Garmin | dēzl™ 580 LMT-S | Garmin dēzl™ 580 LMT-S Ръководство на притежателя

Garmin dēzl™ 580 LMT-S Ръководство на притежателя
DĒZL 580
™
Ръководство за притежателя
© 2017 Garmin Ltd. или нейните филиали
Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си
запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или
организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.
Garmin и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. Тези търговски марки не могат да се използват
без изричното разрешение на Garmin.
®
dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, и nüMaps Lifetime™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не
могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.
Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple и Mac са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. Маркировките Bluetooth на думи и патентите са
собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на такава маркировка на думи или лого на Garmin е предмет на лицензиране. Foursquare е запазена марка на Foursquare Labs,
Inc. в САЩ и други държави. microSD и логото на microSDHC са търговски марки на SD-3C, LLC. TripAdvisor е регистрирана търговска марка на TripAdvisor LLC. TruckDown е
търговска марка на TruckDown Info International, Inc. Windows , Windows Vista , и Windows XP са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и други
държави.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Съдържание
Начално запознаване................................................... 1
dēzl 580 Общ преглед на устройството ................................... 1
Монтаж и включване на устройството dēzl във вашето
превозно средство .................................................................... 1
Включване и изключване на устройството ............................. 1
Прихващане на GPS сигнали ................................................... 1
Икони в лентата на състоянието ............................................. 1
Използване на екранните бутони ............................................ 2
Регулиране на силата на звука ................................................ 2
Активиране на Автоматична сила на звука ........................ 2
Използване на аудио миксера ............................................ 2
Регулиране на яркостта на екрана .......................................... 2
Профили на превозно средство................................ 2
Добавяне на профил на превозно средство ........................... 2
Активиране на профил на превозно средство ....................... 2
Промяна на информацията за вашето ремарке .................... 3
Редактиране на профил на превозно средство ..................... 3
Функции и предупреждения за информираност на
шофьора.........................................................................3
Активиране или деактивиране на звукови предупреждения
за шофьор ................................................................................. 3
Камери за скорост и червен светофар .................................... 4
Навигация до вашата дестинация............................. 4
Маршрути .................................................................................. 4
Започване на маршрут ............................................................. 4
Започване на маршрут с помощта на картата ................... 4
Отиване У дома .................................................................... 4
Вашият маршрут на картата .................................................... 4
Активно насочване в лента ................................................. 5
Преглед на завои и напътствия .......................................... 5
Показване на целия маршрут на картата .......................... 5
Пристигане във Вашата дестинацията ................................... 5
Паркиране близо до Вашата дестинация .......................... 5
Намиране на последното място на паркиране .................. 5
Промяна на Вашия активен маршрут ...................................... 5
Добавяне на Място към маршрута ..................................... 5
Моделиране на маршрут ..................................................... 6
Правене на обход ................................................................ 6
Промяна на режима за изчисляване на маршрут ............. 6
Спиране на маршрута .............................................................. 6
Използване на предлагани маршрути ..................................... 6
Избягване на забавяния, пътни такси и зони ......................... 6
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута ..... 6
Избягване на платени пътища ............................................ 6
Избягване на стикери за платени пътни такси .................. 6
Избягване на особености по пътя ...................................... 6
Избягване на екологични зони ............................................ 7
Отбягвания по избор ............................................................ 7
Навигация "Извън пътя" ........................................................... 7
Намиране и записване на местоположения............ 7
Интересни места ....................................................................... 7
Намиране на Интересни места за камион .............................. 7
Намиране на TruckDown интересни места ............................. 7
Намиране на местоположение с помощта на лентата за
търсене ...................................................................................... 8
Намиране на местоположение по категория .......................... 8
Търсене в рамките на категория ......................................... 8
Навигация до интересно място в рамките на местност .... 8
Резултати от търсене на местоположение ............................. 8
Резултати от търсене на местоположение на картата ..... 8
Промяна на областта на търсене ............................................ 9
Паркинг ...................................................................................... 9
Съдържание
Намиране на паркинг за камиони ....................................... 9
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място .......... 9
Намиране на паркинг близо до конкретно място .............. 9
Тълкуване на цветовете и символите за паркиране ......... 9
Инструменти за търсене .......................................................... 9
Намиране на адрес .............................................................. 9
Намиране на пресечка ......................................................... 9
Намиране на град ................................................................ 9
Намиране на местоположение по координати ................ 10
Foursquare ............................................................................... 10
Свързване с вашия Foursquare акаунт ............................. 10
Търсене Foursquare Интересни места ............................. 10
Преглед на Foursquare подробни данни за място ........... 10
Вход с Foursquare .............................................................. 10
TripAdvisor ................................................................................ 10
Намиране на TripAdvisor интересни места ...................... 10
Преглед на скоро намерени местоположения ..................... 10
Изчистване на списъка със Скоро намерени места ........ 10
Показване на информация за текущото местоположение .. 10
Намиране на спешни услуги и гориво .............................. 10
Получаване на напътствия до текущото ви
местоположение ................................................................. 10
Добавяне на кратка команда ................................................. 10
Премахване на кратка команда ........................................ 11
Записване на Местоположения ............................................. 11
Записване на Местоположение ........................................ 11
Запаметяване на текущото ви положение ....................... 11
Редактиране на запаметено местоположение ................ 11
Задаване на категории към Запаметено
местоположение ................................................................. 11
Изтриване на запаметено местоположение .................... 11
Използване на картата............................................... 11
Инструменти за карта ............................................................. 11
Преглед на инструмент за картата ................................... 12
Активиране на инструменти за картата ........................... 12
Напред по пътя ....................................................................... 12
Преглед на предстоящи местоположения ....................... 12
Персонализиране на категориите Напред по пътя ......... 12
Символи за внимания и предупреждения ............................ 12
Предупреждения за ограничение ..................................... 12
Предупреждения за състоянието на пътя ....................... 12
Предупреждения ................................................................ 12
Информация за пътуването ................................................... 12
Гледане на данни за пътуването от картата ................... 12
Преглед на страницата с информация за пътуването .... 13
Показване на регистъра на пътуванията ......................... 13
Нулиране на информацията за пътуването .................... 13
Показване на предстоящия трафик ...................................... 13
Показване на трафика на картата .................................... 13
Търсене на пътни произшествия ...................................... 13
Персонализиране на картата ................................................. 13
Персонализиране на слоевете на картата ...................... 13
Промяна на полето за данни на картата .......................... 13
Промяна на гледната точка на картата ............................ 13
Услуги в реално време, трафик и функции за
смартфон..................................................................... 13
Сдвояване с Вашия телефон и свързване с
Smartphone Link ....................................................................... 14
Bluetooth икони за състояние на функции ............................ 14
Garmin Услуги Live .................................................................. 14
Абониране за Garmin Услуги Live ..................................... 14
Изпращане на местоположение от Вашия смартфон към
устройството ........................................................................... 14
Интелигентни известия .......................................................... 15
Получаване на известия .................................................... 15
Преглед на списъка с известие ......................................... 15
i
Обаждане със свободни ръце ............................................... 15
Започване на разговор ...................................................... 15
Приемане на повикване ..................................................... 15
Използване на хронологията на разговорите .................. 15
Използване на Опции при разговор ................................. 16
Записване на домашен телефонен номер ...................... 16
Настройка на Bluetooth функции за вашето Apple
устройство ............................................................................... 16
Свързване към приложението Smartphone Link на вашето
устройство Apple ................................................................ 16
Деактивиране на обаждане свободни ръце за вашето
устройство Apple ................................................................ 16
Изключване на Smartphone LinkДанни и интелигентни
известия за Вашето Apple устройство .............................. 16
Настройка на Bluetooth Функции за вашия смартфон с
Android™ .................................................................................. 16
Свързване към приложението Smartphone Link на вашия
смартфон с Android ............................................................ 16
Деактивиране на Bluetooth Функции за вашия смартфон с
Android ................................................................................. 16
Изключване на Bluetooth устройство ..................................... 17
Изтриване на сдвоен телефон .............................................. 17
Трафик.......................................................................... 17
Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone
Link ........................................................................................... 17
Получаване на данни за трафик с приемник за трафик ...... 17
Абонаменти за приемник на трафик ................................ 17
Активиране на Трафик ........................................................... 18
Показване на трафика на картата ......................................... 18
Търсене на пътни произшествия ...................................... 18
Инструменти за превозни средства и водачи....... 18
Планиране на почивка ............................................................ 18
Извършване на предложена почивка ............................... 18
Стартиране на таймера за почивки .................................. 18
Поставяне на пауза и нулиране на таймера за
почивка ................................................................................ 18
Регулиране на часовете на шофиране ............................ 18
Настройка на Дневното ограничение за шофиране ........ 18
Garmin eLog ............................................................................. 18
Настройка на Garmin eLog функции за Вашето dēzl
устройство .......................................................................... 18
Преглед на Garmin eLog информация на Вашето dēzl
устройство .......................................................................... 19
Преглед на събития на неизправност и диагностика на
Garmin eLog ........................................................................ 19
Изпращане и проследяване ................................................... 19
Настройване и споделяне на функцията Изпращане и
проследяване ..................................................................... 19
Започване на сесия на Изпращане и проследяване ....... 19
Изпращане на съобщение към dēzl устройство .............. 19
IFTA .......................................................................................... 20
Въвеждане на данни за горивото ..................................... 20
Редактиране на данните за горивото ............................... 20
Показване и експортиране на Обзор по юрисдикция ...... 20
Редактиране и експортиране на отчети за пътуване ...... 20
Показване на експортирани Обзори по юрисдикция и
Отчети за пътуване ............................................................ 20
Регистър на Сервизна хронология ........................................ 20
Добавяне на Служебни категории .................................... 20
Изтриване на Служебни категории ................................... 21
Преименуване на Служебни категории ............................ 21
Изтриване на Служебни записи ........................................ 21
Редактиране на Служебен запис ...................................... 21
Гласова команда......................................................... 21
Задаване на Началната фраза .............................................. 21
ii
Активиране на Гласова команда ........................................... 21
Съвети за гласови команди ................................................... 21
Започване на маршрут с помощта на Гласова команда ..... 21
Спиране на звука на инструкциите ........................................ 21
Гласово управление ............................................................... 21
Конфигуриране на Гласово управление .......................... 21
Използване на Гласово управление ................................. 21
Съвети за гласово управление ......................................... 21
Използване на приложенията .................................. 22
Преглед на ръководството на притежателя на Вашето
устройство ............................................................................... 22
Показване на Картата за камиони ......................................... 22
Проверка на прогнозата за времето ..................................... 22
Показване на Времето близо до различен град .............. 22
Показване на Метеорологичен радар .............................. 22
Преглед на предупреждения за времето ......................... 22
Проверка на пътната обстановка ..................................... 22
План за пътуване .................................................................... 22
Планиране на пътуване ..................................................... 22
Редактиране и пренареждане на места в пътуване ....... 22
Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване .... 23
Промяна на опциите за движение по маршрут за едно
пътуване ............................................................................. 23
Навигация по записано пътуване ..................................... 23
Редактиране и запис на активния маршрут ..................... 23
Камери за трафик photoLive ................................................... 23
Преглед и запазване на камерите за трафик
photoLive ............................................................................. 23
Преглед на камерите за трафик photoLive на картата .... 23
Запаметяване на Камера за трафик ................................ 23
Показване на предишни маршрути и дестинации ................ 23
dēzlНастройки..............................................................23
Настройки на картата и превозното средство ...................... 23
Активиране на карти .......................................................... 24
Настройки за навигация ......................................................... 24
Настройки за режима на изчисляване ............................. 24
Настройване на Местоположение за Симулация ........... 24
Настройки на безжична мрежа .............................................. 24
Настройки за подпомагане на водача ................................... 24
Настройки за задна камера .................................................... 24
Настройки на дисплея ............................................................ 25
Настройки за трафика ............................................................ 25
Настройки за мерни единици и време .................................. 25
Сверяване на часа ............................................................. 25
Настройки за език и клавиатура ............................................ 25
Настройки за предупреждения за близост ........................... 25
Настройки за устройството и поверителност ....................... 25
Връщане на настройки ........................................................... 25
Информация за устройството.................................. 25
Преглед на правна информация и информация за
съответствие ........................................................................... 25
Технически характеристики ................................................... 26
Зареждане на устройството ................................................... 26
Поддръжка на устройството.................................... 26
Център за поддръжка Garmin ................................................ 26
Актуализации на карта и софтуер ......................................... 26
Свързване към мрежа Wi‑Fi .............................................. 26
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа
Wi‑Fi ..................................................................................... 26
Актуализиране на картите и софтуера с
Garmin Express ................................................................... 27
Грижа за устройството ........................................................... 27
Почистване на външността на корпуса ............................ 27
Почистване на сензорния екран ....................................... 27
Предотвратяване на кражба ............................................. 27
Съдържание
Рестартиране на устройството .............................................. 27
Демонтаж на устройството, стойката и вендузата ............... 27
Демонтаж на устройството от стойката ........................... 27
Демонтаж на стойката от вендузата ................................. 28
Сваляне на вендузата от предното стъкло ...................... 28
Смяна на предпазителя в кабела за захранване от
превозното средство .............................................................. 28
Проблеми..................................................................... 28
Вендузата не се закрепва на предното стъкло .................... 28
Моeто устройство не получава сигнали от спътник ............. 28
Устройството не се зарежда в колата ми ............................. 28
Зарядът на батерията ми не издържа дълго ........................ 28
Моето устройство не се свързва с моя телефон или с
Smartphone Link ....................................................................... 28
При някои смартфони приложението Smartphone Link влияе
на нивото на заряд на батерията .......................................... 28
Допълнение ................................................................. 29
Поставяне на карта с памет за карти и данни ...................... 29
Управление на данни ............................................................. 29
За картите с памет ............................................................. 29
Свързване на устройството към компютъра ................... 29
Прехвърляне на данни от компютъра .............................. 29
Изключване на USB кабела .............................................. 29
Показване на състоянието на GPS сигнала ......................... 29
Закупуване на допълнителни карти ...................................... 29
Покупка на аксесоари ............................................................. 29
Показалец ..................................................................... 30
Съдържание
iii
Начално запознаване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вижте ръководството Важна информация относно
продукта и безопасността в кутията на продукта за
предупреждения за продукта и друга важна информация.
• Актуализирайте картите и софтуера на вашето
устройство (Актуализации на карта и софтуер,
стр. 26).
• Монтирайте устройството във вашето превозно средство
и го свържете към захранването (Монтаж и включване
на устройството dēzl във вашето превозно средство,
стр. 1).
• Прихванете GPS сигнал (Прихващане на GPS сигнали,
стр. 1).
• Регулирайте силата на звука (Регулиране на силата на
звука, стр. 2) и яркостта на екрана (Регулиране на
яркостта на екрана, стр. 2).
• Задайте профил на вашия камион.
• Навигирайте до вашата дестинация (Започване на
маршрут, стр. 4).
докато то щракне.
6 Включете другия край на захранващия кабел за
превозното средство в извода във вашето превозно
средство.
dēzl 580 Общ преглед на устройството
Включване и изключване на устройството
2 Поставете стойката Á на вендузата Â докато тя застане
на мястото си.
3 Притиснете вендузата към стъклото и завъртете палеца
à към стъклото.
4 Поставете издатината в горната част на стойката в
канала от задната страна на устройството.
5 Натиснете долната част на стойката в устройството,
• Включете устройството, натиснете бутона за Вкл. или
свържете устройството към източник на захранване.
• За да превключите устройството в режим за пестене на
енергия, натиснете бутона за Вкл., докато устройството е
включено.
При режим на пестене на енергия екранът е изключен и
устройството използва много малко енергия, но може да
бъде събудено незабавно за използване.
СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо,
ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато
зареждате батерията.
• За да изключите напълно устройството, задръжте бутона
за Вкл., докато на екрана се покаже подкана и изберете
Изкл..
Напомнянето се появява след пет секунди. Ако отпуснете
бутона за включване преди появата на подканата,
устройството влиза в режим на пестене на енергия.
À
Á
Â
Ã
Бутон Вкл.
USB порт за данни и захранване
Слот за карта с памет за карти и данни
Микрофон за гласови команди или обаждане със свободни
ръце
Монтаж и включване на устройството dēzl
във вашето превозно средство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да
предотвратите нараняване или повреда на продукта,
причинени от излагане на батерията на високи температури,
съхранявайте устройството далече от пряка слънчева
светлина.
Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го
заредите.
1 Включете захранващия кабел за превозното средство À
в USB порта на устройството.
Прихващане на GPS сигнали
При включване на устройството си за навигация GPS
приемникът трябва да събере данни от сателит и да
определи текущата позиция. Необходимото време за
приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост
от няколко фактора, включително това колко сте далече от
мястото, където последно сте използвали устройството за
навигация, дали има ясна видимост към небето и колко
време е изминало от последното използване на
устройството за навигация. При първоначално пускане на
устройството за навигация прихващането на сателитни
сигнали може да отнеме няколко минути.
1 Включете устройството.
2 Изчакайте, докато устройството открие спътници.
3 Ако е нужно, излезте на открито, далече от високи сгради
и дървета.
в лентата за състоянието показва силата на сигнала от
спътниците. Когато поне половината от лентите са
запълнени, устройството е готово за навигиране.
Икони в лентата на състоянието
Лентата на състоянието се намира в горния край на
главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват
информация за функциите на устройството. Можете да
Начално запознаване
1
избирате някои икони, за да промените настройките или да
разгледате допълнителна информация.
Състояние на GPS сигнала. Задръжте за преглед на
точността на GPS и прихваната сателитна информация
(Показване на състоянието на GPS сигнала, стр. 29).
Bluetooth състояние. Изберете за преглед на Bluetooth
настройките (Настройки на безжична мрежа, стр. 24).
®
Сила на сигнала на Wi-Fi. Изберете, за да промените
настройките на wi-fi (Настройки на безжична мрежа,
стр. 24).
Свързано за обаждания със свободни ръце. Изберете за
позвъняване (Обаждане със свободни ръце, стр. 15).
Активен профил на превозно средство. Изберете за
преглед на профила на превозно средство.
Час в момента. Изберете за задаване на времето
(Сверяване на часа, стр. 25).
Ниво на зареждане на батерията.
Споделяне на данни от Изпращане и проследяване. На
иконата се показва също и броят на поканените
наблюдатели. Изберете, за да отворите приложението
Изпращане и проследяване (Изпращане и проследяване,
стр. 19).
Състояние на Smartphone Link. Изберете, за да свържете
приложението Smartphone Link и да получавате данни за
трафик в реално време и други услуги в реално време
(Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone
Link, стр. 14). Когато иконата е синя, устройството е
свързано с приложението Smartphone Link.
Температура. Изберете за преглед на прогнозата за
времето (Проверка на прогнозата за времето,
стр. 22).
Използване на екранните бутони
Екранните бутони позволяват навигиране на страници,
менюта и опции на менюта на устройството.
• Изберете , за да се върнете към предишния екран в
менюто.
• Задръжте , за да се върнете бързо към главното меню.
• Изберете или за превъртане през списъци или
менюта.
• Задръжте или , за да превъртате по-бързо.
• Изберете , за да видите контекстно меню с опции за
текущия екран.
Регулиране на силата на звука
1 Изберете Сила звук.
2 Изберете опция:
• Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате
силата на звука.
• Изберете , за да заглушите устройството.
• Изберете за допълнителни опции.
Активиране на Автоматична сила на звука
Устройството може автоматично да увеличава или
намалява силата на звука въз основа на нивото на фоновия
шум.
1 Изберете Сила звук > .
2 Изберете Автоматична сила на звука.
Използване на аудио миксера
Можете да задавате силата на звука за различни видове
аудио, като подкани при навигация или телефонни
обаждания. Нивото за всеки вид аудио е процентна
стойност от общата сила на звука.
1 Изберете Сила звук.
2 Изберете > Аудио миксер.
2
3 Използвайте плъзгачите за регулиране на силата на
звука за всеки вид аудио.
Регулиране на яркостта на екрана
1 Изберете Настройки > Екран > Яркост.
2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате
яркостта.
Профили на превозно средство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство
не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения
за маршрут или че ще получавате предупредителни икони
във всички случаи. Може да има ограничения в картните
данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези
ограничения или пътна обстановка във всички случаи.
Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия,
когато вземате решения при шофиране.
Движението по маршрут и навигацията се изчисляват
различно в профила на вашето превозно средство.
Активният профил на превозно средство е указан чрез
икона на лентата за състоянието. Навигацията и
настройките на картата на вашето устройство могат да
бъдат персонализирани поотделно за всеки тип превозно
средство.
Когато активирате профил на камион, устройството избягва
да включва в маршрутите ограничени или непроходими зони
въз основа на размерите, теглото и други характеристики на
вашето превозно средство, които сте въвели.
Добавяне на профил на превозно
средство
Трябва да добавите профил на превозно средство за всеки
камион или автомобил, в който ще използвате Вашето dēzl
устройство.
1 Изберете Настройки > Профил на превозно средство
> .
2 Изберете опция:
• За добавяне на обикновен камион с неподвижно
закрепен товарен отсек изберете Само камион.
• За добавяне на влекач или композиция влекач с
ремарке изберете Трактор.
• За да добавите автобус, изберете Автобус.
3 Следвайте екранните инструкции, за да въведете
характеристиките на превозното средство.
След като добавите профила на превозното средство,
можете да го редактирате и да въвеждате допълнителна
подробна информация, като например идентификационен
номер на превозното средство или номер на ремаркето.
Активиране на профил на превозно
средство
Преди да можете да активирате профил на превозно
средство, трябва да добавите такъв.
1 Изберете Настройки > Профил на превозно средство.
2 Изберете профил на превозно средство.
Извежда се информацията за профила на превозното
средство, включително мерни единици и тегло.
3 Изберете Избор.
Профили на превозно средство
Промяна на информацията за вашето
ремарке
Преди да можете да променяте информацията за вашето
ремарке, трябва да въведете профил на влекач.
Когато смените ремаркето към вашия влекач, можете да
промените информацията за ремаркето в профила на
превозното средство, без да променяте информацията за
влекача. Можете да превключвате бързо между често
използвани влекачи.
1 Изберете Настройки > Профил на превозно средство.
2 Изберете профила на влекача, който ще се използва с
това ремарке.
3 Изберете .
4 Изберете опция:
• За да използвате скорошна конфигурация на ремарке,
изберете конфигурация на ремарке от списъка.
• За въвеждане на нова конфигурация на ремарке
изберете Нова конфигурация и въведете
информацията за ремаркето.
Редактиране на профил на превозно
средство
Можете да редактирате профила на превозно средство за
промяна на информацията за превозното средство или
добавяне на подробна информация към нов профил на
превозно средство, като например идентификационния
номер на превозното средство, номера на ремаркето или
показанията на одометъра. Можете също да преименувате
или изтриете профил на превозно средство.
1 Изберете Настройки > Профил на превозно средство.
2 Изберете профила на превозно средство, който искате да
редактирате.
3 Изберете опция:
• За да редактирате информацията в профила на
превозното средство, изберете , а след това
изберете поле за редактиране.
• За преименуване на профил на превозно средство
изберете >
> Преименув. профил.
• За изтриване на профил на превозно средство
изберете >
> Изтрий.
Функции и предупреждения за
информираност на шофьора
БЕЛЕЖКА
Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения
за шофьора са само за информация и не заменят
отговорността ви да се съобразявате с всички поставени
знаци за ограничение на скоростта и да преценявате
безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма
да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или
актове, които ще получите, ако не следвате всички
приложими пътни закони и знаци.
®
Вашето устройство предоставя функции, които могат да
помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да
повишат ефективността, дори когато шофирате в позната
зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и
извежда информация за всяко едно предупреждение.
Можете да активирате или дезактивирате звуковия тон или
някои видове предупреждения за шофьора. Не всички
услуги се предлагат за всички региони.
Училища: Устройството издава звуков сигнал и извежда
разстоянието до и ограничението на скоростта (ако е
налично) за приближаващо училище или училищна зона.
Функции и предупреждения за информираност на шофьора
Понижаване на ограничението на скоростта:
Устройството издава звуков сигнал и извежда
предстоящото понижено ограничение на скоростта, за да
бъдете готови да намалите скоростта.
Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството
извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху
иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите
посоченото ограничение на скоростта за текущия път.
Промяна в ограничението на скоростта: Устройството
издава звуков сигнал и извежда предстоящото
ограничение на скоростта, за да бъдете готови да
коригирате скоростта.
Грешна посока на еднопосочна улица: Устройството
извежда съобщение и показва предупреждение на цял
екран, ако се движите в грешна посока по еднопосочна
улица. Краищата на екрана се показват в червено и
предупреждението остава в горната част на екрана,
докато не напуснете еднопосочната улица или не
коригирате посоката си на движение.
Железопътен прелез: Устройството възпроизвежда сигнал
и извежда разстоянието до приближаващ железопътен
прелез.
Преминаващи животни: Устройството възпроизвежда
сигнал и извежда разстоянието до приближаваща зона на
преминаващи животни.
Завои: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда
разстоянието до завой на пътя.
По-бавен трафик: Устройството възпроизвежда сигнал и
извежда разстоянието до по-бавен трафик, когато
приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост.
Вашето устройство трябва да получава информация за
трафик, за да можете да използвате тази функция
(Трафик, стр. 17).
Предупреждение за умора: Устройството възпроизвежда
сигнал и предлага предстояща спирка, след като сте
шофирали в продължение на повече от два часа без
прекъсване.
Забрана за камиони: Устройството издава звуков сигнал,
когато приближавате път, където има забрана за
камиони.
Опасност от засядане: Устройството издава звуков сигнал
и извежда съобщение, когато приближавате път, където
Вашето превозно средство може да заседне.
Страничен вятър: Устройството издава звуков сигнал и
извежда съобщение, когато приближавате път, където
има опасност от страничен вятър.
Тесен път: Устройството издава звуков сигнал и извежда
съобщение, когато приближавате път, който може да е
прекалено тесен за Вашето превозно средство.
Стръмен наклон: Устройството издава звуков сигнал и
извежда съобщение, когато приближавате стръмен
наклон.
Държавни и щатски граници: Устройството издава звуков
сигнал и извежда съобщение, когато приближавате
границата на държава или щат.
Активиране или деактивиране на звукови
предупреждения за шофьор
Можете да активирате или дезактивирате звуковия тон или
някои видове предупреждения за шофьора. Визуалното
предупреждение се извежда дори когато звуковият сигнал е
дезактивиран.
1 Изберете Настройки > Помощ за шофьора > Звукови
предупреждения за шофьора.
2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко
предупреждение.
3
Камери за скорост и червен светофар
БЕЛЕЖКА
Garmin не носи отговорност за точността или последствията
от използването на база данни за камера за скорост или
червен светофар.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички
държави или модели продукти.
На някои места за някои модели продукти е налице
информация относно местоположения на камери за скорост
и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се
приближите до докладвана камера за скорост или камера за
червен светофар.
• Данните в реално време за камера за скорост или камера
за червен светофар са достъпни като абонамент от
услугите Garmin Live с помощта на приложението
Smartphone Link (Garmin Услуги Live, стр. 14).
• Вие трябва да закупите абонамент, за да изтеглите и
съхраните данните за камери за безопасност на Вашето
устройство. Влезте в garmin.com/speedcameras, за да
проверите наличността и съвместимостта или да
закупите абонамент или еднократна актуализация.
Можете да закупите нов регион или да удължите
абонамента си по всяко време.
• В някои региони определени комплекти продукти
включват предварително заредени данни за камери за
скорост или камери за червен светофар с доживотни
актуализации.
• Можете да използвате софтуера Garmin Express™
(garmin.com/express), за да актуализирате базата данни
за камери, запазена на Вашето устройство.
Препоръчително е да актуализирате устройството си
често, за да получавате най-актуалната информация за
камерите.
Навигация до вашата дестинация
Маршрути
Маршрутът представлява пътя от текущото ви
местоположение до една или повече дестинации.
• Устройството изчислява препоръчителен маршрут до
вашата дестинация въз основа на зададените
предпочитания, включително режима на изчисляване на
маршрут (Промяна на режима за изчисляване на
маршрут, стр. 6) и избягвания (Избягване на
забавяния, пътни такси и зони, стр. 6).
• Можете бързо да започнете навигация до вашата
дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или
можете да изберете алтернативен маршрут (Започване
на маршрут, стр. 4).
• Ако има специфични пътища, които трябва да използвате
или избягвате, можете да персонализирате маршрута
(Моделиране на маршрут, стр. 6).
• Можете да добавяте множество дестинации към един
маршрут (Добавяне на Място към маршрута, стр. 5).
Алтернативният маршрут се намира отдясно на
картата.
• За да редактирате хода на маршрута, изберете >
Редактиране маршрут и добавете към маршрута
точки за моделиране (Моделиране на маршрут,
стр. 6).
Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с
гласови напомняния и информация на картата (Вашият
маршрут на картата, стр. 4). В края на картата се
извежда общ преглед на главните пътища във вашия
маршрут за няколко секунди.
Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации,
можете да добавите местата към вашия маршрут (Добавяне
на Място към маршрута, стр. 5).
Започване на маршрут с помощта на картата
Можете да започнете маршрут, като изберете място на
картата.
1 Изберете Покажи картата.
2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже
зоната за търсене.
Ако
е необходимо, изберете за филтриране на
3
интересните точки по категории.
На картата се появяват маркери за местоположение (
или синя точка).
4 Изберете опция:
• Изберете маркер за местоположение.
• Изберете точка, например местоположение на улица,
пресечка или адрес.
5 Изберете Давай.
Отиване У дома
Когато за първи път стартирате маршрут към дома,
устройството ви подканва да въведете вашето място У
дома.
1 Изберете Накъде? > Иди у дома.
2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.
Редактиране на вашето място У дома
1 Изберете Накъде? > > Задав. място У дома.
2 Въведете вашето място У дома.
Вашият маршрут на картата
Докато пътувате, устройството ви насочва към
дестинацията с гласови напомняния и информация на
картата. Инструкции за следващия завой или изход, или
други действия се появяват в горния край на картата.
Започване на маршрут
1 Изберете Накъде? и потърсете местоположение
(Намиране и записване на местоположения, стр. 7).
2 Изберете местоположение.
3 Изберете опция:
• За да започнете навигация с помощта на
препоръчания маршрут, изберете Давай.
• За да изберете алтернативен маршрут, изберете и
изберете маршрут.
4
À
Á
Â
Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой,
изход или друго действие и платното, в което трябва да се
движите, ако е налично.
Разстояние до следващото действие.
Име на улицата или изхода, свързани със следващото
действие.
Навигация до вашата дестинация
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Маршрутът е маркиран на картата.
Паркиране близо до Вашата дестинация
Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват
мястото на предстоящи действия.
Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място
за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се
приближите до дестинации, устройството автоматично Ви
подканва да търсите паркинг.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция трябва да се използва само
когато използвате профила на превозното средство. Когато
използвате профил на камион, можете да потърсите паркинг
за камиони близо до дестинацията Ви (Намиране на паркинг
за камиони, стр. 9).
1 Изберете опция:
• Когато устройството Ви изведе подкана, изберете Да,
за да потърсите паркинг наблизо.
• Ако устройството не Ви изведе подкана, изберете
Накъде? > Категории > Паркинг и изберете >
Моята дестинация.
2 Изберете Филтриране на паркинги и изберете една или
повече категории, за да филтрирате паркинг по
наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са
налични във всички области или за всички места за
паркиране.
3 Изберете място за паркиране и изберете Давай >
Добавяне като следваща спирка.
Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.
Скорост на превозното средство.
Име на пътя, по който пътувате.
Очакван час на пристигане.
СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените
изведената там информация (Промяна на полето за данни на
картата, стр. 13).
Активно насочване в лента
Когато наближите завой, изходи или магистрали по Вашия
маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на
пътя, ако такава е налична. Цветна линия À указва
правилната лента за завоя.
Преглед на завои и напътствия
Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате
предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия
за вашия маршрут.
1 От картата изберете една опция:
• За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато
шофирате, изберете > Завои.
Инструментът на картата извежда следващите четири
завоя или напътствия до картата. Списъкът се
актуализира автоматично, докато се движите по
маршрута.
• За преглед на целия списък със завои и напътствия за
целия маршрут, изберете следващата лента в горната
част на картата.
2 Изберете завой или напътствие (опция).
Извежда се подробна информация. Ако е налично, се
появява изображение на кръстовището за кръстовища по
главните пътища.
Показване на целия маршрут на картата
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно
място на картата.
2 Изберете .
Пристигане във Вашата дестинацията
Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството
предоставя информация, за да Ви помогне да завършите
Вашия маршрут.
•
показва местоположението на Вашата дестинация на
картата и гласова подкана съобщава, че приближавате
Вашата дестинация.
• Когато се приближите до дестинации, устройството
автоматично Ви подканва да търсите паркинг. Вие
можете да изберете Да, за да намерите места за
паркиране близо до Вас (Паркиране близо до Вашата
дестинация, стр. 5).
• Когато спрете на Вашата дестинация, устройството
автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не
открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да
изберете Стоп, за да прекратите маршрута.
Навигация до вашата дестинация
Намиране на последното място на паркиране
Когато изключите устройството си от захранването от
превозното средство, местоположението ви в момента се
запомня като място на паркиране.
Изберете Приложения > Последно място.
Промяна на Вашия активен маршрут
Добавяне на Място към маршрута
Преди да можете да добавите място към вашия маршрут,
трябва да пътувате с навигация по маршрут (Започване на
маршрут, стр. 4).
Можете да добавите места по средата или в края на вашия
маршрут. Например можете да добавите бензиностанция
като следваща дестинация във вашия маршрут.
СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с повече
дестинации или планирани спирки, можете да използвате
"План за пътуване", за да планирате, редактирате и
записвате вашето пътуване (Планиране на пътуване,
стр. 22).
1 Изберете от картата > Накъде?.
2 Потърсете място (Намиране и записване на
местоположения, стр. 7).
3 Изберете местоположение.
4 Изберете Давай.
5 Изберете опция:
• За добавяне на местоположение като следваща
дестинация по вашия маршрут, изберете Добавяне
като следваща спирка.
• За добавяне на местоположението в края вашия
маршрут, изберете Добавяне като последна спирка.
• За добавяне на местоположението и редактиране на
реда на дестинациите в маршрута, изберете Добави в
акт.маршрут.
Устройството преизчислява маршрута, за да включи
добавеното местоположение и ви води към тези дестинации
по реда им.
5
Моделиране на маршрут
Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да
започнете маршрут (Започване на маршрут, стр. 4).
Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да
промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате
маршрута за използване на определени пътища или
преминаване през определени зони, без да добавяте
дестинация към маршрута.
1 Изберете произволно място на картата.
2 Изберете .
Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут.
3 Изберете място на картата.
СЪВЕТ: Можете да изберете за увеличаване на
картата и за избор на по-прецизно местоположение.
Устройството преизчислява маршрута, за да минете през
избраното място.
4 При нужда изберете опция:
• За добавяне на още точки за моделиране на маршрута
изберете допълнителни места на картата.
• За премахване на точка за моделиране изберете .
5 Когато приключите с моделирането на маршрута,
изберете Давай.
Правене на обход
Можете да предприемете обход за определено разстояние
покрай маршрута ви или обход около определени пътища.
Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж,
затворени пътища или лоши пътни условия.
1 От картата изберете > Промяна на маршрут.
СЪВЕТ: Ако инструментът Промяна на маршрут не е в
менюто на инструментите за карта, можете да го
добавите (Активиране на инструменти за картата,
стр. 12).
2 Изберете опция:
• За да предприемете обход на маршрута си за
определено разстояние, изберете Обход по
отдалеченост.
• За да заобиколите определено шосе по маршрута,
изберете Обход според пътя.
• За да намерите нов маршрут, изберете Обход.
Промяна на режима за изчисляване на маршрут
1 Изберете Настройки > Навигация > Режим
изчисляване.
2 Изберете опция:
• Изберете Най-бързо, за да изчислите маршрутите,
които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги
по разстояние.
• Изберете Извън пътя, за да изчислите маршрутите от
точка до точка (без пътища).
• Изберете По-кратко разст., за да се изчисляват
маршрути, които са по-кратки като разстояние, но
може да отнемат повече време за шофиране.
Спиране на маршрута
От картата изберете
> Стоп.
Използване на предлагани маршрути
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да
запишете поне едно място и да активирате функцията за
хронология на пътуването (Настройки за устройството и
поверителност, стр. 25).
Използвайки функцията myTrends™, устройството
предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на
пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте
6
шофирали до запаметено местоположение няколко пъти,
местоположението може да се появи на лентата за
навигация на картата, заедно с оценката за време за
пътуване и информация за трафика.
Изберете лентата за навигация, за да разгледате
предлагания маршрут до местоположението.
Избягване на забавяния, пътни такси и
зони
Избягване на забавяния поради трафик по
маршрута
Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик,
трябва да получавате информация за трафика (Получаване
на данни за трафик с помощта на Smartphone Link,
стр. 17).
По подразбиране устройството автоматично оптимизира
вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик.
Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик
(Настройки за трафика, стр. 25), можете да прегледате и
избягате забавяния заради трафик ръчно.
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете >
Трафик.
2 Изберете Алтернативен маршрут, ако има такъв.
3 Изберете Давай.
Избягване на платени пътища
Вашето устройство може да избягва да ви насочва през
региони, в които се плащат пътни такси, като например
платени пътища, платени мостове или зони със
задръствания. Все пак устройството може да включи зона с
пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.
1 Изберете Настройки > Навигация.
2 Изберете опция:
ЗАБЕЛЕЖКА: Менюто се променя в зависимост от вашия
регион и данните на картата на вашето устройство.
• Изберете Платени пътища.
• Изберете Таксуване > Платени пътища.
3 Изберете опция:
• За да бъдете питан всеки път преди рутиране през
платени пътища, изберете Винаги питай.
• За да избягвате пътни такси, изберете Избегни.
• За да позволите пътни такси, изберете Разрешаване.
4 Изберете Запис.
Избягване на стикери за платени пътни такси
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Данните за картата на вашето устройство може да съдържа
информация относно стикери за платени пътни такси за
някои държави. Можете да избегнете или да позволите
стикерите за платени пътни такси за всяка държава.
1 Изберете Настройки > Навигация > Таксуване >
Винетки.
Изберете
държава.
2
3 Изберете опция:
• За да бъдете питан всеки път преди рутиране през
платени пътища, изберете Винаги питай.
• За да избягвате пътни такси, изберете Избегни.
• За да позволите пътни такси, изберете Разрешаване.
4 Изберете Запис.
Избягване на особености по пътя
1 Изберете Настройки > Навигация > Отбягвания.
Навигация до вашата дестинация
2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в
маршрутите, и изберете Запис.
Избягване на екологични зони
Вашето устройство може да избягва зони с екологични
ограничения или ограничения на емисиите, които могат да
се отнасят за вашето превозно средство.
1 Изберете Настройки > Навигация > Екологични зони.
2 Изберете опция:
• За да ви пита устройството всеки път преди насочване
през екологична зона, изберете Винаги питай.
• За да се избягват винаги екологични зони, изберете
Избегни.
• За да се позволят винаги екологични зони, изберете
Разрешаване.
Изберете
Запис.
3
Отбягвания по избор
Отбягванията по избор ви дават възможност да избирате
определени зони или участъци от пътя, които да избягвате.
Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва
тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.
Избягване на път
1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски
отбягвания.
2 Изберете Доб. път изб..
3 Изберете началната точка на участъка от пътя, който
трябва да бъде избегнат, и изберете Напред.
4 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете
Напред.
5 Изберете Край.
Избягване на зона
1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски
отбягвания.
2 Ако е необходимо, изберете Добавяне на отбягване.
3 Изберете Добави площ за отбягване.
4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и
изберете Напред.
5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и
изберете Напред.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
6 Изберете Край.
Деактивиране на потребителско избягване
Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го
изтривате.
1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски
отбягвания.
2 Изберете избягване.
3 Изберете > Изключи.
Изтриване на потребителски избягвания
1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски
отбягвания.
Изберете
опция:
2
• За да изтриете всички потребителски избягвания,
изберете .
• За да изтриете едно потребителско избягване,
изберете избягването и изберете
> Изтрий.
Навигация "Извън пътя"
Ако при навигация не следвате шосетата, можете да
използвате режима "Извън пътя".
1 Изберете Настройки > Навигация.
Намиране и записване на местоположения
2 Изберете Режим изчисляване > Извън пътя > Запис.
Следващият маршрут ще бъде изчислен като права
линия до местоположението.
Намиране и записване на
местоположения
Заредените в устройството ви карти съдържат
местоположения, като например ресторанти, хотели,
автосервизи и подробна информация за улици. Менюто
Накъде? ви помага да намерите вашата дестинация, като
предлага няколко начина за преглед, търсене и записване
на тази информация.
• Въведете дума за търсене за бързо търсене на всички
данни за място (Намиране на местоположение с
помощта на лентата за търсене, стр. 8).
• Прегледайте или търсете предварително заредени
интересни места по категории (Интересни места,
стр. 7).
• Търсете спирки за камиони и услуги, включително
подробна информация от указателя TruckDown там,
където има такава .
• Търсете и проверявайте Foursquare интересни места
(Търсене Foursquare Интересни места, стр. 10).
• Използвайте инструментите за търсене, за да намерите
конкретни места, като например адреси, пресечки или
географски координати (Инструменти за търсене,
стр. 9).
• Търсете близо до друг град или област (Промяна на
областта на търсене, стр. 9).
• Запишете своите предпочитани места, за да ги намерите
бързо в бъдеще (Записване на Местоположения,
стр. 11).
• Върнете се към наскоро намерени места (Преглед на
скоро намерени местоположения, стр. 10).
®
®
Интересни места
Интересно място е място, което може да намерите полезно
или интересно. Интересните места са организирани по
категории и могат да включват популярни дестинации като
бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.
Намиране на Интересни места за камион
Детайлните карти, заредени в устройството ви, съдържат
интересни места за камион, например спирки за камиони,
места за отдих и станции за претегляне.
Изберете Накъде? > Категории > С камион.
Намиране на TruckDown интересни места
Указателят TruckDown поддържа списък на обслужващите
фирми за товарните сухопътни превози, като например
сервизи и продажби на гуми за камиони.
Указателят TruckDown не е наличен за всички региони.
1 Изберете опция:
• Изберете Truck Locations за намиране на интересни
точки, достъпни за камиони.
• Изберете Truck Services за намиране на сервизи за
вашия камион.
Изберете
категория.
2
3 Ако е необходимо, изберете Филтриране по удобства и
марки, изберете едно или повече удобства и изберете
Запис.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само за спирки за
камиони.
7
4 Изберете дестинация.
Намиране на местоположение с помощта
на лентата за търсене
Можете да използвате лентата за търсене за търсене на
места, като въведете категория, име на марка, адрес или
име на град.
1 Изберете Накъде?.
2 Изберете Въведете за търсене от лентата за търсене.
3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата
за търсене.
4 Изберете опция:
• За търсене на тип бизнес въведете име на категория
(напр. "киносалони").
• За търсене на име на фирма въведете цялото име или
част от него.
• За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и
име на улица.
• За търсене на адрес в друг град въведете номер и име
на улица, град и щат.
• За търсене на град въведете града и щата.
• За търсене на координати въведете координатите с
географска ширина и дължина.
5 Изберете опция:
• За търсене с използване на предложен термин
изберете термина.
• За търсене с използване на текст, който сте въвели,
изберете .
6 Ако е нужно, изберете място.
• За да търсите местността, въведете името или адреса
на местността, изберете , и преминете към стъпка 3.
• За търсене на POI въведете името на POI, изберете
и преминете към стъпка 5.
Изберете
мястото.
3
Под местността се появява списък с категории, като
например ресторанти, фирми за автомобили под наем
или терминали.
4 Изберете категория.
5 Изберете POI и изберете Давай.
Устройството създава маршрут до паркинга или входа на
местността, който е най-близо до POI. Когато пристигнете на
дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания
паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в
местността.
Преглед на местност
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във
всички области или за всички модели на продукти.
Можете да разгледате списък на интересните места,
разположени във всяка местност.
1 Избор на местност.
2 Изберете > Разглеждане на това място.
Резултати от търсене на местоположение
По подразбиране резултатите от търсене на
местоположение се показват в списък с най-близкото
местоположение отгоре. Можете да превъртите надолу за
преглед на още резултати.
Намиране на местоположение по
категория
1
2
3
4
Изберете Накъде?.
Изберете категория или изберете Категории.
Ако е нужно, изберете подкатегория.
Изберете местоположение.
Търсене в рамките на категория
След като сте направили търсене за интересен обект, някои
категории може да покажат списък за Бързо търсене,
показващ последните три избрани от вас дестинации.
1 Изберете Накъде? > Категории.
2 Изберете категория.
3 Изберете опция:
• Изберете дестинация от списъка за бързо търсене
отдясно на екрана.
Списъкът за бързо търсене предоставя списък с
последно намерени местоположения в избраната
категория.
• Изберете подкатегория, ако е необходимо, и изберете
дестинация.
Навигация до интересно място в рамките на
местност
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във
всички области или за всички модели на продукти.
Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в
рамките на по-широка местност, като например даден
магазин в търговски център или терминал на летище.
1 Изберете Накъде? > Въведете за търсене.
2 Изберете опция:
8
À
Изберете местоположение за преглед на менюто с
опции.
Á
Изберете за преглед на подробна информация относно
избраното местоположение.
Â
Изберете, за да намерите места за паркиране близо до
местоположението.
Ã
Изберете за преглед на алтернативни маршрути до
местоположенията.
Ä Давай
Å
Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
Изберете за преглед на резултати от търсенето на
картата.
Резултати от търсене на местоположение на
картата
Можете да прегледате резултатите от търсене на
местоположение на картата, вместо в списък.
От резултатите от търсенето на местоположение, изберете
. Най-близкото местоположение се извежда в центъра на
картата и основна информация относно избраното
местоположение се извежда в долната част на картата.
Намиране и записване на местоположения
4 Изберете Давай.
Намиране на паркинг близо до конкретно място
À
Плъзнете картата за преглед на допълнителни
резултати от търсене.
Á
Допълнителни резултати от търсене. Изберете за
преглед на друго местоположение.
Избор на резюме за местоположение. Изберете за
преглед на подробна информация относно избраното
местоположение.
Â
à Давай
Ä
Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
Изберете за преглед на резултати от търсенето в
списък.
Промяна на областта на търсене
По подразбиране устройството търси близо до текущото ви
местоположение. Можете да търсите и други зони, като
близо до вашата дестинация, близо до друг град или по
вашия активен маршрут.
1 Изберете Накъде?.
2 Изберете .
3 Изберете опция.
Паркинг
Вашето устройство dēzl включва подробни данни за
паркиране, които могат да Ви помогнат да намерите паркинг
наблизо, на базата на вероятността за налични места за
паркиране, тип зона за паркиране, цена или приемани
методи на плащане.
В някои райони данни за паркиране в реално време са
налични, докато Вашето устройство dēzl е свързано с
Smartphone Link (Сдвояване с Вашия телефон и свързване
с Smartphone Link, стр. 14). Докато Вашето устройство
получава данни за паркиране в реално време, Вие можете
да преглеждате информация за паркиране в реално време.
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични
във всички области или за всички места за паркиране.
Garmin не носи отговорност за точността или
навременността на данните за паркинг в реално време.
Намиране на паркинг за камиони
1 Изберете Накъде? > Truck Locations > Паркинг.
2 Ако е необходимо, изберете Само за висок капацитет,
за да филтрирате местата с възможност за паркиране.
3 Изберете местоположение за паркиране.
4 Изберете Давай.
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място
1 Изберете Накъде? > Категории > Паркинг.
2 Изберете Филтриране на паркинги и изберете една или
повече категории, за да филтрирате паркинг по
наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са
налични във всички области или за всички места за
паркиране.
3 Изберете местоположение за паркиране.
Намиране и записване на местоположения
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само когато
използвате профила на превозното средство.
1 Потърсете място.
2 Изберете място от резултатите от търсенето на място.
3 Изберете .
Извежда се списък с места за паркиране близо до
избраното място.
4 Изберете Филтриране на паркинги и изберете една или
повече категории, за да филтрирате паркинг по
наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са
налични във всички области или за всички места за
паркиране.
5 Изберете местоположение за паркиране.
6 Изберете Давай.
Тълкуване на цветовете и символите за паркиране
Местоположенията за паркиране, които включват подробни
данни за паркиране са цветно кодирани, за да показват
вероятността от намиране на паркинг. Символите показват
типа наличен паркинг (улица или паркинг), съответната
ценова информация и типа заплащане.
Можете да прегледате легендата за тези цветове и символи
на устройството.
От резултатите от търсенето на паркинг изберете .
Инструменти за търсене
Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите
определени видове местоположения, като отговаряте на
подсказванията от екрана.
Намиране на адрес
ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е
променена, в зависимост от заредените в устройството ви
данни за карти.
1 Изберете Накъде?.
2 Ако е нужно, изберете Търсене близо до:, за да
промените областта на търсене (Промяна на областта
на търсене, стр. 9).
3 Изберете Адрес.
4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете
информация за адреса.
5 Изберете адреса.
Намиране на пресечка
Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици,
магистрали или други пътища.
1 Изберете Накъде? > Категории > Кръстовища.
2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете
информация за улиците.
3 Изберете кръстовището.
Намиране на град
1 Изберете Накъде? > Категории > Градове.
2 Изберете опция:
• Изберете град от списъка на близките градове.
• За да търсите близо да друго място, изберете
Търсене близо до: (Промяна на областта на
търсене, стр. 9).
• За да търсите град по име, изберете Въведете за
търсене, въведете името на града и изберете .
9
Намиране на местоположение по координати
Можете да намерите местоположение по географски
ширина и дължина. Това може да ви е полезно при
геокешинг.
1 Изберете Накъде? > Категории > Координати.
2 При нужда изберете и променете формата или
координатната система за координатите.
3 Въведете географска ширина и географска дължина.
4 Изберете Покажи на карта.
Foursquare
Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето
устройство включва предварително заредени Foursquare
интересни места, които са обозначени с логото на
Foursquare в резултатите от вашето търсене.
За допълнителни функции можете да се свържете с вашия
акаунт във Foursquare с помощта на Smartphone Link на
вашия съвместим смартфон. Когато се свържете към вашия
акаунт във Foursquare чрез Smartphone Link, можете да
преглеждате Foursquare подробни данни за мястото, да се
регистрирате на мястото и да търсите интересни места в
онлайн базата данни на Foursquare.
Свързване с вашия Foursquare акаунт
1 Свържете устройството си към Smartphone Link
(Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone
Link, стр. 14).
2 На вашия смартфон отворете приложението Smartphone
Link.
3 Отворете настройките на приложението Smartphone Link
и изберете Foursquare® > Login.
4 Въведете своите Foursquare данни за влизане.
Търсене Foursquare Интересни места
Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени
във вашето устройство. Когато се свържете с вашия
Foursquare акаунт, използвайки Smartphone Link, търсенето
дава най-актуалните резултати от онлайн Foursquare базата
данни и персонализирани резултати от вашия Foursquare
потребителски акаунт.
Изберете Накъде? > Категории > Foursquare®.
Преглед на Foursquare подробни данни за място
Преди да можете да прегледате Foursquare подробни данни
за място, трябва да се свържете от поддържан телефон към
Smartphone Link и да влезете в своя Foursquare акаунт.
Можете да преглеждате подробна Foursquare информация
за мястото, като например потребителски оценки,
информация за цените на ресторанта и работното време.
1 От резултатите от търсене на място изберете Foursquare
интересно място.
2 Изберете .
Вход с Foursquare
Преди да можете да влезете с Foursquare, трябва да се
свържете с поддържан Smartphone Link, работещ на
телефон, и да влезете във вашия Foursquare акаунт.
1 Изберете Приложения > Foursquare® > Check-In.
2 Изберете интересно място.
3 Изберете > Check-In.
TripAdvisor
Вашето устройство включва TripAdvisor интересни точки и
оценки.Оценките на TripAdvisor се показват автоматично в
списък с резултати от търсене за наличните интересни
точки. Можете също да търсите интересни точки TripAdvisor
наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.
10
Намиране на TripAdvisor интересни места
1 Изберете Накъде? > Категории > TripAdvisor.
2 Изберете категория.
Извежда се списък с интересни точки TripAdvisor наблизо
за категорията.
3 Изберете Сортиране на резултати за сортиране на
резултатите от търсенето по разстояние или популярност
(опция).
Преглед на скоро намерени
местоположения
Устройството ви съхранява хронология от последните 50
места, които сте намерили.
Изберете Накъде? > Скорошни.
Изчистване на списъка със Скоро намерени места
Изберете Накъде? > Скорошни >
> Изчисти > Да.
Показване на информация за текущото
местоположение
Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да
видите данните за текущото ви местоположение. Тази
функция е полезна, в случай че се налага да съобщите
местонахождението си на съответните служби при спешен
случай.
От картата изберете превозното средство.
Намиране на спешни услуги и гориво
Можете да използвате страницата Къде съм?, за да
намерите най-близките болници, полицейски управления и
бензиностанции.
1 От картата изберете превозното средство.
2 ИзберетеБолници, Полицейски управления, Гориво
или Крайпътни усл..
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични
за всички региони.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е активен профил на камион, на
мястото на гориво се появява опция за спирки за
камиони.
Появява се списък на местата, където се предлагат
избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете опция:
• За навигация до мястото изберете Давай.
• За да видите телефонния номер и други данни за
мястото, изберете .
Получаване на напътствия до текущото ви
местоположение
Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до
текущото ви местоположение, устройството може да ви
даде списък с напътствия.
1 От картата изберете превозното средство.
2 Изберете > Напътствия към мене.
3 Изберете начално местоположение.
4 Изберете Избор.
Добавяне на кратка команда
Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?".
Кратките команди могат да сочат към местоположение,
категория или инструмент за търсене.
Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки
команди.
1 Изберете Накъде? > Добавяне на пряк път.
Намиране и записване на местоположения
2 Изберете елемент.
Премахване на кратка команда
1 Изберете Накъде? > > Премахв. кратки ком..
2 Изберете кратка команда за премахване.
3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
4 Изберете Запис.
Записване на Местоположения
Записване на Местоположение
1 Потърсете място (Намиране на местоположение по
категория, стр. 8).
От
резултатите от търсенето изберете място.
2
3 Изберете > Запис.
4 Въведете име и изберете Край.
Запаметяване на текущото ви положение
1 От картата изберете иконата на превозно средство.
2 Изберете Запис.
3 Въведете име и изберете Край.
4 Изберете ОК.
Редактиране на запаметено местоположение
1 Изберете Накъде? > Записано.
2 Ако е нужно, изберете категория.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете .
5 Изберете > Редакт..
6 Изберете опция:
• Изберете Име.
• Изберете Телефонен номер.
• Изберете Категории, за да назначите категории, към
които спада запаметеното местоположение.
• Изберете Смяна на символа, за да смените символа,
използван за маркиране на запаметеното
местоположение на картата.
Редактирайте
данните.
7
8 Изберете Край.
Задаване на категории към Запаметено
местоположение
Можете да добавяте персонализирани категории, за да
организирате вашите записани места.
ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на
запомнените места, когато сте запомнили поне 12
местоположения.
1 Изберете Накъде? > Записано.
2 Изберете местоположение.
3 Изберете .
4 Изберете > Редакт. > Категории.
5 Въведете едно или повече имена на категории,
разделени със запетаи.
6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
7 Изберете Край.
Изтриване на запаметено местоположение
ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се
възстановяват.
1 Изберете Накъде? > Записано.
2 Изберете > Изтр. запамет..
Използване на картата
3 Изберете полето за отметка до запаметените места за
изтриване и изберете Изтрий.
Използване на картата
Можете да използвате картата, за да навигирате по
маршрут (Вашият маршрут на картата, стр. 4) или да
прегледате карта на околната обстановка, когато няма
активен маршрут.
1 Изберете Покажи картата.
2 Изберете произволно място на картата.
3 Изберете опция:
• Плъзнете картата, за да я преместите наляво,
надясно, нагоре или надолу.
• За увеличаване или намаляване изберете или .
• За да превключите между изгледи Север горе и 3D,
изберете .
• За филтриране на интересните точки по категории
изберете .
• За започване на маршрут изберете място на картата и
изберете Давай (Започване на маршрут с помощта
на картата, стр. 4).
Инструменти за карта
Инструментите за карта дават бърз достъп до информация
и функции на устройството, докато преглеждате картата.
Когато активирате даден инструмент за картата, той се
появява в панел в края на картата.
Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.
Промяна на маршрут: Позволява ви да предприемете
обход или да пропуснете местоположения във вашия
маршрут.
Напред по пътя: Извежда предстоящи местоположения по
маршрута или по пътя, по който пътувате (Напред по
пътя, стр. 12).
Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия
маршрут (Преглед на завои и напътствия, стр. 5).
Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с
възможност за персонализиране като скорост и пробег
(Гледане на данни за пътуването от картата,
стр. 12).
Сила звук: Регулира общата сила на звука.
Яркост: Регулира яркостта на екрана.
Телефон: Извежда списък от последни телефонни
обаждания от свързания ви телефон и извежда опции
при разговор, докато има активен телефонен разговор
(Използване на Опции при разговор, стр. 16).
Изпращане и проследяване: Позволява Ви да стартирате
или спрете споделянето от Изпращане и проследяване
(Изпращане и проследяване, стр. 19).
Трафик: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или
във вашата зона (Показване на предстоящия трафик,
стр. 13).
Времето: Извежда метеорологични условия за вашата
област.
photoLive: Извежда камери за трафик в реално време от
вашия абонамент в photoLive (Камери за трафик
photoLive, стр. 23).
Доклад за камера: Позволява ви да докладвате за камера
за скорост или камера за червен светофар. Този
инструмент е наличен само когато имате данни за камера
за скорост и камера за червен светофар на Вашето
устройство и имате активна връзка към приложението
Smartphone Link (Сдвояване с Вашия телефон и
свързване с Smartphone Link, стр. 14).
11
Височина: Извежда промени във височината напред.
Функция план. на почивка: Извежда напомняния за
почивка и предложени спирки.
Преглед на инструмент за картата
1 От картата, изберете .
2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на
картата.
3 Когато приключите с използването на инструмента на
картата, изберете .
Активиране на инструменти за картата
По подразбиране само най-често използваните инструменти
за картата са активирани в менюто на инструментите за
картата. Можете да добавяте до 12 инструмента към
менюто.
1 От картата, изберете > .
2 Изберете полето с отметка до всеки инструмент, за да го
добавите.
3 Изберете Запис.
Напред по пътя
Инструментът Напред по пътя предоставя информация
относно предстоящи местоположения по вашия маршрут
или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате
предстоящи интересни места като ресторанти,
бензиностанции или места за отдих. Когато пътувате по
магистрала, вие можете да преглеждате информация и
налични услуги за предстоящи изходи и градове, подобно на
информацията върху пътните знаци по магистрала.
Можете да персонализирате три категории за показване в
инструмента Напред по пътя.
Преглед на предстоящи местоположения
1 От картата изберете > Напред по пътя.
2 Изберете опция:
• За преглед на предстоящо местоположение във всяка
една категория, изберете , ако е необходимо.
• За преглед на информация и налични услуги за
предстоящи изходи на магистрала или градове,
изберете .
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само, докато
пътувате по магистрала или когато вашият маршрут
включва магистрала.
3 Изберете елемент за преглед на списък с
местоположения за тази категория, изход или град.
Персонализиране на категориите Напред по пътя
Можете да променяте категориите на местоположението,
които се показват в инструмента Напред по пътя.
1 От картата изберете > Напред по пътя.
2 Изберете категория.
3 Изберете .
4 Изберете опция:
• За да преместите категория нагоре или надолу в
списъка, изберете и преместете стрелката до името на
категорията.
• За да промените категория, изберете категорията.
• За да създадете потребителска категория, изберете
категория, изберете Потребителско търсене и
въведете името на фирма или категория.
5 Изберете Край.
12
Символи за внимания и предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство
не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения
за маршрут или че ще получавате предупредителни икони
във всички случаи. Може да има ограничения в картните
данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези
ограничения или пътна обстановка във всички случаи.
Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия,
когато вземате решения при шофиране.
Символите за внимания и предупреждения могат да се
появят на картата или в упътванията по маршрута, за да ви
предупредят за потенциални опасности, пътни условия и
предстоящи станции за претегляне.
Предупреждения за ограничение
Височина
Тегло
Тегло върху една ос
Дължина
Ширина
Забрана за камиони
Забрана за ремаркета
Забрана за опасни материали
Забрана за огнеопасни вещества
Забрана за замърсяващи водите материали
Левият завой забранен
Десният завой забранен
Обратният завой забранен
Предупреждения за състоянието на пътя
Опасност от електропровод
Страничен вятър
Тесен път
Остър завой
Стръмно спускане
Надвиснало дърво
Предупреждения
Станция за тегло
Пътят не е потвърден за камиони
Информация за пътуването
Гледане на данни за пътуването от картата
Преди да може да преглеждате данни за пътуването на
картата, трябва да добавите инструмента към менюто с
инструменти за карта (Активиране на инструменти за
картата, стр. 12).
От картата изберете > Данни за пътуването.
Персонализиране на полетата за данни за пътувания
Преди да можете да персонализирате данните, които се
показват в инструмента за картата на данните за
пътуването трябва да добавите инструмента за данни за
Използване на картата
пътуването в менюто с инструменти за картата (Активиране
на инструменти за картата, стр. 12).
1 От картата изберете > Данни за пътуването.
2 Изберете поле за данни при пътуване.
3 Изберете опция.
Новото поле за данни за пътувания се появява в
инструмента за картата за данни за пътувания.
Преглед на страницата с информация за
пътуването
Страницата с информация за пътуването показва скоростта
ви и предоставя статистика за пътуването ви.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако правите чести спирания, оставете
устройството включено, така че да можете да измервате
точно изтеклото време на пътуването.
От картата изберете Скорост.
Показване на регистъра на пътуванията
Вашето устройство съхранява регистър на пътуванията,
което представлява запис на пропътувания път.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Слоеве на
картата.
2 Изберете квадратчето за отметка Регистър пътувания.
Нулиране на информацията за пътуването
1 От картата изберете Скорост.
2 Изберете > Нулирай поле/полета.
3 Изберете опция:
• Когато не навигирате по маршрут, изберете Избери
всички, за да нулирате на първата страница всички
полета с данни, с изключение на скоростомера.
• Изберете Нулиране на данните за пътуването, за да
нулирате данните на бордовия компютър.
• Изберете Нулирай Макс. скорост, за да нулирате
максималната скорост.
• Изберете Нулиране пътуване B, за да нулирате
одометъра.
Показване на предстоящия трафик
Можете да виждате наближаващи пътни произшествия по
маршрута си или по шосето, по което пътувате.
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете >
Трафик.
Най-близкото наближаващо пътно произшествие се
появява в панел от дясната страна на картата.
2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани
подробности.
Показване на трафика на картата
Картата на трафика показва цветно кодиран поток на
трафика и забавяния по съседните пътища.
1 От главното меню изберете Приложения > Трафик.
2 При нужда изберете > Легенда, за да видите
легендата в картата на трафика.
Търсене на пътни произшествия
1 От главното меню изберете Приложения > Трафик.
2 Изберете > Инциденти.
3 Изберете елемент от списъка.
4 Ако има повече от едно произшествия, използвайте
стрелките, за да видите допълнителните произшествия.
Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон
Персонализиране на картата
Персонализиране на слоевете на картата
Можете да персонализирате данните, които се появяват на
картата, например икони за Интересни места и пътната
обстановка.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Слоеве на
картата.
2 Изберете кои слоеве да бъдат включени на картата и
изберете Запис.
Промяна на полето за данни на картата
1 От картата изберете поле за данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.
2 Изберете типа данни за показване.
Промяна на гледната точка на картата
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Екран с карта за
шофиране.
2 Изберете опция:
• Изберете Движ. нагоре, за да се показва картата в
две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване
да е нагоре.
• Изберете Север горе, за да се показва картата в 2D
със севера отгоре.
• Изберете 3D, за да се показва картата в три
измерения.
Изберете
Запис.
3
Услуги в реално време, трафик и
функции за смартфон
За да извлечете максимума от Вашето устройство dēzl, Вие
трябва да сдвоите устройството с Вашия смартфон и да го
свържете с приложението Smartphone Link. Приложението
Smartphone Link позволява на Вашето устройство да
получава данни в реално време, включително данни за
трафик в реално време, информация за паркинг, камери за
скорост и червен светофар и други услуги в реално време.
Позволява Ви също да използвате свързани функции, като
например Изпращане и проследяване на споделяне на
пътуването и изпращане на съобщения.
Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за
трафик в реално време до Вашето устройство като пътни
произшествия и забавяния, строителни зони и затворени
пътища (Трафик, стр. 17).
Информация за паркинг в реално време: Изпраща
информация за паркинг в реално време до Вашето
устройство, когато е налична (Паркинг, стр. 9).
Garmin Услуги Live: Предоставя безплатни и платени
услуги за изпращане на данни в реално време до Вашето
устройство като камери за скорост и червен светофар
или камери за трафик (Garmin Услуги Live, стр. 14).
Информация за времето: Изпращане на метеорологични
условия в реално време и известия към Вашето
устройство (Проверка на прогнозата за времето,
стр. 22).
Изпращане и проследяване: Позволява Ви да получавате
изпращания и да споделяте пътуването си с диспечер и
избрани контакти в реално време (Изпращане и
проследяване, стр. 19).
Интелигентни известия: Извежда известия и съобщения на
вашето устройство. Тази функция не е налична за всички
езици или типове съобщения.
Обаждане със свободни ръце: Позволява ви да
извършвате и получавате телефонни обаждания с
13
вашето устройство и ви позволява да използвате
устройството като високоговорител със свободни ръце.
Ако избраният език поддържа функция за гласово
командване, вие можете да извършвате и да отговаряте
на обаждания с помощта на гласови команди.
Изпращане на местоположения към устройство:
Позволява ви да изпращате местоположения от вашия
смартфон до навигационното устройство.
Foursquare регистриране: Позволява Ви да се
регистрирате за Foursquare интересни места с помощта
на Вашето навигационно устройство (Вход с Foursquare,
стр. 10).
Сдвояване с Вашия телефон и свързване
с Smartphone Link
Вие трябва да сдвоите Вашето устройство dēzl с телефона
и да го свържете с Smartphone Link, за да използвате някои
функции като трафик в реално време и информация за
паркинг, обаждане със свободни ръце и други свързани
функции.
След като устройствата са сдвоени, те се свързват
автоматично, когато са включени и са в обхват.
1 От магазина с приложения на вашия телефон,
инсталирайте приложението Smartphone Link.
2 Поставете устройството dēzl и вашия телефон в рамките
на 3 m (10 ft.) едно от друго.
3 От устройството dēzl изберете Настройки > Безжични
мрежи и изберете отметката Bluetooth.
4 Изберете Търсене на устройства.
5 Активирайте безжичната технология Bluetooth на
телефона и го направете видим.
За повече информация вижте ръководство за
потребителя на телефона.
6 На устройството dēzl, изберете ОК.
Устройството dēzl започва да търси за устройство
Bluetooth наблизо и се извежда списък с устройства
Bluetooth. Може да отнеме до една минута, за да се
покаже вашият телефон в списъка.
7 Изберете телефона си от списъка и изберете ОК.
8 От вашия телефон, потвърдете заявката за сдвояване.
9 От вашия телефон, отворете приложението Smartphone
Link.
Ако сдвоявате с устройство Apple на екрана на dēzl ще
се изведе код за сигурност.
10 Ако е необходимо, въведете кода за сигурност на вашия
телефон в рамките на 30 секунди.
®
Bluetooth икони за състояние на функции
Иконите за състояние се извеждат в настройките на
Bluetooth до всеки сдвоен телефон.
Изберете Настройки > Безжични мрежи.
• Сива икона показва, че функцията е деактивирана или
изключена за този телефон.
• Цветна икона показва, че функцията е свързана и
активна за този телефон.
Обаждане със свободни ръце
Интелигентни известия
Smartphone Link функции и услуги
Garmin Услуги Live
Преди да можете да използвате услугите Garmin Live,
устройството Ви трябва да е свързано към Smartphone Link
14
(Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone
Link, стр. 14).
Услугите Garmin Live предоставят безплатни и абонаментни
планове, които изпращат данни в реално време на Вашето
устройство, например състоянието за трафик, времето и
камера за скорост или червен светофар.
Някои услуги, например времето, са достъпни като отделни
приложения в устройството Ви. Други услуги, например
трафик в реално време, подобряват съществуващите в
устройството Ви функции за навигация. Функциите, които
изискват достъп до услугите Garmin Live показват символа
Smartphone Link и се появяват само когато устройството е
свързано към Smartphone Link.
Абониране за Garmin Услуги Live
Някои услуги dēzl Live изискват платен абонамент. В
приложението Smartphone Link Вие можете да закупите
доживотен абонамент като покупка в приложението.
Абонаментът е обвързан към акаунта на магазина за
приложения за Вашия смартфон.
1 От Вашия смартфон отворете приложението Smartphone
Link.
2 Изберете My Account.
Появява се списък с наличните услуги и цените за
абонаменти.
3 Изберете услуга.
4 Изберете цената.
5 Изберете Subscribe.
6 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с
покупката.
Изпращане на местоположение от Вашия
смартфон към устройството
Можете да търсите местоположение с помощта на
приложението Smartphone Link на Вашия телефон и да го
изпратите до Вашето устройство dēzl.
1 От Вашия смартфон отворете приложението Smartphone
Link.
2 Изберете опция:
• За да намерите местоположение наблизо, изберете
Find Nearby Places и въведете целия или част от
адрес или името на мястото.
• За да намерите интересна точка Foursquare наблизо,
изберете Foursquare и изберете интересна точка от
списъка.
• За да изберете местоположение на картата, изберете
Pick Location и докоснете местоположението на
картата.
• За да намерите адрес от Вашия списък с контакти,
изберете Search Contacts и изберете име на контакт.
На картата се появява избраното местоположение.
3 Изберете Send.
Приложението Smartphone Link изпраща
местоположението към Вашия dēzl.
4 На dēzl устройството изберете опция:
• За да започнете навигация до местоположението,
изберете Давай.
• За преглед на данни относно Вашето местоположение
или за да запазите местоположението към любимите
си, изберете .
• За да приемете местоположението, без да стартирате
навигация, изберете ОК.
Местоположението се показва в наскоро намерените
местоположения на Вашето устройство dēzl.
Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон
Интелигентни известия
Докато вашето устройство е свързано към приложението
Smartphone Link, вие можете да прегледате известия от
вашия смартфон на устройството dēzl като текстови
съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да изчакате няколко
минути< за да получите известия на вашето навигационно
устройство, след като се свърже с приложението
Smartphone Link. се извежда оцветено в настройките на
Bluetooth, когато интелигентните известия са свързани и
активни (Bluetooth икони за състояние на функции, стр. 14).
Получаване на известия
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате.
Преди вашето устройство dēzl да може да получава
известия, трябва да го свържете с вашия смартфон и с
приложението Smartphone Link.
От повечето страници се извежда изскачащ прозорец,
когато устройството получава известие от вашия смартфон.
Ако превозното средство се движи, вие трябва да
потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да
видите известия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се
извеждат в инструмента за карта.
• За да игнорирате известие, изберете ОК.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава
активно на вашия телефон.
• За да прегледате известие, изберете Покажи.
• За да прослушате известие, изберете Покажи >
Изпълни.
Устройството прочита известието с помощта на
технологията за преобразуване на текст към говор. Тази
функция не се предлага за всички езици.
• За извършване на допълнителни действия като
отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете
Покажи и изберете опция.
ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само
за някои видове известия и трябва да се поддържат от
приложението, което генерира известието.
Получаване на известия при преглед на картата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате.
Преди вашето устройство dēzl да може да получава
известия, трябва да го свържете с вашия смартфон и с
приложението Smartphone Link.
Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в
инструмент за карта в края на екрана. Не можете да видите
известия, ако устройството се движи.
• За да игнорирате дадено известие, изберете или
изчакайте изскачащия прозорец да се скрие.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава
активно на вашия телефон.
• За преглед на известие, изберете текста на известието.
• За да прослушате известието, изберете Възпроизв. на
съобщ..
Устройството прочита известието с помощта на
технологията за преобразуване на текст към говор. Тази
функция не се предлага за всички езици.
• За да прослушате известието с помощта на гласова
команда, кажете Възпроизв. на съобщ..
Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само, когато
избраният език поддържа функцията за гласова команда
и се извежда в инструмента за карта.
Преглед на списъка с известие
Можете да прегледате списък с всички активни известия.
1 Изберете Приложения > Интелигентни известявания.
Извежда се списъкът с известия. Непрочетените
известия се показват в черно, а вече прочетените
известия са в сиво.
2 Изберете опция:
• За преглед на известие, изберете описанието на
известието.
• За да прослушате известие, изберете .
Устройството прочита известието с помощта на
технологията за преобразуване на текст към говор.
Тази функция не се предлага за всички езици.
Обаждане със свободни ръце
ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето телефони се поддържат и могат да
се използват, но не може да се гарантира възможността за
използване на конкретен телефон. Възможно е не всички
функции да са достъпни за вашия телефон.
Като използва безжична технология Bluetooth, вашето
устройство може да се свърже с мобилния ви телефон и да
стане устройство за Свободни ръце. Докато сте свързани,
можете да се обаждате и да получавате обаждания с
помощта на вашето устройство.
Започване на разговор
Набиране на номер
1 Изберете Приложения > Телефон > Набери.
2 Въведете номера.
3 Изберете Набери.
Повикване на контакт от вашия телефонен указател
Телефонният указател се зарежда от телефона в
устройството ви всеки път, когато телефонът и устройството
ви се свържат. Може да изминат няколко минути, докато
стане възможно отварянето на телефонния указател. Някои
телефони не поддържат тази функция.
1 Изберете Приложения > Телефон > Телефонен
указател.
2 Изберете контакт.
3 Изберете Набери.
Набиране на Място
1 Изберете Приложения > Телефон > Преглед на
категориите.
2 Изберете Интересна точка.
3 Изберете Набери.
Приемане на повикване
Когато получите повикване, изберете Отговор или
Пропусни.
Използване на хронологията на разговорите
Хронологията на разговорите ви се зарежда от телефона в
устройството всеки път, когато телефонът и устройството ви
се свържат. Може да изминат няколко минути, докато стане
възможно отварянето на хронологията на разговорите.
Някои телефони не поддържат тази функция.
1 Изберете Приложения > Телефон > Хронол. разг..
2 Изберете категория.
Появява се списък с обажданията, като последните
разговори са най-отгоре.
3 Изберете разговор.
15
Използване на Опции при разговор
Докато разговаряте, можете да изберете Опции при
разговор от картата.
• За да прехвърлите аудио към телефона си, изберете .
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате
да изключите устройството, но да останете в разговора,
или ако ви трябва дискретност.
• За да използвате клавиатурата за набиране, изберете .
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с
автоматизирани системи, например гласова поща.
• За да заглушите микрофона, изберете .
• За да затворите, изберете .
Записване на домашен телефонен номер
СЪВЕТ: След като запаметите телефонен номер У дома,
можете да го редактирате, като редактирате “У дома” в
списъка си със запаметени местоположения (Редактиране
на запаметено местоположение, стр. 11).
1 Изберете Приложения > Телефон > > Задаване дом.
номер.
2 Въведете телефонния си номер.
3 Изберете Край.
Обаждане У дома
За да можете да се обадите у дома, трябва да въведете
телефонен номер за вашето място У дома.
Избор Приложения > Телефон > Обади се у дома.
Настройка на Bluetooth функции за
вашето Apple устройство
По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth
са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да
активирате, деактивирате или персонализирате определени
функции.
Свързване към приложението Smartphone Link на
вашето устройство Apple
Преди да можете да се свържете към приложението
Smartphone Link вие трябва да сдвоите и свържете вашето
устройство dēzl с телефона.
Ако не сте се свързали с приложението Smartphone Link по
време на процеса на сдвояване, можете да се свържете с
него за допълнителни Bluetooth функции. Приложението
Smartphone Link комуникира с вашия телефон с помощта на
Bluetooth смарт технология. Първият път когато се свържете
с приложението Smartphone Link на устройство Apple, вие
трябва да въведете Bluetooth интелигентен код за
сигурност.
1 От магазина с приложения на вашия телефон,
инсталирайте приложението Smartphone Link.
2 От вашия телефон, отворете приложението Smartphone
Link.
На екрана на устройството dēzl се извежда код за
сигурност.
3 От вашия телефон, въведете кода.
Деактивиране на обаждане свободни ръце за
вашето устройство Apple
Можете да деактивирате обаждане свободни ръце и да
останете свързани с вашия телефон за данни и известия от
Smartphone Link.
1 Изберете Настройки > Безжични мрежи.
2 Изберете името на телефона, използван за обаждане
свободни ръце.
СЪВЕТ: Вашият телефон може да се свърже с обаждане
свободни ръце и данни с помощта на две различни
16
имена. се извежда оцветен до името на телефона,
използван за обаждане със свободни ръце.
3 Изчистете полето за отметка Телефонни повиквания.
Изключване на Smartphone LinkДанни и
интелигентни известия за Вашето Apple
устройство
Можете да деактивирате Smartphone Link данни и
интелигентни известия и да останете свързани с вашия
телефон за обаждане свободни ръце.
1 Изберете Настройки > Безжични мрежи.
2 Изберете името на телефона, свързан с данни и
известия на Smartphone Link.
СЪВЕТ: Вашият телефон може да се свърже с обаждане
свободни ръце и данни с помощта на две различни
имена. и се извеждат оцветени до името на
телефона, използван за данни и известия.
3 Изчистете полето за отметка Услуги за смартфон.
Показване или скриване на категории на известие за
вашето устройство Apple
Можете да филтрирате известия, изведени на вашето
устройство чрез показване или скриване на категории.
1 Изберете Настройки > Безжични мрежи.
2 Изберете името на телефона, свързан с данни и
известия на Smartphone Link.
СЪВЕТ: Вашият телефон може да се свърже с обаждане
свободни ръце и данни с помощта на две различни
имена. и се извеждат оцветени до името на
телефона, използван за данни и известия.
3 Изберете Интелигентни известявания.
4 Изберете полето с отметка до всяко известие, за да го
изведете.
Настройка на Bluetooth Функции за вашия
смартфон с Android™
По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth
са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да
активирате, деактивирате или персонализирате определени
функции.
Свързване към приложението Smartphone Link на
вашия смартфон с Android
Преди да можете да се свържете към приложението
Smartphone Link вие трябва да сдвоите и свържете вашето
устройство dēzl с телефона.
Ако не сте се свързали с приложението Smartphone Link по
време на процеса на сдвояване, можете да се свържете с
него за допълнителни Bluetooth функции.
1 От магазина с приложения на вашия телефон,
инсталирайте приложението Smartphone Link.
2 От вашия телефон, отворете приложението Smartphone
Link.
Деактивиране на Bluetooth Функции за вашия
смартфон с Android
Можете да деактивирате определени Bluetooth функции и да
останете свързани с други функции.
1 Изберете Настройки > Безжични мрежи.
2 Изберете името на телефона.
3 Изберете опция:
• За да деактивирате обаждане свободни ръце,
изчистете полето за отметка Телефонни повиквания.
• За да деактивирате данни и интелигентни известия на
Smartphone Link, изчистете полето за отметка
Smartphone Link.
Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон
• За да деактивирате определени известия за
приложение, използвайте настройките в приложението
Smartphone Link.
Показване или скриване на известия за вашия
смартфон с Android
Можете да използвате приложението Smartphone Link, за да
изберете кои типове известия се показват на вашето
устройство dēzl.
1 От вашия телефон, отворете приложението Smartphone
Link.
2 Изберете .
3 Потвърдете дали полето за отметка Интелигентни
известявания е избрано.
4 От раздела Известия, изберете Настройки.
Извежда се списък с категории с известия и приложения.
5 Изберете опция:
• За да активирате или деактивирате известия,
изберете ключа до името на категорията или
приложението.
• За да добавите приложение към списъка, изберете .
Изключване на Bluetooth устройство
Можете временно да изключите дадено Bluetooth
устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени
устройства. Устройството Bluetooth ще може за в бъдеще да
се свързва автоматично с вашето устройството за dēzl.
1 Изберете Настройки > Безжични мрежи.
2 Изберете устройството за изключване.
3 Махнете отметката до името на вашето сдвоено
устройство.
Изтриване на сдвоен телефон
Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите
той да се свързва автоматично към устройството ви в
бъдеще.
1 Изберете Настройки > Безжични мрежи.
2 Изберете телефона и изберете Отмяна на сдвояване на
устройство.
Трафик
БЕЛЕЖКА
Garmin не носи отговорност за точността или
навременността на информацията за трафика.
Вашето устройство може да предоставя информация
относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут.
Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва
трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов
маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо
забавяне поради трафик по активния Ви маршрут
(Настройки за трафика, стр. 25). Картата за трафик Ви
позволява да преглеждате картата за забавяния поради
трафик във Вашия регион.
За да може да предоставя информация за трафик, Вашето
устройство трябва да получава данни за трафик.
• Вашето устройство получава безплатни данни за трафик
чрез приложението Smartphone Link (Получаване на
данни за трафик с помощта на Smartphone Link,
стр. 17).
• Всички модели продукти могат да получават данни за
трафик чрез допълнителен кабел за цифров приемник за
трафик (Получаване на данни за трафик с приемник за
трафик, стр. 17). Отидете на страницата на продукта на
Трафик
адрес garmin.com, за да намерите и закупите съвместим
допълнителен кабел за приемник за трафик.
Данните за трафик не са налични за всички региони. За
информация относно зоните на покритие на трафика
отидете на www.garmin.com/traffic.
Получаване на данни за трафик с
помощта на Smartphone Link
Вашето устройство може да получава безплатни данни за
трафик чрез приложението Smartphone Link.
1 Свържете устройството си към Smartphone Link
(Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone
Link, стр. 14).
2 От Вашето устройство dēzl изберете Настройки >
Трафик и се уверете, че отметката Трафик е избрана.
Получаване на данни за трафик с
приемник за трафик
БЕЛЕЖКА
Отопляеми (метализирани) предни стъкла могат да влошат
поведението на приемника за трафик.
Приемникът за трафик получава данни за трафик от
излъчващ ефирен сигнал, ако е наличен. Допълнителен
кабел за ефирен приемник за трафик е наличен като
аксесоар за всички модели продукти. Отидете на
страницата на продукта на адрес garmin.com, за да
намерите и закупите съвместим допълнителен кабел за
приемник за трафик. Данните за трафик не са налични за
всички региони.
Свържете устройството към захранването на превозното
средство с помощта на кабела на приемника за трафик
(Монтаж и включване на устройството dēzl във
вашето превозно средство, стр. 1).
Когато се намирате в рамките на зона с покритие, вашето
устройство може да извежда информация за трафик и ви
помага да избегнете забавяния поради трафик.
Абонаменти за приемник на трафик
С повечето приемници за трафик е включен абонамент за
данни за регионален трафик. Можете да добавите
абонаменти за допълнителни региони към Вашия приемник
за трафик. За повече информация отидете на garmin.com
/traffic.
Показване на абонаментите за трафик
Изберете Настройки > Трафик > Абонаменти.
Добавяне на абонамент
Можете да закупите абонаменти за трафик за други региони
или държави.
1 От главното меню изберете Трафик.
2 Изберете Абонаменти > .
3 Запишете идентификационния номер на FM приемника
за трафик.
4 Отидете на www.garmin.com/fmtraffic, за да закупите
абонамент и получите код от 25 знака.
Кодът на абонамента за трафик не може да се използва
повторно. Трябва да придобиете нов код всеки път,
когато подновявате услугата си. Ако имате няколко FM
приемника за трафик, трябва да получите нов код за
всеки приемник.
5 Изберете Напред от устройството.
6 Въведете кода.
7 Изберете Край.
17
Активиране на Трафик
Можете да активирате или деактивирате данни за трафика.
1 Изберете Настройки > Трафик.
2 Изберете полето за отметка Трафик.
Показване на трафика на картата
Картата на трафика показва цветно кодиран поток на
трафика и забавяния по съседните пътища.
1 От главното меню изберете Приложения > Трафик.
2 При нужда изберете > Легенда, за да видите
легендата в картата на трафика.
Търсене на пътни произшествия
1 От главното меню изберете Приложения > Трафик.
2 Изберете > Инциденти.
3 Изберете елемент от списъка.
4 Ако има повече от едно произшествия, използвайте
стрелките, за да видите допълнителните произшествия.
Инструменти за превозни средства
и водачи
Планиране на почивка
БЕЛЕЖКА
Това устройство само по себе си НЕ е одобрен заместител
на изискванията за записване в дневника съгласно
разпоредбите на Федералната служба за безопасност на
превозвачите (FMCSA). Шофьорите трябва да спазват
всички приложими национални и местни изисквания за
работни часове. Когато се интегрира с Garmin eLog™
съвместимо Електронно устройство за регистриране на
данни (ELD), това устройство дава възможност на моторния
превозвач да спазва часовете на сервизно обслужване и
изискванията за почивка. За повече информация или за
закупуване на Garmin eLog устройство отидете на
garmin.com/elog.
Когато функцията за планиране на почивките е активирана,
устройството Ви известява един час преди предложените
часове за почивка и лимитите за часове на шофиране и
предлага места за почивка по маршрута Ви. Можете да
използвате тази функция, за да следите работното си
време, което може да Ви помогне да спазвате правилата за
безопасност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за планиране на почивките не са
налични при използване на профила на превозното
средство.
Извършване на предложена почивка
Когато е време за почивка, устройството Ви уведомява и
показва желаните POI точки за местоположение по
маршрута.
Изберете точка POI от списъка с предложени места за
почивка.
Устройството добавя мястото за почивка като следваща
дестинация в маршрута Ви.
Стартиране на таймера за почивки
Таймерът за почивки стартира автоматично, когато
превозното средство се движи поне с 8 км/ч (5 мили/ч) за 30
секунди. Можете да стартирате таймера ръчно по всяко
време.
1 От картата изберете > Функция план. на почивка.
2 Изберете Таймер за стартиране.
18
Поставяне на пауза и нулиране на таймера за
почивка
Таймерът за почивка спира автоматично, когато превозното
средство спре за три минути или повече. Можете да
поставите на пауза таймера ръчно за кратки спирки, като
например паркиране или спиране на спирка на камион. В
края на шофирането можете ръчно да нулирате таймера.
1 Изберете Таймер за спиране.
2 Изберете опция:
• За да поставите на пауза, изберете Пауза.
• За да спрете и нулирате таймера, изберете Нулиране.
Регулиране на часовете на шофиране
Можете да нагласите общите часове на шофиране, за да
отговаряте по-точно на записите Ви за часове работа.
1 Докато използвате функцията за планиране на почивки,
изберете Общо час. шофир..
2 Въведете общите часове на шофиране.
3 Изберете Запис.
Настройка на Дневното ограничение за шофиране
Можете да настоите дневното ограничение за шофиране, за
да отговаря на законните изисквания във Вашия регион.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
1 Докато използвате функцията за планиране на почивки,
изберете Час. шофир. за ден.
2 Изберете дневния лимит за шофиране за Вашия район.
3 Изберете Запис.
Garmin eLog
Адаптерът Garmin eLog позволява на транспортната
компания да спазва регистрите на часове работа и
изискванията за почивки. При сдвояване на Garmin eLog
адаптер с Вашето съвместимо мобилно устройство можете
да прегледате информацията за часове работа на Вашето
dēzl устройство. Адаптерът Garmin eLog не е наличен за
всички региони. За повече информация или за закупуване
на адаптер Garmin eLog отидете на garmin.com/elog.
ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите Garmin eLog не са налични при
използване на профила на превозно средство за автомобил.
Настройка на Garmin eLog функции за Вашето dēzl
устройство
1 Сдвоете Вашия Garmin eLog адаптер с Garmin eLog
приложението на Вашето мобилно устройство
(Настройка на Вашето Garmin eLog устройство,
стр. 18).
2 Сдвоете Вашето dēzl устройство с Вашето съвместимо
мобилно устройство (Сдвояване с Вашия телефон и
свързване с Smartphone Link, стр. 14).
3 Активирайте Garmin eLog приложението, за да сдвоите с
dēzl устройство (Активиране на Garmin eLog
приложението за сдвояване с dēzl устройство,
стр. 19).
4 Ако е необходимо, активирайте Garmin eLog връзката на
Вашето dēzl устройство (Активиране или дезактивиране
на Garmin eLog връзката на Вашето dēzl устройство,
стр. 19).
Настройка на Вашето Garmin eLog устройство
Вие трябва да настроите и сдвоите Вашия Garmin eLog
адаптер с приложението Garmin eLog, за да можете да
използвате устройството.
1 От магазина с приложения на Вашето мобилно
устройство инсталирайте и отворете приложението
Garmin eLog.
Инструменти за превозни средства и водачи
2 От Вашето мобилно устройство следвайте инструкциите
на екрана за настройка и конфигуриране на системата
Garmin eLog.
ЗАБЕЛЕЖКА: Докато не приключите процеса на
настройка, устройството разполага с ограничена
функционалност.
Активиране на Garmin eLog приложението за
сдвояване с dēzl устройство
1 От приложението Garmin eLog влезте в профил на
шофьора.
2 Изберете Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Активиране или дезактивиране на Garmin eLog
връзката на Вашето dēzl устройство
1 От Вашето dēzl устройство изберете Настройки >
Безжични мрежи.
2 Изберете името на Вашето сдвоено мобилно устройство.
3 Изберете или изчистете квадратчето за отметка на
Garmin eLog.
Преглед на Garmin eLog информация на Вашето
dēzl устройство
Преди да можете да прегледате Garmin eLog информацията
на Вашето dēzl устройство, Вие трябва да завършите
процеса на настройка (Настройка на Garmin eLog функции
за Вашето dēzl устройство, стр. 18).
Докато шофирате Вашето превозно средство, устройството
извежда Вашето работно състояние и общо часове на
шофиране в инструмента на картата Garmin eLog.
Изберете поле за преглед на резюме на оставащите
часове на шофиране.
Преглед на събития на неизправност и
диагностика на Garmin eLog
Когато Garmin eLog устройството открие събитие на
неизправност или диагностика, то извежда известие на
екрана на устройството.
Изберете известието за диагностика или неизправност за
преглед на информация относно събитието.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да прегледате допълнителна
информация относно събития на неизправност или
диагностика в приложението Garmin eLog.
Изпращане и проследяване
БЕЛЕЖКА
Бъдете внимателни, когато споделяте местоположението си
с други.
Функцията Изпращане и проследяване Ви позволява да
споделите пътуването си с диспечер или контакти от Вашия
смартфон и от акаунти в социални мрежи. Докато
споделяте, наблюдателите могат да проследят текущото Ви
местоположение, следващата Ви дестинация и пътя на
скорошните Ви пътувания в реално време.
Тази функция изисква смартфон, който изпълнява
приложението Smartphone Link.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична при използване
на профила на превозното средство.
Настройване и споделяне на функцията
Изпращане и проследяване
При първото използване на функцията Изпращане и
проследяване трябва да настроите функцията и да поканите
диспечер.
1 Свържете се с Smartphone Link (Сдвояване с Вашия
телефон и свързване с Smartphone Link, стр. 14).
Инструменти за превозни средства и водачи
2 На Вашето dēzl устройство, изберете Приложения >
Изпращане и проследяване.
3 Следвайте инструкциите на екрана на Вашето dēzl
устройството, за да завършите настройването на
функцията.
Започване на сесия на Изпращане и проследяване
БЕЛЕЖКА
Бъдете внимателни, когато споделяте местоположението си
с други.
Преди да можете да изпратите съобщение, трябва да
настроите функцията за Изпращане и проследяване
(Настройване и споделяне на функцията Изпращане и
проследяване, стр. 19).
Вие можете да започнете да споделяте Вашите данни от
Изпращане и проследяване с помощта на Вашето dēzl
устройство или Smartphone Link с приложението.
• На Вашето dēzl устройство изберете Приложения >
Изпращане и проследяване > Старт.
• От картата на dēzl устройството Ви изберете >
Изпращане и проследяване > Старт.
• На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone
Link и изберете Изпращане и проследяване > Start
Dispatch and Track.
Връзка за преглед на Вашите данни от Изпращане и
проследяване е публикувана на Вашите активирани акаунти
за социални мрежи и имейл с връзката е изпратен до
Вашите поканени контакти. Докато споделяте,
наблюдателите могат да щракнат върху връзката, за да
проследят текущото Ви местоположение и пътя на
скорошните Ви пътувания в реално време.
се появява в dēzl лентата за състоянието, докато
споделянето на Изпращане и проследяване е активно.
Показва се също и броят на поканените наблюдатели.
СЪВЕТ: По подразбиране сесията за споделяне на
Изпращане и проследяване завършва автоматично след 24
часа. В приложението Smartphone Link можете да изберете
Изпращане и проследяване > Keep Activity Available, за
да удължите продължителността на сесията за споделяне
на Изпращане и проследяване или можете да спрете
споделянето по всяко време.
Спиране на споделянето от Изпращане и
проследяване
Можете да спрете споделянето на Изпращане и
проследяване по всяко време с помощта на Вашето
dēzlустройство или Smartphone Link с приложението.
• На Вашето dēzl устройство изберете Приложения >
Изпращане и проследяване > Стоп.
• На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone
Link и изберете Изпращане и проследяване > Stop
Dispatch and Track.
Наблюдателите получават съобщение, че сесията на
Изпращане и проследяване е приключила и вече не могат
да следят Вашето местоположение.
Изпращане на съобщение към dēzl устройство
Преди да можете да изпратите съобщение, водачът трябва
да настрои функцията за Изпращане и проследяване
(Настройване и споделяне на функцията Изпращане и
проследяване, стр. 19).
Можете да изпратите съобщение за изпращане директно на
dēzl устройство, като използвате функцията Изпращане и
проследяване. Това може да бъде полезно за изпращане на
актуална информация на водач.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е съвместима с всички
приложения за съобщения на смартфони.
19
1 Подгответе имейл или текстово съобщение с
актуализирана информация за изпращане.
2 Включете думата "dezl", където и да е в темата, текста на
имейла или текстовото съобщение.
ЗАБЕЛЕЖКА: Думата "dezl" не е с чувствителност на
малки и големи букви.
3 Изпратете имейла или текстовото съобщение до
смартфона на водача.
Съобщението се показва на dēzl устройството на водача и
може да се види, докато превозното средство се движи.
Започване на маршрут с помощта на съобщение за
изпращане
Когато получите съобщение от диспечера, можете да
започнете нов маршрут, като използвате получената
адресна информация, ако има такава.
1 Изберете известието за съобщението.
2 Изберете връзката за адреса от текста на съобщението.
Устройството търси адреса.
Изберете
местоположение.
3
4 Изберете Давай.
Устройството изчислява маршрута до дестинацията и
започва нова сесия на Изпращане и проследяване.
IFTA
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да
има активен профил на превозното средство.
Можете да запишете данни, нужни за документацията на
Международното споразумение за данъци върху горивата
(IFTA), например данни за закупеното гориво и изминатия
пробег.
Въвеждане на данни за горивото
1 Изберете Приложения > IFTA > На бензиностанцията.
2 Въведете цена на горивото за галон.
3 Изберете полето Изразходвано гориво.
4 Въведете количеството закупено гориво.
5 Ако е необходимо, изберете типа гориво:
6
7
8
9
• За да запишете количеството в литри, изберете
Галони > Литри > Запис.
• За да запишете количеството в галони, изберете
Литри > Галони > Запис.
Ако е нужно, поставете отметка в кутийката Вкл. данък.
Изберете Напред.
Изберете опция за запис на горивната станция, на която
сте зареждали с гориво:
• Изберете близка бензиностанция от списъка.
• Изберете текстовото поле и въведете името и адреса
на горивната станция.
Изберете купувача на гориво.
Редактиране на данните за горивото
1 Изберете Приложения > IFTA > Регистри за гориво.
2 Ако е необходимо, изберете профил на превозното
средство.
3 Ако е нужно, изберете тримесечие.
4 Изберете запис на гориво.
5 Изберете опция:
• Изберете поле, за да редактирате данните.
• Изберете > Да, за да изтриете регистъра.
20
Показване и експортиране на Обзор по
юрисдикция
Обзорът по юрисдикция показва в списък данни за всеки
щат или област, в които е бил камионът през всяко от
тримесечията. Обзорът по юрисдикция е достъпен в някои
региони.
1 Изберете Приложения > IFTA > Обзор по юрисдикция.
2 Ако е нужно, изберете камион.
3 Ако е нужно, изберете тримесечие.
4 Изберете > Експортиране > ОК, за да експортирате
обзор по юрисдикция.
Устройството експортира обзора в .csv файл и го
съхранява в папката Reports на устройството.
Редактиране и експортиране на отчети за
пътуване
1 От главното меню изберете Приложения > IFTA >
2
3
4
5
Отчети за пътуване.
Ако е нужно, изберете камион.
Ако е нужно, изберете тримесечие.
Изберете отчет.
Изберете опция:
• Изберете
> Изтрий и поставете отметка в
кутийката, за да изтриете отчет.
• Изберете
> Съчетаване и поставете отметки в
кутийките, за да комбинирате отчетите.
• Изберете
> Експортиране > ОК. Устройството
експортира регистъра в .csv файл и го съхранява в
папката Reports на устройството.
Показване на експортирани Обзори по
юрисдикция и Отчети за пътуване
БЕЛЕЖКА
Ако не знаете предназначението на някой файл, не го
изтривайте. Паметта на вашето устройство съдържа важни
системни файлове, които не трябва да се изтриват.
1 Свържете устройството към компютъра.
2 От файловия браузър на компютъра Ви прегледайте
вътрешното съхранение на устройството и отворете
папката Отчети.
3 Отворете папката IFTA.
4 Отворете .csv файла.
Регистър на Сервизна хронология
Можете да запишете в регистър датата и отчета от
одометъра, когато е извършен сервиз или поддръжка на
автомобила ви. Устройството предвижда няколко сервизни
категории и можете да добавяте персонализирани такива
(Добавяне на Служебни категории, стр. 20).
1 Изберете Приложения > Сервизна хронология.
2 Изберете служебна категория.
3 Изберете Добавяне на запис.
4 Въведете отчета от одометъра и изберете Напред.
5 Въведете коментар (по желание).
6 Изберете Край.
Добавяне на Служебни категории
1 Изберете Приложения > Сервизна хронология.
2 Изберете > Добавяне категория.
3 Въведете име на категория и изберете Край.
Инструменти за превозни средства и водачи
Изтриване на Служебни категории
Когато изтриете служебна категория, изтриват се и всички
служебни записи в категорията.
1 Изберете Приложения > Сервизна хронология.
2 Изберете > Изтр. на категории.
3 Изберете служебните категории за изтриване.
4 Изберете Изтрий.
Преименуване на Служебни категории
1 Изберете Приложения > Сервизна хронология.
2 Изберете категорията, която да бъде преименувана.
3 Изберете > Преимен. категория.
4 Въведете име и изберете Край.
Изтриване на Служебни записи
1 Изберете Приложения > Сервизна хронология.
2 Изберете служебна категория.
3 Изберете > Изтриване на записи.
4 Изберете служебните записи, които да бъдат изтрити.
5 Изберете Изтрий.
Редактиране на Служебен запис
Можете да редактирате коментара, отчета от одометъра и
датата на служебен запис.
1 Изберете Приложения > Сервизна хронология.
2 Изберете категория.
3 Изберете поле.
4 Въведете новите данни и после Край.
Гласова команда
ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични за всички
езици и региони и може да не са налични във всички
модели.
ЗАБЕЛЕЖКА: Навигацията с гласово активиране може да
не постигне желаното качество на работа, когато околната
среда е шумна.
Функцията Гласова команда ви дава възможност да
ползвате устройството, като изговаряте думи и команди.
Менюто за гласови команди издава гласови запитвания и
списък с наличните команди.
Задаване на Началната фраза
Началната фраза е дума или фраза, която можете да
изговорите, за да активирате гласова команда. Началната
фраза по подразбиране е Гласови команди.
СЪВЕТ: Можете да намалите вероятността от случайно
активиране на гласова команда, като използвате силна
начална фраза.
1 Изберете Приложения > Гласови команди > > Старт
за гласови команди.
2 Въведете нова начална фраза.
Устройството показва силата на началната фраза още
докато я въвеждате.
3 Изберете Край.
Активиране на Гласова команда
Изговорете началната фраза.
Появява се менюто за гласови команди.
Съвети за гласови команди
• Говорете с нормален глас, насочени към устройството.
Гласова команда
• Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за
да подобрите точността на разпознаване на гласа.
• Изричайте командите както се показват на екрана.
• При нужда отговаряйте на гласовите запитвания от
устройството.
• Увеличете дължината на вашата начална фраза, за да
намалите вероятността от случайно активиране на
гласова команда.
• Слушайте за двата тона, с които се потвърждава, когато
устройството влиза и излиза от гласова команда.
Започване на маршрут с помощта на
Гласова команда
Можете да казвате имената на популярни и общоизвестни
места.
1 Изговорете началната фраза (Задаване на Началната
фраза, стр. 21).
2 Кажете Намиране място.
3 Изслушайте гласовото запитване и изговорете името на
мястото.
4 Кажете номера на реда.
5 Кажете Навигация.
Спиране на звука на инструкциите
Можете да спрете гласовите напомняния за гласова
команда, без да спирате звука на устройството.
1 Изберете Приложения > Гласови команди > .
2 Изберете Изключване на звука на инструкциите >
Активирана.
Гласово управление
В региони, където функцията Гласови команди не работи, се
активира функцията Гласово управление. Гласовото
управление дава възможност да управлявате устройството
с глас. За да можете да използвате функцията Гласово
управление, трябва да я конфигурирате за вашия глас.
Конфигуриране на Гласово управление
Функцията Гласово управление трябва да се конфигурира
за гласа само на един потребител и няма да работи за други
потребители.
1 Изберете Приложения > Гласово управление.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да запишете
команди за всеки етап на гласово управление.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не е необходимо прочитането на точната
фраза на екрана. Можете да изговорите алтернативна
команда със същото значение според вашите
предпочитания.
За да използвате функция за гласово управление, трябва да
изговорите командата, която сте записали за функцията.
Използване на Гласово управление
1 Изговорете командата, която сте записали като фраза за
Гласово управление.
Появява се менюто за гласово управление.
2 Следвайте инструкциите на екрана.
Съвети за гласово управление
• Говорете с нормален глас, насочени към устройството.
• Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за
да подобрите точността на разпознаване на гласа.
• Изричайте командите както се показват на екрана.
• Изчакайте сигнала, потвърждаващ, че устройството е
приело успешно командата.
21
Използване на приложенията
Преглед на ръководството на
притежателя на Вашето устройство
Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя
на екрана на устройството на много езици.
1 Изберете Приложения > Ръководство на притежателя.
Ръководството на притежателя се извежда на същия език
като софтуерния текст (Настройки за език и клавиатура,
стр. 25).
2 Изберете , за да потърсите ръководството на
притежателя (опция).
Показване на Картата за камиони
Картата за камиони очертава одобрените маршрути за
камиони на картата, като например маршрути, предпочитани
съгласно Закона за подпомагане на сухопътния транспорт
(STAA), TruckDown маршрути, предпочитани съгласно (TD) и
маршрути за нерадиоактивни опасни материали (NRHM).
Одобрените маршрути зависят от региона, в който се
намирате, и от заредените в устройството ви картни данни.
Изберете Приложения > Карта за камиони.
Проверка на прогнозата за времето
Преди да можете да използвате тази функция, вашето
устройство трябва да получава метеорологични данни.
Можете да свържете вашето устройство към приложението
Smartphone Link за получаване на метеорологични данни
(Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone
Link, стр. 14).
1 Изберете Приложения > Времето.
Устройството показва текущите метеорологични условия
и прогнозата за следващите няколко дена.
2 Изберете ден.
Появява се подробната прогноза за този ден.
Показване на Времето близо до различен град
1 Изберете Приложения > Времето > Текущо място.
2 Изберете опция:
• За да видите времето за предпочитан град, изберете
града от списъка.
• За да добавите предпочитан град, изберете Добавяне
на град и въведете името на града.
Показване на Метеорологичен радар
За да използвате тази функция, трябва да закупите услугата
Времето по-подробно чрез Smartphone Link.
Можете да виждате анимирана цветно кодирана карта от
радари за моментните метеорологични условия, както и
икона за времето на картата. Иконата за времето се
променя, за да показва времето в близост, например дъжд,
сняг и гръмотевични бури.
1 Изберете Приложения > Времето.
2 Ако е нужно, изберете град.
3 Изберете > Метеорологичен радар.
Преглед на предупреждения за времето
За да използвате тази функция, трябва да закупите услугата
Времето по-подробно чрез Smartphone Link.
Докато пътувате с устройството си, на картата може да се
появяват предупреждения за времето. Можете също да
гледате карта с предупреждения за времето близо до
текущото ви местоположение или близо до избран град.
1 Изберете Приложения > Времето.
2 Ако е нужно, изберете град.
22
3 Изберете
> Предупреждения за времето.
Проверка на пътната обстановка
За да използвате тази функция, трябва да закупите услугата
Времето по-подробно чрез Smartphone Link.
1 Изберете Приложения > Времето.
2 Ако е нужно, изберете град.
3 Изберете > Пътна обстановка.
План за пътуване
Може да използвате "План пътуване" за създаване и
записване на пътуване за навигация по-късно. Това може да
е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция
или пътешествие. Можете да редактирате записано
пътуване за допълнително персонализиране, включително
пренареждане на места, оптимизация на
последователността на спиранията, добавяне на
предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.
Можете също да използвате "План пътуване" за
редактиране и записване на активния маршрут.
Планиране на пътуване
Едно пътуване може да съдържа много дестинации, но
трябва да включва най-малко начална точка и една
дестинация. Началната точка е мястото, от което планирате
да започнете пътуването си. Ако започнете навигация за
пътуването от друго място, устройството ви дава
възможност да ви води първо до началната точка. За
пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната
дестинация могат да съвпадат.
1 Изберете Приложения > План за пътуване > Ново
пътуване.
2 Изберете Избор начално местопол..
3 Изберете място за вашата начална точка и изберете
Избор.
4 Изберете Избор на дестинация.
5 Изберете място за дестинация и изберете Избор.
6 Изберете Добавяне на местоположение, за да
добавите повече местоположения (опция).
7 След като изберете всички необходими места, изберете
Напред > Запис.
8 Въведете име и изберете Край.
Редактиране и пренареждане на места в пътуване
1 Изберете Приложения > План за пътуване > Запамет.
пътувания.
2 Изберете записано пътуване.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете опция:
• За да преместите място нагоре или надолу, изберете
и изтеглете това място до нова позиция в
пътуването.
• За добавяне на ново място след избраното изберете
.
• За премахване на място изберете .
Оптимизиране на последователността на
дестинациите в едно пътуване
Устройството може да оптимизира автоматично
последователността на дестинациите във вашето пътуване,
за да създаде по-кратък и по-ефективен маршрут.
Началното местоположение и дестинацията не се променят,
когато оптимизирате последователността.
Докато редактирате пътуване, изберете
>
Оптимизиране ред.
Използване на приложенията
Откриване на атракции по пътя на Вашето
пътуване
Преглед и запазване на камерите за трафик
photoLive
Устройството може да предлага интересни или популярни
атракции, които да добавите към Вашето пътуване.
1 При редактиране на пътуване изберете > Настр. на
пътуване > Предлагане на забележителности.
2 Изберете атракция, за да разгледате повече
информация.
3 Изберете Избор, за да добавите атракцията към Вашето
пътуване.
Можете да преглеждате изображения в реално време от
камери за трафик наблизо. Можете също да запазвате
камерите за трафик за региони, които посещавате често.
1 Изберете Приложения > photoLive.
2 Изберете Докоснете за добавяне
3 Изберете път.
4 Изберете местоположение на камера за трафик.
Предварителен преглед на изображението в реално
време от камерата се извежда до карта на
местоположението на камерата. Можете да изберете
предварителен преглед на изображението за преглед на
изображението в пълен размер.
5 Изберете Запис, за да запазите камерата (опция).
Миниатюра на предварителния изглед на изображението
на камерата се добавя към основния екран на
приложението photoLive.
Промяна на опциите за движение по маршрут за
едно пътуване
Можете да персонализирате начина на изчисляване на
маршрута от устройството, когато стартирате вашето
пътуване.
1 Изберете Приложения > План за пътуване > Запамет.
пътувания.
2 Изберете записано пътуване.
3 Изберете > Настр. на пътуване.
4 Изберете опция:
• За да добавите моделиращи точки към вашето
пътуване, изберете Моделиране на маршрута и
следвайте инструкциите на екрана (Моделиране на
маршрут, стр. 6).
• За да промените режима на изчисляване на
пътуването, изберете Настройки Маршрут (Промяна
на режима за изчисляване на маршрут, стр. 6).
Навигация по записано пътуване
1 Изберете Приложения > План за пътуване > Запамет.
пътувания.
2 Изберете записано пътуване.
3 Изберете Давай.
4 Изберете първото местоположение, до което искате да
отидете и изберете Старт.
Устройството изчислява маршрута от текущото Ви
местоположение до избраното местоположение и след
това Ви насочва до останалите дестинации от
пътуването по ред.
Редактиране и запис на активния маршрут
Ако даден маршрут е активен, можете да използвате "План
пътуване" за редактиране и запис на този маршрут, като
пътуване.
1 Изберете Приложения > План за пътуване > Моят
активен маршрут.
2 Редактирайте маршрута с помощта на някоя от
функциите на "План пътуване".
Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която
правите.
3 Изберете Запис, за да запишете маршрута като trip, по
който може да навигирате по-късно (опция).
Камери за трафик photoLive
Преди да можете да използвате тази функция, Вие трябва
да се свържете с Smartphone Link и трябва да имате
абонамент за услугата photoLive (Абониране за Garmin
Услуги Live, стр. 14).
Камерите за трафик photoLive предоставят изображения в
реално време за пътната обстановка по главните пътища и
кръстовища.
Услугата photoLive не е налична за всички региони.
dēzlНастройки
Преглед на камерите за трафик photoLive на
картата
Инструментът за карта photoLive показва камерите за
трафик от пътя пред вас.
1 От картата изберете > photoLive.
Устройството показва изображение в реално време от
най-близката камера за трафик на пътя пред Вас заедно
с разстоянието до камерата. Когато подминете камерата,
устройството зарежда изображението в реално време от
следващата камера на пътя.
2 Ако няма открити камери за пътя, изберете Търсене
камери, за да прегледате или да запазите камерите за
трафик (опция).
Запаметяване на Камера за трафик
1 Изберете Приложения > photoLive.
2 Изберете Докоснете за добавяне.
3 Изберете път.
4 Изберете кръстовище.
5 Изберете Запис.
Показване на предишни маршрути и
дестинации
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да
активирате функцията за хронология на пътуване
(Настройки за устройството и поверителност, стр. 25).
Можете да разгледате на картата предишните си маршрути
и местата, където сте спирали.
Изберете Приложения > Къде съм бил.
dēzlНастройки
Настройки на картата и превозното
средство
Изберете Настройки > Карта и МПС.
Прев. средство: Задава иконата на превозното средство,
която представлява Вашето положение на картата.
Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на
картата.
Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата.
Повече детайли може да причинят картата да се
изчертава по-бавно.
Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.
23
Инструменти за карта: Изберете кратките команди, които
да се появяват в менюто с инструменти за карта.
Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на
страницата с картата (Персонализиране на слоевете на
картата, стр. 13).
Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия
мащаб за оптимално използване на картата. Когато е
деактивирано, трябва да променяте мащаба ръчно.
мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва
устройството.
Активиране на карти
Можете да активирате картографските продукти,
инсталирани в устройството.
СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски
продукти, отидете наhttp://buy.garmin.com.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > мои Карти.
2 Изберете карта.
Настройки за навигация
Изберете Настройки > Навигация.
Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища
по вашия маршрут, когато стартирате навигация.
Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на
маршрута.
Планиране на почивка: Показва предложените времена за
почивка на базата на времето за пътуване.
Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат
избягвани в маршрута.
Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате
определени шосета или зони.
Авт. старт. функция изпр. и прослед.: Задава функцията
Изпращане и проследяване, за да се стартира
автоматично при стартиране на маршрут.
Платени пътища: Задава предпочитания за избягване на
платени пътища.
Таксуване: Задава предпочитания за избягване на платени
пътища и винетки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на
зони с екологични ограничения или ограничения на
емисиите, които могат да са приложими за вашето
превозно средство.
Ограничен режим: Дезактивира всички функции, които
изискват значително внимание от страна на оператора.
GPS симулатор: Спира приемането на GPS сигнал от
устройството и пести енергия от батерията.
Настройки за режима на изчисляване
Изберете Настройки > Навигация > Режим изчисляване.
Изчисляването на маршрути се базира на скоростите по
различните пътища и данните за ускоряване на превозното
средство за даден маршрут.
Най-бързо: Изчислява маршрути, които са по-бързи за
шофиране, но може да са по-дълги като разстояние.
По-кратко разст.: Изчислява маршрути, които са по-кратки
като разстояние, но може да отнемат повече време за
шофиране.
Извън пътя: Изчислява права линия от местоположението
ви до дестинацията.
24
Настройване на Местоположение за Симулация
Ако сте на закрито или не получавате сигнали от спътници,
можете да използвате GPS симулатора, за да планирате
маршрути от симулирано местоположение.
1 Изберете Настройки > Навигация > GPS симулатор.
2 От главното меню изберете Покажи картата.
3 Чукнете два пъти върху картата, за да изберете площ.
Адресът на местоположението се появява най-долу на
екрана.
4 Изберете описанието на мястото.
5 Изберете Задай за място.
Настройки на безжична мрежа
Настройките на безжичната мрежа Ви позволяват да
управлявате Wi‑Fi мрежи, сдвоени Bluetooth устройства и
Bluetooth функции.
Изберете Настройки > Безжични мрежи.
Bluetooth: Активира Bluetoothбезжичната технология.
Име на сдвоено устройство: Имената на сдвоените
Bluetooth устройства се показват в менюто. Можете да
изберете име на устройство, за да промените Bluetooth
настройките на функциите за това устройство.
Търсене на устройства: Търсене на устройства Bluetooth в
близост.
Истинско име: Дава възможност да въведете име, което да
идентифицира вашето устройство на други Bluetooth
устройства с безжична технология.
Wi-Fi: Активира Wi‑Fi радиото.
Запаметени мрежи: Позволява Ви да редактирате или
премахвате запазени мрежи.
Търсене на мрежи: Търси Wi‑Fi мрежи наблизо (Свързване
към мрежа Wi‑Fi, стр. 26).
®
Настройки за подпомагане на водача
Изберете Настройки > Помощ за шофьора.
Звукови предупреждения за шофьора: Активира звуково
предупреждение за всеки тип предупреждение за
шофьора (Функции и предупреждения за
информираност на шофьора, стр. 3).
Предупреждение за умора: Предупреждава ви, когато сте
шофирали за дълъг период от време без почивка.
Предупреждения за близост: Предупреждава Ви, когато се
намирате близо до потребителски интересни точки или
камери за червен светофар.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да имате заредени потребителски
интересни точки (POIs), за да се покажат
предупреждения за точки на близост. Тази функция не е
налична за всички региони.
Настройки за задна камера
Настройките на резервната камера ви позволяват да
управлявате сдвоени камери Garmin и настройки на камери.
Това меню се извежда на вашето навигационно устройство
само когато устройството е свързано към кабел на приемник
на безжична камера. Вижте ръководството на притежателя
на вашата резервна камера за подробна информация
относно сдвояване на камери и настройки на камери.
Отидете на garmin.com/backupcamera, за да закупите
резервна камера Garmin.
Изберете Настройки > Задна камера и изберете сдвоена
камера.
Отмяна на сдвояване: Премахва сдвоената камера. Вие
трябва да сдвоите камерата отново преди да можете да я
прегледате с помощта на това устройство и кабел.
dēzlНастройки
Преименуване: Позволява ви да преименувате сдвоената
камера.
Линии за навигация: Показва или скрива линии за
навигация и ви позволява да регулирате позицията на
линиите за навигация.
Настройки на дисплея
Изберете Настройки > Екран.
Ориентация: Позволява ви да зададете дисплея в режим
портрет (вертикален) или пейзаж (хоризонтален).
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички
модели продукти.
Режим цвят: Позволява ви да изберете дневен или нощен
режим на цвят. Ако изберете опцията Авто, устройството
автоматично задава дневните или нощните цветове на
базата на часа от денонощието.
Яркост: Позволява ви да регулирате яркостта на дисплея.
Време изчакване дисплей: Позволява ви да зададете
времето на бездействие, преди устройството да премине
в спящ режим, докато се използва захранване на
батерията.
Снимка на екрана: Позволява ви да направите снимка на
екрана на устройството. Снимките на екрана се
съхраняват в папката Screenshot в паметта на
устройството.
Настройки за трафика
От главното меню изберете Настройки > Трафик.
Трафик: Активира трафика.
Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да
се използва за данни за трафика. Опцията Авто избира
автоматично възможно най-добрите данни за трафика.
Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за
трафик.
Оптимизиране на маршрут: Разрешава на устройството да
използва автоматично оптимизирани алтернативни
маршрути или при поискване (Избягване на забавяния
поради трафик по маршрута, стр. 6).
Предупреждения за трафик: Избира сериозността на
забавянето поради трафик, при която устройството да
показва предупреждение за трафик.
Настройки за мерни единици и време
За да отворите страницата с настройки за мерни единици и
време, от главното меню изберете Настройки > Мерни
единици и време.
Час в момента: Сверява часа в устройството.
Формат за час: Дава възможност да изберете показване на
екрана на 12-часово, 24-часово или UTC време.
Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.
Формат координати: Задава формата на координатите и
координатната система, използвани за географските
координати.
Сверяване на часа
1 Изберете часа от основното меню.
2 Изберете опция:
• За да сверите часа автоматично по данните от GPS,
изберете Автоматично.
• За да сверите часа ръчно, плъзгайте цифрите нагоре
или надолу.
Език глас.навигация: Задава езика за гласови напомняния.
Език за текст: Задава всички екранни текстове да са на
избрания език.
ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика
на въвежданите от потребителя данни или данните на
картата, например имена на улици.
Език клавиатура: Позволява задаването на езици на
клавиатурата.
Настройки за предупреждения за близост
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да имате заредени потребителски
интересни точки (POIs), за да се покажат предупреждения за
точки на близост.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Изберете Настройки > Предупреждения за близост.
Аудио: Задава стила на предупреждение, което се
изпълнява, когато доближите точките за близост.
Предупреждения: Задава типа на точките за близост, за
които се изпълняват предупрежденията.
Настройки за устройството и
поверителност
Изберете Настройки > Устройство.
За системата: Показва номера на версията на софтуера,
ИД номера на устройството и данни за още няколко
характеристики на софтуера.
Регулаторна наредба: Извежда правни бележки и
информация.
ЛСКП: Показва лицензионните споразумения с краен
потребител.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези данни ви трябват, когато
актуализирате системния софтуер или закупувате
допълнителни картни данни.
Докладване на данни от устройството: Споделяне на
анонимни данни за подобряване на устройството.
Доклади за позиция: Споделя информация за позицията
ви с Garmin с цел подобряване на съдържанието.
Хронология на пътуване: Позволява на устройството да
записва информация за функциите myTrends, Къде съм
бил и Регистър на пътуванията.
Изч. хронол. пътуване: Изчиства хронологията на
пътуването ви за функциите myTrends, Къде съм бил и
Регистър на пътуванията.
Връщане на настройки
Може да възстановите една категория настройки или всички
настройки до фабричните.
1 Изберете Настройки.
2 Ако е нужно, изберете категория настройки.
3 Изберете > Върни.
Информация за устройството
Преглед на правна информация и
информация за съответствие
1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на
менюто.
2 Изберете Устройство > Регулаторна наредба.
Настройки за език и клавиатура
За да отворите настройките за език и клавиатура, от
главното меню изберете Настройки > Език и клавиатура.
Информация за устройството
25
Технически характеристики
Диапазон на
работната
температура
От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата за
зареждане
От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Захранване
Захранване от превозното средство
посредством включения в комплекта кабел
за захранване от превозното средство. AC
захранване посредством допълнителен
аксесоар (за употреба само в дома и
офиса).
Тип батерия
Акумулаторна, литиево-йонна
Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS
захранване.
Можете да зареждате батерията в устройството по някой от
тези начини.
• Свържете устройството към захранването от превозното
средство.
• Свържете устройството към допълнителен адаптер за
захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за
съответния регион.
Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер,
подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin
дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се
зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета
страна.
Поддръжка на устройството
Център за поддръжка Garmin
Отидете на support.garmin.com за помощ и информация,
като например ръководства за продукти, често задавани
въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.
Актуализации на карта и софтуер
За най-добри резултати при навигация Вие трябва редовно
да актуализирате картите и софтуера на Вашето
устройство. Актуализациите на картите гарантират, че
Вашето устройство разполага с най-новите данни за карти.
Актуализациите на софтуера осигуряват подобрения на
функциите и производителността.
Можете да актуализирате Вашето устройство чрез два
метода.
• Можете да свържете устройството към мрежа Wi‑Fi, за да
актуализирате директно на устройството
(препоръчително). Тази опция Ви позволява да
поддържате устройството актуализирано без свързване
към компютър.
• Можете да свържете устройството към компютър и да го
актуализирате чрез приложението Garmin Express. Тази
опция Ви позволява да инсталирате данни на картата на
карта с памет, ако актуализираните карти са прекалено
големи, за да се съберат във вътрешната памет.
Свързване към мрежа Wi‑Fi
Когато включите устройството за първи път, то Ви подканва
да се свържете към мрежа Wi‑Fi и да регистрирате Вашето
устройство. Можете също да се свържете към мрежа Wi‑Fi с
помощта на менюто за настройки.
1 Изберете Настройки > Безжични мрежи.
2 Ако е необходимо, изберете Wi-Fi, за да активирате
технологията Wi‑Fi.
26
3 Изберете Търсене на мрежи.
Устройството извежда списък с мрежи Wi‑Fi наблизо.
Изберете
мрежа.
4
5 Ако е необходимо, въведете паролата за мрежата и
изберете Край.
Устройството се свързва към мрежа и мрежата се добавя
към списъка със запазени мрежи. Устройството се свързва
повторно към тази мрежа автоматично, когато е в обхват.
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на
мрежа Wi‑Fi
БЕЛЕЖКА
Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от
устройството да изтегля големи файлове. В сила са
обичайните ограничения за данни или такси от Вашия
доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия
доставчик на интернет услуги за повече информация
относно ограничения на данни или такси.
Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез
свързване на Вашето устройство към мрежа Wi‑Fi, която
предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да
поддържате устройството актуализирано без свързване към
компютър.
1 Свързване на устройството към мрежа Wi‑Fi (Свързване
към мрежа Wi‑Fi, стр. 26).
Докато сте свързани към мрежа Wi‑Fi, устройството
проверява за налични актуализации. Когато има налична
актуализация, се извежда на иконата Настройки в
главното меню.
2 Изберете Настройки > Актуализации.
Устройството проверява за налични актуализации. Когато
има налична актуализация, Налична актуализация се
извежда под Карта или Софтуер.
3 Изберете опция:
• За инсталиране на всички налични актуализации
изберете Инсталиране на всичко.
• За инсталиране само на актуализации на карта
изберете Карта > Инсталиране на всичко.
• За инсталиране само на актуализации на карта
изберете Софтуер > Инсталиране на всичко.
4 Прочетете лицензионните споразумения и изберете
Приемам всичко, за да приемете споразуменията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните
условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре
процеса на актуализиране. Вие не можете да
инсталирате актуализации, докато не приемете
лицензионните споразумения.
5 С помощта на включения в комплекта USB кабел
свържете устройството към външно захранване и
изберете Продължаване (Зареждане на устройството,
стр. 26).
За най-добри резултати се препоръчва USB зарядно
устройство за стенен контакт, което предоставя наймалко 1 A изходна мощност. Много USB захранващи
адаптери за смартфони, таблети или преносими
мултимедийни устройства може да са съвместими.
6 Оставете устройството свързано към външно захранване
и в рамките на обхвата на Wi‑Fi мрежата, докато
процесът на актуализиране приключи.
СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или
отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може
да липсват данни за карта. За коригиране на липсващи
данни на карта Вие трябва да актуализирате картите отново
чрез Wi‑Fi или Garmin Express.
Поддръжка на устройството
Актуализиране на картите и софтуера с Garmin
Express
Можете да използвате софтуера Garmin Express за
изтегляне и инсталиране на последните актуализации на
картите и софтуера за вашето устройство. Garmin Express е
достъпен за Windows и Mac компютри.
1 От компютъра отидете на www.garmin.com/express.
®
®
Софтуерът Garmin Express изтегля и инсталира
актуализациите на вашето устройство. Актуализациите на
картите са много големи и този процес може да отнеме
дълго време при по-бавни интернет връзки.
2 Изберете опция:
• За да инсталирате на компютър Windows, изберете
Изтегляне за Windows.
• За да инсталирате на компютър Mac, изберете
Изтегляне за Mac.
3 Отворете сваления файл и следвайте инструкциите на
екрана, за да завършите инсталацията.
4 Старт Garmin Express.
5 Свържете вашето dēzl устройство към вашия компютър с
помощта на USB кабел.
Грижа за устройството
БЕЛЕЖКА
Внимавайте да не изпускате устройството.
Не съхранявайте устройството на места, където може да
има продължително излагане на екстремални температури,
защото това ще доведе до невъзстановими повреди.
Никога не използвайте твърди или остри предмети за
работа със сензорния екран, защото може да го повредят.
Не допускайте контакт на устройството с вода.
Почистване на външността на корпуса
БЕЛЕЖКА
Избягвайте употребата на химически препарати за
почистване и разтворители, които биха могли да повредят
пластмасовите компоненти.
1 Почистете външността на корпуса на устройството (не
сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор
на неагресивен почистващ препарат.
2 Подсушете устройството.
6 Когато устройството Ви dēzl изведе подкана да влезете в
режим на прехвърляне на файлове, изберете Да.
7 На Вашия компютър щракнете върху Добавяне на
устройство.
Софтуерът Garmin Express засича вашето устройство.
8 Щракнете върху Добавяне на устройство.
9 Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате
Вашето устройство и да го добавите към софтуера
Garmin Express.
Когато настройката завърши, софтуера на Garmin
Express търси актуализации за карти и софтуер за
устройството ви.
10 Изберете опция:
• За инсталиране на всички налични актуализации
щракнете върху Инсталирай всичко.
• За инсталиране на определена актуализация
щракнете върху Вижте подробности и изберете
актуализация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е
прекалено голяма за вътрешната памет на устройството,
софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта
microSD във Вашето устройство, за да добавите
допълнително място за съхранение (Поставяне на
карта с памет за карти и данни, стр. 29).
®
Почистване на сензорния екран
1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете
устройството и прекъснете захранването му.
4 Внимателно избършете екрана с кърпата.
Предотвратяване на кражба
• Свалете устройството и стойката, така че да не са на
видно място, когато не ги използвате.
• Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
• Не съхранявайте устройството си в жабката на
автомобила.
• Регистрирайте устройството с помощта на софтуера
Garmin Express (garmin.com/express).
Рестартиране на устройството
Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да
работи.
Задръжте бутона Вкл. за 12 секунди.
Демонтаж на устройството, стойката и
вендузата
Демонтаж на устройството от стойката
1 Натиснете подложката или бутона за освобождаване на
стойката.
Поддръжка на устройството
27
2 Наклонете долната част на устройството нагоре и
повдигнете устройството от стойката.
Демонтаж на стойката от вендузата
1 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
2 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи
топчето на вендузата.
Сваляне на вендузата от предното стъкло
1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.
Смяна на предпазителя в кабела за
захранване от превозното средство
БЕЛЕЖКА
Когато подменяте предпазител, не губете малките парченца
и внимавайте да ги поставите обратно на правилното им
място. Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако
не е сглобен правилно.
Ако вашето устройство не се зарежда във вашето превозно
средство, може да е необходимо да смените предпазителя,
намиращ се в края на адаптера за превозно средство.
1 Завъртете крайния елемент À обратно на часовниковата
стрелка, за да го отключите.
2
3
4
5
СЪВЕТ: Може да се наложи да използвате монета, за да
демонтирате крайния елемент.
Демонтирайте крайния елемент, сребристия връх Á и
предпазителя Â.
Поставете нов стопяем предпазител, който е
предназначен за същите номинални стойности на тока
като 1 A или 2 A.
Поставете сребристия връх в крайния елемент.
Поставете крайния елемент и го завъртете по
часовниковата стрелка, за да го фиксирате обратно на
мястото му в кабела за захранване от превозното
средство Ã.
Проблеми
Вендузата не се закрепва на предното
стъкло
1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
3 Монтирайте вендузата (Монтаж и включване на
устройството dēzl във вашето превозно средство,
стр. 1).
Моeто устройство не получава сигнали от
спътник
• Проверете дали GPS симулаторът е изключен
(Настройки за навигация, стр. 24).
• Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и
далече от високи сгради и дървета.
• Останете неподвижно за няколко минути.
28
Устройството не се зарежда в колата ми
• Проверете предпазителя на захранващия кабел за
превозното средство (Смяна на предпазителя в кабела
за захранване от превозното средство, стр. 28).
• Проверете дали превозното средство е включено и
подава ток към захранващия извод.
• Уверете се, че вътрешната температура на превозното
средство е в рамките на диапазона на температурата за
зареждане, посочена в спецификациите.
• Проверете да не е прекъснат предпазителят в извода за
захранване от автомобила.
Зарядът на батерията ми не издържа
дълго
• Намалете яркостта на екрана (Настройки на дисплея,
стр. 25).
• Намалете времето на изчакване на дисплея (Настройки
на дисплея, стр. 25).
• Намалете силата на звука (Регулиране на силата на
звука, стр. 2).
• Изключете wi-fi радиото, когато не се използва
(Настройки на безжична мрежа, стр. 24).
• Поставете устройството в режим на пестене на енергия,
когато не се използва (Включване и изключване на
устройството, стр. 1).
• Не съхранявайте устройството при екстремни
температури.
• Не оставяйте устройството си на пряка слънчева
светлина.
Моето устройство не се свързва с моя
телефон или с Smartphone Link
• Изберете Настройки > Безжични мрежи.
Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.
• Активирайте безжичната технология Bluetooth на
телефона си и поставете телефона до 10 м (33 фута) от
устройството.
• На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone
Link и изберете > , за да рестартирате услугите на
заден план Smartphone Link.
• Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com
/bluetooth.
• Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, Вие трябва да
премахнете сдвояването от Вашия телефон и
устройството (Изтриване на сдвоен телефон, стр. 17) и
да завършите процеса на сдвояване (Сдвояване с Вашия
телефон и свързване с Smartphone Link, стр. 14).
При някои смартфони приложението
Smartphone Link влияе на нивото на заряд
на батерията
Приложението Smartphone Link използва Bluetooth безжична
технология за изпращане на данни към и получаване на
данни от Вашето устройство. Нормално е активната връзка
Bluetooth да използва захранване от батерията.
Приложението също така периодично проверява за
актуализации на налични услуги, които могат да консумират
допълнително захранване от батерията.
Можете да промените настройките за използване на
батерията в приложението Smartphone Link, за да намалите
използваното от приложението количество заряд на
батерията.
Проблеми
1 От приложението Smartphone Link на Вашия смартфон
изберете .
2 Превъртете до раздела Battery Usage и изберете
Настройки.
3 Изберете една или повече опции.
• Изчистете полето за отметка Bluetooth Auto-Connect.
Дезактивирането на тази опция може да спести малко
количество заряд на батерията, но не позволява на
приложението да се свързва автоматично с Вашето
устройство dēzl. Докато тази опция е дезактивирана,
Вие трябва да изберете от главното меню
Smartphone Link всеки път, когато искате да се
свързвате Вашето устройство към Smartphone Link.
• Изчистете полето за отметка Live Services Check.
При някои смартфони дезактивирането на тази опция
може значително да намали количеството заряд на
батерията, използвано от приложението. Докато тази
опция е дезактивирана, Вие трябва ръчно да обновите
главното меню Smartphone Link за получаване на
актуализирана информация относно наличните услуги
в реално време.
Допълнение
Поставяне на карта с памет за карти и
данни
Можете да поставите карта с памет, за да увеличите
мястото за съхранение на карти и други данни на вашето
устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик
на електроника или отидете на www.garmin.com/maps, за да
закупите карта с памет с предварително зареден софтуер с
карти на Garmin. Устройството поддържа microSD карти с
памет от 4 до 64 GB.
1 Намерете слота за карта с памет за карти и данни на
Вашето устройство (dēzl 580 Общ преглед на
устройството, стр. 1).
2 Поставете карта с памет в слота.
3 Натиснете я, докато щракне.
Управление на данни
Можете да съхранявате файлове на устройството си.
Устройството има слот за карта памет за допълнително
съхранение на данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместимо с Windows 95,
98, Me, Windows NT и Mac OS 10.3 и предходни версии.
В зависимост от операционната система на компютъра,
устройството се появява като преносимо устройство,
сменяемо устройство или сменяем том.
Прехвърляне на данни от компютъра
1 Свържете устройството към компютъра (Свързване на
2
3
4
5
6
устройството към компютъра, стр. 29).
В зависимост от операционната система на компютъра,
устройството се появява като преносимо устройство,
сменяемо устройство или сменяем том.
Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
Изберете файл.
Изберете Редактиране > Копиране.
Отидете в папка на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не
трябва да слагате файлове в папката Garmin.
Изберете Редактиране > Постави.
Изключване на USB кабела
Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като
сменяемо устройство или том, трябва безопасно да
разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете
загуба на данни. Ако устройството ви е свързано към
Windows компютъра като преносимо устройство, не е
необходимо безопасно разкачване.
1 Извършете действие:
• За Windows компютри изберете иконата за безопасно
премахване на хардуер в системната област и
изберете устройството си.
• За Mac компютри плъзнете иконата на тома в кошчето
за боклук.
2 Изключете кабела от компютъра.
Показване на състоянието на GPS сигнала
Задръжте
за три секунди.
Закупуване на допълнителни карти
1 Посетете продуктовата страница на устройството на
адрес garmin.com.
2 Натиснете раздела Карти.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
Покупка на аксесоари
Отидете на garmin.com/accessories.
®
За картите с памет
Можете за закупите карти с памет от доставчик на
електроника или предварително зареден софтуер с карти на
Garmin (www.garmin.com). В допълнение към съхраняването
на данни и карти, картата с памет може да се използва да
съхранява файлове, като карти, изображения, съкровища
(Geocache), маршрути, координатни точки и потребителски
POI (Интересни точки).
Свързване на устройството към компютъра
Можете да свържете устройството към вашия компютър с
помощта на USB кабел.
1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на
устройството ви.
2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в
свободен USB порт на компютъра.
3 Когато устройството Ви dēzl изведе подкана да влезете в
режим на прехвърляне на файлове, изберете Да.
На екрана на устройството ви се появява картина на
устройството, свързано към компютъра.
Допълнение
29
Показалец
B
Bluetooth технология 13, 15, 28
изключване на устройство 17
настройки 24
F
Foursquare 10
G
Garmin Connect 13
Garmin Express, актуализиране на
софтуера 27
Garmin Услуги Live 14
GPS 1, 29
M
microSD карта 1, 29
myTrends, маршрути 6
P
photoLive 23
S
Smartphone Link 14, 16, 17
деактивиране на обаждания 16
свързване 14, 16
T
TripAdvisor 10
U
дестинации 23. Вж. местоположения
пристигане 5
диагностика 19
Е
език
глас 25
клавиатура 25
екран, яркост 2
Екран с 2D карта 13
Екран с 3D карта 13
екран с карта
2D 13
3D 13
екранни бутони 2
експортиране
обзори по юрисдикция 20
отчети за пътуване 20
М
маршрути 4
myTrends 6
добавяне на точка 5, 23
започване 4, 8, 20
изчисляване 6
моделиране 6
показване на картата 4, 5
предлагани 6
режим изчисляване 23, 24
спиране 6
Международно споразумение за данъци
върху горивата (IFTA) 20
данни за горивото 20
експортирани обзори и отчети 20
обзор по юрисдикция 20
отчети за пътуване 20
местности 8
местоположения 9, 23
в момента 10, 11
записване 11
местности 8
обаждане 15
симулирани 24
скоро намерени 10
търсене на 7, 9
местоположения за симулация 24
моделиране на маршрута 6
монтаж, премахване 28
монтаж на устройството
автомобил 1
вендуза 1, 28
демонтаж от стойката 27
място 9
И
В
К
Wi‑Fi 24, 26
А
абонаменти, Услуги Garmin Live 14
автоматична сила на звука, активиране 2
адреси, намиране 9
аксесоари 29
активно насочване в лента 5
актуализиране
карти 26, 27
софтуер 26, 27
аудио, точки на близост 24, 25
Б
вендуза 28
времето 22
пътна обстановка 22
радар 22
връщане на настройки 25
Г
географска ширина и дължина 10
геокешинг 10
гласова команда 21
активиране 21
навигация с 21
начална фраза 21
съвети за използване 21
гласово управление 21
съвети 21
гориво, станции 10
грижа за устройството 27
Д
данни за горивото 20
демонтаж на стойката 28
30
лента за търсене 8
ЛСКП 25
запаметени местоположения 23
изтриване 11
категории 11
редактиране 11
записване, текущо място 11
зареждане на устройството 1, 26, 28
захранващ кабел за превозното средство 1
захранващи кабели 26
превозно средство 1
смяна на предпазителя 28
батерия
зареждане 1, 26, 28
максимизиране 28
проблеми 28
без звук, аудио 21
безжична камера 24
бутон Вкл. 1
Бързо търсене 8
W
Л
З
ИД на уред 25
ИД номер 25
избягвания
деактивиране 7
изтриване 7
площ 7
път 7
пътни такси 6
известия 14–17, 19
изключване, Bluetooth устройство 17
Изпращане и проследяване 19, 20
изтриване
пътувания 22
сдвоено Bluetooth устройство 17
служебни записи 21
служебни категории 21
икони, лента за състоянието 1
инструменти, карти 11, 12
интересни места (POI) 7, 10
за камион 7
интересни точки (POI) 8, 10
местности 8
информация за пътуването 12
нулиране 13
преглед 13
USB, изключване 29
поле за данни 4, 12, 13
символи 4
слоеве 13
тема 23
клавиатура
език 25
подредба 25
координати 10
кражба, предотвратяване 27
кратки команди
добавяне 10
изтриване 11
кръстовища, намиране 9
Къде съм? 10, 11
калкулатор, свързване 29
камери
резервен 24
скорост 4
червен светофар 4
камери за скорост 4
камери за трафик, преглед 23
камери за червен светофар 4
камион
интересни места 7
карта 22
профили 2, 3
ремарке 3
карта с памет 1, 29
поставяне 29
карти 4, 11, 12, 24
актуализиране 26, 27
закупуване 29
инструменти 11, 12
камион 22
ниво на детайлност 23
показване на маршрути 4, 5
Н
набиране 15
навигация 4, 5, 8
извън пътя 7
настройки 24
навигация "извън пътя" 7
намиране на местоположения. 7, 8, 10, 14
Вж. също местоположения
адреси 9
градове 9
категории 8
координати 10
кръстовища 9
напред по пътя 12
персонализиране 12
напътствия 5
напътствия за шофиране 5
настройки 24, 25
настройки на дисплея 25
настройки на часа 25
неизправности 19
нулиране
данни за пътуване 13
устройство 27
Показалец
О
обаждания 15, 16
започване 15
контакти 15
набиране 15
отговаряне 15
у дома 16
хронология 15
обзор по юрисдикция 20
обходи 6
ограничения., превозно средство 2
отбягвания 7
особености по пътя 6
отговаряне на повиквания 15
отиване У дома 4
отстраняване на неизправности 28
отчети, пътуване 20
П
паркинг 5, 8, 9
последно място 5
план за пътуване 22, 23
редактиране на пътуване 22
точки за моделиране 23
планиране на почивка 18
поддръжка на продукта 22
почистване на сензорния екран 27
почистване на устройството 27
предпазител, смяна 28
предупредителни икони 12
предупреждения 3
аудио 24
точки на близост 24
предупреждения за точки на
близост, настройки 25
предупреждения за шофьора 3
промяна на областта на търсене 9
профил кола, камион 2, 3
профил на превозно средство, камион 2, 3
профили
активиране 2
камион 2, 3
първоначална настройка 18
пътна обстановка, времето 22
пътни такси, предотвратяване 6
Р
текущо място 10
телефон
изключване 17
сдвояване 14, 28
телефонен указател 15
телефонни обаждания със свободни ръце
14, 16
телефонни повиквания 15
без звук 16
гласово набиране 16
набиране 16
отговаряне 15, 16
технически характеристики 26
технология Bluetooth 19
сдвояване на телефона 14
Технология Bluetooth 14
деактивиране на обаждания 16
управление на телефони 16
трафик 13, 17, 18, 25
алтернативен маршрут 6
добавяне на абонаменти 17
инциденти 13, 18
камери 23
карта 13, 18
приемник 17
търсене на забавяния 13, 18
У
у дома
обаждане 16
отиване 4
редактиране на местоположение 4
телефонен номер 16
указател за пътна помощ 7
Услуги Garmin Live, абониране за 14
Ф
файлове, прехвърляне 29
Х
хронология на пътуване 25
Ч
часове работа 18, 19
Я
яркост 2
разпознаване на реч 21
регистър на пътуване, показване 13
редактиране, запаметени пътувания 23
Резервна камера 24
ръководство на притежателя 22
С
свързване 26
сдвояване 18, 19
изключване 17
телефон 14, 28
сервизна хронология
записи 20, 21
изтриване 21
категории 20, 21
редактиране 21
сигнали от спътник
показване 29
прихващане 1
сила на звука, регулиране 2
скоро намерени местоположения 10
следващ завой 4
слоеве на картата, персонализиране 13
снимки на екрана 25
софтуер
актуализиране 26, 27
версия 25
спешни услуги 10
списък на завоите 5
споделяне, Изпращане и проследяване 19
спящ режим 1
Т
таймер 18
Показалец
31
support.garmin.com
октомври 2018 г.
190-02229-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising