Garmin | dēzl™ 580 LMT-S | User manual | Garmin dēzl™ 580 LMT-S Brukerveiledning

Garmin dēzl™ 580 LMT-S Brukerveiledning
DĒZL 580
™
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
®
dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk
som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. microSD og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.
TripAdvisor er et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. TruckDown er varemerket for TruckDown Info International, Inc. Windows , Windows Vista og Windows XP er registrerte varemerker
for Microsoft Corporation i USA og andre land.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
dēzl 580 – oversikt over enheten ................................................ 1
Feste og slå på dēzl enheten i kjøretøyet ................................... 1
Slå enheten av eller på ............................................................... 1
Innhente GPS-signaler ............................................................... 1
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 1
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 2
Justere volumet .......................................................................... 2
Aktivere automatisk volum ..................................................... 2
Bruke lydmikseren ................................................................. 2
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 2
Kjøretøyprofiler .............................................................. 2
Legge til en kjøretøyprofil ........................................................... 2
Aktivere en kjøretøyprofil ............................................................ 2
Endre tilhengerinformasjon ......................................................... 2
Redigere en kjøretøyprofil .......................................................... 2
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.................. 2
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler ............................ 3
Fotobokser for rødt lys og hastighet ........................................... 3
Navigere til destinasjonen............................................. 3
Ruter ........................................................................................... 3
Starte en rute .............................................................................. 3
Starte en rute ved hjelp av kartet ........................................... 4
Kjøre hjem .............................................................................. 4
Ruten på kartet ........................................................................... 4
Aktiv kjørefeltveiledning ......................................................... 4
Vise svinger og anvisninger ................................................... 4
Vise hele ruten på kartet ........................................................ 4
Ankomme destinasjonen ............................................................ 4
Parkere i nærheten av destinasjonen .................................... 4
Finne forrige parkeringsplass ................................................. 5
Endre den aktive ruten ................................................................ 5
Legge til en posisjon i ruten ................................................... 5
Tilpasse ruten ........................................................................ 5
Foreta en omkjøring ............................................................... 5
Endre modus for ruteberegning ............................................. 5
Stoppe ruten ............................................................................... 5
Bruke foreslåtte ruter .................................................................. 5
Unngå forsinkelser, bomveier og områder ................................. 5
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ......................................... 5
Unngå bomveier ..................................................................... 5
Unngå bomringmerker ........................................................... 5
Unngå veielementer ............................................................... 6
Unngå miljøsoner ................................................................... 6
Egendefinerte unngåelser ...................................................... 6
Navigere utenfor vei .................................................................... 6
Finne og lagre posisjoner.............................................. 6
Punkter av interesse ................................................................... 6
Finne punkter av interesse for lastebiler ..................................... 6
Finne interessepunkter fra TruckDown ....................................... 6
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen .................................. 7
Finne en posisjon etter kategori ................................................. 7
Søke i en kategori .................................................................. 7
Navigere til interessepunkter inne på et sted ......................... 7
Posisjonssøkeresultater .............................................................. 7
Posisjonssøkeresultater på kartet .......................................... 7
Endre søkeområdet .................................................................... 8
Parkering .................................................................................... 8
Finne parkering for lastebil ..................................................... 8
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon ................ 8
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon .................. 8
Forstå parkeringsfarger og -symboler .................................... 8
Søkeverktøy ................................................................................ 8
Innholdsfortegnelse
Finne en adresse ................................................................... 8
Finne et veikryss .................................................................... 8
Finne en by ............................................................................ 8
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ........................... 8
Foursquare ................................................................................. 8
Koble deg til Foursquare kontoen din .................................... 9
Søke etter interessepunkter fra Foursquare .......................... 9
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare ............................... 9
Sjekke inn med Foursquare ................................................... 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Finne TripAdvisor interessepunkter ....................................... 9
Vise posisjoner som nylig er funnet ............................................ 9
Tømme listen over steder som nylig er funnet ....................... 9
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................... 9
Finne nødtjenester og drivstoff .............................................. 9
Få anvisninger til gjeldende posisjon ..................................... 9
Legge til en snarvei ..................................................................... 9
Fjerne en snarvei ................................................................... 9
Lagre posisjoner ......................................................................... 9
Lagre en posisjon ................................................................... 9
Lagre din gjeldende posisjon ................................................. 9
Redigere en lagret posisjon ................................................... 9
Tildele en lagret posisjon kategorier .................................... 10
Slette en lagret posisjon ....................................................... 10
Bruke kartet .................................................................. 10
Kartverktøy ............................................................................... 10
Vise et kartverktøy ............................................................... 10
Aktivere kartverktøy ............................................................. 10
Lenger fremme ......................................................................... 10
Vise kommende posisjoner .................................................. 10
Tilpasse kategorier for Lenger fremme ................................ 11
Advarsels- og varselsymboler ................................................... 11
Restriksjonsadvarsler ........................................................... 11
Advarsler om veiforhold ....................................................... 11
Varsler .................................................................................. 11
Tripinformasjon ......................................................................... 11
Vise tripdata på kartet .......................................................... 11
Vise tripinformasjonssiden ................................................... 11
Vise triploggen ..................................................................... 11
Nullstille tripinformasjon ....................................................... 11
Vise kommende trafikkhendelser .............................................. 11
Vise trafikk på kartet ............................................................ 11
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 11
Tilpasse kartet .......................................................................... 12
Tilpasse kartlagene .............................................................. 12
Endre kartdatafeltet .............................................................. 12
Endre perspektiv på kartet ................................................... 12
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner..... 12
Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link ..................... 12
Bluetooth Funksjonstatusikoner ............................................... 12
Garmin Live-tjenester ............................................................... 12
Abonnere på Garmin Live-tjenester ..................................... 12
Sende en posisjon fra smarttelefonen til enheten .................... 13
Smarte varsler .......................................................................... 13
Motta varsler ........................................................................ 13
Vise listen over varsler ......................................................... 13
Ringe med håndfri .................................................................... 13
Foreta et anrop .................................................................... 13
Motta et anrop ...................................................................... 14
Bruke anropsloggen ............................................................. 14
Bruke samtalealternativer .................................................... 14
Lagre et telefonnummer hjem .............................................. 14
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten ................ 14
Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten ........... 14
Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten ............... 14
i
Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple
enheten ................................................................................ 14
Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med
Android™ .................................................................................. 14
Koble til Smartphone Link-appen på en Androidsmarttelefon ......................................................................... 14
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med
Android ................................................................................. 14
Koble fra en Bluetooth enhet .................................................... 15
Slette en parkoblet telefon ........................................................ 15
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur ..................... 20
Oppdage severdigheter langs turen .................................... 20
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur ............... 20
Navigere til en lagret tur ....................................................... 20
Redigere og lagre den aktive ruten ...................................... 20
photoLive-trafikkameraer .......................................................... 20
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer ............................... 20
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet .............................. 20
Lagre et trafikkamera ........................................................... 20
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 20
Trafikk ............................................................................ 15
dēzl innstillinger........................................................... 20
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link ....................... 15
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker ..................... 15
Trafikkmottakerabonnementer ............................................. 15
Aktivere trafikk .......................................................................... 15
Vise trafikk på kartet ................................................................. 15
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 15
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 20
Aktivere kart ......................................................................... 21
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 21
Innstillinger for beregningsmodus ........................................ 21
Angi en simulert posisjon ..................................................... 21
Innstillinger for trådløst nettverk ................................................ 21
Innstillinger for kjørehjelp .......................................................... 21
Innstillinger for ryggekamera .................................................... 21
Skjerminnstillinger ..................................................................... 21
Trafikkinnstillinger ..................................................................... 22
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 22
Angi klokkeslett .................................................................... 22
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 22
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter .............................. 22
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 22
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 22
Verktøy for kjøretøy og fører....................................... 16
Pauseplanlegging ..................................................................... 16
Ta en foreslått pause ........................................................... 16
Starte pausetidtakeren ......................................................... 16
Stanse pausetidakeren midlertidig og nullstille den ............. 16
Justere kjøretimer ................................................................ 16
Justere daglig maksimal kjøretid .......................................... 16
Garmin eLog ............................................................................. 16
Oppsett av Garmin eLog funksjoner på dēzl enheten ......... 16
Vise Garmin eLog informasjon på dēzl enheten .................. 16
Vise hendelser for diagnostikk og funksjonsfeil på Garmin
eLog ..................................................................................... 16
Send og spor ............................................................................ 16
Oppsett av Send og spor-deling .......................................... 17
Starte en Send og spor-økt .................................................. 17
Sende en sendemelding til en dēzl enhet ............................ 17
IFTA .......................................................................................... 17
Angi drivstoffdata ................................................................. 17
Redigere drivstoffdata .......................................................... 17
Vise og eksportere et distriktsammendrag ........................... 17
Redigere og eksportere reiserapporter ................................ 18
Vise eksporterte distriktssammendrag og reiserapporter .... 18
Registrere servicehistorikk ........................................................ 18
Legge til servicekategorier ................................................... 18
Slette servicekategorier ....................................................... 18
Gi servicekategoriene nytt navn ........................................... 18
Slette servicehistorikk .......................................................... 18
Redigere servicehistorikk ..................................................... 18
Talekommando............................................................. 18
Angi aktiveringsfrasen .............................................................. 18
Aktivere talekommandoer ......................................................... 18
Tips for talekommandoer .......................................................... 18
Starte en rute ved bruk av talekommandoer ............................ 18
Dempe instruksjoner ................................................................. 19
Talekontroll ............................................................................... 19
Konfigurere talekontroll ........................................................ 19
Bruke talekontroll ................................................................. 19
Tips for talekontroll ............................................................... 19
Bruke programmene .................................................... 19
Vise brukerveiledningen på enheten ........................................ 19
Vise lastebilkartet ...................................................................... 19
Vise værmeldingen ................................................................... 19
Vise været nærme en annen by ........................................... 19
Vise værradaren .................................................................. 19
Vise værvarsler .................................................................... 19
Kontrollere veiforholdene ..................................................... 19
Turplanlegger ............................................................................19
Planlegge en tur ................................................................... 19
ii
Informasjon om enheten.............................................. 22
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon ................................... 22
Spesifikasjoner ......................................................................... 22
Lade enheten ............................................................................ 22
Vedlikehold av enheten............................................... 22
Garmin støttesenter .................................................................. 22
Kart- og programvareoppdateringer ......................................... 22
Koble til et Wi‑Fi nettverk ..................................................... 23
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et
Wi‑Fi nettverk ....................................................................... 23
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express ........ 23
Ta vare på enheten .................................................................. 24
Rengjøre enhetens utside .................................................... 24
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 24
Unngå tyveri ......................................................................... 24
Nullstille enheten ...................................................................... 24
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 24
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 24
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 24
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 24
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy .............................. 24
Feilsøking...................................................................... 24
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 24
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 24
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 24
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 24
Enheten kobler seg ikke til telefonen eller Smartphone Link .... 25
Smartphone Link-appen påvirker batterinivået på
smarttelefonen .......................................................................... 25
Tillegg............................................................................ 25
Sette inn minnekort for kart og data ......................................... 25
Databehandling ........................................................................ 25
Om minnekort ...................................................................... 25
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 25
Overføre data fra datamaskinen .......................................... 25
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 25
Vise status for GPS-signal ........................................................ 25
Innholdsfortegnelse
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 25
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 25
Indeks............................................................................ 26
Innholdsfortegnelse
iii
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
• Oppdatere kart og programvare på enheten (Kart- og
programvareoppdateringer, side 22).
• Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (Feste og
slå på dēzl enheten i kjøretøyet, side 1).
• Innhente GPS-satellittsignaler (Innhente GPS-signaler,
side 1).
• Justere volumet (Justere volumet, side 2) og skjermens
lysstyrke (Justere lysstyrken på skjermen, side 2).
• Konfigurere en kjøretøyprofil for lastebilen din.
• Navigere til destinasjonen (Starte en rute, side 3).
dēzl 580 – oversikt over enheten
4 Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden
av enheten.
5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på
plass.
6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.
Slå enheten av eller på
• Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble
enheten til strøm.
• Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på
av/på-tasten mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og
enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten
umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere
strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
• Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en
melding vises på skjermbildet og deretter velge Av.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for
enheten.
Innhente GPS-signaler
À
Á
Â
Ã
Av/på-knapp
USB-port til strøm og data
Minnekortspor til kart og data
Mikrofon til Talekommando eller håndfri telefonering
Feste og slå på dēzl enheten i kjøretøyet
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten
slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår
du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
1 Koble strømkabelen for bil À til USB-porten på enheten.
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden
det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere
faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du
sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen,
og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte
navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente
satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst
halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet
og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal,
side 25).
Status for Bluetooth teknologi. Velg for å vise Bluetooth
innstillinger (Innstillinger for trådløst nettverk, side 21).
®
Wi-Fi-signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi-innstillingene
(Innstillinger for trådløst nettverk, side 21).
Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (Ringe med
håndfri, side 13).
Aktiv kjøretøyprofil. Velg for å vise innstillinger for kjøretøyprofilen.
Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi
klokkeslett, side 22).
Batteriladenivå.
Deler Send og spor-data. Antallet inviterte seere vises på
ikonet. Velg for å åpne Send og spor-appen (Send og spor,
side 16).
2 Trykk braketten Á mot sugekoppen  til den klikker på plass.
3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken à bakover
mot frontruten.
Komme i gang
1
Status for Smartphone Link. Velg for å koble til Smartphone
Link-appen og motta trafikkdata i sanntid og andre Livetjenester (Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link,
side 12). Når ikonet er blått, er enheten koblet til
Smartphone Link appen.
Temperatur. Velg for å vise værvarsel (Vise værmeldingen,
side 19).
Bruke knappene på skjermen
Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i
menyene og i menyalternativene på enheten.
• Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
• Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
• Velg eller for å bla gjennom lister eller menyer.
• Hold nede eller for å bla raskere.
• Velg
for å vise en hurtigmeny med alternativer for det
gjeldende skjermbildet.
Justere volumet
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg for å få flere alternativer.
Aktivere automatisk volum
Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter
støynivået i bakgrunnen.
1 Velg Volum > .
2 Velg Automatisk volum.
Bruke lydmikseren
Du kan bruke lydmikseren til å angi volumnivåer for ulike
lydtyper, for eksempel navigasjonsmeldinger eller telefonanrop.
Volumnivået for hver lydtype er en prosentandel av
hovedvolumet.
1 Velg Volum.
2 Velg > Lydmikser.
3 Bruk glidebryterne til å justere volumet for hver lydtype.
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Kjøretøyprofiler
ADVARSEL
Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene
til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta
advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i
kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over
disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg
alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av
kjøretøyprofilen. Den aktiverte kjøretøyprofilen vises med et ikon
på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og
kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.
Når du aktiverer en kjøretøyprofil for lastebil, unngår enheten å
ta med begrensede eller ufremkommelige områder på ruten
basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har angitt
for kjøretøyet.
Legge til en kjøretøyprofil
Du bør legge til en kjøretøyprofil for hver lastebil eller bil du
kommer til å bruke dēzl enheten i.
1 Velg Innstillinger > Kjøretøyprofil > .
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til en lett lastebil med fastmontert
lasterom, velger du Lett lastebil.
• Hvis du vil legge til en trekkvogn eller trekkvogn/tilhengerkombinasjon, velger du Trekkvogn.
• Hvis du vil legge til en buss, velger du Buss.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å angi egenskapene for
kjøretøyet.
Når du har lagt til en kjøretøyprofil, kan du redigere profilen for å
legge til detaljert informasjon, for eksempel VIN-nummer eller
tilhengernummer.
Aktivere en kjøretøyprofil
Du må legge til en kjøretøyprofil før du kan aktivere den.
1 Velg Innstillinger > Kjøretøyprofil.
2 Velg en kjøretøyprofil.
Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert mål og vekt.
3 Velg Velg.
Endre tilhengerinformasjon
Før du kan endre tilhengerinformasjonen, må du angi en
kjøretøyprofil for en trekkvogn.
Når du bytter tilhenger for trekkvognen, kan du endre
tilhengerinformasjonen i kjøretøyprofilen uten å endre
trekkvogninformasjonen. Du kan raskt bytte mellom tilhengere
du bruker ofte.
1 Velg Innstillinger > Kjøretøyprofil.
2 Velg trekkvognprofilen du vil bruke med tilhengeren.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke en nylig tilhengerkonfigurasjon, velger du
en tilhengerkonfigurasjon fra listen.
• Hvis du vil registrere en ny tilhengerkonfigurasjon, velger
du Ny konfigurasjon og oppgir tilhengerinformasjonen.
Redigere en kjøretøyprofil
Du kan redigere en kjøretøyprofil for å endre
kjøretøyinformasjon, eller du kan legge til detaljert informasjon i
en ny kjøretøyprofil, for eksempel VIN-nummer,
tilhengernummer eller kilometertelleravlesning. Du kan også
slette en kjøretøyprofil eller gi den nytt navn.
1 Velg Innstillinger > Kjøretøyprofil.
2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil redigere kjøretøyprofilinformasjonen, velger du
og deretter feltet du vil redigere.
• Hvis du vil gi en kjøretøyprofil nytt navn, velger du >
> Gi profilen nytt navn.
• Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du >
>
Slett.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
LES DETTE
Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning
og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
®
2
Kjøretøyprofiler
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og
økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent.
Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser
informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den
hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er
tilgjengelige i alle områder.
Skoler: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den
kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense
(om tilgjengelig).
Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den
kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å
senke hastigheten.
Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød
kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende
fartsgrensen.
Endring i fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser den
kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre
hastigheten.
Feil retning på enveiskjørt vei: Enheten spiller av en melding
og viser en advarsel over hele skjermen hvis du kjører i feil
retning på en enveiskjørt vei. Kantene på skjermene blir
røde, og et varsel blir værende øverst på skjermen helt til du
forlater den enveiskjørte veien eller endrer kjøreretning.
Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til en kommende jernbaneovergang.
Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden
til det kommende området der dyr krysser veien.
Svinger: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til
svingen.
Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg
dette området i høyere hastighet. Enheten må motta
trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen
(Trafikk, side 15).
Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar
en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.
Ingen lastebiler tillatt: Enheten spiller av en tone når du
nærmer deg en vei der lastebiler ikke er tillatt.
Fare for kontakt med bakken: Enheten spiller av en tone og
viser en melding når du nærmer deg en vei der kjøretøyet
kan komme i kontakt med bakken.
Sidevind: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du
nærmer deg en vei som kan ha sidevind.
Smal vei: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du
nærmer deg en vei som kan være for smal for kjøretøyet ditt.
Bratt bakke: Enheten spiller av en tone og viser en melding når
du nærmer deg en bratt bakke.
Delstats- og landegrenser: Enheten spiller av en tone og viser
en melding når du nærmer deg en delstatsgrense eller
landegrense.
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler
Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen
typer førervarsler. Den visuelle varslingen vises selv om
varseltonen er deaktivert.
1 Velg Innstillinger > Kjørehjelp > Hørbare førervarsler.
2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av
hvert varsel.
Navigere til destinasjonen
Fotobokser for rødt lys og hastighet
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt
lys eller hastighet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten
varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for
hastighet eller rødt lys.
• Sanntidsdata om fotobokser for rødt lys og sikkerhet er
tilgjengelig som et abonnement fra Garmin Live-tjenester ved
hjelp av Smartphone Link-appen (Garmin Live-tjenester,
side 12).
• Du må kjøpe et abonnement for å laste ned og lagre data om
fotobokser på enheten. Gå til garmin.com/speedcameras for
å sjekke tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et
abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som
helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende
abonnement.
• I noen områder inkluderer noen produktpakker
forhåndslastede data om fotobokser for rødt lys og hastighet
med livstidsoppdateringer.
• Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com
/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på
enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta
oppdatert fotoboksinformasjon.
Navigere til destinasjonen
Ruter
En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller
flere destinasjoner.
• Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på
innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (Endre
modus for ruteberegning, side 5) og unngåelser (Unngå
forsinkelser, bomveier og områder, side 5).
• Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp
av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute
(Starte en rute, side 3).
• Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan
du tilpasse ruten (Tilpasse ruten, side 5).
• Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (Legge til en
posisjon i ruten, side 5).
Starte en rute
1 Velg Hvor skal du?, og søk etter en posisjon (Finne og lagre
posisjoner, side 6).
2 Velg en posisjon.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere ved hjelp av den
anbefalte ruten.
• Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
• Hvis du vil endre ruten, velger du > Rediger rute og
legger til tilpasningspunkter på ruten (Tilpasse ruten,
side 5).
Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk
av talemeldinger og informasjon på kartet (Ruten på kartet,
side 4). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i
utkanten av kartet i flere sekunder.
3
Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til
posisjonene på ruten (Legge til en posisjon i ruten, side 5).
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg Kjør!.
Kjøre hjem
Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi
Hjem-posisjonen din.
1 Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.
Redigere Hjem-posisjon
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Angi Hjem-posisjonen din.
Ruten på kartet
Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp
av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for
neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på
kartet.
Vise svinger og anvisninger
Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter
eller andre anvisninger for ruten din.
1 Velg et alternativ fra kartet:
• Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du
navigerer, velger du > Svinger.
Kartvertøyet viser de neste fire svingene eller
anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres
automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
• Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger
for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
Velg
en sving eller anvisning (valgfritt).
2
Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises
for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
helst sted på kartet.
.
2 Velg
Ankomme destinasjonen
Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å
hjelpe deg med å fullføre ruten.
•
angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en
talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
• Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten
automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja
for å finne parkeringsplasser i nærheten (Parkere i nærheten
av destinasjonen, side 4).
• Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten
automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten
automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.
Parkere i nærheten av destinasjonen
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen
handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
Avstand til neste handling.
Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
Ruten uthevet på kartet.
Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til
kommende handlinger.
Kjøretøyets hastighet.
Navnet på veien du kjører på.
Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som
vises (Endre kartdatafeltet, side 12).
Aktiv kjørefeltveiledning
Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på
ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av
kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje À viser hvilket
kjørefelt du skal ligge i for svingen.
4
Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i
nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte
destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter
parkering.
MERK: Denne funksjonen bør bare brukes sammen med
kjøretøyprofilen for bil. Når du bruker en kjøretøyprofil for
lastebiler, kan du søke etter parkering for lastebiler i nærheten
av destinasjonen din (Finne parkering for lastebil, side 8).
1 Velg et alternativ:
• Når enheten viser meldingen, velger du Ja for å søke etter
parkering i nærheten.
• Hvis det ikke vises noen melding, velger du Hvor skal
du? > Kategorier > Parkering og deretter > Mitt
bestemmelsessted.
2 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
3 Velg en parkeringsplass, og velg Kjør! > Legg til som neste
stopp.
Enheten veileder deg til parkeringsområdet.
Navigere til destinasjonen
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Endre den aktive ruten
Legge til en posisjon i ruten
Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på
en rute (Starte en rute, side 3).
Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for
eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på
ruten.
TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner
eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av
turplanleggeren (Planlegge en tur, side 19).
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter en posisjon (Finne og lagre posisjoner, side 6).
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
5 Velg et alternativ:
• Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten
ved å velge Legg til som neste stopp.
• Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å
velge Legg til som siste stopp.
• Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen
destinasjonene på ruten ved å velge Legg til på aktiv
rute.
Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye
posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.
Tilpasse ruten
Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (Starte
en rute, side 3).
Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at
du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt
område uten å legge til en destinasjon på ruten.
1 Velg et sted på kartet.
2 Velg .
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
3 Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge for å zoome inn på kartet og velge en
mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte
posisjonen.
4 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg flere posisjoner på kartet for å legge til
tilpasningspunkter på ruten.
• Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du Kjør!.
Foreta en omkjøring
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for
kartverktøy, kan du legge det til (Aktivere kartverktøy,
side 10).
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter distanse.
Navigere til destinasjonen
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
• Velg Omkjøring hvis du vil finne en ny rute.
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
> Stopp.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern, side 22).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Unngå forsinkelser, bomveier og områder
Unngå trafikkforsinkelser på ruten
Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå
trafikkforsinkelser (Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone
Link, side 15).
Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å
unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette
alternativet i trafikkinnstillingene (Trafikkinnstillinger, side 22),
kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute hvis tilgjengelig.
3 Velg Kjør!.
Unngå bomveier
Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som
krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder
med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt
område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå bomringmerker
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
5
Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om
bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate
bomringmerker for hvert land.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer >
Bomringmerker.
2 Velg et land.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Unngå miljøsoner
Enheten din kan unngå områder med miljømessige
begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde
kjøretøyet ditt.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en
miljøsone, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du Tillat.
3 Velg Lagre.
Egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte
områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten
beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant
ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
2
3
4
5
unngåelser.
Velg Legg til veiunngåelse.
Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
Velg Ferdig.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 VelgLegg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6 Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
6
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Finne og lagre posisjoner
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert
gateinformasjon. Menyen Hvor skal du? hjelper deg med å finne
destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom,
søke og lagre denne informasjonen.
• Angi søkeord for å søke raskt gjennom all
posisjonsinformasjonen (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen, side 7).
• Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter
kategori (Punkter av interesse, side 6).
• Søk etter stoppesteder og tjenester for lastebiler, inkludert
detaljert registerinformasjon fra TruckDown , der det er
tilgjengelig.
• Søk etter og sjekk inn på Foursquare interessepunkter
(Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 9).
• Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for
eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater
(Søkeverktøy, side 8).
• Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (Endre
søkeområdet, side 8).
• Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i
fremtiden (Lagre posisjoner, side 9).
• Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (Vise posisjoner
som nylig er funnet, side 9).
®
®
Punkter av interesse
Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller
interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan
blant annet være populære destinasjoner, for eksempel
bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Finne punkter av interesse for lastebiler
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder
punkter av interesse for lastebiler, for eksempel trailerkafeer,
rasteplasser og veiestasjoner.
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Lastebil.
Finne interessepunkter fra TruckDown
Registeret TruckDown er et register over forretninger for
lastebilbransjen, for eksempel verksteder for lastebiler og
utsalgssteder for dekk.
Registeret TruckDown er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg et alternativ:
• Velg Truck Locations for å finne interessepunkter som
passer for lastebiler.
Finne og lagre posisjoner
• Velg Truck Services for å finne posisjoner som har
tjenester for lastebiler.
2 Velg en kategori.
3 Velg eventuelt Filtrer etter fasiliteter og varemerker, velg
en eller flere fasiliteter og deretter Lagre.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig for stoppesteder
for lastebiler.
4 Velg en destinasjon.
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller
adressen til stedet, velger og går til trinn 3.
• Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på
interessepunktet, velger og går til trinn 5.
3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel
restauranter, billeie eller terminaler.
4 Velg en kategori.
5 Velg interessepunktet og deretter Kjør!.
Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen
nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte
parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket
punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.
Utforske et sted
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller på alle enhetsmodeller.
Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor
hvert sted.
1 Velg et sted.
2 Velg > Utforsk dette stedet.
Posisjonssøkeresultater
Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med
den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise
flere resultater.
Finne en posisjon etter kategori
1
2
3
4
Velg Hvor skal du?.
Velg en kategori, eller velg Kategorier.
Velg eventuelt en underkategori.
Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Velg en kategori.
3 Velg et alternativ:
• Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av
skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er
funnet i den valgte kategorien.
• Velg en underkategori om nødvendig, og velg en
destinasjon.
À
Á
Â
Ã
Ä Kjør!
Å
Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte
ruten.
Velg for å vise søkeresultatene på kartet.
Posisjonssøkeresultater på kartet
Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i
en liste.
Velg
fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste
posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende
informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.
Navigere til interessepunkter inne på et sted
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller på alle enhetsmodeller.
Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større
sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt
terminal på en flyplass.
1 Velg Hvor skal du? > Angi søk.
Finne og lagre posisjoner
7
3 Velg .
Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av
stedet du har valgt.
4 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
5 Velg en parkeringsplass.
6 Velg Kjør!.
Forstå parkeringsfarger og -symboler
Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
À
Á
Â
Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert
informasjon om den valgte posisjonen.
à Kjør!
Ä
Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte
ruten.
Velg for å vise søkeresultatene i en liste.
Endre søkeområdet
Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du
kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av
destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg .
3 Velg et alternativ.
Parkering
dēzl enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre det
enklere å finne parkering i nærheten, basert på sannsynligheten
for ledige plasser, typen parkering, pris eller aksepterte
betalingsmetoder.
I noen områder er parkeringsdata tilgjengelig i sanntid når dēzl
enheten er koblet til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
koble til Smartphone Link, side 12). Når enheten mottar
parkeringsdata i sanntid, kan du vise parkeringstrender i
sanntid.
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser. Garmin er ikke
ansvarlig for at parkeringsdata i sanntid er korrekte.
Finne parkering for lastebil
1 Velg Hvor skal du? > Truck Locations > Parkering.
2 Velg Bare god kapasitet for å filtrere stopp etter
parkeringskapasitet om nødvendig.
3 Velg en parkeringsplass.
4 Velg Kjør!.
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.
2 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
3 Velg en parkeringsplass.
4 Velg Kjør!.
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du bruker
kjøretøyprofilen for bil.
1 Søk etter en posisjon.
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
8
Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er
fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en
parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er
tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ
prisinformasjon og betalingstype.
Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på
enheten.
Velg fra parkeringssøkeresultatene.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt Søker i nærhet. av: hvis du vil endre
søkeområde (Endre søkeområdet, side 8).
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Finne en by
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg et alternativ:
• Velg en by fra listen over byer i nærheten.
• Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger
du Søker i nærhet. av: (Endre søkeområdet, side 8).
• Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du Angi
søk, angir et bynavn og velger .
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Foursquare
Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten
inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare
som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for
posisjoner.
Finne og lagre posisjoner
Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone
Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner.
Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av
Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra
Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter
interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.
Koble deg til Foursquare kontoen din
1 Koble enheten til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
koble til Smartphone Link, side 12).
2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen din.
3 Åpne innstillingene i Smartphone Link-appen, og velg
Foursquare® > Logg på.
4 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.
Søke etter interessepunkter fra Foursquare
Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger
på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved
hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene
fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater
fra Foursquare brukerkontoen din.
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Foursquare®.
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare
Før du kan se posisjonsinformasjon fra Foursquare, må du
koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge
på Foursquare kontoen.
Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for
eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter
og åpningstider.
1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
2 Velg .
Sjekke inn med Foursquare
Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en
støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på
Foursquare kontoen.
1 Velg Programmer > Foursquare® > Sjekk inn.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg > Sjekk inn.
TripAdvisor
Enheten omfatter TripAdvisor interessepunkter og vurderinger.
TripAdvisor vurderinger vises automatisk i listen over
søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke
etter TripAdvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem
etter avstand eller popularitet.
Finne TripAdvisor interessepunkter
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > TripAdvisor.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over TripAdvisor interessepunkter i
nærheten for kategorien.
3 Velg Sorter resultater for å sortere søkeresultatene etter
avstand eller popularitet (valgfritt).
Vise posisjoner som nylig er funnet
Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylig.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne nødtjenester og drivstoff
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste
sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff eller Bilberging.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle
områder.
MERK: Når kjøretøyprofilen for lastebil er aktiv, vises det et
alternativ for stoppesteder som er tilrettelagt for lastebiler i
stedet for bare bensin.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte
tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du Kjør!.
• Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om
stedet, velger du .
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg en snarvei for å fjerne den.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Lagre.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 7).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg > Lagre.
4 Angi et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
Finne og lagre posisjoner
9
2
3
4
5
6
Velg eventuelt en kategori.
Velg en posisjon.
Velg .
Velg
> Rediger.
Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
Rediger
informasjonen.
7
8 Velg Ferdig.
Tildele en lagret posisjon kategorier
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett favoritt(er).
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Bruke kartet
Du kan bruke kartet til å navigere en rute (Ruten på kartet,
side 4) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har
en aktiv rute.
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller
nedover.
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter
kategori, velger du .
• Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet
og deretter Kjør! (Starte en rute ved hjelp av kartet,
side 4).
Kartverktøy
Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og
enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et
kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.
Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.
Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over
posisjoner på ruten.
Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller
veien du kjører (Lenger fremme, side 10).
10
Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (Vise
svinger og anvisninger, side 4).
Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet
eller kilometerstand (Vise tripdata på kartet, side 11).
Volum: Justerer hovedlydvolumet.
Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.
Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede
telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er
aktiv (Bruke samtalealternativer, side 14).
Send og spor: Lar deg starte og stoppe Send og spor-deling
(Send og spor, side 16).
Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (Vise
kommende trafikkhendelser, side 11).
Vær: Viser værforholdene i området.
photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLiveabonnementet ditt (photoLive-trafikkameraer, side 20).
Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for
rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig
når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på
enheten, og du har en aktiv tilkobling til Smartphone Linkappen (Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link,
side 12).
Høyde: Viser høydeendringer lenger fremme.
Pauseplanlegger: Viser påminnelser om pauser og foreslåtte
stopp.
Vise et kartverktøy
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg et kartverktøy.
.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du
.
Aktivere kartverktøy
Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest,
som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til
opptil 12 verktøy på menyen.
1 Gå til kartet, og velg > .
2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil
legge til.
3 Velg Lagre.
Lenger fremme
Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende
posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise
kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter,
bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien,
kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på
motorveiskilt.
Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger
fremme.
Vise kommende posisjoner
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg et alternativ:
• For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger
du om nødvendig.
• For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjørsler eller byer velger du .
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører
på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.
Velg
et element for å vise en liste over posisjoner for den
3
kategorien, avkjørselen eller byen.
Bruke kartet
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet
Lenger fremme.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, velger Tilpasset søk og angir navnet på en
forretning eller kategori.
5 Velg Ferdig.
Advarsels- og varselsymboler
ADVARSEL
Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene
til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta
advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i
kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over
disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg
alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
Det kan vises advarsels- og varselsymboler på kartet eller i
ruteanvisningene for å varsle deg om potensielle farer,
veiforhold og kommende vektstasjoner.
Restriksjonsadvarsler
Høyde
Vekt
Akselvekt
Lengde
Bredde
Ingen lastebiler tillatt
Ingen trailere tillatt
Farlige materialer er ikke tillatt
Brennbare materialer er ikke tillatt
Vannforurensende materialer er ikke tillatt
Sving til venstre ikke tillatt
Sving til høyre ikke tillatt
U-sving ikke tillatt
Advarsler om veiforhold
Veiingsstasjon
Veien er ikke bekreftet som egnet for lastebiler
Tripinformasjon
Vise tripdata på kartet
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy (Aktivere kartverktøy, side 10).
På kartet velger du > Tripdata.
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet,
må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy
(Aktivere kartverktøy, side 10).
1 På kartet velger du > Tripdata.
2 Velg et tripdatafelt.
3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Vise kommende trafikkhendelser
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Fare for kontakt med bakken
Vise trafikk på kartet
Sidevind
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Smal vei
Skarp sving
Bratt nedoverbakke
Overhengende tre
Bruke kartet
Varsler
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
11
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
Parkoble telefonen og koble til Smartphone
Link
Tilpasse kartet
Du må parkoble dēzl enheten med telefonen din og koble til
Smartphone Link for å bruke visse funksjoner, som
sanntidsinformasjon om trafikk og parkering, håndfrie
telefonsamtaler og andre tilkoblede funksjoner.
Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre
når de er slått på og innenfor rekkevidde.
1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på
telefonen.
2 Hold dēzl enheten og telefonen mindre enn 3 m (10 fot) fra
hverandre.
3 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk, og merk av for
Bluetooth på dēzl enheten.
4 Velg Søk etter enheter.
5 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at
telefonen skal være synlig.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
6 Velg OK på dēzl enheten.
dēzl enheten begynner å søke etter Bluetooth enheter i
nærheten, og en liste over Bluetooth enheter vises. Det kan
ta opptil et minutt før telefonen din vises i listen.
7 Velg telefonen fra listen, og velg OK.
8 Godta parkoblingen på telefonen.
9 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
Hvis du skal parkoble telefonen med en Apple enhet, vises
en sikkerhetskode på dēzl skjermen.
10 Angi om nødvendig sikkerhetskoden på telefonen innen
30 sekunder.
andre hendelser.
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
3 Velg Lagre.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
For at du skal kunne få mest mulig ut av dēzl enheten, bør du
parkoble den med smarttelefonen din og koble til Smartphone
Link-appen. Smartphone Link-appen gjør at enheten kan motta
sanntidsdata, inkludert trafikkdata i sanntid, parkeringstrender,
fotobokser for rødt lys og hastighet og andre Live-tjenester. Det
gjør dessuten at du kan bruke tilkoblede funksjoner, som Send
og spor-turdeling og meldinger.
Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten,
som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte
veier (Trafikk, side 15).
Parkeringsinformasjon i sanntid: Sender parkeringstrender i
sanntid til enheten, der det er tilgjengelig (Parkering, side 8).
Garmin Live-tjenester: Leverer kostnadsfrie og
betalingsbaserte tjenester for å sende sanntidsdata til
enheten, som fotobokser for rødt lys og hastighet eller
trafikkameraer (Garmin Live-tjenester, side 12).
Værinformasjon: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten (Vise værmeldingen, side 19).
Send og spor: Lar deg motta oppdrag og dele turen din med en
speditør og utvalgte kontakter i sanntid (Send og spor,
side 16).
Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk eller
meldingstyper.
Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via
enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri
høyttalertelefon. Hvis det valgte språket støtter
talekommandofunksjon, kan du ringe og besvare anrop ved
hjelp av talekommando.
Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner
fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.
Innsjekking av Foursquare: Gjør at du kan sjekke inn på
Foursquare posisjoner med navigasjonsenheten (Sjekke inn
med Foursquare, side 9).
12
®
Bluetooth Funksjonstatusikoner
Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av de
parkoblede telefonene.
Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
• Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet
for gjeldende telefon.
• Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for
gjeldende telefon.
Håndfri telefonering
Smartvarsler
Smartphone Link funksjoner og tjenester
Garmin Live-tjenester
Enheten må være koblet til Smartphone Link før du kan bruke
Garmin Live-tjenester (Parkoble telefonen og koble til
Smartphone Link, side 12).
Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og betalingsbaserte
abonnementer som sender sanntidsdata til enheten, for
eksempel trafikkforhold, vær og fotobokser for rødt lys og
hastighet.
Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne
programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser
Smartphone Link symbolet og vises bare når enheten er koblet
til Smartphone Link.
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Noen dēzl Live-tjenester forutsetter et betalingsbasert
abonnement. I Smartphone Link-appen kan du kjøpe et
livstidsabonnement direkte i appen. Abonnementet er knyttet til
appbutikkontoen for smarttelefonen.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
2 Velg Min konto.
3
4
5
6
Det vises en liste over tilgjengelige tjenester og priser på
abonnementer.
Velg en tjeneste.
Velg prisen.
Velg Abonner.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpet.
Sende en posisjon fra smarttelefonen til
enheten
Du kan søke etter en posisjon ved hjelp av Smartphone Linkappen på telefonen og sende den til dēzl enheten.
1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil finne et sted i nærheten, velger du Finn steder
i nærheten og angir hele eller deler av en adresse eller et
stedsnavn.
• Hvis du vil finne et Foursquare interessepunkt i nærheten,
velger du Foursquare og deretter et interessepunkt fra
listen.
• Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Velg
posisjon, og trykk på posisjonen på kartet.
• Hvis du vil finne en adresse fra kontaktlisten, velger du
Kontakter og deretter et kontaktnavn.
Den valgte posisjonen vises på kartet.
3 Velg Send.
Smartphone Link-appen sender posisjonen til dēzl.
4 Velg et alternativ på dēzl enheten:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere til posisjonen.
• Hvis du vil vise detaljer om posisjonen eller lagre den som
favoritt, velger du .
• Hvis du vil godta posisjonen uten å starte navigasjon,
velger du OK.
Posisjonen vises under posisjoner som nylig er funnet, på dēzl
enheten.
Smarte varsler
Når enheten er koblet til Smartphone Link-appen, kan du vise
varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger,
innkommende anrop og kalenderavtaler, på dēzl enheten.
MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler
på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til Smartphone
Link-appen. vises i farger i Bluetooth innstillingene når
smartvarsler er koblet til og aktivert (Bluetooth
Funksjonstatusikoner, side 12).
Motta varsler
ADVARSEL
Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.
Før dēzl enheten kan motta varsler, må du koble den til
smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.
På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et
varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du
bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise
varsler.
MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i
kartverktøyet.
• Velg OK for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på
telefonen din.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
• Velg Vis for å vise et varsel.
• Velg Vis > Spill for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
• Velg Vis, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger,
for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte
varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.
Motta varsler mens du viser kartet
ADVARSEL
Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.
Før dēzl enheten kan motta varsler, må du koble den til
smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.
Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten
av skjermen. Du kan ikke vise varsler hvis enheten er i
bevegelse.
• Hvis du vil ignorere et varsel, velger du eller venter til
hurtigmeldingen utløper.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på
telefonen din.
• Velg varselteksten for å vise et varsel.
• Velg Spill av melding for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
• Si Spill av melding for å lytte til meldingen ved hjelp av en
talekommando.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når det valgte
språket støtter talekommandofunksjonen og vises i
kartverktøyet.
Vise listen over varsler
Du kan vise en liste over alle aktive varsler.
1 Velg Programmer > Smarte varsler.
Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og
tidligere leste varsler vises i grått.
2 Velg et alternativ:
• Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
• Velg for å lytte til et varsel.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
Ringe med håndfri
MERK: Selv om de fleste telefoner støttes og kan brukes, er det
imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon kan brukes. Det
er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.
Ved hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen,
slik at du får en håndfri enhet. Du kan ringe eller motta samtaler
ved hjelp av enheten mens du er koblet til.
Foreta et anrop
Ringe et nummer
1 Velg Programmer > Telefon > Slå nummer.
2 Angi nummeret.
3 Velg Slå nummer.
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de
kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Telefonbok.
2 Velg en kontakt.
13
3 Velg Ring.
3 Angi koden på telefonen.
Ringe en posisjon
Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten
1 Velg Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg Ring.
Motta et anrop
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter
før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som
støtter denne funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Anropslogg.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
3 Velg et anrop.
Bruke samtalealternativer
Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i
telefonen.
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette
samtalen i fortrolighet.
• Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
• Hvis du vil legge på, velger du .
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede
posisjoner (Redigere en lagret posisjon, side 9).
1 Velg Programmer > Telefon > > Angi
hjemmenummeret.
2 Angi telefonnummeret ditt.
3 Velg Ferdig.
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan
ringe hjem.
Velg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple
enheten
Alle kompatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når
du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse
bestemte funksjoner.
Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten
Du må parkoble og koble til dēzl enheten med telefonen din før
du kan koble til Smartphone Link-appen.
Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under
parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth
funksjoner. Smartphone Link-appen kommuniserer med
telefonen ved hjelp av Bluetooth Smart-teknologi. Første gang
du kobler til Smartphone Link-appen på en Apple enhet, må du
angi en Bluetooth Smart-sikkerhetskode.
1 Du kan installere Smartphone Link-appen fra app-butikken på
telefonen.
Åpne
Smartphone Link-appen på telefonen.
2
En sikkerhetskode vises på dēzl enhetskjermen.
14
Du kan deaktivere håndfri telefonering og fremdeles være koblet
til telefonen for å motta Smartphone Link data og varsler.
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg navnet på telefonen som blir brukt for håndfri
telefonering.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av ulike navn. vises i farger ved siden av navnet
på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.
3 Fjern avmerkingen for Telefonsamtaler.
Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for
Apple enheten
Du kan deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler og
forbli koblet til telefonen for håndfri telefonering.
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Linkdata og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av to ulike navn. og vises i farger ved siden av
navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
3 Fjern merket for Smarttelefontjenester.
Vise eller skjule varselkategorier for Apple enheten
Du kan filtrere varslene som vises på enheten, ved å vise eller
skjule kategorier.
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Linkdata og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av to ulike navn. og vises i farger ved siden av
navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
3 Velg Smarte varsler.
4 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.
Konfigurere Bluetooth funksjoner for
smarttelefonen med Android™
Alle kompatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard
når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller
tilpasse visse funksjoner.
Koble til Smartphone Link-appen på en Androidsmarttelefon
Du må parkoble og koble til dēzl enheten med telefonen din før
du kan koble til Smartphone Link-appen.
Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under
parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth
funksjoner.
1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på
telefonen.
2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen
med Android
Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli
koblet til andre funksjoner.
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg navnet på telefonen.
3 Velg et alternativ:
• Fjern merket for Telefonsamtaler for å deaktivere håndfri
telefonering.
• Fjern merket for Smartphone Link for å deaktivere
Smartphone Link-data og smartvarsler.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
• Bruk innstillingene i Smartphone Link-appen for å
deaktivere bestemte appvarsler.
Vise eller skjule varsler for smarttelefonen med Android
Du kan bruke Smartphone Link-appen til å velge hvilke typer
varsler som vises på dēzl enheten.
1 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
2 Velg .
3 Kontroller at det er merket av for Smartvarsler.
4 Velg Innstillinger fra Varsler-delen.
En liste med varselkategorier og apper vises.
5 Velg et alternativ:
• Velg vekslebryteren ved siden av kategorien eller navnet
på appen for å aktivere eller deaktivere et varsel.
• Velg for å legge til en app på listen.
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt
kobles til dēzl automatisk senere.
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg enheten du vil koble fra.
3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede
enheten.
Slette en parkoblet telefon
Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til
enheten automatisk flere ganger.
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg telefonen, og velg Opphev paring for enhet.
Trafikk
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller
på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved
beregning av ruter og til å finne en ny rute til
bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i
trafikken på den aktive ruten (Trafikkinnstillinger, side 22). Med
trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i
området.
For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.
• Enheten mottar gratis trafikkdata via Smartphone Link-appen
(Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 15).
• Alle produktmodeller kan motta trafikkdata ved hjelp av en
OTA-trafikkmottakerkabel (Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker, side 15). Gå til produktsiden på garmin.com
for å finne og kjøpe en kompatibel trafikkmottakerkabel.
Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer
informasjon om områder med trafikkdekning på
www.garmin.com/traffic.
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone
Link
Enheten kan motta gratis trafikkdata via Smartphone Linkappen.
1 Koble enheten til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
koble til Smartphone Link, side 12).
2 Velg Innstillinger > Trafikk på dēzl enheten, og kontroller at
det er merket av for Trafikk.
Trafikk
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker
LES DETTE
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
En trafikkmottaker mottar trafikkdata fra et OTA-sendesignal,
der det er tilgjengelig. En OTA-trafikkmottakerkabel er
tilgjengelig som tilbehør for alle produktmodeller. Gå til
produktsiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel
trafikkmottakerkabel. Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle
områder.
Koble enheten til bilstrøm med kabelen for trafikkmottakeren
(Feste og slå på dēzl enheten i kjøretøyet, side 1).
Når du er innenfor et dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå
trafikkforsinkelser.
Trafikkmottakerabonnementer
Det følger med et trafikkdataabonnement med de fleste
trafikkmottakerne. Du kan legge til abonnementer for flere
områder på trafikkmottakeren. Du finner mer informasjon på
garmin.com/traffic.
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Trafikk.
2 Velg Abonnementer > .
3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på
www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du
må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.
5 Velg Neste på enheten.
6 Angi koden.
7 Velg Ferdig.
Aktivere trafikk
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Merk av for Trafikk.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
15
Verktøy for kjøretøy og fører
Pauseplanlegging
LES DETTE
Denne enheten er i seg selv IKKE en godkjent erstatning for
krav til registrering i loggbok i henhold til forskrifter fra Federal
Motor Carrier Safety Administration (FMCSA i USA). Førere må
følge alle gjeldende nasjonale og lokale krav til tidsforbruk. Når
denne enheten er integrert med en Garmin eLog™ kompatibel
enhet for elektronisk registrering, kan den brukes til å overholde
krav for registrering av tidsforbruk og pauser. Gå til garmin.com
/elog hvis du vil ha mer informasjon eller kjøpe en Garmin eLog
enhet.
Når funksjonen for pauseplanlegging er aktivert, varsler enheten
deg én time før foreslått tid for pause og før grensen for
maksimal kjøretid er nådd. Den foreslår også steder der du kan
ta pause, på ruten din. Du kan bruke denne funksjonen til å
registrere arbeidstiden din. Dette kan gjøre det enklere å følge
sikkerhetsforskriftene.
MERK: Funksjonen for pauseplanlegging er ikke tilgjengelig når
du bruker kjøretøyprofilen.
Ta en foreslått pause
Enheten varsler deg når det er på tide med en pause, og viser
foreslåtte interessepunkter som er pausesteder, på ruten din.
Velg et interessepunkt fra listen over foreslåtte pausesteder.
Enheten legger til pausestedet som neste destinasjon på ruten
din.
Starte pausetidtakeren
Pausetidtakeren starter automatisk når kjøretøyet kjører i minst
8 km/t (5 mph) i 30 sekunder. Du kan starte tidtakeren manuelt
når som helst.
1 Fra kartet velger du > Pauseplanlegger.
2 Velg Start tidtaker.
Stanse pausetidakeren midlertidig og nullstille den
Pausetidtakeren stanser midlertidig automatisk når kjøretøyet
står stille i mer enn tre minutter. Du kan stanse tidtakeren
midlertidig manuelt for korte stopp, for eksempel ved parkering
eller stopp på en veikro. Du kan nullstille tidtakeren manuelt ved
kjøreturens slutt.
1 Velg Stopp tidtaker.
2 Velg et alternativ:
• Velg Pause for å stanse tidtakeren midlertidig.
• Velg Nullstill for å stoppe og nullstille tidtakeren.
Justere kjøretimer
Du kan justere det totale antallet timer du har kjørt, slik at det
samsvarer bedre med det registrerte tidsforbruket.
1 Velg Tot. antall timer kjørt i pauseplanleggingsfunksjonen.
2 Angi det totale antallet kjørte timer.
3 Velg Lagre.
Justere daglig maksimal kjøretid
Du kan justere daglig maksimal kjøretid slik at det overholder
juridiske krav i området ditt.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Timer kjørt per dag i funksjonen for pauseplanlegging.
2 Velg daglig maksimal kjøretid for området ditt.
3 Velg Lagre.
Garmin eLog
Garmin eLog adapteren kan brukes til å overholde krav for
registrering av tidsforbruk og pauser. Når en Garmin eLog
16
adapter er parkoblet med en kompatibel mobilenhet, kan du se
informasjon om tidsforbruk på dēzl enheten. Garmin eLog
adapteren er ikke tilgjengelig i alle områder. Gå til garmin.com
/elog hvis du vil ha mer informasjon eller kjøpe en Garmin eLog
adapter.
MERK: Garmin eLog funksjoner er ikke tilgjengelig når du
bruker kjøretøyprofilen for bil.
Oppsett av Garmin eLog funksjoner på dēzl enheten
1 Parkoble Garmin eLog adapteren med Garmin eLog appen
på mobilenheten din (Oppsett av Garmin eLog enheten,
side 16).
2 Parkoble dēzl enheten med en kompatibel mobilenhet
(Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 12).
3 Gjør det mulig for Garmin eLog appen å parkoble med en
dēzl enhet (Gjøre det mulig for Garmin eLog appen å
parkoble med en dēzl enhet, side 16).
4 Aktiver eventuelt Garmin eLog tilkoblingen på dēzl enheten
(Aktivere eller deaktivere Garmin eLog tilkoblingen på dēzl
enheten, side 16).
Oppsett av Garmin eLog enheten
Du må sette opp og parkoble Garmin eLog adapteren med
Garmin eLog appen for å kunne bruke enheten.
1 Installer og åpne Garmin eLog appen fra appbutikken på
mobilenheten din.
2 Følg instruksjonene på skjermen på mobilenheten for å sette
opp og konfigurere Garmin eLog systemet.
MERK: Enheten har begrenset funksjonalitet frem til du
fullfører oppsettet.
Gjøre det mulig for Garmin eLog appen å parkoble med en
dēzl enhet
1 Logg på en førerprofil i Garmin eLog appen.
2 Velg Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Aktivere eller deaktivere Garmin eLog tilkoblingen på dēzl
enheten
1 På dēzl enheten velger du Innstillinger > Trådløse
nettverk.
2 Velg navnet på den parkoblede mobilenheten.
3 Merk av eller fjern avmerkingen for Garmin eLog.
Vise Garmin eLog informasjon på dēzl enheten
Du må fullføre oppsettet før du kan se Garmin eLog
informasjonen på dēzl enheten (Oppsett av Garmin eLog
funksjoner på dēzl enheten, side 16).
Når du kjører viser enheten viser tjenestestatusen din og det
totale antallet timer du har kjørt, i Garmin eLog kartverktøyet.
Velg et felt for å se et sammendrag av gjenværende kjøretid.
Vise hendelser for diagnostikk og funksjonsfeil på
Garmin eLog
Når Garmin eLog enheten oppdager hendelser for diagnostikk
eller funksjonsfeil, vises en varsling på enhetsskjermen.
Velg varselet for å se detaljer om hendelsen for diagnostikk
eller funksjonsfeil.
MERK: Du kan se ytterligere informasjon om hendelser for
diagnostikk og funksjonsfeil i Garmin eLog appen.
Send og spor
LES DETTE
Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.
Send og spor-funksjonen lar deg dele turen med en speditør
eller med kontakter fra smarttelefonen og kontoer for sosiale
nettverk. Mens du deler, kan de som ser på, spore den
Verktøy for kjøretøy og fører
gjeldende posisjonen din, den neste destinasjonen og veien til
de siste reisene i sanntid.
Denne funksjonen krever at smarttelefonen kjører Smartphone
Link-appen.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker
kjøretøyprofilen.
Oppsett av Send og spor-deling
Første gangen du bruker Send og spor-funksjonen, må du sette
opp funksjonen og invitere en speditør.
1 Koble til Smartphone Link (Parkoble telefonen og koble til
Smartphone Link, side 12).
2 Velg Programmer > Send og spor på dēzl enheten din.
3 Følg instruksjonene på skjermen på dēzl enheten din for å
fullføre konfigurasjonen av funksjonen.
Starte en Send og spor-økt
LES DETTE
Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.
Før du kan begynne å dele, må føreren konfigurere Send og
spor-funksjonen (Oppsett av Send og spor-deling, side 17).
Du kan begynne å dele Send og spor-data med dēzl enheten
din eller Smartphone Link appen.
• Velg Programmer > Send og spor > Start på dēzl enheten
din.
• Velg > Send og spor > Start fra kartet på dēzl enheten
din.
• Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
Send og spor > Start Send og spor.
Det legges ut en kobling der du kan se Send og spor-dataene
dine på de aktiverte kontoene dine på sosiale nettverk, og det
sendes ut en e-post med koblingen til de inviterte kontaktene
dine. Mens du deler, kan de du deler med, klikke på koblingen
for å spore den gjeldende posisjonen din og nylige strekninger i
sanntid.
vises i dēzl statuslinjen mens deling av Send og spor er
aktivert. Antallet inviterte seere vises også.
TIPS: Som standard vil Send og spor-delingsøkten avsluttes
automatisk etter 24 timer. I Smartphone Link-appen kan du
velge Send og spor > Hold aktiviteten tilgjengelig for å
forlenge varigheten til Send og spor-delingsøkten, eller du kan
stoppe delingen når som helst.
Stoppe Send og spor-deling
Du kan stoppe Send og spor-deling når som helst ved å bruke
dēzl enheten eller Smartphone Link-appen.
• Velg Programmer > Send og spor > Stopp på dēzl enheten
din.
• Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
Send og spor > Stopp Send og spor.
Seere mottar en melding om at Send og spor-økten er avsluttet,
og de kan ikke spore posisjonen din lenger.
Sende en sendemelding til en dēzl enhet
Før du kan sende en oppdragsmelding, må føreren konfigurere
Send og spor funksjonen (Oppsett av Send og spor-deling,
side 17).
Du kan sende en oppdragsmelding direkte til en dēzl enhet ved
å bruke Send og spor funksjonen. Dette kan være nyttig for å
sende oppdatert informasjon til en fører.
MERK: Denne funksjonen er ikke kompatibel med alle
meldingsappene til smarttelefoner.
1 Forbered en e-post eller tekstmelding med oppdatert
oppdragsinformasjon.
Ta
med ordet «dezl» i emnelinjen eller brødteksten til e2
posten eller tekstmeldingen.
Verktøy for kjøretøy og fører
MERK: Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i
ordet «dezl».
3 Send e-posten eller tekstmeldingen til førerens smarttelefon.
Meldingen vises på førerens dēzl enhet og kan vises mens
kjøretøyet er i bevegelse.
Starte en rute ved hjelp av en oppdragsmelding
Når du mottar en melding fra speditøren din, kan du starte en ny
rute ved hjelp av mottatt adresseinformasjon, hvis det er
tilgjengelig.
1 Velg meldingsvarselet.
2 Velg adressekoblingen fra meldingsteksten.
Enheten søker etter adressen.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
Enheten beregner en rute til destinasjonen og starter en ny
Send og spor-økt.
IFTA
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Du må aktivere en kjøretøyprofil for lastebil før du kan bruke
denne funksjonen.
Du kan registrere data som er nødvendige for IFTAdokumentasjon (International Fuel Tax Agreement), for
eksempel opplysninger om drivstoffkjøp og kjørelengde.
Angi drivstoffdata
1 Select Programmer > IFTA > Ved pumpen.
2 Angi drivstoffpris per liter.
3 Velg feltet Drivstofforbruk.
4 Angi hvor mye drivstoff du har kjøpt.
5 Velg eventuelt drivstofftypen:
6
7
8
9
• Hvis du vil registrere mengden i liter, velger du Gallons >
Liter > Lagre.
• Hvis du vil registrerer mengden i gallons, velger du Liter >
Gallons > Lagre.
Merk eventuelt av for Skatt inkludert.
Velg Neste.
Velg et alternativ for å registrere bensinstasjonen der du fylte
drivstoff:
• Velg en bensinstasjon i nærheten, fra listen.
• Velg tekstfeltet, og skriv inn navnet på og adressen til
bensinstasjonen.
Velg drivstoffkjøperen.
Redigere drivstoffdata
1 Velg Programmer > IFTA > Drivstofflogger.
2 Velg en kjøretøyprofil om nødvendig.
3 Velg eventuelt et kvartal.
4 Velg en drivstofflogg.
5 Velg et alternativ:
• Velg et felt for å redigere informasjonen.
• Velg > Ja for å slette loggen.
Vise og eksportere et distriktsammendrag
Distriktsammendraget viser data for hver delstat eller provins
der kjøretøyet har vært brukt, for hvert kvartal.
Distriktsammendraget er tilgjengelig i enkelte områder.
1 Velg Programmer > IFTA > Distriktsammendrag.
2 Velg eventuelt en lastebil.
3 Velg eventuelt et kvartal.
17
4 Velg
> Eksporter > OK for å eksportere et
distriktsammendrag.
Enheten eksporterer sammendraget til en CSV-fil og lagrer
den i mappen Reports på enheten.
Redigere og eksportere reiserapporter
1 Fra hovedmenyen velger du Programmer > IFTA >
2
3
4
5
Reiserapporter.
Velg eventuelt en lastebil.
Velg eventuelt et kvartal.
Velg en logg.
Velg et alternativ:
• Velg
> Slett, og merk av for rapportene du vil slette.
• Velg
> Kombiner, og merk av for rapportene du vil
kombinere.
• Velg
> Eksporter > OK. Enheten eksporterer
rapporten til en CSV-fil og lagrer den i mappen Reports
på enheten.
Vise eksporterte distriktssammendrag og
reiserapporter
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Fra filleseren på datamaskinen går du til enhetslagring og
åpner mappen Rapporter.
3 Åpne mappen IFTA.
4 Åpne CSV-filen.
Registrere servicehistorikk
Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det
utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere
servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier
(Legge til servicekategorier, side 18).
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en servicekategori.
3 Velg Legg til oppføring.
4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg Neste.
5 Angi en kommentar (valgfritt).
6 Velg Ferdig.
Legge til servicekategorier
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg > Legg til kategori.
3 Angi et kategorinavn, og velg Ferdig.
Slette servicekategorier
Når du sletter en servicekategori, slettes også all
servicehistorikken innenfor kategorien.
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg > Slett kategorier.
3 Velg servicekategoriene som skal slettes.
4 Velg Slett.
Gi servicekategoriene nytt navn
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
3 Velg > Gi kategori nytt navn.
4 Angi et navn, og velg Ferdig.
18
Slette servicehistorikk
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en servicekategori.
3 Velg > Slett oppføring.
4 Velg serviceoppføringene som skal slettes.
5 Velg Slett.
Redigere servicehistorikk
Du kan redigere kommentaren, kilometertelleravlesningen og
datoen for en serviceoppføring.
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en kategori.
3 Velg et felt.
4 Angi den nye informasjonen, og velg Ferdig.
Talekommando
MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller
områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.
MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke
optimalt under støyende forhold.
Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og
kommandoer. På menyen Talekommando finner du
talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å
aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er
Talekommando.
TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du
antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
1 Velg Programmer > Talekommando > >
Aktiveringsfrase.
2 Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på
hvor sterk frasen er.
3 Velg Ferdig.
Aktivere talekommandoer
Si aktiveringsfrasen.
Menyen for talekommandoer vises.
Tips for talekommandoer
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
• Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du
muligheten for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.
• Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og
avslutter modusen for talekommando.
Starte en rute ved bruk av talekommandoer
Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.
1 Si aktivertingsfrasen (Angi aktiveringsfrasen, side 18).
2 Si Finn sted.
3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.
4 Si linjenummeret.
5 Si Naviger.
Talekommando
Dempe instruksjoner
Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å
dempe lyden på enheten.
1 Velg Programmer > Talekommando > .
2 Velg Lydløse instruksjoner > Aktivert.
Talekontroll
Talekontrollfunksjonen aktiveres for regioner der
Talekommandofunksjonen ikke er tilgjengelig. Med Talekontroll
kan du bruke stemmen til å kontrollere enheten. Du må
konfigurere funksjonen for stemmen din før du kan bruke
Talekontrollfunksjonen.
Konfigurere talekontroll
Funksjonen Talekontroll må konfigureres for en enkelt brukers
stemme. Funksjonen fungerer ikke for andre brukere.
1 Velg Programmer > Talekontroll.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å ta opp kommander for
hver talekontrollfrase.
MERK: Du trenger ikke å lese frasen nøyaktig slik den vises
på skjermen. Du kan lese opp en alternativ kommando med
samme betydning avhengig av hva du foretrekker.
Når du vil bruke en talekontrollfunksjon, må du si kommandoen
du tok opp for funksjonen.
Bruke talekontroll
1 Si kommandoen du tok opp for Talekontroll-frasen.
Menyen for talekontroll vises.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Tips for talekontroll
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Lytt etter en tone som bekrefter at enheten har hentet inn en
kommando.
Bruke programmene
Vise brukerveiledningen på enheten
Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på
mange språk.
1 Velg Programmer > Brukerveiledning.
Brukerveiledningen vises på samme språk som
programvareteksten (Innstillinger for språk og tastatur,
side 22).
2 Velg for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).
Vise lastebilkartet
Lastebilkartet fremhever godkjente lastebilruter på kartet, for
eksempel STAA-foretrukne ruter (Surface Transportation
Assistance Act), TD-foretrukne ruter (TruckDown) og NRMHruter (Non-Radioactive Hazardous Materials). De godkjente
rutene endres basert på området ditt og kartdataene som er
lastet inn på enheten.
Velg Programmer > Lastebilkart.
Vise værmeldingen
Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen.
Du kan koble enheten til Smartphone Link-appen for å motta
værdata (Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link,
side 12).
1 Velg Programmer > Vær.
Bruke programmene
Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose
for de neste dagene.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
Vise værradaren
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende
værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for
å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værradar.
Vise værvarsler
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet.
Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten
av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værvarsler.
Kontrollere veiforholdene
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Veiforhold.
Turplanlegger
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som
du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være
nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan
redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å
endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes
rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til
tilpasningspunkter.
Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den
aktive ruten.
Planlegge en tur
En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid
inneholde en startposisjon og minst én destinasjon.
Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen.
Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir
enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først.
På en rundtur kan startposisjonen og den endelige
destinasjonen være samme posisjon.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Ny tur.
2 Velg Velg startposisjon.
3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg Velg.
4 Velg Velg bestemmelsessted.
5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg Velg.
19
6 Trykk på Legg til posisjon for å legge til flere posisjoner
(valgfritt).
7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du
Neste > Lagre.
8 Angi et navn, og velg Ferdig.
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på
og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
• Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte
posisjonen, velger du .
• Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du .
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur
Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen
automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon
og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer
rekkefølgen.
Når du redigerer en tur, velger du
> Optimaliser
rekkefølge.
Oppdage severdigheter langs turen
Enheten kan foreslå interessante eller populære severdigheter
du kan legge til på turen.
1 Når du redigerer en tur, velger du > Turinnstillinger >
Foreslå severdigheter.
2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
3 Velg Velg for å legge til severdigheten på turen.
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur
Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter
turen.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg > Turinnstillinger.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du
Tilpass rute og følger instruksjonene på skjermen
(Tilpasse ruten, side 5).
• Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du
Rutepreferanse (Endre modus for ruteberegning, side 5).
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Kjør!.
4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg Start.
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt
posisjon og viser deretter veien til de gjenværende
turdestinasjonene i riktig rekkefølge.
Redigere og lagre den aktive ruten
Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere
og lagre ruten som en tur.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute.
2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
3 Velg Lagre for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere
igjen senere (valgfritt).
20
photoLive-trafikkameraer
Før du kan bruke denne funksjonen, må du være koblet til
Smartphone Link, og du må abonnere på photoLive-tjenesten
(Abonnere på Garmin Live-tjenester, side 12).
photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på
hovedveier og i veikryss.
photoLive-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder.
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer
Du kan vise sanntidsbilder fra trafikkameraer i nærheten. Du kan
også lagre trafikkameraer for områder der du kjører ofte.
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg en trafikkameraposisjon.
Det vises en forhåndsvisning av sanntidsbildet fra kameraet
ved siden av et kart over kameraets posisjon. Du kan velge
forhåndsvisningen av bildet for å vise bildet i full størrelse.
5 Velg Lagre for å lagre kameraet (valgfritt).
Det legges til et miniatyrbilde av kameraet i
hovedskjermbildet i photoLive-appen.
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet
photoLive-kartverktøyet viser trafikkameraer fra veien foran deg.
1 Gå til kartet, og velg > photoLive.
Enheten viser sanntidsbildet fra det nærmeste trafikkameraet
på veien foran sammen med avstanden til kameraet. Når du
passerer kameraet, laster enheten inn sanntidsbildet fra det
neste kameraet på veien.
2 Hvis det ikke finnes noen kameraer for veien, velger du Finn
kameraer for å vise eller lagre trafikkameraer i nærheten
(valgfritt).
Lagre et trafikkamera
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg et veikryss.
5 Velg Lagre.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern,
side 22).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
dēzl innstillinger
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på
kartet.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 12).
dēzl innstillinger
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av
hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Pauseplanlegging: Viser foreslåtte pausetider basert på
kjøretiden din.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Automatisk start for Send og spor: Angir at Send og sporfunksjonen skal starte automatisk når en rute startes.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med
miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som
kan gjelde kjøretøyet ditt.
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet fra føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert
posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Innstillinger for trådløst nettverk
Med innstillingene for trådløst nettverk kan du administrere
Wi‑Fi nettverk, parkoblede Bluetooth enheter og Bluetooth
funksjoner.
Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
®
dēzl innstillinger
Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.
Parkoblede enhetsnavn: Navnene på parkoblede Bluetooth
enheter vises i menyen. Du kan velge et enhetsnavn for å
endre innstillingene for Bluetooth funksjonen for den enheten.
Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.
Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi mottakeren.
Lagrede nettverk: Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede
nettverk.
Søk etter nettverk: Søker etter Wi‑Fi nettverk i nærheten (Koble
til et Wi‑Fi nettverk, side 23).
Innstillinger for kjørehjelp
Velg Innstillinger > Kjørehjelp.
Hørbare førervarsler: Aktiverer et hørbart varsel for alle typer
førervarsler (Funksjoner og varsler om førerbevissthet,
side 2).
Tretthetsvarsel: Varsler deg når du har kjørt lenge uten å ta en
pause.
Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg
egendefinerte interessepunkter eller trafikklyskameraer.
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Innstillinger for ryggekamera
Innstillingene for ryggekameraet gjør det mulig å administrere
parkoblede Garmin ryggekameraer og kamerainnstillinger.
Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er
koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner
detaljert informasjon om parkobling av kameraer og
kamerainnstillinger i brukerveiledningen for ryggekameraet. Gå
til garmin.com/backupcamera for å kjøpe et Garmin
ryggekamera.
Velg Innstillinger > Ryggekamera, og velg et parkoblet
kamera.
Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet. Du må
parkoble kameraet på nytt før du kan se bildene ved hjelp av
denne enheten og kabelen.
Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede
kameraet.
Veiledningslinjer: Viser eller skjuler veiledningslinjer og gjør det
mulig å justere plasseringen av veiledningslinjene.
Skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > Skjerm.
Orientering: Gjør det mulig å angi skjermen til portrett (vertikal
visning) eller landskap (horisontal visning).
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
produktmodeller.
Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus.
Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten
automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på
klokkeslettet.
Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.
Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det
tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du
bruker batteristrøm.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
21
Trafikkinnstillinger
Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet
Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene
automatisk.
Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.
Optimaliser rute: Gjør det mulig for enheten å bruke
optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel
(Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 5).
Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som
enheten viser et trafikkvarsel for.
Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon
om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Angi klokkeslett
1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-informasjon, velger du Automatisk.
• Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp
eller ned.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Velg Innstillinger > Varsling av nærhetspunkter.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Innstillinger for enhet og personvern
Velg Innstillinger > Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å
forbedre enheten.
22
Informasjon om enheten
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon
1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
2 Velg Enhet > Forskrifter.
Spesifikasjoner
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Inngangseffekt
Strøm fra bil med strømkabel som følger med i
pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for
hjem eller kontor.
Batteritype
Oppladbart lithiumion
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når
den er koblet til en tredjepartsadapter.
Vedlikehold av enheten
Garmin støttesenter
Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
Kart- og programvareoppdateringer
Du bør holde kartene og programvaren på enheten din
oppdatert for å sørge for at du får den beste
navigasjonsopplevelsen. Kartoppdateringer sikrer at enheten
har de nyeste kartdataene. Programvareoppdateringer gir
forbedringer i funksjoner og ytelse.
Du kan oppdatere enheten på to måter.
• Du kan koble enheten til et Wi‑Fi nettverk for å oppdatere
direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet
kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en
datamaskin.
• Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den
ved hjelp av Garmin Express programmet. Ved hjelp av dette
alternative kan du installere kartdata på et minnekort hvis de
Informasjon om enheten
oppdaterte kartene krever større plass enn det som er
tilgjengelig i internminnet.
Koble til et Wi‑Fi nettverk
Første gang du slår på enheten, blir du bedt om å koble til et
Wi‑Fi nettverk og registrere enheten. Du kan også koble til et
Wi‑Fi nettverk via innstillingsmenyen.
1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
2 Velg eventuelt Wi-Fi for å aktivere Wi‑Fi teknologi.
3 Velg Søk etter nettverk.
Enheten viser en liste over Wi‑Fi nettverk i nærheten.
4 Velg et nettverk.
5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg Ferdig.
Enheten kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over
lagrede nettverk. Enheten kobler automatisk til dette nettverket
igjen når det er innenfor rekkevidde.
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi‑Fi
nettverk
LES DETTE
Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster
ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved
databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med
Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om
begrensninger eller kostnader ved databruk.
Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble
enheten til et Wi‑Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed
kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en
datamaskin.
1 Koble enheten til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et Wi‑Fi nettverk,
side 23).
Når den er koblet til et Wi‑Fi nettverk, søker enheten etter
tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig
oppdatering, vises på ikonet Innstillinger på hovedmenyen.
2 Velg Innstillinger > Oppdateringer.
Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det
finnes en tilgjengelig oppdatering, vises Det finnes en
oppdatering under Kart eller Programvare.
3 Velg et alternativ:
• Velg Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Velg Kart > Installer alle for å installere bare
kartoppdateringer.
• Velg Programvare > Installer alle for å installere bare
programvareoppdateringer.
4 Les lisensavtalene, og velg Godta alle for å godta avtalene.
MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge
Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke
installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.
5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den
medfølgende USB-kabelen, og velg Fortsett (Lade enheten,
side 22).
Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en
utgangsspenning på minst 1 A. Mange USB-strømadaptere
for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan
være kompatible.
6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og
innenfor rekkevidde for Wi‑Fi nettverket til oppdateringen er
fullført.
TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan
enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata
må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi‑Fi eller
Garmin Express.
Vedlikehold av enheten
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten. Garmin Express er tilgjengelig for Windows og Mac .
1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.
®
®
2 Velg et alternativ:
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Last ned
for Windows.
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Last ned for
Mac.
3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre installeringen.
4 Start Garmin Express.
5 Koble dēzl enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
6 Når dēzl enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus,
velger du Ja.
7 Klikk på Legg til en enhet på datamaskinen.
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
8 Klikk på Legg til enhet.
9 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere enheten din
og legge den til i Garmin Express programvaren.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express
programvaren etter kart- og programvareoppdateringer for
enheten.
10 Velg et alternativ:
• Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Klikk på Vis detaljer, og velg en oppdatering for å
installere en enkelt oppdatering.
MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens
internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et
microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen (Sette
inn minnekort for kart og data, side 25).
®
23
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Garmin Express programvaren laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass,
og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internetttilkoblinger.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket À mot klokken for å låse det opp.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Rengjøre enhetens utside
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det
tilbake i strømkabelen for kjøretøy Ã.
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express
programvaren (garmin.com/express).
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne enheten fra braketten
1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
2 Vipp bunnen av enheten oppover, og løft enheten fra
braketten.
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
24
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Fest sugekoppen (Feste og slå på dēzl enheten i kjøretøyet,
side 1).
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger, side 21).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy, side 24).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor
temperaturområdet for lading som er angitt i
spesifikasjonene.
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 21).
• Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 21).
• Demp volumet (Justere volumet, side 2).
• Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (Innstillinger
for trådløst nettverk, side 21).
Feilsøking
• Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk
(Slå enheten av eller på, side 1).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Enheten kobler seg ikke til telefonen eller
Smartphone Link
• Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.
Bluetooth alternativet må være aktivert.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold
telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
• Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
> for å starte Smartphone Link-bakgrunnstjenestene på
nytt.
• Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer
informasjon.
• Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen, må du oppheve parkoblingen av
telefonen og enheten (Slette en parkoblet telefon, side 15) og
fullføre parkoblingen på nytt (Parkoble telefonen og koble til
Smartphone Link, side 12).
Smartphone Link-appen påvirker
batterinivået på smarttelefonen
Smartphone Link-appen bruker Bluetooth trådløs teknologi til å
sende data til og motta data fra enheten. Det er normalt at en
aktiv Bluetooth tilkobling forbruker noe batteristrøm. Appen
søker også etter oppdateringer for tilgjengelige tjenester med
jevne mellomrom, noe som kan forbruke ytterligere batteristrøm.
Du kan endre innstillingene for batteribruk i Smartphone Linkappen for å endre hvor mye batteristrøm appen bruker.
1 Velg i Smartphone Link-appen på smarttelefonen.
2 Bla til delen Batteribruk, og velg Innstillinger.
3 Velg ett eller flere alternativer:
• Fjern merket for Bluetooth-autotilkobling.
Hvis du deaktiverer dette alternativet, kan det spare en
liten mengde batteristrøm, men det forhindrer at appen
kobler til dēzl enheten automatisk. Når dette alternativet er
deaktivert, må du velge fra Smartphone Linkhovedmenyen hver gang du vil koble enheten til
Smartphone Link.
• Fjern merket for Kontroll av Live-tjenester.
På noen smarttelefoner kan mengden batteristrøm som
brukes av denne appen, reduseres betydelig ved å
deaktivere dette alternativet. Når dette alternativet er
deaktivert, må du oppdatere Smartphone Linkhovedmenyen manuelt for å motta informasjon om
tilgjengelige Live-tjenester.
Tillegg
Sette inn minnekort for kart og data
Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart
og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å
kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare.
Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 64 GB.
1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (dēzl 580 –
oversikt over enheten, side 1).
2 Sett inn et minnekort i sporet.
3 Skyv det inn til du hører et klikk.
Tillegg
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
3 Når dēzl enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus,
velger du Ja.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten
er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten
enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart
volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
datamaskinen, side 25).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
25
Indeks
2D-kartvisning 12
3D-kartvisning 12
Garmin Live-tjenester 12
abonnere 12
geocaching 8
gjeldende posisjon 9
gjenopprette innstillinger 22
GPS 1, 25
A
H
Symboler
abonnementer, Garmin Live-tjenester 12
adresser, finne 8
advarselsikoner 11
aktiv kjørefeltveiledning 4
anrop 13, 14
foreta 13
hjem 14
kontakter 13
logg 14
ringe 13
svare 14
anvisninger 4
automatisk volum, aktivere 2
av/på-knapp 1
B
batteri
lade 1, 22, 24
maksimere 24
problemer 24
begrensninger, kjøretøy 2
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
Bluetooth teknologi 12, 13, 25
innstillinger 21
koble fra en enhet 15
Bluetooth-teknologi 12, 16
administrere telefoner 14
deaktivere anrop 14
pare med telefon 12
bomstasjoner, unngå 5
brakett, fjerne 24
bredde- og lengdegrad 8
brukerveiledning 19
D
datamaskin, koble til 25
dele, Send og spor 16, 17
dempe, lyd 19
destinasjoner, ankomme 4
diagnostikk 16
distriktsammendrag 17
drivstoff, stasjoner 9
drivstoffdata 17
E
eksportere
distriktssammendrag 17
reiserapporter 18
endre søkeområdet 8
enhets-ID 22
F
feilsøking 24, 25
filer, overføre 25
finne posisjoner. 6, 7, 9, 13 Se også
posisjoner
adresser 8
byer 8
kategorier 7
koordinater 8
veikryss 8
fjerne brakett 24
fotobokser for hastighet 3
fotobokser ved trafikklys 3
Foursquare 8, 9
funksjonsfeil 16
førervarsler 2, 3
første oppsett 16
G
Garmin Connect 12
Garmin Express, oppdatere programvare 23
26
montere enheten
bil 1
fjerne fra braketten 24
sugekopp 1, 24
myTrends, ruter 5
N
hjem
kjøre 4
redigere posisjon 4
ringe 14
telefonnummer 14
Hurtigsøk 7
Hvor er jeg? 9
håndfrie telefonsamtaler 12, 14
navigasjon 4, 7
innstillinger 21
utenfor vei 6
navigere utenfor vei 6
neste sving 4
nullstille
enhet 24
tripdata 11
nødtjenester 9
I
O
ID-nummer 22
ikoner, statuslinje 1
innstillinger 21, 22
interessepunkter (POI) 7–9
steder 7
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 17
distriktsammendrag 17
drivstoffdata 17
eksporterte sammendrag og rapporter 18
reiserapporter 18
omkjøringer 5
oppdatere
kart 22, 23
programvare 22, 23
K
kameraer
hastighet 3
rygge 21
rødt lys 3
kart 4, 10, 11, 21
datafelt 4, 11, 12
detaljnivå 20
kjøpe 25
lag 12
lastebil 19
oppdatere 22, 23
symboler 4
tema 20
verktøy 10
vise ruter 4
kartlag, tilpasse 12
kartvisning
2D 12
3D 12
kjøre hjem 4
kjøreanvisninger 4
kjøretøyprofil, lastebil 2
knapper på skjermen 2
koble fra, enhet Bluetooth 15
koble til 23
koordinater 8
L
lade enheten 1, 22, 24
lagre, gjeldende posisjon 9
lagrede posisjoner 20
kategorier 10
redigere 9
slette 10
lastebil
kart 19
profiler 2
punkter av interesse 6
tilhenger 2
lenger fremme 10
tilpasse 11
Lisensavtaler for sluttbruker 22
lyd, nærhetspunkter 21, 22
lysstyrke 2
M
manøverliste 4
microSD-kort 1
minnekort 1, 25
montere 25
minnekort, microSD 25
P
parkering 4, 7, 8
forrige plass 5
parkobling 16
koble fra 15
telefon 12, 25
pauseplanlegging 16
photoLive 20
posisjon 8
posisjoner 8, 20
gjeldende 9
lagre 9
nylige treff 9
ringe 14
simulerte 21
steder 7
søke etter 6, 8
posisjoner som nylig er funnet 9
produktsupport 19
profiler
aktivere 2
lastebil 2
programvare
oppdatere 22, 23
versjon 22
punkter av interesse (POI) 6, 9
lastebiler 6
R
rapporter, tur 18
redigere, lagrede turer 20
reisehistorikk 22
rengjøre berøringsskjermen 24
rengjøre enheten 24
reparasjonsregister 6
ringe 13
ruter 3
beregne 5
beregningsmodus 20, 21
foreslåtte 5
legge til et punkt 5, 20
myTrends 5
starte 3, 4, 7, 17
stoppe 5
tilpasse 5
vise på kartet 4
ryggekamera 21
S
satellittsignaler
innhente 1
vise 25
Send og spor 16, 17
servicehistorikk
kategorier 18
oppføringer 18
redigere 18
slette 18
Indeks
sikring, skifte 24
simulerte posisjoner 21
skjerm, lysstyrke 2
skjermdumper 21
skjerminnstillinger 21
slette
parkoblet Bluetooth-enhet 15
servicekategorier 18
serviceoppføringer 18
turer 20
Smartphone Link 12–15
deaktivere anrop 14
koble til 12, 14
snarveier
legge til 9
slette 9
spesifikasjoner 22
språk
stemme 22
tastatur 22
steder 7
strømkabel for bil 1
strømkabler 22
kjøretøy 1
skifte sikringen 24
sugekopp 24
svare på anrop 14
søkelinje 7
søvnmodus 1
deaktivere 6
område 6
slette 6
vei 6
veielementer 6
USB, koble fra 25
V
varsler 2, 12–16
lyd 21
nærhetspunkter 21
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 22
veiforhold, vær 19
veikryss, finne 8
verktøy, kart 10
volum
justere 2
tilpasse 2
vær 19
radar 19
veiforhold 19
W
Wi‑Fi 21, 23
T
ta vare på enheten 24
talegjenkjenning 18
talekommando 18
aktivere 18
aktiveringsfrase 18
navigere med 18
tips om bruk 18
talekontroll 19
tips 19
tastatur
layout 22
språk 22
telefon
koble fra 15
parkobling 12, 25
telefonbok 13
telefonsamtaler 13
dempe 14
ringe 14
svare 14
taleoppringning 14
tidsforbruk 16
tidsinnstillinger 22
tidtaker 16
tilbehør 25
tilpasse en rute 5
trafikk 11, 15, 22
alternativ rute 5
hendelser 11, 15
kameraer 20
kart 11, 15
legge til abonnementer 15
mottaker 15
søke etter forsinkelser 11, 15
trafikkameraer, vise 20
TripAdvisor 9
tripinformasjon 11
nullstille 11
vise 11
triplogg, vise 11
trådløst kamera 21
turplanlegger 19, 20
redigere en tur 20
tilpasningspunkter 20
tyveri, unngå 24
U
unngåelser 6
bomstasjoner 5
Indeks
27
support.garmin.com
Oktober 2018
190-02229-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising