Garmin | GPSMAP® 66i | User manual | Garmin GPSMAP® 66i Brugervejledning

Garmin GPSMAP® 66i Brugervejledning
GPSMAP 66i
®
Brugervejledning
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin-logoet, ANT+ , Auto Lap , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP , inReach , TracBack og VIRB er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i
USA og andre lande. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, tempe™ og Xero er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. NMEA er et registreret varemærke tilhørende
National Marine Electronics Association. Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA
og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Visning af Connect IQ widgets ............................................... 6
Garmin Explore ........................................................................... 7
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Navigation....................................................................... 7
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Status-LED ............................................................................. 1
Statusikoner ........................................................................... 1
Taster .......................................................................................... 1
Aktivering af enheden ............................................................ 1
Låsning af tasterne ................................................................ 1
Aktivering af baggrundsbelysning .......................................... 1
Justering af baggrundslys ...................................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Aktivering af enheden ................................................................. 2
Iridium satellitnetværk ................................................................. 2
Navigation til en destination ........................................................ 7
Navigation med kortet ............................................................ 7
Navigering med kompasset ................................................... 7
Afbrydelse af navigation ......................................................... 7
Waypoints ................................................................................... 7
Oprettelse af et waypoint ....................................................... 7
Navigering til et waypoint ....................................................... 7
Redigering af et waypoint ...................................................... 7
Sletning af et waypoint ........................................................... 7
Waypoint gennemsnit ............................................................ 7
Projicering af et waypoint ....................................................... 7
Flytning af et waypoint på kortet ............................................ 7
Søgning efter en position i nærheden af et waypoint ............ 7
Indstilling af et waypoint-alarmpunkt ...................................... 7
Tilføjelse af et waypoint til en rute .......................................... 8
Ændring af et waypoints position til din aktuelle position ....... 8
Ruter ........................................................................................... 8
Oprettelse af en rute .............................................................. 8
Navigering via en gemt rute ................................................... 8
Redigering af en rute ............................................................. 8
Visning af en rute på kortet .................................................... 8
Visning af højdeplot af en rute ............................................... 8
Redigering af navnet på en rute ............................................ 8
Sådan vender du en rute om ................................................. 8
Sletning af en rute .................................................................. 8
Registreringer ............................................................................. 8
Optagelsesindstillinger ........................................................... 8
Sådan ser du den aktuelle aktivitet ........................................ 8
Navigering ved hjælp af TracBack® ...................................... 9
Sådan standser du den aktuelle aktivitet ............................... 9
Navigering med en gemt aktivitet ........................................... 9
Sletning af en gemt aktivitet ................................................... 9
Vending af en aktivitet ............................................................ 9
Oprettelse af et spor fra en gemt aktivitet .............................. 9
Kort ............................................................................................. 9
Ændring af kortretningen ....................................................... 9
Kompas .......................................................................................9
Navigation med Sight 'N Go ................................................... 9
Triptæller ..................................................................................... 9
inReach funktioner......................................................... 2
Meddelelser ................................................................................ 2
Afsendelse af en forudindstillet meddelelse .......................... 2
Afsendelse af en tekstmeddelelse ......................................... 2
Brug af tastaturgenveje .......................................................... 2
Sådan besvares en meddelelse ............................................ 2
Søgning efter meddelelser ..................................................... 2
Visning af meddelelsesdetaljer .............................................. 2
Navigation til en meddelelsesposition .................................... 2
Sådan inkluderes positionskoordinater i en meddelelse ........ 2
Sådan sletter du meddelelser ................................................ 3
Meddelelsesindstillinger ......................................................... 3
LiveTrack .................................................................................... 3
Starte LiveTrack ..................................................................... 3
Stoppe LiveTrack ................................................................... 3
Deling af din MapShare™ webside ....................................... 3
LiveTrack indstillinger ............................................................ 3
SOS ............................................................................................ 3
Iværksættelse af en SOS-redningsindsats ............................ 3
Afsendelse af en brugerdefineret SOS-meddelelse .............. 3
Annullering af en SOS-redningsindsats ................................. 3
Test af enheden.............................................................. 3
Synkroniserer inReach data .......................................... 3
Brug af hovedsiderne.................................................... 4
Åbning af hovedmenuen ............................................................. 4
Kort ............................................................................................. 4
Ændring af kortretningen ....................................................... 4
Måling af afstand på kortet ..................................................... 4
Indstillinger for kortside .......................................................... 4
Kompas .......................................................................................4
Brug af kompasset ................................................................. 4
Kursmarkør ............................................................................ 4
Navigation med Sight 'N Go ................................................... 4
Kompasindstillinger ................................................................ 5
Triptæller ..................................................................................... 5
Indstillinger for tripcomputer ................................................... 5
Højdemåler ................................................................................. 5
Indstillinger for højdemålerplot ............................................... 5
Connectede funktioner .................................................. 5
Krav til tilsluttet funktion .............................................................. 6
Parring af en smartphone med din enhed .................................. 6
Telefonmeddelelser .................................................................... 6
Visning af telefonmeddelelser ................................................ 6
Sådan skjules meddelelser .................................................... 6
Administration af meddelelser ................................................ 6
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk .............................. 6
Connect IQ funktioner ................................................................. 6
Sådan downloades Connect IQ funktioner ............................ 6
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af
computeren ............................................................................ 6
Indholdsfortegnelse
Vejr................................................................................... 9
Tilføjelse af en vejrposition ......................................................... 9
Anmodning om en vejrudsigt ...................................................... 9
Opdatering af en vejrudsigt ........................................................ 9
Redigering af en vejrposition ...................................................... 9
Sletning af en vejrposition ........................................................ 10
Dataforbrug og historik................................................10
Visning af dataforbrug .............................................................. 10
Nulstilling af dataforbrugstælleren ....................................... 10
Visning af datahistorik ............................................................... 10
Navigering til et historisk punkt ............................................ 10
Markering af et historisk punkt som et waypoint .................. 10
Sletning af datahistorik ......................................................... 10
Værktøjer i hovedmenuen........................................... 10
BirdsEye billeder ....................................................................... 10
Download af BirdsEye billeder ............................................. 10
Geocaches ................................................................................11
Registrering af din enhed på Geocaching.com .................... 11
Sådan downloades geocaches ved hjælp af en computer .. 11
Søgning efter en geocache .................................................. 11
Filtrering af listen over geocaches ....................................... 11
Visning af oplysninger om geocache ................................... 11
Navigation til en geocache ................................................... 11
i
Registrering af forsøg .......................................................... 12
chirp ..................................................................................... 12
Sådan fjerner du live geocache-data fra enheden ............... 12
Sådan fjerner du din enhedsregistrering fra
Geocaching.com .................................................................. 12
Indstilling af en alarmpunktsalarm ............................................ 12
Redigering eller sletning af alarmpunktsalarm ..................... 12
Afsendelse og modtagelse af data trådløst .............................. 12
Valg af en profil ......................................................................... 12
Beregning af størrelsen på et område ...................................... 12
Brug af VIRB fjernbetjeningen .................................................. 12
Brug af lommelygten ................................................................. 13
Siden Satellit ............................................................................. 13
GPS-satellitindstillinger ........................................................ 13
Om pulszoner ........................................................................... 20
Træningsmål ........................................................................ 20
Udregning af pulszone ......................................................... 20
Indeks............................................................................ 21
Tilpasning af enheden................................................. 13
Tilpasning af datafelterne ......................................................... 13
Menuen Opsætning .................................................................. 13
Systemindstillinger ............................................................... 13
Displayindstillinger ............................................................... 14
Bluetooth indstillinger ........................................................... 14
Wi‑Fi indstillinger .................................................................. 14
Ruteindstillinger ................................................................... 14
Indstilling af enhedstoner ..................................................... 14
Indstillinger for Geocaching ................................................. 14
Trådløse sensorer ................................................................ 14
Fitnessindstillinger ............................................................... 14
Marineindstillinger ................................................................ 15
Menuindstillinger .................................................................. 15
Indstillinger for positionsformat ............................................ 15
Ændring af måleenhed ......................................................... 15
Tidsindstillinger .................................................................... 15
Profiler .................................................................................. 15
Nulstilling af data og indstillinger ......................................... 16
Enhedsoplysninger...................................................... 16
Produktopdateringer ................................................................. 16
Opsætning af Garmin Express ............................................. 16
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 16
Batterioplysninger ..................................................................... 16
Maksimering af batterilevetiden ........................................... 16
Aktivering af batterisparetilstand .......................................... 16
Aktivering af ekspeditionstilstand ......................................... 16
Langtidsopbevaring ............................................................. 16
Montering af karabinhagen ....................................................... 16
Fjernelse af karabinhagen ................................................... 17
Påsætning af håndledsrem ....................................................... 17
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 17
Rengøring af enheden ......................................................... 17
Datahåndtering ......................................................................... 17
Filtyper ................................................................................. 17
Installation af et hukommelseskort ....................................... 17
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 17
Overførsel af filer til din enhed ............................................. 17
Sletning af filer ..................................................................... 17
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 17
Specifikationer .......................................................................... 18
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via
E-label .......................................................................................18
Appendiks..................................................................... 18
Datafelter .................................................................................. 18
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 19
Valgfrit tilbehør .......................................................................... 20
tempe ................................................................................... 20
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed ....... 20
Fejlfinding ................................................................................. 20
Genstart af enheden ............................................................ 20
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
Taster
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
FIND
Vælg for at åbne søgemenuen.
MARK
Vælg for at markere den aktuelle position som et waypoint.
QUIT
Vælg for at annullere eller gå tilbage til den forrige menu
eller side.
Vælg for at rulle gennem hovedsiderne.
ENTER
Vælg for at vælge indstillinger og bekræfte meddelelser.
Vælg for at styre den aktuelle registrering af aktiviteter (fra
siderne Kort, Kompas, Højdemåler og Tripcomputer).
MENU
Vælg for at åbne indstillingsmenuen for den åbne side.
Vælg to gange for at åbne hovedmenuen (fra alle sider).
PAGE
Vælg for at rulle gennem hovedsiderne.
Vælg , ,
eller
for at vælge menuindstillinger og for at
bevæge markøren på kortet.
Vælg for at zoome ind på kortet.
Vælg for at zoome ud på kortet.
Aktivering af enheden
Hold nede på
Intern Iridium antenne og GNSS-antenne
.
®
Tænd/sluk-knap
Låsning af tasterne
Du kan låse tasterne for at forhindre utilsigtede tryk på tasterne.
Vælg > Lås taster.
SOS-knap
Aktivering af baggrundsbelysning
Knapper
Mikro-USB-port (under vejrhætten)
Blitzlys
microSD kortlæser (under vejrhætten)
®
Monteringsryg
Status-LED
LED-aktivitet
Status
Dobbelt blinkende grøn Du har en ulæst meddelelse.
Blinker grønt
Enheden er i ekspeditionstilstand.
Blinker rødt
Enheden har ikke frit udsyn til himlen.
Enhedens batteri har under 10 % strøm
tilbage.
Skiftevis rød og grøn
Enheden er i SOS-tilstand.
Statusikoner
ANT+ teknologistatus
®
Vælg en vilkårlig tast for at tænde for baggrundslyset.
Baggrundsbelysningen tænder automatisk, når alarmer og
meddelelser vises.
Justering af baggrundslys
1 Vælg for at åbne statussiden.
2 Tryk på og for at justere lysstyrken.
TIP: Vælg NV for at reducere baggrundslysets lysstyrke for at
sikre kompatibilitet med natbriller.
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, når den er uden for det
godkendte temperaturområde (Specifikationer, side 18).
1 Løft vejrhætten .
GPS-signalstyrke
Oplader batteri
Opladning fuldført
Bluetooth teknologistatus
®
Wi-Fi status
Send inReach meddelelser
®
Ulæste inReach meddelelser
Sådan kommer du i gang
2 Tilslut den lille ende af strømkablet til ladeporten
på
enheden.
3 Tilslut den anden ende af strømkablet til en kompatibel ACstrømadapter.
4 Sæt AC-strømadapteren i en almindelig stikkontakt.
5 Oplad enheden helt.
1
Aktivering af enheden
Brug af tastaturgenveje
• Vælg FIND for at vælge den første autofuldførelsesindstilling.
• Vælg MARK for at skifte mellem tastaturer.
• Hvis du vil ændre store og små bogstaver, skal du vælge
PAGE én gang og slå caps lock til ved at vælge PAGE to
gange.
• Hvis du vil indsætte et backspace, skal du vælge .
• Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du vælge .
Før du kan bruge din GPSMAP 66i enheds inReach funktioner,
skal du aktivere den.GPSMAP
1 Opret en konto, og vælg et satellitabonnement på
explore.garmin.com.
2 Tænd for enheden.
BEMÆRK: Du skal indtaste enhedens IMEI-nummer og
AUTH-kode for at fuldføre online-delen af aktiveringen, før du
går udendørs.
Følg
instruktionerne på skærmen.
3
4 Vælg Aktiver i hovedmenuen, og gå udenfor til et åbent
område, hvor der er frit udsyn til himlen.
5 Vent, indtil enheden kommunikerer med Iridium
satellitnetværket.
BEMÆRK: Det kan tage op til 20 minutter at aktivere
enheden. Enheden skal sende og modtage adskillige
meddelelser, som tager længere tid end at sende en enkelt
meddelelse ved regelmæssig brug.
• Vælg Indtast besked for at skrive en brugertilpasset
meddelelse.
• Vælg Send hurtig tekstmed. for at begynde med en
forhåndsskrevet meddelelse, og vælg en meddelelse.
4 Vælg Send besked, når du har skrevet meddelelsen.
Iridium satellitnetværk
Søgning efter meddelelser
Din enhed kræver frit udsyn til himlen for at sende meddelelser
og sporpunkter via Iridium satellitnetværket. Uden frit udsyn til
himlen vil din enhed forsøge at sende oplysningerne, indtil den
modtager satellitsignaler.
TIP: For at opnå den bedste forbindelse til satellitterne fastgøres
enheden til en rygsæk eller øverst på kroppen.
inReach funktioner
For at få mest muligt ud af din enhed, bør du aktivere den.
Aktivering af enheden giver dig mulighed for at bruge inReach
funktioner, herunder meddelelser, SOS og LiveTrack.
Meddelelser
Din GPSMAP 66i enhed sender og modtager tekstbeskeder ved
hjælp af Iridium satellitnetværket. Du kan sende meddelelser til
et sms-telefonnummer, en e-mailadresse eller en anden enhed
med inReach teknologi. De meddelelser, du sender, indeholder
oplysninger om din position.
BEMÆRK: En forudindstillet meddelelse indeholder
foruddefineret tekst med forudbestemte modtagere, og du skal
konfigurere den på Garmin Explore™ webstedet.
Afsendelse af en forudindstillet meddelelse
Forudindstillede meddelelser er meddelelser, du har oprettet på
explore.garmin.com. Forudindstillede meddelelser indeholder
foruddefineret tekst og modtagere.
1 Vælg Send forudindstilling på siden Beskeder.
2 Vælg en forudindstillet meddelelse, og tryk på ENTER.
3 Tryk på ENTER for at sende meddelelsen.
Afsendelse af en tekstmeddelelse
1 Fra siden Beskeder skal du vælge Ny besked.
2 Vælg en mulighed:
• Vælg Send hurtig tekstmed. for at begynde med en
forhåndsskrevet meddelelse.
BEMÆRK: Du kan tilføje og redigere hurtige
tekstmeddelelser på Garmin Explore webstedet.
• Vælg Indtast besked for at skrive en brugertilpasset
meddelelse.
3 Vælg modtagere på listen over kontakter, eller indtast en
modtagers kontaktoplysninger.
4 Vælg Send besked, når du har skrevet meddelelsen.
2
Sådan besvares en meddelelse
1 Vælg en samtale på siden Beskeder.
2 Vælg Svar.
3 Vælg en mulighed:
Når du sender en meddelelse, lytter din enhed efter svar i 10
minutter. Enheden søger også efter nye meddelelser hver time.
Når du bruger LiveTrack-funktionen, søger enheden automatisk
efter meddelelser med dit sporingsinterval.
BEMÆRK: Enheden skal være inden for en satellits udsyn på
tidspunktet for lytteintervallet for at kunne modtage meddelelser.
Du kan gennemtvinge en søgning efter meddelelser ved
manuelt at søge efter meddelelser, sende en meddelelse eller
sende et sporpunkt. Under en søgning opretter enheden
forbindelse til satellitter og modtager meddelelser, der venter på
at blive sendt til enheden.
Fra hovedmenuen skal du vælge inReach hjælpeprg >
Mailtjek > Tjek indbakke.
Visning af meddelelsesdetaljer
1 Vælg Beskeder.
2 Vælg en samtale.
3 Vælg en meddelelse.
4 Vælg informationsfanen.
Navigation til en meddelelsesposition
Når du modtager en meddelelse fra en anden enhed med
inReach teknologi, kan meddelelsen indeholde
positionsoplysninger. Med disse meddelelser kan du navigere til
den position, som meddelelsen blev sendt fra.
1 Vælg Beskeder.
2 Vælg en samtale med positionsoplysninger.
3 Vælg kortfanen.
4 Vælg Start.
Sådan inkluderes positionskoordinater i en
meddelelse
Hvis du sender en meddelelse til en modtager, som muligvis
ikke har internetadgang, kan du inkludere dine
positionskoordinater i meddelelsen. Hvis din modtager f.eks. har
en ældre model mobiltelefon, der ikke understøtter visning af
kort eller er uden for et mobildatadækningsområde og ikke kan
tilgå en webside.
1 Fra siden Beskeder, skal du vælge Ny besked > Send
position.
2 Angiv én eller flere modtagere.
3 Indtast en meddelelse, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg Send besked.
inReach funktioner
Sådan sletter du meddelelser
1 Vælg en samtale på siden Beskeder.
2 Vælg MENU > Slet tråd.
Meddelelsesindstillinger
Vælg Opsætning > Beskeder.
Ring indtil læst: Indstiller enheden til at ringe, indtil du læser en
ny meddelelse. Denne funktion er nyttig, hvis du befinder dig
i støjende omgivelser.
Meddelelser: Giver dig besked om indgående inReach
meddelelser.
LiveTrack
Du kan bruge LiveTrack-funktionen til at registrere sporpunkter
og sende dem via Iridium satellitnetværket i et bestemt
sendeinterval.
Starte LiveTrack
Vælg siden LiveTrack fra siden Start LiveTrack.
BEMÆRK: Start af LiveTrack-funktionen starter også
optagelsesfunktionerne.
Stoppe LiveTrack
Fra LiveTrack siden skal du vælge Stop LiveTrack.
Deling af din MapShare™ webside
Du kan dele et link til din MapShare webside med andre.
Systemet vil automatisk tilføje tekst, herunder linkoplysninger, i
slutningen af din besked.
1 Fra siden LiveTrack skal du vælge Send MapShare > Del.
2 Vælg modtagere på listen over kontakter, eller indtast en
modtagers kontaktoplysninger.
3 Vælg Send besked.
LiveTrack indstillinger
Vælg Opsætning > LiveTrack.
Auto spor: Indstiller enheden til at starte sporingen, når du
tænder for enheden.
Bevægelsesinterval: Angiver den hyppighed, hvormed
enheden registrerer et sporpunkt, og sender det via
satellitnetværket, når du er i bevægelse. Hvis du er en
erhvervskunde, kan du specificere intervallet, når du ikke er i
bevægelse.
SOS
I en nødsituation kan du kontakte redningstjenesten GEOS
International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC)
og anmode om hjælp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes
der en meddelelse til redningstjenestens koordineringscenter,
som underretter det pågældende beredskabspersonale om din
situation. Du kan kommunikere med redningstjenestens
koordineringscenter under nødopkaldet, mens du venter på, at
de ankommer. Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel
nødsituation.
Iværksættelse af en SOS-redningsindsats
BEMÆRK: Når enheden er i SOS-tilstand, kan den ikke
slukkes.
1 Løft beskyttelsesdækslet fra SOS-knappen .
2 Hold SOS-knappen inde.
3 Vent på SOS-nedtællingen.
Enheden sender en standardmeddelelse til
beredskabstjenesten med oplysninger om din position.
4 Besvar bekræftelsesmeddelelsen fra beredskabstjenesten.
Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i
stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen.
I de første 10 minutter af redningsindsatsen sendes en
opdateret position til beredskabstjenesten hvert minut. For at
spare på batteriets strømforbrug efter de første 10 minutter
sendes opdaterede positionsoplysninger hvert 10. minut, når du
er i bevægelse, og hvert 30. minut, når du ikke er i bevægelse.
Afsendelse af en brugerdefineret SOS-meddelelse
Når du har trykket på SOS-knappen for at starte en SOSredningsindsats, kan du svare med en brugerdefineret
meddelelse fra SOS-siden.
1 I hovedmenuen skal du vælge SOS > Svar.
2 Vælg Indtast besked for at skrive en brugerdefineret SOSmeddelelse.
3 Vælg Send besked.
Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand
til at kommunikere med dem under redningsindsatsen.
Annullering af en SOS-redningsindsats
Hvis du ikke længere har brug for hjælp, kan du annullere en
SOS-redningsindsats, efter meddelelsen er sendt til
beredskabstjenesten.
1 Løft beskyttelsesdækslet, og hold SOS-knappen inde.
2 Vælg Annuller SOS.
3 Når du bliver bedt om at bekræfte din anmodning om
annullering, skal du vælge Annuller SOS.
Enheden sender annulleringsanmodningen. Når du modtager
en bekræftelsesmeddelelse fra beredskabstjenesten, vender
enheden tilbage til normal drift.
Test af enheden
Du skal teste enheden udendørs, før du bruger den til en tur, for
at sikre, at dit satellitabonnement er aktivt.
I hovedmenuen skal du vælge inReach hjælpeprg > Test af
abonnement > Test.
Vent, indtil enheden sender en testmeddelelse. Når du
modtager en bekræftelsesmeddelelse, er enheden klar til
brug.
Synkroniserer inReach data
Du kan synkronisere data fra din Garmin Explore konto til din
enhed ved hjælp af Garmin Explore app’en. Når du har redigeret
dine data, f.eks. kontakter, forudindstillede meddelelser eller
hurtige tekstmeddelelser, skal du synkronisere dem til din enhed
ved hjælp af mobilapp’en.
Test af enheden
3
Åbn Garmin Explore app’en.
Ændringer af data som f.eks. samlinger, waypoints, ruter og
spor opdateres automatisk.
Du kan nu synkronisere dine data til din GPSMAP 66i enhed.
Brug af hovedsiderne
De nødvendige oplysninger for at kunne betjene denne enhed
findes på siderne hovedmenu, kort, kompas og tripcomputer.
1 Vælg PAGE.
2 Vælg den aktive hovedside.
Åbning af hovedmenuen
Hovedmenuen giver dig adgang til værktøjer og
opsætningsskærme for waypoints, aktiviteter, ruter og meget
mere (Værktøjer i hovedmenuen, side 10, Menuen Opsætning,
side 13).
Vælg MENU to gange fra en hvilken som helst side.
Kort
angiver din position på kortet. Mens du bevæger dig, flytter
sig og viser din sti. Navne og symboler for waypoints vises på
kortet. Når du navigerer til en destination, markeres din rute med
en farvet linje på kortet.
Ændring af kortretningen
1 På kortet vælges MENU.
2 Vælg Opsætning af kort > Orientering.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Nord op for at vise nord øverst på siden.
• Vælg Spor op for at vise din aktuelle rejseretning øverst
på siden.
• Vælg Biltilstand for at vise bilperspektiv med
rejseretningen øverst.
Måling af afstand på kortet
Du kan måle afstanden mellem flere positioner.
1 Flyt markøren til en position på kortet.
2 Vælg MENU > Mål distance.
3 Vælg flere positioner på kortet.
Avanceret opsætning: Giver dig mulighed for at åbne
avancerede kortindstillinger (Avancerede kortindstillinger,
side 4).
Avancerede kortindstillinger
På kortet skal du vælge MENU og vælge Opsætning af kort >
Avanceret opsætning.
Auto Zoom: Vælger automatisk det optimale zoomniveau til
brug på kortet. Når Sluk er valgt, skal du zoome ind eller ud
manuelt.
Detalje: Vælger mængden af detaljer, der vises på kortet. Når
der vises flere detaljer, kan korttegningen være
langsommere.
Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet (hvis det findes)
eller slår skyggelægning fra.
Køretøj: Indstiller positionsikonet, der repræsenterer din
position på kortet. Standardikonet er en lille blå trekant.
Zoom niveauer: Justerer det zoomniveau, som kortelementer
vises med. Kortelementerne bliver ikke vist, når
kortzoomniveauet er højere end det valgte niveau.
Tekst størrelse: Vælger tekststørrelse for kortelementer.
Kompas
Når du navigerer, peger mod din destination, uanset hvilken
retning du bevæger dig i. Når peger mod toppen af det
elektroniske kompas, bevæger du dig direkte i retning mod din
destination. Hvis peger i en anden retning, skal du dreje, indtil
det peger mod toppen af kompasset.
Brug af kompasset
Du kan også bruge kompasset til at navigere en aktiv rute.
1 Vælg PAGE.
2 Hold enheden vandret.
3 Følg til din destination.
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig, når du navigerer på vand, eller
hvor der ikke er større forhindringer på din rute. Den kan også
hjælpe dig med at undgå farer nær ruten som f.eks. grundt vand
og undervandsklipper.
Du kan aktivere kursmarkør fra kompasset ved at vælge MENU
> Opsæt kurs > Linjen Go To/pil > Kurs (CDI).
Indstillinger for kortside
På kortet vælges MENU.
Stop navigation: Stopper med at navigere den aktuelle rute.
Opsætning af kort: Giver dig mulighed for at åbne yderligere
kortindstillinger (Kortindstillinger, side 4).
Mål distance: Giver dig mulighed for at måle distancen mellem
flere positioner (Måling af afstand på kortet, side 4).
Gendan stnd.indstil.: Gendanner kortet til fabriksindstillingerne.
Kortindstillinger
På kortet skal du vælge MENU og vælge Opsætning af kort.
Konfigurer kort: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.
Orientering: Justerer, hvordan kortet vises på siden.
Funktionen Nord op viser nord øverst på siden. Funktionen
Spor op viser din aktuelle kørselsretning mod toppen af
skærmbilledet. Funktionen Biltilstand viser bilperspektiv med
rejseretningen øverst.
Instrumentbræt: Vælger et instrumentbræt, der vises på kortet.
Hvert instrumentbræt viser forskellige oplysninger om din rute
eller din position.
Vejledningstekst: Angiver, hvornår vejledningsteksten vises på
kortet.
4
Kursmarkøren
angiver dit forhold til en kurslinje, der fører til
destinationen. Indikatoren for afvigelse fra kursen (CDI)
angiver en indikation af afvigelsen (højre eller venstre) fra
kursen. Skalaen
refererer til afstanden mellem prikkerne
på indikatoren for afvigelse fra kurs, der fortæller dig, hvor
meget du afviger fra kursen.
Navigation med Sight 'N Go
Du kan pege enheden mod et synligt objekt, fastlåse retningen
og derefter navigere til objektet.
1 Vælg Sigt og gå.
2 Peg enheden mod et objekt.
3 Vælg Lås retning > Sæt kurs.
4 Naviger ved brug af kompasset.
Brug af hovedsiderne
Kompasindstillinger
Vælg MENU fra kompasset.
Sigt og gå: Giver dig mulighed for at rette enheden mod en
genstand i det fjerne og navigere ved hjælp af genstanden
som et referencepunkt (Navigation med Sight 'N Go, side 4).
Stop navigation: Stopper med at navigere den aktuelle rute.
Skift instrumentbræt: Ændrer det tema og de oplysninger, der
vises på instrumentbrættet.
Indstil skala: Angiver skalaen for afstanden mellem prikkerne
på indikatoren for afvigelse fra kursen.
Kalibrer kompas: Giver dig mulighed for at kalibrere
kompasset, hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion,
f.eks. efter rejser over store afstande eller efter store
temperaturændringer (Kalibrering af kompas, side 5).
Opsæt kurs: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillinger for
kompasretning (Indstillinger for retning, side 5).
Skift datafelter: Tilpasser kompassets datafelter.
Gendan stnd.indstil.: Gendanner kompasset til
fabriksindstillingerne.
Kalibrering af kompas
Før du kan kalibrere det elektroniske kompas, skal du befinde
dig udendørs, væk fra objekter, der kan påvirke magnetfelter,
som f.eks. biler, bygninger eller strømførende luftledninger.
Enheden har et elektronisk kompas med 3 akser. Du bør
kalibrere kompasset efter at have kørt lange afstande, og hvis
du har oplevet temperaturændringer.
1 Vælg MENU fra kompasset.
2 Vælg Kalibrer kompas > Start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Indstillinger for retning
På kompasset skal du trykke på MENU og vælge Opsæt kurs.
Skærm: Angiver den type retningsvisning, der skal vises på
kompasset.
Nordreference: Angiver den nordreference, der bruges på
kompasset.
Linjen Go To/pil: Indstiller funktionsmåden for den markør, der
vises på kortet. Retning peger mod din destination. Kurs viser
din placering i forhold til den kurslinje, der fører til
destinationen.
Kompas: Skifter automatisk fra et elektronisk kompas til et
GPS-kompas, når du bevæger dig med en højere hastighed i
et bestemt tidsrum.
Kalibrer kompas: Giver dig mulighed for at kalibrere
kompasset, hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion,
f.eks. efter rejser over store afstande eller efter store
temperaturændringer (Kalibrering af kompas, side 5).
Triptæller
Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed,
gennemsnitshastighed, triptæller og andre nyttige statistikker.
Du kan tilpasse tripcomputerens udseende, instrumentbræt og
datafelter.
Indstillinger for tripcomputer
Vælg MENU fra tripcomputeren.
Nulstil: Indstiller alle tripcomputerens værdier til nul. Hvis du vil
have præcise oplysninger, skal du nulstille tripoplysningerne,
før du begynder på en ny tur.
Skift datafelter: Tilpasser tripcomputerens datafelter.
Skift instrumentbræt: Ændrer det tema og de oplysninger, der
vises på instrumentbrættet.
BEMÆRK: Dine tilpassede indstillinger huskes af
instrumentbrættet. Dine indstillinger går ikke tabt, når du
ændrer profiler (Profiler, side 15).
Connectede funktioner
Indsæt side: Indsætter en ekstra side med tilpassede datafelter.
TIP: Du kan bruge piletasterne til at rulle gennem siderne.
Fjern side: Fjerner en ekstra side med tilpassede datafelter.
Flere data: Føjer yderligere datafelter til tripcomputeren.
Mindre data: Fjerner datafelter fra tripcomputeren.
Gendan stnd.indstil.: Gendanner tripcomputeren til
fabriksindstillingerne.
Højdemåler
Som standard viser højdemåleren højden for den tilbagelagte
afstand. Du kan tilpasse højdemålerindstillingerne (Indstillinger
af højdemåler, side 5). Du kan vælge ethvert sted på plottet
for at få vist detaljer om det pågældende punkt.
Indstillinger for højdemålerplot
Vælg MENU fra højdemåleren.
Nulstil: Nulstiller højdemålerdata, inklusive waypoint, spor og
turdata.
Opsætn. højdemåler: Giver adgang til yderligere indstillinger for
højdemåleren (Indstillinger af højdemåler, side 5).
Juster zoomområder: Justerer de zoomområder, der vises på
højdemålersiden.
Skift datafelter: Giver dig mulighed for at tilpasse
højdemålerens datafelter.
Gendan stnd.indstil.: Gendanner højdemåleren til
fabriksindstillingerne.
Indstillinger af højdemåler
På højdemåleren skal du vælge MENU > Opsætn. højdemåler.
Autokalibrering: Kalibrerer automatisk højdemåleren, hver
gang enheden tændes.
Barometer tilstand: Variabel højde lader barometeret måle
ændringer i højden, mens du bevæger dig. Fast højde
antager, at enheden står stille i en fast højde, så
barometertrykket kun ændres pga. vejrforhold.
Trykudvikling: Indstiller, hvordan enheden registrerer trykdata.
Gem altid registrerer alle trykdata, hvilket kan være nyttigt,
når du ser efter trykfronter.
Plot type: Registrerer højdeændringer over en periode eller en
afstand, registrerer barometertrykket over en periode eller
registrerer trykændringer i omgivelserne over en periode.
Kalibrer højdemåler: Giver dig mulighed for at kalibrere
trykhøjdemåleren (Kalibrering af trykhøjdemåler, side 5).
Kalibrering af trykhøjdemåler
Du kan kalibrere trykhøjdemåleren manuelt, hvis du kender den
korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk.
1 Gå til en position, hvor du kender højden eller det
barometriske tryk.
2 Vælg MENU fra højdemåleren.
3 Vælg Opsætn. højdemåler > Kalibrer højdemåler.
4 Vælg Metode for at vælge den måling, der skal anvendes i
kalibreringen.
5 Indtast målingen.
6 Vælg Kalibrer.
Connectede funktioner
Connectede funktioner er tilgængelige for din GPSMAP 66
series enhed, når du parrer enheden med en kompatibel
smartphone ved hjælp af Garmin Connect™ app’en. Yderligere
funktioner er tilgængelige, når du tilslutter din parrede enhed til
Garmin Explore app'en på din smartphone. Gå til garmin.com
/apps for at få yderligere oplysninger.
5
Bluetooth sensorer: Giver dig mulighed for at oprette
forbindelse til Bluetooth kompatible sensorer som f.eks. en
pulsmåler ved hjælp af Garmin Connect app’en.
Connect IQ™: Giver dig mulighed for at udvide enhedens
funktioner med widgets, datafelter og apps ved hjælp af
Garmin Connect app’en.
EPO-downloads: Giver dig mulighed for at downloade en
Extended Prediction Orbit-fil for hurtigt at lokalisere GPSsatellitter og reducere den tid, det tager at få den første GPSpejling ved hjælp af Garmin Connect app’en.
Garmin Explore: Appen Garmin Explore synkroniserer og deler
waypoints, spor og ruter med din enhed. Du kan også
downloade kort til din smartphone for at få tilgang offline.
Live geocache-data: Leverer betalte og abonnementsfrie
tjenester til visning af live geocache-data fra
www.geocaching.com ved hjælp af Garmin Connect app’en.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine aktiviteter i realtid.
Du kan invitere følgere ved hjælp af e-mail eller sociale
medier eller ved at sende en inReach besked fra marken.
Denne funktion giver dine følgere mulighed for at se dine livedata på en MapShare sporingsside ved hjælp af din Garmin
Explore konto.
Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din GPSMAP 66 series enhed ved hjælp af Garmin Connect
app’en.
Softwareopdateringer: Giver dig mulighed for at modtage
opdateringer til din enheds software ved hjælp af Garmin
Connect app’en.
Sådan skjules meddelelser
Som standard vises meddelelser på enhedens skærm, når de
modtages. Du kan skjule meddelelser, så de ikke vises.
Vælg Opsætning > Bluetooth > Meddelelser > Skjul.
Administration af meddelelser
Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere
meddelelser, der vises på din GPSMAP 66i enhed.
Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en iPhone enhed, skal du bruge
indstillingerne i meddelelser for at vælge de elementer,
der skal vises på enheden.
• Hvis du bruger en Android smartphone, skal du i Garmin
Connect appen vælge Indstillinger > Smart
Notifications.
®
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk
1 Vælg Opsætning > Wi-Fi.
2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Til/Fra-knappen for at
aktivere Wi‑Fi teknologi.
Vælg
Tilføj netværk.
3
4 Vælg et trådløst netværk på listen, og indtast adgangskoden,
hvis det er nødvendigt.
Enheden husker netværksoplysningerne og opretter automatisk
forbindelse, når du returnerer til dette sted.
Connect IQ funktioner
Du kan tilføje Connect IQ funktioner til din enhed fra Garmin og
andre udbydere ved hjælp af Connect IQ Mobile app. Du kan
tilpasse din enhed med datafelter, widgets og apps.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og meddelelser.
Programmer: Føj interaktive funktioner til din enhed, som f.eks.
nye typer fitness- og udendørsaktiviteter.
®
Krav til tilsluttet funktion
Visse funktioner kræver en smartphone og en bestemt app på
din smartphone.
Funktion
Tilsluttet til en parret
Tilsluttet til et
smartphone med
Wi‑Fi netværk
Garmin Connect app’en
®
Softwareopdateringer
Ja
Ja
EPO-downloads
Ja
Ja
Live geocache-data
Ja
Ja
Vejr
Ja
Ja
Telefonmeddelelser
Ja1
Nej
Connect IQ
Ja
Nej
BirdsEye Direct imagery Nej
Sådan downloades Connect IQ funktioner
Ja
Parring af en smartphone med din enhed
1 Placer din kompatible smartphone inden for 10 m (33 fod) fra
din enhed.
2 I hovedmenuen på din enhed skal du vælge Opsætning >
Bluetooth.
3 På din kompatible smartphone skal du aktivere Bluetooth
teknologi og åbne Garmin Connect eller Garmin Explore.
4 Følg vejledningen på skærmen i Garmin Connect eller
Garmin Explore for at parre din enhed.
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp
af computeren
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til apps.garmin.com, og log på.
3 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Telefonmeddelelser
Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone er
inden for rækkevidde og parres med enheden. Når din telefon
modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed.
Visning af telefonmeddelelser
Før du kan få vist meddelelser, skal du parre din enhed med din
kompatible smartphone.
1 Vælg > Meddelelser.
2 Vælg en notifikation.
1
6
Før du kan downloade funktioner fra Connect IQ appen, skal du
parre din GPSMAP 66i enhed med din smartphone (Parring af
en smartphone med din enhed, side 6).
1 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne
Connect IQ appen.
2 Vælg din enhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en Connect IQ funktion.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Visning af Connect IQ widgets
1 Vælg .
2 Vælg eller for at rulle gennem de forskellige widgets.
Enheden modtager telefonmeddelelser fra en parret iOS telefon direkte og via Garmin Connect app’en på en Android™
telefon.
®
Connectede funktioner
Garmin Explore
Garmin Explore webstedet og mobilappen giver dig mulighed for
at planlægge dine rejser og anvende cloud storage til dine
waypoints, ruter og spor. De tilbyder avanceret planlægning
både online og offline, så du får mulighed for at dele og
synkronisere data med din kompatible Garmin enhed. Du kan
bruge mobilappen til at downloade kort, som du kan bruge, når
du er offline, og navigere hvor som helst, uden brug af en
mobilenhed.
Du kan downloade Garmin Explore appen fra app-butikken på
din smartphone, eller du kan gå til explore.garmin.com.
Navigation
Navigation til en destination
1
2
3
4
Vælg FIND.
Vælg en kategori.
Vælg en destination.
Vælg Start.
Din rute vises som en magentafarvet linje på kortet.
5 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 7)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 7).
Navigation med kortet
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
destination, side 7).
2 Vælg Kort.
En blå trekant angiver din position på kortet. Mens du
bevæger dig, flytter den blå trekant sig og viser din sti.
3 Fuldfør én eller flere handlinger:
• Vælg , , eller for at se forskellige områder af kortet.
• Vælg og for at zoome ind og ud på kortet.
Navigering med kompasset
Når du navigerer til en destination, angiver din destination,
uanset hvilken retning du bevæger dig i.
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
destination, side 7).
2 Vælg Kompas.
3 Drej, indtil peger mod toppen af kompasset, og fortsæt med
at bevæge dig i den retning mod destinationen.
Afbrydelse af navigation
Vælg FIND > Stop navigation.
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om
positionen, f.eks. navn, højde og dybde.
Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.
1 Vælg MARK.
2 Vælg evt. et felt for at foretage ændringer for dit waypoint.
3 Vælg Gem.
Navigering til et waypoint
1 Vælg FIND > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Start.
Redigering af et waypoint
Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg et element, du vil redigere, f.eks. navnet.
4 Indtast den nye information, og vælg Udført.
Sletning af et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Slet.
Waypoint gennemsnit
Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint. Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på
samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en
større præcision.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Gns.position.
4 Flyt til waypointet.
5 Vælg Start.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
7 Når statuslinjen for eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du
vælge Gem.
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle fire til otte
eksempler på waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter
mellem eksemplerne.
Projicering af et waypoint
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Projicér waypoint.
4 Indtast retningen, og vælg Udført.
5 Vælg måleenhed.
6 Indtast distance, og vælg Udført.
7 Vælg Gem.
Flytning af et waypoint på kortet
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Flyt waypoint.
4 Vælg en position på kortet.
5 Vælg Flyt.
Søgning efter en position i nærheden af et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Find nærmest her.
4 Vælg en kategori.
Listen viser positioner tæt på det valgte waypoint.
Indstilling af et waypoint-alarmpunkt
Du kan tilføje et alarmpunkt for et waypoint. Alarmpunktsalarmer
underretter dig, når du er inden for et angivet område for en
bestemt position.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Opret s. alarmpkt..
4 Indtast radiussen.
Når du kommer ind i et område med en alarmpunktsalarm,
afgiver enheden en tone.
1 Vælg Waypoint Manager.
Navigation
7
Tilføjelse af et waypoint til en rute
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Tilføj til rute.
4 Vælg en rute.
Ændring af et waypoints position til din aktuelle
position
Du kan ændre et waypoints position. Hvis du f.eks. flytter dit
køretøj, kan du ændre placeringen til din aktuelle position.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Ny position her.
Waypointets position skifter til din aktuelle position.
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Oprettelse af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning > Opret rute > Vælg første punkt.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg det første punkt på ruten.
4 Vælg Brug.
5 Vælg Vælg næste punkt for at føje yderligere punkter til
ruten.
6 Vælg QUIT for at gemme ruten.
Navigering via en gemt rute
1 Vælg FIND > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Start.
Visning af den aktive rute
1 Vælg Aktiv rute, mens du navigerer en rute.
2 Vælg et punkt på ruten for at få yderligere oplysninger.
Redigering af en rute
Du kan tilføje, fjerne eller omarrangere punkter på en rute.
1 Vælg en rute.
2 Vælg Rediger rute.
3 Vælg et punkt.
4 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge
Gennemse.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal du
vælge Flyt op eller Flyt ned.
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt.
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at
redigere.
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern.
5 Vælg QUIT for at gemme ruten.
Visning af en rute på kortet
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vis kort.
Visning af højdeplot af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Højdeplot.
8
Redigering af navnet på en rute
Du kan tilpasse navnet på en rute, så den skiller sig ud.
1 Vælg en rute.
2 Vælg Skift navn.
3 Indtast det nye navn.
Sådan vender du en rute om
Du kan ombytte rutens startpunkt og slutpunkt for at navigere
ruten i modsat retning.
1 Vælg en rute.
2 Vælg Vend rute.
Sletning af en rute
1 Vælg en rute.
2 Vælg Slet rute.
Registreringer
Enheden registrerer din rute som en aktivitet. Aktiviteter
indeholder oplysninger om punkter langs den registrerede rute,
blandt andet tid, position og højde for hvert punkt.
Optagelsesindstillinger
Vælg Opsætning > Optager.
Optagemetode: Angiver optagelsesmetoden. Funktionen
Automatisk optager punkter med variable mellemrum for at
lave den optimale gengivelse af din sti. Du kan også optage
punkter ved specifikke tids- eller distanceintervaller.
Interval: Angiver optagelseshastigheden. Hyppigere optagelser
af punkter giver en mere detaljeret sti, men fylder også
optagelsesloggen hurtigere.
Auto Pause: Indstiller enheden til at stoppe optagelsen af din
sti, når du ikke bevæger dig.
Automatisk start: Indstiller enheden til automatisk at starte en
ny optagelse, når den tidligere optagelse slutter.
Aktivitetstype: Indstiller enhedens standardaktivitetstype.
Avanceret opsætning: Giver dig mulighed for at åbne
yderligere optagelsesindstillinger (Indstillinger til avanceret
optagelse, side 8).
Indstillinger til avanceret optagelse
Vælg Opsætning > Optager > Avanceret opsætning.
Udgangsformat
Udgangsformat: Indstiller enheden til at gemme optagelsen
som en FIT- eller GPX/FIT-fil (Filtyper, side 17).
• FIT registrerer din aktivitet med fitnessoplysninger, som er
skræddersyet til Garmin Connect programmet og kan
bruges til navigation.
• FIT og GPX registrerer din aktivitet både som et
traditionelt spor, der kan ses på kortet og bruges til
navigation, og som en aktivitet med træningsoplysninger.
GPX automatisk arkivering: Angiver en automatisk
arkiveringsmetode til organisering af dine optagelser.
Optagelserne gemmes og ryddes automatisk.
Turregistrering: Angiver et turregistreringsvalg.
Nulstilling af registr. data: Angiver et nulstillingsvalg.
Indstillingen Aktivitet og tur nulstiller optagelses- og
turdataene, når du er færdig med den aktive optagelse.
Indstillingen Forespørg beder dig om at vælge de data, som
skal nulstilles.
Sådan ser du den aktuelle aktivitet
1 Vælg Optag.fkt..
2 Vælg og for at se en indstilling:
• Du kan kontrollere optagelsen af den aktuelle aktivitet ved
at vælge .
Navigation
• Hvis du vil have vist datafelter for aktiviteten, skal du
vælge .
• Hvis du vil have vist den aktuelle aktivitet på kortet, skal
du vælge .
• Hvis du vil have vise højdeplottet for den aktuelle aktivitet,
skal du vælge .
Navigering ved hjælp af TracBack
®
Under optagelsen kan du navigere tilbage til begyndelsen af din
aktivitet. Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til
lejren eller sporet.
1 Vælg Optag.fkt..
2 Vælg for at skifte til kortfanen.
3 Vælg TracBack.
Kortet viser din rute med en magentafarvet linje, startpunkt
og slutpunkt.
4 Naviger ved hjælp af kortet eller kompasset.
Sådan standser du den aktuelle aktivitet
1 På hovedsiderne skal du vælge ENTER > Stop.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil genoptage optagelsen, skal du vælge Fortsæt.
• Hvis du vil gemme aktiviteten, skal du vælge .
• Hvis du vil slette aktiviteten og nulstille tripcomputeren,
skal du vælge .
Navigering med en gemt aktivitet
1 Vælg FIND > Registr. aktiviteter.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg Start.
Sletning af en gemt aktivitet
1 Vælg Registr. aktiviteter.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg MENU > Slet.
• Vælg Biltilstand for at vise bilperspektiv med
rejseretningen øverst.
Kompas
Når du navigerer, peger mod din destination, uanset hvilken
retning du bevæger dig i. Når peger mod toppen af det
elektroniske kompas, bevæger du dig direkte i retning mod din
destination. Hvis peger i en anden retning, skal du dreje, indtil
det peger mod toppen af kompasset.
Navigation med Sight 'N Go
Du kan pege enheden mod et synligt objekt, fastlåse retningen
og derefter navigere til objektet.
1 Vælg Sigt og gå.
2 Peg enheden mod et objekt.
3 Vælg Lås retning > Sæt kurs.
4 Naviger ved brug af kompasset.
Triptæller
Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed,
gennemsnitshastighed, triptæller og andre nyttige statistikker.
Du kan tilpasse tripcomputerens udseende, instrumentbræt og
datafelter.
Vejr
Din GPSMAP 66 enhed kan sende en meddelelse med
anmodning om grundlæggende vejr-, udvidede vejr- eller
farvandsudsigter. Du kan modtage vejrudsigter for din aktuelle
position, et waypoint eller GPS-koordinater. Vejrudsigter
pålægges udgifter til dataforbrug. Der findes flere oplysninger på
explore.garmin.com.
Tilføjelse af en vejrposition
1 Vælg Vejr > Ny position.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Brug min position.
• Vælg Indtast koordinater manuelt.
• Vælg Vælg et waypoint.
Vending af en aktivitet
Du kan ombytte aktivitetens startpunkt og slutpunkt for at
navigere aktiviteten i modsat retning.
1 Vælg Registr. aktiviteter.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg MENU > Kopi vendt.
Oprettelse af et spor fra en gemt aktivitet
Du kan oprette et spor ud fra en gemt aktivitet. Dette giver dig
mulighed for at dele dit spor trådløst med andre kompatible
Garmin enheder.
1 Vælg Registr. aktiviteter.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg MENU > Gem som spor.
Kort
angiver din position på kortet. Mens du bevæger dig, flytter
sig og viser din sti. Navne og symboler for waypoints vises på
kortet. Når du navigerer til en destination, markeres din rute med
en farvet linje på kortet.
Ændring af kortretningen
1 På kortet vælges MENU.
2 Vælg Opsætning af kort > Orientering.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Nord op for at vise nord øverst på siden.
• Vælg Spor op for at vise din aktuelle rejseretning øverst
på siden.
Vejr
Anmodning om en vejrudsigt
1 Vælg Vejr.
2 Vælg en position.
3 Vælg om nødvendigt Vejr > Vejrudsigttype, og vælg en
Grundlæggende eller Premium vejrudsigt.
4 Vælg om nødvendigt Marine > Marine > Aktiveret for at få
en farvandsudsigt.
BEMÆRK: For at opnå de bedste resultater skal du anmode
om en farvandsudsigt for en placering væk fra kysten og over
et stort vandområde.
5 Vælg Hent vejrudsigt.
Opdatering af en vejrudsigt
1 Vælg en position med en forældet vejrudsigt.
2 Skift om nødvendigt vejrudsigtstype.
3 Vælg Opdatering.
Redigering af en vejrposition
1
2
3
4
5
Vælg Vejr.
Vælg en vejrposition.
Vælg MENU.
Vælg et element, du vil redigere, f.eks. navnet.
Indtast den nye information.
9
Sletning af en vejrposition
1 Vælg Vejr.
2 Vælg en vejrposition.
3 Vælg MENU > Slet.
Dataforbrug og historik
Visning af dataforbrug
Du kan få vist dine planlægningsoplysninger samt antallet af
meddelelser, forudindstillede meddelelser og sporpunkter, der
sendes i løbet af den aktuelle faktureringsperiode.
Dataforbrugstælleren nulstilles automatisk ved begyndelsen af
hver faktureringsperiode.
Vælg Dataforbrug.
Nulstilling af dataforbrugstælleren
Hvis du er virksomhedskunde, kan du nulstille
dataforbrugstælleren for at holde øje med forbruget.
Vælg Dataforbrug > Nulstil tæller.
Visning af datahistorik
Du kan få vist historikken over meddelelser og sporpunkter, der
er sendt af enheden.
1 Vælg Historik.
2 Vælg en dag.
3 Vælg en rekord.
4 Vælg MENU > Vis på kort for at få vist din historik på kortet.
Navigering til et historisk punkt
1 Vælg Historik.
2 Vælg en dag.
3 Vælg en rekord.
4 Vælg Navigation.
Markering af et historisk punkt som et waypoint
1 Vælg Historik.
2 Vælg en dag.
3 Vælg en rekord.
4 Vælg MENU > Markér waypoint.
Sletning af datahistorik
1 Vælg Historik.
2 Vælg en dag.
3 Vælg Slet.
Geocaching: Viser en liste over downloadede geocaches
(Geocaches, side 11).
Registr. aktiviteter: Viser din aktuelle aktivitet og en liste over
registrerede aktiviteter (Registreringer, side 8).
Aktiv rute: Viser din aktive rute og kommende waypoints
(Ruter, side 8).
Ruteplanlægning: Viser en liste over gemte ruter og giver dig
mulighed for at lave nye ruter (Oprettelse af en rute, side 8).
Gemte spor: Viser en liste over gemte spor (Oprettelse af et
spor fra en gemt aktivitet, side 9).
Sigt og gå: Giver dig mulighed for at rette enheden mod en
genstand i det fjerne og navigere ved hjælp af genstanden
som et referencepunkt (Navigation med Sight 'N Go, side 4).
Alarmpkt alarm: Giver dig mulighed for at angive alarmer, der
skal udløses inden for en rækkevidde af visse positioner
(Indstilling af en alarmpunktsalarm, side 12).
Del trådløst: Giver dig mulighed for trådløst at overføre filer til
en anden kompatibel enhed (Afsendelse og modtagelse af
data trådløst, side 12).
Profilskift: Giver dig mulighed for at ændre enhedens profil for
at tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt
aktivitet eller tur (Valg af en profil, side 12).
Arealberegning: Giver dig mulighed for at beregne størrelsen af
et område (Beregning af størrelsen på et område, side 12).
Kalender: Viser en kalender.
Jagt og fiskeri: Viser de bedste datoer og klokkeslæt for jagt og
fiskeri i dit område.
Sol og måne: Viser tidspunkter for solopgang og solnedgang
samt månefase, baseret på din GPS-position.
Galleri: Viser gemte fotos.
Waypoint gnmsnit: Giver dig mulighed for at justere en position
for et waypoint for at få større præcision (Waypoint
gennemsnit, side 7).
Lommeregner: Viser en lommeregner.
Alarm: Indstiller en lydalarm. Hvis du ikke bruger enheden i
øjeblikket, kan du indstille enheden til at tænde på et bestemt
tidspunkt.
VIRB fj.betj.: Giver kamerafunktioner, når du har en VIRB
enhed parret med din GPSMAP 66 series (Brug af VIRB
fjernbetjeningen, side 12).
Stopur: Gør det muligt at bruge en timer, afmærke en omgang
og tage tid på omgange.
Lommelygte: Tænder blitzlyset (Brug af lommelygten,
side 13).
XERO-positioner: Viser laserpositionsoplysninger, når du har et
Xero buesigte parret med din GPSMAP 66 series.
Satellit: Viser dine aktuelle GPS-satellitoplysninger (Siden
Satellit, side 13).
®
®
Værktøjer i hovedmenuen
Vælg MENU to gange.
Optag.fkt.: Giver dig mulighed for at se oplysninger om aktuel
aktivitet og styre optagelsen af den aktuelle aktivitet (Sådan
ser du den aktuelle aktivitet, side 8).
Meddelelser: Giver dig besked om indgående opkald, smsbeskeder og opdateringer fra sociale netværk og meget mere
baseret på din smartphones meddelelsesindstillinger
(Telefonmeddelelser, side 6).
Vejr: Viser den aktuelle temperatur, temperaturprognose,
vejrprognose, vejrradar, skydække og vindforhold.
Waypoint Manager: Viser alle waypoints, der er gemt på
enheden (Waypoints, side 7).
Connect IQ: Viser en liste over installerede Connect IQ apps
(Connect IQ funktioner, side 6).
BirdsEye Direct: Giver dig mulighed for at downloade BirdsEye
Satellite Imagery til din enhed (BirdsEye billeder, side 10).
10
BirdsEye billeder
BirdsEye billeder leverer kortbilleder i høj opløsning, som kan
downloades, herunder detaljerede satellitbilleder og rasterbaserede topografiske kort. Du kan downloade BirdsEye billeder
direkte til din kompatible Garmin enhed.
Download af BirdsEye billeder
Før du kan downloade BirdsEye billeder direkte til din enhed,
skal du oprette forbindelse til et trådløst netværk (Oprettelse af
forbindelse til trådløst netværk, side 6).
1 Vælg BirdsEye Direct > Download billede.
2 Vælg en funktion:
• Du kan downloade BirdsEye billedfiler for en specifik
position ved at vælge Placering og vælge en kategori.
Dataforbrug og historik
BEMÆRK: Positionen bliver som standard din aktuelle
position.
• Vælg Navn for at redigere navnet på de downloadede
billedfiler.
• Vælg Detalje for at vælge en indstilling for billedkvalitet.
• Du kan definere størrelsen på det område, der skal vises i
de downloadede billedfiler ved at vælge Radius og
indtaste en distance fra den valgte position.
Der vises en omtrentlig filstørrelse for den valgte billedkvalitet
og radius. Du bør sikre, at din enhed har tilstrækkelig ledig
lagerplads til billedfilen.
3 Vælg Download.
Geocaches
Geocaching er en slags skattejagt, hvor spillerne skjuler eller
søger efter skjulte caches ved hjælp af fingerpeg GPSkoordinater.
Registrering af din enhed på Geocaching.com
Du kan registrere din enhed på www.geocaching.com for at
søge efter en liste med geocaches i nærheden eller efter "live"oplysninger for millioner af geocaches.
1 Opret forbindelse til et trådløst netværk (Oprettelse af
forbindelse til trådløst netværk, side 6) eller til Garmin
Connect app’en (Parring af en smartphone med din enhed,
side 6).
2 Vælg Opsætning > Geocaching > Registrer enhed.
Der vises en aktiveringskode.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vælg Bekræft registrering.
Sådan opretter du forbindelse til Geocaching.com
Når du har udført registreringen, kan du se geocaches fra
www.geocaching.com på din enhed, når du har trådløs
forbindelse.
• Opret forbindelse til Garmin Connect app'en.
• Opret forbindelse til et Wi‑Fi netværk.
Sådan downloades geocaches ved hjælp af en
computer
Du kan indlæse geocaches på enheden manuelt eller ved hjælp
af en computer (Overførsel af filer til din enhed, side 17). Du
kan placere geocache-filerne i en GPX-fil og importere dem til
GPX-mappen på enheden. Med et premium-medlemskab af
geocaching.com kan du bruge funktionen "Pocket Query" til at
indlæse en større gruppe geocaches på enheden som en enkelt
GPX-fil.
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.geocaching.com.
3 Opret evt. en konto.
4 Log på.
5 Følg vejledningen på geocaching.com for at finde og
downloade geocaches til din enhed.
Søgning efter en geocache
Du kan søge efter de geocaches, der er indlæst på din enhed.
Hvis du har forbindelse til geocaching.com, kan du søge efter
live geocache-data og downloade geocaches.
BEMÆRK: Du kan downloade detaljerede oplysninger om et
begrænset antal geocaches pr. dag. Du kan købe et Premiumabonnement for at downloade flere. Gå til www.geocaching.com
for at få yderligere oplysninger.
1 Vælg Geocaching.
> MENU.
2 Vælg
3 Vælg en funktion:
Værktøjer i hovedmenuen
• Hvis du vil søge i de geocaches, der er indlæst på din
enhed, efter navn, skal du vælge Stav søgning og skrive
et søgeord.
• Hvis du vil søge efter geocaches i nærheden eller i
nærheden af en anden position, skal du vælge Søg nær
og vælge en position.
Hvis du har forbindelse til geocaching.com, inkluderer
søgeresultaterne live geocache-data indsamlet af GC Live
Download.
• Hvis du vil søge efter live geocaches ud fra kode, skal du
vælge GC Live Download.
Denne funktion giver dig mulighed for at downloade en
specifik geocache fra geocaching.com, når du kender
geocache-koden.
4 Vælg MENU > Filter for at filtrere søgeresultaterne (valgfrit).
5 Vælg > Download geo-skatte for at søge efter og
downloade nærliggende geocaches på kortet (valgfrit).
6 Vælg en geocache.
Geocache-oplysningerne vises. Hvis du har valgt en live
geocache, og du er tilsluttet, downloader enheden de
komplette geocache-oplysninger til det interne lager, hvis det
er nødvendigt.
Filtrering af listen over geocaches
Du kan filtrere listen over geocaches baseret på visse faktorer,
som f.eks. sværhedsgraden.
1 Vælg Geocaching > MENU > Filter.
2 Vælg en eller flere indstillinger for filtrering:
• Hvis du vil filtrere efter en geocache-kategori, f.eks. gåde
eller begivenhed, skal du vælge Type.
• Hvis du vil filtrere efter geocache-beholderens fysiske
størrelse, skal du vælge Cachestørrelse.
• Hvis du vil filtrere efter geocachene Ikke forsøgt, Ikke
fundet eller Fundet , skal du vælge Status.
• Hvis du vil filtrere efter sværhedsgraden for at finde
geocachen eller terrænets sværhedsgrad, skal du vælge
et niveau fra 1-5.
3 Vælg QUIT for at se den filtrerede liste over geocaches.
Sådan gemmer du et tilpasset geocachefilter
Du kan oprette og gemme tilpassede filtre til geocaches baseret
på specifikke faktorer.
1 Vælg de emner, der skal filtreres.
2 Vælg QUIT.
Det nye filter gemmes som standard automatisk som Filter
efterfulgt af et tal. For eksempel Filter 2. Du kan redigere
geocache-filteret for at ændre navnet (Redigering af et
tilpasset geocachefilter, side 11).
Redigering af et tilpasset geocachefilter
1 Vælg et filter.
2 Vælg et element, du vil redigere.
Visning af oplysninger om geocache
1 Vælg Geocaching.
2 Vælg en geocache.
3 Vælg MENU > Gennemse punkt.
Beskrivelsen af geocachen samt logs vises.
Navigation til en geocache
1 Vælg Geocaching.
2 Vælg en geocache.
3 Vælg Start.
11
Sådan bruger du tips og fingerpeg til at finde en geocache
Du kan bruge tips og fingerpeg, f.eks. en beskrivelse eller
koordinater, som en hjælp til at finde en geocache.
1 Mens du navigerer til en geocache, skal du vælge
geocachens navn.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Beskrivelse for at se oplysninger om geocachen.
• Vælg Tip for at se et tip om en geocache-position.
• Vælg Koordinater for at se længde- og breddegrader for
en geocache-position.
• Vælg Log for at se feedback om geocachen fra tidligere
søgninger.
• For at aktivere chirp™ søgning skal du vælge chirp™.
Registrering af forsøg
Når du har forsøgt at finde en geocache, kan du registrere dine
resultater. Du kan registrere nogle geocaches på
www.geocaching.com.
1 Vælg Geocaching > Log.
2 Vælg Fundet, Ikke fundet, Skal repareres eller Ikke
forsøgt.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil afslutte registreringen, skal du vælge Udført.
• Hvis du vil starte navigationen til en geocache i nærheden
af dig, skal du vælge Find næste nærmeste.
• Hvis du vil indtaste en kommentar om søgning efter
cachen eller selve cachen, skal du vælge Rediger
kommentar, indtaste en kommentar og vælge Udført.
Hvis du er logget på www.geocaching.com, uploades loggen
automatisk til din konto på www.geocaching.com.
chirp
En chirp er et lille stykke Garmin tilbehør, der er programmeret
og placeret i en geocache. Du kan bruge din enhed til at finde
en chirp i en geocache. Du kan finde flere oplysninger om chirp i
chirp brugervejledningen på www.garmin.com.
Aktivering af chirp søgning
1 Vælg Opsætning > Geocaching.
2 Vælg chirp™ søger > Til.
Søgning efter en geocache med en chirp
1 Naviger til en geocache med chirp søgning aktiveret.
Når du er inden for cirka 10 meter (33 fod) fra den geocache,
der indeholder en chirp, vises oplysninger om den
pågældende chirp.
2 Vælg Vis detaljer.
3 Vælg om nødvendigt Start for at navigere til næste fase af
geocachen.
Sådan fjerner du live geocache-data fra enheden
Du kan fjerne live geocache-data for kun at vise geocaches, der
er blevet indlæst manuelt på enheden ved hjælp af en computer.
Vælg Opsætning > Geocaching > Geocaching Live >
Fjern live data.
Live geocaching data fjernes fra enheden og vises ikke
længere på geocachelisten.
Sådan fjerner du din enhedsregistrering fra
Geocaching.com
Hvis du overfører ejerskabet af din enhed, kan du fjerne
enhedsregistreringen fra geocaching-webstedet.
Vælg Opsætning > Geocaching > Geocaching Live >
Fjern registrering af enhed.
12
Indstilling af en alarmpunktsalarm
Alarmpunktsalarmer underretter dig, når du er inden for et
angivet område for en bestemt position.
1 Vælg Alarmpkt alarm > Opret alarm.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en position.
4 Vælg Brug.
5 Indsæt en radius.
Når du kommer ind i et område med en alarmpunktsalarm,
afgiver enheden en tone.
Redigering eller sletning af alarmpunktsalarm
1 Vælg Alarmpkt alarm.
2 Vælg en alarm.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Skift radius for at redigere radiussen.
• Hvis du vil have vist alarmen på et kort, skal du vælge Vis
kort.
• Vælg Slet for at slette alarmen.
Afsendelse og modtagelse af data trådløst
Inden du kan dele data trådløst, skal du være højst 3 m (10 fod)
fra en kompatibel enhed.
Enheden kan sende og modtage data, når den er parret med en
anden kompatibel enhed eller smartphone ved hjælp af
Bluetooth eller ANT+ trådløs teknologi. Du kan dele waypoints,
geocaches, ruter og spor.
1 Vælg Del trådløst.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Send, og vælg en datatype.
• Vælg Modtag for at modtage data fra en anden enhed.
Den anden kompatible enhed skal forsøge at sende data.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Valg af en profil
Når du skifter til en ny aktivitet, kan du ændre enhedens
opsætning ved at ændre profil.
1 Vælg Profilskift.
2 Vælg en profil.
Beregning af størrelsen på et område
1 Vælg Arealberegning > Start.
2 Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes.
3 Vælg Beregn, når du er færdig.
Brug af VIRB fjernbetjeningen
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden.
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 Vælg VIRB fj.betj. på din GPSMAP 66 series.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil optage video, skal du vælge .
• Vælg
for at tage et foto.
Værktøjer i hovedmenuen
Brug af lommelygten
BEMÆRK: Brug af lommelygten kan reducere batterilevetiden.
Du kan reducere lysstyrken eller blinkfrekvensen for at forlænge
batteriernes levetid.
1 Vælg Lommelygte > ENTER.
2 Brug eventuelt lysstyrkeskyderen til at justere lysstyrken.
3 Vælg eventuelt en anden blinktype.
0
Ingen blink, konstant stråle.
1 til 9 Antal stråler pr. sekund.
SOS Nødblinklys.
BEMÆRK: Forbindelserne Wi‑Fi, Bluetooth og ANT+ er
deaktiverede i SOS-tilstand.
Siden Satellit
Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtighed,
satellitpositioner og signalstyrke.
GPS-satellitindstillinger
Vælg Satellit > MENU.
Brug med GPS: Gør det muligt at slå GPS'en til.
Spor op: Angiver, om satellitter skal vises med ringene
orienteret med nord mod toppen af displayet eller orienteret
med dit aktuelle spor mod toppen af displayet.
Enkel farve: Gør det muligt at vælge, om siden Satellit vises i
flere farver eller med en enkelt farve.
Angiv pos. på kort: Gør det muligt at markere din aktuelle
position på kortet. Du kan bruge denne position til at oprette
ruter eller søge efter gemte positioner.
AutoLocate position: Beregner din GPS-position ved hjælp af
funktionen Garmin AutoLocate .
Opsætning af satellit: Angiver indstillinger for satellitsystemet
(Satellitindstillinger, side 13).
®
Toner: Indstiller enhedens lyde, såsom tastetoner og alarmer
(Indstilling af enhedstoner, side 14).
Kurs: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillinger for
kompasretning (Indstillinger for retning, side 5).
Højdemåler: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillinger for
højdemåler (Indstillinger af højdemåler, side 5).
Geocaching: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillinger for
din geocache (Indstillinger for Geocaching, side 14).
Sensorer: Parrer trådløse sensorer med din enhed (Trådløse
sensorer, side 14).
Fitness: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillinger for
registrering af fitnessaktiviteter (Fitnessindstillinger,
side 14).
Marine: Angiver udseendet af marinedata på kortet
(Marineindstillinger, side 15).
Menuer: Giver dig mulighed for tilpasse siderækkefølgen og
hovedmenuen (Menuindstillinger, side 15).
Positionsformat: Indstiller det geografiske positionsformat og
datumindstillinger (Indstillinger for positionsformat, side 15).
Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden
(Ændring af måleenhed, side 15).
Tid: Justerer tidsindstillingerne (Tidsindstillinger, side 15).
Profiler: Giver dig mulighed for at tilpasse og oprette nye
aktivitetsprofiler (Profiler, side 15).
Nulstil: Giver dig mulighed for at nulstille brugerdata og indstillinger (Nulstilling af data og indstillinger, side 16).
Om: Viser enhedsoplysninger, f.eks. enheds-ID,
softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og
licensaftale (Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label, side 18).
Waypoints: Giver dig mulighed for at angive et brugerdefineret
præfiks for waypoint, der navngives automatisk.
Systemindstillinger
Tilpasning af enheden
Tilpasning af datafelterne
Du kan tilpasse de datafelter, der vises på hver hovedside.
1 Åbn den side, hvor du vil ændre datafelterne.
2 Vælg MENU.
3 Vælg Skift datafelter.
4 Vælg det nye datafelt.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Menuen Opsætning
Vælg MENU to gange, og vælg Opsætning.
System: Giver dig mulighed for at tilpasse systemindstillingerne
(Systemindstillinger, side 13).
Skærm: Justerer baggrundslyset og displayindstillingerne
(Displayindstillinger, side 14).
Bluetooth: Parrer din enhed til en smartphone og giver dig
mulighed for tilpasse Bluetooth indstillingerne (Bluetooth
indstillinger, side 14).
Wi-Fi: Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til trådløse
netværk (Wi‑Fi indstillinger, side 14).
Kort: Indstiller kortets udseende (Kortindstillinger, side 4).
Optager: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillinger for
registrering af aktiviteter (Optagelsesindstillinger, side 8).
Ruter: Giver dig mulighed for at tilpasse, hvordan enheden
beregner ruter for hver aktivitet (Ruteindstillinger, side 14).
Ekspeditionstilstand: Giver dig mulighed for at tilpasse
indstillinger for aktivering af ekspeditionstilstand (Aktivering af
ekspeditionstilstand, side 16).
Tilpasning af enheden
Vælg Opsætning > System.
Satellit: Angiver indstillinger for satellitsystemet
(Satellitindstillinger, side 13).
Tekstsprog: Indstiller sproget på enheden.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Grænseflade: Indstiller formatet for den serielle grænseflade
(Indstillinger for grænseflader, side 13).
RINEX-logning: Gør det muligt for enheden at skrive RINEXdata (Receiver Independent Exchange Format) til en
systemfil. RINEX er et dataudvekslingsformat til rå
satellitnavigationssystemsdata.
Satellitindstillinger
Vælg Opsætning > System > Satellit.
Satellitsystem: Indstiller satellitsystemet til GPS eller
Demonst.tilstand (GPS fra).
WAAS/EGNOS: Gør det muligt for systemet at bruge WAAS/
EGNOS-data (Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service).
Indstillinger for grænseflader
Vælg Opsætning > System > Grænseflade.
Garmin Spanner: Lader dig bruge enhedens USB-port til de
fleste NMEA 0183-kompatible kortlægningsprogrammer ved
at oprette en virtuel seriel port.
Garmin-serienummer: Indstiller enheden til at anvende det
ejendomsbeskyttede Garmin format til udveksling af
waypoint-, rute- og spordata med en computer.
NMEA In/Out: Indstiller enheden til at anvende normal NMEA
0183-output og -input.
13
Tekst ude: Giver enkelt ASCII-tekstoutput om positions- og
hastighedsoplysninger.
MTP: Indstiller enheden til at benytte MTP-protokollen (Media
Transfer Protocol) til at få adgang til filsystemet i stedet for
masselagringstilstand.
Ruteskift: Angiver, hvordan enheden skal ruteplanlægge fra ét
punkt på ruten til det næste. Denne indstilling er kun
tilgængelig for visse aktiviteter. Indstillingen Afstand leder dig
til det næste punkt på ruten, når du befinder dig inden for den
angivne afstand af dit aktuelle punkt.
Displayindstillinger
Indstilling af enhedstoner
Vælg Opsætning > Skærm.
Tid til lys slukker: Justerer længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Batterisparetilstand: Sparer batteristrøm og forlænger
batterilevetiden ved at slukke for skærmen, når
baggrundsbelysningen slukker.
Udseende: Ændrer udseendet af skærmbaggrunden og
markering af valgte (Ændring af farvevalg, side 14).
Fasthold skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme
billedet på enhedens skærm.
Gennemse tekststørrelse: Ændrer størrelsen på teksten på
skærmen.
Ændring af farvevalg
1 Vælg Opsætning > Skærm > Udseende.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil lade enheden selv vælge at vise dag- eller
nattefarver automatisk, baseret på tidspunktet på dagen,
skal du vælge Tilstand > Automatisk.
• Du kan bruge en lys baggrund ved at vælge Tilstand >
Dag.
• Du kan bruge en mørk baggrund ved at vælge Tilstand >
Nat.
• Du kan tilpasse farveskemaet for dagvisning ved at vælge
Dagfarve.
• Du kan tilpasse farveskemaet for nattevisning ved at
vælge Natfarve.
Bluetooth indstillinger
Vælg Opsætning > Bluetooth.
Status: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi og viser aktuel
forbindelsesstatus.
Meddelelser: Viser eller skjuler smartphone-notifikationer.
Glem telefon: Fjerner den tilsluttede enhed fra listen over
parrede enheder. Denne indstilling er kun tilgængelig, når en
enhed er parret.
Wi‑Fi indstillinger
Vælg Opsætning > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktiverer trådløs teknologi.
Tilføj netværk: Lader dig oprette forbindelse til et trådløst
netværk.
Ruteindstillinger
De tilgængelige ruteindstillinger varierer baseret på den valgte
aktivitet.
Vælg Opsætning > Ruter.
Aktivitet: Angiver en aktivitet for ruteplanlægning. Enheden
beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du laver.
Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at
beregne din rute.
Lås på vej: Låser den blå trekant, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej. Dette er mest
nyttigt, når du kører eller navigerer på veje.
Uden for ruten, Ny beregning: Indstiller
genberegningspræferencer ved navigering væk fra en aktiv
rute.
Undgå: Angiver typen af veje, terræn og transportmetoder, der
skal undgås under navigering.
14
Du kan tilpasse tonerne til meddelelser, taster, advarsler om
sving og alarmer.
Vælg en tone for hver hørbar type.
Indstillinger for Geocaching
Vælg Opsætning > Geocaching.
Geocaching Live: Lader dig fjerne live geocache-data fra din
enhed og fjerne din enhedsregistrering fra geocaching.com
(Sådan fjerner du live geocache-data fra enheden, side 12,
Sådan fjerner du din enhedsregistrering fra Geocaching.com,
side 12).
Geocachetype: Indstiller enheden til at vise listen med
geocaches efter navne eller koder.
chirp™ søger: Giver enheden mulighed for at søge efter en
geocache, der indeholder chirp tilbehør (Aktivering af chirp
søgning, side 12).
Programmer chirp™: Programmerer chirp tilbehøret. Se chirp
brugervejledningen på www.garmin.com.
Opsætning af filter: Giver dig mulighed for at oprette og
gemme tilpassede filtre til geocaches (Sådan gemmer du et
tilpasset geocachefilter, side 11).
Fundne geo-skatte: Gør det muligt at redigere antallet af
fundne geocaches. Antallet stiger automatisk, når du
registrerer et fund (Registrering af forsøg, side 12).
Trådløse sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ eller
Bluetooth sensorer. Du kan finde flere oplysninger om
kompatibilitet og køb af yderligere sensorer ved at gå til
buy.garmin.com.
Parring af dine trådløse sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Parring betyder, at du opretter forbindelse ved hjælp af trådløse
sensorer ANT+ eller Bluetooth teknologi, f.eks. ved at tilslutte en
pulsmåler til din enhed.
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre sensorer
under parringen.
2 Vælg Opsætning > Sensorer.
3 Vælg sensortypen.
4 Vælg Søg efter ny.
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet.
Fitnessindstillinger
Vælg Opsætning > Fitness.
Auto Lap: Indstiller enheden til automatisk markering af
omgangen ved en bestemt distance.
Aktivitetstype: Indstiller fitnessaktiviteten til vandring, løb,
cykling eller andet. På den måde vises din aktivitet som den
korrekte type, når du overfører den til Garmin Connect.
Bruger: Konfigurerer dine profildata. Enheden anvender disse
oplysninger til at beregne nøjagtige træningsdata i Garmin
Connect.
Pulszoner: Konfigurerer de fem pulszoner og din maksimale
puls for fitnessaktiviteter.
Tilpasning af enheden
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang
ved en bestemt distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en
aktivitet.
1 Vælg Opsætning > Fitness > Auto Lap.
2 Indtast en værdi, og vælg Udført.
®
Marineindstillinger
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Marine.
Marinekorttilstand: Angiver den korttype, enheden bruger ved
visning af marinedata. Nautisk viser forskellige kortfunktioner
med forskellige farver, så marine-interessepunkterne bliver
lettere at aflæse, og kortet efterligner tegnemetoden fra
papirkort. Fiskeri (kræver marinekort) giver en detaljeret
visning af bundkonturer og dybdeforhold og forenkler
kortvisningen til optimal brug under fiskeri.
Udseende: Angiver udseendet af marinenavigationshjælp på
kortet.
Opsætning af marinealarm: Indstiller alarmer til at udløses, når
du overskrider en bestemt driveafstand, mens du ligger for
anker, når du afviger kursen med en bestemt afstand, og når
du sejler ind i farvande med en bestemt dybde.
Indstilling af marinealarmer
1 Vælg Opsætning > Marine > Opsætning af marinealarm.
2 Vælg en alarmtype.
3 Vælg Til.
4 Indtast en distance, og vælg Udført.
Menuindstillinger
Vælg Opsætning > Menuer.
Menustil: Ændrer udseendet for hovedmenuen.
Hovedmenu: Lader dig flytte, tilføje og slette elementer i
hovedmenuen (Tilpasning af hovedmenuen, side 15).
Siderækkefølge: Lader dig flytte, tilføje og slette elementer i
siderækkefølgen (Ændring af siderækkefølgen, side 15).
Opsætning: Ændrer rækkefølgen af elementer i hovedmenuen.
Find: Ændrer rækkefølgen af elementer i hovedmenuen.
Tilpasning af hovedmenuen
Du kan føje elementer til hovedmenuen, slette elementer og
ændre elementernes rækkefølge.
1 Vælg i hovedmenuen MENU > Skift elementrække.
2 Vælg et menupunkt.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Flyt for at ændre elementets placering på listen.
• Vælg Indsæt at føje et nyt element til listen.
• Vælg Fjern for at slette et element på listen.
Ændring af siderækkefølgen
1 Vælg Opsætning > Menuer > Siderækkefølge > Red.
siderækkefølge.
2 Vælg en side.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte siden op eller ned på listen, skal du vælge
Flyt.
• Hvis du vil føje en ny side til siderækkefølgen, skal du
vælge Indsæt, og vælge en kategori.
• Hvis du vil fjerne en side i siderækkefølgen, skal du vælge
Fjern.
TIP: Du kan vælge PAGE for at få vist siderækkefølgen.
Tilpasning af enheden
Indstillinger for positionsformat
BEMÆRK: Du skal ikke ændre positionsformatet eller
kortdatum-koordinationssystemet, med mindre du anvender et
kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.
Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde, temperatur, tryk og lodret fart.
1 Vælg en måletype.
2 Vælg måleenhed.
Tidsindstillinger
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Tidszone: Indstiller enhedens tidszone. Automatisk indstiller
automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Profiler
Profiler er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed
baseret på, hvordan du bruger den. For eksempel er indstillinger
og visninger forskellige, alt efter om du bruger enheden til jagt
eller til geocaching.
Profiler forbindes med aktivitetsskærmbillederne, inklusive
startskærmbilledet.
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks.
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.
Oprettelse af en brugerdefineret profil
Du kan tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt
aktivitet eller tur.
1 Vælg Opsætning > Profiler > Opret ny profil > OK.
2 Tilpas dine indstillinger og datafelter.
Redigering af et profilnavn
1 Vælg Opsætning > Profiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Rediger navn.
4 Indtast det nye navn.
Sletning af en profil
BEMÆRK: Før du kan slette den aktive profil, skal du aktivere
en anden profil. Du kan ikke slette en profil, der er aktiv.
1 Vælg Opsætning > Profiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Slet.
15
Nulstilling af data og indstillinger
1 Vælg Opsætning > Nulstil.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil nulstille data, som er specifikke for en tur, f.eks.
distance og gennemsnit, skal du vælge Nulstil tripdata.
• Hvis du vil slette alle gemte waypoints, skal du vælge Slet
alle waypoints.
• Hvis du vil slette de data, der er registreret siden du
startede din aktuelle aktivitet, skal du vælge Ryd aktuel
aktivitet.
BEMÆRK: Enheden fortsætter med at registrere nye data
for den aktuelle aktivitet.
• Hvis du kun vil nulstille indstillingerne for din aktuelle
aktivitetsprofil til fabriksindstillingerne, skal du vælge Nulst
profilind..
• Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger og profiler til
fabriksindstillingerne, skal du vælge Nulstil alle
indstillinger.
BEMÆRK: Nulstilling af alle indstillinger sletter alle
geocaching-aktiviteter fra enheden. Det vil ikke fjerne dine
gemte brugerdata, såsom spor og waypoints.
• Hvis du vil fjerne alle gemte brugerdata og nulstille alle
enhedsindstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge
Slet alle.
BEMÆRK: Hvis du sletter alle indstillinger, vil det fjerne
alle dine personlige data, din historik og dine gemte
brugerdata, herunder spor og waypoints.
Gendannelse af standardsideindstillinger
1 Åbn en side, som du vil gendanne indstillingerne for.
2 Vælg MENU > Gendan stnd.indstil..
Enhedsoplysninger
Produktopdateringer
Du skal installere Garmin Express™ (www.garmin.com/express)
på din computer. Du kan installere Garmin Explore appen på din
smartphone for at uploade dine waypoints, ruter, spor og
aktiviteter.
Garmin Express giver hurtig adgang til disse tjenester for
Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Produktregistrering
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Batterilevetid
Tilstand
Op til 200 timer. Ekspeditionstilstand med 30 minutters LiveTrack
interval
Op til 35 timer.
Standardtilstand med 10 minutters LiveTrack interval
med automatisk optagelse
Op til 1 år
Deaktiveret
Maksimering af batterilevetiden
• Aktiver indstillingen Udvidet sporing (LiveTrack indstillinger,
side 3).
• Aktiver indstillingen Automatisk for baggrundsbelysning,
eller reducer timeout for baggrundsbelysning
(Displayindstillinger, side 14).
• Reducer meddelelsesindstillingen Lytteinterval
(Meddelelsesindstillinger, side 3).
• Reducer værdien af indstillingerne Loginterval og Send
interval for sporing (LiveTrack indstillinger, side 3).
• Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (Bluetooth indstillinger,
side 14).
Aktivering af batterisparetilstand
Du kan bruge batterisparetilstand til at forlænge batteriets
levetid.
Vælg Opsætning > Skærm > Batterisparetilstand > Til.
I batterisparetilstand slukker skærmen, når
baggrundsbelysningen går i timeout. Du kan vælge tænd/slukknappen for at tænde for skærmen.
Aktivering af ekspeditionstilstand
Du kan bruge ekspeditionstilstanden til at forlænge batteriets
levetid. I ekspeditionstilstanden slukker skærmen, enheden
skifter til strømbesparende tilstand, og enheden indsamler færre
GPS-sporpunkter.
1 Vælg Opsætning > Ekspeditionstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Du kan aktivere enheden til at give dig besked om at slå
ekspeditionstilstand til, når du slukker enheden, ved at
vælge Forespørg.
• Vælg Automatisk for automatisk at slå
ekspeditionstilstand til efter to minutters inaktivitet.
• Vælg Aldrig for aldrig at slå ekspeditionstilstand til.
I ekspeditionstilstanden blinker den røde LED ved siden af
tænd/sluk-knappen en gang imellem.
Langtidsopbevaring
Hvis du planlægger ikke at bruge enheden i flere måneder, bør
du oplade batteriet til mindst 50 % før opbevaring af enheden.
Enheden skal opbevares på et køligt, tørt sted med
temperaturer omkring det typiske husholdningsniveau. Efter
opbevaring skal du oplade enheden helt før brug.
Montering af karabinhagen
1 Placer karabinhagen
monteringsryggen
i fastgørelseshullerne på
på enheden.
Batterioplysninger
Den aktuelle batteritid afhænger af enhedens indstillinger,
såsom sporings- og meddelelsessøgeintervaller.
2 Skub karabinhagen op, til den falder i hak og låser.
16
Enhedsoplysninger
Fjernelse af karabinhagen
Løft bunden af karabinhagen, og skub karabinhagen af
monteringsryggen.
Påsætning af håndledsrem
1 Før håndledsremmens løkke gennem hullet i enheden.
2 Placer hukommelseskortet med guldkontakterne vendt væk.
Tilslutning af enheden til din computer
2 Før den anden ende af håndledsremmen gennem løkken, og
stram den.
3 Sæt om nødvendigt håndledsremmen fast i tøjet eller på
rygsækken for at fastgøre den under en aktivitet.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Vedligeholdelse af enheden
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan
tåle utilsigtet nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter.
Længere tids nedsænkning kan beskadige enheden. Efter
nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre,
inden den anvendes eller oplades.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klorholdigt vand eller saltvand.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
2
3
4
5
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
computeren.
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows computere og som
monterede diske på Mac computere.
®
6
7
Filtyper
Den håndholdte enhed understøtter disse filtyper:
• Filer fra Garmin Explore.
• GPX-rute, spor og waypointfiler.
• GPX-geocache-filer (Sådan downloades geocaches ved
hjælp af en computer, side 11).
• JPEG-fotofiler.
• GPI brugerdefinerede POI filer fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
Installation af et hukommelseskort
Du kan installere et microSD hukommelseskort til yderligere
lagring eller forudindlæste kort.
1 Fjern vejrhætten på bagsiden af enheden .
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet som monterede diske.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden eller hukommelseskortet.
Søg efter en mappe.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller
på hukommelseskortet.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
Enhedsoplysninger
17
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
®
®
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 35 timer i standardtilstand
Op til 200 timer i ekspeditionstilstand
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX72
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde ved
opladning
Fra 0 til 40 °C (fra 32 ° til 104 °F)
Sikkerhedsafstand for
kompas
17,5 cm (7 tommer)
Trådløse frekvenser/protokol
2,4 GHz ved 14,9 dBm nominelt
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label
Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
1 Vælg Opsætning.
2 Vælg Om.
Appendiks
Datafelter
Visse datafelter kræver, at du navigerer, eller at du har trådløst
tilbehør til at vise data.
24 t maks temp: Den maksimale registrerede temperatur i de
sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
24 t min temp: Den mindste registrerede temperatur i de sidste
24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
Afvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Aktivitet - distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor
eller aktivitet.
Aktuel omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Alarm-timer: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.
Barometer: Det aktuelle tryk med kalibrering.
Batteriniveau: Den resterende batteristrøm.
Bilsving: Retning af det næste sving på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Dato: Den aktuelle dag, måned og år.
Destinations waypoint: Det sidste punkt på ruten til
destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Distancetæller: En løbende beregning af den tilbagelagte
distance for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved
nulstilling af tripdata.
Distance til destination: Den resterende distance til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
2
18
Distance t næste: Den resterende distance til det næste
waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
Drej: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R
betyder drej til højre. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Dybde: Vanddybden. Enheden skal være sluttet til en NMEA
0183-enhed, der er i stand til at registrere vanddybden.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart - gns. i bevægelse: Den gennemsnitlige hastighed i
bevægelse siden den seneste nulstilling.
Fartgrænse: Den rapporterede fartbegrænsning for vejen. Ikke
tilgængelig på alle kort og i alle områder. Stol altid på
vejskiltene med de faktiske fartbegrænsninger.
Fart - maksimum: Den højeste hastighed, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Fart - sml. gns.: Den gennemsnitlige hastighed i bevægelse og
stoppet siden den seneste nulstilling.
Forløbet aktivitetstid: Den samlede registrerede tid. Hvis du
eksempelvis starter timeren og løber i 10 minutter, stopper
timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i
20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Gennemsnitlig puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Gennemsnitskadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence
for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitsomgang: Den gennemsnitlige omgangstid for den
aktuelle aktivitet.
Glidehældn. til dest.: Den påkrævede glidehældning for at
stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du
skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
Gnsn. puls %Maksimal: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
GPS-højde: Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.
GPS-kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
Eksempelvis er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m
(12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Højde - maksimum: Den største højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde - minimum: Den laveste højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde over jorden: Højden over havets overflade for din
aktuelle position.
Ingen: Dette er et tomt datafelt.
Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Appendiks
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Kompasretning: Den retning, du bevæger dig i, baseret på
kompasset.
Kurs: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Kurs: Den retning, du bevæger dig i.
Lodr dist t dest: Højdedistancen mellem din aktuelle position
og den endelige destination. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodr dist til næste: Højdedistancen mellem din aktuelle
position og det næste retnings- og afstandspunkt på ruten.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Lodret fart til dest.: Stignings- eller nedstigningshastigheden til
en forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
markør: En pil peger i retning af det næste retnings- og
afstandspunkt eller sving. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Nedstign. - gns.: Nedstigningens gennemsnitlige lodrette
distance.
Nedstigning - maks.: Den maksimale nedstigningshastighed i
fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Nedstigning - samlet: Den samlede højdenedstigning under
aktiviteten og siden den seneste nulstilling.
Omg.kadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.
Omg. nedstign.: Nedstigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.
Omgange: Antallet af gennemførte baner for den aktuelle
aktivitet.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte distance for den aktuelle
omgang.
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Omgangs puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Omgangspulsprocent: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle omgang.
Omgangsstigning: Stigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.
Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.
Opstign. - gns.: Stigningens gennemsnitlige lodrette distance
siden den seneste nulstilling.
Opstigning - maksimum: Den maksimale stigningshastighed i
fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Opstigning - samlet: Den samlede højdestigning under
aktiviteten eller siden den seneste nulstilling.
Position (lgd/brd): Den aktuelle position i længde- og
breddegrad, uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Position (valgt): Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.
Appendiks
Position for destination: Positionen af din endelige destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls - %Maksimum: Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone: Præstationszonen for din nuværende puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Retningen fra din aktuelle position til en destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Sdst omg.puls: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omg. -dist.: Den tilbagelagte distance for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omg. - ned: Nedstigningens lodrette distance for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omg. - op: Stigningens lodrette distance for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omgang - fart: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
Sidste om - kad.: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den
senest gennemførte omgang.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du eksempelvis kommer 3 m (10 fod) højere
op for hver 60 m (200 fod), du tilbagelægger, er stigningen 5
%.
Stopur-timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren. Enheden skal være tilsluttet en tempe™
sensor, for at disse data vises.
Temperatur - vand: Vandtemperaturen. Enheden skal være
sluttet til en NMEA 0183-enhed, der er i stand til at registrere
vandtemperaturen.
Tid for seneste omgang: Stopurstid for den senest
gennemførte omgang.
Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Til kurs: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Total omgang: Stopurtiden for alle de gennemførte omgange.
Triptæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.
Triptid: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig og
ikke bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - bevægelse: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - stoppet: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
VMG (Vel. Mde Good): Hastigheden, hvormed du nærmer dig
en destination langs en rute. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
19
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Valgfrit tilbehør
Valgfrit tilbehør, som f.eks. holdere, kort, fitnesstilbehør og
reservedele er tilgængelige på http://buy.garmin.com eller hos
din Garmin forhandler.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse
Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende
kredsløbstræning;
pulsen falder hurtigt
igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan ikke Anaerob og muskulær
opretholdes i længere
udholdenhed; øget
tid; besværet åndedræt styrke
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed
• Kontroller, at ANT+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin
enhed.
• Før du parrer ANT+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal
du flytte dig 10 m (33 fod) væk fra andet ANT+ tilbehør.
• Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10
fod) for ANT+ tilbehøret.
• Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed
automatisk ANT+ tilbehøret, hver gang det aktiveres. Denne
proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin
enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.
• Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed
kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet
tilbehør.
Fejlfinding
Genstart af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
genstarte den. Dette sletter hverken dine data eller indstillinger.
Hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 30 sekunder.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 20) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
20
Appendiks
Indeks
A
aktiviteter 8, 9
alarmer
alarmpunkter 7, 12
marine 15
toner 14
ur 10
alarmpunktsalarmer 7, 10, 12
ANT+ sensorer 14
parre 20
applikationer 5–7
arealberegning 10, 12
Auto Lap 15
B
baggrundslys 1, 14, 16
baner, markør 4
batteri 17
levetid 16
maksimere 14, 16
niveau 1
opbevaring 16
oplade 1
BirdsEye-billeder 10
Bluetooth sensorer 14
Bluetooth teknologi 1, 6, 14
brugerdata, slette 17
C
chirp 12, 14
computer, tilslutte 17
Connect IQ 6, 10
D
data 10
deling 9
opbevare 7
overføre 7, 17
datafelter 6, 13, 18
dataforbrug 10
dele data 9, 10, 12
displayindstillinger 14
downloade, geocaches 11
F
fejlfinding 16, 19, 20
filer, overføre 11, 17
fitness 14
første opsætning 2
G
Garmin Connect 5, 6
Garmin Explore 17
Garmin Express 16
opdatering af software 16
geocaches 10–12, 17
downloade 11
indstillinger 14
navigere til 12
GPS 1, 10, 13
indstillinger 13
siden satellit 13
H
historik 10
sende til computer 7
slette 10
vise 10
hovedmenu 4
tilpasse 15
hukommelseskort 17
højde 5
plot 8
højdemåler 5
kalibrere 5
håndledsrem 17
I
ikoner 1
Indeks
indstillinger 3–5, 13–15
enhed 14
optage 8
instrumentbræt 5
J
jagt- og fiskeritider 10
K
kalender 10
kalibrere, højdemåler 5
karabinhage 16, 17
kompas 4, 9
indstillinger 5
kalibrere 5
navigering 7
kort 4, 8
BirdsEye-billeder 10
indstillinger 4
måle afstande 4
navigering 4, 7, 9
opdatering 16
orientering 4, 9
zoom 4
L
lommelygte 10, 13
lysstyrke 1
låse, taster 1
M
marine
alarmopsætning 15
indstillinger 15
meddelelser 1–3, 6, 10
navigering 2, 10
slette 3
microSD-kort. Se hukommelseskort
måle afstande 4
måleenheder 15
målere, tur 4
N
navigation 4, 7, 9
kompas 7
sådan stopper du 7
navigering 4
nulstilling af enheden 16
O
opbevare data 7, 17
optage 9
overføre
filer 11, 12, 17
spor 12
P
parre
ANT+ sensorer 20
sensorer 14
smartphone 6
positioner
gemme 7
redigere 7
positionsformat 15
produktregistrering 12
profiler 10, 12, 15
puls, zoner 20
S
satellitsignaler 2, 10, 13
siden satellit 13
Sight N' Go 4, 9
skærm
indstillinger 14
lysstyrke 1
slette, alle brugerdata 17
smartphone 6, 7, 12
applikationer 5, 6
parre 6
software, opdatering 16
SOS 1–3
annullere 3
sende 3
specifikationer 18
spor 8, 9
navigering 9
spore 2, 3
sporpunkter, navigering 10
stopur 10
systemindstillinger 13
T
tastatur 2
taster 1
låse 1
tempe 20
temperatur 20
test af enheden 3
tid, zoner og formater 15
tidsindstillinger 15
tidspunkter for solopgang og solnedgang 10
tilbehør 14, 16, 19, 20
tilpasning af enheden 15
tilpasse enhed 13
toner 14
TracBack 9
tripcomputer 5, 9
turmålere 4
tænd/sluk-knap 1
U
USB 13
frakoble 17
lagerenhedstilstand 17
overføre filer 17
stik 1
V
vejr 9, 10
VIRB fjernbetjening 10, 12
W
waypoints 7, 8, 10
gemme 7
navigering 7
projicering 7
redigere 7, 8
slette 7
Wi‑Fi 6
tilslutte 6, 14
widgets 6
WAAS 13
R
registrere enheden 11
regnemaskine 10
rejseoplysninger, vise 5, 9
rengøre enhed 17
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 8
indstillinger 14
navigering 8
oprette 8
redigere 8
slette 8
vise på kortet 8
21
support.garmin.com
Juli 2019
190-02336-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising