Garmin | Dash Cam™ 45 | User guide | Garmin Dash Cam™ 45 Käyttöopas

Garmin Dash Cam™ 45 Käyttöopas
GARMIN DASH CAM 45/54/55/65W
™
Käyttöopas
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja VIRB ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Dash Cam™, Garmin Express™ ja
Travelapse™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Apple on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD™ ja microSD logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin
rekisteröity merkki.
®
M/N: A03110, AA3110
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Muistikortin asettaminen ............................................................. 1
Muistikortin alustaminen ........................................................ 1
Muistikortin irrottaminen ......................................................... 1
Telineen asentaminen tuulilasiin ................................................ 1
Asennus ja määritys: Garmin Dash Cam .................................... 2
Kameran sijainnin määrittäminen ............................................... 2
Laitteen käynnistäminen manuaalisesti ...................................... 2
Laitteen sammuttaminen manuaalisesti ..................................... 2
Tekniset tiedot ............................................................................ 7
Vianmääritys ................................................................... 7
Kamera tuntuu lämpimältä käytön aikana .................................. 7
Muistikortti on huono ja se on vaihdettava ................................. 7
Videotallenteet ovat sumeita ...................................................... 7
Videotallenteet ovat epätasaisia tai vajaita ................................. 8
Hakemisto ....................................................................... 9
Kojelautakameran tallennus .......................................... 2
Videotallenteen tallentaminen .................................................... 2
Tapahtumien tunnistus ............................................................... 2
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 2
Valokuvan ottaminen .................................................................. 2
Travelapse™ .............................................................................. 3
Travelapse videon tallentaminen ........................................... 3
Videoiden tallentaminen pysäköitynä ......................................... 3
Pysäköintitilan kaapelin kytkentäkaavio ................................. 3
Pysäköintitilan kaapelilisävarusteen liittäminen
virtalähteeseen ....................................................................... 3
Videoiden ja kuvien katseleminen................................ 3
Tallentamattoman videomateriaalin tallentaminen ..................... 3
Videon tai valokuvan poistaminen .............................................. 3
Garmin VIRB® sovellus .............................................................. 3
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen Garmin VIRB
sovelluksessa ......................................................................... 3
Garmin VIRB sovellusgalleria ................................................ 4
Tietokoneessa olevat videot ja valokuvat ................................... 4
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ....................................... 4
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja
hälytykset........................................................................ 4
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS, Forward Collision
Warning System) ........................................................................ 4
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmän (FCWS, Forward
Collision Warning System) suorituskykyvihjeitä ..................... 5
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS, Lane Departure
Warning System) ........................................................................ 5
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmän (LDWS, Lane Departure
Warning System) suorituskykyvihjeitä ................................... 5
Liiku-hälytys ................................................................................ 5
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat ................................... 5
Ääniohjaus...................................................................... 5
Kameran hallinta äänikomennoilla .............................................. 6
Ääniohjauksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä ...... 6
Ääniohjausvinkkejä ..................................................................... 6
Asetukset........................................................................ 6
Kamera-asetukset ....................................................................... 6
Videotarkkuusasetukset ......................................................... 6
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset ......................................... 6
Läheisyyshälytysten asetukset .............................................. 6
Järjestelmäasetukset .................................................................. 7
Laitteen määritys .................................................................... 7
Laitteen tiedot................................................................. 7
Kameran linssin puhdistaminen .................................................. 7
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 7
Määrittäminen: Garmin Express ............................................ 7
Garmin tukikeskus ...................................................................... 7
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen
tarkasteleminen .......................................................................... 7
Laitteen uudelleenkäynnistäminen ............................................. 7
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
Käynnistä laite painamalla painiketta.
Sammuta laite painamalla painiketta 3 sekunnin ajan.
Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla tämän.
Voit vierittää valikkoja ja sivuja valitsemalla tämän.
1 Sammuta laite.
2 Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3 Vapauta kortti.
Kortti ponnahtaa ulos paikasta.
Telineen asentaminen tuulilasiin
HUOMAUTUS
Telineen tarran irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen
jälkeen. Harkitse tarkkaan, mihin kohtaan asennat telineen.
Ympäristön lämpötilan on oltava 21–38 °C (70–100 °F), ennen
kuin tarratelineen saa kiinnittää tuulilasiin.
VIHJE: voit liittää laitteen virtalähteeseen, pidellä sitä
aikomassasi kiinnityskohdassa ja tarkistaa kameran
katselukulman kyseisessä kohdassa.
1 Puhdista tuulilasi vedellä tai alkoholilla ja nukkaamattomalla
liinalla.
Tuulilasin on oltava puhdas pölystä, vahasta, rasvasta ja
pinnoitteista.
2 Irrota suojapaperi telineen tarrasta.
Voit vierittää valikkoja ja sivuja valitsemalla tämän.
Tallenna valokuva valitsemalla tämä etsimessä.
Voit tallentaa videoleikkeen painamalla tätä pitkään.
Valitse asetus valikosta valitsemalla tämä.
Muistikortin asettaminen
Kamera tarvitsee microSD™ tai microSDHC muistikortin, jonka
koko on enintään 64 Gt ja jonka nopeusluokka on vähintään 10.
Voit käyttää laitteen mukana toimitettua muistikorttia tai ostaa
yhteensopivan muistikortin tietokonetarvikeliikkeestä.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan .
3 Aseta teline kiinnityskohtaan.
VIHJE: tarra on erittäin tarttuva. Älä anna tarran koskettaa
tuulilasia, ennen kuin teline on kohdallaan.
4 Paina telinettä tukevasti tuulilasiin ja paina sitä vielä 30
sekunnin ajan.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Muistikortin alustaminen
Kamera tarvitsee muistikortin, joka on alustettu FAT32tiedostojärjestelmällä. Kortin voi alustaa kamerassa kyseiseen
tiedostojärjestelmään.
Voit pidentää muistikortin käyttöikää alustamalla muistikortin
vähintään kuuden kuukauden välein. Myös uudet muistikortit
tarvitsee alustaa, ellei niitä ole alustettu FAT32tiedostojärjestelmään.
HUOMAUTUS: muistikortin alustaminen poistaa kaikki sille
tallennetut videot, valokuvat ja muut tiedot.
1 Liitä kamera virtalähteeseen.
2 Valitse Asetukset > Kamera > Alusta kortti.
3 Pidä kamera liitettynä virtalähteeseen alustuksen ajan.
Alustuksen jälkeen kamerassa näkyy ilmoitus ja tallennus alkaa.
Muistikortin irrottaminen
HUOMAUTUS
Jos muistikortti irrotetaan, kun laite on käynnissä, tietoja voidaan
menettää tai laite voi vahingoittua.
Aloitus
5 Vedä kamera ja teline irti tuulilasista.
Metallilevy jää kiinni tuulilasiin.
6 Paina levyä sormella 30 sekunnin ajan.
Siten varmistat, että levyn tarra kiinnittyy tuulilasiin kunnolla.
7 Odota 24 tuntia, ennen kuin asennat Garmin Dash Cam
laitteen.
Tarran kiinnittyminen tukevasti tuulilasiin kestää 24 tuntia.
1
Asennus ja määritys: Garmin Dash Cam
HUOMAUTUS
Ennen kuin asennat Garmin Dash Cam laitteen, asenna teline ja
anna tarran kiinnittyä tuulilasiin 24 tunnin ajan. Jos et odota
tarpeeksi kauan ennen kiinnitystä, teline saattaa irrota
tuulilasista ja tuote tai teline saattaa vahingoittua.
1 Aseta kamera ja teline kiinni metallilevyyn.
2 Liitä ajoneuvon virtajohto laitteen USB-porttiin.
3 Ohjaa virtajohto ajoneuvon virtaliitäntään.
4
5
6
7
Mukana toimitettu ajoneuvon virtajohto on tarkoitus ohjata
pois näkyvistä. Se on niin pitkä, että sen voi useimmissa
ajoneuvoissa ohjata tuulilasin ympäri, ja ohuen kaapelin
pystyy piilottamaan ajoneuvon sisäpaneelien tai -katon
suuntaisesti tai taakse.
Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
Kytke tarvittaessa virta ajoneuvon virtaliitäntään virtaavaimella.
Laite käynnistyy.
Tee alkumääritys näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Kameranäkymä avautuu.
Säädä kamera haluamaasi katselukulmaan.
Paina -painiketta 3 sekuntia.
Laite sammuu.
Kojelautakameran tallennus
HUOMAUTUS
Laitteen käyttö on säädeltyä tai kielletty joillakin hallintoalueilla.
Vastaat siitä, että noudatat sovellettavia lakeja ja oikeutta
yksityisyyteen alueilla, joilla aiot käyttää laitetta.
Kojelautakamera tallentaa videota kameran muistikortille
(Muistikortin asettaminen, sivu 1). Laite alkaa oletusarvoisesti
tallentaa videokuvaa heti käynnistyksen jälkeen ja jatkaa
tallennusta sammutukseen asti. Jos muistikortti on täynnä, laite
vapauttaa tilaa uusille videoille poistamalla vanhimmat
tallentamattomat videot automaattisesti.
Kun tallentamattomien videoiden välitön poistaminen on
käytössä, laite poistaa tallentamatonta yli kolme minuuttia
vanhaa videota jatkuvasti ja poistaa kaikki tallentamattomat
videot aina, kun laite sammutetaan. Ominaisuus on
käytettävissä vain tietyillä alueilla, ja se on oletusarvoisesti
käytössä joillakin kyseisistä alueista. Kun kamera on määritetty
tuetulle alueelle, ominaisuuden voi ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä kameran asetuksista (Kamera-asetukset, sivu 6).
Voit tallentaa videotallenteen, jotta uudet videot eivät korvaa sitä
eikä sitä poisteta.
Videotallenteen tallentaminen
Laite tunnistaa mahdollisen tapahtuman oletusarvoisesti anturin
avulla ja tallentaa videokuvaa automaattisesti havaitun
tapahtuman aikana sekä ennen sitä ja sen jälkeen. Videon voi
myös tallentaa manuaalisesti milloin tahansa.
Paina -painiketta pitkään.
Laite tallentaa videomateriaalin, kun painat -painiketta
pitkään sekä ennen sitä ja sen jälkeen.
Muistikortin tallennustila on rajallinen. Kun olet tallentanut
videotallenteen, siirrä se tietokoneeseen (Tietokoneessa olevat
videot ja valokuvat, sivu 4) tai älypuhelimeen (Videon
muokkaaminen ja jakaminen, sivu 4).
Kameran sijainnin määrittäminen
Tapahtumien tunnistus
Voit kiinnittää laitteen tuulilasin vasempaan tai oikeaan reunaan
tai keskikohtaan. Jotta laite toimii parhaiten, määritä laitteen
sijainti ajoneuvossa Kameran sijainti -asetuksella.
1 Valitse Asetukset > Kuljettajan avustus > Kameran
sijainti.
2 Valitse Vaakasijainti ja valitse kameran sijainti
vaakasuunnassa.
3 Valitse Ajoneuvon korkeus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos ajoneuvo on suuri, kuten täysikokoinen pakettiauto,
lava-auto tai katumaasturi, valitse Korkea.
• Jos ajat henkilöautoa, valitse Tavallinen.
Laite tunnistaa mahdolliset tapahtumat oletusarvoisesti anturin
avulla ja tallentaa videokuvaa automaattisesti havaitun
tapahtuman aikana sekä ennen sitä ja sen jälkeen.
Videomateriaaliin lisätään tapahtuman aika, päiväys ja sijainti.
Laitteen käynnistäminen manuaalisesti
HUOMAUTUS: kun laite on liitetty käynnistyksen yhteydessä
kytkeytyvään virtalähteeseen, se käynnistyy automaattisesti
ajoneuvon käynnistyessä.
Valitse .
Laite käynnistyy.
Laitteen sammuttaminen manuaalisesti
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
HUOMAUTUS
Joillakin lainkäyttöalueilla äänen tallentaminen ajoneuvossa on
kiellettyä, tai kaikkien matkustajien on oltava tietoisia
tallennuksesta ja heiltä on saatava lupa äänen tallentamiseen
ajoneuvossa. Vastaat siitä, että noudatat kaikkia
lainkäyttöalueesi lakeja ja rajoituksia.
Laite voi tallentaa ääntä sisäisellä mikrofonilla tallentaessaan
videota. Voit ottaa äänitallennuksen käyttöön tai poistaa sen
käytöstä milloin tahansa.
Valitse Asetukset > Kamera > Äänen tallennus.
Valokuvan ottaminen
Valitse etsimessä .
Laite tallentaa valokuvan muistikortille.
HUOMAUTUS: kun laite on liitetty käynnistyksen yhteydessä
kytkeytyvään virtalähteeseen, se sammuu automaattisesti, kun
ajoneuvon moottori sammutetaan.
2
Kojelautakameran tallennus
Videoiden ja kuvien katseleminen
Travelapse™
Travelapse toiminto tallentaa nopealiikkeisen videon matkasta,
jotta voit jakaa lyhyen videon paikoista, joissa olet käynyt.
Travelapse videon kuvaaminen ei keskeytä kojelautakameran
tallennusta.
HUOMAUTUS: Travelapse tallennus ei ole käytettävissä, kun
tallentamattoman videon välitön poistaminen on käytössä
(Kamera-asetukset, sivu 6).
Travelapse videon tallentaminen
Voit aloittaa ja lopettaa Travelapse tallennuksen manuaalisesti
milloin tahansa päävalikosta tai äänikomennoilla.
HUOMAUTUS: laite jatkaa tavallisen kojelautakameran
materiaalin tallennusta tallentaessaan Travelapse videota.
• Aloita Travelapse videotallennus valitsemalla vaihtoehto:
◦ Valitse päävalikosta Travelapse > Aloitus.
◦ Sano OK, Garmin, Aloita Travelapse.
• Lopeta Travelapse tallennus valitsemalla vaihtoehto:
◦ Valitse päävalikosta Travelapse > Pysäytä.
◦ Sano OK, Garmin, Lopeta Travelapse.
Videoiden tallentaminen pysäköitynä
HUOMAUTUS
Tietoturvasäädösten vuoksi tämä ominaisuus ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla. Vastaat siitä, että tunnet
lainkäyttöalueen yksityisyyslait ja -oikeudet ja noudatat niitä.
Liitä kamera Dash Cam laitteen pysäköintitilan
kaapelilisävarusteeseen, jotta voit tallentaa videoita pysäköitynä
(Pysäköintitilan kaapelin kytkentäkaavio, sivu 3).
Pysäköintivideon tallennustoiminnolla kamera tallentaa videota
automaattisesti, kun ajoneuvo on pysäköitynä.
Valitse > Asetukset > Kamera > Tallenna pysäköinnin
aikana.
Kun katkaiset virran ajoneuvosta, kamera siirtyy
pysäköintivideon tallennustilaan ja tallentaa videota
automaattisesti aina, kun kameran anturi havaitsee liikettä.
Pysäköintitilan kaapelin kytkentäkaavio
HUOMAUTUS: laite pysäyttää tallennuksen ja poistaa
hälytykset käytöstä videoiden ja kuvien katselun ajaksi.
1 Valitse > Galleria.
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: tallentamattomat videot ja Travelapse
tallennus eivät ole käytettävissä, kun tallentamattoman
videon välitön poistaminen on käytössä (Kamera-asetukset,
sivu 6).
• Voit katsella tallentamiasi videoita valitsemalla
Tallennetut videot.
• Voit katsella tallentamiasi pysäköintivideoita valitsemalla
Pysäköintivideot.
• Voit katsella tallennettuja valokuvia valitsemalla Kuvat.
• Voit katsella Travelapse videoita valitsemalla Travelapse.
• Voit näyttää viimeaikaisen videomateriaalin, jota ei ole
tallennettu, valitsemalla Tallentamattomat videot.
Valitse
video tai valokuva.
3
Tallentamattoman videomateriaalin
tallentaminen
Voit tarkastella tallentamatonta tilapäistä materiaalia galleriassa
ja tallentaa videoleikkeitä tallentamattoman materiaalin joukosta.
Ominaisuus ei ole käytettävissä, kun tallentamattoman videon
välitön poistaminen on käytössä (Kamera-asetukset, sivu 6).
1 Valitse > Galleria > Tallentamattomat videot.
2 Valitse päivä ja aika.
Kyseisen ajanjakson tallentamattoman videomateriaalin
toisto alkaa.
3 Voit siirtyä videossa eteen- tai taaksepäin painamalla - tai
-painiketta pitkään.
Kun painat painiketta, siirtymisnopeus videossa kasvaa.
Aikaleima näkyy videon vasemmassa alakulmassa.
4 Kun löydät videomateriaalin, jonka haluat tallentaa, valitse
> Tallenna.
Laite tallentaa kolmeminuuttisen videoleikkeen.
Videon tai valokuvan poistaminen
• Kun katselet videota, valitse > Poista > Kyllä.
• Kun katselet valokuvaa, valitse > Kyllä.
Kohde
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Musta
Maadoitus
Keltainen
Akku 12 V
Punainen
Lisävaruste 12 V
Pysäköintitilan kaapelilisävarusteen liittäminen virtalähteeseen
HUOMIO
Garmin suosittelee, että laitteen asentaa kokenut asentaja, joka
tuntee sähköjärjestelmät. Jos virtajohto liitetään väärin,
ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku voi loukkaantua.
Garmin VIRB sovellus
®
Maksuttomalla Garmin VIRB sovelluksella voit tarkastella ja
jakaa tallennettuja kojelautakameran videoita ja valokuvia
älypuhelimeen. Lataa Garmin VIRB sovellus ja katso lisätietoja
osoitteessa garmin.com/VIRBapp.
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen Garmin VIRB
sovelluksessa
1 Asenna Garmin VIRB sovellus mobiililaitteen
®
1 Ohjaa pysäköintitilan kaapelilisävaruste ajoneuvon kohtaan,
2
3
jossa on jatkuva virransaanti, virtakytkin ja maadoitusliitäntä.
2 Liitä BATT-johdin jatkuvaan virtalähteeseen.
3 Liitä ACC-johdin kytkimelliseen virtalähteeseen.
4 Liitä GND-johdin ajoneuvon korin paljaaseen metalliin
olemassa olevalla pultilla tai ruuvilla.
5 Liitä pysäköintitilan kaapelilisävaruste kameran USB-porttiin.
Videoiden ja kuvien katseleminen
4
5
sovelluskaupasta.
Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/VIRBapp.
Valitse Garmin Dash Cam laitteessa Galleria > Jaa galleria.
Avaa älypuhelimessa Garmin VIRB sovellus.
Sovellus etsii Garmin Dash Cam laitteen ja muodostaa
yhteyden automaattisesti.
Anna tarvittaessa Wi-Fi-salasana, joka näkyy Garmin Dash
Cam näytössä.
Valitse älypuhelimessa video tai valokuva, jota haluat
tarkastella tai jonka haluat jakaa.
3
Garmin VIRB sovellusgalleria
100EVENT: sisältää videot, jotka laite on tallentanut
automaattisesti havaittuaan tapahtuman.
101PHOTO: sisältää valokuvat.
102SAVED: sisältää käyttäjän manuaalisesti tallentamat videot.
103PARKM: sisältää pysäköitynä kuvatut videot.
104TLPSE: sisältää Travelapse videot.
105UNSVD: sisältää tallentamattoman videomateriaalin. Laite
korvaa vanhimman tallentamattoman videomateriaalin, kun
tallentamattomien videoiden tallennustila on täynnä.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit katsella tietokoneessa olevia videoita ja valokuvia
käyttämällä micro-USB-kaapelia.
1 Liitä micro-USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä micro-USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USBporttiin.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset
Valitsemalla tämän voit muuttaa kameran asetuksia.
Näyttää valitun videon tai valokuvan esikatselun.
Laajenna tai kutista kirjastoa vetämällä ylös- ja alaspäin.
Valitsemalla tämän voit merkitä videon tai valokuvan suosikiksi.
Valitsemalla tämän voit muokata, tallentaa ja jakaa valitsemasi
valokuvan tai videon.
Valitsemalla tämän voit poistaa valitsemasi videon tai valokuvan.
Valitsemalla valokuvan tai videon pikkukuvaa voit esikatsella kuvaa
tai videota.
Videon muokkaaminen ja jakaminen
1 Valitse Garmin VIRB sovellusgalleriasta video.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos käytössäsi on Apple laite, valitse .
• Jos käytössäsi on Android™ laite, valitse .
3 Voit rajata videoleikettä liukusäätimillä ja valita jaettavan
videon osan.
4 Kun videon muokkaus on valmis, valitse Seuraava.
Sovellus käsittelee videon. Tämä voi kestää jonkin aikaa
videon pituuden mukaan.
5 Kun sovellus on käsitellyt videon, valitse vaihtoehto:
• Tallenna video mobiililaitteeseen valitsemalla .
• Jaa video yhteisöpalvelussa Apple laitteella valitsemalla
.
• Jaa video yhteisöpalvelussa Android laitteella valitsemalla
.
Kamera sisältää toimintoja, jotka voivat edistää tietoisuutta ajon
aikana, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta kuuluu kunkin
hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja siinä näkyvät
kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit.
Etuosan törmäysvaroitus: laite hälyttää havaitessaan, että
turvaväli edessä olevaan ajoneuvoon on liian pieni.
Varoitus kaistanvaihdosta: laite hälyttää havaitessaan
mahdollisesti vahingossa tehdyn kaistanvaihdon.
Menohälytys: laitteesta kuuluu ääni ja siinä näkyy hälytys, kun
pysähdyksissä ollut liikenne lähtee liikkeelle.
Nopeusvalvontakamerat: laitteesta kuuluu ääni ja siinä
näkyvät nopeusrajoitus ja etäisyys nopeusvalvontakameraan.
Liikennevalokamerat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy etäisyys liikennevalokameraan.
®
Tietokoneessa olevat videot ja valokuvat
HUOMAUTUS: kaikki mediasoittimet eivät välttämättä tue
tarkkaa toistoa.
Videot ja valokuvat tallennetaan kameran muistikortin DCIMhakemistoon. Videot tallennetaan MP4-tiedostomuotoon ja
valokuvat JPG-muotoon. Voit tarkastella ja siirtää valokuvia ja
videoita liittämällä muistikortin tai laitteen tietokoneeseen
(Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 4).
Videot ja valokuvat lajitellaan kansioihin.
HUOMAUTUS: tallentamattomat videot ja Travelapse tallennus
eivät ole käytettävissä, kun tallentamattoman videon välitön
poistaminen on käytössä (Kamera-asetukset, sivu 6).
4
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS,
Forward Collision Warning System)
VAROITUS
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS) on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa tie- ja ajo-olosuhteiden
tarkkailemisesta, liikennesääntöjen noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. FCWS seuraa kameran kuvaa ja varoittaa
vastaantulevista ajoneuvoista. Siksi sen toiminta saattaa olla
rajallinen, jos näkyvyys on heikko. Lisätietoja on osoitteessa
garmin.com/warnings.
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ole saatavilla kaikilla alueilla eikä
kaikkiin tuotemalleihin.
FCWS-toiminto hälyttää, kun laite havaitsee, että turvaväli
edessä olevaan ajoneuvoon on liian pieni. Laite määrittää
ajoneuvosi nopeuden GPS-toiminnolla ja laskee arvion
sopivasta turvavälistä nopeutesi perusteella. FCWS aktivoituu
automaattisesti, kun ajoneuvosi nopeus on yli 48 km/h (30 mph).
Kun laite havaitsee, että olet liian lähellä edessä olevaa
ajoneuvoa, laitteesta kuuluu hälytysääni ja näyttöön tulee
varoitus.
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmän (FCWS,
Forward Collision Warning System) suorituskykyvihjeitä
Monet tekijät vaikuttavat FCWS-järjestelmän suorituskykyyn.
Jotkin olosuhteet voivat estää FCWS-toimintoa havaitsemasta
ajoneuvoa edessäsi.
• FCWS-toiminto aktivoituu ainoastaan, kun ajoneuvon nopeus
ylittää 50 km/h (30 mph).
• FCWS-toiminto ei välttämättä havaitse edessä olevaa
ajoneuvoa, kun sade, sumu, lumi, auringon tai ajovalojen
aiheuttama häikäisy peittää kameran näkyvyyden
ajoneuvoon.
• FCWS ei välttämättä toimi oikein, jos kamera on kohdistettu
väärin (Kameran sijainnin määrittäminen, sivu 2).
• FCWS-toiminto ei välttämättä tunnista ajoneuvoja, jotka ovat
yli 40 metrin (130 jalan) tai alle 5 metrin (16 jalan) päässä.
• FCWS-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos ajoneuvon
korkeus tai laitteen sijainti ajoneuvossa ei ilmene oikein
kameran sijaintiasetuksista (Kameran sijainnin
määrittäminen, sivu 2).
• LDWS-toiminto ei anna hälytyksiä tietyntyyppisillä teillä,
kuten moottoritierampeissa ja liittymiskaistoilla.
• LDWS-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos kameraa ei ole
kohdistettu oikein.
• FCWS-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos ajoneuvon
korkeus tai laitteen sijainti ajoneuvossa ei ilmene oikein
kameran sijaintiasetuksista (Kameran sijainnin
määrittäminen, sivu 2).
• LDWS-toiminnon on nähtävä kaistaviivat selvästi ja
esteettömästi.
◦ Järjestelmä ei välttämättä havaitse kaistanvaihtoja, kun
sade, sumu, lumi, jyrkkä varjo, auringon tai ajovalojen
aiheuttama häikäisy, tietyömaa tai muu este peittää
näkyvyyden.
◦ Järjestelmä ei välttämättä havaitse kaistanvaihtoja, jos
kaistaviivat ovat virheellisiä tai pahasti kuluneita tai niitä
puuttuu.
• LDWS ei välttämättä havaitse kaistanvaihtoja erittäin leveillä,
kapeilla tai mutkaisilla teillä.
Liiku-hälytys
Liiku-hälytys antaa äänimerkin ja näyttää hälytyksen, kun
ajoneuvosi edessä pysähdyksissä ollut liikenne lähtee taas
liikkeelle. Hälytys näkyy vasta, kun edessä oleva ajoneuvo on
liikkunut merkittävästi, mutta oma ajoneuvosi on edelleen
pysähdyksissä. Tämä voi olla hyödyllinen toiminto
liikennevaloissa tai ruuhkissa. Tämä ominaisuus havaitsee
ajoneuvon pysähtymisen ja lähtemisen liikkeelle
kojelautakameran avulla ja edellyttää hyvää näkyvyyttä tiehen.
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS,
Lane Departure Warning System)
VAROITUS
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS) on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa tie- ja ajo-olosuhteiden
tarkkailemisesta, liikennesääntöjen noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. LDWS varoittaa kameran avulla
kaistaviivojen ylittämisestä. Siksi se saattaa toimia
puutteellisesti, kun näkyvyys on heikko. Lisätietoja on
osoitteessa garmin.com/warnings.
LDWS-toiminto hälyttää, kun laite havaitsee, että ylität
kaistanrajan ehkä vahingossa. Laite hälyttää esimerkiksi, kun
ylität kiinteällä viivalla maalatun kaistanrajan tai siirryt
vastaantulevan liikenteen kaistalle. LDWS hälyttää ainoastaan,
kun ajoneuvon nopeus on yli 64 km/h (40 mph). Hälytys näkyy
näytön vasemmassa tai oikeassa reunassa sen mukaan, minkä
kaistan rajan olet ylittänyt.
HUOMAUTUS: jotta LDWS toimii parhaiten, määritä Kameran
sijainti -asetuksella laitteen sijainti ajoneuvossa.
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmän (LDWS, Lane
Departure Warning System) suorituskykyvihjeitä
Monet tekijät vaikuttavat LDWS-järjestelmän suorituskykyyn.
Jotkin olosuhteet saattavat estää LDWS-toimintoa
havaitsemasta kaistanvaihtoja.
• LDWS hälyttää ainoastaan, kun ajoneuvon nopeus on yli
65 km/h (40 mph).
Ääniohjaus
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennevalo- tai
nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on
saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää,
kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameraa.
• Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan
Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot
käyttöösi.
Ääniohjaus
HUOMAUTUS: ääniohjaus ei ole käytettävissä 45 tuotemallissa.
Ääniohjauksella voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja
komentoja.
5
HUOMAUTUS: ääniohjaus ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
Toimintoa voi käyttää, vaikka käyttöliittymässä olisi käytössä
jokin muukin kieli, mutta komennot on sanottava englanniksi.
Kameran hallinta äänikomennoilla
HUOMAUTUS: ääniohjaus ei ole käytettävissä 45 tuotemallissa.
1 Aktivoi ääniohjaus sanomalla OK, Garmin.
Kamerasta kuuluu äänimerkki, ja kamera alkaa kuunnella
komentoja.
2 Sano komento:
• Tallenna video sanomalla Tallenna video.
• Ota kuva sanomalla Ota kuva.
• Tallenna äänet videon mukana sanomalla Äänen
tallennus.
• Tallenna videokuvaa ilman ääntä sanomalla Keskeytä
toisto.
• Aloita Travelapse sanomalla Aloita Travelapse.
• Lopeta Travelapse sanomalla Lopeta Travelapse.
Kamerasta kuuluu äänimerkki, kun se tunnistaa komennon.
Ääniohjauksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Valitse
> Ääniohjaus > Asetukset > Poista käytöstä.
Ääniohjausvinkkejä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä.
• Sano ennen jokaista komentoa OK, Garmin.
• Kuuntele merkkiääntä, josta tunnistat, että kamera on
tunnistanut komennon.
Asetukset
Kamera-asetukset
Valitse > Asetukset > Kamera.
Tarkkuus: säätää videotarkkuutta.
Tapahtumien tunnistus: ottaa tapahtumien tunnistuksen
käyttöön ja poistaa sen käytöstä (Tapahtumien tunnistus,
sivu 2).
Äänen tallennus: ottaa äänen tallennuksen käyttöön ja poistaa
sen käytöstä (Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 2).
Päällekkäistiedot: säätää videoissa ja kuvissa näkyvien tietojen
tyyppiä.
Tallentamattomat videot: määrittää, milloin laite poistaa
tallentamatonta videomateriaalia. Kun Poista kun täysi on
valittu, laite tunnistaa vanhimman tallentamattoman videon,
kun muistikortin tallennustila on täynnä. Kun Poista
välittömästi on valittu, laite poistaa tallentamatonta yli kolme
minuuttia vanhaa videota jatkuvasti ja poistaa kaikki
tallentamattomat videot aina, kun laite sammutetaan. Tämä
on kätevää tietojen tietosuojan kannalta. Kun Poista
välittömästi on valittuna, Travelapse videoita ei voi tallentaa
eikä tallentamattomia videoita voi tarkastella galleriassa.
Tall. virtakatkoksen jälk.: määrittää, miten kauan laite jatkaa
videon tallennusta virrankatkaisun jälkeen.
Tallenna pysäköinnin aikana: sallii kameran tallentaa videota,
kun ajoneuvo on pysähdyksissä ja sammuksissa, ja
määrittää ajan, jonka kamera pysyy aktiivisena pysäköinnin
aikana. Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun Dash Cam
6
laitteen pysäköintitilan kaapelilisävaruste on liitettynä
kameraan (Videoiden tallentaminen pysäköitynä, sivu 3).
HUOMAUTUS
Tietoturvasäädösten vuoksi tämä ominaisuus ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla. Vastaat siitä, että tunnet
lainkäyttöalueen yksityisyyslait ja -oikeudet ja noudatat niitä.
Alusta kortti: alustaa muistikortin ja poistaa kaikki sille
tallennetut videot, valokuvat ja muut tiedot.
Videotarkkuusasetukset
Voit muuttaa kameran videotarkkuutta. Tarkkuus on videon
korkeus kuvapisteinä. Suurempi videotarkkuus vie enemmän
tilaa muistikortilla kuin pienempi.
Valitse Asetukset > Kamera > Tarkkuus.
1440p, 30fps: tallentaa videon 1440p-tarkkuudella 30 kuvaa
sekunnissa.
HUOMAUTUS: tämä mahdollisuus on vain 54/55/65W tuotemalleissa.
1080p, 60fps: tallentaa videon 1080p-tarkkuudella 60 kuvaa
sekunnissa.
HUOMAUTUS: tämä mahdollisuus on vain Garmin Dash
Cam 54/55 -tuotemalleissa.
1080p, 30fps, HDR: tallentaa videon 1080p-tarkkuudella 30
kuvaa sekunnissa käyttämällä HDR (high dynamic range) kuvausta. HDR-kuvauksessa tallennetaan kustakin kuvasta
useita valotustasoja, ja sillä voidaan parantaa videon
selkeyttä jyrkkäkontrastisissa tai vähäisen valon
olosuhteissa.
HUOMAUTUS: tämä mahdollisuus on vain Garmin Dash
Cam 54/55 -tuotemalleissa.
1080p, 30fps: tallentaa videon 1080p-tarkkuudella 30 kuvaa
sekunnissa.
720p, 30fps: tallentaa videon 720p-tarkkuudella 30 kuvaa
sekunnissa.
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset
Valitse > Asetukset > Kuljettajan avustus.
Kameran sijainti: voit määrittää laitteen sijainnin ajoneuvossa
(Kameran sijainnin määrittäminen, sivu 2).
Etuosan törmäys: säätää FCWS-ominaisuuden herkkyyden.
Menohälytys: poistaa käytöstä Liiku-hälytyksen ja hälytysäänet,
kun liikenne lähtee liikkeelle (Liiku-hälytys, sivu 5).
Kaistanvaihto: säätää kaistanraja-asetuksia (Kaistanvaihdon
varoitusjärjestelmä (LDWS, Lane Departure Warning
System), sivu 5).
Huomiohälytykset: säätää läheisyyshälytysten ääniä.
Läheisyyshälytysten asetukset
Kamerasta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun
lähestyt läheisyyspisteitä, kuten nopeusvalvontakameraa tai
liikennevalokameraa. Läheisyyshälytysten käyttäminen
edellyttää, että laitteessa on läheisyyspistetiedot, kuten
nopeusvalvontakamera- tai liikennevalokameratietokanta. Voit
mukauttaa läheisyyshälytyksiä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Valitse Asetukset > Kuljettajan avustus > Huomiohälytykset.
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.
Poista tiedostoja: voit poistaa läheisyyspistetiedot.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on tarkoitettu ensisijaisesti
kaupallisiin jakelu- ja käyttöönottotarkoituksiin. Useimpien
Asetukset
käyttäjien ei pidä poistaa läheisyyspistetietoja. Poistettuja
läheisyyspistetietoja ei voi palauttaa, eikä poistettuihin
tietokantoihin ole saatavilla päivityksiä. Jos
läheisyyspistetietokanta on vanhentunut, se on päivitettävä
poistamisen sijaan.
Päivitä: näyttää laitteen läheisyyspistetietojen päivitysohjeet.
Järjestelmäasetukset
Valitse > Asetukset > Järjestelmä.
Volyymi: säätää kameran hälytysten ja videotoiston
äänenvoimakkuutta.
Kirkkaus: säätää etsinnäytön kirkkautta.
Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, että näyttö pysyy
käytössä, kun kamera saa virtaa, tai että se sammuu oltuaan
käyttämättömänä yhden minuutin ajan. Kamera jatkaa
tallennusta, kun näyttö on pimeänä, ja tallennuksen
merkkivalo ilmaisee tallennusta.
Asetukset: voit määrittää mittayksiköt, ajan ja kielen ja
palauttaa niiden oletusarvot.
Tietoja: näyttää kameran nimen, ohjelmistoversion,
laitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmiston ominaisuuksista.
Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset tiedot.
Laitteen määritys
Valitse > Asetukset > Järjestelmä > Asetukset.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Aika: määrittää ajan, päiväyksen ja aikaleiman muodon.
Kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle.
Palauta: palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot ja purkaa
kameran pariliitoksen Garmin VIRB sovellukseen. Tämä
vaihtoehto ei poista tallennettuja valokuvia ja videoita. Voit
poistaa kaikki valokuvat ja videot muistikortilta alustamalla
muistikortin (Muistikortin alustaminen, sivu 1).
Laitteen tiedot
Kameran linssin puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
Voit parantaa videokuvan laatua pyyhkimällä kameran linssin
säännöllisesti.
1 Pyyhi linssi naarmuttamattomalla puhdistusliinalla, jonka voit
tarvittaessa kostuttaa isopropyylialkoholilla.
2 Anna linssin kuivua itsekseen.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express (garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen tiedot
Garmin tukikeskus
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
1 Vieritä asetusvalikon loppuun.
2 Valitse Järjestelmä.
3 Valitse Säädöstiedot.
Laitteen uudelleenkäynnistäminen
Voit käynnistää laitteen uudelleen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila
–20–55 °C (–4–131 °F)
Latauslämpötila
0–45 °C (32–113 °F)
Muistikortti
Vähintään luokan 10 microSDHCkortti, 4–64 Gt
Garmin Dash Cam 45 -kameran
langattomat taajuudet
2,4 GHz (9 dBm)
Garmin Dash Cam 54/55/65W kameran langattomat taajuudet
2,4 GHz (8 dBm)
Vianmääritys
Kamera tuntuu lämpimältä käytön aikana
Kameran lämpeneminen käytön aikana on normaalia erityisesti
kun se tallentaa tarkkaa videota tai lähettää Wi‑Fi signaalia.
®
Muistikortti on huono ja se on vaihdettava
Kaikki microSD muistikortit kuluvat loppuun, kun niiden tiedot on
korvattu uusilla lukemattomia kertoja. Kortin ajoittainen alustus
voi pidentää kortin käyttöikää ja suorituskykyä. Koska
kojelautakamera tallentaa materiaalia jatkuvasti, muistikortti
tarvitsee vaihtaa ajoittain (Muistikortin asettaminen, sivu 1).
Laite tunnistaa muistikorttivirheet automaattisesti ja hälyttää, kun
muistikortti tarvitsee alustaa tai vaihtaa.
Voit pidentää muistikortin käyttöikää seuraavilla toimilla.
• Alusta muistikortti vähintään kuuden kuukauden välein
(Muistikortin alustaminen, sivu 1).
• Jos laite näyttää hälytyksen muistikortin virheestä, kokeile
ensin alustaa muistikortti (Muistikortin alustaminen, sivu 1).
Vaihda muistikortti sen jälkeen tarvittaessa (Muistikortin
asettaminen, sivu 1).
• Sammuta laite, kun ajoneuvoa ei käytetä.
Jos laitetta ei ole liitetty virtalukolliseen ajoneuvon
virtalähteeseen, sammuta laite, kun ajoneuvoa ei käytetä,
jotta kojelautakamera ei tallenna turhaan.
• Käytä suurikapasiteettisempaa muistikorttia.
Suurikapasiteettiset muistikortit kestävät tavallisesti
pidempään, koska niiden tiedot korvautuvat harvemmin kuin
pienempien.
• Käytä laadukasta muistikorttia, jonka nopeusluokka on
vähintään 10.
• Varmista, että uusi muistikortti on laadukkaalta valmistajalta,
ja osta se luotettavalta myyjältä.
Videotallenteet ovat sumeita
• Puhdista kameran linssi (Kameran linssin puhdistaminen,
sivu 7).
• Puhdista kameran edessä oleva tuulilasi.
7
• Varmista, että tuulilasinpyyhkimet eivät ole kameran edessä.
Siirrä laitetta tarvittaessa.
Videotallenteet ovat epätasaisia tai vajaita
• Saat parhaan kamera- ja videotuloksen käyttämällä
laadukasta muistikorttia, jonka nopeusluokka on vähintään
10.
Videokuva ei välttämättä tallennu hitaammalle kortille
riittävän nopeasti.
• Jos katsot videoita älypuhelimella käyttäen langatonta
yhteyttä kameraan, kokeile siirtyä katselupaikkaan, jossa on
vähemmän langattoman verkon häiriöitä, tai kokeile siirtää
videot älypuhelimeen (Videon muokkaaminen ja jakaminen,
sivu 4).
• Siirrä tärkeät tallenteet tietokoneeseen tai älypuhelimeen ja
alusta muistikortti (Muistikortin alustaminen, sivu 1).
• Jos laite näyttää hälytyksen muistikortin virheestä, kokeile
ensin alustaa muistikortti (Muistikortin alustaminen, sivu 1).
Vaihda muistikortti sen jälkeen tarvittaessa (Muistikortin
asettaminen, sivu 1).
• Päivitä laitteeseen uusin ohjelmisto (Tuki ja päivitykset,
sivu 7).
8
Vianmääritys
Hakemisto
A
asetukset 6
E
etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS,
Forward Collision Warning System) 4, 5
G
Garmin Express 7
laitteen rekisteröiminen 7
ohjelmiston päivittäminen 7
toistaminen 3, 4
valokuvat, tarkasteleminen 3
virtapainike 2
W
Wi‑Fi, yhdistäminen 3
Ä
ääni, läheisyyspisteet 6
ääniohjaus 5, 6
vihjeet 6
H
hälytykset 4
J
järjestelmä 7
K
kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS,
Lane Departure Warning System) 5
kameran sijainti 2
kamerat
kojelautakamera 1
nopeus 5
punainen valo 5
kiinnittäminen, tuulilasi 1
kojelautakamera 7
muistikortti 1
valokuvat 3
videon tallentaminen 2
videon toistaminen 3
äänen tallentaminen 2
kuljettajan hälytykset 4, 5
L
laaja ajo-ohjausjärjestelmä (ADAS, Advanced
Driver Assistance System) 5
laitteen esittely 1
laitteen rekisteröiminen 7
liikennevalokamerat 5
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 6
M
microSD kortti 1, 7
muistikortti 1, 7
asentaminen 1
mukauttaminen, asetukset 7
määrittäminen 2
N
nollaaminen, laite 7
nopeusvalvontakamerat 5
O
ohjelmisto
päivittäminen 7
versio 7
ottaminen, valokuvat 2
P
puhdistaminen, laite 7
pysäköintitilan kaapeli 3
T
tapahtumien tunnistus 2
tarkkuus 6
tietokone, yhdistäminen 4
Travelapse 3
tuotteen rekisteröiminen 7
V
valokuvat, tarkasteleminen 3, 4
vianmääritys 7, 8
video
laatu 7, 8
muokkaaminen 4
poistaminen 3
tallentaminen 2, 3
tarkasteleminen 4
Hakemisto
9
support.garmin.com
Syyskuu 2019
190-02164-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising