Garmin | zūmo® 346 LMT-S | Garmin zūmo® 346 LMT-S Kasutusjuhend (PDF-fail)

Garmin zūmo® 346 LMT-S Kasutusjuhend (PDF-fail)
ZŪMO 396
®
Kasutusjuhend
© 2018 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
Garmin ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. zūmo , Garmin Express™ ja TracBack on
ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
®
®
®
Android™ on ettevõtte Google Inc kaubamärk. Sõnamärk Bluetooth ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare on ettevõtte Foursquare
Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. microSD on ettevõttele SD-3C kuuluv kaubamärk. Windows on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s
ja teistes riikides. Mac on ettevõtte Apple Computer, Inc kaubamärk. Pandora logod on ettevõtte Pandora Media, Inc kaubamärgid. Pandora on saadaval vaid teatud riikides. Külasta aadressi
http://www.pandora.com/legal. TripAdvisor on ettevõtte TripAdvisor LLC registreeritud kaubamärk. Windows , Windows Vista ja Windows XP on ettevõtte Microsoft Corporation USA-s ja teistes
riikides registreeritud kaubamärgid. Wi‑Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärk.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisukord
Installimine...................................................................... 1
Seadme paigaldamine tsiklile ..................................................... 1
Toitega mootorrattahoidik ...................................................... 1
Aluse paigaldamine lenksule ................................................. 1
Toitekaablite ühendamine tsiklikronsa külge ......................... 1
Alusplaadi kinnitamine tsiklikronsa külge ............................... 2
Alusplaadi ühendamine juhtraua alusega .............................. 2
Seadme paigaldamine mootorrattahoidikusse ....................... 2
Seadme eemaldamine tsiklikronsa küljest .................................. 2
Seadme paigaldamine autosse .................................................. 2
Alustamine...................................................................... 3
Seadme ülevaade ....................................................................... 3
Seadme sisse- ja väljalülitamine ................................................. 3
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 3
Olekuriba ikoonid ........................................................................ 3
Ekraaninuppude kasutamine ...................................................... 3
Helitugevuse reguleerimine ........................................................ 3
Helimiksri kasutamine ............................................................ 3
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 3
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused................. 4
Juhihoiatuste lubamine või keelamine ........................................ 4
Foori- ja kiiruskaamerad ............................................................. 4
Juhtumi tuvastus ja märguanne .................................................. 4
Juhtumi kontaktisiku määramine ............................................ 4
Juhtumi märguande tühistamine ............................................ 5
Juhtumi märguande väljalülitamine ........................................ 5
Kiivrikandmiskohustust puudutavate teadete kuvamine ............. 5
Kiivrikandmiseeskirjade otsimine ................................................ 5
Sihtkohta navigeerimine................................................ 5
Teekonnad .................................................................................. 5
Teekonna alustamine ................................................................. 5
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ....................................... 5
Põnevama marsruudi valimine ............................................... 5
Teekonna alustamine kaardil ................................................. 5
Kojusõit .................................................................................. 5
Sinu teekond kaardil ................................................................... 5
Aktiivne sõiduraja juhendamine ............................................. 6
Pöörete ja suundade vaatamine ............................................ 6
Kogu teekonna vaatamine kaardil ......................................... 6
Sihtkohta saabumine .................................................................. 6
Parkimine sihtkoha lähedal .................................................... 6
Viimase parkimiskoha otsimine .............................................. 6
Aktiivse teekonna muutmine ....................................................... 6
Asukoha lisamine teekonnale ................................................ 6
Teekonna kujundamine .......................................................... 6
Ümbersõit ............................................................................... 7
Teekonna lõpetamine ................................................................. 7
Soovitatud teekondade kasutamine ........................................... 7
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine .............. 7
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine ......................... 7
Maksuliste teede vältimine ..................................................... 7
Teemaksu vältimine ............................................................... 7
Tee tüüpide vältimine ............................................................. 7
Kohandatud vältimised ........................................................... 7
Maastikul navigeerimine ............................................................. 8
Kütusetaseme jälgimine .............................................................. 8
Kütusetaseme jälgimine ......................................................... 8
Vähese kütuse hoiatuse seadmine ........................................ 8
Kütusepaagiga läbisõidu nullimine ........................................ 8
Tankimisabi sisselülitamine ................................................... 8
Asukohtade otsimine ja salvestamine......................... 8
Huvipunktid ................................................................................. 8
Asukoha otsimine otsinguriba abil .............................................. 8
Sisukord
Asukoha otsimine kategooria alusel ........................................... 8
Kategoorias otsimine ............................................................. 8
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni .......................... 8
Asukohaotsingu tulemused ........................................................ 9
Asukohaotsingu tulemused kaardil ........................................ 9
Otsingupiirkonna muutmine ........................................................ 9
Parkimine .................................................................................... 9
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas ......................... 9
Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal ............... 9
Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused ......................... 10
Otsinguvahendid ....................................................................... 10
Aadressi otsimine ................................................................. 10
Ristmiku otsimine ................................................................. 10
Asula otsimine ...................................................................... 10
Asukoha otsimine koordinaatide abil ................................... 10
Foursquare ............................................................................... 10
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga ................ 10
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine ........................ 10
Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare ................. 10
Teenuses Foursquare registreerumine ................................ 10
TripAdvisor® ............................................................................. 10
Huvipunktide TripAdvisor leidmine ....................................... 10
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine .......................................... 10
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine ...................... 10
Praeguse asukoha teave .......................................................... 10
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine .................................. 10
Hetke asukohta juhendamine .............................................. 11
Otsetee lisamine ....................................................................... 11
Otsetee eemaldamine .......................................................... 11
Asukohtade salvestamine ......................................................... 11
Asukoha salvestamine ......................................................... 11
Oma praeguse asukoha salvestamine ................................ 11
Salvestatud asukoha muutmine ........................................... 11
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine ............ 11
Salvestatud asukoha kustutamine ....................................... 11
Kaardi kasutamine ....................................................... 11
Kaardi tööriistad ........................................................................ 11
Kaardi tööriista vaatamine ................................................... 12
Kaardi tööriistade lubamine ................................................. 12
Eespool ..................................................................................... 12
Eespool olevate asukohtade vaatamine .............................. 12
Eespool kategooriate kohandamine .................................... 12
Reisiinfo .................................................................................... 12
Reisiandmete vaatamine kaardil .......................................... 12
Reisiinfo lehe vaatamine ...................................................... 12
Reisilogi vaatamine .............................................................. 12
Reisiinfo kustutamine ........................................................... 12
Eesoleva liikluse vaatamine ...................................................... 12
Liikluse vaatamine kaardil .................................................... 12
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 12
Kaardi kohandamine ................................................................. 12
Kaardikihtide kohandamine ................................................. 12
Kaardiandmete välja muutmine ........................................... 12
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................. 13
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni
funktsioonid.................................................................. 13
Telefoniga paaristamine ning ühendamine
rakendusegaSmartphone Link .................................................. 13
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid ...................................... 13
Garmin reaalajateenused ......................................................... 13
Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine ........................ 13
Telefoni ja peakomplekti paaristamine ..................................... 13
Asukoha saatmine nutitelefonist teise seadmesse ................... 14
Nutiteavitused ........................................................................... 14
Teavituste vastuvõtmine ...................................................... 14
Teavituste loendi vaatamine ................................................ 14
i
Käed-vabad helistamine ........................................................... 14
Helistamine .......................................................................... 15
Kõne vastuvõtmine .............................................................. 15
Kõnede loendi kasutamine .................................................. 15
Kõnesuvandid ...................................................................... 15
Kodu telefoninumbri salvestamine ....................................... 15
Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme Apple jaoks .............. 15
Rakenduse Smartphone Link ühendamine seadmega
Apple .................................................................................... 15
Seadme Apple vabakäehelistamise keelamine ................... 15
Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamine seadmes Apple ................................................... 15
Teenuse Bluetooth funktsioonide seadistamine nutitelefonis
rakendusega Android™ ............................................................ 15
Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link App
Android-nutitelefonis ............................................................ 16
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine nutitelefonis
rakendusega Android ........................................................... 16
Bluetooth seadme lahtiühendamine ......................................... 16
Seotud telefoni kustutamine ..................................................... 16
Liiklus............................................................................ 16
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link ......... 16
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil .............. 16
Liiklusteabe tellimused ......................................................... 16
Liiklusteabe lubamine ............................................................... 16
Liikluse vaatamine kaardil ......................................................... 17
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 17
Rakenduste kasutamine .............................................. 17
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine ........................................ 17
Reisiplaneerija .......................................................................... 17
Reisi planeerimine ............................................................... 17
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine .............. 17
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal ............................... 17
Reisi teekonnavalikute muutmine ........................................ 17
Salvestatud reisini navigeerimine ........................................ 17
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine ...................... 17
Teekonna jagamine .................................................................. 17
LiveTrack .................................................................................. 18
LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine ... 18
Rakenduse LiveTrack jagamise alustamine ........................ 18
Jäljed ........................................................................................ 18
Rajateabe vaatamine ja salvestamine ................................. 18
Meediumipleier ......................................................................... 18
Meediumipleieri vahendi lisamine kaardile .......................... 18
Meediumiallika vahetamine .................................................. 18
Pandora teenus .................................................................... 18
Kompassi kasutamine ............................................................... 19
TracBack® ................................................................................ 19
Hiljutise raja jälgimine .......................................................... 19
Hiljutise raja salvestamine reisina ........................................ 19
Ilmateate vaatamine ................................................................. 19
Ilmateade teise linna kohta .................................................. 19
Ilmaradari vaatamine ........................................................... 19
Ilmahoiatuste vaatamine ...................................................... 19
Teeolude kontrollimine ......................................................... 19
Ringreisi marsruudi arvutamine ................................................ 19
photoLive liikluskaamerad ........................................................ 19
Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja
salvestamine ........................................................................ 19
Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil .. 20
Liikluskaamera salvestamine ............................................... 20
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 20
Navigatsiooniseaded ................................................................ 20
Arvutusrežiimi seaded .......................................................... 20
Simuleeritud asukoha seadmine .......................................... 20
Bluetooth seaded ...................................................................... 20
Wi‑Fi® seaded .......................................................................... 20
Juhiabisüsteemi seaded ........................................................... 20
Ekraaniseaded .......................................................................... 21
Liiklusseaded ............................................................................ 21
Ühikute ja aja seaded ............................................................... 21
Kellaaja määramine ............................................................. 21
Keele- ja klaviatuuriseaded ...................................................... 21
Seade ja privaatsusseaded ...................................................... 21
Seadete taastamine .................................................................. 21
Seadme teave ............................................................... 21
Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine ................................... 21
Tehnilised andmed ................................................................... 21
Seadme laadimine .................................................................... 21
Seadme hooldus........................................................... 21
Ettevõtte Garmin tugikeskus ..................................................... 21
Kaardi- ja tarkvarauuendused .................................................. 22
Ühendumine Wi‑Fi võrku ..................................................... 22
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi‑Fi võrgu kaudu ........... 22
Tooteuuendused .................................................................. 22
Seadme hooldamine ................................................................. 23
Korpuse puhastamine .......................................................... 23
Puuteekraani puhastamine .................................................. 23
Varguse vältimine ................................................................ 23
Seadme lähtestamine ............................................................... 23
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 23
Seadme eemaldamine hoidikust .......................................... 23
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 23
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 23
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine .................................... 23
Tõrkeotsing................................................................... 23
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ....................................................... 23
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 23
Seade ei saa toidet ................................................................... 23
Aku tühjeneb kiiresti .................................................................. 23
Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega rakendusega
Smartphone Link ....................................................................... 24
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina ......................... 24
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ......................... 24
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava
draivi või mälumahuna .............................................................. 24
Rakendus Smartphone Link mõjutab minu nutitelefoni
akukasutust ...............................................................................24
Lisa................................................................................ 24
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks ................ 24
Andmehaldus ............................................................................ 24
Mälukaartidest ...................................................................... 24
Seadme ühendamine arvutiga ............................................. 24
Failide edastamine arvutist .................................................. 25
USB-kaabli lahtiühendamine ............................................... 25
GPS-signaali olekute vaatamine .............................................. 25
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 25
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 25
Indeks............................................................................ 26
zūmo Seaded................................................................ 20
Kaardi ja sõiduki seaded .......................................................... 20
Kaartide lubamine ................................................................ 20
ii
Sisukord
Installimine
Seadme paigaldamine tsiklile
Toitega mootorrattahoidik
HOIATUS
Garmin soovitab lasta seade paigaldada kogemustega
paigaldajal, kes omab teadmisi elektrisüsteemidest. Toitekaabli
vale ühendamine võib kahjustada sõidukit või akut või
põhjustada kehavigastusi.
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
®
Paigalda seade tsiklil selleks sobivasse ja ohutusse kohta ja ole
juhtmete paigaldamisel eriti hoolikas!
MÄRKUS. komplekti kuuluvad nii 1/4-tolline standardsed ja
M6 poldid. Sobita tehasepoldid siduri- või pidurihoova
klambriga.
2 Keera uued poldid läbi juhtraua aluse, tihendite ja
siduri- või pidurihoova klambri.
3 Aluse kinnitamiseks keera poldid kinni.
Toitekaablite ühendamine tsiklikronsa külge
1 Suuna toitekaabli pistmik läbi tsiklikronsa avause ülaosa.
Mootorrattahoidik
12 kuni 24 Vdc süsteemitoide (punane)
MÄRKUS. teatud seadmemudelite punane süsteemi toitejuhe võib
sisaldada sisemist kaitset. Eraldi kaitsmeta juhtmetel on sisemine
kaitselahendus.
Süsteemi maandus (must)
Aluse paigaldamine lenksule
Komplektis on seadme lenksule kinnitamiseks kahed erinevad
vidinad. Kohandatud kinnitused võivad vajada täiendavaid
komponente.
U-kinnituse paigaldamine lenksule
ümber lenksu
1 Aseta U-kinnitus
ja paigalda alus
.
2 Libista kaabel alla, avause põhjale
ja tõmba kaabel
pingule.
3 Keera must kruvi
hoida.
kronsa
4 Suuna kaitsekork
läbi ülemise ava ja suru avausse.
taha kinni, et kaablit paigal
2 Keera mutrid kinni.
MÄRKUS. soovitatav pingutusmoment on 50 lbf-tolli (5,65 Nm). Ära pinguta üle 80 lbf-tolli (9,04 N-m).
Juhtraua aluse kinnitamine siduri- või pidurihoova klambri
külge
1 Eemalda siduri- või pidurihoova klambri küljest kaks
tehases paigaldatud polti.
Installimine
1
2 Suru seadme paremat külge, kuni seade kohale klõpsatab.
3 Kui kinnituse riiv jääb püsti ka pärast seadme sisestamist,
vajuta see alla.
Alusplaadi kinnitamine tsiklikronsa külge
Seadme eemaldamine tsiklikronsa küljest
TEATIS
Otsene, pidev kontakt alusplaadiga või mootorratta muu osaga
võib hoidikut ajapikku kahjustada. Selle vältimiseks tuleb hoidiku
ja alusplaadi vahele paigaldada tihendusrõngas ja veenduda, et
ükski seadme ega hoidiku osa ei puutu vastu mootorratast.
1 Vajuta hoidiku põhjal olevat vabastusnuppu.
2 Tõsta seade välja.
1 Keera M4 x 20 mm poldid
TEATIS
Enne seadme paigaldamist kontrolli kohalikke õigusakte
tuuleklaasi kinnitite kohta.
vahetükkide
läbi seibide
ja alusplaadi .
, hoidiku,
Seadme paigaldamine autosse
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.
Ära kasuta iminapaga hoidikut mootorrattal.
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
2 Alusplaadi kinnitamiseks keera mutrid kinni.
Alusplaadi ühendamine juhtraua alusega
1 Joonda juhtraua aluse kuul ja alusplaadi kuul
kahepoolse lüli mõlema pesaga
MÄRKUS. kõik seadmemudelid ei sisalda autosse paigaldamise
alust. Lisatarvikute ostmiseks mine aadressile garmin.com.
1 Ühenda sõiduki toitekaabel aluse pessa .
.
2 Eemalda läbipaistev plastik iminapa küljest.
3 Puhasta ja kuivata tuuleklaas ja iminapp ebemevaba
riidelapiga.
4 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob
2
3
4
5
Sisesta kuulid lüli pesadesse.
Keerake nupp kergelt kinni.
Seadista optimaalse nähtavuse ja kasutamise tagamiseks.
Aluse kinnitamiseks keera nupp kinni.
Seadme paigaldamine mootorrattahoidikusse
1 Paiguta seadme vasak külg hoidikusse.
2
5
6
7
8
(tuuleklaasi suunas).
Kinnita hoidik
iminapa lüli külge.
Paiguta seadme üks külg hoidikusse.
Vajuta seadet hoidikusse, kuni see paika klõpsab.
Ühenda auto toitekaabli teine ots pistikupessa.
tahapoole
Installimine
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
• Uuenda kaarte ja seadme tarkvara (Tooteuuendused,
lehekülg 22).
• Paigalda seade ja ühenda see vooluallikaga.
• Paarista oma Bluetooth telefon ja peakomplekt (Telefoni ja
peakomplekti paaristamine, lehekülg 13) (valikuline).
• GPS-signaalide vastuvõtmine (GPS-signaalide vastuvõtt,
lehekülg 3).
• Seadista ekraani heledust (Ekraani heleduse reguleerimine,
lehekülg 3).
• Sihtkohta navigeerimine (Teekonna alustamine,
lehekülg 5).
®
Seadme ülevaade
märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Kui riba täitub
poolenisti, saab seadet navigeerimiseks kasutada.
Olekuriba ikoonid
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida
seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.
GPS-signaali olek. Hoia all teabe saamiseks GPSi täpsuse ja
satelliitide kohta (GPS-signaali olekute vaatamine,
lehekülg 25).
Bluetooth tehnoloogia olek. Vali Bluetooth seadete vaatamiseks (Bluetooth seaded, lehekülg 20).
Wi-Fi signaali tugevus. Vali Wi-Fi seadete muutmiseks (Wi‑Fi
seaded, lehekülg 20).
®
Ühendatud vabakäehelistamiseks. Vali (Käed-vabad helistamine, lehekülg 14).
Aktiivne liikumisviis. Vali Liikumisviisi muutmiseks.
Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (Kellaaja
määramine, lehekülg 21).
Aku laetuse tase.
LiveTrack andmete jagamine. Ikoonil kuvatakse kutsutud
vaatajate arv. Vali rakenduse LiveTrack avamiseks (LiveTrack,
lehekülg 18).
Smartphone Link olek. Vali rakendusega Smartphone Link
ühendumiseks ning reaalajas liiklusinfo saamiseks ja muude
reaalajateenuste kasutamiseks (Telefoniga paaristamine ning
ühendamine rakendusegaSmartphone Link, lehekülg 13). Kui
ikoon on sinine, siis on seade rakendusega Smartphone Link
ühendatud.
Temperatuur. Vali ilmateate vaatamiseks (Ilmateate vaatamine,
lehekülg 19).
toitenupp
microSD mälukaardipesa
Kütuse tase. Vali kütusetaseme teabe vaatamiseks (Kütusetaseme jälgimine, lehekülg 8).
®
USB toite- ja andmepesa
Seadme sisse- ja väljalülitamine
• Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu või ühenda
seade toiteallikga.
• Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui
seade on sisse lülitatud.
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab
väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade
on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade
unerežiimile.
• Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni
ekraanil kuvatakse viip ja vali Väljas.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu
enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.
GPS-signaalide vastuvõtt
Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPSvastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse
asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub
mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled
sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid;
sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud
ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid.
Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib
satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.
1 Lülita seade sisse.
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest
eemale.
Alustamine
Ekraaninuppude kasutamine
Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel,
menüüdes ja valikutes.
• Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
• Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all nuppu .
• Loendite või menüüde sirvimiseks vali või .
• Kiiremini kerimiseks hoia all nuppu või .
• Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .
Helitugevuse reguleerimine
1 Vali Helitugevus.
2 Tee valik:
• Reguleeri helitugevust liugurribaga.
• Seadme vaigistamiseks vali .
• Lisavalikute kasutamiseks vali .
Helimiksri kasutamine
Helimiksri abil saab eri helitüüpide, nagu navigeerimisjuhiste ja
telefonikõnede helitugevuse määrata. Iga helitüübi taset
väljendab protsent põhihelitugevusest.
1 Vali Helitugevus.
2 Vali > Helimikser.
3 Määra helitüübi helitugevus liuguritega.
Ekraani heleduse reguleerimine
1 Vali Seaded > Ekraan > Heledus.
2 Reguleeri heledust.
3
Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused
TEATIS
Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes
informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki
kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid.
Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle
osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide
mittejärgimise tõttu.
Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks,
isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või
-teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Helisignaale ja
teateid saab hoiatusteate tüübi järgi eraldi sisse ja välja lülitada.
Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.
Koolipiirkond või kooli lähedus: seade esitab signaali ja
kuvab vahemaa eesoleva koolini või koolipiirkonnani ning
kiiruspiirangu (kui see on olemas).
Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab
eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks
valmistuda.
Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat
kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab
kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.
Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
eesoleva raudteeülesõiduni.
Loomade teeületuskoht: seade esitab signaali ja kuvab
vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.
Kurv: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva
kurvini.
Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
aeglasema liikluseni, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse
alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade liiklusteavet
vastu võtma (Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses
Smartphone Link, lehekülg 16).
Väsimushoiatus: seade esitab signaali ja soovitab eesolevaid
peatuskohti, kui oled üle kahe tunni ilma peatuseta sõitnud.
Juhihoiatuste lubamine või keelamine
Helilisi juhihoiatusi saab välja lülitada. Visuaalsed hoiatused
kuvatakse ka siis, kui helihoiatus on välja lülitatud.
1 Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Juhi helihoiatused.
2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.
Foori- ja kiiruskaamerad
TEATIS
Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera
andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate
tagajärgede eest.
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja
tootemudelite puhul kasutatav.
Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha
teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui
lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule
kaamerale.
• Reaalajas punase fooritule kaamera ja turvakaamera
andmed on tellimusena saadaval teenuses Garmin Live
Services, kasutades rakendust Smartphone Link (Garmin
reaalajateenused, lehekülg 13).
• Punase valgusfoori ja kiiruskaamerate asukohtade
andmebaasi ajakohase hoidmiseks peab seadmes olema
aktiivne tellimus, kuhu kiiruskaamerate andmed laadida ja
kus neid talletada. Kättesaadavuse ja ühilduvuse
kontrollimiseks või tellimuse või ühekordse uuenduse
4
ostmiseks ava veebiaadress garmin.com/speedcameras.
Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada
olemasolevat tellimust.
MÄRKUS. mõnes piirkonnas sisaldavad mõned
tootekomplektid eelsalvestatud punase fooritule kaamera ja
kiiruskaamera andmeid ning ka nende andmete tähtajatut
tasuta uuendamist.
• Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab
uuendada tarkvara Garmin Express™ (garmin.com/express)
abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma
seadet regulaarselt uuendama.
Juhtumi tuvastus ja märguanne
HOIATUS
Seade võimaldab saata asukoha päästeteenistusse. See on
täiendfunktsioon ning sellele ei tohiks abi saamiseks loota jääda.
Rakendus Smartphone Link ei võta sinu eest
päästeteenistusega ühendust.
Teie zūmo seade kasutab liiklusõnnetuse tuvastamiseks
sisseehitatud andureid.
• Kui õnnetusjuhtumi kontaktisik on määratud, võib seade
saata pärast õnnetusjuhtumi tuvastamist ja sõiduki liikumise
peatumist sellele isikule automaatselt tekstsõnumi. Kui sa ise
ei ole võimeline helistama ega sõnumit saatma, saab
kontaktisik selle info alusel vastavalt tegutseda. Selle
funktsiooni toimimiseks, st sõnumi saatmiseks, on vaja
Smartphone Link ühendust ja aktiivset
mobiilandmesideühendust.
• Kui õnnetusjuhtumi kontaktisikut pole määratud, kuvab seade
pärast juhtumit automaatselt lähima aadressi või antud koha
geograafilised koordinaadid. See funktsioon on abiks siis, kui
pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama. Võite valida
Rohkem, et vaadata lehte Kus ma olen?.
Juhtumi kontaktisiku määramine
Enne õnnetusjuhtumi kontaktisiku määramist tuleb teha
järgmised toimingud.
• Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusegaSmartphone
Link, lehekülg 13).
• Vali Seaded > Bluetooth, vali oma telefoni nimi ja kontrolli,
kas valik Telefonikõned on lubatud.
Seadmel peab kontaktisiku määramise ajal olema juurdepääs
rakendusele Smartphone Link ja nutitelefoni telefoniraamatule.
Kui sa ei soovi telefoni käed-vabad helistamiseks kasutada, võid
pärast kontaktisiku määramist valiku Telefonikõned keelata.
1 Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Juhtumi märguanne >
Jätka.
Ilmub nutitelefonikontaktide loend.
2 Vali kontakt ja siis Järgmine.
3 Kontrolli kontaktisiku telefoninumbrit ja vali Järgmine.
4 Sisesta oma nimi või hüüdnimi ja vali Val..
5 Vaata üle teate näidistekst ja vali Järgmine.
6 Järgige ekraanil olevaid suuniseid, et teavitada inimest
sellest, et oled ta õnnetusjuhtumi puhul kontaktisikuks
valinud.
MÄRKUS. teate tekst sisaldab sinu nime või hüüdnime, kuid
seda ei saadeta sinu telefoninumbrilt. Teade edastatakse
kolmanda osapoole teenusepakkuja vahendusel ning sa
pead oma kontaktisikule teada anda, et selline teade
tundmatult numbrilt talle saadetakse.
7 Vali OK.
8 Vaata andmed üle ja vali Salvesta.
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused
Juhtumi märguande tühistamine
Kui seade tuvastab õnnetusjuhtumi, antakse teatega ekraanil ja
ka häälega teada, et õnnetusjuhtumi kontaktisikule saadetakse
teade. Juhtumi tuvastamisel käivitub 60 sekundi taimer ning
teade saadetakse automaatselt selle aja möödumisel. Kui sa ei
soovi teadet edastada, võid selle saatmise tühistada.
Vali enne taimeriaja lõppu Tühista.
Juhtumi märguande väljalülitamine
Kui juhtumi märguanne on välja lülitatud, ei saada seade
õnnetusjuhtumi tuvastamisel SMS-teadet.
1 Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Juhtumi märguanne.
2 Eemalda valik märkeruudust Juhtumi tuvastamise SMS.
Kiivrikandmiskohustust puudutavate teadete
kuvamine
Kui seade zūmo alustab satelliitide otsimist või lähened
vastavale ohutusmärgile, võib seade kuvada kiivrit ja kaitseprille
puudutava teate.
TEATIS
Garmin soovitab kõikidel mootorratturitel kanda kaitsekiivrit.
Kiivrikandmiseeskirju puudutavad märkused on üksnes viitavat
laadi ja võivad aja jooksul muutuda. Tegemist pole juriidiliste
nõuannetega. Kiivrikandmismärkused kehtivad üksnes USA-s ja
Kanadas.
Üksikasjade kuvamiseks vali teade.
Kiivrikandmiseeskirjade otsimine
Võid kiivrikandmiseeskirju otsida riigi või maakonna järgi.
1 Vali Rakendused > Kiivrijuhised.
2 Vali riik või maakond.
Sihtkohta navigeerimine
Teekonnad
Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või
enamasse sihtkohta.
• Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud
eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist
(Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 5) ja
vältimistest (Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine, lehekülg 7).
• Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava
teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi
(Teekonna alustamine, lehekülg 5).
• Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad
teekonda kohandada.
• Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta.
Teekonna alustamine
1 Vali Kuhu? ning otsi asukohta.
2 Vali asukoht.
3 Tee valik:
• Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali
Mine!.
• Alternatiivse teekonna valimiseks vali ning vali teekond.
Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
• Teekonna muutmiseks vali > Redigeeri teekonda ning
lisa teekonnale kujunduspunkte.
Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste
ning kaardil kuvatava teabe abil (Sinu teekond kaardil,
Sihtkohta navigeerimine
lehekülg 5). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse
mõneks sekundiks kaardi servas.
Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad
teekonnale lisada.
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
2 Vali suvand:
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
• Vali Garmin Adventurous Routing™, et arvutada
kurvilisi teid eelistavaid teekondi.
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
Põnevama marsruudi valimine
Seade võib arvutada kurvide ja mägedega marsruudi, mis ei
sisalda kiirteid. Funktsioon pakub nauditavamat sõitu, kuid võib
suurendada aja- ja kütusekulu sihtkohta jõudmiseks.
MÄRKUS. kõnealune funktsioon pole kasutatav teatud
seadmemudelite ja kaardiregioonidega.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim > Garmin
Adventurous Routing™ > Salvesta.
2 Vali Garmin Adventurous Routing™.
3 Kurvide arvu valimiseks kasuta liugurit Eelista kurve.
4 Mägede arvu valimiseks kasuta liugurit Eelista mägesid.
5 Kiirteede arvu valimiseks kasuta liugurit Väldi suuri kiirteid.
6 Alusta marsruuti (Teekonna alustamine, lehekülg 5).
Teekonna alustamine kaardil
Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte
kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
4 Vali suvand:
• Vali asukohamarker.
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
5 Vali Mine!.
Kojusõit
Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada
kodu asukoha.
1 Vali Kuhu? > Mine koju.
2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.
Kodu asukohateabe muutmine
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.
2 Sisesta kodu asukoht.
Sinu teekond kaardil
Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva
teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse
juhised kuvatakse kaardi ülaosas.
5
• Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt
parkimisvõimaluste otsingut. Läheduses olevate
parkimiskohtade leidmiseks vali Jah (Parkimine sihtkoha
lähedal, lehekülg 6).
• Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna.
Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna
lõpetamiseks Peata.
Parkimine sihtkoha lähedal
Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või
muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
Kaugus järgmise tegevuseni.
Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
Kaardil esiletõstetud teekond.
Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad
järgmiste tegevuste asukohta.
Sõiduki kiirus.
Maantee nimi, millel sõidad.
Hinnanguline saabumisaeg.
VIHJE: puuduta välja, et muuta kuvatavat teavet.
Aktiivne sõiduraja juhendamine
Ärapöördele, mahasõidule või ristmikule lähenedes näidatakse
kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval.
Värvitud joon
märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.
Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta. Sihtkohale
lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste
otsingut.
1 Tee valik:
• Kui seade pakub lähipiirkonnas olevate
parkimisvõimaluste otsimist, vali Jah.
• Kui seade seda ei paku, vali Kuhu? > Kategooriad >
Parkimine ja siis vali > Minu sihtkoht.
2 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
3 Vali parkla asukoht ja siis Mine! > Lisa järgmise peatusena.
Seade juhatab sind parkimisalale.
Viimase parkimiskoha otsimine
Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist,
salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.
Vali Rakendused > Viimatine koht.
Aktiivse teekonna muutmine
Asukoha lisamine teekonnale
Pöörete ja suundade vaatamine
Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid,
sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.
1 Vali kaardil valik:
• Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali >
Pöörded.
Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda
kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal
navigeerimisel automaatselt.
• Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi
vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.
2 Vali pööre või suund (valikuline).
Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike
puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.
Kogu teekonna vaatamine kaardil
1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
2 Vali .
Sihtkohta saabumine
Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise
kohta.
•
näitab sihtpunkti kaardil ning sihtpunkti jõudmisest
teavitatakse häälteateate abil.
6
Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima
(Teekonna alustamine, lehekülg 5).
Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad
teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.
VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega
keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda
kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (Reisi
planeerimine, lehekülg 17).
1 Vali kaardil > Kuhu?.
2 Otsi asukohta.
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
5 Tee valik:
• Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali
Lisa järgmise peatusena.
• Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali Lisa viimase
peatusena.
• Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse
määramiseks vali Lisa aktiiv. teekonnale.
Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna
uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.
Teekonna kujundamine
Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama
(Teekonna alustamine, lehekülg 5).
Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad
teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond
ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.
1 Puuduta suvalist kohta kaardil.
2 Vali .
Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
3 Vali kaardil asukoht.
Sihtkohta navigeerimine
VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha
valimiseks saad valida .
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud
asukoht.
4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
• Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil
täiendavaid asukohti.
• Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .
5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali Mine!.
Ümbersõit
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.
VIHJE: kui tööriist Muuda teekonda puudub kaarditööriistade
menüüst, saad selle lisada (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 12).
2 Tee valik.
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.
• Uue marsruudi leidmiseks vali Ringi.
Teekonna lõpetamine
Vali kaardil
> Peata.
Soovitatud teekondade kasutamine
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (Seade ja
privaatsusseaded, lehekülg 21).
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine
Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma
liiklusteabe (Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone
Link, lehekülg 16).
Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid
automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud
(Liiklusseaded, lehekülg 21), saad liiklusseisakuid vaadata ja
vältida käsitsi.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
2 Vali Alternatiivne teekond, kui see on saadaval.
3 Vali Mine!.
Maksuliste teede vältimine
Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja
maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka
ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda
lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.
1 Vali Seaded > Navigeerimine.
2 Tee valik.
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.
• Vali Maksulised teed.
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.
Sihtkohta navigeerimine
3 Tee valik.
• Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
Vali
Salvesta.
4
Teemaksu vältimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide
üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise
või vältimise.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud >
Teemaksud.
2 Vali riik.
3 Vali suvand:
• Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna
lisamist luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Tee tüüpide vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Väldi.
2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige
Salvesta.
Kohandatud vältimised
Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või
maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid
piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.
Tee vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Valige Lisa välditav tee.
3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige
Järgmine.
4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige Järgmine.
5 Vali Val..
Piirkonna vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vajadusel valige Lisa välditav objekt.
3 Valige Lisa välditav ala.
4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige
Järgmine.
5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige
Järgmine.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
6 Vali Val..
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vali välditavad objektid.
3 Vali > Keela.
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Tee valik.
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditav objekt ja
seejärel vali
> Kustuta.
7
Maastikul navigeerimine
Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.
1 Valige Seaded > Navigeerimine.
2 Valige Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.
Kütusetaseme jälgimine
Võid kasutada kütusetaseme ja -kulu jälgimise funktsiooni, mis
hoiatab enne paagitäie kütusega läbitava maksimaalse
vahemaa saavutamist ja annab tankimissoovitusi. Kui
kütusetaseme jälgimine on sisselülitatud, tähistab sümbol
kütuse hetketaset.
Valge: kütusetaseme jälgimine on väljalülitatud või seade ei asu
hoidikus.
Roheline: vahemaa ületab paagi hoiatustaset.
Oranž: vahemaa on allpool paagi hoiatustaset.
Punane: paak on tühi.
Kütusetaseme jälgimine
Enne kütusekulu jälgimise lubamist peab seade olema lülitatud
tsiklirežiimi või maastikurežiimi ja paiknema tsikli kronsal.
Kütuse jälgimise aktiveerimisel ilmub reisiarvutisse kütusenäidik
(Reisiinfo lehe vaatamine, lehekülg 12).
1 Täida kütusepaak.
2 Vali Rakendused > Kütusenäidu seaded > Kütuse
jälgimine.
3 Vali Teekond paagitäie kohta.
4 Sisesta paagitäie kütusega läbitav vahemaa ja vali Val..
Vähese kütuse hoiatuse seadmine
Saad määrata seadme sind teavitama vähesest kütuse
kogusest paagis.
MÄRKUS. vähese kütuse hoiatuse andmiseks peab seade
olema ühendatud tsiklikronsale.
1 Kütuse jälgimise aktiveerimine (Kütusetaseme jälgimine,
lehekülg 8).
2 Vali Kütusejäägi hoiatus.
3 Sisesta vahemaa ja vali Val..
Kui paaki on jäänud vaid niipalju kütust, et läbida sinu sisestatud
vahemaa, ilmub kaardi leheküljele vähese kütuse hoiatus.
Kütusepaagiga läbisõidu nullimine
Kütusepaagi täitmisel peaksid seadmes läbisõidu nullima, sest
siis saab jäänud kütusekogust täpsemalt jälgida.
Vali Rakendused > Kütusenäidu seaded > Lähtesta
kütusepaak.
Tankimisabi sisselülitamine
Enne, kui saad dünaamilised tankimispeatused lubada, tuleb
seade lülitada mootorratta režiimi, paiknema tsiklikronsal ja
kütuse jälgimine peab olema lubatud.
Võid kasutada hinnangulisel kütusekulul põhinevaid
tankimissoovitusi.
Vali Rakendused > Kütusenäidu seaded > Tankimisabi.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu
restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku
tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut
meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.
• Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad
(Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 8).
• Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel
(Huvipunktid, lehekülg 8).
8
• Otsi ja vaata Foursquare huvipunkte (Teenuse Foursquare
huvipunktide otsimine, lehekülg 10).
• Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või
geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil
(Otsinguvahendid, lehekülg 10).
• Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest
(Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 9).
• Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida
(Asukohtade salvestamine, lehekülg 11).
• Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (Hiljuti leitud
asukohtade vaatamine, lehekülg 10).
®
Huvipunktid
Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla.
Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad
sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane,
hotelle ja meelelahutuskohti.
Asukoha otsimine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
4 Vali:
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
5 Vali:
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
6 Vajadusel vali asukoht.
Asukoha otsimine kategooria alusel
1
2
3
4
Vali Kuhu?.
Vali kategooria või Kategooriad.
Vajadusel vali alamkategooria.
Vali asukoht.
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud
sihtkohta).
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.
2 Vali kategooria.
3 Tee valik:
• Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht.
Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti
leitud asukohtade loend.
• Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud
tootemudelite puhul kasutada.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste
huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või
lennujaama terminalini.
1 Vali Kuhu? > Sisesta otsing.
2 Tee valik.
• Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali ja järgi 3.
juhist.
• Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali ja
järgi 5. juhist.
3 Vali hoone.
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks
restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
4 Vali kategooria.
5 Vali huvipunkt ja seejärel Mine!.
Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva
parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab
kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab
hoonesisese huvipunkti asukohta.
Hoonega tutvumine
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud
tootemudelite puhul kasutada.
Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.
1 Vali hoone.
2 Vali > Uuri seda paika.
Asukohaotsingu tulemused
Vaikimisi kuvatakse asukohaotsingu tulemused loendis nii, et
lähim asukoht on kõige ülemine. Muude kohtade vaatamiseks
sirvi allapoole.
Muude otsingutulemuste vaatamiseks lohista kaarti.
Muud otsingutulemused. Vali muu asukoha vaatamiseks.
Valitud asukoha kokkuvõte. Vali üksikasjalike andmete
vaatamine valitud asukoha kohta.
Mine! Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
Vali otsingutulemuste vaatamiseks loendis.
Otsingupiirkonna muutmine
Seade otsib vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida
saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise
linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.
1 Vali Kuhu?.
2 Vali .
3 Vali suvand.
Parkimine
Seade zūmo sisaldab üksikasjalikku parkimise kohta käivat
teavet, mis võib aidata sul leida parkimiskohta su asukoha
lähipiirkonnas, samuti antakse infot parkimisala tüübi,
parkimistasu ja aktsepteeritavate maksevsiide kohta.
Mõnes piirkonnas on parkimisalane teave reaalajas saadaval,
kui zūmo seade on ühendatud teenusega Smartphone Link
(Telefoniga paaristamine ning ühendamine
rakendusegaSmartphone Link, lehekülg 13). Seadmele saabub
reaalajas parkimisteave ning sa saad vaadata reaalajas
parkimistrende.
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise
kohta saadaval olla. Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega
ajakohasuse eest.
Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.
Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
Vali oma asukoha lähedal olevate parkimiskohtade otsimiseks.
Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.
Mine! Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil.
Asukohaotsingu tulemused kaardil
Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.
Vali asukohaotsingutulemustes . Lähim asukoht ilmub kaardi
keskosas ning valitud asukoha põhiteave kuvatakse kaardi all.
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas
1 Vali Kuhu? > Kategooriad > Parkimine.
2 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
3 Vali parkimiskoht.
4 Vali Mine!.
Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal
1 Otsi asukohta.
2 Vali asukohaotsingu tulemustest asukoht.
3 Vali .
Avaneb valitud asukoha lähedal olevate parkimiskohtade
loend.
4 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
9
5 Vali parkimiskoht.
6 Vali Mine!.
Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused
Üksikasjalikke andmeid sisaldavad parkimisalad on tähistatud
eri värvidega, et sa näeks, kas parklas kohti on või mitte.
Tähistega on näidatud parkimisviis (parkimine tänaval või
parklas), ligikaudne parkimistasu ja makseviis.
Seadmes on näidatud nende värvitoonide ja tähiste seletused.
Vali parkimiskoha otsingutulemustes .
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.
Aadressi otsimine
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.
1 Vali Kuhu?.
2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks Otsing läheduses:
(Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 9).
3 Vali Aadress.
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
5 Vali aadress.
Ristmiku otsimine
Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede
vahelist ristmikku või ühendusteed.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.
2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
3 Vali ristmik.
Asula otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.
2 Tee valik:
• Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
• Asula leidmiseks mõne muu asukoha lähedalt vali Otsing
läheduses: (Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 9).
• Asula otsinguks nime järgi vali Sisesta otsing, sisesta
asula nimi ja vali .
Asukoha otsimine koordinaatide abil
2 Nutitelefonis ava rakendus Smartphone Link.
3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali
Foursquare® > Login.
4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine
Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse
laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga
rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige
ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare
võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse
Foursquare kasutajakontolt.
Vali Kuhu? > Kategooriad > Foursquare®.
Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare
Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead
ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus
Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse
logima.
Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate
hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.
1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare
huvipunkt.
2 Vali .
Teenuses Foursquare registreerumine
Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone
Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima
sisse teenuse Foursquare kontosse.
1 Vali Rakendused > Foursquare® > Registreeri.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali > Registreeri.
TripAdvisor
®
Seadmes on ka teenuse TripAdvisor huvipunktid ja neile antud
hinnangud. TripAdvisor hinnangud ilmuvad automaatselt
vastavate huvipunktide otsingutulemuste loendisse. Samuti
saab lähedal olevaid TripAdvisor huvipunkte otsida ning sortida
neid kauguse või populaarsuse alusel.
Huvipunktide TripAdvisor leidmine
1 Vali Kuhu? > Kategooriad > TripAdvisor.
2 Vali kategooria.
Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida. See on abiks geopeitusel.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.
3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
4 Valige Vaata kaardil.
Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate
TripAdvisorhuvipunktide loend.
3 Otsingutulemuste sortimiseks kauguse või populaarsuse
(valikuline) alusel vali Sordi tulemusi.
Foursquare
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on
eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu
asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.
Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitelefonis luua
ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust
Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil
ühenduse kontoga Foursquare, saad teenusesFoursquare
asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse
Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusegaSmartphone
Link, lehekülg 13).
10
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine
Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.
Vali Kuhu? > Hiljutine.
Vali Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
Vali kaardil sõiduk.
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine
Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks
saad kasutada lehte Kus ma olen?.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali Haiglad, Politseijaosk. või Kütus.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad
asukohad paiknevad loendi ülaosas.
3 Vali asukoht.
4 Vali suvand:
• Asukohta navigeerimiseks vali Mine!
• Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks
vali .
Hetke asukohta juhendamine
Kui on vaja selgitada, kuidas teie asukohta jõuda, annab seade
juhiste loendi.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali > Juhised minuni.
3 Vali alguskoht.
4 Vali Vali.
Otsetee lisamine
Saad lühiteid lisada menüüsse Kuhu?. Lühitee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.
2 Vali element.
Otsetee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).
2 Vali eemaldatav otsetee.
3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
4 Vali Salvesta.
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
2
3
4
5
lehekülg 8).
Vali otsingutulemuste seast asukoht.
Vali .
Vali
> Salvesta.
Vajadusel sisesta nimi ja vali Val..
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
2 Vali Salvesta.
3 Sisesta nimi ja vali Val..
4 Vali OK.
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Select > Redigeeri.
6 Tee valik.
• Valige Nimi.
• Valige Telefoninumber.
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
7 Muutke teavet.
8 Vali Val..
Kaardi kasutamine
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saate neile kohandatud
kategooriad määrata.
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali asukoht.
3 Vali .
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.
5 Sisesta üks või mitu kategooria nime, eraldades need
komaga.
Vajadusel
valige soovituslik kategooria.
6
7 Vali Val..
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali > Kustuta salvest. kohad.
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.
Kaardi kasutamine
Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (Sinu teekond
kaardil, lehekülg 5) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis,
kui ükski teekond pole aktiivne.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
3 Vali suvand:
• Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista
kaarti.
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
• Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks
vali .
• Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel
vali Mine! (Teekonna alustamine kaardil, lehekülg 5).
Kaardi tööriistad
Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme
funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi
tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.
Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.
Muuda teekonda: saad teekonnal ümbersõidu teha või asukohti
vahele jätta.
Eespool: kuvab eespool olevad teekonna asukohad või
maantee, millel liigud (Eespool, lehekülg 12).
Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (Pöörete
ja suundade vaatamine, lehekülg 6).
Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või
läbisõidu (Reisiandmete vaatamine kaardil, lehekülg 12).
Helitugevus: reguleerib põhihelitugevust.
Heledus: reguleerib ekraani heledust.
Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning
kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid
(Kõnesuvandid, lehekülg 15).
LiveTrack: võimaldab LiveTrack jagamist (LiveTrack,
lehekülg 18) alustada või selle lõpetada.
Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud
(Eesoleva liikluse vaatamine, lehekülg 12).
Ilm: kõlab piirkonna ilmaolud.
11
photoLive: kuvab tellimusest photoLive liikluskaamerate
reaalajas pilte (photoLive liikluskaamerad, lehekülg 19).
Teata kaamerast: võimaldab anda teada kiiruskaamerast või
punase fooritule kaamerast. Seda tööriista saab kasutada
üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase
fooritule kaamera andmed ja rakendusega Smartphone Link
on loodud aktiivne ühendus (Telefoniga paaristamine ning
ühendamine rakendusegaSmartphone Link, lehekülg 13).
Kaardi tööriista vaatamine
1 Vali kaardil .
2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali
> Reisiandmed.
Reisiandmete väljade kohandamine
Enne kaardi reisiandmete tööriistas kuvatavate andmete
kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama
reisiandmete tööriista (Kaardi tööriistade lubamine, lehekülg 12).
1 Vali kaardil > Reisiandmed.
2 Vali reisiandmete väli.
3 Vali suvand.
Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.
Reisiinfo lehe vaatamine
.
Kaardi tööriistade lubamine
Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult
enimkasutatavad kaardi tööriistad. Menüüsse saab lisada kuni
12 tööriista.
1 Vali kaardil > .
2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
3 Vali Salvesta.
Eespool
Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade
või maantee kohta, millel liigud. Saad vaadata eesolevaid
huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi. Kiirteel
sõites saab vaadata ka eesolevate väljasõitude ja linnade teavet
ning saadaolevate teenuste teavet, mis kuvatakse sarnaselt
kiirtee liiklusmärkide teabele.
Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas
Eespool.
Eespool olevate asukohtade vaatamine
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Tee valik:
• Järgmise eesoleva asukoha vaatamiseks igas kategoorias
vali vajadusel .
• Eesolevate kiirtee väljasõitude või linnade teabe ja
saadaolevate teenuste vaatamiseks vali .
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui sõidad
kiirteel või kui kiirtee kuulub teekonda.
3 Vali üksus, et vaadata selle kategooria, väljasõidu või linna
asukohtade loendit.
Eespool kategooriate kohandamine
Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse
tööriistas Eespool.
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali kategooria.
3 Vali .
4 Tee valik:
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.
5 Vali Val..
Reisiinfo
Reisiandmete vaatamine kaardil
Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade
menüüsse lisama tööriista (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 12).
12
Vali kaardil
Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub
reisistatistikat.
MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita
seadet välja,siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.
Vali kaardil Kiirus.
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märkige Reisipäevik märkeruut.
Reisiinfo kustutamine
1 Vali kaardil Kiirus.
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).
3 Vali:
• Teekonnal navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.
• Vali Kas lähtestada reisi andmed?, et lähtestada reisi
arvuti andmed.
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.
Eesoleva liikluse vaatamine
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
Kaardi kohandamine
Kaardikihtide kohandamine
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel Salvesta.
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.
Kaardi kasutamine
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
2 Vali kuvatav andmetüüp.
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade.
2 Tee valik:
• Vali Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
• Vali Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.
• Vali 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
3 Vali Salvesta.
Reaalajas teenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid
Seadme zūmo kõigi võimaluste kasutamiseks tuleb seade
nutitelefoniga siduda ja rakendusega Smartphone Link
ühendada. Rakendusega Smartphone Link saab seade vastu
võtta reaalajas teavet, sh reaalajas liiklusteavet, parkimistrende,
punase fooritule kaamerate ja kiiruskaamerate teavet, ning
kasutada muid reaalajas teenuseid.
Reaalajas liiklusteave: saadab seadmele reaalaja liiklusteavet,
näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja
teesulgemiste kohta (Liiklus, lehekülg 16).
Reaalajas parkimisteave: saadab seadmele reaalajas
parkimisteavet, kus see on võimalik (Parkimine, lehekülg 9).
Garmin reaalajas teenused: pakub tasuta ja tasulisi teenuseid
reaalajas teabe saatmiseks seadmesse, näiteks punase
fooritule kaamerate, kiiruskaamerate ja liikluskaamerate
teave (Garmin reaalajateenused, lehekülg 13).
Ilmateave: saadab seadmele reaalajas ilmateateid ja
ilmahoiatusi (Ilmateate vaatamine, lehekülg 19).
LiveTrack: lubab jagada oma reisi puudutavad teavet reaalajas
sinu valitud kontaktidele (LiveTrack, lehekülg 18).
Nutiteavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Vabakäehelistamine: saad seadmega helistada ja
telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina
kasutada.
Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad
nutitelefonist navigatsiooniseadmesse saata.
Asukohad teenuses Foursquare: võimaldab
navigeerimisseadme abil registreerida end teenuse
Foursquare asukohtadesse (Teenuses Foursquare
registreerumine, lehekülg 10).
Telefoniga paaristamine ning ühendamine
rakendusegaSmartphone Link
Teatud funktsioonide, näiteks reaalajas liiklus- ja parkimisteabe,
käed-vabad helistamise ja muude internetiühendust nõudvate
funktsioonide kasutamiseks tuleb seade zūmo telefoniga
paaristada ning ühendada teenusega Smartphone Link.
Pärast seadmete paaristamist loovad need automaatselt
ühenduse, kui need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
2 Aseta seade zūmo ja telefon teineteisest kuni 3 m (10 jalga)
kaugusele.
3 Vali seadmes zūmo valik Seaded > Bluetooth ning märkige
märkeruut Bluetooth.
4 Vali Otsi seadmeid.
5 Luba telefonis teenuse Bluetooth traadita tehnoloogia ja
määra telefon leitavaks.
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
6 Vali seadmes zūmo OK.
Seade zūmo alustab lähedusest Bluetooth seadmete
otsingut. Kuvatakse Bluetooth seadmete loend. Telefoni
kuvamiseks loendis võib kuluda kuni minut.
Vali
loendist telefon ja seejärel OK.
7
8 Nõustu telefonis paaristamisega.
9 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Kui paaristad Apple seadmega, kuvatakse seadme zūmo
ekraanil turvakood.
10 Vajadusel sisesta turvakood telefoni 30 sekundi jooksul.
®
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid
Olekuikoonid kuvatakse teenuse Bluetooth seadetes iga
paaristatud seadme kõrval.
Vali Seaded > Bluetooth.
• Hall ikoon näitab, et funktsioon on keelatud või selle seadme
puhul eraldatud.
• Värviline ikoon näitab, et funktsioon on ühendatud ja selle
seadme puhul aktiivne.
Vabakäehelistamine
Nutiteavitused
Smartphone Link funktsioonid ja teenused
Meediumi voogedastamine
Peakomplekt on ühendatud
Garmin reaalajateenused
Rakenduse Garmin reaalajateenuste kasutamiseks peab telefon
olema ühendatud teenusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusegaSmartphone Link,
lehekülg 13).
Garmin reaalajateenused sisaldavad tasuta tellimuspõhiseid
teenuseid reaalajas andmete edastamiseks su seadmesse,
näiteks liiklus- ja ilmaolusid puudutav teave ning punase
fooritule kaameraid ja kiiruskaameraid puudutav teave.
Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi
rakendustena. Teised teenused, nt liiklusteave, täiendavad
olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu seadmes.
Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin
reaalajateenustele, on märgitud rakenduse Smartphone Link
sümboliga, mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud
rakendusega Smartphone Link.
Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine
Mõned zūmo reaalajateenused on tasulised ja nõuavad
tellimust. Rakendusest Smartphone Link saab rakendusesisese
ostuna soetada tähtajatu tellimuse. Tellimus seotakse su
nutitelefoni App Store kontoga.
1 Ava oma nutitelefonis rakendus Smartphone Link.
2 Vali My Account.
Kuvatakse pakutavate teenuste ja tellimishindade loend.
3 Vali teenus.
4 Vali hind.
5 Vali Subscribe.
6 Ostu sooritamiseks järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Telefoni ja peakomplekti paaristamine
Pead oma zūmo seadme telefoni ja Bluetooth peakomplektiga
paaristama, et kasutada mitmeid Bluetooth funktsioone. Pärast
seadmete paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui
need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.
Teatud funktsioonide kasutamiseks on vajalik rakendus
Smartphone Link. Rakendusega Smartphone Link võib
ühenduse luua paaristamise ajal või hiljem.
13
1 Luba telefonis teenuse Bluetooth traadita tehnoloogia ja
2
3
4
5
6
7
8
määra telefon leitavaks.
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.
Aseta seade zūmo ja telefon teineteisest kuni 3 m (10 jalga)
kaugusele.
Vali zūmo seadmes Seaded > Bluetooth > .
Telefoni seadmega paaristamiseks järgi ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Vali zūmo seadmes .
VIHJE: kui algset Bluetooth seadete ekraani ei kuvata, vali
peakomplekti paaristamiseks Seaded > Bluetooth > Otsi
seadmeid.
Peakomplekti seadmega paaristamiseks järgi ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Telefoni rakenduste poes installi ja ava rakendus
Smartphone Link (valikuline).
Kui paaristad Apple seadmega, kuvatakse seadme zūmo
ekraanil turvakood.
Vajadusel sisesta turvakood telefoni 30 sekundi jooksul.
Enne kui seade zūmo saab teavitusi vastu võtta, tuleb see
nutitelefoni ja rakendusega Smartphone Link ühendada.
Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab
nutitelefonist teavituse vastu. Kui kasutad seadet kaasreisijana,
pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
MÄRKUS. kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi
tööriistas.
• Teavituse eiramiseks vali OK.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali Vaata.
• Teavituse kuulamiseks vali Vaata > Mängi.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ja tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal
Asukoha saatmine nutitelefonist teise
seadmesse
HOIATUS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Võid otsida mingit asukohta telefoni rakendusega Smartphone
Link ja saata selle siis zūmo seadmesse.
1 Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link.
2 Tee valik.
• Lähedal olevate kohtade otsinguks vali Find Nearby
Places,seejärel sisesta osaline või täielik aadress või
koha nimetus.
• Lähedal oleva Foursquare huvipunkti leidmiseks vali
Foursquare, seejärel vali loendist huvipunkt.
• Asukoha leidmiseks kaardil vali Pick Location, seejärel
puuduta kaardil vajalikku kohta.
• Aadressi valimiseks kontaktide loendist vali Search
Contacts, seejärel vali kontakti nimi.
Valitud asukohta näidatakse kaardil.
3 Vali Send.
Rakendus Smartphone Link saadab asukoha su zūmo
seadmesse.
4 Vali oma zūmo seadmes suvand:
• Navigeerimise alustamiseks valitud asukohta vali Mine!.
• Asukoha täpsete andmete vaatamiseks või selle
salvestamiseks lemmikutesse vali .
• Asukoha kinnitamiseks ilma navigeerimist alustamata vali
OK.
Asukoht ilmub viimati leitud asukohtade nimistusse zūmo
seadmes.
Enne kui seade zūmo saab teavitusi vastu võtta, tuleb see
nutitelefoni ja rakendusega Smartphone Link ühendada.
Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas
kaardi tööriistas. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead
teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
• Teavituse eiramiseks vali või oota, kuni hüpikaken ise
ekraanilt kaob.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
• Teavituse kuulamiseks vali Esita sõnum.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ja tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
Nutiteavitused
Kui seade on rakendusega Smartphone Link ühendatud, saad
vaadata nutitelefonist pärit teavitusi, nagu tekstsõnumeid,
sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes
zūmo.
MÄRKUS. pärast rakendusega Smartphone Link ühenduse
loomist kulub võib-olla pisut aega, enne kui teavitused
navigatsiooniseadmesse jõuavad. kuvatakse seadme
Bluetooth seadetes värvilisena, kui nutiteavitused on ühendatud
ja aktiivsed (Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid, lehekülg 13).
Teavituste vastuvõtmine
HOIATUS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
14
Teavituste loendi vaatamine
Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.
1 Vali Rakendused > Nutiteavitused.
Kuvatakse teavituste loend. Lugemata teavitused kuvatakse
mustana ning loetud teavitused hallina.
2 Tee valik:
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.
• Teavituse kuulamiseks vali .
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Käed-vabad helistamine
MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ja
peakomplektide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni
või peakomplekti toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei
pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat kasutades on võimalik seade
mobiiltelefoni ja peakomplekti või kiivriga ühendada ning muuta
see käed-vabad seadmeks. Et teada saada, kas sinuBluetoothtehnoloogiaga mobiiltelefon ühildub sinu seadmega, külasta
veebisaiti www.garmin.com/bluetooth.
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
Helistamine
Numbri valimine
1 Vali Rakendused > Telefon > Vali nr.
2 Sisesta number.
3 Vali Vali nr.
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine
Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne
kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.
2 Vali kontaktkirje.
3 Vali Helista.
Asukohta helistamine
1 Vali Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali Helista.
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabumisel valige Vastan või Väldi.
Kõnede loendi kasutamine
Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui
kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.
2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimatine kõne.
3 Vali kõne.
Kõnesuvandid
Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.
• Heli telefoni suunamiseks vali .
VIHJE: kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme
välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad
privaatsust.
• Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide,
nagu kõneposti kasutamiseks.
• Mikrofoni vaigistamiseks vali .
• Kõne lõpetamiseks vali .
Kodu telefoninumbri salvestamine
VIHJE: pärast kodunumbri sisestamist saad "Kodu" lisada
salvestatud asukohtade loendisse (Salvestatud asukoha
muutmine, lehekülg 11).
1 Vali Rakendused > Telefon > > Määrake kodune tel nr.
2 Sisesta telefoninumber.
3 Vali Val..
Koju helistamine
Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.
Vali Rakendused > Telefon > Helista koju.
Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme
Apple jaoks
Vaikimisi on kõik ühilduvad teenuse Bluetooth funktsioonid
telefoni paaristamisel lubatud. Teatud funktsioone saab lubada,
keelata või kohandada.
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
Rakenduse Smartphone Link ühendamine seadmega
Apple
Enne ühenduse loomist rakendusega Smartphone Link pead
seadme zūmo telefoniga paaristama ja ühendama.
Kui sa ei loonud ühendust rakendusega Smartphone Link
paaristamise ajal, võid sellega täiendavate teenuse Bluetooth
funktsioonide kasutamiseks hiljem ühenduse luua. Rakendus
Smartphone Link suhtleb telefoniga tehnoloogia Bluetooth Smart
abil. Kui lood rakendusega Smartphone Link ühenduse
seadmes Apple esimest korda, pead sisestama teenuse
Bluetooth Smart turvakoodi.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
MÄRKUS. pead oma telefoni operatsioonisüsteemi kõige
uuemale versioonile uuendama.
2 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Seadme zūmo ekraanil kuvatakse turvakood.
3 Sisesta telefonis kood.
Seadme Apple vabakäehelistamise keelamine
Vabakäehelistamise saab keelata, kuid seade võib olla
telefoniga ühendatud teenuse Smartphone Link andmete ja
teavituste vastuvõtmiseks.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali vabakäehelistamiseks kasutatud telefoni nimi.
VIHJE: telefon võib luua vabakäehelistamiseks ja andmete
hankimiseks ühenduse kahe eri nimega. kuvatakse
värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse
vabakäehelistamiseks.
3 Tühjenda märkeruut Telefonikõned.
Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamine seadmes Apple
Teenuse Smartphone Link andmed ja nutiteavitused saab
keelata, kuid telefon saab siiski vabakäehelistamiseks
ühendatud olla.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefoni nimi, mis on määratud teenuse Smartphone Link
andmete ja teavituste jaoks.
VIHJE: telefon võib vabakäehelistamiseks ühe ning andmete
hankimiseks teise nimega ühendatud olla. ja kuvatakse
sinisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse andmete ja
teavituste jaoks.
3 Tühjenda märkeruut Nutitelefoni teenused.
Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine seadmes
Apple
Seadmes kuvatavaid teavitusi saab filtreerida, et need kuvada
või peita.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefoni nimi, mis on teenuse Smartphone Link andmete
ja teavitustega ühendatud.
VIHJE: telefon võib vabakäehelistamisega ühe nime ja
andmete hankimisega teise nimega ühendatud olla. ja
kuvatakse värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse
andmete ja teavituste jaoks.
3 Vali Nutiteavitused.
4 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.
Teenuse Bluetooth funktsioonide
seadistamine nutitelefonis rakendusega
Android™
Kõik teenuse Bluetooth ühilduvad funktsioonid on telefoni
paaristamisel vaikimisi lubatud. Teatud funktsioone saab lubada,
keelata ja kohandada.
15
Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link
App Android-nutitelefonis
Enne ühenduse loomist rakendusega Smartphone Link pead
seadme zūmo telefoniga paaristama ja ühendama.
Kui sa ei loonud ühendust rakendusega Smartphone Link
paaristamise ajal, võid sellega täiendavate teenuse Bluetooth
funktsioonide kasutamiseks hiljem ühenduse luua.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
2 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine
nutitelefonis rakendusega Android
Võid teatud teenuse Bluetooth funktsioonid keelata, kuid
mõnede funktsioonide ühenduse alles jätta.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefoni nimi.
3 Tee valik:
• Vabakäehelistamise keelamiseks tühjenda märkeruut
Telefonikõned.
• Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamiseks tühjenda märkeruut Smartphone Link.
• Teatud rakenduse teavituste keelamiseks kasuta
rakenduse Smartphone Link seadeid.
Teavituste kuvamine või peitmine nutitelefonis rakendusega
Android
Rakenduses Smartphone Link saad valida, millist tüüpi
teavitused seadmes zūmo kuvatakse.
1 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
2 Vali .
3 Kontrolli, kas märkeruut Smart Notifications on valitud.
4 Jaotises Märguanded vali Settings.
Kuvatakse teavituste kategooriate ja rakenduste loend.
5 Tee valik:
• Teavituse lubamiseks või keelamiseks vali kategooria või
rakenduse nimel kõrvalt vahetusnupp.
• Rakenduse lisamiseks loendisse vali .
Bluetooth seadme lahtiühendamine
Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud
seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab
edaspidi automaatselt zūmo ühendada.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali lahtiühendamiseks seade.
3 Eemalda seotud seadme kõrval olev märgistusmärk.
Seotud telefoni kustutamine
Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus
automaatselt seadmega ühenduse loomist.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefon ja siis Ühenda seade lahti.
Liiklus
TEATIS
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.
Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad
määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma
sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem
liiklusseisak (Liiklusseaded, lehekülg 21). Liikluskaart
võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.
Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.
16
• Seade võtab tasuta liiklusandmeid vastu läbi rakenduse
Smartphone Link (Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses
Smartphone Link, lehekülg 16).
• Kõik tootemudelid saavad liiklusandmeid võrgupõhise
liiklusteabe kaablitarviku kaudu (Liiklusteabe vastuvõtmine
liiklusteabe vastuvõtja abil, lehekülg 16). Ava tooteleht
aadressil garmin.com ja leia ning osta ühilduv liiklusteabe
vastuvõtja kaablitarvik.
Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet
liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt www.garmin.com
/traffic.
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses
Smartphone Link
Seade võtab vastu tasuta liiklusteavet läbi rakenduse
Smartphone Link.
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusegaSmartphone
Link, lehekülg 13).
2 Oma zūmo seadmes vali Seaded > Liiklus ja veendu, et ruut
Liiklus on märgitud.
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe
vastuvõtja abil
TEATIS
Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada
liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.
Liiklusteabe vastuvõtja võtab liiklusandmeid võimaluse korral
vastu võrgupõhise levisignaaliga. Võrgupõhise liiklusteabe
vastuvõtja kaabel on tarvikuna saadaval kõigile tootemudelitele.
Ava tooteleht aadressil garmin.com ja leia ning hangi ühilduv
liiklusteabe vastuvõtja kaablitarvik. Liiklusteave ei ole kõikides
piirkondades kättesaadav.
Ühenda seade sõiduki pistikuga liiklusteabe kaabli
vahendusel (Seadme paigaldamine autosse, lehekülg 2).
Kui viibid liiklusteabe levialas, saab seade liiklusteavet kuvada,
et saaksid liiklusviivitusi vältida.
Liiklusteabe tellimused
Suurem osa liiklusteabe vastuvõtjaid on varustatud piirkondliku
liiklusteabe tellimusega. Saad oma liiklusteabe vastuvõtjasse
lisada täiendavate piirkondade tellimusi. Lisateabe saamiseks
külasta aadressi garmin.com/traffic.
Liiklusteabe tellimuste vaatamine
Valige Seaded > Liiklus > Tellimused.
Tellimuse lisamine
Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.
1 Vali peamenüüst Liiklus.
2 Vali Tellimused > .
3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine
aadressile www.garmin.com/fmtraffic.
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra.
Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui
omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi
hankima igale vastuvõtjale.
5 Vali seadmel Järgmine.
6 Sisesta kood.
7 Vali Val..
Liiklusteabe lubamine
Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.
1 Vali Seaded > Liiklus.
Liiklus
2 Märgi ruut Liiklus.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
Rakenduste kasutamine
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine
Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes
keeles.
1 Vali Rakendused > Kasutusjuhend.
Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud
tarkvarateksti jaoks.
2 Kasutusjuhendi otsimiseks vali (valikuline).
Reisiplaneerija
Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida
tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda,
puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud
reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber
järjestada, peatuste järjestust optimeerida, pakutud
vaatamisväärsusi ja kujunduspunkte lisada.
Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle
salvestada.
Reisi planeerimine
Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti
olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid
reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest
muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond
alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt
kattuda.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Uus reis.
2 Vali Vali alguskoht.
3 Vali alguspunkti asukoht ja vali Vali.
4 Vali Vali sihtkoht.
5 Vali sihtkoha asukoht ja vali Vali.
6 Asukohtade lisamiseks vali Lisa asukoht (valikuline).
7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali Järgmine >
Salvesta.
8 Sisesta nimi ja vali Val..
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ja
lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
• Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali
• Asukoha eemaldamiseks vali .
Rakenduste kasutamine
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine
Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust
optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse
optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.
Teekonna muutmisel vali > Optimeeri järjestust.
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal
Seade võib pakkuda marsruudile jäävaid huvitavaid kohti.
1 Reisi redigeerides vali > Soovita vaatamisväärsusi.
2 Täpsemate andmete vaatamiseks vali mingi
vaatamisväärsus.
3 Vaatamisväärsuse lisamiseks reisiplaani vali Vali.
Reisi teekonnavalikute muutmine
Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna
arvutab.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali sõidukiprofiili ikoon ning sõiduk, millega kavatsed reisil
navigeerida (valikuline).
4 Vali .
5 Tee valik:
• Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali Kujunda teekond
ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
• Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali Teekonna
eelistused (Teekonna arvutusrežiimi muutmine,
lehekülg 5).
Salvestatud reisini navigeerimine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali Mine!.
4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali Algus.
Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud
asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud
reisisihtkohtadesse.
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine
Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda
muuta ja reisina salvestada.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Minu aktiivne
teekond.
2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
3 Teekonna salvestamiseks reisina vali Salvesta, nii saad
sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).
Teekonna jagamine
Saad jagada teekondi teiste zūmo seadmetega.
1 Vali Rakendused > Teekonna jagamine.
2 Tee valik:
• Smartphone Link abil teekonna jagamiseks vali
Smartphone Link.
• Et jagada teekonda Bluetooth ühenduse kaudu, vali
Bluetooth.
• Et kopeerida teekond microSD kaardile, vali mälukaarti.
3 Vali teekond.
4 Vali Val..
5 Jagamistoimingu lõpetamiseks järgi seadmes zūmo
kuvatavaid juhiseid.
.
17
LiveTrack
Jäljed
TEATIS
Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.
Jälg on raja salvestis. Jäljelogi sisaldab teavet salvestatud raja
kohta, sh teavet kellaaja, asukoha ja kõrguse merepinnast
kohta.
Funktsioon LiveTrack võimaldab jagada oma reisi nutitelefoni
kontaktidega ja sotsiaalvõrgukontodega, nagu Facebook ja
Twitter. Samal ajal, kui sina jagad, saavad vaatajad jälgida, kus
sa asud, mis kohti hiljuti külastasid ning jälgida su reisi
reaalajas.
Selle funktsiooni kasutamiseks vajad nutitelefoni rakendusega
Smartphone Link.
LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise
seadistamine
Funktsiooni LiveTrack esmakordsel kasutamisel pead
funktsiooni seadistama ja vaatajad kutsuma.
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoni ja
peakomplekti paaristamine, lehekülg 13).
2 Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link ja vali
LiveTrack.
3 Sisesta kasutajanimi ja vali Järgmine.
4 Sisesta kutsumiseks vähemalt üks kontakt.
Võid sisestada kas kontakti nime või e-posti aadressi.
5 Vali Käivita LiveTrack.
Rakendus hakkab sinu LiveTrack andmeid jagama. Kutsutud
vaatajad saavad e-kirja lingiga sinu LiveTrack andmetele.
6 Vali ja jaga LiveTrack linki sotsiaalvõrgus,
sõnumirakenduses või muus jagamisrakenduses (valikuline).
Rakenduse LiveTrack jagamise alustamine
TEATIS
Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.
Jagamiseks tuleb seadistada funktsioon LiveTrack (LiveTrack
jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine, lehekülg 18).
Rakenduse LiveTrack andmete jagamise saab käivitada zūmo
seadmest või siis rakendusest Smartphone Link.
• Vali oma zūmo seadmes Rakendused > LiveTrack >
Käivita LiveTrack.
• Vali oma nutitelefonis rakendus Smartphone Link ja vali
LiveTrack > Käivita LiveTrack.
Sinu poolt lubatud sotsiaalmeedia kontodele postitatakse link,
mis pakub su LiveTrack andmete vaatamist, samuti saadetakse
link sinu kutsutud kontaktidele. Samal ajal, kui sina jagad,
saavad vaatajad klõpsata linki ning näha, kus sa asud, mis kohti
hiljuti külastasid ning jälgida su reisi reaalajas.
Kui LiveTrack jagamine on aktiivne, ilmub seadme zūmo
olekuribale ikoon
. Kuvatakse ka kutsutud vaatajate arv.
VIHJE: rakenduse LiveTrack jagamisseanss lõppeb
automaatselt 24 tunni möödumisel. Valides rakenduses
Smartphone Link valiku LiveTrack > Extend LiveTrack saab
LiveTrack jagamisseanssi pikendada, samuti saab selle igal ajal
peatada.
Rakenduse LiveTrack jagamise lõpetamine
Rakenduse LiveTrack jagamise saab igal ajal seadmes zūmo
või rakenduses Smartphone Link lõpetada.
• Vali oma zūmo seadmes Rakendused > LiveTrack > Peata
LiveTrack.
• Ava nutitelefonis rakendusSmartphone Link ja vali LiveTrack
> Peata LiveTrack.
Vaatajad saavad teate rakenduse LiveTrack seansi lõpetamise
kohta ega saa enam su teekonda jälgida.
18
Rajateabe vaatamine ja salvestamine
1 Vali Rakendused > Rajad > Aktiivne.
2 Tee valik.
• Kõigi rajalõikude vaatamiseks vali Kõik segmendid.
• Teatud rajalõigu vaatamiseks vali lõik.
Rada kuvatakse kaardil.
3 Vali .
4 Tee valik.
• Raja salvestamiseks vali Salvesta jälg.
• Raja reisina salvestamiseks vali Salvesta reisina.
• Raja kõrguspunkti nägemiseks vali Kõrgusprofiil.
Meediumipleier
Meediumipleieriga saab esitada järgmistest allikatest pärit
muusikat või helimaterjali.
• Seadmes zūmo olevad muusikafailid.
• Seotud telefonist pärit Bluetooth heli.
• Pandora Interneti-raadio.
®
Meediumipleieri vahendi lisamine kaardile
Meediumipleieri kaardivahend võimaldab juhtida
meediumipleierit otse kaardilt.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardi tööriistad >
Meediapleier.
2 Ava kaart.
3 Vali > Meediapleier.
Kaardile ilmuvad meediumipleieri juhtseadmed.
Meediumiallika vahetamine
Saad vahetada, millist meediumit seade esitab.
1 Vali Rakendused > Meediapleier >
2 Vali meediumiallikas.
Pandora teenus
Pandora on tasuta isikupärastatud raadio, mis pakub lõputut
võimalust muusikat nautida ja avastada. Pandora
integreerimiseks on vajalik ühilduv mobiilseade, kuhu on
installitud rakendus Pandora. Lisateavet ühilduvate
mobiilseadmete kohta leiad aadressilt www.pandora.com
/everywhere/mobile.
MÄRKUS. Pandora on praegu kasutatav Ameerika
Ühendriikides, Austraalias ja Uus-Meremaal.
Rakenduse Pandora allalaadimine
Enne, kui seadmes Pandora teenust saad kasutada, pead oma
nutitelefoni laadima alla ja installima rakenduse Pandora.
1 Ava ühilduvas nutitelefonis rakenduste pood ja otsi Pandora.
2 Installi rakendus Pandora.
Lisateavet nutitelefoni ja mobiilmeediumiseadme kohta leiad
kasutusjuhendist.
Teenuse Pandora kasutamine
Enne Pandora teenuse kasutamist pead oma ühilduva
nutitelefoni seadmega paaristama (Telefoni ja peakomplekti
paaristamine, lehekülg 13).
1 Vali seadmes Rakendused > Pandora®.
2 Ühenda ühilduv nutitelefon seadmega.
3 Käivita nutitelefonis rakendus Pandora.
Rakenduste kasutamine
4 Vali oma zūmo seadmes suvand:
•
•
•
•
Loo esitamiseks vali .
Loo peatamiseks vali .
Loo vahelejätmiseks vali .
Kui lugu sulle meeldib, vali sarnaste lugude kuulamiseks
.
• Kui lugu sulle ei meeli, vali selle edaspidi vältimiseks .
Raadiojaamade vahetamine
1 Vali Rakendused > Pandora®.
2 Vali .
3 Vali jaam.
Ilmahoiatuste vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused.
Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või
valitud linna ümbruses.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel valige linn.
3 Vali > Ilmateated.
Teeolude kontrollimine
MÄRKUS. kompassi abil suuna määramiseks pead liikuma.
Saad navigeerimiseks kasutada GPS-i kompassi.
Vali Rakendused > Kompass.
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Teeolud.
TracBack
Ringreisi marsruudi arvutamine
Kompassi kasutamine
®
Hiljutise raja jälgimine
Funktsioon TracBack salvestab sinu liikumise viimase lõigu.
Võid viimast rada pidi eelmisesse asukohta tagasi minna.
1 Vali Rakendused > TracBack.
Sinu hiljutine rada kuvatakse kaardil.
2 Vali Mine!.
Hiljutise raja salvestamine reisina
Saad salvestada hiljutise raja reisina ja kasutada hiljem
(Salvestatud reisini navigeerimine, lehekülg 17).
1 Vali TracBack.
Sinu hiljutine rada kuvatakse kaardil.
2 Vali > Salvesta reisina.
3 Sisesta nimi ja vali Val..
Ilmateate vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu
võtma. Võid seadme rakendusega Smartphone Link ühendada,
et ilmateadet vastu võtta (Telefoniga paaristamine ning
ühendamine rakendusegaSmartphone Link, lehekülg 13).
1 Vali Rakendused > Ilm.
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
2 Vali päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.
Ilmateade teise linna kohta
1 Valige Rakendused > Ilm > Hetke asukoht.
2 Tehke valik.
• Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
• Lemmiklinna lisamiseks valige Lisa linn ja sisestage linna
nimi.
Ilmaradari vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti
praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni.
Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm,
lumesadu, äikesetorm).
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmaradar.
Rakenduste kasutamine
Seade saab luua ringreisi marsruudi kindla alguspunkti ja
vahemaa, kestuse või sihtkoha alusel.
1 Vali avakuval Rakendused > Ringreis.
2 Vali Alguspunkt.
3 Vali asukoht ja seejärel Vali.
4 Vali Reisi atribuudid.
5 Vali suvand:
• Vali Vali vahemaa, et kavandada teekond vahemaa
alusel.
• Vali Vali kestus, et kavandada teekond aja alusel.
• Vali Vali sihtkoht, et kavandada teekond kindla asukoha
alusel.
6 Sisesta vahemaa, kestus või sihtkoht.
7 Vali suvand:
• Kui sisestasid vahemaa või kestuse, vali Val. > Arvuta.
• Kui valisid sihtkoha, vali Vali.
8 Vali teekond ja seejärel Mine!.
photoLive liikluskaamerad
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
teenusega Smartphone Link ning sul peab olema tellitud teenus
photoLive (Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine,
lehekülg 13).
photoLive liikluskaamerad edastavad reaalajas pilte
liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel.
photoLive ei ole kõigis piirkondades saadaval.
Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja
salvestamine
Sul on võimalik vaadata läheduses olevate liikluskaamerate
kujutisi reaalajas. Samuti saad salvestada liikluskaamerad, mis
jäävad tihti su teele.
1 Vali Rakendused > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali liikluskaamera asukoht.
Kaamera asukohakaardi kõrvale ilmub kaamera reaalajas
kujutise eelvaateaken. Täissuuruses pildi vaatamiseks vali
eelvaateaken.
5 Kaamera salvestamiseks vali Salvesta (valikuline).
Rakenduse photoLive avakuvale lisatakse selle kaamera
eelvaatekujutise pisipilt.
19
Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine
kaardil
Rakenduse photoLive kaarditööriist kuvab marsruudil eesolevad
liikluskaamerad.
1 Vali kaardil > photoLive.
Seade näitab lähima eesoleva liikluskaamera kujutist
reaalajas ning vahemaad selle kaamerani. Kui see kaamera
on seljataha jäänud, hakkab seade näitama järgmise teel
oleva kaamera kujutist reaalajas.
2 Kui valitud teelõigul ühtegi kaamerat ei leita, vali Otsi
kaameraid, et vaadata muid lähedal olevaid kaameraid ja
need salvestada (valikuline).
Liikluskaamera salvestamine
1 Vali Rakendused > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali ristmik.
5 Vali Salvesta.
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete
kasutamise (Seade ja privaatsusseaded, lehekülg 21).
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.
Vali Rakendused > Kus ma olin.
zūmo Seaded
Kaardi ja sõiduki seaded
Vali Seaded > Kaart ja sõiduk.
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava sõiduki ikooni.
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.
Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi
tööriistade menüüs.
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 12).
Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks
kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja
lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.
Jäta vahele järgmise peatuse kinnitus: määrab kinnitusteate
ilmumise, kui jätad teekonnal asukoha vahele.
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.
Kaartide lubamine
Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http://buy.garmin.com.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps.
2 Vali kaart.
Navigatsiooniseaded
Vali Seaded > Navigeerimine.
Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel
marsruudi põhimaanteede eelvaate.
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.
Garmin Adventurous Routing™: määrab teekonna eelistama
kurvilisi teid, künklikku maastikku ja kiirteid.
20
Off-road arvutamine: määrab ümberarvutamise eelistused, kui
navigeerid väljaspool aktiivset marsruuti.
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.
Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.
Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede
vältimise.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.
GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab
akut.
Arvutusrežiimi seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.
Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid
mis võivad olla pikemad.
Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille
läbimiseks võib kuluda rohkem aega.
Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.
Garmin Adventurous Routing™: arvutab teekonnad, kus
eelistatakse kurvilisi teid.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Simuleeritud asukoha seadmine
Kui asud siseruumides või ei saa satelliitsignaale vastu võtta,
saad simuleeritud asukohast teekondade planeerimiseks
kasutada GPS-simulaatorit.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator.
2 Vali peamenüüs Vaata kaarti.
3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
4 Vali asukoha kirjeldus.
5 Vali Seadista asukoht.
Bluetooth seaded
Vali Seaded > Bluetooth.
Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel
seadet muudes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiaga
seadmetes tuvastada.
Wi‑Fi seaded
®
Juhtmevaba võrgu seaded võimaldavad hallata Wi‑Fi võrke.
Vali Seaded > Wi-Fi.
Wi-Fi: lubab kasutada Wi‑Fi raadiot.
Salvestatud võrgud: võimaldab redigeerida ja kustutada
salvestatud võrke.
Otsi võrke: otsib piirkonnas toimivaid Wi‑Fi võrke (Ühendumine
Wi‑Fi võrku, lehekülg 22).
Juhiabisüsteemi seaded
Vali Seaded > Juhiabisüsteem.
Juhi helihoiatused: lülitab iga juhihoiatuse tüübi helihoiatuse
sisse (Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused, lehekülg 4).
Kiirushoiatus: annab märku, kui ületad kiirust.
zūmo Seaded
Väsimushoiatus: annab hoiatuse, kui oled pikka aega ilma
pausi tegemata sõitnud
Avarii automaatne tuvastus: võimaldab seadmel tuvastada
võimaliku avarii.
Juhtumi märguanne: võimaldab määrata kontaktisiku, keda
teavitatakse juhul, kui seade tuvastab võimaliku
liiklusõnnetusjuhtumi.
Lähedushoiatus: hoiatab, kui lähened kiiruskaamerale või
punase fooritule kaamerale.
Ekraaniseaded
Vali Seaded > Ekraan.
Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed
valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt
päeva- või öövärvidele.
Heledus: saad reguleerida ekraani heledust.
Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille
möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on
akutoitel).
Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid
salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.
Liiklusseaded
Vali peamenüüst Seaded > Liiklus.
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.
Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks
teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad
liiklusandmed automaatselt.
Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.
Optimeeri marsruut: lubab seadmes kasutada optimeeritud
alternatiivseid teekondi automaatselt või taotlemisel
(Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 7).
Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul
seade kuvab liiklushoiatuse.
Ühikute ja aja seaded
Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Ühikud ja aeg.
Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.
Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC
(universaalaja) kuva.
Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.
Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja
geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.
Kellaaja määramine
1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.
2 Vali:
• Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel
vali Automaatne.
• Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või
alla.
Keele- ja klaviatuuriseaded
Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Keel ja klaviatuur.
Heli keel: määrab hääljuhiste keele.
Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.
MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja
sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks
tänavanimed.
Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.
Seadme teave
Seade ja privaatsusseaded
Vali Seaded > Seade.
Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja
teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.
Regulatiivteave: näitab regulatiivmärgiseid ja -teavet.
EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.
MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara
uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.
Seadme andmete esitamine: seadme täiustamise eesmärgil
edastatakse anonüümseid andmeid.
Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide
myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete
vaikeväärtused.
1 Vali Seaded.
2 Vajadusel vali seadete kategooria.
3 Vali > Taasta.
Seadme teave
Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine
1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.
2 Vali Seade > Regulatiivteave.
Tehnilised andmed
Veekindel
IEC 60529 IPX7*
Töötemperatuuri vahemik
-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahemik
0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Sisendtoide (sõiduki toitekaabel, mootorratta või
välistoide)
12 kuni 24 V alalistoidet
Aku tüüp
Liitium-ioonaku
Aku pingevahemik
3,5 V kuni 4,1 V
Juhtmevabad sagedusalad/
protokollid
Wi‑Fi: 2,4 GHz @ 15 dBm nominaalne
Bluetooth: 2,4 GHz @ 9 dBm nominaalne
*Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees.
Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Ühenda seade sõiduki toitega.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme
laadimine kauem aega võtta.
Seadme hooldus
Ettevõtte Garmin tugikeskus
Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja
klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.
21
Kaardi- ja tarkvarauuendused
Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja
tarkvara seadmes ajakohasena hoida. Kaardiuuendused
tagavad, et seadmes on olemas kõige ajakohasemad kaardid.
Tarkvarauuendused sisaldavad funktsioonide täiustusi ja
parandavad jõudlust.
Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.
• Võid luua ühenduse Wi‑Fi võrguga (soovituslik). See
võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga
ühendamata.
• Võid ühendada seadme arvutiga ja kasutada uuendamiseks
rakendust Garmin Express. Sel viisil on võimalik kaardid
mälukaardile salvestada, kui uuendatud kaardid on sisemällu
salvestamiseks liiga suured.
Ühendumine Wi‑Fi võrku
Seadme esmakordsel sisselülitamisel pakub seade ühenduse
loomist Wi‑Fi võrguga seadme registreerimiseks. Ühenduse
Wi‑Fi võrguga saab luua ka seadete menüüst.
1 Vali Seaded > Wi-Fi.
2 Vajadusel vali Wi-Fi, et aktiveerida Wi‑Fi tehnoloogia.
3 Vali Otsi võrke.
Seade kuvab piirkonnas toimivate Wi‑Fi võrkude loendi.
4 Vali võrk.
5 Vajadusel sisesta parool ja vali siis Val..
Seade loob võrguga ühenduse ja see võrk lisatakse salvestatud
võrkude loendisse.. Edaspidi loob seade selle võrguga
automaatselt ühenduse.
muude kaasas kantavate meediumiseadmete USB
vooluadapterid.
6 Kuni toimingu lõppemiseni hoida seade toiteallikaga
ühendatuna ja Wi‑Fi võrgu leviulatuses.
VIHJE: kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne
selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate andmete
taastamiseks pead kaarte uuesti uuendama Wi‑Fi või Garmin
Express kaudu.
Tooteuuendused
Installi arvutisse Garmin Express (www.garmin.com/express).
Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa
juurdepääsu.:
• Tarkvarauuendused
• Kaardiuuendused
• Toote registreerimine
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin Express
Võid kasutada tarkvara Garmin Express, et oma seadmesse
uusimaid kaarte ja tarkvaravärskendusi alla laadida ja installida.
Garmin Express on saadaval opsüsteemiga Windows ja Mac
arvutitele.
1 Ava arvutis aadress www.garmin.com/express.
®
®
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi‑Fi võrgu kaudu
TEATIS
Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad
tavalised Interneti-pakkuja andmesidelepinguga määratud
tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teada saamiseks
pöördu oma Interneti teenusepakkuja poole.
Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Internetiühendust pakkuvasse Wi‑Fi võrku. Nii saad oma hoida oma
seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata.
1 Ühenda seade Wi‑Fi võrku (Ühendumine Wi‑Fi võrku,
lehekülg 22).
Kui oled ühendatud Wi‑Fi võrku, kontrollib seade uuenduste
olemasolu. Kui uuendus on saadaval, ilmub põhimenüüs
ikoonile Seaded valik .
2 Vali Seaded > Uuendused.
Seade kontrollib uuneduste olemasolu. Kui uuendus on
olemas, ilmub valiku Kaart või Tarkvaravalik Saadaval on
uuendus.
3 Tee valik:
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks vali Installi
kõik.
• Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali Kaart > Installi
kõik.
• Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali Tarkvara >
Installi kõik.
4 Tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks Nõustu
kõigiga .
MÄRKUS. keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu.
Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.
5 Ühenda seade komplekti kuuluva USB-kaabliga
toiteallikavaga ja vali Jätka (Seadme laadimine, lehekülg 21).
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada
vähemalt 1 A voolutugevusega USB-pistikupesa.
Kasutamiseks sobivad paljud nutitelefonide, tahvelarvutite või
22
2 Tee valik.
• opsüsteemiga Windows arvutis vali Laadi Windowsi
jaoks alla (Laadi Windowsi jaoks).
• opsüsteemiga Mac arvutis vali Laadi Maci jaoks alla
(Laadi Maci jaoks).
3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
4 Käivita Garmin Express.
5 Ühenda seade zūmoUSB-kaabli abil arvutiga.
6 Kui seade zūmo pakub failiedastusrežiimi sisenemist, vali
Jah.
7 Klõpsa arvutis valikut Lisa seade.
Tarkvara Garmin Express tuvastab seadme.
8 Klõpsa Lisa seade.
9 Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seade registreerida ja
Garmin Express tarkvarale lisada.
Kui seadistamine on lõpetatud, otsib Garmin Express
tarkvara seadme jaoks kaardi- ja tarkvarauuendusi.
10 Tee valik.
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa
Installi kõik.
Seadme hooldus
• Ühe uuenduse installimiseks klõpsa Vaata üksikasju ja
vali uuendus.
MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga
suur, võib tarkvara soovitada microSD kaardi paigaldamist
seadmesse, et mäluruumi juurde saada (Mälukaardi
paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 24).
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEATIS
Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja
veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.
Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama
sõidukiadapteri kaitsme.
1 Pööra otsa vastupäeva, et see avada.
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.
Seadme hooldamine
TEATIS
Ära pilla seadet maha.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
Korpuse puhastamine
TEATIS
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
puhastuslahusega immutatud lapiga.
2 Kuivata seade.
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisuta lappi veega.
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
toiteallikast.
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.
Varguse vältimine
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
• Ära hoia seadet kindalaekas.
• Registreeri seade Garmin Express tarkvara abil (garmin.com
/express).
Seadme lähtestamine
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
2 Kalluta seadme põhja ülespoole ja tõsta seade aluselt üles.
Tõrkeotsing
VIHJE: otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.
2 Eemalda ots, metallist otsik ja kaitse .
3 Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.
4 Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
5 Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki
toitekaabliga
lukustada.
Tõrkeotsing
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
3 Paigalda iminapp (Seadme paigaldamine autosse,
lehekülg 2).
Seade ei saa satelliidisignaale
• Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud
(Navigatsiooniseaded, lehekülg 20).
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Seisa mitu minutit paigal.
Seade ei saa toidet
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine, lehekülg 23).
• Veendu,et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
• Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes
märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.
Aku tühjeneb kiiresti
• Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded, lehekülg 21).
• Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded,
lehekülg 21).
• Vähenda helitugevust (Helitugevuse reguleerimine,
lehekülg 3).
• Lülita wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata (Wi‑Fi seaded,
lehekülg 20).
®
23
• Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi (Seadme sisseja väljalülitamine, lehekülg 3).
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega
rakendusega Smartphone Link
• Vali Seaded > Bluetooth.
Valik Bluetooth peab olema lubatud.
• Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hoia
telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.
• Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link ja vali >
ning käivita Smartphone Link taustteenused uuesti.
• Veendu, et telefon on ühilduv.
Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/bluetooth.
• Lõpeta paaristamine uuesti.
Paaristamise kordamiseks pead telefoni ja seadme
(Bluetooth seadme lahtiühendamine, lehekülg 16)
paaristamise tühistama ning paaristamise uuesti sooritama
(Telefoniga paaristamine ning ühendamine
rakendusegaSmartphone Link, lehekülg 13).
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina
Enamikus arvutites luuakse seadmega ühendus MTP-protokolli
(meediumiedastusprotokoll) kaudu. MTP-režiimis ilmub seade
portatiivse seadme, mitte eemaldatava draivina.
• Kustuta märge ruudust Bluetooth Auto-Connect.
Valiku tühistamine säästab akukasutust, aga takistab
rakendustel zūmo seadmega automaatselt ühenduse
loomist. Kuni se valik on keelatud, vali menüüst the
Smartphone Link iga kord, kui soovid luua ühenduse
rakendusega Smartphone Link.
• Kustuta märge ruudust Live Services Check.
Teatud nutitelefonides võimaldab see valik akut säästa.
Kuni valik on keelatud, pead Smartphone Link
põhimenüüd teenuste kasutatavuse kohta teabe
saamiseks käsitsi värskendama.
Lisa
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja
andmete jaoks
Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja
andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad
osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps
ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud
kaardistustarkvaragaGarmin. Seade toetab 4 kuni 64 GB
microSD mälukaarte.
1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (Seadme
ülevaade, lehekülg 3).
2 Tõmba ilmakork microSD kaardipesast üles.
3 Libista microSD kaardipesa kate seadme keskele.
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena
Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites
luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis. USBmassmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või
mälumahuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid
enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USBmassmälurežiimi.
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena ega eemaldatava draivi või
mälumahuna
1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
2 Lülita seade välja.
3 Ühenda USB-kaabel seadmega ja arvuti USB-pordiga.
VIHJE: uSB-kaabel tuleb ühendada arvuti USB-porti, mitte
USB-jaoturisse.
Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või
USB-massmälurežiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga
ühendatud seadme pilt.
MÄRKUS. kui arvutis on mitu võrguketast, võib teenusel
Windows olla raskusi seadme Garmin ketastele tähtede
määramisel. Kettatähtede määramise teavet leiad
operatsioonisüsteemi abifailist.
Rakendus Smartphone Link mõjutab minu
nutitelefoni akukasutust
Rakendus Smartphone Link kasutab andmete edastamiseks
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Aktiivne Bluetooth ühendus
kasutab energiat. Lisaks kontrollib rakendus perioodiliselt
uuendusi, mis on omakorda energiakulukas.
Aku kasutusätteid saad enegia säästimiseks rakenduse
Smartphone Link sätetes muuta.
1 Vali nutitelefoni Smartphone Link rakenduses .
2 Vali Battery Usage, seejärel Settings.
3 Vali vähemalt üks suvand:
24
4 Tõmba microSD kaardipesa kate üles.
5 Sisesta microSD kaart pessa.
MÄRKUS. veendu, et microSD kaart asetub vastu
kaardiklemme.
6 Sulge SD-kaardi kate.
7 Libista SD-kaardi kate seadme välisserva poole, kuni see
paika klõpsab.
Andmehaldus
Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT ja
Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.
®
Mälukaartidest
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.
Lisa
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
3 Kui seade zūmo palub sisestada faili edastusrežiim, vali Jah.
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
2
3
4
5
6
lehekülg 24).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Ava arvutis failibrauser.
Vali fail.
Vali Redigeeri > Kopeeri.
Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.
Vali Redigeeri > Kleebi.
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.
1 Lõpetage toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.
• Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.
GPS-signaali olekute vaatamine
Hoia nuppu
all kolm sekundit.
Täiendavate kaartide ostmine
1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com.
2 Klõpsa sakil Kaardid.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Lisavarustuse ostmine
Ava garmin.com/accessories.
Lisa
25
Indeks
A
aadressid, otsimine 10
ajaseaded 21
aktiivne sõiduraja juhendamine 6
aku
kestvuse pikendamine 23
laadimine 21, 23
probleemid 23
arvuti, ühendamine 24
asukohad 10, 20
helistamine 15
hiljuti leitud 10
hooned 9
otsimine 8, 10
praegune 10, 11
salvestamine 11
simuleeritud 20
asukoht 9
asukohtade otsimine. 8–10, 14 Vt samuti
asukohad
aadressid 10
asulad 10
kategooriad 8
koordinaadid 10
ristmikud 10
B
Bluetooth 20
Bluetooth tehnoloogia 13, 24
peakomplekti paaristamine 13
seadme lahtiühendamine 16
telefoni paaristamine 13
Bluetooth-tehnoloogia
kõnede keelamine 15, 16
telefoni paaristamine 13
telefonide haldamine 15
E
eespool 12
kohandamine 12
ekraan, heledus 3
ekraaninupud 3
ekraanipilt 21
ekraaniseaded 21
Ettevõtte Garmin reaalajateenused, tellimine
13
EULAd 21
F
failid, edastamine 25
foorikaamerad 4
Foursquare 10
G
Garmin Connect 13
Garmin Express, tarkvara uuendamine 22
Garmin reaalajateenused 13
geopeitus 10
GPS 3, 25
H
heledus 3
heli, läheduspunktid 20
helistamine 15
helitugevus, reguleerimine 3
hiljuti leitud asukohad 10
hoiatused
heli 20
läheduspunktid 20
hoidik, eemaldamine 23
hoidiku eemaldamine 23
hooned 9
huvipunktid (POI) 8, 10
hooned 9
hädaabiteenused 10
I
ID-number 21
26
ikoonid, olekuriba 3
ilm 19
radar 19
teeolud 19
Iminapp 23
J
jagamine 17
LiveTrack 18
juhihoiatused 4
juhtumi märguanne 4, 5
juhtumikontakt 4
jäljed 18
järgmine pööre 5
K
kaablid, mootorrattahoidik 1
kaamerad
kiirus 4
punane foorituli 4
kaardi 2D-vaade 13
kaardi 3D-vaade 13
kaardi vaade
2D 13
3D 13
kaardid 5, 11, 12, 20
andmeväli 5, 12
detailsuse tase 20
kihid 12
ostmine 25
sümbolid 5
teekondade vaatamine 5, 6
teema 20
tööriistad 11, 12
uuendamine 22
kaardikihid, kohandamine 12
kaitse, vahetamine 23
kasutusjuhend 17
keel
hääl 21
klaviatuur 21
Kiirotsing 8
kiiruskaamerad 4
kiivrikandmiseeskirjad 5
klaviatuur
keel 21
paigutus 21
kodu
asukoha muutmine 5
helistamine 15
sõit 5
Telefoninumber 15
Kojusõit 5
kompass 19
koordinaadid 10
Kus ma olen? 10, 11
kustutamine
reisid 17
seotud Bluetooth-seade 16
kõned 14, 15
ajalugu 15
helistamine 15
häälvalimine 15
kodu 15
kontaktid 15
tegemine 15
vaigistamine 15
vastamine 15
kõnedele vastamine 15
Kõrvaklapp, sidumine 13
kütusetase
jälgimine 8
tanklad 10
L
lahtiühendamine, Bluetooth seade 16
laiuskraad ja pikkuskraad 10
liiklus 12, 16, 21
alternatiivne teekond 7
kaamerad 19, 20
kaart 12, 17
tellimuste lisamine 16
ummikud 12, 17
vastuvõtja 16
viivituste otsimine 12, 17
liikluskaamerad, vaatamine 19, 20
lisavarustus 25
LiveTrack 18
lähtestamine
reisiandmed 12
seade 23
M
maastikul navigeerimine 8
marsruudid, arvutusrežiim 17
meediumipleier 18
microSD kaart 3, 24
mootorrattahoidik, kaablid 1
muutmine, salvestatud reisid 17
mälukaart 3, 24
paigaldamine 24
myTrends, teekonnad 7
N
navigeerimine 5, 6, 8
maastikul 8
seaded 20
O
otseteed
kustutamine 11
lisamine 11
otsinguala muutmine 9
otsinguriba 8
P
parkimine 6, 9, 10
viimane koht 6
photoLive 19, 20
praegune asukoht 10, 11
puuteekraani puhastamine 23
pöördepunktid 6
R
Rajad 18
reisiandmed 21
reisiinfo 12
lähtestamine 12
vaatamine 12
reisilogi, vaatamine 12
reisiplaneerija 17
kujunduspunktid 17
reisi redigeerimine 17
ristmikud, otsimine 10
S
salvestamine
asukohad 18
praegune asukoht 11
salvestatud asukohad 17
kategooriad 11
kustutamine 11
muutmine 11
satelliitsignaalid
vaatamine 25
vastuvõtt 3
seaded 20, 21
seadete taastamine 21
seadme hooldamine 23
seadme ID 21
seadme laadimine 21, 23
seadme paigaldamine
auto 2
eemaldamine hoidikust 2, 23
Iminapp 23
mootorratas 1
seadme puhastamine 23
sidumine
Kõrvaklapp 13
lahtiühendamine 16
telefon 13, 24
Indeks
sihtkohad 20. Vt asukohad
saabumine 6
simuleeritud asukohad 20
Smartphone Link 13–16
kõnede keelamine 15, 16
ühendamine 13, 15, 16
suunad 6
sõidusuunad 6
T
tarkvara
uuendamine 22
versioon 21
teavitused 5, 13–16
teekonna kujundamine 6
teekonnad 5, 19
alustamine 5, 9
arvutamine 5
arvutusrežiim 5, 20
kaardil vaatamine 5, 6
kujundamine 6
lõpetamine 7
myTrends 7
punkti lisamine 6, 17
põnev marsruut 5
soovitatud 7
teemaksud, vältimine 7
teeolud, ilm 19
tehnilised andmed 21
Tehnoloogia Bluetooth 13, 14
telefon
lahtiühendamine 16
sidumine 13, 24
telefonikõned 14
telefoniraamat 15
tellimused, Ettevõtte Garmin
reaalajateenused 13
toitekaablid 21
kaitsme vahetamine 23
toitenupp 3
Toitenupp 3
tootetugi 17
TracBack 19
TripAdvisor 10
tsiklikronsa 1
tõrkeotsing 23, 24
tööriistad, kaardid 11, 12
U
unerežiim 3
USB, lahtiühendamine 25
uuendamine
kaardid 22
tarkvara 22
V
vabakäekõned 13, 16
vabakäetelefoniga helistamine 15
vargus, vältimine 23
vähese kütuse hoiatus 8
vältimised
keelamine 7
kustutamine 7
piirkond 7
tee 7
tee tüübid 7
teemaksud 7
W
Wi‑Fi 20, 22
Indeks
27
support.garmin.com
Mai 2019
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising