Garmin | zūmo® 345LM | User manual | Garmin zūmo® 345LM Brugervejledning

Garmin zūmo® 345LM Brugervejledning
zūmo 395
®
Brugervejledning
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
ANT , ANT+ , Garmin , Garmin logoet, TracBack , VIRB og zūmo er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.. myGarmin™ og myTrends™
er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C. Windows er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. PANDORA , logoet og Pandora varemærkeudstyr er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. Anvendt med tilladelse. SPOTIFY og Spotify logoet er nogle af de registrerede varemærker tilhørende Spotify AB. Kompatible
mobile, digitale enheder og Premium-abonnement er påkrævet, hvis relevant. Gå til www.garmin.com . Dette produkt indeholder Spotify software, som er underlagt tredjepartslicenser, der kan
ses her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Læg et soundtrack på dine ture med Spotify. Lyt til de sange og kunstnere, du bedst kan lide, eller lad Spotify underholde dig.
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
Indholdsfortegnelse
Nulstilling af brændstoftankens kilometertal .......................... 9
Aktivering af dynamiske brændstofstop ................................. 9
Installation...................................................................... 1
Søg efter og gem positioner.......................................... 9
Montering af enheden i en motorcykel ....................................... 1
Motorcykelholder med strøm ................................................. 1
Montering af styrholderen ...................................................... 1
Fastgørelse af strømkablerne til motorcykelholderen ............ 1
Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen ................. 2
Fastgør grundpladen til styrholderen ..................................... 2
Montering af enheden i motorcykelholderen .......................... 2
Fjern enheden fra motorcykelholderen ....................................... 2
Montering af enheden i en bil ..................................................... 2
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen .............. 9
Visning af søgeresultater på kortet ............................................. 9
Ændring af søgeområdet ............................................................ 9
Interessepunkter ......................................................................... 9
Søgning efter en position efter kategori ................................. 9
Søgning i en kategori ............................................................. 9
Navigation til interessepunkter inden for et sted .................... 9
Foursquare ........................................................................... 10
Søgeværktøjer .......................................................................... 10
Søgning efter en adresse ..................................................... 10
Søgning efter et vejkryds ..................................................... 10
Søgning efter en by .............................................................. 10
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater ............. 10
Visning af nyligt fundne positioner ............................................ 10
Rydning af listen over nyligt fundne positioner .................... 10
Søgning efter din seneste parkeringsplads .............................. 10
Visning af oplysninger om aktuel position ................................ 10
Finde nødtjenester og brændstof ......................................... 10
Få retningsanvisninger til din aktuelle position .................... 10
Sådan tilføjer du en genvej ....................................................... 10
Fjernelse af en genvej .......................................................... 10
Gemme positioner .................................................................... 11
Sådan gemmer du en position ............................................. 11
Lagring af din aktuelle position ............................................ 11
Redigering af en gemt position ............................................ 11
Tildeling af kategorier til en gemt position ........................... 11
Sletning af en gemt position ................................................ 11
Sådan deler du en gemt position ......................................... 11
Sådan kommer du i gang............................................... 2
Oversigt over enheden ............................................................... 3
Produktopdateringer ................................................................... 3
Opdatering af kort og software med Garmin Express ............ 3
Tænd eller sluk for enheden ....................................................... 3
Opfangning af GPS-signaler ....................................................... 3
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 3
Brug af skærmknapper ............................................................... 4
Justering af lydstyrken ................................................................ 4
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 4
Transportformer .......................................................................... 4
Valg af transportform ............................................................. 4
Brug af skærmtastaturet ............................................................. 4
Sådan anvendes tastaturet med de store knapper ................ 4
Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed..... 4
Aktivering eller deaktivering af advarsler for fører ...................... 4
Rødt lys- og fartkameraer ........................................................... 4
Visning af meddelelser om lovgivning for brug af hjelm ............. 5
Søgning efter lovgivning om hjelme ........................................... 5
Navigation til din destination........................................ 5
Ruter ........................................................................................... 5
Sådan startes en rute ................................................................. 5
Ændring af ruteberegningstilstand ......................................... 5
Kørsel på en rute med oplevelser .......................................... 5
Oprettelse af ruteplanlægning ............................................... 5
Start af en rute ved hjælp af kortet ......................................... 5
Sådan kører du hjem ............................................................. 6
Din rute på kortet ........................................................................ 6
Aktiv vognbaneanvisning ....................................................... 6
Visning af sving og retningsanvisninger ................................ 6
Visning af hele ruten på kortet ............................................... 6
Tilføjelse af en position til din rute .............................................. 6
Udformning af din rute ................................................................ 6
Valg af en omvej ......................................................................... 6
Afbrydelse af en rute ................................................................... 7
Turplanlægning ........................................................................... 7
Planlægning af en tur ............................................................. 7
Navigation til en gemt tur ....................................................... 7
Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur ........... 7
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur ...... 7
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur ........... 7
Tidsplan for en tur .................................................................. 7
Deling af ture .......................................................................... 7
Brug af Foreslåede ruter ............................................................. 7
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder .................................... 8
Undgåelse af betalingsveje .................................................... 8
Undgåelse af betalingsklistermærker ..................................... 8
Undgåelse af vejegenskaber ................................................. 8
Brugerdefinerede undgåelser ................................................ 8
Navigation i direkte linje .............................................................. 8
Brændstofmåling ......................................................................... 8
Aktivering af brændstofmåling ............................................... 8
Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning .............. 8
Indholdsfortegnelse
Brug af kortet................................................................ 11
Kortværktøjer ............................................................................ 11
Visning af et kortværktøj ...................................................... 11
Aktivering af kortværktøjer ................................................... 11
Forude ...................................................................................... 11
Visning af kommende positioner .......................................... 12
Sådan tilpasses Forude-kategorierne .................................. 12
Rejseoplysninger ...................................................................... 12
Visning af tripdata på kortet ................................................. 12
Visning af siden Rejseoplysninger ....................................... 12
Visning af turloggen ............................................................. 12
Nulstilling af rejseoplysninger .............................................. 12
Tilpasning af kortet ................................................................... 12
Tilpasning af kortlagene ....................................................... 12
Ændring af feltet til kortdata ................................................. 12
Ændring af kortperspektiv .................................................... 12
Bluetooth connectede funktioner............................... 12
Bluetooth funktionskrav ............................................................ 12
Parring af telefon og headset ................................................... 12
Bluetooth ikoner for funktionsstatus ......................................... 13
Aktivering eller deaktivering af Bluetooth funktioner til dit
headset ..................................................................................... 13
Håndfri opkald ........................................................................... 13
Foretagelse af et opkald ...................................................... 13
Modtagelse af et opkald ....................................................... 13
Brug af opkaldshistorikken ................................................... 13
Brug af indstillinger for indgående opkald ............................ 13
Lagring af et hjemmetelefonnummer ................................... 13
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed ...................... 13
Sletning af en parret telefon ..................................................... 13
Brug af programmerne ................................................ 13
Medieafspiller ............................................................................ 13
Sådan føjes medieafspilleren til kortet ................................. 14
Ændring af mediekilden ....................................................... 14
i
Spor .......................................................................................... 14
Visning af sporoplysninger ................................................... 14
TracBack® ................................................................................ 14
Sådan følger du dit seneste spor ......................................... 14
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur ................... 14
Dæktryk .................................................................................... 14
Installation af dæktrykssensorer .......................................... 14
Installation af sensorer på dine dæk .................................... 15
Advarsler for dæktryk ........................................................... 15
Dvaletilstand for dæktrykssensor ......................................... 15
Brug af kompasset .................................................................... 15
VIRB® Fjernbetjening ............................................................... 15
Betjening af et VIRB actionkamera ...................................... 15
Logning af servicehistorik ......................................................... 15
Tilføjelse af servicekategorier .............................................. 15
Sletning af servicekategorier ................................................ 15
Omdøbning af servicekategorier .......................................... 15
Sletning af serviceposter ...................................................... 15
Redigering af en servicepost ............................................... 15
Sådan vises filer i hjælp-funktionen .......................................... 15
Søgning efter emner i Hjælp ................................................ 16
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 16
Installation af et hukommelseskort til kort og data .................... 19
Datahåndtering ......................................................................... 19
Om hukommelseskort .......................................................... 19
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 19
Overførsel af data fra computeren ....................................... 19
Visning af GPS-signalstatus ..................................................... 19
Køb af flere kort ........................................................................ 19
Køb af tilbehør .......................................................................... 19
Indeks............................................................................ 20
Tilpasning af enheden................................................. 16
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 16
Aktivering eller deaktivering af advarsler for fører ............... 16
Aktivering af kort .................................................................. 16
Navigationsindstillinger ............................................................. 16
Indstillinger for beregningstilstand ....................................... 16
Indstilling af en simuleret position ........................................ 16
Bluetooth indstillinger ................................................................ 16
Deaktivering af Bluetooth ..................................................... 16
Displayindstillinger .................................................................... 16
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 16
Indstilling af tid ..................................................................... 17
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 17
Indstillinger for alarmpunkter .................................................... 17
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 17
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 17
Enhedsoplysninger...................................................... 17
Specifikationer .......................................................................... 17
Opladning af enheden .............................................................. 17
Vedligeholdelse af enhed............................................ 17
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 17
Rengøring af yderside .......................................................... 17
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 17
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 17
Nulstilling af enheden ............................................................... 18
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 18
Sådan fjerner du enheden fra holderen ............................... 18
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 18
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 18
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel ....................... 18
Fejlfinding..................................................................... 18
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 18
Enheden opfanger ingen satellitsignaler .................................. 18
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 18
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 18
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ..... 18
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min
computer ................................................................................... 18
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer ................................................... 18
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 18
Appendiks..................................................................... 19
ii
Indholdsfortegnelse
Installation
Montering af enheden i en motorcykel
Motorcykelholder med strøm
ADVARSEL
Garmin anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med
den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden.
Hvis du tilslutter strømkablet forkert, kan det beskadige køretøjet
eller batteriet eller medføre personskade.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
®
BEMÆRK: Både 1/4 tommer tandardbolte og M6-bolte
medfølger. Vælg samme størrelse som de fabriksinstallerede
bolte på din koblings-/bremsespændbøjle.
2 Før de nye bolte Á gennem styrholderen, afstandsstykkerne
 og spændbøjlen.
3 Stram boltene for at fastgøre holderen.
Fastgørelse af strømkablerne til motorcykelholderen
1 Før strømkabelstikket À igennem toppen af åbningen i
motorcykelholderen.
Enheden skal monteres et egnet og sikkert sted på motorcyklen,
baseret på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring.
À
Á
Â
Motorcykelholder
12 til 24 Vdc strømforsyning (rød) med in-line sikring
Systemets jordforbindelse (sort)
Montering af styrholderen
Enheden indeholder dele til to løsningsmodeller for montering
på styret. Brugertilpassede holdere kan kræve ekstra udstyr.
2 Skub kablet ned til bunden af åbningen Á, og træk kablet
tilbage, indtil det er jævnt.
3 Skru den sorte skrue  ind i holderens bagside à for at
holde kablet på plads.
Installation af U-bolt og styrholder
1 Placer U-bolten À rundt om styret Á, og før enderne gennem
styrholderen Â.
2 Stram møtrikkerne for at fastgøre holderen.
BEMÆRK: Den anbefalede stramning er 50 lbf-tommer
(5,65 N-m). Den maksimale stramning på 80 lbf-tommer
(9.04 N-m) bør ikke overskrides.
4 Før vejrhætten Ä igennem det øverste hul, og tryk den ind i
hullet.
Installation af styrholder på koblings-/bremsespændbøjlerne
1 Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra din koblings-/
bremsespændbøjle À.
Installation
1
Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen
BEMÆRK
Direkte, længerevarende kontakt med grundpladen eller nogen
del af motorcyklen, kan med tiden beskadige holderen. For at
forebygge denne type skader skal du placere holderens
afstandsstykker mellem holderen og grundpladen og sørge for,
at ingen del af enheden eller holderen berører motorcyklen.
1 Før de fladhovedede skruer (M4 x 20 mm) À gennem
pakskiverne Á, holderen, afstandsstykkerne  og
grundpladen Ã.
2 Stram møtrikkerne for at fastgøre grundpladen.
Fastgør grundpladen til styrholderen
1 Juster kuglen på styrholderen À og kuglen på grundpladen
Á, så de passer til hver sin ende af armen med dobbeltholder
Â.
3 Hvis låsetappen øverst på holderen bliver oppe, når du
indsætter enheden, skal du trykke den ned.
Fjern enheden fra motorcykelholderen
1 Tryk på udløserknappen på siden af holderen.
2 Løft enheden ud.
Montering af enheden i en bil
BEMÆRK
Før du monterer enheden, skal du kontrollere de lokale regler
for forrudeholder.
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Brug ikke sugekopholderen på en motorcykel.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
1 Tilslut køretøjsstrømkablet À til stikket Á på holderen.
2 Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen Â.
3 Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
4 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen à tilbage
2
3
4
5
Sæt kuglerne ind i armen med dobbeltholder.
Stram håndskruen en smule.
Juster for at få optimal synsvinkel og betjening.
Stram håndskruen for at fastgøre holderen.
Montering af enheden i motorcykelholderen
1 Placer bunden af enheden i holderen.
5
6
7
8
mod forruden.
Sæt holderen Ä fast på sugekoppens arm.
Placer bunden af enheden i holderen.
Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
Tilslut den anden ende af bilens strømkabel til en stikkontakt.
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
• Opdater kortene og softwaren på enheden
(Produktopdateringer, side 3).
• Monter enheden og slut den til strøm (Installation, side 1).
• Lad telefonen Bluetooth og headsettet (Parring af telefon og
headset, side 12) (ekstraudstyr).
• Modtag GPS-signaler (Opfangning af GPS-signaler,
side 3).
• Reguler skærmens lysstyrke (Justering af skærmens
lysstyrke, side 4).
• Naviger til din destination (Sådan startes en rute, side 5).
®
2 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
2
Sådan kommer du i gang
Oversigt over enheden
À
Á
Â
Ã
Tænd/sluk-knap
Mikro-USB-port til strøm og data
Lydudgangsstik
microSD™ hukommelseskort slot
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Produktregistrering
Opdatering af kort og software med Garmin Express
Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og
installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.
1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din
computer, skal du gå til garmin.com/express og følge
instruktionerne på skærmen for at installere den.
2 Åbn Garmin Express applikationen.
3 Tilslut din enhed til din computer med et mini-USB-kabel.
Det lille stik på kablet tilsluttes til mini-USB-porten À på din
zūmo enhed, og det store stik sluttes til en tilgængelig USBport på computeren.
4 I Garmin Express applikationen skal du klikke på Tilføj en
enhed.
Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser
enhedsnavnet og serienummeret.
5 Klik på Tilføj enhed, og følg instruktionerne på skærmen for
at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.
Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express
applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.
• Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke
på Vis detaljer og klikke på Installer ud for den ønskede
opdatering.
Garmin Express applikationen bliver downloadet og
installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er
meget store, og denne proces kan tage lang tid på
langsomme internetforbindelser.
BEMÆRK: Hvis en kortopdatering er for stor til det interne
lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et
microSD kort på din enhed for at tilføje lagerplads
(Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 19).
7 Følg instruktionerne på skærmen under
opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af
opdateringerne.
Under en opdateringsproces kan Garmin Express
applikationen f.eks. bede dig om at afbryde din enhed og
tilslutte den igen.
Tænd eller sluk for enheden
• For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen
eller tilslutte enheden til en strømkilde.
• Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få
enheden til at gå i strømsparetilstand.
Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og
enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til
brug med det samme.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
strømsparetilstand, mens batteriet oplader.
• Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen
nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge
Sluk.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
strømsparetilstand.
Opfangning af GPS-signaler
Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren
indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position.
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Hvor lang tid, det
tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer,
herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du
sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen,
og hvor længe siden det er, du sidst har brugt
navigationsenheden. Første gang du tænder
navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde
satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.
Når
bliver grøn, har enheden lokaliseret satellitsignaler og er
klar til navigation.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist
yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus. Hold nede for at få vist oplysninger om
GPS-nøjagtighed og satellitforbindelse (Visning af GPSsignalstatus, side 19).
Bluetooth teknologistatus. Vælg for at se Bluetooth indstillingerne (Bluetooth indstillinger, side 16).
6 Vælg en funktion:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du klikke på Installer alle.
Sådan kommer du i gang
Tilsluttet til håndfri opkald. Vælg for at foretage et telefon
opkald (Håndfri opkald, side 13).
3
Aktiv køretøjsprofil. Vælg for at få vist indstillinger for køretøjsprofil.
Aktuel tid. Vælg for at indstille tiden (Indstilling af tid,
side 17).
Batteriopladningsniveau.
Brændstofstatus. Vælg for at få vist oplysninger om brændstofmåling.
Brug af skærmknapper
Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i
siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
• Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
• Vælg eller for at rulle igennem listerne eller menuerne.
• Hold eller inde for at rulle hurtigere.
• Vælg
for at se en kontekstbaseret menu med
valgmuligheder for den aktuelle skærm.
Justering af lydstyrken
Før du kan justere lydstyrken, skal du slutte din enhed til en
strømtilsluttet holder eller et headset ved hjælp af Bluetooth
trådløs teknologi.
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Transportformer
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af
din transportform. Den nuværende transportform er angivet med
et ikon i statuslinjen.
Anvendelsesmåden Bil
Anvendelsesmåden Motorcykel
Anvendelsesmåden Direkte linje
Valg af transportform
Vælg
.
Brug af skærmtastaturet
Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om,
hvordan du ændrer tastaturopsætningen (Indstillinger for sprog
og tastatur, side 17).
• Vælg for at slette en søgepost.
• Vælg
for at slette et tegn.
• Vælg for at vælge sprogindstilling for tastaturet.
• Vælg
for at indtaste specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
• Vælg for at skifte mellem store og små bogstaver.
Sådan anvendes tastaturet med de store knapper
Du kan aktivere ekstra tastatursprog eller -layout i indstillingerne
for sprog og tastatur (Indstillinger for sprog og tastatur,
side 17).
• Vælg eller for at se flere tegn.
• Vælg for at skifte til andre tastatursprog og -layout.
4
Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed
BEMÆRK
Føreradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget
effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden
afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for
hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone
eller meddelelse for hver type advarsel. Det er ikke alle
advarsler, der er tilgængelige i alle områder.
Skolezone eller skole i nærheden: Enheden afspiller en tone
og viser afstanden til og fartbegrænsningen (hvis tilgængelig)
for en kommende skole eller skolezone.
Nedsat fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser den
kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at
sænke farten.
Oversteget fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser en
rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du overskrider
fartbegrænsningen for den vej, du kører på.
Jernbaneoverskæring: Enheden afspiller en tone og viser
afstanden til en kommende jernbaneoverskæring.
Dyr krydser vej: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til
et kommende område, hvor dyr krydser vejen.
Sving: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et sving
på vejen.
Langsom trafik: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til
langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik
med højere fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for
at kunne anvende denne funktion.
Advarsel om træthed: Enheden afspiller en tone og foreslår
kommende rastepladser, når du har kørt i mere end to timer
uden at stoppe.
Aktivering eller deaktivering af advarsler for
fører
Du kan deaktivere individuelle hørbare føreradvarsler. Visuelle
advarsler vises, selvom den hørbare advarsel er deaktiveret.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Hørbare
motorcyklistadvarsler.
2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.
Rødt lys- og fartkameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og
hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse
produktmodeller. Gå til garmin.com/speedcameras for at
kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et
abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid
købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer.
Du kan gå til mygarmin.com for at opdatere kameradatabasen
på din enhed. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de
nyeste kameraoplysninger.
Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed
Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende rødt lysog hastighedskameradata sammen med enheden. Data, der
inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnement.
Visning af meddelelser om lovgivning for
brug af hjelm
Der vises muligvis meddelelser om lovgivning for brug af hjelm
og øjenbeskyttelse på zūmo enheden, første gang den finder
satellitter, og når enheden nærmer sig en lokalitet med
sikkerhedsregler for motorcykler.
BEMÆRK
Garmin anbefaler, at alle motorcyklister bærer hjelm for
sikkerhedens skyld. Meddelelser om lovgivning for brug af hjelm
er kun til reference, kan blive ændret og er ikke beregnet til at
blive brugt som juridisk rådgivning. Meddelelser om lovgivning
for brug af hjelm er kun tilgængelige for USA og Canada.
Vælg meddelelsen for at se flere oplysninger.
Søgning efter lovgivning om hjelme
Du kan søge efter lovgivning om hjelme efter stat eller provins.
1 Vælg Programmer > Retningslinjer for hjelm.
2 Vælg en stat eller provins.
Navigation til din destination
Ruter
En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere
destinationer.
• Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på
basis af de præferencer, du angiver, f.eks.
ruteberegningstilstanden (Ændring af ruteberegningstilstand,
side 5) og undgåelser (Undgå forsinkelser, gebyrer og
områder, side 8).
• Enheden kan automatisk undgå veje, der ikke passer til den
aktive køretøjsprofil.
• Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved
hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ
rute (Sådan startes en rute, side 5).
• Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå,
kan du tilpasse ruten (Udformning af din rute, side 6).
• Du kan tilføje flere destinationer til en rute (Tilføjelse af en
position til din rute, side 6).
Sådan startes en rute
1 Vælg Find, og søg efter en position (Søg efter og gem
positioner, side 9).
2 Vælg en position.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Start! for at begynde at navigere ved hjælp af den
anbefalede rute.
• Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge og
vælge en rute.
Alternative ruter vises til højre for kortet.
• Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge >
Rediger rute og føje udformningspunkter til ruten
(Udformning af din rute, side 6).
Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved
hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (Din rute
på kortet, side 6). En eksempelvisning af hovedvejene på
ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.
Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer,
kan du tilføje positionerne til din rute (Tilføjelse af en position til
din rute, side 6).
Navigation til din destination
Ændring af ruteberegningstilstand
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Rute med oplevelser for at beregne ruter, der
foretrækker veje med sving.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Kørsel på en rute med oplevelser
Enheden kan beregne ruter, der foretrækker flere sving, bakker
og færre hovedveje. Denne funktion kan give en smukkere tur,
men den kan også forlænge tiden eller afstanden til din
destination.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle
enhedsmodeller eller for alle kortområder.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand >
Rute med oplevelser > Gem.
2 Vælg Indstillinger for rute med oplevelser.
3 Brug skydeknappen til at medtage flere eller færre sving.
4 Brug skydeknappen til at medtage flere eller færre bakker.
5 Brug skydeknappen til at medtage flere eller færre
hovedveje.
6 Start en rute (Sådan startes en rute, side 5).
Oprettelse af ruteplanlægning
Enheden kan oprette en tur-retur rute vha. en angivet
startposition og en distance, varighed eller destination.
1 Fra skærmen Hjem skal du vælge Programmer > Tur-retur.
2 Vælg Startposition.
3 Vælg en position, og vælg Ok.
4 Vælg Turattributter.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Vælg distance for at planlægge din rute efter
distance.
• Vælg Vælg varighed for at planlægge din rute baseret på
tid.
• Vælg Vælg destination for at planlægge din rute baseret
på en angivet position.
6 Indtast en distance, varighed eller destination.
7 Vælg en funktion:
• Hvis du har indtastet en distance eller varighed, skal du
vælge Udført > Beregn.
• Hvis du har valgt en destination, skal du vælge Ok.
8 Vælg en rute, og vælg Start!.
Start af en rute ved hjælp af kortet
Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Vælg om nødvendigt for at filtrere de viste
interessepunkter efter kategori.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
Vælg
Start!.
5
5
Sådan kører du hjem
Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at
indtaste din hjemmeposition.
1 Vælg Find > Kør hjem.
2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Indtast din hjemmeposition.
Din rute på kortet
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til
det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger
vises hen over den øverste del af kortet.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste
afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i,
hvis det er muligt.
Afstand til næste handling.
Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste
handling.
Rute fremhævet på kortet.
Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af
kommende handlinger.
Køretøjshastighed.
Navnet på den vej, du kører på.
Forventet ankomsttidspunkt.
TIP: Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, det
viser (Ændring af feltet til kortdata, side 12).
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig et sving under navigation på en rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis
tilgængeligt. En farvet streg À angiver den rigtige vognbane til
svinget.
Visning af sving og retningsanvisninger
Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving,
vognbaneskift eller andre retningsangivelser for din rute.
1 Vælg en funktion på kortet:
• Vælg > Sving for at se kommende sving og
retningsanvisninger, mens du navigerer.
Kortværktøjet viser de næste fire sving eller
retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres
automatisk, mens du navigerer ruten.
• Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og
retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge
tekstlinjen øverst på kortet.
6
2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).
Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et
billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis
det er tilgængeligt.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.
2 Vælg .
Tilføjelse af en position til din rute
Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute
(Sådan startes en rute, side 5).
Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan
f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.
TIP: Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer
eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at
planlægge, redigere og gemme en tur (Planlægning af en tur,
side 7).
1 På kortet vælges > Find.
2 Søg efter en position (Søg efter og gem positioner, side 9).
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute,
skal du vælge Tilføj som næste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du
vælge Tilføj som sidste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af
destinationerne på din rute, skal du vælge Tilføj til aktiv
rute.
Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede
sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.
Udformning af din rute
Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (Sådan
startes en rute, side 5).
Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det
giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej
eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en
destination til ruten.
1 Vælg et sted på kortet.
2 Vælg .
Enheden skifter til ruteudformningstilstand.
3 Vælg en position på kortet.
TIP: Du kan vælge for at zoome ind på kortet og vælge et
mere præcist sted.
Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte
sted.
4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du
vælge flere steder på kortet.
• Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .
5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge Start!.
Valg af en omvej
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 På kortet skal du vælge > Skift rute.
TIP: Hvis værktøjet Skift rute ikke findes i menuen for
kortværktøjer, kan du tilføje det (Aktivering af kortværktøjer,
side 11).
Navigation til din destination
2 Vælg en funktion:
• Du fjerner stedet ved at vælge .
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej baseret på strækning.
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej baseret på vej.
• Find en ny rute ved at vælge Omvej.
Afbrydelse af en rute
På kortet skal du vælge
> Stop.
Turplanlægning
Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur,
som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af
en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en
gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre
rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje
planlægningsoplysninger og tilføje udformningspunkter.
Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme
din aktive rute.
Planlægning af en tur
En tur kan omfatte mange destinationer, og den skal omfatte
mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted,
du planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet
sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit
startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige
destinationen være samme sted.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > > Opret rute.
2 Vælg Vælg startposition.
3 Vælg en placering for startpunktet, og vælg Ok.
4 Vælg Vælg destination.
5 Vælg en placering for en destination, og vælg Ok.
6 Vælg Tilføj position for at tilføje flere positioner (valgfrit).
7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du
vælge Næste > Gem.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg Start.
Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den
valgte position, og guider dig til de resterende
turdestinationer.
Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur
Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af destinationer
på din tur, så du får en kortere og mere effektiv rute.
Startpunktet og den endelige destination ændres ikke, når du
optimerer rækkefølgen.
Mens du redigerer en tur, skal du vælge
> Optimer
rækkefølge.
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en
tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge , og
trække stedet til en ny placering i turen.
• Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du
vælge .
Navigation til din destination
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur
Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner ruten, når du starter
turen.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg køretøjsprofil-ikonet, og vælg det køretøj, du
planlægger at benytte, mens du navigerer turen (valgfrit).
4 Vælg > Turindstillinger.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du
vælge Udform rute, og følge instruktionerne på skærmen
(Udformning af din rute, side 6).
• Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du
vælge Rutepræference (Ændring af
ruteberegningstilstand, side 5).
Når du begynder at navigere turen, skifter enheden automatisk
til den valgte køretøjsprofil.
Tidsplan for en tur
Du kan tilføje planlægningsoplysninger til hvert sted i din tur,
herunder den ønskede ankomsttid og varigheden af ventetiden
på hvert sted. Dette kan hjælpe dig med at planlægge din
afrejse, så du kan nå stederne på din tur til tiden.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg > Turindstillinger > Rediger oversigt.
4 Vælg et sted, og følg vejledningen på skærmen for at
indtaste planlægningsoplysningerne.
TIP: Hvis du har brug for at planlægge flere steder på turen,
bør du starte ved begyndelsen af turen og arbejde hen mod
slutningen.
5 Gentag trin 4 for at indtaste oplysninger om yderligere steder.
6 Når du er færdig, skal du vælge Gem.
Når du kører turen, skal du tage afsted på det tidspunkt, der er
vist under startpunktet for at nå dine stop og destinationer til den
planlagte tid. Tidsplanen er kun et skøn. Trafikforhold,
vejarbejde og andre forsinkelser kan påvirke dine faktiske
ankomsttider.
Deling af ture
Du kan dele ture med kompatible Garmin enheder ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi.
1 Placer din enhed inden for 10 m (33 fod) i forhold til en
kompatibel Garmin enhed.
Vælg
Programmer > Ruteplanlægning >
> Del >
2
Bluetooth.
3 Vælg en tur, og vælg Udført.
4 Vælg en enhed på listen, og vælg OK.
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 17).
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
7
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder
Undgåelse af betalingsveje
Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver
vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder
med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et
betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige
fornuftige ruter.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og
kortdataene på din enhed.
• Vælg Betalingsveje.
• Vælg Betalingsveje > Betalingsveje.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 VælgGem.
Undgåelse af betalingsklistermærker
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Kortdataene på din enhed indeholder muligvis detaljerede
oplysninger om betalingsklistermærker for nogle lande. Du kan
undgå eller tillade betalingsklistermærker for hvert land.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Betalingsveje >
Betalingsklistermærker.
2 Vælg et land.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.
Brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge
særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden
beregner en rute, undgår den disse områder og veje,
medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
2
3
4
5
undgåelser.
Vælg Tilføj Undgå vej.
Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
Vælg Udført.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå område.
4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
8
5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Brændstofmåling
Du kan indstille din enhed til at beregne dit brændstofforbrug,
advare dig, når du nærmer dig den maksimale beregnede
brændstofdistance, og foreslå brændstofstop på basis af din
beregnede brændstofrækkevidde. Når brændstofmåling er
aktiveret,angiver den aktuelle brændstofstatus.
Hvid: Brændstofmåling er deaktiveret, eller enheden er ikke
tilsluttet til motorcykelholderen.
Grøn: Den beregnede brændstofrækkevidde er over
brændstoftankens advarselsniveau.
Orange: Den beregnede brændstofrækkevidde er under
brændstoftankens advarselsniveau.
Rød: Den beregnede distance, der er tilbage i tanken, er 0.
Aktivering af brændstofmåling
Før du kan aktivere brændstofmåling, skal enheden være i
motorcykeltilstand eller i tilstanden direkte linje og være placeret
i motorcykelholderen.
Når du aktiverer brændstofmåling, vises en brændstofmåler på
triptælleren (Visning af siden Rejseoplysninger, side 12).
1 Fyld tanken.
2 Vælg Programmer > Brændstofindstillinger >
Brændstofmåling.
3 Vælg Distance pr. tank.
4 Indtast den distance, køretøjet kører på en tank benzin, og
vælg Udført.
Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning
Du kan indstille enheden til at advare, når
brændstofbeholdningen er lav.
BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet holderen på
motorcyklen for at kunne sende advarsel om lav
brændstofbeholdning.
1 Aktiver brændstofmåling (Aktivering af brændstofmåling,
side 8).
2 Vælg Brændstoftankadvarsel.
Navigation til din destination
3 Indtast en distance, og vælg Udført.
Når du kun har nok brændstof til at kunne tilbagelægge den
distance, der er angivet, vises en advarsel om lav
brændstofbeholdning på kortsiden.
Nulstilling af brændstoftankens kilometertal
Når du fylder din brændstoftank, skal du nulstille den
brændstoftankens kilometertal på din enhed, så du kan lave en
præcis registrering af resterende brændstof.
Vælg Programmer > Brændstofindstillinger > Nulstil
brændstoftank.
Aktivering af dynamiske brændstofstop
Før du kan aktivere dynamisk brændstofstop, skal enheden
være i motorcykeltilstand, placeret i motorcykelholderen og
brændstofmåling skal være aktiveret.
Du kan indstille enheden til at foreslå brændstofstop på basis af
din beregnede brændstofrækkevidde.
Vælg Programmer > Brændstofindstillinger > Dynamic
Fuel Stops.
Søg efter og gem positioner
De kort, der er indlæst på enheden, indeholder steder, f.eks.
restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede
gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din
destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse,
søge og gemme disse oplysninger.
• Indtast søgeord for hurtigt at søge i alle oplysninger om
steder (Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen, side 9).
• Gennemse og søg i præinstalllerede interessepunkter efter
kategori (Interessepunkter, side 9).
• Søg efter og gå ind på Foursquare interessepunkter
(Søgning i Foursquare interessepunkter, side 10).
• Brug søgeværktøjer til at finde bestemte steder, f.eks.
adresser, vejkryds og geografiske koordinater
(Søgeværktøjer, side 10).
• Søg i nærheden af en anden by eller et andet område
(Ændring af søgeområdet, side 9).
• Gem dine foretrukne steder, så du hurtigt kan finde dem i
fremtiden (Gemme positioner, side 11).
• Gå tilbage til nyligt fundne steder (Visning af nyligt fundne
positioner, side 10).
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Visning af søgeresultater på kortet
Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet
for på en liste.
fra positionsøgningens resultater.
1 Vælg
Den nærmeste position i søgeresultaterne vises på kortet.
angiver positionerne for andre søgeresultater.
2 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Tryk på og træk kortet for at se flere søgeresultater.
• Vælg for at vælge en anden position.
• Hvis du vil have vist detaljer og ruter for den valgte
position, skal du vælge positionsbeskrivelsen nederst på
kortet.
• Vælg Start! for at begynde at navigere til den valgte
position.
Ændring af søgeområdet
Som standard søger enheden i nærheden af din aktuelle
position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden
af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din
aktive rute.
1 Vælg Find i hovedmenuen.
2 Vælg .
3 Vælg en funktion.
®
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgeord i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
Søg efter og gem positioner
Interessepunkter
Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller
interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og
kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer,
restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en funktion:
• Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side
af skærmen.
Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt
fundne positioner i den valgte kategori.
• Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg
en destination.
Navigation til interessepunkter inden for et sted
Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et
større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt
terminal i en lufthavn.
1 Vælg Find > Indtast søgeord.
9
2 Vælg en funktion:
• For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller
adressen på stedet, vælge , og gå til trin 3.
• For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet
på interessepunktet, vælge , og gå til trin 5.
3 Vælg stedet.
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks.
restauranter, biludlejning eller terminaler.
4 Vælg en kategori.
5 Vælg interessepunktet, og vælg Start!.
Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den
indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du
ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede
parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af
interessepunktet inden for stedet.
Udforskning af et sted
Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.
1 Vælg et sted.
2 Vælg > Udforsk dette sted.
Foursquare
Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed
indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er
angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.
Søgning i Foursquare interessepunkter
Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst
på din enhed.
Vælg Find > Kategorier > Foursquare.
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find.
2 Vælg om nødvendigt Søgning nær: for at ændre
søgeområdet (Ændring af søgeområdet, side 9).
3 Vælg Adresse.
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
5 Vælg adressen.
Søgning efter et vejkryds
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
3 Vælg vejkrydset.
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en by på listen over byer i nærheden.
• Hvis du vil søge i nærheden af et andet sted, skal du
vælge Søgning nær: (Ændring af søgeområdet, side 9).
• Hvis du vil søge efter en bynavn, skal du vælge Indtast
søgeord, indtaste et bynavn og vælge .
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
10
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
4 Vælg Vis på kort.
Visning af nyligt fundne positioner
Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du
har fundet.
Vælg Find > Nylige.
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg Programmer > Seneste plads.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Finde nødtjenester og brændstof
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste
hospitaler, politistationer og tankstationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg Skadestue, Politistationer, Brændstof eller
Vejhjælp.
BEMÆRK: Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle
områder.
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste
steder øverst.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge Start!.
• Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre
oplysninger om stedet, skal du vælge .
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Ok.
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
4 Vælg Gem.
Søg efter og gem positioner
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
2
3
4
5
kategori, side 9).
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg .
Vælg Gem.
Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg > Slet gmte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Sådan deler du en gemt position
Når du har gemt en position, kan du dele den med andre
kompatible Garmin enheder via Bluetooth trådløs teknologi eller
et hukommelseskort.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Del.
Brug af kortet
6 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
Brug af kortet
Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (Din rute på
kortet, side 6) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der
ikke er nogen aktiv rute.
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et sted på kortet.
3 Vælg en funktion:
• Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
• Vælg eller for at zoome ind eller ud.
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
• Vælg for at filtrere de viste interessepunkter efter
kategori.
• Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og
derefter vælge Start! (Start af en rute ved hjælp af kortet,
side 5).
Kortværktøjer
Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og
enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et
kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.
Stop: Stopper navigation af den aktive rute.
Skift rute: Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe
steder på ruten over.
Forude: Viser kommende positioner på ruten eller på den vej,
du kører på (Forude, side 11).
Sving: Viser en liste med kommende sving på ruten (Visning af
sving og retningsanvisninger, side 6).
Tripdata: Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed
eller kilometertal (Visning af tripdata på kortet, side 12).
Lydstyrke: Justerer masterlydstyrken.
Lysstyrke: Justerer skærmens lysstyrke.
Telefon: Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede
telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens
et opkald er aktivt (Brug af indstillinger for indgående opkald,
side 13).
Visning af et kortværktøj
1 Vælg fra kortet.
2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge
.
Aktivering af kortværktøjer
Som standard aktiveres kun de mest anvendte kortværktøjer i
menuen for kortværktøjer. Du kan tilføje op til 12 værktøjer til
menuen.
1 Vælg > fra kortet.
2 Afkryds feltet ud for hvert værktøj for at tilføje det.
3 VælgGem.
Forude
Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende steder langs
den rute eller vej, du kører på. Du kan se kommende
interessepunkter såsom restauranter, tankstationer eller
rastepladser. Hvis du kører på en landevej, kan du også se
oplysninger og tilgængelige tjenester for kommende afkørsler og
byer, svarende til oplysningerne på vejskilte på landeveje.
Du kan tilpasse tre kategorier, som skal vises i værktøjet
Forude.
11
Visning af kommende positioner
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist den næste kommende position i hver
kategori, skal du vælge , hvis det er nødvendigt.
• Hvis du vil have vist oplysninger om tilgængelige tjenester
for kommende afkørsler eller byer, skal du vælge .
BEMÆRK: Denne mulighed er kun tilgængelig, når du
kører på en hovedvej, eller når din rute omfatter en
hovedvej.
3 Vælg et element, for at se en liste med positioner for den
pågældende kategori, afkørsel eller by.
Sådan tilpasses Forude-kategorierne
Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet
Forude.
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefineret søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
5 Vælg Udført.
Rejseoplysninger
Visning af tripdata på kortet
Før du kan se tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer (Aktivering af kortværktøjer,
side 11).
På kortet vælges > Tripdata.
Sådan tilpasses tripdatafelterne
Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdataværktøjet på
kortet, skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med
kortværktøjer (Aktivering af kortværktøjer, side 11).
1 På kortet vælges > Tripdata.
2 Vælg et tripdatafelt.
3 Vælg en funktion.
Det nye tripdatafelt vises i tripdataværktøjet på kortet.
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
12
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
3 Vælg Gem.
Bluetooth connectede funktioner
Enheden har flere Bluetooth tilsluttede funktioner til din
kompatible smartphone.
Håndfri opkald: Giver dig mulighed for at foretage eller
modtage opkald ved hjælp af din enhed og bruge enheden
som en håndfri højttalertelefon.
Mediestreaming: Streamer lyd fra din smartphone til dit
headset og giver dig Bluetooth mediekontrolfunktioner på din
zūmo enhed.
Bluetooth funktionskrav
Nogle funktioner kræver en telefon, et headset eller et bestemt
program på din smartphone.
Funktion
Obligatorisk
Håndfri opkald
Parret telefon og headset.
Mediestreaming
Parret smartphone og headset.
Parring af telefon og headset
Du skal parre din zūmo enhed med telefon og Bluetooth headset
for at kunne bruge flere Bluetooth funktioner. Når enhederne er
blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes
og er inden for rækkevidde.
1 AktiverBluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
telefonen til at kunne findes.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere
oplysninger.
2 Placer zūmo enheden og telefonen inden for 3 meter (10 fod)
fra hinanden.
3 På zūmo enheden skal du vælge Indstillinger > Bluetooth >
.
4 Følg vejledningen på skærmen for at parre telefonen og
enheden.
5 På zūmo enheden skal du vælge .
Bluetooth connectede funktioner
TIP: Hvis det første Bluetooth indstillingsskærmbillede ikke
vises, kan du vælge Indstillinger > Bluetooth > Søg efter
enheder for at parre dit headset.
6 Følg vejledningen på skærmen for at parre dit headset med
enheden.
Bluetooth ikoner for funktionsstatus
Statusikoner vises i Bluetooth indstillingerne ved siden af hver
parrede enhed.
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
• Et gråt ikon angiver, at funktionen er deaktiveret eller
frakoblet for pågældende enhed.
• Et farvet ikon angiver, at funktionen er tilsluttet og aktiv for
pågældende enhed.
Håndfri opkald
Mediestreaming
Headset tilsluttet
Aktivering eller deaktivering af Bluetooth
funktioner til dit headset
Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når
du parrer headsettet. Du kan aktivere eller deaktivere visse
funktioner.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg headsettets navn.
3 Vælg en funktion:
• Du kan frakoble headsettet ved at fjerne markeringen i
feltet Headset.
• Du kan deaktivere lyd fra streamingmedier ved at fjerne
markeringen i feltet Medielyd.
Håndfri opkald
BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner og headset understøttes,
kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller et bestemt
headset kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner
tilgængelige for din telefon.
Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette
forbindelse til mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde
blive til en håndfri enhed. For at finde ud af om din enhed med
Bluetooth teknologi er kompatibel med din enhed, skal du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Programmer > Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der
oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til en position
1 Vælg Programmer > Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg Opkald.
Brug af programmerne
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignor..
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det
kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.
3 Vælg et opkald.
Brug af indstillinger for indgående opkald
Vælg en indstilling for indgående opkald fra kortet under et
opkald.
• Vælg for at viderestille lyden til telefonen
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke
for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du
har brug for at tale privat.
• Hvis du vil bruge nummeropanelet, skal du vælge .
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske
systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Vælg for at lukke mikrofonen.
• Hvis du vil lægge på, skal du vælge .
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte
positioner (Redigering af en gemt position, side 11).
1 Vælg Programmer > Telefon > > Indtast
hjemmenummer.
2 Indtast dit telefonnummer.
3 Vælg Udført.
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth
enhed
Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed
uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth
enheden kan oprette automatisk forbindelse til zūmo enheden i
fremtiden.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
3 Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den parrede
enhed.
Sletning af en parret telefon
Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg telefonen, og vælg Annuller parring af enhed.
Brug af programmerne
Medieafspiller
Medieafspilleren kan afspille musik eller lyd fra disse kilder.
• Musikfiler, der er lagret på din zūmo enhed.
13
• Musikfiler, der er lagret på en telefon eller medieafspiller, der
er tilsluttet motorcykelholderens USB-port.
• Bluetooth lyd fra en parret telefon.
Sådan føjes medieafspilleren til kortet
Med kortværktøjets medieafspiller kan du styre medieafspilleren
fra kortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortværktøjer >
Medieafspiller.
2 Åbn kortet.
3 Vælg > Medieafspiller.
Medieafspilleren styrer visningen på kortet.
med alle zūmo modeller. Gå til www.garmin.com/zumo for at få
oplysninger om tilbehør og kompatibilitet.
Installation af dæktrykssensorer
Før du kan installere dæktrykssensorer, skal du have batteriet
og de numeriske klistermærker, der følger med hver sensor. Du
skal også have en kompatibel zūmo enhed.
Sensorerne kommunikerer trådløst med din kompatible zūmo
enhed. Du kan overvåge dæktryk og modtage advarsler om lavt
dæktryk på din zūmo enhed.
1 Fjern hætten À fra sensoren Á ved at dreje hætten mod uret.
Ændring af mediekilden
Du kan ændre den kilde, hvor mediet afspilles på enheden.
1 Vælg Programmer > Medieafspiller > .
2 Vælg en mediekilde.
Spor
Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om den registrerede rute, herunder om tid, position
og elevation.
Visning af sporoplysninger
1 Vælg Programmer > Spor > Aktive.
2 Vælg et spor.
Sporet vises på kortet.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gem spor for at gemme sporet.
• Hvis du vil gemme sporet som en tur, skal du vælge Gem
som rute.
• Du kan få vist en stigningsprofil for sporet ved at vælge
Elevationsprofil.
TracBack
®
Sådan følger du dit seneste spor
2 Hvis du allerede har installeret batteriet i sensoren, skal du
fjerne batteriet.
3 På zūmo enheden skal du vælge Programmer > Dæktryk.
4 Vælg en køretøjsprofil, der passer til dit køretøjs
dækkonfiguration.
5 Hold sensorerne tæt på zūmo enheden.
6 På din zūmo enhed skal du vælge tallet ved siden af det
dæk, som sensoren skal parres med.
7 Inden for 30 sekunder skal du indsætte batteriet  i
batteriholderen à på sensoren med den positive side opad.
Funktionen TracBack registrerer et spor af dine nylige
bevægelser. Du kan finde tilbage til dit startpunkt via dit aktuelle
spor.
1 Vælg Programmer > TracBack.
Dit seneste spor vises på kortet.
2 Vælg Start!.
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur
Du kan gemme dit aktuelle spor som en tur, du senere kan
navigere efter ved brug af ruteplanlægningen (Navigation til en
gemt tur, side 7).
1 Vælg TracBack.
Dit seneste spor vises på kortet.
2 Vælg > Gem som rute.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
Dæktryk
ADVARSEL
Brug af dæktrykssensorsystemet erstatter ikke ordentlig
dækvedligeholdelse, og det er førerens ansvar at opretholde
korrekt dæktryk, selvom dæktrykket ikke har nået det niveau,
der udløser advarslen for lavt dæktryk. Manglende opretholdelse
af korrekt dæktryk kan resultere i tab af kontrol over køretøjet,
hvilket kan føre til alvorlige kvæstelser eller død.
zūmo enheden søger efter sensoren og viser en
bekræftelsesmeddelelse, når sensoren er parret.
TIP: Hvis sensoren ikke bliver parret, skal du fjerne
sensorbatteriet og gentage trin 6 og 7.
8 Indtast det anbefalede tryk for dækket.
9 Indtast minimumstryk for dækket.
zūmo enheden udløser en advarsel ved lavt tryk, når
sensoren rapporterer om et dæktryk, der er lavere end denne
værdi.
10 Udskift og stram hætten på sensoren.
11 På sensoren skal du fastsætte det numeriske klistermærke,
der passer til det dæknummer, som du valgte i trin 6.
12 Gentag denne procedure for hver af de resterende sensorer.
Garmin Kontrol af dæktryksystem er tilgængeligt som tilbehør,
der skal købes separat. Dæktrykfunktionen er ikke kompatibel
14
Brug af programmerne
Installation af sensorer på dine dæk
ADVARSEL
Dæktrykssensorsystemet kan kun bruges på dæk med
metalventiler. Installation af dæktrykssensorerne på ventiler, der
ikke er af metal, kan medføre skader på dæk og/eller
ventilspindel, hvilket kan resultere i alvorlige kvæstelser eller
død.
BEMÆRK
For at forhindre mulige skader på sensorer eller køretøj skal du
sikre, at hver installeret sensor ikke forstyrrer køretøjets
bremser, affjedringskomponenter eller andet installeret udstyr.
Hvis en installeret sensor forstyrrer installeret udstyr på
køretøjet, må du ikke bruge køretøjet med sensoren installeret.
For at forhindre vibration i dækkene eller ujævn dækslitage på
nogle køretøjer kan det være nødvendigt at afbalancere
dækkene efter installation af sensoren.
Før du installerer sensorer på dine dæk, skal du konfigurere
sensorerne med din zūmo enhed.
1 Fjern de eksisterende ventilhætter fra køretøjets dæk.
2 På zūmo enheden vælger du Programmer > Dæktryk for at
se oversigten over køretøjsprofiler.
3 Installer sensorerne på dækkets ventiler ved at stramme dem
med uret.
BEMÆRK: Du skal installere hver sensor på det rigtige dæk
baseret på oversigten over køretøjsprofiler og de numeriske
klistermærker, der sidder på sensorerne under
installationsprocessen.
4 Drej hjulene med hånden for at kontrollere, at sensorerne har
tilstrækkelig plads og ikke er i vejen for køretøjets udstyr.
Advarsler for dæktryk
Enheden advarer dig ved hjælp af popup-meddelelser, ikoner på
kortet og symboler i dæktryk-app'en.
Når der er en advarsel for en sensor, vises nummeret ud for det
tilsvarende dæk i rødt i dæktryk-app'en. Symbolerne under tallet
vises med rødt for at angive de aktive advarsler for den
pågældende sensor.
Lavt dæktryk
Sensorbatteri lavt
Sensor ikke forbundet
Dvaletilstand for dæktrykssensor
Når du parkerer køretøjet og slukker for zūmo enheden, går
dæktrykssensorerne i strømbesparende dvaletilstand efter et
par minutter. Sensorerne kan ikke sende information til zūmo
enheden i dvaletilstand. Dette kan få zūmo enheden til at
angive, at sensoren er frakoblet.
Næste gang køretøjet bevæger sig, går sensorerne ud af
dvaletilstanden og opretter automatisk forbindelse til zūmo
enheden igen. Dette kan tage op til 30 sekunder.
Brug af kompasset
BEMÆRK: Du skal være i bevægelse, før kompasset kan
bestemme din retning.
Du kan navigere ved hjælp af et GPS-kompas.
Vælg Programmer > Kompas.
VIRB Fjernbetjening
®
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Brug af programmerne
Betjening af et VIRB actionkamera
Før du kan bruge funktionen VIRB fjernbetjening, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
1 Tænd for dit VIRB kamera.
2 På din zūmo enhed skal du vælge Programmer > VIRB
fjernbetjening > Tilslut.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til dit VIRB kamera.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Start optagelse for at optage video.
• Vælg Stop optagelse for at stoppe videooptagelsen.
• Vælg Snapshot for at tage et foto.
Logning af servicehistorik
Du kan logge dato- og kilometertællerudlæsninger, når der
udføres service eller vedligeholdelse på dit køretøj. Enheden
indeholder flere forskellige servicekategorier, og du kan tilføje
tilpassede kategorier (Tilføjelse af servicekategorier, side 15).
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en servicekategori.
3 Vælg Tilføj post.
4 Indtast kilometertællerudlæsningen, og vælg Næste.
5 Indtast en kommentar (valgfrit).
6 Vælg Udført.
Tilføjelse af servicekategorier
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg > Tilføj kategori.
3 Indtast kategorinavnet, og vælg derefter Udført.
Sletning af servicekategorier
Når du sletter en servicekategori, slettes alle serviceposter i den
pågældende kategori også.
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg > Slet kategorier.
3 Vælg de servicekategorier, der skal slettes.
4 Vælg Slet.
Omdøbning af servicekategorier
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg den kategori, der skal omdøbes.
3 Vælg > Omdøb kategori
4 Indtast et navn, og vælg Udført.
Sletning af serviceposter
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en servicekategori.
3 Vælg > Slet post.
4 Vælg de serviceposter, der skal slettes.
5 Vælg Slet.
Redigering af en servicepost
Du kan redigere kommentaren, kilometertællerudlæsningen og
datoen for en servicepost.
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg et felt.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
Sådan vises filer i hjælp-funktionen
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist en komplet
brugervejledning.
15
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
.
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
funktionen rejsehistorik (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger, side 17).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
Tilpasning af enheden
Indstillinger for kort og køretøj
Vælg Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på
kortet. Gå til www.garmingarage.com for flere ikoner.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen
med kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 12).
Hørbare motorcyklistadvarsler: Aktiverer en hørbar alarm for
hver type enkelt føreradvarsler (Funktioner og advarsler for
føreropmærksomhed, side 4).
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau , der er
optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal
du zoome ind eller ud manuelt.
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktivering eller deaktivering af advarsler for fører
Du kan deaktivere individuelle hørbare føreradvarsler. Visuelle
advarsler vises, selvom den hørbare advarsel er deaktiveret.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Hørbare
motorcyklistadvarsler.
2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Vælg Indstillinger > Navigation.
Rutevisning: Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når
du begynder navigationen.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Uden for rute-genberegning: Indstiller
genberegningspræferencer ved navigering væk fra en aktiv
rute.
Advarsel om træthed: Advarsler, når du har kørt i længere tid
uden pause.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje og betalingsklistermærker.
16
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal, og sparer på batteriet.
Indstillinger for beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
Rute med oplevelser: Beregner ruter, der foretrækker flere
sving.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Bluetooth indstillinger
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
Deaktivering af Bluetooth
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Displayindstillinger
Vælg Indstillinger > Skærm.
Farvevalg: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller
nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden
automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet
på dagen.
Lysstyrke: Giver dig mulighed for at justere skærmens
lysstyrke.
Skærmtimeout: Giver dig mulighed for at angive tidsrummet
med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der
bruges batteristrøm.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Tilpasning af enheden
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Indstilling af tid
1 Vælg tiden i hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
• Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPSoplysninger ved at vælge Automatisk.
• Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op
eller ned.
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.
Tastaturopsætning: Indstiller tastaturets layout.
Indstillinger for alarmpunkter
BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter
(POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Vælg Indstillinger > Alarmpunktalarm.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger, skal du vælge
Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Positionsrapportering: Deler dine positionsoplysninger med
Garmin for at forbedre indholdet.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Strømtilførsel (CLA,
motorcykel eller ekstern
strøm)
Fra 12 til 24 V DC
Batterilevetid
Op til 4 timer, afhængigt af brug og
indstillinger
Batteritype
Lithiumionbatteri
Batterispændingsinterval
Fra 3,5 til 4,1 V
Radiofrekvensprotokol:
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
2,4 GHz Bluetooth trådløs teknologi
®
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Opladning af enheden
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Sæt enheden i holderen, og slut holderen til strømmen i
bilen.
BEMÆRK
Slut ikke enheden direkte til bilens strømforsyning.
• Slut enheden til din computer med et USB-kabel.
Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en
computer. Visse bærbare computere kan måske ikke oplade
enheden.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Vedligeholdelse af enhed
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Opladningstemperaturområde
Fra 0 til 45°C (fra 32 til 113°F)
Sådan undgår du tyveri
Enhedsoplysninger
17
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
Sådan fjerner du enheden fra holderen
1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
2 Vip enheden fremad.
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Drej endestykket À mod uret for at låse det op.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
2 Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
4 Placer sølvspidsen i endestykket.
5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast
på køretøjets strømkabel à igen.
Fejlfinding
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Installation, side 1).
• Stå stille i flere minutter.
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel, side 18).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det
opladningstemperaturområde, der er angivet i
specifikationerne.
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
• Reducer skærmens lysstyrke (Displayindstillinger, side 16).
• Afkort længden af skærm-timeout (Displayindstillinger,
side 16).
• Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 4).
• Deaktiver den trådløse Bluetooth teknologi (Deaktivering af
Bluetooth, side 16).
• Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug
(Tænd eller sluk for enheden, side 3).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media
Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en
bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand
understøttes af Windows 7, Windows Vista og Windows XP
Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
®
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.
®
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
2 Sluk enheden.
3 Slut USB-kablet til din enhed og til en USB-port på
computeren.
TIP: USB-kablet skal sluttes til en USB-port på din computer,
ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
BEMÆRK: Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan
Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine
Garmin drev. Du kan finde oplysninger om tildeling af
drevbogstaver i hjælpefilen til dit operativsystem.
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger, side 16).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth skal indstilles til Aktiveret.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
18
Fejlfinding
• Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Appendiks
Installation af et hukommelseskort til kort og
data
Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen
for kort og andre data på din enhed. Du kan købe
hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til
www.garmin.com/maps for at købe et hukommelseskort med
forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden
understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 32 GB.
1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (Oversigt
over enheden, side 3).
2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
2 Tag kablet ud af computeren.
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på garmin.com .
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Køb af tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
2
3
4
5
6
computer, side 19).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
Appendiks
19
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 12
3D-kortvisning 12
A
adresser, finde 10
advarsel om lav brændstofbeholdning 8
advarsler for fører 4, 16
aktiv vognbaneanvisning 6
aktuel position 10
alarmpunktalarmer, indstillinger 17
anvisninger 6
B
batteri
maksimere 18
oplade 17, 18
problemer 18
besvare opkald 13
betaling, undgå 8
Bluetooth teknologi 12, 13, 18
afbrydelse af forbindelse til en enhed 13
deaktivere 16
indstillinger 16
parre en telefon 12
parre et headset 12
Bluetooth-teknologi 13
brændstof
måling 8
sporing 8, 9
stationer 10
C
computer, tilslutte 18, 19
D
destinationer. Se positioner
displayindstillinger 16
drejliste 6
dvaletilstand 15
dæktryk
advarsler 15
dvaletilstand 15
profiler 14
sensorer 14, 15
telefonnummer 13
hjælp. 15, 16 Se også produktsupport
holder, fjerne 18
Hovedtelefon 13
parre 12
hukommelseskort 3, 19
installere 19
Hurtig søgning 9
Hvor er jeg? 10, 11
håndfri telefonopkald 13
software 3
opkald 13
besvare 13
foretage 13
foretage opkald 13
historik 13
hjem 13
kontakter 13
oplade enhed 17
opladning af enheden 18
I
P
ID-nummer 17
ikoner, statuslinje 3
indstillinger 16, 17
interessepunkter (POI) 9, 10
steder 10
parkering, seneste plads 10
parre
frakoble 13
Hovedtelefon 12
telefon 12, 18
positioner 10, 16
aktuel 10, 11
gemme 11
nyligt fundne 10
opkald 13
simulerede 16
steder 10
søger efter 9, 10
produktsupport 15
K
kabler, motorcykelholder 1
kameraer
hastighed 4
rødt lys 4
knapper på skærmen 4
kompas 15
koordinater 10
kort 5, 11, 12, 16
datafelt 6, 12
detaljeniveau 16
købe 19
lag 12
opdatere 3
opdatering 3
symboler 6
tema 16
vise ruter 6
værktøjer 11
kortlag, tilpasse 12
kortvisning
2D 12
3D 12
køre hjem 6
L
E
lovgivning om hjelme 5
lyd, nærhedspunkter 17
lydstyrke, tilpasse 4
lysstyrke 4
længde-/breddegrad 10
enheds-ID 17
M
F
meddelelser 5, 13
medieafspiller 13, 14
microSD kort 19
microSD-kort 3
montere enhed
bil 2
fjerne fra holderen 2
fjerne fra montering 18
motorcykel 1
sugekop 18
motorcykelholder 1
kabler 1
myTrends, ruter 7
fejlfinding 18
filer, overføre 19
fjerne holderen 18
foretage opkald 13
forude 11, 12
tilpasse 12
Foursquare 10
frakoble, Bluetooth enhed 13
G
Garmin Express, opdatering af software 3
gemme, aktuel position 11
gemte positioner 7, 11
kategorier 11
redigere 11
slette 11
gendanne indstillinger 17
genveje
slette 10
tilføje 10
geocaching 10
GPS 3, 19
H
hastighedskameraer 4
hjem
køre 6
opkald 13
redigering af position 6
20
N
navigation 6, 9
direkte linje 8
indstillinger 16
navigation i direkte linje 8
nulstille
enhed 18
tripdata 12
nyligt fundne positioner 10
næste sving 6
nødtjenester 10
O
omveje 6
opdatering
kort 3
R
redigere, gemte ture 7
rejsehistorik 17
rejseoplysninger 12
nulstille 12
vise 12
rengøre berøringsskærmen 17
rengøring af enheden 17
retningsanvisninger 6
ruteplanlægning 7
redigering af en tur 7
udformningspunkter 7
ruter 5
beregne 5
beregningstilstand 5, 7, 16
foreslåede 7
myTrends 7
rute med oplevelser 5
starte 5
stoppe 7
tilføje et punkt 6
udformning 6
vise på kortet 6
rødt lys-kamera 4
S
satellitsignaler
opfange 3
vise 19
screenshots 16
servicehistorik
kategorier 15
poster 15
redigere 15
slette 15
sikring, ændre 18
simulerede positioner 16
skærm, lysstyrke 4
slette
parret Bluetooth-enhed 13
servicekategorier 15
serviceposter 15
ture 7
Slutbrugerlicensaftaler 17
Smartphone Link 13
software
opdatere 3
opdatering 3
version 17
specifikationer 17
spor 14
sprog
stemme 17
Indeks
tastatur 17
steder 10
strømkabler 17
udskifte sikringen 18
sugekop 18
søge efter positioner. 9 Se også positioner
adresser 10
byer 10
kategorier 9
koordinater 10
vejkryds 10
søgelinje 9
søvntilstand 3
T
tastatur 4
layout 17
sprog 17
telefon
frakoble 13
parre 12, 18
telefonbog 13
telefonopkald 13
besvare 13
dæmpe 13
foretage opkald 13
stemmeopkald 13
tidsindstillinger 16, 17
tilbehør 19
tilpasse enhed 16
TracBack 14
transportformer 4
turlog, vise 12
tyveri, undgå 17
tænd/sluk-knap 3
U
udformning af en rute 6
undgå
betaling 8
deaktivere 8
område 8
slette 8
vej 8
vejegenskaber 8
USB, frakoble 19
V
vedligeholdelse af enheden 17
vejkryds, finde 10
VIRB fjernbetjening 15
værktøjer, kort 11
Æ
ændring af søgeområdet 9
Indeks
21
support.garmin.com
Juni 2018
190-02000-36_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising