Garmin | zūmo® 346 LMT-S | Garmin zūmo® 346 LMT-S Naudotojo vadovas

Garmin zūmo® 346 LMT-S Naudotojo vadovas
ZŪMO 396
®
Naudotojo vadovas
© 2018 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo
gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl
šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. zūmo , Garmin Express™ ir TracBack yra „Garmin Ltd.“ arba jos
patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.
®
®
®
Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Bluetooth žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šiuos pavadinimus naudoja pagal licenciją. Foursquare
yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. microSD Yra „SD-3C“ prekių ženklas. Windows yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas JAV ir (arba) kitose
šalyse. Mac yra „Apple Computer, Inc.“ prekių ženklas. „Pandora“ logotipai yra „Pandora Media, Inc.“ prekių ženklai. „Pandora“ produktai prieinami tik kai kuriose šalyse. Apsilankykite
http://www.pandora.com/legal. TripAdvisor yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Windows , Windows Vista ir Windows XP yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse. Wi‑Fi yra registruotasis „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklas.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Turinys
Įdiegimas......................................................................... 1
Įrenginio montavimas motocikle ................................................. 1
Motociklo tvirtinimo dėklas su maitinimu ................................ 1
Laikiklio montavimas ant motociklo vairo ............................... 1
Maitinimo laidų prijungimas prie motociklo tvirtinimo
dėklo ...................................................................................... 1
Pagrindo plokštės tvirtinimas prie motociklo tvirtinimo
dėklo ...................................................................................... 2
Dėklo tvirtinimas prie motociklo vairui skirto laikiklio .............. 2
Įrenginio montavimas motociklo tvirtinimo dėkle .................... 2
Įrenginio išėmimas iš motociklo tvirtinimo dėklo ......................... 2
Įrenginio montavimas automobilyje ............................................ 2
Pradžia............................................................................. 3
Įrenginio apžvalga .......................................................................3
Įrenginio įjungimas ir išjungimas ................................................. 3
GPS signalų gavimas ................................................................. 3
Būsenos juostos piktogramos ..................................................... 3
Ekraninių mygtukų naudojimas ................................................... 3
Garsumo reguliavimas ................................................................ 3
Garso maišytuvo naudojimas ................................................. 3
Ekrano ryškumo reguliavimas ..................................................... 4
Saugaus vairavimo funkcijos ir perspėjimai............... 4
Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir išjungimas ............................ 4
Šviesoforo ir greičio kameros ..................................................... 4
Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos .................................... 4
Įvykio kontakto nustatymas .................................................... 4
Pranešimo apie įvykį atšaukimas ........................................... 5
Pranešimų apie įvykį išjungimas ............................................ 5
Pranešimų apie šalmų dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus
peržiūra ....................................................................................... 5
Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų paieška ....................... 5
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą.......................... 5
Maršrutai ..................................................................................... 5
Maršruto pradėjimas ................................................................... 5
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas ................................... 5
Nuotykingo maršruto pasirinkimas ......................................... 5
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu ......................... 5
Važiavimas namo ................................................................... 5
Jūsų maršrutas žemėlapyje ........................................................ 6
Aktyvios kelio juostų nuorodos ............................................... 6
Posūkių ir nurodymų peržiūra ................................................ 6
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra ........................................ 6
Atvykimas į kelionės tikslą .......................................................... 6
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo .................................... 6
Paskutinio stovėjimo taško paieška ....................................... 6
Suaktyvinto maršruto keitimas .................................................... 6
Vietos pridėjimas prie maršruto ............................................. 6
Maršruto formavimas ............................................................. 7
Važiavimas aplinkkeliais ........................................................ 7
Maršruto sustabdymas ............................................................... 7
Siūlomų maršrutų naudojimas .................................................... 7
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių ..................................... 7
Eismo delsos vengimas maršrute .......................................... 7
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas ..................... 7
Rinkliavos lipdukų vengimas .................................................. 7
Kelių savybių vengimas ......................................................... 7
Pasirinktiniai vengimai ........................................................... 7
Navigacija bekelėje ..................................................................... 8
Degalų stebėjimas ...................................................................... 8
Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas .................................... 8
Įspėjimo apie mažą degalų kiekį nustatymas ........................ 8
Atstumo su esamu degalų baku nustatymas iš naujo ............ 8
Dinaminio degalų pildymo funkcijos įjungimas ...................... 8
Turinys
Vietų paieška ir išsaugojimas....................................... 8
Lankytinos vietos ........................................................................ 8
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą ............................. 8
Vietos ieškojimas pagal kategoriją ............................................. 9
Paieška kategorijoje ............................................................... 9
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas ..................... 9
Vietos paieškos rezultatai ........................................................... 9
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje ................................... 9
Paieškos zonos keitimas ............................................................ 9
Stovėjimo vietos ........................................................................ 10
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos
paieška ................................................................................. 10
Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos ................ 10
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai ..................................... 10
Paieškos priemonės ................................................................. 10
Adreso paieška .................................................................... 10
Sankryžos paieška ............................................................... 10
Miesto paieška ..................................................................... 10
Vietos paieška pagal koordinates ........................................ 10
Foursquare ............................................................................... 10
Prisijungimas prie Foursquare paskyros .............................. 10
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų ............................... 10
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją ...................... 10
Registravimasis naudojantis Foursquare ............................. 11
TripAdvisor® ............................................................................. 11
TripAdvisor lankytinų vietų paieška ...................................... 11
Neseniai rastų vietų peržiūra .................................................... 11
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas ................................... 11
Esamos vietos informacijos peržiūra ........................................ 11
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška ................................... 11
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas ................... 11
Nuorodos pridėjimas ................................................................. 11
Nuorodos pašalinimas ......................................................... 11
Vietų įrašymas .......................................................................... 11
Vietos išsaugojimas ............................................................. 11
Jūsų dabartinės vietos įrašymas .......................................... 11
Išsaugotos vietos redagavimas ............................................ 11
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms ....................... 11
Įrašytos vietos trynimas ....................................................... 11
Naudojimasis žemėlapiu .............................................. 12
Žemėlapio įrankiai ..................................................................... 12
Žemėlapio įrankio peržiūra ................................................... 12
Žemėlapio įrankių įgalinimas ................................................ 12
Priekyje ..................................................................................... 12
Būsimų vietų peržiūra .......................................................... 12
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas .................. 12
Kelionės informacija .................................................................. 12
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje .............................. 12
Kelionės informacijos puslapio peržiūra .............................. 12
Kelionės protokolo peržiūra ................................................. 13
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo .......................... 13
Artėjančio eismo įvykio peržiūra ............................................... 13
Eismo peržiūra žemėlapyje .................................................. 13
Eismo įvykių paieška ............................................................ 13
Žemėlapio pritaikymas .............................................................. 13
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas ......................................... 13
Žemėlapio duomenų lauko keitimas .................................... 13
Žemėlapio perspektyvos keitimas ........................................ 13
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo
telefono funkcijos......................................................... 13
Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone
Link ........................................................................................... 13
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos ................................ 14
Garmin tiesioginės paslaugos .................................................. 14
Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas ............... 14
i
Telefono ir ausinių susiejimas ................................................... 14
Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į įrenginį ....................... 14
Išmanieji pranešimai ................................................................. 14
Pranešimų gavimas ............................................................. 15
Pranešimų sąrašo peržiūra .................................................. 15
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga ......................... 15
Skambinimas ....................................................................... 15
Skambučio priėmimas .......................................................... 15
Skambučių istorijos naudojimas ........................................... 15
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas ......................... 15
Namų telefono numerio įrašymas ........................................ 15
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje .................. 16
Kaip prisijungti prie Smartphone Link programos naudojant
Apple įrenginį ....................................................................... 16
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas
Apple įrenginyje ................................................................... 16
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
išjungimas Apple įrenginyje ................................................. 16
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su
Android™ .................................................................................. 16
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos
„Android“ išmaniajame telefone ........................................... 16
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su
Android ................................................................................. 16
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį ................................................. 17
Susieto telefono pašalinimas .................................................... 17
Eismas ........................................................................... 17
Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link ............ 17
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą .................. 17
Eismo imtuvo prenumeratos ................................................ 17
Funkcijos „Eismas“ įjungimas ................................................... 17
Eismo peržiūra žemėlapyje ....................................................... 17
Eismo įvykių paieška ............................................................ 17
Naudojimasis taikomosiomis programomis.............. 17
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje ...................................... 17
Kelionės planuoklis ................................................................... 17
Kelionės planavimas ............................................................ 18
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas ..................... 18
Traukos vietų radimas keliaujant ......................................... 18
Kelionės maršruto nustatymų keitimas ................................ 18
Išsaugotos kelionės navigacija ............................................ 18
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas ....................... 18
Maršruto bendrinimas ............................................................... 18
LiveTrack .................................................................................. 18
LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūrinčiųjų
pakvietimas .......................................................................... 18
LiveTrack bendrinimo pradžia .............................................. 19
Nuvažiuoti keliai ........................................................................ 19
Nuvažiuoto kelio informacijos peržiūra ir išsaugojimas ....... 19
Medijos leistuvas ...................................................................... 19
Medijos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapio .............. 19
Medijos šaltinio pakeitimas .................................................. 19
Pandora paslauga ................................................................ 19
Naudojimasis kompasu ............................................................. 20
TracBack® ................................................................................ 20
Paskutinio nuvažiuoto kelio sekimas ................................... 20
Paskutinio kelio išsaugojimas kelionės formatu ................... 20
Orų prognozės peržiūra ............................................................ 20
Orų peržiūra šalia įvairių miestų ........................................... 20
Orų radaro peržiūra .............................................................. 20
Orų įspėjimų peržiūra ........................................................... 20
Kelio sąlygų tikrinimas ......................................................... 20
Žiedinio maršruto kūrimas ........................................................ 20
„photoLive“ eismo kameros ...................................................... 20
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas ............. 20
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje .................. 20
ii
Eismo kameros išsaugojimas .............................................. 21
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra ....................................... 21
zūmo nustatymai.......................................................... 21
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai ........................ 21
Žemėlapių įjungimas ............................................................ 21
Navigacijos nustatymai ............................................................. 21
Skaičiavimo režimo nustatymai ............................................ 21
Sumodeliuotos vietos nustatymas ....................................... 21
Bluetooth nustatymai ................................................................ 21
Wi‑Fi® nustatymai .................................................................... 21
Pagalbos vairuotojui nustatymai ............................................... 21
Ekrano nustatymai .................................................................... 22
Eismo nustatymai ..................................................................... 22
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai ........................................ 22
Laiko nustatymas ................................................................. 22
Kalbos ir klaviatūros nustatymai ............................................... 22
Įrenginio ir privatumo nustatymai .............................................. 22
Nustatymų atkūrimas ................................................................ 22
Įrenginio informacija.................................................... 22
Priežiūros institucijų ir atitikties informacija ............................... 22
Specifikacijos ............................................................................ 22
Įrenginio įkrovimas .................................................................... 22
Įrenginio techninė priežiūra........................................ 23
Garmin palaikymo centras ........................................................ 23
Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai ........................... 23
Prisijungimas prie Wi‑Fi tinklo .............................................. 23
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi‑Fi
tinklą ..................................................................................... 23
Produktų naujinimai ............................................................. 23
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 24
Išorinio korpuso valymas ..................................................... 24
Jutiklinio ekrano valymas ..................................................... 24
Apsisaugojimas nuo vagystės .............................................. 24
Įrenginio nustatymas iš naujo ................................................... 24
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas ............... 24
Įrenginio išėmimas iš laikiklio ............................................... 24
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko ..................... 24
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .......... 24
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas ..................................................................................... 24
Trikčių šalinimas.......................................................... 25
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo ...................... 25
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų .......................... 25
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta .. 25
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas ......................... 25
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono arba Smartphone
Link ........................................................................................... 25
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis
kaupiklis .................................................................................... 25
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip
nešiojamasis įrenginys .............................................................. 25
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip
nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar
talpykla ......................................................................................25
Programa Smartphone Link sumažina išmaniojo telefono įkrovos
lygį ............................................................................................ 25
Priedas .......................................................................... 26
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas ..................................................................................... 26
Duomenų tvarkymas ................................................................. 26
Apie atminties korteles ......................................................... 26
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio ................................. 26
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio .................................... 26
USB laido atjungimas ........................................................... 26
Turinys
GPS signalo būsenos peržiūra ................................................. 26
Papildomų žemėlapių įsigijimas ................................................ 26
Priedų įsigijimas ........................................................................ 26
Rodyklė......................................................................... 27
Turinys
iii
Įdiegimas
Įrenginio montavimas motocikle
Motociklo tvirtinimo dėklas su maitinimu
ĮSPĖJIMAS
Garmin mano, kad šį įrenginį turėtų įrengti patyręs specialistas,
turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus
maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei
arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
®
Įrenginys turi būti sumontuotas tinkamoje ir saugioje motociklo
vietoje, atsižvelgiant į galimus maitinimo šaltinius ir saugiai
įrengiant laidus.
PASTABA: pateikti 1/4 colio ir M6 varžtai. Užtikrinkite, kad
naujų varžtų dydis atitiktų sankabos arba stabdžių kronšteino
gamyklinius varžtus.
2 Naujus varžtus perkiškite per motociklo vairui skirtą laikiklį,
poveržles
ir sankabos arba stabdžių kronšteiną.
3 Priveržkite varžtus, kad pritvirtintumėte laikiklį.
Maitinimo laidų prijungimas prie motociklo tvirtinimo
dėklo
1 Maitinimo laido jungtį perkiškite per motociklo tvirtinimo
dėklo angos viršų.
Motociklo tvirtinimo dėklas
Nuo 12 iki 24 V nuolatinės srovės sistemos maitinimas (raudonas
laidas)
PASTABA: tam tikrų modelių įrenginiuose raudoname sistemos
maitinimo laide gali būti įdėtasis saugiklis. Laidai be įdėtojo
saugiklio apsaugoti viduje.
Sistemos įžeminimas (juodas laidas)
Laikiklio montavimas ant motociklo vairo
Su įrenginiu pateiktos dalys, kurios leidžia laikiklį ant motociklo
vairo montuoti dviem būdais. Jei montuosite kitu, pasirinktiniu
būdu, gali reikėti papildomos techninės įrangos.
U formos kronšteino ir laikiklio montavimas ant motociklo
vairo
1 U formos kronšteiną uždėkite ant motociklo vairo ir jo
galus įstumkite į laikiklį .
2 Laidą nustumkite į angos
apačią ir patraukite atgal, kol jis
įsitvirtins.
3 Kad pritvirtintumėte laidą, dėklo galinėje dalyje priveržkite
juodą varžtą .
2 Priveržkite veržles, kad pritvirtintumėte laikiklį.
PASTABA: rekomenduojamas sukimo momentas – 5,65 N-m
(50 lbf-colio). Sukimo momentas neturi viršyti 9,04 N-m
(80 lbf-colio).
Motociklo vairui skirto laikiklio montavimas ant sankabos
arba stabdžių kronšteino
1 Iš sankabos arba stabdžių kronšteino išimkite du gamyklinius
varžtus .
Įdiegimas
4 Apsauginį dėklą
angą.
perkiškite per viršutinę angą ir įspauskite į
1
2 Spauskite įrenginio dešiniąją pusę, kol jis įsitvirtins vietoje.
3 Jei, įdėjus įrenginį, dėkle esantis užraktas neužsifiksuoja,
paspauskite jį.
Pagrindo plokštės tvirtinimas prie motociklo
tvirtinimo dėklo
PRANEŠIMAS
Dėl tiesioginio ir nepertraukiamo kontakto su atramine plokšte ar
kita motociklo dalimi dėklas gali būti sugadintas. Kad
išvengtumėte tokio sugadinimo, tarp dėklo ir atraminės plokštės
turite įrengti tarpiklius, taip pat turite užtikrinti, kad jokia įrenginio
ar dėklo dalis neliestų motociklo.
1 M4 x 20 mm kūginius varžtus
dėklą, tarpiklius
įsukite per poveržles
ir pagrindo plokštę .
,
Įrenginio išėmimas iš motociklo tvirtinimo
dėklo
1 Paspauskite dėklo apačioje esantį atlaisvinimo mygtuką.
2 Iškelkite įrenginį.
Įrenginio montavimas automobilyje
PRANEŠIMAS
Prieš montuodami įrenginį, patikrinkite, kaip montavimas prie
priekinio stiklo reguliuojamas vietos teisės aktuose.
ĮSPĖJIMAS
Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte
sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją
paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių
saulės spindulių.
Vakuuminio laikiklio nenaudokite motocikle.
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
2 Priveržkite veržles, kad pritvirtintumėte pagrindo plokštę.
Dėklo tvirtinimas prie motociklo vairui skirto laikiklio
1 Motociklo vairui skirto laikiklio rutuliuką ir dėklo rutuliuką
vieną su kitu sujunkite naudodami dviejų angų jungtį
2
3
4
5
Į dviejų angų jungtį įdėkite abu rutuliukus.
Šiek tiek priveržkite rankeną.
Sureguliuokite ją, kad matymas ir veikimas būtų optimalūs.
Priveržkite rankeną, kad pritvirtintumėte laikiklį.
Įrenginio montavimas motociklo tvirtinimo dėkle
1 Įrenginio kairiąją pusę įdėkite į dėklą.
2
.
PASTABA: automobilio laikiklis tiekiamas ne su visų modelių
įrenginiais. Apsilankykite adresu www.garmin.com ir įsigykite
pasirinktinių priedų.
1 Automobilio maitinimo laidą įkiškite į prievadą , esantį
dėkle.
2 Nuo vakuuminio siurbtuko nuimkite permatomą plėvelę.
3 Nuvalykite ir nusausinkite savo priekinį stiklą bei vakuuminį
siurbtuką švariu audiniu be pūkelių.
4 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą
5
6
7
8
nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
Dėklą
uždėkite ant vakuuminio siurbtuko kojelės.
Vieną įrenginio pusę įdėkite į dėklą.
Spausdami dėkite įrenginį į dėklą, kol jis įsitvirtins vietoje.
Kitą automobilio maitinimo laido galą įkiškite į maitinimo lizdą.
Įdiegimas
Pradžia
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
• Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą
(Produktų naujinimai, 23 psl.).
• Pritvirtinkite įrenginį ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio.
• Susiekite Bluetooth telefoną ir ausines (Telefono ir ausinių
susiejimas, 14 psl.) (optional).
• Užfiksuokite GPS signalus (GPS signalų gavimas, 3 psl.).
• Pakoreguokite ekrano ryškumą (Ekrano ryškumo
reguliavimas, 4 psl.).
• Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (Maršruto
pradėjimas, 5 psl.).
®
Įrenginio apžvalga
būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai
užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas
navigacijai.
Būsenos juostos piktogramos
Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos
piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.
Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti
galite pasirinkti kelias piktogramas.
GPS signalo būsena. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą
ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (GPS signalo būsenos
peržiūra, 26 psl.).
Bluetooth technologijos būsena. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti
Bluetooth nustatymus (Bluetooth nustatymai, 21 psl.).
„Wi-Fi“ signalo stiprumas. Pasirinkite, jei norite pakeisti „Wi-Fi“
nustatymus (Wi‑Fi nustatymai, 21 psl.).
®
Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga
funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (Skambi­
nimas naudojantis laisvų rankų įranga, 15 psl.).
Aktyvus transporto priemonės režimas. Pasirinkite, jei norite
pakeisti transporto priemonės režimą.
Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (Laiko
nustatymas, 22 psl.).
Baterijos įkrovos lygis.
Bendrinami LiveTrack duomenys. Pakviestų žiūrinčiųjų skaičius
rodomas piktogramoje. Pasirinkite, jei norite atidaryti LiveTrack
programą (LiveTrack, 18 psl.).
Maitinimo mygtukas
microSD atminties kortelės lizdas
®
Maitinimo ir duomenų USB prievadas
Įrenginio įjungimas ir išjungimas
• Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba
įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
• Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant
įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.
Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir
įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo
režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote
energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
• Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada
pasirinkite Išjungta.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo
mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio
energijos taupymo režimas.
GPS signalų gavimas
Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų
duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo
laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo
to, kokiu atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį
naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko
praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą
kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali
užtrukti kelias minutes.
1 Įjunkite įrenginį.
2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
Pradžia
Smartphone Link būsena. Pasirinkite, jei norite prisijungti prie
Smartphone Link programos ir gauti tiesioginius eismo
duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas (Susiejimas su
telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 13 psl.). Kai
piktograma tampa mėlyna, tai reiškia, kad įrenginys prisijungė
prie Smartphone Link programos.
Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (Orų
prognozės peržiūra, 20 psl.).
Degalų būsena. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti degalų
stebėjimo informaciją (Degalų stebėjimas, 8 psl.).
Ekraninių mygtukų naudojimas
Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti
puslapius, meniu ir meniu parinktis.
• Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
• Laikykite nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį
meniu.
• Pasirinkite arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
• Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite arba
.
• Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių
meniu, pasirinkite .
Garsumo reguliavimas
1 Pasirinkite Garsas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
• Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
• Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.
Garso maišytuvo naudojimas
Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos
sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite
naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis
yra pagrindinio garsumo lygis procentais.
1 Pasirinkite Garsas.
2 Pasirinkite > Garso maišytuvas.
3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.
3
Ekrano ryškumo reguliavimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Ryškumas.
2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.
Saugaus vairavimo funkcijos ir
perspėjimai
PRANEŠIMAS
Vairuotojo perspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik
informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką
laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti.
Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į
teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir
ženklų pažeidimų.
Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų
vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate
pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys
leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą
informaciją. Kiekvieno tipo įspėjimui galite įgalinti arba išjungti
garsinį signalą arba pranešimą. Kai kuriuose regionuose tam
tikros paslaugos neprieinamos.
Mokyklos zona ar netoliese esanti mokykla: įrenginys leidžia
signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie
kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).
Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo
būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte
sumažinti greitį.
Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam
keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo
raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.
Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą
iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.
Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.
Vingis: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.
Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio
eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
lėtesnio eismo atkarpos. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją,
įrenginys turi gauti eismo informaciją (Eismo duomenų
gavimas naudojant Smartphone Link, 17 psl.).
Įspėjimas apie nuovargį: jei be sustojimo vairuojate daugiau
kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia
sustojimo vietas, prie kurių artėjate.
Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir
išjungimas
Galite išjungti individualius garsinius vairuotojo perspėjimus.
Išjungus garsinį perspėjimą rodomas vaizdo perspėjimas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Garsiniai
važiuotojo perspėjimai.
2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį
žymės langelį.
Šviesoforo ir greičio kameros
PRANEŠIMAS
Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų
duomenimis tikslumą ar pasekmes.
PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši
funkcija negalima.
Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai
kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose.
Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros,
apie kurią buvo pranešta.
4
• Tiesioginiai duomenys apie šviesoforo ir greičio kameras
teikiami įsigijus Garmin tiesioginių paslaugų prenumeratą,
naudojant Smartphone Link programą (Garmin tiesioginės
paslaugos, 14 psl.).
• Jei norite naujinti šviesoforo ir greičio kamerų duomenų bazę,
įrenginiui turi būti nustatyti veikianti prenumerata. Tada
galėsite atsisiųsti ir išsaugoti greičio kamerų duomenis. Eikite
į garmin.com/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši
informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite
abonementą ar vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite
įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą abonementą.
PASTABA: kai kuriuose regionuose į kai kuriuos produkto
komplektus iš anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų
duomenys su nemokamais visos naudojimo trukmės
naujinimais.
• Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų
bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą
(garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų
informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.
Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos
ĮSPĖJIMAS
Įrenginys leidžia siųsti vietos informaciją įvykio kontaktui. Tai tik
papildoma funkcija ir neturi būti laikoma pagrindine priemone
iškviesti pagalbą eismo įvykio atveju. Smartphone Link
programa nesusisiekia su pagalbos tarnybomis jūsų vardu.
Jūsų zūmo įrenginyje naudojami integruoti jutikliai, aptinkantys
galimą eismo įvykį.
• Jei esate nustatę įvykio kontaktą, įrenginys, aptikęs įvykį ir
jūsų transporto priemonei sustojus, šiam kontaktui gali
išsiųsti automatinę teksto žinutę. Tokiu būdu kontaktą
įspėsite apie savo padėtį, jei negalite paskambinti ar išsiųsti
žinutės. Kad veiktų ši funkcija ir būtų galima siųsti
pranešimus, reikia „Smartphone Link“ ir aktyvaus mobiliųjų
duomenų ryšio.
• Jei įvykio kontakto nenustatėte, įrenginys, aptikęs incidentą,
automatiškai rodo artimiausią adresą ar geografines
koordinates. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų
darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą. Galite
pasirinkti Daugiau, jei norite peržiūrėti puslapį Kur aš esu?.
Įvykio kontakto nustatymas
Kad nustatytumėte įvykio kontaktą, turite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
• Įrenginį prijunkite prie Smartphone Link (Susiejimas su
telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 13 psl.).
• Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“, tada pasirinkite
telefono pavadinimą ir patvirtinkite, kad įgalinta parinktis
Telefono skambučiai.
Nustatant įvykio kontaktą, įrenginys turi turėti prieigą prie
Smartphone Link programos ir išmaniojo telefono kontaktų
sąrašo. Jei įrenginio nenorite naudoti kaip laisvų rankų įrangos,
nustatę įvykio kontaktą galite išjungti parinktį Telefono
skambučiai.
1 Pasirinkite Nustatymai > Pagalba vairuotojui >
Pranešimas apie įvykį > Tęsti.
Rodomas išmaniojo telefonų kontaktų sąrašas.
2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite Kitas.
3 Patvirtinkite kontakto telefono numerį ir pasirinkite Kitas.
4 Įveskite vardą ar slapyvardį ir pasirinkite Baig..
5 Peržiūrėkite žinutės apie įvykį pavyzdį ir pasirinkite Kitas.
6 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis
kontaktui praneškite, kad jį pridėjote kaip įvykio kontaktą.
PASTABA: žinutėje apie įvykį nurodomas įvestas vardas ar
slapyvardis, bet žinutė siunčiama ne iš jūsų telefono numerio.
Saugaus vairavimo funkcijos ir perspėjimai
Žinutė siunčiama naudojant trečiosios šalies paslaugą; įvykio
kontaktą turėtumėte informuoti, kad žinutė apie įvykį bus
išsiųsta iš nežinomo numerio.
7 Pasirinkite Gerai.
8 Peržiūrėkite informaciją ir pasirinkite Išsaugoti.
Pranešimo apie įvykį atšaukimas
Kai įrenginys aptinka įvykį, jums pateikiami teksto ir garso
pranešimai, kad įvykio kontaktui bus išsiųsta žinutė. Aptikus
įvykį įsijungia 60 sekundžių laikmatis, o kai šis laikas baigiasi,
įrenginys automatiškai išsiunčia pranešimą. Jei pranešimo siųsti
nenorite, galite jį atšaukti.
Prieš baigiantis laikui spustelėkite Atšaukti.
Pranešimų apie įvykį išjungimas
Kai pranešimai apie įvykį išjungti, įrenginys, aptikęs įvykį,
nesiunčia SMS žinutės.
1 Pasirinkite Nustatymai > Pagalba vairuotojui >
Pranešimas apie įvykį.
2 Išvalykite žymės langelį Įvykio aptikimo SMS.
Pranešimų apie šalmų dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus peržiūra
Pranešimai apie šalmų dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus
ir akių apsaugą gali būti rodomi zūmo įrenginyje, kai jis pirmą
kartą užfiksuoja palydovus ir kai priartėjate prie vietovės, kurioje
taikomos motociklų saugos taisyklės.
PRANEŠIMAS
Garmin visiems vairuotojams saugumo sumetimais
rekomenduojama dėvėti šalmus. Pranešimai apie šalmo
dėvėjimą reguliuojančius įstatymus teikiami tik informavimo
tikslais; jie gali būti keičiami ir neturi būti laikomi teisinėmis
rekomendacijomis. Pranešimai apie šalmo dėvėjimą
reguliuojančius įstatymus teikiami tik JAV ir Kanadoje.
Kad sužinotumėte daugiau, pasirinkite pranešimą.
Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų
paieška
Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų galite ieškoti pagal
valstiją ar provinciją.
1 Pasirinkite Programos > Šalmo dėvėjimo vadovas.
2 Pasirinkite valstiją arba provinciją.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Maršrutai
Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių
kelionės tikslų.
• Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys
apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant
maršruto apskaičiavimo režimą (Maršruto skaičiavimo režimo
keitimas, 5 psl.) ir vengimus (Kaip išvengti delsos, rinkliavų
ir vietovių, 7 psl.).
• Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu
į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą
(Maršruto pradėjimas, 5 psl.).
• Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą
galite tinkinti.
• Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus.
Maršruto pradėjimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? ir ieškokite vietos.
2 Pasirinkite vietą.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu,
pasirinkite Vykti!.
• Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite , tada
pasirinkite maršrutą.
Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapio dešinėje.
• Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite > Redaguoti
maršrutą ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų.
Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei
žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 6 psl.). Žemėlapio krašte kelias
sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.
Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti
prie maršruto.
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo
režimas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Greičiausias laikas, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet
atstumas gali būti ilgesnis.
• Pasirinkite Garmin Adventurous Routing™, kad
apskaičiuotumėte maršrutus vingiuotais keliais.
• Pasirinkite Bekelė, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo
vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
• Pasirinkite Trumpesnis kelias, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis,
bet kelionė gali trukti ilgiau.
Nuotykingo maršruto pasirinkimas
Įrenginys gali apskaičiuoti maršrutus, kuriuose pirmenybė
teikiama vingiuotiems keliams ir kalvoms, o ne greitkeliams. Ši
funkcija gali leisti smagiau pasivažinėti, bet laikas ar atstumas iki
jūsų kelionės tikslo gali pailgėti.
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose įrenginio modeliuose ir
ne visuose žemėlapio regionuose.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo
režimas > Garmin Adventurous Routing™ > Išsaugoti.
2 Pasirinkite Garmin Adventurous Routing™.
3 Jei norite įtraukti daugiau arba mažiau vingių, naudokite
Teikti pirmenybę vingiams slankiklį.
4 Jei norite įtraukti daugiau arba mažiau kalvų, naudokite
Teikti pirmenybę kalvoms slankiklį.
5 Jei norite įtraukti daugiau arba mažiau greitkelių, naudokite
Vengti pagrindinių greitkelių slankiklį.
Pradėti
važiuoti maršrutu (Maršruto pradėjimas, 5 psl.).
6
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu
Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
2 Vilkdami keiskite žemėlapio mastelį, kad būtų rodomas
paieškos plotas.
3 Jei reikia, pasirinkite
, kad rodomus taškus filtruotumėte
pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite vietos žymeklį.
• Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso
vietą.
5 Pasirinkite Vykti!.
Važiavimas namo
Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys
paragins įvesti namų vietą.
5
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Vykti namo.
2 Jei reikia, įveskite namų vietą.
Namų vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? >
2 Įveskite namų vietą.
> Nustatyti namų vietovę.
Jūsų maršrutas žemėlapyje
Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje
pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai
apie kitą posūkį, nuovažą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio
viršuje.
2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).
Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių
kelių sankryžų vaizdas.
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra
1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
2 Pasirinkite .
Atvykimas į kelionės tikslą
Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją,
padedančią baigti maršrutą.
žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama,
•
kad artėjate prie kelionės tikslo.
• Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai
paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti Taip, jei
norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (Stovėjimo
vietos netoli kelionės tikslo, 6 psl.).
• Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai
baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai
neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo
Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, nuovažą ar kitą
veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
Atstumas iki kito veiksmo.
Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar nuovažos pavadinimas.
Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia
būsimų veiksmų vietas.
Transporto priemonės greitis.
Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite jį.
Aktyvios kelio juostų nuorodos
Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar
sankryžų, šalia žemėlapio rodomas išsamus kelio vaizdas (jei
įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota
linija .
Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės
tikslo. Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys
automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos.
1 Pasirinkite nustatymą:
• Kai įrenginys pateikia raginimą, pasirinkite Taip, kad
ieškotumėte netoliese esančios stovėjimo vietos.
• Jei įrenginys raginimo nepateikia, pasirinkite Kur vyksite?
> Kategorijos > Automobilių aikštelė, tada pasirinkite
> Mano tikslas.
2 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
3 Pasirinkite stovėjimo vietą, tada pasirinkite Vykti! > Pridėti
kaip kitą sustoj..
Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.
Paskutinio stovėjimo taško paieška
Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje
esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip
stovėjimo taškas.
Pasirinkite Programos > Paskutinis taškas.
Suaktyvinto maršruto keitimas
Vietos pridėjimas prie maršruto
Posūkių ir nurodymų peržiūra
Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo
juostų keitimus ar kitus nurodymus.
1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:
• Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus
posūkius ir nurodymus, pasirinkite > Posūkiai.
Šalia žemėlapio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius
ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai
atnaujinamas.
• Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų
sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto
juostą.
6
Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 5 psl.).
Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietų. Pavyzdžiui,
kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.
PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais
kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti
ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (Kelionės planavimas,
18 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kur vyksite?.
2 Ieškoti vietos.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės
tikslą, pasirinkite Pridėti kaip kitą sustoj..
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
• Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite
Pridėti kaip pask. sust..
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti
kelionės tikslų seką, pasirinkite Įtraukti į aktyv. maršrut..
Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir
atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.
Maršruto formavimas
Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip,
kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo
nustatymuose šią parinktį išjungėte (Eismo nustatymai,
22 psl.), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti
neautomatiniu būdu.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
2 Pasirinkite Alternatyvus maršrutas (jei taikytina).
3 Pasirinkite Vykti!.
Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 5 psl.).
Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį
pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar
važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės
tikslo.
1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
2 Pasirinkite .
Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.
3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.
PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapį
ir tiksliau pasirinktumėte vietą.
Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per
pasirinktą vietą.
4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
• Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų,
žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
• Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .
5 Baigę formavimą, pasirinkite Vykti!.
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos
rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose
dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į
maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir
jūsų įrenginyje esančius žemėlapio duomenis.
• Pasirinkite Mokami keliai.
• Pasirinkite Rinkliavos ir mokesč. > Mokami keliai.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Išsaugoti.
Važiavimas aplinkkeliais
Rinkliavos lipdukų vengimas
Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba
atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų
zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis
kelių sąlygomis.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Keisti maršrutą.
PATARIMAS: jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapio įrankių
meniu nėra, galite jį pridėti (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
12 psl.).
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu,
pasirinkite Apvažiuoti atstumu.
• Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite
Apvažiuoti keliu.
• Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite Aplinkkelis.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapio duomenyse gali būti
išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus.
Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir
mokesč. > Rinkliavos lipdukai.
2 Pasirinkite šalį.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Išsaugoti.
Maršruto sustabdymas
Žemėlapyje pasirinkite
> Baigti.
Siūlomų maršrutų naudojimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną
vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo
nustatymai, 22 psl.).
Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą
pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis
kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti
navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės
laiku ir eismo informacija.
Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite
navigacijos juostą.
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių
Eismo delsos vengimas maršrute
Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo
informaciją (Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone
Link, 17 psl.).
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas
Kelių savybių vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Vengimai.
2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir Išsaugoti.
Pasirinktiniai vengimai
Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietoves ar
kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus
maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus
atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.
Kelio vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
2
3
4
5
vengimai.
Pasirinkite Pridėti vengiamą kelią.
Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite
Kitas.
Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir
spauskite Kitas.
Pasirinkite Baig..
7
Teritorijos vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
2
3
4
5
6
vengimai.
Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.
Pasirinkite Pridėti vengiamą sritį.
Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
Pasirinkite Baig..
Pasirinktinių vengimų išjungimas
Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite vengimą.
3 Pasirinkite > Išjungti.
Pasirinktinių vengimų šalinimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus,
pasirinkite .
• Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite
vengimą ir
> Pašalinti.
Navigacija bekelėje
Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite
naudotis bekelės režimu.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite Skaičiavimo režimas > Bekelė > Išsaugoti.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.
Degalų stebėjimas
Galite nustatyti, kad įrenginys apskaičiuotų degalų sunaudojimą,
įspėtų, kai baigiate nuvažiuoti maksimalų apskaičiuotą atstumą,
kurį galite nuvažiuoti su nustatytu degalų kiekiu, ir pasiūlytų
užpildyti degalų pagal apskaičiuotą degalų kiekį. Kai įjungta
degalų stebėjimo funkcija, rodo esamą degalų būseną.
Balta: degalų stebėjimas išjungtas arba įrenginys neprijungtas
prie motociklo laikiklio.
Žalia: apskaičiuotas degalų kiekis didesnis už kiekį, kuriam
esant pateikiamas įspėjimas dėl degalų bako.
Oranžinė: apskaičiuotas degalų kiekis mažesnis už kiekį,
kuriam esant pateikiamas įspėjimas dėl degalų bako.
Raudona: apskaičiuotas atstumas su esamu degalų kiekiu – 0
km.
Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas
Norint įjungti degalų stebėjimo funkciją, įrenginys turi veikti
motociklo arba bekelės režimu ir būti įstatytas į motociklo
tvirtinimo dėklą.
Kai įjungiate degalų stebėjimo funkciją, kelioniniame
kompiuteryje pasirodo degalų matuoklis (Kelionės informacijos
puslapio peržiūra, 12 psl.).
1 Pripildykite degalų baką.
2 Pasirinkite Programos > Degalų nustatymai > Degalų
stebėjimas.
Pasirinkite
Atstumas pagal baką.
3
4 Įveskite atstumą, kurį transporto priemonė nuvažiuoja su
degalų baku, ir pasirinkite Baig..
Įspėjimo apie mažą degalų kiekį nustatymas
Galite nustatyti įrenginį taip, kad jis įspėtų jus apie mažą degalų
kiekį bake.
8
PASTABA: kad būtų galima įspėti apie mažą degalų kiekį,
įrenginys turi būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą.
1 Įjunkite degalų stebėjimą (Degalų stebėjimo funkcijos
įjungimas, 8 psl.).
2 Pasirinkite Įspėjimas apie likusį degalų kiekį.
3 Įveskite atstumą ir pasirinkite Baig..
Kai degalų lieka tik jūsų nurodytam atstumui nuvažiuoti,
žemėlapio puslapyje rodomas įspėjimas apie mažą degalų kiekį.
Atstumo su esamu degalų baku nustatymas iš naujo
Kai į degalų baką įpilate degalų, turėtumėte iš naujo nustatyti
atstumą su esamu degalų baku, kad tiksliau žinotumėte, kiek
liko degalų.
Pasirinkite Programos > Degalų nustatymai > Nustatyti
degalų baką iš naujo.
Dinaminio degalų pildymo funkcijos įjungimas
Norint įjungti dinaminio degalų pildymo funkciją, įrenginys turi
veikti motociklo režimu, būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą
ir turi būti įjungtas degalų stebėjimas.
Galite nustatyti, kad įrenginys, remdamasis apskaičiuotu degalų
kiekiu, siūlytų užpildyti degalų.
Pasirinkite Programos > Degalų nustatymai > Dinaminis
degalų pildymas.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos,
pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių
informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes
jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo
būdai.
• Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos
informaciją (Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą,
8 psl.).
• Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal
kategoriją (Lankytinos vietos, 8 psl.).
• Ieškokite Foursquare lankytinų vietų ir gaukite apie jas
informacijos (Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų,
10 psl.).
• Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz.,
adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti
(Paieškos priemonės, 10 psl.).
• Ieškokite netoli kito miesto ar srities (Paieškos zonos
keitimas, 9 psl.).
• Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje
(Vietų įrašymas, 11 psl.).
• Grįžkite į neseniai rastas vietas (Neseniai rastų vietų
peržiūra, 11 psl.).
®
Lankytinos vietos
Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi.
Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti
populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai
ir pramogų objektai.
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą
Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės
ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite Įvesti paiešką paieškos juostoje.
3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos
apačioje.
Vietų paieška ir išsaugojimas
4 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos
pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
• Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą
pavadinimą arba jo dalį.
• Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį
ir gatvės pavadinimą.
• Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo
numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite platumos ir ilgumos
koordinates.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą,
pasirinkite terminą.
• Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
6 Jei reikia, pasirinkite vietą.
Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame
objekte, sąrašą.
1 Pasirinkite objektą.
2 Pasirinkite > Ištyrinėti šią vietą.
Vietos paieškos rezultatai
Pagal numatytąją nuostatą rodomas paieškos rezultatų sąrašas,
o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau
rezultatų, slinkite žemyn.
Vietos ieškojimas pagal kategoriją
1
2
3
4
Pasirinkite Kur vyksite?.
Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.
Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
Pasirinkite vietą.
Paieška kategorijoje
Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti
greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai
jūsų pasirinkti kelionės tikslai.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos
sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai
kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
• Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės
tikslą.
Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.
Pasirinkite kitų maršrutų į vietas peržiūrą.
Vykti! Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje
Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne
sąraše.
Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite . Žemėlapio viduryje
rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija
apie pasirinktą vietą.
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose.
Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią
didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam
tikrą terminalą oro uoste.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įvesti paiešką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba
adresą, pasirinkite ir vykdykite 3 veiksmą.
• Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite
ir vykdykite 5 veiksmą.
3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai,
automobilių nuomos punktai ar terminalai.
4 Pasirinkite kategoriją.
5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite Vykti!.
Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į
objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą
šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą.
Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.
Objekto tyrinėjimas
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite
žemėlapį.
Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti
kitą vietą.
Pasirinktos vietos apžvalga. Nustatykite pasirinktos vietos
išsamios informacijos peržiūrą.
Vykti! Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąraše.
Paieškos zonos keitimas
Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių
netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz.,
vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar
jūsų aktyviame maršrute.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
9
2 Pasirinkite .
3 Pasirinkite nustatymą.
Stovėjimo vietos
5 Pasirinkite adresą.
Sankryžos paieška
Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar
sankirtos.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos.
2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
3 Pasirinkite sankryžą.
Į zūmo įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys, kurie
gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal laisvų
stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar taikomus
mokėjimo metodus.
Kai kuriuose regionuose tiesioginiai stovėjimo aikštelių
duomenys teikiami zūmo įrenginį prijungus prie Smartphone
Link (Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone
Link, 13 psl.). Kai įrenginys gauna tiesioginius stovėjimo vietų
duomenis, galite peržiūrėti realiojo laiko stovėjimo aikštelių
tendencijas.
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių
išsami informacija nepasiekiama. Garmin neprisiima
atsakomybės už tiesioginės stovėjimo vietų informacijos
tikslumą arba pateikimą laiku.
Miesto paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai.
2 Pasirinkite nustatymą:
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos
paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Automobilių
Vietos paieška pagal koordinates
aikštelė.
2 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos
1 Ieškokite vietos.
2 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
Rodomos šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo vietos.
4 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo kategorijų – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo vietų
išsami informacija nepasiekiama.
5 Pasirinkite stovėjimo vietą.
6 Pasirinkite Vykti!.
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai
Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra
koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo
vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar
aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.
Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.
Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite .
Paieškos priemonės
Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant
į ekrane pateikiamus raginimus.
Adreso paieška
PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo į jūsų
įrenginį įkelto žemėlapio duomenų.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Jei norite pakeisti paieškos plotą, pasirinkite Paieška netoli:
(Paieškos zonos keitimas, 9 psl.).
Pasirinkite
Adresas.
3
4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
10
• Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
• Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite Paieška
netoli: (Paieškos zonos keitimas, 9 psl.).
• Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite
Įvesti paiešką, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite
.
Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates. Tai gali
padėti naudojant geologinių koordinačių funkciją.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės.
2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinačių formatą arba
dydį.
3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
4 Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje.
Foursquare
Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų
įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios
vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.
Jei norite papildomų funkcijų, suderinamame išmaniajame
telefone galite prisijungti prie Foursquare paskyros naudodami
„Smartphone Link“. Kai prisijungsite prie savo Foursquare
paskyros naudodami „Smartphone Link“, galėsite peržiūrėti
Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir
ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.
Prisijungimas prie Foursquare paskyros
1 Savo įrenginį prijunkite prie „Smartphone Link“ (Susiejimas
su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 13 psl.).
2 Išmaniajame telefone atidarykite programą „Smartphone
Link“.
3 Atidarykite programos „Smartphone Link“ nustatymus ir
pasirinkite „Foursquare®“ > Login.
4 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų
Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų
įrenginį. Kai prie savo Foursquare paskyros prisijungiate
naudodami „Smartphone Link“, paieškos funkcija pateikia
naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų
bazės ir pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo
paskyros.
Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > „Foursquare®“.
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją
Kad galėtumėte peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz.,
naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.
1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną
vietą.
2 Pasirinkite .
Vietų paieška ir išsaugojimas
Registravimasis naudojantis Foursquare
2 Pasirinkite elementą.
Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
1 Pasirinkite Programos > „Foursquare®“ > Užsiregistruoti.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite > Užsiregistruoti.
Nuorodos pašalinimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Šalinti nuorodą (-as).
2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
4 Pasirinkite Išsaugoti.
TripAdvisor
Vietų įrašymas
Jūsų TripAdvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų
vertinimai.Atitinkamų lankytinų vietų TripAdvisor vertinimai
automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąraše. Taip pat galite
ieškoti netoliese TripAdvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti
pagal atstumą ar populiarumą.
Vietos išsaugojimas
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 9 psl.).
2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite > Išsaugoti.
5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
®
TripAdvisor lankytinų vietų paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > TripAdvisor.
2 Pasirinkite kategoriją.
Rodomas netolieseTripAdvisor esančių atitinkamos
kategorijos lankytinų vietų sąrašas.
3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar
populiarumą, pasirinkite Rikiuoti rezultatus (pasirenkama).
Neseniai rastų vietų peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis.
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis >
> Išvalyti > Taip.
Esamos vietos informacijos peržiūra
Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite
naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei
pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo
vietą.
Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška
Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas
ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite Ligoninės, Policijos nuovados arba Degalai.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas;
artimiausios vietos rodomos viršuje.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite vykti į vietą, pasirinkite Vykti!
• Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos
informaciją, pasirinkite .
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas
Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą
vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite > Nurodymai man.
3 Pasirinkite pradžios vietą.
4 Pasirinkite Pasirinkite.
Nuorodos pridėjimas
Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali
nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.
Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų
piktogramų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pridėti nuorodą.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Jūsų dabartinės vietos įrašymas
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
2 Pasirinkite Išsaugoti.
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
4 Pasirinkite Gerai.
Išsaugotos vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite .
5 Pasirinkite > Redaguoti.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pavadinimas.
• Pasirinkite Telefono numeris.
• Pasirinkite Kategorijos, kad kategorijas priskirtumėte
išsaugotai vietai.
• Pasirinkite Keisti žemėlapio simbolį, kad pakeistumėte
simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
7 Suredaguokite informaciją.
8 Pasirinkite Baig..
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms
Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti
pasirinktinių kategorijų.
PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai
įrašote bent 12 vietų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite > Redaguoti > Kategorijos.
5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų
kableliais.
6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
7 Pasirinkite Baig..
Įrašytos vietos trynimas
PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite > Šalin. išsaug. vietas.
3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite
panaikinti, ir pasirinkite Pašalinti.
11
Naudojimasis žemėlapiu
Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 6 psl.) arba peržiūrėti artimiausių vietų
žemėlapį (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Vilkite žemėlapį į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad
apžvelgtumėte vaizdą.
• Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba .
• Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų,
pasirinkite .
• Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal
kategoriją, pasirinkite .
• Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą,
tada pasirinkite Vykti! (Maršruto pradėjimas naudojantis
žemėlapiu, 5 psl.).
Žemėlapio įrankiai
Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir
įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapį. Kai suaktyvinate
žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
Baigti: sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.
Keisti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.
Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo
važiuojate (Priekyje, 12 psl.).
Posūkiai: rodo būsimus posūkius maršrute (Posūkių ir
nurodymų peržiūra, 6 psl.).
Kelionės duomenys: rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz.,
greitį ar nuvažiuotą atstumą (Kelionės duomenų peržiūra
žemėlapyje, 12 psl.).
Garsas: reguliuoja pagrindinį garsumą.
Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.
Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto
telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį)
(Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 15 psl.).
LiveTrack: leidžia pradėti ir nutraukti LiveTrack bendrinimą
(LiveTrack, 18 psl.).
Eismas: rodo eismo sąlygas visame maršrute arba jūsų
vietovėje (Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 13 psl.).
Orai: rodo jūsų vietovės orų informaciją.
„photoLive“: rodo tiesioginio eismo kameras iš „photoLive“
prenumeratos („photoLive“ eismo kameros, 20 psl.).
Pranešti apie greičio matuoklį: leidžia pranešti apie greičio ar
šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį
įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su
Smartphone Link programa (Susiejimas su telefonu ir
prisijungimas prie Smartphone Link, 13 psl.).
Žemėlapio įrankio peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite .
2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite .
Žemėlapio įrankių įgalinimas
Pagal numatytąją nuostatą žemėlapio įrankių meniu įgalinami tik
dažniausiai naudojami žemėlapio įrankiai. Prie meniu galite
pridėti iki 12 įrankių.
1 Žemėlapyje pasirinkite > .
12
2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės
langelį.
3 Pasirinkite Išsaugoti.
Priekyje
Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute
ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas
vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei
važiuojate greitkeliu, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas
nuovažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši
informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose.
Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.
Būsimų vietų peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite
2 Pasirinkite nustatymą:
> Priekyje.
• Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą,
pasirinkite .
• Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio
nuovažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas
paslaugas, pasirinkite .
PASTABA: šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate
greitkeliu arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuovažų ar
miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas
Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią,
pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo
esančią rodyklę.
• Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
• Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją,
tada pasirinkite Pasirinktinė paieška ir įveskite įmonės
arba kategorijos pavadinimą.
5 Pasirinkite Baig..
Kelionės informacija
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje
Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį
(Žemėlapio įrankių įgalinimas, 12 psl.).
Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
Kelionės duomenų laukų pritaikymas
Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapio įrankyje
rodomus duomenis, prie žemėlapio įrankių meniu turite pridėti
įrankį „Kelionės duomenys“ (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
12 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
3 Pasirinkite nustatymą.
Kelionės duomenų žemėlapio įrankyje rodomas naujas
kelionės duomenų laukas.
Kelionės informacijos puslapio peržiūra
Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės
statistika.
PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite
įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko
užtruko kelionė.
Naudojimasis žemėlapiu
Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
Kelionės protokolo peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys
apie nuvažiuotą kelią.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pažymėkite žymės langelį Kelionės žurnalas.
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo
1 Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
2 Pasirinkite > Nauj. nustat. lauką (-us).
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite Pasirinkti visus,
kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus
duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
• Pasirinkite Nustatyti iš naujo kelionės duomenis, kad
atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
• Pasirinkite Vėl nustatyti maksimalų greitį, kad iš naujo
nustatytumėte maksimalų greitį.
• Pasirinkite Iš naujo nust. B kelionę, kad iš naujo
nustatytumėte skaitiklį.
Artėjančio eismo įvykio peržiūra
Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar
kelyje, kuriuo važiuojate.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje
pusėje esančiame skydelyje.
2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą
informaciją.
Eismo peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Žemėlapio pritaikymas
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas
Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane,
pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapį, ir
Išsaugoti.
Žemėlapio duomenų lauko keitimas
1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.
Žemėlapio perspektyvos keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas.
2 Pasirinkite nustatymą:
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos
• Pasirinkite Pagal kryptį, kad būtų rodomas dvimatis
žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
• Pasirinkite Į šiaurę, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis
(2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
• Pasirinkite 3-D, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
3 Pasirinkite Išsaugoti.
Tiesioginių paslaugų, eismo
informacijos ir išmaniojo telefono
funkcijos
Kad kuo efektyviau naudotumėte zūmo įrenginį, jį susiekite su
išmaniuoju telefonu ir prijunkite prie Smartphone Link
programos. Programa Smartphone Link leidžia įrenginiui gauti
tiesioginius duomenis, įskaitant tiesioginius eismo duomenis,
stovėjimo vietų tendencijas, šviesoforo ir greičio kamerų
duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas.
Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko
eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir
spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (Eismas,
17 psl.).
Tiesioginė stovėjimo vietų informacija: kai įmanoma, į įrenginį
siunčia stovėjimo vietų tendencijas (Stovėjimo vietos,
10 psl.).
Garmin tiesioginės paslaugos: nemokamai ir mokamai į
įrenginį siunčia tiesioginius duomenis, pvz., duomenis apie
šviesoforo ir greičio ar eismo kameras (Garmin tiesioginės
paslaugos, 14 psl.).
Orų informacija: į įrenginį siunčia tiesioginę orų informaciją ir
įspėjimus (Orų prognozės peržiūra, 20 psl.).
LiveTrack: leidžia realiuoju laiku bendrinti kelionę su
pasirinktais kontaktais (LiveTrack, 18 psl.).
Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir
žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą: leidžia
skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį,
taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą.
Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono
į navigacijos įrenginį.
Foursquare prisiregistravimas: leidžia prisiregistruoti prie
Foursquare vietų naudojant navigacijos įrenginį
(Registravimasis naudojantis Foursquare, 11 psl.).
Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie
Smartphone Link
Jei norite naudotis tam tikromis funkcijomis, pvz., tiesiogine
eismo ir stovėjimo vietų informacija, skambinimu naudojant
laisvų rankų įrangą ir kitomis susietomis funkcijomis, zūmo
įrenginį turite susieti su telefonu ir prijungti prie Smartphone
Link.
Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir
patenka į veikimo zoną.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą.
2 Telefoną ir zūmo įrenginį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu
vieną nuo kito.
3 zūmo įrenginyje pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“, tada
pasirinkite žymės langelį „Bluetooth“.
4 Pasirinkite Ieškoti įrenginių.
5 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite,
kad telefonas būtų aptinkamas.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
6 Savo zūmo įrenginyje pasirinkite Gerai.
13
Jūsų zūmo įrenginys pradeda ieškoti netoliese esančių
Bluetooth įrenginių ir pateikia Bluetooth įrenginių sąrašą. Kol
sąraše pasirodys jūsų telefonas, gali praeiti maždaug minutė.
7 Pasirinkite sąraše savo telefoną ir Gerai.
8 Telefone patvirtinkite susiejimo užklausą.
9 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Jei susiejate su Apple įrenginiu, zūmo ekrane rodomas
saugos kodas.
10 Jei reikia, per 30 sekundžių telefone įveskite saugos kodą.
®
1 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite,
2
3
4
5
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos
Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia
kiekvieno susieto įrenginio.
Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
• Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame
įrenginyje neveikia.
• Spalvota piktograma reiškia, kad tame įrenginyje funkcija
įjungta ir suaktyvinta.
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
Išmanieji pranešimai
Smartphone Link funkcijos ir paslaugos
Medijos srautinis perdavimas
Ausinės prijungtos
Garmin tiesioginės paslaugos
Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis,
jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie Smartphone Link
(Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link,
13 psl.).
Garmin tiesioginės paslaugos teikia nemokamus ir
prenumeruojamus planus, pagal kuriuos į įrenginį siunčiami
tiesioginiai duomenys, pvz., eismo sąlygos, orų informacija ir
duomenys apie šviesoforo bei greičio kameras.
Kai kurios paslaugos, pvz., orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip
atskiros programos. Kitos paslaugos, pvz., eismo informacija,
pagerina esamas įrenginio navigacijos funkcijas. Funkcijos,
kurioms reikalinga prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo
Smartphone Link simbolį ir jos yra rodomos tik tada, kai
įrenginys prijungtas prie Smartphone Link.
Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas
Norint naudotis tam tikromis zūmo tiesioginėmis paslaugomis
reikia įsigyti mokamą prenumeratą. Visos naudojimo trukmės
prenumeratą galite įsigyti programoje Smartphone Link.
Prenumerata susieta su išmaniojo telefono programų
parduotuvės paskyra.
1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
2 Pasirinkite My Account.
Rodomas galimų paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.
3 Pasirinkite paslaugą.
4 Pasirinkite kainą.
5 Pasirinkite Subscribe.
6 Kad atliktumėte pirkimą, vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus.
Telefono ir ausinių susiejimas
Turite susieti zūmo įrenginį su telefonu ir Bluetooth ausinėmis,
jei norite naudoti kelias Bluetooth funkcijas. Susieti įrenginiai
prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo
zoną.
Kad veiktų kai kurios funkcijos, reikia Smartphone Link
taikomosios programos. Prie Smartphone Link taikomosios
programos galite prisijungti per susiejimo procesą arba vėliau.
14
6
7
8
kad telefonas būtų aptinkamas.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
Telefoną ir zūmo įrenginį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu
vieną nuo kito.
zūmo įrenginyje pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“ > .
Kad telefoną susietumėte su įrenginiu, vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas.
zūmo įrenginyje pasirinkite .
PATARIMAS: jei pradinių Bluetooth nustatymų ekranas
nerodomas, ausines galite susieti pasirinkę Nustatymai >
„Bluetooth“ > Ieškoti įrenginių.
Kad ausines susietumėte su įrenginiu, vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas.
Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą (pasirenkama) ir ją atidarykite.
Jei susiejate su Apple įrenginiu, zūmo ekrane rodomas
saugos kodas.
Jei reikia, per 30 sekundžių telefone įveskite saugos kodą.
Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į
įrenginį
Naudodami telefone esančią Smartphone Link programą galite
ieškoti vietos ir nusiųsti ją į zūmo įrenginį.
1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite rasti netoliese esančią vietą, pasirinkite Find
Nearby Places ir įveskite visą adresą, jo dalį arba vietos
pavadinimą.
• Jei norite rasti netoliese Foursquare esančią lankytiną
vietą, pasirinkite Foursquare, tada sąraše pasirinkite
lankytiną vietą.
• Jei norite pasirinkti vietą žemėlapyje, spustelėkite Pick
Location ir žemėlapyje palieskite atitinkamą vietą.
• Jei kontaktų sąraše norite rasti adresą, pasirinkite Search
Contacts, tada pasirinkite kontakto vardą.
Pasirinkta vieta rodoma žemėlapyje.
3 Pasirinkite Send.
Programa Smartphone Link siunčia vietą į zūmo.
4 Savo zūmo įrenginyje pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą vietą, pasirinkite
Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba išsaugoti vietą
mėgstamų vietų sąraše, pasirinkite .
• Jei norite įtraukti vietą, bet nenorite naviguoti, pasirinkite
Gerai.
Vieta rodoma zūmo įrenginyje, neseniai rastų vietų sąraše.
Išmanieji pranešimai
Įrenginį prijungus prie Smartphone Link taikomosios programos,
zūmo įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus,
pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus
įvykius.
PASTABA: prisijungus prie Smartphone Link taikomosios
programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos
įrenginį pradėsite gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus
išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma
spalvota piktograma (Bluetooth funkcijos būsenos
piktogramos, 14 psl.).
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos
Pranešimų gavimas
ĮSPĖJIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.
Kad zūmo įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie
išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.
Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje
puslapių rodomas iškylantysis langas. Jei įrenginys juda,
pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne
vairuotojas.
PASTABA: kai peržiūrite žemėlapį, pranešimai rodomi
žemėlapio įrankyje.
• Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite Gerai.
Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus
telefone.
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite Rodyti.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite Rodyti > Groti.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
• Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono
pranešimą, pasirinkite Rodyti ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių
tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą
generuojanti taikomoji programa.
Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapį
ĮSPĖJIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.
Kad zūmo įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie
išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.
Kai peržiūrite žemėlapį, nauji pranešimai rodomi žemėlapio
įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda,
pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne
vairuotojas.
• Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite arba laukite, kol
iškylantysis langas išnyks.
Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus
telefone.
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite Leisti pranešimą.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
• Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono
pranešimą, pasirinkite Rodyti ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių
tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą
generuojanti taikomoji programa.
Pranešimų sąrašo peržiūra
Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.
1 Pasirinkite Programos > Išmanieji pranešimai.
Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai
rodomi juodai, perskaityti – pilkai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo
aprašymą.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite .
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos
Skambinimas naudojantis laisvų rankų
įranga
PASTABA: nors palaikoma ir gali būti naudojama dauguma
telefonų ir ausinių, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną ar
ausines bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone
gali neveikti.
Naudojant Bluetooth belaidę technologiją jūsų įrenginį galima
prijungti prie mobiliojo telefono ir belaidžių ausinių ar šalmo ir
naudoti kaip laisvų rankų įrenginį. Norėdami nustatyti, ar jūsų
įrenginys su Bluetooth technologija yra suderinamas su jūsų
navigacijos įrenginiu, apsilankykite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
Skambinimas
Numerio rinkimas
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Rinkti.
2 Įveskite numerį.
3 Pasirinkite Rinkti.
Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygelę
Jūsų telefonų knygelė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną
kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygele
bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose
ši funkcija nėra palaikoma.
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Adresų knyga.
2 Pasirinkite kontaktą.
3 Pasirinkite Skamb..
Skambinimas į vietą
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Naršyti kategorijas.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite Skamb..
Skambučio priėmimas
Kai jums skambina, pasirinkite Atsiliepti arba Ignoruoti.
Skambučių istorijos naudojimas
Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį
kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti
keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai
kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Skambuč. istorija.
2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti
paskutiniai skambučiai.
3 Pasirinkite skambutį.
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas
Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų
skambučių parinktis.
• Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .
PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo
įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia
privatumo.
• Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms
sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
• Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
• Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .
Namų telefono numerio įrašymas
PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį
redaguoti, savo įrašytų vietų sąraše pasirinkę „Namai“
(Išsaugotos vietos redagavimas, 11 psl.).
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > > Nustatykite
namų nr..
15
2 Įveskite savo telefono numerį.
3 Pasirinkite Baig..
Skambinimas į namus
Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų
telefono numerį.
Pasirinkite Programos > Telefonas > Skambinti namo.
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple
įrenginyje
Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos
susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti
arba tinkinti.
Kaip prisijungti prie Smartphone Link programos
naudojant Apple įrenginį
Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link programos,
zūmo įrenginį turite susieti su telefonu.
Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link programos
neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad galėtumėte naudoti
papildomas Bluetooth funkcijas. Programa Smartphone Link su
telefonu palaiko ryšį naudodama „Bluetooth Smart“ technologiją.
Kai pirmą kartą prisijungiate prie Smartphone Link programos
naudodami Apple įrenginį, turite įvesti „Bluetooth Smart“ saugos
kodą.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą.
PASTABA: telefono operacinę sistemą gali reikėti atnaujinti į
naujausią versiją.
2 Telefone atidarykite Smartphone Link programą.
Jūsų zūmo įrenginio ekrane rodomas saugos kodas.
3 Telefone įveskite kodą.
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga
išjungimas Apple įrenginyje
Galite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, bet
likti prisijungę ir iš telefono gauti Smartphone Link duomenis ir
pranešimus.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, taikomą skambinimui
naudojantis laisvų rankų įranga.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuris
taikomas skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga,
rodoma spalvota piktograma .
Išvalykite
žymės langelį Telefono skambučiai.
3
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
išjungimas Apple įrenginyje
Galite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
gavimą ir likti prisijungę prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone
Link duomenis ir pranešimus.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuriuo
gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos mėlynos
piktogramos ir .
3 Išvalykite žymės langelį Išmaniųjų telefonų paslaugos.
Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple
įrenginyje
Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba
slėpdami kategorijas.
16
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone
Link duomenis ir pranešimus.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuriuo
gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos spalvotos
piktogramos ir .
3 Pasirinkite Išmanieji pranešimai.
4 Kad rodytumėte, pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo
esantį žymės langelį.
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame
telefone su Android™
Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos
susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti
arba tinkinti.
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios
programos „Android“ išmaniajame telefone
Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios
programos, zūmo įrenginį turite susieti su telefonu.
Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios
programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad
galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą.
2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone
su Android
Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie
kitų funkcijų.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų
įranga, išvalykite žymės langelį Telefono skambučiai.
• Jei norite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų
pranešimų gavimą, išvalykite žymės langelį „Smartphone
Link“.
• Jei norite išjungti tam tikrus taikomosios programos
pranešimus, naudokitės Smartphone Link taikomosios
programos nustatymais.
Pranešimų rodymas arba slėpimas išmaniajame telefone su
Android
Galite naudoti Smartphone Link taikomąją programą, kad
pasirinktumėte, kokių tipų pranešimus rodyti zūmo įrenginyje.
1 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
2 Pasirinkite .
3 Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Smart
Notifications.
4 Skiltyje Pranešimai pasirinkite Settings.
Rodomas pranešimų kategorijų ir taikomųjų programų
sąrašas.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Kad įgalintumėte arba išjungtumėte pranešimus,
naudokite šalia kategorijos arba taikomosios programos
esantį perjungiklį.
• Jei prie sąrašo norite pridėti taikomąją programą,
pasirinkite .
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį
Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš
susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti
prie zūmo įrenginio automatiškai.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
3 Išvalykite šalia susieto įrenginio pavadinimo esantį žymės
langelį.
Susieto telefono pašalinimas
Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai
nebesijungtų prie jūsų įrenginio.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite Panaikinti įrenginio
susiejimą.
Eismas
PRANEŠIMAS
Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą
arba pateikimą laiku.
Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame
kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant
maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute
esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės
tikslą (Eismo nustatymai, 22 psl.). Naudodami eismo žemėlapį
galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.
Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo
duomenis.
• Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per
Smartphone Link programą (Eismo duomenų gavimas
naudojant Smartphone Link, 17 psl.).
• Visi produkto modeliai eismo duomenis gali gauti naudojant
radijo bangų imtuvo laidą (Eismo duomenų gavimas
naudojant eismo imtuvą, 17 psl.). Eikite į produkto puslapį
adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo
imtuvo laidą.
Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia
informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į
www.garmin.com/traffic.
Eismo duomenų gavimas naudojant
Smartphone Link
Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone
Link programą.
1 Įrenginį prijunkite prie Smartphone Link (Susiejimas su
telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 13 psl.).
2 Savo zūmo įrenginyje pasirinkite Nustatymai > Eismas ir
patikrinkite, ar pasirinktas žymės langelis Eismas.
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
imtuvą
PRANEŠIMAS
Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo
imtuvo veikimą.
Kur įmanoma, eismo imtuvas duomenis gauna radijo bangomis.
Radijo bangomis siunčiamos eismo informacijos imtuvo laidas
pridedamas prie visų produkto modelių. Eikite į produkto puslapį
adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo
imtuvo laidą. Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse.
Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio
naudodami eismo imtuvo laidą (Įrenginio montavimas
automobilyje, 2 psl.).
Eismas
Kai atsidursite eismo informacijos aprėpties zonoje, įrenginys
rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo spūsčių.
Eismo imtuvo prenumeratos
Kartu su dauguma eismo imtuvų teikiama regiono eismo
duomenų prenumerata. Galite įsigyti kitų regionų prenumeratų ir
jas naudoti su savo eismo imtuvu. Daugiau informacijos pateikta
adresu garmin.com/traffic.
Eismo prenumeratų peržiūra
Pasirinkite Nustatymai > Eismas > Abonementai.
Abonemento pridėjimas
Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Eismas.
2 Pasirinkite Abonementai > .
3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.
4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte
abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.
Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima.
Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują
kodą. Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite
gauti kiekvienam imtuvui atskirai.
5 Įrenginyje pasirinkite Kitas.
6 Įveskite kodą.
7 Pasirinkite Baig..
Funkcijos „Eismas“ įjungimas
Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.
1 Pasirinkite Nustatymai > Eismas.
2 Pasirinkite žymės langelį Eismas.
Eismo peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Naudojimasis taikomosiomis
programomis
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje
Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane
(pateiktas daugeliu kalbų).
1 Pasirinkite Programos > Naudotojo vadovas.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip
programinės įrangos tekstas.
2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite
(pasirenkama).
Kelionės planuoklis
Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią
galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių
pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu.
Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte
17
savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti
siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.
Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų
maršrutą.
Kelionės planavimas
Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina
įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta
– tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti
kelionės maršrutu pradedate kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo
važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Nauja kelionė.
2 Pasirinkite Pasirinkti pradžios vietą.
3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite
Pasirinkite.
4 Pasirinkite Pasirinkti kelionės tikslą.
5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite Pasirinkite.
6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite Pridėti vietą
(pasirenkama).
7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite Kitas > Išsaugoti.
8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Išsaugotos
kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite
vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
• Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą,
pasirinkite .
• Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .
Išsaugotos kelionės navigacija
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Išsaugotos
kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite Vykti!.
4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite
Pradėti.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki
pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki
likusių kelionės tikslų.
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas
Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir
įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus
maršrutas.
2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės
planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
3 Pasirinkite Išsaugoti, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip
kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti
(pasirinktinė funkcija).
Maršruto bendrinimas
ir
Kelionės tikslų sekos optimizavimas
Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad
maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.
Redaguodami kelionę pasirinkite > Optimizuoti tvarką.
Traukos vietų radimas keliaujant
Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių
traukos vietų.
1 Redaguodami kelionę pasirinkite > Siūlyti pramogas.
2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.
3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite
Pasirinkite.
Kelionės maršruto nustatymų keitimas
Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai
pradedate kelionę.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Išsaugotos
kelionės.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą ir
transporto priemonę, kuria važiuosite maršrutu
(pasirenkama).
4 Pasirinkite .
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite
Formuoti maršrutą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
18
• Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą,
pasirinkite Maršruto nustatymai (Maršruto skaičiavimo
režimo keitimas, 5 psl.).
Galite bendrinti maršrutus su kitais zūmo įrenginiais.
1 Pasirinkite Programos > Bendrinti maršrutą.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maršrutą norite bendrinti naudodami „Smartphone
Link“, pasirinkite „Smartphone Link“.
• Jei maršrutą norite bendrinti naudodami Bluetooth ryšį,
pasirinkite „Bluetooth“.
• Jei maršrutą norite nukopijuoti į microSD kortelę,
pasirinkite Atminties kortelė.
3 Pasirinkite maršrutą.
4 Pasirinkite Baig..
5 Vadovaudamiesi zūmo įrenginio ekrane pateikiamomis
instrukcijomis baikite naujinimo procesą.
LiveTrack
PRANEŠIMAS
Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.
Funkcija LiveTrack leidžia bendrinti kelionę su išmaniojo
telefono ir socialinių tinklų, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“,
kontaktais. Kai bendrinate, žiūrintieji gali realiuoju laiku stebėti
jūsų esamą vietą, neseniai aplankytas vietas ir paskutinių
kelionių maršrutus.
Kad veiktų ši funkcija, reikia išmaniojo telefono, kuriame įdiegta
programa Smartphone Link.
LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūrinčiųjų
pakvietimas
Kai LiveTrack funkcija naudojatės pirmą kartą, turite ją nustatyti
ir pakviesti žiūrinčiųjų.
1 Prisijunkite prie „Smartphone Link“ (Telefono ir ausinių
susiejimas, 14 psl.).
Išmaniajame
telefone atidarykite programą Smartphone Link
2
ir pasirinkite LiveTrack.
3 Įveskite naudotojo vardą ir pasirinkite Kitas.
4 Įveskite vieną ar daugiau kontaktų, kuriuos norėtumėte
pakviesti.
Naudojimasis taikomosiomis programomis
Galite įvesti kontakto vardą arba el. pašto adresą.
5 Pasirinkite Įjungti „LiveTrack“.
Programa pradeda bendrinti jūsų LiveTrack
duomenis. Pakviesti žiūrintieji gauna el. laišką su nuoroda,
kur peržiūrėti jūsų LiveTrack duomenis.
6 Pasirinkite , jei LiveTrack nuorodą norite bendrinti
naudodami socialinį tinklą, pranešimų programą ar kitą
bendrinimo programą (pasirenkama).
LiveTrack bendrinimo pradžia
PRANEŠIMAS
Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.
Kad galėtumėte pradėti bendrinti, turite nustatyti LiveTrack
funkciją (LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūrinčiųjų
pakvietimas, 18 psl.).
Galite pradėti bendrinti LiveTrack duomenis naudodami zūmo
įrenginį arba Smartphone Link programą.
• Įrenginyje zūmo pasirinkite Programos > LiveTrack >
Įjungti „LiveTrack“.
• Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą
ir pasirinkite LiveTrack > Įjungti „LiveTrack“.
Jūsų įgalintose socialinių tinklų paskyrose skelbiama nuoroda,
leidžianti peržiūrėti LiveTrack duomenis, o jūsų pakviestiems
kontaktams nusiunčiamas el. laiškas su nuoroda. Kai
bendrinate, žiūrintieji, spustelėję nuorodą, gali realiuoju laiku
stebėti jūsų esamą vietą, neseniai aplankytas vietas ir paskutinių
kelionių maršrutus.
rodoma zūmo būsenos juostoje, kol LiveTrack bendrinimas
suaktyvintas. Taip pat rodomas pakviestų žiūrinčiųjų skaičius.
PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą LiveTrack bendrinimo
seansas automatiškai baigiasi po 24 valandų. Programoje
Smartphone Link galite pasirinkti LiveTrack > Extend
LiveTrack, jei norite pratęsti LiveTrack bendrinimo seansą arba
galite bet kada nutraukti bendrinimą.
LiveTrack bendrinimo stabdymas
LiveTrack bendrinimą galite bet kada sustabdyti naudodami
zūmo įrenginį arba Smartphone Link programą.
• zūmo įrenginyje pasirinkite Programos > LiveTrack >
Išjungti „LiveTrack“.
• Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą
ir pasirinkite LiveTrack > Išjungti „LiveTrack“.
Žiūrintieji gaus pranešimą, kad LiveTrack seansas baigėsi ir kad
jie nebegalės stebėti jūsų vietos.
Nuvažiuoti keliai
Nuvažiuotas kelias yra jūsų kelionės įrašas. Nuvažiuoto kelio
protokole pateikta informacija apie įrašytą kelionę, įskaitant
laiką, vietą ir aukštį virš jūros lygio.
Nuvažiuoto kelio informacijos peržiūra ir
išsaugojimas
1 Pasirinkite Programos > Keliai > Aktyvus.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti visas nuvažiuoto kelio atkarpas,
pasirinkite Visi segmentai.
• Jei norite peržiūrėti konkrečią nuvažiuoto kelio atkarpą,
pasirinkite atitinkamą atkarpą.
Nuvažiuotas kelias rodomas žemėlapyje.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įrašyti nuvažiuotą kelią, pasirinkite Išsaugoti
kelią.
• Jei nuvažiuotą kelią norite įrašyti kaip kelionę, pasirinkite
Išsaugoti kaip kelionę.
Naudojimasis taikomosiomis programomis
• Jei norite peržiūrėti nuvažiuoto kelio aukščio virš jūros
lygio schemą, pasirinkite Aukščio profilis.
Medijos leistuvas
Medijos leistuvas gali leisti muziką arba garso įrašus iš šių
šaltinių.
• Muzikos failai saugomi zūmo įrenginyje.
• Bluetooth garso įrašai iš susieto telefono.
• Pandora interneto radijas.
®
Medijos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapio
Medijos leistuvo įrankis žemėlapyje leidžia medijos leistuvą
valdyti iš žemėlapio.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio įrankiai > Failų grotuvas.
2 Atidarykite žemėlapį.
3 Pasirinkite > Failų grotuvas.
Žemėlapyje pasirodo medijos leistuvo valdikliai.
Medijos šaltinio pakeitimas
Galite pakeisti medijos šaltinį, iš kurio ji leidžiama įrenginyje.
1 Pasirinkite Programos > Failų grotuvas > .
2 Pasirinkite medijos šaltinį.
Pandora paslauga
Pandora yra nemokama pritaikoma radijo programa, kuri leidžia
paprastai mėgautis muzika ir ją atrasti. Pandora integracijai
reikia suderinamo mobiliojo įrenginio, kuriame įdiegta Pandora
programa. Daugiau informacijos apie suderinamus mobiliuosius
įrenginius žr. www.pandora.com/everywhere/mobile.
PASTABA: Pandora šiuo metu galima įsigyti JAV, Australijoje ir
Naujojoje Zelandijoje.
Programos Pandora atsisiuntimas
Kad savo įrenginyje galėtumėte naudotis Pandora paslauga, į
savo išmanųjį telefoną turite atsisiųsti taikomąją programą
Pandora ir ją įdiegti.
1 Savo suderinamame išmaniajame telefone atverkite
taikomųjų programų parduotuvę ir ieškokite Pandora.
2 Įdiekite taikomąją programą Pandora.
Daugiau informacijos rasite savo išmaniojo telefono arba
mobiliojo medijos įrenginio savininko vadove.
Kaip naudotis Pandora
Kad galėtumėte naudotis paslauga Pandora, savo suderinamą
išmanųjį telefoną turite susieti su savo įrenginiu (Telefono ir
ausinių susiejimas, 14 psl.).
1 Savo įrenginyje pasirinkite Programos > Pandora®.
2 Savo suderinamą išmanųjį telefoną prijunkite prie savo
įrenginio.
3 Savo išmaniajame telefone paleiskite programą Pandora.
4 Savo zūmo įrenginyje pasirinkite nustatymą:
• Jei norite leisti dainą, pasirinkite .
• Jei norite sustabdyti dainą, pasirinkite .
• Jei norite praleisti dainą, pasirinkite .
• Jei daina jums patiko, pasirinkite , kad išgirstumėte
daugiau panašių dainų.
• Jei daina jums nepatiko, pasirinkite , kad ateityje ji
nebūtų grojama.
Stočių keitimas
1 Pasirinkite Programos > Pandora®.
2 Pasirinkite .
3 Pasirinkite stotį.
19
Naudojimasis kompasu
PASTABA: kad nustatytumėte važiavimo kryptį, reikia kompaso.
Galite važiuoti maršrutu naudodami GPS kompasą.
Pasirinkite Programos > Kompasas.
TracBack
®
Paskutinio nuvažiuoto kelio sekimas
Funkcija TracBack įrašo paskutinę kelionės atkarpą. Galite
atsekti paskutinį nuvažiuotą kelią nuo ankstesnės vietos.
1 Pasirinkite Programos > TracBack.
Žemėlapyje rodomas paskutinis nuvažiuotas kelias.
Pasirinkite
Vykti!.
2
Paskutinio kelio išsaugojimas kelionės formatu
Galite išsaugoti paskutinį kelią, kaip kelionę, ir juo keliauti
naudodami kelio planuoklį (Išsaugotos kelionės navigacija,
18 psl.).
1 Pasirinkite TracBack.
Žemėlapyje rodoma jūsų paskutinė kelionė.
2 Pasirinkite > Išsaugoti kaip kelionę.
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Orų prognozės peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų
informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite
prijungti prie Smartphone Link taikomosios programos
(Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link,
13 psl.).
1 Pasirinkite Programos > Orai.
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų
prognozę.
2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.
Orų peržiūra šalia įvairių miestų
1 Pasirinkite Programos > Orai > Dabartinė vieta.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite
miestą iš sąrašo.
• Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite Pridėti
miestą ir įveskite miesto pavadinimą.
Orų radaro peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
Galite peržiūrėti animuotą, spalvomis koduotą, radaro pateiktą
esamų oro sąlygų žemėlapį, taip pat žemėlapyje esančią orų
piktogramą. Orų piktograma keičiasi parodydama netoliese
esančius orus, pvz., lietų, sniegą ir audras.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Orų radaras.
Orų įspėjimų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja Smartphone Link.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.
Kai keliaujate su įrenginiu, žemėlapyje gali būti rodomi orų
įspėjimai. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapį šalia
savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Įspėjimai dėl oro.
20
Kelio sąlygų tikrinimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Kelio sąlygos.
Žiedinio maršruto kūrimas
Įrenginys gali sukurti žiedinį maršrutą, naudodamas nurodytą
pradžios vietą ir atstumą, trukmę ar kelionės tikslą.
1 Pradžios ekrane pasirinkite Programos > Žiedinis
maršrutas.
2 Pasirinkite Pradžios vieta.
3 Pasirinkite vietą ir Pasirinkite.
4 Pasirinkite Kelionės atributai.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pasirinkite atstumą, jei maršrutą norite
planuoti pagal atstumą.
• Pasirinkite Pasirinkite trukmę, jei maršrutą norite planuoti
pagal laiką.
• Pasirinkite Pasirinkite kelionės tikslą, jei maršrutą norite
planuoti pagal nurodytą kelionės tikslą.
6 Įveskite atstumą, trukmę arba kelionės tikslą.
7 Pasirinkite nustatymą:
• Jei įvedėte atstumą arba trukmę, pasirinkite Baig. >
Apskaičiuoti.
• Jei pasirinkote kelionės tikslą, pasirinkite Pasirinkite.
8 Pasirinkite maršrutą ir Vykti!.
„photoLive“ eismo kameros
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite būti prisijungę prie
Smartphone Link ir turite būti užsiprenumeravę „photoLive“
paslaugą (Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas,
14 psl.).
„photoLive“ eismo kameros rodo tiesioginius eismo sąlygų
pagrindiniuose keliuose ir sankryžose vaizdus.
Paslauga „photoLive“ pasiekiama ne visuose regionuose.
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas
Galite peržiūrėti tiesioginius vaizdus iš netoliese esančių eismo
kamerų. Taip pat galite išsaugoti eismo kamerų informaciją iš
regionų, kuriuose dažnai keliaujate.
1 Pasirinkite Programos > „photoLive“.
2 Pasirinkite Paliesti norint pridėti
3 Pasirinkite kelią.
4 Pasirinkite eismo kameros vietą.
Šalia kameros vietos žemėlapio rodomas tiesioginis vaizdas
iš kameros. Galite pasirinkti žiūrėti viso vaizdo dydžio vaizdą.
5 Jei norite išsaugoti kamerą, pasirinkite Išsaugoti
(pasirenkama).
Prie pagrindinio programos „photoLive“ ekrano pridedamas
kameros miniatiūros vaizdas.
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje
„photoLive“ žemėlapio įrankis rodo eismo kameras, esančias
priekyje esančiame kelyje.
1 Žemėlapyje pasirinkite > „photoLive“.
Įrenginys rodo tiesioginį vaizdą iš artimiausios priekyje
esančios eismo kameros ir atstumą iki kameros. Pravažiavus
kamerą įrenginys įkelia tiesioginį vaizdą iš kitos priekyje
esančios kameros.
Naudojimasis taikomosiomis programomis
2 Jei kelyje nėra kamerų, pasirinkite Rasti eis. kameras, kad
peržiūrėtumėte ar išsaugotumėte netoliese esančias eismo
kameras (pasirenkama).
Eismo kameros išsaugojimas
1 Pasirinkite Programos > „photoLive“.
2 Pasirinkite Paliesti norint pridėti.
3 Pasirinkite kelią.
4 Pasirinkite sankryžą.
5 Pasirinkite Išsaugoti.
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės
istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo nustatymai, 22 psl.).
Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite
peržiūrėti žemėlapyje.
Pasirinkite Programos > Kur aš buvau.
zūmo nustatymai
Žemėlapio ir transporto priemonės
nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė.
Transporto priemonė: nustato transporto priemonės
piktogramą, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.
Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.
Žemėlapio detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo
lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas
žemėlapis.
Žemėlapio tema: pakeičia žemėlapio duomenų spalvą.
Žemėlapio įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos
žemėlapio įrankių meniu.
Žemėlapio sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi
žemėlapio puslapyje (Žemėlapio sluoksnių pritaikymas,
13 psl.).
Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenka mastelį,
kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši
funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.
Patvirtin., kad kt. sustoj. praleidžiamas: nustato, kad maršrute
praleidžiant vietą būtų rodomas patvirtinimo pranešimas.
Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius
įrenginys naudoja.
Žemėlapių įjungimas
Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.
PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapio produktų,
apsilankykite http://buy.garmin.com.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Mano žemėlapiai.
Pasirinkite
žemėlapį.
2
Navigacijos nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
Maršruto peržiūra: kai pradedate važiuoti maršrutu, rodo
maršrute esančius pagrindinius kelius.
Skaičiavimo režimas: nustato maršruto skaičiavimo metodą.
Garmin Adventurous Routing™: nustato maršruto parinktis,
pritaikytas naviguoti vingiuotuose keliuose, kalvose ir
greitkeliuose.
Kelio ne pagal maršrutą perskaičiavimas: nustato
perskaičiavimo parinktis, kurios taikomos išvažiuojant iš
aktyvaus maršruto.
Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.
zūmo nustatymai
Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.
Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktis.
Rinkliavos ir mokesč.: nustato mokamų kelių ir rinkliavos
lipdukų vengimo parinktis.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose
regionuose.
Ribotasis režimas: išjungia visas funkcijas, kurioms reikia
nemažo operatoriaus dėmesio.
GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo
funkciją ir taupo baterijų energiją.
Skaičiavimo režimo nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas.
Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį
kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.
Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni
ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.
Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra
trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.
Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki
kelionės tikslo.
Garmin Adventurous Routing™: apskaičiuoja maršrutus
vingiuotais keliais.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Sumodeliuotos vietos nustatymas
Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų,
maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS
modeliavimo įtaisą.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius.
2 Pagrindiniame meniu pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapį.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
4 Pasirinkite vietos aprašą.
5 Pasirinkite Nustatyti vietą.
Bluetooth nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.
Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.
Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris
jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth
belaide technologija.
Wi‑Fi nustatymai
®
Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi‑Fi tinklus.
Pasirinkite Nustatymai > „Wi-Fi“.
„Wi-Fi“: įgalina Wi‑Fi radiją.
Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus
tinklus.
Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi‑Fi tinklų
(Prisijungimas prie Wi‑Fi tinklo, 23 psl.).
Pagalbos vairuotojui nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Pagalba vairuotojui.
Garsiniai važiuotojo perspėjimai: įgalina visų vairuotojo
perspėjimų garsines versijas (Saugaus vairavimo funkcijos ir
perspėjimai, 4 psl.).
Įspėjimas apie greičio viršijimą: įspėja, kai viršijate greičio
apribojimą.
Perspėjimas apie nuovargį: įspėja jus, kai ilgą laiką vairuojate
be pertraukos.
21
Automatinis eismo įvykių aptikimas: įgalina įrenginį aptikti
galimą eismo įvykį.
Pranešimas apie įvykį: leidžia nustatyti kontaktą, kuriam bus
pranešta, kai įrenginys aptiks galimą eismo įvykį .
Artėjimo įspėjimai: įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo
kameros.
Ekrano nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Ekranas.
Spalvų tipas: įjungia dienai arba nakčiai pritaikytų spalvų
režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato
dienai ar nakčiai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).
Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.
Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš
įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos
energiją).
Ekrano nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano
nuotrauką. Ekrano kopijos įrašomos į įrenginio duomenų
laikmenos aplanką „Ekrano kopijos“.
Eismo nustatymai
Pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Eismas.
Eismas: įgalinamas eismas.
Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas
nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija
Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo
duomenys.
Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.
Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas optimizuotus
alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai ar pateikus
užklausą (Eismo delsos vengimas maršrute, 7 psl.).
Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos
praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai
Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Vienetai ir
laikas.
Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.
Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba
UTC ekrano laiką.
Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.
Padėties formatas: nustato geografinių koordinačių formatą ir
dydį.
Laiko nustatymas
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS
informaciją, pasirinkite Automatinis.
• Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite
aukštyn arba žemyn.
Kalbos ir klaviatūros nustatymai
Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Kalba ir
klaviatūra.
Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.
Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.
PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys
arba žemėlapio duomenys, pvz., gatvių pavadinimai,
nepasikeičia.
Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.
22
Įrenginio ir privatumo nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Įrenginys.
Apie: rodo programinės įrangos versijos numerį, įrenginio ID
numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.
Reguliavimas: rodo priežiūros institucijų ženklinimą ir
informaciją.
Galutinio vartotojo licencijos sutartys: rodo galutinio vartotojo
licencijos sutartis.
PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinate
sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus
žemėlapio duomenis.
Įrenginio duomenų teikimas: bendrina anoniminius duomenis
siekiant tobulinti įrenginį.
Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą
funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Išvalyti kelionės istoriją: šalina kelionės istoriją funkcijose
myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Nustatymų atkūrimas
Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius
nustatymus.
1 Pasirinkite Nustatymai.
2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
3 Pasirinkite > Atkurti.
Įrenginio informacija
Priežiūros institucijų ir atitikties informacija
1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
2 Pasirinkite Įrenginys > Reguliavimas.
Specifikacijos
Atsparumas vandeniui
IEC 60529 IPX7*
Darbinės temperatūros diapazonas
Nuo –20 iki 55 °C (nuo –4 iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas
Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Galios įvestis (automobilio
maitinimo laido, motociklo ar
išorinio maitinimo šaltinio)
Nuo 12 iki 24 V nuolatinė srovė
Baterijos tipas
Ličio jonų baterija
Baterijos įtampos diapazonas
Nuo 3,5 iki 4,1 V
Belaidžio ryšio dažniai / protokolai
Wi‑Fi: 2,4 GHz @ 15 dBm nominalus
Bluetooth: 2,4 GHz @ 9 dBm
nominalus
*Įrenginys išlieka nesugadintas iki 30 min. atsitiktinai
panardintas vandenyje, 1 m gylyje. Daugiau informacijos
pateikta adresu www.garmin.com/waterrating.
Įrenginio įkrovimas
PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina
LPS.
Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.
• Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo
šaltinio.
• Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio,
pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.
Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį,
tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin
atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie
trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.
Įrenginio informacija
Įrenginio techninė priežiūra
4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite Priimti visus,
Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir
programinė įranga turi būti naujausi. Žemėlapių naujinimuose
pateikti naujausi galimi žemėlapių duomenys. Programinės
įrangos naujinimuose pateikti funkcijų ir našumo patobulinimai.
Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.
• Įrenginį galite prijungti prie Wi‑Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai
įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai
atnaujinti įrenginį, jo neprijungiant prie kompiuterio.
• Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir jį atnaujinti
naudodami Garmin Express programą. Ši parinktis leidžia
žemėlapio duomenis atnaujinti žemėlapio kortelėje, jei
atnaujinti žemėlapiai netelpa į vidinę atmintį.
kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.
PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite
Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas.
Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių
sutarčių sąlygomis.
Naudodami
pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio
5
maitinimo šaltinio ir pasirinkite Tęsti (Įrenginio įkrovimas,
22 psl.).
Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti
USB sieninį įkroviklį, kurio išėjimo galia – mažiausiai 1 A. Gali
tikti dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems
telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems
medijos įrenginiams.
6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie
išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi‑Fi aprėpties zoną.
PATARIMAS: jei žemėlapio atnaujinimo procesas
pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali
nebūti žemėlapio duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus
žemėlapio duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius
naudodami Wi‑Fi arba Garmin Express.
Prisijungimas prie Wi‑Fi tinklo
Produktų naujinimai
Garmin palaikymo centras
Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų,
dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams,
eikite adresu support.garmin.com.
Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai
Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas
prisijungti prie Wi‑Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi‑Fi
tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Wi-Fi“.
2 Jei reikia, pasirinkite „Wi-Fi“, kad įgalintumėte Wi‑Fi
technologiją.
3 Pasirinkite Ieškoti tinklų.
Įrenginys rodo netoliese esančių Wi‑Fi tinklų sąrašą.
Pasirinkite
tinklą.
4
5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite Baig..
Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie
išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys
automatiškai prisijungia prie tinklo.
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas
naudojant Wi‑Fi tinklą
Kompiuteryje įdiekite Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos
Garmin įrenginiams:
• Programinės įrangos naujinimai
• Žemėlapių naujinimai
• Produktų registracija
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express
Galite naudoti Garmin Express programinę įrangą, kad
atsisiųstumėte ir įdiegtumėte naujausius žemėlapio ir
programinės įrangos naujinimus, skirtus jūsų įrenginiui. Garmin
Express teikiamas Windows ir Mac kompiuteriams.
1 Kompiuteryje eikite į www.garmin.com/express.
®
®
PRANEŠIMAS
Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį
atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo
nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad
sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius,
susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.
Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį
prijungę prie Wi‑Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia
atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.
1 Prijunkite įrenginį prie Wi‑Fi tinklo (Prisijungimas prie Wi‑Fi
tinklo, 23 psl.).
Prijungtas prie Wi‑Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinimų.
Kai yra galimas naujinimas, pagrindiniame meniu,
piktogramoje Nustatymai rodomas simbolis .
2 Pasirinkite Nustatymai > Naujinimai.
Įrenginys tikrina, ar yra naujinimų. Kai yra galimas
naujinimas, tekstas Galimi naujinimai rodomas žemiau
skilties Žemėlapis arba Programinė įranga.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, pasirinkite
Įdiegti viską.
• Jei norite įdiegti tik žemėlapio naujinimus, pasirinkite
Žemėlapis > Įdiegti viską.
• Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinimus,
pasirinkite Programinė įranga > Įdiegti viską.
Įrenginio techninė priežiūra
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite
Atsisiųsti skirtą „Windows“.
• Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite Atsisiųsti
skirtą „Mac“.
3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.
4 Pradėti Garmin Express.
5 Prijunkite savo zūmo įrenginį prie kompiuterio USB laidu.
23
Jutiklinio ekrano valymas
1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo šaltinio.
4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.
Apsisaugojimas nuo vagystės
6 Kai zūmo įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą,
pasirinkite Taip.
7 Kompiuteryje spustelėkite Pridėti įrenginį.
Programinė įranga Garmin Express aptinka jūsų įrenginį.
8 Spustelėkite Pridėti įrenginį.
9 Vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis
užregistruokite įrenginį ir pridėkite ji prie Garmin Express
programinės įrangos.
Baigus sąranką programinė įranga Garmin Express ieško
žemėlapiui ir įrenginiui skirtų programinės įrangos naujinimų.
10 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, spustelėkite
Įdiegti viską.
• Jei norite įdiegti vieną naujinimą, spustelėkite Peržiūrėti
išsamią informaciją ir pasirinkite naujinimą.
PASTABA: jei žemėlapio naujinimas netelpa į įrenginio
vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį
įdėti microSD kortelę, taip pridedant laisvos vietos
(Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas, 26 psl.).
• Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų
nesimatytų.
• Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
• Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
• Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę
įrangą (garmin.com/express).
Įrenginio nustatymas iš naujo
Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.
Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko
nuėmimas
Įrenginio išėmimas iš laikiklio
1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba
mygtuką.
2 Įrenginio apačią pakreipkite į viršų ir jį išimkite iš laikiklio.
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko
1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko
rutuliukas atsilaisvins.
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo
1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.
Transporto priemonės maitinimo laide
esančio saugiklio keitimas
PRANEŠIMAS
Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir
įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės
maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.
Programinė įranga Garmin Express atsiunčia ir įdiegia
naujinimus į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės
apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo
sparta nedidelė.
Įrenginio priežiūra
Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali
reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės
adapterio antgalyje.
1 Galinį elementą pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį
atlaisvintumėte.
PRANEŠIMAS
Stenkitės įrenginio nenumesti.
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.
Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes
galite jį sugadinti.
Išorinio korpuso valymas
2
PRANEŠIMAS
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.
3
1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste,
sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
4
5
PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti
monetos.
Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį
ir
saugiklį .
Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios
srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę
ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laide .
2 Nusausinkite įrenginį.
24
Įrenginio techninė priežiūra
Trikčių šalinimas
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio
stiklo
1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu
spiritu.
Nuvalykite
švaria ir sausa šluoste.
2
3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (Įrenginio montavimas
automobilyje, 2 psl.).
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų
• Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas
(Navigacijos nustatymai, 21 psl.).
• Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
• Kelias minutes nejudėkite.
Šio įrenginio mano transporto priemonėje
įkrauti nepavyksta
• Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide
(Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas, 24 psl.).
• Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į
maitinimo lizdą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra
patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo
temperatūros intervalą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde
nesulūžęs saugiklis.
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai
ilgas
• Sumažinkite ekrano ryškumą (Ekrano nustatymai, 22 psl.).
• Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (Ekrano nustatymai,
22 psl.).
• Sumažinkite garsą (Garsumo reguliavimas, 3 psl.).
• Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (Wi‑Fi nustatymai,
21 psl.).
• Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo
nenaudojate (Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 3 psl.).
• Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
• Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.
®
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono
arba Smartphone Link
• Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
• Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir
telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo
įrenginio.
• Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link
ir pasirinkite > , kad iš naujo įjungtumėte Smartphone
Link fono paslaugas.
• Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
• Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir
įrenginį (Kaip atjungti Bluetooth įrenginį, 17 psl.) ir atlikti
susiejimo procesą (Susiejimas su telefonu ir prisijungimas
prie Smartphone Link, 13 psl.).
Trikčių šalinimas
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis
Prie daugumos kompiuterių įrenginys prijungiamas naudojant
medijos perkėlimo protokolą (MTP). Naudojant MTP režimą,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, o ne kaip
keičiamasis kaupiklis.
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys
Prie Mac kompiuterių ir kai kurių Windows kompiuterių įrenginys
prijungiamas naudojant USB duomenų saugojimo režimą.
Naudojant USB duomenų saugojimo režimą, įrenginys rodomas
kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla, o ne kaip nešiojamasis
įrenginys. Windows ankstesnėse versijose iki Windows „XP
Service Pack 3“ naudojamas USB duomenų saugojimo režimas.
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys,
nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla
1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.
2 Išjungti įrenginį.
3 USB laidą prijunkite prie įrenginio ir prie kompiuterio USB
prievado.
PATARIMAS: uSB laidą reikia prijungti prie kompiuterio USB
prievado, o ne prie USB šakotuvo.
Įrenginys automatiškai įsijungia ir persijungia į MTP režimą arba
USB duomenų saugojimo režimą. Įrenginio ekrane atsiras prie
kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.
PASTABA: jei kompiuteryje pateikti keli tinklo diskai, Windows
gali iškilti sunkumų priskiriant raides Garmin diskams.
Informacijos apie raidžių priskyrimą diskams žr. operacinės
sistemos žinyno faile.
Programa Smartphone Link sumažina
išmaniojo telefono įkrovos lygį
Siunčiant duomenis į įrenginį ir iš jo, programa Smartphone Link
naudoja Bluetooth belaidę technologiją. Įprasta, kad naudojant
Bluetooth ryšį, suvartojamas tam tikras kiekis baterijos
energijos. Programa taip pat reguliariai tikrina, ar yra esamų
paslaugų naujinimų, o dėl to suvartojama daugiau baterijos
energijos.
Jei norite, kad Smartphone Link programa vartotų mažiau
baterijos energijos, šioje programoje pakeiskite baterijos
naudojimo nustatymus.
1 Išmaniajame telefone, programoje Smartphone Link
pasirinkite .
2 Slinkite į skiltį Battery Usage ir pasirinkite Settings.
3 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
• Išvalykite žymės langelį Bluetooth Auto-Connect.
Panaikinus šią parinktį galima sutaupyti nedidelį kiekį
baterijos energijos, bet dėl to programa negalės
automatiškai prisijungti prie zūmo įrenginio. Kai ši parinktis
išjungta, kiekvieną kartą, kai įrenginį norite prijungti prie
Smartphone Link, turite pasirinkti iš Smartphone Link
pagrindinio meniu.
• Išvalykite žymės langelį Live Services Check.
Kai kuriuose išmaniuosiuose telefonuose išjungus šią
parinktį programa sunaudos daug mažiau baterijos
energijos. Kai ši parinktis išjungta, norėdami gauti
atnaujintą informaciją apie galimas tiesiogines paslaugas,
turite neautomatiškai atnaujinti Smartphone Link
pagrindinį meniu.
25
Priedas
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties
kortelės įdėjimas
Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir
kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties
kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į
www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš
anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje
galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4
iki 64 GB.
1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos
atminties kortelės lizdą (Įrenginio apžvalga, 3 psl.).
2 Iš microSD kortelių lizdo ištraukite apsauginį dangtelį.
3 Paslinkite microSD kortelių lizdo dangtelį link įrenginio
vidurio.
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie
2
3
4
5
6
kompiuterio, 26 psl.).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
Pasirinkite failą.
Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti.
Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų
nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
Pasirinkite Redaguoti > Įklijuoti.
USB laido atjungimas
Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis
kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad
neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows
kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai
atjungti nebūtina.
1 Baikite veiksmą:
• Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite
piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą, esančią
sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
• Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos
piktogramą į šiukšliadėžę.
Atjunkite
laidą nuo kompiuterio.
2
4 Ištraukite microSD kortelių lizdo dangtelį.
5 microSD kortelę įdėkite į lizdą.
PASTABA: įsitikinkite, kad microSD kortelė sutampa su
kortelių lizdo kontaktais.
6 Uždarykite SD kortelių lizdo dangtelį.
7 SD kortelių lizdo dangtelį slinkite link įrenginio išorinio krašto,
kol jis užsifiksuos.
Duomenų tvarkymas
Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai
įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.
PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98,
Me, Windows NT ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.
GPS signalo būsenos peržiūra
Laikykite nuspaudę
tris sekundes.
Papildomų žemėlapių įsigijimas
1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
2 Spustelėkite skirtuką Žemėlapiai.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Priedų įsigijimas
Eikite į garmin.com/accessories.
®
Apie atminties korteles
Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo
arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą
(www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos,
atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz.,
žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams,
kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio
Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB
laidą.
1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
3 Kai zūmo įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą,
pasirinkite Taip.
Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio
vaizdas.
26
Priedas
Rodyklė
Simbolis
2D žemėlapio vaizdas 13
3D žemėlapio vaizdas 13
A
adresai, ieškojimas 10
aktyvios kelio juostų nuorodos 6
aplinkkeliai 7
atjungimas, Bluetooth įrenginys 17
atminties kortelė 3, 26
įdėjimas 26
atnaujinimas
programinė įranga 23
žemėlapiai 23
atsakymas į skambučius 15
ausinės, susiejimas 14
automobilių aikštelė, paskutinis taškas 6
avarinės tarnybos 11
B
baterija
įkrovimas 22, 25
prailginimas 25
problemos 25
bendrinimas 18
LiveTrack 18, 19
Bluetooth 21
Bluetooth technologija 13–15, 25
ausinių susiejimas 14
įrenginio atjungimas 17
telefono susiejimas 14
D
degalai
stebėjimas 8
stotys 11
E
eismas 13, 17, 22
abonementų pridėjimas 17
alternatyvus maršrutas 7
eismo trukdžių paieška 13, 17
imtuvas 17
incidentai 13, 17
kameros 20, 21
žemėlapis 13, 17
eismo kameros, peržiūra 20
ekranas, ryškumas 4
ekraniniai mygtukai 3
ekrano kopijos 22
ekrano nustatymai 22
esama vieta 11
F
failai, perkėlimas 26
Foursquare 10
G
Galutinio vartotojo licencijos sutartys 22
Garmin Connect 13
Garmin Express, programinės įrangos
naujinimas 23
Garmin tiesioginės paslaugos 14
garsas, artėjimo taškai 21
garsumas, reguliavimas 3
geologinės koordinatės 10
GPS 3, 26
greičio kameros 4
Greitoji paieška 9
I
ID numeris 22
išsaugojimas, vietos 19
išsaugotos vietos 18
kategorijos 11
redagavimas 11
J
jutiklinio ekrano valymas 24
Rodyklė
K
kalba
balsas 22
klaviatūra 22
kameros
greitis 4
raudona šviesa 4
kelio pėdsakas, peržiūra 13
kelio sąlygos, orai 20
kelionės informacija 12
nustatymas iš naujo 13
peržiūra 12
kelionės planuoklis 17, 18
formavimo taškai 18
kelionės redagavimas 18
kelionės tikslai 21. Žr. vietovės
atvykimas 6
kelionių istorija 22
kitas posūkis 6
klaviatūra
išdėstymas 22
kalba 22
kompasas 20
kompiuteris, prijungimas 25, 26
koordinatės 10
Kur aš esu? 11
L
laidai, motociklo tvirtinimo dėklas 1
laikiklio nuėmimas 24
laikiklis, nuėmimas 24
laiko nustatymai 22
lankytinos vietos (LV) 8–11
objektai 9
LiveTrack 18, 19
M
maitinimo laidai 22
saugiklio keitimas 24
maitinimo mygtukas 3
maršrutai 5, 20
formavimas 7
myTrends 7
peržiūra žemėlapyje 6
pradėjimas 5
pradžia 9
siūlomi 7
skaičiavimo režimas 5, 18, 21
skaičiuojama 5
sustabdymas 7
taško pridėjimas 6, 18
važiavimas nuotykingu maršrutu 5
maršruto formavimas 7
medijos leistuvas 19
microSD kortelė 26
miego režimas 3
myTrends, maršrutai 7
motociklo tvirtinimo dėklas 1
laidai 1
N
namai
skambinimas 16
telefono numeris 15
važiavimas 5
vietos redagavimas 6
naudotojo vadovas 17
naujinimas
programinė įranga 23
žemėlapiai 23
navigacija 6, 9
bekelė 8
nustatymai 21
navigacija bekelėje 8
neseniai rastos vietos 11
nuorodos
pašalinimas 11
pridėjimas 11
nurodymai 6
nustatymai 21, 22
nustatymas iš naujo
įrenginys 24
kelionės duomenys 13
nustatymų atkūrimas 22
nuvažiuoti keliai 19
O
objektai 9
orai 20
kelio sąlygos 20
radaras 20
P
paieškos juosta 8
paieškos zonos keitimas 9
palydovo signalai
gavimas 3
peržiūra 26
pašalinimas
kelionės 18
susietas „Bluetooth“ įrenginys 17
photoLive 20
piktogramos, būsenos juosta 3
platuma ir ilguma 10
posūkių sąrašas 6
pranešimai 5, 14–16
pranešimas apie įvykį 4, 5
prenumeratos, „Garmin“ tiesioginės
paslaugos 14
priedai 26
priekyje 12
pritaikoma 12
prijungimas 23
produkto palaikymas 17
programinė įranga
atnaujinimas 23
naujinimas 23
versija 22
R
redagavimas, išsaugotos kelionės 18
rinkimas 15
rinkliavos, vengimas 7
ryškumas 4
S
sankryžos, ieškojimas 10
saugiklis, keitimas 24
skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
14, 16
skambinti
atjungimas 17
susiejimas 13, 14, 25
skambučiai 15
atsakymas 15
istorija 15
kontaktai 15
namai 16
rinkimas 15
vykdymas 15
Smartphone Link 14, 16, 17
prijungimas 13, 14, 16
skambučių išjungimas 16
specifikacijos 22
stovėjimo vietos 6, 9, 10
sumodeliuotos vietos 21
susiejimas
atjungimas 17
ausinės 14
skambinti 13, 14, 25
T
telefono skambučiai 15
atsakymas 15
nutildymas 15
rinkimas 15
rinkimas balsu 15
telefonų knyga 15
TracBack 20
trikčių šalinimas 25
TripAdvisor 11
27
U
USB, atjungimas 26
V
vagystė, vengimas 24
vairuotojo perspėjimai 4
vakuuminis siurbtukas 24
važiavimas namo 5
važiavimo nurodymai 6
vengimai
išjungimas 8
kelias 7
kelių savybės 7
pašalinimas 8
rinkliavos 7
vietovė 7, 8
vieta 10
vietos
esamos 11
ieškoma 8
išsaugojimas 11
neseniai rasta 11
objektai 9
sumodeliuotas 21
vietovės 10, 21
esamos 11
ieškoma 10
skambinimas 15
vietų ieškojimas, kategorijos 9
vietų paieška. 8, 9, 11, 14 Taip pat žr. vietovės
adresai 10
koordinatės 10
miestai 10
sankryžos 10
W
Wi‑Fi 21, 23
28
Rodyklė
support.garmin.com
Gegužė 2019
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising