Garmin | dēzl™ 780 LMT-S | User manual | Garmin dēzl™ 780 LMT-S Manual de utilizare

Garmin dēzl™ 780 LMT-S Manual de utilizare
DĒZL 780
™
Manual de utilizare
© 2018 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin şi sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a
Garmin.
®
BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ şi myTrends™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a
Garmin.
Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Numele mărcii şi siglele Bluetooth sunt proprietatea
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestei mărci sau nume de către Garmin are loc sub licenţă. Foursquare este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA şi în alte ţări. microSD
şi sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. TripAdvisor este marcă comercială înregistrată a TripAdvisor LLC. TruckDown este marca comercială a TruckDown Info
International, Inc. Windows şi Windows XP sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte ţări. Wi‑Fi şi Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ sunt mărci
înregistrate ale Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Cuprins
Iniţiere .............................................................................. 1
Prezentare generală dispozitiv ................................................... 1
Montarea şi alimentarea dispozitivului dēzl în vehicul ................ 1
Pornirea sau oprirea dispozitivului .............................................. 1
Recepţionarea semnalelor GPS ................................................. 2
Ecranul principal ......................................................................... 2
Deschiderea unei aplicaţii ...................................................... 2
Adăugarea scurtăturilor la Ecranul principal .......................... 2
Vizualizarea notificărilor ......................................................... 2
Pictogramele de pe bara de stare .......................................... 2
Utilizarea ecranului tactil ............................................................. 2
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 2
Profiluri vehicul.............................................................. 2
Profil automobil ........................................................................... 3
Adăugarea unui profil de vehicul ................................................ 3
Comutarea profilului de vehicul .................................................. 3
Schimbarea informaţiilor despre remorcă ................................... 3
Editarea unui profil de vehicul .................................................... 3
Funcţii şi alerte de informare a şoferului..................... 3
Activarea sau dezactivarea alertelor audio pentru şofer ............ 4
Camerele la semafoare şi radarele fixe ...................................... 4
Navigarea către destinaţia dvs. ..................................... 4
Rute ............................................................................................ 4
Iniţierea unei rute ........................................................................ 4
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii ......................................... 4
Deplasarea la locul de reşedinţă ........................................... 4
Ruta dvs. pe hartă ...................................................................... 4
Ghidare pe bandă activă ........................................................ 5
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare ............. 5
Vizualizarea întregii rute pe hartă .......................................... 5
Sosirea la destinaţie ................................................................... 5
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs. ................................. 5
Căutarea ultimului loc de parcare .......................................... 5
Schimbarea rutei active .............................................................. 5
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs. ....................................... 5
Modelarea rutei dvs. .............................................................. 5
Alegerea unei ocoliri .............................................................. 6
Schimbarea modului de calculare a rutelor ........................... 6
Oprirea rutei ................................................................................ 6
Utilizarea rutelor sugerate ........................................................... 6
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor zone ........................ 6
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs. .............................. 6
Evitarea drumurilor cu taxă .................................................... 6
Evitarea vinietelor .................................................................. 6
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor .............................. 6
Evitarea zonelor cu emisii reduse .......................................... 6
Evitări personalizate ............................................................... 7
Găsirea şi salvarea locaţiilor ......................................... 7
Puncte de interes ........................................................................ 7
Găsirea punctelor de interes pentru camioane ........................... 7
Găsirea punctelor de interes TruckDown ............................... 7
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare ............................. 7
Găsirea unei adrese ................................................................... 8
Găsirea unui loc după categorie ................................................. 8
Căutarea în cadrul unei categorii ........................................... 8
Rezultatele căutării de locaţii ...................................................... 8
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă ................................... 8
Schimbarea zonei de căutare ..................................................... 8
Punctele de interes personalizate .............................................. 8
Instalarea POI Loader ............................................................ 8
Găsirea punctelor de interes personalizate ........................... 8
Parcare ....................................................................................... 8
Găsirea unei parcări de camioane ......................................... 9
Cuprins
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente ................................................................................... 9
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări ................. 9
Instrumente de căutare ............................................................... 9
Găsirea unei intersecţii .......................................................... 9
Găsirea unui oraş ................................................................... 9
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele ............................ 9
Foursquare ................................................................................. 9
Conectare la contul dvs. Foursquare ..................................... 9
Căutarea punctelor de interes Foursquare ............................ 9
Vizualizare detalii de locaţie Foursquare ............................... 9
Înregistrare cu Foursquare ..................................................... 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Găsirea punctelor de interes TripAdvisor ............................... 9
Vizualizarea locaţiilor găsite recent ............................................ 9
Golirea listei locaţiilor găsite recent ..................................... 10
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ...................... 10
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor ................... 10
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă ................................................................................. 10
Adăugarea unei scurtături ........................................................ 10
Eliminarea unei scurtături .................................................... 10
Salvarea locurilor ...................................................................... 10
Salvarea unei locaţii ............................................................. 10
Salvarea locației curente ...................................................... 10
Editarea unei locaţii salvate ................................................. 10
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ........................... 10
Ştergerea unei locaţii salvate ............................................... 10
Utilizarea hărţii.............................................................. 10
Instrumente hartă ...................................................................... 11
Vizualizarea unui instrument de hartă ................................. 11
Activarea instrumentelor hărții ............................................. 11
Înainte ....................................................................................... 11
Vizualizarea locaţiilor ce urmează ....................................... 11
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută ............ 11
Simboluri de avertizare şi atenţionare ...................................... 11
Avertismentele privind restricţiile ......................................... 11
Avertismentele privind starea drumului ................................ 12
Alerte .................................................................................... 12
Informaţii cursă ......................................................................... 12
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei ............................. 12
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei ....................... 12
Vizualizarea jurnalului de călătorie ...................................... 12
Resetarea informaţiilor călătoriei ......................................... 12
Vizualizarea traficului din faţă ................................................... 12
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ................................ 12
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 12
Personalizarea hărţii ................................................................. 12
Personalizarea straturilor hărţii ............................................ 12
Modificarea câmpului de date pe hartă ................................ 12
Schimbarea perspectivei hărţii ............................................. 12
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile
smartphone-ului........................................................... 12
Asocierea telefonului ................................................................ 13
Sfaturi după asocierea dispozitivelor ................................... 13
Asocierea de dispozitive Bluetoothsuplimentare ................. 13
Servicii în timp real Garmin ....................................................... 13
Abonarea la Serviciile în timp real Garmin ........................... 13
Trimiterea unei locaţii de pe smartphone-ul dvs. către
dispozitivul dvs. ......................................................................... 13
Notificări inteligente .................................................................. 14
Primire notificări inteligente .................................................. 14
Apelarea hands-free ................................................................. 14
Efectuarea unui apel ............................................................ 14
Primirea unui apel ................................................................ 14
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs ............................... 14
i
Salvarea unui număr de telefon ca presetare ...................... 14
Despre căştile wireless ............................................................. 14
Activarea sau dezactivarea funcţiilor Bluetooth ........................ 14
Afişarea sau ascunderea notificărilor pentru smartphone cu
Android™ ............................................................................. 14
Afişarea sau ascunderea categoriilor de notificări pentru
dispozitivul Apple® .............................................................. 14
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth ................................... 15
Ştergerea unui dispozitiv Bluetooth asociat .............................. 15
Ştergerea unui telefon asociat .................................................. 15
Trafic.............................................................................. 15
Recepţionarea datelor de trafic cu Smartphone Link ............... 15
Activarea traficului .................................................................... 15
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ..................................... 15
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 15
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive .......... 15
Vizualizarea şi salvarea camerelor de supraveghere a
traficului photoLive ............................................................... 15
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului
photoLive pe hartă ............................................................... 15
Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului ... 15
Instrumentele pentru vehicul şi şofer........................ 16
Planificarea pauzei ................................................................... 16
Efectuarea unei pauze conform sugestiilor primite .............. 16
Pornirea cronometrului pentru pauze .................................. 16
Oprirea şi resetarea cronometrului pentru pauze ................ 16
Reglarea numărului de ore de condus ................................. 16
Reglarea limitei zilnice de condus ........................................ 16
Dispecerat şi Monitorizare ........................................................ 16
Configurarea partajării pentru Dispecerat şi Monitorizare ... 16
Iniţierea unei sesiuni Dispecerat şi Monitorizare ................. 16
Trimiterea unui mesaj de dispecer la un dispozitiv dēzl ...... 17
Înregistrarea istoricului de servicii ............................................. 17
Adăugarea categoriilor de servicii ........................................ 17
Ştergerea categoriilor de servicii .......................................... 17
Redenumirea categoriilor de servicii .................................... 17
Ştergerea înregistrărilor de servicii ...................................... 17
Editarea unei înregistrări de servicii ..................................... 17
Utilizarea aplicaţiilor.................................................... 17
Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs. .......... 17
Vizualizarea hărţii pentru camioane ......................................... 17
Planificator de călătorii .............................................................. 17
Planificarea unei călătorii ..................................................... 18
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie ............... 18
Descoperirea atracţiilor pe parcursul călătoriei .................... 18
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie ............................................................................... 18
Navigarea utilizând o călătorie salvată ................................ 18
Editarea şi salvarea rutei dvs. active ................................... 18
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 18
Vizualizarea prognozei meteo .................................................. 18
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş ....................... 18
Adăugarea conturilor ................................................................ 20
Setări pentru dată şi oră ........................................................... 20
Setările dispozitivului ................................................................ 20
Restabilirea setărilor ................................................................. 20
Informaţii dispozitiv..................................................... 20
Vizualizarea informaţiilor despre reglementare şi
conformitate .............................................................................. 20
Specificaţii ................................................................................. 20
Încărcarea dispozitivului ........................................................... 20
Întreţinere dispozitiv.................................................... 20
Garmin Centrul de asistenţă ..................................................... 20
Actualizarea hărţilor şi software-ului utilizând o Wi‑Fi reţea ..... 21
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 21
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 21
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 21
Evitarea furtului .................................................................... 21
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul ...... 21
Resetarea dispozitivului ............................................................ 21
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 21
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 21
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 22
Depanare ....................................................................... 22
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz ..................................... 22
Suportul nu menţine dispozitivul în poziţie în timp ce conduc .. 22
Dispozitivul nu recepţionează semnale de la sateliţi ................ 22
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 22
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp ................. 22
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon sau Smartphone
Link ........................................................................................... 22
Anexă ............................................................................. 22
Camere pentru mers înapoi ...................................................... 22
Conectarea unei camere de mers înapoi cu fir .................... 22
Asocierea unei camere de mers BC™ 35 înapoi cu un
Garmin dispozitiv de navigare .............................................. 22
Vizualizarea camerei de mers înapoi ................................... 23
Conectarea la un afişaj wireless ............................................... 23
Gestionarea datelor .................................................................. 23
Despre cardurile de memorie ............................................... 23
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date .......... 23
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 23
Transferul datelor de pe computer ....................................... 23
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 23
Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 23
Index.............................................................................. 24
Setări dēzl..................................................................... 19
Setările de navigare .................................................................. 19
Setările pentru hartă şi vehicul ............................................. 19
Setări preferinţă rută ............................................................ 19
Setări pentru Asistenţă şofer ................................................ 19
Setări pentru trafic ................................................................ 19
Activare Bluetooth Tehnologie wireless .................................... 19
Conectarea la o rețea wireless ................................................. 19
Setările afişajului ....................................................................... 19
Setări de sunet şi de notificare ................................................. 20
Reglarea volumului de sunet şi a volumului notificărilor ...... 20
Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare ................. 20
Setarea limbii textului ................................................................ 20
ii
Cuprins
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
• Actualizaţi hărţile şi software-ul de pe dispozitiv (Actualizarea
hărţilor şi software-ului utilizând o Wi‑Fi reţea, pagina 21).
• Montaţi dispozitivul în vehiculul dvs. şi conectaţi-l la o sursă
de alimentare (Montarea şi alimentarea dispozitivului dēzl în
vehicul, pagina 1).
• Recepţionaţi semnalele GPS (Recepţionarea semnalelor
GPS, pagina 2).
• Reglaţi volumul (Reglarea volumului de sunet şi a volumului
notificărilor, pagina 20) şi afişaţi luminozitatea (Reglarea
luminozităţii ecranului, pagina 2).
• Configuraţi un profil de vehicul (Adăugarea unui profil de
vehicul, pagina 3).
• Navigaţi la destinaţia dvs. (Iniţierea unei rute, pagina 4).
pompe de insulină. Ţineţi dispozitivul şi suportul său departe de
aceste dispozitive medicale.
ATENŢIONARE
Atât dispozitivul cât şi suportul său conţin magneţi. În anumite
circumstanţe, magneţii pot cauza deteriorarea anumitor
dispozitive electronice, inclusiv a hard disk-urilor laptopurilor.
Manevraţi cu precauţie dispozitivul şi suportul său atunci când
acestea se află în apropierea dispozitivelor electronice.
Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie,
reîncărcaţi-l.
1 Conectaţi cablul de alimentare al vehiculului À în portul miniUSB de pe suport.
Prezentare generală dispozitiv
2 Apăsaţi suportul Á pe ventuză Â până se fixează în poziţie.
NOTĂ: este posibil ca suportul şi ventuza să fie deja
asamblate în pachet.
Sigla Garmin de pe suport trebuie să fie orientată cu partea
dreaptă în sus . Cel mai uşor este să conectaţi suportul şi
ventuza atunci când este închis braţul articulat al ventuzei.
Suportul şi ventuza se potrivesc fix şi ar putea fi nevoie să
apăsaţi cu putere pentru a le conecta.
3 Apăsaţi ventuza pe parbriz şi basculaţi pârghia à înspre
spate, spre parbriz.
4 Poziţionaţi partea din spate a dispozitivului pe suportul
magnetic.
5 Selectaţi o opţiune:
• În cazul în care cablul de alimentare dispune de un
ştecher de alimentare, introduceţi-l într-o priză de
alimentare din vehiculul dvs.
• În cazul în care cablul de alimentare are conectori
neizolaţi, urmaţi schema electrică inclusă cu cablul pentru
a conecta cablul la sursa de alimentare a vehiculului.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Microfon pentru apelare handsfree
Control volum
buton de pornire
Port micro-USB de date şi de alimentare
Pornirea sau oprirea dispozitivului
• Pentru a porni dispozitivul, apăsaţi pe tasta de pornire À sau
conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare electrică.
Slot pentru card de memorie pentru hărţi şi date
Mufă audio de 3,5 mm
Interfaţă suport magnetic cu conector cu 14 pini
Difuzor
Montarea şi alimentarea dispozitivului dēzl în
vehicul
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Atât dispozitivul cât şi suportul său conţin magneţi. În anumite
circumstanţe, magneţii pot cauza interferenţe cu anumite
dispozitive medicale interne, inclusiv cu stimulatoare cardiace şi
Iniţiere
• Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a
energiei, apăsaţi pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul
este activ.
1
În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat
şi dispozitivul consumă foarte puţină energie electrică, dar se
poate activa instantaneu în scopul utilizării.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află
în modul de economisire a energiei pe durata încărcării
bateriei.
• Pentru a opri complet dispozitivul, menţineţi apăsată tasta de
pornire până la apariţia unui mesaj pe ecran şi selectaţi
Oprire.
Recepţionarea semnalelor GPS
La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să
colecteze datele de la sateliţi şi să determine locaţia curentă.
Timpul necesar pentru a obţine semnalele de la sateliţi variază
în funcţie de mai mulţi factori, inclusiv distanţa la care vă aflaţi
de locaţia unde aţi utilizat ultima dată dispozitivul de navigaţie,
gradul de vizibilitate a cerului şi timpul trecut de la ultima
utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de
navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obţinerea
semnalelor de la sateliţi.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Verificaţi dacă apare în bara de stare şi activaţi serviciile de
localizare dacă nu apare (Activarea sau dezactivarea
serviciilor de localizare, pagina 20).
3 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă cu o vedere
neobstrucţionată asupra cerului, departe de clădiri înalte şi
copaci.
Recepțion. semnal sateliți apare în partea de sus a hărţii de
navigare, până când dispozitivul determină locaţia dvs.
Ecranul principal
NOTĂ: dispunerea ecranului principal poate să varieze dacă
acesta a fost personalizat.
3 Menţineţi degetul pe o aplicaţie şi trageţi-o la o locaţie de pe
ecranul principal.
Vizualizarea notificărilor
1 Glisaţi în jos din partea de sus a ecranului.
Va apărea lista de notificări.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a lansa acţiunea sau aplicaţia menţionată în
notificare, selectaţi notificarea.
• Pentru a respinge o notificare, glisaţi notificarea spre
dreapta.
Pictogramele de pe bara de stare
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii
cu privire la caracteristicile dispozitivului.
Serviciile de localizare sunt activate (Activarea sau dezactivarea
serviciilor de localizare, pagina 20).
Tehnologia Bluetooth este activată.
®
Conectat la un dispozitiv Bluetooth.
Conectat la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o rețea wireless,
pagina 19).
®
Profil vehicul activ. Glisaţi în jos de două ori şi selectaţi pentru a
vizualiza setările profilului de vehicul (Profiluri vehicul,
pagina 2).
Nivel de încărcare a bateriei.
Utilizarea ecranului tactil
• Atingeţi ecranul pentru a selecta un element.
• Trageţi şi glisaţi cu degetul pe ecran pentru a panorama sau
derula.
• Apropiaţi două degete pentru a mări imaginea.
• Depărtaţi două degete pentru a micşora imaginea.
Reglarea luminozităţii ecranului
À
Glisaţi în jos pentru a vizualiza notificările.
Glisaţi în jos de două ori pentru a modifica rapid setările şi luminozitatea iluminării de fundal.
Á
Menţineţi apăsat pentru a personaliza imaginea de fundal sau
pentru a adăuga widgeturi pe ecranul principal.
Â
Selectaţi pentru a deschide sertarul de aplicaţii. Sertarul de aplicaţii
conţine scurtături către toate aplicaţiile instalate pe dispozitivul dvs.
Deschiderea unei aplicaţii
Ecranul principal conţine scurtături pentru aplicaţiile utilizate
frecvent. Sertarul de aplicaţii conţine toate aplicaţiile instalate pe
dispozitivul dvs., organizate în două file. Fila Navigare conţine
aplicaţii Garmin utile pentru navigare, dispecerat şi înregistrări
ale orelor de lucru. Fila Productivitate conţine aplicaţii utile
pentru comunicaţii, vizualizarea documentelor şi alte sarcini.
Selectaţi o opţiune pentru a porni o aplicaţie:
• Selectaţi o scurtătură de aplicaţie din ecranul principal.
• Selectaţi , selectaţi o filă şi selectaţi o aplicaţie.
Adăugarea scurtăturilor la Ecranul principal
1 Selectaţi .
2 Glisaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza aplicaţiile
suplimentare.
2
Dispozitivul utilizează un senzor de lumină ambiantă pentru a
regla automat luminozitatea ecranului la condiţiile vehiculului
dvs. Puteţi de asemenea să reglaţi manual luminozitatea,
utilizând fie panoul de notificări, fie meniul de setări.
1 Selectaţi o opţiune:
• Glisaţi în jos de două ori din partea de sus a ecranului
pentru a extinde setările rapide din panoul de notificări.
• Selectaţi > Afișare > Nivel luminozitate.
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
Profiluri vehicul
AVERTISMENT
Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu
garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate
sugestiile pentru rute sau că vor fi afişate pictograme de
avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărţilor,
astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricţii
sau condiţiile de drum în toate cazurile. Ţineţi cont întotdeauna
de toate indicatoarele de circulaţie şi condiţiile de drum atunci
când luaţi decizii privind deplasarea.
Rutele şi navigarea sunt calculate în mod diferit în funcţie de
profilul vehiculul dvs. Profilul de vehicul activat este indicat de o
pictogramă în bara de stare. Setările pentru navigare şi hartă de
pe dispozitivul dvs. pot fi personalizate separat pentru fiecare tip
de vehicul.
Atunci când activaţi un profil de camion, dispozitivul evită să
includă zone restricţionate sau impracticabile, în funcţie de
Profiluri vehicul
dimensiunile, greutatea şi de alte caracteristici, pe care le-aţi
introdus pentru vehiculul dvs.
Profil automobil
Profilul de automobil este profilul de vehicul preîncărcat, destinat
utilizării într-un automobil. În timp ce utilizaţi profilul de
automobil, dispozitivul calculează rutele standard pentru
automobile, iar rutele pentru camioane nu sunt disponibile.
Unele funcţii şi setări specifice camioanelor nu sunt disponibile
în timpul utilizării profilului de automobil.
Adăugarea unui profil de vehicul
Puteţi să adăugaţi un profil de vehicul care să includă greutatea,
dimensiunile şi alte caracteristici pentru vehiculul dvs.
1 Selectaţi > Navigare > Profil vehicul > .
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga un camion drept cu o platformă de
mărfuri ataşată permanent, selectaţi Autocamion.
• Pentru a adăuga un autotractor sau o combinaţie cap
tractor-remorcă, selectaţi Autotractor.
• Pentru a adăuga un autobuz, selectaţi Autobuz.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
caracteristicile vehiculului.
După ce adăugaţi un profil de vehicul, puteţi edita profilul pentru
a introduce informaţii detaliate suplimentare, precum numărul de
identificare a vehiculului sau numărul remorcii (Editarea unui
profil de vehicul, pagina 3).
Comutarea profilului de vehicul
De fiecare dată când porniţi dispozitivul, acesta vă solicită să
selectaţi un profil de vehicul. Puteţi să comutaţi manual un alt
profil de vehicul în orice moment.
1 Selectaţi o opţiune:
• Glisaţi în jos de două ori din partea de sus a ecranului şi
selectaţi pictograma profilului vehiculului, cum ar fi sau
.
• Selectaţi > Navigare > Profil vehicul.
2 Selectaţi un profil de vehicul.
Vor apărea informaţiile privind profilul vehiculului, inclusiv
dimensiunile şi greutatea.
3 Alegeţi Selectare.
Schimbarea informaţiilor despre remorcă
Înainte de a putea modifica informaţiile despre remorcă, trebuie
să introduceţi un profil de vehicul pentru un tractor (Adăugarea
unui profil de vehicul, pagina 3).
Când schimbaţi remorca de pe autotractorul dvs., puteţi modifica
informaţiile despre remorcă în profilul vehiculului, fără a modifica
informaţiile despre autotractor. Selectaţi profilul autotractorului
pe care doriţi să îl utilizaţi cu remorcă.
1 Selectaţi > Navigare > Profil vehicul.
2 Selectaţi profilul de vehicul pentru tractorul pe care doriţi să îl
utilizaţi cu remorca.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a utiliza o configurare de remorcă recentă, selectaţi
o configurare de remorcă din listă.
• Pentru a introduce o configurare de remorcă nouă,
selectaţi Configuraţie nouă şi introduceţi informaţiile
despre remorcă.
Editarea unui profil de vehicul
Puteţi edita profilul unui vehicul modificând informaţiile despre
acesta sau adăugând informaţii detaliate la un profil al unui
Funcţii şi alerte de informare a şoferului
vehicul nou, de exemplu numărul de identificare al vehiculului,
numărul remorcii sau kilometrajul odometrului. De asemenea,
puteţi redenumi sau şterge un profil de vehicul.
1 Selectaţi > Navigare > Profil vehicul.
2 Selectaţi profilul de vehicul de editat.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a edita informaţiile unui profil de vehicul, selectaţi
, şi selectaţi câmpul de editat.
• Pentru a redenumi un profil de vehicul, selectaţi >
>
Redenumire profil.
• Pentru a şterge profilul de vehicul, selectaţi >
>
Ștergere.
Funcţii şi alerte de informare a
şoferului
ATENŢIONARE
Funcţiile de alerte pentru şofer şi pentru limita de viteză au rol
exclusiv informativ şi nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a
respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de
a conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi responsabilă
pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe care o puteţi
primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de circulaţie
aplicabile.
Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul
în siguranţă şi pot spori eficienţa, chiar şi atunci când conduceţi
într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton
audibil şi afişează informaţii pentru fiecare alertă în parte. Puteţi
activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru anumite
tipuri de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.
Şcoli: dispozitivul redă un sunet şi afişează distanţa până la
şcoală sau zona cu şcoli, precum şi limita de viteză (dacă
este disponibilă).
Reducerea limitei de viteză: dispozitivul redă un ton şi afişează
limita de viteză redusă ce urmează a intra în vigoare, astfel
încât să fiţi pregătit să reduceţi viteza.
Limită de viteză depăşită: dispozitivul redă un ton şi afişează
un contur roşu pe pictograma de limită de viteză când
depăşiţi limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă
aflaţi.
Schimbare limită de viteză: dispozitivul redă un ton şi afişează
limita de viteză ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să
fiţi pregătit să reduceţi viteza.
Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un ton şi
afişează distanţa până la o trecere la nivel cu o cale ferată ce
se află pe ruta dvs.
Traversare animale: dispozitivul redă un ton şi afişează
distanţa până la o zonă de trecere de animale ce se află pe
ruta dvs.
Curbe: dispozitivul redă un ton şi afişează distanţa până la o
curbă a drumului.
Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton şi afişează distanţa
până la porţiunea de trafic lent atunci când vă apropiaţi de
aceasta cu viteză. Dispozitivul dvs. trebuie să primească
informaţii despre trafic pentru a utiliza această caracteristică
(Trafic, pagina 15).
Accesul interzis camioanelor: dispozitivul redă un ton atunci
când vă apropiaţi de un drum cu acces interzis camioanelor .
Risc de atingere a solului: dispozitivul redă un sunet şi
afişează un mesaj atunci când vă apropiaţi de un drum pe
care vehiculul dvs. ar putea atinge solul.
Vânt lateral: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de un drum pe care există riscul de
vânt lateral.
3
Drum îngust: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de un drum care pot fi prea îngust
pentru vehiculul dvs.
Pantă abruptă: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de o pantă abruptă.
Graniţe stat sau ţară: dispozitivul redă un sunet şi afişează un
mesaj atunci când vă apropiaţi de graniţa unui stat sau a unei
ţări.
• Puteţi începe navigarea către destinaţie rapid, folosind ruta
recomandată, sau puteţi selecta o rută alternativă (Iniţierea
unei rute, pagina 4).
• Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitaţi sau să le urmaţi
în mod special, puteţi personaliza ruta (Modelarea rutei dvs.,
pagina 5).
• Puteţi adăuga mai multe destinaţii la o rută (Adăugarea unei
locaţii pe ruta dvs., pagina 5).
Activarea sau dezactivarea alertelor audio
pentru şofer
Iniţierea unei rute
Puteţi activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru
anumite tipuri de alertă. Alerta vizuală este afişată chiar dacă
tonul sonor este dezactivat.
1 Selectaţi > Navigare > Asistenţă şofer > Alerte audio
şofer.
2 Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare din dreptul fiecărei
alerte.
Camerele la semafoare şi radarele fixe
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
consecinţele utilizării unei lumini roşii sau a bazei de date a
camerelor radar.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă pentru toate regiunile
sau toate modelele produsului.
În unele zone şi pentru unele modele sunt disponibile informaţii
despre locaţiile camerelor la semafoare şi a radarelor fixe.
Dispozitivul vă anunţă când vă apropiaţi de o viteză raportată
pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.
• Datele în timp real despre radare şi camerele de la
semafoare sunt disponibile sub forma unui abonament
laGarmin Serviciile în timp real, utilizând aplicaţia
Smartphone Link (Servicii în timp real Garmin, pagina 13).
• Pentru a menţine o bază de date actualizată şi a locaţiilor
radarelor fixe şi a camerelor la semafoare, dispozitivul dvs.
trebuie să aibă un abonament activ pentru a descărca şi
stoca datele despre radarele fixe. Accesaţi garmin.com
/speedcameras pentru a verifica disponibilitatea şi
compatibilitatea sau pentru a achiziţiona un abonament sau o
actualizare unică. Puteţi achiziţiona oricând o nouă regiune
sau vă puteţi prelungi abonamentul existent.
NOTĂ: în anumite regiuni, anumite pachete de produse
includ date preîncărcate despre camerele de la semafoare şi
radarele fixe cu actualizări pe viaţă.
• Puteţi utiliza software-ul Garmin Express™ (garmin.com
/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe
dispozitivul dvs. Actualizaţi frecvent dispozitivul pentru a primi
cele mai noi informaţii cu privire la camerele video de
supraveghere.
Navigarea către destinaţia dvs.
Rute
Ruta este calea de la locaţia dvs. curentă către una sau mai
multe destinaţii.
• Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinaţia
dvs. pe baza preferinţelor pe care le setaţi, inclusiv modul de
calculare a rutei (Schimbarea modului de calculare a rutelor,
pagina 6) şi rutele ocolitoare (Evitarea întârzierilor, taxelor
şi a anumitor zone, pagina 6).
• Dispozitivul poate evita în mod automat drumuri care nu sunt
adecvate pentru profilul de vehicul activ.
4
1 Selectaţi Încotro?, apoi căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea
locaţiilor, pagina 7).
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectaţi
Start!.
• Pentru a alege o rută alternativă, selectaţi , apoi selectaţi
o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărţii.
• Pentru a edita traseul rutei, selectaţi > Editare rută şi
adăugaţi puncte de modelare rutei (Modelarea rutei dvs.,
pagina 5).
Dispozitivul calculează o rută până la locaţie şi vă ghidează,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă (Ruta dvs.
pe hartă, pagina 4). Va fi afişată o previzualizare a drumurilor
principale de pe ruta dvs. la marginea hărţii, pentru câteva
secunde.
Dacă trebuie să opriţi în locaţii suplimentare, puteţi adăuga
locaţiile pe rută (Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.,
pagina 5).
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii
Puteţi iniţia ruta, selectând o locaţie de pe hartă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare.
3 Dacă e necesar, selectaţi pentru a filtra punctele de interes
afişate după categorie.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un marcaj de loc.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau
adresă.
5 Selectaţi Start!.
Deplasarea la locul de reşedinţă
Prima dată când porniţi o rută spre reşedinţă, dispozitivul va
cere introducerea locaţiei de reşedinţă.
1 Selectaţi Încotro? > Acasă.
2 Dacă este necesar, introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Editarea locaţiei dvs. de reşedinţă
1 Selectaţi Încotro? > > Setare locație reședință.
2 Introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Ruta dvs. pe hartă
În timp ce călătoriţi, dispozitivul vă ghidează spre destinaţie,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă.
Instrucţiunile pentru următorul viraj, următoarea ieşire sau
pentru orice alte acţiuni apar în partea de sus a hărţii.
Navigarea către destinaţia dvs.
• Atunci când vă opriţi la destinaţie, dispozitivul finalizează
automat ruta. Dacă dispozitivul nu detectează automat
sosirea dvs., puteţi selecta Stop pentru a finaliza ruta.
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Următoarea acţiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieşire sau altă
acţiune şi banda pe care ar trebui să vă deplasaţi, dacă această
funcţie este disponibilă.
Distanţa până la următoarea acţiune.
Numele străzii sau al ieşirii asociate cu următoarea acţiune.
Ruta evidenţiată pe hartă.
Următoarea acţiune de pe rută. Săgeţile de pe hartă indică locaţia
acţiunilor următoare.
Viteza vehiculului.
Numele drumului pe care vă deplasaţi.
Oră de sosire estimativă.
SUGESTIE: puteţi atinge acest câmp pentru a modifica informaţiile
afişate (Modificarea câmpului de date pe hartă, pagina 12).
Instrumente hartă. Furnizează instrumente pentru a vă arăta mai
multe informaţii despre ruta dvs. şi împrejurimi.
Ghidare pe bandă activă
Pe măsură ce vă apropiaţi de unele viraje, ieşiri sau schimbări
de pe ruta dvs., lângă hartă apare o simulare detaliată a
drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată À indică banda
corespunzătoare pentru viraj.
Dispozitivul dvs. vă poate ajuta să găsiţi un loc de parcare în
apropierea destinaţiei dvs. Atunci când vă apropiaţi de unele
destinaţii, dispozitivul vă solicită în mod automat să căutaţi o
parcare.
NOTĂ: această funcţie trebuie utilizată numai atunci când
folosiţi profilul de vehicul tip automobil. În timp ce utilizaţi un
profil de vehicul tip camion, puteţi căuta o parcare de camioane
în apropierea destinaţiei dvs. (Găsirea unei parcări de
camioane, pagina 9).
1 Selectaţi o opţiune:
• Atunci când dispozitivul vă solicită acest lucru, selectaţi
Da pentru a căuta o parcare aflată în apropiere.
• Dacă dispozitivul nu vă solicită, selectaţi Încotro? >
Categorii > Parcare şi selectaţi > Destinația mea.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi o locaţie de parcare şi apoi Start! > Adăugare ca
oprire următoare.
Dispozitivul vă ghidează către zona de parcare.
Căutarea ultimului loc de parcare
Atunci când deconectaţi dispozitivul de la sistemul de alimentare
al vehiculului în timp ce este pornit, locaţia dvs. curentă va fi
salvată ca şi loc de parcare.
Selectaţi > Ultimul loc.
Schimbarea rutei active
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi vizualiza virajele care
urmează, schimbările de benzi sau alte indicaţii pentru ruta dvs.
1 Selectaţi o opţiune de pe hartă:
• Pentru a vizualiza viraje ce urmează şi indicaţii de
orientare pe măsură ce navigaţi, selectaţi > Viraje.
Instrumentul de pe hartă afişează următoarele patru viraje
sau indicaţii într-un chenar lângă hartă. Lista se
actualizează automat pe măsură ce parcurgeţi ruta.
• Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje şi indicaţii de
orientare pentru întreaga rută, selectaţi bara de text aflată
în partea superioară a hărţii.
2 Selectaţi un viraj sau o indicaţie (opţional).
Se vor afişa informaţii detaliate. Dacă este disponibilă, este
afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
drumurile principale.
Vizualizarea întregii rute pe hartă
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi orice loc de pe hartă.
2 Selectaţi .
Sosirea la destinaţie
Când vă apropiaţi de destinaţie, dispozitivul furnizează informaţii
pentru a vă ajuta să vă încheiaţi ruta.
•
indică locaţia destinaţiei dvs. pe hartă şi un mesaj vocal vă
anunţă că vă apropiaţi de destinaţie.
• Atunci când vă apropiaţi de unele destinaţii, dispozitivul vă
solicită în mod automat să căutaţi o parcare. Puteţi selecta
Da pentru a căuta zone de parcare din apropiere (Parcarea
în apropierea destinaţiei dvs., pagina 5).
Navigarea către destinaţia dvs.
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.
Înainte de a putea adăuga o locaţie pe ruta dvs., trebuie să
navigaţi pe o rută (Iniţierea unei rute, pagina 4).
Puteţi adăuga locaţii la mijlocul sau la sfârşitul rutei dvs. De
exemplu, puteţi adăuga o benzinărie ca următoarea destinaţie
pe ruta dvs.
SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locaţii multiple sau
opriri programate, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a
planifica, programa şi salva ruta (Planificarea unei călătorii,
pagina 18).
1 Selectaţi din hartă > Încotro?.
2 Căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea locaţiilor, pagina 7).
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga locaţia ca următoarea destinaţie pe ruta
dvs., selectaţi Adăugare ca oprire următoare.
• Pentru a adăuga locaţia la finalul rutei dvs., selectaţi
Adăugare ca ultimă oprire.
• Pentru a adăuga locaţia şi a ajusta ordinea destinaţiilor de
pe ruta dvs., selectaţi Adăugare la ruta activă.
Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locaţia adăugată
şi vă ghidează către destinaţii în ordinea acestora.
Modelarea rutei dvs.
Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să iniţiaţi o rută
(Iniţierea unei rute, pagina 4).
Vă puteţi modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest
lucru vă permite să direcţionaţi ruta pentru a utiliza un anumit
5
drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o
destinaţie la rută.
1 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
2 Selectaţi .
Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
3 Selectaţi o locaţie de pe hartă.
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a mări harta şi pentru a
alege o locaţie mai precisă.
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmaţi
pentru a trece prin locaţia selectată.
4 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută,
selectaţi locaţii suplimentare pe hartă.
• Pentru a elimina un punct de modelare, selectaţi .
5 După ce aţi terminat modelarea rutei, selectaţi Start!.
Alegerea unei ocoliri
Puteţi alege o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această funcţie este utilă
atunci când ajungeţi la porţiuni de drum în lucru, drumuri închise
sau care se află într-o stare deficitară.
1 De pe hartă, selectaţi > Schimbare rută.
SUGESTIE: dacă instrumentul Schimbare rută nu se află în
meniul cu instrumente de pe hartă, îl puteţi adăuga
(Activarea instrumentelor hărții, pagina 11).
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanţă, selectaţi
Ocolire în funcție de distanță.
• Pentru a ocoli o anumită şosea de pe ruta dvs., selectaţi
Ocolire în funcție de drum.
• Pentru a găsi o nouă rută, selectaţi Ocolire.
Schimbarea modului de calculare a rutelor
1 Selectaţi > Navigare > Preferinţele pentru rute > Mod de
calcul.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
• Selectaţi Off-road pentru a calcula rute directe din punct
în punct (fără drumuri).
• Selectaţi Distanță mai mică pentru a calcula rute cu
distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
Oprirea rutei
• De pe hartă, selectaţi > .
• Din bara de notificări, glisaţi în jos şi selectaţi
notificarea Navigaţie Garmin.
din
Utilizarea rutelor sugerate
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
salvaţi cel puţin o locaţie şi să activaţi caracteristica Istoric de
călătorie (Setările dispozitivului, pagina 20).
Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină
destinaţia în funcţie de istoricul călătoriei, ziua săptămânii şi
momentul zilei. După ce conduceţi de mai multe ori către o
locaţie salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de
navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei şi
informaţii despre trafic.
Selectaţi bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată
către locaţia dorită.
6
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor
zone
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.
Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiţi
informaţii de trafic (Recepţionarea datelor de trafic cu
Smartphone Link, pagina 15).
În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru
a evita întârzierile în trafic. Dacă aveţi această opţiune
dezactivată în setările pentru trafic (Setări pentru trafic,
pagina 19), puteţi vizualiza şi evita manual întârzierile în trafic.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
2 Selectaţi opţiunea Rută alternativă, dacă este disponibilă.
3 Selectaţi Start!.
Evitarea drumurilor cu taxă
Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care
necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau
zone aglomerate. Totuşi, dispozitivul poate include o zonă cu
taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.
1 Selectaţi > Navigare > Preferinţele pentru rute.
2 Selectaţi o opţiune:
NOTĂ: meniul se modifică în funcţie de zona dvs. şi de
datele hărţii de pe dispozitivul dvs.
• Selectaţi Drumuri cu taxă.
• Selectaţi Taxe > Drumuri cu taxă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea vinietelor
Dacă datele pentru hărţi de pe dispozitiv conţin informaţii
detaliate despre viniete, puteţi evita sau permite drumurile care
necesită viniete pentru fiecare ţară.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
1 Selectaţi > Navigare > Preferinţele pentru rute > Taxe >
Viniete.
2 Selectaţi o ţară.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă care necesită viniete, selectaţi
Întreabă-mă întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna drumurile care necesită viniete,
selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna drumurile care necesită
viniete, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
1 Selectaţi > Navigare > Preferinţele pentru rute > Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi OK.
Evitarea zonelor cu emisii reduse
Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu
restricţii de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.
Această opţiune se aplică pentru tipul de vehicul din profilul de
vehicul activ (Profiluri vehicul, pagina 2).
1 Selectaţi > Navigare > Preferinţele pentru rute > Zone
cu emisii reduse.
Navigarea către destinaţia dvs.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Permitere.
3 Selectaţi Salvare.
Evitări personalizate
Evitările personalizate vă permit să selectaţi anumite zone sau
secţiuni de drum pe care să le evitaţi. La calcularea unei rute,
dispozitivul evită aceste zone şi drumuri cu excepţia cazului în
care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.
Evitarea unui drum
> Navigare > Preferinţele pentru rute > Evitări
personalizate.
2 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
3 Selectaţi Adăugare drum de evitat.
4 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
să o evitaţi şi selectaţi Următor.
5 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Următor.
6 Selectaţi Finalizare.
1 Selectaţi
Evitarea unei zone
> Navigare > Preferinţele pentru rute > Evitări
personalizate.
2 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
3 Selectaţi Adăugare zonă de evitat.
4 Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
5 Selectaţi colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
6 Selectaţi Finalizare.
1 Selectaţi
Dezactivarea unei evitări personalizate
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
1 Selectaţi > Navigare > Preferinţele pentru rute > Evitări
personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
3 Selectaţi > Dezactivare.
Ştergerea evitărilor personalizate
> Navigare > Preferinţele pentru rute > Evitări
personalizate.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a şterge toate evitările personalizate, selectaţi .
• Pentru a şterge o evitare personalizată, selectaţi evitarea
şi apoi
> Ștergere.
1 Selectaţi
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiţi destinaţia
oferind mai multe metode de navigare, căutare şi salvare a
acestor informaţii.
• Introduceţi termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate
informaţiile despre locaţie (Găsirea unei locaţii utilizând bara
de căutare, pagina 7).
• Navigaţi sau căutaţi prin puncte de interes preîncărcate după
categorie (Puncte de interes, pagina 7).
Găsirea şi salvarea locaţiilor
• Căutaţi opriri şi servicii pentru camioane, inclusiv informaţii
detaliate din catalogul TruckDown , unde este cazul (Găsirea
punctelor de interes pentru camioane, pagina 7).
• Căutaţi şi înregistraţi-vă la punctele de interes Foursquare
(Căutarea punctelor de interes Foursquare, pagina 9).
• Utilizaţi instrumente de căutare pentru a găsi locaţii specifice,
precum adrese, intersecţii sau coordonate geografice
(Instrumente de căutare, pagina 9).
• Căutaţi lângă un alt oraş sau zonă (Schimbarea zonei de
căutare, pagina 8).
• Salvaţi locaţiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor
(Salvarea locurilor, pagina 10).
• Întoarceţi-vă la locaţii găsite recent (Vizualizarea locaţiilor
găsite recent, pagina 9).
®
®
Puncte de interes
Un punct de interes este un loc pe care îl consideraţi util sau
interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii şi
pot include destinaţii de călătorie populare, precum benzinării,
restaurante, hoteluri şi locaţii de divertisment.
Găsirea punctelor de interes pentru
camioane
Hărţile detaliate încărcate în dispozitivul dvs. conţin numeroase
puncte de interes pentru camioane, precum opriri pentru
camioane, zone de odihnă şi staţii de cântărire.
Selectaţi Încotro? > Categorii > Servicii pentru camioane.
Găsirea punctelor de interes TruckDown
Directorul TruckDown enumeră companiile din industria de
camioane, precum cele din domeniile reparaţiilor pentru
camioane şi vânzărilor de pneuri.
Directorul TruckDown nu este disponibil în toate zonele.
1 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Truck Locations pentru a găsi puncte de interes
compatibile cu camioanele.
• Selectaţi Truck Services pentru a găsi locaţii de service
pentru camionul dvs.
Selectaţi
o categorie.
2
3 Dacă este necesar, selectaţi Filtrare după facilităţi şi
mărci, selectaţi una sau mai multe facilităţi şi selectaţi
Salvare.
NOTĂ: această opţiune este disponibilă numai pentru opririle
pentru camioane.
4 Selectaţi o destinaţie.
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare
Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locaţii
introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Introducere căutare în bara de căutare.
3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
nume de categorie ( de exemplu „cinematografe”).
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul casei şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul casei, numele străzii, oraşul şi judeţul.
7
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pentru latitudine şi longitudine.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat,
selectaţi termenul respectiv.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi .
6 Dacă este necesar, selectaţi o locaţie.
Găsirea unei adrese
Ã
Ä Start!
Å
Selectaţi pentru a vizualiza rute alternative către locaţii.
Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării pe hartă.
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă
Puteţi vizualiza rezultatele unei căutări de locaţie pe hartă, în loc
de vizualizarea într-o listă.
Din rezultatele căutării de locaţie, alegeţi . În centrul hărţii
este afişată locaţia cea mai apropiată şi în partea de jos a hărţii
apar informaţiile de bază despre locaţia selectată.
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele
hărţii încărcate pe dispozitiv.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Dacă este necesar, selectaţi Căutare în apropiere de:
pentru a schimba zona de căutare (Schimbarea zonei de
căutare, pagina 8).
3 Selectaţi Adresă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile adresei.
5 Selectaţi adresa.
Găsirea unui loc după categorie
1
2
3
4
Selectaţi Încotro?.
Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
Selectaţi o locaţie.
Căutarea în cadrul unei categorii
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care afişează
ultimele patru destinaţii pe care le-aţi selectat.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o destinaţie din lista de căutare rapidă aflată în
partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locaţii găsite recent
din categoria selectată.
• Selectaţi o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectaţi
o destinaţie.
Rezultatele căutării de locaţii
În mod implicit, rezultatele căutării de locaţii apar într-o listă, cu
locaţia cea mai apropiată la început. Puteţi derula în jos pentru a
vedea mai multe rezultate.
À
Trageţi harta pentru a vizualiza rezultate suplimentare ale
căutării.
Á
Rezultate suplimentare ale căutării. Selectaţi pentru a
vizualiza o altă locaţie.
Â
Rezumatul locaţiei selectate. Selectaţi pentru a vizualiza
informaţii detaliate despre locaţia selectată.
à Start!
Ä
Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării într-o listă.
Schimbarea zonei de căutare
În mod prestabilit, dispozitivul găseşte locaţii în apropierea
locaţiei dvs. curente. De asemenea, puteţi căuta şi alte zone, în
apropierea destinaţiei dvs., în apropierea unui oraş sau de-a
lungul rutei active.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi
3 Selectaţi o opţiune.
Punctele de interes personalizate
Punctele POI personalizate reprezintă puncte speciale de pe
hartă. Acestea pot conţine alerte care vă anunţă dacă vă aflaţi în
apropierea unui punct desemnat sau dacă aţi depăşit o viteză
stabilită.
Instalarea POI Loader
Puteţi crea sau descărca pe computer liste cu puncte de interes
personalizate, pe care să le instalaţi pe dispozitiv utilizând
software-ul POI Loader.
1 Vizitaţi www.garmin.com/poiloader.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Găsirea punctelor de interes personalizate
À
Á
Â
8
Selectaţi o locaţie pentru a vizualiza meniul de opţiuni.
Selectaţi pentru a vizualiza informaţii detaliate despre locaţia
selectată.
Selectaţi pentru a găsi zone de parcare din apropierea
locaţiei.
Înainte de a găsi puncte de interes (POI) personalizate, este
necesar să le încărcaţi pe dispozitiv cu ajutorul software-ului
POI Loader (Instalarea POI Loader, pagina 8).
1 Selectaţi Încotro? > Categorii.
2 Derulaţi la secţiunea Alte categorii şi selectaţi o categorie.
Parcare
Dispozitivul dvs. dēzl include date detaliate despre spaţii de
parcare, pentru a vă ajuta să găsiţi parcare în apropiere în
Găsirea şi salvarea locaţiilor
funcţie de probabilitatea existenţei de locuri de parcare
disponibile, tipul de spaţiu de parcare, preţ sau metodele de
plată acceptate.
În unele zone, sunt disponibile date de parcare live cât timp
dispozitivul dvs. dēzl este conectat la Smartphone Link. Atunci
când dispozitivul dvs. primeşte date live despre spaţiile de
parcare, puteţi vizualiza tendinţe de parcare în timp real.
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare. Garmin nu
este responsabilă pentru acurateţea sau oportunitatea datelor
live despre spaţiile de parcare.
Găsirea unei parcări de camioane
1 Selectaţi Încotro? > Truck Locations > Locuri de parcare.
2 Selectaţi locaţia unei parcări.
3 Selectaţi Start!.
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Parcare.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi locaţia unei parcări.
4 Selectaţi Start!.
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări
Parcările care includ date detaliate despre parcare sunt codate
cromatic pentru a indica probabilitatea de a găsi un loc de
parcare. Simbolurile indică tipul de parcare disponibil (stradă
sau parc), informaţii aproximative despre preţ şi metoda de
plată.
Puteţi vedea legenda culorilor şi a simbolurilor pe dispozitiv.
Din rezultatele căutării de parcare, selectaţi .
Instrumente de căutare
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Găsirea unei intersecţii
Puteţi căuta o intersecţie dintre două străzi, autostrăzi sau alte
drumuri.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Intersecții.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile străzii.
3 Selectaţi intersecţia.
Găsirea unui oraş
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Orașe.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un oraş din lista oraşelor din apropiere.
• Pentru a căuta lângă o altă locaţie, selectaţi Căutare în
apropiere de: (Schimbarea zonei de căutare, pagina 8).
• Pentru a căuta un oraş după nume, selectaţi Introducere
căutare, introduceţi numele unui oraş şi selectaţi .
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele
Puteţi să găsiţi o locaţie utilizând coordonatele de latitudine şi
longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Coordonate.
2 Dacă este necesar, selectaţi şi modificaţi formatul sau
originea coordonatelor.
3 Introduceţi coordonatele pentru latitudine şi longitudine.
4 Selectaţi Vizualizare pe hartă.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Foursquare
Foursquare este o reţea socială bazată pe locaţie. Dispozitivul
dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care
sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare
a locaţiei.
Pentru funcţii suplimentare, vă puteţi conecta la contul dvs.
Foursquare utilizând Smartphone Link de pe smartphone-ul dvs.
compatibil. Când vă conectaţi la contul dvs. Foursquareutilizând
Smartphone Link, puteţi să vizualizaţi detalii despre locaţie de la
Foursquare, să vă înregistraţi la o locaţie şi să căutaţi puncte de
interes în baza de date Foursquare online.
Conectare la contul dvs. Foursquare
1 Conectaţi-vă dispozitivul la Smartphone Link.
2 De pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone
Link.
3 Deschideţi setările aplicaţiei Smartphone Link şi selectaţi
Foursquare > Login.
Introduceţi-vă
informaţiile de conectare Foursquare.
4
Căutarea punctelor de interes Foursquare
Puteţi căuta puncte de interes Foursquare încărcate în
dispozitivul dvs. Când vă conectaţi la contul dvs. Foursquare
utilizând Smartphone Link, căutarea vă oferă cele mai recente
rezultate din baza de date Foursquare online şi rezultate
personalizate din contul dvs. Foursquare de utilizator.
Selectaţi Încotro? > Categorii > Foursquare.
Vizualizare detalii de locaţie Foursquare
Înainte de a putea vizualiza detaliile de locaţie Foursquare,
trebuie să vă conectaţi la un telefon compatibil care rulează
aplicaţia Smartphone Link şi să vă conectaţi la contul dvs.
Foursquare.
Puteţi vedea informaţii detaliate despre locaţie Foursquare, cum
ar fi notele acordate de utilizatori, informaţii despre preţurile
restaurantelor şi programul de funcţionare.
1 Din rezultatele căutării de locaţie, selectaţi un punct de
interes Foursquare.
2 Selectaţi .
Înregistrare cu Foursquare
Înainte de a vă înregistra cu Foursquare, trebuie să vă conectaţi
la un telefon compatibil care rulează aplicaţia Smartphone Link
şi să vă conectaţi la contul dvs. Foursquare.
1 Selectaţi > Foursquare > Check In.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi > Check In.
TripAdvisor
Dispozitivul dvs. include puncte de interes TripAdvisor şi
clasificări.Clasificările TripAdvisor apar automat în lista cu
rezultatele căutării pentru punctele de interes aplicabile. Puteţi
căuta şi puncte de interes TripAdvisor din apropiere şi le puteţi
ordona după distanţă sau popularitate.
Găsirea punctelor de interes TripAdvisor
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > TripAdvisor.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă a punctelor de interesTripAdvisor din
apropiere, corespunzătoare categoriei.
3 Selectați Ordonare rezultate pentru a ordona rezultatele
căutării după distanţă sau popularitate (opţional).
Vizualizarea locaţiilor găsite recent
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locaţii
găsite.
Selectaţi Încotro? > Recente.
9
Golirea listei locaţiilor găsite recent
Selectaţi Încotro? > Recente >
> Golire > Da.
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
curentă
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai
apropiate spitale, secţii de poliţie şi benzinării.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi Spitale, Secții de poliție, Combustibil sau
Asistenţă pe rută.
NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în
orice zonă.
NOTĂ: când un profil de vehicul este activ, apare o opţiune
pentru opririle pentru camioane în loc de combustibil.
Apare o listă a locaţiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai
apropiate locaţii în partea de sus.
Selectaţi
o locaţie.
3
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga la locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vizualiza numărul de telefon şi alte detalii despre
locaţie, selectaţi .
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
instrucţiuni.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi > Indicații spre mine.
3 Selectați o locație de pornire.
4 Alegeţi Selectare.
Adăugarea unei scurtături
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare.
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru
scurtături.
1 Selectaţi Încotro? > Adăugare scurtătură.
2 Selectați un element.
Eliminarea unei scurtături
1 Selectaţi Încotro? > > Eliminare scurtături.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi.
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma.
4 Selectaţi Finalizare.
Salvarea locurilor
Salvarea unei locaţii
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 8).
2 Din rezultatele căutării, selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi > Salvare.
4 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Salvarea locației curente
1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
10
2 Selectaţi Salvare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
4 Selectaţi OK.
Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Editare.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nume.
• Selectaţi Număr de telefon.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica
simbolul utilizat la marcarea pe hartă a locaţiei salvate.
Editaţi
informaţiile.
7
8 Selectaţi Finalizare.
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea
locaţiilor salvate.
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce
salvaţi cel puţin 12 locaţii.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii.
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule.
6 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sugerată.
7 Selectaţi Finalizare.
Ştergerea unei locaţii salvate
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi > Ştergere locaţii salvate.
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se
doreşte ştergerea şi selectaţi Ștergere.
Utilizarea hărţii
Puteţi utiliza harta pentru a naviga pe o rută (Ruta dvs. pe hartă,
pagina 4) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs.
atunci când nicio rută nu este activă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Trageţi harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus
sau în jos.
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi sau .
• Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel
3-D şi invers, selectaţi .
• Pentru a filtra punctele de interes afişate după categorie,
selectaţi .
• Pentru a iniţia o rută, selectaţi o locaţie de pe hartă şi
alegeţi Start! (Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii,
pagina 4).
Utilizarea hărţii
Instrumente hartă
Instrumentele hărţii oferă acces rapid la informaţii şi funcţii ale
dispozitivului în timp ce vizualizaţi harta. Când activaţi un
instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea
hărţii.
Stop: opreşte navigarea pe ruta activă.
Schimbare rută: vă permite să alegeţi o rută ocolitoare sau să
omiteţi locaţii aflate pe ruta dvs.
Înainte pe rută: afişează locaţiile aflate în faţă pe ruta dvs. sau
pe drumul pe care vă deplasaţi (Înainte, pagina 11).
Viraje: afişează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs.
(Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare,
pagina 5).
Datele călătoriei: afişează informaţii despre călătorie ce pot fi
personalizate, de ex.,. viteza sau kilometrajul (Vizualizarea
pe hartă a datelor călătoriei, pagina 12).
Volum: reglează volumul sunetului pentru unitatea principală.
Telefon: afişează o listă de apeluri recente din telefonul dvs.
conectat, iar în timpul unui apel activ afişează opţiuni pentru
apelul în desfăşurare (Utilizarea opţiunilor pentru apel în
curs, pagina 14).
Dispecerat şi Monitorizare: vă permite să porniţi şi să opriţi
partajarea caracteristicii Dispecerat şi Monitorizare
(Dispecerat şi Monitorizare, pagina 16).
Trafic: afişează condiţiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona
dvs. (Vizualizarea traficului din faţă, pagina 12).
Vreme: afişează informaţii despre vreme pentru zona dvs.
photoLive: afişează camerele de supraveghere în timp real din
abonamentul dvs. photoLive (Camerele video de
supraveghere a traficului photoLive, pagina 15).
Raportare cameră: vă permite să raportaţi camerele video la
semafoare sau radarele fixe. Funcţia este disponibilă dacă
aveţi date despre radarele fixe şi camerele de la semafoare
de pe dispozitiv şi o conexiune activă la aplicaţia Smartphone
Link .
Vizualizarea unui instrument de hartă
1 De pe hartă, selectaţi .
2 Selectaţi un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea
hărţii.
3 După ce aţi terminat utilizarea instrumentului de hartă,
selectaţi .
Activarea instrumentelor hărții
Implicit, numai cele mai des utilizate instrumente sunt activate în
meniul cu instrumente de pe hartă. Puteţi adăuga până la 12
instrumente la meniu.
1 De pe hartă, selectaţi > .
2 Bifaţi caseta de validare din dreptul fiecărui instrument pe
care doriți să-l adăugați.
3 Selectaţi Salvare.
Înainte
Instrumentul Înainte pe rută oferă informaţii despre locaţii aflate
în faţă pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasaţi. Puteţi
vizualiza puncte de interes care urmează, de ex., restaurante,
benzinării sau zone de odihnă. Atunci când vă deplasaţi pe o
autostradă, puteţi, de asemenea, să vizualizaţi informaţii şi
servicii disponibile pentru ieşirile şi oraşele care urmează, în
mod asemănător indicatoarelor de informare de pe autostrăzi.
Puteţi personaliza trei categorii ce vor fi afişate în instrumentul
Înainte pe rută.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza următoarea locaţie de pe rută din
fiecare categorie, selectaţi , dacă este necesar.
• Pentru a vizualiza informaţii şi servicii disponibile pentru
ieşirile de pe autostrăzi sau oraşe aflate înainte pe rută,
selectaţi .
NOTĂ: această opţiune este disponibilă numai atunci
când vă deplasaţi pe o autostradă sau când ruta dvs.
include o autostradă.
Selectaţi
un element pentru a vizualiza o listă de locaţii
3
pentru acea categorie, ieşire sau oraş.
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută
Puteţi personaliza categoriile de locaţie ce vor fi afişate în
instrumentul Înainte pe rută.
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă,
selectaţi şi glisaţi săgeata de lângă numele categoriei.
• Selectaţi o categorie pentru a o schimba.
• Pentru a crea o categorie personalizată, selectaţi o
categorie, selectaţi Căutare personalizată, apoi
introduceţi numele unei companii sau al unei categorii.
5 Selectaţi Salvare.
Simboluri de avertizare şi atenţionare
AVERTISMENT
Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu
garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate
sugestiile pentru rute sau că vor fi afişate pictograme de
avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărţilor,
astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricţii
sau condiţiile de drum în toate cazurile. Ţineţi cont întotdeauna
de toate indicatoarele de circulaţie şi condiţiile de drum atunci
când luaţi decizii privind deplasarea.
Pe hartă sau pe direcţiile rutei pot apărea simboluri de
avertizare şi atenţionare, având scopul de a vă preveni despre
potenţiale pericole, condiţii de drum şi staţii de cântărire viitoare.
Avertismentele privind restricţiile
Înălţime
Greutate
Sarcină pe punte
Lungime
Lăţime
Accesul interzis camioanelor
Accesul interzis remorcilor
Accesul interzis vehiculelor cu materiale periculoase
Accesul interzis vehiculelor cu materiale inflamabile
Accesul interzis vehiculelor cu poluanţi pentru apă
Interzis a vira la stânga
Interzis a vira la dreapta
Întoarcerea interzisă
Vizualizarea locaţiilor ce urmează
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
Utilizarea hărţii
11
Avertismentele privind starea drumului
Risc de împotmolire
Vânt lateral
Drum îngust
Curbă strânsă
Coborâre abruptă
Tunel vegetal
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Alerte
Staţie de cântărire
Drumul nu este verificat pentru camioane
Informaţii cursă
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei
Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să
adăugaţi acest instrument în meniul de instrumente al hărţii
(Activarea instrumentelor hărții, pagina 11).
Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei
Înainte de a putea personaliza datele afişate în instrumentul de
date ale călătoriei ce apare pe harta dvs., este necesar să
adăugaţi instrumentul de date ale călătoriei la meniul de
instrumente ale hărţii (Activarea instrumentelor hărții,
pagina 11).
1 Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
2 Selectaţi un câmp de date ale călătoriei.
3 Selectaţi o opţiune.
Noul câmp cu date ale călătoriei apare în instrumentul de
date ale călătoriei afişat pe hartă.
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei
Pagina cu informaţiile călătoriei afişează viteza dvs. şi
furnizează statistici despre călătorie.
NOTĂ: dacă faceţi opriri frecvente, lăsaţi dispozitivul pornit,
pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în
timpul călătoriei.
Din hartă, selectaţi Viteză.
Vizualizarea jurnalului de călătorie
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs.
1 Selectaţi > Navigare > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie.
Resetarea informaţiilor călătoriei
1 Pe hartă, selectaţi Viteză.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri.
3 Selectaţi o opţiune:
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepţia
vitezometrului, din prima pagină.
• Selectaţi Resetare date călătorie pentru a reseta
informaţiile de pe computerul de călătorie.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul
de parcurs.
12
Vizualizarea traficului din faţă
Înainte de a folosi această funcţie, dispozitivul trebuie să
primească date din trafic (Trafic, pagina 15).
Puteţi vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
Cel mai apropiat incident de trafic din faţă este afişat pe un
panou din partea dreaptă a hărţii.
2 Selectaţi incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi
întârzierile de pe drumurile din apropiere.
1 Din meniul principal, selectaţi > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii de trafic.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Personalizarea hărţii
Personalizarea straturilor hărţii
Datele ce apar pe hartă, precum pictogramele de puncte de
interes și condiții de drum, pot fi configurate.
1 Selectaţi > Navigare > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Selectaţi caseta de selectare din dreptul fiecărui strat pe care
doriţi să îl afişaţi pe hartă.
Modificarea câmpului de date pe hartă
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză.
2 Selectaţi un tip de date de afişat.
Schimbarea perspectivei hărţii
1 Selectaţi > Navigare > Hartă și vehicul > Conducere -
Vizualizare hartă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Direcție-Sus pentru a afişa harta în două
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea
de sus.
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
Servicii în timp real, date despre trafic
şi funcţiile smartphone-ului
Pentru a profita la maximum de dispozitivul dvs. dēzl, trebuie să
asociaţi dispozitivul cu smartphone-ul şi să îl conectaţi la
aplicaţia Smartphone Link. Aplicaţia Smartphone Link îi permite
dispozitivului să recepţioneze date în timp real, inclusiv date
despre trafic, date despre parcare, camere de monitorizare a
semafoarelor şi a vitezei şi alte servicii în timp real. Vă permite,
de asemenea, să utilizaţi caracteristicile conectate, de exemplu
partajarea călătoriei prin Dispecerat şi Monitorizare şi
mesageria.
Date în timp real despre trafic: trimite pe telefonul dvs. date în
timp real despre trafic, cum ar fi incidente şi întârzieri în trafic,
zone în construcţie şi drumuri închise (Trafic, pagina 15).
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
Informaţii în timp real despre parcări: trimite informaţii în timp
real despre parcări pe dispozitivul dvs., dacă sunt disponibile
(Parcare, pagina 8).
GarminServicii în timp real: furnizează servicii gratuite şi
contra cost pentru a trimite date în timp real către dispozitivul
dvs., cum ar fi date de la camerele de monitorizare de la
semafor şi a vitezei sau de la camere de monitorizare a
traficului (Servicii în timp real Garmin, pagina 13).
Informaţii meteo: trimite condiţiile meteo şi alerte în timp real
către dispozitivul dvs. (Vizualizarea prognozei meteo,
pagina 18).
Dispecerat şi Monitorizare: vă permite să primiţi mesaje de la
dispecer şi să vă partajaţi călătoria în timp real cu un
dispecer şi cu contactele selectate (Dispecerat şi
Monitorizare, pagina 16).
Notificări inteligente: afişează notificări prin telefon şi mesaje
pe dispozitivul dvs. Această caracteristică nu este disponibilă
pentru toate limbile şi toate tipurile de mesaje.
Apelare hands-free: vă permite să efectuaţi sau să primiţi
apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. şi să
folosiţi dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free.
NOTĂ: această funcţie nu necesită o conexiune la aplicaţia
Smartphone Link.
Trimiterea locaţiilor către dispozitiv: vă permite să trimiteţi
locaţii de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de
navigare.
Înregistrare Foursquare: vă permite să vă înregistraţi în
locaţiile dispozitivului Foursquareprin intermediul
dispozitivului de navigare (Înregistrare cu Foursquare,
pagina 9).
Asocierea telefonului
Înainte de a putea utiliza apelarea hands-free, trebuie să
asociaţi dispozitivul cu un telefon mobil compatibil.
1 Aşezaţi telefonul şi dispozitivul dēzl la o distanţă maximă de
10 ft. (3 m) unul faţă de celălalt.
Activaţi
tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
2
setaţi telefonul pentru a putea fi vizibil sau descoperit pe alte
dispozitive.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare al
telefonului dvs.
3 Pe dispozitivul dēzl selectaţi > Bluetooth.
4 Selectaţi comutatorul pentru a activa tehnologia Bluetooth.
Este afişată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
5 Selectaţi-vă telefonul din listă.
6 Dacă este necesar, verificaţi dacă codul afişat pe telefonul
dvs. corespunde codului afişat pe dispozitivul dēzl.
7 Selectaţi Asociere.
NOTĂ: pentru a vizualiza contactele şi jurnalele de apeluri de pe
dispozitivul dvs. dēzl, ar putea fi nevoie să accesaţi setările
Bluetooth de pe telefonul şi să activaţi permisiunea de partajare
a contactelor pentru dispozitivul dēzl asociat. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul de utilizare al telefonului dvs.
Sfaturi după asocierea dispozitivelor
• După asocierea iniţială, cele două dispozitive se pot conecta
automat de fiecare dată când le porniţi.
• Atunci când telefonul este conectat la dispozitiv, sunteţi
pregătit(ă) să primiţi instrucţiuni vocale.
• Atunci când porniţi dispozitivul, acesta va încerca să se
conecteze la ultimul telefon la care a fost conectat.
• Este posibil să fie necesar să vă setaţi telefonul pentru a se
conecta automat la dispozitiv atunci când acesta din urmă
este pornit.
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
• Pentru a efectua apeluri telefonice, permisiunea de partajare
a contactelor trebuie să fie activată pentru dispozitivul de
navigare din setările Bluetooth de pe telefon.
• Trebuie să verificaţi dacă sunt activate funcţiile Bluetooth pe
care doriţi să le utilizaţi (Activarea sau dezactivarea funcţiilor
Bluetooth, pagina 14).
Asocierea de dispozitive Bluetoothsuplimentare
1 Aşezaţi căştile sau telefonul şi dispozitivul Bluetooth la o
distanţă maximă de 10 m (33 ft.) unul faţă de celălalt.
2 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe dispozitivul dvs.
3 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe casca sau telefonul
dvs. şi activaţi-i vizibilitatea pentru alte dispozitive Bluetooth.
> Bluetooth > Scanare
dispozitive.
Va fi afișată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
5 Selectaţi-vă casca sau telefonul din listă.
6 Selectaţi OK.
4 De pe dispozitivul dvs., selectaţi
Servicii în timp real Garmin
Înainte de a putea utiliza serviciile în timp real Garmin,
dispozitivul trebuie să fie conectat la Smartphone Link.
Serviciile în timp real Garminfurnizează planuri gratuite şi pe
bază de abonament pentru trimiterea datelor în timp real pe
dispozitivul dvs., cum ar fi datele de trafic, datele meteo şi
camere de monitorizare a semaforului şi vitezei.
Unele servicii, cum ar fi datele meteo, sunt disponibile ca
aplicaţii separate pe dispozitiv. Alte servicii, cum ar fi cel de
trafic, îmbunătăţesc funcţiile de navigare existente pe dispozitiv.
Caracteristicile care necesită acces la serviciile în timp real
Garmin afişează simbolul Smartphone Link şi apar numai atunci
când dispozitivul este conectat la Smartphone Link.
Abonarea la Serviciile în timp real Garmin
Anumite Servicii în timp real dēzl necesită abonament cu plată.
În aplicaţia Smartphone Link, puteţi achiziţiona un abonament
cu plată ca achiziţie integrată aplicaţiei. Abonamentul este
asociat cu contul din magazinul de aplicaţii de pe smartphone.
1 Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2 Selectaţi My Account.
Apare o listă de servicii şi preţuri de abonamente disponibile.
3 Selectaţi un serviciu.
4 Selectaţi preţul.
5 Selectaţi Subscribe.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a realiza achiziţia.
Trimiterea unei locaţii de pe smartphone-ul
dvs. către dispozitivul dvs.
Puteţi căuta o locaţie utilizând aplicaţia Smartphone Link de pe
telefonul dvs. şi trimiţând-o pe dispozitivul dvs. dēzl.
1 Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a găsi o locaţie din apropiere, selectaţi Find
Nearby Places şi introduceţi o adresă completă sau o
parte din ea sau numele unui loc.
• Pentru a găsi un punct de interest Foursquare din
apropiere, selectaţi Foursquare şi selectaţi un punct de
interes de pe listă.
• Pentru a selecta o locaţie de pe hartă, selectaţi Pick
Location şi atingeţi locaţia de pe hartă.
• Pentru a găsi o adresă din lista de contacte, selectaţi
Search Contacts şi selectaţi numele unui contact.
Locaţia selectată apare pe hartă.
3 Selectaţi Send.
13
Aplicaţia Smartphone Link trimite locaţia pe dēzl.
4 Selectaţi o opţiune de pe dispozitivul dvs. dēzl:
• Pentru a începe navigarea către locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vedea detalii despre locaţie sau pentru a salva
locaţia în favorite, selectaţi .
• Pentru a accepta locaţia fără a începe navigaţia, selectaţi
OK.
Locaţia apare în locaţiile găsite recent pe dispozitivul dvs. dēzl.
Notificări inteligente
În timp ce dispozitivul este conectat la aplicaţia Smartphone
Link, puteţi vedea de pe smartphone sau de pe dispozitivul dēzl
notificări despre mesaje text, apeluri de intrare, întâlniri din
calendar şi altele.
Primire notificări inteligente
AVERTISMENT
Nu citiţi şi nu răspundeţi la notificări în timp ce conduceţi.
Înainte ca dispozitivul dēzl să primească notificări, trebuie să îl
conectaţi la smartphone şi la aplicaţia Smartphone Link.
Atunci când dispozitivul dēzl primeşte o notificare de pe
smartphone-ul dvs., apare o notificare în bara de stare dēzl.
• Pentru a citi notificarea, selectaţi notificarea.
NOTĂ: nu puteţi citi notificările inteligente în timp ce vehiculul
este în mişcare.
• Pentru a asculta notificarea, selectaţi Redare.
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
• Pentru a respinge o notificare, glisaţi-o spre stânga sau
dreapta.
Apelarea hands-free
NOTĂ: deşi majoritatea telefoanelor şi căştilor sunt compatibile
şi pot fi utilizate, nu există garanţia faptului că un anume telefon
sau anumite căşti pot fi utilizate. Este posibil ca nu toate
caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.
Utilizând tehnologia Bluetooth wireless, dispozitivul se poate
conecta la telefonul mobil şi la casca dvs. wireless pentru a
deveni un dispozitiv hands-free. Pentru a afla dacă dispozitivul
dvs. cu tehnologie Bluetooth este compatibil cu dispozitivul,
vizitaţi www.garmin.com/bluetooth.
Efectuarea unui apel
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a forma un număr, selectaţi , introduceţi numărul
de telefon, apoi selectaţi
• Pentru a apela un număr recent format sau de la care aţi
fost apelat, selectaţi , apoi selectaţi un număr.
• Pentru a apela un contact din agenda telefonică, selectaţi
, apoi selectaţi o persoană de contact.
Primirea unui apel
Când recepţionaţi un apel, selectaţi Răspuns sau Eliminare.
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs
Opţiunile pentru apel în curs apar atunci când răspundeţi la un
apel. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie compatibile cu
telefonul dvs.
SUGESTIE: dacă închideţi pagina de opţiuni pentru apelul în
curs, o puteţi deschide din nou selectând din meniul principal.
• Pentru a configura un apel de conferinţă, selectaţi .
• Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectaţi .
14
SUGESTIE: utilizaţi această funcţie dacă doriţi să dezactivaţi
conexiunea Bluetooth menţinând apelul sau în cazul în care
doriţi intimitate.
• Pentru a utiliza tastatura, selectaţi .
SUGESTIE: puteţi folosi această caracteristică pentru a
utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
• Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi .
• Pentru a încheia apelul, selectaţi
.
Salvarea unui număr de telefon ca presetare
Puteţi salva până la trei contacte ca presetări pe tastatura
telefonică. Aceasta vă permite să apelaţi rapid numărul de
telefon de acasă, membrii familiei sau contactele apelate
frecvent.
1 Selectaţi > .
2 Selectaţi un număr presetat, cum ar fi Presetat 1, şi selectaţi
OK.
3 Selectaţi un contact.
Despre căştile wireless
Utilizând tehnologia wireless, dispozitivul dvs. poate trimite
comenzi de navigare vocale unei căşti wireless. Pentru mai
multe informaţii, accesaţi http://www.garmin.com/bluetooth.
Activarea sau dezactivarea funcţiilor
Bluetooth
Puteţi activa sau dezactiva apelarea hands-free şi funcţiile
Smartphone Link pentru smartphone-ul dvs. asociat.
1 Selectaţi > Bluetooth.
2 Selectaţi de lângă numele telefonului dvs.
3 În secţiunea Utilizare pentru, selectaţi o opţiune:
• Pentru a activa o conexiune la aplicaţia Smartphone Link,
selectaţi Smartphone Link.
• Pentru a activa funcţiile de apelare hands-free, selectaţi
Hands-free.
4 Selectaţi OK.
Afişarea sau ascunderea notificărilor pentru
smartphone cu Android™
Puteţi folosi aplicaţia Smartphone Link pentru a selecta tipurile
de notificări care apar pe dispozitivul dēzl.
1 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2 Selectaţi .
3 Verificaţi dacă este bifată caseta Smart Notifications.
4 Din secţiunea Notifications, selectaţi Settings.
Va apărea o listă de categorii de notificări şi aplicaţii.
5 Selectaţi o opţiune:
• pentru a activa sau a dezactiva o notificare, selectaţi
comutatorul basculant de lângă numele categoriei sau al
aplicaţiei;
• pentru a adăuga o aplicaţie la listă, selectaţi .
Afişarea sau ascunderea categoriilor de notificări
pentru dispozitivul Apple
®
Dacă sunteţi conectat la un dispozitiv Apple, puteţi filtra
notificările afişate de dispozitivul dēzl dacă afişaţi sau ascundeţi
categorii.
1 Selectaţi > Notificări inteligente > .
2 Selectaţi caseta din dreptul fiecărui instrument pe care doriți
să-l adăugaţi.
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth
Activarea traficului
Puteţi deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l şterge
din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate
conecta automat la dispozitivul dēzl în viitor.
1 Selectaţi > Bluetooth.
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriți să îl deconectaţi.
Puteţi activa sau dezactiva datele din trafic.
1 Selectaţi > Navigare > Trafic.
2 Bifaţi caseta de selectare Trafic.
Ştergerea unui dispozitiv Bluetooth asociat
Puteţi şterge un dispozitiv Bluetooth asociat pentru a preveni
conectarea automată a acestuia la dispozitivul dvs. dēzl în viitor.
Ştergerea unui smartphone asociat şterge de asemenea şi
contactele sincronizate din agenda telefonică şi istoricul de
apeluri de pe dispozitivul dvs. dēzl.
1 Selectaţi > Bluetooth.
2 În dreptul numelui dispozitivului Bluetooth, selectaţi >
Renunţare.
Ştergerea unui telefon asociat
Puteţi să ştergeţi un telefon asociat pentru a preveni conectarea
automată a acestuia la dispozitiv în viitor.
1 Selectaţi > Bluetooth.
2 În dreptul numelui telefonului, selectaţi > Renunţare.
Trafic
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
oportunitatea informaţiilor de trafic.
Dispozitivul dvs. poate furniza informaţii despre traficul de pe
drumul pe care vă aflaţi sau de pe ruta dvs. Puteţi seta
dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării
rutelor şi să caute o rută nouă până la destinaţie în cazul
apariţiei unei întârzieri semnificative în trafic, pe ruta dvs. activă
(Setări pentru trafic, pagina 19). Harta traficului vă permite să
parcurgeţi harta cu întârzieri în trafic din zona dvs.
Pentru a furniza informaţii din trafic, dispozitivul trebuie să
primească date despre trafic.
• Dispozitivul dvs. primeşte date despre trafic gratuite prin
aplicaţia Smartphone Link (Recepţionarea datelor de trafic cu
Smartphone Link, pagina 15).
• Toate modelele de produse pot primi date despre trafic
utilizând un accesoriu pentru cablul receptorului de trafic
aerian (Recepţionarea datelor de trafic cu Smartphone Link,
pagina 15). Accesaţi pagina produsului dvs. la garmin.com
pentru a găsi şi achiziţiona un accesoriu pentru cablul
receptorului de trafic.
• Modelele de produse care se termină în LMT-D sau LMTHD
pot primi date despre trafic utilizând receptorul de trafic digital
încorporat şi cablul de alimentare pentru vehicul inclus
(Recepţionarea datelor de trafic cu Smartphone Link,
pagina 15).
Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru
informaţii referitoare la zonele de acoperire a traficului, vizitaţi
www.garmin.com/traffic.
Recepţionarea datelor de trafic cu
Smartphone Link
Dispozitivul dvs. poate primi date despre trafic gratuite prin
aplicaţia Smartphone Link.
1 Conectaţi dispozitivul la Smartphone Link.
2 Pe dispozitivul dvs. dēzl, selectaţi > Navigare > Trafic şi
asiguraţi-vă că este bifată caseta de selectare Trafic.
Trafic
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi
întârzierile de pe drumurile din apropiere.
1 Din meniul principal, selectaţi > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii de trafic.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Camerele video de supraveghere a traficului
photoLive
Pentru a putea folosi această funcţie, trebuie să vă conectaţi la
Smartphone Link şi trebuie să aveţi abonament la serviciul
photoLive (Abonarea la Serviciile în timp real Garmin,
pagina 13).
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive
furnizează imagini în timp real ale condiţiilor de trafic pe
drumurile sau în intersecţiile principale.
Serviciul photoLive nu este disponibil în toate zonele.
Vizualizarea şi salvarea camerelor de supraveghere a
traficului photoLive
Puteţi vizualiza imagini în direct de pe camerele de
supraveghere a traficului din apropiere. De asemenea, puteţi
salva camerele de supraveghere a traficului din zonele în care
călătoriţi frecvent.
1 Selectaţi > photoLive.
2 Selectaţi Atingeţi pentru adăugare.
3 Selectaţi un drum.
4 Selectaţi o locaţie cu cameră video de supraveghere a
traficului.
Apare o previzualizare a imaginii în direct de pe cameră
alături de o hartă a locaţiei camerei. Puteţi selecta
previzualizarea imaginii pentru a vedea imaginea completă.
5 Selectaţi Salvare pentru a salva camera (opţional).
O imagine redusă de previzualizare a camerei este adăugată
pe ecranul principal al aplicaţiei photoLive.
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a
traficului photoLive pe hartă
Harta photoLive afişează camerele de supraveghere a traficului
pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 De pe hartă, selectaţi > photoLive.
Dispozitivul afişează imaginea în direct preluată de la cea
mai apropiată cameră de supraveghere a traficului şi distanţa
până la cameră. Atunci când treceţi pe lângă cameră,
dispozitivul încarcă imaginea în direct de pe următoarea
cameră de pe şosea.
2 Dacă acesta nu găseşte camere pe şosea, selectaţi Găsire
camere pentru a vedea sau a salva camere de supraveghere
a traficului din apropiere (opţional).
Salvarea unei camere video de supraveghere a
traficului
1 Selectaţi > photoLive.
15
2
3
4
5
Selectaţi Atingeţi pentru adăugare.
Selectaţi un drum.
Selectaţi o intersecţie.
Selectaţi Salvare.
Instrumentele pentru vehicul şi şofer
Planificarea pauzei
ATENŢIONARE
Acest dispozitiv în sine NU ESTE un substitut aprobat pentru
cerinţele privind înregistrarea în jurnal conform reglementărilor
Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA –
Administraţia Federală privind Siguranţa Operatorilor Auto).
Şoferii trebuie să respecte toate cerinţele federale şi statale
privind orele de lucru. Când este integrat într-un dispozitiv
electronic de înregistrare a istoricului (ELD – Electronic Logging
Device) conform cu Garmin eLog™, acest dispozitiv îi permite
operatorului auto să respecte cerinţele privind înregistrarea
numărului de ore de servicii şi efectuarea pauzelor. Pentru mai
multe informaţii sau pentru a achiziţiona un dispozitiv Garmin
eLog, accesaţi garmin.com/elog.
Când caracteristica de planificare a pauzelor este activată,
dispozitivul vă notifică cu o oră în avans faţă de orele pauzelor
planificate şi de limitele orelor de condus şi vă prezintă sugestii
cu locaţiile de pe traseu adecvate pentru pauze. Puteţi utiliza
această caracteristică pentru a vă monitoriza numărul de ore de
lucru, ceea ce vă poate ajuta să respectaţi reglementările privind
siguranţa.
NOTĂ: caracteristicile pentru planificarea pauzelor nu sunt
disponibile când utilizaţi profilul de vehicul tip automobil.
Efectuarea unei pauze conform sugestiilor primite
Când este timpul să faceţi o pauză, dispozitivul vă notifică şi
afişează punctele de interes de pe traseu sugerate, cu locaţii
adecvate pentru efectuarea pauzei.
Selectaţi un punct de interes din lista cu locaţiile sugerate
pentru efectuarea pauzei.
Dispozitivul adaugă locaţia pentru efectuarea pauzei ca fiind
următoarea destinaţie de pe traseul dvs.
Pornirea cronometrului pentru pauze
Cronometrul pentru pauze porneşte automat când vehiculul se
deplasează cu cel puţin 8 km/h (5 mile/h) timp de 30 de
secunde. Puteţi porni cronometrul în mod manual în orice
moment.
1 De pe hartă, selectaţi > Planificator de pauză.
2 Selectaţi Pornire cronometru.
Oprirea şi resetarea cronometrului pentru pauze
Cronometrul pentru pauze se opreşte automat când vehiculul
staţionează trei minute sau mai mult. Puteţi opri cronometrul
manual pentru pauzele scurte, de exemplu când parcaţi sau
când staţionaţi într-o staţie de camioane. La finalul parcursului,
puteţi reseta cronometrul în mod manual.
1 Selectaţi Oprire cronometru.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a opri cronometrul, selectaţi Pauză.
• Pentru a opri cronometrul şi a-l reseta, selectaţi Resetare.
Reglarea numărului de ore de condus
Puteţi regla numărul total de ore petrecute conducând astfel
încât să se potrivească mai bine cu numărul de ore al
înregistrărilor de servicii.
1 În timp ce utilizaţi caracteristica pentru planificarea pauzei,
selectaţi Total ore de condus.
16
2 Introduceţi numărul total de ore petrecute conducând.
3 Selectaţi Salvare.
Reglarea limitei zilnice de condus
Puteţi regla limita zilnică de condus astfel încât să corespundă
cu cerinţele legale din regiunea dvs.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
1 În timp ce utilizaţi caracteristica pentru planificarea pauzei,
selectaţi Ore de condus zilnice.
2 Selectaţi limita zilnică de condus pentru regiunea dvs.
3 Selectaţi Salvare.
Dispecerat şi Monitorizare
ATENŢIONARE
Fiţi precaut atunci când partajaţi locaţia dvs. cu ceilalţi.
Caracteristica Dispecerat şi Monitorizare vă permite să partajaţi
călătoria cu un dispecer sau cu contacte din smartphone-ul dvs.
şi din conturile pe care le aveţi pe reţelele de socializare. În timp
ce partajaţi, vizualizatorii vă pot monitoriza în timp real locaţia
curentă, următoarea destinaţie şi traseele parcurse recent.
Această caracteristică necesită un smartphone pe care să
ruleze aplicaţia Smartphone Link.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă când utilizaţi
profilul de vehicul tip automobil.
Configurarea partajării pentru Dispecerat şi
Monitorizare
Prima dată când folosiţi caracteristica Dispecerat şi
Monitorizare, trebuie să configuraţi această caracteristică şi să
invitaţi un dispecer.
1 Conectaţi-vă la Smartphone Link.
2 Pe dispozitivul dvs. dēzl, selectaţi > Dispecerat şi
Monitorizare.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran afişate pe dispozitivul dvs.
dēzlpentru a finaliza configurarea caracteristicii.
Iniţierea unei sesiuni Dispecerat şi Monitorizare
ATENŢIONARE
Fiţi precaut atunci când partajaţi locaţia dvs. cu ceilalţi.
Înainte de a putea începe partajarea, trebuie să configuraţi
caracteristica Dispecerat şi Monitorizare (Configurarea partajării
pentru Dispecerat şi Monitorizare, pagina 16).
Puteţi începe partajarea datelor de la Dispecerat şi Monitorizare
cu ajutorul dispozitivului dvs. dēzl sau al aplicaţiei Smartphone
Link.
• Pe dispozitivul dvs. dēzl, selectaţi > Dispecerat şi
Monitorizare > Start.
• Din harta de pe dispozitivul dvs. dēzl, selectaţi >
Dispecerat şi Monitorizare > Start.
• Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone Link
şi selectaţi Dispecerat şi Monitorizare > Start Dispatch
and Track.
Pe conturile dvs. activate din reţelele de socializare este postat
un link pentru a vizualiza datele de la Dispecerat şi Monitorizare,
iar contactelor invitate le este trimis un e-mail cu linkul. În timpul
partajării, vizualizatorii pot face clic pe link pentru a urmări în
timp real locaţia dvs. şi itinerarul călătoriilor dvs. recente.
În bara de stare a dispozitivului dēzl apare simbolul
, când
partajarea caracteristicii Dispecerat şi Monitorizare este activă.
Apare şi numărul de vizualizatori invitaţi.
SUGESTIE: ca setare implicită, sesiunea de partajare a
caracteristicii Dispecerat şi Monitorizare se încheie automat
după 24 de ore. În aplicaţia Smartphone Link, puteţi selecta
Dispecerat şi Monitorizare > Keep Activity Available pentru a
Instrumentele pentru vehicul şi şofer
prelungi durata sesiunii de partajare a caracteristicii Dispecerat
şi Monitorizare sau puteţi opri oricând partajarea.
Se opreşte partajarea Dispecerat şi Monitorizare
Puteţi opri oricând partajareaDispecerat şi Monitorizare cu
ajutorul dispozitivului dvs.dēzl sau al aplicaţiei Smartphone Link.
• Pe dispozitivul dvs. dēzl, selectaţi > Dispecerat şi
Monitorizare > Stop.
• Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone Link
şi selectaţi Dispecerat şi Monitorizare > Stop Dispatch
and Track.
Vizualizatorii primesc un mesaj în care sunt anunţaţi că
sesiunea Dispecerat şi Monitorizare s-a încheiat şi nu vă mai pot
urmări locaţia.
Iniţierea automată a unei sesiuni Dispecer şi Monitorizare
Puteţi permite dispozitivului să pornească automat o sesiune
Dispecerat şi Monitorizare de fiecare dată când iniţiaţi o rută.
1 Selectaţi > Navigare > Preferinţele pentru rute.
2 Selectaţi Pornire automată Dispecerat şi Monitorizare.
Trimiterea unui mesaj de dispecer la un dispozitiv
dēzl
Înainte de a putea trimite un mesaj de dispecer, şoferul trebuie
să configureze caracteristica Dispecerat şi Monitorizare
(Configurarea partajării pentru Dispecerat şi Monitorizare,
pagina 16).
Puteţi trimite un mesaj de dispecer direct la un dispozitiv dēzl
utilizând caracteristica Dispecerat şi Monitorizare. Aceasta
poate fi utilă pentru a trimite unui şofer informaţii actualizate.
NOTĂ: această caracteristică nu este compatibilă cu toate
aplicaţiile de mesagerie pentru smartphone-uri.
1 Pregătiţi un mesaj de e-mail sau text cu informaţiile
actualizate de la dispecer.
2 Includeţi cuvântul „dezl” oriunde în rândul pentru subiect sau
în corpul mesajului de e-mail sau text.
NOTĂ: cuvântul „dezl” nu este sensibil la litere majuscule
sau minuscule.
3 Trimiteţi mesajul de e-mail sau text la smartphone-ul
şoferului.
Mesajul este afişat pe dispozitivul dēzl al şoferului şi poate fi
vizualizat în timp ce vehiculul se deplasează.
Iniţierea unei rute utilizând un mesaj de la dispecer
Când primiţi un mesaj de la dispecer, puteţi iniţia o rută nouă
utilizând informaţiile primite privind adresa, dacă sunt
disponibile.
1 Selectaţi notificarea prin mesaj.
2 Selectaţi linkul către adresă din corpul mesajului.
Dispozitivul caută adresa.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
Dispozitivul calculează o rută către destinaţie şi iniţiază o nouă
sesiune Dispecerat şi Monitorizare.
Înregistrarea istoricului de servicii
Puteţi menţiona în jurnal data şi kilometrajul odometrului din
momentul în care se efectuează operaţii de service sau de
întreţinere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele
categorii de servicii şi puteţi adăuga categorii personalizate
(Adăugarea categoriilor de servicii, pagina 17).
1 Selectaţi > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie de servicii.
3 Selectaţi Adăugare înregistrare.
4 Introduceţi kilometrajul odometrului şi selectaţi Următor.
5 Introduceţi un comentariu (opţional).
Utilizarea aplicaţiilor
6 Selectaţi Finalizare.
Adăugarea categoriilor de servicii
1 Selectaţi > Istoric de service.
2 Selectaţi > Adăugare categorie.
3 Introduceţi numele unei categorii şi selectaţi Finalizare.
Ştergerea categoriilor de servicii
Când ştergeţi o categorie de servicii, sunt şterse şi toate
înregistrările de servicii din categoria respectivă.
1 Selectaţi > Istoric de service.
2 Selectaţi > Ștergere categorii.
3 Selectaţi categoriile de servicii de şters.
4 Selectaţi Ștergere.
Redenumirea categoriilor de servicii
1 Selectaţi > Istoric de service.
2 Selectaţi categoria care urmează să fie redenumită.
3 Selectaţi > Redenumire categorie.
4 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Ştergerea înregistrărilor de servicii
1 Selectaţi > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie de servicii.
3 Selectaţi > Ștergere înregistrări.
4 Selectaţi înregistrările de servicii pe care doriţi să le ştergeţi.
5 Selectaţi Ștergere.
Editarea unei înregistrări de servicii
Puteţi edita comentariul, kilometrajul odometrului şi datele
aferente unei înregistrări de servicii.
1 Selectaţi > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi un câmp.
4 Introduceţi informaţiile noi şi selectaţi Finalizare.
Utilizarea aplicaţiilor
Vizualizarea manualului de utilizare pe
dispozitivul dvs.
Pe ecranul dispozitivului puteţi vizualiza manualul de utilizare
complet în numeroase limbi.
1 Selectaţi > Ajutor.
Manualul de utilizare apare în aceeaşi limbă cu textul
software-ului (Setarea limbii textului, pagina 20).
2 Selectaţi pentru a căuta în manualul de utilizare (opţional).
Vizualizarea hărţii pentru camioane
Harta pentru camioane evidenţiază rutele de camioane
recunoscute pe hartă, precum rutele preferate conform Legii
privind asistenţa la transportul de suprafaţă (STAA), TruckDown
rutele preferate (TD) şi rutele pentru materiale periculoase nonradioactive (NRHM). Rutele recunoscute variază în funcţie de
zona în care vă aflaţi şi de datele hărţii încărcate pe dispozitivul
dvs.
Selectaţi > Hartă camioane.
Planificator de călătorii
Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteţi crea şi salva o rută,
pe care puteţi naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru
planificarea unei rute de livrare, a unei vacanţe sau a unei
călătorii cu maşina. Puteţi edita o călătorie salvată pentru a o
personaliza ulterior, puteţi inclusiv reordona locaţii, optimiza
17
ordinea opririlor, adăuga atracţii recomandate şi adăuga puncte
de modelare.
De asemenea, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă
edita şi salva ruta activă.
Planificarea unei călătorii
O călătorie poate include multe locaţii şi trebuie să includă cel
puţin o locaţie de pornire şi o destinaţie. Locaţia iniţială este
locaţia de la care planificaţi să vă începeţi călătoria. Dacă
începeţi călătoria de la o locaţie diferită, dispozitivul vă oferă
opţiunea de a duce ruta mai întâi la locaţia dvs. iniţială. Pentru o
călătorie în circuit, locaţia iniţială şi destinaţia pot fi aceleaşi.
1 Selectaţi > Planificator de călătorii > Călătorie nouă.
2 Alegeţi Selectare locație de pornire.
3 Alegeţi o locaţie pentru punctul iniţial şi alegeţi Selectare.
4 Alegeţi Selectare destinaţie.
5 Alegeţi o locaţie pentru o destinaţie şi alegeţi Selectare.
6 Selectaţi Adăugare locaţie pentru a adăuga mai multe locaţii
(opţional).
7 După ce aţi adăugat toate locaţiile necesare, selectaţi
Următor > Salvare.
8 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie
1 Selectaţi > Planificator de călătorii > Călătorii salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a muta o locaţie în sus sau în jos, selectaţi şi
trageţi locaţia într-o poziţie nouă din călătorie.
• Pentru a adăuga o locaţie nouă după locaţia selectată,
alegeţi .
• Pentru a şterge locaţia, alegeţi .
Optimizarea ordinii destinaţiilor într-o călătorie
Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinaţiilor
din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă şi mai eficientă.
Punctul iniţial şi destinaţia nu se modifică atunci când optimizaţi
ordinea.
În timp ce editaţi o călătorie, selectaţi
> Optimizare
ordine.
Descoperirea atracţiilor pe parcursul călătoriei
Dispozitivul poate sugera atracţii interesante sau populare pe
care le puteţi adăuga călătoriei dvs.
1 Atunci când editaţi o călătorie, selectaţi > Setări călătorie
> Sugerare Atracţii.
2 Selectaţi o atracţie pentru a vedea mai multe informaţii.
3 Selectaţi Selectare pentru a adăuga atracţia la călătoria dvs.
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie
Puteţi personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta
atunci când porniţi călătoria.
1 Selectaţi > Planificator de călătorii > Călătorii salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi pictograma de profil a vehiculului, apoi selectaţi
vehiculul pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru călătorie
(opţional).
4 Selectaţi > Setări călătorie.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs.,
selectaţi Modelare rută, apoi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran (Modelarea rutei dvs., pagina 5).
18
• Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectaţi
Preferință rută (Schimbarea modului de calculare a
rutelor, pagina 6).
Navigarea utilizând o călătorie salvată
Înainte de a începe navigarea utilizând o călătorie salvată,
profilul de vehicul activ de pe dispozitiv trebuie să corespundă
profilului de vehicul selectat pentru călătorie (Modificarea
opţiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie, pagina 18). Dacă
acesta nu corespunde, dispozitivul vă solicită să modificaţi
profilul de vehicul înainte de a putea începe călătoria
(Comutarea profilului de vehicul, pagina 3).
1 Selectaţi > Planificator de călătorii > Călătorii salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi Start!.
4 Selectaţi prima locaţie de navigare, apoi selectaţi Start.
Dispozitivul calculează o rută de la locaţia dvs. curentă către
locaţia selectată şi apoi vă ghidează către destinaţiile
rămase, în ordine.
Editarea şi salvarea rutei dvs. active
Dacă o rută este activă, puteţi utiliza planificatorul de călătorii
pentru a vă edita şi salva ruta ca o călătorie.
1 Selectaţi > Planificator de călătorii > Ruta mea activă.
2 Editaţi-vă ruta utilizând oricare dintre funcţiile planificatorului
de călătorii.
Ruta este recalculată de fiecare dată când faceţi o
modificare.
3 Selectaţi Salvare pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o
puteţi naviga din nou ulterior (opţional).
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările
dispozitivului, pagina 20).
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
în care v-aţi oprit.
Selectaţi > Locuri vizitate.
Vizualizarea prognozei meteo
Înainte de a folosi această funcţie, dispozitivul trebuie să
primească datele meteo. Puteţi conecta dispozitivul la aplicaţia
Smartphone Link pentru a primi date meteo. Dacă dispozitivul
este conectat la un cablu de alimentare compatibil cu semnalele
de trafic digitale, dispozitivul poate recepţiona informaţii meteo
pentru regiunea dvs. de la un semnal OTA. În unele zone,
informaţiile meteo pot fi recepţionate de la staţiile radio FM
utilizând tehnologia HD Radio™ (Trafic, pagina 15).
NOTĂ: prognozele meteo nu sunt disponibile în toate zonele.
1 Selectaţi > Vreme.
Dispozitivul arată condiţiile meteo actuale şi o prognoză a
următoarelor câteva zile.
2 Selectaţi o zi.
Apare prognoza detaliată pentru acea zi.
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş
1 Selectaţi > Vreme > Locaţie curentă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraş favorit,
selectaţi un oraş din listă.
• Pentru a adăuga un oraş preferat, selectaţi Adăugare
oraș şi introduceţi un nume de oraş.
Utilizarea aplicaţiilor
Setări dēzl
Setările de navigare
Selectaţi > Navigare.
Profil vehicul: setează profilul de vehicul pentru fiecare camion
cu care veţi utiliza dispozitivul.
Hartă și vehicul: setează nivelul de detalii al hărţilor şi
pictograma pentru vehicul care va fi afişată pe dispozitiv.
Preferinţele pentru rute: Setează preferinţele pentru rute în
timpul navigării.
Asistenţă şofer: setează alerte de asistenţă şofer.
Trafic: setează detaliile despre trafic utilizate de dispozitiv.
Puteţi seta dispozitivul astfel încât să evite traficul în
momentul calculării rutelor şi să caute o rută nouă până la
destinaţie în cazul apariţiei unei întârzieri în trafic (Evitarea
întârzierilor în trafic pe ruta dvs., pagina 6).
Unități: Stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Setările pentru hartă şi vehicul
Selectaţi > Navigare > Hartă și vehicul.
Vehicul: setează pictograma unui vehicul care reprezintă poziţia
dvs. pe hartă.
Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina încărcarea mai lentă a hărţii.
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul
de instrumente de pe hartă.
Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 12).
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
Hărțile mele: stabileşte ce hărţi instalate utilizează dispozitivul.
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
SUGESTIE: pentru a achiziţiona hărţi suplimentare, accesaţi
http://buy.garmin.com.
1 Selectaţi > Navigare > Hartă și vehicul > Hărțile mele.
2 Selectaţi o hartă.
Setări preferinţă rută
Selectaţi > Navigare > Preferinţele pentru rute.
Previzualizare rută: afişează o previzualizare a principalelor
drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeţi navigarea.
Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.
Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
o rută.
Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
zone.
Pornire automată Dispecerat şi Monitorizare: permite
dispozitivului să pornească automat o sesiune Dispecerat şi
Monitorizare de fiecare dată când iniţiaţi o rută.
Zone cu emisii reduse: setează preferinţele de evitare pentru
zonele cu restricţii legate de protecţia mediului sau de emisii
care se pot aplica vehiculului dvs.
Mod restricţionat: dezactivează toate funcţiile care necesită o
atenţie semnificativă din partea operatorului.
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale de
navigare.
Setări dēzl
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze
informaţii pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi
Jurnal de călătorie.
Golire istoric călătorii: goleşte istoricul călătoriilor pentru
caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi Jurnal de
călătorie.
Setări pentru Asistenţă şofer
Selectaţi > Navigare > Asistenţă şofer.
Alerte audio şofer: activează o alertă sonoră pentru fiecare tip
de alertă şofer (Funcţii şi alerte de informare a şoferului,
pagina 3).
Alerte de proximitate: vă alertează atunci când vă apropiaţi de
radarele fixe şi de camerele de la semafoare.
Setări pentru trafic
Din meniul principal, selectaţi > Navigare > Trafic.
Trafic: activează funcţia Trafic.
Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele
de trafic. Opţiunea Automat selectează automat cele mai
bune date de trafic disponibile.
Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.
Optimizare rută: permite dispozitivului să utilizeze automat sau
la cerere rutele alternative optimizate (Evitarea întârzierilor în
trafic pe ruta dvs., pagina 6).
Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru
care dispozitivul afişează o alertă de trafic.
Activare Bluetooth Tehnologie wireless
Selectaţi
> Bluetooth.
Conectarea la o rețea wireless
1 Selectați > Wi-Fi.
2 Dacă este necesar, selectaţi comutatorul pentru a porni
tehnologia reţelei wireless.
3 Selectaţi o reţea wireless.
4 Dacă este necesar, introduceţi o cheie de criptare.
Dispozitivul se conectează la reţeaua wireless. Dispozitivul
memorează informațiile despre rețea și se conectează automat
atunci când reveniţi în această locație.
Setările afişajului
Selectaţi > Afișare.
Nivel luminozitate: setează nivelul de luminozitate a afişajului
pe dispozitivul dvs.
Luminozitate adaptivă: reglează automat luminozitatea luminii
de fundal în funcție de lumina ambiantă atunci când
dispozitivul este scos din suport.
Temă: vă permite să selectaţi modul culoare pentru zi sau
noapte. Dacă selectaţi opţiunea Automată, dispozitivul
comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcţie
de momentul zilei.
imagine de fundal: setează fundalul imaginii de fundal pe
dispozitivul dvs.
Repaus: vă permite să setaţi durata perioadei de inactivitate
până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu utilizarea
energiei bateriei.
Daydream: activează sau dezactivează economizorul de ecran
Daydream.
Dimensiune font: măreşte sau reduce dimensiunea fontului pe
dispozitivul dvs.
Atunci când dispozitivul este rotit: activează ecranul pentru a
se roti automat între modurile de afişare portret sau peisaj în
funcţie de orientarea curentă.
19
NOTĂ: în timp ce dispozitivul este conectat la suportul
vehiculului, acesta acceptă numai modul peisaj.
Proiectaţi: vă permite să afişaţi wireless conţinutul de pe
ecranul dispozitivului pe un afişaj extern compatibil.
Setări de sunet şi de notificare
Selectaţi > Sunet şi notificări.
Glisoare volum: setaţi nivelurile de volum pentru navigare,
media, apeluri, alarme şi alerte de notificare.
Nu deranjaţi: setaţi regulile pentru funcţia automată Nu
deranjaţi. Această funcţie vă permite să dezactivaţi alertele
audio în timpul anumitor momente sau evenimente.
Sunet implicit notificare: setează sunetul tonului de apel
implicit pentru notificări de pe dispozitivul dvs.
Reglarea volumului de sunet şi a volumului
notificărilor
1 Selectaţi > Sunet şi notificări.
2 Utilizaţi barele glisante pentru a regla volumul de sunet şi
Actualizări sistem: vă permite să actualizaţi software-ul hărţilor
şi al dispozitivului.
Stare: afişează starea bateriei şi informaţii despre reţea.
Informaţii juridice: vă permite să vizualizaţi acordul de licenţă
pentru utilizatorul final (EULA) şi informaţii despre licenţa
software.
Normative: afişează informaţiile de reglementare şi
conformitate aferente etichetei electronice
Informaţii dispozitiv Garmin: afişează informaţii despre
versiunea hardware şi software.
Restabilirea setărilor
Puteţi restabili o categorie de setări la valorile implicite din
fabrică.
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o categorie de setări.
3 Selectaţi > Restabilire.
volumul notificărilor.
Activarea sau dezactivarea serviciilor de
localizare
Funcţia de servicii de localizare trebuie să fie activată pentru ca
dispozitivul dvs. să vă găsească locaţia, să calculeze rute şi să
furnizeze asistenţă la navigare. Puteţi să dezactivaţi serviciile de
localizare pentru a economisi energia bateriei sau pentru a
planifica o rută când dispozitivul se află în interior, departe de
semnalele GPS. Când sunt dezactivate serviciile de localizare,
dispozitivul activează un simulator GPS pentru a calcula şi
simula rutele.
1 Selectaţi > Loc.
2 Selectaţi comutatorul pentru a activa sau dezactiva serviciile
de localizare.
NOTĂ: pentru majoritatea utilizărilor, nu trebuie să modificaţi
setarea Mod din opţiunea implicită Numai dispozitiv. Dispozitivul
include o antenă GPS foarte performanţă care oferă cele mai
precise date de localizare în timpul navigării.
Setarea limbii textului
Puteţi selecta limba pentru textul din software-ul dispozitivului.
1 Selectaţi > Limbă şi metodă de introducere > Limbă.
2 Selectaţi o limbă.
Adăugarea conturilor
Puteţi să adăugaţi conturi pe dispozitiv pentru a sincroniza emailul, întâlnirile şi alte date.
1 Selectaţi > Conturi > Adăugați un cont.
2 Selectaţi un tip de cont.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Setări pentru dată şi oră
Selectaţi > Dată şi oră.
Dată şi oră automate: setează automat ora pe baza
informaţiilor de la reţeaua conectată.
Setare dată: setează luna, ziua şi anul pe dispozitivul dvs.
Setare oră: setează ora pe dispozitivul dvs.
Selectare fus orar: setează fusul orar pe dispozitivul dvs.
Utilizaţi formatul de 24 de ore: activează sau dezactivează
formatul de 24 ore.
Setările dispozitivului
Selectaţi
20
> Despre dispozitiv.
Informaţii dispozitiv
Vizualizarea informaţiilor despre
reglementare şi conformitate
1 Din meniul de setări, glisaţi până la sfârşitul meniului.
2 Selectaţi Despre dispozitiv > Normative.
Specificaţii
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
Între -10° şi 55°C (între 14° şi 131°F)
Interval de temperatură
de încărcare (sursă de
alimentare vehicul)
De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Tip intrare alimentare
Sursă de alimentare vehicul utilizând un
accesoriu opţional. Alimentare cu c.a.
utilizând un accesoriu opţional numai
pentru utilizare acasă sau la birou.
Tip baterie
Litiu-ion reîncărcabilă
Intrare
Maximum 5 V, 2 A c.c.
Frecvenţe/protocoale
wireless:
Wi‑Fi 2,4 GHz @ +3 dBm nominal
Bluetooth 2,4 GHz
Încărcarea dispozitivului
NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de
alimentare LPS.
Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
• Instalaţi dispozitivul în suport şi conectaţi suportul la cablul de
alimentare pentru vehicul.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Puteţi achiziţiona un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru
utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de
pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci
când este conectat la un adaptor terţ.
Întreţinere dispozitiv
Garmin Centrul de asistenţă
Accesaţi support.garmin.com pentru asistenţă şi informaţii, cum
ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video şi
serviciul de asistenţă clienţi.
Informaţii dispozitiv
Actualizarea hărţilor şi software-ului
utilizând o Wi‑Fi reţea
ATENŢIONARE
Actualizările de hărţi şi software ar putea implica descărcarea
unor fişiere mari. Se aplică limitele de date sau tarifele obişnuite
ale furnizorului dvs. de servicii internet. Contactaţi furnizorul de
servicii internet pentru informaţii suplimentare despre limitele de
date sau tarifele valabile.
Puteţi actualiza hărţile şi software-ul conectând dispozitivul la o
Wi‑Fi reţea care furnizează acces la internet. Aceasta vă
permite să vă păstraţi dispozitivul actualizat fără a-l conecta la
un computer.
1 Conectaţi dispozitivul la o Wi‑Fi reţea (Conectarea la o rețea
wireless, pagina 19).
Atunci când este conectat la o Wi‑Fi reţea, dispozitivul
automat caută actualizări disponibile şi afişează o notificare
când este disponibilă o actualizare.
2 Selectaţi o opţiune:
• Atunci când apare o notificare de actualizare, glisaţi în jos
din partea de sus a ecranului şi selectaţi Este disponibilă
o actualizare..
• Pentru a verifica manual actualizările, selectaţi >
Despre dispozitiv > Actualizări sistem.
Dispozitivul afişează actualizările disponibile pentru hărţi şi
software. Atunci când există o actualizare disponibilă,
Actualizări disponibile apare sub Hartă sau Software.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, selectaţi
Descărcare.
• Pentru a instala numai actualizările pentru hărţi, selectaţi
Hartă.
• Pentru a instala numai actualizările de software, selectaţi
Software.
4 Citiţi acordul de licenţă şi selectaţi Acceptare toate pentru a
accepta toate acordurile.
NOTĂ: dacă nu sunteţi de acord cu termenii de licenţă, puteţi
selecta Refuzare. Acest lucru opreşte procesul de
actualizare. Nu puteţi instala actualizări până nu acceptaţi
acordurile de licenţă.
5 Utilizând un cablu USB, conectaţi dispozitivul la o sursă de
alimentare externă şi selectaţi Continuare (Încărcarea
dispozitivului, pagina 20).
Pentru rezultate optime, este recomandat un încărcător USB
prin priză de perete cu ieşire de cel puţin 1 A. Multe
adaptoare de alimentare cu USB pentru smartphone-uri,
tablete sau dispozitive media portabile ar putea fi
compatibile.
6 Menţineţi dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă
şi în raza de acoperire a reţelei Wi‑Fi până la finalizarea
procesului de actualizare.
SUGESTIE: dacă o actualizare de hartă este întreruptă sau
anulată înainte de finalizare, dispozitivul dvs. ar putea avea date
cartografice lipsă. Pentru a repara datele cartografice lipsă,
trebuie să actualizaţi din nou hărţile.
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Întreţinere dispozitiv
Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea apei.
Curăţarea carcasei exterioare
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
neagresiv.
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca.
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
Evitarea furtului
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi.
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin
Express (garmin.com/express).
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare
pentru vehicul
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului de vehicul.
1 Rotiţi capacul À în sens antiorar pentru a-l debloca.
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
2 Scoateţi capacul, capătul argintiu Á şi siguranţa Â.
3 Introduceţi o siguranţă nouă cu declanşare rapidă cu acelaşi
curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
4 Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
5 Împingeţi capacul şi rotiţi-l în sens orar pentru a-l fixa din nou
în cablul de alimentare pentru vehicul Ã.
Resetarea dispozitivului
Vă puteţi reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.
Demontarea dispozitivului, suportului şi
ventuzei
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila
ventuzei.
21
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Depanare
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz
1 Curăţaţi ventuza de prindere şi parbrizul cu spirt medicinal.
2 Ştergeţi cu o lavetă curată şi uscată.
3 Montaţi ventuza de prindere (Montarea şi alimentarea
dispozitivului dēzl în vehicul, pagina 1).
Suportul nu menţine dispozitivul în poziţie în
timp ce conduc
Pentru rezultate optime, trebuie să menţineţi suportul vehiculului
curat şi să poziţionaţi dispozitivul în apropierea ventuzei.
Dacă dispozitivul îşi schimbă poziţia în timp ce conduceţi,
trebuie să finalizaţi aceste acţiuni.
• Scoateţi suportul alimentat din braţul ventuzei şi ştergeţi bila
şi orificiul cu o cârpă.
Praful şi alte reziduuri pot reduce frecarea din îmbinarea
dintre bilă şi orificiu şi pot permite deplasarea îmbinării în
timp ce conduceţi.
• Rotiţi braţul articulat înspre ventuză atât cât permite unghiul
cu parbrizul.
Poziţionarea dispozitivului mai aproape de parbriz reduce
efectul de trepidaţii şi vibraţii cauzate de deplasarea cu
maşina.
Dispozitivul nu recepţionează semnale de la
sateliţi
• Verificaţi ca funcţia serviciului de localizare să fie activată
(Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare,
pagina 20).
• Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
• Staţionaţi timp de câteva minute.
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
• Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui.
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon
sau Smartphone Link
• Selectaţi > Bluetooth.
Opţiunea Bluetooth trebuie să fie activată.
• Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
plasaţi-l la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
• Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Smartphone Link şi
selectaţi > pentru a reporni serviciile din fundal
Smartphone Link.
• Verificaţi dacă telefonul este compatibil.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com
/bluetooth.
• Reluaţi procesul de asociere.
Pentru a repeta procesul de asociere, trebuie să anulaţi
asocierea telefonului cu dispozitivul (Ştergerea unui telefon
asociat, pagina 15) şi să finalizaţi procesul de asociere.
Anexă
Camere pentru mers înapoi
Dispozitivul dvs. poate să afişeze fluxul video de la una sau mai
multe camere de mers înapoi conectate.
Conectarea unei camere de mers înapoi cu fir
Pentru a conecta o cameră de mers înapoi cu fir, trebuie să
achiziţionaţi un accesoriu suplimentar pentru suportul video,
care include o mufă de intrare video compozit de 3,5 mm.
Accesaţi garmin.com pentru a achiziţiona un suport suplimentar.
Puteţi să conectaţi o cameră de mers înapoi cu fir şi să
vizualizaţi ieşirea pe ecranul dispozitivului.
1 Înlocuiţi suportul original al dispozitivului cu accesoriul pentru
suport video.
2 Introduceţi cablul video al camerei în mufa de intrare video À
de pe suport.
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
• Verificaţi siguranţa cablului de alimentare de la vehicul
(Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul,
pagina 21).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
priza de alimentare.
• Verificaţi dacă temperatura interioară a vehiculului se
încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în
specificaţii.
• Verificaţi ca siguranţa din priza de alimentare a vehiculului să
nu fie întreruptă.
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea
mult timp
• Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
pagina 19).
• Scurtaţi durata de afişare (Setările afişajului, pagina 19).
• Reduceţi volumul (Reglarea volumului de sunet şi a
volumului notificărilor, pagina 20).
• Dezactivaţi receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizaţi
(Conectarea la o rețea wireless, pagina 19).
• Comutaţi dispozitivul în modul economisire energie atunci
când nu îl utilizaţi (Pornirea sau oprirea dispozitivului,
pagina 1).
22
Asocierea unei camere de mers BC™ 35 înapoi cu un
Garmin dispozitiv de navigare
Trebuie să activaţi setareaWi‑Fi dispozitivul de navigare Garmin
înainte de a vă putea conecta la o cameră.
Camera wireless de mers înapoi BC 35 este compatibilă cu
unele dispozitive de navigare Garmin cu Android. Accesaţi
garmin.com/bc35 pentru mai multe informaţii despre
compatibilitatea dispozitivului.
Puteţi să asociaţi până la patru camere de mers înapoi BC 35 cu
dispozitivul dvs. de navigare Garmin compatibil.
1 Actualizaţi dispozitivul de navigare la cel mai nou software.
Este posibil ca dispozitivul să nu accepte camera BC 35 fără
cel mai nou software. Pentru mai multe informații despre
actualizare, consultați manualul de utilizare a dispozitivului
dvs. de navigare.
2 Porniţi dispozitivul de navigare Garmin şi aduceţi-l la 3 m
(10 ft) de cameră.
Depanare
3 Selectaţi > Vedere în spate.
4 Selectaţi o opţiune:
utilizat pentru a stoca fişiere precum hărţi, imagini, geocache-uri,
rute, puncte de referinţă şi puncte de interes personalizate.
• Dacă aceasta este prima cameră pe care o conectaţi la
dispozitivul de navigare, selectaţi Adăugare cameră
nouă.
• Dacă aceasta este o cameră suplimentară pe care o
conectaţi la dispozitivul de navigare, selectaţi >
Selectare cameră > Adăugare cameră nouă.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
NOTĂ: codul de asociere sau parola este localizat(ă) pe
transmiţător sau cameră.
După ce finalizaţi procesul de asociere cu o cameră pentru
prima dată, aceasta se conectează automat la Garmin
dispozitivul de navigare.
Vizualizarea camerei de mers înapoi
Dispozitivul dvs. afişează redarea video de la camera de mers
înapoi în moduri diferite, în funcţie de modul în care este
conectată camera la alimentare.
1 Selectaţi o opţiune pentru afişarea video:
• În cazul în care camera este conectată la o lampă de
marşarier (recomandat), puneţi vehiculul în marşarier.
Dispozitivul afişează automat redarea video de pe camera
de mers înapoi.
• În cazul în care camera este conectată la o sursă de
alimentare constantă, selectaţi > Vedere în spate
pentru a vizualiza manual camera.
2 Selectaţi o opţiune pentru a relua funcţionarea normală a
dispozitivului:
• În cazul în care camera este conectată la o lampă de
marşarier (recomandat), scoateţi vehiculul din marşarier.
Dispozitivul reia automat funcţionarea normală.
• Dacă transmiţătorul este conectat la o sursă de alimentare
constantă, selectaţi pentru a ascunde manual camera.
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date
Puteţi introduce un card de memorie pentru a creşte spaţiul de
stocare a hărţilor şi altor date pe dispozitiv. Puteţi achiziţiona
carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteţi
accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziţiona un card de
memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat.
Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD
de la 4 până la 64 GB.
1 Localizaţi slotul pentru cardul de memorie pentru hărţi şi date
de pe dispozitivul dvs. (Prezentare generală dispozitiv,
pagina 1).
2 Introduceţi un card de memorie în slot.
3 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
®
Conectarea dispozitivului la computer
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu
USB.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
din computerul dvs.
3 Atunci când dispozitivul dēzl vă solicită să activaţi modul
pentru transferul de fişiere, selectaţi Da.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau
volum amovibil.
Transferul datelor de pe computer
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
la computer, pagina 23).
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Navigaţi la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu
plasaţi fişiere în folderul Garmin.
Selectaţi Editare > Lipire.
Comutarea camerelor
Când mai multe camere de mers înapoi transmit către
dispozitivul dvs., puteţi comuta între imaginile de la camere.
1 Selectaţi > Vedere în spate.
2 Selectaţi > Selectare cameră.
3 Selectaţi o cameră video.
Apare fluxul video de la cameră şi numele camerei apare în
partea de sus a ecranului.
2
3
4
5
Conectarea la un afişaj wireless
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
Puteţi afişa wireless conţinutul de pe ecranul dispozitivului pe un
afişaj extern compatibil.
1 Aduceţi dispozitivul în apropierea afişajului wireless.
2 Selectaţi > Afișare > Proiectaţi.
3 Selectați un afişaj wireless.
4 Dacă este necesar, introduceţi codul PIN.
6
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
garmin.com.
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi garmin.com/accessories.
Gestionarea datelor
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiuni anterioare.
®
®
®
Despre cardurile de memorie
Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona un software Garmin
de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus
faţă de stocarea hărţilor şi datelor, cardul de memorie poate fi
Anexă
23
Index
J
curăţarea dispozitivului 21
curăţarea ecranului tactil 21
jurnal de călătorie, vizualizare 12
A
D
abonamente, Servicii în timp real Garmin 13
acasă
deplasare 4
editarea locaţiei 4
accesorii 23
Acorduri EULA 20
actualizare
hărţi 21
software 21
adrese, căutare 8
alerte 3
audio 19
puncte de proximitate 19
alerte pentru şofer 3, 4
apeluri 14
răspuns la apel 14
apeluri telefonice 14
apelare vocală 14
dezactivare sonor 14
formare număr 14
răspuns la apel 14
apeluri telefonice prin hands-free 14
aplicaţii 2
asistenţă pentru produse 17
asociere 13
cască 13
deconectare 15
ştergerea unui dispozitiv asociat 15
telefon 13, 22
audio, puncte de proximitate 19
deconectare, Dispozitiv Bluetooth 15
demontarea suportului 21
depanare 22
deplasarea la locul de reşedinţă 4
destinaţii 18. Consultaţi locaţii
sosire 5
director în caz de defectare 7
Dispecer şi Monitorizare 16, 17
Dispecerat şi Monitorizare 17
L
B
bară de căutare 7
baterie
încărcare 1, 20, 22
maximizare 22
probleme 22
bonusuri, puncte de interes personalizate 8
C
cablul de alimentare pentru vehicul 1
cabluri de alimentare 20
înlocuirea siguranţei 21
vehicul 1
cameră, asociere 22
cameră de mers înapoi 22, 23. Consultaţi
camere
cameră wireless. Consultaţi camere
camere 23
comutare 23
mers înapoi 23
semafor 4
viteză 4
camere la semafoare 4
camere video de supraveghere a
traficului, vizualizare 15
camion
hartă 17
profiluri 2, 3
puncte de interes 7
remorcă 3
card de memorie 1, 23
instalare 23
card microSD 1
Card microSD 23
cască, asociere 13
cască wireless 14
Căutare rapidă 8
combustibil, benzinării 10
comenzi rapide
adăugare 2
ştergere 10
computer, conectare 23
conturi 20
coordonate 9
cronometru 16
24
E
ecran, luminozitate 2
ecran de pornire 2
personalizare 2
ecran tactil 2
editare, călătorii salvate 18
evitări 6
caracteristici de drum 6
dezactivare 7
drum 7
ştergere 7
taxe 6
zonă 7
F
fişiere, transfer 23
Foursquare 9
furt, evitare 21
G
Garmin Connect 12
găsirea locaţiilor. 7–9, 13 Consultaţi de
asemenea locaţii
adrese 8
coordonate 9
intersecţii 9
oraşe 9
găsirea locurilor, categorii 8
geocaching 9
ghidare pe bandă activă 5
GPS 2
simulator 20
H
hărţi 4, 10, 12, 19
achiziţionare 23
actualizare 21
camion 17
câmp de date 4, 12
instrumente 11
nivel de detalii 19
simboluri 4
straturi 12
temă 19
vizualizare rute 4, 5
I
ID unitate 20
informaţii călătorie 12
vizualizare 12
Informaţii călătorie, resetare 12
instrucţiune vocală 14
instrucţiuni 5
instrucţiuni de orientare 5
instrumente, hărţi 11
intersecţii, căutare 9
istoric călătorii 20
istoric de servicii
categorii 17
editare 17
înregistrări 17
ştergere 17
înainte 11
Înainte pe rută, personalizare 11
încărcare dispozitiv 1, 20, 22
întreţinere dispozitiv 21
latitudine şi longitudine 9
limbă 20
listă de viraje 5
locaţie curentă 10
locaţii 8, 18
căutare 7, 9
curente 10
găsite recent 9
salvare 10
simulate 20
locaţii găsite recent 9
locaţii salvate 18
categorii 10
editare 10
ştergere 10
locuri simulate 20
luminozitate 2
M
manual de utilizare 17
meteo 18
modelarea unei rute 5
montarea dispozitivului 22
automobil 1
ventuză 1, 22
myTrends, rute 6
N
navigare 4, 5
setări 19
notificări 2, 14
număr ID 20
O
ocoliri 6
P
parcare 5, 8, 9
ultimul loc 5
partajare
Dispecer şi Monitorizare 16, 17
Dispecerat şi Monitorizare 17
photoLive 15
pictograme, bară de stare 2
pictograme de avertizare 11, 12
planificarea pauzei 16
planificator de călătorii 17, 18
editarea unei călătorii 18
puncte de modelare 18
POI Loader 8
profil vehicul
automobil 3
camion 2, 3
profilul vehiculului, camion 3
profiluri
activare 2, 3
camion 2, 3
puncte de interes (POI) 7, 9
bonusuri 8
camion 7
personalizare 8
POI Loader 8
puncte de interes (POI) personalizate 8
R
radare fixe 4
răspuns la apeluri 14
resetare
Datele călătoriei 12
dispozitiv 21
restabilirea setărilor 20
restricţii, vehicul 2
rute 4
adăugarea unui punct 5, 18
calculare 6
iniţiere 4, 8, 17
mod de calcul 18
Index
modelare 5
myTrends 6
oprire 6
sugerate 6
vizualizare pe hartă 4, 5
S
salvare, locaţie curentă 10
schimbarea zonei de căutare 8
scurtături, adăugare 10
semnale de la sateliţi, recepţionare 2, 20
servicii de localizare 20
servicii de urgenţă 10
Servicii în timp real Garmin 13
abonare la 13
setări 19, 20
setări afişaj 19
setări pentru oră 20
siguranţă, înlocuire 21
Smartphone Link 13–15
software
actualizare 21
versiune 20
specificaţii 20
stare de repaus 1
straturi hartă, personalizare 12
sunet 20
suport, demontare 21
ştergere
categorii de servicii 17
călătorii 18
dispozitiv Bluetooth asociat 15
înregistrări de servicii 17
T
tastă de pornire 1
taxe, evitare 6
tehnologie Bluetooth 12–14, 22
activare 19
deconectarea unui dispozitiv 15
ştergerea unui dispozitiv asociat 15
telefon
asociere 13, 22
deconectare 15
trafic 12, 15, 19
camere 15
căutare întârzieri 12, 15
hartă 12, 15
incidente 12, 15
rută alternativă 6
TripAdvisor 9
U
Unde mă aflu? 10
următorul viraj 4
V
ventuză 22
vizualizare hartă 2-D 12
vizualizare hartă 3-D 12
vizualizarea hărţii
2-D 12
3-D 12
volum 20
volum alarmă 20
volum media 20
volum notificări 20
W
Wi-Fi, conectare 19, 23
Wi‑Fi 21
Index
25
support.garmin.com
Mai 2018
190-02375-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising