Garmin | zūmo® 346 LMT-S | User manual | Garmin zūmo® 346 LMT-S Manual de utilizare

Garmin zūmo® 346 LMT-S Manual de utilizare
ZŪMO 396
®
Manual de utilizare
© 2018 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin şi sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. zūmo , Garmin Express™ şi TracBack sunt mărci comerciale ale Garmin
Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Marca verbală Bluetooth şi siglele sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă.
Foursquare este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA şi în alte ţări. microSD este o marcă comercială a SD-3C. Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft
Corporation în Statele Unite şi în alte ţări. Mac este o marcă comercială a Apple Computer, Inc. Logo-urile Pandora sunt mărci comerciale ale Pandora Media, Inc. Pandora este disponibilă
numai în anumite ţări. Vizitaţi http://www.pandora.com/legal. TripAdvisor este o marcă comercială înregistrată a TripAdvisor LLC. Windows , Windows Vista şi Windows XP sunt mărci
comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi alte ţări.. Wi‑Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Cuprins
Instalare ........................................................................... 1
Montarea dispozitivului dvs. pe o motocicletă ............................ 1
Suport de motocicletă alimentat ............................................. 1
Instalarea bazei mânerului ..................................................... 1
Ataşarea cablurilor de alimentare la suportul de
motocicletă ............................................................................. 1
Ataşarea plăcii de bază la suportul motocicletei .................... 2
Ataşarea plăcii de suport la baza mânerului .......................... 2
Instalarea dispozitivului dvs. în suportul de motocicletă ........ 2
Demontarea dispozitivului dvs. din suportul motocicletei ........... 2
Montarea dispozitivului într-un automobil ................................... 2
Iniţiere.............................................................................. 3
Prezentare generală dispozitiv ................................................... 3
Pornirea sau oprirea dispozitivului .............................................. 3
Recepţionarea semnalelor GPS ................................................. 3
Pictogramele de pe bara de stare .............................................. 3
Utilizarea butoanelor de pe ecran ............................................... 3
Reglarea volumului ..................................................................... 3
Utilizarea mixerului audio ....................................................... 3
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 4
Funcţii şi alerte de informare a pilotului...................... 4
Activarea sau dezactivarea alertelor pentru pilot ........................ 4
Camerele la semafoare şi radarele fixe ...................................... 4
Detectarea incidentelor şi notificări ............................................. 4
Configurarea unei persoane de contact în caz de incident .... 4
Anularea unei notificări în caz de incident ............................. 5
Dezactivarea notificărilor în caz de incident .......................... 5
Vizualizarea notificărilor privind legislaţia pentru casca de
protecţie ...................................................................................... 5
Căutare legi privind purtarea căştii ............................................. 5
Navigarea către destinaţia dvs. ..................................... 5
Rute ............................................................................................ 5
Iniţierea unei rute ........................................................................ 5
Schimbarea modului de calculare a rutelor ........................... 5
Parcurgerea unei rute cu ajutorul rutei aventuroase .............. 5
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii ......................................... 6
Deplasarea la locul de reşedinţă ........................................... 6
Ruta dvs. pe hartă ...................................................................... 6
Ghidare pe bandă activă ........................................................ 6
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare ............. 6
Vizualizarea întregii rute pe hartă .......................................... 6
Sosirea la destinaţie ................................................................... 6
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs. ................................. 6
Căutarea ultimului loc de parcare .......................................... 7
Schimbarea rutei active .............................................................. 7
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs. ....................................... 7
Modelarea rutei dvs. .............................................................. 7
Alegerea unei ocoliri .............................................................. 7
Oprirea rutei ................................................................................ 7
Utilizarea rutelor sugerate ........................................................... 7
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor zone ........................ 7
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs. .............................. 7
Evitarea drumurilor cu taxă .................................................... 7
Evitarea vinietelor .................................................................. 7
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor .............................. 8
Evitări personalizate ............................................................... 8
Navigarea off-road ...................................................................... 8
Monitorizare nivel combustibil ..................................................... 8
Activarea monitorizării nivelului de combustibil ...................... 8
Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului .............. 8
Resetarea kilometrajului rezervorului de combustibil ............ 8
Activarea alimentării dinamice ............................................... 8
Găsirea şi salvarea locaţiilor ......................................... 8
Cuprins
Puncte de interes ........................................................................ 9
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare ............................. 9
Găsirea unui loc după categorie ................................................. 9
Căutarea în cadrul unei categorii ........................................... 9
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de
întâlnire .................................................................................. 9
Rezultatele căutării de locaţii ...................................................... 9
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă ................................. 10
Schimbarea zonei de căutare ................................................... 10
Parcare ..................................................................................... 10
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente ................................................................................. 10
Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite locaţii ...... 10
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări ............... 10
Instrumente de căutare ............................................................. 10
Găsirea unei adrese ............................................................. 10
Găsirea unei intersecţii ........................................................ 10
Găsirea unui oraş ................................................................. 10
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele .......................... 10
Foursquare ............................................................................... 11
Conectare la contul dvs. Foursquare ................................... 11
Căutarea punctelor de interes Foursquare .......................... 11
Vizualizare detalii de locaţie Foursquare ............................. 11
Înregistrare cu Foursquare ................................................... 11
TripAdvisor® ............................................................................. 11
Găsirea punctelor de interes TripAdvisor ............................. 11
Vizualizarea locaţiilor găsite recent .......................................... 11
Golirea listei locaţiilor găsite recent ..................................... 11
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ...................... 11
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor ................... 11
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă ................................................................................. 11
Adăugarea unei scurtături ........................................................ 11
Eliminarea unei scurtături .................................................... 11
Salvarea locurilor ...................................................................... 11
Salvarea unei locaţii ............................................................. 11
Salvarea locației curente ...................................................... 11
Editarea unei locaţii salvate ................................................. 12
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ........................... 12
Ştergerea unei locaţii salvate ............................................... 12
Utilizarea hărţii.............................................................. 12
Instrumente hartă ...................................................................... 12
Vizualizarea unui instrument de hartă ................................. 12
Activarea instrumentelor hărții ............................................. 12
Înainte ....................................................................................... 12
Vizualizarea locaţiilor ce urmează ....................................... 12
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută ............ 13
Informaţii cursă ......................................................................... 13
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei ............................. 13
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei ....................... 13
Vizualizarea jurnalului de călătorie ...................................... 13
Resetarea informaţiilor călătoriei ......................................... 13
Vizualizarea traficului din faţă ................................................... 13
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ................................ 13
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 13
Personalizarea hărţii ................................................................. 13
Personalizarea straturilor hărţii ............................................ 13
Modificarea câmpului de date pe hartă ................................ 13
Schimbarea perspectivei hărţii ............................................. 13
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile
smartphone-ului........................................................... 13
Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone
Link ........................................................................................... 14
Pictograme stare Bluetooth ...................................................... 14
Servicii în timp real Garmin ....................................................... 14
Abonarea la Serviciile în timp real Garmin ........................... 14
i
Asocierea telefonului şi a căştii ................................................ 14
Trimiterea unei locaţii de pe smartphone-ul dvs. către
dispozitivul dvs. ......................................................................... 15
Notificări inteligente .................................................................. 15
Primirea notificărilor ............................................................. 15
Vizualizarea listei de notificări .............................................. 15
Apelarea hands-free ................................................................. 15
Efectuarea unui apel ............................................................ 16
Primirea unui apel ................................................................ 16
Utilizarea registrului de apeluri ............................................. 16
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs ............................... 16
Salvarea unui număr de telefon de acasă ........................... 16
Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru dispozitivul Apple .... 16
Conectarea la aplicaţia Smartphone Linkde pe Apple
dispozitivul dvs. .................................................................... 16
Dezactivarea apelurilor hands-free pe dispozitivul dvs.
Apple .................................................................................... 16
Dezactivarea datelor Smartphone Link şi notificărilor
inteligente de pe dispozitivul Apple ...................................... 16
Configurarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul
dvs. cu Android™ ..................................................................... 16
Conectarea la aplicaţia Smartphone Link de pe smartphoneul Android ............................................................................. 17
Dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul
dvs. cu Android .................................................................... 17
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth ................................... 17
Ştergerea unui telefon asociat .................................................. 17
Trafic.............................................................................. 17
Recepţionarea datelor de trafic cu Smartphone Link ............... 17
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
trafic .......................................................................................... 17
Abonamentele receptorului de date ..................................... 17
Activarea traficului .................................................................... 18
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ..................................... 18
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 18
Utilizarea aplicaţiilor.................................................... 18
Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs. .......... 18
Planificator de călătorii .............................................................. 18
Planificarea unei călătorii ..................................................... 18
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie ............... 18
Descoperirea atracţiilor pe parcursul călătoriei .................... 18
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie ............................................................................... 18
Navigarea utilizând o călătorie salvată ................................ 18
Editarea şi salvarea rutei dvs. active ................................... 18
Partajarea unei rute .................................................................. 19
LiveTrack .................................................................................. 19
Configurarea partajării LiveTrack şi invitarea
vizualizatorilor ...................................................................... 19
Începerea partajării LiveTrack .............................................. 19
Trasee ....................................................................................... 19
Vizualizarea şi salvarea informaţiilor despre traseu ............ 19
Player media ............................................................................. 19
Adăugarea instrumentului player media la hartă ................. 19
Schimbarea sursei media .................................................... 19
Pandora Service .................................................................. 20
Utilizarea busolei ...................................................................... 20
TracBack® ................................................................................ 20
Urmărirea traseului recent ................................................... 20
Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie .......... 20
Vizualizarea prognozei meteo .................................................. 20
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş ....................... 20
Vizualizarea radarului meteo ............................................... 20
Vizualizarea alertelor meteo ................................................ 20
Verificarea condiţiilor de drum ............................................. 20
Crearea unei rute dus-întors ..................................................... 20
ii
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive .......... 21
Vizualizarea şi salvarea camerelor de supraveghere a
traficului photoLive ............................................................... 21
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului
photoLive pe hartă ............................................................... 21
Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului ... 21
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 21
Setări zūmo................................................................... 21
Setările pentru hartă şi vehicul ................................................. 21
Activarea hărţilor .................................................................. 21
Setările de navigare .................................................................. 21
Setări mod de calcul ............................................................ 22
Simularea locaţiei curente .................................................... 22
BluetoothSetări ......................................................................... 22
Wi‑Fi®Setări ............................................................................. 22
Setări pentru Asistenţă şofer .................................................... 22
Setările afişajului ....................................................................... 22
Setări pentru trafic .................................................................... 22
Setările pentru unităţi şi oră ...................................................... 22
Setarea orei ......................................................................... 22
Setările pentru limbă şi tastatură .............................................. 22
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate ............................. 22
Restabilirea setărilor ................................................................. 23
Informaţii dispozitiv..................................................... 23
Vizualizarea informaţiilor despre reglementare şi
conformitate .............................................................................. 23
Specificaţii ................................................................................. 23
Încărcarea dispozitivului ........................................................... 23
Întreţinere dispozitiv.................................................... 23
Garmin Centrul de asistenţă ..................................................... 23
Actualizări pentru hărţi şi software ............................................ 23
Conectarea la o reţea Wi‑Fi ................................................. 23
Actualizarea hărţilor şi software-ului utilizând o reţea
Wi‑Fi ..................................................................................... 23
Actualizări ale produsului ..................................................... 24
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 24
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 24
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 25
Evitarea furtului .................................................................... 25
Resetarea dispozitivului ............................................................ 25
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 25
Demontarea dispozitivului din suport ................................... 25
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 25
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 25
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul ...... 25
Depanare ....................................................................... 25
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz ..................................... 25
Dispozitivul nu primeşte semnale de la sateliţi ......................... 25
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 25
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp ................. 25
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon sau Smartphone
Link ........................................................................................... 25
Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul
meu ........................................................................................... 26
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul
meu ........................................................................................... 26
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca
unitate sau volum amovibil pe computerul meu ....................... 26
Aplicaţia Smartphone Link afectează nivelul de încărcare a
bateriei smartphone-ului meu. .................................................. 26
Anexă ............................................................................. 26
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date ............... 26
Gestionarea datelor .................................................................. 26
Despre cardurile de memorie ............................................... 26
Cuprins
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 26
Transferul datelor de pe computer ....................................... 27
Deconectarea cablului USB ................................................. 27
Vizualizarea stării semnalului GPS ........................................... 27
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 27
Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 27
Index .............................................................................. 28
Cuprins
iii
Instalare
Montarea dispozitivului dvs. pe o
motocicletă
Suport de motocicletă alimentat
AVERTISMENT
Garmin recomandă insistent instalarea dispozitivului de către
un electrician experimentat, care deţine cunoştinţe adecvate
privind sistemele electrice. Cablarea incorectă a cablului de
alimentare poate determina deteriorarea vehiculului sau a
bateriei şi poate cauza rănirea.
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
®
Dispozitivul trebuie să fie montat într-un loc potrivit şi sigur pe
motocicleta dvs., în funcţie de accesul la sursele de alimentare
şi direcţionarea sigură a cablurilor.
NOTĂ: sunt incluse atât şuruburi standard de 1/4 in.
standard, cât şi bolţuri M6. Potriviţi dimensiunea şuruburilor
din fabrică pe clema ambreiajului sau suportul clemei de
frână.
2 Înşurubaţi şuruburile noi prin baza mânerului, inelul de
distanţiere
şi clema ambreiajului sau suportul clemei de
frână.
3 Strângeţi şuruburile şi fixaţi baza.
Ataşarea cablurilor de alimentare la suportul de
motocicletă
1 Fixaţi conectorul al cablului de alimentare prin partea
superioară a orificiului din suportul de motocicletă.
Suport de motocicletă
Alimentare sistem 12 - 24 Vcc (roşu)
NOTĂ: cablul roşu de alimentare a sistemului poate include o
siguranţă în linie pe anumite modele de dispozitiv. Cablurile fără
siguranţă în linie sunt protejate intern.
Împământare sistem (negru)
Instalarea bazei mânerului
Dispozitivul conţine piesele pentru două opţiuni de instalare a
mânerului. Montajele obişnuite pot necesita piese suplimentare.
Instalarea bridei şi bazei mânerului
în jurul mânerului , apoi înşurubaţi capetele
prin baza mânerului .
1 Puneţi brida
2 Glisaţi cablul în jos, prin partea inferioară a orificiului
şi
trageţi cablul înapoi, până când aceste este fixat.
3 Înşurubaţi şurubul negru în partea din spate a suportului
pentru a menţine cablul în poziţie.
2 Strângeţi piuliţele şi fixaţi baza.
NOTĂ: cuplul recomandat este de 5,65 N-m (50 lbf-in). Nu
depăşiţi cuplul de 9,04 N-m (80 lbf-in).
Instalarea bazei mânerului pe clema ambreiajului sau pe
suporturile clemei de frână
1 Scoateţi şuruburile din fabrică de pe clema ambreiajului sau
suportul clemei de frână .
4 Fixaţi capacul de intemperii
până ce acesta intră în orificiu.
Instalare
prin orificiul superior şi apăsaţi
1
2 Împingeţi înainte partea dreaptă a dispozitivului până când se
fixează.
3 Dacă vârful încuietorii de pe suport rămâne poziţionat în
sus după ce introduceţi dispozitivul, apăsaţi-l în jos.
Ataşarea plăcii de bază la suportul motocicletei
ATENŢIONARE
Contactul direct, susţinut, cu placa de bază sau cu orice altă
piesă a motocicletei poate deteriora suportul în timp. Pentru a
preveni acest tip de deteriorare, trebuie să poziţionaţi
distanţierele de montare între suport şi placa de bază şi să vă
asiguraţi că nicio piesă a dispozitivului sau suportului nu atinge
motocicleta.
Demontarea dispozitivului dvs. din suportul
motocicletei
1 Strângeţi şuruburile cu cap conic M4 x 20
ATENŢIONARE
Înainte de a monta dispozitivul, consultaţi legile locale cu privire
la montarea pe parbriz.
locaş, distanţiere
şi placă de bază
.
prin şaibe
,
Ataşarea plăcii de suport la baza mânerului
1 Potriviţi bila pe baza mânerului şi bila pe placa de suport
2
3
4
5
.
Introduceţi fiecare bilă în braţul cu două orificii.
Strângeţi uşor mânerul.
Reglaţi pentru a obţine cea mai bună vizualizare şi operare.
Strângeţi mânerul şi fixaţi suportul.
Instalarea dispozitivului dvs. în suportul de
motocicletă
1 Potriviţi în locaş partea din stânga a dispozitivului.
2
Montarea dispozitivului într-un automobil
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Nu utilizaţi ventuza pe motocicletă.
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
2 Strângeţi piuliţele pentru a fixa placa de bază.
pe fiecare capăt al braţului cu două orificii
1 Apăsaţi butonul de deblocare din partea de jos a suportului.
2 Trageţi în sus dispozitivul.
NOTĂ: suportul auto nu este inclus pentru toate modelele de
dispozitive. Accesaţi garmin.com pentru a achiziţiona accesorii
opţionale.
1 Conectaţi cablul de alimentare de la vehicul în portul de
pe suport.
2 Dezlipiți folia de plastic de pe ventuza .
3 Curăţaţi şi uscaţi parbrizul şi ventuza de prindere cu o cârpă
4
5
6
7
fără scame.
Apăsaţi ventuza pe parbriz şi basculaţi pârghia
înspre
spate, spre parbriz.
Fixaţi suportul pe braţul ventuzei.
Potriviţi în locaş una din părţile laterale ale dispozitivului.
Apăsaţi dispozitivul în bază, până când se fixează.
Instalare
8 Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare auto la o
sursă de alimentare.
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
• Actualizaţi hărţile şi software-ul de pe dispozitivul dvs.
(Actualizări ale produsului, pagina 24).
• Instalaţi dispozitivul şi conectaţi-l la sursa de alimentare.
• Asociaţi telefonul Bluetooth şi casca (Asocierea telefonului şi
a căştii, pagina 14) (opţional).
• Recepţionaţi semnalele GPS (Recepţionarea semnalelor
GPS, pagina 3).
• Reglaţi luminozitatea ecranului (Reglarea luminozităţii
ecranului, pagina 4).
• Navigaţi la destinaţia dvs. (Iniţierea unei rute, pagina 5).
®
Prezentare generală dispozitiv
navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obţinerea
semnalelor de la sateliţi.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă, departe de
clădiri înalte sau copaci.
din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliţi.
Când cel puţin jumătate din bare sunt pline, dispozitivul este
pregătit pentru navigare.
Pictogramele de pe bara de stare
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii
cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteţi selecta unele
pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza
informaţii suplimentare.
Starea semnalului GPS. Menţineţi apăsat pentru a vizualiza
precizia GPS şi informaţiile obţinute de la satelit (Vizualizarea
stării semnalului GPS, pagina 27).
Starea tehnologiei Bluetooth. Selectaţi pentru a vizualiza
setările Bluetooth (BluetoothSetări, pagina 22).
Intensitatea semnalului Wi-Fi. Selectaţi pentru a modifica
setările wi-fi (Wi‑Fi Setări, pagina 22).
®
Conectat la apelarea handsfree. Selectaţi pentru a efectua un
apel telefonic (Apelarea hands-free, pagina 15).
Activare mod de transport. Selectaţi pentru a schimba modul
de transport.
Oră curentă. Selectaţi pentru a seta ora (Setarea orei,
pagina 22).
Nivel de încărcare a bateriei.
Partajarea datelor LiveTrack. Numărul de vizualizatori invitaţi
apare pe pictogramă. Selectaţi pentru a deschide aplicaţia
LiveTrack (LiveTrack, pagina 19).
tastă de pornire
Fantă pentru card de memorie microSD
®
Port USB de date şi de alimentare
Pornirea sau oprirea dispozitivului
• Pentru a porni dispozitivul, apăsaţi pe tasta de pornire sau
conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare electrică.
• Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a
energiei, apăsaţi pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul
este activ.
În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat
şi dispozitivul consumă foarte puţină energie electrică, dar se
poate activa instantaneu în scopul utilizării.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află
în modul de economisire a energiei pe durata încărcării
bateriei.
• Pentru a opri complet dispozitivul, menţineţi apăsată tasta de
pornire până la apariţia unui mesaj pe ecran şi selectaţi
Dezactivat.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberaţi tasta de
pornire înainte de apariţia solicitării, dispozitivul va intra în
modul de economisire a energiei.
Recepţionarea semnalelor GPS
La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să
colecteze datele de la sateliţi şi să determine locaţia curentă.
Timpul necesar pentru a obţine semnalele de la sateliţi variază
în funcţie de mai mulţi factori, inclusiv distanţa la care vă aflaţi
de locaţia unde aţi utilizat ultima dată dispozitivul de navigaţie,
gradul de vizibilitate a cerului şi timpul trecut de la ultima
utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de
Iniţiere
Stare Smartphone Link. Selectaţi pentru a vă conecta la
aplicaţia Smartphone Link şi pentru a primi date în timp real
despre trafic şi alte servicii în direct (Asocierea cu telefonul
dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 14). Când
pictograma este albastră, dispozitivul este conectat la aplicaţia
Smartphone Link.
Temperatură. Selectaţi pentru a vizualiza prognoza meteo
(Vizualizarea prognozei meteo, pagina 20).
Nivel combustibil. Selectaţi pentru a vizualiza informaţii de
monitorizare a nivelului de combustibil (Monitorizare nivel
combustibil, pagina 8).
Utilizarea butoanelor de pe ecran
Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile şi
opţiunile de meniu ale dispozitivului dvs.
• Selectaţi
pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
• Ţineţi apăsat
pentru a reveni rapid la meniul principal.
• Selectaţi sau pentru a parcurge liste sau meniuri.
• Ţineţi apăsat sau pentru a derula mai rapid.
• Selectaţi
pentru a vedea un meniu contextual de opţiuni
pentru ecranul curent.
Reglarea volumului
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi o opţiune:
• Utilizaţi bara glisantă pentru a regla volumul.
• Selectaţi pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.
• Selectaţi pentru opţiuni suplimentare.
Utilizarea mixerului audio
Puteţi folosi mixerul audio pentru a seta nivelurile de volum
pentru diferitele tipuri de avertizări şi mesaje audio, de ex.
indicaţii de navigare sau apeluri telefonice. Nivelul pentru fiecare
3
tip de sunet reprezintă un procentaj din volumul unităţii
principale.
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi > Mixer audio.
3 Folosiţi glisoarele pentru a ajusta volumul pentru fiecare tip
de sunet.
Reglarea luminozităţii ecranului
1 Selectaţi Setări > Afișare > Luminozitate.
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
Funcţii şi alerte de informare a
pilotului
ATENŢIONARE
Funcţiile de alerte pentru pilot şi pentru limita de viteză au rol
exclusiv informativ şi nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a
respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de
a conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi responsabilă
pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe care o puteţi
primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de circulaţie
aplicabile.
Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja circulaţia
în siguranţă şi pot spori eficienţa, chiar şi atunci când călătoriţi
printr-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton
audibil şi afişează informaţii pentru fiecare alertă în parte. Puteţi
activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru fiecare tip
de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.
Zonă cu şcoli sau şcoală în apropiere: dispozitivul redă un
sunet şi afişează distanţa până la şcoală sau zona cu şcoli,
precum şi limita de viteză (dacă este disponibilă).
Reducerea limitei de viteză: dispozitivul redă un ton şi afişează
limita de viteză redusă ce urmează a intra în vigoare, astfel
încât să fiţi pregătit să reduceţi viteza.
Limită de viteză depăşită: dispozitivul redă un ton şi afişează
un contur roşu pe pictograma de limită de viteză când
depăşiţi limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă
aflaţi.
Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un ton şi
afişează distanţa până la o trecere la nivel cu o cale ferată ce
se află pe ruta dvs.
Traversare animale: dispozitivul redă un ton şi afişează
distanţa până la o zonă de trecere de animale ce se află pe
ruta dvs.
Curbă: dispozitivul redă un ton şi afişează distanţa până la o
curbă a drumului.
Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton şi afişează distanţa
până la porţiunea de trafic lent atunci când vă apropiaţi de
aceasta cu viteză. Dispozitivul dvs. trebuie să primească
informaţii despre trafic pentru a utiliza această caracteristică
(Recepţionarea datelor de trafic cu Smartphone Link,
pagina 17).
Avertisment de oboseală: dispozitivul redă un ton şi sugerează
zone de odihnă după ce aţi condus mai mult de două ore fără
oprire.
Camerele la semafoare şi radarele fixe
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
consecinţele utilizării unei lumini roşii sau a bazei de date a
camerelor radar.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă pentru toate regiunile
sau toate modelele produsului.
În unele zone şi pentru unele modele sunt disponibile informaţii
despre locaţiile camerelor la semafoare şi a radarelor fixe.
Dispozitivul vă anunţă când vă apropiaţi de o viteză raportată
pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.
• Datele în timp real despre radare şi camerele de la
semafoare sunt disponibile sub forma unui abonament
laGarmin Serviciile în timp real, utilizând aplicaţia
Smartphone Link (Servicii în timp real Garmin, pagina 14).
• Pentru a menţine o bază de date actualizată şi a locaţiilor
radarelor fixe şi a camerelor la semafoare, dispozitivul dvs.
trebuie să aibă un abonament activ pentru a descărca şi
stoca datele despre radarele fixe. Accesaţi garmin.com
/speedcameras pentru a verifica disponibilitatea şi
compatibilitatea sau pentru a achiziţiona un abonament sau o
actualizare unică. Puteţi achiziţiona oricând o nouă regiune
sau vă puteţi prelungi abonamentul existent.
NOTĂ: în anumite regiuni, anumite pachete de produse
includ date preîncărcate despre camerele de la semafoare şi
radarele fixe cu actualizări pe viaţă.
• Puteţi utiliza software-ul Garmin Express™ (garmin.com
/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe
dispozitivul dvs. Actualizaţi frecvent dispozitivul pentru a primi
cele mai noi informaţii cu privire la camerele video de
supraveghere.
Detectarea incidentelor şi notificări
AVERTISMENT
Dispozitivul vă permite să trimiteţi locaţia către un contact de
urgenţă . Aceasta este o funcţie suplimentară și nu trebuie
considerată ca o metodă principală de a obţine ajutor de
urgenţă. Aplicaţia Smartphone Linknu contactează serviciile de
urgenţă în numele dvs.
Dispozitivul dvs. zūmo foloseşte senzori încorporaţi pentru a
detecta un posibil incident în care este implicat vehiculul.
• Dacă configuraţi o persoană de contact în caz de incident,
dispozitivul poate trimite automat un SMS către persoana
respectivă atunci când detectează un incident şi vehiculul
dvs. se opreşte. Acest lucru poate informa persoana de
contact în ce situaţie vă aflaţi dacă nu puteţi suna sau trimite
un mesaj. Pentru această funcţie este nevoie de conexiune la
Smartphone Link şi o conexiune de date mobile activată
pentru trimiterea mesajului.
• Dacă nu aţi configurat o persoană de contact în caz de
incident, dispozitivul afişează automat cea mai apropiată
adresă sau coordonatele geografice atunci când detectează
un incident. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie
să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă aflaţi.
Puteţi selecta Mai multe pentru a vizualiza pagina Unde mă
aflu?.
Activarea sau dezactivarea alertelor pentru
pilot
Configurarea unei persoane de contact în caz de
incident
Puteţi dezactiva alerte audio individuale pentru pilot. Alertele
vizuale sunt afişate chiar dacă alerta audio este dezactivată.
1 Selectaţi Setări > Asistenţă şofer > Alerte sonore pentru
pilot.
Bifaţi
sau debifaţi caseta de selectare din dreptul fiecărei
2
alerte.
Pentru a putea configura o persoană de contact în caz de
incident, trebuie să parcurgeţi următorii paşi:
• Conectaţi-vă dispozitivul la Smartphone Link (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 14).
• Selectaţi Setări > Bluetooth, selectaţi numele telefonului şi
verificaţi dacă opţiunea Apeluri telefonice este activată.
4
Funcţii şi alerte de informare a pilotului
În timpul configurării persoanei de contact, dispozitivul trebuie
să aibă acces la aplicaţia Smartphone Link şi la agenda
telefonică din smartphone. Dacă nu doriţi să folosiţi dispozitivul
pentru apeluri hands-free, puteţi dezactiva opţiunea Apeluri
telefonice după ce se încheie configurarea persoanei de
contact.
1 Selectaţi Setări > Asistenţă şofer > Notificare în caz de
incident > Continuare.
Apare o listă a persoanelor de contact din smartphone.
2 Selectaţi o persoană de contact şi selectaţi Următor.
3 Verificaţi numărul de telefon al persoanei şi selectaţi
Următor.
4 Introduceţi numele sau pseudonimul dvs. şi selectaţi Final..
5 Verificaţi mesajul standard în caz de incident şi selectaţi
Următor.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a informa persoana
de contact că aţi adăugat-o ca persoană de contact în caz de
incident.
NOTĂ: mesajul de notificare în caz de incident conţine
numele sau pseudonimul introdus, dar nu este trimis de pe
numărul dvs. de telefon. Mesajul este trimis printr-un serviciu
terţ şi trebuie să informaţi persoana de contact în caz de
incident că mesajul va veni de la un număr necunoscut.
7 Selectaţi OK.
8 Verificaţi informaţiile şi selectaţi Salvare.
Anularea unei notificări în caz de incident
Atunci când dispozitivul detectează un incident, un mesaj şi o
instrucţiune vocală vă informează că va fi trimisă o notificare
persoanei de contact în caz de incident. Atunci când este
detectat incidentul începe o numărătoare inversă de 60 de
secunde şi dispozitivul trimite notificarea automat când expiră
timpul. Dacă nu doriţi să trimiteţi notificarea, o puteţi anula.
Înainte să expire timpul, selectaţi Anulare.
Dezactivarea notificărilor în caz de incident
Atunci când notificările în caz de incident sunt dezactivate,
dispozitivul nu va trimite o notificare prin SMS atunci când
detectează un incident.
1 Selectaţi Setări > Asistenţă şofer > Notificare în caz de
incident.
2 Debifaţi caseta de selectare SMS detecţie incident.
Vizualizarea notificărilor privind legislaţia
pentru casca de protecţie
Este posibil ca notificările privind legislaţia pentru casca de
protecţie şi protecţia ochilor să apară pe dispozitivul dvs. zūmo
la prima recepţionare a semnalelor GPS de către dispozitiv,
precum şi atunci când dispozitivul se apropie de o zonă supusă
regulamentelor privind siguranţa motocicletelor.
ATENŢIONARE
Garmin recomandă tuturor piloţilor să poarte cască pentru
siguranţă. Notificările legate de legile privind purtarea căştii au
caracter informativ, pot fi modificate şi nu sunt considerate a fi
îndrumări juridice. Notificările legate de legile privind purtarea
căştii sunt disponibile numai în SUA şi Canada.
Selectaţi notificarea pentru a vizualiza mai multe detalii.
Căutare legi privind purtarea căştii
Puteţi căuta legi privind purtarea căştii în funcţie de stat sau de
provincie.
1 Selectaţi Aplicații > Ghid pentru cască.
2 Selectaţi un stat sau o provincie.
Navigarea către destinaţia dvs.
Navigarea către destinaţia dvs.
Rute
Ruta este calea de la locaţia dvs. curentă către una sau mai
multe destinaţii.
• Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinaţia
dvs. pe baza preferinţelor pe care le setaţi, inclusiv modul de
calculare a rutei (Schimbarea modului de calculare a rutelor,
pagina 5) şi rutele ocolitoare (Evitarea întârzierilor, taxelor
şi a anumitor zone, pagina 7).
• Puteţi începe navigarea către destinaţie rapid, folosind ruta
recomandată, sau puteţi selecta o rută alternativă (Iniţierea
unei rute, pagina 5).
• Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitaţi sau să le urmaţi
în mod special, puteţi personaliza ruta.
• Puteţi adăuga mai multe destinaţii la o rută.
Iniţierea unei rute
1 Selectaţi Încotro?, apoi căutaţi o locaţie.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectaţi
Start!.
• Pentru a alege o rută alternativă, selectaţi , apoi selectaţi
o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărţii.
• Pentru a edita traseul rutei, selectaţi > Editare rută şi
adăugaţi puncte de modelare rutei.
Dispozitivul calculează o rută până la locaţie şi vă ghidează,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă (Ruta dvs.
pe hartă, pagina 6). Va fi afişată o previzualizare a drumurilor
principale de pe ruta dvs. la marginea hărţii, pentru câteva
secunde.
Dacă trebuie să opriţi în locaţii suplimentare, puteţi adăuga
locaţiile pe rută.
Schimbarea modului de calculare a rutelor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
• Selectaţi pentru a calcula rute care preferă
serpentine.Garmin Adventurous Routing™
• Selectaţi Off-road pentru a calcula rute directe din punct
în punct (fără drumuri).
• Selectaţi Distanță mai mică pentru a calcula rute cu
distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
Parcurgerea unei rute cu ajutorul rutei aventuroase
Dispozitivul dvs. poate calcula rute care preferă serpentine,
dealuri şi mai puţine autostrăzi. Această funcţie vă poate oferi o
rută mai plăcută, dar poate creşte timpul sau distanţa până la
destinaţia dvs.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate
modelele de dispozitive sau pentru toate regiunile.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul > Garmin
Adventurous Routing™ > Salvare.
2 Selectaţi Garmin Adventurous Routing™.
3 Utilizaţi glisorul Preferă curbe pentru a include mai multe
sau mai puţine curbe.
4 Utilizaţi glisorul Preferă pante pentru a include mai multe sau
mai puţine dealuri.
5
5 Utilizaţi glisorul Evită autostrăzile importante. pentru a
include mai multe sau mai puţine autostrăzi.
6 Iniţiaţi o rută (Iniţierea unei rute, pagina 5).
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii
Puteţi iniţia ruta, selectând o locaţie de pe hartă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare.
3 Dacă e necesar, selectaţi pentru a filtra punctele de interes
afişate după categorie.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un marcaj de loc.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau
adresă.
5 Selectaţi Start!.
Deplasarea la locul de reşedinţă
Prima dată când porniţi o rută spre reşedinţă, dispozitivul va
cere introducerea locaţiei de reşedinţă.
1 Selectaţi Încotro? > Acasă.
2 Dacă este necesar, introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Editarea locaţiei dvs. de reşedinţă
1 Selectaţi Încotro? > > Setare locație reședință.
2 Introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Ruta dvs. pe hartă
În timp ce călătoriţi, dispozitivul vă ghidează spre destinaţie,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă.
Instrucţiunile pentru următorul viraj, următoarea ieşire sau
pentru orice alte acţiuni apar în partea de sus a hărţii.
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi vizualiza virajele care
urmează, schimbările de benzi sau alte indicaţii pentru ruta dvs.
1 Selectaţi o opţiune de pe hartă:
• Pentru a vizualiza viraje ce urmează şi indicaţii de
orientare pe măsură ce navigaţi, selectaţi > Viraje.
Instrumentul de pe hartă afişează următoarele patru viraje
sau indicaţii într-un chenar lângă hartă. Lista se
actualizează automat pe măsură ce parcurgeţi ruta.
• Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje şi indicaţii de
orientare pentru întreaga rută, selectaţi bara de text aflată
în partea superioară a hărţii.
2 Selectaţi un viraj sau o indicaţie (opţional).
Se vor afişa informaţii detaliate. Dacă este disponibilă, este
afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
drumurile principale.
Vizualizarea întregii rute pe hartă
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi orice loc de pe hartă.
2 Selectaţi .
Sosirea la destinaţie
Când vă apropiaţi de destinaţie, dispozitivul furnizează informaţii
pentru a vă ajuta să vă încheiaţi ruta.
•
indică locaţia destinaţiei dvs. pe hartă şi un mesaj vocal vă
anunţă că vă apropiaţi de destinaţie.
• Atunci când vă apropiaţi de unele destinaţii, dispozitivul vă
solicită în mod automat să căutaţi o parcare. Puteţi selecta
Da pentru a căuta zone de parcare din apropiere (Parcarea
în apropierea destinaţiei dvs., pagina 6).
• Atunci când vă opriţi la destinaţie, dispozitivul finalizează
automat ruta. Dacă dispozitivul nu detectează automat
sosirea dvs., puteţi selecta Stop pentru a finaliza ruta.
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs.
Următoarea acţiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieşire sau
altă acţiune şi banda pe care ar trebui să vă deplasaţi, dacă
această funcţie este disponibilă.
Distanţa până la următoarea acţiune.
Numele străzii sau al ieşirii asociate cu următoarea acţiune.
Ruta evidenţiată pe hartă.
Următoarea acţiune de pe rută. Săgeţile de pe hartă indică locaţia
acţiunilor următoare.
Viteza vehiculului.
Numele drumului pe care vă deplasaţi.
Oră de sosire estimativă.
SUGESTIE: puteţi atinge acest câmp pentru a modifica informaţiile
pe care le afişează.
Ghidare pe bandă activă
Pe măsură ce vă apropiaţi de unele viraje, ieşiri sau schimbări
de pe ruta dvs., lângă hartă apare o simulare detaliată a
drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată
indică banda
corespunzătoare pentru viraj.
6
Dispozitivul dvs. vă poate ajuta să găsiţi un loc de parcare în
apropierea destinaţiei dvs. Atunci când vă apropiaţi de unele
destinaţii, dispozitivul vă solicită în mod automat să căutaţi o
parcare.
1 Selectaţi o opţiune:
• Atunci când dispozitivul vă solicită acest lucru, selectaţi
Da pentru a căuta o parcare aflată în apropiere.
• Dacă dispozitivul nu vă solicită, selectaţi Încotro? >
Categorii > Parcare şi selectaţi > Destinația mea.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi o locaţie de parcare şi apoi Start! > Adăug. ca
oprire următ..
Dispozitivul vă ghidează către zona de parcare.
Navigarea către destinaţia dvs.
Căutarea ultimului loc de parcare
Atunci când deconectaţi dispozitivul de la sistemul de alimentare
al vehiculului în timp ce este pornit, locaţia dvs. curentă va fi
salvată ca şi loc de parcare.
Selectaţi Aplicații > Ultimul loc.
Schimbarea rutei active
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.
Înainte de a putea adăuga o locaţie pe ruta dvs., trebuie să
navigaţi pe o rută (Iniţierea unei rute, pagina 5).
Puteţi adăuga locaţii la mijlocul sau la sfârşitul rutei dvs. De
exemplu, puteţi adăuga o benzinărie ca următoarea destinaţie
pe ruta dvs.
SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locaţii multiple sau
opriri programate, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a
planifica, programa şi salva ruta (Planificarea unei călătorii,
pagina 18).
1 Selectaţi din hartă > Încotro?.
2 Căutaţi o locaţie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga locaţia ca următoarea destinaţie pe ruta
dvs., selectaţi Adăug. ca oprire următ..
• Pentru a adăuga locaţia la finalul rutei dvs., selectaţi
Adăug. ca ultimă oprire.
• Pentru a adăuga locaţia şi a ajusta ordinea destinaţiilor de
pe ruta dvs., selectaţi Adăugare la ruta activă.
Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locaţia adăugată
şi vă ghidează către destinaţii în ordinea acestora.
Modelarea rutei dvs.
Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să iniţiaţi o rută
(Iniţierea unei rute, pagina 5).
Vă puteţi modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest
lucru vă permite să direcţionaţi ruta pentru a utiliza un anumit
drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o
destinaţie la rută.
1 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
2 Selectaţi .
Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
3 Selectaţi o locaţie de pe hartă.
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a mări harta şi pentru a
alege o locaţie mai precisă.
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmaţi
pentru a trece prin locaţia selectată.
4 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută,
selectaţi locaţii suplimentare pe hartă.
• Pentru a elimina un punct de modelare, selectaţi .
5 După ce aţi terminat modelarea rutei, selectaţi Start!.
Alegerea unei ocoliri
Puteţi alege o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această funcţie este utilă
atunci când ajungeţi la porţiuni de drum în lucru, drumuri închise
sau care se află într-o stare deficitară.
1 De pe hartă, selectaţi > Schimbare rută.
SUGESTIE: dacă instrumentul Schimbare rută nu se află în
meniul cu instrumente de pe hartă, îl puteţi adăuga
(Activarea instrumentelor hărții, pagina 12).
2 Selectaţi o opţiune:
Navigarea către destinaţia dvs.
• Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanţă, selectaţi
Ocolire în funcție de distanță.
• Pentru a ocoli o anumită şosea de pe ruta dvs., selectaţi
Ocolire în funcție de drum.
• Pentru a găsi o nouă rută, selectaţi Ocolire.
Oprirea rutei
De pe hartă, selectaţi
> Stop.
Utilizarea rutelor sugerate
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
salvaţi cel puţin o locaţie şi să activaţi caracteristica Istoric de
călătorie (Setările dispozitivului şi de confidenţialitate,
pagina 22).
Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină
destinaţia în funcţie de istoricul călătoriei, ziua săptămânii şi
momentul zilei. După ce conduceţi de mai multe ori către o
locaţie salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de
navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei şi
informaţii despre trafic.
Selectaţi bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată
către locaţia dorită.
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor
zone
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.
Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiţi
informaţii de trafic (Recepţionarea datelor de trafic cu
Smartphone Link, pagina 17).
În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru
a evita întârzierile în trafic. Dacă aveţi această opţiune
dezactivată în setările pentru trafic (Setări pentru trafic,
pagina 22), puteţi vizualiza şi evita manual întârzierile în trafic.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
2 Selectaţi opţiunea Rută alternativă, dacă este disponibilă.
3 Selectaţi Start!.
Evitarea drumurilor cu taxă
Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care
necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau
zone aglomerate. Totuşi, dispozitivul poate include o zonă cu
taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi o opţiune:
NOTĂ: meniul se modifică în funcţie de zona dvs. şi de
datele hărţii de pe dispozitivul dvs.
• Selectaţi Drumuri cu taxă.
• Selectaţi Taxe > Drumuri cu taxă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea vinietelor
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Datele hărţilor de pe dispozitivul dvs. pot conţine informaţii
detaliate despre viniete pentru anumite ţări. Puteţi evita sau
permite vinietele pentru fiecare ţară.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Taxe > Viniete.
7
2 Selectaţi o ţară.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi Salvare.
Evitări personalizate
Evitările personalizate vă permit să selectaţi anumite zone sau
secţiuni de drum pe care să le evitaţi. La calcularea unei rute,
dispozitivul evită aceste zone şi drumuri cu excepţia cazului în
care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.
Evitarea unui drum
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi Adăugare drum de evitat.
3 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
să o evitaţi şi selectaţi Următor.
4 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Următor.
5 Selectaţi Final..
Evitarea unei zone
Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
Selectaţi Adăugare zonă de evitat.
Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
5 Selectaţi colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
6 Selectaţi Final..
1
2
3
4
Dezactivarea unei evitări personalizate
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
3 Selectaţi > Dezactivare.
Ştergerea evitărilor personalizate
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a şterge toate evitările personalizate, selectaţi .
• Pentru a şterge o evitare personalizată, selectaţi evitarea
şi apoi
> Ștergere.
Navigarea off-road
Dacă nu navigaţi urmând drumurile principale, puteţi utiliza
modul Off-road.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi Mod de calcul > Off-road > Salvare.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul
vizat.
Monitorizare nivel combustibil
Puteţi seta dispozitivul pentru a estima utilizarea combustibilului,
pentru a vă avertiza atunci când vă apropiaţi de distanţa maximă
pentru combustibilul estimat şi a vă sugera benzinăriile pe baza
8
intervalului combustibilului estimat. Când monitorizarea nivelului
de combustibil este activată, indică benzinăria curentă.
Alb: monitorizarea nivelului de combustibil este dezactivată sau
dispozitivul nu este conectat la suportul de motocicletă.
Verde: intervalului combustibilului estimat este peste
avertismentul rezervorului de combustibil.
Portocaliu: intervalului combustibilului estimat este sub
avertismentul rezervorului de combustibil.
Roşu: distanţa estimată rămasă pe rezervor este 0.
Activarea monitorizării nivelului de combustibil
Înainte de a putea activa monitorizarea nivelului de combustibil,
dispozitivul trebuie să se afle în modul motocicletă şi off-road şi
amplasat în suportul de motocicletă.
Când activaţi monitorizarea nivelului de combustibil, indicatorul
de combustibil este afişat pe computerul de călătorie
(Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei, pagina 13).
1 Umpleţi rezervorul de combustibil.
2 Selectaţi Aplicații > Setări combustibil > Monitorizare
nivel combustibil.
Selectaţi
Distanță per combustibil.
3
4 Introduceţi distanţa pe care o parcurge vehiculul cu un
rezervor de benzină şi selectaţi Final..
Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului
Puteţi seta dispozitivul pentru a vă avertiza atunci când nivelul în
rezervorul de combustibil este redus.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie conectat la suportul de
motocicletă pentru a oferi avertizări de nivel redus al
combustibilului.
1 Activaţi monitorizarea nivelului de combustibil (Activarea
monitorizării nivelului de combustibil, pagina 8).
2 Selectaţi Avertizare combustibil rămas.
3 Introduceţi o distanţă şi selectaţi Final..
Dacă aveţi combustibil suficient doar pentru a parcurge distanţa
introdusă, pe pagina hărţii apare un avertisment de nivel redus
al combustibilului.
Resetarea kilometrajului rezervorului de combustibil
Atunci când rezervorul de combustibil este umplut din nou,
trebuie să resetaţi kilometrajul rezervorului pentru dispozitivul
dvs. pentru a urmări mai precis combustibilul rămas.
Selectaţi Aplicații > Setări combustibil > Resetare
rezervor de combustibil.
Activarea alimentării dinamice
Înainte de a putea activa staţiile de combustibil dinamice,
dispozitivul trebuie să fie în modul motocicletă, poziţionat în
suportul de motocicletă, şi trebuie activat nivelul de combustibil.
Puteţi seta dispozitivul pentru a vă sugera benzinăriile în funcție
de consumul mediu de combustibil.
Selectaţi Aplicații > Setări combustibil > Alimentări
dinamice.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiţi destinaţia
oferind mai multe metode de navigare, căutare şi salvare a
acestor informaţii.
• Introduceţi termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate
informaţiile despre locaţie (Găsirea unei locaţii utilizând bara
de căutare, pagina 9).
• Navigaţi sau căutaţi prin puncte de interes preîncărcate după
categorie (Puncte de interes, pagina 9).
Găsirea şi salvarea locaţiilor
• Căutaţi şi înregistraţi-vă la punctele de interes Foursquare
(Căutarea punctelor de interes Foursquare, pagina 11).
• Utilizaţi instrumente de căutare pentru a găsi locaţii specifice,
precum adrese, intersecţii sau coordonate geografice
(Instrumente de căutare, pagina 10).
• Căutaţi lângă un alt oraş sau zonă (Schimbarea zonei de
căutare, pagina 10).
• Salvaţi locaţiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor
(Salvarea locurilor, pagina 11).
• Întoarceţi-vă la locaţii găsite recent (Vizualizarea locaţiilor
găsite recent, pagina 11).
®
Puncte de interes
Un punct de interes este un loc pe care îl consideraţi util sau
interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii şi
pot include destinaţii de călătorie populare, precum benzinării,
restaurante, hoteluri şi locaţii de divertisment.
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare
Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locaţii
introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Introducere căutare în bara de căutare.
3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
nume de categorie ( de exemplu „cinematografe”).
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul casei şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul casei, numele străzii, oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pentru latitudine şi longitudine.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat,
selectaţi termenul respectiv.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi .
6 Dacă este necesar, selectaţi o locaţie.
• Selectaţi o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectaţi
o destinaţie.
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc
de întâlnire
NOTĂ: este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în
toate zonele sau pentru toate modelele de produse.
Puteţi crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc
de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un
terminal specific dintr-un aeroport.
1 Selectaţi Încotro? > Introducere căutare.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieţi numele sau
adresa locului de întâlnire, selectaţi , şi mergeţi la pasul
3.
• Pentru a căuta punctul de interes, scrieţi numele punctului
de interes, selectaţi , şi mergeţi la pasul 5.
3 Selectaţi locul de întâlnire.
Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum
restaurante, închirieri de maşini sau terminale.
4 Selectaţi o categorie.
5 Selectaţi punctul de interes şi alegeţi Start!.
Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în
locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când
ajungeţi la destinaţie, un steag în tablă de şah indică zona de
parcare recomandată. Un punct etichetat indică locaţia punctului
de interes din cadrul locului de întâlnire.
Explorarea unui loc de întâlnire
NOTĂ: este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în
toate zonele sau pentru toate modelele de produse.
Puteţi vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în
cadrul fiecărui punct de întâlnire.
1 Selectaţi un loc de întâlnire.
2 Selectaţi > Explorați acest loc de întâlnire.
Rezultatele căutării de locaţii
În mod implicit, rezultatele căutării de locaţii apar într-o listă, cu
locaţia cea mai apropiată la început. Puteţi derula în jos pentru a
vedea mai multe rezultate.
Găsirea unui loc după categorie
1
2
3
4
Selectaţi Încotro?.
Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
Selectaţi o locaţie.
Căutarea în cadrul unei categorii
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care afişează
ultimele patru destinaţii pe care le-aţi selectat.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o destinaţie din lista de căutare rapidă aflată în
partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locaţii găsite recent
din categoria selectată.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Selectaţi o locaţie pentru a vizualiza meniul de opţiuni.
Selectaţi pentru a vizualiza informaţii detaliate despre locaţia
selectată.
Selectaţi pentru a găsi zone de parcare din apropierea
locaţiei.
Selectaţi pentru a vizualiza rute alternative către locaţii.
Start! Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării pe hartă.
9
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă
Puteţi vizualiza rezultatele unei căutări de locaţie pe hartă, în loc
de vizualizarea într-o listă.
Din rezultatele căutării de locaţie, alegeţi . În centrul hărţii
este afişată locaţia cea mai apropiată şi în partea de jos a hărţii
apar informaţiile de bază despre locaţia selectată.
Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite
locaţii
1 Căutaţi o locaţie.
2 Din rezultatele căutării, selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
Apare o listă cu parcările apropiate de locaţia selectată.
4 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate parcările.
5 Selectaţi locaţia unei parcări.
6 Selectaţi Start!.
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări
Trageţi harta pentru a vizualiza rezultate suplimentare ale
căutării.
Rezultate suplimentare ale căutării. Selectaţi pentru a
vizualiza o altă locaţie.
Rezumatul locaţiei selectate. Selectaţi pentru a vizualiza
informaţii detaliate despre locaţia selectată.
Start! Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării într-o listă.
Schimbarea zonei de căutare
În mod prestabilit, dispozitivul găseşte locaţii în apropierea
locaţiei dvs. curente. De asemenea, puteţi căuta şi alte zone, în
apropierea destinaţiei dvs., în apropierea unui oraş sau de-a
lungul rutei active.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi
3 Selectaţi o opţiune.
Parcare
Dispozitivul dvs. zūmo include date detaliate despre spaţii de
parcare, pentru a vă ajuta să găsiţi parcare în apropiere în
funcţie de probabilitatea existenţei de locuri de parcare
disponibile, tipul de spaţiu de parcare, preţ sau metodele de
plată acceptate.
În unele zone, sunt disponibile date de parcare live cât timp
dispozitivul dvs. zūmo este conectat la Smartphone Link
(Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link,
pagina 14). Atunci când dispozitivul dvs. primeşte date live
despre spaţiile de parcare, puteţi vizualiza tendinţe de parcare
în timp real.
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare. Garmin nu
este responsabilă pentru acurateţea sau oportunitatea datelor
live despre spaţiile de parcare.
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Parcare.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi locaţia unei parcări.
4 Selectaţi Start!.
10
Parcările care includ date detaliate despre parcare sunt codate
cromatic pentru a indica probabilitatea de a găsi un loc de
parcare. Simbolurile indică tipul de parcare disponibil (stradă
sau parc), informaţii aproximative despre preţ şi metoda de
plată.
Puteţi vedea legenda culorilor şi a simbolurilor pe dispozitiv.
Din rezultatele căutării de parcare, selectaţi .
Instrumente de căutare
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Găsirea unei adrese
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele
hărţii încărcate pe dispozitiv.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Dacă este necesar, selectaţi Căut. în aprop. de: pentru a
schimba zona de căutare (Schimbarea zonei de căutare,
pagina 10).
3 Selectaţi Adresă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile adresei.
5 Selectaţi adresa.
Găsirea unei intersecţii
Puteţi căuta o intersecţie dintre două străzi, autostrăzi sau alte
drumuri.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Intersecții.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile străzii.
3 Selectaţi intersecţia.
Găsirea unui oraş
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Orașe.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un oraş din lista oraşelor din apropiere.
• Pentru a căuta lângă o altă locaţie, selectaţi Căut. în
aprop. de: (Schimbarea zonei de căutare, pagina 10).
• Pentru a căuta un oraş după nume, selectaţi Introducere
căutare, introduceţi numele unui oraş şi selectaţi .
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele
Puteţi să găsiţi o locaţie utilizând coordonatele de latitudine şi
longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Coordonate.
2 Dacă este necesar, selectaţi şi modificaţi formatul sau
originea coordonatelor.
3 Introduceţi coordonatele pentru latitudine şi longitudine.
4 Selectaţi Vizualizare pe hartă.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Foursquare
Selectaţi Încotro? > Recente.
Foursquare este o reţea socială bazată pe locaţie. Dispozitivul
dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care
sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare
a locaţiei.
Pentru funcţii suplimentare, vă puteţi conecta la contul dvs.
Foursquare utilizând Smartphone Link de pe smartphone-ul dvs.
compatibil. Când vă conectaţi la contul dvs. Foursquareutilizând
Smartphone Link, puteţi să vizualizaţi detalii despre locaţie de la
Foursquare, să vă înregistraţi la o locaţie şi să căutaţi puncte de
interes în baza de date Foursquare online.
Conectare la contul dvs. Foursquare
1 Conectaţi-vă dispozitivul la Smartphone Link (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 14).
2 De pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone
Link.
3 Deschideţi setările aplicaţiei Smartphone Link şi selectaţi
Foursquare® > Login.
4 Introduceţi-vă informaţiile de conectare Foursquare.
Căutarea punctelor de interes Foursquare
Puteţi căuta puncte de interes Foursquare încărcate în
dispozitivul dvs. Când vă conectaţi la contul dvs. Foursquare
utilizând Smartphone Link, căutarea vă oferă cele mai recente
rezultate din baza de date Foursquare online şi rezultate
personalizate din contul dvs. Foursquare de utilizator.
Selectaţi Încotro? > Categorii > Foursquare®.
Vizualizare detalii de locaţie Foursquare
Înainte de a putea vizualiza detaliile de locaţie Foursquare,
trebuie să vă conectaţi la un telefon compatibil care rulează
aplicaţia Smartphone Link şi să vă conectaţi la contul dvs.
Foursquare.
Puteţi vedea informaţii detaliate despre locaţie Foursquare, cum
ar fi notele acordate de utilizatori, informaţii despre preţurile
restaurantelor şi programul de funcţionare.
1 Din rezultatele căutării de locaţie, selectaţi un punct de
interes Foursquare.
2 Selectaţi .
Înregistrare cu Foursquare
Înainte de a vă înregistra cu Foursquare, trebuie să vă conectaţi
la un telefon compatibil care rulează aplicaţia Smartphone Link
şi să vă conectaţi la contul dvs. Foursquare.
1 Selectaţi Aplicații > Foursquare® > Check In.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi > Check In.
TripAdvisor
®
Dispozitivul dvs. include puncte de interes TripAdvisor şi
clasificări.Clasificările TripAdvisor apar automat în lista cu
rezultatele căutării pentru punctele de interes aplicabile. Puteţi
căuta şi puncte de interes TripAdvisor din apropiere şi le puteţi
ordona după distanţă sau popularitate.
Găsirea punctelor de interes TripAdvisor
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > TripAdvisor.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă a punctelor de interesTripAdvisor din
apropiere, corespunzătoare categoriei.
3 Selectați Ordonare rezultate pentru a ordona rezultatele
căutării după distanţă sau popularitate (opţional).
Vizualizarea locaţiilor găsite recent
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locaţii
găsite.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Golirea listei locaţiilor găsite recent
Selectaţi Încotro? > Recente >
> Golire > Da.
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
curentă
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai
apropiate spitale, secţii de poliţie şi benzinării.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi Spitale, Secții de poliție or Combustibil.
Apare o listă a locaţiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai
apropiate locaţii în partea de sus.
Selectaţi
o locaţie.
3
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga la locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vizualiza numărul de telefon şi alte detalii despre
locaţie, selectaţi .
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
instrucţiuni.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi > Indicații spre mine.
3 Selectați o locație de pornire.
4 Alegeţi Selectare.
Adăugarea unei scurtături
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare.
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru
scurtături.
1 Selectaţi Încotro? > Adăugare scurtătură.
2 Selectați un element.
Eliminarea unei scurtături
1 Selectaţi Încotro? > > Eliminare scurtături.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi.
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma.
4 Selectaţi Salvare.
Salvarea locurilor
Salvarea unei locaţii
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 9).
2 Din rezultatele căutării, selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Salvare.
5 Dacă este necesar, introduceţi un nume, apoi selectaţi Final..
Salvarea locației curente
1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
2 Selectaţi Salvare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Final..
11
4 Selectaţi OK.
Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Editare.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nume.
• Selectaţi Număr de telefon.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica
simbolul utilizat la marcarea pe hartă a locaţiei salvate.
7 Editaţi informaţiile.
8 Selectaţi Final..
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea
locaţiilor salvate.
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce
salvaţi cel puţin 12 locaţii.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii.
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule.
6 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sugerată.
7 Selectaţi Final..
Ştergerea unei locaţii salvate
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi > Ştergere locaţii salvate.
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se
doreşte ştergerea şi selectaţi Ștergere.
Utilizarea hărţii
Puteţi utiliza harta pentru a naviga pe o rută (Ruta dvs. pe hartă,
pagina 6) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs.
atunci când nicio rută nu este activă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Trageţi harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus
sau în jos.
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi sau .
• Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel
3-D şi invers, selectaţi .
• Pentru a filtra punctele de interes afişate după categorie,
selectaţi .
• Pentru a iniţia o rută, selectaţi o locaţie de pe hartă şi
alegeţi Start! (Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii,
pagina 6).
Instrumente hartă
Instrumentele hărţii oferă acces rapid la informaţii şi funcţii ale
dispozitivului în timp ce vizualizaţi harta. Când activaţi un
12
instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea
hărţii.
Stop: opreşte navigarea pe ruta activă.
Schimbare rută: vă permite să alegeţi o rută ocolitoare sau să
omiteţi locaţii aflate pe ruta dvs.
Înainte pe rută: afişează locaţiile aflate în faţă pe ruta dvs. sau
pe drumul pe care vă deplasaţi (Înainte, pagina 12).
Viraje: afişează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs.
(Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare,
pagina 6).
Datele călătoriei: afişează informaţii despre călătorie ce pot fi
personalizate, de ex.,. viteza sau kilometrajul (Vizualizarea
pe hartă a datelor călătoriei, pagina 13).
Volum: reglează volumul sunetului pentru unitatea principală.
Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.
Telefon: afişează o listă de apeluri recente din telefonul dvs.
conectat, iar în timpul unui apel activ afişează opţiuni pentru
apelul în desfăşurare (Utilizarea opţiunilor pentru apel în
curs, pagina 16).
LiveTrack: vă permite să porniţi şi să opriţi partajarea
caracteristicii LiveTrack (LiveTrack, pagina 19).
Trafic: afişează condiţiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona
dvs. (Vizualizarea traficului din faţă, pagina 13).
Vreme: afişează informaţii despre vreme pentru zona dvs.
photoLive: afişează camerele de supraveghere în timp real din
abonamentul dvs. photoLive (Camerele video de
supraveghere a traficului photoLive, pagina 21).
Raportare cameră: vă permite să raportaţi camerele video la
semafoare sau radarele fixe. Funcţia este disponibilă dacă
aveţi date despre radarele fixe şi camerele de la semafoare
de pe dispozitiv şi o conexiune activă la aplicaţia Smartphone
Link (Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la
Smartphone Link, pagina 14).
Vizualizarea unui instrument de hartă
1 De pe hartă, selectaţi .
2 Selectaţi un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea
hărţii.
3 După ce aţi terminat utilizarea instrumentului de hartă,
selectaţi .
Activarea instrumentelor hărții
Implicit, numai cele mai des utilizate instrumente sunt activate în
meniul cu instrumente de pe hartă. Puteţi adăuga până la 12
instrumente la meniu.
1 De pe hartă, selectaţi > .
2 Bifaţi caseta de validare din dreptul fiecărui instrument pe
care doriți să-l adăugați.
3 Selectaţi Salvare.
Înainte
Instrumentul Înainte pe rută oferă informaţii despre locaţii aflate
în faţă pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasaţi. Puteţi
vizualiza puncte de interes care urmează, de ex., restaurante,
benzinării sau zone de odihnă. Atunci când vă deplasaţi pe o
autostradă, puteţi, de asemenea, să vizualizaţi informaţii şi
servicii disponibile pentru ieşirile şi oraşele care urmează, în
mod asemănător indicatoarelor de informare de pe autostrăzi.
Puteţi personaliza trei categorii ce vor fi afişate în instrumentul
Înainte pe rută.
Vizualizarea locaţiilor ce urmează
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
Utilizarea hărţii
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza următoarea locaţie de pe rută din
fiecare categorie, selectaţi , dacă este necesar.
• Pentru a vizualiza informaţii şi servicii disponibile pentru
ieşirile de pe autostrăzi sau oraşe aflate înainte pe rută,
selectaţi .
NOTĂ: această opţiune este disponibilă numai atunci
când vă deplasaţi pe o autostradă sau când ruta dvs.
include o autostradă.
Selectaţi
un element pentru a vizualiza o listă de locaţii
3
pentru acea categorie, ieşire sau oraş.
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută
Puteţi personaliza categoriile de locaţie ce vor fi afişate în
instrumentul Înainte pe rută.
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă,
selectaţi şi glisaţi săgeata de lângă numele categoriei.
• Selectaţi o categorie pentru a o schimba.
• Pentru a crea o categorie personalizată, selectaţi o
categorie, selectaţi Căutare personalizată, apoi
introduceţi numele unei companii sau al unei categorii.
5 Selectaţi Final..
Informaţii cursă
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei
Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să
adăugaţi acest instrument în meniul de instrumente al hărţii
(Activarea instrumentelor hărții, pagina 12).
Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei
Înainte de a putea personaliza datele afişate în instrumentul de
date ale călătoriei ce apare pe harta dvs., este necesar să
adăugaţi instrumentul de date ale călătoriei la meniul de
instrumente ale hărţii (Activarea instrumentelor hărții,
pagina 12).
1 Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
2 Selectaţi un câmp de date ale călătoriei.
3 Selectaţi o opţiune.
Noul câmp cu date ale călătoriei apare în instrumentul de
date ale călătoriei afişat pe hartă.
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei
Pagina cu informaţiile călătoriei afişează viteza dvs. şi
furnizează statistici despre călătorie.
NOTĂ: dacă faceţi opriri frecvente, lăsaţi dispozitivul pornit,
pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în
timpul călătoriei.
Din hartă, selectaţi Viteză.
Vizualizarea jurnalului de călătorie
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie.
Resetarea informaţiilor călătoriei
1 Pe hartă, selectaţi Viteză.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri.
3 Selectaţi o opţiune:
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepţia
vitezometrului, din prima pagină.
• Selectaţi Resetare date călătorie pentru a reseta
informaţiile de pe computerul de călătorie.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul
de parcurs.
Vizualizarea traficului din faţă
Puteţi vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
Cel mai apropiat incident de trafic din faţă este afişat pe un
panou din partea dreaptă a hărţii.
2 Selectaţi incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi
întârzierile de pe drumurile din apropiere.
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii de trafic.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Personalizarea hărţii
Personalizarea straturilor hărţii
Puteţi personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme
pentru puncte de interes şi condiţii de drum.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Selectaţi straturile de inclus pe hartă, apoi selectaţi Salvare.
Modificarea câmpului de date pe hartă
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză.
2 Selectaţi un tip de date de afişat.
Schimbarea perspectivei hărţii
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Conducere -
Vizualizare hartă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Direcție-Sus pentru a afişa harta în două
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea
de sus.
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
3 Selectaţi Salvare.
Servicii în timp real, date despre trafic
şi funcţiile smartphone-ului
Pentru a profita la maximum de dispozitivul dvs. zūmo, trebuie
să asociaţi dispozitivul cu smartphone-ul şi să îl conectaţi la
aplicaţia Smartphone Link. Aplicaţia Smartphone Link îi permite
dispozitivului să recepţioneze date în timp real, inclusiv date
13
despre trafic, date despre parcare, camere de monitorizare a
semafoarelor şi a vitezei şi alte servicii în timp real.
Date în timp real despre trafic: trimite pe telefonul dvs. date în
timp real despre trafic, cum ar fi incidente şi întârzieri în trafic,
zone în construcţie şi drumuri închise (Trafic, pagina 17).
Informaţii în timp real despre parcări: trimite informaţii în timp
real despre parcări pe dispozitivul dvs., dacă sunt disponibile
(Parcare, pagina 10).
GarminServicii în timp real: furnizează servicii gratuite şi
contra cost pentru a trimite date în timp real către dispozitivul
dvs., cum ar fi date de la camerele de monitorizare de la
semafor şi a vitezei sau de la camere de monitorizare a
traficului (Servicii în timp real Garmin, pagina 14).
Informaţii meteo: trimite condiţiile meteo şi alerte în timp real
către dispozitivul dvs. (Vizualizarea prognozei meteo,
pagina 20).
LiveTrack: vă permite să transmiteţi în timp real călătoria
persoanelor de contact selectate (LiveTrack, pagina 19).
Notificări inteligente: afişează notificări prin telefon şi mesaje
pe dispozitivul dvs. Această caracteristică nu este disponibilă
pentru toate limbile.
Apelare hands-free: vă permite să efectuaţi sau să primiţi
apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. şi să
folosiţi dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free.
Trimiterea locaţiilor către dispozitiv: vă permite să trimiteţi
locaţii de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de
navigare.
Înregistrare Foursquare: vă permite să vă înregistraţi în
locaţiile Foursquare prin intermediul dispozitivului de
navigare (Înregistrare cu Foursquare, pagina 11).
Pictograme stare Bluetooth
Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la
Smartphone Link
Abonarea la Serviciile în timp real Garmin
Trebuie să asociaţi dispozitivul zūmo cu telefonul şi să îl
conectaţi la Smartphone Link pentru a folosi anumite funcţii,
cum ar fi informaţii în timp real despre trafic şi parcări, apelare
hands-free şi alte funcţii asociate.
După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează
automat atunci când sunt pornite şi în raza de acoperire.
1 Din magazinul de aplicaţii al telefonului, instalaţi aplicaţia
Smartphone Link.
2 Aşezaţi dispozitivul zūmo şi telefonul dvs. la o distanţă de
maxim 3 m (10 ft) unul faţă de celălalt.
3 De pe dispozitivul zūmo, selectaţi Setări > Bluetooth şi bifaţi
caseta de selectare Bluetooth.
4 Selectaţi Căutare dispozitive.
5 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
setaţi telefonul pentru a putea fi descoperit.
Consultaţi manualul de utilizare al telefonului pentru mai
multe informaţii.
Selectaţi
OK pe dispozitivul zūmo.
6
Dispozitivul zūmo începe căutarea dispozitivelor Bluetooth
din apropiere şi apare o listă cu dispozitivele Bluetooth.
Poate dura până la un minut pentru ca telefonul dvs. să
apară în listă.
7 Alegeţi-vă telefonul din listă şi selectaţi OK.
8 Confirmaţi solicitarea de asociere de pe telefonul dvs.
9 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
Dacă vă asociaţi cu un dispozitiv Apple , un cod de
securitate apare pe ecranul zūmo.
10 Dacă este necesar, introduceţi codul de securitate pe telefon
în intervalul de 30 de secunde.
®
14
Pictogramele de stare apar în setările Bluetooth din dreptul
fiecărui dispozitiv asociat.
Selectaţi Setări > Bluetooth.
• O pictogramă gri indică faptul că funcţia este dezactivată sau
deconectată pentru dispozitivul respectiv.
• O pictogramă colorată indică faptul că funcţia este conectată
şi activă pentru dispozitivul respectiv.
Apelare hands-free
Notificări inteligente
Caracteristici şi servicii Smartphone Link
Redare media în flux
Casca este conectată
Servicii în timp real Garmin
Înainte de a putea utiliza serviciile în timp real Garmin,
dispozitivul trebuie să fie conectat la Smartphone Link
(Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link,
pagina 14).
Serviciile în timp real Garminfurnizează planuri gratuite şi pe
bază de abonament pentru trimiterea datelor în timp real pe
dispozitivul dvs., cum ar fi datele de trafic, datele meteo şi
camere de monitorizare a semaforului şi vitezei.
Unele servicii, cum ar fi datele meteo, sunt disponibile ca
aplicaţii separate pe dispozitiv. Alte servicii, cum ar fi cel de
trafic, îmbunătăţesc funcţiile de navigare existente pe dispozitiv.
Caracteristicile care necesită acces la serviciile în timp real
Garmin afişează simbolul Smartphone Link şi apar numai atunci
când dispozitivul este conectat la Smartphone Link.
Anumite Servicii în timp real zūmo necesită abonament cu plată.
În aplicaţia Smartphone Link, puteţi achiziţiona un abonament
cu plată ca achiziţie integrată aplicaţiei. Abonamentul este
asociat cu contul din magazinul de aplicaţii de pe smartphone.
1 Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2 Selectaţi My Account.
Apare o listă de servicii şi preţuri de abonamente disponibile.
3 Selectaţi un serviciu.
4 Selectaţi preţul.
5 Selectaţi Subscribe.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a realiza achiziţia.
Asocierea telefonului şi a căştii
Trebuie să vă asociaţi dispozitivul zūmo cu telefonul dvs. şi
casca Bluetooth pentru a utiliza numeroase caracteristici
Bluetooth. După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se
conectează automat atunci când sunt pornite şi în raza de
acoperire.
Unele caracteristici necesită aplicaţia Smartphone Link. Vă
puteţi conecta la aplicaţia Smartphone Link în timpul procesului
de asociere sau mai târziu.
1 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
setaţi telefonul pentru a putea fi descoperit.
Consultaţi manualul de utilizare al telefonului pentru mai
multe informaţii.
2 Aşezaţi dispozitivul zūmo şi telefonul dvs. la o distanţă de
maxim 3 m (10 ft) unul faţă de celălalt.
3 La dispozitivul zūmo, selectaţi Setări > Bluetooth > .
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru asocierea telefonului
cu dispozitivul dvs.
5 Din dispozitivul zūmo, selectaţi .
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
SUGESTIE: dacă setările Bluetooth iniţiale nu apar, puteţi
selecta Setări > Bluetooth > Căutare dispozitive pentru
asocierea căştii.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru asocierea căştii cu
dispozitivul dvs.
7 Folosind magazinul de aplicaţii de pe telefonul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Smartphone Link (opţional).
Dacă vă asociaţi cu un dispozitiv Apple , un cod de securitate
apare pe ecranul zūmo.
Dacă
este necesar, introduceţi codul de securitate pe telefon
8
în intervalul de 30 de secunde.
Trimiterea unei locaţii de pe smartphone-ul
dvs. către dispozitivul dvs.
Puteţi căuta o locaţie utilizând aplicaţia Smartphone Link de pe
telefonul dvs. şi trimiţând-o pe dispozitivul dvs. zūmo.
1 Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a găsi o locaţie din apropiere, selectaţi Find
Nearby Places şi introduceţi o adresă completă sau o
parte din ea sau numele unui loc.
• Pentru a găsi un punct de interest Foursquare din
apropiere, selectaţi Foursquare şi selectaţi un punct de
interes de pe listă.
• Pentru a selecta o locaţie de pe hartă, selectaţi Pick
Location şi atingeţi locaţia de pe hartă.
• Pentru a găsi o adresă din lista de contacte, selectaţi
Search Contacts şi selectaţi numele unui contact.
Locaţia selectată apare pe hartă.
3 Selectaţi Send.
Aplicaţia Smartphone Link trimite locaţia pe zūmo.
4 Selectaţi o opţiune de pe dispozitivul dvs. zūmo:
• Pentru a începe navigarea către locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vedea detalii despre locaţie sau pentru a salva
locaţia în favorite, selectaţi .
• Pentru a accepta locaţia fără a începe navigaţia, selectaţi
OK.
Locaţia apare în locaţiile găsite recent pe dispozitivul dvs. zūmo.
Notificări inteligente
În timp ce dispozitivul este conectat la aplicaţia Smartphone
Link, puteţi vedea de pe smartphone sau de pe dispozitivul
zūmo notificări despre mesaje text, apeluri de intrare, întâlniri
din calendar şi altele.
NOTĂ: este posibil să fiţi nevoit să aşteptaţi câteva minute
pentru a primi notificările pe dispozitivul de navigaţie, după
conectarea la aplicaţia Smartphone Link. va apărea colorată
în setările Bluetooth atunci când notificările inteligente sunt
conectate şi active (Pictograme stare Bluetooth, pagina 14).
Primirea notificărilor
AVERTISMENT
Nu citiţi şi nu răspundeţi la notificări în timp ce conduceţi.
Înainte ca dispozitivul zūmo să primească notificări, trebuie să îl
conectaţi la smartphone şi la aplicaţia Smartphone Link.
Pentru majoritatea paginilor va apărea o solicitare atunci când
dispozitivul primeşte o notificare de pe smartphone. Dacă
vehiculul este în mişcare, trebuie să confirmaţi că sunteţi
pasagerul şi nu şoferul pentru a vedea notificările.
NOTĂ: dacă vizualizaţi harta, notificările vor apărea într-un
instrument al hărţii.
• Pentru a ignora o notificare, selectaţi OK.
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe
telefon.
• Pentru a vizualiza o notificare, selectaţi Vizualizare.
• Pentru a asculta notificarea, selectaţi Vizualizare > Redare.
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
• Pentru a efectua acţiuni suplimentare, cum ar fi respingerea
notificărilor de la telefon, selectaţi Vizualizare şi selectaţi o
opţiune.
NOTĂ: acţiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru
câteva tipuri de notificări şi trebuie acceptate de aplicaţia
care generează notificarea.
Primirea de notificări în timp ce vizualizaţi harta
AVERTISMENT
Nu citiţi şi nu răspundeţi la notificări în timp ce conduceţi.
Înainte ca dispozitivul zūmo să primească notificări, trebuie să îl
conectaţi la smartphone şi la aplicaţia Smartphone Link.
Atunci când vizualizaţi harta, notificările noi apar în instrumentul
hărţii de la marginea ecranului. Dacă vehiculul este în mişcare,
trebuie să confirmaţi că sunteţi pasagerul şi nu şoferul pentru a
vedea notificările.
• Pentru a ignora o notificare, selectaţi sau aşteptaţi ca
solicitarea popup să expire.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe
telefon.
• Pentru a vizualiza notificarea, selectaţi textul acesteia.
• Pentru a asculta notificarea, selectaţi Redare mesaj.
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
• Pentru a efectua acţiuni suplimentare, cum ar fi respingerea
notificărilor de la telefon, selectaţi Vizualizare şi selectaţi o
opţiune.
NOTĂ: acţiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru
câteva tipuri de notificări şi trebuie acceptate de aplicaţia
care generează notificarea.
Vizualizarea listei de notificări
Puteţi vizualiza o listă cu toate notificările active.
1 Selectaţi Aplicații > Notificări inteligente.
Va apărea lista de notificări. Notificările necitite au culoarea
neagră, iar notificările citite anterior au culoarea gri.
2 Selectaţi o opţiune:
• pentru a vizualiza notificarea, selectaţi descrierea
acesteia;
• pentru a asculta o notificare, selectaţi .
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
Apelarea hands-free
NOTĂ: deşi majoritatea telefoanelor şi căştilor sunt compatibile
şi pot fi utilizate, nu există garanţia faptului că un anume telefon
sau anumite căşti pot fi utilizate. Este posibil ca nu toate
caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.
Utilizând tehnologia Bluetooth wireless, dispozitivul se poate
conecta la telefonul mobil şi la casca dvs. wireless pentru a
deveni un dispozitiv hands-free. Pentru a afla dacă dispozitivul
dvs. cu tehnologie Bluetooth este compatibil cu dispozitivul,
vizitaţi www.garmin.com/bluetooth.
15
Efectuarea unui apel
Formarea unui număr
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare.
2 Introduceţi numărul.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unui contact din agenda telefonică
Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva
minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele
telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Agendă.
2 Selectaţi un contact.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unei locaţii
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Parcurgere categorii.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi Apelare.
Primirea unui apel
Când recepţionaţi un apel, selectaţi Răspuns sau Ignorare.
Utilizarea registrului de apeluri
Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura
câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil.
Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Registru apeluri.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afişate în
partea de sus a listei.
3 Selectaţi un apel.
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs
În timpul unui apel, puteţi selecta opţiunile pentru apel în curs de
pe hartă.
• Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectaţi .
SUGESTIE: utilizaţi această caracteristică dacă doriţi să
opriţi dispozitivul menţinând apelul sau în cazul în care doriţi
intimitate.
• Pentru a utiliza tastatura, selectaţi .
SUGESTIE: puteţi folosi această caracteristică pentru a
utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
• Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi .
• Pentru a încheia apelul, selectaţi .
Salvarea unui număr de telefon de acasă
SUGESTIE: după ce salvaţi un număr de telefon de acasă,
puteţi edita acest număr prin editarea opţiunii „Acasă” din lista
dvs. de locaţii salvate (Editarea unei locaţii salvate, pagina 12).
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > > Setare nr. telefon
acasă.
2 Introduceţi numărul dvs. de telefon.
3 Selectaţi Final..
Apelarea acasă
Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceţi numărul de
telefon pentru locaţia dvs. de reşedinţă.
Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare acasă.
Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru
dispozitivul Apple
În mod implicit, toate caracteristicile compatibile Bluetooth sunt
activate atunci când vă asociaţi telefonul. Puteţi activa,
dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.
16
Conectarea la aplicaţia Smartphone Linkde pe Apple
dispozitivul dvs.
Înainte de a vă conecta la aplicaţia Smartphone Link, trebuie să
asociaţi şi să conectaţi dispozitivul zūmo la telefon.
Dacă nu v-aţi conectat la aplicaţia Smartphone Link în timpul
procesului de asociere, vă puteţi conecta pentru caracteristici
Bluetooth suplimentare. Aplicaţia Smartphone Link comunică cu
telefonul dvs. prin intermediul tehnologiei Bluetooth Smart.
Prima oară când vă conectaţi la aplicaţia Smartphone Link pe un
dispozitiv Apple, trebuie să introduceţi un cod de securitate
Bluetooth Smart.
1 Din magazinul de aplicaţii al telefonului, instalaţi aplicaţia
Smartphone Link.
NOTĂ: este posibil să aveţi nevoie de o actualizare al ultima
versiune a sistemului de operare a telefonului dvs.
2 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
Un cod de securitate apare pe ecranul dispozitivului zūmo.
3 Introduceţi codul pe telefonul dvs.
Dezactivarea apelurilor hands-free pe dispozitivul
dvs. Apple
Puteţi dezactiva apelurile hands-free şi să rămâneţi conectat la
telefonul dvs. pentru date şi notificări Smartphone Link.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi numele telefonului utilizat pentru apelarea handsfree.
SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea
hands-free şi la date prin intermediul a două nume diferite.
apare colorată lângă numele telefonului pentru apelarea
hands-free.
3 Debifaţi caseta de selectare Apeluri telefonice.
Dezactivarea datelor Smartphone Link şi notificărilor
inteligente de pe dispozitivul Apple
Poţi dezactiva datele Smartphone Link şi notificările inteligente
şi rămâne conectat la telefon pentru apelarea hands-free.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi numele telefonului conectat la date şi notificări
Smartphone Link.
SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea
hands-free şi la date folosind două nume diferite. şi au
culoarea albastră şi apar lângă numele telefonului folosit
pentru date şi notificări.
3 Debifaţi caseta Servicii smartphone.
Afişarea sau ascunderea categoriilor de notificări pentru
dispozitivul Apple
Puteţi filtra notificările afişate de dispozitiv dacă afişaţi sau
ascundeţi categorii.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi numele telefonului conectat la date şi notificări
Smartphone Link.
SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea
hands-free şi la date folosind două nume diferite. şi vor
apărea colorate lângă numele telefonului folosit pentru date
şi notificări.
3 Selectaţi Notificări inteligente.
4 Selectaţi caseta din dreptul fiecărui instrument pe care doriți
să-l adăugaţi.
Configurarea caracteristicilor Bluetooth
pentru smartphone-ul dvs. cu Android™
În mod prestabilit, toate caracteristicile Bluetooth compatibile
sunt activate atunci când vă asociaţi telefonul. Puteţi activa,
dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
Conectarea la aplicaţia Smartphone Link de pe
smartphone-ul Android
Înainte de a vă conecta la aplicaţia Smartphone Link, trebuie să
asociaţi şi să conectaţi dispozitivul zūmo la telefon.
Dacă nu v-aţi conectat la aplicaţia Smartphone Link în timpul
procesului de asociere, vă puteţi conecta pentru caracteristici
Bluetooth suplimentare.
1 Din magazinul de aplicaţii al telefonului, instalaţi aplicaţia
Smartphone Link.
De
pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2
Dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru
smartphone-ul dvs. cu Android
Puteţi dezactiva anumite caracteristici Bluetooth şi rămâne
conectat la altele.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi numele telefonului.
3 Selectaţi o opţiune:
• pentru a dezactiva apelarea hands-free, debifaţi caseta
Apeluri telefonice;
• pentru a dezactiva datele Smartphone Link şi notificările
inteligente, debifaţi caseta Smartphone Link;
• pentru a dezactiva anumite notificări ale aplicaţiei, folosiţi
setările aplicaţiei Smartphone Link.
Afişarea sau ascunderea notificărilor pentru smartphone cu
Android
Puteţi folosi aplicaţia Smartphone Link pentru a selecta tipurile
de notificări care apar pe dispozitivul zūmo.
1 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2 Selectaţi .
3 Verificaţi dacă este bifată caseta Smart Notifications.
4 Din secţiunea Notificări, selectaţi Settings.
Va apărea o listă de categorii de notificări şi aplicaţii.
5 Selectaţi o opţiune:
• pentru a activa sau a dezactiva o notificare, selectaţi
comutatorul basculant de lângă numele categoriei sau al
aplicaţiei;
• pentru a adăuga o aplicaţie la listă, selectaţi .
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth
Puteţi deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l şterge
din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate
conecta automat la dispozitivul zūmo în viitor.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriți să îl deconectaţi.
3 Debifaţi caseta de selectare de lângă numele dispozitivului
asociat.
Ştergerea unui telefon asociat
Puteţi să ştergeţi un telefon asociat pentru a preveni conectarea
automată a acestuia la dispozitiv în viitor.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi telefonul şi selectaţi Decuplare dispozitiv.
Trafic
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
oportunitatea informaţiilor de trafic.
Dispozitivul dvs. poate furniza informaţii despre traficul de pe
drumul pe care vă aflaţi sau de pe ruta dvs. Puteţi seta
dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării
Trafic
rutelor şi să caute o rută nouă până la destinaţie în cazul
apariţiei unei întârzieri semnificative în trafic, pe ruta dvs. activă
(Setări pentru trafic, pagina 22). Harta traficului vă permite să
parcurgeţi harta cu întârzieri în trafic din zona dvs.
Pentru a furniza informaţii din trafic, dispozitivul trebuie să
primească date despre trafic.
• Dispozitivul dvs. primeşte date despre trafic gratuite prin
aplicaţia Smartphone Link (Recepţionarea datelor de trafic cu
Smartphone Link, pagina 17).
• Toate modelele de produse pot primi date despre trafic
utilizând un accesoriu pentru cablul receptorului de trafic
aerian (Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui
receptor de trafic, pagina 17). Accesaţi pagina produsului
dvs. la garmin.com pentru a găsi şi achiziţiona un accesoriu
pentru cablul receptorului de trafic.
Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru
informaţii referitoare la zonele de acoperire a traficului, vizitaţi
www.garmin.com/traffic.
Recepţionarea datelor de trafic cu
Smartphone Link
Dispozitivul dvs. poate primi date despre trafic gratuite prin
aplicaţia Smartphone Link.
1 Conectaţi-vă dispozitivul la Smartphone Link (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 14).
2 Pe dispozitivul dvs. zūmo, selectaţi Setări > Trafic şi
asiguraţi-vă că este bifată caseta de selectare Trafic.
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
unui receptor de trafic
ATENŢIONARE
Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanţa
receptorului de trafic.
Un receptor de trafic primeşte date despre trafic de la un semnal
cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil. Un cablu
receptor de trafic prin aer este disponibil ca accesoriu pentru
toate modelele de produse. Accesaţi pagina produsului dvs. la
garmin.com pentru a găsi şi achiziţiona un accesoriu de cablu
receptor de trafic. Datele de trafic nu sunt disponibile pentru
toate zonele.
Conectaţi dispozitivul la sistemul de alimentare al vehiculului
folosind cablul receptor de trafic (Montarea dispozitivului întrun automobil, pagina 2).
Când vă aflaţi într-o zonă cu acoperire pentru recepţionarea
informaţiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afişa informaţii de
trafic şi vă poate ajuta să evitaţi întârzierile datorate traficului.
Abonamentele receptorului de date
Un abonament la date despre trafic regionale este inclus pentru
majoritatea receptoarelor de trafic. Puteţi adăuga abonamente
pentru regiuni suplimentare la receptorul dvs. de trafic. Pentru
mai multe informaţii, accesaţi garmin.com/traffic.
Vizualizarea abonamentelor de trafic
Selectaţi Setări > Trafic > Abonamente.
Adăugarea unui abonament
Puteţi achiziţiona abonamente de trafic pentru alte regiuni sau
ţări.
1 Din meniul principal, selectaţi Trafic.
2 Selectaţi Abonamente > .
3 Notaţi ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
4 Accesaţi www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziţiona un
abonament şi a obţine un cod de 25 de caractere.
Codurile abonamentelor la informaţii de trafic nu pot fi
reutilizate. Este necesar să obţineţi un cod nou de fiecare
17
dată când vă reînnoiţi serviciul. Dacă deţineţi mai multe
receptoare de trafic FM, este necesar să obţineţi câte un cod
nou pentru fiecare receptor.
5 Selectaţi Următor pe dispozitiv.
6 Introduceţi codul.
7 Selectaţi Final..
Activarea traficului
Puteţi activa sau dezactiva datele din trafic.
1 Selectaţi Setări > Trafic.
2 Bifaţi caseta de selectare Trafic.
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi
întârzierile de pe drumurile din apropiere.
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii de trafic.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Utilizarea aplicaţiilor
Vizualizarea manualului de utilizare pe
dispozitivul dvs.
Pe ecranul dispozitivului puteţi vizualiza manualul de utilizare
complet în numeroase limbi.
1 Selectaţi Aplicații > Manual de utilizare.
Manualul de utilizare apare în aceeaşi limbă cu textul
software-ului.
2 Selectaţi pentru a căuta în manualul de utilizare (opţional).
Planificator de călătorii
Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteţi crea şi salva o rută,
pe care puteţi naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru
planificarea unei rute de livrare, a unei vacanţe sau a unei
călătorii cu maşina. Puteţi edita o călătorie salvată pentru a o
personaliza ulterior, puteţi inclusiv reordona locaţii, optimiza
ordinea opririlor, adăuga atracţii recomandate şi adăuga puncte
de modelare.
De asemenea, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă
edita şi salva ruta activă.
Planificarea unei călătorii
O călătorie poate include multe locaţii şi trebuie să includă cel
puţin o locaţie de pornire şi o destinaţie. Locaţia iniţială este
locaţia de la care planificaţi să vă începeţi călătoria. Dacă
începeţi călătoria de la o locaţie diferită, dispozitivul vă oferă
opţiunea de a duce ruta mai întâi la locaţia dvs. iniţială. Pentru o
călătorie în circuit, locaţia iniţială şi destinaţia pot fi aceleaşi.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorie
nouă.
2 Alegeţi Selectare locație de pornire.
3 Alegeţi o locaţie pentru punctul iniţial şi alegeţi Selectare.
4 Alegeţi Selectare destinaţie.
5 Alegeţi o locaţie pentru o destinaţie şi alegeţi Selectare.
6 Selectaţi Adăugare locaţie pentru a adăuga mai multe locaţii
(opţional).
18
7 După ce aţi adăugat toate locaţiile necesare, selectaţi
Următor > Salvare.
8 Introduceţi un nume şi selectaţi Final..
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii
salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a muta o locaţie în sus sau în jos, selectaţi şi
trageţi locaţia într-o poziţie nouă din călătorie.
• Pentru a adăuga o locaţie nouă după locaţia selectată,
alegeţi .
• Pentru a şterge locaţia, alegeţi .
Optimizarea ordinii destinaţiilor într-o călătorie
Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinaţiilor
din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă şi mai eficientă.
Punctul iniţial şi destinaţia nu se modifică atunci când optimizaţi
ordinea.
În timp ce editaţi o călătorie, selectaţi > Optimizare
ordine.
Descoperirea atracţiilor pe parcursul călătoriei
Dispozitivul poate sugera atracţii interesante sau populare pe
care le puteţi adăuga călătoriei dvs.
1 În timp ce editaţi o călătorie, selectaţi > Sugerare Atracţii.
2 Selectaţi o atracţie pentru a vedea mai multe informaţii.
3 Selectaţi Selectare pentru a adăuga atracţia la călătoria dvs.
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie
Puteţi personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta
atunci când porniţi călătoria.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii
salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi pictograma de profil a vehiculului, apoi selectaţi
vehiculul pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru călătorie
(opţional).
4 Selectaţi .
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs.,
selectaţi Modelare rută, apoi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
• Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectaţi
Preferință rută (Schimbarea modului de calculare a
rutelor, pagina 5).
Navigarea utilizând o călătorie salvată
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii
salvate.
Selectaţi
o călătorie salvată.
2
3 Selectaţi Start!.
4 Selectaţi prima locaţie de navigare, apoi selectaţi Start.
Dispozitivul calculează o rută de la locaţia dvs. curentă către
locaţia selectată şi apoi vă ghidează către destinaţiile
rămase, în ordine.
Editarea şi salvarea rutei dvs. active
Dacă o rută este activă, puteţi utiliza planificatorul de călătorii
pentru a vă edita şi salva ruta ca o călătorie.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Ruta mea
activă.
Utilizarea aplicaţiilor
2 Editaţi-vă ruta utilizând oricare dintre funcţiile planificatorului
de călătorii.
Ruta este recalculată de fiecare dată când faceţi o
modificare.
Selectaţi
Salvare pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o
3
puteţi naviga din nou ulterior (opţional).
Partajarea unei rute
Puteţi partaja rutele cu alte dispozitive zūmo.
1 Selectaţi Aplicații > Partajare rută.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a partaja o rută utilizând Smartphone Link,
selectaţi Smartphone Link.
• Pentru a partaja o rută utilizând o conexiune Bluetooth,
selectaţi Bluetooth.
• Pentru a copia ruta pe un card microSD, selectaţi Card de
memorie.
Selectaţi
o rută.
3
4 Selectaţi Final..
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran afişate pe dispozitivul dvs.
zūmo pentru a finaliza procesul de partajare.
LiveTrack
ATENŢIONARE
Fiţi precaut atunci când partajaţi locaţia dvs. cu ceilalţi.
Funcţia LiveTrack vă permite să partajaţi călătoria dvs. cu
contactele de pe smartphone şi din conturile dvs. de reţele
sociale, precum Facebook şi Twitter. Atunci când partajaţi,
vizualizatorii pot urmări în timp real locaţia dvs. curentă, locaţiile
vizitate de curând şi traseul călătoriilor recente.
Această funcţie necesită un smartphone cu aplicaţia
Smartphone Link.
Configurarea partajării LiveTrack şi invitarea vizualizatorilor
Prima dată când folosiţi funcţia LiveTrack, trebuie să o
configuraţi şi să invitaţi vizualizatori.
1 Conectaţi-vă dispozitivul la Smartphone Link (Asocierea
telefonului şi a căştii, pagina 14).
2 Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Smartphone Link şi
selectaţi LiveTrack.
3 Introduceţi un nume de utilizator şi selectaţi Următor.
4 Introduceţi unu sau mai multe contacte de invitat.
Puteţi introduce numele contactului sau adresa de e-mail.
Selectaţi
Începere LiveTrack.
5
Aplicaţia începe să partajeze datele LiveTrack. Vizualizatorii
invitaţi primesc un e-mail cu un link în care pot vizualiza
datele dvs. LiveTrack.
6 Selectaţi pentru a transmite link-ul LiveTrack folosind o
reţea de socializare, o aplicaţie de mesagerie sau altă
aplicaţie de partajare de conţinut (opţional).
Începerea partajării LiveTrack
ATENŢIONARE
Fiţi precaut atunci când partajaţi locaţia dvs. cu ceilalţi.
Pentru a putea începe partajarea, trebuie să configuraţia funcţia
LiveTrack (Configurarea partajării LiveTrack şi invitarea
vizualizatorilor, pagina 19).
Puteţi începe partajarea datelor LiveTrack cu ajutorul
dispozitivului dvs. zūmo sau al aplicaţiei Smartphone Link.
• De pe dispozitivul dvs. zūmo, selectaţi Aplicații > LiveTrack
> Începere LiveTrack.
Utilizarea aplicaţiilor
• Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Smartphone Link şi
selectaţi LiveTrack > Începere LiveTrack.
Un link pentru vizualizarea datelor LiveTrack este postat pe
conturile activate din reţelele de socializare şi un e-mail cu linkul
este trimis contactelor invitate. În timpul partajării, vizualizatorii
pot face clic pe link pentru a vă urmări în timp real locaţia
curentă, locaţiile vizitate recent şi itinerariul călătoriilor recente.
apare în bara de stare zūmo când LiveTrack este activ.
Apare şi numărul de vizualizatori invitaţi.
SUGESTIE: ca setare implicită, sesiunea de partajare LiveTrack
se încheie automat după 24 de ore. În aplicaţia Smartphone
Link, puteţi selecta LiveTrack > Extend LiveTrack pentru a
prelungi sesiunea de partajare LiveTrack sau puteţi opri oricând
partajarea.
Oprirea partajăriiLiveTrack
Puteţi opri oricând partajarea LiveTrack cu ajutorul dispozitivului
dvs. zūmo sau al aplicaţiei Smartphone Link.
• De pe dispozitivul dvs. zūmo, selectaţi Aplicații > LiveTrack
> Op. apl. LiveTrack.
• Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Smartphone Link şi
selectaţi LiveTrack > Op. apl. LiveTrack.
Vizualizatorii primesc un mesaj în care sunt anunţaţi că
sesiunea LiveTrack s-a încheiat şi nu vă mai pot urmări locaţia.
Trasee
Traseul reprezintă înregistrarea călătoriei dvs. Jurnalul de traseu
conţine informaţii cu privire la călătoria înregistrată, inclusiv
durata, locul şi informaţii despre altitudine.
Vizualizarea şi salvarea informaţiilor despre traseu
1 Selectaţi Aplicații > Trasee > Active.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza toate segmentele traseului, selectaţi
Toate segmentele.
• Pentru a vizualiza un segment specific de pe traseu,
selectaţi un segment.
Traseu este afişat pe hartă.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a salva un traseu, selectaţi Salvare traseu.
• Pentru a salva un traseu drept călătorie, selectaţi Salvare
ca și călătorie.
• Pentru a vizualiza un grafic de altitudine pe trase, selectaţi
Profil de altitudine.
Player media
Playerul media poate reda muzică sau sunet de la următoarele
surse.
• Fişiere de muzică stocate pe dispozitivul dvs. zūmo.
• Audio Bluetooth de la un telefon asociat.
• Radio Pandora de pe Internet.
®
Adăugarea instrumentului player media la hartă
Instrumentul de hartă pentru player media vă permite să
controlaţi playerul media de pe hartă.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Instrumente hartă >
Player media.
2 Deschideţi harta.
3 Selectaţi > Player media.
Comenzile pentru playerul media apar pe hartă.
Schimbarea sursei media
Puteţi modifica sursa din care sunt redate fişierele media pe
dispozitivul dvs.
19
1 Selectaţi Aplicații > Player media >
2 Selectaţi o sursă media.
.
Pandora Service
Pandora este un radio gratuit personalizat care vă permite, ușor
și în mod nelimitat, să descoperiţi şi să ascultaţi
muzică.Integrarea Pandora necesită un dispozitiv mobil
compatibil cu aplicaţia Pandora instalată. Pentru mai multe
informaţii privind dispozitivele mobile compatibile, vizitaţi
www.pandora.com/everywhere/mobile.
NOTĂ: Pandora este în prezent disponibil în Statele Unite,
Australia şi Noua Zeelandă.
Descărcarea aplicaţiei Pandora
Ca să puteţi utiliza serviciul Pandora pe dispozitivul dvs., trebuie
mai întâi să descărcaţi şi să instalaţi aplicaţia Pandora pe
smartphone-ul dvs.
1 Deschideţi magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs.
compatibil şi căutaţi Pandora.
2 Instalarea aplicației Pandora.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare al
smartphone-ului sau dispozitivului dvs. media mobil.
Utilizând Pandora
Înainte să puteţi utiliza serviciul Pandora, trebuie să asociaţi
smartphone-ul dvs. compatibil cu dispozitivul (Asocierea
telefonului şi a căştii, pagina 14).
1 De pe dispozitivul dvs., selectaţi Aplicații > Pandora®.
2 Conectaţi smartphone-ul dvs. compatibil la dispozitiv.
3 Lansaţi aplicaţia Pandora pe smartphone-ul dvs.
4 Selectaţi o opţiune de pe dispozitivul dvs. zūmo:
• Pentru a reda o melodie, selectaţi .
• Pentru a întrerupe o melodie, selectaţi .
• Pentru a trece peste o melodie, selectaţi .
• Dacă vă place o melodie, selectaţi pentru a asculta mai
multe melodii asemănătoare.
• Dacă nu vă place o melodie, selectaţi pentru a preveni
redarea acesteia în viitor.
Schimbarea staţiilor
1 Selectaţi Aplicații > Pandora®.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi o staţie.
Utilizarea busolei
NOTĂ: trebuie să fiţi în mişcare pentru ca busola să vă
determine direcţia.
Puteţi naviga folosind o busolă GPS.
Selectaţi Aplicații > Busolă.
TracBack
®
Urmărirea traseului recent
Funcţia TracBack înregistrează cel mai recent segment al
deplasării dvs. Puteţi urmări traseul parcurs recent până la o
locaţie anterioară.
1 Selectaţi Aplicații > TracBack.
Traseul parcurs recent apare pe hartă.
2 Selectaţi Start!.
Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie
Puteţi salva traseul parcurs recent ca fiind o călătorie, în care
puteţi naviga ulterior utilizând planificatorul de călătorii
(Navigarea utilizând o călătorie salvată, pagina 18).
1 Selectaţi TracBack.
Traseul parcurs recent apare pe hartă.
20
2 Selectaţi > Salvare ca și călătorie.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Final..
Vizualizarea prognozei meteo
Înainte de a folosi această funcţie, dispozitivul trebuie să
primească datele meteo. Puteţi conecta dispozitivul la aplicaţia
Smartphone Link pentru a primi date meteo (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 14).
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
Dispozitivul arată condiţiile meteo actuale şi o prognoză a
următoarelor câteva zile.
2 Selectaţi o zi.
Apare prognoza detaliată pentru acea zi.
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş
1 Selectaţi Aplicații > Vreme > Locaţie curentă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraş favorit,
selectaţi un oraş din listă.
• Pentru a adăuga un oraş preferat, selectaţi Adăugare
oraș şi introduceţi un nume de oraş.
Vizualizarea radarului meteo
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.
Puteţi vizualiza o hartă radar animată şi codată pe culori a
condiţiilor meteo curente, precum şi o pictogramă meteo pe
hartă. Pictograma meteo se modifică pentru a afişa datele
despre vremea din zonă, cum ar fi ploaie, zăpadă şi furtuni.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Radar meteo.
Vizualizarea alertelor meteo
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Advanced Weather utilizând Smartphone Link.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
În timp ce vă deplasaţi cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă
pot să apară alerte meteo. Puteţi, de asemenea, vizualiza o
hartă cu alerte meteo în apropierea locaţiei dvs. curente sau a
unui oraş selectat.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Alerte meteo.
Verificarea condiţiilor de drum
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Advanced Weather utilizând Smartphone Link.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Condiții drum.
Crearea unei rute dus-întors
Dispozitivul poate crea o rută dus-întors, utilizând o locaţie de
pornire specificată şi o distanţă, durată sau destinaţie.
1 De pe ecranul de început, selectaţi Aplicații > Călătorie în
circuit.
2 Selectaţi Locație de pornire.
3 Selectaţi un loc, apoi selectaţi Selectare.
4 Selectaţi Atribute călătorie.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Alegeți o distanță pentru a planifica ruta în
funcţie de distanţă.
Utilizarea aplicaţiilor
• Selectaţi Alegeți o durată pentru a planifica ruta în funcţie
de durată.
• Selectaţi Alegeți o destinație pentru a planifica ruta în
funcţie de destinaţie.
Introduceţi
o distanţă, durată sau destinaţie.
6
7 Selectaţi o opţiune:
• Dacă aţi introdus o distanţă sau durată, selectaţi Final. >
Calculare.
• Dacă aţi selectat o destinaţie, selectaţi Selectare.
8 Selectaţi o rută, apoi selectaţi Start!.
Camerele video de supraveghere a traficului
photoLive
Pentru a putea folosi această funcţie, trebuie să vă conectaţi la
Smartphone Link şi trebuie să aveţi abonament la serviciul
photoLive (Abonarea la Serviciile în timp real Garmin,
pagina 14).
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive
furnizează imagini în timp real ale condiţiilor de trafic pe
drumurile sau în intersecţiile principale.
Serviciul photoLive nu este disponibil în toate zonele.
Vizualizarea şi salvarea camerelor de supraveghere a
traficului photoLive
Puteţi vizualiza imagini în direct de pe camerele de
supraveghere a traficului din apropiere. De asemenea, puteţi
salva camerele de supraveghere a traficului din zonele în care
călătoriţi frecvent.
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi Atingeţi pentru adăugare.
3 Selectaţi un drum.
4 Selectaţi o locaţie cu cameră video de supraveghere a
traficului.
Apare o previzualizare a imaginii în direct de pe cameră
alături de o hartă a locaţiei camerei. Puteţi selecta
previzualizarea imaginii pentru a vedea imaginea completă.
5 Selectaţi Salvare pentru a salva camera (opţional).
O imagine redusă de previzualizare a camerei este adăugată
pe ecranul principal al aplicaţiei photoLive.
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a
traficului photoLive pe hartă
Harta photoLive afişează camerele de supraveghere a traficului
pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 De pe hartă, selectaţi > photoLive.
Dispozitivul afişează imaginea în direct preluată de la cea
mai apropiată cameră de supraveghere a traficului şi distanţa
până la cameră. Atunci când treceţi pe lângă cameră,
dispozitivul încarcă imaginea în direct de pe următoarea
cameră de pe şosea.
2 Dacă acesta nu găseşte camere pe şosea, selectaţi Găsire
camere pentru a vedea sau a salva camere de supraveghere
a traficului din apropiere (opţional).
Salvarea unei camere video de supraveghere a
traficului
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi Atingeţi pentru adăugare.
3 Selectaţi un drum.
4 Selectaţi o intersecţie.
5 Selectaţi Salvare.
Setări zūmo
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările
dispozitivului şi de confidenţialitate, pagina 22).
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
în care v-aţi oprit.
Selectaţi Aplicații > Locuri vizitate.
Setări zūmo
Setările pentru hartă şi vehicul
Selectaţi Setări > Hartă și vehicul.
Vehicul: setează pictograma unui vehicul care reprezintă poziţia
dvs. pe hartă.
Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina încărcarea mai lentă a hărţii.
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul
de instrumente de pe hartă.
Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 13).
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
Omiteţi conf.pt.următoarea oprire: setaţi un mesaj de
confirmare care să apară arunci când omiteţi o locaţie pe
rută.
Hărțile mele: stabileşte ce hărţi instalate utilizează dispozitivul.
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
SUGESTIE: pentru a achiziţiona hărţi suplimentare, accesaţi
http://buy.garmin.com.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Hărțile mele.
2 Selectaţi o hartă.
Setările de navigare
SelectaţiSetări > Navigare.
Previzualizare rută: afişează o previzualizare a principalelor
drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeţi navigarea.
Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.
Garmin Adventurous Routing™: setează preferinţa privind
rutele pentru navigaţia pe serpentine, dealuri şi autostrăzi.
Recalculare în afara rutei: setează preferinţele de recalculare
atunci când vă depărtaţi de o rută activă.
Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
o rută.
Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
zone.
Drumuri cu taxă: setează preferinţele pentru evitarea
drumurilor cu taxă.
Taxe: setează preferinţele pentru evitarea drumurilor cu taxă şi
a vinietelor.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Mod restricţionat: dezactivează toate funcţiile care necesită o
atenţie semnificativă din partea operatorului.
Simulator GPS: opreşte recepţionarea de semnale GPS de
către dispozitiv şi economiseşte energia bateriei.
21
Setări mod de calcul
Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută.
Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi
mai lungi ca distanţă.
Distanță mai mică: calculează rutele cu distanţă mai mică, dar
pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.
Off-road: calculează o linie directă de la locaţia dvs. până la
destinaţie.
Garmin Adventurous Routing™: calculează rutele care
preferă serpentinele.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Simularea locaţiei curente
Dacă vă aflaţi în interior sau nu recepţionaţi semnale de la
sateliţi, puteţi utiliza simulatorul GPS pentru a planifica rute de la
o locaţie simulată.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Simulator GPS.
2 Din meniul principal, selectaţi Vizualizare hartă.
3 Atingeţi de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
4 Selectaţi descrierea locului.
5 Selectaţi Setare locație.
BluetoothSetări
Selectaţi Setări > Bluetooth.
Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.
Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.
Nume intuitiv: vă permite să introduceţi un nume intuitiv care
identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie
wireless Bluetooth.
Wi‑Fi Setări
®
Setările reţelei wireless vă permit să gestionaţi reţelele Wi‑Fi.
Selectaţi Setări > Wi-Fi.
Wi-Fi: activează radioul Wi‑Fi.
Reţele salvate: vă permite să editaţi sau să eliminaţi reţele
salvate.
Căutare reţele: caută reţele Wi‑Fi din apropiere (Conectarea la
o reţea Wi‑Fi, pagina 23).
Setări pentru Asistenţă şofer
Selectaţi Setări > Asistenţă şofer.
Alerte sonore pentru pilot: activează o alertă audio pentru
fiecare tip de alertă pentru şofer (Funcţii şi alerte de
informare a pilotului, pagina 4).
Alertă de viteză: vă alertează atunci când depăşiţi limita de
viteză.
Avertisment de oboseală: vă avertizează atunci când aţi
condus pentru o perioadă lungă de timp fără să fi luat o
pauză.
Detecţie automată incidente: permite dispozitivului să
detecteze un posibil incident al vehiculului.
Notificare în caz de incident: vă permite să configuraţi un
contact de notificat atunci când dispozitivul detectează un
posibil incident în care este implicat vehiculul .
Alerte de proximitate: vă alertează atunci când vă apropiaţi de
radarele fixe şi de camerele de la semafoare.
Mod culoare: vă permite să selectaţi modul culoare pentru zi
sau noapte. Dacă selectaţi opţiunea Automat, dispozitivul
comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcţie
de momentul zilei.
Luminozitate: vă permite să reglaţi luminozitatea afişajului.
Stingere ecran: vă permite să setaţi durata perioadei de
inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu
utilizarea energiei bateriei.
Instantaneu: vă permite să obţineţi o imagine a ecranului
dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul
Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.
Setări pentru trafic
Din meniul principal, selectaţi Setări > Trafic.
Trafic: activează funcţia Trafic.
Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele
de trafic. Opţiunea Automat selectează automat cele mai
bune date de trafic disponibile.
Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.
Optimizare rută: permite dispozitivului să utilizeze automat sau
la cerere rutele alternative optimizate (Evitarea întârzierilor în
trafic pe ruta dvs., pagina 7).
Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru
care dispozitivul afişează o alertă de trafic.
Setările pentru unităţi şi oră
Pentru a deschide pagina de setări pentru Unităţi şi oră, din
meniul principal, selectaţi Setări > Unități și oră.
Oră curentă: setează ora dispozitivului.
Format oră: vă permite să selectaţi ora afişată în format de 12
ore, 24 ore sau UTC.
Unități: stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Format poziție: setează formatul şi coordonatele utilizate
pentru coordonatele geografice.
Setarea orei
1 Din meniul principal, selectaţi ora.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta ora în mod automat utilizând informaţiile
GPS, selectaţi Automată.
• Pentru a seta ora manual, trageţi numerele în sus sau în
jos.
Setările pentru limbă şi tastatură
Pentru a deschide setările de Limbă şi tastatură, din meniul
principal, selectaţi Setări > Limbă și tastatură.
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale.
Limbă text: setează limba pentru tot textul afişat pe ecran.
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor, precum numele
de străzi.
Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate
Selectaţi Setări > Dispozitiv.
Info dispozitiv: afişează numărul versiunii software, numărul ID
al unităţii şi informaţii despre diverse alte caracteristici ale
software-ului.
Normative: afişează marcaje şi informaţii de reglementare
Acorduri EULA: afişează acordurile de licenţă cu utilizatorul
final.
Setările afişajului
Selectaţi Setări > Afișare.
22
Setări zūmo
NOTĂ: aveţi nevoie de aceste informaţii atunci când
actualizaţi software-ul sistemului sau atunci când cumpăraţi
date suplimentare pentru hărţi.
Se raportează date de pe dispozitiv: partajează date anonime
pentru a îmbunătăţi dispozitivul.
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze
informaţii pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi
Jurnal de călătorie.
Golire istoric călătorii: goleşte istoricul călătoriilor pentru
caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi Jurnal de
călătorie.
Restabilirea setărilor
Puteţi restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile
implicite din fabrică.
1 Selectaţi Setări.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie de setări.
3 Selectaţi > Restabilire.
Informaţii dispozitiv
Vizualizarea informaţiilor despre
reglementare şi conformitate
Întreţinere dispozitiv
Garmin Centrul de asistenţă
Accesaţi support.garmin.com pentru asistenţă şi informaţii, cum
ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video şi
serviciul de asistenţă clienţi.
Actualizări pentru hărţi şi software
Pentru cea mai bună experienţă de navigare, este recomandat
să păstraţi actualizate hărţile şi software-ul de pe dispozitiv.
Actualizările pentru hărţi asigură existenţa pe dispozitiv a celor
mai recente date cartografice disponibile. Actualizările software
furnizează îmbunătăţiri ale funcţiilor şi performanţei.
Vă puteţi actualiza dispozitivul utilizând două metode.
• Puteţi conecta dispozitivul la o reţea Wi‑Fi pentru a efectua
actualizarea direct pe dispozitiv (recomandat). Această
opţiune vă permite să actualizaţi dispozitivul cu uşurinţă, fără
a-l conecta la un computer.
• Puteţi conecta dispozitivul la un computer şi îl puteţi actualiza
utilizând aplicaţia Garmin Express. Această opţiune vă
permite să instalaţi date cartografice pe cardul de memorie,
dacă hărţile actualizate sunt prea mari pentru a încăpea pe
stocarea internă.
Conectarea la o reţea Wi‑Fi
Tip baterie
Baterie litiu-ion
Interval tensiune baterie
De la 3,5 V la 4,1 V
La prima pornire a dispozitivului, vi se solicită să vă conectaţi la
o reţea Wi‑Fi şi să înregistraţi dispozitivul. Vă puteţi conecta la o
reţea Wi‑Fi şi din meniul de setări.
1 Selectaţi Setări > Wi-Fi.
2 Dacă este necesar, selectaţi Wi-Fi pentru a activa tehnologia
Wi‑Fi.
3 Selectaţi Căutare reţele.
Dispozitivul afişează o listă cu reţelele Wi‑Fi din apropiere.
4 Selectaţi o reţea.
5 Dacă este cazul, introduceţi parola pentru reţea şi selectaţi
Final..
Dispozitivul se conectează la reţea şi reţeaua este adăugată la
lista cu reţele salvate. Dispozitivul se reconectează automat la
reţea atunci când se află în raza de acoperire a acesteia.
Frecvenţe/protocoale wireless:
Wi‑Fi: 2,4 GHz @ 15 dBm nominal
Bluetooth: 2,4 GHz @ 9 dBm
nominal
Actualizarea hărţilor şi software-ului utilizând o reţea
Wi‑Fi
1 Din meniul de setări, glisaţi până la sfârşitul meniului.
2 Selectaţi Dispozitiv > Normative.
Specificaţii
Rezistenţă la apă
IEC 60529 IPX7*
Interval de temperatură optimă de De la -20° la 55°C (de la -4° la
funcţionare
131°F)
Interval de temperatură de
încărcare
De la 0° la 45°C (de la 32° la
113°F)
Tensiune de alimentare (cablu de De la 12 la 24 V c.c.
alimentare din vehicul, motocicletă sau alimentare externă)
*Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de
până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.garmin.com/waterrating.
Încărcarea dispozitivului
NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de
alimentare LPS.
Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
• Conectaţi dispozitivul la cablul de alimentare.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Puteţi achiziţiona un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru
utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de
pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci
când este conectat la un adaptor terţ.
Informaţii dispozitiv
ATENŢIONARE
Actualizările de hărţi şi software ar putea implica descărcarea
unor fişiere mari. Se aplică limitele de date sau tarifele obişnuite
ale furnizorului dvs. de servicii Internet. Contactaţi furnizorul de
servicii Internet pentru informaţii suplimentare despre limitele de
date sau tarifele valabile.
Puteţi actualiza hărţile şi software-ul conectând dispozitivul la o
reţea Wi‑Fi care furnizează acces la Internet. Aceasta vă
permite să vă păstraţi dispozitivul actualizat fără a-l conecta la
un computer.
1 Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o reţea
Wi‑Fi, pagina 23).
Atunci când este conectat la o reţea Wi‑Fi, dispozitivul caută
actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare
disponibilă, apare pe pictograma Setări din meniul
principal.
2 Selectaţi Setări > Actualizări.
Dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o
actualizare disponibilă, Actualizări disponibile apare sub
Hartă sau Software.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, selectaţi
Instalare toate.
23
• Pentru a instala numai actualizările de hărţi, selectaţi
Hartă > Instalare toate.
• Pentru a instala numai actualizările software, selectaţi
Software > Instalare toate.
Citiţi
acordul de licenţă şi selectaţi Acceptare toate pentru a
4
accepta toate acordurile.
NOTĂ: dacă nu sunteţi de acord cu termenii de licenţă, puteţi
selecta Refuzare. Acest lucru opreşte procesul de
actualizare. Nu puteţi instala actualizări până nu acceptaţi
acordurile de licenţă.
5 Utilizând cablul USB inclus, conectaţi dispozitivul la o sursă
de alimentare externă şi selectaţi Continuare (Încărcarea
dispozitivului, pagina 23).
Pentru rezultate optime, este recomandat un încărcător USB
prin priză de perete cu ieşire de cel puţin 1 A. Multe
adaptoare de alimentare cu USB pentru smartphone-uri,
tablete sau dispozitive media portabile ar putea fi
compatibile.
6 Menţineţi dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă
şi în raza de acoperire a reţelei Wi‑Fi până la finalizarea
procesului de actualizare.
SUGESTIE: dacă o actualizare de hartă este întreruptă sau
anulată înainte de finalizare, dispozitivul dvs. ar putea avea date
cartografice lipsă. Pentru a repara datele cartografice lipsă,
trebuie să actualizaţi din nou hărţile utilizând Wi‑Fi sau Garmin
Express.
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
• Actualizări software
• Actualizări hartă
• Înregistrarea produsului
6 Atunci când dispozitivul zūmo vă solicită să activaţi modul
pentru transferul de fişiere, selectaţi Da.
7 Pe computer, faceţi clic pe Adăugare dispozitiv.
Software-ul Garmin Express detectează dispozitivul dvs.
8 Clic pe Adăugare dispozitiv.
9 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra
dispozitivul şi a-l adăuga la software-ul Garmin Express.
La finalizarea configurării, software-ul Garmin Express caută
actualizări ale hărţilor şi software-ului pentru dispozitivul dvs.
10 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe
Instalare toate.
• Pentru a instala o singură actualizare, clic pe Vizualizare
Detalii şi selectaţi o actualizare.
NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru
spaţiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar
putea solicita să instalaţi un card microSD pe dispozitiv
pentru a suplimenta spaţiul de stocare (Instalarea unui card
de memorie pentru hărţi şi date, pagina 26).
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express
Puteţi utiliza software-ul Garmin Express pentru a descărca şi
instala cele mai recente actualizări pentru hartă şi software
pentru dispozitivul dvs. Garmin Express este disponibilă pentru
computerele Windows şi Mac .
1 Accesaţi www.garmin.com/express. de pe computerul dvs.
®
®
Software-ul Garmin Express descarcă şi instalează actualizările
pe dispozitivul dvs. Actualizările hărţii sunt foarte mari, iar acest
proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet
mai lente.
Întreţinere dispozitiv
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru instalare pe un computer Windows, selectaţi
Descărcare pentru Windows.
• Pentru instalare pe un computer Mac, selectaţi
Descărcare pentru Mac.
3 Deschideţi fişierul descărcat şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a finaliza instalarea.
4 Pornire Garmin Express.
5 Conectaţi dispozitivul zūmo la computer utilizând un cablu
USB.
ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Curăţarea carcasei exterioare
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
neagresiv.
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca.
24
Întreţinere dispozitiv
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
Resetarea dispozitivului
Vă puteţi reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.
Demontarea dispozitivului, suportului şi
ventuzei
Demontarea dispozitivului din suport
1 Apăsaţi butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
2 Întoarceţi în sus partea de jos a dispozitivului şi ridicaţi
dispozitivul de pe suport.
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila
ventuzei.
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare
pentru vehicul
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului de vehicul.
1 Rotiţi capacul în sens antiorar pentru a-l debloca.
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
2 Scoateţi capacul, capătul argintiu şi siguranţa .
3 Introduceţi o siguranţă nouă cu declanşare rapidă cu acelaşi
curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
4 Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
5 Împingeţi capacul şi rotiţi-l în sens orar pentru a-l fixa din nou
Depanare
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz
1 Curăţaţi ventuza de prindere şi parbrizul cu spirt medicinal.
2 Ştergeţi cu o lavetă curată şi uscată.
3 Montaţi ventuza de prindere (Montarea dispozitivului într-un
automobil, pagina 2).
Evitarea furtului
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi.
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin
Express (garmin.com/express).
în cablul de alimentare pentru vehicul
Depanare
.
Dispozitivul nu primeşte semnale de la
sateliţi
• Verificaţi ca funcţia de simulator GPS să fie dezactivată
(Setările de navigare, pagina 21).
• Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
• Staţionaţi timp de câteva minute.
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
• Verificaţi siguranţa cablului de alimentare de la vehicul
(Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul,
pagina 25).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
priza de alimentare.
• Verificaţi dacă temperatura interioară a vehiculului se
încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în
specificaţii.
• Verificaţi ca siguranţa din priza de alimentare a vehiculului să
nu fie întreruptă.
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea
mult timp
• Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
pagina 22).
• Scurtaţi durata de afişare (Setările afişajului, pagina 22).
• Reduceţi volumul (Reglarea volumului, pagina 3).
• Dezactivaţi receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizaţi
(Wi‑Fi Setări, pagina 22).
• Comutaţi dispozitivul în modul economisire energie atunci
când nu îl utilizaţi (Pornirea sau oprirea dispozitivului,
pagina 3).
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
• Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui.
®
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon
sau Smartphone Link
• Selectaţi Setări > Bluetooth.
Opţiunea Bluetooth trebuie să fie activată.
• Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
plasaţi-l la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
• Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Smartphone Link şi
selectaţi > pentru a reporni serviciile din fundal
Smartphone Link.
• Verificaţi dacă telefonul este compatibil.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com
/bluetooth.
• Reluaţi procesul de asociere.
Pentru a repeta procesul de asociere, trebuie să anulaţi
asocierea telefonului cu dispozitivul (Deconectarea unui
dispozitiv Bluetooth, pagina 17) şi să finalizaţi procesul de
asociere (Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la
Smartphone Link, pagina 14).
25
Dispozitivul meu nu apare ca unitate
amovibilă pe computerul meu
Pe majoritatea computerelor, dispozitivul se conectează
utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul MTP,
dispozitivul apare ca dispozitiv portabil şi nu ca unitate
amovibilă.
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv
portabil pe computerul meu
Pe computerele Mac şi pe unele computere Windows,
dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă
USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca
unitate sau volum amovibil şi nu ca dispozitiv portabil. Versiunile
Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează
modul de stocare în masă USB.
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv
portabil, nici ca unitate sau volum amovibil
pe computerul meu
Anexă
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi
şi date
Puteţi introduce un card de memorie pentru a creşte spaţiul de
stocare a hărţilor şi altor date pe dispozitiv. Puteţi achiziţiona
carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteţi
accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziţiona un card de
memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat.
Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de
la 4 până la 64 GB.
1 Localizaţi slotul pentru cardul de memorie pentru hărţi şi date
de pe dispozitivul dvs. (Prezentare generală dispozitiv,
pagina 3).
2 Ridicați capacul de protecție împotriva intemperiilor
dinmicroSD slotul pentru card.
3 Glisaţi microSD capacul pentru slotul cardului spre centrul
dispozitivului.
1 Deconectaţi cablul USB de la computer.
2 Opriţi dispozitivul.
3 Conectaţi cablul USB la dispozitivul dvs. şi la portul USB al
calculatorului dvs.
SUGESTIE: cablul USB trebuie conectat la un port USB de
pe calculatorul dvs., şi nu la un hub USB.
Dispozitivul porneşte automat şi intră în modul MTP sau în
modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va
apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.
NOTĂ: dacă aveţi mai multe unităţi de reţea mapate pe
calculatorul dvs., este posibil ca Windowssă aibă probleme în a
asocia literele de unitate cu unităţile Garmin. Pentru informaţii
despre asocierea literelor de unitate, consultaţi fişierul ajutor
pentru sistemul dvs. de operare.
Aplicaţia Smartphone Link afectează nivelul
de încărcare a bateriei smartphone-ului meu.
Aplicaţia Smartphone Link utilizează tehnologia wireless
Bluetooth pentru a trimite date către şi primi date de la
dispozitiv. Este normal ca o conexiune Bluetooth activă să
consume baterie. De asemenea, aplicaţia caută periodic
actualizări la serviciile disponibile, ceea ce ar putea consuma şi
mai multă baterie.
Puteţi modifica setările de utilizare a bateriei din aplicaţia
Smartphone Link pentru a reduce cantitatea de energie a
bateriei pe care o utilizează aplicaţia.
1 Din aplicaţia Smartphone Link de pe smartphone, selectaţi
.
2 Derulaţi la secţiunea Battery Usage şi selectaţi Settings.
3 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Debifaţi caseta de selectare Bluetooth Auto-Connect.
Dezactivarea acestei opţiuni poate economisi o cantitate
redusă din energia bateriei, dar previne conectarea
automată a aplicaţiei la dispozitivul dvs. zūmo. Atunci
când această opţiune este dezactivată, trebuie să selectaţi
din meniul principal Smartphone Link de fiecare dată
când vreţi să conectaţi dispozitivul la Smartphone Link.
• Debifaţi caseta Live Services Check.
Pe unele smartphone-uri, dezactivarea acestei opţiuni
poate reduce semnificativ cantitatea de energie a bateriei
pe care o utilizează aplicaţia. Atunci când această opţiune
este dezactivată, trebui să reactualizaţi manual meniul
principal Smartphone Link pentru a primi în timp real
informaţii actualizate despre serviciile disponibile.
26
4 Trageţi în susmicroSD de slotul pentru card.
5 Introduceţi microSD un card în slot.
NOTĂ: confirmaţi că acest card microSD se potriveşte cu
contactele slotului pentru card.
6 Închideţi capacul cardului SD.
7 Glisaţi capacul cardului SD către marginea exterioară a
dispozitivului până când se aude un clic.
Gestionarea datelor
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiuni anterioare.
®
Despre cardurile de memorie
Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona un software Garmin
de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus
faţă de stocarea hărţilor şi datelor, cardul de memorie poate fi
utilizat pentru a stoca fişiere precum hărţi, imagini, geocache-uri,
rute, puncte de referinţă şi puncte de interes personalizate.
Conectarea dispozitivului la computer
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu
USB.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
din computerul dvs.
3 Atunci când dispozitivul zūmo vă solicită să activaţi modul
pentru transferul de fişiere, selectaţi Da.
Anexă
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului
dvs. conectat la un computer.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau
volum amovibil.
Transferul datelor de pe computer
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
2
3
4
5
6
la computer, pagina 26).
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Navigaţi la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu
plasaţi fişiere în folderul Garmin.
Selectaţi Editare > Lipire.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în
Pubelă.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Vizualizarea stării semnalului GPS
Ţineţi apăsat
timp de trei secunde.
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
garmin.com.
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi garmin.com/accessories.
Anexă
27
Index
A
abonamente, Servicii în timp real Garmin 14
acasă
apelare 16
deplasare 6
editarea locaţiei 6
număr de telefon 16
accesorii 27
Acorduri EULA 22
actualizare
hărţi 23, 24
software 23, 24
adrese, căutare 10
agendă telefonică 16
alerte
audio 22
puncte de proximitate 22
alerte pentru pilot 4
apeluri 15, 16
acasă 16
contacte 16
efectuare 16
formare număr 16
răspuns la apel 16
registru 16
apeluri telefonice 15
apelare vocală 16
dezactivare sonor 16
formare număr 16
răspuns la apel 16
apeluri telefonice prin hands-free 14, 16, 17
asistenţă pentru produse 18
asociere
Cască 14
deconectare 17
telefon 14, 25
audio, puncte de proximitate 22
avertizare de nivel redus al combustibilului 8
B
bară de căutare 9
baterie
încărcare 23, 25
maximizare 25
probleme 25
Bluetooth 22
busolă 20
butoane de pe ecran 3
C
cabluri, suport de motocicletă 1
cabluri de alimentare 23
înlocuirea siguranţei 25
camere
semafor 4
viteză 4
camere la semafoare 4
camere video de supraveghere a
traficului, vizualizare 21
card de memorie 3, 26
instalare 26
card microSD 3
Card microSD 26
Cască, asociere 14
Căutare rapidă 9
combustibil
benzinării 11
monitorizare 8
computer, conectare 26
condiţii de drum, vreme 20
conectare 23
coordonate 10
curăţarea dispozitivului 24, 25
curăţarea ecranului tactil 25
D
deconectare, Dispozitiv Bluetooth 17
demontarea suportului 25
28
depanare 25, 26
deplasarea la locul de reşedinţă 6
destinaţii 21. Consultaţi locaţii
sosire 6
E
ecran, luminozitate 4
editare, călătorii salvate 18
evitări
caracteristici de drum 8
dezactivare 8
drum 8
ştergere 8
taxe 7
zonă 8
F
fişiere, transfer 27
formare număr 16
Foursquare 11
furt, evitare 25
G
Garmin Connect 13
Garmin Express, actualizare software 24
găsirea locaţiilor. 8–11, 15 Consultaţi de
asemenea locaţii
adrese 10
coordonate 10
intersecţii 10
oraşe 10
găsirea locurilor, categorii 9
geocaching 10
ghidare pe bandă activă 6
GPS 3, 27
H
hărţi 6, 12, 13, 21
achiziţionare 27
actualizare 23, 24
câmp de date 6, 13
instrumente 12
nivel de detalii 21
simboluri 6
straturi 13
temă 21
vizualizare rute 6
I
ID unitate 22
informaţii călătorie 13
vizualizare 13
Informaţii călătorie, resetare 13
instantanee 22
instrucţiuni 6
instrucţiuni de orientare 6
instrumente, hărţi 12
intersecţii, căutare 10
istoric călătorii 22
înainte 12
personalizare 13
încărcare dispozitiv 23, 25
întreţinere dispozitiv 24
J
jurnal de călătorie, vizualizare 13
L
latitudine şi longitudine 10
legi privind purtarea căştii 5
limbă
tastatură 22
voce 22
listă de viraje 6
LiveTrack 19
locaţie 10
locaţie curentă 11
locaţii 10, 21
apelare 16
căutare 8, 10
curente 11
găsite recent 11
locuri de întâlnire 9
salvare 11
simulate 22
locaţii găsite recent 11
locaţii salvate 18
categorii 12
editare 12
ştergere 12
locuri de întâlnire 9
locuri simulate 22
luminozitate 4
M
manual de utilizare 18
meteo 20
mod de inactivitate 3
modelarea unei rute 7
montarea dispozitivului
automobil 2
demontare de pe suport 2, 25
motocicletă 1
ventuză 25
myTrends, rute 7
N
navigare 6, 9
off-road 8
setări 21
navigare off-road 8
notificare în caz de incident 4, 5
notificări 5, 14–17
număr ID 22
O
ocoliri 7
P
parcare 6, 9, 10
ultimul loc 7
partajare 19
LiveTrack 19
persoană de contact în caz de incident 4
photoLive 21
pictograme, bară de stare 3
planificator de călătorii 18
editarea unei călătorii 18
puncte de modelare 18
player media 19
puncte de interes (POI) 9, 11
locuri de întâlnire 9
R
radare fixe 4
răspuns la apeluri 16
resetare
Datele călătoriei 13
dispozitiv 25
restabilire setări 23
rute 5, 20
adăugarea unui punct 7, 18
calculare 5
iniţiere 5, 6, 9, 10
mod de calcul 5, 18, 22
modelare 7
myTrends 7
oprire 7
rută aventuroasă 5
sugerate 7
vizualizare pe hartă 6
S
salvare
locaţie curentă 11
locaţii 19
schimbarea zonei de căutare 10
scurtături
adăugare 11
ştergere 11
semnale de la sateliţi
recepţionare 3
Index
vizualizare 27
servicii de urgenţă 11
Servicii în timp real Garmin 14
abonare la 14
setări 21, 22
setări afişaj 22
setări pentru oră 22
siguranţă, înlocuire 25
Smartphone Link 14–17
conectare 14, 16, 17
dezactivare apeluri 16, 17
software
actualizare 23, 24
versiune 22
specificaţii 23
straturi hartă, personalizare 13
suport, demontare 25
suport de motocicletă 1
cabluri 1
ştergere
călătorii 18
dispozitiv Bluetooth asociat 17
T
tastatură
aspect 22
limbă 22
tastă de pornire 3
taxe, evitare 7
tehnologie Bluetooth 13–15, 25
asocierea unei căşti 14
asocierea unui telefon 14
deconectarea unui dispozitiv 17
Tehnologie Bluetooth
administrarea telefoanelor 16
dezactivare apeluri 16, 17
gestionarea telefoanelor 16
telefon
asociere 14, 25
deconectare 17
TracBack 20
trafic 13, 17, 18, 22
adăugarea abonamentelor 17
camere 21
căutare întârzieri 13, 18
hartă 13, 18
incidente 13, 18
receptor 17
rută alternativă 7
trasee 19
TripAdvisor 11
U
Unde mă aflu? 11
următorul viraj 6
USB, deconectare 27
V
ventuză 25
vizualizare hartă
2-D 13
3-D 13
vizualizare hartă 2-D 13
vizualizare hartă 3-D 13
volum, reglare 3
vreme
condiţii de drum 20
radar 20
W
Wi‑Fi 22, 23
Index
29
support.garmin.com
Mai 2019
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising