Garmin | dēzl™ 580 LMT-S | User manual | Garmin dēzl™ 580 LMT-S Korisnički priručnik

Garmin dēzl™ 580 LMT-S Korisnički priručnik
DĒZL 580
™
Korisnički priručnik
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ i nüMaps Lifetime™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim
državama. microSD i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor je registrirani trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. TruckDown je trgovački znak tvrtke
TruckDown Info International, Inc. Windows , Windows Vista i Windows XP registrirani su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Pregled uređaja dēzl 580 ............................................................ 1
Montiranje i napajanje dēzl uređaja u vašem vozilu ................... 1
Uključivanje i isključivanje uređaja .............................................. 1
Primanje GPS signala ................................................................. 1
Ikone statusne trake ................................................................... 1
Korištenje gumba na zaslonu ..................................................... 2
Podešavanje glasnoće ............................................................... 2
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće ............ 2
Korištenje audio miksera ........................................................ 2
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 2
Profili vozila.................................................................... 2
Dodavanje profila vozila .............................................................. 2
Aktiviranje profila vozila .............................................................. 2
Mijenjanje podataka o prikolici .................................................... 2
Uređivanje profila vozila .............................................................. 2
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja.........................2
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za
vozača ........................................................................................ 3
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo ......... 3
Navigacija do odredišta................................................. 3
Rute ............................................................................................ 3
Pokretanje rute ........................................................................... 3
Postavljanje početka rute pomoću karte ................................ 4
Prelazak na početnu točku ..................................................... 4
Vaša ruta na karti ........................................................................ 4
Pomoć za aktivne trake .......................................................... 4
Pregledavanje skretanja i uputa ............................................ 4
Prikaz cijele rute na karti ........................................................ 4
Dolazak na odredište .................................................................. 4
Parkiranje u blizini odredišta .................................................. 4
Traženje posljednjeg mjesta za parking ................................ 5
Promjena aktivne rute ................................................................. 5
Dodavanje lokacije ruti ........................................................... 5
Oblikovanje rute ..................................................................... 5
Obilazak ................................................................................. 5
Promjena načina izračuna rute .............................................. 5
Zaustavljanje rute ....................................................................... 5
Korištenje predloženih ruta ......................................................... 5
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja .................................. 5
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti .................................. 5
Izbjegavanje cesta s naplatom .............................................. 5
Izbjegavanje vinjeta ............................................................... 5
Značajke izbjegavanja ceste .................................................. 6
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša ................................... 6
Prilagođena izbjegavanja ....................................................... 6
Navigacija van ceste ................................................................... 6
Pronalaženje i spremanje lokacija................................ 6
Točke interesa ............................................................................ 6
Pronalaženje točaka interesa za kamione .................................. 6
Pronalaženje TruckDown točaka interesa .................................. 6
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ................ 7
Traženje lokacije prema kategoriji .............................................. 7
Traženje unutar kategorije ..................................................... 7
Navigiranje do točke interesa na mjestu ................................ 7
Rezultati traženja lokacija ........................................................... 7
Rezultati traženja lokacija na karti ......................................... 7
Promjena područja pretraživanja ................................................ 8
Parkiralište .................................................................................. 8
Traženje parkirališta za kamione ........................................... 8
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije ........................... 8
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije .......................... 8
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking ...................... 8
Sadržaj
Alati za pretraživanje .................................................................. 8
Traženje adrese ..................................................................... 8
Traženje raskrižja ................................................................... 8
Traženje grada ....................................................................... 8
Traženje lokacije pomoću koordinata .................................... 8
Foursquare ................................................................................. 8
Povezivanje s Foursquare računom ...................................... 8
Pretraživanje Foursquare točaka interesa ............................. 9
Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama ........................ 9
Prijava putem aplikacije Foursquare ...................................... 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa ............................. 9
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija .............................. 9
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta ......................... 9
Pregled podataka o trenutnom položaju ..................................... 9
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima ......... 9
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije ............................ 9
Dodavanje prečaca ..................................................................... 9
Uklanjanje prečaca ................................................................ 9
Spremanje lokacija ..................................................................... 9
Spremanje lokacije ................................................................. 9
Spremanje trenutne lokacije .................................................. 9
Uređivanje spremljene lokacije .............................................. 9
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji ......................... 10
Brisanje spremljene lokacije ................................................ 10
Korištenje karte ............................................................ 10
Alati karte .................................................................................. 10
Pregledavanje alata karte .................................................... 10
Omogućivanje alata karte .................................................... 10
Nadolazi .................................................................................... 10
Prikaz nadolazećih lokacija .................................................. 10
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ..................................... 10
Simboli upozorenja ................................................................... 11
Upozorenja o ograničenjima ................................................ 11
Upozorenja o stanju na cesti ............................................... 11
Upozorenja ........................................................................... 11
Informacije o putu ..................................................................... 11
Prikaz podataka o putu na karti ........................................... 11
Prikaz stranice s informacijama o putu ................................ 11
Pregled zapisnika puta ......................................................... 11
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ..................... 11
Prikaz nadolazećeg prometa .................................................... 11
Prikaz prometa na karti ........................................................ 11
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 11
Prilagođavanje karte ................................................................. 11
Prilagođavanje slojeva karte ................................................ 11
Promjena podatkovnog polja karte ...................................... 12
Promjena izgleda karte ........................................................ 12
Live usluge, prometne informacije i funkcije
pametnog telefona ....................................................... 12
Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Ikone statusa Bluetooth funkcija ............................................... 12
Garmin Live usluge ................................................................... 12
Pretplata na Garmin Live usluge ......................................... 12
Slanje lokacije s pametnog telefona na uređaj ......................... 13
Pametne obavijesti ................................................................... 13
Primanje obavijesti ............................................................... 13
Pregledavanje popisa obavijesti .......................................... 13
Hands-free pozivanje ................................................................ 13
Uspostavljanje poziva .......................................................... 13
Primanje poziva ................................................................... 14
Korištenje popisa poziva ...................................................... 14
Upotreba opcija za poziv u tijeku ......................................... 14
Spremanje kućnog telefonskog broja .................................. 14
Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju ..................... 14
i
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple
uređaju ................................................................................. 14
Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju .. 14
Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i
pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple ............... 14
Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom
Android™ .................................................................................. 14
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom
telefonu sa sustavom Android ............................................. 14
Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa
sustavom Android ................................................................ 15
Prekid veze s Bluetooth uređajem ............................................ 15
Brisanje uparenog telefona ....................................................... 15
Promet ........................................................................... 15
Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone
Link ........................................................................................... 15
Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne
informacije ................................................................................ 15
Pretplate prijemnika prometnih informacija .......................... 15
Omogućavanje prometnih informacija ...................................... 16
Prikaz prometa na karti ............................................................. 16
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 16
Alati za vozilo i vozača................................................. 16
Planiranje odmora ..................................................................... 16
Preporučeni odmor .............................................................. 16
Pokretanje mjerača vremena za odmor ............................... 16
Pauziranje i ponovo postavljanje mjerača vremena za
odmor ................................................................................... 16
Prilagođavanje sati vožnje ................................................... 16
Prilagođavanje ograničenja sati vožnje u danu ................... 16
Garmin eLog ............................................................................. 16
Postavljanje Garmin eLog funkcija na dēzl uređaju ............. 16
Pregled Garmin eLog informacija na dēzl uređaju ............... 17
Pregled Garmin eLog dijagnostičkih događaja i događaja
kvara .................................................................................... 17
Otprema i praćenje ................................................................... 17
Postavljanje dijeljenja u funkciji Otprema i praćenje ............ 17
Pokretanje sesije funkcije Otprema i praćenje ..................... 17
Slanje poruke o otpremi na dēzl uređaj ............................... 17
IFTA .......................................................................................... 17
Unos podataka o gorivu ....................................................... 17
Uređivanje podataka o gorivu .............................................. 18
Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti ......................... 18
Uređivanje i izvoz putnih izvješća ........................................ 18
Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i putnih
izvješća ................................................................................ 18
Povijest usluge zapisivanja ....................................................... 18
Dodavanje kategorija servisa ............................................... 18
Brisanje kategorija usluga .................................................... 18
Preimenovanje kategorija servisa ........................................ 18
Brisanje zapisa usluge ......................................................... 18
Uređivanje zapisa servisa .................................................... 18
Glasovna naredba........................................................ 18
Postavljanje fraze za buđenje ................................................... 18
Aktivacija glasovnih naredbi ..................................................... 19
Savjeti za glasovne naredbe .................................................... 19
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe .............................. 19
Upute za isključivanje zvuka ..................................................... 19
Glasovno upravljanje ................................................................ 19
Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje ....................... 19
Glasovno upravljanje ........................................................... 19
Savjeti za glasovno upravljanje ........................................... 19
Korištenje aplikacija..................................................... 19
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju ......................... 19
Prikaz karte za kamione ........................................................... 19
ii
Pregled vremenske prognoze ................................................... 19
Pregled vremena u blizini drugog grada .............................. 19
Pregled meteorološkog radara ............................................ 19
Pregled meteoroloških upozorenja ...................................... 19
Provjera uvjeta na cesti ........................................................ 20
Planer puta ............................................................................... 20
Planiranje puta ..................................................................... 20
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu ............. 20
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju ................................... 20
Promjena opcija rute za putovanje ...................................... 20
Navigacija do spremljenog putovanja .................................. 20
Uređivanje i spremanje aktivne rute ..................................... 20
photoLive prometne kamere ..................................................... 20
Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera ................. 20
Prikaz photoLive prometnih kamera na karti ....................... 20
Spremanje prometne kamere .............................................. 21
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 21
dēzl postavke................................................................ 21
Postavke karte i vozila .............................................................. 21
Omogućavanje karata .......................................................... 21
Postavke navigacije .................................................................. 21
Postavke načina izračuna .................................................... 21
Postavljanje simulirane lokacije ........................................... 21
Postavke bežične mreže ........................................................... 21
Postavke pomoći za vozača ..................................................... 21
Postavke pomoćne kamere ...................................................... 22
Postavke zaslona ...................................................................... 22
Postavke prometa ..................................................................... 22
Postavke jedinica i vremena ..................................................... 22
Postavljanje vremena ........................................................... 22
Postavke jezika i tipkovnice ...................................................... 22
Postavke upozorenja o blizini ................................................... 22
Postavke uređaja i privatnosti ................................................... 22
Vraćanje postavki ..................................................................... 22
Informacije o uređaju................................................... 22
Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima ............. 22
Specifikacije .............................................................................. 23
Punjenje uređaja ....................................................................... 23
Održavanje uređaja...................................................... 23
Garmin centar za podršku ........................................................ 23
Nadogradnje karata i softvera .................................................. 23
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom ............................................... 23
Nadogradnja karata i softvera putem Wi‑Fi mreže .............. 23
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin
Express ................................................................................ 23
Postupanje s uređajem ............................................................. 24
Čišćenje vanjskog kućišta .................................................... 24
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 24
Sprečavanje krađe ............................................................... 24
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 24
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 24
Skidanje uređaja s nosača ................................................... 24
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 24
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 24
Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu ................... 24
Rješavanje problema ................................................... 25
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla ....................... 25
Uređaj ne može primiti satelitske signale ................................. 25
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 25
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 25
Uređaj se ne povezuje s telefonom ili aplikacijom Smartphone
Link ........................................................................................... 25
Aplikacija Smartphone Link utječe na razinu napunjenosti
baterije mog pametnog telefona ............................................... 25
Sadržaj
Dodatak......................................................................... 25
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke ...................... 25
Upravljanje podacima ............................................................... 25
O memorijskim karticama .................................................... 25
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 25
Prijenos podataka s računala .............................................. 26
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 26
Prikaz statusa GPS signala ...................................................... 26
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 26
Kupnja opreme ......................................................................... 26
Indeks............................................................................ 27
Sadržaj
iii
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
• Nadogradite karte i softver na svom uređaju (Nadogradnje
karata i softvera, stranica 23).
• Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje
(Montiranje i napajanje dēzl uređaja u vašem vozilu,
stranica 1).
• Primite GPS signale (Primanje GPS signala, stranica 1).
• Prilagodite jačinu zvuka (Podešavanje glasnoće,
stranica 2) i svjetlinu zaslona (Podešavanje svjetline
zaslona, stranica 2).
• Postavite profil vozila za svoj kamion.
• Navigirajte do svog odredišta (Pokretanje rute, stranica 3).
Pregled uređaja dēzl 580
2 Pritišćite nosač Á na vakuumski nosač Â dok ne sjedne na
3
4
5
6
mjesto.
Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu Ã
unazad, prema vjetrobranu.
Povucite blokadu na vrhu nosača u utor na pozadini uređaja.
Pritišćite podnožje uređaja na nosač dok ne sjedne na
mjesto.
Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu
vozila.
Uključivanje i isključivanje uređaja
• Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ili priključite
uređaj na napajanje.
• Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga
postavili u način rada za uštedu energije.
U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj
troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i
biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
• Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se
na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite Isključi.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u način rada za uštedu energije.
Primanje GPS signala
À
Á
Â
Ã
Tipka napajanja
USB priključak za napajanje i prijenos podataka
Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke
Mikrofon za glasovne naredbe ili hands-free pozive
Montiranje i napajanje dēzl uređaja u vašem
vozilu
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti
bateriju.
1 Priključite kabel napajanja vozila À u USB priključak na
uređaju.
Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno
da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika,
među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste
zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na
nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja
navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog
uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski
signal pronađe.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih
zgrada i stabala.
na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je
popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu
signala, uređaj je spreman za navigaciju.
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.
Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz
dodatnih informacija.
Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i
podatke o primljenim satelitskim signalima (Prikaz statusa
GPS signala, stranica 26).
Status Bluetooth tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth
postavki (Postavke bežične mreže, stranica 21).
®
Snaga Wi-Fi signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki
(Postavke bežične mreže, stranica 21).
Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako
biste uputili poziv (Hands-free pozivanje, stranica 13).
Aktivni profil vozila. Odaberite za prikaz postavki profila
vozila.
Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena
(Postavljanje vremena, stranica 22).
Razina baterije.
Početak rada
1
Dijeljenje podataka iz funkcije Otprema i praćenje. Na ikoni
se pojavljuje broj pozvanih osoba koje pregledavaju sadržaj.
Odaberite kako biste otvorili aplikaciju Otprema i praćenje
(Otprema i praćenje, stranica 17).
Status aplikacije Smartphone Link. Odaberite za povezivanje
s aplikacijom Smartphone Link i primanje prometnih
informacija i drugih usluga u stvarnom vremenu (Uparivanje
s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link,
stranica 12). Kada je ikona plava, uređaj je povezan s
aplikacijom Smartphone Link.
Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze
(Pregled vremenske prognoze, stranica 19).
Korištenje gumba na zaslonu
Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama,
izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.
• Odaberite
za povratak na prethodni zaslon izbornika.
• Zadržite
za brzi povratak u glavni izbornik.
• Odaberite ili za kretanje kroz popise ili izbornike.
• Zadržite ili za brže kretanje.
• Odaberite
za prikaz kontekstnog izbornika opcija za
trenutni zaslon.
Podešavanje glasnoće
1 Odaberite Glasnoća.
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
• Za dodatne opcije odaberite .
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće
Uređaj može automatski povećati ili smanjiti glasnoću na temelju
razine pozadinske buke.
1 Odaberite Glasnoća > .
2 Odaberite Automatsko podešavanje glasnoće.
Korištenje audio miksera
Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta
zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina
za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.
1 Odaberite Glasnoća.
2 Odaberite > Audio mikser.
3 Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.
Podešavanje svjetline zaslona
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Svjetlina.
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.
Profili vozila
UPOZORENJE
Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se
karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da
ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima
karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta
ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom
donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove
i uvjete na cesti.
Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil
vozila. Aktivan profil vozila označen je ikonom u traci statusa.
Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi
za svaku vrstu vozila.
Kada aktivirate profil za kamione, uređaj na temelju dimenzija,
težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje
zabranjena ili neprolazna područja.
2
Dodavanje profila vozila
Za svaki kamion ili automobil u kojem ćete koristiti svoj dēzl
uređaj trebate unijeti njegov profil.
1 Odaberite Postavke > Profil vozila > .
2 Odaberite opciju:
• Za dodavanje ravnog kamiona s fiksnim tovarnim
prostorom odaberite Kamion.
• Za dodavanje tegljača ili tegljača s prikolicom odaberite
Tegljač.
• Za dodavanje autobusa odaberite Autobus.
3 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.
Nakon što ste ga dodali, profil vozila možete urediti i unijeti
dodatne pojedinosti kao što su VIN oznaka vozila ili prikolice.
Aktiviranje profila vozila
Za aktiviranje profila vozila prvo ga morate dodati.
1 Odaberite Postavke > Profil vozila.
2 Odaberite profil vozila.
Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.
3 Odaberite Odaberite.
Mijenjanje podataka o prikolici
Prije promjene podataka o prikolici morate unijeti profil vozila za
tegljač.
Kada na tegljač prikopčate drugu prikolicu, podatke o prikolici
možete promijeniti u profilu vozila, a da pri tome ne mijenjate
podatke o tegljaču. Profile često korištenih prikolica možete brzo
mijenjati.
1 Odaberite Postavke > Profil vozila.
2 Odaberite profil tegljača koji želite koristiti s prikolicom.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za odabir nedavno korištene konfiguracije prikolice na
popisu odaberite konfiguraciju prikolice.
• Za unos nove konfiguracije prikolice odaberite Nova
konfiguracija i unesite podatke o prikolici.
Uređivanje profila vozila
Možete uređivati profil vozila i promijeniti podatke o vozilu ili u
novi profil vozila dodati detaljne podatke kao što su VIN oznaka
vozila i prikolice ili očitanje brojača kilometara. Profil vozila
možete preimenovati ili izbrisati.
1 Odaberite Postavke > Profil vozila.
2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.
3 Odaberite opciju:
• Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a
zatim odaberite polje koje želite urediti.
• Za promjenu naziva profila vozila odaberite >
>
Promjena naziva profila.
• Kako biste izbrisali profil vozila, odaberite >
>
Izbriši.
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
OBAVIJEST
Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo
kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve
znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku
primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za
bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti
ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.
®
Profili vozila
Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da
vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite
po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i
prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste
upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno
upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.
Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do
nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je
moguće).
Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja
brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom
vozite.
Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada
prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.
Promjena ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako
biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.
Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici: Ako se krećete
pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira
poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi
zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona
sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer
kretanja.
Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko
željezničke pruge.
Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.
Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja
na cesti.
Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa
približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i
prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za
korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne
informacije (Promet, stranica 15).
Upozorenje na umor: Ako vozite više od dva sata bez prekida,
uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.
Nisu dopušteni kamioni: Uređaj reproducira zvuk kada se
približite cesti sa zabranom prometa za kamione.
Opasnost od zapinjanja: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može
zapeti.
Bočni vjetar: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada
se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.
Uska cesta: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se
približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.
Velika strmina: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada
se približite velikoj strmini.
Državne i savezne granice: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz
crveno svjetlo
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za
mjerenje brzine.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na
svim modelima proizvoda.
U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne
su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i
prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se
približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz
crveno svjetlo.
• Podaci o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz
crveno svjetlo u stvarnom vremenu dostupni su u sklopu
pretplate na Garmin Live usluge putem aplikacije
Smartphone Link (Garmin Live usluge, stranica 12).
• Kako biste mogli preuzeti i spremiti podatke o sigurnosnim
kamerama na svoj uređaj, morate kupiti pretplatu. Idite na
web-mjesto garmin.com/speedcameras kako biste provjerili
dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili
jednu nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo
područje ili produžiti postojeću pretplatu.
• U nekim regijama određeni kompleti proizvoda uključuju
prethodno učitane podatke o kamerama za mjerenje brzine i
prolazak kroz crveno svjetlo uz lifetime nadogradnje.
• Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express)
možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju.
Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili
najnovije podatke o kamerama.
Navigacija do odredišta
Rute
Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.
• Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju
preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute
(Promjena načina izračuna rute, stranica 5) i postavke
izbjegavanja (Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja,
stranica 5).
• Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do
svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu
(Pokretanje rute, stranica 3).
• Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći,
možete podesiti rutu (Oblikovanje rute, stranica 5).
• Ruti možete dodati više odredišta (Dodavanje lokacije ruti,
stranica 5).
Pokretanje rute
1 Odaberite Kamo? i tražite lokaciju (Pronalaženje i spremanje
lokacija, stranica 6).
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih
upozorenja za vozača
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite opciju:
Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili
onemogućiti zvučno upozorenje. Vizualno upozorenje pojavljuje
se čak i ako je zvuk onemogućen.
1 Odaberite Postavke > Pomoć za vozača > Zvučna
upozorenja za vozača.
2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog
upozorenja.
• Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom,
odaberite Idi!.
• Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite i
odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
• Za uređivanje kursa rute odaberite > Uredi rutu i ruti
dodajte točke oblikovanja (Oblikovanje rute, stranica 5).
Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama
i informacijama na karti (Vaša ruta na karti, stranica 4).
Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.
Navigacija do odredišta
3
Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati
svojoj ruti (Dodavanje lokacije ruti, stranica 5).
Postavljanje početka rute pomoću karte
Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.
3 Po potrebi odaberite za filtriranje prikazanih točaka
interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.
• Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.
5 Odaberite Idi!.
Prelazak na početnu točku
Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku,
uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.
1 Odaberite Kamo? > Idi kući.
2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.
Uređivanje početne lokacije
1 Odaberite Kamo? > > Postavi kućnu adresu.
2 Unesite početnu lokaciju.
Vaša ruta na karti
Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama
na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili
izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.
Pregledavanje skretanja i uputa
Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća
skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju
rutom.
1 Na karti odaberite opciju:
• Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme
navigacije odaberite > Skretanja.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili
upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
• Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu,
odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
Odaberite
skretanje ili uputu (nije obavezno).
2
Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će
se i slika križanja na većim prometnicama.
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
2 Odaberite .
Dolazak na odredište
Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam
pomažu dovršiti rutu.
•
naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas
odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
• Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas
automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete
odabrati Da kako biste pronašli parkirališta u blizini
(Parkiranje u blizini odredišta, stranica 4).
• Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava
rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski,
možete odabrati Zaustavi kako biste dovršili rutu.
Parkiranje u blizini odredišta
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu
radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali
kretati.
Udaljenost do sljedeće radnje.
Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
Ruta označena na karti.
Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće
radnje.
Brzina vozila.
Naziv ceste po kojoj se krećete.
Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje
prikazuje (Promjena podatkovnog polja karte, stranica 12).
Pomoć za aktivne trake
Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored
karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna.
Linija u boji À označava pravilnu traku za skretanje.
4
Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u
blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim
odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti
parkirno mjesto.
NAPOMENA: Ova se funkcija upotrebljava samo kada se
koristite profilom za automobil. Kada koristite profil za kamion,
možete pretraživati parkirališta za kamione u blizini vašeg
odredišta (Traženje parkirališta za kamione, stranica 8).
1 Odaberite opciju:
• Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite Da kako biste
potražili parkirno mjesto u blizini.
• Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite Kamo? >
Kategorije > Parkiralište i zatim odaberite > Moje
odredište.
2 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite Idi! >
Dodaj kao sljedeće zaustavljanje.
Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.
Navigacija do odredišta
Traženje posljednjeg mjesta za parking
Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš
trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.
Odaberite Aplikacije > Posljednje mjesto.
Promjena aktivne rute
Dodavanje lokacije ruti
Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju
rutom (Pokretanje rute, stranica 3).
Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao
sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.
SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili
planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i
planirati, uređivati i spremati putovanja (Planiranje puta,
stranica 20).
1 Na karti odaberite > Kamo?.
2 Potražite lokaciju (Pronalaženje i spremanje lokacija,
stranica 6).
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti
odaberite Dodaj kao sljedeće zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite Dodaj kao
zadnje zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na
ruti odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i
voditi vas do odredišta po redu.
Oblikovanje rute
Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti
navigaciju rutom (Pokretanje rute, stranica 3).
Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na
ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili
području bez dodavanja odredišta ruti.
1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
2 Odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati i povećati područje na karti
kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz
odabrane lokacije.
4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
• Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne
lokacije na karti.
• Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite Idi!.
Obilazak
Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili
obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove
na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.
1 Na karti odaberite > Promijeni rutu.
SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku
alata karte, možete ga dodati (Omogućivanje alata karte,
stranica 10).
2 Odaberite opciju:
• Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite
Obilazak prema udaljenosti.
Navigacija do odredišta
• Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite
Obilazak prema cesti.
• Za pronalazak nove rute odaberite Obilazak.
Promjena načina izračuna rute
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete možda
dulje putovati, ali su kraće.
Zaustavljanje rute
Na karti odaberite
> Zaustavi.
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (Postavke
uređaja i privatnosti, stranica 22).
Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti
Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti
prometne informacije (Primanje podataka o prometu putem
aplikacije Smartphone Link, stranica 15).
Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u
prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa
onemogućite ovu opciju (Postavke prometa, stranica 22),
zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
2 Ako je to moguće, odaberite Alternativna ruta.
3 Odaberite Idi!
Izbjegavanje cesta s naplatom
Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za
ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje
druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i
podacima karte na vašem uređaju.
• Odaberite Ceste s naplatom.
• Odaberite Cestarine i tarife > Ceste s naplatom.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Izbjegavanje vinjeta
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o
vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili
omogućiti vinjete.
5
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife >
Vinjete.
2 Odaberite državu.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Značajke izbjegavanja ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa
odaberite Spremi.
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša
Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim
ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Zone zaštićenog
okoliša.
2 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu
zaštićenog okoliša, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite
Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša,
odaberite Dopusti.
3 Odaberite Spremi.
Prilagođena izbjegavanja
Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i
dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute,
uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga
odgovarajuća ruta nije dostupna.
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite Dodajte cestu.
3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedeće.
4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedeće.
5 Odaberite Gotovo.
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Po potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodajte područje.
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
6 Odaberite Gotovo.
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite izbjegavanje.
3 Odaberite > Onemogući.
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
6
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
element izbjegavanja, a zatim odaberite
> Izbriši.
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite Način izračuna > Van ceste > Spremi.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela,
auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo?
pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za
pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.
• Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove
za pretraživanje (Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje, stranica 7).
• Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa
po kategorijama (Točke interesa, stranica 6).
• Tražite odmorišta za kamione i auto servise, uključujući
detaljne informacije direktorija TruckDown , gdje je to
dostupno.
• Pretražujte i prijavite se na Foursquare točke interesa
(Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 9).
• Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese,
raskrižja ili geografske koordinate (Alati za pretraživanje,
stranica 8).
• Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja (Promjena
područja pretraživanja, stranica 8).
• Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite
(Spremanje lokacija, stranica 9).
• Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (Pregledavanje
nedavno pronađenih lokacija, stranica 9).
®
®
Točke interesa
Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo.
Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju
popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki,
restorana, hotela i zabavnih sadržaja.
Pronalaženje točaka interesa za kamione
Detaljne karte učitane na uređaj sadrže točke interesa za
kamione, npr. stajališta za kamione, odmarališta i stanice za
vaganje kamiona.
Odaberite Kamo? > Kategorije > Usluge za kamione.
Pronalaženje TruckDown točaka interesa
Direktorij TruckDown prikazuje tvrtke koje pružaju usluge za
kamione kao što su servisne radionice za popravak kamiona ili
vulkanizeri.
Direktorij TruckDown nije dostupan u svim područjima.
1 Odaberite opciju:
• Odaberite Truck Locations i pronađite točke interesa za
kamione.
• Odaberite Truck Services i pronađite lokacije servisa za
svoj kamion.
Odaberite
kategoriju.
2
3 Ako bude potrebno, odaberite Filtriraj prema ponudi i
marki, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i
odaberite Spremi.
Pronalaženje i spremanje lokacija
NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo za odmorišta za
kamione.
4 Odaberite odredište.
Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite Kamo?.
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i saveznu državu.
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer,
restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
4 Odaberite kategoriju.
5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite Idi!.
Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je
najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta
zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom
pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.
Istraživanje mjesta
NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim
područjima ili za sve modele uređaja.
Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.
1 Odaberite mjesto.
2 Odaberite > Istraži ovo mjesto.
Rezultati traženja lokacija
Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s
najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se
prema dolje.
Traženje lokacije prema kategoriji
1
2
3
4
Odaberite Kamo?.
Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Odaberite lokaciju.
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle
bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri
odabrana odredišta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na
desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno
pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
• Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.
À
Á
Â
Ã
Ä Idi!
Å
Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom
rutom.
Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.
Rezultati traženja lokacija na karti
Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto
na popisu.
U rezultatima pretraživanja odaberite . Najbliža lokacija
prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne
informacije o odabranoj lokaciji.
Navigiranje do točke interesa na mjestu
NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim
područjima ili za sve modele uređaja.
Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u
sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom
centru ili određenog terminala na aerodromu.
1 Odaberite Kamo? > Unesite pretraživanje.
2 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta,
odaberite i idite na korak 3.
• Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke
interesa, odaberite i idite na korak 5.
Pronalaženje i spremanje lokacija
À
Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.
Á
Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge
lokacije.
7
Â
à Idi!
Ä
Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih
informacija o odabranoj lokaciji.
Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom
rutom.
Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.
Promjena područja pretraživanja
Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u
blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga
područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili
duž aktivne rute.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite .
3 Odaberite opciju.
Parkiralište
Vaš dēzl uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji vam
mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na temelju
vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili
mogućim načinima plaćanja.
U nekim su područjima dostupni aktualni podaci za parkiranje
dok je dēzl uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link
(Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone
Link, stranica 12). Dok uređaj prima aktualne podatke za
parkiranje, možete pregledavati aktualne podatke o korištenim
parkirnim mjestima.
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim
područjima ili za sve parkirališne lokacije. Garmin ne odgovara
za točnost ili pravovremenost aktualnih podataka za parkiranje.
Traženje parkirališta za kamione
1 Odaberite Kamo? > Truck Locations > Parkiralište.
2 Po potrebi odaberite opciju Samo s velikim kapacitetom
kako biste filtrirali lokacije po parkirališnom kapacitetu.
3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
4 Odaberite Idi!.
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Parkiralište.
2 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu
dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu
cijenu i vrstu plaćanja.
Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.
U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite .
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.
1 Odaberite Kamo?.
2 Po potrebi odaberite Traženje u blizini: kako biste promijenili
područje pretraživanja (Promjena područja pretraživanja,
stranica 8).
3 Odaberite Adresa.
4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
5 Odaberite adresu.
Traženje raskrižja
Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih
cesta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.
2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
3 Odaberite raskrižje.
Traženje grada
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Gradovi.
2 Odaberite opciju:
• S popisa gradova u blizini odaberite grad.
• Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite Traženje u
blizini: (Promjena područja pretraživanja, stranica 8).
• Za traženje grada po imenu odaberite Unesite
pretraživanje, unesite ime grada i odaberite .
Traženje lokacije pomoću koordinata
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
4 Odaberite Idi!.
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.
3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
4 Odaberite Prikaži na karti.
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije
Foursquare
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo ako koristite profil
za automobil.
1 Potražite lokaciju.
2 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
4 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
6 Odaberite Idi!.
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking
Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za
parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost
8
Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na
vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje
su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.
Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare
računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom
pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link
povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati
pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i
pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.
Povezivanje s Foursquare računom
1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje s
telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link,
stranica 12).
2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
3 Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite
Foursquare® > Login.
4 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Pretraživanje Foursquare točaka interesa
Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.
Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije
Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online
Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg
Foursquare korisničkog računa.
Odaberite Kamo? > Kategorije > Foursquare®.
Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama
Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se
povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone
Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.
Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr.
ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i
informacije o radnom vremenu.
1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare
točku interesa.
2 Odaberite .
Prijava putem aplikacije Foursquare
Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim
se prijaviti na Foursquare račun.
1 Odaberite Aplikacije > Foursquare® > Prijava.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite > Prijava.
TripAdvisor
Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene.
TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s
rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete
pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po
udaljenosti ili popularnosti.
Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > TripAdvisor.
2 Odaberite kategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa.
3 Odaberite Sortiranje rezultata kako biste sortirali rezultate
po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija
Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje
ste pronašli.
Odaberite Kamo? > Nedavno.
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.
Na karti odaberite vozilo.
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice,
policijske postaje ili benzinske crpke.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite Bolnice, Policijske stanice, Gorivo ili Pomoć na
cesti..
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim
područjima.
NAPOMENA: Kada je aktivan profil za kamione, umjesto
benzinskih crpki prikazat će se opcija odmorišta za kamione.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim
lokacijama na vrhu.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za navigiranje do lokacije odaberite Idi!.
• Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji
odaberite .
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite > Upute do mene.
3 Odaberite početnu lokaciju.
4 Odaberite Odaberite.
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.
2 Odaberite stavku.
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.
2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
4 Odaberite Spremi.
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
stranica 7).
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
3 Odaberite > Spremi.
4 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.
2 Odaberite Spremi.
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
4 Odaberite OK.
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Uredi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv.
• Odaberite Broj telefona.
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.
7 Uredite informacije.
8 Odaberite Gotovo.
9
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
7 Odaberite Gotovo.
Brisanje spremljene lokacije
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite > Izbr.sprem.mjes..
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.
Korištenje karte
Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (Vaša ruta na karti,
stranica 4) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite
ako nema aktivne rute.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
3 Odaberite opciju:
• Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno,
gore ili dolje.
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .
• Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji
odaberite .
• Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite
Idi! (Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 4).
Alati karte
Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama
uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se
na ploči na rubu karte.
Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.
Promijeni rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija
na ruti.
Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom
putujete (Nadolazi, stranica 10).
Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti
(Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 4).
Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete
prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (Prikaz podataka o
putu na karti, stranica 11).
Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.
Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.
Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na
povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji
aktivan poziv (Upotreba opcija za poziv u tijeku,
stranica 14).
Otprema i praćenje: Omogućuje pokretanje i zaustavljanje
dijeljenja podataka u funkciji Otprema i praćenje (Otprema i
praćenje, stranica 17).
10
Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim
se krećete (Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 11).
Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.
photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate
za uslugu photoLive (photoLive prometne kamere,
stranica 20).
Prijavljuje kamere: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje
brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan
samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za
mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate
aktivnu vezu s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje s
telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link,
stranica 12).
Nadmor. visina: Prikaz nadolazećih promjena nadmorske
visine.
Planer odmora: Prikaz podsjetnika na odmor i predloženih
mjesta za zaustavljanje.
Pregledavanje alata karte
1 Na karti odaberite .
2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
Kada
završite s korištenjem alata karte, odaberite
3
.
Omogućivanje alata karte
U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati
karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12
alata.
1 Na karti odaberite > .
2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
3 Odaberite Spremi.
Nadolazi
Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti
ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke
interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako
putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne
usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na
znakovima na autocesti.
Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
Prikaz nadolazećih lokacija
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji
prema potrebi odaberite .
• Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za
nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite .
NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo kada putujete
autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.
3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu
kategoriju, izlaz ili grad.
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i
povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
• Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
Korištenje karte
• Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju
pa odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite naziv
tvrtke ili kategorije.
5 Odaberite Gotovo.
Simboli upozorenja
UPOZORENJE
Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se
karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da
ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima
karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta
ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom
donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove
i uvjete na cesti.
Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za
rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti, uvjete na cesti i
nadolazeća mjesta vaganja.
Upozorenja o ograničenjima
Visina
Težina
Težina osovine
Duljina
Širina
Nisu dopušteni kamioni
Nisu dopuštene prikolice
Nisu dopušteni opasni materijali
Nisu dopuštene zapaljive tvari
Nisu dopuštene tvari koje mogu zagaditi vodu
Nema lijevog skretanja
Nema desnog skretanja
Nema polukružnog skretanja
Upozorenja o stanju na cesti
Opasnost od zapinjanja
Bočni vjetar
Prilagođavanje polja s podacima o putu
Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s
podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati
alat za podatke o putu (Omogućivanje alata karte, stranica 10).
1 Na karti odaberite > Podaci o putu.
2 Odaberite polje s podacima o putu.
3 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za
podatke o putu.
Prikaz stranice s informacijama o putu
Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički
podaci o putu.
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.
Na karti odaberite Brzina.
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.
2 Odaberite > Pon. postavljanje polja.
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer na prvoj stranici.
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu
odaberite Ponovno postavi podatke puta.
• Odaberite Pon. postav. maks. brz. kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu.
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno postavljanje
odometra.
Prikaz nadolazećeg prometa
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.
Uska cesta
Prikaz prometa na karti
Oštar zavoj
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Ako bude potrebno, odaberite > Legenda za prikaz
legende prometne karte.
Strma nizbrdica
Nisko granje
Upozorenja
Mjesto vaganja
Cesta nije provjerena za kamione
Informacije o putu
Prikaz podataka o putu na karti
Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati
izborniku s alatima karte (Omogućivanje alata karte,
stranica 10).
Na karti odaberite > Podaci o putu.
Korištenje karte
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
11
2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite
Spremi.
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte
vožnje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trag gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.
3 Odaberite Spremi.
Live usluge, prometne informacije i
funkcije pametnog telefona
Kako biste iskoristili maksimalni potencijal svog dēzl uređaja,
potrebno je upariti uređaj s pametnim telefonom i povezati ga s
aplikacijom Smartphone Link. Aplikacija Smartphone Link
vašem uređaju omogućuje primanje podataka u stvarnom
vremenu, uključujući aktualne prometne informacije, podatke o
korištenim parkirnim mjestima, podatke o kamerama za prolazak
kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine, kao i druge live usluge.
Osim toga vam pruža funkcije povezivanja kao što je funkcija
dijeljenja putovanja Otprema i praćenje te slanje i primanje
poruka.
Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom
vremenu šalju prometne informacije poput informacija o
prometnim nezgodama i zastojima, zonama građevinskih
radova i zatvorenih cesta (Promet, stranica 15).
Informacije o parkirnim mjestima u stvarnom vremenu: Ako
je to moguće, na uređaj šalje podatke o trenutnom stanju s
parkirnim mjestima (Parkiralište, stranica 8).
Garmin Live usluge: Pruža usluge koje se naplaćuju i
besplatne usluge za slanje aktualnih podataka na vaš uređaj,
npr. podataka o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i
mjerenje brzine ili podataka o prometnim kamerama (Garmin
Live usluge, stranica 12).
Meteorološki podaci: Šalje aktualne meteorološke informacije i
upozorenja na vaš uređaj (Pregled vremenske prognoze,
stranica 19).
Otprema i praćenje: Omogućuje primanje otpreme i dijeljenje
putovanja s dispečerom i odabranim kontaktima u stvarnom
vremenu (Otprema i praćenje, stranica 17).
Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na
vašem uređaju. Ova funkcija nije dostupna za sve jezike ili
vrste poruka.
Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva
pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao handsfree spikerfon. Ako je za odabrani jezik podržana funkcija
glasovnih naredbi, pozive možete upućivati i primati pomoću
glasovnih naredbi.
Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s
pametnog telefona na navigacijski uređaj.
Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije
pomoću navigacijskog uređaja (Prijava putem aplikacije
Foursquare, stranica 9).
Uparivanje s telefonom i povezivanje s
aplikacijom Smartphone Link
Za upotrebu nekih funkcija kao što su aktualne prometne
informacije i informacije o parkiranju, hands-free pozivi i druge
funkcije povezivosti, potrebno je upariti dēzl uređaj s telefonom i
povezati ga s aplikacijom Smartphone Link.
Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se
nađu unutar dosega.
1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte
aplikaciju Smartphone Link.
2 Postavite dēzl uređaj i svoj telefon na udaljenost ne veću od
3 m (10 ft).
3 Na dēzl uređaju odaberite Postavke > Bežične mreže i
odaberite potvrdni okvir Bluetooth.
Odaberite
Traži uređaje.
4
5 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a
telefon postavite u način rada u kojemu ga se može otkriti.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
telefon.
6 Na dēzl uređaju odaberite OK.
dēzl uređaj automatski počinje tražiti Bluetooth uređaje u
blizini i pojavljuje se popis Bluetooth uređaja. Do trenutka
kada će se vaš telefon pojaviti na popisu može proći i jedna
minuta.
7 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite OK.
8 Na telefonu potvrdite zahtjev za uparivanjem.
9 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Ako uparujete s Apple uređajem, na dēzl zaslonu pojavljuje
se sigurnosni kôd.
10 Ako je potrebno, sigurnosni kôd unesite u telefon unutar 30
sekundi.
®
Ikone statusa Bluetooth funkcija
Ikone statusa pojavljuju se u Bluetooth postavkama pored
svakog uparenog telefona.
Odaberite Postavke > Bežične mreže.
• Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena
za taj telefon.
• Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj
telefon.
Hands-free pozivanje
Pametne obavijesti
Smartphone Link funkcije i usluge
Garmin Live usluge
Prije upotrebe Garmin Live usluga, vaš uređaj mora biti povezan
s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje s telefonom i
povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12).
Garmin Live usluge omogućuju različite načine slanja podataka
uživo na vaš uređaj, bilo besplatnih ili na temelju pretplate; na
primjer, podataka o prometu, vremenskoj prognozi i kamerama
za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine.
Neke usluge poput prognoze dostupne su kao zasebne
aplikacije na uređaju. Druge usluge poput prometnih informacija
poboljšavaju postojeće funkcije navigacije na vašem uređaju.
Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge
prikazuju se simbolom Smartphone Link i prikazuju se samo kad
je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.
Pretplata na Garmin Live usluge
Za neke dēzl Live usluge potrebno je plaćanje pretplate. U
aplikaciji Smartphone Link možete kupiti lifetime pretplatu u
12
Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona
sklopu same aplikacije. Pretplata je povezana s računom za
trgovinu aplikacijama na vašem pametnom telefonu.
1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
2 Odaberite My Account.
Prikazat će se popis dostupnih usluga i cijena pretplata.
3 Odaberite uslugu.
4 Odaberite cijenu.
5 Odaberite Subscribe.
6 Za dovršetak kupovine slijedite upute na zaslonu.
Slanje lokacije s pametnog telefona na
uređaj
Lokaciju možete tražiti putem aplikacije Smartphone Link na
telefonu i zatim je poslati na svoj dēzl uređaj.
1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste pronašli lokaciju u blizini, odaberite Find
Nearby Places i zatim unesite cijelu adresu, njen dio ili
naziv mjesta.
• Kako biste pronašli Foursquare točku interesa u blizini,
odaberite Foursquare i zatim odaberite točku interesa s
popisa.
• Kako biste odabrali lokaciju na karti, odaberite Pick
Location i dodirnite lokaciju na karti.
• Za traženje adrese s popisa vaših kontakata, odaberite
Search Contacts i odaberite ime kontakta.
Odabrana lokacija prikazuje se na karti.
3 Odaberite Send.
Aplikacija Smartphone Link šalje lokaciju na vaš dēzl.
4 Na uređaju dēzl odaberite opciju:
• Kako biste pokrenuli navigaciju do lokacije, odaberite Idi!.
• Za prikaz pojedinosti o lokaciji ili spremanje lokacije među
omiljene lokacije, odaberite .
• Kako biste prihvatili lokaciju bez pokretanja navigacije,
odaberite OK.
Lokacija se prikazuje među nedavno pronađenim lokacijama na
vašem dēzl uređaju.
Pametne obavijesti
Dok je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link možete
pregledavati obavijesti pametnog telefona na dēzl uređaju, kao
što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.
NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom
uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Smartphone Link
morati pričekati nekoliko minuta. Ikona pojavljuje se u boji kod
Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i
aktivne (Ikone statusa Bluetooth funkcija, stranica 12).
Primanje obavijesti
UPOZORENJE
Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.
Da bi vaš dēzl uređaj mogao primati obavijesti, morate ga
povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.
Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s
pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu,
da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u
vozilu, a ne vozač.
NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u
alatu karte.
• Za ignoriranje obavijesti odaberite OK.
Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na
vašem telefonu.
• Za pregledavanje obavijesti odaberite Prikaz.
• Ako obavijest želite preslušati, odaberite Prikaz >
Reprodukcija.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova
značajka nije dostupna za sve jezike.
• Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti
s telefona odaberite Prikaz i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke
vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je
generirala obavijest.
Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte
UPOZORENJE
Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.
Da bi vaš dēzl uređaj mogao primati obavijesti, morate ga
povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.
Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu
karte na rubu zaslona. Obavijesti ne možete pregledavati ako se
uređaj kreće.
• Za ignoriranje obavijesti odaberite ili pričekajte da skočni
prozor istekne.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na
vašem telefonu.
• Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
• Ako obavijest želite preslušati, odaberite Reproduciraj
poruku.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova
značajka nije dostupna za sve jezike.
• Ako preslušavanje poruke želite pokrenuti glasovnom
naredbom, izgovorite Reproduciraj poruku.
NAPOMENA: Ova je opcija omogućena samo kada odabrani
jezik podržava funkciju glasovnih naredbi i kada se ikona
pojavljuje u alatima karte.
Pregledavanje popisa obavijesti
Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.
1 Odaberite Aplikacije > Pametne obavijesti.
Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane
su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
• Za preslušavanje obavijesti odaberite .
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor.
Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
Hands-free pozivanje
NAPOMENA: Iako je većina telefona podržana te se može
koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotrebe određenog
telefona. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free
uređaj. Dok je uspostavljena veza, putem uređaja možete uputiti
i primiti pozive.
Uspostavljanje poziva
Biranje broja
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Biraj.
2 Unesite broj.
3 Odaberite Biraj.
13
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika
Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju
telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći
nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik.
2 Odaberite kontakt.
3 Odaberite Poziv.
Pozivanje lokacije
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite Poziv.
Primanje poziva
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Ignoriraj.
Korištenje popisa poziva
Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom
povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva
može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu
značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Popis poziva.
2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
3 Odaberite poziv.
Upotreba opcija za poziv u tijeku
Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i
ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
• Za korištenje tipkovnice odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
• Za prekidanje veze odaberite .
Spremanje kućnog telefonskog broja
SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti
tako što ćete urediti opciju “Početna stranica” na popisu
spremljenih lokacija (Uređivanje spremljene lokacije, stranica 9).
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > > Postavi kućni broj.
2 Unesite svoj kućni broj.
3 Odaberite Gotovo.
Pozivanje početne lokacije
Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.
Odaberite Aplikacije > Telefon > Zovi kuću.
Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple
uređaju
Sve su kompatibilne Bluetooth funkcije zadano uključene kada
uparite telefon. Određene funkcije možete omogućiti,
onemogućiti ili prilagoditi.
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple
uređaju
Ako se želite povezati s aplikacijom Smartphone Link, najprije
morate upariti i povezati svoj dēzl uređaj i telefon.
Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom
Smartphone Link, možete to učiniti kako biste mogli koristiti
dodatne Bluetooth funkcije. Aplikacija Smartphone Link
komunicira s vašim telefonom pomoću Bluetooth Smart
tehnologije. Prilikom prvog povezivanja s aplikacijom
Smartphone Link na Apple uređaju morat ćete unijeti Bluetooth
Smart sigurnosni kôd.
14
1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte
aplikaciju Smartphone Link.
2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Sigurnosni kôd se pojavljuje na zaslonu dēzl uređaja.
3 Na telefonu unesite kôd.
Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple
uređaju
Možete onemogućiti hands-free pozivanje, ali i dalje ostati
povezani s telefonom kako biste mogli koristiti Smartphone Link
podatke i primati obavijesti.
1 Odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Odaberite naziv telefona koji se koristi za hands-free
pozivanje.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i podatke
može povezati s dva različita naziva.Ikona pojavljuje se u
boji pored naziva telefona koji se koristi za hands-free
pozivanje.
3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Telefonski pozivi.
Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone
Link i pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom
Apple
Podatke aplikacije Smartphone Link i pametne obavijesti možete
onemogućiti, ali i dalje ostati povezani s telefonom za handsfree pozivanje.
1 Odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije
Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje
podataka može povezati pomoću dva različita naziva. i
pojavljuju se u boji pored naziva telefona koji se koristi za
podatke i obavijesti.
3 Odznačite potvrdni okvir Usluge za pametne telefone.
Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za uređaj sa
sustavom Apple
Obavijesti koje će se prikazivati na uređaju možete filtrirati
prikazivanjem ili skrivanjem kategorija obavijesti.
1 Odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije
Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje
podataka može povezati pomoću dva različita naziva. i
pojavljuju se u boji pored naziva telefona koji se koristi za
podatke i obavijesti.
3 Odaberite Pametne obavijesti.
4 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite
dodati.
Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni
telefon sa sustavom Android™
Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene
kada uparite svoj telefon. Određene funkcije možete omogućiti,
onemogućiti ili prilagoditi.
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na
pametnom telefonu sa sustavom Android
Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate upariti i
povezati dēzl uređaj s telefonom.
Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom
Smartphone Link, to možete učiniti kako biste mogli koristiti
dodatne Bluetooth funkcije.
1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte
aplikaciju Smartphone Link.
2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona
Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni
telefon sa sustavom Android
Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje
ostati povezani s drugim funkcijama.
1 Odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Odaberite naziv telefona.
3 Odaberite opciju:
• Za onemogućavanje hands-free pozivanja odznačite
potvrdni okvir Telefonski pozivi.
• Za onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link
i pametnih obavijesti, odznačite potvrdni okvir
Smartphone Link.
• Onemogućavanje određenih obavijesti aplikacije podesite
u postavkama aplikacije Smartphone Link.
Prikazivanje ili skrivanje obavijesti pametnog telefona sa
sustavom Android
Pomoću aplikacije Smartphone Link možete odabrati koje se
vrste obavijesti pojavljuju na vašem dēzl uređaju.
1 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
2 Odaberite .
3 Provjerite je li označen potvrdni okvir Pametne obavijesti.
4 U odjeljku Obavijesti odaberite Postavke.
Pojavljuje se popis kategorija obavijesti i aplikacija.
5 Odaberite opciju:
• Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti odaberite
prekidač koji se nalazi pored kategorije ili naziva
aplikacije.
• Za dodavanje aplikacije na popis odaberite .
Prekid veze s Bluetooth uređajem
Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da
ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj može
se ubuduće automatski povezati s vašim dēzl uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
3 Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira pored naziva uparenog
uređaja.
Brisanje uparenog telefona
Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi
automatski povezivao s uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Odaberite telefon, a zatim odaberite Prekid uparivanja.
Promet
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.
Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj
se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti
tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da
pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u
prometu na aktivnoj ruti (Postavke prometa, stranica 22). Karta
s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje
u prometu u području u kojem se nalazite.
Vaš uređaj mora primati podatke o prometu kako bi vam mogao
pružiti prometne informacije.
• Uređaj prima besplatne podatke o prometu putem aplikacije
Smartphone Link (Primanje podataka o prometu putem
aplikacije Smartphone Link, stranica 15).
Promet
• Svi modeli proizvoda mogu primati podatke o prometu
pomoću kabela prijemnika odaslanih prometnih informacija
(Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za
prometne informacije, stranica 15). Posjetite stranicu
proizvoda na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili
kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.
Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima.
Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama
potražite na adresi www.garmin.com/traffic.
Primanje podataka o prometu putem
aplikacije Smartphone Link
Vaš uređaj može primati besplatne podatke o prometu putem
aplikacije Smartphone Link.
1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje s
telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link,
stranica 12).
2 Na dēzl uređaju odaberite Postavke > Promet i provjerite je
li označen potvrdni okvir Promet.
Primanje prometnih informacija pomoću
prijemnika za prometne informacije
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.
Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima
podatke o prometu putem emitiranog signala. Za sve modele
proizvoda moguće je dodatno kupiti kabel prijemnika odaslanih
prometnih informacija. Posjetite stranicu proizvoda na adresi
garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel
prijemnika prometnih informacija. Podaci o prometu možda neće
biti dostupni na svim područjima.
Pomoću kabela prijemnika prometnih informacija priključite
uređaj na izvor napajanja u vozilu (Montiranje i napajanje
dēzl uređaja u vašem vozilu, stranica 1).
Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim
informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i
pomoći vam da izbjegnete zastoje u prometu.
Pretplate prijemnika prometnih informacija
Većina prijemnika prometnih informacija isporučuje se s
pretplatom na regionalne podatke o prometu. U prijemnik
prometnih informacija možete dodati pretplate za dodatne regije.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu
Odaberite Postavke > Promet > Pretplate.
Dodavanje pretplate
Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za
druga područja ili zemlje.
1 U glavnom izborniku odaberite Promet.
2 Odaberite Pretplate > .
3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon
toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno
upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti
novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne
informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
5 Na uređaju odaberite Sljedeće.
6 Unesite šifru.
7 Odaberite Gotovo.
15
Omogućavanje prometnih informacija
Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.
1 Odaberite Postavke > Promet.
2 Odaberite potvrdni okvir Promet.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Ako bude potrebno, odaberite > Legenda za prikaz
legende prometne karte.
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Alati za vozilo i vozača
Planiranje odmora
OBAVIJEST
Ovaj uređaj sam po sebi NIJE zamjena za bilježenje u zapisnik
koje je u skladu s važećim zakonskim propisima. Vozači trebaju
poštivati sve primjenjive propise u vezi s brojem sati u pogonu.
Kada se integrira s elektroničkim uređajem za bilježenje (ELD)
kompatibilnim s funkcijom Garmin eLog™, ovaj uređaj
omogućuje ispunjavanje zahtjeva za odmor i bilježenje sati u
vožnji. Ako su vam potrebne dodatne informacije ili želite kupiti
Garmin eLog uređaj, posjetite web-mjesto garmin.com/elog.
Kada je funkcija planiranja odmora omogućena, uređaj vas
obavještava sat vremena prije predloženog vremena za odmor i
prije ograničenja broja sati provedenih u vožnji te predlaže
mjesta za odmor na ruti. Pomoću ove funkcije možete pratiti
radne sate i na taj si način omogućiti poštivanje sigurnosnih
propisa.
NAPOMENA: Funkcije planiranje odmora nisu dostupne kada
koristite profil za automobil.
Preporučeni odmor
Uređaj vas obavještava kada je vrijeme za odmor i prikazuje
točke interesa, tj. prijedloge mjesta za odmor duž rute.
Odaberite točku interesa s popisa predloženih mjesta za
odmor.
Uređaj dodaje mjesto za odmor kao sljedeće odredište na ruti.
Pokretanje mjerača vremena za odmor
Mjerač vremena za odmor automatski se pokreće kada se vozilo
kreće najmanje 8 km/h (5 mi/h) 30 sekundi. Mjerač u bilo kojem
trenutku možete pokrenuti ručno.
1 Na karti odaberite > Planer odmora.
2 Odaberite Pokreni mjerač vrem..
Pauziranje i ponovo postavljanje mjerača vremena za
odmor
Mjerač vremena za odmor automatski se pauzira kada je vozilo
zaustavljeno tri minute ili dulje. Mjerač možete pauzirati i ručno
kada se zaustavljate nakratko, npr. kada parkirate ili se
zaustavljate na odmorištu za kamione. Na kraju vožnje možete
ručno vratiti mjerač na početnu vrijednost.
1 Odaberite Zaustavi mjerač vrem..
2 Odaberite opciju:
• Za pauziranje mjerača odaberite Pauza.
16
• Za zaustavljanje i ponovno postavljanje mjerača odaberite
Pon. postavljanje.
Prilagođavanje sati vožnje
Možete prilagoditi ukupne sate vožnje kako bi se podudarali sa
zapisnikom radnih sati.
1 Pri upotrebi funkcije planiranja odmora odaberite Ukupni sati
vožnje.
2 Unesite ukupni broj sati u vožnji.
3 Odaberite Spremi.
Prilagođavanje ograničenja sati vožnje u danu
Ograničenje sati vožnje u danu možete prilagoditi tako da
udovoljava zakonskim uvjetima u vašem području.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
1 Pri upotrebi funkcije planiranja odmora odaberite Sati vožnje
u danu.
2 Odaberite ograničenje sati vožnje u danu za svoje područje.
3 Odaberite Spremi.
Garmin eLog
Garmin eLog adapter prijevozniku omogućuje da zadovolji
zahtjeve za bilježenje vremena u vožnji i za pauze. Kad se
Garmin eLog adapter upari s kompatibilnim mobilnim uređajem,
informacije o vremenu u vožnji možete vidjeti na svom dēzl
uređaju. Garmin eLog adapter nije dostupan u svim područjima.
Ako su vam potrebne dodatne informacije ili želite kupiti Garmin
eLog adapter, posjetite web-mjesto garmin.com/elog.
NAPOMENA: Garmin eLog funkcije nisu dostupne kada koristite
profil za automobil.
Postavljanje Garmin eLog funkcija na dēzl uređaju
1 Uparite Garmin eLog adapter s aplikacijom Garmin eLog na
mobilnom uređaju (Postavljanje Garmin eLog uređaja,
stranica 16).
2 Uparite dēzl uređaj s kompatibilnim mobilnim uređajem
(Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom
Smartphone Link, stranica 12).
3 Omogućite aplikaciju Garmin eLog za uparivanje s dēzl
uređajem (Omogućavanje aplikacije Garmin eLog za
uparivanje s dēzl uređajem, stranica 16).
4 Po potrebi omogućite Garmin eLog vezu na vašem dēzl
uređaju (Omogućavanje ili onemogućavanje Garmin eLog
veze na dēzl uređaju, stranica 16).
Postavljanje Garmin eLog uređaja
Morate postaviti i upariti Garmin eLog adapter s aplikacijom
Garmin eLog kako biste mogli upotrebljavati uređaj.
1 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin eLog.
Na
mobilnom uređaju slijedite upute na zaslonu kako biste
2
postavili i konfigurirali sustav Garmin eLog.
NAPOMENA: Uređaj radi ograničeno dok ne dovršite
postupak postavljanja.
Omogućavanje aplikacije Garmin eLog za uparivanje s dēzl
uređajem
1 Prijavite se u profil vozača u aplikaciji Garmin eLog.
2 Odaberite Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Omogućavanje ili onemogućavanje Garmin eLog veze na
dēzl uređaju
1 Na dēzl uređaju odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Odaberite naziv svog uparenog mobilnog uređaja.
3 Označite ili odznačite potvrdni okvir Garmin eLog.
Alati za vozilo i vozača
Pregled Garmin eLog informacija na dēzl uređaju
Morate dovršiti postupak postavljanja prije no što možete vidjeti
Garmin eLog informacije na svom dēzl uređaju (Postavljanje
Garmin eLog funkcija na dēzl uređaju, stranica 16).
Dok vozite, uređaj prikazuje vaš radni status i ukupne sate
vožnje u Garmin eLog alatu karte.
Odaberite polje kako biste vidjeli sažetak preostalih sati
vožnje.
Pregled Garmin eLog dijagnostičkih događaja i
događaja kvara
Kad Garmin eLog uređaj otkrije dijagnostički događaj ili događaj
kvara, prikazuje obavijest o tome na zaslonu uređaja.
Odaberite dijagnostičku obavijest ili obavijest kvara kako
biste vidjeli pojedinosti o događaju.
NAPOMENA: Dodatne informacije o dijagnostičkim
događajima ili događajima kvara možete vidjeti u aplikaciji
Garmin eLog.
Otprema i praćenje
OBAVIJEST
Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.
Funkcija Otprema i praćenje omogućuje vam dijeljenje puta s
dispečerom ili kontaktima s pametnog telefona i društvenih
mreža. Dok dijelite podatke, gledatelji mogu pratiti vašu trenutnu
lokaciju, sljedeće odredište i putanju vaših nedavnih putovanja u
stvarnom vremenu.
Za ovu je funkciju potrebno pokrenuti aplikaciju Smartphone
Link na pametnom telefonu.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna kada se upotrebljava
profil za automobil.
Postavljanje dijeljenja u funkciji Otprema i praćenje
Pri prvoj upotrebi funkcije Otprema i praćenje potrebno je
postaviti funkciju i poslati pozivnicu dispečeru.
1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje s
telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link,
stranica 12).
Na
dēzl uređaju odaberite Aplikacije > Otprema i praćenje.
2
3 Slijedite upute na zaslonu dēzl uređaja kako biste dovršili
postupak postavljanja funkcije.
Pokretanje sesije funkcije Otprema i praćenje
OBAVIJEST
Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.
Prije početka dijeljenja potrebno je postaviti funkciju Otprema i
praćenje (Postavljanje dijeljenja u funkciji Otprema i praćenje,
stranica 17).
Dijeljenje podataka iz funkcije Otprema i praćenje možete
započeti pomoću dēzl uređaja ili Smartphone Link aplikacije.
• Na dēzl uređaju odaberite Aplikacije > Otprema i praćenje
> Početak.
• Na karti na dēzl uređaju odaberite > Otprema i praćenje >
Početak.
• Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i
odaberite Otprema i praćenje > Start Dispatch and Track.
Poveznica koja vodi na prikaz podataka iz funkcije Otprema i
praćenje objavljuje se na omogućenim računima društvenih
mreža, a poruka e-pošte s tom poveznicom šalje se pozvanim
kontaktima. Dok dijelite podatke, gledatelji mogu pritisnuti
poveznicu i zatim pratiti vašu trenutnu lokaciju i putanju vaših
nedavnih putovanja u stvarnom vremenu.
Alati za vozilo i vozača
Na statusnoj traci
uređaja prikazuje se dēzl dok je aktivno
dijeljenje podataka u funkciji Otprema i praćenje. Prikazuje se i
broj pozvanih osoba koje pregledavaju sadržaj.
SAVJET: Sesija dijeljenja podataka u funkciji Otprema i
praćenje zadano automatski završava nakon 24 sata. U
aplikaciji Smartphone Link možete odabrati Otprema i praćenje
> Keep Activity Available kako bi se produljilo trajanje sesije
dijeljenja podataka u funkcijiOtprema i praćenje ili u bilo kojem
trenutku možete zaustaviti dijeljenje.
Zaustavljanje dijeljenja podataka u funkciji Otprema i
praćenje
Dijeljenje podataka u funkciji Otprema i praćenje možete u bilo
kojem trenutku zaustaviti pomoću dēzl uređaja ili Smartphone
Link aplikacije.
• Na dēzl uređaju odaberite Aplikacije > Otprema i praćenje
> Zaustavi.
• Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i
odaberite Otprema i praćenje > Stop Dispatch and Track.
Gledatelji primaju poruku da je sesija funkcije Otprema i
praćenje završila i više ne mogu pratiti vašu lokaciju.
Slanje poruke o otpremi na dēzl uređaj
Prije slanja poruke o otpremi vozač mora postaviti funkciju
Otprema i praćenje (Postavljanje dijeljenja u funkciji Otprema i
praćenje, stranica 17).
Poruku o otpremi možete poslati izravno na dēzl uređaj pomoću
funkcije Otprema i praćenje. To može biti korisno za slanje
ažuriranih informacija vozaču.
NAPOMENA: Ova funkcija nije kompatibilna sa svim
aplikacijama za dopisivanje na pametnim telefonima.
1 Pripremite poruku e-pošte ili tekstualnu poruku s ažuriranim
informacijama o otpremi.
2 Umetnite riječ "dezl" bilo gdje u predmetu poruke e-pošte, u
samoj poruci e-pošte ili u tekstualnoj poruci.
NAPOMENA: Za riječ "dezl" ne razlikuju se velika i mala
slova.
Pošaljite
poruku e-pošte ili tekstualnu poruku na vozačev
3
pametni telefon.
Poruka se prikazuje na vozačevom dēzl uređaju i može se
pročitati dok se vozilo kreće.
Pokretanje rute pomoću poruke o otpremi
Kada primite poruku svog dispečera, možete pokrenuti novu
rutu pomoću primljene adrese, ako je dostupna.
1 Odaberite obavijest o poruci.
2 U poruci odaberite poveznicu s adresom.
Uređaj će potražiti tu adresu.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!.
Uređaj izračunava rutu do odredišta i pokreće novu sesiju
funkcije Otprema i praćenje.
IFTA
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Prije upotrebe ove funkcije profil kamiona mora biti aktivan.
Možete bilježiti podatke potrebne za IFTA dokumentaciju, npr.
podatke o kupljenom gorivu i prijeđenoj kilometraži.
Unos podataka o gorivu
1 Odaberite Aplikacije > IFTA > Na pumpi.
2 Unesite cijenu goriva po galonu.
3 Odaberite polje Potrošeno gorivo.
4 Unesite količinu kupljenog goriva.
17
5 Po potrebi odaberite vrstu goriva:
6
7
8
9
• Za spremanje količine u litrama odaberite Galoni > Litre >
Spremi.
• Za spremanje količine u galonima odaberite Litre >
Galoni > Spremi.
Po potrebi označite potvrdni okvir Porez uključen.
Odaberite Sljedeće.
Odaberite opciju kako biste zabilježili benzinsku crpku na
kojoj ste dotočili gorivo:
• Odaberite obližnju benzinsku crpku s popisa.
• Odaberite tekstualno polje i unesite naziv i adresu
benzinske crpke.
Odaberite kupca goriva.
Uređivanje podataka o gorivu
1 Odaberite Aplikacije > IFTA > Zapisnici goriva.
2 Po potrebi odaberite profil vozila.
3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
4 Odaberite zapis o gorivu.
5 Odaberite opciju:
• Za uređivanje informacija odaberite polje.
• Za brisanje zapisa odaberite > Da.
Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti
Sažetak pravne nadležnosti prikazuje podatke za svaku
saveznu državu ili pokrajinu u kojima je vaše vozilo voženo,
prema tromjesečjima. Sažetak pravne nadležnosti dostupan je u
određenim područjima.
1 Odaberite Aplikacije > IFTA > Sažetak nadležnosti.
2 Prema potrebi odaberite kamion.
3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
4 Za izvoz sažetka pravne nadležnosti odaberite > Izvoz >
OK kako biste izvezli sažetak nadležnosti.
Uređaj će sažetak izvesti u .csv datoteku i spremiti ga u
mapu Reports na uređaju.
Uređivanje i izvoz putnih izvješća
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > IFTA > Putna
2
3
4
5
izvješća.
Prema potrebi odaberite kamion.
Prema potrebi odaberite tromjesečje.
Odaberite izvješće.
Odaberite opciju:
• Odaberite
> Izbriši i zatim označite potvrdni okvir kako
biste izbrisali izvješće.
• Odaberite
> Kombiniranje i zatim označite potvrdne
okvire za kombiniranje izvješća.
• Odaberite
> Izvoz > OK. Uređaj će izvješće izvesti
u .csv datoteku i spremiti ga u mapu Reports na uređaju.
Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i
putnih izvješća
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1 Uređaj priključite na računalo.
2 U pregledniku datoteka na računalu idite do unutarnje
memorije uređaja i otvorite mapu Reports.
3 Otvorite mapu IFTA.
4 Otvorite .csv datoteku.
18
Povijest usluge zapisivanja
Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati
datum i očitanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija
servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije (Dodavanje
kategorija servisa, stranica 18).
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju servisa.
3 Odaberite Dodavanje zapisa.
4 Unesite očitanje odometra i odaberite Sljedeće.
5 Unesite komentar (nije obavezno).
6 Odaberite Gotovo.
Dodavanje kategorija servisa
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite > Dodavanje kategorije.
3 Unesite naziv kategorije i odaberite Gotovo.
Brisanje kategorija usluga
Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj
kategoriji.
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite > Brisanje kategorije.
3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
4 Odaberite Izbriši.
Preimenovanje kategorija servisa
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
3 Odaberite > Promjena naziva kateg..
4 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Brisanje zapisa usluge
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju servisa.
3 Odaberite > Brisanje zapisa.
4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
5 Odaberite Izbriši.
Uređivanje zapisa servisa
Možete urediti komentar, očitanje odometra i datum zapisa
servisa.
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite polje.
4 Unesite nove informacije i odaberite Gotovo.
Glasovna naredba
NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili
regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.
NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini
možda neće dati željene rezultate.
Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem
izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža
glasovne upite i popis dostupnih naredbi.
Postavljanje fraze za buđenje
Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za
aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je
Glasovna naredba.
SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe
možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.
Glasovna naredba
1 Odaberite Aplikacije > Glasovna naredba >
> Fraza za
buđenje.
2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je
unesete.
3 Odaberite Gotovo.
Aktivacija glasovnih naredbi
Izgovorite frazu za buđenje.
Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.
Savjeti za glasovne naredbe
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
• Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
• Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili
mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
• Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz
i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe
Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.
1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (Postavljanje fraze za
buđenje, stranica 18).
2 Izgovorite Traži mjesto.
3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
4 Izgovorite broj linije.
5 Izgovorite Navigiraj.
Upute za isključivanje zvuka
Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe
bez isključivanja zvukova uređaja.
1 Odaberite Aplikacije > Glasovna naredba > .
2 Odaberite Utišaj upute > Omogućeno.
Glasovno upravljanje
U područjima gdje nije dostupna značajka Glasovna naredba
aktivira se značajka Glasovno upravljanje. Glasovno upravljanje
vam omogućuje upravljanje uređajem pomoću glasa. Značajku
Glasovno upravljanje prije korištenja trebate konfigurirati za svoj
glas.
Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje
Funkcija Glasovno upravljanje konfigurira se za glas samo
jednog korisnika te ne reagira na glas ostalih korisnika.
1 Odaberite Aplikacije > Glasovno upravljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste snimili naredbe za
svaku frazu za glasovno upravljanje.
NAPOMENA: Frazu ne morate izgovoriti točno onako kako je
navedena na zaslonu. Po želji možete izgovoriti drugačiju
naredbu s istim značenjem.
Za korištenje glasovnog upravljanja morate izgovoriti naredbu u
onom obliku u kojem ste je snimili.
Glasovno upravljanje
1 Izgovorite naredbu koju ste snimili za frazu u sklopu funkcije
Glasovno upravljanje.
Prikazat će se izbornik za glasovno upravljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Savjeti za glasovno upravljanje
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
• Pričekajte oglašavanje zvučnog signala koji potvrđuje da je
uređaj uspješno primio naredbu.
Korištenje aplikacija
Prikazivanje korisničkog priručnika na
uređaju
Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik
na nizu jezika.
1 Odaberite Aplikacije > Korisnički priručnik.
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru
(Postavke jezika i tipkovnice, stranica 22).
2 Odaberite za pretraživanje korisničkog priručnika
(opcionalno).
Prikaz karte za kamione
Na karti za kamione istaknute su prepoznate rute za kamione,
poput preferiranih ruta za STAA (Surface Transportation
Assistance Act), preferiranih ruta za TruckDown (TD) i ruta za
prijevoz opasnih materijala koji nisu radioaktivni (NRHM).
Prepoznate rute mijenjaju se u skladu s područjem i podacima
karte učitanima na vašem uređaju.
Odaberite Aplikacije > Karta za kamione.
Pregled vremenske prognoze
Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati
meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom
Smartphone Link kako biste primali meteorološke podatke
(Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone
Link, stranica 12).
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za
sljedećih nekoliko dana.
2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.
Pregled vremena u blizini drugog grada
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija.
2 Odaberite opciju:
• Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad
odaberite grad s popisa.
• Za dodavanje omiljenog grada odaberite Dodavanje
grada i unesite ime grada.
Pregled meteorološkog radara
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih
prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti.
Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini,
poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Meteorološki radar.
Pregled meteoroloških upozorenja
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti
meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
Korištenje aplikacija
19
meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne
lokacije ili u blizini odabranog grada.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Meteorološka upozorenja.
Provjera uvjeta na cesti
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Uvjeti na cesti.
Planer puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji
kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno
kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje
automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga
prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija,
bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene
zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.
Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne
rute.
Planiranje puta
Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati
barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona
lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete
navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do
vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i
konačno odredište mogu biti isti.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Novi put.
2 Odaberite Odabir početne lokacije.
3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite Odaberite.
4 Odaberite Odaberite odredište.
5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite Odaberite.
6 Odaberite Dodaj lokaciju kako biste dodali više lokacija (nije
obavezno).
7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite Sljedeće >
Spremi.
8 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite
i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
• Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije
odaberite .
• Za uklanjanje lokacije odaberite .
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu
Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na
vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i
konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.
Prilikom uređivanja puta odaberite
> Optimiziraj
redoslijed.
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju
Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje
možete dodati putovanju.
1 Prilikom uređivanja putovanja odaberite > Postavke puta
> Predloži zanimljivosti.
20
2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.
3 Odaberite opciju Odaberite kako biste tu zanimljivost dodali
svom putovanju.
Promjena opcija rute za putovanje
Kada započinjete putovanje, možete prilagoditi način na koji
uređaj izračunava rutu.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite > Postavke puta.
4 Odaberite opciju:
• Za dodavanje točaka oblikovanja putu odaberite
Oblikovanje rute i slijedite upute na zaslonu (Oblikovanje
rute, stranica 5).
• Za promjenu načina izračuna puta odaberite Preferirana
ruta (Promjena načina izračuna rute, stranica 5).
Navigacija do spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite Idi!.
4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite
Početak.
Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do
odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih
odredišta na putovanju.
Uređivanje i spremanje aktivne rute
Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i
spremiti je kao put.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Moja aktivna ruta.
2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto
promijenite.
3 Odaberite Spremi za spremanje rute kao puta koji kasnije
možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).
photoLive prometne kamere
Prije korištenja ove funkcije morate se povezati s aplikacijom
Smartphone Link i biti pretplaćeni na photoLive uslugu
(Pretplata na Garmin Live usluge, stranica 12).
photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u
prometu za glavne prometnice i raskrižja.
photoLive usluga nije dostupna u svim područjima.
Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera
Možete gledati snimke s obližnjih prometnih kamera u stvarnom
vremenu. Možete i spremiti prometne kamere u područjima
kojima često putujete.
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje
3 Odaberite cestu.
4 Odaberite lokaciju prometne kamere.
Pored karte s lokacijom kamere prikazat će se pregled
snimke s kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati
pregled snimke za njen prikaz u punoj veličini.
5 Odaberite Spremi za spremanje kamere (opcionalno).
Glavnom zaslonu aplikacije photoLive dodaje se prikaz
snimke s kamere u sličici.
Prikaz photoLive prometnih kamera na karti
photoLive alat za karte prikazuje prometne kamere koje se
nalaze na cesti ispred vas.
1 Na karti odaberite > photoLive.
Korištenje aplikacija
Uređaj u stvarnom vremenu prikazuje snimku s najbliže
prometne kamere koja se nalazi na cesti ispred vas, kao i
udaljenost do te kamere. Kada prođete tu kameru, uređaj
učitava snimku sa sljedeće kamere na cesti u stvarnom
vremenu.
2 Ako na toj cesti nisu pronađene kamere, odaberite Lociraj
kameru kako biste prikazali i spremili prometne kamere koje
se nalaze u blizini (opcionalno).
Spremanje prometne kamere
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje.
3 Odaberite cestu.
4 Odaberite križanje.
5 Odaberite Spremi.
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju
povijesti putovanja (Postavke uređaja i privatnosti, stranica 22).
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.
Odaberite Aplikacije > Gdje sam bio.
dēzl postavke
Postavke karte i vozila
Odaberite Postavke > Karta i vozilo.
Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na
karti.
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.
Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s
alatima karte.
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte, stranica 11).
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
http://buy.garmin.com.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Moje karte.
2 Odaberite kartu.
Postavke navigacije
Odaberite Postavke > Navigacija.
Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete
navigaciju.
Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.
Planiranje odmora: Prikazuje predloženo vrijeme za odmore na
temelju vremena koje ste proveli u vožnji.
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.
Autom.pokretanje otpreme i praćenja: Postavlja funkciju
Otprema i praćenje tako da se automatski pokreće na
početku rute.
dēzl postavke
Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s
naplatom.
Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje
cestarina i tarifa.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje
područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na
vaše vozilo.
Način s ograničenj.: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju
pažnju vozača.
GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.
Postavke načina izračuna
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.
Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na
odredište, ali koje su dulje.
Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete
možda dulje putovati.
Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do
vašeg odredišta.
Postavljanje simulirane lokacije
Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale,
možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane
lokacije.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > GPS simulator.
2 Na glavnom izborniku odaberite Pregled karte.
3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
4 Odaberite opis lokacije.
5 Odaberite Postavi lokaciju.
Postavke bežične mreže
Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi‑Fi
mrežama, uparenim Bluetooth uređajima i Bluetooth funkcijama.
Odaberite Postavke > Bežične mreže.
Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Naziv uparenog uređaja: Nazivi uparenih Bluetooth uređaja
prikazuju se u izborniku. Možete odabrati naziv uređaja kako
biste promijenili postavke Bluetooth funkcije za taj uređaj.
Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom
tehnologijom.
Wi-Fi: Omogućuje Wi‑Fi radio.
Spremljene mreže: Omogućuje vam da uređujete ili uklonite
spremljene mreže.
Traži mreže: Traži Wi‑Fi mreže u blizini (Povezivanje s Wi‑Fi
mrežom, stranica 23).
®
Postavke pomoći za vozača
Odaberite Postavke > Pomoć za vozača.
Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje odabir zvuka za
svaku vrstu upozorenja za vozača (Funkcije pomoći u vožnji i
upozorenja, stranica 2).
Upozorenje na umor: Upozorava vas kada dulje vrijeme vozite
bez odmora.
Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad ste u blizini
prilagođenih točaka interesa ili kamera za prolazak kroz
crveno svjetlo.
21
NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate
imati učitane prilagođene točke interesa (TI). Ova funkcija
nije dostupna u svim područjima.
Postavke pomoćne kamere
Postavke pomoćne kamere omogućuju upravljanje uparenim
Garmin pomoćnim kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se
izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj
povezan s kabelom za prijemnik bežične kamere. Dodatne
informacije o uparivanju pomoćnih kamera i njihovim
postavkama potražite u korisničkom priručniku za pomoćnu
kameru. Idite na garmin.com/backupcamera kako biste kupili
Garmin pomoćnu kameru.
Odaberite Postavke > Pomoćna kamera i zatim odaberite
uparenu kameru.
Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru. Prije gledanja
sadržaja s kamere potrebno je ponovo upariti kameru
pomoću ovog uređaja i kabela.
Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.
Linije navođenja: Prikazuje ili skriva linije navođenja i
omogućuje podešavanje njihovog položaja.
Postavke zaslona
Odaberite Postavke > Zaslon.
Orijentacija: Omogućuje postavljanje prikaza na portret
(okomito) ili pejzaž (vodoravno).
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima
proizvoda.
Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina
rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski
prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.
Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.
Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez
rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši
baterija.
Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.
Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u
memoriji uređaja.
Postavke prometa
U glavnom izborniku odaberite Postavke > Promet.
Promet: Omogućuje prometne informacije.
Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se
koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski
odabire najbolje dostupne podatke o prometu.
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.
Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih
alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (Izbjegavanje
zastoja u prometu na ruti, stranica 5).
Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.
Postavke jedinica i vremena
Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog
izbornika odaberite Postavke > Jedinice i vrijeme.
Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.
Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili
UTC formata za prikaz vremena.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.
Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se
koristi za geografske koordinate.
Postavljanje vremena
1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.
22
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS
informacija odaberite Automatski.
• Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema
gore ili dolje.
Postavke jezika i tipkovnice
Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Jezik i tipkovnica.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.
Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani
jezik.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.
Postavke upozorenja o blizini
NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate
imati učitane prilagođene točke interesa (TI).
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Odaberite Postavke > Upozorenje na točku blizine.
Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri
približavanju točkama blizine.
Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se
upozorenja reproduciraju.
Postavke uređaja i privatnosti
Odaberite Postavke > Uređaj.
Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o
ostalim funkcijama softvera.
Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.
Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore
za krajnjeg korisnika.
NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom
nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih
kartografskih podataka.
Prijavljivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u
svrhu poboljšanja uređaja.
Izvješćivanje o položaju: Dijeljenje podataka o položaju s
tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija
za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Izbriši pov. putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije
myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički
zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavke.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
3 Odaberite > Vrati.
Informacije o uređaju
Pregledavanje informacija o usklađenosti s
propisima
1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
2 Odaberite Uređaj > Pravno.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Raspon radne
temperature
Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
za punjenje
Izvor napajanja
Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za
napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću
dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i
upotrebu u uredu).
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska baterija
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Priključite uređaj na izvor napajanja vozila.
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti
kad je priključen na adapter treće strane.
Održavanje uređaja
Garmin centar za podršku
Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije
poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke
podrške.
Nadogradnje karata i softvera
Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste
imali najbolje iskustvo navigacije. Nadogradnje karata
osiguravaju da vaš uređaj ima najnovije dostupne kartografske
podatke. Nadogradnje softvera poboljšavaju funkcije i rad.
Uređaj možete nadograditi na dva načina.
• Uređaj možete povezati s Wi‑Fi mrežom za izravnu
nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija
omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja
s računalom.
• Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću
aplikacije Garmin Express. Ta vam opcija omogućuje da
instalirate kartografske podatke na memorijsku karticu ako su
nadograđene karte prevelike za unutarnju memoriju.
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom
Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete
s Wi‑Fi mrežom i registrirate svoj uređaj. S Wi‑Fi mrežom se
također možete povezati pomoću izbornika postavki.
1 Odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Prema potrebi odaberite Wi-Fi kako biste omogućili Wi‑Fi
tehnologiju.
3 Odaberite Traži mreže.
Uređaj prikazuje popis Wi‑Fi mreža u blizini.
4 Odaberite mrežu.
5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite Gotovo.
Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis
spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s
tom mrežom kad je u dometu.
Nadogradnja karata i softvera putem Wi‑Fi mreže
OBAVIJEST
Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog
nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena
Održavanje uređaja
ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih
usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne
informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.
Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi‑Fi
mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš
će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.
1 Povežite uređaj s Wi‑Fi mrežom (Povezivanje s Wi‑Fi
mrežom, stranica 23).
Dok je povezan s Wi‑Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne
nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, na ikoni
Postavke u glavnom izborniku pojavljuje se .
2 Odaberite Postavke > Ažuriranja.
Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna
nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver prikazuje se
poruka Dostupna je nadogradnja.
3 Odaberite opciju:
• Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite
Instaliraj sve.
• Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite
Karta > Instaliraj sve.
• Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite
Softver > Instaliraj sve.
4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite Prihvati sve kako
biste prihvatili ugovore.
NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete
odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje.
Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne
ugovore.
5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim
izvorom napajanja i odaberite Nastavak (Punjenje uređaja,
stranica 23).
Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s
najmanje 1 A izlazne snage. S uređajem mogu biti
kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete
ili prijenosne multimedijske uređaje.
6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i
unutar dometa Wi‑Fi mreže do dovršetka procesa
nadogradnje.
SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkažete prije
dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati.
Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte
morate ponovno nadograditi putem Wi‑Fi mreže ili aplikacije
Garmin Express.
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin
Express
Softver Garmin Express možete koristiti za preuzimanje i
instaliranje najnovijih nadogradnji karata i softvera za vaš
uređaj. Garmin Express dostupan je za Windows i Mac
računala.
1 S računala idite na www.garmin.com/express.
®
®
2 Odaberite opciju:
• Za instaliranje na Windows računalo odaberite
Preuzimanje za Windows.
23
• Za instaliranje na Mac računalo odaberite Preuzimanje za
Mac.
3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako
biste dovršili instalaciju.
Pokrenite
Garmin Express.
4
5 Povežite uređaj dēzl s računalom pomoću USB kabela.
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Sprečavanje krađe
6 Kad dēzl uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za
prijenos datoteka, odaberite Da.
7 Na računalu pritisnite Dodaj uređaj.
Softver Garmin Express prepoznaje vaš uređaj.
8 Pritisnite Dodaj uređaj.
9 Slijedite upute na zaslonu za registraciju i dodavanje uređaja
u Garmin Express softver.
Po dovršetku postupka postavljanja softver Garmin Express
traži nadogradnje karata i softvera za vaš uređaj.
10 Odaberite opciju:
• Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite
Instaliraj sve.
• Za instalaciju jedne nadogradnje pritisnite Pregledajte
pojedinosti u odaberite nadogradnju.
NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za
unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da
instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili
dodatni slobodni prostor (Umetanje memorijske kartice za
karte i podatke, stranica 25).
®
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera
(garmin.com/express).
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje uređaja s nosača
1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
2 Dno uređaja nagnite prema gore i uređaj podignite iz nosača.
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
Promjena osigurača kabela za napajanje u
vozilu
Softver Garmin Express preuzima i instalira ažuriranja na
uređaj. Ažuriranja karata su jako velika pa to može trajati dugo
kod sporijih internetskih veza.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Uređaj ne smijete izlagati vodi.
24
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.
Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno
zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1 Rotirajte završetak À ulijevo kako biste ga otključali.
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.
2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak Á i izvadite osigurač
Â.
Održavanje uređaja
3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A
ili 2 A.
4 Srebrni vršak postavite u završetak.
5 Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili
nazad na kabel napajanja vozila Ã.
Rješavanje problema
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog
stakla
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim
alkoholom.
Osušite
čistom suhom krpom.
2
3 Montirajte vakuumski nosač (Montiranje i napajanje dēzl
uređaja u vašem vozilu, stranica 1).
Uređaj ne može primiti satelitske signale
• Provjerite je li GPS simulator isključen (Postavke navigacije,
stranica 21).
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (Promjena
osigurača kabela za napajanje u vozilu, stranica 24).
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
• Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona
temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.
Baterija se vrlo brzo prazni
• Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona, stranica 22).
• Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona,
stranica 22).
• Smanjite glasnoću (Podešavanje glasnoće, stranica 2).
• Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (Postavke
bežične mreže, stranica 21).
• Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne
upotrebljavate (Uključivanje i isključivanje uređaja,
stranica 1).
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Uređaj se ne povezuje s telefonom ili
aplikacijom Smartphone Link
• Odaberite Postavke > Bežične mreže.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
• Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
• Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link, a
zatim odaberite > da biste ponovno pokrenuli
Smartphone Link pozadinske usluge.
• Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
• Ponovno dovršite uparivanje.
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje
telefona i uređaja (Brisanje uparenog telefona, stranica 15) i
dovršiti postupak uparivanja (Uparivanje s telefonom i
povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12).
Rješavanje problema
Aplikacija Smartphone Link utječe na razinu
napunjenosti baterije mog pametnog
telefona
Aplikacija Smartphone Link upotrebljava Bluetooth bežičnu
tehnologiju za slanje podataka na vaš uređaj i primanje
podataka s njega. Normalno je da aktivna Bluetooth veza troši
bateriju. Aplikacija također povremeno traži nadogradnje
dostupnih usluga i to može dodatno trošiti bateriju.
Postavke korištenja baterije možete promijeniti u aplikaciji
Smartphone Link kako biste smanjili mjeru u kojoj aplikacija troši
bateriju.
1 U aplikaciji Smartphone Link na pametnom telefonu
odaberite .
2 Idite do odjeljka Battery Usage i odaberite Postavke.
3 Odaberite jednu ili više opcija:
• Odznačite potvrdni okvir Bluetooth Auto-Connect.
Ako onemogućite ovu opciju, možete u manjoj mjeri
smanjiti potrošnju baterije, no aplikacija se neće moći
automatski povezati s vašim dēzl uređajem. Dok je opcija
onemogućena, morate odabrati iz Smartphone Link
glavnog izbornika svaki put kad želite svoj uređaj povezati
s aplikacijom Smartphone Link.
• Odznačite potvrdni okvir Live Services Check.
Ako onemogućite ovu opciju, to za neke pametne telefone
može značajno smanjiti potrošnju baterije od strane
aplikacije. Dok je opcija onemogućena, morate ručno
osvježiti Smartphone Link glavni izbornik da biste primili
ažurirane informacije o dostupnim live uslugama.
Dodatak
Umetanje memorijske kartice za karte i
podatke
Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali
memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju.
Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom
opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete
kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin
kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske
kartice kapaciteta od 4 do 64 GB.
1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na
uređaju (Pregled uređaja dēzl 580, stranica 1).
2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
3 Pritišćite je dok ne škljocne.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98,
Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.
®
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu
kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta,
međutočaka i prilagođenih točaka interesa.
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
25
3 Kad dēzl uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za
prijenos datoteka, odaberite Da.
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na
računalo.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati
kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
2
3
4
5
6
računalo, stranica 25).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Prikaz statusa GPS signala
Držite
tri sekunde.
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Kupnja opreme
Posjetite garmin.com/accessories.
26
Dodatak
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 12
3-D prikaz karte 12
A
adrese, traženje 8
alati, karte 10
audio, točke blizine 22
automatsko podešavanje
glasnoće, omogućavanje 2
B
baterija
maksimiziranje 25
problemi 25
punjenje 1, 23, 25
bežična kamera 22
biranje 13
Bluetooth tehnologija 12, 13, 16, 25
onemogućavanje poziva 14, 15
postavke 21
prekid veze s uređajem 15
uparivanje s telefonom 12
upravljanje telefonima 14
brisanje
kategorije servisa 18
putovi 20
upareni Bluetooth uređaj 15
zapisi servisa 18
broj sati u pogonu 16, 17
Brzo pretraživanje 7
C
cestarine, sprečavanje 5
Č
čišćenje dodirnog zaslona 24
čišćenje uređaja 24
D
datoteke, prijenos 26
dijagnostika 17
dijeljenje, Otprema i praćenje 17
direktorij s popisom usluga 6
dodatna oprema 26
F
Foursquare 8, 9
G
Garmin Connect 12
Garmin Express, nadogradnja softvera 23
Garmin Live usluge 12
pretplata na 12
Gdje sam? 9
geocaching 8
glasovna naredba 18
aktivacija 19
fraza za buđenje 18
navigacija putem 19
savjeti za upotrebu 19
glasovno upravljanje 19
savjeti 19
gorivo, stanice 9
GPS 1, 26
gumbi na zaslonu 2
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 17
izvezeni sažetci i izvješća 18
podaci o gorivu 17, 18
putna izvješća 18
sažetak pravne nadležnosti 18
isključivanje zvuka, audio 19
izbjegavanja 6
brisanje 6
cesta 6
cestarine 5
onemogućavanje 6
površina 6
značajke ceste 6
izvješća, put 18
izvoz
putna izvješća 18
sažetak pravne nadležnosti 18
J
jačina zvuka, prilagođavanje 2
jezik
govor 22
tipkovnica 22
K
kabel za napajanje u vozilu 1
kabeli za napajanje 23
promjena osigurača 24
vozilo 1
kamere
brzina 3
crveno svjetlo 3
sigurnosno kopiranje 22
kamere za mjerenje brzine 3
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo 3
kamion
karta 19
prikolica 2
profili 2
točke interesa 6
karte 4, 10, 11, 21
alati 10
kamion 19
kupnja 26
nadogradnja 23
podatkovno polje 4, 11, 12
prikaz ruta 4
razina pojedinosti 21
simboli 4
slojevi 11
tema 21
koordinate 8
korisnički priručnik 19
krađa, sprečavanje 24
kuća
broj telefona 14
prelazak 4
uređivanje lokacije 4
kvarovi 17
L
hands-free telefonski pozivi 12, 14, 15
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 22
lokacija 8
lokacije 8, 21
mjesta 7
nedavno pronađeno 9
pozivanje 14
simulirana 21
spremanje 9
traženje 6, 8
trenutno 9
I
M
H
ID broj 22
ID jedinice 22
ikone, statusna traka 1
ikone upozorenja 11
informacije o putu 11
ponovno postavljanje 11
prikaz 11
Indeks
memorijska kartica 1, 25
umetanje 25
microSD kartica 1, 25
mjerač vremena 16
mjesta 7
montaža uređaja, vakuumski nosač 24
montiranje uređaja
automobil 1
skidanje s nosača 24
vakuumski nosač 1
myTrends, rute 5
N
način rada za spavanje 1
nadogradnja
karte 23
softver 23
nadolazi 10
prilagođavanje 10
navigacija 4, 7
postavke 21
van ceste 6
navigacija van ceste 6
nedavno pronađene lokacije 9
nosač, skidanje 24
O
obavijesti 12–16
obilasci 5
oblikovanje rute 5
odgovaranje na pozive 14
odredišta 21. Vidi lokacije
dolazak 4
ograničenja, vozilo 2
osigurač, promjena 24
Otprema i praćenje 17
P
parkiralište 4, 7, 8
posljednje mjesto 5
photoLive 20
planer puta 20
točke oblikovanja 20
uređivanje puta 20
planiranje odmora 16
početna točka, pozivanje 14
početno postavljanje 16
podaci o gorivu 17, 18
pomoć za aktivne trake 4
pomoćna kamera 22
ponovno postavljanje
podaci o putu 11
uređaj 24
popis skretanja 4
postavke 21, 22
postavke vremena 22
postavke zaslona 22
postupanje s uređajem 24
povezivanje 23
povijest putovanja 22
povijest servisa
brisanje 18
kategorije 18
uređivanje 18
zapisi 18
pozivi 13, 14
biranje 13
kontakti 14
odgovaranje 14
početna točka 14
popis 14
uspostavljanje 13
prečaci
brisanje 9
dodavanje 9
prekid veze, uređaj Bluetooth 15
prelazak na početnu točku 4
prepoznavanje govora 18
pretplate, Garmin Live usluge 12
prikaz karte
2-D 12
3-D 12
profil vozila, kamion 2
profili
aktivacija 2
kamion 2
prometne informacije 11, 15, 16, 22
alternativna ruta 5
27
dodavanje pretplata 15
kamere 20, 21
karta 11, 16
nezgode 11, 16
prijemnik 15
traženje zastoja 11, 16
prometne kamere, prikaz 20
promjena područja pretraživanja 8
punjenje uređaja 1, 23, 25
R
računalo, povezivanje 25
raskrižja, traženje 8
rješavanje problema 25
rute 3
dodavanje točke 5, 20
izračun 5
myTrends 5
način izračuna 20, 21
oblikovanje 5
pokretanje 3, 4, 7, 17
predloženo 5
prikaz na karti 4
zaustavljanje 5
S
satelitski signali
prikaz 26
primanje 1
sažetak pravne nadležnosti 18
simulirane lokacije 21
skidanje nosača 24
slojevi karte, prilagođavanje 11
služba za korisničku podršku 19
sljedeće skretanje 4
Smartphone Link 12–15
onemogućavanje poziva 14, 15
povezivanje 12, 14
snimke zaslona 22
softver
nadogradnja 23
verzija 22
specifikacije 23
spremanje, trenutna lokacija 9
spremljene lokacije 20
brisanje 10
kategorije 10
uređivanje 9
svjetlina 2
telefon 12, 25
upozorenja 2
točke blizine 21
zvuk 21
upozorenja za vozača 2, 3
upute 4
upute za vožnju 4
uređivanje, spremljeni putovi 20
USB, prekid veze 26
usluge u hitnim slučajevima 9
uvjeti na cesti, vrijeme 20
V
vakuumski nosač 24
vaša trenutna lokacija 9
vraćanje postavki 22
vrijeme 19
radar 19
uvjeti na cesti 20
W
Wi‑Fi 21, 23
Z
zapisnik puta, pregled 11
zaslon, svjetlina 2
zemljopisna širina i dužina 8
zvuk, točke blizine 21
T
telefon
prekid veze 15
uparivanje 12, 25
telefonski imenik 14
telefonski pozivi 13
biranje 14
glasovno biranje 14
isključivanje zvuka 14
odgovaranje 14
tipka napajanja 1
tipkovnica
izgled 22
jezik 22
točke interesa (POI) 6–9
Kamioni 6
mjesta 7
točke s upozorenjem na blizinu, postavke 22
traka za pretraživanje 7
traženje lokacija. 6, 7, 9, 13 Vidi i lokacije
adrese 8
gradovi 8
kategorije 7
koordinate 8
raskrižja 8
trenutna lokacija 9
TripAdvisor 9
U
uparivanje 16
prekid veze 15
28
Indeks
support.garmin.com
Listopad 2018
190-02229-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising