Garmin | zūmo® 346 LMT-S | User manual | Garmin zūmo® 346 LMT-S Korisnički priručnik

Garmin zūmo® 346 LMT-S Korisnički priručnik
ZŪMO 396
®
Korisnički priručnik
© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. zūmo , Garmin Express™ i TracBack trgovački su znakovi tvrtke
Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Riječ Bluetooth i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tog naziva od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom
licencom. Foursquare je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD trgovački je znak tvrtke SD-3C. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim državama. Mac trgovački je znak tvrtke Apple Computer, Inc. Logotipi Pandora trgovački su znakovi tvrtke Pandora Media, Inc. Usluga Pandora dostupna je
samo u određenim državama. Posjetite web-mjesto http://www.pandora.com/legal. TripAdvisor trgovački je znak tvrtke TripAdvisor LLC. Windows , Windows Vista i Windows XP trgovački su
znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Instalacija........................................................................ 1
Montiranje uređaja na motocikl ................................................... 1
Nosač za motocikl s napajanjem ........................................... 1
Montaža podnožja ručke ........................................................ 1
Pričvršćivanje kabela napajanja na nosač motocikla ............. 1
Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla ................. 2
Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke .................. 2
Montiranje uređaja na nosač za motocikl .............................. 2
Skidanje uređaja s nosača motocikla ......................................... 2
Montiranje uređaja u automobil .................................................. 2
Početak rada................................................................... 3
Pregled uređaja .......................................................................... 3
Uključivanje i isključivanje uređaja .............................................. 3
Primanje GPS signala ................................................................. 3
Ikone statusne trake ................................................................... 3
Korištenje gumba na zaslonu ..................................................... 3
Podešavanje glasnoće ............................................................... 3
Korištenje audio miksera ........................................................ 3
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 3
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja.........................4
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača ........ 4
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo ......... 4
Prepoznavanje nezgode i obavijesti ........................................... 4
Postavljanje kontakta za slučaj nezgode ............................... 4
Otkazivanje obavijesti o nezgodi ........................................... 5
Onemogućavanje obavijesti o nezgodama ............................ 5
Prikazivanje obavijesti o zakonskim propisima za nošenje
kacige ......................................................................................... 5
Pretraživanje zakona o nošenju kaciga ...................................... 5
Navigacija do odredišta................................................. 5
Rute ............................................................................................ 5
Pokretanje rute ........................................................................... 5
Promjena načina izračuna rute .............................................. 5
Vožnja rutom pomoću funkcije Pustolovna ruta ..................... 5
Postavljanje početka rute pomoću karte ................................ 5
Prelazak na početnu točku ..................................................... 5
Vaša ruta na karti ........................................................................ 6
Pomoć za aktivne trake .......................................................... 6
Pregledavanje skretanja i uputa ............................................ 6
Prikaz cijele rute na karti ........................................................ 6
Dolazak na odredište .................................................................. 6
Parkiranje u blizini odredišta .................................................. 6
Traženje posljednjeg mjesta za parking ................................ 6
Promjena aktivne rute ................................................................. 6
Dodavanje lokacije ruti ........................................................... 6
Oblikovanje rute ..................................................................... 7
Obilazak ................................................................................. 7
Zaustavljanje rute ....................................................................... 7
Korištenje predloženih ruta ......................................................... 7
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja .................................. 7
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti .................................. 7
Izbjegavanje cesta s naplatom .............................................. 7
Izbjegavanje vinjeta ............................................................... 7
Značajke izbjegavanja ceste .................................................. 7
Prilagođena izbjegavanja ....................................................... 7
Navigacija van ceste ................................................................... 8
Praćenje goriva ........................................................................... 8
Omogućavanje praćenja goriva ............................................. 8
Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva ..................... 8
Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za
gorivo ..................................................................................... 8
Omogućivanje predlaganja zaustavljanja na benzinskim
postajama .............................................................................. 8
Sadržaj
Pronalaženje i spremanje lokacija................................ 8
Točke interesa ............................................................................ 8
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ................ 8
Traženje lokacije prema kategoriji .............................................. 9
Traženje unutar kategorije ..................................................... 9
Navigiranje do točke interesa na mjestu ................................ 9
Rezultati traženja lokacija ........................................................... 9
Rezultati traženja lokacija na karti ......................................... 9
Promjena područja pretraživanja ................................................ 9
Parkiralište ................................................................................ 10
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije ......................... 10
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije ........................ 10
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking .................... 10
Alati za pretraživanje ................................................................ 10
Traženje adrese ................................................................... 10
Traženje raskrižja ................................................................. 10
Traženje grada ..................................................................... 10
Traženje lokacije pomoću koordinata .................................. 10
Foursquare ............................................................................... 10
Povezivanje s Foursquare računom .................................... 10
Pretraživanje Foursquare točaka interesa ........................... 10
Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama ...................... 10
Prijava putem aplikacije Foursquare .................................... 10
TripAdvisor® ............................................................................. 11
Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa ........................... 11
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija ............................ 11
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta ....................... 11
Pregled podataka o trenutnom položaju ................................... 11
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima ....... 11
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije .......................... 11
Dodavanje prečaca ................................................................... 11
Uklanjanje prečaca .............................................................. 11
Spremanje lokacija ................................................................... 11
Spremanje lokacije ............................................................... 11
Spremanje trenutne lokacije ................................................ 11
Uređivanje spremljene lokacije ............................................ 11
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji ......................... 11
Brisanje spremljene lokacije ................................................ 11
Korištenje karte............................................................ 11
Alati karte .................................................................................. 12
Pregledavanje alata karte .................................................... 12
Omogućivanje alata karte .................................................... 12
Nadolazi .................................................................................... 12
Prikaz nadolazećih lokacija .................................................. 12
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ..................................... 12
Informacije o putu ..................................................................... 12
Prikaz podataka o putu na karti ........................................... 12
Prikaz stranice s informacijama o putu ................................ 12
Pregled zapisnika puta ......................................................... 12
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ..................... 12
Prikaz nadolazećeg prometa .................................................... 13
Prikaz prometa na karti ........................................................ 13
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 13
Prilagođavanje karte ................................................................. 13
Prilagođavanje slojeva karte ................................................ 13
Promjena podatkovnog polja karte ...................................... 13
Promjena izgleda karte ........................................................ 13
Live usluge, prometne informacije i funkcije
pametnog telefona....................................................... 13
Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone
Link ........................................................................................... 13
Ikone statusa Bluetooth funkcija ............................................... 14
Garmin Live usluge ................................................................... 14
Pretplata na Garmin Live usluge ......................................... 14
Uparivanje telefona sa slušalicama .......................................... 14
i
Slanje lokacije s pametnog telefona na uređaj ......................... 14
Pametne obavijesti ................................................................... 14
Primanje obavijesti ............................................................... 14
Pregledavanje popisa obavijesti .......................................... 15
Hands-free pozivanje ................................................................ 15
Uspostavljanje poziva .......................................................... 15
Primanje poziva ................................................................... 15
Korištenje popisa poziva ...................................................... 15
Upotreba opcija za poziv u tijeku ......................................... 15
Spremanje kućnog telefonskog broja .................................. 15
Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju ..................... 15
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple
uređaju ................................................................................. 15
Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju .. 16
Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i
pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple ............... 16
Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom
Android™ .................................................................................. 16
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom
telefonu sa sustavom Android ............................................. 16
Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa
sustavom Android ................................................................ 16
Prekid veze s Bluetooth uređajem ............................................ 16
Brisanje uparenog telefona ....................................................... 16
Promet ........................................................................... 16
Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone
Link ........................................................................................... 17
Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne
informacije ................................................................................ 17
Pretplate prijemnika prometnih informacija .......................... 17
Omogućavanje prometnih informacija ...................................... 17
Prikaz prometa na karti ............................................................. 17
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 17
Korištenje aplikacija..................................................... 17
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju ......................... 17
Planer puta ............................................................................... 17
Planiranje puta ..................................................................... 17
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu ............. 18
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju ................................... 18
Promjena opcija rute za putovanje ...................................... 18
Navigacija do spremljenog putovanja .................................. 18
Uređivanje i spremanje aktivne rute ..................................... 18
Dijeljenje rute ............................................................................ 18
LiveTrack .................................................................................. 18
Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja ....... 18
Početak LiveTrack dijeljenja ................................................ 18
Trase ......................................................................................... 19
Pregledavanje i spremanje podataka o tragovima ............... 19
Media Player ............................................................................. 19
Dodavanje alata Media Player na kartu ............................... 19
Mijenjanje izvora medija ....................................................... 19
Usluga Pandora ................................................................... 19
Korištenje kompasa .................................................................. 19
TracBack® ................................................................................ 19
Praćenje nedavne trase ....................................................... 19
Spremanje nedavne trase kao puta ..................................... 19
Pregled vremenske prognoze ................................................... 19
Pregled vremena u blizini drugog grada .............................. 20
Pregled meteorološkog radara ............................................ 20
Pregled meteoroloških upozorenja ...................................... 20
Provjera uvjeta na cesti ........................................................ 20
Stvaranje povratne rute ............................................................ 20
photoLive prometne kamere ..................................................... 20
Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera ................. 20
Prikaz photoLive prometnih kamera na karti ....................... 20
Spremanje prometne kamere .............................................. 20
ii
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 20
zūmo postavke............................................................. 20
Postavke karte i vozila .............................................................. 20
Omogućavanje karata .......................................................... 21
Postavke navigacije .................................................................. 21
Postavke načina izračuna .................................................... 21
Postavljanje simulirane lokacije ........................................... 21
Bluetooth postavke ................................................................... 21
Wi‑Fi® postavke ....................................................................... 21
Postavke pomoći za vozača ..................................................... 21
Postavke zaslona ...................................................................... 21
Postavke prometa ..................................................................... 21
Postavke jedinica i vremena ..................................................... 22
Postavljanje vremena ........................................................... 22
Postavke jezika i tipkovnice ...................................................... 22
Postavke uređaja i privatnosti ................................................... 22
Vraćanje postavki ..................................................................... 22
Informacije o uređaju................................................... 22
Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima ............. 22
Specifikacije .............................................................................. 22
Punjenje uređaja ....................................................................... 22
Održavanje uređaja...................................................... 22
Garmin centar za podršku ........................................................ 22
Nadogradnje karata i softvera .................................................. 22
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom ............................................... 22
Nadogradnja karata i softvera putem Wi‑Fi mreže .............. 23
Nadogradnja proizvoda ........................................................ 23
Postupanje s uređajem ............................................................. 24
Čišćenje vanjskog kućišta .................................................... 24
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 24
Sprečavanje krađe ............................................................... 24
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 24
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 24
Skidanje uređaja s nosača ................................................... 24
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 24
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 24
Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu ................... 24
Rješavanje problema ................................................... 24
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla ....................... 24
Uređaj ne može primiti satelitske signale ................................. 24
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 24
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 24
Uređaj se ne povezuje s telefonom ili aplikacijom Smartphone
Link ........................................................................................... 25
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu ........ 25
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu ........ 25
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao
prijenosni pogon na računalu ................................................... 25
Aplikacija Smartphone Link utječe na razinu napunjenosti
baterije mog pametnog telefona ............................................... 25
Dodatak......................................................................... 25
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke ...................... 25
Upravljanje podacima ............................................................... 25
O memorijskim karticama .................................................... 26
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 26
Prijenos podataka s računala .............................................. 26
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 26
Prikaz statusa GPS signala ...................................................... 26
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 26
Kupnja opreme ......................................................................... 26
Indeks............................................................................ 27
Sadržaj
Instalacija
Montiranje uređaja na motocikl
Nosač za motocikl s napajanjem
UPOZORENJE
Garmin preporuča da montažu uređaja prepustite iskusnom
montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava.
Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti
vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
®
Uređaj na motocikl trebate montirati na odgovarajuću i sigurnu
lokaciju, a s obzirom na dostupne izvore napajanja i mogućnosti
sigurnog polaganja kabela.
NAPOMENA: Priloženi su standardni 1/4-inčni i M6 vijci.
Veličina mora odgovarati veličini tvorničkih vijaka na nosaču
stezaljke kvačila ili kočnice.
2 Provucite nove vijke kroz podnožje ručke, umetke i
nosač stezaljke kvačila ili kočnice.
3 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.
Pričvršćivanje kabela napajanja na nosač motocikla
1 Provucite priključak kabela napajanja kroz gornji dio
otvora na nosaču motocikla.
Baza motocikla
Napajanje sustava od 12 do 24 Vdc (crveni kabel)
NAPOMENA: Crveni kabel za napajanje sustava na nekim
modelima uređaja može sadržavati linijski osigurač. Kabeli bez
linijskog osigurača zaštićeni su iznutra.
Uzemljenje sustava (crni kabel)
Montaža podnožja ručke
Uređaj sadrži dijelove za dvije izvedbe za montažu ručke. Za
prilagođeno montiranje mogao bi biti potreban dodatni pribor.
Montaža U-vijka i podnožja ručke
oko ručke
i provucite krajeve kroz
podnožje ručke .
1 Postavite U-vijak
2 Pogurajte kabel kroz donji dio otvora
i povucite ga unatrag
sve dok se ne učvrsti.
3 Pritegnite crni vijak u stražnji dio nosača kako bi držao
kabel na mjestu.
2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.
NAPOMENA: Preporučeni zatezni moment je 50 lbf-in
(5,65 N-m). Zatezni moment ne smije biti veći od 80 lbf-in
(9,04 N-m).
Montaža podnožja ručke na nosače stezaljke kvačila ili
kočnice
1 Izvadite dva tvornička vijka na nosaču stezaljke kvačila ili
kočnice .
Instalacija
4 Provucite zaštitni poklopac
otvor.
kroz gornji otvor i utisnite ga u
1
2 Desnu stranu uređaja gurajte prema naprijed dok ne sjedne
Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla
OBAVIJEST
Izravan neprekidan kontakt s osnovnom pločom ili bilo kojim
dijelom motocikla tijekom vremena može oštetiti nosač. Kako
biste spriječili tu vrstu oštećenja, između nosača i osnovne ploče
potrebno je postaviti umetke te provjeriti dodiruje li bilo koji dio
uređaja ili nosača motocikl.
1 Provucite M4 x 20 mm vijke s plosnatim glavama
podloške
, bazu, umetke
i osnovnu ploču
.
kroz
na mjesto.
3 Ako zasun na nosaču ostane gledati prema gore nakon
što umetnete uređaj, pritisnite ga prema dolje.
Skidanje uređaja s nosača motocikla
1 Pritisnite gumb za otpuštanje na dnu nosača.
2 Podignite i skinite uređaj.
Montiranje uređaja u automobil
OBAVIJEST
Prije montaže uređaja provjerite lokalne zakone koji se odnose
na montažu na vjetrobransko staklo.
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Za motocikl nemojte koristiti vakuumske nosače.
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili osnovnu ploču.
Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke
1 Poravnajte kuglicu podnožja ručke i kuglicu osnovne ploče
sa svakim krajem ručice s dva utora
2
3
4
5
.
Umetnite svaku kuglicu u ručicu s dva utora.
Lagano pritegnite ručicu.
Podesite za optimalan pregled i rukovanje.
Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili nosač.
Montiranje uređaja na nosač za motocikl
1 Postavite lijevu stranu uređaja u bazu.
2
NAPOMENA: Nosač za automobile nije priložen uz sve modele
uređaja. Za kupnju dodatne opreme idite na garmin.com.
1 Priključite kabel za napajanje u vozilu u priključak na
nosaču.
2 Uklonite prozirnu plastiku s vakuumskog nosača .
3 Očistite i osušite vjetrobran i vakuumski nosač krpom koja ne
ostavlja vlakna.
4 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu
5
6
7
8
unazad, prema vjetrobranu.
Uglavite bazu
na ručicu vakuumskog nosača.
Postavite jednu stranu uređaja u bazu.
Pritišćite uređaj u bazu sve dok se ne sjedne na mjesto.
Drugi kraj kabela za napajanje u automobilu priključite u
strujni priključak.
Instalacija
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
• Nadogradite karte i softver na svom uređaju (Nadogradnja
proizvoda, stranica 23).
• Montirajte uređaj i priključite ga na napajanje.
• Uparite svoj Bluetooth telefon i slušalice (Uparivanje telefona
sa slušalicama, stranica 14) (nije obavezno).
• Primite GPS signale (Primanje GPS signala, stranica 3).
• Podesite svjetlinu zaslona (Podešavanje svjetline zaslona,
stranica 3).
• Navigirajte do svog odredišta (Pokretanje rute, stranica 5).
®
Pregled uređaja
na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je
popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu
signala, uređaj je spreman za navigaciju.
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.
Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz
dodatnih informacija.
Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i
podatke o primljenim satelitskim signalima (Prikaz statusa GPS
signala, stranica 26).
Status Bluetooth tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth
postavki (Bluetooth postavke, stranica 21).
Snaga Wi-Fi signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki
(Wi‑Fi postavke, stranica 21).
®
Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako
biste uputili poziv (Hands-free pozivanje, stranica 15).
Aktivni način prijevoza. Odaberite za promjenu načina
prijevoza.
Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (Postavljanje vremena, stranica 22).
Razina baterije.
Dijeljenje LiveTrack podataka. Na ikoni se pojavljuje broj
pozvanih osoba koje pregledavaju sadržaj. Odaberite za
otvaranje aplikacije LiveTrack.
Status aplikacije Smartphone Link. Odaberite za povezivanje s
aplikacijom Smartphone Link i primanje prometnih informacija i
drugih usluga u stvarnom vremenu (Uparivanje s telefonom i
povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 13).
Kada je ikona plava, uređaj je povezan s aplikacijom Smartphone Link.
tipka napajanja
Utor za microSD memorijsku karticu
®
USB priključak za napajanje i prijenos podataka
Uključivanje i isključivanje uređaja
• Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ili priključite
uređaj na napajanje.
• Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga
postavili u način rada za uštedu energije.
U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj
troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i
biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
• Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se
na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite Isključi.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u način rada za uštedu energije.
Primanje GPS signala
Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno
da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika,
među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste
zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na
nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja
navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog
uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski
signal pronađe.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih
zgrada i stabala.
Početak rada
Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze
(Pregled vremenske prognoze, stranica 19).
Status goriva. Odaberite za prikaz informacija o praćenju
goriva (Praćenje goriva, stranica 8).
Korištenje gumba na zaslonu
Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama,
izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.
• Odaberite
za povratak na prethodni zaslon izbornika.
• Zadržite
za brzi povratak u glavni izbornik.
• Odaberite ili za kretanje kroz popise ili izbornike.
• Zadržite ili za brže kretanje.
• Odaberite
za prikaz kontekstnog izbornika opcija za
trenutni zaslon.
Podešavanje glasnoće
1 Odaberite Glasnoća.
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
• Za dodatne opcije odaberite .
Korištenje audio miksera
Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta
zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina
za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.
1 Odaberite Glasnoća.
2 Odaberite > Audio mikser.
3 Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.
Podešavanje svjetline zaslona
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Svjetlina.
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.
3
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
OBAVIJEST
Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo
kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve
znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku
primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo
kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako
ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.
Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da
vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite
po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i
prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za svaku vrstu
upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje
ili poruku. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.
Školska zona ili škola u blizini: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i
ograničenje brzine (ako je moguće).
Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja
brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom
vozite.
Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada
prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.
Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko
željezničke pruge.
Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.
Zavoj: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja
na cesti.
Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa
približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i
prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za
korištenje ove funkcije, uređaj mora primati prometne
informacije (Primanje podataka o prometu putem aplikacije
Smartphone Link, stranica 17).
Upozorenje na umor: Ako vozite više od dva sata bez prekida,
uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.
Omogućavanje ili onemogućavanje
upozorenja za vozača
Pojedinačna zvučna upozorenja za vozača možete isključiti.
Vizualna upozorenja pojavljuju se čak i ako je zvučno
upozorenje onemogućeno.
1 Odaberite Postavke > Pomoć za vozača > Zvučna
upozorenja za vozača.
2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog
upozorenja.
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz
crveno svjetlo
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za
mjerenje brzine.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na
svim modelima proizvoda.
U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne
su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i
prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se
približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz
crveno svjetlo.
4
• Podaci o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz
crveno svjetlo u stvarnom vremenu dostupni su u sklopu
pretplate na Garmin Live usluge putem aplikacije
Smartphone Link (Garmin Live usluge, stranica 14).
• Da bi baza podataka lokacija kamera za mjerenje brzine i
prolazak kroz crveno svjetlo stalno u tijeku, na uređaju
morate imati aktivnu pretplatu za preuzimanje i spremanje
podataka o sigurnosnim kamerama. Idite na web-mjesto
garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i
kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu
nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje
ili produžiti postojeću pretplatu.
NAPOMENA: U nekim regijama određeni kompleti proizvoda
uključuju prethodno učitane podatke o kamerama za
mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo uz besplatne
lifetime nadogradnje.
• Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express)
možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju.
Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili
najnovije podatke o kamerama.
Prepoznavanje nezgode i obavijesti
UPOZORENJE
Uređaj omogućuje slanje vaše lokacije kontaktu u hitnim
slučajevima. Ovo je dodatna funkcija i na nju se ne smije
oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći.
Aplikacija Smartphone Link neće u vaše ime kontaktirati usluge
u hitnim slučajevima.
Vaš zūmo uređaj pomoću ugrađenih senzora prepoznaje
potencijalnu prometnu nezgodu.
• Ako postavite kontakt za slučaj nezgode, uređaj tom kontaktu
može poslati automatsku tekstnu poruku kad prepozna
nezgodu i kad se vaše vozilo prestane kretati. Tako se
kontakt može upozoriti na vašu situaciju ako niste u
mogućnosti uputiti poziv ili poslati poruku. Za ovu funkciju
potrebno je povezivanje s aplikacijom Smartphone Link i
aktiviran mobilni podatkovni promet kako bi se mogla poslati
poruka.
• Ako niste postavili kontakt za slučaj nezgode, uređaj
automatski prikazuje najbližu adresu ili geografske koordinate
kad prepozna nezgodu. Ova značajka je od pomoći ako
hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj. Možete
odabrati Više kako bi se prikazala stranica Gdje sam?.
Postavljanje kontakta za slučaj nezgode
Prije postavljanja kontakta za slučaj nezgode potrebno je izvršiti
sljedeće korake:
• Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje s
telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link,
stranica 13).
• Odaberite Postavke > Bluetooth, a zatim odaberite naziv
telefona i provjerite je li omogućena opcija Telefonski pozivi.
Uređaj tijekom postavljanja kontakta za slučaj nezgode mora
imati pristup aplikaciji Smartphone Link i imeniku vašeg
pametnog telefona. Ako uređaj ne želite koristiti za hands-free
pozive, možete onemogućiti opciju Telefonski pozivi nakon
dovršetka postupka postavljanja kontakta za slučaj nezgode.
1 Odaberite Postavke > Pomoć za vozača > Obavijest o
nezgodi > Nastavak.
Prikazuje se popis kontakata s vašeg pametnog telefona.
2 Odaberite kontakt, a potom odaberite Sljedeće.
3 Provjerite telefonski broj kontakta, a potom odaberite
Sljedeće.
4 Unesite ime ili nadimak i odaberite Got..
5 Pregledajte primjer poruke u slučaju nezgode i odaberite
Sljedeće.
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
6 Slijedite upute na zaslonu kako biste kontakte obavijestili da
ste ih dodali kao kontakte za slučaj nezgode.
NAPOMENA: Poruka obavijesti o nezgodi sadrži ime ili
nadimak koje ste unijeli, ali ne šalje se s vašeg broja
telefona. Poruka se šalje putem davatelja usluga treće strane
pa biste svoj kontakt za slučaj nezgode trebali obavijestiti da
će poruku o nezgodi primiti s nepoznatog broja.
7 Odaberite OK.
8 Pregledajte informacije, a zatim odaberite Spremi.
Otkazivanje obavijesti o nezgodi
Kada uređaj prepozna nezgodu, putem poruke i glasovnog
odzivnika obavijestit će vas da će se vašem kontaktu za slučaj
nezgode poslati obavijest. Nakon prepoznavanja nezgode
pokrenut će se štoperica koja odbrojava 60 sekundi. Po isteku
tih 60 sekundi uređaj će automatski poslati poruku. Ako ne želite
poslati obavijest, možete otkazati njeno slanje.
Prije isteka odbrojavanja odaberite Odustani.
Onemogućavanje obavijesti o nezgodama
Dok su obavijesti o nezgodama onemogućene, uređaj ne šalje
SMS poruku s obavijesti kad prepozna nezgodu.
1 Odaberite Postavke > Pomoć za vozača > Obavijest o
nezgodi.
2 Odznačite potvrdni okvir SMS u slučaju prepoznate
nezgode.
Prikazivanje obavijesti o zakonskim
propisima za nošenje kacige
Prilikom prvog dohvaćanja satelitskih signala ili kad se uređaj
približi lokaciji na kojoj vrijede sigurnosne smjernice za
motocikle, na zūmo uređaju mogu se prikazati obavijesti o
zakonskim propisima za nošenje kacige i zaštite za oči.
OBAVIJEST
Garmin preporučuje da svi putnici nose kacigu iz sigurnosnih
razloga. Obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige
služe samo kao referenca, podložne su izmjenama i nisu
namijenjene kao pravni savjeti. Obavijesti o zakonskim
propisima za nošenje kacige dostupne su samo u SAD-u i
Kanadi.
Za prikaz više informacija odaberite obavijest.
Pretraživanje zakona o nošenju kaciga
Zakone o nošenju kaciga možete pretraživati po državi ili regiji.
1 Odaberite Aplikacije > Vodič za nošenje kacige.
2 Odaberite saveznu državu ili regiju.
Navigacija do odredišta
Rute
Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.
• Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju
preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute
(Promjena načina izračuna rute, stranica 5) i postavke
izbjegavanja (Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja,
stranica 7).
• Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do
svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu
(Pokretanje rute, stranica 5).
• Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći,
možete podesiti rutu.
• Ruti možete dodati više odredišta.
Pokretanje rute
1 Odaberite Kamo? i tražite lokaciju.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite opciju:
• Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom,
odaberite Idi!.
• Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite i
odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
• Za uređivanje kursa rute odaberite > Uredi rutu i ruti
dodajte točke oblikovanja.
Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama
i informacijama na karti (Vaša ruta na karti, stranica 6).
Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.
Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati
svojoj ruti.
Promjena načina izračuna rute
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.
• Odaberite Garmin Adventurous Routing™ za izračun
ruta na kojima se prednost daje zavojitim putovima.
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete možda
dulje putovati, ali su kraće.
Vožnja rutom pomoću funkcije Pustolovna ruta
Vaš uređaj može izračunati rute na kojima se prednost daje
zavojitim putovima, brežuljcima i ograničava kretanje
autocestama. Ova funkcija može vam pružiti zabavniju vožnju,
ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve modele uređaja
ili za sve regije karata.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna >
Garmin Adventurous Routing™ > Spremi.
2 Odaberite Garmin Adventurous Routing™.
3 Pomoću Preferiranje zavoja klizača odaberite više ili manje
zavojitih putova.
4 Pomoću Preferiranje brdovitih područja klizača odaberite
više ili manje brežuljaka.
5 Pomoću Izbjegavanje glavnih autocesta klizača odaberite
više ili manje autocesta.
6 Pokrenite rutu (Pokretanje rute, stranica 5).
Postavljanje početka rute pomoću karte
Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.
3 Po potrebi odaberite
za filtriranje prikazanih točaka
interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.
• Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.
5 Odaberite Idi!.
Prelazak na početnu točku
Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku,
uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.
Navigacija do odredišta
5
1 Odaberite Kamo? > Idi kući.
2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.
Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će
se i slika križanja na većim prometnicama.
1 Odaberite Kamo? > > Postavi kućnu adresu.
2 Unesite početnu lokaciju.
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
2 Odaberite .
Vaša ruta na karti
Dolazak na odredište
Uređivanje početne lokacije
Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama
na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili
izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.
Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam
pomažu dovršiti rutu.
•
naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas
odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
• Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas
automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete
odabrati Da kako biste pronašli parkirališta u blizini
(Parkiranje u blizini odredišta, stranica 6).
• Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava
rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski,
možete odabrati Zaustavi kako biste dovršili rutu.
Parkiranje u blizini odredišta
Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili
drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se
trebali kretati.
Udaljenost do sljedeće radnje.
Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
Ruta označena na karti.
Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće
radnje.
Brzina vozila.
Naziv ceste po kojoj se krećete.
Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje
prikazuje.
Pomoć za aktivne trake
Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored
karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna.
Linija u boji
označava pravilnu traku za skretanje.
Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u
blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim
odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti
parkirno mjesto.
1 Odaberite opciju:
• Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite Da kako biste
potražili parkirno mjesto u blizini.
• Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite Kamo? >
Kategorije > Parkiralište i zatim odaberite > Moje
odredište.
2 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite Idi! >
Dodaj kao sljed. zaust..
Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.
Traženje posljednjeg mjesta za parking
Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš
trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.
Odaberite Aplikacije > Posljednje mjesto.
Promjena aktivne rute
Dodavanje lokacije ruti
Pregledavanje skretanja i uputa
Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća
skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju
rutom.
1 Na karti odaberite opciju:
• Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme
navigacije odaberite > Skretanja.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili
upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
• Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu,
odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).
6
Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju
rutom (Pokretanje rute, stranica 5).
Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao
sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.
SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili
planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i
planirati, uređivati i spremati putovanja (Planiranje puta,
stranica 17).
1 Na karti odaberite > Kamo?.
2 Potražite lokaciju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti
odaberite Dodaj kao sljed. zaust..
• Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite Dodaj kao
zadnje zaust..
Navigacija do odredišta
• Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na
ruti odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i
voditi vas do odredišta po redu.
Oblikovanje rute
Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti
navigaciju rutom (Pokretanje rute, stranica 5).
Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na
ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili
području bez dodavanja odredišta ruti.
1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
2 Odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati i povećati područje na karti
kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz
odabrane lokacije.
4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
• Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne
lokacije na karti.
• Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite Idi!.
Obilazak
Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili
obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove
na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.
1 Na karti odaberite > Promijeni rutu.
SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku
alata karte, možete ga dodati (Omogućivanje alata karte,
stranica 12).
2 Odaberite opciju:
• Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite
Obilazak prema udaljenosti.
• Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite
Obilazak prema cesti.
• Za pronalazak nove rute odaberite Obilazak.
Zaustavljanje rute
Na karti odaberite
> Zaustavi.
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (Postavke
uređaja i privatnosti, stranica 22).
Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti
Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti
prometne informacije (Primanje podataka o prometu putem
aplikacije Smartphone Link, stranica 17).
Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u
prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa
onemogućite ovu opciju (Postavke prometa, stranica 21),
zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.
Navigacija do odredišta
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
2 Ako je to moguće, odaberite Alternativna ruta.
3 Odaberite Idi!
Izbjegavanje cesta s naplatom
Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za
ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje
druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i
podacima karte na vašem uređaju.
• Odaberite Ceste s naplatom.
• Odaberite Cestarine i tarife > Ceste s naplatom.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Izbjegavanje vinjeta
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o
vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili
omogućiti vinjete.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife >
Vinjete.
2 Odaberite državu.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Značajke izbjegavanja ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa
odaberite Spremi.
Prilagođena izbjegavanja
Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i
dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute,
uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga
odgovarajuća ruta nije dostupna.
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
2
3
4
5
izbjegavanja.
Odaberite Dodajte cestu.
Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedeće.
Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedeće.
Odaberite Got..
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Po potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodajte područje.
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
7
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
6 Odaberite Got..
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
Odaberite
izbjegavanje.
2
3 Odaberite > Onemogući.
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
element izbjegavanja, a zatim odaberite
> Izbriši.
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite Način izračuna > Van ceste > Spremi.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.
Praćenje goriva
Uređaj možete postaviti tako da procjenjuje potrošnju goriva,
upozorava vas kada se približite udaljenosti koju možete prijeći
s preostalim gorivom i da vam predlaže zaustavljanje na
benzinskim postajama na temelju procijenjenog dometa goriva.
Kada je praćenje goriva omogućeno, ikona pokazuje trenutni
status goriva.
Bijela: Praćenje goriva je onemogućeno ili uređaj nije povezan s
nosačem za motocikl.
Zelena: Procijenjeni domet goriva veći je od razine na kojoj se
aktivira upozorenje spremnika za gorivo.
Narančasta: Procijenjeni domet goriva manji je od razine na
kojoj se aktivira upozorenje spremnika za gorivo.
Crvena: Procijenjena udaljenost za koju vam je preostalo goriva
u spremniku iznosi 0.
Omogućavanje praćenja goriva
Prije omogućivanja praćenja goriva uređaj mora biti u načinu
rada za motocikl ili izvancestovnom načinu rada i postavljen na
nosač za motocikl.
Kad omogućite praćenje goriva na putnom računalu prikazat će
se mjerač goriva (Prikaz stranice s informacijama o putu,
stranica 12).
1 Napunite spremnik s gorivom.
2 Odaberite Aplikacije > Postavke goriva > Praćenje goriva.
3 Odaberite Udaljenost po spremniku.
4 Unesite udaljenost koju vozilo može prijeći s punim
spremnikom za gorivo i zatim odaberite Got..
Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva
Možete postaviti uređaj tako da vas upozori kad u spremniku
ima malo goriva.
NAPOMENA: Za izdavanje upozorenja za nisku razinu goriva
uređaj mora biti povezan s nosačem za motocikl.
1 Omogućite praćenje goriva (Omogućavanje praćenja goriva,
stranica 8).
2 Odaberite Upozorenje za preostalo gorivo.
3 Unesite udaljenost i odaberite Got..
8
Kad vam preostane goriva samo za prelazak udaljenosti koju ste
unijeli, na stranici s kartom prikazat će se upozorenje za nisku
razinu goriva.
Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za
gorivo
Kako biste još točnije pratili preostalu količinu goriva, prilikom
punjenja spremnika goriva potrebno je ponovo postaviti
prijeđene kilometre na spremniku za gorivo.
Odaberite Aplikacije > Postavke goriva > Ponovno
postavljanje spremnika za gorivo.
Omogućivanje predlaganja zaustavljanja na
benzinskim postajama
Prije omogućivanja funkcije Predlaganje zaustavljanja na
benzinskim postajama uređaj mora biti u načinu rada za
motocikl, postavljen na nosač za motocikl i mora biti omogućeno
praćenje goriva.
Uređaj možete postaviti tako da predlaže zaustavljanje na
benzinskim postajama na temelju dometa goriva.
Odaberite Aplikacije > Postavke goriva > Predl.zaus.na
ben.post..
Pronalaženje i spremanje lokacija
Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela,
auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo?
pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za
pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.
• Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove
za pretraživanje (Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje, stranica 8).
• Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa
po kategorijama (Točke interesa, stranica 8).
• Pretražujte i prijavite se na Foursquare točke interesa
(Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 10).
• Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese,
raskrižja ili geografske koordinate (Alati za pretraživanje,
stranica 10).
• Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja (Promjena
područja pretraživanja, stranica 9).
• Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite
(Spremanje lokacija, stranica 11).
• Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (Pregledavanje
nedavno pronađenih lokacija, stranica 11).
®
Točke interesa
Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo.
Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju
popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki,
restorana, hotela i zabavnih sadržaja.
Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite Kamo?.
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
Pronalaženje i spremanje lokacija
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i saveznu državu.
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
Rezultati traženja lokacija
Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s
najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se
prema dolje.
Traženje lokacije prema kategoriji
1
2
3
4
Odaberite Kamo?.
Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Odaberite lokaciju.
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle
bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri
odabrana odredišta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na
desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno
pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
• Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.
Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
Idi! Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom
rutom.
Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.
Rezultati traženja lokacija na karti
Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto
na popisu.
U rezultatima pretraživanja odaberite . Najbliža lokacija
prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne
informacije o odabranoj lokaciji.
Navigiranje do točke interesa na mjestu
NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim
područjima ili za sve modele uređaja.
Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u
sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom
centru ili određenog terminala na aerodromu.
1 Odaberite Kamo? > Unesite pretraživanje.
2 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta,
odaberite i idite na korak 3.
• Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke
interesa, odaberite i idite na korak 5.
3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer,
restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
4 Odaberite kategoriju.
5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite Idi!.
Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je
najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta
zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom
pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.
Istraživanje mjesta
NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim
područjima ili za sve modele uređaja.
Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.
1 Odaberite mjesto.
2 Odaberite > Istraži ovo mjesto.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.
Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge
lokacije.
Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
Idi! Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom
rutom.
Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.
Promjena područja pretraživanja
Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u
blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga
područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili
duž aktivne rute.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite .
3 Odaberite opciju.
9
Parkiralište
Vaš zūmo uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji vam
mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na temelju
vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili
mogućim načinima plaćanja.
U nekim su područjima dostupni aktualni podaci za parkiranje
dok je zūmo uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link
(Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone
Link, stranica 13). Dok uređaj prima aktualne podatke za
parkiranje, možete pregledavati aktualne podatke o korištenim
parkirnim mjestima.
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim
područjima ili za sve parkirališne lokacije. Garmin ne odgovara
za točnost ili pravovremenost aktualnih podataka za parkiranje.
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Parkiralište.
2 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
4 Odaberite Idi!.
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije
1 Potražite lokaciju.
2 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
4 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
6 Odaberite Idi!.
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking
Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za
parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost
pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu
dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu
cijenu i vrstu plaćanja.
Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.
U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite .
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.
1 Odaberite Kamo?.
2 Po potrebi odaberite Traženje u blizini: kako biste promijenili
područje pretraživanja (Promjena područja pretraživanja,
stranica 9).
3 Odaberite Adresa.
4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
5 Odaberite adresu.
Traženje raskrižja
Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih
cesta.
10
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.
2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
3 Odaberite raskrižje.
Traženje grada
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Gradovi.
2 Odaberite opciju:
• S popisa gradova u blizini odaberite grad.
• Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite Traženje u
blizini: (Promjena područja pretraživanja, stranica 9).
• Za traženje grada po imenu odaberite Unesite
pretraživanje, unesite ime grada i odaberite .
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.
3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
4 Odaberite Prikaži na karti.
Foursquare
Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na
vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje
su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.
Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare
računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom
pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link
povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati
pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i
pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.
Povezivanje s Foursquare računom
1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje s
telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link,
stranica 13).
2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
3 Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite
Foursquare® > Login.
4 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.
Pretraživanje Foursquare točaka interesa
Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.
Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije
Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online
Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg
Foursquare korisničkog računa.
Odaberite Kamo? > Kategorije > Foursquare®.
Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama
Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se
povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone
Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.
Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr.
ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i
informacije o radnom vremenu.
1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare
točku interesa.
2 Odaberite .
Prijava putem aplikacije Foursquare
Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim
se prijaviti na Foursquare račun.
1 Odaberite Aplikacije > Foursquare® > Prijava.
Pronalaženje i spremanje lokacija
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite > Prijava.
TripAdvisor
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
®
Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene.
TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s
rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete
pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po
udaljenosti ili popularnosti.
Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > TripAdvisor.
2 Odaberite kategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa.
3 Odaberite Sortiranje rezultata kako biste sortirali rezultate
po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija
Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje
ste pronašli.
Odaberite Kamo? > Nedavno.
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.
Na karti odaberite vozilo.
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice,
policijske postaje ili benzinske crpke.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite Bolnice, Policijske stanice ili Gorivo.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim
lokacijama na vrhu.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za navigiranje do lokacije odaberite Idi!
• Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji
odaberite .
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite > Upute do mene.
3 Odaberite početnu lokaciju.
4 Odaberite Od. t..
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.
2 Odaberite stavku.
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.
2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
4 Odaberite Spremi.
Korištenje karte
2
3
4
5
stranica 9).
U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
Odaberite .
Odaberite
> Spremi.
Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite Got..
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.
2 Odaberite Spremi.
3 Unesite naziv i odaberite Got..
4 Odaberite OK.
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Uredi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv.
• Odaberite Broj telefona.
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.
7 Uredite informacije.
8 Odaberite Got..
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
7 Odaberite Got..
Brisanje spremljene lokacije
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite > Izbriši spremlj. mjesta.
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.
Korištenje karte
Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (Vaša ruta na karti,
stranica 6) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite
ako nema aktivne rute.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
11
3 Odaberite opciju:
• Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno,
gore ili dolje.
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .
• Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji
odaberite .
• Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite
Idi! (Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 5).
Alati karte
Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama
uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se
na ploči na rubu karte.
Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.
Promijeni rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija
na ruti.
Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom
putujete (Nadolazi, stranica 12).
Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti
(Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 6).
Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete
prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (Prikaz podataka o
putu na karti, stranica 12).
Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.
Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.
Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na
povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji
aktivan poziv (Upotreba opcija za poziv u tijeku,
stranica 15).
LiveTrack: Omogućuje pokretanje i zaustavljanje dijeljenja
podataka u funkciji LiveTrack (LiveTrack, stranica 18).
Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim
se krećete (Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 13).
Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.
photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate
za uslugu photoLive (photoLive prometne kamere,
stranica 20).
Prijavljuje kamere: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje
brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan
samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za
mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate
aktivnu vezu s Smartphone Link aplikacijom (Uparivanje s
telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link,
stranica 13).
Pregledavanje alata karte
1 Na karti odaberite .
2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite
.
Omogućivanje alata karte
U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati
karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12
alata.
1 Na karti odaberite > .
2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
3 Odaberite Spremi.
Nadolazi
Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti
ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke
12
interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako
putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne
usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na
znakovima na autocesti.
Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
Prikaz nadolazećih lokacija
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji
prema potrebi odaberite .
• Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za
nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite .
NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo kada putujete
autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.
3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu
kategoriju, izlaz ili grad.
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i
povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
• Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
• Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju
pa odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite naziv
tvrtke ili kategorije.
5 Odaberite Got..
Informacije o putu
Prikaz podataka o putu na karti
Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati
izborniku s alatima karte (Omogućivanje alata karte,
stranica 12).
Na karti odaberite > Podaci o putu.
Prilagođavanje polja s podacima o putu
Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s
podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati
alat za podatke o putu (Omogućivanje alata karte, stranica 12).
1 Na karti odaberite > Podaci o putu.
2 Odaberite polje s podacima o putu.
3 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za
podatke o putu.
Prikaz stranice s informacijama o putu
Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički
podaci o putu.
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.
Na karti odaberite Brzina.
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.
Korištenje karte
2 Odaberite > Pon. postavljanje polja.
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer na prvoj stranici.
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu
odaberite Ponovno postavi podatke puta.
• Odaberite Pon. postav. maks. brz. kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu.
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno postavljanje
odometra.
Prikaz nadolazećeg prometa
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Ako bude potrebno, odaberite > Legenda za prikaz
legende prometne karte.
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite
Spremi.
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte
vožnje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trag gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.
3 Odaberite Spremi.
Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona
Live usluge, prometne informacije i
funkcije pametnog telefona
Kako biste iskoristili maksimalni potencijal svog zūmo uređaja,
potrebno je upariti uređaj s pametnim telefonom i povezati ga s
aplikacijom Smartphone Link. Aplikacija Smartphone Link
vašem uređaju omogućuje primanje podataka u stvarnom
vremenu, uključujući aktualne prometne informacije, podatke o
korištenim parkirnim mjestima, podatke o kamerama za prolazak
kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine, kao i druge live usluge.
Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom
vremenu šalju prometne informacije poput informacija o
prometnim nezgodama i zastojima, zonama građevinskih
radova i zatvorenih cesta (Promet, stranica 16).
Informacije o parkirnim mjestima u stvarnom vremenu: Ako
je to moguće, na uređaj šalje podatke o trenutnom stanju s
parkirnim mjestima (Parkiralište, stranica 10).
Garmin Live usluge: Pruža usluge koje se naplaćuju i
besplatne usluge za slanje aktualnih podataka na vaš uređaj,
npr. podataka o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i
mjerenje brzine ili podataka o prometnim kamerama (Garmin
Live usluge, stranica 14).
Meteorološki podaci: Šalje aktualne meteorološke informacije i
upozorenja na vaš uređaj (Pregled vremenske prognoze,
stranica 19).
LiveTrack: Omogućuje dijeljenje vašeg putovanja s odabranim
kontaktima u stvarnom vremenu (LiveTrack, stranica 18).
Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na
vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva
pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao handsfree spikerfon.
Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s
pametnog telefona na navigacijski uređaj.
Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije
pomoću navigacijskog uređaja (Prijava putem aplikacije
Foursquare, stranica 10).
Uparivanje s telefonom i povezivanje s
aplikacijom Smartphone Link
Za upotrebu nekih funkcija kao što su aktualne prometne
informacije i informacije o parkiranju, hands-free pozivi i druge
funkcije povezivosti, potrebno je upariti zūmo uređaj s telefonom
i povezati ga s aplikacijom Smartphone Link.
Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se
nađu unutar dosega.
1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte
aplikaciju Smartphone Link.
Postavite
zūmo uređaj i svoj telefon na udaljenost ne veću od
2
3 m (10 ft).
3 Na zūmo uređaju odaberite Postavke > Bluetooth i
odaberite potvrdni okvir Bluetooth.
4 Odaberite Traži uređaje.
5 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a
telefon postavite u način rada u kojemu ga se može otkriti.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
telefon.
6 Na zūmo uređaju odaberite OK.
zūmo uređaj automatski počinje tražiti Bluetooth uređaje u
blizini i pojavljuje se popis Bluetooth uređaja. Do trenutka
kada će se vaš telefon pojaviti na popisu može proći i jedna
minuta.
7 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite OK.
8 Na telefonu potvrdite zahtjev za uparivanjem.
13
9 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Ako uparujete s Apple uređajem, na zūmo zaslonu pojavljuje
se sigurnosni kôd.
10 Ako je potrebno, sigurnosni kôd unesite u telefon unutar 30
sekundi.
4 Slijedite upute na zaslonu kako biste uparili telefon s
®
Ikone statusa Bluetooth funkcija
Ikone statusa prikazuju se u Bluetooth postavkama pored
svakog uparenog uređaja.
Odaberite Postavke > Bluetooth.
• Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena
za taj uređaj.
• Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj
uređaj.
Hands-free pozivanje
Pametne obavijesti
Smartphone Link funkcije i usluge
Prijenos multimedijskih sadržaja
Slušalice priključene
Garmin Live usluge
Prije upotrebe Garmin Live usluga, vaš uređaj mora biti povezan
s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje s telefonom i
povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 13).
Garmin Live usluge omogućuju različite načine slanja podataka
uživo na vaš uređaj, bilo besplatnih ili na temelju pretplate; na
primjer, podataka o prometu, vremenskoj prognozi i kamerama
za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine.
Neke usluge poput prognoze dostupne su kao zasebne
aplikacije na uređaju. Druge usluge poput prometnih informacija
poboljšavaju postojeće funkcije navigacije na vašem uređaju.
Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge
prikazuju se simbolom Smartphone Link i prikazuju se samo kad
je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.
Pretplata na Garmin Live usluge
Za neke zūmo Live usluge potrebno je plaćanje pretplate. U
aplikaciji Smartphone Link možete kupiti lifetime pretplatu u
sklopu same aplikacije. Pretplata je povezana s računom za
trgovinu aplikacijama na vašem pametnom telefonu.
1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
2 Odaberite My Account.
Prikazat će se popis dostupnih usluga i cijena pretplata.
3 Odaberite uslugu.
4 Odaberite cijenu.
5 Odaberite Subscribe.
6 Za dovršetak kupovine slijedite upute na zaslonu.
Uparivanje telefona sa slušalicama
Morate upariti svoj zūmo uređaj s telefonom i Bluetooth
slušalicama kako biste mogli koristiti neke Bluetooth funkcije.
Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se
nađu unutar dosega.
Za neke je funkcije potrebna aplikacija Smartphone Link. S
aplikacijom Smartphone Link možete se povezati tijekom
uparivanja ili kasnije.
1 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a
telefon postavite u način rada u kojemu ga se može otkriti.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
telefon.
2 Postavite zūmo uređaj i svoj telefon na udaljenost ne veću od
3 m (10 ft).
3 Na zūmo uređaju odaberite Postavke > Bluetooth > .
14
5
6
7
8
uređajem.
Na zūmo uređaju odaberite .
SAVJET: Ako se ne prikaže početni zaslon s Bluetooth
postavkama, možete odabrati Postavke > Bluetooth > Traži
uređaje kako biste uparili slušalice.
Slijedite upute na zaslonu kako biste uparili slušalice s
uređajem.
Iz trgovine aplikacijama na telefonu instalirajte i otvorite
aplikaciju Smartphone Link (opcionalno).
Ako uparujete s Apple uređajem, na zūmo zaslonu pojavljuje
se sigurnosni kôd.
Ako je potrebno, sigurnosni kôd unesite u telefon unutar 30
sekundi.
Slanje lokacije s pametnog telefona na
uređaj
Lokaciju možete tražiti putem aplikacije Smartphone Link na
telefonu i zatim je poslati na svoj zūmo uređaj.
1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste pronašli lokaciju u blizini, odaberite Find
Nearby Places i zatim unesite cijelu adresu, njen dio ili
naziv mjesta.
• Kako biste pronašli Foursquare točku interesa u blizini,
odaberite Foursquare i zatim odaberite točku interesa s
popisa.
• Kako biste odabrali lokaciju na karti, odaberite Pick
Location i dodirnite lokaciju na karti.
• Za traženje adrese s popisa vaših kontakata, odaberite
Search Contacts i odaberite ime kontakta.
Odabrana lokacija prikazuje se na karti.
3 Odaberite Send.
Aplikacija Smartphone Link šalje lokaciju na vaš zūmo.
4 Na uređaju zūmo odaberite opciju:
• Kako biste pokrenuli navigaciju do lokacije, odaberite Idi!.
• Za prikaz pojedinosti o lokaciji ili spremanje lokacije među
omiljene lokacije, odaberite .
• Kako biste prihvatili lokaciju bez pokretanja navigacije,
odaberite OK.
Lokacija se prikazuje među nedavno pronađenim lokacijama na
vašem zūmo uređaju.
Pametne obavijesti
Dok je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link možete
pregledavati obavijesti pametnog telefona na zūmo uređaju, kao
što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.
NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom
uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Smartphone Link
morati pričekati nekoliko minuta. Ikona pojavljuje se u boji kod
Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i
aktivne (Ikone statusa Bluetooth funkcija, stranica 14).
Primanje obavijesti
UPOZORENJE
Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.
Da bi vaš zūmo uređaj mogao primati obavijesti, morate ga
povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.
Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s
pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu,
da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u
vozilu, a ne vozač.
Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona
NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u
alatu karte.
• Za ignoriranje obavijesti odaberite OK.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na
vašem telefonu.
• Za pregledavanje obavijesti odaberite Prikaz.
• Ako obavijest želite preslušati, odaberite Prikaz >
Reprodukcija.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova
značajka nije dostupna za sve jezike.
• Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti
s telefona odaberite Prikaz i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke
vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je
generirala obavijest.
Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte
UPOZORENJE
Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.
Da bi vaš zūmo uređaj mogao primati obavijesti, morate ga
povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.
Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu
karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli
obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne
vozač.
• Za ignoriranje obavijesti odaberite ili pričekajte da skočni
prozor istekne.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na
vašem telefonu.
• Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
• Ako obavijest želite preslušati, odaberite Reproduciraj
poruku.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova
značajka nije dostupna za sve jezike.
• Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti
s telefona odaberite Prikaz i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke
vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je
generirala obavijest.
Pregledavanje popisa obavijesti
Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.
1 Odaberite Aplikacije > Pametne obavijesti.
Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane
su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
• Za preslušavanje obavijesti odaberite .
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor.
Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
Hands-free pozivanje
NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se
može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba
određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu
dostupne sve značajke.
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili
kacigom te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li
uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem,
posjetite www.garmin.com/bluetooth.
Uspostavljanje poziva
Biranje broja
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Biraj.
2 Unesite broj.
3 Odaberite Biraj.
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika
Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju
telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći
nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik.
2 Odaberite kontakt.
3 Odaberite Poziv.
Pozivanje lokacije
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite Poziv.
Primanje poziva
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Ignoriraj.
Korištenje popisa poziva
Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom
povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva
može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu
značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Popis poziva.
2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
3 Odaberite poziv.
Upotreba opcija za poziv u tijeku
Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i
ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
• Za korištenje tipkovnice odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
• Za prekidanje veze odaberite .
Spremanje kućnog telefonskog broja
SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti
tako što ćete urediti opciju “Početna stranica” na popisu
spremljenih lokacija (Uređivanje spremljene lokacije,
stranica 11).
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > > Postavi kućni broj.
2 Unesite svoj kućni broj.
3 Odaberite Got..
Pozivanje početne lokacije
Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.
Odaberite Aplikacije > Telefon > Zovi kuću.
Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple
uređaju
Sve su kompatibilne Bluetooth funkcije zadano uključene kada
uparite telefon. Određene funkcije možete omogućiti,
onemogućiti ili prilagoditi.
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple
uređaju
Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate upariti i
povezati zūmo uređaj s telefonom.
Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona
15
Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom
Smartphone Link, to možete učiniti kako biste mogli koristiti
dodatne Bluetooth funkcije. Aplikacija Smartphone Link
komunicira s vašim telefonom pomoću Bluetooth Smart
tehnologije. Prilikom prvog povezivanja s aplikacijom
Smartphone Link na Apple uređaju morat ćete unijeti Bluetooth
Smart sigurnosni kôd.
1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte
aplikaciju Smartphone Link.
NAPOMENA: Možda ćete morati nadograditi operacijski
sustav telefona na najnoviju verziju.
2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Sigurnosni kôd se pojavljuje na zaslonu zūmo uređaja.
3 Na telefonu unesite kôd.
Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple
uređaju
Možete onemogućiti hands-free pozivanje, ali i dalje ostati
povezani s telefonom kako biste mogli koristiti Smartphone Link
podatke i primati obavijesti.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite naziv telefona koji se koristi za hands-free
pozivanje.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i podatke
može povezati s dva različita naziva.Ikona pojavljuje se u
boji pored naziva telefona koji se koristi za hands-free
pozivanje.
3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Telefonski pozivi.
Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone
Link i pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom
Apple
Podatke aplikacije Smartphone Link i pametne obavijesti možete
onemogućiti, ali i dalje ostati povezani s telefonom za handsfree pozivanje.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije
Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje
podataka može povezati pomoću dva različita naziva. i
pojavljuju se u plavoj boji pored naziva telefona koji se koristi
za podatke i obavijesti.
3 Odznačite potvrdni okvir Usluge za pametne telefone.
Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za uređaj sa
sustavom Apple
Obavijesti koje će se prikazivati na uređaju možete filtrirati
prikazivanjem ili skrivanjem kategorija obavijesti.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije
Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje
podataka može povezati pomoću dva različita naziva. i
pojavljuju se u boji pored naziva telefona koji se koristi za
podatke i obavijesti.
3 Odaberite Pametne obavijesti.
4 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite
dodati.
Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni
telefon sa sustavom Android™
Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene
kada uparite svoj telefon. Određene funkcije možete omogućiti,
onemogućiti ili prilagoditi.
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na
pametnom telefonu sa sustavom Android
Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate upariti i
povezati zūmo uređaj s telefonom.
Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom
Smartphone Link, to možete učiniti kako biste mogli koristiti
dodatne Bluetooth funkcije.
1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte
aplikaciju Smartphone Link.
2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni
telefon sa sustavom Android
Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje
ostati povezani s drugim funkcijama.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite naziv telefona.
3 Odaberite opciju:
• Za onemogućavanje hands-free pozivanja odznačite
potvrdni okvir Telefonski pozivi.
• Za onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link
i pametnih obavijesti, odznačite potvrdni okvir
Smartphone Link.
• Onemogućavanje određenih obavijesti aplikacije podesite
u postavkama aplikacije Smartphone Link.
Prikazivanje ili skrivanje obavijesti pametnog telefona sa
sustavom Android
Pomoću aplikacije Smartphone Link možete odabrati koje se
vrste obavijesti pojavljuju na vašem zūmo uređaju.
1 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
2 Odaberite .
3 Provjerite je li označen potvrdni okvir Pametne obavijesti.
4 U odjeljku Obavijesti odaberite Postavke.
Pojavljuje se popis kategorija obavijesti i aplikacija.
5 Odaberite opciju:
• Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti odaberite
prekidač koji se nalazi pored kategorije ili naziva
aplikacije.
• Za dodavanje aplikacije na popis odaberite .
Prekid veze s Bluetooth uređajem
Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da
ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj može
se ubuduće automatski povezati s vašim zūmo uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
3 Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira pored naziva uparenog
uređaja.
Brisanje uparenog telefona
Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi
automatski povezivao s uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite telefon, a zatim odaberite Prekid uparivanja.
Promet
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.
Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj
se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti
16
Promet
tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da
pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u
prometu na aktivnoj ruti (Postavke prometa, stranica 21). Karta
s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje
u prometu u području u kojem se nalazite.
Vaš uređaj mora primati podatke o prometu kako bi vam mogao
pružiti prometne informacije.
• Uređaj prima besplatne podatke o prometu putem aplikacije
Smartphone Link (Primanje podataka o prometu putem
aplikacije Smartphone Link, stranica 17).
• Svi modeli proizvoda mogu primati podatke o prometu
pomoću kabela prijemnika odaslanih prometnih informacija
(Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za
prometne informacije, stranica 17). Posjetite stranicu
proizvoda na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili
kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.
Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima.
Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama
potražite na adresi www.garmin.com/traffic.
Primanje podataka o prometu putem
aplikacije Smartphone Link
Vaš uređaj može primati besplatne podatke o prometu putem
aplikacije Smartphone Link.
1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje s
telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link,
stranica 13).
2 Na zūmo uređaju odaberite Postavke > Promet i provjerite je
li označen potvrdni okvir Promet.
Primanje prometnih informacija pomoću
prijemnika za prometne informacije
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.
Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima
podatke o prometu putem emitiranog signala. Za sve modele
proizvoda moguće je dodatno kupiti kabel prijemnika odaslanih
prometnih informacija. Posjetite stranicu proizvoda na adresi
garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel
prijemnika prometnih informacija. Podaci o prometu možda neće
biti dostupni na svim područjima.
Pomoću kabela prijemnika prometnih informacija priključite
uređaj na izvor napajanja u vozilu (Montiranje uređaja u
automobil, stranica 2).
Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim
informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i
pomoći vam da izbjegnete zastoje u prometu.
Pretplate prijemnika prometnih informacija
Većina prijemnika prometnih informacija isporučuje se s
pretplatom na regionalne podatke o prometu. U prijemnik
prometnih informacija možete dodati pretplate za dodatne regije.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu
Odaberite Postavke > Promet > Pretplate.
Dodavanje pretplate
Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za
druga područja ili zemlje.
1 U glavnom izborniku odaberite Promet.
2 Odaberite Pretplate > .
3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon
toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.
Korištenje aplikacija
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno
upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti
novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne
informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
5 Na uređaju odaberite Sljedeće.
6 Unesite šifru.
7 Odaberite Got..
Omogućavanje prometnih informacija
Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.
1 Odaberite Postavke > Promet.
2 Odaberite potvrdni okvir Promet.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Ako bude potrebno, odaberite > Legenda za prikaz
legende prometne karte.
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Korištenje aplikacija
Prikazivanje korisničkog priručnika na
uređaju
Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik
na nizu jezika.
1 Odaberite Aplikacije > Korisnički priručnik.
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru.
2 Odaberite za pretraživanje korisničkog priručnika
(opcionalno).
Planer puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji
kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno
kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje
automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga
prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija,
bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene
zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.
Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne
rute.
Planiranje puta
Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati
barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona
lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete
navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do
vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i
konačno odredište mogu biti isti.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Novi put.
2 Odaberite Odabir početne lokacije.
3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite Od. t..
4 Odaberite Odaberite odredište.
5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite Od. t..
6 Odaberite Dodaj lokaciju kako biste dodali više lokacija (nije
obavezno).
17
7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite Sljedeće >
Spremi.
8 Unesite naziv i odaberite Got..
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite
i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
• Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije
odaberite .
• Za uklanjanje lokacije odaberite .
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu
Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na
vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i
konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.
Prilikom uređivanja puta odaberite > Optimiziraj
redoslijed.
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju
Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje
možete dodati putovanju.
1 Pri uređivanju putovanja odaberite > Predloži
zanimljivosti.
2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.
3 Odaberite opciju Od. t. kako biste tu zanimljivost dodali svom
putovanju.
Promjena opcija rute za putovanje
Kada započinjete putovanje, možete prilagoditi način na koji
uređaj izračunava rutu.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite ikonu profila vozila i odaberite vozilo koje planirate
koristiti za navigiranje putovanjem (nije obavezno).
4 Odaberite .
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje točaka oblikovanja putu odaberite
Oblikovanje rute i slijedite upute na zaslonu.
• Za promjenu načina izračuna puta odaberite Preferirana
ruta (Promjena načina izračuna rute, stranica 5).
Navigacija do spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite Idi!.
4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite
Početak.
Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do
odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih
odredišta na putovanju.
Uređivanje i spremanje aktivne rute
Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i
spremiti je kao put.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Moja aktivna ruta.
2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto
promijenite.
3 Odaberite Spremi za spremanje rute kao puta koji kasnije
možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).
18
Dijeljenje rute
Možete dijeliti rute s drugim zūmo uređajima.
1 Odaberite Aplikacije > Dijeljenje rute.
2 Odaberite opciju:
• Za dijeljenje rute putem aplikacije Smartphone Link,
odaberite Smartphone Link.
• Za dijeljenje rute putem Bluetooth veze, odaberite
Bluetooth.
• Za kopiranje rute na microSD karticu, odaberite
Memorijska kartica.
Odaberite
rutu.
3
4 Odaberite Got..
5 Slijedite upute na zaslonu zūmo uređaja kako biste dovršili
postupak dijeljenja.
LiveTrack
OBAVIJEST
Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.
LiveTrack funkcija omogućuje dijeljenje vašeg putovanja s
kontaktima iz vašeg pametnog telefona i s računa društvenih
mreža kao što su Facebook i Twitter. Dok dijelite podatke,
gledatelji mogu pratiti vašu trenutnu lokaciju, nedavno
posjećene lokacije i putanju vaših nedavnih putovanja u
stvarnom vremenu.
Za ovu je funkciju potreban pametan telefon na kojem je
pokrenuta aplikacija Smartphone Link.
Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja
Prilikom prve upotrebe LiveTrack funkcije morate postaviti
funkciju i pozvati gledatelje.
1 Povežite se s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje
telefona sa slušalicama, stranica 14).
2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i
odaberite LiveTrack.
3 Unesite korisničko ime i odaberite Sljedeće.
4 Unesite jedan ili više kontakata koje želite pozvati.
Možete unijeti ime kontakta ili adresu e-pošte.
5 Odaberite Pokreni LiveTrack.
Aplikacija započinje s dijeljenjem LiveTrack
podataka. Gledatelji koje ste pozvali primit će poruku e-pošte
s poveznicom na kojoj mogu vidjeti vaše LiveTrack podatke.
6 Odaberite da biste podijelili LiveTrack poveznicu putem
društvene mreže, aplikacije za dopisivanje ili druge aplikacije
za dijeljenje (opcionalno).
Početak LiveTrack dijeljenja
OBAVIJEST
Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.
Prije početka dijeljenja morate postaviti funkciju LiveTrack
(Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja,
stranica 18).
Dijeljenje LiveTrack podataka možete započeti pomoću uređaja
zūmo ili aplikacije Smartphone Link.
• Na uređaju zūmo odaberite Aplikacije > LiveTrack >
Pokreni LiveTrack.
• Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i
odaberite LiveTrack > Pokreni LiveTrack.
Poveznica koja vodi na prikaz vaših LiveTrack podataka
objavljuje se na omogućenim računima društvenih mreža, a
poruka e-pošte s tom poveznicom šalje se pozvanim
kontaktima. Dok dijelite podatke, gledatelji mogu pritisnuti
poveznicu i zatim pratiti vašu trenutnu lokaciju, nedavno
Korištenje aplikacija
posjećene lokacije i putanju vaših nedavnih putovanja u
stvarnom vremenu.
Na statusnoj traci uređaja zūmo prikazuje se
dok je aktivno
LiveTrack dijeljenje. Prikazuje se i broj pozvanih osoba koje
pregledavaju sadržaj.
SAVJET: Sesija LiveTrack dijeljenja zadano automatski
završava nakon 24 sata. U aplikaciji Smartphone Link možete
odabrati LiveTrack > Extend LiveTrack kako biste produljili
trajanje sesije LiveTrack dijeljenja, a možete i zaustaviti
dijeljenje u svakom trenutku.
Zaustavljanje LiveTrack dijeljenja
LiveTrack dijeljenje možete zaustaviti u bilo kojem trenutku
pomoću uređaja zūmo ili aplikacije Smartphone Link.
• Na zūmo uređaju odaberite Aplikacije > LiveTrack >
Zaustavi LiveTrack.
• Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i
odaberite LiveTrack > Zaustavi LiveTrack.
Gledatelji primaju poruku da je LiveTrack sesija završila i više ne
mogu pratiti vašu lokaciju.
Trase
Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o
snimljenom putu, uključujući trajanje, lokaciju i informacije o
nadmorskoj visini.
Pregledavanje i spremanje podataka o tragovima
1 Odaberite Aplikacije > Trase > Aktivno.
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje svih segmenata traga odaberite Svi
segmenti.
• Za pregledavanje određenog segmenta traga odaberite
segment.
Trag se prikazuje na karti.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za spremanje trase odaberite Spremi trasu.
• Za spremanje trase kao puta odaberiteSpremi kao put.
• Za prikaz iscrtane nadmorske visine trase odaberite Profil
nadmorske visine.
Media Player
Media player može reproducirati glazbu ili zvuk iz ovih izvora.
• Glazbenih datoteka spremljenih na vašem zūmo uređaju.
• Bluetooth audio od uparenog telefona.
• Pandora internetskog radija.
®
Dodavanje alata Media Player na kartu
Alat media player za kartu omogućuje vam da media playerom
upravljate s karte.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Alati karte > Media
Player.
2 Otvorite kartu.
3 Odaberite > Media Player.
Kontrole media playera pojavljuju se na karti.
Mijenjanje izvora medija
Možete promijeniti izvor s kojeg se mediji reproduciraju na
uređaju.
1 Odaberite Aplikacije > Media Player > .
2 Odaberite izvor medija.
Usluga Pandora
Usluga Pandora daje vam besplatan, prilagođeni radio koji vam
pruža jednostavno i neograničeno uživanje u glazbi i otkrivanju
Korištenje aplikacija
novih sadržaja. Za integraciju usluge Pandora potreban je
kompatibilan mobilni uređaj s instaliranom aplikacijom Pandora.
Dodatne informacije o kompatibilnim mobilnim uređajima
potražite na adresi www.pandora.com/everywhere/mobile.
NAPOMENA: Usluga Pandora trenutno je dostupna u
Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Novom Zelandu.
Preuzimanje aplikacije Pandora
Prije korištenja usluge Pandora na uređaju, morate na pametni
telefon preuzeti i instalirati aplikaciju Pandora.
1 Na kompatibilnom pametnom telefonu otvorite trgovinu s
aplikacijama i potražite Pandora.
2 Instalirajte aplikaciju Pandora.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku
pametnog telefona ili mobilnog uređaja za medije.
Korištenje usluge Pandora
Prije korištenja usluge Pandora morate upariti kompatibilan
pametni telefon s uređajem (Uparivanje telefona sa slušalicama,
stranica 14).
1 Na uređaju odaberite Aplikacije > Pandora®.
2 Povežite kompatibilan pametni telefon s uređajem.
3 Pokrenite aplikaciju Pandora na pametnom telefonu.
4 Na uređaju zūmo odaberite opciju:
• Za reprodukciju pjesme odaberite .
• Za pauziranje pjesme odaberite .
• Za preskakanje pjesme odaberite .
• Ako vam se pjesma sviđa, odaberite kako biste
preslušali slične pjesme.
• Ako vam se pjesma ne sviđa, odaberite kako se
ubuduće više ne bi reproducirala.
Promjena stanica
1 Odaberite Aplikacije > Pandora®.
2 Odaberite .
3 Odaberite stanicu.
Korištenje kompasa
NAPOMENA: Morate se kretati kako bi kompas mogao odrediti
smjer.
Navigirati možete putem GPS kompasa.
Odaberite Aplikacije > Kompas.
TracBack
®
Praćenje nedavne trase
Funkcija TracBack bilježi najnovije segmente kojima ste se
kretali. Nedavni trag možete pratiti natrag do prethodne lokacije.
1 Odaberite Aplikacije > TracBack.
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.
2 Odaberite Idi!.
Spremanje nedavne trase kao puta
Nedavnu trasu možete spremiti kao put kojim kasnije možete
navigirati pomoću planera puta (Navigacija do spremljenog
putovanja, stranica 18).
1 Odaberite TracBack.
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.
2 Odaberite > Spremi kao put.
3 Unesite naziv i odaberite Got..
Pregled vremenske prognoze
Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati
meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom
Smartphone Link kako biste primali meteorološke podatke
19
(Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone
Link, stranica 13).
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za
sljedećih nekoliko dana.
2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.
Pregled vremena u blizini drugog grada
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija.
2 Odaberite opciju:
• Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad
odaberite grad s popisa.
• Za dodavanje omiljenog grada odaberite Dodavanje
grada i unesite ime grada.
Pregled meteorološkog radara
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih
prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti.
Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini,
poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Meteorološki radar.
Pregled meteoroloških upozorenja
Prije korištenja ove funkcije morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti
meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s
meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne
lokacije ili u blizini odabranog grada.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Ako je potrebno, odaberite grad.
3 Odaberite > Meteorološka upozorenja.
Provjera uvjeta na cesti
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Uvjeti na cesti.
Stvaranje povratne rute
Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene početne
lokacije, udaljenosti, trajanja ili odredišta.
1 Na početnom zaslonu odaberite Aplikacije > Povratni put.
2 Odaberite Početna lokacija.
3 Odaberite kategoriju, a zatim odaberite Od. t..
4 Odaberite Atributi puta.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Odabir udaljenosti kako biste rutu isplanirali
na temelju udaljenosti.
• Odaberite Odabir trajanja kako biste rutu isplanirali na
temelju trajanja.
• Odaberite Odabir odredišta kako biste rutu isplanirali na
temelju navedene lokacije.
6 Unesite udaljenost, trajanje ili odredište.
7 Odaberite opciju:
20
• Ako ste unijeli udaljenost ili trajanje, odaberite Got. >
Izračunaj.
• Ako ste odabrali odredište, odaberite Od. t..
8 Odaberite rutu, a zatim odaberite Idi!.
photoLive prometne kamere
Prije korištenja ove funkcije morate se povezati s aplikacijom
Smartphone Link i biti pretplaćeni na photoLive uslugu
(Pretplata na Garmin Live usluge, stranica 14).
photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u
prometu za glavne prometnice i raskrižja.
photoLive usluga nije dostupna u svim područjima.
Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera
Možete gledati snimke s obližnjih prometnih kamera u stvarnom
vremenu. Možete i spremiti prometne kamere u područjima
kojima često putujete.
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje
3 Odaberite cestu.
4 Odaberite lokaciju prometne kamere.
Pored karte s lokacijom kamere prikazat će se pregled
snimke s kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati
pregled snimke za njen prikaz u punoj veličini.
5 Odaberite Spremi za spremanje kamere (opcionalno).
Glavnom zaslonu aplikacije photoLive dodaje se prikaz
snimke s kamere u sličici.
Prikaz photoLive prometnih kamera na karti
photoLive alat za karte prikazuje prometne kamere koje se
nalaze na cesti ispred vas.
1 Na karti odaberite > photoLive.
Uređaj u stvarnom vremenu prikazuje snimku s najbliže
prometne kamere koja se nalazi na cesti ispred vas, kao i
udaljenost do te kamere. Kada prođete tu kameru, uređaj
učitava snimku sa sljedeće kamere na cesti u stvarnom
vremenu.
2 Ako na toj cesti nisu pronađene kamere, odaberite Lociraj
kameru kako biste prikazali i spremili prometne kamere koje
se nalaze u blizini (opcionalno).
Spremanje prometne kamere
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje.
3 Odaberite cestu.
4 Odaberite križanje.
5 Odaberite Spremi.
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju
povijesti putovanja (Postavke uređaja i privatnosti, stranica 22).
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.
Odaberite Aplikacije > Gdje sam bio.
zūmo postavke
Postavke karte i vozila
Odaberite Postavke > Karta i vozilo.
Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na
karti.
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.
zūmo postavke
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.
Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s
alatima karte.
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte, stranica 13).
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Potvrda preskakanja sljed.zaustavljanja: Postavlja potvrdnu
poruku koja će se prikazati pri preskakanju lokacije na ruti.
Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
http://buy.garmin.com.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Moje karte.
2 Odaberite kartu.
Postavke navigacije
Odaberite Postavke > Navigacija.
Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete
navigaciju.
Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.
Garmin Adventurous Routing™: Postavlja preferencije ruta za
navigaciju zavojitim putovima, brdovitim područjima i
autocestama.
Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni
izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.
Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s
naplatom.
Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje
cestarina i tarifa.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Način s ograničenj.: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju
pažnju vozača.
GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.
Postavke načina izračuna
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.
Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na
odredište, ali koje su dulje.
Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete
možda dulje putovati.
Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do
vašeg odredišta.
Garmin Adventurous Routing™: Izračunava rute na kojima se
prednost daje zavojitim putovima.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim
područjima.
Postavljanje simulirane lokacije
Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale,
možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane
lokacije.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > GPS simulator.
zūmo postavke
2 Na glavnom izborniku odaberite Pregled karte.
3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
4 Odaberite opis lokacije.
5 Odaberite Postavi lokaciju.
Bluetooth postavke
Odaberite Postavke > Bluetooth.
Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom
tehnologijom.
Wi‑Fi postavke
®
Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi‑Fi
mrežama.
Odaberite Postavke > Wi-Fi.
Wi-Fi: Omogućuje Wi‑Fi radio.
Spremljene mreže: Omogućuje vam da uređujete ili uklonite
spremljene mreže.
Traži mreže: Traži Wi‑Fi mreže u blizini (Povezivanje s Wi‑Fi
mrežom, stranica 22).
Postavke pomoći za vozača
Odaberite Postavke > Pomoć za vozača.
Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje odabir zvuka za
svaku vrstu upozorenja za vozača (Funkcije pomoći u vožnji i
upozorenja, stranica 4).
Upozorenje o prevelikoj brzini: Upozorava vas kada
prekoračite ograničenje brzine.
Upozorenje na umor: Upozorava vas kada dulje vrijeme vozite
bez odmora.
Automatsko prepoznavanje nezgoda: Omogućuje uređaju da
prepozna potencijalnu prometnu nezgodu.
Obavijest o nezgodi: Omogućuje vam da postavite kontakt koji
će primiti obavijest kad uređaj prepozna potencijalnu
prometnu nezgodu.
Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se
približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz
crveno svjetlo.
Postavke zaslona
Odaberite Postavke > Zaslon.
Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina
rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski
prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.
Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.
Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez
rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši
baterija.
Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.
Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u
memoriji uređaja.
Postavke prometa
U glavnom izborniku odaberite Postavke > Promet.
Promet: Omogućuje prometne informacije.
Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se
koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski
odabire najbolje dostupne podatke o prometu.
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.
21
Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih
alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (Izbjegavanje
zastoja u prometu na ruti, stranica 7).
Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.
Postavke jedinica i vremena
Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog
izbornika odaberite Postavke > Jedinice i vrijeme.
Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.
Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili
UTC formata za prikaz vremena.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.
Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se
koristi za geografske koordinate.
Postavljanje vremena
1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS
informacija odaberite Automatski.
• Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema
gore ili dolje.
Postavke jezika i tipkovnice
Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Jezik i tipkovnica.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.
Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani
jezik.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.
Postavke uređaja i privatnosti
Odaberite Postavke > Uređaj.
Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o
ostalim funkcijama softvera.
Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.
Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore
za krajnjeg korisnika.
NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom
nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih
kartografskih podataka.
Prijavljivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u
svrhu poboljšanja uređaja.
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija
za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Izbriši pov. putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije
myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički
zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavke.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
3 Odaberite > Vrati.
Informacije o uređaju
Pregledavanje informacija o usklađenosti s
propisima
1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
2 Odaberite Uređaj > Pravno.
Specifikacije
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Raspon radne temperature
Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za
punjenje
Od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)
Izvor napajanja (kabel za
Od 12 do 24 Vdc
napajanje u vozilu, motocikl ili
vanjsko napajanje)
Vrsta baterije
Litij-ionska baterija
Raspon napona baterije
Od 3,5 do 4,1 V
Bežične frekvencije/protokoli
Wi‑Fi: 2,4 GHz pri 15 dBm nominalno
Bluetooth: 2,4 GHz pri 9 dBm
nominalno
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Priključite uređaj na izvor napajanja vozila.
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti
kad je priključen na adapter treće strane.
Održavanje uređaja
Garmin centar za podršku
Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije
poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke
podrške.
Nadogradnje karata i softvera
Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste
imali najbolje iskustvo navigacije. Nadogradnje karata
osiguravaju da vaš uređaj ima najnovije dostupne kartografske
podatke. Nadogradnje softvera poboljšavaju funkcije i rad.
Uređaj možete nadograditi na dva načina.
• Uređaj možete povezati s Wi‑Fi mrežom za izravnu
nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija
omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja
s računalom.
• Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću
aplikacije Garmin Express. Ta vam opcija omogućuje da
instalirate kartografske podatke na memorijsku karticu ako su
nadograđene karte prevelike za unutarnju memoriju.
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom
Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete
s Wi‑Fi mrežom i registrirate svoj uređaj. Osim toga, možete se
povezati s Wi‑Fi mrežom putem izbornika postavki.
1 Odaberite Postavke > Wi-Fi.
22
Informacije o uređaju
2 Prema potrebi odaberite Wi-Fi kako biste omogućili Wi‑Fi
tehnologiju.
3 Odaberite Traži mreže.
Uređaj prikazuje popis Wi‑Fi mreža u blizini.
4 Odaberite mrežu.
5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite Got..
Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis
spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s
tom mrežom kad je u dometu.
• Nadogradnje karata
• Registracija proizvoda
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin
Express
Softver Garmin Express možete koristiti za preuzimanje i
instaliranje najnovijih nadogradnji karata i softvera za vaš
uređaj. Garmin Express dostupan je za Windows i Mac
računala.
1 S računala idite na www.garmin.com/express.
®
®
Nadogradnja karata i softvera putem Wi‑Fi mreže
OBAVIJEST
Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog
nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena
ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih
usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne
informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.
Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi‑Fi
mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš
će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.
1 Povežite uređaj s Wi‑Fi mrežom (Povezivanje s Wi‑Fi
mrežom, stranica 22).
Dok je povezan s Wi‑Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne
nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, na ikoni
Postavke u glavnom izborniku pojavljuje se .
2 Odaberite Postavke > Ažuriranja.
Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna
nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver prikazuje se
poruka Dostupna je nadogradnja.
3 Odaberite opciju:
• Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite
Instaliraj sve.
• Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite
Karta > Instaliraj sve.
• Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite
Softver > Instaliraj sve.
4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite Prihvati sve kako
biste prihvatili ugovore.
NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete
odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje.
Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne
ugovore.
5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim
izvorom napajanja i odaberite Nastavak (Punjenje uređaja,
stranica 22).
Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s
najmanje 1 A izlazne snage. S uređajem mogu biti
kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete
ili prijenosne multimedijske uređaje.
6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i
unutar dometa Wi‑Fi mreže do dovršetka procesa
nadogradnje.
SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkažete prije
dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati.
Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte
morate ponovno nadograditi putem Wi‑Fi mreže ili aplikacije
Garmin Express.
Nadogradnja proizvoda
2 Odaberite opciju:
• Za instaliranje na Windows računalo odaberite
Preuzimanje za Windows.
• Za instaliranje na Mac računalo odaberite Preuzimanje za
Mac.
3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako
biste dovršili instalaciju.
4 Pokrenite Garmin Express.
5 Povežite uređaj zūmo s računalom pomoću USB kabela.
6 Kad zūmo uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za
prijenos datoteka, odaberite Da.
7 Na računalu pritisnite Dodaj uređaj.
Softver Garmin Express prepoznaje vaš uređaj.
8 Pritisnite Dodaj uređaj.
9 Slijedite upute na zaslonu za registraciju i dodavanje uređaja
u Garmin Express softver.
Po dovršetku postupka postavljanja softver Garmin Express
traži nadogradnje karata i softvera za vaš uređaj.
10 Odaberite opciju:
• Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite
Instaliraj sve.
• Za instalaciju jedne nadogradnje pritisnite Pregledajte
pojedinosti u odaberite nadogradnju.
NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za
unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da
instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili
dodatni slobodni prostor (Umetanje memorijske kartice za
karte i podatke, stranica 25).
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
Održavanje uređaja
23
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
Promjena osigurača kabela za napajanje u
vozilu
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.
Softver Garmin Express preuzima i instalira ažuriranja na
uređaj. Ažuriranja karata su jako velika pa to može trajati dugo
kod sporijih internetskih veza.
Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno
zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1 Rotirajte završetak ulijevo kako biste ga otključali.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
2
Čišćenje vanjskog kućišta
3
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
4
5
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.
Odvijte završetak, skinite srebrni vršak
i izvadite osigurač
.
Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A
ili 2 A.
Srebrni vršak postavite u završetak.
Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili
nazad na kabel napajanja vozila .
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
Rješavanje problema
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Sprečavanje krađe
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera
(garmin.com/express).
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje uređaja s nosača
1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
2 Dno uređaja nagnite prema gore i uređaj podignite iz nosača.
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.
24
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog
stakla
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim
alkoholom.
2 Osušite čistom suhom krpom.
3 Montirajte vakuumski nosač (Montiranje uređaja u automobil,
stranica 2).
Uređaj ne može primiti satelitske signale
• Provjerite je li GPS simulator isključen (Postavke navigacije,
stranica 21).
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (Promjena
osigurača kabela za napajanje u vozilu, stranica 24).
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
• Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona
temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.
Baterija se vrlo brzo prazni
• Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona, stranica 21).
• Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona,
stranica 21).
• Smanjite glasnoću (Podešavanje glasnoće, stranica 3).
• Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (Wi‑Fi
postavke, stranica 21).
®
Rješavanje problema
• Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne
upotrebljavate (Uključivanje i isključivanje uređaja,
stranica 3).
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Uređaj se ne povezuje s telefonom ili
aplikacijom Smartphone Link
• Odaberite Postavke > Bluetooth.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
• Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
• Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link, a
zatim odaberite > da biste ponovno pokrenuli
Smartphone Link pozadinske usluge.
• Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
• Ponovno dovršite uparivanje.
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje
telefona i uređaja (Prekid veze s Bluetooth uređajem,
stranica 16) i dovršiti postupak uparivanja (Uparivanje s
telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link,
stranica 13).
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon
na računalu
Na većini računala uređaj se priključuje putem protokola za
prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj se prikazuje
kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj
na računalu
Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se
povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U
načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje
kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows
verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada
za USB masovno skladištenje.
Postavke korištenja baterije možete promijeniti u aplikaciji
Smartphone Link kako biste smanjili mjeru u kojoj aplikacija troši
bateriju.
1 U aplikaciji Smartphone Link na pametnom telefonu
odaberite .
2 Idite do odjeljka Battery Usage i odaberite Postavke.
3 Odaberite jednu ili više opcija:
• Odznačite potvrdni okvir Bluetooth Auto-Connect.
Ako onemogućite ovu opciju, možete u manjoj mjeri
smanjiti potrošnju baterije, no aplikacija se neće moći
automatski povezati s vašim zūmo uređajem. Dok je opcija
onemogućena, morate odabrati iz Smartphone Link
glavnog izbornika svaki put kad želite svoj uređaj povezati
s aplikacijom Smartphone Link.
• Odznačite potvrdni okvir Live Services Check.
Ako onemogućite ovu opciju, to za neke pametne telefone
može značajno smanjiti potrošnju baterije od strane
aplikacije. Dok je opcija onemogućena, morate ručno
osvježiti Smartphone Link glavni izbornik da biste primili
ažurirane informacije o dostupnim live uslugama.
Dodatak
Umetanje memorijske kartice za karte i
podatke
Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali
memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju.
Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom
opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete
kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin
kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske
kartice kapaciteta od 4 do 64 GB.
1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na
uređaju (Pregled uređaja, stranica 3).
2 Izvucite zaštitni poklopac iz microSD utora za karticu.
3 Povucite microSD poklopac utora za karticu prema središtu
uređaja.
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni
uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu
1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
2 Isključite uređaj.
3 Priključite USB kabel u uređaj i u USB priključak na računalu.
SAVJET: USB kabel mora se priključiti u USB priključak na
računalu, a ne u USB razdjelnik.
Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili
način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja
pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.
NAPOMENA: Ako vam je na računalu mapirano nekoliko
mrežnih diskova, sustav Windows mogao bi imati poteškoća
prilikom dodjele slova pogonu Garmin uređaja. Pojedinosti o
dodjeli slova pogonu potražite u datoteci pomoći operacijskog
sustava.
Aplikacija Smartphone Link utječe na razinu
napunjenosti baterije mog pametnog
telefona
Aplikacija Smartphone Link upotrebljava Bluetooth bežičnu
tehnologiju za slanje podataka na vaš uređaj i primanje
podataka s njega. Normalno je da aktivna Bluetooth veza troši
bateriju. Aplikacija također povremeno traži nadogradnje
dostupnih usluga i to može dodatno trošiti bateriju.
Dodatak
4 Povucite microSD poklopac utora za karticu prema gore.
5 Umetnite microSD karticu u utor.
NAPOMENA: Provjerite je li microSD kartica pravilno
postavljena na kontakte utora za karticu.
6 Zatvorite poklopac SD kartice.
7 Povucite poklopac SD kartice prema vanjskom rubu uređaja
dok ne sjedne na mjesto.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
25
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98,
Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.
®
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu
kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta,
međutočaka i prilagođenih točaka interesa.
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
3 Kad zūmo uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za
prijenos datoteka, odaberite Da.
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na
računalo.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati
kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
2
3
4
5
6
računalo, stranica 26).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Prikaz statusa GPS signala
Držite
tri sekunde.
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Kupnja opreme
Posjetite garmin.com/accessories.
26
Dodatak
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 13
3-D prikaz karte 13
A
adrese, traženje 10
alati, karte 12
B
baterija
maksimiziranje 24
problemi 24
punjenje 22, 24
biranje 15
Bluetooth 21
Bluetooth tehnologija 13–15, 25
onemogućavanje poziva 16
prekid veze s uređajem 16
uparivanje s telefonom 13, 14
uparivanje slušalica 14
upravljanje telefonima 15, 16
brisanje
putovi 18
upareni Bluetooth uređaj 16
Brzo pretraživanje 9
C
cestarine, sprečavanje 7
Č
čišćenje dodirnog zaslona 24
čišćenje uređaja 24
D
datoteke, prijenos 26
dijeljenje 18
LiveTrack 18, 19
dodatna oprema 26
F
K
P
kabeli, nosač motocikla 1
kabeli za napajanje 22
promjena osigurača 24
kamere
brzina 4
crveno svjetlo 4
kamere za mjerenje brzine 4
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo 4
karte 5, 11, 12, 21
alati 12
kupnja 26
nadogradnja 22, 23
podatkovno polje 6, 12, 13
prikaz ruta 6
razina pojedinosti 20
simboli 6
slojevi 13
tema 20
kompas 19
kontakt za slučaj nezgode 4
koordinate 10
korisnički priručnik 17
krađa, sprečavanje 24
kuća
broj telefona 15
prelazak 5
uređivanje lokacije 6
parkiralište 6, 9, 10
posljednje mjesto 6
photoLive 20
planer puta 17, 18
točke oblikovanja 18
uređivanje puta 18
početna točka, pozivanje 15
pomoć za aktivne trake 6
ponovno postavljanje
podaci o putu 12
uređaj 24
popis skretanja 6
postavke 21, 22
postavke vremena 22
postavke zaslona 21
postupanje s uređajem 24
povezivanje 22
povijest putovanja 22
pozivi 15
biranje 15
kontakti 15
odgovaranje 15
početna točka 15
popis 15
uspostavljanje 15
prečaci
brisanje 11
dodavanje 11
prekid veze, uređaj Bluetooth 16
prelazak na početnu točku 5
pretplate, Garmin Live usluge 14
prikaz karte
2-D 13
3-D 13
prometne informacije 13, 16, 17, 21
alternativna ruta 7
dodavanje pretplata 17
kamere 20
karta 13, 17
nezgode 13, 17
prijemnik 17
traženje zastoja 13, 17
prometne kamere, prikaz 20
promjena područja pretraživanja 9
punjenje uređaja 22, 24
L
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 22
LiveTrack 18, 19
lokacija 10
lokacije 10, 20
mjesta 9
nedavno pronađeno 11
pozivanje 15
simulirana 21
spremanje 11
traženje 8, 10
trenutno 11
Foursquare 10
M
G
media player 19
memorijska kartica 3, 26
umetanje 25
microSD kartica 3, 25
mjesta 9
montaža uređaja
motocikl 1
vakuumski nosač 24
montiranje uređaja
automobil 2
skidanje s nosača 2, 24
myTrends, rute 7
Garmin Connect 13
Garmin Express, nadogradnja softvera 23
Garmin Live usluge 14
pretplata na 14
Gdje sam? 11
geocaching 10
gorivo
praćenje 8
stanice 11
GPS 3, 26
gumbi na zaslonu 3
H
hands-free telefonski pozivi 14, 16
I
ID broj 22
ID jedinice 22
ikone, statusna traka 3
informacije o putu 12
ponovno postavljanje 12
prikaz 12
izbjegavanja
brisanje 8
cesta 7
cestarine 7
onemogućavanje 8
površina 7
značajke ceste 7
J
jačina zvuka, prilagođavanje 3
jezik
govor 22
tipkovnica 22
Indeks
N
način rada za spavanje 3
nadogradnja
karte 22, 23
softver 22, 23
nadolazi 12
prilagođavanje 12
navigacija 6, 9
postavke 21
van ceste 8
navigacija van ceste 8
nedavno pronađene lokacije 11
nosač, skidanje 24
nosač motocikla 1
kabeli 1
O
obavijest o nezgodi 4, 5
obavijesti 5, 14–16
obilasci 7
oblikovanje rute 7
odgovaranje na pozive 15
odredišta 20. Vidi lokacije
dolazak 6
osigurač, promjena 24
R
računalo
povezivanje 25, 26
priključivanje 25
raskrižja, traženje 10
rješavanje problema 24, 25
rute 5, 20
dodavanje točke 6, 18
izračun 5
myTrends 7
način izračuna 5, 18, 21
oblikovanje 7
pokretanje 5, 9
predloženo 7
prikaz na karti 6
pustolovna ruta 5
zaustavljanje 7
S
satelitski signali
prikaz 26
primanje 3
simulirane lokacije 21
skidanje nosača 24
slojevi karte, prilagođavanje 13
Slušalice, uparivanje 14
služba za korisničku podršku 17
sljedeće skretanje 6
Smartphone Link 14, 16, 17
onemogućavanje poziva 16
povezivanje 13–16
snimke zaslona 21
27
softver
nadogradnja 22, 23
verzija 22
specifikacije 22
spremanje
lokacije 19
trenutna lokacija 11
spremljene lokacije 18
brisanje 11
kategorije 11
uređivanje 11
svjetlina 3
T
telefon
prekid veze 16
uparivanje 13, 14, 25
telefonski imenik 15
telefonski pozivi 15
biranje 15
glasovno biranje 15
isključivanje zvuka 15
odgovaranje 15
tipka napajanja 3
tipkovnica
izgled 22
jezik 22
točke interesa (POI) 8–11
mjesta 9
TracBack 19
tragovi 19
traka za pretraživanje 8
trase 19
traženje lokacija. 8, 9, 11, 14 Vidi i lokacije
adrese 10
gradovi 10
kategorije 9
koordinate 10
raskrižja 10
trenutna lokacija 11
TripAdvisor 11
U
uparivanje
prekid veze 16
Slušalice 14
telefon 13, 14, 25
upozorenja
točke blizine 21
zvuk 21
upozorenja za vozača 4
upozorenje za nisku razinu goriva 8
upute 6
upute za vožnju 6
uređivanje, spremljeni putovi 18
USB, prekid veze 26
usluge u hitnim slučajevima 11
uvjeti na cesti, vrijeme 20
V
vakuumski nosač 24
vaša trenutna lokacija 11
vraćanje postavki 22
vrijeme 19
radar 20
uvjeti na cesti 20
W
Wi‑Fi 21–23
Z
zakoni o nošenju kaciga 5
zapisnik puta, pregled 12
zaslon, svjetlina 3
zemljopisna širina i dužina 10
zvuk, točke blizine 21
28
Indeks
support.garmin.com
SVI 2019
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising