Garmin | zūmo® 346 LMT-S | User manual | Garmin zūmo® 346 LMT-S Brugervejledning

Garmin zūmo® 346 LMT-S Brugervejledning
ZŪMO 396
®
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. zūmo , Garmin Express™ og TracBack er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare er et
varemærke tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA og andre lande. microSD er et varemærke tilhørende SD-3C. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Pandora-logoerne er varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. Pandora er kun tilgængelig i visse lande.
Besøghttp://www.pandora.com/legal. TripAdvisor er et registreret varemærke tilhørende TripAdvisor LLC. Windows , Windows Vista og Windows XP er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og andre lande. Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Installation...................................................................... 1
Montering af enheden i en motorcykel ....................................... 1
Motorcykelholder med strøm ................................................. 1
Montering af styrholderen ...................................................... 1
Fastgørelse af strømkablerne til motorcykelholderen ............ 1
Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen ................. 2
Fastgør grundpladen til styrholderen ..................................... 2
Montering af enheden i motorcykelholderen .......................... 2
Fjern enheden fra motorcykelholderen ....................................... 2
Montering af enheden i en bil ..................................................... 2
Sådan kommer du i gang............................................... 3
Oversigt over enheden ............................................................... 3
Tænd eller sluk for enheden ....................................................... 3
Opfangning af GPS-signaler ....................................................... 3
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 3
Brug af skærmknapper ............................................................... 3
Justering af lydstyrken ................................................................ 3
Brug af lydmixer ..................................................................... 3
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 3
Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed..... 4
Aktivering eller deaktivering af advarsler for fører ...................... 4
Rødt lys- og fartkameraer ........................................................... 4
Registrering af og meddelelser om hændelser ........................... 4
Sådan opretter du en hændelseskontakt ............................... 4
Annullering af en meddelelse om hændelse .......................... 5
Deaktivering af meddelelser om hændelser .......................... 5
Visning af meddelelser om lovgivning for brug af hjelm ............. 5
Søgning efter lovgivning om hjelme ........................................... 5
Navigation til din destination........................................ 5
Ruter ........................................................................................... 5
Sådan startes en rute ................................................................. 5
Ændring af ruteberegningstilstand ......................................... 5
Kørsel på en rute med oplevelser .......................................... 5
Start af en rute ved hjælp af kortet ......................................... 5
Sådan kører du hjem ............................................................. 5
Din rute på kortet ........................................................................ 6
Aktiv vognbaneanvisning ....................................................... 6
Visning af sving og retningsanvisninger ................................ 6
Visning af hele ruten på kortet ............................................... 6
Ankomst til din destination .......................................................... 6
Parkering i nærheden af din destination ................................ 6
Søgning efter din seneste parkeringsplads ........................... 6
Ændring af aktiv rute ................................................................... 6
Tilføjelse af en position til din rute .......................................... 6
Udformning af din rute ........................................................... 7
Valg af en omvej .................................................................... 7
Afbrydelse af en rute ................................................................... 7
Brug af Foreslåede ruter ............................................................. 7
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder .................................... 7
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten .......................... 7
Undgåelse af betalingsveje .................................................... 7
Undgåelse af betalingsklistermærker ..................................... 7
Undgåelse af vejegenskaber ................................................. 7
Brugerdefinerede undgåelser ................................................ 7
Navigation i direkte linje .............................................................. 8
Brændstofmåling ......................................................................... 8
Aktivering af brændstofmåling ............................................... 8
Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning .............. 8
Nulstilling af brændstoftankens kilometertal .......................... 8
Aktivering af dynamiske brændstofstop ................................. 8
Søg efter og gem positioner.......................................... 8
Interessepunkter ......................................................................... 8
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen .............. 8
Indholdsfortegnelse
Søgning efter en position efter kategori ...................................... 9
Søgning i en kategori ............................................................. 9
Navigation til interessepunkter inden for et sted .................... 9
Positionssøgningens resultater ................................................... 9
Resultater af positionssøgning på kortet ............................... 9
Ændring af søgeområdet ............................................................ 9
Parkering .................................................................................. 10
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle
position ................................................................................. 10
Søgning efter parkering i nærheden af en angivet
position ................................................................................. 10
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler ........................ 10
Søgeværktøjer .......................................................................... 10
Søgning efter en adresse ..................................................... 10
Søgning efter et vejkryds ..................................................... 10
Søgning efter en by .............................................................. 10
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater ............. 10
Foursquare ............................................................................... 10
Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto ............... 10
Søgning i Foursquare interessepunkter ............................... 10
Visning af Foursquare oplysninger om et sted .................... 10
Sådan tjekker du ind med Foursquare ................................. 11
TripAdvisor® ............................................................................. 11
Søgning efter TripAdvisor interessepunkter ........................ 11
Visning af nyligt fundne positioner ............................................ 11
Rydning af listen over nyligt fundne steder .......................... 11
Visning af oplysninger om aktuel position ................................ 11
Finde nødtjenester og brændstof ......................................... 11
Få retningsanvisninger til din aktuelle position .................... 11
Sådan tilføjer du en genvej ....................................................... 11
Fjernelse af en genvej .......................................................... 11
Gemme positioner .................................................................... 11
Sådan gemmer du en position ............................................. 11
Lagring af din aktuelle position ............................................ 11
Redigering af en gemt position ............................................ 11
Tildeling af kategorier til en gemt position ........................... 11
Sletning af en gemt position ................................................ 11
Brug af kortet................................................................ 12
Kortværktøjer ............................................................................ 12
Visning af et kortværktøj ...................................................... 12
Aktivering af kortværktøjer ................................................... 12
Forude ...................................................................................... 12
Visning af kommende positioner .......................................... 12
Sådan tilpasses Forude-kategorierne .................................. 12
Rejseoplysninger ...................................................................... 12
Visning af tripdata på kortet ................................................. 12
Visning af siden Rejseoplysninger ....................................... 13
Visning af turloggen ............................................................. 13
Nulstilling af rejseoplysninger .............................................. 13
Visning af kommende trafikhændelser ..................................... 13
Visning af trafik på kortet ..................................................... 13
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 13
Tilpasning af kortet ................................................................... 13
Tilpasning af kortlagene ....................................................... 13
Ændring af feltet til kortdata ................................................. 13
Ændring af kortperspektiv .................................................... 13
Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner....... 13
Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link ........ 13
Bluetooth ikoner for funktionsstatus ......................................... 14
Garmin Live-tjenester ............................................................... 14
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester .................... 14
Parring af telefon og headset ................................................... 14
Sådan sender du en position fra din smartphone til din
enhed ........................................................................................ 14
Smart Notifications .................................................................... 14
Modtagelse af meddelelser .................................................. 14
i
Visning af listen med meddelelser ....................................... 15
Håndfri opkald ........................................................................... 15
Foretagelse af et opkald ...................................................... 15
Modtagelse af et opkald ....................................................... 15
Brug af opkaldshistorikken ................................................... 15
Brug af indstillinger for indgående opkald ............................ 15
Lagring af et hjemmetelefonnummer ................................... 15
Opsætning af Bluetooth funktioner for Apple enheden ............. 16
Tilslutning af Smartphone Link app'en på Apple enheden ... 16
Deaktivering af håndfri opkald for din Apple enhed ............. 16
Deaktivering af Smartphone Link data og Smart Notifications
for Apple enheden ............................................................... 16
Opsætning af Bluetooth funktioner for din smartphone med
Android™ .................................................................................. 16
Tilslutning af Smartphone Link-app'en på din Androidsmartphone .......................................................................... 16
Deaktivering af Bluetooth funktioner til din smartphone med
Android ................................................................................. 16
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed ...................... 16
Sletning af en parret telefon ..................................................... 16
Trafik.............................................................................. 16
Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone
Link ........................................................................................... 17
Modtagelse af trafikdata med en trafikmodtager ...................... 17
Trafikmodtagerabonnementer .............................................. 17
Aktivering af trafik ..................................................................... 17
Visning af trafik på kortet .......................................................... 17
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 17
Brug af programmerne ................................................ 17
Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed ................... 17
Ruteplanlægning .......................................................................17
Planlægning af en tur ........................................................... 17
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur .... 17
Sådan finder du seværdigheder på turen ............................ 18
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur ......... 18
Navigation til en gemt tur ..................................................... 18
Redigering og lagring af din aktive rute ............................... 18
Deling af en rute ....................................................................... 18
LiveTrack .................................................................................. 18
Konfiguration LiveTrack deling og invitation af seere .......... 18
Sådan starter du LiveTrack deling ....................................... 18
Spor .......................................................................................... 19
Visning og lagring af sporingsoplysninger ........................... 19
Medieafspiller ............................................................................ 19
Sådan føjes medieafspilleren til kortet ................................. 19
Ændring af mediekilden ....................................................... 19
Pandora Service .................................................................. 19
Brug af kompasset .................................................................... 19
TracBack® ................................................................................ 19
Sådan følger du dit seneste spor ......................................... 19
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur ................... 19
Visning af vejrudsigten .............................................................. 19
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by ............. 19
Visning af vejrradaren .......................................................... 20
Visning af vejrvarsler ............................................................ 20
Kontrol af vejforholdene ....................................................... 20
Oprettelse af ruteplanlægning .................................................. 20
photoLive trafikkameraer .......................................................... 20
Sådan får du vist og gemmer photoLive trafikkameraer ...... 20
Visning af photoLive trafikkameraer på kortet ..................... 20
Lagring af et trafikkamera .................................................... 20
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 20
Navigationsindstillinger ............................................................. 21
Indstillinger for beregningstilstand ....................................... 21
Indstilling af en simuleret position ........................................ 21
Bluetooth indstillinger ................................................................ 21
Wi‑Fi® indstillinger .................................................................... 21
Indstillinger for Hjælp til chauffør .............................................. 21
Displayindstillinger .................................................................... 21
Trafikindstillinger ....................................................................... 21
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 21
Indstilling af tid ..................................................................... 22
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 22
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 22
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 22
Enhedsoplysninger...................................................... 22
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse ... 22
Specifikationer .......................................................................... 22
Opladning af enheden .............................................................. 22
Vedligeholdelse af enhed............................................ 22
Garmin Support Center ............................................................. 22
Opdateringer af kort og software .............................................. 22
Tilslutning til et Wi‑Fi netværk .............................................. 22
Opdatering af kort og software ved hjælp af et
Wi‑Fi netværk ....................................................................... 23
Produktopdateringer ............................................................ 23
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 24
Rengøring af yderside .......................................................... 24
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 24
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 24
Nulstilling af enheden ............................................................... 24
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 24
Sådan fjerner du enheden fra holderen ............................... 24
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 24
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 24
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel ....................... 24
Fejlfinding..................................................................... 24
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 24
Enheden opfanger ingen satellitsignaler .................................. 24
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 24
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 24
Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon eller
Smartphone Link ....................................................................... 24
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ..... 25
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min
computer ................................................................................... 25
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer ................................................... 25
Smartphone Link appen påvirker batteriopladningsniveauet på
min smartphone ........................................................................ 25
Appendiks..................................................................... 25
Installation af et hukommelseskort til kort og data .................... 25
Datahåndtering ......................................................................... 25
Om hukommelseskort .......................................................... 25
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 25
Overførsel af data fra computeren ....................................... 26
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 26
Visning af GPS-signalstatus ..................................................... 26
Køb af flere kort ........................................................................ 26
Køb af tilbehør .......................................................................... 26
Indeks............................................................................ 27
zūmo Indstillinger......................................................... 20
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 20
Aktivering af kort .................................................................. 21
ii
Indholdsfortegnelse
Installation
Montering af enheden i en motorcykel
Motorcykelholder med strøm
ADVARSEL
Garmin anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med
den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden.
Hvis du tilslutter strømkablet forkert, kan det beskadige køretøjet
eller batteriet eller medføre personskade.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
®
Enheden skal monteres et egnet og sikkert sted på motorcyklen,
baseret på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring.
BEMÆRK: Både 1/4 tommer tandardbolte og M6-bolte
medfølger. Vælg samme størrelse som de fabriksinstallerede
bolte på din koblings-/bremsespændbøjle.
2 Før de nye bolte gennem styrholderen, afstandsstykkerne
og spændbøjlen.
3 Stram boltene for at fastgøre holderen.
Fastgørelse af strømkablerne til motorcykelholderen
1 Før strømkabelstikket igennem toppen af åbningen i
motorcykelholderen.
Motorcykelholder
12 til 24 V dc strømforsyning (rød)
BEMÆRK: Det røde systemstrømkabel kan indeholde en in-linesikring på nogle enhedsmodeller. Kabler uden en inline-sikring er
beskyttet indvendigt.
Systemets jordforbindelse (sort)
Montering af styrholderen
Enheden indeholder dele til to løsningsmodeller for montering
på styret. Brugertilpassede holdere kan kræve ekstra udstyr.
Installation af U-bolt og styrholder
1 Placer U-bolten rundt om styret
gennem styrholderen .
, og før enderne
2 Skub kablet ned til bunden af åbningen
, og træk kablet
tilbage, indtil det er jævnt.
3 Skru den sorte skrue ind i holderens bagside for at
holde kablet på plads.
2 Stram møtrikkerne for at fastgøre holderen.
BEMÆRK: Den anbefalede stramning er 50 lbf-tommer
(5,65 N-m). Den maksimale stramning på 80 lbf-tommer
(9.04 N-m) bør ikke overskrides.
Installation af styrholder på koblings-/bremsespændbøjlerne
1 Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra din koblings-/
bremsespændbøjle .
4 Før vejrhætten
hullet.
Installation
igennem det øverste hul, og tryk den ind i
1
2 Tryk højre side af enheden fremad, indtil den klikker på
Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen
plads.
3 Hvis låsetappen øverst på holderen bliver oppe, når du
indsætter enheden, skal du trykke den ned.
BEMÆRK
Direkte, længerevarende kontakt med grundpladen eller nogen
del af motorcyklen, kan med tiden beskadige holderen. For at
forebygge denne type skader skal du placere holderens
afstandsstykker mellem holderen og grundpladen og sørge for,
at ingen del af enheden eller holderen berører motorcyklen.
Fjern enheden fra motorcykelholderen
1 Før de fladhovedede skruer (M4 x 20 mm)
BEMÆRK
Før du monterer enheden, skal du kontrollere de lokale regler
for forrudeholder.
pakskiverne
grundpladen
, holderen, afstandsstykkerne
.
gennem
og
1 Tryk på udløserknappen i bunden af holderen.
2 Løft enheden ud.
Montering af enheden i en bil
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Brug ikke sugekopholderen på en motorcykel.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
2 Stram møtrikkerne for at fastgøre grundpladen.
Fastgør grundpladen til styrholderen
1 Juster kuglen på styrholderen og kuglen på grundpladen
BEMÆRK: Bilholderen følger ikke med alle modeller. Gå til
garmin.com for at købe valgfrit tilbehør.
1 Tilslut køretøjsstrømkablet til stikket på holderen.
, så de passer til hver sin ende af armen med
dobbeltholder .
2 Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen .
3 Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
4 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen tilbage
2
3
4
5
Sæt kuglerne ind i armen med dobbeltholder.
Stram håndskruen en smule.
Juster for at få optimal synsvinkel og betjening.
Stram håndskruen for at fastgøre holderen.
5
6
7
8
mod forruden.
Sæt holderen
fast på sugekoppens arm.
Placer den ene side af enheden i holderen.
Tryk enheden ind i holderen, indtil den klikker på plads.
Tilslut den anden ende af bilens strømkabel til en stikkontakt.
Montering af enheden i motorcykelholderen
1 Placer venstre side af enheden i holderen.
2
Installation
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
• Opdater kortene og softwaren på enheden
(Produktopdateringer, side 23).
• Monter enheden og slut den til strøm.
• Lad telefonen Bluetooth og headsettet (Parring af telefon og
headset, side 14) (ekstraudstyr).
• Modtag GPS-signaler (Opfangning af GPS-signaler,
side 3).
• Reguler skærmens lysstyrke (Justering af skærmens
lysstyrke, side 3).
• Naviger til din destination (Sådan startes en rute, side 5).
3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i
nærheden af høje bygninger eller træer.
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Når mindst
halvdelen af søjlerne er fyldt, er enheden klar til navigation.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller se
yderligere oplysninger.
®
Oversigt over enheden
GPS-signalstatus. Hold nede for at se oplysninger om GPSnøjagtighed og satellitforbindelse (Visning af GPS-signalstatus,
side 26).
Bluetooth teknologistatus. Vælg for at se Bluetooth indstillingerne (Bluetooth indstillinger, side 21).
Wi-Fi signalstyrke. Vælg for at se Wi-Fi indstillingerne (Wi‑Fi
indstillinger, side 21).
®
Tilsluttet til håndfri opkald. Vælg for at foretage et telefonopkald
(Håndfri opkald, side 15).
Aktiv transportform. Vælg for at ændre transportform.
Aktuel tid. Vælg for at indstille tiden (Indstilling af tid, side 22).
Batteriopladningsniveau.
Deling af LiveTrack data. Antallet af inviterede deltagere vises
på ikonet. Vælg for at åbne LiveTrack appen (LiveTrack,
side 18).
Smartphone Link status. Vælg for at oprette forbindelse til
Smartphone Link appen og modtage direkte trafikdata og andre
live-tjenester (Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link, side 13). Når ikonet er blåt, er enheden tilsluttet til
Smartphone Link appen.
tænd/sluk-knap
microSD hukommelseskortlæser
®
USB-port til strøm og data
Tænd eller sluk for enheden
• For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen
eller tilslutte enheden til en strømkilde.
• Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få
enheden til at gå i strømsparetilstand.
Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og
enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til
brug med det samme.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
strømsparetilstand, mens batteriet oplader.
• Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen
nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge
Sluk.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
strømsparetilstand.
Opfangning af GPS-signaler
Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren
indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position.
Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra
flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den
position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit
udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt
navigationsenheden. Første gang du tænder
navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde
satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Sådan kommer du i gang
Temperatur. Vælg for at se vejrudsigten (Visning af vejrudsigten, side 19).
Brændstofstatus. Vælg for at se oplysninger om brændstofmåling (Brændstofmåling, side 8).
Brug af skærmknapper
Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i
siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
• Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
• Vælg eller for at rulle igennem listerne eller menuerne.
• Hold eller inde for at rulle hurtigere.
• Vælg
for at se en kontekstbaseret menu med
valgmuligheder for den aktuelle skærm.
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.
Brug af lydmixer
Du kan bruge lydmixeren til at indstille lydstyrken for forskellige
lydtyper, f.eks. navigationsmeddelelser eller telefonopkald.
Niveauet for hver enkelt lydtype er en procentdel af
masterlydstyrken.
1 Vælg Lydstyrke.
2 Vælg > Lydmixer.
3 Brug skyderne til at justere lydstyrken for hver enkelt lydtype.
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
3
Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed
BEMÆRK
Føreradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget
effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden
afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for
hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone
eller meddelelse for hver type advarsel. Det er ikke alle
advarsler, der er tilgængelige i alle områder.
Skolezone eller skole i nærheden: Enheden afspiller en tone
og viser afstanden til og fartbegrænsningen (hvis tilgængelig)
for en kommende skole eller skolezone.
Nedsat fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser den
kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at
sænke farten.
Oversteget fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser en
rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du overskrider
fartbegrænsningen for den vej, du kører på.
Jernbaneoverskæring: Enheden afspiller en tone og viser
afstanden til en kommende jernbaneoverskæring.
Dyr krydser vej: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til
et kommende område, hvor dyr krydser vejen.
Sving: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et sving
på vejen.
Langsom trafik: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til
langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik
med højere fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for
at kunne anvende denne funktion (Modtagelse af
trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link, side 17).
Advarsel om træthed: Enheden afspiller en tone og foreslår
kommende rastepladser, når du har kørt i mere end to timer
uden at stoppe.
Aktivering eller deaktivering af advarsler for
fører
Du kan deaktivere individuelle hørbare føreradvarsler. Visuelle
advarsler vises, selvom den hørbare advarsel er deaktiveret.
1 Vælg Indstillinger > Hjælp til chauffør > Hørbare
motorcyklistadvarsler.
2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.
Rødt lys- og fartkameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og
hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse
produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et
rapporteret fartkamera eller rødt lys-kamera.
• Aktuelle data for rødt lys-kameraer og sikkerhedskameraer er
tilgængelige som abonnement fra Garmin Live-tjenester via
Smartphone Link appen (Garmin Live-tjenester, side 14).
4
• For at bevare en opdateret database af steder med rødt lysog fartkameraer skal enheden have et aktivt abonnement for
at downloade og gemme sikkerhedskameradata. Gå til
garmin.com/speedcameras for at kontrollere tilgængelighed
og kompatibilitet eller for at købe et abonnement eller en
engangsopdatering. Du kan til enhver tid købe en ny region
eller forlænge eksisterende abonnementer.
BEMÆRK: I visse områder omfatter nogle produktpakker
forudindlæste data for rødt lys- og fartkameraer med gratis
livstidsopdateringer.
• Du kan bruge Garmin Express™ softwaren (garmin.com
/express) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du
bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste
kameraoplysninger.
Registrering af og meddelelser om
hændelser
ADVARSEL
Med enheden kan du sende din position til en nødkontakt. Dette
er en supplerende funktion, som ikke må betragtes som den
primære metode til at få hjælp fra nødtjenester. Smartphone
Link Appen kontakter ikke nødtjenester for dig.
Din zūmo enhed anvender indbyggede sensorer til at registrere
hændelser.
• Hvis du opretter en hændelseskontakt, kan enheden sende
en automatisk sms-besked til kontakten, når den registrerer
en hændelse, og køretøjet holder op med at bevæge sig.
Dette kan underrette kontakten om din situation, hvis du ikke
er i stand til at ringe op eller sende en besked. Denne
funktion kræver forbindelse til Smartphone Link og en aktiv
mobildataforbindelse for at sende en besked.
• Hvis du ikke har oprettet en hændelseskontakt, viser
enheden automatisk den nærmeste adresse eller de
nærmeste geografiske koordinater, når den registrerer en
hændelse. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en
redningstjeneste om, hvor du befinder dig. Du kan vælge
Flere for at se siden Hvor er jeg?.
Sådan opretter du en hændelseskontakt
Før du kan oprette en hændelseskontakt, skal du udføre disse
opgaver:
• Tilslut enheden til Smartphone Link (Parring med din telefon
og tilslutning til Smartphone Link, side 13).
• Vælg Indstillinger > Bluetooth, vælg din telefons navn, og
kontroller, at indstillingen Telefonopkald er aktiveret.
Enheden skal have adgang til Smartphone Link appen og til din
smartphones telefonbog under oprettelsen af
hændelseskontakten. Hvis du ikke vil bruge enheden til håndfri
opkald, kan du deaktivere indstillingen Telefonopkald, når
hændelseskontakten er oprettet.
1 Vælg Indstillinger > Hjælp til chauffør > Meddelelse om
hændelse > Fortsæt.
Der vises en liste over dine smartphone-kontakter.
2 Vælg en kontakt, og vælg Næste.
3 Indtast kontaktens telefonnummer, og vælg Næste.
4 Indtast dit navn eller kaldenavn, og vælg Udført.
5 Gennemse eksemplet på meddelelse om hændelse, og vælg
Næste.
6 Følg instruktionerne på skærmen for at informere din kontakt
om, at du har tilføjet vedkommende som hændelseskontakt.
BEMÆRK: Hændelsesmeddelelsen indeholder det navn eller
kaldenavn, du indtastede, men den sendes ikke fra dit
telefonnummer. Meddelelsen sendes via en
tredjepartstjeneste, og du bør informere din
Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed
hændelseskontakt om, at hændelsesmeddelelsen vil komme
fra et ukendt nummer.
7 Vælg OK.
8 Gennemse oplysningerne, og vælg Gem.
Annullering af en meddelelse om hændelse
Når enheden registrerer en hændelse, informerer en meddelelse
og en stemmebesked dig om, at der sendes en meddelelse til
din hændelseskontakt. En nedtælling på 60 sekunder starter,
når hændelsen registreres, og enheden sender automatisk
meddelelsen, når nedtællingen slutter. Hvis du ikke vil sende
meddelelsen, kan du annullere den.
Før nedtællingen udløber, skal du vælge Annuller.
Deaktivering af meddelelser om hændelser
Når meddelelser om hændelser er deaktiveret, sender enheden
ikke en sms-besked, når den registrerer en hændelse.
1 Vælg Indstillinger > Hjælp til chauffør > Meddelelse om
hændelse.
2 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Sms for registrering
af hændelse.
Visning af meddelelser om lovgivning for
brug af hjelm
Der vises muligvis meddelelser om lovgivning for brug af hjelm
og øjenbeskyttelse på zūmo enheden, første gang den finder
satellitter, og når enheden nærmer sig en lokalitet med
sikkerhedsregler for motorcykler.
BEMÆRK
Garmin anbefaler, at alle motorcyklister bærer hjelm for
sikkerhedens skyld. Meddelelser om lovgivning for brug af hjelm
er kun til reference, kan blive ændret og er ikke beregnet til at
blive brugt som juridisk rådgivning. Meddelelser om lovgivning
for brug af hjelm er kun tilgængelige for USA og Canada.
Vælg meddelelsen for at se flere oplysninger.
Søgning efter lovgivning om hjelme
Du kan søge efter lovgivning om hjelme efter stat eller provins.
1 Vælg Programmer > Retningslinjer for hjelm.
2 Vælg en stat eller provins.
Navigation til din destination
Ruter
• Vælg Start! for at begynde at navigere ved hjælp af den
anbefalede rute.
• Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge og
vælge en rute.
Alternative ruter vises til højre for kortet.
• Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge >
Rediger rute og føje udformningspunkter til ruten.
Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved
hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (Din rute
på kortet, side 6). En eksempelvisning af hovedvejene på
ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.
Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer,
kan du tilføje positionerne til din rute.
Ændring af ruteberegningstilstand
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Garmin Adventurous Routing™ for at beregne
ruter, der foretrækker veje med sving.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Kørsel på en rute med oplevelser
Enheden kan beregne ruter, der foretrækker flere sving, bakker
og færre hovedveje. Denne funktion kan give en smukkere tur,
men den kan også forlænge tiden eller afstanden til din
destination.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle
enhedsmodeller eller for alle kortområder.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand >
Garmin Adventurous Routing™ > Gem.
2 Vælg Garmin Adventurous Routing™.
3 Brug skydeknappen Foretræk sving til at medtage flere eller
færre sving.
4 Brug skydeknappen Foretræk bakker til at medtage flere
eller færre bakker.
5 Brug skydeknappen Undgå større motorveje til at medtage
flere eller færre hovedveje.
6 Start en rute (Sådan startes en rute, side 5).
Start af en rute ved hjælp af kortet
En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere
destinationer.
• Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på
basis af de præferencer, du angiver, f.eks.
ruteberegningstilstanden (Ændring af ruteberegningstilstand,
side 5) og undgåelser (Undgå forsinkelser, gebyrer og
områder, side 7).
• Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved
hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ
rute (Sådan startes en rute, side 5).
• Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå,
kan du tilpasse ruten.
• Du kan tilføje flere destinationer til en rute.
Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Vælg om nødvendigt for at filtrere de viste
interessepunkter efter kategori.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Vælg Start!.
Sådan startes en rute
Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at
indtaste din hjemmeposition.
1 Vælg Find > Kør hjem.
2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.
1 Vælg Find, og søg efter en position.
2 Vælg en position.
3 Vælg en funktion:
Navigation til din destination
Sådan kører du hjem
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
5
2 Indtast din hjemmeposition.
Din rute på kortet
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til
det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger
vises hen over den øverste del af kortet.
Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et
billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis
det er tilgængeligt.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.
2 Vælg .
Ankomst til din destination
Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste
afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i,
hvis det er muligt.
Afstand til næste handling.
Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste
handling.
Rute fremhævet på kortet.
Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af
kommende handlinger.
Køretøjshastighed.
Navnet på den vej, du kører på.
Forventet ankomsttidspunkt.
TIP: Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, det
viser.
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis
tilgængeligt. En farvet streg
angiver den rigtige vognbane til
svinget.
Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger
for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.
•
angiver positionen for din destination på kortet, og en
stemmemeddelelse annoncerer, at du nærmer dig din
destination.
• Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig
automatisk om at søge efter en parkeringsplads. Du kan
vælge Ja for at finde dine parkeringsområder i nærheden
(Parkering i nærheden af din destination, side 6).
• Når du stopper ved din destination, afslutter enheden
automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst
automatisk, kan du vælge Stop for at afslutte ruten.
Parkering i nærheden af din destination
Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i
nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle
destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter
en parkeringsplads.
1 Vælg en funktion:
• Når enheden beder dig om det, skal du vælge Ja for at
søge efter parkeringspladser i nærheden.
• Hvis enheden ikke beder dig om noget, skal du vælge
Find > Kategorier > Parkering og vælge > Min
destination.
2 Vælg Filtrer parkering, og vælg en eller flere kategorier for
at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller
betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i
alle områder eller for alle parkeringspositioner.
3 Vælg en parkeringsposition, og vælg Start! > Tilføj som
næste stop.
Enheden guider dig til parkeringsområdet.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg Programmer > Seneste plads.
Ændring af aktiv rute
Tilføjelse af en position til din rute
Visning af sving og retningsanvisninger
Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving,
vognbaneskift eller andre retningsangivelser for din rute.
1 Vælg en funktion på kortet:
• Vælg > Sving for at se kommende sving og
retningsanvisninger, mens du navigerer.
Kortværktøjet viser de næste fire sving eller
retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres
automatisk, mens du navigerer ruten.
• Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og
retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge
tekstlinjen øverst på kortet.
2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).
6
Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute
(Sådan startes en rute, side 5).
Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan
f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.
TIP: Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer
eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at
planlægge, redigere og gemme en tur (Planlægning af en tur,
side 17).
1 På kortet vælges > Find.
2 Søg efter en position.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute,
skal du vælge Tilføj som næste stop.
Navigation til din destination
• Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du
vælge Tilføj som sidste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af
destinationerne på din rute, skal du vælge Tilføj til aktiv
rute.
Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede
sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.
Udformning af din rute
Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (Sådan
startes en rute, side 5).
Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det
giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej
eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en
destination til ruten.
1 Vælg et sted på kortet.
2 Vælg .
Enheden skifter til ruteudformningstilstand.
3 Vælg en position på kortet.
TIP: Du kan vælge for at zoome ind på kortet og vælge et
mere præcist sted.
Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte
sted.
4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du
vælge flere steder på kortet.
• Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .
5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge Start!.
Valg af en omvej
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 På kortet skal du vælge > Skift rute.
TIP: Hvis værktøjet Skift rute ikke findes i menuen for
kortværktøjer, kan du tilføje det (Aktivering af kortværktøjer,
side 12).
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej baseret på strækning.
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej baseret på vej.
• Find en ny rute ved at vælge Omvej.
Afbrydelse af en rute
På kortet skal du vælge
> Stop.
Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at
undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling
i trafikindstillingerne (Trafikindstillinger, side 21), kan du se og
undgå trafikforsinkelser manuelt.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute, hvis det er muligt.
3 Vælg Start!.
Undgåelse af betalingsveje
Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver
vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder
med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et
betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige
fornuftige ruter.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og
kortdataene på din enhed.
• Vælg Betalingsveje.
• Vælg Betalingsveje > Betalingsveje.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af betalingsklistermærker
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Kortdataene på din enhed indeholder muligvis detaljerede
oplysninger om betalingsklistermærker for nogle lande. Du kan
undgå eller tillade betalingsklistermærker for hvert land.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Betalingsveje >
Betalingsklistermærker.
2 Vælg et land.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.
Brug af Foreslåede ruter
Brugerdefinerede undgåelser
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 22).
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge
særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden
beregner en rute, undgår den disse områder og veje,
medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.
2 Vælg Tilføj Undgå vej.
3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder
4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten
5 Vælg Udført.
Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage
trafikoplysninger (Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af
Smartphone Link, side 17).
Navigation til din destination
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
vælg Næste.
vælg Næste.
7
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
2
3
4
5
6
undgåelser.
Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
Vælg Tilføj Undgå område.
Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Brændstofmåling
Du kan indstille din enhed til at beregne dit brændstofforbrug,
advare dig, når du nærmer dig den maksimale beregnede
brændstofdistance, og foreslå brændstofstop på basis af din
beregnede brændstofrækkevidde. Når brændstofmåling er
aktiveret,angiver den aktuelle brændstofstatus.
Hvid: Brændstofmåling er deaktiveret, eller enheden er ikke
tilsluttet til motorcykelholderen.
Grøn: Den beregnede brændstofrækkevidde er over
brændstoftankens advarselsniveau.
Orange: Den beregnede brændstofrækkevidde er under
brændstoftankens advarselsniveau.
Rød: Den beregnede distance, der er tilbage i tanken, er 0.
Aktivering af brændstofmåling
Før du kan aktivere brændstofmåling, skal enheden være i
motorcykeltilstand eller i tilstanden direkte linje og være placeret
i motorcykelholderen.
Når du aktiverer brændstofmåling, vises en brændstofmåler på
triptælleren (Visning af siden Rejseoplysninger, side 13).
1 Fyld tanken.
2 Vælg Programmer > Brændstofindstillinger >
Brændstofmåling.
3 Vælg Distance pr. tank.
4 Indtast den distance, køretøjet kører på en tank benzin, og
vælg Udført.
8
Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning
Du kan indstille enheden til at advare, når
brændstofbeholdningen er lav.
BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet holderen på
motorcyklen for at kunne sende advarsel om lav
brændstofbeholdning.
1 Aktiver brændstofmåling (Aktivering af brændstofmåling,
side 8).
2 Vælg Advarsel om manglende brændstof.
3 Indtast en distance, og vælg Udført.
Når du kun har nok brændstof til at kunne tilbagelægge den
distance, der er angivet, vises en advarsel om lav
brændstofbeholdning på kortsiden.
Nulstilling af brændstoftankens kilometertal
Når du fylder din brændstoftank, skal du nulstille den
brændstoftankens kilometertal på din enhed, så du kan lave en
præcis registrering af resterende brændstof.
Vælg Programmer > Brændstofindstillinger > Nulstil
brændstoftank.
Aktivering af dynamiske brændstofstop
Før du kan aktivere dynamisk brændstofstop, skal enheden
være i motorcykeltilstand, placeret i motorcykelholderen og
brændstofmåling skal være aktiveret.
Du kan indstille enheden til at foreslå brændstofstop på basis af
din beregnede brændstofrækkevidde.
Vælg Programmer > Brændstofindstillinger > Dynamic
Fuel Stops.
Søg efter og gem positioner
De kort, der er indlæst på enheden, indeholder steder, f.eks.
restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede
gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din
destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse,
søge og gemme disse oplysninger.
• Indtast søgeord for hurtigt at søge i alle oplysninger om
steder (Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen, side 8).
• Gennemse og søg i præinstalllerede interessepunkter efter
kategori (Interessepunkter, side 8).
• Søg efter og gå ind på Foursquare interessepunkter
(Søgning i Foursquare interessepunkter, side 10).
• Brug søgeværktøjer til at finde bestemte steder, f.eks.
adresser, vejkryds og geografiske koordinater
(Søgeværktøjer, side 10).
• Søg i nærheden af en anden by eller et andet område
(Ændring af søgeområdet, side 9).
• Gem dine foretrukne steder, så du hurtigt kan finde dem i
fremtiden (Gemme positioner, side 11).
• Gå tilbage til nyligt fundne steder (Visning af nyligt fundne
positioner, side 11).
®
Interessepunkter
Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller
interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og
kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer,
restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
Søg efter og gem positioner
2 Vælg Indtast søgning i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Udforskning af et sted
BEMÆRK: Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle
områder eller for alle produktmodeller.
Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.
1 Vælg et sted.
2 Vælg > Udforsk dette sted.
Positionssøgningens resultater
Som standard vises positionssøgningens resultater på en liste
med den nærmeste position øverst. Du kan rulle ned for at se
flere resultater.
Søgning efter en position efter kategori
1
2
3
4
Vælg Find.
Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en funktion:
• Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side
af skærmen.
Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt
fundne positioner i den valgte kategori.
• Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg
en destination.
Vælg en position for at se indstillingsmenuen.
Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte
position.
Vælg for at finde parkeringsområder i nærheden af positionen.
Vælg for at få vist forskellige ruter til positionerne.
Start! Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den
anbefalede rute.
Vælg for at få vist søgningens resultater på kortet.
Resultater af positionssøgning på kortet
Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet
for på en liste.
Vælg
fra positionsøgningens resultater. Den nærmeste
position vises midt på kortet, og grundlæggende oplysninger om
den valgte position vises nederst på kortet.
Navigation til interessepunkter inden for et sted
BEMÆRK: Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle
områder eller for alle produktmodeller.
Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et
større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt
terminal i en lufthavn.
1 Vælg Find > Indtast søgning.
2 Vælg en funktion:
• For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller
adressen på stedet, vælge , og gå til trin 3.
• For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet
på interessepunktet, vælge , og gå til trin 5.
3 Vælg stedet.
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks.
restauranter, biludlejning eller terminaler.
4 Vælg en kategori.
5 Vælg interessepunktet, og vælg Start!.
Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den
indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du
ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede
parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af
interessepunktet inden for stedet.
Søg efter og gem positioner
Træk kortet for at få vist søgeresultater.
Yderligere søgeresultater. Vælg for at få vist en anden
position.
Oversigt over valgt position. Vælg for at få vist detaljerede
oplysninger om den valgte position.
Start! Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den
anbefalede rute.
Vælg for at få vist søgeresultaterne på en liste.
Ændring af søgeområdet
Som standard søger enheden i nærheden af din aktuelle
position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden
9
af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din
aktive rute.
1 Vælg Find.
2 Vælg .
3 Vælg en funktion.
Parkering
Din zūmo enhed inkluderer detaljerede data om parkering, som
kan hjælpe dig med at finde et sted at parkere i nærheden
baseret på sandsynligheden for tilgængelige parkeringspladser,
type parkeringsområde, pris eller accepterede betalingsmetoder.
I nogle områder er live parkeringsdata tilgængelige, mens din
zūmo enhed er tilsluttet til Smartphone Link (Parring med din
telefon og tilslutning til Smartphone Link, side 13). Når din
enhed modtager live parkeringsdata, kan du få vist
parkeringsmønstre i realtid.
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle
områder eller for alle parkeringspositioner. Garmin er ikke
ansvarlig for nøjagtighed eller tilgængelighed af live
parkeringsdata.
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle
position
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg Filtrer parkering, og vælg en eller flere kategorier for
at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller
betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i
alle områder eller for alle parkeringspositioner.
3 Vælg en parkeringsposition.
4 Vælg Start!.
Søgning efter parkering i nærheden af en angivet
position
1 Søg efter en position.
2 Vælg en position ud fra resultaterne for positionssøgning.
3 Vælg .
Der vises en liste over parkeringsområder i nærheden af den
valgte position.
4 Vælg Filtrer parkering, og vælg en eller flere kategorier for
at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller
betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i
alle områder eller for alle parkeringspositioner.
5 Vælg en parkeringsposition.
6 Vælg Start!.
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler
Parkeringspositioner, som omfatter detaljerede parkeringsdata,
er farvekodede for at angive sandsynligheden for at finde
parkering. Symbolerne angiver typen af den tilgængelige
parkering (vej eller parkeringsplads), relative prisoplysninger og
betalingstype.
Du kan se forklaringen af disse farver og symboler på enheden.
Vælg fra parkeringssøgningens resultater.
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find.
10
2 Vælg om nødvendigt Søgning nær: for at ændre
søgeområdet (Ændring af søgeområdet, side 9).
3 Vælg Adresse.
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
5 Vælg adressen.
Søgning efter et vejkryds
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
3 Vælg vejkrydset.
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en by på listen over byer i nærheden.
• Hvis du vil søge i nærheden af et andet sted, skal du
vælge Søgning nær: (Ændring af søgeområdet, side 9).
• Hvis du vil søge efter en bynavn, skal du vælge Indtast
søgning, indtaste et bynavn og vælge .
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
4 Vælg Vis på kort.
Foursquare
Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed
indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er
angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.
Hvis du vil have yderligere funktioner, kan du oprette forbindelse
til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link på din
kompatible smartphone. Når du opretter forbindelse til din
Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link, kan du se
oplysninger om Foursquare stedet, gå ind på et sted og søge
efter interessepunkter i Foursquare onlinedatabasen.
Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto
1 Slut enheden til Smartphone Link (Parring med din telefon og
tilslutning til Smartphone Link, side 13).
2 Åbn programmet Smartphone Link på din smartphone.
3 Åbn indstillingerne i programmet Smartphone Link, og vælg
Foursquare® > Log på.
4 Indtast dine Foursquare logonoplysninger.
Søgning i Foursquare interessepunkter
Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst
på din enhed. Når du opretter forbindelse til din Foursquare
konto ved hjælp af Smartphone Link, giver søgningen de mest
opdaterede resultater fra Foursquare onlinedatabasen og
tilpassede resultater fra din Foursquare brugerkonto.
Vælg Find > Kategorier > Foursquare®.
Visning af Foursquare oplysninger om et sted
Før du kan få vist Foursquare oplysninger om et sted, skal du
oprette forbindelse til en understøttet telefon, der kører
Smartphone Link, og logge på din Foursquare konto.
Søg efter og gem positioner
Du kan få vist detaljerede oplysninger om et Foursquare sted,
f.eks. brugervurderinger, oplysninger om restaurantpriser og
åbningstider.
1 Fra søgeresultaterne for et sted kan du vælge et Foursquare
interessepunkt.
2 Vælg .
Sådan tjekker du ind med Foursquare
Før du kan tjekke ind med Foursquare, skal du oprette
forbindelse til en understøttet telefon, der kører Smartphone
Link, og logge på din Foursquare konto.
1 Vælg Programmer > Foursquare® > Indtjek.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg > Indtjek.
TripAdvisor
®
Din enhed omfatter TripAdvisor interessepunkter og
bedømmelser. TripAdvisor bedømmelser vises automatisk på
listen med søgeresultater for relevante interessepunkter. Du kan
også søge efter TripAdvisor interessepunkter i nærheden og
sortere efter distance eller popularitet.
Søgning efter TripAdvisor interessepunkter
1 Vælg Find > Kategorier > TripAdvisor.
2 Vælg en kategori.
Der vises en liste med nærliggende TripAdvisor
interessepunkter for kategorien.
3 Vælg Sorter resultater for at sortere søgeresultaterne efter
distance eller popularitet (valgfrit).
Visning af nyligt fundne positioner
Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du
har fundet.
Vælg Find > Nylige.
Rydning af listen over nyligt fundne steder
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Finde nødtjenester og brændstof
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste
hospitaler, politistationer og tankstationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg Skadestuer, Politi stationer eller Brændstof.
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste
steder øverst.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge Start!
• Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre
oplysninger om stedet, skal du vælge .
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Ok.
Søg efter og gem positioner
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
4 Vælg Gem.
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
2
3
4
5
kategori, side 9).
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg .
Vælg
> Gem.
Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
11
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Brug af kortet
Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (Din rute på
kortet, side 6) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der
ikke er nogen aktiv rute.
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et sted på kortet.
3 Vælg en funktion:
• Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
• Vælg eller for at zoome ind eller ud.
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
• Vælg for at filtrere de viste interessepunkter efter
kategori.
• Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og
derefter vælge Start! (Start af en rute ved hjælp af kortet,
side 5).
Kortværktøjer
Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og
enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et
kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.
Stop: Stopper navigation af den aktive rute.
Skift rute: Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe
steder på ruten over.
Forude: Viser kommende positioner på ruten eller på den vej,
du kører på (Forude, side 12).
Sving: Viser en liste med kommende sving på ruten (Visning af
sving og retningsanvisninger, side 6).
Tripdata: Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed
eller kilometertal (Visning af tripdata på kortet, side 12).
Lydstyrke: Justerer masterlydstyrken.
Lysstyrke: Justerer skærmens lysstyrke.
Telefon: Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede
telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens
et opkald er aktivt (Brug af indstillinger for indgående opkald,
side 15).
LiveTrack: Giver dig mulighed for at starte og stoppe LiveTrack
deling (LiveTrack, side 18).
Trafik: Viser trafikforhold langs ruten eller i området (Visning af
kommende trafikhændelser, side 13).
Vejr: Viser vejrforhold for området.
photoLive: Viser direkte trafikkameraer fra dit photoLiveabonnement (photoLive trafikkameraer, side 20).
Rapporter kamera: Giver dig mulighed for at rapportere om et
fartkamera eller rødt lys-kamera. Dette værktøj er kun
tilgængeligt, når du har fart- eller rødt lys-kameradata på din
enhed, og når du har en aktiv forbindelse til Smartphone Link
appen (Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone
Link, side 13).
Visning af et kortværktøj
1 Vælg fra kortet.
2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge
.
12
Aktivering af kortværktøjer
Som standard aktiveres kun de mest anvendte kortværktøjer i
menuen for kortværktøjer. Du kan tilføje op til 12 værktøjer til
menuen.
1 Vælg > fra kortet.
2 Afkryds feltet ud for hvert værktøj for at tilføje det.
3 VælgGem.
Forude
Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende steder langs
den rute eller vej, du kører på. Du kan se kommende
interessepunkter såsom restauranter, tankstationer eller
rastepladser. Hvis du kører på en landevej, kan du også se
oplysninger og tilgængelige tjenester for kommende afkørsler og
byer, svarende til oplysningerne på vejskilte på landeveje.
Du kan tilpasse tre kategorier, som skal vises i værktøjet
Forude.
Visning af kommende positioner
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist den næste kommende position i hver
kategori, skal du vælge , hvis det er nødvendigt.
• Hvis du vil have vist oplysninger om tilgængelige tjenester
for kommende afkørsler eller byer, skal du vælge .
BEMÆRK: Denne mulighed er kun tilgængelig, når du
kører på en hovedvej, eller når din rute omfatter en
hovedvej.
3 Vælg et element, for at se en liste med positioner for den
pågældende kategori, afkørsel eller by.
Sådan tilpasses Forude-kategorierne
Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet
Forude.
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefineret søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
5 Vælg Udført.
Rejseoplysninger
Visning af tripdata på kortet
Før du kan se tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer (Aktivering af kortværktøjer,
side 12).
På kortet vælges > Tripdata.
Sådan tilpasses tripdatafelterne
Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdataværktøjet på
kortet, skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med
kortværktøjer (Aktivering af kortværktøjer, side 12).
1 På kortet vælges > Tripdata.
2 Vælg et tripdatafelt.
3 Vælg en funktion.
Det nye tripdatafelt vises i tripdataværktøjet på kortet.
Brug af kortet
Visning af siden Rejseoplysninger
2 Vælg en funktion:
Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
Vælg
Gem.
3
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Visning af kommende trafikhændelser
Du kan se kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.
Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner
Live-tjenester, trafik og smartphonefunktioner
For at få mest muligt ud af din zūmo enhed bør du parre
enheden med din smartphone og tilslutte den til Smartphone
Link appen. Smartphone Link appen giver enheden mulighed for
at modtage direkte data, herunder trafikdata,
parkeringstendenser, rødt lys- og fartkameraer og andre livetjenester.
Direkte trafikdata: Sender trafikdata i realtid til din enhed, f.eks.
trafikhændelser og forsinkelser, vejarbejde og spærrede veje
(Trafik, side 16).
Direkte parkeringsoplysninger: Sender parkeringstendenser i
realtid til din enhed, hvis de er tilgængelige (Parkering,
side 10).
Garmin Live-tjenester: Leverer gratis og betalte tjenester til
afsendelse af direkte data til din enhed, f.eks. rødt lys og
fartkameraer eller trafikkameraer (Garmin Live-tjenester,
side 14).
Vejroplysninger: Sender vejrudsigter og -alarmer i realtid til din
enhed (Visning af vejrudsigten, side 19).
LiveTrack: Giver dig mulighed for at dele din tur med udvalgte
kontakter i realtid (LiveTrack, side 18).
Smart Notifications: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din enhed. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
Håndfri opkald: Giver dig mulighed for at foretage eller
modtage opkald ved hjælp af din enhed og bruge enheden
som en håndfri højttalertelefon.
Send positioner til enheden: Giver dig mulighed for at sende
positioner fra din smartphone til din navigationsenhed.
Foursquare indtjekning: Giver dig mulighed for at gå ind på
Foursquare positioner ved hjælp af din navigationsenhed
(Sådan tjekker du ind med Foursquare, side 11).
Parring med din telefon og tilslutning til
Smartphone Link
Du skal parre din zūmo enhed med din telefon og oprette
forbindelse til Smartphone Link for at anvende nogle funktioner,
f.eks. direkte trafik- og parkeringsoplysninger, håndfri opkald og
andre tilsluttede funktioner.
Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk
forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.
1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Smartphone
Link appen.
Placer
zūmo enheden og telefonen inden for 3 meter (10 fod)
2
fra hinanden.
3 På zūmo enheden skal du vælge Indstillinger > Bluetooth
og udfylde afkrydsningsfeltet Bluetooth.
4 Vælg Søg efter enheder.
5 AktiverBluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
telefonen til at kunne findes.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere
oplysninger.
6 På zūmo enheden skal du vælge OK.
zūmo enheden begynder at søge efter Bluetooth enheder i
nærheden, og der vises en liste med Bluetooth enheder. Det
kan tage op til et minut, før telefonen vises på listen.
13
7 Vælg din telefon på listen, og vælg OK.
8 Bekræft anmodningen om parring på din telefon.
9 Åbn Smartphone Link appen på telefonen.
Hvis du parrer med en Apple enhed, vises der en
sikkerhedskode på zūmo skærmen.
10 Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste sikkerhedskoden på
telefonen inden for 30 sekunder.
2 Placer zūmo enheden og telefonen inden for 3 meter (10 fod)
3
®
4
5
Bluetooth ikoner for funktionsstatus
Statusikoner vises i Bluetooth indstillingerne ved siden af hver
parrede enhed.
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
• Et gråt ikon angiver, at funktionen er deaktiveret eller
frakoblet for pågældende enhed.
• Et farvet ikon angiver, at funktionen er tilsluttet og aktiv for
pågældende enhed.
Håndfri opkald
Smart-meddelelser
Smartphone Link funktioner og tjenester
Mediestreaming
Headset tilsluttet
Garmin Live-tjenester
For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være
tilsluttet til Smartphone Link (Parring med din telefon og
tilslutning til Smartphone Link, side 13).
Garmin Live-tjenester leverer gratis og abonnementsbaserede
planer, som sender aktuelle data til enheden, f.eks. trafikforhold
og vejr samt rødt lys- og fartkameraer.
Nogle tjenester, f.eks. vejr, kan fås som separate apps på din
enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de eksisterende
navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner, der kræver
adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link
symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet Smartphone
Link.
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester
Nogle zūmo Live-tjenester kræver betalt abonnement. I
Smartphone Link appen kan du købe et livstidsabonnement som
et køb i appen. Abonnementet er knyttet til app-butik-kontoen for
din smartphone.
1 Åbn Smartphone Link appen på din smartphone.
2 Vælg Min konto.
Der vises en liste med tilgængelige tjenester og
abonnementspriser.
3 Vælg en tjeneste.
4 Vælg prisen.
5 Vælg Abonner.
6 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre købet.
Parring af telefon og headset
Du skal parre din zūmo enhed med telefon og Bluetooth headset
for at kunne bruge flere Bluetooth funktioner. Når enhederne er
blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes
og er inden for rækkevidde.
Visse funktioner kræver Smartphone Link app'en. Du kan
oprette forbindelse til Smartphone Link app'en under
parringsprocessen eller senere.
1 AktiverBluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
telefonen til at kunne findes.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere
oplysninger.
14
6
7
8
fra hinanden.
På zūmo enheden skal du vælge Indstillinger > Bluetooth >
.
Følg vejledningen på skærmen for at parre telefonen og
enheden.
På zūmo enheden skal du vælge .
TIP: Hvis det første Bluetooth indstillingsskærmbillede ikke
vises, kan du vælge Indstillinger > Bluetooth > Søg efter
enheder for at parre dit headset.
Følg vejledningen på skærmen for at parre dit headset med
enheden.
Fra app-butikken på din telefon kan du installere og åbne
Smartphone Link app'en (valgfrit).
Hvis du parrer med en Apple enhed, vises der en
sikkerhedskode på zūmo skærmen.
Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste sikkerhedskoden på
telefonen inden for 30 sekunder.
Sådan sender du en position fra din
smartphone til din enhed
Du kan søge efter en position ved hjælp af Smartphone Link
appen på telefonen og sende den til zūmo enheden.
1 Åbn Smartphone Link appen på din smartphone.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil finde et sted i nærheden skal du vælge Find
steder i nærheden og indtaste hele eller dele af en
adresse eller et stednavn.
• Hvis du vil finde et Foursquare interessepunkt i nærheden
skal du vælge Foursquare og vælge et interessepunkt på
listen.
• Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge
Vælg position og trykke på positionen på kortet.
• Hvis du vil finde en adresse fra din kontaktliste, skal du
vælge Kontakter og vælge et kontaktnavn.
Den valgte position vises på kortet.
3 Vælg Send.
Smartphone Link appen sender positionen til din zūmo.
4 På din zūmo enhed skal du vælge en mulighed:
• Hvis du vil begynde at navigere til positionen, skal du
vælge Start!.
• Hvis du vil have vist detaljer om positionen eller gemme
positionen til dine favoritter, skal du vælge .
• Hvis du vil acceptere positionen uden at begynde
navigationen, skal du vælge OK.
Positionen vises i de nyligt fundne positioner på zūmo enheden.
Smart Notifications
Mens enheden er tilsluttet til Smartphone Link app'en, kan du se
meddelelser fra din smartphone på zūmo enheden, f.eks.
sms'er, indgående opkald og kalenderaftaler.
BEMÆRK: Du skal muligvis vente et par minutter på at modtage
meddelelser på din navigationsenhed, når den har oprettet
forbindelse til Smartphone Link app'en. vises farvet i Bluetooth
indstillingerne, når Smart Notifications er tilsluttet og aktiv
(Bluetooth ikoner for funktionsstatus, side 14).
Modtagelse af meddelelser
ADVARSEL
Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.
Før zūmo enheden kan modtage meddelelser, skal den være
tilsluttet til din smartphone og Smartphone Link appen.
Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner
Fra de fleste sider vises en popup-meddelelse, når enheden
modtager en meddelelse fra din smartphone. Hvis enheden er i
bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke
chauffør, før du kan se meddelelser.
BEMÆRK: Hvis du får vist kortet, vises meddelelser i et
kortværktøj.
• Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge OK.
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv
på telefonen.
• Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge Vis.
• Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge Vis > Spil.
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-taleteknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
• Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise
meddelelsen fra telefonen, skal du vælge Vis og vælge en
mulighed.
BEMÆRK: Yderligere handlinger er kun tilgængelige for
visse meddelelsestyper og skal være understøttet af den
app, som genererer meddelelsen.
Modtagelse af meddelelser under visning af kortet
ADVARSEL
Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.
Før zūmo enheden kan modtage meddelelser, skal den være
tilsluttet til din smartphone og Smartphone Link appen.
Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af
skærmen. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du
er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.
• Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge eller
vente på, at en popup-meddelelse udløber.
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv
på telefonen.
• Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge
meddelelsesteksten.
• Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge Afspil
meddelelse.
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-taleteknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
• Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise
meddelelsen fra telefonen, skal du vælge Vis og vælge en
mulighed.
BEMÆRK: Yderligere handlinger er kun tilgængelige for
visse meddelelsestyper og skal være understøttet af den
app, som genererer meddelelsen.
Visning af listen med meddelelser
Du kan se en liste med alle aktive meddelelser.
1 Vælg Programmer > Smart Notifications.
Der vises en oversigt over meddelelser. Ulæste meddelelser
vises med sort, og læste meddelelser vises med gråt.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge
meddelelsesbeskrivelsen.
• Hvis du vil lytte til en meddelelse, skal du vælge .
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-taleteknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
sprog.
Håndfri opkald
BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner og headset understøttes,
kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller et bestemt
headset kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner
tilgængelige for din telefon.
Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner
Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette
forbindelse til mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde
blive til en håndfri enhed. For at finde ud af om din enhed med
Bluetooth teknologi er kompatibel med din enhed, skal du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Programmer > Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der
oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til en position
1 Vælg Programmer > Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg Opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignorer.
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det
kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.
3 Vælg et opkald.
Brug af indstillinger for indgående opkald
Vælg en indstilling for indgående opkald fra kortet under et
opkald.
• Vælg for at viderestille lyden til telefonen
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke
for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du
har brug for at tale privat.
• Hvis du vil bruge nummeropanelet, skal du vælge .
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske
systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Vælg for at lukke mikrofonen.
• Hvis du vil lægge på, skal du vælge .
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte
positioner (Redigering af en gemt position, side 11).
1 Vælg Programmer > Telefon > > Indtast
hjemmenummer.
2 Indtast dit telefonnummer.
3 Vælg Udført.
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Programmer > Telefon > Ring hjem.
15
Opsætning af Bluetooth funktioner for Apple
enheden
Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når
du parrer telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse
visse funktioner.
Tilslutning af Smartphone Link app'en på Apple
enheden
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link app'en, skal
du parre og tilslutte zūmo enheden til telefonen.
Hvis du ikke oprettede forbindelse til Smartphone Link app'en
under parringsprocessen, kan du oprette forbindelse til den for
at få yderligere Bluetooth funktioner. Smartphone Link app'en
kommunikerer med telefonen ved hjælp af Bluetooth Smart
teknologi. Første gang du opretter forbindelse til Smartphone
Link app'en på en Apple enhed, skal du indtaste en Bluetooth
Smart sikkerhedskode.
1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Smartphone
Link appen.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere til den seneste version
af din telefons operativsystem.
2 Åbn Smartphone Link appen på telefonen.
Der vises en sikkerhedskode på zūmo enhedens skærm.
Indtast
koden på telefonen.
3
Deaktivering af håndfri opkald for din Apple enhed
Du kan deaktivere håndfri opkald og forblive tilsluttet til din
telefon for Smartphone Link data og meddelelser.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg navnet på den telefon, der bruges til håndfri opkald.
TIP: Telefonen kan tilsluttes til håndfri opkald og data med to
forskellige navne. vises farvet ved siden af navnet på den
telefon, der bruges til håndfri opkald.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Telefonopkald.
Deaktivering af Smartphone Link data og Smart
Notifications for Apple enheden
Du kan deaktivere Smartphone Link data og smart-meddelelser
og forblive tilsluttet til telefonen for håndfri opkald.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg navnet på den telefon, der er tilknyttet til Smartphone
Link data og meddelelser.
TIP: Telefonen kan tilsluttes til håndfri opkald og data med to
forskellige navne. og vises med blåt ved siden af navnet
på den telefon, der bruges til data og meddelelser.
3 Ryd afkrydsningsfeltet Smartphone-tjenester.
Vise eller skjule meddelelseskategorier for Apple enheden
Du kan filtrere de meddelelser, som vises på enheden, ved at
vise eller skjule kategorier.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg navnet på den telefon, der er tilknyttet til Smartphone
Link data og meddelelser.
TIP: Telefonen kan tilsluttes til håndfri opkald og data med to
forskellige navne. og vises farvet ved siden af navnet på
den telefon, der bruges til data og meddelelser.
3 Vælg Smart Notifications.
4 Vælg feltet ud for hver meddelelse for at få den vist.
Opsætning af Bluetooth funktioner for din
smartphone med Android™
Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når
du parrer telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse
visse funktioner.
16
Tilslutning af Smartphone Link-app'en på din
Android-smartphone
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link app'en, skal
du parre og tilslutte zūmo enheden til telefonen.
Hvis du ikke oprettede forbindelse til Smartphone Link app'en
under parringsprocessen, kan du oprette forbindelse til den for
at få yderligere Bluetooth funktioner.
1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Smartphone
Link app'en.
2 Åbn Smartphone Link app'en på telefonen.
Deaktivering af Bluetooth funktioner til din
smartphone med Android
Du kan deaktivere specifikke Bluetooth funktioner og forblive
tilsluttet til andre funktioner.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg telefonens navn.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil deaktivere håndfri opkald, skal du rydde
afkrydsningsfeltet Telefonopkald.
• Hvis du vil deaktivere Smartphone Link data og smartmeddelelser, skal du rydde afkrydsningsfeltet
Smartphone Link.
• Hvis du vil deaktivere specifikke app-meddelelser, skal du
benytte indstillingerne i Smartphone Link app'en.
Vis eller skjul meddelelser for din smartphone med Android
Du kan bruge Smartphone Link app'en til at vælge, hvilke typer
meddelelser, der vises på din zūmo enhed.
1 Åbn Smartphone Link app'en på telefonen.
2 Vælg .
3 Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Smart Notifications er
markeret.
4 I afsnittet Meddelelser skal du vælge Indstillinger.
Der vises en liste med meddelelseskategorier og apps.
Vælg
en funktion:
5
• For at aktivere eller deaktivere en meddelelse skal du
vælge til/fra-tasten ved siden af kategorien eller appnavnet.
• Hvis du vil tilføje en app til listen, skal du vælge .
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth
enhed
Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed
uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth
enheden kan oprette automatisk forbindelse til zūmo enheden i
fremtiden.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
3 Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den parrede
enhed.
Sletning af en parret telefon
Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg telefonen, og vælg Annuller parring af enhed.
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Trafik
Din enhed kan levere oplysninger om trafik på vejen forude eller
på din rute. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved
beregning af ruter og til at finde en ny rute til din destination,
hvis der forekommer større trafikforsinkelser på din aktive rute
(Trafikindstillinger, side 21). Trafikkortet gør det muligt for dig at
gennemse kortet for trafikforsinkelser i dit område.
Din enhed skal modtage trafikdata for at kunne levere
trafikoplysninger.
• Din enhed modtager gratis trafikdata via Smartphone Link
appen (Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af
Smartphone Link, side 17).
• Alle produktmodeller kan modtage trafikdata ved hjælp af et
over-the-air trafikmodtagerkabel som tilbehør (Modtagelse af
trafikdata med en trafikmodtager, side 17). Gå til din
produktside på garmin.com for at finde og købe et
kompatibelt trafikmodtagerkabel som tilbehør.
Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde
oplysninger om trafikdækningsområder på www.garmin.com
/traffic.
Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af
Smartphone Link
Dine enhed kan modtage gratis trafikdata via Smartphone Link
appen.
1 Tilslut enheden til Smartphone Link (Parring med din telefon
og tilslutning til Smartphone Link, side 13).
2 På din zūmo enhed skal du vælge Indstillinger > Trafik og
kontrollere, at afkrydsningsfeltet Trafik er markeret.
Modtagelse af trafikdata med en
trafikmodtager
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
En trafikmodtager modtager trafikdata via et over-the-air signal,
hvis et sådant er tilgængeligt. Et over-the-air
trafikmodtagerkabel kan fås som tilbehør for alle
produktmodeller. Gå til din produktside på garmin.com for at
finde og købe et kompatibelt trafikmodtagerkabel som tilbehør.
Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder.
Tilslut enheden til strømmen i bilen ved hjælp af
trafikmodtagerkablet (Montering af enheden i en bil, side 2).
Når du er inden for et trafikdækningsområde, kan enheden vise
trafikoplysninger og hjælpe dig med at undgå trafikforsinkelser.
Trafikmodtagerabonnementer
Der følger et abonnement på regionale trafikdata med de fleste
trafikmodtagere. Du kan tilføje abonnementer til yderligere
regioner til din trafikmodtager. Du kan finde flere oplysninger på
garmin.com/traffic.
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.
1 Vælg Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
5 Vælg Næste på enheden.
Brug af programmerne
6 Indtast koden.
7 Vælg Udført.
Aktivering af trafik
Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Marker afkrydsningsfeltet Trafik.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Brug af programmerne
Sådan får du vist brugervejledningen til din
enhed
Du kan få vist den komplette brugervejledning på mange sprog
på enhedens skærm.
1 Vælg Programmer > Brugervejledning.
Brugervejledningen vises på samme sprog som
softwareteksten.
2 Vælg for at finde brugervejledningen (tilbehør).
Ruteplanlægning
Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur,
som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af
en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en
gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre
rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje
foreslåede seværdigheder og tilføje udformningspunkter.
Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme
din aktive rute.
Planlægning af en tur
En tur kan omfatte mange destinationer, og den skal omfatte
mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted,
du planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet
sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit
startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige
destinationen være samme sted.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Ny tur.
2 Vælg Vælg startposition.
3 Vælg en placering for startpunktet, og vælg Ok.
4 Vælg Vælg destination.
5 Vælg en placering for en destination, og vælg Ok.
6 Vælg Tilføj position for at tilføje flere positioner (valgfrit).
7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du
vælge Næste > Gem.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en
tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Gemte ture.
17
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge , og
trække stedet til en ny placering i turen.
• Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du
vælge .
• Du fjerner stedet ved at vælge .
Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur
Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af destinationer
på din tur, så du får en kortere og mere effektiv rute.
Startpunktet og den endelige destination ændres ikke, når du
optimerer rækkefølgen.
Mens du redigerer en tur, skal du vælge > Optimer
rækkefølge.
Sådan finder du seværdigheder på turen
Enheden kan foreslå interessante eller populære
seværdigheder, som kan føjes til turen.
1 Mens du redigerer en tur, skal du vælge > Foreslå
attraktioner.
2 Vælg en seværdighed for at få vist yderligere oplysninger.
3 Vælg Ok for at tilføje seværdigheden til turen.
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur
Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner ruten, når du starter
turen.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Gemte ture.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg køretøjsprofil-ikonet, og vælg det køretøj, du
planlægger at benytte, mens du navigerer turen (valgfrit).
4 Vælg .
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du
vælge Udform rute, og følge instruktionerne på skærmen.
• Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du
vælge Rutepræference (Ændring af
ruteberegningstilstand, side 5).
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Gemte ture.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg Start.
Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den
valgte position, og guider dig til de resterende
turdestinationer.
Redigering og lagring af din aktive rute
Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at
redigere og gemme din rute som en tur.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Min aktive rute.
2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens
funktioner.
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
3 Vælg Gem for at gemme din rute som en tur, som du senere
kan navigere (valgfri).
Deling af en rute
Du kan dele ruter med andre zūmo enheder.
1 Vælg Programmer > Del rute.
2 Vælg en funktion:
18
• For at dele en rute med Smartphone Link, skal du vælge
Smartphone Link.
• For at dele en rute viaBluetooth forbindelse, skal du vælge
Bluetooth.
• For at kopiere ruten til et microSD kort, skal du vælge
Hukommelseskort.
3 Vælg en rute.
4 Vælg Udført.
5 Følg skærmvejledningen på din zūmo enhed for at
gennemføre delingsprocessen.
LiveTrack
BEMÆRK
Vær forsigtig med at dele dine positionsoplysninger med andre.
LiveTrack funktionen giver dig mulighed for at dele din tur med
kontakter fra din smartphone og dine konti på sociale medier,
som f.eks. Facebook og Twitter. Når du deler, kan andre spore
din aktuelle position, de steder, du lige har været, og stien for
dine nylige rejser i realtid.
Denne funktion kræver en smartphone, der kører Smartphone
Link appen.
Konfiguration LiveTrack deling og invitation af seere
Første gang du bruger LiveTrack funktionen, skal du konfigurere
funktionen og invitere seere.
1 Opret forbindelse til Smartphone Link (Parring af telefon og
headset, side 14).
2 På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og
vælge LiveTrack.
3 Indtast et brugernavn, og vælg Næste.
4 Indtast en eller flere kontakter, der skal inviteres.
Du kan enten indtaste kontaktnavnet eller e-mailadressen.
5 Vælg Start LiveTrack.
Appen begynder at dele dine LiveTrack data. Inviterede
seere modtager en e-mail med et link til visning af dine
LiveTrack data.
6 Vælg for at dele LiveTrack linket ved hjælp af et socialt
netværk/medie, besked app eller andre apps til deling af
oplysninger (tilbehør).
Sådan starter du LiveTrack deling
BEMÆRK
Vær forsigtig med at dele dine positionsoplysninger med andre.
Før du kan starte deling, skal du opsætte LiveTrack funktionen
(Konfiguration LiveTrack deling og invitation af seere, side 18).
Du kan starte deling af dine LiveTrack data ved hjælp af zūmo
enheden eller Smartphone Link appen.
• På zūmo enheden skal du vælge Programmer > LiveTrack
> Start LiveTrack.
• På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og
vælge LiveTrack > Start LiveTrack.
Der sendes et link til visning af dine LiveTrack data til dine
aktiverede konti på sociale netværk, og der sendes en e-mail
med linket til dine inviterede kontakter. Når du deler, kan
deltagerne klikke på linket for at spore din aktuelle position,
senest besøgte positioner og din nylige rejserute i realtid.
vises på zūmo statuslinjen, når LiveTrack deling er aktiv.
Antallet af inviterede deltagere vises også.
TIP: Som standard slutter LiveTrack delingssessionen
automatisk efter 24 timer. I Smartphone Link appen kan du
vælge LiveTrack > Udvid LiveTrack for at forlænge LiveTrack
delingssessionens varighed, eller du kan stoppe delingen når
som helst.
Brug af programmerne
Sådan stopper du LiveTrack deling
Du kan til enhver tid stoppe LiveTrack deling ved hjælp af zūmo
enheden eller Smartphone Link appen.
• På zūmo enheden skal du vælge Programmer > LiveTrack
> Stop LiveTrack.
• På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og
vælge LiveTrack > Stop LiveTrack.
Deltagerne modtager en meddelelse om, at LiveTrack
sessionen er afsluttet, og at de ikke længere kan spore din
position.
Spor
Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om den registrerede rute, herunder om tid, position
og elevation.
Visning og lagring af sporingsoplysninger
1 Vælg Programmer > Spor > Aktive.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Alle segmenter for at se alle sporsegmenter.
• Vælg et segment for at se et bestemt sporsegment.
Sporet vises på kortet.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gem spor for at gemme sporet.
• Hvis du vil gemme sporet som en tur, skal du vælge Gem
som rute.
• Du kan få vist en stigningsprofil for sporet ved at vælge
Elevationsprofil.
Medieafspiller
Medieafspilleren kan afspille musik eller lyd fra disse kilder.
• Musikfiler, der er lagret på din zūmo enhed.
• Bluetooth lyd fra en parret telefon.
• Pandora internetradio.
®
Sådan føjes medieafspilleren til kortet
Med kortværktøjets medieafspiller kan du styre medieafspilleren
fra kortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortværktøjer >
Medieafspiller.
2 Åbn kortet.
3 Vælg > Medieafspiller.
Medieafspilleren styrer visningen på kortet.
Ændring af mediekilden
Du kan ændre den kilde, hvor mediet afspilles på enheden.
1 Vælg Programmer > Medieafspiller > .
2 Vælg en mediekilde.
Pandora Service
Pandora er en gratis, personligt tilpasset radio, der giver dig
nem og endeløs musikalsk underholdning med kendte og nye
numre. Pandora integration kræver en kompatibel mobil enhed
med Pandora programmet installeret. Du kan finde flere
oplysninger om kompatible mobile enheder på
www.pandora.com/everywhere/mobile.
BEMÆRK: Pandora er i øjeblikket tilgængelig i USA, Australien
og New Zealand.
Download af app'en Pandora
Før du kan bruge Pandora tjenesten på din enhed, skal du
downloade og installere app'en Pandora på din smartphone.
1 På din kompatible smartphone skal du åbne app-butikken og
søge efter Pandora.
Brug af programmerne
2 Installer app'en Pandora.
Se brugervejledningen til din smartphone eller mobile enhed for
at få yderligere oplysninger.
Brug af Pandora
Før du kan bruge Pandora tjenesten, skal du parre din
kompatible smartphone med din enhed (Parring af telefon og
headset, side 14).
1 På din enhed skal du vælge Programmer > Pandora®.
2 Tilslut din kompatible smartphone til din enhed.
3 Start programmet Pandora på din smartphone.
4 På din zūmo enhed skal du vælge en mulighed:
• Vælg for at afspille en sang.
• Vælg for at sætte en sang på pause.
• Vælg
for at springe en sang over.
• Hvis du kan lide en sang, kan du vælge for at høre flere
sange som den.
• Hvis du ikke bryder dig om en sang, kan du vælge for at
undgå, at den bliver afspillet igen senere.
Skift af station
1 Vælg Programmer > Pandora®.
2 Vælg .
3 Vælg en station.
Brug af kompasset
BEMÆRK: Du skal være i bevægelse, før kompasset kan
bestemme din retning.
Du kan navigere ved hjælp af et GPS-kompas.
Vælg Programmer > Kompas.
TracBack
®
Sådan følger du dit seneste spor
TracBack funktionen registrerer det allerseneste segment af
dine bevægelser. Du kan finde tilbage til en tidligere position via
dit aktuelle spor.
1 Vælg Programmer > TracBack.
Dit seneste spor vises på kortet.
2 Vælg Start!.
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur
Du kan gemme dit aktuelle spor som en tur, du senere kan
navigere efter ved brug af ruteplanlægningen (Navigation til en
gemt tur, side 18).
1 Vælg TracBack.
Dit seneste spor vises på kortet.
2 Vælg > Gem som rute.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
Visning af vejrudsigten
Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage
vejrdata. Du kan tilslutte din enhed til Smartphone Link appen
for at modtage vejrdata (Parring med din telefon og tilslutning til
Smartphone Link, side 13).
1 Vælg Programmer > Vejr.
Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejrudsigt for de
næste dage.
2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by
1 Vælg Programmer > Vejr > Aktuel position.
19
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge
en by på listen.
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge Tilføj
by indtaste et bynavn.
Sådan får du vist og gemmer photoLive
trafikkameraer
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle
vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til
at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrradar.
Du kan få vist livebilleder fra trafikkameraer i nærheden. Du kan
også gemme trafikkameraer for områder, som du ofte rejser i.
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg Tryk for at tilføje
3 Vælg en vej.
4 Vælg en position for et trafikkamera.
Der vises en eksempelvisning fra kameraet ved siden af et
kort med kameraets position. Du kan vælge eksempelbilledet
for at se det i fuld størrelse.
5 Vælg Gem for at gemme kameraet (valgfrit).
Et miniaturebillede fra kameraet tilføjes til photoLive appens
startskærmbillede.
Visning af vejrvarsler
Visning af photoLive trafikkameraer på kortet
Visning af vejrradaren
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet.
Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din
aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrvarsler.
photoLive kortværktøjet viser trafikkameraer på vejen længere
fremme.
1 På kortet skal du vælge > photoLive.
Enheden viser livebilledet fra det nærmeste trafikkamera
længere fremme, sammen med afstanden til kameraet. Når
du passerer kameraet, indlæser enheden livebilledet fra det
næste kamera på vejen.
2 Hvis der ikke findes nogen kameraer på vejen, skal du vælge
Find kamera for at få vist eller gemme trafikkameraer i
nærheden (valgfrit).
Kontrol af vejforholdene
Lagring af et trafikkamera
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg Tryk for at tilføje.
3 Vælg en vej.
4 Vælg et vejkryds.
5 Vælg Gem.
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejforhold.
Oprettelse af ruteplanlægning
Enheden kan oprette en tur-retur rute vha. en angivet
startposition og en distance, varighed eller destination.
1 Fra skærmen Hjem skal du vælge Programmer > Tur-retur.
2 Vælg Startposition.
3 Vælg en position, og vælg Ok.
4 Vælg Turattributter.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Vælg distance for at planlægge din rute efter
distance.
• Vælg Vælg varighed for at planlægge din rute baseret på
tid.
• Vælg Vælg destination for at planlægge din rute baseret
på en angivet position.
Indtast
en distance, varighed eller destination.
6
7 Vælg en funktion:
• Hvis du har indtastet en distance eller varighed, skal du
vælge Udført > Beregn.
• Hvis du har valgt en destination, skal du vælge Ok.
8 Vælg en rute, og vælg Start!.
photoLive trafikkameraer
Før du kan bruge denne funktion, skal du have forbindelse til
Smartphone Link og have et abonnement på photoLivetjenesten (Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester,
side 14).
photoLive trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene
ved større hovedveje og i vejkryds.
photoLive-tjenesten er ikke tilgængelig i alle områder.
20
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
funktionen rejsehistorik (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger, side 22).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
zūmo Indstillinger
Indstillinger for kort og køretøj
Vælg Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position
på kortet.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen
med kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 13).
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau , der er
optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal
du zoome ind eller ud manuelt.
Bekræft spring næste stop over: Vælg en
bekræftelsesmeddelelse, som vises, når man springer over
et sted på ruten.
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
zūmo Indstillinger
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Vælg Indstillinger > Navigation.
Rutevisning: Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når
du begynder navigationen.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Garmin Adventurous Routing™: Indstiller rutepræferencer for
at navigere ad snoede veje, bakker og landeveje.
Uden for rute-genberegning: Indstiller
genberegningspræferencer ved navigering væk fra en aktiv
rute.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje og betalingsklistermærker.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, der kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal, og sparer på batteriet.
Indstillinger for beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
Garmin Adventurous Routing™: Beregner ruter, der
foretrækker flere sving.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Wi‑Fi indstillinger
®
Indstillingerne for trådløst netværk giver dig mulighed for at
administrere Wi‑Fi netværk.
Vælg Indstillinger > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi radioen.
Gemte netværk: Giver dig mulighed for at redigere eller fjerne
gemte netværk.
Søg efter netværk: Søger efter Wi‑Fi netværk (Tilslutning til et
Wi‑Fi netværk, side 22).
Indstillinger for Hjælp til chauffør
Vælg Indstillinger > Hjælp til chauffør.
Hørbare motorcyklistadvarsler: Aktiverer en hørbar alarm for
hver type chaufføradvarsel (Funktioner og advarsler for
føreropmærksomhed, side 4).
Advarsel om for høj hastighed: Advarer dig, når du overstiger
hastighedsgrænsen.
Advarsel om træthed: Advarsler, når du har kørt i længere tid
uden pause.
Automatisk hændelsesregistrering: Gør det muligt for
enheden at opdage en mulig bilulykke.
Meddelelse om hændelse: Giver dig mulighed for at
konfigurere en kontakt, der skal underrettes, hvis enheden
registrerer en mulig bilulykke.
Alarmpunktalarm: Advarer dig, når du nærmer dig
hastighedskameraer eller rødt lys-kameraer.
Displayindstillinger
Vælg Indstillinger > Skærm.
Farvevalg: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller
nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden
automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet
på dagen.
Lysstyrke: Giver dig mulighed for at justere skærmens
lysstyrke.
Skærmtimeout: Giver dig mulighed for at angive tidsrummet
med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der
bruges batteristrøm.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
Trafikindstillinger
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS-simulatoren til at planlægge ruter fra en simuleret
position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Vælg Vis kort fra hovedmenuen.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Vælg Indstillinger > Trafik fra hovedmenuen.
Trafik: Aktiverer trafik.
Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til
trafikdata. Funktionen Auto vælger automatisk de bedste
tilgængelige trafikdata.
Abonnementer: Viser aktuelle trafikabonnementer.
Optimer rute: Gør det muligt for enheden at bruge optimerede
alternative ruter automatisk eller efter forespørgsel (Sådan
undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 7).
Trafikmeldinger: Indstiller, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal
være, før enheden viser en trafikmeddelelse.
Bluetooth indstillinger
Indstillinger for enheder og tid
Indstilling af en simuleret position
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
zūmo Indstillinger
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
21
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Batterispændingsinterval
Fra 3,5 til 4,1 V
Trådløse frekvenser/protokoller
Wi‑Fi: 2,4 GHz ved 15 dBm
nominelt
Bluetooth: 2,4 GHz ved 9 dBm
nominelt
Indstilling af tid
1 Vælg tiden i hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
• Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPSoplysninger ved at vælge Automatisk.
• Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op
eller ned.
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Vælg Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Lovgivning: Viser lovgivningsmæssige markeringer og
oplysninger.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Rapportering af enhedsdata: Deler anonyme data for at
forbedre enheden.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Enhedsoplysninger
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse
1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.
2 Vælg Enhed > Lovgivning.
Specifikationer
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Opladningstemperaturområde
Fra 0 til 45°C (fra 32 til 113°F)
Strømtilførsel (køretøjets strømkabel, motorcykel eller ekstern
strøm)
Fra 12 til 24 V DC
Batteritype
Lithiumionbatteri
22
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Opladning af enheden
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Tilslut enheden til strømmen i bilen.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com. Enheden oplades måske
langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.
Vedligeholdelse af enhed
Garmin Support Center
Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
Opdateringer af kort og software
Du bør holde kortene og softwaren på din enhed opdateret for at
få den bedste navigationsoplevelse. Kortopdateringer sikrer, at
din enhed har de senest tilgængelige kortdata.
Softwareopdateringer sørger for forbedringer af funktioner og
ydeevne.
Du kan opdatere din enhed på to måder.
• Du kan tilslutte enheden til et Wi‑Fi netværk for at opdatere
direkte på enheden (anbefales). Denne funktion giver dig
mulighed for at opdatere din enhed bekvemt uden at slutte
den til en computer.
• Du kan tilslutte enheden til en computer og opdatere den ved
hjælp af Garmin Express applikationen. Denne funktion giver
dig mulighed for at installere kortdata på et
hukommelseskort, hvis de opdaterede kort er for store til at
kunne lagres på det interne lager.
Tilslutning til et Wi‑Fi netværk
Første gang, du tænder enheden, beder den dig om at oprette
forbindelse til et Wi‑Fi netværk og registrere din enhed. Du kan
også oprette forbindelse til et Wi‑Fi netværk ved hjælp af
indstillingsmenuen.
1 Vælg Indstillinger > Wi-Fi.
2 Vælg om nødvendigt Wi-Fi for at aktivere Wi‑Fi teknologi.
3 Vælg Søg efter netværk.
Enheden viser en liste over Wi‑Fi netværk i nærheden.
4 Vælg et netværk.
5 Indtast om nødvendigt adgangskoden for netværket, og vælg
Udført.
Enheden opretter forbindelse til netværket, og netværket tilføjes
til listen over gemte netværk. Enheden genetablerer forbindelse
til dette netværk automatisk, når den er inden for rækkevidde.
Enhedsoplysninger
Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi‑Fi
netværk
BEMÆRK
Kort- og softwareopdateringer kræver eventuelt, at enheden
downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra
din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder
for yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.
Du kan opdatere kortene og softwaren ved at tilslutte din enhed
til et Wi‑Fi netværk, der giver adgang til internettet. Dette giver
dig mulighed for at holde din enhed opdateret uden tilslutning til
en computer.
1 Tilslut enheden til et Wi‑Fi netværk (Tilslutning til et Wi‑Fi
netværk, side 22).
Når enheden er tilsluttet et Wi‑Fi netværk, søger den efter
tilgængelige opdateringer. Når en opdatering er tilgængelig,
vises på ikonet Indstillinger i hovedmenuen.
2 Vælg Indstillinger > Opdateringer.
Enheden kontrollerer, om der er opdateringer tilgængelige.
Når en opdatering er tilgængelig, vises Opdatering
tilgængelig under Kort eller Software.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du vælge Installer alle.
• Hvis du kun vil installere kortopdateringer, skal du vælge
Kort > Installer alle.
• Hvis du kun vil installere softwareopdateringer, skal du
vælge Software > Installer alle.
4 Læs licensaftaler, og vælg Accepter alle for at acceptere
aftaler.
BEMÆRK: Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne,
kan du vælge Afvis. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke
installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.
5 Brug det medfølgende USB-kabel til at tilslutte enheden til
ekstern strømforsyning, og vælg Fortsæt (Opladning af
enheden, side 22).
En USB-vægoplader, der leverer mindst 1 A, anbefales for
det bedste resultat. Mange USB-strømadaptere til
smartphones, tablets eller bærbare medieenheder kan være
kompatible.
6 Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for
rækkevidden af Wi‑Fi netværket, indtil opdateringen er
fuldført.
TIP: Hvis en kortopdatering afbrydes eller annulleres, før den er
gennemført, kan din enhed komme til at mangle kortdata. Du
skal opdatere kortene igen ved hjælp af enten Wi‑Fi eller
Garmin Express for at udbedre manglende kortdata.
Produktopdateringer
2 Vælg en funktion:
• For at installere på en Windows computer, skal du vælge
Download til Windows.
• For at installere på en Mac computer, skal du vælge
Download til Mac.
3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen
for at gennemføre installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Tilslut din zūmo enhed til din computer med et USB-kabel.
6 Når din zūmo enhed beder dig om at gå ind i
filoverførselstilstand, skal du vælge Ja.
7 Klik på Tilføj en enhed på din computer.
Softwaren Garmin Express registrerer din enhed.
8 Klik på Tilføj enhed.
9 Følg instruktionerne på skærmen for at registrere din enhed
og tilføje den til Garmin Express softwaren.
Når opdateringen er fuldført, softwaren søgerGarmin Express
efter kort- og software-opdateringer til din enhed.
10 Vælg en funktion:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du klikke på Installer alle.
• Hvis du vil installere en enkelt opdatering, skal du klikke
på Vis detaljer og vælge en opdatering.
BEMÆRK: Hvis en kortopdatering er for stor til det interne
lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et
microSD kort på din enhed for at tilføje lagerplads
(Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 25).
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Produktregistrering
Opdatering af kort og software med Garmin Express
Du kan bruge Garmin Express software til at downloade og
installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.
Garmin Express er tilgængelig til Windows og Mac computere.
1 På din computer skal du gå til www.garmin.com/express.
®
Vedligeholdelse af enhed
®
Softwaren Garmin Express downloader og installerer
opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store,
og denne proces kan tage lang tid på langsomme
internetforbindelser.
23
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
1 Drej endestykket
2
3
4
5
mod uret for at låse det op.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
Fjern endestykket, sølvspidsen
og sikringen .
Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
Placer sølvspidsen i endestykket.
Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast
på køretøjets strømkabel
igen.
Fejlfinding
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Montering af enheden i en bil, side 2).
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger, side 21).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
afbryde strømforbindelsen.
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og holderen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer din enhed ved hjælp af Garmin Express softwaren
(garmin.com/express).
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
Sådan fjerner du enheden fra holderen
1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
2 Vip bunden af enheden opad, og løft enheden op af
holderen.
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
24
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel, side 24).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det
opladningstemperaturområde, der er angivet i
specifikationerne.
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
• Reducer skærmens lysstyrke (Displayindstillinger, side 21).
• Afkort længden af skærm-timeout (Displayindstillinger,
side 21).
• Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 3).
• Sluk Wi-Fi-radioen, når den ikke er i brug (Wi‑Fi indstillinger,
side 21).
• Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug
(Tænd eller sluk for enheden, side 3).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
®
Min enhed opretter ikke forbindelse til min
telefon eller Smartphone Link
• Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Indstillingen Bluetooth skal aktiveres.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
• På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og
vælge > at genstarte Smartphone Link bagvedliggende
tjenester.
• Kontrollér, at din telefon er kompatibel.
Fejlfinding
Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få yderligere
oplysninger.
• Gennemfør parringsprocessen igen.
Hvis du vil gentage parringsprocessen, skal du annullere
parringen af telefonen og enheden (Afbrydelse af forbindelse
til en Bluetooth enhed, side 16) og gennemføre
parringsprocessen (Parring med din telefon og tilslutning til
Smartphone Link, side 13).
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
På de fleste computere tilsluttes enheden vha. Media Transfer
Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en bærbar
enhed og ikke som et flytbart drev.
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.
På nogle smartphones vil deaktivering af denne funktion
markant reducere, hvor meget batteristrøm appen bruger.
Når denne funktion deaktiveres, skal du manuelt opdatere
Smartphone Link hovedmenuen for at modtage
opdaterede oplysninger om tilgængelige live-tjenester.
Appendiks
Installation af et hukommelseskort til kort og
data
Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen
for kort og andre data på din enhed. Du kan købe
hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til
www.garmin.com/maps for at købe et hukommelseskort med
forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden
understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 64 GB.
1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (Oversigt
over enheden, side 3).
2 Fjern vejrhætten fra microSD kortstikket.
3 SkubmicroSD kortets dæksel mod midten af enheden.
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
2 Sluk enheden.
3 Slut USB-kablet til din enhed og til en USB-port på
computeren.
TIP: USB-kablet skal sluttes til en USB-port på din computer,
ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
BEMÆRK: Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan
Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine
Garmin drev. Du kan finde oplysninger om tildeling af
drevbogstaver i hjælpefilen til dit operativsystem.
Smartphone Link appen påvirker batteriopladningsniveauet på min smartphone
Smartphone Link appen bruger Bluetooth trådløs teknologi til at
sende data til og modtage data fra din enhed. Det er normalt for
en aktiv Bluetooth forbindelse at bruge batteristrøm. Appen
søger også med jævne mellemrum efter opdateringer af
tilgængelige tjenester, og det kan forbruge ekstra batteristrøm.
Du kan ændre indstillingerne for brug af batteri i Smartphone
Link appen for at reducere, hvor meget batteristrøm appen
bruger.
1 Fra Smartphone Link appen på din smartphone skal du
vælge .
2 Rul til afsnittet Batteriforbrug, og vælg Indstillinger.
3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk
Bluetooth-forbindelse.
Deaktivering af denne funktion kan spare en lille smule
batteristrøm, men den forhindrer appen i at oprette
automatisk forbindelse til din zūmo enhed. Når denne
funktion er deaktiveret, skal du vælge fra Smartphone
Link hovedmenuen, hver gang du vil tilslutte enheden til
Smartphone Link.
• Fjern markeringen i afkrydsningsfeltetTjek af Livetjenester.
Appendiks
4 Skub dækslet påmicroSD kortstikket op.
5 Indsæt et microSD kort i stikket.
BEMÆRK: Tjek, at microSD kortet sidder tæt mod
kontakterne.
6 Luk dækslet for SD-kortet.
7 Skub SD-kortets dæksel mod kanten af enheden, indtil der
lyder et klik.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
3 Når din zūmo enhed beder dig om at gå ind i
filoverførselstilstand, skal du vælge Ja.
25
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på
enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
2
3
4
5
6
computer, side 25).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på garmin.com.
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Køb af tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
26
Appendiks
Indeks
geocaching 10
GPS 3, 26
nyligt fundne positioner 11
næste sving 6
nødtjenester 11
Symboler
H
2D-kortvisning 13
3D-kortvisning 13
hastighedskameraer 4
hjem
køre 5
opkald 15
redigering af position 5
telefonnummer 15
holder, fjerne 24
Hovedtelefon, parre 14
hukommelseskort 3, 25
installere 25
Hurtig søgning 9
Hvor er jeg? 11
hændelseskontakt 4
håndfri telefonopkald 14, 16
omveje 7
opdatere
kort 22, 23
software 22, 23
opkald 15
besvare 15
foretage 15
foretage opkald 15
historik 15
hjem 15
kontakter 15
oplade enhed 22
opladning af enheden 24
I
P
ID-nummer 22
ikoner, statuslinje 3
indstillinger 21, 22
interessepunkter (POI) 8–11
steder 9
parkering 6, 9, 10
seneste plads 6
parre
frakoble 16
Hovedtelefon 14
telefon 13, 14, 24
photoLive 20
position 10
positioner 10, 20
aktuel 11
gemme 11
nyligt fundne 11
opkald 15
simulerede 21
steder 9
søger efter 8, 10
produktsupport 17
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 14
adresser, finde 10
advarsel om lav brændstofbeholdning 8
advarsler for fører 4
aktiv vognbaneanvisning 6
aktuel position 11
alarmer
lyd 21
nærhedspunkter 21
anvisninger 6
B
batteri
maksimere 24
oplade 22, 24
problemer 24
besvare opkald 15
betaling, undgå 7
Bluetooth 21
Bluetooth teknologi 13–15, 24
afbrydelse af forbindelse til en enhed 16
parre en telefon 14
parre et headset 14
Bluetooth-teknologi
administrere telefoner 16
deaktivere opkald 16
parre en telefon 13
brugervejledning 17
brændstof
måling 8
sporing 8
stationer 11
C
computer, tilslutte 25
D
deling 18
LiveTrack 18, 19
destinationer 20. Se positioner
ankomst 6
din aktuelle position 11
displayindstillinger 21
drejliste 6
E
enheds-ID 22
F
fejlfinding 24, 25
filer, overføre 26
fjerne holderen 24
foretage opkald 15
forude 12
tilpasse 12
Foursquare 10
frakoble, Bluetooth enhed 16
G
Garmin Connect 13
Garmin Express, opdatering af software 23
Garmin Live-tjenester 14
abonnere 14
gemme
aktuel position 11
positioner 19
gemte positioner 18
kategorier 11
redigere 11
slette 11
gendanne indstillinger 22
genveje
slette 11
tilføje 11
Indeks
K
kabler, motorcykelholder 1
kameraer
hastighed 4
rødt lys 4
knapper på skærmen 3
kompas 19
koordinater 10
kort 5, 12, 21
datafelt 6, 12, 13
detaljeniveau 20
købe 26
lag 13
opdatere 22, 23
symboler 6
tema 20
vise ruter 6
værktøjer 12
kortlag, tilpasse 13
kortvisning
2D 13
3D 13
køre hjem 5
L
LiveTrack 18, 19
lovgivning om hjelme 5
lyd, nærhedspunkter 21
lydstyrke, tilpasse 3
lysstyrke 3
længde-/breddegrad 10
M
meddelelse om hændelse 4, 5
meddelelser 5, 14–16
medieafspiller 19
microSD kort 25
microSD-kort 3
montere enhed
bil 2
fjerne fra holderen 2, 24
motorcykel 1
sugekop 24
motorcykelholder 1
kabler 1
myTrends, ruter 7
N
navigation 6, 9
direkte linje 8
indstillinger 21
navigation i direkte linje 8
nulstille
enhed 24
tripdata 13
O
R
redigere, gemte ture 18
rejsehistorik 22
rejseoplysninger 12
nulstille 13
vise 13
rengøre berøringsskærmen 24
rengøring af enheden 24
retningsanvisninger 6
ruteplanlægning 17, 18
redigering af en tur 17
udformningspunkter 18
ruter 5, 20
beregne 5
beregningstilstand 5, 18, 21
foreslåede 7
myTrends 7
rute med oplevelser 5
starte 5, 9
stoppe 7
tilføje et punkt 6, 18
udformning 7
vise på kortet 6
rødt lys-kamera 4
S
satellitsignaler
opfange 3
vise 26
screenshots 21
sikring, ændre 24
simulerede positioner 21
skærm, lysstyrke 3
slette
parret Bluetooth-enhed 16
ture 17
Slutbrugerlicensaftaler 22
Smartphone Link 14, 16, 17
deaktivere opkald 16
tilslutte 13, 14, 16
software
opdatere 22, 23
version 22
27
specifikationer 22
spor 19
sprog
stemme 22
tastatur 22
steder 9
strømkabler 22
udskifte sikringen 24
sugekop 24
søge efter positioner. 8, 9, 11, 14 Se også
positioner
adresser 10
byer 10
kategorier 9
koordinater 10
vejkryds 10
søgelinje 8
søvntilstand 3
T
tastatur
layout 22
sprog 22
telefon
frakoble 16
parre 13, 14, 24
telefonbog 15
telefonopkald 15
besvare 15
dæmpe 15
foretage opkald 15
stemmeopkald 15
tidsindstillinger 21, 22
tilbehør 26
tilslutte 22
TracBack 19
trafik 13, 16, 17, 21
alternativ rute 7
hændelser 13, 17
kameraer 20
kort 13, 17
modtager 17
søger efter forsinkelser 13, 17
tilføje abonnementer 17
trafikkameraer, vise 20
TripAdvisor 11
turlog, vise 13
tyveri, undgå 24
tænd/sluk-knap 3
U
udformning af en rute 7
undgå
betaling 7
deaktivere 8
område 7, 8
slette 8
vej 7
vejegenskaber 7
USB, frakoble 26
V
vedligeholdelse af enheden 24
vejforhold, vejr 20
vejkryds, finde 10
vejr 19
radar 20
vejforhold 20
værktøjer, kort 12
W
Wi‑Fi 21–23
Æ
ændring af søgeområdet 9
28
Indeks
support.garmin.com
Maj 2019
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising