Garmin | GPSMAP® 66i | User guide | Garmin GPSMAP® 66i Käyttöopas

Garmin GPSMAP® 66i Käyttöopas
GPSMAP 66i
®
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP , inReach , TracBack ja VIRB ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, tempe™ ja Xero ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth
SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD ja microSDHC logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. NMEA on National Marine Electronics Associationin
rekisteröity tavaramerkki. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Tilan merkkivalo ..................................................................... 1
Tilakuvakkeet ......................................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ........................................................ 1
Painikkeiden lukitseminen ...................................................... 1
Taustavalon ottaminen käyttöön ............................................ 1
Taustavalon säätäminen ........................................................ 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Laitteen aktivoiminen .................................................................. 2
Iridium satelliittiverkko ................................................................. 2
inReach ominaisuudet................................................... 2
Viestit .......................................................................................... 2
Esimääritetyn viestin lähettäminen ........................................ 2
Tekstiviestin lähettäminen ...................................................... 2
Pikanäppäinten käyttäminen .................................................. 2
Vastaaminen viestiin .............................................................. 2
Viestien tarkistaminen ............................................................ 2
Viestin tietojen näyttäminen ................................................... 2
Navigoiminen viestin sijaintiin ................................................ 2
Sijainnin koordinaattien sisällyttäminen viestiin ..................... 2
Viestien poistaminen .............................................................. 2
Viestiasetukset ....................................................................... 2
LiveTrack .................................................................................... 3
LiveTrack toiminnon käynnistäminen ..................................... 3
LiveTrack toiminnon pysäyttäminen ....................................... 3
MapShare™ sivusi jakaminen ............................................... 3
LiveTrack asetukset ............................................................... 3
SOS ............................................................................................ 3
SOS-pelastuksen aloittaminen ............................................... 3
Mukautetun SOS-viestin lähettäminen .................................. 3
SOS-pelastuksen peruuttaminen ........................................... 3
Laitteen testaaminen ...................................................... 3
inReach tietojen synkronointi....................................... 3
Pääsivujen käyttäminen................................................. 3
Päävalikon avaaminen ................................................................3
Kartta .......................................................................................... 3
Kartan suunnan vaihtaminen ................................................. 3
Etäisyyden mittaaminen kartassa .......................................... 4
Karttasivun asetukset ............................................................. 4
Kompassi .................................................................................... 4
Kompassin käyttäminen ......................................................... 4
Suuntaosoitin ......................................................................... 4
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla ............................ 4
Kompassin asetukset ............................................................. 4
Matkatietokone ........................................................................... 5
Ajotietokoneen asetukset ....................................................... 5
Korkeusmittari ............................................................................. 5
Korkeusmittarin käyrän asetukset .......................................... 5
Yhteysominaisuudet...................................................... 5
Yhteysominaisuuden vaatimukset .............................................. 5
Älypuhelimen ja laitteen pariliitos ............................................... 6
Puhelinilmoitukset ....................................................................... 6
Puhelimen ilmoitusten tarkasteleminen ................................. 6
Ilmoitusten piilottaminen ........................................................ 6
Ilmoitusten hallinta ................................................................. 6
Yhdistäminen langattomaan verkkoon ....................................... 6
Connect IQ ominaisuudet ........................................................... 6
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen ................................ 6
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella ........... 6
Connect IQ widgetien tarkasteleminen .................................. 6
Sisällysluettelo
Garmin Explore ........................................................................... 6
Navigointi........................................................................ 6
Navigoiminen kohteeseen .......................................................... 6
Navigoiminen kartan avulla .................................................... 6
Navigoiminen kompassin avulla ............................................. 7
Navigoinnin lopettaminen ....................................................... 7
Reittipisteet ................................................................................. 7
Reittipisteen luominen ............................................................ 7
Navigointi reittipisteeseen ...................................................... 7
Reittipisteen muokkaaminen .................................................. 7
Reittipisteen poistaminen ....................................................... 7
Reittipisteen keskiarvo ........................................................... 7
Reittipisteen projisointi ........................................................... 7
Reittipisteen siirtäminen kartalla ............................................ 7
Sijainnin etsiminen reittipisteen läheltä .................................. 7
Reittipisteen läheisyyshälytyksen asettaminen ...................... 7
Reittipisteen lisääminen reitille ............................................... 7
Reittipisteen siirtäminen nykyiseen sijaintiisi ......................... 7
Reitit ............................................................................................ 7
Reitin luominen ...................................................................... 7
Tallennetun reitin navigoiminen ............................................. 7
Reitin muokkaaminen ............................................................ 7
Reitin näyttäminen kartassa ................................................... 8
Reitin korkeuskäyrän tarkasteleminen ................................... 8
Reitin nimen muokkaaminen .................................................. 8
Reitin muuttaminen käänteiseksi ........................................... 8
Reitin poistaminen ................................................................. 8
Tallenteet .................................................................................... 8
Tallennusasetukset ................................................................ 8
Nykyisen suorituksen tarkasteleminen ................................... 8
Navigointi toiminnolla TracBack® .......................................... 8
Nykyisen suorituksen lopettaminen ....................................... 8
Tallennetun suorituksen navigoiminen .................................. 8
Tallennetun suorituksen poistaminen .................................... 8
Suorituksen suunnan kääntäminen ....................................... 8
Jäljen luominen tallennetusta suorituksesta .......................... 9
Kartta .......................................................................................... 9
Kartan suunnan vaihtaminen ................................................. 9
Kompassi .................................................................................... 9
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla ............................ 9
Matkatietokone ........................................................................... 9
Sää................................................................................... 9
Sääsijainnin lisääminen .............................................................. 9
Sääennusteen pyytäminen ......................................................... 9
Sääennusteen päivittäminen ...................................................... 9
Sääsijainnin muokkaaminen ....................................................... 9
Sääsijainnin poistaminen ............................................................ 9
Datakäyttö ja historia..................................................... 9
Datakäytön tarkasteleminen ....................................................... 9
Datakäyttölaskurin nollaaminen ............................................. 9
Datahistorian tarkasteleminen .................................................... 9
Navigointi historiakohteeseen ................................................ 9
Historiakohteen merkitseminen reittipisteeksi ........................ 9
Datahistorian poistaminen ................................................... 10
Päävalikon työkalut ...................................................... 10
BirdsEye kuvat .......................................................................... 10
BirdsEye kuvien lataaminen ................................................. 10
Geokätköt ................................................................................. 10
Laitteen rekisteröiminen Geocaching.com-palveluun .......... 10
Geokätköjen lataaminen tietokoneella ................................. 10
Geokätkön etsiminen ........................................................... 11
Geokätköluettelon suodattaminen ....................................... 11
Geokätkön tietojen tarkasteleminen .................................... 11
Navigoiminen geokätkölle .................................................... 11
Yrityksen kirjaaminen ........................................................... 11
i
chirp ..................................................................................... 11
Reaaliaikaisten geokätkötietojen poistaminen laitteesta ..... 11
Laitteen rekisteröinnin poistaminen geocaching.comsivustosta ............................................................................. 12
Läheisyyshälytyksen asettaminen ............................................ 12
Läheisyyshälytyksen muokkaaminen tai poistaminen ......... 12
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen langattomasti ........ 12
Profiilin valitseminen ................................................................. 12
Alueen koon laskeminen .......................................................... 12
VIRB etäkäyttötoiminnon käyttäminen ...................................... 12
Taskulampun käyttäminen ........................................................ 12
Satelliittisivu .............................................................................. 12
GPS-satelliittiasetukset ........................................................ 12
Tietoja sykealueista .................................................................. 19
Kuntoilutavoitteet ................................................................. 19
Sykealuelaskenta ................................................................. 19
Hakemisto ..................................................................... 20
Laitteen mukauttaminen.............................................. 12
Tietokenttien mukauttaminen ................................................... 12
Asetus-valikko ........................................................................... 12
Järjestelmäasetukset ........................................................... 13
Näyttöasetukset ................................................................... 13
Bluetooth asetukset ............................................................. 13
Wi‑Fi asetukset .................................................................... 13
Reititysasetukset .................................................................. 13
Laitteen merkkiäänten määrittäminen .................................. 14
Geokätkentäasetukset ......................................................... 14
Langattomat anturit .............................................................. 14
Kuntoiluasetukset ................................................................. 14
Merenkulkuasetukset ........................................................... 14
Valikkoasetukset .................................................................. 14
Sijaintimuotoasetukset ......................................................... 15
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 15
Aika-asetukset ..................................................................... 15
Profiilit .................................................................................. 15
Tietojen ja asetusten nollaaminen ....................................... 15
Laitteen tiedot............................................................... 15
Tuotepäivitykset ........................................................................ 15
Määrittäminen: Garmin Express .......................................... 15
Lisätietojen saaminen ............................................................... 15
Akkutiedot ................................................................................. 15
Akunkeston maksimoiminen ................................................ 16
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön .................................... 16
Virransäästötilan ottaminen käyttöön ................................... 16
Pitkäaikaissäilytys ................................................................ 16
Karabiinihaan kiinnittäminen ..................................................... 16
Karabiinihaan irrottaminen ................................................... 16
Hihnan liittäminen ..................................................................... 16
Laitteen huoltaminen ................................................................ 16
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 16
Tietojen hallinta ......................................................................... 16
Tiedostotyypit ....................................................................... 16
Muistikortin asettaminen ...................................................... 16
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 17
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ..................................... 17
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 17
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 17
Tekniset tiedot .......................................................................... 17
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen
tarkasteleminen ........................................................................ 17
Liite................................................................................ 17
Tietokentät ................................................................................ 17
Lisätietojen saaminen ............................................................... 19
Valinnaiset lisävarusteet ........................................................... 19
tempe ................................................................................... 19
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen ............................................................................ 19
Vianmääritys ............................................................................. 19
Laitteen uudelleenkäynnistäminen ...................................... 19
ii
Sisällysluettelo
Aloitus
Painikkeet
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
FIND
Valitsemalla tämän voit avata hakuvalikon.
MARK
Valitsemalla tämän voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.
QUIT
Valitsemalla tämän voit peruuttaa tai palata edelliseen
valikkoon tai edelliselle sivulle.
Valitsemalla tämän voit selata pääsivuja.
ENTER
Valitsemalla tämän voit valita asetuksia ja kuitata ilmoituksia.
Valitsemalla tämän voit hallita nykyisen suorituksen tallennusta (Kartta, Kompassi, Korkeusmittari ja Ajotietokone).
MENU
Valitsemalla tämän voit avata avoimena olevan sivun
asetusvalikon.
Valitsemalla tämän voit avata päävalikon (miltä tahansa
sivulta).
PAGE
Valitsemalla tämän voit selata pääsivuja.
Valitsemalla , ,
tai
kohdistinta kartassa.
voit valita valikkokohtia ja siirtää
Valitsemalla tämän voit lähentää karttaa.
Valitsemalla tämän voit loitontaa karttaa.
Sisäinen Iridium ja GNSS-antenni
®
Virtapainike
Laitteen käynnistäminen
Paina
-painiketta pitkään.
Painikkeiden lukitseminen
SOS-painike
Voit välttää turhat painallukset lukitsemalla painikkeet.
Valitse > Lukitse painikkeet.
Painikkeet
Micro-USB-portti (suojuksen alla)
Taskulamppu
microSD korttipaikka (suojuksen alla)
®
Kiinnityskohta
Tilan merkkivalo
Taustavalon ottaminen käyttöön
Sytytä taustavalo valitsemalla jokin painikkeista.
Taustavalo syttyy automaattisesti, kun näyttöön tulee
hälytyksiä ja viestejä.
Taustavalon säätäminen
1 Avaa tilasivu valitsemalla .
2 Säädä kirkkautta valitsemalla
ja .
VIHJE: valitsemalla NV voit himmentää taustavaloa, jolloin
laite tukee hämäränäkölasien käyttöä.
Merkkivalon toiminto
Tila
Vilkkuu kahdesti vihreänä
Sinulla on lukematon viesti.
Vilkkuu vihreänä
Laite on virransäästötilassa.
Vilkkuu punaisena
Laitteesta ei ole hyvää näkyvyyttä
taivaalle.
Laitteen lataaminen
Laitteen akussa on jäljellä alle 10 %
virtaa.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Vuorotellen punainen ja
vihreä
Laite on SOS-tilassa.
Tilakuvakkeet
ANT+ tekniikan tila
®
GPS-signaalin voimakkuus
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 17).
1 Nosta suojusta .
Ladataan akkua
Lataus valmis
Bluetooth tekniikan tila
®
Wi-Fi-tila
inReach viestien lähettäminen
®
Lukemattomat inReach viestit
2 Liitä virtajohdon pienempi liitin laitteen latausporttiin
3 Liitä virtajohdon toinen pää yhteensopivaan
.
verkkolaitteeseen.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
Aloitus
1
5 Lataa laitteen akku täyteen.
Laitteen aktivoiminen
Ennen kuin voit käyttää GPSMAP 66i laitteen inReach
ominaisuuksia, laite on aktivoitava.
1 Luo tili ja valitse satelliittitilaus osoitteessa
explore.garmin.com.
2 Käynnistä laite.
HUOMAUTUS: sinun on annettava laitteen IMEI-numero ja
valtuutuskoodi, jotta voit suorittaa verkossa tehtävän
aktivoinnin ennen ulos lähtemistä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Valitse päävalikosta Aktivoi ja siirry ulos avoimeen paikkaan,
josta on selkeä näkyvyys taivaalle.
5 Odota, kun laite muodostaa yhteyden Iridium
satelliittiverkkoon.
HUOMAUTUS: laitteen aktivoiminen voi kestää enintään 20
minuuttia. Laitteen tarvitsee lähettää ja vastaanottaa useita
viestejä, mikä kestää kauemmin kuin yksittäisen viestin
lähettäminen normaalin käytön aikana.
Iridium satelliittiverkko
Laite tarvitsee hyvän näkyvyyden taivaalle voidakseen lähettää
viestejä ja jälkipisteitä Iridium satelliittiverkon kautta. Jos hyvää
näkyvyyttä taivaalle ei ole, laite yrittää lähettää tiedot, kunnes se
löytää satelliittisignaaleja.
VIHJE: saat parhaan yhteyden satelliitteihin kiinnittämällä
laitteen reppuun tai ylävartaloosi.
inReach ominaisuudet
Aktivoi laite, jotta saat siitä parhaan hyödyn. Aktivoimalla laitteen
voit käyttää inReach ominaisuuksia, kuten viestintää, SOStoimintoa ja LiveTrack toimintoa.
Viestit
GPSMAP 66i laite lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä Iridium
satelliittiverkon kautta. Voit lähettää viestejä
tekstiviestipuhelinnumeroon, sähköpostiosoitteeseen tai toiseen
inReach tekniikkaa käyttävään laitteeseen. Kaikki lähettämäsi
viestit sisältävät sijaintitietosi.
HUOMAUTUS: esimääritetty viesti sisältää esimääritetyn tekstin
ja esimääritetyt vastaanottajat, ja se on luotava Garmin Explore™
sivustossa.
Esimääritetyn viestin lähettäminen
Esimääritetyt viestit ovat viestejä, joita olet luonut osoitteessa
explore.garmin.com. Esimääritetyissä viesteissä on esimääritetty
teksti ja vastaanottajat.
1 Valitse Viestit-sivulla Lähetä esiasetus.
2 Valitse esimääritetty viesti ja paina ENTER-valitsinta.
3 Lähetä viesti painamalla ENTER-valitsinta.
Tekstiviestin lähettäminen
1 Valitse Viestit-sivulla Uusi viesti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit aloittaa esikirjoitetusta viestistä valitsemalla Lähetä
pikatekstiviesti.
HUOMAUTUS: voit lisätä ja muokata pikatekstiviestejä
Garmin Explore verkkosivustossa.
• Voit kirjoittaa mukautetun viestin valitsemalla Kirjoita
viesti.
3 Valitse vastaanottajia yhteystietoluettelostasi tai kirjoita
vastaanottajan yhteystiedot.
4 Kun viesti on valmis, valitse Lähetä viesti.
2
Pikanäppäinten käyttäminen
• Voit valita ensimmäisen automaattitäydennysvaihtoehdon
valitsemalla FIND.
• Voit selata näppäimistöjä valitsemalla MARK.
• Voit vaihtaa merkkikokoa valitsemalla kerran PAGE ja lukita
isot kirjaimet valitsemalla kahdesti PAGE.
• Voit käyttää askelpalautinta valitsemalla .
• Voit lisätä välilyönnin valitsemalla .
Vastaaminen viestiin
1 Valitse Viestit-sivulla keskustelu.
2 Valitse Vastaa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit kirjoittaa mukautetun viestin valitsemalla Kirjoita
viesti.
• Voit aloittaa esikirjoitetusta viestistä valitsemalla Lähetä
pikatekstiviesti ja valitsemalla viestin.
4 Kun viesti on valmis, valitse Lähetä viesti.
Viestien tarkistaminen
Kun lähetät viestin, laite kuuntelee vastauksia 10 minuutin ajan.
Laite myös tarkistaa uudet viestit tunnin välein. Kun käytät
LiveTrack toimintoa, laite tarkistaa viestit automaattisesti
jäljitysvälin mukaisesti.
HUOMAUTUS: laitteesta on oltava näkyvyys satelliittiin
kuunteluajankohtana, jotta laite voi vastaanottaa viestit.
Voit pakottaa laitteen tarkistamaan viestit tarkistamalla ne
manuaalisesti, lähettämällä viestin tai lähettämällä jälkipisteen.
Tarkistuksen aikana laite muodostaa yhteyden satelliitteihin ja
vastaanottaa lähetystä odottavat viestit.
Valitse päävalikosta inReach-apuohj. > Postin tarkistus >
Tarkista postilaatikko.
Viestin tietojen näyttäminen
1 Valitse Viestit.
2 Valitse keskustelu.
3 Valitse viesti.
4 Valitse tietovälilehti.
Navigoiminen viestin sijaintiin
Kun vastaanotat viestin toisesta inReach tekniikkaa käyttävästä
laitteesta, viesti saattaa sisältää sijaintitietoja. Näiden viestien
osalta voit navigoida sijaintiin, josta viesti lähetettiin.
1 Valitse Viestit.
2 Valitse sijaintitietoja sisältävä keskustelu.
3 Valitse karttavälilehti.
4 Valitse Mene.
Sijainnin koordinaattien sisällyttäminen viestiin
Jos lähetät viestiä vastaanottajalle, jolla ei välttämättä ole
Internet-yhteyttä, voit sisällyttää sijaintisi koordinaatit viestiin.
Vastaanottajalla voi esimerkiksi olla vanha matkapuhelin, jolla ei
voi katsoa karttoja, tai hän voi olla mobiilidatan kattavuusalueen
ulkopuolella eikä voi katsella verkkosivua.
1 Valitse Viestit-sivulla Uusi viesti > Lähetä sijainti.
2 Valitse vähintään yksi vastaanottaja.
3 Kirjoita tarvittaessa viesti.
4 Valitse Lähetä viesti.
Viestien poistaminen
1 Valitse Viestit-sivulla keskustelu.
2 Valitse MENU > Poista säie.
Viestiasetukset
Valitse Asetukset > Viestit.
inReach ominaisuudet
Soi, kunnes luettu: määrittää laitteen soimaan, kunnes luet
uuden viestin. Tämä ominaisuus on kätevä, jos olet
meluisassa ympäristössä.
Ilmoitukset: hälyttää saapuvista inReach viesteistä.
LiveTrack
Voit tallentaa jälkipisteet LiveTrack toiminnolla ja lähettää ne
Iridium satelliittiverkon kautta määritetyin lähetysvälein.
LiveTrack toiminnon käynnistäminen
Valitse LiveTrack-sivulla Käynnistä LiveTrack.
HUOMAUTUS: liveTrack toiminnon käynnistäminen
käynnistää myös tallennuksen säätimet.
LiveTrack toiminnon pysäyttäminen
Valitse LiveTrack-sivulla Pysäytä LiveTrack.
MapShare™ sivusi jakaminen
Voit jakaa MapShare sivusi linkin muille henkilöille. Järjestelmä
lisää esimerkiksi linkkitiedot viestin loppuun automaattisesti.
1 Valitse LiveTrack sivulla Lähetä MapShare > Jaa.
2 Valitse vastaanottajia yhteystietoluettelostasi tai kirjoita
vastaanottajan yhteystiedot.
3 Valitse Lähetä viesti.
Ensimmäisten 10 minuutin jälkeen päivitetty sijainti lähetetään
akun säästämiseksi 10 minuutin välein, kun olet liikkeellä, ja 30
minuutin välein, kun olet paikallasi.
Mukautetun SOS-viestin lähettäminen
Kun olet aloittanut SOS-pelastuksen painamalla SOS-painiketta,
voit vastata mukautetulla viestillä käyttämällä SOS-sivua.
1 Valitse päävalikosta SOS > Vastaa.
2 Luo mukautettu SOS-viesti valitsemalla Kirjoita viesti.
3 Valitse Lähetä viesti.
Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt pitämään
yhteyttä pelastusoperaation aikana.
SOS-pelastuksen peruuttaminen
Jos et tarvitse enää apua, voit peruuttaa SOS-pelastuksen, kun
se on lähetetty hätävastauspalveluun.
1 Nosta suojus ja paina SOS-painiketta pitkään.
2 Valitse Peruuta SOS.
3 Kun saat kehotteen vahvistaa peruutuspyyntö, valitse
Peruuta SOS.
Laite lähettää peruutuspyynnön. Kun vastaanotat
vahvistusviestin hätävastauspalvelulta, laite palaa normaaliin
käyttötilaan.
LiveTrack asetukset
Valitse Asetukset > LiveTrack.
Automaattinen jälki: määrittää laitteen aloittamaan jäljityksen,
kun laite käynnistetään.
Aika liikkeellä: määrittää, miten usein laite tallentaa jälkipisteen
ja lähettää sen satelliittiverkon kautta, kun olet liikkeellä. Jos
olet yritysasiakas, voit määrittää välin, kun olet paikallasi.
SOS
Hätätilanteessa voit pyytää apua ottamalla yhteyden GEOSin
IERCC-keskukseen (International Emergency Rescue
Coordination Center). SOS-painikkeen painallus lähettää viestin
pelastuskoordinointikeskukseen, joka ilmoittaa tilanteestasi
asianmukaisille hätävastauspalveluille. Voit pitää yhteyttä
pelastuskoordinointikeskukseen hätätilanteen aikana
odottaessasi avun saapumista. Käytä SOS-toimintoa ainoastaan
todellisessa hätätilanteessa.
SOS-pelastuksen aloittaminen
HUOMAUTUS: sOS-tilassa laitetta ei voi sammuttaa.
1 Nosta suojus SOS-painikkeen päältä.
Laitteen testaaminen
Varmista satelliittitilauksesi aktiivisuus testaamalla laite ulkona,
ennen kuin käytät sitä matkalla.
Valitse päävalikosta inReach-apuohj. > Tilaustesti > Testi.
Odota, kun laite lähettää testiviestin. Kun saat
vahvistusviestin, laite on valmis käytettäväksi.
inReach tietojen synkronointi
Voit synkronoida tiedot Garmin Explore tilistä laitteeseesi
Garmin Explore sovelluksen avulla. Kun teet muutoksia tietoihin,
kuten yhteystietoihin, esimääritettyihin viesteihin tai
pikaviesteihin, sinun on synkronoitava ne laitteeseesi
mobiilisovelluksella.
Avaa Garmin Explore sovellus.
Kokoelmiin, reittipisteisin, reitteihin ja jälkiin tekemäsi
muutokset päivittyvät automaattisesti.
Voit nyt synkronoida tiedot GPSMAP 66i laitteeseesi.
Pääsivujen käyttäminen
Tämän laitteen käyttämiseen tarvittavat tiedot ovat päävalikossa
sekä kartta-, kompassi- ja ajotietokonesivuilla.
1 Valitse PAGE.
2 Valitse aktiivinen pääsivu.
Päävalikon avaaminen
2 Paina SOS-painiketta pitkään.
3 Odota SOS-laskuria.
Laite lähettää hätävastauspalveluun oletusviestin, joka
sisältää sijaintitietosi.
4 Vastaa vahvistusviestiin, jonka saat hätävastauspalvelulta.
Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt
pitämään yhteyttä pelastusoperaation aikana.
Pelastusoperaation ensimmäisten 10 minuutin aikana päivitetty
sijainti lähetetään hätävastauspalvelulle minuutin välein.
Laitteen testaaminen
Päävalikosta voit käyttää esimerkiksi reittipisteisiin, suorituksiin
ja reitteihin liittyviä työkaluja ja määritysnäyttöjä (Päävalikon
työkalut, sivu 10, Asetus-valikko, sivu 12).
Valitse millä tahansa sivulla MENU kaksi kertaa.
Kartta
osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi liikkuu vastaavasti ja
näyttää polkusi. Myös reittipisteiden nimet ja symbolit näkyvät
kartassa. Kun navigoit määränpäähän, reitti näkyy kartassa
värillisenä viivana.
Kartan suunnan vaihtaminen
1 Valitse kartasta MENU.
3
2 Valitse Kartta-asetus > Suunta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunassa.
• Valitsemalla Ajoneuvotila voit näyttää autoperspektiivin ja
ajosuunnan näytön yläreunassa.
Etäisyyden mittaaminen kartassa
Voit mitata usean sijainnin välisen etäisyyden.
1 Siirrä kohdistin kartassa sijaintiin.
2 Valitse MENU > Laske etäisyys.
3 Valitse lisää sijainteja kartassa.
1 Valitse PAGE.
2 Pitele laitetta vaakasuorassa.
3 Seuraa -merkkiä määränpäähän.
Suuntaosoitin
Suuntaosoittimesta on eniten hyötyä, kun navigoit vesillä tai
paikassa, jossa reitillä ei ole suuria esteitä. Sen avulla voit myös
välttää reitin lähellä olevia vaaroja, kuten matalikkoja tai
vedenalaisia kareja.
Ota suuntaosoitin käyttöön valitsemalla kompassissa MENU >
Määritä kulkusuunta > Viiva määränpäähän/osoitin > Suunta
(CDI).
Karttasivun asetukset
Valitse kartasta MENU.
Lopeta navigointi: lopettaa nykyisen reitin navigoinnin.
Kartta-asetus: voit avata kartan lisäasetukset (Kartta-asetukset,
sivu 4).
Laske etäisyys: voit mitata usean sijainnin välisen matkan
(Etäisyyden mittaaminen kartassa, sivu 4).
Palauta oletukset: palauttaa kartan oletusasetukset.
Kartta-asetukset
Valitse kartassa MENU ja valitse Kartta-asetus.
Määritä kartat: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.
Suunta: määrittää kartan näyttötavan sivulla. Pohjoinen ylös vaihtoehto näyttää pohjoisen sivun yläreunassa. Reitti ylös vaihtoehto näyttää nykyisen kulkusuunnan sivun yläreunaa
kohti. Ajoneuvotila -vaihtoehto näyttää autoperspektiivin ja
ajosuunnan näytön yläreunassa.
Kojelauta: valitse kartassa näytettävä kojelauta. Kussakin
kojelaudassa näkyy eri tietoja reitistä tai sijainnista.
Opasteteksti: voit valita, milloin opasteteksti näkyy kartassa.
Lisämääritys: voit avata kartan lisäasetukset (Kartan
lisäasetukset, sivu 4).
Kartan lisäasetukset
Valitse kartassa MENU ja valitse Kartta-asetus >
Lisämääritys.
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun Ei käytössä
on valittuna, lähennä ja loitonna manuaalisesti.
Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy
uudelleen.
Varjostettu korkeusero: näyttää yksityiskohtaisen korkeuseron
kartassa (jos käytettävissä) tai poistaa varjostuksen käytöstä.
Ajoneuvo: määrittää sijaintikuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi
kartassa. Oletuskuvake on pieni sininen kolmio.
Zoomaustasot: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet
näkyvät. Karttakohteet eivät näy, kun kartan zoomaustaso on
valittua tasoa korkeampi.
Tekstin koko: määrittää karttakohteiden tekstin koon.
Kompassi
Kun navigoit, osoittaa määränpäähän kulkusuunnasta
riippumatta. Kun osoittaa sähköisen kompassin yläreunaa
kohti, olet matkalla suoraan kohti määränpäätä. Jos osoittaa
johonkin muuhun suuntaan, käännä sitä, kunnes se osoittaa
sähköisen kompassin yläreunaa kohti.
Kompassin käyttäminen
Suuntaosoitin
näyttää sijaintisi suhteessa reittiviivaan, joka
johtaa määränpäähän. Kurssilta poikkeamisosoitin (CDI)
näyttää, miten paljon olet ajautunut reitiltä (oikealle tai
vasemmalle). Mittakaava
viittaa kurssilta
poikkeamisosoittimen pisteiden
väliseen etäisyyteen.
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla
Voit osoittaa laitteella matkan päässä olevaa kohdetta, lukita
suunnan ja navigoida kohteeseen.
1 Valitse Tähtää ja mene.
2 Osoita laitteella jotakin kohdetta.
3 Valitse Lukitse suunta > Aseta suunta.
4 Navigoi kompassin avulla.
Kompassin asetukset
Valitse kompassissa MENU.
Tähtää ja mene: voit osoittaa laitteella jotakin kaukana olevaa
kohdetta ja käyttää kohdetta navigoinnissa viitepisteenä
(Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla, sivu 4).
Lopeta navigointi: lopettaa nykyisen reitin navigoinnin.
Muuta kojelautaa: muuttaa kojelaudassa näkyvän teeman ja
tiedot.
Aseta mittakaava: asettaa kurssilta poikkeamisosoittimen
pisteiden välisen etäisyyden mittakaavan.
Kalibroi kompassi: voit kalibroida kompassin, jos se ei toimi
johdonmukaisesti esimerkiksi pitkien matkojen tai suurten
lämpötilamuutosten jälkeen (Kompassin kalibroiminen,
sivu 4).
Määritä kulkusuunta: voit mukauttaa kompassisuunnan
asetuksia (Kulkusuunta-asetukset, sivu 5).
Muuta tietokenttiä: mukauttaa kompassin tietokenttiä.
Palauta oletukset: palauttaa kompassin oletusasetukset.
Kompassin kalibroiminen
Ennen kuin voit kalibroida sähköisen kompassin, sinun on oltava
ulkona. Älä seiso lähellä kohteita, jotka voivat vaikuttaa
magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat.
Laitteessa on kolmisuuntainen sähköinen kompassi. Kalibroi
kompassi, kun olet liikkunut pitkiä matkoja tai siirtynyt
lämpöoloista toisenlaisiin.
1 Valitse kompassissa MENU.
2 Valitse Kalibroi kompassi > Käynnistä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Kompassin avulla voit navigoida aktiivista reittiä.
4
Pääsivujen käyttäminen
Kulkusuunta-asetukset
Valitse kompassissa MENU ja Määritä kulkusuunta.
Näyttö: asettaa kompassissa näkyvän liikesuunnan tyypin.
Pohjoisen viite: asettaa kompassin pohjoisen viitteen.
Viiva määränpäähän/osoitin: määrittää kartassa näkyvän
osoittimen toiminnan. Suuntima osoittaa määränpään
suunnan. Harjoitus näyttää sijaintisi suhteessa
määränpäähän johtavaan suuntaviivaan.
Kompassi: siirtyy automaattisesti sähköisestä kompassista
GPS-kompassiin, kun kuljet tavallista suurempaa nopeutta
tietyn ajan.
Kalibroi kompassi: voit kalibroida kompassin, jos se ei toimi
johdonmukaisesti esimerkiksi pitkien matkojen tai suurten
lämpötilamuutosten jälkeen (Kompassin kalibroiminen,
sivu 4).
Matkatietokone
Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden, keskinopeuden,
matkamittarin ja muita hyödyllisiä tilastotietoja. Voit mukauttaa
ajotietokoneen asettelua, päävalikkoa ja tietokenttiä.
Ajotietokoneen asetukset
Valitse ajotietokoneessa MENU.
Nollaa: nollaa kaikki ajotietokoneen arvot. Nollaa matkatiedot
aina ennen matkan aloittamista, jotta saat tarkat tiedot.
Muuta tietokenttiä: mukauttaa matkatietokoneen tietokenttiä.
Muuta kojelautaa: muuttaa kojelaudassa näkyvän teeman ja
tiedot.
HUOMAUTUS: kojelauta muistaa mukautetut asetukset.
Asetuksia ei menetetä, kun vaihdat profiilia (Profiilit,
sivu 15).
Lisää sivu: lisää mukautettavien tietokenttien lisäsivun.
VIHJE: sivuja voi vierittää nuolipainikkeilla.
Poista sivu: poistaa mukautettavien tietokenttien lisäsivun.
Enemmän tietoja: lisää tietokenttiä ajotietokoneeseen.
Vähemmän tietoja: poistaa tietokenttiä ajotietokoneesta.
Palauta oletukset: palauttaa matkatietokoneen oletusarvot.
Korkeusmittari
Korkeusmittari näyttää oletusarvoisesti korkeuden kuljetulta
matkalta. Voit mukauttaa korkeusmittariasetuksia
(Korkeusmittariasetukset, sivu 5). Voit tarkastella minkä
tahansa käyrän pisteen tietoja valitsemalla pisteen.
Korkeusmittarin käyrän asetukset
Valitse korkeusmittarissa MENU.
Nollaa: nollaa korkeusmittarin tiedot, mukaan lukien
reittipisteiden, reitin ja matkan tiedot.
Kork.mittarin aset.: avaa korkeusmittarin lisäasetukset
(Korkeusmittariasetukset, sivu 5).
Muuta zoomausalueita: säätää korkeusmittarisivulla näkyviä
zoomausalueita.
Muuta tietokenttiä: voit mukauttaa korkeusmittarin tietokenttiä.
Palauta oletukset: palauttaa korkeusmittarin oletusasetukset.
Korkeusmittariasetukset
Valitse korkeusmittarissa MENU > Kork.mittarin aset..
Automaattinen kalibrointi: kalibroi korkeusmittarin
automaattisesti aina, kun laite käynnistetään.
Ilmanpainemittaritila: Muuttuva korkeus määrittää
ilmanpainemittarin mittaamaan korkeusmuutoksia
liikkuessasi. Kiinteä korkeus olettaa, että laite on paikallaan
kiinteässä korkeudessa, joten ilmanpaineen pitäisi muuttua
ainoastaan sään vuoksi.
Yhteysominaisuudet
Painetrendit: määrittää, miten laite tallentaa painetietoja.
Tallenna aina tallentaa kaikki painetiedot, mikä voi olla
hyödyllistä, kun tarkkailet painerintamia.
Käyrätyyppi: tallentaa korkeuden muutokset tietyltä ajalta tai
matkalta, ilmanpainetietoja tietyltä ajalta tai ympäröivän
paineen muutoksia tietyltä ajalta.
Kalibroi korkeusmittari: voit kalibroida barometrisen
korkeusmittarin manuaalisesti (Barometrisen korkeusmittarin
kalibroiminen, sivu 5).
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos
tiedät oikean korkeuden tai ilmanpaineen.
1 Siirry paikkaan, jonka korkeuden tai ilmanpaineen tiedät.
2 Valitse korkeusmittarissa MENU.
3 Valitse Kork.mittarin aset. > Kalibroi korkeusmittari.
4 Valitse Tapa ja valitse kalibroinnissa käytettävä mitta.
5 Määritä mitta.
6 Valitse Kalibroi.
Yhteysominaisuudet
Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä GPSMAP 66 series
laitteessa, kun pariliität sen yhteensopivaan älypuhelimeen
Garmin Connect™ sovelluksen avulla. Lisäominaisuuksia on
käytettävissä, kun yhdistät pariliitetyn laitteen älypuhelimessasi
olevaan Garmin Explore sovellukseen. Lisätietoja on osoitteessa
garmin.com/apps.
Bluetooth anturit: voit yhdistää Bluetooth yhteensopivia
antureita, kuten sykemittarin, Garmin Connect sovelluksen
avulla.
Connect IQ™: voit täydentää laitteen ominaisuuksia widgeteillä,
tietokentillä ja sovelluksilla Garmin Connect sovelluksen
avulla.
EPO-lataukset: voit ladata EPO (Extended prediction orbit) tiedoston, jonka avulla paikannat helposti GPS-satelliitteja ja
lyhennät GPS-paikannukseen kuluvaa aikaa, Garmin
Connect sovelluksen avulla.
Garmin Explore: Garmin Explore sovellus synkronoituu ja jakaa
reittipisteet, jäljet ja reitit laitteen kanssa. Voit myös ladata
karttoja älypuhelimeen offline-käyttöä varten.
Reaaliaikaiset geokätkötiedot: sivustosta
www.geocaching.com saat maksulliset tai tilauksettomat
palvelut, joiden avulla näet reaaliaikaiset geokätkötiedot
käyttämällä Garmin Connect sovellusta.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata
suorituksiasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta tai lähettämällä
inReach viestin kentältä. Tämän ominaisuuden avulla
seuraajat voivat tarkastella reaaliaikaisia tietojasi MapShare
jäljityssivulla käyttämällä Garmin Explore tiliäsi.
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
GPSMAP 66 series laitteessa Garmin Connect sovelluksen
avulla.
Ohjelmistopäivitykset: voit vastaanottaa päivityksiä laitteesi
ohjelmistolle käyttämällä Garmin Connect sovellusta.
Yhteysominaisuuden vaatimukset
Joitakin ominaisuuksia varten tarvitaan älypuhelin ja tietty
älypuhelinsovellus.
5
Ominaisuus
Yhdistetty pariliitettyyn älypuhelimeen
Garmin Connect
sovelluksella
Yhdistetty Wi‑Fi
verkkoon
Ohjelmistopäivitykset
Kyllä
Kyllä
EPO-lataukset
Kyllä
Kyllä
Reaaliaikaiset geokätkötiedot
Kyllä
Kyllä
Sää
Kyllä
Kyllä
Puhelinilmoitukset
Kyllä1
Ei
Connect IQ
Kyllä
Ei
BirdsEye Direct kuvat
Ei
Kyllä
®
Älypuhelimen ja laitteen pariliitos
1 Tuo yhteensopiva älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan)
päähän laitteesta.
2 Valitse laitteen päävalikosta Asetukset > Bluetooth.
3 Ota Bluetooth tekniikka käyttöön yhteensopivassa
älypuhelimessa ja avaa Garmin Connect tai Garmin Explore.
4 Pariliitä laite Garmin Connect tai Garmin Explore ohjeiden
mukaisesti.
Puhelinilmoitukset
Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinta, joka
on alueella ja on pariliitetty laitteeseen. Kun puhelin
vastaanottaa viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.
Puhelimen ilmoitusten tarkasteleminen
Pariliitä laite yhteensopivaan älypuhelimeen, jotta voit tarkastella
ilmoituksia.
1 Valitse > Ilmoitukset.
2 Valitse ilmoitus.
Ilmoitusten piilottaminen
Saapuvat ilmoitukset näkyvät oletusarvoisesti laitteen näytössä.
Voit estää ilmoitusten näkymisen piilottamalla ne.
Valitse Asetukset > Bluetooth > Ilmoitukset > Piilota.
Ilmoitusten hallinta
Voit hallita GPSMAP 66i laitteessa näkyviä ilmoituksia
yhteensopivassa älypuhelimessa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät iPhone laitetta, voit valita ilmoitusasetuksista,
mitkä kohteet näkyvät laitteessa.
• Jos käytät Android älypuhelinta, valitse Garmin Connect
sovelluksessa Asetukset > Älykkäät ilmoitukset.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä laitteeseen vuorovaikutteisia
ominaisuuksia, kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten
tyyppejä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen
Ennen kuin voit ladata ominaisuuksia Connect IQ sovelluksesta,
sinun on pariliitettävä GPSMAP 66i laite älypuhelimeen
(Älypuhelimen ja laitteen pariliitos, sivu 6).
1 Asenna ja avaa älypuhelimen sovelluskaupasta Connect IQ
sovellus.
2 Valitse laite tarvittaessa.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen apps.garmin.com ja kirjaudu sisään.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Connect IQ widgetien tarkasteleminen
1 Valitse .
2 Voit vierittää widgetejä valitsemalla tai .
Garmin Explore
Garmin Explore sivustossa ja mobiilisovelluksella voit
suunnitella matkoja ja tallentaa reittipisteitä, reittejä ja jälkiä
pilvitallennuspalveluun. Niiden ansiosta voit suunnitella sekä
verkossa että offline-tilassa sekä jakaa ja synkronoida tietoja
yhteensopivalla Garmin laitteella. Mobiilisovelluksella voit ladata
karttoja offline-käyttöä varten ja navigoida sen jälkeen kaikkialla
ilman matkapuhelinpalvelua.
Voit ladata Garmin Explore sovelluksen älypuhelimen
sovelluskaupasta tai siirtyä osoitteeseen explore.garmin.com.
Navigointi
®
Yhdistäminen langattomaan verkkoon
1
2
3
4
Valitse Asetukset > Wi-Fi.
Ota tarvittaessa Wi‑Fi käyttöön kytkimestä.
Valitse Lisää verkko.
Valitse langaton verkko luettelosta ja anna tarvittaessa
salasana.
Laite tallentaa verkon tiedot ja muodostaa yhteyden
automaattisesti, kun palaat samaan paikkaan.
Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä laitteeseen Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä
Garmin ja muilta palveluntarjoajilta Connect IQ Mobile
sovelluksella. Voit mukauttaa laitetta tietokentillä, widgeteillä ja
sovelluksilla.
®
1
6
Navigoiminen kohteeseen
1
2
3
4
Valitse FIND.
Valitse luokka.
Valitse määränpää.
Valitse Mene.
Reitti näkyy kartassa magentalla värillä.
5 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 6) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 7).
Navigoiminen kartan avulla
1 Aloita navigoiminen määränpäähän (Navigoiminen
kohteeseen, sivu 6).
Valitse
Kartta.
2
Sininen kolmio osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi sininen
kolmio liikkuu vastaavasti ja näyttää polkusi.
Voit
tehdä seuraavat toimet:
3
• Voit näyttää kartan eri alueita valitsemalla , , tai .
• Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla ja .
Laite vastaanottaa puhelinilmoituksia suoraan pariliitetystä iOS puhelimesta ja Android™ puhelimeen asennetun Garmin
Connect sovelluksen kautta.
®
Navigointi
Navigoiminen kompassin avulla
7 Valitse Tallenna.
Kun navigoit määränpäähän, osoittaa määränpäähän
kulkusuunnasta riippumatta.
1 Aloita navigoiminen määränpäähän (Navigoiminen
kohteeseen, sivu 6).
Valitse
Kompassi.
2
3 Käänny, kunnes osoittaa kompassin yläreunaa kohti, ja liiku
kyseiseen suuntaan määränpäähän.
Reittipisteen siirtäminen kartalla
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Siirrä reittipiste.
4 Valitse jokin sijainti kartalla.
5 Valitse Siirrä.
Navigoinnin lopettaminen
Sijainnin etsiminen reittipisteen läheltä
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Etsi läheltä.
4 Valitse luokka.
Valitse FIND > Lopeta navigointi.
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet käynyt. Voit lisätä tietoja sijainneista,
kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.
Reittipisteen luominen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.
1 Valitse MARK.
2 Valitse tarvittaessa kenttä ja tee muutoksia reittipisteeseen.
3 Valitse Tallenna.
Navigointi reittipisteeseen
1 Valitse FIND > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Mene.
Reittipisteen muokkaaminen
Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi muokata.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse muokattava kohde, esimerkiksi pisteen nimi.
4 Anna uudet tiedot ja valitse Valmis.
Reittipisteen poistaminen
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Poista.
Reittipisteen keskiarvo
Voit tarkentaa reittipisteen sijaintia. Keskiarvolaskennassa laite
käyttää useita saman sijainnin lukemia ja laskee niiden
keskiarvon mahdollisimman tarkan sijainnin määrittämiseksi.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Keskim. sijainti.
4 Siirry reittipisteen sijaintiin.
5 Valitse Käynnistä.
6 Seuraa näytön ohjeita.
7 Kun luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse Tallenna.
Saat parhaan tuloksen keräämällä 4 - 8 reittipisteen näytettä ja
odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Laadi reittipiste.
4 Kirjoita suuntima ja valitse Valmis.
5 Valitse mittayksikkö.
6 Kirjoita matka ja valitse Valmis.
Navigointi
Valitun reittipisteen lähellä olevat sijainnit näkyvät luettelossa.
Reittipisteen läheisyyshälytyksen asettaminen
Voit lisätä reittipisteen läheisyyshälytyksen. Läheisyyshälytykset
ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä tietystä sijainnista.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Aseta läh.pisteeksi.
4 Määritä säde.
Kun saavut alueelle, jolla on läheisyyshälytys, laitteesta
kuuluu merkkiääni.
Reittipisteen lisääminen reitille
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Lisää reittiin.
4 Valitse reitti.
Reittipisteen siirtäminen nykyiseen sijaintiisi
Voit muuttaa reittipisteen sijainnin. Jos esimerkiksi siirrät
ajoneuvoa, voit vaihtaa nykyisen sijainnin sen sijainniksi.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Siirrä tähän.
Reittipisteen sijainniksi muuttuu nykyinen sijaintisi.
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen
1 Valitse Reittisuunnittelu > Luo reitti > Valitse 1. piste.
2 Valitse luokka.
3 Valitse reitin ensimmäinen piste.
4 Valitse Käytä.
5 Lisää reitin muut pisteet valitsemalla Valitse seuraava piste.
6 Tallenna reitti valitsemalla QUIT.
Tallennetun reitin navigoiminen
1 Valitse FIND > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Mene.
Aktiivisen reitin tarkasteleminen
1 Kun navigoit reittiä, valitse Aktiivinen reitti.
2 Voit näyttää lisätietoja valitsemalla jonkin pisteen reitiltä.
Reitin muokkaaminen
Voit lisätä ja poistaa reittipisteitä ja muuttaa niiden järjestystä.
1 Valitse reitti.
7
2 Valitse Muokkaa reittiä.
3 Valitse piste.
4 Valitse vaihtoehto:
• Näytä piste kartalla valitsemalla Tarkista.
• Jos haluat vaihtaa pisteiden paikkaa reitillä, valitse Siirrä
ylös tai Siirrä alas.
• Jos haluat lisätä uuden pisteen reitille, valitse Lisää.
Uusi piste lisätään muokattavan pisteen edelle.
• Jos haluat poistaa pisteen reitiltä, valitse Poista.
5 Tallenna reitti valitsemalla QUIT.
Reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Katso karttaa.
Reitin korkeuskäyrän tarkasteleminen
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Korkeuskäyrä.
Reitin nimen muokkaaminen
Voit yksilöidä reittejä mukauttamalla niiden nimiä.
1 Valitse reitti.
2 Valitse Vaihda nimi.
3 Kirjoita uusi nimi.
Reitin muuttaminen käänteiseksi
Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida
reitin käänteiseen suuntaan.
1 Valitse reitti.
2 Valitse Käännä reitti.
Reitin poistaminen
1 Valitse reitti.
2 Valitse Poista reitti.
Tallenteet
Laite tallentaa kulkemasi matkan suorituksena. Suoritukset
sisältävät tietoja tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin
pisteen ajan, sijainnin ja korkeuden.
Tallennusasetukset
Valitse Asetukset > Tallennetaan.
Tallennustapa: määrittää tallennustavan. Automaattinenvaihtoehto tallentaa pisteitä vaihtelevassa tahdissa polun
esittämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Pisteitä voi
tallentaa myös tietyn ajan tai etäisyyden välein.
Väli: määrittää tallennustahdin. Jos pisteitä tallennetaan usein,
polku on yksityiskohtainen, mutta tallennusloki täyttyy
nopeasti.
Auto Pause: asettaa laitteen lopettamaan polun tallentamisen,
kun et liiku.
Automaattinen aloitus: määrittää laitteen aloittamaan uuden
tallenteen automaattisesti, kun edellinen tallenne päättyy.
Suorituksen tyyppi: määrittää laitteelle oletusarvoisen
suoritustyypin.
Lisämääritys: voit avata tallennuksen lisäasetukset
(Tallennuksen lisäasetukset, sivu 8).
Tallennuksen lisäasetukset
Valitse Asetukset > Tallennetaan > Lisämääritys.
Tulostusmuoto
Tulostusmuoto: määrittää laitteen tallentamaan tallenteen FITtai GPX/FIT-tiedostoon (Tiedostotyypit, sivu 16).
8
• FIT tallentaa suorituksen mukana kuntoilutietoja, jotka on
suunniteltu Garmin Connect sovellusta varten ja joita voi
käyttää navigointiin.
• FIT ja GPX tallentaa suorituksen sekä perinteisenä
jälkenä, jonka voi näyttää kartassa ja jota voi käyttää
navigointiin, että suorituksena, joka sisältää kuntoilutietoja.
Automaattinen GPX-arkistointi: asettaa automaattisen
arkistointitavan tallenteiden järjestämistä varten. Tallenteet
tallennetaan ja tyhjennetään automaattisesti.
Matkan tallennus: määrittää matkan tallennusasetuksen.
Tallennettujen tietojen nollaus: määrittää nollausasetuksen.
Suoritus ja matka -vaihtoehto nollaa tallenne- ja matkatiedot,
kun aktiivinen tallennus on valmis. Kysyttäessä-vaihtoehto
kehottaa valitsemaan nollattavat tiedot.
Nykyisen suorituksen tarkasteleminen
1 Valitse Tallennuksen säätimet.
2 Näytä vaihtoehto valitsemalla ja :
• Voit hallita nykyistä suorituksen tallennusta valitsemalla
.
• Voit näyttää suorituksen tietokentät valitsemalla .
• Voit näyttää nykyisen suorituksen kartassa valitsemalla
.
• Voit näyttää nykyisen suorituksen korkeuskäyrän
valitsemalla .
Navigointi toiminnolla TracBack
®
Voit navigoida tallennuksen aikana takaisin suorituksen alkuun.
Tämä voi olla kätevää, kun haluat palata leiripaikalle tai polun
alkuun.
1 Valitse Tallennuksen säätimet.
2 Siirry karttavälilehteen valitsemalla .
3 Valitse TracBack.
Reitti on merkitty karttaan lähtöpisteellä, purppuranpunaisella
viivalla ja päätepisteellä.
4 Navigoi kartan tai kompassin avulla.
Nykyisen suorituksen lopettaminen
1 Valitse pääsivuilla ENTER > Pysäytä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit jatkaa tallennusta valitsemalla Jatka.
• Voit tallentaa suorituksen valitsemalla .
• Voit poistaa suorituksen ja nollata ajotietokoneen
valitsemalla .
Tallennetun suorituksen navigoiminen
1 Valitse FIND > Tallennetut suoritukset.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse Mene.
Tallennetun suorituksen poistaminen
1 Valitse Tallennetut suoritukset.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse MENU > Poista.
Suorituksen suunnan kääntäminen
Voit vaihtaa suorituksen lähtö- ja päätepisteen keskenään ja
navigoida suorituksen käänteiseen suuntaan.
1 Valitse Tallennetut suoritukset.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse MENU > Kopioi käännetty.
Navigointi
Jäljen luominen tallennetusta suorituksesta
Voit luoda jäljen tallennetusta suorituksesta. Näin voit jakaa
jäljen langattomasti muiden yhteensopivien Garmin laitteiden
kanssa.
1 Valitse Tallennetut suoritukset.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse MENU > Tallenna jälkenä.
Kartta
osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi liikkuu vastaavasti ja
näyttää polkusi. Myös reittipisteiden nimet ja symbolit näkyvät
kartassa. Kun navigoit määränpäähän, reitti näkyy kartassa
värillisenä viivana.
Kartan suunnan vaihtaminen
1 Valitse kartasta MENU.
2 Valitse Kartta-asetus > Suunta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunassa.
• Valitsemalla Ajoneuvotila voit näyttää autoperspektiivin ja
ajosuunnan näytön yläreunassa.
Kompassi
Kun navigoit, osoittaa määränpäähän kulkusuunnasta
riippumatta. Kun osoittaa sähköisen kompassin yläreunaa
kohti, olet matkalla suoraan kohti määränpäätä. Jos osoittaa
johonkin muuhun suuntaan, käännä sitä, kunnes se osoittaa
sähköisen kompassin yläreunaa kohti.
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla
Voit osoittaa laitteella matkan päässä olevaa kohdetta, lukita
suunnan ja navigoida kohteeseen.
1 Valitse Tähtää ja mene.
2 Osoita laitteella jotakin kohdetta.
3 Valitse Lukitse suunta > Aseta suunta.
4 Navigoi kompassin avulla.
Matkatietokone
Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden, keskinopeuden,
matkamittarin ja muita hyödyllisiä tilastotietoja. Voit mukauttaa
ajotietokoneen asettelua, päävalikkoa ja tietokenttiä.
Sää
GPSMAP 66 voi pyytää viestillä perus-, Premium- tai
merisääennusteita. Voit vastaanottaa nykyisen sijaintisi,
reittipisteen tai GPS-koordinaattien sääennusteita.
Sääennusteet kerryttävät datakäyttömaksuja. Lisätietoja on
osoitteessa explore.garmin.com.
Sääsijainnin lisääminen
1 Valitse Sää > Uusi sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Käytä omaa sijaintia.
• Valitse Syötä koordinaatit manuaalisesti.
• Valitse Valitse reittipiste.
Sääennusteen pyytäminen
1 Valitse Sää.
2 Valitse sijainti.
Sää
3 Valitse tarvittaessa Sää > Ennusteen tyyppi ja valitse
Perus- tai Premium-sääennuste.
4 Tarvittaessa voit pyytää merisääennustetta valitsemalla
Veneily > Veneily > Käytössä.
HUOMAUTUS: saat parhaan tuloksen pyytämällä
merisääennustetta sijainnista, joka on kaukana rannikosta ja
suuressa vesistössä.
5 Valitse Hae ennuste.
Sääennusteen päivittäminen
1 Valitse sijainti, jonka sääennuste on vanhentunut.
2 Tarvittaessa voit muuttaa sääennusteen tyyppiä.
3 Valitse Päivitä.
Sääsijainnin muokkaaminen
1
2
3
4
5
Valitse Sää.
Valitse sääsijainti.
Valitse MENU.
Valitse muokattava kohde, esimerkiksi nimi.
Kirjoita uudet tiedot.
Sääsijainnin poistaminen
1 Valitse Sää.
2 Valitse sääsijainti.
3 Valitse MENU > Poista.
Datakäyttö ja historia
Datakäytön tarkasteleminen
Voit tarkastella sopimuksesi tietoja sekä nykyisen
laskutuskauden aikana lähetettyjen viestien, esimääritettyjen
viestien ja jälkipisteiden määrää. Datakäyttölaskuri nollautuu
automaattisesti kunkin laskutuskauden alussa.
Valitse Datakäyttö.
Datakäyttölaskurin nollaaminen
Jos olet yritysasiakas, voit nollata datakäyttölaskurin ja seurata
käyttöä.
Valitse Datakäyttö > Nollaa laskuri.
Datahistorian tarkasteleminen
Voit tarkastella laitteen lähettämien viestien ja jälkipisteiden
historiaa.
1 Valitse Historia.
2 Valitse päivä.
3 Valitse tietue.
4 Voit näyttää historian kartassa valitsemalla MENU > Katso
kartalla.
Navigointi historiakohteeseen
1 Valitse Historia.
2 Valitse päivä.
3 Valitse tietue.
4 Valitse Navigoi.
Historiakohteen merkitseminen reittipisteeksi
1 Valitse Historia.
2 Valitse päivä.
3 Valitse tietue.
4 Valitse MENU > Merkitse reittipiste.
9
Datahistorian poistaminen
1 Valitse Historia.
2 Valitse päivä.
3 Valitse Poista.
®
Päävalikon työkalut
Paina MENU-painiketta kahdesti.
Tallennuksen säätimet: voit näyttää tietoja nykyisestä
suorituksesta ja hallita nykyisen suorituksen tallennusta
(Nykyisen suorituksen tarkasteleminen, sivu 8).
Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimen ilmoitusasetusten mukaisesti
esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä ja
yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä (Puhelinilmoitukset,
sivu 6).
Sää: näyttää nykyisen lämpötilan, lämpötilaennusteen,
sääennusteen, säätutkan, pilvipeitteen ja tuuliolosuhteet.
Reittipisteet: näyttää kaikki laitteeseen tallennetut reittipisteet
(Reittipisteet, sivu 7).
Connect IQ: näyttää asennettujen Connect IQ sovellusten
luettelon (Connect IQ ominaisuudet, sivu 6).
BirdsEye Direct: voit ladata BirdsEye Satellite Imagery tietoja
laitteeseen (BirdsEye kuvat, sivu 10).
Geokätkentä: näyttää ladattujen geokätköjen luettelon
(Geokätköt, sivu 10).
Tallennetut suoritukset: näyttää nykyisen suorituksen ja
tallennettujen suoritusten luettelon (Tallenteet, sivu 8).
Aktiivinen reitti: näyttää aktiivisen reitin ja edessäpäin olevat
reittipisteet (Reitit, sivu 7).
Reittisuunnittelu: näyttää tallennettujen reittien luettelon, ja voit
myös luoda uusia reittejä (Reitin luominen, sivu 7).
Tallennetut jäljet: näyttää tallennettujen jälkien luettelon (Jäljen
luominen tallennetusta suorituksesta, sivu 9).
Tähtää ja mene: voit osoittaa laitteella jotakin kaukana olevaa
kohdetta ja käyttää kohdetta navigoinnissa viitepisteenä
(Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla, sivu 4).
Lähestymishälytykset: voit määrittää hälytyksiä kuulumaan
tietyn matkan päässä tietyistä sijainneista
(Läheisyyshälytyksen asettaminen, sivu 12).
Langaton jako: sallii tiedostojen siirtämisen langattomasti
toiseen yhteensopivaan laitteeseen (Tietojen lähettäminen ja
vastaanottaminen langattomasti, sivu 12).
Profiilimuutos: voit muuttaa laiteprofiilia ja mukauttaa asetuksia
ja tietokenttiä tietyn suorituksen tai matkan osalta (Profiilin
valitseminen, sivu 12).
Pinta-alamittaus: voit laskea alueen pinta-alan (Alueen koon
laskeminen, sivu 12).
Kalenteri: näyttää kalenterin.
Metsästys ja kalastus: näyttää nykyisen sijainnin parhaiden
metsästys- ja kalastusaikojen ennusteet.
Aurinko ja kuu: näyttää auringonnousu- ja -laskuajat sekä kuun
vaiheen GPS-sijaintisi perusteella.
Kuvan katselu: näyttää tallennetut valokuvat.
Reittipisteen keskiarvo: voit tarkentaa reittipisteen sijaintia
(Reittipisteen keskiarvo, sivu 7).
Laskin: näyttää laskimen.
Herätyskello: äänihälytyksen määrittäminen. Jos et käytä
laitetta tällä hetkellä, voit määrittää sen käynnistymään
tiettyyn aikaan.
VIRB-etäkäyttö: näyttää kameran säätimet, kun VIRB laite on
pariliitetty GPSMAP 66 series laitteeseen (VIRB
etäkäyttötoiminnon käyttäminen, sivu 12).
®
10
Sekuntikello: voit käyttää ajanottoa, merkitä kierroksen ja
mitata kierrosaikoja.
Taskulamppu: ottaa taskulampun käyttöön (Taskulampun
käyttäminen, sivu 12).
XERO-sijainnit: näyttää lasersijaintitietoja, kun Xero
jousitähtäin on pariliitetty GPSMAP 66 series laitteeseen.
Satelliitti: näyttää nykyiset GPS-satelliittitiedot (Satelliittisivu,
sivu 12).
BirdsEye kuvat
BirdsEye kuvat ovat ladattavia, tarkkoja karttakuvia, kuten
yksityiskohtaisia satelliittikuvia ja rasteripohjaisia topografisia
karttoja. Voit ladata BirdsEye kuvia suoraan yhteensopivaan
Garmin laitteeseen.
BirdsEye kuvien lataaminen
Ennen kuin voit ladata BirdsEye kuvia suoraan laitteeseen,
sinun tarvitsee yhdistää langattomaan verkkoon (Yhdistäminen
langattomaan verkkoon, sivu 6).
1 Valitse BirdsEye Direct > Lataa kuvat.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit ladata tietyn sijainnin tai alueen BirdsEye
kuvatiedostot valitsemalla Sijainti ja valitsemalla luokan.
HUOMAUTUS: oletussijainti on nykyinen sijaintisi.
• Voit muokata ladattujen kuvatiedostojen nimeä
valitsemalla Nimi.
• Voit valita kuvanlaatuasetuksen valitsemalla Tiedot.
• Voit määrittää ladatuissa kuvatiedostoissa näkyvän alueen
koon valitsemalla Säde ja määrittämällä etäisyyden
valitusta sijainnista.
Näet arvion tiedostokoosta valitulla kuvanlaadulla ja säteellä.
Varmista, että laitteessa on riittävästi vapaata tallennustilaa
kuvatiedostolle.
3 Valitse Lataa.
Geokätköt
Geokätkentä on aarteenetsintää, jossa piilotetaan tai etsitään
kätköjä vihjeiden ja GPS-koordinaattien avulla.
Laitteen rekisteröiminen Geocaching.com-palveluun
Voit rekisteröidä laitteesi osoitteessa www.geocaching.com.
Tämän jälkeen voit hakea lähellä olevia geokätköjä tai tietoja
miljoonista kätköistä.
1 Muodosta yhteys langattomaan verkkoon (Yhdistäminen
langattomaan verkkoon, sivu 6) tai Garmin Connect
sovellukseen (Älypuhelimen ja laitteen pariliitos, sivu 6).
2 Valitse Asetukset > Geokätkentä > Rekisteröi laite.
Aktivointikoodi tulee näkyviin.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Valitse Vahvista rekisteröinti.
Yhteyden muodostaminen Geocaching.com-sivustoon
Rekisteröinnin jälkeen voit tarkastella www.geocaching.comsivuston geokätköjä laitteellasi langattomalla verkkoyhteydellä.
• Yhteyden muodostaminen Garmin Connect sovellukseen.
• Muodosta yhteys Wi‑Fi verkkoon.
Geokätköjen lataaminen tietokoneella
Voit ladata geokätköjä laitteeseesi manuaalisesti tietokoneen
avulla (Tiedostojen siirtäminen laitteeseen, sivu 17). Voit liittää
geokätkötiedostot GPX-tiedostoon ja tuoda sitten tiedot laitteesi
GPX-kansioon. Jos sinulla on geocaching.com-sivuston
premium-jäsenyys, voit ladata Pocket Query -toiminnolla
laitteeseesi useita geokätköjä yhdellä kertaa yhtenä GPXtiedostona.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Päävalikon työkalut
2
3
4
5
Siirry osoitteeseen www.geocaching.com.
Luo tili tarvittaessa.
Kirjaudu.
Etsi ja lataa geokätköjä laitteeseen geocaching.com-sivuston
ohjeiden mukaisesti.
Geokätkön etsiminen
Voit etsiä laitteeseesi tallennettuja geokätköjä. Jos yhteys
geocaching.com-sivustoon on muodostettu, voit hakea
reaaliaikaisia geokätkötietoja ja ladata geokätköjä.
HUOMAUTUS: päivässä voi ladata yksityiskohtaiset tiedot
rajallisesta määrästä geokätköjä. Jos haluat ladata enemmän,
voit ostaa Premium-tilauksen. Lisätietoja on osoitteessa
www.geocaching.com.
1 Valitse Geokätkentä.
> MENU.
2 Valitse
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit etsiä laitteeseesi ladattuja geokätköjä nimen
perusteella valitsemalla Kirjoitushaku ja kirjoittamalla
hakutermin.
• Voit etsiä lähellä sijaintiasi tai jotain muuta sijaintia olevia
geokätköjä valitsemalla Etsi läheltä ja valitsemalla
sijainnin.
Jos yhteys goecaching.com-sivustoon on muodostettu,
hakutuloksissa näytetään myös reaaliaikaiset
geokätkötiedot, jotka on haettu GC Live -lataus avulla.
• Voit etsiä reaaliaikaisia geokätköjä koodin perusteella
valitsemalla GC Live -lataus.
Tämän toiminnon avulla voit ladata geocaching.comsivustosta tietyn geokätkön sen koodin perusteella.
Voit
suodattaa hakutuloksia (valinnainen) valitsemalla MENU
4
> Suodatin.
5 Valitsemalla > Lataa geokätköt voit hakea ja ladata
kartassa lähellä olevia geokätköjä (valinnainen).
6 Valitse geokätkö.
Geokätkön tiedot tulevat näkyviin. Jos valitsit reaaliaikaisen
geokätkön ja yhteys on muodostettu, laite lataa tarvittaessa
geokätkön kaikki tiedot sisäiseen muistiin.
Geokätköluettelon suodattaminen
Voit suodattaa geokätköluettelon tiettyjen tekijöiden, kuten
vaikeustason, mukaan.
1 Valitse Geokätkentä > MENU > Suodatin.
2 Valitse yksi tai useampi suodatusvalinta:
• Voit suodattaa tuloksia geokätkön luokan, kuten mysteerin
tai tapahtuman mukaan, valitsemalla Tyyppi.
• Voit suodattaa tuloksia geokätkösäiliön fyysisen koon
mukaan valitsemalla Kätkön koko.
• Voit suodattaa geokätköt, joiden tila on Ei yritetty, Ei
löytynyt tai Löytyi, valitsemalla Tila.
• Valitsemalla tason 1–5 voit suodattaa geokätkön
löytämisen vaikeustason tai maaston hankaluuden
mukaan.
3 Valitsemalla QUIT voit näyttää suodatetun geokätköluettelon.
Mukautetun geokätkösuodattimen tallentaminen
Voit luoda ja tallentaa mukautettuja suodattimia geokätköjä
varten tiettyjen ehtojen perusteella.
1 Valitse suodatettavat kohteet.
2 Valitse QUIT.
Uudet suotimet tallennetaan automaattisesti nimellä
Suodatin, jota seuraa numero. Esimerkiksi Suodatin 2. Voit
muuttaa nimeä muokkaamalla geokätkösuodinta
(Mukautetun geokätkösuodattimen muokkaaminen,
sivu 11).
Päävalikon työkalut
Mukautetun geokätkösuodattimen muokkaaminen
1 Valitse suodatin.
2 Valitse muokattava kohde.
Geokätkön tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Geokätkentä.
2 Valitse geokätkö.
3 Valitse MENU > Katso piste.
Geokätkön kuvaus ja lokit tulevat näkyviin.
Navigoiminen geokätkölle
1 Valitse Geokätkentä.
2 Valitse geokätkö.
3 Valitse Mene.
Geokätkön etsiminen vihjeiden avulla
Voit käyttää geokätkön etsinnässä apuna vihjeitä, kuten
kuvausta ja koordinaatteja.
1 Kun liikut geokätköä kohti, valitse sen nimi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää tietoja geokätköstä valitsemalla Kuvaus.
• Voit näyttää vihjeen geokätkön sijainnista valitsemalla
Vihje.
• Voit näyttää geokätkön leveys- ja pituusasteet valitsemalla
Koordinaatit.
• Voit näyttää edellisten etsijöiden geokätköstä antaman
palautteen valitsemalla Kirjaa.
• Voit ottaa chirp™ etsinnän käyttöön valitsemalla chirp™.
Yrityksen kirjaaminen
Kun olet yrittänyt etsiä geokätköä, voit kirjata tuloksesi. Voit
vahvistaa joitakin geokätköjä osoitteessa www.geocaching.com.
1 Valitse Geokätkentä > Kirjaa.
2 Valitse Löytyi, Ei löytynyt, On korjattava tai Ei yritetty.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit lopettaa kirjaamisen valitsemalla Valmis.
• Voit aloittaa navigoinnin lähimmälle geokätkölle
valitsemalla Etsi seuraavaksi lähin.
• Voit lisätä kommentin kätkön etsimisestä tai itse kätköstä
valitsemalla Muokkaa kommenttia, kirjoittamalla
kommentin ja valitsemalla Valmis.
Jos olet kirjautunut www.geocaching.com-sivustoon, loki
ladataan automaattisesti www.geocaching.com-tilillesi.
chirp
chirp on pieni Garmin lisävaruste, jonka voit ohjelmoida ja jättää
geokätkölle. Laitteen avulla voi etsiä geokätkölle jätettyä chirp
laitetta. Lisätietoja chirp laitteesta on chirp käyttöoppaassa
osoitteessa www.garmin.com.
chirp haun ottaminen käyttöön
1 Valitse Asetukset > Geokätkentä.
2 Valitse Etsi chirp > Käytössä.
Geokätkön etsiminen chirp laitteen avulla
1 Kun chirp haku on käytössä, siirry geokätköä kohti.
Kun olet noin 10 metrin (33 jalan) päässä geokätköstä, jossa
on chirp, chirptiedot tulevat näyttöön.
2 Valitse Näytä tiedot.
3 Tarvittaessa voit siirtyä geokätkön seuraavaan vaiheeseen
valitsemalla Mene.
Reaaliaikaisten geokätkötietojen poistaminen
laitteesta
Voit poistaa laitteesta reaaliaikaiset geokätkötiedot, jolloin vain
tietokoneesta manuaalisesti ladatut geokätköt näytetään.
11
Valitse Asetukset > Geokätkentä > Geocaching Live >
Poista reaaliaikaiset tiedot.
Reaaliaikaiset geokätkötiedot poistetaan laitteesta, eivätkä
ne enää näy geokätköluettelossa.
Laitteen rekisteröinnin poistaminen geocaching.comsivustosta
Jos siirrät laitteesi omistajuuden toiselle henkilölle, voit poistaa
laitteen rekisteröinnin Geocaching-sivustosta.
Valitse Asetukset > Geokätkentä > Geocaching Live >
Poista laitteen rekisteröinti.
Läheisyyshälytyksen asettaminen
Läheisyyshälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä
tietystä sijainnista.
1 Valitse Lähestymishälytykset > Luo hälytys.
2 Valitse luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Käytä.
5 Määritä säde.
Kun saavut alueelle, jolla on läheisyyshälytys, laitteesta kuuluu
merkkiääni.
Läheisyyshälytyksen muokkaaminen tai poistaminen
1 Valitse Lähestymishälytykset.
2 Valitse herätys.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata sädettä valitsemalla Vaihda säde.
• Näytä hälytys kartassa valitsemalla Katso karttaa.
• Voit poistaa hälytyksen valitsemalla Poista.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
langattomasti
Tietojen jakaminen langattomasti edellyttää sitä, että
yhteensopiva laite on enintään 3 metrin (10 jalan) päässä.
Laite voi lähettää ja vastaanottaa tietoja, kun se on pariliitetty
toiseen yhteensopivaan laitteeseen Bluetooth tekniikalla tai
langattomalla ANT+ tekniikalla. Voit jakaa reittipisteitä,
geokätköjä, reittejä ja jälkiä.
1 Valitse Langaton jako.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lähetä ja valitse tietotyyppi.
• Valitsemalla Vastaanota voit vastaanottaa tietoja toisesta
laitteesta. Toisen yhteensopivan laitteen on yritettävä
lähettää tietoja.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Profiilin valitseminen
Kun vaihdat toiminnosta toiseen, voit muuttaa laitteen asetuksia
vaihtamalla profiilia.
1 Valitse Profiilimuutos.
2 Valitse profiili.
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta.
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Valitse GPSMAP 66 series laitteessa VIRB-etäkäyttö.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa videokuvaa valitsemalla .
• Voit ottaa valokuvan valitsemalla
.
Taskulampun käyttäminen
HUOMAUTUS: taskulampun käyttäminen voi lyhentää
akunkestoa. Voit pidentää akunkestoa vähentämällä kirkkautta
tai muuttamalla vilkunnan toistumistiheyttä.
1 Valitse Taskulamppu > ENTER.
2 Muuta tarvittaessa kirkkautta liukusäätimellä.
3 Valitse tarvittaessa toinen vilkkutoiminto.
0
Ei vilkuntaa, tasainen valo.
1–9 Vilkahdusten määrä sekunnissa.
SOS Hätävilkunta.
HUOMAUTUS: Wi‑Fi, Bluetooth ja ANT+ yhteydet ovat
poissa käytöstä SOS-tilassa.
Satelliittisivu
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen sijainti, GPS-tarkkuus,
satelliittien sijainnit ja signaalin voimakkuus.
GPS-satelliittiasetukset
Valitse Satelliitti > MENU.
Käytä, GPS käytössä: voit ottaa GPS-ominaisuuden käyttöön.
Reitti ylös: osoittaa, näytetäänkö satelliitit siten, että pohjoinen
on näytön yläreunassa vai siten, että jäljen ajosuunta on
näytön yläreunassa.
Yksivärinen: voit valita, onko satelliittisivu moni- vai yksivärinen.
Aseta sijainti kartassa: voit merkitä nykyisen sijaintisi karttaan.
Tämän sijainnin avulla voit luoda reittejä tai etsiä tallennettuja
sijainteja.
AutoLocate-sijainti: laskee GPS-sijaintisi Garmin AutoLocate
toiminnolla.
Satelliittimääritys: määrittää satelliittijärjestelmän asetukset
(Satelliittiasetukset, sivu 13).
®
Laitteen mukauttaminen
Tietokenttien mukauttaminen
Voit mukauttaa pääsivujen tietokenttiä.
1 Avaa sivu, jonka tietokenttiä aiot muuttaa.
2 Valitse MENU.
3 Valitse Muuta tietokenttiä.
4 Valitse uusi tietokenttä.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Alueen koon laskeminen
Asetus-valikko
1 Valitse Pinta-alamittaus > Käynnistä.
2 Kävele laskettavan alueen ympäri.
3 Valitse Laske, kun olet valmis.
Valitse MENU kaksi kertaa ja valitse Asetukset.
Järjestelmä: voit mukauttaa järjestelmän asetuksia
(Järjestelmäasetukset, sivu 13).
Näyttö: säätää taustavalon ja näytön asetuksia
(Näyttöasetukset, sivu 13).
Bluetooth: pariliittää laitteen älypuhelimeen, ja voit mukauttaa
Bluetooth asetuksia (Bluetooth asetukset, sivu 13).
Wi-Fi: voit yhdistää langattomiin verkkoihin (Wi‑Fi asetukset,
sivu 13).
VIRB etäkäyttötoiminnon käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa.
12
Laitteen mukauttaminen
Kartta: määrittää kartan ulkoasun (Kartta-asetukset, sivu 4).
Tallennetaan: voit mukauttaa suoritusten tallennusasetuksia
(Tallennusasetukset, sivu 8).
Reititys: voit mukauttaa tapaa, jolla ohjelmisto laskee kunkin
suorituksen reitit (Reititysasetukset, sivu 13).
Virransäästötila: voit mukauttaa virransäästötilan
käyttöönottoasetuksia (Virransäästötilan ottaminen käyttöön,
sivu 16).
Äänet: asettaa laitteen äänet, kuten näppäin- ja hälytysäänet
(Laitteen merkkiäänten määrittäminen, sivu 14).
Kulkusuunta: voit mukauttaa kompassisuunnan asetuksia
(Kulkusuunta-asetukset, sivu 5).
Korkeusmittari: voit mukauttaa korkeusmittariasetuksia
(Korkeusmittariasetukset, sivu 5).
Geokätkentä: voit mukauttaa geokätkentäasetuksia
(Geokätkentäasetukset, sivu 14).
Tunnistimet: pariliittää langattomia antureita laitteeseen
(Langattomat anturit, sivu 14).
Kuntoilu: voit mukauttaa kuntoilusuoritusten tallennusasetuksia
(Kuntoiluasetukset, sivu 14).
Veneily: määrittää veneilytietojen ulkoasun kartassa
(Merenkulkuasetukset, sivu 14).
Valikot: voit mukauttaa sivujärjestystä ja päävalikkoa
(Valikkoasetukset, sivu 14).
Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisen sijainnin muodon ja
datumin asetukset (Sijaintimuotoasetukset, sivu 15).
Yksikkö: määrittää laitteen mittayksikön (Mittayksiköiden
muuttaminen, sivu 15).
Aika: määrittää aika-asetukset (Aika-asetukset, sivu 15).
Profiilit: voit mukauttaa ja luoda suoritusprofiileja (Profiilit,
sivu 15).
Nollaa: voit nollata käyttäjätiedot ja -asetukset (Tietojen ja
asetusten nollaaminen, sivu 15).
Tietoja: näyttää laitteen tiedot, kuten laitteen tunnuksen,
ohjelmistoversion, säädöstiedot ja käyttöoikeussopimuksen
(Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen, sivu 17).
Reittipisteet: voit määrittää mukautetun etuliitteen
automaattisesti nimettäville reittipisteille.
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä.
Satelliitti: määrittää satelliittijärjestelmän asetukset
(Satelliittiasetukset, sivu 13).
Tekstin kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteessa.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Liitännät: määrittää sarjaliitännän muodon (Sarjaliitännän
asetukset, sivu 13).
RINEX-kirjaus: sallii laitteen tallentaa RINEX (Receiver
Independent Exchange Format) -tietoja
järjestelmätiedostoon. RINEX on
satelliittinavigointijärjestelmien raakatietojen siirtomuoto.
Satelliittiasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Satelliitti.
Satelliittijärjestelmä: valitsee satelliittijärjestelmäksi GPS tai
Esittelytila (GPS ei käytössä).
WAAS/EGNOS: valitsee järjestelmäksi WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System / European Geostationary
Navigation Overlay Service).
Sarjaliitännän asetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Liitännät.
Laitteen mukauttaminen
Garmin Spanner: voit käyttää laitteen USB-porttia useimpien
NMEA 0183 -yhteensopivien karttaohjelmistojen kanssa
luomalla virtuaalisen sarjaportin.
Garmin Serial: määrittää laitteen käyttämään omaa Garmin
muotoa, jossa reittipiste-, reitti- ja jälkitietoja voi siirtää
tietokoneeseen.
NMEA-tulo/-lähtö: määrittää laitteen käyttämään
vakiomuotoista NMEA 0183 ‑lähtöä ja -tuloa.
Teksti: sijainti- ja nopeustiedot yksinkertaisena ASCII-tekstinä.
MTP: määrittää laitteen käyttämään tiedostojärjestelmänsä
avaamiseen MTP (Media Transfer Protocol) -protokollaa
massamuistitilan sijasta.
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
Taustavalon aika: säätää aikaa, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Akunsäästö: säästää akun virtaa ja pidentää akunkestoa
sammuttamalla näytön taustavalon aikakatkaisuaikana.
Ulkoasu: Voit muuttaa näytön taustan ulkoasua ja valinnan
korostusta (Väritilan vaihtaminen, sivu 13).
Kuvan sieppaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Tarkista tekstin koko: muuttaa tekstin koon näytössä.
Väritilan vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Ulkoasu.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteen käyttämään päivä- ja yövärejä
automaattisesti kellonajan mukaan valitsemalla Tila >
Automaattinen.
• Käytä vaaleaa taustaa valitsemalla Tila > Päivä.
• Käytä tummaa taustaa valitsemalla Tila > Yö.
• Voit mukauttaa päivävärikaaviota valitsemalla Päiväväri.
• Voit mukauttaa yövärikaaviota valitsemalla Yöväri.
Bluetooth asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
Tila: ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan ja näyttää
nykyisen yhteyden tilan.
Ilmoitukset: näyttää tai piilottaa älypuhelimen ilmoitukset.
Unohda puhelin: poistaa yhdistetyn laitteen pariliitettyjen
laitteiden luettelosta. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vasta,
kun laite on pariliitetty.
Wi‑Fi asetukset
Valitse Asetukset > Wi-Fi.
Wi-Fi: ottaa käyttöön langattoman tekniikan.
Lisää verkko: voit etsiä langattoman verkon ja yhdistää siihen.
Reititysasetukset
Käytettävissä olevat reititysasetukset vaihtelevat valitun
suorituksen mukaan.
Valitse Asetukset > Reititys.
Toiminto: määrittää suorituksen reititystä varten. Laite optimoi
laskemansa reitit valitsemasi suorituksen tyypin mukaan.
Laskentatapa: määrittää reitin laskentatavan.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan sinisen
kolmion lähimpään tiehen. Tästä on eniten hyötyä, kun ajat
tai navigoit teillä.
Poissa reitiltä -uudelleenlaskenta: määrittää
uudelleenlaskennan asetukset navigoitaessa poissa
aktiiviselta reitiltä.
Vältettävien määritys: määrittää vältettävät teiden, maaston ja
liikkumistapojen tyypit navigoinnin aikana.
13
Reitin siirtymät: määrittää, miten laite luo reitin pisteestä
toiseen. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan joidenkin
suoritusten yhteydessä. Etäisyys-asetus reitittää reitin
seuraavaan pisteeseen, kun olet tietyn etäisyyden päässä
nykyisestä pisteestä.
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Voit mukauttaa viestien, näppäinten ja käännösvaroitusten
merkkiääniä sekä hälytyksiä.
Valitse merkkiääni kutakin äänityyppiä varten.
Geokätkentäasetukset
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tietyn matkan päähän. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti
vertailla tehoa toiminnan eri vaiheissa.
1 Valitse Asetukset > Kuntoilu > Auto Lap.
2 Anna arvo ja valitse Valmis.
®
Merenkulkuasetukset
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Veneily.
Merikarttatila: määrittää laitteen käyttämän karttatyypin, kun
laite näyttää veneilytietoja. Merenkulku näyttää kartan
ominaisuuksia eri väreillä, jotta merenkulkukohdepisteet
näkyvät paremmin ja kartta vastaa paperikarttojen
piirtotapaa. Kalastus (edellyttää merikarttoja) näyttää pohjan
muodot ja syvyysluotaukset yksityiskohtaisessa näkymässä
ja yksinkertaistaa kartan esitystapaa optimaalista
kalastuskäyttöä varten.
Ulkoasu: määrittää kartassa näkyvien navigointiapumerkkien
ulkoasun.
Merihälytysasetukset: voit määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun vene ylittää ankkurissa ollessaan tietyn
laahausetäisyyden, kun olet tietyn matkan päässä poissa
suunnalta ja kun vesi muuttuu tietyn syvyiseksi.
Valitse Asetukset > Geokätkentä.
Geocaching Live: voit poistaa reaaliaikaiset geokätkötiedot
laitteesta ja laitteen rekisteröinnin osoitteesta
geocaching.com (Reaaliaikaisten geokätkötietojen
poistaminen laitteesta, sivu 11, Laitteen rekisteröinnin
poistaminen geocaching.com-sivustosta, sivu 12).
Geokätkön tyyli: määrittää laitteen näyttämään
geokätköluettelon nimien tai koodien avulla.
Etsi chirp: laite voi hakea geokätköjä, joissa on chirp
lisävaruste (chirp haun ottaminen käyttöön, sivu 11).
Ohjelmoi chirp™: ohjelmoi chirp lisävarusteen. Katso chirp
käyttöopasta osoitteessa www.garmin.com.
Suodinasetukset: voit luoda ja tallentaa mukautettuja
suodattimia geökätköjä varten (Mukautetun
geokätkösuodattimen tallentaminen, sivu 11).
Löydetyt geokätköt: voit kirjoittaa löydettyjen geokätköjen
määrän. Tämä numero kasvaa automaattisesti, kun kirjaat
löytöjä (Yrityksen kirjaaminen, sivu 11).
Merenkulkuhälytysten määrittäminen
1 Valitse Asetukset > Veneily > Merihälytysasetukset.
2 Valitse hälytyksen tyyppi.
3 Valitse Käytössä.
4 Anna etäisyys ja valitse Valmis.
Langattomat anturit
Valikkoasetukset
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ tai Bluetooth
anturien kanssa. Lisätietoja valinnaisten anturien
yhteensopivuudesta ja hankkimisesta on osoitteessa
buy.garmin.com.
Langattomien anturien pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitos tarkoittaa langattomien anturien yhdistämistä ANT+ tai
Bluetooth tekniikalla, kuten sykemittarin yhdistämistä
laitteeseen.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet.
3 Valitse anturin tyyppi.
4 Valitse Etsi uusi.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila muuttuu
Etsitään-tilasta Yhdistetty-tilaan.
Kuntoiluasetukset
Valitse Asetukset > Kuntoilu.
Auto Lap: laite merkitsee kierroksen automaattisesti aina tietyn
etäisyyden jälkeen.
Suorituksen tyyppi: määrittää kuntoilusuoritukseksi vaelluksen,
juoksun, pyöräilyn tai muun. Siten suoritus näkyy oikean
tyyppisenä, kun siirrät sen Garmin Connect sivustoon.
Käyttäjä: määrittää käyttäjäprofiilin tiedot. Laite laskee tarkat
harjoitustiedot Garmin Connect palvelussa antamiesi tietojen
perusteella.
Sykealueet: määrittää viisi sykealuetta ja maksimisykkeen
kuntoilusuorituksia varten.
14
Valitse Asetukset > Valikot.
Valikkotyyli: määrittää päävalikon ulkoasun.
Päävalikko: voit siirtää, lisätä ja poistaa päävalikon kohteita
(Päävalikon mukauttaminen, sivu 14).
Sivujärjestys: voit siirtää, lisätä ja poistaa sivujärjestyksen
kohteita (Sivujärjestyksen muuttaminen, sivu 14).
Asetukset: muuttaa määritysvalikon kohteiden järjestystä.
Etsi: muuttaa etsintävalikon kohteiden järjestystä.
Päävalikon mukauttaminen
Voit siirtää, lisätä ja poistaa päävalikon kohteita.
1 Valitse päävalikosta MENU > Vaihda järjestys.
2 Valitse valikkokohde.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Siirrä voit muuttaa kohteen sijaintia
luettelossa.
• Valitsemalla Lisää voit lisätä uuden kohteen luetteloon.
• Valitsemalla Poista voit poistaa kohteen luettelosta.
Sivujärjestyksen muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Valikot > Sivujärjestys > Muokkaa
sivujärj..
2 Valitse sivu.
3 Valitse vaihtoehto:
• Siirrä sivua ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla
Siirrä.
• Lisää uusi sivu sivujärjestykseen valitsemalla Lisää ja
valitsemalla luokka.
• Poista sivu sivujärjestyksestä valitsemalla Poista.
VIHJE: voit näyttää sivujärjestyksen valitsemalla PAGE.
Laitteen mukauttaminen
3 Valitse Poista.
Tietojen ja asetusten nollaaminen
1 Valitse Asetukset > Nollaa.
2 Valitse vaihtoehto:
Sijaintimuotoasetukset
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa sijaintilukema
näkyy.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen.
Kartan sferoidi: näyttää laitteen käyttämän
koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä
koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden, korkeuden, syvyyden,
lämpötilan, paineen ja pystynopeuden mittayksiköitä.
1 Valitse mittatyyppi.
2 Valitse mittayksikkö.
• Voit nollata tietyn matkan tiedot, kuten etäisyyden ja
keskiarvot, valitsemalla Nollaa matkatiedot.
• Voit poistaa kaikki tallennetut reittipisteet valitsemalla
Poista kaikki reittipisteet.
• Voit poistaa kaikki nykyisen suorituksen aloittamisen
jälkeen tallennetut tiedot valitsemalla Tyhjennä nykyinen
suoritus.
HUOMAUTUS: laite jatkaa nykyisen suorituksen uusien
tietojen tallentamista.
• Voit palauttaa ainoastaan nykyisen suoritusprofiilin
tehdasasetukset valitsemalla Nollaa prof. as..
• Voit palauttaa kaikki laitteen ja profiilien tehdasasetukset
valitsemalla Nollaa kaikki aset..
HUOMAUTUS: kaikkien asetusten nollaamisen jälkeen
kaikki geokätkösuoritukset poistetaan laitteestasi. Tämä ei
poista tallennettuja käyttäjätietoja, kuten jälkiä ja
reittipisteitä.
• Voit poistaa kaikki tallennetut käyttäjätiedot ja palauttaa
kaikkien laitteen asetusten oletusarvot valitsemalla Poista
kaikki.
HUOMAUTUS: kaikkien asetusten poistaminen poistaa
henkilökohtaiset tiedot, historiatiedot ja tallennetut
käyttäjätiedot, kuten jäljet ja reittipisteet.
Sivun oletusasetusten palauttaminen
1 Avaa sivu, jonka asetukset aiot palauttaa.
2 Valitse MENU > Palauta oletukset.
Aika-asetukset
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikavyöhyke: Määrittää laitteen aikavyöhykkeen.
Automaattinen määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti
GPS-sijainnin mukaan.
Profiilit
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot
käyttötavan mukaan. Voit esimerkiksi käyttää eri asetuksia ja
näkymiä metsästykseen ja geokätkentään.
Profiilit liittyvät toimintonäyttöihin, mukaan lukien
aloitusnäyttöön.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
Mukautetun profiilin luominen
Voit mukauttaa asetuksia ja tietokenttiä tiettyä toimintoa tai
matkaa varten.
1 Valitse Asetukset > Profiilit > Luo uusi profiili > OK.
2 Mukauta asetukset ja tietokentät.
Profiilin nimen muokkaaminen
1 Valitse Asetukset > Profiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Muokkaa nimeä.
4 Kirjoita uusi nimi.
Profiilin poistaminen
HUOMAUTUS: jos haluat poistaa aktiivisen profiilin, aktivoi
ensin jokin toinen profiili. Profiilia ei voi poistaa, kun se on
aktiivinen.
1 Valitse Asetukset > Profiilit.
2 Valitse profiili.
Laitteen tiedot
Laitteen tiedot
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Voit asentaa älypuhelimeen Garmin Explore
sovelluksen, jolla voit ladata reittipisteitä, reittejä, jälkiä ja
suorituksia.
Garmin Express helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin
laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Akkutiedot
Todellinen akunkesto määräytyy laitteen asetusten perusteella,
esimerkiksi jäljitys- ja viestintarkistusvälin mukaan.
15
Karabiinihaan irrottaminen
Akunkesto
Tila
Enintään 200 h
Virransäästötila, jossa on 30 minuutin LiveTrack jäljitysväli
Enintään 35 h
Oletustila, jossa on 10 minuutin LiveTrack jäljitysväli
ja automaattinen tallennus
Nosta karabiinihakaa alaosasta ja työnnä se irti
kiinnityskohdasta.
Hihnan liittäminen
1 Pujota hihnan lenkki laitteen hihnapaikkaan.
Enintään 1 vuosi Poistettu käytöstä
Akunkeston maksimoiminen
• Ota käyttöön Laajennettu jäljitys -asetus (LiveTrack
asetukset, sivu 3).
• Ota käyttöön taustavalon kirkkauden Automaattinen-asetus
tai lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa (Näyttöasetukset,
sivu 13).
• Pienennä viestien Kuunteluväli-asetuksen arvoa
(Viestiasetukset, sivu 2).
• Pienennä jäljityksen Kirjausväli- ja Lähetysväli-asetuksen
arvoa (LiveTrack asetukset, sivu 3).
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (Bluetooth
asetukset, sivu 13).
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön
Akun käyttöikää voi pidentää akunsäästötilan avulla.
Valitse Asetukset > Näyttö > Akunsäästö > Käytössä.
Akunsäästötilassa näyttö sammuu, kun taustavalo
aikakatkaistaan. Voit käynnistää näytön valitsemalla
virtapainikkeen.
Virransäästötilan ottaminen käyttöön
Akunkestoa voi pidentää virransäästötilan avulla.
Virransäästötilassa näyttö sammuu, laite siirtyy
virransäästötilaan ja laite kerää tavallista vähemmän GPSjälkipisteitä.
1 Valitse Asetukset > Virransäästötila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteen näyttämään kehotteen ottaa
virransäästötila käyttöön, kun sammutat laitteen,
valitsemalla Kysyttäessä.
• Voit määrittää laitteen ottamaan virransäästötilan käyttöön
automaattisesti kahden minuutin käyttämättömyyden
jälkeen valitsemalla Automaattinen.
• Voit määrittää, että virransäästötilaa ei oteta käyttöön
koskaan, valitsemalla Ei koskaan.
Virransäästötilassa virtapainikkeen vierellä oleva punainen
merkkivalo välähtää ajoittain.
Pitkäaikaissäilytys
Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, lataa akkuun
vähintään 50 % virtaa koko kapasiteetista ennen säilytystä.
Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa, jonka lämpötila
vastaa tavallista huoneenlämpöä. Lataa akku taas täyteen
varastoinnin jälkeen, ennen kuin käytät laitetta.
Karabiinihaan kiinnittäminen
1 Aseta karabiinihaka
laitteen kiinnityskohdan paikkoihin
.
2 Pujota hihnan toinen pää lenkistä ja vedä tiukalle.
3 Tarvittaessa voit kiinnittää hihnan suorituksen ajaksi
vaatteeseen tai reppuun.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää 30 minuutin upottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi
upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja
kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laitetta on
käytetty kloori- tai suolavedessä.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tiedostotyypit
GPS-käsilaite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
• Garmin Explore tiedostot.
• GPX-reitti-, -jälki- ja reittipistetiedostot.
• GPX-geokätkötiedostot (Geokätköjen lataaminen
tietokoneella, sivu 10).
• JPEG-valokuvatiedostot.
• GPI-mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/products/poiloader.
Muistikortin asettaminen
Voit asentaa microSD muistikortin lisämuistia tai valmiiksi
ladattuja karttoja varten.
1 Avaa suojus laitteen sivulta .
2 Työnnä karabiinihaka paikalleen siten, että se lukittuu.
16
Laitteen tiedot
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto >
Anna levy.
Irrota
kaapeli tietokoneesta.
2
®
Tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 35 h oletustilassa
Enintään 200 h virransäästötilassa
2 Aseta muistikortti kullanväriset liitinpinnat poispäin.
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX72
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Käyttölämpötila
–20–60 °C (–4–140 °F)
Latauslämpötila
0–40 °C (32–104 °F)
Kompassin turvaväli
17,5 cm (7 tuumaa)
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz (nimellinen 14,9 dBm)
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows
tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja
Mac tietokoneissa liitettynä taltiona.
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai taltio, joka vastaa laitetta tai
muistikorttia.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
2
Liite
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse Tietoja.
Liite
Tietokentät
Jotkin tietokentät edellyttävät navigointia tai langattomia
lisävarusteita tietojen näyttämiseen.
24 h maksimilämpötila: viimeisten 24 tunnin aikana
yhteensopivasta lämpötila-anturista tallennettu
enimmäislämpötila.
24 h minimilämpötila: viimeisten 24 tunnin aikana
yhteensopivasta lämpötila-anturista tallennettu
vähimmäislämpötila.
Aika määränpäähän: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Autokäännös: reitin seuraavan käännöksen suunta. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ei yhtään: tämä on tyhjä tietokenttä.
Etäisyys seur.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
GPS-korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus GPS-toiminnolla.
GPS-signaalin voimakk.: gPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
GPS-suunta: gPS-toimintoon perustuva kulkusuuntasi.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/-3,65 m (12 jalkaa).
Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
17
Hälytysajastin: laskuriajastimen nykyinen aika.
Harjoitus: suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit
tarkastella suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Ilmanpainemittari: nykyinen kalibroitu ilmanpaine.
Käänny: määränpään suuntiman ja nykyisen suunnan välinen
kulman muutos (asteina). L merkitsee käännöstä
vasemmalle. R merkitsee käännöstä oikealle. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kaltevuus: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna
etäisyydellä). Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa)
60 metrin (200 jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Keskim. SY % maks.sta: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Keskimäär. poljinnopeus: pyöräily. Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Keskimääräinen kierros: nykyisen suorituksen keskimääräinen
kierrosaika.
Keskisyke: nykyisen suorituksen keskisyke.
Kier. sykeprosentti: nykyisen kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
Kierroksen lasku: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen laskun
pituus.
Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierroksen nousu: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen
nousun matka.
Kierroksen poljinnopeus: pyöräily. Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Kierroksen syke: nykyisen kierroksen keskisyke.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: kaikkien kokonaisten kierrosten sekuntikellon aika.
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kompassisuunta: kompassiin perustuva kulkusuuntasi.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Korkeus maanpinnasta: nykyisen sijaintisi korkeus
maanpinnasta.
Korkeus - Pienin: pienin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Korkeus - Suurin: suurin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Kul. suor. aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudelleen ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin. Laite on liitettävä tempe™ anturiin, jotta nämä tiedot
näkyvät.
Lämpö - vesi: veden lämpötila. Laitteen on oltava kytkettynä
NMEA 0183 laitteeseen, joka voi mitata veden lämpötilan.
Lasku - Keskimääräinen: keskimääräinen laskumatka
edellisestä nollauksesta.
Lasku - Kokonais: kokonaislaskumatka suorituksen aikana tai
edellisen nollauksen jälkeen.
Laskusuhde: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
Laskusuhde määr.: laskusuhde, jonka tarvitset laskeutumiseen
nykyisestä sijainnista määränpään korkeuteen. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
18
Lasku - Suurin: maksimilasku (jalkaa tai metriä minuutissa)
edellisen nollauksen jälkeen.
Määränpään sijainti: määränpään sijainti. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Matka-aika: muuttuva luku, liikkeellä ja pysähdyksissä oltu
kokonaisaika edellisen nollauksen jälkeen.
Matka määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Nopeuden edut: nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeus - Kok.keskim.: keskimääräinen nopeus edellisen
nollauksen jälkeen pysähdykset mukaan lukien.
Nopeus - liike keskim.: keskimääräinen kulkunopeus edellisen
nollauksen jälkeen.
Nopeus - Maksimi: suurin kulkunopeus edellisen nollauksen
jälkeen.
Nopeusrajoitus: tien ilmoitettu nopeusrajoitus. Ei käytettävissä
kaikissa kartoissa ja kaikilla alueilla. Tarkista todelliset
nopeusrajoitukset aina liikennemerkeistä.
Nousu - keskimääräinen: keskimääräinen nousumatka
edellisestä nollauksesta.
Nousu - Kokonais: kokonaisnousumatka suorituksen aikana tai
edellisen nollauksen jälkeen.
Nousu - Suurin: maksiminousu (jalkaa tai metriä minuutissa)
edellisen nollauksen jälkeen.
Osa-aika - liike: muuttuva luku, liikkeelläoloaika edellisen
nollauksen jälkeen.
Osa-aika - pysähdyk.: muuttuva luku, pysähdyksissä oltu aika
edellisen nollauksen jälkeen.
Osamatka: muuttuva luku, kuljettu matka edellisen nollauksen
jälkeen.
Osoitin: nuoli osoittaa seuraavan reittipisteen tai käännöksen
suuntaan. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
P.nopeus määränpäähän: nousu-/laskunopeus ennalta
määritettyyn korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Päiväys: nykyinen päivä, kuukausi ja vuosi.
Poikkeama: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai
oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Poljinnopeus: pyöräily. Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Pystym. määränp.: nykyisen sijaintisi ja määränpään välinen
nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Pystymatka seuraavaan: nykyisen sijaintisi ja reitin seuraavan
reittipisteen välinen nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Reittipiste, seuraava: viimeinen piste reitillä määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Sekuntikellon ajastin: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Seuraavan reittipiste: reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Sijainti (lev/pit): nykyisen sijainnin leveyspiiri ja pituuspiiri
riippumatta valitusta sijaintimuotoasetuksesta.
Sijainti (valittu): nykyinen sijainti valituilla
sijaintimuotoasetuksilla.
Liite
Suorituksen matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana
kuljettu matka.
Suuntima: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava yhteydessä
yhteensopivaan sykemittariin.
Syke - % maksimista: prosenttiosuus maksimisykkeestä.
Sykealue: nykyisen sykkeesi suorituskykyalue (1–5).
Oletusalueet perustuvat käyttäjäprofiiliisi ja
maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
Syvyys: veden syvyys. Laitteen on oltava kytkettynä NMEA
0183 laitteeseen, joka voi mitata veden syvyyden.
Tak suunn: suunta, johon kulkemalla palaat reitille. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Tämä kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Viim. kierr. matka: viimeisen kokonaisen kierroksen aikana
kuljettu matka.
Viim. kierr. polj.nop.: pyöräily. Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.
Viime kierr. nopeus: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Viime kierroksen aika: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Viime kierroksen lasku: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen laskun matka.
Viime kierroksen nousu: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen nousun matka.
Viime kierroksen SY: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskisyke.
Ympäröivä ilmanpaine: kalibroimaton ympäristön ilmanpaine
• Kun Garmin laitteen ja lisävarusteen välille on muodostettu
pariliitos, laite vastaanottaa tietoja vain lisävarusteestasi,
vaikka menisit muiden lisävarusteiden lähelle.
Vianmääritys
Laitteen uudelleenkäynnistäminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä käynnistettävä
uudelleen. Tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi
asetuksia.
Paina virtapainiketta noin 30 sekuntia.
®
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 19osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Lisätietojen saaminen
Sykealuelaskenta
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Alue % maksimisykkeestä
Rasituksen tuntu
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Valinnaiset lisävarusteet
Lisävarusteita, kuten telineitä, karttoja, kuntoilulisävarusteita ja
varaosia, on saatavilla osoitteesta http://buy.garmin.com tai
Garmin myyjältä.
tempe
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen
• Varmista, että ANT+ lisävaruste on yhteensopiva Garmin
laitteen kanssa.
• Ennen kuin muodostat pariliitoksen ANT+ lisävarusteen ja
Garmin laitteen välille, siirry 10 metrin (33 jalan) päähän
muista ANT+ lisävarusteista.
• Tuo Garmin laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT+
lisävarusteesta.
• Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran,
Garmin laite tunnistaa ANT+ lisävarusteen automaattisesti
aina, kun se aktivoidaan. Tämä tapahtuu automaattisesti, kun
käynnistät Garmin laitteen. Lisävarusteet aktivoituvat ja
alkavat toimia muutamassa sekunnissa.
Liite
19
Hakemisto
A
aika, vyöhykkeet ja muodot 15
aika-asetukset 15
ajotietokone 5, 9
akku 16
käyttöikä 15
lataaminen 1
maksimoiminen 13, 16
varastointi 16
vesivaaka 1
alkumääritys 2
ANT+ anturit 14
pariliitos 19
asetukset 2–5, 12–15
laite 13
tallentaminen 8
auringonnousu- ja -laskuajat 10
Auto Lap 14
B
BirdsEye-kuvat 10
Bluetooth anturit 14
Bluetooth tekniikka 1, 5, 6, 13
C
chirp 11, 14
Connect IQ 6, 10
D
datakäyttö 9
E
etäisyyden mittaaminen 4
G
Garmin Connect 5
Garmin Explore 16
Garmin Express 15
ohjelmiston päivittäminen 15
geokätköt 10–12, 16
asetukset 14
lataaminen 10
navigointi kohteeseen 11
GPS 1, 10, 12
asetukset 13
satelliittisivu 12
H
historia 9
lähettäminen tietokoneeseen 6
poistaminen 10
tarkasteleminen 9
hälytykset
kello 10
läheisyys 7, 12
meri 14
äänet 14
I
ilmoitukset 6, 10
J
jäljet 8, 9
navigointi 8
jäljitys 2, 3
jälkipisteet, navigointi 9
järjestelmäasetukset 13
K
kalenteri 10
kalibroiminen, korkeusmittari 5
karabiinihaka 16
kartat 8
asetukset 4
BirdsEye-kuvat 10
etäisyyden mittaaminen 4
navigointi 3, 6, 8, 9
päivittäminen 15
suuntaus 3, 9
20
zoomaa 4
kartta 3
kirkkaus 1
kojelaudat 5
kompassi 3, 4, 9
asetukset 4, 5
kalibroiminen 4
navigointi 7
korkeus 5
käyrä 8
korkeusmittari 5
kalibroiminen 5
kuntoilu 14
kuvakkeet 1
käyttäjätiedot, poistaminen 17
L
laitteen asetusten nollaaminen 15
laitteen mukauttaminen 12, 14
laitteen puhdistaminen 16
laitteen rekisteröiminen 10
laitteen testaaminen 3
laskin 10
lataaminen, geokätköt 10
lisävarusteet 14, 15, 19
lukitseminen, painikkeet 1
läheisyyshälytykset 7, 10, 12
lämpötila 19
poistaminen 7
projisoiminen 7
tallentaminen 7
S
satelliittisignaalit 2, 10, 12
satelliittisivu 12
sekuntikello 10
siirtäminen
jäljet 12
tiedostot 10, 12, 16
sijainnit
muokkaaminen 7
tallentaminen 7
sijaintimuoto 15
SOS 1–3
lähettäminen 3
peruuttaminen 3
sovellukset 5, 6
suoritukset 8, 9
syke, alueet 19
sää 9
T
matkamittarit 3
matkan tiedot, tarkasteleminen 5, 9
matkasuunnittelu. Katso reitit
meri
asetukset 14
hälytysten asetukset 14
metsästys- ja kalastusajat 10
microSD-kortti. Katso muistikortti
mittarit, matka 3
mittayksiköt 15
muistikortti 16
tallentaminen 8
taskulamppu 10, 12
taustavalo 1, 13, 16
tekniset tiedot 17
tempe 19
tiedostot, siirtäminen 10, 16, 17
tiedot 9
jakaminen 9
siirtäminen 6, 17
tallentaminen 6
tietojen jakaminen 9, 10, 12
tietojen tallentaminen 6, 17
tietokentät 6, 12, 17
tietokone, yhdistäminen 17
TracBack 8
tuotteen rekisteröiminen 12
Tähtää ja mene 4, 9
N
U
navigointi 4, 6, 9
kompassi 7
lopettaminen 7
näppäimistö 2
näyttö
asetukset 13
kirkkaus 1
näyttöasetukset 13
USB 13
liitin 1
massamuistitila 16
tiedostojen siirtäminen 16
yhteyden katkaiseminen 17
M
O
ohjelmisto, päivittäminen 15
P
painikkeet 1
lukitseminen 1
pariliitos
ANT+ anturit 19
anturit 14
älypuhelin 6
pinta-alamittaus 10, 12
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 17
profiilit 10, 12, 15
päävalikko 3
mukauttaminen 14
R
V
vianmääritys 15, 19
viestit 1, 2, 9
navigointi 2, 9
poistaminen 2
VIRB etäkäyttö 10, 12
virtapainike 1
W
WAAS 13
Wi‑Fi 5
yhdistäminen 6, 13
widgetit 6
Ä
älypuhelin 6, 12
pariliitos 6
sovellukset 5
äänet 14
rannehihna 16
reitit 7, 8
asetukset 13
luominen 7
muokkaaminen 7, 8
navigointi 7
näyttäminen kartassa 8
osoitin 4
poistaminen 8
reittipisteet 7, 9
muokkaaminen 7
navigointi 7
Hakemisto
support.garmin.com
Heinäkuu 2019
190-02336-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising