Garmin | Dash Cam™ 46 | Garmin Dash Cam™ 46 Käyttöopas (verkko)

Garmin Dash Cam™ 46 Käyttöopas (verkko)
GARMIN DASH CAM 46/56/66W
™
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Dash Cam™, Garmin Express™ ja Travelapse™
ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
Sana BLUETOOTH ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD ja microSD logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Wi‑Fi
on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki.
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Muistikortin asettaminen ............................................................. 1
Laitteen asentaminen tuulilasiin ................................................. 1
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen ........................... 1
Kameran sijainnin määrittäminen ............................................... 2
Laitteen käynnistäminen manuaalisesti ...................................... 2
Laitteen sammuttaminen manuaalisesti ..................................... 2
Päävalikko .................................................................................. 2
Kojelautakameran tallennus .......................................... 2
Videotallenteen tallentaminen .................................................... 2
Tapahtumien tunnistus ............................................................... 2
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 3
Valokuvan ottaminen .................................................................. 3
Travelapse .................................................................................. 3
Videoiden ja kuvien katseleminen................................ 3
Tallentamattoman videomateriaalin tallentaminen ..................... 3
Videon tai valokuvan poistaminen .............................................. 3
Tietokoneessa olevat videot ja valokuvat ................................... 3
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja
hälytykset........................................................................ 3
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS, Forward Collision
Warning System) ........................................................................ 4
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS, Lane Departure
Warning System) ........................................................................ 4
Liiku-hälytys ................................................................................ 4
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat ................................... 5
Ääniohjaus...................................................................... 5
Kameran hallinta äänikomennoilla .............................................. 5
Ääniohjauksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä ...... 5
Ääniohjausvinkkejä ..................................................................... 5
Pariliittäminen älypuhelimeen....................................... 5
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen älypuhelimella ............ 5
Videon rajaaminen ja vieminen .................................................. 5
Usean kameran verkko ............................................................... 5
Kamera-asetukset Garmin Drive sovelluksessa ......................... 6
Asetukset........................................................................ 6
Kamera-asetukset ....................................................................... 6
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset ......................................... 7
Järjestelmäasetukset .................................................................. 7
Laitteen tiedot................................................................. 7
Kameran linssin puhdistaminen .................................................. 7
Tuotepäivitykset .......................................................................... 7
Garmin tukikeskus ...................................................................... 7
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen
tarkasteleminen .......................................................................... 7
Laitteen uudelleenkäynnistäminen ............................................. 7
Tekniset tiedot ............................................................................ 7
Muistikortin tekniset ominaisuudet .............................................. 7
Liite.................................................................................. 7
Videoiden tallentaminen pysäköitynä ......................................... 7
Vianmääritys................................................................... 8
Kamera tuntuu lämpimältä käytön aikana .................................. 8
Muistikortti on huono ja se on vaihdettava ................................. 8
Videotallenteet ovat sumeita ...................................................... 8
Videotallenteet ovat epätasaisia tai vajaita ................................. 8
Hakemisto....................................................................... 9
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
Käynnistä laite painamalla painiketta.
Sammuta laite painamalla painiketta 3 sekunnin ajan.
Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla tämän.
2 Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3 Vapauta kortti.
Kortti ponnahtaa ulos paikasta.
Laitteen asentaminen tuulilasiin
HUOMAUTUS
Tarrakiinnitys on tarkoitettu pitkäaikaiseen asennukseen, ja sen
irrottaminen voi olla hankalaa. Harkitse tarkkaan, mihin kohtaan
asennat telineen.
Ympäristön lämpötilan on oltava 21–38 °C (70–100 °F), ennen
kuin tarratelineen saa kiinnittää tuulilasiin.
1 Puhdista tuulilasi vedellä tai alkoholilla ja nukkaamattomalla
liinalla.
Tuulilasin on oltava puhdas pölystä, vahasta, rasvasta ja
pinnoitteista.
2 Irrota suojapaperi telineen tarrasta.
Voit vierittää valikkoja ja sivuja valitsemalla tämän.
Voit vierittää valikkoja ja sivuja valitsemalla tämän.
Tallenna valokuva valitsemalla tämä etsimessä.
Voit tallentaa videoleikkeen painamalla tätä pitkään.
Valitse asetus valikosta valitsemalla tämä.
Muistikortin asettaminen
Videon tallentamiseen tarvitaan yhteensopiva muistikortti
(Muistikortin tekniset ominaisuudet, sivu 7).
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan .
3 Aseta teline kiinnityskohtaan.
VIHJE: tarra on erittäin tarttuva. Älä anna tarran koskettaa
tuulilasia, ennen kuin teline on kohdallaan.
4 Paina telinettä tukevasti tuulilasiin ja paina sitä vielä 30
sekunnin ajan.
Siten varmistat, että telineen tarra kiinnittyy tuulilasiin
kunnolla.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Muistikortin alustaminen
Kamera tarvitsee muistikortin, joka on alustettu FAT32tiedostojärjestelmällä. Kortin voi alustaa kamerassa kyseiseen
tiedostojärjestelmään.
Voit pidentää muistikortin käyttöikää alustamalla muistikortin
vähintään kuuden kuukauden välein. Myös uudet muistikortit
tarvitsee alustaa, ellei niitä ole alustettu FAT32tiedostojärjestelmään.
HUOMAUTUS: muistikortin alustaminen poistaa kaikki sille
tallennetut videot, valokuvat ja muut tiedot.
1 Liitä kamera virtalähteeseen.
2 Valitse Asetukset > Kamera > Alusta kortti.
3 Pidä kamera liitettynä virtalähteeseen alustuksen ajan.
Alustuksen jälkeen kamerassa näkyy ilmoitus ja tallennus alkaa.
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähtee­
seen
Muistikortin irrottaminen
1 Liitä virtajohto laitteen USB-porttiin.
HUOMAUTUS
Jos muistikortti irrotetaan, kun laite on käynnissä, tietoja voidaan
menettää tai laite voi vahingoittua.
1 Sammuta laite.
Aloitus
1
Paina -painiketta 3 sekuntia.
Laite sammuu.
Päävalikko
2 Ohjaa virtajohto ajoneuvon virtaliitäntään.
Voit käyttää kameran virtajohtona kumpaa tahansa mukana
toimitettua kaapelia. Pidempi, kevyt virtajohto on tarkoitus
ohjata pois näkyvistä. Voit piilottaa 4-metrisen (13-jalkaisen)
kaapelin ajoneuvon verhoilun taakse tuulilasin, ovenkarmin
tai kojelaudan lähelle.
Voit vierittää päävalikkoa painamalla etsimessä - tai painiketta ja avaa valikkokohta painamalla -painiketta.
Galleria: voit tarkastella ja hallita tallennettuja videoita ja
valokuvia (Videoiden ja kuvien katseleminen, sivu 3).
Travelapse: voit aloittaa ja lopettaa Travelapse™ tallennuksen
(Travelapse, sivu 3).
Ääniohjaus: voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä
ääniohjausominaisuudet (Ääniohjaus, sivu 5).
Garmin Drive ­sovellus: voit pariliittää kameran älypuhelimeen
ja Garmin Drive™ sovellukseen (Pariliittäminen
älypuhelimeen, sivu 5).
Asetukset: voit määrittää kameran ominaisuuksia, muuttaa
järjestelmäasetuksia ja tarkastella järjestelmätietoja
(Asetukset, sivu 6).
Kojelautakameran tallennus
HUOMAUTUS
Laitteen käyttö on säädeltyä tai kielletty joillakin hallintoalueilla.
Vastaat siitä, että noudatat sovellettavia lakeja ja oikeutta
yksityisyyteen alueilla, joilla aiot käyttää laitetta.
3 Liitä Garmin Dash Cam virtajohto mukana toimitettuun
muuntajaan.
4 Liitä muuntaja ajoneuvon virtaliitäntään.
5 Kytke tarvittaessa virta ajoneuvon virtaliitäntään virtaavaimella.
Laite käynnistyy.
Kameran sijainnin määrittäminen
Voit kiinnittää laitteen tuulilasin vasempaan tai oikeaan reunaan
tai keskikohtaan. Jotta laite toimii parhaiten, määritä laitteen
sijainti ajoneuvossa Kameran sijainti -asetuksella.
1 Valitse Asetukset > Kuljettajan avustus > Kameran
sijainti.
Valitse
Vaakasijainti ja valitse kameran sijainti
2
vaakasuunnassa.
3 Valitse Ajoneuvon korkeus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos ajoneuvo on suuri, kuten täysikokoinen pakettiauto,
lava-auto tai katumaasturi, valitse Korkea.
• Jos ajat henkilöautoa, valitse Tavallinen.
Laitteen käynnistäminen manuaalisesti
Lataa akku täyteen, ennen kuin käynnistät laitteen akkuvirralla.
HUOMAUTUS: kun laite on liitetty käynnistyksen yhteydessä
kytkeytyvään virtalähteeseen, se käynnistyy automaattisesti
ajoneuvon käynnistyessä.
Valitse .
Laite käynnistyy.
Laitteen sammuttaminen manuaalisesti
Kojelautakamera tallentaa videota kameran muistikortille
(Muistikortin asettaminen, sivu 1). Laite alkaa oletusarvoisesti
tallentaa videokuvaa heti käynnistyksen jälkeen ja jatkaa
tallennusta sammutukseen asti. Jos muistikortti on täynnä, laite
vapauttaa tilaa uusille videoille poistamalla vanhimmat
tallentamattomat videot automaattisesti.
Kun tallentamattomien videoiden välitön poistaminen on
käytössä, laite poistaa tallentamatonta yli kolme minuuttia
vanhaa videota jatkuvasti ja poistaa kaikki tallentamattomat
videot aina, kun laite sammutetaan. Ominaisuus on
käytettävissä vain tietyillä alueilla, ja se on oletusarvoisesti
käytössä joillakin kyseisistä alueista. Kun kamera on määritetty
tuetulle alueelle, ominaisuuden voi ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä kameran asetuksista (Kamera-asetukset, sivu 6).
Voit tallentaa videotallenteen, jotta uudet videot eivät korvaa sitä
eikä sitä poisteta (Tallentamattoman videomateriaalin
tallentaminen, sivu 3).
Videotallenteen tallentaminen
Laite tunnistaa mahdollisen tapahtuman oletusarvoisesti anturin
avulla ja tallentaa videokuvaa automaattisesti havaitun
tapahtuman aikana sekä ennen sitä ja sen jälkeen. Videon voi
myös tallentaa manuaalisesti milloin tahansa.
Paina -painiketta pitkään.
Laite tallentaa videomateriaalin, kun painat -painiketta
pitkään sekä ennen sitä ja sen jälkeen.
Muistikortin tallennustila on rajallinen. Kun olet tallentanut
videotallenteen, siirrä se tietokoneeseen (Tietokoneessa olevat
videot ja valokuvat, sivu 3) tai älypuhelimeen (Videon
rajaaminen ja vieminen, sivu 5).
Tapahtumien tunnistus
Laite tunnistaa mahdolliset tapahtumat oletusarvoisesti anturin
avulla ja tallentaa videokuvaa automaattisesti havaitun
tapahtuman aikana sekä ennen sitä ja sen jälkeen.
Videomateriaaliin lisätään tapahtuman aika, päiväys ja sijainti.
HUOMAUTUS: kun laite on liitetty käynnistyksen yhteydessä
kytkeytyvään virtalähteeseen, se sammuu automaattisesti, kun
ajoneuvon moottori sammutetaan.
2
Kojelautakameran tallennus
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
HUOMAUTUS
Joillakin lainkäyttöalueilla äänen tallentaminen ajoneuvossa on
kiellettyä, tai kaikkien matkustajien on oltava tietoisia
tallennuksesta ja heiltä on saatava lupa äänen tallentamiseen
ajoneuvossa. Vastaat siitä, että noudatat kaikkia
lainkäyttöalueesi lakeja ja rajoituksia.
Laite voi tallentaa ääntä sisäisellä mikrofonilla tallentaessaan
videota. Voit ottaa äänitallennuksen käyttöön tai poistaa sen
käytöstä milloin tahansa.
Valitse Asetukset > Kamera > Äänen tallennus.
Valokuvan ottaminen
Valitse etsimessä .
Laite tallentaa valokuvan muistikortille.
Travelapse
Travelapse toiminto tallentaa nopealiikkeisen videon matkasta,
jotta voit jakaa lyhyen videon paikoista, joissa olet käynyt.
Travelapse videon kuvaaminen ei keskeytä kojelautakameran
tallennusta.
HUOMAUTUS: Travelapse tallennus ei ole käytettävissä, kun
tallentamattoman videon välitön poistaminen on käytössä
(Kamera-asetukset, sivu 6).
Travelapse videon tallentaminen
Voit aloittaa ja lopettaa Travelapse tallennuksen manuaalisesti
milloin tahansa päävalikosta tai äänikomennoilla.
HUOMAUTUS: laite jatkaa tavallisen kojelautakameran
materiaalin tallennusta tallentaessaan Travelapse videota.
• Aloita Travelapse videotallennus valitsemalla vaihtoehto:
◦ Valitse päävalikosta Travelapse > Aloitus.
◦ Sano OK, Garmin, Aloita Travelapse.
• Lopeta Travelapse tallennus valitsemalla vaihtoehto:
◦ Valitse päävalikosta Travelapse > Pysäytä.
◦ Sano OK, Garmin, Lopeta Travelapse.
Videoiden ja kuvien katseleminen
HUOMAUTUS: laite pysäyttää tallennuksen ja poistaa
hälytykset käytöstä videoiden ja kuvien katselun ajaksi.
1 Valitse > Galleria.
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: tallentamattomat videot ja Travelapse
tallennus eivät ole käytettävissä, kun tallentamattoman
videon välitön poistaminen on käytössä (Kamera-asetukset,
sivu 6).
• Voit katsella tallentamiasi videoita valitsemalla
Tallennetut videot.
• Voit katsella tallentamiasi pysäköintivideoita valitsemalla
Pysäköintivideot.
• Voit katsella tallennettuja valokuvia valitsemalla Kuvat.
• Voit katsella Travelapse videoita valitsemalla Travelapse.
• Voit näyttää viimeaikaisen videomateriaalin, jota ei ole
tallennettu, valitsemalla Tallentamattomat videot.
3 Valitse video tai valokuva.
Tallentamattoman videomateriaalin
tallentaminen
Voit tarkastella tallentamatonta tilapäistä materiaalia galleriassa
ja tallentaa videoleikkeitä tallentamattoman materiaalin joukosta.
Videoiden ja kuvien katseleminen
Ominaisuus ei ole käytettävissä, kun tallentamattoman videon
välitön poistaminen on käytössä (Kamera-asetukset, sivu 6).
1 Valitse > Galleria > Tallentamattomat videot.
2 Valitse päivä ja aika.
Kyseisen ajanjakson tallentamattoman videomateriaalin
toisto alkaa.
3 Voit siirtyä videossa eteen- tai taaksepäin painamalla - tai
-painiketta pitkään.
Kun painat painiketta, siirtymisnopeus videossa kasvaa.
Aikaleima näkyy videon vasemmassa alakulmassa.
4 Kun löydät videomateriaalin, jonka haluat tallentaa, valitse
> Tallenna.
Laite tallentaa kolmeminuuttisen videoleikkeen.
Videon tai valokuvan poistaminen
• Kun katselet videota, valitse > Poista > Kyllä.
• Kun katselet valokuvaa, valitse > Kyllä.
Tietokoneessa olevat videot ja valokuvat
HUOMAUTUS: kaikki mediasoittimet eivät välttämättä tue
tarkkaa toistoa.
Videot ja valokuvat tallennetaan kameran muistikortin DCIMhakemistoon. Videot tallennetaan MP4-tiedostomuotoon ja
valokuvat JPG-muotoon. Voit tarkastella ja siirtää valokuvia ja
videoita liittämällä muistikortin tai laitteen tietokoneeseen
(Kameran liittäminen tietokoneeseen, sivu 3).
Videot ja valokuvat lajitellaan kansioihin.
HUOMAUTUS: tallentamattomat videot ja Travelapse tallennus
eivät ole käytettävissä, kun tallentamattoman videon välitön
poistaminen on käytössä (Kamera-asetukset, sivu 6).
100EVENT: sisältää videot, jotka laite on tallentanut
automaattisesti havaittuaan tapahtuman.
101PHOTO: sisältää valokuvat.
102SAVED: sisältää käyttäjän manuaalisesti tallentamat videot.
103PARKM: sisältää pysäköitynä kuvatut videot.
104TLPSE: sisältää Travelapse videot.
105UNSVD: sisältää tallentamattoman videomateriaalin. Laite
korvaa vanhimman tallentamattoman videomateriaalin, kun
tallentamattomien videoiden tallennustila on täynnä.
Kameran liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää kameran tietokoneeseen ja asentaa
ohjelmistopäivityksiä tai siirtää videoita ja valokuvia
tietokoneeseen. Liitä kamera tietokoneeseen lyhyemmällä
1,5 metrin (5 jalan) micro-USB-datakaapelilla, joka toimitetaan
laitteen mukana.
HUOMAUTUS: pidempi laitteen mukana toimitettu virtajohto on
tarkoitettu ainoastaan virtajohdoksi, eikä sitä voi käyttää
liitäntäkaapelina tietokoneeseen.
1 Liitä datakaapelin pienempi liitin kameran micro-USB-porttiin.
2 Liitä datakaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
tietokoneessa siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset
Kamera sisältää toimintoja, jotka voivat edistää tietoisuutta ajon
aikana, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta kuuluu kunkin
hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja siinä näkyvät
kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit.
3
Etuosan törmäysvaroitus: laite hälyttää havaitessaan, että
turvaväli edessä olevaan ajoneuvoon on liian pieni.
Varoitus kaistanvaihdosta: laite hälyttää havaitessaan
mahdollisesti vahingossa tehdyn kaistanvaihdon.
Menohälytys: laitteesta kuuluu ääni ja siinä näkyy hälytys, kun
pysähdyksissä ollut liikenne lähtee liikkeelle.
Nopeusvalvontakamerat: laitteesta kuuluu ääni ja siinä
näkyvät nopeusrajoitus ja etäisyys nopeusvalvontakameraan.
Liikennevalokamerat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy etäisyys liikennevalokameraan.
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS,
Lane Departure Warning System)
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS,
Forward Collision Warning System)
LDWS-toiminto hälyttää, kun laite havaitsee, että ylität
kaistanrajan ehkä vahingossa. Laite hälyttää esimerkiksi, kun
ylität kiinteällä viivalla maalatun kaistanrajan. LDWS hälyttää
ainoastaan, kun ajoneuvon nopeus on yli 64 km/h (40 mph).
Hälytys näkyy näytön vasemmassa tai oikeassa reunassa sen
mukaan, minkä kaistan rajan olet ylittänyt.
VAROITUS
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS) on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa tie- ja ajo-olosuhteiden
tarkkailemisesta, liikennesääntöjen noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. FCWS seuraa kameran kuvaa ja varoittaa
vastaantulevista ajoneuvoista. Siksi sen toiminta saattaa olla
rajallinen, jos näkyvyys on heikko. Lisätietoja on osoitteessa
garmin.com/warnings.
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ole saatavilla kaikilla alueilla eikä
kaikkiin tuotemalleihin.
FCWS-toiminto hälyttää, kun laite havaitsee, että turvaväli
edessä olevaan ajoneuvoon on liian pieni. Laite määrittää
ajoneuvosi nopeuden GPS-toiminnolla ja laskee arvion
sopivasta turvavälistä nopeutesi perusteella. FCWS aktivoituu
automaattisesti, kun ajoneuvosi nopeus on yli 48 km/h (30 mph).
Kun laite havaitsee, että olet liian lähellä edessä olevaa
ajoneuvoa, laitteesta kuuluu hälytysääni ja näyttöön tulee
varoitus.
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmän (FCWS,
Forward Collision Warning System) suorituskykyvih­
jeitä
Monet tekijät vaikuttavat FCWS-järjestelmän suorituskykyyn.
Jotkin olosuhteet voivat estää FCWS-toimintoa havaitsemasta
ajoneuvoa edessäsi.
• FCWS-toiminto aktivoituu ainoastaan, kun ajoneuvon nopeus
ylittää 50 km/h (30 mph).
• FCWS-toiminto ei välttämättä havaitse edessä olevaa
ajoneuvoa, kun sade, sumu, lumi, auringon tai ajovalojen
aiheuttama häikäisy peittää kameran näkyvyyden
ajoneuvoon.
• FCWS ei välttämättä toimi oikein, jos kamera on kohdistettu
väärin (Kameran sijainnin määrittäminen, sivu 2).
• FCWS-toiminto ei välttämättä tunnista ajoneuvoja, jotka ovat
yli 40 metrin (130 jalan) tai alle 5 metrin (16 jalan) päässä.
• FCWS-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos ajoneuvon
korkeus tai laitteen sijainti ajoneuvossa ei ilmene oikein
kameran sijaintiasetuksista (Kameran sijainnin
määrittäminen, sivu 2).
4
VAROITUS
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS) on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa tie- ja ajo-olosuhteiden
tarkkailemisesta, liikennesääntöjen noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. LDWS varoittaa kameran avulla
kaistaviivojen ylittämisestä. Siksi se saattaa toimia
puutteellisesti, kun näkyvyys on heikko. Lisätietoja on
osoitteessa garmin.com/warnings.
HUOMAUTUS: jotta LDWS toimii parhaiten, määritä Kameran
sijainti-asetuksella laitteen sijainti ajoneuvossa.
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmän (LDWS, Lane
Departure Warning System) suorituskykyvihjeitä
Monet tekijät vaikuttavat LDWS-järjestelmän suorituskykyyn.
Jotkin olosuhteet saattavat estää LDWS-toimintoa
havaitsemasta kaistanvaihtoja.
• LDWS hälyttää ainoastaan, kun ajoneuvon nopeus on yli
65 km/h (40 mph).
• LDWS-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos kameraa ei ole
kohdistettu oikein.
• LCWS-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos ajoneuvon
korkeus tai laitteen sijainti ajoneuvossa ei ilmene oikein
kameran sijaintiasetuksista (Kameran sijainnin
määrittäminen, sivu 2).
• LDWS-toiminnon on nähtävä kaistaviivat selvästi ja
esteettömästi.
◦ Järjestelmä ei välttämättä havaitse kaistanvaihtoja, kun
sade, sumu, lumi, jyrkkä varjo, auringon tai ajovalojen
aiheuttama häikäisy, tietyömaa tai muu este peittää
näkyvyyden.
◦ Järjestelmä ei välttämättä havaitse kaistanvaihtoja, jos
kaistaviivat ovat virheellisiä tai pahasti kuluneita tai niitä
puuttuu.
• LDWS ei välttämättä havaitse kaistanvaihtoja erittäin leveillä,
kapeilla tai mutkaisilla teillä.
Liiku­hälytys
Liiku-hälytys antaa äänimerkin ja näyttää hälytyksen, kun
ajoneuvosi edessä pysähdyksissä ollut liikenne lähtee taas
liikkeelle. Hälytys näkyy vasta, kun edessä oleva ajoneuvo on
liikkunut merkittävästi, mutta oma ajoneuvosi on edelleen
pysähdyksissä. Tämä voi olla hyödyllinen toiminto
liikennevaloissa tai ruuhkissa. Tämä ominaisuus havaitsee
ajoneuvon pysähtymisen ja lähtemisen liikkeelle
kojelautakameran avulla ja edellyttää hyvää näkyvyyttä tiehen.
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset
Pariliittäminen älypuhelimeen
Liikennevalo­ ja nopeusvalvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennevalo- tai
nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
®
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on
saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää,
kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameraa.
• Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan
Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot
käyttöösi.
Ääniohjaus
Ääniohjauksella voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja
komentoja.
HUOMAUTUS: ääniohjaus ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
Toimintoa voi käyttää, vaikka käyttöliittymässä olisi käytössä
jokin muukin kieli, mutta komennot on sanottava englanniksi.
Kameran hallinta äänikomennoilla
1 Aktivoi ääniohjaus sanomalla OK, Garmin.
Kamerasta kuuluu äänimerkki, ja kamera alkaa kuunnella
komentoja.
2 Sano komento:
• Tallenna video sanomalla Tallenna video.
• Ota kuva sanomalla Ota kuva.
• Tallenna äänet videon mukana sanomalla Äänen
tallennus.
• Tallenna videokuvaa ilman ääntä sanomalla Keskeytä
toisto.
• Aloita Travelapse tallennus sanomalla Aloita Travelapse.
• Lopeta Travelapse tallennus sanomalla Lopeta
Travelapse.
Kamerasta kuuluu äänimerkki, kun se tunnistaa komennon.
Ääniohjauksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Valitse
> Ääniohjaus > Asetukset > Poista käytöstä.
Ääniohjausvinkkejä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä.
• Sano ennen jokaista komentoa OK, Garmin.
• Kuuntele merkkiääntä, josta tunnistat, että kamera on
tunnistanut komennon.
Ääniohjaus
Voit pariliittää Garmin Dash Cam kameran älypuhelimeen ja
Garmin Drive sovellukseen. Garmin Drive sovelluksessa voit
määrittää usean kameran verkon, muuttaa kamera-asetuksia
sekä katsella, muokata ja tallentaa valokuvia ja videoita.
1 Asenna Garmin Drive sovellus älypuhelimesi
sovelluskaupasta.
2 Käynnistä Garmin Dash Cam kamera ja aseta se ja
älypuhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän toisistaan.
3 Avaa puhelimessa Garmin Drive sovellus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen Garmin laite, jota pariliität
älypuhelimeen, hyväksy Garmin Drive sovelluksen
käyttöoikeussopimukset.
• Jos pariliität uutta Garmin laitetta tai kameraa
älypuhelimeen, valitse Lisää laite.
Viimeistele
pariliitos ja määritys näyttöön tulevien ohjeiden
5
mukaisesti.
Esiin tulee sovellusten päävalikko. Kun laitteet on pariliitetty, ne
muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan
käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen
älypuhelimella
Jotta voit katsella videoita ja valokuvia älypuhelimella, sinun
tarvitsee pariliittää Garmin Dash Cam laite Garmin Drive
sovellukseen (Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 5).
HUOMAUTUS: laite pysäyttää tallennuksen ja poistaa
hälytykset käytöstä videoiden ja valokuvien katselun ajaksi.
1 Valitse älypuhelimen Garmin Drive sovelluksessa Tarkista
materiaali.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää tallentamasi valokuvan tai videon valitsemalla
tiedoston Tallennettu materiaali -luokasta.
• Voit näyttää viimeaikaisen videomateriaalin, jota ei ole
tallennettu, valitsemalla videon Tilapäinen materiaali luokasta.
Videon tai valokuvan poistaminen älypuhelimella
1 Kun tarkastelet tallennettujen videoiden tai valokuvien
luetteloa älypuhelimella, valitse Valitse.
Valitse
vähintään yksi tiedosto.
2
3 Valitse .
Videon rajaaminen ja vieminen
Voit lyhentää videota ennen vientiä poistamalla siitä tarpeetonta
materiaalia.
1 Valitse Garmin Drive sovelluksessa Tarkista materiaali.
2 Valitse video.
3 Rajaa videon pituutta vetämällä videon edistymisosoittimen
kahvoja vasemmalle tai oikealle.
4 Valitse Vie.
HUOMAUTUS: sovelluksen on oltava etualalla videon
viennin aikana.
Sovellus vie rajatun videon älypuhelimeen.
Usean kameran verkko
Garmin Drive sovellukseen voi pariliittää useita
kojelautakameroita. Siten samaan puhelimeen voi liittää
kojelautakameroita useasta ajoneuvosta. Lisäksi samaan
ajoneuvoon voi asentaa useita kojelautakameroita, esimerkiksi
etu- ja takakameran, ja samanaikaisista tallenteista voi luoda
kuva kuvassa -yhdistelmävideoita. Jos verkkoon on liitetty GPS5
järjestelmää käyttävä kamera, voit lisätä sijaintitiedot kaikista
verkossa olevista kameroista tallennettuihin videoihin.
Usean kameran kuva kuvassa ­videot
Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun tarvitsee pariliittää
vähintään kaksi kameraa Garmin Drive sovellukseen ja tallentaa
materiaalia molemmilla.
Garmin Drive sovelluksella voit luoda kuva kuvassa yhdistelmävideoita kahdella kameralla samaan aikaan kuvatusta
materiaalista.
1 Valitse Garmin Drive sovelluksessa Tarkista materiaali.
2 Valitse monikameravideo.
Monikameravideon tunnistaa videon pikkukuvassa olevista
kamerakuvakkeista
. Sovellus yhdistää samaan
aikaan tallennetut videot automaattisesti samaan
monikameravideokuvakkeeseen.
3 Valitse videon koko näytön osassa käytettävä materiaali
valitsemalla ja .
4 Rajaa videon pituutta vetämällä videon edistymisosoittimen
kahvoja vasemmalle tai oikealle.
5 Valitse Jatka.
6 Valitse videon kuva kuvassa -osassa käytettävä materiaali
valitsemalla ja .
7 Valitse kulma, jossa haluat näyttää kuva kuvassa -materiaalin
ja valitse Vie.
HUOMAUTUS: sovelluksen on oltava etualalla videon
viennin aikana.
Sovellus vie kuva kuvassa -videon älypuhelimeen.
Kamera­asetukset Garmin Drive
sovelluksessa
Valitse Garmin Drive sovelluksessa ja valitse kameran nimi.
Kameran asetukset: voit valita kameran nimen. Tässä näkyy
myös reaaliaikainen videosyöte, jotta voit säätää kameran
asentoa.
Laatu: säätää videotarkkuutta.
Päällekkäistiedot: säätää videoissa ja kuvissa näkyvien tietojen
tyyppiä.
Tallentamattomat videot: tämä toiminto ei ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
Määrittää, milloin laite poistaa tallentamatonta
videomateriaalia. Kun Poista kun täysi on valittu, laite
tunnistaa vanhimman tallentamattoman videon, kun
muistikortin tallennustila on täynnä. Kun Poista välittömästi
on valittu, laite poistaa tallentamatonta yli kolme minuuttia
vanhaa videota jatkuvasti ja poistaa kaikki tallentamattomat
videot aina, kun laite sammutetaan. Tämä on kätevää tietojen
tietosuojan kannalta. Kun Poista välittömästi on valittuna,
Travelapse videoita ei voi tallentaa.
Travelapse: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Travelapse
ominaisuuden (Travelapse, sivu 3).
Yksiköt ja aika: muuttaa päiväyksen ja ajan muodon asetuksia.
Tietoja laitteesta: näyttää kameran ohjelmistoversion ja
laitetunnuksen.
Alusta SD­kortti: alustaa muistikortin ja poistaa kaikki sille
tallennetut videot, valokuvat ja muut tiedot.
Palauta oletukset: palauttaa laitteen oletusasetukset ja purkaa
laitteen pariliitoksen Garmin Drive sovellukseen.
Unohda laite: purkaa laitteen pariliitoksen Garmin Drive
sovellukseen.
Kameran nimeäminen uudelleen
Voit muuttaa kameran nimeä, jotta erotat sen paremmin usean
kameran verkossa olevien kameroiden joukosta.
1 Valitse .
6
2 Valitse kamera.
3 Valitse Kameran asetukset.
4 Valitse kameran nimi Kameran nimi -kentässä.
VIHJE: valitsemalla Mukautettu voit kirjoittaa mukautetun
kameran nimen.
Asetukset
Kamera­asetukset
Valitse > Asetukset > Kamera.
Tarkkuus: säätää videotarkkuutta.
Tapahtumien tunnistus: ottaa tapahtumien tunnistuksen
käyttöön ja poistaa sen käytöstä (Tapahtumien tunnistus,
sivu 2).
Äänen tallennus: ottaa äänen tallennuksen käyttöön ja poistaa
sen käytöstä (Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 3).
Päällekkäistiedot: säätää videoissa ja kuvissa näkyvien tietojen
tyyppiä.
Tallentamattomat videot: tämä toiminto ei ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
Määrittää, milloin laite poistaa tallentamatonta
videomateriaalia. Kun Poista kun täysi on valittu, laite
tunnistaa vanhimman tallentamattoman videon, kun
muistikortin tallennustila on täynnä. Kun Poista välittömästi
on valittu, laite poistaa tallentamatonta yli kolme minuuttia
vanhaa videota jatkuvasti ja poistaa kaikki tallentamattomat
videot aina, kun laite sammutetaan. Tämä on kätevää tietojen
tietosuojan kannalta. Kun Poista välittömästi on valittuna,
Travelapse videoita ei voi tallentaa eikä tallentamattomia
videoita voi tarkastella galleriassa.
Tallenna virtakatkoksen jälkeen: määrittää, miten kauan laite
jatkaa videon tallennusta virrankatkaisun jälkeen.
Tallenna pysäköinnin aikana: sallii kameran tallentaa videota,
kun ajoneuvo on pysähdyksissä ja sammuksissa, ja
määrittää ajan, jonka kamera pysyy aktiivisena pysäköinnin
aikana. Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun Dash Cam
laitteen pysäköintitilan kaapelilisävaruste on liitettynä
kameraan (Videoiden tallentaminen pysäköitynä, sivu 7).
HUOMAUTUS
Tietoturvasäädösten vuoksi tämä ominaisuus ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla. Vastaat siitä, että tunnet
lainkäyttöalueen yksityisyyslait ja -oikeudet ja noudatat niitä.
Alusta kortti: alustaa muistikortin ja poistaa kaikki sille
tallennetut videot, valokuvat ja muut tiedot.
Videotarkkuusasetukset
Voit määrittää kameralla tallennettujen videoiden tarkkuuden,
kuvanopeuden (fps) ja HDR (high dynamic) -asetuksen.
Tarkkuus tarkoittaa videon leveyttä ja korkeutta kuvapisteinä.
Kuvanopeus tarkoittaa tallennettujen videokuvien määrää
sekunnissa. HDR tallentaa kustakin kuvasta useita
valotustasoja, ja sillä voidaan parantaa videon selkeyttä
jyrkkäkontrastisissa tai vähäisen valon olosuhteissa.
Muistikorttitilaa tarvitaan sitä enemmän, mitä tarkempi tai
kuvanopeudeltaan suurempi asetus valitaan.
Kaikki tuotemallit eivät tue kaikkia asetuksia.
Valitse Asetukset > Kamera > Tarkkuus.
Asetus
Tarkkuus
Tuetut mallit
1440p, 30fps, HDR
2560 × 1400 kuvapistettä
56/66W
1080p, 60fps
1920 × 1080 kuvapistettä
56/66W
1080p, 30fps, HDR
1920 × 1080 kuvapistettä
56/66W
1080p, 30fps
1920 × 1080 kuvapistettä
46
Asetukset
Asetus
Tarkkuus
Tuetut mallit
720p, 30fps, HDR
1280 × 720 kuvapistettä
56/66W
720p, 30fps
1280 × 720 kuvapistettä
46
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset
Valitse > Asetukset > Kuljettajan avustus.
Kameran sijainti: voit määrittää laitteen sijainnin ajoneuvossa
(Kameran sijainnin määrittäminen, sivu 2).
Etuosan törmäys: säätää FCWS-ominaisuuden herkkyyden.
Menohälytys: poistaa käytöstä Liiku-hälytyksen ja hälytysäänet,
kun liikenne lähtee liikkeelle (Liiku-hälytys, sivu 4).
Kaistanvaihto: säätää kaistanraja-asetuksia (Kaistanvaihdon
varoitusjärjestelmä (LDWS, Lane Departure Warning
System), sivu 4).
Huomiohälytykset: säätää läheisyyshälytysten ääniä.
Järjestelmäasetukset
Valitse > Asetukset > Järjestelmä.
Volyymi: säätää kameran hälytysten ja videotoiston
äänenvoimakkuutta.
Kirkkaus: säätää etsinnäytön kirkkautta.
Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, että näyttö pysyy
käytössä, kun kamera saa virtaa, tai että se sammuu oltuaan
käyttämättömänä yhden minuutin ajan. Kamera jatkaa
tallennusta, kun näyttö on pimeänä, ja tallennuksen
merkkivalo ilmaisee tallennusta.
Asetukset: voit määrittää mittayksiköt, ajan ja kielen ja
palauttaa niiden oletusarvot.
Tietoja: näyttää kameran nimen, ohjelmistoversion,
laitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmiston ominaisuuksista.
Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset tiedot.
Laitteen määritys
Valitse > Asetukset > Järjestelmä > Asetukset.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Aika: määrittää ajan, päiväyksen ja aikaleiman muodon.
Kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle.
Palauta: palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot ja purkaa
kameran pariliitoksen Garmin Drive sovellukseen. Tämä
vaihtoehto ei poista tallennettuja valokuvia ja videoita. Voit
poistaa kaikki valokuvat ja videot muistikortilta alustamalla
muistikortin (Muistikortin alustaminen, sivu 1).
Laitteen tiedot
Kameran linssin puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
Voit parantaa videokuvan laatua pyyhkimällä kameran linssin
säännöllisesti.
1 Pyyhi linssi naarmuttamattomalla puhdistusliinalla, jonka voit
tarvittaessa kostuttaa isopropyylialkoholilla.
2 Anna linssin kuivua itsekseen.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Laitteen tiedot
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen päivittäminen Garmin Drive sovelluksella
Garmin Drive sovellus ilmoittaa, kun laitteeseen on saatavilla
ohjelmistopäivitys.
1 Valitse Garmin Drive sovelluksessa Asenna heti.
Ohjelmistopäivitys lähetetään laitteeseen. Saat ilmoituksen,
kun siirto on valmis.
2 Irrota laite virtalähteestä, kunnes se sammuu.
3 Liitä laite virtalähteeseen.
Laite asentaa ohjelmistopäivityksen.
HUOMAUTUS: materiaalia ei tallenneta
ohjelmistopäivityksen aikana.
Garmin tukikeskus
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.
Lainsäädännöllisten e­label­tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
1 Vieritä asetusvalikon loppuun.
2 Valitse Järjestelmä.
3 Valitse Säädöstiedot.
Laitteen uudelleenkäynnistäminen
Voit käynnistää laitteen uudelleen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila
–20–55 °C (–4–131 °F)
Latauslämpötila
0–45 °C (32–113 °F)
Tulojännite
4,75–5,25 Vdc, 1 A
Langattomat taajuudet
2,4 GHz ( 7 dBm)
Muistikortin tekniset ominaisuudet
Kameraan tarvitaan muistikortti, jolla on seuraavat tekniset
ominaisuudet.
Tyyppi
microSDHC tai microSDXC
Kapasiteetti
Vähintään 8 Gt
Nopeusluokka
Vähintään luokka 10
Tiedostojärjestelmä
FAT32
Liite
Videoiden tallentaminen pysäköitynä
HUOMAUTUS
Tietoturvasäädösten vuoksi tämä ominaisuus ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla. Vastaat siitä, että tunnet
lainkäyttöalueen yksityisyyslait ja -oikeudet ja noudatat niitä.
Liitä kamera Dash Cam laitteen pysäköintitilan
kaapelilisävarusteeseen, jotta voit tallentaa videoita pysäköitynä
(Pysäköintitilan kaapelin kytkentäkaavio, sivu 8).
Pysäköintivideon tallennustoiminnolla kamera tallentaa videota
automaattisesti, kun ajoneuvo on pysäköitynä.
7
Valitse > Asetukset > Kamera > Tallenna pysäköinnin
aikana.
Kun katkaiset virran ajoneuvosta, kamera siirtyy
pysäköintivideon tallennustilaan ja tallentaa videota
automaattisesti aina, kun kameran anturi havaitsee liikettä.
Pysäköintitilan kaapelin kytkentäkaavio
Kohde
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Musta
Maadoitus
Keltainen
Akku 12 V
Punainen
Lisävaruste 12 V
HUOMIO
Garmin suosittelee, että laitteen asentaa kokenut asentaja, joka
tuntee sähköjärjestelmät. Jos virtajohto liitetään väärin,
ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku voi loukkaantua.
1 Ohjaa pysäköintitilan kaapelilisävaruste ajoneuvon kohtaan,
5
Videotallenteet ovat sumeita
• Puhdista kameran linssi (Kameran linssin puhdistaminen,
sivu 7).
• Puhdista kameran edessä oleva tuulilasi.
• Varmista, että tuulilasinpyyhkimet eivät ole kameran edessä.
Siirrä laitetta tarvittaessa.
Videotallenteet ovat epätasaisia tai vajaita
Pysäköintitilan kaapelilisävarusteen liittäminen virta­
lähteeseen
2
3
4
• Käytä laadukasta muistikorttia, jonka nopeusluokka on
vähintään 10.
• Varmista, että uusi muistikortti on laadukkaalta valmistajalta,
ja osta se luotettavalta myyjältä.
jossa on jatkuva virransaanti, virtakytkin ja maadoitusliitäntä.
Liitä BATT-johdin jatkuvaan virtalähteeseen.
Liitä ACC-johdin kytkimelliseen virtalähteeseen.
Liitä GND-johdin ajoneuvon korin paljaaseen metalliin
olemassa olevalla pultilla tai ruuvilla.
Liitä pysäköintitilan kaapelilisävaruste kameran USB-porttiin.
• Saat parhaan kamera- ja videotuloksen käyttämällä
laadukasta muistikorttia, jonka nopeusluokka on vähintään
10.
Videokuva ei välttämättä tallennu hitaammalle kortille
riittävän nopeasti.
• Jos katsot videoita älypuhelimella käyttäen langatonta
yhteyttä kameraan, kokeile siirtyä katselupaikkaan, jossa on
vähemmän langattoman verkon häiriöitä, tai kokeile siirtää
videot älypuhelimeen (Videon rajaaminen ja vieminen,
sivu 5).
• Siirrä tärkeät tallenteet tietokoneeseen tai älypuhelimeen ja
alusta muistikortti (Muistikortin alustaminen, sivu 1).
• Jos laite näyttää hälytyksen muistikortin virheestä, kokeile
ensin alustaa muistikortti (Muistikortin alustaminen, sivu 1).
Vaihda muistikortti sen jälkeen tarvittaessa (Muistikortin
asettaminen, sivu 1).
• Päivitä laitteeseen uusin ohjelmisto (Tuotepäivitykset, sivu 7).
Vianmääritys
Kamera tuntuu lämpimältä käytön aikana
Kameran lämpeneminen käytön aikana on normaalia erityisesti
kun se tallentaa tarkkaa videota tai lähettää Wi‑Fi signaalia.
®
Muistikortti on huono ja se on vaihdettava
Kaikki microSD muistikortit kuluvat loppuun, kun niiden tiedot
on korvattu uusilla lukemattomia kertoja. Kortin ajoittainen
alustus voi pidentää kortin käyttöikää ja suorituskykyä. Koska
kojelautakamera tallentaa materiaalia jatkuvasti, muistikortti
tarvitsee vaihtaa ajoittain (Muistikortin asettaminen, sivu 1).
Laite tunnistaa muistikorttivirheet automaattisesti ja hälyttää, kun
muistikortti tarvitsee alustaa tai vaihtaa.
Voit pidentää muistikortin käyttöikää seuraavilla toimilla.
• Alusta muistikortti vähintään kuuden kuukauden välein
(Muistikortin alustaminen, sivu 1).
• Jos laite näyttää hälytyksen muistikortin virheestä, kokeile
ensin alustaa muistikortti (Muistikortin alustaminen, sivu 1).
Vaihda muistikortti sen jälkeen tarvittaessa (Muistikortin
asettaminen, sivu 1).
• Sammuta laite, kun ajoneuvoa ei käytetä.
Jos laitetta ei ole liitetty virtalukolliseen ajoneuvon
virtalähteeseen, sammuta laite, kun ajoneuvoa ei käytetä,
jotta kojelautakamera ei tallenna turhaan.
• Siirrä tallennettu videomateriaali tietokoneeseen.
Muistikortti kestää kauemmin, kun sillä on mahdollisimman
paljon vapaata tilaa.
• Käytä suurikapasiteettisempaa muistikorttia.
Suurikapasiteettiset muistikortit kestävät tavallisesti
pidempään, koska niiden tiedot korvautuvat harvemmin kuin
pienempien.
®
8
Vianmääritys
Hakemisto
A
aloitus 2
asetukset 2, 6, 7
B
Bluetooth tekniikka, puhelimen liittäminen 5
E
etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS,
Forward Collision Warning System) 3, 4
G
Garmin Express 7
ohjelmiston päivittäminen 7
video
laatu 8
muokkaaminen 6
pelaaminen 5
poistaminen 3, 5
tallentaminen 2, 3, 5, 7
toistaminen 3
valokuvat, tarkasteleminen 3, 5
videot 2
virtapainike 2
Ä
älypuhelinominaisuudet, yhdistäminen 5
ääniohjaus 2, 5
vihjeet 5
H
hälytykset 3
J
järjestelmä 7
K
kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS,
Lane Departure Warning System) 3, 4
kamera, nimeäminen uudelleen 6
kameran sijainti 2
kamerat
kojelautakamera 1
nopeus 5
punainen valo 5
kiinnittäminen, tuulilasi 1
kojelautakamera 8
muistikortti 1
videon tallentaminen 3
äänen tallentaminen 3
kuljettajan hälytykset 3, 4
L
laaja ajo-ohjausjärjestelmä (ADAS, Advanced
Driver Assistance System) 4
laitteen esittely 1
liikennevalokamerat 5
M
microSD kortti 1, 7, 8
muistikortti 1, 7, 8
asentaminen 1
mukauttaminen, asetukset 7
määrittäminen 1
N
nollaaminen, laite 7
nopeusvalvontakamerat 5
O
ohjelmisto
päivittäminen 7
versio 7
ohjelmiston päivittäminen 7
ottaminen, valokuvat 3
P
pariliitos, puhelin 5
puhdistaminen, laite 7, 8
puhelin, pariliitos 5
pysäköintitilan kaapeli 7, 8
T
tapahtumien tunnistus 2
tarkkuus 6
tietokone, yhdistäminen 3
Travelapse 2, 3
U
useita kameroita 5, 6
V
valokuvat 2
tarkasteleminen 3
vianmääritys 8
Hakemisto
9
support.garmin.com
Maaliskuu 2019
190-02544-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising