Garmin | zūmo® 346 LMT-S | User guide | Garmin zūmo® 346 LMT-S Käyttöopas

Garmin zūmo® 346 LMT-S Käyttöopas
ZŪMO 396
®
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. zūmo , Garmin Express™ ja TracBack ovat Garmin Ltd:n
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Bluetooth sana ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare on Foursquare Labs
Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD on SD-3C:n tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Mac on Apple Computer Inc:n tavaramerkki. Pandora-logot ovat Pandora Media Inc:n tavaramerkkejä. Pandora on käytettävissä vain tietyissä maissa. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.pandora.com/legal. TripAdvisor on TripAdvisor LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Windows , Windows Vista ja Windows XP ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Asennus.......................................................................... 1
Laitteen kiinnittäminen moottoripyörään ..................................... 1
Moottoripyörän virtateline ....................................................... 1
Ohjaustankoalustan asentaminen ......................................... 1
Virtajohtojen liittäminen moottoripyörätelineeseen ................ 1
Alustan liittäminen moottoripyörätelineeseen ........................ 2
Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan ................................ 2
Laitteen asentaminen moottoripyörätelineeseen ................... 2
Laitteen irrottaminen moottoripyörätelineestä ............................ 2
Laitteen kiinnittäminen autossa .................................................. 2
Aloitus............................................................................. 3
Laitteen esittely ........................................................................... 3
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ........................................... 3
GPS-signaalien hakeminen ........................................................ 3
Tilarivin kuvakkeet ...................................................................... 3
Näyttöpainikkeiden käyttäminen ................................................. 3
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 3
Äänimikserin käyttäminen ...................................................... 3
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 3
Ajajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja
hälytykset........................................................................ 4
Ajajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 4
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat ................................... 4
Tapahtumien tunnistus ja ilmoitukset ......................................... 4
Tapahtumien yhteyshenkilön määrittäminen ......................... 4
Tapahtumailmoituksen peruuttaminen ................................... 5
Tapahtumailmoitusten poistaminen käytöstä ......................... 5
Kypärälakien ilmoitusten tarkasteleminen .................................. 5
Kypärälakien etsiminen ............................................................... 5
Navigoiminen määränpäähän....................................... 5
Reitit ............................................................................................5
Reitin aloittaminen ...................................................................... 5
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 5
Reitin ajaminen käyttämällä reititystä vaihtelevassa
maastossa .............................................................................. 5
Reitin aloittaminen kartan avulla ............................................ 5
Palaaminen kotiin ................................................................... 5
Reittisi kartalla ............................................................................ 6
Aktiivinen kaistavahti .............................................................. 6
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen ......................... 6
Koko reitin näyttäminen kartassa ........................................... 6
Saapuminen määränpäähän ...................................................... 6
Pysäköiminen määränpään lähelle ........................................ 6
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ............................. 6
Aktiivisen reitin muuttaminen ...................................................... 6
Sijainnin lisääminen reitille ..................................................... 6
Reitin muodostaminen ........................................................... 6
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 7
Reitin pysäyttäminen .................................................................. 7
Suositeltujen reittien käyttäminen ............................................... 7
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen .......................... 7
Ruuhkien välttäminen reitillä .................................................. 7
Tietullien välttäminen ............................................................. 7
Tietullitarrojen välttäminen ..................................................... 7
Tien ominaisuuksien välttäminen ........................................... 7
Mukautettavat vältettävät reitit ............................................... 7
Navigoiminen poissa tieltä .......................................................... 8
Polttoaineseuranta ...................................................................... 8
Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön .............................. 8
Polttoaineen vähyyden varoituksen määrittäminen ............... 8
Polttoainesäiliön mittarin nollaaminen ................................... 8
Dynaamisten polttoainepisteiden ottaminen käyttöön ........... 8
Sisällysluettelo
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen........................... 8
Kohdepisteet ............................................................................... 8
Sijainnin etsiminen hakupalkilla .................................................. 8
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ............................................ 9
Hakeminen luokasta .............................................................. 9
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin ................ 9
Sijaintihaun tulokset .................................................................... 9
Sijaintihaun tulokset kartassa ................................................ 9
Hakualueen muuttaminen ........................................................... 9
Pysäköinti ................................................................................... 9
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä .... 10
Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä .......... 10
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys .............................. 10
Hakutyökalut ............................................................................. 10
Osoitteen etsiminen ............................................................. 10
Risteyksen etsiminen ........................................................... 10
Kaupungin etsiminen ........................................................... 10
Paikan etsiminen koordinaateilla ......................................... 10
Foursquare ............................................................................... 10
Yhdistäminen Foursquare tiliisi ............................................ 10
Foursquare kohdepisteiden hakeminen ............................... 10
Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen ..................... 10
Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare ..................................... 10
TripAdvisor® ............................................................................. 10
TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen ................................. 11
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen ............................. 11
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen ....... 11
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen .............................. 11
Hätäpalvelujen ja polttoaineen etsiminen ............................ 11
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ................................... 11
Pikakuvakkeen lisääminen ....................................................... 11
Pikakuvakkeen poistaminen ................................................ 11
Sijaintien tallentaminen ............................................................. 11
Sijainnin tallentaminen ......................................................... 11
Nykyisen sijainnin tallentaminen .......................................... 11
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ................................... 11
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin .......................... 11
Tallennetun sijainnin poistaminen ........................................ 11
Kartan käyttäminen ...................................................... 11
Karttatyökalut ............................................................................ 12
Karttatyökalun tarkasteleminen ............................................ 12
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön .................................... 12
Edessä olevat ........................................................................... 12
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen .......................... 12
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen ............................. 12
Matkan tiedot ............................................................................ 12
Matkatietojen näyttäminen kartassa .................................... 12
Matkan tietosivun tarkasteleminen ....................................... 12
Matkalokin näyttäminen ....................................................... 12
Matkan tietojen tyhjentäminen ............................................. 12
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen ......................... 13
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 13
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 13
Kartan mukauttaminen .............................................................. 13
Karttatasojen mukauttaminen .............................................. 13
Kartan tietokentän muuttaminen .......................................... 13
Kartan perspektiivin muuttaminen ........................................ 13
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet.............................................. 13
Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link
sovellukseen ............................................................................. 13
Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet ............................................ 13
Garmin reaaliaikaiset palvelut ................................................... 14
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen ...................... 14
Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos ........................................... 14
i
Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta laitteeseen ................... 14
Älykkäät ilmoitukset .................................................................. 14
Ilmoitusten vastaanottaminen .............................................. 14
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen ......................................... 15
Handsfree-puhelut .................................................................... 15
Soittaminen .......................................................................... 15
Puhelun vastaanottaminen .................................................. 15
Puheluhistorian käyttäminen ................................................ 15
Puheluasetusten käyttäminen .............................................. 15
Kotinumeron tallentaminen .................................................. 15
Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen .......... 15
Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone Link
sovellukseen ........................................................................ 15
Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple
laitteessa .............................................................................. 15
Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden
ilmoitusten poistaminen käytöstä ......................................... 16
Android™ älypuhelimen Bluetooth ominaisuuksien
määrittäminen ........................................................................... 16
Yhdistäminen Android-älypuhelimen Smartphone Link sovellukseen ........................................................................ 16
Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä Android
älypuhelimessa .................................................................... 16
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta ........................... 16
Pariliitetyn puhelimen poistaminen ........................................... 16
Liikenne......................................................................... 16
Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link
sovelluksella ............................................................................. 16
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella .... 17
Liikennevastaanotintilaukset ................................................ 17
Liikenteen ottaminen käyttöön .................................................. 17
Liikenteen näyttäminen kartalla ................................................ 17
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 17
Sovellusten käyttäminen............................................. 17
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa ................................. 17
Matkasuunnittelu ....................................................................... 17
Matkan suunnitteleminen ..................................................... 17
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen ............................................................................. 17
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen ................ 17
Matkan reititysasetusten muuttaminen ................................ 18
Tallennetun matkan navigoiminen ....................................... 18
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen ................. 18
Reitin jakaminen ....................................................................... 18
LiveTrack .................................................................................. 18
LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden
kutsuminen ........................................................................... 18
LiveTrack jakamisen aloittaminen ........................................ 18
Jäljet ......................................................................................... 18
Jälkitietojen tarkasteleminen ja tallentaminen ..................... 18
Mediasoitin ................................................................................ 19
Mediasoitintyökalun lisääminen karttaan ............................. 19
Medialähteen vaihtaminen ................................................... 19
Pandora palvelu ................................................................... 19
Kompassin käyttäminen ............................................................ 19
TracBack® ................................................................................ 19
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen ............................. 19
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi ............. 19
Sääennusteen tarkasteleminen ................................................ 19
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä .... 19
Säätutkan tarkasteleminen .................................................. 19
Säähälytysten tarkasteleminen ............................................ 19
Tieolosuhteiden tarkistaminen ............................................. 20
Kiertomatkareitin luominen ....................................................... 20
photoLive-liikennekamerat ........................................................ 20
ii
photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja
tallentaminen ........................................................................ 20
photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa .......... 20
Liikennekameran tallentaminen ........................................... 20
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 20
zūmo asetukset ............................................................ 20
Kartta- ja ajoneuvoasetukset .................................................... 20
Karttojen ottaminen käyttöön ............................................... 20
Navigointiasetukset ................................................................... 20
Laskentatilan asetukset ....................................................... 21
Simuloidun sijainnin asettaminen ........................................ 21
Bluetooth asetukset .................................................................. 21
Wi‑Fi® asetukset ...................................................................... 21
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset ....................................... 21
Näyttöasetukset ........................................................................ 21
Liikenneasetukset ..................................................................... 21
Yksikkö- ja aika-asetukset ........................................................ 21
Ajan asettaminen ................................................................. 21
Kieli- ja näppäimistöasetukset .................................................. 21
Laite- ja yksityisyysasetukset .................................................... 22
Asetusten palauttaminen .......................................................... 22
Laitteen tiedot............................................................... 22
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot ............................................ 22
Tekniset tiedot .......................................................................... 22
Laitteen lataaminen .................................................................. 22
Laitteen huolto.............................................................. 22
Garmin tukikeskus .................................................................... 22
Kartta- ja ohjelmistopäivitykset ................................................. 22
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon .............................................. 22
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi
verkon kautta ....................................................................... 22
Tuotepäivitykset ................................................................... 23
Laitteen huoltaminen ................................................................ 23
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 23
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 23
Varkauksien välttäminen ...................................................... 23
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 23
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 23
Laitteen irrottaminen telineestä ............................................ 23
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 23
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 24
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 24
Vianmääritys ................................................................. 24
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 24
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 24
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 24
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 24
Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai Smartphone Link
sovellukseen ............................................................................. 24
Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa ........................ 24
Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa ................... 24
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä
siirrettävänä levynä tai taltiona ................................................. 24
Smartphone Link sovellus vaikuttaa älypuhelimen akun
lataustasoon ............................................................................. 24
Liite................................................................................ 25
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten ..................... 25
Tietojen hallinta .........................................................................25
Tietoja muistikorteista .......................................................... 25
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 25
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ....................................... 25
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 25
GPS-signaalin tilan näyttäminen .............................................. 25
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 25
Sisällysluettelo
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 25
Hakemisto ..................................................................... 26
Sisällysluettelo
iii
Asennus
Laitteen kiinnittäminen moottoripyörään
Moottoripyörän virtateline
VAROITUS
Garmin suosittelee, että laitteen asentaa kokenut asentaja, joka
tuntee sähköjärjestelmät. Jos virtajohto liitetään väärin,
ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku voi loukkaantua.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
®
Laite on kiinnitettävä moottoripyörässä sopivaan ja turvalliseen
kohtaan, jossa virtalähde on käytettävissä ja kaapelit voidaan
ohjata turvallisesti.
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan sekä 1/4 tuuman
vakiopultit että M6-pultit. Käytä samankokoisia pultteja kuin
kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.
2 Pujota uudet pultit ohjaustankoalustan, välikkeiden ja
kytkin-/jarrukiristimen läpi.
3 Kiinnitä alusta kiristämällä pultit.
Virtajohtojen liittäminen moottoripyörätelineeseen
1 Työnnä virtajohdon liitin moottoripyörätelineen ylemmästä
aukosta yläpuolelta.
Moottoripyörän telakka
Järjestelmän virta 12–24 Vdc (punainen)
HUOMAUTUS: joissakin malleissa punainen järjestelmän virtajohto
saattaa sisältää sulakkeen. Kaapelit, joissa ei ole sisäistä sulaketta,
on suojattu sisäisesti.
Järjestelmän maadoitus (musta)
Ohjaustankoalustan asentaminen
Laite sisältää osat kahta ohjaustankoasennusvaihtoehtoa
varten. Mukautettuun asennukseen voidaan tarvita
lisätarvikkeita.
U-pultin ja ohjaustankoalustan asentaminen
1 Aseta U-pultti ohjaustangon ympärille ja pujota pultin
päät ohjaustankoalustan
läpi.
2 Pujota johto alaspäin aukon alaosaan
tiukalle.
3 Kiinnitä johto kiristämällä musta ruuvi
taustapuolelle .
asti ja vedä kaapeli
telineen
2 Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.
HUOMAUTUS: suositeltu kiristysmomentti on 50 lbf-tuumaa
(5,65 N-m). Älä ylitä kiristysmomenttia 80 lbf-tuumaa (9,04 Nm).
Ohjaustankoalustan asentaminen kytkin-/jarrukiristimeen
kaksi alkuperäistä pulttia.
1 Irrota kytkin-/jarrukiristimen
4 Pujota suojus
Asennus
ylemmästä aukosta ja paina se paikalleen.
1
2 Työnnä laitteen oikeaa reunaa eteenpäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
3 Jos telineen salpa jää pystyyn, kun olet asettanut laitteen,
paina se alas.
Alustan liittäminen moottoripyörätelineeseen
Laitteen irrottaminen moottoripyörätelineestä
HUOMAUTUS
Suora, jatkuva kosketus alustaan tai moottoripyörän osiin voi
vioittaa telinettä ajan myötä. Estä nämä viat käyttämällä telineen
ja alustan välissä asennusvälikkeitä ja varmistamalla, että
mikään laitteen tai telineen kohta ei kosketa moottoripyörää.
1 Paina telineen alapuolella olevaa vapautuspainiketta.
2 Nosta laite telineestä.
1 Pujota M4 x 20 mm:n kupukantaruuvit
Laitteen kiinnittäminen autossa
telakan, välikkeiden
ja alustan
läpi.
aluslevyjen
Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan
1 Kohdista ohjaustankoalustan ja alustan pallo
2
3
4
5
päihin.
Aseta pallot kaksikantaiseen pallokantavarteen.
Kiristä nuppia hiukan.
Säädä katselukulman ja toiminnan optimoimiseksi.
Kiinnitä kiinnitys kiristämällä nuppia.
Laitteen asentaminen moottoripyörätelineeseen
1 Aseta laitteen vasen reuna telakkaan.
2
HUOMAUTUS
Tarkista paikalliset tuulilasikiinnitykseen liittyvät lait, ennen kuin
kiinnität laitteen.
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Älä käytä imukuppikiinnitystä moottoripyörässä.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
2 Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.
kaksikantaisen pallokantavarren
,
HUOMAUTUS: autotelinettä ei toimiteta kaikkien laitemallien
mukana. Voit ostaa lisävarusteita osoitteesta garmin.com.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto telineen porttiin .
2 Poista imukupista kirkas muovisuojus.
3 Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla
liinalla.
4 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu
5
6
7
8
taaksepäin
tuulilasia kohti.
Napsauta teline
kiinni imukupin varteen.
Aseta laitteen toinen reuna telakkaan.
Paina laitetta telakkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Liitä ajoneuvon virtajohto virtaliitäntään.
Asennus
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
• Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (Tuotepäivitykset,
sivu 23).
• Kiinnitä laite ja liitä se virtalähteeseen.
• Pariliitä Bluetooth puhelin ja kuuloke (Puhelimen ja
kuulokkeen pariliitos, sivu 14) (optional).
• GPS-signaalien hakeminen (GPS-signaalien hakeminen,
sivu 3).
• Säädä näytön kirkkautta (Näytön kirkkauden säätäminen,
sivu 3).
• Navigoiminen määränpäähän (Reitin aloittaminen, sivu 5).
®
Laitteen esittely
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila. GPS-tarkkuuden ja haettujen satelliittien
tietojen tarkasteleminen (GPS-signaalin tilan näyttäminen,
sivu 25).
Bluetooth tekniikan tila. Valitsemalla tämän voit näyttää
Bluetooth asetukset (Bluetooth asetukset, sivu 21).
Wi-Fi-signaalin voimakkuus. Valitsemalla tämän voit muuttaa
Wi-Fi-asetuksia (Wi‑Fi asetukset, sivu 21).
®
Yhteydessä handsfree-puheluihin. Valitsemalla tämän voit
soittaa puhelun (Handsfree-puhelut, sivu 15).
Aktiivinen kulkuvälinetila. Valitsemalla tämän voit vaihtaa kulkuvälinetilaa.
Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (Ajan
asettaminen, sivu 21).
Akun varaustaso.
LiveTrack tietojen jakaminen. Kutsuttujen katselijoiden määrä
näkyy kuvakkeessa. Valitsemalla tämän voit avata LiveTrack
sovelluksen (LiveTrack, sivu 18).
Smartphone Link tila. Valitsemalla tämän voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen ja vastaanottaa reaaliaikaisia liikennetietoja ja muita reaaliaikaisia palveluja (Pariliitos puhelimeen ja
yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 13). Kun
kuvake on sininen, laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen.
Lämpötila. Valitsemalla tämän voit näyttää sääennusteen
(Sääennusteen tarkasteleminen, sivu 19).
Polttoaineen tila. Valitsemalla tämän voit näyttää polttoaineen
seurantatiedot (Polttoaineseuranta, sivu 8).
virtapainike
microSD muistikorttipaikka
®
USB-virta- ja dataportti
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
• Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite
virtalähteeseen.
• Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun
laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin
vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
virransäästötilaan, kun lataat akkua.
• Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta,
kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla Sammuta.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
virransäästötilaan.
GPS-signaalien hakeminen
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun
vähintään puolet palkeista on täysiä, laite on valmis navigointiin.
Aloitus
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja
valikkokohtia.
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta
pitkään.
• Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla tai .
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön pikavalikon.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
• Voit mykistää laitteen valitsemalla .
• Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .
Äänimikserin käyttäminen
Äänimikserillä voit määrittää äänenvoimakkuuden eri äänille,
kuten navigointiohjeille tai puheluille. Kunkin äänityypin taso on
prosenttiosuus pää-äänenvoimakkuudesta.
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse > Äänimikseri.
3 Säädä kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta liukusäätimillä.
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
3
Ajajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset
HUOMAUTUS
Ajajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä.
Ajaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja
parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta
kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus, ja
siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä kunkin hälytystyypin äänimerkin tai ilmoituksen.
Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Koulualue tai lähellä oleva koulu: laitteesta kuuluu äänimerkki
ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai
koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).
Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit
valmistautua vähentämään nopeutta.
Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun
ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.
Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.
Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.
Mutka: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys
tiessä olevaan mutkaan.
Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella
nopeudella. Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta
tätä ominaisuutta voi käyttää (Liikennetietojen
vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella, sivu 16).
Väsymysvaroitus: laitteesta kuuluu äänimerkki, ja se ehdottaa
edessäpäin olevia levähdyspaikkoja, kun olet ajanut yli
kahden tunnin ajan pysähtymättä.
Ajajan hälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Voit poistaa käytöstä yksittäisiä ajajan äänihälytyksiä. Näkyvä
hälytys näkyy, vaikka äänihälytys olisi poistettu käytöstä.
1 Valitse Asetukset > Kuljettajan avustus > Ajajan
äänihälytykset.
2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennevalo- tai
nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on
saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää,
kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameraa.
• Reaaliaikaiset liikennevalo- ja valvontakameratiedot ovat
saatavissa tilattavana reaaliaikaisena Garmin palveluna
Smartphone Link sovelluksen kautta (Garmin reaaliaikaiset
palvelut, sivu 14).
• Laitteessasi on oltava aktiivinen tilaus, jotta voit ladata ja
tallentaa valvontakameratietoja ja käyttää ajantasaisia
4
liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijaintitietoja.
Osoitteesta garmin.com/speedcameras voit tarkistaa
saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka
kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa
nykyistä tilausta milloin tahansa.
HUOMAUTUS: joillakin alueilla jotkin tuotepaketit sisältävät
esiladatut liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratiedot
maksuttomine elinikäisine päivityksineen.
• Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan
Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot
käyttöösi.
Tapahtumien tunnistus ja ilmoitukset
VAROITUS
Laitteesta voit lähettää sijaintisi hätäyhteyshenkilölle. Tämä on
lisäominaisuus, eikä sitä pidä käyttää ensisijaisena
menetelmänä hätäavun saamiseksi. Smartphone Link sovellus
ei ota yhteyttä hätäpalveluihin puolestasi.
zūmo laite tunnistaa mahdollisia ajoneuvotapahtumia sisäisten
anturien avulla.
• Jos olet määrittänyt tapahtumien yhteyshenkilön, laite voi
lähettää hänelle automaattisen tekstiviestin havaitessaan
tapahtuman ja ajoneuvon pysähtymisen. Siten yhteyshenkilö
saa tiedon tilanteestasi, jos et voi soittaa tai lähettää viestiä.
Ominaisuus edellyttää Smartphone Link yhteyttä ja aktiivista
mobiilidatayhteyttä, jotta viesti voidaan lähettää.
• Jos et ole määrittänyt tapahtumien yhteyshenkilöä, laite
näyttää automaattisesti lähimmän osoitteen tai
maantieteelliset koordinaatit havaitessaan tapahtuman. Tämä
on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle. Voit avata Nykysijaintisivun valitsemalla Enemmän.
Tapahtumien yhteyshenkilön määrittäminen
Tee seuraavat toimet, jotta voit määrittää tapahtumien
yhteyshenkilön:
• Yhdistä laite Smartphone Link (Pariliitos puhelimeen ja
yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 13).
• Valitse Asetukset > Bluetooth, valitse puhelimen nimi ja
varmista, että Puhelut-vaihtoehto on valittu.
Laitteen on voitava käyttää Smartphone Link sovellusta ja
älypuhelimen puhelinmuistiota, kun määrität tapahtumien
yhteyshenkilöä. Jos et halua käyttää laitetta handsfreepuheluihin, voit poistaa Puhelut-vaihtoehdon käytöstä, kun olet
määrittänyt tapahtumien yhteyshenkilön.
1 Valitse Asetukset > Kuljettajan avustus >
Tapahtumailmoitus > Jatka.
Näyttöön tulee älypuhelimen yhteystietojen luettelo.
2 Valitse yhteystieto ja valitse Seuraava.
3 Varmista yhteyshenkilön puhelinnumero ja valitse Seuraava.
4 Kirjoita nimesi tai lempinimesi ja valitse Valm..
5 Tarkista esimerkkiviesti ja valitse Seuraava.
6 Ilmoita yhteyshenkilölle näytön ohjeiden mukaan, että olet
lisännyt hänet tapahtumien yhteyshenkilöksi.
HUOMAUTUS: tapahtumailmoitus sisältää kirjoittamasi
nimen tai lempinimen, mutta sitä ei lähetetä
puhelinnumerostasi. Viesti lähetetään kolmannen osapuolen
palvelun kautta. Ilmoita yhteyshenkilölle, että
tapahtumailmoitus tulee vieraasta numerosta.
7 Valitse OK.
8 Tarkista tiedot ja valitse Tallenna.
Ajajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset
Tapahtumailmoituksen peruuttaminen
Kun laite havaitsee tapahtuman, se ilmoittaa viestillä ja
äänikehotteella, että ilmoitus lähetetään tapahtumien
yhteyshenkilölle. 60 sekunnin laskuri käynnistyy, kun laite
havaitsee tapahtuman, ja laite lähettää ilmoituksen
automaattisesti, kun laskurin aika on kulunut. Voit peruuttaa
ilmoituksen, jos et halua lähettää sitä.
Valitse Peruuta, ennen kuin laskurin aika on kulunut.
Tapahtumailmoitusten poistaminen käytöstä
Kun tapahtumailmoitukset ovat poissa käytöstä, laite ei lähetä
tekstiviesti-ilmoitusta havaittuaan tapahtuman.
1 Valitse Asetukset > Kuljettajan avustus >
Tapahtumailmoitus.
2 Poista valinta Tapahtumantunnistuksen tekstiviesti valintaruudusta.
Kypärälakien ilmoitusten tarkasteleminen
zūmo laitteessa saattaa näkyä ilmoituksia kypärälaeista ja
silmien suojauksesta, kun laite hakee satelliiteja ensimmäisen
kerran ja kun lähestyt laitetta käyttäessäsi paikkaa, jossa on
käytössä moottoripyörien turvallisuussääntöjä.
HUOMAUTUS
Garmin suosittelee kypärää kaikille ajajille turvallisuuden vuoksi.
Ilmoitukset kypärälaeista ovat viitteellisiä ja voivat muuttua.
Lisäksi niitä ei saa pitää lakineuvontana. Ilmoitukset
kypärälaeista ovat käytettävissä ainoastaan Yhdysvalloissa ja
Kanadassa.
Näytä lisätietoja valitsemalla ilmoitus.
Kypärälakien etsiminen
Voit etsiä kypärälakeja osavaltion tai provinssin mukaan.
1 Valitse Sovellukset > Kypäräopastus.
2 Valitse alue tai maa.
Navigoiminen määränpäähän
Reitit
Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen
määränpäähän.
• Laite laskee suositeltavan reitin määränpäähän määrittämiesi
asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (Reitin
laskentatilan vaihtaminen, sivu 5) ja vältettävien kohteiden
mukaan (Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen,
sivu 7).
• Voit aloittaa navigoinnin määränpäähän nopeasti käyttämällä
suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (Reitin
aloittaminen, sivu 5).
• Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa
reittiä.
• Voit lisätä reitille useita määränpäitä.
Reitin aloittaminen
1 Valitse Minne? ja etsi sijainti.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla
Aja.
• Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla ja valitsemalla
reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
• Voit muokata reitin kulkua valitsemalla > Muokkaa
reittiä ja lisäämällä reitille muotopisteitä.
Navigoiminen määränpäähän
Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla (Reittisi kartalla, sivu 6). Reitillä olevien
pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin
ajan.
Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä
ne reitille.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka voit laskea reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Valitsemalla Garmin Adventurous Routing™ voit laskea
reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti mutkaisia teitä.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
• Valitsemalla Lyhyempi matka voit laskea reittejä, joiden
pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
Reitin ajaminen käyttämällä reititystä vaihtelevassa
maastossa
Laite voi laskea reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti mutkaisia
ja mäkisiä teitä sekä mahdollisimman vähän valtateitä. Tämä voi
lisätä matkan nautittavuutta, mutta samalla lisätä ajoaikaa tai matkaa määränpäähän.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa malleissa
eikä kaikilla kartta-alueilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila > Garmin
Adventurous Routing™ > Tallenna.
Valitse
Garmin Adventurous Routing™.
2
3 Voit lisätä tai vähentää mutkaisuutta Ensisijaisesti mutkia
liukusäätimellä.
4 Voit lisätä tai vähentää mäkisyyttä Ensisijaisesti mäkiä
liukusäätimellä.
5 Voit lisätä tai vähentää valtateiden määrää Vältä suuria
valtateitä liukusäätimellä.
6 Aloita reitti (Reitin aloittaminen, sivu 5).
Reitin aloittaminen kartan avulla
Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan
mukaan valitsemalla .
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Valitse Aja.
Palaaminen kotiin
Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa
antamaan kotisijainnin.
1 Valitse Minne? > Menen kotiin.
2 Anna kotisijainti tarvittaessa.
Kotisijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Anna kotisijainti.
5
Reittisi kartalla
Saapuminen määränpäähän
Laite opastaa sinua ajaessasi määränpäähän ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla. Seuraavan käännöksen tai liittymän tai
muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.
Kun lähestyt määränpäätä, laite opastaa sinut perille
näyttämällä tietoja.
•
osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus
ilmoittaa, että lähestyt määränpäätä.
• Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä
olevia pysäköintialueita valitsemalla Kyllä (Pysäköiminen
määränpään lähelle, sivu 6).
• Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin
automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi
automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla Pysäytä.
Pysäköiminen määränpään lähelle
Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännöksen, liittymän
tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
Etäisyys seuraavaan toimintoon.
Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
Reitti korostettuna kartassa.
Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien
toimintojen sijainnin.
Ajoneuvon nopeus.
Ajamasi tien nimi.
Arvioitu saapumisaika.
VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla
kenttää.
Aktiivinen kaistavahti
Kun lähestyt käännöstä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan
viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on
käytettävissä. Värillinen viiva
osoittaa oikean kaistan
käännöstä varten.
Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään
läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.
1 Valitse vaihtoehto:
• Etsi pysäköintitilaa läheltä valitsemalla kehotettaessa
Kyllä.
• Jos laite ei anna kehotetta, valitse Minne? > Kategoriat >
Pysäköinti ja valitse > Määränpää.
2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
3 Valitse pysäköintipaikka ja Aja > Lisää seur. pysähd..
Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
Aktiivisen reitin muuttaminen
Sijainnin lisääminen reitille
Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia
käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.
1 Valitse kartassa vaihtoehto:
• Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet
navigoidessasi valitsemalla > Käännökset.
Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännöstä tai ajoohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti,
kun navigoit reittiä.
• Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet
valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.
2 Valitse käännös tai ajo-ohje (valinnainen).
Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat
voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.
Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä
(Reitin aloittaminen, sivu 5).
Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä
esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.
VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät
useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit
suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla
(Matkan suunnitteleminen, sivu 17).
1 Valitse kartassa > Minne?.
2 Hae sijaintia.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille
valitsemalla Lisää seur. pysähd..
• Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla Lisää viim.
pysähd..
• Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden
järjestystä valitsemalla Lisää aktiiviselle reitille.
Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut
määränpäihin järjestyksessä.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
2 Valitse .
Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (Reitin
aloittaminen, sivu 5).
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen
6
Reitin muodostaminen
Navigoiminen määränpäähän
Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit
ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen
määränpäitä.
1 Valitse jokin kartan kohta.
2 Valitse .
Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
3 Valitse jokin sijainti kartalla.
VIHJE: valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita
tarkemman sijainnin.
Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun
sijainnin kautta.
4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää
sijainteja kartassa.
• Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse Aja.
Kiertotien käyttäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Vaihda reitti.
VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole karttatyökalujen
valikossa, voit lisätä sen (Karttatyökalujen ottaminen
käyttöön, sivu 12).
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.
• Voit etsiä uuden reitin valitsemalla Kiertotie.
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartassa
> Pysäytä.
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laite- ja yksityisyysasetukset, sivu 22).
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden
välttäminen
Ruuhkien välttäminen reitillä
Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava
liikennetietoja (Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone
Link sovelluksella, sivu 16).
Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia
automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä
liikenneasetuksista (Liikenneasetukset, sivu 21), voit tarkastella
ja välttää ruuhkia manuaalisesti.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti, jos se on käytettävissä.
3 Valitse Aja.
Tietullien välttäminen
Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille,
maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti
Navigoiminen määränpäähän
sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä
ei ole käytettävissä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen
karttatietojen mukaan.
• Valitse Tietullit.
• Valitse Tietullit ja -maksut > Tietullit.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tietullitarrojen välttäminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia
tietullitarratietoja joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai
sallia ne kussakin maassa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut >
Tietullitarrat.
2 Valitse maa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse
Tallenna.
Mukautettavat vältettävät reitit
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä
alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se
välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä
vaihtoehtoja on käytettävissä.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
2
3
4
5
reitit.
Valitse Lisää vältettävä tie
Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
Valitse Valm..
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
Valitse
tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
2
3 Valitse Lisää vältettävä alue
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valm..
7
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Polttoaineseuranta
Voit määrittää laitteen arvioimaan polttoaineen käytön,
varoittamaan kun lähestyt arvioitua jäljellä olevaa ajomatkaa ja
ehdottamaan polttoainepisteitä arvioidun jäljellä olevan
ajomatkan perusteella. Kun polttoaineseuranta on käytössä,
osoittaa polttoaineen nykyisen tilan.
Valkoinen: polttoaineseuranta ei ole käytössä tai laitetta ei ole
liitetty moottoripyörätelineeseen.
Vihreä: arvioitu jäljellä oleva ajomatka ylittää polttoainesäiliön
varoitustason.
Oranssi: arvioitu jäljellä oleva ajomatka alittaa polttoainesäiliön
varoitustason.
Punainen: säiliön arvioitu jäljellä oleva ajomatka on 0.
Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön
Laitteen on oltava moottoripyörätilassa tai linnuntietilassa ja
moottoripyörätelineessä, jotta voit ottaa käyttöön
polttoaineseurannan.
Kun otat polttoaineseurannan käyttöön, matkatietokoneen
näyttöön tulee näkyviin polttoainemittari (Matkan tietosivun
tarkasteleminen, sivu 12).
1 Täytä polttoainesäiliö.
2 Valitse Sovellukset > Polttoaineasetukset >
Polttoaineseuranta.
3 Valitse Matka tankillisella.
4 Anna matka, johon tankillinen riittää ajoneuvossa, ja valitse
Valm..
Polttoaineen vähyyden varoituksen määrittäminen
Voit määrittää laitteen varoittamaan sinua, kun polttoaine on
vähissä.
HUOMAUTUS: laitteen on oltava moottoripyörätelineessä, jotta
se antaa varoituksen polttoaineen vähyydestä .
1 Ota polttoaineseuranta käyttöön (Polttoaineseurannan
ottaminen käyttöön, sivu 8).
2 Valitse Jäljellä polttoainevaroitukseen.
3 Anna matkan etäisyys ja valitse Valm..
Kun tankissa on vain sen verran polttoainetta jäljellä, että pystyt
ajamaan antamasi matkan, karttasivulle tulee näkyviin varoitus
polttoaineen vähyydestä.
8
Polttoainesäiliön mittarin nollaaminen
Voit seurata jäljellä olevaa polttoainemäärää tarkemmin, kun
nollaat polttoainesäiliön mittarin täytön jälkeen.
Valitse Sovellukset > Polttoaineasetukset > Nollaa
polttoainesäiliö.
Dynaamisten polttoainepisteiden ottaminen käyttöön
Ennen kuin voit ottaa dynaamiset polttoainepisteet käyttöön,
laitteen pitää olla moottoripyörätilassa moottoripyörätelineessä
ja polttoaineseurannan täytyy olla käytössä.
Voit määrittää laitteen ehdottamaan polttoainepisteitä arvioidun
jäljellä olevan ajomatkan perustella.
Valitse Sovellukset > Polttoaineasetukset > Dynaamiset
polttoainepisteet.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita,
hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista.
Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.
• Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista
nopeasti (Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 8).
• Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan
mukaan (Kohdepisteet, sivu 8).
• Hae Foursquare kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä
(Foursquare kohdepisteiden hakeminen, sivu 10).
• Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita,
risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (Hakutyökalut,
sivu 10).
• Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (Hakualueen
muuttaminen, sivu 9).
• Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin
nopeasti (Sijaintien tallentaminen, sivu 11).
• Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (Vasta löydettyjen
sijaintien tarkasteleminen, sivu 11).
®
Kohdepisteet
Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka.
Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää
suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja
viihdeareenoita.
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse
.
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1
2
3
4
Valitse Minne?.
Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
Valitse tarvittaessa aliluokka.
Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse määränpää näytön oikean reunan
pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi
löydetyt sijainnit.
• Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.
Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan
kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan
kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.
1 Valitse Minne? > Aloita haku.
2 Valitse vaihtoehto:
• Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla
ja siirtymällä vaiheeseen 3.
• Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla ja
siirtymällä vaiheeseen 5.
3 Valitse paikka.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten
ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.
4 Valitse luokka.
5 Valitse kohdepiste ja valitse Aja.
Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle
pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut
määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen.
Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.
Tutustuminen paikkaan
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.
Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden
luettelon.
1 Valitse paikka.
2 Valitse > Tutustu paikkaan.
Sijaintihaun tulokset
Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen
lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä
luetteloa alaspäin.
Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
Valitsemalla tämän voit etsiä pysäköintialueita sijainnin läheltä.
Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin.
Aja Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa.
Sijaintihaun tulokset kartassa
Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.
Valitse sijaintihaun tuloksista . Lähin sijainti näkyy kartan
keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan
alareunassa.
Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia.
Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin
toisen sijainnin.
Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää
valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
Aja Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa.
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit
hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen
kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse .
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Pysäköinti
zūmo laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja, joiden
avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden
pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyypin,
hinnan tai hyväksyttyjen maksutapojen perusteella.
Joillakin alueilla on käytettävissä reaaliaikaisia pysäköintitietoja,
kun zūmo laite on yhteydessä Smartphone Link (Pariliitos
puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen,
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
9
sivu 13). Kun laite vastaanottaa reaaliaikaisia pysäköintitietoja,
voit tarkastella reaaliaikaisia pysäköintitrendejä.
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä. Garmin ei vastaa reaaliaikaisten pysäköintitietojen
tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin
läheltä
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Pysäköinti.
2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
3 Valitse pysäköintipaikka.
4 Valitse Aja.
Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä
1 Etsi sijaintia.
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
Näyttöön tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista
pysäköintialueista.
4 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
5 Valitse pysäköintipaikka.
6 Valitse Aja.
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys
Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on
värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy
pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan
pysäköintitilan tyypin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja
maksun tyypin.
Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.
Valitse pysäköintihaun tuloksista .
Hakutyökalut
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla Etsi
läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 9).
Valitse
Osoite.
3
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
5 Valitse osoite.
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
10
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
• Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla Etsi
läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 9).
• Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla Aloita haku,
kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla .
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Foursquare
Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää
esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa
hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.
Jos haluat käyttää lisäominaisuuksia, voit yhdistää Foursquare
tiliisi yhteensopivan älypuhelimen Smartphone Link sovelluksella. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link sovelluksella, voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja,
ilmoittaa sijaintisi ja hakea kohdepisteitä verkon Foursquare
tietokannasta.
Yhdistäminen Foursquare tiliisi
1 Yhdistä laite Smartphone Linkiin (Pariliitos puhelimeen ja
yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 13).
2 Avaa Smartphone Link -sovellus älypuhelimessa.
3 Avaa Smartphone Link -sovelluksen asetukset ja valitse
Foursquare® > Kirjaudu.
4 Anna Foursquare kirjautumistietosi.
Foursquare kohdepisteiden hakeminen
Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun
yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, haku
näyttää uusimmat tulokset verkon Foursquare tietokannasta ja
mukautetut tulokset Foursquare käyttäjätililtäsi.
Valitse Minne? > Kategoriat > Foursquare®.
Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, sinun on
yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja
kirjauduttava Foursquare tilillesi.
Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja,
kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja
aukiolotietoja.
1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.
2 Valitse .
Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare
Ennen kuin voit ilmoittaa sijaintisi Foursquare palvelulla, sinun
on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link,
ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.
1 Valitse Sovellukset > Foursquare® > Ilmoita sijainti.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse > Ilmoita sijainti.
TripAdvisor
®
Laite sisältää TripAdvisor kohdepisteitä ja niiden luokituksia.
TripAdvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa
vastaavien kohdepisteiden kohdalla. Voit myös etsiä lähellä
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
olevia TripAdvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai
suosituimmuuden mukaan.
TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > TripAdvisor.
2 Valitse luokka.
Lähellä olevien luokan TripAdvisor kohdepisteiden luettelo
tulee näyttöön.
3 Voit lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan
valitsemalla Lajittele tulokset (valinnainen).
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen
Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.
Valitse Minne? > Viimeisimmät.
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Hätäpalvelujen ja polttoaineen etsiminen
Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia
tai huoltoasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse Sairaalat, Poliisiasemat tai Polttoaine.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät
sijainnit ylimpänä.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot
valitsemalla .
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Pikakuvakkeen lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
4 Valitse Tallenna.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 9).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
Kartan käyttäminen
3 Valitse .
4 Valitse > Tallenna.
5 Kirjoita tarvittaessa nimi ja valitse Valm..
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valm..
4 Valitse OK.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
Muokkaa
tietoja.
7
8 Valitse Valm..
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valm..
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Kartan käyttäminen
Kartan avulla voit navigoida reittejä (Reittisi kartalla, sivu 6) tai
näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas
vetämällä.
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa North Up ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan
valitsemalla .
11
• Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla Aja
(Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 5).
Karttatyökalut
Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen
toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se
näkyy paneelissa kartan reunassa.
Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.
Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.
Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat
sijainnit (Edessä olevat, sivu 12).
Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten
luettelon (Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen,
sivu 6).
Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten
nopeuden tai matkan (Matkatietojen näyttäminen kartassa,
sivu 12).
Volyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.
Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.
Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä
puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset
(Puheluasetusten käyttäminen, sivu 15).
LiveTrack: voit aloittaa ja lopettaa LiveTrack jaon (LiveTrack,
sivu 18).
Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet
(Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 13).
Sää: näyttää alueen sääolosuhteet.
photoLive: näyttää reaaliaikaiset liikennekamerat photoLivetilauksestasi (photoLive-liikennekamerat, sivu 20).
Ilmoita kamera: voit ilmoittaa valvonta- tai
liikennevalokamerasta. Työkalu on käytettävissä ainoastaan,
kun laitteessa on valvonta- tai liikennevalokameratietoja ja
olet yhteydessä Smartphone Link sovellukseen (Pariliitos
puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen,
sivu 13).
Karttatyökalun tarkasteleminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse
.
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön
Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti
käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä
enintään 12 työkalua.
1 Valitse kartasta > .
2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
3 Valitse Tallenna.
Edessä olevat
Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista
sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin
olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja
levähdysalueita. Kun ajat valtatietä, voit näyttää tietoja myös
edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden
palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatien varrella olevista
tienviitoista.
Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää
luokkaa.
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse vaihtoehto:
12
• Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan
sijainnin valitsemalla tarvittaessa .
• Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien
tiedot ja palvelut valitsemalla .
HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan,
kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatien.
3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän
tai kaupungin sijaintiluettelon.
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen
Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa
valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja
vetämällä sitä.
• Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
• Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan,
valitsemalla Mukautettu haku ja kirjoittamalla yrityksen tai
luokan nimen.
5 Valitse Valm..
Matkan tiedot
Matkatietojen näyttäminen kartassa
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää
matkatiedot kartassa (Karttatyökalujen ottaminen käyttöön,
sivu 12).
Valitse kartassa > Matkatiedot.
Matkatietokenttien mukauttaminen
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit
mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja
(Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 12).
1 Valitse kartassa > Matkatiedot.
2 Valitse matkatietokenttä.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja
matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Kartan käyttäminen
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse Tallenna.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
3 Valitse Tallenna.
Garmin reaaliaikaiset palvelut: maksuttomia ja maksullisia
palveluja, jotka lähettävät laitteeseen reaaliaikaisia tietoja
esimerkiksi liikennevalo- ja nopeuskameroista sekä
liikennekameroista (Garmin reaaliaikaiset palvelut, sivu 14).
Säätiedot: lähettää reaaliaikaisia säätietoja ja -hälytyksiä
laitteeseen (Sääennusteen tarkasteleminen, sivu 19).
LiveTrack: voit jakaa matkasi valitsemiesi yhteyshenkilöiden
kanssa reaaliaikaisesti (LiveTrack, sivu 18).
Älykkäät ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
laitteessa. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita
laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimena.
Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja
älypuhelimesta navigaattoriin.
Foursquare sijainnin ilmoittaminen: voit ilmoittaa Foursquare
sijainteja navigointilaitteen avulla (Sijainnin ilmoittaminen:
Foursquare, sivu 10).
Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen
Smartphone Link sovellukseen
zūmo laite on pariliitettävä puhelimeen ja yhdistettävä
Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää joitakin
ominaisuuksia, kuten reaaliaikaisia liikennetietoja,
pysäköintitietoja, handsfree-puheluita ja muita
yhteysominaisuuksia.
Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa
automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.
1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen
sovelluskaupasta.
2 Tuo zūmo laite ja puhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
toisistaan.
3 Valitse zūmo laitteessa Asetukset > Bluetooth ja valitse
Bluetooth-valintaruutu.
Valitse
Etsi laitteita.
4
5 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
6 Valitse zūmo laitteesta OK.
zūmo laite alkaa etsiä lähellä olevia Bluetooth laitteita, ja
Bluetooth laitteiden luettelo ilmestyy sen näyttöön.
Puhelimesi pitäisi ilmestyä näyttöön viimeistään minuutin
kuluttua.
7 Valitse puhelin luettelosta ja valitse OK.
8 Vahvista pariliitospyyntö puhelimessa.
9 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
Jos pariliität Apple laitteeseen, turvakoodi näkyy zūmo
näytössä.
10 Näppäile turvakoodi tarvittaessa puhelimeen 30 sekunnin
kuluessa.
®
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet
Pariliitä zūmo laite älypuhelimeen ja muodosta yhteys
Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää kaikkia laitteen
ominaisuuksia. Smartphone Link sovelluksen avulla laite voi
vastaanottaa reaaliaikaisia tietoja, kuten reaaliaikaisia
liikennetietoja, pysäköintitrendejä, liikennevalo- ja
nopeusvalvontakameratietoja sekä muita reaaliaikaisia
palveluja.
Reaaliaikaiset liikennetiedot: lähettää laitteeseen
reaaliaikaisia liikennetietoja esimerkiksi liikennetapahtumista
ja ruuhkista, tietöistä sekä suljetuista teistä (Liikenne,
sivu 16).
Reaaliaikaiset pysäköintitiedot: lähettää laitteeseen
reaaliaikaisia pysäköintitrenditietoja, kun niitä on
käytettävissä (Pysäköinti, sivu 9).
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet
Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet
Tilakuvakkeet näkyvät kunkin pariliitetyn laitteen vierellä
Bluetooth asetuksissa.
Valitse Asetukset > Bluetooth.
• Harmaa kuvake osoittaa, että ominaisuus ei ole käytössä tai
sen yhteys on katkaistu kyseisessä laitteessa.
• Värillinen kuvake osoittaa, että ominaisuus on yhdistetty ja
käytössä kyseisessä laitteessa.
Handsfree-puhelut
Älykkäät ilmoitukset
Smartphone Link ominaisuudet ja palvelut
13
Mediatiedostojen suoratoisto
Kuuloke on yhdistetty
Garmin reaaliaikaiset palvelut
Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää, että
laite on yhteydessä Smartphone Link (Pariliitos puhelimeen ja
yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 13).
Garmin reaaliaikaiset palvelut ovat maksuttomia ja tilattavia
palveluja, joiden kautta saat laitteeseen reaaliaikaisia tietoja
esimerkiksi liikenneolosuhteista, säästä sekä liikennevalo- ja
nopeuskameroista.
Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä
sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, kuten
liikennetiedot, täydentävät laitteen nykyisiä
navigointiominaisuuksia. Garmin reaaliaikaisia palveluja
edellyttävien ominaisuuksien kohdalla näkyy Smartphone Link
symboli. Lisäksi kyseiset palvelut näkyvät ainoastaan, kun laite
on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen.
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen
Jotkin zūmo reaaliaikaiset palvelut edellyttävät maksullista
tilausta. Smartphone Link sovelluksessa voit ostaa elinikäisen
tilauksen. Tilaus on sidottu älypuhelimen sovelluskaupan tiliisi.
1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
2 Valitse Oma tili.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien palvelujen ja
tilaushintojen luettelo.
3 Valitse palvelu.
4 Valitse hinta.
5 Valitse Tilaa.
6 Tee ostos näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos
zūmo laite on pariliitettävä puhelimeen ja Bluetooth
kuulokkeeseen monien Bluetooth ominaisuuksien käyttöä
varten. Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden
toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä
toisiaan.
Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan Smartphone Link sovellus.
Voit muodostaa yhteyden Smartphone Link sovellukseen
pariliitoksen aikana tai myöhemmin.
1 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
2 Tuo zūmo laite ja puhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
toisistaan.
3 Valitse zūmo laitteessa Asetukset > Bluetooth > .
4 Pariliitä puhelin laitteeseen näytön ohjeiden mukaisesti.
5 Valitse zūmo laitteessa .
VIHJE: jos Bluetooth aloitusasetusnäyttö ei tule näkyviin, voit
pariliittää kuulokkeen valitsemalla Asetukset > Bluetooth >
Etsi laitteita.
6 Pariliitä kuuloke laitteeseen näytön ohjeiden mukaisesti.
7 Asenna Smartphone Link sovellus (valinnainen) puhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
Jos pariliität Apple laitteeseen, turvakoodi näkyy zūmo
näytössä.
8 Näppäile turvakoodi tarvittaessa puhelimeen 30 sekunnin
kuluessa.
Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta
laitteeseen
1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Etsi lähellä oleva sijainti valitsemalla Etsi läheisiä
paikkoja ja kirjoittamalla osoite tai paikan nimi tai
jommankumman osa.
• Voit etsiä lähellä olevan Foursquare kohdepisteen
valitsemalla Foursquare ja valitsemalla kohdepisteen
luettelosta.
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Valitse sijainti ja
koskettamalla sijaintia kartassa.
• Voit etsiä osoitteen yhteystietoluettelostasi valitsemalla
Yhteystiedot ja valitsemalla yhteyshenkilön nimen.
Valittu sijainti ilmestyy karttaan.
3 Valitse Lähetä.
Smartphone Link sovellus lähettää sijainnin zūmo
laitteeseen.
4 Valitse zūmo laitteessa vaihtoehto:
• Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää sijainnin tiedot tai tallentaa sijainnin suosikiksi
valitsemalla .
• Voit hyväksyä sijainnin aloittamatta navigointia
valitsemalla OK.
Sijainti ilmestyy zūmo laitteen hiljattain löytyneisiin sijainteihin.
Älykkäät ilmoitukset
Kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen, voit
tarkastella zūmo laitteessa älypuhelimen ilmoituksia esimerkiksi
tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin tapaamisista.
HUOMAUTUS: sinun tarvitsee ehkä odottaa muutaman
minuutin ajan, jotta ilmoitukset näkyvät navigaattorissa, kun se
on muodostanut yhteyden Smartphone Link sovellukseen.
näkyy värillisenä Bluetooth asetuksissa, kun älykkäät ilmoitukset
ovat käytössä (Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet, sivu 13).
Ilmoitusten vastaanottaminen
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.
Jotta zūmo laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee
yhdistää se älypuhelimeen ja Smartphone Link sovellukseen.
Useimmilla sivuilla näkyy ponnahdusikkuna, kun laite
vastaanottaa ilmoituksen älypuhelimesta. Jos laite liikkuu, sinun
on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin
voit tarkastella ilmoituksia.
HUOMAUTUS: jos tarkastelet karttaa, ilmoitukset näkyvät
karttatyökalussa.
• Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla OK.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena
puhelimessa.
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla Näytä.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla Näytä > Toista.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen,
valitsemalla Näytä ja valitsemalla vaihtoehdon.
HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan
joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan
sovelluksen on tuettava lisätoimia.
Ilmoitusten vastaanottaminen tarkasteltaessa karttaa
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.
Voit hakea sijaintia puhelimen Smartphone Link sovelluksessa
ja lähettää sen zūmo laitteeseen.
14
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet
Jotta zūmo laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee
yhdistää se älypuhelimeen ja Smartphone Link sovellukseen.
Kun tarkastelet karttaa, uudet ilmoitukset näkyvät näytön
reunassa karttatyökalussa. Jos laite liikkuu, sinun on
varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin
voit tarkastella ilmoituksia.
• Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla tai odottamalla, että
ponnahdusikkuna sulkeutuu.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena
puhelimessa.
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoitustekstin.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla Toista viesti.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen,
valitsemalla Näytä ja valitsemalla vaihtoehdon.
HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan
joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan
sovelluksen on tuettava lisätoimia.
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen
Voit näyttää kaikkien aktiivisten ilmoitusten luettelon.
1 Valitse Sovellukset > Älykkäät ilmoitukset.
Ilmoitusluettelo tulee näyttöön. Lukemattomat ilmoitukset
näkyvät mustina ja aiemmin luetut harmaina.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoituksen
kuvauksen.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla .
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
Handsfree-puhelut
HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita
tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn
puhelin- tai kuulokemallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet
eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin tai
kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth laite
yhteensopiva laitteen kanssa.
Soittaminen
Numeron valitseminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita.
2 Anna luku.
3 Valitse Soita.
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Soitto.
Kohteeseen soittaminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Selaa luokkia.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse Soitto.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Hylkää.
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puheluhistoria.
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut
näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
Voit valita puhelun aikana puheluasetukset kartasta.
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran
laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
• Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
• Voit katkaista puhelun valitsemalla .
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä
valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti (Tallennetun
sijainnin muokkaaminen, sivu 11).
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > > Aseta kotinumero.
2 Kirjoita puhelinnumero:
3 Valitse Valm..
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron
määrittämistä.
Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita kotiin.
Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien
määrittäminen
Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat
oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa
käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.
Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone
Link sovellukseen
Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun
tarvitsee pariliittää zūmo laite puhelimeen ja muodostaa niiden
välille yhteys.
Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen
aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia
yhdistämällä siihen. Smartphone Link sovellus on yhteydessä
puhelimeen Bluetooth Smart tekniikalla. Kun yhdistät Apple
laitteen Smartphone Link sovellukseen ensimmäisen kerran,
sinun tarvitsee antaa Bluetooth Smart turvakoodi.
1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen
sovelluskaupasta.
HUOMAUTUS: puhelimen käyttöjärjestelmä tarvitsee ehkä
päivittää uusimpaan versioon.
2 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
Turvakoodi näkyy zūmo laitteen näytössä.
3 Näppäile koodi puhelimeen.
Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple
laitteessa
Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä ja pysyä yhteydessä
puhelimeen Smartphone Link tietoja ja ilmoituksia varten.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
15
2 Valitse handsfree-puheluihin käyttämäsi puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfreepuheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä.Handsfreepuheluihin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyy
Poista
valinta Puhelut-valintaruudusta.
3
.
Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden
ilmoitusten poistaminen käytöstä
Voit poistaa käytöstä Smartphone Link tiedot ja älykkäät
ilmoitukset, mutta pysyä yhteydessä puhelimeen handsfreepuheluita varten.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä
olevan puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfreepuheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä.Tietoihin ja
ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät
sininen ja .
3 Poista valinta Älypuhelinpalvelut-valintaruudusta.
Apple laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja piilottaminen
Voit suodattaa laitteessa näkyviä ilmoituksia näyttämällä tai
piilottamalla luokkia.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä
olevan puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfreepuheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä.Tietoihin ja
ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät
värilliset ja .
Valitse
Älykkäät ilmoitukset.
3
4 Valitse kunkin näytettävän ilmoituksen valintaruutu.
Android™ älypuhelimen Bluetooth
ominaisuuksien määrittäminen
Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat
oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa
käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.
Yhdistäminen Android-älypuhelimen Smartphone
Link -sovellukseen
Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun
tarvitsee pariliittää zūmo laite puhelimeen ja muodostaa niiden
välille yhteys.
Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen
aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia
yhdistämällä siihen.
1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen
sovelluskaupasta.
2 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä
Android älypuhelimessa
Voit poistaa käytöstä tiettyjä Bluetooth ominaisuuksia ja pysyä
yhteydessä toisiin.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse puhelimen nimi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä poistamalla
valinnan Puhelut-valintaruudusta.
• Voit poistaa Smartphone Link tiedot ja älykkäät ilmoitukset
käytöstä poistamalla valinnan Smartphone Link valintaruudusta.
• Voit poistaa tietyn sovelluksen ilmoitukset käytöstä
Smartphone Link sovelluksen asetuksista.
16
Android älypuhelimen ilmoitusten näyttäminen ja
piilottaminen
Smartphone Link sovelluksessa voit valita, minkä tyyppisiä
ilmoituksia zūmo laitteessa näkyy.
1 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
2 Valitse .
3 Varmista, että Älykkäät ilmoitukset -valintaruutu on valittu.
4 Valitse Ilmoitukset-osasta Asetukset.
Näet luettelon ilmoitusluokista ja sovelluksista.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit ottaa ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
luokan tai sovelluksen nimen vierellä olevasta kytkimestä.
• Voit lisätä sovelluksen luetteloon valitsemalla .
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta
Voit väliaikaisesti katkaista Bluetooth laitteen yhteyden
poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth
laite voi silti myöhemmin muodostaa automaattisesti yhteyden
zūmo laitteeseen.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
3 Poista valinta pariliitetyn laitteen vierellä olevasta
valintaruudusta.
Pariliitetyn puhelimen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta
yhteyttä laitteeseen automaattisesti.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse puhelin ja valitse Poista pariliitos.
Liikenne
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin
liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä
laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos
aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (Liikenneasetukset,
sivu 21). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia
ruuhkia.
Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi
näyttää niitä.
• Laite vastaanottaa maksuttomia liikennetietoja Smartphone
Link sovelluksen kautta (Liikennetietojen vastaanottaminen
Smartphone Link sovelluksella, sivu 16).
• Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja
lisävarusteena hankittavan liikennevastaanotinkaapelin
kautta (Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella, sivu 17). Jos haluat etsiä ja ostaa
yhteensopivan liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle
osoitteessa garmin.com.
Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja
liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Liikennetietojen vastaanottaminen
Smartphone Link sovelluksella
Laite voi vastaanottaa maksuttomia liikennetietoja Smartphone
Link sovelluksen kautta.
1 Yhdistä laite Smartphone Link (Pariliitos puhelimeen ja
yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 13).
Liikenne
Sovellusten käyttäminen
2 Valitse zūmo laitteessa Asetukset > Liikenne ja varmista,
että Liikenne-valintaruutu on valittu.
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella
HUOMAUTUS
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse
lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla.
Liikennevastaanotinkaapeli on hankittavissa lisävarusteena
kaikkiin tuotemalleihin. Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan
liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle osoitteessa
garmin.com. Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.
Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen
liikennevastaanotinkaapelilla (Laitteen kiinnittäminen
autossa, sivu 2).
Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää
liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.
Liikennevastaanotintilaukset
Useimmat liikennevastaanottimet sisältävät alueellisen
liikennetietotilauksen. Lisäksi liikennevastaanottimeen voi lisätä
lisäalueiden tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com
/traffic.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.
1 Valitse päävalikosta Liikenne.
2 Valitse Tilaukset > .
3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun
jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi.
Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.
5 Valitse laitteessa Seuraava.
6 Anna koodi.
7 Valitse Valm..
Liikenteen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Valitse Liikenne-valintaruutu.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Sovellusten käyttäminen
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa
Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla
kielillä.
1 Valitse Sovellukset > Käyttöopas.
Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti.
2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla
(valinnainen).
Matkasuunnittelu
Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit
navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa
esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit
muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi
järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten
järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai
muodostuspisteitä.
Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja
tallentaa sen.
Matkan suunnitteleminen
Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä
vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti,
josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin
muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä
lähtöpisteeseen. Kiertomatkalla lähtöpiste voi olla sama kuin
lopullinen määränpää.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Uusi matka.
2 Valitse Valitse lähtöpaikka.
3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse Valitse.
4 Valitse Valitse määränpää.
5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla Lisää sijainti.
7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse Seuraava
> Tallenna.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valm..
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut
matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla ja
vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
• Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen
valitsemalla .
• Voit poistaa sijainnin valitsemalla .
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen
Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan
määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja
lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.
Kun muokkaat matkaa, valitse > Optimoi järjestys.
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen
Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä
lisättäväksi matkaan.
1 Kun muokkaat matkaa, valitse > Ehdota nähtävyyksiä.
2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.
3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla Valitse.
17
Matkan reititysasetusten muuttaminen
Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut
matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse autoprofiilin kuvake ja ajoneuvo, jota aiot käyttää
matkalla (valinnainen).
4 Valitse .
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla
Muodosta reitti ja seuraamalla näytön ohjeita.
• Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla
Reittisuositus (Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 5).
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut
matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse
Aloita.
Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa
sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen
Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa
matkasuunnittelulla matkaksi.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Oma aktiivinen
reitti.
2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.
Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
3 Valitsemalla Tallenna voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit
navigoida myöhemmin uudelleen.
Reitin jakaminen
Voit jakaa reittejä muiden zūmo laitteiden kanssa.
1 Valitse Sovellukset > Jaa reitti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit jakaa reitin Smartphone Linkin kautta valitsemalla
Smartphone Link.
• Voit jakaa reitin Bluetooth yhteyden kautta valitsemalla
Bluetooth.
• Voit kopioida reitin microSD kortille valitsemalla
Muistikortti.
Valitse
reitti.
3
4 Valitse Valm..
5 Jaa tiedot zūmo laitteen näytön ohjeiden mukaisesti.
LiveTrack
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.
LiveTrack toiminnolla voit jakaa matkasi älypuhelimen ja
yhteisöpalvelujen (kuten Facebook ja Twitter) yhteyshenkilöiden
kanssa. Kun jaat matkaasi, katselijat voivat seurata nykyistä
sijaintiasi, viimeksi käytyjä paikkoja ja viimeaikaisten matkojesi
reittiä reaaliaikaisesti.
Tämä ominaisuus edellyttää älypuhelinta, jossa on Smartphone
Link sovellus.
LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden
kutsuminen
Kun käytät LiveTrack ominaisuutta ensimmäisen kerran, sinun
tarvitsee määrittää ominaisuus ja kutsua katselijoita.
1 Yhdistä Smartphone Link (Puhelimen ja kuulokkeen
pariliitos, sivu 14).
2 Avaa älypuhelimen Smartphone Link sovellus ja valitse
LiveTrack.
3 Anna käyttäjätunnus ja valitse Seuraava.
4 Määritä vähintään yksi kutsuttava yhteyshenkilö.
Voit kirjoittaa yhteyshenkilön nimen tai sähköpostiosoitteen.
5 Valitse Käynnistä LiveTrack.
Sovellus alkaa jakaa LiveTrack tietojasi. Kutsutut katselijat
saavat sähköpostitse linkin, jonka kautta he voivat tarkastella
LiveTrack tietojasi.
6 Valitsemalla voit jakaa LiveTrack linkin yhteisöpalveluun,
viestisovellukseen tai muuhun jakosovellukseen
(valinnainen).
LiveTrack jakamisen aloittaminen
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.
Määritä LiveTrack ominaisuus, jotta voit aloittaa tietojen
jakamisen (LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden
kutsuminen, sivu 18).
Voit aloittaa LiveTrack tietojen jakamisen zūmo laitteessa tai
Smartphone Link sovelluksessa.
• Valitse zūmo laitteessa Sovellukset > LiveTrack >
Käynnistä LiveTrack.
• Avaa älypuhelimen Smartphone Link sovellus ja valitse
LiveTrack > Käynnistä LiveTrack.
LiveTrack tietojesi katselulinkki julkaistaan määrittämiesi
yhteisöpalvelujen tileillä, ja linkin sisältävä sähköpostiviesti
lähetetään kutsumillesi yhteyshenkilöille. Kun jaat tietojasi,
katselijat voivat seurata linkkiä napsauttamalla nykyistä
sijaintiasi, viimeksi käytyjä paikkoja ja viimeaikaisten matkojesi
reittiä reaaliaikaisesti.
näkyy zūmo tilarivillä, kun LiveTrack jako on aktiivinen. Myös
kutsuttujen katselijoiden määrä näkyy.
VIHJE: liveTrack jakoistunto päättyy oletusarvoisesti
automaattisesti 24 tunnin kuluttua. Voit jatkaa LiveTrack
jakoistuntoa Smartphone Link sovelluksessa valitsemalla
LiveTrack > Jatka LiveTrack-harjoitusta. Voit myös lopettaa
jakamisen milloin tahansa.
LiveTrack jakamisen pysäyttäminen
Voit lopettaa LiveTrack tietojen jakamisen milloin tahansa zūmo
laitteessa tai Smartphone Link sovelluksessa.
• Valitse zūmo laitteessa Sovellukset > LiveTrack > Pysäytä
LiveTrack.
• Avaa älypuhelimen Smartphone Link sovellus ja valitse
LiveTrack > Pysäytä LiveTrack.
Katselijat saavat ilmoituksen, että LiveTrack istunto on
päättynyt. He eivät voi enää seurata sijaintiasi.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tallennetun
polun tietoja, kuten aika-, sijainti- ja korkeustiedot.
Jälkitietojen tarkasteleminen ja tallentaminen
1 Valitse Sovellukset > Jäljet > Aktiiviset.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää kaikki jälkien osat valitsemalla Kaikki osat.
• Voit näyttää tietyn jäljen osan valitsemalla osan.
18
Sovellusten käyttäminen
Jälki ilmestyy karttaan.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen valitsemalla Tallenna jälki.
• Voit tallentaa jäljen matkana valitsemalla Tallenna
matkana.
• Voit näyttää jäljen korkeuskäyrän valitsemalla
Korkeusprofiili.
Mediasoitin
Mediasoittimella voi toistaa musiikkia tai ääntä seuraavista
lähteistä:
• zūmo laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot
• pariliitetyn älypuhelimen Bluetooth ääni
• Pandora internet radio
®
Mediasoitintyökalun lisääminen karttaan
Mediasoitin-karttatyökalulla voit hallita mediasoitinta kartasta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatyökalut >
Mediasoitin.
2 Avaa kartta.
3 Valitse > Mediasoitin.
Mediasoittimen säätimet ilmestyvät karttaan.
Medialähteen vaihtaminen
Voit vaihtaa laitteessasi toistettavan median lähdettä.
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin > .
2 Valitse medialähde.
Pandora palvelu
Pandora on maksuton yksilöity radio, jonka kautta voit nauttia
musiikista vaivattomasti ja loputtomasti. Pandora integrointiin
tarvitaan yhteensopiva mobiililaite, johon on asennettu Pandora
sovellus. Lisätietoja yhteensopivista mobiililaitteista on
osoitteessa www.pandora.com/everywhere/mobile.
HUOMAUTUS: Pandora on tällä hetkellä käytettävissä
Yhdysvalloissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
Pandora sovelluksen lataaminen
Ennen kuin voit käyttää laitteessa Pandora palvelua, sinun on
ladattava ja asennettava Pandora sovellus älypuhelimeen.
1 Avaa yhteensopivassa älypuhelimessa sovelluskauppa ja etsi
hakuehdolla Pandora.
2 Asenna Pandora sovellus.
Lisätietoja on älypuhelimen tai mobiilimedialaitteen
käyttöoppaassa.
Käyttäminen: Pandora
Ennen kuin voit käyttää Pandora palvelua, sinun on pariliitettävä
yhteensopiva älypuhelin laitteeseen (Puhelimen ja kuulokkeen
pariliitos, sivu 14).
1 Valitse laitteessa Sovellukset > Pandora®.
2 Yhdistä yhteensopiva älypuhelin laitteeseen.
3 Käynnistä Pandora sovellus älypuhelimessa.
4 Valitse zūmo laitteessa vaihtoehto:
• Toista kappale valitsemalla .
• Keskeytä kappale valitsemalla .
• Ohita kappale valitsemalla .
• Jos pidät kappaleesta, valitsemalla kuulet lisää
samankaltaisia kappaleita.
• Jos et pidä kappaleesta, voit estää sen toistamisen
myöhemmin valitsemalla .
2 Valitse .
3 Valitse asema.
Kompassin käyttäminen
HUOMAUTUS: kompassi voi määrittää suuntasi vain, kun liikut.
Voit navigoida GPS-kompassin avulla.
Valitse Sovellukset > Kompassi.
TracBack
®
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen
TracBack toiminto tallentaa viimeisimmät liikkeesi osuudeksi.
Sen avulla voit palata aiempaan sijaintiisi.
1 Valitse Sovellukset > TracBack.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
2 Valitse Aja.
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi
Voit tallentaa hiljattain tallennetun jäljen matkaksi ja käyttää sitä
myöhemmin navigointiin matkasuunnittelun avulla (Tallennetun
matkan navigoiminen, sivu 18).
1 Valitse TracBack.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
2 Valitse > Tallenna matkana.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valm..
Sääennusteen tarkasteleminen
Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä
toimintoa. Voit vastaanottaa säätietoja yhdistämällä laitteen
Smartphone Link sovellukseen (Pariliitos puhelimeen ja
yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 13).
1 Valitse Sovellukset > Sää.
Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän
ennusteen.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin
läheltä
1 Valitse Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla
kaupungin luettelosta.
• Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla Lisää kaupunki
ja kirjoittamalla kaupungin nimen.
Säätutkan tarkasteleminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan
sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake
muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen,
lumisateen ja ukkosmyrskyt.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säätutka.
Säähälytysten tarkasteleminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Link
sovelluksen kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Aseman vaihtaminen
1 Valitse Sovellukset > Pandora®.
Sovellusten käyttäminen
19
Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä
säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen
sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säähälytykset.
Laite näyttää reaaliaikaisen kuvan lähimmästä edessäpäin
tien varrella olevasta liikennekamerasta ja etäisyyden
kameraan. Kun ohitat kameran, laite lataa tien varrella olevan
seuraavan kameran reaaliaikaisen kuvan.
2 Jos tien varrelta ei löydy kameroita, voit tarkastella tai
tallentaa lähellä olevia liikennekameroita valitsemalla
Paikanna kamera (valinnainen).
Tieolosuhteiden tarkistaminen
Liikennekameran tallentaminen
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse risteys.
5 Valitse Tallenna.
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Tieolosuhteet.
Kiertomatkareitin luominen
Laite voi luoda kiertomatkareitin käyttämällä määritettyä
aloituspaikkaa ja matkaa, kestoa tai määränpäätä.
1 Valitse aloitusnäytössä Sovellukset > Kiertomatka.
2 Valitse Aloituspaikka.
3 Valitse sijainti ja valitse Valitse.
4 Valitse Matkan ominaisuudet.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Valitse matka voit suunnitella reitin matkan
mukaan.
• Valitsemalla Valitse kesto voit suunnitella reitin ajan
mukaan.
• Valitsemalla Valitse määränpää voit suunnitella reitin
tietyn sijainnin mukaan.
6 Anna matka, kesto tai määränpää.
7 Valitse vaihtoehto:
• Jos annoit matkan tai keston, valitse Valm. > Laske.
• Jos valitsit määränpään, valitse Valitse.
8 Valitse reitti ja valitse Aja.
photoLive-liikennekamerat
Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on oltava yhteydessä
Smartphone Link sovellukseen ja tarvitset photoLive-palvelun
tilauksen (Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen, sivu 14).
photoLive-liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista
liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä.
photoLive-palvelu ei ole käytettävissä kaikkialla.
photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja
tallentaminen
Voit tarkastella lähellä olevien liikennekameroiden reaaliaikaista
kuvaa. Voit myös tallentaa liikennekameroita alueilta, joilla ajat
usein.
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse liikennekameran sijainti.
Kameran reaaliaikaisen kuvan esikatselu ilmestyy kameran
sijainnin osoittavan kartan vierelle. Voit näyttää täysikokoisen
kuvan valitsemalla kuvan esikatselun.
5 Voit tallentaa kameran valitsemalla Tallenna (valinnainen).
Kameran esikatselun pikkukuva lisätään photoLivesovelluksen päänäyttöön.
photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa
photoLive-karttatyökalu näyttää edessäpäin tien varrella olevat
liikennekamerat.
1 Valitse kartassa > photoLive.
20
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (Laite- ja
yksityisyysasetukset, sivu 22).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
zūmo asetukset
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi
kartassa.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät
pikavalinnat.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 13).
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Ohita seur. pysähdyksen vahvistus: määrittää vahvistuksen
näkymään, kun ohitat sijainnin reitillä.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.
Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun
aloitat navigoinnin.
Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.
Garmin Adventurous Routing™: määrittää reittiasetukset
mutkaisten teiden, mäkien ja valtateiden navigointia varten.
Pois reitiltä, uudelleenlaskenta: määrittää uudelleenlaskennan
asetukset navigoitaessa poissa aktiiviselta reitiltä.
zūmo asetukset
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.
Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja
tietullitarrojen välttämisasetukset.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.
Laskentatilan asetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.
Garmin Adventurous Routing™: laskee reittejä, joilla
käytetään ensisijaisesti mutkaisia teitä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit suunnitella reittejä simuloidusta sijainnista GPSsimulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
2 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
4 Valitse sijainnin kuvaus.
5 Valitse Aseta sijainti.
Bluetooth asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth laitteita.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Wi‑Fi asetukset
®
Langattoman verkon asetuksista voit hallita Wi‑Fi verkkoja.
Valitse Asetukset > Wi-Fi.
Wi-Fi: ottaa käyttöön Wi‑Fi radion.
Tallennetut verkot: voit muokata tai poistaa tallennettuja
verkkoja.
Hae verkkoja: hakee läheisiä Wi‑Fi verkkoja (Yhdistäminen
Wi‑Fi verkkoon, sivu 22).
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset
Valitse Asetukset > Kuljettajan avustus.
Ajajan äänihälytykset: äänihälytyksen ottaminen käyttöön
ajajan hälytyksissä (Ajajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset, sivu 4).
Ylinopeushälytys: hälyttää, kun ylität nopeusrajoituksen.
zūmo asetukset
Väsymysvaroitus: hälyttää, kun olet ajanut pitkään ilman
taukoja.
Automaattinen tapahtumientunnistus: määrittää laitteen
tunnistamaan mahdollisen ajoneuvotapahtuman.
Tapahtumailmoitus: voit määrittää yhteyshenkilön, jolle
ilmoitetaan, kun laite havaitsee mahdollisen
ajoneuvotapahtuman.
Huomiohälytykset: hälyttää, kun lähestyt nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameroita.
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy
lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.
Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.
Liikenneasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan.
Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat
liikennetiedot automaattisesti.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
Optimoi reitti: laite voi käyttää optimoituja vaihtoehtoisia reittejä
automaattisesti tai pyydettäessä (Ruuhkien välttäminen
reitillä, sivu 7).
Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka
yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.
Yksikkö- ja aika-asetukset
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt & aika.
Kellonaika: määrittää laitteen ajan.
Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien
yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.
Ajan asettaminen
1 Valitse päävalikosta aika.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla
valitsemalla Automaattinen.
• Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita
ylös tai alas.
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.
21
Laite- ja yksityisyysasetukset
Kartta- ja ohjelmistopäivitykset
Valitse Asetukset > Laite.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset tiedot.
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Laitteen tietojen ilmoittaminen: jakaa nimettömiä tietoja
laitteen parantamiseksi.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.
Varmista paras mahdollinen navigointikokemus pitämällä
laitteen kartat ja ohjelmisto ajan tasalla. Karttapäivitysten
ansiosta uusimmat saatavilla olevat karttatiedot ovat
käytettävissä laitteessa. Ohjelmistopäivitykset sisältävät
ominaisuuksien ja suorituskyvyn parannuksia.
Voit päivittää laitteen kahdella tavalla.
• Voit yhdistää laitteen Wi‑Fi verkkoon ja tehdä päivityksen
suoraan laitteesta (suositus). Käyttämällä tätä vaihtoehtoa
voit päivittää laitteen kätevästi liittämättä sitä tietokoneeseen.
• Voit liittää laitteen tietokoneeseen ja päivittää sen Garmin
Express sovelluksella. Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit
asentaa karttatiedot muistikortille, jos päivitetyt kartat eivät
mahdu sisäiseen tallennustilaan.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Laitteen tiedot
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot
1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.
2 Valitse Laite > Säädöstiedot.
Tekniset tiedot
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Käyttölämpötila
-20–55 °C (-4–131 °F)
Latauslämpötila
0–45 °C (32–113 °F)
Virrantulo (ajoneuvon virtajohto,
moottoripyörä tai ulkoinen virtalähde)
12–24 Vdc
Akun tyyppi
Litiumioniakku
Akun jännitealue
3,5–4,1 V
Langattomat taajuudet/yhteyskäytännöt
Wi‑Fi: 2,4 GHz (nimellinen 15 dBm)
Bluetooth: 2,4 GHz (nimellinen 9
dBm)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on
liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.
Laitteen huolto
Garmin tukikeskus
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.
22
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se kehottaa
yhdistämään Wi‑Fi verkkoon ja rekisteröimään laitteen. Voit
myös yhdistää Wi‑Fi verkkoon asetusvalikosta.
1 Valitse Asetukset > Wi-Fi.
2 Ota tarvittaessa käyttöön Wi‑Fi tekniikka valitsemalla Wi-Fi.
3 Valitse Hae verkkoja.
Laite näyttää lähellä olevien Wi‑Fi verkkojen luettelon.
4 Valitse verkko.
5 Anna tarvittaessa verkon salasana ja valitse Valm..
Laite yhdistää verkkoon, ja verkko lisätään tallennettujen
verkkojen luetteloon. Laite yhdistää tähän verkkoon
automaattisesti uudelleen ollessaan verkon alueella.
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi verkon
kautta
HUOMAUTUS
Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja
ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaalit
datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta
lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.
Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi‑Fi
verkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla
liittämättä sitä tietokoneeseen.
1 Yhdistä laite Wi‑Fi verkkoon (Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon,
sivu 22).
Kun olet yhteydessä Wi‑Fi verkkoon, laite tarkistaa saatavilla
olevat päivitykset. Kun päivitys on saatavilla, ilmestyy
päävalikkoon Asetukset-kuvakkeeseen.
2 Valitse Asetukset > Päivitykset.
Laite tarkistaa saatavilla olevat päivitykset. Kun päivitys on
saatavilla, Päivitys saatavilla -teksti ilmestyy Kartta- tai
Ohjelmisto-kohtaan.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse
Kartta > Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset,
valitse Ohjelmisto > Asenna kaikki.
4 Lue käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne valitsemalla
Hyväksy kaikki.
HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita
Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa
päivityksiä, ellet hyväksy käyttöoikeussopimuksia.
5 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja valitse Jatka (Laitteen lataaminen, sivu 22).
Laitteen tiedot
Saat parhaan tuloksen käyttämällä USB-seinälaturia, jonka
sähkövirta on vähintään 1 A. Monet älypuhelinten, tablettien
tai kannettavien medialaitteiden USB-verkkovirtalaturit
saattavat olla yhteensopivia.
6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi‑Fi verkon
käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.
VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen
kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Jos
haluat korjata puuttuvat karttatiedot, päivitä kartat uudelleen
Wi‑Fi verkon tai Garmin Expressin kautta.
• Jos haluat asentaa yksittäisen päivityksen, valitse Näytä
tiedot ja valitse sitten haluamasi päivitys.
HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen
tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään
laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD kortin
(Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 25).
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin Express
Garmin Express ohjelmistolla voit ladata ja asentaa uusimmat
kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi. Garmin Express on
saatavilla Windows ja Mac tietokoneisiin.
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen www.garmin.com/express.
®
®
Garmin Express ohjelmisto lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa
kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Kotelon puhdistaminen
2 Valitse vaihtoehto:
• Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla Windowslataus.
• Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla Mac-lataus.
3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla
näytön ohjeita.
4 Käynnistä Garmin Express.
5 Liitä zūmo laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
Pyyhi
näyttö varovasti liinalla.
4
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
6 Kun zūmo laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse
Kyllä.
7 Valitse tietokoneessa Lisää laite.
Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.
8 Valitse Lisää laite.
9 Rekisteröi laite ja lisää se Garmin Express ohjelmistoon
näytön ohjeiden mukaisesti.
Kun asennus on valmis, Garmin Express hakee laitteen
kartta- ja ohjelmistopäivitykset.
10 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
Laitteen huolto
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com
/express).
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Laitteen irrottaminen telineestä
1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
2 Kallista laitteen alaosaa ylöspäin ja nosta laite telineestä.
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
23
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai
Smartphone Link sovellukseen
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
HUOMAUTUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa kiertämällä sitä vastapäivään.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja sulake .
3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon
kiertämällä sitä myötäpäivään.
Vianmääritys
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
3 Kiinnitä imukuppi (Laitteen kiinnittäminen autossa, sivu 2).
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä
(Navigointiasetukset, sivu 20).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 24).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä
tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 21).
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 21).
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden
säätäminen, sivu 3).
• Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä (Wi‑Fi
asetukset, sivu 21).
• Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (Virran
kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 3).
®
24
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
• Valitse Asetukset > Bluetooth.
Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo
puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja käynnistä
Smartphone Link taustapalvelut uudelleen valitsemalla >
.
• Varmista, että puhelin on yhteensopiva.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
• Tee pariliitos uudelleen.
Jotta voit tehdä pariliitoksen uudelleen, sinun on ensin
purettava puhelimen ja laitteen pariliitos (Yhteyden
katkaiseminen Bluetooth laitteesta, sivu 16) ja tehtävä
pariliitos uudelleen (Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen
Smartphone Link sovellukseen, sivu 13).
Laite ei näy siirrettävänä levynä
tietokoneessa
Useimmissa tietokoneissa laite käyttää MTP (Media Transfer
Protocol) -tilaa. MTP-tilassa laite näkyy kannettavana laitteena
eikä siirrettävänä levynä.
Laite ei näy kannettavana laitteena
tietokoneessa
Tietokoneissa Mac ja joissakin Windows tietokoneissa liitetty
laite käyttää USB-massamuistitilaa. USB-massamuistitilassa
laite näkyy siirrettävänä levynä tai taltiona eikä kannettavana
laitteena. Versiota Windows XP Service Pack 3 vanhemmat
käyttöjärjestelmän Windows versiot käyttävät USBmassamuistitilaa.
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2 Sammuta laite.
3 Liitä USB-kaapeli laitteeseen ja tietokoneen USB-porttiin.
VIHJE: uSB-kaapeli on liitettävä tietokoneen USB-porttiin, ei
USB-keskittimeen.
Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USBmassamuistitilassa. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen
liitetystä laitteesta.
HUOMAUTUS: jos tietokoneeseen on yhdistetty useita
verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään
Garmin asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemakirjainten
määrittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Smartphone Link sovellus vaikuttaa
älypuhelimen akun lataustasoon
Smartphone Link sovellus käyttää langatonta Bluetooth
tekniikkaa tietojen lähettämiseen laitteesta ja tietojen
vastaanottamiseen laitteeseen. On normaalia, että aktiivinen
Bluetooth yhteys kuluttaa akun virtaa. Lisäksi sovellus tarkistaa
käytettävissä olevien palvelujen päivitykset ajoittain, mikä
saattaa kuluttaa lisää akun virtaa.
Voit vähentää sovelluksen käyttämän akkuvirran määrää
muuttamalla akun käyttöasetuksia Smartphone Link
sovelluksessa.
1 Valitse älypuhelimen Smartphone Link sovelluksessa .
Vianmääritys
2 Vieritä Akunkäyttö-osaan ja valitse Asetukset.
3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Poista valinta Automaattinen Bluetooth-yhteys valintaruudusta.
Poistamalla tämän asetuksen käytöstä saatat säästää
hiukan akkuvirtaa, mutta se myös estää sovellusta
yhdistämästä zūmo laitteeseen automaattisesti. Kun
asetus on poissa käytöstä, sinun on valittava Smartphone
Link päävalikosta aina, kun haluat yhdistää laitteen
Smartphone Link sovellukseen.
• Poista valinta Reaaliaikaisten palvelujen tarkistus valintaruudusta.
Joissakin älypuhelimissa tämän asetuksen poistaminen
käytöstä saattaa vähentää sovelluksen käyttämää
akkuvirtaa merkittävästi. Kun asetus on poissa käytöstä,
Smartphone Link päävalikko tarvitsee päivittää
manuaalisesti, jotta saat päivitetyt tiedot käytettävissä
olevista reaaliaikaisista palveluista.
Liite
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja
varten
Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten
asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com
/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin
karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja,
joiden koko on 4–64 Gt.
1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (Laitteen esittely,
sivu 3).
2 Avaa suojus microSD korttipaikasta.
3 Työnnä microSD korttipaikan suojusta laitteen keskiosaa
kohti.
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
3 Kun zūmo laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse
Kyllä.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
2
3
4
5
6
tietokoneeseen, sivu 25).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
GPS-signaalin tilan näyttäminen
Paina
-painiketta kolme sekuntia.
Lisäkarttojen ostaminen
4 Vedä microSD korttipaikan suojus ylös.
5 Aseta microSD kortti paikkaan.
HUOMAUTUS: varmista, että microSD kortti on tiukasti
korttipaikan liitäntöjä vasten.
6 Sulje SD-kortin suojus.
7 Työnnä SD-kortin suojusta laitteen ulkoreunaa kohti, kunnes
se napsahtaa.
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
Liite
25
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 13
3D-karttanäkymä 13
A
aika-asetukset 21
ajajan hälytykset 4
ajo-ohjeet 6
akku
lataaminen 22, 24
maksimoiminen 24
ongelmat 24
aktiivinen kaistavahti 6
asetukset 20–22
asetusten palauttaminen 22
B
Bluetooth 21
Bluetooth tekniikka 13, 15, 24
kuulokkeen pariliitos 14
laitteen yhteyden katkaiseminen 16
puhelimen liittäminen 14
Bluetooth-tekniikka
puhelimen liittäminen 13
puhelinten hallinta 15, 16
puheluiden poistaminen käytöstä 15, 16
E
edessä olevat 12
mukauttaminen 12
F
Foursquare 10
G
Garmin Connect 13
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 23
Garmin reaaliaikaiset palvelut 14
geokätkentä 10
GPS 3, 25
H
hakualueen muuttaminen 9
hakupalkki 8
handsfree-puhelut 13, 15, 16
hälytykset
läheisyyspisteet 21
ääni 21
hätäpalvelut 11
I
ilmoitukset 5, 13–16
imukuppi 24
J
jakaminen 18
LiveTrack 18
jäljet 18
K
kaapelit, moottoripyöräteline 1
kamerat
nopeus 4
punainen valo 4
kartat 5, 11, 12, 20
ostaminen 25
päivittäminen 22, 23
reittien näyttäminen 6
symbolit 6
tasot 13
teema 20
tietokenttä 6, 12, 13
työkalut 12
yksityiskohtien määrä 20
karttanäkymä
2D 13
3D 13
karttatasot, mukauttaminen 13
26
kieli
näppäimistö 21
ääni 21
kiertotiet 7
kirkkaus 3
kohdepisteet 8–11
paikat 9
kompassi 19
koordinaatit 10
kosketusnäytön puhdistaminen 23
koti
palaaminen 5
puhelinnumero 15
sijainnin muokkaaminen 5
soittaminen 15
Kuuloke, pariliitos 14
kuvakkeet, tilarivi 3
kuvaotokset 21
kypärälait 5
Käyttöoikeussopimukset 22
käyttöopas 17
käännösluettelo 6
L
laitteen huoltaminen 23
laitteen kiinnittäminen
autoilu 2
imukuppi 24
irrottaminen telineestä 2, 23
moottoripyöräily 1
laitteen lataaminen 22, 24
laitteen puhdistaminen 23
laitteen tunnus 22
leveys- ja pituuspiiri 10
liikenne 13, 16, 17, 21
kamerat 20
kartta 13, 17
ruuhkien etsiminen 13, 17
tapahtumat 13, 17
tilausten lisääminen 17
vaihtoehtoinen reitti 7
vastaanotin 17
liikennekamerat, tarkasteleminen 20
liikennevalokamerat 4
lisävarusteet 25
LiveTrack 18
M
matkahistoria 22
matkaloki, tarkasteleminen 12
matkan tiedot 12
nollaaminen 12
tarkasteleminen 12
matkasuunnittelu 17, 18
matkan muokkaaminen 17
muodostuspisteet 18
mediasoitin 19
microSD kortti 25
microSD-kortti 3
moottoripyöräteline 1
kaapelit 1
muistikortti 3, 25
asentaminen 25
muokkaaminen, tallennetut matkat 18
myTrends, reitit 7
määränpäät 20. Katso sijainnit
saapuminen 6
N
navigointi 6, 9
asetukset 20
pois tieltä 8
navigointi poissa tieltä 8
nollaaminen
laite 23
matkatiedot 12
nopeusvalvontakamerat 4
nykyinen sijainti 11
Nykysijainti 11
näppäimistö
asettelu 21
kieli 21
näyttö, kirkkaus 3
näyttöasetukset 21
näytön painikkeet 3
O
ohjelmisto
päivittäminen 22, 23
versio 22
osoitteet, etsiminen 10
P
paikat 9
paikkojen etsiminen. 8, 9, 11, 14 Katso myös
sijainnit
kaupungit 10
koordinaatit 10
luokat 9
osoitteet 10
risteykset 10
palaaminen kotiin 5
pariliitos
Kuuloke 14
puhelin 13, 14, 24
yhteyden katkaiseminen 16
photoLive 20
Pikahaku 9
pikavalinnat
lisääminen 11
poistaminen 11
poistaminen
matkat 17
pariliitetty Bluetooth-laite 16
polttoaine
asemat 11
jäljitys 8
seuranta 8
polttoaine vähissä 8
puhelin
pariliitos 13, 14, 24
yhteyden katkaiseminen 16
puhelinluettelo 15
puheluihin vastaaminen 15
puhelut 15
historia 15
koti 15
liittimet 15
mykistäminen 15
soittaminen 15
valitseminen 15
vastaaminen 15
äänivalinta 15
pysäköinti 6, 9, 10
viimeisin paikka 6
päivittäminen
kartat 22, 23
ohjelmisto 22, 23
R
reitin muodostaminen 6
reitit 5, 20
aloittaminen 5, 9
ehdotettu 7
laskenta 5
laskentatila 5, 18, 21
lopettaminen 7
muodostaminen 6
myTrends 7
näyttäminen kartassa 6
pisteen lisääminen 6, 18
reititys vaihtelevassa maastossa 5
risteykset, etsiminen 10
S
satelliittisignaalit
etsiminen 3
tarkasteleminen 25
seuraava käännös 6
Hakemisto
sijainnit 10, 20
haku 8, 10
nykyinen 11
paikat 9
simuloitu 21
soittaminen 15
tallentaminen 11
vasta löydetyt 11
sijainti 10
simuloidut sijainnit 21
Smartphone Link 13, 14, 16
liittäminen 14, 16
puheluiden poistaminen käytöstä 15, 16
yhdistäminen 13, 15
sulake, vaihtaminen 24
sää 19
tieolosuhteet 20
tutka 19
T
tallennetut sijainnit 18
luokat 11
muokkaaminen 11
poistaminen 11
tallentaminen
nykyinen sijainti 11
sijainnit 18
tapahtumailmoitus 4, 5
tapahtumien yhteyshenkilö 4
tekniset tiedot 22
teline, poistaminen 23
telineen irrottaminen 23
tiedostot, siirtäminen 25
tieolosuhteet, sää 20
tietokone
liittäminen 24
yhdistäminen 25
tietulli, välttäminen 7
tilaukset, Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut
14
TracBack 19
TripAdvisor 10, 11
tunnusnumero 22
tuotetuki 17
työkalut, kartat 12
U
unitila 3
USB, irrottaminen 25
V
valitseminen 15
varkaus, välttäminen 23
vasta löydetyt sijainnit 11
vianmääritys 24
virtajohdot 22
sulakkeen vaihtaminen 24
virtapainike 3
vältettävät
alue 7
poistaminen 8
poistaminen käytöstä 8
tie 7
tien ominaisuudet 7
tietulli 7
W
Wi‑Fi 21, 22
Y
yhdistäminen 22
yhteyden katkaiseminen, laite Bluetooth 16
Yhtiön Garmin reaaliaikaiset
palvelut, tilaaminen 14
Ä
äänenvoimakkuus, säätäminen 3
ääni, läheisyyspisteet 21
Hakemisto
27
support.garmin.com
Toukokuu 2019
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising