Garmin | zūmo® 346 LMT-S | User manual | Garmin zūmo® 346 LMT-S Brukerveiledning

Garmin zūmo® 346 LMT-S Brukerveiledning
ZŪMO 396
®
Brukerveiledning
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. zūmo , Garmin Express™ og TracBack er varemerker for Garmin
Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Bluetooth navnet og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare er et
varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. microSD er et varemerke for SD-3C. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac er
et varemerke for Apple Computer, Inc. Pandora-logoene er varemerker for Pandora Media, Inc. Pandora er bare tilgjengelig i enkelte land. Besøk http://www.pandora.com/legal. TripAdvisor er
et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. Windows , Windows Vista , og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Wi‑Fi er et registrert varemerke
for Wi-Fi Alliance.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Installering...................................................................... 1
Montere enheten på en motorsykkel .......................................... 1
Motorsykkelbrakett med strøm ............................................... 1
Installere festeenheten på styret ............................................ 1
Feste strømkablene til motorsykkelbraketten ........................ 1
Feste sokkelplaten til motorsykkelbraketten .......................... 2
Feste sokkelplaten til festeenheten på styret ......................... 2
Installere enheten i motorsykkelbraketten ............................. 2
Fjerne enheten fra motorsykkelbraketten ................................... 2
Montere enheten i en bil ............................................................. 2
Komme i gang ................................................................. 3
Oversikt over enheten ................................................................. 3
Slå enheten av eller på ............................................................... 3
Innhente GPS-signaler ............................................................... 3
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 3
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 3
Justere volumet .......................................................................... 3
Bruke lydmikseren ................................................................. 3
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 3
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.................. 4
Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler ............................... 4
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll ........................................ 4
Hendelsesregistrering og -varsler ............................................... 4
Konfigurere en hendelseskontakt .......................................... 4
Avbryte et hendelsesvarsel .................................................... 5
Deaktivere hendelsesvarsler .................................................. 5
Vise varsler om lovverk for bruk av hjelm ................................... 5
Søke etter lovverk for bruk av hjelm ........................................... 5
Navigere til destinasjonen............................................. 5
Ruter ........................................................................................... 5
Starte en rute .............................................................................. 5
Endre modus for ruteberegning ............................................. 5
Følge en rute for eventyrlystne .............................................. 5
Starte en rute ved hjelp av kartet ........................................... 5
Kjøre hjem .............................................................................. 5
Ruten på kartet ........................................................................... 5
Aktiv kjørefeltveiledning ......................................................... 6
Vise svinger og anvisninger ................................................... 6
Vise hele ruten på kartet ........................................................ 6
Ankomme destinasjonen ............................................................ 6
Parkere i nærheten av destinasjonen .................................... 6
Finne forrige parkeringsplass ................................................. 6
Endre den aktive ruten ................................................................ 6
Legge til en posisjon i ruten ................................................... 6
Tilpasse ruten ........................................................................ 6
Foreta en omkjøring ............................................................... 7
Stoppe ruten ............................................................................... 7
Bruke foreslåtte ruter .................................................................. 7
Unngå forsinkelser, bomveier og områder ................................. 7
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ......................................... 7
Unngå bomveier ..................................................................... 7
Unngå bomringmerker ........................................................... 7
Unngå veielementer ............................................................... 7
Egendefinerte unngåelser ...................................................... 7
Navigere utenfor vei .................................................................... 8
Drivstoffsporing ........................................................................... 8
Aktivere drivstoffsporing ......................................................... 8
Angi en advarsel om lite drivstoff ........................................... 8
Nullstille drivstofforbruksmåleren ........................................... 8
Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff ............... 8
Finne og lagre posisjoner.............................................. 8
Punkter av interesse ................................................................... 8
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen .................................. 8
Innholdsfortegnelse
Finne en posisjon etter kategori ................................................. 9
Søke i en kategori .................................................................. 9
Navigere til interessepunkter inne på et sted ......................... 9
Posisjonssøkeresultater .............................................................. 9
Posisjonssøkeresultater på kartet .......................................... 9
Endre søkeområdet .................................................................... 9
Parkering .................................................................................... 9
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon .............. 10
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon ................ 10
Forstå parkeringsfarger og -symboler .................................. 10
Søkeverktøy .............................................................................. 10
Finne en adresse ................................................................. 10
Finne et veikryss .................................................................. 10
Finne en by .......................................................................... 10
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ......................... 10
Foursquare ............................................................................... 10
Koble deg til Foursquare kontoen din .................................. 10
Søke etter interessepunkter fra Foursquare ........................ 10
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare ............................. 10
Sjekke inn med Foursquare ................................................. 10
TripAdvisor® ............................................................................. 10
Finne TripAdvisor interessepunkter ..................................... 11
Vise posisjoner som nylig er funnet .......................................... 11
Tømme listen over steder som nylig er funnet ..................... 11
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................. 11
Finne nødtjenester og drivstoff ............................................ 11
Få anvisninger til gjeldende posisjon ................................... 11
Legge til en snarvei ................................................................... 11
Fjerne en snarvei ................................................................. 11
Lagre posisjoner ....................................................................... 11
Lagre en posisjon ................................................................. 11
Lagre din gjeldende posisjon ............................................... 11
Redigere en lagret posisjon ................................................. 11
Tildele en lagret posisjon kategorier .................................... 11
Slette en lagret posisjon ....................................................... 11
Bruke kartet .................................................................. 11
Kartverktøy ............................................................................... 12
Vise et kartverktøy ............................................................... 12
Aktivere kartverktøy ............................................................. 12
Lenger fremme ......................................................................... 12
Vise kommende posisjoner .................................................. 12
Tilpasse kategorier for Lenger fremme ................................ 12
Tripinformasjon ......................................................................... 12
Vise tripdata på kartet .......................................................... 12
Vise tripinformasjonssiden ................................................... 12
Vise triploggen ..................................................................... 12
Nullstille tripinformasjon ....................................................... 12
Vise kommende trafikkhendelser .............................................. 13
Vise trafikk på kartet ............................................................ 13
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 13
Tilpasse kartet .......................................................................... 13
Tilpasse kartlagene .............................................................. 13
Endre kartdatafeltet .............................................................. 13
Endre perspektiv på kartet ................................................... 13
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner..... 13
Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link ..................... 13
Bluetooth Funksjonstatusikoner ............................................... 13
Garmin Live-tjenester ............................................................... 13
Abonnere på Garmin Live-tjenester ..................................... 14
Parkoble telefonen og hodetelefonene ..................................... 14
Sende en posisjon fra smarttelefonen til enheten .................... 14
Smarte varsler .......................................................................... 14
Motta varsler ........................................................................ 14
Vise listen over varsler ......................................................... 15
Ringe med håndfri .................................................................... 15
Foreta et anrop .................................................................... 15
i
Motta et anrop ...................................................................... 15
Bruke anropsloggen ............................................................. 15
Bruke samtalealternativer .................................................... 15
Lagre et telefonnummer hjem .............................................. 15
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten ................ 15
Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten ........... 15
Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten ............... 15
Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple
enheten ................................................................................ 15
Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med
Android™ .................................................................................. 16
Koble til Smartphone Link-appen på en Androidsmarttelefon ......................................................................... 16
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med
Android ................................................................................. 16
Koble fra en Bluetooth enhet .................................................... 16
Slette en parkoblet telefon ........................................................ 16
Trafikk ............................................................................ 16
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link ....................... 16
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker ..................... 16
Trafikkmottakerabonnementer ............................................. 17
Aktivere trafikk .......................................................................... 17
Vise trafikk på kartet ................................................................. 17
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 17
Bruke programmene .................................................... 17
Vise brukerveiledningen på enheten ........................................ 17
Turplanlegger ............................................................................17
Planlegge en tur ................................................................... 17
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur ..................... 17
Oppdage severdigheter langs turen .................................... 17
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur ............... 17
Navigere til en lagret tur ....................................................... 17
Redigere og lagre den aktive ruten ...................................... 18
Dele en rute .............................................................................. 18
LiveTrack .................................................................................. 18
Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner ................ 18
Starte LiveTrack-deling ........................................................ 18
Spor .......................................................................................... 18
Vise og lagre sporinformasjon ............................................. 18
Mediespiller ............................................................................... 18
Legge til mediespilleren på kartet ........................................ 18
Endre mediekilde ................................................................. 19
Tjenesten Pandora ............................................................... 19
Bruke kompasset ...................................................................... 19
TracBack® ................................................................................ 19
Følge et nylig spor ............................................................... 19
Lagre nylig spor som en tur ................................................. 19
Vise værmeldingen ................................................................... 19
Vise været nærme en annen by ........................................... 19
Vise værradaren .................................................................. 19
Vise værvarsler .................................................................... 19
Kontrollere veiforholdene ..................................................... 19
Opprette en rundreiserute ........................................................ 19
photoLive-trafikkameraer .......................................................... 20
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer ............................... 20
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet .............................. 20
Lagre et trafikkamera ........................................................... 20
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 20
Wi‑Fi®Innstillinger for ............................................................... 21
Innstillinger for kjørehjelp .......................................................... 21
Skjerminnstillinger ..................................................................... 21
Trafikkinnstillinger ..................................................................... 21
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 21
Angi klokkeslett .................................................................... 21
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 21
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 21
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 21
Informasjon om enheten.............................................. 21
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon ................................... 21
Spesifikasjoner ......................................................................... 22
Lade enheten ............................................................................ 22
Vedlikehold av enheten............................................... 22
Garmin støttesenter .................................................................. 22
Kart- og programvareoppdateringer ......................................... 22
Koble til et Wi‑Fi nettverk ..................................................... 22
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et
Wi‑Fi nettverk ....................................................................... 22
Produktoppdateringer .......................................................... 22
Ta vare på enheten .................................................................. 23
Rengjøre enhetens utside .................................................... 23
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 23
Unngå tyveri ......................................................................... 23
Nullstille enheten ...................................................................... 23
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 23
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 23
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 23
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 23
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy .............................. 23
Feilsøking...................................................................... 24
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 24
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 24
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 24
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 24
Enheten kobler seg ikke til telefonen eller Smartphone Link .... 24
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen .. 24
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen .... 24
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 24
Smartphone Link-appen påvirker batterinivået på
smarttelefonen .......................................................................... 24
Tillegg............................................................................ 25
Sette inn minnekort for kart og data ......................................... 25
Databehandling ........................................................................ 25
Om minnekort ...................................................................... 25
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 25
Overføre data fra datamaskinen .......................................... 25
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 25
Vise status for GPS-signal ........................................................ 25
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 25
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 25
Indeks ............................................................................ 26
zūmo innstillinger......................................................... 20
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 20
Aktivere kart ......................................................................... 20
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 20
Innstillinger for beregningsmodus ........................................ 20
Angi en simulert posisjon ..................................................... 20
BluetoothInnstillinger for ........................................................... 21
ii
Innholdsfortegnelse
Installering
Montere enheten på en motorsykkel
Motorsykkelbrakett med strøm
ADVARSEL
Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en
erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om
elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til
skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
®
Enheten må monteres på en egnet og sikker plass på
motorsykkelen, avhengig av tilgjengelige strømkilder og sikker
kabelføring.
MERK: Både 1/4 tommers standardbolter og M6-bolter følger
med. Sørg for at fabrikkboltene passer til klemmebraketten
for kløtsj eller brems.
2 Tre de nye boltene gjennom festeenheten på styret,
avstandsstykkene
og klemmebraketten for kløtsj eller
brems.
3 Stram til boltene for å feste festeenheten.
Feste strømkablene til motorsykkelbraketten
1 Tre kontakten til strømkabelen gjennom toppen på
åpningen på motorsykkelbraketten.
Motorsykkelholder
12–24 VDC systemstrøm (rød)
MERK: Den røde systemstrømkabelen kan ha en innebygd sikring
på noen enhetsmodeller. Kabler uten innebygde sikringer beskyttes
internt.
Systemjording (svart)
Installere festeenheten på styret
Enheten leveres med deler til to installeringsløsninger på styret.
Tilpassede braketter krever kanskje ekstra maskinvare.
Installere U-bolten og festeenheten på styret
rundt styret , og tre endene gjennom
festeenheten .
1 Fest U-bolten
2 Før kabelen ned til bunnen av åpningen
, og dra i kabelen
til den sitter godt.
3 Skru den svarte skruen inn i baksiden av braketten for
å holde kabelen på plass.
2 Stram til mutrene for å sikre festeenheten.
MERK: Anbefalt dreiningsmoment er på 5,65 N/m (50 pund/
tomme). Ikke overgå et dreiemoment på 9,04 N/m (80 pund/
tomme).
Installere festeenheten på styret til klemmebrakettene for
kløtsj eller brems
1 Fjern de to fabrikkboltene på klemmebraketten for kløtsj eller
brems .
4 Tre gummihetten
i hullet.
Installering
gjennom hullet i toppen, og trykk den inn
1
2 Trykk den høyre siden av enheten fremover til den klikker på
plass.
3 Hvis sperren på braketten stikker opp etter at du har satt
inn enheten, trykker du den ned.
Feste sokkelplaten til motorsykkelbraketten
LES DETTE
Braketten kan over tid bli skadet av vedvarende direkte kontakt
med sokkelplaten eller motorsykkelen. Du forhindrer slik skade
ved å plassere avstandsstykkene for montering mellom
braketten og sokkelplaten og ved å sørge for at ingen del av
enheten eller braketten berører motorsykkelen.
1 Tre flathodeskruene på M4 x 20 mm
holderen, avstandsstykkene
gjennom skivene
og sokkelplaten .
,
Fjerne enheten fra motorsykkelbraketten
1 Trykk på utløserknappen nederst på braketten.
2 Løft ut enheten.
Montere enheten i en bil
LES DETTE
Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover
angående montering på frontruten.
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten
slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår
du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykkel.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
2 Stram til mutrene for å feste sokkelplaten.
Feste sokkelplaten til festeenheten på styret
1 Juster kulen på festeenheten og kulen på sokkelplaten
med hver ende på den doble rørnippelen
2
3
4
5
.
Sett hver kule inn i den doble rørnippelen.
Stram til knotten noe.
Tilpass slik at du får optimal visning og betjening.
Stram til knotten for å feste braketten.
Installere enheten i motorsykkelbraketten
1 Sett den venstre siden av enheten inn i holderen.
2
MERK: Bilbraketten følger ikke med alle modeller. Du kan gå til
garmin.com for å kjøpe tilleggsutstyr.
1 Koble strømkabelen for kjøretøy til kontakten på
braketten.
2 Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen .
3 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut.
4 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken bakover
5
6
7
8
mot frontruten.
Knepp fast holderen
på sugekopparmen.
Sett én side av enheten inn i holderen.
Trykk enheten inn i holderen til den klikker på plass.
Koble den andre enden av strømkabelen i et uttak.
Installering
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
• Oppdatere kart og programvare på enheten
(Produktoppdateringer, side 22).
• Montere enheten og koble den til strøm.
• Parkoble Bluetooth telefonen og hodetelefonene (Parkoble
telefonen og hodetelefonene, side 14) (optional).
• Innhente GPS-satellittsignaler (Innhente GPS-signaler,
side 3).
• Justere lysstyrken på skjermen (Justere lysstyrken på
skjermen, side 3).
• Navigere til destinasjonen (Starte en rute, side 5).
®
Oversikt over enheten
på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst
halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet
og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal,
side 25).
Status for Bluetooth teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillinger (BluetoothInnstillinger for, side 21).
Wi-Fi-signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi-innstillingene
(Wi‑Fi Innstillinger for, side 21).
®
Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (Ringe med
håndfri, side 15).
Aktiv transportmodus. Velg for å endre transportmodus.
Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi klokkeslett, side 21).
Batteriladenivå.
Dele LiveTrack-data. Antallet inviterte seere vises på ikonet.
Velg for å åpne LiveTrack-appen (LiveTrack, side 18).
Status for Smartphone Link. Velg for å koble til Smartphone
Link-appen og motta trafikkdata i sanntid og andre Livetjenester (Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link,
side 13). Når ikonet er blått, er enheten koblet til Smartphone
Link appen.
Temperatur. Velg for å vise værvarsel (Vise værmeldingen,
side 19).
Drivstoffstatus. Velg for å vise informasjon om drivstoffsporing
(Drivstoffsporing, side 8).
av/på-tast
Minnekortspor (microSD )
Bruke knappene på skjermen
USB-port til strøm og data
Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i
menyene og i menyalternativene på enheten.
• Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
• Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
• Velg eller for å bla gjennom lister eller menyer.
• Hold nede eller for å bla raskere.
• Velg
for å vise en hurtigmeny med alternativer for det
gjeldende skjermbildet.
®
Slå enheten av eller på
• Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble
enheten til strøm.
• Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på
av/på-tasten mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og
enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten
umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere
strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
• Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en
melding vises på skjermbildet og deretter velge Av.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for
enheten.
Innhente GPS-signaler
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden
det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere
faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du
sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen,
og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte
navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente
satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
Komme i gang
Justere volumet
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg for å få flere alternativer.
Bruke lydmikseren
Du kan bruke lydmikseren til å angi volumnivåer for ulike
lydtyper, for eksempel navigasjonsmeldinger eller telefonanrop.
Volumnivået for hver lydtype er en prosentandel av
hovedvolumet.
1 Velg Volum.
2 Velg > Lydmikser.
3 Bruk glidebryterne til å justere volumet for hver lydtype.
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
3
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
LES DETTE
Motorsyklistvarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til
opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle
fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin
skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller
stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende
trafikklover og -skilt.
Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og
økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent.
Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser
informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den
hørbare tonen eller meldingen for hver varseltype. Ikke alle
varsler er tilgjengelige i alle områder.
Skolesone eller nær skole: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og
gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).
Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den
kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å
senke hastigheten.
Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød
kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende
fartsgrensen.
Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til en kommende jernbaneovergang.
Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden
til det kommende området der dyr krysser veien.
Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.
Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg
dette området i høyere hastighet. Enheten må motta
trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen (Motta
trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 16).
Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar
en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.
Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler
Du kan slå av enkeltstående hørbare motorsyklistvarsler.
Visuelle varsler vises selv om lydvarslingen er deaktivert.
1 Velg Innstillinger > Kjørehjelp > Hørbare
motorsyklistvarsler.
Merk
eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av
2
hvert varsel.
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt
lys eller hastighet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten
varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for fartseller rødlyskontroll.
• Sanntidsdata for fotobokser for farts- og rødlyskontroll er
tilgjengelig som et abonnement fra Garmin Live-tjenester via
Smartphone Link-appen (Garmin Live-tjenester, side 13).
• Hvis du vil opprettholde en oppdatert database over
plasseringen av fotobokser for farts- eller rødlyskontroll, må
du ha et aktivt abonnement for å laste ned og lagre
fotoboksdata. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke
4
tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et
abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som
helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende
abonnement.
MERK: I noen områder inkluderer noen produktpakker
forhåndslastede data om fotobokser for farts- og
rødlyskontroll med kostnadsfrie livstidsoppdateringer.
• Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com
/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på
enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta
oppdatert fotoboksinformasjon.
Hendelsesregistrering og -varsler
ADVARSEL
Enheten tillater at du sender posisjonen din til en nødkontakt.
Dette er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som eneste
måte å tilkalle nødhjelp på. Smartphone Link appen kontakter
ikke nødtjenester på dine vegne.
zūmo enheten bruker innebygde sensorer for å registrere en
mulig kjøretøyshendelse.
• Hvis du konfigurerer en hendelseskontakt, kan enheten
sende en automatisk tekstmelding til den kontakten når den
registrerer en hendelse og kjøretøyet slutter å bevege seg.
Det kan bidra til å varsle kontakten om situasjonen hvis du
ikke er i stand til å ringe eller sende en melding. Denne
funksjonen krever tilkobling til Smartphone Link og en aktiv
mobildatatilkobling for å sende en melding.
• Hvis du ikke har konfigurert en hendelseskontakt, viser
enheten automatisk den nærmeste adressen eller
geografiske koordinater når den registrerer en hendelse.
Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle
utrykningspersonell hvor du befinner deg. Du kan velge Mer
for å vise siden Hvor er jeg?
Konfigurere en hendelseskontakt
Før du kan konfigurere en hendelsesregistreringskontakt, må du
fullføre disse oppgavene:
• Koble enheten til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
koble til Smartphone Link, side 13).
• Velg Innstillinger > Bluetooth, velg navnet på telefonen, og
kontroller at alternativet Telefonsamtaler er aktivert.
Enheten må ha tilgang til Smartphone Link-appen og til
telefonboken på smarttelefonen ved oppsett av
hendelseskontakten. Hvis du ikke vil bruke enheten til håndfrie
telefonsamtaler, kan du deaktivere alternativet Telefonsamtaler
når oppsettet av hendelseskontakten er fullført.
1 Velg Innstillinger > Kjørehjelp > Hendelsesvarsel >
Fortsett.
Det vises en liste over kontaktene på smarttelefonen.
2 Velg en kontakt, og velg Neste.
3 Kontroller kontaktens telefonnummer, og velg Neste.
4 Angi et navn eller kallenavn, og velg Ferdig.
5 Se gjennom eksempelet på en hendelsesmelding, og velg
Neste.
6 Følg instruksjonene på skjermen for å informere kontakten
om at du har lagt til vedkommende som hendelseskontakt.
MERK: Hendelsesvarselet inneholder navnet eller
kallenavnet du anga, men det sendes ikke fra
telefonnummeret ditt. Meldingen sendes via en
tredjepartstjeneste, og du bør informere hendelseskontakten
om at hendelsesmeldingen vil komme fra et ukjent nummer.
7 Velg OK.
8 Se gjennom informasjonen, og velg Lagre.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
Avbryte et hendelsesvarsel
Når enheten registrerer en hendelse, vises det en melding, og
det avgis en talemelding, som informerer deg om at det sendes
et varsel til hendelseskontakten. En nedtelling på 60 sekunder
starter når hendelsen registreres, og enheten sender varselet
automatisk når nedtellingen er ferdig. Hvis du ikke vil sende
varselet, kan du avbryte det.
Velg Avbryt før nedtellingen er ferdig.
Deaktivere hendelsesvarsler
Når hendelsesvarsler er deaktivert, sender ikke enheten et
SMS-varsel når den registrerer en hendelse.
1 Velg Innstillinger > Kjørehjelp > Hendelsesvarsel.
2 Fjern merket for Hendelsesregistrering-SMS.
Vise varsler om lovverk for bruk av hjelm
Varsler om lovverk for bruk av hjelm og øyebeskyttelse kan
vises på zūmo enheten første gang enheten henter inn
satellittsignaler og når enheten nærmer seg et sted med
sikkerhetsregler for bruk av motorsykkel.
LES DETTE
Garmin anbefaler at alle motorsyklister bruker hjelm for egen
sikkerhet. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare til
opplysning, kan endres og skal ikke anses som juridisk
lovgivning. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare
tilgjengelig i USA og Canada.
Velg varselet for å se mer informasjon.
Søke etter lovverk for bruk av hjelm
Du kan søke etter lovverk for bruk av hjelm etter delstat eller
provins.
1 Velg Programmer > Veiledning for bruk av hjelm.
2 Velg en delstat eller provins.
Navigere til destinasjonen
Ruter
En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller
flere destinasjoner.
• Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på
innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (Endre
modus for ruteberegning, side 5) og unngåelser (Unngå
forsinkelser, bomveier og områder, side 7).
• Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp
av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute
(Starte en rute, side 5).
• Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan
du tilpasse ruten.
• Du kan legge til flere destinasjoner i en rute.
Starte en rute
1 Velg Hvor skal du?, og søk etter en posisjon.
2 Velg en posisjon.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere ved hjelp av den
anbefalte ruten.
• Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
• Hvis du vil endre ruten, velger du > Rediger rute og
legger til tilpasningspunkter på ruten.
Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk
av talemeldinger og informasjon på kartet (Ruten på kartet,
Navigere til destinasjonen
side 5). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i
utkanten av kartet i flere sekunder.
Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til
posisjonene på ruten.
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Garmin Adventurous Routing™ for å beregne ruter
som foretrekker svingete veier.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Følge en rute for eventyrlystne
Enheten kan beregne ruter med svingete veier, bakker og færre
motorveier. Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende
kjøretur, men kan også forlenge tiden eller avstanden til
bestemmelsesstedet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
enhetsmodeller eller for alle kartområder.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus >
Garmin Adventurous Routing™ > Lagre.
2 Velg Garmin Adventurous Routing™.
3 Bruk Foretrekk svinger-glidebryteren til å inkludere flere
eller færre svinger.
4 Bruk Foretrekk bakker-glidebryteren til å inkludere flere eller
færre bakker.
5 Bruk Unngå større motorveier-glidebryteren til å inkludere
flere eller færre motorveier.
6 Start en rute (Starte en rute, side 5).
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
Velg
Kjør!.
5
Kjøre hjem
Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi
Hjem-posisjonen din.
1 Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.
Redigere Hjem-posisjon
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Angi Hjem-posisjonen din.
Ruten på kartet
Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp
av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for
neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på
kartet.
5
•
angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en
talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
• Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten
automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja
for å finne parkeringsplasser i nærheten (Parkere i nærheten
av destinasjonen, side 6).
• Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten
automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten
automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.
Parkere i nærheten av destinasjonen
Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen
handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
Avstand til neste handling.
Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
Ruten uthevet på kartet.
Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til
kommende handlinger.
Kjøretøyets hastighet.
Navnet på veien du kjører på.
Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som
vises.
Aktiv kjørefeltveiledning
Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på
ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av
kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje
viser hvilket
kjørefelt du skal ligge i for svingen.
Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i
nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte
destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter
parkering.
1 Velg et alternativ:
• Når enheten viser meldingen, velger du Ja for å søke etter
parkering i nærheten.
• Hvis det ikke vises noen melding, velger du Hvor skal
du? > Kategorier > Parkering og deretter > Mitt
bestemmelsessted.
Velg
Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
2
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
Velg
en parkeringsplass, og velg Kjør! > Legg til neste
3
stopp.
Enheten veileder deg til parkeringsområdet.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Endre den aktive ruten
Legge til en posisjon i ruten
Vise svinger og anvisninger
Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter
eller andre anvisninger for ruten din.
1 Velg et alternativ fra kartet:
• Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du
navigerer, velger du > Svinger.
Kartvertøyet viser de neste fire svingene eller
anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres
automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
• Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger
for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).
Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises
for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
helst sted på kartet.
2 Velg .
Ankomme destinasjonen
Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å
hjelpe deg med å fullføre ruten.
6
Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på
en rute (Starte en rute, side 5).
Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for
eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på
ruten.
TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner
eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av
turplanleggeren (Planlegge en tur, side 17).
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter en posisjon.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
5 Velg et alternativ:
• Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten
ved å velge Legg til neste stopp.
• Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å
velge Legg til som siste stopp.
• Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen
destinasjonene på ruten ved å velge Legg til på aktiv
rute.
Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye
posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.
Tilpasse ruten
Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (Starte
en rute, side 5).
Navigere til destinasjonen
Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at
du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt
område uten å legge til en destinasjon på ruten.
1 Velg et sted på kartet.
2 Velg .
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
3 Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge for å zoome inn på kartet og velge en
mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte
posisjonen.
4 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg flere posisjoner på kartet for å legge til
tilpasningspunkter på ruten.
• Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du Kjør!.
Foreta en omkjøring
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for
kartverktøy, kan du legge det til (Aktivere kartverktøy,
side 12).
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter distanse.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
• Velg Omkjøring hvis du vil finne en ny rute.
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
> Stopp.
med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt
område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå bomringmerker
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om
bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate
bomringmerker for hvert land.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer >
Bomringmerker.
2 Velg et land.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Bruke foreslåtte ruter
Egendefinerte unngåelser
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern, side 21).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte
områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten
beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant
ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.
Unngå forsinkelser, bomveier og områder
Unngå trafikkforsinkelser på ruten
Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå
trafikkforsinkelser (Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone
Link, side 16).
Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å
unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette
alternativet i trafikkinnstillingene (Trafikkinnstillinger, side 21),
kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute hvis tilgjengelig.
3 Velg Kjør!.
Unngå bomveier
Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som
krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder
Navigere til destinasjonen
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg Legg til veiunngåelse.
3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
4 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
5 Velg Ferdig.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 VelgLegg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6 Velg Ferdig.
7
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Drivstoffsporing
Du kan angi at enheten skal beregne drivstofforbruket, advare
deg når du nærmer deg maksimal beregnet drivstoffavstand, og
foreslå steder for påfylling av drivstoff basert på beregnet
drivstoffrekkevidde. Når drivstoffsporing er aktivert, angir
gjeldende drivstoffstatus.
Hvit: Drivstoffsporing er deaktivert, eller enheten er ikke koblet
til motorsykkelbraketten.
Grønn: Beregnet drivstoffrekkevidde er over advarselsnivået for
drivstofftanken.
Oransje: Beregnet drivstoffrekkevidde er under advarselsnivået
for drivstofftanken.
Rød: Beregnet gjenværende avstand på tanken er 0.
Aktivere drivstoffsporing
Før du kan aktivere drivstoffsporing, må enheten være i
motorsykkelmodus eller offroadmodus og plassert i
motorsykkelbraketten.
Når du aktiverer drivstoffsporing, vises det en drivstoffmåler på
tripcomputeren (Vise tripinformasjonssiden, side 12).
1 Fyll opp tanken.
2 Velg Programmer > Drivstoffinnstillinger >
Drivstoffsporing.
3 Velg Distanse per tank.
4 Angi avstanden som kjøretøyet kan kjøre på en bensintank,
og velg Ferdig.
Angi en advarsel om lite drivstoff
Du kan angi at enheten skal varsle deg når det er lite drivstoff på
tanken.
MERK: Enheten må være koblet til motorsykkelbraketten for å
kunne gi advarsler om lite drivstoff.
1 Aktiver drivstoffregistrering (Aktivere drivstoffsporing, side 8).
2 Velg Advarsel om lite drivstoff.
3 Angi en avstand, og velg Ferdig.
Når du bare har nok drivstoff igjen til å kjøre avstanden du har
angitt, vises det en advarsel om lite drivstoff på kartsiden.
8
Nullstille drivstofforbruksmåleren
Når du fyller på drivstoff, bør du nullstille drivstofforbruksmåleren
på enheten for å få en mer nøyaktig måling av hvor mye drivstoff
du har igjen.
Velg Programmer > Drivstoffinnstillinger > Nullstill
drivstofftank.
Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff
Før du kan aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff,
må enheten være i motorsykkelmodus og plassert i
motorsykkelbraketten, og drivstoffsporing må være aktivert.
Du kan angi at enheten skal foreslå steder for påfylling av
drivstoff basert på beregnet drivstoffrekkevidde.
Velg Programmer > Drivstoffinnstillinger > Dynam.
bensinstopp.
Finne og lagre posisjoner
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert
gateinformasjon. Menyen Hvor skal du? hjelper deg med å finne
destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom,
søke og lagre denne informasjonen.
• Angi søkeord for å søke raskt gjennom all
posisjonsinformasjonen (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen, side 8).
• Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter
kategori (Punkter av interesse, side 8).
• Søk etter og sjekk inn på Foursquare interessepunkter
(Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 10).
• Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for
eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater
(Søkeverktøy, side 10).
• Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (Endre
søkeområdet, side 9).
• Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i
fremtiden (Lagre posisjoner, side 11).
• Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (Vise posisjoner
som nylig er funnet, side 11).
®
Punkter av interesse
Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller
interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan
blant annet være populære destinasjoner, for eksempel
bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
Finne og lagre posisjoner
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
Velg
eventuelt en posisjon.
6
Finne en posisjon etter kategori
1
2
3
4
Velg Hvor skal du?.
Velg en kategori, eller velg Kategorier.
Velg eventuelt en underkategori.
Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Velg en kategori.
3 Velg et alternativ:
• Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av
skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er
funnet i den valgte kategorien.
• Velg en underkategori om nødvendig, og velg en
destinasjon.
Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
Kjør! Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte
ruten.
Velg for å vise søkeresultatene på kartet.
Posisjonssøkeresultater på kartet
Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i
en liste.
Velg
fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste
posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende
informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.
Navigere til interessepunkter inne på et sted
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller på alle enhetsmodeller.
Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større
sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt
terminal på en flyplass.
1 Velg Hvor skal du? > Angi søk.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller
adressen til stedet, velger og går til trinn 3.
• Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på
interessepunktet, velger og går til trinn 5.
3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel
restauranter, billeie eller terminaler.
4 Velg en kategori.
5 Velg interessepunktet og deretter Kjør!.
Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen
nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte
parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket
punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.
Utforske et sted
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller på alle enhetsmodeller.
Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor
hvert sted.
1 Velg et sted.
2 Velg > Utforsk dette stedet.
Posisjonssøkeresultater
Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med
den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise
flere resultater.
Finne og lagre posisjoner
Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
Kjør! Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte
ruten.
Velg for å vise søkeresultatene i en liste.
Endre søkeområdet
Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du
kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av
destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg .
3 Velg et alternativ.
Parkering
zūmo enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre det
enklere å finne parkering i nærheten, basert på sannsynligheten
for ledige plasser, typen parkering, pris eller aksepterte
betalingsmetoder.
I noen områder er parkeringsdata tilgjengelig i sanntid når zūmo
enheten er koblet til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
koble til Smartphone Link, side 13). Når enheten mottar
9
parkeringsdata i sanntid, kan du vise parkeringstrender i
sanntid.
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser. Garmin er ikke
ansvarlig for at parkeringsdata i sanntid er korrekte.
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.
2 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
3 Velg en parkeringsplass.
4 Velg Kjør!.
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon
1 Søk etter en posisjon.
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg .
Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av
stedet du har valgt.
4 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
5 Velg en parkeringsplass.
6 Velg Kjør!.
Forstå parkeringsfarger og -symboler
Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er
fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en
parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er
tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ
prisinformasjon og betalingstype.
Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på
enheten.
Velg fra parkeringssøkeresultatene.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt Søker i nærhet. av: hvis du vil endre
søkeområde (Endre søkeområdet, side 9).
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Finne en by
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg et alternativ:
10
• Velg en by fra listen over byer i nærheten.
• Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger
du Søker i nærhet. av: (Endre søkeområdet, side 9).
• Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du Angi
søk, angir et bynavn og velger .
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Foursquare
Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten
inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare
som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for
posisjoner.
Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone
Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner.
Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av
Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra
Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter
interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.
Koble deg til Foursquare kontoen din
1 Koble enheten til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
koble til Smartphone Link, side 13).
2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen din.
3 Åpne innstillingene i Smartphone Link-appen, og velg
Foursquare® > Logg på.
4 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.
Søke etter interessepunkter fra Foursquare
Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger
på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved
hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene
fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater
fra Foursquare brukerkontoen din.
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Foursquare®.
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare
Før du kan se posisjonsinformasjon fra Foursquare, må du
koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge
på Foursquare kontoen.
Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for
eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter
og åpningstider.
1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
2 Velg .
Sjekke inn med Foursquare
Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en
støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på
Foursquare kontoen.
1 Velg Programmer > Foursquare® > Sjekk inn.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg > Sjekk inn.
TripAdvisor
®
Enheten omfatter TripAdvisor interessepunkter og vurderinger.
TripAdvisor vurderinger vises automatisk i listen over
søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke
etter TripAdvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem
etter avstand eller popularitet.
Finne og lagre posisjoner
Finne TripAdvisor interessepunkter
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > TripAdvisor.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over TripAdvisor interessepunkter i
nærheten for kategorien.
3 Velg Sorter resultater for å sortere søkeresultatene etter
avstand eller popularitet (valgfritt).
Vise posisjoner som nylig er funnet
Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylig.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne nødtjenester og drivstoff
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste
sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg Sykehus, Politistasjoner eller Drivstoff.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte
tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du Kjør!
• Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om
stedet, velger du .
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg en snarvei for å fjerne den.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Lagre.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 9).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg .
Bruke kartet
4 Velg > Lagre.
5 Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
Tildele en lagret posisjon kategorier
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Bruke kartet
Du kan bruke kartet til å navigere en rute (Ruten på kartet,
side 5) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har
en aktiv rute.
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller
nedover.
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter
kategori, velger du .
11
• Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet
og deretter Kjør! (Starte en rute ved hjelp av kartet,
side 5).
Kartverktøy
Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og
enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et
kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.
Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.
Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over
posisjoner på ruten.
Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller
veien du kjører (Lenger fremme, side 12).
Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (Vise
svinger og anvisninger, side 6).
Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet
eller kilometerstand (Vise tripdata på kartet, side 12).
Volum: Justerer hovedlydvolumet.
Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.
Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede
telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er
aktiv (Bruke samtalealternativer, side 15).
LiveTrack: Lar deg starte og stoppe LiveTrack-deling
(LiveTrack, side 18).
Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (Vise
kommende trafikkhendelser, side 13).
Vær: Viser værforholdene i området.
photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLiveabonnementet ditt (photoLive-trafikkameraer, side 20).
Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for
rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig
når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på
enheten, og du har en aktiv tilkobling til Smartphone Linkappen (Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link,
side 13).
Vise et kartverktøy
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg et kartverktøy.
.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
Når
du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du
3
.
Aktivere kartverktøy
Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest,
som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til
opptil 12 verktøy på menyen.
1 Gå til kartet, og velg > .
2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil
legge til.
3 Velg Lagre.
Lenger fremme
Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende
posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise
kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter,
bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien,
kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på
motorveiskilt.
Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger
fremme.
Vise kommende posisjoner
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg et alternativ:
12
• For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger
du om nødvendig.
• For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjørsler eller byer velger du .
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører
på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.
3 Velg et element for å vise en liste over posisjoner for den
kategorien, avkjørselen eller byen.
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet
Lenger fremme.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, velger Tilpasset søk og angir navnet på en
forretning eller kategori.
5 Velg Ferdig.
Tripinformasjon
Vise tripdata på kartet
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy (Aktivere kartverktøy, side 12).
På kartet velger du > Tripdata.
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet,
må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy
(Aktivere kartverktøy, side 12).
1 På kartet velger du > Tripdata.
2 Velg et tripdatafelt.
3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Bruke kartet
Vise kommende trafikkhendelser
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
3 Velg Lagre.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
For at du skal kunne få mest mulig ut av zūmo enheten, bør du
parkoble den med smarttelefonen din og koble til Smartphone
Link-appen. Smartphone Link-appen gjør at enheten kan motta
sanntidsdata, inkludert trafikkdata i sanntid, parkeringstrender,
fotobokser for rødt lys og hastighet og andre Live-tjenester.
Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten,
som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte
veier (Trafikk, side 16).
Parkeringsinformasjon i sanntid: Sender parkeringstrender i
sanntid til enheten, der det er tilgjengelig (Parkering, side 9).
Garmin Live-tjenester: Leverer kostnadsfrie og
betalingsbaserte tjenester for å sende sanntidsdata til
enheten, som fotobokser for rødt lys og hastighet eller
trafikkameraer (Garmin Live-tjenester, side 13).
Værinformasjon: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten (Vise værmeldingen, side 19).
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
LiveTrack: Lar deg dele turen med utvalgte kontakter i sanntid
(LiveTrack, side 18).
Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via
enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri
høyttalertelefon.
Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner
fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.
Innsjekking av Foursquare: Gjør at du kan sjekke inn på
Foursquare posisjoner med navigasjonsenheten (Sjekke inn
med Foursquare, side 10).
Parkoble telefonen og koble til Smartphone
Link
Du må parkoble zūmo enheten med telefonen din og koble til
Smartphone Link for å bruke visse funksjoner, som
sanntidsinformasjon om trafikk og parkering, håndfrie
telefonsamtaler og andre tilkoblede funksjoner.
Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre
når de er slått på og innenfor rekkevidde.
1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på
telefonen.
2 Hold zūmo enheten og telefonen mindre enn 3 m (10 fot) fra
hverandre.
3 Velg Innstillinger > Bluetooth, og merk av for Bluetooth på
zūmo enheten.
4 Velg Søk etter enheter.
5 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at
telefonen skal være synlig.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
6 Velg OK på zūmo enheten.
zūmo enheten begynner å søke etter Bluetooth enheter i
nærheten, og en liste over Bluetooth enheter vises. Det kan
ta opptil et minutt før telefonen din vises i listen.
7 Velg telefonen fra listen, og velg OK.
8 Godta parkoblingen på telefonen.
9 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
Hvis du skal parkoble telefonen med en Apple enhet, vises
en sikkerhetskode på zūmo skjermen.
10 Angi om nødvendig sikkerhetskoden på telefonen innen
30 sekunder.
®
Bluetooth Funksjonstatusikoner
Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av hver
parkoblede enhet.
Velg Innstillinger > Bluetooth.
• Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet
for den gjeldende enheten.
• Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for
den gjeldende enheten.
Håndfri telefonering
Smartvarsler
Smartphone Link funksjoner og tjenester
Direkteavspilling av medier
Hodetelefoner er koblet til
Garmin Live-tjenester
Enheten må være koblet til Smartphone Link før du kan bruke
Garmin Live-tjenester (Parkoble telefonen og koble til
Smartphone Link, side 13).
13
Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og betalingsbaserte
abonnementer som sender sanntidsdata til enheten, for
eksempel trafikkforhold, vær og fotobokser for rødt lys og
hastighet.
Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne
programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser
Smartphone Link symbolet og vises bare når enheten er koblet
til Smartphone Link.
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Noen zūmo Live-tjenester forutsetter et betalingsbasert
abonnement. I Smartphone Link-appen kan du kjøpe et
livstidsabonnement direkte i appen. Abonnementet er knyttet til
appbutikkontoen for smarttelefonen.
1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
2 Velg Min konto.
Det vises en liste over tilgjengelige tjenester og priser på
abonnementer.
3 Velg en tjeneste.
4 Velg prisen.
5 Velg Abonner.
6 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpet.
Parkoble telefonen og hodetelefonene
Du må parkoble zūmo enheten med telefonen og Bluetooth
hodetelefonene for å kunne bruke flere Bluetooth funksjoner.
Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre
når de er slått på og innenfor rekkevidde.
Noen funksjoner krever at du bruker Smartphone Link-appen.
Du kan koble til Smartphone Link-appen under
parkoblingsprosessen eller på et annet tidspunkt.
1 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at
telefonen skal være synlig.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
2 Hold zūmo enheten og telefonen mindre enn 3 m (10 fot) fra
hverandre.
3 Velg Innstillinger > Bluetooth > på zūmo enheten.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble telefonen
med enheten.
5 Velg på zūmo enheten.
TIPS: Hvis skjermbildet for førstegangsinnstillinger for
Bluetooth ikke vises, kan du velge Innstillinger > Bluetooth
> Søk etter enheter for å parkoble hodetelefonene.
6 Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble
hodetelefonene med enheten.
7 Du kan installere og åpne Smartphone Link-appen fra
appbutikken på telefonen (valgfritt).
Hvis du skal parkoble telefonen med en Apple enhet, vises
en sikkerhetskode på zūmo skjermen.
8 Angi om nødvendig sikkerhetskoden på telefonen innen
30 sekunder.
• Hvis du vil finne et Foursquare interessepunkt i nærheten,
velger du Foursquare og deretter et interessepunkt fra
listen.
• Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Velg
posisjon, og trykk på posisjonen på kartet.
• Hvis du vil finne en adresse fra kontaktlisten, velger du
Kontakter og deretter et kontaktnavn.
Den valgte posisjonen vises på kartet.
3 Velg Send.
Smartphone Link-appen sender posisjonen til zūmo.
4 Velg et alternativ på zūmo enheten:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere til posisjonen.
• Hvis du vil vise detaljer om posisjonen eller lagre den som
favoritt, velger du .
• Hvis du vil godta posisjonen uten å starte navigasjon,
velger du OK.
Posisjonen vises under posisjoner som nylig er funnet, på zūmo
enheten.
Smarte varsler
Når enheten er koblet til Smartphone Link-appen, kan du vise
varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger,
innkommende anrop og kalenderavtaler, på zūmo enheten.
MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler
på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til Smartphone
Link-appen. vises i farger i Bluetooth innstillingene når
smartvarsler er koblet til og aktivert (Bluetooth
Funksjonstatusikoner, side 13).
Motta varsler
ADVARSEL
Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.
Før zūmo enheten kan motta varsler, må du koble den til
smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.
På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et
varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du
bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise
varsler.
MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i
kartverktøyet.
• Velg OK for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på
telefonen din.
• Velg Vis for å vise et varsel.
• Velg Vis > Spill for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
• Velg Vis, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger,
for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte
varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.
Motta varsler mens du viser kartet
Sende en posisjon fra smarttelefonen til
enheten
ADVARSEL
Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.
Du kan søke etter en posisjon ved hjelp av Smartphone Linkappen på telefonen og sende den til zūmo enheten.
1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil finne et sted i nærheten, velger du Finn steder
i nærheten og angir hele eller deler av en adresse eller et
stedsnavn.
Før zūmo enheten kan motta varsler, må du koble den til
smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.
Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten
av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du
er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.
• Hvis du vil ignorere et varsel, velger du eller venter til
hurtigmeldingen utløper.
14
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på
telefonen din.
• Velg varselteksten for å vise et varsel.
• Velg Spill av melding for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
• Velg Vis, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger,
for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte
varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.
Vise listen over varsler
Du kan vise en liste over alle aktive varsler.
1 Velg Programmer > Smarte varsler.
Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og
tidligere leste varsler vises i grått.
2 Velg et alternativ:
• Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
• Velg for å lytte til et varsel.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
Ringe med håndfri
MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og
kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt
telefon eller bestemte hodetelefoner kan brukes. Det er ikke
sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.
Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til
mobiltelefonen og det/den trådløse hodesettet eller hjelmen, slik
at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om enheten
med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Foreta et anrop
Ringe et nummer
1 Velg Programmer > Telefon > Slå nummer.
2 Angi nummeret.
3 Velg Slå nummer.
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de
kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Telefonbok.
2 Velg en kontakt.
3 Velg Ring.
Ringe en posisjon
1 Velg Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg Ring.
Motta et anrop
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter
før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som
støtter denne funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Anropslogg.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
3 Velg et anrop.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
Bruke samtalealternativer
Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i
telefonen.
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette
samtalen i fortrolighet.
• Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
• Hvis du vil legge på, velger du .
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede
posisjoner (Redigere en lagret posisjon, side 11).
1 Velg Programmer > Telefon > > Angi
hjemmenummeret.
2 Angi telefonnummeret ditt.
3 Velg Ferdig.
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan
ringe hjem.
Velg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple
enheten
Alle kompatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når
du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse
bestemte funksjoner.
Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten
Du må parkoble og koble til zūmo enheten med telefonen din før
du kan koble til Smartphone Link-appen.
Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under
parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth
funksjoner. Smartphone Link-appen kommuniserer med
telefonen ved hjelp av Bluetooth Smart-teknologi. Første gang
du kobler til Smartphone Link-appen på en Apple enhet, må du
angi en Bluetooth Smart-sikkerhetskode.
1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på
telefonen.
MERK: Du må kanskje oppdatere til den nyeste versjonen av
telefonens operativsystem.
2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
En sikkerhetskode vises på zūmo enhetskjermen.
3 Angi koden på telefonen.
Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten
Du kan deaktivere håndfri telefonering og fremdeles være koblet
til telefonen for å motta Smartphone Link data og varsler.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navnet på telefonen som blir brukt for håndfri
telefonering.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av ulike navn. vises i farger ved siden av navnet
på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.
3 Fjern avmerkingen for Telefonsamtaler.
Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for
Apple enheten
Du kan deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler og
forbli koblet til telefonen for håndfri telefonering.
15
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Linkdata og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av to ulike navn. og vises i blått ved siden av
navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
3 Fjern merket for Smarttelefontjenester.
Vise eller skjule varselkategorier for Apple enheten
Du kan filtrere varslene som vises på enheten, ved å vise eller
skjule kategorier.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Linkdata og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av to ulike navn. og vises i farger ved siden av
navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
3 Velg Smarte varsler.
4 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.
Konfigurere Bluetooth funksjoner for
smarttelefonen med Android™
Alle kompatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard
når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller
tilpasse visse funksjoner.
Koble til Smartphone Link-appen på en Androidsmarttelefon
Du må parkoble og koble til zūmo enheten med telefonen din før
du kan koble til Smartphone Link-appen.
Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under
parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth
funksjoner.
1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på
telefonen.
2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen
med Android
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt
kobles til zūmo automatisk senere.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil koble fra.
3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede
enheten.
Slette en parkoblet telefon
Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til
enheten automatisk flere ganger.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg telefonen, og velg Opphev paring for enhet.
Trafikk
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller
på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved
beregning av ruter og til å finne en ny rute til
bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i
trafikken på den aktive ruten (Trafikkinnstillinger, side 21). Med
trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i
området.
For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.
• Enheten mottar gratis trafikkdata via Smartphone Link-appen
(Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 16).
• Alle produktmodeller kan motta trafikkdata ved hjelp av en
OTA-trafikkmottakerkabel (Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker, side 16). Gå til produktsiden på garmin.com
for å finne og kjøpe en kompatibel trafikkmottakerkabel.
Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer
informasjon om områder med trafikkdekning på
www.garmin.com/traffic.
Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli
koblet til andre funksjoner.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navnet på telefonen.
3 Velg et alternativ:
• Fjern merket for Telefonsamtaler for å deaktivere håndfri
telefonering.
• Fjern merket for Smartphone Link for å deaktivere
Smartphone Link-data og smartvarsler.
• Bruk innstillingene i Smartphone Link-appen for å
deaktivere bestemte appvarsler.
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone
Link
Vise eller skjule varsler for smarttelefonen med Android
Du kan bruke Smartphone Link-appen til å velge hvilke typer
varsler som vises på zūmo enheten.
1 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
2 Velg .
3 Kontroller at det er merket av for Smartvarsler.
4 Velg Innstillinger fra Varsler-delen.
En liste med varselkategorier og apper vises.
5 Velg et alternativ:
• Velg vekslebryteren ved siden av kategorien eller navnet
på appen for å aktivere eller deaktivere et varsel.
• Velg for å legge til en app på listen.
LES DETTE
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
16
Enheten kan motta gratis trafikkdata via Smartphone Linkappen.
1 Koble enheten til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
koble til Smartphone Link, side 13).
2 Velg Innstillinger > Trafikk på zūmo enheten, og kontroller
at det er merket av for Trafikk.
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker
En trafikkmottaker mottar trafikkdata fra et OTA-sendesignal,
der det er tilgjengelig. En OTA-trafikkmottakerkabel er
tilgjengelig som tilbehør for alle produktmodeller. Gå til
produktsiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel
trafikkmottakerkabel. Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle
områder.
Koble enheten til bilstrøm med kabelen for trafikkmottakeren
(Montere enheten i en bil, side 2).
Når du er innenfor et dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå
trafikkforsinkelser.
Trafikk
Trafikkmottakerabonnementer
Planlegge en tur
Det følger med et trafikkdataabonnement med de fleste
trafikkmottakerne. Du kan legge til abonnementer for flere
områder på trafikkmottakeren. Du finner mer informasjon på
garmin.com/traffic.
En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid
inneholde en startposisjon og minst én destinasjon.
Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen.
Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir
enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først.
På en rundtur kan startposisjonen og den endelige
destinasjonen være samme posisjon.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Ny tur.
2 Velg Velg startposisjon.
3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg Velg.
4 Velg Velg bestemmelsessted.
5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg Velg.
6 Trykk på Legg til posisjon for å legge til flere posisjoner
(valgfritt).
Når
du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du
7
Neste > Lagre.
8 Angi et navn, og velg Ferdig.
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Trafikk.
2 Velg Abonnementer > .
3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på
www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du
må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.
5 Velg Neste på enheten.
6 Angi koden.
7 Velg Ferdig.
Aktivere trafikk
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Merk av for Trafikk.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Bruke programmene
Vise brukerveiledningen på enheten
Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på
mange språk.
1 Velg Programmer > Brukerveiledning.
Brukerveiledningen vises på samme språk som
programvareteksten.
2 Velg for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).
Turplanlegger
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som
du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være
nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan
redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å
endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes
rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til
tilpasningspunkter.
Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den
aktive ruten.
Bruke programmene
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på
og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
• Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte
posisjonen, velger du .
• Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du .
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur
Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen
automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon
og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer
rekkefølgen.
Når du redigerer en tur, velger du > Optimaliser
rekkefølge.
Oppdage severdigheter langs turen
Enheten kan foreslå interessante eller populære severdigheter
du kan legge til på turen.
1 Når du redigerer en tur, velger du > Foreslå
severdigheter.
2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
3 Velg Velg for å legge til severdigheten på turen.
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur
Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter
turen.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg kjøretøyprofilikonet, og velg kjøretøyet du planlegger å
bruke mens du navigerer under turen (valgfritt).
4 Velg .
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du
Tilpass rute og følger instruksjonene på skjermen.
• Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du
Rutepreferanse (Endre modus for ruteberegning, side 5).
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Kjør!.
17
4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg Start.
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt
posisjon og viser deretter veien til de gjenværende
turdestinasjonene i riktig rekkefølge.
Redigere og lagre den aktive ruten
Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere
og lagre ruten som en tur.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute.
2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
3 Velg Lagre for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere
igjen senere (valgfritt).
Dele en rute
Du kan dele ruter med andre zūmo enheter.
1 Velg Programmer > Del rute.
2 Velg et alternativ:
• Velg Smartphone Link for å dele en rute ved hjelp av
Smartphone Link.
• Velg Bluetooth for å dele en rute ved hjelp av en
Bluetooth tilkobling.
• Velg Minnekort for å kopiere en rute til et microSD kort.
3 Velg en rute.
4 Velg Ferdig.
5 Følg instruksjonene på zūmo enhetens skjerm for å fullføre
delingen.
LiveTrack
LES DETTE
Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.
Med LiveTrack-funksjonen kan du dele turen med kontakter fra
smarttelefonen og kontoene dine på sosiale nettverk, som
Facebook og Twitter. Mens du deler, kan de du deler med spore
den gjeldende posisjonen din, nylige posisjoner og nylige
strekninger i sanntid.
Denne funksjonen krever en smarttelefon som kjører
Smartphone Link-appen.
Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner
Når du bruker LiveTrack-funksjonen for første gang, må du
konfigurere funksjonen og invitere seere.
1 Koble til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
hodetelefonene, side 14).
2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
LiveTrack.
3 Angi et brukernavn, og velg Neste.
4 Angi én eller flere kontakter du vil invitere.
Du kan angi enten kontaktens navn eller e-postadresse.
5 Velg Start LiveTrack.
Appen begynner å dele LiveTrack-dataene. Inviterte seere
mottar en e-post med en kobling for å vise LiveTrackdataene.
6 Velg for å dele LiveTrack-koblingen via et sosialt nettverk,
en meldingsapp eller en annen delingsapp (valgfritt).
Starte LiveTrack-deling
LES DETTE
Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.
Før du kan begynne å dele, må du konfigurere LiveTrackfunksjonen (Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner,
side 18).
18
Du kan begynne å dele LiveTrack-data ved hjelp av zūmo
enheten eller Smartphone Link-appen.
• Velg Programmer > LiveTrack > Start LiveTrack på zūmo
enheten.
• Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
LiveTrack > Start LiveTrack.
Det publiseres en kobling for å vise LiveTrack-dataene via de
aktiverte kontoene dine på sosiale nettverk, og det sendes en epost med koblingen til de inviterte kontaktene. Mens du deler,
kan de du deler med klikke på koblingen for å spore den
gjeldende posisjonen din, nylige posisjoner og nylige strekninger
i sanntid.
vises på zūmo statuslinjen når LiveTrack-deling er aktivt.
Antallet inviterte seere vises også.
TIPS: Som standard avsluttes LiveTrack-delingsøkten
automatisk etter 24 timer. I Smartphone Link-appen kan du
velge LiveTrack > Forleng LiveTrack for å forlenge varigheten
på LiveTrack-delingsøkten, eller du kan slutte å dele når som
helst.
Stoppe LiveTrack-deling
Du kan stoppe LiveTrack-deling når som helst ved hjelp av
zūmo enheten eller Smartphone Link-appen.
• Velg Programmer > LiveTrack > Stopp LiveTrack på zūmo
enheten.
• Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
LiveTrack > Stopp LiveTrack.
Seere mottar en melding om at LiveTrack-økten er avsluttet, og
de kan ikke spore posisjonen din lenger.
Spor
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen
inneholder informasjon om den registrerte banen, inkludert
klokkeslett, posisjon og høyde.
Vise og lagre sporinformasjon
1 Velg Programmer > Spor > Aktiv.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise alle sporsegmenter, velger du Alle
segmenter.
• Hvis du vil vise et bestemt sporsegment, velger du bare
dette segmentet.
Sporet vises på kartet.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre sporet, velger du Lagre spor.
• Hvis du vil lagre sporet som en tur, velger du Lagre som
tur.
• Hvis du vil vise et stigningsplott for sporet, velger du
Høydeprofil.
Mediespiller
Mediespilleren kan spille av musikk og lyd fra disse kildene.
• Musikkfiler lagret på zūmo enheten.
• Bluetooth lyd fra en parkoblet telefon.
• Pandora Internett-radio.
®
Legge til mediespilleren på kartet
Med mediespillerverktøyet kan du kontrollere mediespilleren fra
kartet.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartverktøy >
Mediespiller.
2 Åpne kartet.
3 Velg > Mediespiller.
Mediespillerkontrollene vises på kartet.
Bruke programmene
Endre mediekilde
1 Velg TracBack.
Du kan endre kilden som brukes til å spille av medier på
enheten.
1 Velg Programmer > Mediespiller > .
2 Velg en mediekilde.
Det nylige sporet vises på kartet.
Velg
> Lagre som tur.
2
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
Tjenesten Pandora
Pandora er gratis personlig radio som tilbyr enkel og uendelig
musikkglede og -oppdagelse.Integrering av Pandora krever en
kompatibel mobilenhet med Pandora programmet installert. Du
finner mer informasjon om kompatible mobilenheter på
www.pandora.com/everywhere/mobile.
MERK: Pandora er for øyeblikket tilgjengelig i USA, Australia og
New Zealand.
Laste ned programmet Pandora
Før du kan bruke tjenesten Pandora på enheten, må du laste
ned og installere programmet Pandora på smarttelefonen.
1 Åpne programbutikken på en kompatibel smarttelefon, og
søk etter Pandora.
2 Installer programmet Pandora.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen til
smarttelefonen eller den mobile medieenheten.
Bruke Pandora
Før du kan bruke tjenesten Pandora, må du pare en kompatibel
smarttelefon med enheten (Parkoble telefonen og
hodetelefonene, side 14).
1 På enheten velger du Programmer > Pandora®.
2 Koble en kompatibel smarttelefon til enheten.
3 Start programmet Pandora på smarttelefonen.
4 Velg et alternativ på zūmo enheten:
• Hvis du vil spille av en sang, velger du .
• Hvis du vil sette en sang på pause, velger du .
• Hvis du vil hoppe over en sang, velger du .
• Hvis du liker en sang, velger du for å høre flere sanger
som ligner på denne sangen.
• Hvis du ikke liker en sang, velger du for å forhindre at
den spilles av igjen senere.
Endre stasjoner
1 Velg Programmer > Pandora®.
2 Velg .
3 Velg en stasjon.
Bruke kompasset
MERK: Du må bevege deg for at kompasset skal kunne fastslå
kursen.
Du kan navigere ved hjelp av et GPS-kompass.
Velg Programmer > Kompass.
TracBack
®
Følge et nylig spor
TracBack funksjonen registrerer det nyeste segmentet med
bevegelse. Du kan følge et nylig spor tilbake til en tidligere
posisjon.
1 Velg Programmer > TracBack.
Det nylige sporet vises på kartet.
2 Velg Kjør!.
Lagre nylig spor som en tur
Du kan lagre et nylig spor som en tur. Du kan navigere denne
turen senere ved hjelp av turplanelggeren (Navigere til en lagret
tur, side 17).
Bruke programmene
Vise værmeldingen
Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen.
Du kan koble enheten til Smartphone Link-appen for å motta
værdata (Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link,
side 13).
1 Velg Programmer > Vær.
Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose
for de neste dagene.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
Vise værradaren
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende
værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for
å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værradar.
Vise værvarsler
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet.
Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten
av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værvarsler.
Kontrollere veiforholdene
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Veiforhold.
Opprette en rundreiserute
Enheten kan opprette en rundreiserute ved hjelp av en
spesifisert startposisjon og en avstand, en varighet eller en
destinasjon.
1 Fra skjermbildet Hjem velger du Programmer > Rundtur.
2 Velg Startposisjon.
3 Velg en posisjon, og velg Velg.
4 Velg Turattributter.
5 Velg et alternativ:
• Velg Velg en distanse for å planlegge ruten etter
avstand.
19
• Velg Velg en varighet for å planlegge ruten basert på tid.
• Velg Velg et bestemmelsessted for å planlegge ruten
basert på en spesifisert destinasjon.
6 Angi en avstand, en varighet eller en destinasjon.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du har angitt en avstand eller varighet, velger du
Ferdig > Beregn.
• Hvis du har angitt en destinasjon, velger du Velg.
8 Velg en rute, og velg Kjør!.
Før du kan bruke denne funksjonen, må du være koblet til
Smartphone Link, og du må abonnere på photoLive-tjenesten
(Abonnere på Garmin Live-tjenester, side 14).
photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på
hovedveier og i veikryss.
photoLive-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder.
Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på
kartet.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 13).
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Bekreftelse for hopp over neste stopp: Angir at en
bekreftelsesmelding skal vises når du hopper over en
plassering på ruten.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer
Aktivere kart
photoLive-trafikkameraer
Du kan vise sanntidsbilder fra trafikkameraer i nærheten. Du kan
også lagre trafikkameraer for områder der du kjører ofte.
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg en trafikkameraposisjon.
Det vises en forhåndsvisning av sanntidsbildet fra kameraet
ved siden av et kart over kameraets posisjon. Du kan velge
forhåndsvisningen av bildet for å vise bildet i full størrelse.
5 Velg Lagre for å lagre kameraet (valgfritt).
Det legges til et miniatyrbilde av kameraet i
hovedskjermbildet i photoLive-appen.
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet
photoLive-kartverktøyet viser trafikkameraer fra veien foran deg.
1 Gå til kartet, og velg > photoLive.
Enheten viser sanntidsbildet fra det nærmeste trafikkameraet
på veien foran sammen med avstanden til kameraet. Når du
passerer kameraet, laster enheten inn sanntidsbildet fra det
neste kameraet på veien.
2 Hvis det ikke finnes noen kameraer for veien, velger du Finn
kameraer for å vise eller lagre trafikkameraer i nærheten
(valgfritt).
Lagre et trafikkamera
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg et veikryss.
5 Velg Lagre.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern,
side 21).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
zūmo innstillinger
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
20
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av
hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Garmin Adventurous Routing™: Angi rutepreferanser for å
navigere i svingete veier, bakker og på motorveier.
Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning
når du navigerer vekk fra en aktiv rute.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet fra føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
Garmin Adventurous Routing™: Beregner ruter som
foretrekker svingete veier.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert
posisjon.
zūmo innstillinger
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
BluetoothInnstillinger for
Velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.
Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.
Wi‑Fi Innstillinger for
Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte
alternative ruter automatisk eller på forespørsel (Unngå
trafikkforsinkelser på ruten, side 7).
Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som
enheten viser et trafikkvarsel for.
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
®
Wi-Fi-innstillingene lar deg håndtere Wi‑Fi nettverk.
Velg Innstillinger > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi mottakeren.
Lagrede nettverk: Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede
nettverk.
Søk etter nettverk: Søker etter Wi‑Fi nettverk i nærheten (Koble
til et Wi‑Fi nettverk, side 22).
Innstillinger for kjørehjelp
Velg Innstillinger > Kjørehjelp.
Hørbare motorsyklistvarsler: Aktiverer et hørbart varsel for
alle typer førervarsler (Funksjoner og varsler om
førerbevissthet, side 4).
Fartsoverskridelsesvarsel: Varsler deg når du overskrider
fartsgrensen.
Tretthetsvarsel: Varsler deg når du har kjørt lenge uten å ta en
pause.
Automatisk hendelsesregistrering: Gjør at enheten kan
oppdage en mulig kjøretøyshendelse.
Hendelsesvarsel: Gjør det mulig å konfigurere en kontakt som
skal varsles når enheten registrerer en mulig
kjøretøyshendelse.
Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg
fotobokser for farts- og rødlyskontroll.
Skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus.
Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten
automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på
klokkeslettet.
Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.
Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det
tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du
bruker batteristrøm.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Trafikkinnstillinger
Fra hovedmenyen velger du Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet
Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene
automatisk.
Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.
Informasjon om enheten
Angi klokkeslett
1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-informasjon, velger du Automatisk.
• Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp
eller ned.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Innstillinger for enhet og personvern
Velg Innstillinger > Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å
forbedre enheten.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Informasjon om enheten
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon
1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
2 Velg Enhet > Forskrifter.
21
Spesifikasjoner
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (strømkabel for
kjøretøy, motorsykkel eller
ekstern strøm)
Fra 12 til 24 VDC
Batteritype
Litiumionbatteri
Batterispenningsområde
Fra 3,5 til 4,1 V
Trådløse frekvenser/protokoller
Wi‑Fi: 2,4 GHz ved 15 dBm nominell
Bluetooth: 2,4 GHz ved 9 dBm
nominell
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når
den er koblet til en tredjepartsadapter.
Vedlikehold av enheten
Garmin støttesenter
Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
Kart- og programvareoppdateringer
Du bør holde kartene og programvaren på enheten din
oppdatert for å sørge for at du får den beste
navigasjonsopplevelsen. Kartoppdateringer sikrer at enheten
har de nyeste kartdataene. Programvareoppdateringer gir
forbedringer i funksjoner og ytelse.
Du kan oppdatere enheten på to måter.
• Du kan koble enheten til et Wi‑Fi nettverk for å oppdatere
direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet
kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en
datamaskin.
• Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den
ved hjelp av Garmin Express programmet. Ved hjelp av dette
alternative kan du installere kartdata på et minnekort hvis de
oppdaterte kartene krever større plass enn det som er
tilgjengelig i internminnet.
Koble til et Wi‑Fi nettverk
Første gang du slår på enheten, blir du bedt om å koble til et
Wi‑Fi nettverk og registrere enheten. Du kan også koble til et
Wi‑Fi nettverk via innstillingsmenyen.
1 Velg Innstillinger > Wi-Fi.
2 Velg eventuelt Wi-Fi for å aktivere Wi‑Fi teknologi.
3 Velg Søk etter nettverk.
Enheten viser en liste over Wi‑Fi nettverk i nærheten.
4 Velg et nettverk.
5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg Ferdig.
22
Enheten kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over
lagrede nettverk. Enheten kobler automatisk til dette nettverket
igjen når det er innenfor rekkevidde.
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi‑Fi
nettverk
LES DETTE
Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster
ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved
databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med
Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om
begrensninger eller kostnader ved databruk.
Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble
enheten til et Wi‑Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed
kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en
datamaskin.
1 Koble enheten til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et Wi‑Fi nettverk,
side 22).
Når den er koblet til et Wi‑Fi nettverk, søker enheten etter
tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig
oppdatering, vises på ikonet Innstillinger på hovedmenyen.
2 Velg Innstillinger > Oppdateringer.
Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det
finnes en tilgjengelig oppdatering, vises Det finnes en
oppdatering under Kart eller Programvare.
3 Velg et alternativ:
• Velg Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Velg Kart > Installer alle for å installere bare
kartoppdateringer.
• Velg Programvare > Installer alle for å installere bare
programvareoppdateringer.
4 Les lisensavtalene, og velg Godta alle for å godta avtalene.
MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge
Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke
installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.
5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den
medfølgende USB-kabelen, og velg Fortsett (Lade enheten,
side 22).
Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en
utgangsspenning på minst 1 A. Mange USB-strømadaptere
for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan
være kompatible.
6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og
innenfor rekkevidde for Wi‑Fi nettverket til oppdateringen er
fullført.
TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan
enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata
må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi‑Fi eller
Garmin Express.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Produktregistrering
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten. Garmin Express er tilgjengelig for Windows og Mac .
1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.
®
®
Vedlikehold av enheten
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Last ned
for Windows.
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Last ned for
Mac.
3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre installeringen.
4 Start Garmin Express.
5 Koble zūmo enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
Rengjøre enhetens utside
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
6 Når zūmo enheten ber deg om å aktivere
filoverføringsmodus, velger du Ja.
7 Klikk på Legg til en enhet på datamaskinen.
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
8 Klikk på Legg til enhet.
9 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere enheten din
og legge den til i Garmin Express programvaren.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express
programvaren etter kart- og programvareoppdateringer for
enheten.
10 Velg et alternativ:
• Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Klikk på Vis detaljer, og velg en oppdatering for å
installere en enkelt oppdatering.
MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens
internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et
microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen (Sette inn
minnekort for kart og data, side 25).
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express
programvaren (garmin.com/express).
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne enheten fra braketten
1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
2 Vipp bunnen av enheten oppover, og løft enheten fra
braketten.
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Garmin Express programvaren laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass,
og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internetttilkoblinger.
Vedlikehold av enheten
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket mot klokken for å låse det opp.
23
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen
og sikringen .
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det
tilbake i strømkabelen for kjøretøy .
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Fest sugekoppen (Montere enheten i en bil, side 2).
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger, side 20).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy, side 23).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor
temperaturområdet for lading som er angitt i
spesifikasjonene.
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 21).
• Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 21).
• Demp volumet (Justere volumet, side 3).
• Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk
(Wi‑Fi Innstillinger for, side 21).
• Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk
(Slå enheten av eller på, side 3).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
®
Enheten kobler seg ikke til telefonen eller
Smartphone Link
• Velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth alternativet må være aktivert.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold
telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
• Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
> for å starte Smartphone Link-bakgrunnstjenestene på
nytt.
• Kontroller at telefonen er kompatibel.
24
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer
informasjon.
• Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen, må du oppheve parkoblingen av
telefonen og enheten (Koble fra en Bluetooth enhet, side 16)
og fullføre parkoblingen på nytt (Parkoble telefonen og koble
til Smartphone Link, side 13).
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner. I MTP-modus vises enheten som en
bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til enheten og til en USB-port på
datamaskinen.
TIPS: USB-kabelen må kobles til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
MERK: Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til
datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å
tilordne stasjonsbokstaver til Garmin stasjonene. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, kan du
se i hjelpefilen for operativsystemet ditt.
Smartphone Link-appen påvirker
batterinivået på smarttelefonen
Smartphone Link-appen bruker Bluetooth trådløs teknologi til å
sende data til og motta data fra enheten. Det er normalt at en
aktiv Bluetooth tilkobling forbruker noe batteristrøm. Appen
søker også etter oppdateringer for tilgjengelige tjenester med
jevne mellomrom, noe som kan forbruke ytterligere batteristrøm.
Du kan endre innstillingene for batteribruk i Smartphone Linkappen for å endre hvor mye batteristrøm appen bruker.
1 Velg i Smartphone Link-appen på smarttelefonen.
2 Bla til delen Batteribruk, og velg Innstillinger.
3 Velg ett eller flere alternativer:
• Fjern merket for Bluetooth-autotilkobling.
Hvis du deaktiverer dette alternativet, kan det spare en
liten mengde batteristrøm, men det forhindrer at appen
kobler til zūmo enheten automatisk. Når dette alternativet
er deaktivert, må du velge fra Smartphone Linkhovedmenyen hver gang du vil koble enheten til
Smartphone Link.
• Fjern merket for Kontroll av Live-tjenester.
På noen smarttelefoner kan mengden batteristrøm som
brukes av denne appen, reduseres betydelig ved å
deaktivere dette alternativet. Når dette alternativet er
Feilsøking
deaktivert, må du oppdatere Smartphone Linkhovedmenyen manuelt for å motta informasjon om
tilgjengelige Live-tjenester.
Tillegg
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten
enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart
volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
Sette inn minnekort for kart og data
Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart
og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å
kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare.
Enheten støtter microSD minnekort fra 4 til 64 GB.
1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (Oversikt over
enheten, side 3).
2 Ta av gummihetten på microSD kortsporet.
3 Skyv dekselet på microSD kortsporet mot midten av enheten.
2
3
4
5
6
datamaskinen, side 25).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Vise status for GPS-signal
4 Ta av dekselet på microSD kortsporet.
5 Sett inn et microSD kort i sporet.
MERK: Kontroller at microSD kortet sitter jevnt mot
kortsporet.
6 Lukk dekselet på SD-kortet.
7 Skyv dekselet på SD-kortet mot ytterkanten av enheten til det
klikker på plass.
Databehandling
Hold
nede i tre sekunder.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
3 Når zūmo enheten ber deg om å aktivere
filoverføringsmodus, velger du Ja.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten
er koblet til en datamaskin.
Tillegg
25
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 13
3D-kartvisning 13
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 14
adresser, finne 10
advarsel om lite drivstoff 8
aktiv kjørefeltveiledning 6
anrop 15
foreta 15
hjem 15
kontakter 15
logg 15
ringe 15
svare 15
anvisninger 6
av/på-knapp 3
B
batteri
lade 22, 24
maksimere 24
problemer 24
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
Bluetooth 21
Bluetooth teknologi 13, 15, 24
koble fra en enhet 16
pare med telefon 14
parkoble hodetelefoner 14
Bluetooth-teknologi
administrere telefoner 15, 16
deaktivere anrop 15, 16
pare med telefon 13
bomstasjoner, unngå 7
brakett, fjerne 23
bredde- og lengdegrad 10
brukerveiledning 17
D
datamaskin, koble til 24, 25
dele 18
LiveTrack 18
destinasjoner, ankomme 6
drivstoff
sporing 8
stasjoner 11
E
endre søkeområdet 9
enhets-ID 21
F
feilsøking 24
filer, overføre 25
finne posisjoner. 8, 9, 11, 14 Se også
posisjoner
adresser 10
byer 10
kategorier 9
koordinater 10
veikryss 10
fjerne brakett 23
fotobokser for hastighet 4
fotobokser ved trafikklys 4
Foursquare 10
G
Garmin Connect 13
Garmin Express, oppdatere programvare 22
Garmin Live-tjenester 13
abonnere 14
geocaching 10
gjeldende posisjon 11
gjenopprette innstillinger 21
GPS 3, 25
26
H
N
hendelsesvarsel 4, 5
hjem
kjøre 5
redigere posisjon 5
ringe 15
telefonnummer 15
Hodetelefoner, parkobling 14
Hurtigsøk 9
Hvor er jeg? 11
håndfrie telefonsamtaler 13, 15, 16
navigasjon 5, 6, 9
innstillinger 20
utenfor vei 8
navigere utenfor vei 8
neste sving 5
nullstille
enhet 23
tripdata 12
nødkontakt 4
nødtjenester 11
I
O
ID-nummer 21
ikoner, statuslinje 3
innstillinger 20, 21
interessepunkter (POI) 9–11
steder 9
omkjøringer 7
oppdatere
kart 22
programvare 22
K
parkering 6, 9, 10
forrige plass 6
parkobling
Hodetelefoner 14
koble fra 16
telefon 13, 14, 24
photoLive 20
posisjon 10
posisjoner 10, 20
gjeldende 11
lagre 11
nylige treff 11
ringe 15
simulerte 20
steder 9
søke etter 8, 10
posisjoner som nylig er funnet 11
produktsupport 17
programvare
oppdatere 22
versjon 21
punkter av interesse (POI) 8, 10
kabler, motorsykkelbrakett 1
kameraer
hastighet 4
rødt lys 4
kart 5, 11, 12, 20
datafelt 5, 12, 13
detaljnivå 20
kjøpe 25
lag 13
oppdatere 22
symboler 5
tema 20
verktøy 12
vise ruter 5, 6
kartlag, tilpasse 13
kartvisning
2D 13
3D 13
kjøre hjem 5
kjøreanvisninger 6
knapper på skjermen 3
koble fra, enhet Bluetooth 16
koble til 22
kompass 19
koordinater 10
L
lade enheten 22, 24
lagre
gjeldende posisjon 11
posisjoner 18
lagrede posisjoner 17
kategorier 11
redigere 11
slette 11
lenger fremme 12
tilpasse 12
Lisensavtaler for sluttbruker 21
LiveTrack 18
lovverk for bruk av hjelm 5
lyd, nærhetspunkter 21
lysstyrke 3
M
manøverliste 6
mediespiller 18, 19
microSD-kort 3
minnekort 3, 25
sette inn 25
minnekort, microSD 25
montere enheten
bil 2
fjerne fra braketten 2, 23
motorsykkel 1
sugekopp 23
motorsykkelbrakett 1
kabler 1
motorsyklistvarsler 4
myTrends, ruter 7
P
R
redigere, lagrede turer 17
reisehistorikk 21
rengjøre berøringsskjermen 23
rengjøre enheten 23
ringe 15
ruter 5, 19
beregne 5
beregningsmodus 5, 17, 20
foreslåtte 7
legge til et punkt 6, 18
myTrends 7
rute for eventyrlystne 5
starte 5, 9
stoppe 7
tilpasse 6
vise på kartet 5, 6
S
satellittsignaler
innhente 3
vise 25
sikring, skifte 23
simulerte posisjoner 20
skjerm, lysstyrke 3
skjermdumper 21
skjerminnstillinger 21
slette
parkoblet Bluetooth-enhet 16
turer 17
Smartphone Link 13–16
deaktivere anrop 15, 16
koble til 13–16
snarveier
legge til 11
slette 11
spesifikasjoner 22
spor 18
Indeks
språk
stemme 21
tastatur 21
steder 9
strømkabler 22
skifte sikringen 23
sugekopp 23
svare på anrop 15
søkelinje 8
søvnmodus 3
T
ta vare på enheten 23
tastatur
layout 21
språk 21
telefon
koble fra 16
parkobling 13, 14, 24
telefonbok 15
telefonsamtaler 15
dempe 15
ringe 15
svare 15
taleoppringning 15
tidsinnstillinger 21
tilbehør 25
tilpasse en rute 6
TracBack 19
trafikk 13, 16, 17, 21
alternativ rute 7
hendelser 13, 17
kameraer 20
kart 13, 17
legge til abonnementer 17
mottaker 16
søke etter forsinkelser 13, 17
trafikkameraer, vise 20
TripAdvisor 10, 11
tripinformasjon 12
nullstille 12
vise 12
triplogg, vise 12
turplanlegger 17, 18
redigere en tur 17
tilpasningspunkter 17
tyveri, unngå 23
U
unngåelser
bomstasjoner 7
deaktivere 8
område 7
slette 8
vei 7
veielementer 7
USB, koble fra 25
V
varsler 5, 13–16
lyd 21
nærhetspunkter 21
veiforhold, vær 19
veikryss, finne 10
verktøy, kart 12
volum
justere 3
tilpasse 3
vær 19
radar 19
veiforhold 19
W
Wi‑Fi 21, 22
Indeks
27
support.garmin.com
Mai 2019
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising