooth enheter visas. Det kan ta upp till
en minut innan telefonen visas i listan.
7 Välj telefonen i listan och tryck på OK.
8 Bekräfta begäran om ihopparning på telefonen.
9 Öppna Smartphone Link appen på telefonen.
12
Om du parar ihop med en Apple enhet visas en
säkerhetskod på dēzl skärmen.
10 Om det behövs anger du säkerhetskoden på telefonen inom
30 sekunder.
®
Ikoner för Bluetooth funktionsstatus
Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje
ihopparad telefon.
Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
• En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller
frånkopplad för telefonen.
• En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för
telefonen.
Ringa med handsfree
Smartaviseringar
Smartphone Link funktioner och tjänster
Garmin realtidstjänster
Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten
anslutas till Smartphone Link (Ihopparning med telefonen och
anslutning till Smartphone Link, sidan 12).
Garmin realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och
abonnemangsbaserad realtidsinformation på din enhet, t.ex.
trafikförhållanden, väder och rödljus- och fartkameror.
Vissa tjänster, som väder, är tillgängliga som separata appar på
din enhet. Andra tjänster, som trafik, utökar de befintliga
navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver
åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Link
symbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till
Smartphone Link.
Prenumerera på Garmin realtidstjänster
Vissa dēzl realtidstjänster kräver ett betalt abonnemang. I
Smartphone Link appen kan du köpa ett livstidsabonnemang
som ett köp i appen. Abonnemanget är knutet till din
smartphones app-butik-konto.
1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
2 Välj Mitt konto.
En lista över tillgängliga tjänster och abonnemangspriser
visas.
3 Välj en tjänst.
4 Välj priset.
5 Välj Prenumerera.
6 Slutför köpet genom att följa instruktionerna på skärmen.
Skicka en position från din smartphone till
enheten
Du kan söka efter en plats med hjälp av Smartphone Link appen
i telefonen och skicka den till din dēzl enhet.
1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
2 Välj ett alternativ:
• För att hitta en närliggande plats väljer du Sök efter
närliggande platser och anger hela eller en del av en
adress eller namnet på en plats.
• För att hitta en närliggande Foursquare intressant plats
väljer du Foursquare och därefter en intressant plats i
listan.
• För att välja en plats på kartan väljer du Välj en plats och
trycker på den platsen på kartan.
• För att hitta en adress från kontaktlistan väljer du
Kontakter och därefter ett kontaktnamn.
Den valda platsen visas på kartan.
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
3 Välj Sänd.
Smartphone Link appen skickar platsen till din dēzl.
Välj
ett alternativ på dēzl enheten:
4
• Om du vill börja navigera till platsen väljer du Kör!.
• Om du vill visa information om platsen eller spara platsen
som en favorit, väljer du .
• För att godkänna platsen utan att starta navigering väljer
du OK.
Platsen visas i senast hittade platser på dēzl enheten.
Smartaviseringar
När enheten är ansluten till appen Smartphone Link kan du visa
aviseringar från din smartphone på enheten dēzl, t.ex. sms,
inkommande samtal och möten i kalendern.
Obs! Du kan behöva vänta i några minuter för att ta emot
aviseringar på din navigeringsenhet när den ansluts till appen
Smartphone Link. visas färgad i Bluetooth inställningar när
smartaviseringar är anslutna och aktiva (Ikoner för Bluetooth
funktionsstatus, sidan 12).
Ta emot aviseringar
VARNING
Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.
Innan enheten dēzl kan ta emot aviseringar måste du ansluta
den till din smartphone och till appen Smartphone Link.
Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot
en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du
verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan
visa aviseringar.
Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.
• Om du vill ignorera en avisering väljer du OK.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på
telefonen.
• För att visa en avisering väljer du Visa.
• För att lyssna på aviseringen väljer du Visa > Spela.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
• Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda
aviseringen från telefonen, väljer du Visa och väljer ett
alternativ.
Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa
aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar
aviseringen.
Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan
VARNING
Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.
Innan enheten dēzl kan ta emot aviseringar måste du ansluta
den till din smartphone och till appen Smartphone Link.
När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i
kanten på skärmen. Du kan inte se aviseringar om enheten är i
rörelse.
• Om du vill ignorera en avisering väljer du eller väntar tills
popupfönstret stängs.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på
telefonen.
• För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
• För att lyssna på aviseringen väljer du Läs upp
meddelande.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
• Du kan lyssna på aviseringen med hjälp av röstkommando
genom att säga Läs upp meddelande.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt om det valda
språket stöder funktionen för röstkommando och visas i
kartverktyget.
Visa listan med aviseringar
Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.
1 Välj Appar > Smartaviseringar.
Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta
och tidigare lästa aviseringar är grå.
2 Välj ett alternativ:
• För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
• Om du vill lyssna på en avisering väljer du .
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
Ringa med handsfree
Obs! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen
garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert
att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.
Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös
Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria. När den är ansluten
kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.
Ringa ett samtal
Ringa ett nummer
1 Välj Appar > Telefon > Ring.
2 Ange numret.
3 Välj Ring.
Ringa en kontakt i telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här
funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Telefonbok.
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
Ringa upp en plats
1 Välj Appar > Telefon > POI kategorier.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj Ring.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Ignorera.
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan
samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den
här funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Samtals-historik.
2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
3 Välj ett samtal.
Använda alternativ för samtal pågår
Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal
pågår från kartan.
• Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga
av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala
privat.
• Använd knappsatsen genom att välja .
13
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska
system, som en röstbrevlåda.
• Stäng av mikrofonen genom att välja .
• Lägg på genom att välja .
Ange ett hemtelefonnummer
2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data
och aviseringar.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data
med två olika namn. och är färgade bredvid det
telefonnamn som används för data och aviseringar.
3 Välj Smartaviseringar.
4 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom att
redigera ”Hem” i listan över sparade platser (Ändra en sparad
plats, sidan 9).
1 Välj Appar > Telefon > > Ange hemnummer.
2 Ange ditt telefonnummer.
3 Välj Klar.
Ställa in Bluetooth funktioner för din
smartphone med Android™
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för
din hemposition.
Välj Appar > Telefon > Ring hem.
Ansluta till Smartphone Link appen på din Android
smartphone
Ställa in Bluetooth funktioner på Apple
enheten
Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade
när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller
anpassa vissa funktioner.
Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple
enhet
Innan du kan ansluta till Smartphone Link appen måste du para
ihop och ansluta dēzl enheten till din telefon.
Om du inte anslöt till Smartphone Link appen under
ihopparningen kan du ansluta till den för att få ytterligare
Bluetooth funktioner. Smartphone Link appen kommunicerar
med telefonen via Bluetooth Smart teknik. Första gången du
ansluter till Smartphone Link appen på en Apple enhet måste du
ange en säkerhetskod för Bluetooth Smart.
1 Installera Smartphone Link appen från appbutiken på din
telefon.
2 Öppna Smartphone Link appen på telefonen.
En säkerhetskod visas på dēzl enhetens skärm.
3 Ange koden på din telefon.
Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten
Du kan avaktivera handsfreesamtal och förbli ansluten till
telefonen för att få Smartphone Link data och aviseringar.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Markera det telefonnamn som används för handsfreesamtal.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data
med två olika namn. visas i färg bredvid det telefonnamn
som används för handsfreesamtal.
3 Avmarkera kryssrutan Telefonsamtal.
Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för enheten Apple
Du kan avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar
och förbli ansluten till telefonen för handsfreesamtal.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data
och aviseringar.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data
med två olika namn. och är färgade bredvid det
telefonnamn som används för data och aviseringar.
3 Avmarkera kryssrutan Smartphonetjänster.
Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple
Du kan också filtrera aviseringar som visas på enheten genom
att visa eller dölja kategorier.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
14
Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade
när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller
anpassa vissa funktioner.
Innan du kan ansluta till appen Smartphone Link måste du para
ihop och ansluta enheten dēzl till din telefon.
Om du inte anslöt till appen Smartphone Link under
ihopparningen kan du ansluta till den för ytterligare Bluetooth
funktioner.
1 Installera appen Smartphone Link på din telefon från app
store.
2 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.
Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone
med Android
Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli
ansluten till andra funktioner.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Välj telefonnamnet.
3 Välj ett alternativ:
• Avmarkera kryssrutan Telefonsamtal för att avaktivera
handsfreesamtal.
• För att avaktivera Smartphone Link data och
smartaviseringar avmarkerar du kryssrutan Smartphone
Link.
• För att avaktivera specifika appaviseringar använder du
inställningarna i appen Smartphone Link.
Visa eller dölja aviseringar för din smartphone med Android
Du kan använda appen Smartphone Link för att välja vilka typer
av aviseringar som ska visas på enheten dēzl.
1 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.
2 Välj .
3 Kontrollera att kryssrutan Smartaviseringar är markerad.
4 I avsnittet Aviseringar väljer du Inställningar.
En lista över aviseringskategorier och appar visas.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill aktivera eller avaktivera en avisering väljer du
omkopplaren bredvid kategorin eller appnamnet.
• Om du vill lägga till en app till listan väljer du .
Koppla bort en Bluetooth enhet
Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort
den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan
ansluta till din dēzl enhet automatiskt i framtiden.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Välj den enhet du vill koppla bort.
3 Avmarkera kryssrutan bredvid namnet på den ihopparade
enheten.
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
Ta bort en ihopparad telefon
Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den
ansluter automatiskt till enheten i framtiden.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Välj telefonen och välj Ta bort ihopparning för enhet.
Trafik
OBS!
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller
längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när
du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om
en stor trafikförsening inträffar på den aktiva rutten
(Trafikinställningar, sidan 21). På trafikkartan kan du söka på
kartan efter förseningar i ditt område.
För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot
trafikdata.
• Enheten tar emot kostnadsfri trafikinformation via appen
Smartphone Link app (Ta emot trafikdata med Smartphone
Link, sidan 15).
• Alla produktmodeller kan ta emot trafikinformation via en
mottagarkabel för trådlös trafik (Ta emot trafikdata med en
trafikmottagare, sidan 15). Gå till produktsidan på
garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel
trafikmottagarkabel.
Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om
trafiktäckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
Ta emot trafikdata med Smartphone Link
Enheten kan ta emot kostnadsfri trafikinformation via appen
Smartphone Link.
1 Anslut enheten till Smartphone Link (Ihopparning med
telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 12).
2 På dēzl enheten väljer du Inställningar > Trafik och
kontrollerar att kryssrutan Trafik är markerad.
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare
OBS!
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös
sändningssignal, där sådan finns. En mottagarkabel för att ta
emot trådlös trafikinformation finns som tillbehör för alla
produktmodeller. Gå till produktsidan på garmin.com för att hitta
och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel. Trafikdata är inte
tillgängligt i alla områden.
Anslut enheten till fordonsströmmen med
trafikmottagarkabeln (Montera och strömförsörja dēzl
enheten i fordonet, sidan 1).
När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten
visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.
Abonnemang för trafikinformationsmottagare
Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta
trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare
regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information
finns på garmin.com/traffic.
Visa trafikabonnemang
Välj Inställningar > Trafik > Abonnemang.
Lägg till ett abonnemang
Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.
Trafik
1
2
3
4
På huvudmenyn väljer du Trafik.
Välj Abonnemang > .
Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett
abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste
skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.
5 Välj Nästa på enheten.
6 Ange koden.
7 Välj Klar.
Aktivera trafik
Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Markera kryssrutan Trafik.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Fordons- och förarverktyg
Pausplanerare
OBS!
Enheten är i sig INTE en godkänd ersättning för
registreringskrav för en loggbok enligt lagen Federal Motor
Carrier Safety Administration. Förare ska följa alla krav på
körtidsinformation som finns på nationell nivå och delstatsnivå.
När enheten integreras med en Garmin eLog™ kompatibel
elektronisk loggningsenhet (ELD) ser den till att fordonet
uppfyller kraven om loggning av körtid och rast. För mer
information, eller för att köpa en Garmin eLog enhet, gå till
garmin.com/elog.
När pausplaneraren är aktiverad meddelar enheten dig en
timma innan lämplig tidpunkt för rast och gränsen för körtimmar
och föreslår en rastplats längs rutten. Du kan använda
funktionen till att hålla koll på din arbetstid, vilket hjälper dig att
följa säkerhetsreglerna.
Obs! Funktionen pausplanerare är inte tillgänglig när du
använder en fordonsprofil för bil.
Förslag på rastplatser
Enheten meddelar dig när det är dags för paus och föreslår
intressanta rastplatser längs rutten.
Välj en intressant plats ur listan över föreslagna rastplatser.
Enheten lägger till rastplatsen som nästa destination på rutten.
Starta paustiduret
Paustiduret startar automatiskt när fordonet rör sig i minst
8 km/h (5 mph) i 30 sekunder. Du kan starta tiduret manuellt när
som helst.
15
1 På kartan väljer du
2 Välj Starta timer.
> Pausplanerare.
Pausa och nollställa paustiduret
Paustiduret pausar automatiskt när fordonet står stilla i tre
minuter eller längre. Du kan pausa tiduret manuellt vid korta
stopp, som när du parkerar, eller när du stannar vid ett
lastbilsstopp. Vid slutet av resan kan du nollställa tiduret
manuellt.
1 Välj Stoppa timer.
2 Välj ett alternativ:
• För att pausa tiduret välj Pausa.
• För att stoppa och nollställa tiduret välj Nollställ.
Justera körtimmar
Du kan justera ditt totala antal körtimmar så att de mer exakt
stämmer överens med din registrerade körtid.
1 När du använder funktionen pausplanerare, välj Totalt ant.
körtimmar.
2 Ange det totala antalet körtimmar.
3 Välj Spara.
Justera gräns för daglig körning
Du kan justera gränsen för daglig körning så den följer
lagkraven i ditt område.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 När du använder funktionen pausplanerare, välj Körtimmar
för dagen.
2 Välj gränsen för daglig körning för ditt område.
3 Välj Spara.
Garmin eLog
Adaptern Garmin eLog gör att transportföretag kan uppfylla
kraven på loggning av körtid och pauser. När en Garmin eLog
adapter är ihopparad med en kompatibel mobil enhet kan du
visa information om körtid på din dēzl enhet. Adaptern Garmin
eLog är inte tillgänglig i alla områden. För mer information, eller
för att köpa en Garmin eLog adapter, gå till garmin.com/elog.
Obs! Funktioner hos Garmin eLog är inte tillgängliga när du
använder en fordonsprofil för bil.
Ställa in Garmin eLog funktioner på din dēzl enhet
1 Para ihop din Garmin eLog adapter med Garmin eLog appen
på din mobila enhet (Konfigurera enheten Garmin eLog,
sidan 16).
2 Para ihop din dēzl enhet med en kompatibel mobil enhet
(Ihopparning med telefonen och anslutning till Smartphone
Link, sidan 12).
3 Aktivera Garmin eLog appen för att para ihop den med en
dēzl enhet (Tillåt att Garmin eLog appen parar ihop till en
dēzl enhet, sidan 16).
4 Vid behov, aktivera Garmin eLog anslutningen på dēzl
enheten (Aktivera eller inaktivera Garmin eLog anslutningen
på enheten dēzl, sidan 16).
Konfigurera enheten Garmin eLog
Du måste ställa in och para ihop din Garmin eLog adapter med
Garmin eLog appen för att kunna använda enheten.
1 Installera och öppna Garmin eLog appen från appbutiken
på din mobila enhet.
2 På din mobila enhet följer du instruktionerna på skärmen för
att installera och konfigurera systemet Garmin eLog.
Obs! Innan inställningsprocessen har slutförts har enheten
begränsad funktionalitet.
Tillåt att Garmin eLog appen parar ihop till en dēzl enhet
1 Från Garmin eLog appen loggar du in på en förarprofil.
16
2 Välj Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Aktivera eller inaktivera Garmin eLog anslutningen på
enheten dēzl
1 Från enheten dēzl väljer du Inställningar > Trådlösa
nätverk.
2 Välj namnet på den ihopparade mobila enheten.
3 Markera eller avmarkera kryssrutan Garmin eLog kryssruta.
Visa Garmin eLog information på enheten dēzl
Innan du kan visa Garmin eLog information på din dēzl enhet
måste du slutföra installationsprocessen (Ställa in Garmin eLog
funktioner på din dēzl enhet, sidan 16).
När du kör ditt fordon visar enheten förarstatus och total
körtimmar i kartverktyget Garmin eLog.
Välj ett fält för att visa en sammanfattning av återstående
körtimmar.
Visa Garmin eLog diagnostiska och funktionsstörningshändelser
När Garmin eLog enheten upptäcker ett diagnostiskt fel eller ett
funktionsfel visas ett meddelande på enhetens skärm.
Välj aviseringen för diagnostiskt fel eller funktionsfel för att
visa information om händelsen.
Obs! Du kan visa ytterligare information om diagnostikfel och
funktionsfel i Garmin eLog appen.
Skicka och spåra
OBS!
Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med
andra.
Med funktionen Skicka och spåra kan du dela din resa med ett
fraktföretag eller med kontakter via din smartphone eller sociala
nätverk. När du delar kan användarna spåra din aktuella plats,
nästa destination och sökvägen till de senaste resorna i realtid.
Den här funktionen kräver en smartphone med Smartphone Link
appen.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig när du använder en
fordonsprofil för bil.
Ställa in delning av Skicka och spåra
Första gången du använder funktionen Skicka och spåra måste
du konfigurera funktionen och bjuda in ett fraktföretag.
1 Anslut till Smartphone Link (Ihopparning med telefonen och
anslutning till Smartphone Link, sidan 12).
2 På dēzl enheten väljer du Appar > Skicka och spåra.
3 Följ instruktionerna på dēzl enhetens skärm för att slutföra
konfigureringen av funktionen.
Starta en session i Skicka och spåra
OBS!
Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med
andra.
Innan du kan börja dela måste du konfigurera funktionen Skicka
och spåra (Ställa in delning av Skicka och spåra, sidan 16).
Du kan börja dela dina data från Skicka och spåra med din dēzl
enhet eller Smartphone Link app.
• På dēzl enheten väljer du Appar > Skicka och spåra >
Start.
• Från kartan på din dēzl enhet väljer du > Skicka och
spåra > Start.
• På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och
väljer Skicka och spåra > Starta skicka och spåra.
En länk där du kan se data från Skicka och spåra läggs in på
dina aktiverade konton på sociala medier och ett eFordons- och förarverktyg
postmeddelande med länken skickas till dina inbjudna kontakter.
När du delar kan användarna klicka på länken och spåra din
aktuella plats och sökvägen till de senaste resorna i realtid.
visas i dēzl statusfältet när delningen av Skicka och spåra är
aktiv. Antal inbjudna användare visas också.
TIPS: Som standard avslutas delningssessionen av Skicka och
spåra automatiskt efter 24 timmar. I Smartphone Link appen kan
du välja Skicka och spåra > Låt aktiviteten vara tillgänglig
om du vill förlänga varaktigheten för delningssessionen av
Skicka och spåra eller så kan du sluta dela när som helst.
Avsluta delning av Skicka och spåra
Du kan när som helst avsluta delning av Skicka och spåra med
hjälp av dēzl enheten eller Smartphone Link appen.
• På dēzl enheten väljer du Appar > Skicka och spåra >
Stoppa.
• På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och
väljer Skicka och spåra > Avsluta skicka och spåra.
Användarna får ett meddelande om att Skicka och spårasessionen har avslutats och att de kan inte längre spåra din
plats.
Skicka ett meddelande via uppdragscentralen till en
dēzl enhet
Innan du kan skicka ett meddelande via uppdragscentralen
måste föraren konfigurera funktionen Skicka och spåra (Ställa in
delning av Skicka och spåra, sidan 16).
Du kan skicka ett meddelande via uppdragscentralen direkt till
en dēzl enhet med funktionen Skicka och spåra. Det här kan
vara användbart för att skicka uppdaterad information till en
förare.
Obs! Funktionen är inte kompatibel med meddelandeapparna
på alla smartphones.
1 Förbered ett e-postmeddelande eller textmeddelande med
uppdaterad fraktinformation.
2 Infoga ordet ”dezl” någonstans i ämnesraden eller i
huvudtexten i meddelandet.
Obs! Ordet ”dezl” är inte skiftlägeskänsligt.
3 Skicka e-postmeddelandet eller textmeddelandet till förarens
smartphone.
Meddelandet visas på förarens dēzl enhet och kan ses så länge
fordonet är i rörelse.
Påbörja en rutt med ett meddelande via uppdragscentralen
När du får ett meddelande från fraktföretaget kan du påbörja en
ny rutt med de adressuppgifter du fått, i förekommande fall.
1 Välj meddelandeaviseringar.
2 Välj adresslänken från meddelandet.
Enheten söker efter adressen.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
Enheten beräknar rutten till destinationen och startar en ny
session för Skicka och spåra.
IFTA
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Innan du kan använda funktionen måste en fordonsprofil för
lastbil vara aktiv.
Du kan registrera data som behövs för bränslejournalen, t.ex.
uppgifter om bränsleköp och antal körda kilometer.
Ange bränsledata
1 Välj Appar > IFTA > Vid pumpen.
2 Ange bränslepriset per liter.
3 Välj fältet Förbrukat bränsle.
Fordons- och förarverktyg
4 Ange mängden köpt bränsle.
5 Om det behövs väljer du bränsletyp:
6
7
8
9
• Om du vill ange mängden i liter väljer du Gallon > Liter >
Spara.
• Om du vill ange mängden i gallon väljer du Liter > Gallon
> Spara.
Om det behövs markerar du kryssrutan Inklusive skatt.
Nästa.
Välj ett alternativ för att ange vilken bränslestation du
tankade på:
• Välj en närbelägen bränslestation i listan.
• Välj textfältet och ange bränslestationens namn och
adress.
Välj bränsleköpare.
Redigera bränsledata
1 Välj Appar > IFTA > Bränsleloggar.
2 Om det behövs väljer du en fordonsprofil.
3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
4 Välj en bränslelogg.
5 Välj ett alternativ:
• Välj ett fält för att redigera informationen.
• Välj > Ja om du vill ta bort loggen.
Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt
I jurisdiktionsöversikten visas data för varje område där fordonet
färdats under varje kvartal. Jurisdiktionsöversikten är tillgänglig i
vissa områden.
1 Välj Appar > IFTA > Jurisdiktionsöversikt.
2 Om det behövs väljer du en lastbil.
3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
4 Välj > Exportera > OK om du vill exportera en
jurisdiktionsöversikt.
Enheten exporterar översikten till en .csv-fil och lagrar den i
mappen Reports på enheten.
Redigera och exportera tripploggar
1 På huvudmenyn väljer du Appar > IFTA > Tripploggar.
2 Om det behövs väljer du en lastbil.
3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
4 Välj en rapport.
5 Välj ett alternativ:
• Välj
> Ta bort och markera kryssrutan för att ta bort en
logg.
• Välj
> Kombinera och markera kryssrutorna för att
kombinera loggar.
• Välj
> Exportera > OK. Enheten exporterar loggen till
en .csv-fil och lagrar den i mappen Reports på enheten.
Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och
tripploggar
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1 Anslut enheten till datorn.
2 Gå till utforskaren på datorn, gå till det interna enhetsminnet
och öppna mappen Reports.
3 Öppna mappen IFTA.
4 Öppna .csv-filen.
17
Logga servicehistorik
Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller
underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier
och du kan lägga till egna kategorier (Lägga till
servicekategorier, sidan 18).
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj Lägg till post.
4 Ange trippmätaravläsningen och välj Nästa.
5 Ange en kommentar (tillval).
6 Välj Klar.
Lägga till servicekategorier
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj > Lägg till kategori.
3 Ange ett kategorinamn och tryck på Klar.
Ta bort servicekategorier
När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i
den kategorin bort.
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj > Ta bort kategorier.
3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
4 Välj Ta bort.
Byta namn på servicekategori
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj den kategori du vill byta namn på.
3 Välj > Byt namn på kategori.
4 Ange ett namn och tryck på Klar.
Ta bort serviceposter
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj > Ta bort poster.
4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
5 Välj Ta bort.
Redigera en servicepost
Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och
datum för serviceposten.
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett fält.
4 Ange den nya informationen och välj Klar.
Röstkommando
Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och
inte nödvändigtvis på alla modeller.
Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en
bullrig miljö.
Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord
och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller
röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.
Ange uppvakningsfrasen
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för
att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen
inställd på Röstkommando.
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av
röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.
1 Välj Appar > Röstkommando > > Uppvakningsfras.
18
2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger
frasen.
3 Välj Klar.
Aktivera röstkommando
Säg din uppvakningsfras.
Menyn Röstkommando visas.
Tips för röstkommandon
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
• Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för
att röstkommandon aktiveras av misstag.
• Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar
röstkommando.
Starta en rutt med röstkommando
Du kan säga namnen på populära välkända platser.
1 Säg din uppvakningsfras (Ange uppvakningsfrasen,
sidan 18).
Säg
Sök efter plats.
2
3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
4 Säg radnummer.
5 Säg Navigera.
Stänga av ljudet till instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan
att stänga av ljudet till enheten.
1 Välj Appar > Röstkommando > .
2 Välj Sekretessinstruktioner > Aktiverad.
Röststyrning
I områden där funktionen Röstkommando inte är tillgänglig är
funktionen Röststyrning aktiverad. Med Röststyrning kan du
använda rösten för att kontrollera enheten. Innan du kan
använda funktionen Röststyrning måste du konfigurera den efter
din röst.
Konfigurera röststyrning
Funktionen Röststyrning måste konfigureras efter en enda
användares röst och fungerar inte för andra användare.
1 Välj Appar > Röststyrning.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandon
för varje röststyrningsfras.
Obs! Du behöver inte läsa den exakta frasen på skärmen.
Du kanske säger ett annat kommando med samma innebörd
efter dina önskemål.
Om du vill använda en röststyrd funktion måste du säga
kommandot som du spelat in för funktionen.
Använda röststyrning
1 Säg kommandot som du spelade in som fras för
Röststyrning.
Röststyrningsmenyn visas.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Tips för röststyrning
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
Röstkommando
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• En ton hörs när enheten tar emot ett kommando.
Använda appar
Visa användarhandboken på enheten
Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på
flera olika språk.
1 Välj Appar > Användarhandbok.
Användarhandboken visas på samma språk som
programvarans text (Språk- och tangentbordsinställningar,
sidan 21).
2 Välj för att söka i användarhandboken (tillval).
Visa lastbilskartan
På lastbilskartan markeras identifierade lastbilsrutter på kartan,
t.ex. STAA (Surface Transportation Assistance Act) föredragen
rutt, TruckDown (TD) föredragen rutt och rutter för ickeradioaktiva farliga ämnen (NRHM). De identifierade rutterna
varierar beroende på område och vilka kartdata som finns på
enheten.
Välj Appar > Lastbilskarta.
Visa väderprognosen
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta
emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Smartphone
Link för att ta emot väderdata (Ihopparning med telefonen och
anslutning till Smartphone Link, sidan 12).
1 Välj Appar > Väder.
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för
de kommande dagarna.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj Appar > Väder > Aktuell plats.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
Visa väderradarn
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella
väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen
ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Väderradar.
Visa vädervarningar
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på
kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i
närheten av din aktuella plats eller den valda orten.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vädervarningar.
Använda appar
Kontrollera vägförhållanden
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vägförhållanden.
Reseplanerare
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du
planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera
en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat
ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till
föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.
Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och
spara den aktiva rutten.
Planera en resa
En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla
minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats
där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen
av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka
till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och
slutdestination vara desamma.
1 Välj Appar > Reseplanerare > Ny resa.
2 Välj Välj startplats.
3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj
Välj.
4 Välj Välj destination.
5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj
Välj.
6 Välj Lägg till plats för att lägga till fler platser (valfritt).
7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du Nästa >
Spara.
8 Ange ett namn och välj Klar.
Redigera och ändra ordning på platser för en resa
1 Välj Appar > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du och
drar platsen till en ny position på resan.
• Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen
väljer du .
• Om du vill ta bort platsen väljer du .
Optimera destinationsordningen på en resa
Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer
på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt.
Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar
ordningen.
När du redigerar en resa väljer du
> Optimera
ordningen.
Upptäcka sevärdheter längs resan
Enheten kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som
du vill lägga till i resan.
1 När du redigerar en resa väljer du > Reseinställningar >
Föreslå sevärdheter.
2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
3 Välj Välj för att lägga till sevärdheten till resan.
19
Ändra ruttalternativ för en resa
Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din
resa.
1 Välj Appar > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj > Reseinställningar.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du Ändra
rutt och följer instruktionerna på skärmen (Utforma din
rutt, sidan 5).
• Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du
Ruttpreferenser (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 5).
Navigera till en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!
4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj Start.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda
platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de
återstående destinationerna på resan.
Redigera och spara den aktiva rutten
Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att
redigera och spara rutten som en resa.
1 Välj Appar > Reseplanerare > Min aktiva rutt.
2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
3 Välj Spara för att spara rutten som en resa, som du kan
navigera efter igen senare (valfritt).
photoLive Trafikkameror
Innan du kan använda den här funktionen måste du vara
ansluten till Smartphone Linkoch du måste ha ett abonnemang
på photoLive (Prenumerera på Garmin realtidstjänster,
sidan 12).
photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av
trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.
Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.
Visa och spara photoLive trafikkameror
Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i
närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för
områden du reser i ofta.
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj Tryck här för att lägga till
3 Välj en väg.
4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.
En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas
bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja
förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.
5 Välj Spara för att spara kameran (valfritt).
En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på
huvudskärmen i photoLive appen.
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan
photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från
vägen framför dig.
1 På kartan väljer du > photoLive.
Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på
vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När
du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från
nästa kamera på vägen.
20
2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du Hitta kameror
för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).
Spara en trafikövervakningskamera
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj Tryck här för att lägga till.
3 Välj en väg.
4 Välj en korsning.
5 Välj Spara.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhets- och sekretessinställningar,
sidan 22).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
vid på kartan.
Välj Appar > Platser jag besökt.
dēzl inställningar
Kart- och fordonsinställningar
Välj Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på
kartan.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 11).
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Navigeringsinställningar
Välj Inställningar > Navigation.
Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större
vägar i rutten när du börjar navigera.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Planera pauser: Visar föreslagna paustider baserat på körtiden.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Skicka och spåra autostart: Ställer in Skicka och spåra så att
den startar automatiskt när du startar en rutt.
Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.
Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika
avgiftsbelagda vägar och vinjetter.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med
miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.
dēzl inställningar
Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
Inställningar för beräkningsläget
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatorn för att planera
rutter utifrån en simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Välj plats.
Inställningar för trådlöst nätverk
Via inställningarna för trådlöst nätverk kan du hantera Wi‑Fi
nätverk, ihopparade Bluetooth enheter och Bluetooth funktioner.
Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Namn på ihopparad enhet: Namnen på ihopparade Bluetooth
enheter visas i menyn. Du kan välja ett enhetsnamn för att
ändra Bluetooth funktionsinställningar för den enheten.
Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth
teknik.
Wi-Fi: Aktiverar Wi‑Fi radion.
Sparade nätverk: Du kan redigera eller ta bort sparade nätverk.
Sök efter nätverk: Söker för Wi‑Fi nätverk i närheten (Ansluta
till ett Wi‑Fi nätverk, sidan 22).
®
Inställningar för förarassistans
Välj Inställningar > Förarassistans.
Hörbara förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ
av förarvarning (Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar, sidan 2).
Trötthetsvarning: Varnar dig när du har kört under en lång
period utan paus.
Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig egna intressanta
platser eller rödljuskameror.
Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa
för att larm för larmade positioner ska visas. Den här
funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Inställningar för backkamera
Med backkamerainställningarna kan du hantera ihopparade
Garmin backkameror och kamerainställningar. Den här menyn
visas bara på din navigationsenhet när enheten är ansluten till
mottagarkabeln till en trådlös kamera. Närmare information om
ihopparning av kameror och kamerainställningar hittar du i
dēzl inställningar
backkamerans användarhandbok. Gå till garmin.com
/backupcamera om du vill köpa en Garmin backkamera.
Välj Inställningar > Backkamera och välj en ihopparad kamera.
Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran. Du
måste para ihop kameran igen innan du kan visa den med
den här enheten och kabeln.
Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.
Guidelinjer: Visar eller döljer guidelinjer och gör att du kan
justera guidelinjernas läge.
Skärminställningar
Välj Inställningar > Skärm.
Orientering: Du kan ställa in skärmen på porträtt (stående) eller
landskap (liggande).
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla
produktmodeller.
Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du
väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan
dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.
Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.
Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan
enheten försätts i viloläge när du använder batteri.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Screenshot på enheten.
Trafikinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställningar > Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst
trafikdata automatiskt.
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.
Optimera rutt: Gör att enheten kan använda optimerade
alternativa rutter automatiskt eller på begäran (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 5).
Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
Enhets- och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.
Ställa in tiden
1 På huvudmenyn anger du tiden.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPSinformation väljer du Automatiskt.
• Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller
ned.
Språk- och tangentbordsinställningar
Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.
21
Inställningar för positionslarm
Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för
att larm för larmade positioner ska visas.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Välj Inställningar > Områdeslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som
varningar ska spelas upp för.
Enhets- och sekretessinställningar
Välj Inställningar > Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
Regler: Visar märkningar och information om regler.
EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.
Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Rapportering av enhetsdata: Delar anonyma data för att
förbättra enheten.
Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med
Garmin för att förbättra innehållet.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Enhetsinformation
Visa information om regler och efterlevnad
1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.
2 Välj Enhet > Regler.
Specifikationer
Drifttemperaturområde
Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning
Ström från fordonet med den medföljande 12 Vströmkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för
användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Ladda enheten
Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Anslut enheten till fordonsström.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att
22
enheten laddas långsamt när den är ansluten till en
tredjepartsadapter.
Enhetsunderhåll
Garmin Supportcenter
Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel
produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.
Kart- och programvaruuppdateringar
För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och
programvara på din enhet uppdaterade. Kartuppdateringar ser
till att enheten har senast tillgängliga kartinformation. Genom att
uppdatera programvaran får du tillgång till förbättrade funktioner
och prestanda.
Du kan uppdatera din enhet med två metoder.
• Du kan ansluta enheten till ett Wi‑Fi nätverk för att uppdatera
direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör
att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den
till en dator.
• Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med
Garmin Express programmet. Med det här alternativet kan du
installera kartdata till ett minneskort om de uppdaterade
kartorna är för stora för att få plats i det interna minnet.
Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk
Första gången du slår på enheten uppmanas du att ansluta till
ett Wi‑Fi nätverk och registrera din enhet. Du kan också ansluta
till ett Wi‑Fi nätverk via menyn Inställningar.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Om det behövs väljer du Wi-Fi för att aktivera Wi‑Fi teknik.
3 Välj Sök efter nätverk.
Enheten visar en lista över Wi‑Fi nätverk i närheten.
4 Välj ett nätverk.
5 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket och väljer
Klar.
Enheten ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med
sparade nätverk. Enheten återansluts till det här nätverket
automatiskt när den är inom räckhåll.
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi‑Fi
nätverk
OBS!
Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten
hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från
internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för
mer information om gränser eller avgifter.
Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta
enheten till ett Wi‑Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta
gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till
en dator.
1 Anslut enheten till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett Wi‑Fi
nätverk, sidan 22).
När enheten är ansluten till ett Wi‑Fi nätverk söker enheten
efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är
tillgänglig visas på ikonen Inställningar i huvudmenyn.
2 Välj Inställningar > Uppdateringar.
Enheten söker efter tillgängliga uppdateringar. När en
uppdatering är tillgänglig visas Uppdatering tillgänglig
nedanför Karta eller Programvara.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer
du Installera alla.
Enhetsinformation
• Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du
Karta > Installera alla.
• Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer
du Programvara > Installera alla.
Läs
licensavtalen och välj Godkänn allt för att godkänna
4
avtalet.
Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja
Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte
installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.
5 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en
extern strömkälla och väljer Fortsätt (Ladda enheten,
sidan 22).
För bästa resultat rekommenderas en USB-väggladdare som
ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones,
surfplattor eller bärbara medieenheter kan vara kompatibla.
6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom
räckvidden för Wi‑Fi nätverket tills uppdateringen är klar.
TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts
kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera saknade
kartdata måste du uppdatera kartorna igen med antingen Wi‑Fi
eller Garmin Express.
Uppdatera kartor och programvara med Garmin
Express
Du kan använda programvaran Garmin Express för att hämta
och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för
din enhet. Garmin Express finns för Windows och Mac datorer.
1 Gå in på www.garmin.com/express på datorn.
®
®
När installationen är klar söker Garmin Express programmet
efter programvaruuppdateringar till enheten.
10 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar
du på Installera alla.
• Om du vill installera en enskild uppdatering klickar du på
Visa detaljer och väljer en uppdatering.
Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna
lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett
microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme
(Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 25).
®
Programvaran Garmin Express hämtar och installerar
uppdateringarna på din enhet. Kartuppdateringar är mycket
stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är
långsam.
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Utsätt inte enheten för vatten.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera på en Windows dator väljer du Hämta
för Windows.
• Om du vill installera på en Mac dator väljer du Hämta för
Mac.
3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen
för att slutföra installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Anslut dēzl enheten till datorn med en USB-kabel.
Rengöra ytterhöljet
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
6 När dēzl enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge
väljer du Ja.
7 På datorn klickar du på Lägg till en enhet.
Programvaran Garmin Express upptäcker enheten.
8 Klicka på Lägg till enhet.
9 Följ instruktionerna på skärmen för att registrera enheten och
lägga till den i Garmin Express programmet.
Enhetsunderhåll
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera enheten med programvaran Garmin Express
(garmin.com/express).
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
23
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort enheten från fästet
1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
2 Luta undersidan av enheten uppåt och lyft ut enheten ur
fästet.
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den
säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket À moturs för att låsa upp det.
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i
12 V-strömkabeln à igen.
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Montera och strömförsörja dēzl enheten
i fordonet, sidan 1).
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(Navigeringsinställningar, sidan 20).
• Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln, sidan 24).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det
laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
24
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
•
•
•
•
Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 21).
Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 21).
Minska volymen (Ställa in volymen, sidan 2).
Stäng av trådlös radio när den inte används (Inställningar för
trådlöst nätverk, sidan 21).
• Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (Slå på
och stänga av enheten, sidan 1).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Min enhet ansluter inte till telefonen eller
Smartphone Link
• Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den
inom 10 m (33 fot) från enheten.
• På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och
väljer > för att starta om Smartphone Link
bakgrundstjänsterna.
• Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
• Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån
telefonen och enheten (Ta bort en ihopparad telefon,
sidan 15) och genomföra parkopplingsprocessen
(Ihopparning med telefonen och anslutning till Smartphone
Link, sidan 12).
Appen Smartphone Link påverkar batteriets
laddningsnivå på min smartphone
Appen Smartphone Link använder Bluetooth trådlös teknik för
att sända data till och ta emot data från enheten. Det är normalt
att en aktiv Bluetooth anslutning förbrukar en del batterikraft.
Appen kontrollerar även med jämna mellanrum efter
uppdateringar av tillgängliga tjänster, vilket kan förbruka mer
batterikraft.
Du kan ändra batteriförbrukningsinställningarna i Smartphone
Link appen för att minska mängden batterikraft appen använder.
1 Från Smartphone Link appen på din smartphone väljer du .
2 Bläddra till avsnittet Batteriförbrukning och välj
Inställningar.
3 Välj ett eller flera alternativ:
• Avmarkera kryssrutan Automatisk Bluetoothanslutning.
Att avaktivera det här alternativet kan spara en liten
mängd batterikraft, men det hindrar programmet från att
ansluta till dēzl enheten automatiskt. När det här
alternativet är inaktiverat måste du välja från
Smartphone Link huvudmenyn varje gång du vill ansluta
enheten till Smartphone Link.
• Avmarkera kryssrutan Sökning efter realtidstjänster.
På vissa telefoner kan inaktivering av det här alternativet
avsevärt minska den batterikrafts som används av appen.
När det här alternativet är inaktiverat måste du manuellt
uppdatera Smartphone Link huvudmenyn för att få
uppdaterad information om tillgängliga realtidstjänster.
Felsökning
Bilagor
Sätta i ett minneskort för kartor och data
Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för
kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från
en elektronikleverantör, eller så kan du besöka
www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst
Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD
minneskort på 4 till 64 GB.
1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på
enheten (dēzl 580 – enhetsöversikt, sidan 1).
2 Sätt i ett minneskort i facket.
3 Tryck ner det tills du hör ett klick.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Visa status för GPS-signal
Håll ned
i tre sekunder.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Köpa tillbehör
Gå till garmin.com/accessories.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
3 När dēzl enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge
väljer du Ja.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en
extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
2
3
4
5
6
sidan 25).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga
några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
Bilagor
25
Index
Symboler
12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 11
3D-kartvy 11
A
abonnemang, Garmin realtidstjänster 12
adresser, söka 8
aktiv körfältsguidning 4
aktuell plats 9
aktuell position 9
ansluta 22
användarhandbok 19
automatisk volym, aktivera 2
aviseringar 12–14, 16
avstickare 5
ringa 14
telefonnummer 14
ändra position 4
I
ID-nummer 22
ikoner, statusfält 1
inställningar 20–22
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 17
bränsledata 17
exporterade översikter och rapporter 17
jurisdiktionsöversikt 17
tripploggar 17
intressanta platser (POI) 6–9
lastbil 6
platser 7
J
jurisdiktionsöversikt 17
B
K
backkamera 21
batteri
ladda 1, 22, 24
maximera 24
problem 24
begränsningar, fordon 2
besvara samtal 13
Bluetooth 16
para ihop med telefon 12
Bluetooth teknik 12, 13, 24
avaktivera samtal 14
hantera telefoner 14
inställningar 21
koppla bort en enhet 14
bränsle, stationer 9
bränsledata 17
byta sökområde 8
kameror
alternativ 21
fart 3
rödljus 3
kartbild
2D 11
3D 11
kartlager, anpassa 11
kartor 4, 10, 11, 20
datafält 4, 11
detaljnivå 20
köpa 25
lager 11
lastbil 19
symboler 4
tema 20
uppdatera 22, 23
verktyg 10
visa rutter 4
koordinater 8
koppla bort, Bluetooth enhet 14
korsningar, söka 8
köra hem 4
D
dator, ansluta 25
dela, Skicka och spåra 16, 17
destinationer 20. Se platser
anländer 4
diagnostik 16
drifttimmar 16
E
enhets-ID 22
EULA 22
exportera
jurisdiktionsöversikt 17
tripploggar 17
F
fartkameror 3
felfunktioner 16
felsökning 24
filer, överföra 25
fordonsprofil, lastbil 2
Foursquare 8, 9
fågelvägen, navigera 6
färdhistorik 22
fäste, ta bort 24
förarvarningar 2, 3
första konfiguration 16
G
Garmin Connect 12
Garmin Express, uppdatera programvaran 23
Garmin realtidstjänster 12
abonnera 12
genvägar
lägga till 9
ta bort 9
geocaching 8
GPS 1, 25
H
haveriförteckning 6
hem
köra 4
26
L
ladda enheten 1, 22, 24
larm för larmade positioner, inställningar 22
lastbil
intressanta platser 6
karta 19
profiler 2
släp 2
latitud och longitud 8
ljud, larmade positioner 21, 22
ljusstyrka 2
längre fram 10
anpassa 10
M
microSD kort 25
microSD-kort 1
minneskort 1, 25
installera 25
montera enheten
personbil 1
sugkopp 1, 24
ta bort från fästet 24
myTrends, rutter 5
N
navigation 4, 7
inställningar 20
navigering, fågelvägen 6
nästa sväng 4
nödtjänster 9
P
para ihop 16
koppla bort 14
telefon 12, 24
parkering 4, 7, 8
sista platsen 5
pausplanerare 15, 16
photoLive 20
platser 7, 8, 20
aktuell 9
platser 7
senaste sök 9
simulerad 21
spara 9
söka efter 6
position 8
positioner
aktuell 9
ringa 13
söka efter 8
produktsupport 19
profiler
aktivera 2
lastbil 2
programvara
uppdatera 22, 23
version 22
R
rapporter, resa 17
redigera, sparade resor 20
rengöra enheten 23
rengöra pekskärmen 23
reseplanerare 19, 20
redigera en resa 19
ruttpunkter 20
riktningar 4
ringa 13
rutter 3
avbryta 5
beräkna 5
beräkningsläge 20, 21
föreslagna 5
lägga till en punkt 5, 20
myTrends 5
starta 3, 4, 7, 17
utforma 5
visa på kartan 4
rödljuskameror 3
röstkommando 18
aktivera 18
navigera med 18
tips för användning av 18
uppvakningsfras 18
röststyrning 18
tips 18
S
samtal 13
hem 14
historik 13
kontakter 13
ringa 13
ringa upp 13
svara 13
satellitsignaler
söka 1
visa 25
senast hittade platser 9
servicehistorik
kategorier 18
poster 18
redigera 18
ta bort 18
simulerade platser 21
Skicka och spåra 16, 17
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 21
skärminställningar 21
skärmknappsats 2
skötsel av enheten 23
Smartphone Link 12, 14, 15
ansluta 12, 14
avaktivera samtal 14
Index
Snabbsökning 7
spara, aktuell position 9
sparade platser 20
kategorier 9
redigera 9
ta bort 10
specifikationer 22
språk
röst 21
tangentbord 21
strömkablar 22
byta säkringen 24
fordon 1
strömknapp 1
stänga av ljud, ljud 18
stöld, undvika 23
sugkopp 24
svänglista 4
säkring, byta 24
söka efter platser. 6, 7, 9, 12 Se även platser
adresser 8
kategorier 7
koordinater 8
korsningar 8
orter 8
sökfält 7
sömnläge 1
V
Var är jag? 9
varningar 2
larmade positioner 21
ljud 21
varningsikoner 10, 11
verktyg, kartor 10
volym, justera 2
väder 19
radar 19
vägförhållanden 19
vägavgifter, undvika 5
vägbeskrivningar 4
vägförhållanden, väder 19
W
Wi‑Fi 21, 22
Å
återställa
enhet 23
trippdata 11
återställa inställningarna 22
T
ta bort
ihopparad Bluetooth-enhet 15
resor 19
servicekategorier 18
serviceposter 18
ta bort fästet 24
tangentbord
layout 21
språk 21
telefon
koppla bort 15
para ihop 12, 24
telefonbok 13
telefonsamtal 13
ringa 13
röstuppringning 13
stänga av ljud 13
svara 13
telefonsamtal med handsfree 12, 14
tidsinställningar 21
tillbehör 25
timer 16
trafik 11, 15, 21
alternativ rutt 5
incidenter 11, 15
kameror 20
karta 11, 15
lägg till abonnemang 15
mottagare 15
söka efter förseningar 11, 15
trafikövervakningskameror, visa 20
TripAdvisor 9
trippinformation 11
visa 11
återställa 11
tripplogg, visa 11
trådlös kamera 21
U
undvikanden 6
avaktivera 6
område 6
ta bort 6
väg 6
vägavgifter 5
vägegenskaper 6
uppdatera
kartor 22, 23
programvara 22, 23
USB, koppla bort 25
utforma en rutt 5
Index
27
support.garmin.com
Oktober 2018
190-02229-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising