Garmin | Dash Cam™ 46 | User manual | Garmin Dash Cam™ 46 Manual de utilizare

Garmin Dash Cam™ 46 Manual de utilizare
GARMIN DASH CAM 46/56/66W
™
Manual de utilizare
© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin şi sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. Garmin Dash Cam™, Garmin Express™ şi Travelapse™ sunt mărci
comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
Marca grafică şi logourile BLUETOOTH sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. microSD şi sigla microSD sunt mărci
comerciale ale SD-3C, LLC. Wi‑Fi este marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
Cuprins
Iniţiere .............................................................................. 1
Prezentare generală a dispozitivului ........................................... 1
Instalarea unui card de memorie ................................................ 1
Instalarea dispozitivului pe parbriz ............................................. 1
Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare ....................... 2
Setarea opţiunii Amplasare cameră ........................................... 2
Pornirea manuală a dispozitivului ............................................... 2
Oprirea manuală a dispozitivului ................................................. 2
Meniu principal ............................................................................ 2
Înregistrarea cu camera de bord ................................... 2
Salvarea unei înregistrări video .................................................. 2
Detectare eveniment ................................................................... 3
Activarea sau dezactivarea înregistrării audio ............................ 3
Fotografiere ................................................................................ 3
Travelapse .................................................................................. 3
Vizualizarea înregistrărilor video şi a fotografiilor...... 3
Salvarea înregistrărilor video nesalvate. .................................... 3
Ştergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii ................ 3
Înregistrări video şi fotografii pe computer .................................. 3
Funcţii şi alerte de informare a şoferului..................... 4
Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală ......................... 4
Sistemul de avertizare la părăsirea benzii .................................. 4
Alertă de pornire ......................................................................... 5
Camerele la semafoare şi radarele fixe ...................................... 5
Controlul vocal............................................................... 5
Controlarea camerei prin comenzi vocale .................................. 5
Activarea sau dezactivarea controlului vocal .............................. 5
Sugestii pentru controlul vocal .................................................... 5
Asocierea cu smartphone-ul dvs. ................................. 5
Vizualizarea clipurilor video şi a fotografiilor pe smartphone ...... 5
Trunchierea şi exportul unui clip video ....................................... 6
Reţeaua cu camere multiple ....................................................... 6
Setări ale camerei în aplicaţia Garmin Drive .............................. 6
Setări ............................................................................... 6
Setările camerei .......................................................................... 6
Setări pentru Asistenţă şofer ...................................................... 7
Setări de sistem .......................................................................... 7
Informaţii dispozitiv........................................................7
Curăţarea obiectivului camerei ................................................... 7
Actualizări ale produsului ............................................................ 7
Garmin Centrul de asistenţă ....................................................... 8
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi conformitate
aferente etichetei electronice ...................................................... 8
Repornirea dispozitivului ............................................................. 8
Specificaţii ................................................................................... 8
Specificaţii card de memorie ....................................................... 8
Anexă ............................................................................... 8
Înregistrarea de videoclipuri în timpul parcării ............................ 8
Depanare ......................................................................... 8
Camera se încălzeşte în timpul funcţionării ................................ 8
Cardul meu de memorie s-a deteriorat şi trebuie înlocuit. .......... 8
Înregistrările video sunt înceţoşate ............................................. 9
Înregistrările video sunt întrerupte sau incomplete ..................... 9
Index.............................................................................. 10
Cuprins
i
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Prezentare generală a dispozitivului
Îndepărtarea cardului de memorie
ATENŢIONARE
Îndepărtarea cardului de memorie în timp ce dispozitivul este
pornit poate avea drept rezultat pierderea datelor sau
deteriorarea dispozitivului.
1 Opriţi dispozitivul.
2 Apăsaţi cardul până când acesta se fixează cu un clic.
3 Eliberaţi cardul.
Cardul va ieşi din slot.
Instalarea dispozitivului pe parbriz
Apăsaţi pentru a porni dispozitivul.
Menţineţi apăsat timp de 3 secunde pentru a opri dispozitivul.
Selectaţi pentru a reveni la pagina precedentă.
Selectaţi pentru a răsfoi prin meniuri sau pagini.
Selectaţi pentru a răsfoi prin meniuri sau pagini.
Din vizor, selectaţi pentru a salva o fotografie.
Menţineţi apăsat pentru a salva o înregistrare video.
Selectaţi pentru a alege o opţiune dintr-un meniu.
ATENŢIONARE
Suportul cu adeziv este destinat utilizării îndelungate şi poate fi
greu de îndepărtat. Se recomandă să planificaţi bine locaţia
instalării înainte de a instala suportul.
Înainte de a instala suportul adeziv pe parbriz, temperatura
ambiantă trebuie să fie cuprinsă între 21° şi 38 °C (între 70° şi
100 °F).
1 Curăţaţi parbrizul cu apă sau alcool şi o lavetă fără scame.
Pe parbriz nu trebuie să existe urme de praf, ceară, uleiuri
sau lacuri.
2 Îndepărtaţi folia protectoare a adezivului de pe suport.
Instalarea unui card de memorie
Pentru a înregistra un clip video, trebuie să instalaţi un card de
memorie compatibil (Specificaţii card de memorie, pagina 8).
1 Introduceţi cardul de memorie în fanta .
3 Plasaţi suportul deasupra locaţiei de instalare.
2 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
Formatarea cardului de memorie
Camera necesită un card de memorie formatat utilizând sistemul
de fişiere FAT32. Puteţi utiliza camera pentru a formata cardul
utilizând acest sistem de fişiere.
Trebuie să formataţi cardul de memorie cel puţin o dată la
fiecare 6 luni pentru a ajuta la prelungirea duratei de viaţă a
cardului de memorie. De asemenea, trebuie să formataţi un card
de memorie complet nou dacă acesta nu este formatat, utilizând
sistemul de fişiere FAT32.
NOTĂ: formatarea cardului de memorie şterge toate
videoclipurile, fotografiile şi datele de pe card.
1 Conectaţi camera la alimentarea cu energie.
2 Selectaţi Setări > Cameră > Formatare card.
3 Menţineţi camera conectată la alimentarea cu energie până
când formatarea este finalizată.
Când formatarea este finalizată, pe cameră este afişat un mesaj
şi porneşte înregistrarea.
Iniţiere
SUGESTIE: adezivul este extrem de lipicios. Evitaţi să
atingeţi adezivul de parbriz până ce suportul nu este
poziţionat şi aliniat corect.
4 Plasaţi suportul pe parbriz şi apăsaţi cu putere timp de 30 de
secunde.
Astfel, asiguraţi contactul corespunzător al adezivului de pe
suport cu parbrizul.
1
Conectarea dispozitivului la cablul de
alimentare
1 Conectaţi cablul de alimentare în portul USB de pe dispozitiv.
Selectaţi .
Dispozitivul va porni.
Oprirea manuală a dispozitivului
NOTĂ: atunci când dispozitivul este conectat la o priză de
alimentare comutată prin contact, se va opri automat odată cu
vehiculul.
Menţineţi apăsat timp de 3 secunde.
Dispozitivul se va opri.
Meniu principal
2 Direcţionaţi cablul de alimentare către sursa de alimentare a
vehiculului.
Puteţi să utilizaţi oricare dintre cablurile incluse pentru a
alimenta camera cu energie. Cablul de alimentare mai lung şi
uşor este conceput pentru o direcţionare discretă. Pentru
mascarea cablului de 4 m (13 ft.), direcţionaţi-l în spatele
cadrului vehiculului, de-a lungul parbrizului, al cadrului uşii
sau al bordului.
Din vizor, apăsaţi pe sau pe pentru a parcurge meniul
principal şi apăsaţi pe pentru a deschide un element de
meniu.
Galerie: vă permite să vizualizaţi şi să gestionaţi clipurile video
înregistrate şi fotografiile (Vizualizarea înregistrărilor video şi
a fotografiilor, pagina 3).
Travelapse: vă permite să porniţi şi să opriţi înregistrarea
Travelapse™ (Travelapse, pagina 3).
Control vocal: vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţiile
de control vocal (Controlul vocal, pagina 5).
Aplicaţia Garmin Drive: vă permite să asociaţi camera cu
smartphone-ul şi cu aplicaţia Garmin Drive™ (Asocierea cu
smartphone-ul dvs., pagina 5).
Setări: vă permite să configuraţi funcţiile camerei, să modificaţi
setările de sistem şi să vizualizaţi informaţiile despre sistem
(Setări, pagina 6).
Înregistrarea cu camera de bord
ATENŢIONARE
Unele jurisdicţii reglementează sau interzic utilizarea acestui
dispozitiv. Este responsabilitatea dvs. să cunoaşteţi şi să
respectaţi legislaţia aplicabilă şi dreptul la confidenţialitate din
jurisdicţiile în care plănuiţi să utilizaţi acest dispozitiv.
3 Introduceţi cablul de alimentare Garmin Dash Cam în
adaptorul de alimentare inclus.
4 Introduceţi adaptorul de alimentare într-o priză de curent din
vehicul.
5 Dacă este necesar, porniţi vehiculul pentru a furniza energie
către sursa de alimentare din vehicul.
Dispozitivul va porni.
Setarea opţiunii Amplasare cameră
Puteţi instala dispozitivul în stânga, în centrul sau în dreapta
parbrizului. Pentru o performanţă optimă, setaţi opţiunea
Amplasare cameră astfel încât să indice locaţia dispozitivului în
vehicul.
1 Selectaţi Setări > Asistenţă şofer > Amplasare cameră.
2 Selectaţi Poziţionare orizontală şi selectaţi poziţionarea
orizontală a camerei.
3 Selectaţi Înălţime vehicul.
4 Selectaţi o opţiune:
• Dacă aveţi un vehicul de mari dimensiuni, cum ar fi o
camionetă sau un camion, selectaţi Înalt.
• Dacă aveţi un autoturism, selectaţi Normal.
Pornirea manuală a dispozitivului
Înainte de pornirea dispozitivului cu bateriile, se recomandă
încărcarea completă a bateriei.
NOTĂ: atunci când dispozitivul este conectat la o priză de
alimentare comutată prin contact, va porni automat odată cu
vehiculul.
2
Camera de bord înregistrează videoclipuri pe cardul de memorie
al camerei (Instalarea unui card de memorie, pagina 1). Implicit,
dispozitivul începe imediat să înregistreze videoclipuri atunci
când este pornit şi continuă înregistrarea până când este oprit.
În cazul în care cardul de memorie este plin, dispozitivul şterge
automat cele mai vechi videoclipuri nesalvate pentru a crea
spaţiu pentru un nou videoclip.
Atunci când se activează opţiunea de ştergere imediată,
dispozitivul şterge permanent videoclipurile nesalvate mai vechi
de 3 minute şi şterge toate videoclipurile nesalvate decât ori
este oprit. Funcţia este disponibilă numai pentru anumite regiuni
şi este activată implicit pentru o parte din aceste regiuni. Atunci
când camera este setată pentru o regiune compatibilă, puteţi
activa sau dezactiva această funcţie în setările camerei (Setările
camerei, pagina 6).
Puteţi salva înregistrarea unui videoclip pentru a preveni
suprascrierea sau ştergerea acestuia (Salvarea înregistrărilor
video nesalvate., pagina 3).
Salvarea unei înregistrări video
Prin setarea din fabrică, dispozitivul foloseşte un senzor pentru
a detecta posibilele incidente şi salvează automat înregistrarea
video realizată înainte, în timpul şi după evenimentul detectat.
Puteţi salva înregistrarea video şi manual în orice moment.
Ţineţi apăsat .
Dispozitivul salvează înregistrarea video înainte, în timpul şi
după ce ţineţi apăsat .
Cardul de memorie are o capacitate de stocare limitată. După ce
salvaţi o înregistrare video, trebuie să transferaţi înregistrarea
pe computer (Înregistrări video şi fotografii pe computer,
Înregistrarea cu camera de bord
pagina 3) sau pe smartphone (Trunchierea şi exportul unui
clip video, pagina 6).
Detectare eveniment
Prin setarea din fabrică, dispozitivul foloseşte un senzor pentru
a detecta eventualele incidente şi salvează automat
înregistrarea video realizată înainte, în timpul şi după
evenimentul detectat. Înregistrarea video este etichetată cu ora,
data şi locaţia evenimentului.
Activarea sau dezactivarea înregistrării
audio
ATENŢIONARE
Este posibil ca în unele jurisdicţii să fie interzisă înregistrarea
audio în vehicul sau ar putea fi necesar ca toţi pasagerii să fie
înştiinţaţi cu privire la înregistrare şi să îşi ofere consimţământul
înainte de a realiza înregistrări audio în vehicul. Dvs. vă revine
responsabilitatea de a cunoaşte şi de a respecta toate legile şi
restricţiile din jurisdicţia dvs.
Dispozitivul poate înregistra sunet utilizând microfonul
încorporat în timp ce realizează înregistrarea video. Puteţi activa
şi dezactiva oricând înregistrarea audio.
Selectaţi Setări > Cameră > Înregistrare sunet.
Fotografiere
Din vizor, selectaţi .
Dispozitivul salvează fotografia pe cardul de memorie.
Travelapse
• Pentru a vizualiza înregistrările video salvate, selectaţi
Videoclipuri salvate.
• Pentru a vizualiza videoclipurile din timpul parcării salvate,
selectaţi Videoclipuri parcare.
• Pentru a vizualiza fotografiile salvate, selectaţi Imagini.
• Pentru a vizualiza Travelapse videoclipurile, selectaţi
Travelapse.
• Pentru a viziona înregistrări video recente care nu au fost
salvate, selectaţi Videoclipuri nesalvate.
3 Selectaţi un fişier video sau o fotografie.
Salvarea înregistrărilor video nesalvate.
Puteţi să vizualizaţi imaginile video temporare nesalvate din
galerie şi să salvaţi clipurile video din înregistrările nesalvate.
Această funcţie nu este disponibilă atunci când opţiunea de
ştergere imediată a videoclipurilor nesalvate este activată
(Setările camerei, pagina 6).
1 Selectaţi > Galerie > Videoclipuri nesalvate.
2 Selectaţi o zi şi o oră.
Începe redarea clipului video nesalvat pentru intervalul de
timp respectiv.
3 Ţineţi apăsat sau pentru a vă deplasa înapoi şi înainte
în videoclip.
Când ţineţi apăsat butonul, dispozitivul măreşte viteza la care
acesta se deplasează în clipul video. Marca de timp apare în
colţul din stânga jos al clipului video.
4 Când găsiţi imaginile video pe care doriţi să le salvaţi, apăsaţi
> Salvare.
Dispozitivul salvează un clip video de trei minute.
Funcţia Travelapse surprinde o înregistrare accelerată a
călătoriei dvs., ceea ce vă permite să distribuiţi un scurt
videoclip cu toate locurile în care aţi călătorit. Înregistrarea
Travelapse nu opreşte înregistrarea camerei de bord.
NOTĂ: înregistrarea Travelapse nu este disponibilă atunci când
opţiunea de ştergere imediată a videoclipurilor nesalvate este
activată (Setările camerei, pagina 6).
• În timpul vizualizării unei înregistrări video, selectaţi
Ștergere > Da.
• În timpul vizualizării unei fotografii, selectaţi > Da.
Înregistrarea unui videoclip Travelapse
Înregistrări video şi fotografii pe computer
Puteţi să porniţi şi să opriţi manual înregistrarea Travelapse în
orice moment cu ajutorul meniului principal şi al comenzilor
vocale.
NOTĂ: dispozitivul captează în continuare înregistrări obişnuite
ale camerei de bord, înregistrând în acelaşi timp un videoclip
Travelapse.
• Pentru a începe înregistrarea unui clip video Travelapse,
selectaţi o opţiune:
◦ Din meniul principal, selectaţi Travelapse > Pornire.
◦ Rostiţi OK, Garmin, Start Travelapse.
• Pentru a opri înregistrarea Travelapse, selectaţi o opţiune:
◦ Din meniul principal, selectaţi Travelapse > Stop.
◦ Rostiţi OK, Garmin, Stop Travelapse.
Vizualizarea înregistrărilor video şi a
fotografiilor
NOTĂ: în timpul vizualizării înregistrărilor video sau a
fotografiilor, dispozitivul opreşte înregistrarea, iar alertele sunt
dezactivate.
1 Selectaţi > Galerie.
2 Selectaţi o opţiune:
NOTĂ: videoclipurile nesalvate şi Travelapse nu sunt
disponibile atunci când opţiunea de ştergere imediată a
videoclipurilor nesalvate este activată (Setările camerei,
pagina 6).
Vizualizarea înregistrărilor video şi a fotografiilor
Ştergerea unei înregistrări video sau a unei
fotografii
>
NOTĂ: este posibil ca unele playere media să nu accepte
redarea la rezoluţie mare.
Înregistrările video şi fotografiile sunt stocate în directorul DCIM
de pe cardul de memorie al camerei. Înregistrările video sunt
stocate în format MP4, iar fotografiile sunt stocate în format
JPG. Puteţi vizualiza şi transfera fotografii şi înregistrări video
conectând cardul de memorie sau dispozitivul la computer
(Conectarea camerei la computer, pagina 4).
Înregistrările video şi fotografiile sunt sortate în mai multe
foldere.
NOTĂ: videoclipurile nesalvate şi Travelapse nu sunt disponibile
atunci când opţiunea de ştergere imediată a videoclipurilor
nesalvate este activată (Setările camerei, pagina 6).
100EVENT: conţine înregistrările video salvate automat atunci
când dispozitivul detectează un incident.
101PHOTO: conţine fotografii.
102SAVED: conţine înregistrările video salvate manual de către
utilizator.
103PARKM: conţine înregistrările video salvate în timpul
parcării.
104TLPSE: conţine înregistrări video Travelapse.
105UNSVD: conţine înregistrări video nesalvate. Dispozitivul
suprascrie cea mai veche înregistrare video nesalvată atunci
când spaţiul de stocare pentru înregistrări video nesalvate
este plin.
3
Conectarea camerei la computer
Puteţi conecta camera la computer pentru a instala actualizările
de software sau pentru a transfera clipurile video şi fotografiile
pe computer. Trebuie să vă conectaţi la un computer utilizând
cablul de date micro-USB mai scurt, de 1,5 m (5 ft.) inclus
pentru dispozitivul dvs.
NOTĂ: cablul de alimentare mai lung inclus pentru dispozitivul
dvs. este destinat numai pentru alimentare şi nu poate fi utilizat
pentru conectarea la computer.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului de date în portul miniUSB al camerei.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului de date într-un
port USB din computerul dvs.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil pe computerul dvs.
Funcţii şi alerte de informare a
şoferului
Camera dvs. oferă funcţii care pot încuraja condusul mai atent,
chiar şi atunci când conduceţi într-o zonă cunoscută.
Dispozitivul redă un mesaj sau un ton audibil şi afişează
informaţii pentru fiecare alertă în parte. Puteţi activa sau
dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru anumite tipuri de
alertă.
Avertisment de coliziune frontală: dispozitivul vă alertează
atunci când detectează că nu păstraţi distanţa de siguranţă
între vehiculul dumneavoastră şi cel din faţă.
Avertisment de părăsire a benzii de circulaţie: dispozitivul vă
avertizează atunci când detectează că depăşiţi accidental
marcajul de separare dintre benzile de circulaţie.
Alertă de pornire: dispozitivul redă un ton şi afişează o alertă
când se normalizează traficului.
Radare fixe: dispozitivul redă un ton şi afişează limita de viteză
şi distanţa până la radarul fix.
Camere la semafoare: dispozitivul redă un ton şi afişează
distanţa până la o cameră de semafor.
Sistemul de avertizare pentru coliziune
frontală
AVERTISMENT
Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală (FCWS) are
doar scop informativ şi nu înlocuieşte responsabilitatea dvs. de
a observa toate condiţiile de drum şi trafic, de a respecta toate
reglementările de trafic şi de a conduce permanent în siguranţă.
Sistemul FCWS se bazează pe cameră pentru a furniza un
avertisment privind vehiculele din faţă şi, prin urmare, poate
avea o funcţionalitate limitată în condiţii de vizibilitate redusă.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi garmin.com/warnings.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele sau
pentru toate modelele.
Funcţia FCWS vă avertizează atunci când dispozitivul
detectează că nu păstraţi distanţa de siguranţă între vehiculul
dumneavoastră şi cel din faţă. Dispozitivul identifică viteza
vehiculului dumneavoastră folosind GPS-ul şi calculează o
distanţă sigură pe care trebuie să o menţineţi în funcţie de viteza
dumneavoastră. FCWS se activează atunci când viteza
autovehiculului dumneavoastră depăşeşte 48 km/h (30 mph).
Atunci când detectează că sunteţi prea aproape de vehiculul din
faţă, dispozitivul emite o alertă sonoră, iar în partea de sus a
ecranului apare un mesaj de avertizare.
4
Sfaturi privind performanţa sistemului de avertizare
pentru coliziune frontală
Există câţiva factori care afectează sistemul de avertizare pentru
coliziune frontală (FCWS). Anumite condiţii pot împiedica funcţia
FCWS să detecteze vehiculul din faţa dumneavoastră.
• Funcţia FCWS se activează numai când viteza
autovehiculului dumneavoastră depăşeşte 50 km/h (30 mph).
• Funcţia FCWS nu poate detecta un autovehicul din faţa
dumneavoastră dacă unghiul de vizualizare al camerei este
obstrucţionat de ploaie, ceaţă, zăpadă, soare sau lumină de
faruri sau dacă este întuneric.
• Este posibil ca funcţia FCWS să nu funcţioneze corect în
cazul în care camera nu este aliniată corect (Setarea opţiunii
Amplasare cameră, pagina 2).
• Este posibil ca funcţia FCWS să nu poată detecta
autovehicule aflate la o distanţă mai mare de 40 m (130 ft.)
sau mai mică de 5 m (16 ft.).
• Este posibil ca funcţia FCWS să nu funcţioneze corect dacă
setările de amplasare a camerei nu indică corect înălţimea
autovehiculului sau locul în care este amplasat dispozitivul în
autovehicul (Setarea opţiunii Amplasare cameră, pagina 2).
Sistemul de avertizare la părăsirea benzii
AVERTISMENT
Funcţia sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDWS) are
doar scop informativ şi nu înlocuieşte responsabilitatea dvs. de
a observa toate condiţiile de drum şi trafic, de a respecta toate
reglementările de trafic şi de a conduce permanent în siguranţă.
LDWS se bazează pe cameră pentru a emite avertismente
legate de marcatorii de bandă şi, în consecinţă, poate avea o
funcţionalitate limitată în condiţii de vizibilitate redusă. Pentru
mai multe informaţii, accesaţi garmin.com/warnings.
Funcţia LDWS vă avertizează atunci când dispozitivul
detectează că riscaţi să depăşiţi din greşeală limita benzii. De
exemplu, dispozitivul vă avertizează dacă treceţi peste o linie
continuă. Funcţia LDWS vă avertizează numai când viteza
vehiculului dumneavoastră depăşeşte 64 km/h (40 mph). Alerta
apare în partea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a indica
ce limită a benzii aţi depăşit.
NOTĂ: ca LDWS să funcţioneze cât mai bine, trebuie să setaţi
opţiunea Amplasare cameră să indice locaţia dispozitivului din
vehiculul dvs.
Sfaturi privind performanţa sistemului de avertizare la
părăsirea benzii
Există câţiva factori care afectează sistemul de avertizare la
părăsirea benzii (LDWS). Anumite condiţii pot împiedica funcţia
LDWS să detecteze părăsirea benzii.
Funcţii şi alerte de informare a şoferului
• Funcţia LDWS vă avertizează numai când viteza vehiculului
dumneavoastră depăşeşte 65 km/h (40 mph).
• Este posibil ca funcţia LDWS să nu funcţioneze corect dacă
nu este aliniată corect camera.
• Este posibil ca funcţia LDWS să nu funcţioneze corect dacă
setările de amplasare a camerei nu indică corect înălţimea
autovehiculului sau locul în care este amplasat dispozitivul în
vehicul (Setarea opţiunii Amplasare cameră, pagina 2).
• Pentru funcţia LDWS este nevoie de vizibilitate clară şi
permanentă asupra liniilor care delimitează benzile.
◦ Este posibil ca părăsirea benzii să nu fie detectată dacă
vizibilitatea este obstrucţionată de ploaie, ceaţă, zăpadă,
umbre intense, soare sau lumini ale farurilor, lucrări de
construcţii sau alte obstacole.
◦ Este posibil ca părăsirea benzii să nu fie detectată dacă
liniile de delimitare a benzilor sunt trasate greşit, nu există
sau sunt şterse.
• Este posibil ca funcţia LDWS să nu detecteze părăsirea
benzii pe drumuri extrem de late, de înguste sau de
sinuoase.
Alertă de pornire
Alerta de pornire redă un ton şi afişează o alertă când vehiculele
oprite din faţa dvs. se pun din nou în mişcare. Această alertă
este afişată numai după ce vehiculul din faţă s-a deplasat
substanţial, iar vehiculul dvs. a rămas oprit. Această funcţie
poate fi utilă în cazul semafoarelor sau întârzierilor de trafic.
Această caracteristică foloseşte camera de bord pentru a
detecta vehiculul oprit sau aflat în mişcare şi necesită o bună
vizibilitate a drumului.
setată la o limbă neacceptată, dar trebuie să rostiţi comenzile în
engleză.
Controlarea camerei prin comenzi vocale
1 Rostiţi OK, Garmin pentru a activa funcţia de control vocal.
Camera redă un sunet şi începe ascultarea comenzii.
2 Rostiţi o comandă:
• Pentru a salva o înregistrare video, spuneţi Salvare
imagine video.
• Pentru a face o fotografie, spuneţi Realizaţi o fotografie.
• Pentru a înregistra video cu sunet, spuneţi Înregistrare
sunet.
• Pentru a înregistra video fără sunet, spuneţi Stop audio.
• Pentru a începe înregistrarea Travelapse, rostiţi Start
Travelapse.
• Pentru a opri înregistrarea Travelapse, rostiţi Stop
Travelapse.
Camera redă un sunet când vă recunoaşte comanda.
Activarea sau dezactivarea controlului vocal
Selectaţi
> Control vocal > Setări > Dezactivare.
Sugestii pentru controlul vocal
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
• Reduceţi zgomotele de fundal pentru a îmbunătăţi precizia
funcţiei de recunoaştere vocală.
• Înainte de fiecare comandă, rostiţi OK, Garmin.
• Ascultaţi emiterea unui sunet care confirmă recunoaşterea cu
succes a comenzii de către cameră.
Asocierea cu smartphone-ul dvs.
Camerele la semafoare şi radarele fixe
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
consecinţele utilizării unei lumini roşii sau a bazei de date a
camerelor radar.
®
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă pentru toate regiunile
sau toate modelele produsului.
În unele zone şi pentru unele modele sunt disponibile informaţii
despre locaţiile camerelor la semafoare şi a radarelor fixe.
Dispozitivul vă anunţă când vă apropiaţi de o viteză raportată
pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.
• Puteţi utiliza software-ul Garmin Express™ (garmin.com
/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe
dispozitivul dvs. Actualizaţi frecvent dispozitivul pentru a primi
cele mai noi informaţii cu privire la camerele video de
supraveghere.
Controlul vocal
Funcţia de control vocal vă permite să controlaţi camera prin
rostirea de cuvinte şi comenzi.
NOTĂ: funcţia de control vocal nu este disponibilă pentru toate
limbile. Puteţi utiliza această funcţie atunci când interfaţa este
Controlul vocal
Puteţi să asociaţi minicamera Garmin Dash Cam cu
smartphone-ul şi cu aplicaţia Garmin Drive. Aplicaţia Garmin
Drive vă permite să configuraţi o reţea cu camere multiple, să
modificaţi setările camerei şi să vizualizaţi, să editaţi şi să salvaţi
fotografii şi clipuri video.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone, instalaţi
aplicaţia Garmin Drive.
2 Porniţi minicamera Garmin Dash Cam şi amplasaţi
dispozitivul şi smartphone-ul dvs. în 3 m (10 ft.) unul faţă de
celălalt.
3 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Garmin Drive.
4 Selectaţi o opţiune:
• Dacă acesta este primul dispozitiv Garmin pe care îl
asociaţi cu smartphone-ul, acceptaţi acordurile de licenţă
ale aplicaţiei Garmin Drive.
• Dacă asociaţi un dispozitiv suplimentar sau o cameră
suplimentară Garmin cu smartphone-ul, selectaţi
Adăugare dispozitiv.
Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de
5
asociere şi configurare.
Va apărea panoul de comandă principal al aplicaţiei. După ce
dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează automat
atunci când sunt pornite şi în raza de acoperire.
Vizualizarea clipurilor video şi a fotografiilor
pe smartphone
Înainte de a putea vizualiza clipurile video şi fotografiile pe
smartphone, trebuie să asociaţi dispozitivul Garmin Dash Cam
cu aplicaţia Garmin Drive (Asocierea cu smartphone-ul dvs.,
pagina 5).
5
NOTĂ: în timpul vizualizării înregistrărilor video sau a
fotografiilor, dispozitivul opreşte înregistrarea, iar alertele sunt
dezactivate.
1 Din aplicaţia Garmin Drive de pe smartphone, selectaţi
Revedere înregistrări video.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza o fotografie sau o înregistrare video pe
care aţi salvat-o, selectaţi un fişier din categoria
Înregistrare video salvată.
• Pentru a vizualiza imaginile video recente care nu au fost
salvate, selectaţi un clip video din categoria Înregistrare
videoclip stocat temporar.
Ştergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii
cu ajutorul smartphone-ului
1 Când vizualizaţi lista de clipuri video sau fotografii salvate pe
smartphone, selectaţi Selectare.
2 Selectaţi unul sau mai multe fişiere.
3 Selectaţi .
Trunchierea şi exportul unui clip video
Puteţi trunchia lungimea clipului video pentru a elimina imaginile
video inutile înainte de a-l exporta.
1 Din aplicaţia Garmin Drive, selectaţi Revedere înregistrări
video.
2 Selectaţi un clip video.
3 Trageţi de glisierele de pe bara de progres a clipului video la
stânga sau la dreapta pentru a trunchia lungimea clipului
video.
4 Selectaţi Export.
NOTĂ: atunci când exportaţi un clip video, trebuie să păstraţi
aplicaţia în prim-plan.
Aplicaţia exportă pe smartphone clipul video trunchiat.
Reţeaua cu camere multiple
Puteţi asocia mai multe camere de bord cu aplicaţia Garmin
Drive. Aceasta vă permite să vă conectaţi la camerele de bord
din mai multe vehicule cu ajutorul aceluiaşi telefon. De
asemenea, vă permite să instalaţi mai multe camere de bord în
acelaşi vehicul, precum camere frontale şi posterioare şi să
creaţi clipuri video compozit de tip imagine în imagine din
înregistrări simultane. Dacă o cameră conectată la GPS face
parte din reţea, puteţi adăuga informaţiile despre locaţie în
videoclipurile salvate pentru toate camerele din reţea.
Crearea clipurilor video de tip imagine în imagine de
la mai multe camere
Înainte de a putea utiliza această funcţie, trebuie să asociaţi cel
puţin două camere cu aplicaţia Garmin Drive şi să înregistraţi
imagini video cu ajutorul ambelor camere.
Aplicaţia Garmin Drive vă permite să creaţi clipuri video
compozit, de tip imagine în imagine, din imaginile video
înregistrate în acelaşi timp pe două camere.
1 Din aplicaţia Garmin Drive, selectaţi Revedere înregistrări
video.
2 Selectaţi un clip video de pe mai multe camere.
Clipurile video de pe mai multe camere sunt indicate prin
pictogramele de camere multiple
de pe miniatura
clipului video. Aplicaţia combină automat imaginile video
înregistrate în acelaşi timp într-o singură pictogramă pentru
clipuri video de pe camere multiple.
3 Selectaţi şi pentru a alege imaginile video de pe camere
pe care le veţi utiliza pentru partea pe tot ecranul a clipului
video.
4 Trageţi de glisierele de pe bara de progres a clipului video la
stânga sau la dreapta pentru a trunchia lungimea clipului
video.
5 Selectaţi Continuare.
6 Selectaţi şi pentru a alege imaginile video de pe camere
pe care le veţi utiliza pentru partea de tip imagine în imagine
a clipului video.
7 Selectaţi colţul ecranului în care doriţi să apară înregistrarea
video de tip imagine în imagine şi selectaţi Export.
NOTĂ: atunci când exportaţi un clip video, trebuie să păstraţi
aplicaţia în prim-plan.
Aplicaţia exportă pe smartphone clipul video de tip imagine în
imagine.
Setări ale camerei în aplicaţia Garmin Drive
Din aplicaţia Garmin Drive, selectaţi şi selectaţi numele
camerei.
Configurarea camerei: oferă opţiuni pentru a alege un nume
pentru cameră şi afişează un flux de imagini video în timp
real, pentru a putea regla poziţia camerei.
Calitate: setează rezoluţia video.
Suprapunere date: setează tipul datelor afişate în înregistrări
video şi imagini.
Videoclipuri nesalvate: această funcţie nu este disponibilă în
toate zonele.
Stabileşte momentul în care dispozitivul şterge videoclipurile
nesalvate. Atunci când se selectează opţiunea Ştergeţi
atunci când memoria este plină, dispozitivul şterge cele
mai vechi videoclipuri nesalvate atunci când spaţiul de
stocare de pe cardul de memorie este plin. Atunci când se
selectează opţiunea Ştergere rapidă, dispozitivul şterge
permanent videoclipurile nesalvate mai vechi de 3 minute şi
şterge toate videoclipurile nesalvate de câte ori este oprit.
Această funcţie este utilă pentru protejarea datelor
confidenţiale. În timp ce este selectată opţiunea Ştergere
rapidă, nu puteţi înregistra clipuri video Travelapse.
Travelapse: activează sau dezactivează funcţia Travelapse
(Travelapse, pagina 3).
Unităţi şi oră: ajustează setările pentru formatul de dată şi oră.
Despre dispozitiv: indică versiunea software a camerei şi ID-ul
aparatului.
Formatare card SD: formatează cardul de memorie şi şterge
toate înregistrările video, fotografiile şi datele de pe card.
Restabilire setări implicite: readuce dispozitivul la setările
implicite din fabrică şi anulează asocierea dispozitivului din
aplicaţia Garmin Drive.
Nu reţineţi dispozitivul: anulează asocierea dispozitivului din
aplicaţia Garmin Drive.
Redenumirea unei camere
Puteţi schimba numele camerei dvs. pentru a o diferenţia de alte
camere dintr-o reţea cu camere multiple.
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o cameră video.
3 Selectaţi Configurarea camerei.
4 Selectaţi un nume de cameră din câmpul Nume cameră.
SUGESTIE: puteţi selecta Personalizare pentru a introduce
un nume de cameră personalizat.
Setări
Setările camerei
Selectaţi
6
> Setări > Cameră.
Setări
Rezoluţie: setează rezoluţia video.
Detectare evenimente: activează şi dezactivează detectarea
evenimentelor (Detectare eveniment, pagina 3).
Înregistrare sunet: activează şi dezactivează înregistrarea
audio (Activarea sau dezactivarea înregistrării audio,
pagina 3).
Suprapunere date: setează tipul datelor afişate în înregistrări
video şi imagini.
Videoclipuri nesalvate: această funcţie nu este disponibilă în
toate zonele.
Stabileşte momentul în care dispozitivul şterge videoclipurile
nesalvate. Atunci când se selectează opţiunea Ştergeţi
atunci când memoria este plină, dispozitivul şterge cele
mai vechi videoclipuri nesalvate atunci când spaţiul de
stocare de pe cardul de memorie este plin. Atunci când se
selectează opţiunea Ştergere rapidă, dispozitivul şterge
permanent videoclipurile nesalvate mai vechi de 3 minute şi
şterge toate videoclipurile nesalvate de câte ori este oprit.
Această funcţie este utilă pentru protejarea datelor
confidenţiale. Atunci când se selectează opţiunea Ştergere
rapidă, nu puteţi înregistra videoclipuri Travelapse sau
vizualiza videoclipuri nesalvate din galerie.
Înregistrare după întreruperea alimentării: setează durata de
timp în care dispozitivul continuă să înregistreze video după
ce alimentarea a fost deconectată.
Înregistrare în timpul parcării: permite camerei să înregistreze
videoclipuri în timp ce vehiculul este parcat şi oprit şi setează
intervalul de timp în care camera rămâne activă în timpul
parcării. Această funcţie este disponibilă numai atunci când
Dash Cam accesoriul de tip cablu pentru modul de parcare
(Înregistrarea de videoclipuri în timpul parcării, pagina 8).
ATENŢIONARE
Datorită regulilor privind confidenţialitatea, această funcţie nu
este disponibilă în toate zonele. Este responsabilitatea dvs.
să cunoaşteţi şi să respectaţi legile şi drepturile în vigoare
privind intimitatea din jurisdicţia în care vă aflaţi.
Formatare card: formatează cardul de memorie şi şterge toate
înregistrările video, fotografiile şi datele de pe card.
Setările de rezoluţie video
Puteţi seta rezoluţia, cadrele pe secundă (cps) şi opţiunea
intervalului dinamic superior (HDR) a videoclipului înregistrat de
cameră.
Rezoluţia reprezintă lungimea şi lăţimea videoclipului, în pixeli.
CPS reprezintă numărul de cadre video captate în fiecare
secundă. HDR combină mai multe niveluri de expunere pentru
fiecare cadru video şi pot îmbunătăţi claritatea în condiţii de
contrast ridicat sau de luminozitate redusă. Setările cu o
rezoluţie superioară sau un număr de CPS superior necesită
mai mult spaţiu pe cardul de memorie.
Nu toate setările sunt acceptate pentru toate modelele de
produs.
Selectaţi Setări > Cameră > Rezoluţie.
Setare
Rezoluţie
Modele acceptate
1440p, 30fps, HDR
2560 × 1400 px
56/66W
1080p, 60fps
1920 × 1080 px
56/66W
1080p, 30fps, HDR
1920 × 1080 px
56/66W
1080p, 30fps
1920 × 1080 px
46
720p, 30fps, HDR
1280 × 720 px
56/66W
720p, 30fps
1280 × 720 px
46
Setări pentru Asistenţă şofer
Selectaţi
> Setări > Asistenţă şofer.
Informaţii dispozitiv
Amplasare cameră: vă permite să indicaţi locul de amplasare a
dispozitivului în vehicul (Setarea opţiunii Amplasare cameră,
pagina 2).
Coliziune frontală: reglează sensibilitatea funcţiei FCWS.
Alertă de pornire: porneşte sau opreşte afişarea alertei de
pornire şi alertele sonore când traficul se pune în mişcare
(Alertă de pornire, pagina 5).
Ieşire de pe bandă: ajustează setările de limită a benzii
(Sistemul de avertizare la părăsirea benzii, pagina 4).
Alerte de proximitate: setează alertele sonore de proximitate.
Setări de sistem
Selectaţi > Setări > Sistem.
Volum: reglează volumul alertelor camerei şi al redării video.
Luminozitate: reglează luminozitatea afişajului vizorului.
Mod culoare: vă permite să selectaţi modul culoare pentru zi
sau noapte. Dacă selectaţi opţiunea Automat, dispozitivul
comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcţie
de momentul zilei.
Stingere ecran: vă permite să setaţi ecranul să rămână aprins
în timp ce camera este alimentată sau să se stingă după un
minut de inactivitate. Camera continuă să înregistreze în timp
ce ecranul este dezactivat, iar LED-ul de înregistrare rămâne
roşu pentru a indica faptul că dispozitivul captează
înregistrări.
Configurare: vă permite să setaţi unităţile de măsură, ora şi
limba, precum şi să restabiliţi valorile implicite ale acestora.
Info dispozitiv: afişează numele camerei, numărul versiunii
software, numărul ID al unităţii şi informaţii despre diverse
alte funcţii ale software-ului.
Normative: afişează informaţii despre reglementări şi
conformitate.
Configurare dispozitiv
Selectaţi > Setări > Sistem > Configurare.
Unități: stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Oră: setează ora, data şi formatul pentru marcaj tefornamporal.
Limbă text: setează limba pentru tot textul afişat pe ecran.
Restabilire: restabileşte toate setările la valorile implicite din
fabrică şi anulează asocierea camerei din aplicaţia Garmin
Drive. Această opţiune nu şterge fotografiile şi clipurile video
înregistrate. Pentru a şterge toate fotografiile şi clipurile video
de pe cardul de memorie, puteţi formata cardul de memorie
(Formatarea cardului de memorie, pagina 1).
Informaţii dispozitiv
Curăţarea obiectivului camerei
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
Ar trebui să curăţaţi în mod regulat obiectivul camerei, pentru a
îmbunătăţi calitatea înregistrării video.
1 Ştergeţi obiectivul numai cu o lavetă pentru obiectiv, care nu
produce zgârieturi, umezită opţional cu alcool izopropilic.
2 Lăsaţi obiectivul să se usuce.
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
• Actualizări software
7
• Înregistrarea produsului
Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi garmin.com/express.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Actualizarea dispozitivului utilizând aplicaţia Garmin
Drive
Aplicaţia Garmin Drive vă notifică atunci când este disponibilă o
actualizare de software.
1 În aplicaţia Garmin Drive, selectaţi Instalaţi acum.
Actualizarea software este trimisă către dispozitivul dvs. Veţi
fi notificat atunci când transferul va fi finalizat.
2 Deconectaţi dispozitivul de la alimentarea cu energie până
când acesta se opreşte.
3 Conectaţi dispozitivul la alimentarea cu energie.
Dispozitivul instalează actualizarea de software.
NOTĂ: imaginile video nu sunt înregistrate în timpul
actualizării software-ului.
Garmin Centrul de asistenţă
Accesaţi support.garmin.com pentru asistenţă şi informaţii, cum
ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video şi
serviciul de asistenţă clienţi.
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi
conformitate aferente etichetei electronice
1 Din meniul de setări, derulaţi până la sfârşitul meniului.
2 Selectaţi Sistem.
3 Selectaţi Normative.
pentru modul de parcare (Schema electrică a cablului pentru
modul de parcare, pagina 8).
Funcţia de înregistrare de videoclipuri în timpul parcării permite
camerei să înregistreze automat videoclipuri în timp ce vehiculul
dvs. este parcat.
Selectaţi > Setări > Cameră > Înregistrare în timpul
parcării.
Atunci când opriţi vechiculul, camera intră în modul de
înregistrare în timpul parcării şi înregistrează automat
videoclipuri de fiecare dată când senzorul camerei detectează
mişcare.
Schema electrică a cablului pentru modul de parcare
Element
Specificaţii
2
3
4
Interval de temperatură de
încărcare
De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
5
Tensiune de intrare
4,75 - 5,25 V c.c., 1 A
Frecvenţe wireless
2,4 GHz @ 7 dBm
Tip
microSDHC sau microSDXC
Capacitate
8 GB sau mai mare
Clasa de viteză
Clasa 10 sau superioară
Sistemul de fişiere
FAT32
Anexă
Înregistrarea de videoclipuri în timpul
parcării
ATENŢIONARE
Datorită regulilor privind confidenţialitatea, această funcţie nu
este disponibilă în toate zonele. Este responsabilitatea dvs. să
cunoaşteţi şi să respectaţi legile şi drepturile în vigoare privind
intimitatea din jurisdicţia în care vă aflaţi.
Înainte de a putea înregistra videoclipuri în timpul parcării,
trebuie să conectaţi camera la Dash Cam accesoriul de tip cablu
8
Galben
Baterie 12 V
Roşu
Accesorii 12 V
1 Direcţionaţi accesoriul de tip cablu pentru modul de parcare
De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
Camera necesită un card de memorie cu aceste specificaţii.
Masă
ATENŢIE
Garmin recomandă insistent instalarea dispozitivului de către un
electrician experimentat, care deţine cunoştinţe adecvate privind
sistemele electrice. Cablarea incorectă a cablului de alimentare
poate determina deteriorarea vehiculului sau a bateriei şi poate
cauza rănirea.
Interval de temperatură optimă
de funcţionare
Specificaţii card de memorie
Funcţie cablu
Negru
Conectarea accesoriului de tip cablu pentru modul de
parcare la sursa de alimentare
Repornirea dispozitivului
Vă puteţi reporni dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.
Culoare cablu
spre o locaţie din vehicul cu o sursă permanentă de
alimentare, cu o sursă de alimentare comutată prin contact şi
cu legare la pământ.
Conectaţi cablul BATT la o sursă permanentă de alimentare.
Conectaţi cablul ACC la o sursă de alimentare comutată prin
contact.
Conectaţi cablul GND la metalul neizolat al şasiului
vehiculului, folosind un bolţ sau şurub existent.
Conectaţi accesoriul de tip cablu pentru modul de parcare la
portul USB de pe cameră.
Depanare
Camera se încălzeşte în timpul funcţionării
Încălzirea camerei în timpul utilizării normale este firească, în
special când aceasta înregistrează video la înaltă rezoluţie sau
transmite un semnal Wi‑Fi .
®
Cardul meu de memorie s-a deteriorat şi
trebuie înlocuit.
Toate cardurile de memorie microSD se uzează după ce au fost
suprascrise de foarte multe ori. Formatarea periodică a cardului
poate să prelungească durata de viaţă şi să îmbunătăţească
performanţele. Deoarece camera de bord înregistrează
continuu, ar putea fi nevoie să înlocuiţi periodic cardul de
memorie (Instalarea unui card de memorie, pagina 1).
Dispozitivul detectează automat erorile cardului de memorie şi
vă avertizează atunci când este momentul să-l formataţi sau să-l
înlocuiţi.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a extinde durata de viaţă a
cardului de memorie.
• Formataţi cardul de memorie cel puţin o dată la fiecare şase
luni (Formatarea cardului de memorie, pagina 1).
®
Anexă
• Dacă pe dispozitiv este afişată o alertă de eroare a cadrului
de memorie, mai întâi încercaţi să formataţi cardul de
memorie (Formatarea cardului de memorie, pagina 1) şi apoi,
dacă este necesar, înlocuiţi cadrul de memorie (Instalarea
unui card de memorie, pagina 1).
• Opriţi dispozitivul atunci când nu folosiţi vehiculul.
Dacă dispozitivul nu este conectat la o priză alimentată la
pornirea vehiculului, ar trebui să opriţi dispozitivul atunci când
nu folosiţi vehiculul, pentru a preveni înregistrări inutile ale
camerei de bord.
• Transferaţi înregistrările video salvate pe un calculator.
Cardul de memorie funcţionează mai mult atunci când mai
mult spaţiu este disponibil pe card.
• Folosiţi un card de memorie cu o capacitate de stocare mai
mare.
Deoarece cardurile de memorie cu o capacitate mai mare
sunt suprascrise mai puţin frecvent, acestea rezistă de obicei
mai mult timp.
• Folosiţi un card de memorie de calitate ridicată, cu rată de
viteză clasa 10 sau mai mare.
• Achiziţionaţi cardul de memorie de schimb de la un
producător bun sau de la un comerciant cu o reputaţie bună.
Înregistrările video sunt înceţoşate
• Curăţaţi obiectivul camerei (Curăţarea obiectivului camerei,
pagina 7).
• Curăţaţi parbrizul din faţa camerei.
• Verificaţi dacă ştergătoarele de pe parbriz curăţă zona în
care este direcţionată camera. Dacă este necesar, mutaţi
camera.
Înregistrările video sunt întrerupte sau
incomplete
• Pentru rezultate optime ale camerei şi ale înregistrării video,
folosiţi un card de memorie de calitate ridicată, cu rată de
viteză clasa 10 sau mai mare.
Este posibil ca un card de memorie mai lent să nu
înregistreze destul de rapid.
• Dacă vizualizaţi înregistrări video pe smartphone cu ajutorul
unei conexiuni wireless la cameră, încercaţi să le vizualizaţi
în altă locaţie cu mai puţine interferenţe wireless sau
încercaţi să transferaţi înregistrările video pe smartphone
(Trunchierea şi exportul unui clip video, pagina 6).
• Transferaţi înregistrările importante pe un computer sau pe
smartphone şi formataţi cardul de memorie (Formatarea
cardului de memorie, pagina 1).
• Dacă pe dispozitiv este afişată o alertă de eroare a cadrului
de memorie, mai întâi încercaţi să formataţi cardul de
memorie (Formatarea cardului de memorie, pagina 1) şi apoi,
dacă este necesar, înlocuiţi cadrul de memorie (Instalarea
unui card de memorie, pagina 1).
• Actualizaţi dispozitivul la cel mai recent software (Actualizări
ale produsului, pagina 7).
Depanare
9
Index
A
actualizare software 8
alerte 4
alerte pentru şofer 4, 5
amplasare cameră 2
asociere, telefon 5
V
video
calitate 9
editare 6
fotografii, vizualizare 3, 5
înregistrare 2, 3, 8
redare 3, 5
salvare 3, 6
ştergere 3, 6
C
cablu pentru modul de parcare 8
cameră, redenumire 6
cameră de bord 8
card de memorie 1
înregistrare audio 3
înregistrare video 3
camere
cameră de bord 1
semafor 5
viteză 5
camere la semafoare 5
camere multiple 6
card de memorie 1, 8
instalare 1
Card microSD 8
clipuri video 2
computer, conectare 4
configurare 2
control vocal 2, 5
sfaturi 5
curăţare, dispozitiv 7, 9
D
depanare 8, 9
detectare evenimente 2, 3
F
fotografii 2
vizualizare 3
funcţii smartphone, conectare 5
G
Garmin Express 8
actualizare software 7
I
iniţiere 2
M
microSDCard 1, 8
montare, parbriz 1
P
personalizare, setări 7
prezentare generală a dispozitivului 1
R
radare fixe 5
realizare, fotografii 3
resetare, dispozitiv 8
rezoluţie 7
S
setări 2, 6, 7
sistem 7
sistem avansat de asistenţă la volan (ADAS)
4, 5
sistem de avertizare la părăsirea benzii
(LDWS) 4
sistem de avertizare pentru coliziune frontală
(FCWS) 4
software
actualizare 7, 8
versiune 8
T
tastă de pornire 2
tehnologie Bluetooth, asocierea unui telefon 5
telefon, asociere 5
Travelapse 2, 3
10
Index
support.garmin.com
Martie 2019
190-02544-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising