Garmin | zūmo® 346 LMT-S | Garmin zūmo® 346 LMT-S Priročnik za uporabo

Garmin zūmo® 346 LMT-S Priročnik za uporabo
ZŪMO 396
®
Priročnik za uporabo
© 2018 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. zūmo , Garmin Express™ in TracBack sta blagovni znamki družbe
Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Foursquare je
blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD je blagovna znamka družbe SD-3C. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation
v Združenih državah in/ali drugih državah. Mac je blagovna znamka družbe Apple Computer, Inc. Logotipi Pandora so blagovne znamke družbe Pandora Media, Inc. Storitev Pandora je na voljo
samo v določenih državah. Obiščite spletni naslov http://www.pandora.com/legal. TripAdvisor je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Windows , Windows Vista in Windows
XP so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Wi‑Fi je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Namestitev ...................................................................... 1
Namestitev naprave na motor ..................................................... 1
Napajalni nosilec za motocikel ............................................... 1
Namestitev nosilca na krmilu ................................................. 1
Priključitev napajalnih kablov na nosilec na motorju .............. 1
Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju ................ 2
Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu ................... 2
Namestitev naprave v nosilec za motocikel ........................... 2
Odstranjevanje naprave z nosilca za motocikel ......................... 2
Namestitev naprave v avtomobil ................................................. 2
Uvod ................................................................................ 3
Pregled naprave ......................................................................... 3
Vklop ali izklop naprave .............................................................. 3
Iskanje signalov GPS .................................................................. 3
Ikone vrstice stanja ..................................................................... 3
Uporaba tipk na zaslonu ............................................................. 3
Nastavitev glasnosti .................................................................... 3
Uporaba mešalnika zvoka ...................................................... 3
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 3
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika.............. 4
Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika .................. 4
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo ...... 4
Zaznavanje dogodkov in obveščanje o njih ................................ 4
Nastavitev stika v primeru dogodka ....................................... 4
Preklic obvestila o dogodku ................................................... 5
Onemogočanje obvestil o dogodku ....................................... 5
Ogled obvestil o zakonih o uporabi čelade ................................. 5
Iskanje zakonov o uporabi čelade .............................................. 5
Navigacija do cilja.......................................................... 5
Načrtovane poti ........................................................................... 5
Začetek načrtovane poti ............................................................. 5
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ...................... 5
Vožnja po načrtovani poti z načrtovanjem pustolovske
poti ......................................................................................... 5
Začetek načrtovane poti z zemljevidom ................................. 5
Pot domov .............................................................................. 5
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 6
Aktivno razvrščanje na pasove .............................................. 6
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje ................................ 6
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu ........................ 6
Prihod na cilj ............................................................................... 6
Parkirišče v bližini cilja ........................................................... 6
Iskanje zadnjega parkirnega mesta ....................................... 6
Spreminjanje aktivne načrtovane poti ......................................... 6
Dodajanje lokacij v načrtovano pot ........................................ 6
Oblikovanje načrtovane poti ................................................... 7
Izbira obvoza .......................................................................... 7
Ustavitev načrtovane poti ........................................................... 7
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ........................................ 7
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem ............................ 7
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti ................ 7
Izogibanje cestam s cestnino ................................................. 7
Izogibanje vinjetam ................................................................ 7
Izogibanje tipom cest in manevrom ....................................... 7
Izogibanja po meri .................................................................. 7
Navigacija izven cest .................................................................. 8
Merjenje goriva ........................................................................... 8
Omogočanje merjenja goriva ................................................. 8
Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva ................................ 8
Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za
gorivo ..................................................................................... 8
Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva ........... 8
Iskanje in shranjevanje lokacij...................................... 8
Kazalo vsebine
Destinacije .................................................................................. 8
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ............................................ 8
Iskanje lokacije po kategoriji ....................................................... 9
Iskanje znotraj kategorije ....................................................... 9
Navigacija do destinacije znotraj kraja ................................... 9
Rezultati iskanja lokacij ............................................................... 9
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu ................................... 9
Spreminjanje območja iskanja .................................................... 9
Parkirišče .................................................................................... 9
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije ..................... 10
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije ........................ 10
Razumevanje barv in simbolov parkirišč .............................. 10
Orodja za iskanje ...................................................................... 10
Iskanje naslova .................................................................... 10
Iskanje križišča ..................................................................... 10
Iskanje mesta ....................................................................... 10
Iskanje lokacije z uporabo koordinat .................................... 10
Foursquare ............................................................................... 10
Povezovanje z računom Foursquare ................................... 10
Iskanje destinacij Foursquare .............................................. 10
Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare ............................. 10
Javljanje v storitev Foursquare ............................................ 10
TripAdvisor® ............................................................................. 10
Iskanje destinacij TripAdvisor .............................................. 11
Ogled nedavno najdenih lokacij ................................................ 11
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev ........................ 11
Ogled informacij o trenutni lokaciji ............................................ 11
Iskanje nujnih služb in goriva ............................................... 11
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije ........................ 11
Dodajanje bližnjice .................................................................... 11
Odstranjevanje bližnjice ....................................................... 11
Shranjevanje lokacij .................................................................. 11
Shranjevanje položaja ......................................................... 11
Shranjevanje trenutne lokacije ............................................. 11
Urejanje shranjene lokacije .................................................. 11
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji .............................. 11
Brisanje shranjene lokacije .................................................. 11
Uporaba zemljevida...................................................... 11
Orodja zemljevida ..................................................................... 12
Ogled orodja zemljevida ...................................................... 12
Omogočanje orodij zemljevida ............................................. 12
Pred vami .................................................................................. 12
Ogled lokacij pred vami ........................................................ 12
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ........................... 12
Podatki o potovanju .................................................................. 12
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu ......................... 12
Ogled strani Informacije o potovanju ................................... 12
Ogled dnevnika potovanja ................................................... 12
Ponastavitev potovalnega računalnika ................................ 12
Ogled prihajajočega prometa ................................................... 13
Ogled prometa na zemljevidu .............................................. 13
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 13
Prilagajanje zemljevida ............................................................. 13
Prilagajanje plasti zemljevida ............................................... 13
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ...................... 13
Spreminjanje perspektive zemljevida ................................... 13
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega
telefona.......................................................................... 13
Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone
Link ........................................................................................... 13
Ikone stanja funkcije Bluetooth ................................................. 13
Storitve Garmin Live ................................................................. 14
Naročanje na storitve Garmin Live ....................................... 14
Združevanje telefona in slušalk ................................................ 14
Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo ................ 14
Pametna obvestila .................................................................... 14
i
Prejemanje obvestil .............................................................. 14
Ogled seznama obvestil ....................................................... 15
Prostoročno klicanje ................................................................. 15
Klicanje ................................................................................ 15
Sprejemanje klica ................................................................. 15
Uporaba zgodovine klicev .................................................... 15
Uporaba možnosti med klicem ............................................. 15
Shranjevanje domače telefonske številke ............................ 15
Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple ........................ 15
Povezava s programom Smartphone Link v napravi
Apple .................................................................................... 15
Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple ................. 15
Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa
Smartphone Link za napravo Apple ..................................... 16
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom
Android™ .................................................................................. 16
Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone Link v
pametnem telefonu s sistemom Android ............................. 16
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s
sistemom Android ................................................................ 16
Odklop naprave Bluetooth ........................................................ 16
Brisanje združenega telefona ................................................... 16
Promet ........................................................................... 16
Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone
Link ........................................................................................... 16
Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih
informacij .................................................................................. 17
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij .................. 17
Omogočanje prometnih informacij ............................................ 17
Ogled prometa na zemljevidu ................................................... 17
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 17
Uporaba programov..................................................... 17
Ogled priročnika za uporabo v napravi ..................................... 17
Načrtovalnik potovanja ............................................................. 17
Načrtovanje potovanja ......................................................... 17
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju ............................................................................. 17
Odkrivanje znamenitosti na potovanju ................................. 17
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja .................... 18
Navigacija po shranjenem potovanju ................................... 18
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti ................ 18
Deljenje načrtovane poti ........................................................... 18
LiveTrack .................................................................................. 18
Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil
opazovalcem ........................................................................ 18
Pričetek deljenja prek funkcije LiveTrack ............................. 18
Sledi .......................................................................................... 19
Ogled in shranjevanje informacij o sledi .............................. 19
Predvajalnik .............................................................................. 19
Dodajanje orodja za predvajanje predstavnosti na
zemljevid .............................................................................. 19
Spreminjanje vira predstavnosti ........................................... 19
Storitev Pandora .................................................................. 19
Uporaba kompasa .................................................................... 19
TracBack® ................................................................................ 19
Sledenje nedavni sledi ......................................................... 19
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje .......................... 19
Ogled vremenske napovedi ...................................................... 19
Ogled vremena blizu drugega mesta ................................... 19
Ogled vremenske slike ......................................................... 20
Ogled vremenskih opozoril .................................................. 20
Ogled razmer na cesti .......................................................... 20
Ustvarjanje povratne načrtovane poti ....................................... 20
Prometne kamere photoLive .................................................... 20
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive ............. 20
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu ................ 20
ii
Shranjevanje prometne kamere ........................................... 20
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 20
Nastavitve zūmo ........................................................... 20
Nastavitve zemljevida in vozila ................................................. 20
Omogočanje zemljevidov ..................................................... 21
Nastavitve navigacije ................................................................ 21
Nastavitve načina izračuna .................................................. 21
Nastavitev simuliranega položaja ........................................ 21
Nastavitve Bluetooth ................................................................. 21
Nastavitve omrežja Wi‑Fi® ....................................................... 21
Nastavitve pomoči za voznika .................................................. 21
Nastavitve zaslona .................................................................... 21
Nastavitve prometnih informacij ................................................ 21
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa ......................... 21
Nastavljanje časa ................................................................. 22
Nastavitve jezika in tipkovnice .................................................. 22
Nastavitve naprave in zasebnosti ............................................. 22
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 22
Informacije o napravi................................................... 22
Ogled informacij o predpisih in skladnosti ................................ 22
Specifikacije .............................................................................. 22
Polnjenje naprave ..................................................................... 22
Vzdrževanje naprave .................................................... 22
Središče za podporo Garmin .................................................... 22
Posodobitve zemljevidov in programske opreme ..................... 22
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi ........................ 22
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z
omrežjem Wi‑Fi .................................................................... 23
Posodobitve izdelkov ........................................................... 23
Nega naprave ........................................................................... 24
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 24
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 24
Preprečevanje kraje ............................................................. 24
Ponovni zagon naprave ............................................................ 24
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 24
Odstranjevanje naprave z nosilca ........................................ 24
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 24
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 24
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ......................... 24
Odpravljanje težav........................................................ 24
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu ........... 24
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 24
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 24
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 24
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom
Smartphone Link ....................................................................... 24
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv
pogon ........................................................................................ 25
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna
naprava ..................................................................................... 25
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava
niti kot odstranljiv pogon ........................................................... 25
Program Smartphone Link vpliva na raven napolnjenosti baterije
v pametnem telefonu ................................................................ 25
Dodatek ......................................................................... 25
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke ...... 25
Upravljanje podatkov ................................................................ 25
O pomnilniških karticah ........................................................ 25
Priklop naprave na računalnik ............................................. 26
Prenašanje podatkov iz računalnika .................................... 26
Izključitev kabla USB ........................................................... 26
Ogled stanja signala GPS ........................................................ 26
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 26
Kazalo vsebine
Nakup dodatne opreme ............................................................ 26
Kazalo............................................................................ 27
Kazalo vsebine
iii
Namestitev
Namestitev naprave na motor
Napajalni nosilec za motocikel
OPOZORILO
Garmin močno priporoča, da napravo namesti izkušen
inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno
ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu
ali bateriji in telesne poškodbe.
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
®
Naprava mora biti nameščena na primerno in varno mesto na
vašem motorju, glede na razpoložljive vire napajanja in varno
usmerjanje kablov.
OPOMBA: priložena sta 1/4-palčni standardni in M6 vijak.
Določite velikost tovarniških vijakov na nosilcu sklopke/
zavornega sklopa.
2 Privijte nove vijake skozi nosilec na krmilu, distančnike
in nosilec sklopke ali zavornega sklopa.
3 Privijte vijake, da zavarujete nosilec.
Priključitev napajalnih kablov na nosilec na motorju
1 Privijte konektor napajalnega kabla skozi vrh odprtine v
nosilcu na motorju.
Nosilec za motor
Napajanje sistema z napetostjo 12–24 Vdc (rdeč)
OPOMBA: pri nekaterih modelih rdeči kabel za napajanje sistema
lahko vključuje varovalko v kablu. Kabli brez varovalke v kablu
imajo notranjo zaščito.
Ozemljitev sistema (črn)
Namestitev nosilca na krmilu
Naprava vključuje dele za dve možnosti namestitve nosilca na
krmilu. Za nosilce po meri je lahko potreben dodaten komplet za
namestitev.
Namestitev U-vijaka in nosilca na krmilu
1 U-vijak namestite okoli nosilca na krmilu
konce skozi nosilec na krmilu .
2 Kabel potisnite navzdol proti dnu odprtine
, in privijte
nazaj, dokler ni skrit.
3 Privijte črni vijak v hrbtno stran nosilca
kabel.
in ga povlecite
, da pritrdite
2 Privijte matice, da zavarujete nosilec.
OPOMBA: priporočen vrtilni moment je 50 lbf-pol (5,65 Nm).
Ne prekoračite vrtilnega momenta 80 lbf-pol (9,04 Nm).
Nameščanje nosilca krmila na nosilec sklopke ali zavornega
sklopa
1 Odstranite dva tovarniška vijaka z nosilca sklopke ali
zavornega sklopa .
Namestitev
4 Vstavite priključek
skozi vrh luknje in ga pritisnite vanjo.
1
2 Desno stran naprave potisnite naprej, da se zaskoči.
3 Če zapah na nosilcu ostane odprt, ko vstavite napravo, ga
potisnite navzdol.
Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju
OBVESTILO
Neposreden trajen stik z osnovno ploščo ali s katerim koli delom
motocikla lahko sčasoma poškoduje nosilec. Te vrste poškodb
preprečite tako, da med nosilec in osnovno ploščo postavite
distančnike in zagotovite, da se noben del naprave ali nosilca ne
dotika motocikla.
1 Privijte vijake M4 x 20 mm z nizko cilindrično glavo
tesnilo
, nosilec, distančnike
in osnovno ploščo
skozi
.
Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu
1 Poravnajte kroglico nosilca na krmilu in kroglico osnovne
z obema koncema dvojnega vtičnega kraka
1 Pritisnite gumb za sprostitev na spodnjem delu nosilca.
2 Dvignite napravo ven.
Namestitev naprave v avtomobil
OBVESTILO
Pred namestitvijo naprave si preberite o zakonih, ki se nanašajo
na nameščanje na vetrobransko steklo.
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Ne uporabljajte vakuumskega nosilca na motorju.
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
2 Privijte matice, da zavarujete osnovno ploščo.
plošče
Odstranjevanje naprave z nosilca za
motocikel
.
OPOMBA: avtomobilski nosilec ni priložen vsem modelom. Za
nakup dodatne opreme obiščite garmin.com.
1 Napajalni kabel avtomobila priklopite v vrata na nosilcu.
2 Z vakuumskega prijemala odstranite zaščitno plastiko .
3 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in
2
3
4
5
Vstavite obe kroglici v dvojni vtični krak.
Rahlo privijte gumb.
Prilagodite za optimalno gledanje in delovanje.
Privijte gumb, da zavarujete nosilec.
Namestitev naprave v nosilec za motocikel
1 Levo stran naprave vstavite v nosilec.
2
osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
4 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in
5
6
7
8
pomaknite ročico
nazaj proti steklu.
Nosilec
pritrdite na nastavek vakuumskega nosilca.
Eno stran naprave vstavite v nosilec.
Napravo potisnite v nosilec, da se zaskoči.
Drug konec napajalnega kabla avtomobila vključite v vtičnico.
Namestitev
Uvod
v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj
polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
• Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi
(Posodobitve izdelkov, stran 23).
• Namestite napravo in jo priklopite na napajanje.
• Združite telefon in slušalke Bluetooth (Združevanje telefona
in slušalk, stran 14) (izbirno).
• Pridobite signale GPS (Iskanje signalov GPS, stran 3).
• Nastavite svetlost zaslona (Nastavljanje svetlosti zaslona,
stran 3).
• Začnite navigacijo do cilja (Začetek načrtovane poti,
stran 5).
®
Pregled naprave
Ikone vrstice stanja
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.
Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in
pridobljenih informacij o satelitih (Ogled stanja signala GPS,
stran 26).
Stanje tehnologije Bluetooth. Izberite za ogled nastavitev
Bluetooth (Nastavitve Bluetooth, stran 21).
Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitev omrežja
Wi-Fi (Nastavitve omrežja Wi‑Fi , stran 21).
®
Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje
(Prostoročno klicanje, stran 15).
Aktivni način prevoza. Izberite za spremembo načina prevoza.
Trenutni čas. Izberite za nastavitev časa (Nastavljanje časa,
stran 22).
Stanje napolnjenosti baterije.
Deljenje podatkov funkcije LiveTrack. V ikoni se prikaže število
povabljenih opazovalcev. Izberite za odpiranje programa
LiveTrack (LiveTrack, stran 18).
Stanje programa Smartphone Link. Izberite za povezavo s
programom Smartphone Link ter prejemanje prometnih informacij in drugih storitev v živo (Združevanje s telefonom in
povezava s programom Smartphone Link, stran 13). Ko je
ikona modra, je naprava povezana s programom Smartphone
Link.
Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled
vremenske napovedi, stran 19).
tipka za vklop/izklop
Reža za pomnilniško kartico microSD
®
Vrata za napajanje in prenos podatkov USB
Vklop ali izklop naprave
• Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali
napravo priklopite na napajanje.
• Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo,
pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon
izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite
uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
• Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/
izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite
Izklopljeno.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način
varčevanja z energijo.
Iskanje signalov GPS
Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati
podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za
pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov:
razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko
napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa
ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite
navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda
trajalo nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni
visokih stavb in dreves.
Uvod
Stanje goriva. Izberite za ogled informacij o gorivu (Merjenje
goriva, stran 8).
Uporaba tipk na zaslonu
Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in
možnostih menijev v napravi.
• Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
• Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
• Za premikanje po seznamih ali menijih izberite ali .
• Držite ali za hitrejše pomikanje.
• Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni
zaslon izberite .
Nastavitev glasnosti
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.
• Za izklop zvoka naprave izberite
• Za dodatne možnosti izberite .
.
Uporaba mešalnika zvoka
Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne
vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven
za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite > Mešalnik zvoka.
3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
3
Funkcije in opozorila za obveščanje
voznika
OBVESTILO
Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo
informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba
upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno
voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen
ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih
prometnih zakonov in znakov.
Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo
varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na
območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in
prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali
onemogočite lahko zvok ali sporočilo za posamezno vrsto
opozoril. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.
Območja šol ali bližina šol: naprava predvaja zvok in prikaže
razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev
hitrosti (če je na voljo).
Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in
prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se
lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.
Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in
prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete
omejitev hitrosti na trenutni cesti.
Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo
do železniškega prehoda, ki je pred vami.
Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do
prehoda za živali, ki je pred vami.
Ovinek: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na
cesti.
Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo
do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu
prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora
naprava prejemati prometne informacije (Prejemanje
prometnih informacij s programom Smartphone Link,
stran 16).
Opozorilo o utrujenosti: naprava predvaja zvok in predlaga
počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka
več kot dve uri.
Omogočanje ali onemogočanje opozoril za
voznika
Posamezna zvočna opozorila za voznika lahko izklopite.
Vizualna opozorila se prikažejo tudi, če je zvočno opozorilo
onemogočeno.
1 Izberite Nastavitve > Pomoč za voznika > Zvočna
opozorila za voznika.
2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega
opozorila.
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in
prehitro vožnjo
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke
podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri
rdeči luči in prehitre vožnje.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči
in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere
modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete
prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči
luči.
4
• V živo posodobljeni podatki o kamerah za preprečevanje
vožnje pri rdeči luči in prometnih kamerah so na voljo v obliki
naročnine na storitve Garmin v živo ob uporabi programa
Smartphone Link (Storitve Garmin Live, stran 14).
• Če želite imeti posodobljeno zbirko podatkov o lokacijah
kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre
vožnje, naprava potrebuje aktivno naročnino za prenos in
shranjevanje podatkov o prometnih kamerah. Razpoložljivost
in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer
se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar
koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate
trenutno naročnino.
OPOMBA: v nekaterih regijah določeni paketi izdelkov
vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za
preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje z
brezplačnimi doživljenjskimi posodobitvami.
• S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com
/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah,
shranjeno v vaši napravi. Napravo posodabljajte redno, da
boste prejemali najnovejše informacije o kamerah.
Zaznavanje dogodkov in obveščanje o njih
OPOZORILO
Naprava omogoča, da pošljete svojo lokacijo stiku v sili. To je
dodatna funkcija, na katero se ne smete zanesti kot na glavni
način za priklic pomoči v sili. Program Smartphone Link ne stopi
v stik z službami za ukrepanje v sili v vašem imenu.
Naprava zūmo z vgrajenimi senzorji zaznava morebitne
dogodke z vozilom.
• Če nastavite stik v primeru dogodka, lahko naprava pošlje
stiku samodejno besedilno sporočilo, ko zazna dogodek in se
vozilo ustavi. To lahko pomaga opozoriti stik na vašo
situacijo, če ne morete klicati ali poslati sporočila. Ta funkcija
zahteva povezavo s programom Smartphone Link in aktivno
podatkovno povezavo za pošiljanje sporočila.
• Če niste nastavili stika v primeru dogodka, bo naprava
samodejno prikazala najbližji naslov ali geografske
koordinate, ko zazna dogodek. Ta funkcija je uporabna, ko
morate reševalcem povedati, kje ste. Za ogled strani Kje
sem? izberite Več.
Nastavitev stika v primeru dogodka
Preden lahko nastavite stik v primeru zaznanega dogodka,
morate narediti naslednje:
• Napravo povežite s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 13).
• Izberite Nastavitve > Bluetooth, izberite ime telefona in
preverite, ali je omogočena možnost Telefonski klici.
Naprava mora pri nastavitvi stika v primeru dogodka imeti
dostop do programa Smartphone Link in imenika v pametnem
telefonu. Če ne želite uporabljati naprave za prostoročno
telefoniranje, lahko onemogočite možnost Telefonski klici, ko
dokončate nastavitev stika v primeru dogodka.
1 Izberite Nastavitve > Pomoč za voznika > Obveščanje o
dogodku > Nadaljuj.
Prikaže se seznam stikov v pametnem telefonu.
2 Izberite stik in nato Naslednji.
3 Preverite telefonsko številko stika in izberite Naslednji.
4 Vnesite svoje ime ali vzdevek in izberite Konč..
5 Preglejte vzorec sporočila v primeru dogodka in izberite
Naslednji.
6 Sledite navodilom na zaslonu za obveščanje stika, da ste ga
dodali kot stik v primeru dogodka.
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika
OPOMBA: v sporočilu obvestila o dogodku je navedeno vaše
ime oz. vzdevek, ki ste ga vnesli, vendar sporočilo ni poslano
z vaše telefonske številke. Za pošiljanje sporočila se
uporablja storitev drugih ponudnikov, zato stik v primeru
dogodka opozorite, da bo sporočilo poslano z neznane
številke.
7 Izberite V redu.
8 Preglejte podatke in izberite Shrani.
Preklic obvestila o dogodku
Ko naprava zazna dogodek, ste s sporočilom in glasovnim
pozivom opozorjeni, da bo sporočilo poslano stiku v primeru
dogodka. Sproži se 60-sekundni odštevalnik časa od trenutka
zaznave dogodka in ko čas poteče, naprava samodejno pošlje
sporočilo. Če ne želite poslati sporočila, ga lahko prekličete.
Preden čas poteče, izberite Prekliči.
Onemogočanje obvestil o dogodku
Ko so obvestila o dogodku onemogočena, naprava ne pošlje
obvestila SMS, če zazna dogodek.
1 Izberite Nastavitve > Pomoč za voznika > Obveščanje o
dogodku.
2 Počistite potrditveno polje Sporočilo SMS o zaznavanju
dogodkov.
Ogled obvestil o zakonih o uporabi čelade
Obvestila o zakonih o uporabi čelade in zaščite oči se lahko
prikažejo v napravi zūmo, ko naprava prvič pridobi satelitske
signale in ko se približa lokaciji z varnostnimi predpisi za
motocikle.
OBVESTILO
Garmin priporoča, da zaradi varnosti vsi potniki uporabljajo
čelade. Obvestila o zakonih o uporabi čelade so samo
informativna ter se lahko spremenijo in niso namenjena kot
pravni nasvet. Obvestila o zakonih o uporabi čelade so na voljo
samo v ZDA in Kanadi.
Za ogled dodatnih podrobnosti izberite obvestilo.
Iskanje zakonov o uporabi čelade
Zakone o uporabi čelade lahko iščete po državi ali provinci.
1 Izberite Programi > Priročnik za uporabo čelade.
2 Izberite zvezno državo ali provinco.
Navigacija do cilja
Načrtovane poti
Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več
ciljev.
• Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na
podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način
izračunavanja načrtovane poti (Spreminjanje načina izračuna
načrtovane poti, stran 5) in izogibanja (Izogibanje
zastojem, cestninam in območjem, stran 7).
• S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete
uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo
načrtovano pot (Začetek načrtovane poti, stran 5).
• Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim
izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite.
• Načrtovani poti lahko dodate več ciljev.
Začetek načrtovane poti
1 Izberite Kam? in poiščite lokacijo.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite možnost:
Navigacija do cilja
• Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo
izberite Pojdi!.
• Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite in nato
izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani
zemljevida.
• Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite >
Urejanje načrtovane poti in načrtovani poti dodajte točke
oblikovanja.
Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z
glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (Načrtovana pot
na zemljevidu, stran 6). Na robu zemljevida se za nekaj
sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.
Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti
dodate lokacije.
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Garmin Adventurous Routing™ za izračun poti,
ki dajejo prednost ovinkastim cestam.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Vožnja po načrtovani poti z načrtovanjem
pustolovske poti
Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost
ovinkastim cestam in hribom ter vključujejo manj avtocest. S to
funkcijo bo vožnja morda prijetnejša, lahko pa podaljša čas ali
razdaljo do cilja.
OPOMBA: funkcija ni na voljo v vseh modelih naprave ali za vse
regije zemljevida.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna >
Garmin Adventurous Routing™ > Shrani.
2 Izberite Garmin Adventurous Routing™.
3 Z drsnikom Daj prednost ovinkom vključite več ali manj
ovinkov.
4 Z drsnikom Daj prednost hribom vključite več ali manj
hribov.
5 Z drsnikom Izogibaj se glavnim hitrim cestam vključite več
ali manj avtocest.
6 Začnite načrtovano pot (Začetek načrtovane poti, stran 5).
Začetek načrtovane poti z zemljevidom
Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na
zemljevidu.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Če je treba, izberite , da prikazane destinacije filtrirate po
kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
5 Izberite Pojdi!.
Pot domov
Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu
domače lokacije.
1 Izberite Kam? > Domov.
5
2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.
Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se
lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.
Urejanje domače lokacije
1 Izberite Kam? > > Nastavi dom. lokacijo.
2 Vnesite domačo lokacijo.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na
Načrtovana pot na zemljevidu
2 Izberite
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in
informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali
izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.
Prihod na cilj
zemljevidu.
.
Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam
pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.
•
označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas
obvesti, da se približujete cilju.
• Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno
pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko Da in poiščete
parkirišča v bližini (Parkirišče v bližini cilja, stran 6).
• Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano
pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za
končanje načrtovane poti izberete Stop.
Parkirišče v bližini cilja
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz
ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
Razdalja do naslednjega dejanja.
Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
Hitrost vozila.
Ime ceste, po kateri vozite.
Predvideni čas prihoda.
NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije,
ki so prikazane v njem.
Aktivno razvrščanje na pasove
Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na
načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija
ceste, če je na voljo. Obarvana črta
prikazuje ustrezni vozni
pas za zavoj.
Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini
cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno
pozove k iskanju parkirišča.
1 Izberite možnost:
• Ko vas naprava pozove, izberite Da za iskanje parkirišča v
bližini.
• Če vas naprava ne pozove, izberite Kam? > Kategorije >
Parkirišča, nato pa izberite > Cilja poti.
Izberite
Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
2
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite Pojdi! > Dodaj
kot nasl. post..
Naprava vas vodi do parkirišča.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.
Izberite Programi > Zadnje mesto.
Spreminjanje aktivne načrtovane poti
Dodajanje lokacij v načrtovano pot
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje
zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje
na načrtovani poti.
1 Na zemljevidu izberite možnost:
• Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in
navodila za usmerjanje, izberite > Zavoji.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri
zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med
navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
• Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za
usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno
vrstico na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).
6
Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati
navigacijo po njej (Začetek načrtovane poti, stran 5).
Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot
naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate
bencinsko črpalko.
NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji
ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in
shranite z načrtovalnikom potovanja (Načrtovanje potovanja,
stran 17).
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.
2 Poiščite lokacijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
5 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani
poti, izberite Dodaj kot nasl. post..
• Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti,
izberite Dodaj kot zad. post..
Navigacija do cilja
• Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na
načrtovani poti, izberite Dodaj aktivni načrt. poti.
Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi
dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.
Oblikovanje načrtovane poti
Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti
(Začetek načrtovane poti, stran 5).
Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete
ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila
določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali
cilj.
1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati
natančneje, lahko izberete .
Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka
skozi izbrano lokacijo.
4 Če je treba, izberite možnost:
• Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja,
izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
• Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite Pojdi!.
Izbira obvoza
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Spreminjanje načrtovane poti.
NAMIG: če orodja Spreminjanje načrtovane poti ni v meniju z
orodji zemljevida, ga lahko dodate (Omogočanje orodij
zemljevida, stran 12).
2 Izberite možnost:
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.
• Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite Obvoz.
Ustavitev načrtovane poti
Na zemljevidu izberite
> Stop.
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave in
zasebnosti, stran 22).
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti
Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate
prejemati prometne informacije (Prejemanje prometnih
informacij s programom Smartphone Link, stran 16).
Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se
izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah
prometnih informacij onemogočiti (Nastavitve prometnih
Navigacija do cilja
informacij, stran 21), si lahko prometne zastoje ogledate in se
jim izognete ročno.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
2 Izberite Druga načrtovana pot, če je na voljo.
3 Izberite Pojdi!.
Izogibanje cestam s cestnino
Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za
katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s
cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot
vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge
primerne načrtovane poti.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke
zemljevidov v napravi.
• Izberite Plačljive ceste.
• Izberite Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
Izberite
Shrani.
4
Izogibanje vinjetam
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne
informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali
dovolite vinjete v posamezni državi.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi
stroški > Vinjete.
2 Izberite državo.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja.
2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na
načrtovani poti, nato izberite Shrani.
Izogibanja po meri
Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke
ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju
načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na
voljo nobene druge primerne načrtovane poti.
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite Dodaj izogibanje cesti.
3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naslednji.
4 Izberite končno točko dela ceste in nato Naslednji.
5 Izberite Konč..
Izogibanje območju
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
7
3 Izberite Dodaj izogibanje območju.
4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naslednji.
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naslednji.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
6 Izberite Konč..
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
3 Izberite > Onemogoči.
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.
Merjenje goriva
Napravo lahko nastavite tako, da oceni vašo porabo goriva, vas
opozori, ko se približate najdaljši ocenjeni razdalji za rezervoar
goriva in predlaga postanke na bencinskih črpalkah glede na
ocenjen doseg s preostalim gorivom. Ko je merjenje goriva
omogočeno, ikona prikazuje trenutno stanje goriva.
Bela: merjenje goriva je onemogočeno ali naprava ni povezana
z nosilcem za motocikel.
Zelena: ocenjen doseg s preostalim gorivom je nad ravnjo
opozorila o rezervoarju za gorivo.
Oranžna: ocenjen doseg s preostalim gorivom je pod ravnjo
opozorila o rezervoarju za gorivo.
Rdeča: preostala ocenjena razdalja je 0.
Omogočanje merjenja goriva
Preden lahko omogočite merjenje goriva, mora biti naprava v
načinu za motocikel ali načinu izven cest ter postavljena v
nosilec na motociklu.
Ko omogočite merjenje goriva, se na potovalnem računalniku
prikaže merilnik goriva (Ogled strani Informacije o potovanju,
stran 12).
1 Napolnite rezervoar za gorivo.
2 Izberite Programi > Nastavitve goriva > Spremljanje
goriva.
3 Izberite Razdalja na rezervoar.
4 Vnesite razdaljo, ki jo vozilo opravi z enim rezervoarjem
goriva in izberite Konč..
Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva
Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je rezervoar za
gorivo skoraj prazen.
OPOMBA: če želite iz naprave prejemati opozorila o nizki ravni
goriva, mora biti priklopljena na nosilec za motocikel.
1 Omogočite merjenje goriva (Omogočanje merjenja goriva,
stran 8).
2 Izberite Opozorilo o preostalem gorivu.
8
3 Vnesite razdaljo in izberite Konč..
Ko imate goriva dovolj le še za vneseno razdaljo, se na strani z
zemljevidom prikaže opozorilo o nizki ravni goriva.
Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za
gorivo
Ko dolijete gorivo v rezervoar, v napravi ponastavite razdaljo,
prevoženo z rezervoarjem za gorivo, da boste natančneje merili,
koliko goriva je še preostalo.
Izberite Programi > Nastavitve goriva > Ponastavi
rezervoar za gorivo.
Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva
Preden lahko omogočite dinamične postanke za točenje goriva,
mora biti naprava v načinu za motocikel in postavljena v nosilec
na motociklu, omogočeno pa mora biti tudi merjenje goriva.
Napravo lahko nastavite tako, da vam predlaga postanke za
točenje goriva glede na predviden doseg s preostalim gorivom.
Izberite Programi > Nastavitve goriva > Dinamični
postanki za točenje goriva.
Iskanje in shranjevanje lokacij
V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z
različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.
• Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije
o lokaciji (Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 8).
• Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po
kategoriji (Destinacije, stran 8).
• Poiščite destinacije v storitvi Foursquare in se javite z njih
(Iskanje destinacij Foursquare, stran 10).
• Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer
naslove, križišča ali geografske koordinate (Orodja za
iskanje, stran 10).
• Iščite blizu drugega mesta ali območja (Spreminjanje
območja iskanja, stran 9).
• Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali
v prihodnje (Shranjevanje lokacij, stran 11).
• Vrnite se na nedavno najdene lokacije (Ogled nedavno
najdenih lokacij, stran 11).
®
Destinacije
Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva.
Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo
priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke,
restavracije, hotele in razvedrilne kraje.
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
Iskanje in shranjevanje lokacij
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Iskanje lokacije po kategoriji
1
2
3
4
Izberite Kam?.
Izberite kategorijo ali Kategorije.
Po potrebi izberite podkategorijo.
Izberite lokacijo.
Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani
lokaciji.
Iskanje znotraj kategorije
Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite možnost:
• Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani
zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene
lokacije v izbrani kategoriji.
• Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.
Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
Navigacija do destinacije znotraj kraja
OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali
za vse modele izdelka.
Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega
kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali
določenega terminala na letališču.
1 Izberite Kam? > Vnesite iskanje.
2 Izberite možnost:
• Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov,
izberite in nadaljujte s 3. korakom.
• Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite
in nadaljujte s 5. korakom.
Izberite
kraj.
3
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov
ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
4 Izberite kategorijo.
5 Izberite destinacijo in nato še Pojdi!.
Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki
je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno
parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka
prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.
Pojdi! Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno
načrtovano potjo.
Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu
Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na
zemljevidu.
V rezultatih iskanja lokacij izberite . Najbližja lokacija je
prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani
lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.
Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate
iskanja.
Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo
lokacijo.
Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati
podrobne informacije o izbrani lokaciji.
Pojdi! Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno
načrtovano potjo.
Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.
Raziskovanje kraja
OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali
za vse modele izdelka.
Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega
kraja.
1 Izberite kraj.
2 Izberite > Razišči ta kraj.
Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne
lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja,
blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite .
3 Izberite želeno možnost.
Rezultati iskanja lokacij
Parkirišče
Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na
seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite
ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.
Iskanje in shranjevanje lokacij
Spreminjanje območja iskanja
Naprava zūmo vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam
lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti,
da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih
načinov plačila.
9
Na nekaterih območjih so na voljo podatki o parkiriščih v živo,
kadar je naprava zūmo povezana s programom Smartphone
Link (Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 13). Ko naprava prejema podatke o
parkiriščih v živo, si lahko ogledate trende parkiranja v živo.
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh
območjih in za vsa parkirišča. Garmin ne odgovarja za točnost
ali pravočasnost podatkov o parkiriščih v živo.
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije
1 Izberite Kam? > Kategorije > Parkirišča.
2 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
3 Izberite lokacijo parkirišča.
4 Izberite Pojdi!.
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije
1 Poiščite lokacijo.
2 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
3 Izberite .
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
4 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobne informacije o parkiriščih niso na voljo
na vseh območjih in za vsa parkirišča.
5 Izberite lokacijo parkirišča.
6 Izberite Pojdi!.
Razumevanje barv in simbolov parkirišč
Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z
različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno
mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob
cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.
Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.
V rezultatih iskanja parkirišč izberite .
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Če je treba, izberite Iskanje blizu:, da spremenite območje
iskanja (Spreminjanje območja iskanja, stran 9).
3 Izberite Naslov.
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Iskanje križišča
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite možnost:
10
• Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
• Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite Iskanje blizu:
(Spreminjanje območja iskanja, stran 9).
• Če želite mesto poiskati po imenu, izberite Vnesite
iskanje, vnesite ime mesta in izberite .
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Foursquare
Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje
vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v
rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve
Foursquare.
Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom
Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s
svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone
Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate
podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete
destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.
Povezovanje z računom Foursquare
1 Napravo povežite s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 13).
2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite
Foursquare® > Login.
4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.
Iskanje destinacij Foursquare
Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v
napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s
svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše
rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene
rezultate iz vašega računa Foursquare.
Izberite Kam? > Kategorije > Foursquare®.
Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare
Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se
morate povezati s podprtim telefonom s programom
Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.
Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na
primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.
1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
2 Izberite .
Javljanje v storitev Foursquare
Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati
s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v
račun Foursquare.
1 Izberite Programi > Foursquare® > Javljanje.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite > Javljanje.
TripAdvisor
®
V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor.Ocene
TripAdvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov
iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih
destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali
priljubljenosti.
Iskanje in shranjevanje lokacij
Iskanje destinacij TripAdvisor
1 Izberite Kam? > Kategorije > TripAdvisor.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano
kategorijo.
3 Izberite Razvrsti rezultate za razvrščanje rezultatov iskanja
po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).
Ogled nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.
Izberite Kam? > Nedavno.
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje nujnih služb in goriva
Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske
postaje ali bencinske črpalke.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite Bolnice, Policijske postaje ali Gorivo.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na
vrhu seznama.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite začeti navigacijo do lokacije, izberite Pojdi!
• Če si želite ogledati telefonsko številko in druge
podrobnosti o lokaciji, izberite .
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Shrani.
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 9).
2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
3 Izberite .
4 Izberite > Shrani.
5 Po potrebi vnesite ime in izberite Konč..
Uporaba zemljevida
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Konč..
4 Izberite V redu.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
7 Uredite podatke.
8 Izberite Konč..
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Uredi > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Konč..
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Uporaba zemljevida
Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti
(Načrtovana pot na zemljevidu, stran 6), če pa ni aktivna nobena
načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno,
navzgor ali navzdol.
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji,
izberite .
• Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na
zemljevidu in izberite Pojdi! (Začetek načrtovane poti z
zemljevidom, stran 5).
11
Orodja zemljevida
Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in
funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate,
se prikaže na plošči na robu zemljevida.
Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.
Spreminjanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali
preskočite lokacije na načrtovani poti.
Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti
ali cesti, po kateri vozite (Pred vami, stran 12).
Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani
poti (Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 6).
Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju,
kot so hitrost ali razdalja (Ogled podatkov o potovanju na
zemljevidu, stran 12).
Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.
Svetlost: nastavi svetlost zaslona.
Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v
povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski
klic aktiven (Uporaba možnosti med klicem, stran 15).
LiveTrack: omogoča zagon in ustavitev deljenja funkcije
LiveTrack (LiveTrack, stran 18).
Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali
območju (Ogled prihajajočega prometa, stran 13).
Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.
photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na
storitev photoLive (Prometne kamere photoLive, stran 20).
Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni
kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je
na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah
za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči ter aktivno
povezavo s programom Smartphone Link (Združevanje s
telefonom in povezava s programom Smartphone Link,
stran 13).
Ogled orodja zemljevida
1 Na zemljevidu izberite .
2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
Ko
končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .
3
Omogočanje orodij zemljevida
Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le
najpogosteje uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12
orodij.
1 Na zemljevidu izberite > .
2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite
dodati.
3 Izberite Shrani.
Pred vami
Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred
vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si
lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske
črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate
tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in
mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih
tablah.
Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.
Ogled lokacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite možnost:
• Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni
kategoriji po potrebi izberite .
12
• Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje
izvoze in mesta izberite .
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po
avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.
Če
si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali
3
mesto, izberite element.
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami
Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko
spremenite.
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu
kategorije.
• Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
• Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo,
nato Iskanje po meri in vnesite ime podjetja ali kategorije.
5 Izberite Konč..
Podatki o potovanju
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu
Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu,
morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (Omogočanje
orodij zemljevida, stran 12).
Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
Prilagajanje polj podatkov o potovanju
Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida
s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji
zemljevida (Omogočanje orodij zemljevida, stran 12).
1 Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
2 Izberite polje podatkov o potovanju.
3 Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju
zemljevida s podatki o potovanju.
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.
Uporaba zemljevida
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Ogled prihajajočega prometa
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
Izberite
plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato Shrani.
2
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled
zemljevida za vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
3 Izberite Shrani.
Storitve v živo, promet in funkcije
pametnega telefona
Če želite kar najbolj izkoristiti napravo zūmo, jo združite s
pametnim telefonom in povežite s programom Smartphone Link.
Program Smartphone Link omogoča napravi sprejemanje
podatkov v živo, vključno s trenutnimi prometnimi informacijami,
trendi parkiranja, kamerami za vožnjo pri rdeči luči in prehitro
vožnjo in drugimi storitvami v živo.
Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne
informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude,
gradbišča in zapore cest (Promet, stran 16).
Informacije o parkiriščih v živo: v napravo pošilja trende
parkiranja v živo, kjer je to mogoče (Parkirišče, stran 9).
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona
Storitve Garmin Live: zagotavlja brezplačne in plačljive storitve
za pošiljanje podatkov v živo v vašo napravo, kot so kamere
za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje ali
prometne kamere (Storitve Garmin Live, stran 14).
Vremenske informacije: pošilja vremenske razmere in
opozorila v realnem času v napravo (Ogled vremenske
napovedi, stran 19).
LiveTrack: omogoča deljenje potovanja z izbranimi stiki v
realnem času (LiveTrack, stran 18).
Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in
sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z
napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za
prostoročno telefoniranje.
Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz
pametnega telefona v navigacijsko napravo.
Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča preverjanje lokacij
Foursquare z uporabo navigacijske naprave (Javljanje v
storitev Foursquare, stran 10).
Združevanje s telefonom in povezava s
programom Smartphone Link
Napravo zūmo morate združiti s telefonom in povezati s
programom Smartphone Link za uporabo nekaterih funkcij, kot
so prometne informacije v živo, informacije o parkiriščih,
prostoročno klicanje in druge povezane funkcije.
Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta
vklopljeni in v dosegu.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link.
2 Napravo zūmo in telefon postavite tako, da sta med sabo
oddaljena največ 3 m (10 čevljev).
3 V napravi zūmo izberite Nastavitve > Bluetooth in nato
potrdite polje Bluetooth.
4 Izberite Iskanje naprav.
5 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
telefona.
6 V napravi zūmo izberite V redu.
Naprava zūmo začne iskati naprave Bluetooth v bližini in
prikaže se seznam naprav Bluetooth. Lahko traja do ene
minute, da se telefon prikaže na seznamu.
7 Na seznamu izberite svoj telefon in izberite V redu.
8 V telefonu potrdite zahtevo po združitvi.
9 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Če združujete z napravo Apple , se na zaslonu naprave
zūmo prikaže varnostna koda.
10 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.
®
Ikone stanja funkcije Bluetooth
V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsake združene
naprave prikazane ikone stanja.
Izberite Nastavitve > Bluetooth.
• Siva ikona označuje, da je funkcija za napravo onemogočena
ali izklopljena.
• Obarvana ikona označuje, da je funkcija za napravo
povezana in aktivna.
Prostoročno klicanje
Pametna obvestila
Funkcije in storitve programa Smartphone Link
13
Pretakanje predstavnosti
Povezava s slušalkami je vzpostavljena
Storitve Garmin Live
Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava
povezana s programom Smartphone Link (Združevanje s
telefonom in povezava s programom Smartphone Link,
stran 13).
Storitve Garmin Live zagotavljajo brezplačne in naročniške
pakete, ki pošiljajo podatke v živo v vašo napravo, kot so
prometne razmere, vreme in informacije o kamerah za vožnjo pri
rdeči luči in prehitro vožnjo.
Nekatere storitve, kot je vreme, so v napravi na voljo kot ločeni
programi. Druge storitve, kot je promet, izboljšajo obstoječe
navigacijske funkcije naprave. Funkcije, za katere je potreben
dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa
Smartphone Link in so prikazane samo, če je naprava povezana
s programom Smartphone Link.
Naročanje na storitve Garmin Live
Za nekatere storitve zūmo Live je potrebna plačljiva naročnina.
V programu Smartphone Link lahko kupite doživljenjsko
naročnino. Naročnina je povezana z računom v trgovini
programov vašega pametnega telefona.
1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
2 Izberite My Account.
Prikaže se seznam razpoložljivih storitev in cenik naročnin.
3 Izberite storitev.
4 Izberite ceno.
5 Izberite Subscribe.
6 Za dokončanje nakupa sledite navodilom na zaslonu.
Združevanje telefona in slušalk
Če želite uporabljati različne funkcije Bluetooth, morate napravo
zūmo združiti s telefonom in slušalkami Bluetooth. Ko sta
napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v
dosegu.
Za nekatere funkcije potrebujete program Smartphone Link. S
programom Smartphone Link se lahko povežete med
postopkom združevanja ali pozneje.
1 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
telefona.
2 Napravo zūmo in telefon postavite tako, da sta med sabo
oddaljena največ 3 m (10 čevljev).
3 V napravi zūmo izberite Nastavitve > Bluetooth > .
4 Sledite navodilom na zaslonu za združitev telefona in
naprave.
5 V napravi zūmo izberite .
NAMIG: če se začetni zaslon nastavitev Bluetooth ne
prikaže, za združitev slušalk lahko izberete Nastavitve >
Bluetooth > Iskanje naprav.
6 Sledite navodilom na zaslonu za združitev slušalk in naprave.
7 V telefonu namestite program Smartphone Link (izbirno) iz
trgovine s programi in ga zaženite.
Če združujete z napravo Apple, se na zaslonu naprave zūmo
prikaže varnostna koda.
8 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.
Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v
napravo
1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
2 Izberite možnost:
• Če želite poiskati bližnjo lokacijo, izberite Find Nearby
Places in vnesite celoten ali delni naslov ali ime mesta.
• Če želite poiskati destinacijo Foursquare, izberite
Foursquare in nato na seznamu izberite želeno
destinacijo.
• Če želite izbrati lokacijo na zemljevidu, izberite možnost
Pick Location in se dotaknite lokacije na zemljevidu.
• Če želite poiskati naslov na seznamu stikov, izberite
Search Contacts in izberite ime stika.
Izbrana lokacija se prikaže na zemljevidu.
3 Izberite Send.
Program Smartphone Link pošlje lokacijo v vašo napravo
zūmo.
4 V napravi zūmo izberite možnost:
• Za pričetek navigacije do lokacije izberite Pojdi!.
• Če si želite ogledati podrobnosti o lokaciji ali shraniti
lokacijo med priljubljene, izberite .
• Če želite sprejeti lokacijo, vendar ne pričeti navigacije,
izberite V redu.
Lokacija se prikaže na seznamu nedavno najdenih lokacij v
napravi zūmo.
Pametna obvestila
Ko je naprava zūmo povezana s programom Smartphone Link,
si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so
besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.
OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo
in programom Smartphone Link boste morda morali počakati
nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so
pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona v
nastavitvah Bluetooth (Ikone stanja funkcije Bluetooth, stran 13).
Prejemanje obvestil
OPOZORILO
Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.
Preden lahko naprava zūmo prejema obvestila, jo morate
povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.
Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme
obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si
obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne
voznik.
OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v
orodju zemljevida.
• Če želite obvestilo prezreti, izberite V redu.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v
telefonu.
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite Ogled.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite Ogled > Predvajaj.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila
v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
• Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila
telefona, izberite Ogled in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere
vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari
obvestilo.
Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida
OPOZORILO
Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.
Lokacijo lahko poiščete s programom Smartphone Link v
telefonu in jo pošljete v napravo zūmo.
14
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona
Preden lahko naprava zūmo prejema obvestila, jo morate
povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.
Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju
zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila
lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.
• Če želite prezreti obvestilo, izberite ali počakajte, da
pojavno okno izgine.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v
telefonu.
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite Predvajaj sporočilo.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila
v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
• Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila
telefona, izberite Ogled in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere
vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari
obvestilo.
Ogled seznama obvestil
Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.
1 Izberite Programi > Pametna obvestila.
Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna,
že prebrana obvestila pa siva.
2 Izberite možnost:
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite .
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe
besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
Prostoročno klicanje
OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko
uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko
uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona
morda ne bodo na voljo.
Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato
uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s
tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite
www.garmin.com/bluetooth.
Klicanje
Klicanje številke
1 Izberite Programi > Telefon > Kliči.
2 Vnesite številko.
3 Izberite Kliči.
Klicanje stika v telefonskem imeniku
Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Telefonski imenik.
2 Izberite stik.
3 Izberite Kliči.
Klicanje lokacije
1 Izberite Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite Kliči.
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Prezri.
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona
Uporaba zgodovine klicev
Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Zgodovina klicev.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu
seznama.
3 Izberite klic.
Uporaba možnosti med klicem
Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.
• Za prenos klica v telefon izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo
in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
• Za uporabo številčnice izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme,
kot je glasovna pošta.
• Za izklop mikrofona izberite .
• Če želite prekiniti klic, izberite .
Shranjevanje domače telefonske številke
NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da
uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij (Urejanje
shranjene lokacije, stran 11).
1 Izberite Programi > Telefon > > Nastavitev domače št..
2 Vnesite svojo telefonsko številko.
3 Izberite Konč..
Klicanje domov
Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko
domače lokacije.
Izberite Programi > Telefon > Kliči domov.
Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo
Apple
Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive
funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite,
onemogočite in prilagodite.
Povezava s programom Smartphone Link v napravi
Apple
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate napravo zūmo združiti in povezati s telefonom.
Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom
Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije
Bluetooth. Program Smartphone Link s telefonom komunicira
prek tehnologije Bluetooth Smart. Ob prvi povezavi s
programom Smartphone Link v napravi Apple morate vnesti
varnostno kodo za Bluetooth Smart.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link.
OPOMBA: morda boste morali opraviti posodobitev na
najnovejšo različico operacijskega sistema telefona.
2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Na zaslonu naprave je prikazana varnostna koda zūmo.
3 Kodo vnesite v telefon.
Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple
Prostoročno klicanje lahko onemogočite in ostanete povezani s
telefonom za podatke in obvestila programa Smartphone Link.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime telefona, uporabljeno za prostoročno klicanje.
15
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za prostoročno klicanje, je obarvana ikona .
3 Počistite potrditveno polje Telefonski klici.
Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil
programa Smartphone Link za napravo Apple
Onemogočite lahko podatke in pametna obvestila programa
Smartphone Link ter ostanete povezani s telefonom za
prostoročno telefoniranje.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili
programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta modri
ikoni in .
3 Počistite potrditveno polje Storitve pametnega telefona.
Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo
Apple
Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s
prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili
programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta obarvani
ikoni in .
3 Izberite Pametna obvestila.
4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite
prikazati.
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni
telefon s sistemom Android™
Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive
funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite,
onemogočite in prilagodite.
Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone
Link v pametnem telefonu s sistemom Android
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate napravo zūmo združiti in povezati s telefonom.
Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom
Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije
Bluetooth.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link.
2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s
sistemom Android
Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa
lahko ostanete povezani.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime telefona.
3 Izberite možnost:
• Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, počistite
potrditveno polje Telefonski klici.
• Če želite onemogočiti podatke in pametna obvestila
programa Smartphone Link, počistite potrditveno polje
Smartphone Link.
• Če želite onemogočiti določena obvestila programa,
uporabite nastavitve v programu Smartphone Link.
16
Prikazovanje ali skrivanje obvestil pametnega telefona s
sistemom Android
S programom Smartphone Link lahko izberete, katere vrste
obvestil se prikazujejo v napravi zūmo.
1 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
2 Izberite .
3 Preverite, ali je potrjeno potrditveno polje Pametna
obvestila.
4 V razdelku Obvestila izberite Nastavitve.
Prikaže se seznam kategorij obvestil in programov.
5 Izberite možnost:
• Če želite obvestilo omogočiti ali onemogočiti, preklopite
stikalo poleg imena kategorije ali programa.
• Če želite na seznam dodati program, izberite .
Odklop naprave Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali
s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v
prihodnosti samodejno vzpostavi povezavo z napravo zūmo.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.
Brisanje združenega telefona
Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel
vzpostaviti povezave z napravo.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite telefon in nato Prekliči združitev naprave.
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred
vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se
pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo
načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti
predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (Nastavitve
prometnih informacij, stran 21). Na zemljevidu prometa lahko
poiščete prometne zastoje na vašem območju.
Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava
sprejemati.
• Naprava prejema brezplačne prometne informacije prek
programa Smartphone Link (Prejemanje prometnih informacij
s programom Smartphone Link, stran 16).
• Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek
radijskega sprejemnega kabla za prometne informacije, ki je
na voljo kot dodatna oprema (Prejemanje prometnih
informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 17).
Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno
opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne
informacije.
Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za
informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami
obiščite www.garmin.com/traffic.
Prejemanje prometnih informacij s
programom Smartphone Link
Vaša naprava lahko prejema brezplačne prometne informacije
prek programa Smartphone Link.
Promet
1 Napravo povežite s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 13).
2 V napravi zūmo izberite Nastavitve > Promet in preverite, ali
je izbrano potrditveno polje Promet.
Prejemanje prometnih informacij prek
sprejemnika prometnih informacij
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.
Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne
informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na
voljo. Radijski sprejemni kabel za prometne informacije je na
voljo kot dodatna oprema za vse modele izdelka. Na naslovu
garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je
združljiv sprejemni kabel za prometne informacije. Prometne
informacije niso na voljo na vseh območjih.
Napravo priklopite na napajanje vozila s sprejemnim kablom
za prometne informacije (Namestitev naprave v avtomobil,
stran 2).
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko
naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se
prometnim zastojem.
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij
Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena
naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za
sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne
regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.
Ogled naročnin na prometne informacije
Izberite Nastavitve > Promet > Naročnine.
Dodajanje naročnine
Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge
regije ali države.
1 V glavnem meniju izberite Promet.
2 Izberite Naročnine > .
3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com
/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti
enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo
kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM,
morate za vsakega pridobiti novo kodo.
5 V napravi izberite Naslednji.
6 Vnesite kodo.
7 Izberite Konč..
Omogočanje prometnih informacij
Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.
1 Izberite Nastavitve > Promet.
2 Izberite potrditveno polje Promet.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
Uporaba programov
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Uporaba programov
Ogled priročnika za uporabo v napravi
Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za
uporabo v številnih jezikih.
1 Izberite Programi > Uporabniški priročnik.
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo
programske opreme .
2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite (izbirno).
Načrtovalnik potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite
potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko
uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega
potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite
tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij,
optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti
in točke oblikovanja.
Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno
načrtovano pot.
Načrtovanje potovanja
Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati
vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s
katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z
druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne
lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni
cilj lahko enaka.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Novo
potovanje.
2 Izberite Izbor začetne lokacije.
3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite Izbira.
4 Izberite Izberite cilj.
5 Izberite lokacijo za cilj in izberite Izbira.
6 Izberite Dodaj lokacijo, če želite dodati več lokacij (izbirno).
7 Ko dodate vse želene lokacije, izberite Naslednji > Shrani.
8 Vnesite ime in izberite Konč..
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite
in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
• Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
• Če želite odstraniti lokacijo, izberite .
Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju
Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na
potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot.
Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne
spremenita.
Med urejanjem potovanja izberite > Optimiranje vrst.
reda.
Odkrivanje znamenitosti na potovanju
Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki
jih lahko dodate potovanju.
17
1 Med urejanjem potovanja izberite
> Predlagaj
znamenitosti.
2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost
Izbira.
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja
Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko
prilagodite, ko začnete potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite ikono profila vozila, nato pa izberite vozilo, ki ga
nameravate uporabiti pri navigaciji po potovanju (izbirno).
4 Izberite .
5 Izberite možnost:
• Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite
Oblikuj načrtovano pot in sledite navodilom na zaslonu.
• Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje,
izberite Nastavitve načrtovane poti (Spreminjanje načina
izračuna načrtovane poti, stran 5).
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi!.
4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo,
nato pa izberite Začni.
Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do
izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja
po vrstnem redu.
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti
Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom
potovanja uredite in shranite kot potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne
načrtovane poti.
2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite
spremembo.
3 Izberite Shrani, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po
katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).
Deljenje načrtovane poti
Načrtovane poti lahko delite z drugimi napravami zūmo.
1 Izberite Programi > Deli pot.
2 Izberite možnost:
• Če želite načrtovano pot deliti s programom Smartphone
Link, izberite Smartphone Link.
• Če želite načrtovano pot deliti s povezavo Bluetooth,
izberite Bluetooth.
• Če želite načrtovano pot kopirati na kartico microSD,
izberite Pomnilniška kartica.
3 Izberite načrtovano pot.
4 Izberite Konč..
5 Sledite navodilom na zaslonu naprave zūmo za dokončanje
postopka deljenja.
LiveTrack
OBVESTILO
Pri izmenjavi informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite
previdni.
18
Funkcija LiveTrack omogoča deljenje potovanja s stiki iz
pametnega telefona in računov družabnih omrežij, kot sta
Facebook in Twitter. Ko delite, lahko opazovalci sledijo vaši
trenutni lokaciji, nedavnim obiskanim lokacijam in poti nedavnih
potovanj v realnem času.
Za uporabo te funkcije potrebujete pametni telefon s programom
Smartphone Link.
Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in
pošiljanje vabil opazovalcem
Ko prvič uporabite funkcijo LiveTrack, jo morate nastaviti in
povabiti opazovalce.
1 Vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link
(Združevanje telefona in slušalk, stran 14).
2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in
izberite LiveTrack.
3 Vnesite uporabniško ime in izberite Naslednji.
4 Vnesite enega ali več stikov, ki jih želite povabiti.
Vnesete lahko ime stika ali njegov e-poštni naslov.
5 Izberite Zaženi LiveTrack.
Program začne deliti vaše podatke LiveTrack. Povabljeni
opazovalci prejmejo e-poštno sporočilo s povezavo za ogled
vaših podatkov LiveTrack.
6 Če želite povezavo LiveTrack deliti prek družabnega
omrežja, programa za pošiljanje sporočil ali drugega
programa za deljenje (izbirno), izberite .
Pričetek deljenja prek funkcije LiveTrack
OBVESTILO
Pri izmenjavi informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite
previdni.
Preden lahko začnete deliti, morate nastaviti funkcijo LiveTrack
(Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil
opazovalcem, stran 18).
Podatke LiveTrack lahko začnete deliti z uporabo naprave zūmo
ali programa Smartphone Link.
• V napravi zūmo izberite Programi > LiveTrack > Zaženi
LiveTrack.
• V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in
izberite LiveTrack > Zaženi LiveTrack.
Povezava za ogled podatkov LiveTrack je objavljena v
omogočenih računih družabnih omrežij, e-poštno sporočilo s
povezavo pa je poslano povabljenim stikom. Ko delite, lahko
opazovalci kliknejo povezavo za sledenje vaši trenutni lokaciji,
nedavnim obiskanim lokacijam in poti nedavnih potovanj v
realnem času.
Ko je deljenje prek funkcije LiveTrack aktivno, se v vrstici stanja
zūmo prikaže
. Prikaže se tudi število povabljenih
opazovalcev.
NAMIG: privzeto se seja deljenja prek funkcije LiveTrack
samodejno konča po 24 urah. V programu Smartphone Link
lahko izberete LiveTrack > Extend LiveTrack, da podaljšate
trajanje seje deljenja LiveTrack ali kadarkoli prekinete deljenje.
Prekinitev deljenja prek funkcije LiveTrack
Deljenje prek funkcije LiveTrack lahko kadarkoli ustavite v
napravi zūmo ali programu Smartphone Link.
• V napravi zūmo izberite Programi > LiveTrack > Ustavi
LiveTrack.
• V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in
izberite LiveTrack > Ustavi LiveTrack.
Opazovalci prejmejo sporočilo, da je seja LiveTrack končana, in
ne morejo več slediti vaši lokaciji.
Uporaba programov
Sledi
Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o
zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in informacijami o
nadmorski višini.
Ogled in shranjevanje informacij o sledi
1 Izberite Programi > Sledi > Aktivno.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vse odseke sledi, izberite Vsi odseki.
• Če si želite ogledati določen odsek sledi, ga izberite.
Sled je prikazana na zemljevidu.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite shraniti sled, izberite Shrani sled.
• Če želite sled shraniti kot potovanje, izberite Shrani kot
potovanje.
• Če si želite ogledati izris višine sledi, izberite Višinski
prerez.
Predvajalnik
Predvajalnik predstavnosti lahko predvaja glasbo ali zvok iz
naslednjih virov.
• Glasbene datoteke, shranjene v napravi zūmo.
• Zvok Bluetooth iz združenega telefona.
• Internetni radio Pandora .
1
2
3
4
V napravi izberite Programi > Pandora®.
Združljiv pametni telefon povežite z napravo.
V pametnem telefonu zaženite program Pandora.
V napravi zūmo izberite možnost:
• Za predvajanje skladbe izberite .
• Za začasno zaustavitev skladbe izberite .
• Za preskok skladbe izberite .
• Če vam je skladba všeč, izberite in predvajale se bodo
podobne skladbe.
• Če vam skladba ni všeč, izberite in v prihodnosti se ne
bo predvajala več.
Preklapljanje postaj
1 Izberite Programi > Pandora®.
2 Izberite .
3 Izberite postajo.
Uporaba kompasa
OPOMBA: če želite, da kompas določi smer, se morate
premikati.
Navigacijo lahko izvajate s pomočjo kompasa GPS.
Izberite Programi > Kompas.
TracBack
®
®
Dodajanje orodja za predvajanje predstavnosti na
zemljevid
Z orodjem za predvajanje predstavnosti na zemljevidu lahko
predvajalnik predstavnosti upravljate na zemljevidu.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Orodja
zemljevida > Predvajalnik.
2 Odprite zemljevid.
3 Izberite > Predvajalnik.
Na zemljevidu se prikažejo kontrolniki predvajalnika
predstavnosti.
Spreminjanje vira predstavnosti
Spremenite lahko vir predvajanja predstavnosti v napravi.
1 Izberite Programi > Predvajalnik > .
2 Izberite vir predstavnosti.
Storitev Pandora
Pandora je brezplačen prilagojen radio, s katerim lahko
preprosto in brez prekinitev poslušate in odkrivate glasbo.
Integracija s storitvijo Pandora zahteva združljivo mobilno
napravo z nameščenim programom Pandora. Za več informacij
o združljivih mobilnih napravah obiščite www.pandora.com
/everywhere/mobile.
OPOMBA: Pandora je trenutno na voljo v Združenih državah,
Avstraliji in na Novi Zelandiji.
Prenos programa Pandora
Preden lahko v napravi uporabljate storitev Pandora, morate v
pametni telefon prenesti in namestiti program Pandora.
1 V združljivem pametnem telefonu odprite trgovino s programi
in poiščite Pandora.
2 Namestite program Pandora.
Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik svojega
pametnega telefona ali mobilne predstavnostne naprave.
Uporaba funkcije Pandora
Preden lahko začnete uporabljati storitev Pandora, morate
združljiv pametni telefon združiti z napravo (Združevanje
telefona in slušalk, stran 14).
Uporaba programov
Sledenje nedavni sledi
Funkcija TracBack zabeleži najnovejši odsek vašega
premikanja. Nedavni sledi lahko sledite nazaj do prejšnje
lokacije.
1 Izberite Programi > TracBack.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
2 Izberite Pojdi!.
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje
Nedavno sled lahko shranite kot potovanje, po katerem lahko
pozneje izvajate navigacijo z načrtovalnikom potovanja
(Navigacija po shranjenem potovanju, stran 18).
1 Izberite TracBack.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
2 Izberite > Shrani kot potovanje.
3 Vnesite ime in izberite Konč..
Ogled vremenske napovedi
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati
podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu,
lahko napravo povežete s programom Smartphone Link
(Združevanje s telefonom in povezava s programom
Smartphone Link, stran 13).
1 Izberite Programi > Vreme.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi
za naslednjih nekaj dni.
2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.
19
Ogled vremenske slike
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano
radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko
ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v
bližini, na primer dež, sneg in nevihte.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenski radar.
Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko
tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se
pogosto vozite.
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite Pritisnite, če želite dodati.
3 Izberite cesto.
4 Izberite lokacijo prometne kamere.
Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida
z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni
velikosti.
5 Izberite Shrani, da shranite kamero (izbirno).
Na glavni zaslon programa photoLive je dodana sličica
predogleda kamere.
Ogled vremenskih opozoril
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo
vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z
vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega
mesta.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenska opozorila.
Ogled razmer na cesti
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Razmere na cesti.
Ustvarjanje povratne načrtovane poti
Naprava lahko z navedeno začetno lokacijo in razdaljo,
trajanjem ali ciljem ustvari povratno načrtovano pot.
1 Na domačem zaslonu izberite Programi > Povratno
potovanje.
2 Izberite Začetna lokacija.
3 Izberite lokacijo in nato še Izbira.
4 Izberite Lastnosti potovanja.
5 Izberite možnost:
• Če želite pot načrtovati glede na razdaljo, izberite Izbira
razdalje.
• Če želite pot načrtovati glede na čas, izberite Izbira
trajanja.
• Če želite pot načrtovati glede na navedeno lokacijo,
izberite Izbira cilja.
Vnesite
razdaljo, trajanje ali cilj.
6
7 Izberite možnost:
• Če ste vnesli razdaljo ali trajanje, izberite Konč. >
Izračunaj.
• Če ste izbrali cilj, izberite Izbira.
8 Izberite načrtovano pot in nato še Pojdi!.
Prometne kamere photoLive
Preden lahko uporabite to funkcijo, morate biti povezani s
programom Smartphone Link in imeti naročnino na storitev
photoLive (Naročanje na storitve Garmin Live, stran 14).
Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih
razmer na glavnih cestah in križiščih v živo.
Storitev photoLive ni na voljo na vseh območjih.
20
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu
V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere
ob cesti, ki je pred vami.
1 Na zemljevidu izberite > photoLive.
Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob
cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se
zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje
najbližje kamere ob cesti.
2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite Poišči
kamere za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer
(izbirno).
Shranjevanje prometne kamere
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite Pritisnite, če želite dodati.
3 Izberite cesto.
4 Izberite križišče.
5 Izberite Shrani.
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 22).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite Programi > Kje sem bil.
Nastavitve zūmo
Nastavitve zemljevida in vozila
Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida, stran 13).
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Potrditev preskoka nasled. postanka: nastavi, da se prikaže
potrditveno sporočilo, ko preskočite lokacijo na načrtovani
poti.
Nastavitve zūmo
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Nastavitve navigacije
Izberite Nastavitve > Navigacija.
Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na
načrtovani poti, ko začnete navigacijo.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
Garmin Adventurous Routing™: določi nastavitve načrtovanih
poti za navigacijo po ovinkastih cestah, hribih in avtocestah.
Ponovni izračun zaradi spremembe poti: določi nastavitve
ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.
Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim
cestam in cestam z vinjetami.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika.
Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS
in varčuje z energijo.
Nastavitve načina izračuna
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.
Garmin Adventurous Routing™: izračun poti, na katerih imajo
prednost ovinkaste ceste.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Nastavitev simuliranega položaja
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega
signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega
položaja.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS.
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemljevid.
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
4 Izberite opis položaja.
5 Izberite Nastavi položaj.
Nastavitve Bluetooth
Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek
brezžične tehnologije Bluetooth.
Nastavitve zūmo
Nastavitve omrežja Wi‑Fi
®
Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja
Wi‑Fi.
Izberite Nastavitve > Wi-Fi.
Wi-Fi: omogoči radio Wi‑Fi.
Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite
shranjena omrežja.
Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi‑Fi v bližini (Vzpostavljanje
povezave z omrežjem Wi‑Fi, stran 22).
Nastavitve pomoči za voznika
Izberite Nastavitve > Pomoč za voznika.
Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za
posamezno vrsto opozoril za voznika (Funkcije in opozorila
za obveščanje voznika, stran 4).
Opozorilo o prehitri vožnji: opozori vas, ko presežete omejitev
hitrosti.
Opozorilo o utrujenosti: opozori vas, ko dlje časa vozite brez
premora.
Samodejno zaznavanje dogodkov: omogoča, da naprava
zazna morebiten dogodek z vozilom.
Obveščanje o dogodku: omogoča, da nastavite stik, ki prejme
obvestilo, ko naprava zazna morebiten dogodek z vozilom.
Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za
preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.
Nastavitve zaslona
Izberite Nastavitve > Zaslon.
Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina
nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava
samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas
dneva.
Svetlost: omogoča nastavitev svetlosti zaslona.
Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitev časa
mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če
jo napajajo baterije.
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.
Nastavitve prometnih informacij
V glavnem meniju izberite Nastavitve > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki
naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost
Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive
prometne informacije.
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.
Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno
ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane
poti (Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti,
stran 7).
Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za
katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.
Trenutni čas: nastavi čas naprave.
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.
Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.
21
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.
Nastavljanje časa
1 V glavnem meniju izberite uro.
2 Izberite možnost:
• Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS,
izberite Samodejno.
• Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali
navzdol.
Nastavitve jezika in tipkovnice
Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.
Nastavitve naprave in zasebnosti
Izberite Nastavitve > Naprava.
O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.
Regulatorne oznake: prikaže regulatorne oznake in informacije.
Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe
za končnega uporabnika.
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.
Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za
izboljšanje naprave.
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za
myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends Kje sem bil in dnevnik potovanja.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.
1 Izberite Nastavitve.
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
Informacije o napravi
Ogled informacij o predpisih in skladnosti
1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
2 Izberite Naprava > Regulatorne oznake.
Specifikacije
Vodoodpornost
IEC 60529 IPX7*
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 55 °C (od –4 do 131 °F)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost (kabel za
Od 12 do 24 Vdc
napajanje v vozilu, napajanje
na motociklu ali zunanje
napajanje)
22
Vrsta baterije
Litij-ionska baterija
Obseg napetosti baterije
Od 3,5 do 4,1 V
Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij
Wi‑Fi: 2,4 GHz pri nazivni moči 15 dBm
Bluetooth: 2,4 GHz pri nazivni moči
9 dBm
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Polnjenje naprave
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• Napravo priklopite na napajanje vozila.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na
napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.
Vzdrževanje naprave
Središče za podporo Garmin
Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
Posodobitve zemljevidov in programske
opreme
Za najboljšo izkušnjo navigacije posodabljajte zemljevide in
programsko opremo v napravi. S posodobitvami zemljevidov je
naprava opremljena z najnovejšimi podatki zemljevidov, ki so na
voljo. S posodobitvami programske opreme se izboljšajo
funkcije in delovanje.
Napravo lahko posodobite na dva načina.
• Napravo lahko povežete z omrežjem Wi‑Fi in posodobitev
opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo
lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali
priklopiti na računalnik.
• Napravo lahko priklopite na računalnik in jo posodobite s
programom Garmin Express. S to možnostjo lahko podatke
zemljevidov naložite na pomnilniško kartico, če so
posodobljeni zemljevidi preveliki za notranji pomnilnik.
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi‑Fi
Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo
z omrežjem Wi‑Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z
omrežjem Wi‑Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitev.
1 Izberite Nastavitve > Wi-Fi.
2 Po potrebi izberite Wi-Fi, da omogočite tehnologijo Wi‑Fi.
3 Izberite Iskanje omrežij.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi‑Fi v bližini.
4 Izberite omrežje.
5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite Konč..
Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda
na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet
vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.
Informacije o napravi
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z
omrežjem Wi‑Fi
OBVESTILO
Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda
morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale
omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih
storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali
stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da
povežete napravo z omrežjem Wi‑Fi, ki omogoča dostop do
interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali
priklopiti na računalnik.
1 Povežite napravo z omrežjem Wi‑Fi (Vzpostavljanje
povezave z omrežjem Wi‑Fi, stran 22).
Ko ste povezani z omrežjem Wi‑Fi, naprava preveri, ali so na
voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se v ikoni
Nastavitve v glavnem meniju prikaže .
2 Izberite Nastavitve > Posodobitve.
Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je
posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali
Programska oprema prikaže sporočilo Posodobitev je na
voljo.
3 Izberite možnost:
• Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite
Namesti vse.
• Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite
Zemljevid > Namesti vse.
• Če želite namestiti samo posodobitve programske
opreme, izberite Programska oprema > Namesti vse.
4 Preberite licenčne pogodbe in izberite Sprejmi vse, da
sprejmete pogodbe.
OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite
Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev
ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.
5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir
napajanja in izberite Nadaljuj (Polnjenje naprave, stran 22).
Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske
vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko
različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične
računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.
6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v
dosegu omrežja Wi‑Fi, dokler ni dokončan postopek
posodobitve.
NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče,
preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki
zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke
zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja
Wi‑Fi ali s programom Garmin Express.
Posodobitve izdelkov
2 Izberite možnost:
• Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite
Prenos za Windows.
• Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite
Prenos za Mac.
3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve
sledite navodilom na zaslonu.
4 Zaženite Garmin Express.
5 Napravo zūmo na računalnik priklopite s kablom USB.
6 Ko vas naprava zūmo pozove, da preklopite v način prenosa
datotek, izberite Da.
7 V računalniku kliknite možnost Dodaj napravo.
Programska oprema Garmin Express zazna napravo.
8 Kliknite Dodaj napravo.
9 Sledite navodilom na zaslonu za registracijo in dodajanje
naprave v programsko opremo Garmin Express.
Ko je nastavitev končana, programska oprema Garmin
Express poišče posodobitve zemljevidov in programske
opreme za napravo.
10 Izberite možnost:
• Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite
Namesti vse.
• Za namestitev ene posodobitve kliknite Prikaz
podrobnosti in izberite posodobitev.
OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji
pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove,
da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate
prostor za shranjevanje (Nameščanje pomnilniške kartice za
zemljevide in podatke, stran 25).
V računalniku namestite program Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Registracija izdelka
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express
S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in
nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske
opreme za napravo. Garmin Express je na voljo za računalnike
Windows in Mac .
1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.
®
®
Vzdrževanje naprave
Programska oprema Garmin Express prenese in namesti
posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo
23
velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih
povezavah traja dolgo časa.
Nega naprave
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Za odklepanje zasukajte končni del v nasprotni smeri
urinega kazalca.
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
2
3
4
5
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
Odstranite končni del, srebrno konico , in varovalko .
Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali
2 A.
Namestite srebrno konico v končni del.
Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca,
da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila .
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express
(garmin.com/express).
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
Odstranjevanje naprave z nosilca
1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
2 Spodnji rob naprave nagnite navzgor in napravo dvignite z
nosilca.
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
24
Odpravljanje težav
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
3 Namestite vakuumsko prijemalo (Namestitev naprave v
avtomobil, stran 2).
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (Nastavitve
navigacije, stran 21).
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 24).
• Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj
temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v
specifikacijah.
• Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
• Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona, stran 21).
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona,
stran 21).
• Znižajte glasnost (Nastavitev glasnosti, stran 3).
• Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (Nastavitve
omrežja Wi‑Fi , stran 21).
• Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne
uporabljate (Vklop ali izklop naprave, stran 3).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
®
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom
ali programom Smartphone Link
• Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
Odpravljanje težav
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
• V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in
izberite > za ponovni zagon storitev programa
Smartphone Link v ozadju.
• Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
• Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti
telefon in napravo (Odklop naprave Bluetooth, stran 16) ter
opraviti postopek združitve (Združevanje s telefonom in
povezava s programom Smartphone Link, stran 13).
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
odstranljiv pogon
Naprava se z večino računalnikov poveže prek protokola MTP
(Media Transfer Protocol). V načinu MTP je naprava prikazana
kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv pogon.
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
prenosna naprava
V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava
vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V
načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice
Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3,
uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.
onemogočena, morate izbrati v glavnem meniju
programa Smartphone Link vsakokrat, ko želite napravo
povezati s programom Smartphone Link.
• Počistite potrditveno polje Live Services Check.
Če onemogočite to možnost, lahko pri nekaterih pametnih
telefonih znatno zmanjšate količino energije baterije, ki jo
porabi program. Ko je ta možnost onemogočena, morate
ročno osvežiti glavni meni programa Smartphone Link, če
želite prejeti posodobljene informacije o razpoložljivih
storitvah v živo.
Dodatek
Nameščanje pomnilniške kartice za
zemljevide in podatke
S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje
zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice
lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite
www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej
nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin.
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD velikosti od 4 do
64 GB.
1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke
v napravi (Pregled naprave, stran 3).
2 Snemite zaščitni pokrovček z reže za kartice microSD.
3 Potisnite pokrovček reže za kartice microSD proti sredini
naprave.
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
1 Izključite kabel USB iz računalnika.
2 Izklopite napravo.
3 Kabel USB priklopite v napravo in vrata USB na računalniku.
NAMIG: kabel USB mora biti priklopljen v vrata USB na
računalniku in ne v zvezdišče USB.
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.
OPOMBA: če imate v računalnik preslikanih več omrežnih
pogonov, ima lahko operacijski sistem Windows težave pri
dodeljevanju črk pogonom naprave Garmin. Za informacije o
dodeljevanju črk pogonov si oglejte pomoč za operacijski
sistem.
Program Smartphone Link vpliva na raven
napolnjenosti baterije v pametnem telefonu
Program Smartphone Link za pošiljanje podatkov v napravo in
prejemanje podatkov iz nje uporablja brezžično tehnologijo
Bluetooth. Povsem običajno je, da aktivna povezava Bluetooth
porabi nekaj energije baterije. Program tudi redno preverja, ali
so na voljo posodobitve razpoložljivih storitev, pri čemer se
lahko porabi dodatna energija baterije.
Nastavitve porabe baterije lahko spremenite v programu
Smartphone Link in tako zmanjšate količino energije baterije, ki
jo porabi program.
1 V programu Smartphone Link v pametnem telefonu izberite
.
2 Pomaknite se do razdelka Battery Usage in izberite
Nastavitve.
3 Izberite eno ali več možnosti:
• Počistite potrditveno polje Bluetooth Auto-Connect.
Če onemogočite to možnost, lahko prihranite manjšo
količino energije baterije, vendar se program ne more
samodejno povezati z napravo zūmo. Ko je ta možnost
Dodatek
4 Povlecite pokrovček reže za kartice microSD navzgor.
5 V režo vstavite kartico microSD.
OPOMBA: prepričajte se, da je kartica microSD poravnana s
stiki v reži za kartice.
6 Zaprite pokrovček za kartice SD.
7 Potisnite pokrovček za kartice SD proti zunanjemu robu
naprave, da se zaskoči.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in starejšimi.
®
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin
programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na
pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov
shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke
Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške
destinacije.
25
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
3 Ko vas naprava zūmo pozove, da preklopite v način prenosa
datotek, izberite Da.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
2
3
4
5
6
računalnik, stran 26).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Ogled stanja signala GPS
Pritisnite in tri sekunde držite
.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nakup dodatne opreme
Obiščite garmin.com/accessories.
26
Dodatek
Kazalo
Simboli
značilnosti ceste 7
J
2D-pogled zemljevida 13
3D-pogled zemljevida 13
jezik
glas 22
tipkovnica 22
A
K
aktivno razvrščanje na pasove 6
kabli, nosilec za motocikel 1
kamere
hitrost 4
rdeča luč 4
kartica microSD 3, 25
Kje sem? 11
klicanje 15
klici 15
Doma 15
klicanje 15
odgovarjanje 15
stiki 15
zgodovina 15
kompas 19
koordinate 10
kraja, izogibanje 24
kraji 9
križišča, iskanje 10
B
baterija
podaljševanje 24
polnjenje 22, 24
težave 24
bližnjice
brisanje 11
dodajanje 11
Bluetooth 21
brisanje
potovanja 17
združena naprava Bluetooth 16
C
cestnine, izogibanje 7
cilji 20. Za več informacij si oglejte lokacije
prihod 6
Č
časovne nastavitve 21, 22
čiščenje naprave 24
čiščenje zaslona na dotik 24
D
datoteke, prenašanje 26
deljenje 18
LiveTrack 18
destinacije 8–11
kraji 9
dnevnik potovanja, ogled 12
dodatna oprema 26
dom
pot 5
telefonska številka 15
urejanje lokacije 6
Doma, klicanje 15
F
Foursquare 10
G
Garmin Connect 13
Garmin Express, posodabljanje programske
opreme 23
glasnost, prilagajanje 3
gorivo
merjenje 8
postajališča 11
sledenje 8
GPS 3, 26
H
Hitro iskanje 9
I
ID naprave 22
ikone, vrstica stanja 3
iskanje lokacij. 8, 9, 11, 14 Oglejte si tudi
lokacije
kategorije 9
koordinate 10
križišča 10
mesta 10
naslovi 10
iskanje zbirk Geocache 10
izmenjevanje, LiveTrack 18
izogibanja
brisanje 8
cesta 7
cestnine 7
območje 7
onemogočanje 8
Kazalo
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 22
LiveTrack 18
lokacija 10
lokacije 10, 20
iskanje 8, 10
klicanje 15
kraji 9
nedavno najdene 11
shranjevanje 11
simulirano 21
trenutno 11
M
myTrends, načrtovane poti 7
N
načrtovalnik potovanja 17, 18
točke oblikovanja 18
urejanje potovanja 17
načrtovane poti 5, 20
dodajanje točke 6, 18
myTrends 7
način izračuna 5, 18, 21
načrtovanje pustolovske poti 5
oblikovanje 7
ogled na zemljevidu 6
predlagane 7
računam 5
ustavljanje 7
začetek 5, 9
namestitev naprave
avtomobil 2
motor 1
odstranjevanje z nosilca 2, 24
vakuumsko prijemalo 24
napajalni kabli 22
menjava varovalke 24
naročnine, storitve Garmin Live 14
naslednji zavoj 6
naslovi, iskanje 10
nastavitve 21, 22
nastavitve zaslona 21
navigacija 6, 9
izven cest 8
nastavitve 21
navigacija izven cest 8
nedavno najdene lokacije 11
nega naprave 24
nosilec, odstranjevanje 24
nosilec za motocikel 1
kabli 1
nujne službe 11
O
oblikovanje načrtovane poti 7
obvestila 5, 13–16
obvestilo o dogodku 4, 5
obvozi 7
odgovarjanje na klice 15
odpravljanje težav 24, 25
odstranjevanje nosilca 24
opozorila
bližinske točke 21
zvok 21
opozorila za voznika 4
opozorilo o nizki ravni goriva 8
orodja, zemljevidi 12
P
parkirišča 6, 9, 10
zadnje mesto 6
photoLive 20
plasti zemljevida, prilagajanje 13
podatki o potovanju 12
ogled 12
ponovni zagon 12
podpora za izdelke 17
polnjenje naprave 22, 24
pomnilniška kartica 3, 25
nameščanje 25
ponovni zagon
naprava 24
podatki o potovanju 12
posnetki zaslona 21
posodabljanje
programska oprema 22, 23
zemljevidi 22, 23
pot domov 5
povrnitev tovarniških nastavitev 22
pred vami 12
prilagajanje 12
predvajalnik 19
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 16
prikaz zemljevida
2D 13
3D 13
priročnik za uporabo 17
programska oprema
posodabljanje 22, 23
različica 22
promet 13, 16, 17, 21
dodajanje naročnin 17
dogodki 13, 17
druga načrtovana pot 7
iskanje zastojev 13, 17
kamere 20
sprejemnik 17
zemljevid 13, 17
prometne kamere, ogled 20
prometne kamere za prehitro vožnjo 4
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 4
prostoročni telefonski klici 13, 15, 16
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 25, 26
razmere na cesti, vreme 20
S
satelitski signali
ogled 26
pridobivanje 3
seznam odcepov 6
shranjene lokacije 18
brisanje 11
kategorije 11
urejanje 11
shranjevanje
lokacije 19
trenutna lokacija 11
simulirani položaji 21
sledi 19
slušalke, združevanje 14
27
Smartphone Link 13, 14, 16
onemogočanje klicev 15, 16
vzpostavljanje povezave 13–16
specifikacije 22
spreminjanje območja iskanja 9
stik v primeru dogodka 4
storitve Garmin Live, naročanje 14
Storitve Garmin Live 14
svetlost 3
Š
številka ID 22
T
tehnologija Bluetooth 13, 15, 24
odklop naprave 16
onemogočanje klicev 15, 16
upravljanje telefonov 15, 16
združevanje slušalk 14
združitev s telefonom 13, 14
telefon
prekinitev povezave 16
združevanje 13, 14, 24
telefonski imenik 15
telefonski klici 15
glasovno izbiranje 15
klicanje 15
odgovarjanje 15
utišanje 15
tipka za vklop/izklop 3
tipke na zaslonu 3
tipkovnica
jezik 22
postavitev 22
TracBack 19
trenutna lokacija 11
trenutne lokacije 11
TripAdvisor 10, 11
U
urejanje, shranjena potovanja 18
USB, prekinitev povezave 26
usmerjanje 6
usmerjanje med vožnjo 6
V
vakuumsko prijemalo 24
varčevanje z energijo 3
varovalka, menjava 24
vreme 19
radar 20
razmere na cesti 20
vrstica za iskanje 8
vzpostavljanje povezave 22
W
Wi‑Fi 21–23
Z
zakoni o uporabi čelade 5
zaslon, svetlost 3
združevanje
prekinitev povezave 16
slušalke 14
telefon 13, 14, 24
zemljepisna širina in dolžina 10
zemljevidi 5, 11, 12, 21
nakup 26
ogled načrtovanih poti 6
orodja 12
plasti 13
podatkovno polje 6, 12, 13
posodabljanje 22, 23
raven podrobnosti 20
simboli 6
tema 20
zgodovina potovanja 22
zvok, bližinske točke 21
28
Kazalo
support.garmin.com
Maj 2019
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising