Garmin | GPSMAP® 66i | User manual | Garmin GPSMAP® 66i Korisnički priručnik

Garmin GPSMAP® 66i Korisnički priručnik
GPSMAP 66i
®
Korisnički priručnik
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP , inReach , TracBack i VIRB trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u
SAD-u i drugim državama. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, tempe™ i Xero trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi
trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. microSD i microSDHC logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. NMEA
registrirani je trgovački znak udruženja National Marine Electronics Association. Wi‑Fi zaštićen je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
LED indikator statusa ............................................................. 1
Ikone statusa .......................................................................... 1
Tipke ........................................................................................... 1
Uključivanje uređaja ............................................................... 1
Zaključavanje tipki .................................................................. 1
Uključivanje pozadinskog osvjetljenja .................................... 1
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja ............................... 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
Aktiviranje uređaja ...................................................................... 2
Iridium mreža satelita .................................................................. 2
inReach funkcije............................................................. 2
Poruke ........................................................................................ 2
Slanje zadane poruke ............................................................ 2
Slanje tekstne poruke ............................................................ 2
Upotreba prečaca na tipkovnici .............................................. 2
Odgovaranje na poruku ......................................................... 2
Provjera poruka ...................................................................... 2
Prikazivanje pojedinosti o poruci ............................................ 2
Navigacija do lokacije poruke ................................................ 2
Uključivanje koordinata lokacije u poruku .............................. 2
Brisanje poruka ...................................................................... 2
Postavke poruka .................................................................... 2
LiveTrack .................................................................................... 3
Pokretanje usluge LiveTrack .................................................. 3
Zaustavljanje funkcije LiveTrack ............................................ 3
Dijeljenje vaše MapShare™ web-stranice ............................. 3
LiveTrack postavke ................................................................ 3
SOS ............................................................................................ 3
Pokretanje SOS spašavanja .................................................. 3
Slanje prilagođene SOS poruke ............................................ 3
Otkazivanje SOS spašavanja ................................................ 3
Testiranje uređaja........................................................... 3
Sinkronizacija inReach podataka................................. 3
Upotreba glavnih stranica............................................. 3
Otvaranje glavnog izbornika ....................................................... 3
Karta ........................................................................................... 4
Promjena orijentacije karte .................................................... 4
Mjerenje udaljenosti na karti .................................................. 4
Postavke stranice s kartom .................................................... 4
Kompas ....................................................................................... 4
Korištenje kompasa ............................................................... 4
Pokazivač kursa ..................................................................... 4
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go ........................................ 4
Postavke kompasa ................................................................. 4
Putno računalo ............................................................................5
Postavke putnog računala ..................................................... 5
Visinomjer ................................................................................... 5
Postavke iscrtavanja na visinomjeru ...................................... 5
Funkcije povezivosti...................................................... 5
Zahtjevi za funkcije povezivosti .................................................. 6
Uparivanje pametnog telefona s uređajem ................................. 6
Telefonske obavijesti .................................................................. 6
Prikaz telefonskih obavijesti ................................................... 6
Skrivanje obavijesti ................................................................ 6
Upravljanje obavijestima ........................................................ 6
Povezivanje s bežičnom mrežom ............................................... 6
Connect IQ funkcije .................................................................... 6
Preuzimanje Connect IQ funkcija ........................................... 6
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala .............. 6
Pregledavanje Connect IQ widgeta ....................................... 6
Sadržaj
Garmin Explore ........................................................................... 6
Navigacija........................................................................ 7
Navigacija prema odredištu ........................................................ 7
Navigiranje pomoću karte ...................................................... 7
Navigacija pomoću kompasa ................................................. 7
Zaustavljanje navigacije ......................................................... 7
Točke .......................................................................................... 7
Stvaranje točke ...................................................................... 7
Navigacija do točke ................................................................ 7
Uređivanje međutočke ........................................................... 7
Brisanje međutočke ............................................................... 7
Prosjek međutočke ................................................................ 7
Projekcija točke ...................................................................... 7
Pomicanje točke na karti ........................................................ 7
Pronalaženje lokacije u blizini točke ...................................... 7
Postavljanje alarma blizine točke ........................................... 7
Dodavanje točke ruti .............................................................. 7
Premještanje točke na trenutnu lokaciju ................................ 8
Rute ............................................................................................ 8
Stvaranje rute ......................................................................... 8
Navigacija spremljenom rutom ............................................... 8
Uređivanje rute ....................................................................... 8
Pregled rute na karti ............................................................... 8
Pregledavanje grafikona nadmorske visine rute .................... 8
Uređivanje naziva rute ........................................................... 8
Preokretanje rute ................................................................... 8
Brisanje rute ........................................................................... 8
Snimke ........................................................................................ 8
Postavke snimanja ................................................................. 8
Pregledavanje trenutne aktivnosti .......................................... 8
Navigacija pomoću funkcije TracBack® ................................ 8
Zaustavljanje trenutne aktivnosti ............................................ 9
Navigacija spremljenom aktivnosti ......................................... 9
Brisanje spremljene aktivnosti ............................................... 9
Obrtanje smjera aktivnosti ..................................................... 9
Izrada traga iz spremljene aktivnosti ...................................... 9
Karta ........................................................................................... 9
Promjena orijentacije karte .................................................... 9
Kompas .......................................................................................9
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go ........................................ 9
Putno računalo ............................................................................9
Vrijeme ............................................................................ 9
Dodavanje lokacije za meteorološke podatke ............................ 9
Slanje zahtjeva za vremenske prognoze .................................... 9
Ažuriranje vremenske prognoze ................................................. 9
Uređivanje lokacije za meteorološke podatke ............................ 9
Brisanje lokacije za meteorološke podatke ................................ 9
Korištenje podataka i stari podaci................................ 9
Prikazivanje korištenja podataka ................................................ 9
Ponovno postavljanje brojača korištenja podataka .............. 10
Prikazivanje starih podataka ..................................................... 10
Navigacija do stare stavke ................................................... 10
Označavanje stare stavke kao točke ................................... 10
Brisanje starih podataka ...................................................... 10
Alati glavnog izbornika................................................ 10
BirdsEye slike ........................................................................... 10
Preuzimanje BirdsEye slika ................................................. 10
Geocache stavke ...................................................................... 11
Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com ....... 11
Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala .............. 11
Pretraživanje geocachea ..................................................... 11
Filtriranje popisa geocache stavki ........................................ 11
Prikaz pojedinosti o geocachevima ..................................... 11
Kretanje prema geocacheu .................................................. 11
Bilježenje pokušaja .............................................................. 12
i
chirp ..................................................................................... 12
Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s
uređaja ................................................................................. 12
Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com .................. 12
Postavljanje alarma približavanja ............................................. 12
Uređivanje ili brisanje alarma približavanja .......................... 12
Bežično slanje i primanje podataka .......................................... 12
Odabir profila ............................................................................ 12
Izračun površine područja ......................................................... 12
Upotreba daljinskog upravljača VIRB ....................................... 12
Korištenje bljeskalice ................................................................ 12
Stranica satelita ........................................................................ 13
Postavke GPS satelita ......................................................... 13
Ciljevi vježbanja ................................................................... 20
Izračuni zona pulsa .............................................................. 20
Indeks............................................................................ 21
Prilagođavanje uređaja................................................ 13
Prilagođavanje podatkovnih polja ............................................. 13
Izbornik Postavljanje ................................................................. 13
Postavke sustava ................................................................. 13
Postavke zaslona ................................................................. 14
Bluetooth postavke .............................................................. 14
Wi‑Fi postavke ..................................................................... 14
Postavke izrade rute ............................................................ 14
Postavljanje tonova uređaja ................................................. 14
Geocaching postavke .......................................................... 14
Bežični senzori ..................................................................... 14
Postavke značajke Fitness .................................................. 14
Pomorske postavke ............................................................. 15
Postavke izbornika ............................................................... 15
Postavljanje formata položaja .............................................. 15
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 15
Postavke vremena ............................................................... 15
Profili .................................................................................... 15
Ponovno postavljanje podataka i postavki ........................... 16
Informacije o uređaju................................................... 16
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 16
Postavljanje aplikacije Garmin Express ............................... 16
Dodatne informacije .................................................................. 16
Informacije o bateriji .................................................................. 16
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ................... 16
Uključivanje načina rada za štednju baterije ........................ 16
Uključivanje načina rada za ekspedicije .............................. 16
Dugotrajna pohrana ............................................................. 16
Pričvršćivanje karike ................................................................. 16
Skidanje spojnice karike ...................................................... 17
Pričvršćivanje vrpce .................................................................. 17
Postupanje s uređajem ............................................................. 17
Čišćenje uređaja .................................................................. 17
Upravljanje podacima ............................................................... 17
Vrste datoteka ...................................................................... 17
Postavljanje memorijske kartice ........................................... 17
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 17
Prijenos datoteka na vaš uređaj .......................................... 17
Brisanje datoteka ................................................................. 17
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 17
Specifikacije .............................................................................. 18
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci ............................................................... 18
Dodatak ......................................................................... 18
Podatkovna polja ...................................................................... 18
Dodatne informacije .................................................................. 19
Dodatna oprema ....................................................................... 19
tempe ................................................................................... 19
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin .. 20
Rješavanje problema ................................................................ 20
Ponovno pokretanje uređaja ................................................ 20
O zonama pulsa ........................................................................ 20
ii
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Pregled uređaja
FIND
Odaberite za otvaranje izbornika pretraživanja.
MARK
Odaberite za spremanje trenutne lokacije kao međutočke.
QUIT
Odaberite za poništavanje ili povratak na prethodni izbornik
ili stranicu.
Odaberite za kretanje kroz glavne stranice.
ENTER
Odaberite za odabir opcija i potvrdu poruka.
Odaberite za upravljanje bilježenjem trenutne aktivnosti (sa
stranica Karta, Kompas, Visinomjer i Putno računalo).
MENU
Odaberite za otvaranje izbornika s opcijama za stranicu koja
je trenutno otvorena.
Odaberite dvaput za otvaranje glavnog izbornika (s bilo koje
stranice).
PAGE
Odaberite za kretanje kroz glavne stranice.
Odaberite , ,
ili
za odabir opcija u izborniku i pokretanje pokazivača na karti.
Odaberite za povećavanje karte.
Odaberite za smanjivanje karte.
Uključivanje uređaja
Držite
.
Zaključavanje tipki
Tipke možete zaključati kako biste spriječili slučajno pritiskanje
tipki.
Odaberite > Zaključavanje tipki.
Interna Iridium i GNSS antena
®
Uključivanje pozadinskog osvjetljenja
Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja odaberite bilo koju
tipku.
Pozadinsko osvjetljenje uključuje se automatski pri prikazu
upozorenja i poruka.
tipka napajanja
SOS gumb
Gumbi
Mikro-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)
Bljeskalica
Utor za microSD karticu (pod zaštitnim poklopcem)
®
Poleđina
LED indikator statusa
Aktivnost LED indikatora Status
Dvostruko treperi zeleno
Imate nepročitanu poruku.
Treperi zeleno
Uređaj je u načinu rada za ekspedicije.
Treperi crveno
Uređaj nema nesmetan pogled na nebo.
Napunjenost baterije uređaja je manja od
10 %.
Izmjenično crveno i zeleno Uređaj je u SOS načinu rada.
Ikone statusa
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite za otvaranje stranice statusa.
2 Za prilagođavanje svjetline koristite i .
SAVJET: Možete odabrati NV kako biste smanjili intenzitet
pozadinskog osvjetljenja za kompatibilnost s naočalama za
noćno gledanje.
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti kad se nalazi izvan
dopuštenog raspona temperature (Specifikacije, stranica 18).
1 Podignite zaštitni poklopac .
Status ANT+ tehnologije
®
Jačina GPS signala
Punjenje baterije
Punjenje je dovršeno
Status Bluetooth tehnologije
®
Status Wi-Fi signala
Slanje inReach poruka
®
Nepročitane inReach poruke
Tipke
2 Priključite manji kraj kabela za napajanje u priključak za
punjenje
na uređaju.
3 Drugi kraj kabela za napajanje priključite u kompatibilan AC
adapter za napajanje.
4 Priključite AC adapter za napajanje u standardnu zidnu
utičnicu.
5 Napunite uređaj do kraja.
Početak rada
1
Aktiviranje uređaja
Prije no što možete upotrebljavati inReach funkcije uređaja
GPSMAP 66i, morate ga aktivirati.
1 Izradite račun i odaberite satelitsku pretplatu na web-mjestu
explore.garmin.com.
2 Uključite uređaj.
NAPOMENA: Unesite IMEI broj uređaja i autorizacijski kôd
da biste dovršili mrežni dio aktivacije prije nego što se uputite
van.
Slijedite
upute na zaslonu.
3
4 U glavnom izborniku odaberite Aktiviraj i izađite na otvoreno
područje s nesmetanim pogledom na nebo.
Pričekajte
dok uređaj komunicira s Iridium mrežom satelita.
5
NAPOMENA: Aktivacija uređaja može potrajati do 20 minuta.
Uređaj mora poslati i primiti nekoliko poruka za što je
potrebno više vremena nego za slanje jedne poruke tijekom
normalne uporabe.
Iridium mreža satelita
Vašem je uređaju potreban nesmetan pogled na nebo za
prijenos poruka i točki traga putem Iridium mreže satelita. Bez
nesmetanog pogleda na nebo vaš će uređaj pokušavati poslati
informacije dok ne uspije primiti satelitske signale.
SAVJET: Kako biste postigli najbolju vezu sa satelitima, uređaj
pričvrstite na ruksak ili gornji dio svog tijela.
inReach funkcije
Kako biste u potpunosti iskoristili svoj uređaj, trebali biste ga
aktivirati. Aktivacija uređaja omogućuje vam upotrebu inReach
funkcija, uključujući slanje poruka, SOS i LiveTrack.
Poruke
Vaš uređaj GPSMAP 66i šalje i prima tekstualne poruke putem
Iridium satelitske mreže. Poruke možete slati na broj telefona za
primanje SMS poruka, adresu e-pošte ili drugi uređaj s inReach
tehnologijom. Svaka poruka koju pošaljete sadrži pojedinosti o
vašoj lokaciji.
NAPOMENA: Zadana poruka sadržava prethodno definiran
tekst s prethodno određenim primateljima i morate je postaviti
na web-mjestu Garmin Explore™.
Slanje zadane poruke
Zadane poruke su poruke koje ste stvorili na web-mjestu
explore.garmin.com. Zadane poruke imaju prethodno definiran
tekst i primatelje.
1 Na stranici Poruke odaberite Slanje zadane poruke.
2 Odaberite zadanu poruku i pritisnite ENTER.
3 Pritisnite ENTER da biste poslali poruku.
Slanje tekstne poruke
1 Na stranici Poruke odaberite Nova poruka.
2 Odaberite opciju:
• Za odabir prethodno napisane poruke odaberite Slanje
brze poruke.
NAPOMENA: Možete dodavati i uređivati brze tekstne
poruke na web-mjestu Garmin Explore.
• Za pisanje prilagođene poruke odaberite Upišite poruku.
3 Odaberite primatelje iz popisa kontakata ili unesite kontaktne
podatke primatelja.
4 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite Pošalji poruku.
Upotreba prečaca na tipkovnici
• Za odabir prve opcije automatskog ispunjavanja odaberite
FIND.
2
• Za kretanje kroz tipkovnice odaberite MARK.
• Za promjenu veličine znakova jednom odaberite PAGE, a za
uključivanje velikih znakova dvaput odaberite PAGE.
• Za brisanje unatrag odaberite .
• Za unos razmaka odaberite .
Odgovaranje na poruku
1 Na stranici Poruke odaberite razgovor.
2 Odaberite Odgovor.
3 Odaberite opciju:
• Za pisanje prilagođene poruke odaberite Upišite poruku.
• Za odabir prethodno napisane poruke odaberite Slanje
brze poruke i odaberite poruku.
4 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite Pošalji poruku.
Provjera poruka
Kada pošaljete poruku, vaš uređaj 10 minuta sluša stižu li
odgovori. Uređaj također provjerava nove poruke svakih sat
vremena. Kada upotrebljavate funkciju LiveTrack, vaš uređaj
automatski provjerava stižu li poruke prema vašem intervalu
praćenja.
NAPOMENA: U vrijeme slušanja vaš uređaj mora imati izravnu
liniju do satelita kako bi primio poruke.
Možete i prisilno provjeriti poruke tako što ćete ručno provjeriti
poruke, poslati poruku ili poslati točku traga. Tijekom provjere
vaš se uređaj povezuje sa satelitima i prima poruke koje su na
čekanju za slanje na vaš uređaj.
U glavnom izborniku odaberite inReach pom.prog. >
Provjera e-pošte > Provjerite sandučić.
Prikazivanje pojedinosti o poruci
1 Odaberite Poruke.
2 Odaberite razgovor.
3 Odaberite poruku.
4 Odaberite karticu s informacijama.
Navigacija do lokacije poruke
Kad primite poruku s drugog uređaja opremljenog inReach
tehnologijom, poruka može sadržavati informacije o lokaciji. Za
te poruke možete navigirati do lokacije s koje je poruka poslana.
1 Odaberite Poruke.
2 Odaberite razgovor s informacijama o lokaciji.
3 Odaberite karticu s kartom.
4 Odaberite Idi.
Uključivanje koordinata lokacije u poruku
Ako poruku šaljete primatelju koji možda nema pristup internetu,
koordinate svoje lokacije možete uključiti u poruku. Na primjer,
ako primatelj ima mobilni telefon starijeg modela koji ne
podržava prikaz karata ili se nalazi izvan područja pokrivenosti
mobilnih podataka i ne može pregledati web-stranicu.
1 Na stranici Poruke odaberite Nova poruka > Pošalji
lokaciju.
2 Unesite jednog ili više primatelja.
3 Ako je potrebno, unesite poruku.
4 Odaberite Pošalji poruku.
Brisanje poruka
1 Na stranici Poruke odaberite razgovor.
2 Odaberite MENU > Izbriši niz poruka.
Postavke poruka
Odaberite Postavljanje > Poruke.
Zvonjenje dok se poruke ne pročitaju: Postavlja kontinuirano
zvonjenje uređaja dok ne pročitate novu poruku. Ova je
funkcija korisna ako se nalazite u bučnom okruženju.
inReach funkcije
Obavijesti: Upozorenja o dolaznim inReach porukama.
LiveTrack
Možete upotrebljavati funkciju LiveTrack da biste bilježili točke
traga i prenosili ih preko satelitske mreže Iridium u zadanim
intervalima slanja.
Pokretanje usluge LiveTrack
Na stranici LiveTrack odaberite Pokreni LiveTrack.
NAPOMENA: Pokretanje funkcije LiveTrack pokreće i
kontrole za snimanje.
Zaustavljanje funkcije LiveTrack
Na stranici LiveTrack odaberite Zaustavi LiveTrack.
Dijeljenje vaše MapShare™ web-stranice
Vezu na svoju MapShare web-stranicu možete podijeliti s
drugim osobama. Sustav na kraj vaše poruke automatski dodaje
tekst koji uključuje podatke o vezi.
1 Na stranici LiveTrack odaberite Slanj.MapShare veze >
Dijeli.
2 Odaberite primatelje iz popisa kontakata ili unesite kontaktne
podatke primatelja.
3 Odaberite Pošalji poruku.
LiveTrack postavke
Odaberite Postavljanje > LiveTrack.
Automatska trasa: Postavlja uređaj tako da pokrene praćenje
kad ga uključite.
Interval kretanja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi točku
traga i prenosi je putem mreže satelita kad se krećete. Ako
ste poslovni korisnik, možete odrediti interval kad mirujete.
SOS
Tijekom hitnog slučaja možete kontaktirati GEOS Međunarodni
koordinacijski centar za spašavanje u hitnom slučaju (IERCC)
kako biste zatražili pomoć. Pritiskom na SOS gumb šalje se
poruka koordinacijskom centru za spašavanje, a oni zatim
obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji.
Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć možete komunicirati s
koordinacijskim centrom za spašavanje. SOS funkciju
upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.
Pokretanje SOS spašavanja
NAPOMENA: Kad se uređaj nalazi u SOS načinu rada, nije ga
moguće isključiti.
1 Podignite zaštitni poklopac s SOS gumba .
Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute
tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta
ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i
svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.
Slanje prilagođene SOS poruke
Nakon pritiska SOS gumba za pokretanje SOS spašavanja
možete odgovoriti prilagođenom porukom s pomoću SOS
stranice.
1 U glavnom izborniku odaberite SOS > Odgovor.
2 Odaberite Upišite poruku da biste sastavili prilagođenu SOS
poruku.
3 Odaberite Pošalji poruku.
Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni
komunicirati s njima tijekom spašavanja.
Otkazivanje SOS spašavanja
Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS
spašavanje i nakon slanja hitnoj službi.
1 Podignite zaštitni poklopac i držite SOS gumb pritisnutim.
2 Odaberite Otkaži SOS.
3 Kada se pojavi upit za potvrdu zahtjeva za otkazivanje,
odaberite Otkaži SOS.
Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne
službe primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u
normalni način rada.
Testiranje uređaja
Uređaj trebate testirati na otvorenom prije upotrebe na
putovanju kako biste provjerili je li vaša satelitska pretplata
aktivna.
U glavnom izborniku odaberite inReach pom.prog. >
Provjera pretplate > Test.
Pričekajte dok uređaj šalje testnu poruku. Uređaj je spreman
za upotrebu nakon što primite potvrdnu poruku.
Sinkronizacija inReach podataka
Možete sinkronizirati podatke sa svojeg Garmin Explore računa
na uređaj s pomoću aplikacije Garmin Explore. Nakon što
uredite svoje podatke, poput kontakata, zadanih poruka ili brzih
tekstnih poruka, morate ih sinkronizirati s uređajem s pomoću
mobilne aplikacije.
Otvorite aplikaciju Garmin Explore.
Promjene podataka poput kolekcija, točaka, ruta i tragova
automatski se ažuriraju.
Sada možete sinkronizirati svoje podatke sa svojim uređajem
GPSMAP 66i.
Upotreba glavnih stranica
Informacije potrebne za upravljanje ovim uređajem nalaze se na
stranicama glavnog izbornika, karte, kompasa i putnog računala.
1 Odaberite PAGE.
2 Odaberite aktivnu glavnu stranicu.
2 Držite SOS gumb pritisnutim.
3 Pričekajte SOS odbrojavanje.
Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše
lokacije.
4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.
Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni
komunicirati s njima tijekom spašavanja.
Testiranje uređaja
Otvaranje glavnog izbornika
Glavni izbornik omogućuje vam pristup alatima i zaslonima za
postavljanje točaka, aktivnosti, ruta i ostalog (Alati glavnog
izbornika, stranica 10, Izbornik Postavljanje, stranica 13).
Na bilo kojoj stranici odaberite MENU dvaput.
3
Karta
predstavlja vašu lokaciju na karti. Dok putujete, ikona
pomiče se i prikazuje put. Na karti se prikazuju nazivi i simboli
točaka. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta na karti
označena crtom u boji.
Promjena orijentacije karte
1 Na karti odaberite MENU.
2 Odaberite Postavljanje karte > Orijentacija.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Sjever gore ako želite na vrhu karte prikazivati
sjever.
• Odaberite Trag gore ako želite na vrhu stranice prikazivati
vaš trenutačni smjer kretanja.
• Odaberite Cestovni način rada ako želite cestovnu
perspektivu sa smjerom kretanja na vrhu.
Mjerenje udaljenosti na karti
Možete izmjeriti udaljenost između više lokacija.
1 Pomaknite pokazivač do lokacije na karti.
2 Odaberite MENU > Izmjeri udaljenost.
3 Odaberite dodatne lokacije na karti.
Veličina teksta: Odabire veličinu teksta za stavke karte.
Kompas
Prilikom navigacije pokazuje na vaše odredište bez obzira u
kojem se smjeru krećete. Kad pokazuje prema vrhu
elektroničkog kompasa, putujete ravno prema svojem odredištu.
Ako pokazuje u nekom drugom smjeru, okrećite ga dok ne
bude pokazivao prema vrhu kompasa.
Korištenje kompasa
Putem kompasa možete navigirati aktivnom rutom.
1 Odaberite PAGE.
2 Držite uređaj ravno.
3 Pratite do odredišta.
Pokazivač kursa
Pokazivač kursa najkorisniji je prilikom navigacije na vodi ili u
slučaju da nema velikih prepreka na putu. Pomaže i u
izbjegavanju opasnosti blizu kursa, primjerice pješčanih
sprudova i podvodnih stijena.
Za omogućavanje pokazivača kursa na stranici s kompasom
odaberite MENU > Postavljanje smjera > Prelazak na liniju
(pokazivač) > Kurs (CDI).
Postavke stranice s kartom
Na karti odaberite MENU.
Zaustavi navigaciju: Zaustavlja navigaciju trenutnom rutom.
Postavljanje karte: Omogućuje otvaranje naprednih postavki
karte (Postavke karte, stranica 4).
Izmjeri udaljenost: Omogućuje mjerenje udaljenosti između
više lokacija (Mjerenje udaljenosti na karti, stranica 4).
Vraćanje zadanih post.: Vraća kartu na tvornički zadane
postavke.
Postavke karte
U karti odaberite MENU pa odaberite Postavljanje karte.
Konfiguriranje karti: Omogućuje ili onemogućuje karte koje se
trenutačno nalaze u uređaju.
Orijentacija: Prilagođavanje načina na koji će se karta prikazati
na stranici. Opcija Sjever gore prikazuje sjever na vrhu
stranice. Opcija Trag gore prikazuje trenutni smjer kretanja
prema vrhu stranice. Opcija Cestovni način rada daje
cestovnu perspektivu sa smjerom putovanja na vrhu.
Upravljačka ploča: Postavlja prikaz upravljačke ploče na karti.
Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj
ruti ili lokaciji.
Tekst navođenja: Postavlja kada će se tekst navođenja
prikazati na karti.
Napredno postavljanje: Omogućuje otvaranje naprednih
postavki karte (Napredne postavke karte, stranica 4).
Napredne postavke karte
U karti odaberite MENU i odaberite Postavljanje karte >
Napredno postavljanje.
Automatsko zumiranje: Automatski odabire najprikladnije
razine zumiranja za optimalno korištenje karte. Kada je
odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati kartu.
Pojedinost: Odabire količine pojedinosti koje karta prikazuje.
Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo ponovno
iscrtavanje karte.
Osjenčani reljef: Prikazivanje reljefa na karti (ako je dostupan)
ili isključivanje sjenčanja.
Vozilo: Postavlja ikonu položaja koja označava vaš položaj na
karti. Zadana je ikona mali plavi trokut.
Razine zumiranja: Prilagođava razinu zumiranja na kojoj će se
prikazati stavke karte. Stavke karte neće se prikazati kada je
razina zumiranja veća odabrane razine.
4
Pokazivač kursa
označava vaš odnos prema liniji kursa koji
vodi do odredišta. Indikator skretanja s kursa (CDI)
pokazuje
skretanje (ulijevo ili udesno) s kursa. Skala
prikazuje
udaljenost između točaka
na indikatoru skretanja s kursa, koji
naznačuje koliko ste daleko skrenuli s kursa.
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go
Možete usmjeriti uređaj prema udaljenom objektu, odrediti smjer
i zatim se kretati prema objektu.
1 Odaberite Sight 'N Go.
2 Usmjerite uređaj prema objektu.
3 OdaberiteDrži odredište > Postavljanje kursa.
4 Navigirajte pomoću kompasa.
Postavke kompasa
Na kompasu odaberite MENU.
Sight 'N Go: Omogućuje da usmjerite uređaj prema udaljenom
objektu i navigirate služeći se tim objektom kao referentnom
točkom (Navigacija s funkcijom Sight 'N Go, stranica 4).
Zaustavi navigaciju: Zaustavlja navigaciju trenutnom rutom.
Promij.uprav.ploču: Mijenja temu i informacije koje se prikazuju
na upravljačkoj ploči.
Postavljanje skale: Postavlja skalu udaljenosti između točaka
na indikatoru skretanja s kursa.
Kalibracija kompasa: Omogućuje kalibraciju kompasa ako
dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon
dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena
temperature (Kalibracija kompasa, stranica 5).
Postavljanje smjera: Omogućuje prilagođavanje postavki
smjera kompasa (Postavke smjera, stranica 5).
Promijeni podat.polja: Prilagođavanje podatkovnih polja
kompasa.
Vraćanje zadanih post.: Vraća kompas na tvornički zadane
postavke.
Upotreba glavnih stranica
Kalibracija kompasa
Prije kalibracije elektroničkog kompasa morate se nalaziti na
otvorenom i podalje od objekata koji utječu na magnetska polja,
poput automobila, zgrada ili vodova dalekovoda.
Uređaj ima elektronički kompas s 3 osi. Trebali biste kalibrirati
kompas nakon prelaska velikih udaljenosti ili promjena u
temperaturi.
1 Na kompasu odaberite MENU.
2 Odaberite Kalibracija kompasa > Početak.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Postavke smjera
Na kompasu odaberite MENU, pa odaberite Postavljanje
smjera.
Zaslon: Postavljanje vrste smjera kretanja prikazanog na
kompasu.
Referentni sjever: Postavlja referentni sjever korišten na
kompasu.
Prelazak na liniju (pokazivač): Postavljanje ponašanja
pokazivača koji se prikazuje na karti. Smjer pokazuje smjer u
kojem se nalazi vaše odredište. Kurs označava vaš odnos
prema liniji kursa koji vodi do odredišta.
Kompas: Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na
GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom
brzinom.
Kalibracija kompasa: Omogućuje kalibraciju kompasa ako
dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon
dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena
temperature (Kalibracija kompasa, stranica 5).
Putno računalo
Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu, prosječnu brzinu, putni
brojač kilometara i druge korisne statističke podatke. Možete
prilagoditi izgled putnog računala, upravljačke ploče i
podatkovnih polja.
Postavke putnog računala
Na putnom računalu odaberite MENU.
Pon. post.: Ponovno postavlja sve vrijednosti putnog računala
na nulu. Za precizne informacije ponovno postavite putne
informacije prije polaska.
Promijeni podat.polja: Prilagođavanje polja s podacima putnog
računala.
Promij.uprav.ploču: Mijenja temu i informacije koje se prikazuju
na upravljačkoj ploči.
NAPOMENA: Upravljačka ploča pamti prilagođene postavke.
Postavke se neće izgubiti kada promijenite profile (Profili,
stranica 15).
Umetni stranicu: Umeće dodatnu stranicu prilagodljivih
podatkovnih polja.
SAVJET: Pomoću tipki sa strelicama možete se kretati kroz
stranice.
Ukloni stranicu: Uklanja dodatnu stranicu prilagodljivih
podatkovnih polja.
Dodatni podaci: Dodaje dodatna podatkovna polja putnom
računalu.
Manje podataka: Uklanja podatkovna polja iz putnog računala.
Vraćanje zadanih post.: Vraća putno računalo na tvornički
zadane postavke.
Visinomjer
Po zadanim postavkama visinomjer prikazuje nadmorsku visinu
preko prijeđene udaljenosti. Možete prilagoditi postavke
visinomjera (Postavke visinomjera, stranica 5). Odaberite bilo
koju točku kako biste pregledali detalje o toj točki.
Funkcije povezivosti
Postavke iscrtavanja na visinomjeru
U visinomjeru odaberite MENU.
Pon. post.: Ponovno postavljanje podataka visinomjera,
uključujući točke, tragove i podatke o putu.
Postavke visinomjera: Otvorite dodatne postavke visinomjera
(Postavke visinomjera, stranica 5).
Podeš.raspona zumir.: Podešava raspone zumiranja prikazane
na stranici visinomjera.
Promijeni podat.polja: Omogućuje prilagodbu podatkovnih
polja visinomjera.
Vraćanje zadanih post.: Vraća visinomjer na tvornički zadane
postavke.
Postavke visinomjera
U visinomjeru odaberite MENU > Postavke visinomjera.
Automatska kalibracija: Automatska kalibracija visinomjera pri
svakom uključivanju uređaja.
Način rada barometra: Promijenjena visina pomoću barometra
mjeri promjene nadmorske visine dok se krećete. Fiksna
visina pretpostavlja da je uređaj nepomičan pri određenoj
nadmorskoj visini, tako da se barometarski tlak može
mijenjati jedino ovisno o vremenu.
Određivanje varijacija u tlaku: Određuje kako uređaj sprema
podatke o tlaku. Uvijek spremi sprema sve podatke o tlaku,
što može biti korisno kad se očekuju fronte.
Vrsta grafikona: Spremanje promjena u nadmorskoj visini u
nekom razdoblju ili na nekoj udaljenosti, spremanje
barometarskog tlaka u nekom razdoblju ili spremanje
promjena ambijentalnog tlaka u nekom razdoblju.
Kalibracija visinomjera: Omogućuje ručnu kalibraciju
barometarskog visinomjera (Kalibracija barometarskog
visinomjera, stranica 5).
Kalibracija barometarskog visinomjera
Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate
točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.
1 Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili
točan barometarski tlak.
2 U visinomjeru odaberite MENU.
3 Odaberite Postavke visinomjera > Kalibracija visinomjera.
4 Odaberite Metoda za odabir mjerenja koje će se koristiti pri
kalibraciji.
5 Unesite mjerenje.
6 Odaberite Kalibriraj.
Funkcije povezivosti
Funkcije povezivosti dostupne su za vaš uređaj iz GPSMAP 66
series kada uparite uređaj s kompatibilnim pametnim telefonom
s pomoću aplikacije Garmin Connect™. Dodatne funkcije
dostupne su kada povežete upareni uređaj s aplikacijom Garmin
Explore na svom pametnom telefonu. Dodatne informacije
potražite na web-mjestu garmin.com/apps.
Bluetooth senzori: Omogućuje vam da povežete senzore
kompatibilne s uslugom Bluetooth, poput senzora pulsa, s
pomoću aplikacije Garmin Connect.
Connect IQ™: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja
widgetima, podatkovnim poljima i aplikacijama s pomoću
aplikacije Garmin Connect.
Preuzimanje EPO datoteka: Omogućuje preuzimanje datoteke
s opsežnim predviđanjem orbita koja omogućuje brzo
lociranje GPS satelita i smanjuje vrijeme potrebno za početno
pozicioniranje GPS uređaja s pomoću aplikacije Garmin
Connect.
Garmin Explore: Aplikacija Garmin Explore sinkronizira i dijeli
točke, tragove i rute s vašim uređajem. Na pametni telefon
5
Upravljanje obavijestima
možete i preuzeti karte kako biste im mogli izvanmrežno
pristupiti.
Geocache podaci u stvarnom vremenu: Pruža plaćene ili
besplatne usluge za pregled geocache podataka u stvarnom
vremenu s web-mjesta www.geocaching.com s pomoću
aplikacije Garmin Connect.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše
aktivnosti u stvarnom vremenu. Možete slati pozive
pratiteljima putem e-pošte ili društvenih medija ili slanjem
inReach poruke s terena. Ova funkcija omogućuje prikaz
vaših podataka u stvarnom vremenu vašim pratiteljima na
MapShare stranici za praćenje s pomoću vašeg Garmin
Explore računa.
Telefonske obavijesti: Prikazuje telefonske obavijesti i poruke
na vašem uređaju iz GPSMAP 66 series s pomoću aplikacije
Garmin Connect.
Nadogradnje softvera: Omogućuje vam primanje nadogradnji
softvera za vaš uređaj s pomoću aplikacije Garmin Connect.
Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati
obavijestima koje se pojavljuju na GPSMAP 66i uređaju.
Odaberite opciju:
• Ako upotrebljavate iPhone uređaj, otvorite postavke
obavijesti i odaberite stavke koje će se prikazivati na
uređaju.
• Ako koristite pametni telefon sa sustavom Android, u
aplikaciji Garmin Connect odaberite Postavke > Pametne
obavijesti.
®
Povezivanje s bežičnom mrežom
1
2
3
4
Odaberite Postavljanje > Wi-Fi.
Po potrebi pomoću prekidača omogućite Wi‑Fi tehnologiju.
Odaberite Dodaj mrežu.
Na popisu odaberite bežičnu mrežu i prema potrebi unesite
lozinku.
Uređaj pohranjuje mrežne informacije i povezuje se automatski
nakon povratka na ovu lokaciju.
Zahtjevi za funkcije povezivosti
Za neke je funkcije potreban pametni telefon i posebna
aplikacija na pametnom telefonu.
Funkcija
Povezivanje s
uparenim pametnim
telefon s pomoću
Garmin Connect
aplikacije
Povezivanje s
Wi‑Fi mrežom
Nadogradnja softvera
Da
Da
Preuzimanje EPO
datoteka
Da
Da
Geocache podaci u
stvarnom vremenu
Da
Da
Vrijeme
Da
Da
Telefonske obavijesti
Da1
Ne
Connect IQ
Da
Ne
BirdsEye Direct slike
Ne
Da
Connect IQ funkcije
Uređaju možete dodati Connect IQ funkcije tvrtke Garmin i
drugih pružatelja usluga putem aplikacije Connect IQ Mobile.
Uređaj možete prilagoditi podatkovnim poljima, widgetima i
aplikacijama.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom uređaju dodajte interaktivne funkcije, na
primjer, nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness
aktivnosti.
®
®
Preuzimanje Connect IQ funkcija
2 U glavnom izborniku na uređaju odaberite Postavljanje >
Prije preuzimanja funkcija iz aplikacije Connect IQ morate upariti
GPSMAP 66i uređaj i pametni telefon (Uparivanje pametnog
telefona s uređajem, stranica 6).
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Connect IQ.
2 Ako je potrebno, odaberite svoj uređaj.
3 Odaberite Connect IQ funkciju.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Telefonske obavijesti
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Uparivanje pametnog telefona s uređajem
1 Postavite kompatibilni pametni telefon na udaljenost manju
od 10 m (33 ft) od uređaja.
Bluetooth.
3 Na kompatibilnom pametnom telefonu omogućite Bluetooth
tehnologiju i otvorite aplikacije Garmin Connect ili Garmin
Explore.
4 Za uparivanje uređaja slijedite upute na zaslonu u aplikaciji
Garmin Connect ili Garmin Explore.
Za telefonske obavijesti potrebno je da kompatibilni pametni
telefon bude u dometu i uparen s uređajem. Kada telefon primi
poruku, poslat će obavijest na vaš uređaj.
Prikaz telefonskih obavijesti
Prije prikazivanja telefonskih obavijesti potrebno je upariti uređaj
s kompatibilnim pametnim telefonom.
1 Odaberite > Obavijesti.
2 Odaberite obavijest.
Skrivanje obavijesti
Primljene se poruke prema zadanim postavkama prikazuju na
zaslonu uređaja. Možete sakriti obavijesti kako se ne bi
prikazivale.
Odaberite Postavljanje > Bluetooth > Obavijesti > Sakrij.
1
6
Pregledavanje Connect IQ widgeta
1 Odaberite .
2 Odaberite ili za kretanje kroz widgete.
Garmin Explore
Web-mjesto i aplikacija za mobilne uređaje Garmin Explore
omogućuju vam planiranje putovanja i korištenje pohrane u
oblaku za vaše točke, rute i tragove. Na njima je ponuđeno
napredno planiranje i s internetskom vezom i bez nje, tako da
možete podijeliti i sinkronizirati podatke s kompatibilnim Garmin
uređajem. S pomoću aplikacije za mobilne uređaje možete
Uređaj prima telefonske obavijesti izravno s uparenog iOS telefona i putem Garmin Connect aplikacije na Android™ telefonu.
®
Funkcije povezivosti
preuzeti karte za izvanmrežni pristup i navigirati svugdje, bez
korištenja mobilnih usluga.
Aplikaciju Garmin Explore možete preuzeti u trgovini App Store
na pametnom telefonu ili možete otići na explore.garmin.com.
Navigacija
Navigacija prema odredištu
1
2
3
4
Odaberite FIND.
Odaberite kategoriju.
Odaberite odredište.
Odaberite Idi.
Vaša se ruta na karti prikazuje kao grimizna linija.
5 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 7) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 7).
Navigiranje pomoću karte
1 Započnite navigiranje prema odredištu (Navigacija prema
odredištu, stranica 7).
2 Odaberite Karta.
Plavi trokut predstavlja vašu lokaciju na karti. Kako putujete,
plavi trokut se pomiče i prikazuje put.
3 Izvršite jednu ili više radnji:
• Za prikaz drugih područja na karti odaberite , , ili .
• Za povećavanje ili smanjivanje karte odaberite i .
Navigacija pomoću kompasa
Prilikom kretanja prema odredištu pokazuje na vaše odredište
bez obzira u kojem se smjeru krećete.
1 Započnite navigiranje prema odredištu (Navigacija prema
odredištu, stranica 7).
2 Odaberite Kompas.
3 Okrećite se sve dok ne pokazuje prema vrhu kompasa i do
odredišta se nastavite kretati u tom smjeru.
Zaustavljanje navigacije
Odaberite FIND > Zaustavi navigaciju.
Točke
Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im
dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili
dubine.
Stvaranje točke
Trenutnu lokaciju možete spremiti kao točku.
1 Odaberite MARK.
2 Ako bude potrebno, odaberite polje kako biste unijeli
promjene u točku.
Odaberite
Spremi.
3
Navigacija do točke
1 Odaberite FIND > Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Idi.
Uređivanje međutočke
Prije uređivanja međutočke morate je najprije stvoriti.
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
4 Unesite nove informacije i odaberite Gotovo.
Navigacija
Brisanje međutočke
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite MENU > Izbriši.
Prosjek međutočke
Lokaciju međutočke možete dodatno prilagoditi radi veće
preciznosti. Prilikom određivanja prosjeka uređaj uzima nekoliko
očitanja na istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio
precizniji.
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite MENU > Prosječna lokacija.
4 Pomaknite se na lokaciju međutočke.
5 Odaberite Početak.
6 Slijedite upute na zaslonu.
7 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100% odaberite
Spremi.
Za najbolje rezultate prikupite četiri do osam uzoraka za
međutočku čekajući najmanje 90 minuta između uzoraka.
Projekcija točke
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite MENU > Projiciraj točku.
4 Unesite smjer i odaberite Gotovo.
5 Odaberite mjernu jedinicu.
6 Unesite udaljenost i odaberite Gotovo.
7 Odaberite Spremi.
Pomicanje točke na karti
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite MENU > Pomakni točku.
4 Odaberite lokaciju na karti.
5 Odaberite Pomakni.
Pronalaženje lokacije u blizini točke
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite MENU > Traži najbliže.
4 Odaberite kategoriju.
Na popisu se prikazuju točke u blizini odabrane točke.
Postavljanje alarma blizine točke
Možete dodati alarm za blizinu točke. Alarmi za blizinu
upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa određene
lokacije.
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite MENU > Postavi blizinu.
4 Unesite radijus.
Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom
približavanja.
Dodavanje točke ruti
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite MENU > Dodaj ruti.
4 Odaberite rutu.
7
Premještanje točke na trenutnu lokaciju
1 Odaberite rutu.
2 Odaberite Obrni rutu.
Možete promijeniti položaj točke. Na primjer, ako pomaknete
svoje vozilo, možete promijeniti lokaciju na svoj trenutni položaj.
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite MENU > Pomakni ovdje.
Lokacija točke mijenja se na vašu trenutačnu lokaciju.
Brisanje rute
1 Odaberite rutu.
2 Odaberite Izbriši rutu.
Rute
Vaš uređaj bilježi put kao aktivnost. Aktivnosti sadrže informacije
o točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme, lokaciju i
nadmorsku visinu svake točke.
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.
Stvaranje rute
1 Odaberite Planer rute > Stvori rutu > Odabir prve točke.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite prvu točku na ruti.
4 Odaberite Koristi.
5 Odaberite Odabir sljedeće točke a dodavanje dodatnih
točaka ruti.
6 Odaberite QUIT za spremanje rute.
Navigacija spremljenom rutom
1 Odaberite FIND > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Idi.
Pregled aktivne rute
1 Dok navigirate rutom odaberite Aktivna ruta.
2 Odaberite točku na ruti kako biste vidjeli dodatne informacije.
Uređivanje rute
Možete dodati, ukloniti ili promijeniti redoslijed točki na ruti.
1 Odaberite rutu.
2 Odaberite Uređivanje rute.
3 Odaberite točku.
4 Odaberite opciju:
• Za prikaz točke na karti odaberite Pregled.
• Za promjenu redoslijeda točke na ruti odaberite Pomakni
dolje ili Pomakni gore.
• Za umetanje dodatne točke na ruti odaberite Umetni.
Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete.
• Za uklanjanje točke iz rute odaberite Ukloni.
5 Odaberite QUIT za spremanje rute.
Pregled rute na karti
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregled karte.
Pregledavanje grafikona nadmorske visine rute
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Graf.nadm.vis..
Uređivanje naziva rute
Naziv rute možete promijeniti kako bi bio upečatljiviji.
1 Odaberite rutu.
2 Odaberite Promijeni naziv.
3 Unesite novi naziv.
Preokretanje rute
Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti
početnu i završnu točku rute.
8
Snimke
Postavke snimanja
Odaberite Postavljanje > Snimanje.
Metoda snimanja: Postavlja metodu snimanja. Opcija
Automatski snima točke promjenjivom brzinom koja će na
najbolji način predstavljati vaš put. Točke možete snimati i u
određenim intervalima vremena ili udaljenosti.
Interval: Postavlja brzinu snimanja. Češće snimanje točaka
stvara put s više pojedinosti, ali brže puni zapisnik puta.
Auto Pause: Postavlja uređaj na prekid snimanja puta kada se
ne krećete.
Automatsko pokretanje: Postavlja uređaj na automatsko
pokretanje novog snimanja kada prethodno snimanje završi.
Vrsta aktivnosti: Postavljanje zadane vrste aktivnosti za uređaj.
Napredno postavljanje: Omogućuje otvaranje dodatnih
postavki snimanja (Napredne postavke snimanja,
stranica 8).
Napredne postavke snimanja
Odaberite Postavljanje > Snimanje > Napredno postavljanje.
Izlazni format
Izlazni format: Postavljanje uređaja na spremanje snimke kao
FIT ili GPX/FIT datoteke (Vrste datoteka, stranica 17).
• FIT bilježi aktivnosti s fitness podacima koji su prilagođeni
za aplikaciju Garmin Connect i koji se mogu koristiti za
navigaciju.
• FIT i GPX bilježe aktivnosti i u obliku standardnog traga
koji možete pregledavati na karti i koristiti za navigaciju i u
obliku aktivnosti s fitness informacijama.
Automatsko arhiv.GPX datot.: Postavljanje metode
automatskog arhiviranja za organiziranje snimki. Snimke se
automatski spremaju i brišu.
Snimanje puta: Postavljanje opcija snimanja puta.
Pon.post.snimljenih podat.: Postavljenje opcije ponovnog
postavljanja. Opcija Aktivnost i put ponovo postavlja podatke
o snimci i putu kada dođete do kraja aktivne snimke. Opcija S
upitom traži da odredite koje podatke želite ponovo postaviti.
Pregledavanje trenutne aktivnosti
1 Odaberite Kontr.za bilježenje.
2 Za prikaz opcije odaberite i :
•
•
•
•
Za upravljanje trenutnom aktivnosti snimanja odaberite .
Za prikaz podatkovnih polja za aktivnost odaberite .
Za prikaz trenutne aktivnosti na karti odaberite .
Za prikaz nadmorskih visina trenutnog traga odaberite .
Navigacija pomoću funkcije TracBack
®
Dok snimate, možete se vratiti na početak aktivnosti. To može
biti korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka
staze.
1 Odaberite Kontr.za bilježenje.
2 Odaberite za prebacivanje na karticu karte.
3 Odaberite TracBack.
Navigacija
Ruta je na karti prikazana kao linija grimizne boje s početnom
i završnom točkom.
4 Navigirajte pomoću karte ili kompasa.
Zaustavljanje trenutne aktivnosti
1 Na glavnim stranicama odaberite ENTER > Zaustavi.
2 Odaberite opciju:
• Za nastavak snimanja odaberite Nastavi.
• Za spremanje aktivnosti odaberite .
• Za brisanje aktivnosti i ponovno postavljanje putnog
računala odaberite .
Navigacija spremljenom aktivnosti
1 Odaberite FIND > Zabilježene aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Idi.
Brisanje spremljene aktivnosti
1 Odaberite Zabilježene aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite MENU > Izbriši.
Obrtanje smjera aktivnosti
Ako želite navigirati aktivnošću u obrnutom smjeru, možete
zamijeniti početnu i završnu točku aktivnosti.
1 Odaberite Zabilježene aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite MENU > Obrnuto kopiranje.
Izrada traga iz spremljene aktivnosti
Trag možete stvoriti iz spremljene aktivnosti. Na ovaj način
možete bežično dijeliti trag s drugim kompatibilnim Garmin
uređajima.
1 Odaberite Zabilježene aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite MENU > Spremi kao trag.
Karta
predstavlja vašu lokaciju na karti. Dok putujete, ikona
pomiče se i prikazuje put. Na karti se prikazuju nazivi i simboli
točaka. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta na karti
označena crtom u boji.
Promjena orijentacije karte
1 Na karti odaberite MENU.
2 Odaberite Postavljanje karte > Orijentacija.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Sjever gore ako želite na vrhu karte prikazivati
sjever.
• Odaberite Trag gore ako želite na vrhu stranice prikazivati
vaš trenutačni smjer kretanja.
• Odaberite Cestovni način rada ako želite cestovnu
perspektivu sa smjerom kretanja na vrhu.
Kompas
Prilikom navigacije pokazuje na vaše odredište bez obzira u
kojem se smjeru krećete. Kad pokazuje prema vrhu
elektroničkog kompasa, putujete ravno prema svojem odredištu.
Ako pokazuje u nekom drugom smjeru, okrećite ga dok ne
bude pokazivao prema vrhu kompasa.
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go
Možete usmjeriti uređaj prema udaljenom objektu, odrediti smjer
i zatim se kretati prema objektu.
1 Odaberite Sight 'N Go.
Vrijeme
2 Usmjerite uređaj prema objektu.
3 OdaberiteDrži odredište > Postavljanje kursa.
4 Navigirajte pomoću kompasa.
Putno računalo
Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu, prosječnu brzinu, putni
brojač kilometara i druge korisne statističke podatke. Možete
prilagoditi izgled putnog računala, upravljačke ploče i
podatkovnih polja.
Vrijeme
Vaš GPSMAP 66 uređaj može poslati poruku sa zahtjevom za
osnovnu, premium ili nautičku vremensku prognozu. Možete
primati vremenske prognoze za trenutačnu lokaciju, točku ili
GPS koordinate. Za vremenske se prognoze plaća naknada za
prijenos podataka. Više informacija potražite na
explore.garmin.com.
Dodavanje lokacije za meteorološke podatke
1 Odaberite Vrijeme > Nova lokacija.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Koristi moju lokaciju.
• Odaberite Ručni unos koordinata.
• Odaberite Odabir točke.
Slanje zahtjeva za vremenske prognoze
1 Odaberite Vrijeme.
2 Odaberite lokaciju.
3 Po potrebi odaberite Vrijeme > Vrsta vremenske prognoze,
a zatim odaberite Osnovno ili Premium za vrstu vremenske
prognoze.
4 Po potrebi odaberite Nautička > Nautička > Omogućeno
kako biste dobili nautičku vremensku prognozu.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate trebate zatražiti nautičku
vremensku prognozu za lokaciju na pučini i na velikoj
vodenoj površini.
5 Odaberite Zatraži vremensku prognozu.
Ažuriranje vremenske prognoze
1 Odaberite lokaciju sa zastarjelom vremenskom prognozom.
2 Po potrebi promijenite vrstu vremenske prognoze.
3 Odaberite Ažuriraj.
Uređivanje lokacije za meteorološke podatke
1
2
3
4
5
Odaberite Vrijeme.
Odaberite lokaciju za meteorološke podatke.
Odaberite MENU.
Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
Unesite nove informacije.
Brisanje lokacije za meteorološke podatke
1 Odaberite Vrijeme.
2 Odaberite lokaciju za meteorološke podatke.
3 Odaberite MENU > Izbriši.
Korištenje podataka i stari podaci
Prikazivanje korištenja podataka
Možete vidjeti pojedinosti o pretplati te broj poruka, zadanih
poruka i točki traga koje su poslane tijekom trenutačnog ciklusa
9
naplate. Brojač korištenja podataka automatski se ponovno
postavlja na početku svakog ciklusa naplate.
Odaberite Korištenje podataka.
Ponovno postavljanje brojača korištenja podataka
Ako ste profesionalni korisnik, možete ponovno postaviti brojač
korištenja podataka kako biste pratili razinu korištenja.
Odaberite Korištenje podataka > Ponovno postavi brojač.
Prikazivanje starih podataka
Možete vidjeti stare poruke i točke traga koje je vaš uređaj
poslao.
1 Odaberite Povijest.
2 Odaberite dan.
3 Odaberite rekord.
4 Odaberite MENU > Prikaži na karti kako biste stare podatke
vidjeli na karti.
Navigacija do stare stavke
1 Odaberite Povijest.
2 Odaberite dan.
3 Odaberite rekord.
4 Odaberite Navigiraj.
Označavanje stare stavke kao točke
1 Odaberite Povijest.
2 Odaberite dan.
3 Odaberite rekord.
4 Odaberite MENU > Označavanje točke.
Brisanje starih podataka
1 Odaberite Povijest.
2 Odaberite dan.
3 Odaberite Izbriši.
Sight 'N Go: Omogućuje da usmjerite uređaj prema udaljenom
objektu i navigirate služeći se tim objektom kao referentnom
točkom (Navigacija s funkcijom Sight 'N Go, stranica 4).
Alarmi približav.: Omogućuje postavljanje zvučnih upozorenja
koja se oglašavaju unutar dosega određenih lokacija
(Postavljanje alarma približavanja, stranica 12).
Podijeli bežično: Omogućuje bežični prijenos datoteka na drugi
kompatibilni uređaj. (Bežično slanje i primanje podataka,
stranica 12).
Promjena profila: Omogućuje promjenu profila uređaja radi
prilagodbe postavki i podatkovnih polja za određenu aktivnost
ili putovanje (Odabir profila, stranica 12).
Izračun površine: Omogućuje izračun površine područja
(Izračun površine područja, stranica 12).
Kalendar: Prikazivanje kalendara.
Lov i ribolov: Prikazivanje predviđenih najboljih datuma i
vremena za lov i ribolov na trenutnoj lokaciji.
Sunce i mjesec: Prikazivanje vremena izlaska i zalaska sunca
te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.
Preglednik fotografija: Prikazuje spremljene fotografije.
Prosjek točke: Omogućuje prilagodbu lokacije točke radi
dodatne preciznosti (Prosjek međutočke, stranica 7).
Kalkulator: Prikazivanje kalkulatora.
Budilica: Postavljanje zvučnog alarma. Ako trenutno ne koristite
uređaj možete podesiti vrijeme uključivanja uređaja.
Dalj. u. VIRB: Omogućuje upravljanje kamerom kada je uređaj
VIRB uparen s vašim uređajem GPSMAP 66 series
(Upotreba daljinskog upravljača VIRB, stranica 12).
Štoperica: Omogućuje korištenje mjerača vremena,
označavanje prolaznog vremena i mjerenje prolaznih
vremena.
Baterija: Uključuje bljeskalicu (Korištenje bljeskalice,
stranica 12).
XERO lokacije: Prikazuje informacije o lokaciji lasera kada je
nišan za luk Xero uparen s vašim uređajem GPSMAP 66
series.
Satelit: Prikazuje trenutne podatke o GPS satelitskim signalima
(Stranica satelita, stranica 13).
®
®
Alati glavnog izbornika
Dvaput odaberite MENU.
Kontr.za bilježenje: Omogućuje prikaz detalja o trenutnoj
aktivnosti i upravljanje snimanjem trenutne aktivnosti
(Pregledavanje trenutne aktivnosti, stranica 8).
Obavijesti: Upozorava vas na dolazne pozive, poruke,
ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga,
ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu
(Telefonske obavijesti, stranica 6).
Vrijeme: Prikaz trenutne temperature, prognoze temperature,
vremenske prognoze, meteorološkog radara, podataka o
naoblaci i brzine vjetra.
Upravitelj točkama: Prikaz svih točaka spremljenih na uređaj
(Točke, stranica 7).
Connect IQ: Prikaz popisa instaliranih Connect IQ aplikacija
(Connect IQ funkcije, stranica 6).
Direktni BirdsEye: Omogućuje preuzimanje usluge BirdsEye
Satellite Imagery na uređaj (BirdsEye slike, stranica 10).
Geocaching: Prikaz popisa preuzetih geocacheva (Geocache
stavke, stranica 11).
Zabilježene aktivnosti: Prikaz trenutne aktivnosti i popisa
snimljenih aktivnosti (Snimke, stranica 8).
Aktivna ruta: Prikaz vaše aktivne rute i nadolazećih točaka
(Rute, stranica 8).
Planer rute: Prikaz popisa spremljenih ruta i mogućnost izrade
novih (Stvaranje rute, stranica 8).
Spremljeni tragovi: Prikaz popisa spremljenih tragova (Izrada
traga iz spremljene aktivnosti, stranica 9).
10
BirdsEye slike
BirdsEye slike donose slike karte u visokoj rezoluciji koje se
mogu preuzeti, no uključuju i detaljne satelitske slike i rasterske
topografske karte. Možete preuzeti BirdsEye slike izravno na
kompatibilni Garmin uređaj.
Preuzimanje BirdsEye slika
Kako biste mogli preuzimati BirdsEye slike izravno na uređaj,
morate se povezati s bežičnom mrežom (Povezivanje s
bežičnom mrežom, stranica 6).
1 Odaberite Direktni BirdsEye > Preuzmi slike.
2 Odaberite opciju:
• Za preuzimanje datoteka s BirdsEye slikama za određenu
lokaciju ili područje, odaberite Lokacija i odaberite
kategoriju.
NAPOMENA: Lokacija se zadano postavlja na vašu
trenutačnu lokaciju.
• Za uređivanje naziva preuzetih datoteka sa slikama,
odaberite Naziv.
• Za odabir opcije kvalitete slike, odaberite Pojedinost.
• Za određivanje površine područja koje će se prikazati u
preuzetim datotekama sa slikama, odaberite Radijus i
unesite udaljenost od odabrane lokacije.
Alati glavnog izbornika
Prikazuju se procjena veličine datoteke za odabranu kvalitetu
slike i radijus. Trebate potvrditi ima li vaš uređaj dovoljno
dostupne memorije za datoteku sa slikama.
3 Odaberite Preuzmi.
Geocache stavke
Geocaching je lov na blago u kojem igrači skrivaju ili traže
skrivene cache stavke pomoću napomena i GPS koordinata.
Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com
Možete registrirati uređaj na web-mjestu www.geocaching.com
kako biste pretražili popis obližnjih geocacheva ili kako biste u
stvarnom vremenu pretraživali informacije o milijunima
geocacheva.
1 Povežite se s bežičnom mrežom (Povezivanje s bežičnom
mrežom, stranica 6) ili s aplikacijom Garmin Connect
(Uparivanje pametnog telefona s uređajem, stranica 6).
2 Odaberite Postavljanje > Geocaching > Registriranje
uređaja.
Pojavit će se aktivacijski kôd.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Odaberite Potvrda registracije.
Povezivanje s web-mjestom Geocaching.com
Ako ste povezani bežičnom vezom, geocache s web-mjesta
www.geocaching.com nakon registracije možete pregledavati na
svom uređaju.
• Povežite se s aplikacijom Garmin Connect.
• Povežite se s Wi‑Fi mrežom.
Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala
Geocacheve možete pomoću računala ručno učitati na uređaj
(Prijenos datoteka na vaš uređaj, stranica 17). Geocache
datoteke možete pohraniti kao GPX datoteku i uvesti je u GPX
mapu na uređaju. Ako imate premium članstvo na
geocaching.com, pomoću funkcije "pocket query" veliku skupinu
geocacheva možete učitati na uređaj kao jednu GPX datoteku.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite web-mjesto www.geocaching.com.
3 Po potrebi stvorite račun.
4 Prijavite se.
5 Slijedite upute na web-mjestu geocaching.com kako biste
pronašli i preuzeli geocacheve na uređaj.
Pretraživanje geocachea
Možete tražiti geocacheve učitane na uređaj. Ako ste povezani s
web-mjestom geocaching.com, možete pretraživati geocache
podatke u stvarnom vremenu i preuzimati geocacheve.
NAPOMENA: Možete preuzeti detaljne informacije za
ograničeni broj geocacheva po danu. Možete kupiti premium
pretplatu za dodatna preuzimanja. Dodatne informacije potražite
na www.geocaching.com.
1 Odaberite Geocaching.
> MENU.
2 Odaberite
3 Odaberite opciju:
• Ako geocacheve učitane na uređaj želite pretraživati po
nazivu, odaberite Pretraž. sa slovk. i unesite pojam za
pretraživanje.
• Ako želite pretražiti geocacheve koje se nalaze blizu vaše
ili neke druge lokacije, odaberite Traži pored i odaberite
lokaciju.
Ako ste povezani s web-mjestom geocaching.com,
rezultati pretraživanja uključuju geocache podatke u
stvarnom vremenu koji se dobivaju putem usluge Preuz.
GC st. u stv.vr..
Alati glavnog izbornika
• Za pretraživanje geocacheva u stvarnom vremenu po šifri,
odaberite Preuz. GC st. u stv.vr..
Ova vam funkcija omogućuje preuzimanje pojedinih
geocacheva s web-mjesta geocaching.com ako znate
geocache šifru.
4 Odaberi MENU > Filtar kako biste filtrirali rezultate
pretraživanja (opcionalno).
5 Odaberite > Preuzmi Geocache kako biste pretraživali i
preuzeli obližnje geocacheve na karti (opcionalno).
6 Odaberite geocache.
Pojavljuju se pojedinosti o geocacheu. Ako ste odabrali
geocache u stvarnom vremenu i povezani ste, uređaj po
potrebi potpune podatke o geocacheu preuzima na svoju
internu memoriju.
Filtriranje popisa geocache stavki
Geocache popis možete filtrirati prema nekoliko faktora, na
primjer prema zahtjevnosti.
1 Odaberite Geocaching > MENU > Filtar.
2 Odaberite jednu ili više opcija za filtriranje:
• Ako želite filtrirati prema geocache kategoriji, kao što je
zagonetka ili događaj, odaberite Tip.
• Ako želite filtrirati prema fizičkoj veličini geocache
spremnika, odaberite Cache-vel.
• Ako želite filtrirati prema geocachevima s oznakama Nije
pokušano, Nije pronađeno ili Pronađeno, odaberite
Status.
• Ako želite filtrirati prema zahtjevnosti pronalaženja
geocachea ili zahtjevnosti terena, podesite razinu od 1 do
5.
Odaberite
QUIT za pregled filtriranog popisa geocacheva.
3
Spremanje prilagođenog geocache filtra
Prilagođene geocache filtre možete stvoriti i spremiti prema
određenim faktorima.
1 Odaberite stavke za filtriranje.
2 Odaberite QUIT.
Novi se filtar zadano sprema kao Filtar, nakon čega dolazi
broj. Primjerice, Filtar 2. Geocache filtar možete urediti kako
biste mu promijenili naziv (Uređivanje prilagođenog geocache
filtra, stranica 11).
Uređivanje prilagođenog geocache filtra
1 Odaberite filtar.
2 Odaberite stavku za uređivanje.
Prikaz pojedinosti o geocachevima
1 Odaberite Geocaching.
2 Odaberite geocache.
3 Odaberite MENU > Pregled točaka.
Prikazuju se opis geocacheva i zapisi.
Kretanje prema geocacheu
1 Odaberite Geocaching.
2 Odaberite geocache.
3 Odaberite Idi.
Pronalaženje geocachea pomoću savjeta i napomena
Pomoću savjeta i napomena kao što su opisi ili koordinate lakše
ćete pronaći geocache.
1 Dok navigirate prema geocacheu, odaberite naziv
geocachea.
2 Odaberite opciju:
• Ako želite vidjeti pojedinosti o geocacheu, odaberite Opis.
• Ako želite vidjeti napomenu o lokaciji geocachea,
odaberite Savjet.
11
• Ako želite vidjeti geografsku širinu i dužinu geocachea,
odaberite Koordinate.
• Ako želite vidjeti povratne informacije o geocacheu koje su
ostavili prethodni tragači, odaberite Zapisnik.
• Za uključivanje chirp™ pretraživanja, odaberite chirp™.
Bilježenje pokušaja
Nakon što pokušate pronaći geocache možete zabilježiti
rezultate. Neke geocacheve možete potvrditi na
www.geocaching.com.
1 Odaberite Geocaching > Zapisnik.
2 Odaberite Pronađeno Nije pronađeno, Treba popravak, ili
Nije pokušano.
3 Odaberite opciju:
• Za prestanak zapisivanja odaberite Gotovo.
• Kako biste započeli navigaciju prema najbližem
geocacheu, odaberite Pronađi sljed.najbliži.
• Ako želite unijeti komentar o potrazi za cache stavkom ili o
samoj cache stavci, odaberite Uredi komentar, unesite
komentar i odaberite Gotovo.
Ako ste prijavljeni u www.geocaching.com, zapis se automatski
prenosi na vaš www.geocaching.com račun.
chirp
chirp je mali Garmin dodatak koji se programira i ostavi u
geocacheu. Pomoću svog uređaja možete pronaći chirp u
geocacheu. Dodatne informacije o dodatku chirp potražite u
chirp Korisničkom priručniku na stranici www.garmin.com.
Omogućavanje chirp pretraživanja
1 Odaberite Postavljanje > Geocaching.
2 Odaberite chirp!22 pretraživanje > Uključi.
Pronalaženje geocacheva pomoću chirp tehnologije
Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom
približavanja.
Uređivanje ili brisanje alarma približavanja
1 Odaberite Alarmi približav..
2 Odaberite alarm.
3 Odaberite opciju:
• Za uređivanje radijusa odaberite Promijeni radijus.
• Za prikaz alarma na karti odaberite Pregled karte.
• Za brisanje alarma odaberite Izbriši.
Bežično slanje i primanje podataka
Prije bežičnog dijeljenja podataka morate prići na udaljenost od
3 m (10 ft) od kompatibilnog uređaja.
Vaš uređaj može slati i primati podatke ako je uparen s drugim
kompatibilnim uređajem koristeći Bluetooth ili ANT+ bežičnu
tehnologiju. Bežično možete dijeliti točke, geocache stavke, rute
i tragove.
1 Odaberite Podijeli bežično.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Pošalji i odaberite vrstu podataka.
• Odaberite Primi za primanje podataka s drugog uređaja.
Drugi kompatibilni uređaj mora pokušavati poslati podatke.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Odabir profila
Nakon izmjene aktivnosti možete odabrati postavke uređaja
mijenjanjem profila.
1 Odaberite Promjena profila.
2 Odaberite profil.
1 Omogućite chirp pretraživanje i navigirajte do geocachea.
Izračun površine područja
Kada se nađete na udaljenosti od 10 m (33 stope) od
geocachea koji ima chirp uređaj, pojavit će se detalji o chirp
uređaju.
2 Odaberite Prikaži pojedinosti.
3 Po potrebi odaberite Idi kako biste započeli navigaciju do
sljedećeg koraka geocachea.
1 Odaberite Izračun površine > Početak.
2 Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.
3 Odaberite Izračunaj po završetku.
Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s
uređaja
Geocache podatke u stvarnom vremenu možete ukloniti kako bi
se prikazivale samo oni geocachevi koji su ručno učitani na
uređaj pomoću računala.
Odaberite Postavljanje > Geocaching > Geocaching Live
> Uklanj.pod. u stv.vrem.
Geocachevi u stvarnom vremenu uklonjeni su s uređaja i više
se ne pojavljuju na popisu geocacheva.
Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com
Ako prodate uređaj, možete odjaviti uređaj na web-mjestu
geocaching.com.
Odaberite Postavljanje > Geocaching > Geocaching Live
> Odjava uređaja.
Postavljanje alarma približavanja
Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa
određene lokacije.
1 Odaberite Alarmi približav. > Stvori alarm.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Koristi.
5 Unesite radijus.
12
Upotreba daljinskog upravljača VIRB
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju.
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja.
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na svojem uređaju GPSMAP 66 series odaberite Dalj. u.
VIRB.
3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
4 Odaberite opciju:
• Za snimanje videozapisa odaberite .
• Za snimanje fotografije odaberite
.
Korištenje bljeskalice
NAPOMENA: Korištenjem bljeskalice može se skratiti trajanje
baterije. Možete smanjiti intenzitet svjetline ili brzinu bljeskanja
kako bi baterije trajale dulje.
1 Odaberite Baterija > ENTER.
2 Po potrebi pomoću klizača podesite svjetlinu.
3 Po potrebi odaberite drugu vrstu svjetla.
Alati glavnog izbornika
0
Bez bljeskanja, neprekidan snop svjetla.
1 do 9 Broj bljeskova u sekundi.
SOS
Bljeskanje za hitne slučaje.
NAPOMENA: Wi‑Fi, Bluetooth i ANT+ veze onemogućene
su u SOS načinu rada.
Stranica satelita
Stranica satelita prikazuju vašu trenutačnu lokaciju, preciznost
GPS-a, lokacije satelita i jačinu signala.
Postavke GPS satelita
Odaberite Satelit > MENU.
Koristi uz uključeni GPS: Omogućuje vam da uključite GPS.
Trag gore: Označava jesu li sateliti prikazani s krugovima
usmjerenima na sjever prema vrhu zaslona ili trenutni trag
prema vrhu zaslona.
Jednobojni: Omogućuje izbor između višebojnog i jednobojnog
prikaza satelitske stranice.
Postavi lok.na karti: Omogućuje označavanje trenutnog
položaja na karti. Ovaj položaj možete koristiti za izradu ruta
ili pretraživanje spremljenih položaja.
AutoLocate položaj: Izračunava GPS položaj pomoću funkcije
Garmin AutoLocate .
Postavljanje satelita: Postavlja opcije satelitskog sustava
(Postavke satelita, stranica 13).
®
Prilagođavanje uređaja
Prilagođavanje podatkovnih polja
Podatkovna polja prikazana na svakoj glavnoj stranici možete
prilagoditi.
1 Otvorite stranicu za koju želite promijeniti podatkovna polja
2 Odaberite MENU.
3 Select Promijeni podat.polja.
4 Odaberite novo podatkovno polje.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Izbornik Postavljanje
Dvaput odaberite MENU pa odaberite Postavljanje.
Sustav: Omogućuje prilagodbu postavki sustava (Postavke
sustava, stranica 13).
Zaslon: Prilagođava postavke pozadinskog osvjetljenja i
zaslona (Postavke zaslona, stranica 14).
Bluetooth: Uparuje uređaj s pametnim telefonom i omogućuje
prilagođavanje Bluetooth postavki (Bluetooth postavke,
stranica 14).
Wi-Fi: Omogućuje povezivanje s bežičnim mrežama (Wi‑Fi
postavke, stranica 14).
Karta: Postavlja izgled karte (Postavke karte, stranica 4).
Snimanje: Omogućuje prilagodbu postavki snimanja aktivnosti
(Postavke snimanja, stranica 8).
Izrada rute: Omogućuje prilagodbu načina na koji uređaj računa
rute za svaku aktivnost (Postavke izrade rute, stranica 14).
Ekspedicije: Omogućuje prilagodbu postavki za uključivanje
načina rada za ekspedicije (Uključivanje načina rada za
ekspedicije, stranica 16).
Tonovi: Postavljanje zvukova uređaja poput tonova tipki i
upozorenja (Postavljanje tonova uređaja, stranica 14).
Smjer: Omogućuje prilagodbu postavki smjera kompasa
(Postavke smjera, stranica 5).
Visinomjer: Omogućuje prilagodbu postavki visinomjera
(Postavke visinomjera, stranica 5).
Prilagođavanje uređaja
Geocaching: Omogućuje prilagodbu postavki za geocacheve
(Geocaching postavke, stranica 14).
Senzori: Uparuje bežične senzore i uređaj (Bežični senzori,
stranica 14).
Fitness: Omogućuje prilagodbu postavki za snimanje fitness
aktivnosti (Postavke značajke Fitness, stranica 14).
Nautička: Postavljanje izgleda nautičkih podataka na karti
(Pomorske postavke, stranica 15).
Izbornici: Omogućuje prilagodbu slijeda stranica i glavnog
izbornika (Postavke izbornika, stranica 15).
Format položaja: Postavlja format geografskog položaja i
datuma (Postavljanje formata položaja, stranica 15).
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica uređaja (Mijenjanje
mjernih jedinica, stranica 15).
Vrijeme: Prilagođava postavke vremena (Postavke vremena,
stranica 15).
Profili: Omogućuje prilagodbu i izradu novih profila aktivnosti
(Profili, stranica 15).
Pon. post.: Omogućuje ponovno postavljanje korisničkih
podataka i postavki (Ponovno postavljanje podataka i
postavki, stranica 16).
Opis: Prikazuje informacije o uređaju, kao što su ID jedinice,
verzija softvera, pravne informacije i licencni ugovor (Pregled
pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima
na e-oznaci, stranica 18).
Točke: Omogućuje unos prilagođenog prefiksa za automatski
imenovane točke.
Postavke sustava
Odaberite Postavljanje > Sustav.
Satelit: Postavlja opcije satelitskog sustava (Postavke satelita,
stranica 13).
Jezik teksta: Postavljanje jezika teksta na uređaju.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
Sučelje: Postavljanje formata serijskog sučelja (Postavke
serijskog sučelja, stranica 13).
Bilježenje RINEX podataka: Omogućuje uređaju da u datoteku
sustava zapisuje podatke u formatu razmjene neovisnom o
prijemniku (Receiver Independent Exchange Format,
RINEX). RINEX je format razmjene podataka za neobrađene
podatke sustava satelita.
Postavke satelita
Odaberite Postavljanje > Sustav > Satelit.
Sustav satelita: Postavlja satelitski sustav na GPS ili Demo
način rada (GPS isključen).
WAAS/EGNOS: Omogućuje sustavu korištenje podataka iz
sustava Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS).
Postavke serijskog sučelja
OdaberitePostavljanje > Sustav > Sučelje.
Garmin Spanner: Garmin Spanner — omogućuje korištenje
USB priključka s većinom kartografskih programa sukladnih s
NMEA 0183 stvarajući virtualni serijski priključak.
Serijski broj za Garmin: Postavljanje uređaja da koristi Garmin
vlastiti format koji se koristi za razmjenu podataka o putnim
točkama, rutama i tragovima s računalom.
NMEA ulaz/izlaz: Postavljanje uređaja da koristi standardni
NMEA 0183 izlaz i ulaz.
Izlaz: Tekst: Pruža jednostavan ASCII izlaz teksta s podacima o
brzini i lokaciji.
13
MTP: Postavljanje uređaja za korištenje protokola za prijenos
medija (MTP) umjesto načina rada za USB masovno
spremanje podataka za pristup datotečnom sustavu uređaja.
Postavke zaslona
Odaberite Postavljanje > Zaslon.
Isklj.pozad.osvjet.: Prilagođava trajanje vremena prije negoli se
pozadinsko osvjetljenje isključi.
Ušteda energije baterije: Štedi energiju baterije i produžuje
trajanje baterije isključivanjem zaslona nakon isteka
pozadinskog osvjetljenja.
Izgled: Promjena izgleda pozadine zaslona i odabranog dijela
(Promjena načina rada boja, stranica 14).
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Pregled veličine teksta: Promjena veličine teksta na zaslonu.
Promjena načina rada boja
1 Odaberite Postavljanje > Zaslon > Izgled.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Način rada > Automatski kako biste uređaju
omogućili automatsko prikazivanje dnevnih ili noćnih boja
ovisno o dobu dana.
• Za korištenje svijetle pozadine odaberite Način rada >
Dan.
• Za korištenje tamne pozadine odaberite Način rada >
Noć.
• Za prilagodbu sheme boja sunčevoj svjetlosti odaberite
Dnevna boja.
• Za prilagodbu sheme boja noći odaberite Noćna boja.
Bluetooth postavke
Odaberite Postavljanje > Bluetooth.
Status: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju i prikazuje
trenutni status veze.
Obavijesti: Prikazuje ili skriva obavijesti na pametnom telefonu.
Zaboravi telefon: Briše povezani uređaj s popisa uparenih
uređaja. Ova je opcija dostupna tek nakon uparivanja
uređaja.
Wi‑Fi postavke
Odaberite Postavljanje > Wi-Fi.
Wi-Fi: Omogućuje bežičnu tehnologiju.
Dodaj mrežu: Omogućuje traženje i povezivanje s bežičnom
mrežom.
Postavke izrade rute
Dostupne postavke rute variraju ovisno o odabranoj aktivnosti.
Odaberite Postavljanje > Izrada rute.
Aktivnost: Postavljanje aktivnosti za rutu. Uređaj izračunava
optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se bavite.
Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.
Usmjeri na cestu: Usmjeravanje plavog trokuta koji predstavlja
vaš položaj na karti na najbližu cestu. Najkorisnije je kada
vozite ili navigirate cestama.
Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni
izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.
Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrstu cesta, teren i način
prijevoza koji treba izbjegavati tijekom navigacije.
Prijelazi na ruti: Postavljanje načina prebacivanja rute od jedne
točke na ruti do druge. Ova je postavka dostupna samo za
neke aktivnosti. Opcija Udaljenost vodi vas do sljedeće točke
na ruti kada se nalazite unutar određene udaljenosti od
trenutne točke.
14
Postavljanje tonova uređaja
Možete prilagoditi tonove za poruke, tipke, upozorenja za
skretanje i alarme.
Odaberite ton za sve vrste zvukova.
Geocaching postavke
Odaberite Postavljanje > Geocaching.
Geocaching Live: Omogućuje uklanjanje geocache podataka u
stvarnom vremenu s vašeg uređaja i uklanjanje registracije
vašeg uređaja s web-mjesta geocaching.com (Uklanjanje
geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja,
stranica 12, Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com,
stranica 12).
Geocache stil: Postavljanje prikaza geocache popisa na
uređaju po nazivima ili kodovima.
chirp!22 pretraživanje: Omogućuje uređaju pretraživanje
geocacheva koji sadrže chirp dodatak (Omogućavanje chirp
pretraživanja, stranica 12).
Programir.uređaja chirp!22: Programiranje chirp dodatka.
Proučite priručnik za vlasnike chirp dodatka na web-mjestu
www.garmin.com.
Postavke filtra: Omogućuje izradu i spremanje prilagođenih
filtara za geocacheve (Spremanje prilagođenog geocache
filtra, stranica 11).
Pronađene geocache stavke: Omogućuje uređivanje broja
pronađenih geocacheva. Ovaj broj automatski raste svaki put
kad zabilježite pronalazak (Bilježenje pokušaja, stranica 12).
Bežični senzori
Vaš se uređaj može koristiti s bežičnim ANT+ ili Bluetooth
senzorima. Dodatne informacije o kompatibilnosti i kupnji
dodatnih senzora potražite na web-mjestu buy.garmin.com.
Uparivanje bežičnih senzora
Prije uparivanja morate postaviti senzor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje bežičnih senzora koji koriste ANT+ ili
Bluetooth tehnologiju, na primjer, povezivanje senzora pulsa i
uređaja.
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od drugih senzora.
2 Odaberite Postavljanje > Senzori.
3 Odaberite vrstu senzora.
4 Odaberite Traži novi.
Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status
senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezan.
Postavke značajke Fitness
Odaberite Postavljanje > Fitness.
Auto Lap: Postavljanje uređaja na automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti.
Vrsta aktivnosti: Postavlja fitness aktivnost na planinarenje,
trčanje, biciklizam ili nešto drugo. Ovo omogućuje ispravan
prikaz vrste aktivnosti kada je prebacite na Garmin Connect.
Korisnik: Postavlja informacije o korisničkom profilu. Uređaj te
informacije koristi za izračunavanje preciznih podataka o
vježbanju Garmin Connect.
Zone pulsa: Postavlja pet zona pulsa i maksimalni puls za
aktivnosti fitnessa.
Označavanje dionica po udaljenosti
Značajku Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti. Ova značajka pomaže prilikom
usporedbe rezultata za različite dijelove aktivnosti.
1 Odaberite Postavljanje > Fitness > Auto Lap.
2 Unesite vrijednost i odaberite Gotovo.
®
Prilagođavanje uređaja
Pomorske postavke
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Nautička.
Način nautičkog grafikona: Postavlja vrstu karte koju uređaj
koristi pri prikazivanju pomorskih podataka. Nautički prikazuje
razne značajke karte u različitim bojama tako da su nautičke
točke interesa vidljivije i tako da karta odražava način crtanja
papirnatih karata. Ribarski (zahtijeva nautičke karte)
prikazuje detaljan pregled kontura dna i mjerenja dubine te
pojednostavljuje prikaz karte za optimalno korištenje u
ribolovu.
Izgled: Postavljanje izgleda nautičkih navigacijskih pomagala na
karti.
Postavke nautičkog alarma: Postavljanje alarma prilikom
prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni, kad se za
određenu udaljenost odmaknete od kursa i kad dođete do
određene dubine vode.
Postavljanje pomorskih alarma
1 Odaberite Postavljanje > Nautička > Postavke nautičkog
alarma.
2 Odaberite vrstu alarma.
3 Odaberite Uključi.
4 Unesite udaljenost i odaberite Gotovo.
Postavke izbornika
Odaberi Postavljanje > Izbornici.
Stil izbornika: Promjena izgleda glavnog izbornika.
Glavni izbornik: Omogućuje premještanje, dodavanje i brisanje
stavki u glavnom izborniku (Prilagođavanje glavnog
izbornika, stranica 15).
Slijed stranica: Omogućuje premještanje, dodavanje i brisanje
stavki na slijedu stranica (Promjena slijeda stranica,
stranica 15).
Postavljanje: Promjena redoslijeda stavki u izborniku s
postavkama.
Traži: Promjena redoslijeda stavki u izborniku za pretraživanje.
Prilagođavanje glavnog izbornika
U glavnom izborniku možete premještati, dodavati ili brisati
stavke.
1 U glavnom izborniku odaberite MENU >
Promij.redos.stavki.
2 Odaberite stavku izbornika.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Pomakni kako biste promijenili položaj stavke
na popisu.
• Za dodavanje nove stavke popisu odaberite Umetni.
• Odaberite Ukloni kako biste izbrisali stavku s popisa.
Promjena slijeda stranica
1 Odaberite Postavljanje > Izbornici > Slijed stranica >
Uredi slijed stranica.
2 Odaberite stranicu.
3 Odaberite opciju:
• Za pomicanje stranice prema gore ili prema dolje na
popisu, odaberite Pomakni.
• Za dodavanje nove stranice slijedu stranice odaberite
Umetni i odaberite kategoriju.
• Za uklanjanje stranice iz slijeda stranice odaberite Ukloni.
SAVJET: Možete odabrati PAGE za pregledavanje slijeda
stranica.
Prilagođavanje uređaja
Postavljanje formata položaja
NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte
koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji
koristi drugi format položaja.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije.
Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem
se temelji karta.
Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani
koordinatni sustav je WGS 84.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, dubinu, temperaturu, tlak i vertikalnu brzinu.
1 Odaberite vrstu mjerenja.
2 Odaberite mjernu jedinicu.
Postavke vremena
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Automatski postavlja vremensku zonu automatski na temelju
vašeg GPS položaja.
Profili
Profili su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na temelju
načina na koji ga koristite. Na primjer, postavke i prikazi su
različiti kod korištenja uređaja za lov u odnosu na korištenje
uređaja za geocaching.
Profili su povezani zaslonima aktivnosti, uključujući početni
zaslon.
Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski
spremaju kao dio profila.
Stvaranje prilagođenog profila
Postavke i podatkovna polja možete prilagoditi za određenu
aktivnost ili put.
1 Odaberite Postavljanje > Profili > Stvori profil > OK.
2 Prilagodite postavke i podatkovna polja.
Uređivanje naziva profila
Odaberite Postavljanje > Profili.
Odaberite profil.
Odaberite Uredi naziv.
Unesite novi naziv.
1
2
3
4
Brisanje profila
NAPOMENA: Ako želite izbrisati aktivan profil, najprije morate
aktivirati drugi profil. Aktivni se profil ne može izbrisati.
1 Odaberite Postavljanje > Profili.
2 Odaberite profil.
15
3 Odaberite Izbriši.
Trajanje baterije Način rada
Ponovno postavljanje podataka i postavki
1 Odaberite Postavljanje > Pon. post..
2 Odaberite opciju:
Do 200 sati
Način rada za ekspedicije s 30-minutnim LiveTrack
intervalom
Do 35 sati
Zadani način rada s 10-minutnim LiveTrack intervalom uz automatsko snimanje
Do 1 godine
Isključeno
• Za ponovno postavljanje podataka koji se odnose na put,
primjerice, udaljenost i prosječne vrijednosti, odaberite
Ponovno postavi podatke puta.
• Za brisanje svih spremljenih točaka odaberite Izbriši sve
točke.
• Za brisanje podataka zabilježenih nakon što ste započeli
trenutnu aktivnost, odaberite Očisti trenutnu aktivnost.
NAPOMENA: Uređaj će nastaviti bilježiti nove podatke za
trenutnu aktivnost.
• Da biste ponovo postavili isključivo postavke trenutne
vrste aktivnosti na tvornički zadane vrijednosti odaberite
Pon.post.profil.
• Za vraćanje svih postavki uređaja i profila na tvornički
zadane vrijednosti odaberite Pon.post.sve postavke.
NAPOMENA: Ponovno postavljanje svih postavki izbrisat
će sve geocaching aktivnosti na uređaju. Neće se ukloniti
spremljeni korisnički podaci kao što su tragovi i točke.
• Za uklanjanje svih spremljenih korisničkih podataka i
ponovo postavljanje svih postavki na uređaju na tvornički
zadane vrijednosti, odaberite Izbriši sve.
NAPOMENA: Brisanje svih postavki, uključujući vaše
osobne podatke, povijest i spremljene korisničke podatke,
uključujući tragove i točke.
Vraćanje zadanih postavki stranice
1 Otvorite stranicu za koju želite vratiti postavke.
2 Odaberite MENU > Vraćanje zadanih post..
Informacije o uređaju
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Na pametni telefon možete instalirati aplikaciju
Garmin Explore za prijenos točaka, ruta, tragova i aktivnosti.
Garmin Express pruža jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnje karata
• Registracija proizvoda
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu
tvrtke Garmin.
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi i zamjenskim dijelovima.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije
• Uključite postavku Produljeno praćenje (LiveTrack
postavke, stranica 3).
• Uključite postavku Automatski za pozadinsko osvjetljenje ili
smanjite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke zaslona,
stranica 14).
• Smanjite postavku poruka Interval slušanja (Postavke
poruka, stranica 2).
• Smanjite vrijednosti postavki praćenja Interval bilježenja i
Interval slanja (LiveTrack postavke, stranica 3).
• Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju (Bluetooth postavke,
stranica 14).
Uključivanje načina rada za štednju baterije
Možete koristiti način rada za štednju baterije kako biste
produžili vijek trajanja baterije.
Odaberite Postavljanje > Zaslon > Ušteda energije
baterije > Uključi.
Za vrijeme načina rada za štednju baterije zaslon će se isključiti
nakon isteka vremena pozadinskog osvjetljenja. Za uključivanje
zaslona možete odabrati tipku napajanja.
Uključivanje načina rada za ekspedicije
Možete koristiti način rada za ekspedicije kako biste produžili
vijek trajanja baterije. U načinu rada za ekspedicije zaslon se
isključuje, uređaj prelazi u način rada sa smanjenom potrošnjom
energije i prikuplja manje GPS točaka traga.
1 Odaberite Postavljanje > Ekspedicije.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste na uređaju omogućili opciju da od vas zatraži
uključivanje načina rada za ekspedicije pri isključivanju
uređaja, odaberite S upitom.
• Kako bi se način rada za ekspedicije automatski uključio
nakon dvije minute neaktivnosti, odaberite Automatski.
• Ako želite da se način rada za ekspedicije nikad ne
uključuje, odaberite Nikad.
U načinu rada za ekspedicije LED svjetlo pored tipke napajanja
povremeno treperi.
Dugotrajna pohrana
Ako ne planirati upotrebljavati uređaj nekoliko mjeseci, trebali
biste napuniti bateriju do razine od najmanje 50 % prije nego što
pohranite uređaj. Uređaj treba pohraniti na hladnom i suhom
mjestu uobičajene sobne temperature. Nakon pohrane trebali
biste potpuno napuniti uređaj prije ponovne upotrebe.
Pričvršćivanje karike
1 Postavite spojnicu karike
u utore na poleđini
uređaja.
Informacije o bateriji
Stvarno trajanje baterije ovisi o postavkama uređaja poput
intervala za praćenje i provjeru poruka.
16
Informacije o uređaju
2 Gurajte spojnicu karike dok ne sjedne na mjesto.
Skidanje spojnice karike
Podignite donju stranu spojnice i klizanjem izvucite spojnicu
karike iz utora.
Pričvršćivanje vrpce
1 Umetnite petlju vrpce u utor na uređaju.
2 Umetnite memorijsku karticu sa zlatnim kontaktima
okrenutima u suprotnu stranu.
Priključivanje uređaja na računalo
2 Provucite drugi kraj vrpce kroz petlju i čvrsto povucite.
3 Po potrebi vrpcu pričvrstite na svoju odjeću ili ruksak kako
biste je osigurali tijekom aktivnosti.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7.
Može podnijeti slučajno potapanje u vodi na dubini od 1 metra
do 30 minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj.
Nakon potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i
sušite ga na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja
kloriranoj ili slanoj vodi.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na
vašem računalu kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na
Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac
računalima.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
®
2
3
4
5
6
7
Vrste datoteka
Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka:
• Datoteke iz usluge Garmin Explore.
• GPX ruta, trag, datoteke točki.
• GPX geocache datoteke (Preuzimanje geocache stavaka
pomoću računala, stranica 11).
• JPEG datoteke fotografija.
• GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin
POI Loader. Idite na www.garmin.com/products/poiloader.
Postavljanje memorijske kartice
Možete instalirati microSD memorijsku karticu za dodatno
spremanje ili prethodno učitane karte.
1 Podignite zaštitni poklopac na bočnoj strani uređaja .
Informacije o uređaju
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje
kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i
memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće
prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja
pogona potražite u uputama operativnog sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili
memorijsku karticu.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja ili na memorijskoj kartici.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
17
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i
zatim odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
®
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
Do 35 sati u zadanom načinu rada
Do 200 sati u načinu rada za ekspedicije
Vodootpornost
IEC 60529 IPX72
Raspon radne temperature
Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za
punjenje
Od 0 ° do 40 °C (od 32 ° do 104 °F)
Sigurna udaljenost od
kompasa
17,5 cm (7 in)
Bežična frekvencija / protokol 2,4 GHz pri 14,9 dBm nominalno
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
1 Odaberite Postavljanje.
2 Odaberite Opis.
Dodatak
Podatkovna polja
Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti
navigaciju ili bežičnu opremu.
Ambijentalni tlak: Nekalibrirani ambijentalni tlak.
Barometar: Kalibrirani trenutni tlak.
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve
putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za put.
Brz. - prosj.u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja od
zadnjeg ponovnog postavljanja.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od zadnjeg
ponovnog postavljanja.
Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i
zaustavljanja od zadnjeg ponovnog postavljanja.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Datum: Aktualni dan, mjesec i godina.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
2
18
Dubina: Dubina vode. Vaš uređaj mora biti povezan uređajem
NMEA 0183 koji može primati podatke o dubini vode.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.
GPS točnost: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju. Na
primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m
(12 ft).
GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS
sustava.
Ispravljena brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž
rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za
posljednju dovršenu dionicu.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Kurs: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se
može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Lokac. (geo.šir./duž.): Trenutni položaj prikazan kao
geografska dužina i širina bez obzira na odabranu postavku
formata položaja.
Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema
odabranoj postavci formata položaja.
Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Maks.temp.protekl.24 h: Maksimalna temperatura zabilježena
kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.
Min.temp.protekl.24 h: Minimalna temperatura zabilježena
kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.
Mj.vrem.alar.: Trenutačno vrijeme na mjeraču odbrojavanja.
Mjer.vrem.štoperice: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako se popnete 3 m (10 ft) na
svakih prijeđenih 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na
rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Ništa: Ovo je prazno podatkovno polje.
Nizb.zad.dion.: Okomita udaljenost uspona za posljednju
dovršenu dionicu.
Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutnu
dionicu.
Ograničenje brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu.
Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna
ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.
Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i
promjene u okomitoj udaljenosti.
Omjer klizanja do cilja: Omjer klizanja potreban da biste se s
trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili
skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
®
Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Dodatak
Postotak pulsa dionice: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu dionicu.
Pr. puls,% od maks.: Prosječan postotak maksimalnog pulsa
za trenutnu aktivnost.
Prosječan puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za trenutnu
aktivnost.
Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Protek.vrij.akt.: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Puls – % od maksim.: Postotak maksimalnog pulsa.
Puls na zad.dion.: Prosječan puls za posljednju dovršenu
dionicu.
Puls po dionici: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Putni broj. km: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od zadnjeg
ponovnog postavljanja.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u metrima ili
stopama u minuti od posljednjeg postavljanja.
Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Silazak - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
silaska tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog
postavljanja.
Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg
odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate
skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Skretanje za vozilo: Smjer sljedećega skretanja na ruti. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju
kompasa.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti povezan s tempe™ senzorom.
Temperatura - voda: Temperatura vode. Vaš uređaj mora biti
povezan s uređajem NMEA 0183 koji može primati podatke o
temperaturi vode.
Točka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati
da bi se ovaj podatak pojavio.
Točka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Trenutna dionica: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Udalj.do sljedeć.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljen.zadnje dion.: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Udaljenost aktivnosti: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili
aktivnost.
Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Ukupna dionica: Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.
Uspon - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.
Dodatak
Uspon - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uspon - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
uspona tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog
postavljanja.
Uzbrd. zad. dion.: Okomita udaljenost uspona za posljednju
dovršenu dionicu.
Uzbrdica dionice: Okomita udaljenost uspona za trenutnu
dionicu.
Van kursa: Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s
izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Vert.udaljen.do sljed.: Razlika u visini vašeg trenutačnog
položaja i sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Vertik.brzina do odred.: Stopa uspinjanja ili spuštanja do
prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Vertik.udalj.do odred.: Razlika u visini vašeg trenutačnog
položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Visina iznad tla: Visina vaše trenutačne lokacije od razine tla.
Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od
zadnjeg ponovnog postavljanja.
Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do
dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme do sljedećeg: Procijenjeno vrijeme do dolaska do
sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme puta: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i
mirovanju od zadnjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zona pulsa: Zona izvedbe vašeg trenutnog pulsa (1 do 5).
Zadane zone temelje se na vašem korisničkom profilu i
maksimalnom pulsu (220 manje broj vaših godina).
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu
tvrtke Garmin.
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi i zamjenskim dijelovima.
Dodatna oprema
Dodatna oprema, poput pribora za montažu, karata, opreme za
fitness i zamjenskih dijelova, dostupna je na
http://buy.garmin.com ili kod vašeg Garmin dobavljača.
tempe
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
19
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem
Garmin
• Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem
Garmin.
• Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se
10 m (33 ft) od ostalih dodataka ANT+.
• Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
• Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski
prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se
postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja
Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci
aktivirani i ispravno rade.
• Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg
dodatka i možete se približiti drugim dodacima.
Rješavanje problema
Ponovno pokretanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
pokrenuti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
Gumb napajanja držite pritisnutim otprilike 30 sekundi.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 20) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
lagano dublje
disanje, moguć
razgovor
Osnovni kardiovaskularni trening, dobar
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
20
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Dodatak
Indeks
A
aktivnosti 8, 9
alarmi
blizina 7, 12
pomorski 15
sat 10
tonovi 14
alarmi približavanja 7, 10, 12
ANT+ senzori 14
uparivanje 20
aplikacije 5, 6
Auto Lap 14
B
baterija 17
maksimiziranje 14, 16
memorija 16
punjenje 1
razina 1
trajanje 16
Bluetooth senzori 14
Bluetooth tehnologija 1, 6, 14
bljeskalica 10, 12
brisanje, svi korisnički podaci 17
C
chirp 12, 14
Connect IQ 6, 10
Č
čišćenje uređaja 17
D
datoteke, prijenos 11, 17
dijeljenje podataka 9, 10, 12
dodaci 19, 20
F
format položaja 15
G
Garmin Connect 5, 6
Garmin Explore 17
Garmin Express 16
nadogradnja softvera 16
geocache stavke 11
geocachevi 10–12, 17
kretanje prema 11
postavke 14
preuzimanje 11
glavni izbornik 3
prilagođavanje 15
GPS 1, 10, 13
postavke 13
stranica satelita 13
I
ikone 1
informacije o putu, prikaz 5, 9
izračun područja 12
izračun površine 10
K
kalendar 10
kalibracija, visinomjer 5
kalkulator 10
karta 3
karte 8
mjerenje udaljenosti 4
nadogradnja 16
navigacija 4, 7–9
orijentacija 4, 9
postavke 4
Slike BirdsEye 10
zumiranje 4
kompas 3, 4, 9
kalibracija 5
navigacija 7
postavke 4, 5
Indeks
kondicija 14
korisnički podaci, brisanje 17
korištenje podataka 9, 10
L
lokacije
spremanje 7
uređivanje 7
M
međutočke
brisanje 7
uređivanje 7
memorijska kartica 17
microSD kartica. Vidi memorijska kartica
mjerači, put 3
mjerači puta 3
mjerenje udaljenosti 4
mjerne jedinice 15
N
nadmorska visina 5
grafikon 8
nadzorne ploče 5
nautički, postavke 15
navigacija 4, 7, 9
kompas 7
zaustavljanje 7
O
obavijesti 6, 10
Oprema 14, 16, 19
P
pametni telefon 6, 12
aplikacije 5, 6
uparivanje 6
planer puta. Vidi rute
početno postavljanje 2
podaci 9, 10
dijeljenje 9
prijenos 6, 17
spremanje 6
podatkovna polja 6, 13, 18
pomorski, postavljanje alarma 15
ponovno postavljanje uređaja 16
poruke 1, 2, 9, 10
brisanje 2
navigacija 2, 10
postavke 2–5, 13–15
snimanje 8
uređaj 14
postavke sustava 13
postavke vremena 15
postavke zaslona 14
pozadinsko osvjetljenje 1, 14, 16
praćenje 2, 3
preuzimanje, geocachevi 11
prijenos
datoteke 11, 12, 17
tragovi 12
prilagođavanje uređaja 13, 15
profili 10, 12, 15
puls, zone 20
Puls, zone 20
putno računalo 5, 9
R
računalo, povezivanje 17
registracija proizvoda 12
registriranje uređaja 11
rješavanje problema 16, 19, 20
rute 7, 8
brisanje 8
navigacija 8
postavke 14
prikaz na karti 8
stvaranje 8
uređivanje 8
S
satelitski signali 2, 10, 13
Sight N'Go 4, 9
Slike BirdsEye 10
snimanje 9
softver, nadogradnja 16
SOS 1–3
otkazivanje 3
slanje 3
specifikacije 18
spojnica karike 16, 17
spremanje podataka 6, 17
stari podaci 9, 10
brisanje 10
prikaz 10
slanje na računalo 6
staze, pokazivač 4
stranica satelita 13
svjetlina 1
Š
štoperica 10
T
tempe 19
temperatura 19
testiranje uređaja 3
tipka napajanja 1
tipke 1
zaključavanje 1
tipkovnica 2
točke 7, 10
navigacija 7
projekcija 7
spremanje 7
uređivanje 7, 8
točke traga, navigacija 10
tonovi 14
TracBack 8
tragovi 8, 9
navigacija 9
traka za zapešće 17
U
uparivanje
ANT+ senzori 20
pametni telefon 6
senzori 14
USB 13
način rada za masovno skladištenje 17
prekid veze 17
prijenos datoteka 17
priključak 1
V
VIRB daljinski upravljač 10, 12
visinomjer 5
kalibracija 5
vrijeme 9
vremenske zone i formati 15
vrijeme izlaska i zalaska sunca 10
vrijeme za lov i ribolov 10
W
WAAS 13
Wi‑Fi 6
povezivanje 6, 14
widgeti 6
Z
zaključavanje, tipke 1
zaslon
postavke 14
svjetlina 1
21
support.garmin.com
Srpanj 2019
190-02336-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising