Garmin | dēzl™ 580 LMT-S | User guide | Garmin dēzl™ 580 LMT-S Käyttöopas

Garmin dēzl™ 580 LMT-S Käyttöopas
DĒZL 580
™
Käyttöopas
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth
SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD ja microSDHC-logo ovat
SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. TripAdvisor on TripAdvisor LLC:n rekisteröity tavaramerkki. TruckDown on TruckDown Info International Inc:n tavaramerkki. Windows , Windows Vista ja
Windows XP ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
dēzl 580 laitteen yleiskuvaus ...................................................... 1
dēzl laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen ........................................................................... 1
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ........................................... 1
GPS-signaalien hakeminen ........................................................ 1
Tilarivin kuvakkeet ...................................................................... 1
Näyttöpainikkeiden käyttäminen ................................................. 2
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 2
Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön ...... 2
Äänimikserin käyttäminen ...................................................... 2
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 2
Autoprofiilit..................................................................... 2
Autoprofiilin lisääminen ............................................................... 2
Autoprofiilin aktivoiminen ............................................................ 2
Perävaunun tietojen muuttaminen .............................................. 2
Autoprofiilin muokkaaminen ........................................................ 2
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja
hälytykset........................................................................ 2
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 3
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat ................................... 3
Navigoiminen määränpäähän....................................... 3
Reitit ............................................................................................3
Reitin aloittaminen ...................................................................... 3
Reitin aloittaminen kartan avulla ............................................ 4
Palaaminen kotiin ................................................................... 4
Reittisi kartalla ............................................................................ 4
Aktiivinen kaistavahti .............................................................. 4
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen ......................... 4
Koko reitin näyttäminen kartassa ........................................... 4
Saapuminen määränpäähän ...................................................... 4
Pysäköiminen määränpään lähelle ........................................ 4
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ............................. 5
Aktiivisen reitin muuttaminen ...................................................... 5
Sijainnin lisääminen reitille ..................................................... 5
Reitin muodostaminen ........................................................... 5
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 5
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 5
Reitin pysäyttäminen .................................................................. 5
Suositeltujen reittien käyttäminen ............................................... 5
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen .......................... 5
Ruuhkien välttäminen reitillä .................................................. 5
Tietullien välttäminen ............................................................. 5
Tietullitarrojen välttäminen ..................................................... 5
Tien ominaisuuksien välttäminen ........................................... 6
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen ...................................... 6
Mukautettavat vältettävät reitit ............................................... 6
Navigoiminen poissa tieltä .......................................................... 6
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen........................... 6
Kohdepisteet ............................................................................... 6
Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen ................................ 6
TruckDown kohdepisteiden etsiminen ........................................ 6
Sijainnin etsiminen hakupalkilla .................................................. 7
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ............................................ 7
Hakeminen luokasta .............................................................. 7
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin ................ 7
Sijaintihaun tulokset .................................................................... 7
Sijaintihaun tulokset kartassa ................................................ 7
Hakualueen muuttaminen ........................................................... 8
Pysäköinti ................................................................................... 8
Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen ..................................... 8
Sisällysluettelo
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä ...... 8
Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä ............ 8
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys ................................ 8
Hakutyökalut ............................................................................... 8
Osoitteen etsiminen ............................................................... 8
Risteyksen etsiminen ............................................................. 8
Kaupungin etsiminen ............................................................. 8
Paikan etsiminen koordinaateilla ........................................... 8
Foursquare ................................................................................. 8
Yhdistäminen Foursquare tiliisi .............................................. 8
Foursquare kohdepisteiden hakeminen ................................. 9
Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen ....................... 9
Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare ....................................... 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen ................................... 9
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen ............................... 9
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen ......... 9
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen ................................ 9
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen .......................... 9
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ..................................... 9
Pikakuvakkeen lisääminen ......................................................... 9
Pikakuvakkeen poistaminen .................................................. 9
Sijaintien tallentaminen ............................................................... 9
Sijainnin tallentaminen ........................................................... 9
Nykyisen sijainnin tallentaminen ............................................ 9
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ..................................... 9
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin ............................ 9
Tallennetun sijainnin poistaminen ........................................ 10
Kartan käyttäminen ...................................................... 10
Karttatyökalut ............................................................................ 10
Karttatyökalun tarkasteleminen ............................................ 10
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön .................................... 10
Edessä olevat ........................................................................... 10
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen .......................... 10
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen ............................. 10
Varoitus- ja hälytyssymbolit ...................................................... 11
Rajoitusvaroitukset ............................................................... 11
Tieolosuhteiden varoitukset ................................................. 11
Hälytykset ............................................................................ 11
Matkan tiedot ............................................................................ 11
Matkatietojen näyttäminen kartassa .................................... 11
Matkan tietosivun tarkasteleminen ....................................... 11
Matkalokin näyttäminen ....................................................... 11
Matkan tietojen tyhjentäminen ............................................. 11
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen ......................... 11
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 11
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 11
Kartan mukauttaminen .............................................................. 11
Karttatasojen mukauttaminen .............................................. 11
Kartan tietokentän muuttaminen .......................................... 11
Kartan perspektiivin muuttaminen ........................................ 11
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet.............................................. 12
Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link
sovellukseen ............................................................................. 12
Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet ............................................ 12
Garmin reaaliaikaiset palvelut ................................................... 12
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen ...................... 12
Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta laitteeseen ................... 12
Älykkäät ilmoitukset .................................................................. 13
Ilmoitusten vastaanottaminen .............................................. 13
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen ......................................... 13
Handsfree-puhelut .................................................................... 13
Soittaminen .......................................................................... 13
Puhelun vastaanottaminen .................................................. 13
Puheluhistorian käyttäminen ................................................ 13
i
Puheluasetusten käyttäminen .............................................. 14
Kotinumeron tallentaminen .................................................. 14
Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen .......... 14
Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone Link
sovellukseen ........................................................................ 14
Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple
laitteessa .............................................................................. 14
Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden
ilmoitusten poistaminen käytöstä ......................................... 14
Android™ älypuhelimen Bluetooth ominaisuuksien
määrittäminen ........................................................................... 14
Yhdistäminen Android-älypuhelimen Smartphone Link sovellukseen ........................................................................ 14
Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä Android
älypuhelimessa .................................................................... 14
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta ........................... 15
Pariliitetyn puhelimen poistaminen ........................................... 15
Liikenne......................................................................... 15
Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link
sovelluksella ............................................................................. 15
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella .... 15
Liikennevastaanotintilaukset ................................................ 15
Liikenteen ottaminen käyttöön .................................................. 15
Liikenteen näyttäminen kartalla ................................................ 15
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 15
Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut............................... 16
Taukojen suunnittelu ................................................................ 16
Ehdotetun tauon pitäminen .................................................. 16
Taukoajastimen käynnistäminen .......................................... 16
Taukoajastimen keskeyttäminen ja nollaaminen ................. 16
Ajotuntien muuttaminen ....................................................... 16
Päivittäisen ajorajoituksen muuttaminen ............................. 16
Garmin eLog ............................................................................. 16
dēzl laitteen Garmin eLog ominaisuuksien määrittäminen .. 16
Garmin eLog tietojen tarkasteleminen dēzl laitteessa ......... 16
Garmin eLog diagnostiikka- ja toimintavirhetapahtumien
tarkasteleminen .................................................................... 16
Lähetä ja seuraa ....................................................................... 17
Lähetä ja seuraa -jaon määrittäminen ................................. 17
Lähetä ja seuraa -istunnon aloittaminen .............................. 17
Lähetysviestin lähettäminen dēzl laitteeseen ...................... 17
IFTA .......................................................................................... 17
Polttoainetietojen määrittäminen ......................................... 17
Polttoainetietojen muokkaaminen ........................................ 17
Hallintoalueen yhteenvedon tarkasteleminen ja vieminen ... 17
Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen ....................... 18
Vietyjen hallintoalueiden yhteenvetojen ja matkaraporttien
tarkasteleminen .................................................................... 18
Huoltohistorian kirjaaminen ...................................................... 18
Huoltoluokkien lisääminen ................................................... 18
Huoltoluokkien poistaminen ................................................. 18
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen ................................ 18
Huoltotietojen poistaminen .................................................. 18
Huoltotietojen muokkaaminen ............................................. 18
Äänikomento................................................................. 18
Herätysilmauksen asettaminen ................................................. 18
Äänikomentojen aktivoiminen ................................................... 18
Äänikomentovihjeitä .................................................................. 18
Reitin aloittaminen äänikomennoilla ......................................... 18
Ohjeiden mykistäminen ............................................................ 19
Ääniohjaus ................................................................................ 19
Ääniohjauksen määrittäminen ............................................. 19
Ääniohjauksen käyttäminen ................................................. 19
Ääniohjausvinkkejä .............................................................. 19
Sovellusten käyttäminen............................................. 19
ii
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa ................................. 19
Kuorma-autokartan tarkasteleminen ........................................ 19
Sääennusteen tarkasteleminen ................................................ 19
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä .... 19
Säätutkan tarkasteleminen .................................................. 19
Säähälytysten tarkasteleminen ............................................ 19
Tieolosuhteiden tarkistaminen ............................................. 19
Matkasuunnittelu ....................................................................... 19
Matkan suunnitteleminen ..................................................... 19
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen ............................................................................. 20
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen ................ 20
Matkan reititysasetusten muuttaminen ................................ 20
Tallennetun matkan navigoiminen ....................................... 20
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen ................. 20
photoLive-liikennekamerat ........................................................ 20
photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja
tallentaminen ........................................................................ 20
photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa .......... 20
Liikennekameran tallentaminen ........................................... 20
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 20
dēzl asetukset ............................................................... 20
Kartta- ja ajoneuvoasetukset .................................................... 20
Karttojen ottaminen käyttöön ............................................... 21
Navigointiasetukset ................................................................... 21
Laskentatilan asetukset ....................................................... 21
Simuloidun sijainnin asettaminen ........................................ 21
Langattoman verkon asetukset ................................................ 21
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset ....................................... 21
Peruutuskameran asetukset ..................................................... 21
Näyttöasetukset ........................................................................ 21
Liikenneasetukset ..................................................................... 22
Yksikkö- ja aika-asetukset ........................................................ 22
Ajan asettaminen ................................................................. 22
Kieli- ja näppäimistöasetukset .................................................. 22
Huomiohälytysten asetukset ..................................................... 22
Laite- ja yksityisyysasetukset .................................................... 22
Asetusten palauttaminen .......................................................... 22
Laitteen tiedot............................................................... 22
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot ............................................ 22
Tekniset tiedot .......................................................................... 22
Laitteen lataaminen .................................................................. 22
Laitteen huolto.............................................................. 22
Garmin tukikeskus .................................................................... 22
Kartta- ja ohjelmistopäivitykset ................................................. 22
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon .............................................. 23
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi
verkon kautta ....................................................................... 23
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin Express .... 23
Laitteen huoltaminen ................................................................ 24
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 24
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 24
Varkauksien välttäminen ...................................................... 24
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 24
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 24
Laitteen irrottaminen telineestä ............................................ 24
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 24
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 24
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 24
Vianmääritys ................................................................. 24
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 24
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 24
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 24
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 24
Sisällysluettelo
Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai Smartphone Link
sovellukseen ............................................................................. 24
Smartphone Link sovellus vaikuttaa älypuhelimen akun
lataustasoon ............................................................................. 25
Liite................................................................................ 25
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten ..................... 25
Tietojen hallinta .........................................................................25
Tietoja muistikorteista .......................................................... 25
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 25
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ....................................... 25
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 25
GPS-signaalin tilan näyttäminen .............................................. 25
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 25
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 25
Hakemisto ..................................................................... 26
Sisällysluettelo
iii
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
• Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (Kartta- ja
ohjelmistopäivitykset, sivu 22).
• Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen (dēzl laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja
liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
• GPS-signaalien hakeminen (GPS-signaalien hakeminen,
sivu 1).
• Äänenvoimakkuuden (Äänenvoimakkuuden säätäminen,
sivu 2) ja näytön kirkkauden säätäminen (Näytön
kirkkauden säätäminen, sivu 2).
• Kuorma-auton autoprofiilin määrittäminen.
• Navigoiminen määränpäähän (Reitin aloittaminen, sivu 3).
dēzl 580 laitteen yleiskuvaus
3 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu à taaksepäin
tuulilasia kohti.
4 Kohdista telineen yläreunassa oleva kieleke laitteen takana
olevaan paikkaan.
5 Paina telineen alaosaa laitteeseen, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
6 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
• Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite
virtalähteeseen.
• Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun
laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin
vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
virransäästötilaan, kun lataat akkua.
• Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta,
kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla Sammuta.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
virransäästötilaan.
GPS-signaalien hakeminen
À
Á
Â
Ã
Virtapainike
USB-virta- ja dataportti
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun
vähintään puolet palkeista on täysiä, laite on valmis navigointiin.
Kartta- ja tietomuistikorttipaikka
Tilarivin kuvakkeet
Mikrofoni äänikomentoja tai handsfree-puheluita varten
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.
dēzl laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja
liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto À laitteen USB-porttiin.
GPS-signaalin tila. GPS-tarkkuuden ja haettujen satelliittien
tietojen tarkasteleminen (GPS-signaalin tilan näyttäminen,
sivu 25).
Bluetooth tekniikan tila. Valitsemalla tämän voit näyttää
Bluetooth asetukset (Langattoman verkon asetukset,
sivu 21).
®
Wi-Fi-signaalin voimakkuus. Valitsemalla tämän voit muuttaa
Wi-Fi-asetuksia (Langattoman verkon asetukset, sivu 21).
Yhteydessä handsfree-puheluihin. Valitsemalla tämän voit
soittaa puhelun (Handsfree-puhelut, sivu 13).
Aktiivinen autoprofiili. Valitsemalla tämän voit näyttää autoprofiilin asetukset.
Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (Ajan
asettaminen, sivu 22).
Akun varaustaso.
Lähetä ja seuraa -tietoja jaetaan. Kutsuttujen katselijoiden
määrä näkyy kuvakkeessa. Valitsemalla tämän voit avata
Lähetä ja seuraa -sovelluksen (Lähetä ja seuraa, sivu 17).
2 Paina telinettä Á imukupin  päälle niin, että se napsahtaa
paikalleen.
Aloitus
1
Smartphone Link tila. Valitsemalla tämän voit yhdistää
Smartphone Link sovellukseen ja vastaanottaa reaaliaikaisia
liikennetietoja ja muita reaaliaikaisia palveluja (Pariliitos
puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen,
sivu 12). Kun kuvake on sininen, laite on yhteydessä
Smartphone Link sovellukseen.
Lämpötila. Valitsemalla tämän voit näyttää sääennusteen
(Sääennusteen tarkasteleminen, sivu 19).
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja
valikkokohtia.
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta
pitkään.
• Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla tai .
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön pikavalikon.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
• Voit mykistää laitteen valitsemalla .
• Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .
Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen
käyttöön
Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta automaattisesti
taustahälyn määrän mukaan.
1 Valitse Volyymi > .
2 Valitse Automaattinen voimakkuus.
Äänimikserin käyttäminen
Äänimikserillä voit määrittää äänenvoimakkuuden eri äänille,
kuten navigointiohjeille tai puheluille. Kunkin äänityypin taso on
prosenttiosuus pää-äänenvoimakkuudesta.
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse > Äänimikseri.
3 Säädä kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta liukusäätimillä.
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Autoprofiilit
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin
mukaan. Näet aktivoidun autoprofiilin tilarivin kuvakkeesta.
Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen
kullekin ajoneuvotyypille.
Kun aktivoit kuorma-autoprofiilin, laite välttää reiteillä muun
muassa rajoitettuja tai suljettuja alueita ajoneuvoa varten
määrittämiesi mittojen, painon ja muiden ominaisuuksien
perusteella.
2
Autoprofiilin lisääminen
Lisää autoprofiili kullekin kuorma-autolle tai muulle autolle, jonka
kanssa käytät dēzl laitetta.
1 Valitse Asetukset > Autoprofiili > .
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä suoran kuorma-auton, jossa on kiinteä
tavaratila, valitsemalla Konttikuorma-auto.
• Voit lisätä vetoauton tai vetoauton ja perävaunun
yhdistelmän valitsemalla Vetoauto.
• Voit lisätä bussin valitsemalla Bussi.
3 Määritä ajoneuvon ominaisuudet näytön ohjeiden mukaisesti.
Kun olet lisännyt autoprofiilin, voit muokata sitä lisäämällä
tietoja, kuten ajoneuvon tunnusnumeron tai perävaunun
numeron.
Autoprofiilin aktivoiminen
Ennen kuin voit aktivoida autoprofiilin, se on lisättävä
laitteeseen.
1 Valitse Asetukset > Autoprofiili.
2 Valitse autoprofiili.
Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.
3 Valitse Valitse.
Perävaunun tietojen muuttaminen
Ennen kuin voit muuttaa perävaunun tietoja, sinun on
määritettävä vetoauton autoprofiili.
Kun vaihdat vetoauton perävaunua, voit muuttaa perävaunun
tietoja autoprofiilissa muuttamatta vetoauton tietoja. Voit siirtyä
usein käyttämiesi perävaunujen välillä nopeasti.
1 Valitse Asetukset > Autoprofiili.
2 Valitse vetoauton autoprofiili, jota käytetään perävaunun
yhteydessä.
Valitse
.
3
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat käyttää hiljattain käytettyä
perävaunukokoonpanoa, valitse se luettelosta.
• Jos haluat määrittää uuden perävaunukokoonpanon,
valitse Uusi kokoonpano ja anna perävaunun tiedot.
Autoprofiilin muokkaaminen
Voit muokata autoprofiilia, kun haluat muuttaa ajoneuvon tietoja
tai lisätä uuteen autoprofiiliin tietoja, kuten ajoneuvon
tunnusnumeron, perävaunun numeron tai matkamittarin
lukeman. Autoprofiilin voi myös nimetä uudelleen tai poistaa.
1 Valitse Asetukset > Autoprofiili.
2 Valitse muokattava autoprofiili.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla ja
valitsemalla muokattavan kentän.
• Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla >
>
Nimeä profiili uudelleen.
• Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla >
> Poista.
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset
HUOMAUTUS
Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä.
Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
®
Autoprofiilit
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja
parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta
kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja
siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit.
Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Koulut: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys
edessäpäin olevaan kouluun tai koulualueeseen ja
nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).
Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit
valmistautua vähentämään nopeutta.
Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun
ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.
Nopeusrajoituksen muutos: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
siinä näkyy edessäpäin oleva nopeusrajoitus, jotta voit
valmistautua säätämään nopeutta.
Väärä suunta yksisuuntaisella kadulla: laitteesta kuuluu
äänimerkki ja siinä näkyy koko näytön kokoinen varoitus, jos
ajat väärään suuntaan yksisuuntaisella kadulla. Näytön
reunat ovat punaiset ja näytön yläreunassa näkyy hälytys niin
kauan kuin poistut yksisuuntaiselta kadulta tai vaihdat
ajosuuntaa.
Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.
Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.
Mutkat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys
tiessä olevaan mutkaan.
Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella
nopeudella. Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta
tätä ominaisuutta voi käyttää (Liikenne, sivu 15).
Väsymysvaroitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja se ehdottaa
edessäpäin olevia levähdyspaikkoja, kun olet ajanut yli
kahden tunnin ajan pysähtymättä.
Ei kuorma-autoja: laitteesta kuuluu äänimerkki, kun lähestyt
tietä, jolla kuorma-autot eivät ole sallittuja.
Maakosketuksen vaara: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on maakosketuksen
vaara.
Sivutuuli: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus,
kun lähestyt tietä, jolla on sivutuulen vaara.
Kapea tie: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus,
kun lähestyt tietä, joka saattaa olla liian kapea ajoneuvolle.
Jyrkkä mäki: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
ilmoitus, kun lähestyt jyrkkää mäkeä.
Osavaltioiden ja maiden rajat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt osavaltion tai maan rajaa.
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan
hälytysten äänimerkit. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänimerkki
olisi poistettu käytöstä.
1 Valitse Asetukset > Kuljettajan avustus > Kuljettajan
äänihälytykset.
2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.
Navigoiminen määränpäähän
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennevalo- tai
nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on
saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää,
kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameraa.
• Reaaliaikaiset liikennevalo- ja valvontakameratiedot ovat
saatavissa tilattavana reaaliaikaisena Garmin palveluna
Smartphone Link sovelluksen kautta (Garmin reaaliaikaiset
palvelut, sivu 12).
• Osta tilaus, jotta voit ladata ja tallentaa valvontakameratietoja
laitteeseen. Osoitteesta garmin.com/speedcameras voit
tarkistaa saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa
tilauksen taikka kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai
laajentaa nykyistä tilausta milloin tahansa.
• Joillakin alueilla jotkin tuotepaketit sisältävät esiladatut
liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratiedot elinikäisine
päivityksineen.
• Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan
Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot
käyttöösi.
Navigoiminen määränpäähän
Reitit
Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen
määränpäähän.
• Laite laskee suositeltavan reitin määränpäähän määrittämiesi
asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (Reitin
laskentatilan vaihtaminen, sivu 5) ja vältettävien kohteiden
mukaan (Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen,
sivu 5).
• Voit aloittaa navigoinnin määränpäähän nopeasti käyttämällä
suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (Reitin
aloittaminen, sivu 3).
• Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa
reittiä (Reitin muodostaminen, sivu 5).
• Voit lisätä reitille useita määränpäitä (Sijainnin lisääminen
reitille, sivu 5).
Reitin aloittaminen
1 Valitse Minne? ja etsi sijainti (Sijaintien etsiminen ja
tallentaminen, sivu 6).
2 Valitse sijainti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla
Aja.
• Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla ja valitsemalla
reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
• Voit muokata reitin kulkua valitsemalla > Muokkaa
reittiä ja lisäämällä reitille muotopisteitä (Reitin
muodostaminen, sivu 5).
Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla (Reittisi kartalla, sivu 4). Reitillä olevien
pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin
ajan.
3
Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä
ne reitille (Sijainnin lisääminen reitille, sivu 5).
Reitin aloittaminen kartan avulla
Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan
mukaan valitsemalla .
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Valitse Aja.
Palaaminen kotiin
Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa
antamaan kotisijainnin.
1 Valitse Minne? > Menen kotiin.
2 Anna kotisijainti tarvittaessa.
Kotisijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Anna kotisijainti.
Reittisi kartalla
Laite opastaa sinua ajaessasi määränpäähän ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla. Seuraavan käännöksen tai liittymän tai
muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen
Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia
käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.
1 Valitse kartassa vaihtoehto:
• Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet
navigoidessasi valitsemalla > Käännökset.
Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännöstä tai ajoohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti,
kun navigoit reittiä.
• Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet
valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.
Valitse
käännös tai ajo-ohje (valinnainen).
2
Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat
voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
2 Valitse .
Saapuminen määränpäähän
Kun lähestyt määränpäätä, laite opastaa sinut perille
näyttämällä tietoja.
•
osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus
ilmoittaa, että lähestyt määränpäätä.
• Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä
olevia pysäköintialueita valitsemalla Kyllä (Pysäköiminen
määränpään lähelle, sivu 4).
• Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin
automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi
automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla Pysäytä.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännöksen, liittymän
tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
Etäisyys seuraavaan toimintoon.
Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
Reitti korostettuna kartassa.
Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien
toimintojen sijainnin.
Ajoneuvon nopeus.
Ajamasi tien nimi.
Arvioitu saapumisaika.
VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla kenttää
(Kartan tietokentän muuttaminen, sivu 11).
Aktiivinen kaistavahti
Kun lähestyt käännöstä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan
viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on
käytettävissä. Värillinen viiva À osoittaa oikean kaistan
käännöstä varten.
4
Pysäköiminen määränpään lähelle
Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään
läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.
HUOMAUTUS: käytä tätä ominaisuutta ainoastaan, kun käytät
auton autoprofiilia. Kun käytät rekan autoprofiilia, voit hakea
rekkapysäköintipaikkoja määränpään läheltä
(Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen, sivu 8).
1 Valitse vaihtoehto:
• Etsi pysäköintitilaa läheltä valitsemalla kehotettaessa
Kyllä.
• Jos laite ei anna kehotetta, valitse Minne? > Kategoriat >
Pysäköinti ja valitse > Määränpää.
2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
3 Valitse pysäköintipaikka ja Aja > Lisää seuraavaksi
pysähdykseksi.
Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.
Navigoiminen määränpäähän
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
Aktiivisen reitin muuttaminen
Sijainnin lisääminen reitille
Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä
(Reitin aloittaminen, sivu 3).
Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä
esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.
VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät
useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit
suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla
(Matkan suunnitteleminen, sivu 19).
1 Valitse kartassa > Minne?.
2 Hae sijaintia (Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 6).
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille
valitsemalla Lisää seuraavaksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla Lisää
viimeiseksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden
järjestystä valitsemalla Lisää aktiiviselle reitille.
Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut
määränpäihin järjestyksessä.
• Voit etsiä uuden reitin valitsemalla Kiertotie.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka voit laskea reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
• Valitsemalla Lyhyempi matka voit laskea reittejä, joiden
pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartassa
> Pysäytä.
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laite- ja yksityisyysasetukset, sivu 22).
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden
välttäminen
Reitin muodostaminen
Ruuhkien välttäminen reitillä
Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (Reitin
aloittaminen, sivu 3).
Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit
ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen
määränpäitä.
1 Valitse jokin kartan kohta.
2 Valitse .
Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
3 Valitse jokin sijainti kartalla.
VIHJE: valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita
tarkemman sijainnin.
Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun
sijainnin kautta.
4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää
sijainteja kartassa.
• Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse Aja.
Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava
liikennetietoja (Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone
Link sovelluksella, sivu 15).
Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia
automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä
liikenneasetuksista (Liikenneasetukset, sivu 22), voit tarkastella
ja välttää ruuhkia manuaalisesti.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti, jos se on käytettävissä.
3 Valitse Aja.
Kiertotien käyttäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Vaihda reitti.
VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole karttatyökalujen
valikossa, voit lisätä sen (Karttatyökalujen ottaminen
käyttöön, sivu 10).
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.
Navigoiminen määränpäähän
Tietullien välttäminen
Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille,
maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti
sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä
ei ole käytettävissä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen
karttatietojen mukaan.
• Valitse Tietullit.
• Valitse Tietullit ja -maksut > Tietullit.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tietullitarrojen välttäminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
5
Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia
tietullitarratietoja joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai
sallia ne kussakin maassa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut >
Tietullitarrat.
2 Valitse maa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse
Tallenna.
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen
Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Ympäristövyöhykkeet.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
ympäristövyöhykkeelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla Salli.
3 Valitse Tallenna.
Mukautettavat vältettävät reitit
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä
alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se
välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä
vaihtoehtoja on käytettävissä.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse Lisää vältettävä tie
3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
5 Valitse Valmis.
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä alue
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
6
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
Valitse
vaihtoehto:
2
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita,
hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista.
Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.
• Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista
nopeasti (Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 7).
• Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan
mukaan (Kohdepisteet, sivu 6).
• Voit hakea rekkaparkkeja ja -palveluja esimerkiksi
yksityiskohtaisesta TruckDown hakemistosta joillakin
alueilla.
• Hae Foursquare kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä
(Foursquare kohdepisteiden hakeminen, sivu 9).
• Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita,
risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (Hakutyökalut,
sivu 8).
• Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (Hakualueen
muuttaminen, sivu 8).
• Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin
nopeasti (Sijaintien tallentaminen, sivu 9).
• Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (Vasta löydettyjen
sijaintien tarkasteleminen, sivu 9).
®
®
Kohdepisteet
Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka.
Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää
suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja
viihdeareenoita.
Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät rekoille
tarkoitettuja kohdepisteitä, kuten rekkojen pysähdyspaikkoja,
levähdysalueita ja punnitusasemia.
Valitse Minne? > Kategoriat > Kuorma-autoilu.
TruckDown kohdepisteiden etsiminen
TruckDown hakemisto sisältää kuorma-autoalan yrityksiä, kuten
korjaamoita ja rengasmyyjiä.
TruckDown hakemisto ei ole käytettävissä kaikkialla.
1 Valitse vaihtoehto:
• Voit etsiä kuorma-autoille sopivia kohdepisteitä
valitsemalla Truck Locations.
• Voit etsiä kuorma-auton huoltopaikkoja valitsemalla Truck
Services.
2 Valitse luokka.
3 Valitse tarvittaessa Suodata palvelujen ja merkkien
mukaan ja valitse yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten
Tallenna.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan
rekkaparkkien yhteydessä.
4 Valitse määränpää.
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten
ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.
4 Valitse luokka.
5 Valitse kohdepiste ja valitse Aja.
Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle
pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut
määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen.
Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.
Tutustuminen paikkaan
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.
Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden
luettelon.
1 Valitse paikka.
2 Valitse > Tutustu paikkaan.
Sijaintihaun tulokset
Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen
lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä
luetteloa alaspäin.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1
2
3
4
Valitse Minne?.
Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
Valitse tarvittaessa aliluokka.
Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse määränpää näytön oikean reunan
pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi
löydetyt sijainnit.
• Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.
À
Á
Â
Ã
Ä Aja
Å
Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset
tiedot.
Valitsemalla tämän voit etsiä pysäköintialueita sijainnin läheltä.
Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin.
Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa.
Sijaintihaun tulokset kartassa
Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.
Valitse sijaintihaun tuloksista . Lähin sijainti näkyy kartan
keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan
alareunassa.
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.
Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan
kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan
kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.
1 Valitse Minne? > Aloita haku.
2 Valitse vaihtoehto:
• Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla
ja siirtymällä vaiheeseen 3.
• Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla ja
siirtymällä vaiheeseen 5.
3 Valitse paikka.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
À
Á
Â
Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia.
Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin
toisen sijainnin.
Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää
valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
7
à Aja
Ä
Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa.
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit
hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen
kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse .
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys
Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on
värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy
pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan
pysäköintitilan tyypin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja
maksun tyypin.
Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.
Valitse pysäköintihaun tuloksista .
Hakutyökalut
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Pysäköinti
Osoitteen etsiminen
dēzl laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja, joiden avulla
voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden
pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyypin,
hinnan tai hyväksyttyjen maksutapojen perusteella.
Joillakin alueilla on käytettävissä reaaliaikaisia pysäköintitietoja,
kun dēzl laite on yhteydessä Smartphone Link (Pariliitos
puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen,
sivu 12). Kun laite vastaanottaa reaaliaikaisia pysäköintitietoja,
voit tarkastella reaaliaikaisia pysäköintitrendejä.
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä. Garmin ei vastaa reaaliaikaisten pysäköintitietojen
tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla Etsi
läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 8).
3 Valitse Osoite.
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
5 Valitse osoite.
Risteyksen etsiminen
Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen
1 Valitse Minne? > Truck Locations > Pysäköinti.
2 Tarvittaessa voit suodattaa sijainnit pysäköintikapasiteetin
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
3 Valitse pysäköintipaikka.
4 Valitse Aja.
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.
2 Valitse vaihtoehto:
mukaan valitsemalla Vain suurikapasiteettiset.
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin
läheltä
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Pysäköinti.
2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
3 Valitse pysäköintipaikka.
4 Valitse Aja.
Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan,
kun käytät auton autoprofiilia.
1 Etsi sijaintia.
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
Näyttöön tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista
pysäköintialueista.
4 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
5 Valitse pysäköintipaikka.
6 Valitse Aja.
• Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
• Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla Etsi
läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 8).
• Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla Aloita haku,
kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla .
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Foursquare
Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää
esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa
hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.
Jos haluat käyttää lisäominaisuuksia, voit yhdistää Foursquare
tiliisi yhteensopivan älypuhelimen Smartphone Link sovelluksella. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link sovelluksella, voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja,
ilmoittaa sijaintisi ja hakea kohdepisteitä verkon Foursquare
tietokannasta.
Yhdistäminen Foursquare tiliisi
1 Yhdistä laite Smartphone Linkiin (Pariliitos puhelimeen ja
yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12).
2 Avaa Smartphone Link -sovellus älypuhelimessa.
3 Avaa Smartphone Link -sovelluksen asetukset ja valitse
Foursquare® > Kirjaudu.
8
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
4 Anna Foursquare kirjautumistietosi.
Foursquare kohdepisteiden hakeminen
Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun
yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, haku
näyttää uusimmat tulokset verkon Foursquare tietokannasta ja
mukautetut tulokset Foursquare käyttäjätililtäsi.
Valitse Minne? > Kategoriat > Foursquare®.
Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät
sijainnit ylimpänä.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot
valitsemalla .
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Ennen kuin voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, sinun on
yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja
kirjauduttava Foursquare tilillesi.
Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja,
kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja
aukiolotietoja.
1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.
2 Valitse .
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Ennen kuin voit ilmoittaa sijaintisi Foursquare palvelulla, sinun
on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link,
ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.
1 Valitse Sovellukset > Foursquare® > Ilmoita sijainti.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse > Ilmoita sijainti.
TripAdvisor
Laite sisältää TripAdvisor kohdepisteitä ja niiden luokituksia.
TripAdvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa
vastaavien kohdepisteiden kohdalla. Voit myös etsiä lähellä
olevia TripAdvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai
suosituimmuuden mukaan.
TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > TripAdvisor.
2 Valitse luokka.
Lähellä olevien luokan TripAdvisor kohdepisteiden luettelo
tulee näyttöön.
3 Voit lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan
valitsemalla Lajittele tulokset (valinnainen).
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen
Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.
Valitse Minne? > Viimeisimmät.
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen
Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia
tai huoltoasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse Sairaalat, Poliisiasemat, Polttoaine tai Tiepalvelut.
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
HUOMAUTUS: kun kuorma-autoprofiili on aktiivinen,
rekkaparkki näkyy polttoaineen sijasta.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Pikakuvakkeen lisääminen
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
4 Valitse Tallenna.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 7).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse > Tallenna.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
9
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tall. paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Kartan käyttäminen
Kartan avulla voit navigoida reittejä (Reittisi kartalla, sivu 4) tai
näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas
vetämällä.
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa North Up ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan
valitsemalla .
• Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla Aja
(Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 4).
Karttatyökalut
Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen
toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se
näkyy paneelissa kartan reunassa.
Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.
Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.
Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat
sijainnit (Edessä olevat, sivu 10).
Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten
luettelon (Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen,
sivu 4).
Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten
nopeuden tai matkan (Matkatietojen näyttäminen kartassa,
sivu 11).
Volyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.
Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.
Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä
puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset
(Puheluasetusten käyttäminen, sivu 14).
Lähetä ja seuraa: voit aloittaa ja lopettaa Lähetä ja seuraa -jaon
(Lähetä ja seuraa, sivu 17).
Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet
(Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 11).
Sää: näyttää alueen sääolosuhteet.
photoLive: näyttää reaaliaikaiset liikennekamerat photoLivetilauksestasi (photoLive-liikennekamerat, sivu 20).
10
Ilmoita kamera: voit ilmoittaa valvonta- tai
liikennevalokamerasta. Työkalu on käytettävissä ainoastaan,
kun laitteessa on valvonta- tai liikennevalokameratietoja ja
olet yhteydessä Smartphone Link sovellukseen (Pariliitos
puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen,
sivu 12).
Korkeus: näyttää edessäpäin olevat korkeuden muutokset.
Taukojen suunnittelu: näyttää muistutukset tauoista ja
pysähtymisehdotukset.
Karttatyökalun tarkasteleminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse
.
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön
Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti
käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä
enintään 12 työkalua.
1 Valitse kartasta > .
2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
3 Valitse Tallenna.
Edessä olevat
Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista
sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin
olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja
levähdysalueita. Kun ajat valtatietä, voit näyttää tietoja myös
edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden
palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatien varrella olevista
tienviitoista.
Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää
luokkaa.
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan
sijainnin valitsemalla tarvittaessa .
• Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien
tiedot ja palvelut valitsemalla .
HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan,
kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatien.
3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän
tai kaupungin sijaintiluettelon.
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen
Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa
valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja
vetämällä sitä.
• Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
• Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan,
valitsemalla Mukautettu haku ja kirjoittamalla yrityksen tai
luokan nimen.
5 Valitse Valmis.
Kartan käyttäminen
Varoitus- ja hälytyssymbolit
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja
hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista,
tieolosuhteista ja edessäpäin olevista punnitusasemista.
Rajoitusvaroitukset
Pituus
Paino
Akselipaino
Pituus
Leveys
Ei kuorma-autoja
Ei perävaunuja
Vaaralliset materiaalit kielletty
Tulenarat aineet kielletty
Vesistöä saastuttavat materiaalit kielletty
Ei käännöstä vasemmalle
Ei käännöstä oikealle
Ei U-käännöstä
Tieolosuhteiden varoitukset
Maakosketuksen vaara
Sivutuuli
Kapea tie
Jyrkkä mutka
Jyrkkä alamäki
Roikkuvia oksia
Hälytykset
Punnitusasema
Tien kuorma-autokäyttötietoja ei ole vahvistettu
Matkan tiedot
Matkatietojen näyttäminen kartassa
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää
matkatiedot kartassa (Karttatyökalujen ottaminen käyttöön,
sivu 10).
Valitse kartassa > Matkatiedot.
Matkatietokenttien mukauttaminen
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit
mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja
(Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 10).
1 Valitse kartassa > Matkatiedot.
2 Valitse matkatietokenttä.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kartan käyttäminen
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja
matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse Tallenna.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.
11
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
3 Valitse Tallenna.
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet
Pariliitä dēzl laite älypuhelimeen ja muodosta yhteys
Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää kaikkia laitteen
ominaisuuksia. Smartphone Link sovelluksen avulla laite voi
vastaanottaa reaaliaikaisia tietoja, kuten reaaliaikaisia
liikennetietoja, pysäköintitrendejä, liikennevalo- ja
nopeusvalvontakameratietoja sekä muita reaaliaikaisia
palveluja. Sen avulla voit myös käyttää yhteysominaisuuksia,
kuten Lähetä ja seuraa -matkajakoa ja viestejä.
Reaaliaikaiset liikennetiedot: lähettää laitteeseen
reaaliaikaisia liikennetietoja esimerkiksi liikennetapahtumista
ja ruuhkista, tietöistä sekä suljetuista teistä (Liikenne,
sivu 15).
Reaaliaikaiset pysäköintitiedot: lähettää laitteeseen
reaaliaikaisia pysäköintitrenditietoja, kun niitä on
käytettävissä (Pysäköinti, sivu 8).
Garmin reaaliaikaiset palvelut: maksuttomia ja maksullisia
palveluja, jotka lähettävät laitteeseen reaaliaikaisia tietoja
esimerkiksi liikennevalo- ja nopeuskameroista sekä
liikennekameroista (Garmin reaaliaikaiset palvelut, sivu 12).
Säätiedot: lähettää reaaliaikaisia säätietoja ja -hälytyksiä
laitteeseen (Sääennusteen tarkasteleminen, sivu 19).
Lähetä ja seuraa: voit vastaanottaa lähetyksiä sekä jakaa
matkasi tavaranlähettäjän ja valitsemiesi yhteyshenkilöiden
kanssa reaaliaikaisesti (Lähetä ja seuraa, sivu 17).
Älykkäät ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
laitteessa. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
kielillä ja kaikkien viestityyppien yhteydessä.
Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita
laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimena. Jos
valittu kieli tukee äänikomentoja, voit soittaa ja vastaanottaa
puheluita äänikomennoilla.
Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja
älypuhelimesta navigaattoriin.
Foursquare sijainnin ilmoittaminen: voit ilmoittaa Foursquare
sijainteja navigointilaitteen avulla (Sijainnin ilmoittaminen:
Foursquare, sivu 9).
Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen
Smartphone Link sovellukseen
dēzl laite on pariliitettävä puhelimeen ja yhdistettävä
Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää joitakin
ominaisuuksia, kuten reaaliaikaisia liikennetietoja,
pysäköintitietoja, handsfree-puheluita ja muita
yhteysominaisuuksia.
Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa
automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.
1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen
sovelluskaupasta.
Tuo
dēzl laite ja puhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
2
toisistaan.
3 Valitse dēzl laitteessa Asetukset > Langattomat verkot ja
valitse Bluetooth-valintaruutu.
4 Valitse Etsi laitteita.
12
5 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
6 Valitse dēzl laitteesta OK.
dēzl laite alkaa etsiä lähellä olevia Bluetooth laitteita, ja
Bluetooth laitteiden luettelo ilmestyy sen näyttöön.
Puhelimesi pitäisi ilmestyä näyttöön viimeistään minuutin
kuluttua.
7 Valitse puhelin luettelosta ja valitse OK.
8 Vahvista pariliitospyyntö puhelimessa.
9 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
Jos pariliität Apple laitteeseen, turvakoodi näkyy dēzl
näytössä.
10 Näppäile turvakoodi tarvittaessa puhelimeen 30 sekunnin
kuluessa.
®
Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet
Tilakuvakkeet näkyvät kunkin pariliitetyn puhelimen vierellä
Bluetooth asetuksissa.
Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
• Harmaa kuvake osoittaa, että ominaisuus ei ole käytössä tai
sen yhteys on katkaistu kyseisessä puhelimessa.
• Värillinen kuvake osoittaa, että ominaisuus on yhdistetty ja
käytössä kyseisessä puhelimessa.
Handsfree-puhelut
Älykkäät ilmoitukset
Smartphone Link ominaisuudet ja palvelut
Garmin reaaliaikaiset palvelut
Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää, että
laite on yhteydessä Smartphone Link (Pariliitos puhelimeen ja
yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12).
Garmin reaaliaikaiset palvelut ovat maksuttomia ja tilattavia
palveluja, joiden kautta saat laitteeseen reaaliaikaisia tietoja
esimerkiksi liikenneolosuhteista, säästä sekä liikennevalo- ja
nopeuskameroista.
Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä
sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, kuten
liikennetiedot, täydentävät laitteen nykyisiä
navigointiominaisuuksia. Garmin reaaliaikaisia palveluja
edellyttävien ominaisuuksien kohdalla näkyy Smartphone Link
symboli. Lisäksi kyseiset palvelut näkyvät ainoastaan, kun laite
on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen.
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen
Jotkin dēzl reaaliaikaiset palvelut edellyttävät maksullista
tilausta. Smartphone Link sovelluksessa voit ostaa elinikäisen
tilauksen. Tilaus on sidottu älypuhelimen sovelluskaupan tiliisi.
1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
2 Valitse Oma tili.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien palvelujen ja
tilaushintojen luettelo.
3 Valitse palvelu.
4 Valitse hinta.
5 Valitse Tilaa.
6 Tee ostos näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta
laitteeseen
Voit hakea sijaintia puhelimen Smartphone Link sovelluksessa
ja lähettää sen dēzl laitteeseen.
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet
1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Etsi lähellä oleva sijainti valitsemalla Etsi läheisiä
paikkoja ja kirjoittamalla osoite tai paikan nimi tai
jommankumman osa.
• Voit etsiä lähellä olevan Foursquare kohdepisteen
valitsemalla Foursquare ja valitsemalla kohdepisteen
luettelosta.
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Valitse sijainti ja
koskettamalla sijaintia kartassa.
• Voit etsiä osoitteen yhteystietoluettelostasi valitsemalla
Yhteystiedot ja valitsemalla yhteyshenkilön nimen.
Valittu sijainti ilmestyy karttaan.
3 Valitse Lähetä.
Smartphone Link sovellus lähettää sijainnin dēzl laitteeseen.
4 Valitse dēzl laitteessa vaihtoehto:
• Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää sijainnin tiedot tai tallentaa sijainnin suosikiksi
valitsemalla .
• Voit hyväksyä sijainnin aloittamatta navigointia
valitsemalla OK.
Sijainti ilmestyy dēzl laitteen hiljattain löytyneisiin sijainteihin.
Älykkäät ilmoitukset
Kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen, voit
tarkastella dēzl laitteessa älypuhelimen ilmoituksia esimerkiksi
tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin tapaamisista.
HUOMAUTUS: sinun tarvitsee ehkä odottaa muutaman
minuutin ajan, jotta ilmoitukset näkyvät navigaattorissa, kun se
on muodostanut yhteyden Smartphone Link sovellukseen.
näkyy värillisenä Bluetooth asetuksissa, kun älykkäät ilmoitukset
ovat käytössä (Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet, sivu 12).
Ilmoitusten vastaanottaminen
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.
Jotta dēzl laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee
yhdistää se älypuhelimeen ja Smartphone Link sovellukseen.
Useimmilla sivuilla näkyy ponnahdusikkuna, kun laite
vastaanottaa ilmoituksen älypuhelimesta. Jos laite liikkuu, sinun
on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin
voit tarkastella ilmoituksia.
HUOMAUTUS: jos tarkastelet karttaa, ilmoitukset näkyvät
karttatyökalussa.
• Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla OK.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena
puhelimessa.
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla Näytä.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla Näytä > Toista.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen,
valitsemalla Näytä ja valitsemalla vaihtoehdon.
HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan
joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan
sovelluksen on tuettava lisätoimia.
Ilmoitusten vastaanottaminen tarkasteltaessa karttaa
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.
Jotta dēzl laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee
yhdistää se älypuhelimeen ja Smartphone Link sovellukseen.
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet
Kun tarkastelet karttaa, uudet ilmoitukset näkyvät näytön
reunassa karttatyökalussa. Ilmoituksia ei voi tarkastella laitteen
liikkuessa.
• Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla tai odottamalla, että
ponnahdusikkuna sulkeutuu.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena
puhelimessa.
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoitustekstin.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla Toista viesti.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit kuunnella ilmoituksen äänikomennolla sanomalla Toista
viesti.
HUOMAUTUS: tämä on käytettävissä ainoastaan, kun valittu
kieli tukee äänikomentoja ja karttatyökalussa näkyy .
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen
Voit näyttää kaikkien aktiivisten ilmoitusten luettelon.
1 Valitse Sovellukset > Älykkäät ilmoitukset.
Ilmoitusluettelo tulee näyttöön. Lukemattomat ilmoitukset
näkyvät mustina ja aiemmin luetut harmaina.
Valitse
vaihtoehto:
2
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoituksen
kuvauksen.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla .
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
Handsfree-puhelut
HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia tuetaan ja niitä voi
käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelinmallin
yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole
käytettävissä puhelimesi kanssa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite. Kun
olet yhteydessä, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella.
Soittaminen
Numeron valitseminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita.
2 Anna luku.
3 Valitse Soita.
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Soitto.
Kohteeseen soittaminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Selaa luokkia.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse Soitto.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Hylkää.
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
13
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puheluhistoria.
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut
näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
Voit valita puhelun aikana puheluasetukset kartasta.
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran
laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
• Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
• Voit katkaista puhelun valitsemalla .
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä
valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti (Tallennetun
sijainnin muokkaaminen, sivu 9).
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > > Aseta kotinumero.
2 Kirjoita puhelinnumero:
3 Valitse Valmis.
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron
määrittämistä.
Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita kotiin.
Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien
määrittäminen
Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat
oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa
käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.
Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone
Link sovellukseen
Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun
tarvitsee pariliittää dēzl laite puhelimeen ja muodostaa niiden
välille yhteys.
Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen
aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia
yhdistämällä siihen. Smartphone Link sovellus on yhteydessä
puhelimeen Bluetooth Smart tekniikalla. Kun yhdistät Apple
laitteen Smartphone Link sovellukseen ensimmäisen kerran,
sinun tarvitsee antaa Bluetooth Smart turvakoodi.
1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen
sovelluskaupasta.
2 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
Turvakoodi näkyy dēzl laitteen näytössä.
3 Näppäile koodi puhelimeen.
Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple
laitteessa
Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä ja pysyä yhteydessä
puhelimeen Smartphone Link tietoja ja ilmoituksia varten.
1 Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
2 Valitse handsfree-puheluihin käyttämäsi puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfreepuheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä.Handsfreepuheluihin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyy .
3 Poista valinta Puhelut-valintaruudusta.
14
Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden
ilmoitusten poistaminen käytöstä
Voit poistaa käytöstä Smartphone Link tiedot ja älykkäät
ilmoitukset, mutta pysyä yhteydessä puhelimeen handsfreepuheluita varten.
1 Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä
olevan puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfreepuheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä.Tietoihin ja
ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät
värilliset ja .
3 Poista valinta Älypuhelinpalvelut-valintaruudusta.
Apple laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja piilottaminen
Voit suodattaa laitteessa näkyviä ilmoituksia näyttämällä tai
piilottamalla luokkia.
1 Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä
olevan puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfreepuheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä.Tietoihin ja
ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät
värilliset ja .
3 Valitse Älykkäät ilmoitukset.
4 Valitse kunkin näytettävän ilmoituksen valintaruutu.
Android™ älypuhelimen Bluetooth
ominaisuuksien määrittäminen
Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat
oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa
käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.
Yhdistäminen Android-älypuhelimen Smartphone
Link -sovellukseen
Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun
tarvitsee pariliittää dēzl laite puhelimeen ja muodostaa niiden
välille yhteys.
Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen
aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia
yhdistämällä siihen.
1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen
sovelluskaupasta.
2 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä
Android älypuhelimessa
Voit poistaa käytöstä tiettyjä Bluetooth ominaisuuksia ja pysyä
yhteydessä toisiin.
1 Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
2 Valitse puhelimen nimi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä poistamalla
valinnan Puhelut-valintaruudusta.
• Voit poistaa Smartphone Link tiedot ja älykkäät ilmoitukset
käytöstä poistamalla valinnan Smartphone Link valintaruudusta.
• Voit poistaa tietyn sovelluksen ilmoitukset käytöstä
Smartphone Link sovelluksen asetuksista.
Android älypuhelimen ilmoitusten näyttäminen ja
piilottaminen
Smartphone Link sovelluksessa voit valita, minkä tyyppisiä
ilmoituksia dēzl laitteessa näkyy.
1 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
2 Valitse .
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet
3 Varmista, että Älykkäät ilmoitukset -valintaruutu on valittu.
4 Valitse Ilmoitukset-osasta Asetukset.
Näet luettelon ilmoitusluokista ja sovelluksista.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit ottaa ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
luokan tai sovelluksen nimen vierellä olevasta kytkimestä.
• Voit lisätä sovelluksen luetteloon valitsemalla .
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta
Voit väliaikaisesti katkaista Bluetooth laitteen yhteyden
poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth
laite voi silti myöhemmin muodostaa automaattisesti yhteyden
dēzl laitteeseen.
1 Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
3 Poista valinta pariliitetyn laitteen vierellä olevasta
valintaruudusta.
Pariliitetyn puhelimen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta
yhteyttä laitteeseen automaattisesti.
1 Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
2 Valitse puhelin ja valitse Poista pariliitos.
Liikenne
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin
liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä
laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos
aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (Liikenneasetukset,
sivu 22). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia
ruuhkia.
Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi
näyttää niitä.
• Laite vastaanottaa maksuttomia liikennetietoja Smartphone
Link sovelluksen kautta (Liikennetietojen vastaanottaminen
Smartphone Link sovelluksella, sivu 15).
• Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja
lisävarusteena hankittavan liikennevastaanotinkaapelin
kautta (Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella, sivu 15). Jos haluat etsiä ja ostaa
yhteensopivan liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle
osoitteessa garmin.com.
Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja
liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Liikennetietojen vastaanottaminen
Smartphone Link sovelluksella
Laite voi vastaanottaa maksuttomia liikennetietoja Smartphone
Link sovelluksen kautta.
1 Yhdistä laite Smartphone Link (Pariliitos puhelimeen ja
yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12).
2 Valitse dēzl laitteessa Asetukset > Liikenne ja varmista, että
Liikenne-valintaruutu on valittu.
Liikenne
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella
HUOMAUTUS
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse
lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla.
Liikennevastaanotinkaapeli on hankittavissa lisävarusteena
kaikkiin tuotemalleihin. Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan
liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle osoitteessa
garmin.com. Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.
Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen
liikennevastaanotinkaapelilla (dēzl laitteen kiinnittäminen
ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää
liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.
Liikennevastaanotintilaukset
Useimmat liikennevastaanottimet sisältävät alueellisen
liikennetietotilauksen. Lisäksi liikennevastaanottimeen voi lisätä
lisäalueiden tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com
/traffic.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.
1 Valitse päävalikosta Liikenne.
2 Valitse Tilaukset > .
3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun
jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi.
Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.
5 Valitse laitteessa Seuraava.
6 Anna koodi.
7 Valitse Valmis.
Liikenteen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Valitse Liikenne-valintaruutu.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
15
Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut
Taukojen suunnittelu
HUOMAUTUS
Tämä laite EI ole yksistään hyväksyttävä FMCSA:n (Federal
Motor Carrier Safety Administrationin) säädöksissä määritettyjen
lokikirjatallennusten korvaaja. Kuljettajien on noudatettava
kaikkia sovellettavia lokikirjavaatimuksia. Integroituna Garmin
eLog™ yhteensopivaan ELD (Electronic Logging Device) laitteeseen tämä laite auttaa kuljetusyritystä noudattamaan
työtuntien kirjaamis- ja taukovaatimuksia. Voit katsoa lisätietoja
ja tarvittaessa ostaa Garmin eLog laitteen osoitteesta
garmin.com/elog.
Kun taukojen suunnittelutoiminto on käytössä, laite antaa
ilmoituksen tuntia ennen ehdotettua taukoa ja ajotuntirajaa ja
ehdottaa taukosijainteja reitin varrelta. Tällä toiminnolla voit
seurata työtuntejasi, mikä saattaa helpottaa
turvallisuussäädösten noudattamista.
HUOMAUTUS: taukojen suunnittelutoiminnot eivät ole
käytettävissä auton autoprofiilissa.
Ehdotetun tauon pitäminen
Kun on tauon aika, laite ilmoittaa siitä ja ehdottaa
taukopaikkakohdepisteitä reitin varrelta.
Valitse kohdepiste ehdotettujen taukopaikkojen luettelosta.
Laite lisää taukopaikan reitin seuraavaksi määränpääksi.
Taukoajastimen käynnistäminen
Taukoajastin käynnistyy automaattisesti, kun ajoneuvon
liikkumisnopeus on vähintään 8 km/h (5 mph) 30 sekunnin ajan.
Ajastimen voi käynnistää manuaalisesti milloin tahansa.
1 Valitse kartassa > Taukojen suunnittelu.
2 Valitse Käynnistä ajanotto.
Taukoajastimen keskeyttäminen ja nollaaminen
Taukoajastin keskeytyy automaattisesti, kun ajoneuvo on
pysähdyksissä vähintään kolmen minuutin ajan. Voit keskeyttää
ajastimen manuaalisesti lyhyiden pysähdysten ajaksi, kun
esimerkiksi pysäköit tai pysähdyt rekkaparkissa. Voit nollata
ajastimen manuaalisesti ajon lopussa.
1 Valitse Pysäytä ajanotto.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit keskeyttää ajastimen valitsemalla Tauko.
• Voit pysäyttää ja nollata ajastimen valitsemalla Nollaa.
Ajotuntien muuttaminen
Voit muuttaa ajotuntiesi kokonaismäärää, jotta se vastaa
työtuntitietojasi paremmin.
1 Kun käytät taukojen suunnittelutoimintoa, valitse Ajotunnit
yhteensä.
2 Kirjoita ajotuntien yhteismäärä.
3 Valitse Tallenna.
Päivittäisen ajorajoituksen muuttaminen
Voit muuttaa päivittäistä ajorajoitusta, jotta se vastaa alueella
käytössä olevia vaatimuksia.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
1 Kun käytät taukojen suunnittelutoimintoa, valitse Päivän
ajotunnit.
2 Valitse aluekohtainen päivittäinen ajorajoitus.
3 Valitse Tallenna.
16
Garmin eLog
Garmin eLog sovitin auttaa kuljetusyritystä noudattamaan
työtuntien kirjaamis- ja taukovaatimuksia. Kun Garmin eLog
sovitin on pariliitetty yhteensopivaan mobiililaitteeseen, voit
tarkastella palvelutuntitietoja dēzl laitteella. Garmin eLog sovitin
ei ole käytettävissä kaikkialla. Voit katsoa lisätietoja ja
tarvittaessa ostaa Garmin eLog sovittimen osoitteesta
garmin.com/elog.
HUOMAUTUS: Garmin eLog toiminnot eivät ole käytettävissä
ajoneuvon autoprofiilissa.
dēzl laitteen Garmin eLog ominaisuuksien
määrittäminen
1 Pariliitä Garmin eLog sovitin mobiililaitteen Garmin eLog
sovellukseen (Garmin eLog laitteen määrittäminen, sivu 16).
2 Pariliitä dēzl laite yhteensopivaan mobiililaitteeseen (Pariliitos
puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen,
sivu 12).
3 Ota Garmin eLog sovellus käyttöön ja pariliitä dēzl
laitteeseen (Garmin eLog sovelluksen ottaminen käyttöön ja
pariliitos dēzl laitteeseen, sivu 16).
4 Ota tarvittaessa Garmin eLog yhteys käyttöön dēzl laitteessa
(Garmin eLog yhteyden ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä dēzl laitteessa, sivu 16).
Garmin eLog laitteen määrittäminen
Määritä ja pariliitä Garmin eLog sovitin Garmin eLog
sovellukseen, jotta voit käyttää laitetta.
1 Asenna Garmin eLog sovellus mobiililaitteen
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Määritä Garmin eLog järjestelmä mobiililaitteessa näytön
ohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS: laitteen kaikki ominaisuudet ovat
käytettävissä vasta määrityksen jälkeen.
Garmin eLog sovelluksen ottaminen käyttöön ja pariliitos
dēzl laitteeseen
1 Kirjaudu Garmin eLog sovelluksessa kuljettajan profiiliin.
2 Valitse Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Garmin eLog yhteyden ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä dēzl laitteessa
1 Valitse dēzl laitteessa Asetukset > Langattomat verkot.
2 Valitse pariliitetyn mobiililaitteen nimi.
3 Valitse Garmin eLog -valintaruutu tai poista sen valinta.
Garmin eLog tietojen tarkasteleminen dēzl laitteessa
Tee määritys, jotta voit tarkastella Garmin eLog tietoja dēzl
laitteessa (dēzl laitteen Garmin eLog ominaisuuksien
määrittäminen, sivu 16).
Laite näyttää ajaessasi vuorosi tilan ja ajotuntien
kokonaismäärän Garmin eLog karttatyökalussa.
Voit näyttää jäljellä olevien ajotuntien yhteenvedon
valitsemalla kentän.
Garmin eLog diagnostiikka- ja toimintavirhetapahtumien tarkasteleminen
Kun Garmin eLog laite havaitsee diagnostiikka- tai
toimintavirhetapahtuman, se näyttää ilmoituksen laitteen
näytössä.
Voit katsoa tapahtuman tiedot valitsemalla diagnostiikka- tai
toimintavirheilmoituksen.
HUOMAUTUS: voit tarkastelle diagnostiikka- tai
toimintavirhetapahtumien tietoja Garmin eLog sovelluksessa.
Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut
Lähetä ja seuraa
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.
Lähetä ja seuraa -toiminnolla voit jakaa matkasi
tavaranlähettäjän tai älypuhelimessasi olevien yhteyshenkilöiden
kanssa sekä yhteisöpalvelutileillesi. Kun jaat matkaasi, katselijat
voivat seurata nykyistä sijaintiasi, seuraavaa määränpäätäsi ja
viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.
Tämä toiminto edellyttää älypuhelinta, jossa on Smartphone
Link sovellus.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä auton
autoprofiilissa.
Lähetä ja seuraa -jaon määrittäminen
Kun käytät Lähetä ja seuraa -ominaisuutta ensimmäisen kerran,
sinun tarvitsee määrittää ominaisuus ja kutsua tavaranlähettäjä.
1 Yhdistä Smartphone Link (Pariliitos puhelimeen ja
yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12).
2 Valitse dēzl laitteessa Sovellukset > Lähetä ja seuraa.
3 Viimeistele ominaisuuden määritys dēzl laitteen näytön
ohjeiden mukaan.
Lähetä ja seuraa -istunnon aloittaminen
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.
Määritä Lähetä ja seuraa -ominaisuus, jotta voit aloittaa tietojen
jakamisen (Lähetä ja seuraa -jaon määrittäminen, sivu 17).
Voit aloittaa Lähetä ja seuraa -tietojen jakamisen dēzl laitteessa
tai Smartphone Link sovelluksessa.
• Valitse dēzl laitteessa Sovellukset > Lähetä ja seuraa >
Aloita.
• Valitse dēzl laitteen kartassa > Lähetä ja seuraa > Aloita.
• Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja valitse
Lähetä ja seuraa > Aloita Lähetä ja seuraa.
Lähetä ja seuraa -tietojesi katselulinkki julkaistaan määrittämiesi
yhteisöpalvelujen tileillä, ja linkin sisältävä sähköpostiviesti
lähetetään kutsumillesi yhteyshenkilöille. Kun jaat tietojasi,
katselijat voivat seurata linkkiä napsauttamalla nykyistä
sijaintiasi ja viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.
näkyy dēzl tilarivillä, kun Lähetä ja seuraa -jako on
aktiivinen. Myös kutsuttujen katselijoiden määrä näkyy.
VIHJE: Lähetä ja seuraa -jakoistunto päättyy oletusarvoisesti
automaattisesti 24 tunnin kuluttua. Valitsemalla Smartphone
Link sovelluksessa Lähetä ja seuraa > Pidä suoritus
käytettävissä voit jatkaa Lähetä ja seuraa -jakoistunnon kestoa,
ja voit myös lopettaa jakamisen milloin tahansa.
Lähetä ja seuraa -jaon lopettaminen
Voit lopettaa Lähetä ja seuraa -jaon milloin tahansa dēzl
laitteessa tai Smartphone Link sovelluksessa.
• Valitse dēzl laitteessa Sovellukset > Lähetä ja seuraa >
Pysäytä.
• Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja valitse
Lähetä ja seuraa > Pysäytä Lähetä ja seuraa.
Katselijat saavat ilmoituksen, että Lähetä ja seuraa -istunto on
päättynyt. He eivät voi enää seurata sijaintiasi.
Lähetysviestin lähettäminen dēzl laitteeseen
Kuljettajan on määritettävä Lähetä ja seuraa -ominaisuus, jotta
voit lähettää lähetysviestin (Lähetä ja seuraa -jaon
määrittäminen, sivu 17).
Lähetysviestin voi lähettää suoraan dēzl laitteeseen Lähetä ja
seuraa -toiminnolla. Tällä voi lähettää ajantasaiset tiedot
kuljettajalle kätevästi.
Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut
HUOMAUTUS: toiminto ei ole yhteensopiva kaikkien
älypuhelinten viestisovellusten kanssa.
1 Kirjoita sähköposti- tai tekstiviesti, joka sisältää ajantasaiset
lähetystiedot.
2 Lisää sana "dezl" viestin aiheriville tai tekstiin.
HUOMAUTUS: kirjainkoko ei ole merkitsevä sanassa "dezl".
3 Lähetä sähköposti- tai tekstiviesti kuljettajan älypuhelimeen.
Viesti näkyy kuljettajan dēzl laitteessa, ja sitä voi tarkastella, kun
ajoneuvo liikkuu.
Reitin aloittaminen lähetysviestin avulla
Kun saat viestin tavaranlähettäjältä, voit aloittaa uuden reitin
käyttämällä mahdollisesti saamiasi osoitetietoja.
1 Valitse viestin ilmoitus.
2 Valitse osoitelinkki viestin tekstistä.
Laite hakee osoitteen.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Laite laskee reitin määränpäähän ja aloittaa uuden Lähetä ja
seuraa -istunnon.
IFTA
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Rekan autoprofiilin on oltava aktiivinen, jotta tätä toimintoa voi
käyttää.
Voit tallentaa IFTA (International Fuel Tax Agreement) dokumentaation edellyttämiä tietoja, kuten polttoaineen
ostotiedot ja ajettu matka.
Polttoainetietojen määrittäminen
1 Valitse Sovellukset > IFTA > Pumpulla.
2 Kirjoita polttoaineen litrahinta.
3 Valitse Käytetty polttoaine -kenttä.
4 Anna ostetun polttoaineen määrä.
5 Valitse tarvittaessa polttoainetyyppi:
6
7
8
9
• Voit tallentaa määrän litroina valitsemalla Gallona > litraa
> Tallenna.
• Voit tallentaa määrän gallonoina valitsemalla litraa >
Gallona > Tallenna.
Valitse tarvittaessa Sisältää verot -valintaruutu.
Valitse Seuraava.
Tallenna huoltoasema, jolta hait lisää polttoainetta,
valitsemalla vaihtoehto:
• valitse lähellä oleva huoltoasema luettelosta
• valitse tekstikenttä ja kirjoita huoltoaseman nimi ja osoite
valitse polttoaineen ostaja.
Polttoainetietojen muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > IFTA > Polttoainepäiväkirjat.
2 Valitse tarvittaessa autoprofiili.
3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
4 Valitse polttoainekirjaus.
5 Valitse vaihtoehto:
• Muokkaa tietoja valitsemalla kenttä.
• Poista kirjaus valitsemalla > Kyllä.
Hallintoalueen yhteenvedon tarkasteleminen ja
vieminen
Hallintoalueen yhteenveto sisältää kunkin sellaisen
hallintoalueen tiedot, jossa ajoneuvoa on käytetty kunakin
17
vuosineljänneksenä. Hallintoalueen yhteenveto on saatavilla
joiltakin alueilta.
1 Valitse Sovellukset > IFTA > Hallintoalueen yhteenveto.
2 Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
4 Vie hallintoalueen yhteenveto valitsemalla > Vie > OK.
Laite vie yhteenvedon .csv-tiedostoon ja tallentaa sen laitteen
muistiin Reports-kansioon.
Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > IFTA > Matkaraportit.
2 Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
4 Valitse loki.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse
> Poista ja poista raportti valitsemalla
valintaruutu.
• Valitse
> Yhdistä ja yhdistä raportit valitsemalla
valintaruudut.
• Valitse
> Vie > OK. Laite vie raportin .csv-tiedostoon ja
tallentaa sen laitteen muistiin Reports-kansioon.
Vietyjen hallintoalueiden yhteenvetojen ja matkaraporttien tarkasteleminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry tietokoneen tiedostoselaimessa laitteen sisäiseen
tallennustilaan ja avaa Reports-kansio.
3 Avaa IFTA-kansio.
4 Avaa .csv-tiedosto.
Huoltohistorian kirjaaminen
Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun
ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita
huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse (Huoltoluokkien
lisääminen, sivu 18).
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse Lisää tallenne.
4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse Seuraava.
5 Kirjoita kommentti (valinnainen).
6 Valitse Valmis.
Huoltoluokkien lisääminen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse > Lisää luokka.
3 Kirjoita luokan nimi ja valitse Valmis.
Huoltoluokkien poistaminen
Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet
poistetaan.
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse > Poista luokat.
3 Valitse poistettavat huoltoluokat.
4 Valitse Poista.
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.
18
3 Valitse > Nimeä luokka uudelleen.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Huoltotietojen poistaminen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse > Poista tallenteet.
4 Valitse poistettavat huoltotietueet.
5 Valitse Poista.
Huoltotietojen muokkaaminen
Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja
huoltopäivämäärän tietuetta.
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse luokka.
3 Valitse kenttä.
4 Anna uudet tiedot ja valitse Valmis.
Äänikomento
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla
kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.
HUOMAUTUS: ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi
odotetusti meluisassa ympäristössä.
Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja
komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja
käytettävissä olevien komentojen luettelon.
Herätysilmauksen asettaminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa
käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on
Äänikomento.
VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa
käyttämällä vahvaa herätysilmausta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > > Herätysilmaus.
2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat
ilmausta.
3 Valitse Valmis.
Äänikomentojen aktivoiminen
Sano herätysilmaus.
Äänikomento-valikko avautuu.
Äänikomentovihjeitä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
• Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa
pidentämällä herätysilmausta.
• Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite
siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.
Reitin aloittaminen äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.
1 Sano herätysilmaus (Herätysilmauksen asettaminen,
sivu 18).
2 Sano Etsi paikka.
3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
Äänikomento
4 Sano rivinumero.
5 Sano Navigoi.
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä
laitetta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > .
2 Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
Ääniohjaus
Ääniohjaus on käytettävissä alueilla, joilla äänikomento ei ole
käytettävissä. Ääniohjauksella voit ohjata laitetta puhumalla.
Määritä ääniohjaus ääntäsi varten, jotta voit käyttää toimintoa.
Ääniohjauksen määrittäminen
Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän
ennusteen.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin
läheltä
1 Valitse Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla
kaupungin luettelosta.
• Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla Lisää kaupunki
ja kirjoittamalla kaupungin nimen.
Säätutkan tarkasteleminen
Toiminto Ääniohjaus on määritettävä yhden käyttäjän ääntä
varten. Muut käyttäjät eivät voi käyttää sitä.
1 Valitse Sovellukset > Ääniohjaus.
2 Noudata näytön ohjeita, kun tallennat ääniohjauskomentoja.
HUOMAUTUS: sinun ei tarvitse sanoa komentoja siinä
muodossa, jossa ne näkyvät näytössä. Voit halutessasi
sanoa jonkin muun komennon, jolla on sama merkitys.
Kun haluat käyttää ääniohjausta, sano tallentamasi
ääniohjauskomento.
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan
sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake
muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen,
lumisateen ja ukkosmyrskyt.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säätutka.
Ääniohjauksen käyttäminen
1 Sano komento, jonka tallensit Ääniohjaus varten.
Säähälytysten tarkasteleminen
Ääniohjausvalikko avautuu.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Ääniohjausvinkkejä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Kuuntele merkkiääntä, josta tunnistat, milloin laite
vastaanottaa komennon onnistuneesti.
Sovellusten käyttäminen
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa
Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla
kielillä.
1 Valitse Sovellukset > Käyttöopas.
Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (Kielija näppäimistöasetukset, sivu 22).
2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla
(valinnainen).
Kuorma-autokartan tarkasteleminen
Kuorma-autokartta näyttää kartassa tunnistetut kuormaautoreitit, kuten STAA (Surface Transportation Assistance Act) reitit, TruckDown (TD) -reitit ja NRHM (non-radioactive
hazardous materials) -reitit. Tunnistetut reitit vaihtelevat alueen
ja laitteeseen ladatun kartan mukaan.
Valitse Sovellukset > Kuorma-autokartta.
Sääennusteen tarkasteleminen
Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä
toimintoa. Voit vastaanottaa säätietoja yhdistämällä laitteen
Smartphone Link sovellukseen (Pariliitos puhelimeen ja
yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 12).
1 Valitse Sovellukset > Sää.
Sovellusten käyttäminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä
säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen
sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säähälytykset.
Tieolosuhteiden tarkistaminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Tieolosuhteet.
Matkasuunnittelu
Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit
navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa
esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit
muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi
järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten
järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai
muodostuspisteitä.
Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja
tallentaa sen.
Matkan suunnitteleminen
Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä
vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti,
josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin
muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä
lähtöpisteeseen. Kiertomatkalla lähtöpiste voi olla sama kuin
lopullinen määränpää.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Uusi matka.
2 Valitse Valitse lähtöpaikka.
3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse Valitse.
4 Valitse Valitse määränpää.
5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse Valitse.
19
6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla Lisää sijainti.
7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse Seuraava
> Tallenna.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut
matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla ja
vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
• Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen
valitsemalla .
• Voit poistaa sijainnin valitsemalla .
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen
Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan
määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja
lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.
Kun muokkaat matkaa, valitse
> Optimoi järjestys.
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen
Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä
lisättäväksi matkaan.
1 Kun muokkaat matkaa, valitse > Matka-asetukset >
Ehdota nähtävyyksiä.
2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.
3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla Valitse.
Matkan reititysasetusten muuttaminen
Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut
matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse > Matka-asetukset.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla
Muodosta reitti ja seuraamalla näytön ohjeita (Reitin
muodostaminen, sivu 5).
• Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla
Reittisuositus (Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 5).
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut
matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse
Aloita.
Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa
sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.
photoLive-liikennekamerat
Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on oltava yhteydessä
Smartphone Link sovellukseen ja tarvitset photoLive-palvelun
tilauksen (Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen, sivu 12).
photoLive-liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista
liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä.
photoLive-palvelu ei ole käytettävissä kaikkialla.
photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja
tallentaminen
Voit tarkastella lähellä olevien liikennekameroiden reaaliaikaista
kuvaa. Voit myös tallentaa liikennekameroita alueilta, joilla ajat
usein.
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse liikennekameran sijainti.
Kameran reaaliaikaisen kuvan esikatselu ilmestyy kameran
sijainnin osoittavan kartan vierelle. Voit näyttää täysikokoisen
kuvan valitsemalla kuvan esikatselun.
5 Voit tallentaa kameran valitsemalla Tallenna (valinnainen).
Kameran esikatselun pikkukuva lisätään photoLivesovelluksen päänäyttöön.
photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa
photoLive-karttatyökalu näyttää edessäpäin tien varrella olevat
liikennekamerat.
1 Valitse kartassa > photoLive.
Laite näyttää reaaliaikaisen kuvan lähimmästä edessäpäin
tien varrella olevasta liikennekamerasta ja etäisyyden
kameraan. Kun ohitat kameran, laite lataa tien varrella olevan
seuraavan kameran reaaliaikaisen kuvan.
2 Jos tien varrelta ei löydy kameroita, voit tarkastella tai
tallentaa lähellä olevia liikennekameroita valitsemalla
Paikanna kamera (valinnainen).
Liikennekameran tallentaminen
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse risteys.
5 Valitse Tallenna.
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (Laite- ja
yksityisyysasetukset, sivu 22).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
dēzl asetukset
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa
matkasuunnittelulla matkaksi.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Oma aktiivinen
reitti.
2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.
Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
3 Valitsemalla Tallenna voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit
navigoida myöhemmin uudelleen.
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi
kartassa.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
20
dēzl asetukset
Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät
pikavalinnat.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 11).
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.
Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun
aloitat navigoinnin.
Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.
Taukojen suunnittelu: näyttää taukoaikaehdotuksia ajoajan
perusteella.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Lähetä ja seuraa -toim. autom. aloitus: määrittää Lähetä ja
seuraa -toiminnon käynnistymään automaattisesti, kun reitti
aloitetaan.
Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.
Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja
tietullitarrojen välttämisasetukset.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset
alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia.
Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.
Laskentatilan asetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit suunnitella reittejä simuloidusta sijainnista GPSsimulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
2 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
4 Valitse sijainnin kuvaus.
dēzl asetukset
5 Valitse Aseta sijainti.
Langattoman verkon asetukset
Langattoman verkon asetuksista voit hallita Wi‑Fi verkkoja,
pariliitettyjä Bluetooth laitteita ja Bluetooth ominaisuuksia.
Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Pariliitetyn laitteen nimi: pariliitettyjen Bluetooth laitteiden
nimet näkyvät valikossa. Valitsemalla laitteen nimen voit
muuttaa kyseisen laitteen Bluetooth asetuksia.
Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth laitteita.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Wi-Fi: ottaa käyttöön Wi‑Fi radion.
Tallennetut verkot: voit muokata tai poistaa tallennettuja
verkkoja.
Hae verkkoja: hakee läheisiä Wi‑Fi verkkoja (Yhdistäminen
Wi‑Fi verkkoon, sivu 23).
®
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset
Valitse Asetukset > Kuljettajan avustus.
Kuljettajan äänihälytykset: ottaa käyttöön äänimerkin kussakin
kuljettajan hälytystyypissä (Kuljettajan tarkkaavaisuutta
edistävät toiminnot ja hälytykset, sivu 2).
Väsymysvaroitus: hälyttää, kun olet ajanut pitkään ilman
taukoja.
Huomiohälytykset: hälyttää, kun olet mukautettujen
kohdepisteiden tai liikennevalokameroiden lähellä.
HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain,
kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu. Tämä toiminto ei
ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Peruutuskameran asetukset
Peruutuskameran asetuksista voit hallita pariliitettyjä Garmin
peruutuskameroita ja kamera-asetuksia. Tämä valikko näkyy
navigaattorissa ainoastaan, kun siihen on liitetty langattoman
kameran vastaanotinkaapeli. Peruutuskameran käyttöoppaassa
on lisätietoja kameroiden pariliitoksesta ja kamera-asetuksista.
Osoitteessa garmin.com/backupcamera voit ostaa Garmin
peruutuskameran.
Valitse Asetukset > Peruutuskamera ja valitse pariliitetty
kamera.
Pura pariliitos: poistaa kameran pariliitoksen. Kamera on
pariliitettävä uudelleen, jotta sitä voi tarkastella uudelleen
tässä laitteessa ja tällä kaapelilla.
Nimeä uud.: voit nimetä pariliitetyn kameran uudelleen.
Opastusviivat: näyttää tai piilottaa opastusviivat. Voit myös
muuttaa niiden sijaintia.
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
Suunta: voit määrittää näytön pysty- tai vaakasuuntaiseksi.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
tuotemalleissa.
Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy
lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.
21
Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.
Liikenneasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan.
Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat
liikennetiedot automaattisesti.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
Optimoi reitti: määrittää laitteen käyttämään optimoituja
vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydettäessä
(Ruuhkien välttäminen reitillä, sivu 5).
Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka
yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.
Laitteen tietojen ilmoittaminen: jakaa nimettömiä tietoja
laitteen parantamiseksi.
Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa
sisällön parantamiseksi.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Laitteen tiedot
Yksikkö- ja aika-asetukset
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt & aika.
Kellonaika: määrittää laitteen ajan.
Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien
yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.
Ajan asettaminen
1 Valitse päävalikosta aika.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla
valitsemalla Automaattinen.
• Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita
ylös tai alas.
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.
Huomiohälytysten asetukset
HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun
mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Valitse Asetukset > Huomiohälytykset.
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.
Laite- ja yksityisyysasetukset
Valitse Asetukset > Laite.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset tiedot.
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
22
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot
1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.
2 Valitse Laite > Säädöstiedot.
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila -20 - 55 °C (-4 - 131 °F)
Latauslämpötila 0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Virrantulo
Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitettavan
virtajohdon kautta. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön).
Akun tyyppi
Ladattava litiumioni
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on
liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.
Laitteen huolto
Garmin tukikeskus
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.
Kartta- ja ohjelmistopäivitykset
Varmista paras mahdollinen navigointikokemus pitämällä
laitteen kartat ja ohjelmisto ajan tasalla. Karttapäivitysten
ansiosta uusimmat saatavilla olevat karttatiedot ovat
käytettävissä laitteessa. Ohjelmistopäivitykset sisältävät
ominaisuuksien ja suorituskyvyn parannuksia.
Voit päivittää laitteen kahdella tavalla.
• Voit yhdistää laitteen Wi‑Fi verkkoon ja tehdä päivityksen
suoraan laitteesta (suositus). Käyttämällä tätä vaihtoehtoa
voit päivittää laitteen kätevästi liittämättä sitä tietokoneeseen.
• Voit liittää laitteen tietokoneeseen ja päivittää sen Garmin
Express sovelluksella. Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit
asentaa karttatiedot muistikortille, jos päivitetyt kartat eivät
mahdu sisäiseen tallennustilaan.
Laitteen tiedot
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se kehottaa
yhdistämään Wi‑Fi verkkoon ja rekisteröimään laitteen. Voit
myös yhdistää Wi‑Fi verkkoon asetusvalikosta.
1 Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
2 Ota tarvittaessa käyttöön Wi‑Fi tekniikka valitsemalla Wi-Fi.
3 Valitse Hae verkkoja.
Laite näyttää lähellä olevien Wi‑Fi verkkojen luettelon.
4 Valitse verkko.
5 Anna tarvittaessa verkon salasana ja valitse Valmis.
Laite yhdistää verkkoon, ja verkko lisätään tallennettujen
verkkojen luetteloon. Laite yhdistää tähän verkkoon
automaattisesti uudelleen ollessaan verkon alueella.
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi verkon
kautta
HUOMAUTUS
Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja
ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaalit
datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta
lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.
Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi‑Fi
verkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla
liittämättä sitä tietokoneeseen.
1 Yhdistä laite Wi‑Fi verkkoon (Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon,
sivu 23).
Kun olet yhteydessä Wi‑Fi verkkoon, laite tarkistaa saatavilla
olevat päivitykset. Kun päivitys on saatavilla, ilmestyy
päävalikkoon Asetukset-kuvakkeeseen.
2 Valitse Asetukset > Päivitykset.
Laite tarkistaa saatavilla olevat päivitykset. Kun päivitys on
saatavilla, Päivitys saatavilla -teksti ilmestyy Kartta- tai
Ohjelmisto-kohtaan.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse
Kartta > Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset,
valitse Ohjelmisto > Asenna kaikki.
4 Lue käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne valitsemalla
Hyväksy kaikki.
HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita
Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa
päivityksiä, ellet hyväksy käyttöoikeussopimuksia.
5 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja valitse Jatka (Laitteen lataaminen, sivu 22).
Saat parhaan tuloksen käyttämällä USB-seinälaturia, jonka
sähkövirta on vähintään 1 A. Monet älypuhelinten, tablettien
tai kannettavien medialaitteiden USB-verkkovirtalaturit
saattavat olla yhteensopivia.
6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi‑Fi verkon
käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.
VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen
kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Jos
haluat korjata puuttuvat karttatiedot, päivitä kartat uudelleen
Wi‑Fi verkon tai Garmin Expressin kautta.
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin
Express
Garmin Express ohjelmistolla voit ladata ja asentaa uusimmat
kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi. Garmin Express on
saatavilla Windows ja Mac tietokoneisiin.
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen www.garmin.com/express.
®
Laitteen huolto
2 Valitse vaihtoehto:
• Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla Windowslataus.
• Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla Mac-lataus.
3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla
näytön ohjeita.
4 Käynnistä Garmin Express.
5 Liitä dēzl laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
6 Kun dēzl laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse
Kyllä.
7 Valitse tietokoneessa Lisää laite.
Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.
8 Valitse Lisää laite.
9 Rekisteröi laite ja lisää se Garmin Express ohjelmistoon
näytön ohjeiden mukaisesti.
Kun asennus on valmis, Garmin Express hakee laitteen
kartta- ja ohjelmistopäivitykset.
10 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa yksittäisen päivityksen, valitse Näytä
tiedot ja valitse sitten haluamasi päivitys.
HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen
tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään
laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD kortin
(Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 25).
®
Garmin Express ohjelmisto lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa
kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.
®
23
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Älä altista laitetta vedelle.
Kotelon puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com
/express).
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Laitteen irrottaminen telineestä
1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
2 Kallista laitteen alaosaa ylöspäin ja nosta laite telineestä.
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
HUOMAUTUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa À kiertämällä sitä vastapäivään.
24
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon à kiertämällä sitä myötäpäivään.
Vianmääritys
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
3 Kiinnitä imukuppi (dēzl laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja
liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä
(Navigointiasetukset, sivu 21).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 24).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä
tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 21).
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 21).
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden
säätäminen, sivu 2).
• Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä (Langattoman
verkon asetukset, sivu 21).
• Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (Virran
kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 1).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai
Smartphone Link sovellukseen
• Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo
puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja käynnistä
Smartphone Link taustapalvelut uudelleen valitsemalla >
.
• Varmista, että puhelin on yhteensopiva.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
• Tee pariliitos uudelleen.
Vianmääritys
Jotta voit tehdä pariliitoksen uudelleen, sinun on ensin
purettava puhelimen ja laitteen pariliitos (Pariliitetyn
puhelimen poistaminen, sivu 15) ja tehtävä pariliitos
uudelleen (Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone
Link sovellukseen, sivu 12).
Smartphone Link sovellus vaikuttaa
älypuhelimen akun lataustasoon
Smartphone Link sovellus käyttää langatonta Bluetooth
tekniikkaa tietojen lähettämiseen laitteesta ja tietojen
vastaanottamiseen laitteeseen. On normaalia, että aktiivinen
Bluetooth yhteys kuluttaa akun virtaa. Lisäksi sovellus tarkistaa
käytettävissä olevien palvelujen päivitykset ajoittain, mikä
saattaa kuluttaa lisää akun virtaa.
Voit vähentää sovelluksen käyttämän akkuvirran määrää
muuttamalla akun käyttöasetuksia Smartphone Link
sovelluksessa.
1 Valitse älypuhelimen Smartphone Link sovelluksessa .
2 Vieritä Akunkäyttö-osaan ja valitse Asetukset.
3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Poista valinta Automaattinen Bluetooth-yhteys valintaruudusta.
Poistamalla tämän asetuksen käytöstä saatat säästää
hiukan akkuvirtaa, mutta se myös estää sovellusta
yhdistämästä dēzl laitteeseen automaattisesti. Kun asetus
on poissa käytöstä, sinun on valittava Smartphone Link
päävalikosta aina, kun haluat yhdistää laitteen
Smartphone Link sovellukseen.
• Poista valinta Reaaliaikaisten palvelujen tarkistus valintaruudusta.
Joissakin älypuhelimissa tämän asetuksen poistaminen
käytöstä saattaa vähentää sovelluksen käyttämää
akkuvirtaa merkittävästi. Kun asetus on poissa käytöstä,
Smartphone Link päävalikko tarvitsee päivittää
manuaalisesti, jotta saat päivitetyt tiedot käytettävissä
olevista reaaliaikaisista palveluista.
Liite
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja
varten
Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten
asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com
/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin
karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja,
joiden koko on 4 - 64 Gt.
1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (dēzl 580 laitteen
yleiskuvaus, sivu 1).
2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
3 Kun dēzl laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse
Kyllä.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
2
3
4
5
6
tietokoneeseen, sivu 25).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
GPS-signaalin tilan näyttäminen
Paina
-painiketta kolme sekuntia.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Liite
25
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 11
3D-karttanäkymä 11
A
aika-asetukset 22
ajastin 16
ajo-ohjeet 4
ajoneuvon virtajohto 1
akku
lataaminen 1, 22, 24
maksimoiminen 24
ongelmat 24
aktiivinen kaistavahti 4
alkumääritys 16
asetukset 21, 22
asetusten palauttaminen 22
automaattinen voimakkuus, ottaminen
käyttöön 2
autoprofiili, kuorma-auto 2
B
Bluetooth tekniikka 12, 13, 24
asetukset 21
laitteen yhteyden katkaiseminen 15
Bluetooth-tekniikka 12, 16
puhelimen liittäminen 12
puhelinten hallinta 14
puheluiden poistaminen käytöstä 14
D
diagnostiikka 16
E
edessä olevat 10
mukauttaminen 10
F
Foursquare 8, 9
G
Garmin Connect 12
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 23
Garmin reaaliaikaiset palvelut 12
geokätkentä 8
GPS 1, 25
H
hakemisto 6
hakualueen muuttaminen 8
hakupalkki 7
hallintoalueen yhteenveto 17
handsfree-puhelut 12, 14
huoltohistoria
luokat 18
muokkaaminen 18
poistaminen 18
tietueet 18
hälytykset 2
läheisyyspisteet 21
ääni 21
hätäpalvelut 9
I
ilmoitukset 12–14, 16
imukuppi 24
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 17
hallintoalueen yhteenveto 17
matkaraportit 18
polttoainetiedot 17
viedyt yhteenvedot ja raportit 18
J
jakaminen, Lähetä ja seuraa 17
K
kamerat
nopeus 3
punainen valo 3
26
varmuuskopio 21
kartat 4, 10, 11, 21
kuorma-auto 19
ostaminen 25
päivittäminen 22, 23
reittien näyttäminen 4
symbolit 4
tasot 11
teema 20
tietokenttä 4, 11
työkalut 10
yksityiskohtien määrä 20
karttanäkymä
2D 11
3D 11
karttatasot, mukauttaminen 11
kieli
näppäimistö 22
ääni 22
kiertotiet 5
kirkkaus 2
kohdepisteet 6–9
kuorma-auto 6
paikat 7
koordinaatit 8
kosketusnäytön puhdistaminen 24
koti
palaaminen 4
puhelinnumero 14
sijainnin muokkaaminen 4
soittaminen 14
kuljettajan hälytykset 2, 3
kuorma-auto
kartta 19
kohdepisteet 6
perävaunu 2
profiilit 2
kuvakkeet, tilarivi 1
kuvaotokset 21
Käyttöoikeussopimukset 22
käyttöopas 19
käännösluettelo 4
L
laitteen huoltaminen 24
laitteen kiinnittäminen
autoilu 1
imukuppi 1, 24
irrottaminen telineestä 24
laitteen lataaminen 1, 22, 24
laitteen puhdistaminen 24
laitteen tunnus 22
langaton kamera 21
leveys- ja pituuspiiri 8
liikenne 11, 15, 22
kamerat 20
kartta 11, 15
ruuhkien etsiminen 11, 15
tapahtumat 11, 15
tilausten lisääminen 15
vaihtoehtoinen reitti 5
vastaanotin 15
liikennekamerat, tarkasteleminen 20
liikennevalokamerat 3
lisävarusteet 25
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 22
Lähetä ja seuraa 17
M
matkahistoria 22
matkaloki, tarkasteleminen 11
matkan tiedot 11
nollaaminen 11
tarkasteleminen 11
matkasuunnittelu 19, 20
matkan muokkaaminen 20
muodostuspisteet 20
microSD kortti 25
microSD-kortti 1
muistikortti 1, 25
asentaminen 25
muokkaaminen, tallennetut matkat 20
mykistäminen, ääni 19
myTrends, reitit 5
määränpäät 20. Katso sijainnit
saapuminen 4
N
navigointi 4, 7
asetukset 21
pois tieltä 6
navigointi poissa tieltä 6
nollaaminen
laite 24
matkatiedot 11
nopeusvalvontakamerat 3
nykyinen sijainti 9
Nykysijainti 9
näppäimistö
asettelu 22
kieli 22
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 21
näytön painikkeet 2
O
ohjelmisto
päivittäminen 22, 23
versio 22
osoitteet, etsiminen 8
P
paikat 7
paikkojen etsiminen. 6, 7, 9, 12 Katso myös
sijainnit
kaupungit 8
koordinaatit 8
luokat 7
osoitteet 8
risteykset 8
palaaminen kotiin 4
palvelutunnit 16
pariliitos 16
puhelin 12, 24
yhteyden katkaiseminen 15
peruutuskamera 21
photoLive 20
Pikahaku 7
pikavalinnat
lisääminen 9
poistaminen 9
poistaminen
huoltoluokat 18
huoltotietueet 18
matkat 20
pariliitetty Bluetooth-laite 15
polttoaine, asemat 9
polttoainetiedot 17
profiilit
aktivoiminen 2
kuorma-auto 2
puheentunnistus 18
puhelin
pariliitos 12, 24
yhteyden katkaiseminen 15
puhelinluettelo 13
puheluihin vastaaminen 13
puhelut 13, 14
historia 13
koti 14
liittimet 13
mykistäminen 14
soittaminen 13
valitseminen 13, 14
vastaaminen 13, 14
äänivalinta 14
pysäköinti 4, 7, 8
viimeisin paikka 5
Hakemisto
päivittäminen
kartat 22, 23
ohjelmisto 22, 23
R
rajoitukset, ajoneuvo 2
raportit, matka 18
reitin muodostaminen 5
reitit 3
aloittaminen 3, 4, 7, 17
ehdotettu 5
laskenta 5
laskentatila 20, 21
lopettaminen 5
muodostaminen 5
myTrends 5
näyttäminen kartassa 4
pisteen lisääminen 5, 20
risteykset, etsiminen 8
S
satelliittisignaalit
etsiminen 1
tarkasteleminen 25
seuraava käännös 4
sijainnit 8, 20
haku 6, 8
nykyinen 9
paikat 7
simuloitu 21
soittaminen 13
tallentaminen 9
vasta löydetyt 9
sijainti 8
simuloidut sijainnit 21
Smartphone Link 12, 14, 15
liittäminen 14
puheluiden poistaminen käytöstä 14
yhdistäminen 12
sulake, vaihtaminen 24
sää 19
tieolosuhteet 19
tutka 19
sulakkeen vaihtaminen 24
virtapainike 1
vältettävät 6
alue 6
poistaminen 6
poistaminen käytöstä 6
tie 6
tien ominaisuudet 6
tietulli 5
W
Wi‑Fi 21, 23
Y
yhdistäminen 23
yhteyden katkaiseminen, laite Bluetooth 15
Yhtiön Garmin reaaliaikaiset
palvelut, tilaaminen 12
Ä
äänenvoimakkuus, säätäminen 2
ääni, läheisyyspisteet 21, 22
äänikomento 18
aktivoiminen 18
herätysilmaus 18
käyttövihjeitä 18
navigoiminen 18
ääniohjaus 19
vihjeet 19
T
tallennetut sijainnit 20
luokat 9
muokkaaminen 9
poistaminen 10
tallentaminen, nykyinen sijainti 9
taukojen suunnittelu 16
tekniset tiedot 22
teline, poistaminen 24
telineen irrottaminen 24
tiedostot, siirtäminen 25
tieolosuhteet, sää 19
tietokone, yhdistäminen 25
tietulli, välttäminen 5
tilaukset, Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut
12
toimintavirheet 16
TripAdvisor 9
tunnusnumero 22
tuotetuki 19
työkalut, kartat 10
U
unitila 1
USB, irrottaminen 25
V
valitseminen 13
varkaus, välttäminen 24
varoituskuvakkeet 11
vasta löydetyt sijainnit 9
vianmääritys 24
vieminen
hallintoalueiden yhteenvedot 17
matkaraportit 18
virtajohdot 22
ajoneuvo 1
Hakemisto
27
support.garmin.com
Lokakuu 2018
190-02229-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising