Garmin | zūmo® 345LM | User manual | Garmin zūmo® 345LM Manual de utilizare

Garmin zūmo® 345LM Manual de utilizare
zūmo 395
®
Manual de utilizare
© 2016 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
ANT , ANT+ , Garmin , sigla Garmin, TracBack , VIRB şi zūmo sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. myGarmin™ şi myTrends™ sunt
mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
Numele mărcii şi siglele Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. microSD™ este o marcă comercială a SD-3C.
Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. Mac este o marcă comercială a Apple Computer, Inc. PANDORA , sigla Pandora şi
imaginea comercială Pandora sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Pandora Media, Inc. Acestea sunt utilizate cu permisiunea companiei. SPOTIFY şi sigla Spotify sunt
printre mărcile înregistrate ale Spotify AB. Sunt necesare dispozitive digitale mobile compatibile şi un abonament premium, acolo unde sunt disponibile. Vizitaţi www.garmin.com . Acest produs
conţine software Spotify supus licenţelor terţilor regăsite aici: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Oferiţi o coloană sonoră oricărei călătorii cu Spotify. Redaţi piesele şi artiştii care vă
plac sau lăsaţi Spotify să vă distreze.
®
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
Cuprins
Instalare ........................................................................... 1
Montarea dispozitivului dvs. pe o motocicletă ............................ 1
Suport de motocicletă alimentat ............................................. 1
Instalarea bazei mânerului ..................................................... 1
Ataşarea cablurilor de alimentare la suportul de
motocicletă ............................................................................. 1
Ataşarea plăcii de bază la suportul motocicletei .................... 2
Ataşarea plăcii de suport la baza mânerului .......................... 2
Instalarea dispozitivului dvs. în suportul motocicletei ............ 2
Demontarea dispozitivului dvs. din suportul motocicletei ........... 2
Montarea dispozitivului într-un automobil ................................... 2
Iniţiere.............................................................................. 3
Prezentare generală dispozitiv ................................................... 3
Actualizări ale produsului ............................................................ 3
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express ................... 3
Pornirea sau oprirea dispozitivului .............................................. 3
Recepţionarea semnalelor GPS ................................................. 4
Pictogramele de pe bara de stare .............................................. 4
Utilizarea butoanelor de pe ecran ............................................... 4
Reglarea volumului ..................................................................... 4
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 4
Modurile de transport .................................................................. 4
Alegerea unui mod de transport ............................................ 4
Utilizarea tastaturii de pe ecran .................................................. 4
Utilizaţi tastatura cu butoane mari .......................................... 4
Funcţii şi alerte de informare a pilotului...................... 4
Activarea sau dezactivarea alertelor pentru pilot ........................ 5
Camerele la semafoare şi radarele fixe ...................................... 5
Vizualizarea notificărilor privind legislaţia pentru casca de
protecţie ...................................................................................... 5
Căutare legi privind purtarea căştii ............................................. 5
Navigarea către destinaţia dvs. ..................................... 5
Rute ............................................................................................ 5
Iniţierea unei rute ........................................................................ 5
Schimbarea modului de calculare a rutelor ........................... 5
Parcurgerea unei rute cu ajutorul rutei aventuroase .............. 5
Crearea unei rute dus-întors .................................................. 6
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii ......................................... 6
Deplasarea la locul de reşedinţă ........................................... 6
Ruta dvs. pe hartă ...................................................................... 6
Ghidare pe bandă activă ........................................................ 6
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare ............. 6
Vizualizarea întregii rute pe hartă .......................................... 6
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs. ............................................ 6
Modelarea rutei dvs. ................................................................... 7
Alegerea unei ocoliri ................................................................... 7
Oprirea rutei ................................................................................ 7
Planificator de călătorii ................................................................ 7
Planificarea unei călătorii ....................................................... 7
Navigarea utilizând o călătorie salvată .................................. 7
Optimizarea ordinii destinaţiilor într-o călătorie ...................... 7
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie ................. 7
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie ................................................................................. 7
Programarea unei călătorii ..................................................... 8
Partajarea călătoriilor ............................................................. 8
Utilizarea rutelor sugerate ........................................................... 8
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor zone ........................ 8
Evitarea drumurilor cu taxă .................................................... 8
Evitarea vinietelor .................................................................. 8
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor .............................. 8
Evitări personalizate ............................................................... 8
Navigarea off-road ...................................................................... 9
Cuprins
Monitorizare nivel combustibil ..................................................... 9
Activarea monitorizării nivelului de combustibil ...................... 9
Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului .............. 9
Resetarea kilometrajului rezervorului de combustibil ............ 9
Activarea alimentării dinamice ............................................... 9
Găsirea şi salvarea locaţiilor ......................................... 9
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare ............................. 9
Vizualizarea rezultatelor căutării pe hartă .................................. 9
Schimbarea zonei de căutare ................................................... 10
Puncte de interes ...................................................................... 10
Găsirea unui loc după categorie .......................................... 10
Căutarea în cadrul unei categorii ......................................... 10
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de
întâlnire ................................................................................ 10
Foursquare ........................................................................... 10
Instrumente de căutare ............................................................. 10
Găsirea unei adrese ............................................................. 10
Găsirea unei intersecţii ........................................................ 10
Găsirea unui oraş ................................................................. 10
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele .......................... 10
Vizualizarea locaţiilor găsite recent .......................................... 11
Golirea listei de locaţii găsite recent .................................... 11
Căutarea ultimului loc de parcare ............................................. 11
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ...................... 11
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor ................... 11
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă ................................................................................. 11
Adăugarea unei scurtături ........................................................ 11
Eliminarea unei scurtături .................................................... 11
Salvarea locurilor ...................................................................... 11
Salvarea unui loc ................................................................. 11
Salvarea locației curente ...................................................... 11
Editarea unei locaţii salvate ................................................. 11
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ........................... 11
Ştergerea unei locaţii salvate ............................................... 11
Partajarea unei locaţii salvate .............................................. 11
Utilizarea hărţii .............................................................. 12
Instrumente hartă ...................................................................... 12
Vizualizarea unui instrument de hartă ................................. 12
Activarea instrumentelor hărții ............................................. 12
Înainte ....................................................................................... 12
Vizualizarea locaţiilor ce urmează ....................................... 12
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută ............ 12
Informaţii cursă ......................................................................... 12
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei ............................. 12
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei ....................... 12
Vizualizarea jurnalului de călătorie ...................................... 13
Resetarea informaţiilor călătoriei ......................................... 13
Personalizarea hărţii ................................................................. 13
Personalizarea straturilor hărţii ............................................ 13
Modificarea câmpului de date pe hartă ................................ 13
Schimbarea perspectivei hărţii ............................................. 13
Caracteristici conectateBluetooth .............................. 13
Cerinţele caracteristicilor Bluetooth .......................................... 13
Asocierea telefonului şi a căştii ................................................ 13
Pictograme stare Bluetooth ...................................................... 13
Activarea sau dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru
căşti .......................................................................................... 13
Apelarea hands-free ................................................................. 13
Efectuarea unui apel ............................................................ 13
Primirea unui apel ................................................................ 14
Utilizarea registrului de apeluri ............................................. 14
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs ............................... 14
Salvarea unui număr de telefon de acasă ........................... 14
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth ................................... 14
i
Ştergerea unui telefon asociat .................................................. 14
Utilizarea aplicaţiilor.................................................... 14
Player media ............................................................................. 14
Adăugarea instrumentului player media la hartă ................. 14
Schimbarea sursei media .................................................... 14
Trasee ....................................................................................... 14
Vizualizarea informaţiilor despre traseu ............................... 14
TracBack® ................................................................................ 14
Urmărirea traseului recent ................................................... 14
Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie .......... 14
Presiune în pneuri ..................................................................... 15
Setarea senzorilor de presiune în pneuri ............................. 15
Instalarea senzorilor pe pneuri ............................................ 15
Alerte pentru presiune scăzută în pneuri ............................. 15
Mod de repaus senzor de presiune în pneuri ...................... 15
Utilizarea busolei ...................................................................... 16
VIRB® Telecomandă ................................................................ 16
Controlul camerei VIRB ....................................................... 16
Înregistrarea istoricului de servicii ............................................. 16
Adăugarea categoriilor de servicii ........................................ 16
Ştergerea categoriilor de servicii .......................................... 16
Redenumirea categoriilor de servicii .................................... 16
Ştergerea înregistrărilor de servicii ...................................... 16
Editarea unei înregistrări de servicii ..................................... 16
Vizualizarea fişierelor de ajutor ................................................. 16
Căutarea subiectelor de ajutor ............................................. 16
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 16
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul
meu ........................................................................................... 19
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca
unitate sau volum amovibil pe computerul meu ....................... 19
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv .......................... 19
Anexă ............................................................................. 19
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date ............... 19
Gestionarea datelor .................................................................. 20
Despre cardurile de memorie ............................................... 20
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 20
Transferul datelor de pe computer ....................................... 20
Vizualizarea stării semnalului GPS ........................................... 20
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 20
Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 20
Index.............................................................................. 21
Personalizarea dispozitivului...................................... 16
Setările pentru hartă şi vehicul ................................................. 16
Activarea sau dezactivarea alertelor pentru pilot ................. 16
Activarea hărţilor .................................................................. 17
Setările de navigare .................................................................. 17
Setări mod de calcul ............................................................ 17
Setarea unui loc simulat ....................................................... 17
Setări Bluetooth ........................................................................ 17
Dezactivarea Bluetooth ........................................................ 17
Setările afişajului ....................................................................... 17
Setările pentru unităţi şi oră ...................................................... 17
Setarea orei ......................................................................... 17
Setările pentru limbă şi tastatură .............................................. 17
Setările pentru alertele de proximitate ...................................... 17
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate ............................. 18
Restabilirea setărilor ................................................................. 18
Informaţii dispozitiv..................................................... 18
Specificaţii ................................................................................. 18
Încărcarea dispozitivului ........................................................... 18
Întreţinere dispozitiv.................................................... 18
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 18
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 18
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 18
Evitarea furtului .................................................................... 18
Resetarea dispozitivului ............................................................ 18
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 18
Demontarea dispozitivului din suport ................................... 18
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 18
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 18
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul ...... 19
Depanare ....................................................................... 19
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz ..................................... 19
Dispozitivul nu primeşte semnale de la sateliţi ......................... 19
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 19
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp ................. 19
Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul
meu ........................................................................................... 19
ii
Cuprins
Instalare
Montarea dispozitivului dvs. pe o
motocicletă
Suport de motocicletă alimentat
AVERTISMENT
Garmin recomandă insistent instalarea dispozitivului de către
un electrician experimentat, care deţine cunoştinţe adecvate
privind sistemele electrice. Cablarea incorectă a cablului de
alimentare poate determina deteriorarea vehiculului sau a
bateriei şi poate cauza rănirea.
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
NOTĂ: sunt incluse atât şuruburi standard de 1/4 in.
standard, cât şi bolţuri M6. Potriviţi dimensiunea şuruburilor
din fabrică pe clema ambreiajului sau suportul clemei de
frână.
2 Înşurubaţi şuruburile noi Á prin baza mânerului, inelul de
distanţiere  şi clema ambreiajului sau suportul clemei de
frână.
3 Strângeţi şuruburile şi fixaţi baza.
®
Ataşarea cablurilor de alimentare la suportul de
motocicletă
1 Fixaţi conectorul À al cablului de alimentare prin partea
superioară a orificiului din suportul de motocicletă.
Dispozitivul trebuie să fie montat într-un loc potrivit şi sigur pe
motocicleta dvs., în funcţie de accesul la sursele de alimentare
şi direcţionarea sigură a cablurilor.
À
Á
Â
Suport de motocicletă
Alimentare sistem 12 - 24 Vcc (roşu) cu siguranţă în linie
Împământare sistem (negru)
Instalarea bazei mânerului
Dispozitivul conţine piesele pentru două opţiuni de instalare a
mânerului. Montajele obişnuite pot necesita piese suplimentare.
2 Glisaţi cablul în jos, prin partea inferioară a orificiului Á şi
trageţi cablul înapoi, până când aceste este fixat.
3 Înşurubaţi şurubul negru  în partea din spate a suportului Ã
pentru a menţine cablul în poziţie.
Instalarea bridei şi bazei mânerului
1 Puneţi brida À în jurul mânerului Á, apoi înşurubaţi capetele
prin baza mânerului Â.
2 Strângeţi piuliţele şi fixaţi baza.
NOTĂ: cuplul recomandat este de 5,65 N-m (50 lbf-in). Nu
depăşiţi cuplul de 9,04 N-m (80 lbf-in).
4 Fixaţi capacul de intemperii Ä prin orificiul superior şi apăsaţi
până ce acesta intră în orificiu.
Instalarea bazei mânerului pe clema ambreiajului sau pe
suporturile clemei de frână
1 Scoateţi şuruburile din fabrică de pe clema ambreiajului sau
suportul clemei de frână À.
Instalare
1
Instalarea dispozitivului dvs. în suportul motocicletei
1 Potriviţi în locaş partea de jos a dispozitivului.
2 Împingeţi în spate dispozitivul până se fixează în poziţie.
3 Dacă vârful încuietorii de pe suport rămâne poziţionat în sus
după ce introduceţi dispozitivul, apăsaţi-l în jos.
Ataşarea plăcii de bază la suportul motocicletei
ATENŢIONARE
Contactul direct, susţinut, cu placa de bază sau cu orice altă
piesă a motocicletei poate deteriora suportul în timp. Pentru a
preveni acest tip de deteriorare, trebuie să poziţionaţi
distanţierele de montare între suport şi placa de bază şi să vă
asiguraţi că nicio piesă a dispozitivului sau suportului nu atinge
motocicleta.
1 Strângeţi şuruburile cu cap conic M4 x 20 À prin şaibe Á,
locaş, distanţiere  şi placă de bază Ã.
2 Strângeţi piuliţele pentru a fixa placa de bază.
Ataşarea plăcii de suport la baza mânerului
1 Potriviţi bila pe baza mânerului À şi bila pe placa de suport Á
pe fiecare capăt al braţului cu două orificii Â.
Demontarea dispozitivului dvs. din suportul
motocicletei
1 Apăsaţi butonul de deblocare din partea laterală a suportului.
2 Trageţi în sus dispozitivul.
Montarea dispozitivului într-un automobil
ATENŢIONARE
Înainte de a monta dispozitivul, consultaţi legile locale cu privire
la montarea pe parbriz.
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Nu utilizaţi ventuza pe motocicletă.
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
1 Conectaţi cablul de alimentare de la vehicul À în portul Á de
pe suport.
2 Dezlipiți folia de plastic de pe ventuza Â.
3 Curăţaţi şi uscaţi parbrizul şi ventuza de prindere cu o cârpă
fără scame.
4 Apăsaţi ventuza pe parbriz şi basculaţi pârghia à înspre
2
3
4
5
2
Introduceţi fiecare bilă în braţul cu două orificii.
Strângeţi uşor mânerul.
Reglaţi pentru a obţine cea mai bună vizualizare şi operare.
Strângeţi mânerul şi fixaţi suportul.
5
6
7
8
spate, spre parbriz.
Fixaţi suportul pe braţul ventuzei.
Potriviţi în locaş partea de jos a dispozitivului.
Împingeţi dispozitivul până se fixează în poziţie.
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare auto la o
sursă de alimentare.
Instalare
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
• Actualizaţi hărţile şi software-ul de pe dispozitivul dvs.
(Actualizări ale produsului, pagina 3).
• Instalaţi dispozitivul şi conectaţi-l la sursa de alimentare
(Instalare, pagina 1).
• Asociaţi telefonul Bluetooth şi casca (Asocierea telefonului şi
a căştii, pagina 13) (opţional).
• Recepţionaţi semnalele GPS (Recepţionarea semnalelor
GPS, pagina 4).
• Reglaţi luminozitatea ecranului (Reglarea luminozităţii
ecranului, pagina 4).
• Navigaţi la destinaţia dvs. (Iniţierea unei rute, pagina 5).
®
4 În aplicaţia Garmin Express, faceţi clic pe Adăugare
dispozitiv.
Aplicaţia Garmin Express caută dispozitivul dvs. şi afişează
numele şi numărul de serie al dispozitivului.
5 Faceţi clic pe Adăugare dispozitiv şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicaţia Garmin
Express.
Când configurarea este finalizată, aplicaţia Garmin Express
afişează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.
Prezentare generală dispozitiv
6 Selectaţi o opţiune:
À
Á
Â
Ã
buton de pornire
Port micro-USB de date şi de alimentare
Mufă audio line-out
Fantă pentru card de memorie microSD™
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
• Actualizări software
• Actualizări hartă
• Înregistrarea produsului
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express
Puteţi utiliza aplicaţia Garmin Express pentru a descărca şi
instala cele mai recente actualizări pentru hartă şi software
pentru dispozitivul dvs.
1 Dacă nu aveţi aplicaţia Garmin Express instalată pe
computerul dvs., accesaţi garmin.com/express şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a o instala.
2 Deschideţi aplicaţia Garmin Express.
3 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu miniUSB.
Capătul mic al cablului se conectează la portul mini-USB À
din dispozitivul dvs. zūmo, iar capătul mare se conectează la
un port USB disponibil din computerul dvs.
Iniţiere
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe
Instalare toate.
• Pentru a instala o anumită actualizare, faceţi clic pe
Vizualizare detalii şi faceţi clic pe Instalare din dreptul
actualizării pe care o doriţi.
Aplicaţia Garmin Express descarcă şi instalează actualizările
pe dispozitivul dvs. Actualizările hărţii sunt foarte mari, iar
acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de
internet mai lente.
NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru
spaţiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar
putea solicita să instalaţi un card microSD pe dispozitiv
pentru a suplimenta spaţiul de stocare (Instalarea unui card
de memorie pentru hărţi şi date, pagina 19).
7 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran din timpul procesului de
actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.
De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicaţia
Garmin Express vă poate instrui să deconectaţi şi să
reconectaţi dispozitivul.
Pornirea sau oprirea dispozitivului
• Pentru a porni dispozitivul, apăsaţi pe tasta de pornire sau
conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare electrică.
• Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a
energiei, apăsaţi pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul
este activ.
În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat
şi dispozitivul consumă foarte puţină energie electrică, dar se
poate activa instantaneu în scopul utilizării.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află
în modul de economisire a energiei pe durata încărcării
bateriei.
• Pentru a opri complet dispozitivul, menţineţi apăsată tasta de
pornire până la apariţia unui mesaj pe ecran şi selectaţi
Dezactivat.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberaţi tasta de
pornire înainte de apariţia solicitării, dispozitivul va intra în
modul de economisire a energiei.
3
Recepţionarea semnalelor GPS
Modurile de transport
La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să
colecteze datele de la sateliţi şi să determine locaţia curentă.
din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliţi.
Timpul necesar pentru a obţine semnalele de la sateliţi variază
în funcţie de mai mulţi factori, inclusiv distanţa la care vă aflaţi
de locaţia unde aţi utilizat ultima dată dispozitivul de navigaţie,
gradul de vizibilitate a cerului şi timpul trecut de la ultima
utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de
navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obţinerea
semnalelor de la sateliţi.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă, la o distanţă
suficientă de clădiri înalte sau copaci înalţi.
se colorează în verde, dispozitivul a
Când pictograma
obţinut semnalele de la sateliţi şi este pregătit de navigare.
Rutele şi navigarea sunt calculate în mod diferit în funcţie de
modul de transport ales. Modul de transport curent este indicat
de o pictogramă din bara de stare.
Pictogramele de pe bara de stare
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii
cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteţi selecta unele
pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza
informaţii suplimentare.
Starea semnalului GPS. Menţineţi apăsat pentru a vizualiza
precizia GPS şi informaţiile obţinute de la satelit (Vizuali­
zarea stării semnalului GPS, pagina 20).
Starea tehnologiei Bluetooth. Selectaţi pentru a vizualiza
setările Bluetooth (Setări Bluetooth, pagina 17).
Conectat la apelarea handsfree. Selectaţi pentru a efectua
un apel telefonic (Apelarea hands­free, pagina 13).
Profil vehicul activ. Selectaţi pentru a vizualiza setările
profilului de vehicul.
Oră curentă. Selectaţi pentru a seta ora (Setarea orei,
pagina 17).
Nivel de încărcare a bateriei.
Nivel combustibil. Selectaţi pentru a vizualiza informaţii de
monitorizare a nivelului de combustibil.
Utilizarea butoanelor de pe ecran
Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile şi
opţiunile de meniu ale dispozitivului dvs.
• Selectaţi
pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
• Ţineţi apăsat
pentru a reveni rapid la meniul principal.
• Selectaţi sau pentru a parcurge liste sau meniuri.
• Ţineţi apăsat sau pentru a derula mai rapid.
• Selectaţi
pentru a vedea un meniu contextual de opţiuni
pentru ecranul curent.
Reglarea volumului
Înainte să puteţi regla volumul, trebuie să conectaţi dispozitivul
la un suport alimentat sau căşti care utilizează Bluetooth
tehnologia wireless.
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi o opţiune:
• Utilizaţi bara glisantă pentru a regla volumul.
• Selectaţi pentru a dezactiva sunetul dispozitivului.
• Selectaţi pentru opţiuni suplimentare.
Reglarea luminozităţii ecranului
1 Selectaţi Setări > Afișare > Luminozitate.
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
4
Mod Automobil
Mod Motocicletă
Modul off-road.
Alegerea unui mod de transport
Selectaţi
.
Utilizarea tastaturii de pe ecran
Consultaţi „Setări pentru limbă şi tastatură” pentru a modifica
aspectul tastaturii (Setările pentru limbă şi tastatură,
pagina 17).
• Selectaţi pentru a şterge o înregistrare de căutare.
• Selectaţi
pentru a şterge un caracter.
• Selectaţi pentru a modifica modul limbii pentru tastatură.
• Selectaţi
pentru a introduce caractere speciale, cum ar
fi semnele de punctuaţie.
• Selectaţi pentru a modifica limba tastaturii.
Utilizaţi tastatura cu butoane mari
Puteţi activa limbile sau configuraţiile suplimentare ale tastaturii
din setările pentru limbă şi tastatură (Setările pentru limbă şi
tastatură, pagina 17).
• Selectaţi sau pentru a vizualiza alte caractere.
• Selectaţi pentru a comuta la alte limbi şi configuraţii ale
tastaturii.
Funcţii şi alerte de informare a
pilotului
ATENŢIONARE
Funcţiile de alerte pentru pilot şi pentru limita de viteză au rol
exclusiv informativ şi nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a
respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de
a conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi responsabilă
pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe care o puteţi
primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de circulaţie
aplicabile.
Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja circulaţia
în siguranţă şi pot spori eficienţa, chiar şi atunci când călătoriţi
printr-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton
audibil şi afişează informaţii pentru fiecare alertă în parte. Puteţi
activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru fiecare tip
de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.
Zonă cu şcoli sau şcoală în apropiere: dispozitivul redă un
sunet şi afişează distanţa până la şcoală sau zona cu şcoli,
precum şi limita de viteză (dacă este disponibilă).
Reducerea limitei de viteză: dispozitivul redă un ton şi afişează
limita de viteză redusă ce urmează a intra în vigoare, astfel
încât să fiţi pregătit să reduceţi viteza.
Limită de viteză depăşită: dispozitivul redă un ton şi afişează
un contur roşu pe pictograma de limită de viteză când
depăşiţi limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă
aflaţi.
Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un ton şi
afişează distanţa până la o trecere la nivel cu o cale ferată ce
se află pe ruta dvs.
Traversare animale: dispozitivul redă un ton şi afişează
distanţa până la o zonă de trecere de animale ce se află pe
ruta dvs.
Funcţii şi alerte de informare a pilotului
Curbă: dispozitivul redă un ton şi afişează distanţa până la o
curbă a drumului.
Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton şi afişează distanţa
până la porţiunea de trafic lent atunci când vă apropiaţi de
aceasta cu viteză. Dispozitivul dvs. trebuie să primească
informaţii despre trafic pentru a utiliza această caracteristică.
Avertisment de oboseală: dispozitivul redă un ton şi sugerează
zone de odihnă după ce aţi condus mai mult de două ore fără
oprire.
Activarea sau dezactivarea alertelor pentru
pilot
Puteţi dezactiva alerte audio individuale pentru pilot. Alertele
vizuale sunt afişate chiar dacă alerta audio este dezactivată.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Alerte sonore pentru
pilot.
2 Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare din dreptul fiecărei
alerte.
Camerele la semafoare şi radarele fixe
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau sau
consecinţele utilizării unei lumini roşii sau a bazei de date a
camerelor radar.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă pentru toate regiunile
sau toate modelele produsului.
În unele zone şi pentru unele modele sunt disponibile informaţii
despre locaţiile camerelor la semafoare şi a radarelor fixe.
Accesaţi garmin.com/speedcameras pentru a verifica
disponibilitatea şi compatibilitatea sau pentru a achiziţiona un
abonament sau o actualizare unică. Puteţi achiziţiona oricând o
nouă regiune sau vă puteţi prelungi abonamentul existent.
Puteţi accesa mygarmin.com pentru a actualiza baza de date cu
camere de pe dispozitivul dvs. Actualizaţi frecvent dispozitivul
pentru a primi cele mai noi informaţii cu privire la camerele video
de supraveghere.
Pentru unele dispozitive şi regiuni, în dispozitiv pot fi incluse
date de bază legate de camerele video la semafoare sau
radarele fixe. Aceste date nu presupun actualizări sau existenţa
unui abonament.
Vizualizarea notificărilor privind legislaţia
pentru casca de protecţie
Este posibil ca notificările privind legislaţia pentru casca de
protecţie şi protecţia ochilor să apară pe dispozitivul dvs. zūmo
la prima recepţionare a semnalelor GPS de către dispozitiv,
precum şi atunci când dispozitivul se apropie de o zonă supusă
regulamentelor privind siguranţa motocicletelor.
ATENŢIONARE
Garmin recomandă tuturor piloţilor să poarte cască pentru
siguranţă. Notificările legate de legile privind purtarea căştii au
caracter informativ, pot fi modificate şi nu sunt considerate a fi
îndrumări juridice. Notificările legate de legile privind purtarea
căştii sunt disponibile numai în SUA şi Canada.
Selectaţi notificarea pentru a vizualiza mai multe detalii.
Căutare legi privind purtarea căştii
Puteţi căuta legi privind purtarea căştii în funcţie de stat sau de
provincie.
1 Selectaţi Aplicații > Ghid pentru cască.
2 Selectaţi un stat sau o provincie.
Navigarea către destinaţia dvs.
Navigarea către destinaţia dvs.
Rute
Ruta este calea de la locaţia dvs. curentă către una sau mai
multe destinaţii.
• Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinaţia
dvs. pe baza preferinţelor pe care le setaţi, inclusiv modul de
calculare a rutei (Schimbarea modului de calculare a rutelor,
pagina 5) şi rutele ocolitoare (Evitarea întârzierilor, taxelor
şi a anumitor zone, pagina 8).
• Dispozitivul poate evita în mod automat drumuri care nu sunt
adecvate pentru profilul de vehicul activ.
• Puteţi începe navigarea către destinaţie rapid, folosind ruta
recomandată, sau puteţi selecta o rută alternativă (Iniţierea
unei rute, pagina 5).
• Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitaţi sau să le urmaţi
în mod special, puteţi personaliza ruta (Modelarea rutei dvs.,
pagina 7).
• Puteţi adăuga mai multe destinaţii la o rută (Adăugarea unei
locaţii pe ruta dvs., pagina 6).
Iniţierea unei rute
1 Selectaţi Încotro?, apoi căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea
locaţiilor, pagina 9).
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectaţi
Start!.
• Pentru a alege o rută alternativă, selectaţi , apoi selectaţi
o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărţii.
• Pentru a edita traseul rutei, selectaţi > Editare rută şi
adăugaţi puncte de modelare rutei (Modelarea rutei dvs.,
pagina 7).
Dispozitivul calculează o rută până la locaţie şi vă ghidează,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă (Ruta dvs.
pe hartă, pagina 6). Va fi afişată o previzualizare a drumurilor
principale de pe ruta dvs. la marginea hărţii, pentru câteva
secunde.
Dacă trebuie să opriţi în locaţii suplimentare, puteţi adăuga
locaţiile pe rută (Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.,
pagina 6).
Schimbarea modului de calculare a rutelor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
• Selectaţi pentru a calcula rute care preferă
serpentine.Rută aventuroasă
• Selectaţi Off-road pentru a calcula rute directe din punct
în punct (fără drumuri).
• Selectaţi Distanță mai mică pentru a calcula rute cu
distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
Parcurgerea unei rute cu ajutorul rutei aventuroase
Dispozitivul dvs. poate calcula rute care preferă serpentine,
dealuri şi mai puţine autostrăzi. Această funcţie vă poate oferi o
rută mai plăcută, dar poate creşte timpul sau distanţa până la
destinaţia dvs.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate
modelele de dispozitive sau pentru toate regiunile.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul > Rută
aventuroasă > Salvare.
5
2 Selectaţi Setări rută aventuroasă.
3 Utilizaţi glisorul pentru a include mai multe sau mai puţine
curbe.
4 Utilizaţi glisorul
pentru a include mai multe sau mai puţine
dealuri.
5 Utilizaţi glisorul pentru a include mai multe sau mai puţine
autostrăzi.
6 Iniţiaţi o rută (Iniţierea unei rute, pagina 5).
Crearea unei rute dus-întors
Dispozitivul poate crea o rută dus-întors, utilizând o locaţie de
pornire specificată şi o distanţă, durată sau destinaţie.
1 De pe ecranul de început, selectaţi Aplicații > Călătorie în
circuit.
2 Selectaţi Locație de pornire.
3 Selectaţi un loc, apoi selectaţi Selectare.
4 Selectaţi Atribute călătorie.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Alegeți o distanță pentru a planifica ruta în
funcţie de distanţă.
• Selectaţi Alegeți o durată pentru a planifica ruta în funcţie
de durată.
• Selectaţi Alegeți o destinație pentru a planifica ruta în
funcţie de destinaţie.
Introduceţi
o distanţă, durată sau destinaţie.
6
7 Selectaţi o opţiune:
• Dacă aţi introdus o distanţă sau durată, selectaţi Final. >
Calculare.
• Dacă aţi selectat o destinaţie, selectaţi Selectare.
8 Selectaţi o rută, apoi selectaţi Start!.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Următoarea acţiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieşire sau altă
acţiune şi banda pe care ar trebui să vă deplasaţi, dacă această
funcţie este disponibilă.
Distanţa până la următoarea acţiune.
Numele străzii sau al ieşirii asociate cu următoarea acţiune.
Ruta evidenţiată pe hartă.
Următoarea acţiune de pe rută. Săgeţile de pe hartă indică locaţia
acţiunilor următoare.
Viteza vehiculului.
Numele drumului pe care vă deplasaţi.
Oră de sosire estimativă.
SUGESTIE: puteţi atinge acest câmp pentru a modifica informaţiile
pe care le afişează (Modificarea câmpului de date pe hartă,
pagina 13).
Ghidare pe bandă activă
Pe măsură ce vă apropiaţi de un viraj în timp ce navigaţi pe o
rută, lângă hartă apare o simulare detaliată a drumului, dacă
este disponibilă. O linie colorată À indică banda
corespunzătoare pentru viraj.
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii
Puteţi iniţia ruta, selectând o locaţie de pe hartă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare.
3 Dacă e necesar, selectaţi pentru a filtra punctele de interes
afişate după categorie.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un marcaj de loc.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau
adresă.
5 Selectaţi Start!.
Deplasarea la locul de reşedinţă
Prima dată când porniţi o rută spre reşedinţă, dispozitivul va
cere introducerea locaţiei de reşedinţă.
1 Selectaţi Încotro? > Acasă.
2 Dacă este necesar, introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Editarea locaţiei dvs. de reşedinţă
1 Selectaţi Încotro? > > Setare locație reședință.
2 Introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Ruta dvs. pe hartă
În timp ce călătoriţi, dispozitivul vă ghidează spre destinaţie,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă.
Instrucţiunile pentru următorul viraj, următoarea ieşire sau
pentru orice alte acţiuni apar în partea de sus a hărţii.
6
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi vizualiza virajele care
urmează, schimbările de benzi sau alte indicaţii pentru ruta dvs.
1 Selectaţi o opţiune de pe hartă:
• Pentru a vizualiza viraje ce urmează şi indicaţii de
orientare pe măsură ce navigaţi, selectaţi > Viraje.
Instrumentul de pe hartă afişează următoarele patru viraje
sau indicaţii într-un chenar lângă hartă. Lista se
actualizează automat pe măsură ce parcurgeţi ruta.
• Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje şi indicaţii de
orientare pentru întreaga rută, selectaţi bara de text aflată
în partea superioară a hărţii.
2 Selectaţi un viraj sau o indicaţie (opţional).
Se vor afişa informaţii detaliate. Dacă este disponibilă, este
afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
drumurile principale.
Vizualizarea întregii rute pe hartă
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi orice loc de pe hartă.
2 Selectaţi .
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.
Înainte de a putea adăuga o locaţie pe ruta dvs., trebuie să
navigaţi pe o rută (Iniţierea unei rute, pagina 5).
Puteţi adăuga locaţii la mijlocul sau la sfârşitul rutei dvs. De
exemplu, puteţi adăuga o benzinărie ca următoarea destinaţie
pe ruta dvs.
Navigarea către destinaţia dvs.
SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locaţii multiple sau
opriri programate, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a
planifica, programa şi salva ruta (Planificarea unei călătorii,
pagina 7).
1 Selectaţi din hartă > Încotro?.
2 Căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea locaţiilor, pagina 9).
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga locaţia ca următoarea destinaţie pe ruta
dvs., selectaţi Adăug. ca oprire următ..
• Pentru a adăuga locaţia la finalul rutei dvs., selectaţi
Adăug. ca ultimă oprire.
• Pentru a adăuga locaţia şi a ajusta ordinea destinaţiilor de
pe ruta dvs., selectaţi Adăugare la ruta activă.
Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locaţia adăugată
şi vă ghidează către destinaţii în ordinea acestora.
Modelarea rutei dvs.
Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să iniţiaţi o rută
(Iniţierea unei rute, pagina 5).
Vă puteţi modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest
lucru vă permite să direcţionaţi ruta pentru a utiliza un anumit
drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o
destinaţie la rută.
1 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
2 Selectaţi .
Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
3 Selectaţi o locaţie de pe hartă.
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a mări harta şi pentru a
alege o locaţie mai precisă.
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmaţi
pentru a trece prin locaţia selectată.
4 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută,
selectaţi locaţii suplimentare pe hartă.
• Pentru a elimina un punct de modelare, selectaţi .
5 După ce aţi terminat modelarea rutei, selectaţi Start!.
Alegerea unei ocoliri
Puteţi alege o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această funcţie este utilă
atunci când ajungeţi la porţiuni de drum în lucru, drumuri închise
sau care se află într-o stare deficitară.
1 De pe hartă, selectaţi > Schimbare rută.
SUGESTIE: dacă instrumentul Schimbare rută nu se află în
meniul cu instrumente de pe hartă, îl puteţi adăuga
(Activarea instrumentelor hărții, pagina 12).
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanţă, selectaţi
Ocolire în funcție de distanță.
• Pentru a ocoli o anumită şosea de pe ruta dvs., selectaţi
Ocolire în funcție de drum.
• Pentru a găsi o nouă rută, selectaţi Ocolire.
Oprirea rutei
De pe hartă, selectaţi
> Stop.
Planificator de călătorii
Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteţi crea şi salva o rută,
pe care puteţi naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru
planificarea unei rute de livrare, a unei vacanţe sau a unei
Navigarea către destinaţia dvs.
călătorii cu maşina. Puteţi edita o călătorie salvată pentru a o
personaliza şi mai mult: puteţi reordona locaţii, optimiza ordinea
opririlor, programa călătoria pentru o dată şi o oră anumită şi
adăuga puncte de modelare.
De asemenea, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă
edita şi salva ruta activă.
Planificarea unei călătorii
O călătorie poate include multe locaţii şi trebuie să includă cel
puţin o locaţie de pornire şi o destinaţie. Locaţia iniţială este
locaţia de la care planificaţi să vă începeţi călătoria. Dacă
începeţi călătoria de la o locaţie diferită, dispozitivul vă oferă
opţiunea de a duce ruta mai întâi la locaţia dvs. iniţială. Pentru o
călătorie în circuit, locaţia iniţială şi destinaţia pot fi aceleaşi.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > > Creare
călătorie.
2 Alegeţi Selectare locație de pornire.
3 Alegeţi o locaţie pentru punctul iniţial şi alegeţi Selectare.
4 Alegeţi Selectare destinaţie.
5 Alegeţi o locaţie pentru o destinaţie şi alegeţi Selectare.
6 Selectaţi Adăugare locaţie pentru a adăuga mai multe locaţii
(opţional).
7 După ce aţi adăugat toate locaţiile necesare, selectaţi
Următor > Salvare.
Introduceţi
un nume şi selectaţi Final..
8
Navigarea utilizând o călătorie salvată
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi Start!.
4 Selectaţi prima locaţie de navigare, apoi selectaţi Start.
Dispozitivul calculează o rută de la locaţia dvs. curentă către
locaţia selectată şi apoi vă ghidează către destinaţiile
rămase, în ordine.
Optimizarea ordinii destinaţiilor într-o călătorie
Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinaţiilor
din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă şi mai eficientă.
Punctul iniţial şi destinaţia nu se modifică atunci când optimizaţi
ordinea.
În timp ce editaţi o călătorie, selectaţi
> Optimizare
ordine.
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a muta o locaţie în sus sau în jos, selectaţi şi
trageţi locaţia într-o poziţie nouă din călătorie.
• Pentru a adăuga o locaţie nouă după locaţia selectată,
alegeţi .
• Pentru a şterge locaţia, alegeţi .
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie
Puteţi personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta
atunci când porniţi călătoria.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi pictograma de profil a vehiculului, apoi selectaţi
vehiculul pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru călătorie
(opţional).
4 Selectaţi > Setări călătorie.
7
5 Selectaţi o opţiune:
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs.,
selectaţi Modelare rută, apoi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran (Modelarea rutei dvs., pagina 7).
• Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectaţi
Preferință rută (Schimbarea modului de calculare a
rutelor, pagina 5).
Când porniţi navigarea pe rută, dispozitivul trece automat la
profilul vehiculului selectat.
NOTĂ: meniul se modifică în funcţie de zona dvs. şi de
datele hărţii de pe dispozitivul dvs.
• Selectaţi Drumuri cu taxă.
• Selectaţi Taxe > Drumuri cu taxă.
Selectaţi
o opţiune:
3
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
Selectaţi
Salvare.
4
Programarea unei călătorii
Puteţi adăuga informaţii de planificare pentru fiecare locaţie din
călătoria dvs., inclusiv timpul de sosire dorit şi durata popasului
la fiecare locaţie. Acest lucru vă poate ajuta să vă planificaţi
plecarea pentru a ajunge la timp la locaţiile din călătoria dvs.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie.
3 Selectaţi > Setări călătorie > Editare program.
4 Selectaţi o locaţie şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
introduce informaţii de planificare.
SUGESTIE: dacă aveţi nevoie să programaţi mai multe
locaţii din cadrul călătoriei, începeţi de la punctul iniţial al
călătoriei şi să avansaţi spre destinaţie.
5 Repetaţi pasul 4 pentru a introduce informaţii de programare
pentru locaţii suplimentare.
6 După ce aţi terminat, selectaţi Salvare.
Pentru a ajunge la opririle şi destinaţiile dvs. la ora programată,
trebuie să porniţi la ora indicată sub punctul iniţial al călătoriei.
Programul este doar estimativ. Condiţiile de trafic, lucrările de
recondiţionare a drumurilor şi alte întârzieri vă pot afecta timpii
de sosire reali.
Partajarea călătoriilor
Puteţi partaja călătorii cu dispozitivele compatibile Garmin
utilizând tehnologia wireless Bluetooth.
1 Aşezaţi dispozitivul la o distanţă maximă de 33 ft. (10 m) de
un dispozitiv compatibil Garmin.
Selectaţi
Aplicații > Planificator de călătorii >
>
2
Distribuire > Bluetooth.
3 Selectaţi o călătorie şi apoi selectaţi Final..
4 Selectaţi un dispozitiv din listă şi selectaţi OK.
Utilizarea rutelor sugerate
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
salvaţi cel puţin o locaţie şi să activaţi caracteristica Istoric de
călătorie (Setările dispozitivului şi de confidenţialitate,
pagina 18).
Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină
destinaţia în funcţie de istoricul călătoriei, ziua săptămânii şi
momentul zilei. După ce conduceţi de mai multe ori către o
locaţie salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de
navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei şi
informaţii despre trafic.
Selectaţi bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată
către locaţia dorită.
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor
zone
Evitarea drumurilor cu taxă
Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care
necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau
zone aglomerate. Totuşi, dispozitivul poate include o zonă cu
taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
8
Evitarea vinietelor
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Datele hărţilor de pe dispozitivul dvs. pot conţine informaţii
detaliate despre viniete pentru anumite ţări. Puteţi evita sau
permite vinietele pentru fiecare ţară.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Taxe > Viniete.
2 Selectaţi o ţară.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi Salvare.
Evitări personalizate
Evitările personalizate vă permit să selectaţi anumite zone sau
secţiuni de drum pe care să le evitaţi. La calcularea unei rute,
dispozitivul evită aceste zone şi drumuri cu excepţia cazului în
care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.
Evitarea unui drum
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi Adăugare drum de evitat.
3 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
să o evitaţi şi selectaţi Următor.
4 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Următor.
5 Selectaţi Final..
Evitarea unei zone
Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
Selectaţi Adăugare zonă de evitat.
Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
Selectaţi
colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
5
Următor.
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
6 Selectaţi Final..
1
2
3
4
Dezactivarea unei evitări personalizate
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
3 Selectaţi > Dezactivare.
Navigarea către destinaţia dvs.
Ştergerea evitărilor personalizate
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a şterge toate evitările personalizate, selectaţi .
• Pentru a şterge o evitare personalizată, selectaţi evitarea
şi apoi
> Ștergere.
Navigarea off-road
Dacă nu navigaţi urmând drumurile principale, puteţi utiliza
modul Off-road.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi Mod de calcul > Off-road > Salvare.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul
vizat.
Monitorizare nivel combustibil
Puteţi seta dispozitivul pentru a estima utilizarea combustibilului,
pentru a vă avertiza atunci când vă apropiaţi de distanţa maximă
pentru combustibilul estimat şi a vă sugera benzinăriile pe baza
intervalului combustibilului estimat. Când monitorizarea nivelului
de combustibil este activată, indică benzinăria curentă.
Alb: monitorizarea nivelului de combustibil este dezactivată sau
dispozitivul nu este conectat la suportul de motocicletă.
Verde: intervalului combustibilului estimat este peste
avertismentul rezervorului de combustibil.
Portocaliu: intervalului combustibilului estimat este sub
avertismentul rezervorului de combustibil.
Roşu: distanţa estimată rămasă pe rezervor este 0.
Activarea monitorizării nivelului de combustibil
Înainte de a putea activa monitorizarea nivelului de combustibil,
dispozitivul trebuie să se afle în modul motocicletă şi off-road şi
amplasat în suportul de motocicletă.
Când activaţi monitorizarea nivelului de combustibil, indicatorul
de combustibil este afişat pe computerul de călătorie
(Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei, pagina 12).
1 Umpleţi rezervorul de combustibil.
2 Selectaţi Aplicații > Setări combustibil > Monitorizare
nivel combustibil.
3 Selectaţi Distanță per combustibil.
4 Introduceţi distanţa pe care o parcurge vehiculul cu un
rezervor de benzină şi selectaţi Final..
Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului
Puteţi seta dispozitivul pentru a vă avertiza atunci când nivelul în
rezervorul de combustibil este redus.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie conectat la suportul de
motocicletă pentru a oferi avertizări de nivel redus al
combustibilului.
1 Activaţi monitorizarea nivelului de combustibil (Activarea
monitorizării nivelului de combustibil, pagina 9).
Selectaţi
Avertisment rezervor de combustibil.
2
3 Introduceţi o distanţă şi selectaţi Final..
Dacă aveţi combustibil suficient doar pentru a parcurge distanţa
introdusă, pe pagina hărţii apare un avertisment de nivel redus
al combustibilului.
Resetarea kilometrajului rezervorului de combustibil
Atunci când rezervorul de combustibil este umplut din nou,
trebuie să resetaţi kilometrajul rezervorului pentru dispozitivul
dvs. pentru a urmări mai precis combustibilul rămas.
Selectaţi Aplicații > Setări combustibil > Resetare
rezervor de combustibil.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Activarea alimentării dinamice
Înainte de a putea activa staţiile de combustibil dinamice,
dispozitivul trebuie să fie în modul motocicletă, poziţionat în
suportul de motocicletă, şi trebuie activat nivelul de combustibil.
Puteţi seta dispozitivul pentru a vă sugera benzinăriile în funcție
de consumul mediu de combustibil.
Selectaţi Aplicații > Setări combustibil > Alimentări
dinamice.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiţi destinaţia
oferind mai multe metode de navigare, căutare şi salvare a
acestor informaţii.
• Introduceţi termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate
informaţiile despre locaţie (Găsirea unei locaţii utilizând bara
de căutare, pagina 9).
• Navigaţi sau căutaţi prin puncte de interes preîncărcate după
categorie (Puncte de interes, pagina 10).
• Căutaţi şi înregistraţi-vă la punctele de interes Foursquare
(Căutarea punctelor de interes Foursquare, pagina 10).
• Utilizaţi instrumente de căutare pentru a găsi locaţii specifice,
precum adrese, intersecţii sau coordonate geografice
(Instrumente de căutare, pagina 10).
• Căutaţi lângă un alt oraş sau zonă (Schimbarea zonei de
căutare, pagina 10).
• Salvaţi locaţiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor
(Salvarea locurilor, pagina 11).
• Întoarceţi-vă la locaţii găsite recent (Vizualizarea locaţiilor
găsite recent, pagina 11).
®
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare
Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locaţii
introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Introduceți căutarea în bara de căutare.
3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
nume de categorie ( de exemplu „cinematografe”).
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul casei şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul casei, numele străzii, oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pentru latitudine şi longitudine.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat,
selectaţi termenul respectiv.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi .
6 Dacă este necesar, selectaţi o locaţie.
Vizualizarea rezultatelor căutării pe hartă
Puteţi vizualiza rezultatele unei căutări de locaţie pe hartă, în loc
de vizualizarea într-o listă.
1 Din rezultatele căutării de locaţie, alegeţi .
9
Locaţia cea mai apropiată dintre rezultatele căutării dvs. va fi
afişată pe hartă. indică locaţiile altor rezultate de căutare.
2 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Pentru a vizualiza mai multe rezultate de căutare, atingeţi
şi glisaţi harta.
• Pentru a selecta altă locaţie, alegeţi .
• Pentru a vizualiza detalii şi rute pentru locaţia selectată,
alegeţi descrierea locaţiei din partea de jos a hărţii.
• Pentru a începe navigarea către locaţia selectată, selectaţi
Start!.
Schimbarea zonei de căutare
În mod prestabilit, aplicaţia găseşte locaţii în apropierea locaţiei
dvs. curente. De asemenea, puteţi căuta şi alte zone, în
apropierea destinaţiei dvs., în apropierea unui oraş sau de-a
lungul rutei active.
1 Din meniul principal, selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi o opţiune.
Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în
locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când
ajungeţi la destinaţie, un steag în tablă de şah indică zona de
parcare recomandată. Un punct etichetat indică locaţia punctului
de interes din cadrul locului de întâlnire.
Explorarea unui loc de întâlnire
Puteţi vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în
cadrul fiecărui punct de întâlnire.
1 Selectaţi un loc de întâlnire.
2 Selectaţi > Explorați acest loc de întâlnire.
Foursquare
Foursquare este o reţea socială bazată pe locaţie. Dispozitivul
dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care
sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare
a locaţiei.
Căutarea punctelor de interes Foursquare
Puteţi căuta puncte de interes Foursquare încărcate în
dispozitivul dvs.
Selectaţi Încotro? > Categorii > Foursquare.
Puncte de interes
Instrumente de căutare
Un punct de interes este un loc pe care îl consideraţi util sau
interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii şi
pot include destinaţii de călătorie populare, precum benzinării,
restaurante, hoteluri şi locaţii de divertisment.
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Găsirea unui loc după categorie
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
3 Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
4 Selectaţi o locaţie.
Căutarea în cadrul unei categorii
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care afişează
ultimele patru destinaţii pe care le-aţi selectat.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o destinaţie din lista de căutare rapidă aflată în
partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locaţii găsite recent
din categoria selectată.
• Selectaţi o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectaţi
o destinaţie.
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc
de întâlnire
Puteţi crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc
de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un
terminal specific dintr-un aeroport.
1 Selectaţi Încotro? > Introduceți căutarea.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieţi numele sau
adresa locului de întâlnire, selectaţi , şi mergeţi la pasul
3.
• Pentru a căuta punctul de interes, scrieţi numele punctului
de interes, selectaţi , şi mergeţi la pasul 5.
3 Selectaţi locul de întâlnire.
Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum
restaurante, închirieri de maşini sau terminale.
4 Selectaţi o categorie.
5 Selectaţi punctul de interes şi alegeţi Start!.
10
Găsirea unei adrese
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele
hărţii încărcate pe dispozitiv.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Dacă este necesar, selectaţi În apropiere de: pentru a
schimba zona de căutare (Schimbarea zonei de căutare,
pagina 10).
3 Selectaţi Adresă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile adresei.
5 Selectaţi adresa.
Găsirea unei intersecţii
Puteţi căuta o intersecţie dintre două străzi, autostrăzi sau alte
drumuri.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Intersecții.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile străzii.
3 Selectaţi intersecţia.
Găsirea unui oraş
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Orașe.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un oraş din lista oraşelor din apropiere.
• Pentru a căuta lângă o altă locaţie, selectaţi În apropiere
de: (Schimbarea zonei de căutare, pagina 10).
• Pentru a căuta un oraş după nume, selectaţi Introduceți
căutarea, introduceţi numele unui oraş şi selectaţi .
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele
Puteţi să găsiţi o locaţie utilizând coordonatele de latitudine şi
longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Coordonate.
2 Dacă este necesar, selectaţi şi modificaţi formatul sau
originea coordonatelor.
3 Introduceţi coordonatele pentru latitudine şi longitudine.
4 Selectaţi Vizualizare pe hartă.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Vizualizarea locaţiilor găsite recent
Salvarea locurilor
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locaţii
găsite.
Selectaţi Încotro? > Recente.
Salvarea unui loc
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie,
Golirea listei de locaţii găsite recent
Selectaţi Încotro? > Recente >
> Golire > Da.
Căutarea ultimului loc de parcare
Atunci când deconectaţi dispozitivul de la sistemul de alimentare
al vehiculului în timp ce este pornit, locaţia dvs. curentă va fi
salvată ca şi loc de parcare.
Selectaţi Aplicații > Ultimul loc.
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
curentă
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai
apropiate spitale, secţii de poliţie şi benzinării.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi Spitale, Secții de poliție, Combustibil sau
Asistenţă pe rută.
NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în
orice zonă.
Apare o listă a locaţiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai
apropiate locaţii în partea de sus.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga la locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vizualiza numărul de telefon şi alte detalii despre
locaţie, selectaţi .
2
3
4
5
pagina 10).
Selectaţi o locaţie din rezultatele căutării.
Selectaţi .
Selectaţi Salvare.
Dacă este necesar, introduceţi un nume, apoi selectaţi Final..
Salvarea locației curente
1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
2 Selectaţi Salvare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Final..
4 Selectaţi OK.
Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Editare.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nume.
• Selectaţi Număr de telefon.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica
simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locaţiei salvate.
7 Editaţi informaţiile.
8 Selectaţi Final..
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
instrucţiuni.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi > Indicații spre mine.
3 Selectaţi o locaţie de pornire.
4 Alegeţi Selectare.
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea
locaţiilor salvate.
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce
salvaţi cel puţin 12 locaţii.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii.
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule.
6 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sugerată.
7 Selectaţi Final..
Adăugarea unei scurtături
Ştergerea unei locaţii salvate
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare.
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru
scurtături.
1 Selectaţi Încotro? > Adăugare scurtătură.
2 Selectaţi un articol.
Partajarea unei locaţii salvate
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă
Eliminarea unei scurtături
1 Selectaţi Încotro? > > Eliminare scurtături.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi.
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma.
4 Selectaţi Salvare.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi > Şter.loc.salv..
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se
doreşte ştergerea şi selectaţi Ștergere.
După ce salvaţi o locaţie, o puteţi partaja cu alte dispozitive
Garmin compatibile utilizând Bluetooth tehnologia wireless sau
un card de memorie.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Distribuire.
11
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a partaja informaţiile
despre locaţie.
Utilizarea hărţii
Puteţi utiliza harta pentru a naviga pe o rută (Ruta dvs. pe hartă,
pagina 6) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs.
atunci când nicio rută nu este activă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Trageţi harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus
sau în jos.
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi sau .
• Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel
3-D şi invers, selectaţi .
• Pentru a filtra punctele de interes afişate după categorie,
selectaţi .
• Pentru a iniţia o rută, selectaţi o locaţie de pe hartă şi
alegeţi Start! (Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii,
pagina 6).
Instrumente hartă
Instrumentele hărţii oferă acces rapid la informaţii şi funcţii ale
dispozitivului în timp ce vizualizaţi harta. Când activaţi un
instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea
hărţii.
Stop: opreşte navigarea pe ruta activă.
Schimbare rută: vă permite să alegeţi o rută ocolitoare sau să
omiteţi locaţii aflate pe ruta dvs.
Înainte pe rută: afişează locaţiile aflate în faţă pe ruta dvs. sau
pe drumul pe care vă deplasaţi (Înainte, pagina 12).
Viraje: afişează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs.
(Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare,
pagina 6).
Datele călătoriei: afişează informaţii ce pot fi personalizate
despre călătorie, de ex.,. viteza sau kilometrajul (Vizualizarea
pe hartă a datelor călătoriei, pagina 12).
Volum: reglează volumul sunetului pentru unitatea principală.
Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.
Telefon: afişează o listă de apeluri recente din telefonul dvs.
conectat, iar în timpul unui apel activ afişează opţiuni pentru
apelul în desfăşurare (Utilizarea opţiunilor pentru apel în
curs, pagina 14).
Vizualizarea unui instrument de hartă
1 De pe hartă, selectaţi .
2 Selectaţi un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea
hărţii.
3 După ce aţi terminat utilizarea instrumentului de hartă,
selectaţi .
Activarea instrumentelor hărții
Implicit, numai cele mai des utilizate instrumente sunt activate în
meniul cu instrumente de pe hartă. Puteţi adăuga până la 12
instrumente la meniu.
1 De pe hartă, selectaţi > .
2 Bifaţi caseta de validare din dreptul fiecărui instrument pe
care doriți să-l adăugați.
3 Selectaţi Salvare.
12
Înainte
Instrumentul Înainte pe rută oferă informaţii despre locaţii aflate
în faţă pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasaţi. Puteţi
vizualiza puncte de interes care urmează, de ex., restaurante,
benzinării sau zone de odihnă. Atunci când vă deplasaţi pe o
autostradă, puteţi, de asemenea, să vizualizaţi informaţii şi
servicii disponibile pentru ieşirile şi oraşele care urmează, în
mod asemănător indicatoarelor de informare de pe autostrăzi.
Puteţi personaliza trei categorii ce vor fi afişate în instrumentul
Înainte pe rută.
Vizualizarea locaţiilor ce urmează
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza următoarea locaţie de pe rută din
fiecare categorie, selectaţi , dacă este necesar.
• Pentru a vizualiza informaţii şi servicii disponibile pentru
ieşirile de pe autostrăzi sau oraşe aflate înainte pe rută,
selectaţi .
NOTĂ: această opţiune este disponibilă numai atunci
când vă deplasaţi pe o autostradă sau când ruta dvs.
include o autostradă.
3 Selectaţi un element pentru a vizualiza o listă de locaţii
pentru acea categorie, ieşire sau oraş.
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută
Puteţi personaliza categoriile de locaţie ce vor fi afişate în
instrumentul Înainte pe rută.
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă,
selectaţi şi glisaţi săgeata de lângă numele categoriei.
• Selectaţi o categorie pentru a o schimba.
• Pentru a crea o categorie personalizată, selectaţi o
categorie, selectaţi Căutare personalizată, apoi
introduceţi numele unei companii sau al unei categorii.
5 Selectaţi Final..
Informaţii cursă
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei
Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să
adăugaţi acest instrument în meniul de instrumente al hărţii
(Activarea instrumentelor hărții, pagina 12).
Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei
Înainte de a putea personaliza datele afişate în instrumentul de
date ale călătoriei ce apare pe harta dvs., este necesar să
adăugaţi instrumentul de date ale călătoriei la meniul de
instrumente ale hărţii (Activarea instrumentelor hărții,
pagina 12).
1 Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
2 Selectaţi un câmp de date ale călătoriei.
3 Selectaţi o opţiune.
Noul câmp cu date ale călătoriei apare în instrumentul de
date ale călătoriei afişat pe hartă.
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei
Pagina cu informaţiile călătoriei afişează viteza dvs. şi
furnizează statistici despre călătorie.
NOTĂ: dacă faceţi opriri frecvente, lăsaţi dispozitivul pornit,
pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în
timpul călătoriei.
Utilizarea hărţii
Din hartă, selectaţi Viteză.
Vizualizarea jurnalului de călătorie
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie.
Resetarea informaţiilor călătoriei
1 Pe hartă, selectaţi Viteză.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri.
3 Selectaţi o opţiune:
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepţia
vitezometrului, din prima pagină.
• Selectaţi Resetare date călătorie pentru a reseta
informaţiile de pe computerul de călătorie.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul
de parcurs.
Personalizarea hărţii
Personalizarea straturilor hărţii
Puteţi personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme
pentru puncte de interes şi condiţii de drum.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Selectaţi straturile de inclus pe hartă, apoi selectaţi Salvare.
Modificarea câmpului de date pe hartă
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
Asocierea telefonului şi a căştii
Trebuie să vă asociaţi dispozitivul zūmo cu telefonul dvs. şi
casca Bluetooth pentru a utiliza numeroase caracteristici
Bluetooth. După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se
conectează automat atunci când sunt pornite şi în raza de
acoperire.
1 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
setaţi telefonul pentru a putea fi descoperit.
Consultaţi manualul de utilizare al telefonului pentru mai
multe informaţii.
2 Aşezaţi dispozitivul zūmo şi telefonul dvs. la o distanţă de
maxim 3 m (10 ft) unul faţă de celălalt.
3 La dispozitivul zūmo, selectaţi Setări > Bluetooth > .
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru asocierea telefonului
cu dispozitivul dvs.
5 Din dispozitivul zūmo, selectaţi .
SUGESTIE: dacă setările Bluetooth iniţiale nu apar, puteţi
selecta Setări > Bluetooth > Căutare dispozitive pentru
asocierea căştii.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru asocierea căştii cu
dispozitivul dvs.
Pictograme stare Bluetooth
Pictogramele de stare apar în setările Bluetooth din dreptul
fiecărui dispozitiv asociat.
Selectaţi Setări > Bluetooth.
• O pictogramă gri indică faptul că funcţia este dezactivată sau
deconectată pentru dispozitivul respectiv.
• O pictogramă colorată indică faptul că funcţia este conectată
şi activă pentru dispozitivul respectiv.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză.
2 Selectaţi un tip de date de afişat.
Apelare hands-free
Schimbarea perspectivei hărţii
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Conducere -
Casca este conectată
Vizualizare hartă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Direcție-Sus pentru a afişa harta în două
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea
de sus.
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
3 Selectaţi Salvare.
Caracteristici conectateBluetooth
Dispozitivul dispune de mai multe caracteristici Bluetooth
conectate pentru smartphone-ul dvs. compatibil.
Apelare hands-free: vă permite să efectuaţi sau să primiţi
apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. şi să
folosiţi dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free.
Flux media: redă sunet de pe telefonul dvs. în căşti şi oferă
comenzi pentru redare media Bluetooth pe dispozitivul dvs.
zūmo.
Cerinţele caracteristicilor Bluetooth
Unele caracteristici necesită un telefon, căşti sau o anumită
aplicaţie instalată pe telefon.
Caracteristică
Necesită
Apelare hands-free
Smartphone şi căşti asociate.
Flux media
Smartphone şi căşti asociate.
Caracteristici conectateBluetooth
Redare media în flux
Activarea sau dezactivarea caracteristicilor
Bluetooth pentru căşti
În mod prestabilit, toate caracteristicile compatibile Bluetooth
sunt activate atunci când asociaţi căştile. Puteţi activa sau
dezactiva anumite caracteristici.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi numele căştilor.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a deconecta căştile, debifaţi caseta Cască.
• Pentru a dezactiva sunetul de la fluxul media, debifaţi
caseta Sunet media.
Apelarea hands-free
NOTĂ: deşi majoritatea telefoanelor şi căştilor sunt compatibile
şi pot fi utilizate, nu există garanţia faptului că un anume telefon
sau anumite căşti pot fi utilizate. Este posibil ca nu toate
caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.
Utilizând tehnologia Bluetooth wireless, dispozitivul se poate
conecta la telefonul mobil şi la casca dvs. wireless pentru a
deveni un dispozitiv hands-free. Pentru a afla dacă dispozitivul
dvs. cu tehnologie Bluetooth este compatibil cu dispozitivul,
vizitaţi www.garmin.com/bluetooth.
Efectuarea unui apel
Formarea unui număr
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare.
2 Introduceţi numărul.
13
3 Selectaţi Apelare.
Ştergerea unui telefon asociat
Apelarea unui contact din agenda telefonică
Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva
minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele
telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Agendă.
2 Selectaţi un contact.
3 Selectaţi Apelare.
Puteţi să ştergeţi un telefon asociat pentru a preveni conectarea
automată a acestuia la dispozitiv în viitor.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi telefonul şi selectaţi Decuplare dispozitiv.
Apelarea unei locaţii
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Parcurgere categorii.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi Apelare.
Playerul media poate reda muzică sau sunet de la următoarele
surse.
• Fişiere de muzică stocate pe dispozitivul dvs. zūmo .
• Fişiere de muzică stocate pe un telefon sau pe un player
media conectat la portul USB al suportului de motocicletă.
• Audio Bluetooth de la un telefon asociat.
Primirea unui apel
Când recepţionaţi un apel, selectaţi Răspuns sau Ign..
Utilizarea registrului de apeluri
Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura
câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil.
Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Registru apeluri.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afişate în
partea de sus a listei.
3 Selectaţi un apel.
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs
În timpul unui apel, puteţi selecta opţiunile pentru apel în curs de
pe hartă.
• Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectaţi .
SUGESTIE: utilizaţi această caracteristică dacă doriţi să
opriţi dispozitivul menţinând apelul sau în cazul în care doriţi
intimitate.
• Pentru a utiliza tastatura, selectaţi .
SUGESTIE: puteţi folosi această caracteristică pentru a
utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
• Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi .
• Pentru a încheia apelul, selectaţi .
Salvarea unui număr de telefon de acasă
SUGESTIE: după ce salvaţi un număr de telefon de acasă,
puteţi edita acest număr prin editarea opţiunii „Acasă” din lista
dvs. de locaţii salvate (Editarea unei locaţii salvate, pagina 11).
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > > Setare nr. telefon
acasă.
2 Introduceţi numărul dvs. de telefon.
3 Selectaţi Final..
Apelarea acasă
Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceţi numărul de
telefon pentru locaţia dvs. de reşedinţă.
Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare acasă.
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth
Puteţi deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l şterge
din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate
conecta automat la dispozitivul zūmo în viitor.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriți să îl deconectaţi.
3 Debifaţi caseta de selectare de lângă numele dispozitivului
asociat.
14
Utilizarea aplicaţiilor
Player media
Adăugarea instrumentului player media la hartă
Instrumentul de hartă pentru player media vă permite să
controlaţi playerul media de pe hartă.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Instrumente hartă >
Player media.
2 Deschideţi harta.
3 Selectaţi > Player media.
Comenzile pentru playerul media apar pe hartă.
Schimbarea sursei media
Puteţi modifica sursa din care sunt redate fişierele media pe
dispozitivul dvs.
1 Selectaţi Aplicații > Player media > .
2 Selectaţi o sursă media.
Trasee
Traseul reprezintă înregistrarea călătoriei dvs. Jurnalul de traseu
conţine informaţii cu privire la călătoria înregistrată, inclusiv
durata, locul şi informaţii despre altitudine.
Vizualizarea informaţiilor despre traseu
1 Selectaţi Aplicații > Trasee > Active.
2 Selectaţi un traseu.
Traseu este afişat pe hartă.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a salva un traseu, selectaţi Salvare traseu.
• Pentru a salva un traseu drept călătorie, selectaţi Salvare
ca și călătorie.
• Pentru a vizualiza un grafic de altitudine pe trase, selectaţi
Profil de altitudine.
TracBack
®
Urmărirea traseului recent
Caracteristica TracBack înregistrează traseul parcurs recent.
Puteţi vizualiza traseul parcurs recent din punctul de plecare.
1 Selectaţi Aplicații > TracBack.
Traseul parcurs recent apare pe hartă.
2 Selectaţi Start!.
Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie
Puteţi salva traseul parcurs recent ca fiind o călătorie, în care
puteţi naviga ulterior utilizând planificatorul de călătorii
(Navigarea utilizând o călătorie salvată, pagina 7).
1 Selectaţi TracBack.
Traseul parcurs recent apare pe hartă.
Utilizarea aplicaţiilor
2 Selectaţi > Salvare ca și călătorie.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Final..
Presiune în pneuri
AVERTISMENT
Utilizarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri nu
înlocuieşte întreţinerea corespunzătoare a pneurilor, fiind
responsabilitatea şoferului să menţină presiunea corectă a
pneurilor, chiar dacă umflarea insuficientă nu a atins nivelul de
declanşare a alertei de semnalizare a unei presiuni scăzute în
pneuri. Nerespectarea menţinerii unei presiuni corespunzătoare
în pneuri poate determina pierderea controlului vehiculului, fapt
care poate cauza rănirea gravă sau moartea.
Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri Garmin este
disponibil ca accesoriu separat. Funcţia de presiune în pneuri nu
este compatibilă cu toate modelele zūmo. Accesaţi
www.garmin.com/zumo pentru informaţii despre accesorii şi
compatibilitate.
Setarea senzorilor de presiune în pneuri
Înainte să puteţi seta senzorii de presiune în pneuri, fiecare
senzor trebuie să conţină bateria şi autocolantele numerice. De
asemenea, trebuie să aveţi un dispozitiv zūmo compatibil.
Senzorii comunică wireless cu dispozitivul dvs. zūmo compatibil.
Puteţi monitoriza presiunea în pneuri şi primi avertizări de
presiune scăzută pe dispozitivul zūmo dvs.
1 Scoateţi capacul À de pe senzorul Á rotitnd capacul în sens
invers acelor de ceasornic.
2 Dacă bateria este deja instalată în senzor, scoateţi bateria.
3 De pe dispozitivul dvs. zūmo , selectaţi Aplicații > Presiune
4
5
6
7
pneuri.
Selectaţi un profil de vehicul care se potriveşte configuraţiei
de pneuri a vehiculului dvs.
Aduceţi senzorul în apropierea zūmo dispozitivului.
Pe dispozitivul dvs. zūmo , selectaţi numărul de lângă pneul
cu care senzorul va fi asociat.
În termen de 30 secunde, introduceţi bateria  pe senzor în
suportul bateriei à cu partea pozitivă în sus.
Dispozitivul zūmo va căuta senzorul şi va afişa un mesaj de
confirmare când senzorul efectuează asocierea cu succes.
SUGESTIE: dacă senzorul nu efectuează asocierea cu
succes, trebuie să scoateţi bateria senzorului şi să repetaţi
paşii 6 şi 7.
8 Introduceţi presiunea recomandată pentru pneu.
9 Introduceţi presiunea minimă pentru pneu.
Dispozitivul zūmo declanşează o avertizare de presiune
scăzută atunci când senzorul raportează o valoare a presiunii
în pneu mai mică decât această valoare.
10 Înlocuiţi şi strângeţi complet capacul pe senzor.
11 Ataşaţi pe senzor autocolantul numeric ce corespunde
numărului pneului pe care l-aţi selectat la pasul 6.
12 Repetaţi această procedură pentru fiecare senzor rămas.
Instalarea senzorilor pe pneuri
AVERTISMENT
Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri poate fi utilizat
numai cu suporturile metalice cu supapă pentru pneuri.
Instalarea senzorilor de presiune în pneuri pe suporturile
nemetalice cu supapă pot determina deteriorarea pneului şi/sau
a suportului supapei, care poate cauza rănirea gravă sau
moartea.
ATENŢIONARE
Pentru a preveni posibila deteriorare a senzorului sau
vehiculului, asiguraţi-vă că fiecare senzor instalat nu
interferează cu frânele vehiculului, componentele suspensiei
sau alte echipamente instalate. Dacă un senzor instalat
interferează cu un echipament instalat pe vehicul, nu utilizaţi
vehiculul cu senzorul instalat.
Pe anumite vehicule, pentru a preveni vibrarea pneurilor sau
uzura inegală, după instalarea senzorului ar putea fi nevoie să
echilibraţi pneurile vehiculului.
Inainte de a instala senzorii pe pneuri, trebuie să efectuaţi
setarea acestora pe zūmo dispozitivul dvs.
1 Scoateţi suporturile cu supapă existente pe pneurile
vehiculului dvs.
2 De pe dispozitivul dvs. zūmo , selectaţi Aplicații > Presiune
pneuripentru a vizualiza schema profilului vehiculului.
3 Instalaţi senzorii pe suporturile cu supapă pentru pneuri,
strângându-le în sensul acelor de ceasornic.
NOTĂ: trebuie să instalaţi fiecare senzor pe pneul corect al
vehiculului, conform schemei profilului vehiculului şi
autocolantelor numerice aplicate pe senzori în timpul
procesului de setare.
4 Rotiţi roţile cu mâna pentru a verifica dacă senzorii au spaţiu
suficient şi nu împiedică echipamentul vehiculului.
Alerte pentru presiune scăzută în pneuri
Dispozitivul vă alertează utilizând mesaje pop-up, pictograme pe
hartă şi simboluri în aplicaţia de presiune în pneuri.
Când există o alertă pentru un senzor, numărul de lângă pneul
corespunzător apare cu roşu în aplicaţia de presiune în pneuri.
Simbolurile de sub număr apar cu roşu, pentru a indica alertele
active pentru senzorul respectiv.
Presiune scăzută în pneuri
Baterie senzor descărcată
Senzorul nu este conectat
Mod de repaus senzor de presiune în pneuri
La câteva minute după ce parcaţi vehiculul şi opriţi zūmo
dispozitivul, senzorul de presiune în pneuri intră în modul de
inactivitate pentru a economisi energie. Senzorul nu transmite
Utilizarea aplicaţiilor
15
informaţiile către dispozitiv zūmo în timp ce acesta se află în
modul de repaus. Aceasta poate determina ca dispozitivul zūmo
să raporteze deconectarea senzorului.
Data următoare când vehiculul dvs. se deplasează, senzorul
iese din modul de repaus şi se reconectează automat la
dispozitivul zūmo . Reconectarea poate dura până la 30 de
secunde.
Utilizarea busolei
NOTĂ: trebuie să fiţi în mişcare pentru ca busola să vă
determine direcţia.
Puteţi naviga folosind o busolă GPS.
Selectaţi Aplicații > Busolă.
VIRB Telecomandă
®
Funcţia de control VIRB la distanţă vă permite să controlaţi
camera VIRB de la distanţă utilizând dispozitivul dvs. Accesaţi
www.garmin.com/VIRB VIRB pentru a achiziţiona o cameră.
Controlul camerei VIRB
Înainte să puteţi utiliza VIRB funcţia de control la distanţă,
trebuie să activaţi setarea de control la distanţă pe camera dvs.
VIRB. Pentru mai multe informaţii, consultaţi VIRB manualul de
utilizare a seriei.
1 Porniţi camera VIRB.
2 De pe dispozitivul dvs. zūmo , selectaţi Aplicații >
Telecomandă VIRB > Conectare.
3 Aşteptaţi până când dispozitivul se conectează la camera
dvs. VIRB.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Începeți înregistrarea pentru a înregistra un
videoclip.
• Selectaţi Opriți înregistrarea pentru a opri înregistrarea
videoclipului.
• Selectaţi Instantaneu pentu a face o fotografie.
Înregistrarea istoricului de servicii
Puteţi menţiona în jurnal data şi kilometrajul odometrului din
momentul în care se efectuează operaţii de service sau de
întreţinere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele
categorii de servicii şi puteţi adăuga categorii personalizate
(Adăugarea categoriilor de servicii, pagina 16).
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie de servicii.
3 Selectaţi Adăugare înregistrare.
4 Introduceţi kilometrajul odometrului şi selectaţi Următor.
5 Introduceţi un comentariu (opţional).
6 Selectaţi Final..
Adăugarea categoriilor de servicii
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi > Adăugare categorie.
3 Introduceţi numele unei categorii şi selectaţi Final..
Ştergerea categoriilor de servicii
Când ştergeţi o categorie de servicii, sunt şterse şi toate
înregistrările de servicii din categoria respectivă.
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi > Ștergere categorii.
3 Selectaţi categoriile de servicii de şters.
4 Selectaţi Ștergere.
Redenumirea categoriilor de servicii
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
16
2 Selectaţi categoria care urmează să fie redenumită.
3 Selectaţi > Redenumire categorie.
4 Introduceţi un nume şi selectaţi Final..
Ştergerea înregistrărilor de servicii
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie de servicii.
3 Selectaţi > Ștergere înregistrări.
4 Selectaţi înregistrările de servicii pe care doriţi să le ştergeţi.
5 Selectaţi Ștergere.
Editarea unei înregistrări de servicii
Puteţi edita comentariul, kilometrajul odometrului şi datele
aferente unei înregistrări de servicii.
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi un câmp.
4 Introduceţi informaţiile noi şi selectaţi Final..
Vizualizarea fişierelor de ajutor
Selectaţi Aplicații > Ajutor pentru a vizualiza manualul
complet de utilizare.
Căutarea subiectelor de ajutor
Selectaţi Aplicații > Ajutor >
.
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările
dispozitivului şi de confidenţialitate, pagina 18).
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
în care v-aţi oprit.
Selectaţi Aplicații > Locuri vizitate.
Personalizarea dispozitivului
Setările pentru hartă şi vehicul
Selectaţi Setări > Hartă și vehicul.
Vehicul: setează pictograma care reprezintă poziţia dvs. pe
hartă. Vizitaţi www.garmingarage.com pentru mai multe
pictograme.
Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina încărcarea mai lentă a hărţii.
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul
de instrumente de pe hartă.
Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 13).
Alerte sonore pentru pilot: activează o alertă sonoră pentru
fiecare tip de alertă pilot (Funcţii şi alerte de informare a
pilotului, pagina 4).
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
Hărțile mele: stabileşte ce hărţi instalate utilizează dispozitivul.
Activarea sau dezactivarea alertelor pentru pilot
Puteţi dezactiva alerte audio individuale pentru pilot. Alertele
vizuale sunt afişate chiar dacă alerta audio este dezactivată.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Alerte sonore pentru
pilot.
Personalizarea dispozitivului
2 Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare din dreptul fiecărei
alerte.
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
SUGESTIE: pentru a achiziţiona hărţi suplimentare, accesaţi
http://buy.garmin.com.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Hărțile mele.
2 Selectaţi o hartă.
Setările de navigare
Selectaţi Setări > Navigare.
Previzualizare rută: afişează o previzualizare a principalelor
drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeţi navigarea.
Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.
Recalculare în afara rutei: setează preferinţele de recalculare
atunci când vă depărtaţi de o rută activă.
Avertisment de oboseală: vă avertizează atunci când aţi
condus pentru o perioadă lungă de timp fără să fi luat o
pauză.
Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
o rută.
Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
zone.
Drumuri cu taxă: setează preferinţele pentru evitarea
drumurilor cu taxă.
Taxe: setează preferinţele pentru evitarea drumurilor cu taxă şi
a vinietelor.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Mod restricţionat: dezactivează toate funcţiile care necesită
atenţia deosebită a operatorului şi care ar putea distrage
atenţia în timpul conducerii.
Simulator GPS: opreşte recepţionarea de semnale GPS de
către dispozitiv şi economiseşte energia bateriei.
Setări mod de calcul
Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută.
Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi
mai lungi ca distanţă.
Distanță mai mică: calculează rutele cu distanţă mai mică, dar
pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.
Off-road: calculează o linie directă de la locaţia dvs. până la
destinaţie.
Rută aventuroasă: calculează rutele care preferă serpentinele.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Setarea unui loc simulat
Dacă vă aflaţi în interior sau nu recepţionaţi semnale de la
sateliţi, puteţi utiliza simulatorul GPS pentru a obţine o un loc
simulat.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Simulator GPS.
2 Din meniul principal, selectaţi Vizualizare hartă.
3 Atingeţi de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
4 Selectaţi descrierea locului.
5 Selectaţi Setare locație.
Setări Bluetooth
Selectaţi Setări > Bluetooth.
Personalizarea dispozitivului
Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.
Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.
Nume intuitiv: vă permite să introduceţi un nume intuitiv care
identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie
wireless Bluetooth.
Dezactivarea Bluetooth
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi Bluetooth.
Setările afişajului
Selectaţi Setări > Afișare.
Mod culoare: vă permite să selectaţi modul culoare pentru zi
sau noapte. Dacă selectaţi opţiunea Automat, dispozitivul
comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcţie
de momentul zilei.
Luminozitate: vă permite să reglaţi luminozitatea afişajului.
Stingere ecran: vă permite să setaţi durata perioadei de
inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu
utilizarea energiei bateriei.
Instantaneu: vă permite să obţineţi o imagine a ecranului
dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul
Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.
Setările pentru unităţi şi oră
Pentru a deschide pagina de setări pentru Unităţi şi oră, din
meniul principal, selectaţi Setări > Unități și oră.
Oră curentă: setează ora dispozitivului.
Format oră: vă permite să selectaţi ora afişată în format de 12
ore, 24 ore sau UTC.
Unități: stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Format poziție: setează formatul şi coordonatele utilizate
pentru coordonatele geografice.
Setarea orei
1 Din meniul principal, selectaţi ora.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta ora în mod automat utilizând informaţiile
GPS, selectaţi Automată.
• Pentru a seta ora manual, trageţi numerele în sus sau în
jos.
Setările pentru limbă şi tastatură
Pentru a deschide setările de Limbă şi tastatură, din meniul
principal, selectaţi Setări > Limbă și tastatură.
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale.
Limbă text: setează limba pentru tot textul afişat pe ecran.
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor, precum numele
de străzi.
Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.
Aspect tastatură: setează dispunerea literelor tastaturii.
Setările pentru alertele de proximitate
NOTĂ: trebuie să vă asiguraţi că punctele de interes
personalizate (POI) sunt încărcate pentru afişarea alertelor
pentru punctele de proximitate.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Selectaţi Setări > Alerte de proximitate.
Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiaţi
de puncte de proximitate.
Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt
redate alerte.
17
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate
Pentru a deschide setările dispozitivului, selectaţi Setări >
Dispozitiv.
Info dispozitiv: afişează numărul versiunii software, numărul ID
al unităţii şi informaţii despre diverse alte caracteristici ale
software-ului.
Acorduri EULA: afişează acordurile de licenţă cu utilizatorul
final.
NOTĂ: aveţi nevoie de aceste informaţii atunci când
actualizaţi software-ul sistemului sau atunci când cumpăraţi
date suplimentare pentru hărţi.
Raportarea poziției: partajează informaţiile despre poziţia dvs.
Garmin pentru a îmbunătăţi conţinutul.
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze
informaţii pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi
Jurnal de călătorie.
Golire istoric călătorii: goleşte istoricul călătoriilor pentru
caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi Jurnal de
călătorie.
Restabilirea setărilor
Puteţi restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile
implicite din fabrică.
1 Selectaţi Setări.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie de setări.
3 Selectaţi > Restabilire.
Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat
la un computer. Este posibil ca unele computere portabile să
nu încarce dispozitivul.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Puteţi achiziţiona un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru
utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de
pe www.garmin.com.
Întreţinere dispozitiv
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Curăţarea carcasei exterioare
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
neagresiv.
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca.
Informaţii dispozitiv
Specificaţii
Rezistenţă la apă
IEC 60529 IPX7
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
Interval de temperatură de
încărcare
De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
Intrare alimentare (CLA,
motocicletă sau alimentare
externă)
De la 12 la 24 V c.c.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
Durata de viaţă a bateriei
Până la 4 ore în funcţie de setări şi de
modul de utilizare
Tip baterie
Baterie litiu-ion
Interval tensiune baterie
De la 3,5 V la 4,1 V
Protocol frecvenţă radio
Protocol de comunicaţii wireless ANT+
2,4 GHz
Tehnologie wireless Bluetooth 2,4 GHz
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi.
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă dispozitivul la adresa http://my.garmin.com.
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
Evitarea furtului
®
*Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de
până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.garmin.com/waterrating.
Încărcarea dispozitivului
NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de
alimentare LPS.
Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
• Instalaţi dispozitivul în suport şi conectaţi suportul la cablul de
alimentare pentru vehicul.
ATENŢIONARE
Nu conectaţi dispozitivul direct la cablul de alimentare pentru
vehicul.
• Conectaţi dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB.
18
Resetarea dispozitivului
Vă puteţi reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.
Demontarea dispozitivului, suportului şi
ventuzei
Demontarea dispozitivului din suport
1 Apăsaţi butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
2 Înclinaţi în faţă dispozitivul.
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila
ventuzei.
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Informaţii dispozitiv
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare
pentru vehicul
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului de vehicul.
1 Rotiţi capacul À în sens antiorar pentru a-l debloca.
• Comutaţi dispozitivul în modul economisire energie atunci
când nu îl utilizaţi (Pornirea sau oprirea dispozitivului,
pagina 3).
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
• Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui.
Dispozitivul meu nu apare ca unitate
amovibilă pe computerul meu
Pe majoritatea computerelor Windows , dispozitivul se
conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul
MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil şi nu ca unitate
amovibilă. Modul MTP este acceptat de către Windows 7,
Windows Vista şi Windows XP Service Pack 3 cu Windows
Media Player 10.
®
®
2
3
4
5
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
Scoateţi capacul, capătul argintiu Á şi siguranţa Â.
Introduceţi o siguranţă nouă cu declanşare rapidă cu acelaşi
curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
Împingeţi capacul şi rotiţi-l în sens orar pentru a-l fixa din nou
în cablul de alimentare pentru vehicul Ã.
Depanare
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz
1 Curăţaţi ventuza de prindere şi parbrizul cu spirt medicinal.
2 Ştergeţi cu o lavetă curată şi uscată.
3 Montaţi ventuza de prindere (Instalare, pagina 1).
Dispozitivul nu primeşte semnale de la
sateliţi
• Verificaţi ca funcţia de simulator GPS să fie dezactivată
(Setările de navigare, pagina 17).
• Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
• Staţionaţi timp de câteva minute.
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv
portabil pe computerul meu
Pe computerele Mac şi pe unele computere Windows,
dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă
USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca
unitate sau volum amovibil şi nu ca dispozitiv portabil. Versiunile
Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează
modul de stocare în masă USB.
®
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv
portabil, nici ca unitate sau volum amovibil
pe computerul meu
1 Deconectaţi cablul USB de la computer.
2 Opriţi dispozitivul.
3 Conectaţi cablul USB la dispozitivul dvs. şi la portul USB al
calculatorului dvs.
SUGESTIE: cablul USB trebuie conectat la un port USB de
pe calculatorul dvs., şi nu la un hub USB.
Dispozitivul porneşte automat şi intră în modul MTP sau în
modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va
apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.
NOTĂ: dacă aveţi mai multe unităţi de reţea mapate pe
calculatorul dvs., este posibil ca Windowssă aibă probleme în a
asocia literele de unitate cu unităţile Garmin. Pentru informaţii
despre asocierea literelor de unitate, consultaţi fişierul ajutor
pentru sistemul dvs. de operare.
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv
• Verificaţi siguranţa cablului de alimentare de la vehicul
(Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul,
pagina 19).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
priza de alimentare.
• Verificaţi dacă temperatura interioară a vehiculului se
încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în
specificaţii.
• Verificaţi ca siguranţa din priza de alimentare a vehiculului să
nu fie întreruptă.
• Selectaţi Setări > Bluetooth.
Câmpul Bluetooth trebuie setat la Activat.
• Activaţi tehnologia wireless Bluetooth şi aduceţi telefonul la
distanţa de maxim 33 ft. (10 m) de dispozitiv.
• Vizitaţi www.garmin.com/bluetooth pentru mai multă
asistenţă.
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea
mult timp
• Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
pagina 17).
• Scurtaţi durata de afişare (Setările afişajului, pagina 17).
• Reduceţi volumul (Reglarea volumului, pagina 4).
• Dezactivaţi Bluetooth tehnologia wireless (Dezactivarea
Bluetooth, pagina 17).
Depanare
Anexă
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi
şi date
Puteţi introduce un card de memorie pentru a creşte spaţiul de
stocare a hărţilor şi altor date pe dispozitiv. Puteţi achiziţiona
carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteţi
accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziţiona un card de
memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat.
Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de
la 4 până la 32 GB.
1 Localizaţi slotul pentru cardul de memorie pentru hărţi şi date
de pe dispozitivul dvs. (Prezentare generală dispozitiv,
pagina 3).
19
2 Introduceţi un card de memorie în slot.
3 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
Gestionarea datelor
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi garmin.com/accessories.
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiuni anterioare.
®
Despre cardurile de memorie
Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona un software Garmin
de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus
faţă de stocarea hărţilor şi datelor, cardul de memorie poate fi
utilizat pentru a stoca fişiere precum hărţi, imagini, geocache-uri,
rute, puncte de referinţă şi puncte de interes personalizate.
Conectarea dispozitivului la computer
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu
USB.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
din computerul dvs.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului
dvs. conectat la un computer.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Transferul datelor de pe computer
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
2
3
4
5
6
la computer, pagina 20).
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Navigaţi la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu
plasaţi fişiere în folderul Garmin.
Selectaţi Editare > Lipire.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în
Pubelă.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Vizualizarea stării semnalului GPS
Ţineţi apăsat
timp de trei secunde.
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
garmin.com .
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
20
Anexă
Index
A
acasă
apelare 14
deplasare 6
editarea locaţiei 6
număr de telefon 14
accesorii 20
Acorduri EULA 18
actualizare
hărţi 3
software 3
adrese, căutare 10
agendă telefonică 14
ajutor. 16 Consultaţi de asemenea asistenţă
pentru produse
alerte pentru pilot 4, 5, 16
alerte pentru punctele de proximitate, setări 17
apeluri 13, 14
acasă 14
contacte 14
efectuare 13
formare număr 13
răspuns la apel 14
registru 14
apeluri telefonice 13
apelare vocală 14
dezactivare sonor 14
formare număr 14
răspuns la apel 14
apeluri telefonice prin hands-free 13
asistenţă pentru produse 16
asociere
Cască 13
deconectare 14
telefon 13, 19
audio, puncte de proximitate 17
avertizare de nivel redus al combustibilului 9
B
bară de căutare 9
baterie
încărcare 18, 19
maximizare 19
probleme 19
busolă 16
butoane de pe ecran 4
C
cabluri, suport de motocicletă 1
cabluri de alimentare 18
înlocuirea siguranţei 19
camere
semafor 5
viteză 5
camere la semafoare 5
card de memorie 3, 20
instalare 19
card microSD 3
Card microSD 19
Cască 13
asociere 13
Căutare rapidă 10
combustibil
benzinării 11
monitorizare 9
computer, conectare 19, 20
coordonate 10
curăţarea dispozitivului 18
curăţarea ecranului tactil 18
D
deconectare, Dispozitiv Bluetooth 14
demontarea suportului 18
depanare 19
deplasarea la locul de reşedinţă 6
destinaţii. Consultaţi locaţii
Index
E
ecran, luminozitate 4
editare, călătorii salvate 7
evitări
caracteristici de drum 8
dezactivare 8
drum 8
ştergere 9
taxe 8
zonă 8
F
fişiere, transfer 20
formare număr 13
Foursquare 10
furt, evitare 18
G
Garmin Express, actualizare software 3
găsirea locaţiilor. 9 Consultaţi de asemenea
locaţii
adrese 10
coordonate 10
intersecţii 10
oraşe 10
găsirea locurilor, categorii 10
geocaching 10
ghidare pe bandă activă 6
GPS 4, 20
H
hărţi 6, 12, 17
achiziţionare 20
actualizare 3
câmp de date 6, 12, 13
instrumente 12
nivel de detalii 16
simboluri 6
straturi 13
temă 16
vizualizare rute 6
I
ID unitate 18
informaţii călătorie 12
vizualizare 12
Informaţii călătorie, resetare 13
instantanee 17
instrucţiuni 6
instrucţiuni de orientare 6
instrumente, hărţi 12
intersecţii, căutare 10
istoric călătorii 18
istoric de servicii
categorii 16
editare 16
înregistrări 16
ştergere 16
înainte 12
personalizare 12
încărcare dispozitiv 18, 19
întreţinere dispozitiv 18
J
jurnal de călătorie, vizualizare 13
L
latitudine şi longitudine 10
legi privind purtarea căştii 5
limbă
tastatură 17
voce 17
listă de viraje 6
locaţie curentă 11
locaţii 10, 16
apelare 14
căutare 9, 10
curente 11
găsite recent 11
locuri de întâlnire 10
salvare 11
locaţii găsite recent 11
locaţii salvate 7, 11
categorii 11
editare 11
ştergere 11
locuri, simulate 17
locuri de întâlnire 10
locuri simulate 17
luminozitate 4
M
mod de inactivitate 3
mod de repaus 15
modelarea unei rute 7
moduri de transport 4
modurile de transport 4
montarea dispozitivului
automobil 2
demontare de pe suport 2, 18
motocicletă 1
ventuză 18
myTrends, rute 8
N
navigare 6, 10
off-road 9
setări 17
navigare off-road 9
notificări 5, 13
număr ID 18
O
ocoliri 7
P
parcare, ultimul loc 11
personalizarea dispozitivului 16
pictograme, bară de stare 4
planificator de călătorii 7, 8
editarea unei călătorii 7
puncte de modelare 7
player media 14
presiune în pneuri
alerte 15
mod de repaus 15
profiluri 15
senzori 15
puncte de interes (POI) 10
locuri de întâlnire 10
R
radare fixe 5
răspuns la apeluri 14
resetare
Datele călătoriei 13
dispozitiv 18
restabilire setări 18
rute 5, 6
adăugarea unui punct 6
calculare 5
iniţiere 5, 6
mod de calcul 5, 7, 17
modelare 7
myTrends 8
oprire 7
rută aventuroasă 5
sugerate 8
vizualizare pe hartă 6
S
salvare, locaţie curentă 11
schimbarea zonei de căutare 10
scurtături
adăugare 11
ştergere 11
semnale de la sateliţi
recepţionare 4
vizualizare 20
servicii de urgenţă 11
setări 17, 18
setări afişaj 17
21
setări pentru oră 17
siguranţă, înlocuire 19
Smartphone Link 13
software
actualizare 3
versiune 18
specificaţii 18
straturi hartă, personalizare 13
suport, demontare 18
suport de motocicletă 1
cabluri 1
ştergere
categorii de servicii 16
călătorii 7
dispozitiv Bluetooth asociat 14
înregistrări de servicii 16
T
tastatură 4
aspect 17
limbă 17
tastă de pornire 3
taxe, evitare 8
tehnologie Bluetooth 13
asocierea unei căşti 13
asocierea unui telefon 13
deconectarea unui dispozitiv 14
dezactivare 17
Tehnologie Bluetooth 13, 19
setări 17
telefon
asociere 13, 19
deconectare 14
TracBack 14
trasee 14
U
Unde mă aflu? 11
următorul viraj 6
USB, deconectare 20
V
ventuză 18
VIRB telecomandă 16
VIRB telecomandă 16
vizualizare hartă
2-D 13
3-D 13
vizualizare hartă 2-D 13
vizualizare hartă 3-D 13
volum, reglare 4
22
Index
support.garmin.com
Iunie 2018
190-02000-18_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising