Garmin | zūmo® 390LM | User manual | Garmin zūmo® 390LM Korisnički priručnik

Garmin zūmo® 390LM Korisnički priručnik
zūmo serije 300
®
Korisnički priručnik
Rujan 2013
190-01457-46_0A
Tiskano u Tajvanu
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
TracBack®, Garmin®, logotip Garmin i zūmo® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.‍
BaseCamp™, HomePort™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ i trafficTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili
njezinih podružnica.‍ Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.‍
Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc.‍ i svaka upotreba tog imena pod licencom je tvrtke Garmin.‍ microSD™ trgovački je znak
tvrtke SD-3C.‍ Windows® i Windows NT® zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.‍ Mac® trgovački je znak
tvrtke Apple Computer, Inc.‍
HD Radio Technology proizvedena pod licencom tvrtke iBiquity Digital Corporation.‍ Američki i strani patenti.‍ HD radio® i logotip HD trgovački su znakovi u
vlasništvu tvrtke iBiquity Digital Corporation.‍
Sadržaj
Početak rada...................................................................1
Montiranje uređaja na motocikl .................................................. 1
O kabelima napajanja za nosač motocikla ............................ 1
Montaža podnožja ručke ....................................................... 1
Pričvršćivanje kabela napajanja na nosač motocikla ............ 1
Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla ................ 2
Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke ................. 2
Montiranje uređaja na nosač motocikla ................................. 2
Skidanje uređaja s nosača motocikla ......................................... 2
Montiranje uređaja u automobil .................................................. 2
Podrška i ažuriranja ................................................................... 3
Postavljanje aplikacije Garmin Express ................................ 3
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 3
O nüMaps Lifetime™ ............................................................ 3
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja ................................ 3
Isključivanje uređaja ................................................................... 3
Ponovno postavljanje uređaja ............................................... 3
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 3
Podešavanje glasnoće ............................................................... 3
Ikone statusne trake ................................................................... 3
Primanje GPS signala ........................................................... 3
Načini prijevoza ..................................................................... 3
Informacije o bateriji .............................................................. 3
Postavljanje vremena ............................................................ 3
Korištenje gumba na zaslonu ..................................................... 4
Korištenje zaslonske tipkovnice ................................................. 4
O prečacima ............................................................................... 4
Dodavanje prečaca ............................................................... 4
Uklanjanje prečaca ................................................................ 4
Traženje lokacija............................................................ 4
Lokacije ...................................................................................... 4
Traženje lokacije prema kategoriji ......................................... 4
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ........... 4
Promjena područja pretraživanja .......................................... 4
Prijava zatvorenih lokacija ili lokacija koje nedostaju ............ 4
Uređivanje podataka o lokaciji .............................................. 4
Ocjenjivanje točke interesa ................................................... 5
Alati za pretraživanje .................................................................. 5
Traženje adrese .................................................................... 5
Traženje križanja ................................................................... 5
Traženje grada ...................................................................... 5
Traženje lokacije pomoću koordinata .................................... 5
Traženje lokacije pretraživanjem karte .................................. 5
Spremanje početne lokacije ....................................................... 5
Prelazak na početnu točku .................................................... 5
Uređivanje informacija o početnoj lokaciji ............................. 5
Traženje nedavno pronađenih odredišta ................................... 5
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija ....................... 5
Traženje parkinga ...................................................................... 5
Postavljanje simulirane lokacije ................................................. 5
Spremanje lokacija ..................................................................... 5
Spremanje lokacije ................................................................ 5
Spremanje trenutne lokacije .................................................. 5
Pokretanje rute do spremljene lokacije ................................. 6
Uređivanje spremljene lokacije ............................................. 6
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji .......................... 6
Zajedničko korištenje spremljene lokacije ............................. 6
Slanje lokacije uređaju .......................................................... 6
Brisanje spremljene lokacije .................................................. 6
Navigacija....................................................................... 6
Pokretanje rute ........................................................................... 6
Promjena načina izračuna rute ............................................. 6
Pregled više ruta ................................................................... 6
Sadržaj
Pokretanje rute do spremljene lokacije ................................. 6
Vožnja rutom putem značajke Zavojiti putovi ........................ 6
Vaša ruta na karti ....................................................................... 7
Korištenje navigacijske karte ................................................. 7
Dodavanje točke ruti ............................................................. 7
Preskakanje točke na ruti ...................................................... 7
Zaobilaženje .......................................................................... 7
Zaustavljanje rute .................................................................. 7
Korištenje predloženih ruta ................................................... 7
O izlaznim uslugama .................................................................. 7
Traženje izlaznih usluga ........................................................ 7
Navigacija do izlaza .............................................................. 7
Značajke izbjegavanja ceste ...................................................... 7
O prilagođenim izbjegavanjima .................................................. 7
Izbjegavanje područja ........................................................... 7
Izbjegavanje ceste ................................................................ 7
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja ....................... 8
Brisanje prilagođenih izbjegavanja ........................................ 8
Omogućavanje naprednih zaobilazaka ...................................... 8
Zaobilaženje posebnih područja ........................................... 8
Navigacija van ceste .................................................................. 8
Omogućavanje praćenja goriva ................................................. 8
Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva .................... 8
Stranice s kartama ......................................................... 8
Prilagođavanje karte .................................................................. 8
Prilagođavanje slojeva karte ................................................. 8
Pregled zapisnika puta .......................................................... 8
Promjena podatkovnog polja karte ........................................ 8
Prilagođavanje gumba na karti .............................................. 8
Promjena maske karte .......................................................... 8
Promjena izgleda karte ......................................................... 8
Pregled aktivnosti rute ............................................................... 8
Prikaz popisa skretanja ......................................................... 8
Pregled sljedećeg skretanja .................................................. 9
Pregled križanja .................................................................... 9
Prikaz upozorenja o prometu ................................................ 9
Pregled informacija o putu .................................................... 9
Pregled podataka o trenutnom položaju .................................... 9
Traženje usluga u blizini ........................................................ 9
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije ........................... 9
Hands-free značajke ...................................................... 9
Omogućavanje bežične tehnologije Bluetooth ........................... 9
O bežičnim slušalicama ............................................................. 9
Uparivanje bežičnih slušalica ................................................ 9
O hands-free pozivanju .............................................................. 9
Uparivanje telefona ............................................................... 9
Uspostavljanje poziva ......................................................... 10
Primanje poziva ................................................................... 10
Korištenje popisa poziva ..................................................... 10
Upotreba opcija za poziv u tijeku ........................................ 10
Spremanje kućnog telefonskog broja .................................. 10
Prekid veze s Bluetooth uređajem ........................................... 10
Brisanje uparenog Bluetooth uređaja ....................................... 10
Korištenje aplikacija.................................................... 10
Korištenje pomoći .................................................................... 10
Pretraživanje tema pomoći .................................................. 10
Planiranje puta ......................................................................... 10
Organiziranje puta ............................................................... 10
Promjena načina prijevoza za vrijeme putovanja ................ 10
Navigacija do spremljenog putovanja ................................. 10
Uređivanje spremljenog putovanja ...................................... 11
TracBack® ............................................................................... 11
Praćenje nedavne trase ...................................................... 11
Spremanje nedavne trase kao puta .................................... 11
Tlak u gumama ........................................................................ 11
i
Postavljanje senzora za tlak u gumama .............................. 11
Montiranje senzora na gume ............................................... 11
Upozorenja o tlaku u gumama ............................................ 12
Stanje mirovanja senzora za tlak u gumama ...................... 12
Korištenje kompasa ................................................................. 12
Traženje posljednjeg mjesta za parking ................................... 12
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 12
Povijest usluge zapisivanja ...................................................... 12
Dodavanje kategorija servisa .............................................. 12
Brisanje kategorija usluga ................................................... 12
Brisanje zapisa usluge ........................................................ 12
Uređivanje zapisa servisa ................................................... 12
Korištenje svjetskog sata ......................................................... 12
Prikaz karte svijeta .............................................................. 12
Postavljanje alarma .................................................................. 12
Upotreba kalkulatora ................................................................ 12
Konverzija mjernih jedinica ...................................................... 12
Postavljanje tečaja valute .................................................... 13
Korištenje jezičnog vodiča ....................................................... 13
Kupovina jezičnog vodiča .................................................... 13
Odabir jezika iz jezičnog vodiča .......................................... 13
Prevođenje riječi ili fraza ..................................................... 13
Korištenje dvojezičnog rječnika ........................................... 13
O prometnim informacijama....................................... 13
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne
informacije ................................................................................ 13
Prijemnik za obavijesti o prometu ............................................ 13
O ikoni za prometne informacije .......................................... 13
Promet na vašoj ruti ................................................................. 14
Prikaz prometa na ruti ......................................................... 14
Ručno izbjegavanje prometa na ruti .................................... 14
Upotreba alternativne rute ................................................... 14
Prikaz prometa na karti ....................................................... 14
Promet u vašem području ........................................................ 14
Traženje prometnih zastoja ................................................. 14
Prikaz prometne nezgode na karti ...................................... 14
Razumijevanje podataka o prometu ........................................ 14
Preplata na prometne informacije ............................................ 14
Aktivacija pretplate .............................................................. 14
Onemogućavanje prometa ....................................................... 14
Dodatak......................................................................... 16
Kabeli napajanja ...................................................................... 16
Punjenje uređaja ................................................................. 16
Postupanje s uređajem ............................................................ 16
Čišćenje vanjskog kućišta ................................................... 16
Čišćenje dodirnog zaslona .................................................. 16
Sprečavanje krađe .............................................................. 16
Promjena osigurača kabela napajanja vozila ........................... 16
Montaža na upravljačku ploču ................................................. 17
Uklanjanje uređaja, baze i nosača ........................................... 17
Vađenje uređaja iz baze ...................................................... 17
Uklanjanje baze s postolja .................................................. 17
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 17
Kupnja dodatnih karata ............................................................ 17
Sigurnosne kamere .................................................................. 17
Prilagođene točke interesa ...................................................... 17
Instalacija softvera POI Loader ........................................... 17
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader .............. 17
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa ......................... 17
Kupnja opreme ......................................................................... 17
Rješavanje problema................................................... 17
Uređaj ne može locirati satelite ................................................ 17
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 17
Baterija se vrlo brzo prazni ...................................................... 17
Izgleda kako indikator stanja baterije nije precizan .................. 17
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu ....... 18
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu ....... 18
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao
prijenosni pogon na računalu ................................................... 18
Indeks............................................................................19
Upravljanje podacima.................................................. 14
Upravljanje podacima .............................................................. 14
Vrste datoteka .......................................................................... 14
O memorijskim karticama ......................................................... 14
Postavljanje memorijske kartice .......................................... 14
Priključivanje uređaja na računalo ........................................... 14
Prijenos podataka s računala ................................................... 15
Iskopčavanje USB kabela ................................................... 15
Brisanje datoteka ..................................................................... 15
Prilagođavanje uređaja................................................ 15
Postavke karte i vozila ............................................................. 15
Omogućavanje karata ......................................................... 15
Postavke navigacije ................................................................. 15
Način izračuna .................................................................... 15
Postavke zaslona ..................................................................... 15
Bluetooth postavke .................................................................. 15
Onemogućavanje Bluetooth veze ....................................... 15
Postavke prometa .................................................................... 15
O pretplatama za obavijesti o prometu ............................... 16
trafficTrends™ ..................................................................... 16
Postavke jedinica i vremena .................................................... 16
Postavke jezika i tipkovnice ..................................................... 16
Postavke uređaja i privatnosti .................................................. 16
Postavke upozorenja o blizini .................................................. 16
Vraćanje postavki ..................................................................... 16
ii
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Montiranje uređaja na motocikl
O kabelima napajanja za nosač motocikla
UPOZORENJE
Tvrtka Garmin preporuča da montažu uređaja prepustite
iskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih
sustava.‍ Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli
biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.‍
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Uređaj na motocikl trebate montirati na odgovarajuću i sigurnu
lokaciju, a s obzirom na dostupne izvore napajanja i mogućnosti
sigurnog polaganja kabela.‍
NAPOMENA: Priloženi su standardni 1/4-inčni i M6 vijci.‍
Veličina mora odgovarati veličini tvorničkih vijaka na nosaču
stezaljke kvačila ili kočnice.‍
2 Provucite nove vijke Á kroz podnožje ručke, umetke  i
nosač stezaljke kvačila ili kočnice.‍
3 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.‍
Pričvršćivanje kabela napajanja na nosač motocikla
1 Provucite priključak kabela napajanja À kroz gornji dio
otvora na nosaču motocikla.‍
À
Á
Baza motocikla
Samo kabeli s osiguračem za priključak napajanja (za napajanje
motocikla)
Montaža podnožja ručke
Uređaj sadrži dijelove za dvije izvedbe za montažu ručke.‍
Prilagođene montaže mogle bi zahtijevati dodatni hardver
(http:​/‍​/‍www​.ram​-mount​.com).‍
Montaža U-vijka i podnožja ručke
1 Postavite U-vijak À oko ručke Á i provucite krajeve kroz
podnožje ručke Â.‍
2 Pogurajte kabel kroz donji dio otvora Á i povucite ga unatrag
sve dok se ne učvrsti.‍
3 Pritegnite crni vijak  u stražnji dio nosača à kako bi držao
kabel na mjestu.‍
2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.‍
NAPOMENA: Preporučeni zatezni moment iznosi 50 lbf-in.‍
Ne prekoračujte zatezni moment od 80 lbf-in.‍
Montaža podnožja ručke na nosače stezaljke kvačila ili
kočnice
1 Izvadite dva tvornička vijka na nosaču stezaljke kvačila ili
kočnice À.‍
4 Provucite zaštitni poklopac Ä kroz gornji otvor i utisnite ga u
otvor.‍
Početak rada
1
7 Ponovite korake 2–4.‍
Montiranje uređaja na nosač motocikla
1 Postavite podnožje uređaja u bazu.‍
2 Naginjite uređaj prema nazad dok ne sjedne na mjesto.‍
Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla
OBAVIJEST
Izravan neprestan kontakt s osnovnom pločom ili bilo kojim
dijelom motocikla tijekom vremena može oštetiti nosač.‍ Kako
biste spriječili tu vrstu oštećenja, između nosača i osnovne
ploče potrebno je postaviti umetke te provjeriti dodiruje li bilo
koji dio uređaja ili nosača motocikl.‍
1 Provucite M4 x 40 mm vijke s plosnatim glavama À kroz
podloške Á, bazu, umetke  i osnovnu ploču Ã.‍
NAPOMENA: Ako zasun na vrhu nosača ostane gledati
prema gore nakon što umetnete uređaj, pritisnite ga prema
dolje.‍
Skidanje uređaja s nosača motocikla
1 Pritisnite gumb sa strane nosača.‍
2 Podignite i skinite uređaj.‍
3 Na nosaču motocikla, postavite zaštitni poklopac na
priključak napajanja u sredini kabela (stranica 1).‍
Montiranje uređaja u automobil
OBAVIJEST
Prije montaže uređaja, provjerite lokalne zakone koji se odnose
na montažu na vjetrobransko staklo.‍
2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili osnovnu ploču.‍
Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke
1 Poravnajte kuglicu podnožja ručke À i kuglicu osnovne ploče
Á s ručicom s dva utora Â.‍
2
3
4
5
6
2
Umetnite kuglicu u ručicu s dva utora.‍
Lagano pritegnite ručicu.‍
Podesite za optimalan pregled i rukovanje.‍
Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili montažu.‍
Poravnajte kuglicu osnovne ploče koja je spojena na bazu Â
s drugim krajem ručice s dva utora.‍
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju.‍ Kako baterija ne bi
uzrokovala osobne ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.‍
Za motocikl nemojte koristiti vakuumske nosače.‍
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
1 Navucite zaštitni poklopac na stražnji dio baze.‍
2 Priključite kabel za napajanje u automobilu À u mini-USB
priključak Á ispod zaštitnog poklopca.‍
3 Uklonite prozirnu plastiku s vakuumskog nosača.‍
4 Očistite i osušite vjetrobran i vakuumski nosač krpom koja ne
pušta vlakna.‍
5 Pritisnite vakuumski nosač Â na vjetrobran i prebacite ručicu
à unazad, prema vjetrobranu.‍
6 Uglavite bazu Ä na ručicu vakuumskog nosača.‍
7 Postavite podnožje uređaja u bazu.‍
Početak rada
8 Naginjite uređaj prema nazad dok ne sjedne na mjesto.‍
Ponovno postavljanje uređaja
SAVJET: Pritisnite logotip na vrhu uređaja dok držite jezičak
na vrhu baze.‍
Drugi
kraj kabela za napajanje u automobilu priključite u
9
strujni priključak.‍
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.‍
Tipku napajanja držite pritisnutom 10 sekundi.‍
Podrška i ažuriranja
Garmin® Express omogućava jednostavan pristup tim
uslugama za vaš uređaj.‍
• Registracija proizvoda
• Ažuriranja softvera i karata
• Priručnici za proizvode
• Vozila, glasovi i drugi dodaci
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.‍
2 Priključite veći kraj USB kabela u dostupni USB priključak na
računalu.‍
3 Posjetite www.garmin.com/‍express.‍
4 Slijedite upute na zaslonu.‍
nüMaps Guarantee™
Za vaš uređaj može biti dostupno besplatno ažuriranje karte
unutar 90 dana od prvog lociranja satelita tijekom vožnje.‍
Odredbe i uvjete potražite na www.garmin.com/‍numaps.‍
O nüMaps Lifetime™
Modeli s oznakom "LM" nakon broja modela uključuju pretplate
na nüMaps Lifetime koje pružaju kvartalna ažuriranja karte za
cijeli vijek trajanja vašeg uređaja.‍ Odredbe i uvjete potražite na http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍numapslifetime.‍
NAPOMENA: Ako vaš uređaj ne uključuje pretplatu na nüMaps
Lifetime, možete je kupiti na http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​
/‍numapslifetime.‍
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja
Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok
uređaj nije u upotrebi.‍ Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo
energije, a možete ga trenutačno aktivirati i koristiti.‍
SAVJET: Možete uštedjeti energiju prebacivanjem uređaja u
mirovanje dok se baterija puni.‍
Pritisnite tipku napajanja À.‍
Podešavanje svjetline zaslona
1 Odaberite Postavke > Prikaz > Svjetlina.‍
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.‍
Podešavanje glasnoće
1 Odaberite Jačina zvuka.‍
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.‍
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.‍
• Za dodatne opcije odaberite .‍
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika.‍ Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.‍
Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz
dodatnih informacija.‍
Status GPS signala.‍
Status Bluetooth® tehnologije (prikazuje se kad je
omogućena opcija Bluetooth).‍
Indikator načina prijevoza.‍
Trenutno vrijeme.‍
Status baterije.‍
Primanje GPS signala
Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite.‍ u
statusnoj traci označava jačinu satelitskih signala (pogledajte
stranica 3).‍ Traženje satelita može potrajati nekoliko minuta.‍
1 Uključite uređaj.‍
2 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.‍
za prikaz detaljnih informacija o
3 Ako je potrebno, držite
satelitskim signalima.‍
Prikaz statusa GPS signala
Držite
tri sekunde.‍
Načini prijevoza
Način rada za motocikl
Način rada za vožnju
Izvancestovni način rada (pogledajte stranica 8)
Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na način
prijevoza.‍
Odabir načina prijevoza
Odaberite
.‍
Informacije o bateriji
Isključivanje uređaja
1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne
prikaže odzivnik.‍
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi.‍ Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u stanje mirovanja.‍
2 Odaberite Isključeno.‍
Početak rada
Kada se uređaj priključi na napajanje, počinje se puniti.‍
na statusnoj traci naznačuje status unutarnje baterije.‍ Za
povećanje točnosti indikatora stanja baterija trebate potpuno
isprazniti bateriju, a zatim je napuniti do kraja.‍ Ne isključujte
uređaj dok se ne napuni do kraja.‍
Postavljanje vremena
NAPOMENA: Odaberite Automatski kako bi se vrijeme
automatski namjestilo kod svakog uključivanja uređaja.‍
.‍
1 Odaberite
2 Prolazite kroj brojke kako biste namjestili vrijeme.‍
3
Korištenje gumba na zaslonu
•
•
•
•
•
Odaberite
za povratak na prethodni zaslon izbornika.‍
Zadržite
za brzi povratak u glavni izbornik.‍
Odaberite ili za prikaz dodatnih odabira.‍
Zadržite ili za brže kretanje.‍
Odaberite
za pregled izbornika opcija za trenutni zaslon.‍
Korištenje zaslonske tipkovnice
Pogledajte "Postavke jezika i tipkovnice" za upute o promjeni
izgleda tipkovnice (stranica 16).‍
• Odaberite znak na tipkovnici kako biste unijeli slovo ili broj.‍
• Odaberite niz slova kao što je "A-I" kako biste odabrali slovo
iz tog niza.‍
• Za dodavanje razmaka odaberite
.‍
• Za brisanje unosa za pretraživanje odaberite .‍
• Za brisanje znaka odaberite .‍
• Za promjenu jezika tipkovnice odaberite .‍
• Za unos posebnih znakova kao što su interpunkcijski znakovi
odaberite
.‍
• Za odabir velikih ili malih slova dodirnite .‍
O prečacima
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?.‍ Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.‍
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.‍
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.‍
2 Odaberite stavku.‍
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.‍
2 Odaberite prečac koji želite ukloniti.‍
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.‍
Traženje lokacija
Lokacije
Detaljne karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana,
hotela, auto servisa i detaljnih informacija o ulicama.‍ Putem
kategorija možete pregledati obližnje tvrtke i atrakcije.‍ Isto tako,
možete tražiti adrese, koordinate, gradove i križanja.‍
Traženje lokacije prema kategoriji
1 Odaberite Kamo?.‍
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.‍
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.‍
4 Odaberite lokaciju.‍
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, na popisu Brzo
pretraživanje mogle bi se prikazati određene kategorije s
prikazom posljednja tri odabrana odredišta.‍
1 Odaberite Kamo?.‍
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.‍
3 Odaberite kategoriju.‍
4 Ako je to primjenjivo, odaberite odredište iz popisa Brzo
pretraživanje.‍
4
5 Ako je to potrebno, odaberite odgovarajuće odredište.‍
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.‍
1 Odaberite Kamo?.‍
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.‍
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.‍
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.‍
Odaberite
opciju:
4
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").‍
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.‍
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite broj i naziv ulice.‍
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite broj ulice,
naziv ulice, grad i saveznu državu.‍
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.‍
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.‍
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.‍
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .‍
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.‍
Promjena područja pretraživanja
1 U glavnom izborniku odaberite Kamo?.‍
2 Odaberite Traženje u blizini.‍
3 Odaberite opciju.‍
Prijava zatvorenih lokacija ili lokacija koje nedostaju
Ako vaši rezultati pretraživanja uključuju zastarjelu ili neispravnu
lokaciju, grešku možete prijaviti tvrtki Garmin i ukloniti tu lokaciju
iz budućih pretraživanja.‍
1 Potražite lokaciju (stranica 4).‍
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite > Uređivanje.‍
5 Odaberite Prijavi kao zatvoreno ili Prijavi kao
nedostajuće.‍
Te informacije šalju se tvrtki Garmin kad uređaj povežete s
nadzornom pločom putem računala (stranica 3).‍
Uređivanje podataka o lokaciji
Možete promijeniti adresu ili telefonski broj lokacije koja se
javlja u rezultatima pretraživanja.‍
1 Potražite lokaciju.‍
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite > Uređivanje.‍
5 Odaberite Adresa ili Broj telefona i unesite novi podatak.‍
Traženje lokacija
Ocjenjivanje točke interesa
Točki interesa možete dodijeliti ocjenu u obliku zvjezdice.‍
1 Potražite lokaciju (stranica 4).‍
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite zvjezdice kako biste ocijenili točku interesa.‍
Ocjena zvjezdice ažurirat će se na vašem uređaju.‍
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.‍
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.‍
1 Odaberite Kamo? > Adresa.‍
2 Unesite kućni broj i odaberite Gotovo.‍
3 Unesite naziv ulice, a zatim odaberite Sljedeće.‍
4 Prema potrebi, odaberite Traženje u blizini za promjenu
grada, savezne države ili regije.‍
5 Prema potrebi, odaberite grad, saveznu državu ili regiju.‍
6 Ako je potrebno, odaberite adresu.‍
Traženje križanja
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.‍
2 Odaberite opciju:
3
4
5
6
7
• Odaberite saveznu državu ili regiju.‍
• Za promjenu države, savezne države ili provincije
odaberite Savezna država ili država i unesite naziv.‍
Unesite naziv prve ulice, a zatim odaberite Sljedeće.‍
Ako je potrebno, odaberite ulicu.‍
Unesite naziv druge ulice, a zatim odaberite Sljedeće.‍
Ako je potrebno, odaberite ulicu.‍
Ako je potrebno, odaberite raskrižje.‍
Traženje grada
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Gradovi.‍
2 Odaberite Unesite pretraživanje.‍
3 Unesite ime grada i odaberite .‍
4 Odaberite grad.‍
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine.‍ To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.‍
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.‍
2 Ako je potrebno, odaberite > Format, odaberite ispravan
format koordinata za vrstu karte koju koristite te odaberite
Spremi.‍
3 Odaberite zemljopisnu širinu.‍
4 Unesite novu koordinatu i odaberite Gotovo.‍
5 Odaberite zemljopisnu dužinu.‍
6 Unesite novu koordinatu i odaberite Gotovo.‍
7 Odaberite Prikaži na karti.‍
Traženje lokacije pretraživanjem karte
Prije pronalaženja mjesta iz podataka karte, kao što su
restorani, bolnice i benzinske postaje, potrebno je omogućiti
slojeve karte za mjesta uz cestu (stranica 8).‍
1 Odaberite Prikaži kartu.‍
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.‍
Traženje lokacija
3 Ako je potrebno, odaberite
, a zatim odaberite ikonu
kategorije za prikaz samo posebne kategorije mjesta.‍
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).‍
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.‍
• Odaberite točku, kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.‍
5 Ako je potrebno, odaberite opis lokacije za prikaz dodatnih
informacija.‍
Spremanje početne lokacije
Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao
početnu lokaciju.‍
1 Odaberite Kamo? > > Postavi početnu lokaciju.‍
2 Odaberite Unos moje adrese, Koristi trenutnu lokaciju ili
Nedavno pronađeno.‍
Lokacija se sprema kao "Početna" u izborniku Spremljeno.‍
Prelazak na početnu točku
Odaberite Kamo? > Idi na početnu lokaciju.‍
Uređivanje informacija o početnoj lokaciji
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno > Početni zaslon.‍
2 Odaberite .‍
3 Odaberite > Uređivanje.‍
4 Unesite izmjene.‍
5 Odaberite Gotovo.‍
Traženje nedavno pronađenih odredišta
Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.‍
1 Odaberite Kamo? > Nedavno.‍
2 Odaberite lokaciju.‍
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.‍
Traženje parkinga
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Parking.‍
2 Odaberite lokaciju za parkiranje.‍
Postavljanje simulirane lokacije
Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale,
možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.‍
1 Odaberite Postavke > Navigacija > GPS simulator.‍
2 Na glavnom izborniku odaberite Prikaži kartu.‍
3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.‍
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.‍
4 Odaberite opis lokacije.‍
5 Odaberite Postavi lokaciju.‍
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (stranica 4).‍
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite > Spremi.‍
5 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite Gotovo.‍
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.‍
2 Odaberite Spremi.‍
5
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.‍
4 Odaberite OK.‍
Pokretanje rute do spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju ili odaberite Sva
spremljena mjesta.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite Idi!.‍
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite .‍
5 Odaberite > Uređivanje.‍
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv.‍
• Odaberite Broj telefona.‍
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.‍
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.‍
7 Uredite informacije.‍
8 Odaberite Gotovo.‍
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.‍
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.‍
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite > Uređivanje > Kategorije.‍
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.‍
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.‍
7 Odaberite Gotovo.‍
Zajedničko korištenje spremljene lokacije
Ako spremite lokaciju poslovnog objekta koji nije u podacima
karte, tu lokaciju možete podijeliti s Garmin kako bi se ona
dodala u buduća ažuriranja karte i podijelila sa zajednicom
korisnika Garmin.‍
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite .‍
5 Odaberite > Zajedničko korištenje mjesta.‍
Slanje lokacije uređaju
Na uređaj možete slati lokacije s raznih online izvora, uključujući
stranicu http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
1 Povežite svoj uređaj s računalom (stranica 14).‍
2 Ako je potrebno, instalirajte softverski dodatak Garmin
Communicator.‍
NAPOMENA: Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/‍communicator.‍
3 Na računalu pronađite lokaciju na podržanom web-mjestu.‍
4 Na web-mjestu odaberite Pošalji na GPS.‍
6
NAPOMENA: Neka web-mjesta mogu imati različite gumbe
ili veze.‍
5 Slijedite upute na zaslonu.‍
Brisanje spremljene lokacije
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.‍
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Odaberite > Izbriši spremljena mjesta.‍
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.‍
Navigacija
Pokretanje rute
1 Traženje lokacije (stranica 4).‍
2 Odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite Idi!.‍
Promjena načina izračuna rute
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.‍ Način izračuna utječe jedino
na rute za automobile.‍
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.‍
• Odaberite Brže vrijeme za izračun ruta kojima ćete brže
stići na odredište, ali su duže.‍
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete
možda dulje putovati, ali su kraće.‍
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).‍
Pregled više ruta
1 Potražite lokaciju (stranica 4).‍
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite Rute.‍
4 Odaberite rutu.‍
5 Odaberite Idi!.‍
Pokretanje rute do spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju ili odaberite Sva
spremljena mjesta.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite Idi!.‍
Vožnja rutom putem značajke Zavojiti putovi
Vaš uređaj može izračunati rute na kojima se prednost daje
zavojitim putovima.‍ Ova značajka može vam pružiti zabavniju
vožnju, ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.‍
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima
uređaja.‍
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna >
Zavojiti putovi > Spremi.‍
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja >
Autoceste kako biste izbjegli autoceste na ruti (nije
obavezno).‍
Time se može povećati upotreba zavojitih putova u rutama,
ali može se i značajno povećati vrijeme i udaljenost kod
dužih ruta.‍
3 Pokrenite rutu.‍
Navigacija
Vaša ruta na karti
OBAVIJEST
Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje
vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine
te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje.‍
Tvrtka Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne
kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete
važeća prometna pravila i zakone.‍
Ruta je označena grimiznom linijom.‍ Crno-bijela zastavica
označava vaše odredište.‍
Za vrijeme putovanja, uređaj će vas navoditi do odredišta putem
glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte.‍ Ako
skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i
dati vam upute za novu.‍
Podatkovno polje koje prikazuje trenutno ograničenje brzine
može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama.‍
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove značajke potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti značajku povijesti putovanja (stranica 16).‍
Putem značajke myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana.‍ Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.‍
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.‍
O izlaznim uslugama
Dok navigirate rutom možete pronaći benzinske postaje, hranu,
konačišta i toalete u blizini izlaza koji će uslijediti.‍
Usluge su prikazane na karticama po kategoriji.‍
Gorivo
Hrana
Konačište
Toaleti
Korištenje navigacijske karte
1 Na glavnom izborniku odaberite Prikaži kartu.‍
2 Ako su kontrole zumiranja skrivene, odaberite kartu za prikaz
kontrola zumiranja.‍
3 Odaberite kartu.‍
4 Odaberite opciju:
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite
ili .‍
• Za rotiranje karte odaberite .‍
• Za prebacivanje između prikaza sjevera gore i 3-D
prikaza odaberite .‍
• Za dodavanje ili uklanjanje slojeva karte odaberite
.‍
• Za prikaz određenih kategorija odaberite .‍
• Za centriranje karte na trenutnom položaju odaberite .‍
• Za prikaz prečaca za značajke karte i navigacije odaberite
.‍
Dodavanje točke ruti
Točku ne možete dodati ako ne navigirate rutom.‍
1 Na karti odaberite > Kamo?.‍
2 Potražite lokaciju.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite Idi!.‍
5 Odaberite Dodaj aktivnoj ruti.‍
Preskakanje točke na ruti
Ako ne želite ići na sljedeću točku rute, možete ju preskočiti.‍ Na
taj način uređaj vas neće pokušati vratiti na promašenu točku.‍
Ova značajka nije dostupna ako je sljedeća točka vaše konačno
odredište.‍
Na karti odaberite
> Preskoči.‍
Zaobilaženje
Prilikom navigacije rutom možete koristiti zaobilaske kako biste
izbjegli prepreke ispred vas poput zona građevinskih radova.‍
Tijekom navigacije odaberite
> Obilazak.‍
Zaustavljanje rute
Na karti odaberite
Navigacija
Traženje izlaznih usluga
1 Na karti odaberite > Izlazne usluge.‍
2 Putem strelica odaberite izlaz koji će uslijediti.‍
3 Odaberite karticu izlazne usluge.‍
4 Odaberite točku interesa.‍
Navigacija do izlaza
1 Na karti odaberite > Izlazne usluge >
2 Odaberite Idi!.‍
.‍
Značajke izbjegavanja ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.‍
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa
odaberite Spremi.‍
O prilagođenim izbjegavanjima
Prilagođena izbjegavanja omogućuju izbjegavanje posebnih
područja i dijelova ceste.‍ Prilagođena izbjegavanja možete
omogućiti i onemogućiti prema potrebi.‍
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.‍
2 Prema potrebi odaberite Dodaj izbjegavanja.‍
3 Odaberite Dodaj područje za izbjegavanje.‍
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.‍
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.‍
Odabrano područje zasjenčano je na karti.‍
6 Odaberite Gotovo.‍
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.‍
2 Odaberite Dodaj cestu za izbjegavanje.‍
3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedeće.‍
4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedeće.‍
5 Odaberite Gotovo.‍
.‍
7
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.‍
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.‍
2 Odaberite izbjegavanje.‍
3 Odaberite > Onemogući.‍
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.‍
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .‍
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
izbjegavanje, a zatim odaberite
> Izbriši.‍
Omogućavanje naprednih zaobilazaka
Odaberite Postavke > Navigacija > Napredni zaobilasci.‍
Zaobilaženje posebnih područja
Možete odabrati zaobilaženje određene udaljenosti na vašoj ruti
ili zaobilaženje određenih cesta.‍ To je korisno ako naiđete na
radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.‍
1 Odaberite odredište, a zatim odaberite Idi! (stranica 4).‍
2 Na karti odaberite > Obilazak.‍
3 Odaberite 0,5 km, 2 km, 5 km ili Obilazak po cestama na
ruti.‍
4 Ako je to potrebno, odaberite cestu za zaobilazak.‍
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.‍
1 Odaberite Postavke > Navigacija.‍
2 Odaberite Način izračuna > Van ceste > Spremi.‍
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.‍
Stranice s kartama
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr.‍ ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.‍
1 Na karti odaberite .‍
2 Odaberite Slojevi karte.‍
3 Odaberite koje slojeve želite obuhvatiti na karti, a zatim
odaberite Spremi.‍
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.‍
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.‍
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.‍
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.‍
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.‍
3 Odaberite Spremi.‍
Prilagođavanje gumba na karti
Možete uključiti najviše dvije ikone s desne strane glavne karte.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Gumbi na karti.‍
2 Odaberite ikonu i odaberite OK.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite drugu ikonu.‍
Uklajanje gumba s karte
Možete ukloniti sve gumbe s desne strane karte.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Gumbi na karti.‍
2 Odaberite ikonu i odaberite OK.‍
3 Odaberite Spremi.‍
Omogućavanje praćenja goriva
Promjena maske karte
Kad omogućite praćenje goriva na putnom računalu prikazat će
se mjerač goriva (stranica 9).‍
NAPOMENA: Za omogućavanje praćenja goriva uređaj mora
biti u nosaču za motocikl ili automobil.‍
1 Napunite spremnik s gorivom.‍
2 Odaberite opciju:
• Ako prvi put omogućavate praćenje goriva, odaberite
Postavke goriva > Praćenje goriva > Udaljenost po
spremniku, i unesite udaljenost koju vozilo prelazi po
spremniku.‍
• Ako ste već omogućili praćenje goriva, odaberite
Ponovno postavi spremnik za gorivo kako bi praćenje
goriva bilo precizno.‍
Maska prikazuje podatke o putu na dnu karte.‍ Možete odabrati
različite maske ako želite promijeniti stil i izgled podataka.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Nadzorne ploče.‍
2 Pomoću strelica odaberite masku.‍
3 Odaberite Spremi.‍
Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva
Možete postaviti uređaj tako da vas upozori kad u spremniku
ima malo goriva.‍
NAPOMENA: Za izdavanje upozorenja za nisku razinu goriva
uređaj mora biti povezan s nosačem za motocikl ili automobil.‍
1 Omogućite praćenje goriva (stranica 8).‍
2 Odaberite Upozorenje spremnika za gorivo.‍
3 Unesite udaljenost i odaberite Gotovo.‍
Kad vam preostane goriva samo za prelazak udaljenosti koju
ste unijeli, na stranici s kartom prikazat će se upozorenje za
nisku razinu goriva.‍
8
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte
vožnje.‍
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trasa gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.‍
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.‍
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.‍
Pregled aktivnosti rute
Prikaz popisa skretanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati sva skretanja i
manevriranja za cijelu rutu, kao i udaljenost između okretaja.‍
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite tekstnu traku na vrhu
karte.‍
Odaberite skretanje.‍
2
Pojavit će se pojedinosti o skretanju.‍ Ako je dostupna, pojavit
će se i slika raskrižja za raskrižja na većim prometnicama.‍
Stranice s kartama
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite navigacijsku traku na
vrhu karte.‍
2 Odaberite > Karta.‍
Pregled sljedećeg skretanja
Tijekom navigacije rutom za automobile, u gornjem lijevom kutu
karte prikazat će se pregled sljedećeg skretanja, promjena
prometne trake ili druga manevriranja.‍
Ako je dostupan, pregled uključuje udaljenost do skretanja ili
manevriranje, kao i prometnu traku po kojoj biste se trebali
voziti.‍
za prikaz sljedećeg skretanja na karti.‍
Na karti odaberite
Pregled križanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati raskrižja na većim
prometnicama.‍ Kad se približite raskrižju na ruti, slika tog
raskrižja pojavit će se na kratko, ako je dostupna.‍
Na karti odaberite
za prikaz raskrižja, ako je dostupno.‍
Prikaz upozorenja o prometu
Tijekom navigacije rutom u navigacijskoj se traci mogu prikazati
upozorenja o prometu.‍
Za više informacija odaberite upozorenje.‍
Pregled informacija o putu
Stranica s informacijama prikazuje trenutnu brzinu i pruža
statističke podatke o putu.‍
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.‍
Na karti odaberite
> Putno računalo.‍
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite > Putno računalo.‍
2 Odaberite > Ponovo postavi polje.‍
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odabir svih za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer, na prvoj stranici.‍
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu,
odaberite Ponovo postavi podatke puta.‍
• Odaberite Ponovo postavi maksimalnu brzinu kako
biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.‍
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno
postavljanje odometra.‍
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji.‍ Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.‍
Na karti odaberite vozilo.‍
Traženje usluga u blizini
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći usluge u blizini,
kao što su gorivo, bolnice ili policijske postaje.‍
1 Na karti odaberite vozilo.‍
2 Odaberite kategoriju.‍
Hands-free značajke
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.‍
1 Na karti odaberite vozilo.‍
2 Odaberite > Smjerovi do mene.‍
3 Odaberite početnu lokaciju.‍
4 Odaberite Odabir.‍
Hands-free značajke
Uređaj možete povezati s bežičnim slušalicama i na njih slušati
glasovne upute za navigaciju.‍ Na nekim modelima uređaja, dok
postoji veza sa slušalicama možete povezati mobilni telefon i
telefonirati pomoću uređaja i slušalica.‍
Omogućavanje bežične tehnologije
Bluetooth
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
2 Odaberite Bluetooth.‍
O bežičnim slušalicama
Uređaj može slati zvučne navigacijske odzivnike na bežične
slušalice pomoću bežične tehnologije.‍ Više informacija potražite
na http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍bluetooth.‍
Uparivanje bežičnih slušalica
NAPOMENA: U određenom trenutku može biti aktivan samo
jedan par slušalica.‍
Prije ostvarivanja mogućnosti primanja navigacijskih upozorenja
putem slušalica potrebno je upariti uređaj s kompatibilnim
mobilnim slušalicama.‍
1 Slušalice i uređaj Bluetooth® postavite na međusobnoj
udaljenosti od 10 m (33 stope).‍
2 Na uređaju omogućite bežičnu tehnologiju.‍
3 Omogućite bežičnu tehnologiju za Bluetooth slušalice.‍
4 Odaberite Postavke > Bluetooth > Traženje uređaja.‍
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.‍
5 Odaberite svoje slušalice s popisa.‍
6 Odaberite OK.‍
Tijekom navigacije rutom uređaj će vam slati navigacijska
upozorenja na slušalice.‍
O hands-free pozivanju
NAPOMENA: Bežična tehnologija Bluetooth nije dostupna za
sve modele, jezike ili regije.‍
Hands-free pozivanje dostupno je na nekim modelima.‍
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free
uređaj.‍ Kako biste saznali je li vaš mobilni telefon s Bluetooth
tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite
www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Vaš telefon možda ne podržava sve značajke hands-free
telefona koje pruža vaš uređaj.‍
Uparivanje telefona
Prije uparivanja uređaja s mobilnim telefonom morate upariti i
povezati kompatibilne bežične slušalice.‍
1 Slušalice i uređaj zūmo® postavite na međusobnoj
udaljenosti od 10 m (33 stope).‍
2 Na uređaju zūmo odaberite Postavke > Bluetooth >
Traženje uređaja.‍
3 Omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth na svojem
telefonu, a telefon postavite u način rada za otkriti.‍
9
4 Na uređaju zūmo odaberite OK.‍
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.‍
5 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite OK.‍
6 Pratite upute na zaslonu telefona i uređaja zūmo.‍
Uspostavljanje poziva
Biranje broja
1 Odaberite Telefon > Biraj.‍
2 Unesite broj.‍
3 Odaberite Biraj.‍
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika
Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju
telefona i uređaja.‍ Prije dostupnosti imenika može proteći
nekoliko minuta.‍ Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.‍
1 Odaberite Telefon > Telefonski imenik.‍
2 Odaberite kontakt.‍
3 Odaberite Poziv.‍
Pozivanje lokacije
1 Odaberite Telefon > Pretraži kategorije.‍
2 Odaberite točku interesa (stranica 4).‍
3 Odaberite Poziv.‍
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Ignoriraj.‍
Korištenje popisa poziva
Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom
povezivanju uređaja i telefona.‍ Prije dostupnosti popisa poziva
može proći nekoliko minuta.‍ Neki telefoni ne podržavaju ovu
značajku.‍
1 Odaberite Telefon > Popis poziva.‍
2 Odaberite kategoriju.‍
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.‍
3 Odaberite poziv.‍
.‍
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite Slušalica.‍
SAVJET: Ovu značajku koristite ako želite isključiti uređaj
i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.‍
SAVJET: Ovu značajku možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.‍
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite Bez zvuka.‍
• Za prekidanje veze odaberite Prekini.‍
Spremanje kućnog telefonskog broja
SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti
tako što ćete urediti opciju “Početna stranica” na popisu
spremljenih lokacija (stranica 6).‍
Odaberite Telefon >
> Postavi broj početne lokacije,
unesite svoj broj telefona i odaberite Gotovo.‍
Pozivanje početne lokacije
Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.‍
Odaberite Spremljeno > Početni zaslon >
> Poziv.‍
Prekid veze s Bluetooth uređajem
Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da
ga izbrišete s popisa uparenih uređaja.‍ Bluetooth uređaj se i
dalje u budućnosti može automatski povezati s vašim zūmo
uređajem.‍
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
10
Brisanje uparenog Bluetooth uređaja
Možete izbrisati upareni Bluetooth uređaj kako se u budućnosti
ne bi automatski povezivao s vašim zūmo uređajem.‍
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
2 Odaberite uređaj koji želite izbrisati.‍
3 Odaberite Izbriši uređaj.‍
Korištenje aplikacija
Korištenje pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć kako biste pregledali
informacije o korištenju uređaja.‍
Pretraživanje tema pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć >
.‍
Planiranje puta
Primanje poziva
Upotreba opcija za poziv u tijeku
1 Za vrijeme trajanja poziva na karti odaberite
2 Odaberite opciju.‍
2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.‍
3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Uređaj.‍
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više
odredišta.‍
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.‍
2 Odaberite Novi put.‍
3 Odaberite Odabir početne lokacije.‍
4 Potražite lokaciju (stranica 4).‍
5 Odaberite Odabir.‍
6 Za dodavanje dodatnih lokacija odaberite .‍
7 Odaberite Sljedeće.‍
8 Unesite naziv i odaberite Gotovo.‍
Organiziranje puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više
odredišta.‍
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.‍
2 Odaberite put.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Vrijeme odlaska.‍
• Odaberite Vrijeme dolaska.‍
5 Odaberite datum i vrijeme, a zatim odaberite Spremi.‍
6 Odaberite Trajanje.‍
7 Odaberite vrijeme koje ćete provesti na toj lokaciji te
odaberite Spremi.‍
8 Ako je potrebno, ponovite korake 3–7 za svaku lokaciju.‍
Promjena načina prijevoza za vrijeme putovanja
Možete promijeniti načine prijevoza korištene u spremljenom
putovanju.‍
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.‍
2 Odaberite put.‍
3 Odaberite > Način prijevoza.‍
4 Odaberite način prijevoza.‍
5 Odaberite Spremi.‍
Navigacija do spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.‍
2 Odaberite spremljeno putovanje.‍
3 Odaberite Idi!.‍
4 Ako se prikaže upit, odaberite rutu (stranica 7).‍
Korištenje aplikacija
Uređivanje spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.‍
2 Odaberite spremljeno putovanje.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Preimenuj put.‍
• Odaberite Uređivanje odredišta kako biste dodali ili
izbrisali lokaciju ili promijenili redoslijed lokacija.‍
• Odaberite Izbriši put.‍
• Za raspoređivanje zaustavljanja na putu prema što
učinkovitijem redoslijedu odaberite Optimiziraj
redoslijed.‍
TracBack®
Praćenje nedavne trase
Značajka TracBack bilježi vaše nedavno kretanje kao trasu.‍
Nedavnu trasu možete pratiti natrag do početne točke.‍
1 Odaberite TracBack.‍
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.‍
2 Odaberite Idi!.‍
Spremanje nedavne trase kao puta
Nedavnu trasu možete spremiti kao put kojim kasnije možete
navigirati putem planera puta (stranica 10).‍
1 Odaberite TracBack.‍
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.‍
2 Odaberite Spremi kao put.‍
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.‍
2 Ako ste već umetnuli bateriju u senzor, izvadite bateriju.‍
3 Na svom zūmo uređaju odaberite Aplikacije > Tlak u
4
5
6
7
gumama.‍
Odaberite profil vozila koji odgovara konfiguraciji guma na
vašem vozilu.‍
Približite senzor zūmo uređaju.‍
Na svom zūmo uređaju odaberite broj pokraj gume s kojom
je senzor uparen.‍
U sljedećih 30 sekundi na senzoru umetnite bateriju  u
držač za bateriju à s pozitivnom stranom okrenutom prema
gore.‍
Tlak u gumama
UPOZORENJE
Sustav za praćenje tlaka u gumama nije zamjena za pravilno
održavanje guma, a održavanje ispravnog tlaka odgovornost je
vozača, čak i ako smanjeni tlak u gumama nije došao do razine
koja aktivira upozorenje o niskom tlaku u gumama.‍ Ako se ne
održava ispravan tlak u gumama, može doći do gubitka kontrole
nad vozilom, što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili
smrti.‍
Garmin sustav za praćenje tlaka u gumama dostupan je kao
zaseban dodatak.‍ Značajka tlaka u gumama nije kompatibilna
sa svim zūmo modelima.‍ Informacije o kompatibilnosti i
dodacima potražite na stranici www.garmin.com/‍zumo.‍
Postavljanje senzora za tlak u gumama
Prije postavljanja senzora za tlak u gumama pripremite bateriju i
numeričku naljepnicu za svaki senzor.‍ Morate imati i
kompatibilni zūmo uređaj.‍
Senzori bežično komuniciraju s kompatibilnim zūmo uređajem.‍
Možete pratiti tlak u gumama i primati upozorenja o niskom
tlaku na svoj zūmo uređaj.‍
1 Skinite poklopac À sa senzora Á tako da ga okrenete
ulijevo.‍
zūmo uređaj traži senzor i prikazuje potvrdnu poruku nakon
što se senzor uspješno upari.‍
SAVJET: Ako se senzor uspješno ne upari, izvadite bateriju
senzora i ponovite 6.‍ i 7.‍ korak.‍
8 Unesite preporučeni tlak za gumu.‍
9 Unesite minimalni tlak za gumu.‍
zūmo uređaj aktivira upozorenje o niskom tlaku kada senzor
prijavi očitanje tlaka u gumama ispod te vrijednosti.‍
10 Zamijenite i čvrsto pritegnite poklopac na senzoru.‍
11 Na senzor zalijepite numeričku naljepnicu s brojem gume koji
ste odabrali u 6.‍ koraku.‍
12 Ovaj postupak ponovite za svaki preostali senzor.‍
Montiranje senzora na gume
UPOZORENJE
Sustav za praćenje tlaka u gumama koristi se samo s metalnim
ventilima na gumama.‍ Montiranje senzora za tlak u gumama na
ventile na gumama koji nisu metalni može dovesti do oštećenja
guma ili ventila, što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili
smrti.‍
OBAVIJEST
Kako biste spriječili oštećenja senzora ili vozila, provjerite ne
utječe li svaki montirani senzor na kočnice vozila, dijelove
amortizera ili drugu montiranu opremu.‍ Ako montirani senzor
Korištenje aplikacija
11
utječe na neku od montirane opreme na vozilu, ne upravljajte
vozilom s montiranim senzorom.‍
Nakon instaliranja senzora može biti potrebno provesti
balansiranje guma kako bi se spriječilo moguće vibriranje guma
ili nejednako trošenje guma na nekim vozilima.‍
Prije montiranja senzora na gume postavite senzore pomoću
zūmo uređaja.‍
1 Skinite poklopce ventila s guma na vozilu.‍
2 Na svom zūmo uređaju odaberite Aplikacije > Tlak u
gumama kako biste vidjeli dijagram profila vozila.‍
3 Montirajte senzore na ventile na gumama tako da ih
zategnete udesno.‍
NAPOMENA: Svaki senzor morate montirati na ispravnu
gumu prema dijagramu profila vozila i numeričkim
naljepnicama koje su zalijepljene na senzore tijekom
postupka postavljanja.‍
4 Ručno okrenite kotače kako biste provjerili imaju li senzori
dovoljno prostora i ne utječu li na opremu na vozilu.‍
Upozorenja o tlaku u gumama
Uređaj vas upozorava pomoću skočnih poruka, ikona na karti i
simbola u aplikaciji za tlak u gumama.‍
Ako se pojavi upozorenje za senzor, broj pokraj odgovarajuće
gume prikazuje se crvenom bojom u aplikaciji za tlak u
gumama.‍ Simboli ispod broja prikazuju se crvenom bojom kako
bi naznačili aktivna upozorenja za taj senzor.‍
Nizak tlak u gumi
Slaba baterija senzora
Senzor nije priključen
Stanje mirovanja senzora za tlak u gumama
Ako senzor za tlak u gumama ne zabilježi pokret duže vrijeme,
senzor ulazi u način mirovanja za uštedu energije.‍ Dok je u
stanju mirovanja, senzor ne šalje informacije zūmo uređaju.‍
Duža zaustavljanja, kao što su prometne gužve ili pružni
prijelazi, mogu uzrokovati prijelaz senzora na vozilu u stanje
mirovanja.‍ Zbog toga zūmo uređaj može prijaviti da je senzor
isključen.‍
Čim se vozilo pomakne, senzor izlazi iz stanja mirovanja i
automatski se ponovno povezuje s zūmo uređajem.‍ Ponovno
povezivanje može potrajati do 30 sekundi.‍
Korištenje kompasa
servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije
(stranica 12).‍
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.‍
2 Odaberite kategoriju servisa.‍
3 Odaberite Dodavanje zapisa.‍
4 Unesite očitanje odometra i odaberite Sljedeće.‍
5 Unesite komentar (nije obavezno).‍
6 Odaberite Gotovo.‍
Dodavanje kategorija servisa
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.‍
2 Odaberite > Dodavanje kategorije.‍
3 Unesite naziv kategorije i odaberite Gotovo.‍
Brisanje kategorija usluga
Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj
kategoriji.‍
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.‍
2 Odaberite > Brisanje kategorije.‍
3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.‍
4 Odaberite Izbriši.‍
Preimenovanje kategorija servisa
Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.‍
Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.‍
Odaberite Promjena naziva kategorije.‍
Unesite naziv i odaberite Gotovo.‍
1
2
3
4
Brisanje zapisa usluge
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.‍
2 Odaberite kategoriju servisa.‍
3 Odaberite > Brisanje zapisa.‍
4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.‍
5 Odaberite Izbriši.‍
Uređivanje zapisa servisa
Možete urediti komentar, očitanje odometra i datum zapisa
servisa.‍
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.‍
2 Odaberite kategoriju.‍
3 Odaberite polje.‍
4 Unesite nove informacije i odaberite Gotovo.‍
NAPOMENA: Morate se kretati kako bi kompas mogao odrediti
smjer.‍
Navigirati možete putem GPS kompasa.‍
Odaberite Aplikacije > Kompas.‍
Korištenje svjetskog sata
Traženje posljednjeg mjesta za parking
Prikaz karte svijeta
Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš
trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.‍
Odaberite Aplikacije > Posljednje mjesto.‍
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove značajke potrebno je omogućiti značajku
povijesti puta (stranica 16).‍
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.‍
Odaberite Aplikacije > Gdje sam bio.‍
Povijest usluge zapisivanja
Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati
datum i očitanje odometra.‍ Uređaj ima nekoliko kategorija
12
1 Odaberite Aplikacije > Svjetski sat.‍
2 Ako je potrebno, odaberite grad, unesite naziv grada, a zatim
odaberite Gotovo.‍
Odaberite Aplikacije > Svjetski sat > .‍
Noćni sati prikazuju se u zatamnjenom području karte.‍
Postavljanje alarma
1 Odaberite Aplikacije > Budilica.‍
2 Postavite vrijeme.‍
3 Označite potvrdni okvir Alarm uključen.‍
Upotreba kalkulatora
Odaberite Aplikacije > Kalkulator.‍
Konverzija mjernih jedinica
1 Odaberite Aplikacije > Konverzija mjernih jedinica.‍
Korištenje aplikacija
2 Ako je potrebno, odaberite gumb pored Preračunaj,
odaberite kategoriju jedinica, a zatim odaberite Spremi.‍
3 Ako je potrebno, odaberite gumb jedinice, odaberite mjernu
jedinicu, a zatim odaberite Spremi.‍
4 Odaberite polje ispod jedinice koju želite preračunati.‍
5 Unesite broj i odaberite Gotovo.‍
Postavljanje tečaja valute
Ova značajka nije dostupna u svim područjima.‍
Tečajeve valute možete ažurirati za alat za konverziju mjernih
jedinica.‍
1 Odaberite Aplikacije > Konverzija mjernih jedinica.‍
2 Dodirnite gumb pored opcije Preračunaj.‍
3 Odaberite Valuta, pa odaberite Spremi.‍
4 Ako je potrebno, odaberite gumb valute, odaberite drugačiju
valutu pa odaberite Spremi.‍
5 Odaberite gumb na dnu zaslona na kojemu se prikazuje
tečaj valute.‍
6 Odaberite okvir pored tečaja.‍
7 Unesite vrijednost i odaberite Gotovo.‍
8 Odaberite OK.‍
Korištenje jezičnog vodiča
Jezični vodič koristite za traženje i prijevod riječi i fraza.‍
Odaberite Aplikacije > Jezični vodič.‍
Kupovina jezičnog vodiča
Uređaj se isporučuje s instaliranom demo verzijom jezičnog
vodiča.‍
Za kupnju kompletnog jezičnog vodiča idite na
http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍languageguide.‍
Odabir jezika iz jezičnog vodiča
Prilikom prevođenja riječi i fraza možete odabrati jezike koje
želite prevoditi.‍
1 Odaberite Aplikacije > Jezični vodič.‍
2 Odaberite > Jezik.‍
3 Odaberite Od, odaberite jezik s kojeg prevodite, a zatim
odaberite Spremi.‍
4 Odaberite Do, odaberite jezik na koji prevodite, a zatim
odaberite Spremi.‍
Prevođenje riječi ili fraza
1 Odaberite Aplikacije > Jezični vodič.‍
2 Odaberite kategoriju i potkategorije.‍
3 Ako je potrebno, odaberite , unesite ključnu riječ i
odaberite Gotovo.‍
Odaberite riječ ili frazu.‍
4
5 Za slušanje prijevoda odaberite
.‍
O prometnim informacijama
OBAVIJEST
Tvrtka Garmin nije odgovorna za točnost ili pravovremenost
prometnih informacija.‍
O prometnim informacijama
Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za prometne informacije
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.‍
Za primanje podataka o prometu putem prijemnika morate imati
kompatibilan kabel napajanja.‍ Ako je uz vaš model uređaja
uključen lifetime prometni paket, trebate koristiti kabel za
napajanje u vozilu isporučen s uređajem.‍ Ako je uz vaš model
uređaja uključen prometni paket, morate kupiti opremu
prijemnika informacija o prometu tvrtke Garmin.‍ Dodatne
informacije potražite na www.garmin.com/‍traffic.‍
Vaš uređaj može primati signale sa stanice koja emitira
prometne informacije.‍
NAPOMENA: U nekim područjima prometne informacije mogu
se primiti s FM radio stanica putem tehnologije HD Radio™.‍
1 Kompatibilni kabel napajanja priključite na vanjski izvor
napajanja.‍
2 Kompatibilni kabel napajanja priključite na uređaj.‍
Kad ste u dometu pokrivenosti prometnih informacija, vaš
uređaj će prikazivati prometne informacije.‍
Prijemnik za obavijesti o prometu
.‍
Korištenje dvojezičnog rječnika
1 Odaberite Aplikacije > Jezični vodič > Dvojezični rječnici.‍
2 Odaberite rječnik.‍
3 Ako je potrebno, odaberite , unesite riječ i odaberite
Gotovo.‍
4 Odaberite riječ.‍
5 Za slušanje prijevoda odaberite
Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim
područjima ili zemljama.‍ Informacije o prijemnicima za prometne
obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na adresi
www.garmin.com/‍traffic.‍
Prijemnik za prometne informacije uključen je u neke komplete
(ugrađen u kabel napajanja u vozilu ili u uređaj), dok je za sve
modele dio dodatne opreme.‍
• Za primanje prometnih informacija uređaj mora biti priključen
na napajanje vozila.‍
• Za primanje prometnih informacija prijemnik za obavijesti o
prometu i uređaj moraju biti unutar dometa stanice koja
emitira podatke o stanju u prometu.‍
• Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj prijemnik
za prometne informacije.‍
•
mijenja boju kako bi naznačila gustoću prometa na ruti ili
na cesti kojom trenutno vozite.‍
• Ako vaš uređaj ima i vanjsku antenu, ona uvijek treba biti
uključena kako biste imali najbolji prijem prometnih
informacija.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB priključak
Priključak vanjske antene
Interna antena
LED indikator napajanja
Adapter za napajanje u vozilu
O ikoni za prometne informacije
Kad primate informacije o prometu, ikona prometa javlja se na
karti.‍ Ikona prometa mijenja boju za označavanje gustoće
prometa.‍
Crvena: Potpuni ili djelomični zastoj u prometu.‍ Značajni
prometni zastoj.‍
Siva: Prometne informacije nisu dostupne.‍
13
Zelena: Nema zastoja u prometu.‍
Žuta: Djelomični zastoj u prometu.‍ Umjereni prometni zastoj.‍
Promet na vašoj ruti
Pri izračunu rute uređaj uzima u obzir trenutni promet i
automatski optimizira rutu kako bi zahtijevala što manje
vremena.‍ Ako na ruti tijekom navigacije dođe do značajnog
prometnog zastoja, uređaj će automatski izvršiti ponovni izračun
rute.‍
Ikona prometa
mijenja boju kako bi naznačila gustoću
prometa na ruti ili na cesti kojom trenutno vozite.‍
Uređaj bi vas mogao odvesti kroz prometnu gužvu ako bolja
alternativna ruta ne postoji.‍ Vrijeme odgode automatski se
dodaje procijenjenom vremenu dolaska.‍
Prikaz prometa na ruti
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite
2 Odaberite Promet na ruti.‍
.‍
Javlja se popis prometnih događaja, organizirani prema
njihovoj lokaciji na ruti.‍
3 Odaberite događaj.‍
Ručno izbjegavanje prometa na ruti
.‍
1 Na karti odaberite
2 Odaberite Promet na ruti.‍
3 Ako bude potrebno, koristite strelice kako biste vidjeli druge
prometne zastoje na ruti.‍
> Izbjegni.‍
.‍
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.‍
.‍
1 Na karti odaberite
2 Odaberite Nezgode.‍
Promet u vašem području
Traženje prometnih zastoja
.‍
1 Na karti odaberite
2 Odaberite Nezgode > .‍
3 Odaberite stavku s popisa.‍
4 Ako postoji više zastoja, koristite strelice za prikaz dodatnih
zastoja.‍
Prikaz prometne nezgode na karti
.‍
1 Na karti odaberite
2 Odaberite Nezgode.‍
3 Odaberite ikonu prometa.‍
Razumijevanje podataka o prometu
Legenda o prometu objašnjava ikone i boje koje se koriste na
karti prometa.‍
1 Na karti odaberite > Promet.‍
2 Odaberite Legenda.‍
Preplata na prometne informacije
Aktivacija pretplate
Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj FM
prijemnik za obavijesti o prometu.‍ Pretplata se aktivira
14
Dodavanje pretplate
Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za
druga područja ili zemlje.‍
1 U glavnom izborniku odaberite Promet.‍
2 Odaberite Pretplate > .‍
3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.‍
4 Idite na www.garmin.com/‍fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon
toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.‍
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno
upotrijebiti.‍ Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti
novu šifru.‍ Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne
informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.‍
5 Na uređaju odaberite Sljedeće.‍
6 Unesite šifru.‍
7 Odaberite Gotovo.‍
Onemogućavanje prometa
1 Odaberite PostavkePromet.‍
2 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Promet.‍
Uređaj više ne prima aktualne podatke o prometu, ali i dalje
izbjegava područja u kojima je moguć zastoj pomoću značajke
trafficTrends™, ako je omogućena (stranica 16).‍
Upravljanje podacima
4 Odaberite
Upotreba alternativne rute
1 Dok navigirate automobilskom rutom odaberite
2 Odaberite Alternativna ruta.‍
3 Odaberite rutu.‍
automatski nakon što uređaj primi satelitske signale s podacima
o prometu od davatelja plaćenih usluga.‍
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj.‍ Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.‍
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows® 95,
98, Me, Windows NT® i Mac® OS 10.‍3 i ranijim verzijama.‍
Vrste datoteka
Uređaj podržava ove vrste datoteka.‍
• Karte i GPX datoteke međutočki iz kartografskog softvera
myGarmin™, uključujući MapSource®, BaseCamp™ i
HomePort™ (stranica 17).‍
• GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin
POI Loader (stranica 17).‍
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com/‍trip​_‍planning).‍ Uz
pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se
koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache
stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.‍
Postavljanje memorijske kartice
Uređaj podržava memorijske kartice microSD™ i microSDHC.‍
1 Umetnite memorijsku karticu u utor uređaja.‍
2 Pritišćite ju dok ne škljocne.‍
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete priključiti na računalo pomoću USB kabela koji
se isporučuje s uređajem.‍
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.‍
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.‍
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog
na računalo.‍
Upravljanje podacima
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.‍
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (stranica 14).‍
2
3
4
5
6
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.‍
Na računalu otvorite preglednik datoteka.‍
Odaberite datoteku.‍
Odaberite Uredi > Kopiraj.‍
Idite u mapu na uređaju.‍
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.‍
Odaberite Uredi > Zalijepi.‍
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka.‍ Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.‍
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.‍
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.‍
2 Iskopčajte kabel iz računala.‍
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati.‍
Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi
smjele izbrisati.‍
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.‍
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.‍
Odaberite datoteku.‍
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.‍
Prilagođavanje uređaja
Postavke karte i vozila
Odaberite Postavke > Karta i vozilo.‍
Vozilo: Mijenja ikonu koja predstavlja vaš položaj na karti.‍ Za
dodatne ikone idite na http:​/‍​/‍www​.garmingarage​.com.‍
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivnu karte.‍
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti.‍ Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.‍
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.‍
Gumbi na karti: Postavlja koje će se ikone uključiti u kartu.‍ U
kartu se mogu uključiti do dvije ikone.‍
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (stranica 8).‍
Armaturne ploče: Postavlja izgled nadzorne ploče karte.‍
myMaps: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.‍
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.‍
Prilagođavanje uređaja
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
www.garmin.com/‍us​/‍maps.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > myMaps.‍
2 Odaberite kartu.‍
Postavke navigacije
Odaberite Postavke > Navigacija.‍
Način izračuna: Postavlja preference rute.‍
Ponovni izračun van rute: Postavlja na koji će način uređaj
ponovno izračunati rutu ako skrenete s rute.‍
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.‍
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.‍
Napredni zaobilasci: Postavlja dužinu zaobilaska.‍
Sigurnosni način rada: Onemogućuje sve funkcije koje
zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.‍
GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.‍
Način izračuna
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.‍
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.‍
Brže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na
odredište, ali koje su dulje.‍
Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete
možda dulje putovati.‍
Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do
vašeg odredišta.‍
Zavojiti putovi: Izračunava rute na kojima se prednost daje
zavojitim putovima.‍
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima
uređaja.‍
Postavke zaslona
Za otvaranje stranice Postavke zaslona u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Prikaz.‍
Način rada boja: Promjena svjetline zaslona.‍ Smanjivanje
svjetline štedi energiju baterija.‍
Istek zaslona: Postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja
prije ulaska u stanje mirovanja.‍
Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.‍
Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.‍
Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u
memoriji uređaja.‍
Bluetooth postavke
Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.‍
Traženje uređaja: Traži obližnje Bluetooth uređaje.‍
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom
tehnologijom.‍
Onemogućavanje Bluetooth veze
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
2 Odaberite Bluetooth.‍
Postavke prometa
Za otvaranje stranice s postavkama prometnih informacija, u
glavnom izborniku odaberite Postavke > Promet.‍
Prometne informacije: Omogućuje prometne informacije.‍
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.‍
15
trafficTrends: Pogledajte stranica 16.‍
O pretplatama za obavijesti o prometu
Možete kupiti dodatne pretplate ili obnoviti pretplatu ako istekne.‍
Idite na http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
1 Odaberite Postavke.‍
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.‍
3 Odaberite > Vrati.‍
Dodatak
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu
Odaberite Postavke > Promet > Pretplate.‍
trafficTrends™
Kabeli napajanja
Kad je značajka trafficTrends omogućena, vaš uređaj koristi
prethodne prometne podatke za izračun učinkovitijih ruta.‍
NAPOMENA: Na temelju prometnih trendova za dane u tjednu
ili vrijeme u danu, mogu se izračunati različite rute.‍
Uređaj se može napajati na četiri načina.‍
• Kabel za napajanje na motociklu
• Kabel za napajanje u vozilu
• USB kabel
• AC adapter (dodatni pribor)
Onemogućavanje značajke trafficTrends
Ako ne želite da uređaj snima i šalje prometne podatke, morate
onemogućiti značajku trafficTrends.‍
Odaberite Postavke > Promet > trafficTrends.‍
Postavke jedinica i vremena
Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog
izbornika odaberite Postavke > Jedinice i vrijeme.‍
Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.‍
Format za vrijeme: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili
UTC formata za prikaz vremena.‍
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.‍
Postavke jezika i tipkovnice
Odaberite Postavke > Jezik i tipkovnica.‍
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih odzivnika.‍
Jezik teksta: Promjena čitavog zaslonskog teksta na odabrani
jezik.‍
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.‍
Jezik tipkovnice: Postavlja jezik za tipkovnicu.‍
Izgled tipkovnice: Postavlja izgled tipkovnice.‍
Prilagodljiva tipkovnica: Mijenja izgled tipkovnice kad
promijenite način prijevoza.‍
Postavke uređaja i privatnosti
Za otvaranje stranice Postavke uređaja u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Uređaj.‍
O uređaju: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i
podatke o ostalim značajkama softvera.‍
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne
ugovore za krajnjeg korisnika koji se odnose na vaš odabir.‍
NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom
ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih
podataka.‍
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje snimanje informacija
za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.‍
Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za
značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.‍
Postavke upozorenja o blizini
Odaberite Postavke > Upozorenja na točku blizine.‍
Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri
približavanju točkama blizine.‍
Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se
upozorenja reproduciraju.‍
Vraćanje postavki
Punjenje uređaja
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina:
• Uređaj priključite na kabel za napajanje u vozilu.‍
• Uređaj priključite na kabel za napajanje na motociklu.‍
• Uređaj priključite na računalo pomoću isporučenog USB
kabela.‍
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.‍
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.‍
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer time biste
mogli uzrokovati trajnu štetu.‍
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.‍
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.‍
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.‍
2 Obrišite uređaj suhom krpom.‍
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.‍
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.‍
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.‍
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.‍
Sprečavanje krađe
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.‍
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.‍
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.‍
• Registrirajte svoj uređaj na stranici http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Promjena osigurača kabela napajanja vozila
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto.‍ Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.‍
Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički
zadane vrijednosti.‍
16
Dodatak
Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti
potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za
vozilo.‍
1 Odvijte završetak À.‍
2
3
4
5
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.‍
Odvijte završetak, skinite srebrni vršak Á i izvadite osigurač
Â.‍
Umetnite brzi osigurač od 2 A.‍
Srebrni vršak postavite u završetak.‍
Zavijte završetak u kabel napajanja u vozilu Ã.‍
Montaža na upravljačku ploču
OBAVIJEST
Trajno ljepilo za montiranje je iznimno teško ukloniti nakon što
se primijeni.‍
Pomoću montažnog diska montirajte uređaj na upravljačku
ploču pazeći na sukladnost s primjenjivim zakonskim
odredbama.‍ Više informacija potražite na stranici www.garmin.com.‍
1 Očistite i osušite upravljačku ploču na koju postavljate disk.‍
2 Skinite pokrov s ljepljive površine na dnu diska.‍
3 Postavite disk na upravljačku ploču.‍
4 Skinite prozirnu plastičnu zaštitu s vrha diska.‍
5 Postavite vakuumski nosač na vrh diska.‍
6 Prebacite ručicu prema dolje (prema disku).‍
informacije o sigurnosnim kamerama.‍ U pretplatu su uključene
lokacije stotina sigurnosnih kamera.‍ Vaš uređaj će vas upozoriti
kad se budete približavali sigurnosnoj kameri i može vas
upozoriti ako vozite prebrzo.‍ Podaci se ažuriraju barem jednom
tjedno, pa možete redovito ažurirati svoj uređaj kako biste imali
najnovije informacije.‍
Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti
postojeću pretplatu.‍ Svako područje koje kupite ima datum
isteka.‍
Prilagođene točke interesa
Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti.‍ One
mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste
blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.‍
Instalacija softvera POI Loader
Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih
točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI
Loader.‍
1 Idite na www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Slijedite upute na zaslonu.‍
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader
Dodatne informacije o programu POI Loader potražite u datoteci
pomoći.‍
Dok je program POI Loader otvoren pritisnite Pomoć.‍
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa
Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u
uređaj putem programa POI Loader (stranica 17).‍
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.‍
2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.‍
Kupnja opreme
Idite na http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Uklanjanje uređaja, baze i nosača
Vađenje uređaja iz baze
1 Pritisnite jezičak na vrhu baze.‍
2 Gurnite uređaj prema naprijed.‍
Uklanjanje baze s postolja
1 Bazu okrenite udesno ili ulijevo.‍
2 Pritisnite je tako da se kuglica iz utora na bazi otpusti iz
nosača.‍
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog
stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.‍
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.‍
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi (www.garmin.com).‍
2 Pritisnite karticu Karte.‍
3 Slijedite upute na zaslonu.‍
Sigurnosne kamere
OBAVIJEST
Tvrtka Garmin nije odgovorna za točnost ili posljedice korištenja
baze podataka prilagođene točke interesa ili sigurnosnih
kamera.‍
Informacije o sigurnosnim kamerama dostupne su na nekim
lokacijama.‍ Dostupnost provjerite na stranici www.garmin.com
/‍safetycameras.‍ Za ove lokacije možete kupiti pretplatu na
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Uređaj ne može locirati satelite
• Provjerite je li GPS simulator isključen (stranica 15).‍
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i
stabala.‍
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.‍
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (stranica 16).‍
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.‍
• Provjerite je li unutarnja temperatura vozila između 32° i
113°F (između 0° i 45°C).‍
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.‍
Baterija se vrlo brzo prazni
•
•
•
•
•
•
•
Smanjite svjetlinu zaslona (stranica 15).‍
Skratite vrijeme isteka zaslona (stranica 15).‍
Smanjite glasnoću (stranica 3).‍
Onemogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth (stranica 15).‍
Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u mirovanje (stranica 3).‍
Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.‍
Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.‍
Izgleda kako indikator stanja baterije nije
precizan
1 Dopustite da se baterija isprazni do kraja.‍
17
2 Napunite uređaj do kraja bez prekidanja ciklusa punjenja.‍
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon
na računalu
Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem
protokola za prijenos medija (MTP).‍ U načinu rada MTP uređaj
se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.‍
Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows
Vista® i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi
Windows Media Player 10.‍
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj
na računalu
Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se
povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje.‍ U
načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje
kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj.‍ Windows
verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada
za USB masovno skladištenje.‍
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni
uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu
1 Iskopčajte USB kabel iz računala.‍
2 Isključite uređaj.‍
3 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i na
uređaju.‍
SAVJET: Uređaj treba biti priključen direktno u USB
priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.‍
Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili
način rada za USB masovno skladištenje.‍ Na zaslonu uređaja
pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.‍
18
Rješavanje problema
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 8
3-D prikaz karte 8
A
adrese, traženje 5
alarm 12
audio, točke blizine 16
B
baterija
maksimaliziranje 17
problemi 17
punjenje 3, 16, 17
baza, uklanjanje 17
bežične slušalice 9
biranje 10
Bluetooth tehnologija 9
brisanje uparenog uređaja 10
omogućavanje 9
onemogućavanje 15
postavke 15
prekid veze s uređajem 10
brisanje
kategorije servisa 12
putovi 11
svi korisnički podaci 15
upareni Bluetooth uređaj 10
zapisi servisa 12
Brzo pretraživanje 4
Č
čišćenje dodirnog zaslona 16
čišćenje uređaja 16
D
datoteke
podržane vrste 14
prijenos 15
dodaci
prilagođene točke interesa 17
sigurnosne kamere 17
G
Garmin Express 3
ažuriranje softvera 3
registriranje uređaja 3
Gdje sam? 5, 9
geocaching 5
glasovni odzivnik 9
gorivo, praćenje 8
GPS 3
gumbi na zaslonu 4
H
hands-free telefonski pozivi 9
I
ID broj 16
ID jedinice 16
ikone, promet 13
informacije o putu, prikaz 9
izbjegavanja
brisanje 8
cesta 7
onemogućavanje 8
površina 7
prilagođavanje 7
značajke ceste 7
izlazne usluge 7
traženje 7
J
jačina zvuka, prilagođavanje 3
jezik
govor 16
tipkovnica 16
jezik govora 16
Indeks
K
P
kabeli
napajanje 16
nosač motocikla 1
kabeli napajanja 16
promjena osigurača 16
kalkulator 12
kamere, sigurnost 17
karta 7
podatkovno polje 8
karte 15
ažuriranje 3
izgled podataka 8
kupnja 17
nüMaps Guarantee 3
nüMaps Lifetime 3
pretraživanje 5
prijava pogrešaka 4
prikaz ruta 9
razina pojedinosti 15
tema 15
uvjeti u prometu 14
kompas 12
konverzija
mjerne jedinice 12
valuta, konverzija 13
konverzija mjernih jedinica 12
koordinate 5
korisnički podaci 14
brisanje 15
krađa, sprečavanje 16
parkiralište 5
posljednje mjesto 12
planer puta 10
uređivanje puta 11
početna točka
broj telefona 10
postavljanje lokacija 5
pozivanje 10
prelazak 5
uređivanje lokacije 5
podaci o putu, ponovno postavljanje 9
pogled na kartu 8
POI. 17 Vidi i točka interesa (POI)
POI Loader 17
pomoć. 10 Vidi i služba za korisničku podršku
ponovno postavljanje
podaci o putu 9
uređaj 3
popis skretanja 8
postavke 15, 16
postavke vremena 3, 16
postavke zaslona 15
postupanje s uređajem 16
povijest putovanja 16
povijest servisa
brisanje 12
kategorije 12
uređivanje 12
zapisi 12
pozivi 9
biranje 10
kontakti 10
odgovaranje 10
početna točka 10
popis 10
poziv na čekanju 10
uspostavljanje 10
prečaci 4
brisanje 4
dodavanje 4
preimenovanje puta 11
prekid veze, uređaj Bluetooth 10
prelazak na početnu točku 5
prijava pogrešaka točaka interesa 4
prikaz karte
2-D 8
3D 8
prikaz križanja 9
prilagođavanje, izbjegavanja 7
prilagođavanje uređaja 15
prilagođene POI 17
prilagođene točke interesa 17
promet 14
aktivacija pretplate 14
ikone 13, 14
ponovni izračuni rute 14
ponovno izračunavanje ruta 14
prometne informacije 13, 15
alternativna ruta 14
dodavanje pretplata 14
izbjegavanje 14
nezgode 14
onemogućavanje 14
podaci 14
prijemnik 13
trafficTrends 16
traženje zastoja 14
upozorenja 9
promjena područja pretraživanja 4
punjenje uređaja 3, 16, 17
putno računalo 9
ponovno postavljanje informacija 9
L
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 16
lokacije 4, 5, 12
nedavno pronađeno 5
postavljanje početne 5
pozivanje 10
simulirana 5
slanje na uređaj 6
spremanje 5, 6
traženje 5
trenutačno 5
trenutno 9
uređivanje 4
M
memorijska kartica 14
microSD kartica, postavljanje 14
montaža uređaja
automobil 2
motocikl 1
skidanje s nosača 2, 17
upravljačka ploča 17
vakuumski nosač 17
montažni sklop 17
myTrends, rute 7
N
načini prijevoza 3
automobilski 3
motocikl 3
promjena 10
napredni zaobilasci 8
navigacija 7
postavke 15
pregled ruta 6
van ceste 8
navigacija van ceste 8
nedavno pronađene lokacije 5
nosač motocikla, kabeli 1
nüMaps Guarantee 3
nüMaps Lifetime 3
O
ocjena, točke interesa 5
odgovaranje na pozive 10
odredišta. Vidi lokacije
oprema 17
osigurač, promjena 16
R
računalo
povezivanje 14
priključivanje 18
raskrižja, traženje 5
registracija proizvoda 3
19
registriranje uređaja 3
rješavanje problema 17, 18
rute
dodavanje točke 7
izračun 6
myTrends 7
način izračuna 6, 15
pokretanje 6
ponovno izračunavanje 14
predloženo 7
pregled 6
preskakanje točke 7
prikaz na karti 9
zaustavljanje 7
S
sat 12
satelitski signali
prikaz 3
primanje 3
sigurnosne kamere, baza podataka 17
simulirane lokacije 5
slanje lokacija 6
slušalice, uparivanje 9
služba za korisničku podršku 10
sljedeće skretanje 9
snimke zaslona 15
softver
ažuriranje 3
verzija 16
spremanje, trenutna lokacija 5
spremljene lokacije 6, 10
brisanje 6
kategorije 6
uređivanje 6
Spremljene lokacije 6
stanje mirovanja 3, 12
svjetlina 3
U
uklanjanje baze 17
uparivanje
brisanje uparenog uređaja 10
prekid veze 10
slušalice 9
telefon 9
upozorenja
audio 16
prometne informacije 9
sigurnosne kamere 16
točke blizine 16
upozorenje za nisku razinu goriva 8
upute 8
upute za vožnju 8
USB, prekid veze 15
V
vakuumski nosač 17
vraćanje postavki 16
Z
zaobilasci 7
napredno 8
zapisnik puta, pregled 8
zaslon, svjetlina 3
zemljopisna širina i dužina 5
T
telefon, uparivanje 9
telefonski pozivi 9
biranje 10
glasovno biranje 10
isključivanje zvuka 10
odgovaranje 10
poziv na čekanju 10
tipka napajanja 3
tipkovnica 4
izgled 16
jezik 16
tlak u gumama
profili 11
senzori 11
stanje mirovanja 12
upozorenja 12
točke interesa
ocjena 5
prilagođeno 17
točke interesa (POI Loader) 17
točke interesa (POI)
dodaci 17
POI Loader 17
prilagođeno 17
točke s upozorenjem na blizinu, postavke 16
TracBack 11
trafficTrends 16
onemogućavanje 16
traka za pretraživanje 4
traženje lokacija. 4 Vidi i lokacije
adrese 5
gradovi 5
kategorije 4
koordinate 5
korištenje karte 5
pretraživanje karte 5
raskrižja 5
trenutna lokacija 9
20
Indeks
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising