Garmin | dēzl™ 580 LMT-S | Garmin dēzl™ 580 LMT-S Priročnik za uporabo

Garmin dēzl™ 580 LMT-S Priročnik za uporabo
DĒZL 580
™
Priročnik za uporabo
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja
družbe Garmin.
®
dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe
Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD in logotip microSDHC
sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. TripAdvisor je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. TruckDown je blagovna znamka družbe TruckDown Info International, Inc.
Windows , Windows Vista in Windows XP so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave dēzl 580 ........................................................... 1
Namestitev in napajanje naprave dēzl v vozilu ........................... 1
Vklop ali izklop naprave .............................................................. 1
Iskanje signalov GPS .................................................................. 1
Ikone vrstice stanja ..................................................................... 1
Uporaba tipk na zaslonu ............................................................. 2
Nastavitev glasnosti .................................................................... 2
Omogočanje samodejne glasnosti ......................................... 2
Uporaba mešalnika zvoka ...................................................... 2
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 2
Profili vozil...................................................................... 2
Dodajanje profila vozila ............................................................... 2
Aktiviranje profila vozila .............................................................. 2
Spreminjanje informacij o prikolici .............................................. 2
Urejanje profila vozila ................................................................. 2
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika.............. 2
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika ..... 3
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo ...... 3
Navigacija do cilja.......................................................... 3
Načrtovane poti ........................................................................... 3
Začetek načrtovane poti ............................................................. 3
Začetek načrtovane poti z zemljevidom ................................. 4
Pot domov .............................................................................. 4
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 4
Aktivno razvrščanje na pasove .............................................. 4
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje ................................ 4
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu ........................ 4
Prihod na cilj ............................................................................... 4
Parkirišče v bližini cilja ........................................................... 4
Iskanje zadnjega parkirnega mesta ....................................... 5
Spreminjanje aktivne načrtovane poti ......................................... 5
Dodajanje lokacij v načrtovano pot ........................................ 5
Oblikovanje načrtovane poti ................................................... 5
Izbira obvoza .......................................................................... 5
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ...................... 5
Ustavitev načrtovane poti ........................................................... 5
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ........................................ 5
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem ............................ 5
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti ................ 5
Izogibanje cestam s cestnino ................................................. 5
Izogibanje vinjetam ................................................................ 6
Izogibanje tipom cest in manevrom ....................................... 6
Izogibanja ekološkim območjem ............................................ 6
Izogibanja po meri .................................................................. 6
Navigacija izven cest .................................................................. 6
Iskanje in shranjevanje lokacij...................................... 6
Destinacije .................................................................................. 6
Iskanje destinacij za tovornjake .................................................. 6
Iskanje destinacij TruckDown ..................................................... 6
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ............................................ 7
Iskanje lokacije po kategoriji ....................................................... 7
Iskanje znotraj kategorije ....................................................... 7
Navigacija do destinacije znotraj kraja ................................... 7
Rezultati iskanja lokacij ............................................................... 7
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu ................................... 7
Spreminjanje območja iskanja .................................................... 8
Parkirišče .................................................................................... 8
Iskanje parkirišč za tovornjake ............................................... 8
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije ....................... 8
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije .......................... 8
Razumevanje barv in simbolov parkirišč ................................ 8
Orodja za iskanje ........................................................................ 8
Kazalo vsebine
Iskanje naslova ...................................................................... 8
Iskanje križišča ....................................................................... 8
Iskanje mesta ......................................................................... 8
Iskanje lokacije z uporabo koordinat ...................................... 8
Foursquare ................................................................................. 8
Povezovanje z računom Foursquare ..................................... 8
Iskanje destinacij Foursquare ................................................ 9
Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare ............................... 9
Javljanje v storitev Foursquare .............................................. 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Iskanje destinacij TripAdvisor ................................................ 9
Ogled nedavno najdenih lokacij .................................................. 9
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev .......................... 9
Ogled informacij o trenutni lokaciji .............................................. 9
Iskanje nujnih služb in goriva ................................................. 9
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .......................... 9
Dodajanje bližnjice ...................................................................... 9
Odstranjevanje bližnjice ......................................................... 9
Shranjevanje lokacij .................................................................... 9
Shranjevanje položaja ............................................................ 9
Shranjevanje trenutne lokacije ............................................... 9
Urejanje shranjene lokacije .................................................... 9
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji .............................. 10
Brisanje shranjene lokacije .................................................. 10
Uporaba zemljevida...................................................... 10
Orodja zemljevida ..................................................................... 10
Ogled orodja zemljevida ...................................................... 10
Omogočanje orodij zemljevida ............................................. 10
Pred vami .................................................................................. 10
Ogled lokacij pred vami ........................................................ 10
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ........................... 10
Sporočilni in opozorilni simboli .................................................. 11
Opozorila o omejitvah .......................................................... 11
Opozorila o razmerah na cesti ............................................. 11
Opozorila .............................................................................. 11
Podatki o potovanju .................................................................. 11
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu ......................... 11
Ogled strani Informacije o potovanju ................................... 11
Ogled dnevnika potovanja ................................................... 11
Ponastavitev potovalnega računalnika ................................ 11
Ogled prihajajočega prometa ................................................... 11
Ogled prometa na zemljevidu .............................................. 11
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 11
Prilagajanje zemljevida ............................................................. 11
Prilagajanje plasti zemljevida ............................................... 11
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ...................... 12
Spreminjanje perspektive zemljevida ................................... 12
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega
telefona.......................................................................... 12
Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Ikone stanja funkcije Bluetooth ................................................. 12
Storitve Garmin Live ................................................................. 12
Naročanje na storitve Garmin Live ....................................... 12
Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo ................ 13
Pametna obvestila .................................................................... 13
Prejemanje obvestil .............................................................. 13
Ogled seznama obvestil ....................................................... 13
Prostoročno klicanje ................................................................. 13
Klicanje ................................................................................ 13
Sprejemanje klica ................................................................. 14
Uporaba zgodovine klicev .................................................... 14
Uporaba možnosti med klicem ............................................. 14
Shranjevanje domače telefonske številke ............................ 14
Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple ........................ 14
i
Povezava s programom Smartphone Link v napravi
Apple .................................................................................... 14
Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple ................. 14
Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa
Smartphone Link za napravo Apple ..................................... 14
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom
Android™ .................................................................................. 14
Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone Link v
pametnem telefonu s sistemom Android ............................. 14
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s
sistemom Android ................................................................ 14
Odklop naprave Bluetooth ........................................................ 15
Brisanje združenega telefona ................................................... 15
Promet ........................................................................... 15
Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone
Link ........................................................................................... 15
Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih
informacij .................................................................................. 15
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij .................. 15
Omogočanje prometnih informacij ............................................ 15
Ogled prometa na zemljevidu ................................................... 15
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 16
Orodja za vozilo in voznika......................................... 16
Načrtovanje odmorov ................................................................ 16
Jemanje priporočenega odmora .......................................... 16
Vklop časovnika za odmore ................................................. 16
Začasna ustavitev in ponastavitev časovnika za odmor ...... 16
Prilagoditev ur vožnje ........................................................... 16
Prilagoditev dnevne omejitve vožnje ................................... 16
Garmin eLog ............................................................................. 16
Nastavitev funkcij Garmin eLog v napravi dēzl .................... 16
Ogled podatkov Garmin eLog v napravi dēzl ....................... 16
Ogled Garmin eLog diagnostičnih dogodkov ali dogodkov
okvar .................................................................................... 16
Odprema in sledenje ................................................................. 17
Nastavitev deljenja funkcije Odprema in sledenje ............... 17
Začetek seje funkcije Odprema in sledenje ......................... 17
Pošiljanje sporočila o odpremi v napravo dēzl ..................... 17
IFTA .......................................................................................... 17
Vnašanje podatkov o gorivu ................................................ 17
Urejanje podatkov o gorivu .................................................. 17
Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti .............................. 18
Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih ............................ 18
Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o
potovanju ............................................................................. 18
Beleženje zgodovine servisa .................................................... 18
Dodajanje kategorije storitev ................................................ 18
Brisanje kategorij storitev ..................................................... 18
Preimenovanje servisnih kategorij ....................................... 18
Brisanje servisnih zapisov .................................................... 18
Urejanje servisnega zapisa .................................................. 18
Glasovni ukaz............................................................... 18
Nastavitev besedne zveze za bujenje ...................................... 18
Aktiviranje glasovnih ukazov ..................................................... 18
Namigi za glasovne ukaze ........................................................ 18
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi ............................. 19
Utišanje navodil ........................................................................ 19
Glasovni nadzor ........................................................................ 19
Konfiguriranje glasovnega nadzora ..................................... 19
Uporaba glasovnega nadzora .............................................. 19
Namigi za glasovni nadzor ................................................... 19
Uporaba programov..................................................... 19
Ogled priročnika za uporabo v napravi ..................................... 19
Ogled zemljevida za tovornjake ................................................ 19
Ogled vremenske napovedi ...................................................... 19
ii
Ogled vremena blizu drugega mesta ................................... 19
Ogled vremenske slike ......................................................... 19
Ogled vremenskih opozoril .................................................. 19
Ogled razmer na cesti .......................................................... 19
Načrtovalnik potovanja ............................................................. 19
Načrtovanje potovanja ......................................................... 20
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju ............................................................................. 20
Odkrivanje znamenitosti na potovanju ................................. 20
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja .................... 20
Navigacija po shranjenem potovanju ................................... 20
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti ................ 20
Prometne kamere photoLive .................................................... 20
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive ............. 20
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu ................ 20
Shranjevanje prometne kamere ........................................... 20
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 21
Nastavitve dēzl ............................................................. 21
Nastavitve zemljevida in vozila ................................................. 21
Omogočanje zemljevidov ..................................................... 21
Nastavitve navigacije ................................................................ 21
Nastavitve načina izračuna .................................................. 21
Nastavitev simuliranega položaja ........................................ 21
Nastavitve brezžičnega omrežja ............................................... 21
Nastavitve pomoči za voznika .................................................. 21
Nastavitve vzvratne kamere ..................................................... 21
Nastavitve zaslona .................................................................... 22
Nastavitve prometnih informacij ................................................ 22
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa ......................... 22
Nastavljanje časa ................................................................. 22
Nastavitve jezika in tipkovnice .................................................. 22
Nastavitve bližinskih opozoril .................................................... 22
Nastavitve naprave in zasebnosti ............................................. 22
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 22
Informacije o napravi ................................................... 22
Ogled informacij o predpisih in skladnosti ................................ 22
Specifikacije .............................................................................. 22
Polnjenje naprave ..................................................................... 22
Vzdrževanje naprave .................................................... 23
Središče za podporo Garmin .................................................... 23
Posodobitve zemljevidov in programske opreme ..................... 23
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi ........................ 23
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z
omrežjem Wi‑Fi .................................................................... 23
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express ................................................ 23
Nega naprave ........................................................................... 24
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 24
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 24
Preprečevanje kraje ............................................................. 24
Ponovni zagon naprave ............................................................ 24
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 24
Odstranjevanje naprave z nosilca ........................................ 24
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 24
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 24
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ......................... 24
Odpravljanje težav........................................................ 25
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu ........... 25
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 25
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 25
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 25
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom
Smartphone Link ....................................................................... 25
Kazalo vsebine
Program Smartphone Link vpliva na raven napolnjenosti baterije
v pametnem telefonu ................................................................ 25
Dodatek ......................................................................... 25
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke ...... 25
Upravljanje podatkov ................................................................ 25
O pomnilniških karticah ........................................................ 25
Priklop naprave na računalnik ............................................. 25
Prenašanje podatkov iz računalnika .................................... 26
Izključitev kabla USB ........................................................... 26
Ogled stanja signala GPS ........................................................ 26
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 26
Nakup dodatne opreme ............................................................ 26
Kazalo............................................................................ 27
Kazalo vsebine
iii
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
• Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi
(Posodobitve zemljevidov in programske opreme, stran 23).
• Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje
(Namestitev in napajanje naprave dēzl v vozilu, stran 1).
• Pridobite signale GPS (Iskanje signalov GPS, stran 1).
• Nastavite glasnost (Nastavitev glasnosti, stran 2) in
svetlost zaslona (Nastavljanje svetlosti zaslona, stran 2).
• Nastavite profil vozila za tovornjak.
• Začnite navigacijo do cilja (Začetek načrtovane poti,
stran 3).
Pregled naprave dēzl 580
3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.
4 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani
naprave.
Spodnji
del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.
5
6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico
vozila.
Vklop ali izklop naprave
• Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali
napravo priklopite na napajanje.
• Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo,
pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon
izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite
uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
• Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/
izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite
Izklopljeno.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način
varčevanja z energijo.
Iskanje signalov GPS
À
Á
Â
Ã
Tipka za vklop/izklop
Vrata za napajanje in prenos podatkov USB
Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
Mikrofon za glasovne ukaze ali prostoročno klicanje
Namestitev in napajanje naprave dēzl v
vozilu
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati
podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za
pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov:
razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko
napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa
ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite
navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda
trajalo nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni
visokih stavb in dreves.
v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj
polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.
Ikone vrstice stanja
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.
Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in
pridobljenih informacij o satelitih (Ogled stanja signala GPS,
stran 26).
Stanje tehnologije Bluetooth . Izberite za ogled nastavitev
Bluetooth (Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 21).
®
Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo
napolnite.
1 Napajalni kabel vozila À priključite v vrata USB na napravi.
Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitev
omrežja Wi-Fi (Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 21).
Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje
(Prostoročno klicanje, stran 13).
Aktiven profil vozila. Izberite za ogled nastavitev profila
vozila.
Trenutni čas. Izberite za nastavitev časa (Nastavljanje časa,
stran 22).
Stanje napolnjenosti baterije.
2 Nosilec Á potisnite na vakuumsko prijemalo Â, dokler se ne
Deljenje podatkov funkcije Odprema in sledenje. V ikoni se
prikaže število povabljenih opazovalcev. Izberite, da odprete
program Odprema in sledenje (Odprema in sledenje,
stran 17).
zaskoči na ustrezno mesto.
Uvod
1
Stanje programa Smartphone Link. Izberite za povezavo s
programom Smartphone Link ter prejemanje prometnih
informacij in drugih storitev v živo (Združevanje s telefonom
in povezava s programom Smartphone Link, stran 12). Ko
je ikona modra, je naprava povezana s programom
Smartphone Link.
Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled
vremenske napovedi, stran 19).
Uporaba tipk na zaslonu
Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in
možnostih menijev v napravi.
• Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
• Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
• Za premikanje po seznamih ali menijih izberite ali .
• Držite ali za hitrejše pomikanje.
• Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni
zaslon izberite .
Nastavitev glasnosti
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.
• Za izklop zvoka naprave izberite
• Za dodatne možnosti izberite .
.
Omogočanje samodejne glasnosti
Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na
glasnost hrupa v ozadju.
1 Izberite Glasnost > .
2 Izberite Samodejna glasnost.
Uporaba mešalnika zvoka
Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne
vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven
za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite > Mešalnik zvoka.
3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
Profili vozil
OPOZORILO
Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo
karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih
poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone. V
podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more
upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri
odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in
razmere na cesti.
Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil
vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja.
Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite
ločeno za vsako vrsto vozila.
Ko aktivirate profil tovornjaka, se naprava glede na mere, težo in
druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali
neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.
Dodajanje profila vozila
Za vsak tovornjak ali avtomobil, s katerim boste uporabljali
napravo dēzl, dodajte profil vozila.
1 Izberite Nastavitve > Profil vozila > .
2 Izberite možnost:
• Če želite dodati raven tovornjak s stalno priklopljenim
tovornim prostorom, izberite Nepregibni tovornjak.
• Če želite dodati vlačilec ali kombinacijo vlačilca in
prikolice, izberite Vlačilec.
• Če želite dodati avtobus, izberite Avtobus.
3 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate
podrobnejše informacije, na primer identifikacijsko številko vozila
ali številko prikolice.
Aktiviranje profila vozila
Preden lahko aktivirate profil vozila, ga morate dodati.
1 Izberite Nastavitve > Profil vozila.
2 Izberite profil vozila.
Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in
težo.
3 Izberite Izbira.
Spreminjanje informacij o prikolici
Preden lahko spremenite informacije o prikolici, morate vnesti
profil vozila za vlačilca.
Ko zamenjate prikolico na vlačilcu, lahko v profilu vozila
spremenite informacije o prikolici, ne da bi spremenili informacije
o vlačilcu. Hitro lahko preklapljate med pogosto uporabljanimi
prikolicami.
1 Izberite Nastavitve > Profil vozila.
2 Izberite profil vozila vlačilca, ki ga želite uporabljati s
prikolico.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti nedavno konfiguracijo prikolice, jo
izberite na seznamu.
• Če želite vnesti novo konfiguracijo prikolice, izberite Nova
konfiguracija in vnesite informacije o prikolici.
Urejanje profila vozila
Profil vozila lahko uredite, če želite spremeniti informacije o
vozilu ali dodati podrobne informacije v nov profil vozila, na
primer identifikacijsko številko vozila, številko prikolice ali odčitek
z merilnika prevožene poti. Profil vozila lahko tudi preimenujete
ali izbrišete.
1 Izberite Nastavitve > Profil vozila.
2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
3 Izberite možnost:
• Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite in
nato še polje, ki ga želite urediti.
• Če želite preimenovati profil vozila, izberite >
>
Preimenuj profil.
• Če želite izbrisati profil vozila, izberite >
> Izbriši.
Funkcije in opozorila za obveščanje
voznika
OBVESTILO
Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo
informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba
2
Profili vozil
upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno
voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen
ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih
prometnih zakonov in znakov.
®
Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo
varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na
območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in
prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali
onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika.
Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.
Šole: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali
območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na
voljo).
Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in
prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se
lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.
Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in
prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete
omejitev hitrosti na trenutni cesti.
Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in
prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko
pripravite na prilagoditev hitrosti.
Napačna smer v enosmerni ulici: naprava predvaja sporočilo
in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno
smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa
ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice
ali spremenite smeri vožnje.
Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo
do železniškega prehoda, ki je pred vami.
Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do
prehoda za živali, ki je pred vami.
Ovinki: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na
cesti.
Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo
do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu
prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora
naprava prejemati prometne informacije (Promet, stran 15).
Opozorilo o utrujenosti: naprava predvaja zvok in predlaga
počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka
več kot dve uri.
Tovornjaki niso dovoljeni: naprava predvaja zvok, ko se
približate cesti, na kateri niso dovoljeni tovornjaki.
Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže
sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko
nasedlo.
Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko
se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega
vetra.
Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se
približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.
Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se
približate strmemu hribu.
Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže
sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih
opozoril za voznika
Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste
opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je
zvok onemogočen.
1 Izberite Nastavitve > Pomoč za voznika > Zvočna
opozorila za voznika.
2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega
opozorila.
Navigacija do cilja
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in
prehitro vožnjo
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke
podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri
rdeči luči in prehitre vožnje.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči
in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere
modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete
prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči
luči.
• Podatki o aktivnih kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro
vožnjo so na voljo v obliki naročnine prek storitev Garmin
Live z uporabo programa Smartphone Link (Storitve Garmin
Live, stran 12).
• Če želite v napravo prenesti in shraniti podatke o varnostnih
kamerah, morate kupiti naročnino. Razpoložljivost in
združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se
lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli
se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno
naročnino.
• V nekaterih regijah določeni paketi izdelkov vključujejo
predhodno naložene podatke o kamerah za vožnjo pri rdeči
luči in prehitro vožnjo z doživljenjskimi posodobitvami.
• S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com
/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah,
shranjeno v vaši napravi. Napravo posodabljajte redno, da
boste prejemali najnovejše informacije o kamerah.
Navigacija do cilja
Načrtovane poti
Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več
ciljev.
• Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na
podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način
izračunavanja načrtovane poti (Spreminjanje načina izračuna
načrtovane poti, stran 5) in izogibanja (Izogibanje
zastojem, cestninam in območjem, stran 5).
• S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete
uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo
načrtovano pot (Začetek načrtovane poti, stran 3).
• Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim
izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite (Oblikovanje
načrtovane poti, stran 5).
• Načrtovani poti lahko dodate več ciljev (Dodajanje lokacij v
načrtovano pot, stran 5).
Začetek načrtovane poti
1 Izberite Kam? in poiščite lokacijo (Iskanje in shranjevanje
lokacij, stran 6).
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite možnost:
• Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo
izberite Pojdi!.
• Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite in nato
izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani
zemljevida.
• Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite >
Urejanje načrtovane poti in načrtovani poti dodajte točke
oblikovanja (Oblikovanje načrtovane poti, stran 5).
3
Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z
glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (Načrtovana pot
na zemljevidu, stran 4). Na robu zemljevida se za nekaj
sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.
Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti
dodate lokacije (Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 5).
ceste, če je na voljo. Obarvana črta À prikazuje ustrezni vozni
pas za zavoj.
Začetek načrtovane poti z zemljevidom
Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na
zemljevidu.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Če je treba, izberite , da prikazane destinacije filtrirate po
kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
5 Izberite Pojdi!.
Pot domov
Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu
domače lokacije.
1 Izberite Kam? > Domov.
2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.
Urejanje domače lokacije
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.
2 Vnesite domačo lokacijo.
Načrtovana pot na zemljevidu
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in
informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali
izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje
zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje
na načrtovani poti.
1 Na zemljevidu izberite možnost:
• Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in
navodila za usmerjanje, izberite > Zavoji.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri
zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med
navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
• Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za
usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno
vrstico na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).
Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se
lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na
zemljevidu.
2 Izberite .
Prihod na cilj
Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam
pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.
•
označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas
obvesti, da se približujete cilju.
• Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno
pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko Da in poiščete
parkirišča v bližini (Parkirišče v bližini cilja, stran 4).
• Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano
pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za
končanje načrtovane poti izberete Stop.
Parkirišče v bližini cilja
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz
ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
Razdalja do naslednjega dejanja.
Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu
prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
Hitrost vozila.
Ime ceste, po kateri vozite.
Predvideni čas prihoda.
NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije,
ki so prikazane v njem (Spreminjanje podatkovnih polj na
zemljevidu, stran 12).
Aktivno razvrščanje na pasove
Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na
načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija
4
Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini
cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno
pozove k iskanju parkirišča.
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo med uporabo profila
avtomobila. Med uporabo profila tovornjaka lahko poiščete
parkirišče za tovornjake v bližini svojega cilja (Iskanje parkirišč
za tovornjake, stran 8).
1 Izberite možnost:
• Ko vas naprava pozove, izberite Da za iskanje parkirišča v
bližini.
• Če vas naprava ne pozove, izberite Kam? > Kategorije >
Parkirišča, nato pa izberite > Cilja poti.
2 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite Pojdi! > Dodaj
kot naslednji postanek.
Navigacija do cilja
Naprava vas vodi do parkirišča.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.
Izberite Programi > Zadnje parkirno mesto.
Spreminjanje aktivne načrtovane poti
Dodajanje lokacij v načrtovano pot
Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati
navigacijo po njej (Začetek načrtovane poti, stran 3).
Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot
naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate
bencinsko črpalko.
NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji
ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in
shranite z načrtovalnikom potovanja (Načrtovanje potovanja,
stran 20).
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.
2 Poiščite lokacijo (Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 6).
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
5 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani
poti, izberite Dodaj kot naslednji postanek.
• Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti,
izberite Dodaj kot zadnji postanek.
• Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na
načrtovani poti, izberite Dodaj aktivni načrt. poti.
Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi
dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.
Oblikovanje načrtovane poti
Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti
(Začetek načrtovane poti, stran 3).
Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete
ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila
določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali
cilj.
1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati
natančneje, lahko izberete .
Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka
skozi izbrano lokacijo.
4 Če je treba, izberite možnost:
• Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja,
izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
• Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite Pojdi!.
Izbira obvoza
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Spreminjanje načrtovane poti.
NAMIG: če orodja Spreminjanje načrtovane poti ni v meniju z
orodji zemljevida, ga lahko dodate (Omogočanje orodij
zemljevida, stran 10).
2 Izberite možnost:
Navigacija do cilja
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.
• Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite Obvoz.
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Ustavitev načrtovane poti
Na zemljevidu izberite
> Stop.
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave in
zasebnosti, stran 22).
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti
Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate
prejemati prometne informacije (Prejemanje prometnih
informacij s programom Smartphone Link, stran 15).
Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se
izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah
prometnih informacij onemogočiti (Nastavitve prometnih
informacij, stran 22), si lahko prometne zastoje ogledate in se
jim izognete ročno.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
2 Izberite Druga načrtovana pot, če je na voljo.
3 Izberite Pojdi!.
Izogibanje cestam s cestnino
Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za
katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s
cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot
vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge
primerne načrtovane poti.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke
zemljevidov v napravi.
• Izberite Plačljive ceste.
• Izberite Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
5
Izogibanje vinjetam
3 Izberite
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne
informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali
dovolite vinjete v posamezni državi.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi
stroški > Vinjete.
2 Izberite državo.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja.
2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na
načrtovani poti, nato izberite Shrani.
Izogibanja ekološkim območjem
Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z
okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za
vaše vozilo.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje.
2 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite
Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite
Dovoli.
Izberite
Shrani.
3
Izogibanja po meri
Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke
ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju
načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na
voljo nobene druge primerne načrtovane poti.
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite Dodaj izogibanje cesti.
3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naslednji.
4 Izberite končno točko dela ceste in nato Naslednji.
5 Izberite Končano.
Izogibanje območju
Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
Izberite Dodaj izogibanje območju.
Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naslednji.
Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naslednji.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
6 Izberite Končano.
1
2
3
4
5
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
6
> Onemogoči.
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.
Iskanje in shranjevanje lokacij
V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z
različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.
• Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije
o lokaciji (Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 7).
• Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po
kategoriji (Destinacije, stran 6).
• Poiščite postajališča in storitve za tovornjake, vključno s
podrobnimi informacijami v imeniku TruckDown , če so na
voljo.
• Poiščite destinacije v storitvi Foursquare in se javite z njih
(Iskanje destinacij Foursquare, stran 9).
• Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer
naslove, križišča ali geografske koordinate (Orodja za
iskanje, stran 8).
• Iščite blizu drugega mesta ali območja (Spreminjanje
območja iskanja, stran 8).
• Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali
v prihodnje (Shranjevanje lokacij, stran 9).
• Vrnite se na nedavno najdene lokacije (Ogled nedavno
najdenih lokacij, stran 9).
®
®
Destinacije
Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva.
Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo
priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke,
restavracije, hotele in razvedrilne kraje.
Iskanje destinacij za tovornjake
V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo destinacije za
tovornjake, na primer postajališča, počivališča in postaje za
tehtanje.
Izberite Kam? > Kategorije > Tovornjaki.
Iskanje destinacij TruckDown
V imeniku TruckDown so storitve za tovornjake, na primer
mehanične delavnice in prodajalne gum.
Imenik TruckDown ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite možnost:
• Če želite poiskati destinacije, ki so primerne za tovornjake,
izberite Truck Locations.
• Če želite poiskati lokacije s storitvami za svoj tovornjak,
izberite Truck Services.
2 Izberite kategorijo.
Iskanje in shranjevanje lokacij
3 Če je treba, izberite Filtriraj po storitvah in znamkah,
izberite eno ali več zanimivosti in izberite Shrani.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo za postajališča za
tovornjake.
4 Izberite destinacijo.
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov
ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
4 Izberite kategorijo.
5 Izberite destinacijo in nato še Pojdi!.
Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki
je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno
parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka
prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.
Raziskovanje kraja
OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali
za vse modele izdelka.
Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega
kraja.
1 Izberite kraj.
2 Izberite > Razišči ta kraj.
Rezultati iskanja lokacij
Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na
seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite
ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.
Iskanje lokacije po kategoriji
1
2
3
4
Izberite Kam?.
Izberite kategorijo ali Kategorije.
Po potrebi izberite podkategorijo.
Izberite lokacijo.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite možnost:
• Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani
zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene
lokacije v izbrani kategoriji.
• Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.
À
Á
Â
Ã
Ä Pojdi!
Å
Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani
lokaciji.
Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno
načrtovano potjo.
Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu
Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na
zemljevidu.
V rezultatih iskanja lokacij izberite . Najbližja lokacija je
prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani
lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.
Navigacija do destinacije znotraj kraja
OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali
za vse modele izdelka.
Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega
kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali
določenega terminala na letališču.
1 Izberite Kam? > Vnesite iskanje.
2 Izberite možnost:
• Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov,
izberite in nadaljujte s 3. korakom.
• Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite
in nadaljujte s 5. korakom.
Iskanje in shranjevanje lokacij
7
À
Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate
iskanja.
Á
Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo
lokacijo.
Â
Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati
podrobne informacije o izbrani lokaciji.
à Pojdi!
Ä
Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno
načrtovano potjo.
Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.
Spreminjanje območja iskanja
Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne
lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja,
blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite .
3 Izberite želeno možnost.
Parkirišče
Naprava dēzl vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam
lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti,
da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih
načinov plačila.
Na nekaterih območjih so na voljo podatki o parkiriščih v živo,
kadar je naprava dēzl povezana s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12). Ko naprava prejema podatke o
parkiriščih v živo, si lahko ogledate trende parkiranja v živo.
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh
območjih in za vsa parkirišča. Garmin ne odgovarja za točnost
ali pravočasnost podatkov o parkiriščih v živo.
Iskanje parkirišč za tovornjake
1 Izberite Kam? > Truck Locations > Parkirišča.
2 Po potrebi izberite Samo velika parkirišča, če želite lokacije
filtrirati po velikosti parkirišč.
3 Izberite lokacijo parkirišča.
4 Izberite Pojdi!
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije
1 Izberite Kam? > Kategorije > Parkirišča.
2 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
3 Izberite lokacijo parkirišča.
4 Izberite Pojdi!.
Razumevanje barv in simbolov parkirišč
Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z
različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno
mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob
cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.
Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.
V rezultatih iskanja parkirišč izberite .
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Če je treba, izberite Iskanje blizu:, da spremenite območje
iskanja (Spreminjanje območja iskanja, stran 8).
3 Izberite Naslov.
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Iskanje križišča
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite možnost:
• Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
• Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite Iskanje blizu:
(Spreminjanje območja iskanja, stran 8).
• Če želite mesto poiskati po imenu, izberite Vnesite
iskanje, vnesite ime mesta in izberite .
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije
Foursquare
OPOMBA: ta funkcija je na voljo le, ko uporabljate profil
avtomobila.
1 Poiščite lokacijo.
2 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
3 Izberite .
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
4 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
5 Izberite lokacijo parkirišča.
6 Izberite Pojdi!
Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje
vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v
rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve
Foursquare.
Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom
Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s
svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone
Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate
podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete
destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.
8
Povezovanje z računom Foursquare
1 Napravo povežite s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
Iskanje in shranjevanje lokacij
3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite
Foursquare® > Login.
4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.
Iskanje destinacij Foursquare
Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v
napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s
svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše
rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene
rezultate iz vašega računa Foursquare.
Izberite Kam? > Kategorije > Foursquare®.
Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare
Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se
morate povezati s podprtim telefonom s programom
Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.
Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na
primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.
1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
2 Izberite .
Javljanje v storitev Foursquare
Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati
s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v
račun Foursquare.
1 Izberite Programi > Foursquare® > Javljanje.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite > Javljanje.
TripAdvisor
V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor.Ocene
TripAdvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov
iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih
destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali
priljubljenosti.
Iskanje destinacij TripAdvisor
1 Izberite Kam? > Kategorije > TripAdvisor.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano
kategorijo.
3 Izberite Razvrsti rezultate za razvrščanje rezultatov iskanja
po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).
Ogled nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.
Izberite Kam? > Nedavno.
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje nujnih služb in goriva
Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske
postaje ali bencinske črpalke.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite Bolnice, Policijske postaje, Gorivo ali Pomoč na
cesti.
OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh
območjih.
Iskanje in shranjevanje lokacij
OPOMBA: ko je aktiven profil tovornjaka, so namesto goriva
prikazana postajališča za tovornjake.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na
vrhu seznama.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite Pojdi!.
• Če si želite ogledati telefonsko številko in druge
podrobnosti o lokaciji, izberite .
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Shrani.
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 7).
2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
3 Izberite > Shrani.
4 Vnesite ime in izberite Končano.
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Končano.
4 Izberite V redu.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
7 Uredite podatke.
8 Izberite Končano.
9
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Uredi > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Končano.
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shr. kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Uporaba zemljevida
Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti
(Načrtovana pot na zemljevidu, stran 4), če pa ni aktivna nobena
načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno,
navzgor ali navzdol.
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji,
izberite .
• Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na
zemljevidu in izberite Pojdi! (Začetek načrtovane poti z
zemljevidom, stran 4).
Orodja zemljevida
Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in
funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate,
se prikaže na plošči na robu zemljevida.
Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.
Spreminjanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali
preskočite lokacije na načrtovani poti.
Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti
ali cesti, po kateri vozite (Pred vami, stran 10).
Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani
poti (Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 4).
Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju,
kot so hitrost ali razdalja (Ogled podatkov o potovanju na
zemljevidu, stran 11).
Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.
Svetlost: nastavi svetlost zaslona.
Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v
povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski
klic aktiven (Uporaba možnosti med klicem, stran 14).
Odprema in sledenje: omogoča zagon in ustavitev deljenja
funkcije Odprema in sledenje (Odprema in sledenje,
stran 17).
10
Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali
območju (Ogled prihajajočega prometa, stran 11).
Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.
photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na
storitev photoLive (Prometne kamere photoLive, stran 20).
Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni
kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je
na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah
za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči ter aktivno
povezavo s programom Smartphone Link (Združevanje s
telefonom in povezava s programom Smartphone Link,
stran 12).
Višina: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.
Načrtovalnik odmorov: prikaže opomnike za odmore in
predlagane postanke.
Ogled orodja zemljevida
1 Na zemljevidu izberite .
2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
Ko
končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .
3
Omogočanje orodij zemljevida
Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le
najpogosteje uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12
orodij.
1 Na zemljevidu izberite > .
2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite
dodati.
3 Izberite Shrani.
Pred vami
Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred
vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si
lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske
črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate
tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in
mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih
tablah.
Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.
Ogled lokacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite možnost:
• Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni
kategoriji po potrebi izberite .
• Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje
izvoze in mesta izberite .
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po
avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.
Če
si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali
3
mesto, izberite element.
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami
Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko
spremenite.
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu
kategorije.
• Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
Uporaba zemljevida
• Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo,
nato Iskanje po meri in vnesite ime podjetja ali kategorije.
5 Izberite Končano.
Sporočilni in opozorilni simboli
OPOZORILO
Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo
karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih
poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone. V
podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more
upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri
odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in
razmere na cesti.
Na zemljevidu ali v smeri načrtovane poti se lahko prikažejo
sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne
nevarnosti, razmere na cesti in tehtnice pred vami.
Opozorila o omejitvah
Višina
Teža
Teža na os
Dolžina
Širina
Tovornjaki niso dovoljeni
Prikolice niso dovoljene
Nevarne snovi niso dovoljene
Vnetljive snovi niso dovoljene
Onesnaževalci vode niso dovoljeni
Zavoj levo ni dovoljen
Zavoj desno ni dovoljen
Polkrožno obračanje ni dovoljeno
Prilagajanje polj podatkov o potovanju
Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida
s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji
zemljevida (Omogočanje orodij zemljevida, stran 10).
1 Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
2 Izberite polje podatkov o potovanju.
3 Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju
zemljevida s podatki o potovanju.
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Ogled prihajajočega prometa
Opozorila o razmerah na cesti
Nevarnost nasedanja
Stranski veter
Ozka cesta
Oster ovinek
Strm hrib navzdol
Drevo nad cesto
Opozorila
Tehtnica
Cesta ni bila preverjena za tovornjake
Podatki o potovanju
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu
Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu,
morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (Omogočanje
orodij zemljevida, stran 10).
Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
Uporaba zemljevida
11
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato Shrani.
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled
zemljevida za vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
3 Izberite Shrani.
Storitve v živo, promet in funkcije
pametnega telefona
Če želite kar najbolj izkoristiti napravo dēzl, jo združite s
pametnim telefonom in povežite s programom Smartphone Link.
Program Smartphone Link omogoča napravi sprejemanje
podatkov v živo, vključno s trenutnimi prometnimi informacijami,
trendi parkiranja, kamerami za vožnjo pri rdeči luči in prehitro
vožnjo in drugimi storitvami v živo. Omogoča vam tudi uporabo
povezanih funkcij, kot na primer deljenje potovanja s funkcijo
Odprema in sledenje in pošiljanje/prejemanje sporočil.
Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne
informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude,
gradbišča in zapore cest (Promet, stran 15).
Informacije o parkiriščih v živo: v napravo pošilja trende
parkiranja v živo, kjer je to mogoče (Parkirišče, stran 8).
Storitve Garmin Live: zagotavlja brezplačne in plačljive storitve
za pošiljanje podatkov v živo v vašo napravo, kot so kamere
za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje ali
prometne kamere (Storitve Garmin Live, stran 12).
Vremenske informacije: pošilja vremenske razmere in
opozorila v realnem času v napravo (Ogled vremenske
napovedi, stran 19).
Odprema in sledenje: omogoča vam prejemanje sporočil o
odpremi in deljenje informacij o potovanju z odpremnikom in
izbranimi stiki v realnem času (Odprema in sledenje,
stran 17).
Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in
sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike in vse vrste
sporočil.
Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z
napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za
prostoročno telefoniranje. Če izbrani jezik podpira funkcijo
glasovnih ukazov, lahko kličete in sprejemate klice z
glasovnimi ukazi.
Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz
pametnega telefona v navigacijsko napravo.
Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča preverjanje lokacij
Foursquare z uporabo navigacijske naprave (Javljanje v
storitev Foursquare, stran 9).
Združevanje s telefonom in povezava s
programom Smartphone Link
Napravo dēzl morate združiti s telefonom in povezati s
programom Smartphone Link za uporabo nekaterih funkcij, kot
12
so prometne informacije v živo, informacije o parkiriščih,
prostoročno klicanje in druge povezane funkcije.
Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta
vklopljeni in v dosegu.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link.
2 Napravo dēzl in telefon postavite tako, da sta med sabo
oddaljena največ 3 m (10 čevljev).
3 V napravi dēzl izberite Nastavitve > Brezžična omrežja in
nato potrdite polje Bluetooth.
4 Izberite Iskanje naprav.
5 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
telefona.
V
6 napravi dēzl izberite V redu.
Naprava dēzl začne iskati naprave Bluetooth v bližini in
prikaže se seznam naprav Bluetooth. Lahko traja do ene
minute, da se telefon prikaže na seznamu.
7 Na seznamu izberite svoj telefon in izberite V redu.
8 V telefonu potrdite zahtevo po združitvi.
9 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Če združujete z napravo Apple , se na zaslonu naprave dēzl
prikaže varnostna koda.
10 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.
®
Ikone stanja funkcije Bluetooth
V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsakega
združenega telefona prikazane ikone stanja.
Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
• Siva ikona označuje, da je funkcija za telefon onemogočena
ali izklopljena.
• Obarvana ikona označuje, da je funkcija za telefon povezana
in aktivna.
Prostoročno klicanje
Pametna obvestila
Funkcije in storitve programa Smartphone Link
Storitve Garmin Live
Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava
povezana s programom Smartphone Link (Združevanje s
telefonom in povezava s programom Smartphone Link,
stran 12).
Storitve Garmin Live zagotavljajo brezplačne in naročniške
pakete, ki pošiljajo podatke v živo v vašo napravo, kot so
prometne razmere, vreme in informacije o kamerah za vožnjo pri
rdeči luči in prehitro vožnjo.
Nekatere storitve, kot je vreme, so v napravi na voljo kot ločeni
programi. Druge storitve, kot je promet, izboljšajo obstoječe
navigacijske funkcije naprave. Funkcije, za katere je potreben
dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa
Smartphone Link in so prikazane samo, če je naprava povezana
s programom Smartphone Link.
Naročanje na storitve Garmin Live
Za nekatere storitve dēzl Live je potrebna plačljiva naročnina. V
programu Smartphone Link lahko kupite doživljenjsko
naročnino. Naročnina je povezana z računom v trgovini
programov vašega pametnega telefona.
1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
2 Izberite My Account.
Prikaže se seznam razpoložljivih storitev in cenik naročnin.
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona
3
4
5
6
Izberite storitev.
Izberite ceno.
Izberite Subscribe.
Za dokončanje nakupa sledite navodilom na zaslonu.
Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v
napravo
Lokacijo lahko poiščete s programom Smartphone Link v
telefonu in jo pošljete v napravo dēzl.
1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
2 Izberite možnost:
• Če želite poiskati bližnjo lokacijo, izberite Find Nearby
Places in vnesite celoten ali delni naslov ali ime mesta.
• Če želite poiskati destinacijo Foursquare, izberite
Foursquare in nato na seznamu izberite želeno
destinacijo.
• Če želite izbrati lokacijo na zemljevidu, izberite možnost
Pick Location in se dotaknite lokacije na zemljevidu.
• Če želite poiskati naslov na seznamu stikov, izberite
Search Contacts in izberite ime stika.
Izbrana lokacija se prikaže na zemljevidu.
3 Izberite Send.
Program Smartphone Link pošlje lokacijo v vašo napravo
dēzl.
4 V napravi dēzl izberite možnost:
• Za pričetek navigacije do lokacije izberite Pojdi!.
• Če si želite ogledati podrobnosti o lokaciji ali shraniti
lokacijo med priljubljene, izberite .
• Če želite sprejeti lokacijo, vendar ne pričeti navigacije,
izberite V redu.
Lokacija se prikaže na seznamu nedavno najdenih lokacij v
napravi dēzl.
Pametna obvestila
Ko je naprava dēzl povezana s programom Smartphone Link, si
lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so
besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.
OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo
in programom Smartphone Link boste morda morali počakati
nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so
pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona v
nastavitvah Bluetooth (Ikone stanja funkcije Bluetooth, stran 12).
Prejemanje obvestil
OPOZORILO
Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.
Preden lahko naprava dēzl prejema obvestila, jo morate
povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.
Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme
obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si
obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne
voznik.
OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v
orodju zemljevida.
• Če želite obvestilo prezreti, izberite V redu.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v
telefonu.
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite Ogled.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite Ogled > Predvajaj.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila
v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona
• Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila
telefona, izberite Ogled in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere
vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari
obvestilo.
Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida
OPOZORILO
Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.
Preden lahko naprava dēzl prejema obvestila, jo morate
povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.
Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju
zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si ne
morete ogledati obvestil.
• Če želite prezreti obvestilo, izberite ali počakajte, da
pojavno okno izgine.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v
telefonu.
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite Predvajaj sporočilo.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila
v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
• Če želite obvestilo poslušati z glasovnim ukazom, izgovorite
Predvajaj sporočilo.
OPOMBA: ta možnost je na voljo le, če izbrani jezik podpira
funkcijo glasovnih ukazov in je v orodju zemljevida prikazana
ikona .
Ogled seznama obvestil
Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.
1 Izberite Programi > Pametna obvestila.
Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna,
že prebrana obvestila pa siva.
2 Izberite možnost:
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite .
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe
besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
Prostoročno klicanje
OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate,
vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen
telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.
Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno.
Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali
sprejemate klice.
Klicanje
Klicanje številke
1 Izberite Programi > Telefon > Kliči.
2 Vnesite številko.
3 Izberite Kliči.
Klicanje stika v telefonskem imeniku
Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Telefonski imenik.
2 Izberite stik.
3 Izberite Kliči.
13
Klicanje lokacije
1 Izberite Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite Kliči.
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Prezri.
Uporaba zgodovine klicev
Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Zgodovina klicev.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu
seznama.
3 Izberite klic.
Uporaba možnosti med klicem
Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.
• Za prenos klica v telefon izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo
in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
• Za uporabo številčnice izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme,
kot je glasovna pošta.
• Za izklop mikrofona izberite .
• Če želite prekiniti klic, izberite .
Shranjevanje domače telefonske številke
NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da
uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij (Urejanje
shranjene lokacije, stran 9).
1 Izberite Programi > Telefon > > Nastavitev domače št..
2 Vnesite svojo telefonsko številko.
3 Izberite Končano.
Klicanje domov
Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko
domače lokacije.
Izberite Programi > Telefon > Kliči domov.
Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo
Apple
Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive
funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite,
onemogočite in prilagodite.
Povezava s programom Smartphone Link v napravi
Apple
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate napravo dēzl združiti in povezati s telefonom.
Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom
Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije
Bluetooth. Program Smartphone Link s telefonom komunicira
prek tehnologije Bluetooth Smart. Ob prvi povezavi s
programom Smartphone Link v napravi Apple morate vnesti
varnostno kodo za Bluetooth Smart.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link.
Odprite
program Smartphone Link v telefonu.
2
Na zaslonu naprave je prikazana varnostna koda dēzl.
3 Kodo vnesite v telefon.
14
Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple
Prostoročno klicanje lahko onemogočite in ostanete povezani s
telefonom za podatke in obvestila programa Smartphone Link.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Izberite ime telefona, uporabljeno za prostoročno klicanje.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za prostoročno klicanje, je obarvana ikona .
3 Počistite potrditveno polje Telefonski klici.
Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil
programa Smartphone Link za napravo Apple
Onemogočite lahko podatke in pametna obvestila programa
Smartphone Link ter ostanete povezani s telefonom za
prostoročno telefoniranje.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili
programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta obarvani
ikoni in .
3 Počistite potrditveno polje Storitve pametnega telefona.
Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo
Apple
Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s
prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili
programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta obarvani
ikoni in .
3 Izberite Pametna obvestila.
4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite
prikazati.
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni
telefon s sistemom Android™
Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive
funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite,
onemogočite in prilagodite.
Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone
Link v pametnem telefonu s sistemom Android
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate napravo dēzl združiti in povezati s telefonom.
Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom
Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije
Bluetooth.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link.
2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s
sistemom Android
Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa
lahko ostanete povezani.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Izberite ime telefona.
3 Izberite možnost:
• Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, počistite
potrditveno polje Telefonski klici.
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona
• Če želite onemogočiti podatke in pametna obvestila
programa Smartphone Link, počistite potrditveno polje
Smartphone Link.
• Če želite onemogočiti določena obvestila programa,
uporabite nastavitve v programu Smartphone Link.
Prikazovanje ali skrivanje obvestil pametnega telefona s
sistemom Android
S programom Smartphone Link lahko izberete, katere vrste
obvestil se prikazujejo v napravi dēzl.
1 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
2 Izberite .
3 Preverite, ali je potrjeno potrditveno polje Pametna
obvestila.
4 V razdelku Obvestila izberite Nastavitve.
Prikaže se seznam kategorij obvestil in programov.
5 Izberite možnost:
• Če želite obvestilo omogočiti ali onemogočiti, preklopite
stikalo poleg imena kategorije ali programa.
• Če želite na seznam dodati program, izberite .
Odklop naprave Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali
s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v
prihodnosti samodejno vzpostavi povezavo z napravo dēzl.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.
Brisanje združenega telefona
Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel
vzpostaviti povezave z napravo.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Izberite telefon in nato Prekliči združitev naprave.
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred
vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se
pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo
načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti
predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (Nastavitve
prometnih informacij, stran 22). Na zemljevidu prometa lahko
poiščete prometne zastoje na vašem območju.
Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava
sprejemati.
• Naprava prejema brezplačne prometne informacije prek
programa Smartphone Link (Prejemanje prometnih informacij
s programom Smartphone Link, stran 15).
• Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek
radijskega sprejemnega kabla za prometne informacije, ki je
na voljo kot dodatna oprema (Prejemanje prometnih
informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 15).
Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno
opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne
informacije.
Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za
informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami
obiščite www.garmin.com/traffic.
Promet
Prejemanje prometnih informacij s
programom Smartphone Link
Vaša naprava lahko prejema brezplačne prometne informacije
prek programa Smartphone Link.
1 Napravo povežite s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
2 V napravi dēzl izberite Nastavitve > Promet in preverite, ali
je izbrano potrditveno polje Promet.
Prejemanje prometnih informacij prek
sprejemnika prometnih informacij
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.
Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne
informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na
voljo. Radijski sprejemni kabel za prometne informacije je na
voljo kot dodatna oprema za vse modele izdelka. Na naslovu
garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je
združljiv sprejemni kabel za prometne informacije. Prometne
informacije niso na voljo na vseh območjih.
Napravo priklopite na napajanje vozila s sprejemnim kablom
za prometne informacije (Namestitev in napajanje naprave
dēzl v vozilu, stran 1).
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko
naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se
prometnim zastojem.
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij
Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena
naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za
sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne
regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.
Ogled naročnin na prometne informacije
Izberite Nastavitve > Promet > Naročnine.
Dodajanje naročnine
Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge
regije ali države.
1 V glavnem meniju izberite Promet.
2 Izberite Naročnine > .
3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com
/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti
enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo
kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM,
morate za vsakega pridobiti novo kodo.
5 V napravi izberite Naslednji.
6 Vnesite kodo.
7 Izberite Končano.
Omogočanje prometnih informacij
Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.
1 Izberite Nastavitve > Promet.
2 Izberite potrditveno polje Promet.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
15
2 Po potrebi izberite
zemljevida prometa.
> Legenda za ogled legende
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Orodja za vozilo in voznika
Načrtovanje odmorov
OBVESTILO
Naprava sama po sebi NI odobren nadomestek za beleženje v
dnevnik, ki ga zahtevajo predpisi agencije Federal Motor Carrier
Safety Administration (FMCSA). Vozniki morajo izpolnjevati vse
veljavne mednarodne in državne zahteve glede delovnega časa.
Ko je naprava integrirana v napravo za elektronsko beleženje
(ELD), ki je skladna s programom Garmin eLog™, omogoča
prevozniku izpolnjevanje zahtev glede odmorov in beleženja
delovnega časa. Za več informacij ali za nakup naprave Garmin
eLog pojdite na garmin.com/elog.
Ko je funkcija načrtovanja odmorov vključena, vas naprava
obvesti uro pred predlaganim časom za odmor in doseženo
dnevno omejitvijo vožnje ter vam predlaga lokacijo za odmor na
vaši načrtovani poti. S to funkcijo lahko beležite delovni čas, kar
vam lahko pomaga pri upoštevanju varnostnih predpisov.
OPOMBA: funkcije načrtovanja odmorov niso na voljo, če
uporabljate profil avtomobila.
Jemanje priporočenega odmora
Ko je čas za odmor, vas naprava o tem obvesti in prikaže
priporočene destinacije za odmor na vaši načrtovani poti.
Izberite destinacijo s seznama lokacij za priporočeni odmor.
Naprava doda destinacijo za odmor kot naslednjo destinacijo na
vaši načrtovani poti.
Vklop časovnika za odmore
Časovnik za odmore se samodejno vklopi, če se vozilo 30
sekund premika s hitrostjo vsaj 8 km/h (5 mph). Časovnik lahko
kadar koli vklopite ročno.
1 Na zemljevidu izberite > Načrtovalnik odmorov.
2 Izberite Zaženi časovnik.
Začasna ustavitev in ponastavitev časovnika za
odmor
Časovnik za odmor se samodejno začasno ustavi, ko se vozilo
ustavi za vsaj tri minute. Časovnik lahko začasno ustavite ročno
pri kratkih postankih, na primer pri parkiranju ali ustavljanju na
počivališču za tovornjake. Ko končate vožnjo, lahko časovnik
ročno ponastavite.
1 Izberite Ustavi časovnik.
2 Izberite možnost:
• Če želite začasno ustaviti časovnik, izberite Premor.
• Če želite časovnik ustaviti in ponastaviti, izberite
Ponastavi.
Prilagoditev ur vožnje
Skupne ure vožnje lahko prilagodite tako, da bodo bolj usklajene
z zabeleženim delovnim časom.
1 Ko uporabljate funkcijo načrtovalnika odmorov, izberite
Skupne ure vožnje.
2 Vnesite skupne ure vožnje.
3 Izberite Shrani.
16
Prilagoditev dnevne omejitve vožnje
Dnevno omejitev vožnje lahko prilagodite tako, da bo ustrezala
lokalnim zakonskim zahtevam.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
1 Ko uporabljate funkcijo načrtovalnika odmorov, izberite
Dnevne ure vožnje.
2 Izberite dnevno omejitev vožnje za svoje območje.
3 Izberite Shrani.
Garmin eLog
Vmesnik Garmin eLog prevozniku omogoča izpolnjevanje
zahtev glede odmorov in beleženja delovnega časa. Po združitvi
vmesnika Garmin eLog z združljivo mobilno napravo si lahko
podatke o delovnem času ogledate v napravi dēzl. Vmesnik
Garmin eLog ni na voljo na vseh območjih. Za več informacij ali
nakup vmesnika Garmin eLog obiščite garmin.com/elog.
OPOMBA: funkcije Garmin eLog niso na voljo, če uporabljate
profil avtomobila.
Nastavitev funkcij Garmin eLog v napravi dēzl
1 Združite vmesnik Garmin eLog s programom Garmin eLog v
mobilni napravi (Nastavitev naprave Garmin eLog,
stran 16).
2 Združite napravo dēzl z združljivo mobilno napravo
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
3 Omogočite združitev programa Garmin eLog z napravo dēzl
(Omogočanje združitve programa Garmin eLog z napravo
dēzl, stran 16).
4 Po potrebi omogočite povezavo Garmin eLog v napravi dēzl
(Omogočanje ali onemogočanje povezave Garmin eLog v
napravi dēzl, stran 16).
Nastavitev naprave Garmin eLog
Če želite uporabljati napravo, morate vmesnik Garmin eLog
nastaviti in združiti s programom Garmin eLog.
1 V mobilni napravi namestite program Garmin eLog iz
trgovine s programi in ga zaženite.
2 V mobilni napravi sledite navodilom na zaslonu za nastavitev
in konfiguracijo sistema Garmin eLog.
OPOMBA: dokler ne dokončate nastavitve, lahko uporabljate
le nekatere funkcije naprave.
Omogočanje združitve programa Garmin eLog z napravo
dēzl
1 V programu Garmin eLog se prijavite v profil voznika.
2 Izberite Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Omogočanje ali onemogočanje povezave Garmin eLog v
napravi dēzl
1 V napravi dēzl izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Izberite ime združene mobilne naprave.
3 Označite ali počistite potrditveno polje Garmin eLog.
Ogled podatkov Garmin eLog v napravi dēzl
Preden si lahko ogledate podatke Garmin eLog v napravi dēzl,
morate opraviti postopek nastavitve (Nastavitev funkcij Garmin
eLog v napravi dēzl, stran 16).
Ko vozite vozilo, naprava prikazuje stanje dela in skupni delovni
čas v orodju zemljevida Garmin eLog.
Izberite polje, če si želite ogledati povzetek preostalega
delovnega časa.
Ogled Garmin eLog diagnostičnih dogodkov ali
dogodkov okvar
Ko naprava Garmin eLog zazna diagnostični dogodek ali
dogodek okvare, na zaslonu prikaže obvestilo.
Orodja za vozilo in voznika
Izberite obvestilo o diagnostiki ali okvari, če si želite ogledati
podrobnosti o dogodku.
OPOMBA: dodatne informacije o diagnostičnih dogodkih in
dogodkih okvar si lahko ogledate v programu Garmin eLog.
Odprema in sledenje
OBVESTILO
Pri deljenju informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite
previdni.
Funkcija Odprema in sledenje vam omogoča, da svoje
potovanje delite z odpremnikom ali s stiki v svojem pametnem
telefonu in računih v družabnih omrežjih. Med deljenjem lahko
opazovalci sledijo vaši trenutni lokaciji, naslednjemu cilju in poti
nedavnih potovanj v realnem času.
Ta funkcija zahteva pametni telefon s programom Smartphone
Link.
OPOMBA: funkcija ni na voljo, če uporabljate profil avtomobila.
Nastavitev deljenja funkcije Odprema in sledenje
Ko prvič uporabite funkcijo Odprema in sledenje, jo morate
nastaviti in povabiti odpremnika.
1 Vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
2 V napravi dēzl izberite Programi > Odprema in sledenje.
3 Upoštevajte navodila na zaslonu svoje naprave dēzl, da
dokončate nastavitev funkcije.
Začetek seje funkcije Odprema in sledenje
OBVESTILO
Pri deljenju informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite
previdni.
Preden lahko začnete deliti, morate nastaviti funkcijo Odprema
in sledenje (Nastavitev deljenja funkcije Odprema in sledenje,
stran 17).
Podatke funkcije Odprema in sledenje lahko začnete deliti z
napravo dēzl ali s programom Smartphone Link.
• V napravi dēzl izberite Programi > Odprema in sledenje >
Začni.
• Na zemljevidu v svoji napravi dēzl izberite > Odprema in
sledenje > Začni.
• V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in
izberite Odprema in sledenje > Start Dispatch and Track.
V vaših omogočenih računih družabnih omrežij je objavljena
povezava za ogled podatkov funkcije Odprema in sledenje,
povabljenim stikom pa je poslano e-poštno sporočilo s
povezavo. Med deljenjem lahko opazovalci kliknejo povezavo in
sledijo vaši trenutni lokaciji in poti nedavnih potovanj v realnem
času.
se prikaže v vrstici stanja dēzl, ko je deljenje funkcije
Odprema in sledenje aktivno. Prikaže se tudi število povabljenih
opazovalcev.
NAMIG: privzeto se deljenje funkcije Odprema in sledenje
samodejno konča po 24 urah. V programu Smartphone Link
lahko izberete Odprema in sledenje > Keep Activity
Available, če želite podaljšati deljenje funkcije Odprema in
sledenje, lahko pa deljenje kadar koli tudi ustavite.
Ustavitev deljenja funkcije Odprema in sledenje
Deljenje funkcije Odprema in sledenje lahko kadar koli ustavite s
svojo napravo dēzl ali programom Smartphone Link.
• V napravi dēzl izberite Programi > Odprema in sledenje >
Stop.
• V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in
izberite Odprema in sledenje > Stop Dispatch and Track.
Orodja za vozilo in voznika
Opazovalci prejmejo sporočilo, da je seja funkcije Odprema in
sledenje končana, in ne morejo več slediti vaši lokaciji.
Pošiljanje sporočila o odpremi v napravo dēzl
Preden lahko pošljete sporočilo o odpremi, mora voznik nastaviti
funkcijo Odprema in sledenje (Nastavitev deljenja funkcije
Odprema in sledenje, stran 17).
Sporočilo o odpremi lahko pošljete neposredno v napravo dēzl s
funkcijo Odprema in sledenje. To je lahko uporabno za
pošiljanje posodobljenih informacij vozniku.
OPOMBA: ta funkcija ni združljiva z vsemi programi za
pošiljanje sporočil prek pametnih telefonov.
1 Pripravite e-pošto ali besedilno sporočilo s posodobljenimi
informacijami o odpremi.
2 Vključite besedo "dezl" kjer koli v vrstici z zadevo ali telesu epošte ali v besedilnem sporočilu.
OPOMBA: beseda "dezl" ne razlikuje velikih in malih črk.
Pošljite
e-pošto ali besedilno sporočilo v voznikov pametni
3
telefon.
Sporočilo se prikaže v voznikovi napravi dēzl in si ga je mogoče
ogledati med premikanjem vozila.
Začetek načrtovane poti s sporočilom o odpremi
Ko prejmete sporočilo odpremnika, lahko začnete novo
načrtovano pot s prejetimi informacijami o naslovu, če so na
voljo.
1 Izberite obvestilo o sporočilu.
2 Izberite povezavo z naslovom v telesu sporočila.
Naprava poišče naslov.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!
Naprava izračuna načrtovano pot do cilja in začne novo sejo
funkcije Odprema in sledenje.
IFTA
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti profil tovornjaka
aktiven.
Beležite lahko podatke, ki so zahtevani za dokumentacijo
mednarodnega sporazuma o davku na goriva (IFTA), na primer
podatke o kupljenem gorivu in številu prevoženih kilometrov.
Vnašanje podatkov o gorivu
1 Izberite Programi > IFTA > Na črpalki.
2 Vnesite ceno za liter goriva.
3 Izberite polje Porabljeno gorivo.
4 Vnesite količino kupljenega goriva.
5 Po potrebi izberite vrsto goriva:
6
7
8
9
• Če želite količino meriti v litrih, izberite Galone > Litri >
Shrani.
• Če želite količino meriti v galonah, izberite Litri > Galone
> Shrani.
Če je treba, potrdite polje Vključen davek.
Izberite Naslednji.
Izberite možnost snemanja bencinske črpalke, kjer ste
natočili gorivo:
• S seznama izberite bližnjo bencinsko črpalko.
• Izberite besedilno polje in vnesite ime in naslov bencinske
črpalke.
Izberite kupca goriva.
Urejanje podatkov o gorivu
1 Izberite Programi > IFTA > Dnevniki porabe goriva.
17
2
3
4
5
Če je treba, izberite profil vozila.
Če je treba, izberite četrtletje.
Izberite zapis o porabi goriva.
Izberite možnost:
• Če želite urediti informacije, izberite polje.
• Izberite > Da, da izbrišete zapis.
Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti
V povzetku pristojnosti so podatki za vsako zvezno državo ali
provinco, v kateri je bilo vozilo uporabljano v vsakem četrtletju.
Povzetek pristojnosti je na voljo na nekaterih območjih.
1 Izberite Programi > IFTA > Povzetek pristojnosti.
2 Če je treba, izberite tovornjak.
3 Če je treba, izberite četrtletje.
4 Izberite > Izvoz > V redu, da izvozite povzetek
pristojnosti.
Naprava izvozi povzetek v datoteko .csv in ga shrani v mapo
Reports v napravi.
Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih
1 V glavnem meniju izberite Programi > IFTA > Poročila o
2
3
4
5
potovanjih.
Če je treba, izberite tovornjak.
Če je treba, izberite četrtletje.
Izberite poročilo.
Izberite možnost:
• Izberite
> Izbriši in izberite potrditveno polje, če želite
izbrisati poročilo.
• Izberite
> Združi in izberite potrditvena polja, če želite
združiti poročila.
• Izberite
> Izvoz > V redu. Naprava izvozi poročilo v
datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.
Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o
potovanju
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1 Napravo priključite na računalnik.
2 V raziskovalcu pojdite na notranji pomnilnik naprave in
odprite mapo Reports.
3 Odprite mapo IFTA.
4 Odprite datoteko .csv.
Beleženje zgodovine servisa
Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite
datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja
več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje (Dodajanje
kategorije storitev, stran 18).
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite servisno kategorijo.
3 Izberite Dodaj zapis.
4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite
Naslednji.
5 Vnesite komentar (izbirno).
6 Izberite Končano.
Dodajanje kategorije storitev
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite > Dodajanje kategorij.
3 Vnesite ime kategorije in izberite Končano.
18
Brisanje kategorij storitev
Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni
zapisi v kategoriji.
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite > Izbriši kategorije.
3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
4 Izberite Izbriši.
Preimenovanje servisnih kategorij
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
3 Izberite > Preimenuj kategorijo.
4 Vnesite ime in izberite Končano.
Brisanje servisnih zapisov
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite servisno kategorijo.
3 Izberite > Izbriši izpise.
4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
5 Izberite Izbriši.
Urejanje servisnega zapisa
Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in
datum servisnega zapisa.
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite polje.
4 Vnesite nove informacije in izberite Končano.
Glasovni ukaz
OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in
regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.
OPOMBA: navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju
morda ne bo učinkovita.
S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate
tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih
ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih
ukazov.
Nastavitev besedne zveze za bujenje
Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s
katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta
besedna zveza za bujenje je Glasovni nadzor.
NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom
lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.
1 Izberite Programi > Glasovni nadzor > > Besedna zveza
za zbujanje.
2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
3 Izberite Končano.
Aktiviranje glasovnih ukazov
Izgovorite besedno zvezo za bujenje.
Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.
Namigi za glasovne ukaze
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
• Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da
povečate natančnost prepoznavanja glasu.
• Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
• Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
Glasovni ukaz
• Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate
možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
• Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklop naprave v
način glasovnega ukaza in iz njega.
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi
Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.
1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (Nastavitev besedne
zveze za bujenje, stran 18).
2 Izgovorite Poišči kraj.
3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
4 Izgovorite številko vrstice.
5 Izgovorite Začni navigacijo.
Utišanje navodil
Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi
utišali napravo.
1 Izberite Programi > Glasovni nadzor > .
2 Izberite Utišaj navodila > Omogočeno.
Glasovni nadzor
V regijah, kjer glasovni ukazi niso na voljo, se aktivira glasovni
nadzor. Omogoča vam, da napravo upravljate z glasom. Preden
lahko uporabljate glasovni nadzor, ga morate konfigurirate za
svoj glas.
Konfiguriranje glasovnega nadzora
Glasovni nadzor morate konfigurirati za glas enega uporabnika
in ne deluje z glasovi drugih uporabnikov.
1 Izberite Programi > Glasovni nadzor.
2 Za zapis ukazov za vsako besedno zvezo za glasovni nadzor
sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: ni vam treba prebrati besedne zveze na zaslonu.
Lahko izgovorite nadomestni ukaz z enakim pomenom na
podlagi vaših želja.
Če želite uporabiti funkcijo glasovnega nadzora, morate izreči
ukaz, ki ste ga zabeležili za to funkcijo.
Uporaba glasovnega nadzora
1 Izgovorite ukaz, ki ste ga posneli za besedno zvezo
Glasovni nadzor.
Prikaže se meni glasovnega nadzora.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Namigi za glasovni nadzor
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
• Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da
povečate natančnost prepoznavanja glasu.
• Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
• Počakajte na ton, ki potrdi, da je naprava uspešno prejela
ukaz.
Uporaba programov
Ogled priročnika za uporabo v napravi
Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za
uporabo v številnih jezikih.
1 Izberite Programi > Uporabniški priročnik.
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo
programske opreme (Nastavitve jezika in tipkovnice,
stran 22).
2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite (izbirno).
Uporaba programov
Ogled zemljevida za tovornjake
Na zemljevidu za tovornjake so označene uveljavljene
načrtovane poti za tovornjake, na primer tiste, ki so določene v
dokumentu STAA (Surface Transportation Assistance Act) in
storitvi TruckDown (TD) ter načrtovane poti za prevoz
neradioaktivnih nevarnih snovi (NRHM). Uveljavljene načrtovane
poti so odvisne od območja in podatkov zemljevidov, naloženih
v napravi.
Izberite Programi > Zemljevid za tovornjake.
Ogled vremenske napovedi
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati
podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu,
lahko napravo povežete s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 12).
1 Izberite Programi > Vreme.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi
za naslednjih nekaj dni.
2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.
Ogled vremenske slike
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano
radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko
ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v
bližini, na primer dež, sneg in nevihte.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenski radar.
Ogled vremenskih opozoril
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo
vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z
vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega
mesta.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenska opozorila.
Ogled razmer na cesti
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Razmere na cesti.
Načrtovalnik potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite
potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko
uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega
potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite
tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij,
19
optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti
in točke oblikovanja.
Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno
načrtovano pot.
Načrtovanje potovanja
Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati
vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s
katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z
druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne
lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni
cilj lahko enaka.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Novo
potovanje.
2 Izberite Izbor začetne lokacije.
3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite Izbira.
4 Izberite Izberite cilj.
5 Izberite lokacijo za cilj in izberite Izbira.
6 Izberite Dodaj lokacijo, če želite dodati več lokacij (izbirno).
7 Ko dodate vse želene lokacije, izberite Naslednji > Shrani.
8 Vnesite ime in izberite Končano.
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite
in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
• Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
• Če želite odstraniti lokacijo, izberite .
Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju
Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na
potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot.
Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne
spremenita.
Med urejanjem potovanja izberite
> Optimiranje vrst.
reda.
Odkrivanje znamenitosti na potovanju
Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki
jih lahko dodate potovanju.
1 Med urejanjem potovanja izberite > Nastavitve potovanja
> Predlagaj znamenitosti.
2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost
Izbira.
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja
Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko
prilagodite, ko začnete potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite > Nastavitve potovanja.
4 Izberite možnost:
• Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite
Oblikuj načrtovano pot in sledite navodilom na zaslonu
(Oblikovanje načrtovane poti, stran 5).
• Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje,
izberite Nastavitve načrtovane poti (Spreminjanje načina
izračuna načrtovane poti, stran 5).
20
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi!.
4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo,
nato pa izberite Začni.
Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do
izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja
po vrstnem redu.
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti
Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom
potovanja uredite in shranite kot potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne
načrtovane poti.
2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite
spremembo.
3 Izberite Shrani, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po
katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).
Prometne kamere photoLive
Preden lahko uporabite to funkcijo, morate biti povezani s
programom Smartphone Link in imeti naročnino na storitev
photoLive (Naročanje na storitve Garmin Live, stran 12).
Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih
razmer na glavnih cestah in križiščih v živo.
Storitev photoLive ni na voljo na vseh območjih.
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive
Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko
tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se
pogosto vozite.
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite Pritisnite, če želite dodati.
3 Izberite cesto.
4 Izberite lokacijo prometne kamere.
Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida
z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni
velikosti.
5 Izberite Shrani, da shranite kamero (izbirno).
Na glavni zaslon programa photoLive je dodana sličica
predogleda kamere.
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu
V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere
ob cesti, ki je pred vami.
1 Na zemljevidu izberite > photoLive.
Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob
cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se
zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje
najbližje kamere ob cesti.
2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite Poišči
kamere za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer
(izbirno).
Shranjevanje prometne kamere
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite Pritisnite, če želite dodati.
3 Izberite cesto.
4 Izberite križišče.
5 Izberite Shrani.
Uporaba programov
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 22).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite Programi > Kje sem bil.
Nastavitve dēzl
Nastavitve zemljevida in vozila
Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida, stran 11).
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Nastavitve navigacije
Izberite Nastavitve > Navigacija.
Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na
načrtovani poti, ko začnete navigacijo.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
Načrtovanje odmorov: prikaže priporočene čase odmorov na
osnovi časa vožnje.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Sam. začetek funk. Odprema in sledenje: nastavi samodejni
vklop funkcije Odprema in sledenje na začetku načrtovane
poti.
Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.
Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim
cestam in cestam z vinjetami.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z
omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.
Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika.
Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS
in varčuje z energijo.
Nastavitve dēzl
Nastavitve načina izračuna
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.
Nastavitev simuliranega položaja
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega
signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega
položaja.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS.
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemljevid.
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
4 Izberite opis položaja.
5 Izberite Nastavi položaj.
Nastavitve brezžičnega omrežja
Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja
Wi‑Fi , združene naprave Bluetooth in funkcije Bluetooth.
Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Ime združene naprave: imena združenih naprav Bluetooth so
prikazana v meniju. Izberete lahko ime naprave in spremenite
nastavitve funkcije Bluetooth zanjo.
Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek
brezžične tehnologije Bluetooth.
Wi-Fi: omogoči radio Wi‑Fi.
Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite
shranjena omrežja.
Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi‑Fi v bližini (Vzpostavljanje
povezave z omrežjem Wi‑Fi, stran 23).
®
Nastavitve pomoči za voznika
Izberite Nastavitve > Pomoč za voznika.
Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za
posamezno vrsto opozoril za voznika (Funkcije in opozorila
za obveščanje voznika, stran 2).
Opozorilo o utrujenosti: opozori vas, ko dlje časa vozite brez
premora.
Bližinska opozorila: opozori vas, ko ste v bližini destinacij po
meri ali prometnih kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči
luči.
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije. Ta funkcija ni na voljo na
vseh območjih.
Nastavitve vzvratne kamere
V nastavitvah vzvratne kamere lahko upravljate združene
vzvratne kamere Garmin in nastavitve kamere. Ta meni se
prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priklopljena
na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije
o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v
priročniku za uporabo vzvratne kamere. Za nakup vzvratne
kamere Garmin obiščite garmin.com/backupcamera.
Izberite Nastavitve > Vzvratna kamera in izberite združeno
kamero.
21
Prekini povezavo: odstrani združeno kamero. Preden si lahko s
to napravo in kablom ogledate video iz kamere, morate
kamero ponovno združiti.
Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.
Vodilne črte: prikaže ali skrije vodilne črte in omogoča
nastavitev položaja vodilnih črt.
Nastavitve zaslona
Izberite Nastavitve > Zaslon.
Usmerjenost: omogoča nastavitev pokončnega ali ležečega
načina zaslona.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.
Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina
nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava
samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas
dneva.
Svetlost: omogoča nastavitev svetlosti zaslona.
Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitev časa
mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če
jo napajajo baterije.
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.
Nastavitve prometnih informacij
V glavnem meniju izberite Nastavitve > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki
naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost
Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive
prometne informacije.
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.
Optimiranje načrtovane poti: napravi omogoči uporabo
optimiziranih drugih načrtovanih poti samodejno ali na
zahtevo (Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti,
stran 5).
Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za
katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.
Trenutni čas: nastavi čas naprave.
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.
Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.
Nastavljanje časa
1 V glavnem meniju izberite uro.
2 Izberite možnost:
• Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS,
izberite Samodejno.
• Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali
navzdol.
Nastavitve jezika in tipkovnice
Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
22
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.
Nastavitve bližinskih opozoril
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Izberite Nastavitve > Bližinska opozorila.
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.
Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.
Nastavitve naprave in zasebnosti
Izberite Nastavitve > Naprava.
Vizitka: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.
Regulatorne oznake: prikaže regulatorne oznake in informacije.
Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe
za končnega uporabnika.
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.
Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za
izboljšanje naprave.
Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z
Garmin, da izboljša vsebino.
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za
myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends Kje sem bil in dnevnik potovanja.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.
1 Izberite Nastavitve.
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
Informacije o napravi
Ogled informacij o predpisih in skladnosti
1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
2 Izberite Naprava > Regulatorne oznake.
Specifikacije
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature
pri polnjenju
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost
Napajanje vozila s priloženim napajalnim
kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno
opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije
Akumulatorska litij-ionska baterija
Polnjenje naprave
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Informacije o napravi
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• Napravo priklopite na napajanje vozila.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na
napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.
Vzdrževanje naprave
Središče za podporo Garmin
Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
Posodobitve zemljevidov in programske
opreme
Za najboljšo izkušnjo navigacije posodabljajte zemljevide in
programsko opremo v napravi. S posodobitvami zemljevidov je
naprava opremljena z najnovejšimi podatki zemljevidov, ki so na
voljo. S posodobitvami programske opreme se izboljšajo
funkcije in delovanje.
Napravo lahko posodobite na dva načina.
• Napravo lahko povežete z omrežjem Wi‑Fi in posodobitev
opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo
lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali
priklopiti na računalnik.
• Napravo lahko priklopite na računalnik in jo posodobite s
programom Garmin Express. S to možnostjo lahko podatke
zemljevidov naložite na pomnilniško kartico, če so
posodobljeni zemljevidi preveliki za notranji pomnilnik.
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi
Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo
z omrežjem Wi‑Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z
omrežjem Wi‑Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitev.
1 Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
2 Po potrebi izberite Wi-Fi, da omogočite tehnologijo Wi‑Fi.
3 Izberite Iskanje omrežij.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi‑Fi v bližini.
4 Izberite omrežje.
5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite Končano.
Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda
na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet
vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.
Ko ste povezani z omrežjem Wi‑Fi, naprava preveri, ali so na
voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se v ikoni
Nastavitve v glavnem meniju prikaže .
2 Izberite Nastavitve > Posodobitve.
Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je
posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali
Programska oprema prikaže sporočilo Posodobitev je na
voljo.
3 Izberite možnost:
• Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite
Namesti vse.
• Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite
Zemljevid > Namesti vse.
• Če želite namestiti samo posodobitve programske
opreme, izberite Programska oprema > Namesti vse.
4 Preberite licenčne pogodbe in izberite Sprejmi vse, da
sprejmete pogodbe.
OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite
Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev
ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.
5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir
napajanja in izberite Nadaljuj (Polnjenje naprave, stran 22).
Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske
vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko
različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične
računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.
6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v
dosegu omrežja Wi‑Fi, dokler ni dokončan postopek
posodobitve.
NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče,
preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki
zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke
zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja
Wi‑Fi ali s programom Garmin Express.
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express
S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in
nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske
opreme za napravo. Garmin Express je na voljo za računalnike
Windows in Mac .
1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.
®
®
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z
omrežjem Wi‑Fi
OBVESTILO
Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda
morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale
omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih
storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali
stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da
povežete napravo z omrežjem Wi‑Fi, ki omogoča dostop do
interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali
priklopiti na računalnik.
1 Povežite napravo z omrežjem Wi‑Fi (Vzpostavljanje
povezave z omrežjem Wi‑Fi, stran 23).
Vzdrževanje naprave
2 Izberite možnost:
• Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite
Prenos za Windows.
• Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite
Prenos za Mac.
3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve
sledite navodilom na zaslonu.
4 Zaženite Garmin Express.
5 Napravo dēzl na računalnik priklopite s kablom USB.
23
2 Napravo obrišite do suhega.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Preprečevanje kraje
6 Ko vas naprava dēzl pozove, da preklopite v način prenosa
datotek, izberite Da.
7 V računalniku kliknite možnost Dodaj napravo.
Programska oprema Garmin Express zazna napravo.
8 Kliknite Dodaj napravo.
9 Sledite navodilom na zaslonu za registracijo in dodajanje
naprave v programsko opremo Garmin Express.
Ko je nastavitev končana, programska oprema Garmin
Express poišče posodobitve zemljevidov in programske
opreme za napravo.
10 Izberite možnost:
• Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite
Namesti vse.
• Za namestitev ene posodobitve kliknite Prikaz
podrobnosti in izberite posodobitev.
OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji
pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove,
da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate
prostor za shranjevanje (Nameščanje pomnilniške kartice za
zemljevide in podatke, stran 25).
®
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express
(garmin.com/express).
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
Odstranjevanje naprave z nosilca
1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
2 Spodnji rob naprave nagnite navzgor in napravo dvignite z
nosilca.
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
Programska oprema Garmin Express prenese in namesti
posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo
velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih
povezavah traja dolgo časa.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Naprave ne izpostavljajte vodi.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Za odklepanje zasukajte končni del À v nasprotni smeri
urinega kazalca.
2
3
4
5
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.
Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali
2 A.
Namestite srebrno konico v končni del.
Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca,
da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila Ã.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
24
Vzdrževanje naprave
Odpravljanje težav
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
Obrišite
ju s čisto suho krpo.
2
3 Namestite vakuumsko prijemalo (Namestitev in napajanje
naprave dēzl v vozilu, stran 1).
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (Nastavitve
navigacije, stran 21).
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 24).
• Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj
temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v
specifikacijah.
• Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
• Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona, stran 22).
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona,
stran 22).
• Znižajte glasnost (Nastavitev glasnosti, stran 2).
• Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (Nastavitve
brezžičnega omrežja, stran 21).
• Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne
uporabljate (Vklop ali izklop naprave, stran 1).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom
ali programom Smartphone Link
• Izberite Nastavitve > Brezžična omrežja.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
• V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in
izberite > za ponovni zagon storitev programa
Smartphone Link v ozadju.
• Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
• Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti
telefon in napravo (Brisanje združenega telefona, stran 15)
ter opraviti postopek združitve (Združevanje s telefonom in
povezava s programom Smartphone Link, stran 12).
Program Smartphone Link vpliva na raven
napolnjenosti baterije v pametnem telefonu
Program Smartphone Link za pošiljanje podatkov v napravo in
prejemanje podatkov iz nje uporablja brezžično tehnologijo
Bluetooth. Povsem običajno je, da aktivna povezava Bluetooth
porabi nekaj energije baterije. Program tudi redno preverja, ali
Odpravljanje težav
so na voljo posodobitve razpoložljivih storitev, pri čemer se
lahko porabi dodatna energija baterije.
Nastavitve porabe baterije lahko spremenite v programu
Smartphone Link in tako zmanjšate količino energije baterije, ki
jo porabi program.
1 V programu Smartphone Link v pametnem telefonu izberite
.
2 Pomaknite se do razdelka Battery Usage in izberite
Nastavitve.
Izberite
eno ali več možnosti:
3
• Počistite potrditveno polje Bluetooth Auto-Connect.
Če onemogočite to možnost, lahko prihranite manjšo
količino energije baterije, vendar se program ne more
samodejno povezati z napravo dēzl. Ko je ta možnost
onemogočena, morate izbrati v glavnem meniju
programa Smartphone Link vsakokrat, ko želite napravo
povezati s programom Smartphone Link.
• Počistite potrditveno polje Live Services Check.
Če onemogočite to možnost, lahko pri nekaterih pametnih
telefonih znatno zmanjšate količino energije baterije, ki jo
porabi program. Ko je ta možnost onemogočena, morate
ročno osvežiti glavni meni programa Smartphone Link, če
želite prejeti posodobljene informacije o razpoložljivih
storitvah v živo.
Dodatek
Nameščanje pomnilniške kartice za
zemljevide in podatke
S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje
zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice
lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite
www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej
nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin.
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do
64 GB.
1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke
v napravi (Pregled naprave dēzl 580, stran 1).
2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in starejšimi.
®
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin
programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na
pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov
shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke
Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške
destinacije.
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
3 Ko vas naprava dēzl pozove, da preklopite v način prenosa
datotek, izberite Da.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.
25
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
2
3
4
5
6
računalnik, stran 25).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Ogled stanja signala GPS
Pritisnite in tri sekunde držite
.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nakup dodatne opreme
Obiščite garmin.com/accessories.
26
Dodatek
Kazalo
Simboli
2D-pogled zemljevida 12
3D-pogled zemljevida 12
A
aktivno razvrščanje na pasove 4
B
baterija
podaljševanje 25
polnjenje 1, 22, 25
težave 25
bližnjice
brisanje 9
dodajanje 9
brezžična kamera 21
brisanje
potovanja 20
servisne kategorije 18
servisni zapisi 18
združena naprava Bluetooth 15
C
cestnine, izogibanje 5
cilji 21. Za več informacij si oglejte lokacije
prihod 4
Č
časovne nastavitve 22
časovnik 16
čiščenje naprave 24
čiščenje zaslona na dotik 24
D
datoteke, prenašanje 26
deljenje, Odprema in sledenje 17
delovni čas 16
destinacije 6–9
kraji 7
storitve za tovornjake 6
diagnostika 16
dnevnik potovanja, ogled 11
dodatna oprema 26
dom
pot 4
telefonska številka 14
urejanje lokacije 4
Doma, klicanje 14
F
Foursquare 8, 9
G
Garmin Connect 12
Garmin Express, posodabljanje programske
opreme 23
glasnost, prilagajanje 2
glasovni nadzor 19
namigi 19
glasovni ukaz 18
aktiviranje 18
besedna zveza za bujenje 18
namigi za uporabo 18
navigacija z 19
gorivo, postajališča 9
GPS 1, 26
H
Hitro iskanje 7
I
ID naprave 22
ikone, vrstica stanja 1
imenik 6
iskanje lokacij. 6, 7, 9, 13 Oglejte si tudi
lokacije
kategorije 7
koordinate 8
križišča 8
Kazalo
mesta 8
naslovi 8
iskanje zbirk Geocache 8
izogibanja 6
brisanje 6
cesta 6
cestnine 5
območje 6
onemogočanje 6
značilnosti ceste 6
izvažanje
poročila o potovanjih 18
povzetki pristojnosti 18
J
jezik
glas 22
tipkovnica 22
K
kabel za napajanje v vozilu 1
kamere
hitrost 3
rdeča luč 3
varnostno kopiranje 21
kartica microSD 1, 25
Kje sem? 9
klicanje 13
klici 13, 14
Doma 14
klicanje 13
odgovarjanje 14
stiki 13
zgodovina 14
koordinate 8
kraja, izogibanje 24
kraji 7
križišča, iskanje 8
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 22
lokacija 8
lokacije 8, 21
iskanje 6, 8
klicanje 14
kraji 7
nedavno najdene 9
shranjevanje 9
simulirano 21
trenutno 9
M
Mednarodni sporazum o davku na goriva
(IFTA) 17
izvoženi povzetki in poročila 18
podatki o gorivu 17
poročila o potovanjih 18
povzetek pristojnosti 18
myTrends, načrtovane poti 5
N
načrtovalnik potovanja 19, 20
točke oblikovanja 20
urejanje potovanja 20
načrtovane poti 3
dodajanje točke 5, 20
myTrends 5
način izračuna 20, 21
oblikovanje 5
ogled na zemljevidu 4
predlagane 5
računam 5
ustavljanje 5
začetek 3, 4, 7, 17
načrtovanje odmorov 16
namestitev naprave
avtomobil 1
odstranjevanje z nosilca 24
vakuumsko prijemalo 1, 24
napajalni kabli 22
menjava varovalke 24
vozilo 1
naročnine, storitve Garmin Live 12
naslednji zavoj 4
naslovi, iskanje 8
nastavitve 21, 22
nastavitve zaslona 22
navigacija 4, 7
izven cest 6
nastavitve 21
navigacija izven cest 6
nedavno najdene lokacije 9
nega naprave 24
nosilec, odstranjevanje 24
nujne službe 9
O
oblikovanje načrtovane poti 5
obvestila 12–16
obvozi 5
odgovarjanje na klice 14
odpravljanje težav 25
Odprema in sledenje 17
odstranjevanje nosilca 24
okvare 16
omejitve, vozilo 2
opozorila 2
bližinske točke 21
zvok 21
opozorila bližinskih točk, nastavitve 22
opozorila za voznika 2, 3
opozorilne ikone 11
orodja, zemljevidi 10
P
parkirišča 4, 7, 8
zadnje mesto 5
photoLive 20
plasti zemljevida, prilagajanje 11
podatki o gorivu 17
podatki o potovanju 11
ogled 11
ponovni zagon 11
podpora za izdelke 19
polnjenje naprave 1, 22, 25
pomnilniška kartica 1, 25
nameščanje 25
ponovni zagon
naprava 24
podatki o potovanju 11
poročila, potovanje 18
posnetki zaslona 22
posodabljanje
programska oprema 23
zemljevidi 23
pot domov 4
povrnitev tovarniških nastavitev 22
povzetek pristojnosti 18
pred vami 10
prilagajanje 10
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 15
prepoznavanje govora 18
prikaz zemljevida
2D 12
3D 12
priročnik za uporabo 19
profil vozila, tovornjak 2
profili
aktiviranje 2
tovornjak 2
programska oprema
posodabljanje 23
različica 22
promet 11, 15, 22
dodajanje naročnin 15
dogodki 11, 16
druga načrtovana pot 5
iskanje zastojev 11, 16
kamere 20
sprejemnik 15
zemljevid 11, 15
27
prometne kamere, ogled 20
prometne kamere za prehitro vožnjo 3
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 3
prostoročni telefonski klici 12, 14
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 25
razmere na cesti, vreme 19
S
samodejna glasnost, omogočanje 2
satelitski signali
ogled 26
pridobivanje 1
servisna zgodovina
brisanje 18
kategorije 18
urejanje 18
zapisi 18
seznam odcepov 4
shranjene lokacije 20
brisanje 10
kategorije 10
urejanje 9
shranjevanje, trenutna lokacija 9
simulirani položaji 21
Smartphone Link 12–15
onemogočanje klicev 14
vzpostavljanje povezave 12, 14
specifikacije 22
spreminjanje območja iskanja 8
storitve Garmin Live, naročanje 12
Storitve Garmin Live 12
svetlost 2
vreme 19
radar 19
razmere na cesti 19
vrstica za iskanje 7
vzpostavljanje povezave 23
vzvratna kamera 21
W
Wi‑Fi 21, 23
Z
začetna nastavitev 16
zaslon, svetlost 2
združevanje 16
prekinitev povezave 15
telefon 12, 25
zemljepisna širina in dolžina 8
zemljevidi 4, 10, 11, 21
nakup 26
ogled načrtovanih poti 4
orodja 10
plasti 11
podatkovno polje 4, 11, 12
posodabljanje 23
raven podrobnosti 21
simboli 4
tema 21
tovornjak 19
zgodovina potovanja 22
zvok, bližinske točke 21, 22
Š
številka ID 22
T
tehnologija Bluetooth 12, 16, 25
nastavitve 21
odklop naprave 15
onemogočanje klicev 14
upravljanje telefonov 14
združitev s telefonom 12
Tehnologija Bluetooth 13
telefon
prekinitev povezave 15
združevanje 12, 25
telefonski imenik 13
telefonski klici 13
glasovno izbiranje 14
klicanje 14
odgovarjanje 14
utišanje 14
tipka za vklop/izklop 1
tipke na zaslonu 2
tipkovnica
jezik 22
postavitev 22
tovornjak
destinacije 6
prikolica 2
profili 2
zemljevid 19
trenutna lokacija 9
trenutne lokacije 9
TripAdvisor 9
U
urejanje, shranjena potovanja 20
USB, prekinitev povezave 26
usmerjanje 4
usmerjanje med vožnjo 4
utišanje, zvok 19
V
vakuumsko prijemalo 24
varčevanje z energijo 1
varovalka, menjava 24
28
Kazalo
support.garmin.com
Oktober 2018
190-02229-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising