Garmin | zūmo® 345LM | User guide | Garmin zūmo® 345LM Användarhandbok

Garmin zūmo® 345LM Användarhandbok
zūmo 395
®
Användarhandbok
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
ANT , ANT+ , Garmin , Garmin logotypen, TracBack , VIRB och zūmo är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. myGarmin™ och
myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
®
®
®
®
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C. Windows är ett
registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. PANDORA , Pandora logotypen och Pandora trade
dress är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, Inc. Används med tillstånd. SPOTIFY och Spotify-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Spotify AB.
Kräver kompatibla mobila enheter och premiumabonnemang där det är tillgängligt. Gå till www.garmin.com . Den här produkten innehåller programvara från Spotify som är föremål för
tredjepartslicenser. Licenserna finns att tillgå här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Tonsätt alla resor med Spotify. Spela upp låtar och artister du gillar, eller låt Spotify välja åt dig.
®
®
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
Innehållsförteckning
Installation...................................................................... 1
Montera enheten på en motorcykel ............................................ 1
Strömförsörjt motorcykelfäste ................................................ 1
Montera styrstångsfästet ........................................................ 1
Fästa strömkablarna på motorcykelfästet .............................. 1
Fästa bottenplattan på motorcykelfästet ................................ 2
Fästa bottenplattan på styrstångsfästet ................................. 2
Montera enheten i motorcykelfästet ....................................... 2
Ta bort enheten från motorcykelfästet ........................................ 2
Montera enheten i en bil ............................................................. 2
Komma igång.................................................................. 2
Översikt över enheten ................................................................. 3
Produktuppdateringar ................................................................. 3
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express ..... 3
Slå på och stänga av enheten .................................................... 3
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 3
Ikoner i statusfältet ...................................................................... 3
Använda skärmknappsatsen ...................................................... 4
Ställa in volymen ......................................................................... 4
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 4
Transportlägen ............................................................................ 4
Välja ett transportläge ............................................................ 4
Använd skärmtangentbord ......................................................... 4
Använda tangentbordet med stora tangenter ........................ 4
Funktioner och varningar för
föraruppmärksamhet ..................................................... 4
Aktivera och avaktivera förarvarningar ....................................... 4
Rödljus- och fartkameror ............................................................ 4
Visa aviseringar om hjälmlagar ................................................... 5
Söker efter hjälmlagar ................................................................. 5
Navigera till din destination.......................................... 5
Rutter .......................................................................................... 5
Påbörja en rutt ............................................................................ 5
Ändra ruttberäkningsläget ...................................................... 5
Köra en rutt med äventyrlig ruttplanering ............................... 5
Skapa en tur och retur-rutt ..................................................... 5
Påbörja en rutt med hjälp av kartan ....................................... 5
Köra hem ............................................................................... 5
Din rutt på kartan ........................................................................ 6
Aktiv körfältsguidning ............................................................. 6
Visa svängar och vägbeskrivningar ....................................... 6
Visa hela rutten på kartan ...................................................... 6
Lägga till en plats i din rutt .......................................................... 6
Utforma din rutt ........................................................................... 6
Göra en avstickare ...................................................................... 6
Stoppa rutten .............................................................................. 6
Reseplanerare ............................................................................ 7
Planera en resa ...................................................................... 7
Navigera till en sparad resa ................................................... 7
Optimera destinationsordningen på en resa .......................... 7
Redigera och ändra ordning på platser för en resa ............... 7
Ändra ruttalternativ för en resa .............................................. 7
Schemalägga en resa ............................................................ 7
Dela resor .............................................................................. 7
Använda föreslagna rutter .......................................................... 7
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden ........... 7
Undvika avgiftsvägar .............................................................. 7
Undvika vinjetter .................................................................... 8
Undvika vägfunktioner ........................................................... 8
Egna undvikanden ................................................................. 8
Terrängkörning ........................................................................... 8
Bränslespårning .......................................................................... 8
Aktivera bränslespårning ....................................................... 8
Innehållsförteckning
Ställa in en varning för låg bränslenivå .................................. 8
Återställa bränsleförbrukningen ............................................. 8
Aktivera Dynamisk tankning ................................................... 8
Söka efter och spara platser ......................................... 8
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet .................................. 9
Visa sökresultat på kartan .......................................................... 9
Byta sökområde .......................................................................... 9
Intressanta platser ...................................................................... 9
Söka efter en plats efter kategori ........................................... 9
Söka inom en kategori ........................................................... 9
Navigera till intressanta platser inom området för en plats .... 9
Foursquare ............................................................................. 9
Sökverktyg ................................................................................ 10
Söka en adress .................................................................... 10
Söka efter en korsning ......................................................... 10
Söka efter en stad ................................................................ 10
Söka efter en plats med koordinater .................................... 10
Visa senast hittade platser ....................................................... 10
Rensa listan med senast hittade platser .............................. 10
Söka efter din senaste parkeringsplats .................................... 10
Visa aktuell platsinformation ..................................................... 10
Söka efter nödtjänster och bränsle ...................................... 10
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. .............................. 10
Lägga till en genväg ................................................................. 10
Ta bort en genväg ................................................................ 10
Spara platser ............................................................................ 10
Spara en plats ...................................................................... 10
Spara den aktuella platsen .................................................. 10
Ändra en sparad plats .......................................................... 10
Tilldela kategorier till en sparad plats .................................. 11
Ta bort en sparad plats ........................................................ 11
Dela en sparad plats ............................................................ 11
Använda kartan ............................................................ 11
Kartverktyg ................................................................................ 11
Visa ett kartverktyg .............................................................. 11
Aktivera kartverktyg ............................................................. 11
Längre fram .............................................................................. 11
Visa kommande platser ....................................................... 11
Anpassa kategorierna Längre fram ..................................... 11
Trippinformation ........................................................................ 12
Visa trippdata från kartan ..................................................... 12
Visa trippinformationssidan .................................................. 12
Visa tripploggen ................................................................... 12
Återställa trippinformationen ................................................ 12
Anpassa kartan ......................................................................... 12
Anpassa kartlager ................................................................ 12
Ändra kartdatafältet .............................................................. 12
Ändra kartperspektiv ............................................................ 12
Bluetooth anslutna funktioner.................................... 12
Krav för Bluetooth funktioner .................................................... 12
Para ihop telefonen och headsetet ........................................... 12
Ikoner för Bluetooth funktionsstatus ......................................... 12
Aktivera eller avaktivera Bluetooth funktioner för ditt headset .. 12
Ringa med handsfree ............................................................... 13
Ringa ett samtal ................................................................... 13
Ta emot ett samtal ............................................................... 13
Använda samtalshistoriken .................................................. 13
Använda alternativ för samtal pågår .................................... 13
Ange ett hemtelefonnummer ................................................ 13
Koppla bort en Bluetooth enhet ................................................ 13
Ta bort en ihopparad telefon .................................................... 13
Använda appar............................................................. 13
Mediespelare ............................................................................ 13
Lägga till mediespelarverktyg på kartan .............................. 13
Byta mediekälla .................................................................... 13
i
Spår .......................................................................................... 13
Visa spårinformation ............................................................ 13
TracBack® ................................................................................ 14
Följ ditt senaste spår ............................................................ 14
Spara ditt senaste spår som en resa ................................... 14
Däcktryck .................................................................................. 14
Ställa in däcktrycksgivarna .................................................. 14
Montera givarna på däcken ................................................. 14
Däcktrycksvarningar ............................................................ 14
Viloläge för däcktrycksgivare ............................................... 15
Använda kompassen ................................................................ 15
VIRB® fjärrkontroll .................................................................... 15
Styra en VIRB actionkamera ................................................ 15
Logga servicehistorik ................................................................ 15
Lägga till servicekategorier .................................................. 15
Ta bort servicekategorier ..................................................... 15
Byta namn på servicekategori .............................................. 15
Ta bort serviceposter ........................................................... 15
Redigera en servicepost ...................................................... 15
Visa hjälpfiler ............................................................................ 15
Söka efter hjälpavsnitt .......................................................... 15
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 15
Datahantering ........................................................................... 18
Om minneskort ..................................................................... 18
Ansluta enheten till en dator ................................................ 18
Överföra data från datorn ..................................................... 18
Visa status för GPS-signal ........................................................ 19
Köpa fler kartor ......................................................................... 19
Köpa tillbehör ............................................................................ 19
Index.............................................................................. 20
Anpassa enheten.......................................................... 15
Kart- och fordonsinställningar ................................................... 15
Aktivera och avaktivera förarvarningar ................................ 15
Aktivera kartor ...................................................................... 16
Navigeringsinställningar ............................................................ 16
Inställningar för beräkningsläget .......................................... 16
Ange en simulerad plats ...................................................... 16
Bluetooth inställningar .............................................................. 16
Slå ifrån Bluetooth ................................................................ 16
Skärminställningar .................................................................... 16
Enhets- och tidsinställningar ..................................................... 16
Ställa in tiden ....................................................................... 16
Språk- och tangentbordsinställningar ....................................... 16
Inställningar för positionslarm ................................................... 16
Enhets- och sekretessinställningar ........................................... 16
Återställa inställningarna ........................................................... 17
Enhetsinformation........................................................ 17
Specifikationer .......................................................................... 17
Ladda enheten .......................................................................... 17
Enhetsunderhåll........................................................... 17
Skötsel av enheten ................................................................... 17
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 17
Rengöra pekskärmen ........................................................... 17
Förhindra stöld ..................................................................... 17
Återställa enheten ..................................................................... 17
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 17
Ta bort enheten från fästet .................................................. 17
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 17
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 17
Byta säkring i 12 V-strömkabeln ............................................... 17
Felsökning.................................................................... 18
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 18
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 18
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 18
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 18
Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn ...................... 18
Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn ....................... 18
Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym
på datorn ...................................................................................18
Telefonen ansluter inte till enheten ........................................... 18
Bilagor ........................................................................... 18
Sätta i ett minneskort för kartor och data .................................. 18
ii
Innehållsförteckning
Installation
Montera enheten på en motorcykel
Strömförsörjt motorcykelfäste
VARNING
Garmin rekommenderar att du låter en erfaren montör med
kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig
anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet
eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
®
Obs! Både 1/4-tums standardbular och M6-bultar medföljer.
Använd den storlek som passar i kopplings- eller
bromshandtagets fäste.
2 Trä de nya bultarna Á genom styrstångsfästet,
avståndshylsorna  och kopplings- eller bromshandtagets
fäste.
Dra
åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.
3
Fästa strömkablarna på motorcykelfästet
1 För strömkabelkontakten À genom den övre delen på
öppningen på motorcykelfästet.
Enheten måste monteras på en passande och säker plats på
motorcykeln, utifrån tillgängliga strömkällor och säker
kabeldragning.
À
Á
Â
Motorcykelvagga
12 till 24 V-likströmskälla (röd) med kabelmonterad säkring
Systemets jord (svart)
Montera styrstångsfästet
Med enheten följer fästanordningar för två olika typer av
styrstångsmontering. Anpassad montering kan kräva fler
monteringsdelar.
2 Dra ned kabeln till botten på öppningen Á och dra tillbaka
kabeln tills den är åtdragen.
3 Skruva i den svarta skruven  i bakdelen på fästet à för att
hålla kabeln på plats.
Montera U-bygeln och styrstångsfästet
1 Sätt U-bygeln À runt styrstången Á och trä ändarna genom
styrstångsfästet Â.
2 Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.
Obs! Rekommenderat åtdragningsmoment är 5,65 Nm (50
lbf-tums). Överskrid inte åtdragningsmomentet 9,04 Nm (80
lbf-tums).
4 För väderskyddskåpan Ä genom topphålet och tryck in den i
hålet.
Montera styrstångsfästet på kopplings- eller bromshandtagets fäste
1 Ta bort de två fabriksmonterade bultarna från kopplings- eller
bromshandtagets fäste À.
Installation
1
Fästa bottenplattan på motorcykelfästet
3 Om spärren ovanpå fästet stannar kvar uppe efter att du har
satt i enheten trycker du ned den.
OBS!
Direkt, ihållande kontakt med bottenplattan, eller någon annan
del av motorcykeln, kan så småningom skada fästet. För att
förhindra den här typen av skada måste du placera
monteringsavståndshylsorna mellan fästet och bottenplattan och
se till att ingen del av enheten eller fästet kommer emot
motorcykeln.
1 Tryck på frigöringsknappen på sidan av fästet.
2 Lyft ut enheten.
1 För skruvarna med kullrigt huvud (M4 × 20 mm) À genom
brickorna Á, vaggan, avståndshylsorna  och bottenplattan
Ã.
OBS!
Innan du monterar enheten bör du kontrollera vilka lagar för
vindrutemontering som gäller där du befinner dig.
Ta bort enheten från motorcykelfästet
Montera enheten i en bil
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Använd inte sugkoppsfästet på en motorcykel.
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
2 Dra åt muttrarna så att bottenplattan sitter stadigt.
1 Sätt i fordonets strömkabel À i porten Á på fästet.
Fästa bottenplattan på styrstångsfästet
1 Rikta in styrstångsfästets kulled À och bottenplattans kulled
Á mot vardera ände på den dubbla fästarmen Â.
2 Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet Â.
3 Rengör och torka framrutan samt sugkoppsfästet med en
luddfri trasa.
4 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
2
3
4
5
Sätt i båda kullederna i den dubbla fästarmen.
Dra åt vredet lätt.
Ställ in position för optimal visning och användning.
Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.
Montera enheten i motorcykelfästet
1 Placera underkanten av enheten i vaggan.
5
6
7
8
mot vindrutan.
Sätt fast hållaren Ä på sugkoppsfästet.
Placera underkanten av enheten i hållaren.
Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.
Anslut den andra änden av fordonets strömkabel till ett
strömuttag.
Komma igång
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
• Uppdatera kartor och programvara på din enhet
(Produktuppdateringar, sidan 3).
• Montera enheten och anslut den till en strömkälla
(Installation, sidan 1).
• Para ihop Bluetooth telefonen och headsetet (Para ihop
telefonen och headsetet, sidan 12) (tillval).
• Sök efter GPS-signaler (Söka efter GPS-signaler, sidan 3).
• Minska skärmens ljusstyrka (Justera skärmens ljusstyrka,
sidan 4).
®
2 Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.
2
Komma igång
• Navigera till din destination (Påbörja en rutt, sidan 5).
Översikt över enheten
À
Á
Â
Ã
Strömknapp
Micro-USB-port för ström och data
Uttag för ljudutgång
microSD™ minneskortsplats
Produktuppdateringar
Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera
Garmin Express™.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Kartuppdateringar
• Produktregistrering
Uppdatera kartor och programvara med Garmin
Express
Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och
installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din
enhet.
1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din
dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på
skärmen för att installera den.
2 Öppna Garmin Express appen.
3 Anslut enheten till datorn med en mini-USB-kabel.
Kabelns lilla ände ansluter du till mini-USB-porten À på zūmo
enheten, och den stora änden ansluts till en ledig USB-port
på datorn.
4 I Garmin Express appen klickar du på Lägg till en enhet.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar
enhetens namn och serienummer.
5 Klicka på Lägg till enhet och följ instruktionerna på skärmen
om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter
uppdateringar till enheten.
6 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar
du på Installera alla.
• För att installera en viss uppdatering klickar du på Visa
detaljer och sedan på Installera bredvid den uppdatering
som du vill hämta.
Appen Garmin Express hämtar och installerar
uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket
stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen
är långsam.
Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna
lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett
microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme
(Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 18).
7 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen
för att slutföra installationen av uppdateringarna.
Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att
koppla bort och ansluta enheten igen under
uppdateringsprocessen.
Slå på och stänga av enheten
• Slå på enheten genom att trycka på strömknappen eller
strömansluta enheten.
• Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill
starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och
enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och
använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
• Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen
nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj
Stäng av.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i
energisparläge.
Söka efter GPS-signaler
När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren
i
samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen.
statusfältet visar satellitsignalens styrka. Hur lång tid det tar att
hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur
långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde
navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur
länge det är sedan du använde navigeringsenheten senast.
Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera
minuter att hämta satellitsignaler.
1 Starta enheten.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
När
lyser grönt har enheten hämtat satellitsignaler och är
klar för navigering.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPSnoggrannhet och information om hämtade satellitsignaler
(Visa status för GPS-signal, sidan 19).
Bluetooth teknikstatus. Tryck här för att visa Bluetooth
inställningar (Bluetooth inställningar, sidan 16).
Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett
telefonsamtal (Ringa med handsfree, sidan 13).
Komma igång
3
Aktiv fordonsprofil. Tryck här om du vill visa inställningar för
fordonsprofil.
Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (Ställa in
tiden, sidan 16).
Batteriladdningsnivå
Bränslestatus. Tryck här om du vill visa bränsleinformation.
Använda skärmknappsatsen
Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor,
menyer och menyalternativ på enheten.
• Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
• Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
• Välj eller om du vill bläddra i listor eller menyer.
• Håll ned eller för att bläddra snabbare.
• Tryck på
om du vill visa en kontextbaserad meny med
alternativ för den aktuella skärmen.
Ställa in volymen
Innan du kan ställa in volymen måste du ansluta enheten till ett
strömförsörjt fäste eller till ett headset via trådlös Bluetooth
teknik.
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
• Välj för att stänga av ljudet i enheten.
• Välj om du vill visa fler alternativ.
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Transportlägen
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på ditt
transportläge. Det nuvarande transportläget visas med en ikon i
statusfältet.
Personbilsläge
Motorcykelläge
Fågelvägen
Välja ett transportläge
Välj
.
Använd skärmtangentbord
Information om hur du ändrar tangentbordslayouten finns i
"Språk- och tangentbordsinställningar" (Språk- och
tangentbordsinställningar, sidan 16).
• Välj för att ta bort söktext.
• Välj
för att ta bort ett tecken.
• Välj om du vill ändra språkläge för knappsatsen.
• Välj
om du vill ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
• Välj för att byta mellan stor och liten bokstav.
Använda tangentbordet med stora tangenter
Du kan aktivera ytterligare språk och utseenden för
tangentbordet i inställningarna för språk och tangentbord
(Språk- och tangentbordsinställningar, sidan 16).
• Välj eller för att visa fler tecken.
• Välj för att växla till ett annat tangentbordsspråk eller ett
annat utseende.
4
Funktioner och varningar för föraruppmärksamhet
OBS!
Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är
endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att
följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller
stämningar som du får genom att inte följa alla gällande
trafiklagar och skyltar.
Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare
körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant
område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande
och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller
avaktivera ljudsignalen eller meddelandet för varje typ av
varning. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa
områden.
Skolzon eller närliggande skola: Enheten spelar upp en signal
och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt)
för en kommande skola eller skolzon.
Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du
kan förbereda dig på att minska hastigheten.
Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en
signal och visar en röd ram på hastighetsgränsikonen när du
överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella
vägen.
Järnvägskorsning: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till en kommande järnvägskorsning.
Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet
till ett kommande område med viltövergång.
Kurva: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en
kurva på vägen.
Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till långsammare trafik när du närmar dig
långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste
ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen.
Trötthetsvarning: Enheten spelar upp en signal och föreslår
kommande vilopauser när du har kört i mer än två timmar
utan att stanna.
Aktivera och avaktivera förarvarningar
Du kan stänga av enskilda hörbara förarvarningar. Visuella
varningar visas även när ljudvarningen är avaktiverad.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Hörbar
motorcyklistvarning.
2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.
Rödljus- och fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för rödljus och fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av rödljus- och fartkameror är
tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Gå till
garmin.com/speedcameras för att kontrollera tillgängligheten
och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller en
engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Du kan gå till mygarmin.com för att uppdatera kameradatabasen
på enheten. För att få den mest uppdaterade
kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.
Funktioner och varningar för föraruppmärksamhet
För vissa enheter och regioner kan grundläggande information
om rödljus- och fartkameror medfölja enheten. Medföljande
information innehåller inte uppdateringar eller abonnemang.
Visa aviseringar om hjälmlagar
Aviseringar om lagar för hjälm och ögonskydd kan visas på
zūmo enheten första gången den hämtar satellitinformation och
när enheten närmar sig en plats med säkerhetsbestämmelser
för motorcykel.
OBS!
Av säkerhetsskäl rekommenderar Garmin att alla motorcyklister
har hjälm på sig. Aviseringar om hjälmlagar ska endast
användas som referens, ska inte ses som juridisk hjälp och kan
ändras. Aviseringar om hjälmlagar är endast tillgängliga i USA
och Kanada.
Välj aviseringen om du vill visa mer information.
Söker efter hjälmlagar
Du kan söka efter hjälmlagar per ort.
1 Välj Appar > Hjälmguide.
2 Välj ort.
Navigera till din destination
Rutter
En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera
destinationer.
• Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen
baserat på de inställningar du angett, bland annat
ruttberäkningsläget (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 5)
och undvikanden (Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden, sidan 7).
• Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga
för den aktiva fordonsprofilen.
• Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den
rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt
(Påbörja en rutt, sidan 5).
• Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller
undvika kan du anpassa rutten (Utforma din rutt, sidan 6).
• Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (Lägga till en
plats i din rutt, sidan 6).
Påbörja en rutt
1 Välj Vart? och sök efter en plats (Söka efter och spara
platser, sidan 8).
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan ha längre sträcka.
• Välj Äventyrlig rutt för att beräkna rutter med kurviga
vägar.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Köra en rutt med äventyrlig ruttplanering
Enheten kan beräkna rutter med kurviga vägar, backar och färre
antal motorvägar. Den här funktionen kan ge en roligare resa,
men den kan också öka tiden eller avståndet till din destination.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla områden eller
för alla kartregioner.
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge >
Äventyrlig rutt > Spara.
2 Välj Inställningar för äventyrlig rutt.
3 Använd skjutreglaget för att välja fler eller färre kurvor.
4 Använd skjutreglaget för att välja fler eller färre backar.
5 Använd skjutreglaget för att välja fler eller färre motorvägar.
6 Påbörja en rutt (Påbörja en rutt, sidan 5).
Skapa en tur och retur-rutt
Enheten kan skapa en tur och retur-rutt med hjälp av en angiven
startplats och sträcka, längd eller destination.
1 På hemskärmen väljer du Appar > Tur och retur.
2 Välj Startplats.
3 Välj en plats och välj Välj.
4 Välj Reseattribut.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Välj en sträcka för att planera rutten baserat på
sträcka.
• Välj Välj en varaktighet för att planera rutten baserat på
tid.
• Välj Välj en destination för att planera din rutt baserat på
en angiven plats.
Ange
sträcka, varaktighet eller destination.
6
7 Välj ett alternativ:
• Om du har angett sträcka eller varaktighet väljer du Klar >
Beräkna.
• Om du har valt en destination väljer du Välj.
8 Välj en rutt och välj Kör!.
2 Välj en plats.
3 Välj ett alternativ:
Påbörja en rutt med hjälp av kartan
• Om du vill börja navigera med den rekommenderade
rutten väljer du Kör!.
• Om du vill välja en alternativ rutt väljer du och sedan en
rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
• Du kan ändra ruttens kurs genom att välja > Redigera
rutt och lägga till ruttpunkter (Utforma din rutt, sidan 6).
Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med
röstmeddelanden och information på kartan (Din rutt på kartan,
sidan 6). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i
kartans kant i flera sekunder.
Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till
platserna i rutten (Lägga till en plats i din rutt, sidan 6).
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Välj vid behov för att filtrera visade intressanta platser efter
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Navigera till din destination
Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Välj Kör!.
Köra hem
Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din
hemposition.
1 Välj Vart? > Kör Hem.
2 Om det behövs anger du din hemposition.
5
Redigera din hemposition
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Ange din hemposition.
Din rutt på kartan
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med
röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för
nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på
kartan.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd
och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
Avstånd till nästa åtgärd.
Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
Markerad rutt på kartan.
Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande
åtgärder.
Fordonets hastighet.
Namnet på vägen som du färdas på.
Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som
visas (Ändra kartdatafältet, sidan 12).
Aktiv körfältsguidning
Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig
visas den bredvid kartan när du närmar dig en sväng i rutten. En
färgad linje À visas på det rätta körfältet för svängen.
Visa svängar och vägbeskrivningar
När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar,
filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.
1 Välj ett alternativ på kartan:
• Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar
när du navigerar väljer du > Svängar.
Kartverktyget visar nästa fyra svängar eller
vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras
automatiskt när du navigerar längs rutten.
• Om du vill se en komplett lista med svängar och
vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst
på kartan.
2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.
Visa hela rutten på kartan
1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på
kartan.
.
2 Välj
6
Lägga till en plats i din rutt
Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs
en rutt (Påbörja en rutt, sidan 5).
Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan
t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.
TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer
eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att
planera, schemalägga och spara en resa (Planera en resa,
sidan 7).
1 Från kartan väljer du > Vart?.
2 Sök efter en plats (Söka efter och spara platser, sidan 8).
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till platsen som nästa destination på
rutten väljer du Lägg t som nästa stopp.
• Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du Lägg
till som sista stopp.
• Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på
destinationer längs rutten väljer du Lägg till i aktiv rutt.
Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och
vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.
Utforma din rutt
Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (Påbörja
en rutt, sidan 5).
Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör
att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett
visst område utan att lägga till en destination i rutten.
1 Tryck var som helst på kartan.
2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en
mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda
platsen.
4 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du
fler platser på kartan.
• Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
5 När du är klar med ruttutformningen väljer du Kör!.
Göra en avstickare
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Ändra rutt.
TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på
kartverktygsmenyn kan du lägga till det (Aktivera kartverktyg,
sidan 11).
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
• Välj Avstickare om du vill hitta en ny rutt.
Stoppa rutten
På kartan väljer du
> Stoppa.
Navigera till din destination
Reseplanerare
5 Välj ett alternativ:
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du
planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera
en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat
ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till
planeringsinformation och lägga till ruttpunkter.
Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och
spara den aktiva rutten.
• Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du Ändra
rutt och följer instruktionerna på skärmen (Utforma din
rutt, sidan 6).
• Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du
Ruttpreferenser (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 5).
När du börjar navigera på resan växlar enheten automatiskt till
den valda fordonsprofilen.
Planera en resa
Du kan lägga till planeringsinformation för varje plats på resan,
bland annat önskad ankomsttid och uppehållstid på varje plats.
Det kan hjälpa dig att planera din avresa för att komma fram till
platser i tid.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj > Reseinställningar > Ändra schema.
4 Välj en plats och följ instruktionerna på skärmen för att ange
planeringsinformation.
TIPS: Om du behöver planera fler platser på resan bör du
börja från resans början och arbeta dig fram mot slutet.
5 Upprepa steg 4 för att ange planeringsinformation för fler
platser.
6 Välj Spara när du är klar.
När du navigerar längs resan bör du avresa den tid som visas
under startpunkten för att komma fram till dina stopp och
destinationer den tid du planerat. Planeringen är bara en
uppskattning. Trafikförhållanden, vägarbeten och andra
förseningar kan påverka den faktiska ankomsttiden.
En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla
minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats
där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen
av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka
till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och
slutdestination vara desamma.
1 Välj Appar > Reseplanerare > > Skapa resa.
2 Välj Välj startplats.
3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj
Välj.
4 Välj Välj destination.
5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj
Välj.
6 Välj Lägg till plats för att lägga till fler platser (valfritt).
7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du Nästa >
Spara.
8 Ange ett namn och tryck på Klar.
Navigera till en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!
4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj Start.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda
platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de
återstående destinationerna på resan.
Optimera destinationsordningen på en resa
Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer
på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt.
Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar
ordningen.
När du redigerar en resa väljer du
> Optimera
ordningen.
Redigera och ändra ordning på platser för en resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du och
drar platsen till en ny position på resan.
• Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen
väljer du .
• Om du vill ta bort platsen väljer du .
Ändra ruttalternativ för en resa
Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din
resa.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj fordonsprofilikonen och välj det fordon du tänker
använda när du navigerar på resan (valfritt).
4 Välj > Reseinställningar.
Navigera till din destination
Schemalägga en resa
Dela resor
Du kan dela med dig av resor med kompatibla Garmin enheter
med trådlös Bluetooth teknik.
1 Placera din enhet högst 10 m (33 fot) från en kompatibel
Garmin enhet.
Välj
Appar > Reseplanerare >
> Dela > Bluetooth.
2
3 Välj en resa och välj Klar.
4 Välj en enhet i listan och välj OK.
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhets- och
sekretessinställningar, sidan 16).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden
Undvika avgiftsvägar
Enheten kan undvika att leda dig genom områden där
vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda
broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan
fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga
andra rimliga rutter är tillgängliga.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
7
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
Välj
Spara.
4
Undvika vinjetter
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjettinformation
för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje
land.
1 Välj Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter >
Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
Spara.
Egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden
och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt
undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan
rimlig väg är tillgänglig.
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj Lägg till väg att undvika.
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj Klar.
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
8
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Bränslespårning
Du kan ställa in enheten så att den beräknar din
bränsleförbrukning, varnar dig när du närmar dig den längsta
uppskattade bränslesträckan och föreslår bensinstationer
baserat på beräknad bränsleräckvidd. När bränslespårning är
aktiverat anger aktuell bränslestatus.
Vit: Bränslespårning är inaktiverat eller enheten befinner sig inte
i motorcykelfästet.
Grön: Den beräknade bränsleräckvidden är över nivån för
bränsletankvarning.
Orange: Den beräknade bränsleräckvidden är under nivån för
bränsletankvarning.
Röd: Den beräknade återstående sträckan på tanken är 0.
Aktivera bränslespårning
Innan du kan aktivera bränslespårning måste enheten befinna
sig i motorcykelläge eller terrängkörningsläge och sitta i
motorcykelfästet.
När du aktiverar bränslespårning visas en bränslemätare på
färddatorn (Visa trippinformationssidan, sidan 12).
1 Fyll på bränsletanken.
2 Välj Appar > Bränsleinställningar > Bränslespårning.
3 Välj Distans per tank.
4 Ange den sträcka som fordonet körs på en tank bensin och
välj Klar.
Ställa in en varning för låg bränslenivå
Du kan ställa in att enheten ska varna när bränslenivån i tanken
är låg.
Obs! För att enheten ska kunna ge varningar om låg
bränslenivå måste den sitta i motorcykelfästet.
1 Aktivera bränslespårning (Aktivera bränslespårning, sidan 8).
2 Välj Bränsletankvarning.
3 Ange en distans och välj Klar.
När du bara har så mycket bränsle kvar att det räcker till den
distans du angivit visas en varning om låg bränslenivå på
kartsidan.
Återställa bränsleförbrukningen
När du fyller på bränsle bör du återställa bränsleförbrukningen
på enheten för att mer exakt hålla reda på återstående bränsle.
Välj Appar > Bränsleinställningar > Återställ bränsletank.
Aktivera Dynamisk tankning
Innan du kan aktivera Dynamisk tankning måste enheten
befinna sig i motorcykelläget och sitta i motorcykelfästet, och
bränslespårning måste vara aktiverat.
Du kan ställa in enheten så att den föreslår bensinstationer
baserat på beräknad bränsleräckvidd.
Välj Appar > Bränsleinställningar > Dynamisk tankning.
Söka efter och spara platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart?
får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder
för att bläddra, söka och spara informationen.
Söka efter och spara platser
• Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation
(Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 9).
• Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser
efter kategori (Intressanta platser, sidan 9).
• Sök efter och checka in på intressanta platser från
Foursquare (Söka efter intressanta platser från Foursquare,
sidan 9).
• Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex.
adresser, korsningar eller geografiska koordinater
(Sökverktyg, sidan 10).
• Sök nära en annan ort eller ett område (Byta sökområde,
sidan 9).
• Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett
senare tillfälle (Spara platser, sidan 10).
• Återgå till senast hittade platser (Visa senast hittade platser,
sidan 10).
®
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Visa sökresultat på kartan
Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i
en lista.
i platssökningsresultatet.
1 Välj
Den närmaste platsen i sökresultatet visas på kartan.
anger platserna för andra sökresultat.
2 Välj ett eller flera alternativ:
• Om du vill visa fler sökresultat trycker du på kartan och
drar den.
• Om du vill välja en annan plats väljer du .
• Om du vill visa detaljer och rutter för den valda platsen
väljer du platsbeskrivningen längst ned på kartan.
• Om du vill börja navigera till den valda platsen väljer du
Kör!.
Byta sökområde
Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du
kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av
destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva
rutten.
1 På huvudmenyn väljer du Vart?
Söka efter och spara platser
2 Välj .
3 Välj ett alternativ.
Intressanta platser
En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk
eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och
kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger,
hotell och nöjen.
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på
skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast
hittade platser i den valda kategorin.
• Välj en underkategori, om det behövs, och välj en
destination.
Navigera till intressanta platser inom området för en
plats
Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området
för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik
terminal på en flygplats.
1 Välj Vart? > Ange söktext.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet
eller adressen för platsen, väljer och går till steg 3.
• Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du
namnet på den intressanta platsen, väljer och går till
steg 5.
3 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex.
restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
4 Välj en kategori.
5 Välj den intressanta platsen och välj Kör!.
Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till
platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram
till destinationen anger en målflagga den rekommenderade
parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den
intressanta platsen finns.
Utforska en plats
Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för
varje plats.
1 Välj en plats.
2 Välj > Utforska den här platsen.
Foursquare
Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten
innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som
anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.
Söka efter intressanta platser från Foursquare
Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns
på din enhet.
9
Välj Vart? > Kategorier > Foursquare.
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata
som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Om det behövs väljer du Söker nära: för att ändra
sökområde (Byta sökområde, sidan 9).
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Städer/Orter.
2 Välj ett alternativ:
• Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
• Om du vill söka nära en annan plats väljer du Söker nära:
(Byta sökområde, sidan 9).
• Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du Ange
söktext, anger ett ortsnamn och väljer .
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Visa senast hittade platser
Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du
hittat.
Välj Vart? > Senaste.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj Appar > Senaste platsen.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter nödtjänster och bränsle
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste
sjukhus, polisstationer och bensinstationer.
10
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polisstation, Bränsle eller Vägassistans.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla
områden.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de
närmaste platserna högst upp.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till platsen väljer du Kör!
• Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om
platsen väljer du .
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivning till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Spara.
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
2
3
4
5
sidan 9).
Välj en plats från sökresultaten.
Välj .
Välj Spara.
Om det behövs anger du ett namn och väljer Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
Söka efter och spara platser
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Rensa spar. plats.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Dela en sparad plats
När du sparat en plats du kan dela den med andra kompatibla
Garmin enheter med hjälp av trådlös Bluetooth teknik eller ett
minneskort.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Dela.
6 Följ instruktionerna på skärmen för att dela platsinformation.
Använda kartan
Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (Din rutt på
kartan, sidan 6) eller för att visa en karta över omgivningen när
ingen rutt är aktiv.
1 Välj Visa kartan.
2 Tryck var som helst på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller
nedåt.
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori
väljer du .
• Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och
väljer Kör! (Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 5).
Kartverktyg
Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och
funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar
ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.
Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.
Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över
platser på rutten.
Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen
som du färdas på (Längre fram, sidan 11).
Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (Visa
svängar och vägbeskrivningar, sidan 6).
Använda kartan
Färddata: Visar anpassningsbara trippdata, t.ex. hastighet eller
körsträcka (Visa trippdata från kartan, sidan 12).
Volym: Justerar ljudets huvudvolym.
Ljusstyrka: Justerar skärmens ljusstyrka.
Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den
anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett
telefonsamtal är aktivt (Använda alternativ för samtal pågår,
sidan 13).
Visa ett kartverktyg
1 Välj på kartan.
2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
När
du är klar med kartverktyget väljer du .
3
Aktivera kartverktyg
Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade
på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i
menyn.
1 Välj > på kartan.
2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
3 Välj Spara.
Längre fram
Verktyget Längre fram ger information om kommande platser
längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa
kommande intressanta platser, t.ex. restauranger,
bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg
kan du också visa information och tillgängliga tjänster för
kommande avfarter och städer, liknande informationen på
vägskyltar längs motorvägen.
Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre
fram.
Visa kommande platser
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori
väljer du om det behövs.
• Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga
för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du
färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en
motorväg.
3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin,
avfarten eller staden.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre
fram.
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj en kategori.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
5 Välj Klar.
11
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 11).
På kartan väljer du > Färddata.
Anpassa trippdatafälten
Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för
trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på
kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 11).
1 På kartan väljer du > Färddata.
2 Välj ett trippdatafält.
3 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om
resan.
Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så
att den kan mäta förfluten tid under resan.
Välj Hastighet på kartan.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj Spara.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.
3 Välj Spara.
12
Bluetooth anslutna funktioner
Enheten har flera Bluetooth anslutna funktioner för din
kompatibla smartphone.
Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot
telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten
som en högtalartelefon med handsfree.
Medieströmning: Strömmar ljudet från din smartphone till ditt
headset och ger Bluetooth mediekontroller på zūmo enheten.
Krav för Bluetooth funktioner
För vissa funktioner krävs en telefon, ett headset eller en
särskild app på din smartphone.
Funktion
Kräver
Handsfreesamtal
Ihopparad telefon och headset.
Medieströmning
Ihopparad smartphone och headset.
Para ihop telefonen och headsetet
Du måste para ihop din zūmo enhet med telefonen och
Bluetooth headsetet för att kunna använda flera Bluetooth
funktioner. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt
när de är påslagna och inom räckhåll.
1 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in
telefonen på synlig.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
2 Placera zūmo enheten och din telefon inom 3 m (10 fot) från
varandra.
3 Välj Inställningar > Bluetooth > på zūmo enheten.
4 Följ instruktionerna på skärmen och para ihop telefonen med
enheten.
5 Välj på zūmo enheten.
TIPS: Om skärmen för Bluetooth initialinställningar inte visas
kan du välja Inställningar > Bluetooth > Sök efter enheter
för att para ihop headsetet.
6 Följ instruktionerna på skärmen och para ihop headsetet med
enheten.
Ikoner för Bluetooth funktionsstatus
Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje
ihopparad enhet.
Välj Inställningar > Bluetooth.
• En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller
frånkopplad för enheten.
• En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för
enheten.
Ringa med handsfree
Medieströmning
Headset anslutet
Aktivera eller avaktivera Bluetooth
funktioner för ditt headset
Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade
när du parar ihop headsetet. Du kan aktivera och avaktivera
vissa funktioner.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj headsetets namn.
3 Välj ett alternativ:
• Koppla bort headsetet genom att avmarkera kryssrutan
Headset.
• Avaktivera ljud från strömmande media genom att
avmarkera kryssrutan Media.
Bluetooth anslutna funktioner
Ringa med handsfree
Obs! Även om de flesta telefoner och headset kan användas
finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset
kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga
för din telefon.
Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten anslutas till
mobiltelefonen och det trådlösa headsetet eller hjälmen om du
vill ha händerna fria. Ta reda på om din enhet med Bluetooth
teknik är kompatibel med enheten genom att gå till
www.garmin.com/bluetooth.
Ringa ett samtal
Ringa ett nummer
1 Välj Appar > Telefon > Ring.
2 Ange numret.
3 Välj Ring.
Ringa en kontakt i telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här
funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Telefonbok.
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för
din hemposition.
Välj Appar > Telefon > Ring hem.
Koppla bort en Bluetooth enhet
Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort
den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan
ansluta till din zūmo enhet automatiskt i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj den enhet du vill koppla bort.
3 Avmarkera kryssrutan bredvid namnet på den ihopparade
enheten.
Ta bort en ihopparad telefon
Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den
ansluter automatiskt till enheten i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj telefonen och välj Ta bort ihopparning för enhet.
Använda appar
Mediespelare
Ringa upp en plats
1 Välj Appar > Telefon > POI kategorier.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj Ring.
Mediespelaren kan spela upp musik och ljud från följande källor.
• Musikfiler lagrade på zūmo enheten.
• Musikfiler lagrade på en telefon eller mediespelare ansluten
till motorcykelfästets USB-port.
• Bluetooth ljud från en ihopparad telefon.
Ta emot ett samtal
Lägga till mediespelarverktyg på kartan
När du får ett samtal, välj Svara eller Ignorera.
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan
samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den
här funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Samtals-historik.
2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
3 Välj ett samtal.
Använda alternativ för samtal pågår
Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal
pågår från kartan.
• Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga
av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala
privat.
• Använd knappsatsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska
system, som en röstbrevlåda.
• Stäng av mikrofonen genom att välja .
• Lägg på genom att välja .
Ange ett hemtelefonnummer
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom att
redigera ”Hem” i listan över sparade platser (Ändra en sparad
plats, sidan 10).
1 Välj Appar > Telefon > > Ange hemnummer.
2 Ange ditt telefonnummer.
3 Välj Klar.
Använda appar
Mediespelarens kartverktyg gör att du kan kontrollera
mediespelaren från kartan.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartverktyg >
Mediespelare.
2 Öppna kartan.
3 Välj > Mediespelare.
Styrningen för mediaspelaren visas på kartan.
Byta mediekälla
Du kan byta källa för uppspelning av media på enheten.
1 Välj Appar > Mediespelare > .
2 Välj en mediekälla.
Spår
Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information
om den inspelade vägen, bl.a. tid, plats och höjd.
Visa spårinformation
1 Välj Appar > Spår > Aktiva.
2 Välj ett spår.
Spåret visas på kartan.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill spara spåret väljer du Spara spår.
• Om du vill spara spåret som en resa väljer du Spara som
resa.
• Om du vill visa höjdprofilen för spåret väljer du Höjdprofil.
13
TracBack
®
Följ ditt senaste spår
7 Sätt inom 30 sekunder i batteriet  i batterihållaren à på
givaren med pluspolen vänd uppåt.
Funktionen TracBack spelar in ett spår av din senaste
förflyttning. Du kan spåra den väg som du färdats tillbaka till din
startpunkt.
1 Välj Appar > TracBack.
Ditt senaste spår visas på kartan.
2 Välj Kör!.
Spara ditt senaste spår som en resa
Du kan spara ditt senaste spår som en resa, som du kan
navigera senare med reseplaneraren (Navigera till en sparad
resa, sidan 7).
1 Välj TracBack.
Ditt senaste spår visas på kartan.
2 Välj > Spara som resa.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
Däcktryck
VARNING
Övervakningssystemet för däcktryck kan inte ersätta vanligt
däckunderhåll. Det är förarens ansvar att lufttrycket i däcken är
korrekt även om lufttrycket inte är så lågt att
däcktrycksvarningen har utlösts. Felaktigt däcktryck kan orsaka
att föraren tappar kontroll över fordonet, vilket kan leda till
allvarliga personskador och dödsfall.
Garmin övervakningssystemet för däcktryck finns som separat
tillbehör. Däcktrycksfunktionen är inte kompatibel med alla zūmo
modeller. Information om tillbehör och kompatibilitet hittar du på
www.garmin.com/zumo.
Ställa in däcktrycksgivarna
Innan du kan ställa in däcktrycksgivarna behöver du ha batteriet
och de numrerade etiketterna som följde med varje givare. Du
måste också ha en kompatibel zūmo enhet.
Givarna kommunicerar trådlöst med din kompatibla zūmo enhet.
Du kan övervaka däcktrycket och få varningar för lågt däcktryck
på zūmo enheten.
1 Ta bort locket À från givaren Á genom att vrida locket
moturs.
zūmo enheten söker efter givaren. När ihopparningen har
slutförts visas ett bekräftelsemeddelande på givaren.
TIPS: Om ihopparningen misslyckas kan du ta ut batteriet ur
givaren och upprepa steg 6 och 7.
8 Ange det rekommenderade trycket för däcket.
9 Ange minimitrycket för däcket.
zūmo enheten utlöser en varning för lågt tryck om givaren
rapporterar ett däcktryck under det här värdet.
10 Sätt tillbaka och dra åt locket på givaren.
11 Sätt fast en numrerad etikett på givaren, utifrån det
däcknummer du valde i steg 6.
12 Upprepa den här proceduren för de återstående givarna.
Montera givarna på däcken
VARNING
Övervakningssystemet för däcktryck får endast användas med
däckventilskaft i metall. Om man monterar däcktrycksgivare på
däckventilskaft i andra material än metall kan däcket och/eller
däckventilskaftet skadas vilket kan leda till allvarliga
personskador och dödsfall.
OBS!
För att förhindra skador på givare och fordon bör du kontrollera
att ingen av de monterade givarna stör fordonets bromsar,
fjädringskomponenter eller annan fast utrustning. Om en
monterad givare stör någon fast utrustning på fordonet ska du
inte använda fordonet med givaren monterad.
För att förhindra eventuella däckvibrationer eller ojämnt
däckslitage på vissa fordon kan det vara nödvändigt att
balansera däcken när du har installerat sensorn.
Innan du monterar givarna på däcken bör du ställa in givarna
med din zūmo enhet.
1 Ta bort de befintliga ventilhattarna från fordonets däck.
2 På zūmo enheten väljer du Appar > Däcktryck för att visa ett
diagram över fordonsprofilerna.
3 Sätt fast givarna på däckens ventilskaft genom att dra åt dem
medurs.
Obs! Du måste sätta fast alla givare på rätt däck på fordonet
med utgångspunkt i diagrammet över fordonsprofiler och de
numrerade etiketter du satte på givarna under inställningen.
4 Snurra på hjulen för hand för att kontrollera att sensorerna
har tillräckligt med utrymme och att de inte stör fordonets
utrustning.
2 Ta ut batteriet om du redan har satt in det i givaren.
3 På zūmo enheten väljer du Appar > Däcktryck.
4 Välj en fordonsprofil som matchar däckkonfigurationen för
fordonet.
5 Placera givaren nära zūmo enheten.
6 På zūmo enheten väljer du numret bredvid det däck som
givaren ska paras ihop med.
14
Däcktrycksvarningar
Enheten varnar dig med hjälp av popup-meddelanden, ikoner på
kartan och symboler i däcktrycksappen.
När det finns en varning för någon givare blir siffran bredvid
motsvarande däck röd i däcktrycksappen. Symbolerna under
siffran blir röda för att indikera de aktiva varningarna för givaren.
Använda appar
Lågt däcktryck
Låg batterinivå i givaren
Givaren är inte ansluten
Viloläge för däcktrycksgivare
Byta namn på servicekategori
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj den kategori du vill byta namn på.
3 Välj > Byt namn på kategori.
4 Ange ett namn och tryck på Klar.
När du parkerar fordonet och stänger av zūmo enheten går
däcktrycksgivaren in i viloläge efter några minuter. Givaren
skickar ingen information till zūmo enheten när den är i viloläge.
Det kan leda till att zūmo enheten rapporterar att givaren är
frånkopplad.
Nästa gång fordonet rör sig lämnar givaren viloläget och
återansluter automatiskt till zūmo enheten. Det kan ta upp till
30 sekunder att återansluta.
Ta bort serviceposter
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj > Ta bort poster.
4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
5 Välj Ta bort.
Använda kompassen
Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och
datum för serviceposten.
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett fält.
4 Ange den nya informationen och välj Klar.
Obs! Du måste vara i rörelse för att kompassen ska kunna
fastställa din riktning.
Du kan navigera med hjälp av en GPS-kompass.
Välj Appar > Kompass.
VIRB fjärrkontroll
Redigera en servicepost
®
Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera
med hjälp av enheten. Gå in på www.garmin.com/VIRB för att
köpa en VIRB actionkamera.
Styra en VIRB actionkamera
Innan du kan använda fjärrfunktionen hos VIRB måste du
aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information
finns i användarhandboken till VIRB serien.
1 Slå på VIRB kameran.
2 På zūmo enheten väljer du Appar > VIRB-fjärrkontroll >
Anslut.
3 Vänta medan enheten ansluter till din VIRB kamera.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Starta inspelning för att spela in video.
• Välj Stoppa inspelning för att avsluta videoinspelningen.
• Välj Stillbild för att ta ett foto.
Logga servicehistorik
Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller
underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier
och du kan lägga till egna kategorier (Lägga till
servicekategorier, sidan 15).
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj Lägg till post.
4 Ange trippmätaravläsningen och välj Nästa.
5 Ange en kommentar (tillval).
6 Välj Klar.
Lägga till servicekategorier
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj > Lägg till kategori.
3 Ange ett kategorinamn och tryck på Klar.
Ta bort servicekategorier
När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i
den kategorin bort.
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj > Ta bort kategorier.
3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
4 Välj Ta bort.
Anpassa enheten
Visa hjälpfiler
Välj Appar > Hjälp för att visa den fullständiga
användarhandboken.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Appar > Hjälp >
.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhets- och sekretessinställningar,
sidan 16).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
vid på kartan.
Välj Appar > Platser jag besökt.
Anpassa enheten
Kart- och fordonsinställningar
Välj Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan. Gå
till www.garmingarage.com för fler ikoner.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 12).
Hörbar motorcyklistvarning: Aktiverar en ljudvarning för varje
typ av förarvarning (Funktioner och varningar för
föraruppmärksamhet, sidan 4).
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera och avaktivera förarvarningar
Du kan stänga av enskilda hörbara förarvarningar. Visuella
varningar visas även när ljudvarningen är avaktiverad.
15
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Hörbar
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth
teknik.
Aktivera kartor
Slå ifrån Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
motorcyklistvarning.
2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Navigeringsinställningar
Välj Inställningar > Navigation.
Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större
vägar i rutten när du börjar navigera.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Omräkning utanför rutt: Anger inställningar för omräkning när
du navigerar bort från en aktiv rutt.
Trötthetsvarning: Varnar dig när du har kört under en lång
period utan paus.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.
Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika
avgiftsbelagda vägar och vinjetter.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamhet från körningen.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
Inställningar för beräkningsläget
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.
Äventyrlig rutt: Beräknar rutter som föredrar kurviga vägar.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Ange en simulerad plats
Skärminställningar
Välj Inställningar > Skärm.
Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du
väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan
dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.
Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.
Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan
enheten försätts i viloläge när du använder batteri.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Skärmbild på enheten.
Enhets- och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.
Ställa in tiden
1 På huvudmenyn anger du tiden.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPSinformation väljer du Automatiskt.
• Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller
ned.
Språk- och tangentbordsinställningar
Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.
Tangentbordslayout: Anger tangentbordslayouten.
Inställningar för positionslarm
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en
simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Välj plats.
Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för
att larm för larmade positioner ska visas.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Välj Inställningar > Områdeslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som
varningar ska spelas upp för.
Bluetooth inställningar
Om du vill öppna enhetsinställningarna väljer du Inställningar >
Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.
Välj Inställningar > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.
16
Enhets- och sekretessinställningar
Anpassa enheten
Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med
Garmin för att förbättra innehållet.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Rengöra ytterhöljet
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Enhetsinformation
Specifikationer
Vattentålighet
IEC 60529 IPX7
Drifttemperaturområde
Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning (CLA,
motorcykel eller extern
strömkälla)
Från 12 till 24 V DC
Batteriets livslängd
Upp till 4 timmar beroende på
användning och inställningar
Batterityp
Litiumjonbatteri
Batterispänningsområde
Från 3,5 till 4,1 V
Radiofrekvensprotokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
2,4 GHz trådlös Bluetooth teknik
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Återställa enheten
®
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Ladda enheten
Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Montera enheten på fästet och anslut fästet till
fordonsströmmen.
OBS!
Anslut inte enheten direkt till 12 V-strömkabeln.
• Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är
ansluten till en dator. Vissa bärbara datorer kan inte ladda
enheten.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com.
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort enheten från fästet
1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
2 Luta enheten framåt.
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den
säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket À moturs för att låsa upp det.
Enhetsunderhåll
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Enhetsinformation
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
17
4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
5 Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i
12 V-strömkabeln à igen.
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Installation, sidan 1).
Telefonen ansluter inte till enheten
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(Navigeringsinställningar, sidan 16).
• Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln, sidan 17).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det
laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
•
•
•
•
Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 16).
Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 16).
Minska volymen (Ställa in volymen, sidan 4).
Avaktivera trådlös Bluetooth teknik (Slå ifrån Bluetooth,
sidan 16).
• Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (Slå på
och stänga av enheten, sidan 3).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Enheten visas inte som flyttbar enhet på
datorn
På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av
MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som
en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns
funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista och
Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
®
Enheten visas inte som bärbar enhet på
datorn
På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via
USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten
som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet.
I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3
används USB-masslagringsläge.
®
Min enhet visas inte som bärbar enhet,
flyttbar enhet eller volym på datorn
1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
2 Stäng av enheten.
3 Anslut USB-kabeln till din enhet och till en USB-port på
datorn.
18
TIPS: USB-kabeln ska anslutas till en USB-port på datorn,
inte till en USB-hubb.
Enheten startas automatiskt och försätts i MTP-läge eller USBmasslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas
på enhetens skärm.
Obs! Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det
eventuellt uppstå problem när Windows ska tilldela
enhetsbokstäver till dina Garmin diskenheter. Mer information
om enhetsbokstäver finns i hjälpfilen för ditt operativsystem.
• Välj Inställningar > Bluetooth.
Fältet Bluetooth måste anges till Aktiverad.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och placera
den högst 10 m (33 fot) från enheten.
• Gå till www.garmin.com/bluetooth om du behöver mer hjälp.
Bilagor
Sätta i ett minneskort för kartor och data
Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för
kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från
en elektronikleverantör, eller så kan du besöka
www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst
Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD
minneskort på 4 till 32 GB.
1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på
enheten (Översikt över enheten, sidan 3).
2 Sätt i ett minneskort i facket.
3 Tryck ner det tills du hör ett klick.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
sidan 18).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
2 Öppna filläsaren på datorn.
3 Välj en fil.
4 Välj Ändra > Kopiera.
Felsökning
5 Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga
några filer i Garmin mappen.
6 Välj Ändra > Klistra in.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
Koppla
bort kabeln från datorn.
2
Visa status för GPS-signal
Håll ned
i tre sekunder.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com .
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Köpa tillbehör
Gå till garmin.com/accessories.
Bilagor
19
Index
Symboler
2D-kartvy 12
3D-kartvy 12
A
adresser, söka 10
aktiv körfältsguidning 6
aktuell position 10
anpassa enheten 15
aviseringar 5, 12
avstickare 6
B
batteri
ladda 17, 18
maximera 18
problem 18
besvara samtal 13
Bluetooth teknik 12, 13, 18
avaktivera 16
inställningar 16
koppla bort en enhet 13
para ihop ett headset 12
para ihop med telefon 12
bränsle
spåra 8
stationer 10
byta sökområde 9
D
dator, ansluta 18
destinationer. Se platser
däcktryck
givare 14
profiler 14
varningar 14
viloläge 15
E
enhets-ID 16
EULA 16
F
fartkameror 4
felsökning 18
filer, överföra 18
Foursquare 9
fågelvägen, navigera 8
färdhistorik 16
fäste, ta bort 17
förarvarningar 4, 15
G
Garmin Express, uppdatera programvaran 3
genvägar
lägga till 10
ta bort 10
geocaching 10
GPS 3, 19
H
headset, para ihop 12
hem
köra 5
ringa 13
telefonnummer 13
ändra position 6
hjälmlagar 5
hjälp. 15 Se även produktsupport
Hörlur 12
I
ID-nummer 16
ikoner, statusfältet 3
inställningar 16
intressanta platser (POI) 9
platser 9
20
K
R
kablar, motorcykelfäste 1
kameror
fart 4
rödljus 4
kartbild
2D 12
3D 12
kartlager, anpassa 12
kartor 5, 11, 12, 16
datafält 6, 12
detaljnivå 15
köpa 19
lager 12
symboler 6
tema 15
uppdatera 3
verktyg 11
visa rutter 6
kompass 15
koordinater 10
koppla bort, Bluetooth enhet 13
korsningar, söka 10
köra hem 5
redigera, sparade resor 7
rengöra enheten 17
rengöra pekskärmen 17
reseplanerare 7
redigera en resa 7
ruttpunkter 7
riktningar 6
ringa 13
rutter 5
avbryta 6
beräkna 5
beräkningsläge 5, 7, 16
föreslagna 7
lägga till en punkt 6
myTrends 7
starta 5
utforma 6
visa på kartan 6
äventyrlig ruttplanering 5
rödljuskameror 4
L
ladda enheten 17, 18
larm för larmade positioner, inställningar 16
latitud och longitud 10
ljud, larmade positioner 16
ljusstyrka 4
längre fram 11
anpassa 11
M
mediespelare 13
microSD kort 18
microSD-kort 3
minneskort 3, 18
installera 18
montera enheten
motorcykel 1
personbil 2
sugkopp 17
ta bort från fäste 17
ta bort från fästet 2
motorcykelfäste 1
kablar 1
myTrends, rutter 7
N
navigation 6
inställningar 16
navigering 9
fågelvägen 8
nästa sväng 6
nödtjänster 10
P
para ihop
headset 12
koppla bort 13
telefon 12, 18
parkering, sista platsen 10
platser 9, 10, 15
aktuell 10
platser 9
senaste sök 10
söka efter 8
positioner
aktuell 10
ringa 13
simulerad 16
spara 10
söka efter 10
produktsupport 15
programvara
uppdatera 3
version 16
S
samtal 13
hem 13
historik 13
kontakter 13
ringa 13
ringa upp 13
svara 13
satellitsignaler
söka 3
visa 19
senast hittade platser 10
servicehistorik
kategorier 15
poster 15
redigera 15
ta bort 15
simulerade platser 16
skärm, ljusstyrka 4
skärmbilder 16
skärminställningar 16
skärmknappsats 4
skötsel av enheten 17
Smartphone Link 12
Snabbsökning 9
spara, aktuell position 10
sparade platser 7, 11
kategorier 11
redigera 10
ta bort 11
specifikationer 17
språk
röst 16
tangentbord 16
spår 13
strömkablar 17
byta säkringen 17
strömknapp 3
stöld, undvika 17
sugkopp 17
svänglista 6
säkring, byta 17
söka efter platser. 8, 9 Se även platser
adresser 10
kategorier 9
koordinater 10
korsningar 10
orter 10
sökfält 9
sömnläge 3
T
ta bort
ihopparad Bluetooth-enhet 13
resor 7
servicekategorier 15
serviceposter 15
ta bort fästet 17
Index
tangentbord 4
layout 16
språk 16
telefon
koppla bort 13
para ihop 12, 18
telefonbok 13
telefonsamtal 13
ringa 13
röstuppringning 13
stänga av ljud 13
svara 13
telefonsamtal med handsfree 12
tidsinställningar 16
tillbehör 19
TracBack 14
transportlägen 4
trippinformation 12
visa 12
återställa 12
tripplogg, visa 12
U
undvikanden
avaktivera 8
område 8
ta bort 8
väg 8
vägavgifter 7
vägegenskaper 8
uppdatera
kartor 3
programvara 3
USB, koppla bort 19
utforma en rutt 6
V
Var är jag? 10
varning för låg bränslenivå 8
verktyg, kartor 11
viloläge 15
VIRB fjärrkontroll 15
volym, justera 4
vägavgifter, undvika 7
vägbeskrivningar 6
Å
återställa
enhet 17
trippdata 12
återställa inställningarna 17
Index
21
support.garmin.com
Juni 2018
190-02000-39_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising