Garmin | zūmo® 345LM | User manual | Garmin zūmo® 345LM Brukerveiledning

Garmin zūmo® 345LM Brukerveiledning
zūmo 395
®
Brukerveiledning
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
ANT , ANT+ , Garmin , Garmin-logoen, TracBack , VIRB og zūmo er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registret i USA og andre land. myGarmin™ og
myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et varemerke for SD-3C. Windows er et registrert
varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac er et varemerke for Apple Computer, Inc. PANDORA , Pandora-logoen og merkedesignen Pandora er varemerker eller
registrert varemerker for Pandora Media, Inc. Brukes med tillatelse. SPOTIFY og Spotify-logoen er blant de registrerte varemerkene for Spotify AB. Krever kompatible, mobile digitale enheter og
Premium-abonnement der dette er tilgjengelig. Gå til www.garmin.com . Dette produktet inkluderer Spotify-programvare som er underlagt lisenser fra en tredjepart. Du finner lisensene her:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Lag en spilleliste for alle typer reiser med Spotify. Lytt til sangene og artistene du elsker, eller la Spotify velge musikken for deg.
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Innholdsfortegnelse
Nullstille drivstofforbruksmåleren ........................................... 8
Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff ............... 8
Installering...................................................................... 1
Finne og lagre posisjoner.............................................. 9
Montere enheten på en motorsykkel .......................................... 1
Motorsykkelbrakett med strøm ............................................... 1
Installere festeenheten på styret ............................................ 1
Feste strømkablene til motorsykkelbraketten ........................ 1
Feste sokkelplaten til motorsykkelbraketten .......................... 2
Feste sokkelplaten til festeenheten på styret ......................... 2
Installere enheten i motorsykkelbraketten ............................. 2
Fjerne enheten fra motorsykkelbraketten ................................... 2
Montere enheten i en bil ............................................................. 2
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen .................................. 9
Vise søkeresultater på kartet ...................................................... 9
Endre søkeområdet .................................................................... 9
Punkter av interesse ................................................................... 9
Finne en posisjon etter kategori ............................................. 9
Søke i en kategori .................................................................. 9
Navigere til interessepunkter inne på et sted ......................... 9
Foursquare ........................................................................... 10
Søkeverktøy .............................................................................. 10
Finne en adresse ................................................................. 10
Finne et veikryss .................................................................. 10
Finne en by .......................................................................... 10
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ......................... 10
Vise posisjoner som nylig er funnet .......................................... 10
Tømme listen over steder som nylig er funnet ..................... 10
Finne forrige parkeringsplass ................................................... 10
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................. 10
Finne nødtjenester og drivstoff ............................................ 10
Få anvisninger til gjeldende posisjon ................................... 10
Legge til en snarvei ................................................................... 10
Fjerne en snarvei ................................................................. 10
Lagre posisjoner ....................................................................... 10
Lagre en posisjon ................................................................. 10
Lagre din gjeldende posisjon ............................................... 10
Redigere en lagret posisjon ................................................. 10
Tildele kategorier til en lagret posisjon ................................ 11
Slette en lagret posisjon ....................................................... 11
Dele en lagret posisjon ........................................................ 11
Komme i gang................................................................. 2
Oversikt over enheten ................................................................. 3
Produktoppdateringer ................................................................. 3
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express .......... 3
Slå enheten av eller på ............................................................... 3
Innhente GPS-signaler ............................................................... 3
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 3
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 4
Justere volumet .......................................................................... 4
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 4
Transportmodi ............................................................................. 4
Velge en transportmodus ....................................................... 4
Bruke tastaturet på skjermen ...................................................... 4
Bruke tastaturet med store taster ........................................... 4
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.................. 4
Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler ............................... 4
Fotobokser for rødt lys og hastighet ........................................... 4
Vise varsler om lovverk for bruk av hjelm ................................... 5
Søke etter lovverk for bruk av hjelm ........................................... 5
Navigere til destinasjonen............................................. 5
Ruter ........................................................................................... 5
Starte en rute .............................................................................. 5
Endre modus for ruteberegning ............................................. 5
Følge en rute for eventyrlystne .............................................. 5
Opprette en rundreiserute ...................................................... 5
Starte en rute ved hjelp av kartet ........................................... 5
Kjøre hjem .............................................................................. 5
Ruten på kartet ........................................................................... 6
Aktiv kjørefeltveiledning ......................................................... 6
Vise svinger og anvisninger ................................................... 6
Vise hele ruten på kartet ........................................................ 6
Legge til en posisjon i ruten ........................................................ 6
Tilpasse ruten ............................................................................. 6
Foreta en omkjøring .................................................................... 6
Stoppe ruten ............................................................................... 6
Turplanlegger ..............................................................................7
Planlegge en tur ..................................................................... 7
Navigere til en lagret tur ......................................................... 7
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur ................ 7
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur ....................... 7
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur ................. 7
Planlegge en tur ..................................................................... 7
Dele turer ............................................................................... 7
Bruke foreslåtte ruter .................................................................. 7
Unngå forsinkelser, bomveier og områder ................................. 7
Unngå bomveier ..................................................................... 7
Unngå bomringmerker ........................................................... 8
Unngå veielementer ............................................................... 8
Egendefinerte unngåelser ...................................................... 8
Navigere utenfor vei .................................................................... 8
Drivstoffsporing ........................................................................... 8
Aktivere drivstoffsporing ......................................................... 8
Angi en advarsel om lite drivstoff ........................................... 8
Innholdsfortegnelse
Bruke kartet .................................................................. 11
Kartverktøy ............................................................................... 11
Vise et kartverktøy ............................................................... 11
Aktivere kartverktøy ............................................................. 11
Lenger fremme ......................................................................... 11
Vise kommende posisjoner .................................................. 11
Tilpasse kategorier for Lenger fremme ................................ 11
Tripinformasjon ......................................................................... 12
Vise tripdata på kartet .......................................................... 12
Vise tripinformasjonssiden ................................................... 12
Vise triploggen ..................................................................... 12
Nullstille tripinformasjon ....................................................... 12
Tilpasse kartet .......................................................................... 12
Tilpasse kartlagene .............................................................. 12
Endre kartdatafeltet .............................................................. 12
Endre perspektiv på kartet ................................................... 12
Bluetooth tilkoblede funksjoner..................................12
Krav til Bluetooth funksjonen .................................................... 12
Parkoble telefonen og hodetelefonene ..................................... 12
Bluetooth Funksjonstatusikoner ............................................... 12
Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner for
hodetelefonene ......................................................................... 13
Ringe med håndfri .................................................................... 13
Foreta et anrop .................................................................... 13
Motta et anrop ...................................................................... 13
Bruke anropsloggen ............................................................. 13
Bruke samtalealternativer .................................................... 13
Lagre et telefonnummer hjem .............................................. 13
Koble fra en Bluetooth enhet .................................................... 13
Slette en paret telefon .............................................................. 13
Bruke programmene .................................................... 13
Mediespiller ............................................................................... 13
Legge til mediespilleren på kartet ........................................ 13
Endre mediekilde ................................................................. 13
i
Spor .......................................................................................... 13
Vise sporingsinformasjon ..................................................... 14
TracBack® ................................................................................ 14
Følge et nylig spor ............................................................... 14
Lagre nylig spor som en tur ................................................. 14
Dekktrykk .................................................................................. 14
Konfigurere dekktrykksensorene ......................................... 14
Installere sensorene på dekkene ......................................... 14
Varsler for dekktrykk ............................................................ 15
Dvalemodus for dekktrykksensor ......................................... 15
Bruke kompasset ...................................................................... 15
VIRB® fjernkontroll ................................................................... 15
Kontrollere et VIRB actionkamera ........................................ 15
Registrere servicehistorikk ........................................................ 15
Legge til servicekategorier ................................................... 15
Slette servicekategorier ....................................................... 15
Gi servicekategoriene nytt navn ........................................... 15
Slette servicehistorikk .......................................................... 15
Redigere servicehistorikk ..................................................... 15
Vise hjelpefiler .......................................................................... 15
Søke i hjelpeemner .............................................................. 15
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 15
Databehandling ........................................................................ 18
Om minnekort ...................................................................... 19
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 19
Overføre data fra datamaskinen .......................................... 19
Vise status for GPS-signal ........................................................ 19
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 19
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 19
Indeks............................................................................ 20
Tilpasse enheten.......................................................... 15
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 15
Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler ........................ 16
Aktivere kart ......................................................................... 16
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 16
Innstillinger for beregningsmodus ........................................ 16
Angi en simulert posisjon ..................................................... 16
Innstillinger for Bluetooth .......................................................... 16
Deaktivere Bluetooth ............................................................ 16
Skjerminnstillinger ..................................................................... 16
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 16
Angi klokkeslett .................................................................... 16
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 16
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter .............................. 17
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 17
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 17
Informasjon om enheten.............................................. 17
Spesifikasjoner ......................................................................... 17
Lade enheten ............................................................................ 17
Vedlikehold av enheten............................................... 17
Ta vare på enheten .................................................................. 17
Rengjøre enhetens utside .................................................... 17
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 17
Unngå tyveri ......................................................................... 17
Nullstille enheten ...................................................................... 17
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 17
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 17
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 17
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 18
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy .............................. 18
Feilsøking...................................................................... 18
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 18
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 18
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 18
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 18
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen .. 18
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen .... 18
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 18
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 18
Tillegg............................................................................ 18
Sette inn minnekort for kart og data ......................................... 18
ii
Innholdsfortegnelse
Installering
Montere enheten på en motorsykkel
Motorsykkelbrakett med strøm
ADVARSEL
Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en
erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om
elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til
skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
®
MERK: Både 1/4 tommers standardbolter og M6-bolter følger
med. Sørg for at fabrikkboltene passer til klemmebraketten
for kløtsj eller brems.
2 Tre de nye boltene Á gjennom festeenheten på styret,
avstandsstykkene  og klemmebraketten for kløtsj eller
brems.
Stram
til boltene for å feste festeenheten.
3
Feste strømkablene til motorsykkelbraketten
1 Tre kontakten til strømkabelen À gjennom toppen på
åpningen på motorsykkelbraketten.
Enheten må monteres på en egnet og sikker plass på
motorsykkelen, avhengig av tilgjengelige strømkilder og sikker
kabelføring.
À
Á
Â
Motorsykkelholder
12–24 VDC systemstrøm (rød) med innebygd sikring
Systemjording (svart)
Installere festeenheten på styret
Enheten leveres med deler til to installeringsløsninger på styret.
Tilpassede braketter krever kanskje ekstra maskinvare.
2 Før kabelen ned til bunnen av åpningen Á, og dra i kabelen
til den sitter godt.
3 Skru den svarte skruen  inn i baksiden av braketten à for å
holde kabelen på plass.
Installere U-bolten og festeenheten på styret
1 Fest U-bolten À rundt styret Á, og tre endene gjennom
festeenheten Â.
2 Stram til mutrene for å sikre festeenheten.
MERK: Anbefalt dreiningsmoment er på 5,65 N/m (50 pund/
tomme). Ikke overgå et dreiemoment på 9,04 N/m (80 pund/
tomme).
4 Tre gummihetten Ä gjennom hullet i toppen, og trykk den inn
i hullet.
Installere festeenheten på styret til klemmebrakettene for
kløtsj eller brems
1 Fjern de to fabrikkboltene på klemmebraketten for kløtsj eller
brems À.
Installering
1
Feste sokkelplaten til motorsykkelbraketten
Fjerne enheten fra motorsykkelbraketten
LES DETTE
Braketten kan over tid bli skadet av vedvarende direkte kontakt
med sokkelplaten eller motorsykkelen. Du forhindrer slik skade
ved å plassere avstandsstykkene for montering mellom
braketten og sokkelplaten og ved å sørge for at ingen del av
enheten eller braketten berører motorsykkelen.
1 Trykk på utløserknappen på siden av braketten.
2 Løft ut enheten.
1 Tre flathodeskruene på M4 x 20 mm À gjennom skivene Á,
holderen, avstandsstykkene  og sokkelplaten Ã.
Montere enheten i en bil
LES DETTE
Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover
angående montering på frontruten.
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten
slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår
du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykkel.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
2 Stram til mutrene for å feste sokkelplaten.
1 Koble strømkabelen for kjøretøy À til kontakten Á på
braketten.
Feste sokkelplaten til festeenheten på styret
1 Juster kulen på festeenheten À og kulen på sokkelplaten Á
med hver ende på den doble rørnippelen Â.
2 Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen Â.
3 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut.
4 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken à bakover
2
3
4
5
Sett hver kule inn i den doble rørnippelen.
Stram til knotten noe.
Tilpass slik at du får optimal visning og betjening.
Stram til knotten for å feste braketten.
Installere enheten i motorsykkelbraketten
1 Sett bunnen av enheten inn i holderen.
5
6
7
8
mot frontruten.
Knepp fast holderen Ä på sugekopparmen.
Sett bunnen av enheten inn i holderen.
Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
Koble den andre enden av strømkabelen i et uttak.
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
• Oppdatere kart og programvare på enheten
(Produktoppdateringer, side 3).
• Montere enheten og koble den til strøm (Installering, side 1).
• Parkoble Bluetooth telefonen og hodetelefonene (Parkoble
telefonen og hodetelefonene, side 12) (optional).
• Innhente GPS-satellittsignaler (Innhente GPS-signaler,
side 3).
• Justere lysstyrken på skjermen (Justere lysstyrken på
skjermen, side 4).
• Navigere til destinasjonen (Starte en rute, side 5).
®
2 Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
3 Hvis sperren på toppen av braketten stikker opp etter at du
har satt inn enheten, trykker du den ned.
2
Komme i gang
Oversikt over enheten
À
Á
Â
Ã
Av/på-knapp
Mikro-USB-port til strøm og data
Lydutgang
Minnekortspor (microSD™)
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Produktregistrering
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten.
1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på
datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger
instruksjonene på skjermen for å installere det.
2 Åpne Garmin Express programmet.
3 Koble enheten til datamaskinen med en mini-USB-kabel.
Den lille enden på kabelen kobler du til mini-USB-porten À
på zūmo enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig
USB-port på datamaskinen.
4 I Garmin Express programmet klikker du på Legg til en
enhet.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser
deg enhetsnavnet og serienummeret.
5 Klikk på Legg til enhet, og følg instruksjonene på skjermen
for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express
programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.
• Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på
Vis detaljer og deretter på Installer ved siden av
oppdateringen du ønsker.
Garmin Express programmet laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass
og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internetttilkobling.
MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens
internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et
microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen (Sette inn
minnekort for kart og data, side 18).
Følg
instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å
7
fullføre installeringen.
Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i
løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din
og koble den til på nytt.
Slå enheten av eller på
• Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble
enheten til strøm.
• Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på
av/på-tasten mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og
enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten
umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere
strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
• Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en
melding vises på skjermbildet og deretter velge Av.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for
enheten.
Innhente GPS-signaler
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
på
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon.
statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Tiden det tar å
hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer,
inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du sist brukte
navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen, og hvor
lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten.
Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang
du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye
bygninger og trær.
Når
blir grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler og er
klar til å navigere.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet
og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal,
side 19).
Status for Bluetooth teknologi. Velg for å vise Bluetooth
innstillinger (Innstillinger for Bluetooth, side 16).
Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (Ringe med
håndfri, side 13).
6 Velg et alternativ:
Komme i gang
3
Aktiv kjøretøyprofil. Velg for å vise innstillinger for kjøretøyprofilen.
Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi
klokkeslett, side 16).
Batteriladenivå.
Drivstoffstatus. Velg for å vise informasjon om drivstoffsporing.
Bruke knappene på skjermen
Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i
menyene og i menyalternativene på enheten.
• Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
• Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
• Velg eller for å bla gjennom lister eller menyer.
• Hold nede eller for å bla raskere.
• Velg
for å vise en hurtigmeny med alternativer for det
gjeldende skjermbildet.
Justere volumet
Før du kan justere volumet må du koble enheten til en
strømbrakett eller hodetelefoner ved hjelp av Bluetooth trådløs
teknologi.
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg for å få flere alternativer.
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Transportmodi
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på
transportmodusen. Gjeldende transportmodus vises med et ikon
på statuslinjen.
Bilmodus
Motorsykkelmodus
Modus for utenfor vei
Velge en transportmodus
Velg
.
Bruke tastaturet på skjermen
Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout
under Innstillinger for språk og tastatur (Innstillinger for språk og
tastatur, side 16).
• Velg for å slette et søk.
• Velg
for å slette et tegn.
• Velg for å endre språkmodus for tastaturet.
• Velg
for å legge inn spesialtegn, for eksempel
skilletegn.
• Velg for å bytte mellom små og store bokstaver.
Bruke tastaturet med store taster
Du kan aktivere flere tastaturspråk eller -oppsett under
innstillinger for språk og tastatur (Innstillinger for språk og
tastatur, side 16).
• Velg eller for å se flere tegn.
• Velg for å bytte til andre tastaturspråk og -oppsett.
4
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
LES DETTE
Motorsyklistvarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til
opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle
fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin
skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller
stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende
trafikklover og -skilt.
Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og
økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent.
Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser
informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den
hørbare tonen eller meldingen for hver varseltype. Ikke alle
varsler er tilgjengelige i alle områder.
Skolesone eller nær skole: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og
gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).
Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den
kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å
senke hastigheten.
Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød
kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende
fartsgrensen.
Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til en kommende jernbaneovergang.
Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden
til det kommende området der dyr krysser veien.
Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.
Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg
dette området i høyere hastighet. Enheten må motta
trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen.
Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar
en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.
Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler
Du kan slå av enkeltstående hørbare motorsyklistvarsler.
Visuelle varsler vises selv om lydvarslingen er deaktivert.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Hørbare
motorsyklistvarsler.
2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av
hvert varsel.
Fotobokser for rødt lys og hastighet
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt
lys eller hastighet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Gå til
garmin.com/speedcameras for å sjekke tilgjengelighet og
kompatibilitet eller for å kjøpe et abonnement eller en
éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område
eller forlenge et eksisterende abonnement.
Du kan gå til mygarmin.com for å oppdatere kameradatabasen
på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta
oppdatert fotoboksinformasjon.
Grunnleggende data om fotobokser for rødt lys og hastighet kan
følge med enheten for enkelte enheter og regioner.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
Medfølgende data inkluderer ikke oppdateringer eller et
abonnement.
Vise varsler om lovverk for bruk av hjelm
Varsler om lovverk for bruk av hjelm og øyebeskyttelse kan
vises på zūmo enheten første gang enheten henter inn
satellittsignaler og når enheten nærmer seg et sted med
sikkerhetsregler for bruk av motorsykkel.
LES DETTE
Garmin anbefaler at alle motorsyklister bruker hjelm for egen
sikkerhet. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare til
opplysning, kan endres og skal ikke anses som juridisk
lovgivning. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare
tilgjengelig i USA og Canada.
Velg varselet for å se mer informasjon.
Søke etter lovverk for bruk av hjelm
Du kan søke etter lovverk for bruk av hjelm etter delstat eller
provins.
1 Velg Programmer > Veiledning for bruk av hjelm.
2 Velg en delstat eller provins.
Navigere til destinasjonen
Ruter
En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller
flere destinasjoner.
• Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på
innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (Endre
modus for ruteberegning, side 5) og unngåelser (Unngå
forsinkelser, bomveier og områder, side 7).
• Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for
den aktive kjøretøyprofilen.
• Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp
av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute
(Starte en rute, side 5).
• Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan
du tilpasse ruten (Tilpasse ruten, side 6).
• Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (Legge til en
posisjon i ruten, side 6).
Starte en rute
1 Velg Hvor skal du?, og søk etter en posisjon (Finne og lagre
posisjoner, side 9).
2 Velg en posisjon.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere ved hjelp av den
anbefalte ruten.
• Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
• Hvis du vil endre ruten, velger du > Rediger rute og
legger til tilpasningspunkter på ruten (Tilpasse ruten,
side 6).
Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk
av talemeldinger og informasjon på kartet (Ruten på kartet,
side 6). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i
utkanten av kartet i flere sekunder.
Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til
posisjonene på ruten (Legge til en posisjon i ruten, side 6).
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
Navigere til destinasjonen
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Rute for eventyrlystne for å beregne ruter som
foretrekker svingete veier.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Følge en rute for eventyrlystne
Enheten kan beregne ruter med svingete veier, bakker og færre
motorveier. Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende
kjøretur, men kan også forlenge tiden eller avstanden til
bestemmelsesstedet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
enhetsmodeller eller for alle kartområder.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus >
Rute for eventyrlystne > Lagre.
2 Velg Innstillinger for rute for eventyrlystne.
3 Bruk -glidebryteren til å inkludere flere eller færre svinger.
4 Bruk -glidebryteren til å inkludere flere eller færre bakker.
5 Bruk -glidebryteren til å inkludere flere eller færre
motorveier.
6 Start en rute (Starte en rute, side 5).
Opprette en rundreiserute
Enheten kan opprette en rundreiserute ved hjelp av en
spesifisert startposisjon og en avstand, en varighet eller en
destinasjon.
1 Fra skjermbildet Hjem velger du Programmer > Rundtur.
2 Velg Startposisjon.
3 Velg en posisjon, og velg Velg.
4 Velg Turattributter.
5 Velg et alternativ:
• Velg Velg en distanse for å planlegge ruten etter
avstand.
• Velg Velg en varighet for å planlegge ruten basert på tid.
• Velg Velg et bestemmelsessted for å planlegge ruten
basert på en spesifisert destinasjon.
6 Angi en avstand, en varighet eller en destinasjon.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du har angitt en avstand eller varighet, velger du
Ferdig > Beregn.
• Hvis du har angitt en destinasjon, velger du Velg.
8 Velg en rute, og velg Kjør!.
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg Kjør!.
Kjøre hjem
Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi
Hjem-posisjonen din.
1 Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
5
2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.
Legge til en posisjon i ruten
Redigere Hjem-posisjon
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Angi Hjem-posisjonen din.
Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på
en rute (Starte en rute, side 5).
Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for
eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på
ruten.
TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner
eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av
turplanleggeren (Planlegge en tur, side 7).
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter en posisjon (Finne og lagre posisjoner, side 9).
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
5 Velg et alternativ:
• Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten
ved å velge Legg til neste stopp.
• Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å
velge Legg til som siste stopp.
• Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen
destinasjonene på ruten ved å velge Legg til på aktiv
rute.
Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye
posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.
Ruten på kartet
Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp
av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for
neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på
kartet.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen
handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
Avstand til neste handling.
Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
Ruten uthevet på kartet.
Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til
kommende handlinger.
Kjøretøyets hastighet.
Navnet på veien du kjører på.
Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som
vises (Endre kartdatafeltet, side 12).
Aktiv kjørefeltveiledning
Når du nærmer deg en sving mens du navigerer en rute, vises
det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det
er tilgjengelig. En fargelagt linje À viser hvilket kjørefelt du skal
ligge i for svingen.
Vise svinger og anvisninger
Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter
eller andre anvisninger for ruten din.
1 Velg et alternativ fra kartet:
• Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du
navigerer, velger du > Svinger.
Kartvertøyet viser de neste fire svingene eller
anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres
automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
• Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger
for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).
Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises
for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
helst sted på kartet.
2 Velg .
6
Tilpasse ruten
Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (Starte
en rute, side 5).
Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at
du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt
område uten å legge til en destinasjon på ruten.
1 Velg et sted på kartet.
2 Velg .
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
3 Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge for å zoome inn på kartet og velge en
mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte
posisjonen.
4 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg flere posisjoner på kartet for å legge til
tilpasningspunkter på ruten.
• Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du Kjør!.
Foreta en omkjøring
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for
kartverktøy, kan du legge det til (Aktivere kartverktøy,
side 11).
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter distanse.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
• Velg Omkjøring hvis du vil finne en ny rute.
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
> Stopp.
Navigere til destinasjonen
Turplanlegger
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som
du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være
nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan
redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å
endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes
rekkefølge, legge til kalenderinformasjon og legge til
tilpasningspunkter.
Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den
aktive ruten.
Planlegge en tur
En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid
inneholde en startposisjon og minst én destinasjon.
Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen.
Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir
enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først.
På en rundtur kan startposisjonen og den endelige
destinasjonen være samme posisjon.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > > Opprett tur.
2 Velg Velg startposisjon.
3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg Velg.
4 Velg Velg bestemmelsessted.
5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg Velg.
6 Trykk på Legg til posisjon for å legge til flere posisjoner
(valgfritt).
7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du
Neste > Lagre.
8 Angi et navn, og velg Ferdig.
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Kjør!.
4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg Start.
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt
posisjon og viser deretter veien til de gjenværende
turdestinasjonene i riktig rekkefølge.
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur
Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen
automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon
og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer
rekkefølgen.
Når du redigerer en tur, velger du
> Optimaliser
rekkefølge.
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på
og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
• Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte
posisjonen, velger du .
• Hvis du vil fjerneplasseringen, velger du .
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur
Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter
turen.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg kjøretøyprofilikonet, og velg kjøretøyet du planlegger å
bruke mens du navigerer under turen (valgfritt).
Navigere til destinasjonen
4 Velg > Turinnstillinger.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du
Tilpass rute og følger instruksjonene på skjermen
(Tilpasse ruten, side 6).
• Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du
Rutepreferanse (Endre modus for ruteberegning, side 5).
Når du begynner å navigere på turen, bytter enheten automatisk
til valgt kjøretøyprofil.
Planlegge en tur
Du kan legge til kalenderinformasjon for hver posisjon på turen,
inkludert ønsket ankomsttid og oppholdets varighet for hver
posisjon. Dette kan hjelpe deg med å planlegge avreisen for å
nå frem til posisjoner på turen til rett tid.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg > Turinnstillinger > Rediger tidsplan.
4 Velg en posisjon, og følg instruksjonene på skjermen for å
angi kalenderinformasjonen.
TIPS: Hvis du trenger å planlegge flere posisjoner på turen,
bør du starte fra begynnelsen av turen og fortsette mot
slutten.
5 Gjenta trinn 4 for å angi kalenderinformasjon for flere steder.
6 Når du er ferdig, velger du Lagre.
Når du navigerer på turen, bør du legge avreisen til tidspunktet
som vises under startpunktet, slik at du når stoppene og
destinasjonen på det planlagte tidspunktet. Tidsplanen er bare
en beregning. Trafikkforhold, veiarbeid og andre forsinkelser kan
påvirke den faktiske ankomsttiden.
Dele turer
Du kan dele turer med kompatible Garmin enheter ved hjelp av
trådløs Bluetooth teknologi.
1 Plasser enheten innenfor 10 m (33 fot) fra en kompatibel
Garmin enhet.
2 Velg Programmer > Turplanlegger > > Del > Bluetooth.
3 Velg en tur, og velg Ferdig.
4 Velg en enhet fra listen, og velg OK.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern, side 17).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Unngå forsinkelser, bomveier og områder
Unngå bomveier
Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som
krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder
med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt
område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
7
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
Velg
Lagre.
4
Unngå bomringmerker
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om
bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate
bomringmerker for hvert land.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer >
Bomringmerker.
2 Velg et land.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte
områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten
beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant
ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
2
3
4
5
unngåelser.
Velg Legg til veiunngåelse.
Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
Velg Ferdig.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 VelgLegg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6 Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
8
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Drivstoffsporing
Du kan angi at enheten skal beregne drivstofforbruket, advare
deg når du nærmer deg maksimal beregnet drivstoffavstand, og
foreslå steder for påfylling av drivstoff basert på beregnet
drivstoffrekkevidde. Når drivstoffsporing er aktivert, angir
gjeldende drivstoffstatus.
Hvit: Drivstoffsporing er deaktivert, eller enheten er ikke koblet
til motorsykkelbraketten.
Grønn: Beregnet drivstoffrekkevidde er over advarselsnivået for
drivstofftanken.
Oransje: Beregnet drivstoffrekkevidde er under advarselsnivået
for drivstofftanken.
Rød: Beregnet gjenværende avstand på tanken er 0.
Aktivere drivstoffsporing
Før du kan aktivere drivstoffsporing, må enheten være i
motorsykkelmodus eller offroadmodus og plassert i
motorsykkelbraketten.
Når du aktiverer drivstoffsporing, vises det en drivstoffmåler på
tripcomputeren (Vise tripinformasjonssiden, side 12).
1 Fyll opp tanken.
2 Velg Programmer > Drivstoffinnstillinger >
Drivstoffsporing.
3 Velg Distanse per tank.
4 Angi avstanden som kjøretøyet kan kjøre på en bensintank,
og velg Ferdig.
Angi en advarsel om lite drivstoff
Du kan angi at enheten skal varsle deg når det er lite drivstoff på
tanken.
MERK: Enheten må være koblet til motorsykkelbraketten for å
kunne gi advarsler om lite drivstoff.
1 Aktiver drivstoffregistrering (Aktivere drivstoffsporing, side 8).
2 Velg Advarsel for drivstofftank.
3 Angi en avstand, og velg Ferdig.
Når du bare har nok drivstoff igjen til å kjøre avstanden du har
angitt, vises det en advarsel om lite drivstoff på kartsiden.
Nullstille drivstofforbruksmåleren
Når du fyller på drivstoff, bør du nullstille drivstofforbruksmåleren
på enheten for å få en mer nøyaktig måling av hvor mye drivstoff
du har igjen.
Velg Programmer > Drivstoffinnstillinger > Nullstill
drivstofftank.
Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff
Før du kan aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff,
må enheten være i motorsykkelmodus og plassert i
motorsykkelbraketten, og drivstoffsporing må være aktivert.
Du kan angi at enheten skal foreslå steder for påfylling av
drivstoff basert på beregnet drivstoffrekkevidde.
Navigere til destinasjonen
Velg Programmer > Drivstoffinnstillinger > Dynam.
bensinstopp.
Finne og lagre posisjoner
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert
gateinformasjon. Menyen Hvor skal du? hjelper deg med å finne
destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom,
søke og lagre denne informasjonen.
• Angi søkeord for å søke raskt gjennom all
posisjonsinformasjonen (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen, side 9).
• Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter
kategori (Punkter av interesse, side 9).
• Søk etter og sjekk inn på Foursquare interessepunkter
(Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 10).
• Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for
eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater
(Søkeverktøy, side 10).
• Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (Endre
søkeområdet, side 9).
• Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i
fremtiden (Lagre posisjoner, side 10).
• Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (Vise posisjoner
som nylig er funnet, side 10).
®
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Vise søkeresultater på kartet
Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i
en liste.
fra posisjonssøkeresultatene.
1 Velg
Den nærmeste posisjonen i søkeresultatene vises på kartet.
angir posisjonen til andre søkeresultater.
2 Velg ett eller flere alternativer:
• Trykk og dra kartet for å se flere søkeresultater.
• Velg for å velge en annen posisjon.
Finne og lagre posisjoner
• Hvis du vil se detaljer og ruter for valgt posisjon, velger du
posisjonsbeskrivelsen nederst på kartet.
• Velg Kjør! for å begynne å navigere til valgt posisjon.
Endre søkeområdet
Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du
kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av
destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.
2 Velg .
3 Velg et alternativ.
Punkter av interesse
Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller
interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan
blant annet være populære destinasjoner, for eksempel
bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Velg en kategori.
3 Velg et alternativ:
• Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av
skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er
funnet i den valgte kategorien.
• Velg en underkategori om nødvendig, og velg en
destinasjon.
Navigere til interessepunkter inne på et sted
Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større
sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt
terminal på en flyplass.
1 Velg Hvor skal du? > Angi søk.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller
adressen til stedet, velger og går til trinn 3.
• Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på
interessepunktet, velger og går til trinn 5.
3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel
restauranter, billeie eller terminaler.
4 Velg en kategori.
5 Velg interessepunktet og deretter Kjør!.
Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen
nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte
parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket
punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.
Utforske et sted
Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor
hvert sted.
1 Velg et sted.
2 Velg > Utforsk dette stedet.
9
Foursquare
Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten
inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare
som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for
posisjoner.
Søke etter interessepunkter fra Foursquare
Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger
på enheten din.
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Foursquare.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt Søker i nærhet. av: hvis du vil endre
søkeområde (Endre søkeområdet, side 9).
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Finne en by
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg et alternativ:
• Velg en by fra listen over byer i nærheten.
• Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger
du Søker i nærhet. av: (Endre søkeområdet, side 9).
• Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du Angi
søk, angir et bynavn og velger .
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Vise posisjoner som nylig er funnet
Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylig.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
10
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne nødtjenester og drivstoff
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste
sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff eller Bilberging.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle
områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte
tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
Velg
en posisjon.
3
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du Kjør!.
• Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om
stedet, velger du .
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg en snarvei for å fjerne den.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Lagre.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
2
3
4
5
side 9).
Velg en posisjon fra søkeresultatene.
Velg .
Velg Lagre.
Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
Finne og lagre posisjoner
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett favoritt(er).
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Dele en lagret posisjon
Når du har lagret en posisjon, kan du dele den med andre
kompatible Garmin enheter ved hjelp av trådløs Bluetooth
teknologi eller et minnekort.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Del.
6 Føl instruksjonene på skjermen for å dele
posisjonsinformasjon.
Bruke kartet
Du kan bruke kartet til å navigere en rute (Ruten på kartet,
side 6) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har
en aktiv rute.
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller
nedover.
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter
kategori, velger du .
• Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet
og deretter Kjør! (Starte en rute ved hjelp av kartet,
side 5).
Bruke kartet
Kartverktøy
Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og
enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et
kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.
Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.
Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over
posisjoner på ruten.
Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller
veien du kjører (Lenger fremme, side 11).
Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (Vise
svinger og anvisninger, side 6).
Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet
eller kilometerstand (Vise tripdata på kartet, side 12).
Volum: Justerer hovedlydvolumet.
Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.
Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede
telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er
aktiv (Bruke samtalealternativer, side 13).
Vise et kartverktøy
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg et kartverktøy.
.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du
.
Aktivere kartverktøy
Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest,
som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til
opptil 12 verktøy på menyen.
1 Gå til kartet, og velg > .
2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil
legge til.
3 Velg Lagre.
Lenger fremme
Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende
posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise
kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter,
bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien,
kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på
motorveiskilt.
Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger
fremme.
Vise kommende posisjoner
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg et alternativ:
• For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger
du om nødvendig.
• For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjørsler eller byer velger du .
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører
på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.
3 Velg et element for å vise en liste over posisjoner for den
kategorien, avkjørselen eller byen.
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet
Lenger fremme.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg .
11
4 Velg et alternativ:
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, velger Tilpasset søk og angir navnet på en
forretning eller kategori.
5 Velg Ferdig.
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
3 Velg Lagre.
Tripinformasjon
Vise tripdata på kartet
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy (Aktivere kartverktøy, side 11).
På kartet velger du > Tripdata.
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet,
må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy
(Aktivere kartverktøy, side 11).
1 På kartet velger du > Tripdata.
2 Velg et tripdatafelt.
3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible
smarttelefoner.
Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via
enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri
høyttalertelefon.
Direkteavspilling av medier: Spiller av lyd fra smarttelefonen
på hodetelefonene dine, og gjør det mulig å styre Bluetooth
media fra zūmo enheten.
Krav til Bluetooth funksjonen
Enkelte funksjoner krever en telefon, hodetelefoner eller en
bestemt app på smarttelefonen.
Funksjon
Krever
Håndfri telefonering
Parkoblet telefon og parkoblede hodetelefoner.
Direkteavspilling av medier Parkoblet smarttelefon og parkoblede
hodetelefoner.
Parkoble telefonen og hodetelefonene
Du må parkoble zūmo enheten med telefonen og Bluetooth
hodetelefonene for å kunne bruke flere Bluetooth funksjoner.
Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre
når de er slått på og innenfor rekkevidde.
1 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at
telefonen skal være synlig.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
2 Hold zūmo enheten og telefonen mindre enn 3 m (10 fot) fra
hverandre.
3 Velg Innstillinger > Bluetooth > på zūmo enheten.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble telefonen
med enheten.
5 Velg på zūmo enheten.
TIPS: Hvis skjermbildet for førstegangsinnstillinger for
Bluetooth ikke vises, kan du velge Innstillinger > Bluetooth
> Søk etter enheter for å parkoble hodetelefonene.
6 Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble
hodetelefonene med enheten.
Bluetooth Funksjonstatusikoner
Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av hver
parkoblede enhet.
Velg Innstillinger > Bluetooth.
• Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet
for den gjeldende enheten.
• Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for
den gjeldende enheten.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
Håndfri telefonering
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
Hodetelefoner er koblet til
12
Direkteavspilling av medier
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Aktivere eller deaktivere Bluetooth
funksjoner for hodetelefonene
Alle kompatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når
du parkobler hodetelefonene. Du kan aktivere eller deaktivere
bestemte funksjoner.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navn for hodetelefonene.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil koble fra hodetelefonene, fjerner du merket i
avmerkingsboksen Hodetelefoner.
• Hvis du vil deaktivere lyd fra direkteavspillingsmedier,
fjerner du merket i avmerkingsboksen Medielyd.
Ringe med håndfri
MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og
kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt
telefon eller bestemte hodetelefoner kan brukes. Det er ikke
sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.
Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til
mobiltelefonen og det/den trådløse hodesettet eller hjelmen, slik
at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om enheten
med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Foreta et anrop
Ringe et nummer
1 Velg Programmer > Telefon > Slå nummer.
2 Angi nummeret.
3 Velg Slå nummer.
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de
kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Telefonbok.
2 Velg en kontakt.
3 Velg Ring.
Ringe en posisjon
1 Velg Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg Ring.
Motta et anrop
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter
før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som
støtter denne funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Anropslogg.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
3 Velg et anrop.
Bruke samtalealternativer
Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i
telefonen.
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette
samtalen i fortrolighet.
• Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
Bruke programmene
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
• Hvis du vil legge på, velger du .
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede
posisjoner (Redigere en lagret posisjon, side 10).
1 Velg Programmer > Telefon > > Angi
hjemmenummeret.
2 Angi telefonnummeret ditt.
3 Velg Ferdig.
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan
ringe hjem.
Velg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt
kobles til zūmo automatisk senere.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil koble fra.
3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede
enheten.
Slette en paret telefon
Du kan slette en paret telefon for å unngå at den kobler til
enheten automatisk flere ganger.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg telefonen, og velg Opphev paring for enhet.
Bruke programmene
Mediespiller
Mediespilleren kan spille av musikk og lyd fra disse kildene.
• Musikkfiler lagret på zūmo enheten.
• Musikkfiler lagret på en telefon eller mediespiller som er
koblet til USB-porten på motorsykkelbraketten.
• Bluetooth lyd fra en parkoblet telefon.
Legge til mediespilleren på kartet
Med mediespillerverktøyet kan du kontrollere mediespilleren fra
kartet.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartverktøy >
Mediespiller.
2 Åpne kartet.
3 Velg > Mediespiller.
Mediespillerkontrollene vises på kartet.
Endre mediekilde
Du kan endre kilden som brukes til å spille av medier på
enheten.
1 Velg Programmer > Mediespiller > .
2 Velg en mediekilde.
Spor
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen
inneholder informasjon om den registrerte banen, inkludert
klokkeslett, posisjon og høyde.
13
Vise sporingsinformasjon
1 Velg Programmer > Spor > Aktiv.
2 Velg et spor.
Sporet vises på kartet.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre sporet, velger du Lagre spor.
• Hvis du vil lagre sporet som en tur, velger du Lagre som
tur.
• Hvis du vil vise et stigningsplott for sporet, velger du
Høydeprofil.
TracBack
®
Følge et nylig spor
Funksjonen TracBack registrerer et spor av de nylige
bevegelsene dine. Du kan følge sporet med nylige bevegelser
tilbake til utgangspunktet.
1 Velg Programmer > TracBack.
Det nylige sporet vises på kartet.
2 Velg Kjør!.
Lagre nylig spor som en tur
Du kan lagre et nylig spor som en tur. Du kan navigere denne
turen senere ved hjelp av turplanelggeren (Navigere til en lagret
tur, side 7).
1 Velg TracBack.
Det nylige sporet vises på kartet.
2 Velg > Lagre som tur.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
2 Hvis du har satt batteriet inn i sensoren, tar du ut batteriet.
3 På zūmo enheten velger du Programmer > Dekktrykk.
4 Velg en kjøretøyprofil som samsvarer med
dekkonfigurasjonen til kjøretøyet.
5 Hold sensoren i nærheten av zūmo enheten.
6 På zūmo enheten velger du nummeret ved siden av dekket
som sensoren skal pares med.
7 Innen 30 sekunder, på sensoren, setter du inn batteriet  i
batteriholderen à med den positive siden opp.
Dekktrykk
ADVARSEL
Bruk av systemet for overvåking av dekktrykk erstatter ikke
korrekt dekkvedlikehold. Det er førerens ansvar å opprettholde
riktig dekktrykk, selv om trykket ikke er lavt nok til å utløse
varselet om lavt dekktrykk. Hvis du ikke opprettholder riktig
dekktrykk, kan det føre til at du mister kontrollen over kjøretøyet.
Dette kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Garmin overvåkingssystem for dekktrykk er tilgjengelig som et
separat tilbehør. Funksjonen for dekktrykk er ikke kompatibel
med alle zūmo modeller. Du finner mer informasjon om tilbehør
og kompatibilitet på www.garmin.com/zumo.
Konfigurere dekktrykksensorene
Før du kan konfigurere dekktrykksensorene må du ha batteriet
og de numeriske klistremerkene som fulgte med hver sensor.
Du må også ha en kompatibel zūmo enhet.
Sensorene kommuniserer trådløst med en kompatibel zūmo
enhet. Du kan overvåke dekktrykk og få varsler om lavt trykk på
zūmo enheten.
1 Ta hetten À av sensoren Á ved å vri hetten mot klokken.
zūmo enheten søker etter sensoren og viser en
bekreftelsesmelding når sensoren er paret.
TIPS: Hvis sensoren ikke pares, bør du ta ut batteriet i
sensoren, og gjenta trinn 6–7.
8 Angi anbefalt lufttrykk for dekket.
9 Angi minste lufttrykk for dekket.
zūmo enheten utløser et varsel om lavt trykk når sensoren
varsler et dekktrykk som er lavere enn denne verdien.
10 Sett på plass og stram til hetten på sensoren.
11 På sensoren fester du det numeriske klistremerket som
tilsvarer dekknummeret du valgte i trinn 6.
12 Gjenta denne fremgangsmåten for de gjenværende
sensorene.
Installere sensorene på dekkene
ADVARSEL
Overvåkingssystemet for dekktrykk skal bare brukes med
dekkventilstammer i metall. Hvis du installerer
dekktrykksensorene på dekkventilstammer som ikke er av
metall, kan du skade dekket og/eller dekkventilstammen. Dette
kan resultere i alvorlig personskade eller død.
LES DETTE
For å forhindre mulig skade på sensorene eller kjøretøyet må du
kontrollere at hver sensor ikke forstyrrer kjøretøyets bremser,
fjæringskomponenter eller annet installert utstyr. Hvis en
installert sensor forstyrrer annet installert utstyr på kjøretøyet,
må du ikke betjene kjøretøyet når sensoren er installert.
14
Bruke programmene
For å forhindre mulig dekkvibrasjon eller ujevn dekkslitasje for
enkelte kjøretøy må du kanskje balansere dekkene etter å ha
installert sensoren.
Før du installerer sensorene på dekkene, bør du konfigurere
sensorene med zūmo enheten.
1 Fjern eksisterende ventilhetter fra kjøretøyets dekk.
2 På zūmo enheten velger du Programmer > Dekktrykk for å
vise diagrammet for kjøretøyprofilen.
3 Installer sensorene på ventilene ved å vri dem med klokken.
MERK: Du må installere hver sensor på riktig dekk i henhold
til diagrammet for kjøretøyprofilen og de numeriske
klistremerkene på sensorene under oppsettet.
4 Vri hjulene for hånd for å bekrefte at sensorene har
tilstrekkelig klarering og ikke kommer i veien for utstyr på
kjøretøyet.
Varsler for dekktrykk
Enheten varsler deg med hurtigmeldinger, ikoner på kartet og
symboler i dekktrykkprogrammet.
Når det finnes et varsel for en sensor, vises tallet ved siden av
tilsvarende dekk i rødt i dekktrykkprogrammet. Symbolene under
tallet vises i rødt for å vise aktive varsler for sensoren.
Lavt lufttrykk
Lavt batterinivå for sensoren
Sensoren er ikke tilkoblet
Dvalemodus for dekktrykksensor
servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier
(Legge til servicekategorier, side 15).
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en servicekategori.
3 Velg Legg til oppføring.
4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg Neste.
5 Angi en kommentar (valgfritt).
6 Velg Ferdig.
Legge til servicekategorier
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg > Legg til kategori.
3 Angi et kategorinavn, og velg Ferdig.
Slette servicekategorier
Når du sletter en servicekategori, slettes også all
servicehistorikken innenfor kategorien.
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg > Slett kategorier.
3 Velg servicekategoriene som skal slettes.
4 Velg Slett.
Gi servicekategoriene nytt navn
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
3 Velg > Gi kategori nytt navn.
4 Angi et navn, og velg Ferdig.
Når du parkerer kjøretøyet og slår av zūmo enheten, aktiverer
dekkstrykksensoren en strømsparende dvalemodus etter flere
minutter. Sensoren sender ikke informasjon til zūmo enheten
når den er i dvalemodus. Dette kan føre til at zūmo enheten
rapporterer at sensoren er frakoblet.
Neste gang kjøretøyet beveger seg, går sensoren ut av
dvalemodus og kobles automatisk til zūmo enheten på nytt. Det
kan ta opptil 30 sekunder før sensoren er koblet til på nytt.
Slette servicehistorikk
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en servicekategori.
3 Velg > Slett oppføring.
4 Velg serviceoppføringene som skal slettes.
5 Velg Slett.
Bruke kompasset
Du kan redigere kommentaren, kilometertelleravlesningen og
datoen for en serviceoppføring.
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en kategori.
3 Velg et felt.
4 Angi den nye informasjonen, og velg Ferdig.
MERK: Du må bevege deg for at kompasset skal kunne fastslå
kursen.
Du kan navigere ved hjelp av et GPS-kompass.
Velg Programmer > Kompass.
VIRB fjernkontroll
®
Redigere servicehistorikk
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Vise hjelpefiler
Kontrollere et VIRB actionkamera
Søke i hjelpeemner
Før du kan bruke VIRB fjernkontrollfunksjonen, må du aktivere
fjernkontrollfunksjonene på VIRB kameraet. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for VIRB.
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På zūmo enheten velger du Programmer > VIRBfjernkontroll > Koble til.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg et alternativ:
• Velg Start opptak for å ta opp video.
• Velg Stopp opptak for å slutte å ta opp video.
• Velg Øyeblikksbilde for å ta et bilde.
Registrere servicehistorikk
Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det
utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere
Tilpasse enheten
Velg Programmer > Hjelp for å vise den fullstendige
brukerveiledningen.
Velg Programmer > Hjelp >
.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern,
side 17).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Tilpasse enheten
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
15
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet. Du
finner flere ikoner på www.garmingarage.com.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 12).
Hørbare motorsyklistvarsler: Aktiverer et hørbart varsel for
alle typer motorsyklistvarsler (Funksjoner og varsler om
førerbevissthet, side 4).
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler
Rute for eventyrlystne: Beregner ruter som foretrekker
svingete veier.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Innstillinger for Bluetooth
Velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer trådløs teknologi for Bluetooth.
Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.
Du kan slå av enkeltstående hørbare motorsyklistvarsler.
Visuelle varsler vises selv om lydvarslingen er deaktivert.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Hørbare
motorsyklistvarsler.
2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av
hvert varsel.
Deaktivere Bluetooth
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Aktivere kart
Skjerminnstillinger
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av
hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning
når du navigerer vekk fra en aktiv rute.
Tretthetsvarsel: Varsler deg når du har kjørt lenge uten å ta en
pause.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
16
Velg Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus.
Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten
automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på
klokkeslettet.
Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.
Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det
tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du
bruker batteristrøm.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Angi klokkeslett
1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-informasjon, velger du Automatisk.
• Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp
eller ned.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
Tilpasse enheten
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Tastaturlayout: Angir tastaturlayout.
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Velg Innstillinger > Varsling av nærhetspunkter.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket
i kjøretøyet.
LES DETTE
Ikke koble enheten direkte til strømkabelen for kjøretøy.
• Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Enheten lader kanskje tregt når den er koblet til en
datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade
enheten.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Innstillinger for enhet og personvern
Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du Innstillinger >
Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon
om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Informasjon om enheten
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Rengjøre enhetens utside
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Spesifikasjoner
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (CLA,
motorsykkel eller ekstern
strøm)
Fra 12 til 24 VDC
Batterilevetid
Opptil 4 timer avhengig av bruk og innstillinger
Batteritype
Litiumionbatteri
Batterispenningsområde
Fra 3,5 til 4,1 V
Radiofrekvensprotokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll
på 2,4 GHz
2,4 GHz Bluetooth trådløs teknologi
®
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Informasjon om enheten
Vedlikehold av enheten
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne enheten fra braketten
1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
2 Vipp enheten fremover.
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
17
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket À mot klokken for å låse det opp.
• Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk
(Slå enheten av eller på, side 3).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner med Windows . I MTP-modus vises
enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista og Windows
XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
®
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
®
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det
tilbake i strømkabelen for kjøretøy Ã.
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Fest sugekoppen (Installering, side 1).
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger, side 16).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy, side 18).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor
temperaturområdet for lading som er angitt i
spesifikasjonene.
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 16).
• Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 16).
• Demp volumet (Justere volumet, side 4).
• Deaktiver trådløs Bluetooth teknologi (Deaktivere Bluetooth,
side 16).
18
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til enheten og til en USB-port på
datamaskinen.
TIPS: USB-kabelen må kobles til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
MERK: Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til
datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å
tilordne stasjonsbokstaver til Garmin stasjonene. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, kan du
se i hjelpefilen for operativsystemet ditt.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Velg Innstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth må være angitt som Aktivert.
• Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og hold
telefonen innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
• Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Tillegg
Sette inn minnekort for kart og data
Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart
og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å
kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare.
Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 32 GB.
1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (Oversikt over
enheten, side 3).
2 Sett inn et minnekort i sporet.
3 Skyv det inn til du hører et klikk.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
Feilsøking
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
datamaskinen, side 19).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
Koble
kabelen fra datamaskinen.
2
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com .
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
Tillegg
19
Indeks
O
2D-kartvisning 12
3D-kartvisning 12
telefonnummer 13
Hodetelefoner 13
parkobling 12
Hurtigsøk 9
Hvor er jeg? 10
håndfrie telefonsamtaler 12
A
I
parkering, forrige plass 10
parkobling
Hodetelefoner 12
koble fra 13
telefon 12, 18
posisjoner 10, 15
gjeldende 10
lagre 10
nylige treff 10
ringe 13
simulerte 16
steder 9
søke etter 9, 10
posisjoner som nylig er funnet 10
produktsupport 15
programvare
oppdatere 3
versjon 17
punkter av interesse (POI) 9
steder 9
Symboler
adresser, finne 10
advarsel om lite drivstoff 8
aktiv kjørefeltveiledning 6
anrop 13
foreta 13
hjem 13
kontakter 13
logg 13
ringe 13
svare 13
anvisninger 6
av/på-knapp 3
ID-nummer 17
ikoner, statuslinje 3
innstillinger 16, 17
interessepunkter (POI) 10
K
batteri
lade 17, 18
maksimere 18
problemer 18
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
Bluetooth teknologi 12, 13, 18
innstillinger 16
koble fra en enhet 13
pare med telefon 12
parkoble hodetelefoner 12
Bluetooth-teknologi 13
deaktivere 16
bomstasjoner, unngå 7
brakett, fjerne 17
bredde- og lengdegrad 10
kabler, motorsykkelbrakett 1
kameraer
hastighet 4
rødt lys 4
kart 5, 11, 12, 16
datafelt 6, 12
detaljnivå 15
kjøpe 19
lag 12
oppdatere 3
symboler 6
tema 15
verktøy 11
vise ruter 6
kartlag, tilpasse 12
kartvisning
2D 12
3D 12
kjøre hjem 5
kjøreanvisninger 6
knapper på skjermen 4
koble fra, enhet Bluetooth 13
kompass 15
koordinater 10
D
L
B
datamaskin, koble til 18, 19
dekktrykk
dvalemodus 15
profiler 14
sensorer 14
varsler 15
drivstoff
sporing 8
stasjoner 10
dvalemodus 15
E
endre søkeområdet 9
enhets-ID 17
F
feilsøking 18
filer, overføre 19
finne posisjoner. 9 Se også posisjoner
adresser 10
byer 10
kategorier 9
koordinater 10
veikryss 10
fjerne brakett 17
fotobokser for hastighet 4
fotobokser ved trafikklys 4
Foursquare 10
G
Garmin Express, oppdatere programvare 3
geocaching 10
gjeldende posisjon 10
gjenopprette innstillinger 17
GPS 3, 19
H
hjelp. 15 Se også produktsupport
hjem
kjøre 5
redigere posisjon 6
ringe 13
20
lade enheten 17, 18
lagre, gjeldende posisjon 10
lagrede posisjoner 7, 11
kategorier 11
redigere 10
slette 11
lenger fremme 11
tilpasse 11
Lisensavtaler for sluttbruker 17
lovverk for bruk av hjelm 5
lyd, nærhetspunkter 17
lysstyrke 4
M
manøverliste 6
mediespiller 13
microSD-kort 3
minnekort 3, 19
montere 18
minnekort, microSD 18
montere enheten
bil 2
fjerne fra braketten 2, 17
motorsykkel 1
sugekopp 18
motorsykkelbrakett 1
kabler 1
motorsyklistvarsler 4, 16
myTrends, ruter 7
N
navigasjon 6, 9
innstillinger 16
utenfor vei 8
navigere utenfor vei 8
neste sving 6
nullstille
enhet 17
tripdata 12
nødtjenester 10
omkjøringer 6
oppdatere
kart 3
programvare 3
P
R
redigere, lagrede turer 7
reisehistorikk 17
rengjøre berøringsskjermen 17
rengjøre enheten 17
ringe 13
ruter 5
beregne 5
beregningsmodus 5, 7, 16
foreslåtte 7
legge til et punkt 6
myTrends 7
rute for eventyrlystne 5
starte 5
stoppe 6
tilpasse 6
vise på kartet 6
S
satellittsignaler
innhente 3
vise 19
servicehistorikk
kategorier 15
oppføringer 15
redigere 15
slette 15
sikring, skifte 18
simulerte posisjoner 16
skjerm, lysstyrke 4
skjermbilder 16
skjerminnstillinger 16
slette
paret Bluetooth-enhet 13
servicekategorier 15
serviceoppføringer 15
turer 7
Smartphone Link 12
snarveier
legge til 10
slette 10
spesifikasjoner 17
spor 13
språk
stemme 16
tastatur 16
steder 9
strømkabler 17
skifte sikringen 18
sugekopp 18
svare på anrop 13
søkelinje 9
Indeks
søvnmodus 3
T
ta vare på enheten 17
tastatur 4
layout 16
språk 16
telefon
koble fra 13
parkobling 12, 18
telefonbok 13
telefonsamtaler 13
dempe 13
ringe 13
svare 13
taleoppringning 13
tidsinnstillinger 16
tilbehør 19
tilpasse en rute 6
tilpasse enheten 15
TracBack 14
transportmodi 4
tripinformasjon 12
nullstille 12
vise 12
triplogg, vise 12
turplanlegger 7
redigere en tur 7
tilpasningspunkter 7
tyveri, unngå 17
U
unngåelser
bomstasjoner 7
deaktivere 8
område 8
slette 8
vei 8
veielementer 8
USB, koble fra 19
V
varsler 5, 12
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 17
veikryss, finne 10
verktøy, kart 11
VIRB fjernkontroll 15
VIRB remote 15
volum, tilpasse 4
Indeks
21
support.garmin.com
Juni 2018
190-02000-38_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising