Garmin | zūmo® 345LM | User manual | Garmin zūmo® 345LM Kasutusjuhend

Garmin zūmo® 345LM Kasutusjuhend
zūmo 395
®
Kasutusjuhend
© 2016 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
ANT , ANT+ , Garmin , Garmini logo, TracBack , VIRB ja zūmo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teises riikides.
myGarmin™ ja myTrends™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
®
®
®
®
®
®
Sõnamärk Bluetooth ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. microSD™ on ettevõttele SD-3C kuuluv kaubamärk. Windows on ettevõttele
Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Mac on ettevõtte Apple Computer, Inc. kaubamärk, PANDORA Pandora logo ja Pandora on ettevõtte
Pandora Media, Inc. registreeritud kaubamärgid. Kasutatakse loa alusel. SPOTIFY ja Spotify logo on ettevõttele Spotify AB kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Kasutamiseks läheb vaja
ühilduvat mobiilseadet ja eritellimust (sõltub teenuse kättesaadavusest). Vt veebiaadressi www.garmin.com . Käesolev toode sisaldab tarkvara Spotify, millele laienevad kolmanda osapoole
litsentsid, vt: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Spotify abil saad sõidu ajal alati lugusid kuulata. Esita meelepäraste artistide lugusid või lase teenusel Spotify end üllatada.
®
®
®
®
Tootele on antud ANT+ sertifikaat. Ühilduvate toodete ja rakenduste loendi leiad aadressilt www.thisisant.com/directory.
®
®
Sisukord
Installimine...................................................................... 1
Seadme paigaldamine tsiklile ..................................................... 1
Elektriline tsiklikronsa ............................................................. 1
Aluse paigaldamine lenksule ................................................. 1
Toitekaablite ühendamine tsiklikronsa külge ......................... 1
Alusplaadi kinnitamine tsiklikronsa külge ............................... 1
Alusplaadi ühendamine juhtraua alusega .............................. 2
Seadme paigaldamine tsiklikronsale ..................................... 2
Seadme eemaldamine tsiklikronsa küljest .................................. 2
Seadme paigaldamine autosse .................................................. 2
Alustamine ...................................................................... 2
Seadme ülevaade ....................................................................... 3
Tooteuuendused ......................................................................... 3
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express .................................................................................. 3
Seadme sisse- ja väljalülitamine ................................................. 3
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 3
Olekuriba ikoonid ........................................................................ 3
Ekraaninuppude kasutamine ...................................................... 4
Helitugevuse reguleerimine ........................................................ 4
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 4
Liikumisviisid ............................................................................... 4
Liikumusviisi valimine ............................................................. 4
Ekraaniklaviatuuri kasutamine .................................................... 4
Suurte nuppudega klaviatuuri kasutamine ............................. 4
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused................. 4
Juhihoiatuste lubamine või keelamine ........................................ 4
Foori- ja kiiruskaamerad ............................................................. 4
Kiivrikandmiskohustust puudutavate teadete kuvamine ............. 4
Kiivrikandmiseeskirjade otsimine ................................................ 5
Sihtkohta navigeerimine................................................ 5
Teekonnad .................................................................................. 5
Teekonna alustamine ................................................................. 5
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ....................................... 5
Põnevama marsruudi valimine ............................................... 5
Ringreisi marsruudi arvutamine ............................................. 5
Teekonna alustamine kaardil ................................................. 5
Kojusõit .................................................................................. 5
Sinu teekond kaardil ................................................................... 5
Aktiivne sõiduraja juhendamine ............................................. 6
Pöörete ja suundade vaatamine ............................................ 6
Kogu teekonna vaatamine kaardil ......................................... 6
Asukoha lisamine teekonnale ..................................................... 6
Teekonna kujundamine .............................................................. 6
Ümbersõit ................................................................................... 6
Teekonna lõpetamine ................................................................. 6
Reisiplaneerija ............................................................................ 6
Reisi planeerimine ................................................................. 6
Salvestatud reisini navigeerimine .......................................... 7
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine ............................ 7
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine ................ 7
Reisi teekonnavalikute muutmine .......................................... 7
Reisi planeerimine ................................................................. 7
Reiside ühiskasutus ............................................................... 7
Soovitatud teekondade kasutamine ........................................... 7
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine .............. 7
Maksuliste teede vältimine ..................................................... 7
Teemaksu vältimine ............................................................... 7
Tee tüüpide vältimine ............................................................. 8
Kohandatud vältimised ........................................................... 8
Maastikul navigeerimine ............................................................. 8
Kütusetaseme jälgimine .............................................................. 8
Kütusetaseme jälgimine ......................................................... 8
Sisukord
Vähese kütuse hoiatuse seadmine ........................................ 8
Kütusepaagiga läbisõidu nullimine ........................................ 8
Tankimisabi sisselülitamine ................................................... 8
Asukohtade otsimine ja salvestamine ......................... 8
Asukoha otsimine otsinguriba abil .............................................. 8
Otsingutulemuste vaatamine kaardil .......................................... 9
Otsinguala muutmine .................................................................. 9
Huvipunktid ................................................................................. 9
Asukoha otsimine kategooria alusel ...................................... 9
Kategoorias otsimine ............................................................. 9
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni .......................... 9
Foursquare ............................................................................. 9
Otsinguvahendid ......................................................................... 9
Aadressi otsimine ................................................................... 9
Ristmiku otsimine ................................................................... 9
Asula otsimine ........................................................................ 9
Asukoha otsimine koordinaatide abil ................................... 10
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine .......................................... 10
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine ...................... 10
Viimase parkimiskoha otsimine ................................................ 10
Praeguse asukoha teave .......................................................... 10
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine .................................. 10
Juhiste saamine hetke asukohta ......................................... 10
Otsetee lisamine ....................................................................... 10
Otsetee eemaldamine .......................................................... 10
Asukohtade salvestamine ......................................................... 10
Asukoha salvestamine ......................................................... 10
Oma praeguse asukoha salvestamine ................................ 10
Salvestatud asukoha muutmine ........................................... 10
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine ............ 10
Salvestatud asukoha kustutamine ....................................... 10
Salvestatud asukoha jagamine ............................................ 10
Kaardi kasutamine ....................................................... 11
Kaardi tööriistad ........................................................................ 11
Kaardi tööriista vaatamine ................................................... 11
Kaardi tööriistade lubamine ................................................. 11
Eespool ..................................................................................... 11
Eespool olevate asukohtade vaatamine .............................. 11
Eespool kategooriate kohandamine .................................... 11
Reisiinfo .................................................................................... 11
Reisiandmete vaatamine kaardil .......................................... 11
Reisiinfo lehe vaatamine ...................................................... 11
Reisilogi vaatamine .............................................................. 11
Reisiinfo kustutamine ........................................................... 11
Kaardi kohandamine ................................................................. 12
Kaardikihtide kohandamine ................................................. 12
Kaardiandmete välja muutmine ........................................... 12
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................. 12
Bluetooth ühendusega funktsioonid.......................... 12
Bluetooth funktsiooni nõuded ................................................... 12
Telefoni ja peakomplekti paaristamine ..................................... 12
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid ...................................... 12
Peakomplekti Bluetooth funktsioonide lubamine või
keelamine ................................................................................. 12
Käed-vabad helistamine ........................................................... 12
Helistamine .......................................................................... 12
Kõne vastuvõtmine .............................................................. 12
Kõnede loendi kasutamine .................................................. 12
Kõnesuvandid ...................................................................... 13
Kodu telefoninumbri salvestamine ....................................... 13
Bluetooth seadme lahtiühendamine ......................................... 13
Seotud telefoni kustutamine ..................................................... 13
Rakenduste kasutamine .............................................. 13
Meediumipleier ......................................................................... 13
Meediumipleieri vahendi lisamine kaardile .......................... 13
i
Meediumiallika vahetamine .................................................. 13
Jäljed ........................................................................................ 13
Liiklusteabe vaatamine ........................................................ 13
TracBack® ................................................................................ 13
Hiljutise raja jälgimine .......................................................... 13
Hiljutise raja salvestamine reisina ........................................ 13
Rehvirõhk .................................................................................. 13
Rehvirõhu andurite seadistamine ........................................ 13
Andurite paigaldamine rehvidele ......................................... 14
Rehvirõhu hoiatused ............................................................ 14
Rehvirõhu anduri unerežiim ................................................. 14
Kompassi kasutamine ............................................................... 14
VIRB® kaugjuhtimispult ............................................................ 14
VIRB kaamera juhtimine ...................................................... 14
Logimise hooldusajalugu .......................................................... 14
Hoolduskategooriate lisamine .............................................. 15
Hoolduskategooriate kustutamine ....................................... 15
Hoolduskategooriate ümbernimetamine .............................. 15
Hooldusandmete kustutamine ............................................. 15
Hooldusandmete redigeerimine ........................................... 15
Abifailide vaatamine .................................................................. 15
Abiteemades tuhnimine ....................................................... 15
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 15
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks ................ 18
Andmehaldus ............................................................................ 18
Mälukaartidest ...................................................................... 18
Seadme ühendamine arvutiga ............................................. 18
Failide edastamine arvutist .................................................. 18
GPS-signaali olekute vaatamine .............................................. 18
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 18
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 18
Indeks............................................................................ 19
Seadme kohandamine................................................. 15
Kaardi ja sõiduki seaded .......................................................... 15
Juhihoiatuste lubamine või keelamine ................................. 15
Kaartide lubamine ................................................................ 15
Navigeerimisseaded ................................................................. 15
Arvutusrežiimi seaded .......................................................... 15
Simuleeritud asukoha seadmine .......................................... 15
Bluetooth i seaded .................................................................... 16
Bluetooth keelamine ............................................................ 16
Ekraaniseaded .......................................................................... 16
Ühikute ja aja seaded ............................................................... 16
Kellaaja määramine ............................................................. 16
Keele- ja klaviatuuriseaded ...................................................... 16
Lähedushoiatuste seaded ........................................................ 16
Seade ja privaatsusseaded ...................................................... 16
Seadete taastamine .................................................................. 16
Seadme teave ............................................................... 16
Tehnilised andmed ................................................................... 16
Seadme laadimine .................................................................... 16
Seadme hooldus........................................................... 17
Seadme hooldamine ................................................................. 17
Korpuse puhastamine .......................................................... 17
Puuteekraani puhastamine .................................................. 17
Varguse vältimine ................................................................ 17
Seadme lähtestamine ............................................................... 17
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 17
Seadme eemaldamine hoidikust .......................................... 17
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 17
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 17
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine .................................... 17
Tõrkeotsing ................................................................... 17
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ....................................................... 17
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 17
Seade ei saa toidet ................................................................... 17
Aku tühjeneb kiiresti .................................................................. 17
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina ......................... 17
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ......................... 17
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava
draivi või mälumahuna .............................................................. 18
Telefon ei ühendu seadmega ................................................... 18
Lisa................................................................................ 18
ii
Sisukord
Installimine
Seadme paigaldamine tsiklile
Elektriline tsiklikronsa
HOIATUS
Garmin soovitab lasta seade paigaldada kogemustega
paigaldajal, kes omab teadmisi elektrisüsteemidest. Toitekaabli
vale ühendamine võib kahjustada sõidukit või akut või
põhjustada kehavigastusi.
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
2 Keera uued poldid Á läbi juhtraua aluse, tihendite  ja siduri-
või pidurihoova klambri.
3 Aluse kinnitamiseks keera poldid kinni.
Toitekaablite ühendamine tsiklikronsa külge
1 Suuna toitekaabli pistmik À läbi tsiklikronsa avause ülaosa.
®
Paigalda seade tsiklil selleks sobivasse ja ohutusse kohta ja ole
juhtmete paigaldamisel eriti hoolikas!
À
Á
Â
Tsiklikronsa
12 kuni 24 V alalisvoolusüsteemi toide (punane) koos kaitsmega
Süsteemi maandus (must)
2 Libista kaabel alla, avause põhjale Á ja tõmba kaabel
pingule.
3 Keera must kruvi  kronsa à taha kinni, et kaablit paigal
hoida.
Aluse paigaldamine lenksule
Komplektis on seadme lenksule kinnitamiseks kahed erinevad
vidinad. Kohandatud kinnitused võivad vajada täiendavaid
komponente.
U-kinnituse paigaldamine lenksule
1 Aseta U-kinnitus À ümber lenksu Á ja paigalda alus Â.
4 Suuna kaitsekork Ä läbi ülemise ava ja suru avausse.
2 Keera mutrid kinni.
MÄRKUS. soovitatav pingutusmoment on 50 lbf-tolli (5,65 Nm). Ära pinguta üle 80 lbf-tolli (9,04 N-m).
Juhtraua aluse kinnitamine siduri- või pidurihoova klambri
külge
1 Eemalda siduri- või pidurihoova klambri À küljest kaks
tehases paigaldatud polti.
Alusplaadi kinnitamine tsiklikronsa külge
MÄRKUS. komplekti kuuluvad nii 1/4-tolline standardsed ja
M6 poldid. Sobita tehasepoldid siduri- või pidurihoova
klambriga.
Installimine
TEATIS
Otsene, pidev kontakt alusplaadiga või mootorratta muu osaga
võib hoidikut ajapikku kahjustada. Selle vältimiseks tuleb hoidiku
1
ja alusplaadi vahele paigaldada tihendusrõngas ja veenduda, et
ükski seadme ega hoidiku osa ei puutu vastu mootorratast.
1 Keera M4 x 20 mm poldid À läbi seibide Á, hoidiku,
vahetükkide  ja alusplaadi Ã.
Seadme paigaldamine autosse
TEATIS
Enne seadme paigaldamist kontrolli kohalikke õigusakte
tuuleklaasi kinnitite kohta.
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.
Ära kasuta iminapaga hoidikut mootorrattal.
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
1 Ühenda sõiduki toitekaabel À aluse pessa Á.
2 Alusplaadi kinnitamiseks keera mutrid kinni.
Alusplaadi ühendamine juhtraua alusega
1 Joonda juhtraua aluse À kuul ja alusplaadi kuul Á
kahepoolse lüli mõlema pesaga Â.
2 Eemalda läbipaistev plastik iminapa  küljest.
3 Puhasta ja kuivata oma tuuleklaas ja nüvi iminapp
4
2
3
4
5
5
6
7
8
Sisesta kuulid lüli pesadesse.
Keerake nupp kergelt kinni.
Seadista optimaalse nähtavuse ja kasutamise tagamiseks.
Aluse kinnitamiseks keera nupp kinni.
Seadme paigaldamine tsiklikronsale
1 Aseta seadme alus hoidikusse.
ebemevaba riidega.
Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob à tahapoole
(tuuleklaasi suunas).
Kinnita hoidik Ä iminapa lüli külge.
Aseta seadme alus hoidikusse.
Kalluta seadet tagasi, kuni see paika klõpsatab.
Ühenda auto toitekaabli teine ots pistikupessa.
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
• Uuenda kaarte ja seadme tarkvara (Tooteuuendused,
lehekülg 3).
• Paigalda seade ja ühenda see vooluallikaga (Installimine,
lehekülg 1).
• Paarista oma Bluetooth telefon ja peakomplekt (Telefoni ja
peakomplekti paaristamine, lehekülg 12) (valikuline).
• GPS-signaalide vastuvõtmine (GPS-signaalide vastuvõtt,
lehekülg 3).
• Seadista ekraani heledust (Ekraani heleduse reguleerimine,
lehekülg 4).
• Sihtkohta navigeerimine (Teekonna alustamine,
lehekülg 5).
®
2 Kalluta seadet tagasi, kuni see paika klõpsatab.
3 Kui kinnituse riiv jääb püsti ka pärast seadme sisestamist,
vajuta see alla.
Seadme eemaldamine tsiklikronsa küljest
1 Vajuta hoidiku küljel olevat vabastusnuppu.
2 Tõsta seade välja.
2
Alustamine
Seadme ülevaade
• Kindla uuenduse installimiseks klõpsa Vaata üksikasju
ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut Installi .
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.
MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga
suur, võib tarkvara soovitada microSD kaardi paigaldamist
seadmesse, et mäluruumi juurde saada (Mälukaardi
paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 18).
7 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii
uuenduste installimine lõpule.
Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal
paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.
Seadme sisse- ja väljalülitamine
À
Á
Â
Ã
Toitenupp
Mikro USB toite- ja andmepesa
Heli välja pistik
microSD™ mälukaardipesa
Tooteuuendused
Installi arvutisse Garmin Express™ (www.garmin.com/express).
Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa
juurdepääsu.:
• Tarkvarauuendused
• Kaardiuuendused
• Toote registreerimine
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express
Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma
seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.
1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud,
ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani
esitatud juhiseid ja installi see.
2 Ava rakendus Garmin Express.
3 Ühenda oma seade arvutiga mini-USB-kaabli vahendusel.
Kaabli pisem ots ühendatakse sinu zūmo seadme mini-USBpessa À ning suurem ots arvuti vabasse USB-pessa.
• Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu või ühenda
seade toiteallikga.
• Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui
seade on sisse lülitatud.
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab
väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade
on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade
unerežiimile.
• Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni
ekraanil kuvatakse viip ja vali Väljas.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu
enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.
GPS-signaalide vastuvõtt
Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPSvastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse
märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust.
asukoha.
Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest
asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast,
kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas
on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati
navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme
esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu
minutit aega võtta.
1 Lülita seade sisse.
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest
eemale.
Kui
muutub roheliseks, siis on seade satelliitidega
ühenduses ja navigeerimiseks valmis.
Olekuriba ikoonid
4 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut Lisa seade.
Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab
seadme nime ja seerianumbri.
5 Klõpsa valikut Lisa seade ning järgi ekraanil esitatavaid
juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.
Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin
Express seadme jaoks saada olevad uuendused.
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida
seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.
GPS-signaali olek. Hoia all teabe saamiseks GPSi täpsuse
ja satelliitide kohta (GPS-signaali olekute vaatamine,
lehekülg 18).
Bluetooth tehnoloogia olek. Vali Bluetooth seadete
vaatamiseks (Bluetooth i seaded, lehekülg 16).
Ühendatud käed-vabad helistamiseks. Vali (Käed-vabad
helistamine, lehekülg 12).
Aktiivse sõiduki profiil. Vali sõiduki profiili seadete
vaatamiseks.
Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (Kellaaja
määramine, lehekülg 16).
6 Tee valik:
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa
Installi kõik.
Alustamine
Aku laetuse tase.
Kütuse tase. Vali kütusetaseme teabe vaatamiseks.
3
Ekraaninuppude kasutamine
Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel,
menüüdes ja valikutes.
• Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
• Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all nuppu .
• Loendite või menüüde sirvimiseks vali või .
• Kiiremini kerimiseks hoia all nuppu või .
• Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .
Helitugevuse reguleerimine
Enne helitugevuse reguleerimist peab ühendama seadme
toitega aluse külge või Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiaga
peakomplektiga.
1 Vali Helitugevus.
2 Vali suvand:
• Reguleeri helitugevust liugurribaga.
• Seadme vaigistamiseks vali .
• Lisavalikute kasutamiseks vali .
Ekraani heleduse reguleerimine
1 Vali Seaded > Ekraan > Heledus.
2 Reguleeri heledust.
Liikumisviisid
Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt liikumisviisist
erinevalt. Valitud liikumisviisi märgib olekuribal olev ikoon.
Auto režiim
Mootorratta režiim
Maastiku režiim
Liikumusviisi valimine
Vali
.
Ekraaniklaviatuuri kasutamine
Klaviatuuri paigutuse valimiseks vaata lõiku "Keele ja klaviatuuri
seaded" (Keele- ja klaviatuuriseaded, lehekülg 16).
• Otsingukirje kustutamiseks vali .
• Tärgi kustutamiseks vali .
• Klaviatuuri keele muutmiseks vali .
• Erimärkide, nagu kirjavahemärgid, sisestamiseks vali
.
• Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vali .
Suurte nuppudega klaviatuuri kasutamine
Keele- ja klaviatuuriseadetes saad lubada täiendavate keelte või
keelepaigutuste kasutamise (Keele- ja klaviatuuriseaded,
lehekülg 16).
• Rohkemate tärkide nägemiseks vali või .
• Klaviatuuri muudele keeltele või paigutustele lülitumiseks vali
.
Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused
TEATIS
Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes
informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki
kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid.
Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle
osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide
mittejärgimise tõttu.
4
Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks,
isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või
-teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Helisignaale ja
teateid saab hoiatusteate tüübi järgi eraldi sisse ja välja lülitada.
Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.
Koolipiirkond või kooli lähedus: seade esitab signaali ja
kuvab vahemaa eesoleva koolini või koolipiirkonnani ning
kiiruspiirangu (kui see on olemas).
Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab
eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks
valmistuda.
Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat
kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab
kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.
Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
eesoleva raudteeülesõiduni.
Loomade teeületuskoht: seade esitab signaali ja kuvab
vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.
Kurv: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva
kurvini.
Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
aeglasema liikluseni, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse
alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade liiklusteavet
vastu võtma.
Väsimushoiatus: seade esitab signaali ja soovitab eesolevaid
peatuskohti, kui oled üle kahe tunni ilma peatuseta sõitnud.
Juhihoiatuste lubamine või keelamine
Helilisi juhihoiatusi saab välja lülitada. Visuaalsed hoiatused
kuvatakse ka siis, kui helihoiatus on välja lülitatud.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Juhi helihoiatused.
2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.
Foori- ja kiiruskaamerad
TEATIS
Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera
andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate
tagajärgede eest.
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja
tootemudelite puhul kasutatav.
Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha
teave teatud piirkondades saadaval. Kättesaadavuse ja
ühilduvuse kontrollimiseks või tellimuse või ühekordse uuenduse
ostmiseks ava veebiaadress garmin.com/speedcameras . Võid
suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada olemasolevat
tellimust.
Kaamerate andmebaasi uuendamiseks seadmes ava
veebiaadress mygarmin.com . Kiiruskaamerate uusima teabe
saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.
Teatud seadmete ja piirkondade korral võib foori- või
kiiruskaamerate põhiteave olla seadmes juba olemas.
Olemasolevad andmed ei sisalda uuendusi ega tellimust.
Kiivrikandmiskohustust puudutavate teadete
kuvamine
Kui seade zūmo alustab satelliitide otsimist või lähened
vastavale ohutusmärgile, võib seade kuvada kiivrit ja kaitseprille
puudutava teate.
TEATIS
Garmin soovitab kõikidel mootorratturitel kanda kaitsekiivrit.
Kiivrikandmiseeskirju puudutavad märkused on üksnes viitavat
laadi ja võivad aja jooksul muutuda. Tegemist pole juriidiliste
nõuannetega. Kiivrikandmismärkused kehtivad üksnes USA-s ja
Kanadas.
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused
Üksikasjade kuvamiseks vali teade.
Kiivrikandmiseeskirjade otsimine
Võid kiivrikandmiseeskirju otsida riigi või maakonna järgi.
1 Vali Rakendused > Kiivrijuhised.
2 Vali riik või maakond.
Sihtkohta navigeerimine
Teekonnad
Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või
enamasse sihtkohta.
• Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud
eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist
(Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 5) ja
vältimistest (Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine, lehekülg 7).
• Seade saab automaatselt eirata ka maanteid, mis ei ole
aktiivse sõiduki profiili jaoks sobivad.
• Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava
teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi
(Teekonna alustamine, lehekülg 5).
• Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad
teekonda kohandada (Teekonna kujundamine, lehekülg 6).
• Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (Asukoha lisamine
teekonnale, lehekülg 6).
Teekonna alustamine
1 Vali Kuhu? ning otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja
salvestamine, lehekülg 8).
2 Vali asukoht.
3 Tee valik:
• Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali
Mine!.
• Alternatiivse teekonna valimiseks vali ning vali teekond.
Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
• Teekonna muutmiseks vali > Redigeeri teekonda ning
lisa teekonnale kujunduspunkte (Teekonna kujundamine,
lehekülg 6).
Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste
ning kaardil kuvatava teabe abil (Sinu teekond kaardil,
lehekülg 5). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse
mõneks sekundiks kaardi servas.
Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad
teekonnale lisada (Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 6).
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
2 Vali suvand:
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
• Vali Seiklusrikas teekond, et arvutada kurvilisi teid
eelistavaid teekondi.
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim >
2
3
4
5
6
Seiklusrikas teekond > Salvesta.
Vali Seiklusrikka teekonna seaded.
Kurvide arvu valimiseks kasuta liugurit .
Mägede arvu valimiseks kasuta liugurit .
Kiirteede arvu valimiseks kasuta liugurit .
Alusta marsruuti (Teekonna alustamine, lehekülg 5).
Ringreisi marsruudi arvutamine
Seade saab luua ringreisi marsruudi kindla alguspunkti ja
vahemaa, kestuse või sihtkoha alusel.
1 Vali avakuval Rakendused > Ringreis.
2 Vali Alguspunkt.
3 Vali asukoht ja seejärel Vali.
4 Vali Reisi atribuudid.
5 Vali suvand:
• Vali Vali vahemaa, et kavandada teekond vahemaa
alusel.
• Vali Vali kestus, et kavandada teekond aja alusel.
• Vali Vali sihtkoht, et kavandada teekond kindla asukoha
alusel.
6 Sisesta vahemaa, kestus või sihtkoht.
7 Vali suvand:
• Kui sisestasid vahemaa või kestuse, vali Val. > Arvuta.
• Kui valisid sihtkoha, vali Vali.
8 Vali teekond ja seejärel Mine!.
Teekonna alustamine kaardil
Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte
kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
4 Vali suvand:
• Vali asukohamarker.
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
5 Vali Mine!.
Kojusõit
Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada
kodu asukoha.
1 Vali Kuhu? > Mine koju.
2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.
Kodu asukohateabe muutmine
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.
2 Sisesta kodu asukoht.
Sinu teekond kaardil
Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva
teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse
juhised kuvatakse kaardi ülaosas.
Põnevama marsruudi valimine
Seade võib arvutada kurvide ja mägedega marsruudi, mis ei
sisalda kiirteid. Funktsioon pakub nauditavamat sõitu, kuid võib
suurendada aja- ja kütusekulu sihtkohta jõudmiseks.
MÄRKUS. kõnealune funktsioon pole kasutatav teatud
seadmemudelite ja kaardiregioonidega.
Sihtkohta navigeerimine
5
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või
muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
Kaugus järgmise tegevuseni.
Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
Kaardil esiletõstetud teekond.
Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad
järgmiste tegevuste asukohta.
Sõiduki kiirus.
Maantee nimi, millel sõidad.
Hinnanguline saabumisaeg.
VIHJE: puuduta välja, et muuta kuvatavat teavet (Kaardiandmete
välja muutmine, lehekülg 12).
Aktiivne sõiduraja juhendamine
Teekonnal pöördele lähenedes ilmub kaardi kõrvale detailne tee
simulatsioon, kui see on saadaval. Värvitud joon À märgib õiget
rada pöörde sooritamiseks.
Pöörete ja suundade vaatamine
Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid,
sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.
1 Vali kaardil valik:
• Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali >
Pöörded.
Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda
kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal
navigeerimisel automaatselt.
• Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi
vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.
2 Vali pööre või suund (valikuline).
Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike
puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.
Kogu teekonna vaatamine kaardil
1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
2 Vali .
Asukoha lisamine teekonnale
Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima
(Teekonna alustamine, lehekülg 5).
Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad
teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.
VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega
keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda
kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (Reisi
planeerimine, lehekülg 6).
1 Vali kaardil > Kuhu?.
2 Otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja salvestamine,
lehekülg 8).
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
5 Tee valik:
• Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali
Lisa järgmise peatusena.
6
• Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali Lisa viimase
peatusena.
• Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse
määramiseks vali Lisa aktiiv. teekonnale.
Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna
uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.
Teekonna kujundamine
Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama
(Teekonna alustamine, lehekülg 5).
Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad
teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond
ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.
1 Puuduta suvalist kohta kaardil.
2 Vali .
Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
3 Vali kaardil asukoht.
VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha
valimiseks saad valida .
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud
asukoht.
4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
• Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil
täiendavaid asukohti.
• Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .
5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali Mine!.
Ümbersõit
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.
VIHJE: kui tööriist Muuda teekonda puudub kaarditööriistade
menüüst, saad selle lisada (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 11).
2 Tee valik:
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.
• Uue marsruudi leidmiseks vali Ringi.
Teekonna lõpetamine
Vali kaardil
> Peata.
Reisiplaneerija
Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida
tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda,
puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud
reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber
järjestada, peatuste järjestust optimeerida, ajakava täiustada ja
kujunduspunkte lisada.
Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle
salvestada.
Reisi planeerimine
Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti
olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid
reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest
muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond
alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt
kattuda.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > > Loo reis.
2 Vali Vali alguskoht.
Sihtkohta navigeerimine
3
4
5
6
7
5 Täiendavate asukohtade ajakava sisestamiseks järgi uuesti
Vali alguspunkti asukoht ja vali Vali.
Vali Vali sihtkoht.
Vali sihtkoha asukoht ja vali Vali.
Asukohtade lisamiseks vali Lisa asukoht (valikuline).
Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali Järgmine >
Salvesta.
8 Sisesta nimi ja vali Val..
4. juhist.
6 Kui ajakava on valmis, vali Salvesta.
Kui alustad teekonnal navigeerimist, peaksid väljuma
alguspunktile lisatud ajal, et jõuda peatuspunktidesse ja
sihtkohta planeeritud ajal. Ajakava on ligikaudne. Saabumisajad
võivad muutuda liiklusolude, tee-ehitustööde ja muude viivituste
tõttu.
Salvestatud reisini navigeerimine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali Mine!.
4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali Algus.
Reiside ühiskasutus
Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud
asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud
reisisihtkohtadesse.
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine
Soovitatud teekondade kasutamine
Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust
optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse
optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.
Teekonna muutmisel vali
> Optimeeri järjestust.
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (Seade ja
privaatsusseaded, lehekülg 16).
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali asukoht.
4 Vali suvand:
• Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ja
lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
• Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali
• Asukoha eemaldamiseks vali .
.
Reisi teekonnavalikute muutmine
Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna
arvutab.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali sõidukiprofiili ikoon ning sõiduk, millega kavatsed reisil
navigeerida (valikuline).
4 Vali > Reisiseaded.
5 Tee valik:
• Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali Kujunda teekond
ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (Teekonna
kujundamine, lehekülg 6).
• Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali Teekonna
eelistused (Teekonna arvutusrežiimi muutmine,
lehekülg 5).
Kui alustad navigeerimist, lülitub seade automaatselt valitud
sõidukiprofiilile.
Reisi planeerimine
Ajakavateabe lisamiseks reisi igale asukohale märgi soovitud
saabumisaeg ja selles kohas viibimisaeg. Nii saad planeerida
oma lahkumist, et jõuda järgmisse asukohta õigel ajal.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Valige reis.
3 Vali > Reisiseaded > Muuda ajakava.
4 Ajakavateabe lisamiseks vali asukoht ja järgi ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
VIHJE: kui pead ajakava määrama paljudele asukohtadele,
siis alusta planeerimist algusest ja liigu järk-järgult lõpu
poole.
Sihtkohta navigeerimine
Võid Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil oma reise jagada
teiste ühilduvate Garmini seadmetega.
1 Aseta seade 10 m raadiusesse Garmini seadmest.
2 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > > Jaga >
Bluetooth.
3 Vali reis ja siis Val..
4 Vali loendist seade ja seejärel OK.
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine
Maksuliste teede vältimine
Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja
maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka
ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda
lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.
1 Vali Seaded > Navigeerimine.
2 Tee valik:
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.
• Vali Maksulised teed.
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.
3 Tee valik:
• Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Teemaksu vältimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide
üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise
või vältimise.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud >
Teemaksud.
2 Vali riik.
3 Vali suvand:
• Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna
lisamist luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
7
4 Vali Salvesta.
Tee tüüpide vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Väldi.
2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige
Salvesta.
Kohandatud vältimised
Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või
maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid
piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.
Tee vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Valige Lisa välditav tee.
3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige
Järgmine.
4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige Järgmine.
5 Valige Val..
Piirkonna vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vajadusel valige Lisa välditav objekt.
3 Valige Lisa välditav ala.
4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige
Järgmine.
5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige
Järgmine.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
6 Vali Val..
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vali välditavad objektid.
3 Vali > Keela.
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Tehke valik:
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad
objektid ja seejärel vali
> Kustuta.
Maastikul navigeerimine
Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.
1 Valige Seaded > Navigeerimine.
2 Valige Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.
Kütusetaseme jälgimine
Võid kasutada kütusetaseme ja -kulu jälgimise funktsiooni, mis
hoiatab enne paagitäie kütusega läbitava maksimaalse
vahemaa saavutamist ja annab tankimissoovitusi. Kui
kütusetaseme jälgimine on sisselülitatud, tähistab sümbol
kütuse hetketaset.
Valge: kütusetaseme jälgimine on väljalülitatud või seade ei asu
hoidikus.
Roheline: vahemaa ületab paagi hoiatustaset.
Oranž: vahemaa on allpool paagi hoiatustaset.
Punane: paak on tühi.
Kütusetaseme jälgimine
Enne kütusekulu jälgimise lubamist peab seade olema lülitatud
tsiklirežiimi või maastikurežiimi ja paiknema tsikli kronsal.
8
Kütuse jälgimise aktiveerimisel ilmub reisiarvutisse kütusenäidik
(Reisiinfo lehe vaatamine, lehekülg 11).
1 Täida kütusepaak.
2 Vali Rakendused > Kütusenäidu seaded > Kütuse
jälgimine.
3 Vali Teekond paagitäie kohta.
4 Sisesta paagitäie kütusega läbitav vahemaa ja vali Val..
Vähese kütuse hoiatuse seadmine
Saad määrata seadme sind teavitama vähesest kütuse
kogusest paagis.
MÄRKUS. vähese kütuse hoiatuse andmiseks peab seade
olema ühendatud tsiklikronsale.
1 Kütuse jälgimise aktiveerimine (Kütusetaseme jälgimine,
lehekülg 8).
2 Vali Kütusepaagi hoiatus.
3 Sisesta vahemaa ja vali Val..
Kui paaki on jäänud vaid niipalju kütust, et läbida sinu sisestatud
vahemaa, ilmub kaardi leheküljele vähese kütuse hoiatus.
Kütusepaagiga läbisõidu nullimine
Kütusepaagi täitmisel peaksid seadmes läbisõidu nullima, sest
siis saab jäänud kütusekogust täpsemalt jälgida.
Vali Rakendused > Kütusenäidu seaded > Lähtesta
kütusepaak.
Tankimisabi sisselülitamine
Enne, kui saad dünaamilised tankimispeatused lubada, tuleb
seade lülitada mootorratta režiimi, paiknema tsiklikronsal ja
kütuse jälgimine peab olema lubatud.
Võid kasutada hinnangulisel kütusekulul põhinevaid
tankimissoovitusi.
Vali Rakendused > Kütusenäidu seaded > Tankimisabi.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu
restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku
tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut
meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.
• Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad
(Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 8).
• Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel
(Huvipunktid, lehekülg 9).
• Otsi ja vaata Foursquare huvipunkte (Teenuse Foursquare
huvipunktide otsimine, lehekülg 9).
• Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või
geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil
(Otsinguvahendid, lehekülg 9).
• Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest (Otsinguala
muutmine, lehekülg 9).
• Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida
(Asukohtade salvestamine, lehekülg 10).
• Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (Hiljuti leitud
asukohtade vaatamine, lehekülg 10).
®
Asukoha otsimine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
4 Vali:
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
5 Vali:
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
6 Vajadusel vali asukoht.
Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste
huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või
lennujaama terminalini.
1 Vali Kuhu? > Sisesta otsing.
2 Tee valik:
• Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali ja järgi 3.
juhist.
• Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali ja
järgi 5. juhist.
3 Vali hoone.
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks
restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
4 Vali kategooria.
5 Vali huvipunkt ja seejärel Mine!.
Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva
parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab
kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab
hoonesisese huvipunkti asukohta.
Otsingutulemuste vaatamine kaardil
Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.
1 Vali asukohaotsingutulemustes .
Lähim asukoht ostingutulemustes kuvatakse kaardil.
tähistab muude otsingutulemuste asukohti.
2 Vali üks või rohkem:
• Rohkemate otsingutulemuste kuvamiseks puuduta ja
lohista kaarti.
• Muu asukoha valimiseks vali .
• Valitud asukoha andmete ja teekondade vaatamiseks vali
kaardi allosast asukoha kirjeldus.
• Navigeerimise alustamiseks valitud asukohta vali Mine!.
Otsinguala muutmine
Seade otsib vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida
saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise
linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.
1 Vali peamenüüs Kuhu?.
2 Vali .
3 Vali suvand.
Huvipunktid
Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla.
Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad
sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane,
hotelle ja meelelahutuskohti.
Asukoha otsimine kategooria alusel
1 Vali Kuhu?.
2 Vali kategooria või Kategooriad.
3 Vajadusel vali alamkategooria.
4 Vali asukoht.
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud
sihtkohta).
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.
2 Vali kategooria.
3 Tee valik:
• Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht.
Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti
leitud asukohtade loend.
• Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Hoonega tutvumine
Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.
1 Vali hoone.
2 Vali > Uuri seda paika.
Foursquare
Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on
eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu
asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine
Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse
laaditud.
Vali Kuhu? > Kategooriad > Foursquare.
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.
Aadressi otsimine
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.
1 Vali Kuhu?.
2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks Otsing läheduses:
(Otsinguala muutmine, lehekülg 9).
3 Vali Aadress.
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
5 Vali aadress.
Ristmiku otsimine
Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede
vahelist ristmikku või ühendusteed.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.
2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
3 Vali ristmik.
Asula otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.
2 Tee valik:
• Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
• Asula leidmiseks mõne muu asukoha lähedalt vali Otsing
läheduses: (Otsinguala muutmine, lehekülg 9).
• Asula otsinguks nime järgi vali Sisesta otsing, sisesta
asula nimi ja vali .
9
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida. See on abiks geopeitusel.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.
3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
4 Valige Vaata kaardil.
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine
Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.
Vali Kuhu? > Hiljutine.
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Valige Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.
Viimase parkimiskoha otsimine
Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist,
salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.
Vali Rakendused > Viimatine koht.
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
Vali kaardil sõiduk.
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine
Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks
saad kasutada lehte Kus ma olen?.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali Haiglad, Politseijaoskonnad, Kütus, või Autoabi.
MÄRKUS. teatud teenusekategooriad ei pruugi igal pool olla
saadaval.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad
asukohad paiknevad loendi ülaosas.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukohta navigeerimiseks vali Mine!
• Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks
vali .
Juhiste saamine hetke asukohta
Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda,
annab seade juhiste loendi.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali > Juhised minuni.
3 Vali alguskoht.
4 Vali Vali.
Otsetee lisamine
Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.
2 Vali element.
Otsetee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).
2 Vali eemaldatav otsetee.
3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
4 Vali Salvesta.
10
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
2
3
4
5
lehekülg 9).
Vali otsingutest asukoht.
Vali .
Vali Salvesta.
Vajadusel sisesta nimi ja vali Val..
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
2 Vali Salvesta.
3 Sisesta nimi ja vali Val..
4 Vali OK.
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Vali > Redigeeri.
6 Vali:
• Vali Nimi.
• Vali Telefoninumber.
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
7 Muuda teavet.
8 Vali Val..
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud
kategooriad määrata.
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali asukoht.
3 Vali .
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.
5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.
6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.
7 Vali Val..
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali > Kust. salv. kohad.
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.
Salvestatud asukoha jagamine
Pärast asukoha salvestamist saad seda jagada muude
ühilduvate Garmin seadmetega, kasutades selles Bluetooth
juhtmevaba tehnoloogait või mälukaarti.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Vali > Jaga.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
6 Asukohateabe jagamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
Kaardi kasutamine
Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (Sinu teekond
kaardil, lehekülg 5) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis,
kui ükski teekond pole aktiivne.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
3 Vali suvand:
• Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista
kaarti.
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
• Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks
vali .
• Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel
vali Mine! (Teekonna alustamine kaardil, lehekülg 5).
Kaardi tööriistad
Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme
funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi
tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.
Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.
Muuda teekonda: saad teekonnal ümbersõidu teha või asukohti
vahele jätta.
Eespool: kuvab eespool olevad teekonna asukohad või
maantee, millel liigud (Eespool, lehekülg 11).
Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (Pöörete
ja suundade vaatamine, lehekülg 6).
Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või
läbisõidu (Reisiandmete vaatamine kaardil, lehekülg 11).
Helitugevus: reguleerib põhihelitugevust.
Heledus: reguleerib ekraani heledust.
Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning
kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid
(Kõnesuvandid, lehekülg 13).
Kaardi tööriista vaatamine
1 Vali kaardil .
2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali
.
Kaardi tööriistade lubamine
Eespool
Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade
või maantee kohta, millel liigud. Saad vaadata eesolevaid
huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi. Kiirteel
sõites saab vaadata ka eesolevate väljasõitude ja linnade teavet
ning saadaolevate teenuste teavet, mis kuvatakse sarnaselt
kiirtee liiklusmärkide teabele.
Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas
Eespool.
Kaardi kasutamine
• Järgmise eesoleva asukoha vaatamiseks igas kategoorias
vali vajadusel .
• Eesolevate kiirtee väljasõitude või linnade teabe ja
saadaolevate teenuste vaatamiseks vali .
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui sõidad
kiirteel või kui kiirtee kuulub teekonda.
Vali
üksus, et vaadata selle kategooria, väljasõidu või linna
3
asukohtade loendit.
Eespool kategooriate kohandamine
Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse
tööriistas Eespool.
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali kategooria.
3 Vali .
4 Tee valik:
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.
5 Vali Val..
Reisiinfo
Reisiandmete vaatamine kaardil
Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade
menüüsse lisama tööriista (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 11).
Vali kaardil > Reisiandmed.
Reisiandmete väljade kohandamine
Enne kaardi reisiandmete tööriistas kuvatavate andmete
kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama
reisiandmete tööriista (Kaardi tööriistade lubamine, lehekülg 11).
1 Vali kaardil > Reisiandmed.
2 Vali reisiandmete väli.
3 Vali suvand.
Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.
Reisiinfo lehe vaatamine
Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult
enimkasutatavad kaardi tööriistad. Menüüsse saab lisada kuni
12 tööriista.
1 Vali kaardil > .
2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
3 Vali Salvesta.
Eespool olevate asukohtade vaatamine
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Tee valik:
Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub
reisistatistikat.
MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita
seadet välja,siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.
Vali kaardil Kiirus.
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märkige Reisipäevik märkeruut.
Reisiinfo kustutamine
1 Vali kaardil Kiirus.
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).
3 Vali:
• Teekonnal navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.
• Vali Kas lähtestada reisi andmed?, et lähtestada reisi
arvuti andmed.
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.
11
Kaardi kohandamine
Kaardikihtide kohandamine
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel Salvesta.
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
2 Vali kuvatav andmetüüp.
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade.
2 Tee valik:
• Vali Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
• Vali Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.
• Vali 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
3 Vali Salvesta.
Bluetooth ühendusega funktsioonid
Vali Seaded > Bluetooth.
• Hall ikoon näitab, et funktsioon on keelatud või selle seadme
puhul eraldatud.
• Värviline ikoon näitab, et funktsioon on ühendatud ja selle
seadme puhul aktiivne.
Vabakäehelistamine
Meediumi voogedastamine
Peakomplekt on ühendatud
Peakomplekti Bluetooth funktsioonide
lubamine või keelamine
Peakomplekti sidumisel on vaikimisi kõik Bluetooth funktsioonid
lubatud. Teatud funktsioone saab sisse või välja lülitada.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali peakomplekti nimi.
3 Tee valik.
• Peakomplekti lahtiühendamiseks tühjenda märkeruut
Kõrvaklapp.
• Heli voogedastuse keelamiseks tühjenda märkeruut
Meediumi heli.
Käed-vabad helistamine
Seadmel on palju teenuse Bluetooth ühendusega funktsioone
ühilduva nutitelefoni jaoks.
Vabakäehelistamine: saad seadmega helistada ja
telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina
kasutada.
Meediumi voogedastus: esitab nutitelefonis olevat muusikat
peakomplekti kaudu ja kuvab Bluetooth meediumi juhtnupud
seadme zūmo ekraanil.
MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ja
peakomplektide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni
või peakomplekti toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei
pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat kasutades on võimalik seade
mobiiltelefoni ja peakomplekti või kiivriga ühendada ning muuta
see käed-vabad seadmeks. Et teada saada, kas sinuBluetoothtehnoloogiaga mobiiltelefon ühildub sinu seadmega, külasta
veebisaiti www.garmin.com/bluetooth.
Bluetooth funktsiooni nõuded
Helistamine
Mõned funktsioonid vajavad telefoni, peakomplekti või
konkreetset rakendust nutitelefonis.
Numbri valimine
1 Vali Rakendused > Telefon > Vali nr.
2 Sisesta number.
3 Vali Vali nr.
Funktsioon
Nõue
Vabakäehelistamine
Seotud telefon ja peakomplekt.
Meediumi voogedastus
Seotud nutitelefon ja peakomplekt.
Telefoni ja peakomplekti paaristamine
Pead oma zūmo seadme telefoni ja Bluetooth peakomplektiga
paaristama, et kasutada mitmeid Bluetooth funktsioone. Pärast
seadmete paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui
need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.
1 Luba telefonis teenuse Bluetooth traadita tehnoloogia ja
määra telefon leitavaks.
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.
2 Aseta seade zūmo ja telefon teineteisest kuni 3 m (10 jalga)
kaugusele.
3 Vali zūmo seadmes Seaded > Bluetooth > .
4 Telefoni seadmega paaristamiseks järgi ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
5 Vali zūmo seadmes .
VIHJE: kui algset Bluetooth seadete ekraani ei kuvata, vali
peakomplekti paaristamiseks Seaded > Bluetooth > Otsi
seadmeid.
6 Peakomplekti seadmega paaristamiseks järgi ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid
Olekuikoonid kuvatakse teenuse Bluetooth seadetes iga
paaristatud seadme kõrval.
12
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine
Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne
kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.
2 Vali kontaktkirje.
3 Vali Helista.
Asukohta helistamine
1 Vali Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali Helista.
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabumisel valige Vastan või Väldi.
Kõnede loendi kasutamine
Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui
kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.
2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimatine kõne.
Bluetooth ühendusega funktsioonid
3 Vali kõne.
Jäljed
Kõnesuvandid
Jälg on raja salvestis. Jäljelogi sisaldab teavet salvestatud raja
kohta, sh teavet kellaaja, asukoha ja kõrguse merepinnast
kohta.
Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.
• Heli telefoni suunamiseks vali .
VIHJE: kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme
välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad
privaatsust.
• Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide,
nagu kõneposti kasutamiseks.
• Mikrofoni vaigistamiseks vali .
• Kõne lõpetamiseks vali .
Kodu telefoninumbri salvestamine
VIHJE: pärast kodunumbri sisestamist saad "Kodu" lisada
salvestatud asukohtade loendisse (Salvestatud asukoha
muutmine, lehekülg 10).
1 Vali Rakendused > Telefon > > Määrake kodune tel nr.
2 Sisesta telefoninumber.
3 Vali Val..
Koju helistamine
Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.
Vali Rakendused > Telefon > Helista koju.
Bluetooth seadme lahtiühendamine
Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud
seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab
edaspidi automaatselt zūmo ühendada.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali lahtiühendamiseks seade.
3 Eemalda seotud seadme kõrval olev märgistusmärk.
Seotud telefoni kustutamine
Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus
automaatselt seadmega ühenduse loomist.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefon ja siis Ühenda seade lahti.
Rakenduste kasutamine
Meediumipleier
Meediumipleieriga saab esitada järgmistest allikatest pärit
muusikat või helimaterjali.
• Seadmes zūmo olevad muusikafailid.
• Mootorratta seadmehoidiku USB-pessa ühendatud telefonis
või meediumipleieris olevad muusikafailid.
• Seotud telefonist pärit Bluetooth heli.
Meediumipleieri vahendi lisamine kaardile
Meediumipleieri kaardivahend võimaldab juhtida
meediumipleierit otse kaardilt.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardi tööriistad >
Meediapleier.
Ava
kaart.
2
3 Vali > Meediapleier.
Kaardile ilmuvad meediumipleieri juhtseadmed.
Liiklusteabe vaatamine
1 Vali Rakendused > Rajad > Aktiivne.
2 Vali rada.
Rada kuvatakse kaardil.
3 Vali .
4 Tee valik:
• Raja salvestamiseks vali Salvesta jälg.
• Raja reisina salvestamiseks vali Salvesta reisina.
• Raja kõrguspunkti nägemiseks vali Kõrgusprofiil.
TracBack
®
Hiljutise raja jälgimine
Funktsioon TracBack salvestab hiljutise liikumise raja. Saad
jälgida hiljutist rada tagasi selle alguspunkti.
1 Vali Rakendused > TracBack.
Sinu hiljutine rada kuvatakse kaardil.
2 Vali Mine!.
Hiljutise raja salvestamine reisina
Saad salvestada hiljutise raja reisina ja kasutada hiljem
(Salvestatud reisini navigeerimine, lehekülg 7).
1 Vali TracBack.
Sinu hiljutine rada kuvatakse kaardil.
2 Vali > Salvesta reisina.
3 Sisesta nimi ja vali Val..
Rehvirõhk
HOIATUS
Rehvirõhu seiresüsteem ei asenda rehvide õiget hooldamist;
juht vastutab õige rehvirõhu hoidmise eest isegi juhul, kui
rehvirõhk pole saavutanud taset, mis vallandab madala
rehvirõhu hoiatuse. Kui õiget rehvirõhku ei hoita, võid kaotada
sõiduki üle kontrolli ja saada tõsiselt viga või isegi surma.
Garmin rehvirõhu seiresüsteem on saadaval eraldi
tarvikuna. Rehvirõhu funktsioon ei ühildu kõigi zūmo mudelitega.
Tarviku- ja ühilduvusteabe leiad aadressilt www.garmin.com
/zumo.
Rehvirõhu andurite seadistamine
Enne rehvirõhu andurite seadistamist pead omama käepärast
iga anduriga kaasnevat patareid ja numbrikleebiseid. Lisaks
peab sul olema ühilduv zūmo seade.
Andurid suhtlevad juhtmevabalt sinu ühilduva zūmo seadme
vahendusel. Rehvirõhku saad jälgida oma zūmo seadmes,
samuti saadetakse sinna madala rehvirõhu hoiatused.
1 Eemalda andurilt Á kork À, milleks keera korki vastupäeva.
Meediumiallika vahetamine
Saad vahetada, millist meediumit seade esitab.
1 Vali Rakendused > Meediapleier > .
2 Vali meediumiallikas.
Rakenduste kasutamine
13
Enne rehvidele andurite paigaldamist pead andurit oma zūmo
seadmega seadistama.
1 Eemalda olemasolevad ventiili kübarad.
2 Vali oma zūmo seadmes Rakendused > Rehvirõhk et
vaadata sõiduki profiilijoonist.
3 Paigalda andurid rehviventiilidele, keerates neid päripäeva.
MÄRKUS. iga andur tuleb vastavalt sõiduki profiilijoonisele
õige rehvi külge paigaldada, samuti kinnita neile
numbrikleebised.
4 Keera rattaid käsitsi ja veendu, et andurid ei puutu vastu
sõidukit.
Rehvirõhu hoiatused
2
3
4
5
6
7
Kui patarei on juba paigaldatud, eemalda see.
Vali oma zūmo seadmes Rakendused > Rehvirõhk.
Vali sõiduki rehvikonfiguratsioonidele vastav sõidukiprofiil.
Aseta andur zūmo seadme lähedusse.
Vali oma zūmo seadmes anduriga paaristatava rehvi number.
Sisesta 30 sekundi jooksul patarei  patareihoidikusse à nii,
et plusspool jääb üles.
Seade hoiatab teid rehvirõhu rakenduses hüpikteadete, kaardile
ilmuvate ikoonide ja sümbolitega.
Kui andur annab hoiatuse, ilmub rehvirakenduses vastava rehvi
kõrvale punane number. Sümbol numbri all ilmub punasena, et
märkida selle anduri aktiivseid hoiatusi.
Madal rehvirõhk
Anduri patarei tühjeneb
Andur pole ühendatud
Rehvirõhu anduri unerežiim
Kui pargid sõiduki ja lülitad zūmo seadme välja, sisenevad
rehvirõhu andurid mõne minuti möödumisel unerežiimi.
Unerežiimis olles ei edasta andur teavet zūmo seadmesse. See
võib põhjustada zūmo seadmel teate, et andur on lahti
ühendatud.
Järgmine kord kui sõiduk liigub, väljub andur unerežiimist ja
taastab automaatselt ühenduse zūmo seadmega. Ühenduse
taasloomisele võib kuluda kuni 30 sekundit.
Kompassi kasutamine
Seade zūmo otsib andurit ja kuvab kinnitusteate, kui anduri
paaristamine õnnestus.
VIHJE: kui anduri paaristamine ei õnnestu, eemalda patarei
ja korda samme 6 ja 7.
8 Sisesta soovitatud rehvirõhk.
9 Sisesta minimaalne rehvirõhk.
Seade zūmo käivitab madala rehvirõhu hoiatuse, kui andur
tuvastab sellest väärtusest madalama lugemi.
10 Aseta kork tagasi ja keera see tugevalt kinni.
11 Kinnita andurile numbrikleebis, mis vastab 6 sammus valitud
rehvinumbrile.
12 Korda toimingut ka ülejäänud anduritega.
Andurite paigaldamine rehvidele
HOIATUS
Rehvirõhu seiresüsteem on mõeldud kasutamiseks vaid
metallist rehviventiilidega. Kui paigaldad rehvirõhu andurid
mittemetallist rehviventiilile, võid põhjustada rehvi ja/või
rehviventiili kahjustusi ja saada tõsiselt viga või isegi surma.
TEATIS
Anduri või sõiduki võimalike kahjustuste vältimiseks veendu, et
iga paigaldatud andur ei häiri pidurite, amortisatsiooni
komponentide ega muude paigaldatud seadmete tööd. Kui
paigaldatud andur häirib sõidukile paigaldatud muu seadme
tööd, siis ära kasuta sõidukit enne anduri eemaldamist.
Rataste vibreerimise või rehvide ebaühtlase kulumise
vältimiseks tuleb rattad pärast andurite paigaldamist
tasakaalustada.
14
MÄRKUS. kompassi abil suuna määramiseks pead liikuma.
Saad navigeerimiseks kasutada GPS-i kompassi.
Vali Rakendused > Kompass.
VIRB kaugjuhtimispult
®
VIRB kaugjuhtimisfunktsioon võimaldab juhtida VIRB kaamerat
eemalt. Ava aadress www.garmin.com/VIRB, et osta VIRB
kaamera.
VIRB kaamera juhtimine
Enne VIRB kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamist pead lubama
VIRB kaamera kaugjuhtimisseaded. Lisateabe saamiseks tutvu
VIRB seeria kasutusjuhendiga.
1 Lülita VIRB kaamera sisse.
2 Vali oma zūmo seadmes Rakendused > VIRB pult >
Ühenda.
3 Oota, kuni seade VIRB kaameraga ühenduse loob.
4 Vali suvand:
• Video salvestamiseks vali Alusta salvestamist.
• Videosalvestuse peatamiseks vali Peata salvestamine.
• Foto tegemiseks vali Hetkvõte.
Logimise hooldusajalugu
Seadme hooldamise kuupäeva ja läbisõidu näidu andmeid saab
logida. Seade pakub mitmeid hoolduskategooriad, samuti saad
lisada kohandatud kategooriaid (Hoolduskategooriate lisamine,
lehekülg 15).
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali hoolduskategooria.
Rakenduste kasutamine
3
4
5
6
Vali Lisa kirje.
Sisesta läbisõidu näit ja vali Järgmine.
Sisesta kommentaar (valikuline).
Vali Val..
Hoolduskategooriate lisamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali > Lisa kategooria.
3 Sisesta kategooria nimi ja vali Val..
Hoolduskategooriate kustutamine
Hoolduskategooria kustutamisel kustutatakse ka vastava
kategooria kõik hooldusandmed.
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali > Kustuta kategooriaid.
3 Vali kustutatavad hoolduskategooriad.
4 Vali Kustuta.
Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi
tööriistade menüüs.
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 12).
Juhi helihoiatused: lubab helilise hoiatuse igat tüüpi
juhihoiatuse puhul (Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused, lehekülg 4).
Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks
kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja
lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.
Juhihoiatuste lubamine või keelamine
Helilisi juhihoiatusi saab välja lülitada. Visuaalsed hoiatused
kuvatakse ka siis, kui helihoiatus on välja lülitatud.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Juhi helihoiatused.
2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.
Kaartide lubamine
Hoolduskategooriate ümbernimetamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali ümbernimetatav kategooria.
3 Vali > Muuda kategooria nime.
4 Sisesta nimi ja vali Val..
Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http://buy.garmin.com.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps.
2 Vali kaart.
Hooldusandmete kustutamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali hoolduskategooria.
3 Vali > Kustuta kirjeid.
4 Vali kustutatavad hooldusandmed.
5 Vali Kustuta.
Navigeerimisseaded
Hooldusandmete redigeerimine
Hooldusandmete kommentaari ja kuupäeva ning läbisõidu näitu
saab redigeerida.
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali kategooria.
3 Vali väli.
4 Sisesta uued andmed ja vali Val..
Abifailide vaatamine
Kogu kasutusjuhendi vaatamiseks vali Rakendused > Abi.
Abiteemades tuhnimine
Valige Rakendused > Abi >
.
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete
kasutamise (Seade ja privaatsusseaded, lehekülg 16).
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.
Vali Rakendused > Kus ma olin.
Seadme kohandamine
Kaardi ja sõiduki seaded
Vali Seaded > Kaart ja sõiduk.
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni. Rohkem
ikoone leiad aadressilt www.garmingarage.com.
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.
Seadme kohandamine
Vali Seaded > Navigeerimine.
Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel
marsruudi põhimaanteede eelvaate.
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.
Off-road arvutamine: määrab ümberarvutamise eelistused, kui
navigeerid väljaspool aktiivset marsruuti.
Väsimushoiatus: annab hoiatuse, kui oled pikka aega ilma
pausi tegemata sõitnud
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.
Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.
Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede
vältimise.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Piirangutega režiim: lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.
GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab
akut.
Arvutusrežiimi seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.
Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid
mis võivad olla pikemad.
Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille
läbimiseks võib kuluda rohkem aega.
Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.
Seiklusrikas teekond: arvutab teekonnad, kus eelistatakse
kurvilisi teid.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Simuleeritud asukoha seadmine
Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha
määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.
15
1 Vali Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator.
2 Vali peamenüüs Vaata kaarti.
3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
4 Vali asukoha kirjeldus.
5 Vali Seadista asukoht.
Bluetooth i seaded
Vali Seaded > Bluetooth.
Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia.
Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel
seadet muudes Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiaga
seadmetes tuvastada.
Bluetooth keelamine
1 Valige Seaded > Bluetooth.
2 Valige Bluetooth.
Ekraaniseaded
Vali Seaded > Ekraan.
Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed
valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt
päeva- või öövärvidele.
Heledus: saad reguleerida ekraani heledust.
Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille
möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on
akutoitel).
Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid
salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.
Lähedushoiatuste seaded
MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad
olema laaditud kohandatud huvipunktid.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Vali Seaded > Lähedushoiatus.
Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.
Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus
esitatakse.
Seade ja privaatsusseaded
Seadme sätetega lehe avamiseks vali Seaded > Seade.
Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja
teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.
EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.
MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara
uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.
Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta
Garminiga.
Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide
myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete
vaikeväärtused.
1 Vali Seaded.
2 Vajadusel vali seadete kategooria.
3 Vali > Taasta.
Ühikute ja aja seaded
Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Ühikud ja aeg.
Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.
Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC
(universaalaja) kuva.
Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.
Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja
geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.
Kellaaja määramine
1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.
2 Vali:
• Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel
vali Automaatne.
• Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või
alla.
Keele- ja klaviatuuriseaded
Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Keel ja klaviatuur.
Heli keel: määrab hääljuhiste keele.
Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.
MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja
sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks
tänavanimed.
Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.
Klaviatuuri paigutus: määrab klaviatuuri paigutuse.
16
Seadme teave
Tehnilised andmed
Veekindel
IEC 60529 IPX7
Töötemperatuuri vahemik
-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuuriva- 0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
hemik
Sisendtoide (CLA,
mootorratas või väline
toiteallikas)
12 kuni 24 V alalistoidet
Aku kasutusaeg
Kuni 4 tundi, sõltuvalt seadistusest ja
kasutusest
Aku tüüp
Liitium-ioonaku
Aku pingevahemik
3,5 V kuni 4,1 V
Lainesagedusprotokoll
2,4 GHz ANT+ juhtmevaba sideprotokoll
2,4 GHz Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia
®
*Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees.
Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Paigalda seade hoidikusse ja ühenda hoidik sõiduki toitega.
TEATIS
Ära ühenda seadet otse sõiduki toitekaabliga.
• Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.
Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt. Mõned
kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Seadme teave
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com.
Seadme hooldus
Seadme hooldamine
TEATIS
Ära pilla seadet maha.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
VIHJE: otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.
2 Eemalda ots, metallist otsik Á ja kaitse Â.
3 Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.
4 Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
5 Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki
toitekaabliga à lukustada.
Tõrkeotsing
Korpuse puhastamine
TEATIS
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
3 Paigalda iminapp (Installimine, lehekülg 1).
2 Kuivata seade.
Seade ei saa satelliidisignaale
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisuta lappi veega.
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
• Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud
(Navigeerimisseaded, lehekülg 15).
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Seisa mitu minutit paigal.
puhastuslahusega immutatud lapiga.
toiteallikast.
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.
Seade ei saa toidet
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
• Ära hoia seadet kindalaekas.
• Registreeri seade aadressil http://my.garmin.com.
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine, lehekülg 17).
• Veendu,et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
• Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes
märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.
Seadme lähtestamine
Aku tühjeneb kiiresti
Varguse vältimine
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
2 Kalluta seadet ettepoole.
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEATIS
Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja
veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.
Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama
sõidukiadapteri kaitsme.
1 Pööra otsa À vastupäeva, et see avada.
Seadme hooldus
• Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded, lehekülg 16).
• Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded,
lehekülg 16).
• Vähenda helitugevust (Helitugevuse reguleerimine,
lehekülg 4).
• Keela Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia (Bluetooth
keelamine, lehekülg 16).
• Lülita seade energiasäästurežiimile, kui sa seda ei kasuta
(Seadme sisse- ja väljalülitamine, lehekülg 3).
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina
Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTPprotokolli kaudu. MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme,
mitte eemaldatava draivina. MTP-režiimi toetavad opsüsteemid
Windows 7, Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3
koos rakendusega Windows Media Player 10.
®
®
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena
Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites
luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis. USBmassmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või
mälumahuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid
®
17
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USBmassmälurežiimi.
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena ega eemaldatava draivi või
mälumahuna
2
3
4
5
1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
2 Lülita seade välja.
3 Ühenda USB-kaabel seadmega ja arvuti USB-pordiga.
VIHJE: uSB-kaabel tuleb ühendada arvuti USB-porti, mitte
USB-jaoturisse.
Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või
USB-massmälurežiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga
ühendatud seadme pilt.
MÄRKUS. kui arvutis on mitu võrguketast, võib teenusel
Windows olla raskusi seadme Garmin ketastele tähtede
määramisel. Kettatähtede määramise teavet leiad
operatsioonisüsteemi abifailist.
Telefon ei ühendu seadmega
• Vali Seaded > Bluetooth.
Välja Bluetooth seadeks peab olema Lubatud.
• Luba telefonis Bluetooth tehnoloogia ja hoia telefoni
seadmest 10 m raadiuses.
• Lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com/bluetooth.
6
lehekülg 18).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Ava arvutis failibrauser.
Vali fail.
Vali Redigeeri > Kopeeri.
Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.
Vali Redigeeri > Kleebi.
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.
1 Lõpetage toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.
• Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.
GPS-signaali olekute vaatamine
Hoia nuppu
Lisa
all kolm sekundit.
Täiendavate kaartide ostmine
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja
andmete jaoks
Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja
andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad
osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps
ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud
kaardistustarkvaragaGarmin. Seade toetab 4 kuni 32 GB
microSD mälukaarte.
1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (Seadme
ülevaade, lehekülg 3).
2 Sisesta mälukaart pessa.
3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.
1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com .
2 Klõpsa sakil Kaardid.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Lisavarustuse ostmine
Ava garmin.com/accessories.
Andmehaldus
Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT ja
Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.
®
Mälukaartidest
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
18
Lisa
Indeks
A
aadressid, otsimine 9
abi. 15 Vt samuti tootetugi
ajaseaded 16
aktiivne sõiduraja juhendamine 6
aku
kestvuse pikendamine 17
laadimine 16, 17
probleemid 17
arvuti, ühendamine 17, 18
asukohad 9, 15
helistamine 12
hiljuti leitud 10
hooned 9
otsimine 8, 9
praegune 10
salvestamine 10
simuleeritud 15
asukohtade otsimine. 8, 9 Vt samuti asukohad
aadressid 9
asulad 9
kategooriad 9
koordinaadid 10
ristmikud 9
B
Bluetooth tehnoloogia 12, 18
peakomplekti paaristamine 12
seadme lahtiühendamine 13
telefoni paaristamine 12
Bluetooth-tehnoloogia 12
keelamine 16
seaded 16
E
eespool 11
kohandamine 11
ekraan, heledus 4
ekraaninupud 4
ekraanipildid 16
ekraaniseaded 16
EULA-d 16
F
failid, edastamine 18
foorikaamerad 4
Foursquare 9
G
Garmin Express, tarkvara uuendamine 3
geopeitus 10
GPS 3, 18
H
heledus 4
heli, läheduspunktid 16
helistamine 12
helitugevus, reguleerimine 4
hiljuti leitud asukohad 10
hoidik, eemaldamine 17
hoidiku eemaldamine 17
hooldusajalugu
andmed 14, 15
kategooriad 15
kustutamine 15
muutmine 15
hooned 9
huvipunktid (POI) 9
hooned 9
hädaabiteenused 10
I
ID-number 16
ikoonid, olekuriba 3
Iminapp 17
J
juhihoiatused 4, 15
jäljed 13
Indeks
järgmine pööre 5
myTrends, teekonnad 7
K
N
kaablid, tsiklikronsa 1
kaamerad
kiirus 4
punane foorituli 4
kaardi 2D-vaade 12
kaardi 3D-vaade 12
kaardi vaade
2D 12
3D 12
kaardid 5, 11, 15
andmeväli 5, 11, 12
detailsuse tase 15
kihid 12
ostmine 18
sümbolid 5
teekondade vaatamine 5, 6
teema 15
tööriistad 11
uuendamine 3
kaardikihid, kohandamine 12
kaitse, vahetamine 17
keel
hääl 16
klaviatuur 16
Kiirotsing 9
kiiruskaamerad 4
kiivrikandmiseeskirjad 5
klaviatuur 4
keel 16
paigutus 16
kodu
asukoha muutmine 5
helistamine 13
sõit 5
Telefoninumber 13
Kojusõit 5
kompass 14
koordinaadid 10
Kus ma olen? 10
kustutamine
hooldusandmed 15
hoolduskategooriad 15
reisid 7
seotud Bluetooth-seade 13
kõned 12, 13
ajalugu 12
helistamine 12, 13
häälvalimine 13
kodu 13
kontaktid 12
tegemine 12
vaigistamine 13
vastamine 12, 13
kõnedele vastamine 12
Kõrvaklapp 12
sidumine 12
kütusetase
jälgimine 8
tanklad 10
navigeerimine 5, 9
maastikul 8
seaded 15
L
lahtiühendamine, Bluetooth seade 13
laiuskraad ja pikkuskraad 10
liikumisviisid 4
lisavarustus 18
läheduspunktide hoiatused, seaded 16
lähtestamine
reisiandmed 11
seade 17
M
maastikul navigeerimine 8
meediumipleier 13
microSD kaart 3, 18
muutmine, salvestatud reisid 7
mälukaart 3, 18
paigaldamine 18
O
otseteed
kustutamine 10
lisamine 10
otsinguala muutmine 9
otsinguriba 8
P
paaristamine, telefon 18
parkimine, viimane koht 10
praegune asukoht 10
puuteekraani puhastamine 17
pöördepunktid 6
R
rehvirõhk
andurid 13, 14
hoiatused 14
profiilid 13
unerežiim 14
reisiandmed 16
reisiinfo 11
lähtestamine 11
vaatamine 11
reisilogi, vaatamine 11
reisiplaneerija 6, 7
kujunduspunktid 7
reisi redigeerimine 7
ristmikud, otsimine 9
S
salvestamine, praegune asukoht 10
salvestatud asukohad 7, 10
kategooriad 10
kustutamine 10
muutmine 10
satelliitsignaalid
vaatamine 18
vastuvõtt 3
seaded 15, 16
seadete taastamine 16
seadme hooldamine 17
seadme ID 16
seadme kinnitamine
auto 2
eemaldamine hoidikust 2, 17
seadme kohandamine 15
seadme laadimine 16, 17
seadme paigaldamine
Iminapp 17
mootorratas 1
seadme puhastamine 17
sidumine
Kõrvaklapp 12
lahtiühendamine 13
telefon 12
sihtkohad. Vt asukohad
simuleeritud asukohad 15
Smartphone Link 12
suunad 6
sõidusuunad 6
T
tarkvara
uuendamine 3
versioon 16
teavitused 4, 12
teekonna kujundamine 6
teekonnad 5
alustamine 5
arvutamine 5
arvutusrežiim 5, 7, 15
kaardil vaatamine 5, 6
kujundamine 6
19
lõpetamine 6
myTrends 7
punkti lisamine 6
põnev marsruut 5
soovitatud 7
teemaksud, vältimine 7
tehnilised andmed 16
Tehnoloogia Bluetooth 12
telefon
lahtiühendamine 13
paaristamine 18
sidumine 12
telefonikõned 12
telefoniraamat 12
toitekaablid 16
kaitsme vahetamine 17
toitenupp 3
tootetugi 15
TracBack 13
tsiklikronsa 1
kaablid 1
tõrkeotsing 17, 18
tööriistad, kaardid 11
U
unerežiim 3, 14
USB, lahtiühendamine 18
uuendamine
kaardid 3
tarkvara 3
V
vabakäekõned 12
vargus, vältimine 17
VIRB kaugjuhtimispult 14
vähese kütuse hoiatus 8
vältimised
keelamine 8
kustutamine 8
piirkond 8
tee 8
tee tüübid 8
teemaksud 7
20
Indeks
support.garmin.com
Juuni 2018
190-02000-22_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising