Garmin | zūmo® 346 LMT-S | Garmin zūmo® 346 LMT-S Eienaarshandleiding

Garmin zūmo® 346 LMT-S Eienaarshandleiding
ZŪMO 396
®
Gebruikershandleiding
© 2018 Garmin Bpk. of filliale
Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin
behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis
te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.
Garmin en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. zūmo , Garmin Express™ en TracBack is handelsmerke van
Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.
®
®
®
Android™ is ’n handelsmerk van Google Inc. Die Bluetooth woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van sulke name deur Garmin is onder lisensie. Foursquare
is ’n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. microSD is ’n handelsmerk van SD-3C. Windows is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die
Verenigde State en/of ander lande. Mac is ’n handelsmerk van Apple Computer, Inc. Die Pandora-logo’s is handelsmerke van Pandora Media, Inc. Pandora is slegs in sekere lande beskikbaar.
Besoek asseblief http://www.pandora.com/legal. TripAdvisor is ’n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Windows , Windows Vista , en Windows XP is geregistreerde handelsmerke
van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande. Wi‑Fi is ’n geregistreerde handelsmerk van Wi-Fi Alliance.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Inhoudsopgawe
Installasie........................................................................ 1
Montering van jou toestel op 'n motorfiets .................................. 1
Aangedrewe Motorfietsmontering .......................................... 1
Installeer van die handvatselbasis ......................................... 1
Aanheg van die Kragkabels aan die Motorfietsmontering ..... 1
Aanheg van die Basisplaat aan die Motorfietsmontering ....... 2
Vassit van die basisplaat aan die handvatselbasis ................ 2
Installasie van Jou Toestel in die Motorfietsmontering .......... 2
Verwydering van jou toestel uit die motorfietsmontering ............ 2
Monteer van Jou Toestel in ’n Motorvoertuig ............................. 2
Spring weg...................................................................... 3
Toesteloorsig .............................................................................. 3
Aan- of Afskakel van die Toestel ................................................ 3
Verkry GPS-seine ....................................................................... 3
Statusbalk-ikone ......................................................................... 3
Gebruik die Op-skerm-knoppies ................................................. 3
Verstel tans die volume .............................................................. 3
Gebruik van die Oudiovermenger .......................................... 3
Verstelling van Skermhelderheid ................................................ 4
Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings ........... 4
Ontsper of Versper van Ryerwaarskuwings ............................... 4
Rooilig- en Spoedkameras ......................................................... 4
Insidentbespeuring en -kennisgewings ...................................... 4
Opstel van ’n Insidentkontak .................................................. 4
Kansellering van ’n Insidentkennisgewing ............................. 5
Versperring van Insidentkennisgewings ................................ 5
Besigtig Kennisgewings vir die Valhelmwet ............................... 5
Soek na Valhelmwette ................................................................ 5
Navigeer na Jou Bestemming ....................................... 5
Roetes ........................................................................................ 5
Begin ’n Roete ............................................................................ 5
Verander die Roeteberekeningsmodus ................................. 5
Neem ’n Roete Wat Avontuurlustige Paaie gebruik ............... 5
Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin ................................ 5
Gaan Huis toe ........................................................................ 5
Jou Roete op die Kaart ............................................................... 6
Aktiewe Baanleiding ............................................................... 6
Bekyk Draaie en Aanwysings ................................................ 6
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart .................. 6
Aankoms by Jou Bestemming .................................................... 6
Parkering Naby Jou Bestemming .......................................... 6
Vind Jou Laaste Parkeerplek ................................................. 6
Verander Jou Aktiewe Roete ...................................................... 6
Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete ..................................... 6
Vorm Jou Roete ..................................................................... 7
Gebruik ’n Ompad .................................................................. 7
Stop Tans die Roete ................................................................... 7
Gebruik Voorgestelde Roetes .................................................... 7
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede .................................... 7
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete ............................. 7
Vermy Tolpaaie ...................................................................... 7
Vermy tolplakkers .................................................................. 7
Vermy Padkenmerke ............................................................. 7
Selfgekose Vermydings ......................................................... 7
Navigeer Veldlangs ..................................................................... 8
Nagaan van Brandstof ................................................................ 8
Ontsper tans Nagaan van Brandstof ..................................... 8
Stel tans 'n lae brandstof-waarskuwing ................................. 8
Herstel van die Brandstoftenkafstand .................................... 8
Ontsper Dinamiese brandstofpunte ....................................... 8
Vind en Berg Liggings................................................... 8
Belangepunte ..............................................................................8
Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk ............................. 8
Inhoudsopgawe
Vind van ’n Ligging volgens Kategorie ....................................... 9
Soek binne ’n kategorie ......................................................... 9
Navigeer na Belangepunte Binne ’n Plek .............................. 9
Liggingsoekresultate ................................................................... 9
Liggingsoekresultate op die Kaart ......................................... 9
Wysig die Soekgebied ................................................................ 9
Parkering .................................................................................. 10
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging ........................... 10
Vind Parkering Naby ’n Gespesifiseerde Ligging ................ 10
Verstaan Parkeerkleure en -simbole .................................... 10
Soeknutsmiddels ...................................................................... 10
Vind van ’n Adres ................................................................. 10
Vind ’n Kruising .................................................................... 10
Vind ’n stad .......................................................................... 10
Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate ........................ 10
Foursquare ............................................................................... 10
Verbind aan Jou Foursquare rekening ................................ 10
Soek tans Belangepunte van Foursquare ........................... 10
Besigtig Foursquare liggingbesonderhede .......................... 10
Aanmeld met Foursquare .................................................... 10
TripAdvisor® ............................................................................. 11
Vind van Belangepunte van TripAdvisor .............................. 11
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is ................................. 11
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is ...................... 11
Sien die Huidige Ligginginligting ............................................... 11
Vind Nooddienste en Brandstof ........................................... 11
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging ............................... 11
Byvoeging van ’n Kortpad ......................................................... 11
Verwydering van ’n Kortpad ................................................. 11
Berg Liggings ............................................................................ 11
Berg ’n Ligging ..................................................................... 11
Berg Jou Huidige Ligging ..................................................... 11
Wysiging van ’n Gebergde Ligging ...................................... 11
Toeken van Kategorieë aan ’n Gebergde Ligging ............... 11
Skrap van 'n Gebergde Ligging ........................................... 11
Gebruik van die kaart................................................... 11
Kaartnutsmiddels ...................................................................... 12
Besigtig ’n Kaartnutsmiddel ................................................. 12
Ontsper Kaartnutsmiddels ................................................... 12
Vorentoe ................................................................................... 12
Besigtig Opkomende Liggings ............................................. 12
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë .................... 12
Ritinligting ................................................................................. 12
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart .......................................... 12
Besigtig die ritinligtingblad ................................................... 12
Besigtig die Ritlog ................................................................ 12
Herstel van ritinligting ........................................................... 13
Besigtig Opkomende Verkeer ................................................... 13
Besigtig Verkeer op die Kaart .............................................. 13
Soek vir Verkeersvoorvalle .................................................. 13
Verpersoonliking van die Kaart ................................................. 13
Verpersoonliking van die Kaartlae ....................................... 13
Verander die Kaartdataveld ................................................. 13
Verander die kaartperspektief .............................................. 13
Regstreekse Dienste, Verkeer en
Slimfoonkenmerke....................................................... 13
Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link ...... 13
Bluetooth Kenmerkstatusikone ................................................. 13
Garmin Regstreekse Dienste .................................................... 14
Teken in op Garmin Regstreekse Dienste ........................... 14
Paar jou Foon en Kopstuk ........................................................ 14
Stuur ’n Ligging vanaf Jou Slimfoon na Jou Toestel ................ 14
Slimkennisgewings ................................................................... 14
Ontvang Kennisgewings ...................................................... 14
Besigtig die Lys Kennisgewings .......................................... 15
Vryhand-oproepdoen ................................................................ 15
i
Maak van ’n Oproep ............................................................. 15
Ontvang van ’n Oproep ........................................................ 15
Gebruik die Oproepgeskiedenis .......................................... 15
Gebruik In-oproep-opsies .................................................... 15
Berg ’n Huisfoonnommer ..................................................... 15
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple ..... 15
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Apple
toestel .................................................................................. 15
Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple ........... 16
Versper Smartphone Link-data en Slimkennisgewings vir Jou
Toestel van Apple ................................................................ 16
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van
Android™ .................................................................................. 16
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou
Android-slimfoon .................................................................. 16
Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon met
Android ................................................................................. 16
Ontkoppel tans ’n Bluetooth toestel .......................................... 16
Skrap ’n gepaarde foon ............................................................ 16
Verkeer .......................................................................... 16
Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link ..... 17
Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n
verkeersontvanger .................................................................... 17
Verkeersontvanger-intekeninge ........................................... 17
Ontsper van Verkeer ................................................................. 17
Besigtig Verkeer op die Kaart ................................................... 17
Soek vir Verkeersvoorvalle .................................................. 17
Gebruik van die Toepassings..................................... 17
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel ......... 17
Ritbeplanner ............................................................................. 17
Beplan ’n Rit ......................................................................... 17
Wysig en Herorden Liggings in ’n Rit ................................... 18
Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit ...................... 18
Verander Roete-opsies vir ’n Rit .......................................... 18
Navigeer na ’n Gebergde Rit ............................................... 18
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete ....................................... 18
Deel ’n Roete ............................................................................ 18
LiveTrack .................................................................................. 18
Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnooi van Kykers ........... 18
Begin LiveTrack-deling ........................................................ 18
Spore ........................................................................................ 19
Besigtig en Stoor Spoorinligting ........................................... 19
Mediaspeler .............................................................................. 19
Voeg die Mediaspelernutsmiddel by die Kaart .................... 19
Verander die Mediabron ...................................................... 19
Pandora Diens ..................................................................... 19
Gebruik die kompas .................................................................. 19
TracBack® ................................................................................ 19
Volg van jou onlangse spoor ............................................... 19
Berg jou onlangse spoor as 'n rit ......................................... 19
Besigtig die Weervoorspelling .................................................. 19
Sien Weer Naby ’n Ander Stad ............................................ 20
Besigtig die weerradar ......................................................... 20
Besigtig weerwaarskuwings ................................................. 20
Nagaan van padtoestande ................................................... 20
Skep 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit ......................................... 20
photoLive-verkeerskameras ..................................................... 20
Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras ..................... 20
Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart .............. 20
Berg ’n verkeerskamera ....................................................... 20
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings ................................. 20
Berekeningsmodusinstellings .............................................. 21
Stel ’n Nagebootste Ligging in ............................................. 21
Bluetooth Instellings .................................................................. 21
Wi‑Fi® Instellings ...................................................................... 21
Bestuurderbystandinstellings .................................................... 21
Vertooninstellings ..................................................................... 21
Verkeersinstellings .................................................................... 21
Eenhede en tydinstellings ......................................................... 21
Instel van die Tyd ................................................................. 22
Taal- en Toetsbordinstellings .................................................... 22
Toestel- en Privaatheidsinstellings ........................................... 22
Herstel van Instellings ............................................................... 22
Toestelinligting............................................................. 22
Besigtiging van Regulatoriese en Voldoeninginligting .............. 22
Spesifikasies ............................................................................. 22
Laai van die Toestel .................................................................. 22
Toestelonderhoud........................................................ 22
Garmin steunsentrum ............................................................... 22
Kaart- en Sagtewarebywerkings ............................................... 22
Verbind aan ’n Netwerk van Wi‑Fi ....................................... 22
Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik van ’n
Netwerk van Wi‑Fi ................................................................ 23
Produkbywerkings ................................................................ 23
Toestelsorg ............................................................................... 24
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel ............................. 24
Skoonmaak van die aanraakskerm ..................................... 24
Vermyding van Diefstal ........................................................ 24
Herstel van die toestel .............................................................. 24
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie .......... 24
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk ................ 24
Verwyder die Montering van die Suigdoppie ....................... 24
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm ....... 24
Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel ................ 24
Foutopsporing.............................................................. 24
Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie ........................... 24
My toestel verkry nie satellietseine nie ..................................... 24
Die toestel laai nie in my voertuig nie ....................................... 24
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie ................................. 24
My toestel verbind nie aan my foon of Smartphone Link nie .... 24
My toestel verskyn nie as ’n verwyderbare aandrywer op my
rekenaar nie .............................................................................. 25
My toestel verskyn nie as 'n draagbare toestel op my rekenaar
nie ............................................................................................. 25
My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n
verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie .................... 25
Die Smartphone Link toepassing affekteer die batterylaaivlak op
my slimfoon. .............................................................................. 25
Bylaag............................................................................ 25
Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en Data ................... 25
Databestuur .............................................................................. 25
Omtrent geheuekaarte ......................................................... 25
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar ............................... 26
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar ................................. 26
Ontkoppel die USB-kabel ..................................................... 26
Besigtig GPS-seinstatus ........................................................... 26
Die Aankoop van Bykomende Kaarte ....................................... 26
Aankoop van Bybehore ............................................................ 26
Indeks ............................................................................ 27
zūmo Instellings........................................................... 20
Kaart- en Voertuiginstellings ..................................................... 20
Ontsper kaarte ..................................................................... 21
Navigasie-instellings ................................................................. 21
ii
Inhoudsopgawe
Installasie
Montering van jou toestel op 'n motorfiets
Aangedrewe Motorfietsmontering
WAARSKUWING
Garmin beveel ten sterkste aan dat ’n ervare installeerder met
die nodige kennis van elektriese stelsels, die toestel installeer.
Verkeerde bedrading van die kragkabel kan tot skade aan die
voertuig of die battery lei en kan liggaamlike besering tot gevolg
hê.
Sien die Belangrike Veiligheids- en Produkinligting-gids in die
produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike
inligting.
®
Die toestel moet op ’n geskikte en veilige ligging op jou
motorfiets gemonteer word, op grond van beskikbare
kragbronne en veilige kabelroetes.
LET WEL: Beide 1/4 dm standaard- en M6-boute is ingesluit.
Pas die grootte van die fabrieksboute by jou koppelaarklampof remklamparm.
2 Draai die nuwe boute deur die handvatselbasis,
spasieerders , en koppelaarklamp- of remklamparm.
3 Draai die boute vas om die basis vas te sit.
Aanheg van die Kragkabels aan die Motorfietsmontering
1 Wikkel die kragkabelkoppelstuk deur die bokant van die
opening in die motorfietsmontering.
Motorfietswiegie
12 tot 24 VGS-stelselkrag (rooi)
LET WEL: Die rooi stelselkragkabel kan ’n gelid-smeltdraadjie op
sekere toestelmodelle insluit. Kabels sonder ’n gelid-smeltdraadjie
word intern beskerm.
Stelselaardsluiting (swart)
Installeer van die handvatselbasis
Die toestel sluit dele vir twee handvatsel-installasie-oplossings
in. Pasgemaakte monterings kan moontlik bykomende
hardeware vereis.
Installasie van die U-bout en handvatselbasis
1 Plaas die U-bout rondom die handvatsel , en steek die
punte deur die handvatselbasis .
2 Skuif die kabel af na die onderkant van die opening
en
trek die kabel terug totdat dit stewig sit.
3 Skroef die swart skroef in die agterkant van die montering
vas om die kabel in posisie te hou.
2 Draai die moere vas om die basis vas te sit.
LET WEL: Die aanbevole wringkrag is 50 lbf-dm (5.65 N-m).
Moenie wringkrag van 80 lbf-dm (9.04 N-m) oorskry nie.
Installasie van die handvatselbasis op die koppelaarklampof remklamparms
1 Verwyder die twee fabrieksboute op jou koppelaarklamp- of
remklamparm .
Installasie
4 Wikkel die weerdoppie
die gat in.
deur die boonste gat en druk dit by
1
2 Druk die regterkant van die toestel vorentoe tot dit in plek
Aanheg van die Basisplaat aan die Motorfietsmontering
KENNISGEWING
Direkte, volgehoue kontak met die basisplaat of enige deel van
die motorfiets kan mettertyd die montering beskadig. Om hierdie
soort skade te voorkom, moet jy die monteringspasieerders
tussen die montering en die basisplaat plaas en seker maak dat
geen deel van die toestel of montering aan die motorfiets raak
nie.
1 Steek die M4 x 20 mm pankopskroewe
, wiegie, spasieerders
, en basisplaat
deur die wasters
.
basisplaat
2
3
4
5
in lyn met elke kant van die dubbelsokarm
.
Plaas elke bal in die dubbelsokarm.
Draai die knop effens vas.
Verstel vir optimale aansig en werking.
Draai die knop stywer om die montering vas te sit.
Installasie van Jou Toestel in die Motorfietsmontering
1 Plaas die linkerkant van jou toestel in die wiegie.
2
Verwydering van jou toestel uit die motorfietsmontering
1 Druk die vrystel-knoppie aan die onderkant van die
montering.
2 Lig die toestel uit.
Monteer van Jou Toestel in ’n Motorvoertuig
KENNISGEWING
Voordat die toestel gemonteer word, kontroleer met plaaslike
wetgewing rakende windskermmontering.
WAARSKUWING
Hierdie produk bevat ’n litiumioon-battery. Om die moontlikheid
van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat
veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan
uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.
Moenie die suigdoppiemontering op ’n motorfiets gebruik nie.
Sien die Belangrike Veiligheids- en Produkinligting-gids in die
produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike
inligting.
2 Draai die moere vas om die basisplaat vas te sit.
Vassit van die basisplaat aan die handvatselbasis
1 Brind die bal van die handvatselbasis en die bal van die
knip.
3 Indien die knip regop op die montering bly nadat jy die
toestel insit, druk dit af.
LET WEL: Die motormontering word nie by alle toestelmodelle
ingesluit nie. Besoek garmin.com om bykomende bybehoorsels
te koop.
1 Prop die motorvoertuigkragkabel in by die poort op die
montering.
2 Verwyder die deursigtige plastiek vanaf die suigdoppie .
3 Maak jou windskerm en die suigdop met ’n pluisvrye stuk
materiaal skoon en droog.
4 Druk die suigdoppie teen die windskerm, en trek die hefboom
terug na die windskerm.
5 Knip die wiegie op die suigdoppie-arm vas.
6 Plaas een kant van jou toestel in die wiegie.
7 Druk die toestel in die wiegie in totdat dit in plek klik.
Installasie
8 Prop die ander kant van die motorvoertuig-kragkabel in ’n
kragpunt.
Spring weg
WAARSKUWING
Sien die Belangrike Veiligheids- en Produkinligting-gids in die
produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike
inligting.
• Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by
(Produkbywerkings, bladsy 23).
• Monteer die toestel en koppel dit aan die krag.
• Paar jou Bluetooth foon en kopstuk (Paar jou Foon en
Kopstuk, bladsy 14) (opsioneel).
• Verkry GPS-seine (Verkry GPS-seine, bladsy 3).
• Verstel die skerm se helderheid (Verstelling van
Skermhelderheid, bladsy 4).
• Navigeer na jou bestemming (Begin ’n Roete, bladsy 5).
®
Toesteloorsig
3 Indien nodig, gaan na ’n oop area, weg van hoë geboue en
bome.
in die statusbalk dui die satellietseinsterkte aan. Wanneer
ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir
navigasie.
Statusbalk-ikone
Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone
vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige
ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting
te sien.
GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde
satellietinligting te sien (Besigtig GPS-seinstatus, bladsy 26).
Bluetooth tegnologiestatus. Kies om die instellings van
Bluetooth te sien (Bluetooth Instellings, bladsy 21).
Wi-Fi-seinsterkte. Kies om die Wi-Fi-instellings te verander
(Wi‑Fi Instellings, bladsy 21).
®
Gekoppel aan vryhandoproepe. Kies om ’n oproep te maak
(Vryhand-oproepdoen, bladsy 15).
Aktiewe vervoermodus. Kies om die vervoermodus te
verander.
Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (Instel van die Tyd,
bladsy 22).
Battery-laaivlak.
Deel tans LiveTrack-data. Die aantal uitgenooide kykers
verskyn op die ikoon. Kies om die LiveTrack-toepassing
(LiveTrack, bladsy 18) oop te maak.
Smartphone Link status. Kies om te verbind aan die Smartphone Link-toepassing en regstreekse verkeersdata en ander
regstreekse dienste te ontvang (Paring met Jou Foon en
Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 13). Wanneer die
ikoon blou is, is die toestel verbind aan die Smartphone Linktoepassing.
Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (Besigtig
die Weervoorspelling, bladsy 19).
kragtoets
Geheuekaartgleuf vir microSD
®
USB-poort vir krag en data
Aan- of Afskakel van die Toestel
• Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets, of koppel
die toestel aan ’n kragpunt.
• Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die
kragtoets terwyl die toestel aan is.
Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik
die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik
aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in
kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
• Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in
totdat ’n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies Af.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die
kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan
die toestel kragspaarmodus binne.
Verkry GPS-seine
Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPSontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel.
Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel
op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die
ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die
lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou
navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou
navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om
satellietseine op te spoor.
1 Skakel die toestel aan.
2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
Spring weg
Brandstofstatus. Kies om die brandstofkontrole-inligting te sien
(Nagaan van Brandstof, bladsy 8).
Gebruik die Op-skerm-knoppies
Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste
en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.
• Kies
om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
• Hou
in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
• Kies of om deur lyste of kieslyste te rol.
• Hou of in om vinniger te rol.
• Kies
om ’n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die
huidige skerm te sien.
Verstel tans die volume
1 Kies Volume.
2 Kies ’n opsie:
• Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
• Kies om die toestel te demp.
• Kies vir bykomende opsies.
Gebruik van die Oudiovermenger
Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir
verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of
oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is ’n persentasie van die
hoofvolume.
1 Kies Volume.
2 Kies > Oudiovermenger.
3 Gebruik die skuif-knoppies om die volume vir elke oudiotipe
te verander.
3
Verstelling van Skermhelderheid
1 Kies Instellings > Vertoon > Helderheid.
2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.
Ryerbewustheidskenmerke en waarskuwings
KENNISGEWING
Die ryerwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter
inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe
spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige
bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir
enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir
versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom
nie.
Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger ry aan te
moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in ’n
bekende area ry. Die toestel speel ’n hoorbare klank of
boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die
hoorbare toon of boodskap vir elke soort waarskuwing ontsper
of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar
nie.
Skoolterrein of nabygeleë skool: Die toestel speel ’n klank en
vertoon die afstand na en spoedgrens (indien beskikbaar)
vir ’n naderende skool of skoolterrein.
Spoedgrensvermindering: Die toestel speel ’n klank en
vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy
voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.
Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel ’n klank en
vertoon ’n rooi rand om die spoedgrensikoon wanneer jy die
gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.
Spooroorgang: Die toestel speel ’n klank en vertoon die
afstand na ’n naderende spooroorgang.
Diereoorgang: Die toestel speel ’n klank en vertoon die afstand
na ’n naderende diereoorgang.
Draai: Die toestel speel ’n klank en vertoon die afstand na ’n
draai in die pad.
Stadiger verkeer: Die toestel speel ’n klank en vertoon die
afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen ’n hoër spoed
stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting
ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik (Ontvang
Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link,
bladsy 17).
Uitputtingswaarskuwing: Die toestel speel ’n klank en stel
naderende stilhouplekke voor nadat jy vir meer as twee uur
bestuur het sonder om te stop.
Ontsper of Versper van Ryerwaarskuwings
Jy kan individuele hoorbare ryerwaarskuwings afskakel. Visuele
waarskuwings verskyn selfs wanneer die hoorbare waarskuwing
gedeaktiveer is.
1 Kies Instellings > Bestuurderhulp > Hoorbare
ryerwaarskuwings.
2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.
Rooilig- en Spoedkameras
KENNISGEWING
Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge
van die gebruik van ’n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of
produkmodelle beskikbaar nie.
4
Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige
areas vir sekere produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku
jou wanneer jy ’n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.
• Regstreekse rooilig- en veiligheidskameradata is as ’n
intekening beskikbaar vanaf Garmin se regstreekse dienste
met gebruik van die Smartphone Link-toepassing (Garmin
Regstreekse Dienste, bladsy 14).
• Om ’n opgedateerde databasis van rooilig- en
veiligheidskameraliggings te behou, moet jou toestel ’n
aktiewe intekening hê om veiligheidskameradata af te laai en
te berg. Besoek garmin.com/speedcameras om
beskikbaarheid en versoenbaarheid na te gaan, of om ’n
intekening of eenmalige bywerking te koop. Jy kan te eniger
tyd ’n nuwe streek koop of ’n bestaande intekening verleng.
LET WEL: In sommige streke sluit sommige produkbondels
voorafgelaaide rooilig- en spoedkameradata met
lewenslange bywerkings in.
• Jy kan Garmin Express™ se sagteware gebruik (garmin.com
/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg
word, by te werk. Jy moet jou toestel gereeld bywerk om die
jongste kamera-inligting te ontvang.
Insidentbespeuring en -kennisgewings
WAARSKUWING
Die toestel laat jou toe om jou ligging na ’n noodkontak te stuur.
Hierdie is ’n bykomende kenmerk en moenie op staatgemaak
word as ’n primêre metode om noodbystand te verkry nie. Die
Smartphone Link-toepassing kontak nie nooddienste namens
jou nie.
Jou toestel van zūmo gebruik ingeboude sensors om ’n
moontlike voertuiginsident te bespeur.
• Indien jy ’n insidentkontak opstel, kan die toestel ’n
geoutomatiseerde teksboodskap na daardie kontak stuur
wanneer dit ’n insident bespeur en jou voertuig ophou
beweeg. Dit kan help om die kontak op jou situasie attent te
maak indien jy nie in staat is om te bel of ’n boodskap te
stuur nie. Hierdie kenmerk benodig ’n verbinding met
Smartphone Link en ’n aktiewe mobieledataverbinding om ’n
boodskap te stuur.
• Indien jy nie ’n insidentkontak opgestel het nie, vertoon die
toestel outomaties die naaste adres of geografiese
koördinate wanneer dit ’n insident bespeur. Hierdie is ’n
nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou
bevind. Jy kan Meer kies om die Waar Is Ek?-bladsy te sien.
Opstel van ’n Insidentkontak
Voordat jy ’n insidentbespeuringkontak kan opstel, moet jy
hierdie take voltooi:
• Verbind jou toestel aan Smartphone Link (Paring met Jou
Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 13).
• Kies Instellings > Bluetooth, kies jou foonnaam en bevestig
die Telefoonoproepe-opsie is ontsper.
Tydens die opstel van die insidentkontak moet die toestel
toegang tot Smartphone Link se toepassing en tot jou slimfoon
se foonboek hê. Indien jy nie jou toestel vir vryhandoproepe wil
gebruik nie, kan jy die Telefoonoproepe-opsie versper nadat die
insidentkontak klaar opgestel is.
1 Kies Instellings > Bestuurderhulp >
Insidentkennisgewing > Gaan voort.
’n Lys met jou slimfoonkontakte verskyn.
2 Kies ’n kontak, en kies Volgende.
3 Bevestig die kontak se foonnommer, en kies Volgende.
4 Voer jou naam of bynaam in, en kies Gdoen.
5 Gaan die voorbeeld van die insidentboodskap na, en kies
Volgende.
Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings
6 Volg die instruksies op die skerm om jou kontak in te lig dat jy
hom/haar as insidentkontak bygevoeg het.
LET WEL: Die insidentkennisgewingboodskap sluit die naam
of bynaam in wat jy ingevoer het, maar word nie vanaf jou
foonnommer gestuur nie. ’n Derdepartydiens word gebruik
om die boodskap te stuur, en jy moet jou insidentkontak inlig
dat die insidentboodskap vanaf ’n onbekende nommer sal
kom.
Kies
Goed.
7
8 Gaan die inligting na, en kies Berg.
Kansellering van ’n Insidentkennisgewing
Wanneer die toestel ’n insident bespeur, lig ’n boodskap en ’n
stemporboodskap jou in dat ’n kennisgewing aan jou
insidentkontak gestuur sal word. ’n Afteltydhouer van 60
sekondes begin wanneer die insident bespeur is, en die toestel
stuur die kennisgewing outomaties wanneer die tydhouer klaar
afgetel het. Indien jy nie die kennisgewing wil stuur nie, kan jy dit
kanselleer.
Voordat die tydhouer klaar aftel, moet jy Kanselleer kies.
Versperring van Insidentkennisgewings
Terwyl insidentkennisgewings versper is, stuur die toestel nie ’n
SMS-kennisgewing wanneer dit ’n insident bespeur nie.
1 Kies Instellings > Bestuurderhulp >
Insidentkennisgewing.
2 Wis die Insidentbespeuring-SMS-merkblokkie.
Besigtig Kennisgewings vir die Valhelmwet
Kennisgewings oor die valhelmwet en oogbeskerming kan op
jou toestel van zūmo verskyn wanneer jou toestel die eerste
keer satelliete verkry en wanneer jou toestel ’n ligging nader
waar daar motorfiets-veiligheidsreëls is.
KENNISGEWING
Garmin beveel aan dat alle ryers vir veiligheid valhelms dra.
Valhelmwetkennisgewings is slegs vir verwysing, is onderhewig
aan verandering en word nie bedoel om as regsadvies beskou
te word nie. Valhelmwetkennisgewings is slegs in die VSA en
Kanada beskikbaar.
Kies die kennisgewing om meer besonderhede te sien.
Soek na Valhelmwette
Jy kan volgens staat of provinsie na valhelmwette soek.
1 Kies Toepassings > Valhelmgids.
2 Kies ’n staat of provinsie.
Navigeer na Jou Bestemming
Roetes
’n Roete is ’n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer
bestemmings.
• Die toestel bereken ’n aanbevole roete na jou bestemming op
grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die
roeteberekeningsmodus (Verander die
Roeteberekeningsmodus, bladsy 5) en vermydings (Vermy
Vertragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 7).
• Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met
die aanbevole roete, of jy kan ’n alternatiewe roete kies
(Begin ’n Roete, bladsy 5).
• Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy,
kan jy die roete pasmaak.
• Jy kan veelvuldige bestemmings by ’n roete voeg.
Begin ’n Roete
1 Kies Waarheen? en soek na ’n ligging.
2 Kies ’n ligging.
3 Kies ’n opsie:
• Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies
Gaan!.
• Om ’n alternatiewe roete te kies, kies en kies ’n roete.
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
• Om die roete te wysig, kies > Wysig roete en voeg
vormpunte by die roete.
Die toestel bereken ’n roete na die ligging en lei jou deur
stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (Jou
Roete op die Kaart, bladsy 6). ’n Voorskou van die hoofpaaie
op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die
kaart.
As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings
by jou roete voeg.
Verander die Roeteberekeningsmodus
1 Kies Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus.
2 Kies ’n opsie:
• Kies Vinniger Tyd om roetes te bereken wat vinniger is
om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
• Kies Garmin Adventurous Routing™ om roetes te
bereken wat kronkelrige paaie verkies.
• Kies Veldlangs om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te
bereken.
• Kies Korter Afstand om roetes te bereken wat
afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te
ry.
Neem ’n Roete Wat Avontuurlustige Paaie gebruik
Jou toestel kan roetes bereken wat kronkelrige paaie, heuwels
en minder hoofweë verkies. Hierdie kenmerk kan ’n meer
aangename rit verskaf, maar dit kan die tyd of afstand na jou
bestemming vermeerder.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle toestelmodelle of vir
alle kaartstreke beskikbaar nie.
1 Kies Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus >
Garmin Adventurous Routing™ > Berg.
2 Kies Garmin Adventurous Routing™.
3 Gebruik die Verkies draaie glybalk om meer of minder
draaie in te sluit.
4 Gebruik die Verkies heuwels glybalk om meer of minder
heuwels in te sluit.
5 Gebruik die Vermy groot hoofweë glybalk om meer of
minder hoofweë in te sluit.
6 Begin ’n roete (Begin ’n Roete, bladsy 5).
Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin
Jy kan ’n roete begin deur ’n ligging vanaf die kaart te kies.
1 Kies Beskou Kaart.
2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
3 Indien nodig, kies om die belangepunte wat vertoon word,
volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers ( of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
4 Kies ’n opsie:
• Kies ’n liggingmerker.
• Kies ’n punt, soos ’n straat, kruising of adresligging.
5 Kies Gaan!.
Gaan Huis toe
Die eerste keer wat jy met ’n roete huis toe begin, por die toestel
jou aan om jou huisligging in te voer.
Navigeer na Jou Bestemming
5
1 Kies Waarheen? > Gaan Huis toe.
2 Indien nodig, voer jou huisligging in.
Wysig Jou Huisligging
1 Kies Waarheen? > > Stel Huisligging.
2 Voer jou huisligging in.
Jou Roete op die Kaart
Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur
stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir
jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor
die breedte van die kaart se bokant.
2 Kies ’n draai of aanwysing (opsioneel).
Gedetailleerde inligting verskyn. ’n Afbeelding van die
aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien
beskikbaar.
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart
1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.
2 Kies .
Aankoms by Jou Bestemming
Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting
om jou te help om jou roete te voltooi.
•
dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en ’n
stemporboodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
• Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou
outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan Ja kies om
nabygeleë parkeerareas te vind (Parkering Naby Jou
Bestemming, bladsy 6).
• Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die
roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie
outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te
beëindig.
Parkering Naby Jou Bestemming
Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of
ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
Afstand na die volgende handeling.
Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling
geassosieer word.
Roete uitgelig op die kaart.
Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging
van naderende handelinge aan.
Voertuigspoed.
Naam van die pad waarop jy reis.
Verwagte aankomstyd.
WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting te verander wat
dit aandui.
Aktiewe Baanleiding
Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou
roete nader, verskyn ’n gedetailleerde simulasie van die pad
langs die kaart, indien beskikbaar. ’n Gekleurde lyn
dui die
regte baan vir die draai aan.
Jou toestel kan jou help om ’n parkeerplek naby jou bestemming
te vind. Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die
toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek.
1 Kies ’n opsie:
• Wanneer die toestel jou por, kies Ja om vir nabygeleë
parkering te soek.
• Indien die toestel jou nie por nie, kies Waarheen? >
Kategorieë > Parkering, en kies > My Bestemming.
2 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
3 Kies ’n parkeerligging, en kies Gaan! > Voeg as Vlg. Stop
by.
Die toestel lei jou na die parkeerarea.
Vind Jou Laaste Parkeerplek
Wanneer jy die toestel van voertuigkrag ontkoppel terwyl die
toestel aan is, word jou huidige ligging as 'n parkeerplek geberg.
Kies Toepassings > Laaste Spasie.
Verander Jou Aktiewe Roete
Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete
Bekyk Draaie en Aanwysings
Terwyl jy op ’n roete navigeer, kan jy naderende draaie,
baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.
1 Vanaf die kaart, kies ’n opsie:
• Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy
navigeer, kies > Draaie.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of
aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op
soos jy op die roete navigeer.
• Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele
roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.
6
Voordat jy ’n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op ’n roete
navigeer (Begin ’n Roete, bladsy 5).
Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy
kan byvoorbeeld ’n vulstasie as die volgende bestemming op jou
roete byvoeg.
WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of
geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik
om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (Beplan ’n Rit,
bladsy 17).
1 Vanaf die kaart, kies > Waarheen?.
2 Soek ’n ligging.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies Gaan!.
5 Kies ’n opsie:
• Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete
by te voeg, kies Voeg as Vlg. Stop by.
Navigeer na Jou Bestemming
• Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies
Voeg as Laaste Stop by.
• Om die ligging by te voeg en die volgorde van
bestemmings op jou roete te wysig, kies Voeg by Aktiewe
Roete.
Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in
te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.
Vorm Jou Roete
Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy ’n roete begin (Begin ’n
Roete, bladsy 5).
Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te
verander. Dít stel jou in staat om die roete ’n sekere pad te laat
gebruik of deur ’n sekere gebied te laat gaan, sonder om ’n
bestemming by die roete te voeg.
1 Raak aan enige plek op die kaart.
2 Kies .
Die toestel gaan in roetevormmodus in.
3 Kies ’n ligging op die kaart.
WENK: Jy kan kies om in te zoem op die kaart en ’n meer
presiese ligging kies.
Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging
te reis.
4 Indien nodig, kies ’n opsie:
• Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte
by die roete te voeg.
• Om ’n vormpunt te verwyder, kies .
5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies Gaan!.
Gebruik ’n Ompad
Jy kan ’n ompad vir ’n gespesifiseerde afstand op jou roete
neem of ’n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy
bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.
1 Vanaf die kaart, kies > Verander roete.
WENK: Indien die Verander roete-hulpmiddel nie in die
kaarthulpmiddelkieslys is nie, kan jy dit byvoeg (Ontsper
Kaartnutsmiddels, bladsy 12).
2 Kies ’n opsie:
• Om vir ’n spesifieke afstand ’n ompad op jou roete te
neem, kies Ompad volgens afstand.
• Om ’n ompad rondom ’n spesifieke pad op die roete te
neem, kies Ompad volgens pad.
• Kies Ompad om ’n nuwe roete te kies.
Stop Tans die Roete
Vanaf die kaart, kies
> Stop.
Gebruik Voorgestelde Roetes
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een
ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (Toestel- en
Privaatheidsinstellings, bladsy 22).
Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel
jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van
die week, en die tyd van die dag. Nadat jy ’n paar keer na ’n
gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die
navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde
reistyd en verkeersinligting.
Kies die navigasiebalk om ’n voorgestelde roete na die
ligging te sien.
Navigeer na Jou Bestemming
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete
Vóór jy verkeersvertragings kan vermy, moet jy verkeersinligting
ontvang (Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone
Link, bladsy 17).
Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties
verkeersvertragings te vermy. As jy hierdie opsie versper het in
die verkeersinstellings (Verkeersinstellings, bladsy 21), kan jy
verkeersvertragings met die hand besigtig en vermy.
1 Terwyl jy ’n roete navigeer, kies > Verkeer.
2 Kies Alternatiewe Roete, indien beskikbaar.
3 Kies Gaan!.
Vermy Tolpaaie
Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermy wat
tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van
opeenhoping. Die toestel kan steeds ’n tolgebied by jou roete
insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.
1 Kies Instellings > Navigasie.
2 Kies ’n opsie:
LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die
kaartdata op jou toestel.
• Kies Tolpaaie.
• Kies Tolgeld en Fooie > Tolpaaie.
3 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete deur ’n
tolgebied beplan word, kies Vra Altyd.
• Om altyd tolgelde te vermy, kies Vermy.
• Om altyd tolgelde toe te laat, kies Laat toe.
4 Kies Berg.
Vermy tolplakkers
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Die kaartdata op jou toestel kan moontlik gedetailleerde inligting
oor tolplakkers bevat vir sekere lande. Jy kan tolplakkers vir elke
land vermy of toelaat.
1 Kies Instellings > Navigasie > Tolgeld en Fooie > Tolplakkers.
2 Kies 'n land.
3 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat jou roete deur ’n
tolgebied beplan word, kies Vra Altyd.
• Om altyd tolgelde te vermy, kies Vermy.
• Om altyd tolgelde toe te laat, kies Laat toe.
4 Kies Berg.
Vermy Padkenmerke
1 Kies Instellings > Navigasie > Vermydings.
2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermy, en kies
Berg.
Selfgekose Vermydings
Selfgekose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of
padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel ’n roete
bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander
redelike roete beskikbaar is nie.
Vermyding van ’n Pad
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies Voeg Vermy-pad by.
3 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies
Volgende.
4 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies Volgende.
7
5 Kies Gdoen.
Vermyding van ’n Area
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies, indien nodig, Voeg Vermyding by.
3 Kies Voeg Vermy-area by.
4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en
kies Volgende.
5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en
kies Volgende.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
6 Kies Gdoen.
Versper van ’n Selfgekose Vermyding
Jy kan ’n selfgekose vermyding versper sonder om dit te skrap.
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies ’n vermyding.
3 Kies > Versper.
Skrap van Selfgekose Vermydings
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies ’n opsie:
• Om alle selfgekose vermydings te skrap, kies .
• Om een selfgekose vermyding te skrap, kies die
vermyding, en kies
> Skrap.
Navigeer Veldlangs
As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, gebruik
Veldlangsmodus.
1 Kies Instellings > Navigasie.
2 Kies Berekeningsmodus > Veldlangs > Berg.
Die volgende roete sal as 'n reguit lyn na die ligging bereken
word.
LET WEL: Die toestel moet aan die motorfietsmontering verbind
wees om lae brandstof-waarskuwings te gee.
1 Ontsper nagaan van brandstof (Ontsper tans Nagaan van
Brandstof, bladsy 8).
2 Kies Oorblywende Brandstofwaarskuwing.
3 Voer ’n naam in en kies Gdoen.
Wanneer jy slegs genoeg brandstof oor het om die ingevoerde
afstand af te lê, sal 'n lae brandstof-waarskuwing op die
kaartblad verskyn.
Herstel van die Brandstoftenkafstand
Wanneer jy jou brandstoftenk hervul, moet jy die
brandstoftenkafstand herstel sodat jy jou oorblywende brandstof
beter kan nagaan.
Kies Toepassings > Brandstofinstellings > Herstel
Brandstoftenk.
Ontsper Dinamiese brandstofpunte
Voordat jy dinamiese brandstofpunte kan ontsper, moet die
toestel in motorfietsmodus wees, in die motorfietsmontering
geplaas wees en moet nagaan van brandstof ontsper wees.
Jy kan die toestel stel om brandstofpunte op grond van jou
beraamde brandstofreikwydte voor te stel.
Kies Toepassings > Brandstofinstellings > Dinamiese
brandstofpunte.
Vind en Berg Liggings
Jy kan jou toestel stel om jou brandstofverbruik te skat, jou te
waarsku wanneer jy die maksimum beraamde brandstofafstand
bereik, en om brandstofpunte op grond van jou beraamde
brandstofreikwydte voor te stel. Wanneer nagaan van brandstof
ontsper is, dui die huidige brandstofstatus aan.
Wit: Nagaan van brandstof is versper, of die toestel is nie aan
die motorfietsmontering verbind nie.
Groen: Die beraamde brandstofreikwydte is bo die
brandstoftenk se waarskuwingsvlak.
Oranje: Die beraamde brandstofreikwydte is onder die
brandstoftenk se waarskuwingsvlak.
Rooi: Die beraamde afstand wat vir die tenk oorbly, is 0.
Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos
restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde
straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te
vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting
te blaai, te soek en dit te berg.
• Voer soekterme in om vinnig deur alle ligginginligting te soek
(Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 8).
• Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaaide
belangepunte (Belangepunte, bladsy 8).
• Soek en registreer by belangepunte van Foursquare (Soek
tans Belangepunte van Foursquare, bladsy 10).
• Gebruik soeknutsmiddels om spesifieke liggings soos
adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind
(Soeknutsmiddels, bladsy 10).
• Soek naby ’n ander stad of gebied (Wysig die Soekgebied,
bladsy 9).
• Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te
vind (Berg Liggings, bladsy 11).
• Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (Besigtig
Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 11).
Ontsper tans Nagaan van Brandstof
Belangepunte
Nagaan van Brandstof
Voordat jy nagaan van brandstof kan ontsper, moet die toestel
in motorfietsmodus of veldlangsmodus wees en in die
motorfietsmontering geplaas wees.
Wanneer jy nagaan van brandstof ontsper sal ’n brandstofmeter
op die ritrekenaar verskyn (Besigtig die ritinligtingblad,
bladsy 12).
1 Vul jou brandstoftenk.
2 Kies Toepassings > Brandstofinstellings > Nagaan van
Brandstof.
3 Kies Afstand per Tenk.
4 Voer die afstand in wat die voertuig op ’n tenk brandstof reis
en kies Gdoen.
Stel tans 'n lae brandstof-waarskuwing
Jy kan die toestel stel sodat dit jou waarsku wanneer die tenk
min brandstof bevat.
8
®
’n Belangepunt is ’n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan
vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en
kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante,
hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.
Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk
Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur ’n
kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.
1 Kies Waarheen?.
2 Kies Voer soektog in in die soekbalk.
3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
4 Kies ’n opsie:
• Om na ’n soort besigheid te soek, voer ’n kategorienaam
in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
Vind en Berg Liggings
• Om na ’n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam
of ’n deel van die naam in.
• Om na ’n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en
straatnaam in.
• Om na ’n adres in ’n ander stad te soek, voer die
huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
• Om na ’n stad te soek, voer die stad en staat in.
• Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en
lengtegraadkoördinate in.
5 Kies ’n opsie:
• Om te soek met gebruik van ’n voorgestelde soekterm,
kies die term.
• Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het,
kies .
6 Indien nodig, kies ’n ligging.
2 Kies
> Verken hierdie plek.
Liggingsoekresultate
Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in ’n lys, met die
naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer
resultate te sien.
Vind van ’n Ligging volgens Kategorie
1
2
3
4
Kies Waarheen?.
Kies ’n kategorie of kies Kategorieë.
Indien nodig, kies ’n subkategorie.
Kies ’n ligging.
Soek binne ’n kategorie
Nadat jy na ’n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë ’n
Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings
aandui wat jy gekies het.
1 Kies Waarheen? > Kategorieë.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n opsie:
• Kies ’n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die
regterkant van die skerm.
Die vinnigiesoektoglys verskaf ’n lys in die gekose
kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
• Indien nodig, kies ’n subkategorie, en kies ’n bestemming.
Kies ’n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te
sien.
Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.
Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
Gaan! Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging
te begin navigeer.
Kies om die soekresultate op die kaart te sien.
Liggingsoekresultate op die Kaart
Jy kan die resultate van ’n liggingsoektog op die kaart bekyk in
plaas van in ’n lys.
Vanaf die liggingsoekresultate, kies . Die naaste ligging
verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die
gekose ligging verskyn onderaan die kaart.
Navigeer na Belangepunte Binne ’n Plek
LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir
alle produkmodelle beskikbaar nie.
Jy kan ’n roete skep na ’n belangepunt (BP) binne ’n groter plek,
soos ’n winkel binne ’n winkelsentrum of ’n spesifieke terminaal
binne ’n lughawe.
1 Kies Waarheen? > Voer soektog in.
2 Kies ’n opsie:
• Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in,
kies en gaan na stap 3.
• Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies en
gaan na stap 5.
3 Kies die plek.
Onder die plek verskyn ’n lys kategorieë soos restaurante,
motorverhurings of terminale.
4 Kies ’n kategorie.
5 Kies die BP, en kies Gaan!.
Die toestel skep ’n roete na die parkeerterrein of plekingang
naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom,
dui ’n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. ’n
Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.
Verken ’n plek
LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir
alle produkmodelle beskikbaar nie.
Jy kan ’n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.
1 Kies ’n plek.
Vind en Berg Liggings
Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.
Bykomende soekresultate Kies om ’n ander ligging te sien.
Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde
inligting oor die gekose ligging te sien.
Gaan! Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging
te begin navigeer.
Kies om die soekresultate in ’n lys te sien.
Wysig die Soekgebied
Die toestel soek by verstek naby jou huidige ligging. Jy kan ook
ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby ’n ander
stad of op jou aktiewe roete.
1 Kies Waarheen?.
2 Kies .
3 Kies ’n opsie.
9
Parkering
Jou zūmo toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in. Gegrond
op die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke, tipe
parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit jou
help om nabygeleë parkering te vind.
In sommige areas is regstreekse parkeerdata beskikbaar terwyl
jou zūmo toestel verbind is aan Smartphone Link (Paring met
Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link,
bladsy 13). Terwyl jou toestel regstreekse parkeerdata
ontvang, kan jy na intydse parkeertendense kyk.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir
alle parkeerliggings beskikbaar nie. Garmin is nie
verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van
regstreekse parkeerdata nie.
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Parkering.
2 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
3 Kies ’n parkeerligging.
4 Kies Gaan!.
Vind Parkering Naby ’n Gespesifiseerde Ligging
1 Soek vir ’n ligging.
2 Kies ’n ligging vanuit die liggingsoekresultate.
3 Kies .
’n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.
4 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
5 Kies ’n parkeerligging.
6 Kies Gaan!.
Verstaan Parkeerkleure en -simbole
Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is
kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om ’n
parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parkering aan wat
beskikbaar is (straat of parkeerterrein), relatiewe prysinligting en
tipe betaling.
Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel
bekyk.
Vanuit die parkeersoekresultate, kies .
Soeknutsmiddels
Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te
soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.
Vind van ’n Adres
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Kruisings.
2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
3 Kies die kruising.
Vind ’n stad
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Stede.
2 Kies ’n opsie:
• Kies ’n stad van die lys met nabygeleë stede.
• Om naby ’n ander ligging te soek, kies Soek tans naby:
(Wysig die Soekgebied, bladsy 9).
• Om vir ’n stad volgens naam te soek, kies Voer soektog
in, voer ’n stadnaam in, en kies .
Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate
Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengtekoördinate. Dit kan van hulp wees tydens geocaching.
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Koördinate.
2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of
datum.
3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
4 Kies Kyk op kaart.
Foursquare
Foursquare is ’n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel
sluit voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur
Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui
word.
Vir aanvullende kenmerke kan jy aan jou rekening van
Foursquare verbind deur Smartphone Link op jou versoenbare
slimfoon te gebruik. Wanneer jy aan jou rekening van
Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, kan jy
liggingbesonderhede van Foursquare besigtig, by ’n ligging
registreer, en vir belangepunte op Foursquare se aanlyn
databasis soek.
Verbind aan Jou Foursquare rekening
1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link (Paring met Jou
Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 13).
2 Maak Smartphone Link se toepassing op jou slimfoon oop.
3 Maak die Smartphone Link se toepassinginstellings oop, en
kies Foursquare® > Teken aan.
4 Voer jou aantekeninligting van Foursquare in.
Soek tans Belangepunte van Foursquare
Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel
gelaai is. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind
deur Smartphone Link te gebruik, verskaf die soektog die
nuutste bygewerkte resultate van Foursquare se aanlyn
databasis, sowel as verpersoonlikte resultate van jou
gebruikersrekening by Foursquare.
Kies Waarheen? > Kategorieë > Foursquare®.
Besigtig Foursquare liggingbesonderhede
LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang
van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.
1 Kies Waarheen?.
2 Indien nodig, kies Soek tans naby: Om die soekarea te
verander (Wysig die Soekgebied, bladsy 9).
Kies
Adres.
3
4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
5 Kies die adres.
Voordat jy Foursquare liggingbesonderhede kan besigtig, moet
jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop,
en aanteken by jou Foursquare rekening.
Jy kan gedetailleerde inligting besigtig oor Foursquare liggings,
soos gebruikersgraderings, inligting oor restaurantpryse en
bedryfsure.
1 Van die liggingsoekresultate, kies ’n Foursquare
belangepunt.
2 Kies .
Vind ’n Kruising
Aanmeld met Foursquare
Jy kan vir ’n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë
of ander paaie soek.
10
Voordat jy kan aanmeld met Foursquare, moet jy aan 'n
ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop en
aanteken by jou Foursquare rekening.
Vind en Berg Liggings
1 Kies Toepassings > Foursquare® > Aanmeld.
2 Kies ’n belangepunt.
3 Kies > Aanmeld.
TripAdvisor
®
Jou toestel sluit belangepunte en graderings van TripAdvisor
in.Graderings van TripAdvisor verskyn outomaties in die
soekresultaatlys vir toepaslike belangepunte. Jy kan ook vir
nabygeleë belangepunte van TripAdvisor soek, en volgens
afstand of gewildheid sorteer.
Vind van Belangepunte van TripAdvisor
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > TripAdvisor.
2 Kies ’n kategorie.
’n Lys nabygeleë belangepunte van TripAdvisor vir die
kategorie verskyn.
3 Kies Sorteer resultate om soekresultate volgens afstand of
gewildheid te sorteer (opsioneel).
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is
Jou toestel berg ’n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy
gevind het.
Kies Waarheen? > Onlangse.
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is
Kies Waarheen? > Onlangse >
> Wis > Ja.
Sien die Huidige Ligginginligting
Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige
ligging te sien. Hierdie is ’n nuttige eienskap as jy
noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.
Kies die voertuig vanaf die kaart.
Vind Nooddienste en Brandstof
Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale,
polisiestasies en vulstasies te vind.
1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
2 Kies Hospitale, Polisiestasies of Brandstof.
’n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste
liggings bo aan.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies ’n opsie:
• Om na die ligging te navigeer, kies Gaan!
• Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te
besigtig, kies .
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging
Indien jy ’n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige
ligging te kom, kan jou toestel ’n aanwysingslys gee.
1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
2 Kies > Aanwysings na My.
3 Kies ’n beginligging.
4 Kies Kies.
Byvoeging van ’n Kortpad
Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. ’n Kortpad kan
na ’n ligging, ’n kategorie of ’n soeknutsmiddel wys.
Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.
1 Kies Waarheen? > Voeg Kortpad by.
2 Kies ’n item.
Verwydering van ’n Kortpad
1 Kies Waarheen? > > Verwdr Kortpad(paaie).
2 Kies ’n kortpad om te verwyder.
Gebruik van die kaart
3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
4 Kies Berg.
Berg Liggings
Berg ’n Ligging
1 Soek na ’n ligging (Vind van ’n Ligging volgens Kategorie,
2
3
4
5
bladsy 9).
Kies vanuit die soekresultate ’n ligging.
Kies .
Kies
> Berg.
Indien nodig, voer ’n naam in en kies Gdoen.
Berg Jou Huidige Ligging
1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
2 Kies Berg.
3 Voer ’n naam in en kies Gdoen.
4 Kies Goed.
Wysiging van ’n Gebergde Ligging
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Indien nodig, kies ’n kategorie.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies .
5 Kies > Wysig.
6 Kies ’n opsie:
• Kies Naam.
• Kies Telefoonnommer.
• Kies Kategorieë om kategorieë aan die gebergde ligging
toe te ken.
• Kies Verander Kaartsimbool om die simbool te verander
wat gebruik word om die gebergde ligging op ’n kaart te
merk.
7 Wysig die inligting.
8 Kies Gdoen.
Toeken van Kategorieë aan ’n Gebergde Ligging
Jy kan selfgekose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings
te organiseer.
LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys
nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Kies ’n ligging.
3 Kies .
4 Kies > Wysig > Kategorieë.
5 Voer een of meer kategoriename in, geskei deur kommas.
6 Indien nodig, kies ’n voorgestelde kategorie.
7 Kies Gdoen.
Skrap van 'n Gebergde Ligging
LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Kies > Skrap gebergde plekke.
3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en
kies Skrap.
Gebruik van die kaart
Jy kan die kaart gebruik om ’n roete te navigeer (Jou Roete op
die Kaart, bladsy 6) of om na ’n kaart van jou omgewing te kyk
wanneer geen roete aktief is nie.
1 Kies Beskou Kaart.
11
2 Raak aan enige plek op die kaart.
3 Kies ’n opsie:
•
•
•
•
Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
Kies of om in of uit te zoem.
Kies om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie
te filtreer, kies .
• Om ’n roete te begin, kies ’n ligging op die kaart, en kies
Gaan! (Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin, bladsy 5).
Kaartnutsmiddels
Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en
toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy ’n
kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in ’n paneel op die kaart se
rand.
Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.
Verander roete: Stel jou in staat om ’n ompad te neem of
liggings op jou roete oor te slaan.
Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad
waarop jy reis (Vorentoe, bladsy 12).
Draaie: Vertoon ’n lys opkomende draaie op jou roete (Bekyk
Draaie en Aanwysings, bladsy 6).
Ritdata: Vertoon verpersoonlikte ritdata, bv. spoed of
kilometerlesing (Besigtig Ritdata vanaf die Kaart,
bladsy 12).
Volume: Verstel die meesteroudiovolume.
Helderheid: Verstel die skermhelderheid.
Telefoon: Vertoon ’n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou
gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens ’n aktiewe
oproep (Gebruik In-oproep-opsies, bladsy 15).
LiveTrack: Stel jou in staat om LiveTrack-deling (LiveTrack,
bladsy 18) te begin en te stop.
Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou
gebied (Besigtig Opkomende Verkeer, bladsy 13).
Weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.
photoLive: Vertoon regstreekse verkeerskameras vanaf jou
photoLive-intekening (photoLive-verkeerskameras,
bladsy 20).
Rapporteer Kamera: Laat jou toe om ’n spoed- of rooiligkamera
te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar
wanneer jy spoed- of rooiligkameradata op jou toestel en ’n
aktiewe verbinding aan die Smartphone Link-toepassing
(Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link,
bladsy 13) het.
Besigtig ’n Kaartnutsmiddel
1 Vanaf die kaart, kies .
2 Kies ’n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in ’n paneel op die skerm se
rand.
3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .
Ontsper Kaartnutsmiddels
Net die kaartnutsmiddels wat die algemeenste gebruik word,
word by verstek op die kieslys vir kaartnutsmiddels ontsper. Jy
kan tot 12 nutsmiddels by die kieslys voeg.
1 Vanaf die kaart, kies > .
2 Kies die merkblokkie langs elke nutsmiddel om by te voeg.
3 Kies Berg.
Vorentoe
Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende
liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan
opkomende belangepunte, bv. restaurante, vulstasies of
12
rusareas, besigtig. Wanneer jy op ’n snelweg reis, kan jy ook
inligting oor en beskikbare dienste vir opkomende afritte en
stede besigtig, soortgelyk aan die inligting op
snelwegpadtekens.
Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoenutsmiddel te vertoon.
Besigtig Opkomende Liggings
1 Vanaf die kaart, kies > Vorentoe.
2 Kies ’n opsie:
• Indien nodig, kies om elke volgende opkomende ligging
in elke kategorie te besigtig.
• Kies om inligting en beskikbare dienste vir opkomende
snelwegafritte of stede te besigtig.
LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar terwyl jy op ’n
snelweg reis of wanneer jou roete ’n snelweg insluit.
3 Kies ’n item om ’n lys liggings vir daardie kategorie, afrit of
stad te besigtig.
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë
Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoenutsmiddel verskyn.
1 Vanaf die kaart, kies > Vorentoe.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies .
4 Kies ’n opsie:
• Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep
die pyltjie langs die kategorienaam.
• Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
• Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie,
kies Pasgemaakte Soektog en voer die naam van 'n
besigheid of kategorie in.
5 Kies Gdoen.
Ritinligting
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart
Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel
by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (Ontsper
Kaartnutsmiddels, bladsy 12).
Vanaf die kaart, kies > Ritdata.
Verpersoonliking van die Ritdatavelde
Voordat jy die data kan verpersoonlik wat in die
ritdatakaartnutsmiddel verskyn, moet jy die ritdatanutsmiddel by
die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (Ontsper
Kaartnutsmiddels, bladsy 12).
1 Vanaf die kaart, kies > Ritdata.
2 Kies 'n ritdataveld.
3 Kies ’n opsie.
Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmidel.
Besigtig die ritinligtingblad
Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor
jou rit.
LET WEL: As jy gereeld stilhou, hou die toestel aangeskakel
sodat dit die tydsverloop tydens die rit akkuraat kan meet.
Vanaf die kaart, kies Spoed.
Besigtig die Ritlog
Jou toestel hou ’n ritlog by wat ’n rekord is van die roete wat jy
gereis het.
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae.
2 Kies die Ritlog-merkblokkie.
Gebruik van die kaart
Herstel van ritinligting
1 Vanaf die kaart, kies Spoed.
2 Kies > Herstel Veld(e).
3 Kies ’n opsie:
• Wanneer jy nie ’n roete navigeer nie, kies Kies Alles om
alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die
snelheidsmeter.
• Kies Stel Ritdata terug om die inligting op die Ritrekenaar
te herstel.
• Kies Stel Maks. Spoed terug om die maksimum spoed te
herstel.
• Kies Stel Rit B terug om die afstandsmeter te herstel.
Besigtig Opkomende Verkeer
Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die
pad waarop jy reis.
1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies > Verkeer.
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel
aan die regterkant van die kaart.
2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te
sien.
Besigtig Verkeer op die Kaart
Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en vertragings op nabygeleë paaie.
1 Kies vanuit die hoofkieslys Toepassings > Verkeer.
2 Indien nodig, kies > Sleutel om die sleutel vir die
verkeerskaart te sien.
Soek vir Verkeersvoorvalle
1 Kies vanuit die hoofkieslys Toepassings > Verkeer.
2 Kies > Voorvalle.
3 Kies 'n item in die lys.
4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om
bykomende voorvalle te sien.
Verpersoonliking van die Kaart
Verpersoonliking van die Kaartlae
Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir
belangepunte en padtoestande.
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae.
2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies Berg.
Verander die Kaartdataveld
1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
2 Kies 'n soort data om te vertoon.
Verander die kaartperspektief
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Rykaartaansig.
2 Kies ’n opsie:
• Kies Roete Op om die kaart in twee dimensies te vertoon
(2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
• Kies Noord Op om die kaart in 2-D te vertoon met noord
aan die bokant.
• Kies 3-D om die kaart in drie dimensies te vertoon.
3 Kies Berg.
toepassing verbind. Die Smartphone Link-toepassing stel jou
toestel in staat om regstreekse data te ontvang, insluitend
regstreekse verkeersdata, parkeertendense, rooilig- en
spoedkameras en ander regstreekse dienste.
Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou
toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings,
konstruksiesones en padsluitings (Verkeer, bladsy 16).
Regstreekse parkeerinligting: Stuur intydse parkeertendense
na jou toestel, waar beskikbaar (Parkering, bladsy 10).
Garmin Regstreekse Dienste: Verskaf gratis en betaalde
dienste om regstreekse data na jou toestel te stuur,
byvoorbeeld rooilig- en spoedkameras, of verkeerskameras
(Garmin Regstreekse Dienste, bladsy 14).
Weerinligting: Stuur intydse weersomstandighede en waarskuwings na jou toestel (Besigtig die Weervoorspelling,
bladsy 19).
LiveTrack: Stel jou in staat om jou rit intyds met gekose
kontakte te deel (LiveTrack, bladsy 18).
Slimkennisgewings: Vertoon foonkennisgewings en boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale
beskikbaar nie.
Vryhand-oproepe: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om
oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as ’n
vryhand-luidsprekerfoon te gebruik.
Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings
vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.
Foursquare aanmelding: Stel jou in staat om by liggings van
Foursquare aan te meld met die gebruik van jou
navigasietoestel (Aanmeld met Foursquare, bladsy 10).
Paring met Jou Foon en Verbinding aan
Smartphone Link
Jy moet jou toestel van zūmo met jou foon paar en verbind aan
Smartphone Link om sekere kenmerke te gebruik, byvoorbeeld
regstreekse verkeers- en parkeerinligting, vryhandoproepe en
ander gekoppelde kenmerke.
Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer
hulle aangeskakel en binne reikafstand is.
1 Installeer die Smartphone Link-toepassing vanuit die
toepassingwinkel op jou foon.
2 Plaas die toestel van zūmo en jou foon binne 3 m (10 vt.) van
mekaar.
3 Op die toestel van zūmo, kies Instellings > Bluetooth, en
kies die Bluetooth-merkblokkie.
4 Kies Soek na toestelle.
5 Op jou foon, ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie en
stel die foon om ontdekbaar te wees.
Raadpleeg jou foon se gebruikershandleiding vir meer
inligting.
6 Op jou toestel van zūmo, kies Goed.
Die zūmo toestel begin na Bluetooth toestelle naby te soek,
en ’n lys van alle Bluetooth toestelle verskyn. Dit kan tot ’n
minuut neem vir jou foon om op die lys te verskyn.
Kies
jou foon uit die lys en kies Goed.
7
8 Bevestig die paringversoek op jou foon.
9 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
Indien jy met ’n met ’n toestel van Apple paar, sal ’n
sekuriteitskode op die skerm van zūmo verskyn.
10 Indien nodig, voer die sekuriteitskode binne 30 sekondes op
jou foon in.
®
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
Bluetooth Kenmerkstatusikone
Om die meeste uit jou toestel van zūmo te kry, moet jy die
toestel met jou slimfoon paar en aan die Smartphone LinkRegstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
Statusikone verskyn in Bluetooth se instellings langs elke
gepaarde toestel.
13
Kies Instellings > Bluetooth.
• ’n Grys ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel
versper of nie daarvoor verbind nie.
• ’n Gekleurde ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel
aktief en is daarvoor verbind.
Vryhand-oproepe
Slimkennisgewings
Smartphone Link-kenmerke en -dienste
Mediastroming
Kopstuk is gekoppel
Garmin Regstreekse Dienste
Voordat jy Regstreekse Dienste van Garmin kan gebruik, moet
jou toestel verbind wees aan Smartphone Link (Paring met Jou
Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 13).
Regstreekse Dienste van Garmin verskaf gratis en intekeninggebaseerde planne wat regstreekse data na jou toestel stuur,
byvoorbeeld verkeersomstandighede, weer en rooilig- en
spoedkameras.
Sommige dienste, soos die weer, is as afsonderlike toepassings
op jou toestel beskikbaar. Ander dienste, soos verkeer, verbeter
die bestaande navigasie-kenmerke op jou toestel. Kenmerke
wat toegang tot Garmin Regstreekse Dienste benodig, vertoon
die Smartphone Link-simbool en verskyn slegs as die toestel
aan Smartphone Link verbind is.
Teken in op Garmin Regstreekse Dienste
Sommige Regstreekse Dienste van zūmo benodig ’n betaalde
intekening. In die Smartphone Link-toepassing kan jy ’n
lewenslange intekening as ’n aankoop binne die toepassing
koop. Die intekening is gekoppel aan die
toepassingwinkelrekening vir jou slimfoon.
1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.
2 Kies My rekening.
’n Lys beskikbare dienste en intekenpryse verskyn.
3 Kies ’n diens.
4 Kies die prys.
5 Kies Teken in.
6 Volg die instruksies op die skerm om die aankoop te voltooi.
Paar jou Foon en Kopstuk
Jy moet jou toestel van zūmo met jou kopstuk van Bluetooth en
jou foon paar om verskeie kenmerke van Bluetooth te gebruik.
Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer
hulle aangeskakel en binne reikafstand is.
Party kenmerke vereis die Smartphone Link-toepassing. Jy kan
tydens die paringproses of later aan die Smartphone Linktoepassing verbind.
1 Op jou foon, ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie en
stel die foon om ontdekbaar te wees.
Raadpleeg jou foon se gebruikershandleiding vir meer
inligting.
2 Plaas die toestel van zūmo en jou foon binne 3 m (10 vt.) van
mekaar.
3 Op die toestel van zūmo, kies Instellings > Bluetooth > .
4 Volg die op-skerm-instruksies om jou foon met jou toestel te
paar.
5 Op die toestel van zūmo, kies .
WENK: Indien die aanvanklike instellingskerm van Bluetooth
nie verskyn nie, kan jy Instellings > Bluetooth > Soek na
toestelle kies om jou kopstuk te paar.
6 Volg die op-skerm-instruksies om jou kopstuk met jou toestel
te paar.
14
7 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer en maak die
Smartphone Link-toepassing oop (opsioneel).
Indien jy met ’n met ’n toestel van Apple paar, sal ’n
sekuriteitskode op die skerm van zūmo verskyn.
Indien
nodig, voer die sekuriteitskode binne 30 sekondes op
8
jou foon in.
Stuur ’n Ligging vanaf Jou Slimfoon na Jou
Toestel
Jy kan vir ’n ligging soek deur die Smartphone Link-toepassing
op jou foon te gebruik, en dit na jou toestel van zūmo stuur.
1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.
2 Kies ’n opsie:
• Kies Vind Nabygeleë Plekke om ’n nabygeleë ligging te
vind, en voer die hele adres of ’n gedeelte daarvan, of die
naam van ’n plek in.
• Om ’n nabygeleë belangepunt van Foursquare te vind,
kies Foursquare, en kies ’n belangepunt uit die lys.
• Om ’n ligging op die kaart te kies, kies Kies ligging, en
raak aan die ligging op die kaart.
• Om ’n adres vanuit jou kontaktelys te vind, kies Kontakte,
en kies ’n kontaknaam.
Die gekose ligging verskyn op die kaart.
3 Kies Stuur.
Die Smartphone Link-toepassing stuur die ligging na jou
zūmo.
4 Kies op jou zūmo toestel 'n opsie:
• Om na die ligging te begin navigeer, kies Gaan!.
• Om besonderhede oor die ligging te sien, of om die ligging
na jou gunstelinge te berg, kies .
• Om die ligging te aanvaar sonder om navigasie te begin,
kies Goed.
Die ligging verskyn in jou onlangs opgespoorde liggings op jou
toestel van zūmo.
Slimkennisgewings
Terwyl jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind
is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou toestel van
zūmo besigtig, bv. SMS’e, inkomende oproepe en
kalenderafsprake.
LET WEL: Jy sal dalk ’n paar minute moet wag om
kennisgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan
die Smartphone Link-toepassing verbind het. vertoon gekleurd
in Bluetooth se instellings wanneer slimkennisgewings verbind
en aktief is (Bluetooth Kenmerkstatusikone, bladsy 13).
Ontvang Kennisgewings
WAARSKUWING
Moet nie kennisgewing lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur
nie.
Voordat jou toestel van zūmo kennisgewings kan ontvang, moet
jy dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing
verbind.
’n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer
die toestel ’n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die
toestel beweeg, moet jy bevestig jy is ’n passasier en nie die
bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.
LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings
in ’n kaartnutsmiddel.
• Om ’n kennisgewing te ignoreer, kies Goed.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly
aktief op jou foon.
• Om ’n kennisgewing te besigtig, kies Beskou.
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
• Om na die kennisgewing te luister, kies Beskou > Speel.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teksna-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale
beskikbaar nie.
• Om ekstra handelinge uit te voer, bv. om die kennisgewing
op jou foon toe te maak, kies Beskou, en kies ’n opsie.
LET WEL: Ekstra handelinge is slegs vir sekere soorte
kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur
die toepassing wat die kennisgewing genereer.
Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig
WAARSKUWING
Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur
nie.
Voordat jou zūmo toestel kennisgewings kan ontvang, moet jy
dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing verbind.
Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in ’n
kaartnutsmiddel op die skerm se rand. Indien die toestel
beweeg, moet jy bevestig jy is ’n passasier en nie die bestuurder
nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.
• Om ’n kennisgewing te ignoreer, kies , of wag vir die
opwipkennisgewing om te verstryk.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly
aktief op jou foon.
• Om ’n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
• Om na die kennisgewing te luister, kies Speel boodskap.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teksna-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale
beskikbaar nie.
• Om ekstra aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou
foon toe te maak, kies Beskou, en kies ’n opsie.
LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte
kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur
die toepassing wat die kennisgewing genereer.
Besigtig die Lys Kennisgewings
Jy kan ’n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.
1 Kies Toepassings > Slimkennisgewings.
Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings
vertoon swart, en voorheen gelese kennisgewings vertoon
grys.
2 Kies ’n opsie:
• Om ’n kennisgewing te besigtig, kies die
kennisgewingbeskrywing.
• Om na ’n kennisgewing te luister, kies .
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van
teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle
tale beskikbaar nie.
Vryhand-oproepdoen
LET WEL: Terwyl meeste telefone en kopstukke ondersteun
word en gebruik kan word, kan dit nie gewaarborg word dat 'n
spesifieke telefoon of kopstuk gebruik kan word nie. Alle
kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.
Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose
tegnologie met jou selfoon en koordlose kopstuk of valhelm
verbind om ’n vryhandtoestel te word. Om te bepaal of jou
toestel met Bluetooth tegnologie versoenbaar is met jou toestel,
besoek www.garmin.com/bluetooth.
Maak van ’n Oproep
Skakel ’n Nommer
1 Kies Toepassings > Telefoon > Skakel.
2 Voer die nommer in.
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
3 Kies Skakel.
Skakel ’n Kontak in Jou Telefoonboek
Jou foonboek word vanaf jou foon na die toestel gelaai elke keer
as jou foon en die toestel verbind. Dit kan ’n paar minute vir die
telefoonboek neem om beskikbaar te wees. Sommige fone
ondersteun nie hierdie kenmerk nie.
1 Kies Toepassings > Telefoon > Telefoonboek.
2 Kies 'n kontak.
3 Kies Skakel.
Skakel na ’n Ligging
1 Kies Toepassings > Telefoon > Blaai deur Kategorieë.
2 Kies ’n belangepunt.
3 Kies Skakel.
Ontvang van ’n Oproep
Wanneer jy ’n oproep ontvang, kies Antwoord of Ignoreer.
Gebruik die Oproepgeskiedenis
Jou oproepgeskiedenis word elke keer wat jou foon en die
toestel verbind, vanaf jou foon na die toestel gelaai. Dit kan ’n
paar minute vir die oproepgeskiedenis neem om beskikbaar te
wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.
1 Kies Toepassings > Telefoon > Oproepgesk..
2 Kies ’n kategorie.
’n Lys van oproepe verskyn, met die mees onlangse oproepe
bo-aan.
3 Kies ’n oproep.
Gebruik In-oproep-opsies
Terwyl jy met 'n oproep besig is, kan jy in-oproep-opsies vanaf
die kaart kies.
• Om oudio na jou foon oor te dra, kies .
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy jou toestel wil
afskakel en die oproep wil behou, of as jy privaatheid
benodig.
• Om die skakelblad te gebruik, kies .
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese
stelsels te gebruik, soos stempos.
• Om die mikrofoon te demp, kies .
• Om af te lui, kies .
Berg ’n Huisfoonnommer
WENK: Nadat jy ’n huisnommer geberg het, kan jy die
huisnommer wysig deur "Huis" in jou lys van gebergde liggings
te wysig (Wysiging van ’n Gebergde Ligging, bladsy 11).
1 Kies Toepassings > Telefoon > > Stel Huisnommer in.
2 Voer jou telefoonnommer in.
3 Kies Gdoen.
Skakel huis toe
Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou
huisligging invoer.
Kies Toepassings > Telefoon > Skakel die huis.
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou
Toestel van Apple
Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper
wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper,
versper of verpersoonlik.
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou
Apple toestel
Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind,
moet jy jou toestel van zūmo met jou foon paar.
15
indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Linktoepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra
kenmerke van Bluetooth. Die Smartphone Link-toepassing
kommunikeer met jou foon van Bluetooth deur Slimtegnologie te
gebruik. Die eerste keer wat jy aan die Smartphone Linktoepassing op ’n toestel van Apple verbind, moet jy ’n
Slimsekuriteitskode van Bluetooth gebruik.
1 Installeer die Smartphone Link-toepassing vanuit die
toepassingwinkel op jou foon.
LET WEL: Jy moet dalk na die jongste weergawe van jou
foon se bedryfstelsel opdateer.
2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
’n Sekuriteitskode verskyn op die toestel van zūmo se skerm.
3 Voer die kode op jou foon in.
Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple
Jy kan vryhandoproepe versper en aan jou foon verbind bly vir
Smartphone Link-data en -kennisgewings.
1 Kies Instellings > Bluetooth.
2 Kies die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data
verbind deur twee verskillende name te gebruik. vertoon
gekleurd langs die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik
word.
3 Wis die Telefoonoproepe-merkblokkie.
Versper Smartphone Link-data en Slimkennisgewings
vir Jou Toestel van Apple
Jy kan Smartphone Link-data en -slimkennisgewings versper en
aan jou foon verbind bly vir vryhandoproepe.
1 Kies Instellings > Bluetooth.
2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en kennisgewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data
verbind deur twee verskillende name te gebruik. en
vertoon blou langs die foonnaam wat vir data en
kennisgewings gebruik word.
3 Wis die Slimfoondienste-merkblokkie.
Vertoon of Versteek Kennisgewingkategorieë vir Jou
Toestel van Apple
Jy kan die kennisgewings wat op jou toestel vertoon word,
filtreer deur kategorieë te vertoon of te versteek.
1 Kies Instellings > Bluetooth.
2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en kennisgewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data
verbind deur twee verskillende name te gebruik. en
vertoon gekleurd langs die foonnaam wat vir data en
kennisgewings gebruik word.
3 Kies Slimkennisgewings.
4 Kies die merkblokkie langs elke kennisgewing wat vertoon
moet word.
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou
Slimfoon van Android™
indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Linktoepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra
kenmerke van Bluetooth.
1 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer die
Smartphone Link-toepassing.
2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon
met Android
Jy kan spesifieke kenmerke van Bluetooth versper en aan ander
kenmerke verbind bly.
1 Kies Instellings > Bluetooth.
2 Kies die foonnaam.
3 Kies ’n opsie:
• Om vryhandoproepe te versper, moet jy die
Telefoonoproepe-merkblokkie wis.
• Om Smartphone Link-data en -slimkennisgewings te
versper, moet jy die Smartphone Link-merkblokkie wis.
• Om spesifieke toepassingkennisgewings te versper, moet
jy die instellings in die Smartphone Link-toepassing
gebruik.
Vertoon of Versteek Kennisgewings vir Jou Slimfoon met
Android
Jy kan die Smartphone Link-toepassing gebruik om te kies
watter soort kennisgewings op jou toestel van zūmo verskyn.
1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
2 Kies .
3 Bevestig die Slimkennisgewings-merkblokkie is gekies.
4 Van die Kennisgewings-afdeling, kies Instellings.
’n Lys kennisgewingkategorieë en toepassings verskyn.
5 Kies ’n opsie:
• Kies die wipskakelaar langs die kategorie- of
toepassingnaam om ’n kennisgewing te ontsper of
versper.
• Om ’n toepassing by die lys te voeg, kies .
Ontkoppel tans ’n Bluetooth toestel
Jy kan ’n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van
die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan in
die toekoms outomaties aan jou zūmo toestel verbind.
1 Kies Instellings > Bluetooth.
2 Kies die toestel om te ontkoppel.
3 Wis die merkblokkie langs die naam van jou gepaarde
toestel.
Skrap ’n gepaarde foon
Jy kan ’n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties
in die toekoms met jou toestel verbind.
1 Kies Instellings > Bluetooth.
2 Kies die foon en kies Ontpaar toestel.
Verkeer
Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper
wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper,
versper of verpersoonlik.
KENNISGEWING
Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid
van die verkeersinligting nie.
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou
Android-slimfoon
Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe
of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die
berekening van roetes te vermy, en om ’n nuwe roete na jou
bestemming te vind indien ’n groot verkeersvertraging op jou
aktiewe roete voorkom (Verkeersinstellings, bladsy 21). Die
Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind,
moet jy jou toestel van zūmo met jou foon paar.
16
Verkeer
verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir
verkeersvertragings in jou area.
Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata
ontvang.
• Jou toestel ontvang gratis verkeersdata deur die Smartphone
Link-toepassing (Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van
Smartphone Link, bladsy 17).
• Alle produkmodelle kan gratis verkeersdata ontvang deur ’n
kabelbykomstigheid vir verkeersontvangers wat seine deur
die lug ontvang (Ontvang tans verkeersdata met gebruik van
'n verkeersontvanger, bladsy 17). Besoek jou
produktebladsy by garmin.com om ’n versoenbare
verkeersontvanger-kabelbykomstigheid te vind en te koop.
Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Vir inligting oor
verkeersdekkinggebiede, besoek www.garmin.com/traffic.
Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van
Smartphone Link
Jou toestel kan gratis verkeersdata deur die Smartphone Linktoepassing ontvang.
1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link (Paring met Jou
Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 13).
2 Op jou zūmo toestel, kies Instellings > Verkeer, en bevestig
die Verkeer-merkblokkie is gekies.
Ontvang tans verkeersdata met gebruik van
'n verkeersontvanger
KENNISGEWING
Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting
van die verkeersontvanger verlaag.
’n Verkeersontvanger ontvang, waar beskikbaar, verkeersdata
vanaf ’n sein wat deur die lug uitgesaai word. ’n Kabel vir ’n
verkeersontvanger wat seine oor die lug ontvang, is ’n
bykomstigheid vir alle produkmodelle. Besoek jou
produktebladsy by garmin.com om ’n versoenbare
verkeersontvangerkabel-bykomstigheid te vind en te koop.
Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie.
Gebruik die verkeersontvangerkabel en koppel die toestel
aan voertuigkrag (Monteer van Jou Toestel in ’n
Motorvoertuig, bladsy 2).
Wanneer jy binne ’n verkeersdekkinggebied is, kan jou toestel
verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertragings te
vermy.
Verkeersontvanger-intekeninge
’n Streeksverkeersdata-intekening word by die meeste
verkeersontvangers ingesluit. Jy kan intekeninge vir ekstra
streke by jou verkeersontvanger voeg. Vir meer inligting, besoek
garmin.com/traffic.
Besigtig Verkeersintekeninge
Kies Instellings > Verkeer > Intekeninge.
Byvoeg van 'n Intekening
Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.
1 Kies vanuit die hoofkieslys Verkeer.
2 Kies Intekeninge > .
3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
4 Besoek www.garmin.com/fmtraffic om 'n intekening te koop
en kry 'n kode van 25 karakters.
Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy
moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu.
Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n
nuwe kode vir elke ontvanger kry.
5 Kies Volgende op die toestel.
Gebruik van die Toepassings
6 Voer die kode in.
7 Kies Gdoen.
Ontsper van Verkeer
Jy kan verkeersdata ontsper of versper.
1 Kies Instellings > Verkeer.
2 Kies die Verkeer-merkblokkie.
Besigtig Verkeer op die Kaart
Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en vertragings op nabygeleë paaie.
1 Kies vanuit die hoofkieslys Toepassings > Verkeer.
2 Indien nodig, kies > Sleutel om die sleutel vir die
verkeerskaart te sien.
Soek vir Verkeersvoorvalle
1 Kies vanuit die hoofkieslys Toepassings > Verkeer.
2 Kies > Voorvalle.
3 Kies 'n item in die lys.
4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om
bykomende voorvalle te sien.
Gebruik van die Toepassings
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op
Jou Toestel
Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op
die toestelskerm besigtig.
1 Kies Toepassings > Gebruikershandleiding.
Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die
sagtewareteks.
Kies
om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).
2
Ritbeplanner
Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging
van ’n rit, wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om ’n
afleweringsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan ’n
gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, insluitend die
herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en
die byvoeg van voorgestelde besienswaardighede en
vormpunte.
Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te
wysig en te berg.
Beplan ’n Rit
’n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste ’n
beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die
ligging waarvandaan jy beplan om met jou rit te begin. As jy die
rit vanaf ’n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die
opsie om eers ’n roete tot by jou beginligging te neem. Vir ’n
retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde
wees.
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Nuwe Rit.
2 Kies Kies beginligging.
3 Kies ’n ligging vir jou beginpunt en kies Kies.
4 Kies Kies Bestemming.
5 Kies ’n ligging vir ’n bestemming en kies Kies.
6 Kies Voeg Ligging by om meer liggings by te voeg
(opsioneel).
7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies Volgende
> Berg.
8 Voer ’n naam in en kies Gdoen.
17
Wysig en Herorden Liggings in ’n Rit
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies ’n opsie:
• Om die ligging op of af te beweeg, kies en sleep die
ligging na ’n nuwe posisie op die rit.
• Om ’n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies
• Om die ligging te verwyder, kies .
.
Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op ’n Rit
Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties
optimaliseer om ’n korter, doeltreffender roete te skep. Die
beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die
volgorde optimaliseer nie.
Terwyl jy ’n rit wysig, kies > Optimaliseer roete.
Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit
Die toestel kan interessante of gewilde besienswaardighede
voorstel om by jou rit te voeg.
1 Terwyl jy ’n rit wysig, kies > Stel trekpleisters voor.
2 Kies ’n besienswaardigheid om meer inligting te sien.
3 Kies Kies om die besienswaardigheid by jou rit te voeg.
Verander Roete-opsies vir ’n Rit
Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken,
pasmaak wanneer jy jou rit begin.
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies die voertuigprofiel-ikoon en kies die voertuig wat jy
beplan om te gebruik terwyl jy die rit navigeer (opsioneel).
4 Kies .
5 Kies ’n opsie:
• Om vormpunte by jou rit te voeg, kies Vorm Roete en volg
die instruksies op die skerm.
• Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies
Roetevoorkeur (Verander die Roeteberekeningsmodus,
bladsy 5).
Navigeer na ’n Gebergde Rit
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies Gaan!.
4 Kies die eerste ligging waarheen om te navigeer en kies
Wegspring.
Die toestel bereken ’n roete vanaf jou huidige ligging na die
gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die
oorblywende ritbestemmings.
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete
As ’n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete
as ’n rit te wysig en te berg.
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > My Aktiewe Roete.
2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te
gebruik.
Die roete herbereken elke keer wanneer jy ’n verandering
maak.
3 Kies Berg om jou roete te berg as ’n rit, wat jy later weer kan
navigeer (opsioneel).
Deel ’n Roete
Jy kan roetes met ander zūmo toestelle deel.
1 Kies Toepassings > Deel roete.
2 Kies ’n opsie:
18
• Kies Smartphone Link om 'n roete te deel deur
Smartphone Link te gebruik.
• Om ’n roete te deel met behulp van ’n Bluetooth
verbinding, kies Bluetooth.
• Om die roete na ’n microSD kaart te kopieer, kies
Geheuekaart.
3 Kies 'n roete.
4 Kies Gdoen.
5 Volg die skerminstruksie op jou zūmo toestel om die
deelproses te voltooi.
LiveTrack
KENNISGEWING
Wees versigtig wanneer jy jou ligginginligting met ander deel.
Die LiveTrack-kenmerk stel jou in staat om jou rit met kontakte
van jou slimfoon en jou sosialenetwerkrekeninge, byvoorbeeld
Facebook en Twitter, te deel. Terwyl jy deel, kan kykers jou
huidige ligging, onlangs besoekte liggings en die pad van jou
onlangse reise intyds naspoor.
Hierdie kenmerk benodig ’n slimfoon wat die Smartphone Linktoepassing laat loop.
Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnooi van Kykers
Die eerste keer wat jy die LiveTrack-kenmerk gebruik, moet jy
die kenmerk opstel en kykers uitnooi.
1 Verbind aan Smartphone Link (Paar jou Foon en Kopstuk,
bladsy 14).
2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou horlosie oop,
en kies LiveTrack.
3 Voer ’n gebruikersnaam in, en kies Volgende.
4 Voer een of meer kontakte in om uit te nooi.
Jy kan óf die kontaknaam óf die e-posadres invoer.
5 Kies Begin LiveTrack.
Die toepassing begin jou LiveTrack-data deel. Uitgenooide
kykers ontvang ’n e-pos met ’n skakel om jou LiveTrack-data
te besigtig.
6 Kies om die LiveTrack-skakel te deel deur ’n sosiale
netwerk, boodskaptoepassing of ander delingtoepassing
(opsioneel) te gebruik.
Begin LiveTrack-deling
KENNISGEWING
Wees versigtig wanneer jy jou ligginginligting met ander deel.
Voordat jy kan begin deel, moet jy die LiveTrack-kenmerk
(Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnooi van Kykers, bladsy 18)
opstel.
Jy kan jou LiveTrack-data begin deel met die gebruik van jou
zūmo toestel of die Smartphone Link-toepassing.
• Op zūmo toestel, kies Toepassings > LiveTrack > Begin
LiveTrack.
• Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop,
en kies LiveTrack > Begin LiveTrack.
’n Skakel om jou LiveTrack-data te bekyk, word na jou
ontsperde sosialenetwerkrekeninge geplaas, en ’n e-pos met die
skakel word na jou uitgenooide kontakte gestuur. Terwyl jy deel,
kan kykers op die skakel kliek om jou huidige ligging, onlangs
besoekte liggings en die pad van jou onlangse reise intyds na te
spoor.
verskyn in die zūmo statusbalk terwyl LiveTrack-deling aktief
is. Die aantal uitgenooide kykers verskyn ook.
WENK: Die LiveTrack-deelsessies eindig by verstek outomaties
ná 24 uur. In die Smartphone Link-program kan jy LiveTrack >
Gebruik van die Toepassings
Verleng LiveTrack kies om die duur van die LiveTrackdeelsessie te verleng, of jy kan enige tyd ophou deel.
Hou op LiveTrack Deel
Jy kan deling LiveTrack enige tyd stop deur jou zūmo toestel of
die Smartphone Link toepassing te gebruik.
• Kies op jou zūmo toestel, Toepassings > LiveTrack > Stop
LiveTrack.
• Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop,
en kies LiveTrack > Stop LiveTrack.
Kykers ontvang ’n boodskap dat die LiveTrack-sessie beëindig
is, en hulle jou ligging nie meer kan naspoor nie.
Spore
'n Spoor is 'n opname van jou roete. Die spoorlog bevat inligting
oor die opgeneemde roete, insluitend inligting oor tyd, ligging en
hoogte bo seespieël.
Besigtig en Stoor Spoorinligting
1 Kies Toepassings > Spore > Aktief.
2 Kies ’n opsie:
• Om alle spoorsegmente te sien, kies Alle Segmente.
• Kies ’n segment om ’n spesifieke spoorsegment te sien.
Die spoor word op die kaart vertoon.
3 Kies .
4 Kies ’n opsie:
• Om die spoor te berg, kies Berg Spoor.
• Om die spoor as ’n rit te berg, kies Berg as Rit.
• Om ’n hoogte-uitstippeling van die spoor te sien, kies
Hoogte-profiel.
Mediaspeler
Die mediaspeler kan musiek of oudio vanaf hierdie bronne
speel.
• Musieklêers wat op jou zūmo toestel geberg is.
• Bluetooth oudio vanaf ’n gepaarde foon.
• Pandora internetradio.
®
Voeg die Mediaspelernutsmiddel by die Kaart
Die mediaspelerkaartnutsmiddel stel jou in staat om die
mediaspeler vanaf jou kaart te beheer.
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartnutsmiddels >
Mediaspeler.
2 Maak die kaart oop.
3 Kies > Mediaspeler.
Die mediaspelerkontroles verskyn op die kaart.
Verander die Mediabron
Jy kan die bron verander van waar media op jou toestel gespeel
word.
1 Kies Toepassings > Mediaspeler > .
2 Kies ’n mediabron.
1 Maak op jou versoenbare slimfoon die toepassingwinkel oop
en soek vir Pandora.
2 Installeer die Pandora toepassing.
Raadpleeg die eienaarshandleiding van jou slimfoon of mobiele
mediatoestel vir verdere inligting.
Met gebruik van Pandora
Voordat jy die Pandora diens kan gebruik, moet jy jou
versoenbare slimfoon met jou toestel paar (Paar jou Foon en
Kopstuk, bladsy 14).
1 Kies op jou toestel Toepassings > Pandora®.
2 Verbind jou versoenbare slimfoon aan jou toestel.
3 Begin die Pandora toepassing op jou slimfoon.
4 Kies op jou zūmo toestel 'n opsie:
• Om 'n liedjie te speel, kies .
• Om 'n liedjie te onderbreek, kies .
• Om 'n liedjie oor te slaan, kies .
• Indien jy van 'n liedjie hou, kies om meer soortgelyke
liedjies te hoor.
• Indien jy nie van 'n liedjie hou nie, kies om te verhoed
dat dit in die toekoms gespeel word.
Verander stasies
1 Kies Toepassings > Pandora®.
2 Kies .
3 Kies 'n stasie.
Gebruik die kompas
LET WEL: Jy moet beweeg vir die kompas om jou rigting te
bepaal.
Jy kan navigeer deur 'n GPS-kompas te gebruik.
Kies Toepassings > Kompas.
TracBack
®
Volg van jou onlangse spoor
Die TracBack eienskap neem die jongste segment van jou
beweging op. Jy kan op jou onlangse spoor na ’n vorige ligging
teruggaan.
1 Kies Toepassings > TracBack.
Jou onlangse spoor verskyn op die kaart.
2 Kies Gaan!.
Berg jou onlangse spoor as 'n rit
Jy kan jou onlangse spoor as 'n rit berg, wat jy later met behulp
van die ritbeplanner kan navigeer (Navigeer na ’n Gebergde Rit,
bladsy 18).
1 Kies TracBack.
Jou onlangse spoor verskyn op die kaart.
2 Kies > Berg as Rit.
3 Voer ’n naam in en kies Gdoen.
Pandora Diens
Besigtig die Weervoorspelling
Pandora is gratis verpersoonlikte radio wat moeitelose en
eindelose musiekgenot en -ontdekking bied. Pandora integrasie
vereis 'n versoenbare mobiele toestel met die Pandora
toepassings geïnstalleer. Vir meer inligting oor versoenbare
mobiele toestelle, besoek www.pandora.com/everywhere
/mobile.
LET WEL: Pandora is tans in die Verenigde State, Australië en
Nieu-Seeland beskikbaar.
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel
weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Smartphone Linktoepassing verbind om weerdata te ontvang (Paring met Jou
Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 13).
1 Kies Toepassings > Weer.
Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en ’n
voorspelling vir die volgende paar dae.
2 Kies ’n dag.
Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.
Aflaai van die Pandora toepassing
Voordat jy die Pandora diens op jou toestel kan gebruik, moet jy
die Pandora toepassing op jou slimfoon aflaai en installeer.
Gebruik van die Toepassings
19
Sien Weer Naby ’n Ander Stad
1 Kies Toepassings > Weer > Huidige Ligging.
2 Kies ’n opsie:
• Om weer vir ’n gunstelingstad te sien, kies ’n stad in die
lys.
• Om ’n gunstelingstad by te voeg, kies Voeg Stad by, en
voer ’n stadnaam in.
photoLive-verkeerskameras verskaf regstreekse afbeeldings
van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings.
Die photoLive-diens is nie in alle areas beskikbaar nie.
Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde
Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.
Jy kan ’n geanimeerde, kleurgekodeerde radarkaart van huidige
weertoestande sien, sowel as ’n weerikoon op die kaart. Die
weerikoon verander om weer in die omtrek soos reën, sneeu en
donderstorms te toon.
1 Kies Toepassings > Weer.
2 Indien nodig, kies ’n stad.
3 Kies > Weerradar.
Jy kan na regstreekse beelde van nabygeleë verkeerskameras
kyk. Jy kan ook verkeerskameras berg vir areas waar jy gereeld
reis.
1 Kies Toepassings > photoLive.
2 Kies Raak om By te voeg
3 Kies ’n pad.
4 Kies ’n verkeerskameraligging.
’n Voorskou van die regstreekse beeld van die kamera
verskyn langs ’n kaart van die kamera se ligging. Jy kan die
beeldvoorskou kies om die volgroottebeeld te sien.
5 Kies Berg om die kamera te berg (opsioneel).
’n Voorskou van die kleinkiekiebeeld van die kamera word by
die hoofskerm van die photoLive-toepassing gevoeg.
Besigtig weerwaarskuwings
Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die Gevorderde
Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die
kaart verskyn. Jy kan ook ’n kaart van weerwaarskuwings naby
jou huidige ligging of naby ’n gekose stad sien.
1 Kies Toepassings > Weer.
2 Indien nodig, kies ’n stad.
3 Kies > Weerwaarskuwings.
Die photoLive-kaartnutsmiddel wys verkeerskameras op die pad
voor jou.
1 Kies > photoLive vanaf die kaart.
Die toestel wys die regstreekse beeld van die naaste
verkeerskamera op die pad voor jou, sowel as die afstand na
die kamera. Wanneer jy verby die kamera ry, laai die toestel
die regstreekse beeld van die volgende kamera op die pad.
2 Indien geen kameras vir die pad gevind word nie, kies Vind
kameras om nabygeleë verkeerskameras te sien of te berg
(opsioneel).
Nagaan van padtoestande
Berg ’n verkeerskamera
1 Kies Toepassings > photoLive.
2 Kies Raak om By te voeg.
3 Kies ’n pad.
4 Kies ’n kruising.
5 Kies Berg.
Besigtig die weerradar
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde
Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.
1 Kies Toepassings > Weer.
2 Indien nodig, kies ’n stad.
3 Kies > Padtoestande.
Skep 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit
Die toestel kan 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit skep met gebruik
van 'n gespesifiseerde beginligging en 'n afstand, duur of
bestemming.
1 Kies vanaf die tuisskerm Toepassings > Heen-en-weer-rit.
2 Kies Beginligging.
3 Kies 'n ligging en kies Kies.
4 Kies Rit-kenmerke.
5 Kies ’n opsie:
• Kies Kies 'n afstand om jou roete volgens afstand te
beplan.
• Kies Kies duur om jou roete op grond van tyd te beplan.
• Kies Kies 'n bestemming om jou roete op grond van 'n
gespesifiseerde ligging te beplan.
6 Voer 'n afstand, duur of bestemming in.
7 Kies ’n opsie:
• Indien jy 'n afstand of duur ingevoer het, kies Gdoen >
Bereken.
• Indien jy 'n bestemming gekies het, kies Kies.
8 Kies 'n roete en kies Gaan!.
photoLive-verkeerskameras
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy aan
Smartphone Link verbind wees, en jy moet op die photoLivediens (Teken in op Garmin Regstreekse Dienste, bladsy 14)
ingeteken wees.
20
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die
reisgeskiedeniskenmerk ontsper (Toestel- en
Privaatheidsinstellings, bladsy 22).
Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die
kaart sien.
Kies Toepassings > Waar Ek Was.
zūmo Instellings
Kaart- en Voertuiginstellings
Kies Instellings > Kaart & Voertuig.
Voertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart
verteenwoordig.
Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.
Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan
veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.
Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.
Kaartnutsmiddels: Stel die kortpaaie wat in die kieslys vir
kaartnutsmiddels verskyn.
Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn
(Verpersoonliking van die Kaartlae, bladsy 13).
Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik
van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of
uitzoem.
zūmo Instellings
Bevestiging om vlg. stop oor te slaan: Stel ’n
bevestigingsboodskap om te verskyn wanneer jy ’n ligging op
jou roete oorslaan.
myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.
Ontsper kaarte
Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.
WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek
http://buy.garmin.com.
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > myKaarte.
2 Kies 'n kaart.
Navigasie-instellings
Kies Instellings > Navigasie.
Roetevoorskou: Vertoon ’n voorskou van die hoofpaaie op jou
roete wanneer jy begin navigeer.
Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.
Garmin Adventurous Routing™: Stel roetevoorkeure vir die
navigasie van kronkelende paaie, heuwels en hoofweë.
Van-roete-af-herberekening: Stel herberekeningsvoorkeure
wanneer daar weg van ’n aktiewe roete genavigeer word.
Vermydings: Stel padkenmerke om op ’n roete te vermy.
Selfgekose Vermydings: Laat jou toe om spesifieke paaie of
gebiede te vermy.
Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.
Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te
vermy.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar
nie.
Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende
operateursaandag benodig.
GPS-nabootser: Stop die toestel om ’n GPS-sein te ontvang en
bespaar batterykrag.
Berekeningsmodusinstellings
Kies Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus.
Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en
voertuigversnellingsdata vir ’n gegewe roete.
Vinniger Tyd: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur,
maar langer in afstand is.
Korter Afstand: Bereken roetes wat korter in afstand is, maar
langer kan neem om te bestuur.
Veldlangs: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou
bestemming.
Garmin Adventurous Routing™: Bereken roetes wat
kronkelrige paaie verkies.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar
nie.
Stel ’n Nagebootste Ligging in
Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy
die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf ’n nagebootste
ligging te beplan.
1 Kies Instellings > Navigasie > GPS-nabootser.
2 Kies vanaf die hoofkieslys, Beskou Kaart.
3 Tik die kaart twee keer om ’n area te kies.
Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die
skerm.
4 Kies die liggingbeskrywing.
5 Kies Stel Ligging.
Bluetooth Instellings
Kies Instellings > Bluetooth.
zūmo Instellings
Bluetooth: Ontsper Bluetooth koordlose tegnologie.
Soek na toestelle: Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.
Vriendelike Naam: Laat jou toe om ’n vriendelike naam in te
voer wat jou toestel op ander toestelle met Bluetooth
koordlose tegnologie identifiseer.
Wi‑Fi Instellings
®
Die koordlose netwerkinstellings laat jou toe om Wi‑Fi netwerke
te bestuur.
Kies Instellings > Wi-Fi.
Wi-Fi: Ontsper die Wi‑Fi radio.
Gebergde netwerke: Stel jou in staat om gebergde netwerke te
wysig of te verwyder.
Soek na netwerke: Soek na nabygeleë Wi‑Fi netwerke (Verbind
aan ’n Netwerk van Wi‑Fi, bladsy 22).
Bestuurderbystandinstellings
Kies Instellings > Bestuurderhulp.
Hoorbare ryerwaarskuwings: Ontsper ’n hoorbare
waarskuwing vir elke soort bestuurderwaarskuwing
(Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings, bladsy 4).
Waarskuwing vir spoedgrensoorskryding: Waarsku jou
wanneer jy die spoedgrens oorskry.
Uitputtingswaarskuwing: Waarsku jou wanneer jy ’n lang
tydperk sonder verposing bestuur het.
Outomatiese ongelukbespeuring: Ontsper die toestel om ’n
moontlike voertuigongeluk te bespeur.
Insidentkennisgewing: Stel jou in staat om ’n kontak op te stel
wat in kennis gestel kan word wanneer die toestel ’n
moontlike voertuiginsident bespeur.
Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy
spoedkameras of rooiligkameras nader.
Vertooninstellings
Kies Instellings > Vertoon.
Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te
stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel
outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die
dag.
Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.
Vertoon-afsnytyd: Stel jou in staat om die hoeveelheid
ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus
oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.
Skermskoot: Laat jou toe om ’n foto van die toestelskerm te
neem. Skermskote word in die Screenshot-lêergids van die
toestelberging geberg.
Verkeersinstellings
Vanuit die hoofkieslys, kies Instellings > Verkeer.
Verkeer: Ontsper verkeer.
Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer in om vir
verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste
beskikbare verkeersdata outomaties.
Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.
Optimaliseer Roete: Ontsper die toestel om geoptimaliseerde
alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik
(Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 7).
Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertragings
waarvoor die toestel ’n verkeerswaarskuwing vertoon.
Eenhede en tydinstellings
Om die eenhede en tydinstellingsblad oop te maak, kies vanuit
die hoofkieslys Instellings > Eenhede & Tyd.
21
Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.
Tydformaat: Laat jou toe om ’n 12-uur, 24-uur, of UTCvertoontyd te kies.
Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.
Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir
geografiese koördinate gebruik word.
Instel van die Tyd
1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.
2 Kies ’n opsie:
• Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPSinligting, kies Outomaties.
• Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of
af.
Taal- en Toetsbordinstellings
Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop
te maak, kies Instellings > Taal & Toetsbord.
Stemtaal: Stel die taal vir stemporboodskappe.
Tekstaal: Stel al die skermteks na die gekose taal.
LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal
van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname
nie.
Toetsbordtaal: Ontsper toetsbordtale.
Toestel- en Privaatheidsinstellings
Kies Instellings > Toestel.
Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die
eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander
sagteware-kenmerke.
Regulatories: Vertoon regulatoriese merke en inligting.
EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.
LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die
stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.
Toesteldatarapportering: Deel anonieme data om die toestel
te verbeter.
Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om inligting vir die
myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke op te neem.
Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die
myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke.
Herstel van Instellings
Jy kan ’n kategorie van instellings of alle instellings na die
fabrieksverstekwaardes herstel.
1 Kies Instellings.
2 Indien nodig, kies ’n instellingskategorie.
3 Kies > Herstel.
Toestelinligting
Besigtiging van Regulatoriese en Voldoeninginligting
1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die
kieslys.
2 Kies Toestel > Regulatories.
Spesifikasies
Waterweerstand
IEC 60529 IPX7*
Bedryfstemperatuurreeks
Van -20 ° tot 55 °C (van -4 ° tot 131 °F)
Laaitemperatuurreeks
Van 0 ° tot 45 °C (van 32 ° tot 113 °F)
22
Kragtoevoer (voertuigkragkabel, motorfiets, of eksterne
krag)
Van 12 tot 24 Vdc
Batterysoort
Litiumioonbattery
Batteryspanningsreeks
Van 3,5 tot 4,1 V
Koordlose frekwensies/protokolle
Wi‑Fi: 2.4 GHz @ 15 dBm nominaal
Bluetooth: 2.4 GHz @ 9 dBm nominaal
*Die toestel weerstaan toevallige blootstelling aan water van tot
1 m vir tot 30 min. Vir meer inligting, besoek www.garmin.com
/waterrating.
Laai van die Toestel
LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur ’n LPS-kragbron
ontvang.
Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende
maniere laai.
• Koppel die toestel aan voertuigkrag.
• Verbind die toestel aan ’n opsionele kragaansluitpropbybehoorsel, soos ’n muur-kragaansluitprop.
Jy kan ’n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir
tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by ’n Garmin
handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig
laai wanneer dit aan ’n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.
Toestelonderhoud
Garmin steunsentrum
Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos
produkhandleidings, gereelde vrae, video's en
kliëntsteundienste.
Kaart- en Sagtewarebywerkings
Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware
op jou toestel bygewerk hou. Kaartbywerkings verseker dat jou
toestel die nuutste beskikbare kaartdata het.
Sagtewarebywerkings verskaf verbeterings op kenmerke en
werkverrigting.
Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.
• Jy kan die toestel aan ’n netwerk van Wi‑Fi verbind om dit
direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel
jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit
aan ’n rekenaar te koppel.
• Jy kan die toestel aan ’n rekenaar koppel en dit bywerk deur
die Garmin Express toepassing te gebruik. Hierdie opsie stel
jou in staat om kaartdata op ’n geheuekaart te installeer
indien die bygewerkte kaarte te groot is om op die interne
geheue te pas.
Verbind aan ’n Netwerk van Wi‑Fi
Die eerste maal wat jy die toestel aanskakel, por dit jou om
aan ’n netwerk van Wi‑Fi te verbind en jou toestel te registreer.
Jy kan ook aan ’n netwerk van Wi‑Fi verbind deur die
instellingskieslys te gebruik.
1 Kies Instellings > Wi-Fi.
2 Indien nodig, kies Wi-Fi om Wi‑Fi tegnologie te ontsper.
3 Kies Soek na netwerke.
Die toestel vertoon ’n lys nabygeleë netwerke van Wi‑Fi.
4 Kies ’n netwerk.
5 Indien nodig, voer die wagwoord vir die netwerk in, en kies
Gdoen.
Die toestel verbind aan die netwerk, en die netwerk word by die
lys gebergde netwerke gevoeg. Die toestel herverbind
outomaties met hierdie netwerk wanneer dit binne bereik is.
Toestelinligting
Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik
van ’n Netwerk van Wi‑Fi
KENNISGEWING
Vir kaart- en sagtewarebywerkings moet die toestel moontlik
groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou
internetdiensverskaffer is van toepassing. Kontak jou
internetdiensverskaffer vir verdere inligting oor datalimiete of heffings.
Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan ’n
netwerk van Wi‑Fi te verbind wat toegang tot die internet
verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou
sonder om dit aan ’n rekenaar te koppel.
1 Verbind die toestel aan ’n Wi‑Fi netwerk (Verbind aan ’n
Netwerk van Wi‑Fi, bladsy 22).
Terwyl dit aan ’n Wi‑Fi netwerk verbind is, kontroleer die
toestel vir beskikbare bywerkings. Wanneer ’n bywerking
beskikbaar is, verskyn op die Instellings-ikoon in die
hoofkieslys.
2 Kies Instellings > Bywerkings.
Die toestel kontroleer vir beskikbare bywerkings. Wanneer ’n
bywerking beskikbaar is, verskyn Bywerking beskikbaar
onder Kaart of Sagteware.
3 Kies ’n opsie:
• Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies
Installeer alles.
• Om net kaartbywerkings te installeer, kies Kaart >
Installeer alles.
• Om net sagtewarebywerkings te installeer, kies
Sagteware > Installeer alles.
4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies Aanvaar Almal om
die ooreenkomste te aanvaar.
LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem
nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy
kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensieooreenkomste aanvaar het nie.
5 Gebruik die ingeslote USB-kabel, koppel die toestel aan
eksterne krag, en kies Gaan voort (Laai van die Toestel,
bladsy 22).
Vir die beste resultate word ’n USB-muurlaaier wat minstens
1 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-kragaansluitproppe
vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik
versoenbaar.
6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik
van Wi‑Fi se netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.
WENK: Indien ’n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer
word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata
ontbreek. Om ontbrekende kaartdata te herstel, moet jy die
kaarte weer bywerk deur óf Wi‑Fi óf Garmin Express te gebruik.
Produkbywerkings
2 Kies ’n opsie:
• Om op ’n Windows rekenaar te installeer, kies Laai af vir
Windows.
• Om op ’n Mac rekenaar te installeer, kies Laai af vir Mac.
3 Maak die afgelaaide lêer oop en volg die instruksies op die
skerm om die installasie te voltooi.
4 Begin Garmin Express.
5 Verbind jou zūmo toestel aan jou rekenaar met die gebruik
van ’n USB-kabel.
6 Wanneer jou zūmo toestel jou por om na lêeroordragmodus
te gaan, kies Ja.
7 Kliek Voeg ’n Toestel by op jou rekenaar.
Die Garmin Express sagteware bespeur jou toestel.
8 Kliek Voeg Toestel by.
9 Volg die instruksies op die skerm om jou toestel te registreer
en dit by die sagteware van Garmin Express te voeg.
Sodra die opstelling voltooi is, soek die Garmin Express
sagteware vir kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel.
10 Kies ’n opsie:
• Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kliek
Installeer alle.
• Om ’n enkele bywerking te installeer, kliek Beskou
besonderhede en kies ’n bywerking.
LET WEL: Indien ’n kaartbywerking te groot vir die toestel se
interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om ’n
microSD kaart in jou toestel te installeer om geheue by te
voeg (Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en Data,
bladsy 25).
Op jou rekenaar, installeer Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Dit verskaf maklike toegang tot hierdie dienste vir Garmin
toestelle:
• Sagtewarebywerkings
• Kaartbywerkings
• Produkregistrasie
Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express
Jy kan Garmin Express sagteware gebruik om die jongste kaarten sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.
Garmin Express is beskikbaar vir Windows en Mac rekenaars.
1 Op jou rekenaar, gaan na www.garmin.com/express.
®
Toestelonderhoud
®
Die Garmin Express sagteware laai die bywerkings af en
installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en
hierdie proses kan ’n lang tyd op stadiger internetverbindings
neem.
23
Toestelsorg
KENNISGEWING
Moenie jou toestel laat val nie.
Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste
temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente
skade kan veroorsaak.
Moet nooit ’n harde of skerp voorwerp gebruik om op die
aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.
Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die
smeltdraadjie vervang wat aan die punt van die voertuigaansluitprop geleë is.
1 Roteer die eindstuk antikloksgewys om dit te ontsluit.
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel
KENNISGEWING
Vermy chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat
plastiese komponente kan beskadig.
1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die
aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is
van 'n sagte skoonmaakmiddel.
2 Vee die toestel af dat dit droog is.
Skoonmaak van die aanraakskerm
1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluisvrye lap.
2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en
ontkoppel die toestel van krag.
4 Vee die skerm sagkens met die lap.
Vermyding van Diefstal
• Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie
gebruik word nie.
• Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoppie op die
windskerm agtergelaat word.
• Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
• Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express
sagteware (garmin.com/express).
Herstel van die toestel
Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.
Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.
Verwydering van die Toestel, Montering en
Suigdoppie
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk
1 Druk die vrystel-oortjie of -knoppie op die montering.
2 Kantel die onderkant van die toestel boontoe, en lig die
toestel uit die montering.
Verwyder die Montering van die Suigdoppie
1 Draai die toestelmontering na regs of links.
2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die
suigdoppie vrylaat.
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm
1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.
Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel
KENNISGEWING
Wanneer jy die smeltdraadjie vervang, moenie enige van die
klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike
posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit
reg aanmekaar gesit is nie.
24
2
3
4
5
WENK: Jy sal dalk ’n muntstuk moet gebruik om die eindstuk
te verwyder.
Verwyder die eindstuk, die silwer punt , en die
smeltdraadjie .
Voeg ’n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadjie in wat dieselfde
stroom het, soos 1 A of 2 A.
Plaas die silwer punt in die eindstuk.
Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in
die voertuigkragkabel terug te sluit .
Foutopsporing
Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie
1 Maak die suigdop en windskerm met ontsmettingsalkohol
skoon.
2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
3 Monteer die suigdop (Monteer van Jou Toestel in ’n
Motorvoertuig, bladsy 2).
My toestel verkry nie satellietseine nie
• Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (Navigasieinstellings, bladsy 21).
• Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en
bome.
• Bly vir 'n paar minute stilstaande.
Die toestel laai nie in my voertuig nie
• Gaan die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel na (Verander
die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel, bladsy 24).
• Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die
kragpunt verskaf.
• Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die
laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui
word.
• Bevestig dat die smeltdraadjie in die voertuigkragpunt nie
gebreek is nie.
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie
•
•
•
•
Verlaag die skermhelderheid (Vertooninstellings, bladsy 21).
Verkort die vertoon-afsnytyd (Vertooninstellings, bladsy 21).
Verlaag die volume (Verstel tans die volume, bladsy 3).
Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie
(Wi‑Fi Instellings, bladsy 21).
• Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie
gebruik word nie (Aan- of Afskakel van die Toestel, bladsy 3).
• Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
• Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.
®
My toestel verbind nie aan my foon of
Smartphone Link nie
• Kies Instellings > Bluetooth.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
Foutopsporing
• Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en
bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
• Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop,
en kies > om die Smartphone Link-agtergronddienste
weer te begin.
• Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
• Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel
(Ontkoppel tans ’n Bluetooth toestel, bladsy 16) ontpaar, en
die paarproses voltooi (Paring met Jou Foon en Verbinding
aan Smartphone Link, bladsy 13).
Versperring van hierdie opsie kan moontlik ’n klein
hoeveelheid batterykrag bespaar, maar dit verhoed dat die
toepassing outomaties aan jou zūmo toestel verbind.
Terwyl hierdie opsie versper is, moet jy vanuit die
Smartphone Link-hoofkieslys kies elke keer wanneer jy
jou toestel aan Smartphone Link wil verbind.
• Wis die merkblokkie vir Regstreekse Dienste-kontrole.
Op sommige slimfone kan versperring van hierdie opsie
die batterykrag wat deur die toepassing gebruik word,
beduidend verminder. Terwyl hierdie opsie versper is,
moet jy self die Smartphone Link-kieslys verfris om
bygewerkte inligting oor beskikbare regstreekse dienste te
ontvang.
My toestel verskyn nie as ’n verwyderbare
aandrywer op my rekenaar nie
Op meeste rekenaars verbind die toestel deur middel van
Media-oordragprotokol (MTP). In MTP-modus verskyn die
toestel as ’n draagbare toestel en nie as ’n verwyderbare
aandrywer nie.
My toestel verskyn nie as 'n draagbare
toestel op my rekenaar nie
Op Mac-rekenaars en sommige Windows-rekenaars verbind die
toestel deur USB-massabergingsmodus te gebruik. In USBmassabergingsmodus, verskyn die toestel as 'n verwyderbare
aandrywer of volume en nie as 'n draagbare toestel nie.
Windows-weergawes voor Windows XP Dienspakket 3 gebruik
USB-massabergingsmodus.
My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare
toestel óf 'n verwyderbare skyf of volume op
my rekenaar nie
Bylaag
Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en
Data
Jy kan ’n geheuekaart installeer om die bergingspasie vir kaarte
en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte
by ’n elektronikaverskaffer koop, of besoek www.garmin.com
/maps om ’n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin
karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD
geheuekaarte van 4 tot 64 GB.
1 Vind die kaart- en datageheuekaartgleuf op jou toestel
(Toesteloorsig, bladsy 3).
2 Trek die weerdoppie van die microSD kaartgleuf op.
3 Gly die microSD kaartgleufbedekking na die middel van die
toestel.
1 Ontkoppel die USB-kabel van jou rekenaar.
2 Skakel die toestel af.
3 Koppel die USB-kabel aan jou toestel en aan ’n USB-poort
op jou rekenaar.
WENK: Die USB-kabel móét aan ’n USB-poort op jou
rekenaar gekoppel word en nie aan 'n USB-multikoppeling
nie.
Die toestel skakel outomaties aan en gaan in MTP-modus of
USB-massabergingsmodus. 'n Foto van die toestel wat aan 'n
rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.
LET WEL: Indien jy verskeie netwerkaandrywers het wat op jou
rekenaar afgebeeld is, kan Windows sukkel om aandrywerletters
na jou aandrywers van Garmin toe te ken. Raadpleeg die
hulplêer vir jou bedryfstelsel vir inligting oor die toeken van
aandrywerletters.
Die Smartphone Link toepassing affekteer
die batterylaaivlak op my slimfoon.
Die Smartphone Link toepassing gebruik koordlose tegnologie
van Bluetooth om data van jou foon te stuur en daarop te
ontvang. Dit is normaal vir ’n aktiewe Bluetooth verbinding om ’n
bietjie batterykrag te verbruik. Die toepassing kontroleer ook
periodiek vir bywerkings aan beskikbare dienste, wat moontlik
ekstra batterykrag kan verbruik.
Jy kan die instellings vir batteryverbruik in die Smartphone Linktoepassing verander om die hoeveelheid batterykrag te
verminder wat die toepassing gebruik.
1 Vanuit die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon, kies
.
2 Rollees na die Batterygebruik-afdeling, en kies Instellings.
3 Kies een of meer opsies:
• Wis die merkblokkie vir Bluetooth-outoverbinding.
Bylaag
4 Trek die microSD kaartgleufbedekking op.
5 Voeg ’n microSD kaart in die gleuf.
LET WEL: Bevestig dat die microSD kaart gelyk teen die
kaartgleufkontakte pas.
6 Maak die SD-kaartbedekking toe.
7 Gly die SD-kaartbedekking na die buitenste rand van die
toestel totdat dit klik.
Databestuur
Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n
geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.
LET WEL: Die toestel is nie versoenbaar met Windows 95, 98,
Me, Windows NT , en Mac OS 10.3 en vroeër nie.
®
Omtrent geheuekaarte
Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of
voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop
(www.garmin.com). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die
geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte,
afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekose BP's.
25
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar
Jy kan die toestel aan jou rekenaar verbind met gebruik van ’n
USB-kabel.
1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die
toestel in.
2 Prop die groter punt van die USB-kabel by ’n poort op jou
rekenaar in.
3 Wanneer jou zūmo toestel jou por om lêeroordragmodus in te
gaan, kies Ja.
’n Prent van jou toestel wat aan ’n rekenaar gekoppel is, verskyn
op die toestelskerm.
Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as
of ’n draagbare toestel, ’n verwyderbare skyf of ’n verwyderbare
volume.
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar
1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (Verbind die Toestel aan
2
3
4
5
6
Jou Rekenaar, bladsy 26).
Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel
as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n
verwyderbare volume.
Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
Kies 'n lêer.
Kies Wysig > Kopieer.
Blaai na 'n lêergids op die toestel.
LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie
lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
Kies Wysig > Plak.
Ontkoppel die USB-kabel
Indien jou toestel as ’n verwyderbare aandrywer of volume aan
jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van
jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as ’n
draagbare toestel aan jou Windows-rekenaar verbind is, is dit
nie nodig om dit veilig te ontkoppel nie.
1 Voltooi ’n aksie:
• Vir Windows-rekenaars, kies die Verwyder Hardeware
Veilig-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
• Vir Mac-rekenaars, sleep die volume-ikoon na die
Rommelbus.
2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.
Besigtig GPS-seinstatus
Hou
vir drie sekondes in.
Die Aankoop van Bykomende Kaarte
1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
2 Kliek die Kaart-oortjie.
3 Volg die op-skerm-instruksies.
Aankoop van Bybehore
Gaan na garmin.com/accessories.
26
Bylaag
Indeks
Symbolen
2-D-kaartaansig 13
3-D-kaartaansig 13
A
aanwysings 6
adresse, vind 10
aktiewe baanleiding 6
B
battery
laaiing 22, 24
maksimalisering 24
probleme 24
beantwoord oproepe 15
belangepunte (BP's) 8–11
plekke 9
berg van
huidige ligging 11
liggings 19
bestemmings 20. Raadpleeg liggings
aankoms 6
bestuuraanwysings 6
Bluetooth 21
Bluetooth tegnologie 13, 15, 24
ontkoppel tans ’n toestel 16
paar ’n foon 14
paar ’n kopstuk 14
Bluetooth-tegnologie
bestuur van fone 15, 16
paar ’n foon 13
versper oproepe 16
brandstof
nagaan 8
stasies 11
breedtegraad en lengtegraad 10
bybehore 26
bywerking
kaarte 22, 23
sagteware 22, 23
D
deling 18
LiveTrack 18, 19
diefstal, vermyding 24
draailys 6
E
eenheid-ID 22
EGLO’s 22
eienaarshandleiding 17
F
Foursquare 10
foutopsporing 24, 25
G
gaan huis toe 5
Garmin Connect 13
Garmin Express, bywerking van sagteware 23
Garmin Regstreekse Dienste 14
teken in op 14
gebergde liggings 18
kategorieë 11
skrap 11
wysig 11
geheuekaart 3, 25
installeer 25
geocaching 10
GPS 3, 26
H
helderheid 4
herstel van
ritdata 13
toestel 24
herstel van instellings 22
huidige ligging 11
Indeks
huis
gaan 5
skakel 15
telefoonnommer 15
wysig ligging 6
I
ID-nommer 22
ikone, statusbalk 3
insidentkennisgewing 4, 5
insidentkontak 4
instellings 21, 22
intekenings, Garmin Regstreekse Dienste 14
K
kaartaansig
2-D 13
3-D 13
kaarte 5, 11, 12, 21
aankoop 26
besigtig roetes 6
bywerking 22, 23
dataveld 6, 12, 13
detail-vlak 20
lae 13
nutsmiddels 12
simbole 6
tema 20
kaartlae, verpersoonliking 13
kabels, motorfietsmontering 1
kameras
rooilig 4
spoed 4
kennisgewings 5, 13–16
kompas 19
koördinate 10
kopstuk, paar 14
kortpaaie
byvoeging 11
skrapping 11
kragkabels 22
verander die smeltdraadjie 24
kragtoets 3
kruisings, vind 10
L
laai van die toestel 22, 24
lae brandstof-waarskuwing 8
lêers, oordra 26
ligging 10
liggings 10, 20
berg van 11
huidige 11
nageboots 21
onlangs gevind 11
plekke 9
skakel 15
soek na 8, 10
liggings wat onlangs gevind is 11
LiveTrack 18, 19
M
mediaspeler 19
microSD kaart 25
microSD-kaart 3
montering, verwydering 24
montering van die toestel
motorfiets 1
motorvoertuig 2
suigdoppie 24
verwydering uit montering 2, 24
motorfietsmontering 1
kabels 1
myTrends, roetes 7
N
nagebootste liggings 21
navigasie 6, 9
instellings 21
veldlangs 8
nooddienste 11
nutsmiddels, kaarte 12
O
ompaaie 7
ontkoppel, Bluetooth toestel 16
op-skerm-knoppies 3
oproepe 15
antwoord 15
geskiedenis 15
huis 15
kontakte 15
plaas 15
skakel 15
oudio, nabyheidspunte 21
P
paar
kopstuk 14
ontkoppel 16
telefoon 13, 14, 24
padtoestande, weer 20
parkering 6, 9, 10
laaste spasie 6
photoLive 20
plekke 9
produkondersteuning 17
R
reisgeskiedenis 22
rekenaar, verbind 25, 26
ritbeplanner 17, 18
vormpunte 18
wysig ’n rit 18
ritinligting 12
besigtig 12
herstel van 13
ritlog, besigtig 12
roetes 5, 20
avontuurlustige paaie 5
begin 5, 9
begin tans 5
bereken 5
berekeningsmodus 5, 18, 21
besigtig op die kaart 6
byvoeg van 'n punt 6, 18
myTrends 7
stop tans 7
voorgestelde 7
vorming 7
rooiligkameras 4
ryerwaarskuwings 4
S
sagteware
bywerking 22, 23
weergawe 22
satellietseine
besigtig 26
verkry 3
skakel 15
skerm, helderheid 4
skermskote 21
skoonmaak van die aanraakskerm 24
skoonmaak van die toestel 24
skoonmak van die toestel 24
skrapping
gepaarde Bluetooth-toestel 16
ritte 18
slaapmodus 3
Smartphone Link 13, 14, 16, 17
verbind 13–16
versper oproepe 16
smeltdraadjie, verander 24
soekbalk 8
spesifikasies 22
spoedkameras 4
spore 19
suigdoppie 24
27
T
taal
stem 22
toetsbord 22
telefoon
ontkoppel 16
paar 13, 14, 24
telefoonboek 15
telefoonoproepe 15
antwoord 15
demping 15
skakel 15
stemskakel 15
toestelsorg 24
toetsbord
taal 22
uitleg 22
tolgelde, vermyding 7
TracBack 19
TripAdvisor 11
tydinstellings 21, 22
U
USB, ontkoppel 26
V
valhelmwette 5
veldlangsnavigasie 8
verbind 22
verkeer 13, 16, 17, 21
alternatiewe roete 7
byvoeg van intekeninge 17
kaart 13, 17
kameras 20
ontvanger 17
soek vir vertragings 13, 17
voorvalle 13, 17
verkeerskameras, besigtig 20
vermydings
area 7, 8
pad 7
padkenmerke 7
skrapping 8
tolgelde 7
versper 8
vertooninstellings 21
verwydering van montering 24
vind liggings. 8, 9, 11, 14 Raadpleeg ook
liggings
adresse 10
kategorieë 9
koördinate 10
kruisings 10
stede 10
Vinnige soektog 9
volgende draai 6
volume, verstel tans 3
vorentoe 12
verpersoonliking 12
vorm ’n roete 7
vryhand-foonoproepe 13, 16
W
Waar Is Ek? 11
waarskuwings
nabyheidspunte 21
oudio 21
weer 19
padtoestande 20
radar 20
Wi‑Fi 21–23
wysig, gebergde ritte 18
wysig die soekgebied 9
28
Indeks
support.garmin.com
Mei 2019
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising