Garmin | zūmo® 390LM | Garmin zūmo® 390LM Priručnik za brzo pokretanje

Garmin zūmo® 390LM Priručnik za brzo pokretanje
zūmo serije 300
®
Priručnik za brzo pokretanje
Srpanj 2013
190-01457-66_0C
Tiskano u Tajvanu
Početak rada
2 Priključite veći kraj USB kabela u dostupni USB priključak na
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
3 Posjetite www.garmin.com/‍express.‍
4 Slijedite upute na zaslonu.‍
Primanje GPS signala
Podešavanje svjetline zaslona
Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite.‍ na traci
statusa označava jačinu satelitskog signala.‍ Traženje satelita
može potrajati nekoliko minuta.‍
1 Uključite uređaj.‍
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.‍
3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.‍
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja
Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok
uređaj nije u upotrebi.‍ Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo
energije, a možete ga trenutačno aktivirati i koristiti.‍
SAVJET: Možete uštedjeti energiju prebacivanjem uređaja u
mirovanje dok se baterija puni.‍
Pritisnite tipku napajanja À.‍
Isključivanje uređaja
1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne
prikaže odzivnik.‍
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi.‍ Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u stanje mirovanja.‍
2 Odaberite Isključeno.‍
Načini prijevoza
Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na način
prijevoza.‍ Trenutni način prijevoza označen je ikonom u traci
statusa.‍
Način rada Automobil
Način rada Motocikl
Način rada Van ceste
Odabir načina prijevoza
Odaberite
.‍
Podrška i ažuriranja
Garmin® Express omogućava jednostavan pristup tim
uslugama za vaš uređaj.‍
• Registracija proizvoda
• Ažuriranja softvera i karata
• Priručnici za proizvode
• Vozila, glasovi i drugi dodaci
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.‍
2
računalu.‍
1 Odaberite Postavke > Prikaz > Svjetlina.‍
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.‍
Podešavanje glasnoće
1 Odaberite Jačina zvuka.‍
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.‍
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.‍
• Za dodatne opcije odaberite .‍
Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.‍
1 Odaberite Kamo?.‍
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.‍
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.‍
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.‍
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").‍
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.‍
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite broj i naziv ulice.‍
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite broj ulice,
naziv ulice, grad i saveznu državu.‍
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.‍
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.‍
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.‍
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .‍
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.‍
Promjena područja pretraživanja
1 U glavnom izborniku odaberite Kamo?.‍
2 Odaberite Traženje u blizini.‍
3 Odaberite opciju.‍
Traženje nedavno pronađenih odredišta
Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.‍
1 Odaberite Kamo? > Nedavno.‍
2 Odaberite lokaciju.‍
Traženje usluga u blizini
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći usluge u blizini,
kao što su gorivo, bolnice ili policijske postaje.‍
1 Na karti odaberite vozilo.‍
2 Odaberite kategoriju.‍
Praćenje nedavne trase
Značajka TracBack® bilježi vaše nedavno kretanje kao trasu.‍
Nedavnu trasu možete pratiti natrag do početne točke.‍
1 Odaberite Aplikacije > TracBack.‍
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.‍
2 Odaberite Idi!.‍
Vaša ruta na karti
OBAVIJEST
Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje
vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine
te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje.‍
Tvrtka Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne
kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete
važeća prometna pravila i zakone.‍
Ruta je označena grimiznom linijom.‍ Crno-bijela zastavica
označava vaše odredište.‍
Za vrijeme putovanja, uređaj će vas navoditi do odredišta putem
glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte.‍ Ako
skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i
dati vam upute za novu.‍
Podatkovno polje koje prikazuje trenutno ograničenje brzine
može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama.‍
2
3
4
5
Potražite lokaciju.‍
Odaberite lokaciju.‍
Odaberite Idi!.‍
Odaberite Dodaj aktivnoj ruti.‍
Preskakanje točke na ruti
Ako ne želite ići na sljedeću točku rute, možete ju preskočiti.‍ Na
taj način uređaj vas neće pokušati vratiti na promašenu točku.‍
Ova značajka nije dostupna ako je sljedeća točka vaše konačno
odredište.‍
Na karti odaberite
> Preskoči.‍
Zaobilaženje
Prilikom navigacije rutom možete koristiti zaobilaske kako biste
izbjegli prepreke ispred vas poput zona građevinskih radova.‍
Tijekom navigacije odaberite
> Obilazak.‍
Hands-free značajke
Uređaj možete povezati s bežičnim slušalicama i na njih slušati
glasovne upute za navigaciju.‍ Na nekim modelima uređaja, dok
postoji veza sa slušalicama možete povezati mobilni telefon i
telefonirati pomoću uređaja i slušalica.‍
Omogućavanje bežične tehnologije Bluetooth
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
2 Odaberite Bluetooth.‍
Uparivanje bežičnih slušalica
Korištenje navigacijske karte
1 Na glavnom izborniku odaberite Prikaži kartu.‍
2 Ako su kontrole zumiranja skrivene, odaberite kartu za prikaz
kontrola zumiranja.‍
3 Odaberite kartu.‍
4 Odaberite opciju:
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite
ili .‍
• Za rotiranje karte odaberite .‍
• Za prebacivanje između prikaza sjevera gore i 3-D
prikaza odaberite .‍
• Za dodavanje ili uklanjanje slojeva karte odaberite
.‍
• Za prikaz određenih kategorija odaberite .‍
• Za centriranje karte na trenutnom položaju odaberite .‍
• Za prikaz prečaca za značajke karte i navigacije odaberite
.‍
Vožnja rutom putem značajke Zavojiti putovi
Vaš uređaj može izračunati rute na kojima se prednost daje
zavojitim putovima.‍ Ova značajka može vam pružiti zabavniju
vožnju, ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.‍
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima
uređaja.‍
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna >
Zavojiti putovi > Spremi.‍
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja >
Autoceste kako biste izbjegli autoceste na ruti (nije
obavezno).‍
Time se može povećati upotreba zavojitih putova u rutama,
ali može se i značajno povećati vrijeme i udaljenost kod
dužih ruta.‍
3 Pokrenite rutu.‍
NAPOMENA: U određenom trenutku može biti aktivan samo
jedan par slušalica.‍
Prije ostvarivanja mogućnosti primanja navigacijskih upozorenja
putem slušalica potrebno je upariti uređaj s kompatibilnim
mobilnim slušalicama.‍
1 Slušalice i uređaj Bluetooth® postavite na međusobnoj
udaljenosti od 10 m (33 stope).‍
2 Na uređaju omogućite bežičnu tehnologiju.‍
3 Omogućite bežičnu tehnologiju za Bluetooth slušalice.‍
4 Odaberite Postavke > Bluetooth > Traženje uređaja.‍
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.‍
5 Odaberite svoje slušalice s popisa.‍
6 Odaberite OK.‍
Tijekom navigacije rutom uređaj će vam slati navigacijska
upozorenja na slušalice.‍
Uparivanje telefona
Prije uparivanja uređaja s mobilnim telefonom morate upariti i
povezati kompatibilne bežične slušalice.‍
1 Slušalice i uređaj zūmo® postavite na međusobnoj
udaljenosti od 10 m (33 stope).‍
2 Na uređaju zūmo odaberite Postavke > Bluetooth >
Traženje uređaja.‍
3 Omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth na svojem
telefonu, a telefon postavite u način rada za otkriti.‍
4 Na uređaju zūmo odaberite OK.‍
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.‍
5 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite OK.‍
6 Pratite upute na zaslonu telefona i uređaja zūmo.‍
Dodavanje točke ruti
Točku ne možete dodati ako ne navigirate rutom.‍
1 Na karti odaberite > Kamo?.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
Garmin®, logotip Garmin i zūmo® trgovački su znakovi tvrtke
Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i
drugim državama. nüMaps Guarantee™ je trgovački znak
tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi
ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi pod licencom je tvrtke
Garmin.
© 2012–2013 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising