Garmin | dēzl™ 580 LMT-S | Garmin dēzl™ 580 LMT-S Naudotojo vadovas

Garmin dēzl™ 580 LMT-S Naudotojo vadovas
DĒZL 580
™
Naudotojo vadovas
© 2017 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo
gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl
šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra
draudžiama.
®
dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ir nüMaps Lifetime™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto
„Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.
Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple ir Mac yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG,
Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. microSD ir
„microSDHC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklai. TripAdvisor yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. TruckDown yra „Trademark of TruckDown Info International, Inc.“ prekių
ženklas Windows , Windows Vista ir Windows XP yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Turinys
Pradžia............................................................................. 1
dēzl 580 įrenginio apžvalga ........................................................ 1
dēzl įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas
prie maitinimo šaltinio ................................................................. 1
Įrenginio įjungimas ir išjungimas ................................................. 1
GPS signalų gavimas ................................................................. 1
Būsenos juostos piktogramos ..................................................... 1
Ekraninių mygtukų naudojimas ................................................... 2
Garsumo reguliavimas ................................................................ 2
Automatinio garso stiprumo įjungimas ................................... 2
Garso maišytuvo naudojimas ................................................. 2
Ekrano ryškumo reguliavimas ..................................................... 2
Transporto priemonių profiliai...................................... 2
Transporto priemonės profilio pridėjimas .................................... 2
Transporto priemonės profilio suaktyvinimas ............................. 2
Priekabos informacijos keitimas ................................................. 2
Transporto priemonės profilio redagavimas ............................... 3
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai.................... 3
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas .................. 3
Šviesoforo ir greičio kameros ..................................................... 3
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą.......................... 3
Maršrutai ..................................................................................... 3
Maršruto pradėjimas ................................................................... 4
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu ......................... 4
Važiavimas namo ................................................................... 4
Jūsų maršrutas žemėlapyje ........................................................ 4
Aktyvios kelio juostų nuorodos ............................................... 4
Posūkių ir nurodymų peržiūra ................................................ 4
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra ........................................ 4
Atvykimas į kelionės tikslą .......................................................... 4
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo .................................... 5
Paskutinio stovėjimo taško paieška ....................................... 5
Suaktyvinto maršruto keitimas .................................................... 5
Vietos pridėjimas prie maršruto ............................................. 5
Maršruto formavimas ............................................................. 5
Važiavimas aplinkkeliais ........................................................ 5
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas ................................... 5
Maršruto sustabdymas ............................................................... 5
Siūlomų maršrutų naudojimas .................................................... 5
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių ..................................... 6
Eismo delsos vengimas maršrute .......................................... 6
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas ..................... 6
Rinkliavos lipdukų vengimas .................................................. 6
Kelių savybių vengimas ......................................................... 6
Ekologiškų zonų vengimas .................................................... 6
Pasirinktiniai vengimai ........................................................... 6
Navigacija bekelėje ..................................................................... 6
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai ....................................... 8
Paieškos priemonės ................................................................... 8
Adreso paieška ...................................................................... 8
Sankryžos paieška ................................................................. 9
Miesto paieška ....................................................................... 9
Vietos paieška pagal koordinates .......................................... 9
Foursquare ................................................................................. 9
Prisijungimas prie Foursquare paskyros ................................ 9
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų ................................. 9
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją ........................ 9
Registravimasis naudojantis Foursquare ............................... 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
TripAdvisor lankytinų vietų paieška ........................................ 9
Neseniai rastų vietų peržiūra ...................................................... 9
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas ..................................... 9
Esamos vietos informacijos peržiūra .......................................... 9
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška ..................................... 9
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas ..................... 9
Nuorodos pridėjimas ................................................................. 10
Nuorodos pašalinimas ......................................................... 10
Vietų įrašymas .......................................................................... 10
Vietos išsaugojimas ............................................................. 10
Jūsų dabartinės vietos įrašymas .......................................... 10
Išsaugotos vietos redagavimas ............................................ 10
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms ....................... 10
Įrašytos vietos trynimas ....................................................... 10
Naudojimasis žemėlapiu .............................................. 10
Žemėlapio įrankiai ..................................................................... 10
Žemėlapio įrankio peržiūra ................................................... 11
Žemėlapio įrankių įgalinimas ................................................ 11
Priekyje ..................................................................................... 11
Būsimų vietų peržiūra .......................................................... 11
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas .................. 11
Įspėjimo ir pavojaus simboliai ................................................... 11
Įspėjimai apie apribojimus .................................................... 11
Įspėjimai apie kelio sąlygas ................................................. 11
Įspėjimai ............................................................................... 11
Kelionės informacija .................................................................. 11
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje .............................. 11
Kelionės informacijos puslapio peržiūra .............................. 11
Kelionės protokolo peržiūra ................................................. 12
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo .......................... 12
Artėjančio eismo įvykio peržiūra ............................................... 12
Eismo peržiūra žemėlapyje .................................................. 12
Eismo įvykių paieška ............................................................ 12
Žemėlapio pritaikymas .............................................................. 12
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas ......................................... 12
Žemėlapio duomenų lauko keitimas .................................... 12
Žemėlapio perspektyvos keitimas ........................................ 12
Vietų paieška ir išsaugojimas....................................... 6
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo
telefono funkcijos......................................................... 12
Lankytinos vietos ........................................................................ 7
Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų paieška ............................ 7
TruckDown lankytinų vietų paieška ............................................ 7
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą ............................. 7
Vietos ieškojimas pagal kategoriją ............................................. 7
Paieška kategorijoje ............................................................... 7
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas ..................... 7
Vietos paieškos rezultatai ........................................................... 8
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje ................................... 8
Paieškos zonos keitimas ............................................................ 8
Stovėjimo vietos .......................................................................... 8
Sunkvežimių stovėjimo vietų paieška .................................... 8
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos
paieška ...................................................................................8
Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos .................. 8
Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos ................................ 13
Garmin tiesioginės paslaugos .................................................. 13
Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas ............... 13
Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į įrenginį ....................... 13
Išmanieji pranešimai ................................................................. 13
Pranešimų gavimas ............................................................. 13
Pranešimų sąrašo peržiūra .................................................. 14
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga ......................... 14
Skambinimas ....................................................................... 14
Skambučio priėmimas .......................................................... 14
Skambučių istorijos naudojimas ........................................... 14
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas ......................... 14
Namų telefono numerio įrašymas ........................................ 14
Turinys
i
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje .................. 14
Kaip prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos
naudojant Apple įrenginį ...................................................... 14
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas
Apple įrenginyje ................................................................... 15
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
išjungimas Apple įrenginyje ................................................. 15
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su
Android™ .................................................................................. 15
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos
„Android“ išmaniajame telefone ........................................... 15
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su
Android ................................................................................. 15
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį ................................................. 15
Susieto telefono pašalinimas .................................................... 15
Eismas ........................................................................... 15
Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link ............ 16
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą .................. 16
Eismo imtuvo prenumeratos ................................................ 16
Funkcijos „Eismas“ įjungimas ................................................... 16
Eismo peržiūra žemėlapyje ....................................................... 16
Eismo įvykių paieška ............................................................ 16
Transporto priemonės ir vairuotojo įrankiai.............. 16
Pertraukų planavimas ............................................................... 16
Sustojimas, kai siūloma pertrauka ....................................... 16
Pertraukų laikmačio įjungimas ............................................. 16
Pertraukų laikmačio pristabdymas ir nustatymas iš naujo ... 16
Vairavimo valandų koregavimas .......................................... 17
Dienos vairavimo laiko koregavimas .................................... 17
Garmin eLog ............................................................................. 17
Garmin eLog funkcijų nustatymas dēzl įrenginyje ............... 17
Garmin eLog informacijos peržiūra dēzl įrenginyje .............. 17
Garmin eLog diagnostinių įvykių ir trikčių peržiūra .............. 17
Perdavimas ir stebėjimas .......................................................... 17
Bendrinimo funkcijos Perdavimas ir stebėjimas
nustatymas ........................................................................... 17
Perdavimas ir stebėjimas seanso pradžia ........................... 17
Dispečerio pranešimo išsiuntimas į dēzl įrenginį ................. 18
IFTA .......................................................................................... 18
Degalų duomenų įvedimas .................................................. 18
Degalų duomenų redagavimas ............................................ 18
Įstatymų suvestinės peržiūra ir eksportavimas .................... 18
Kelionės ataskaitų redagavimas ir eksportavimas ............... 18
Eksportuotų įstatymų suvestinių ir kelionės ataskaitų
peržiūra ................................................................................ 18
Techninės priežiūros įrašymas ................................................. 18
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas .......................... 19
Techninės priežiūros kategorijų šalinimas ........................... 19
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas ..................... 19
Techninės priežiūros įrašų šalinimas ................................... 19
Techninės priežiūros įrašo redagavimas ............................. 19
Balso komanda............................................................. 19
Pažadinimo frazės nustatymas ................................................. 19
Balso komandų aktyvinimas ..................................................... 19
Patarimai dėl balso komandų ................................................... 19
Maršruto pradėjimas balso komandomis .................................. 19
Instrukcijų nutildymas ............................................................... 19
Valdymas balsu ........................................................................ 19
Valdymo balsu konfigūravimas ............................................ 19
Valdymo balsu naudojimas .................................................. 19
Valdymo balsu patarimai ...................................................... 19
Naudojimasis taikomosiomis programomis.............. 20
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje ...................................... 20
Sunkvežimių žemėlapio peržiūra .............................................. 20
Orų prognozės peržiūra ............................................................ 20
ii
Orų peržiūra šalia įvairių miestų ........................................... 20
Orų radaro peržiūra .............................................................. 20
Orų įspėjimų peržiūra ........................................................... 20
Kelio sąlygų tikrinimas ......................................................... 20
Kelionės planuoklis ................................................................... 20
Kelionės planavimas ............................................................ 20
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas ..................... 20
Traukos vietų radimas keliaujant ......................................... 20
Kelionės maršruto nustatymų keitimas ................................ 21
Išsaugotos kelionės navigacija ............................................ 21
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas ....................... 21
„photoLive“ eismo kameros ...................................................... 21
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas ............. 21
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje .................. 21
Eismo kameros išsaugojimas .............................................. 21
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra ....................................... 21
dēzl nustatymai............................................................ 21
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai ........................ 21
Žemėlapių įjungimas ............................................................ 21
Navigacijos nustatymai ............................................................. 21
Skaičiavimo režimo nustatymai ............................................ 22
Sumodeliuotos vietos nustatymas ....................................... 22
Belaidžio tinklo nustatymai ....................................................... 22
Pagalbos vairuotojui nustatymai ............................................... 22
Atsarginės kameros nustatymai ................................................ 22
Ekrano nustatymai .................................................................... 22
Eismo nustatymai ..................................................................... 22
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai ........................................ 22
Laiko nustatymas ................................................................. 23
Kalbos ir klaviatūros nustatymai ............................................... 23
Artėjimo įspėjimų nustatymai .................................................... 23
Įrenginio ir privatumo nustatymai .............................................. 23
Nustatymų atkūrimas ................................................................ 23
Įrenginio informacija.................................................... 23
Priežiūros institucijų ir atitikties informacija ............................... 23
Specifikacijos ............................................................................ 23
Įrenginio įkrovimas .................................................................... 23
Įrenginio techninė priežiūra........................................ 23
Garmin palaikymo centras ........................................................ 23
Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai ........................... 23
Prisijungimas prie Wi‑Fi tinklo .............................................. 23
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi‑Fi
tinklą ..................................................................................... 24
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express ................................................................... 24
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 25
Išorinio korpuso valymas ..................................................... 25
Jutiklinio ekrano valymas ..................................................... 25
Apsisaugojimas nuo vagystės .............................................. 25
Įrenginio nustatymas iš naujo ................................................... 25
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas ............... 25
Įrenginio išėmimas iš laikiklio ............................................... 25
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko ..................... 25
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .......... 25
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas ..................................................................................... 25
Trikčių šalinimas.......................................................... 25
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo ...................... 25
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų .......................... 25
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta .. 25
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas ......................... 25
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono arba Smartphone
Link ........................................................................................... 26
Programa Smartphone Link sumažina išmaniojo telefono įkrovos
lygį ............................................................................................ 26
Turinys
Priedas.......................................................................... 26
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas ..................................................................................... 26
Duomenų tvarkymas ................................................................. 26
Apie atminties korteles ......................................................... 26
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio ................................. 26
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio .................................... 26
USB laido atjungimas ........................................................... 26
GPS signalo būsenos peržiūra ................................................. 26
Papildomų žemėlapių įsigijimas ................................................ 26
Priedų įsigijimas ........................................................................ 27
Rodyklė......................................................................... 28
Turinys
iii
Pradžia
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
• Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą
(Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai, 23 psl.).
• Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie
maitinimo šaltinio (dēzl įrenginio montavimas transporto
priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio, 1 psl.).
• Užfiksuokite GPS signalus (GPS signalų gavimas, 1 psl.).
• Pakoreguokite garsumą (Garsumo reguliavimas, 2 psl.) ir
ekrano ryškumą (Ekrano ryškumo reguliavimas, 2 psl.).
• Sunkvežimiui nustatykite transporto priemonės profilį.
• Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (Maršruto
pradėjimas, 4 psl.).
dēzl 580 įrenginio apžvalga
2 Spausdami dėkite laikiklį Á ant vakuuminio siurbtuko Â, kol
jis įsitvirtins vietoje.
3 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą
à nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
4 Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią
įrenginio galinėje dalyje.
5 Spauskite laikiklio apačią, kol įrenginys užsifiksuos.
6 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo
transporto priemonės maitinimo lizdą.
Įrenginio įjungimas ir išjungimas
• Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba
įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
• Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant
įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.
Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir
įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo
režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote
energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
• Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada
pasirinkite Išjungta.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo
mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio
energijos taupymo režimas.
À
Á
Â
Ã
Maitinimo mygtukas
Maitinimo ir duomenų USB prievadas
Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga
Mikrofonas, skirtas balso komandoms arba skambinimui
naudojantis laisvų rankų įranga
dēzl įrenginio montavimas transporto
priemonėje ir prijungimas prie maitinimo
šaltinio
ĮSPĖJIMAS
Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte
sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją
paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių
saulės spindulių.
Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite
jį įkrauti.
1 Transporto priemonės maitinimo laidą À įkiškite į įrenginyje
esantį USB prievadą.
GPS signalų gavimas
Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų
duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo
laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo
to, kokiu atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį
naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko
praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą
kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali
užtrukti kelias minutes.
1 Įjunkite įrenginį.
2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai
užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas
navigacijai.
Būsenos juostos piktogramos
Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos
piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.
Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti
galite pasirinkti kelias piktogramas.
GPS signalo būsena. Laikykite, jei norite įvertinti GPS
tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (GPS
signalo būsenos peržiūra, 26 psl.).
Bluetooth technologijos būsena. Pasirinkite, jei norite
peržiūrėti Bluetooth nustatymus (Belaidžio tinklo nustatymai,
22 psl.).
®
Pradžia
1
„Wi-Fi“ signalo stiprumas. Pasirinkite, jei norite pakeisti „WiFi“ nustatymus (Belaidžio tinklo nustatymai, 22 psl.).
Transporto priemonių profiliai
Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga
funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu
(Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 14 psl.).
ĮSPĖJIMAS
Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina,
kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto
pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo
piktogramos. Žemėlapio duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų
įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus
ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada
atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.
Aktyvus transporto priemonės profilis. Pasirinkite, jei norite
peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus.
Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (Laiko
nustatymas, 23 psl.).
Baterijos įkrovos lygis.
Smartphone Link būsena. Pasirinkite, jei norite prisijungti
prie Smartphone Link programos ir gauti tiesioginius eismo
duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas (Susiejimas su
telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.). Kai
piktograma tampa mėlyna, tai reiškia, kad įrenginys
prisijungė prie Smartphone Link programos.
Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai,
atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas
transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri
rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapio
nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės
tipui atskirai.
Kai suaktyvinate sunkvežimio profilį, įrenginys maršrutuose
išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis,
svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.
Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę
(Orų prognozės peržiūra, 20 psl.).
Transporto priemonės profilio pridėjimas
Perdavimas ir stebėjimas duomenų bendrinimas. Pakviestų
žiūrinčiųjų skaičius rodomas piktogramoje. Pasirinkite, kad
atidarytumėte Perdavimas ir stebėjimas programą
(Perdavimas ir stebėjimas, 17 psl.).
Ekraninių mygtukų naudojimas
Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti
puslapius, meniu ir meniu parinktis.
• Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
• Laikykite nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį
meniu.
• Pasirinkite arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
• Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite arba
.
• Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių
meniu, pasirinkite .
Garsumo reguliavimas
1 Pasirinkite Garsas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
• Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
• Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.
Automatinio garso stiprumo įjungimas
Įrenginio garsą galite padidinti arba sumažinti automatiškai
pagal foninį triukšmą.
1 Pasirinkite Garsas > .
2 Pasirinkite Auto. garso stiprumas.
Garso maišytuvo naudojimas
Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos
sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite
naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis
yra pagrindinio garsumo lygis procentais.
1 Pasirinkite Garsas.
2 Pasirinkite > Garso maišytuvas.
3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.
Ekrano ryškumo reguliavimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Ryškumas.
2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.
2
Kiekvienam sunkvežimiui ar automobiliui, kuriame naudojate
dēzl įrenginį, turite pridėti transporto priemonės profilį.
1 Pasirinkite Nustatymai > Transporto priemonės profilis >
.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pridėti sunkvežimį su vientisu kėbulu, pasirinkite
Sunkvežimis su vient. kėbul..
• Jei norite pridėti vilkiką arba vilkiką su priekaba, pasirinkite
Vilkikas.
• Jei norite pridėti autobusą, pasirinkite Autobusas.
3 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Pridėję transporto priemonės profilį galite jį redaguoti ir pridėti
papildomos informacijos, pvz., transporto priemonės
identifikavimo numerį ar priekabos numerį.
Transporto priemonės profilio suaktyvinimas
Kad galėtumėte aktyvinti transporto priemonės profilį, turite jį
pridėti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Transporto priemonės profilis.
2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.
Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant
matmenis ir svorį.
3 Pasirinkite Pasirinkite.
Priekabos informacijos keitimas
Kad galėtumėte pakeisti priekabos informaciją, turite įvesti
vilkikui skirtą transporto priemonės profilį.
Kai keičiate vilkiko priekabą, galite pakeisti savo transporto
priemonės profilyje įrašytą priekabos informaciją nekeisdami
vilkiko informacijos. Galite greitai perjungti dažnai naudojamas
priekabas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Transporto priemonės profilis.
2 Pasirinkite vilkiko, kurį ketinate naudoti su priekaba, profilį.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite naudoti paskutinę priekabos konfigūraciją,
sąraše pasirinkite priekabos konfigūraciją.
• Jei norite įvesti naują priekabos konfigūraciją, pasirinkite
Nauja konfigūracija ir įveskite priekabos informaciją.
Transporto priemonių profiliai
Transporto priemonės profilio redagavimas
Transporto priemonės profilį galite redaguoti – pakeisti
transporto priemonės informaciją arba pridėti papildomos
informacijos prie naujo transporto priemonės profilio, pvz.,
transporto priemonės identifikavimo numerį ar odometro
rodmenis. Transporto priemonės profilį taip pat galite pervardyti
ar pašalinti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Transporto priemonės profilis.
2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite redaguoti transporto priemonės profilį,
pasirinkite ir laukelį, kurį norite redaguoti.
• Jei norite pervardyti transporto priemonės profilį,
pasirinkite >
> Pervardyti profilį.
• Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite
>
> Pašalinti.
Saugaus vairavimo funkcijos ir
įspėjimai
PRANEŠIMAS
Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik
informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką
laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti.
Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į
teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir
ženklų pažeidimų.
®
Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų
vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate
pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys
leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą
informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti
arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose tam tikros
paslaugos neprieinamos.
Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki mokyklos
ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną
greitį (jei nustatytas).
Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo
būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte
sumažinti greitį.
Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam
keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo
raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.
Greičio apribojimo pakeitimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo
būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.
Važiuoti vienos krypties gatve – klaidingas kelias: jei vienos
krypties eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys
leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol
išvažiuosite iš vienos krypties eismo gatvės arba pradėsite
važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudona
spalva ir ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.
Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą
iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.
Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.
Vingiai: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.
Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio
eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
lėtesnio eismo atkarpos. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją,
įrenginys turi gauti eismo informaciją (Eismas, 15 psl.).
Įspėjimas apie nuovargį: jei be sustojimo vairuojate daugiau
kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia
sustojimo vietas, prie kurių artėjate.
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai
Sunkvežimių eismas draudžiamas: kai artėjate prie kelio,
kuriame draudžiamas sunkvežimių eismas, įrenginys leidžia
garsinį signalą.
Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus: kai artėjate prie
kelio, su kurio paviršiumi transporto priemonė gali susiliesti,
įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.
Šoninis vėjas: kai artėjate prie kelio, kuriame pučia pavojingas
šoninis vėjas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo
pranešimą.
Siauras kelias: kai artėjate prie kelio, kuris jūsų transporto
priemonei gali būti per siauras, įrenginys leidžia garsinį
signalą ir rodo pranešimą.
Stati kalva: kai artėjate prie stačios kalvos, įrenginys leidžia
garsinį signalą ir rodo pranešimą.
Valstijų ir šalių sienos: kai artėjate prie valstijos ar šalies
sienos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir
išjungimas
Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti
garsinį signalą. Išjungus garsą rodomas vaizdinis įspėjimas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Garsiniai
vairuotojo perspėjimai.
Pažymėkite
arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį
2
žymės langelį.
Šviesoforo ir greičio kameros
PRANEŠIMAS
Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų
duomenimis tikslumą ar pasekmes.
PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši
funkcija negalima.
Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai
kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose.
Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros,
apie kurią buvo pranešta.
• Tiesioginiai duomenys apie šviesoforo ir greičio kameras
teikiami įsigijus Garmin tiesioginių paslaugų prenumeratą,
naudojant Smartphone Link programą (Garmin tiesioginės
paslaugos, 13 psl.).
• Jei į įrenginį norite atsisiųsti greičio kamerų duomenų ir juos
saugoti, turite įsigyti prenumeratą. Eikite į garmin.com
/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši informacija teikiama
ir suderinama, arba įsigykite abonementą ar vienkartinį
naujinimą. Bet kuriuo metu galite įsigyti naują regioną arba
išplėsti turimą abonementą.
• Kai kuriuose regionuose į kai kuriuos produkto komplektus iš
anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų duomenys su visos
naudojimo trukmės naujinimais.
• Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų
bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą
(garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų
informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Maršrutai
Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių
kelionės tikslų.
• Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys
apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant
maršruto apskaičiavimo režimą (Maršruto skaičiavimo režimo
keitimas, 5 psl.) ir vengimus (Kaip išvengti delsos, rinkliavų
ir vietovių, 6 psl.).
3
• Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu
į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą
(Maršruto pradėjimas, 4 psl.).
• Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą
galite tinkinti (Maršruto formavimas, 5 psl.).
• Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (Vietos
pridėjimas prie maršruto, 5 psl.).
Maršruto pradėjimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? ir ieškokite vietos (Vietų paieška ir
išsaugojimas, 6 psl.).
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu,
pasirinkite Vykti!.
• Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite , tada
pasirinkite maršrutą.
Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapio dešinėje.
• Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite > Redaguoti
maršrutą ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų
(Maršruto formavimas, 5 psl.).
Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei
žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 4 psl.). Žemėlapio krašte kelias
sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.
Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti
prie maršruto (Vietos pridėjimas prie maršruto, 5 psl.).
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu
Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
2 Vilkdami keiskite žemėlapio mastelį, kad būtų rodomas
paieškos plotas.
3 Jei reikia, pasirinkite , kad rodomus taškus filtruotumėte
pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite vietos žymeklį.
• Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso
vietą.
5 Pasirinkite Vykti!.
Važiavimas namo
Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys
paragins įvesti namų vietą.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Vykti namo.
2 Jei reikia, įveskite namų vietą.
Namų vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? >
2 Įveskite namų vietą.
> Nustatyti namų vietovę.
Jūsų maršrutas žemėlapyje
Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje
pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai
apie kitą posūkį, nuovažą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio
viršuje.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, nuovažą ar kitą
veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
Atstumas iki kito veiksmo.
Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar nuovažos pavadinimas.
Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia
būsimų veiksmų vietas.
Transporto priemonės greitis.
Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją,
palieskite jį (Žemėlapio duomenų lauko keitimas, 12 psl.).
Aktyvios kelio juostų nuorodos
Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar
sankryžų, šalia žemėlapio rodomas išsamus kelio vaizdas (jei
įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota
linija À.
Posūkių ir nurodymų peržiūra
Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo
juostų keitimus ar kitus nurodymus.
1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:
• Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus
posūkius ir nurodymus, pasirinkite > Posūkiai.
Šalia žemėlapio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius
ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai
atnaujinamas.
• Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų
sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto
juostą.
2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).
Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių
kelių sankryžų vaizdas.
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra
1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
2 Pasirinkite .
Atvykimas į kelionės tikslą
Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją,
padedančią baigti maršrutą.
•
žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama,
kad artėjate prie kelionės tikslo.
4
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
• Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai
paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti Taip, jei
norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (Stovėjimo
vietos netoli kelionės tikslo, 5 psl.).
• Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai
baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai
neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo
Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės
tikslo. Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys
automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos.
PASTABA: ši funkcija turėtų būti naudojama tik tuo atveju, jei
naudojate automobilio profilį. Jei naudojate sunkvežimio profilį,
galite ieškoti netoli kelionės tikslo esančios sunkvežimių
aikštelės (Sunkvežimių stovėjimo vietų paieška, 8 psl.).
1 Pasirinkite nustatymą:
• Kai įrenginys pateikia raginimą, pasirinkite Taip, kad
ieškotumėte netoliese esančios stovėjimo vietos.
• Jei įrenginys raginimo nepateikia, pasirinkite Kur vyksite?
> Kategorijos > Automobilių aikštelė, tada pasirinkite
> Mano tikslas.
2 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
3 Pasirinkite stovėjimo vietą, tada pasirinkite Vykti! > Pridėti
kitą sustojimą.
Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.
Paskutinio stovėjimo taško paieška
Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje
esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip
stovėjimo taškas.
Pasirinkite Programos > Paskutinis taškas.
Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį
pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar
važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės
tikslo.
1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
2 Pasirinkite .
Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.
3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.
PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapį
ir tiksliau pasirinktumėte vietą.
Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per
pasirinktą vietą.
4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
• Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų,
žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
• Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .
5 Baigę formavimą, pasirinkite Vykti!.
Važiavimas aplinkkeliais
Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba
atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų
zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis
kelių sąlygomis.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Keisti maršrutą.
PATARIMAS: jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapio įrankių
meniu nėra, galite jį pridėti (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
11 psl.).
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu,
pasirinkite Apvažiuoti atstumu.
• Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite
Apvažiuoti keliu.
• Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite Apylanka.
Suaktyvinto maršruto keitimas
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo
Vietos pridėjimas prie maršruto
2 Pasirinkite nustatymą:
Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 4 psl.).
Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietų. Pavyzdžiui,
kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.
PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais
kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti
ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (Kelionės planavimas,
20 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kur vyksite?.
2 Ieškoti vietos (Vietų paieška ir išsaugojimas, 6 psl.).
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės
tikslą, pasirinkite Pridėti kitą sustojimą.
• Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite
Pridėti kaip paskutinį sustojimą.
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti
kelionės tikslų seką, pasirinkite Įtraukti į aktyv. maršrut..
Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir
atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.
Maršruto formavimas
režimas.
• Pasirinkite Greičiausias laikas, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet
atstumas gali būti ilgesnis.
• Pasirinkite Bekelė, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo
vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
• Pasirinkite Trumpesnis kelias, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis,
bet kelionė gali trukti ilgiau.
Maršruto sustabdymas
Žemėlapyje pasirinkite
> Baigti.
Siūlomų maršrutų naudojimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną
vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo
nustatymai, 23 psl.).
Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą
pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis
kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti
navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės
laiku ir eismo informacija.
Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite
navigacijos juostą.
Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 4 psl.).
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
5
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių
Eismo delsos vengimas maršrute
Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo
informaciją (Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone
Link, 16 psl.).
Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip,
kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo
nustatymuose šią parinktį išjungėte (Eismo nustatymai,
22 psl.), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti
neautomatiniu būdu.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
2 Pasirinkite Alternatyvus maršrutas (jei taikytina).
3 Pasirinkite Vykti!.
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos
rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose
dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į
maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir
jūsų įrenginyje esančius žemėlapio duomenis.
• Pasirinkite Mokami keliai.
• Pasirinkite Rinkliavos ir mokesč. > Mokami keliai.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Rinkliavos lipdukų vengimas
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapio duomenyse gali būti
išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus.
Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir
mokesč. > Rinkliavos lipdukai.
2 Pasirinkite šalį.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Kelių savybių vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Vengimai.
2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir Įrašyti.
Ekologiškų zonų vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos
apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų
transporto priemonei.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per ekologišką
zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite
Visada klausti.
6
• Jei norite visada vengti ekologiškų zonų, pasirinkite
Vengti.
• Jei norite visada leisti ekologiškas zonas, pasirinkite
Leisti.
Pasirinkite
Įrašyti.
3
Pasirinktiniai vengimai
Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietoves ar
kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus
maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus
atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.
Kelio vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite Pridėti vengiamą kelią.
3 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite
Kitas.
4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir
spauskite Kitas.
5 Pasirinkite Baig..
Teritorijos vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.
Pasirinkite Pridėti vengiamą sritį.
Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
6 Pasirinkite Baig..
2
3
4
5
Pasirinktinių vengimų išjungimas
Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite vengimą.
3 Pasirinkite > Išjungti.
Pasirinktinių vengimų šalinimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus,
pasirinkite .
• Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite
vengimą ir
> Pašalinti.
Navigacija bekelėje
Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite
naudotis bekelės režimu.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos,
pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių
informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes
jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo
būdai.
• Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos
informaciją (Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą,
7 psl.).
Vietų paieška ir išsaugojimas
• Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal
kategoriją (Lankytinos vietos, 7 psl.).
• Ieškokite sunkvežimių sustojimo vietų ir paslaugų, įskaitant
išsamią TruckDown katalogų informaciją (jei taikytina).
• Ieškokite Foursquare lankytinų vietų ir gaukite apie jas
informacijos (Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų,
9 psl.).
• Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz.,
adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti
(Paieškos priemonės, 8 psl.).
• Ieškokite netoli kito miesto ar srities (Paieškos zonos
keitimas, 8 psl.).
• Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje
(Vietų įrašymas, 10 psl.).
• Grįžkite į neseniai rastas vietas (Neseniai rastų vietų
peržiūra, 9 psl.).
®
®
Lankytinos vietos
Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi.
Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti
populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai
ir pramogų objektai.
Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų
paieška
Išsamiuose jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapiuose
pažymėtos lankytinos vietos, svarbios vairuojant sunkvežimį,
pvz., sunkvežimio sustojimo vietos, poilsio aikštelės ir svėrimo
stotys.
Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Sunkvežimių
paslaugos.
TruckDown lankytinų vietų paieška
Kataloge TruckDown pateikiama su sunkvežimių transportu
susijusių įmonių, pvz., sunkvežimių remonto ir padangų
prekybos įmonių, informacija.
TruckDown katalogas prieinamas ne visuose regionuose.
1 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Truck Locations, jei norite rasti su
sunkvežimiais susijusias lankytinas vietas.
• Pasirinkite Truck Services, jei norite rasti jūsų
sunkvežimiui tinkamus serviso punktus.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Jei reikia, pasirinkite Filtruoti pgl. vieš. pasl. ir pr. ž., tada
pažymėkite vieną ar daugiau viešųjų paslaugų ir pasirinkite
Įrašyti.
PASTABA: ši parinktis taikoma tik sunkvežimių sustojimams.
4 Pasirinkite kelionės tikslą.
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą
Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės
ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite Įvesti paiešką paieškos juostoje.
3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos
apačioje.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos
pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
• Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą
pavadinimą arba jo dalį.
Vietų paieška ir išsaugojimas
• Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį
ir gatvės pavadinimą.
• Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo
numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite platumos ir ilgumos
koordinates.
Pasirinkite
nustatymą:
5
• Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą,
pasirinkite terminą.
• Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
6 Jei reikia, pasirinkite vietą.
Vietos ieškojimas pagal kategoriją
1
2
3
4
Pasirinkite Kur vyksite?.
Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.
Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
Pasirinkite vietą.
Paieška kategorijoje
Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti
greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai
jūsų pasirinkti kelionės tikslai.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos
sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai
kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
• Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės
tikslą.
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose.
Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią
didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam
tikrą terminalą oro uoste.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įvesti paiešką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba
adresą, pasirinkite ir vykdykite 3 veiksmą.
• Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite
ir vykdykite 5 veiksmą.
3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai,
automobilių nuomos punktai ar terminalai.
4 Pasirinkite kategoriją.
5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite Vykti!.
Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į
objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą
šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą.
Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.
Objekto tyrinėjimas
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose.
Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame
objekte, sąrašą.
1 Pasirinkite objektą.
2 Pasirinkite > Ištyrinėti šią vietą.
7
Vietos paieškos rezultatai
Pagal numatytąją nuostatą rodomas paieškos rezultatų sąrašas,
o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau
rezultatų, slinkite žemyn.
Kai kuriuose regionuose tiesioginiai stovėjimo aikštelių
duomenys teikiami dēzl įrenginį prijungus prie Smartphone Link
(Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link,
12 psl.). Kai įrenginys gauna tiesioginius stovėjimo vietų
duomenis, galite peržiūrėti realiojo laiko stovėjimo aikštelių
tendencijas.
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių
išsami informacija nepasiekiama. Garmin neprisiima
atsakomybės už tiesioginės stovėjimo vietų informacijos
tikslumą arba pateikimą laiku.
Sunkvežimių stovėjimo vietų paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Truck Locations > Automobilių
aikštelė.
2 Jei norite stovėjimo vietas filtruoti pagal dydį, pasirinkite
À
Á
Â
Ã
Ä Vykti!
Å
Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.
Pasirinkite kitų maršrutų į vietas peržiūrą.
Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje
Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne
sąraše.
Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite . Žemėlapio viduryje
rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija
apie pasirinktą vietą.
À
Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite
žemėlapį.
Á
Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti
kitą vietą.
Â
Pasirinktos vietos apžvalga. Nustatykite pasirinktos vietos
išsamios informacijos peržiūrą.
à Vykti!
Ä
Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąraše.
Paieškos zonos keitimas
Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių
netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz.,
vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar
jūsų aktyviame maršrute.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite .
3 Pasirinkite nustatymą.
Stovėjimo vietos
Į dēzl įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys, kurie
gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal laisvų
stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar taikomus
mokėjimo metodus.
8
Daug stovėjimo vietų.
3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos
paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Automobilių
aikštelė.
2 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos
PASTABA: ši funkcija galima tik tuo atveju, jei naudojate
automobilio profilį.
1 Ieškokite vietos.
2 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
Rodomos šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo vietos.
4 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
5 Pasirinkite stovėjimo vietą.
6 Pasirinkite Vykti!.
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai
Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra
koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo
vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar
aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.
Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.
Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite .
Paieškos priemonės
Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant
į ekrane pateikiamus raginimus.
Adreso paieška
PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo į jūsų
įrenginį įkelto žemėlapio duomenų.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Jei norite pakeisti paieškos plotą, pasirinkite Paieška netoli:
(Paieškos zonos keitimas, 8 psl.).
3 Pasirinkite Adresas.
Vietų paieška ir išsaugojimas
4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
5 Pasirinkite adresą.
1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną
vietą.
2 Pasirinkite
.
Sankryžos paieška
Registravimasis naudojantis Foursquare
Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar
sankirtos.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos.
2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
3 Pasirinkite sankryžą.
Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
1 Pasirinkite Programos > „Foursquare®“ > Užsiregistruoti.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite > Užsiregistruoti.
Miesto paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
• Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite Paieška
netoli: (Paieškos zonos keitimas, 8 psl.).
• Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite
Įvesti paiešką, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite
.
Vietos paieška pagal koordinates
Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates. Tai gali
padėti naudojant geologinių koordinačių funkciją.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės.
2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinačių formatą arba
dydį.
3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
4 Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje.
Foursquare
Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų
įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios
vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.
Jei norite papildomų funkcijų, suderinamame išmaniajame
telefone galite prisijungti prie Foursquare paskyros naudodami
„Smartphone Link“. Kai prisijungsite prie savo Foursquare
paskyros naudodami „Smartphone Link“, galėsite peržiūrėti
Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir
ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.
TripAdvisor
Jūsų TripAdvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų
vertinimai.Atitinkamų lankytinų vietų TripAdvisor vertinimai
automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąraše. Taip pat galite
ieškoti netoliese TripAdvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti
pagal atstumą ar populiarumą.
TripAdvisor lankytinų vietų paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > TripAdvisor.
2 Pasirinkite kategoriją.
Rodomas netolieseTripAdvisor esančių atitinkamos
kategorijos lankytinų vietų sąrašas.
3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar
populiarumą, pasirinkite Rikiuoti rezultatus (pasirenkama).
Neseniai rastų vietų peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis.
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis >
> Išvalyti > Taip.
Esamos vietos informacijos peržiūra
Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite
naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei
pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo
vietą.
Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška
Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų
įrenginį. Kai prie savo Foursquare paskyros prisijungiate
naudodami „Smartphone Link“, paieškos funkcija pateikia
naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų
bazės ir pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo
paskyros.
Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > „Foursquare®“.
Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas
ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite Ligoninės, Policijos nuovados, Degalai arba
Pakelės pagalba.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne
visuose regionuose.
PASTABA: jei suaktyvintas sunkvežimio profilis, vietoj
degalinių rodomos sunkvežimių sustojimo vietos.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas;
artimiausios vietos rodomos viršuje.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite vykti į vietą, pasirinkite Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos
informaciją, pasirinkite .
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas
Prisijungimas prie Foursquare paskyros
1 Savo įrenginį prijunkite prie „Smartphone Link“ (Susiejimas
su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
2 Išmaniajame telefone atidarykite programą „Smartphone
Link“.
3 Atidarykite programos „Smartphone Link“ nustatymus ir
pasirinkite „Foursquare®“ > Login.
4 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų
Kad galėtumėte peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz.,
naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą
vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite > Nurodymai man.
3 Pasirinkite pradžios vietą.
9
4 Pasirinkite Pasirinkite.
Nuorodos pridėjimas
Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali
nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.
Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų
piktogramų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pridėti nuorodą.
2 Pasirinkite elementą.
Nuorodos pašalinimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Šalinti nuorodą (-as).
2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Vietų įrašymas
Vietos išsaugojimas
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 7 psl.).
2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite > Įrašyti.
4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Jūsų dabartinės vietos įrašymas
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
2 Pasirinkite Įrašyti.
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
4 Pasirinkite Gerai.
Išsaugotos vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite .
5 Pasirinkite > Redaguoti.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pavadinimas.
• Pasirinkite Telefono numeris.
• Pasirinkite Kategorijos, kad kategorijas priskirtumėte
išsaugotai vietai.
• Pasirinkite Keisti žemėlapio simbolį, kad pakeistumėte
simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
7 Suredaguokite informaciją.
8 Pasirinkite Baig..
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms
Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti
pasirinktinių kategorijų.
PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai
įrašote bent 12 vietų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite > Redaguoti > Kategorijos.
5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų
kableliais.
6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
7 Pasirinkite Baig..
Įrašytos vietos trynimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite > Šal. išsaug. viet..
3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite
panaikinti, ir pasirinkite Pašalinti.
Naudojimasis žemėlapiu
Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 4 psl.) arba peržiūrėti artimiausių vietų
žemėlapį (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Vilkite žemėlapį į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad
apžvelgtumėte vaizdą.
• Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba .
• Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų,
pasirinkite .
• Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal
kategoriją, pasirinkite .
• Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą,
tada pasirinkite Vykti! (Maršruto pradėjimas naudojantis
žemėlapiu, 4 psl.).
Žemėlapio įrankiai
Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir
įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapį. Kai suaktyvinate
žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
Baigti: sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.
Keisti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.
Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo
važiuojate (Priekyje, 11 psl.).
Posūkiai: rodo būsimus posūkius maršrute (Posūkių ir
nurodymų peržiūra, 4 psl.).
Kelionės duomenys: rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz.,
greitį ar nuvažiuotą atstumą (Kelionės duomenų peržiūra
žemėlapyje, 11 psl.).
Garsas: reguliuoja pagrindinį garsumą.
Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.
Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto
telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį)
(Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 14 psl.).
Perdavimas ir stebėjimas: leidžia pradėti ir nutraukti
Perdavimas ir stebėjimas duomenų bendrinimą (Perdavimas
ir stebėjimas, 17 psl.).
Eismas: rodo eismo sąlygas visame maršrute arba jūsų
vietovėje (Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 12 psl.).
Orai: rodo jūsų vietovės orų informaciją.
„photoLive“: rodo tiesioginio eismo kameras iš
„photoLive“ prenumeratos („photoLive“ eismo kameros,
21 psl.).
Pranešti apie greičio matuoklį: leidžia pranešti apie greičio ar
šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį
įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su
Smartphone Link programa (Susiejimas su telefonu ir
prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
Aukštis: rodo priekyje esančius aukščio virš jūros lygio
pokyčius.
Pertraukų planuoklis: rodomi pertraukų priminimai ir siūlomi
sustojimai.
PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.
10
Naudojimasis žemėlapiu
Žemėlapio įrankio peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite .
2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite .
Žemėlapio įrankių įgalinimas
Pagal numatytąją nuostatą žemėlapio įrankių meniu įgalinami tik
dažniausiai naudojami žemėlapio įrankiai. Prie meniu galite
pridėti iki 12 įrankių.
1 Žemėlapyje pasirinkite > .
2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės
langelį.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Priekyje
Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute
ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas
vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei
važiuojate greitkeliu, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas
nuovažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši
informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose.
Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.
Būsimų vietų peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite
2 Pasirinkite nustatymą:
> Priekyje.
• Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą,
pasirinkite .
• Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio
nuovažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas
paslaugas, pasirinkite .
PASTABA: šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate
greitkeliu arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuovažų ar
miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas
Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią,
pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo
esančią rodyklę.
• Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
• Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją,
tada pasirinkite Pasirinktinė paieška ir įveskite įmonės
arba kategorijos pavadinimą.
5 Pasirinkite Baig..
Įspėjimo ir pavojaus simboliai
ĮSPĖJIMAS
Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina,
kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto
pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo
piktogramos. Žemėlapio duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų
įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus
ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada
atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.
Naudojimasis žemėlapiu
Žemėlapyje arba maršruto kryptyse gali būti rodomi įspėjimo ir
pavojaus simboliai, skirti perspėti apie galimus pavojus, eismo
sąlygas ir svėrimo stotis, prie kurių artėjate.
Įspėjimai apie apribojimus
Aukštis
Svoris
Ašies svoris
Ilgis
Plotis
Sunkvežimių eismas draudžiamas
Priekabų eismas draudžiamas
Kenksmingos medžiagos draudžiamos
Degios medžiagos draudžiamos
Vandens teršalai draudžiami
Posūkis į kairę draudžiamas
Posūkis į dešinę draudžiamas
Apsisukti draudžiama
Įspėjimai apie kelio sąlygas
Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus
Šoninis vėjas
Siauras kelias
Staigus posūkis
Stati nuokalnė
Išlindęs medis
Įspėjimai
Svėrimo stotis
Nepatikrinta, ar kelias tinkamas sunkvežimiams
Kelionės informacija
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje
Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį
(Žemėlapio įrankių įgalinimas, 11 psl.).
Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
Kelionės duomenų laukų pritaikymas
Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapio įrankyje
rodomus duomenis, prie žemėlapio įrankių meniu turite pridėti
įrankį „Kelionės duomenys“ (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
11 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
3 Pasirinkite nustatymą.
Kelionės duomenų žemėlapio įrankyje rodomas naujas
kelionės duomenų laukas.
Kelionės informacijos puslapio peržiūra
Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės
statistika.
PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite
įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko
užtruko kelionė.
11
Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
Kelionės protokolo peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys
apie nuvažiuotą kelią.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pažymėkite žymės langelį Kelionės žurnalas.
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo
1 Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
2 Pasirinkite > Nauj. nustat. lauką (-us).
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite Pasirinkti visus,
kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus
duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
• Pasirinkite Nustatyti iš naujo kelionės duomenis, kad
atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
• Pasirinkite Vėl nustatyti maksimalų greitį, kad iš naujo
nustatytumėte maksimalų greitį.
• Pasirinkite Iš naujo nust. B kelionę, kad iš naujo
nustatytumėte skaitiklį.
Artėjančio eismo įvykio peržiūra
Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar
kelyje, kuriuo važiuojate.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje
pusėje esančiame skydelyje.
2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą
informaciją.
Eismo peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Žemėlapio pritaikymas
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas
Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane,
pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapį, ir
Įrašyti.
Žemėlapio duomenų lauko keitimas
1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.
Žemėlapio perspektyvos keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas.
2 Pasirinkite nustatymą:
12
• Pasirinkite Pagal kryptį, kad būtų rodomas dvimatis
žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
• Pasirinkite Į šiaurę, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis
(2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
• Pasirinkite 3-D, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Tiesioginių paslaugų, eismo
informacijos ir išmaniojo telefono
funkcijos
Kad kuo efektyviau naudotumėte dēzl įrenginį, jį susiekite su
išmaniuoju telefonu ir prijunkite prie Smartphone Link
programos. Programa Smartphone Link leidžia įrenginiui gauti
tiesioginius duomenis, įskaitant tiesioginius eismo duomenis,
stovėjimo vietų tendencijas, šviesoforo ir greičio kamerų
duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas. Ši programa taip pat
leidžia naudotis susietosiomis funkcijomis, pvz., kelionės
duomenų bendrinimo ir pranešimų funkcija Perdavimas ir
stebėjimas.
Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko
eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir
spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (Eismas,
15 psl.).
Tiesioginė stovėjimo vietų informacija: kai įmanoma, į įrenginį
siunčia stovėjimo vietų tendencijas (Stovėjimo vietos, 8 psl.).
Garmin tiesioginės paslaugos: nemokamai ir mokamai į
įrenginį siunčia tiesioginius duomenis, pvz., duomenis apie
šviesoforo ir greičio ar eismo kameras (Garmin tiesioginės
paslaugos, 13 psl.).
Orų informacija: į įrenginį siunčia tiesioginę orų informaciją ir
įspėjimus (Orų prognozės peržiūra, 20 psl.).
Perdavimas ir stebėjimas: leidžia realiuoju laiku gauti
nurodymus ir bendrinti kelionę su dispečeriu bei pasirinktais
kontaktais (Perdavimas ir stebėjimas, 17 psl.).
Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir
žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis ir ne visų tipų
pranešimuose.
Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą: leidžia
skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį,
taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą. Jei
balso komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba,
naudodami balso komandas galite skambinti telefonu ir
priimti skambučius.
Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono
į navigacijos įrenginį.
Foursquare prisiregistravimas: leidžia prisiregistruoti prie
Foursquare vietų naudojant navigacijos įrenginį
(Registravimasis naudojantis Foursquare, 9 psl.).
Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie
Smartphone Link
Jei norite naudotis tam tikromis funkcijomis, pvz., tiesiogine
eismo ir stovėjimo vietų informacija, skambinimu naudojant
laisvų rankų įrangą ir kitomis susietomis funkcijomis, dēzl
įrenginį turite susieti su telefonu ir prijungti prie Smartphone
Link.
Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir
patenka į veikimo zoną.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą.
2 Telefoną ir dēzl įrenginį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu
vieną nuo kito.
dēzl
įrenginyje pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai,
3
tada pasirinkite žymės langelį „Bluetooth“.
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos
4 Pasirinkite Ieškoti įrenginių.
5 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite,
kad telefonas būtų aptinkamas.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
6 Savo dēzl įrenginyje pasirinkite Gerai.
Jūsų dēzl įrenginys pradeda ieškoti netoliese esančių
Bluetooth įrenginių ir pateikia Bluetooth įrenginių sąrašą. Kol
sąraše pasirodys jūsų telefonas, gali praeiti maždaug minutė.
7 Pasirinkite sąraše savo telefoną ir Gerai.
8 Telefone patvirtinkite susiejimo užklausą.
9 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Jei susiejate su Apple įrenginiu, dēzl ekrane rodomas
saugos kodas.
10 Jei reikia, per 30 sekundžių telefone įveskite saugos kodą.
®
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos
Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia
kiekvieno susieto telefono.
Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
• Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame
telefone neveikia.
• Spalvota piktograma reiškia, kad tame telefone funkcija
įjungta ir suaktyvinta.
1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite rasti netoliese esančią vietą, pasirinkite Find
Nearby Places ir įveskite visą adresą, jo dalį arba vietos
pavadinimą.
• Jei norite rasti netoliese Foursquare esančią lankytiną
vietą, pasirinkite Foursquare, tada sąraše pasirinkite
lankytiną vietą.
• Jei norite pasirinkti vietą žemėlapyje, spustelėkite Pick
Location ir žemėlapyje palieskite atitinkamą vietą.
• Jei kontaktų sąraše norite rasti adresą, pasirinkite Search
Contacts, tada pasirinkite kontakto vardą.
Pasirinkta vieta rodoma žemėlapyje.
3 Pasirinkite Send.
Programa Smartphone Link siunčia vietą į dēzl.
4 Savo dēzl įrenginyje pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą vietą, pasirinkite
Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba išsaugoti vietą
mėgstamų vietų sąraše, pasirinkite .
• Jei norite įtraukti vietą, bet nenorite naviguoti, pasirinkite
Gerai.
Vieta rodoma dēzl įrenginyje, neseniai rastų vietų sąraše.
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
Išmanieji pranešimai
Išmanieji pranešimai
Įrenginį prijungus prie Smartphone Link taikomosios programos,
dēzl įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus,
pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus
įvykius.
PASTABA: prisijungus prie Smartphone Link taikomosios
programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos
įrenginį pradėsite gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus
išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma
spalvota piktograma (Bluetooth funkcijos būsenos
piktogramos, 13 psl.).
Smartphone Link funkcijos ir paslaugos
Garmin tiesioginės paslaugos
Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis,
jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie Smartphone Link
(Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link,
12 psl.).
Garmin tiesioginės paslaugos teikia nemokamus ir
prenumeruojamus planus, pagal kuriuos į įrenginį siunčiami
tiesioginiai duomenys, pvz., eismo sąlygos, orų informacija ir
duomenys apie šviesoforo bei greičio kameras.
Kai kurios paslaugos, pvz., orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip
atskiros programos. Kitos paslaugos, pvz., eismo informacija,
pagerina esamas įrenginio navigacijos funkcijas. Funkcijos,
kurioms reikalinga prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo
Smartphone Link simbolį ir jos yra rodomos tik tada, kai
įrenginys prijungtas prie Smartphone Link.
Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas
Norint naudotis tam tikromis dēzl tiesioginėmis paslaugomis
reikia įsigyti mokamą prenumeratą. Visos naudojimo trukmės
prenumeratą galite įsigyti programoje Smartphone Link.
Prenumerata susieta su išmaniojo telefono programų
parduotuvės paskyra.
1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
2 Pasirinkite My Account.
Rodomas galimų paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.
3 Pasirinkite paslaugą.
4 Pasirinkite kainą.
5 Pasirinkite Subscribe.
6 Kad atliktumėte pirkimą, vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus.
Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į
įrenginį
Pranešimų gavimas
ĮSPĖJIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.
Kad dēzl įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie
išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.
Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje
puslapių rodomas iškylantysis langas. Jei įrenginys juda,
pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne
vairuotojas.
PASTABA: kai peržiūrite žemėlapį, pranešimai rodomi
žemėlapio įrankyje.
• Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite Gerai.
Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus
telefone.
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite Rodyti.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite Rodyti > Groti.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
• Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono
pranešimą, pasirinkite Rodyti ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių
tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą
generuojanti taikomoji programa.
Naudodami telefone esančią Smartphone Link programą galite
ieškoti vietos ir nusiųsti ją į dēzl įrenginį.
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos
13
Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapį
ĮSPĖJIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.
Kad dēzl įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie
išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.
Kai peržiūrite žemėlapį, nauji pranešimai rodomi žemėlapio
įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda,
pranešimų peržiūrėti negalite.
• Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite arba laukite, kol
iškylantysis langas išnyks.
Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus
telefone.
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite Leisti pranešimą.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
• Jei norite išklausyti pranešimą naudodami balso komandą,
pasakykite Leisti pranešimą.
PASTABA: ši parinktis galima tik tuo atveju, jei balso
komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba ir žemėlapio
įrankyje rodoma piktograma.
Skambučio priėmimas
Kai jums skambina, pasirinkite Atsiliepti arba Ignoruoti.
Skambučių istorijos naudojimas
Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį
kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti
keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai
kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Skambuč. istorija.
2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti
paskutiniai skambučiai.
3 Pasirinkite skambutį.
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas
1 Pasirinkite Programos > Išmanieji pranešimai.
Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų
skambučių parinktis.
• Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .
PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo
įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia
privatumo.
• Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms
sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
• Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
• Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .
Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai
rodomi juodai, perskaityti – pilkai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo
aprašymą.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite .
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį
redaguoti, savo įrašytų vietų sąraše pasirinkę
„Namai“ (Išsaugotos vietos redagavimas, 10 psl.).
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > > Nustatykite
namų nr..
2 Įveskite savo telefono numerį.
3 Pasirinkite Baig..
Pranešimų sąrašo peržiūra
Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.
Skambinimas naudojantis laisvų rankų
įranga
PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti
naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima
naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.
Naudojant Bluetooth belaidę technologiją, jūsų įrenginys gali būti
sujungtas su mobiliuoju telefonu ir tapti laisvų rankų įrenginiu.
Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.
Skambinimas
Numerio rinkimas
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Rinkti.
2 Įveskite numerį.
3 Pasirinkite Rinkti.
Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygelę
Jūsų telefonų knygelė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną
kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygele
bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose
ši funkcija nėra palaikoma.
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Adresų knyga.
2 Pasirinkite kontaktą.
3 Pasirinkite Skambinti.
Skambinimas į vietą
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Naršyti kategorijas.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite Skambinti.
14
Namų telefono numerio įrašymas
Skambinimas į namus
Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų
telefono numerį.
Pasirinkite Programos > Telefonas > Skambinti namo.
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple
įrenginyje
Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos
susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti
arba tinkinti.
Kaip prisijungti prie Smartphone Link taikomosios
programos naudojant Apple įrenginį
Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios
programos, dēzl įrenginį turite susieti su telefonu.
Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios
programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad
galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas. Programa
Smartphone Link su telefonu palaiko ryšį naudodama „Bluetooth
Smart“ technologiją. Kai pirmą kartą prisijungiate prie
Smartphone Link taikomosios programos naudodami Apple
įrenginį, turite įvesti „Bluetooth Smart“ saugos kodą.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą.
2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Jūsų dēzl įrenginio ekrane rodomas saugos kodas.
3 Telefone įveskite kodą.
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga
išjungimas Apple įrenginyje
Galite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, bet
likti prisijungę ir iš telefono gauti Smartphone Link duomenis ir
pranešimus.
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, taikomą skambinimui
naudojantis laisvų rankų įranga.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuris
taikomas skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga,
rodoma spalvota piktograma .
3 Išvalykite žymės langelį Telefono skambučiai.
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
išjungimas Apple įrenginyje
Galite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
gavimą ir likti prisijungę prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos.
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone
Link duomenis ir pranešimus.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuriuo
gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos spalvotos
piktogramos ir .
3 Išvalykite žymės langelį Išmaniųjų telefonų paslaugos.
Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple
įrenginyje
Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba
slėpdami kategorijas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone
Link duomenis ir pranešimus.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuriuo
gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos spalvotos
piktogramos ir .
3 Pasirinkite Išmanieji pranešimai.
4 Kad rodytumėte, pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo
esantį žymės langelį.
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame
telefone su Android™
Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos
susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti
arba tinkinti.
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios
programos „Android“ išmaniajame telefone
Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios
programos, dēzl įrenginį turite susieti su telefonu.
Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios
programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad
galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą.
2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone
su Android
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų
įranga, išvalykite žymės langelį Telefono skambučiai.
• Jei norite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų
pranešimų gavimą, išvalykite žymės langelį „Smartphone
Link“.
• Jei norite išjungti tam tikrus taikomosios programos
pranešimus, naudokitės Smartphone Link taikomosios
programos nustatymais.
Pranešimų rodymas arba slėpimas išmaniajame telefone su
Android
Galite naudoti Smartphone Link taikomąją programą, kad
pasirinktumėte, kokių tipų pranešimus rodyti dēzl įrenginyje.
1 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
2 Pasirinkite .
3 Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Išmanieji
pranešimai.
4 Skiltyje Pranešimai pasirinkite Settings.
Rodomas pranešimų kategorijų ir taikomųjų programų
sąrašas.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Kad įgalintumėte arba išjungtumėte pranešimus,
naudokite šalia kategorijos arba taikomosios programos
esantį perjungiklį.
• Jei prie sąrašo norite pridėti taikomąją programą,
pasirinkite .
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį
Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš
susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti
prie dēzl įrenginio automatiškai.
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
3 Išvalykite šalia susieto įrenginio pavadinimo esantį žymės
langelį.
Susieto telefono pašalinimas
Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai
nebesijungtų prie jūsų įrenginio.
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite Panaikinti įrenginio
susiejimą.
Eismas
PRANEŠIMAS
Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą
arba pateikimą laiku.
Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame
kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant
maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute
esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės
tikslą (Eismo nustatymai, 22 psl.). Naudodami eismo žemėlapį
galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.
Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo
duomenis.
• Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per
Smartphone Link programą (Eismo duomenų gavimas
naudojant Smartphone Link, 16 psl.).
Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie
kitų funkcijų.
Eismas
15
• Visi produkto modeliai eismo duomenis gali gauti naudojant
radijo bangų imtuvo laidą (Eismo duomenų gavimas
naudojant eismo imtuvą, 16 psl.). Eikite į produkto puslapį
adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo
imtuvo laidą.
Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia
informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į
www.garmin.com/traffic.
Eismo duomenų gavimas naudojant
Smartphone Link
Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone
Link programą.
1 Įrenginį prijunkite prie Smartphone Link (Susiejimas su
telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
2 Savo dēzl įrenginyje pasirinkite Nustatymai > Eismas ir
patikrinkite, ar pasirinktas žymės langelis Eismas.
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
imtuvą
PRANEŠIMAS
Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo
imtuvo veikimą.
Kur įmanoma, eismo imtuvas duomenis gauna radijo bangomis.
Radijo bangomis siunčiamos eismo informacijos imtuvo laidas
pridedamas prie visų produkto modelių. Eikite į produkto puslapį
adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo
imtuvo laidą. Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse.
Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio
naudodami eismo imtuvo laidą (dēzl įrenginio montavimas
transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio,
1 psl.).
Kai atsidursite eismo informacijos aprėpties zonoje, įrenginys
rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo spūsčių.
Eismo imtuvo prenumeratos
Kartu su dauguma eismo imtuvų teikiama regiono eismo
duomenų prenumerata. Galite įsigyti kitų regionų prenumeratų ir
jas naudoti su savo eismo imtuvu. Daugiau informacijos pateikta
adresu garmin.com/traffic.
Eismo prenumeratų peržiūra
Pasirinkite Nustatymai > Eismas > Abonementai.
Abonemento pridėjimas
Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Eismas.
2 Pasirinkite Abonementai > .
3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.
4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte
abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.
Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima.
Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują
kodą. Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite
gauti kiekvienam imtuvui atskirai.
5 Įrenginyje pasirinkite Kitas.
6 Įveskite kodą.
7 Pasirinkite Baig..
Funkcijos „Eismas“ įjungimas
Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.
1 Pasirinkite Nustatymai > Eismas.
2 Pasirinkite žymės langelį Eismas.
16
Eismo peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Transporto priemonės ir vairuotojo
įrankiai
Pertraukų planavimas
PRANEŠIMAS
Šis įrenginys NĖRA patvirtintas įrašų popieriniame žurnale
pakaitalas pagal Federalinės vežėjų saugos administracijos
(angl. FMCSA) nuostatas. Vairuotojai turėtų laikytis visų
galiojančių federalinių ir valstijų darbo valandų reikalavimų. Šis
įrenginys, integruotas su Garmin eLog™ suderinamu elektroninio
prisijungimo įrenginiu (angl. ELD),vežėjui sudaro galimybę
laikytis darbo valandų, prisijungimo ir pertraukų reikalavimų. Jei
norite sužinoti daugiau arba įsigyti Garmin eLog įrenginį,
apsilankykite adresu garmin.com/elog.
Įgalinus pertraukų planavimo funkciją, iki siūlomų pertraukų
pradžios ir vairavimo laiko pabaigos likus vienai valandai
įrenginys apie tai praneša ir pasiūlo maršrute esančias
pertraukų vietas. Šią funkciją galite naudoti norėdami stebėti
darbo valandas; tai gali padėti laikytis saugumo taisyklių.
PASTABA: jei naudojate automobilio profilį, pertraukų
planavimo funkcijos nepasiekiamos.
Sustojimas, kai siūloma pertrauka
Kai ateina pertraukos laikas, įrenginys jus apie tai įspėja ir rodo
galimas pertraukų vietas maršrute.
Siūlomų pertraukų vietų sąraše pasirinkite vietą.
Įrenginys prideda pertraukos vietą kaip kitą kelionės tikslą
maršrute.
Pertraukų laikmačio įjungimas
Pertraukų laikmatis automatiškai įsijungia, kai transporto
priemonė 30 sekundžių juda bent 8 km/val. (5 km/myl.) greičiu.
Laikmatį bet kada galite įjungti rankiniu būdu.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Pertraukų planuoklis.
2 Pasirinkite Paleisti laikmatį.
Pertraukų laikmačio pristabdymas ir nustatymas iš
naujo
Laikmatis pristabdomas automatiškai, kai transporto priemonė
stovi tris minutes ar ilgiau. Kai sustojate trumpai, pvz., aikštelėje
ar sunkvežimių stotelėje, laikmatį galite pristabdyti rankiniu
būdu. Kelionės pabaigoje laikmatį galite nustatyti iš naujo
rankiniu būdu.
1 Pasirinkite Sustabdyti laikmatį.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pristabdyti laikmatį, pasirinkite Pristabdyti.
• Jei norite sustabdyti ir iš naujo nustatyti laikmatį,
pasirinkite Vėl nustatyti.
Transporto priemonės ir vairuotojo įrankiai
Vairavimo valandų koregavimas
Galite koreguoti visų vairavimo valandų skaičių, kad jis labiau
atitiktų darbo valandų įrašus.
1 Naudodami pertraukų planavimo funkciją pasirinkite Iš viso
važiuota val..
2 Įveskite visų vairavimo valandų skaičių.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Dienos vairavimo laiko koregavimas
Galite koreguoti dienos vairavimo laiką, kad jis atitiktų
atitinkamame regione taikomus teisinius reikalavimus.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.
1 Naudodami pertraukų planavimo funkciją pasirinkite Per
dien. važiuot. val..
2 Pasirinkite regione taikomą dienos vairavimo laiką.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Garmin eLog
Garmin eLog adapteris vežėjui sudaro galimybę laikytis darbo
valandų, prisijungimo ir pertraukų reikalavimų. Jei Garmin eLog
adapteris susietas su suderinamu mobiliuoju įrenginiu, darbo
valandų informaciją galite peržiūrėti dēzl įrenginyje. Garmin
eLog adapteris prieinamas ne visuose regionuose. Jei norite
sužinoti daugiau arba įsigyti Garmin eLog adapterį, apsilankykite
adresu garmin.com/elog.
PASTABA: jei naudojate automobilio profilį, Garmin eLog
funkcijos nepasiekiamos.
Garmin eLog funkcijų nustatymas dēzl įrenginyje
1 Mobiliajame įrenginyje susiekite Garmin eLog adapterį su
Garmin eLog programa (Garmin eLog įrenginio nustatymas,
17 psl.).
Susiekite
dēzl įrenginį su suderinamu mobiliuoju įrenginiu
2
(Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone
Link, 12 psl.).
3 Įgalinkite programos Garmin eLog susiejimą su dēzl įrenginiu
(Programos Garmin eLog susiejimo su dēzl įrenginiu
įgalinimas, 17 psl.).
4 Jei reikia, įgalinkite Garmin eLog ryšį dēzl įrenginyje (Garmin
eLog ryšio įjungimas ir išjungimas dēzl įrenginyje, 17 psl.).
Garmin eLog įrenginio nustatymas
Kad galėtumėte naudoti įrenginį, turite nustatyti Garmin eLog
adapterį ir jį susieti su programa Garmin eLog.
1 Iš mobiliajame įrenginyje esančios programų parduotuvės
įdiekite programą Garmin eLog ir ją atidarykite.
2 Mobiliajame įrenginyje, vadovaudamiesi ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, nustatykite ir sukonfigūruokite
Garmin eLog sistemą.
PASTABA: kol sąrankos procesas nebus baigtas, tam tikros
įrenginio funkcijos neveiks.
Programos Garmin eLog susiejimo su dēzl įrenginiu
įgalinimas
1 Programoje Garmin eLog prisijunkite prie vairuotojo profilio.
2 Pasirinkite Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Garmin eLog ryšio įjungimas ir išjungimas dēzl įrenginyje
1 dēzl įrenginyje pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Pasirinkite susieto mobiliojo įrenginio pavadinimą.
3 Pažymėkite arba išvalykite Garmin eLog žymės langelį.
Garmin eLog informacijos peržiūra dēzl įrenginyje
Kad galėtumėte peržiūrėti Garmin eLog informaciją dēzl
įrenginyje, turite atlikti sąranką (Garmin eLog funkcijų
nustatymas dēzl įrenginyje, 17 psl.).
Transporto priemonės ir vairuotojo įrankiai
Vairuojant transporto priemonę įrenginys Garmin eLog
žemėlapio įrankyje rodo darbo būseną ir visas vairavimo
valandas.
Pasirinkite lauką, kuriame peržiūrėsite likusių vairavimo
valandų suvestinę.
Garmin eLog diagnostinių įvykių ir trikčių peržiūra
Kai Garmin eLog įrenginys aptinka diagnostinį įvykį ar triktį,
ekrane rodomas pranešimas.
Jei norite peržiūrėti įvykio informaciją, pasirinkite diagnostinį
ar trikties pranešimą.
PASTABA: papildomą informaciją apie diagnostinius įvykius
ir triktis galite peržiūrėti programoje Garmin eLog.
Perdavimas ir stebėjimas
PRANEŠIMAS
Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.
Funkcija Perdavimas ir stebėjimas leidžia bendrinti kelionę su
dispečeriu ar išmaniojo telefono ir socialinių tinklų kontaktais.
Kai bendrinate, žiūrintieji gali realiuoju laiku stebėti jūsų esamą
vietą, kitą kelionės tikslą ir paskutinių kelionių maršrutus.
Norint naudoti šią funkciją, reikia išmaniojo telefono su
Smartphone Link programa.
PASTABA: jei naudojate automobilio profilį, ši funkcija
negalima.
Bendrinimo funkcijos Perdavimas ir stebėjimas
nustatymas
Kai funkciją Perdavimas ir stebėjimas naudojate pirmą kartą,
turite ją nustatyti ir pakviesti dispečerį.
1 Prisijunkite prie Smartphone Link (Susiejimas su telefonu ir
prisijungimas prie Smartphone Link, 12 psl.).
2 Savo dēzl įrenginyje pasirinkite Programos > Perdavimas ir
stebėjimas.
3 Vadovaudamiesi dēzl įrenginio ekrane pateikiamomis
instrukcijomis baikite funkcijos nustatymą.
Perdavimas ir stebėjimas seanso pradžia
PRANEŠIMAS
Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.
Kad galėtumėte pradėti bendrinti, turite nustatyti Perdavimas ir
stebėjimas funkciją (Bendrinimo funkcijos Perdavimas ir
stebėjimas nustatymas, 17 psl.).
Galite pradėti bendrinti Perdavimas ir stebėjimas duomenis
naudodami dēzl įrenginį arba Smartphone Link programą.
• dēzl įrenginyje pasirinkite Programos > Perdavimas ir
stebėjimas > Pradėti.
• dēzl įrenginyje esančiame žemėlapyje pasirinkite >
Perdavimas ir stebėjimas > Pradėti.
• Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą
ir pasirinkite Perdavimas ir stebėjimas > Start Dispatch
and Track.
Jūsų įgalintose socialinių tinklų paskyrose skelbiama nuoroda,
leidžianti peržiūrėti Perdavimas ir stebėjimas duomenis, o jūsų
pakviestiems kontaktams nusiunčiamas el. laiškas su nuoroda.
Kai bendrinate, žiūrintieji, spustelėję nuorodą, gali realiuoju laiku
stebėti jūsų esamą vietą ir paskutinių kelionių maršrutus.
rodoma dēzl būsenos juostoje, kol Perdavimas ir stebėjimas
duomenų bendrinimas suaktyvinamas. Taip pat rodomas
pakviestų žiūrinčiųjų skaičius.
PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą Perdavimas ir
stebėjimas duomenų bendrinimo seansas automatiškai baigiasi
po 24 valandų. Programoje Smartphone Link galite pasirinkti
Perdavimas ir stebėjimas > Keep Activity Available, jei norite
17
pratęsti Perdavimas ir stebėjimas duomenų bendrinimo seansą
arba galite bet kada nutraukti bendrinimą.
Perdavimas ir stebėjimas duomenų bendrinimo
sustabdymas
Perdavimas ir stebėjimas duomenų bendrinimą galite bet kada
sustabdyti naudodami dēzl įrenginį arba Smartphone Link
programą.
• dēzl įrenginyje pasirinkite Programos > Perdavimas ir
stebėjimas > Baigti.
• Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą
ir pasirinkite Perdavimas ir stebėjimas > Stop Dispatch
and Track.
Žiūrintieji gaus pranešimą, kad Perdavimas ir stebėjimas
seansas baigėsi ir kad jie nebegalės stebėti jūsų vietos.
Dispečerio pranešimo išsiuntimas į dēzl įrenginį
Kad galėtumėte išsiųsti dispečerio pranešimą, vairuotojas turi
nustatyti Perdavimas ir stebėjimas funkciją (Bendrinimo
funkcijos Perdavimas ir stebėjimas nustatymas, 17 psl.).
Dispečerio pranešimą galite išsiųsti tiesiogiai į dēzl įrenginį
naudodami Perdavimas ir stebėjimas funkciją. Pasitelkus šią
priemonę vairuotojui galima nusiųsti naujausią informaciją.
PASTABA: ši funkcija nesuderinama su jokiomis išmaniojo
telefono pranešimų programomis.
1 Parašykite el. laišką ar teksto pranešimą į jį įtraukdami
naujausią dispečerio informaciją.
2 El. laiško ar teksto pranešimo pavadinime ar bet kur tekste
įveskite žodį „dezl“.
PASTABA: žodį „dezl“ galite įvesti didžiosiomis ar
mažosiomis raidėmis.
3 El. laišką ar teksto pranešimą išsiųskite į vairuotojo išmanųjį
telefoną.
Pranešimas rodomas vairuotojo dēzl įrenginyje ir gali būti
peržiūrėtas transporto priemonei važiuojant.
Kelionės maršrutu pagal dispečerio pranešimą pradžia
Gavę dispečerio pranešimą galite pradėti važiuoti nauju
maršrutu, nurodytu adresu (jei pateiktas).
1 Pasirinkite pranešimą.
2 Pranešimo tekste pasirinkite adreso nuorodą.
Įrenginys ieško adreso.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
Įrenginys apskaičiuoja maršrutą iki kelionės tikslo ir pradeda
naują Perdavimas ir stebėjimas seansą.
IFTA
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turi būti suaktyvintas
sunkvežimio profilis.
Duomenis, reikalingus dokumentacijai pagal Tarptautinį degalų
mokesčių susitarimą (IFTA), pvz., degalų pirkimo ir nuvažiuoto
atstumo informaciją, galite įrašyti.
Degalų duomenų įvedimas
1 Pasirinkite Programos > IFTA > Prie siurblio.
2 Įveskite vieno galono degalų kainą.
3 Pasirinkite laukelį Sunaudoti degalai.
4 Įveskite nupirktų degalų kiekį.
5 Jei reikia, pasirinkite degalų rūšį:
• Kad kiekį įrašytumėte litrais, pasirinkite Galonai > Litrai >
Įrašyti.
• Kad kiekį įrašytumėte galonais, pasirinkite Litrai >
Galonai > Įrašyti.
18
6 Jei reikia, pasirinkite žymės langelį Su mokesčiais.
7 Pasirinkite Kitas.
8 Nustatykite parinktį, leidžiančią įrašyti degalinę, kurioje
pasipildėte degalų:
• Sąraše pasirinkite netoliese esančią degalinę.
• Pasirinkite teksto laukelį ir įveskite degalinės pavadinimą
bei adresą.
9 Pasirinkite degalų pirkėją.
Degalų duomenų redagavimas
1 Pasirinkite Programos > IFTA > Degalų registrai.
2 Jei reikia, pasirinkite transporto priemonės profilį.
3 Jei reikia, pasirinkite ketvirtį.
4 Pasirinkite degalų įrašą.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite redaguoti informaciją, pasirinkite laukelį.
• Jei norite pašalinti įrašą, pasirinkite > Taip.
Įstatymų suvestinės peržiūra ir eksportavimas
Įstatymų suvestinėje kiekvieną ketvirtį nurodomi kiekvienos
valstijos ar provincijos, kurioje buvo eksploatuojama jūsų
transporto priemonė, duomenys. Įstatymų suvestinė galima kai
kuriose vietovėse.
1 Pasirinkite Programos > IFTA > Įstatymų suvestinė.
2 Jei reikia, pasirinkite sunkvežimį.
3 Jei reikia, pasirinkite ketvirtį.
4 Jei norite eksportuoti įstatymų suvestinę, pasirinkite >
Eksportuoti > Gerai.
Įrenginys suvestinę eksportuoja į .csv failą ir jį įrašo į aplanką
Reports, kuris yra įrenginyje.
Kelionės ataskaitų redagavimas ir eksportavimas
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > IFTA >
2
3
4
5
Ataskaitos apie kelionę.
Jei reikia, pasirinkite sunkvežimį.
Jei reikia, pasirinkite ketvirtį.
Pasirinkite ataskaitą.
Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pašalinti ataskaitą, pasirinkite
> Pašalinti,
tada pasirinkite žymės langelį.
• Jei norite sujungti ataskaitas, pasirinkite
> Sujungti,
tada pasirinkite žymės langelius.
• Pasirinkite
> Eksportuoti > Gerai. Įrenginys ataskaitą
eksportuoja į .csv failą ir jį įrašo į aplanką Reports, kuris
yra įrenginyje.
Eksportuotų įstatymų suvestinių ir kelionės ataskaitų
peržiūra
PRANEŠIMAS
Jei nežinote, kam skirtas failas, jo nepašalinkite. Jūsų prietaiso
atmintyje yra svarbių sistemos failų, kurių negalima pašalinti.
1 Prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
2 Naudodami kompiuterio failų naršyklę nueikite į vidinę
įrenginio saugyklą ir atidarykite aplanką Ataskaitos.
3 Atidarykite aplanką IFTA.
4 Atidarykite .csv failą.
Techninės priežiūros įrašymas
Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir
hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės
priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas
(Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas, 19 psl.).
Transporto priemonės ir vairuotojo įrankiai
1
2
3
4
5
6
Pasirinkite Programos > Tech. priež. istor..
Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
Pasirinkite Pridėti įrašą.
Įveskite hodometro duomenis ir pasirinkite Kitas.
Įveskite komentarą (neprivaloma)
Pasirinkite Baig..
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas
1 Pasirinkite Programos > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite > Pridėti kategoriją.
3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Techninės priežiūros kategorijų šalinimas
Kai pašalinate techninės priežiūros kategoriją, pašalinami visi
šioje kategorijoje esantys techninės priežiūros įrašai.
1 Pasirinkite Programos > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite > Pašalinti kategorijas.
3 Pasirinkite paslaugų kategorijas, kurias norite pašalinti.
4 Pasirinkite Pašalinti.
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas
1 Pasirinkite Programos > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite kategoriją, kurią norite pervardyti.
3 Pasirinkite > Pervardyti kategoriją.
4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Techninės priežiūros įrašų šalinimas
1 Pasirinkite Programos > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
3 Pasirinkite > Pašalinti įrašus.
4 Pasirinkite techninės priežiūros įrašus, kuriuos norite
pašalinti.
5 Pasirinkite Pašalinti.
Techninės priežiūros įrašo redagavimas
Galite redaguoti komentarą, hodometro duomenis ir techninės
priežiūros įrašo datą.
1 Pasirinkite Programos > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite lauką.
4 Įveskite naują informaciją ir pasirinkite Baig..
Balso komanda
PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir
prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinami ne visi
modeliai.
PASTABA: balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje
gali veikti netinkamai.
Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant
žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai
balsu ir galimų komandų sąrašas.
Pažadinimo frazės nustatymas
Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite ištarti norėdami
suaktyvinti balso komandas. Numatytoji pažadinimo frazė yra
Balso komanda.
PATARIMAS: kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda,
naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.
1 Pasirinkite Programos > Balso komanda > >
Pažadinimo frazė.
2 Įveskite naują pažadinimo frazę.
Balso komanda
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate
frazę.
3 Pasirinkite Baig..
Balso komandų aktyvinimas
Ištarkite savo pažadinimo frazę.
Pasirodys balso komandų meniu.
Patarimai dėl balso komandų
• Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
• Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
• Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.
• Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė
galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.
• Paklausykite dviejų tonų, kad patvirtintumėte, kada įrenginys
įjungia ir išjungia balso komandą.
Maršruto pradėjimas balso komandomis
Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.
1 Ištarkite savo pažadinimo frazę (Pažadinimo frazės
nustatymas, 19 psl.).
2 Ištarkite Surasti vietą.
3 Išklausykite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.
4 Pasakykite linijos numerį.
5 Ištarkite Rodyti kelią.
Instrukcijų nutildymas
Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenutildydami
įrenginio.
1 Pasirinkite Programos > Balso komanda > .
2 Pasirinkite Nutildyti instrukcijas > Įjungta.
Valdymas balsu
Regionuose, kuriuose negalima balso komandos funkcija,
suaktyvinama valdymo balsu funkcija. Valdymo balsu funkcija
leidžia balsu kontroliuoti įrenginį. Kad galėtumėte naudotis
valdymo balsu funkcija, turite ją konfigūruoti savo balsui.
Valdymo balsu konfigūravimas
Funkcija Valdymas balsu turi būti sukonfigūruota vieno
naudotojo balsui ir neveikia kalbant kitiems asmenims.
1 Pasirinkite Programos > Valdymas balsu.
2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis
įrašykite komandas, kurios atitiktų valdymo balsu frazes.
PASTABA: neprivalote tiksliai perskaityti ekrane pateiktos
frazės. Galite ištarti kitą norimą komandą, kurios prasmė ta
pati.
Jei norite naudotis valdymo balsu funkcija, turite ištarti šiai
funkcijai skirtą komandą.
Valdymo balsu naudojimas
1 Ištarkite komandą, kurią įrašėte frazei Valdymas balsu.
Pasirodys valdymo balsu meniu.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Valdymo balsu patarimai
• Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
• Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
19
• Turite išgirsti specialų garsą, kuris patvirtina, kad įrenginys
sėkmingai priėmė komandą.
Naudojimasis taikomosiomis
programomis
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje
Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane
(pateiktas daugeliu kalbų).
1 Pasirinkite Programos > Naudotojo vadovas.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip
programinės įrangos tekstas (Kalbos ir klaviatūros
nustatymai, 23 psl.).
2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite
(pasirenkama).
Sunkvežimių žemėlapio peržiūra
Sunkvežimių žemėlapyje rodomi pripažinti sunkvežimių
maršrutai, pvz., Pagalbos antžeminiam transportui įstatyme
(angl. STAA) rekomenduojami maršrutai, TruckDown (TD)
rekomenduojami maršrutai ir neradioaktyvias pavojingąsias
medžiagas (angl. NRHM) vežantiems sunkvežimiams skirti
maršrutai. Pripažinti maršrutai skiriasi atsižvelgiant į jūsų regioną
ir į įrenginį įkeltus žemėlapio duomenis.
Pasirinkite Programos > Sunkvežimių žemėlapis.
Orų prognozės peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų
informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite
prijungti prie Smartphone Link taikomosios programos
(Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link,
12 psl.).
1 Pasirinkite Programos > Orai.
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų
prognozę.
2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.
Orų peržiūra šalia įvairių miestų
1 Pasirinkite Programos > Orai > Dabartinė vieta.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite
miestą iš sąrašo.
• Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite Pridėti
miestą ir įveskite miesto pavadinimą.
Orų radaro peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
Galite peržiūrėti animuotą, spalvomis koduotą, radaro pateiktą
esamų oro sąlygų žemėlapį, taip pat žemėlapyje esančią orų
piktogramą. Orų piktograma keičiasi parodydama netoliese
esančius orus, pvz., lietų, sniegą ir audras.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Orų radaras.
Orų įspėjimų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
Kai keliaujate su įrenginiu, orų įspėjimai gali pasirodyti
žemėlapyje. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapį šalia
savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
20
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Įspėjimai dėl oro.
Kelio sąlygų tikrinimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Kelio sąlygos.
Kelionės planuoklis
Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią
galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių
pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu.
Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte
savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti
siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.
Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų
maršrutą.
Kelionės planavimas
Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina
įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta
– tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti
kelionės maršrutu pradedate kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo
važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Nauja kelionė.
2 Pasirinkite Pasirinkti pradžios vietą.
3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite
Pasirinkite.
4 Pasirinkite Pasirinkti kelionės tikslą.
5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite Pasirinkite.
6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite Pridėti vietą
(pasirenkama).
7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite Kitas > Įrašyti.
8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Išsaugotos
kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite
vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
• Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą,
pasirinkite .
• Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .
ir
Kelionės tikslų sekos optimizavimas
Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad
maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.
Redaguodami kelionę pasirinkite
> Optimizuoti tvarką.
Traukos vietų radimas keliaujant
Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių
traukos vietų.
1 Redaguodami kelionę pasirinkite > Kelionės nustatymai
> Siūlyti pramogas.
2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.
3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite
Pasirinkite.
Naudojimasis taikomosiomis programomis
Kelionės maršruto nustatymų keitimas
Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai
pradedate kelionę.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Išsaugotos
kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite > Kelionės nustatymai.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite
Formuoti maršrutą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas (Maršruto formavimas, 5 psl.).
• Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą,
pasirinkite Maršruto nustatymai (Maršruto skaičiavimo
režimo keitimas, 5 psl.).
Išsaugotos kelionės navigacija
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Išsaugotos
kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite Vykti!.
4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite
Pradėti.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki
pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki
likusių kelionės tikslų.
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas
Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir
įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus
maršrutas.
2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės
planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
3 Pasirinkite Įrašyti, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip
kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti
(pasirinktinė funkcija).
„photoLive“ eismo kameros
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite būti prisijungę prie
Smartphone Link ir turite būti užsiprenumeravę
„photoLive“ paslaugą (Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines
paslaugas, 13 psl.).
„photoLive“ eismo kameros rodo tiesioginius eismo sąlygų
pagrindiniuose keliuose ir sankryžose vaizdus.
Paslauga „photoLive“ pasiekiama ne visuose regionuose.
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas
Galite peržiūrėti tiesioginius vaizdus iš netoliese esančių eismo
kamerų. Taip pat galite išsaugoti eismo kamerų informaciją iš
regionų, kuriuose dažnai keliaujate.
1 Pasirinkite Programos > „photoLive“.
2 Pasirinkite Paliesti norint pridėti
3 Pasirinkite kelią.
4 Pasirinkite eismo kameros vietą.
Šalia kameros vietos žemėlapio rodomas tiesioginis vaizdas
iš kameros. Galite pasirinkti žiūrėti viso vaizdo dydžio vaizdą.
5 Jei norite išsaugoti kamerą, pasirinkite Įrašyti (pasirenkama).
Prie pagrindinio programos „photoLive“ ekrano pridedamas
kameros miniatiūros vaizdas.
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje
„photoLive“ žemėlapio įrankis rodo eismo kameras, esančias
priekyje esančiame kelyje.
1 Žemėlapyje pasirinkite > „photoLive“.
dēzl nustatymai
Įrenginys rodo tiesioginį vaizdą iš artimiausios priekyje
esančios eismo kameros ir atstumą iki kameros. Pravažiavus
kamerą įrenginys įkelia tiesioginį vaizdą iš kitos priekyje
esančios kameros.
2 Jei kelyje nėra kamerų, pasirinkite Rasti eis. kameras, kad
peržiūrėtumėte ar išsaugotumėte netoliese esančias eismo
kameras (pasirenkama).
Eismo kameros išsaugojimas
1 Pasirinkite Programos > „photoLive“.
2 Pasirinkite Paliesti norint pridėti.
3 Pasirinkite kelią.
4 Pasirinkite sankryžą.
5 Pasirinkite Įrašyti.
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės
istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo nustatymai, 23 psl.).
Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite
peržiūrėti žemėlapyje.
Pasirinkite Programos > Kur aš buvau.
dēzl nustatymai
Žemėlapio ir transporto priemonės
nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė.
Transporto priemonė: nustato transporto priemonės
piktogramą, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.
Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.
Žemėlapio detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo
lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas
žemėlapis.
Žemėlapio tema: pakeičia žemėlapio duomenų spalvą.
Žemėlapio įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos
žemėlapio įrankių meniu.
Žemėlapio sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi
žemėlapio puslapyje (Žemėlapio sluoksnių pritaikymas,
12 psl.).
Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenka mastelį,
kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši
funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.
Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius
įrenginys naudoja.
Žemėlapių įjungimas
Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.
PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapio produktų,
apsilankykite http://buy.garmin.com.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Mano žemėlapiai.
Pasirinkite
žemėlapį.
2
Navigacijos nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
Maršruto peržiūra: kai pradedate važiuoti maršrutu, rodo
maršrute esančius pagrindinius kelius.
Skaičiavimo režimas: nustato maršruto skaičiavimo metodą.
Pertraukų planavimas: rodo siūlomų pertraukų laikus
(atsižvelgiant į jūsų vairavimo laiką).
Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.
Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.
21
Perdavimo ir stebėjimo autopaleidimas: nustato, kad
pradėjus važiuoti maršrutu būtų automatiškai įjungta funkcija
Perdavimas ir stebėjimas.
Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktis.
Rinkliavos ir mokesč.: nustato mokamų kelių ir rinkliavos
lipdukų vengimo parinktis.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose
regionuose.
Ekologiškos zonos: nustato zonų, kuriose galioja ekologiniai ar
taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto
priemonei, vengimą.
Ribotasis režimas: išjungia visas funkcijas, kurioms reikia
nemažo operatoriaus dėmesio.
GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo
funkciją ir taupo baterijų energiją.
Skaičiavimo režimo nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas.
Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį
kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.
Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni
ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.
Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra
trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.
Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki
kelionės tikslo.
Sumodeliuotos vietos nustatymas
Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų,
maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS
modeliavimo įtaisą.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius.
2 Pagrindiniame meniu pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapį.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
4 Pasirinkite vietos aprašą.
5 Pasirinkite Nustatyti vietą.
Belaidžio tinklo nustatymai
Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi‑Fi tinklus, susietus
Bluetooth įrenginius ir Bluetooth funkcijas.
Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.
Susieto įrenginio pavadinimas: susietų Bluetooth įrenginių
pavadinimai rodomi meniu. Jei įrenginyje norite pakeisti
Bluetooth funkcijų nustatymus, pasirinkite to įrenginio
pavadinimą.
Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.
Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris
jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth
belaide technologija.
Wi-Fi: įgalina Wi‑Fi radiją.
Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus
tinklus.
Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi‑Fi tinklų
(Prisijungimas prie Wi‑Fi tinklo, 23 psl.).
®
Pagalbos vairuotojui nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Pagalba vairuotojui.
Garsiniai vairuotojo perspėjimai: įgalina visų vairuotojo
perspėjimų garsines versijas (Saugaus vairavimo funkcijos ir
įspėjimai, 3 psl.).
22
Perspėjimas apie nuovargį: įspėja jus, kai ilgą laiką vairuojate
be pertraukos.
Artėjimo įspėjimai: įspėja, kai artėjate prie tinkintų lankytinų
vietų ar šviesoforų.
PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų
įspėjimai, turite įkelti tinkintas lankytinas vietas (LV). Šia
funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.
Atsarginės kameros nustatymai
Naudodami atsarginės kameros nustatymus galite tvarkyti
susietas Garmin atsargines kameras ir jų nustatymus. Šis meniu
navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra
prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios
informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr.
atsarginės naudotojo vadove. Eikite į garmin.com
/backupcamera, jei norite įsigyti Garmin atsarginę kamerą.
Pasirinkite Nustatymai > Galinio vaizdo kamera, tada
pasirinkite susietą kamerą.
Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą. Kad galėtumėte
peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir laidą, turite
vėl susieti šią kamerą.
Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.
Nurodymų eilutės: rodo arba paslepia nurodymų eilutes ir
leidžia reguliuoti jų padėtį.
Ekrano nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Ekranas.
Orientacija: įjungia statųjį (vertikalų) arba gulsčiąjį (horizontalų)
vaizdą.
PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose produkto
modeliuose.
Spalvų tipas: įjungia dienai arba nakčiai pritaikytų spalvų
režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato
dienai ar nakčiai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).
Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.
Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš
įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos
energiją).
Ekrano nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano
nuotrauką. Ekrano kopijos įrašomos į įrenginio duomenų
laikmenos aplanką „Ekrano kopijos“.
Eismo nustatymai
Pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Eismas.
Eismas: įgalinamas eismas.
Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas
nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija
Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo
duomenys.
Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.
Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas naudoti
optimizuotus alternatyvius maršrutus (automatiškai arba
nurodžius) (Eismo delsos vengimas maršrute, 6 psl.).
Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos
praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai
Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Vienetai ir
laikas.
Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.
Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba
UTC ekrano laiką.
Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.
dēzl nustatymai
Įrenginio informacija
Padėties formatas: nustato geografinių koordinačių formatą ir
dydį.
Laiko nustatymas
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS
informaciją, pasirinkite Automatinis.
• Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite
aukštyn arba žemyn.
Kalbos ir klaviatūros nustatymai
Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Kalba ir
klaviatūra.
Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.
Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.
PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys
arba žemėlapio duomenys, pvz., gatvių pavadinimai,
nepasikeičia.
Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.
Artėjimo įspėjimų nustatymai
PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai,
turite įkelti pasirinktines lankytinas vietas (LV).
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Pasirinkite Nustatymai > Artėjimo įspėjimai.
Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie
artėjimo taškų, stilių.
Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama
įspėjimais, tipą.
Įrenginio ir privatumo nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Įrenginys.
Apie: rodo programinės įrangos versijos numerį, įrenginio ID
numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.
Reguliavimas: rodo priežiūros institucijų ženklinimą ir
informaciją.
Galutinio vartotojo licencijos sutartys: rodo galutinio vartotojo
licencijos sutartis
PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinate
sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus
žemėlapio duomenis.
Įrenginio duomenų teikimas: bendrina anoniminius duomenis
siekiant tobulinti įrenginį.
Praneš. apie padėtį: bendrina jūsų padėties informaciją su
Garmin turinio gerinimo tikslais.
Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą
funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Išvalyti kelionės istoriją: ištrina kelionės istoriją funkcijose
myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Nustatymų atkūrimas
Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius
nustatymus.
1 Pasirinkite Nustatymai.
2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
3 Pasirinkite > Atkurti.
Įrenginio informacija
Priežiūros institucijų ir atitikties informacija
1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
2 Pasirinkite Įrenginys > Reguliavimas.
Specifikacijos
Darbinės temperatūros diapazonas
Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas
Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F)
Maitinimas
Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija,
tiekiama per pridėtą transporto priemonės
maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo
šaltinio energija, tiekiama per pasirinktinį priedą
(galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas
Pakartotinai įkraunama, ličio jonų
Įrenginio įkrovimas
PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina
LPS.
Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.
• Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo
šaltinio.
• Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio,
pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.
Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį,
tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin
atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie
trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.
Įrenginio techninė priežiūra
Garmin palaikymo centras
Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų,
dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams,
eikite adresu support.garmin.com.
Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai
Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir
programinė įranga turi būti naujausi. Žemėlapių naujinimuose
pateikti naujausi galimi žemėlapių duomenys. Programinės
įrangos naujinimuose pateikti funkcijų ir našumo patobulinimai.
Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.
• Įrenginį galite prijungti prie Wi‑Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai
įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai
atnaujinti įrenginį, jo neprijungiant prie kompiuterio.
• Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir jį atnaujinti
naudodami Garmin Express programą. Ši parinktis leidžia
žemėlapio duomenis atnaujinti žemėlapio kortelėje, jei
atnaujinti žemėlapiai netelpa į vidinę atmintį.
Prisijungimas prie Wi‑Fi tinklo
Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas
prisijungti prie Wi‑Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi‑Fi
tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.
1 Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
2 Jei reikia, pasirinkite Wi-Fi, kad įgalintumėte Wi‑Fi
technologiją.
3 Pasirinkite Ieškoti tinklų.
Įrenginys rodo netoliese esančių Wi‑Fi tinklų sąrašą.
4 Pasirinkite tinklą.
5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite Baig..
23
Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie
išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys
automatiškai prisijungia prie tinklo.
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas
naudojant Wi‑Fi tinklą
PRANEŠIMAS
Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį
atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo
nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad
sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius,
susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.
Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį
prijungę prie Wi‑Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia
atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.
1 Prijunkite įrenginį prie Wi‑Fi tinklo (Prisijungimas prie Wi‑Fi
tinklo, 23 psl.).
Prijungtas prie Wi‑Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinimų.
Kai yra galimas naujinimas, pagrindiniame meniu,
piktogramoje Nustatymai rodomas simbolis .
2 Pasirinkite Nustatymai > Naujinimai.
Įrenginys tikrina, ar yra naujinimų. Kai yra galimas
naujinimas, tekstas Galimi naujinimai rodomas žemiau
skilties Žemėlapis arba Programinė įranga.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, pasirinkite
Įdiegti viską.
• Jei norite įdiegti tik žemėlapio naujinimus, pasirinkite
Žemėlapis > Įdiegti viską.
• Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinimus,
pasirinkite Programinė įranga > Įdiegti viską.
4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite Priimti visus,
kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.
PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite
Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas.
Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių
sutarčių sąlygomis.
5 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio
maitinimo šaltinio ir pasirinkite Tęsti (Įrenginio įkrovimas,
23 psl.).
Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti
USB sieninį įkroviklį, kurio išėjimo galia – mažiausiai 1 A. Gali
tikti dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems
telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems
medijos įrenginiams.
6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie
išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi‑Fi aprėpties zoną.
PATARIMAS: jei žemėlapio atnaujinimo procesas
pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali
nebūti žemėlapio duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus
žemėlapio duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius
naudodami Wi‑Fi arba Garmin Express.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite
Atsisiųsti skirtą „Windows“.
• Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite Atsisiųsti
skirtą „Mac“.
3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.
4 Pradėti Garmin Express.
5 Prijunkite savo dēzl įrenginį prie kompiuterio USB laidu.
6 Kai dēzl įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą,
pasirinkite Taip.
7 Kompiuteryje spustelėkite Pridėti įrenginį.
Programinė įranga Garmin Express aptinka jūsų įrenginį.
8 Spustelėkite Pridėti įrenginį.
9 Vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis
užregistruokite įrenginį ir pridėkite ji prie Garmin Express
programinės įrangos.
Baigus sąranką programinė įranga Garmin Express ieško
žemėlapiui ir įrenginiui skirtų programinės įrangos naujinimų.
10 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, spustelėkite
Įdiegti viską.
• Jei norite įdiegti vieną naujinimą, spustelėkite Peržiūrėti
išsamią informaciją ir pasirinkite naujinimą.
PASTABA: jei žemėlapio naujinimas netelpa į įrenginio
vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį
įdėti microSD kortelę, taip pridedant laisvos vietos
(Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas, 26 psl.).
®
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas
naudojant Garmin Express
Galite naudoti Garmin Express programinę įrangą, kad
atsisiųstumėte ir įdiegtumėte naujausius žemėlapio ir
programinės įrangos naujinimus, skirtus jūsų įrenginiui. Garmin
Express teikiamas Windows ir Mac kompiuteriams.
1 Kompiuteryje eikite į www.garmin.com/express.
®
®
Programinė įranga Garmin Express atsiunčia ir įdiegia
naujinimus į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės
24
Įrenginio techninė priežiūra
apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo
sparta nedidelė.
Įrenginio priežiūra
PRANEŠIMAS
Stenkitės įrenginio nenumesti.
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.
Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes
galite jį sugadinti.
Saugokite įrenginį nuo vandens.
Išorinio korpuso valymas
PRANEŠIMAS
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.
1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste,
sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
2 Nusausinkite įrenginį.
Jutiklinio ekrano valymas
1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo šaltinio.
4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.
Apsisaugojimas nuo vagystės
• Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų
nesimatytų.
• Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
• Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
• Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę
įrangą (garmin.com/express).
Įrenginio nustatymas iš naujo
Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.
Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko
nuėmimas
Įrenginio išėmimas iš laikiklio
1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba
mygtuką.
2 Įrenginio apačią pakreipkite į viršų ir jį išimkite iš laikiklio.
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko
1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko
rutuliukas atsilaisvins.
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo
1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.
Transporto priemonės maitinimo laide
esančio saugiklio keitimas
PRANEŠIMAS
Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir
įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės
maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.
Trikčių šalinimas
Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali
reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės
adapterio antgalyje.
1 Galinį elementą À pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį
atlaisvintumėte.
2
3
4
5
PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti
monetos.
Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį Á ir
saugiklį Â.
Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios
srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę
ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laide Ã.
Trikčių šalinimas
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio
stiklo
1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu
spiritu.
2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (dēzl įrenginio montavimas
transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio,
1 psl.).
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų
• Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas
(Navigacijos nustatymai, 21 psl.).
• Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
• Kelias minutes nejudėkite.
Šio įrenginio mano transporto priemonėje
įkrauti nepavyksta
• Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide
(Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas, 25 psl.).
• Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į
maitinimo lizdą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra
patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo
temperatūros intervalą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde
nesulūžęs saugiklis.
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai
ilgas
• Sumažinkite ekrano ryškumą (Ekrano nustatymai, 22 psl.).
• Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (Ekrano nustatymai,
22 psl.).
• Sumažinkite garsą (Garsumo reguliavimas, 2 psl.).
• Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (Belaidžio tinklo
nustatymai, 22 psl.).
• Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo
nenaudojate (Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 1 psl.).
• Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
25
• Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono
arba Smartphone Link
• Pasirinkite Nustatymai > Belaidžiai tinklai.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
• Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir
telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo
įrenginio.
• Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link
ir pasirinkite > , kad iš naujo įjungtumėte Smartphone
Link fono paslaugas.
• Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
• Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir
įrenginį (Susieto telefono pašalinimas, 15 psl.) ir atlikti
susiejimo procesą (Susiejimas su telefonu ir prisijungimas
prie Smartphone Link, 12 psl.).
Programa Smartphone Link sumažina
išmaniojo telefono įkrovos lygį
Siunčiant duomenis į įrenginį ir iš jo, programa Smartphone Link
naudoja Bluetooth belaidę technologiją. Įprasta, kad naudojant
Bluetooth ryšį, suvartojamas tam tikras kiekis baterijos
energijos. Programa taip pat reguliariai tikrina, ar yra esamų
paslaugų naujinimų, o dėl to suvartojama daugiau baterijos
energijos.
Jei norite, kad Smartphone Link programa vartotų mažiau
baterijos energijos, šioje programoje pakeiskite baterijos
naudojimo nustatymus.
1 Išmaniajame telefone, programoje Smartphone Link
pasirinkite .
2 Slinkite į skiltį Battery Usage ir pasirinkite Settings.
3 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
• Išvalykite žymės langelį Bluetooth Auto-Connect.
Panaikinus šią parinktį galima sutaupyti nedidelį kiekį
baterijos energijos, bet dėl to programa negalės
automatiškai prisijungti prie dēzl įrenginio. Kai ši parinktis
išjungta, kiekvieną kartą, kai įrenginį norite prijungti prie
Smartphone Link, turite pasirinkti iš Smartphone Link
pagrindinio meniu.
• Išvalykite žymės langelį Live Services Check.
Kai kuriuose išmaniuosiuose telefonuose išjungus šią
parinktį programa sunaudos daug mažiau baterijos
energijos. Kai ši parinktis išjungta, norėdami gauti
atnaujintą informaciją apie galimas tiesiogines paslaugas,
turite neautomatiškai atnaujinti Smartphone Link
pagrindinį meniu.
Priedas
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties
kortelės įdėjimas
Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir
kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties
kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į
www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš
anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje
galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4
iki 64 GB.
1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos
atminties kortelės lizdą (dēzl 580 įrenginio apžvalga, 1 psl.).
26
2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.
Duomenų tvarkymas
Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai
įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.
PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98,
Me, Windows NT ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.
®
Apie atminties korteles
Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo
arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą
(www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos,
atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz.,
žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams,
kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio
Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB
laidą.
1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
3 Kai dēzl įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą,
pasirinkite Taip.
Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio
vaizdas.
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie
2
3
4
5
6
kompiuterio, 26 psl.).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
Pasirinkite failą.
Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti.
Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų
nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
Pasirinkite Redaguoti > Įklijuoti.
USB laido atjungimas
Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis
kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad
neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows
kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai
atjungti nebūtina.
1 Baikite veiksmą:
• Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite
piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą, esančią
sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
• Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos
piktogramą į šiukšliadėžę.
2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.
GPS signalo būsenos peržiūra
Laikykite nuspaudę
tris sekundes.
Papildomų žemėlapių įsigijimas
1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
2 Spustelėkite skirtuką Žemėlapiai.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Priedas
Priedų įsigijimas
Eikite į garmin.com/accessories.
Priedas
27
Rodyklė
greičio kameros 3
Greitoji paieška 7
jutiklinio ekrano valymas 25
neseniai rastos vietos 9
nuorodos
pašalinimas 10
pridėjimas 10
nurodymai 4
nustatymai 21–23
nustatymas iš naujo
įrenginys 25
kelionės duomenys 12
nustatymų atkūrimas 23
nutildymas, garsas 19
K
O
Simbolis
I
2D žemėlapio vaizdas 12
3D žemėlapio vaizdas 12
ID numeris 23
išsaugotos vietos 21
kategorijos 10
redagavimas 10
A
adresai, ieškojimas 8
aktyvios kelio juostų nuorodos 4
aplinkkeliai 5
apribojimai, transporto priemonė 2
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai 23
ataskaitos, kelionė 18
atjungimas, Bluetooth įrenginys 15
atminties kortelė 1, 26
įdėjimas 26
atnaujinimas
programinė įranga 23, 24
žemėlapiai 23, 24
atsakymas į skambučius 14
atsarginė kamera 22
automatinis garso stiprumas, įjungimas 2
automobilių aikštelė, paskutinis taškas 5
avarinės tarnybos 9
B
balso komanda 19
aktyvinimas 19
naudojimo patarimai 19
navigacija naudojant 19
pažadinimo frazė 19
baterija
įkrovimas 1, 23, 25
prailginimas 25
problemos 25
belaidė kamera 22
bendrinimas, Perdavimas ir stebėjimas 17, 18
Bluetooth technologija 12, 14, 26
įrenginio atjungimas 15
nustatymai 22
D
darbo valandos 17
degalai, stotys 9
degalų duomenys 18
diagnostika 17
E
eismas 12, 15, 16, 22
abonementų pridėjimas 16
alternatyvus maršrutas 6
eismo trukdžių paieška 12, 16
imtuvas 16
incidentai 12, 16
kameros 21
žemėlapis 12, 16
eismo kameros, peržiūra 21
ekranas, ryškumas 2
ekraniniai mygtukai 2
ekrano kopijos 22
ekrano nustatymai 22
eksportavimas
įstatymų suvestinės 18
kelionės ataskaitos 18
esama vieta 9
F
failai, perkėlimas 26
Foursquare 9
G
Galutinio vartotojo licencijos sutartys 23
Garmin Connect 12
Garmin Express, programinės įrangos
naujinimas 24
Garmin tiesioginės paslaugos 13
garsas, artėjimo taškai 22, 23
garsumas, reguliavimas 2
geologinės koordinatės 9
GPS 1, 26
28
J
kalba
balsas 23
klaviatūra 23
kalbos atpažinimas 19
kameros
atsarginė 22
greitis 3
raudona šviesa 3
kelio pėdsakas, peržiūra 12
kelio sąlygos, orai 20
kelionės informacija 11
nustatymas iš naujo 12
peržiūra 11
kelionės planuoklis 20, 21
formavimo taškai 21
kelionės redagavimas 20
kelionės tikslai 21. Žr. vietovės
atvykimas 4, 5
kelionių istorija 23
kitas posūkis 4
klaviatūra
išdėstymas 23
kalba 23
kompiuteris, prijungimas 26
koordinatės 9
Kur aš esu? 9, 10
L
laikiklio nuėmimas 25
laikiklis, nuėmimas 25
laikmatis 16
laiko nustatymai 22, 23
lankytinos vietos (LV) 7, 9
objektai 7
sunkvežimių paslaugos 7
M
maitinimo laidai 23
saugiklio keitimas 25
transporto priemonė 1
maitinimo mygtukas 1
maršrutai 3
formavimas 5
myTrends 5
peržiūra žemėlapyje 4
pradėjimas 4
pradžia 8, 18
siūlomi 5
skaičiavimo režimas 21, 22
skaičiuojama 5
sustabdymas 5
taško pridėjimas 5, 21
maršruto formavimas 5
microSD kortelė 26
miego režimas 1
myTrends, maršrutai 5
N
namai
skambinimas 14
telefono numeris 14
važiavimas 4
vietos redagavimas 4
naudotojo vadovas 20
navigacija 4, 7
bekelė 6
nustatymai 21
navigacija bekelėje 6
objektai 7
orai 20
kelio sąlygos 20
radaras 20
P
paieškos juosta 7
paieškos zonos keitimas 8
palydovo signalai
gavimas 1
peržiūra 26
pašalinimas
kelionės 20
susietas „Bluetooth“ įrenginys 15
techninės priežiūros įrašai 19
techninės priežiūros kategorijos 19
Perdavimas ir stebėjimas 17, 18
pertraukų planavimas 16, 17
photoLive 21
piktogramos, būsenos juosta 1
platuma ir ilguma 9
posūkių sąrašas 4
pradinė sąranka 17
pranešimai 13–15, 17
prenumeratos, „Garmin“ tiesioginės
paslaugos 13
priedai 27
priekyje 11
pritaikoma 11
prisijungimas 23
produkto palaikymas 20
profiliai
aktyvinimas 2
sunkvežimis 2, 3
programinė įranga
atnaujinimas 23, 24
versija 23
R
redagavimas, išsaugotos kelionės 21
rinkimas 14
rinkliavos, vengimas 6
ryškumas 2
S
sankryžos, ieškojimas 9
saugiklis, keitimas 25
skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
13, 15
skambinti
atjungimas 15
susiejimas 12, 26
skambučiai 14
atsakymas 14
istorija 14
kontaktai 14
namai 14
rinkimas 14
vykdymas 14
Smartphone Link 13, 15, 16
prijungimas 12, 15
skambučių išjungimas 15
specifikacijos 23
stovėjimo vietos 5, 8
sumodeliuotos vietos 22
sunkvežimis
lankytinos vietos 7
priekaba 2
Rodyklė
profiliai 2, 3
žemėlapis 20
susiejimas 17
atjungimas 15
skambinti 12, 26
T
Tarptautinis degalų mokesčių susitarimas
(IFTA) 18
degalų duomenys 18
eksportuotos suvestinės ir ataskaitos 18
įstatymų suvestinė 18
kelionės ataskaitos 18
techninės pagalbos duomenų katalogas 7
techninės priežiūros istorija
įrašai 18, 19
kategorijos 19
pašalinimas 19
redagavimas 19
telefono skambučiai 14
atsakymas 14
nutildymas 14
rinkimas 14
rinkimas balsu 14
telefonų knyga 14
transporto priemonės maitinimo laidas 1
transporto priemonės profilis, sunkvežimis 2, 3
trikčių šalinimas 25, 26
triktys 17
TripAdvisor 9
U
USB, atjungimas 26
V
vagystė, vengimas 25
vairuotojo įspėjimai 3
vakuuminis siurbtukas 25
valdymas balsu 19
patarimai 19
važiavimas namo 4
važiavimo nurodymai 4
vengimai 6
išjungimas 6
kelias 6
kelių savybės 6
pašalinimas 6
rinkliavos 6
vietovė 6
vieta 8
vietos
esamos 9, 10
ieškoma 6
išsaugojimas 10
neseniai rasta 9
objektai 7
sumodeliuotas 22
vietovės 8, 21
esamos 9
ieškoma 8
skambinimas 14
vietų ieškojimas, kategorijos 7
vietų paieška. 6, 8, 9, 13 Taip pat žr. vietovės
adresai 8
koordinatės 9
miestai 9
sankryžos 9
W
Wi‑Fi 22–24
Rodyklė
29
support.garmin.com
Spalis 2018
190-02229-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising