Garmin | GPSMAP® 66i | Garmin GPSMAP® 66i Priročnik za uporabo

Garmin GPSMAP® 66i Priročnik za uporabo
GPSMAP 66i
®
Priročnik za uporabo
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP , inReach , TracBack in VIRB so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v
ZDA in drugih državah. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, tempe™ in Xero so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih
znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti
družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. microSD in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. NMEA je registrirana blagovna znamka
združenja National Marine Electronics Association. Wi‑Fi je registrirana oznaka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v
Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Lučka LED stanja ................................................................... 1
Ikone stanja ............................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
Vklop naprave ........................................................................ 1
Zaklepanje tipk ....................................................................... 1
Vklop osvetlitve ozadja .......................................................... 1
Prilagajanje osvetlitve zaslona ............................................... 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
Aktivacija naprave ....................................................................... 2
Satelitsko omrežje Iridium ........................................................... 2
Funkcije inReach............................................................ 2
Sporočila ..................................................................................... 2
Pošiljanje prednastavljenega sporočila .................................. 2
Pošiljanje besedilnega sporočila ............................................ 2
Uporaba bližnjic tipkovnice .................................................... 2
Odgovarjanje na sporočilo ..................................................... 2
Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila ............................. 2
Ogled podrobnosti sporočila .................................................. 2
Navigacija do lokacije sporočila ............................................. 2
Vključitev koordinat lokacije v sporočilo ................................. 2
Brisanje sporočil ..................................................................... 3
Nastavitve sporočil ................................................................. 3
LiveTrack .................................................................................... 3
Zagon funkcije LiveTrack ....................................................... 3
Ustavljanje funkcije LiveTrack ................................................ 3
Deljenje spletne strani MapShare™ ...................................... 3
Nastavitve funkcije LiveTrack ................................................ 3
sporočila SOS ............................................................................. 3
Pošiljanje sporočila SOS za reševanje .................................. 3
Pošiljanje sporočila SOS po meri ........................................... 3
Preklic sporočila SOS za reševanje ....................................... 3
Preskus naprave ............................................................. 3
Sinhronizacija podatkov inReach................................. 3
Uporaba glavnih strani.................................................. 3
Odpiranje glavnega menija ......................................................... 4
Zemljevid .................................................................................... 4
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida ................................... 4
Merjenje razdalje na zemljevidu ............................................. 4
Nastavitve strani zemljevida .................................................. 4
Kompas .......................................................................................4
Uporaba kompasa .................................................................. 4
Smerni kurzor ......................................................................... 4
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi ...................................... 4
Nastavitve kompasa ............................................................... 4
Potovalni računalnik .................................................................... 5
Nastavitve potovalnega računalnika ...................................... 5
Višinomer .................................................................................... 5
Nastavitve izrisa višinomera .................................................. 5
Povezane funkcije.......................................................... 5
Zahteve za povezane funkcije .................................................... 6
Združevanje pametnega telefona z napravo .............................. 6
Obvestila telefona ....................................................................... 6
Ogled obvestil telefona .......................................................... 6
Skrivanje obvestil ................................................................... 6
Upravljanje obvestil ................................................................ 6
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem ...................... 6
Funkcije Connect IQ ................................................................... 6
Prenos funkcij Connect IQ ..................................................... 6
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom ..................... 6
Prikaz pripomočkov Connect IQ ............................................ 6
Kazalo vsebine
Garmin Explore ........................................................................... 6
Navigacija........................................................................ 7
Navigacija do cilja ....................................................................... 7
Navigacija z zemljevidom ....................................................... 7
Navigacija s kompasom ......................................................... 7
Ustavitev navigacije ............................................................... 7
Točke poti ................................................................................... 7
Ustvarjanje točke poti ............................................................. 7
Navigacija do točke poti ......................................................... 7
Urejanje točke poti ................................................................. 7
Brisanje točke poti .................................................................. 7
Povprečenje točke poti ........................................................... 7
Projekcija točke poti ............................................................... 7
Premikanje točke poti na zemljevidu ...................................... 7
Iskanje lokacije v bližini točke poti ......................................... 7
Nastavitev opozorila o bližini točke poti ................................. 7
Dodajanje točke poti načrtovani poti ...................................... 7
Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo ................. 8
Načrtovane poti ........................................................................... 8
Ustvarjanje načrtovane poti ................................................... 8
Navigacija po shranjeni načrtovani poti ................................. 8
Urejanje načrtovane poti ........................................................ 8
Ogled načrtovane poti na zemljevidu ..................................... 8
Ogled izrisa višine načrtovane poti ........................................ 8
Urejanje imena načrtovane poti ............................................. 8
Obračanje načrtovane poti ..................................................... 8
Brisanje načrtovane poti ........................................................ 8
Zapisi .......................................................................................... 8
Nastavitve beleženja .............................................................. 8
Ogled trenutne dejavnosti ...................................................... 8
Navigacija s funkcijo TracBack® ........................................... 9
Ustavljanje trenutne dejavnosti .............................................. 9
Navigacija po shranjeni dejavnosti ........................................ 9
Brisanje shranjene dejavnosti ................................................ 9
Obrnitev dejavnosti ................................................................ 9
Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti ............................... 9
Zemljevid .................................................................................... 9
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida ................................... 9
Kompas .......................................................................................9
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi ...................................... 9
Potovalni računalnik .................................................................... 9
Vreme .............................................................................. 9
Dodajanje lokacije vremena ........................................................ 9
Zahtevanje vremenske napovedi ................................................ 9
Posodabljanje vremenske napovedi ........................................... 9
Urejanje lokacije vremena .......................................................... 9
Brisanje lokacije vremena ........................................................... 9
Poraba in zgodovina prenosa podatkov.................... 10
Ogled porabe prenosa podatkov .............................................. 10
Ponastavitev števca porabe prenosa podatkov ................... 10
Ogled zgodovine prenosa podatkov ......................................... 10
Navigacija do elementa zgodovine ...................................... 10
Označitev elementa zgodovine kot točke poti ..................... 10
Brisanje zgodovine prenosa podatkov ................................. 10
Orodja v glavnem meniju............................................. 10
Posnetki BirdsEye ..................................................................... 10
Prenos posnetkov BirdsEye ................................................. 10
Zbirke Geocache ...................................................................... 11
Registracija naprave na spletnem mestu
Geocaching.com .................................................................. 11
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom ....................... 11
Iskanje zbirke Geocache ...................................................... 11
Filtriranje seznama zbirk Geocache ..................................... 11
Ogled podrobnosti zbirke Geocache ................................... 11
Navigacija do zbirke Geocache ........................................... 11
i
Beleženje poskusa v dnevnik .............................................. 12
chirp ..................................................................................... 12
Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz
naprave ................................................................................ 12
Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta
Geocaching.com .................................................................. 12
Nastavitev opozorila o bližini .................................................... 12
Urejanje ali brisanje opozorila o bližini ................................. 12
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov ............................ 12
Izbiranje profila ......................................................................... 12
Izračun velikosti območja .......................................................... 12
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB .................... 12
Uporaba svetilke ....................................................................... 13
Stran s sateliti ........................................................................... 13
Nastavitve satelitov GPS ..................................................... 13
Odpravljanje težav .................................................................... 20
Ponovni zagon naprave ....................................................... 20
O območjih srčnega utripa ........................................................ 20
Cilji pripravljenosti ................................................................ 20
Izračuni območij srčnega utripa ........................................... 20
Kazalo............................................................................ 21
Prilagajanje naprave.................................................... 13
Prilagajanje polj podatkov ......................................................... 13
Meni nastavitev ......................................................................... 13
Nastavitve sistema ............................................................... 13
Nastavitve zaslona ............................................................... 14
Nastavitve Bluetooth ............................................................ 14
Nastavitve omrežja Wi‑Fi ..................................................... 14
Nastavitve za usmerjanje ..................................................... 14
Nastavitev zvokov naprave .................................................. 14
Nastavitve iskanja zbirk Geocache ...................................... 14
Brezžični senzorji ................................................................. 14
Nastavitve vadbe ................................................................. 15
Pomorske nastavitve ............................................................ 15
Nastavitve menija ................................................................. 15
Nastavitve zapisa položaja .................................................. 15
Spreminjanje merskih enot .................................................. 15
Nastavitve časa .................................................................... 15
Profili .................................................................................... 15
Ponastavitev podatkov in nastavitev .................................... 16
Informacije o napravi................................................... 16
Posodobitve izdelkov ................................................................ 16
Nastavitev programa Garmin Express ................................. 16
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 16
Informacije o bateriji .................................................................. 16
Podaljševanje življenjske dobe baterije ............................... 16
Vklop načina varčevanja z baterijo ...................................... 16
Vklop načina odprave .......................................................... 16
Dolgoročno shranjevanje ..................................................... 16
Pritrjevanje karabina ................................................................. 16
Odstranjevanje karabina ...................................................... 17
Namestitev vrvice ..................................................................... 17
Nega naprave ........................................................................... 17
Čiščenje naprave ................................................................. 17
Upravljanje podatkov ................................................................ 17
Vrste datotek ........................................................................ 17
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 17
Priklop naprave na računalnik ............................................. 17
Prenos datotek v napravo .................................................... 17
Brisanje datotek ................................................................... 17
Odklop kabla USB ................................................................ 18
Specifikacije .............................................................................. 18
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti
na elektronski nalepki ............................................................... 18
Dodatek ......................................................................... 18
Podatkovna polja ...................................................................... 18
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 19
Dodatna oprema ....................................................................... 19
tempe ................................................................................... 20
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo ................................................................... 20
ii
Kazalo vsebine
Uvod
Tipke
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pregled naprave
FIND
Izberite za odpiranje menija za iskanje.
MARK
Izberite za shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti.
QUIT
Izberite za preklic ali vrnitev v prejšnji meni ali stran.
Izberite za premikanje po glavnih straneh.
ENTER
Izberite za izbiro možnosti in potrditev sporočil.
Izberite za upravljanje beleženja trenutne dejavnosti (na
straneh Zemljevid, Kompas, Višinomer in Potovalni
računal.).
MENU
Izberite za odpiranje menija z možnostmi za trenutno odprto
stran.
Izberite dvakrat za odpiranje glavnega menija (s katere koli
strani).
PAGE
Izberite za premikanje po glavnih straneh.
Izberite , ,
ali
za izbiro možnosti menija in premikanje kurzorja na zemljevidu.
Izberite za povečavo zemljevida.
Izberite za pomanjšanje zemljevida.
Vklop naprave
Notranja antena Iridium in GNSS
®
Držite
Gumb za vklop/izklop
.
Zaklepanje tipk
Gumbi
Tipke lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.
Izberite > Zakleni tipke.
Vrata micro USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
Vklop osvetlitve ozadja
Gumb SOS
Svetilka
Reža za kartico microSD (pod zaščitnim pokrovčkom)
®
Hrbtni del za namestitev
Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, pritisnite katero koli tipko.
Osvetlitev zaslona se samodejno vklopi, ko se prikažejo
opozorila in sporočila.
Prilagajanje osvetlitve zaslona
1 Če želite odpreti stran stanja, izberite .
2 Za prilagoditev svetlosti uporabite in .
Lučka LED stanja
Delovanje indikatorja LED
Stanje
Dvojno utripanje v zeleni barvi
Imate neprebrano sporočilo.
Utripa zeleno
Naprava je v načinu odprave.
Utripanje v rdeči barvi
Naprava nima neoviranega pogleda
na nebo.
Nivo baterije je nižji od 10 %.
Izmenično utripa rdeče in zeleno Naprava je v načinu SOS.
Ikone stanja
NAMIG: če želite zmanjšati intenzivnost osvetlitve zaslona za
združljivost z očali za nočni vid, izberite NV.
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije, stran 18).
1 Dvignite zaščitni pokrovček .
Stanje tehnologije ANT+
®
Moč signala GPS
Polnjenje baterije
Polnjenje je končano
Stanje tehnologije Bluetooth
®
Stanje omrežja Wi-Fi
Pošiljanje sporočil storitve inReach
®
Neprebrana sporočila storitve inReach
2 Manjši konec napajalnega kabla priklopite v polnilna vrata
na napravi.
3 Drugi konec napajalnega kabla priklopite v združljiv
napajalnik za izmenični tok.
4 Napajalnik priklopite v standardno stensko vtičnico.
Uvod
1
5 Napravo popolnoma napolnite.
Aktivacija naprave
Preden lahko uporabite funkcije inReach naprave GPSMAP 66i,
morate napravo aktivirati.
1 Na spletnem mestu explore.garmin.com ustvarite račun in
izberite naročnino na satelitske storitve.
2 Vklopite napravo.
OPOMBA: preden se odpravite na prosto, morate za
dokončanje spletnega dela aktivacije vnesti številko IMEI in
avtorizacijsko kodo naprave.
Sledite
navodilom na zaslonu.
3
4 V glavnem meniju izberite Aktiviraj in se odpravite na prosto,
na odprto območje z neoviranim pogledom na nebo.
5 Počakajte, da naprava opravi komunikacijo s satelitskim
omrežjem Iridium.
OPOMBA: aktivacija naprave lahko traja do 20 minut.
Naprava mora namreč poslati in prejeti več sporočil, kar traja
dlje od pošiljanja enega sporočila pri običajni uporabi.
Satelitsko omrežje Iridium
Za pošiljanje sporočil in točk poti po satelitskem omrežju Iridium
naprava potrebuje neoviran pogled na nebo. Brez neoviranega
pogleda na nebo naprava poskuša poslati informacije, dokler ne
pridobi satelitskih signalov.
NAMIG: za vzpostavitev najboljše možne povezave s sateliti
napravo namestite na nahrbtnik ali zgornji del telesa.
Funkcije inReach
Če želite izkoristiti vse možnosti naprave, napravo aktivirajte. Če
aktivirate napravo, lahko uporabljate funkcije inReach, vključno
s pošiljanjem sporočil, SOS in funkcijo LiveTrack.
Sporočila
Naprava GPSMAP 66i pošilja in prejema besedilna sporočila
prek satelitskega omrežja Iridium. Sporočila lahko pošljete na
telefonsko številko za SMS, e-poštni naslov ali v drugo napravo
s tehnologijo inReach. Vsako poslano sporočilo vključuje
podrobnosti o lokaciji.
OPOMBA: prednastavljeno sporočilo vključuje vnaprej določeno
besedilo z vnaprej določenimi prejemniki, nastaviti pa ga morate
na spletnem mestu Garmin Explore™.
Pošiljanje prednastavljenega sporočila
Prednastavljena sporočila so sporočila, ki jih ustvarite na
spletnem mestu explore.garmin.com. Prednastavljena sporočila
imajo vnaprej določeno besedilo in prejemnike.
1 Na strani Sporočila izberite Pošlji predn. spor..
2 Izberite prednastavljeno sporočilo, nato pa pritisnite ENTER.
3 Za pošiljanje sporočila pritisnite ENTER.
Pošiljanje besedilnega sporočila
1 Na strani Sporočila izberite Novo sporočilo.
2 Izberite možnost:
• Če želite začeti vnaprej napisano sporočilo, izberite Pošlji
hitro besedilo.
OPOMBA: sporočila s hitrim sporočilom lahko dodate in
uredite na spletnem mestu Garmin Explore.
• Če želite napisati sporočilo po meri, izberite Napišite
sporočilo.
3 Prejemnike izberite na seznamu stikov ali vnesite njihove
kontaktne podatke.
4 Ko napišete sporočilo, izberite Pošlji sporočilo.
2
Uporaba bližnjic tipkovnice
• Če želite izbrati prvo možnost samodejnega dokončanja,
izberite FIND.
• Če se želite krožno pomakniti med tipkovnicami, izberite
MARK.
• Če želite spremeniti velike/male črke, enkrat izberite PAGE,
če želite vklopiti velike črke, dvakrat izberite PAGE.
• Če želite vstaviti vračalko, izberite .
• Če želite vstaviti presledek, izberite .
Odgovarjanje na sporočilo
1 Na strani Sporočila izberite pogovor.
2 Izberite Odgovori.
3 Izberite možnost:
• Če želite napisati sporočilo po meri, izberite Napišite
sporočilo.
• Če želite začeti vnaprej napisano sporočilo, izberite Pošlji
hitro besedilo in izberite sporočilo.
4 Ko napišete sporočilo, izberite Pošlji sporočilo.
Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila
Ko pošljete sporočilo, naprava 10 minut preverja, ali so na voljo
odgovori. Naprava prav tako enkrat na uro preveri, ali so na
voljo nova sporočila. Ko uporabljate funkcijo LiveTrack, naprava
v izbranem intervalu sledenja samodejno preverja, ali so na
voljo sporočila.
OPOMBA: med poslušanjem mora imeti naprava neoviran
pogled na satelit, da prejme sporočila.
Preverjanje prejema sporočil lahko tudi vsilite, in sicer tako, da
ročno preverite, ali so na voljo nova sporočila, pošljete sporočilo
ali pošljete točko sledi. Med preverjanjem naprava vzpostavi
povezavo s sateliti in prejme sporočila, ki čakajo na pošiljanje v
napravo.
V glavnem meniju izberite Pripom. inReach > Preverjanje
pošte > Preveri nabiralnik.
Ogled podrobnosti sporočila
1 Izberite Sporočila.
2 Izberite pogovor.
3 Izberite sporočilo.
4 Izberite zavihek z informacijami.
Navigacija do lokacije sporočila
Ko prejmete sporočilo iz druge naprave s tehnologijo inReach,
lahko sporočilo vključuje informacije o lokaciji. Pri takih
sporočilih lahko uporabite navigacijo do lokacije, s katere je bilo
poslano sporočilo.
1 Izberite Sporočila.
2 Izberite pogovor z informacijami o lokaciji.
3 Izberite zavihek zemljevida.
4 Izberite Pojdi.
Vključitev koordinat lokacije v sporočilo
Če pošiljate sporočilo prejemniku, ki morda nima dostopa do
interneta, lahko v sporočilo vključite koordinate svoje lokacije.
To je lahko na primer uporabno, če ima prejemnik starejši model
mobilnega telefona, ki ne podpira ogleda zemljevidov, ali če je
prejemnik zunaj območja pokritosti s signalom za mobilni prenos
podatkov in si ne more ogledati spletne strani.
1 Na strani Sporočila izberite Novo sporočilo > Pošlji
lokacijo.
2 Vnesite enega ali več prejemnikov.
3 Po potrebi vnesite sporočilo.
4 Izberite Pošlji sporočilo.
Funkcije inReach
Brisanje sporočil
1 Na strani Sporočila izberite pogovor.
2 Izberite MENU > Izbriši nit.
Nastavitve sporočil
Izberite Priprava > Sporočila.
Zvoni, dokler ni prebran: nastavi napravo tako, da zvoni,
dokler ne preberete novega sporočila. Ta funkcija je priročna,
če ste v hrupnem okolju.
Obvestila: opozori vas na dohodna sporočila storitve inReach.
LiveTrack
S funkcijo LiveTrack lahko beležite točke sledi in jih pošljete po
satelitskem omrežju Iridium ob določenem intervalu pošiljanja.
Zagon funkcije LiveTrack
Na strani LiveTrack izberite Zaženi LiveTrack.
OPOMBA: če zaženete funkcijo LiveTrack, se zaženejo tudi
elementi za upravljanje beleženja.
Ustavljanje funkcije LiveTrack
Na strani LiveTrack izberite Ustavi LiveTrack.
Deljenje spletne strani MapShare™
Povezavo do spletne strani MapShare lahko delite z drugimi
osebami. Sistem samodejno doda besedilo, vključno z
informacijami o povezavi, na koncu vašega sporočila.
1 Na strani LiveTrack izberite Pošlji stran MapShare >
Skupna raba.
2 Prejemnike izberite na seznamu stikov ali vnesite njihove
kontaktne podatke.
3 Izberite Pošlji sporočilo.
Nastavitve funkcije LiveTrack
Izberite Priprava > LiveTrack.
Samodejno sledenje: nastavi napravo tako, da začne slediti, ko
jo vklopite.
Interval premikanja: nastavi, kako pogosto naprava zabeleži
točko sledi in jo pošlje prek satelitskega omrežja, ko se
premikate. Če ste poslovni uporabnik, lahko določite interval
med mirovanjem.
sporočila SOS
V nujnem primeru lahko stopite v stik z mednarodnim centrom
za usklajevanje reševanja družbe GEOS (IERCC) in zaprosite
za pomoč. Če pritisnete gumb SOS, pošljete sporočilo centru za
usklajevanje reševanja, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje
v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko
komunicirate s centrom za usklajevanje reševanja. Funkcijo
SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.
Pošiljanje sporočila SOS za reševanje
OPOMBA: v načinu SOS naprave ni mogoče izklopiti.
1 Dvignite zaščitni pokrovček z gumba SOS .
3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.
Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v
katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.
4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v
sili.
Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste
zmožni sodelovati z njo med reševanjem.
Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje
posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se
zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih
10 minut, če se naprava premika, in vsakih 30 minut, če miruje.
Pošiljanje sporočila SOS po meri
Ko s pritiskom gumba SOS pošljete sporočilo SOS za
reševanje, lahko na strani s sporočili SOS odgovorite s
sporočilom po meri.
1 V glavnem meniju izberite SOS > Odgovori.
2 Če želite sestaviti sporočilo SOS po meri, izberite Napišite
sporočilo.
3 Izberite Pošlji sporočilo.
Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni
sodelovati z njo med reševanjem.
Preklic sporočila SOS za reševanje
Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS
za reševanje, ki je poslano službi za odzivanje v sili.
1 Dvignite zaščitni pokrovček in pridržite gumb SOS.
2 Izberite Prekliči SOS.
3 Ko se prikaže poziv za potrditev zahteve za preklic, izberite
Prekliči SOS.
Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno
sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v
običajno delovanje.
Preskus naprave
Preden napravo uporabite na potovanju, jo preskusite na
prostem in tako preverite, ali je naročnina na satelitske storitve
aktivna.
V glavnem meniju izberite Pripom. inReach > Preskus
naročnine > Preizkus.
Počakajte, da naprava pošlje preskusno sporočilo. Ko
prejmete potrditveno sporočilo, je naprava pripravljena za
uporabo.
Sinhronizacija podatkov inReach
Podatke računa Garmin Explore lahko sinhronizirate z napravo
prek programa Garmin Explore. Po urejanju podatkov, kot so
stiki, prednastavljena sporočila ali sporočila s hitrim besedilom,
morate podatke sinhronizirati z napravo prek programa za
mobilne naprave.
Odprite program Garmin Explore.
Spremembe podatkov, kot so zbirke, točke poti, načrtovane
poti in sledi, se posodobijo samodejno.
Zdaj lahko podatke sinhronizirate z napravo GPSMAP 66i.
Uporaba glavnih strani
2 Pridržite gumb SOS.
Preskus naprave
Informacije, ki jih potrebujete za upravljanje naprave, so na
straneh glavnega menija, zemljevida, kompasa in potovalnega
računalnika.
1 Izberite PAGE.
2 Izberite aktivno glavno stran.
3
Odpiranje glavnega menija
V glavnem meniju lahko dostopate do orodij in zaslonov
nastavitev za točke poti, dejavnosti, načrtovane poti in drugih
možnosti (Orodja v glavnem meniju, stran 10, Meni nastavitev,
stran 13).
Na kateri koli strani dvakrat izberite MENU.
Zemljevid
kaže vaš položaj na zemljevidu. Ko se premikate, se premika
tudi ikona in kaže vašo pot. Na zemljevidu se prikažejo imena
in simboli. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot
označena z barvno črto na zemljevidu.
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida
1 Na zemljevidu izberite MENU.
2 Izberite Nastavitev zemljevida > Usmerjenost.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite
Sever gor.
• Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu
strani, izberite Smer zgoraj.
• Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s
smerjo potovanja na vrhu, izberite Avtomobilski način.
Merjenje razdalje na zemljevidu
Izmerite lahko razdaljo med različnimi lokacijami.
1 Na zemljevidu premaknite kazalec na lokacijo.
2 Izberite MENU > Merjenje razdalj.
3 Izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
Nastavitve strani zemljevida
Na zemljevidu izberite MENU.
Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.
Nastavitev zemljevida: omogoča, da odprete dodatne
nastavitve zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 4).
Merjenje razdalj: omogoča, da izmerite razdaljo med različnimi
lokacijami (Merjenje razdalje na zemljevidu, stran 4).
Ponas. privz. vred.: ponastavi zemljevid na privzete tovarniške
nastavitve.
Nastavitve zemljevida
Na zemljevidu izberite MENU, nato pa izberite Nastavitev
zemljevida.
Konf. zemlj.: omogoči ali onemogoči zemljevide, ki so trenutno
naloženi v napravo.
Usmerjenost: prilagodi prikaz zemljevida na strani. Možnost
Sever gor prikazuje sever na vrhu strani. Možnost Smer
zgoraj prikazuje vašo trenutno smer potovanja na vrhu strani.
Možnost Avtomobilski način prikazuje perspektivo avtomobila
s smerjo potovanja na vrhu.
Nadzorna plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na
zemljevidu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne
informacije o vaši načrtovani poti ali lokaciji.
Besedilo za vodenje: določa, kdaj je na zemljevidu prikazano
besedilo vodenja.
Dodatna nastavitev: omogoča, da odprete dodatne nastavitve
zemljevida (Dodatne nastavitve zemljevida, stran 4).
Dodatne nastavitve zemljevida
Na zemljevidu izberite MENU, nato pa izberite Nastavitev
zemljevida > Dodatna nastavitev.
Samodejna povečava: samodejno izbere ustrezno raven
povečave za optimalno uporabo zemljevida. Če izberete
Izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.
4
Podrobnost: določa količino podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko
zemljevid izrisuje počasneje.
Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na
voljo) ali izklopi senčenje.
Tip vozila: nastavi ikono, ki prikazuje vaš položaj na zemljevidu.
Privzeta ikona je majhen moder trikotnik.
Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov
zemljevida. Elementi zemljevida niso prikazani, če je raven
povečave zemljevida višja od izbrane ravni.
Velikost besedila: določa velikost besedila elementov
zemljevida.
Kompas
Med navigacijo kaže proti cilju ne glede na smer, v kateri se
premikate. Ko kaže proti vrhu elektronskega kompasa,
potujete neposredno proti svojemu cilju. Če kaže v kateri koli
drugi smeri, obračajte, dokler ne kaže proti vrhu kompasa.
Uporaba kompasa
S kompasom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti.
1 Izberite PAGE.
2 Napravo držite naravnost.
3 Sledite ikoni do cilja.
Smerni kurzor
Kurzor smeri je najbolj uporaben, ko izvajate navigacijo na vodi
ali ko na vaši poti ni večjih ovir. Pomaga vam lahko tudi, da se
izognete nevarnostim blizu poti, na primer plitvinam ali
potopljenim skalam.
Če želite omogočiti kurzor smeri, v kompasu izberite MENU >
Nastavitev naslova > Pojdi na vrstico (kurzor) > Smer (CDI).
Kurzor smeri
prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do
cilja. Prikazovalnik odstopanje od proge (CDI)
prikazuje
zamik (desno ali levo) od proge. Merilo
se nanaša na razdaljo
med pikami
na prikazovalniku odstopanja od proge, ki vam
pove, kako daleč od proge ste.
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi
Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in
začnete navigacijo do njega.
1 Izberite Poglej in pojdi.
2 Napravo usmerite v objekt.
3 Izberite Zakleni smer > Nastavi progo.
4 Začnite navigacijo s kompasom.
Nastavitve kompasa
V kompasu izberite MENU.
Poglej in pojdi: omogoča, da napravo usmerite v objekt v
daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko
(Navigacija z orodjem Poglej in pojdi, stran 4).
Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.
Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na
nadzorni plošči.
Nastavitev merila: nastavi merilo za razdaljo med pikami na
prikazovalniku odstopanja od smeri.
Uporaba glavnih strani
Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite,
da kompas ne deluje pravilno, denimo po dolgem potovanju
ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb (Umerjanje
kompasa, stran 5).
Nastavitev naslova: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri
kompasa (Nastavitve smeri, stran 5).
Sprem. podat. polja: prilagodi podatkovna polja kompasa.
Ponas. privz. vred.: ponastavi kompas na privzete tovarniške
nastavitve.
Umerjanje kompasa
Preden lahko umerite elektronski kompas, morate biti na
odprtem prostoru in ne smete stati blizu objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali električnih
vodov.
Naprava ima elektronski kompas s 3 osmi. Kompas umerite, ko
prepotujete daljšo razdaljo ali se spremeni temperatura.
1 Na kompasu izberite MENU.
2 Izberite Umerjanje kompasa > Začni.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitve smeri
V kompasu izberite tipko MENU, nato pa izberite Nastavitev
naslova.
Zaslon: nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.
Referenčni sever: nastavi referenco severa, ki se uporablja na
kompasu.
Pojdi na vrstico (kurzor): nastavi obnašanje kazalca, ki je
prikazan na zemljevidu. Smer kaže v smeri cilja. Smer
prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja.
Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na
kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.
Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite,
da kompas ne deluje pravilno, denimo po dolgem potovanju
ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb (Umerjanje
kompasa, stran 5).
Potovalni računalnik
Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno
hitrost, merilnik opravljene poti in druge uporabne statistične
podatke. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in
podatkovna polja potovalnega računalnika.
Nastavitve potovalnega računalnika
V potovalnem računalniku izberite MENU.
Ponastavi: ponastavi vse vrednosti potovalnega računalnika na
nič. Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja
ponastavite potovalni računalnik.
Sprem. podat. polja: prilagodi podatkovna polja potovalnega
računalnika.
Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na
nadzorni plošči.
OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno
ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite (Profili,
stran 15).
Vstavi stran: vstavi dodatno stran prilagodljivih podatkovnih
polj.
NAMIG: med stranmi se lahko pomikate s puščičnimi tipkami.
Odstrani stran: odstrani dodatno stran prilagodljivih
podatkovnih polj.
Več podatkov: doda dodatna podatkovna polja v potovalni
računalnik.
Manj podatkov: odstrani podatkovna polja iz potovalnega
računalnika.
Ponas. privz. vred.: ponastavi potovalni računalnik na privzete
tovarniške nastavitve.
Povezane funkcije
Višinomer
Privzeto višinomer prikazuje nadmorsko višino na prepotovani
razdalji. Nastavitve višinomera lahko prilagodite (Nastavitve
višinomera, stran 5). Izberete lahko katero koli točko na izrisu,
če si želite ogledati podrobnosti o njej.
Nastavitve izrisa višinomera
V višinomeru izberite MENU.
Ponastavi: ponastavi podatke višinomera, vključno s podatki o
točkah poti, sledi in potovanju.
Nastavitev višinomera: omogoča dostop do dodatnih
nastavitev višinomera (Nastavitve višinomera, stran 5).
Prilag. razp. povečave: prilagodi razpon povečave, ki je
prikazan na strani višinomera.
Sprem. podat. polja: omogoča, da prilagodite podatkovna polja
višinomera.
Ponas. privz. vred.: ponastavi višinomer na privzete tovarniške
nastavitve.
Nastavitve višinomera
V višinomeru izberite MENU > Nastavitev višinomera.
Samodejno umerjanje: samodejno umeri višinomer ob vsakem
vklopu naprave.
Način barometra: Spremenljiva višina omogoča barometru, da
meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina
predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se
barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.
Trendi pritiska: nastavi, kako naprava beleži podatke o tlaku.
Vedno shrani shrani vse podatke o tlaku, kar je lahko
koristno, ko iščete vremenske fronte.
Vrsta risanja: beleži spremembe višine v določen časovnem
obdobju ali razdalji, beleži barometrični tlak v določenem
časovnem obdobju ali beleži spremembe okoljskega tlaka v
določenem časovnem obdobju.
Umeri višinomer: omogoča, da ročno umerite barometrski
višinomer (Umerjanje barometričnega višinomera, stran 5).
Umerjanje barometričnega višinomera
Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko
barometrični višinomer umerite ročno.
1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
2 V višinomeru izberite tipko MENU.
3 Izberite Nastavitev višinomera > Umeri višinomer.
4 Izberite Način, da izberete meritev, ki se uporabi za
umerjanje.
5 Vnesite meritev.
6 Izberite Umeri.
Povezane funkcije
Povezane funkcije so na voljo za napravo iz družine GPSMAP
66 series, če napravo združite z združljivim pametnim telefonom
v programu Garmin Connect™. Dodatne funkcije so na voljo, če
povežete združeno napravo s programom Garmin Explore v
pametnem telefonu. Za več informacij obiščite garmin.com/apps.
senzorji Bluetooth: omogoča povezavo z združljivimi senzorji
Bluetooth, kot je merilnik srčnega utripa, v programu Garmin
Connect.
Connect IQ™: omogoča, da razširite funkcionalnost naprave s
pripomočki, podatkovnimi polji in programi v programu
Garmin Connect.
Prenosi datotek EPO: omogoča prenos datoteke s
podaljšanimi predvidenimi orbitami za hitro določitev položaja
satelitov GPS in krajši čas pridobivanja položaja GPS v
programu Garmin Connect.
5
Garmin Explore: program Garmin Explore sinhronizira in deli
točke poti, sledi in načrtovane poti z napravo. Prav tako lahko
v pametni telefon prenesete zemljevide za dostop brez
povezave.
Podatki zbirk Geocache v živo: zagotavlja plačljive ali
brezplačne storitve za ogled podatkov zbirk Geocache na
spletnem mestu www.geocaching.com v živo s programom
Garmin Connect.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše dejavnosti. Spremljevalce lahko povabite po e-pošti, v
družabnih omrežjih ali s pošiljanjem sporočila inReach s
terena. S to funkcijo si lahko spremljevalci ogledajo vaše
podatke v živo na strani za sledenje MapShare s programom
Garmin Explore.
Obvestila telefona: prikazuje obvestila in sporočila telefona v
napravi iz družine GPSMAP 66 series s programom Garmin
Connect.
Posodobitve programske opreme: omogoča prejemanje
posodobitev programske opreme naprave s programom
Garmin Connect app.
Zahteve za povezane funkcije
®
Da
Prenosi datotek EPO
Da
Da
Podatki zbirk Geocache v Da
živo
Da
Vreme
Da
Da
Obvestila telefona
Da1
Ne
Connect IQ
Da
Ne
Neposreden prenos
posnetkov BirdsEye
Ne
Da
Združevanje pametnega telefona z napravo
1 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
2 V glavnem meniju naprave izberite Priprava > Bluetooth.
3 V združljivem pametnem telefonu omogočite tehnologijo
Bluetooth in odprite Garmin Connect ali Garmin Explore.
4 Sledite navodilom na zaslonu v programu Garmin Connect ali
Garmin Explore za združitev naprave.
Obvestila telefona
Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv
pametni telefon v dosegu in združen z napravo. Ko telefon
prejeme sporočilo, obvesti napravo.
Ogled obvestil telefona
Pred ogledom obvestil morate napravo združiti z združljivim
pametnim telefonom.
1 Izberite > Obvestila.
2 Izberite obvestilo.
Skrivanje obvestil
Privzeto se obvestila prikažejo na zaslonu ob sprejemu. Če
želite to preprečiti, lahko obvestila skrijete.
Izberite Priprava > Bluetooth > Obvestila > Skrij.
1
6
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim
omrežjem
1
2
3
4
Izberite Priprava > Wi-Fi.
Po potrebi preklopite stikalo za vklop tehnologije Wi‑Fi.
Izberite Dodaj. omrežja.
Na seznamu izberite brezžično omrežje in po potrebi vnesite
geslo.
Naprava shrani podatke o omrežju in samodejno vzpostavi
povezavo, ko se vrnete na to lokacijo.
Napravi lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in
drugih ponudnikov s programom Connect IQ Mobile. Napravo
lahko prilagodite s podatkovnimi polji, pripomočki in programi.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer
nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
®
Vzpostavljena
Vzpostavljena
povezava z združenim povezava z
pametnim telefonom s omrežjem Wi‑Fi
programom Garmin
Connect
Posodobitve programske Da
opreme
®
Funkcije Connect IQ
Za nekatere funkcije je potreben pametni telefon in določen
program v pametnem telefonu.
Funkcija
Upravljanje obvestil
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki
se prikažejo v napravi GPSMAP 66i.
Izberite možnost:
• Če uporabljate napravo iPhone , v nastavitvah obvestil
izberite elemente, ki se prikažejo v napravi.
• Če uporabljate pametni telefon Android, v programu
Garmin Connect izberite Nastavitve > Pametna
obvestila.
Prenos funkcij Connect IQ
Preden lahko v programu Connect IQ prenesete funkcije,
morate napravo GPSMAP 66i združiti s pametnim telefonom
(Združevanje pametnega telefona z napravo, stran 6).
1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Connect
IQ iz trgovine s programi.
2 Po potrebi izberite svojo napravo.
3 Izberite funkcijo Connect IQ.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
3 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Prikaz pripomočkov Connect IQ
1 Izberite .
2 Za pomikanje med pripomočki izberite
ali
.
Garmin Explore
Spletno mesto in program za mobilne naprave Garmin Explore
omogočata načrtovanje potovanj in uporabo shranjevanja v
oblaku za točke poti, načrtovane poti in sledi. Omogočata tudi
napredno načrtovanje z vzpostavljeno povezavo ali brez nje, z
njima pa lahko tudi delite in sinhronizirate podatke z združljivo
napravo Garmin. Program za mobilne naprave lahko uporabite
za prenos zemljevidov za dostop brez povezave in navigacijo na
Naprava prejema obvestila neposredno iz združenega telefona s sistemom iOS in prek programa Garmin Connect iz telefona
s sistemom Android™.
®
Povezane funkcije
katerem koli območju, ne da bi za to potrebovali storitve
mobilnega omrežja.
Program Garmin Explore lahko prenesete v trgovini s programi v
pametnem telefonu ali pa obiščete spletni naslov
explore.garmin.com.
Brisanje točke poti
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Izbriši.
Povprečenje točke poti
Navigacija
Navigacija do cilja
1
2
3
4
Izberite tipko FIND.
Izberite kategorijo.
Izberite cilj.
Izberite Pojdi.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot vijolična črta.
5 Za navigacijo uporabite zemljevid (Navigacija z zemljevidom,
stran 7) ali kompas (Navigacija s kompasom, stran 7).
Navigacija z zemljevidom
1 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 7).
2 Izberite Zemljevid.
Moder trikotnik označuje vaš položaj na zemljevidu. Ko se
premikate, se premika tudi moder trikotnik in kaže vašo pot.
3 Opravite eno ali več dejanj:
• Če si želite ogledati različna območja zemljevida, izberite
, , ali .
• Če želite povečati ali pomanjšati zemljevid, izberite ali
.
Navigacija s kompasom
Med navigacijo do cilja kaže proti cilju ne glede na smer, v
katero se premikate.
1 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 7).
2 Izberite Kompas.
3 Obračajte se, dokler ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa
se premikajte naprej v tej smeri do cilja.
Ustavitev navigacije
Izberite FIND > Ustavi navigacijo.
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska
višina in globina.
Ustvarjanje točke poti
Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.
1 Izberite MARK.
2 Če je treba, izberite polje, da spremenite točko poti.
3 Izberite Shrani.
Navigacija do točke poti
1 Izberite FIND > Točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Pojdi.
Urejanje točke poti
Pred urejanjem točke poti morate točko poti ustvariti.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
4 Vnesite nove informacije in izberite Končano.
Navigacija
Lokacijo točke poti lahko natančneje določite. Naprava pri
povprečenju izvede več odčitkov na isti lokaciji in uporablja
povprečno vrednost za natančnejšo določitev.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Povprečni položaj.
4 Premaknite se na lokacijo točke poti.
5 Izberite Začni.
6 sledite navodilom na zaslonu.
7 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite Shrani.
Za najboljše rezultate zberite od štiri do osem vzorcev točke
poti, med katerimi počakajte vsaj 90 minut.
Projekcija točke poti
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Predvid. točka poti.
4 Vnesite smer in izberite Končano.
5 Izberite mersko enoto.
6 Vnesite razdaljo in izberite Končano.
7 Izberite Shrani.
Premikanje točke poti na zemljevidu
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Premakni tč. poti.
4 Izberite lokacijo na zemljevidu.
5 Izberite Premakni.
Iskanje lokacije v bližini točke poti
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Najdi bližnje.
4 Izberite kategorijo.
Na seznamu se prikažejo lokacije v bližini izbrane točke poti.
Nastavitev opozorila o bližini točke poti
Dodate lahko opozorilo o bližini točke poti. Opozorila o bližini
vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Nastavitev bližine.
4 Vnesite polmer.
Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava
predvaja zvok.
Dodajanje točke poti načrtovani poti
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Dodaj načrt. poti.
4 Izberite načrtovano pot.
7
Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo
Položaj točke poti lahko spremenite. Če na primer premaknete
svoje vozilo, lahko prestavite lokacijo na vaš trenutni položaj.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Prestavi sem.
Lokacija točke poti se prestavi na vašo trenutno lokacijo.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Ustvarjanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti > Ustvari načr. pot > Izberite
2
3
4
5
6
prvo točko.
Izberite kategorijo.
Izberite prvo točko na načrtovani poti.
Izberite Uporabi.
Če želite načrtovani poti dodati točke, izberite Izberite nasl.
točko.
Če želite načrtovano pot shraniti, izberite QUIT.
Navigacija po shranjeni načrtovani poti
1 Izberite FIND > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Pojdi.
Ogled aktivne načrtovane poti
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite Aktivna
načrtovana pot.
2 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne
podrobnosti.
Urejanje načrtovane poti
Točke na načrtovani poti lahko dodate, odstranite ali
prerazporedite.
1 Izberite načrtovano pot.
2 Izberite Urejanje načrt. poti.
3 Izberite točko.
4 Izberite možnost:
• Če si želite točko ogledati na zemljevidu, izberite Pregled.
• Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti,
izberite Pomik navzgor ali Pomik navzdol.
• Če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite
Vstavi.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
• Če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite
Odstrani.
5 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite QUIT.
Ogled načrtovane poti na zemljevidu
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Prikaži zemljevid.
Ogled izrisa višine načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izris višine.
Urejanje imena načrtovane poti
Ime načrtovane poti lahko prilagodite, da se bo razlikovalo od
drugih.
1 Izberite načrtovano pot.
8
2 Izberite Spremeni ime.
3 Vnesite novo ime.
Obračanje načrtovane poti
Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in
tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.
1 Izberite načrtovano pot.
2 Izberite Obrni načrtovano pot.
Brisanje načrtovane poti
1 Izberite načrtovano pot.
2 Izberite Izbriši načrtovano pot.
Zapisi
Naprava beleži pot kot dejavnost. Dejavnosti vsebujejo podatke
o točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in
nadmorsko višino posamezne točke.
Nastavitve beleženja
Izberite Priprava > Beleženje.
Način beleženja: nastavi način beleženja. Možnost Samodejno
beleži točke različno pogosto, da se ustvari optimalna
predstavitev vaše poti. Točke lahko zabeležite tudi v
določenih časovnih intervalih ali intervalih razdalje.
Interval: nastavi pogostost beleženja. Pri pogostejšem
beleženju točk se ustvari podrobnejša pot, vendar se hitreje
zapolni dnevnik beleženja.
Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti pot,
kadar se ne premikate.
Samodejni začetek: nastavi napravo tako, da samodejno začne
novo beleženje, ko se prejšnje beleženje konča.
Vrsta dejavnosti: nastavi privzeto vrsto dejavnosti za napravo.
Dodatna nastavitev: omogoča, da odprete dodatne nastavitve
beleženja (Dodatne nastavitve beleženja, stran 8).
Dodatne nastavitve beleženja
Izberite Priprava > Beleženje > Dodatna nastavitev.
Izhodna oblika
Izhodna oblika: nastavi napravo tako, da shrani zapis kot
datoteko FIT ali GPX/FIT (Vrste datotek, stran 17).
• Možnost FIT beleži dejavnost z vadbenimi informacijami,
ki so prilagojene programu Garmin Connect in jih je
mogoče uporabiti za navigacijo.
• Možnost FIT in GPX beleži dejavnost kot običajno sled, ki
jo je mogoče prikazati na zemljevidu in uporabiti za
navigacijo, in kot dejavnost z vadbenimi informacijam.
Samod. arhivir. datotek GPX: nastavi način samodejnega
arhiviranja za organizacijo zapisov. Zapisi se shranijo in
počistijo samodejno.
Posnetek potovanja: nastavi možnost beleženja potovanja.
Ponastav. posnetih podat.: nastavi možnost ponastavitve.
Možnost Dejavnost in pot ponastavi podatke o zapisu in
potovanju, ko končate aktivno beleženje. Možnost Ob pozivu
vas pozove, da izberite podatke za ponastavitev.
Ogled trenutne dejavnosti
1 Izberite Elem. za upr. belež..
2 Za ogled možnosti izberite in
•
•
•
•
:
Če želite upravljati beleženje trenutne dejavnosti, izberite
.
Če si želite ogledati podatkovna polja dejavnosti, izberite
.
Če si želite trenutno dejavnost ogledati na zemljevidu,
izberite .
Če si želite ogledati izris višine za trenutno dejavnost,
izberite .
Navigacija
Navigacija s funkcijo TracBack
®
Med beleženjem lahko uporabite navigacijo nazaj do začetka
dejavnosti. To je lahko koristno, ko se želite vrniti v tabor ali na
začetek sledi.
1 Izberite Elem. za upr. belež..
2 Izberite , da se premaknete na zavihek zemljevida.
3 Izberite TracBack.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana z vijolično črto,
začetno točko in končno točko.
4 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom ali kompasom.
Ustavljanje trenutne dejavnosti
1 Na glavnih straneh izberite ENTER > Stop.
2 Izberite možnost:
• Če želite nadaljevati beleženje, izberite Nadaljuj.
• Če želite shraniti dejavnost, izberite .
• Če želite izbrisati dejavnost in ponastaviti potovalni
računalnik, izberite .
Navigacija po shranjeni dejavnosti
1 Izberite FIND > Zabeležene dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Pojdi.
Brisanje shranjene dejavnosti
1 Izberite Zabeležene dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite MENU > Izbriši.
potujete neposredno proti svojemu cilju. Če kaže v kateri koli
drugi smeri, obračajte, dokler ne kaže proti vrhu kompasa.
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi
Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in
začnete navigacijo do njega.
1 Izberite Poglej in pojdi.
2 Napravo usmerite v objekt.
3 Izberite Zakleni smer > Nastavi progo.
4 Začnite navigacijo s kompasom.
Potovalni računalnik
Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno
hitrost, merilnik opravljene poti in druge uporabne statistične
podatke. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in
podatkovna polja potovalnega računalnika.
Vreme
Naprava GPSMAP 66 lahko pošlje sporočilo z zahtevo za
osnovno, plačljivo ali pomorsko vremensko napoved. Prejemate
lahko vremenske napovedi za trenutno lokacijo, točko poti ali
koordinate GPS. Pri prenosu vremenskih napovedi nastanejo
stroški za porabo prenosa podatkov. Za več informacij obiščite
explore.garmin.com.
Dodajanje lokacije vremena
1 Izberite Vreme > Nova lokacija.
2 Izberite možnost:
• Izberite Uporabi mojo lokacijo.
• Izberite Ročno vnesite koordinate.
• Izberite Izberite točko poti.
Obrnitev dejavnosti
Začetno in končno točko dejavnosti lahko zamenjate in
uporabite navigacijo po dejavnosti v obratni smeri.
1 Izberite Zabeležene dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite MENU > Kopiraj obrnjeno.
Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti
Sled lahko ustvarite iz shranjene dejavnosti. To vam omogoča,
da sled brezžično delite z drugimi združljivimi napravami
Garmin.
1 Izberite Zabeležene dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite MENU > Shrani kot sled.
Zemljevid
kaže vaš položaj na zemljevidu. Ko se premikate, se premika
tudi ikona in kaže vašo pot. Na zemljevidu se prikažejo imena
in simboli. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot
označena z barvno črto na zemljevidu.
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida
1 Na zemljevidu izberite MENU.
2 Izberite Nastavitev zemljevida > Usmerjenost.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite
Sever gor.
• Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu
strani, izberite Smer zgoraj.
• Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s
smerjo potovanja na vrhu, izberite Avtomobilski način.
Kompas
Med navigacijo kaže proti cilju ne glede na smer, v kateri se
premikate. Ko kaže proti vrhu elektronskega kompasa,
Vreme
Zahtevanje vremenske napovedi
1 Izberite Vreme.
2 Izberite lokacijo.
3 Po potrebi izberite Vreme > Vrsta napovedi, nato pa izberite
možnost Osnovna ali Plačljiva vremenska napoved.
4 Če želite prejeti pomorsko vremensko napoved, izberite
Pomorsko > Pomorsko > Omogočeno.
OPOMBA: za najboljše možne rezultate za lokacijo, ki je
oddaljena od obale in sredi velikega vodnega telesa,
zahtevajte pomorsko napoved.
5 Izberite Zahtevaj napoved.
Posodabljanje vremenske napovedi
1 Izberite lokacijo z vremensko napovedjo, ki ni posodobljena.
2 Po potrebi spremenite vrsto vremenske napovedi.
3 Izberite Posodobi.
Urejanje lokacije vremena
1
2
3
4
5
Izberite Vreme.
Izberite lokacijo vremena.
Izberite MENU.
Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
Vnesite nove informacije.
Brisanje lokacije vremena
1 Izberite Vreme.
2 Izberite lokacijo vremena.
3 Izberite MENU > Izbriši.
9
Poraba in zgodovina prenosa
podatkov
Ogled porabe prenosa podatkov
Ogledate si lahko podrobnosti o paketu ter število sporočil,
prednastavljenih sporočil in točk sledi, poslanih v trenutnem
obračunskem obdobju. Števec porabe prenosa podatkov se
samodejno ponastavi na začetku vsakega obračunskega
obdobja.
Izberite Uporaba podatkov.
Ponastavitev števca porabe prenosa podatkov
Če ste poslovni uporabnik, lahko ponastavite merilnik porabe
prenosa podatkov, ki omogoča spremljanje porabe.
Izberite Uporaba podatkov > Ponastavi števec.
Ogled zgodovine prenosa podatkov
Ogledate si lahko zgodovino sporočil in točk sledi, ki jih je
poslala naprava.
1 Izberite Zgodovina.
2 Izberite dan.
3 Izberite zapis.
4 Če si želite zgodovino ogledati na zemljevidu, izberite MENU
> Prikaži na zemljevidu.
Navigacija do elementa zgodovine
1 Izberite Zgodovina.
2 Izberite dan.
3 Izberite zapis.
4 Izberite Začni navigacijo.
Označitev elementa zgodovine kot točke poti
1 Izberite Zgodovina.
2 Izberite dan.
3 Izberite zapis.
4 Izberite MENU > Označi točko poti.
Brisanje zgodovine prenosa podatkov
1 Izberite Zgodovina.
2 Izberite dan.
3 Izberite Izbriši.
Orodja v glavnem meniju
Dvakrat izberite tipko MENU.
Elem. za upr. belež.: omogoča ogled podrobnosti o trenutni
dejavnosti in upravljanje beleženja trenutne dejavnosti (Ogled
trenutne dejavnosti, stran 8).
Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna
sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge
informacije v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem
telefonu (Obvestila telefona, stran 6).
Vreme: prikaže trenutno temperaturo, napoved temperature,
vremensko napoved, radarsko vremensko sliko, oblačnost in
vetrovne razmere.
Upravitelj točk poti: prikaže vse točke poti, ki so shranjene v
napravi (Točke poti, stran 7).
Connect IQ: prikaže seznam nameščenih programov Connect
IQ (Funkcije Connect IQ, stran 6).
Neposr. BirdsEye: omogoča prenos posnetkov BirdsEye
Satellite Imagery v napravo (Posnetki BirdsEye, stran 10).
Iskan. zbirk Geocache: prikaže seznam prenesenih zbirk
Geocache (Zbirke Geocache, stran 11).
10
Zabeležene dejavnosti: prikaže trenutno dejavnost in seznam
zabeleženih dejavnostih (Zapisi, stran 8).
Aktivna načrtovana pot: prikaže aktivno načrtovano pot in
naslednje točke poti (Načrtovane poti, stran 8).
Načrtovalnik poti: prikaže seznam shranjenih načrtovanih poti
in omogoča ustvarjanje novih (Ustvarjanje načrtovane poti,
stran 8).
Shranjene sledi: prikaže seznam shranjenih sledi (Ustvarjanje
sledi iz shranjene dejavnosti, stran 9).
Poglej in pojdi: omogoča, da napravo usmerite v objekt v
daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko
(Navigacija z orodjem Poglej in pojdi, stran 4).
Opozorila o bližini: omogoča nastavitev zvočnih opozoril, ki se
vklopijo, ko ste v bližini določenih lokacij (Nastavitev
opozorila o bližini, stran 12).
Brezž. sk. r.: omogoča brezžični prenos datotek v drugo
združljivo napravo (Brezžično pošiljanje in prejemanje
podatkov, stran 12).
Sprememba profila: omogoča, da spremenite profil naprave ter
prilagodite nastavitve in podatkovna polja za določeno
dejavnost ali potovanje (Izbiranje profila, stran 12).
Izračun območja: omogoča izračun velikosti območja (Izračun
velikosti območja, stran 12).
Koledar: prikaže koledar.
Lov in ribarjenje: prikaže predvidene najboljše dni ter čase za
lov in ribolov na trenutni lokaciji.
Sonce in luna: prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda ter
lunino meno glede na položaj GPS.
Pregled. fotografij: prikaže shranjene fotografije.
Povprečenje točke poti: omogoča, da natančneje določite
lokacijo točke poti za večjo natančnost (Povprečenje točke
poti, stran 7).
Kalkulator: prikaže kalkulator.
Budilka: nastavi zvočni alarm. Če naprave trenutno ne
uporabljate, jo lahko nastavite tako, da se vklopi od
določenem času.
Dalj. za VIRB: omogoča upravljanje kamere, ko je z napravo iz
družine GPSMAP 66 series združena naprava VIRB
(Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB, stran 12).
Štoparica: omogoča uporabo časovnika, označevanje kroga in
merjenje časa krogov.
Svetilka: vklopi svetilko (Uporaba svetilke, stran 13).
Lokacije XERO: prikaže informacije o lasersko določeni lokaciji,
ko je z napravo iz družine GPSMAP 66 series združena
namerilna naprava za lok Xero .
Satelit: prikaže trenutne informacije o satelitih GPS (Stran s
sateliti, stran 13).
®
®
Posnetki BirdsEye
Posnetki BirdsEye so prenosljivi zemljevidni posnetki v visoki
ločljivosti, ki vključujejo podrobne satelitske posnetke in rastrske
topografske zemljevide. Posnetke BirdsEye lahko prenesete
neposredno v združljivo napravo Garmin.
Prenos posnetkov BirdsEye
Preden lahko prenesete posnetke BirdsEye neposredno v
napravo, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem
(Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 6).
1 Izberite Neposr. BirdsEye > Prenesi posnetke.
2 Izberite možnost:
• Če želite prenesti datoteke s posnetki BirdsEye za
določeno lokacijo ali območje, izberite Lokacija, nato pa
izberite kategorijo.
Poraba in zgodovina prenosa podatkov
OPOMBA: lokacija se privzeto nastavi na vašo trenutno
lokacijo.
• Če želite urediti ime prenesenih datotek s posnetki,
izberite Ime.
• Če želite izbrati možnost kakovosti posnetkov, izberite
Podrobnost.
• Če želite določiti velikost območja, ki je prikazano v
prenesenih datotekah s posnetki, izberite Polmer, nato pa
vnesite razdaljo od izbrane lokacije.
Prikaže se predvidena velikost datoteke za izbrano kakovost
posnetkov in polmer. Preverite, ali je v napravi dovolj
razpoložljivega prostora, da lahko shranite datoteko s
posnetki.
3 Izberite Prenesi.
Zbirke Geocache
Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri
udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi
namigov in koordinat GPS.
Registracija naprave na spletnem mestu
Geocaching.com
Če želite poiskati seznam zbirk Geocache v bližini ali če želite
iskati informacije o več milijonih zbirk Geocache v živo, lahko
napravo registrirate na spletnem mestu www.geocaching.com.
1 Vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem
(Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 6) ali
programom Garmin Connect (Združevanje pametnega
telefona z napravo, stran 6).
2 Izberite Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Registriraj
napravo.
Prikaže se aktivacijska koda.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Izberite Potrdi registracijo.
Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom
Geocaching.com
Po registraciji si lahko zbirke Geocache s spletnega mesta
www.geocaching.com ogledate v napravi, ki je brezžično
povezana.
• Vzpostavite povezavo s programom Garmin Connect.
• Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi‑Fi.
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom
Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z
računalnikom (Prenos datotek v napravo, stran 17). Datoteke
zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v
mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu
geocaching.com, lahko s funkcijo "pocket query" v napravo
naložite veliko zbirk Geocache v eni datoteki GPX.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.geocaching.com.
3 Po potrebi ustvarite račun.
4 Vpišite se.
5 Sledite navodilom na spletnem mestu geocaching.com za
iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.
Iskanje zbirke Geocache
Iščete lahko zbirke Geocache, ki so naložene v napravi. Če ste
povezani s spletnim mestom geocaching.com, lahko iščete
podatke zbirk Geocache v živo in prenesete zbirke Geocache.
OPOMBA: na dan lahko prenesete podrobne informacije za
omejeno število zbirk Geocache. Če jih želite prenesti več, lahko
sklenete plačljivo naročnino. Za dodatne informacije obiščite
www.geocaching.com.
1 Izberite Iskan. zbirk Geocache.
Orodja v glavnem meniju
> MENU.
2 Izberite
3 Izberite možnost:
• Če želite zbirke Geocache, naložene v napravi, iskati po
imenu, izberite Iskanje s črkovanje in vnesite iskalni
izraz.
• Če želite iskati zbirke Geocache, ki so blizu vas ali blizu
druge lokacije, izberite Išči blizu in nato izberite lokacijo.
Če ste povezani s spletnim mestom geocaching.com,
rezultati iskanja vključujejo podatke zbirk Geocache v
živo, ki jih pridobite z možnostjo Prenos zbirke GC Live.
• Če želite iskati zbirke Geocache v živo po kodi, izberite
Prenos zbirke GC Live.
S to funkcijo lahko prenesete določeno zbirko Geocache s
spletnega mesta geocaching.com, če poznate kodo zbirke
Geocache.
4 Če želite filtrirati rezultate iskanja (izbirno), izberite MENU >
Filter.
Če
želite na zemljevidu poiskati zbirke Geocache, ki so v
5
bližini, in jih prenesti (izbirno), izberite
> Prenesi zbir.
Geocache.
6 Izberite zbirko Geocache.
Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache. Če izberete
zbirko Geocache v živo in imate vzpostavljeno povezavo,
naprava po potrebi prenese vse podrobnosti zbirke
Geocache v notranji pomnilnik.
Filtriranje seznama zbirk Geocache
Seznam zbirk Geocache lahko filtrirate na podlagi določenih
dejavnikov, kot je raven težavnosti.
1 Izberite Iskan. zbirk Geocache > MENU > Filter.
2 Izberite eno ali več možnosti za filtriranje:
• Če želite filtrirati po kategoriji zbirk Geocache, kot je
uganka ali dogodek, izberite Vrsta.
• Če želite filtrirati po velikosti škatle za zbirko Geocache,
izberite V. predp..
• Če želite filtrirati po stanju zbirk Geocache Ni bilo
poskušano, Ni najdeno ali Najdeno, izberite Stanje.
• Če želite filtrirati po ravni težavnosti iskanja zbirke
Geocache ali težavnosti terena, izberite raven od 1 do 5.
3 Izberite tipko QUIT za ogled filtriranega seznama zbirk
Geocache.
Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache
Prilagojene filtre za zbirke Geocache lahko ustvarite na podlagi
posebnih dejavnikov in jih shranite.
1 Izberite elemente za filtriranje.
2 Izberite QUIT.
V skladu s privzetimi nastavitvami se novi filter samodejno
shrani z imenom Filter, ki mu sledi številka. Na primer Filter 2.
Če želite spremeniti ime, lahko uredite filter za zbirke
Geocache (Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache,
stran 11).
Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache
1 Izberite filter.
2 Izberite element, ki ga želite urediti.
Ogled podrobnosti zbirke Geocache
1 Izberite Iskan. zbirk Geocache.
2 Izberite zbirko Geocache.
3 Izberite MENU > Pregled točke.
Prikažejo se opis in dnevniki zbirke Geocache.
Navigacija do zbirke Geocache
1 Izberite Iskan. zbirk Geocache.
11
2 Izberite zbirko Geocache.
3 Izberite Pojdi.
Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta
Geocaching.com
Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache
Pri iskanju zbirke Geocache si lahko pomagate z namigi, kot so
opisi ali koordinate.
1 Med uporabo navigacije do zbirke Geocache izberite ime
zbirke Geocache.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati podrobnosti o zbirki Geocache,
izberite Opis.
• Če si želite ogledati namig o lokaciji zbirke Geocache,
izberite Namig.
• Če si želite ogledati zemljepisno širino in dolžino zbirke
Geocache, izberite Koordinate.
• Če si želite ogledati povratne informacije prejšnjih iskalcev
o zbirki Geocache, izberite Zabeleži.
• Če želite vklopiti iskanje naprave chirp™, izberite chirp™.
Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu
določene lokacije.
1 Izberite Opozorila o bližini > Ustvari opozorilo.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Uporabi.
5 Vnesite polmer.
Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja
zvok.
Beleženje poskusa v dnevnik
Ko ste poskusili najti zbirko Geocache, lahko zabeležite
rezultate v dnevnik. Nekatere zbirke Geocache lahko preverite
na www.geocaching.com.
1 Izberite Iskan. zbirk Geocache > Zabeleži.
2 Izberite Najdeno, Ni najdeno, Potrebuje popravilo ali Ni
bilo poskušano.
3 Izberite možnost:
• Če želite prenehati z beleženjem, izberite Končano.
• Če želite začeti navigacijo do zbirke Geocache, ki vam je
najbližje, izberite Najdi nasled. najbližjo.
• Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki,
izberite Urejanje komentarja, vnesite komentar in izberite
Končano.
Če ste vpisani v spletno mesto www.geocaching.com, se
dnevnik samodejno naloži v vaš račun www.geocaching.com.
chirp
Naprava chirp je majhna Garmin dodatna oprema, ki je
programirana in nameščena v zbirki Geocache. Svojo napravo
lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache. Za več
informacij o chirp si oglejte chirp Priročnik za uporabo na
www.garmin.com.
Omogočanje iskanja naprave chirp
1 Izberite Priprava > Iskan. zbirk Geocache.
2 Izberite Iskanje chirp™ > Vklopljeno.
Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp
1 Z omogočenim iskanjem naprave chirp uporabite navigacijo
do zbirke Geocache.
Ko ste od zbirke Geocache z napravo chirp oddaljeni
približno 10 m (33 čevljev), se prikažejo podrobnosti o
napravi chirp.
2 Izberite Pokaži podrobnosti.
3 Po potrebi za navigacijo do naslednje stopnje zbirke
Geocache izberite Pojdi.
Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz
naprave
Podatke zbirk Geocache v živo lahko odstranite in prikažete le
zbirke Geocache, ki ste jih v napravo ročno naložili z
računalnikom.
Izberite Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Geocaching
Live > Odstrani podatke v živo.
Podatki zbirk Geocache v živo se odstranijo iz naprave in
niso več prikazani na seznamu zbirk Geocache.
12
Če prenesete lastništvo naprave, lahko odstranite registracijo
naprave s spletnega mesta geocaching.
Izberite Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Geocaching
Live > Prekliči registracijo naprave.
Nastavitev opozorila o bližini
Urejanje ali brisanje opozorila o bližini
1 Izberite Opozorila o bližini.
2 Izberite alarm.
3 Izberite možnost:
• Če želite urediti polmer, izberite Spremeni polmer.
• Če si želite opozorilo ogledati na zemljevidu, izberite
Prikaži zemljevid.
• Če želite izbrisati opozorilo, izberite Izbriši.
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov
Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od
združljive naprave oddaljeni največ 3 metre (10 čevljev).
Ko je naprava združena z drugo združljivo napravo, lahko pošilja
in prejema podatke prek brezžične tehnologije Bluetooth ali
ANT+. Izmenjujete lahko točke poti, zbirke Geocache,
načrtovane poti in sledi.
1 Izberite Brezž. sk. r..
2 Izberite možnost:
• Izberite Pošlji in nato še vrsto podatkov.
• Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite
Sprejmi. Druga združljiva naprava mora poskušati
pošiljati podatke.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Izbiranje profila
Ko spreminjate dejavnosti, lahko spremenite nastavitev naprave
tako, da spremenite profil.
1 Izberite Sprememba profila.
2 Izberite profil.
Izračun velikosti območja
1 Izberite Izračun območja > Začni.
2 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
3 Ko končate, izberite Izračunaj.
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave
VIRB
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
družine naprav VIRB.
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo.
1 Vklopite kamero VIRB.
Orodja v glavnem meniju
2 V napravi iz družine GPSMAP 66 series izberite Dalj. za
VIRB.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite možnost:
• Če želite posneti video, izberite .
• Če želite zajeti fotografijo, izberite
.
Uporaba svetilke
OPOMBA: pri uporabi svetilke se lahko poveča poraba baterije.
Svetlost ali pogostost utripanja lahko zmanjšate in s tem
podaljšate napajanje z baterijama.
1 Izberite Svetilka > ENTER.
2 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom za svetlost.
3 Po potrebi izberite drugo vrsto utripanja.
0
Brez utripanja, stalen žarek.
Od 1 do 9
Število utripov na sekundo.
sporočila SOS Utripanje v sili.
OPOMBA: v načinu SOS so povezave Wi‑Fi,
Bluetooth in ANT+ onemogočene.
Stran s sateliti
Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost
GPS-a, položaje satelitov in moč signala.
Nastavitve satelitov GPS
Izberite Satelit > MENU.
Z vključenim GPS-om: omogoča vklop GPS-a.
Smer zgoraj: določa, ali so sateliti prikazani s krogi, obrnjenimi
s severom ali trenutno progo proti vrhu zaslona.
Enobarvno: omogoča vam, da izberete, ali je stran s sateliti
prikazana v več ali eni barvi.
Nast. lokacije na zemlj.: omogoča, da na zemljevidu označite
trenutno lokacijo. S to lokacijo lahko ustvarite načrtovane poti
ali poiščete shranjene lokacije.
Usm. z AutoLocate: izračuna vaš položaj GPS s funkcijo
Garmin AutoLocate .
Nastavitev satelitov: nastavi možnosti satelitskega sistema
(Nastavitve satelitov, stran 13).
®
Prilagajanje naprave
Prilagajanje polj podatkov
Prilagajate lahko podatkovna polja, prikazana na vsaki glavni
strani.
1 Odprite stran, katere podatkovna polja želite spremeniti.
2 Izberite MENU.
3 Izberite Sprem. podat. polja.
4 Izberite novo podatkovno polje.
5 sledite navodilom na zaslonu.
Meni nastavitev
Dvakrat izberite tipko MENU in izberite Priprava.
Sistem: omogoča, da prilagodite sistemske nastavitve
(Nastavitve sistema, stran 13).
Zaslon: prilagodi nastavitve osvetlitve zaslona in zaslona
(Nastavitve zaslona, stran 14).
Bluetooth: združi napravo s pametnim telefonom in omogoča,
da prilagodite nastavitve Bluetooth (Nastavitve Bluetooth,
stran 14).
Wi-Fi: omogoča vzpostavitev povezave z brezžičnimi omrežji
(Nastavitve omrežja Wi‑Fi, stran 14).
Prilagajanje naprave
Zemljevid: določi videz zemljevida (Nastavitve zemljevida,
stran 4).
Beleženje: omogoča, da prilagodite nastavitve beleženja
dejavnosti (Nastavitve beleženja, stran 8).
Usmerjanje: omogoča, da prilagodite način, na katerega
naprava izračuna načrtovane poti za posamezne dejavnosti
(Nastavitve za usmerjanje, stran 14).
Način odprave: omogoča, da prilagodite nastavitve za vklop
načina odprave (Vklop načina odprave, stran 16).
Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so zvoki tipk in opozorila
(Nastavitev zvokov naprave, stran 14).
Smer gibanja: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri
kompasa (Nastavitve smeri, stran 5).
Višinomer: omogoča, da prilagodite nastavitve višinomera
(Nastavitve višinomera, stran 5).
Iskan. zbirk Geocache: omogoča, da prilagodite nastavitve
iskanja zbirk Geocache (Nastavitve iskanja zbirk Geocache,
stran 14).
Tipala: združi brezžične senzorje z napravo (Brezžični senzorji,
stran 14).
Vadba: omogoča, da prilagodite nastavitve za beleženje
vadbenih dejavnosti (Nastavitve vadbe, stran 15).
Pomorsko: nastavi videz pomorskih podatkov na zemljevidu
(Pomorske nastavitve, stran 15).
Meniji: omogoča, da prilagodite zaporedje strani in glavni meni
(Nastavitve menija, stran 15).
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa geografskega položaja in
možnosti referenčnega sistema (Nastavitve zapisa položaja,
stran 15).
Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi
(Spreminjanje merskih enot, stran 15).
Čas: prilagodi nastavitve časa (Nastavitve časa, stran 15).
Profili: omogoča, da prilagodite in ustvarite nove profile
dejavnosti (Profili, stran 15).
Ponastavi: omogoča, da ponastavite uporabniške podatke in
nastavitve (Ponastavitev podatkov in nastavitev, stran 16).
Vizitka: prikaže informacije o napravi, kot so ID naprave,
različica programske opreme, zakonsko predpisani podatki in
licenčna pogodba (Ogled zakonsko predpisanih informacij in
informacij o skladnosti na elektronski nalepki, stran 18).
Točke poti: omogoča, da vnesete predpono po meri za
samodejno poimenovane točke poti.
Nastavitve sistema
Izberite Priprava > Sistem.
Satelit: nastavi možnosti satelitskega sistema (Nastavitve
satelitov, stran 13).
Jezik obvestil: nastavi jezik besedila v napravi.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Vmesnik: nastavi obliko zaporednega vmesnika (Nastavitve
zaporednega vmesnika, stran 14).
Pisanje dnevnika RINEX: omogoča, da naprava zapisuje
podatke Receiver Independent Exchange Format (RINEX) v
sistemsko datoteko. RINEX je oblika zapisa za izmenjavo
neobdelanih podatkov satelitskega navigacijskega sistema.
Nastavitve satelitov
Izberite Priprava > Sistem > Satelit.
Satelitski sistem: nastavi satelitski sistem na GPS ali
Predstavitveni način (GPS je izklopljen).
WAAS/EGNOS: omogoča sistemu, da uporablja podatke
WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service).
13
Nastavitve zaporednega vmesnika
Izberite Priprava > Sistem > Vmesnik.
Garmin Spanner: omogoča vam, da vrata USB naprave
uporabljate z večino programov za preslikovanje, ki ustrezajo
standardu NMEA 0183 tako, da ustvarite navidezna
zaporedna vrata.
Garminov serijski: nastavi napravo tako, da uporablja lastno
obliko družbe Garmin za izmenjavo točk poti, načrtovanih poti
in podatkov sledi.
Vhod/izhod NMEA: nastavi napravo za uporabo standardnega
izhoda in vhoda NMEA 0183.
Izhod kot besedilo: zagotavlja preprosto izhodno besedilo
ASCII za informacije o lokaciji in hitrosti.
MTP: nastavi napravo tako, da se za dostop do datotečnega
sistema v napravi namesto načina naprave za množično
shranjevanje uporabi protokol Media Transfer Protocol
(MTP).
Nastavitve zaslona
Izberite Priprava > Zaslon.
Čas. om. osv. zasl.: prilagodi trajanje, preden se izklopi
osvetlitev zaslona.
Varčevanje baterije: varčuje z energijo baterije in podaljšuje
njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna
omejitev osvetlitve.
Videz: Spremeni videz ozadja zaslona in označitve izbire
(Spreminjanje barvnega načina, stran 14).
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Pregled velikosti besedila: spremeni velikost besedila na
zaslonu.
Spreminjanje barvnega načina
1 Izberite Priprava > Zaslon > Videz.
2 Izberite možnost:
• Če želite omogočiti, da naprava samodejno nastavi
dnevne ali nočne barve glede na čas, izberite Nacin >
Samodejno.
• Če želite uporabiti svetlo ozadje, izberite Nacin > Dan.
• Če želite uporabiti temno ozadje, izberite Nacin > Noč.
• Če želite prilagoditi dnevno barvno shemo, izberite
Dnevna barva.
• Če želite prilagoditi nočno barvno shemo, izberite Nočna
barva.
Nastavitve Bluetooth
Izberite Priprava > Bluetooth.
Stanje: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth in prikaže
trenutno stanje povezave.
Obvestila: prikaže ali skrije obvestila pametnega telefona.
Pozabi telefon: odstrani povezano napravo s seznama
združenih naprav. Ta možnost je na voljo šele, ko je naprava
združena.
Nastavitve omrežja Wi‑Fi
Izberite Priprava > Wi-Fi.
Wi-Fi: omogoči brezžično tehnologijo.
Dodaj. omrežja: omogoča, da poiščete brezžično omrežje in
vzpostavite povezavo z njim.
Nastavitve za usmerjanje
Razpoložljive nastavitve načrtovanja poti so odvisne od
načrtovane dejavnosti.
Izberite Priprava > Usmerjanje.
14
Dejavnost: nastavi dejavnost za usmerjanje. Naprava
izračunava načrtovane poti, ki so najbolj primerne za vrsto
dejavnosti, ki jo izvajate.
Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše
načrtovane poti.
Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto. To je zelo uporabno
pri vožnji ali uporabi navigacije na cestah.
Ponovni izračun zaradi odhoda z načrtovane poti: določi
nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne
načrtovane poti.
Nastavitev izogibanja: nastavi vrsto cest, teren in način
prevoza, ki se jim želite izogniti med uporabo navigacije.
Prehodi med potmi: nastavi, kako vas naprava usmerja od ene
točke na načrtovani poti do druge. Nastavitev je na voljo
samo za nekatere dejavnosti. Možnost Razdalja vas začne
usmerjati do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do
določene razdalje od trenutne točke.
Nastavitev zvokov naprave
Prilagodite lahko zvoke sporočil, tipk, opozoril pred zavoji in
alarmov.
Izberite zvok za vsako vrsto.
Nastavitve iskanja zbirk Geocache
Izberite Priprava > Iskan. zbirk Geocache.
Geocaching Live: omogoča, da odstranite podatke zbirk
Geocache v živo iz naprave in odstranite registracijo naprave
s spletnega mesta geocaching.com (Odstranjevanje
podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave, stran 12,
Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta
Geocaching.com, stran 12).
Slog zbirke Geocache: nastavi napravo tako, da prikazuje
seznam zbirk Geocache z imeni ali kodami.
Iskanje chirp™: omogoča, da naprava išče zbirko Geocache, ki
vsebuje dodatno opremo chirp (Omogočanje iskanja naprave
chirp, stran 12).
Programiraj chirp!22: programiranje pripomočka chirp. Oglejte
si priročnik za uporabo naprave chirp na spletnem mestu
www.garmin.com.
Nastavitev filtra: omogoča, da ustvarite in shranite prilagojene
filtre za zbirke Geocache (Shranjevanje prilagojenega filtra za
zbirke Geocache, stran 11).
Najdene zbirke Geocache: omogoča urejanje števila najdenih
zbirk Geocache. To število se samodejno poveča, ko
zabeležite najdbo (Beleženje poskusa v dnevnik, stran 12).
Brezžični senzorji
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+ ali
Bluetooth. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih
senzorjev obiščite buy.garmin.com.
Združevanje brezžičnih senzorjev
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev prek
tehnologije ANT+ ali Bluetooth, denimo, povezovanje merilnika
srčnega utripa z napravo.
1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev
oddaljeni vsaj 10 m (33 čevljev).
2 Izberite Priprava > Tipala.
3 Izberite vrsto senzorja.
4 Izberite Išči novo.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje
spremeni v Povezano.
Prilagajanje naprave
Nastavitve vadbe
Izberite Priprava > Vadba.
Auto Lap: nastavi napravo tako, da samodejno označi krog na
določeni razdalji.
Vrsta dejavnosti: nastavi vadbeno dejavnost na pohodništvo,
tek, kolesarjenje ali drugo dejavnost. Tako je prikazana
ustrezna vrsta dejavnosti, ko dejavnost prenesete v storitev
Garmin Connect.
Uporabnik: nastavi informacije uporabniškega profila. Naprava
uporablja te informacije za natančen izračun podatkov o
vadbi v storitvi Garmin Connect.
Območja srčnega utripa: nastavi pet območij srčnega utripa in
najvišji srčni utrip za vadbene dejavnosti.
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti.
1 Izberite Priprava > Vadba > Auto Lap.
2 Vnesite vrednost in izberite Končano.
Spreminjanje vrstnega reda strani
1 Izberite Priprava > Meniji > Zaporedje strani > Urejanje
zapor. strani.
2 Izberite stran.
3 Izberite možnost:
• Če želite stran premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite Premakni.
• Če želite v zaporedje strani dodati novo stran, izberite
Vstavi, nato pa izberite kategorijo.
• Če želite iz zaporedja strani odstraniti stran, izberite
Odstrani.
NAMIG: če si želite ogledati vrstni red strani, lahko izberete
PAGE.
®
Pomorske nastavitve
V predalu programov izberite Priprava > Pomorsko.
Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava
uporablja za prikaz pomorskih podatkov. Navtika prikazuje
značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske
destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja
papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide)
podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako
poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo
med ribolovom.
Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na
zemljevidu.
Nast. pom. alar.: nastavi alarme, ko presežete navedeno
razdaljo odmika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za navedeno
razdaljo ali ko zaplujete na vodo z navedeno globino.
Nastavljanje pomorskih alarmov
1 Izberite Priprava > Pomorsko > Nast. pom. alar..
2 Izberite vrsto alarma.
3 Izberite Vklopljeno.
4 Vnesite razdaljo in izberite Končano.
Nastavitve menija
Izberite Priprava > Meniji.
Slog menijev: spremeni videz glavnega menija.
Glavni meni: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete
elemente v glavnem meniju (Prilagajanje glavnega menija,
stran 15).
Zaporedje strani: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete
elemente v zaporedju strani (Spreminjanje vrstnega reda
strani, stran 15).
Priprava: spremeni vrstni red elementov v meniju nastavitve.
Iskanje: spremeni vrstni red elementov v meniju iskanja.
Prilagajanje glavnega menija
Elemente v glavnem meniju lahko premikate, dodajate in
brišete.
1 V glavnem meniju izberite MENU > Spremeni vrst. red.
2 Izberite element v meniju.
3 Izberite možnost:
• če želite spremeniti položaj elementa na seznamu, izberite
Premakni;
• če želite dodati nov element na seznam, izberite Vstavi;
• če želite izbrisati element s seznama, izberiteOdstrani.
Prilagajanje naprave
Nastavitve zapisa položaja
OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega
koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate
zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.
Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan
odčitek določene lokacije.
Geodetski referenčni sistem: nastavitev koordinatnega
sistema, na katerem temelji zemljevid.
Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja
naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.
Spreminjanje merskih enot
Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost, višino,
globino, temperaturo, tlak in navpično hitrost.
1 Izberite vrsto meritve.
2 Izberite mersko enoto.
Nastavitve časa
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Časovni pas: Nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi
časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.
Profili
Profili so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo glede na to,
kako jo uporabljate. Nastavitve in pogledi se na primer
razlikujejo glede na to, ali napravo uporabljate med lovom ali
med iskanjem zbirk Geocache.
Profili so povezani z zasloni dejavnosti, vključno z domačim
zaslonom.
Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so
podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno
shranijo kot del profila.
Ustvarjanje profila po meri
Nastavitve in podatkovna polja lahko prilagodite določeni
dejavnosti ali potovanju.
1 Izberite Priprava > Profili > Ustvari nov profil > V redu.
15
2 Prilagajanje nastavitev in podatkovnih polj.
Pridobivanje dodatnih informacij
Urejanje imena profila
1 Izberite Priprava > Profili.
2 Izberite profil.
3 Izberite Urejanje imena.
4 Vnesite novo ime.
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Brisanje profila
OPOMBA: preden lahko izbrišete aktivni profil, morate aktivirati
drugega. Profila ne morete izbrisati, ko je aktiven.
1 Izberite Priprava > Profili.
2 Izberite profil.
3 Izberite Izbriši.
Ponastavitev podatkov in nastavitev
1 Izberite Priprava > Ponastavi.
2 Izberite možnost:
• Če želite ponastaviti podatke o določenem potovanju, kot
so razdalja in povprečne vrednosti, izberite Ponastavi
podatke o poti.
• Če želite izbrisati vse shranjene točke poti, izberite Izbriši
vse točke poti.
• Če želite počistiti podatke, zabeležene od začetka
trenutne dejavnosti, izberite Počisti trenutno dejavnost.
OPOMBA: naprava še naprej beleži nove podatke o
trenutni dejavnosti.
• Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti
samo nastavitve za trenutni profil dejavnosti, izberite
Ponas. nast. pr..
• Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti vse
nastavitve naprave in profile, izberite Ponastavi vse
nastav..
OPOMBA: pri ponastavitvi vseh nastavitev se počistijo
vse dejavnosti iskanja zbirk Geocache v napravi. Ne
odstranijo pa se shranjeni uporabniški podatki, kot so sledi
in točke poti.
• Če želite odstraniti vse shranjene uporabniške podatke in
ponastaviti vse nastavitve v napravi na tovarniške privzete
vrednosti, izberite Izbriši vse.
OPOMBA: če izbrišete vse nastavitve, se odstranijo vsi
osebni podatki, zgodovina in shranjeni uporabniški
podatki, vključno s sledmi in točkami poti.
Obnavljanje privzete nastavitve strani
1 Odprite stran, katere nastavitve želite obnoviti.
2 Izberite MENU > Ponas. privz. vred..
Informacije o napravi
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express™
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu lahko
namestite program Garmin Explore za nalaganje točk poti,
načrtovanih poti, sledi in dejavnosti.
Program Garmin Express omogoča preprost dostop do
naslednjih storitev za naprave Garmin:
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Registracija izdelka
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
16
Informacije o bateriji
Dejanska avtonomija baterije je odvisna od nastavitev naprave,
kot so intervali sledenja in preverjanja sporočil.
Življenjska doba
baterije
Način
Do 200 ur
Način odprave s 30-minutnim intervalom
funkcije LiveTrack
Do 35 ur
Privzeti način z 10-minutnim intervalom
funkcije LiveTrack in samodejnim beleženjem
Do 1 leta
Izklopljeno
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Vklopite nastavitev Podaljšano sledenje (Nastavitve funkcije
LiveTrack, stran 3).
• Izklopite nastavitev svetlosti osvetlitve zaslona Samodejno
ali skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (Nastavitve
zaslona, stran 14).
• Zmanjšajte nastavitev za sporočila Interval poslušanja
(Nastavitve sporočil, stran 3).
• Zmanjšajte vrednost nastavitev za Interval beleženja sledi in
Pošlji interval (Nastavitve funkcije LiveTrack, stran 3).
• Izklopite brezžično tehnologijo Bluetooth (Nastavitve
Bluetooth, stran 14).
Vklop načina varčevanja z baterijo
Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način
varčevanja z baterijo.
Izberite Priprava > Zaslon > Varčevanje baterije >
Vklopljeno.
V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče
časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite
tipko za vklop/izklop.
Vklop načina odprave
Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način
odprave. V načinu odprave se zaslon izklopi, naprava pa
preklopi v način nizke porabe in zajema manj točk sledi GPS.
1 Izberite Priprava > Način odprave.
2 Izberite možnost:
• Če želite omogočiti, da vas naprava opozori, da vklopite
način odprave, ko jo izklopite, izberite Ob pozivu.
• Če želite, da se način odprave samodejno vklopi po dveh
minutah nedejavnosti, izberite Samodejno.
• Če ne želite, da se način odprave vklopi, izberite Nikoli.
V načinu odprave občasno utripne rdeči indikator LED poleg
tipke za vklop/izklop.
Dolgoročno shranjevanje
Če naprave ne nameravate uporabljati več mesecev, baterijo
napolnite najmanj do 50 %, preden shranite napravo. Napravo
hranite v hladnem in suhem prostoru, v katerem so temperature
približno na ravni običajnega gospodinjstva. Po shranjevanju
povsem napolnite napravo, preden jo uporabite.
Pritrjevanje karabina
1 Karabin
naprave.
namestite v reže hrbtnega dela za namestitev
Informacije o napravi
• Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa
Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products
/poiloader.
Nameščanje pomnilniške kartice
Za dodaten pomnilnik ali prednaložene zemljevide lahko vstavite
pomnilniško kartico microSD.
1 Privzdignite zaščitni pokrovček na robu naprave .
2 Karabin potisnite navzgor, dokler se ne zaklene na ustrezno
mesto.
Odstranjevanje karabina
Dvignite dno karabina in ga potisnite s hrbtnega dela naprave
za namestitev.
Namestitev vrvice
1 Zanko vrvice vstavite skozi režo naprave.
2 Vstavite pomnilniško kartico, in sicer tako, da so pozlačeni
stiki obrnjeni navzdol.
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
2 Drug konec vrvice vstavite skozi zanko in ga trdno zategnite.
3 Po potrebi vrvico zataknite za oblačila ali nahrbtnik, da je
naprava med dejavnostjo privezana.
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot
odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v
računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih
Mac.
Nega naprave
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529
IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod
vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo
poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite
na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.
Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo
temeljito sperite s sladko vodo.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
2
3
4
5
6
7
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv
pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko
prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac
sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta
pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali
pomnilniško kartico.
Poiščite mapo.
Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave ali na pomnilniški kartici.
Vrste datotek
Brisanje datotek
Ročna naprava podpira te vrste datotek:
• Datoteke s spletnega mesta Garmin Explore.
• Datoteke GPX z načrtovanimi potmi, sledmi in točkami poti.
• Datoteke GPX z zbirkami Geocache (Prenašanje zbirk
Geocache z računalnikom, stran 11).
• Datoteke fotografij JPEG.
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
Informacije o napravi
1 Odprite pogon Garmin.
2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
3 Izberite datoteko.
17
4 Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
2 Izključite kabel iz računalnika.
®
Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska
baterija
Življenjska doba baterije
Do 35 ur v privzetem načinu
Do 200 ur v načinu odprave
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX72
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 60 °C (od –4 do 140 °F)
Temperaturni obseg polnjenja Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
naprave
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje kompasa
17,5 cm (7 palcev)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja
2,4 GHz pri nazivni moči 14,9 dBm
Ogled zakonsko predpisanih informacij in
informacij o skladnosti na elektronski
nalepki
Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki
so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so
identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake
skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.
1 Izberite Priprava.
2 Izberite Vizitka.
Dodatek
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate
uporabljati navigacijo ali brezžično dodatno opremo.
Barometer: umerjen trenutni tlak.
Brez: to je prazno podatkovno polje.
Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Čas potov. – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja od
zadnje ponastavitve.
Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in
nepremikanja od zadnje ponastavitve.
Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od
zadnje ponastavitve.
2
18
Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani
krog.
Datum: trenutni dan, mesec in leto.
Do sledi: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano
pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo
NMEA 0183, ki lahko izmeri globino vode.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po
načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje
ponastavitve.
Hitrost – povprečna: povprečna hitrost med premikanjem od
zadnje ponastavitve.
Hitrost – sk. povprečna: povprečna hitrost med premikanjem in
zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.
Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji
prepotovani krog.
Ime nasl. točke poti: naslednja točka na načrtovani poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Kad. v zad. krogu: kolesarjenje. Povprečna kadenca za zadnji
prepotovani krog.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Mer. tr. opr. p.: trenutni izračun prepotovane razdalje od zadnje
ponastavitve.
Meril. opr. poti: trenutni izračun prepotovane razdalje za vsa
potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če ponastavite
podatke o potovanju.
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.
Najnižja temp. v 24 h: najnižja temperatura, ki jo je v zadnjih
24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.
Najvišja temp. v 24 h: najvišja temperatura, ki jo je v zadnjih
24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja). Če se na primer na vsakih 60 m (200 čevljev) poti
vzpnete za 3 m (10 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/– 3,65 m (12 čevljev).
Nav. razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim
položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Nav. razdalja do nasl.: nadmorska višina med trenutnim
položajem in naslednjo točko poti. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Navpična hitr. do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na
vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
®
Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Dodatek
Območje srčnega utripa: območje zmogljivosti za trenutni srčni
utrip (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem
profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Odcep: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno
progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Odcep za avtomobile: smer naslednjega zavoja na načrtovani
poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Odst. srč. utripa v krogu: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutni krog.
Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na
voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske
omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.
Opozor. časov.: trenutni čas na odštevalniku.
Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in
dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.
Položaj (izbrani): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev
oblike zapisa položaja.
Povprečna kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.
Povprečni najvišji % SU: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutno dejavnost.
Povprečni srčni utrip: povprečni srčni utrip za trenutno
dejavnost.
Pr. č. do n.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko
poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Preteč. čas dej.: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Pritisk v prostoru: neumerjen okoljski tlak.
Razd. do nasl.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razd. zadnjega kr.: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani
krog.
Razdalja dejavnosti: prepotovana razdalja za trenutno progo ali
dejavnost.
Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Skupni krog: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.
Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate
kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Smer GPS-a: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih
signalov GPS.
Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi
kompasa.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s
prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Dodatek
Spust – največji: največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od
zadnje ponastavitve.
Spust – skupaj: skupna nadmorska višina spusta med
dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.
Spust v krogu: navpična razdalja spusta za trenutni krog.
Spust v zadnjem krogu: navpična razdalja spusta za zadnji
prepotovani krog.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip – % najviš.: odstotek najvišjega srčnega utripa.
Srčni utrip v krogu: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
SU zadnjega kroga: povprečni srčni utrip za zadnji prepotovani
krog.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature. Če želite, da so ti podatki prikazani,
mora biti naprava povezana s senzorjem tempe™.
Temperatura - voda: temperatura vode. Naprava mora biti
povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo
vode.
Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Višina GPS-a: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z
napravo GPS.
Višina nad tlemi: višina trenutne lokacije nad ravnjo tal.
Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Višina – največja: najvišja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in
spremembo navpične razdalje.
Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega
položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Vzpon – največji: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od
zadnje ponastavitve.
Vzpon – skupaj: skupna nadmorska višina vzpona med
dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.
Vzpon v krogu: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.
Vzpon v zadnjem krogu: navpična razdalja vzpona za zadnji
prepotovani krog.
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Dodatna oprema
Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za
vadbo in nadomestni deli, je na voljo na http://buy.garmin.com
ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.
19
tempe
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo
• Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo
Garmin napravo.
• Preden dodatno opremo ANT+ združite z napravo Garmin, se
oddaljite 10 m (33 čevljev) od druge dodatne opreme ANT+.
• Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od
dodatne opreme ANT+.
• Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna
dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek
se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v
primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le
nekaj sekund.
• Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od
vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi
dodatni opremi.
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
Izboljšana anaerobna
nekoliko neudobno, vzdržljivost in prag,
silovito dihanje
izboljšana hitrost
5
90–100 %
Šprinterski tempo, Anaerobna in mišična
dolgotrajno
vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
Pritisnite in za približno 30 sekund pridržite gumb za vklop/
izklop.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 20) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
20
Dodatek
Kazalo
A
alarmi
bližina 7, 12
pomorstvo 15
ura 10
zvoki 14
Auto Lap 15
B
baterija 17
avtonomija baterije 16
podaljševanje 14, 16
polnjenje 1
poravnava 1
shranjevanje 16
beleženje 9
brisanje, vsi uporabniški podatki 17
C
chirp 12, 14
Connect IQ 6, 10
načrtovane poti 7, 8
brisanje 8
nastavitve 14
navigacija 8
ogled na zemljevidu 8
urejanje 8
ustvarjanje 8
nadzorne plošče 5
nastavitve 3–5, 13–15
beleženje 8
naprava 14
nastavitve sistema 14
nastavitve zaslona 14
navigacija 4, 7, 9
kompas 7
ustavljanje 7
O
obvestila 6, 10
odpravljanje težav 16, 19, 20
opozorila o bližini 7, 10, 12
osvetlitev zaslona 1, 14, 16
P
ikone 1
izmenjava podatkov 9, 10, 12
izračun območja 10
Izračun območja 12
pametni telefon 6, 12
programi 5, 6
združevanje 6
podatki 10
deljenje 9
prenašanje 6, 17
shranjevanje 6
podatki o potovanju, ogled 5, 9
podatkovna polja 6, 13, 18
Poglej in pojdi 4, 9
pomnilniška kartica 17
pomorstvo
nastavitev alarmov 15
nastavitve 15
ponastavitev naprave 16
poraba prenosa podatkov 10
posnetki BirdsEye 10
potovalni računalnik 5, 9
prenašanje
datoteke 11, 12, 17
sledi 12
zbirke Geocache 11
preskus naprave 3
prilagajanje naprave 13, 15
pripomočki 6
pripravljenost 15
profili 10, 12, 15, 16
proge, kurzor 4
programi 5, 6
programska oprema, posodabljanje 16
K
R
Č
čas, pasovi in oblike 15
časi sončnega vzhoda in zahoda 10
časi za lov in ribarjenje 10
časovne nastavitve 15
čiščenje naprave 17
D
Daljinski upravljalnik VIRB 12
Daljinski upravljalnik za VIRB 10
datoteke, prenašanje 11, 17
dejavnosti 8, 9
dodatna oprema 14, 16, 19, 20
G
Garmin Connect 5, 6
Garmin Explore 17
Garmin Express 16
posodabljanje programske opreme 16
glavni meni 4
prilagajanje 15
GPS 1, 10, 13
nastavitve 13
stran s sateliti 13
I
kalkulator 10
karabin 16, 17
kartica microSD. Za več informacij si oglejte
pomnilniška kartica
koledar 10
kompas 3, 4, 9
nastavitve 4, 5
navigacija 7
umerjanje 5
L
lokacije
shranjevanje 7
urejanje 7
M
merilniki, potovanje 3
merilniki poti 3
merjenje razdalj 4
merske enote 15
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
Kazalo
računalnik, vzpostavljanje povezave 17
registracija izdelka 12
registracija naprave 11
S
satelitski signali 2, 10, 13
senzorji ANT+ 14
združevanje 14, 20
senzorji Bluetooth 14
shranjevanje podatkov 6, 17
sledenje 2, 3
sledi 8, 9
navigacija 9
specifikacije 18
sporočila 1–3, 10
brisanje 3
navigacija 2, 10
sporočila SOS 1–3
pošiljanje 3
preklic 3
srčni utrip, območja 20
stran s sateliti 13
svetilka 10, 13
svetlost 1
Š
štoparica 10
T
tehnologija Bluetooth 1, 6, 14
tempe 20
temperatura 20
tipka za vklop/izklop 1
tipke 1
zaklepanje 1
tipkovnica 2
točke poti 7, 10
brisanje 7
navigacija 7
projekcija 7
shranjevanje 7
urejanje 7, 8
točke sledi, navigacija 10
TracBack 9
U
umerjanje, višinomer 5
uporabniški podatki, brisanje 17
USB 14
način množičnega shranjevanja 17
prekinitev povezave 18
prenašanje datotek 17
priključek 1
V
višina 5
izris 8
višinomer 5
umerjanje 5
vreme 9
W
WAAS 13
Wi‑Fi 6
vzpostavljanje povezave 6, 14
Z
začetna nastavitev 2
zaklepanje, tipke 1
zapestni pašček 17
zapis položaja 15
zaslon
nastavitve 14
svetlost 1
zbirke Geocache 10–12, 17
nastavitve 14
navigacija do 12
prenašanje 11
združevanje
pametni telefon 6
senzorji 14
senzorji ANT+ 20
zemljevid 3
zemljevidi 8
merjenje razdalj 4
nastavitve 4
navigacija 4, 7, 9
orientacija 4, 9
posnetki BirdsEye 10
posodabljanje 16
povečava 4
zgodovina 10
brisanje 10
ogled 10
pošiljanje v računalnik 6
zvoki 14
21
support.garmin.com
Julij 2019
190-02336-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising