Garmin zūmo® 346 LMT-S User manual

Garmin zūmo® 346 LMT-S User manual
ZŪMO 396
®
Felhasználói kézikönyv
© 2018 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot
termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézkönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A
termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.
A Garmin és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.A zūmo , Garmin Express™ és TracBack a Garmin
Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.
®
®
®
Az Android™ a Google Inc. védjegye. A Bluetooth szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik.A Foursquare a
Foursquare Labs, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. microSD az SD-3C védjegye. Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.A Mac az Apple Computer, Inc. védjegye. A Pandora logók a Pandora Media, Inc. védjegyei. A Pandora csak bizonyos országokban érhető el.
Látogasson el a http://www.pandora.com/legal weboldalra. A TripAdvisor a TripAdvisor LLC. bejegyzett védjegye. A Windows , Windows Vista és Windows XP a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.A Wi‑Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Tartalomjegyzék
Felszerelés...................................................................... 1
A készülék felszerelése motorbiciklire ........................................ 1
Beépített töltővel ellátott motoros tartó .................................. 1
A kormányon levő tartó felszerelése ...................................... 1
A tápkábelek felszerelése a motorbiciklis tartóra ................... 1
Az alaplemez felszerelése a motoros tartóra ......................... 2
Az alaplemez felhelyezése a kormányon levő talpra ............. 2
A készülék felszerelése a motoros tartóra ............................. 2
A készülék eltávolítása a motoros tartóról .................................. 2
A készülék autóban történő felszerelése .................................... 2
Első lépések.................................................................... 3
A készülék áttekintése ................................................................ 3
A készülék be- és kikapcsolása .................................................. 3
GPS-jelek keresése .................................................................... 3
Az állapotsoron levő ikonok ........................................................ 3
A képernyőn megjelenő gombok használata .............................. 3
A hangerő beállítása ................................................................... 3
A hangkeverő használata ...................................................... 4
A képernyő fényerejének beállítása ........................................... 4
A motoros figyelmét felkeltő funkciók és
figyelmeztetések ............................................................. 4
Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy
letiltása ........................................................................................ 4
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák .................. 4
Balesetérzékelés és értesítések ................................................. 4
Baleseti kapcsolattartó beállítása .......................................... 5
Baleseti értesítés megszakítása ............................................ 5
Baleseti értesítések letiltása .................................................. 5
Sisaktörvény-értesítések megjelenítése ..................................... 5
Sisakszabályok keresése ........................................................... 5
Navigálás az úti célhoz.................................................. 5
Útvonalak .................................................................................... 5
Útvonal indítása .......................................................................... 5
Az útvonal-tervezési mód módosítása ................................... 5
Útvonalválasztás Kalandos útvonal segítségével .................. 6
Útvonal indítása a térkép használatával ................................ 6
Kiindulási helyre utazás ......................................................... 6
Az útvonal a térképen ................................................................. 6
Aktív sávinformáció ................................................................ 6
Kanyarok és irányok megtekintése ........................................ 6
A teljes útvonal megjelenítése a térképen ............................. 6
Megérkezés az úti célhoz. .......................................................... 6
Parkolás az úti cél közelében ................................................ 7
Legutóbbi parkolóhely megkeresése ..................................... 7
Az aktív útvonal módosítása ....................................................... 7
Hely hozzáadása az útvonalhoz ............................................ 7
Az útvonal alakítása ............................................................... 7
Kerülőút tétele ........................................................................ 7
Útvonal leállítása ........................................................................ 7
Javasolt útvonalak használata .................................................... 7
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése ...................... 7
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon ......................... 7
Fizetős utak elkerülése .......................................................... 7
Útdíjmatricák elkerülése ......................................................... 8
Útjellemzők elkerülése ........................................................... 8
Egyéni elkerülések ................................................................. 8
Navigálás légvonalban ............................................................... 8
Üzemanyag-fogyasztás mérése ................................................. 8
Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása ............... 8
Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása ............. 8
Üzemanyagtartály-figyelő nullázása ...................................... 9
Dinamikus tankolás engedélyezése ...................................... 9
Tartalomjegyzék
Helyek keresése és mentése ......................................... 9
Érdekes helyek ........................................................................... 9
Hely keresése a keresősáv használatával ................................. 9
Hely keresése kategória szerint .................................................. 9
Kategórián belüli keresés ....................................................... 9
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül ................. 9
Helykeresési eredmények ........................................................ 10
Helykeresési eredmények a térképen ................................. 10
Keresési terület módosítása ..................................................... 10
Parkoló ......................................................................................10
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében ............... 10
Parkoló keresése megadott hely közelében ........................ 10
Parkolási színek és parkolási szimbólumok ......................... 10
Keresési eszközök .................................................................... 10
Cím keresése ....................................................................... 10
Útkereszteződés keresése ................................................... 11
Város keresése .................................................................... 11
Hely keresése koordináták használatával ........................... 11
Foursquare ............................................................................... 11
Csatlakozás Foursquare fiókjához ....................................... 11
Foursquare érdekes helyek keresése .................................. 11
Foursquare részletes helyadatok megtekintése .................. 11
Bejelentkezés ezzel Foursquare .......................................... 11
TripAdvisor® ............................................................................. 11
TripAdvisor Érdekes helyek keresése .................................. 11
Legutóbb talált helyek megkeresése ........................................ 11
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése .......................... 11
Az aktuális hely adatainak megtekintése .................................. 11
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás
keresése .............................................................................. 11
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez .................................. 12
Parancsikon hozzáadása ......................................................... 12
Parancsikon eltávolítása ...................................................... 12
Helyek mentése ........................................................................ 12
Hely mentése ....................................................................... 12
Az aktuális hely mentése ..................................................... 12
Mentett hely szerkesztése ................................................... 12
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez ............. 12
Mentett hely törlése .............................................................. 12
A térkép használata ...................................................... 12
Térképeszközök ........................................................................ 12
Térképeszköz megtekintése ................................................ 13
Térképeszközök engedélyezése ......................................... 13
Következik ................................................................................ 13
Közelgő helyek megtekintése .............................................. 13
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása .......... 13
Útadatok ................................................................................... 13
A térkép útadatainak megjelenítése .................................... 13
Útadatok oldal megjelenítése .............................................. 13
Az útnapló megjelenítése .................................................... 13
Útadatok nullázása .............................................................. 13
Soron következő forgalmi események megjelenítése .............. 13
Forgalom megtekintése a térképen ..................................... 13
Közlekedési események keresése ...................................... 14
A térkép testreszabása ............................................................. 14
A térképrétegek testre szabása ........................................... 14
Térkép-adatmezők módosítása ........................................... 14
A térkép perspektívájának módosítása ................................ 14
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos
funkciók......................................................................... 14
Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link ............ 14
Bluetooth funkció állapotjelző ikonok ........................................ 14
Garmin Élő szolgáltatások ........................................................ 14
Előfizetés a Garmin Élő szolgáltatásokra ............................ 15
A telefon és a headset párosítása ............................................ 15
i
Hely küldése okostelefonjáról a készülékre .............................. 15
Intelligens értesítések ............................................................... 15
Értesítések érkeztetése ....................................................... 15
Az értesítések listájának megtekintése ................................ 16
Kihangosított hívás ................................................................... 16
Hívás kezdeményezése ....................................................... 16
Hívás fogadása .................................................................... 16
A híváslista használata ........................................................ 16
Hívás közbeni opciók ........................................................... 16
Otthoni telefonszám elmentése ........................................... 16
Bluetooth funkciók beállításai Apple készüléken ...................... 17
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Apple
készülékkel .......................................................................... 17
Kihangosított hívások letiltása Apple készüléken ................ 17
A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések letiltása
Apple készüléken ................................................................. 17
Bluetooth funkciók beállítása Android™ okostelefonon ........... 17
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Android
okostelefonnal ...................................................................... 17
Bluetooth funkciók letiltása Android okostelefonon ............. 17
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása ...................................... 17
Párosított telefon törlése ........................................................... 18
Forgalom....................................................................... 18
Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link
segítségével ..............................................................................18
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel .......... 18
Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz ................................... 18
Közlekedés engedélyezése ...................................................... 18
Forgalom megtekintése a térképen .......................................... 18
Közlekedési események keresése ...................................... 18
Az alkalmazások használata ....................................... 18
A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken ............. 18
Utazástervező ........................................................................... 18
Utazás tervezése ................................................................. 19
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás
során .................................................................................... 19
Látnivalók felfedezése az utazás során ............................... 19
Utazás útvonalopcióinak módosítása .................................. 19
Navigálás mentett úton ........................................................ 19
Aktív útvonal szerkesztése és mentése ............................... 19
Útvonal megosztása ................................................................. 19
LiveTrack .................................................................................. 19
LiveTrack megosztás beállítása és nézők meghívása ........ 20
LiveTrack megosztás indítása ............................................. 20
Nyomvonalak ............................................................................ 20
Nyomvonal-információk megtekintése és mentése ............. 20
Médialejátszó ............................................................................ 20
A Médialejátszó eszköz hozzáadása a térképhez ............... 20
Váltás a médiaforrások között .............................................. 20
Pandora szolgáltatás ........................................................... 20
Az iránytű használata ............................................................... 21
TracBack® ................................................................................ 21
Legutóbbi nyomvonal követése ........................................... 21
A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő
mentése ............................................................................... 21
Az időjárás-előrejelzés megtekintése ....................................... 21
Időjárás megtekintése egy másik város közelében ............. 21
Az időjárási radarkép megtekintése ..................................... 21
Időjárási figyelmeztetések megtekintése ............................. 21
Útviszonyok ellenőrzése ...................................................... 21
Oda-vissza út létrehozása ........................................................ 21
photoLive forgalmi kamerák ...................................................... 21
photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése ....... 22
photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen ........ 22
Forgalmi kamera mentése ................................................... 22
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése ........................... 22
ii
zūmo beállítások.......................................................... 22
Térkép- és járműbeállítások ..................................................... 22
Térképek engedélyezése ..................................................... 22
Navigációs beállítások .............................................................. 22
Tervezési mód beállítások ................................................... 22
Szimulált hely beállítása ...................................................... 22
Bluetooth beállítások ................................................................ 23
Wi‑Fi® beállítások .................................................................... 23
Vezetői asszisztencia beállításai .............................................. 23
Megjelenítési beállítások .......................................................... 23
Forgalombeállítások ................................................................. 23
Mértékegység- és időbeállítások .............................................. 23
Az idő beállítása ................................................................... 23
Nyelvi és billentyűzetbeállítások ............................................... 23
Készülék- és adatvédelmi beállítások ...................................... 23
Beállítások visszaállítása .......................................................... 23
"Eszközadatok" ............................................................ 24
Szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése ........ 24
Specifikációk ............................................................................. 24
A készülék töltése ..................................................................... 24
A készülék karbantartása ............................................ 24
Garmin Támogatóközpont ........................................................ 24
Térkép- és szoftverfrissítések ................................................... 24
Csatlakozás Wi‑Fi-hálózathoz ............................................. 24
Térkép- és szoftverfrissítés Wi‑Fi-hálózaton ........................ 24
Termékfrissítések ................................................................. 25
A készülék karbantartása ......................................................... 25
A külső borítás tisztítása ...................................................... 25
Az érintőképernyő tisztítása ................................................. 25
A lopás elkerülése érdekében ............................................. 25
A készülék alaphelyzetbe állítása ............................................. 25
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása .................. 25
Az eszköz eltávolítása a tartóból ......................................... 25
A tartó eltávolítása a tapadókorongról ................................. 26
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről .......................... 26
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél ................................ 26
Hibaelhárítás................................................................. 26
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn ......................... 26
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket ............................ 26
A készülék nem töltődik a járművemben .................................. 26
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül ............................... 26
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz vagy a Smartphone
Link alkalmazáshoz .................................................................. 26
A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a
számítógépen ........................................................................... 26
A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a
Sajátgépben ..............................................................................26
A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető
meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben ......................... 26
A Smartphone Link hatással van az okostelefon
akkumulátorszintjére. ................................................................ 27
Függelék........................................................................ 27
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára ...... 27
Adatkezelés .............................................................................. 27
A memóriakártyák ismertetése ............................................ 27
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása ............ 27
Adatok átvitele a számítógépről ........................................... 27
Az USB-kábel leválasztása .................................................. 28
A GPS-jel állapotának megjelenítése ....................................... 28
További térképek vásárlása ...................................................... 28
Kiegészítők vásárlása ............................................................... 28
Tárgymutató.................................................................. 29
Tartalomjegyzék
Felszerelés
A készülék felszerelése motorbiciklire
Beépített töltővel ellátott motoros tartó
FIGYELMEZTETÉS!
A Garmin nyomatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését
olyan tapasztalt szakemberre bízza, aki megfelelő ismeretekkel
rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték
nem megfelelő vezetékezése a jármű és az akkumulátor
károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is
vezethet.
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
®
A készüléket a motor egy, a célnak megfelelő és biztonságos
részére rögzítse; ehhez vegye figyelembe az elérhető
tápforrásokat és kábelelvezetéseket.
MEGJEGYZÉS: mindkét 1/4 hüvelyk-os szabványos és M6
csavar mellékelve van a termékhez. Ellenőrizze a
tengelykapcsolóba/fékbilincsre gyárilag beillesztett csavarok
méretét.
2 Dugja át az új csavarokat a kormányon levő tartón, a
hézagológyűrűkön
és a fékbilincsen.
3 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavarokat.
A tápkábelek felszerelése a motorbiciklis tartóra
1 Vezesse át a tápkábel csatlakozóját a motorbiciklis tartó
nyílásának tetején.
Motoros tartó
12–24 V DC tápkábel (piros)
MEGJEGYZÉS: a rendszerhez tartozó piros tápkábel egyes készüléktípusok esetében soros biztosítékot tartalmazhat. A soros biztosítékot nem tartalmazó kábelek belső védelemmel vannak ellátva.
Test (fekete)
A kormányon levő tartó felszerelése
Az eszköz tartozékaival kétféleképpen rögzítheti azt a
kormányra. Az egyedi felszereléshez további eszközökre lehet
szükség.
Az U-csavar és a kormányon levő tartó felszerelése
1 Illessze az U-csavart a kormányra , és dugja át a két
végét a kormányon levő tartón .
2 Csúsztassa le a kábelt a nyílás aljáig
, majd húzza vissza
addig, amíg megfelelően nem illeszkedik.
3 A kábel helyén tartásához csavarozza a fekete csavart a
tartó
hátuljába.
2 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.
MEGJEGYZÉS: ajánlott nyomaték: 5,65 Nm. Maximális
nyomaték: 9,04 Nm.
A kormányon levő tartó felszerelése a tengelykapcsolóra/
fékbilincsre
1 Távolítsa el a tengelykapcsolón/fékbilincsen levő két gyári
csavart .
Felszerelés
4 Vezesse át a védőfedőt
nyílásba.
a felső nyíláson és nyomja be a
1
A készülék felszerelése a motoros tartóra
1 Illessze a készülék bal oldalát a tartóba.
2 Nyomja előre a készülék jobb oldalát, amíg a helyére nem
kattan.
Az alaplemez felszerelése a motoros tartóra
ÉRTESÍTÉS
Az alaplemezzel vagy a motorkerékpár bármely részével való
tartós, közvetlen érintkezés idővel a tartó károsodását
okozhatja. Az ilyen károsodások elkerülése érdekében helyezze
a tartóhézagolókat a tartó és az alaplemez közé, és győződjön
meg róla, hogy a tartó vagy a készülék semmilyen része nem
érintkezik közvetlenül a motorkerékpárral.
1 Vezesse át az M4 x 20 mm-es trapézfejű csavarokat
alátéteken , a tartón, a hézagológyűrűkön
alaplemezen .
és az
az
2 Az alaplemez rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.
Az alaplemez felhelyezése a kormányon levő talpra
1 Illessze egymásba a kormányon levő talp golyós részét és
az alaplemezen levő golyós részt
.
, valamint a kétvégű kart
2 Helyezze be a golyókat a kétvégű karba.
3 Óvatosan szorítsa meg a gombot.
4 Állítsa be úgy, hogy a rálátás és a használat optimális
legyen.
5 A konzol rögzítéséhez szorítsa meg a gombot.
2
3 Ha a tartón található retesz
a készülék behelyezése után
álló helyzetben marad, nyomja le.
A készülék eltávolítása a motoros tartóról
1 Nyomja meg a tartó alján levő kioldógombot.
2 Emelje ki az eszközt a tartóból.
A készülék autóban történő felszerelése
ÉRTESÍTÉS
Az eszköz felszerelése előtt tájékozódjon a készülékek
szélvédőre erősítésére vonatkozó helyi előírásokról.
FIGYELMEZTETÉS!
A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy
hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi
sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében
ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.
A tapadókorongos autós tartót ne használja motorkerékpáron.
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
MEGJEGYZÉS: az autós tartót nem minden készülékmodell
csomagja tartalmazza. Az opcionális tartozékokat a garmin.com
oldalon vásárolhatja meg.
1 Csatlakoztassa az autó tápkábelét a tartó
csatlakozóaljzatába .
2 Távolítsa el a tapadókorongról az átlátszó műanyagot.
3 Tisztítsa és szárítsa meg a szélvédőt és a tapadókorongot
4
5
6
7
szöszmentes ruhával.
Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a
kart
a szélvédő irányába.
Pattintsa rá a tartót
a tapadókorong karjára.
Illessze a készülék egyik oldalát a tartóba.
Nyomja a készüléket a tartóba, amíg a helyére nem pattan.
Felszerelés
8 Illessze az autós tápkábel másik végét a tápaljzatba.
Első lépések
FIGYELMEZTETÉS!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
• Frissítse készüléke térképeit és szoftverét
(Termékfrissítések, 25. oldal).
• Szerelje fel a készüléket, majd csatlakoztassa tápellátáshoz.
• Párosítsa Bluetooth telefonját és headsetét (A telefon és a
headset párosítása, 15. oldal) (opcionális).
• Fogjon GPS-jeleket (GPS-jelek keresése, 3. oldal).
• Állítsa be a képernyő fényerejét (A képernyő fényerejének
beállítása, 4. oldal).
• Indítsa el a navigációt az úti céljához (Útvonal indítása,
5. oldal).
®
A készülék áttekintése
készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe
vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt területre, magas
épületektől és fáktól távol.
Az állapotsávon lévő
ikon a műholdjel erősségét mutatja. Ha
legalább a csíkok fele beszíneződik, a készülék készen áll a
navigációra.
Az állapotsoron levő ikonok
Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a
készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg.
Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a
beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.
A GPS-jel állapota. Tartsa lenyomva a GPS-pontosság és a
begyűjtött műholdadatok megtekintéséhez (A GPS-jel állapotának megjelenítése, 28. oldal).
A Bluetooth állapota. Érintse meg a Bluetooth beállításainak
megtekintéséhez (Bluetooth beállítások, 23. oldal).
Wi-Fi-jel erőssége. Érintse meg a Wi-Fi beállításainak módosításához (Wi‑Fi beállítások, 23. oldal).
®
Kihangosított hívás. Érintse meg egy új hívás kezdeményezéséhez (Kihangosított hívás, 16. oldal).
Aktív szállítási mód. Érintse meg a közlekedési mód megváltoztatásához.
Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (Az idő
beállítása, 23. oldal).
Akkumulátor töltöttségi szintje.
LiveTrack adatok megosztása. A meghívott nézők száma
megjelenik az ikonon. Válassza ki a LiveTrack alkalmazás
megnyitásához (LiveTrack, 19. oldal).
bekapcsológomb
microSD memóriakártya-foglalat
®
USB táp- és adatcsatlakozó
A készülék be- és kikapcsolása
• A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
bekapcsológombot, vagy csatlakoztassa a készüléket
hálózati áramforráshoz.
• A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a
készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a
bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva
és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll
az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba
kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
• Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva
a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem
jelenik egy üzenet, majd válassza a Kikapcsol lehetőséget.
Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a
bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék
energiatakarékos üzemmódra vált.
GPS-jelek keresése
A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze
kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az
aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek
befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy
milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb
használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül
tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs
Első lépések
A Smartphone Link állapota. Érintse meg, ha csatlakozni
szeretne a Smartphone Link alkalmazáshoz, hogy élő forgalmi
adatokat és egyéb élő szolgáltatásokat érhessen el (Párosítás
telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link, 14. oldal). Ha az
ikon kék, a készülék csatlakozott a Smartphone Link alkalmazáshoz.
Hőmérséklet. Érintse meg az időjárás-előrejelzés megtekintéséhez (Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 21. oldal).
Üzemanyag-állapot. Érintse meg az üzemanyag-nyomonkövetési információk megtekintéséhez (Üzemanyag-fogyasztás
mérése, 8. oldal).
A képernyőn megjelenő gombok használata
A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az
egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.
• Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a
gombot.
• A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa nyomva a
gombot.
• A / gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
• Gyorsabb görgetéshez tartsa nyomva a / gombot.
• Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi
menü megtekintéséhez érintse meg a
gombot.
A hangerő beállítása
1 Válassza a Hangerő elemet.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A hangerő beállításához használja a csúszkát.
• A készülék elnémításához válassza a lehetőséget.
• További opciókért válassza a lehetőséget.
3
A hangkeverő használata
A hangkeverővel állíthatja be a különböző audiotípusok (pl.
navigációs utasítások vagy telefonhívások) hangszintjét. Az
egyes audiotípusok hangszintje a fő hangerő százaléka.
1 Válassza ki a Hangerő lehetőséget.
2 Válassza ki a > Hangkeverő lehetőséget.
3 A csúszkák segítségével állítsa be az egyes audiotípusok
hangerejét.
A képernyő fényerejének beállítása
1 Válassza a Beállítások > Kijelző > Fényerő elemet.
2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.
A motoros figyelmét felkeltő funkciók
és figyelmeztetések
ÉRTESÍTÉS
A motorosnak szóló figyelmeztetések és sebességkorlátozási
funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik
a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden,
táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan
ítélőképességét használva vezessen.A Garmin nem tartozik
felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért,
amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és
jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.
A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az
ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban
vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy
üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engdélyezheti
vagy letilthatja az egyes riasztási típusok hangjelzését vagy
üzenetét. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden
területen.
Iskolai zóna vagy iskola közelében: a készülék hangjelzéssel,
valamint a távolság és sebességkorlátozás (ha van)
megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához
közeledik.
Sebességhatár-csökkentés: a készülék hangjelzést ad és
megjeleníti a közelgő sebességhatár-csökkentést, így
felkészülhet a sebesség csökkentésére.
Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a
sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély
megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon
érvényes sebességkorlátozást.
Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel és a távolság
megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.
Állatveszély: a készülék hangjelzéssel és a távolság
megjelenítésével jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.
Kanyarodó út: a készülék hangjelzéssel és a távolság
megjelenítésével jelzi, ha kanyarodó úthoz közeledik.
Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel és a lassabb
forgalomig hátralévő távolság megjelenítésével jelzi, ha
nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A
funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell
fogadnia (Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link
segítségével, 18. oldal).
Fáradtságra figyelmeztetés: a készülék hangjelzést ad és
pihenőhelyeket javasol, ha két óránál hosszabb ideje vezet
megállás nélkül.
Motorosnak szóló figyelmeztetések
engedélyezése vagy letiltása
Külön kikapcsolhatja az egyes hallható, motorosnak szóló
figyelmeztetéseket. A vizuális figyelmeztetések akkor is
megjelennek, ha a hallható figyelmeztetések le vannak tiltva.
4
1 Válassza a Beállítások > Vezetői asszisztencia > Hallható
figyelmeztetések lehetőséget.
2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti
jelölőnégyzeteket.
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő
kamerák
ÉRTESÍTÉS
A Garmin nem vállal felelősséget a piroslámpa-kamera és a
traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek
használatából eredő következményekért.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus
esetében elérhető.
Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre
állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra
vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett
sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.
• Az élő jelzőlámpa- és biztonságikamera-adatok a Garmin
Live Services előfizetésével érhetők el, a Smartphone Link
alkalmazáson keresztül (Garmin Élő szolgáltatások,
14. oldal).
• A jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerák helyszíneit
tartalmazó, naprakész adatbázis fenntartásához
készülékének aktív előfizetéssel kell rendelkeznie a
biztonságikamera-adatok letöltéséhez és tárolásához. Ezen
információk elérhetőségének és kompatibilitásának
ellenőrzésére, valamint előfizetést váltani vagy egyszeri
frissítést vásárolni a garmin.com/speedcameras oldalon van
lehetőség. Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat
vagy megújíthatja előfizetését.
MEGJEGYZÉS: egyes régiók bizonyos termékcsomagjai már
sebességmérő és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó
adatokkal feltöltve érkeznek, élettartamra szóló ingyenes
frissítési lehetőséggel.
• A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin
Express™ szoftvert (garmin.com/express) használhatja.
Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig
naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.
Balesetérzékelés és értesítések
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék segítségével elküldheti tartózkodási helyét egy
baleset esetén értesítendő személynek. Ez egy kiegészítő
funkció, és nem javasolt a segítségkérés elsődleges
módszereként hagyatkozni rá. A Smartphone Link alkalmazás
nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.
zūmo készüléke beépített érzékelők segítségével észleli a
lehetséges járműbaleseteket.
• Ha beállít egy baleseti kapcsolattartót, a készülék
automatikusan szöveges üzenetet küld a kapcsolattartónak,
ha balesetet észlel és a gépkocsi álló helyzetbe kerül. A
funkció segítségével akkor is értesíthet valakit a helyzetről,
ha Ön nem tud hívást indítani vagy üzenetet küldeni. A
funkció működéséhez kapcsolódnia kell a Smartphone Link
alkalmazáshoz, az üzenet küldéséhez pedig aktív mobiladatkapcsolat szükséges.
• Ha még nem állított be baleseti kapcsolattartót, készüléke
baleset észlelésekor automatikusan megjeleníti a
legközelebbi címet vagy földrajzi koordinátákat. Ez nagyon
hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a
tartózkodási helyét. A Több lehetőséget választva
megtekintheti a Hol vagyok? oldalt.
A motoros figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések
Baleseti kapcsolattartó beállítása
Mielőtt beállíthatna egy balesetészlelési kapcsolattartót, a
következőket el kell végeznie:
• Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link
alkalmazáshoz (Párosítás telefonhoz és csatlakozás
Smartphone Link, 14. oldal).
• Válassza ki a Beállítások > Bluetooth elemet, válassza ki
telefonja nevét, és győződjön meg róla, hogy a
Telefonhívások opció engedélyezve van-e.
A baleseti kapcsolattartó beállításához a készüléknek hozzá kell
férnie a Smartphone Link alkalmazáshoz és az okostelefon
névjegyzékéhez. Ha nem szeretné készülékét kihangosított
hívásokhoz használni, a baleseti kapcsolattartó beállítása után
kikapcsolhatja a Telefonhívások opciót.
1 Válassza a Beállítások > Vezetői asszisztencia > Baleseti
értesítés > Folytatás lehetőséget.
Megjelenik a névjegyek listája.
2 Válasszon egy névjegyet, majd válassza a Tovább elemet.
3 Ellenőrizze a névjegyhez tartozó telefonszámot, majd
válassza a Tovább elemet.
4 Írjon be egy nevet vagy becenevet, majd válassza a Kész
elemet.
5 Tekintse át a baleseti üzenet mintáját, majd válassza a
Tovább elemet.
6 A képernyőn megjelenő üzeneteket követve tájékoztassa a
kiválasztott személyt arról, hogy beállította őt baleseti
kapcsolattartóként.
MEGJEGYZÉS: a baleseti értesítő üzenet a beállított nevet
vagy becenevet is tartalmazza, de az üzenetet nem az Ön
telefonszámáról fogja küldeni. Ezt egy harmadik fél
szolgáltatása fogja lebonyolítani, ezért tájékoztassa a
kiválasztott személyt arról is, hogy az üzenet ismeretlen
számról fog érkezni.
7 Válassza az OK lehetőséget.
8 Ellenőrizze az információkat, majd válassza a Eltárol
lehetőséget.
Baleseti értesítés megszakítása
Ha készüléke balesetet észlel, egy üzenet és egy hangjelzés
tájékoztatni fogja Önt arról, hogy hamarosan értesítés indul
baleseti kapcsolattartójának. 60 másodperces visszaszámlálás
indul a baleset észlelésekor, és a készülék ennek a
visszaszámlálásnak a végén küldi el az üzenetet. Ha nem
szeretné elküldeni az értesítést, megszakíthatja a folyamatot.
Ehhez a visszaszámlálás lejárta előtt válassza a Mégse
elemet.
Baleseti értesítések letiltása
Ha letiltja a baleseti értesítéseket, a készülék nem küld SMSértesítéseket az észlelt balesetekről.
1 Lépjen a Beállítások > Vezetői asszisztencia > Baleseti
értesítés menübe.
2 Törölje a jelölést a Baleset észlelési SMS jelölőnégyzetéből.
Sisaktörvény-értesítések megjelenítése
zūmo készülékén sisaktörvény-értesítések jelenhetnek meg,
mikor a készülék először fog műholdjelet, és mikor a készülék
olyan helyszínhez közelít, amelyre motorkerékpár-biztonsági
szabályok érvényesek.
ÉRTESÍTÉS
A Garmin azt tanácsolja, hogy a biztonság érdekében minden
motoros viseljen sisakot. A sisakjogszabály-értesítések csupán
tájékoztató jellegűek, változhatnak, és nem minősülnek jogi
tanácsadásnak. A sisakjogszabály-értesítések kizárólag az
USA-ban és Kanadában érhetőek el.
Navigálás az úti célhoz
A részletek megtekintéséhez válassza ki az értesítést.
Sisakszabályok keresése
Állam vagy megye alapján kereshet sisakra vonatkozó
jogszabályokat.
1 Válassza az Alkalmazások > Sisakútmutató lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik államot vagy megyét.
Navigálás az úti célhoz
Útvonalak
Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy
vagy több úti célig vezet.
• A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési
mód (Az útvonal-tervezési mód módosítása, 5. oldal) és az
elkerülések (Forgalmi akadályok, díjak és területek
elkerülése, 7. oldal).
• Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a
navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat
(Útvonal indítása, 5. oldal).
• Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat
szeretne érinteni vagy el kíván kerülni.
• Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz.
Útvonal indítása
1 Válassza ki a Hova? lehetőséget, majd keresse meg az adott
helyet.
2 Válasszon ki egy helyet.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció
elindításához válassza az Menj! lehetőséget.
• Alternatív útvonal használatához válassza a
lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek
meg.
• Az útirány szerkesztéséhez válassza az > Útvonal
szerkesztése lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat
az útvonalhoz.
A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos
figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal
vezeti Önt (Az útvonal a térképen, 6. oldal). Az útvonalon lévő
főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép
szélén.
Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a
helyeket az útvonalához.
Az útvonal-tervezési mód módosítása
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a
Rövidebb idő lehetőséget.
• Válassza az Garmin Adventurous Routing™
lehetőséget, ha inkább a kanyargós utakat kedveli.
• Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak
figyelembe vétele nélkül) válassza a Légvonalban
lehetőséget.
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás
tovább tart, akkor válassza a Kisebb távolság
lehetőséget.
5
Útvonalválasztás Kalandos útvonal segítségével
Készüléke kanyargós utakat, hegyeket és korlátozott mértékben
autópályákat is előnyben részesíthet az útvonaltervezéshez. Ez
a funkció élvezetesebb utat képes biztosítani, a hosszabb
menetidő vagy a nagyobb távolság árán.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden készüléktípuson és
térképterülethez áll rendelkezésre.
1 Válassza a következőt: Beállítások > Navigáció >
Tervezési mód > Garmin Adventurous Routing™ >
Eltárol.
2 Válassza a Garmin Adventurous Routing™ lehetőséget.
3 Használja a Inkább kanyarok csúszkát, ha kevesebb vagy
több kanyart szeretne.
4 Használja a Inkább dombok csúszkát, ha kevesebb vagy
több hegyi szakaszt szeretne.
5 Használja a Főbb autópályák elkerülése csúszkát, ha
kevesebb vagy több autópályát szeretne.
6 Indítsa el az útvonalat (Útvonal indítása, 5. oldal).
Útvonal indítása a térkép használatával
Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy
helyet a térképről.
1 Válassza a Térkép lehetőséget.
2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület
megjelenítéséhez.
3 Szükség esetén válassza a lehetőséget a megjelenített
érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
Megjelennek a térképen a helyek jelölői ( vagy kék pont).
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válasszon ki egy helyjelölőt.
• Válasszon ki egy pontot, például egy utcát,
útkereszteződés vagy helycímet.
5 Válassza az Menj! lehetőséget.
Kiindulási helyre utazás
A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni
cím megadására kéri.
1 Válassza a Hova? > Menjünk haza lehetőséget.
2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.
A lakcím szerkesztése
1 Válassza a Hova? > > Otthon megadása lehetőséget.
2 Adja meg az otthoni címet.
Az útvonal a térképen
Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a
térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A
legközelebbi kanyarodással vagy kijárattal kapcsolatos
utasítások a térkép felső részén jelennek meg.
Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot
vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben
haladnia kell (ha elérhető).
Távolság a következő műveletig.
A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
Útvonal kiemelve a térképen.
Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a
következő műveletek helyét jelzik.
Járműsebesség.
Az út neve, amelyen halad.
Érkezés várható időpontja.
TIPP: a mező megérintésével változtathat a kijelzett információkon.
Aktív sávinformáció
Ha útvonala fordulóhoz, kijárathoz vagy kereszteződéshez
közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes
szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal
jelzi a
megfelelő sávot a kanyarodáshoz.
Kanyarok és irányok megtekintése
Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat,
sávváltásokat és egyéb irányokat.
1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:
• A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni
megtekintéséhez válassza a > Fordulók lehetőséget.
A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart
vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül
az útvonalon való haladás során.
• Az útvonal összes kanyarjának és irányának
megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő
szövegsávot.
2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).
Megjelennek a részletes információk. Nagyobb
kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés
képe (ha elérhető).
A teljes útvonal megjelenítése a térképen
1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges
pontját.
2 Válassza a
ikont.
Megérkezés az úti célhoz.
Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő
információkat jelenít meg.
• A térképen megjelenő ikon jelzi az úti célt, továbbá
hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
• Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan
felajánlja a parkolóhelyek keresését. Az Igen lehetőséget
választva megkeresheti a közeli parkolókat (Parkolás az úti
cél közelében, 7. oldal).
• Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az
útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az
érkezést, a Leállítás gombbal leállíthatja a navigációt.
6
Navigálás az úti célhoz
Parkolás az úti cél közelében
Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának
közelében. Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék
automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését.
1 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha ekkor az Igen lehetőséget választja, közeli
parkolóhelyeket kereshet.
• Ha készüléke nem ajánlja fel a keresést, lépjen a Hova? >
Kategóriák > Parkolók menübe, majd válassza a > Úti
célom elemet.
A
Parkolás
szűrése lehetőséget választva megadhat egy
2
vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód
szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden
helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
3 Válasszon parkolóhelyet, majd válassza az Menj! >
Következő megálló elemet.
Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.
Legutóbbi parkolóhely megkeresése
Ha a készülék bekapcsolt állapotában lecsatlakoztatja a
járműről, a rendszer elmenti aktuális tartózkodási helyét
parkolóhelyként.
Válassza az Alkalmazások > Legutóbbi hely elemet.
Az aktív útvonal módosítása
Hely hozzáadása az útvonalhoz
Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie
az útvonalon való navigálást (Útvonal indítása, 5. oldal).
Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez.
Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti
céljaként.
TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is
magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás
megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az
utazástervezőt (Utazás tervezése, 19. oldal).
1 A térképen válassza a > Hova? lehetőséget.
2 Keressen egy helyet.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza az Menj! lehetőséget.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helynek az útvonal következő úti céljaként való
hozzáadásához válassza a Következő megálló
lehetőséget.
• A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához
válassza a Utolsó megálló lehetőséget.
• A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok
sorrendjének szerkesztéséhez válassza az Aktív
útvonalhoz adás lehetőséget.
A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet
is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.
Az útvonal alakítása
Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat (Útvonal
indítása, 5. oldal).
Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az
útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való
vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen,
anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.
1 Érintse meg a térkép bármely pontját.
2 Válassza ki a ikont.
A készülék útvonal-formázási módba lép.
3 Válassza ki a helyzetét a térképen.
Navigálás az úti célhoz
TIPP: a elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat
egy pontosabb helyet.
A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott
helyen haladjon át.
4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
• Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az
útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
• Alakítási pont eltávolításához válassza a elemet.
5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az Menj!
lehetőséget.
Kerülőút tétele
Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy
elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos,
ha útépítési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz
útviszonyokkal találkozik.
1 Válassza ki a térképen az > Útvonal módosítása
lehetőséget.
TIPP: ha az Útvonal módosítása eszköz nem található meg a
térképeszközök menüben, lehetősége van hozzáadni
(Térképeszközök engedélyezése, 13. oldal).
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális
útvonalat, akkor válassza a Kerülőút távolság alapján
lehetőséget.
• Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon,
akkor válassza a Kerülőút út alapján lehetőséget.
• Új útvonal kereséséhez válassza a Kerülőút lehetőséget.
Útvonal leállítása
A térképen válassza ki a
> Leállítás lehetőséget.
Javasolt útvonalak használata
A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet,
és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót
(Készülék- és adatvédelmi beállítások, 23. oldal).
A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási
előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti
célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat,
hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi
adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.
A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza
a navigációs sávot.
Forgalmi akadályok, díjak és területek
elkerülése
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon
Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia
kell a közlekedési adatokat (Közlekedési adatok fogadása
Smartphone Link segítségével, 18. oldal).
Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat,
hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha
kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban
(Forgalombeállítások, 23. oldal), manuálisan tekintheti meg és
kerülheti el a forgalmi akadályokat.
1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a >
Közlekedés lehetőséget.
2 Válassza a Lehetséges útvonalak lehetőséget, ha elérhető.
3 Válassza az Menj! lehetőséget.
Fizetős utak elkerülése
A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat,
pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A
készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős
területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.
7
1 Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken
található térképadatoktól függően változik.
• Válassza a Fizető utak lehetőséget.
• Válassza a Díjak > Fizető utak lehetőséget.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó
rákérdezéshez válassza a Mindig kérdezzen rá
lehetőséget.
• Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az Elkerülendő
lehetőséget.
• Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az
Engedélyezés lehetőséget.
4 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Útdíjmatricák elkerülése
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
A készüléken levő térképadatok részletes információkat
tartalmazhatnak az útdíjmatricákkal kapcsolatban néhány
ország vonatkozásában. Az útdíjmatricákat minden ország
esetében elkerülheti vagy engedélyezheti.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj matrica
lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő országot.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó
rákérdezéshez válassza a Mindig kérdezzen rá
lehetőséget.
• Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az Elkerülendő
lehetőséget.
• Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az
Engedélyezés lehetőséget.
4 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Útjellemzők elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Elkerülések elemet.
2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd
válassza a/az Eltárol.
Egyéni elkerülések
Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és
útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat,
elkerüli ezeket a területeket és utakat, hacsak nincs másik
rendelkezésre álló észszerű út.
Út elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
2 Válassza az Kerülendő út hozzáadása lehetőséget.
3 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
5 Válassza a Kész lehetőséget.
Terület elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza az Elkerülés hozzáadása
lehetőséget.
3 Válassza az Kerülendő terület hozzáadása lehetőséget.
4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
8
5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
6 Válassza a Kész lehetőséget.
Egyéni elkerülés letiltása
Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
3 Válassza a > Kikapcsol lehetőséget.
Egyéni elkerülések törlése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a ikont.
• Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az
elkerülést, majd válassza a
> Törlés lehetőséget.
Navigálás légvonalban
Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
2 Válassza a Tervezési mód > Légvonalban > Eltárol
lehetőséget.
A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes
vonalként tervezi.
Üzemanyag-fogyasztás mérése
Beállíthatja, hogy az eszköz kiszámolja az üzemanyagfogyasztást, figyelmeztesse Önt, amikor eléri az aktuális
üzemanyaggal megtehető távolság határát, és hogy az aktuális
fogyasztás alapján benzinkutat javasoljon. Amikor az
üzemanyag-fogyasztás mérése funkció engedélyezve van, a
kijelzi az aktuális üzemanyag-állapotot.
Fehér: az üzemanyag-fogyasztás mérése funkció le van tiltva,
vagy az eszköz nincs csatlakoztatva a motoros
tartókonzolhoz.
Zöld: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság
az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje felett van.
Narancssárga: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel
megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési
szintje alatt van.
Piros: a tartályban lévő üzemanyaggal a becsült megtehető
távolság nulla.
Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása
Ahhoz, hogy mérni tudja az üzemanyag-fogyasztást, a
készüléket motoros vagy terep üzemmódra kell váltani és a
motoros tartóba kell helyezni.
Ha bekapcsolja az üzemanyag-fogyasztás mérését, a fedélzeti
számítógép képernyőjén megjelenik az üzemanyagszint-mérő
(Útadatok oldal megjelenítése, 13. oldal).
1 Töltse fel az üzemanyagtartályt.
2 Válassza a következőt: Alkalmazások > Üzemanyagbeállítások > Üzemanyagfogyasztás mérése.
3 Válassza a Távolság/tartály lehetőséget.
4 Adja meg, hogy a jármű egy tank üzemanyaggal mekkora
távolságot tud megtenni, majd nyomja meg a Kész gombot.
Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása
Beállíthatja úgy a készüléket, hogy figyelmeztessen, ha
alacsony az üzemanyagszint.
MEGJEGYZÉS: a készülék csak akkor tud alacsony
üzemanyagszint figyelmeztetést küldeni, ha csatlakoztatva van
a motorkerékpáros tartóhoz.
Navigálás az úti célhoz
1 Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása
(Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása, 8. oldal).
2 Válassza az Maradék üzemanyagszint figyelmeztetés
lehetőséget.
3 Adja meg a távolságot, majd válassza a Kész lehetőséget.
Ha csak annyi üzemanyag van a tartályban, amennyi a beírt
távolság megtételéhez elég, a térképoldalon megjelenik az
alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés.
Üzemanyagtartály-figyelő nullázása
A maradék üzemanyag pontosabb követéséhez az
üzemanyagtartály újratöltésekor állítsa alaphelyzetbe az
üzemanyagtartály-figyelőt.
Válassza a következőt: Alkalmazások > Üzemanyagbeállítások > Üzemanyagtartály visszaállítása.
Dinamikus tankolás engedélyezése
A dinamikus tankolás engedélyezése előtt a készüléket motor
üzemmódra kell állítania, a motoros tartóba kell helyeznie és
engedélyeznie kell az üzemanyag-fogyasztás mérését.
Beállíthatja, hogy az eszköz az aktuális üzemanyagmennyiséggel megtehető becsült távolság alapján javasoljon
megállót a tankolásra.
Válassza a következőt: Alkalmazások > Üzemanyagbeállítások > Dinamikus tankolás.
Helyek keresése és mentése
A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például
éttermeket, szállodákat, illetve részletes útinfót. A Hova? menü
számos böngészési, keresési és adatmentési mód
biztosításával segít megtalálni az úti célt.
• Adjon meg keresési kulcsszavakat az összes helyadat gyors
kikereséséhez (Hely keresése a keresősáv használatával,
9. oldal).
• Böngésszen vagy keressen előre betöltött érdekes helyeket
kategóriánként (Érdekes helyek, 9. oldal).
• Keressen és tekintsen meg Foursquare érdekes helyeket
(Foursquare érdekes helyek keresése, 11. oldal).
• Használjon keresési eszközöket az adott helyek, pl. címek,
útkereszteződések és földrajzi koordináták kikereséséhez
(Keresési eszközök, 10. oldal).
• Keressen egy másik város vagy terület közelében (Keresési
terület módosítása, 10. oldal).
• Mentse kedvenc helyeit, hogy a jövőben gyorsan megtalálja
őket (Helyek mentése, 12. oldal).
• Térjen vissza a legutóbbi keresési eredményekhez (Legutóbb
talált helyek megkeresése, 11. oldal).
®
Érdekes helyek
Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy
érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint
rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti
célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és
szórakozóhelyeket.
Hely keresése a keresősáv használatával
A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg
kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válassza ki a Keresés megadása lehetőséget a
keresősávban,
3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
Helyek keresése és mentése
• Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy
kategórianevet (például: „mozik”).
• Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a
teljes nevét vagy annak egy részét.
• Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot
és utcanevet.
• Egy másik városban található cím megkereséséhez adja
meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
• Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
• Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és
hosszúsági koordinátákat.
5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki
a megfelelő kifejezést.
• Megadott szövegrész alapján történő kereséshez
válassza ki a lehetőséget.
6 Válasszon ki egy helyet.
Hely keresése kategória szerint
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a Kategóriák
lehetőséget.
3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
4 Válassza ki az egyik helyet.
Kategórián belüli keresés
Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott
kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb
kiválasztott négy hellyel.
1 Válassza ki a Hova? > Kategóriák lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon
ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó,
legutóbb talált helyeket mutatja.
• Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti
célt.
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden
területen vagy minden terméktípusnál érhető el.
Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy
nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott
boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.
1 Válassza a Hova? > Keresés megadása lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helyszín kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy
címét, válassza a elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
• Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely
nevét, válassza a elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.
3 Válasszon ki egy helyet.
A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek,
autókölcsönzők vagy terminálok.
4 Válasszon kategóriát.
5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az Menj!
lehetőséget.
A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez
legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbejárathoz. Ha
megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt
parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen
belüli helyét.
9
Helyszín felfedezése
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden
területen vagy minden terméktípusnál érhető el.
Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek
listáját.
1 Válasszon ki egy helyszínt.
2 Válassza ki a > A helyszín felfedezése lehetőséget.
Helykeresési eredmények
Alapértelmezésként a helykeresési eredmények közelség
szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Lejjebb görgetve
további találatokat láthat.
A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
Válassza ki a helyszínre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
Válassza ki az adott helyhez közeli parkolóhelyek megkereséséhez.
Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak
megtekintéséhez.
Menj! Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
Válassza ki a keresési eredmények térképes megjelenítéséhez.
Helykeresési eredmények a térképen
Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista
nézet helyett.
Válasszon a helykeresési találatok közül: . A legközelebbi
hely a térkép közepén jelenik meg, a kiválasztott hely alapvető
információi pedig a térkép alsó részén láthatók.
Keresési terület módosítása
Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója
közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van
arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban,
vagy az aktív útvonal mentén keressen.
1 Válassza a Hova? ikont.
2 Válassza a elemet.
3 Válasszon beállítást.
Parkoló
zūmo készüléke részletes parkolóadatokat tartalmaz, amelyek
segítségével a parkolás lehetőségének esélyei, a parkoló
típusa, a parkolás költsége vagy az elfogadott fizetési módok
alapján kereshet közeli parkolóhelyet.
Egyes helyeken a parkolóadatok akkor érhetők el, ha zūmo
készüléke csatlakozik a Smartphone Link alkalmazáshoz
(Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link,
14. oldal). Amíg készüléke élő parkolóadatokat fogad, valós
idejű parkolóadatokat tekinthet meg.
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen
és minden parkolóhoz érhetőek el.A Garmin nem vállal
felelősséget a parkolóadatok pontosságáért és időszerűségéért.
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Parkolók lehetőséget.
2 A Parkolás szűrése lehetőséget választva megadhat egy
vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód
szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden
helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
4 Válassza az Menj! lehetőséget.
Parkoló keresése megadott hely közelében
1 Egy hely keresése.
2 Válasszon egy helyet a keresési találatok közül.
3 Válassza a ikont.
Megjelennek a kiválasztott hely közelében elérhető parkolók.
4 A Parkolás szűrése lehetőséget választva megadhat egy
vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód
szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden
helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
5 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
6 Válassza az Menj! lehetőséget.
Parkolási színek és parkolási szimbólumok
A térképet elhúzva további keresési eredményeket tekinthet
meg.
További keresési eredmények. Kiválasztással másik helyet
tekinthet meg.
A kiválasztott hely összegzése. Válassza ki a helyszínre
vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
Menj! Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
Válassza ki a keresési eredmények listába rendezett megjelenítéséhez.
10
A részletes parkolási adatokkal rendelkező parkolóhelyek
színkódolva jelzik annak valószínűségét, hogy szabad
parkolóhelyet talál. A szimbólumok jelzik a parkolóhely típusát
(utcai vagy elkülönített), a viszonylagos árakat, valamint a
fizetés módját.
A színek és szimbólumok magyarázatát megtekintheti
készülékén.
A parkolási keresés eredményeinek megtekintéséhez
válassza az ikont.
Keresési eszközök
A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a
képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.
Cím keresése
MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött
térképadatoktól függ.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
Helyek keresése és mentése
2 Szükség szerint válassza a Keresés a közelben:
lehetőséget a keresési terület megváltoztatásához (Keresési
terület módosítása, 10. oldal).
3 Válassza ki a Cím lehetőséget.
4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg a címre vonatkozó adatokat.
5 Válassza ki a címet.
Útkereszteződés keresése
Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út
között.
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Útkereszteződések
lehetőséget.
2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg az utcára vonatkozó adatokat.
3 Válassza ki az útkereszteződést.
Város keresése
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Települések lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válasszon ki egy várost a közeli városok listájából.
• Ha másik hely közelében szeretne keresést végezni,
válassza a Keresés a közelben: (Keresési terület
módosítása, 10. oldal).
• Ha városnévre szeretne rákeresni, válassza a Keresés
megadása lehetőséget, adjon meg egy városnevet, majd
válassza a lehetőséget.
Hely keresése koordináták használatával
Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok
koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Koordináták lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza a ikont, és változtassa meg a
koordináták formátumát vagy a dátumot.
3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
4 Válassza a Térképen megnéz lehetőséget.
Foursquare
Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre
betöltött Foursquare érdekes helyeket tartalmaz, amelyeket a
Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.
További funkciókhoz csatlakozhat Foursquare fiókjához a
kompatibilis okostelefonján található Smartphone Link
segítségével. Ha a Smartphone Link segítségével csatlakozik
Foursquare fiókjához, megtekintheti a Foursquare részletes
helyadatokat, bejelentkezhet egy helyre, és érdekes helyeket
kereshet az online Foursquare adatbázisban.
Csatlakozás Foursquare fiókjához
1 Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link
alkalmazáshoz (Párosítás telefonhoz és csatlakozás
Smartphone Link, 14. oldal).
2 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást okostelefonján.
3 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazás beállításait, és
válassza a Foursquare® > Login lehetőséget.
Adja
meg Foursquare bejelentkezési adatait.
4
Foursquare érdekes helyek keresése
Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes
helyeket keresni. Ha a Smartphone Link segítségével
csatlakozik Foursquare fiókjához, a keresés a legfrissebb
találatokat biztosítja az online Foursquare adatbázisból,
valamint testre szabott találatokat Foursquare felhasználói
fiókjából.
Válassza a Hova? > Kategóriák > Foursquare®
lehetőséget.
Helyek keresése és mentése
Foursquare részletes helyadatok megtekintése
Ahhoz, hogy meg tudja tekinteni a Foursquare részletes
helyadatokat, csatlakoztatnia kell egy kompatibilis okostelefont,
amelyen fut a Smartphone Link alkalmazás, és be kell
jelentkeznie Foursquare fiókjába.
Megtekintheti a részletes Foursquare helyadatokat, pl. a
felhasználói értékeléseket, az éttermi árinformációkat és a
nyitva tartási időt.
1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési
találatok közül.
2 Válassza ki a ikont.
Bejelentkezés ezzel Foursquare
Mielőtt bejelentkezne a Foursquare alkalmazásba, csatlakoznia
kell egy támogatott Smartphone Link alkalmazást támogató
telefonhoz, és be kell jelentkeznie Foursquare fiókjába.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Foursquare® >
Bejelentkezés elemet.
2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
3 Válassz ki a > Bejelentkezés elemet.
TripAdvisor
®
Készüléke TripAdvisor érdekes helyeket és értékeléseket
tartalmaz.A keresési találatok listája automatikusan megjeleníti
a TripAdvisor értékeléseket, ha azok rendelkezésre állnak az
adott érdekes helyekhez. Kereshet is közeli TripAdvisor érdekes
helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint
rendezheti.
TripAdvisor Érdekes helyek keresése
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > TripAdvisor lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a kiválasztott TripAdvisor kategória közeli érdekes
pontjainak egy listája.
3 Az Eredmények rendezése lehetőséget választva távolság
vagy népszerűség szerint rendezheti a találatokat (nem
kötelező).
Legutóbb talált helyek megkeresése
A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.
Válassza a Hova? > Legutóbbi lehetőséget.
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése
Válassza a Hova? > Legutóbbi >
lehetőséget.
> Törlés > Igen
Az aktuális hely adatainak megtekintése
A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére
vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha
segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.
A térképen válassza ki a járművet.
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás
keresése
A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat,
rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válassza a Kórházak, Rendőrőrsök vagy Üzemanyag
ikont.
A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik
meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A kívánt helyre navigáláshoz válassza az Menj!
lehetőséget.
11
• A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez
válassza a következő ikont: .
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez
Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön
jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válassza ki a > Jelenl. helyre vez. útv. lehetőséget.
3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
4 Válassza a Választ lehetőséget.
Parancsikon hozzáadása
Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon
mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.
A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.
1 Válassza a Hova? > Parancsikon hozzáadása lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő elemet.
Parancsikon eltávolítása
1 Válassza a Hova? > > Parancsikon(ok) eltáv.
lehetőséget.
2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
4 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Helyek mentése
Hely mentése
1 Keresse meg az adott helyet (Hely keresése kategória
2
3
4
5
szerint, 9. oldal).
A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
Válassza a ikont.
Válassza a
> Eltárol lehetőséget.
Szükség szerint írjon be egy nevet, és válassza a Kész
lehetőséget.
Az aktuális hely mentése
1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
2 Válassza a/az Eltárol lehetőséget.
3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/az Kész lehetőséget.
4 Válassza a/az OK lehetőséget.
Mentett hely szerkesztése
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza a ikont.
5 Válassza a > Szerkesztés lehetőséget.
6 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza ki a Név lehetőséget.
• Válassza a Telefonszám lehetőséget.
• Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez
válassza ki a Kategóriák lehetőséget.
• Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt
szimbólum módosításához válassza ki a
Térképszimbólum módosítása lehetőséget.
7 Szerkessze az adatokat.
8 Válassza a Kész lehetőséget.
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez
Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.
MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a
mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.
12
1
2
3
4
5
Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
Válasszon ki egy helyet.
Válassza a ikont.
Válassza a
> Szerkesztés > Kategóriák elemet.
Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel
elválasztva.
6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
7 Válassza a Kész lehetőséget.
Mentett hely törlése
MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válassza a > Mentett helyek törlése lehetőséget.
3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet,
majd válassza a Törlés lehetőséget.
A térkép használata
A térképpel navigálhat az útvonalon (Az útvonal a térképen,
6. oldal), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen
aktív útvonal.
1 Válassza a Térkép lehetőséget.
2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő
pásztázáshoz.
• Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a vagy
lehetőségek közül.
• Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a
lehetőséget.
• A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti
szűréséhez válassza a lehetőséget.
• Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és
válassza az Menj! (Útvonal indítása a térkép
használatával, 6. oldal).
Térképeszközök
A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az
információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése
során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek
meg a térkép szélén.
Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.
Útvonal módosítása: lehetővé teszi kerülőút kiválasztását vagy
az útvonal egyes pontjainak kihagyását.
Következik: megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy
az aktuális út mentén (Következik, 13. oldal).
Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén
(Kanyarok és irányok megtekintése, 6. oldal).
Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útadatokat, így
például a sebességet vagy a távolságot (A térkép
útadatainak megjelenítése, 13. oldal).
Hangerő: módosítja a fő hangerőt.
Fényerő: módosítja a képernyő fényerejét.
Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait,
illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető
opciókat (Hívás közbeni opciók, 16. oldal).
LiveTrack: lehetővé teszi a LiveTrack megosztás (LiveTrack,
19. oldal) elindítását és leállítását.
Közlekedés: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal
mentén vagy az adott környéken (Soron következő forgalmi
események megjelenítése, 13. oldal).
A térkép használata
Időjárás: megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott
környéken.
photoLive: megjeleníti a valós idejű forgalmi kamerákat a
photoLive előfizetés alapján (photoLive forgalmi kamerák,
21. oldal).
Kamera jelent.: a segítségével jelzőlámpába telepített vagy
sebességmérő kamerát jelenthet. Ez az eszköz csak akkor
elérhető, ha készülékén vannak jelzőlámpába telepített és
sebességmérőkamera-adatok, és aktív a kapcsolat a
Smartphone Link alkalmazással (Párosítás telefonhoz és
csatlakozás Smartphone Link, 14. oldal).
Térképeszköz megtekintése
1 A térképen érintse meg a ikont.
2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a
lehetőséget.
5 Válassza a Kész lehetőséget.
Útadatok
A térkép útadatainak megjelenítése
Mielőtt a térképen útadatokat jelenítene meg, hozzá kell adnia
az eszközt a térképeszközök menüjéhez (Térképeszközök
engedélyezése, 13. oldal).
A térképen válassza az > Fedélzeti adatok lehetőséget.
Útadatmezők testreszabása
Az útadattérkép eszközön megjelenő adatok testreszabásához
hozzá kell adnia az útadat eszközt a térkép eszközök
menüjéhez (Térképeszközök engedélyezése, 13. oldal).
1 A térképen válassza az > Fedélzeti adatok lehetőséget.
2 Válasszon egy útadatmezőt.
3 Válasszon beállítást.
Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.
Térképeszközök engedélyezése
Útadatok oldal megjelenítése
Alapértelmezés szerint csak a legelterjedtebb térképeszközök
vannak engedélyezve a térképeszközök menüben. Lehetőség
van azonban további eszközök hozzáadására is a menühöz, így
az akár 12 eszközt is tartalmazhat.
1 A térképen érintse meg a > ikont.
2 A hozzáadáshoz jelölje be a hozzáadni kívánt eszköz melletti
jelölőnégyzetet.
3 Válassza a Eltárol parancsot.
Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és
statisztikákkal szolgál az utazásról.
MEGJEGYZÉS: ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a
készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított
időt.
A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
Következik
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek
A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén
található helyekről ad információt. Megtekintheti a közelgő
érdekes helyeket – éttermeket, benzinkutakat, pihenőket stb.
Autópályán haladva a közelgő kijáratoknál és városoknál
elérhető szolgáltatásokról is szerezhet információt, hasonlóan,
mint az út mentén kihelyezett táblákról.
A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet
megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.
Közelgő helyek megtekintése
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az egyes kategóriák között a gombbal lehet váltani.
• A közelgő autópálya-kijáratoknál vagy városoknál elérhető
szolgáltatások információinak megtekintéséhez válassza a
lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ez az opció csak akkor érhető el,
autópályán halad, illetve ha az útvonal autópályát is
tartalmaz.
3 Válasszon ki egy elemet az adott kategóriába, kijárathoz
vagy városhoz tartozó helyek listájának megtekintéséhez.
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása
Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek
meg a Következik eszközben.
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válassza ki a ikont.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához
válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategórianév
mellé.
• A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
• Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a
kategóriát, majd válassza ki az Egyéni keresés elemet,
és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
A térkép használata
Az útnapló megjelenítése
A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.
lehetőséget.
2 Jelölje be az Útnapló jelölőnégyzetet.
Útadatok nullázása
1 A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
2 Válassza a > Mező(k) visszaállítása lehetőséget.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az Összes
kijelölése lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon
levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
• A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához
válasza az Útadatok nullázása lehetőséget.
• A maximális sebesség nullázásához válassza a Max.
sebesség visszaáll. lehetőséget.
• A kilométer-számláló visszaállításához válassza a „B” út
nullázása lehetőséget.
Soron következő forgalmi események
megjelenítése
Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi
eseményeket.
1 Miközben az útvonalon navigál, válassza a > Közlekedés
lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán
található panelon jelenik meg.
2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni
kívánja.
Forgalom megtekintése a térképen
A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a
közeli utak esetleges közlekedési akadályait.
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Szükség esetén válassza a > Jelmagyarázat lehetőséget
a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.
13
Közlekedési események keresése
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Válassza a > Események lehetőséget.
3 Válassza ki a lista egyik elemét.
4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével
tekintse meg a további közlekedési eseményeket.
A térkép testreszabása
A térképrétegek testre szabása
Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes
helyek és az útviszonyok ikonjait.
1 Válassza a/az Beállítások > Térkép és jármű >
Térképrétegek lehetőséget.
2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és
válassza a/az Eltárol lehetőséget.
Térkép-adatmezők módosítása
1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.
A térkép perspektívájának módosítása
1 Válassza a/az Beállítások > Térkép és jármű >
Térképnézet elemet.
Válasszon
ki egy lehetőséget:
2
• Válassza a/az Menetirányba lehetőséget az autóstérkép
2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási
irány fent legyen látható.
• Válassza ki a/az Észak felé lehetőséget a térkép
megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal
felfelé.
• Válassza a/az 3D lehetőséget a térkép három
dimenzióban történő megjelenítéséhez.
3 Válassza a/az Eltárol lehetőséget.
Élő szolgáltatások, forgalom és
okostelefonos funkciók
Ha a legtöbbet szeretné kihozni zūmo készülékéből, párosítsa
okostelefonjával és csatlakoztassa a Smartphone Link
alkalmazáshoz. A Smartphone Link lehetővé teszi élő adatok
fogadását, ilyenek többek között az élő forgalmi adatok, a
parkolási információk, valamint a jelzőlámpába épített és a
sebességmérő kamerák helyzete.
Élő forgalmi adatok: valós idejű forgalmi adatokat fogadhat
készülékén, például baleseti információkat és
fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat
(Forgalom, 18. oldal).
Élő parkolóadatok: élő parkolási trendeket fogadhat
készülékén, ha azok elérhetők (Parkoló, 10. oldal).
Garmin Élő szolgáltatások: ingyenes és fizetős élő adatok,
például jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerákra
vagy forgalmi kamerákra vonatkozó adatok fogadását teszi
lehetővé készülékén (Garmin Élő szolgáltatások, 14. oldal).
Időjárási információk: valós idejű időjárási adatokat és
értesítéseket fogadhat készülékén (Az időjárás-előrejelzés
megtekintése, 21. oldal).
LiveTrack: valós időben oszthatja meg utazási adatait kijelölt
ismerőseivel (LiveTrack, 19. oldal).
Intelligens értesítések: a telefon értesítései és üzenetei
megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
14
Kihangosított telefonhívás: a készülék segítségével hívásokat
indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított
telefonhangszóróként is használhatja.
Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról
helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.
Foursquare bejelentkezés: lehetővé teszi a bejelentkezést
Foursquare helyszíneken navigációs készülékének
segítségével (Bejelentkezés ezzel Foursquare, 11. oldal).
Párosítás telefonhoz és csatlakozás
Smartphone Link
Egyes kapcsolatot igénylő funkciókhoz, például az élő forgalmi
és parkolási adatok fogadásához és a kihangosított híváshoz
párosítania kell zūmo készülékét és telefonját, majd
csatlakoznia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz.
Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak
kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak
kapcsolódni.
1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja
alkalmazásboltjából.
2 Helyezze el a zūmo készüléket és a telefonját egymáshoz
képest maximum 3 méteres (10 láb) távolságon belül.
3 zūmo készülékén lépjen a Beállítások > Bluetooth menübe,
majd jelölje be a Bluetooth jelölőnégyzetet.
4 Válassza az Eszközök keresése lehetőséget.
5 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
technológiát, és állítsa a telefont felfedezhető módba.
További tudnivalókért tekintse át a telefonhoz tartozó
felhasználói kézikönyvet.
6 A zūmo készüléken válassza az OK lehetőséget.
A zūmo készülék megkezdi a szomszédos Bluetooth
eszközök keresését és megjeleníti a Bluetooth eszközök
listáját. Eltarthat egy percig, míg telefonja megjelenik a
listában.
7 Válassza ki a telefont a listából, majd válassza az OK
lehetőséget.
Erősítse
meg telefonján a párosítási felkérést.
8
9 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
Amennyiben egy Apple készülékkel végez párosítást, egy
biztonsági kód fog megjelenni a zūmo képernyőjén.
10 Ha szükséges, adja meg a biztonsági kódot a telefonján 30
másodpercen belül.
®
Bluetooth funkció állapotjelző ikonok
Az állapotjelző ikonok a Bluetooth beállításoknál, az egyes
párosított eszközök mellett jelennek meg.
Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
• Egy szürke ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél tiltott
vagy szétkapcsolt.
• Egy színes ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél
kapcsolódik és aktív.
Kihangosított hívás
Intelligens értesítések
Smartphone Link funkciók és szolgáltatások
Médialejátszás
Headset csatlakoztatva
Garmin Élő szolgáltatások
A Garmin Live Services használata előtt készülékét
csatlakoztatnia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz
(Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link,
14. oldal).
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók
A Garmin Live Services ingyenes és előfizetéses
szolgáltatásokat nyújt élő adatok fogadásához, ilyenek például a
forgalmi információk, az időjárás, valamint a jelzőlámpába
épített és sebességmérő kamerák.
Egyes szolgáltatások, mint például az időjárás, külön
alkalmazásként érhetők el a készüléken. Más szolgáltatások,
mint például a forgalmi adatok, a készülék meglévő navigációs
funkcióit egészítik ki. A Garmin Élő szolgáltatást igénylő
funkcióknál megjelenik a Smartphone Link szimbólum, és ezek
a funkciók csak Smartphone Link-csatlakozás esetén láthatók.
Előfizetés a Garmin Élő szolgáltatásokra
Egyes zūmo Live Services funkciók előfizetést igényelnek. A
Smartphone Link alkalmazásban élettartamra szóló előfizetést
vásárolhat. Az előfizetés az okostelefonján használt
alkalmazásbolt-fiókhoz kötődik.
1 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást.
2 Válassza a My Account lehetőséget.
Megjelenik az elérhető szolgáltatások és előfizetési árak
listája.
3 Válasszon egy szolgáltatást.
4 Válassza ki az árat.
5 Válassza az Subscribe lehetőséget.
6 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze
be a vásárlás.
A telefon és a headset párosítása
zūmo készülékét párosítania kell telefonjával és Bluetooth
headsetjével, hogy bizonyos Bluetooth funkciókat
használhasson. Miután a készülékeket párosította, amennyiben
be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak,
automatikusan fognak kapcsolódni.
Bizonyos funkciókhoz szükséges a Smartphone Link
alkalmazás. A Smartphone Link alkalmazáshoz kapcsolódhat a
párosítási folyamat közben, vagy később is.
1 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
technológiát, és állítsa a telefont felfedezhető módba.
További tudnivalókért tekintse át a telefonhoz tartozó
felhasználói kézikönyvet.
2 Helyezze el a zūmo készüléket és a telefonját egymáshoz
képest maximum 3 méteres (10 láb) távolságon belül.
3 zūmo készülékén válassza a Beállítások > Bluetooth >
lehetőséget.
4 A telefon készülékkel való párosításához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
zūmo
készülékén válassza a lehetőséget.
5
TIPP: ha a kezdeti Bluetooth beállítások képernyő nem
jelenik meg, a Beállítások > Bluetooth > Eszközök
keresése lehetőséggel is párosíthatja headsetét.
6 A headset készülékkel való párosításához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
7 Telepítse a/az Smartphone Link alkalmazást telefonja
alkalmazásboltjából (opcionális), majd indítsa el azt.
Amennyiben egy Apple készülékkel végez párosítást, egy
biztonsági kód fog megjelenni a zūmo képernyőjén.
8 Ha szükséges, adja meg a biztonsági kódot a telefonján 30
másodpercen belül.
Hely küldése okostelefonjáról a készülékre
A Smartphone Link alkalmazás segítségével okostelefonján
helyekre kereshet, amelyeket továbbíthat zūmo készülékére.
1 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók
• Ha egy közeli helyet keres, válassza a Find Nearby
Places lehetőséget, majd adja meg a hely címének vagy
nevének egy részét vagy egészét.
• Ha egy közeli Foursquare érdekes helyet keres, válassza
a Foursquare lehetőséget, majd válasszon egy érdekes
helyet a listáról.
• Ha térképről szeretne helyet választani, lépjen a Pick
Location menübe, majd a térképen koppintson a kívánt
helyre.
• Ha címet szeretne választani névjegyzékéből, lépjen a
Search Contacts menübe, majd válassza ki a kívánt
névjegyet.
A kiválasztott hely megjelenik a térképen.
3 Válassza a Send lehetőséget.
A Smartphone Link alkalmazás továbbítja a helyet zūmo
készülékére.
4 A zūmo készüléken válasszon egy lehetőséget:
• Az Menj! lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott
helyre mutató navigációt.
• Ha meg szeretné tekinteni a hely részleteit, vagy
kedvencei közé szeretné mentetni a helyet, válassza az
ikont.
• Ha el szeretné fogadni a helyet, de nem szeretne
navigációt indítani, válassza az OK elemet.
A hely megjelenik zūmo készüléke legutóbbi helytalálatai között.
Intelligens értesítések
Míg készüléke a Smartphone Link alkalmazáshoz kapcsolódik,
okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a
bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a
zūmo készülék segítségével.
MEGJEGYZÉS: miután a navigációs készülék kapcsolódott a
Smartphone Link alkalmazáshoz, lehetséges, hogy néhány
percet várnia kell, hogy az értesítések megérkezzenek. Ha az
intelligens értesítések kapcsolódnak és aktívak, a színes
ikonja feltűnik a Bluetooth beállításoknál (Bluetooth funkció
állapotjelző ikonok, 14. oldal).
Értesítések érkeztetése
FIGYELMEZTETÉS!
Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre
vezetés közben.
Ahhoz, hogy zūmo készüléke értesítéseket kaphasson,
csatlakoznia kell az okostelefonjához és a Smartphone Link
alkalmazáshoz.
Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb
oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék
mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket,
először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a
vezető.
MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az értesítések a
térképeszközöknél jelennek meg.
• Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az OK
lehetőséget.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív
marad a telefonján.
• Az értesítés megtekintéséhez válassza a Megnéz
lehetőséget.
• Az értesítés meghallgatásához válassza a Megnéz >
Lejátszás lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
15
• További műveletek végrehajtásához, mint például az
értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a
Megnéz lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos
értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést
létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.
Értesítések érkeztetése térképnézet közben
FIGYELMEZTETÉS!
Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre
vezetés közben.
Ahhoz, hogy zūmo készüléke értesítéseket kaphasson,
csatlakoznia kell az okostelefonjához és a Smartphone Link
alkalmazáshoz.
Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a
térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék
mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket,
először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a
vezető.
• Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza a
elemet, vagy várja meg, hogy az értesítés lejárjon.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív
marad a telefonján.
• Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés
szövegét.
• Az értesítés meghallgatásához válassza az Üzenet
lejátszása lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
• További műveletek végrehajtásához, mint például az
értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a
Megnéz lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos
értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést
létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.
Az értesítések listájának megtekintése
Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.
1 Válassza az Alkalmazások > Intelligens értesítések
lehetőséget.
Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket
fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke
szín jelöli.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés
leírását.
• Az értesítés meghallgatásához válassza a ikont.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
Kihangosított hívás
MEGJEGYZÉS: jóllehet a telefonok és headsetek többségét
támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön
telefonjával vagy headsetjével is együtt fog tudni működni.
Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.
A navigációs készülék a vezeték nélküli Bluetooth technológia
segítségével képes kapcsolódni a felhasználó mobiltelefonjára
vagy headsetjére, így kihangosítóként használható. Ha meg
szeretné állapítani, hogy a Bluetooth funkcióval rendelkező
készüléke kompatibilis-e a navigációs készülékkel, látogasson el
a www.garmin.com/bluetooth weboldalra.
16
Hívás kezdeményezése
Szám tárcsázása
1 Válassza a következőket: Alkalmazások > Telefon > Hív.
2 Adja meg a telefonszámot.
3 Válassza ki a Hív lehetőséget.
Névjegy hívása a telefonkönyvből
A telefonkönyv áttöltődik a telefonról a készülékre, valahányszor
a telefon kapcsolódik a készülékhez. A telefonkönyv néhány
perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a
funkciót.
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > Telefonkönyv
lehetőséget.
2 Jelöljön ki egy névjegyet.
3 Válassza ki a Hívás lehetőséget.
Hely hívása
1 Válassza ki: Alkalmazások > Telefon > Kategóriák
keresése.
2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
3 Válassza ki a Hívás lehetőséget.
Hívás fogadása
Hívás fogadásakor válassza ki a Hívásfogadás vagy Elvet
elemet.
A híváslista használata
A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre,
valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista
néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem
támogatják ezt a funkciót.
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > Híváslista
lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
3 Válasszon ki egy hívást.
Hívás közbeni opciók
Hívás közben lehetőség van hívás közbeni opciók elérésére a
térképről.
• Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a
lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha ki szeretné
kapcsolni a készüléket, de hívásban szeretne maradni, vagy
ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
• A tárcsázó használatához válassza a lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket,
például hangpostát használhat.
• A mikrofon elnémításához válassza a lehetőséget.
• A hívás befejezéséhez válassza a lehetőséget.
Otthoni telefonszám elmentése
TIPP: miután kiválasztott egy otthoni számot, azt az elmentett
helyek listáján az „Otthon” szerkesztésével teheti meg (Mentett
hely szerkesztése, 12. oldal).
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > > Otth. tel.szám
beállítása lehetőséget.
2 Adja meg a telefonszámát.
3 Válassza a Kész lehetőséget.
Hazatelefonálás
Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a
kiindulási helyéhez.
Válassza ki az Alkalmazások > Telefon > Hazatelefonálás
elemet.
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók
Bluetooth funkciók beállításai Apple
készüléken
Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden
kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos
funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Apple
készülékkel
Mielőtt csatlakozna a Smartphone Link alkalmazáshoz, zūmo
készülékét párosítani kell a telefonjához.
Amennyiben a párosítási folyamat során nem csatlakozott a
Smartphone Link alkalmazáshoz, ezt még megteheti a további
Bluetooth funkciók eléréséhez. A Smartphone Link alkalmazás
Bluetooth Smart technológia segítségével kommunikál
telefonjával. Ha első alkalommal csatlakozik Apple készüléken a
Smartphone Link alkalmazáshoz, meg kell adnia egy Bluetooth
Smart biztonsági kódot.
1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja
alkalmazásboltjából.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy frissítenie kell telefonja
operációs rendszerét a legújabb verzióra.
2 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
Megjelenik egy biztonsági kód a zūmo eszköz képernyőjén.
3 Adja meg telefonján a kódot.
Kihangosított hívások letiltása Apple készüléken
A kihangosított hívásokat letilthatja, miközben továbbra is
kapcsolódik telefonjához Smartphone Link adatainak és
értesítéseinek eléréséhez.
1 Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amelyet a
kihangosított hívásokhoz használ.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az
adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat.Egy
színes ikon jelenik meg amellett a név mellet, amellyel a
készülék a kihangosított hívásokhoz kapcsolódik.
3 Szüntesse meg a Telefonhívások jelölőnégyzet kijelölését.
A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések
letiltása Apple készüléken
A Smartphone Link adatokat és intelligens értesítéseket
letilthatja, miközben továbbra is kapcsolódik telefonjához a
kihangosított hívások eléréséhez.
1 Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amely a Smartphone
Link adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az
adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat.Kék
színű és ikonok jelennek meg amellett a név mellet,
amellyel a készülék az adatokhoz és értesítésekhez
kapcsolódik.
3 Szüntesse meg az Szolgáltatások okostelefonra
jelölőnégyzet kijelölését.
Értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése Apple
készüléken
A kategóriák megjelenítésével vagy elrejtésével szűrheti a
készüléken látható értesítéseket.
1 Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amely a Smartphone
Link adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az
adatforgalomhoz két különböző név alatt
kapcsolódhat.Színes és ikonok jelennek meg amellett a
név mellet, amellyel a készülék az adatokhoz és
értesítésekhez kapcsolódik.
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók
3 Válassza az Intelligens értesítések lehetőséget.
4 A megjelenítéshez jelölje be az adott értesítés melletti
jelölőnégyzetet.
Bluetooth funkciók beállítása Android™
okostelefonon
Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden
kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos
funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz
Android okostelefonnal
Mielőtt csatlakozna a Smartphone Link alkalmazáshoz, zūmo
készülékét párosítani kell a telefonjához.
Amennyiben a párosítási folyamat során nem csatlakozott a
Smartphone Link alkalmazáshoz, ezt még megteheti a további
Bluetooth funkciók eléréséhez.
1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja
alkalmazásboltjából.
2 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
Bluetooth funkciók letiltása Android okostelefonon
Bizonyos Bluetooth funkciókat letilthat, miközben más funkciók
miatt továbbra is kapcsolódik telefonjához.
1 Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza ki a telefon nevét.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A kihangosított hívások letiltásához szüntesse meg a
Telefonhívások jelölőnégyzet kijelölését.
• A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések
letiltásához szüntesse meg a Smartphone Link
jelölőnégyzet kijelölését.
• A speciális alkalmazások értesítéseit a Smartphone Link
alkalmazás beállításainál tilthatja le.
Értesítések megjelenítése vagy elrejtése Android
okostelefonon
A Smartphone Link alkalmazással kiválaszthatja a zūmo
készülékén megjeleníteni kívánt értesítéseket.
1 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
2 Válassza ki a ikont.
3 Ellenőrizze, hogy az Intelligens értesítések jelölőnégyzet be
van-e jelölve.
4 Az Értesítések részben válassza a Settings lehetőséget.
Az értesítési kategóriák és alkalmazások listája megjelenik.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az adott értesítés engedélyezéséhez vagy letiltásához
használja a kategória vagy az alkalmazás mellett található
választógombot.
• Ha egy alkalmazást szeretne a listához adni, nyomja meg
a gombot.
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása
Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti
lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök
listájáról. A Bluetooth eszköz automatikusan csatlakoztatható
zūmo eszközéhez a jövőben is.
1 Válassza ki a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
3 Törölje a jelölést a párosított eszköz neve melletti négyzetből.
17
Párosított telefon törlése
Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben
automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez,
kitörölheti azt.
1 Lépjen a Beállítások > Bluetooth menübe.
2 A telefon kiválasztását követően válassza ki az Eszköz
párosításának megszüntetése lehetőséget.
Forgalom
ÉRTESÍTÉS
A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok
pontosságáért és időszerűségéért.
Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az
aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke
elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új
útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális
útvonalon (Forgalombeállítások, 23. oldal). A forgalmi térképen
áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.
A további forgalmi információk nyújtásához készülékének
forgalmi adatokat kell fogadnia.
• Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogad a Smartphone
Link alkalmazástól (Közlekedési adatok fogadása
Smartphone Link segítségével, 18. oldal).
• Minden termékmodell fogadhat forgalmi adatokat a vezeték
nélküli forgalmi vevőkábel kiegészítővel (Közlekedési adatok
fogadása közlekedésiadat-vevővel, 18. oldal). A
készülékéhez kompatibilis forgalmi vevőkábel
megvásárlásához látogasson el terméke aloldalára a
garmin.com weboldalon.
A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A
forgalmi adatok lefedettségéről a www.garmin.com/traffic
weboldalon találhat információkat.
Közlekedési adatok fogadása Smartphone
Link segítségével
Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat a Smartphone
Link alkalmazáson keresztül.
1 Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link
alkalmazáshoz (Párosítás telefonhoz és csatlakozás
Smartphone Link, 14. oldal).
2 Lépjen zūmo készülékén a Beállítások > Közlekedés
elemre, és ellenőrizze, hogy a Közlekedés jelölőnégyzet be
van-e jelölve.
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel
ÉRTESÍTÉS
A fűtött (fémgőzöléssel kezelt) szélvédők csökkenthetik a
közlekedésiadat-vevő teljesítményét.
A forgalmi vevőegység vezeték nélküli jeleken keresztül fogadja
a forgalmi adatokat – amennyiben azok elérhetők. Minden
termékmodellhez elérhető kiegészítő tartozékként egy ilyen
vezeték nélküli forgalmi vevőkábel. A készülékéhez kompatibilis
forgalmi vevőkábel megvásárlásához látogasson el terméke
aloldalára a garmin.com weboldalon. A közlekedési adatok nem
minden területen érhetők el.
Csatlakoztassa a készüléket a járműves áramellátáshoz a
forgalmi vevőkábel segítségével (A készülék autóban történő
felszerelése, 2. oldal).
Amennyiben a lefedettségi területen belül tartózkodik, akkor
készüléke megjelenítheti a közlekedési adatokat és segíthet
elkerülni a forgalmi akadályokat.
18
Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz
A legtöbb forgalmi vevőhöz regionális forgalmiadat-előfizetés
tartozik. Lehetősége van további régiók előfizetéseinek
hozzáadására. További információkért látogasson el a
garmin.com/traffic weboldalra.
Közlekedési előfizetések megtekintése
Válassza ki a Beállítások > Közlekedés > Előfizetések
lehetőséget.
Közlekedési előfizetés hozzáadása
Más régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési előfizetést
is vásárolhat.
1 Válassza a főmenü Közlekedés elemét.
2 Válassza ki az Előfizetések > elemet.
3 Írja le az FM közlekedésiadat-vevő egység azonosítóját.
4 Előfizetés vásárlásához keresse látogasson el a
www.garmin.com/fmtraffic webhelyre, és adjon meg egy 25
karakterből álló kódot.
Nem használhatja fel újra a közlekedési előfizetés kódját. A
szolgáltatás megújításához minden alkalommal új kódot kell
beszereznie. Ha több FM közlekedési adatvevővel
rendelkezik, mindegyikhez új kódot kell beszereznie.
5 A készüléken válassza ki a Tovább lehetőséget.
6 Adja meg a kódot.
7 Válassza a Kész lehetőséget.
Közlekedés engedélyezése
A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.
1 Válassza a Beállítások > Közlekedés lehetőséget.
2 Törölje a Közlekedés jelölőnégyzet kijelölését.
Forgalom megtekintése a térképen
A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a
közeli utak esetleges közlekedési akadályait.
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Szükség esetén válassza a > Jelmagyarázat lehetőséget
a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.
Közlekedési események keresése
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Válassza a > Események lehetőséget.
3 Válassza ki a lista egyik elemét.
4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével
tekintse meg a további közlekedési eseményeket.
Az alkalmazások használata
A Felhasználói kézikönyv megtekintése a
készüléken
Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a
teljes felhasználói kézikönyvet.
1 Válassza az Alkalmazások > Felhasználói kézikönyv
elemet.
A felhasználói kézikönyv azon a nyelven jelenik meg,
amelyen a készülékszoftver is.
2 A ikont választva kereshet a felhasználói kézikönyvben
(nem kötelező lépés).
Utazástervező
Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és
mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet
szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további
testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között
Forgalom
helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének
optimalizálásával, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok
hozzáadásával.
Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és
mentheti aktív útvonalát.
Utazás tervezése
Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy
kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye
az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás
navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék
lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez
tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és
a végső úti cél azonos lehet.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Új utazás
lehetőséget.
2 Válassza az Indulási pozíció kiválasztása lehetőséget.
3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a Választ
elemet.
4 Válassza az Úti cél kiválasztása lehetőséget.
5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a Választ
lehetőséget.
6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a Hely
hozzáadása lehetőséget (opcionális).
7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a
Tovább > Eltárol lehetőséget.
8 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás
során
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Mentett
útvonalak lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a ikont,
majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
• A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza
a következő ikont: .
• A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: .
Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban
A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban
szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat
hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a
sorrend optimalizálásakor.
Utazás szerkesztésekor válassza a > Sorrend
optimalizálása elemet.
Látnivalók felfedezése az utazás során
Készüléke érdekes és népszerű látnivalókat ajánlhat
utazásához.
1 Utazás szerkesztésekor válassza az > Ajánlott
látványosságok elemet.
2 Egy-egy látnivalót kiválasztva további információkat tekinthet
meg.
3 A Választ elemet választva hozzáadhatja a látnivalót az
utazáshoz.
Utazás útvonalopcióinak módosítása
Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék
útvonalszámításának módját.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Utazástervező > Mentett
útvonalak lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
Az alkalmazások használata
3 Válassza ki a járműprofil ikont, majd válassza ki a használni
kívánt járművet az utazás navigálása közben (opcionális).
4 Válassza a elemet.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz,
válassza az Útvonal alakítása lehetőséget, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
• Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját,
válassza az Útvonal-beállítás (Az útvonal-tervezési mód
módosítása, 5. oldal).
Navigálás mentett úton
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Mentett
útvonalak lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válassza az Menj! lehetőséget.
4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd
válassza ki az Indítás elemet.
A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez
vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az utazás
fennmaradó úti céljaihoz.
Aktív útvonal szerkesztése és mentése
Ha egy útvonal aktív, az utazástervező segítségével
szerkesztheti és utazásként mentheti útvonalát.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Aktív
útvonalam elemet.
2 Végezze el útvonala szerkesztését az utazástervező
funkcióinak segítségével.
Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
3 Válassza a Eltárol elemet az útvonal utazásként való
mentéséhez, hogy később navigáljon rajta (opcionális).
Útvonal megosztása
Megoszthatja útvonalait más zūmo készülékekkel is.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Útvonal megosztása
lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Egy útvonal Smartphone Link használatával történő
megosztásához válassza a Smartphone Link
lehetőséget.
• Egy útvonal Bluetooth kapcsolaton keresztül történő
megosztásához válassza a Bluetooth lehetőséget.
• Az útvonal microSD kártyára másolásához válassza a
Memóriakártya lehetőséget.
3 Válasszon útvonalat.
4 Válassza a Kész lehetőséget.
5 A megosztási művelet befejezéséhez kövesse a zūmo
készülék képernyőjén megjelenő utasításokat.
LiveTrack
ÉRTESÍTÉS
Legyen elővigyázatos, amikor megosztja másokkal tartózkodási
helyét.
A LiveTrack funkció segítségével megoszthatja utazásait
okostelefonján tárolt névjegyeivel és a közösségi oldalakhoz,
például a Facebookhoz és a Twitterhez tartozó fiókjaival. Amíg a
megosztás él, mások valós időben láthatják jelenlegi helyzetét,
továbbá átnézhetik a nemrégiben meglátogatott helyeket és
végigkövethetik az elmúlt időszak útvonalait.
A funkció Smartphone Link alkalmazást futtató okostelefont
igényel.
19
LiveTrack megosztás beállítása és nézők meghívása
A LiveTrack funkció első használatakor be kell állítania azt,
valamint meg kell hívnia a nézőket.
1 Csatlakozzon a Smartphone Link alkalmazáshoz (A telefon
és a headset párosítása, 15. oldal).
2 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást,
majd válassza a LiveTrack elemet.
3 Adjon meg egy felhasználónevet, majd válassza a Tovább
elemet.
4 Adja meg a meghívandó névjegye(ke)t.
Nevet és e-mail címet is megadhat.
5 Válassza a LiveTrack indítása lehetőséget.
Az alkalmazás hozzákezd LiveTrack-adatainak
megosztásához. A meghívott nézők LiveTrack-adataira
mutató hivatkozást kapnak.
6 A ikont választva megoszthatja LiveTrack-hivatkozását
közösségi oldalakon, üzenetküldő alkalmazással és más
megosztási funkcióval rendelkező alkalmazáson keresztül is
(nem kötelező).
LiveTrack megosztás indítása
ÉRTESÍTÉS
Legyen elővigyázatos, amikor megosztja másokkal tartózkodási
helyét.
Mielőtt használhatná a megosztást, először be kell állítania a
LiveTrack funkciót (LiveTrack megosztás beállítása és nézők
meghívása, 20. oldal).
LiveTrack adatainak megosztását zūmo készülékén vagy a
Smartphone Link alkalmazáson keresztül is megkezdheti.
• zūmo készülékén válassza az Alkalmazások > LiveTrack >
LiveTrack indítása elemet.
• Okostelefonján nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást,
majd válassza a LiveTrack > LiveTrack indítása elemet.
A készülék megosztja a LiveTrack-adataira mutató hivatkozást a
csatlakoztatott közösségi oldalakon, valamint e-mailt küld a
hivatkozással a meghívott névjegyeknek. Amíg a megosztás él,
mások a hivatkozásra kattintva valós időben láthatják jelenlegi
helyzetét, továbbá átnézhetik a nemrégiben meglátogatott
helyeket és végigkövethetik az elmúlt időszak útvonalait.
Amíg a LiveTrack megosztás aktív,
ikon látható a zūmo
állapotsorán. Megjelenik a meghívott nézők száma is.
TIPP: a LiveTrack-megosztás alapértelmezetten 24 óra
elteltével befejeződik. A Smartphone Link alkalmazás LiveTrack
> Extend LiveTrack elemével meghosszabbíthatja a LiveTrackmegosztás időtartamát, de bármikor le is állíthatja a megosztást.
LiveTrack-megosztás leállítása
A LiveTrack-megosztást bármikor leállíthatja zūmo készülékével
vagy a Smartphone Link alkalmazással.
• zūmo készülékén válassza az Alkalmazások > LiveTrack >
LiveTrack leállítása elemet.
• Okostelefonján nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást,
majd válassza a LiveTrack > LiveTrack leállítása elemet.
A nézők üzenetet kapnak arról, hogy a LiveTrack-megosztás
befejeződött, azaz már nem tudják követni az Ön helyzetét.
Nyomvonalak
A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló
információkat tartalmaz a rögzített útról, beleértve az időre, a
helyszínre és a magasságra vonatkozó adatokat.
Nyomvonal-információk megtekintése és mentése
1 Válassza a következőt: Alkalmazások > Nyomvonalak >
Aktív.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
20
• Az összes nyomvonalszakasz megtekintéséhez válassza
az Összes szegmens lehetőséget.
• Egy adott nyomvonalszakasz megtekintéséhez válassza
ki a nyomvonalszakaszt.
A térképen megjelenik a nyomvonal.
3 Válassza a ikont.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A nyomvonal elmentéséhez válassza a Nyomvonal
mentése lehetőséget.
• A nyomvonal útvonalként való mentéséhez válassza a
Mentés útvonalként lehetőséget.
• A nyomvonal egy magassági pontjának megtekintéséhez
válassza a Magassági profil lehetőséget.
Médialejátszó
A médialejátszó a következő forrásokból képes zene vagy hang
lejátszására.
• A zūmo készüléken tárolt zenefájlok.
• Bluetooth hang egy párosított telefonról.
• Pandora internetes rádió.
®
A Médialejátszó eszköz hozzáadása a térképhez
A médialejátszó térképeszköz segítségével a térképről is
kezelheti a médialejátszót.
1 Válassza a következőt: Beállítások > Térkép és jármű >
Térképeszközök > Media Player.
Nyissa
meg a térképet.
2
3 Válassza a > Media Player lehetőséget.
A médialejátszó vezérlői megjelennek a térképen.
Váltás a médiaforrások között
Megváltoztathatja az eszközén lejátszott médiák forrását.
1 Válassza a következőt: Alkalmazások > Media Player >
2 Válasszon egy médiaforrást.
.
Pandora szolgáltatás
A Pandora egy ingyenes, személyre szabható rádió, mellyel
gondtalanul élvezheti a soha véget nem érő zenét. A Pandora
integrációjához egy kompatibilis mobilkészülékre és a Pandora
alkalmazásra van szükség. A kompatibilis mobilkészülékekkel
kapcsolatos információkért lásd: www.pandora.com/everywhere
/mobile.
MEGJEGYZÉS: a Pandora jelenleg az Egyesült Államokban,
Ausztráliában és Új-Zélandon érhető el.
A Pandora alkalmazás letöltése
A Pandora szolgáltatás használatához le kell töltenie és
telepítenie kell okostelefonjára a Pandora alkalmazást.
1 A kompatibilis okostelefonon nyissa meg az
alkalmazásboltot, és keresse meg a Pandora alkalmazást.
2 Telepítse a Pandora alkalmazást.
További információért tekintse meg okostelefonja vagy mobil
készüléke használati útmutatóját.
A Pandora használata
A Pandora szolgáltatás használatához előbb párosítani kell a
kompatibilis okostelefont a készülékkel (A telefon és a headset
párosítása, 15. oldal).
1 A készüléken válassza a következőt: Alkalmazások >
Pandora®.
2 Csatlakoztassa a kompatibilis okostelefont a készülékhez.
3 Indítsa el a Pandora alkalmazást az okostelefonon.
4 A zūmo készüléken válasszon egy lehetőséget:
• Zene lejátszásához nyomja meg a gombot.
Az alkalmazások használata
• A zenelejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a
gombot.
• Zeneszám átugrásához nyomja meg a
gombot.
• Ha az aktuális szám tetszik Önnek, akkor nyomja meg a
ikont, hogy több ehhez hasonló számot hallhasson.
• Ha az aktuális szám nem tetszik Önnek, akkor nyomja
meg a ikont, hogy a jövőben ne hallja ezt a számot.
Csatornaváltás
1 Válassza a következőt: Alkalmazások > Pandora®.
2 Válassza a elemet.
3 Válasszon egy csatornát.
Az iránytű használata
MEGJEGYZÉS: az iránytű csak mozgás közben képes
meghatározni az irányokat.
A navigációhoz használhatja a GPS iránytűt.
Válassza az Alkalmazások > Iránytű elemet.
TracBack
®
Legutóbbi nyomvonal követése
A TracBack funkció rögzíti mozgásának legutóbbi szakaszát.
Visszakövetheti legutóbbi nyomvonalát egy korábban
meglátogatott helyhez.
1 Válassza az Alkalmazások > TracBack lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
2 Válassza az Menj! lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő
mentése
A legutóbb megtett nyomvonalat útvonalként mentheti, melyen
az utazástervező segítségével később navigálhat (Navigálás
mentett úton, 19. oldal).
1 Válassza a TracBack lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
Válassza
a
> Mentés útvonalként lehetőséget.
2
3 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Az időjárás-előrejelzés megtekintése
Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási
adatoknak kell érkezniük a készülékére. Ahhoz, hogy az
időjárási adatok megérkezzenek, készülékét csatlakoztatnia kell
a Smartphone Link alkalmazáshoz (Párosítás telefonhoz és
csatlakozás Smartphone Link, 14. oldal).
1 Válassza az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az
elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.
2 Válasszon ki egy napot.
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes
előrejelzés.
Időjárás megtekintése egy másik város közelében
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás > Jelenlegi
pozíció.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez
válassza ki az adott várost a listából.
• Kedvenc város hozzáadásához válassza a Település
hozzáadása, és adjon meg városnevet.
Az időjárási radarkép megtekintése
Megtekinthet egy animált, színkódokkal ellátott radartérképet az
aktuális időjárási helyzetről, valamint egy időjárási ikont a
térképen. Az időjárási ikon változik, így jelezve a közelben
tapasztalható időjárást, például esőt, havazást és zivatarokat.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Időjárás radar lehetőséget.
Időjárási figyelmeztetések megtekintése
A funkció használatához meg kell vásárolnia a speciális
időjárási szolgáltatást a Smartphone Link alkalmazáson
keresztül.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Amikor a készülékkel utazik, időjárási figyelmeztetések
jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy
kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az
időjárási figyelmeztetések térképe.
1 Válassza az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Időjárás riasztások lehetőséget.
Útviszonyok ellenőrzése
A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási
szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Útviszonyok lehetőséget.
Oda-vissza út létrehozása
A készülékkel létrehozhatók oda-vissza utak, az indulási hely, a
távolság, az időtartam vagy az úti cél megadásával.
1 A kezdőképernyőn válassza az Alkalmazások > "Retúr"
lehetőséget.
2 Válassza az Indulási pozíció lehetőséget.
3 Válasszon egy helyet, majd válassza a Választ lehetőséget.
4 Válassza Az utazás tulajdonságai lehetőséget.
5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza a Válasszon távolságot lehetőséget, ha az
útvonalat távolság alapján szeretné megtervezni.
• Válassza a Válasszon időtartamot lehetőséget, ha az
útvonalat időtartam alapján szeretné megtervezni.
• Válassza a Válasszon úti célt lehetőséget, ha az
útvonalat úti cél alapján szeretné megtervezni.
6 Adja meg a távolságot, az időtartamot vagy az úti célt.
7 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha távolságot vagy időtartamot adott meg, akkor válassza
a Kész > Számítás lehetőséget.
• Ha úti célt adott meg, akkor válassza a Választ
lehetőséget.
8 Válasszon útvonalat, majd válassza a Menj! gombot.
photoLive forgalmi kamerák
Mielőtt használhatná ezt a funkciót, csatlakoznia kell a
Smartphone Link alkalmazáshoz, valamint elő kell fizetnie a
photoLive szolgáltatásra (Előfizetés a Garmin Élő
szolgáltatásokra, 15. oldal).
A photoLive forgalmi kamerák a nagyobb főútvonalak és
útkereszteződések közlekedési viszonyairól nyújtanak élő
képeket.
A photoLive szolgáltatás nem minden területen érhető el.
A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási
szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.
Az alkalmazások használata
21
photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése
Lehetősége van megtekinteni a közeli forgalmi kamerák élő
képét. Emellett akár el is mentheti azokat a forgalmi kamerákat,
amelyek mellett gyakran elhalad.
1 Válassza az Alkalmazások > photoLive elemet.
2 Válassza a Hozzáadáshoz érintse meg elemet.
3 Válasszon utat.
4 Válasszon forgalmi kamerát.
A kamera helyzete mellett megjelenik a kamera élő képének
előnézete. Az előnézetet kiválasztva teljes méretben
tekintheti meg a képet.
5 A Eltárol lehetőséget választva elmentheti a kamerát (nem
kötelező).
A kamera miniatűr előnézeti képe felkerül a photoLive
alkalmazás főképernyőjére.
photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen
A photoLive térképeszköz megjeleníti a fennmaradó úton
elhelyezett forgalmi kamerákat.
1 Válassza ki a térkép > photoLive elemét.
Készüléke megjeleníti a fennmaradó út legközelebbi forgalmi
kameráinak élő képét, valamint a kamerák távolságát is.
Mikor elhagyja a kamerákat, készüléke betölti a következő
kamera élő képét.
2 Ha az úton egyetlen kamera sincs a Kamerák keresése
elemet kiválasztva megtekintheti és elmentheti a közeli
forgalmi kamerákat (nem kötelező).
Forgalmi kamera mentése
1 Válassza az Alkalmazások > photoLive lehetőséget.
2 Válassza ki a Hozzáadáshoz érintse meg lehetőséget.
3 Út választása.
4 Válasszon egy kereszteződést.
5 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése
E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási
előzmények funkciót (Készülék- és adatvédelmi beállítások,
23. oldal).
A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a
helyeket, ahol megállt.
Válassza ki a/az Alkalmazások > Merre jártam lehetőséget.
zūmo beállítások
Térkép- és járműbeállítások
Válassza ki a Beállítások > Térkép és jármű lehetőséget.
Jármű: a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a
térképen.
Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.
Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének
beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép
megjelenését.
Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.
Térképeszközök: a térképeszközök menüjében megjelenő
parancsikonok beállítása.
Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (A
térképrétegek testre szabása, 14. oldal).
Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus
kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében.
Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/
kicsinyítenie a térképen.
22
Köv. megálló kihagyás. megerősítése: beállítja, hogy egy
megerősítő üzenet jelenjen meg, amikor kihagyja az útvonal
egyik megállóját.
myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.
Térképek engedélyezése
Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek
engedélyezésére.
TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a
http://buy.garmin.com webhelyre.
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > myMaps
lehetőséget.
Válasszon
térképet.
2
Navigációs beállítások
Válassza ki a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az
útvonalon lévő főbb utak előnézetét.
Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.
Garmin Adventurous Routing™: útvonal-beállításokat ad meg
a kanyargós utakon, lejtőkön és autópályákon való
haladáshoz.
Újratervezés letéréskor: az aktív útvonalról való letéréskor
életbe lépő újratervezés beállításainak megadása.
Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.
Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és
területeket elkerülhet.
Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.
Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének
beállítása.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely
jelentős kezelői figyelmet igényel.
GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket
fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.
Tervezési mód beállítások
Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.
Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű
gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.
Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig.
Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább
tart.
Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél
között.
Garmin Adventurous Routing™: olyan útvonalak tervezése,
amelyek előnyben részesítik az élesen kanyargó utakat.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Szimulált hely beállítása
Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad
műholdas jeleket, a GPS-szimulátor használatával útvonalat
tervezhet egy szimulált helyről.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor
lehetőséget.
2 A főmenüben válassza a Térkép lehetőséget.
3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet.
A hely címe megjelenik a képernyő alján.
4 Válassza ki a hely leírását.
5 Válassza a Kiindulóhely lehetőséget.
zūmo beállítások
Bluetooth beállítások
Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
Bluetooth: a Bluetooth vezeték nélküli technológia
bekapcsolása.
Eszközök keresése: megkeresi a közelben levő Bluetooth
eszközöket.
Bluetooth név: segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet,
amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth
vezeték nélküli technológia használata során.
Wi‑Fi beállítások
®
A vezeték nélküli hálózati beállítások segítségével kezelheti a
Wi‑Fi-hálózatokat.
Válassza ki a Beállítások > Wi-Fi lehetőséget.
Wi-Fi: bekapcsolja a Wi‑Fi-vevőt.
Mentett hálózatok: lehetővé teszi a mentett hálózatok
szerkesztését és törlését.
Hálózatok keresése: közeli Wi‑Fi-hálózatok keresését teszi
lehetővé (Csatlakozás Wi‑Fi-hálózathoz, 24. oldal).
Vezetői asszisztencia beállításai
Válassza ki a Beállítások > Vezetői asszisztencia lehetőséget.
Hallható figyelmeztetések: hallható figyelmeztetések az egyes
vezetőriasztás-típusokhoz (A motoros figyelmét felkeltő
funkciók és figyelmeztetések, 4. oldal).
Figyelmeztetés gyorshajtásra: figyelmezteti Önt a
sebességkorlátozás túllépésekor.
Fáradtságra figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha
túl hosszú ideje vezet pihenő nélkül.
Automatikus eseményérzékelés: lehetővé teszi a készülék
számára egy lehetséges baleset észlelését.
Baleseti értesítés: lehetővé teszi egy olyan névjegy beállítását,
amelynek egy lehetséges baleset észlelésekor a készülék
üzenetet küld.
Közeledési riasztások: figyelmezteti Önt, ha sebességmérő
vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.
Megjelenítési beállítások
Válassza a Beállítások > Kijelző lehetőséget.
Színösszeállítás: nappali vagy éjszakai színes üzemmód
kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a
készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be
a színeket.
Fényerő: a kijelző fényerejének beállítása.
Kijelző időtúllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével
az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.
Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a
rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába
menti.
Forgalombeállítások
Válassza a főmenü Beállítások > Közlekedés elemét.
Közlekedés: a forgalom engedélyezése.
Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a
forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség
esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok
kiválasztása történik.
Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális
előfizetések listázása.
Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi, hogy a készülék az
optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy
kérésre alkalmazza (Forgalmi akadályok elkerülése az
útvonalon, 7. oldal).
zūmo beállítások
Közlekedési riasztások: beállítja a készülék által megjelenített
riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.
Mértékegység- és időbeállítások
A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához
válassza a/az Beállítások > Egységek és idő lehetőséget a
főmenüben.
Pontos idő: a készülék órájának beállítása.
Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás
formátumot, illetve az UTC időkijelzést.
Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek
beállítása.
Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt
koordináták és dátum formátumának beállítása.
Az idő beállítása
1 A főmenüben válassza ki az időt.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az idő GPS-információkat használó, automatikus
beállításához válassza az Automatikus lehetőséget.
• Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé
vagy lefelé.
Nyelvi és billentyűzetbeállítások
A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához
válassza ki a főmenüben a Beállítások > Nyelv és billentyűzet
lehetőséget.
Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.
Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott
nyelvre állítása.
MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja
a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt
adatok nyelvét.
Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.
Készülék- és adatvédelmi beállítások
Válassza a Beállítások > Eszköz elemet.
Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék
azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó
információkat.
Szabályozó: szabályozási jelöléseket és információkat jelenít
meg
EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.
MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver
frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van
szükség.
Eszközadat-szolgáltatás: anonim adatokat oszt meg az eszköz
továbbfejlesztése érdekében.
Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék
információkat rögzítsen a myTrends, Merre jártam és az
Útnapló funkciók számára.
Összes útnapló törlése: törli az utazási előzményeket a
myTrends, Merre jártam és Útnapló funkcióknál.
Beállítások visszaállítása
Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az
összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.
1 Válassza a Beállítások elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válassza a következőt: > Visszaállítás.
23
"Eszközadatok"
Szabályozó és megfelelőségi információk
megjelenítése
1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
2 Lépjen a Eszköz > Szabályozó menübe.
Specifikációk
Vízellenállás
IEC 60529 IPX7*
Üzemi hőmérséklet-tartomány
-20 és 55 °C között (-4 és 131 °F
között)
Töltési hőmérséklet
0 és 45 °C (32 és 113 °F) között
Hálózati bemenet (jármű
tápkábele, motorkerékpár vagy
külső áramforrás)
12 és 24 Vdc között
Teleptípus
Lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor feszültségtartománya
3,5 és 4,1 V között
Vezeték nélküli frekvenciák/
protokollok
Wi‑Fi: 2,4 GHz @ 15 dBm, névleges
Bluetooth: 2,4 GHz @ 9 dBm,
névleges
*A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mély vízben,
legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További
részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating
weboldalra.
A készülék töltése
MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS
tápegységről kell üzemeltetni.
A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti
fel.
• Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápellátásához.
• Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez,
például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC
adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin
márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com
oldalra. A készülék lassabban töltődhet, ha harmadik féltől
származó adapterhez csatlakoztatja.
A készülék karbantartása
Garmin Támogatóközpont
Ha segítségre vagy információkra van szüksége, látogasson el a
support.garmin.com oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a
gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet
meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.
Térkép- és szoftverfrissítések
A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék
térképeit és szoftverét. A térképfrissítések biztosítják, hogy
készüléke a legfrissebb térképadatokkal rendelkezzen. A
szoftverfrissítések javítják a készülék funkcióit és teljesítményét.
Készülékét két módszerrel frissítheti.
• Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi‑Fi-hálózathoz,
amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így
kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
• Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és
elvégezheti a frissítést a Garmin Express szoftverrel. Ezzel a
lehetőséggel memóriakártyára is telepítheti a térképadatokat,
ha a belső memórián nem áll rendelkezésre elegendő
tárterület a frissített térképekhez.
24
Csatlakozás Wi‑Fi-hálózathoz
Mikor először bekapcsolja készülékét, felkéri, hogy
csatlakoztassa egy Wi‑Fi-hálózathoz és végezze el a
készülékregisztrációt. A beállítások menün keresztül is
csatlakozhat Wi‑Fi-hálózathoz.
1 Válassza a Beállítások > Wi-Fi lehetőséget.
2 Ha szükséges, válassza ki a Wi-Fi lehetőséget a Wi‑Fitechnológia engedélyezéséhez.
3 Válassza a Hálózatok keresése elemet.
A készülék megjeleníti a közeli Wi‑Fi-hálózatok listáját.
4 Válasszon egy hálózatot.
5 Ha szükséges, adja meg a hálózathoz tartozó jelszót, majd
válassza a Kész lehetőséget.
A készülék csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a
mentett hálózatok listájára. Készüléke minden alkalommal
csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.
Térkép- és szoftverfrissítés Wi‑Fi-hálózaton
ÉRTESÍTÉS
A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével
járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó
esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az
adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre
vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.
A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék
internetkapcsolatot biztosító Wi‑Fi-hálózatra csatlakoztatásával.
Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.
1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi‑Fi-hálózathoz
(Csatlakozás Wi‑Fi-hálózathoz, 24. oldal).
Ha készüléke Wi‑Fi-hálózathoz csatlakozik, ellenőrzi, hogy
rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés,
egy ikon jelenik meg a főmenü Beállítások ikonján.
2 Válassza a Beállítások > Frissítések lehetőséget.
Készüléke ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések.
Ha van elérhető frissítés, a Frissítés érhető el felirat jelenik
meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha minden elérhető frissítést telepíteni szeretne, válassza
az Összes telepítése lehetőséget.
• Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza
a Térkép > Összes telepítése lehetőséget.
• Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni,
válassza a Szoftver > Összes telepítése lehetőséget.
4 Olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz
válassza az Összes elfogadása gombot.
MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel,
válassza az Elvet gombot. Ez megszakítja a frissítési
folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet
frissítéseket.
5 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa
készülékét egy külső áramforráshoz, majd válassza a
Folytatás lehetőséget (A készülék töltése, 24. oldal).
A legjobb, ha egy legalább 1 A energiát továbbító USB-s
töltőadapterhez csatlakoztatja készülékét. Számos
okostelefonhoz, táblagéphez vagy hordozható
médialejátszóhoz mellékelt USB-tápadapter lehet
inkompatibilis.
6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső
áramforráshoz és a Wi‑Fi-hálózathoz csatlakoztatva.
TIPP: ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai
hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához
be kell fejeznie a frissítést Wi‑Fi vagy a Garmin Express
segítségével.
"Eszközadatok"
Termékfrissítések
A számítógépen telepítse a Garmin Express alkalmazást
(www.garmin.com/express).
Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a
Garmin készülékek számára:
• Szoftverfrissítések
• Térképfrissítések
• Termékregisztráció
MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a
készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében
felajánlhatja, hogy helyezzen microSD-kártyát a készülékbe
(Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára,
27. oldal).
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel
A Garmin Express szoftverrel letöltheti és telepítheti a legújabb
térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére. Garmin Express
Windows és Mac operációs rendszert futtató számítógépekre
elérhető.
1 A számítógépen látogasson el a www.garmin.com/express
weboldalra.
®
®
A Garmin Express szoftver letölti a frissítéseket és telepíti
azokat a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak,
ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.
A készülék karbantartása
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Windows operációs rendszer esetén válassza a Letöltés
Windowsra lehetőséget.
• Mac operációs rendszer esetén válassza a Letöltés Macre lehetőséget.
3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
4 Indítsa el a Garmin Express alkalmazást.
5 Az USB-kábellel csatlakoztassa a számítógéphez a zūmo
készüléket.
ÉRTESÍTÉS
Óvja az eszközt a leeséstől.
Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek
kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.
Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel,
ellenkező esetben károsodás léphet fel.
A külső borítás tisztítása
ÉRTESÍTÉS
A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a
műanyag részekben.
1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az
érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
2 Törölje tisztára az eszközt.
Az érintőképernyő tisztítása
1 Használjon egy puha, tiszta és szöszmentes ruhát.
2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és
válassza azt le az áramforrásról.
4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.
A lopás elkerülése érdekében
6 Ha zūmo készüléke a fájlátviteli mód engedélyezésére
szólítja fel, válassza az Igen lehetőséget.
7 Számítógépén kattintson az Eszköz hozzáadása
lehetőségre.
A Garmin Express szoftver felismeri a készüléket.
8 Kattintson az Eszköz hozzáadása elemre.
9 A képernyőn megjelenő utasítások szerint regisztrálja
készülékét és adja hozzá a Garmin Express szoftverhez.
Amikor a telepítés befejeződött, a Garmin Express szoftver
térkép- és szoftverfrissítéseket keres az eszközhöz.
10 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az
Összes telepítése lehetőségre.
• Ha csak egy frissítést szeretne telepíteni, akkor kattintson
a Részletek megtekintése lehetőségre, majd jelöljön ki
egy frissítést.
• Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek
használatban.
• Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a
szélvédőről.
• Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
• Regisztrálja készülékét a Garmin Express szoftver
segítségével (garmin.com/express).
A készülék alaphelyzetbe állítása
Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.
Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.
A készülék, a tartó és a tapadókorong
eltávolítása
Az eszköz eltávolítása a tartóból
1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
2 Döntse a készülék alsó részét felfelé, és emelje ki a
készüléket a tartóból.
A készülék karbantartása
25
A tartó eltávolítása a tapadókorongról
1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el
nem válik a tapadókorongon található golyótól.
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről
1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél
ÉRTESÍTÉS
Biztosítékcsere alkalmával ügyeljen rá, hogy ne veszítse el az
apróbb darabokat, és hogy megfelelően visszahelyezze azokat
a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve
működik.
Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a
járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.
1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a
záróelemet
annak kinyitásához.
2
3
4
5
TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségére lehet a
művelet során.
Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot , és a
biztosítékot .
Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot
(pl. 1 vagy 2 amperes).
Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató
járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére
való
visszazáráshoz.
Hibaelhárítás
A tapadókorong nem marad rajta a
szélvédőn
1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal
megdörzsölve.
2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
3 Szerelje fel a tapadókorongot (A készülék autóban történő
felszerelése, 2. oldal).
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket
• Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban
van-e (Navigációs beállítások, 22. oldal).
• Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől
és fáktól távol eső helyre.
• Néhány percig maradjon egyhelyben.
A készülék nem töltődik a járművemben
• Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (A biztosíték
cseréje a jármű tápkábelénél, 26. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja
árammal a tápaljzatot.
• Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a
specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon
belül van.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű
tápaljzatában.
26
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül
• Csökkentse a kijelző fényerejét (Megjelenítési beállítások,
23. oldal).
• Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt
(Megjelenítési beállítások, 23. oldal).
• Csökkentse a hangerőt (A hangerő beállítása, 3. oldal).
• Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja (Wi‑Fi
beállítások, 23. oldal).
• Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem
használja (A készülék be- és kikapcsolása, 3. oldal).
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti
hatásoknak.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.
®
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz
vagy a Smartphone Link alkalmazáshoz
• Lépjen a Beállítások > Bluetooth menübe.
A Bluetooth lehetőséget engedélyezni kell.
• Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a
telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb)
körzetébe.
• Okostelefonján nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást,
majd válassza a > lehetőséget a Smartphone Link
háttérszolgáltatásainak újraindításához.
• Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com
/bluetooth weboldalt.
• Végezze el újra a párosítási folyamatot.
A párosítás megismétléséhez először törölnie kell a telefon
és a készülék már meglévő párosítását (A Bluetooth eszköz
lecsatlakoztatása, 17. oldal), a párosítást ezt követően
végezze el (Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone
Link, 14. oldal).
A készülékem nem jelenik meg cserélhető
meghajtóként a számítógépen
A legtöbb számítógépen a készülék Médiaátviteli Protokoll
(MTP) segítségével csatlakozik. MTP üzemmódban a készülék
hordozható eszközként jelenik meg, nem pedig cserélhető
meghajtóként.
A készülékem nem jelenik meg hordozható
eszközként a Sajátgépben
A Mac számítógépeken és egyes Windows számítógépeken a
készülék USB tömegtároló üzemmódban csatlakozik. USB
tömegtároló üzemmódban a készülék cserélhető meghajtóként
vagy kötetként jelenik meg, nem pedig hordozható eszközként.
Windows esetén a Windows XP Service Pack 3 előtti verziók az
USB tömegtároló üzemmódot használják.
A készülékem sem hordozható eszközként,
sem cserélhető meghajtóként nem jelenik
meg a Sajátgépben
1 Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
2 Kapcsolja ki a készüléket.
3 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez és számítógép
USB-portjához.
TIPP: az USB-kábelt a számítógép USB-portjához, és ne
USB-elosztóhoz csatlakoztassa.
A készülék automatikusan bekapcsol és MTP üzemmódba vagy
USB tömegtároló üzemmódba lép. A készülék képernyőjén
megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a
számítógép csatlakoznak egymáshoz.
Hibaelhárítás
MEGJEGYZÉS: ha több hálózati meghajtó található a
számítógépen, előfordulhat, hogy a Windows nem tud betűjelet
rendelni a Garmin meghajtókhoz. A betűjelek meghajtókhoz
rendelésével kapcsolatos további információkért lásd az
operációs rendszer súgó fájlját.
A Smartphone Link hatással van az
okostelefon akkumulátorszintjére.
A Smartphone Link Bluetooth vezeték nélküli technológiával
küld és fogad adatokat a készülékről. Nem rendellenes, hogy az
aktív Bluetooth-kapcsolat az akkumulátor merülésével jár.
Emellett az alkalmazás rendszeresen frissítéseket keres az
elérhető szolgáltatásokhoz, amely további merülést okozhat.
A Smartphone Link alkalmazás akkumulátorhasználati
beállításait módosítva csökkentheti az alkalmazás által
felhasznált töltöttséget.
1 Okostelefonja Smartphone Link alkalmazásában válassza a
elemet.
2 Görgessen az Battery Usage szakaszhoz és válassza a
Settings lehetőséget.
3 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
• Törölje az Bluetooth Auto-Connect jelölőnégyzet
jelölését.
Ezt az opciót letiltva némi töltöttséget spórolhat, de
megakadályozza, hogy az alkalmazás automatikusan
zūmo készülékéhez csatlakozzon. Ha az opció le van
tiltva, a Smartphone Link főmenüjének ikonját kell
kiválasztania minden alkalommal, amikor csatlakoztatni
szeretné készülékét és a Smartphone Link alkalmazást.
• Törölje a Live Services Check jelölőnégyzetének
jelölését.
Bizonyos okostelefonokon jelentősen csökkenhet az
alkalmazás akkumulátorhasználata, ha ezt az opciót
letiltja. Ha az opció le van tiltva, kézzel frissítenie kell a
Smartphone Link főmenüjét az elérhető élő szolgáltatások
információinak letöltéséhez.
Függelék
Memóriakártya behelyezése térképek és
adatok számára
Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke
tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát
vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a
www.garmin.com/maps weboldalt, hogy egy előre telepített
Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. A
készülék 4–64 GB méretű microSD memóriakártyával
használható.
1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot
készülékén (A készülék áttekintése, 3. oldal).
Húzza
el a védőfedőt a microSD kártya foglalatáról.
2
3 Csúsztassa a microSD kártyafoglalat fedelét a készülék
közepe felé.
4 Hajtsa fel a microSD kártyafoglalat fedelét.
5 Helyezzen egy microSD kártyát a foglalatba.
MEGJEGYZÉS: győződjön meg róla, hogy a microSD kártya
megfelelően érintkezik-e a foglalat érintkezőivel.
6 Hajtsa vissza az SD kártya fedelét.
7 Csúsztassa az SD kártya fedelét a készülék külső része felé,
amíg a helyére nem kattan.
Adatkezelés
Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártyanyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.
MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows 95, 98,
Me, Windows NT és Mac 10.3 és korábbi verziójú operációs
rendszerekkel.
®
A memóriakártyák ismertetése
Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól,
illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat
(www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok
tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is
használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak,
útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása
A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a
számítógéphez.
1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken
található portba.
2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába
csatlakoztassa.
3 Ha zūmo készüléke a fájlátviteli mód engedélyezésére
szólítja fel, válassza az Igen lehetőséget.
A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja,
hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy
cserélhető kötetként jelenik meg.
Adatok átvitele a számítógépről
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a A
2
3
4
5
Függelék
készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 27. oldal).
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy
kötetként jelenik meg.
A számítógépen nyissa meg a fájltallózót.
Válasszon ki egy fájlt.
Válassza a Szerkesztés > Másolás lehetőséget.
Keressen meg egy mappát a számítógépen.
27
MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként
vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin
mappába.
6 Válassza a Szerkesztés > Beillesztés lehetőséget.
Az USB-kábel leválasztása
Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként
csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése
érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a
számítógépről. Ha a készülék hordozható eszközként
csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs
szükség biztonságos leválasztásra.
1 Végezze el a következő műveletet:
• A Windows rendszert futtató számítógép esetében
válassza ki a tálcán levő Hardver biztonságos
eltávolítása ikont, majd válassza ki a készüléket.
• A Mac rendszerű számítógépeknél húzza az adathordozó
ikonját a lomtárba.
2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.
A GPS-jel állapotának megjelenítése
Tartsa három másodpercig lenyomva a
gombot.
További térképek vásárlása
1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a garmin.com
weboldalon.
2 Kattintson a Térképek lapra.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Kiegészítők vásárlása
Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.
28
Függelék
Tárgymutató
geocaching 11
GPS 3, 28
Szimbólumok
Gy
2D térképnézet 14
3D térképnézet 14
Gyorskeresés 9
A
a készülék felszerelése
motorbicikli 1
tapadókorong 26
akkumulátor
maximalizálás 26
problémák 26
töltés 24, 26
aktív sávinformáció 6
alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés 8
alaphelyzetbe állítás
eszköz 25
útadatok 13
alvó üzemmód 3
az eszköz tisztítása 25
azonosítószám 23
B
baleseti értesítés 4, 5
Baleseti kapcsolattartó 5
beállítások 22, 23
beállítások visszaállítása 23
bekapcsológomb 3
billentyűzet
kiosztás 23
nyelv 23
biztosíték, módosítás 26
Bluetooth 23
Bluetooth technológia 14, 16, 26
eszköz lecsatlakoztatása 17
headset párosítása 15
hívások letiltása 17
telefon párosítása 14, 15
telefonok kezelése 17
C
címek, keresés 10
Cs
H
haladási irányok 6
hang, közeledési pontok 23
hangerő, beállítás 3, 4
hazautazás 6
helyek 10, 22
helyszínek 10
hívás 16
jelenlegi 11, 12
keresés 9, 10
legutóbbi találatok 11
mentés 12
szimulált 22
helyek keresése. 9–11, 15 Lásd még: helyek
címek 10
kategóriák 9
koordináták 11
útkereszteződések 11
városok 11
helyszínek 10
hibaelhárítás 26
hívások 16
előzmények 16
fogadás 16
kezdeményezés 16
névjegyek 16
otthoni 16
tárcsázás 16
hívások fogadása 16
Hol vagyok? 11, 12
I
időbeállítások 23
időjárás 21
radar 21
útviszonyok 21
ikonok, állapotsor 3
irányok 6
iránytű 21
csatlakozás 24
J
E
jelenlegi hely 11, 12
jelzőlámpába telepített kamerák 4
elkerülések
kikapcsolás 8
terület 8
törlés 8
út 8
útdíjak 7
útjellemzők 8
előfizetések, Garmin Élő szolgáltatások 15
eszköz tisztítása 25
eszközök, térképek 12, 13
EULA-k 23
F
fájlok, átvitel 27
Fejhallgató, párosítás 15
felhasználói kézikönyv 18
fényerő 4
fordulólista 6
forgalmi kamerák, megtekintés 22
forgalom 13, 18
előfizetések hozzáadása 18
térkép 13, 18
további lehetséges útvonal 7
Foursquare 11
frissítés
szoftver 24, 25
térképek 24, 25
G
Garmin Connect 14
Garmin Élő szolgáltatások 14
előfizetés a következőre 15
Garmin Express, szoftver frissítése 25
Tárgymutató
K
kábelek, motoros tartó 1
kamerák
jelzőlámpa 4
sebesség 4
képernyő, fényerő 4
képernyőfotók 23
képernyőgombok 3
keresési terület módosítása 10
keresősáv 9
kerülőutak 7
készülék felszerelése
a készülék eltávolítása a tartóból 2, 25
autó 2
készülék karbantartása 25
készülék töltése 24, 26
készülékazonosító 23
kiegészítők 28
kihangosított hívás 14, 17
kiindulási hely
hely szerkesztése 6
telefonszám 16
utazás 6
koordináták 11
következik 13
testreszabás 13
következő forduló 6
közlekedés 18, 23
akadályok keresése 14, 18
események 14, 18
kamerák 21, 22
vevő 18
L
lecsatlakoztatás, Bluetooth eszköz 17
legutóbb talált helyek 11
LiveTrack 19, 20
lopás, elkerülés 25
M
médialejátszó 20
megjelenítési beállítások 23
megosztás 19
LiveTrack 19, 20
memóriakártya 3, 27
behelyezés 27
mentés
helyek 20
jelenlegi hely 12
mentett helyek 19
kategóriák 12
szerkesztés 12
törlés 12
microSD kártya 3, 27
motoros tartó 1
kábelek 1
motorosnak szóló figyelmeztetések 4
műholdas jelek
keresés 3
megjelenítés 28
myTrends, útvonalak 7
N
navigáció 6, 9
beállítások 22
légvonalban 8
navigáció terepen 8
Ny
nyelv
billentyűzet 23
hang 23
nyomvonalak 20
O
otthoni, hívás 16
P
parancsikonok
hozzáadás 12
törlés 12
parkolási 7, 10
parkoló 10
legutóbbi hely 7
párosítás
Fejhallgató 15
lecsatlakoztatás 17
telefon 14, 15, 26
photoLive 21, 22
pozíció 10
R
riasztások
hang 23
közeledési pontok 23
S
sebességmérő kamerák 4
segélyszolgálatok 11
sisakszabályok 5
Smartphone Link 14, 15, 17, 18
csatlakozás 14, 15, 17
hívások letiltása 17
specifikációk 24
Sz
számítógép
csatlakozás 26, 27
csatlakoztatás 26
szélességi és hosszúsági fok 11
szerkesztés, mentett útvonalak 19
szimulált helyek 22
29
szoftver
frissítés 24, 25
verzió 23
T
tapadókorong 26
tápkábelek 24
biztosíték, csere 26
tárcsázás 16
tartó, eltávolítás 26
tartó eltávolítása 26
telefon
lecsatlakoztatás 18
párosítás 14, 15, 26
telefonhívások 16
fogadás 16
hanghívás 16
némítás 16
tárcsázás 16
telefonkönyv 16
térkép nézete
2D 14
3D 14
térképek 6, 12, 13, 22
adatmező 6, 13, 14
eszközök 12, 13
frissítés 24, 25
részletesség szintje 22
rétegek 14
szimbólumok 6
téma 22
útvonalak megjelenítése 6
vásárlás 28
térképrétegek, testreszabás 14
terméktámogatás 18
törlés
Bluetooth eszköz párosítása 18
utazások 19
TracBack 21
TripAdvisor 11
U
USB, leválasztás 28
utazási előzmény 23
utazástervező 18, 19
alakítási pontok 19
utazás szerkesztése 19
Ü
üzemanyag-fogyasztás
állomások 11
mérése 8, 9
W
Wi‑Fi 23, 24
30
Tárgymutató
support.garmin.com
2019. Május
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement