Garmin | dēzl™ 780 LMT-S | User guide | Garmin dēzl™ 780 LMT-S Användarhandbok

Garmin dēzl™ 780 LMT-S Användarhandbok
DĒZL 780
™
Användarhandbok
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd av Garmin.
®
BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av
Garmin.
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth och logotyperna ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. Foursquare är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra
länder.Logotyperna microSD och microSDHC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. TripAdvisor är ett varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. TruckDown är ett varumärke som tillhör
TruckDown Info International, Inc. Windows och Windows XP är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Wi‑Fi och Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ är registrerade
märken som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet .................... 1
Slå på och stänga av enheten .................................................... 1
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 2
Hemskärm .................................................................................. 2
Öppna en app ........................................................................ 2
Lägga till genvägar på hemskärmen ...................................... 2
Visa aviseringar ..................................................................... 2
Ikoner i statusfältet ................................................................. 2
Använda pekskärmen ................................................................. 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Fordonsprofiler............................................................... 2
Bilprofil ........................................................................................ 2
Lägga till en fordonsprofil ........................................................... 2
Slå på fordonsprofil ..................................................................... 3
Ändra släpvagnsinformationen ................................................... 3
Redigera en fordonsprofil ........................................................... 3
Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar......................................................................... 3
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar ......................... 3
Rödljus- och fartkameror ............................................................ 4
Navigera till din destination.......................................... 4
Rutter .......................................................................................... 4
Påbörja en rutt ............................................................................ 4
Påbörja en rutt med hjälp av kartan ....................................... 4
Köra hem ............................................................................... 4
Din rutt på kartan ........................................................................ 4
Aktiv körfältsguidning ............................................................. 4
Visa svängar och vägbeskrivningar ....................................... 5
Visa hela rutten på kartan ...................................................... 5
Anländer till destinationen .......................................................... 5
Parkering nära destinationen ................................................. 5
Söka efter din senaste parkeringsplats .................................. 5
Ändra den aktiva rutten ............................................................... 5
Lägga till en plats i din rutt ..................................................... 5
Utforma din rutt ...................................................................... 5
Göra en avstickare ................................................................. 5
Ändra ruttberäkningsläget ...................................................... 6
Stoppa rutten .............................................................................. 6
Använda föreslagna rutter .......................................................... 6
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden ........... 6
Undvika trafikförseningar längs rutten ................................... 6
Undvika avgiftsvägar .............................................................. 6
Undvika vinjetter .................................................................... 6
Undvika vägfunktioner ........................................................... 6
Undvika miljözoner ................................................................. 6
Egna undvikanden ................................................................. 6
Söka efter och spara platser ......................................... 7
Intressanta platser ...................................................................... 7
Söka efter intressanta platser för lastbil ..................................... 7
Söka efter TruckDown intressanta platser ............................. 7
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet .................................. 7
Söka en adress ........................................................................... 7
Söka efter en plats efter kategori ................................................ 7
Söka inom en kategori ........................................................... 7
Platssökningsresultat .................................................................. 8
Platssökningsresultat på kartan ............................................. 8
Byta sökområde .......................................................................... 8
Egna intressanta platser ............................................................. 8
Installera POI Loader ............................................................. 8
Söka efter egna intressanta platser ....................................... 8
Innehållsförteckning
Parkering .................................................................................... 8
Hitta lastbilsparkering ............................................................. 8
Hitta parkering nära din aktuella plats ................................... 8
Förstå parkeringsfärger och symboler ................................... 8
Sökverktyg .................................................................................. 8
Söka efter en korsning ........................................................... 8
Söka efter en stad .................................................................. 8
Söka efter en plats med koordinater ...................................... 9
Foursquare ................................................................................. 9
Ansluta till ditt Foursquare konto ............................................ 9
Söka efter intressanta platser från Foursquare ..................... 9
Visa detaljer om Foursquare platser ...................................... 9
Checka in med Foursquare .................................................... 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Söka efter TripAdvisor intressanta platser ............................. 9
Visa senast hittade platser .......................................................... 9
Rensa listan med senast hittade platser ................................ 9
Visa aktuell platsinformation ....................................................... 9
Söka efter nödtjänster och bränsle ........................................ 9
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. ................................ 9
Lägga till en genväg ................................................................... 9
Ta bort en genväg .................................................................. 9
Spara platser ............................................................................ 10
Spara en plats ...................................................................... 10
Spara den aktuella platsen .................................................. 10
Ändra en sparad plats .......................................................... 10
Tilldela kategorier till en sparad plats .................................. 10
Ta bort en sparad plats ........................................................ 10
Använda kartan ............................................................ 10
Kartverktyg ................................................................................ 10
Visa ett kartverktyg .............................................................. 10
Aktivera kartverktyg ............................................................. 10
Längre fram .............................................................................. 10
Visa kommande platser ....................................................... 10
Anpassa kategorierna Längre fram ..................................... 11
Varnings- och meddelandesymboler ........................................ 11
Begränsningsvarningar ........................................................ 11
Varningar om vägförhållanden ............................................. 11
Varningar ............................................................................. 11
Trippinformation ........................................................................ 11
Visa trippdata från kartan ..................................................... 11
Visa trippinformationssidan .................................................. 11
Visa tripploggen ................................................................... 11
Återställa trippinformationen ................................................ 11
Visa kommande trafik ............................................................... 11
Visa trafik på kartan ............................................................. 12
Söka efter trafikincidenter .................................................... 12
Anpassa kartan ......................................................................... 12
Anpassa kartlager ................................................................ 12
Ändra kartdatafältet .............................................................. 12
Ändra kartperspektiv ............................................................ 12
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner .. 12
Para ihop telefonen .................................................................. 12
Tips efter att du parat ihop enheterna .................................. 12
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter ............................... 12
Garmin realtidstjänster .............................................................. 13
Prenumerera på Garmin realtidstjänster .............................. 13
Skicka en position från din smartphone till enheten ................. 13
Smartaviseringar ....................................................................... 13
Ta emot smartaviseringar .................................................... 13
Ringa med handsfree ............................................................... 13
Ringa ett samtal ................................................................... 13
Ta emot ett samtal ............................................................... 13
Använda alternativ för samtal pågår .................................... 13
Spara ett telefonnummer som förinställt .............................. 13
Om trådlösa headset ................................................................ 13
i
Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner ........................... 14
Visa eller dölja aviseringar för din smartphone med
Android™ ............................................................................. 14
Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple® .... 14
Koppla bort en Bluetooth enhet ................................................ 14
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet ...................................... 14
Ta bort en ihopparad telefon .................................................... 14
Enhetsinformation........................................................ 19
Visa information om regler och efterlevnad .............................. 19
Specifikationer .......................................................................... 19
Ladda enheten .......................................................................... 19
Enhetsunderhåll........................................................... 19
Ta emot trafikdata med Smartphone Link ................................ 14
Aktivera trafik ............................................................................ 14
Visa trafik på kartan .................................................................. 14
Söka efter trafikincidenter .................................................... 14
photoLive Trafikkameror ........................................................... 14
Visa och spara photoLive trafikkameror .............................. 14
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan .......... 15
Spara en trafikövervakningskamera .................................... 15
Garmin Supportcenter .............................................................. 19
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi‑Fi nätverk .......... 19
Skötsel av enheten ................................................................... 20
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 20
Rengöra pekskärmen ........................................................... 20
Förhindra stöld ..................................................................... 20
Byta säkring i 12 V-strömkabeln ............................................... 20
Återställa enheten ..................................................................... 20
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 20
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 20
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 20
Fordons- och förarverktyg.......................................... 15
Felsökning.................................................................... 20
Trafik.............................................................................. 14
Pausplanerare .......................................................................... 15
Förslag på rastplatser .......................................................... 15
Starta paustiduret ................................................................. 15
Pausa och nollställa paustiduret .......................................... 15
Justera körtimmar ................................................................ 15
Justera gräns för daglig körning .......................................... 15
Skicka och spåra ...................................................................... 15
Ställa in delning av Skicka och spåra .................................. 15
Starta en session i Skicka och spåra ................................... 15
Skicka ett meddelande via uppdragscentralen till en dēzl
enhet .................................................................................... 16
Logga servicehistorik ................................................................ 16
Lägga till servicekategorier .................................................. 16
Ta bort servicekategorier ..................................................... 16
Byta namn på servicekategori .............................................. 16
Ta bort serviceposter ........................................................... 16
Redigera en servicepost ...................................................... 16
Använda appar............................................................. 16
Visa användarhandboken på enheten ...................................... 16
Visa lastbilskartan ..................................................................... 16
Reseplanerare .......................................................................... 16
Planera en resa .................................................................... 17
Redigera och ändra ordning på platser för en resa ............. 17
Upptäcka sevärdheter längs resan ...................................... 17
Ändra ruttalternativ för en resa ............................................ 17
Navigera till en sparad resa ................................................. 17
Redigera och spara den aktiva rutten .................................. 17
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 17
Visa väderprognosen ................................................................ 17
Visa vädret i närheten av en annan ort ................................ 17
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 20
Fästet håller inte enheten på plats medan jag kör .................... 20
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 20
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 20
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 21
Min enhet ansluter inte till telefonen eller Smartphone Link ..... 21
Bilagor........................................................................... 21
Backkameror ............................................................................. 21
Ansluta en trådansluten backkamera .................................. 21
Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin
navigationsenhet .................................................................. 21
Visa bild från backkameran .................................................. 21
Ansluta till en trådlös skärm ...................................................... 21
Datahantering ........................................................................... 21
Om minneskort ..................................................................... 22
Sätta i ett minneskort för kartor och data ............................. 22
Ansluta enheten till en dator ................................................ 22
Överföra data från datorn ..................................................... 22
Köpa fler kartor ......................................................................... 22
Köpa tillbehör ............................................................................ 22
Index.............................................................................. 23
dēzl inställningar.......................................................... 17
Navigeringsinställningar ............................................................ 17
Kart- och fordonsinställningar .............................................. 18
Ruttpreferensinställningar .................................................... 18
Inställningar för förarassistans ............................................. 18
Trafikinställningar ................................................................. 18
Aktivera trådlös Bluetooth teknik .............................................. 18
Ansluta till ett trådlöst nätverk ................................................... 18
Skärminställningar .................................................................... 18
Ljud- och aviseringsinställningar .............................................. 18
Justera ljud och volym för meddelanden ............................. 18
Aktivera eller aktivera platstjänster ........................................... 18
Ställa in textspråk ..................................................................... 19
Lägga till konton ........................................................................19
Datum- och tidinställningar ....................................................... 19
Enhetsinställningar ................................................................... 19
Återställa inställningarna ........................................................... 19
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
• Uppdatera kartor och programvara på din enhet (Uppdatera
kartor och programvara via ett Wi‑Fi nätverk, sidan 19).
• Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan
(Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet,
sidan 1).
• Söka efter GPS-signaler (Söka efter GPS-signaler,
sidan 2).
• Justera volymen (Justera ljud och volym för meddelanden,
sidan 18) och skärmens ljusstyrka (Justera skärmens
ljusstyrka, sidan 2).
• Ställa in en fordonsprofil (Lägga till en fordonsprofil,
sidan 2).
• Navigera till din destination (Påbörja en rutt, sidan 4).
och insulinpumpar. Håll enheten och dess fäste borta från sådan
medicinsk utrustning.
OBS!
Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall
kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i
bärbara datorer. Var försiktig när du använder enheten eller
dess fäste i närheten av elektronisk utrustning.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Sätt i fordonets strömkabel À i mini-USB-porten på fästet.
Översikt över enheten
2 Tryck fästet Á mot sugkoppen  tills det snäpper på plats.
Obs! Fästet och sugkoppen kan redan vara monterade i
paketet.
Garmin logotypen på fästet ska vara riktad uppåt. Det är
enklast att ansluta fästet och sugkoppen när den ledade
armen på sugkoppen är stängd. Fästet och sugkoppen sluter
tätt och du kanske behöver trycka hårt för att ansluta dem.
3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
mot vindrutan.
4 Sätt enhetens baksida mot magnetfästet.
5 Välj ett alternativ:
• Om strömkabeln har en fordonsströmkontakt ansluter du
den till ett strömuttag i fordonet.
• Om strömkabeln har blottade kontakter följer du
kopplingsschemat som medföljde din kabel för att ansluta
kabeln till fordonets eluttag.
®
Slå på och stänga av enheten
• Slå på enheten genom att trycka på strömknappen À eller
ansluta enheten till en strömkälla.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Mikrofon för handsfree-samtal
Volymkontroll
Strömknapp
Micro-USB-port för ström och data
Minneskortplats för kartor och data
3,5 mm ljuduttag
Magnetiskt fästgränssnitt med 14-stiftskontakt
Högtalare
Montera och strömförsörja dēzl enheten i
fordonet
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall
kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar
Komma igång
• Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill
starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och
enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och
använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
• Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen
nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj
Stäng av.
1
Söka efter GPS-signaler
När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren
samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur
lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer,
bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du
senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot
himlen samt hur länge sedan det var som du använde
navigeringsenheten senast. Första gången du startar
navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta
satellitsignaler.
1 Starta enheten.
2 Bekräfta visas i statusfältet och aktivera platstjänster om
det inte bekräftas (Aktivera eller aktivera platstjänster,
sidan 18).
3 Gå om nödvändigt till en öppen plats med en tydlig sikt mot
himlen, utan höga hus eller träd.
Söker satelliter visas högst upp på kartnavigering tills
enheten avgör dess plats.
Hemskärm
Obs! Hemskärmens layout kan se annorlunda ut om den har
anpassats.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner.
Platstjänster är aktiverade (Aktivera eller aktivera platstjänster,
sidan 18).
Bluetooth tekniken är aktiverad.
®
Ansluten till en Bluetooth enhet.
Ansluten till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett trådlöst nätverk,
sidan 18).
®
Aktiv fordonsprofil. Svep nedåt två gånger och välj att visa inställningar för fordonsprofil (Fordonsprofiler, sidan 2).
Batteriladdningsnivå
Använda pekskärmen
• Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
• Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera
eller bläddra.
• Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
• Dra isär två fingrar om du vill zooma in.
Justera skärmens ljusstyrka
À
Svep neråt om du vill visa aviseringar.
Svep nedåt två gånger för att snabbt ändra inställningar och
bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Á
Håll intryckt för att anpassa bakgrundsbild eller lägga till widgets på
hemskärmen.
Â
Välj för att öppna programlådan. Programlådan innehåller genvägar
till alla program installerade på din enhet.
Öppna en app
Hemskärmen har genvägar för appar som används ofta.
Programlådan innehåller alla de appar som installerats på din
enhet, ordnade under två flikar. Fliken Navigation innehåller
Garmin appar som är användbara för navigering, försändelse
och antal timmar för serviceinspelning. Fliken Produktivitet
innehåller appar som är användbara för kommunikation,
dokumentvisning och andra uppgifter.
Välj ett alternativ för att starta en app:
• Välj en appgenväg från hemskärmen.
• Välj , klicka på en flik och välj en app.
Lägga till genvägar på hemskärmen
1 Välj .
2 Dra upp eller ner för att visa fler appar.
3 Ta tag i en app och dra till önskad plats på hemskärmen.
Visa aviseringar
1 Svep neråt från den övre delen av skärmen.
Listan med aviseringar visas.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill starta den åtgärd eller app som nämns i
aviseringen så väljer du aviseringen.
• Svep aviseringen åt höger för att avfärda aviseringen.
2
Enheten använder sensorer för omgivande ljus för att
automatiskt justera ljusstyrkan på skärmen efter
fordonsförhållanden. Du kan också justera ljusstyrkan manuellt
genom att använda antingen meddelandepanelen eller
inställningsmenyn.
1 Välj ett alternativ:
• Svep nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för
att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
• Välj > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Fordonsprofiler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din
fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i
statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan
anpassas separat för varje fordonstyp.
När du aktiverar en fordonsprofil för en lastbil undviker enheten
att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter
baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för
fordonet.
Bilprofil
Bilprofilen är en förinstallerad fordonsprofil avsedd för
användning i en bil. När du använder bilprofilen beräknar
enheten vanliga personbilsrutter och lastbilsrutter är inte
tillgängliga. Vissa lastbilsspecifika funktioner och inställningar är
inte tillgängliga när du använder bilprofilen.
Lägga till en fordonsprofil
Du kan lägga till en fordonsprofil som inkluderar vikt, mått och
andra egenskaper för ditt fordon.
1 Välj > Navigation > Fordonsprofil > .
Fordonsprofiler
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till en rak lastbil med ett permanent
anslutet lastutrymme väljer du Rak lastbil.
• Om du vill lägga till en lastbil eller en kombination av
lastbil och släp väljer du Lastbil.
• Om du vill lägga till en buss väljer du Buss.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets
egenskaper.
När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för
att ange mer detaljerad information, t.ex. fordonets
identifieringsnummer och släpvagnsnummer (Redigera en
fordonsprofil, sidan 3).
Slå på fordonsprofil
Varje gång du slår på enheten uppmanas du att välja en
fordonsprofil. Du kan när som helst slå på en annan
fordonsprofil.
1 Välj ett alternativ:
• Svep nedåt två gånger uppifrån skärmen och välj ikonen
för fordonsprofilen, som eller
.
• Välj > Navigation > Fordonsprofil.
2 Välj en fordonsprofil.
Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
3 Välj Välj.
Ändra släpvagnsinformationen
Innan du kan ändra släpvagnsinformationen måste du ange en
fordonsprofil för en lastbil (Lägga till en fordonsprofil, sidan 2).
När du byter släp på din lastbil kan du ändra
släpvagnsinformationen i fordonsprofilen utan att ändra
lastbilsinformationen. Du kan snabbt växla mellan släpvagnar
som du ofta använder.
1 Välj > Navigation > Fordonsprofil.
2 Välj fordonsprofil för den lastbil som du vill använda ihop med
släpet.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill använda en nyligen använd släpkonfiguration
väljer du en släpkonfiguration i listan.
• Om du vill ange en ny släpkonfiguration väljer du Ny
konfiguration och anger information om släpet.
Redigera en fordonsprofil
Du kan redigera en fordonsprofil om du vill ändra
fordonsinformation eller lägga till detaljerad information för en ny
fordonsprofil, t.ex. fordonets identifieringsnummer,
släpvagnsnummer och total distans. Du kan även byta namn på
eller ta bort en fordonsprofil.
1 Välj > Navigation > Fordonsprofil.
2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil
väljer du och väljer ett fält som ska redigeras.
• Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du >
> Byt namn på profil.
• Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du >
> Ta
bort.
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar
Funktioner för föraruppmärksamhet
samt varningar
OBS!
Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är
endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att
följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller
stämningar som du får genom att inte följa alla gällande
trafiklagar och skyltar.
Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare
körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant
område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande
och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller
avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa
varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.
Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till
och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande
skola eller skolzon.
Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du
kan förbereda dig på att minska hastigheten.
Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en
signal och visar en röd ram på hastighetsgränsikonen när du
överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella
vägen.
Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan
förbereda dig på att justera hastigheten.
Järnvägskorsning: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till en kommande järnvägskorsning.
Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet
till ett kommande område med viltövergång.
Kurvor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en
kurva på vägen.
Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till långsammare trafik när du närmar dig
långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste
ta emot trafikinformation för att kunna använda den här
funktionen (Trafik, sidan 14).
Förbud mot tung trafik: Enheten spelar upp en signal när du
närmar dig en väg där tung trafik är förbjuden.
Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet
kan komma att stöta i marken.
Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för
sidovind.
Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal
för fordonet.
Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en brant backe.
Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller
landsgräns.
Aktivera eller avaktivera hörbara
förarvarningar
Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av
förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen
är avaktiverad.
1 Välj > Navigation > Förarassistans > Hörbara
förarvarningar.
2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.
3
Rödljus- och fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för rödljus och fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av rödljus- och fartkameror är
tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten
varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller
rödljuskamera.
• Rödljus- och säkerhetskamerainformation finns tillgänglig i
realtid som ett abonnemang från Garmin Live Services via
Smartphone Link appen (Garmin realtidstjänster, sidan 13).
• För att upprätthålla en uppdaterad databas med rödljus- och
fartkameraplatser måste du ha ett aktivt abonnemang för att
hämta och lagra information om fartkameror på din enhet. Gå
till garmin.com/speedcameras för att kontrollera
tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett
abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som
helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt
abonnemang.
Obs! I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket
förinstallerad rödljus- och fartkamerainformation med
kostnadsfria livstidsuppdateringar.
• Du kan använda Garmin Express™ programvaran
(garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas
som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade
kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.
Navigera till din destination
Rutter
En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera
destinationer.
• Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen
baserat på de inställningar du angett, bland annat
ruttberäkningsläget (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 6)
och undvikanden (Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden, sidan 6).
• Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga
för den aktiva fordonsprofilen.
• Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den
rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt
(Påbörja en rutt, sidan 4).
• Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller
undvika kan du anpassa rutten (Utforma din rutt, sidan 5).
• Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (Lägga till en
plats i din rutt, sidan 5).
Påbörja en rutt
sidan 4). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i
kartans kant i flera sekunder.
Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till
platserna i rutten (Lägga till en plats i din rutt, sidan 5).
Påbörja en rutt med hjälp av kartan
Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Välj vid behov för att filtrera visade intressanta platser efter
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Välj Kör!.
Köra hem
Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din
hemposition.
1 Välj Vart? > Kör Hem.
2 Om det behövs anger du din hemposition.
Redigera din hemposition
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Ange din hemposition.
Din rutt på kartan
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med
röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för
nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på
kartan.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
1 Välj Vart? och sök efter en plats (Söka efter och spara
platser, sidan 7).
2 Välj en plats.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill börja navigera med den rekommenderade
rutten väljer du Kör!.
• Om du vill välja en alternativ rutt väljer du och sedan en
rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
• Du kan ändra ruttens kurs genom att välja > Redigera
rutt och lägga till ruttpunkter (Utforma din rutt, sidan 5).
Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med
röstmeddelanden och information på kartan (Din rutt på kartan,
4
È
Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd
och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
Avstånd till nästa åtgärd.
Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
Markerad rutt på kartan.
Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande
åtgärder.
Fordonets hastighet.
Namnet på vägen som du färdas på.
Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka på det här fältet och ändra informationen som
visas (Ändra kartdatafältet, sidan 12).
Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om
rutten och närliggande områden.
Aktiv körfältsguidning
Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig
visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar,
avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje À visas på det
rätta körfältet för svängen.
Navigera till din destination
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj > Senaste platsen.
Visa svängar och vägbeskrivningar
När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar,
filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.
1 Välj ett alternativ på kartan:
• Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar
när du navigerar väljer du > Svängar.
Kartverktyget visar nästa fyra svängar eller
vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras
automatiskt när du navigerar längs rutten.
• Om du vill se en komplett lista med svängar och
vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst
på kartan.
2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.
Visa hela rutten på kartan
1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på
kartan.
.
2 Välj
Anländer till destinationen
När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som
hjälper dig att slutföra din rutt.
•
anger platsen för din destination på kartan och ett
röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
• När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig
automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att
söka efter närliggande parkeringsplatser (Parkering nära
destinationen, sidan 5).
• När du stannar på destinationen avslutar enheten
automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst
automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.
Parkering nära destinationen
Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av
destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar
enheten dig automatiskt att söka efter parkering.
Obs! Det här alternativet ska endast användas när du använder
en fordonsprofil för bil. När du använder en fordonsprofil för
lastbil kan du söka efter en lastbilsparkering nära destinationen
(Hitta lastbilsparkering, sidan 8).
1 Välj ett alternativ:
• När enheten frågar dig väljer du Ja för att söka efter
närliggande parkeringsplatser.
• Om enheten inte frågar väljer du Vart? > Kategorier >
Parkering och väljer > Min destination.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats och välj Kör! > Lägg till som nästa
stopp.
Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.
Navigera till din destination
Ändra den aktiva rutten
Lägga till en plats i din rutt
Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs
en rutt (Påbörja en rutt, sidan 4).
Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan
t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.
TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer
eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att
planera, schemalägga och spara en resa (Planera en resa,
sidan 17).
1 Från kartan väljer du > Vart?.
2 Sök efter en plats (Söka efter och spara platser, sidan 7).
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till platsen som nästa destination på
rutten väljer du Lägg till som nästa stopp.
• Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du Lägg
till som sista stopp.
• Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på
destinationer längs rutten väljer du Lägg till i aktiv rutt.
Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och
vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.
Utforma din rutt
Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (Påbörja
en rutt, sidan 4).
Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör
att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett
visst område utan att lägga till en destination i rutten.
1 Tryck var som helst på kartan.
2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en
mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda
platsen.
4 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du
fler platser på kartan.
• Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
5 När du är klar med ruttutformningen väljer du Kör!.
Göra en avstickare
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Ändra rutt.
TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på
kartverktygsmenyn kan du lägga till det (Aktivera kartverktyg,
sidan 10).
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
5
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
• Välj Avstickare om du vill hitta en ny rutt.
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan vara längre.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter
Terrängkörning (utan vägar).
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Stoppa rutten
• På kartan väljer du > .
• Från meddelandefältet sveper du nedåt och väljer
Garmin-navigering.
i
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhetsinställningar,
sidan 19).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden
Undvika trafikförseningar längs rutten
Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot
trafikinformation (Ta emot trafikdata med Smartphone Link,
sidan 14).
Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att
undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här
alternativet i trafikinställningarna (Trafikinställningar, sidan 18)
kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt, om tillgängligt.
3 Välj Kör!
Undvika avgiftsvägar
Enheten kan undvika att leda dig genom områden där
vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda
broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan
fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga
andra rimliga rutter är tillgängliga.
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
6
Undvika vinjetter
Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation
kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje
land.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Tullar och
avgifter > Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
område som kräver vinjetter väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer
du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du
Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vägfunktioner
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
OK.
Undvika miljözoner
Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller
utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här
alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen
(Fordonsprofiler, sidan 2).
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Miljözoner.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en
miljözon väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du Tillåt.
Välj
Spara.
3
Egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden
och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt
undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan
rimlig väg är tillgänglig.
Undvika en väg
> Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till väg att undvika.
4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
6 Välj Klar.
1 Välj
Undvika ett område
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Navigera till din destination
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Söka efter och spara platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart?
får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder
för att bläddra, söka och spara informationen.
• Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation
(Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 7).
• Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser
efter kategori (Intressanta platser, sidan 7).
• Sök efter lastbilsstopp och -tjänster, inklusive detaljerad
TruckDown kataloginformation, där det är tillgängligt (Söka
efter intressanta platser för lastbil, sidan 7).
• Sök efter och checka in på intressanta platser från
Foursquare (Söka efter intressanta platser från Foursquare,
sidan 9).
• Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex.
adresser, korsningar eller geografiska koordinater
(Sökverktyg, sidan 8).
• Sök nära en annan ort eller ett område (Byta sökområde,
sidan 8).
• Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett
senare tillfälle (Spara platser, sidan 10).
• Återgå till senast hittade platser (Visa senast hittade platser,
sidan 9).
®
®
Intressanta platser
En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk
eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och
kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger,
hotell och nöjen.
Söka efter intressanta platser för lastbil
De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser
för lastbil, t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och vägningsstationer.
Välj Vart? > Kategorier > Lastbil.
Söka efter TruckDown intressanta platser
TruckDown förteckningen listar företag inom lastbilsbranschen,
för t.ex. lastbilsreparation och däckförsäljning.
TruckDown förteckningen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj ett alternativ:
• Välj Truck Locations för att söka efter intressanta platser
som är kompatibla med lastbilar.
• Välj Truck Services för att söka efter platser med tjänster
för lastbil.
2 Välj en kategori.
3 Om det behövs väljer du Filtrera på bekvämligheter och
kedjor, väljer en eller flera bekvämligheter och väljer Spara.
Söka efter och spara platser
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för
lastbilsstopp.
4 Välj en destination.
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Söka en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata
som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Om det behövs väljer du Söker nära: för att ändra
sökområde (Byta sökområde, sidan 8).
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
Söka efter en plats efter kategori
1
2
3
4
Välj Vart?.
Välj en kategori eller välj Kategorier.
Välj vid behov en underkategori.
Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på
skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast
hittade platser i den valda kategorin.
• Välj en underkategori, om det behövs, och välj en
destination.
7
Platssökningsresultat
Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den
närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa
fler resultat.
Installera POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på
datorn och installera dem på enheten med programvaran POI
Loader.
1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Söka efter egna intressanta platser
Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de
intressanta platserna på enheten med programvaran POI
Loader (Installera POI Loader, sidan 8).
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.
Parkering
Platssökningsresultat på kartan
dēzl enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som
kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på
sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering,
pris och betalningsmetoder.
I vissa områden är parkeringsinformation i realtid tillgänglig när
dēzl enheten är ansluten till Smartphone Link. När enheten tar
emot parkeringsinformation i realtid kan du visa
parkeringstrender i realtid.
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden
eller för alla parkeringsplatser. Garmin ansvarar inte för att
parkeringsinformationen i realtid är korrekt eller aktuell.
Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i
en lista.
Välj
i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i
mitten av kartan och grundläggande information om den valda
platsen visas längst ned på kartan.
Hitta lastbilsparkering
1 Välj Vart? > Truck Locations > Parkeringsplatser.
2 Välj en parkeringsplats.
3 Välj Kör!.
À
Á
Â
Ã
Ä Kör!
Å
Välj en plats för att visa alternativmenyn.
Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten på kartan.
Hitta parkering nära din aktuella plats
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats.
4 Välj Kör!.
Förstå parkeringsfärger och symboler
À
Á
Â
à Kör!
Ä
Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad
information om den valda platsen.
Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten i en lista.
Byta sökområde
Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du
kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av
destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva
rutten.
1 Välj Vart?.
2 Välj .
3 Välj ett alternativ.
Egna intressanta platser
Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De
kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.
8
Parkeringsplatser som innehåller detaljerad
parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten
för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av
parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ
prisinformation och betalningstyp.
Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på
enheten.
Välj i parkeringsökningsresultatet.
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Städer/Orter.
Söka efter och spara platser
2 Välj ett alternativ:
• Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
• Om du vill söka nära en annan plats väljer du Söker nära:
(Byta sökområde, sidan 8).
• Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du Ange
söktext, anger ett ortsnamn och väljer .
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Foursquare
Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten
innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som
anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.
Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare
konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När
du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan
du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och
söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.
Ansluta till ditt Foursquare konto
1 Anslut enheten till Smartphone Link.
2 På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen.
3 Öppna inställningarna för Smartphone Link appen och välj
Foursquare > Logga in.
4 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.
Söka efter intressanta platser från Foursquare
Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns
på din enhet. När du ansluter till ditt Foursquare konto via
Smartphone Link tillhandahåller sökningen de mest uppdaterade
resultaten från Foursquare onlinedatabasen och anpassade
resultat från ditt Foursquare användarkonto.
Välj Vart? > Kategorier > Foursquare.
Visa detaljer om Foursquare platser
Innan du kan visa detaljer om Foursquare platser måste du
ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och
logga in på ditt Foursquare konto.
Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex.
användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.
1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare
intressant plats.
2 Välj .
Checka in med Foursquare
Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en
kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt
Foursquare konto.
1 Välj > Foursquare > Check in.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj > Check in.
TripAdvisor
Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg.
TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för
tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter
närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter
avstånd eller popularitet.
Söka efter och spara platser
Söka efter TripAdvisor intressanta platser
1 Välj Vart? > Kategorier > TripAdvisor.
2 Välj en kategori.
En lista över närliggandeTripAdvisor intressanta platser för
kategorin visas.
3 Välj Sortera resultat för att sortera sökresultaten efter
avstånd eller popularitet (tillval).
Visa senast hittade platser
Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du
hittat.
Välj Vart? > Senaste.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter nödtjänster och bränsle
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste
sjukhus, polisstationer och bensinstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polisstation, Bränsle eller Vägassistans.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla
områden.
Obs! När en fordonsprofil för lastbil är aktiv visas ett
alternativ för lastbilsstopp istället för bränsle.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de
närmaste platserna högst upp.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till platsen väljer du Kör!
• Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om
platsen väljer du .
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivningar till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Klar.
9
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 7).
Välj
en plats från sökresultaten.
2
3 Välj > Spara.
4 Ange ett namn och välj Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Använda kartan
Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (Din rutt på
kartan, sidan 4) eller för att visa en karta över omgivningen när
ingen rutt är aktiv.
1 Välj Visa kartan.
2 Tryck var som helst på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller
nedåt.
10
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori
väljer du .
• Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och
väljer Kör! (Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 4).
Kartverktyg
Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och
funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar
ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.
Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.
Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över
platser på rutten.
Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen
som du färdas på (Längre fram, sidan 10).
Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (Visa
svängar och vägbeskrivningar, sidan 5).
Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller
körsträcka (Visa trippdata från kartan, sidan 11).
Volym: Justerar ljudets huvudvolym.
Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den
anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett
telefonsamtal är aktivt (Använda alternativ för samtal pågår,
sidan 13).
Skicka och spåra: Här kan du börja och sluta dela Skicka och
spåra (Skicka och spåra, sidan 15).
Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område
(Visa kommande trafik, sidan 11).
Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.
photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive
abonnemang (photoLive Trafikkameror, sidan 14).
Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighetseller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt
när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på
enheten och du har en aktiv anslutning till Smartphone Link
appen.
Visa ett kartverktyg
1 Välj på kartan.
2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
.
3 När du är klar med kartverktyget väljer du
Aktivera kartverktyg
Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade
på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i
menyn.
1 Välj > på kartan.
2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
3 Välj Spara.
Längre fram
Verktyget Längre fram ger information om kommande platser
längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa
kommande intressanta platser, t.ex. restauranger,
bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg
kan du också visa information och tillgängliga tjänster för
kommande avfarter och städer, liknande informationen på
vägskyltar längs motorvägen.
Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre
fram.
Visa kommande platser
1 På kartan väljer du > Längre fram.
Använda kartan
2 Välj ett alternativ:
Varningar om vägförhållanden
• Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori
väljer du om det behövs.
• Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga
för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du
färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en
motorväg.
3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin,
avfarten eller staden.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre
fram.
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj en kategori.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
5 Välj Spara.
Varnings- och meddelandesymboler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i
ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror,
vägförhållanden och annalkande vägningsstationer.
Begränsningsvarningar
Höjd
Vikt
Axelvikt
Längd
Bredd
Förbud mot tung trafik
Släp ej tillåtna
Inga vådliga ämnen är tillåtna
Inga brandfarliga ämnen är tillåtna
Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
Ingen vänstersväng
Ingen högersväng
Ingen u-sväng
Använda kartan
Risk för att stöta i marken
Sidovind
Smal väg
Skarp kurva
Brant nedförsbacke
Trädöverhäng
Varningar
Vägningsstation
Vägen har inte verifierats för lastbilar
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 10).
På kartan väljer du > Färddata.
Anpassa trippdatafälten
Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för
trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på
kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 10).
1 På kartan väljer du > Färddata.
2 Välj ett trippdatafält.
3 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om
resan.
Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så
att den kan mäta förfluten tid under resan.
Välj Hastighet på kartan.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj > Navigation > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa kommande trafik
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta
emot trafikdata (Trafik, sidan 14).
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
11
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj > Navigation > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på
kartan.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
Ändra kartperspektiv
1 Välj > Navigation > Karta och fordon >
Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr högst
upp.
• Välj 3Dom du vill visa kartan i tre dimensioner.
Realtidstjänster, trafik och
smartphone-funktioner
För att få ut mesta möjliga av dēzl enheten bör du para ihop den
med din smartphone och ansluta till Smartphone Link appen.
Appen Smartphone Link gör att enheten kan ta emot
realtidsinformation, däribland trafikinformation,
parkeringstrender, rödljus och fartkameror och andra
realtidstjänster. Du kan även använda anslutna funktioner som
Skicka och spåra resedelning och meddelanden.
Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till
din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och
vägavstängningar (Trafik, sidan 14).
Parkeringsinformation i realtid: Skickar parkeringstrender i
realtid till enheten, om tillgängligt (Parkering, sidan 8).
Garmin realtidstjänster: Tillhandahåller kostnadsfria och
betalda tjänster för att skicka data i realtid till din enhet, t.ex.
rödljus- och fartkameror eller trafikkameror (Garmin
realtidstjänster, sidan 13).
Väderinformation: Skickar väderförhållanden och
meddelanden i realtid till enheten (Visa väderprognosen,
sidan 17).
Skicka och spåra: Du kan ta emot försändelser och dela resan
med ett fraktföretag och utvalda kontakter i realtid (Skicka
och spåra, sidan 15).
12
Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden
på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla
språk eller för alla meddelandetyper.
Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot
telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten
som en högtalartelefon med handsfree.
Obs! Med den här funktionen behövs inte anslutning till
appen Smartphone Link.
Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från
din smartphone till navigeringsenheten.
Incheckning med Foursquare: Gör att du kan checka in på
Foursquare platser med navigeringsenheten (Checka in med
Foursquare, sidan 9)
Para ihop telefonen
Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop
din enhet med en kompatibel mobiltelefon.
1 Placera telefonen och dēzl enheten inom ca 3 m (10 fot) från
varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in
telefonen på synlig så att andra enheter kan upptäcka den.
Mer information finns i telefonens användarhandbok.
3 Välj > Bluetooth på din dēzl enhet.
4 Välj omkopplaren för att slå på Bluetooth teknik.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
5 Välj din telefon på listan.
6 Vid behov, bekräfta att lösenordet som visas på telefonen
överensstämmer med lösenordet som visas i dēzl enheten.
7 Välj Parkoppling.
Obs! Om du vill visa kontakter och samtalsloggar på dēzl
enheten kan du behöva öppna Bluetooth inställningarna på
telefonen och aktivera delningsbehörigheten för kontakter för
den ihopparade dēzl enheten. Mer information finns i telefonens
användarhandbok.
Tips efter att du parat ihop enheterna
• När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång du slår på dem.
• När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot
röstsamtal.
• När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den
med den telefon den senast var ansluten till.
• Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt
till enheten när enheten slås på.
• Om du vill ringa samtal måste delningsbehörigheten för
kontakter vara aktiverad för navigeringsenheten i
inställningarna Bluetooth på din telefon.
• Du bör bekräfta att Bluetooth funktionerna du vill använda är
aktiverade (Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner,
sidan 14).
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter
1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten
högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen
och gör så att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
> Bluetooth > Sök efter enheter.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
5 Välj ditt headset eller din telefon i listan.
6 Välj OK.
4 På din enhet väljer du
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
Garmin realtidstjänster
Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten
anslutas till Smartphone Link.
Garmin realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och
abonnemangsbaserad realtidsinformation på din enhet, t.ex.
trafikförhållanden, väder och rödljus- och fartkameror.
Vissa tjänster, som väder, är tillgängliga som separata appar på
din enhet. Andra tjänster, som trafik, utökar de befintliga
navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver
åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Link
symbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till
Smartphone Link.
Prenumerera på Garmin realtidstjänster
Vissa dēzl realtidstjänster kräver ett betalt abonnemang. I
Smartphone Link appen kan du köpa ett livstidsabonnemang
som ett köp i appen. Abonnemanget är knutet till din
smartphones app-butik-konto.
1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
2 Välj Mitt konto.
En lista över tillgängliga tjänster och abonnemangspriser
visas.
3 Välj en tjänst.
4 Välj priset.
5 Välj Prenumerera.
6 Slutför köpet genom att följa instruktionerna på skärmen.
Skicka en position från din smartphone till
enheten
Du kan söka efter en plats med hjälp av Smartphone Link appen
i telefonen och skicka den till din dēzl enhet.
1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
2 Välj ett alternativ:
• För att hitta en närliggande plats väljer du Sök efter
närliggande platser och anger hela eller en del av en
adress eller namnet på en plats.
• För att hitta en närliggande Foursquare intressant plats
väljer du Foursquare och därefter en intressant plats i
listan.
• För att välja en plats på kartan väljer du Välj en plats och
trycker på den platsen på kartan.
• För att hitta en adress från kontaktlistan väljer du
Kontakter och därefter ett kontaktnamn.
Den valda platsen visas på kartan.
3 Välj Sänd.
Smartphone Link appen skickar platsen till din dēzl.
4 Välj ett alternativ på dēzl enheten:
• Om du vill börja navigera till platsen väljer du Kör!.
• Om du vill visa information om platsen eller spara platsen
som en favorit, väljer du .
• För att godkänna platsen utan att starta navigering väljer
du OK.
Platsen visas i senast hittade platser på dēzl enheten.
Smartaviseringar
När enheten är ansluten till appen Smartphone Link kan du visa
aviseringar från din smartphone på enheten dēzl, t.ex. sms,
inkommande samtal och möten i kalendern.
Ta emot smartaviseringar
VARNING
Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
Innan enheten dēzl kan ta emot aviseringar måste du ansluta
den till din smartphone och till appen Smartphone Link.
När din dēzl enhet tar emot aviseringar från din smartphone
visas en avisering dēzl statusfältet.
• Läs hela aviseringen genom att klicka på den.
Obs! Du kan inte läsa smartaviseringar när fordonet är i
rörelse.
• Lyssna på aviseringen genom att välja Spela.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
• Avfärda aviseringen genom att svepa till vänster eller höger.
Ringa med handsfree
Obs! Även om de flesta telefoner och headset kan användas
finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset
kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga
för din telefon.
Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten anslutas till
mobiltelefonen och det trådlösa headsetet eller hjälmen om du
vill ha händerna fria. Ta reda på om din enhet med Bluetooth
teknik är kompatibel med enheten genom att gå till
www.garmin.com/bluetooth.
Ringa ett samtal
1 Välj .
2 Välj ett alternativ:
• För att slå ett nummer väljer du , anger ett
telefonnummer och väljer .
• För att ringa ett nyligen uppringt eller mottaget
telefonnummer väljer du och väljer ett nummer.
• För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du och
väljer en kontakt.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Avslå.
Använda alternativ för samtal pågår
Alternativ för samtal pågår visas när du besvarar ett samtal.
Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.
TIPS: Om du stänger sidan alternativ för samtal pågår kan du
öppna den igen genom att välja i huvudmenyn.
• Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja .
• Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga
av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du
vill samtala privat.
• Använd knappsatsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska
system, som en röstbrevlåda.
• Stäng av mikrofonen, välj .
• Avsluta samtalet genom att välja
.
Spara ett telefonnummer som förinställt
Du kan spara upp till tre kontakter som förinställda på
knappsatsen. Det gör att du snabbt kan ringa ditt
hemtelefonnummer, familjemedlemmar eller kontakter du ringer
ofta.
1 Välj > .
2 Välj ett förinställt nummer, t.ex. Förinställning 1 och välj OK.
3 Välj en kontakt.
Om trådlösa headset
Med hjälp av trådlös teknik kan enheten skicka
ljudnavigeringsmeddelanden till ett trådlöst headset. För mer
information, gå till http://www.garmin.com/bluetooth.
13
Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner
Du kan aktivera eller inaktivera handsfree-samtal och
Smartphone Link funktioner för din ihopparade smartphone.
1 Välj > Bluetooth.
2 Välj bredvid din telefons namn.
3 I avsnittet Använd för väljer du alternativet:
• Aktivera anslutning till appen Smartphone Link genom att
välja Smartphone Link.
• Aktivera funktionen för handsfree-samtal genom att välja
Handsfree.
4 Välj OK.
Visa eller dölja aviseringar för din smartphone med
Android™
Du kan använda appen Smartphone Link för att välja vilka typer
av aviseringar som ska visas på enheten dēzl.
1 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.
2 Välj .
3 Kontrollera att kryssrutan Smartaviseringar är markerad.
4 I avsnittet Aviseringar väljer du Inställningar.
En lista över aviseringskategorier och appar visas.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill aktivera eller avaktivera en avisering väljer du
omkopplaren bredvid kategorin eller appnamnet.
• Om du vill lägga till en app till listan väljer du .
Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten
Apple
®
Om du är ansluten till en Apple enhet kan du filtrera
aviseringarna som visas på din dēzl enhet genom att visa eller
dölja kategorier.
1 Välj > Smartaviseringar > .
2 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.
Koppla bort en Bluetooth enhet
Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort
den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan
fortfarande ansluta automatiskt till din dēzl enhet i framtiden.
1 Välj > Bluetooth.
2 Välj den enhet du vill koppla bort.
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet
Du kan ta bort en ihopparad Bluetooth enhet för att förhindra att
den ansluter automatiskt till dēzl enheten i framtiden. Om du tar
bort en ihopparad smartphone tas också alla synkroniserade
kontakter i telefonboken och samtalshistorik bort från din dēzl
enhet.
1 Välj > Bluetooth.
2 Bredvid enhetens namn Bluetooth väljer du > Glöm.
Ta bort en ihopparad telefon
Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den
ansluter automatiskt till enheten i framtiden.
1 Välj > Bluetooth.
2 Bredvid telefonens namn trycker du på > Glöm.
Trafik
OBS!
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
14
Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller
längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när
du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om
en stor trafikförsening inträffar på den aktiva rutten
(Trafikinställningar, sidan 18). På trafikkartan kan du söka på
kartan efter förseningar i ditt område.
För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot
trafikdata.
• Enheten tar emot kostnadsfri trafikinformation via appen
Smartphone Link app (Ta emot trafikdata med Smartphone
Link, sidan 14).
• Alla produktmodeller kan ta emot trafikinformation via en
mottagarkabel för trådlös trafik (Ta emot trafikdata med
Smartphone Link, sidan 14). Gå till produktsidan på
garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel
trafikmottagarkabel.
• Produktmodeller som slutar på LMT-D eller LMTHD kan ta
emot trafikinformation via den inbyggda trafikmottagaren och
den medföljande fordonsströmkabeln (Ta emot trafikdata
med Smartphone Link, sidan 14).
Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om
trafiktäckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
Ta emot trafikdata med Smartphone Link
Enheten kan ta emot kostnadsfri trafikinformation via appen
Smartphone Link.
1 Anslut enheten till Smartphone Link.
2 På enheten dēzl väljer du > Navigation > Trafik och
kontrollerar att kryssrutan Trafik är markerad.
Aktivera trafik
Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.
1 Välj > Navigation > Trafik.
2 Markera kryssrutan Trafik.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
photoLive Trafikkameror
Innan du kan använda den här funktionen måste du vara
ansluten till Smartphone Linkoch du måste ha ett abonnemang
på photoLive (Prenumerera på Garmin realtidstjänster,
sidan 13).
photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av
trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.
Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.
Visa och spara photoLive trafikkameror
Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i
närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för
områden du reser i ofta.
1 Välj > photoLive.
2 Välj Tryck här för att lägga till
Trafik
3 Välj en väg.
4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.
En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas
bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja
förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.
5 Välj Spara för att spara kameran (valfritt).
En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på
huvudskärmen i photoLive appen.
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan
photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från
vägen framför dig.
1 På kartan väljer du > photoLive.
Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på
vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När
du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från
nästa kamera på vägen.
2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du Hitta kameror
för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).
Spara en trafikövervakningskamera
1 Välj > photoLive.
2 Välj Tryck här för att lägga till.
3 Välj en väg.
4 Välj en korsning.
5 Välj Spara.
Fordons- och förarverktyg
Pausplanerare
OBS!
Enheten är i sig INTE en godkänd ersättning för
registreringskrav för en loggbok enligt lagen Federal Motor
Carrier Safety Administration. Förare ska följa alla krav på
körtidsinformation som finns på nationell nivå och delstatsnivå.
När enheten integreras med en Garmin eLog™ kompatibel
elektronisk loggningsenhet (ELD) ser den till att fordonet
uppfyller kraven om loggning av körtid och rast. För mer
information, eller för att köpa en Garmin eLog enhet, gå till
garmin.com/elog.
När pausplaneraren är aktiverad meddelar enheten dig en
timma innan lämplig tidpunkt för rast och gränsen för körtimmar
och föreslår en rastplats längs rutten. Du kan använda
funktionen till att hålla koll på din arbetstid, vilket hjälper dig att
följa säkerhetsreglerna.
Obs! Funktionen pausplanerare är inte tillgänglig när du
använder en fordonsprofil för bil.
Förslag på rastplatser
Enheten meddelar dig när det är dags för paus och föreslår
intressanta rastplatser längs rutten.
Välj en intressant plats ur listan över föreslagna rastplatser.
Enheten lägger till rastplatsen som nästa destination på rutten.
Starta paustiduret
Paustiduret startar automatiskt när fordonet rör sig i minst
8 km/h (5 mph) i 30 sekunder. Du kan starta tiduret manuellt när
som helst.
1 På kartan väljer du > Pausplanerare.
2 Välj Starta timer.
Pausa och nollställa paustiduret
Paustiduret pausar automatiskt när fordonet står stilla i tre
minuter eller längre. Du kan pausa tiduret manuellt vid korta
stopp, som när du parkerar, eller när du stannar vid ett
Fordons- och förarverktyg
lastbilsstopp. Vid slutet av resan kan du nollställa tiduret
manuellt.
1 Välj Stoppa timer.
2 Välj ett alternativ:
• För att pausa tiduret välj Pausa.
• För att stoppa och nollställa tiduret välj Nollställ.
Justera körtimmar
Du kan justera ditt totala antal körtimmar så att de mer exakt
stämmer överens med din registrerade körtid.
1 När du använder funktionen pausplanerare, välj Totalt antal
körtimmar.
2 Ange det totala antalet körtimmar.
3 Välj Spara.
Justera gräns för daglig körning
Du kan justera gränsen för daglig körning så den följer
lagkraven i ditt område.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 När du använder funktionen pausplanerare, välj Körtimmar
för dagen.
2 Välj gränsen för daglig körning för ditt område.
3 Välj Spara.
Skicka och spåra
OBS!
Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med
andra.
Med funktionen Skicka och spåra kan du dela din resa med ett
fraktföretag eller med kontakter via din smartphone eller sociala
nätverk. När du delar kan användarna spåra din aktuella plats,
nästa destination och sökvägen till de senaste resorna i realtid.
Den här funktionen kräver en smartphone med Smartphone Link
appen.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig när du använder en
fordonsprofil för bil.
Ställa in delning av Skicka och spåra
Första gången du använder funktionen Skicka och spåra måste
du konfigurera funktionen och bjuda in ett fraktföretag.
1 Anslut till Smartphone Link.
2 På dēzl enheten väljer du > Skicka och spåra.
3 Följ instruktionerna på dēzl enhetens skärm för att slutföra
konfigureringen av funktionen.
Starta en session i Skicka och spåra
OBS!
Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med
andra.
Innan du kan börja dela måste du konfigurera funktionen Skicka
och spåra (Ställa in delning av Skicka och spåra, sidan 15).
Du kan börja dela dina data från Skicka och spåra med din dēzl
enhet eller Smartphone Link app.
• På dēzl enheten väljer du > Skicka och spåra > Start.
• Från kartan på din dēzl enhet väljer du > Skicka och
spåra > Start.
• På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och
väljer Skicka och spåra > Starta skicka och spåra.
En länk där du kan se data från Skicka och spåra läggs in på
dina aktiverade konton på sociala medier och ett epostmeddelande med länken skickas till dina inbjudna kontakter.
När du delar kan användarna klicka på länken och spåra din
aktuella plats och sökvägen till de senaste resorna i realtid.
15
visas i dēzl statusfältet när delningen av Skicka och spåra är
aktiv. Antal inbjudna användare visas också.
TIPS: Som standard avslutas delningssessionen av Skicka och
spåra automatiskt efter 24 timmar. I Smartphone Link appen kan
du välja Skicka och spåra > Låt aktiviteten vara tillgänglig
om du vill förlänga varaktigheten för delningssessionen av
Skicka och spåra eller så kan du sluta dela när som helst.
Avsluta delning av Skicka och spåra
Du kan när som helst avsluta delning av Skicka och spåra med
hjälp av dēzl enheten eller Smartphone Link appen.
• På dēzl enheten väljer du > Skicka och spåra > Stoppa.
• På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och
väljer Skicka och spåra > Avsluta skicka och spåra.
Användarna får ett meddelande om att Skicka och spårasessionen har avslutats och att de kan inte längre spåra din
plats.
Starta automatiskt en session i Skicka och spåra
Du kan aktivera enheten så att den automatiskt startar en
session i Skicka och spåra varje gång du påbörjar en rutt.
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser.
2 Välj Skicka och spåra autostart.
Skicka ett meddelande via uppdragscentralen till en
dēzl enhet
Innan du kan skicka ett meddelande via uppdragscentralen
måste föraren konfigurera funktionen Skicka och spåra (Ställa in
delning av Skicka och spåra, sidan 15).
Du kan skicka ett meddelande via uppdragscentralen direkt till
en dēzl enhet med funktionen Skicka och spåra. Det här kan
vara användbart för att skicka uppdaterad information till en
förare.
Obs! Funktionen är inte kompatibel med meddelandeapparna
på alla smartphones.
1 Förbered ett e-postmeddelande eller textmeddelande med
uppdaterad fraktinformation.
2 Infoga ordet ”dezl” någonstans i ämnesraden eller i
huvudtexten i meddelandet.
Obs! Ordet ”dezl” är inte skiftlägeskänsligt.
3 Skicka e-postmeddelandet eller textmeddelandet till förarens
smartphone.
Meddelandet visas på förarens dēzl enhet och kan ses så länge
fordonet är i rörelse.
Påbörja en rutt med ett meddelande via uppdragscentralen
När du får ett meddelande från fraktföretaget kan du påbörja en
ny rutt med de adressuppgifter du fått, i förekommande fall.
1 Välj meddelandeaviseringar.
2 Välj adresslänken från meddelandet.
Enheten söker efter adressen.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
Enheten beräknar rutten till destinationen och startar en ny
session för Skicka och spåra.
Logga servicehistorik
Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller
underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier
och du kan lägga till egna kategorier (Lägga till
servicekategorier, sidan 16).
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj Lägg till post.
4 Ange trippmätaravläsningen och välj Nästa.
16
5 Ange en kommentar (tillval).
6 Välj Klar.
Lägga till servicekategorier
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj > Lägg till kategori.
3 Ange ett kategorinamn och tryck på Klar.
Ta bort servicekategorier
När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i
den kategorin bort.
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj > Ta bort kategorier.
3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
4 Välj Ta bort.
Byta namn på servicekategori
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj den kategori du vill byta namn på.
3 Välj > Byt namn på kategori.
4 Ange ett namn och tryck på Klar.
Ta bort serviceposter
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj > Ta bort poster.
4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
5 Välj Ta bort.
Redigera en servicepost
Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och
datum för serviceposten.
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett fält.
4 Ange den nya informationen och välj Klar.
Använda appar
Visa användarhandboken på enheten
Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på
flera olika språk.
1 Välj > Hjälp.
Användarhandboken visas på samma språk som
programvarans text (Ställa in textspråk, sidan 19).
2 Välj för att söka i användarhandboken (tillval).
Visa lastbilskartan
På lastbilskartan markeras identifierade lastbilsrutter på kartan,
t.ex. STAA (Surface Transportation Assistance Act) föredragen
rutt, TruckDown (TD) föredragen rutt och rutter för ickeradioaktiva farliga ämnen (NRHM). De identifierade rutterna
varierar beroende på område och vilka kartdata som finns på
enheten.
Välj > Lastbilskarta.
Reseplanerare
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du
planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera
en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat
ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till
föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.
Använda appar
Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och
spara den aktiva rutten.
Planera en resa
En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla
minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats
där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen
av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka
till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och
slutdestination vara desamma.
1 Välj > Reseplanerare > Ny resa.
2 Välj Välj startplats.
3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj
Välj.
4 Välj Välj destination.
5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj
Välj.
6 Välj Lägg till plats för att lägga till fler platser (valfritt).
7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du Nästa >
Spara.
8 Ange ett namn och välj Klar.
Redigera och ändra ordning på platser för en resa
1 Välj > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du och
drar platsen till en ny position på resan.
• Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen
väljer du .
• Om du vill ta bort platsen väljer du .
Optimera destinationsordningen på en resa
Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer
på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt.
Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar
ordningen.
När du redigerar en resa väljer du
> Optimera
ordningen.
Upptäcka sevärdheter längs resan
Enheten kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som
du vill lägga till i resan.
1 När du redigerar en resa väljer du > Reseinställningar >
Föreslå sevärdheter.
2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
3 Välj Välj för att lägga till sevärdheten till resan.
Ändra ruttalternativ för en resa
Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din
resa.
1 Välj > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj fordonsprofilikonen och välj det fordon du tänker
använda när du navigerar på resan (valfritt).
4 Välj > Reseinställningar.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du Ändra
rutt och följer instruktionerna på skärmen (Utforma din
rutt, sidan 5).
• Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du
Ruttpreferenser (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 6).
dēzl inställningar
Navigera till en sparad resa
Innan du kan börja navigera längs en sparad resa måste den
aktiva fordonsprofilen på enheten stämma överens med den
valda fordonsprofilen för resan (Ändra ruttalternativ för en resa,
sidan 17). Om den inte stämmer överens uppmanas du att
ändra fordonsprofil innan du kan starta resan (Slå på
fordonsprofil, sidan 3).
1 Välj > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj Start.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda
platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de
återstående destinationerna på resan.
Redigera och spara den aktiva rutten
Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att
redigera och spara rutten som en resa.
1 Välj > Reseplanerare > Min aktiva rutt.
2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
3 Välj Spara för att spara rutten som en resa, som du kan
navigera efter igen senare (valfritt).
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhetsinställningar, sidan 19).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
vid på kartan.
Välj > Platser jag besökt.
Visa väderprognosen
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta
emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Smartphone
Link för att ta emot väderdata. Om enheten är ansluten till en
strömkabel kompatibel med digitala trafiksignaler kan enheten ta
emot väderinformation från en over-the-air-signal. I vissa
områden kan väderinformation tas emot via FM-radiostationer
med hjälp av HD Radio™ teknik (Trafik, sidan 14).
Obs! Väderprognoserna är inte tillgängliga i alla områden.
1 Välj > Väder.
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för
de kommande dagarna.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj > Väder > Aktuell plats.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
dēzl inställningar
Navigeringsinställningar
Välj > Navigation.
Fordonsprofil: Lägger till en fordonsprofil för varje lastbil där du
kommer att använda enheten.
Karta och fordon: Ställer in kartans detaljnivå och vilken
fordonsikon som visas i enheten.
Ruttpreferenser: Ställer in ruttinställningar vid navigering.
17
Förarassistans: Ställer in förarassistansvarningar
Trafik: Ställer in vilken trafikinformation enheten använder. Du
kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar
rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en
trafikförsening inträffar på den aktiva rutten (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 6).
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Kart- och fordonsinställningar
Välj > Navigation > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på
kartan.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 12).
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj > Navigation > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Ruttpreferensinställningar
Välj > Navigation > Ruttpreferenser.
Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större
vägar i rutten när du börjar navigera.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Skicka och spåra autostart: Aktiverar enheten så att den
automatiskt startar en session i Skicka och spåra varje gång
du påbörjar en rutt.
Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med
miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.
Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet.
Röstspråk: Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensa färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Inställningar för förarassistans
Välj > Navigation > Förarassistans.
Hörbara förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ
av förarvarning (Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar, sidan 3).
Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller
rödljuskameror.
Trafikinställningar
På huvudmenyn väljer du
Trafik: Aktiverar trafik.
18
> Navigation > Trafik.
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst
trafikdata automatiskt.
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.
Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade
alternativa rutter automatiskt eller på begäran (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 6).
Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik
Välj
> Bluetooth.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
1 Välj > Wi-Fi.
2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös
nätverksteknik.
3 Välj ett trådlöst nätverk.
4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.
Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar
nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du
återvänder till den här platsen i framtiden.
Skärminställningar
Välj > Skärm.
Ljusstyrka: Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.
Anpassad ljusstyrka: Justerar bakgrundsbelysningen
automatiskt utifrån det omgivande ljuset när enheten inte
sitter i fästet.
Tema: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer
alternativet Automatiskt växlar enheten automatiskt mellan
dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.
Bakgrunder: Ställer in bakgrundsbild på din enhet.
Viloläge: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge när du använder batteri.
Dagdrömmar: Aktiverar eller inaktiverar skärmsläckaren.
Teckenstorlek: Ökar eller minskar teckenstorleken på din
enhet.
När enheten roterar: Skärmen roteras automatiskt mellan
stående och liggande lägen beroende på enhetens riktning
eller stannar kvar i aktuell riktning.
Obs! När enheten är ansluten till fordonsfästet har den
endast stöd för liggande läge.
Casta: Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en
kompatibel extern skärm.
Ljud- och aviseringsinställningar
Välj > Ljud och avisering.
Volymreglage: Ställ in volymnivåer för navigering, media,
samtal, alarm och aviseringar.
Stör ej: Ställer in regler för den automatiska stör ejfunktionen. Med den här funktionen kan du avaktivera
ljudvarningar vid specifika tider eller händelser.
Standardringsignal för avisering: Ställer in
standardringsignalen på din enhet.
Justera ljud och volym för meddelanden
1 Välj > Ljud och avisering.
2 Justera ljud- och meddelandevolymen med hjälp av
skjutreglagen.
Aktivera eller aktivera platstjänster
Platstjänstefunktionen måste vara aktiverad för att din enhet ska
kunna hitta din plats, beräkna rutter och ge navigeringshjälp. Du
dēzl inställningar
kan inaktivera platstjänster för att spara batteri eller planera en
rutt när enheten är inomhus, på avstånd från GPS-signaler. När
platstjänster är inaktiverade aktiverar enheten en GPS-simulator
som beräknar och simulerar rutter.
1 Välj > Plats.
2 Aktivera eller inaktivera platstjänster med omkopplaren.
Obs! För de flesta användningsområden ska du inte ända
inställningarna för Läge från standardalternativet Endast enhet.
Enheten innefattar en GPS-antenn med höga prestanda som
ger de mest precisa platsdata under navigering.
Specifikationer
Ställa in textspråk
Du kan välja textspråk i enhetens programvara.
1 Välj > Språk och inmatning > Språk.
2 Välj ett språk.
Lägga till konton
Du kan lägga till konton till enheten för att synkronisera e-post,
möten och andra data.
1 Välj > Konton > Lägg till konto.
2 Välj en kontotyp.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Datum- och tidinställningar
Välj > Datum och tid.
Automatiskt datum och tid: Ställer automatiskt in tiden baserat
på information från det anslutna nätverket.
Ange datum: Ställer in månad, dag och år på din enhet.
Ange tid: Ställer in tiden på din enhet.
Välj tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.
Använd 24-timmarsformat: Aktiverar eller inaktiverar 24timmarsformatet.
Enhetsinställningar
Välj > Om enheten.
Systemuppdateringar: Ger dig möjlighet att uppdatera kartan
och enhetens programvara.
Status: Visar batteristatus och nätverksinformation.
Juridisk information: Gör att du kan visa licensavtalet för
slutanvändare (EULA) och information om
programvarulicens.
Regler: Visar information om regler och efterlevnad för E-label.
Garmin-enhetsinformation: Visar information om maskinvaruoch programvaruversion.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar till
fabriksinställningarna.
1 Välj .
2 Välj en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Enhetsinformation
Visa information om regler och efterlevnad
1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.
2 Välj Om enheten > Regler.
Enhetsinformation
Drifttemperaturområde
Från -10 till 55 °C (från 14 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde (fordonsström)
Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjningstyp
Fordonsström med tillbehör (tillval).
Nätadapter med tillbehör (tillval) för
användning endast i hemmet eller på
kontoret.
Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Ingång
Maximalt 5 V likström, 2 A
Trådlösa frekvenser/
protokoll
Wi‑Fi 2,4 GHz vid +3 dBm nominell
Bluetooth 2,4 GHz
Ladda enheten
Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Montera enheten på fästet och anslut fästet till
fordonsströmmen.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att
enheten laddas långsamt när den är ansluten till en
tredjepartsadapter.
Enhetsunderhåll
Garmin Supportcenter
Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel
produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.
Uppdatera kartor och programvara via ett
Wi‑Fi nätverk
OBS!
Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten
hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från
internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för
mer information om gränser eller avgifter.
Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta
enheten till ett Wi‑Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta
gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till
en dator.
1 Anslut enheten till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett trådlöst
nätverk, sidan 18).
När enheten är ansluten till ett Wi‑Fi nätverk söker enheten
söker efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett
meddelande när en uppdatering är tillgänglig.
2 Välj ett alternativ:
• När en avisering om en programvaruuppdatering visas
sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer
Det finns en uppdatering..
• För att söka efter uppdateringar manuellt väljer du >
Om enheten > Systemuppdateringar.
Enheten visar tillgängliga kart- och
programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig
visas Uppdatering tillgänglig nedanför Karta eller
Programvara.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer
du Hämta.
19
• Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du
Karta.
• Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer
du Programvara.
Läs
licensavtalen och välj Godkänn allt för att godkänna
4
avtalet.
Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja
Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte
installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.
5 Med en USB-kabel ansluter du enheten till en extern
strömkälla och väljer Fortsätt (Ladda enheten, sidan 19).
För bästa resultat rekommenderas en USB-väggladdare som
ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones,
surfplattor eller bärbara medieenheter kan vara kompatibla.
Håll
enheten ansluten till en extern strömkälla och inom
6
räckvidden för Wi‑Fi nätverket tills uppdateringen är klar.
TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts
kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som
saknas måste du uppdatera kartorna igen.
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i
12 V-strömkabeln à igen.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Utsätt inte enheten för vatten.
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Rengöra ytterhöljet
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Montera och strömförsörja dēzl enheten
i fordonet, sidan 1).
Fästet håller inte enheten på plats medan jag
kör
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera enheten med programvaran Garmin Express
(garmin.com/express).
Du bör hålla fordonsfästet rent och placera enheten nära
sugkoppen för bästa resultat.
Om enheten flyttar på sig när du kör ska du utföra dessa
åtgärder.
• Ta bort fästet med strömförsörjning från sugkoppsfästet och
torka av kula och fäste med en trasa.
Damm och annat skräp kan minska friktionen i kula och att
fästet och göra att fästet flyttar på sig medan du kör.
• Rotera den ledade armen mot sugkoppen så långt vindrutans
vinkel tillåter.
Om du placerar enheten närmare vindrutan minskar effekten
av stötar och vibrationer från vägen.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
• Kontrollera att platstjänster är aktiverade (Aktivera eller
aktivera platstjänster, sidan 18).
• Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den
säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket À moturs för att låsa upp det.
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln, sidan 20).
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
20
Enheten laddas inte i fordonet
Felsökning
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det
laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
• Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 18).
• Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 18).
• Minska volymen (Justera ljud och volym för meddelanden,
sidan 18).
• Stäng av trådlös radio när den inte används (Ansluta till ett
trådlöst nätverk, sidan 18).
• Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (Slå på
och stänga av enheten, sidan 1).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Min enhet ansluter inte till telefonen eller
Smartphone Link
• Välj > Bluetooth.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den
inom 10 m (33 fot) från enheten.
• På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och
väljer > för att starta om Smartphone Link
bakgrundstjänsterna.
• Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
• Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån
telefonen och enheten (Ta bort en ihopparad telefon,
sidan 14) och genomföra parkopplingsprocessen.
Bilagor
Backkameror
Din enhet kan visa video från en eller flera anslutna
backkameror.
Ansluta en trådansluten backkamera
För att ansluta en trådansluten backkamera måste du köpa ett
extra fäste som tillval, med en 3,5 mm kompositvideoingång. Gå
till garmin.com om du vill köpa ett fäste.
Du kan ansluta en trådansluten backkamera och visa
kamerabilderna på enhetens skärm.
1 Byt ut det ursprungliga fästet mot fästet med videoingång.
2 Anslut kamerans videokabel till videoingången À på fästet.
Den trådlösa backkameran BC 35 är kompatibel med vissa
Garmin navigationsenheter med Android. Gå in på garmin.com
/bc35 för mer information om enhetskompatibilitet.
Du kan para ihop upp till fyra trådlösa BC 35 backkameror med
din kompatibla Garmin navigationsenhet.
1 Uppdatera navigationsenheten till den senaste
programvaran.
Enheten kanske inte stöder BC 35 kameran utan den
senaste programvaran. Mer information om uppdatering finns
i navigationsenhetens användarhandbok.
2 Slå på Garmin navigationsenheten och placera den inom
3 meter (10 fot) från kameran.
3 Välj > Vy bakåt.
4 Välj ett alternativ:
• Om det här är den första kameran du ansluter till
navigationsenheten väljer du Lägg till ny kamera.
• Om du vill ansluta ytterligare en kamera till
navigationsenheten väljer du > Välj kamera > Lägg till
ny kamera.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Ihopparningskoden eller lösenordet sitter på sändaren
eller på kameran.
Har du en gång anslutit en kamera, ansluter den automatiskt till
Garmin navigationsenheten.
Visa bild från backkameran
Enheten visar video från den anslutna backkameran på olika
sätt beroende på hur kameran är ansluten till ström.
1 Välj ett alternativ för att visa video:
• Om kameran är ansluten till en backlampa
(rekommenderas) ska du lägga i fordonets backväxel.
Enheten visar automatiskt bilden från backkameran.
• Om kameran är ansluten till en konstant strömkälla väljer
du > Vy bakåt för att manuellt visa kameran.
Välj
ett alternativ för att återuppta normal enhetsdrift:
2
• Om kameran är ansluten till en backlampa
(rekommenderas) ska du lägga ur fordonets backväxel.
Enheten återgår automatiskt till normal drift.
• Om sändaren är ansluten till en konstant strömkälla
trycker du på för att manuellt dölja kameran.
Byta kamera
När flera backkameror sänder till enheten kan du växla mellan
vyerna från kamerorna.
1 Välj > Vy bakåt.
2 Välj > Välj kamera.
3 Välj en kamera.
Videon från kameran visas och kameranamnet visas längst
upp på skärmen.
Ansluta till en trådlös skärm
Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en
kompatibel extern skärm.
1 Placera enheten i närheten av den trådlösa skärmen.
2 Välj > Skärm > Casta.
3 Välj en trådlös skärm.
4 Ange PIN-kod vid behov.
Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin
navigationsenhet
Du måste aktivera inställningen Wi‑Fi på Garmin
navigationsenheten innan du kan ansluta till en kamera.
Bilagor
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
®
21
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Sätta i ett minneskort för kartor och data
Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för
kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från
en elektronikleverantör, eller så kan du besöka
www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst
Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD
minneskort på 4 till 64 GB.
1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på
enheten (Översikt över enheten, sidan 1).
2 Sätt i ett minneskort i facket.
3 Tryck ner det tills du hör ett klick.
®
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
3 När dēzl enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge
väljer du Ja.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en
extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
2
3
4
5
6
sidan 22).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga
några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Köpa tillbehör
Gå till garmin.com/accessories.
22
Bilagor
Index
Symboler
12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 12
3D-kartvy 12
intressanta platser (POI) 7, 9
egna 8
extrafunktioner 8
lastbil 7
POI Loader 8
K
backkamera 21. Se kameror
batteri
ladda 1, 19, 20
maximera 21
problem 21
begränsningar, fordon 2
besvara samtal 13
Bluetooth teknik 12, 13, 21
aktivera 18
koppla bort en enhet 14
ta bort en ihopparad enhet 14
bränsle, stationer 9
byta sökområde 8
kamera, para ihop 21
kameror 21
alternativ 21
byta 21
fart 4
rödljus 4
kartbild
2D 12
3D 12
kartlager, anpassa 12
kartor 4, 10, 11, 18
datafält 4, 11, 12
detaljnivå 18
köpa 22
lager 12
lastbil 16
symboler 4
tema 18
uppdatera 19
verktyg 10
visa rutter 4, 5
konton 19
koordinater 9
koppla bort, Bluetooth enhet 14
korsningar, söka 8
köra hem 4
D
L
A
abonnemang, Garmin realtidstjänster 13
adresser, söka 7
aktiv körfältsguidning 4
aktuell plats 9
aktuell position 9
användarhandbok 16
appar 2
aviseringar 2, 13, 14
avstickare 5
B
dator, ansluta 22
dela, Skicka och spåra 15, 16
destinationer 17. Se platser
anländer 5
E
egna intressanta platser 8
enhets-ID 19
EULA 19
extrafunktioner, egna intressanta platser 8
F
fartkameror 4
felsökning 20, 21
filer, överföra 22
fordonsprofil
bil 2
lastbil 2, 3
Foursquare 9
färdhistorik 19
fäste, ta bort 20
förarvarningar 3
G
Garmin Connect 12
Garmin realtidstjänster 13
abonnera 13
genvägar
lägga till 2, 9
ta bort 9
geocaching 9
GPS 2
simulator 18
H
haveriförteckning 7
headset, para ihop 12
hem
köra 4
ändra position 4
hemskärm 2
anpassa 2
I
ID-nummer 19
ikoner, statusfält 2
inställningar 17–19
Index
ladda enheten 1, 19, 20
larmvolym 18
lastbil
intressanta platser 7
karta 16
profiler 2, 3
släp 3
latitud och longitud 9
ljud 18
larmade positioner 18
ljusstyrka 2
längre fram 10
anpassa 11
M
meddelandevolym 18
mediavolym 18
microSD kort 22
microSD-kort 1
minneskort 1, 22
installera 22
montera enheten 20
personbil 1
sugkopp 1, 20
myTrends, rutter 6
N
navigation 4, 5
inställningar 17, 18
nästa sväng 4
nödtjänster 9
P
para ihop 12
headset 12
koppla bort 14
ta bort en ihopparad enhet 14
telefon 12, 21
parkering 5, 8
sista platsen 5
pausplanerare 15
pekskärm 2
photoLive 14, 15
platser 7, 17
aktuell 9, 10
senaste sök 9
simulerad 18
spara 10
söka efter 7
platstjänster 18
POI Loader 8
positioner
aktuell 9
söka efter 8
produktsupport 16
profiler
aktivera 2, 3
lastbil 2, 3
programvara
uppdatera 19
version 19
R
redigera, sparade resor 17
rengöra enheten 20
rengöra pekskärmen 20
reseplanerare 16, 17
redigera en resa 17
ruttpunkter 17
riktningar 5
rutter 4
avbryta 6
beräkning 6
beräkningsläge 17
föreslagna 6
lägga till en punkt 5, 17
myTrends 6
starta 4, 8, 16
utforma 5
visa på kartan 4, 5
rödljuskameror 4
röstmeddelande 13
S
samtal 13
svara 13
satellitsignaler, söka 2, 18
senast hittade platser 9
servicehistorik
kategorier 16
poster 16
redigera 16
ta bort 16
sida, ljusstyrka 2
simulerade platser 18
Skicka och spåra 15, 16
skärminställningar 18
skötsel av enheten 20
Smartphone Link 13, 14
Snabbsökning 7
spara, aktuell position 10
sparade platser 17
kategorier 10
redigera 10
ta bort 10
specifikationer 19
språk 19
strömkablar 19
byta säkringen 20
fordon 1
strömknapp 1
stöld, undvika 20
sugkopp 20
svänglista 5
säkring, byta 20
söka efter platser. 7–9, 13 Se även platser
adresser 7
kategorier 7
koordinater 9
korsningar 8
orter 8
sökfält 7
sömnläge 1
23
T
ta bort
ihopparad Bluetooth enhet 14
ihopparad Bluetooth-enhet 14
resor 17
servicekategorier 16
serviceposter 16
ta bort fästet 20
telefon
koppla bort 14
para ihop 12, 21
telefonsamtal 13
ringa 13
röstuppringning 13
stänga av ljud 13
svara 13
telefonsamtal med handsfree 14
tidsinställningar 19
tillbehör 22
timer 15
trafik 11, 14, 18
alternativ rutt 6
incidenter 12, 14
kameror 14, 15
karta 12, 14
söka efter förseningar 12, 14
trafikövervakningskameror, visa 14, 15
TripAdvisor 9
trippinformation 11
visa 11
återställa 11
tripplogg, visa 11
trådlös kamera. Se kameror
trådlöst headset 13
U
undvikanden 6
avaktivera 7
område 6
ta bort 7
väg 6
vägavgifter 6
vägegenskaper 6
uppdatera
kartor 19
programvara 19
utforma en rutt 5
V
Var är jag? 9, 10
varningar 3
larmade positioner 18
ljud 18
varningsikoner 11
verktyg, kartor 10
volym 18
väder 17
vägavgifter, undvika 6
vägbeskrivningar 5
W
Wi-Fi, ansluta 18, 21
Wi‑Fi 19
Å
återställa
enhet 20
trippdata 11
återställa inställningar 19
24
Index
support.garmin.com
Maj 2018
190-02375-39_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising