Garmin | zūmo® 345LM | User guide | Garmin zūmo® 345LM Käyttöopas

Garmin zūmo® 345LM Käyttöopas
zūmo 395
®
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
ANT , ANT+ , Garmin , yhtiön Garmin logo, TracBack , VIRB , ja zūmo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
myGarmin™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD™ on SD-3C:n tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki. PANDORA , Pandora logo ja ilmiasu ovat Pandora Media Inc:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Niiden käyttö on luvanvaraista. SPOTIFY ja Spotify logo ovat Spotify AB:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Edellyttää yhteensopivia mobiililaitteita ja
mahdollisuuksien mukaan Premium-tilausta. Siirry osoitteeseen www.garmin.com . Tuote sisältää Spotifyn ohjelmistoja, joita koskevat kolmannen osapuolen käyttöoikeudet ovat nähtävissä
täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Ota Spotify mukaan kaikille matkoille. Kuuntele lempikappaleitasi ja -artistejasi tai anna Spotifyn hoitaa viihdepuoli.
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
Sisällysluettelo
Asennus.......................................................................... 1
Laitteen kiinnittäminen moottoripyörään ..................................... 1
Moottoripyörän virtateline ....................................................... 1
Ohjaustankoalustan asentaminen ......................................... 1
Virtajohtojen liittäminen moottoripyörätelineeseen ................ 1
Alustan liittäminen moottoripyörätelineeseen ........................ 1
Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan ................................ 2
Laitteen asentaminen moottoripyörätelineeseen ................... 2
Laitteen irrottaminen moottoripyörätelineestä ............................ 2
Laitteen kiinnittäminen autossa .................................................. 2
Aloitus............................................................................. 2
Laitteen esittely ........................................................................... 3
Tuotepäivitykset .......................................................................... 3
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin Express ...... 3
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ........................................... 3
GPS-signaalien hakeminen ........................................................ 3
Tilarivin kuvakkeet ...................................................................... 3
Näyttöpainikkeiden käyttäminen ................................................. 4
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 4
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 4
Kulkuvälinetilat ............................................................................ 4
Kulkuvälinetilan valitseminen ................................................. 4
Näyttönäppäimistön käyttäminen ............................................... 4
Suurinäppäimisen näppäimistön käyttäminen ....................... 4
Ajajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja
hälytykset........................................................................ 4
Ajajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 4
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat ................................... 4
Kypärälakien ilmoitusten tarkasteleminen .................................. 4
Kypärälakien etsiminen ............................................................... 5
Navigoiminen määränpäähän....................................... 5
Reitit ............................................................................................5
Reitin aloittaminen ...................................................................... 5
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 5
Reitin ajaminen käyttämällä reititystä vaihtelevassa
maastossa .............................................................................. 5
Kiertomatkareitin luominen .................................................... 5
Reitin aloittaminen kartan avulla ............................................ 5
Palaaminen kotiin ................................................................... 5
Reittisi kartalla ............................................................................ 6
Aktiivinen kaistavahti .............................................................. 6
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen ......................... 6
Koko reitin näyttäminen kartassa ........................................... 6
Sijainnin lisääminen reitille .......................................................... 6
Reitin muodostaminen ................................................................ 6
Kiertotien käyttäminen ................................................................ 6
Reitin pysäyttäminen .................................................................. 6
Matkasuunnittelu .........................................................................6
Matkan suunnitteleminen ....................................................... 7
Tallennetun matkan navigoiminen ......................................... 7
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen ................. 7
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen ............................................................................... 7
Matkan reititysasetusten muuttaminen .................................. 7
Matkan ajoittaminen ............................................................... 7
Matkojen jakaminen ............................................................... 7
Suositeltujen reittien käyttäminen ............................................... 7
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen .......................... 7
Tietullien välttäminen ............................................................. 7
Tietullitarrojen välttäminen ..................................................... 8
Tien ominaisuuksien välttäminen ........................................... 8
Mukautettavat vältettävät reitit ............................................... 8
Sisällysluettelo
Navigoiminen poissa tieltä .......................................................... 8
Polttoaineseuranta ...................................................................... 8
Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön .............................. 8
Polttoaineen vähyyden varoituksen määrittäminen ............... 8
Polttoainesäiliön mittarin nollaaminen ................................... 8
Dynaamisten polttoainepisteiden ottaminen käyttöön ........... 8
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen........................... 9
Sijainnin etsiminen hakupalkilla .................................................. 9
Hakutulosten näyttäminen kartassa ........................................... 9
Hakualueen muuttaminen ........................................................... 9
Kohdepisteet ............................................................................... 9
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ....................................... 9
Hakeminen luokasta .............................................................. 9
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin ................ 9
Foursquare ............................................................................. 9
Hakutyökalut ............................................................................. 10
Osoitteen etsiminen ............................................................. 10
Risteyksen etsiminen ........................................................... 10
Kaupungin etsiminen ........................................................... 10
Paikan etsiminen koordinaateilla ......................................... 10
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen ............................. 10
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen ............ 10
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ............................... 10
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen .............................. 10
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen ........................ 10
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ................................... 10
Oikotien lisääminen .................................................................. 10
Pikakuvakkeen poistaminen ................................................ 10
Sijaintien tallentaminen ............................................................. 10
Sijainnin tallentaminen ......................................................... 10
Nykyisen sijainnin tallentaminen .......................................... 10
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ................................... 10
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin .......................... 11
Tallennetun sijainnin poistaminen ........................................ 11
Tallennetun sijainnin jakaminen ........................................... 11
Kartan käyttäminen ...................................................... 11
Karttatyökalut ............................................................................ 11
Karttatyökalun tarkasteleminen ............................................ 11
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön .................................... 11
Edessä olevat ........................................................................... 11
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen .......................... 11
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen ............................. 11
Matkan tiedot ............................................................................ 12
Matkatietojen näyttäminen kartassa .................................... 12
Matkan tietosivun tarkasteleminen ....................................... 12
Matkalokin näyttäminen ....................................................... 12
Matkan tietojen tyhjentäminen ............................................. 12
Kartan mukauttaminen .............................................................. 12
Karttatasojen mukauttaminen .............................................. 12
Kartan tietokentän muuttaminen .......................................... 12
Kartan perspektiivin muuttaminen ........................................ 12
Bluetooth yhteysominaisuudet................................... 12
Bluetooth ominaisuuden vaatimukset ....................................... 12
Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos ........................................... 12
Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet ............................................ 12
Kuulokkeen Bluetooth ominaisuuksien ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä ................................................................ 12
Handsfree-puhelut .................................................................... 13
Soittaminen .......................................................................... 13
Puhelun vastaanottaminen .................................................. 13
Puheluhistorian käyttäminen ................................................ 13
Puheluasetusten käyttäminen .............................................. 13
Kotinumeron tallentaminen .................................................. 13
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta ........................... 13
Pariliitetyn puhelimen poistaminen ........................................... 13
i
Sovellusten käyttäminen............................................. 13
Mediasoitin ................................................................................ 13
Mediasoitintyökalun lisääminen karttaan ............................. 13
Medialähteen vaihtaminen ................................................... 13
Jäljet ......................................................................................... 13
Jälkitietojen tarkasteleminen ................................................ 13
TracBack® ................................................................................ 14
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen ............................. 14
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi ............. 14
Rengaspaine .............................................................................14
Rengaspainetunnistimien määrittäminen ............................. 14
Tunnistimien asentaminen renkaisiin ................................... 14
Rengaspainehälytykset ........................................................ 14
Rengaspainetunnistimen lepotila ......................................... 15
Kompassin käyttäminen ............................................................ 15
VIRB® etäkäyttö ....................................................................... 15
VIRB toimintakameran ohjaaminen ..................................... 15
Huoltohistorian kirjaaminen ...................................................... 15
Huoltoluokkien lisääminen ................................................... 15
Huoltoluokkien poistaminen ................................................. 15
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen ................................ 15
Huoltotietojen poistaminen .................................................. 15
Huoltotietojen muokkaaminen ............................................. 15
Ohjetiedostojen tarkasteleminen .............................................. 15
Ohjeaiheiden etsiminen ....................................................... 15
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 15
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä
siirrettävänä levynä tai taltiona ................................................. 18
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 18
Liite................................................................................ 18
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten ..................... 18
Tietojen hallinta ......................................................................... 18
Tietoja muistikorteista .......................................................... 18
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 18
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ....................................... 19
GPS-signaalin tilan näyttäminen .............................................. 19
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 19
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 19
Hakemisto ..................................................................... 20
Laitteen mukauttaminen.............................................. 15
Kartta- ja ajoneuvoasetukset .................................................... 15
Ajajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 16
Karttojen ottaminen käyttöön ............................................... 16
Navigointiasetukset ................................................................... 16
Laskentatilan asetukset ....................................................... 16
Simuloidun sijainnin asettaminen ........................................ 16
Bluetooth asetukset .................................................................. 16
Bluetooth poistaminen käytöstä ........................................... 16
Näyttöasetukset ........................................................................ 16
Yksikkö- ja aika-asetukset ........................................................ 16
Ajan asettaminen ................................................................. 16
Kieli- ja näppäimistöasetukset .................................................. 16
Huomiohälytysten asetukset ..................................................... 16
Laite- ja yksityisyysasetukset .................................................... 17
Asetusten palauttaminen .......................................................... 17
Laitteen tiedot............................................................... 17
Tekniset tiedot .......................................................................... 17
Laitteen lataaminen .................................................................. 17
Laitteen huolto.............................................................. 17
Laitteen huoltaminen ................................................................ 17
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 17
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 17
Varkauksien välttäminen ...................................................... 17
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 17
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 17
Laitteen irrottaminen telineestä ............................................ 17
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 17
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 17
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 17
Vianmääritys ................................................................. 18
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 18
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 18
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 18
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 18
Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa ........................ 18
Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa ................... 18
ii
Sisällysluettelo
Asennus
Laitteen kiinnittäminen moottoripyörään
Moottoripyörän virtateline
VAROITUS
Garmin suosittelee, että laitteen asentaa kokenut asentaja, joka
tuntee sähköjärjestelmät. Jos virtajohto liitetään väärin,
ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku voi loukkaantua.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
2 Pujota uudet pultit Á ohjaustankoalustan, välikkeiden  ja
kytkin-/jarrukiristimen läpi.
3 Kiinnitä alusta kiristämällä pultit.
Virtajohtojen liittäminen moottoripyörätelineeseen
1 Työnnä virtajohdon liitin À moottoripyörätelineen ylemmästä
aukosta yläpuolelta.
®
Laite on kiinnitettävä moottoripyörässä sopivaan ja turvalliseen
kohtaan, jossa virtalähde on käytettävissä ja kaapelit voidaan
ohjata turvallisesti.
À
Á
Â
Moottoripyörän telakka
Järjestelmän virta (punainen) 12 - 24 Vdc, johtosulake
Järjestelmän maadoitus (musta)
2 Pujota johto alaspäin aukon alaosaan Á asti ja vedä kaapeli
tiukalle.
3 Kiinnitä johto kiristämällä musta ruuvi  telineen
taustapuolelle Ã.
Ohjaustankoalustan asentaminen
Laite sisältää osat kahta ohjaustankoasennusvaihtoehtoa
varten. Mukautettuun asennukseen voidaan tarvita
lisätarvikkeita.
U-pultin ja ohjaustankoalustan asentaminen
1 Aseta U-pultti À ohjaustangon Á ympärille ja pujota pultin
päät ohjaustankoalustan  läpi.
4 Pujota suojus Ä ylemmästä aukosta ja paina se paikalleen.
2 Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.
HUOMAUTUS: suositeltu kiristysmomentti on 50 lbf-tuumaa
(5,65 N-m). Älä ylitä kiristysmomenttia 80 lbf-tuumaa (9,04 Nm).
Ohjaustankoalustan asentaminen kytkin-/jarrukiristimeen
1 Irrota kytkin-/jarrukiristimen À kaksi alkuperäistä pulttia.
Alustan liittäminen moottoripyörätelineeseen
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan sekä 1/4 tuuman
vakiopultit että M6-pultit. Käytä samankokoisia pultteja kuin
kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.
Asennus
HUOMAUTUS
Suora, jatkuva kosketus alustaan tai moottoripyörän osiin voi
vioittaa telinettä ajan myötä. Estä nämä viat käyttämällä telineen
1
ja alustan välissä asennusvälikkeitä ja varmistamalla, että
mikään laitteen tai telineen kohta ei kosketa moottoripyörää.
1 Pujota M4 x 20 mm:n kupukantaruuvit À aluslevyjen Á,
telakan, välikkeiden  ja alustan à läpi.
Laitteen kiinnittäminen autossa
HUOMAUTUS
Tarkista paikalliset tuulilasikiinnitykseen liittyvät lait, ennen kuin
kiinnität laitteen.
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Älä käytä imukuppikiinnitystä moottoripyörässä.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
2 Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto À telineen porttiin Á.
Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan
1 Kohdista ohjaustankoalustan À ja alustan Á pallo
kaksikantaisen pallokantavarren  päihin.
2 Poista imukupista  kirkas muovisuojus.
3 Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla
liinalla.
4 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu à taaksepäin
2
3
4
5
Aseta pallot kaksikantaiseen pallokantavarteen.
Kiristä nuppia hiukan.
Säädä katselukulman ja toiminnan optimoimiseksi.
Kiinnitä kiinnitys kiristämällä nuppia.
Laitteen asentaminen moottoripyörätelineeseen
1 Aseta laitteen alaosa telineeseen.
5
6
7
8
tuulilasia kohti.
Napsauta teline Ä kiinni imukupin varteen.
Aseta laitteen alaosa telineeseen.
Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Liitä ajoneuvon virtajohto virtaliitäntään.
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
• Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (Tuotepäivitykset,
sivu 3).
• Kiinnitä laite ja liitä se virtalähteeseen (Asennus, sivu 1).
• Pariliitä Bluetooth puhelin ja kuuloke (Puhelimen ja
kuulokkeen pariliitos, sivu 12) (optional).
• GPS-signaalien hakeminen (GPS-signaalien hakeminen,
sivu 3).
• Säädä näytön kirkkautta (Näytön kirkkauden säätäminen,
sivu 4).
• Navigoiminen määränpäähän (Reitin aloittaminen, sivu 5).
®
2 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3 Jos telineen yläosan salpa jää pystyyn, kun olet asettanut
laitteen, paina se alas.
Laitteen irrottaminen moottoripyöräteli­
neestä
1 Paina telineen sivussa olevaa vapautuspainiketta.
2 Nosta laite telineestä.
2
Aloitus
Laitteen esittely
• Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse Näytä tiedot
ja valitse haluamasi päivityksen vierellä Asenna.
Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä
saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.
HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen
tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään
laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD kortin
(Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 18).
7 Viimeistele päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita.
Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa
esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen
uudelleen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Virtapainike
À
Á
Â
Ã
Micro-USB-virta- ja dataportti
Äänilinjalähtö
microSD™ muistikorttipaikka
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin
Express
Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat
kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.
1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu
tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja
asenna se näytön ohjeiden mukaisesti.
2 Avaa Garmin Express sovellus.
3 Liitä laite tietokoneeseen mini-USB-kaapelilla.
Liitä kaapelin pienempi pää zūmo laitteen mini-USB-porttiin
À ja suurempi pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
• Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite
virtalähteeseen.
• Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun
laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin
vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
virransäästötilaan, kun lataat akkua.
• Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta,
kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla Sammuta.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
virransäästötilaan.
GPS­signaalien hakeminen
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteella hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Mene tarvittaessa ulos aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
Kun
muuttuu vihreäksi, laite on hakenut satelliittisignaalit ja
on valmis navigointiin.
Tilarivin kuvakkeet
4 Valitse Garmin Express sovelluksessa Lisää laite.
Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen
ja sarjanumeron.
5 Lisää laite Garmin Express -sovellukseen valitsemalla Lisää
laite ja seuraamalla näytön ohjeita.
Kun määritys on valmis, Garmin Express sovellus näyttää
laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila. GPS-tarkkuuden ja haettujen satelliittien
tietojen tarkasteleminen (GPS-signaalin tilan näyttäminen,
sivu 19).
Bluetooth tekniikan tila. Valitsemalla tämän voit näyttää
Bluetooth asetukset (Bluetooth asetukset, sivu 16).
Yhteydessä handsfree-puheluihin. Valitsemalla tämän voit
soittaa puhelun (Handsfree-puhelut, sivu 13).
Aktiivinen ajoneuvoprofiili. Valitsemalla tämän voit näyttää
ajoneuvoprofiilin asetukset.
Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (Ajan
asettaminen, sivu 16).
Akun lataustaso
6 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
Aloitus
Polttoaineen tila. Valitsemalla tämän voit näyttää polttoaineen seurantatiedot.
3
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja
valikkokohtia.
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta
pitkään.
• Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla tai .
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön pikavalikon.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Ennen kuin voit säätää äänenvoimakkuutta, sinun on liitettävä
laite virtatelineeseen tai kuulokkeisiin langattomalla Bluetooth
tekniikalla.
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
• Voit mykistää laitteen valitsemalla .
• Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Kulkuvälinetilat
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee kulkuvälinetilan
mukaan. Näet nykyisen kulkuvälinetilan tilarivin kuvakkeesta.
Autoilutila
Moottoripyöräilytila
Maastotila
Kulkuvälinetilan valitseminen
Valitse
.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäimistöasettelun vaihtamisesta on kohdassa
Kieli- ja näppäimistöasetukset (Kieli- ja näppäimistöasetukset,
sivu 16).
• Valitsemalla voit poistaa hakumerkinnän.
• Poista merkki -painikkeella.
• Valitsemalla voit valita näppäimistön kielitilan.
• Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
• Valitsemalla voit muuttaa kirjainkokoa.
Suurinäppäimisen näppäimistön käyttäminen
Voit ottaa käyttöön lisää näppäimistökieliä tai -asetteluja kieli- ja
näppäimistöasetuksista (Kieli- ja näppäimistöasetukset,
sivu 16).
• Voit näyttää lisää merkkejä valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa näppäimistökieltä tai -asettelua valitsemalla .
Ajajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset
HUOMAUTUS
Ajajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä.
Ajaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
4
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja
parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta
kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus, ja
siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä kunkin hälytystyypin äänimerkin tai ilmoituksen.
Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Koulualue tai lähellä oleva koulu: laitteesta kuuluu äänimerkki
ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai
koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).
Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit
valmistautua vähentämään nopeutta.
Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun
ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.
Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.
Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.
Mutka: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys
tiessä olevaan mutkaan.
Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella
nopeudella. Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta
tätä ominaisuutta voi käyttää.
Väsymysvaroitus: laitteesta kuuluu äänimerkki, ja se ehdottaa
edessäpäin olevia levähdyspaikkoja, kun olet ajanut yli
kahden tunnin ajan pysähtymättä.
Ajajan hälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Voit poistaa käytöstä yksittäisiä ajajan äänihälytyksiä. Näkyvä
hälytys näkyy, vaikka äänihälytys olisi poistettu käytöstä.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Ajajan
äänihälytykset.
2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.
Liikennevalo­ ja nopeusvalvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennevalo- tai
nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on
saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Osoitteesta
garmin.com/speedcameras voit tarkistaa saatavuuden ja
yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka kertapäivityksen.
Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin
tahansa.
Voit päivittää laitteen kameratietokannan osoitteessa
mygarmin.com . Päivitä laite säännöllisesti, jotta saat
ajantasaisimmat kameratiedot käyttöösi.
Liikenne- ja nopeusvalvontakameroiden perustiedot toimitetaan
joillakin alueilla joidenkin laitteiden mukana. Mukana toimitetut
tiedot eivät sisällä päivityksiä eivätkä tilausta.
Kypärälakien ilmoitusten tarkasteleminen
zūmo laitteessa saattaa näkyä ilmoituksia kypärälaeista ja
silmien suojauksesta, kun laite hakee satelliiteja ensimmäisen
kerran ja kun lähestyt laitetta käyttäessäsi paikkaa, jossa on
käytössä moottoripyörien turvallisuussääntöjä.
Ajajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset
HUOMAUTUS
Garmin suosittelee kypärää kaikille ajajille turvallisuuden vuoksi.
Ilmoitukset kypärälaeista ovat viitteellisiä ja voivat muuttua.
Lisäksi niitä ei saa pitää lakineuvontana. Ilmoitukset
kypärälaeista ovat käytettävissä ainoastaan Yhdysvalloissa ja
Kanadassa.
Näytä lisätietoja valitsemalla ilmoitus.
Kypärälakien etsiminen
Voit etsiä kypärälakeja osavaltion tai provinssin mukaan.
1 Valitse Sovellukset > Kypäräopastus.
2 Valitse alue tai maa.
Navigoiminen määränpäähän
Reitit
Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen
määränpäähän.
• Laite laskee suositeltavan reitin määränpäähän määrittämiesi
asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (Reitin
laskentatilan vaihtaminen, sivu 5) ja vältettävien kohteiden
mukaan (Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen,
sivu 7).
• Laite voi välttää automaattisesti teitä, jotka eivät sovellu
aktiiviselle autoprofiilille.
• Voit aloittaa navigoinnin määränpäähän nopeasti käyttämällä
suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (Reitin
aloittaminen, sivu 5).
• Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa
reittiä (Reitin muodostaminen, sivu 6).
• Voit lisätä reitille useita määränpäitä (Sijainnin lisääminen
reitille, sivu 6).
Reitin aloittaminen
1 Valitse Minne? ja etsi sijainti (Sijaintien etsiminen ja
tallentaminen, sivu 9).
2 Valitse sijainti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla
Aja.
• Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla ja valitsemalla
reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
• Voit muokata reitin kulkua valitsemalla > Muokkaa
reittiä ja lisäämällä reitille muotopisteitä (Reitin
muodostaminen, sivu 6).
Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla (Reittisi kartalla, sivu 6). Reitillä olevien
pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin
ajan.
Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä
ne reitille (Sijainnin lisääminen reitille, sivu 6).
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka voit laskea reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Valitsemalla Seikkailureitti voit laskea reittejä, joilla
käytetään ensisijaisesti mutkaisia teitä.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
Navigoiminen määränpäähän
• Valitsemalla Lyhyempi matka voit laskea reittejä, joiden
pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
Reitin ajaminen käyttämällä reititystä vaihtelevassa
maastossa
Laite voi laskea reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti mutkaisia
ja mäkisiä teitä sekä mahdollisimman vähän valtateitä. Tämä voi
lisätä matkan nautittavuutta, mutta samalla lisätä ajoaikaa tai matkaa määränpäähän.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa malleissa
eikä kaikilla kartta-alueilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila >
Seikkailureitti > Tallenna.
2 Valitse Seikkailureitti­asetukset.
3 Voit lisätä tai vähentää mutkaisuutta liukusäätimellä.
4 Voit lisätä tai vähentää mäkisyyttä liukusäätimellä.
5 Voit lisätä tai vähentää valtateiden määrää liukusäätimellä.
6 Aloita reitti (Reitin aloittaminen, sivu 5).
Kiertomatkareitin luominen
Laite voi luoda kiertomatkareitin käyttämällä määritettyä
aloituspaikkaa ja matkaa, kestoa tai määränpäätä.
1 Valitse aloitusnäytössä Sovellukset > Kiertomatka.
2 Valitse Aloituspaikka.
3 Valitse sijainti ja valitse Valitse.
4 Valitse Matkan ominaisuudet.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Valitse matka voit suunnitella reitin matkan
mukaan.
• Valitsemalla Valitse kesto voit suunnitella reitin ajan
mukaan.
• Valitsemalla Valitse määränpää voit suunnitella reitin
tietyn sijainnin mukaan.
6 Anna matka, kesto tai määränpää.
7 Valitse vaihtoehto:
• Jos annoit matkan tai keston, valitse Valm. > Laske.
• Jos valitsit määränpään, valitse Valitse.
8 Valitse reitti ja valitse Aja.
Reitin aloittaminen kartan avulla
Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan
mukaan valitsemalla .
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Valitse Aja.
Palaaminen kotiin
Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa
antamaan kotisijainnin.
1 Valitse Minne? > Menen kotiin.
2 Anna kotisijainti tarvittaessa.
Kotisijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Anna kotisijainti.
5
Reittisi kartalla
Laite opastaa sinua ajaessasi määränpäähän ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla. Seuraavan käännöksen tai liittymän tai
muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännöksen, liittymän
tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
Etäisyys seuraavaan toimintoon.
Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
Reitti korostettuna kartassa.
Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien
toimintojen sijainnin.
Ajoneuvon nopeus.
Ajamasi tien nimi.
Arvioitu saapumisaika.
VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla kenttää
(Kartan tietokentän muuttaminen, sivu 12).
Aktiivinen kaistavahti
Kun lähestyt käännöstä navigoidessasi reittiä, kartan viereen
ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on
käytettävissä. Värillinen viiva À osoittaa oikean kaistan
käännöstä varten.
Käännösten ja ajo­ohjeiden tarkasteleminen
Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia
käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.
1 Valitse kartassa vaihtoehto:
• Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet
navigoidessasi valitsemalla > Käännökset.
Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännöstä tai ajoohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti,
kun navigoit reittiä.
• Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet
valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.
2 Valitse käännös tai ajo-ohje (valinnainen).
Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat
voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
2 Valitse .
Sijainnin lisääminen reitille
Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä
(Reitin aloittaminen, sivu 5).
Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä
esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.
6
VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät
useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit
suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla
(Matkan suunnitteleminen, sivu 7).
1 Valitse kartassa > Minne?.
2 Hae sijaintia (Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 9).
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille
valitsemalla Lisää seur. pysähd..
• Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla Lisää viim.
pysähd..
• Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden
järjestystä valitsemalla Lisää aktiiviselle reitille.
Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut
määränpäihin järjestyksessä.
Reitin muodostaminen
Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (Reitin
aloittaminen, sivu 5).
Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit
ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen
määränpäitä.
1 Valitse jokin kartan kohta.
2 Valitse .
Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
3 Valitse jokin sijainti kartalla.
VIHJE: valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita
tarkemman sijainnin.
Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun
sijainnin kautta.
4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää
sijainteja kartassa.
• Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse Aja.
Kiertotien käyttäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Vaihda reitti.
VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole karttatyökalujen
valikossa, voit lisätä sen (Karttatyökalujen ottaminen
käyttöön, sivu 11).
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.
• Voit etsiä uuden reitin valitsemalla Kiertotie.
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartassa
> Pysäytä.
Matkasuunnittelu
Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit
navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa
esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit
muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi
Navigoiminen määränpäähän
järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten
järjestyksen tai lisäämällä aikataulutietoja tai muodostuspisteitä.
Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja
tallentaa sen.
Matkan suunnitteleminen
Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä
vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti,
josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin
muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä
lähtöpisteeseen. Kiertomatkalla lähtöpiste voi olla sama kuin
lopullinen määränpää.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > > Luo matka.
2 Valitse Valitse lähtöpaikka.
3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse Valitse.
4 Valitse Valitse määränpää.
5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla Lisää sijainti.
7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse Seuraava
> Tallenna.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valm..
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse
Aloita.
Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa
sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen
Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan
määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja
lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.
Kun muokkaat matkaa, valitse
> Optimoi järjestys.
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla ja
vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
• Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen
valitsemalla .
• Voit poistaa sijainnin valitsemalla .
Matkan reititysasetusten muuttaminen
Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse autoprofiilin kuvake ja ajoneuvo, jota aiot käyttää
matkalla (valinnainen).
4 Valitse > Matka­asetukset.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla
Muodosta reitti ja seuraamalla näytön ohjeita (Reitin
muodostaminen, sivu 6).
• Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla
Reittisuositus (Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 5).
Kun alat navigoida reittiä, laite siirtyy automaattisesti valittuun
autoprofiiliin.
Navigoiminen määränpäähän
Matkan ajoittaminen
Voit lisätä kuhunkin matkan sijaintiin aikataulutietoja, kuten
aiotun saapumis- ja viipymisajan. Tämä auttaa sinua pysymään
aikatauluissa.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse matka.
3 Valitse > Matka­asetukset > Muokkaa aikataulua.
4 Valitse sijainti ja määritä aikataulutiedot näytön ohjeiden
mukaisesti.
VIHJE: jos sinun on aikataulutettava useita matkan sijainteja,
aloita matkan alusta.
5 Voit lisätä muiden sijaintien aikataulutietoja toistamalla
vaiheen 4.
6 Kun olet valmis, valitse Tallenna.
Kun navigoit matkaa, lähde matkaan viimeistään lähtöpisteessä
näkyvänä aikana, jotta ehdit pysähdyksiin ja määränpäähän
aikataulun mukaan. Aikataulu on vain arvio. Liikenneolosuhteet,
rakennustyömaat ja muut tekijät voivat vaikuttaa todellisiin
saapumisaikoihin.
Matkojen jakaminen
Voit jakaa matkoja yhteensopivien Garmin laitteiden kanssa
langattomalla Bluetooth tekniikalla.
1 Tuo laite enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
yhteensopivasta Garmin laitteesta.
2 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > > Jaa >
Bluetooth.
3 Valitse matka ja valitse Valm..
4 Valitse laite luettelosta ja valitse OK.
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laite- ja yksityisyysasetukset, sivu 17).
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden
välttäminen
Tietullien välttäminen
Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille,
maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti
sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä
ei ole käytettävissä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen
karttatietojen mukaan.
• Valitse Tietullit.
• Valitse Tietullit ja ­maksut > Tietullit.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
7
Tietullitarrojen välttäminen
Navigoiminen poissa tieltä
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia
tietullitarratietoja joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai
sallia ne kussakin maassa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Tietullit ja ­maksut >
Tietullitarrat.
2 Valitse maa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse
Tallenna.
Mukautettavat vältettävät reitit
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä
alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se
välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä
vaihtoehtoja on käytettävissä.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
2
3
4
5
reitit.
Valitse Lisää vältettävä tie.
Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
Valitse Valm..
Polttoaineseuranta
Voit määrittää laitteen arvioimaan polttoaineen käytön,
varoittamaan kun lähestyt arvioitua jäljellä olevaa ajomatkaa ja
ehdottamaan polttoainepisteitä arvioidun jäljellä olevan
ajomatkan perusteella. Kun polttoaineseuranta on käytössä,
osoittaa polttoaineen nykyisen tilan.
Valkoinen: polttoaineseuranta ei ole käytössä tai laitetta ei ole
liitetty moottoripyörätelineeseen.
Vihreä: arvioitu jäljellä oleva ajomatka ylittää polttoainesäiliön
varoitustason.
Oranssi: arvioitu jäljellä oleva ajomatka alittaa polttoainesäiliön
varoitustason.
Punainen: säiliön arvioitu jäljellä oleva ajomatka on 0.
Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön
Laitteen on oltava moottoripyörätilassa tai linnuntietilassa ja
moottoripyörätelineessä, jotta voit ottaa käyttöön
polttoaineseurannan.
Kun otat polttoaineseurannan käyttöön, matkatietokoneen
näyttöön tulee näkyviin polttoainemittari (Matkan tietosivun
tarkasteleminen, sivu 12).
1 Täytä polttoainesäiliö.
2 Valitse Sovellukset > Polttoaineasetukset >
Polttoaineseuranta.
3 Valitse Matka tankillisella.
4 Anna matka, johon tankillinen riittää ajoneuvossa, ja valitse
Valm..
Polttoaineen vähyyden varoituksen määrittäminen
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä alue
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valm..
Voit määrittää laitteen varoittamaan sinua, kun polttoaine on
vähissä.
HUOMAUTUS: laitteen on oltava moottoripyörätelineessä, jotta
se antaa varoituksen polttoaineen vähyydestä .
1 Ota polttoaineseuranta käyttöön (Polttoaineseurannan
ottaminen käyttöön, sivu 8).
2 Valitse Polttoainesäiliön varoitus.
3 Anna matkan etäisyys ja valitse Valm..
Kun tankissa on vain sen verran polttoainetta jäljellä, että pystyt
ajamaan antamasi matkan, karttasivulle tulee näkyviin varoitus
polttoaineen vähyydestä.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Polttoainesäiliön mittarin nollaaminen
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
8
Voit seurata jäljellä olevaa polttoainemäärää tarkemmin, kun
nollaat polttoainesäiliön mittarin täytön jälkeen.
Valitse Sovellukset > Polttoaineasetukset > Nollaa
polttoainesäiliö.
Dynaamisten polttoainepisteiden ottaminen käyttöön
Ennen kuin voit ottaa dynaamiset polttoainepisteet käyttöön,
laitteen pitää olla moottoripyörätilassa moottoripyörätelineessä
ja polttoaineseurannan täytyy olla käytössä.
Voit määrittää laitteen ehdottamaan polttoainepisteitä arvioidun
jäljellä olevan ajomatkan perustella.
Valitse Sovellukset > Polttoaineasetukset > Dynaamiset
polttoainepisteet.
Navigoiminen määränpäähän
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita,
hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista.
Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.
• Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista
nopeasti (Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 9).
• Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan
mukaan (Kohdepisteet, sivu 9).
• Hae Foursquare kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä
(Foursquare kohdepisteiden hakeminen, sivu 10).
• Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita,
risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (Hakutyökalut,
sivu 10).
• Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (Hakualueen
muuttaminen, sivu 9).
• Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin
nopeasti (Sijaintien tallentaminen, sivu 10).
• Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (Vasta löydettyjen
sijaintien tarkasteleminen, sivu 10).
®
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Hakutulosten näyttäminen kartassa
Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.
1 Valitse sijaintihaun tuloksista .
Hakutulosten lähin sijainti ilmestyy karttaan. osoittaa
muiden hakutulosten sijainnit.
2 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Voit näyttää lisää hakutuloksia koskettamalla ja vetämällä
karttaa.
• Voit valita jonkin muun sijainnin valitsemalla .
• Voit näyttää valitun sijainnin tiedot ja reitit valitsemalla
sijainnin kuvauksen kartan alareunasta.
• Voit aloittaa navigoinnin valittuun sijaintiin valitsemalla
Aja.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit
hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen
kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.
1 Valitse päävalikosta Minne?.
2 Valitse .
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kohdepisteet
Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka.
Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää
suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja
viihdeareenoita.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse määränpää näytön oikean reunan
pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi
löydetyt sijainnit.
• Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin
Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan
kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan
kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.
1 Valitse Minne? > Aloita haku.
2 Valitse vaihtoehto:
• Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla
ja siirtymällä vaiheeseen 3.
• Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla ja
siirtymällä vaiheeseen 5.
3 Valitse paikka.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten
ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.
4 Valitse luokka.
5 Valitse kohdepiste ja valitse Aja.
Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle
pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut
määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen.
Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.
Tutustuminen paikkaan
Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden
luettelon.
1 Valitse paikka.
2 Valitse > Tutustu paikkaan.
Foursquare
Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää
esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa
hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.
9
Foursquare kohdepisteiden hakeminen
Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä.
Valitse Minne? > Kategoriat > Foursquare.
Hakutyökalut
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla Paik.
etsim. läh.: (Hakualueen muuttaminen, sivu 9).
3 Valitse Osoite.
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
5 Valitse osoite.
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
• Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla Paik.
etsim. läh.: (Hakualueen muuttaminen, sivu 9).
• Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla Aloita haku,
kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla .
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen
Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.
Valitse Minne? > Viimeisimmät.
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen
Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia
tai huoltoasemia.
10
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse Sairaalat, Poliisiasemat, Polttoaine tai Tiepalvelut.
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät
sijainnit ylimpänä.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot
valitsemalla .
Ajo­ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Oikotien lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
4 Valitse Tallenna.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 9).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse Tallenna.
5 Kirjoita tarvittaessa nimi ja valitse Valm..
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valm..
4 Valitse OK.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valm..
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valm..
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tall. paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Tallennetun sijainnin jakaminen
Kun olet tallentanut sijainnin, voit jakaa sen muiden
yhteensopivien Garmin laitteiden kanssa langattoman Bluetooth
teknologian tai muistikortin avulla.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Jaa.
6 Jaa sijaintitiedot näytön ohjeiden mukaan.
Kartan käyttäminen
Kartan avulla voit navigoida reittejä (Reittisi kartalla, sivu 6) tai
näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas
vetämällä.
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa North Up ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan
valitsemalla .
• Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla Aja
(Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 5).
Karttatyökalut
Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen
toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se
näkyy paneelissa kartan reunassa.
Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.
Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.
Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat
sijainnit (Edessä olevat, sivu 11).
Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten
luettelon (Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen,
sivu 6).
Kartan käyttäminen
Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten
nopeuden tai matkan (Matkatietojen näyttäminen kartassa,
sivu 12).
Volyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.
Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.
Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä
puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset
(Puheluasetusten käyttäminen, sivu 13).
Karttatyökalun tarkasteleminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse
.
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön
Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti
käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä
enintään 12 työkalua.
1 Valitse kartasta > .
2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
3 Valitse Tallenna.
Edessä olevat
Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista
sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin
olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja
levähdysalueita. Kun ajat valtatietä, voit näyttää tietoja myös
edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden
palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatien varrella olevista
tienviitoista.
Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää
luokkaa.
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan
sijainnin valitsemalla tarvittaessa .
• Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien
tiedot ja palvelut valitsemalla .
HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan,
kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatien.
3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän
tai kaupungin sijaintiluettelon.
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen
Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa
valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja
vetämällä sitä.
• Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
• Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan,
valitsemalla Mukautettu haku ja kirjoittamalla yrityksen tai
luokan nimen.
5 Valitse Valm..
11
Matkan tiedot
Matkatietojen näyttäminen kartassa
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää
matkatiedot kartassa (Karttatyökalujen ottaminen käyttöön,
sivu 11).
Valitse kartassa > Matkatiedot.
Matkatietokenttien mukauttaminen
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit
mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja
(Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 11).
1 Valitse kartassa > Matkatiedot.
2 Valitse matkatietokenttä.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja
matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse Tallenna.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia
yhteensopivaa älypuhelinta varten.
Handsfree­puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita
laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimena.
Mediatiedostojen suoratoisto: suoratoistaa ääntä
älypuhelimesta kuulokkeeseen ja sisältää zūmo laitteen
Bluetooth mediasäätimet.
Bluetooth ominaisuuden vaatimukset
Joitakin ominaisuuksia varten tarvitaan puhelin, kuuloke tai tietty
älypuhelinsovellus.
Ominaisuus
Tarvitaan
Handsfree-puhelut
Pariliitetty puhelin ja kuuloke.
Mediatiedostojen suoratoisto
Pariliitetty älypuhelin ja kuuloke.
Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos
zūmo laite on pariliitettävä puhelimeen ja Bluetooth
kuulokkeeseen monien Bluetooth ominaisuuksien käyttöä
varten. Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden
toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä
toisiaan.
1 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
2 Tuo zūmo laite ja puhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
toisistaan.
3 Valitse zūmo laitteessa Asetukset > Bluetooth > .
4 Pariliitä puhelin laitteeseen näytön ohjeiden mukaisesti.
5 Valitse zūmo laitteessa .
VIHJE: jos Bluetooth aloitusasetusnäyttö ei tule näkyviin, voit
pariliittää kuulokkeen valitsemalla Asetukset > Bluetooth >
Etsi laitteita.
6 Pariliitä kuuloke laitteeseen näytön ohjeiden mukaisesti.
Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet
Tilakuvakkeet näkyvät kunkin pariliitetyn laitteen vierellä
Bluetooth asetuksissa.
Valitse Asetukset > Bluetooth.
• Harmaa kuvake osoittaa, että ominaisuus ei ole käytössä tai
sen yhteys on katkaistu kyseisessä laitteessa.
• Värillinen kuvake osoittaa, että ominaisuus on yhdistetty ja
käytössä kyseisessä laitteessa.
Handsfree-puhelut
Mediatiedostojen suoratoisto
Kuuloke on yhdistetty
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
Kuulokkeen Bluetooth ominaisuuksien
ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat
oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität kuulokkeen. Voit
ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tiettyjä ominaisuuksia.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse kuulokkeen nimi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Katkaise kuulokkeen yhteys poistamalla valinta Kuulokevalintaruudusta.
• Voit poistaa suoratoistoäänen käytöstä poistamalla
valinnan Mediatiedostojen ääni -valintaruudusta.
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
3 Valitse Tallenna.
12
Bluetooth yhteysominaisuudet
Handsfree­puhelut
HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita
tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn
puhelin- tai kuulokemallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet
eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin tai
kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth laite
yhteensopiva laitteen kanssa.
Soittaminen
Numeron valitseminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita.
2 Anna luku.
3 Valitse Soita.
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron
määrittämistä.
Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita kotiin.
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta
Voit väliaikaisesti katkaista Bluetooth laitteen yhteyden
poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth
laite voi silti myöhemmin muodostaa automaattisesti yhteyden
zūmo laitteeseen.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
3 Poista valinta pariliitetyn laitteen vierellä olevasta
valintaruudusta.
Pariliitetyn puhelimen poistaminen
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Soitto.
Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta
yhteyttä laitteeseen automaattisesti.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse puhelin ja valitse Poista pariliitos.
Kohteeseen soittaminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Selaa luokkia.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse Soitto.
Mediasoittimella voi toistaa musiikkia tai ääntä seuraavista
lähteistä:
• zūmo laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot
• moottoripyöräkiinnityksen USB-porttiin liitettyyn puhelimeen
tai mediasoittimeen tallennetut musiikkitiedostot
• pariliitetyn älypuhelimen Bluetooth ääni
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Hylkää.
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puheluhistoria.
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut
näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
Voit valita puhelun aikana puheluasetukset kartasta.
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran
laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
• Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
• Voit katkaista puhelun valitsemalla .
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä
valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti (Tallennetun
sijainnin muokkaaminen, sivu 10).
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > > Aseta kotinumero.
2 Kirjoita puhelinnumero:
3 Valitse Valm..
Sovellusten käyttäminen
Sovellusten käyttäminen
Mediasoitin
Mediasoitintyökalun lisääminen karttaan
Mediasoitin-karttatyökalulla voit hallita mediasoitinta kartasta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatyökalut >
Mediasoitin.
2 Avaa kartta.
3 Valitse > Mediasoitin.
Mediasoittimen säätimet ilmestyvät karttaan.
Medialähteen vaihtaminen
Voit vaihtaa laitteessasi toistettavan median lähdettä.
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin > .
2 Valitse medialähde.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tallennetun
polun tietoja, kuten aika-, sijainti- ja korkeustiedot.
Jälkitietojen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > Jäljet > Aktiiviset.
2 Valitse jälki.
Jälki ilmestyy karttaan.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen valitsemalla Tallenna jälki.
• Voit tallentaa jäljen matkana valitsemalla Tallenna
matkana.
• Voit näyttää jäljen korkeuskäyrän valitsemalla
Korkeusprofiili.
13
TracBack
®
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen
7 Aseta paristo  30 sekunnin kuluessa paristopidikkeeseen Ã
pluspuoli ylöspäin.
TracBack toiminto tallentaa viimeisimmät liikkeesi jäljeksi. Voit
palata nykyisen jäljen alkuun.
1 Valitse Sovellukset > TracBack.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
2 Valitse Aja.
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi
Voit tallentaa hiljattain tallennetun jäljen matkaksi ja käyttää sitä
myöhemmin navigointiin matkasuunnittelun avulla (Tallennetun
matkan navigoiminen, sivu 7).
1 Valitse TracBack.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
2 Valitse > Tallenna matkana.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valm..
Rengaspaine
VAROITUS
Rengaspaineen seurantajärjestelmä ei korvaa renkaiden
normaalia huoltoa, ja kuljettaja vastaa oikean rengaspaineen
ylläpidosta, vaikka paine ei olisi laskenut niin paljon, että
matalan paineen hälytys käynnistyy. Oikean rengaspaineen
laiminlyöminen saattaa vaikeuttaa ajoneuvon ohjausta, mikä voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
Garmin rengaspaineen seurantajärjestelmä on saatavilla
erikseen lisävarusteena. Rengaspaineen seuranta -ominaisuus
ei ole yhteensopiva kaikkien zūmo mallien kanssa. Katso
lisätietoja yhteensopivuudesta ja lisävarusteista osoitteesta
www.garmin.com/zumo.
Rengaspainetunnistimien määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää rengaspainetunnistimet, tarvitset
kunkin tunnistimen mukana toimitetun pariston ja numerotarran.
Lisäksi tarvitset yhteensopivan zūmo laitteen.
Tunnistimet ovat langattomasti yhteydessä yhteensopivaan
zūmo laitteeseen. Voit tarkkailla rengaspaineita zūmo laitteessa,
johon saat myös hälytyksen matalasta paineesta.
1 Irrota suojus À tunnistimesta Á kiertämällä suojusta
vastapäivään.
2 Jos olet jo asettanut pariston tunnistimeen, poista se.
3 Valitse zūmo laitteessa Sovellukset > Rengaspaine.
4 Valitse ajoneuvoprofiili, joka vastaa ajoneuvosi
rengaskokoonpanoa.
5 Tuo tunnistin zūmo laitteen lähelle.
6 Valitse zūmo laitteessa sen renkaan vierellä oleva numero,
jonka kanssa pariliität tunnistimen.
14
zūmo laite hakee tunnistinta ja näyttää vahvistuksen, kun
tunnistimen pariliitos onnistuu.
VIHJE: jos tunnistimen pariliitos epäonnistuu, irrota
tunnistimen paristo ja toista vaiheet 6 ja 7.
8 Anna renkaan suosituspaine.
9 Anna renkaan vähimmäispaine.
zūmo laite käynnistää matalan paineen hälytyksen, kun
tunnistin ilmoittaa, että rengaspaine on pienempi kuin tämä
arvo.
10 Aseta tunnistimen suojus paikalleen ja kiristä se.
11 Kiinnitä tunnistimeen numerotarra, joka vastaa vaiheessa 6
valitsemaasi renkaan numeroa.
12 Toista tämä kunkin jäljellä olevan tunnistimen kohdalla.
Tunnistimien asentaminen renkaisiin
VAROITUS
Rengaspaineen seurantajärjestelmää käytetään ainoastaan
metallisten renkaiden venttiilien varsien yhteydessä.
Rengaspaineen tunnistinten asentaminen muihin kuin metallisiin
venttiilien varsiin saattaa vahingoittaa renkaita tai venttiilien
varsia, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
HUOMAUTUS
Voit estää tunnistinten ja ajoneuvon vahingoittumisen
varmistamalla, että asennetut tunnistimet eivät häiritse jarrujen,
jousituksen osien tai muiden ajoneuvon osien toimintaa. Jos
asennettu tunnistin häiritsee ajoneuvon osien toimintaa, älä aja
niin kauan kuin tunnistin on asennettuna.
Mahdollinen renkaiden tärinä tai epätasainen kuluminen voidaan
välttää, jos ajoneuvon renkaat tasapainotetaan tunnistimien
asentamisen jälkeen.
Ennen kuin asennat tunnistimet renkaisiin, määritä tunnistimet
toimimaan zūmo laitteen kanssa.
1 Irrota nykyiset venttiilien varsien suojukset ajoneuvon
renkaista.
2 Valitsemalla zūmo laitteessa Sovellukset > Rengaspaine
voit näyttää ajoneuvoprofiilikaavion.
3 Asenna tunnistimet renkaiden venttiilien varsiin kiristämällä
ne myötäpäivään.
HUOMAUTUS: tunnistimet on asennettava oikeaan
renkaaseen ajoneuvoprofiilikaavion ja tunnistimiin
määrityksen yhteydessä kiinnitettyjen numerotarrojen
mukaan.
4 Pyöritä renkaita käsin ja tarkista, että tunnistimilla on
tarpeeksi tilaa eivätkä ne häiritse ajoneuvon käyttöä.
Rengaspainehälytykset
Laite käyttää hälytyksiin ponnahdusilmoituksia, kuvakkeita
kartassa ja symboleja rengaspainesovelluksessa.
Kun tunnistimelle on hälytys, vastaavan renkaan vierellä oleva
numero näkyy punaisena rengaspainesovelluksessa. Numeron
alapuolella olevat symbolit näkyvät punaisina merkkinä kyseisen
tunnistimen aktiivisista hälytyksistä.
Sovellusten käyttäminen
Alhainen rengaspaine
Tunnistimen paristo vähissä
Tunnistinta ei liitetty
Rengaspainetunnistimen lepotila
Kun pysäköit ajoneuvon ja sammutat zūmo laitteen,
rengaspainetunnistin siirtyy monen minuutin kuluttua virtaa
säästävään lepotilaan. Tunnistin ei lähetä tietoja zūmo
laitteeseen lepotilassa. Siksi zūmo laite saattaa ilmoittaa, että
tunnistimen yhteys on katkaistu.
Kun ajoneuvo liikkuu seuraavan kerran, tunnistin poistuu
lepotilasta ja yhdistää automaattisesti uudelleen zūmo
laitteeseen. Yhdistäminen uudelleen saattaa kestää enintään 30
sekuntia.
Kompassin käyttäminen
HUOMAUTUS: kompassi voi määrittää suuntasi vain, kun liikut.
Voit navigoida GPS-kompassin avulla.
Valitse Sovellukset > Kompassi.
VIRB etäkäyttö
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.
3 Valitse > Nimeä luokka uudelleen.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valm..
Huoltotietojen poistaminen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse > Poista tallenteet.
4 Valitse poistettavat huoltotietueet.
5 Valitse Poista.
Huoltotietojen muokkaaminen
Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja
huoltopäivämäärän tietuetta.
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse luokka.
3 Valitse kenttä.
4 Anna uudet tiedot ja valitse Valm..
®
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
VIRB toimintakameran ohjaaminen
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan laitteen käyttöoppaassa.
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Valitse zūmo laitteessa Sovellukset > VIRB­etäkäyttö >
Yhdistä.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Tallenna videota valitsemalla Aloita tallennus.
• Lopeta videon tallennus valitsemalla Lopeta tallennus.
• Ota valokuva valitsemalla Kuva.
Huoltohistorian kirjaaminen
Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun
ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita
huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse (Huoltoluokkien
lisääminen, sivu 15).
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse Lisää tallenne.
4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse Seuraava.
5 Kirjoita kommentti (valinnainen).
6 Valitse Valm..
Huoltoluokkien lisääminen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse > Lisää luokka.
3 Kirjoita luokan nimi ja valitse Valm..
Huoltoluokkien poistaminen
Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet
poistetaan.
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse > Poista luokat.
3 Valitse poistettavat huoltoluokat.
4 Valitse Poista.
Laitteen mukauttaminen
Ohjetiedostojen tarkasteleminen
Voit avata koko käyttöoppaan valitsemalla Sovellukset >
Ohje.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (Laite- ja
yksityisyysasetukset, sivu 17).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
Laitteen mukauttaminen
Kartta­ ja ajoneuvoasetukset
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.
Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät
pikavalinnat.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 12).
Ajajan äänihälytykset: äänihälytyksen ottaminen käyttöön
ajajan hälytyksissä (Ajajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset, sivu 4).
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
15
Ajajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Voit poistaa käytöstä yksittäisiä ajajan äänihälytyksiä. Näkyvä
hälytys näkyy, vaikka äänihälytys olisi poistettu käytöstä.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Ajajan
äänihälytykset.
2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.
Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun
aloitat navigoinnin.
Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.
Pois reitiltä, uudelleenlaskenta: määrittää uudelleenlaskennan
asetukset navigoitaessa pois aktiiviselta reitiltä.
Väsymysvaroitus: hälyttää, kun olet ajanut pitkään ilman
taukoja.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.
Tietullit ja ­maksut: määrittää maksullisten teiden ja
tietullitarrojen välttämisasetukset.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Restricted Mode ­tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.
Laskentatilan asetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.
Seikkailureitti: laskee reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti
mutkaisia teitä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
2 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
4 Valitse sijainnin kuvaus.
5 Valitse Aseta sijainti.
16
Bluetooth asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth laitteita.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Bluetooth poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy
lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.
Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.
Yksikkö­ ja aika­asetukset
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt & aika.
Kellonaika: määrittää laitteen ajan.
Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien
yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.
Ajan asettaminen
1 Valitse päävalikosta aika.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla
valitsemalla Automaattinen.
• Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita
ylös tai alas.
Kieli­ ja näppäimistöasetukset
Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.
Näppäimistöasettelu: määrittää näppäimistöasettelun.
Huomiohälytysten asetukset
HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun
mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Valitse Asetukset > Huomiohälytykset.
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.
Laitteen mukauttaminen
Laitteen huolto
Laite­ ja yksityisyysasetukset
Avaa laitteen asetussivu valitsemalla Asetukset > Laite.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa
sisällön parantamiseksi.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Laitteen tiedot
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Kotelon puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
Tekniset tiedot
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Vedenkestävyys
IEC 60529 IPX7
Varkauksien välttäminen
Käyttölämpötila
-20 - 55 °C (-4 - 131 °F)
Latauslämpötila
0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Virrantulo (CLA, moottoripyörä tai ulkoinen
virtalähde)
12 - 24 Vdc
•
•
•
•
Akunkesto
Enintään 4 tuntia käytön ja asetusten
mukaan
Akun tyyppi
Litiumioniakku
Akun jännitealue
3,5 - 4,1 V
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton Bluetooth tekniikka
®
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Aseta laite telineeseen ja liitä teline ajoneuvon
virtalähteeseen.
HUOMAUTUS
Älä liitä laitetta suoraan ajoneuvon virtajohtoon.
• Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty
tietokoneeseen. Jotkin kannettavat tietokoneet eivät ehkä
lataa laitetta.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com.
Laitteen tiedot
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Laitteen irrottaminen telineestä
1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
2 Kallista laitetta eteenpäin.
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
HUOMAUTUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa À kiertämällä sitä vastapäivään.
17
käyttöjärjestelmän Windows versiot käyttävät USBmassamuistitilaa.
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona
2
3
4
5
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon à kiertämällä sitä myötäpäivään.
Vianmääritys
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
3 Kiinnitä imukuppi (Asennus, sivu 1).
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä
(Navigointiasetukset, sivu 16).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 17).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä
tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 16).
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 16).
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden
säätäminen, sivu 4).
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (Bluetooth
poistaminen käytöstä, sivu 16).
• Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (Virran
kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 3).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Laite ei näy siirrettävänä levynä
tietokoneessa
Useimmissa Windows tietokoneissa laite käyttää MTP (Media
Transfer Protocol) -tilaa. MTP-tilassa laite näkyy kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä. MTP-tilaa tukevat Windows 7,
Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3, jossa on
Windows Media Player 10.
®
®
Laite ei näy kannettavana laitteena
tietokoneessa
Tietokoneissa Mac ja joissakin Windows tietokoneissa liitetty
laite käyttää USB-massamuistitilaa. USB-massamuistitilassa
laite näkyy siirrettävänä levynä tai taltiona eikä kannettavana
laitteena. Versiota Windows XP Service Pack 3 vanhemmat
®
18
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2 Sammuta laite.
3 Liitä USB-kaapeli laitteeseen ja tietokoneen USB-porttiin.
VIHJE: uSB-kaapeli on liitettävä tietokoneen USB-porttiin, ei
USB-keskittimeen.
Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USBmassamuistitilassa. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen
liitetystä laitteesta.
HUOMAUTUS: jos tietokoneeseen on yhdistetty useita
verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään
Garmin asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemakirjainten
määrittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
• Valitse Asetukset > Bluetooth.
Kentän Bluetooth arvon on oltava Käytössä.
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo
puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
Liite
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja
varten
Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten
asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com
/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin
karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja,
joiden koko on 4 - 32 Gt.
1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (Laitteen esittely,
sivu 3).
2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä
laitteesta.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Vianmääritys
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
2
3
4
5
6
tietokoneeseen, sivu 18).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
GPS­signaalin tilan näyttäminen
Paina
-painiketta kolme sekuntia.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com .
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.
Liite
19
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 12
3D-karttanäkymä 12
A
aika-asetukset 16
ajajan hälytykset 4, 16
ajo-ohjeet 6
akku
lataaminen 17, 18
maksimoiminen 18
ongelmat 18
aktiivinen kaistavahti 6
asetukset 16, 17
asetusten palauttaminen 17
B
Bluetooth tekniikka 12, 13, 18
asetukset 16
kuulokkeen pariliitos 12
laitteen yhteyden katkaiseminen 13
poistaminen käytöstä 16
puhelimen liittäminen 12
Bluetooth-tekniikka 12
E
edessä olevat 11
mukauttaminen 11
F
Foursquare 9, 10
G
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 3
geokätkentä 10
GPS 3, 19
kohdepisteet 9, 10
paikat 9
kompassi 15
koordinaatit 10
kosketusnäytön puhdistaminen 17
koti
palaaminen 5
puhelinnumero 13
sijainnin muokkaaminen 5
soittaminen 13
kulkuvälinetilat 4
Kuuloke 12
pariliitos 12
kuvakkeet, tilarivi 3
kuvaotokset 16
kypärälait 5
Käyttöoikeussopimukset 17
käännösluettelo 6
L
laitteen huoltaminen 17
laitteen kiinnittäminen
autoilu 2
imukuppi 17
irrottaminen telineestä 2, 17
moottoripyöräily 1
laitteen lataaminen 17, 18
laitteen mukauttaminen 15
laitteen puhdistaminen 17
laitteen tunnus 17
lepotila 15
leveys- ja pituuspiiri 10
liikennevalokamerat 4
lisävarusteet 19
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 16
M
jäljet 13
matkahistoria 17
matkaloki, tarkasteleminen 12
matkan tiedot 12
nollaaminen 12
tarkasteleminen 12
matkasuunnittelu 6, 7
matkan muokkaaminen 7
muodostuspisteet 7
mediasoitin 13
microSD kortti 18
microSD-kortti 3
moottoripyöräteline 1
kaapelit 1
muistikortti 3, 18
asentaminen 18
muokkaaminen, tallennetut matkat 7
myTrends, reitit 7
määränpäät. Katso sijainnit
K
N
H
hakualueen muuttaminen 9
hakupalkki 9
handsfree-puhelut 12
huoltohistoria
luokat 15
muokkaaminen 15
poistaminen 15
tietueet 15
hätäpalvelut 10
I
ilmoitukset 4, 12
imukuppi 17
J
kaapelit, moottoripyöräteline 1
kamerat
nopeus 4
punainen valo 4
kartat 5, 11, 12, 16
ostaminen 19
päivittäminen 3
reittien näyttäminen 6
symbolit 6
tasot 12
teema 15
tietokenttä 6, 12
työkalut 11
yksityiskohtien määrä 15
karttanäkymä
2D 12
3D 12
karttatasot, mukauttaminen 12
kieli
näppäimistö 16
ääni 16
kiertotiet 6
kirkkaus 4
20
navigointi 6, 9
asetukset 16
pois tieltä 8
navigointi poissa tieltä 8
nollaaminen
laite 17
matkatiedot 12
nopeusvalvontakamerat 4
nykyinen sijainti 10
Nykysijainti 10
näppäimistö 4
asettelu 16
kieli 16
näyttö, kirkkaus 4
näyttöasetukset 16
näytön painikkeet 4
O
ohje. 15 Katso myös tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 3
versio 17
osoitteet, etsiminen 10
P
paikat 9
paikkojen etsiminen. 9 Katso myös sijainnit
kaupungit 10
koordinaatit 10
luokat 9
osoitteet 10
risteykset 10
palaaminen kotiin 5
pariliitos
Kuuloke 12
puhelin 12, 18
yhteyden katkaiseminen 13
Pikahaku 9
pikakuvakkeet
lisääminen 10
poistaminen 10
poistaminen
huoltoluokat 15
huoltotietueet 15
matkat 7
pariliitetty Bluetooth-laite 13
polttoaine
asemat 10
jäljitys 8
seuranta 8
polttoaine vähissä 8
puhelin
pariliitos 12, 18
yhteyden katkaiseminen 13
puhelinluettelo 13
puheluihin vastaaminen 13
puhelut 13
historia 13
koti 13
liittimet 13
mykistäminen 13
soittaminen 13
valitseminen 13
vastaaminen 13
äänivalinta 13
pysäköinti, viimeisin paikka 10
päivittäminen
kartat 3
ohjelmisto 3
R
reitin muodostaminen 6
reitit 5
aloittaminen 5
ehdotettu 7
laskenta 5
laskentatila 5, 7, 16
lopettaminen 6
muodostaminen 6
myTrends 7
näyttäminen kartassa 6
pisteen lisääminen 6
reititys vaihtelevassa maastossa 5
rengaspaine
hälytykset 14
lepotila 15
profiilit 14
tunnistimet 14
risteykset, etsiminen 10
S
satelliittisignaalit
etsiminen 3
tarkasteleminen 19
seuraava käännös 6
sijainnit 10, 15
haku 9, 10
nykyinen 10
paikat 9
simuloitu 16
soittaminen 13
tallentaminen 10
vasta löydetyt 10
simuloidut sijainnit 16
Hakemisto
Smartphone Link 12
sulake, vaihtaminen 17
T
tallennetut sijainnit 7, 11
luokat 11
muokkaaminen 10
poistaminen 11
tallentaminen, nykyinen sijainti 10
tekniset tiedot 17
teline, poistaminen 17
telineen irrottaminen 17
tiedostot, siirtäminen 19
tietokone
liittäminen 18
yhdistäminen 18
tietulli, välttäminen 7
TracBack 14
tunnusnumero 17
tuotetuki 15
työkalut, kartat 11
U
unitila 3
USB, irrottaminen 19
V
valitseminen 13
varkaus, välttäminen 17
vasta löydetyt sijainnit 10
vianmääritys 18
VIRB etäkäyttö 15
virtajohdot 17
sulakkeen vaihtaminen 17
virtapainike 3
vältettävät
alue 8
poistaminen 8
poistaminen käytöstä 8
tie 8
tien ominaisuudet 8
tietulli 7
Y
yhteyden katkaiseminen, laite Bluetooth 13
Ä
äänenvoimakkuus, säätäminen 4
ääni, läheisyyspisteet 16
Hakemisto
21
support.garmin.com
Kesäkuu 2018
190-02000-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising